PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ"

Transkript

1 PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ SOVA STUDIO září 2014 únor 2015 Organizační management Sekretářky, asistentky Rozvoj osobnosti Marketing, obchodní dovednosti a obchodní právo Mezinárodní obchod, doprava a celní předpisy Zásobování, skladování, výroba Personalistika, pracovní právo, mzdy Ekonomika, finanční účetnictví a daně SOVA STUDIO, vzdělávací společnost, Křenová 52, Brno tel./fax: , mobil:

2 ORGANIZAČNÍ MANAGEMENT A SEKRETÁŘKY TVORBA EFEKTIVNÍHO SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE PRACOVNÍKŮ Určeno: Manažerům a majitelům firem, personalistům a specialistům, kteří se podílí na plánu rozvoje pracovníků nebo na přípravě podkladů pro projekty vzdělávání financované z ESF. Cíl: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců je jedním z nosných procesů managementu lidských zdrojů. V aktuální ekonomické situaci je mimořádně žádoucí, aby organizace disponovala zaměstnanci schopnými svými kompetencemi pružně reagovat na změny, které přicházejí. Důležité je tedy nejen rozšiřování odborných pracovních schopností, ale také formování osobnosti zaměstnanců jejich vlastností a sociálních kompetencí, které hrají významnou roli v mezilidských vztazích, ovlivňují žádoucí pracovní chování a motivaci. To vše se projevuje nejen v rozvoji firemní kultury, ale rovněž v ovlivňování firemních procesů, vede k efektivnímu plnění cílů organizace. Zaměstnavatel by neměl pouze zařizovat vzdělávání svých zaměstnanců, měl by také vytvořit atmosféru, která by zaměstnance motivovala k trvalému rozvoji. Úspěšné firmy věnují této oblasti mimořádnou pozornost, neustále se ji snaží rozvíjet a zdokonalovat. Vzdělávání jako každý jiný proces v organizaci, musí podléhat schématu : Tvorba systému > určení potřeb > tvorba projektů > realizace > hodnocení. Pokud tento postup není dodržen, dochází ke snížení efektivity vzdělávání. Jak tento systém nastavit, případně zefektivnit, se dozvíte na semináři vedeném zkušenou lektorkou. Jak vytvořit a zdokonalovat účinný systém vzdělávání a rozvoje pracovníků - trendy v oblasti vzdělávání a rozvoje pracovníků - strategický přístup k oblasti vzdělávání a rozvoje pracovníků - charakteristika účinného systému jako klíčového faktoru firmy - jak zabezpečit fáze vzdělávacího cyklu Identifikace potřeb vzdělávání pracovníků - zdroje a metody identifikace potřeb a jejich aplikace v praxi - analýza informací o organizaci jako celku - analýza pracovních míst - analýzy údajů o jednotlivcích (hodnocení výkonu, personální audity) - hodnocení pracovníků jako východisko identifikace potřeb vzdělávání - analýzy individuálních potřeb a jejich sladění s potřebami organizace Plánování a tvorba vzdělávacích projektů - cyklus vzdělávání a jeho fáze - příprava plánů a vzdělávacích projektů, náležitosti Realizace - spolupráce se vzdělávacími institucemi Hodnocení účinnosti - proč a jak hodnotit účinnost vzdělávání - úrovně hodnocení účinnosti - vhodné metody hodnocení pro jednotlivé úrovně s akcentem na efektivní transfer znalostí a dovedností do praxe 2

3 Metody výuky: Seminář s diskuzí, příklady z praxe, zkušenosti z různých firem, cvičení. Seminář bude veden v kontextu požadavků systému řízení jakosti dle norem ČSN EN ISO 9000:2000. Lektor PhDr. Zdeňka BRÁZDOVÁ, individuální kouč managementu a managementu lidských zdrojů, certifikovaná lektorka a konzultantka manažerských dovedností, řízení lidských zdrojů, obchodních dovedností a kurzů osobního rozvoje. Má praxi na manažerských pozicích, zkušenosti z realizace komplexní manažerské přípravy v řadě firem (včetně zahraničních) a institucí v ČR a SR. Přednáší na odborných konferencích pro HR manažery. Publikuje v odborných časopisech. 22. září 2014, od 9 do 17 hodin 4.500,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení, oběd) Kód

4 NÁKLADOVÝ CONTROLLING Cíl: Seznámit manažery s metodami řízení nákladů Identifikace nositelů nákladů a zaměření se na efektivitu interních pracovních postupů a procesů Cíle firmy a úloha controllingu Role a zodpovědnost controllingového útvaru ve firmě Metody snižování nákladů Kalkulace výkonů, systém podnikových plánů, útvarové rozpočty, vnitropodnikové ceny a manažersky orientované účetnictví: tradiční nástroje ovlivněné dynamikou podnikání Metoda odděleného řízení fixních a variabilních nákladů (Direct Costing) a její současné aplikace Kalkulace založené na vztahu nákladů k aktivitám (ABC - Activity Based Costing) Využití kalkulací v rozhodovacích úlohách: bod zvratu a jeho modifikace, analýza citlivosti, podklady pro optimalizaci objemu a sortimentu výkonů Struktura odpovědnostních středisek - předpoklad účinného útvarového řízení Režijní náklady - řízení výkonných útvarů. Rozpočty útvarů, sestavování a využití v řízení. Řízení režie a hospodárnost: proč je přiřazovat kalkulovaným výkonům. Vztah metody ABC k řízení režijních nákladů Benchmarking a jeho použití v praxi Lektor Ing. Zdenka VOLKÁNOVÁ, věnuje se aktivně ekonomickému poradenství v oblastech controllingu, manažerského a finančního účetnictví, plánování a analýze ve firmě, projektového managementu, finančního řízení firmy a mezinárodních účetních systémů IFRS a US GAAP. Lektorka vzdělávacích kurzů z těchto oblastí. Je certifikovanou účetní č a vede vlastní účetní firmu. Má dlouhodobé zkušenosti na různých pozicích účetní, hlavní účetní, účetní poradce a metodik, finanční manažer, finanční controller ve výrobním podniku. Vyučuje na Fakultě podnikatelské VUT Brno a na Vysoké škole ekonomie a managementu v Praze. Je autorkou knihy Podvody v účetnictví firem - Jak se jim bránit (Linde Praha a.s.) 1. října 2014, od 9 do 15 hodin 2.100,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení) Kód

5 PROFESIONÁLNÍ ASISTENTKA / SEKRETÁŘKA nezbytné dovednosti pro profesionální výkon Motto: Čas nelze řídit, čas lze pouze lépe využívat. Komu je tréninkový seminář určen Tréninkový seminář je určen všem asistentkám a sekretářkám bez ohledu na dobu praxe, které chtějí a potřebují zefektivnit svou práci, naučit se či zdokonalit v komunikaci s manažery, kolegy i obchodními partnery a získat návod, jak být odolná proti stresu. Cíle tréninkového semináře Zvýšit sebedůvěru při jednání a komunikaci Naučit se působit profesionálně a zajišťovat efektivnější komunikaci Sjednotit představování do telefonu a naučit se efektivně vyřizovat telefonické hovory Naučit se působit profesionálně a důvěryhodně při jednání s návštěvami, osvojit si základní pravidla etikety pracovních a mezilidských vztahů Získat rady a tipy, jak efektivně hospodařit s časem Objevit osobní zdroje času, díky kterým lze ušetřit čas Posílit imunitu vůči nadměrnému stresu a jeho zdravotním i psychickým důsledkům Vyzkoušet si techniky rychlé relaxace Vytvořit si svůj vlastní antistresový program Získat zpětnou vazbu a doporučení pro další rozvoj Obsah tréninkového semináře Role a pozice asistentky ve společnosti jak jí vnímám já a jak moje firma Co očekává manažer od asistentky Jak jednat a komunikovat s různými typy lidí Náročné situace jak prosadit oprávněný požadavek a odmítnout nežádoucí, jak rozpoznat manipulativní chování a reagovat na něj, krizové situace jak efektivně komunikovat s rozčíleným, agresivním spolupracovníkem, klientem Vnímání pracovního místa návštěvou co vše ovlivňuje pozitivní dojem a co ho vytváří Uvítání hosta v recepci / sekretariátů pozdrav, přivítání, usazení, obsloužení návštěvy, vyžádání nacionál potřebných k ohlášení návštěvy apod., uvedení návštěvy k nadřízenému či navštívené osobě, seznámení, představení apod. Příprava obchodních / pracovních jednání příprava jednací místnosti, pohoštění a obsluha, uvedení návštěvy Obsluha návštěvy co je vhodné nabízet za občerstvení, zásady a tipy na servírování Zásady oblékání recepčních jako jedna z forem reprezentace společnosti Reprezentace společnosti formou telefonu představování u příchozích a ochozích hovorů, zásady komunikace v případě odmítnutí hovoru (obchodní nabídky, snaha sjednat si schůzku, ) Předávání informací, popř. předávání činností / úkolů jak zajistit, aby partner pochopil, co po něm přesně požadujeme a jaký očekáváme výsledek Řeč těla - co o nás vypovídá a co může prozradit Časožrouti jaké činnosti či jací lidé mne obírají o čas, eliminace zlodějů času jaké metody a techniky mohu použít k jejich eliminaci Zdroje času v nás k čemu můžeme využívat náš vnitřní potenciál, díky kterému můžeme být efektivnější Jak se stát vlastním time manažerem, organizace času v praxi, týdenní plánování, jak si uspořádat svůj den, práce s y, telefonáty a komunikace s okolím, sdílení best 5

6 practise v oblasti přebírání vzkazů, plánování schůzek nadřízenému, přepojování hovorů, korespondence, dokumentů apod. Co je stres a co je stresem pro každého z nás, vznik stresu a jak se projevuje a působí na organismus, jak můžeme minimalizovat stres pomocí myšlení Umění říci NE, rozpoznání manipulace, díky které máme méně času techniky obrany proti manipulaci Umění rychlé relaxace Antistresový program na míru pro každou účastnici Závěr a vyhodnocení semináře, akční plány účastníků Metody práce na tréninkovém semináři Celý trénink je veden interaktivní formou, která zajišťuje neustálé zapojení účastníků v tréninku. Nezbytná teorie je využívána pro nácvik konkrétních situací účastníků. Modelové situace vycházejí z praxe účastníků a jejich nácvik je veden formou videotréninku. Videotrénink je vysoce účinná metoda, jeho rozbor pak účastníkovi poskytuje přímou zpětnou vazbu na výkon a je využit pro další jeho rozvoj. Zpětnou vazbu účastníci obdrží od lektora i ostatních účastníků tréninku. Součástí tréninku jsou: skupinové práce, při nichž si účastníci vytvoří potřebné standardy vyplývající ze zadaných úkolů a prodiskutují své zkušenosti a názory cvičení a hry, díky nímž si účastníci procvičí probíraná témata případové studie, v nichž si účastníci vyzkouší reálné použití daného tématu v praxi a diskuze, díky níž mohou účastníci sdílet své zkušenosti a konfrontovat je s praxí Lektor Mgr. Petra ŠIMKOVÁ, lektorka a trenérka jednotlivců i skupin v oblasti manažerských, komunikačních, prezentačních, facilitačních, lektorských dovedností, kurzů osobního rozvoje. Mezi její klienty patří mezinárodní společnosti i malé firmy. Má mnohaleté zkušenosti v personalistice a vzdělávání dospělých, Absolvovala certifikovaný výcvik trenérů a koučů, průběžně se vzdělává a rozvíjí 14. a 15. října 2014, vždy od 9 do 17 hodin učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. Patro 7.960,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení, obědy) Kód

