AKTIVITY PROJEKTU V KOSTCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKTIVITY PROJEKTU V KOSTCE"

Transkript

1 Č í s l o v y d á n í : 4 / Elektronický zpravodaj projektu Prolomit zeď Aktivity projektu v kostce Rozhovor Obec přátelská rodině Podnik přátelský rodině Test Family Point Rozhovor s podnikatelkou Realizované a plánované aktivity Z medií 5 Poradna Slovník Uvnitř tohoto vydání: 6 6 AKTIVITY PROJEKTU V KOSTCE Vážení čtenáři a čtenářky, Přinášíme nové informace o hlavních aktivitách projektu Prolomit zeď. G e n d e r C e n t r u m, informační, konzultační a vzdělávací centrum pokračuje v poskytování poradenství a vzdělávání v otázce rovných příležitostí žen a mužů. Realizované i plánované aktivity jsou průběžně z v e ř e j ň o v á n y n a internetových stránkách které mají i svou facebookovou podobu. Hlavní partner projektu, Třebíčské centrum, uskuteční sem inář Slaďování rodinného a pracovního života, který se uskuteční v listopadu 2014 (podrobnosti z v e ř e j n í m e n a internetových stránkách Gender Centra i Třebíčského Centra.). Probíhají kurzy určené především pro zájemce o podnikání a začínající p o d n i k a t e l e i podnikatelky s názvem Small business a Specifika podnikání v péči o děti. 4. listopadu se uskutečníl seminář Zákoník práce s ohledem na práva žen, který lektorovala JUDr. Daniela Světlíková a kterého se zúčastnili zástupci a personalisté regionálních firem, nestátního neziskových organizací a městské samosprávy. Kurz se uskuteční ještě jednou a to v první polovině roku Vzdělávání bude i nadále podpořeno a to novými aktivitami Ekonomické a technické minimum, které budou probíhat během první poloviny roku Program obou kurzů byl vytvořen na základě p r ů z k u m u u zaměstnavatelů a je zaměřen zejména pro ty, kdo potřebují rozšířit kvalifikace do dalšího oboru a tím zvýšit podpořit svůj kariérní růst. Projekt opět počítá s úhradou cestovních nákladů pro z ú č a s t n ě n é v odůvodněných případech. Vice informací naleznete na str. 5. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské z droj e a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. ROZHOVOR se starostkou obce Častohostice paní Marií Vláčilovou Obec Častohostice leží v j i h o v ý c h o d n í č á s t i Českomoravské vysočiny po obou stranách horního toku říčky Jevišovky asi 5 km jižně od Moravských Budějovic. Obec má necelých dvě sta obyvatel a roční rozpočte jen okolo 1,4 milionu. Díky tomu, že se vzorně starají o místní kulturní památky a to zejména kostel sv. Barbory s rotundou z 12. století, Častohostice uspěly v soutěži Vesnice roku 2010 a získaly za ni Diplom za příkladnou péči o historické památky, kterou převzala paní starostka Marie Vláčilová.

2 S t r á n k a 2 N E W S L E T T E R Č í s l o v y d á n í : 4 / Kdy jste se stala starostkou a co Vás vedlo k rozhodnutí kandidovat? V obci jsem začala pracovat s mládeží, založily jsme ještě s několika ženami Klub žen a organizovali různé akce pro děti a jejich rodiče. Na základě těchto aktivit jsem se rozhodla v roce 1998 kandidovat a podpořit aktivity mládeže a dětí. Jaká byla první věc, kterou jste udělala, když Vás zvolili do funkce starostky? Snažila jsem se, aby se podporoval kulturní život. První velkou akcí byla plynofikace obce, ve druhém roce prvního volebního období. Co si myslíte o současném zastoupení žen v politice? Ovlivňuje podle Vás podobu politiky? Ženy do politiky vnáší více lidskosti. Víc než uznání nás asi zajímá to, aby se lidé cítili dobře. Řešíme více mezilidské vztahy. Jaký je poměr žen a mužů ve vašem zastupitelstvu? 