SKLO A PLASTY JAKO MATERIÁLY BRÝLOVÝCH ČOČEK, POVRCHOVÉ ÚPRAVY BRÝLOVÝCH ČOČEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SKLO A PLASTY JAKO MATERIÁLY BRÝLOVÝCH ČOČEK, POVRCHOVÉ ÚPRAVY BRÝLOVÝCH ČOČEK"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Lékařská fakulta SKLO A PLASTY JAKO MATERIÁLY BRÝLOVÝCH ČOČEK, POVRCHOVÉ ÚPRAVY BRÝLOVÝCH ČOČEK DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí práce: Mgr. Petr Veselý, DiS. Bc. Jana Randulová Optometrie Brno, květen 2010

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně na základě poznatků z literatury a že jsem veškerou použitou literaturu řádně ocitovala a uvedla v seznamu. 1

3 Poděkování Děkuji panu Mgr. Petrovi Veselému, DiS. za vedení mé diplomové práce, za připomínky, nápady a cenné rady, které mi během psaní poskytl. Obzvláště děkuji za čas, který mi věnoval a za velmi dobrou spolupráci. 2

4 Souhlas Souhlasím s tím, že má diplomová práce může být použita k vnitřním potřebám školy a studijním účelům. 3

5 Anotace Diplomová práce pojednává o materiálech, ze kterých se vyrábí brýlové čočky (minerální a organické materiály) a zabývá se nejčastějšími povrchovými úpravami těchto čoček. Blíže se věnuje fototropním brýlovým čočkám, které plní funkci jak korekčních, tak i slunečních brýlí. Výzkumná část je pak zaměřena na porovnání fototropních vlastností různých brýlových čoček tohoto typu. Abstract My thesis deals with materials for spectacle lenses (glass and plastic materials), surface treatments of spectacle lenses and transitions spectacle lenses. The research in this work compares various types of transitions lenses. Klíčová slova brýlové čočky, minerální materiál, organický materiál, vysokoindexové brýlové čočky, povrchové úpravy, tvrzení, antireflex, fototropní brýlové čočky, DriveWear. Key words Spectacle lenses, glass materials, plastic materials, surface treatments, hardening, antireflex, transitions spectacle lenses, DriveWear. 4

6 Obsah TEORETICKÁ ČÁST Úvod Historie Minerální materiál Sklo Optické sklo Suroviny Výroba skla Vady skla Vlastnosti skla Barvení skla Vysokoindexové minerální čočky Výhody a nevýhody minerálních čoček Organické materiály Typy organických materiálů pro výrobu brýlových čoček Vlastnosti organických čoček Vysokoindexové organické čočky Výhody a nevýhody organických brýlových čoček Vzájemné porovnání materiálů Povrchové úpravy brýlových čoček Tvrzení Tvrzení (zpevnění) minerálních brýlových čoček Tvrzení organických brýlových čoček Antireflexní úprava Klasické vakuové napařování Vakuové napařování s podporou iontového plazmatického zdroje Hydrofobní vrstva + antistatická úprava Polarizační filtr

7 6. 5. Zrcadlová úprava Fototropní brýlové čočky Historie fototropních brýlových čoček Minerální fototropní brýlové čočky Výroba minerálních fototropních čoček Jak minerální fototropní čočky fungují? Barevné odstíny a rozsah absorpce fototropních minerálních čoček Organické fototropní brýlové čočky Výroba a princip organických fototropních čoček Srovnání organických a minerálních fototropních čoček Brýlové čočky Transitions DriveWear...54 VÝZKUMNÁ ČÁST Úvod Použitý materiál Metodika výzkumu Výsledky Diskuse Závěr...72 Seznam obrázků...73 Seznam tabulek...75 Použitá literatura

8 TEORETICKÁ ČÁST 1. Úvod Zrak považujeme za nejcennější lidský smysl. Většinu dění okolního života člověk získává prostřednictvím očí, ale až když začíná mít při vidění potíže, uvědomuje si jeho hodnotu a začíná hledat nejrůznější možnosti, jak tyto nedokonalosti odstranit. V dnešní vyspělé době si každý člověk s nedokonalým viděním může vybrat hned z několika možností, jak svůj zrak vylepšit, avšak nejvíce rozšířený prostředek ke korekci zraku jsou stále brýle. Lidé o brýlové korekci věděli už dávno, ale veškeré brýlové čočky vyráběli ze skla. Díky expanzivnímu rozvoji průmyslu začali výrobci objevovat nové a lepší materiály, které poskytovaly pohodlnější, kvalitnější a komfortnější vidění. Na trhu se tak objevily brýlové čočky z organických materiálů. I tyto materiály však mají svá určitá úskalí. Na všechny hotové brýlové čočky se mohou nanášet povrchové zušlechťující vrstvy, které mohou alespoň částečně nedokonalosti materiálů potlačit. Snahou každého výrobce je vytvořit produkt, který by se co nejvíce podobal náročným požadavkům koncového spotřebitele. Na trhu se tak neustále objevují nové a stále dokonalejší materiály pro výrobu brýlových čoček. Ve své diplomové práci se věnuji široké oblasti brýlových čoček, a to z hlediska jejich výrobních materiálů. Samotnou práci jsem rozčlenila do sedmi kapitol a několika podkapitol. V úvodu práce zmiňuji historický pohled na brýlovou korekci a vývoj optických materiálů. Celou následující kapitolu jsem věnovala minerálním materiálům. Čtvrtá kapitola pojednává o organických materiálech. Následuje krátké srovnání obou materiálů. V další části popisuji nejčastěji prováděné povrchové úpravy a v poslední kapitole se podrobně věnuji fototropním brýlovým čočkám, které jsou také předmětem mého výzkumu. 7

9 2. Historie Nejranější historické prameny poukazují na to, že lidé se optikou zabývali již 500 let před naším letopočtem v antickém Řecku. V této době bylo sklo již známé, Řekové znali např. účinek skleněné kuličky, pomocí níž uměli zapálit hořlavý materiál soustředěním sluneční energie. Ve 4. roce před naším letopočtem římský spisovatel Seneca popisoval, jak se jeví drobné detaily a písmo, když se na ně díváme přes skleněnou kuličku naplněnou vodou. Zvětšující účinek byl však tehdy připisován vodě a ne konvexní ploše těchto prvních optických členů. V roce 1025 arabský učenec Ibn Al-Haitam, zvaný v Evropě Alhazen, popisuje ve svém díle POKLAD OPTIKY zvětšující účinek plankonvexní čočky, jako oddělené části skleněné koule, přiložené na pozorovaný detail. Teprve však až ve 13. století došlo k rozšíření tohoto objevu, hovoříme o tzv. čtecích kamenech (obr. 1), které měly podobu plankonvexní čočky. Obr. 1: Čtecí kámen Ve druhé polovině 13. století se optikou zabýval i františkánský mnich Roger Bacon z Anglie, který vše shrnul ve svých dílech OPUS MAJOR, OPUS MINOR a OPUS TERTIUM. Z doby kolem roku 1300 existují první dochované písemné záznamy o brýlích, jako korekčních pomůckách nasazených před očima. Tyto záznamy pochází z Itálie, z oblasti Benátek. V podstatě šlo o nýtované spojení dvou držátek s objímkami původních čtecích kamenů. Zápisy z archivu kláštera v Pise hovoří o zručném dominikánském mnichovi Alessandro della Spinovi, který údajně jako první vyráběl brýle. Jiní historikové uvádějí jako vynálezce brýlí šlechtice Salvino degli Armatiho z Florencie. V průběhu 15. století se poprvé objevují brýle v podobě brýlových středů s nosníkem. K výrobě se používaly různé přírodní materiály jako kůže, dřevo, kost, rohovina, 8

