Pro koho jsou služby zdarma?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pro koho jsou služby zdarma?"

Transkript

1 Vnitřní předpis č. 16 Informace o pečovatelských službách Komu je Pečovatelská služba určena? Je určena lidem v nepříznivé sociální situaci to znamená každému: kdo není schopen zvládnout samostatně činnosti spojené se sebeobsluhou v běžném každodenním životě a bez pomoci druhé osoby kdo není schopen se postarat o přiměřenou stravu, svou domácnost a záležitosti spojené s jejím chodem člověku, který žije izolovaně, odtržen od běžného společenského prostředí, potřebující pomoc při uplatňování svých práv a obstarávání osobních záležitostí Po předložení dokumentů Pro koho jsou služby zdarma? účastníkům odboje, (z. č. 255/ 1946 Sb., z. č. 462/1919 Sb.,) osobám, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991 Sb., nebo u nichž bylo odsuzující soudní rozhodnutí pro trestné činy uvedené v 2 zákona č. 119/1990 Sb., ve znění zákona č. 47/1991 Sb., zrušeno přede dnem jeho účinnosti, anebo byly účastny rehabilitace podle 22 písm. c) zákona č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci, jestliže neoprávněný výkon vazby nebo trestu odnětí svobody činil celkem alespoň 12 měsíců osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru, jestliže rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle 17 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, anebo ve vojenském táboře nucených prací, jestliže rozkaz o jeho zařazení do tohoto tábora byl zrušen podle 18 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., ve znění zákona č. 267/1992 Sb. a zákona č. 78/1998 Sb., anebo v centralizačním klášteře s režimem obdobným táborům nucených prací, pokud celková doba pobytu v těchto zařízeních činila 12 měsíců, pozůstalým manželům (manželkám) po osobách uvedených v písmenech 1) až 3) starším 70 let. Které služby vám poskytneme bez úhrady? Základní sociální poradenství, tj. poskytování informací, které mohou přispět k řešení nepříznivé situace tazatele. Kdy a v jakém čase vám poskytneme pečovatelské služby? Čas, četnost a rozsah služeb je sjednán s každým klientem individuálně, podle jeho aktuálních potřeb a bude uveden ve smlouvě o poskytování služby. Vychází se vždy 1

2 z konkrétních potřeb klienta, s ohledem na provozní a personální možnosti poskytovatele. Rozsah poskytovaných služeb je podmíněn personálními a materiálními podmínkami poskytovatele. Služby, které neposkytujeme vám pomůžeme zajistit u jiného poskytovatele. Provozní doba pečovatelské služby v DPS Buštěhrad. PO PÁ hodin SO, NE, SV hodin V době dovolených, nebo pracovní neschopnosti od 6.00 do hodin. Můžete měnit své požadavky? Klient ve svém vlastním zájmu informuje vedoucí pečovatelku, nebo klíčového pracovníka o změnách, které by mohly ovlivnit průběh poskytování služeb a to osobně, nebo telefonicky na níže uvedených číslech. V případě jednorázové změny se klient může domluvit přímo s pečovatelkou. Jak zařídíme vstup do vašeho bytu, když nám nemůžete sami otevřít? Na základě protokolu, kde klient potvrdí souhlas s uložením klíčů pro potřeby poskytování pečovatelské služby klient předá klíče od domu, vrátek, bytu zástupci pečovatelské služby. Po ukončení pečovatelské služby je klíč vrácen, opět na základě protokolu. Jak chráníme informace o vaší osobě? Zaměstnanci poskytovatele služby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích klientů a skutečnostech, které se dozvěděli v souvislosti s výkonem práce, to vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Klient v uzavřené smlouvě o poskytování pečovatelské služby stvrzuje svým podpisem souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely evidence uživatelů pečovatelské služby, který bude založen v osobní dokumentaci klienta. Klient má možnost kdykoliv požádat o nahlédnutí do osobní dokumentace zpracovávané v souvislosti s poskytováním služby. Je potřeba znát váš zdravotní stav? Každý klient má možnost podle svého uvážení uvést do osobní dokumentace informaci o zdravotním stavu (např. vážné operace, vážné nemoci, důležité léky, dieta, apod.) ale není to jeho povinností. Pečovatelská služba tyto údaje využívá např. v případě zásahu Rychlé záchranné služby, kdy mohou pracovníci pečovatelské služby podat zasahující posádce alespoň základní informace, nebo při využívání služby podpora léčebného režimu, kdy můžeme připomenout léky, které má klient užívat. Měli bychom znát vaší rodinu, nebo přítele? Každý klient, který využívá pečovatelskou službu uvádí tzv. kontaktní osobu. Touto osobou může být rodinný příslušník, soused,nebo známý. Pečovatelská služba by měla znát minimálně jméno, příjmení, adresu a telefonní kontakt. Tyto údaje jsou nutné v případech náhlého zhoršení zdravotního stavu, nebo v situacích kdy pečovatelská služba nemůže zajistit potřebnou péči. 2