6 mužů a 3 ženy. Jaký je Váš názor na zavádění kvót stanovujících, že jednoho pohlaví nesmí být na kandidátních listinách či v orgánech strany zastoupeno méně než ve stanoveném poměru a proč? Jakou podobu by tyto kvóty měly případně mít? Více než kvóty bychom měli používat zdravý rozum. Zavedení kvót znamená vše podle tabulek. Do veřejného života se musí hlásit lidé sami když to tak cítí a ne když se to tak stanoví. Pokud se ženy cítí lépe doma s rodinou, je jejich místo tam. Pokud se rozhodne žena pracovat veřejně, tak proč ne. Já nemám pocit, že by jí to bylo znesnadňováno. Na jaké komplikace by se měly ženy plánující obdobný post připravit? Musí být zázemí v rodině, je to časově náročné. Jak složité či snadné je prosazovat na komunální úrovni tzv. rovné příležitosti ženy a muži na rodičovské dovolena, senioři? V prvním období jsem měla pocit, že mi spousta lidí nevěří a nebyli to jen muži. V současnosti nepociťuji rozdíl v tom jestli kandiduje žena nebo muž, alespoň u nás na vesnici záleží na tom, kdo co umí a ne jakého je pohlaví. To, že jsem žena v politice, jsem nikdy nepocítila jako diskriminaci. Realizujete v rámci obce akce, které přispívají k osvětě v oblasti rovnosti žen a mužů? Ne. Veškeré akce u nás jsou děleny jen podle věkových kategorií. Jak dosahujete slaďování profesního a rodinného života? Teď už bez problému, mám dospělé děti. Dříve to bylo náročnější. Jsem neuvolněná starostka, a tak vedle rodiny a vedení obce mám ještě zaměstnání. Tvrdím, že mám v životě štěstí na lidi kolem sebe. V zaměstnání mám vedoucího, který mě nevidí jako kariéristku a vychází mi velice vstříc. Tímto děkuji všem, kdo mi jsou nápomocni. Co Vás osobně, jako starostku, aktuálně nejvíce těší a co Vám naopak ubírá nejvíce sil? Těší mě, když vidím, co se povedlo, když jdu po obci a občané mě zastavují a mají chuť si se mnou popovídat. Ať je to rozprava přátelská nebo i kritická, vždy je dobré slyšet obojí. Nejvíce sil mi ubírá narůstající byrokracie, nesmyslné papírování. Před 16 lety jsme měli více času na klasickou práci, dnes se nejvíce potýkáme s papíry. Zbylo Vám nějaké hobby či koníček, kterého se nehodláte vzdát? Bez toho to nejde, vždy je důležité mít trochu času pro své zájmy, jinak vše ztratí smysl. Musí být něco, k čemu utečete, když máte všeho dost. Děkuji. Rozhovor připravila Kateřina Skřebská Obec přátelská rodině roku 2014 Odbor rodiny a ochrany práv dětí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Stálou komisí pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny PSP ČR ve spolupráci s Asociací center pro rodinu, Sítí mateřských center a Svazem měst a obcí ČR vyhlašuje nový ročník soutěže Obec přátelská rodině Cílem soutěže Obec přátelská rodině 2014 je podpora realizace prorodinných opatření a aktivit v českých obcích napomáhající k vytváření prorodinné atmosféry v české společnosti, především na místní úrovni. Soutěže se mohou zúčastnit všechny obce České republiky. Obce soutěží v rámci pěti velikostních kategorií dle počtu obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel a více obyvatel Celostátní vítěz v každé z pěti kategorií obdrží diplom a nevratnou dotaci na konkrétní prorodinné aktivity. Přihláška do soutěže včetně příloh musí být podána do na adresu Ministerstva práce a sociálních věcí, odbor Přihláška i metodika jsou ke stažení na internetových stránkách Ministerstva. Město Hrotovice získalo v soutěži Obec přátelská rodině v roce místo a město Třebíč 3. místo.