10 želvovina, slonovina, železo, stříbro, zlato a bronz. Tyto brýle byly však bez stranic, proto se přidržovaly v ruce nebo se upevňovaly na nejrůznější pokrývky hlavy. Pokrokem byly v století tzv. stužkové brýle, které se připevňovaly pomocí tkaniček přímo k uším. Postupem času se začaly vyrábět brýle s pevnými stranicemi. Značně se tak zlepšila stabilita brýlí a také se definitivně uvolnily ruce pro potřebnou manipulaci zejména při práci s korekcí do blízka. [1], [14], [17] Stejně jako vývoj brýlových obrub, tak i materiály používané k výrobě brýlových čoček prošly dlouholetým vývojem. Prvním a jediným známým materiálem používaným k výrobě brýlových čoček bylo až do začátku 20. století sklo. Existovaly 4 hlavní sklářské oblasti: Benátky, Anglie, Německé a České země. V začátcích optické výroby nebylo vyráběné sklo zcela čisté a homogenní, aby se z něj dala vyrobit kvalitní optika. Kolem roku 1670 se dlouholetým vývojem výroby českého vápenatodraselného skla vyvinul světoznámý český křišťál - za vynálezce byl považován huťmistr Michal Muller. V roce 1886 založil německý optik Carl Friedrich Zeiss továrnu na výrobu optického skla v Jeně. Mezi jeho spolupracovníky patřili fyzik prof. Ernst Abbe a chemik Friedrich Otto Schott, kteří se zasloužili o hlavní technická řešení. Prvním opticky vyhovujícím organickým materiálem k výrobě brýlových čoček byl polymetylmetakrylát (PMMA), v období 2. světové války byl používán do kokpitů letadel a pro některé další vojenské účely. Tento materiál se však díky své nízké odolnosti proti mechanickému namáhání neosvědčil jako vhodný do brýlí. Ještě během války byla v USA objevena nová umělá hmota z kategorie allyldiglycolcarbonatů. Z ní se brýlové čočky vyráběly technologií odlévání a polymerování v pružných umělohmotných pouzdrech. Objev byl výsledkem 39 pokusných sériích, a proto byla nová plastická hmota pojmenována CR 39 (Columbia Resin 39; v češtině kolumbijská pryskyřice 39 ). Lidé ocenili zvláště jeho bezpečnost a přibližně poloviční hustotu oproti tradiční skleněné hmotě. Ovšem co se týče odolnosti povrchu proti mechanickým vlivům, bylo sklo bezkonkurenčně lepší. Tento hrubý nedostatek se řešil náročnou technologií povrchového vytvrzování. Přívětivá byla i možnost snadného barvení tohoto materiálu. Také optické vlastnosti jako index lomu (1,498) a Abbeovo číslo (58), které udává disperzi, jsou vyhovující. Brýlové čočky vyrobené 9

11 z tohoto materiálu se masově rozšířily po celém světě. Dnes patří k nejběžnějším materiálům pro výrobu brýlových čoček. V roce 1957 se na trhu objevil nový materiál z kategorie termoplastů polykarbonát, který se používal k výrobě průzorů přileb kosmonautů a oken kosmických lodí. O 21 let později byly z tohoto materiálu vyrobeny první brýlové čočky metodou vstřikování do forem. Tento materiál má ještě příznivější hustotu a index lomu (1,586). Méně příznivé je však Abbeovo číslo (32 42). Z hlediska bezpečnosti je tento materiál vynikající. Z podobných materiálů se vyrábějí například bezpečnostní vesty, které chrání člověka proti střelnému poranění. Na počátku 90. let byl objeven další nový materiál zvaný NXT. Jde o skupinu patentovaných polyuretanových optických polymerů, nerozbitných a průhledných. Původně byl vyvinut pro vojenské účely k výrobě neprůstřelného, průhledného a lehkého materiálu, který poskytoval vyšší ochranu, trvanlivost a spolehlivost než polykarbonát. [7], [14], [15] S rozvojem dalších poznatků ve vědě a technice se výrobci snaží vytvářet nové, lepší a kvalitnější materiály, které by co nejvíce vyhovovaly náročným požadavkům dnešního moderního života. 10

12 3. Minerální materiál Do této skupiny řadíme čočky vyrobené z přírodních materiálů ze skla. Sklo klasicky dělíme na korunové draselnovápenaté nízkoindexové (Abbeovo číslo > 55) a flintové draselnoolovnaté vysokoindexové (Abbeovo číslo 55) Sklo Sklo můžeme charakterizovat jako tvrdý, křehký a špatně vodivý materiál. Jestliže je vystaven prudkým teplotním změnám (zejména ochlazení), tak praská. Sklo je anorganická amorfní hmota, která vzniká relativně rychlým ztuhnutím taveniny sklotvorných oxidů s příměsí taviv a stabilizátorů. Sklo nemá pevný bod tání, pouze se při zahřívání plynule snižuje jeho viskozita. Sklo obsahuje 3 základní složky (obr. 2): a) Sklotvorné suroviny podstatou skla je ztuhlá tavenina sklotvorných oxidů nejčastěji oxidu křemičitého. Surovinou křemičitého skla bývá nejčistší písek, ale i rozdrcené valouny křemene. Ty musí být však rozemlety na stejnou zrnitost (0,2 0,5mm), aby tavení zrníček probíhalo současně. Písek by neměl obsahovat žádné příměsi, například oxid železa způsobuje nežádoucí zelené zabarvení. b) Taviva jejich úkolem je podstatně snižovat příliš vysokou a energeticky náročnou teplotu tavení oxidu křemičitého (cca 1800 o C). Mezi nejběžnější taviva patři oxid sodný a oxid draselný. Taviva se roztaví již při nižší teplotě (t t oxidu sodného je 853 C, t t oxidu křemičitého je 909 C), obalují zrníčka písku a dochází k chemickým reakcím mezi tavivy a oxidem křemičitým za vzniku křemičitanů. 11 Obr. 2: Suroviny pro výrobu skla c) Stabilizátory zvyšují chemickou stálost a odolnost skla, ovlivňují jeho výsledné vlastnosti. Taviva totiž kromě jiného značně snižují chemickou i mechanickou odolnost vytaveného skla, proto se do sklářského kmene pro zlepšení výsledných vlastností přidávají také stabilizátory. Nejčastějšími stabilizátory jsou oxid vápenatý a oxid olovnatý. Díky různému poměru mísení jednotlivých surovin je možné vyrobit odlišné typy skel

13 např. sklo stavební, chemické, užitkové, laboratorní, optické a mnoho dalších Optické sklo Na optické sklo jsou kladeny vysoké nároky. Musí být dokonale čisté, průhledné, izotropní, homogenní a s co nejmenší disperzí. Aby bylo dosaženo požadovaných optických vlastností, musí být suroviny naprosto čisté, přesně navážené a ve správném poměru Suroviny K výrobě optického skla se nejčastěji používá těchto základních a pomocných surovin: Základní suroviny oxid křemičitý (SiO 2 ) uhličitan draselný (K 2 CO 3 potaš) uhličitan sodný (Na 2 C0 3 soda) uhličitan vápenatý (CaCO 3 vápenec) skleněné střepy Pomocné suroviny barviva (nikl červenofialová, chrom žlutozelená, kobalt modrá, selen červená) čeřiva (napomáhají odstranění plynů ze skloviny; používá se síran sodný, chlorid sodný a ledek) odbarviva (odstraňují nežádoucí železo ze skloviny; používá se oxid manganičitý a oxid niklitý) Výroba skla Základní technologický postup výroby skla můžeme rozdělit do následujících pěti fází: 1. Příprava sklářského kmene všechny potřebné suroviny je důležitě přesně navážit, najemno rozemlet a důkladně promíchat za přítomnosti vody. Takto získáme sklářský kmen. Do sklářského kmene se přidávají střepy skla pro zlepšení kvality budoucího skla. Tuto směs označujeme vsázka. 12

14 Suroviny + voda = sklářský kmen + střepy = vsázka 2. Tavba suroviny se ve speciální peci roztavují při teplotě kolem C. Během tavení dochází k chemickým reakcím. 3. Čeření během dalšího zvýšení teploty se do pece přidávají čeřidla, díky nimž dochází k uvolňování plynů. 4. Homogenizace veškerý roztavený materiál je promícháván. 5. Sejití sklovina je ochlazována na potřebnou teplotu, při které je možné odebírání a tvarování. V případě běžné sériové výroby brýlových čoček je sklovina vkapávána automaticky do miskovitých forem, které následně projíždějí chladícím tunelem. Získali jsme tak výlisek budoucí brýlové čočky. Pro určitý rozsah vrcholových lámavostí se vyrábí výlisek co nejpodobnější tvaru budoucí čočky, aby se během následného frézování nemuselo ubírat příliš mnoho materiálu. Z výlisků, které jsou odstupňovány většinou po 0,5D nebo po 1,0D, se vyrábí celý sortiment minerálních brýlových čoček s odstupňováním po 0,25D. Výlisky nejprve procházejí vstupní kontrolou, zjišťuje se geometrický tvar, povrchové vady a vnitřní pnutí. Jsou-li výlisky v pořádku, nastává frézování diamantovým nástrojem. Frézuje se střídavě konvexní i konkávní plocha skla. Během tohoto procesu je diamantový nástroj ochlazován a čištěn. Vyfrézovaná skla jsou natmelena na tmelky a jsou připravena k broušení. Brousící přípravek má kulovou plochu o takovém poloměru křivosti, jaký bude mít vybroušené sklo. Brousící suspenze se na brousící přípravek nanáší samočinně. Sklo očištěné od brousících přípravků se leští na leštících strojích. Po vyleštění výrobek prochází několika lázněmi a předávají se ke konečné kontrole. [3], [4], [7], [14], [15], [16] 13