7 JAK EFEKTIVNĚ VÉST, ORGANIZOVAT A MOTIVOVAT PRACOVNÍ TÝM praktické rady pro rozvoj manažerských dovedností Jak vést tým tak, aby dosahoval výborných výsledků? Jak rozvíjet a motivovat jednotlivce i celý pracovní tým? Jak získat a udržovat autoritu? Jak kultivovat svůj manažerský styl? Jak správně komunikovat s druhými, jak se naučit týmové práci, vedení lidí, delegování, motivování, hodnocení, sledování výkonu, stanovování cílů a dalším schopnostem podstatným pro efektivní management to se dozvíte během našeho dvoudenního semináře. Půjde o inspirace srozumitelné, praxí ověřené, opřené o osobní zkušenost lektorky i nejlepší příklady získané ze spolupráce s úspěšnými manažery firem a institucí. Osobnost manažera, přirozená autorita a respekt Styly řízení x vedení lidí Budování týmu, spolupráce v týmu Typologie osobnosti podřízených Komunikace s jednotlivými typy Delegování úkolů a kontrola Motivace k výkonu Hodnocení pracovníků Rozhovory s pracovníky Kritika a pochvala Stresové situace, konflikty a jejich řešení Praktický trénink, řešení situací Metody: Výklad, praktický nácvik, řešení modelových situací a situací z praxe účastníků, návody, inspirace, diskuze. Lektor PhDr. Zdeňka BRÁZDOVÁ, individuální kouč managementu a managementu lidských zdrojů, certifikovaná lektorka a konzultantka manažerských dovedností, řízení lidských zdrojů, obchodních dovedností a kurzů osobního rozvoje. Má praxi na manažerských pozicích, zkušenosti z realizace komplexní manažerské přípravy v řadě firem (včetně zahraničních) a institucí v ČR a SR. Přednáší na odborných konferencích pro HR manažery. Publikuje v odborných časopisech. 23. a 24. října 2014, 1. den od 9 do 17 hodin, 2. den od 8 do 15 hodin 8.600,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení, obědy) Kód

8 OBCHODNÍ A ÚŘEDNÍ KORESPONDENCE její stylizace a úprava podle nových norem Správné použití českého jazyka a úprava korespondence je vizitkou každého pisatele! Od vstoupila v platnost nová norma ČSN Úprava dokumentů zpracovávaných textovými procesory. Jedná se o revizi ČSN z dubna 2007, která upravuje a doporučuje pravidla obchodní a úřední korespondence. Vyšla také Akademická příručka jazyka českého, která doplňuje a aktualizuje Pravidla jazyka českého z roku Určeno: Sekretářkám, asistentkám, podnikatelům, manažerům, administrativním pracovníkům, úředníkům obcí a měst, pracovníkům státních úřadů, programátorům, pracovníkům grafických studií, reklamních agentur a každému, kdo chce zvládnout jak správnou úpravu korespondence podle aktuálních norem, tak také pravopis a správnou stylizaci. Podrobný výklad ČSN ve znění platném od Úprava obchodních a úředních dopisů ová komunikace Zásady stylizace obchodních dopisů Nejčastější stylistické chyby Úřední dopisy Osobní dopisy Interní písemnosti (pozvánky, zápisy z porad, písemnosti managementu) Personální písemnosti Zásady pro psaní názvů firem, oslovení, titulů, značek, časových údajů, kalendářních dat, čísel účtů, peněžních částek, znamének, zkratek, velkých písmen atd. Nejčastější pravopisné chyby Praktická cvičení úpravy a stylizace Diskuze, otázky a odpovědi Lektor Mgr. Věra MATUŠŮ, celoživotně působila jako pedagog a také jako zkušební komisařka. Disponuje mnohaletou lektorskou praxí a zkušenostmi. 5. listopadu 2014, od 9 do 14:30 hodin 1.900,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení) Kód

9 CO BY MĚL ZNÁT MISTR (TEAM LEADER) Z OBLASTI EFEKTIVNÍHO VEDENÍ LIDÍ Určeno: Mistrům a vedoucím pracovních týmů, kteří působí v první linii řízení zaměstnanců (vedoucí výroby, výrobní dispečeři, technologové, team leadeři, aj.). Dobrý mistr, vedoucí výroby nebo šéf provozu ví, že umět svou odbornou práci je jen polovina úspěchu. Ta druhá polovina, díky které získává respekt ostatních, spočívá ve znalosti lidí, schopnosti zadávat jim úkoly, kontrolovat jejich plnění, spravedlivě odměňovat a v umění celou skupinu organizovat. Mistr nebo liniový pracovník je prostředníkem mezi vedením firmy a samotnými zaměstnanci. Ví, co obě strany očekávají. Mistr tedy není jen mistrem, ale je prvním manažerem ve vaší firmě. Bohužel se stále více ukazuje, že největší slabinou mistrů a liniových manažerů je dovednost správné komunikace a vedení týmu. Cílem kurzu tedy je, aby účastník pochopil svoje postavení v systému řízení firmy, aby pochopil význam týmové práce, lépe poznal sám sebe a naučil se efektivně a nekonfliktně svůj tým vést, motivovat a hodnotit. Cíl: Seminář je zaměřen na rozvoj kompetencí vedoucích pracovníků první linie v oblasti vedení týmů i jednotlivců. Postavení mistra v systému firmy a jeho kompetence jako lídra pracovní skupiny Co tvoří přirozenou autoritu mistra Prezentace strategie, vize, úkolu, plánu výroby, zapojení týmu, jednotlivce.. Motivace podřízených Hodnocení podřízených Kritika a pochvala Trénink konkrétních náročných a komplikovaných komunikačních situací z běžné praxe (jak sdělovat pochvalu, kritiku, jak motivovat, vytýkat nedostatky, upozornit na opakující se chyby, jak sdělovat negativní informaci apod.) Komunikace s obtížnými pracovníky Pracovní kázeň, řešení konfliktů Úspěšné delegování úkolů Podpora kreativity a rozvoje podřízených Změny a jejich řízení (zavádění změn v organizaci práce, zavádění nových systémů ) - jak docílit změnu postojů u podřízených, navést podřízené na jiné vnímání situace, na přijetí změny, jak snížit verbální odpor ke změně...apod. Metody: Jednotlivé bloky jsou rozděleny na teoretické a interaktivní části, které se vzájemně prolínají. Teoretická část poskytuje základní informace z problematiky interpersonální komunikace, které jsou potřebné pro efektivní zvládání každodenních firemních situací. V interaktivní části mají účastníci kurzu možnost trénovat a posilovat své komunikační a profesní dovednosti, vyzkoušet si různé techniky na sobě, sestavit si tímto vlastní efektivní metody své práce. Smyslem interaktivní části je také poradenství a doporučení efektivních metod s ohledem na firemní prostředí či pozici účastníka kurzu. 9

10 Lektor PhDr. Zdeňka BRÁZDOVÁ, individuální kouč managementu a managementu lidských zdrojů, certifikovaná lektorka a konzultantka manažerských dovedností, řízení lidských zdrojů, obchodních dovedností a kurzů osobního rozvoje. Má praxi na manažerských pozicích, zkušenosti z realizace komplexní manažerské přípravy v řadě firem (včetně zahraničních) a institucí v ČR a SR. Přednáší na odborných konferencích pro HR manažery. Publikuje v odborných časopisech. 18. listopadu 2014, od 8 do 16 hodin 3.980,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení, oběd) Kód

11 NÁBOR A EFEKTIVNÍ VÝBĚR PRACOVNÍKŮ VÝBĚROVÝ A PŘIJÍMACÍ ROZHOVOR Určeno pro: Personalisty, pracovníky útvarů náboru a výběru, pracovníky personálních oddělení, asistenty/tky, kteří zajišťují personální agendu firmy, majitele firem či výkonné manažery, kteří si aktivně vybírají kandidáty do svých pracovních týmů. Cíl semináře: Poskytnout informace a znalosti o průběhu procesu náboru a výběru zaměstnanců, nabídnout sadu nástrojů a metodický postup pro úspěšný výběr uchazeče o pracovní místo. Obsah semináře: Zasazení procesu náboru a výběru do kontextu firemního řízení lidských zdrojů Plánování lidských zdrojů Definování požadavků na uchazeče, efekt výběru lidí podle kompetencí Pracovní místo a pracovní role Získávání uchazečů Personální marketing PR organizace a formy získávání uchazečů Posilování image firmy jako perspektivního zaměstnavatele Výběr uchazečů Sběr a analýza CV Výběrový rozhovor - typy výběrových rozhovorů, praktické inspirace k efektivnímu vedení výběrového rozhovoru, jak v rámci výběrového rozhovoru posoudit vhodnost uchazeče Assessment centrum - vhodnost použití Psychodiagnostika, její výhody a rizika při výběru lidí Tvorba záznamu (protokolu) z výběrového řízení Nástup uchazeče a jeho integrace do firmy (adaptační proces) Lektor PhDr. Zdeňka BRÁZDOVÁ, individuální kouč managementu a managementu lidských zdrojů, certifikovaná lektorka a konzultantka manažerských dovedností, řízení lidských zdrojů, obchodních dovedností a kurzů osobního rozvoje. Má praxi na manažerských pozicích, zkušenosti z realizace komplexní manažerské přípravy v řadě firem (včetně zahraničních) a institucí v ČR a SR. Přednáší na odborných konferencích pro HR manažery. Publikuje v odborných časopisech. 26. listopadu 2014, od 9 do 17 hodin 4.500,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení, oběd) Kód