3 S t r á n k a 3 N E W S L E T T E R Č í s l o v y d á n í : 4 / Test podpory slaďování osobního a pracovního života pro firmy Kraj Vysočina ve spolupráci s Hospodářskou komorou Kraje Vysočina vyhlašuje 1. ročník soutěže Podnik přátelský rodině. Kraj Vysočina chce vyhlášením soutěže dát základy nové tradici, jejímž smyslem bude zviditelnit a ocenit ty podniky, které pomáhají svým zaměstnancům nacházet rovnováhu mezi jejich pracovními a osobními životy a zapracovávají takové přístupy do strategií firemní k u l t u r y s v ý c h p o d n i k ů. Soutěž je určena všem subjektům se sídlem na území Kraje Vysočina. Je vyhlašována ve 3 kategoriích. Jsou jimi firma do 25 zaměstnanců, zaměstnanců a firma s vyšším počtem než 250. Projekt Family Point - místo pro rodinu, vznikl v roce 2009 v Brně díky dotaci MPSV. Vytváří síť míst, kde mohou rodiče pečovat o děti a získat informace pro podporu rodiny, přebalit a nakrmit děti při vyřizování potřebných věcí na úřadě či ve městě. K dispozici mají dětský koutek, kojeneckou vodu či přístup na internet. Projekt se v Brně rozšířil na třicet Family Pointů, dále do Jihomoravského kraje, Kraje Vysočina a do Zlínského kraje. Family Pointy fungují ve dvou podobách - kontaktní a základní. Zásadním rozdílem mezi těmito dvěma druhy je přítomnost vyškolené pracovnice či pracovníka v kontaktním Family Pointu. Oproti tomu základní Family Point je prostorem umožňujícím péči o dítě a z p r o s t ř e d k o v á n í i n f o r m a c í prostřednictvím letáků, které jsou V každé kategorii bude zveřejněno umístění na prvních třech místech, která budou oceněna diplomy. Firmy na prvních místech obdrží putovní plaketu, na které budou zvěčněna jména výherců. Ceny budou slavnostně předány v květnu 2015 při příležitosti Dne rodiny v Kraji Vysočina. Přihlásit do soutěže je možno prostřednictvím dotazníku do konce roku Podrobné informace k soutěži, pravidla a soutěžní dotazník naleznete na webových stránkách Kraje Vysočina: FAMILY POINT pravidelně doplňovány. Na městském úřadě Třebíč slouží základní Family Point již od dubna roku Na realizaci, p r o v o z a vybavení Family Pointu byly p o u ž i t y prostředky z dotace za 3. m í s t o v soutěži Obec přátelská rodině a z rozpočtu města Třebíče. Z prostor bývalého bufetu v budově městského úřadu na Masarykově náměstí, vzniklo příjemné místo, kam mohou zajít maminky či další dospělí s malými dětmi. Provoz ve Family Pointu prozatím zajišťují pracovnice z Třebíčského centra a zároveň se připravuje otevření kontaktního Family Pointu v rámci projektu Žijeme, pracujeme na Vysočině. Gender Studies, o.p.s. vytvořilo kvíz, který vám pomůže zjistit, jaké jsou různé způsoby podpory slaďování osobního a pracovního života a také určit, do jaké míry je vaše firma realizuje. U těch firem, kde většina odpovědí bude kladná, nezbývá než poblahopřát k úspěchu a vyjádřit naději, že ani probíhající hospodářská krize tento stav neoslabí. Naopak, u těch podniků, kde většina uvedených pracovních režimů a opatření bude znít neznámě, doporučujeme vzít si, jak z tohoto testu, tak z různých příkladů dobré praxe na stránkách našeho zpravodaje, inspiraci. Otevření je naplánováno na listopad 2014.

4 S t r á n k a 4 N E W S L E T T E R Č í s l o v y d á n í : 4 / ROZHOVOR s podnikatelkou Mirkou Nahodilovou Podle průzkumu serveru ihned.cz podnikajících žen přibývá. Za poslední rok jich začalo podnikat desetkrát víc než mužů. Často je totiž zahájení podnikání pro ně jedinou možností příjmu ze své práce, kterou nemohou vlivem nerovných příležitostí na trhu práce získat. A často s mladou rodinou a skromnými prostředky. Výhody i nevýhody podnikání a jeho sladění s rodinným životem nám popsala paní Mirka Nahodilová, majitelka účetní firmy, obchodu se zdravou výživou Naturka a jóga studia Jóga Třebíč. Můžete se prosím představit a obor Vašeho podnikání? Jmenuji se Mirka Nahodilová, od roku 1996 mám účetní firmu zpracovávám