15 Vady skla Během výroby se mohou na hotovém skle projevit nejrůznější vady. Nejčastější vady jsem uvedla v následující tabulce. [4] Vada Příčina vzniku Co způsobuje kamínky šlíry bublinky neprotavené tuhé částice ve skle, nízká teplota tavení špatné mísení kmene, nízká teplota a krátká doba tavení málo čeřiv, chybné vážení surovin, krátká doba čeření praskání a pnutí kolem kamínků, rušivý vliv zobrazení praskání a pnutí kolem šlír nebo ve šlírách, změny chodu paprsků vady optického zobrazení Vlastnosti skla Snahou každého výrobce je docílit především kvalitního zobrazení, tedy dobrých optických vlastností čoček, lehkosti, tenkosti, vysoké mechanické a chemické odolnosti. Všechny tyto vlastnosti však nelze dokonale splnit, a proto bývá často některý požadavek u konkrétní brýlové čočky vyzdvižen na úkor jiného. K základním vlastnostem skla řadíme: index lomu, disperzi, odrazivost, absorpci, propustnost (= optické vlastnosti) hustotu, tvrdost (= mechanické vlastnosti) vnitřní pnutí (= tepelné vlastnosti) Index lomu Index lomu je jedna z nejdůležitějších optických vlastností materiálů brýlových čoček. Udává nám, kolikrát pomaleji se šíří světlo v daném materiálu ve srovnání se vzduchem (resp. vakuem). Rychlost šíření světla závisí na vlnové délce tohoto světla. Platí tedy, že hodnota indexu lomu se mění v závislosti na vlnové délce dopadajícího světla, dále závisí na chemickém složení skla a na jeho struktuře. V praxi to znamená, že při průchodu bílého světla se jeho jednotlivé složky šíří odlišně v závislosti na své vlnové délce a dochází tak k disperzi. Klasické korunové sklo má index lomu 1,523. Vysokoindexové minerální čočky dosahují hodnot indexu lomu až 1,9. S rostoucím indexem lomu se snižuje rozdíl mezi 14

16 zakřivením přední a zadní plochy čočky, a tím se stává čočka o stejné vrcholové lámavosti plošší a tenčí, což ocení zejména zákazníci s vyšší dioptrickou hodnotou. Disperze Disperze neboli barevný rozptyl je jev, který nastává při dopadu bílého světla na optické rozhraní. Jak jsem již uvedla, vzniká v důsledku toho, že každá vlnová délka se v daném materiálu šíří jinou rychlostí. Obr. 3: Disperze světla Stupeň disperze se vyjadřuje pomocí Abbeova čísla (ν). Je to bezrozměrné číslo, které vypočítáme jako podíl indexu lomu (n D ) ze střední části pracovní oblasti zmenšené o 1 a rozdíl indexů lomu (n F, n C ) z krajních částí oblasti. Matematický zápis pro výpočet Abbeova čísla: υ = n n F D 1 n C n D, n F, n C indexy lomu příslušného materiálu odpovídající vlnovým délkám Frauenhoferových čar D, F, C (tj. 589,2 nm, 486,1 nm a 656,3 nm). S klesající hodnotou Abbeova čísla roste disperze a kvalita zobrazení se tím hodně snižuje. Velká nežádoucí disperze se projevuje u vysokoindexových čoček. Při stranovém pohledu přes čočku se objevují kolem pozorovaného předmětu duhové kruhy. Odrazivost Odrazivost (R) je bezrozměrná veličina, která udává podíl odražených paprsků z celkového množství dopadajícího světla. Matematicky ji vypočítáme podle následujícího vztahu: R = ( n ( n 2 2 n + n n 1, n 2 indexy lomu dvou sousedních optických prostředí 1 1 ) )

17 Čím má brýlová čočka vyšší odrazivost, tím nižší je kvalita zobrazení. Proto se brýlové čočky opatřují antireflexní vrstvou. Absorpce Absorpce (A) je schopnost materiálu pohltit určitou část dopadajících paprsků. Absorpce viditelného světla je nežádoucím jevem optického skla (značně zhoršuje jasnost obrazu). Pohlcení různých vlnových délek elektromagnetického spektra je žádoucí u nejrůznějších typů filtrů a ochranných skel např. UV, protisluneční a IČ. U protislunečních (barevných) brýlových čoček sledujeme, kterou barvu pohlcují a jestli nezkreslují barevné vidění. Propustnost Propustnost (T) udává, kolik procent z dopadajícího světla na čočku jí skutečně projde. Propustnost optického materiálu můžeme vyčíst z grafů spektrální propustnosti. Pro odrazivost (R), absorpci (A) a propustnost (T) platí následující jednoduchý vztah: R + A + T = 1 (100%) Hustota Hustota, neboli také měrná hmotnost je další důležitý údaj udávaný v katalozích brýlových čoček. Podílí se na celkové hmotnosti čočky. Obecně platí, že s rostoucím indexem lomu roste i měrná hmotnost. Víme, že dvě čočky se stejnou vrcholovou lámavostí vyrobené z materiálů s odlišnými indexy lomu mají jiné poloměry křivosti. Čočka z výšelomivého materiálu je celkově tenčí a plošší, má tedy v případě spojky menší středovou, v případě rozptylky menší okrajovou tloušťku. Tím je objem této čočky menší než objem čočky z běžné skloviny a celková hmotnost obou čoček se tak přibližně vyrovná. U minerálních čoček se hustota pohybuje v rozmezí od 2,55 g/cm 3 4,02 g/cm 3 [14]; nejlehčí jsou skla korunová. Tvrdost Sklo patří k jedné z nejtvrdších hmot, ale je zároveň velmi křehké. Tvrdost skla lze měřit různými způsoby. Nejčastěji se používá zkouška dle Martense, která spočívá ve vtlačování diamantového kužele pod určitým tlakem do skla. Určuje se vrypová 16

18 tvrdost. Pro srovnání: celková tvrdost minerálního skla je asi 46x větší než tvrdost materiálu CR Barvení skla Barvení minerálních čoček je poměrně složitý technologický proces. Probíhá tím způsobem, že se k základním surovinám při výrobě skla přidají potřebná barviva. Barviva se dělí na: iontová (oxid nikelnatý, oxid kobaltnatý, oxid chromitý, oxid měďný, oxid měďnatý, oxid železitý) molekulární (selen, sulfid kademnatý, sulfid antimonitý) koloidní (chlorid zlatitý, dusičnan stříbrný) [7] Výsledný odstín skla závisí na jeho chemickém složení, postupu zpracování a způsobu chlazení Vysokoindexové minerální čočky Snaha zlepšit estetický vzhled brýlových čoček s vyšší dioptrickou hodnotou přiměla výrobce k pokusům co nejvíce tyto čočky ztenčit. Výrobci tedy začali k surovinám, z nichž se vyrábí běžné korunové sklo, přidávat nejprve olovo, později titan (n = 1,7) a lanthan (n = 1,8). Titan a lanthan mají nižší měrnou hmotnost než olovo, ale i tak zvyšují hmotnost čočky. Přidáním těchto surovin se zvýší index lomu skla, čímž se zmenší tloušťka brýlové čočky (obr. 4). Vysokoindexové minerální čočky se dnes vyrábějí do hodnoty indexu lomu 1,9. Díky vzájemné provázanosti optických a mechanických vlastností s náročností výroby se materiály s ještě vyšším indexem lomu stávají nevhodnými pro výrobu brýlových čoček. vysokoindexové sklo obr. 4 obyčejné sklo Vysokoindexové minerální čočky jsou zatíženy několika nedostatky: vysoká disperze rušivé působení duhových lemů v okrajích vysoká odrazivost snižujeme ji nanesením antireflexní vrstvy 17

19 mechanicky méně odolné chemicky méně odolné. K nepříjemnostem spojené s vysokoindexovými čočkami patří i jejich poněkud vyšší pořizovací cena. Se zvyšujícím se indexem lomu roste i cena Výhody a nevýhody minerálních čoček Výhody: velký rozsah indexů lomu (od n = 1,5 do n = 1,9), což umožňuje vyrábět tenké čočky i pro vysoké dioptrické hodnoty, vysoká odolnost proti poškrábání, a tím i delší životnost čočky, dobrá povrchová tvrdost, nízká disperze (menší barevné lemy než u plastových čoček), vysoká tepelná odolnost (žádná deformace a žádné zhoršení optické kvality při vyšších teplotách), dobrá cenová dostupnost, dobrá ekologická slučitelnost výrobního procesu. Nevýhody: vysoká hmotnost, křehkost (při rozbití možné poranění oka), obtížnější barvitelnost, lze je použít jen do celoobrub. 18