12 VYTÝKACÍ ROZHOVOR V PRAXI MANAŽERA (VEDOUCÍHO) Umíte své podřízené správně kritizovat, říkat jim negativní informace, vytýkat negativa? Umíte hovořit se svými podřízenými v emočně vypjatých situacích? Vytýkání může být součástí minutové zpětné vazby, ale i situací, kdy jde o závažnější problémy v oblasti výkonu nebo pracovního chování. Seminář Vám odpoví na otázku, jak správně poskytovat negativní zpětnou vazbu kritiku, a to jak v operativním řízení, tak i v situacích, kdy je třeba se připravit a vést vytýkací rozhovor s cílem dosáhnout dlouhodobější nebo nejlépe trvalé změny výkonu nebo pracovního chování bez narušení osobních vztahů. Cíl: Zvládnout optimální, citlivé a taktické řešení vypjaté nebo problematické situace, s vyloučením demotivace nebo dotčení pracovníka Získat komunikační jistotu Zvládnout emoce své i pracovníkovi Určeno: Manažerům, majitelům firem, jednatelům, ředitelům, vedoucím pracovníkům všech úrovní. Zpětná vazba jako součást řízení pracovního výkonu Nejčastější příčiny pro zahájení vytýkacího rozhovoru Příprava vytýkacího pohovoru z důvodu špatného výkonu nebo chování Jaké osobnostní charakteristiky spolupracovníka je třeba mít na zřeteli při přípravě a vedení vytýkacího rozhovoru Rozdíly ve struktuře rozhovoru pro dělnické, administrativní, střední a vyšší pozice Fáze a průběh vytýkacího pohovoru Konstruktivní kritika, argumenty, objektivnost hodnocení Typy reakcí na vytýkací pohovor Jak má vypadat výsledek takového rozhovoru Trénink vytýkacích rozhovorů na modelových situacích a reálných situacích z praxe účastníků Metody: Interaktivní výklad probírané látky v kombinaci s praktickým řešením modelových a reálných situací, praktický nácvik s následným rozborem a individuální zpětnou vazbou. Obsahová náplň a řešení modelových situací bude zaměřena na řešení konkrétních situací z prostředí účastníků. 12

13 Lektor PhDr. Zdeňka BRÁZDOVÁ, individuální kouč managementu a managementu lidských zdrojů, certifikovaná lektorka a konzultantka manažerských dovedností, řízení lidských zdrojů, obchodních dovedností a kurzů osobního rozvoje. Má praxi na manažerských pozicích, zkušenosti z realizace komplexní manažerské přípravy v řadě firem (včetně zahraničních) a institucí v ČR a SR. Přednáší na odborných konferencích pro HR manažery. Publikuje v odborných časopisech. 16. prosince 2014, od 9 do 17 hodin 4.500,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení, oběd) Kód

14 EKONOMICKÉ MINIMUM PRO SEKRETÁŘKY, ASISTENTKY, ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍKY ve znění novelizací pro rok 2015 Profesionální sekretářka, asistentka nebo administrativní pracovnice by měla ovládat řadu znalostí a dovedností z různých oborů činnosti. Vzhledem k tomu, že sekretářky velmi často vedou pokladnu, zpracovávají cestovní příkazy, vystavují faktury a další podklady pro účetnictví atd., je velmi důležité, aby měly alespoň základní znalosti také z oblasti účetnictví a daní. Cíl: Získání přehledu v níže uvedené agendě aktuálně dle legislativy pro rok Seznámení s platnou legislativou pro účetnictví a daně ve znění pro rok 2015 Přehled daní Co musí obsahovat účetní a daňové doklady podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty Oběh dokladů v podniku, archivace, datové schránky Vedení pokladny, ceniny, valutová pokladna, pokladní doklady, pokladní kniha Cestovní příkazy a jejich vyúčtování, kniha jízd, platné sazby stravného, ceny PHM a základní náhrady Fakturace, náležitosti faktur, DPH, elektronické vystavování a zasílání faktur Fakturace ve vazbě na obchodně-závazkové vztahy podle nového občanského zákoníku Inventarizace Příprava podkladů pro zpracování finančního účetnictví, daní Komunikace s účtárnou nebo externí účetní osobou (firmou) Lektor Květoslava NOVOTNÁ, účetní (certifikace QBÚ) a daňová poradkyně, zkušená lektorka 9. ledna 2015, od 9 do 14 hodin 1.900,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení) Kód

15 ZAČÍNAJÍCÍ MANAŽER jak efektivně zvládnout nástup na manažerskou pozici Co udělat pro to, abyste se stali v nové roli úspěšnými? Jak stanovit a plnit cíle? Jaký styl řízení a vedení je předpokladem největšího úspěchu? Jak správně vést lidi ke splnění cílů a k výkonu? To vše uslyšíte a natrénujete pod vedením zkušené a vyhledávané lektorky PhDr. Zdeňky Brázdové. Určeno: Pro začínající manažery všech oborů a úrovní nebo pro manažery, kteří jsou na této pozici krátce. Kurz je vhodný také jako příprava manažerských talentů ve firmách. Cíl kurzu: Připravit manažery na bezproblémové vykonávání této pozice, poskytnout jim ucelený přehled a propojení všech nezbytných prvních kroků ve funkci, naučit základním manažerským dovednostem, zásadám vedení lidí, procvičit efektivní komunikaci s podřízenými. Osobnost manažera manažerské kompetence manažerská odpovědnost budování autority Kroky po převzetí manažerské práce správná racionální analýza výchozí situace stanovení cílů a jejich prezentace podřízeným, správná cesta k jejich dosažení rozvíjení klíčových vztahů správná racionální analýza výchozí situace stanovení cílů Budování manažerských návyků získávání informací, jejich strukturování a vyhodnocení stanovování priorit, řízení času styly vedení - pomocí jakého stylu dosáhnu největších úspěchů vedení porad a prezentace Zásady pro řízení a vedení lidí, efektivní práce s týmem, podpora řízení pracovního výkonu zásady efektivní komunikace s podřízenými řízení pracovního výkonu zadávání úkolů, zpětná vazba hodnocení pracovníků, zpětná vazba motivace jednotlivců a týmu k výkonu řešení konfliktů Upozornění na chyby, které manažeři na startu dělají Metody: Seminář s diskusí, individuální cvičení a testy, skupinové diskuze, praktický nácvik, vytvoření vlastního akčního plánu nástupu převzetí manažerské pozice. 15

16 Lektor PhDr. Zdeňka BRÁZDOVÁ, individuální kouč managementu a managementu lidských zdrojů, certifikovaná lektorka a konzultantka manažerských dovedností, řízení lidských zdrojů, obchodních dovedností a kurzů osobního rozvoje. Má praxi na manažerských pozicích, zkušenosti z realizace komplexní manažerské přípravy v řadě firem (včetně zahraničních) a institucí v ČR a SR. Přednáší na odborných konferencích pro HR manažery. Publikuje v odborných časopisech. 4. února 2015, od 9 do 17 hodin 4.300,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení, oběd) Kód

17 KOUČOVÁNÍ efektivní nástroj manažera pro zvyšování výkonnosti jednotlivců a týmů Koučink účinný nástroj řízení, způsob vedení lidí, nástroj rozvoje, způsob myšlení i styl chování. Koučování se stává stále významnější a účinnější metodou, kterou manažeři využívají v práci se svými podřízenými. Koučování umožňuje podívat se na problém jinak, než jsme zvyklí, a tak přináší i nové způsoby a možnosti jejich řešení. Koučování vyžaduje zcela jiný, pozitivnější přístup k lidem. Pomáhá rozvíjet lidské vlastnosti, zvýšit využití potenciálu člověka, umožňuje růst koučovaného, a tím i jeho výkonnost. Koučování je účinné a rychlé, je respektující, je cílené, řeší konkrétní úkoly, problémy, situace, je propojeno s praxí a potřebami koučovaných, jeho výsledky jsou měřitelné. Určeno pro: Pokročilejší manažery všech oborů a úrovní vedení, vedoucí projektů, vedoucí obchodních oddělení, personalisty.. Cíl: Seznámit se základními postupy, nástroji a technikami koučování, natrénovat koučovací rozhovor, koučovací otázky. Podstata a obsah koučování Manažer jako kouč předpoklady pro koučování a role kouče Čím se koučování liší od jiných manažerských stylů Při jakých příležitostech a situacích je koučování vhodné Kritéria výběru koučování jako metody Bariéry koučování Komunikační nástroje koučování kladení otázek naslouchání asertivní strategie ověřování porozumění sumarizace interpretace sdělení, zobecňování Základní nástroje koučování koučovací rozhovor, jak prakticky postupovat při jeho přípravě a efektivním vedení příprava rozhovoru struktura rozhovoru metoda GROW stanovování cílů typy koučovacích otázek Praktické inspirace a nácvik vedení koučovacího rozhovoru 17

18 Lektor PhDr. Zdeňka BRÁZDOVÁ, individuální kouč managementu a managementu lidských zdrojů, certifikovaná lektorka a konzultantka manažerských dovedností, řízení lidských zdrojů, obchodních dovedností a kurzů osobního rozvoje. Má praxi na manažerských pozicích, zkušenosti z realizace komplexní manažerské přípravy v řadě firem (včetně zahraničních) a institucí v ČR a SR. Přednáší na odborných konferencích pro HR manažery. Publikuje v odborných časopisech. 4. března 2015, od 9 do 17 hodin 4.500,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení, oběd) Kód

19 ROZVOJ OSOBNOSTI SELF MANAGEMENT optimalizujte a využijte svůj potenciál, splňte si své cíle Motto: Dnes je první den zbytku tvého života. Petr Pacovský: Člověk a čas Komu je tréninkový seminář určen: Záleží-li vám na vašem seberozvoji a chcete-li dokázat více díky potenciálu, který v sobě skrýváme, pak je seminář určen vám. Cíle tréninkového semináře Seznámit se se zásadami osobního rozvoje, které bychom měli ctít, abychom dosáhli úspěchu Poznat svůj typ osobnosti a dozvědět se, jak mne může pomoci v mém sebeřízení a seberozvoji Odhalit svůj potenciál z hlediska zkušeností, inspirace a priorit Obsah tréninkového semináře Vím, co dělat a proč to dělat? Umím to udělat? Chci to udělat? - máme znalosti, dovednosti, schopnosti a tužby? Zásady osobního rozvoje, které bychom měli ctít, abychom dosáhli úspěchu Kam směřujeme a jakou cestou půjdeme? Sebekoučování nástroj seberozvoje, který je zdarma, časově nenáročný a neustále přítomen Návyky, jejichž dodržování nám přinese úspěch Jak půjdeme - cíle, priority a činnosti Jak si sestavit priority, abychom byli opravdu efektivní a díky nim i úspěšní metody a techniky stanovování priorit, analýza současného stavu a jeho rozvoj žádoucím směrem Typologie osobnosti proč ten či onen je efektivnější než já, jak mohu sám využít svůj typ pro sebeřízení, seberozvoj a prioritizování Metody práce na tréninkovém semináři Celý tréninkový seminář je veden interaktivní formou. Nezbytná teorie je využívána pro diskuzi konkrétních situací účastníků. Konkrétní situace vycházejí z praxe účastníků. Součástí tréninku jsou: skupinové práce, při nichž si účastníci vytvoří potřebné standardy vyplývající ze zadaných úkolů a prodiskutují své zkušenosti a názory, případové studie, v nichž si účastníci vyzkouší reálné použití daného tématu v praxi test osobnosti a diskuze, díky níž mohou účastníci sdílet své zkušenosti a konfrontovat je s praxí. 19

