SKLO A PLASTY JAKO MATERIÁLY BRÝLOVÝCH ČOČEK, POVRCHOVÉ ÚPRAVY BRÝLOVÝCH ČOČEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SKLO A PLASTY JAKO MATERIÁLY BRÝLOVÝCH ČOČEK, POVRCHOVÉ ÚPRAVY BRÝLOVÝCH ČOČEK"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Lékařská fakulta SKLO A PLASTY JAKO MATERIÁLY BRÝLOVÝCH ČOČEK, POVRCHOVÉ ÚPRAVY BRÝLOVÝCH ČOČEK DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí práce: Mgr. Petr Veselý, DiS. Bc. Jana Randulová Optometrie Brno, květen 2010

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně na základě poznatků z literatury a že jsem veškerou použitou literaturu řádně ocitovala a uvedla v seznamu. 1

3 Poděkování Děkuji panu Mgr. Petrovi Veselému, DiS. za vedení mé diplomové práce, za připomínky, nápady a cenné rady, které mi během psaní poskytl. Obzvláště děkuji za čas, který mi věnoval a za velmi dobrou spolupráci. 2

4 Souhlas Souhlasím s tím, že má diplomová práce může být použita k vnitřním potřebám školy a studijním účelům. 3

5 Anotace Diplomová práce pojednává o materiálech, ze kterých se vyrábí brýlové čočky (minerální a organické materiály) a zabývá se nejčastějšími povrchovými úpravami těchto čoček. Blíže se věnuje fototropním brýlovým čočkám, které plní funkci jak korekčních, tak i slunečních brýlí. Výzkumná část je pak zaměřena na porovnání fototropních vlastností různých brýlových čoček tohoto typu. Abstract My thesis deals with materials for spectacle lenses (glass and plastic materials), surface treatments of spectacle lenses and transitions spectacle lenses. The research in this work compares various types of transitions lenses. Klíčová slova brýlové čočky, minerální materiál, organický materiál, vysokoindexové brýlové čočky, povrchové úpravy, tvrzení, antireflex, fototropní brýlové čočky, DriveWear. Key words Spectacle lenses, glass materials, plastic materials, surface treatments, hardening, antireflex, transitions spectacle lenses, DriveWear. 4

6 Obsah TEORETICKÁ ČÁST Úvod Historie Minerální materiál Sklo Optické sklo Suroviny Výroba skla Vady skla Vlastnosti skla Barvení skla Vysokoindexové minerální čočky Výhody a nevýhody minerálních čoček Organické materiály Typy organických materiálů pro výrobu brýlových čoček Vlastnosti organických čoček Vysokoindexové organické čočky Výhody a nevýhody organických brýlových čoček Vzájemné porovnání materiálů Povrchové úpravy brýlových čoček Tvrzení Tvrzení (zpevnění) minerálních brýlových čoček Tvrzení organických brýlových čoček Antireflexní úprava Klasické vakuové napařování Vakuové napařování s podporou iontového plazmatického zdroje Hydrofobní vrstva + antistatická úprava Polarizační filtr

7 6. 5. Zrcadlová úprava Fototropní brýlové čočky Historie fototropních brýlových čoček Minerální fototropní brýlové čočky Výroba minerálních fototropních čoček Jak minerální fototropní čočky fungují? Barevné odstíny a rozsah absorpce fototropních minerálních čoček Organické fototropní brýlové čočky Výroba a princip organických fototropních čoček Srovnání organických a minerálních fototropních čoček Brýlové čočky Transitions DriveWear...54 VÝZKUMNÁ ČÁST Úvod Použitý materiál Metodika výzkumu Výsledky Diskuse Závěr...72 Seznam obrázků...73 Seznam tabulek...75 Použitá literatura

8 TEORETICKÁ ČÁST 1. Úvod Zrak považujeme za nejcennější lidský smysl. Většinu dění okolního života člověk získává prostřednictvím očí, ale až když začíná mít při vidění potíže, uvědomuje si jeho hodnotu a začíná hledat nejrůznější možnosti, jak tyto nedokonalosti odstranit. V dnešní vyspělé době si každý člověk s nedokonalým viděním může vybrat hned z několika možností, jak svůj zrak vylepšit, avšak nejvíce rozšířený prostředek ke korekci zraku jsou stále brýle. Lidé o brýlové korekci věděli už dávno, ale veškeré brýlové čočky vyráběli ze skla. Díky expanzivnímu rozvoji průmyslu začali výrobci objevovat nové a lepší materiály, které poskytovaly pohodlnější, kvalitnější a komfortnější vidění. Na trhu se tak objevily brýlové čočky z organických materiálů. I tyto materiály však mají svá určitá úskalí. Na všechny hotové brýlové čočky se mohou nanášet povrchové zušlechťující vrstvy, které mohou alespoň částečně nedokonalosti materiálů potlačit. Snahou každého výrobce je vytvořit produkt, který by se co nejvíce podobal náročným požadavkům koncového spotřebitele. Na trhu se tak neustále objevují nové a stále dokonalejší materiály pro výrobu brýlových čoček. Ve své diplomové práci se věnuji široké oblasti brýlových čoček, a to z hlediska jejich výrobních materiálů. Samotnou práci jsem rozčlenila do sedmi kapitol a několika podkapitol. V úvodu práce zmiňuji historický pohled na brýlovou korekci a vývoj optických materiálů. Celou následující kapitolu jsem věnovala minerálním materiálům. Čtvrtá kapitola pojednává o organických materiálech. Následuje krátké srovnání obou materiálů. V další části popisuji nejčastěji prováděné povrchové úpravy a v poslední kapitole se podrobně věnuji fototropním brýlovým čočkám, které jsou také předmětem mého výzkumu. 7

9 2. Historie Nejranější historické prameny poukazují na to, že lidé se optikou zabývali již 500 let před naším letopočtem v antickém Řecku. V této době bylo sklo již známé, Řekové znali např. účinek skleněné kuličky, pomocí níž uměli zapálit hořlavý materiál soustředěním sluneční energie. Ve 4. roce před naším letopočtem římský spisovatel Seneca popisoval, jak se jeví drobné detaily a písmo, když se na ně díváme přes skleněnou kuličku naplněnou vodou. Zvětšující účinek byl však tehdy připisován vodě a ne konvexní ploše těchto prvních optických členů. V roce 1025 arabský učenec Ibn Al-Haitam, zvaný v Evropě Alhazen, popisuje ve svém díle POKLAD OPTIKY zvětšující účinek plankonvexní čočky, jako oddělené části skleněné koule, přiložené na pozorovaný detail. Teprve však až ve 13. století došlo k rozšíření tohoto objevu, hovoříme o tzv. čtecích kamenech (obr. 1), které měly podobu plankonvexní čočky. Obr. 1: Čtecí kámen Ve druhé polovině 13. století se optikou zabýval i františkánský mnich Roger Bacon z Anglie, který vše shrnul ve svých dílech OPUS MAJOR, OPUS MINOR a OPUS TERTIUM. Z doby kolem roku 1300 existují první dochované písemné záznamy o brýlích, jako korekčních pomůckách nasazených před očima. Tyto záznamy pochází z Itálie, z oblasti Benátek. V podstatě šlo o nýtované spojení dvou držátek s objímkami původních čtecích kamenů. Zápisy z archivu kláštera v Pise hovoří o zručném dominikánském mnichovi Alessandro della Spinovi, který údajně jako první vyráběl brýle. Jiní historikové uvádějí jako vynálezce brýlí šlechtice Salvino degli Armatiho z Florencie. V průběhu 15. století se poprvé objevují brýle v podobě brýlových středů s nosníkem. K výrobě se používaly různé přírodní materiály jako kůže, dřevo, kost, rohovina, 8