20 4. Organické materiály Minerálnímu sklu, které bylo doposud jediným materiálem pro výrobu brýlových čoček, vyrost silný konkurent v podobě organických hmot. Zejména díky své nepřekonatelné lehkosti se staly na trhu velmi oblíbenými. Plastové čočky dosahují téměř poloviny měrné hmotnosti, než čočky minerální. Mezi další přednosti těchto organických čoček patří nerozbitnost a snadná barvitelnost, která umožňuje probarvení do různých odstínů dle přání zákazníka. Organické hmoty zaujaly výrobce především díky svým výborným optickým vlastnostem. Původní plastové materiály však nevyhovovaly pro jejich malou odolnost proti vyšším teplotám, proti oděru a neměly ani dobrou pevnost. Zásadním obratem ve výrobě čoček bylo použití chemických sloučenin, které umožnily tvorbu polymerů. Takto vyrobená brýlová čočka byla tvrdší a také odolnější proti vyšším teplotám. Polymery získáme z jednoduchých organických sloučenin chemickými reakcemi, během nichž se přetvářejí sloučeniny monomeru, a následně se velký počet přetvořených molekul spojuje v makromolekulu výsledného polymeru. Nejběžnějšími reakcemi jsou polymerace (molekuly původně jednoduché organické sloučeniny se spojují za vzniku makromolekulární látky) a polykondenzace (velký počet molekul dvou původních monomerů se vzájemně váže do makromolekuly polymeru). Fyzikální vlastnosti uměle vytvořených polymerů jsou ovlivněny zejména tvarem a strukturou makromolekul. Struktura makromolekulárních řetězců může být: lineární 19

21 rozvětvená prostorově síťovaná Polymery s lineárními a rozvětvenými řetězci se dají po nahřátí tvarovat. Jejich vláknité rovnoběžné makromolekuly se mohou vůči sobě volně pohybovat. Při ochlazení opět ztuhnou do pevné podoby. V průběhu tohoto děje se nemění chemická podstata materiálu a je možné ho opakovat. Velmi dobře se rozpouštějí v organických rozpouštědlech. Díky těmto vlastnostem je zařazujeme mezi tzv. termoplasty (= jsou teplem tvárlivé). Jsou to např. acetát celulózy, plexisklo, polyamidy, polykarbonát, PVC, atd. Polymery s prostorově síťovanými řetězci jsou podstatně pevnější, mají nižší rozpustnost v organických materiálech a mnohem hůře se po zahřátí tvarují. Je to dáno tím, že lineární řetězce makromolekul jsou propojeny navzájem ještě příčnými vazbami. S rostoucím počtem příčných vazeb klesá vzájemná pohyblivost řetězců makromolekul. Tyto polymery jsou základem reaktoplastů (termosetů). Sem patří mimo jiné také materiál Orma (CR-39). 20

22 přísady: Při výrobě plastů se k základním makromolekulárním surovinám přidávají různé změkčovadla slouží k usnadnění počátečního zpracování směsi a zlepšují tvarovatelnost výrobku. Změkčovadla mohou v materiálu volně migrovat a s postupem času se dostávají na povrch výrobku, vypařují se a výrobek se tak stává křehčí. Změkčovadla mohou na místech, kde se výrobek (např. brýlová obruba) dotýká s kůží, způsobovat alergickou reakci. Jako změkčovadla se používají estery dikarboxylových, mastných kyselin, ftalové, citrónové a fosforečné kyseliny. pigmenty slouží k vytvoření nejrůznějších odstínů a barev výrobku. stabilizátory ty zpomalují stárnutí materiálu vlivem světla, tepla a chemickými vlivy. Přidávají se tzv. UV inhibitory, které pohlcují toto záření a zároveň v případě brýlových čoček chrání oči před jeho škodlivým účinkem Typy organických materiálů pro výrobu brýlových čoček Pro výrobu organických čoček mají nebo měly význam zejména akryláty, allylové pryskyřice a polykarbonáty. Akryláty polymethylmetakrylát (PMMA) vzniká polymerací metylmetakrylátu (=organická sloučenina tvořena acetonem, kyanovodíkem, metanolem a kyselinou sírovou). PMMA je dobře opracovatelný, průhledný, má malou hmotnost, je stálý při delším působení světla, avšak díky své nízké otěruvzdornosti a křehkosti se k výrobě brýlových čoček nyní už nepoužívá. Nahradily ho mnohem odolnější materiály. Allylové pryskyřice CR-39, Orma (tvrdá pryskyřice) tyto organické materiály patří do skupiny allylových esterů (= chemické deriváty organických kyselin). Estery se vyrábí esterifikací: organická kyselina + alkohol ester + voda Základní suroviny tvoří fosgen (chlorid karbonylu, dichlorid kys. uhličité), allylalkohol (je velmi reaktivní a snadno polymeruje) a etylenglykol (dvojsytný alkohol). Vznikne tak monomer allyldiglykokarbonát, který má ve své molekule allylovou skupinu s dvojnou vazbou, díky níž se mohou molekuly spojovat do řetězců makromolekul. 21

23 Vzorec: K této čiré rosolovité kapalině se přidá nepatrné množství katalyzátoru (např. peroxid), který spustí polymeraci, během níž se molekuly monomeru na sebe navzájem váží a tvoří se tak prostorová síť. Látka rosolovatí a tuhne, vzniká čirý polymer polyallyldiglykolkarbonát. Vlastnosti polymeru se odvíjí od: mechanické čistoty, chemické čistoty surovin, množství a složení iniciátoru, tepelného režimu polymeračního procesu. Pokud je síť makromolekuly příliš řídká, materiál je pak měkký, málo otěruvzdorný, je lépe barvitelný. Je-li síť příliš hustá, plast je tvrdší, méně náchylný na poškrábání, ale barví se hůře. Jak už jsem uvedla výše, CR-39 patří k reaktoplastům, nedá se tedy dost dobře tepelně tvarovat. Výroba brýlových čoček licí metodou Výroba čoček se provádí ve 3 fázích příprava, odlití a kontrola (obr. 5). Obr. 5: Proces výroby čoček 22

24 1. příprava: Nejprve je potřeba zkontrolovat dokonalou čistotu monomeru. To se provádí zkouškou transparentnosti na chromatografickém analyzátoru. Do monomeru se přidá přesná dávka katalyzátoru (spouštěče polymerace) a správné množství UV inhibitorů a vše se asi 1-2 hodiny míchá při teplotě C. Následuje odplynění této směsi. K odplynění dochází ve vakuu za stálého míchání (cca 30minut). Tato hotová monomerní směs se přefiltrovává filtrem o velikosti 10 a 3µm a ukládá se do přenosných sklenic. 2. odlití: Lití připravené monomerní směsi se provádí pomocí přetlaku ze skleněné nádoby přes filtry o tloušťce 3 až 1µm injekční stříkačkou do sestavených forem. Licí forma je složena ze dvou tvrzených minerálních čoček s dokonale opticky opracovanými plochami, které tvoří vnitřní stěny formy. Další součástí formy je distanční kroužek. Je to pružný obvodový prstenec s nalévacím hrdlem a prstencovým výstupkem, který má funkci těsnící, aby nedošlo k vniknutí vzduchu při smrštění a pružící při objemovém zmenšení polymeru. Každý Obr. 6: Části licí formy 2 minerální čočky, distanční kroužek, spona kroužek je jen na jedno použití. Poslední součástí formy je zajišťovací pérová spona, kterou se obě skleněné čočky přitlačí k distančnímu prstenci (obr. 6). Forma musí vydržet objemové smrštění obsahu asi o 14% při polymeraci. Naplněné formy (obr. 7) se vkládají do speciálních polymeračních pecí. V průběhu celého procesu je přesně elektronicky řízena teplota v rozsahu 40 C 100 C. V každé časové fázi musí dosahovat předepsané hodnoty. Proces polymerace trvá asi 21 hodin. Samotná polymerace je v určité etapě exotermická chemická reakce, při které se vznikající teplo musí odvádět, aby nedocházelo k místnímu přehřátí ve formách. 23

25 Vytvrzené formy se otevírají pomocí mechanického klínu (obr. 8). Formy se otevírají tehdy, je-li teplota čoček asi 60 C. Vyjmuté čočky se následně zahřívají, aby se uvolnilo vnitřní pnutí, které v čočkách vzniklo při nestejnoměrném tuhnutí. Skleněné formy se po dokonalém vyčistění mohou znovu použít. 3. kontrola: Obr. 7: Plnění forem 24 Obr. 8: Otevírání forem Hotové čočky se kontrolují vizuálně. Zjišťuje se napětí v čočkách, a to pomocí polarizovaného světla. Pomocí obloukovité lampy se kontroluje optická homogenita. Tato metoda není nijak zvlášť náročná na vybavení. Vybavení na výrobu 100 kusů brýlových čoček za den se moc neliší od výbavy potřebné k vyrobení čoček denně. Barvení Čočky z allylové pryskyřice jsou velmi dobře barvitelné. Barvení se provádí procesem ponoření čoček do horké barvící lázně. Nejprve se upevní do speciálních držáků a ponoří se do lázně (obr. 10). Čočky jsou ponořené maximálně po dobu 5 hodin, kdy barvivo proniká povrchem čočky do hloubky cca 0,1mm. Teplota lázně je vždy konstantní. Homogenitu barvící směsi Obr. 9: Barevné brýlové čočky zajišťuje magnetická míchačka. K barvení se používají stejná barviva jako v textilním průmyslu. S použitím základních barev (červená, žlutá, modrá) lze snadno dosáhnout libovolného odstínu nebo barevného tónu. Plynulý přechod od tmavého po světlý odstín získáme postupným pomalým vyjímáním z lázně. Zabarvené čočky se kontrolují vizuálně na speciálních stolech s bílým povrchem za použití speciálního