20 Lektor Mgr. Petra ŠIMKOVÁ, lektorka a trenérka jednotlivců i skupin v oblasti manažerských, komunikačních, prezentačních, facilitačních, lektorských dovedností, kurzů osobního rozvoje. Mezi její klienty patří mezinárodní společnosti i malé firmy. Má mnohaleté zkušenosti v personalistice a vzdělávání dospělých, Absolvovala certifikovaný výcvik trenérů a koučů, průběžně se vzdělává a rozvíjí 18. září 2014, od 9 do 17 hodin učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. Patro 3.980,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení, obědy) Kód

21 RÉTORIKA A KULTIVOVANÝ MLUVENÝ PROJEV Schopnost kultivovaného verbálního projevu, umění dobře se vyjadřovat, formulovat své názory, prezentovat sebe, firmu nebo produkt, schopnost dobře reagovat na otázky to vše by mělo patřit mezi základní dovednosti každého z nás. Chcete-li se v rétorice zdokonalit, pak přijďte na seminář, který jsme připravili pod vedením zkušené lektorky Mgr. Ireny Rozsypalové. Seminář nabízí: Rozvinutí komunikačních dovedností, odbourání nedostatků a špatných návyků ve verbální i nonverbální komunikaci s přihlédnutím k základům etikety, posílení sebevědomí a zmírnění trémy, zlepšení schopností formulovat myšlenky, působení na celkový kultivovaný projev. Určeno pro: Tiskové mluvčí, manažery, obchodníky, sekretářky, lektory, pedagogy, politiky, studenty, a další pracovní pozice. Zkrátka pro každého, kdo chce pracovat na svém rozvoji. Zásady, tipy a triky správného mluveného projevu a etikety Dechová a artikulační cvičení Co o vás řekne tón hlasu, gesta, mimika Příprava mluveného projevu, práce s textem Práce s hlasem, modulace, tempo řeči, artikulace, jazykové prostředky Techniky a způsoby vyjadřování, rozvoj slovní zásoby, spisovná slova x krajová mluva Struktura veřejného vystoupení, které zanechá v posluchačích to, co chceme Jak se zbavit stresu a trémy Kultivované a suverénní vystupování aktivní trénink Zpětná vazba lektora s důrazem na nápravu chyb Metody: Tento seminář je založen na intenzivním tréninku, poskytování zpětné vazby od lektorky, zjištění předností a nedostatků, odstranění chyb.!! Prosíme účastníky, aby si pro aktivní trénink připravili prezentaci, projev nebo jiné veřejné vystoupení ze své praxe a přinesli je s sebou také v písemné formě. Děkujeme. Budete-li mít zájem, můžete na tento veřejný seminář navázat individuálními konzultacemi a tréninky. Lektor Mgr. Irena ROZSYPALOVÁ, konzultantka v oblasti rétoriky a komunikace, pedagožka JAMU v Brně, Janáčkovy konzervatoře a gymnázia v Ostravě, moderátorka společenských akcí, spolupracuje s divadly, Českou televizí a Českým rozhlasem 25. září 2014, od 9 do 17 hodin učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. Patro 4.200,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení, oběd) Kód

22 DALŠÍ ZPŮSOBY ZDOKONALOVÁNÍ V OBLASTI RÉTORIKY, KTERÉ VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT: 1) Na tento veřejný seminář můžete navázat soukromými individuálními konzultacemi a tréninky. Rozsah a četnost dle zpětné vazby lektorky a Vašich potřeb. 2) Připravíme pro vás vnitrofiremní kurz rétoriky - speciálně pro vybraný pracovní tým na míru, s místem konání ve vaší firmě, v naší učebně nebo jinde dle dohody a s rozsahem dle potřeb cílové skupiny. Max. počet účastníků je 10. 3) Chcete-li, aby se lektorka věnovala od počátku jen Vám, můžete absolvovat individuální trénink (bez absolvování veřejného semináře). Pak následuje tento postup: a) Setkání s lektorkou, kde představíte Vaše vystoupení, projev, prezentaci b) Zpětná vazba lektorky a její návrh na další postup vedoucí k Vašemu rozvoji a zdokonalení c) Dohoda na rozsahu, četnosti a frekvenci tréninků a dohoda o finančních podmínkách za body a) až c) 605,- Kč + případné cestovné Cenu za následné tréninky stanovíme individuálně podle rozsahu a četnosti. Studentům poskytujeme slevu 20%. Lektorka, trenérka: Mgr. Irena ROZSYPALOVÁ, konzultantka v oblasti rétoriky a komunikace, pedagožka JAMU v Brně, Janáčkovy konzervatoře a gymnázia v Ostravě, moderátorka společenských akcí, spolupracuje s divadly, Českou televizí a Českým rozhlasem. Nabízíme Vám nikoliv kurzy o rétorice - ale kurzy učení rétoriky! 22

23 TRÉNINK PŘESVĚDČIVÉ PREZENTACE Motto: Pověz mi a já zapomenu. Ukaž mi a snad si budu pamatovat. Zapoj mne a budeš mě zajímat. Indické přísloví Komu je tréninkový seminář určen: Informovat a předkládat čísla a výsledky pomocí prezentace dnes už nestačí. Potřebujete-li pozvednout své prezentace na vyšší úroveň, naučit se prodat obyčejná data, zaujmout publikum a přesvědčte je, pak je tréninkový seminář určen právě vám. Cíle tréninkového semináře: Dozvědět se, jak působit při prezentacích přesvědčivě Naučit se prodat sebe a připravené informace Získat vyšší sebejistotu při prezentacích Obdržet zpětnou vazbu a doporučení pro další rozvoj Obsah tréninkového semináře První dojem jako důležitý moment pro pozitivní start prezentace Působivý a účinný styl řeči Prodáváme výsledky, čísla, data vyzdvihněme to, co publikum zaujme, díky čemu lépe porozumí a bude s Vámi souhlasit Logický sled argumentů řazení argumentů pro větší srozumitelnost a pochopení Typy argumentů a jejich správné využití v dané situaci Zásady vyjednávání, příprava na vyjednávání, pravidla práce s ústupky Obtížné otázky účastníků zvládání dlouhých otázek několikanásobných otázek otázek mimo mísu stupidních otázek Práce s nesouhlasem a námitkami účastníků, kdy je vhodné odpovědět na námitky, důvody vznášení námitek Logický postup překonávání námitek, formulace vhodné v jednotlivých krocích zvládání námitek Reakce na námitky podle druhu oprávněné, neoprávněné, spekulativní Agresivita posluchačů a snaha vyvolat konflikt prokoukněte, co je za agresivitou a manipulací schování, práce s manipulativními pseudoarguemty Mistrovství improvizace jak si poradit s nenadálými situacemi Vizuální prezentace tipy na vytváření účinných snímků v MS Powerpoint, kouzlo flipchartu a dalších vizuálních pomůcek Praktický nácvik na reálných prezentacích Videotrénink, zpětná vazba a doporučení pro další rozvoj Vyhodnocení tréninkového semináře a akční plány účastníků Metody práce na tréninkovém semináři Celý tréninkový seminář je veden interaktivní formou, která zajišťuje neustálé zapojení účastníků v tréninku. Nezbytná teorie je využívána pro nácvik konkrétních situací účastníků. Modelové situace vycházejí z praxe účastníků a jejich nácvik je veden formou videotréninku. Videotrénink je vysoce účinná metoda, jeho rozbor pak účastníkovi poskytuje přímou zpětnou vazbu na výkon a je využit pro další jeho rozvoj. 23

24 Zpětnou vazbu účastníci obdrží od lektora i ostatních účastníků tréninkového semináře. Součástí tréninkového semináře jsou: skupinové práce, při nichž si účastníci vytvoří potřebné standardy vyplývající ze zadaných úkolů a prodiskutují své zkušenosti a názory, cvičení a hry, díky nímž si účastníci procvičí probíraná témata a diskuze, díky níž mohou účastníci sdílet své zkušenosti a konfrontovat je s praxí. Lektor Mgr. Petra ŠIMKOVÁ, lektorka a trenérka jednotlivců i skupin v oblasti manažerských, komunikačních, prezentačních, facilitačních, lektorských dovedností, kurzů osobního rozvoje. Mezi její klienty patří mezinárodní společnosti i malé firmy. Má mnohaleté zkušenosti v personalistice a vzdělávání dospělých, Absolvovala certifikovaný výcvik trenérů a koučů, průběžně se vzdělává a rozvíjí 8. a 9. října 2014, vždy od 9 do 17 hodin učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. Patro 8.500,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení, obědy) Kód

25 ASERTIVNÍ PŘÍSTUP K ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ Konfliktním situacím jsme vystavováni často a snad v každé životní oblasti, nejen pracovní. Konflikty vznikají kvůli věcem, vztahům nebo komunikaci. Kdyby nebylo konfliktů, vztahy mezi lidmi, život i svět jako takový by se nevyvíjel. A proto je užitečné konflikty řešit a nevyhýbat se jim, abychom mohli udělat krok vpřed. Na tréninkovém semináři získáte na konflikt širší pohled a objevíte překvapivé souvislosti. Naučíte se, jak s konflikty a jeho podobami zacházet, jak je zvládat, předcházet jim. a to vše konstruktivním způsobem vedoucím ke spokojenosti zúčastněných stran. Určeno: Všem, kteří se chtějí naučit konstruktivně řešit konflikty, předcházet jim a zvýšit si tak sociální inteligenci. Cíle tréninkového semináře Získat nadhled v oblasti řešení a přístupu ke konfliktům Seznámit se s různými styly řešení konfliktů a osvojit si je Dozvědět se, jak reagovat na vzniklé konfliktní situace Získat návod, jak předcházet konfliktům a vést komunikaci konstruktivním způsobem Konflikt jako střet dvou protichůdných sil / postojů / zájmů / postojů apod. co konflikt přináší a odnáší Styly a způsoby zvládání a vyrovnávání se s konflikty různé styly vhodné pro různé typy konfliktů výhody a nevýhody jednotlivých stylů Fáze konfliktu jak se konflikt vyvíjí a jak postupovat Osobnostní dotazník řešení konfliktů poznejte, k jakému stylu nejčastěji inklinujete a získejte inspiraci, jak jinak konflikty řešit Asertivní komunikace jako prostředek k předcházení konfliktů Optimální řešení konfliktu co přináší, čemu předchází a jak ho docílit Konstruktivní komunikace aneb jak zvládat emoce a soustředit se na podstatu konfliktu Práce s emocemi, zvládání emočně vypjatých situací, ovládání myšlení a soustředění se na podstatu problému Naslouchání jako nedílná součást při řešení konfliktu Skupinové hry a cvičení na procvičení dovedností a rozšíření obzorů v oblasti řešení konfliktů Vyhodnocení tréninkového semináře a akční plány účastníků Metody: Celý tréninkový seminář je veden interaktivní formou. Nezbytná teorie je využívána pro diskuzi konkrétních situací z praxe účastníků. Součástí tréninkového semináře jsou: skupinové práce, při nichž si účastníci vytvoří potřebné standardy vyplývající ze zadaných úkolů a prodiskutují své zkušenosti a názory cvičení a hry, díky nímž si účastníci procvičí probíraná témata a diskuze, díky níž mohou účastníci sdílet své zkušenosti a konfrontovat je s praxí 25