3 Můžete si stěžovat, když vám něco nevyhovuje? Podat stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování služby může kdokoliv, uživatel, rodina nebo v jeho zájmu jakýkoliv občan z jeho okolí, zástupce. Zvýšená pozornost je věnována komunikaci s klienty mentálního nebo smyslového postižení, to znamená že klient má při vyřizování právo na tlumočníka, klient zbavený způsobilosti k právním úkonům na opatrovníka. Stížnost, případně připomínku můžete podat - písemně, ústně, elektronicky, telefonicky, v pracovní době v pondělí až pátek od 6,30 do 15,00 hodin (osobně, telefonicky písemně), kdykoliv ( ) na níže uvedené adrese. Poskytovateli - pečovatelce, sociální pracovnici, ředitelce Ředitelka Stanislava Šumná Sociální pracovnice Bc. Eliška Hrabinová Vedoucí pečovatelka Simona Horníčková Revoluční 323, Buštěhrad, telefon: , Písemné vyrozumění o vyřízení stížnosti obdrží podavatel stížnosti nejpozději do 28 dnů po podání. Má-li podavatel stížnosti za to, že stížnost, kterou podal, nebyla řádně vyřízena, může požádat žádost o přešetření vyřízení stížnosti nebo podat stížnost na vyřizování stížnosti zřizovateli, tj. Město Buštěhrad (níže uvedená adresa) nebo nezávislé instituce. Zřizovatel Město Buštěhrad, starostka Ing. Jitka Leflerová Hřebečská č.660 telefon: Buštěhrad Nezávislé orgány: Kancelář Veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno Český helsinský výbor, Jelení 5, Praha l Pro případ sporu, žaloby : Okresní soud, Kladno S dokumentem seznámeni: Stanislava Šumná ředitelka DPS Buštěhrad Tento dokument vstupuje v platnost Aktualizace

4 Služby, které si u nás můžete objednat za úhradu Běžné nákupy pochůzky Pečovatelka si od klienta vyzvedne seznam požadavků k nákupu napsaných na lístku a peníze. Dále je možné vyřizovat pochůzky na poštu, do lékárny, banky, MěÚ a ostatní úřední záležitosti, apod. Při doručení nákupu či vyřízení požadavků je vyúčtována peněžní záloha. Evidenci peněz na nákupy vede každý klient s pečovatelkou ve svém notýsku. Nakládání s finanční hotovostí - pokud uživatel požaduje službu (např. nákup, vyzvednutí léků apod.), kde bude nutná úhrada v hotovosti, je potřeba poskytnout předpokládanou finanční hotovost předem. Následně bude provedeno vyúčtování. Výše hotovosti je napsána do notýsku a podepsána uživatelem a pečovatelkou. Po nákupu je předána účtenka a zbývající hotovost opět proti podpisům. Dovoz obědů Jídlo je dováženo ze školní jídelny v klientových vlastních jídlonosičích, které je možné zakoupit v DPS Buštěhrad ( jsou typizované), druhé jídlonosiče určené na střídání jsou zapůjčené od DPS. Obědy jsou předávány do domácnosti klienta podle individuální domluvy v souladu s rozvozovou trasou. Za údržbu a čistotu jídlonosičů odpovídá klient, případně je možné si mytí jídlonosičů doobjednat. Prázdný jídlonosič si pečovatelka převezme při předávání oběda v druhém jídlonosiči. Jídlonosič musí být označen jmenovkou. K dovozu jídla je možné si také objednat pomoc při servírování jídla. Obědy se objednávají na týden dopředu podle jídelního lístku. Obědy je možné odhlašovat nejpozději den předem. V době, kdy školní jídelna nevaří, zajišťuje DPS Buštěhrad náhradního dodavatele o kterém jsou klienti včas informováni. Přihlašování a odhlašování obědů Přihlašování a odhlašování oběda je možné u pečovatelky nebo telefonicky na pracovišti pečovatelské služby v pracovní dny do hodin předcházející den před změnou. Pracovník pečovatelské služby se s uživatelem individuálně dohodne na způsobu předání jídlonosiče se stravou. Pomoc při přípravě jídla a pití, příprava jídla a pití Pečovatelka pomáhá klientovi při činnostech u přípravy jídla, které sám nezvládne, např. vyndá jídlo z jídlonosiče, nebo jídlo nakrájí, pomůže namazat chleba apod. tato služba vychází z možností klienta, nebo mu jídlo připraví sama, pokud mu to zdravotní stav nedovoluje. Podávání jídla a pití Pokud je klient v tak těžké situaci, že sám jíst nemůže, pečovatelka klienta nakrmí. Praní prádla, žehlení a mandlování Každému klientovi je práno a žehleno prádlo samostatně v prádelně DPS. Cena služby se účtuje podle váhy prádla. 4