firmám účetnictví a daňovou evidenci, mzdy a vše související s podnikatelskou administrativou, úředním stykem a účetním poradenstvím. Od roku 2012 jsem majitelkou Jógového studia Jóga Třebíč, kde já a moje lektorky vyučujeme klienty základy jógových cvičení, máme také kurzy jógy pro rodiče s dětmi, pořádáme různé semináře související se zdravým životním stylem. Od roku 2013 mám otevřen obchod se zdravými, regionálními a farmářskými potravinami Naturka Třebíč. Co Vás přivedlo k myšlence podnikat? Prvotní myšlenka začít podnikat byla ryze praktická a tak trošku nudná. V divoké porevoluční době hodně známých začalo podnikat, nikdo však neměl účetní. Za pomoci mého tchána a úřadu práce jsem se vše doučila a bylo rozhodnuto. Dnes účtuji téměř 20 let, zaměstnávám několik účetních a můžu říct, že díky naší rozmanité legislativě se tedy nenudíme :) Jógové studio a Naturku jsem si zřídila jako rovnováhu k náročnému oboru účetnictví. Jóga je radost a je to nádherný pocit, když můžete předávat své zkušenosti dalším lidem. Cesta k Naturce byla také velmi praktická prostě nesnáším supermarkety. Miluji podnikání ve starém stylu hokynáře, trhovkyně... mlékárny, pekárny, zelinářství, řeznictví miluji tu poezii prodeje starých časů, která se vytrácí v anonymitě dnešní šílené doby. Logicky touha po vlastním hokynářství se změnila ve skutečnost v roce Je snadné skloubit podnikání s péčí o dítě? V roce , kdy jsem si dodělávala patřičné vzdělání a začínala podnikat v oboru účetnictví byly mé dcery malé a já jsem byla ráda, že mohu pracovat z domu. Vlastně jsem tehdy byla in měla jsem dnes tak populární home office :) Pracovala jsem dopoledne, když byly dcerky ve školce a škole. Samozřejmě jsem také vařila a starala se o domácnost, na to jsem byla opravdu sama a protože jsem šílený perfekcionalista, neodpustila jsem si tehdy nic z domácích povinností. Odpoledne jsem s dětmi trávila v zájmových kroužcích a práce na mne čekala zase tak od 21 hodin, někdy až pozdních nočních ( mnohdy i ranních ) hodin. Bylo to náročné, ale byla jsem velmi mladá, takže některé věci se braly tak nějak lehce a samozřejmě. Největší pozitivum s odstupem let vidím v tom, že jsem byla se svými dětmi a nebyly napospas ulici a nudě. To jsem nikdy nedopustila. Podnikat s malými dětmi je moc náročné, pokud nechcete ošidit děti ani podnikání, musíte tedy být 100% dobrou mámou i sama svojí manažerkou. Musím však říci, že podnikání v rozsahu, který mám nyní, bych určitě s malými dětmi nezvládla. Tehdy bylo vše jiné. Neměla jsem obchod a jógu, pracovala jsem z domu. Toto vše mohu dělat nyní, kdy mi pomáhá moje starší dcera, mám zaměstnance v účtárně, józe i Naturce, mám paní na úklid a v neposlední řadě trpělivého partnera. Setkala jste se během podnikání s nějakou formou diskriminace? Za dobu svého podnikání jsem se nesetkala s žádnou formou diskriminace. Pokud tedy nemyslíte to, že se někdy stane, že se můj potencionální klient ve dveřích kanceláře zalekne, že jeho účetní bude hubená blondýna :) Beru to samozřejmě s humorem. Jsem silná osobnost a za tím, co říkám, si stojím, tedy si ke mně ani nikdo nic nedovolí :) Zbývá Vám čas na Vaše koníčky a hobby nebo je podnikání Vaším koníčkem? Mým koníčkem je i mé podnikání. Ve volném čase studuji jógu, čtu literaturu o józe, o zdravém životním stylu, o pozitivním myšlení, o zdravé výživě. Mám ráda přírodu, kam vyrážíme s přítelem. Miluju víno a vše kolem vína, miluju kávu a dobré jídlo. Takže o víkendu mne najdete buď na karimatce nebo s přáteli u pohárku vínečka. Jakou radu máte pro ty ženy, které uvažují o podnikání, co mohou očekávat? Pokud člověk chce něčeho dosáhnout, musí být přísný a začít hlavně u sebe. Přinutit se zabrat když je více práce, naučit se rozlišovat jak trávit svůj čas, vyselektovat nedůležité věci ze života, nekoukat na nudu v televizi, vybírat si zajímavé přátele, číst ty správné knihy, vzdělávat se. Prostě pracovat na sobě.