10 želvovina, slonovina, železo, stříbro, zlato a bronz. Tyto brýle byly však bez stranic, proto se přidržovaly v ruce nebo se upevňovaly na nejrůznější pokrývky hlavy. Pokrokem byly v století tzv. stužkové brýle, které se připevňovaly pomocí tkaniček přímo k uším. Postupem času se začaly vyrábět brýle s pevnými stranicemi. Značně se tak zlepšila stabilita brýlí a také se definitivně uvolnily ruce pro potřebnou manipulaci zejména při práci s korekcí do blízka. [1], [14], [17] Stejně jako vývoj brýlových obrub, tak i materiály používané k výrobě brýlových čoček prošly dlouholetým vývojem. Prvním a jediným známým materiálem používaným k výrobě brýlových čoček bylo až do začátku 20. století sklo. Existovaly 4 hlavní sklářské oblasti: Benátky, Anglie, Německé a České země. V začátcích optické výroby nebylo vyráběné sklo zcela čisté a homogenní, aby se z něj dala vyrobit kvalitní optika. Kolem roku 1670 se dlouholetým vývojem výroby českého vápenatodraselného skla vyvinul světoznámý český křišťál - za vynálezce byl považován huťmistr Michal Muller. V roce 1886 založil německý optik Carl Friedrich Zeiss továrnu na výrobu optického skla v Jeně. Mezi jeho spolupracovníky patřili fyzik prof. Ernst Abbe a chemik Friedrich Otto Schott, kteří se zasloužili o hlavní technická řešení. Prvním opticky vyhovujícím organickým materiálem k výrobě brýlových čoček byl polymetylmetakrylát (PMMA), v období 2. světové války byl používán do kokpitů letadel a pro některé další vojenské účely. Tento materiál se však díky své nízké odolnosti proti mechanickému namáhání neosvědčil jako vhodný do brýlí. Ještě během války byla v USA objevena nová umělá hmota z kategorie allyldiglycolcarbonatů. Z ní se brýlové čočky vyráběly technologií odlévání a polymerování v pružných umělohmotných pouzdrech. Objev byl výsledkem 39 pokusných sériích, a proto byla nová plastická hmota pojmenována CR 39 (Columbia Resin 39; v češtině kolumbijská pryskyřice 39 ). Lidé ocenili zvláště jeho bezpečnost a přibližně poloviční hustotu oproti tradiční skleněné hmotě. Ovšem co se týče odolnosti povrchu proti mechanickým vlivům, bylo sklo bezkonkurenčně lepší. Tento hrubý nedostatek se řešil náročnou technologií povrchového vytvrzování. Přívětivá byla i možnost snadného barvení tohoto materiálu. Také optické vlastnosti jako index lomu (1,498) a Abbeovo číslo (58), které udává disperzi, jsou vyhovující. Brýlové čočky vyrobené 9

11 z tohoto materiálu se masově rozšířily po celém světě. Dnes patří k nejběžnějším materiálům pro výrobu brýlových čoček. V roce 1957 se na trhu objevil nový materiál z kategorie termoplastů polykarbonát, který se používal k výrobě průzorů přileb kosmonautů a oken kosmických lodí. O 21 let později byly z tohoto materiálu vyrobeny první brýlové čočky metodou vstřikování do forem. Tento materiál má ještě příznivější hustotu a index lomu (1,586). Méně příznivé je však Abbeovo číslo (32 42). Z hlediska bezpečnosti je tento materiál vynikající. Z podobných materiálů se vyrábějí například bezpečnostní vesty, které chrání člověka proti střelnému poranění. Na počátku 90. let byl objeven další nový materiál zvaný NXT. Jde o skupinu patentovaných polyuretanových optických polymerů, nerozbitných a průhledných. Původně byl vyvinut pro vojenské účely k výrobě neprůstřelného, průhledného a lehkého materiálu, který poskytoval vyšší ochranu, trvanlivost a spolehlivost než polykarbonát. [7], [14], [15] S rozvojem dalších poznatků ve vědě a technice se výrobci snaží vytvářet nové, lepší a kvalitnější materiály, které by co nejvíce vyhovovaly náročným požadavkům dnešního moderního života. 10

12 3. Minerální materiál Do této skupiny řadíme čočky vyrobené z přírodních materiálů ze skla. Sklo klasicky dělíme na korunové draselnovápenaté nízkoindexové (Abbeovo číslo > 55) a flintové draselnoolovnaté vysokoindexové (Abbeovo číslo 55) Sklo Sklo můžeme charakterizovat jako tvrdý, křehký a špatně vodivý materiál. Jestliže je vystaven prudkým teplotním změnám (zejména ochlazení), tak praská. Sklo je anorganická amorfní hmota, která vzniká relativně rychlým ztuhnutím taveniny sklotvorných oxidů s příměsí taviv a stabilizátorů. Sklo nemá pevný bod tání, pouze se při zahřívání plynule snižuje jeho viskozita. Sklo obsahuje 3 základní složky (obr. 2): a) Sklotvorné suroviny podstatou skla je ztuhlá tavenina sklotvorných oxidů nejčastěji oxidu křemičitého. Surovinou křemičitého skla bývá nejčistší písek, ale i rozdrcené valouny křemene. Ty musí být však rozemlety na stejnou zrnitost (0,2 0,5mm), aby tavení zrníček probíhalo současně. Písek by neměl obsahovat žádné příměsi, například oxid železa způsobuje nežádoucí zelené zabarvení. b) Taviva jejich úkolem je podstatně snižovat příliš vysokou a energeticky náročnou teplotu tavení oxidu křemičitého (cca 1800 o C). Mezi nejběžnější taviva patři oxid sodný a oxid draselný. Taviva se roztaví již při nižší teplotě (t t oxidu sodného je 853 C, t t oxidu křemičitého je 909 C), obalují zrníčka písku a dochází k chemickým reakcím mezi tavivy a oxidem křemičitým za vzniku křemičitanů. 11 Obr. 2: Suroviny pro výrobu skla c) Stabilizátory zvyšují chemickou stálost a odolnost skla, ovlivňují jeho výsledné vlastnosti. Taviva totiž kromě jiného značně snižují chemickou i mechanickou odolnost vytaveného skla, proto se do sklářského kmene pro zlepšení výsledných vlastností přidávají také stabilizátory. Nejčastějšími stabilizátory jsou oxid vápenatý a oxid olovnatý. Díky různému poměru mísení jednotlivých surovin je možné vyrobit odlišné typy skel

13 např. sklo stavební, chemické, užitkové, laboratorní, optické a mnoho dalších Optické sklo Na optické sklo jsou kladeny vysoké nároky. Musí být dokonale čisté, průhledné, izotropní, homogenní a s co nejmenší disperzí. Aby bylo dosaženo požadovaných optických vlastností, musí být suroviny naprosto čisté, přesně navážené a ve správném poměru Suroviny K výrobě optického skla se nejčastěji používá těchto základních a pomocných surovin: Základní suroviny oxid křemičitý (SiO 2 ) uhličitan draselný (K 2 CO 3 potaš) uhličitan sodný (Na 2 C0 3 soda) uhličitan vápenatý (CaCO 3 vápenec) skleněné střepy Pomocné suroviny barviva (nikl červenofialová, chrom žlutozelená, kobalt modrá, selen červená) čeřiva (napomáhají odstranění plynů ze skloviny; používá se síran sodný, chlorid sodný a ledek) odbarviva (odstraňují nežádoucí železo ze skloviny; používá se oxid manganičitý a oxid niklitý) Výroba skla Základní technologický postup výroby skla můžeme rozdělit do následujících pěti fází: 1. Příprava sklářského kmene všechny potřebné suroviny je důležitě přesně navážit, najemno rozemlet a důkladně promíchat za přítomnosti vody. Takto získáme sklářský kmen. Do sklářského kmene se přidávají střepy skla pro zlepšení kvality budoucího skla. Tuto směs označujeme vsázka. 12