5 Úklid bytu Běžný úklid ( mytí podlahy, utírání prachu, vysávání koberců atd.) v domácnosti je možné provést podle představy klienta a možností DPS a to v pravidelných intervalech. Velký úklid ( mytí oken, dveří, úklid skříní atd.) je možné domluvit s DPS v omezeném rozsahu a nebo za pomoci úklidových firem, které účtují stejné ceny jako DPS Buštěhrad. Topení v kamnech a donáška topiva Tato služba je domlouvána podle jednotlivých potřeb a možností klienta. Pomoc při oblékání a svlékání Tato pomoc je poskytována podle jednotlivých potřeb klienta, který si tuto službu objedná. Osobní hygiena v bytě uživatele Jedná se o mytí, sprchování, koupání, výměna inkontinenčních pomůcek, hygiena zubní protézy, pomoc při použití WC. Všechny úkony se provádí po dohodě a podle možností, které dovolují podmínky v domácnosti klienta. Osobní hygiena ve středisku osobní hygieny DPS Podle domluvy poskytujeme k dispozici koupelnu (středisko osobní hygieny DPS), která je koncipována bezbariérově. Podle potřeb a možností klienta poskytujeme asistenci při koupání, sprchování. Úklid koupelny zajišťují pracovníci DPS. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím doprovod k lékaři, na úřady, pomoc v jednání s úřady, doprovod na společenské akce pořádané DPS Buštěhrad apod. Dohled nad dospělým občanem Podle dohody s klientem nebo opatrovníkem je možné podpořit klientův pocit bezpečí opakovanou návštěvou během dne, nebo telefonickým dotazem na zjištění zdravotního stavu, případně poskytnutí pomoci. Podpora léčebného režimu Připomenutí léků apod. Pedikúra Poskytujeme v domácnosti klienta, nebo v DPS Buštěhrad v určených prostorách. Bandáže končetin Tyto úkony poskytujeme pouze pokud není porušena kůže (otevřené rány apod. jedná se o zdravotnické úkony, které poskytuje domácí zdravotní péče). Pečovatelka provádí bandáž (stažení) končetin pružným obinadlem. Mazání zad Nejedná se o masáž, ale pouze o promazání zad, např. kafrovou mastí, nebo jiným přípravkem, který poskytne klient. 5

6 Jednoduchá úprava vlasů Pečovatelka po umytí vlasy natočí,nebo vyfouká. Dovoz motorovým vozidlem Dovoz do střediska osobní hygieny, na pedikúru. Dovoz na úřady, k lékaři, na nákupy apod. Tato služba je plánována s ohledem na možnosti pečovatelské služby a kapacitu osobních vozidel vždy dostatečně v předstihu. Platby za poskytnuté služby Platba za provedené úkony pečovatelské služby je splatná po skončení kalendářního měsíce, ve kterém byla služba poskytnuta na základě vyúčtování předloženého poskytovatelem. Vyúčtování provádí vedoucí pečovatelka, nebo ředitelka pečovatelské služby po předložení výkazů úkonů vedeného pracovníky pečovatelské služby. Zápis provedených úkonů a jejich časový rozsah klient stvrzuje svým podpisem. Klientovi je vystaven doklad o provedených úkonech a výši úhrady. Platby se hradí v hotovosti ředitelce nebo pečovatelce oproti předložené stvrzence. Úhrada za služby poskytované v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách jsou stanoveny v souladu s vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb ve znění pozdějších předpisů. Úhrady za fakultativní služby mohou být stanoveny až do výše skutečných nákladů, které si určuje poskytovatel. Výše úhrad je součástí smlouvy. Ceny za služby jsou uvedeny v platném ceníku pro daný rok. Stanislava Šumná ředitelka DPS Buštěhrad S dokumentem seznámeni: Tento vnitřní předpis platí od Související dokumenty: ceník služeb 6