CENÍK ČOČEK DIOPTRICKÝCH

CENÍK ČOČEK DIOPTRICKÝCH Y LG Č W V Y Ĥ M F to CENÍK ČOČEK DIOPTR DIOPTRICKÝCH Ý Y LG Č W V Y Ĥ M F to Index 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 PROFI 1,5 PROFI 1,5 Rx PROFI PLUS 1,6 SFÉRICKÉ PROFI 1,6 Rx SFÉRICKÉ PROFI

Více

VAKUOVÁ TECHNIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Semestrální projekt FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VAKUOVÁ TECHNIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Semestrální projekt FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VAKUOVÁ TECHNIKA Semestrální projekt Téma: Aplikace vakuového napařovaní v optice Vypracoval:

Více

Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití

Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití Jak je definováno sklo? ztuhlá tavenina průhledných křemičitanů (pevný roztok) homogenní amorfní látka (bez pravidelné vnitřní struktury,

Více

VLNOVÁ OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník

VLNOVÁ OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník VLNOVÁ OPTIKA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník Vlnová optika Světlo lze chápat také jako elektromagnetické vlnění. Průkopníkem této teorie byl Christian Huyghens. Některé jevy se dají

Více

Geometrická optika. předmětu. Obrazový prostor prostor za optickou soustavou (většinou vpravo), v němž může ležet obraz - - - 1 -

Geometrická optika. předmětu. Obrazový prostor prostor za optickou soustavou (většinou vpravo), v němž může ležet obraz - - - 1 - Geometrická optika Optika je část fyziky, která zkoumá podstatu světla a zákonitosti světelných jevů, které vznikají při šíření světla a při vzájemném působení světla a látky. Světlo je elektromagnetické

Více

Výroba skla. Historie výroby skla. Suroviny pro výrobu skla

Výroba skla. Historie výroby skla. Suroviny pro výrobu skla Výroba skla Sklo je amorfní (beztvará) průhledná nebo průsvitná látka s širokým uplatněním ve stavebnictví, průmyslu i umění. Je odolné vůči povětrnostním a chemickým vlivům (kromě kyseliny fluorovodíkové,

Více

Plasty. Základy materiálového inženýrství. Katedra materiálu Strojní fakulty Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2010

Plasty. Základy materiálového inženýrství. Katedra materiálu Strojní fakulty Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2010 Plasty Základy materiálového inženýrství Katedra materiálu Strojní fakulty Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2010 Základní vlastnosti plastů Výroba z levných surovin. Jsou to sloučeniny

Více

Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_FYZIKA_OPTIKA

Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_FYZIKA_OPTIKA Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_FYZIKA_OPTIKA OPTIKA ZÁKLADNÍ POJMY Optika a její dělení Světlo jako elektromagnetické vlnění Šíření světla Odraz a lom světla Disperze (rozklad) světla OPTIKA

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Úvod. Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství.

Úvod. Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství. Laserové kalení Úvod Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství. poslední době se začínají komerčně prosazovat

Více

SEIKO EMBLEM. Přirozené jednoduché vidění. Lehká adaptace

SEIKO EMBLEM. Přirozené jednoduché vidění. Lehká adaptace Přirozené jednoduché vidění Lehká adaptace Dynamický krok dopředu! SEIKO, vynálezce vnitřních progresivních čoček a technologie FREE FORM, uvedl na trh další moderní generaci progresivních čoček:. Technická

Více

Speciální metody obrábění

Speciální metody obrábění Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Základy výroby druhý M. Geistová 6. září 2012 Název zpracovaného celku: Speciální metody obrábění Speciální metody obrábění Použití: je to většinou výkonné beztřískové

Více

SUNTECH PHOTOCHROMIC. Výhoda nového photochromického materiálu

SUNTECH PHOTOCHROMIC. Výhoda nového photochromického materiálu SUNTECH PHOTOCHROMIC Výhoda nového photochromického materiálu Výzkum nových materiálů umožnil zlepšení photochromických vlastností Hoya využila všech svých dlouholetých zkušeností a uvádí na trh novou

Více

Historie výroby skla na našem území sklo bylo objeveno v polovině 3. tisíciletí př. n. l. v Mezopotámii (teorií objevu skla je více)

Historie výroby skla na našem území sklo bylo objeveno v polovině 3. tisíciletí př. n. l. v Mezopotámii (teorií objevu skla je více) SKLO Historie výroby skla na našem území sklo bylo objeveno v polovině 3. tisíciletí př. n. l. v Mezopotámii (teorií objevu skla je více) první písemná zmínka o skle na našem území pochází až z roku 1162

Více

Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost

Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost Elektricky vodivý iglidur Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost HENNLICH s.r.o. Tel. 416 711 338 ax 416 711 999 lin-tech@hennlich.cz

Více

Fyzika aplikovaná v geodézii

Fyzika aplikovaná v geodézii Průmyslová střední škola Letohrad Vladimír Stránský Fyzika aplikovaná v geodézii 1 2014 Tento projekt je realizovaný v rámci OP VK a je financovaný ze Strukturálních fondů EU (ESF) a ze státního rozpočtu

Více

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Optické zobrazování Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Základní pojmy Optické zobrazování - pomocí paprskové (geometrické) optiky - využívá model světelného

Více

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH Jan Hruška TV-FYZ Ahoj, tak jsme tady znovu a pokusíme se Vám vysvětlit problematiku vedení elektrického proudu v látkách. Co je to vlastně elektrický proud? Na to

Více

STAVEBNÍ HMOTY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 26. 4. 2013. Ročník: devátý

STAVEBNÍ HMOTY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 26. 4. 2013. Ročník: devátý STAVEBNÍ HMOTY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 26. 4. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí s historickými

Více

Sklářské a bižuterní materiály 2005/06

Sklářské a bižuterní materiály 2005/06 Sklářské a bižuterní materiály 005/06 Cvičení 4 Výpočet parametru Y z hmotnostních a molárních % Vlastnosti skla a skloviny Viskozita. Viskozitní křivka. Výpočet pomocí Vogel-Fulcher-Tammannovy rovnice.

Více

Kysličníková skla. Technická univerzita v Liberci Nekovové materiály, 5. MI Doc. Ing. K. Daďourek 2008

Kysličníková skla. Technická univerzita v Liberci Nekovové materiály, 5. MI Doc. Ing. K. Daďourek 2008 Kysličníková skla Technická univerzita v Liberci Nekovové materiály, 5. MI Doc. Ing. K. Daďourek 2008 Druhy amorfních látek Přírodní skla Vulkanická skla : zásaditá 45 až 50 % SiO 2 sideromelan kyselá

Více

1.1.1 Hodnocení plechů s povlaky [13, 23]

1.1.1 Hodnocení plechů s povlaky [13, 23] 1.1.1 Hodnocení plechů s povlaky [13, 23] Hodnocení povlakovaných plechů musí být komplexní a k určování vlastností základního materiálu přistupuje ještě hodnocení vlastností povlaku v závislosti na jeho

Více

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala ÚPRAVA VODY V ENERGETICE Ing. Jiří Tomčala Úvod Voda je v elektrárnách po palivu nejdůležitější surovinou Její množství v provozních systémech elektráren je mnohonásobně větší než množství spotřebovaného

Více

Spolehlivost Bezpečnost

Spolehlivost Bezpečnost Spolehlivost Bezpečnost Více než jen čočka Pro stále více lidí má při výběru brýlových čoček klíčový význam pohodlí, avšak rozhoduje i optická kvalita a v neposlední řadě materiálové vlastnosti. Všichni

Více

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu Otázky z optiky Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu ) o je světlo z fyzikálního hlediska? Jaké vlnové délky přísluší viditelnému záření? - elektromagnetické záření (viditelné záření) o vlnové délce

Více

Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141

Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141 Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141 Při svařování metodou 141 hoří oblouk mezi netavící se elektrodou a základním matriálem. Ochranu elektrody i tavné lázně před

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice KOMPOZITNÍ MATERIÁLY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Winter collection 010. race / sport / fashion

Winter collection 010. race / sport / fashion Winter collection 00 race / sport / fashion Technické vlastnosti Modely označené polarized jsou vybaveny horizontálním polarizačním filtrem. Polarizace je speciální úprava čoček brýlí, výrazně potlačující

Více

Zákon odrazu. Úhel odrazu je roven úhlu dopadu, přičemž odražené paprsky zůstávají v rovině dopadu.