14 Suroviny + voda = sklářský kmen + střepy = vsázka 2. Tavba suroviny se ve speciální peci roztavují při teplotě kolem C. Během tavení dochází k chemickým reakcím. 3. Čeření během dalšího zvýšení teploty se do pece přidávají čeřidla, díky nimž dochází k uvolňování plynů. 4. Homogenizace veškerý roztavený materiál je promícháván. 5. Sejití sklovina je ochlazována na potřebnou teplotu, při které je možné odebírání a tvarování. V případě běžné sériové výroby brýlových čoček je sklovina vkapávána automaticky do miskovitých forem, které následně projíždějí chladícím tunelem. Získali jsme tak výlisek budoucí brýlové čočky. Pro určitý rozsah vrcholových lámavostí se vyrábí výlisek co nejpodobnější tvaru budoucí čočky, aby se během následného frézování nemuselo ubírat příliš mnoho materiálu. Z výlisků, které jsou odstupňovány většinou po 0,5D nebo po 1,0D, se vyrábí celý sortiment minerálních brýlových čoček s odstupňováním po 0,25D. Výlisky nejprve procházejí vstupní kontrolou, zjišťuje se geometrický tvar, povrchové vady a vnitřní pnutí. Jsou-li výlisky v pořádku, nastává frézování diamantovým nástrojem. Frézuje se střídavě konvexní i konkávní plocha skla. Během tohoto procesu je diamantový nástroj ochlazován a čištěn. Vyfrézovaná skla jsou natmelena na tmelky a jsou připravena k broušení. Brousící přípravek má kulovou plochu o takovém poloměru křivosti, jaký bude mít vybroušené sklo. Brousící suspenze se na brousící přípravek nanáší samočinně. Sklo očištěné od brousících přípravků se leští na leštících strojích. Po vyleštění výrobek prochází několika lázněmi a předávají se ke konečné kontrole. [3], [4], [7], [14], [15], [16] 13

15 Vady skla Během výroby se mohou na hotovém skle projevit nejrůznější vady. Nejčastější vady jsem uvedla v následující tabulce. [4] Vada Příčina vzniku Co způsobuje kamínky šlíry bublinky neprotavené tuhé částice ve skle, nízká teplota tavení špatné mísení kmene, nízká teplota a krátká doba tavení málo čeřiv, chybné vážení surovin, krátká doba čeření praskání a pnutí kolem kamínků, rušivý vliv zobrazení praskání a pnutí kolem šlír nebo ve šlírách, změny chodu paprsků vady optického zobrazení Vlastnosti skla Snahou každého výrobce je docílit především kvalitního zobrazení, tedy dobrých optických vlastností čoček, lehkosti, tenkosti, vysoké mechanické a chemické odolnosti. Všechny tyto vlastnosti však nelze dokonale splnit, a proto bývá často některý požadavek u konkrétní brýlové čočky vyzdvižen na úkor jiného. K základním vlastnostem skla řadíme: index lomu, disperzi, odrazivost, absorpci, propustnost (= optické vlastnosti) hustotu, tvrdost (= mechanické vlastnosti) vnitřní pnutí (= tepelné vlastnosti) Index lomu Index lomu je jedna z nejdůležitějších optických vlastností materiálů brýlových čoček. Udává nám, kolikrát pomaleji se šíří světlo v daném materiálu ve srovnání se vzduchem (resp. vakuem). Rychlost šíření světla závisí na vlnové délce tohoto světla. Platí tedy, že hodnota indexu lomu se mění v závislosti na vlnové délce dopadajícího světla, dále závisí na chemickém složení skla a na jeho struktuře. V praxi to znamená, že při průchodu bílého světla se jeho jednotlivé složky šíří odlišně v závislosti na své vlnové délce a dochází tak k disperzi. Klasické korunové sklo má index lomu 1,523. Vysokoindexové minerální čočky dosahují hodnot indexu lomu až 1,9. S rostoucím indexem lomu se snižuje rozdíl mezi 14

16 zakřivením přední a zadní plochy čočky, a tím se stává čočka o stejné vrcholové lámavosti plošší a tenčí, což ocení zejména zákazníci s vyšší dioptrickou hodnotou. Disperze Disperze neboli barevný rozptyl je jev, který nastává při dopadu bílého světla na optické rozhraní. Jak jsem již uvedla, vzniká v důsledku toho, že každá vlnová délka se v daném materiálu šíří jinou rychlostí. Obr. 3: Disperze světla Stupeň disperze se vyjadřuje pomocí Abbeova čísla (ν). Je to bezrozměrné číslo, které vypočítáme jako podíl indexu lomu (n D ) ze střední části pracovní oblasti zmenšené o 1 a rozdíl indexů lomu (n F, n C ) z krajních částí oblasti. Matematický zápis pro výpočet Abbeova čísla: υ = n n F D 1 n C n D, n F, n C indexy lomu příslušného materiálu odpovídající vlnovým délkám Frauenhoferových čar D, F, C (tj. 589,2 nm, 486,1 nm a 656,3 nm). S klesající hodnotou Abbeova čísla roste disperze a kvalita zobrazení se tím hodně snižuje. Velká nežádoucí disperze se projevuje u vysokoindexových čoček. Při stranovém pohledu přes čočku se objevují kolem pozorovaného předmětu duhové kruhy. Odrazivost Odrazivost (R) je bezrozměrná veličina, která udává podíl odražených paprsků z celkového množství dopadajícího světla. Matematicky ji vypočítáme podle následujícího vztahu: R = ( n ( n 2 2 n + n n 1, n 2 indexy lomu dvou sousedních optických prostředí 1 1 ) )

17 Čím má brýlová čočka vyšší odrazivost, tím nižší je kvalita zobrazení. Proto se brýlové čočky opatřují antireflexní vrstvou. Absorpce Absorpce (A) je schopnost materiálu pohltit určitou část dopadajících paprsků. Absorpce viditelného světla je nežádoucím jevem optického skla (značně zhoršuje jasnost obrazu). Pohlcení různých vlnových délek elektromagnetického spektra je žádoucí u nejrůznějších typů filtrů a ochranných skel např. UV, protisluneční a IČ. U protislunečních (barevných) brýlových čoček sledujeme, kterou barvu pohlcují a jestli nezkreslují barevné vidění. Propustnost Propustnost (T) udává, kolik procent z dopadajícího světla na čočku jí skutečně projde. Propustnost optického materiálu můžeme vyčíst z grafů spektrální propustnosti. Pro odrazivost (R), absorpci (A) a propustnost (T) platí následující jednoduchý vztah: R + A + T = 1 (100%) Hustota Hustota, neboli také měrná hmotnost je další důležitý údaj udávaný v katalozích brýlových čoček. Podílí se na celkové hmotnosti čočky. Obecně platí, že s rostoucím indexem lomu roste i měrná hmotnost. Víme, že dvě čočky se stejnou vrcholovou lámavostí vyrobené z materiálů s odlišnými indexy lomu mají jiné poloměry křivosti. Čočka z výšelomivého materiálu je celkově tenčí a plošší, má tedy v případě spojky menší středovou, v případě rozptylky menší okrajovou tloušťku. Tím je objem této čočky menší než objem čočky z běžné skloviny a celková hmotnost obou čoček se tak přibližně vyrovná. U minerálních čoček se hustota pohybuje v rozmezí od 2,55 g/cm 3 4,02 g/cm 3 [14]; nejlehčí jsou skla korunová. Tvrdost Sklo patří k jedné z nejtvrdších hmot, ale je zároveň velmi křehké. Tvrdost skla lze měřit různými způsoby. Nejčastěji se používá zkouška dle Martense, která spočívá ve vtlačování diamantového kužele pod určitým tlakem do skla. Určuje se vrypová 16

18 tvrdost. Pro srovnání: celková tvrdost minerálního skla je asi 46x větší než tvrdost materiálu CR Barvení skla Barvení minerálních čoček je poměrně složitý technologický proces. Probíhá tím způsobem, že se k základním surovinám při výrobě skla přidají potřebná barviva. Barviva se dělí na: iontová (oxid nikelnatý, oxid kobaltnatý, oxid chromitý, oxid měďný, oxid měďnatý, oxid železitý) molekulární (selen, sulfid kademnatý, sulfid antimonitý) koloidní (chlorid zlatitý, dusičnan stříbrný) [7] Výsledný odstín skla závisí na jeho chemickém složení, postupu zpracování a způsobu chlazení Vysokoindexové minerální čočky Snaha zlepšit estetický vzhled brýlových čoček s vyšší dioptrickou hodnotou přiměla výrobce k pokusům co nejvíce tyto čočky ztenčit. Výrobci tedy začali k surovinám, z nichž se vyrábí běžné korunové sklo, přidávat nejprve olovo, později titan (n = 1,7) a lanthan (n = 1,8). Titan a lanthan mají nižší měrnou hmotnost než olovo, ale i tak zvyšují hmotnost čočky. Přidáním těchto surovin se zvýší index lomu skla, čímž se zmenší tloušťka brýlové čočky (obr. 4). Vysokoindexové minerální čočky se dnes vyrábějí do hodnoty indexu lomu 1,9. Díky vzájemné provázanosti optických a mechanických vlastností s náročností výroby se materiály s ještě vyšším indexem lomu stávají nevhodnými pro výrobu brýlových čoček. vysokoindexové sklo obr. 4 obyčejné sklo Vysokoindexové minerální čočky jsou zatíženy několika nedostatky: vysoká disperze rušivé působení duhových lemů v okrajích vysoká odrazivost snižujeme ji nanesením antireflexní vrstvy 17