7 7

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Smlouva je uzavřena dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Školní 1299, 765 02 Otrokovice PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY Tento dokument je zpracován pro příspěvkovou organizaci SENIOR Otrokovice poskytované

Více

Pravidla poskytování Pečovatelské služby v Žatci

Pravidla poskytování Pečovatelské služby v Žatci P E Č O V A T E L S K Á S L U Ž B A V Ž A T C I Šafaříkova 852, 438 16 Žatec příspěvková organizace, IČO: 00830411 tel: 415710262 ředitel, 725 740 095 koordinátor PS, email: vlachova@dpszatec.cz Pravidla

Více

Pravidla Charitní pečovatelské služby pracoviště Těšetice

Pravidla Charitní pečovatelské služby pracoviště Těšetice Pravidla Charitní pečovatelské služby pracoviště Těšetice Kontaktní údaje Charitní pečovatelská služba pracoviště Těšetice Těšetice 6, 783 46 Těšetice Tel.: +420 736 764 796 www.olomouc.charita.cz/socialni-sluzby-sth

Více

Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností od 1.1.2011

Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností od 1.1.2011 Sociální služba: Pečovatelská služba Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností

Více

Vnitřní pravidla osobní asistence Charita Třinec

Vnitřní pravidla osobní asistence Charita Třinec Vnitřní pravidla osobní asistence Charita Třinec Úvodní ustanovení Během jednání se zájemcem o službu je klient seznámen s vnitřními pravidly. Aktualizace pravidel probíhá min.1x ročně nebo dle potřeb

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, U Žebračky 18, 750 02 Přerov

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, U Žebračky 18, 750 02 Přerov PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, U Žebračky 18, 750 02 Přerov Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby 9. úprava a doplnění I. Základní prohlášení Pečovatelská služba je terénní a ambulantní služba poskytována

Více

PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY CHARITY OLOMOUC PRACOVIŠTĚ TRŠICE

PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY CHARITY OLOMOUC PRACOVIŠTĚ TRŠICE PŘÍLOHA Č. 3 Smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY CHARITY OLOMOUC PRACOVIŠTĚ TRŠICE Poslání Posláním Charitní pečovatelské služby Olomouc je poskytování pečovatelské služby

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. I. Úvodní ustanovení

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. I. Úvodní ustanovení PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY I. Úvodní ustanovení 1. Těmito pravidly se ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, stanoví pravidla pro poskytování

Více

Základní informace o Charitní pečovatelské službě (CHPS) Šardice; Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby

Základní informace o Charitní pečovatelské službě (CHPS) Šardice; Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Základní informace o Charitní pečovatelské službě (CHPS) Šardice; Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Pro obce Šardice, Hovorany, Čejč, Terezín, Karlín, Stavěšice, Strážovice a Nenkovice.

Více

Telefon:... mobil. nepobírám

Telefon:... mobil. nepobírám ŽÁDOST O ZAVEDENÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Města Rokytnice v O.h. Horská 303,517 61 Rokytnice v O.h. Tel.: 491 616 996,491 616 997 IČ 00275301, DIČ: CZ 00275301 Žadatel: Jméno a příjmení:...titul:... Datum

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Adresa sídla pečovatelské služby: Dům s pečovatelskou službou (dále DPS má 2 části starou a novou část), K Penzionu 120, 735 53 Dolní Lutyně telefon: 602 111

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Strana 1 (celkem 8) PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Město Stříbro, Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro pracoviště: Pečovatelská služba Stříbro Třešňová 1439 349 01 Stříbro IČO 00260177 www.mustribro.cz (dále jen Poskytovatel)

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA PEČKY

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA PEČKY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA PEČKY Chvalovická 1042, 289 11 Pečky, IČ: 61883531, tel.: 321 785 468, 606/383 866, e-mail: pec.sluzba.pecky@centrum.cz, web: www.pspecky.cz PODROBNÉ INFORMACE O SLUŽBĚ 1) Časové

Více

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby A. Základní informace o CHPS Pečovatelskou službu poskytuje Oblastní charita Hodonín, Wilsonova 4242/7, 695 05 Hodonín. Pečovatelskou službu (dále jen

Více

Informace pro uživatele služby

Informace pro uživatele služby Město Rokytnice v Orlických horách Pečovatelská služba Organizační složka Informace pro uživatele služby Vydala: Pečovatelská služba Rokytnice v O.h. Datum vydání: 18.4. 2007 Aktualizace:č. 7 18.9.2009

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) I. Kontakty: MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066 * E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Uživatel: Příjmení a jméno: Datum