Zákon odrazu. Úhel odrazu je roven úhlu dopadu, přičemž odražené paprsky zůstávají v rovině dopadu. 1. ZÁKON ODRAZU SVĚTLA, ODRAZ SVĚTLA, ZOBRAZENÍ ZRCADLY, Dívejme se skleněnou deskou, za kterou je tmavší pozadí. Vidíme v ní vlastní obličej a současně vidíme předměty za deskou. Obojí však slaběji než

Více

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Fyzikální vzdělávání 1. ročník Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník 1 Elektřina a magnetismus - elektrický náboj tělesa, elektrická síla, elektrické pole, kapacita vodiče - elektrický proud v látkách, zákony

Více

Elektrická vodivost - testové otázky:

Elektrická vodivost - testové otázky: Elektrická vodivost - testové otázky: 1) Elektrický náboj (proud) je přenášen? a) elektrony b) protony c) jádry atomu 2) Elektrický proud prochází pouze kovy? a) ano b) ne 3) Nejlepšími vodiči elektrického

Více

NABÍDKA SPOLEČNOSTI OCHRANNÉ BRÝLE DIOPTRICKÉ

NABÍDKA SPOLEČNOSTI OCHRANNÉ BRÝLE DIOPTRICKÉ NABÍDKA SPOLEČNOSTI OCHRANNÉ BRÝLE DIOPTRICKÉ Vážený obchodní přátelé, dovolte mi, abych Vás seznámil s naší nabídkou ochranných brýlí. Ochranné brýle uvedené v této nabídce splňují normu ČSN EN 166 o

Více

OVĚŘOVÁNÍ VLASTNOSTÍ SÁDRY. Stavební hmoty I Cvičení 9

OVĚŘOVÁNÍ VLASTNOSTÍ SÁDRY. Stavební hmoty I Cvičení 9 OVĚŘOVÁNÍ VLASTNOSTÍ SÁDRY Stavební hmoty I Cvičení 9 SÁDRA JAKO POJIVO Sádra = síran vápenatý dihydrát CaSO 4.2H 2 O Je částečně rozpustný ve vodě (ztuhlou sádru lze rozpustit ve vodě a získat znovu sádrovou

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Nové trendy v povrchových úpravách materiálů chromování, komaxitování

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Nové trendy v povrchových úpravách materiálů chromování, komaxitování Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: Nové trendy v povrchových úpravách materiálů chromování, komaxitování Obor: Nástrojař Ročník: 1. Zpracoval(a): Pavel Rožek Střední průmyslová škola Uherský

Více

OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda

OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda OPTIKA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda Základní poznatky Zdroje světla světlo vzniká různými procesy (Slunce, žárovka, svíčka, Měsíc) Bodový zdroj Plošný zdroj Základní poznatky Optická prostředí

Více

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Nejjednodušší prvek. Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Vodík tvoří dvouatomové molekuly, je lehčí než

Více

tesa Samolepicí pásky Využití samolepicích pásek v průmyslu KATALOG VÝROBKŮ

tesa Samolepicí pásky Využití samolepicích pásek v průmyslu KATALOG VÝROBKŮ tesa Samolepicí pásky Využití samolepicích pásek v průmyslu KATALOG VÝROBKŮ Cokoli potřebujete udělat tesa má optimální řešení Vítejte u přehledu sortimentu samolepicích pásek tesa určených pro průmysl

Více

Bez PTFE a silikonu iglidur C. Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost

Bez PTFE a silikonu iglidur C. Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost Bez PTFE a silikonu iglidur Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost HENNLIH s.r.o. Tel. 416 711 338 Fax 416 711 999 lin-tech@hennlich.cz www.hennlich.cz 613 iglidur Bez PTFE a

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.20 Stavebně truhlářské výrobky a jejich

Více

FDA kompatibilní iglidur A180

FDA kompatibilní iglidur A180 FDA kompatibilní Produktová řada Je v souladu s předpisy FDA (Food and Drug Administration) Pro přímý kontakt s potravinami a léčivy Pro vlhká prostředí 411 FDA univerzální. je materiál s FDA certifikací

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 5. KERAMIKA, SKLO, SKLOKERAMIKA STRUKTURA, ZÁKLADNÍ DRUHY, VLASTNOSTI, POUŽITÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento

Více

CELKOVÉ OPAKOVÁNÍ UČIVA + ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 03 VNITŘNÍ ENERGIE, TEPLO.

CELKOVÉ OPAKOVÁNÍ UČIVA + ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 03 VNITŘNÍ ENERGIE, TEPLO. CELKOVÉ OPAKOVÁNÍ UČIVA + ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 03 VNITŘNÍ ENERGIE, TEPLO. 01) Složení látek opakování učiva 6. ročníku: Všechny látky jsou složeny z částic nepatrných rozměrů (tj. atomy, molekuly,

Více

POVRCHOVÉ VRSTVY BRÝLOVÝCH ČOČEK A JEJICH DEGRADACE

POVRCHOVÉ VRSTVY BRÝLOVÝCH ČOČEK A JEJICH DEGRADACE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA OPTIKY POVRCHOVÉ VRSTVY BRÝLOVÝCH ČOČEK A JEJICH DEGRADACE Bakalářská práce VYPRACOVALA: VEDOUCÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: Květa Viskupová. RNDr.

Více

Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu až do hloubek v jednotkách milimetrů.

Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu až do hloubek v jednotkách milimetrů. Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu až do hloubek v jednotkách milimetrů. Výhody laserového kalení: Nižší energetická náročnost (kalení pouze

Více

ODRAZ A LOM SVĚTLA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Fyzika - Optika

ODRAZ A LOM SVĚTLA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Fyzika - Optika ODRAZ A LOM SVĚTLA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Fyzika - Optika Odraz světla Vychází z Huygensova principu Zákon odrazu: Úhel odrazu vlnění je roven úhlu dopadu. Obvykle provádíme konstrukci pomocí

Více

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH MECHANIKA MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA ELEKTŘINA A MAGNETISMUS KMITÁNÍ A VLNĚNÍ OPTIKA FYZIKA MIKROSVĚTA ODRAZ A LOM SVĚTLA 1) Index lomu vody je 1,33. Jakou rychlost má

Více

Materiály pro konzervování předmětů ze skla, porcelánu a smaltu (emailu)

Materiály pro konzervování předmětů ze skla, porcelánu a smaltu (emailu) Materiály pro konzervování předmětů ze skla, porcelánu a smaltu (emailu) Materiály pro konzervování předmětů ze skla Sklo je vlastně tuhý roztok směsi solí alkalických kovů a kovů alkalických zemin s kyselinou

Více

LEPENÉ SPOJE. 1, Podstata lepícího procesu

LEPENÉ SPOJE. 1, Podstata lepícího procesu LEPENÉ SPOJE Nárůst požadavků na technickou úroveň konstrukcí se projevuje v poslední době intenzivně i v oblasti spojování materiálů, kde lepení je často jedinou spojovací metodou, která nenarušuje vlastnosti

Více

Vnitřní energie. Teplo. Tepelná výměna.

Vnitřní energie. Teplo. Tepelná výměna. Vnitřní energie. Teplo. Tepelná výměna. A) Výklad: Vnitřní energie vnitřní energie označuje součet celkové kinetické energie částic (tj. rotační + vibrační + translační energie) a celkové polohové energie

Více

ANORGANICKÁ POJIVA - VÁPNO

ANORGANICKÁ POJIVA - VÁPNO ANORGANICKÁ POJIVA - VÁPNO Vzdušné vápno Vzdušné vápno je typickým představitelem vzdušných pojiv a zároveň patří k nejdéle používaným pojivům vůbec. Technicky vzato je vápno názvem pro oxid vápenatý (CaO)

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

M I K R O S K O P I E

M I K R O S K O P I E Inovace předmětu KBB/MIK SVĚTELNÁ A ELEKTRONOVÁ M I K R O S K O P I E Rozvoj a internacionalizace chemických a biologických studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0066

Více

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO 1. Jednotky a veličiny soustava SI odvozené jednotky násobky a díly jednotek skalární a vektorové fyzikální veličiny rozměrová analýza 2. Kinematika hmotného bodu základní pojmy kinematiky hmotného bodu

Více

1 PÁJENÍ Nerozebíratelné spojení kovů pomocí pájky s nižší teplotou tavení, než je teplota tavení spojovaných kovů.

1 PÁJENÍ Nerozebíratelné spojení kovů pomocí pájky s nižší teplotou tavení, než je teplota tavení spojovaných kovů. 1 PÁJENÍ Nerozebíratelné spojení kovů pomocí pájky s nižší teplotou tavení, než je teplota tavení spojovaných kovů. Výhody pájení : spojování všech běžných kovů, skla a keramiky, spojování konstrukčních

Více

Vzhled Pryskyřice má formu nažloutlé průhledné folie síly 0,1 0,7 mm (dle přání zákazníka), pružné a tvárné při pokojové či zvýšené teplotě.