19 mechanicky méně odolné chemicky méně odolné. K nepříjemnostem spojené s vysokoindexovými čočkami patří i jejich poněkud vyšší pořizovací cena. Se zvyšujícím se indexem lomu roste i cena Výhody a nevýhody minerálních čoček Výhody: velký rozsah indexů lomu (od n = 1,5 do n = 1,9), což umožňuje vyrábět tenké čočky i pro vysoké dioptrické hodnoty, vysoká odolnost proti poškrábání, a tím i delší životnost čočky, dobrá povrchová tvrdost, nízká disperze (menší barevné lemy než u plastových čoček), vysoká tepelná odolnost (žádná deformace a žádné zhoršení optické kvality při vyšších teplotách), dobrá cenová dostupnost, dobrá ekologická slučitelnost výrobního procesu. Nevýhody: vysoká hmotnost, křehkost (při rozbití možné poranění oka), obtížnější barvitelnost, lze je použít jen do celoobrub. 18

20 4. Organické materiály Minerálnímu sklu, které bylo doposud jediným materiálem pro výrobu brýlových čoček, vyrost silný konkurent v podobě organických hmot. Zejména díky své nepřekonatelné lehkosti se staly na trhu velmi oblíbenými. Plastové čočky dosahují téměř poloviny měrné hmotnosti, než čočky minerální. Mezi další přednosti těchto organických čoček patří nerozbitnost a snadná barvitelnost, která umožňuje probarvení do různých odstínů dle přání zákazníka. Organické hmoty zaujaly výrobce především díky svým výborným optickým vlastnostem. Původní plastové materiály však nevyhovovaly pro jejich malou odolnost proti vyšším teplotám, proti oděru a neměly ani dobrou pevnost. Zásadním obratem ve výrobě čoček bylo použití chemických sloučenin, které umožnily tvorbu polymerů. Takto vyrobená brýlová čočka byla tvrdší a také odolnější proti vyšším teplotám. Polymery získáme z jednoduchých organických sloučenin chemickými reakcemi, během nichž se přetvářejí sloučeniny monomeru, a následně se velký počet přetvořených molekul spojuje v makromolekulu výsledného polymeru. Nejběžnějšími reakcemi jsou polymerace (molekuly původně jednoduché organické sloučeniny se spojují za vzniku makromolekulární látky) a polykondenzace (velký počet molekul dvou původních monomerů se vzájemně váže do makromolekuly polymeru). Fyzikální vlastnosti uměle vytvořených polymerů jsou ovlivněny zejména tvarem a strukturou makromolekul. Struktura makromolekulárních řetězců může být: lineární 19

21 rozvětvená prostorově síťovaná Polymery s lineárními a rozvětvenými řetězci se dají po nahřátí tvarovat. Jejich vláknité rovnoběžné makromolekuly se mohou vůči sobě volně pohybovat. Při ochlazení opět ztuhnou do pevné podoby. V průběhu tohoto děje se nemění chemická podstata materiálu a je možné ho opakovat. Velmi dobře se rozpouštějí v organických rozpouštědlech. Díky těmto vlastnostem je zařazujeme mezi tzv. termoplasty (= jsou teplem tvárlivé). Jsou to např. acetát celulózy, plexisklo, polyamidy, polykarbonát, PVC, atd. Polymery s prostorově síťovanými řetězci jsou podstatně pevnější, mají nižší rozpustnost v organických materiálech a mnohem hůře se po zahřátí tvarují. Je to dáno tím, že lineární řetězce makromolekul jsou propojeny navzájem ještě příčnými vazbami. S rostoucím počtem příčných vazeb klesá vzájemná pohyblivost řetězců makromolekul. Tyto polymery jsou základem reaktoplastů (termosetů). Sem patří mimo jiné také materiál Orma (CR-39). 20

22 přísady: Při výrobě plastů se k základním makromolekulárním surovinám přidávají různé změkčovadla slouží k usnadnění počátečního zpracování směsi a zlepšují tvarovatelnost výrobku. Změkčovadla mohou v materiálu volně migrovat a s postupem času se dostávají na povrch výrobku, vypařují se a výrobek se tak stává křehčí. Změkčovadla mohou na místech, kde se výrobek (např. brýlová obruba) dotýká s kůží, způsobovat alergickou reakci. Jako změkčovadla se používají estery dikarboxylových, mastných kyselin, ftalové, citrónové a fosforečné kyseliny. pigmenty slouží k vytvoření nejrůznějších odstínů a barev výrobku. stabilizátory ty zpomalují stárnutí materiálu vlivem světla, tepla a chemickými vlivy. Přidávají se tzv. UV inhibitory, které pohlcují toto záření a zároveň v případě brýlových čoček chrání oči před jeho škodlivým účinkem Typy organických materiálů pro výrobu brýlových čoček Pro výrobu organických čoček mají nebo měly význam zejména akryláty, allylové pryskyřice a polykarbonáty. Akryláty polymethylmetakrylát (PMMA) vzniká polymerací metylmetakrylátu (=organická sloučenina tvořena acetonem, kyanovodíkem, metanolem a kyselinou sírovou). PMMA je dobře opracovatelný, průhledný, má malou hmotnost, je stálý při delším působení světla, avšak díky své nízké otěruvzdornosti a křehkosti se k výrobě brýlových čoček nyní už nepoužívá. Nahradily ho mnohem odolnější materiály. Allylové pryskyřice CR-39, Orma (tvrdá pryskyřice) tyto organické materiály patří do skupiny allylových esterů (= chemické deriváty organických kyselin). Estery se vyrábí esterifikací: organická kyselina + alkohol ester + voda Základní suroviny tvoří fosgen (chlorid karbonylu, dichlorid kys. uhličité), allylalkohol (je velmi reaktivní a snadno polymeruje) a etylenglykol (dvojsytný alkohol). Vznikne tak monomer allyldiglykokarbonát, který má ve své molekule allylovou skupinu s dvojnou vazbou, díky níž se mohou molekuly spojovat do řetězců makromolekul. 21

23 Vzorec: K této čiré rosolovité kapalině se přidá nepatrné množství katalyzátoru (např. peroxid), který spustí polymeraci, během níž se molekuly monomeru na sebe navzájem váží a tvoří se tak prostorová síť. Látka rosolovatí a tuhne, vzniká čirý polymer polyallyldiglykolkarbonát. Vlastnosti polymeru se odvíjí od: mechanické čistoty, chemické čistoty surovin, množství a složení iniciátoru, tepelného režimu polymeračního procesu. Pokud je síť makromolekuly příliš řídká, materiál je pak měkký, málo otěruvzdorný, je lépe barvitelný. Je-li síť příliš hustá, plast je tvrdší, méně náchylný na poškrábání, ale barví se hůře. Jak už jsem uvedla výše, CR-39 patří k reaktoplastům, nedá se tedy dost dobře tepelně tvarovat. Výroba brýlových čoček licí metodou Výroba čoček se provádí ve 3 fázích příprava, odlití a kontrola (obr. 5). Obr. 5: Proces výroby čoček 22