26 Lektor Mgr. Petra ŠIMKOVÁ, lektorka, trenérka a kouč v oblasti osobního rozvoje, manažerských, komunikačních, prezentačních, facilitačních a lektorských dovedností 4. listopadu 2014, od 9 do 17 hodin učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. Patro 3.980,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení, oběd) Kód

27 RÉTORIKA A KULTIVOVANÝ MLUVENÝ PROJEV Schopnost kultivovaného verbálního projevu, umění dobře se vyjadřovat, formulovat své názory, prezentovat sebe, firmu nebo produkt, schopnost dobře reagovat na otázky to vše by mělo patřit mezi základní dovednosti každého z nás. Chcete-li se v rétorice zdokonalit, pak přijďte na seminář, který jsme připravili pod vedením zkušené lektorky Mgr. Ireny Rozsypalové. Seminář nabízí: Rozvinutí komunikačních dovedností, odbourání nedostatků a špatných návyků ve verbální i nonverbální komunikaci s přihlédnutím k základům etikety, posílení sebevědomí a zmírnění trémy, zlepšení schopností formulovat myšlenky, působení na celkový kultivovaný projev. Určeno pro: Tiskové mluvčí, manažery, obchodníky, sekretářky, lektory, pedagogy, politiky, studenty, a další pracovní pozice. Zkrátka pro každého, kdo chce pracovat na svém rozvoji. Zásady, tipy a triky správného mluveného projevu a etikety Dechová a artikulační cvičení Co o vás řekne tón hlasu, gesta, mimika Příprava mluveného projevu, práce s textem Práce s hlasem, modulace, tempo řeči, artikulace, jazykové prostředky Techniky a způsoby vyjadřování, rozvoj slovní zásoby, spisovná slova x krajová mluva Struktura veřejného vystoupení, které zanechá v posluchačích to, co chceme Jak se zbavit stresu a trémy Kultivované a suverénní vystupování aktivní trénink Zpětná vazba lektora s důrazem na nápravu chyb Metody: Tento seminář je založen na intenzivním tréninku, poskytování zpětné vazby od lektorky, zjištění předností a nedostatků, odstranění chyb.!! Prosíme účastníky, aby si pro aktivní trénink připravili prezentaci, projev nebo jiné veřejné vystoupení ze své praxe a přinesli je s sebou také v písemné formě. Děkujeme. Budete-li mít zájem, můžete na tento veřejný seminář navázat individuálními konzultacemi a tréninky. Lektor Mgr. Irena ROZSYPALOVÁ, konzultantka v oblasti rétoriky a komunikace, pedagožka JAMU v Brně, Janáčkovy konzervatoře a gymnázia v Ostravě, moderátorka společenských akcí, spolupracuje s divadly, Českou televizí a Českým rozhlasem 6. listopadu 2014, od 9 do 17 hodin učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. Patro 4.200,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení, oběd) Kód

28 DALŠÍ ZPŮSOBY ZDOKONALOVÁNÍ V OBLASTI RÉTORIKY, KTERÉ VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT: 1) Na tento veřejný seminář můžete navázat soukromými individuálními konzultacemi a tréninky. Rozsah a četnost dle zpětné vazby lektorky a Vašich potřeb. 2) Připravíme pro vás vnitrofiremní kurz rétoriky - speciálně pro vybraný pracovní tým na míru, s místem konání ve vaší firmě, v naší učebně nebo jinde dle dohody a s rozsahem dle potřeb cílové skupiny. Max. počet účastníků je 10. 3) Chcete-li, aby se lektorka věnovala od počátku jen Vám, můžete absolvovat individuální trénink (bez absolvování veřejného semináře). Pak následuje tento postup: d) Setkání s lektorkou, kde představíte Vaše vystoupení, projev, prezentaci e) Zpětná vazba lektorky a její návrh na další postup vedoucí k Vašemu rozvoji a zdokonalení f) Dohoda na rozsahu, četnosti a frekvenci tréninků a dohoda o finančních podmínkách za body a) až c) 605,- Kč + případné cestovné Cenu za následné tréninky stanovíme individuálně podle rozsahu a četnosti. Studentům poskytujeme slevu 20%. Lektorka, trenérka: Mgr. Irena ROZSYPALOVÁ, konzultantka v oblasti rétoriky a komunikace, pedagožka JAMU v Brně, Janáčkovy konzervatoře a gymnázia v Ostravě, moderátorka společenských akcí, spolupracuje s divadly, Českou televizí a Českým rozhlasem. Nabízíme Vám nikoliv kurzy o rétorice - ale kurzy učení rétoriky! 28

29 ZVLÁŠTNOSTI PREZENTACE A OBCHODNÍHO JEDNÁNÍ V ANGLIČTINĚ Komu je tréninkový seminář určen Potřebujete-li získat jistotu v prezentaci před anglicky mluvícím publikem či vedete-li obchodní jednání v angličtině, je tento tréninkový seminář určen právě vám. Seminář je veden v českém jazyce a v jeho průběhu využíváme angličtinu pro nácvik vedení prezentace či obchodního jednání. Cíle tréninkového semináře Seznámit se s odlišnostmi prezentací v angličtině Naučit se obměňovat úvod a pracovat se zájmem publika Získat praktický slovníček pojmů a frází vhodný pro prezentaci i obchodní jednání Získat zpětnou vazbu na svůj výkon a doporučení pro další rozvoj Obsah tréninkového semináře Části prezentace v angličtině - struktura prezentace pro anglicky mluvící publikum Jak američtí prezentující získávají a probouzejí a udržují zájem publika Struktura anglického úvodu a způsoby jeho obměňování Americké působení na paměť posluchačů Zásady vedení obchodního jednání v angličtině, jak se zapojit do komunikace, požádat o objasnění či doplňující informace, prezentovat svůj názor Řeč těla aneb ovlivňování anglické prezentace bez slov Vizualizace prezentace vytváření snímků, obrázky, animace, zvuky apod. Kulturní rozdíly v prezentacích pro americké a německé publikum Slovníček pojmů a frází pro jednotlivé části prezentace / obchodního jednání Praktický nácvik prezentací Metody práce na tréninkovém semináři Celý tréninkový seminář je veden interaktivní formou, která zajišťuje neustálé zapojení účastníků v tréninku. Nezbytná teorie je využívána pro nácvik konkrétních situací účastníků. Modelové situace vycházejí z praxe účastníků a jejich nácvik je veden formou videotréninku. Videotrénink je vysoce účinná metoda, jeho rozbor pak účastníkovi poskytuje přímou zpětnou vazbu na výkon a je využit pro další jeho rozvoj. Zpětnou vazbu účastníci obdrží od lektora i ostatních účastníků tréninkového semináře. Součástí tréninkového semináře jsou: skupinové práce, při nichž si účastníci vytvoří potřebné standardy vyplývající ze zadaných úkolů a prodiskutují své zkušenosti a názory cvičení a hry, díky nímž si účastníci procvičí probíraná témata a diskuze, díky níž mohou účastníci sdílet své zkušenosti a konfrontovat je s praxí 29

30 Lektor Mgr. Petra ŠIMKOVÁ, lektorka, trenérka a kouč v oblasti osobního rozvoje, manažerských, komunikačních, prezentačních, facilitačních a lektorských dovedností 19. listopadu 2014, od 9 do 17 hodin učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. Patro 4.500,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení, oběd) Kód

31 ETIKETA základní principy společenského a pracovního chování Komu je tréninkový seminář určen Setkáváte-li se s klienty či obchodními partnery, záleží-li Vám na vztazích ať už profesionálních či soukromých, pak se seminář určen právě Vám. Cíle tréninkového semináře Seznámit se s pravidly společenské etikety Dozvědět se, co si obléknout na různé příležitosti Naučit se zvládat situace na rautu a chování u stolu Obsah tréninkového semináře Společenské přednosti, společenská významnost a jejich uplatnění ve společnosti si nejsme všichni rovni Business etiketa - nejčastější společenské situace v zaměstnání, na pracovních jednáních a na společenských akcích seznamování, představování, tituly, vizitky, podání ruky, vizitky, tykání x vykání, oslovování, Etiketa pro všední den chůze po chodníku, ulici, vcházení do budov a vycházení, divadlo, kino, koncert, klobouk a čepice, chůze do (ze) schodů, cestování s ostatními, telefonování, Jak se oblékat na pracovní jednání, do zaměstnání, ve styku s klienty, podle typu společenské akce možnosti moderní doby, oblékání pro ženy i muže, co znamenají tajemné výrazy na pozvánkách, rozdíly mezi formálním, neformálním a casual oblečením Základní rozdíly v etiketě v evropských státech, Americe a Asii Jdeme na (pracovní) oběd / večeři jak se chovat v restauraci, jaké nápoje z jakých sklenek pijeme Druhy společenských akcí a jak se na nich chovat - recepce, raut, banket, číše vína, Praktický nácvik a řešení konkrétních situací účastníků Metody práce na tréninkovém semináři Celý tréninkový seminář je veden interaktivní formou. Nezbytná teorie je využívána pro diskuzi konkrétních situací účastníků. Konkrétní situace vycházejí z praxe účastníků. Součástí tréninku jsou: skupinové práce, při nichž si účastníci vytvoří potřebné standardy vyplývající ze zadaných úkolů a prodiskutují své zkušenosti a názory, případové studie, v nichž si účastníci vyzkouší reálné použití daného tématu v praxi a diskuze, díky níž mohou účastníci sdílet své zkušenosti a konfrontovat je s praxí. 31

32 Lektor Mgr. Petra ŠIMKOVÁ, lektorka, trenérka a kouč v oblasti osobního rozvoje, manažerských, komunikačních, prezentačních, facilitačních a lektorských dovedností 17. prosince 2014, od 9 do 17 hodin učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. Patro 4.500,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení, oběd) Kód