Vzhled Pryskyřice má formu nažloutlé průhledné folie síly 0,1 0,7 mm (dle přání zákazníka), pružné a tvárné při pokojové či zvýšené teplotě. Použití Epoxidová pryskyřice ve formě fólie určená pro patentovanou Letoxit Foil Technologii (LF Technology), což je technologie suché laminace, která je zvláště vhodná pro výrobu laminátových struktur

Více

Optika. Zápisy do sešitu

Optika. Zápisy do sešitu Optika Zápisy do sešitu Světelné zdroje. Šíření světla. 1/3 Světelné zdroje - bodové - plošné Optická prostředí - průhledné (sklo, vzduch) - průsvitné (matné sklo) - neprůsvitné (nešíří se světlo) - čirá

Více

HLINÍK A JEHO SLITINY

HLINÍK A JEHO SLITINY HLINÍK A JEHO SLITINY Označování hliníku a jeho slitin dle ČSN EN a) Označování hliníku a slitin hliníku pro tváření dle ČSN EN 573-1 až 3 Tyto normy platí pro tvářené výrobky a ingoty určené ke tváření

Více

Elektrický proud. Elektrický proud : Usměrněný pohyb částic s elektrickým nábojem. Kovy: Usměrněný pohyb volných elektronů

Elektrický proud. Elektrický proud : Usměrněný pohyb částic s elektrickým nábojem. Kovy: Usměrněný pohyb volných elektronů Elektrický proud Elektrický proud : Usměrněný pohyb částic s elektrickým nábojem. Kovy: Usměrněný pohyb volných elektronů Vodivé kapaliny : Usměrněný pohyb iontů Ionizované plyny: Usměrněný pohyb iontů

Více

Světlo 1) Světlo patří mezi elektromagnetické vlnění (jako rádiový signál, Tv signál) elmg. vlnění = elmg. záření

Světlo 1) Světlo patří mezi elektromagnetické vlnění (jako rádiový signál, Tv signál) elmg. vlnění = elmg. záření OPTIKA = část fyziky, která se zabývá světlem Studuje zejména: vznik světla vlastnosti světla šíření světla opt. přístroje (opt. soustavami) Otto Wichterle (gelové kontaktní čočky) Světlo 1) Světlo patří

Více

JŠÍ NEJRYCHLE ØEŠENÍ

JŠÍ NEJRYCHLE ØEŠENÍ NEJRYCHLEJŠÍ ØEŠENÍ BRONZE 20, EXTERIOR, sr. RAZANTNÍ OCHRANA PŘED PŘENOSEM TEPLA DO INTERIÉRU - Dostatečná ochrana proti oslnění - Vysoká reflexe, výrazný zrcadlový vzhled - Unikátní vrstva proti poškrábání

Více

ELEKTROLÝZA. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 3. 2012. Ročník: osmý

ELEKTROLÝZA. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 3. 2012. Ročník: osmý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková ELEKTROLÝZA Datum (období) tvorby: 13. 3. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce 1 Anotace: Žáci se seznámí s elektrolýzou. V rámci

Více

Pokyny pro přepravu a manipulaci s deskami Polydar

Pokyny pro přepravu a manipulaci s deskami Polydar Manipulace, montáž a údržba desek Polydar Pokyny pro přepravu a manipulaci s deskami Polydar Během přepravy a skladování dbejte zvýšené opatrnosti, aby jste zabránili poškrábání desek nebo poškození hran.

Více

Laboratorní práce č. 3: Měření vlnové délky světla

Laboratorní práce č. 3: Měření vlnové délky světla Přírodní vědy moderně a interaktivně SEMINÁŘ FYZIKY Laboratorní práce č. 3: Měření vlnové délky světla G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně SEMINÁŘ FYZIKY Gymnázium G Hranice Test

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Vodík jako alternativní ekologické palivo. palivové články a vodíkové hospodářství

Vodík jako alternativní ekologické palivo. palivové články a vodíkové hospodářství Vodík jako alternativní ekologické palivo palivové články a vodíkové hospodářství Charakteristika vodíku vodík je nejrozšířenějším prvkem ve vesmíru na Zemi je třetím nejrozšířenějším prvkem po kyslíku

Více

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření Metody využívající rentgenové záření Rentgenovo záření Rentgenografie, RTG prášková difrakce 1 2 Rentgenovo záření Vznik rentgenova záření X-Ray Elektromagnetické záření Ionizující záření 10 nm 1 pm Využívá

Více

Plasty v automobilovém průmyslu

Plasty v automobilovém průmyslu Plasty v automobilovém průmyslu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Iveta Konvičná Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785, financovaného z ESF a státního

Více

Přírodopis 9. Fyzikální vlastnosti nerostů. Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí. 8. hodina

Přírodopis 9. Fyzikální vlastnosti nerostů. Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí. 8. hodina Přírodopis 9 8. hodina Fyzikální vlastnosti nerostů Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí Hustota (g/cm 3.) udává, kolikrát je objem nerostu těžší než stejný objem destilované vody. Velkou hustotu má

Více

CSM 21 je označení ROBERT ZAPP WERKSTOFFTECHNIK GmbH 0,02 % 15,00 % 4,75 % 3,50 %

CSM 21 je označení ROBERT ZAPP WERKSTOFFTECHNIK GmbH 0,02 % 15,00 % 4,75 % 3,50 % CSM 21 Vysoce pevná, martenziticky vytvrditelná korozivzdorná ocel. CSM 21 je označení ROBERT ZAPP WERKSTOFFTECHNIK GmbH SMĚRNÉ CHEMICKÉ SLOŽENÍ C Cr Ni Cu 0,02 % 15,00 % 4,75 % 3,50 % CSM 21 je precipitačně

Více

PERIODICKÁ TABULKA. Všechny prvky v tabulce můžeme rozdělit na kovy, nekovy a polokovy.

PERIODICKÁ TABULKA. Všechny prvky v tabulce můžeme rozdělit na kovy, nekovy a polokovy. PERIODICKÁ TABULKA Je známo více než 100 prvků 90 je přirozených (jsou v přírodě) 11 plynů 2 kapaliny (brom, rtuť) Ostatní byly připraveny uměle. Dmitrij Ivanovič Mendělejev uspořádal 63 tehdy známých

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1 DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-2-20 Téma: Test obecná chemie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Test obecná chemie Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník TEST Otázka 1 OsO 4 je

Více

Kontakt: Ing.Václav Mlnářík, Otevřená 25, 641 00 Brno, fax. 546 21 73 84, mobil: 732 58 44 89, e-mail: info@polycarbonate.cz

Kontakt: Ing.Václav Mlnářík, Otevřená 25, 641 00 Brno, fax. 546 21 73 84, mobil: 732 58 44 89, e-mail: info@polycarbonate.cz MULTICLEARTM je řada vysoce kvalitních etrudovaných dutinkových polycarbonátových desek. Výrobní zařízení řady MULTICLEAR má tu nejnovější techologii vybudovu se zaměřením na vysokou kvalitu výroby a pružné

Více

7.ročník Optika Lom světla

7.ročník Optika Lom světla LOM SVĚTLA. ZOBRAZENÍ ČOČKAMI 1. LOM SVĚTLA NA ROVINNÉM ROZHRANÍ DVOU OPTICKÝCH PROSTŘEDÍ Sluneční světlo se od vodní hladiny částečně odráží a částečně proniká do vody. V čisté vodě jezera vidíme rostliny,

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bl) (И) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1S ) (SI) Int Cl* G 21 G 4/08

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bl) (И) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1S ) (SI) Int Cl* G 21 G 4/08 ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1S ) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ 262470 (И) (Bl) (22) přihláženo 25 04 87 (21) PV 2926-87.V (SI) Int Cl* G 21 G 4/08 ÚFTAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY (40)

Více

www.muenker.com Prosvětlovací desky

www.muenker.com Prosvětlovací desky www.muenker.com Prosvětlovací desky Prosvětlovací desky polyester Popis Polyesterové trapézové prosvětlovací desky se tvarují kontinuálním laminovacím procesem ze skelných vláken a polyesterové pryskyřice

Více

Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí

Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí Může kulová nádoba naplněná vodou sloužit jako optická čočka? Exponát demonstruje zaostření světla procházejícího skrz vodní kulovou čočku. Pohyblivý světelný

Více

1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ Vlastnosti kovů a jejich slitin jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou.