24 1. příprava: Nejprve je potřeba zkontrolovat dokonalou čistotu monomeru. To se provádí zkouškou transparentnosti na chromatografickém analyzátoru. Do monomeru se přidá přesná dávka katalyzátoru (spouštěče polymerace) a správné množství UV inhibitorů a vše se asi 1-2 hodiny míchá při teplotě C. Následuje odplynění této směsi. K odplynění dochází ve vakuu za stálého míchání (cca 30minut). Tato hotová monomerní směs se přefiltrovává filtrem o velikosti 10 a 3µm a ukládá se do přenosných sklenic. 2. odlití: Lití připravené monomerní směsi se provádí pomocí přetlaku ze skleněné nádoby přes filtry o tloušťce 3 až 1µm injekční stříkačkou do sestavených forem. Licí forma je složena ze dvou tvrzených minerálních čoček s dokonale opticky opracovanými plochami, které tvoří vnitřní stěny formy. Další součástí formy je distanční kroužek. Je to pružný obvodový prstenec s nalévacím hrdlem a prstencovým výstupkem, který má funkci těsnící, aby nedošlo k vniknutí vzduchu při smrštění a pružící při objemovém zmenšení polymeru. Každý Obr. 6: Části licí formy 2 minerální čočky, distanční kroužek, spona kroužek je jen na jedno použití. Poslední součástí formy je zajišťovací pérová spona, kterou se obě skleněné čočky přitlačí k distančnímu prstenci (obr. 6). Forma musí vydržet objemové smrštění obsahu asi o 14% při polymeraci. Naplněné formy (obr. 7) se vkládají do speciálních polymeračních pecí. V průběhu celého procesu je přesně elektronicky řízena teplota v rozsahu 40 C 100 C. V každé časové fázi musí dosahovat předepsané hodnoty. Proces polymerace trvá asi 21 hodin. Samotná polymerace je v určité etapě exotermická chemická reakce, při které se vznikající teplo musí odvádět, aby nedocházelo k místnímu přehřátí ve formách. 23

25 Vytvrzené formy se otevírají pomocí mechanického klínu (obr. 8). Formy se otevírají tehdy, je-li teplota čoček asi 60 C. Vyjmuté čočky se následně zahřívají, aby se uvolnilo vnitřní pnutí, které v čočkách vzniklo při nestejnoměrném tuhnutí. Skleněné formy se po dokonalém vyčistění mohou znovu použít. 3. kontrola: Obr. 7: Plnění forem 24 Obr. 8: Otevírání forem Hotové čočky se kontrolují vizuálně. Zjišťuje se napětí v čočkách, a to pomocí polarizovaného světla. Pomocí obloukovité lampy se kontroluje optická homogenita. Tato metoda není nijak zvlášť náročná na vybavení. Vybavení na výrobu 100 kusů brýlových čoček za den se moc neliší od výbavy potřebné k vyrobení čoček denně. Barvení Čočky z allylové pryskyřice jsou velmi dobře barvitelné. Barvení se provádí procesem ponoření čoček do horké barvící lázně. Nejprve se upevní do speciálních držáků a ponoří se do lázně (obr. 10). Čočky jsou ponořené maximálně po dobu 5 hodin, kdy barvivo proniká povrchem čočky do hloubky cca 0,1mm. Teplota lázně je vždy konstantní. Homogenitu barvící směsi Obr. 9: Barevné brýlové čočky zajišťuje magnetická míchačka. K barvení se používají stejná barviva jako v textilním průmyslu. S použitím základních barev (červená, žlutá, modrá) lze snadno dosáhnout libovolného odstínu nebo barevného tónu. Plynulý přechod od tmavého po světlý odstín získáme postupným pomalým vyjímáním z lázně. Zabarvené čočky se kontrolují vizuálně na speciálních stolech s bílým povrchem za použití speciálního

Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití

Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití Jak je definováno sklo? ztuhlá tavenina průhledných křemičitanů (pevný roztok) homogenní amorfní látka (bez pravidelné vnitřní struktury,

Více

Fyzika aplikovaná v geodézii

Fyzika aplikovaná v geodézii Průmyslová střední škola Letohrad Vladimír Stránský Fyzika aplikovaná v geodézii 1 2014 Tento projekt je realizovaný v rámci OP VK a je financovaný ze Strukturálních fondů EU (ESF) a ze státního rozpočtu

Více

STAVEBNÍ HMOTY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 26. 4. 2013. Ročník: devátý

STAVEBNÍ HMOTY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 26. 4. 2013. Ročník: devátý STAVEBNÍ HMOTY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 26. 4. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí s historickými

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Optické zobrazování Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Základní pojmy Optické zobrazování - pomocí paprskové (geometrické) optiky - využívá model světelného

Více

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu Otázky z optiky Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu ) o je světlo z fyzikálního hlediska? Jaké vlnové délky přísluší viditelnému záření? - elektromagnetické záření (viditelné záření) o vlnové délce

Více

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH Jan Hruška TV-FYZ Ahoj, tak jsme tady znovu a pokusíme se Vám vysvětlit problematiku vedení elektrického proudu v látkách. Co je to vlastně elektrický proud? Na to

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1 DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-2-20 Téma: Test obecná chemie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Test obecná chemie Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník TEST Otázka 1 OsO 4 je

Více

Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí

Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí Může kulová nádoba naplněná vodou sloužit jako optická čočka? Exponát demonstruje zaostření světla procházejícího skrz vodní kulovou čočku. Pohyblivý světelný

Více

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Nejjednodušší prvek. Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Vodík tvoří dvouatomové molekuly, je lehčí než

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

SEIKO SUPERIOR Individuální multifokální brýlové čočky s jedinečnou přesností

SEIKO SUPERIOR Individuální multifokální brýlové čočky s jedinečnou přesností Individuální multifokální brýlové čočky s jedinečnou přesností Individuální jako oči vašich zákazníků Viditelně vyšší přesnost vůdce v oblasti technologií: Zavedením individuálně přizpůsobitelných progresivních

Více

Průmyslové podlahové systémy. penetrační nátěry samonivelační hmoty vrchní nátěry

Průmyslové podlahové systémy. penetrační nátěry samonivelační hmoty vrchní nátěry Průmyslové podlahové systémy penetrační nátěry samonivelační hmoty vrchní nátěry Ceresit-flooring brochure-cz_v5.indd 1 30.4.2009 13:56:02 EPOXIDOVÝ ZÁKLADNÍ NÁTĚR Dvousložková pryskyřice k penetraci cementem

Více

Technický list - ABS hrany UNI barvy

Technický list - ABS hrany UNI barvy Technický list - ABS hrany UNI barvy ABS hrany UNI jsou kvalitní termoplastové hrany z maximálně odolného a teplotně stálého plastu ABS (Akrylonitryle Butadiene Styrene). Výhody: ABS hrany UNI jsou v interiéru

Více

1.08 Tvrdost vody. Projekt Trojlístek

1.08 Tvrdost vody. Projekt Trojlístek 1. Chemie a společnost 1.08. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika je určena pro žáky 2. stupně ZŠ

Více

Vnitřní energie. Teplo. Tepelná výměna.

Vnitřní energie. Teplo. Tepelná výměna. Vnitřní energie. Teplo. Tepelná výměna. A) Výklad: Vnitřní energie vnitřní energie označuje součet celkové kinetické energie částic (tj. rotační + vibrační + translační energie) a celkové polohové energie

Více

5. Materiály pro MAGNETICKÉ OBVODY

5. Materiály pro MAGNETICKÉ OBVODY 5. Materiály pro MAGNETICKÉ OBVODY Požadavky: získání vysokých magnetických kvalit, úspora drahých kovů a náhrada běžnými materiály. Podle magnetických vlastností dělíme na: 1. Diamagnetické látky 2. Paramagnetické

Více

Plasty A syntetická vlákna

Plasty A syntetická vlákna Plasty A syntetická vlákna Plasty Nesprávně umělé hmoty Makromolekulární látky Makromolekuly vzniknou spojením velkého množství atomů (miliony) Syntetické či přírodní Známé od druhé pol. 19 století Počátky

Více

M I K R O S K O P I E

M I K R O S K O P I E Inovace předmětu KBB/MIK SVĚTELNÁ A ELEKTRONOVÁ M I K R O S K O P I E Rozvoj a internacionalizace chemických a biologických studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0066

Více

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření Metody využívající rentgenové záření Rentgenovo záření Rentgenografie, RTG prášková difrakce 1 2 Rentgenovo záření Vznik rentgenova záření X-Ray Elektromagnetické záření Ionizující záření 10 nm 1 pm Využívá

Více

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK TÁNÍ A TUHNUTÍ - OSNOVA Kapilární jevy příklad Skupenské přeměny látek Tání a tuhnutí Teorie s video experimentem Příklad KAPILÁRNÍ JEVY - OPAKOVÁNÍ KAPILÁRNÍ JEVY - PŘÍKLAD Jak

Více

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ P. Novák, J. Novák Katedra fyziky, Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze Abstrakt V práci je popsán výukový software pro