33 MARKETING, OBCHODNÍ DOVEDNOSTI, OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V PRAXI A AKTUÁLNÍ ROZHODOVACÍ PRAXE ÚOHS Novinky v oblasti veřejných zakázek připravovaná technická novela zákona o veřejných zakázkách, předpokládaná účinnost od očekávané změny nové evropské zadávací směrnice, nový zákon o veřejných zakázkách předpokládaná účinnost od dubna 2016, hlavní oblasti změn Jak nastavit zadávací podmínky a nediskriminovat dodavatele příliš úzké/široké vymezení předmětu veřejné zakázky nastavení kvalifikace a dalších zadávacích podmínek omezení subdodavatelského plnění, délka praxe a zkušenosti, zvýhodnění stávajících dodavatelů, odůvodnění veřejné zakázky požadavky na pojištění, bankovní záruky, certifikáty, předložení uzavřených smluv zohlednění specifického plnění a preferencí zadavatele závazná podmínka zadání nebo předmět hodnocení? Jak posoudit kvalifikaci forma a obsah dokladů o kvalifikaci, čestná prohlášení míra využití subdodavatelů kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Jak posoudit nabídky splnění zadávacích podmínek nulové položky, změny návrhů smluv možnost vysvětlení nabídek hranice mezi vysvětlením a změnou nabídky posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny a její zdůvodnění Jak hodnotit nabídky výše nabídkové ceny nebo ekonomická výhodnost? hodnocení v rámci nepočitatelných kritérií obsah zprávy o posouzení a hodnocení nabídek Jak zadat vícepráce nepředvídatelnost a neoddělitelnost způsoby řešení dodatečných plnění vícepráce z pohledu novely a nových evropských směrnic Specifika dotovaných zakázek pravidla poskytovatelů dotací metodika zadávání veřejných zakázek kontroly ex ante a ex post sankce 33

34 Lektor Mgr. Romana DERKOVÁ, právní expert, členka právního týmu zaměřeného na právo hospodářské soutěže, právo veřejné podpory a právo veřejných zakázek advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners s.r.o., dříve pracovala v sekci veřejných zakázek na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže jako ředitelka odboru kontroly veřejných zakázek, publikuje v odborných časopisech 9. září 2014, od 9 do 14 hodin 2.100,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení) Kód

35 NOVÉ POVINNOSTI PRO BYTOVÁ DRUŽSTVA PO Musí mít bytové družstvo skutečně od internetové stránky, aby mohlo platně svolat členskou schůzi? Musí skutečně změnit stanovy? Jak má tato změna vypadat? Je potřeba upravovat nájemní smlouvy nebo může družstvo i nadále využívat ty původní? Kdy je možné vyloučit člena bytového družstva a jak postupovat? Jak se chránit před neplatiči v bytových družstvech? Nová právní úprava, která platí od přináší celou řadu novinek, které by Vám neměly uniknout. Zejména, pokud jste v představenstvu bytového družstva. Odpovědi na všechny otázky nové právní úpravy a ještě spoustu dalších informací, návodů a inspirací uslyšíte během semináře, který jsme pro vás připravili. Tyto novinky by Vám rozhodně neměly uniknout, zejména pokud jste v představenstvu bytového družstva. Pro: Členy představenstev bytových družstev a členy kontrolních komisí, i pro osoby, které vlastní družstevní podíly a mají zájem o fungování bytového družstva. Cíl: Získat přehled o nových povinnostech týkajících se fungování bytových družstev a uzavírání nejčastějších typů smluv, smlouvy kupní a smlouvy o dílo. Novinky v oblasti práva bytových družstev, kde je potřeba hledat, Musí družstvo skutečně v návaznosti na nový občanský zákoník změnit stanovy? Co družstvu hrozí, pokud tyto stanovy nezmění? Co musí nově stanovy obsahovat? Jaká ustanovení stanov je potřeba změnit? Co to znamená, že se družstvo může podřídit novému občanskému zákoníku jako celku? Potřebuje skutečně družstvo internetové stránky? Z čeho to plyne? Jak platně svolat členskou schůzi od a jak se zajistit před tím, aby člen družstva nemohl podat žalobu na neplatnost členské schůze? Jak je nově definovaný družstevní podíl? Jaký je vztah družstevního podílu a nájmu bytu? Jak správně vyloučit člena družstva pro neplnění jeho povinností? Jak se chránit před neplatiči? Jaké povinnosti má představenstvo bytového družstva jaká je jeho odpovědnost ve vztahu k bytovému družstvu? Co musí být nově obsahem nájemní smlouvy a co obsahem smlouvy podnájemní? Je potřeba původní nájemní či podnájemní smlouvy přepracovat? Na co si dát pozor při uzavírání smlouvy kupní? Na co si dát pozor při uzavírání smlouvy o dílo? Metody výuky: Metody jsou přizpůsobeny potřebám posluchačů, členů představenstev bytových družstev. Lektor se snaží v maximálním možném rozsahu reagovat na praktické problémy bytových družstev a problémy, se kterými se běžně představenstva bytových družstev setkávají. 35

36 Lektor : JUDr. Radka Chlebcová, Ph.D., advokát, specializuje se zejména na obchodní právo, občanské právo, mezinárodní právo soukromé a obchodní, ale také na správní právo či problematiku bytového práva, správy bytových domů, prevence před neplatiči v bytových domech apod. V oblasti bytového práva spolupracuje s předními experty na bytovou problematiku v České republice, zejména na Ministerstvu pro místní rozvoj. V současné době pracuje jako samostatný advokát. Praxi získala jako advokátní koncipient ve společnosti HVH LEGAL advokátní kancelář, s.r.o. v Praze. Několik let působila na pozici vedoucího právního oddělení a lidských zdrojů společnosti MND Drilling & Services a.s. 12. září 2014, od 9 do 13 hodin 1.800,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení) Kód

37 JAK ÚSPĚŠNĚ VYJEDNÁVAT S MALOOBCHODNÍMI ŘETĚZCI Zásadním způsobem ovlivnily a změnily nákupní chování snad naprosté většiny české populace. Nebýt v nich nejde. Kdo v nich není, jako by nebyl. Dostat se do nich je těžké. A i když už tam jste, musíte čelit jejich tlaku. Málokdo má stejnou vyjednávací sílu - je s nimi na stejné úrovni. O čem je řeč? O fenoménu posledních několika let o maloobchodních řetězcích. Mají dominantní postavení na trhu, kdo chce prodávat a dosahovat obratů, tak do nich musí dodávat. Jak si s nákupčím domluvit schůzku? Jak se na jednání připravit? Jak jej vést? Jak uspět? Co jednání ovlivní? Jak se bránit a ubránit jejich tlaku? Co nákupčího zajímá a co naopak ne? Těmto dovednostem se můžete naučit i vy a to na speciálním semináři Jak úspěšně vyjednávat s maloobchodními řetězci. Pro koho je seminář určen: Tento seminář je určen profesionálním prodejcům (obchodním zástupcům) různých oborů, kteří reprezentují společnost při obchodních jednáních s maloobchodními řetězci a chtějí zvýšit svoji vyjednávací sílu a zlepšit vyjednávací schopnosti. Jaký přínos pro vás tento seminář bude mít a jak vám pomůže hned při dalším jednání Pod vedením zkušeného lektora s dlouholetou nákupní a prodejní praxí se dozvíte: Jak se na jednání připravit a vést jej Jak dosáhnout vytýčeného cíle Jak vyjednávat ve slabé pozici/obtížných situacích Jaké argumenty na nákupčí platí Jaký je osvědčený postup prodeje úspěšných obchodníků Jaká jsou zlatá pravidla úspěšného prodeje Jak se z obtěžovatele stát vítaným rádcem Co se na semináři dále dozvíte a naučíte: Jaké jsou zásady úspěšného vyjednávání S čím úspěšné vyjednávání úzce souvisí Jak rychle rozpoznat, s kým jednáte Jak kombinovat různé styly vyjednávání Ukážeme si příklady vyjednávacích strategií Podíváme se na příklady vyjednávacích taktik Zaměříme se na argumentaci prodejce Jaké jsou fáze vyjednávání a jaký je jejich význam Osvojíme si umění mluvit, naslouchat a klást otázky Jaká jsou pravidla úspěšné komunikace Představíme si postup vyjednávání v obtížných situacích 37

38 Lektor Jaroslav CIRKOVSKÝ, MBA, má dlouholetou praxi jako nákupní manažer v prostředí českých i zahraničních společností, věnuje se e- Procurementu a poradenské činnosti zaměřené na oblast nákupu, dále spolupracuje se vzdělávacími společnostmi jako lektor kurzů zaměřených na problematiku nákupu 8. října 2014, od 9 do 16:30 hodin 4.400,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení, oběd) Kód

39 NETWORKING CHYTŘE BUDOVANÝ BYZNYS Určeno pro: Pracovníky marketingu a obchodu, pro majitele firem, vedoucí obchodních týmů a všem ostatním, kteří se chtějí dozvědět, jak objevit a získat nové obchodní možnosti Cíl: Zefektivnění stávajícího marketingu, naučit se využívat networkingu, nalézat nové cesty komunikace produktů, služeb s minimálními náklady na reklamu. Odstranit profesní slepotu ve firmách a nastavit firemní kulturu jako nejsilnější komunikační kanál. Podívat se na firmu očima zákazníka Redefinice cílové skupiny jak se mění trh, mění se i chování zákazníka Identifikovat silné a slabé stránky produktu, služby, firmy jako celku práce s nimi Používání dosavadních zdrojů prezentace hodnocení co funguje, co ne a proč Metodika nalézání nových zdrojů za pomoci networkingu Jak se lišit od konkurence, co nabídnout nového, jiného Proč se Váš produkt (služba) prodává méně, než byl očekávaný předpoklad Stanovení hodnoty produktu/služby jak to vidí zákazník, jak to vidíme my prodejci Prezentace na sociálních sítích pro B2B Sponzoring a společenská odpovědnost firem (CSR) zvýšení bonity firmy Praktické zpracování analýzy a nalezení způsobu prezentace za účelem oslovení nového nebo stávajícího zákazníka, jak si je udržet, jak komunikovat. Jak si vybudovat pozitivní PR Lektor Petra Benešová, marketingový a obchodní konzultant a kouč s více než dvacetiletou prací na manažerských pozicích v různých oblastech. Má zkušenosti se zaváděním marketingových strategií a jejich realizací, jak pro B2B, tak pro B2C a to pro český, slovenský, rakouský a polský trh. Pracuje na celorepublikových projektech v oblasti kultury a zdravotnictví. Je aktivní členkou a lektorkou Klubu podnikatelek Zlínska a BforB Zlín. 23. října 2014, od 9 do 16 hodin učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. Patro 3.980,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení, oběd) Kód