1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ Vlastnosti kovů a jejich slitin jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou. 1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ Vlastnosti kovů a jejich slitin jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou. Z hlediska použitelnosti kovů v technické praxi je obvyklé dělení

Více

Polymery lze rozdělit podle několika kritérií. Podle původu rozlišujeme polymery přírodní a syntetické. Přírodní polymery jsou:

Polymery lze rozdělit podle několika kritérií. Podle původu rozlišujeme polymery přírodní a syntetické. Přírodní polymery jsou: MAKROMOLEKULÁRNÍ LÁTKY (POLYMERY) Makromolekuly jsou molekulové systémy složené z velkého počtu atomů vázaných chemickými vazbami do dlouhých řetězců. Tyto řetězce tvoří pravidelně se opakující části,

Více

Kontakt: Ing.Václav Mlnářík, Otevřená 25, 641 00 Brno, fax. 546 21 73 84, mobil: 732 58 44 89, e-mail: info@polycarbonate.cz

Kontakt: Ing.Václav Mlnářík, Otevřená 25, 641 00 Brno, fax. 546 21 73 84, mobil: 732 58 44 89, e-mail: info@polycarbonate.cz MULTICLEARTM je řada vysoce kvalitních etrudovaných dutinkových polycarbonátových desek. Výrobní zařízení řady MULTICLEAR má tu nejnovější techologii vybudovu se zaměřením na vysokou kvalitu výroby a pružné

Více

Barevný beton. www.schomburg-ics.cz. Barvy do betonu / Práškové pigmenty

Barevný beton. www.schomburg-ics.cz. Barvy do betonu / Práškové pigmenty Stavitelství silnic a kolejových tratí Opravy betonových konstrukcí Vodní nádrže a kanalizace Ochrana povrchu RETHMEIER - Technologie pro lepší beton Barevný beton Barvy do betonu / Práškové pigmenty www.schomburg-ics.cz

Více

Ing. Lubomír Kacálek III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_TDŘ0519Lepidla přírodní a syntetická lepidla

Ing. Lubomír Kacálek III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_TDŘ0519Lepidla přírodní a syntetická lepidla Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělání Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Klíčová slova www.zlinskedumy.cz Střední odborná

Více

Mgr. Ladislav Blahuta

Mgr. Ladislav Blahuta Mgr. Ladislav Blahuta Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada ZÁKLADNÍ

Více

Lepení materiálů. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D.

Lepení materiálů. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. Lepení materiálů RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. Princip Adheze Smáčivost Koheze Dělení lepidel Technologie lepení Volba lepidla Lepení kovů Zásady navrhování lepených konstrukcí Typy spojů Princip lepení Lepení

Více

má největší úběr z LAPI řady. Vhodný na odstraňování švů po lisovacích formách, hrubé práce v různých radiusech atp.

má největší úběr z LAPI řady. Vhodný na odstraňování švů po lisovacích formách, hrubé práce v různých radiusech atp. Kotouče nástroje se zabudovaným abrazivem Nástroje LAPI a POLI Nástroje jsou pojeny polyuretanovou pěnou Nástroje se chladí vodou (není nutné přimazávat brusivo) Minimalizují zápraskovou vrstvu, a tím

Více

Povrchová úprava bez chromu Cr VI

Povrchová úprava bez chromu Cr VI Povrchová úprava bez chromu Cr VI Základem této povrchové úpravy jsou materiály Delta Tone 9000 a Delta Protect KL 100, takzvané basecoaty, což jsou anorganické povlaky plněné ZN a Al mikrolamelami rozptýlenými

Více

bity & šroubováky pro extrémní zatížení

bity & šroubováky pro extrémní zatížení bity & šroubováky pro extrémní zatížení # KITO Japonsko. Evropa. Amerika. Existovaly by i bez KITA. Díky němu jsou ale pevnější. KITO jsou špičkové šroubováky a šroubovací bity renomovaného výrobce s dlouholetými

Více

Základní požadavky: mechanické a fyzikální vlastnosti materiálu

Základní požadavky: mechanické a fyzikální vlastnosti materiálu Materiály Základní požadavky: mechanické a fyzikální vlastnosti materiálu nesmí se měnit při provozních podmínkách mechanické vlastnosti jsou funkcí teploty vliv zpracování u kovových materiálů (např.

Více

PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE. Pomůcky: Doplňte všechny části plamene kahanu a uveďte, jakou mají teplotu.

PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE. Pomůcky: Doplňte všechny části plamene kahanu a uveďte, jakou mají teplotu. PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE Jméno: Třída: Ch-II-1 Teplota plamene Spolupracovník: Hodnocení: Datum měření: Určení teploty plamene v jeho různých částech Pomůcky: Teorie: Doplňte všechny části

Více

Mezi krystalické látky nepatří: a) asfalt b) křemík c) pryskyřice d) polvinylchlorid

Mezi krystalické látky nepatří: a) asfalt b) křemík c) pryskyřice d) polvinylchlorid Mezi krystalické látky nepatří: a) asfalt b) křemík c) pryskyřice d) polvinylchlorid Mezi krystalické látky patří: a) grafit b) diamant c) jantar d) modrá skalice Mezi krystalické látky patří: a) rubín

Více

SPECIÁLNÍ METODY OBRÁBĚNÍ SPECIÁLNÍ METODY OBRÁBĚNÍ

SPECIÁLNÍ METODY OBRÁBĚNÍ SPECIÁLNÍ METODY OBRÁBĚNÍ Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE TŘETÍ JANA ŠPUNDOVÁ 06.04.2014 Název zpracovaného celku: SPECIÁLNÍ METODY OBRÁBĚNÍ SPECIÁLNÍ METODY OBRÁBĚNÍ Používají se pro obrábění těžkoobrobitelných

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 2 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

AlfaNova Celonerezové tavně spojované deskové výměníky tepla

AlfaNova Celonerezové tavně spojované deskové výměníky tepla AlfaNova Celonerezové tavně spojované deskové výměníky tepla Z extrémního žáru našich pecí přichází AlfaNova, první celonerezový výměník tepla na světě. AlfaNova odolává vysokým teplotám a ve srovnání

Více

NOVINKA. Ochranné brýle 3M. Ochrana, pohodlí a styl

NOVINKA. Ochranné brýle 3M. Ochrana, pohodlí a styl NOVINKA Ochranné brýle 3M Ochrana, pohodlí a styl Charakteristiky Čepy postranic umožňují uživateli nastavovat úhel zorníku, což nabízí výborné pohodlí a usazení. Nastavitelná délka postranic umožňuje

Více

LETECKÉ MATERIÁLY. Úvod do předmětu

LETECKÉ MATERIÁLY. Úvod do předmětu LETECKÉ MATERIÁLY Úvod do předmětu Historický vývoj leteckých konstrukčních materiálů Uplatnění konstrukčních materiálů souvisí s pevnostními koncepcemi leteckých konstrukcí Pevnostní koncepce leteckých

Více

Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku

Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku V tomto článku uvádíme shrnutí poznatků učiva II. ročníku

Více

NABÍDKA SPOLEČNOSTI OCHRANNÉ BRÝLE UZAVŘENÉ, SVÁŘECÍ

NABÍDKA SPOLEČNOSTI OCHRANNÉ BRÝLE UZAVŘENÉ, SVÁŘECÍ NABÍDKA SPOLEČNOSTI OCHRANNÉ BRÝLE UZAVŘENÉ, SVÁŘECÍ Vážený obchodní přátelé, dovolte mi, abych Vás seznámil s naší nabídkou ochranných brýlí. Ochranné brýle uvedené v této nabídce splňují normu ČSN EN

Více

ZOBRAZOVÁNÍ ROVINNÝM ZRCADLEM

ZOBRAZOVÁNÍ ROVINNÝM ZRCADLEM ZOBRAZOVÁNÍ ROVINNÝM ZRCADLEM Pozorně se podívejte na obrázky. Kterou rukou si nevěsta maluje rty? Na které straně cesty je automobil ve zpětném zrcátku? Zrcadla jsou vyleštěné, zpravidla kovové plochy

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

2. Vyhodnoťte získané tloušťky a diskutujte, zda je vrstva v rámci chyby nepřímého měření na obou místech stejně silná.

2. Vyhodnoťte získané tloušťky a diskutujte, zda je vrstva v rámci chyby nepřímého měření na obou místech stejně silná. 1 Pracovní úkoly 1. Změřte tloušťku tenké vrstvy ve dvou různých místech. 2. Vyhodnoťte získané tloušťky a diskutujte, zda je vrstva v rámci chyby nepřímého měření na obou místech stejně silná. 3. Okalibrujte

Více

Střední odborná škola a střední odborné učiliště Centrum odborné přípravy Sezimovo Ústí. Studijní text. Tiskárny

Střední odborná škola a střední odborné učiliště Centrum odborné přípravy Sezimovo Ústí. Studijní text. Tiskárny Střední odborná škola a střední odborné učiliště Centrum odborné přípravy Sezimovo Ústí Studijní text Tiskárny Zpracoval: Bc. Josef Čepička Tiskárny Tiskárna je výstupní zařízení počítače a využívá se

Více