Více

MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE

MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE Definice pojmů sdílení tepla a tepelná vodivost Základní principy MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE Definice pojmů sdílení tepla a tepelná vodivost Co je to tepelná izolace? Jednoduše řečeno

Více

Přírodopis 9. Fyzikální vlastnosti nerostů. Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí. 8. hodina

Přírodopis 9. Fyzikální vlastnosti nerostů. Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí. 8. hodina Přírodopis 9 8. hodina Fyzikální vlastnosti nerostů Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí Hustota (g/cm 3.) udává, kolikrát je objem nerostu těžší než stejný objem destilované vody. Velkou hustotu má

Více

ZOBRAZOVÁNÍ ROVINNÝM ZRCADLEM

ZOBRAZOVÁNÍ ROVINNÝM ZRCADLEM ZOBRAZOVÁNÍ ROVINNÝM ZRCADLEM Pozorně se podívejte na obrázky. Kterou rukou si nevěsta maluje rty? Na které straně cesty je automobil ve zpětném zrcátku? Zrcadla jsou vyleštěné, zpravidla kovové plochy

Více

Maturitní témata fyzika

Maturitní témata fyzika Maturitní témata fyzika 1. Kinematika pohybů hmotného bodu - mechanický pohyb a jeho sledování, trajektorie, dráha - rychlost hmotného bodu - rovnoměrný pohyb - zrychlení hmotného bodu - rovnoměrně zrychlený

Více

Kontakt: Ing.Václav Mlnářík, Otevřená 25, 641 00 Brno, fax. 546 21 73 84, mobil: 732 58 44 89, e-mail: info@polycarbonate.cz

Kontakt: Ing.Václav Mlnářík, Otevřená 25, 641 00 Brno, fax. 546 21 73 84, mobil: 732 58 44 89, e-mail: info@polycarbonate.cz MULTICLEARTM je řada vysoce kvalitních etrudovaných dutinkových polycarbonátových desek. Výrobní zařízení řady MULTICLEAR má tu nejnovější techologii vybudovu se zaměřením na vysokou kvalitu výroby a pružné

Více

Kovy I. A skupiny alkalické kovy

Kovy I. A skupiny alkalické kovy Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Kovy I. A skupiny alkalické kovy Lithium Sodík Draslík Rubidium Cesium Francium Jsou to kovy s jedním valenčním elektronem, který je slabě poután, proto jejich sloučeniny

Více

Keramická technologie

Keramická technologie Keramika Slovo označuje rozmanité výrobky vzniklé vypalováním z vhodných přírodních surovin jílů, hlíny, křemene aj. První nálezy keramických nádob pocházejí podle archeologů už ze 7. tisíciletí př.n.l.

Více

changing the face Nová scéna Národního divadla

changing the face Nová scéna Národního divadla Produkty DuPont Corian DuPont Corian, exkluzivní produkt společnosti DuPont, je kompozitní materiál, který dokonale kombinuje funkčnost s estetickými vlastnostmi a je určen pro povrchové interiérové i

Více

výroby dopravních prostředků

výroby dopravních prostředků Komplexní profesionální řešení pro dané segmenty. www.tork.cz paliv a energie strojírenský výroby dopravních prostředků chemický správná volba má význam Charakter práce v oblasti strojírenského, automobilového,

Více

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů Popis LCM - 05 je rychle tvrdnoucí dvousložkové akrylové lepidlo pro lepení kompozit, termoplastů a kovů. LCM - 05 je bezpodkladové lepidlo

Více

Technologie I. Anodická oxidace hliníku. Referát č. 1. Povrchové úpravy

Technologie I. Anodická oxidace hliníku. Referát č. 1. Povrchové úpravy České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ústav strojírenské technologie Technologie I. Referát č. 1. Povrchové úpravy Anodická oxidace hliníku Vypracoval: Jan Kolístka Dne: 28. 9. 2009 Ročník:

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.19 Strojní opracování dřeva Kapitola 4 Nástroj

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády 46. ročník 2009/2010 KRAJSKÉ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (60 bodů) Úloha 1 Vlastnosti prvků 26

Více

SOLI A JEJICH VYUŽITÍ. Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí

SOLI A JEJICH VYUŽITÍ. Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí SOLI A JEJICH VYUŽITÍ Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí POUŽITÍ SOLÍ Zemědělství dusičnany, draselné soli, fosforečnany. Stavebnictví, sochařství vápenaté soli.

Více

DRYON Sušení / chlazení ve vynikající kvalitě

DRYON Sušení / chlazení ve vynikající kvalitě DRYON Sušení / chlazení ve vynikající kvalitě Úkol: Sušení a chlazení jsou elementární procesní kroky ve zpracování sypkých materiálů ve všech oblastech průmyslu. Sypké materiály jako je písek a štěrk,

Více

VY_32_INOVACE_FY.12 OPTIKA II

VY_32_INOVACE_FY.12 OPTIKA II VY_32_INOVACE_FY.12 OPTIKA II Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Optická čočka je optická soustava dvou centrovaných

Více

Teplotní roztažnost. Teorie. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Teplotní roztažnost. Teorie. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Teplotní roztažnost Teorie Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Teplotní roztažnost souvisí se změnou rozměru zahřívaného těles Při zahřívání se tělesa zvětšují, při ochlazování

Více

PRACOVNÍ DESKY KAMENNÉ PRACOVNÍ DESKY:

PRACOVNÍ DESKY KAMENNÉ PRACOVNÍ DESKY: KAMENNÉ PRACOVNÍ DESKY: PRACOVNÍ DESKY ŽULA - přírodní kámen tvořený křemíkem, živicí a slídami - velká tvrdost (odolnost proti nárazům a poškrábání), nejtvrdší na trhu - odolnost proti teplotám do 300

Více

5.3.1 Disperze světla, barvy

5.3.1 Disperze světla, barvy 5.3.1 Disperze světla, barvy Předpoklady: 5103 Svítíme paprskem bílého světla ze žárovky na skleněný hranol. Světlo se láme podle zákona lomu na zdi vznikne osvětlená stopa Stopa vznikla, ale není bílá,

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 11.2.2013

Více

Video mikroskopická jednotka VMU

Video mikroskopická jednotka VMU Video mikroskopická jednotka VMU Série 378 VMU je kompaktní, lehká a snadno instalovatelná mikroskopická jednotka pro monitorování CCD kamerou v polovodičových zařízení. Mezi základní rysy optického systému

Více

statigrafie barevných vrstev identifikace pigmentů určení složení omítek typ pojiva a kameniva, zrnitost kameniva

statigrafie barevných vrstev identifikace pigmentů určení složení omítek typ pojiva a kameniva, zrnitost kameniva Chemicko-technologický průzkum Akce: Průzkum a restaurování fragmentů nástěnných maleb na východní stěně presbytáře kostela sv. Martina v St. Martin (Dolní Rakousko) Zadání průzkumu: statigrafie barevných

Více

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů 7. června/june 2013 9:30 h 17:30 h Laboratoř metalomiky a nanotechnologií, Mendelova univerzita v Brně a Středoevropský technologický institut Budova D, Zemědělská

Více

nábytek ZAVĚŠENÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY USNADŇUJÍ ÚDRŽBU FOTO VILLEROY & BOCH Living

nábytek ZAVĚŠENÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY USNADŇUJÍ ÚDRŽBU FOTO VILLEROY & BOCH Living nábytek ZAVĚŠENÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY USNADŇUJÍ ÚDRŽBU FOTO VILLEROY & BOCH 62 Living PŘI VÝBĚRU NÁBYTKU DO KOUPELNY BYCHOM SE NEMĚLI ŘÍDIT POUZE JEHO VZHLEDEM, TVAREM A VELIKOSTÍ, ALE MĚLI BYCHOM SE ZAJÍMAT

Více

Fasády. vyhotovil: Břetislav Bardonek

Fasády. vyhotovil: Břetislav Bardonek Fasády vyhotovil: Břetislav Bardonek Co je fasáda Fasáda neboli průčelí je vnější stěna stavby, její konečná úprava. Bývá prolomena okny a vchody a členěna různými architektonickými prvky, například V

Více

Tekutý prací prostředek na barevné prádlo

Tekutý prací prostředek na barevné prádlo Tekutý prací prostředek na barevné prádlo Jak se nové provedení tekutého pracího prostředku na barevné prádlo liší od toho původního? Nové složení tekutého pracího prostředku na barevné prádlo obsahuje