40 KUPNÍ SMLOUVA V PRAXI Úvod: Kupní smlouva je jedním z nejčastěji používaných smluvních typů. Ačkoli se jedná o relativně jednoduchý smluvní typ, zajištění dodání zboží řádně a včas bývá v mnoha případech problematické. Seminář nabízí praktický přehled změn, které nový občanský zákoník v oblasti kupních smluv přináší, a nabízí praktické možnosti řešení typických problémů souvisejících s kupní smlouvou. Seminář je zaměřen na kupní smlouvu uzavíranou mezi podnikateli. Určeno pro: Majitele společností, manažery, pracovníky obchodních oddělení, právních oddělení, marketingových oddělení, pracovníky ekonomických oddělení, pracovníky úřadů, příspěvkových organizací atd. Cíl: Získat představu o konkrétních problémech, s nimiž se smluvní strany při uzavírání a realizaci kupní smlouvy setkávají, a o způsobech, jak se těmto problémům dá efektivně smluvně předcházet. Účastníci semináře mají možnost předem zaslat SOVA studiu své dotazy týkající se jejich praxe (v anonymizované podobě), případně popis svých problémů, vztahujících se k tématu, tak, aby bylo možno je zakomponovat do obsahu kurzu. Novinky, které nový občanský zákoník přináší v oblasti smluvní kontraktace: Obchodní potvrzovací dopis Modifikované přijetí nabídky Řešení bitvy obchodních podmínek Nepřiměřená ujednání v obchodních podmínkách Smlouva o dílo v. kupní smlouva: kde je hranice Novinky v oblasti kupní smlouvy: Přechod vlastnického práva Přechod nebezpečí škody na věci Kontrola plnění, převzetí zboží Platební podmínky, které maximálně ochrání Vaši společnosti Odpovědnost za vady a záruka Jak se vypořádat s reklamacemi Rizika této smlouvy a co vhodné upravit smluvně a jak Návrh formulace problematických doložek samotnými účastníky, zpětná vazby od lektora Metody: Metody jsou přizpůsobeny potřebám, které vyplývají z praxe národního i mezinárodního obchodu, jde o interaktivní seminář, kde je možné si i vyzkoušet konstrukci vzorových smluvních ujednání a řešení modelových situací. 40

41 Lektor JUDr. Radka Chlebcová, Ph.D., advokát, specializuje se zejména na obchodní právo, občanské právo, mezinárodní právo soukromé a obchodní, ale také na správní právo či problematiku bytového práva, správy bytových domů, prevence před neplatiči v bytových domech apod. V oblasti bytového práva spolupracuje s předními experty na bytovou problematiku v České republice, zejména na Ministerstvu pro místní rozvoj. V současné době pracuje jako samostatný advokát. Praxi získala jako advokátní koncipient ve společnosti HVH LEGAL advokátní kancelář, s.r.o. v Praze. Několik let působila na pozici vedoucího právního oddělení a lidských zdrojů společnosti MND Drilling & Services a.s. 24. října 2014, od 9 do 15 hodin 2.400,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení) Kód

42 VIDEO MARKETING současný trend v oblasti online marketingu Hledáte nový směr v prezentaci firmy? Zkuste video marketing. Video marketing je v současné době trendem v oblasti online marketingu. Čísla mluví v tomto ohledu jasně: Informace v podobě videa je zpracována v mozku člověka x rychleji než text. 96% lidí nakupujících online sleduje produktové video a po zhlédnutí je 2x větší šance, že si produkt koupí. Po zhlédnutí videa zůstávají návštěvníci na webu o 2 minuty déle. Web s videem má 53x větší šanci dostat se mezi odkazy na první straně Google. Navíc: Pomocí videa lze vyzvednout všechny přednosti produktu nebo služby, lze upozornit na detaily nebo speciální funkce. Zákazník nemusí číst velké množství textu. Záběry např. z vaší výroby zvyšujete důvěryhodnost své firmy na internetu. Získáte skvělý materiál pro sociální sítě a budete dobře vidět i na Googlu. Video je dnes běžným standardem webových stránek. Není proto divu, že celých 93% marketérů plánuje využít v roce 2014 video marketing ve svých kampaních. Cílem školení, které jsme pro Vás připravili, je seznámit posluchače s video marketingem a naučit jej vytěžit z tohoto bouřlivě se rozvíjejícího marketingového nástroje maximum. Kurz je určen nejenom pro marketingové a PR pracovníky, ale i pro majitele firem, obchodníky, živnostníky, pracovníky reklamních agentur a pro každého, kdo má o tuto novou formu marketingu zájem. Účastníci se naučí v problematice orientovat, získají znalosti jak definovat klíčové prvky video marketingové strategie, na co si dát pozor při natáčení nebo i to, jak se nenechat napálit produkční firmou. Celý kurz bude proložen názornými příklady nejenom českých ale především světových kampaní či jednotlivých videí. Stejný důraz bude kladen i na praktické rady vycházející z šestileté praxe přednášejícího v oboru výroby online videí, které v brožurách opravdu nenajdete. 42

praha a brno červenec prosinec 2009

praha a brno červenec prosinec 2009 profesní semináře praha a brno červenec prosinec 2009 budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ SOVA STUDIO

PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ SOVA STUDIO PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ SOVA STUDIO listopad 2014 únor 2015 Organizační management Sekretářky, asistentky Rozvoj osobnosti Marketing, obchodní dovednosti, obchodní právo Mezinárodní obchod,

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16 1. modulový blok Firma a její rozvoj 1. Založení firmy B 2 16 Zpracování podnikatelského záměru /zpracování konkrétního záměru na PC/ 2. Orientace v potřebách trhu 2 16 Marketing (marketingový mix, SWOT

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic.

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic. !lept evropský. OPERČNí PROGRAM EVROPSKA UNIE VAŠI BUDOUCNOST Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Vzdělávání Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru 4MOTION TM Komplexní program rozvoje manažerů Cesta vzhůru management 4MOTION TM : Program rozvoje manažerů Manažerský rozvoj není událost, ale proces. Místo jednorázových interních školení zvolte komplexní

Více

praha a brno slevu Proč Tutor? Pro firmy profesní semináře LEDEn červen 2010 budete vynikat z vaší firmy a získejte

praha a brno slevu Proč Tutor? Pro firmy profesní semináře LEDEn červen 2010 budete vynikat z vaší firmy a získejte LEDEn červen 2010 profesní semináře praha a brno budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru Prahy

Více

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky:

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky: Norma pro úpravu písemností Kurz je určen pro každého, kdo vytváří dokumenty a korespondenci. V rámci kurzu se seznámí se základními pravidly pro úpravu písemností, což mu umožní vytvářet dokumenty, které

Více

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku kurzů projektového managementu

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Otevřené kurzy červen 2015

Otevřené kurzy červen 2015 Potřebujete proškolit vybrané zaměstnance Vaší společnosti v aktuálních tématech? Využijte nabídky našich otevřených kurzů. Na červen 2015 jsme pro Vás připravili nejžádanější témata z našich kurzů a jednu

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY

AKADEMIE PERSONALISTIKY AKADEMIE PERSONALISTIKY Akademie personalistiky Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Rozvojový program. pro vedoucí pracovníky

Rozvojový program. pro vedoucí pracovníky Rozvojový program pro vedoucí pracovníky Koncepce programu 2 Koncepce a obsahová náplň tréninkových kurzů vychází z výstupů analýzy tréninkových potřeb a ze specifik způsobu práce účastníků programu. Cíle

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na služby zadané ve zjednodušeném výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, v platném znění Název zakázky

Více

Osobnost vedoucího pracovníka

Osobnost vedoucího pracovníka 1 Osobnost vedoucího pracovníka (přerod spolupracovníka v nadřízeného, silné a slabé stránky, budování autority) odpovědnosti a převažující činnosti v jednotlivých rolích legislativní rámec odpovědností

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 Akademie personalistiky 1 Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., pobočka Hlinsko v Č., 539 71 Holetín 26 tel / fax 469 311 851, mobil 603 185 084, e mail otc.hl@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTERNÍ LEKTOR Rozvoj

Více

OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4

OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4 OBSAH ÚVOD 1 KAPITOLA 1 OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4 Znalosti, dovednosti a zkušenosti 5 Vlastnosti osobnosti 5 Motivy a potřeby 6 Postoje 7 Hodnoty 7 Zvláštní

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více

OBSAH KATALOGU: A) VEŘEJNÁ ŠKOLENÍ

OBSAH KATALOGU: A) VEŘEJNÁ ŠKOLENÍ 1 OBSAH KATALOGU: A) VEŘEJNÁ ŠKOLENÍ Strana I) Legislativa, školení řidičů a první pomoci 3 Pracovněprávní požadavky 3 Bezpečnost práce pro řidiče motorových vozidel 4 První pomoc a okamžitá resuscitace

Více

Centrum podpory projektů, Vysoké učení technické v Brně, Kounicova 67a, 69001 Brno

Centrum podpory projektů, Vysoké učení technické v Brně, Kounicova 67a, 69001 Brno Poskytovatel kurzu: Český institut reklamní a marketingové komunikace (ČIRMK) ve spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně ČIRMK je sdružením právnických osob Asociace českých reklamních agentur a

Více

NABÍDKA KURZY: RÉTORIKA NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE

NABÍDKA KURZY: RÉTORIKA NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE NABÍDKA KURZY: RÉTORIKA NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE KURZY KOMUNIKACE: Mluvit a vystupovat před lidmi je umění. Rétorika byla uznávána již od starověku jako jedna z nejdůležitějších disciplín, která se vyučovala

Více

3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Nákup služeb

3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Nákup služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Toto zadávací řízení je realizováno na základě pravidel Operačního programu Praha Adaptabilita. Postup tohoto řízení není stanoven přímo zákonem

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ SRPEN 2015

KATALOG SEMINÁŘŮ SRPEN 2015 Akreditovaná instituce MV ČR Akreditované semináře MV ČR Akreditované semináře MPSV ČR KATALOG SEMINÁŘŮ SRPEN 2015 www.profesim.cz FINANCE UŠETŘÍTE U ZAKÁZKOVÝCH SEMINÁŘŮ Chcete, aby pro Vás byl seminář

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Název zakázky: Identifikace: Název

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ SRPEN 2014. www.profesim.cz

KATALOG SEMINÁŘŮ SRPEN 2014. www.profesim.cz KATALOG SEMINÁŘŮ SRPEN 2014 www.profesim.cz Vzdělávací agentura PROFESIM, akreditovaná instituce MV ČR a MPSV ČR, si Vás dovoluje pozvat na semináře konané v srpnu v Olomouci a v Brně. Akreditované semináře

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Charakteristika programu Podnikání

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F11 Zásady personálního řízení projektu V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Úkoly managementu

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti. Soft skills : Termín:

Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti. Soft skills : Termín: Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti Soft skills : Termín: 2.2. 3.2.2011 Efektivní komunikace zákazníka 9.2. 10.2.2011 Vedení obchodního

Více

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 stávající nabídka prohlubování kvalifikace Institut dnes realizuje vzdělávací akce pro

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem.

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem. Vzdělávací agentura JVN www.jvn.cz Ing. Renata Horníčková Mobil: 604 914621 686 01 Uh.Hradiště jvn@ jvn.cz si Vás dovoluje pozvat na čtyřdenní vzdělávací cyklus Personální a mzdové procesy jako strategie

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky v rámci výběrového řízení na zajištění vzdělávacích aktivit Projekt: Číslo projektu: Zvýšení adaptability zaměstnanců a zmírnění dopadů ekonomické krize vzděláváním zaměstnanců společnosti

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Pro účely realizace níže uvedených, blíže specifikovaných vzdělávacích aktivit (kurzů) zadavatel stanoví, že 1 školicí den má 8 hodin

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Rozvoj a podpora systému dlouhodobého vzdělávání zaměstnanců 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele WASTECH a.s.