Více

POPIS A REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

POPIS A REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Podané ruce, družstvo, Starozuberská 1449, 756 54 Zubří IČO: 278 55 341 č.ú.: 256974167/0300 tel: 608 178 857 e-mail:podane-ruce@seznam.cz www.podane-ruce.cz POPIS A REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

Popis realizace poskytované sociální služby Název poskytovatele POKOJ o.p.s. Název služby 51 Chráněné bydlení 1. Veřejný závazek

Popis realizace poskytované sociální služby Název poskytovatele POKOJ o.p.s. Název služby 51 Chráněné bydlení 1. Veřejný závazek Popis realizace poskytované sociální služby V souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

Město Stráž pod Ralskem Pečovatelská služba Jižní č.p. 290, 471 27 Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Pečovatelská služba Jižní č.p. 290, 471 27 Stráž pod Ralskem Město Stráž pod Ralskem Pečovatelská služba Jižní č.p. 290, 471 27 Stráž pod Ralskem Vnitřní pravidla zajištění poskytované sociální služby Základní informace Poskytovatelem služby je Pečovatelská služba

Více

- osoba, které je poskytována sociální služba

- osoba, které je poskytována sociální služba SLOVNÍČEK POJMŮ : Uživatel Poskytovatel http://iregistr.mpsv.cz sociální služba druh sociální služby veřejný závazek osobní cíle uživatelů individuální plán cíle služby poskytované - osoba, které je poskytována

Více

PRAVIDLA PRO PEČOVATELSKOU SLUŽBU Platnost od 1. září 2013

PRAVIDLA PRO PEČOVATELSKOU SLUŽBU Platnost od 1. září 2013 Příloha č. 3 Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace Slezská 164, 735 81 Bohumín Starý Bohumín PRAVIDLA PRO PEČOVATELSKOU SLUŽBU Platnost od 1. září 2013 Pečovatelská služba poskytuje

Více

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Příloha č. 2 ke smlouvě o poskytování pečovatelské služby Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Úvodní ustanovení Poskytovatel pečovatelské služby: Město Roztoky, nám. 5. května čp. 2, 252

Více

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Resselovo náměstí 113, 537 01 Chrudim

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Resselovo náměstí 113, 537 01 Chrudim Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Resselovo náměstí 113, 537 01 Chrudim Provozovna : Obce Ležáků 166, 537 01 Chrudim tel.: 777 006 021 e-mail: domovsenioru4@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace Za Humny 2292, 688 01, Uherský Brod Smlouva o poskytnutí sociální služby kterou uzavřely dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném

Více

SOCIÁLNÍ CENTRU MĚSTA SVĚTLÁ nad SÁZAVOU PEČOVATELSKÁ SLUŽBA. Pravidla poskytování pečovatelské služby vnitřní předpis č. 2

SOCIÁLNÍ CENTRU MĚSTA SVĚTLÁ nad SÁZAVOU PEČOVATELSKÁ SLUŽBA. Pravidla poskytování pečovatelské služby vnitřní předpis č. 2 SOCIÁLNÍ CENTRU MĚSTA SVĚTLÁ nad SÁZAVOU PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Pravidla poskytování pečovatelské služby vnitřní předpis č. 2 Poslání pečovatelské služby Posláním pečovatelské služby je poskytovat přiměřenou

Více

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče Strany: Diakonie ČCE středisko v Rýmařově Se sídlem: v Dolní Moravici č. 25, 795 01 Rýmařov IČ: 48806749 Jednající: Mgr. Marcela Staňková, DiS. jakožto Poskytovatel a Pan/paní: Narozen/a: Trvalé bydliště:

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY v DENNÍM STACIONÁŘI

VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY v DENNÍM STACIONÁŘI VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY v DENNÍM STACIONÁŘI Sociální služby města Havířova Středisko sociálních zařízení Moskevská 1103/1f 736 01 Havířov Město (uvedená adresa je adresou pro doručování veškerých

Více

Centrum sociálních služeb města Letovice, p.o. J. Haška 12 679 61 Letovice Tel. 516 481 200. Praktická příručka pro uživatele pečovatelské služby

Centrum sociálních služeb města Letovice, p.o. J. Haška 12 679 61 Letovice Tel. 516 481 200. Praktická příručka pro uživatele pečovatelské služby Centrum sociálních služeb města Letovice, p.o. J. Haška 12 679 61 Letovice Tel. 516 481 200 Praktická příručka pro uživatele pečovatelské služby 1 Posláním pečovatelské služby (dále jen PS) je zajistit

Více