Více

Diamonds are forever

Diamonds are forever Diamonds are forever technologie spojuje čistotu a hygienu klasické úpravy vody s příjemným pocitem bezchlorové úpravy vody. Inovativní AQUA DIAMANTE soda technologie je založená na aktivaci kyslíku z

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadovéčíslo DUM 216 Jméno autora Ing. Jaroslava Macounová Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 25. 9. 2012 Ročník, pro který je DUM určen 9. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Uhlík a jeho alotropy

Uhlík a jeho alotropy Uhlík Uhlík a jeho alotropy V přírodě se uhlík nachází zejména v karbonátových usazeninách, naftě, uhlí, a to jako směs grafitu a amorfní formy C. Rozeznáváme dvě základní krystalické formy uhlíku: a)

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bl) (И) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1S ) (SI) Int Cl* G 21 G 4/08

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bl) (И) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1S ) (SI) Int Cl* G 21 G 4/08 ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1S ) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ 262470 (И) (Bl) (22) přihláženo 25 04 87 (21) PV 2926-87.V (SI) Int Cl* G 21 G 4/08 ÚFTAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY (40)

Více

Vozítko na solární pohon. Hung Pham Huy, Le Dinh Tuan, Jan Novák 7.A Gymnázium Cheb Nerudova 7

Vozítko na solární pohon. Hung Pham Huy, Le Dinh Tuan, Jan Novák 7.A Gymnázium Cheb Nerudova 7 Vozítko na solární pohon Hung Pham Huy, Le Dinh Tuan, Jan Novák 7.A Gymnázium Cheb Nerudova 7 Krátký souhrn projektu: Náš tým věří, že perspektiva lidstva leží v obnovitelných zdrojích. Proto jsme se rozhodli

Více

Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci při obrábění podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ je při obrábění ovlivněna řadou parametrů řezného procesu, zejména řeznými podmínkami, geometrií

Více

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_01_13 fyzika 6. Elektrické vlastnosti těles Výklad učiva PowerPoint 6 4 2 VY_32_INOVACE_01_14 fyzika 6. Atom Výklad učiva

Více

NEMOA CAST - rigidní (tuhá) fixace končetin (náhrada klasické sádry) Test komprese (kgf/10,1 cm)

NEMOA CAST - rigidní (tuhá) fixace končetin (náhrada klasické sádry) Test komprese (kgf/10,1 cm) NEMOA CAST - rigidní (tuhá) fixace končetin (náhrada klasické sádry) NEMOA CAST je ortopedická bandáž zhotovená ze 100% polyesterového vlákna, což zajišťuje vysokou trvanlivost, lze ji snadno formovat

Více

JAK EFEKTIVNĚ VÝRÁBĚT LGP (BLU) PANELY

JAK EFEKTIVNĚ VÝRÁBĚT LGP (BLU) PANELY JAK EFEKTIVNĚ VÝRÁBĚT LGP (BLU) PANELY Co jsou LGP panely? LGP je anglická zkratka pro Light Guide Panel znamenající světelný panel. Někdy je též možné se setkat se zkratkou BLU = Back Light Unit (panel

Více

w w w. ch y t r a p e n a. c z

w w w. ch y t r a p e n a. c z CHYTRÁ PĚNA - střešní systém EKO H ROOF Jedním z mnoha využití nástřikové izolace Chytrá pěna EKO H ROOF jsou ploché střechy. Náš střešní systém je složen ze dvou komponentů, které jsou aplikovány přímo

Více

Dělení a svařování svazkem plazmatu

Dělení a svařování svazkem plazmatu Dělení a svařování svazkem plazmatu RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. Osnova: Fyzikální podstat plazmatu Zdroje průmyslového plazmatu Dělení materiálu plazmou Svařování plazmovým svazkem Mikroplazma Co je to plazma?

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Pracovní list číslo 01 Měření délky Jak se nazývá základní jednotka délky? Jaká délková měřidla používáme k měření rozměrů a) knihy b) okenní tabule c) třídy.. d) obvodu svého pasu.. Jaké díly a násobky

Více

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM Historie 1931 E. Ruska a M. Knoll sestrojili první elektronový prozařovací mikroskop 1939 první vyrobený elektronový mikroskop firma Siemens rozlišení 10 nm 1965 první

Více

SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON

SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON nátěrové a podlahové systémy na polymerové bázi Ochrana betonových povrchů Vynikající přídržnost k podkladu Snadná údržba Vysoká životnost

Více

Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %.

Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %. OCEL Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %. VÝROBA OCELI Ocel se vyrábí zkujňováním bílého surového

Více

Silikátové nátěrové systémy

Silikátové nátěrové systémy Silikátové nátěrové systémy Ideální pro historické i moderní budovy www.meffert.cz 13-0716_Profitec_Silikátové_naterove_systemy_v2.indd 1 10.4.2013 9:19:28 Profitec silikátové nátěry Přirozený pokrok ProfiTec

Více

Střední odborná škola a střední odborné učiliště Centrum odborné přípravy Sezimovo Ústí. Studijní text. Tiskárny

Střední odborná škola a střední odborné učiliště Centrum odborné přípravy Sezimovo Ústí. Studijní text. Tiskárny Střední odborná škola a střední odborné učiliště Centrum odborné přípravy Sezimovo Ústí Studijní text Tiskárny Zpracoval: Bc. Josef Čepička Tiskárny Tiskárna je výstupní zařízení počítače a využívá se

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

Příprava před zateplením fasády. 3. výběr typu fasádní omítky

Příprava před zateplením fasády. 3. výběr typu fasádní omítky Příprava před zateplením fasády 3. výběr typu fasádní omítky Výběr vhodné omítky závisí na požadovaných vlastnostech materiálu, podmínkách aplikace, požadavcích vyplývajících z konkrétního typu budovy,

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.8 Zbytková napětí a defektoskopie

Nauka o materiálu. Přednáška č.8 Zbytková napětí a defektoskopie Nauka o materiálu Přednáška č.8 Zbytková napětí a defektoskopie Příčiny vzniku zbytkových napětí V konstruktérské a výpočtářské praxi je obvykle materiál považován za homogenní izotropní kontinuum. K deformaci

Více

MOŽNÉ PŘÍČINY VZNIKU KOROZE PŘI POUŽITÍ ELEKTROLÝZY SOLI ČI ZAŘÍZENÍ NA STEJNOSMĚRNÝ PROUD

MOŽNÉ PŘÍČINY VZNIKU KOROZE PŘI POUŽITÍ ELEKTROLÝZY SOLI ČI ZAŘÍZENÍ NA STEJNOSMĚRNÝ PROUD MOŽNÉ PŘÍČINY VZNIKU KOROZE PŘI POUŽITÍ ELEKTROLÝZY SOLI ČI ZAŘÍZENÍ NA STEJNOSMĚRNÝ PROUD Elektrolýza soli sama o sobě korozi kovových částí v bazénu nezpůsobuje. Znamená to, že při správném fungování

Více

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Jednoduchý elektrický obvod

Jednoduchý elektrický obvod 21 25. 05. 22 01. 06. 23 22. 06. 24 04. 06. 25 28. 02. 26 02. 03. 27 13. 03. 28 16. 03. VI. A Jednoduchý elektrický obvod Jednoduchý elektrický obvod Prezentace zaměřená na jednoduchý elektrický obvod

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 0301 Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 0301 Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

PRACOVNÍ PŘÍRUČKA CHEMFLAKE

PRACOVNÍ PŘÍRUČKA CHEMFLAKE PRACOVNÍ PŘÍRUČKA CHEMFLAKE VINYLESTEROVÁ NÁTĚROVÁ HMOTA VYZTUŽENÁ SKLENĚNÝMI VLOČKAMI 1 Obsah 1. Charakteristika produktu Typy produktů Aditiva 2. Skladování 3. Příprava podkladu Ocel Beton Opravy 4.