Více

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Management by Resultes je na výsledky orientovaný systém rozvoje měkkých, manažerských, obchodních a systémových kompetencí

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Nabídka kurzů Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Přehled kurzů: Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL 1) Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL

Více

1. Manažerská akademie

1. Manažerská akademie Manažerská akademie 1. Manažerská akademie Téma: Efektivní komunikace v podmínkách veřejné správy Školení manažerských dovedností se bude primárně soustředit na problematiku komunikace v podmínkách veřejné

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název zakázky Výukové kurzy zaměřené na komunikaci a prodej 2 Registrační číslo projektu CZ.04.3.07/4.3.01.3/3129 Zadavatel o Obchodní firma / název: Intercatering o Právní forma:

Více

CANIS SAFETY a.s. Zadávací dokumentace. K zakázce s názvem: Vzdělávání zaměstnanců firmy CANIS SAFETY a.s. pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti

CANIS SAFETY a.s. Zadávací dokumentace. K zakázce s názvem: Vzdělávání zaměstnanců firmy CANIS SAFETY a.s. pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti CANIS SAFETY a.s. Zadávací dokumentace K zakázce s názvem: Vzdělávání zaměstnanců firmy CANIS SAFETY a.s. pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00313 Název

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců M A K R O - ND spol. s r.o. pro zvýšení jejich adaptability Identifikační údaje zadavatele Zadavatel:

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ SRPEN 2015

KATALOG SEMINÁŘŮ SRPEN 2015 Akreditovaná instituce MV ČR Akreditované semináře MV ČR Akreditované semináře MPSV ČR KATALOG SEMINÁŘŮ SRPEN 2015 www.profesim.cz FINANCE UŠETŘÍTE U ZAKÁZKOVÝCH SEMINÁŘŮ Chcete, aby pro Vás byl seminář

Více

VZDĚLÁVACÍ CYKLUS ŘEDITEL ŠKOLY KOUČEM

VZDĚLÁVACÍ CYKLUS ŘEDITEL ŠKOLY KOUČEM VZDĚLÁVACÍ CYKLUS ŘEDITEL ŠKOLY KOUČEM Vycházíme z předpokladu, že ředitel školy je na manažerské pozici, která předpokládá schopnost řídit provoz školy a současně motivovat a vést své podřízené, aby mohli

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu je zvýšení produktivity a kvality práce na počítači, kdy psaní desetiprstovou hmatovou metodou je základním předpokladem

Více

Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie. Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje

Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie. Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika manažerského rozvoje Management by Resultes je na výsledky

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku: Osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců DACHSER E. S. T. a. s.

Zadávací dokumentace pro zakázku: Osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců DACHSER E. S. T. a. s. Zadávací dokumentace pro zakázku: Osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců DACHSER E. S. T. a. s. CZ.1.04/1.1.02/35.00377 DACHSER E.S.T. a.s. se sídlem v Kladně patří do celosvětové sítě DACHSER

Více

Operační program Praha Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Operační program Praha Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění SPECIFIKACE PŘEDMĚTU I. ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ROZVOJ OSOBNOSTNÍCH A IT DOVEDNOSTÍ Místo konání prostory dodavatele Náplní této aktivity

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Identifikační údaje Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců POEX Velké Meziříčí, a.s. Zadavatel POEX Velké Meziříčí,a.s. IČ 25518356 Sídlo Třebíčská

Více

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 jsou zaměřeny především na následující odborné oblasti a cílové skupiny : - MLS modulární vzdělávací systém OSN - distanční studium na mezinárodní certifikát

Více

Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532

Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532 Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532 http://www.esfcr.cz/zakazky/komplexni-rozvoj-zamestnancu-spolecnosti-ella-cs-s-r-o Dotaz č. 1 k

Více

OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY

OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY PROGRAM OPEN MANAGEMENT je intenzivní kurz pro TOP manažery, senior manažery a HR specialisty, kteří si chtějí osvojit vědecké či praktické znalosti

Více

Moderní vzdělávání dospělých

Moderní vzdělávání dospělých Moderní vzdělávání dospělých Záměrem společnosti Bravona je vzdělávání, přístupné jakékoli věkové kategorii, zájmům a potřebám klientů. Nabízíme kvalifikační kurzy uplatnitelné na trhu práce, dále vyhledávané,

Více

Nabídka vzdělávání zaměstnanců financovaného ze zdrojů EU Realizátor projektů ESF: Školamanažerskéhorozvoje rozvoje s.r.o. ro Představení Školy manažerského rozvoje založena v roce 1995 s posláním šířit

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem Vzdělávání zaměstnanců firmy ŠKODA VAGONKA a.s. v rámci projektu Vzdělávání zaměstnanců firmy ŠKODA VAGONKA a.s. pro zvýšení jejich adaptability a snížení dopadů

Více

Nižší a střední management

Nižší a střední management Další vzdělávání nižšího a středního managementu firem CZ.1.07/3.2.13/04.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Nižší a střední management MODUL 2 Obchodní korespondence v českém a anglickém jazyce 1 2013 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

MEVPIS VODŇANY OTEVŘENÉ KURZY PODZIM/ZIMA 2015-2016

MEVPIS VODŇANY OTEVŘENÉ KURZY PODZIM/ZIMA 2015-2016 MEVPIS VODŇANY OTEVŘENÉ KURZY PODZIM/ZIMA 2015-2016 16. 10. TIME MANAGEMENT Jak na osobní efektivitu, výkonnost, úspěšnost. Jak si dnes i dlouhodobě udržovat výkon i přehled, směr i osobní pohodu. Jak

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-2247/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: SŘ-B Praha 10. září 2007 listů: 10 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.

Více

Kompetenční model efektivního lektora

Kompetenční model efektivního lektora Kompetenční model efektivního lektora Autor : Mgr. Pavel Veselý, Mgr. Kristýna Lukšová ABS WYDA s.r.o. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Kompetenční model lektora Osobnost lektora je

Více

SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ

SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ Individuální koučink Motto: K čemu je dobrá inspirace, když po ní nenásleduje čin? (Anthony Robbins) Vážení zájemci o osobní rozvoj, dovolujeme si Vás oslovit s možností

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci výzvy č. 35 NÁZEV ZAKÁZKY:

Více

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel.

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel. Nabídka školení 2015 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz www.edost.cz Tel.: 474 628 347 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. působí na trhu od roku

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz firmy veřejná správa EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE Zaujmûte sv m vystoupením. Zapojte úãastníky porady. Zefektivnûte prûbûh komunikace. INSPIRUJTE SE NA www.avmedia.cz

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Efektivní vzdělávání, osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

Modelový program výcviku manažerů

Modelový program výcviku manažerů Modelový program výcviku manažerů (se specifickým zaměřením na prvoliniový management) CÍL VÝCVIKU... 2 METODY VÝCVIKU... 2 NÁPLŇ VÝCVIKU... 2 1. ROLE A OSOBNOST SUPERVIZORA (= PRVOLINIOVÉHO MANAŢERA)

Více

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR Řízení lidských zdrojů (HR management) je jednou z klíčových součástí managementu každé instituce. Zaměstnanci pro knihovnu představují stejný potenciál

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU OBCHODNÍ KORESPONDENCE Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): 1.

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Psychologie a výběr pracovníků PhDr. Matúš Šucha, Ph. D., Katedra psychologie Lekce I Přehled Získávání a výběr zaměstnanců Hledáme někoho? Koho hledáme? Firemní kultura

Více

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Zadávací dokumentace Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Obsah: Identifikační údaje... 3 Specifikace předmětu zakázky... 3 Požadavky na dodavatele... 5 Zpracování nabídkové

Více

SALES TRAINING WORKSHOP

SALES TRAINING WORKSHOP SALES TRAINING WORKSHOP Obsah 2 Sales Solutions s.r.o. Str. 3 Mission Statement Str. 4 Pro koho je program určen Str. 5 Staré prodejní mýty Str. 6 Základní idea workshopu Str. 7 Příklady základních otázek,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb pro realizaci projektu: Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r. o. ke zvýšení jejich adaptability Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců

Více

OSNOVA VÝUKY KURZU KURZ VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE

OSNOVA VÝUKY KURZU KURZ VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Obchodní akademie Břeclav Smetanovo nábřeží 17, 690 28 Břeclav Příležitost pro každého vzdělávací projekt OP VK OSNOVA VÝUKY KURZU KURZ VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Výuka bude probíhat v učebně OK

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení na služby v rámci projektu Hospodárné a odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude financován ze zdrojů EU "Poradenství

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Vzdělávání v České společnosti pro větrnou energii. Zadavatel

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Vzdělávání v České společnosti pro větrnou energii. Zadavatel ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vzdělávání v České společnosti pro větrnou energii Zadavatel Název zadavatele: Česká společnost pro větrnou energii Sídlo zadavatele: Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1 IČ: 60448571

Více

Management a ekonomika ve zdravotnictví

Management a ekonomika ve zdravotnictví Chcete vědět, co nás čeká a co nás (asi) nemine v českém zdravotnictví? Přihlaste se do 3 týdenního kurzu, který pořádá Škola veřejného zdravotnictví Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Více

BSAA Praha, s.r.o. Poradenství Školení Koučink

BSAA Praha, s.r.o. Poradenství Školení Koučink BSAA Praha, s.r.o. Poradenství Školení Koučink Cílové skupiny Senioři Sbory pedagogů Malé a střední podniky Pedagogické sbory Motto: Spojte příjemné s užitečným Lázeňský vzdělávací pobyt Koncepce Jednoduchý

Více

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích 1 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY AQE ADVISORS... 3 2. POPIS KURZŮ... 4 2.1. Efektivní komunikace s pacientem...

Více

Rétorika a umění prezentace

Rétorika a umění prezentace školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Sylabus. PhDr. Marie Svobodová, Ph.D. Anotace modulu:

Sylabus. PhDr. Marie Svobodová, Ph.D. Anotace modulu: Sylabus Název modulu: Lektor: Komunikační dovednosti PhDr. Marie Svobodová, Ph.D. Anotace modulu: V rámci studia základních komunikačních dovedností se pozornost zaměřuje především na kvalitní prezentační

Více

Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00309 Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00309 Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Komplexní vzdělávání, osobnostní rozvoj a zvyšování adaptability zaměstnanců Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00309 Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Firma: POHL cz,

Více

Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy

Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy Ing. Mgr. Jiří Svoboda Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy Soft skills Manažerské a marketingové kurzy Manažerské dovednosti Moderní marketingová komunikace Efektivní komunikace Komunikace se zákazníkem Péče

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ SRPEN 2015

KATALOG SEMINÁŘŮ SRPEN 2015 Akreditovaná instituce MV ČR Akreditované semináře MV ČR Akreditované semináře MPSV ČR KATALOG SEMINÁŘŮ SRPEN 2015 www.profesim.cz FINANCE UŠETŘÍTE U ZAKÁZKOVÝCH SEMINÁŘŮ Chcete, aby pro Vás byl seminář

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více