Více

SEWA-cryl 001. laminační systém. Obecně: Příprava:

SEWA-cryl 001. laminační systém. Obecně: Příprava: SEWA-cryl 001 laminační systém leden 2007 Obecně: SEWA-cryl 001 je dvousložkový laminační systém, skládající se z laminační pryskyřice (složka A) a vytvrzovacího prášku (složka B). Při chemické reakci

Více

Solární tepelné soustavy. Ing. Stanislav Bock 3.května 2011

Solární tepelné soustavy. Ing. Stanislav Bock 3.května 2011 Solární tepelné soustavy Ing. Stanislav Bock 3.května 2011 Princip sluneční kolektory solární akumulační zásobník kotel pro dohřev čerpadlo Možnosti využití nízkoteplotní aplikace do 90 C ohřev bazénové

Více

Schmid Rhyner AG SWISS BRILLIANCE IN COATING

Schmid Rhyner AG SWISS BRILLIANCE IN COATING 1 SWISS BRILLIANCE IN COATING l Soodring 29 l 8134 Adliswil-Zürich l Switzerland l phone +41 (0)44 712 64 00 l fax +41 (0)44 709 08 04 l www.schmid-rhyner.ch 2 Digitální tisk Úvod digitální tisk Metoda

Více

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Úpravy povrchu Pozinkovaný materiál Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Aplikace žárově zinkovaných předmětů Běžnou metodou ochrany oceli proti korozi jsou ochranné povlaky,

Více

Kola a kladky pro pekařský průmysl. www.3pm.cz

Kola a kladky pro pekařský průmysl. www.3pm.cz Kola a kladky pro pekařský průmysl www.3pm.cz Obecné pojmy Produkty uvedené v tomto katalogu jsou navrženy a vyrobeny v souladu se základními evropskými normami pro Kola a kolečka. i uvedené v katalogu

Více

Povrchové úpravy podlah Čištění podlah. Čištění podlah Trvalé ošetření a ochrana

Povrchové úpravy podlah Čištění podlah. Čištění podlah Trvalé ošetření a ochrana Povrchové úpravy podlah Čištění podlah Čištění podlah Trvalé ošetření a ochrana Trvale pěkná podlaha díky dobrému ošetření. S péčí a pravidelností chránit I když po podlaze všichni chodíme, nemusí přeci

Více

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika Ročník: I.ročník - kvinta Fyzikální veličiny a jejich měření Fyzikální veličiny a jejich měření Soustava fyzikálních veličin a jednotek

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH32

DUM VY_52_INOVACE_12CH32 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH32 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Krafková, Kotlán, Hiessová, Nováková, Nevímová

Krafková, Kotlán, Hiessová, Nováková, Nevímová Krafková, Kotlán, Hiessová, Nováková, Nevímová Optická čočka je optická soustava dvou centrovaných ploch, nejčastěji kulových, popř. jedné kulové a jedné rovinné plochy. Čočka je tvořena z průhledného

Více

ARGENPAL IV A NÁVOD NA POUŽITÍ

ARGENPAL IV A NÁVOD NA POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITÍ ARGENPAL IV A SP.42100.529.001 ARGENPAL IV A je stříbropaládiová dentální slitina s velmi vysokou pevností, typu 4. Je určena pro značně namáhané odlitky zubních náhrad (inlaye, kořenové

Více

4.5.7 Magnetické vlastnosti látek

4.5.7 Magnetické vlastnosti látek 4.5.7 Magnetické vlastnosti látek Předpoklady: 4501 Předminulá hodina magnetická indukce závisí i na prostředí, ve kterém ji měříme permeabilita prostředí = 0 r, r - relativní permeabilita prostředí (zda

Více

1) Skupenství fáze, forma, stav. 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára)

1) Skupenství fáze, forma, stav. 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára) SKUPENSTVÍ 1) Skupenství fáze, forma, stav 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára) 3) Pevné látky nemění tvar, objem částice blízko sebe, pohybují se kolem urč.

Více

IZOLA NÍ SKLA FINSTRAL. Multifunkční skla pro Vaše nová okna

IZOLA NÍ SKLA FINSTRAL. Multifunkční skla pro Vaše nová okna IZOLA NÍ SKLA FINSTRAL Multifunkční skla pro Vaše nová okna NABÍDKA SKEL OD FINSTRALU Plus-Valor Dobrý standard Standardně dodávaná skla: Izolační sklo Plus-Valor s tepelnou ochranou s dvěma okenními tabulkami.

Více

ZOBRAZOVÁNÍ ČOČKAMI. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Septima - Optika

ZOBRAZOVÁNÍ ČOČKAMI. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Septima - Optika ZOBRAZOVÁNÍ ČOČKAMI Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Septima - Optika Čočky Zobrazování čočkami je založeno na lomu světla Obvykle budeme předpokládat, že čočka je vyrobena ze skla o indexu lomu n 2

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.3 Polovodiče a jejich využití Kapitola

Více

Tvrdé pájení s tavidlem,v ochranném plynu nebo ve vakuu, se podobá pájení na měkko. Pracovní teplota je nad 500 C. Pájí se tvrdou pájkou, roztavenou

Tvrdé pájení s tavidlem,v ochranném plynu nebo ve vakuu, se podobá pájení na měkko. Pracovní teplota je nad 500 C. Pájí se tvrdou pájkou, roztavenou Pájení na tvrdo Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Iveta Konvičná Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.

Více

Alexandra Kloužková 1 Martina Mrázová 2 Martina Kohoutková 2 Vladimír Šatava 2

Alexandra Kloužková 1 Martina Mrázová 2 Martina Kohoutková 2 Vladimír Šatava 2 Syntéza leucitové suroviny pro dentální kompozity 1 Ústav skla a keramiky VŠCHT Praha VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO- TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Alexandra Kloužková 1 Martina Mrázová 2 Martina Kohoutková 2 Vladimír

Více

Pracovní list žáka (ZŠ)

Pracovní list žáka (ZŠ) Pracovní list žáka (ZŠ) Účinky elektrického proudu Jméno Třída.. Datum.. 1. Teoretický úvod Elektrický proud jako jev je tvořen uspořádaným pohybem volných částic s elektrickým nábojem. Elektrický proud

Více

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí LABORATORNÍ CVIČENÍ 1. Téma: Ovlivňování průběhu reakce změnou koncentrace látek. podmínek průběhu reakce. Jednou z nich je změna koncentrace výchozích

Více

NÁSTROJOVÉ OCELI CPM 10 V

NÁSTROJOVÉ OCELI CPM 10 V NÁSTROJOVÁ OCEL CPM 10 V CERTIFIKACE DLE ISO 9001 Chem. složení C 2,45 % Cr 5,25 % V 9,75 % Mo 1,30 % Mn 0,50 % Si 0,90 % CPM 10 V Je jedinečná vysokovýkonná ocel, vyráběná společností Crucible (USA) metodou

Více

Konstrukční, nástrojové

Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Podle použití oceli: konstrukční (uhlíkové, legované), nástrojové (uhlíkové, legované). Konstrukční oceli uplatnění pro

Více

Úvod do počítačové grafiky

Úvod do počítačové grafiky Úvod do počítačové grafiky elmag. záření s určitou vlnovou délkou dopadající na sítnici našeho oka vnímáme jako barvu v rámci viditelné části spektra je člověk schopen rozlišit přibližně 10 milionů barev

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Čelní chirurgické světlo ZPŮSOB POUŽITÍ Světelným systémem z optických vláken lze dodávat světlo do chirurgických čelních světel na osvětlení operačního pole. Splňuje standardy a je

Více

Okruhy pro opravnou zkoušku (zkoušku v náhradním termínu) z chemie 8.ročník: 1. Směs: definice, rozdělení směsí, filtrace, destilace, krystalizace

Okruhy pro opravnou zkoušku (zkoušku v náhradním termínu) z chemie 8.ročník: 1. Směs: definice, rozdělení směsí, filtrace, destilace, krystalizace Opravné zkoušky za 2.pololetí školního roku 2010/2011 Pondělí 29.8.2011 od 10:00 Přírodopis Kuchař Chemie Antálková, Barcal, Thorand, Závišek, Gunár, Hung, Wagner Úterý 30.8.2011 od 9:00 Fyzika Flammiger

Více

Přednáška č.11 Spoje nerozebíratelné

Přednáška č.11 Spoje nerozebíratelné Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.11 Spoje nerozebíratelné SVAŘOVÁNÍ je proces, který slouží k vytvoření trvalého, nerozebíratelného spoje dvou a více materiálů. Při svařování je nutné působit buď tlakem,

Více