5 S t r á n k a 5 N E W S L E T T E R Č í s l o v y d á n í : 4 / Z realizovaných aktivit projektu SEMINÁŘ ZÁKONÍK PRÁCE S OHLEDEM NA PRÁVA ŽEN Seminář proběhl 4. listopadu v prostorách Městského Úřadu Třebíč. Zúčastnili se ho zástupci z řad podnikatelů, pracovníků neziskových organizací i městské samosprávy. Seminář připravila i lektorovala JUDr. Daniela Světlíková, advokátka zabývající se pracovním právem, ochranou lidských práv, živnostenským, občanským a rodinným právem, která zastupuje klienty v pracovněprávních sporech a ve sporech na ochranu osobnosti. Spolupracuje s nevládními organizacemi zabývajícími se ochranou osob před sociální exkluzí. Je dlouhodobou členkou Českého helsinského výboru, kde byla řadu let členkou předsednictva. Členka Rady vlády pro lidská práva a členka Výboru pro institucionální zabezpečení rovnosti mužů a žen Rady vlády pro rovnost mužů a žen. Současně pracuje jako odborná asistentka na katedře práva České zemědělské univerzity v Praze. V publikační činnosti se věnuje problematice pracovního práva, diskriminaci na trhu práce, slaďování pracovního a profesního života, živnostenskému podnikání. V návaznosti na tento seminář je plánována další akce, která se bude podrobněji věnovat postavení ženy v konkrétních situacích pracovně právních vztahů. Datum akce bude zveřejněno prostřednictvím internetových stránek Gender Centra a Okresní Hospodářské Komory Třebíč. Z plánovaných aktivit projektu EKONOMICKÉ A TECHNICKÉ MINIMUM Ekonomické minimum 6 týdení kurz zahrnující výklad, cvičení a diskuse významně pomůže všem, kdo mají technické vzdělání a postrádají ucelené ekonomické vzdělání, ale s praktickou ekonomií se ve svém pracovním i soukromém životě setkávají a chtějí - potřebují jí porozumět lépe. U technicky zaměřených pracovníků je nespornou výhodou pokud se umí orientovat v základních pojmech finančního a ekonomického řízení společnosti. Obsahem budou základní ekonomické úkony a problematika, jako například tvorba rozpočtu, DPH, daně, clo, investice, odpisy, psaní na stroji. účastníkům školení bude vystaveno osvědčení o jeho absolvování. Všem účastníkům školení bude vystaveno osvědčení o jeho absolvování. Zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, odměňování za práci a o poskytování jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, o odbornou přípravu a o příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání." Zákoník práce Technické minimum 7týdenní kurz zaměřený na nákup, kvalitu, obchod, řízení projektů. Kurz je určen zejména administrativním a ekonomickým profesím a jeho obsahem je mimo jiné čtení výkresů, kalkulace výrobku, nauka o materiálech, vzorky nástrojů, princip CNC, údržba a další. Oba kurzy jsou ZDARMA. O termínech (první polovina ledna 2015) vás budeme informovat prostřednictvím internetových stránek OHK Třebíč. SEMINÁŘ SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA Dvoudenní seminář s informacemi o flexibilních formách práce a úpravách pracovní doby, o zákonných úpravách souvisejících s péčí o děti ve vztahu k zaměstnání rodičů, jak rozdělit čas mezi práci a rodinu, o službách péče o děti, prorodinná opatření ze strany zaměstnavatele, právní minimum pro rodiče a souvisejících tématech, se uskuteční ve spolupráci s Třebíčským centrem o.p.s. ve dnech 24. a Přednášející Mgr. Anna Machátová. Podle potřeb rodičů je zajištěno hlídání dětí. Podrobné informace a registrace na tel

6 S t r á n k a 6 N E W S L E T T E R Č í s l o v y d á n í : 4 / Česko kleslo v celosvětovém žebříčku rovných příležitostí hluboko pod průměr Česká republika si v globálním genderovém průzkumu opět pohoršila. Ze 142 zemí obsadila 96. místo, přiblížila se k rozvojovým státům. Důvodem výsledku jsou velké rozdíly mezi platy a také malé zastoupení žen v politice. Důvodem výsledku jsou velké rozdíly mezi platy a také malé zastoupení žen v politice. Česká republika nepatří mezi země vytvářející rovné příležitosti pro muže a ženy. Vyplývá to z globálního žebříčku Global Gender Gap Report Česko letos skončilo na 96. místě, a zařadilo se tak mezi rozvojové země. V Evropě dopadly hůře pouze Turecko a Malta. Jeden z nejkomplexnějších žebříčků zaměřených na genderovou rovnoprávnost sestavuje Světové ekonomické fórum od roku Země se v hodnocení umísťují na základě indexu, který obsahuje například přístup ke zdravotní péči, vzdělání, věk dožití či zastoupení v politice a v byznysu. Nejlépe dopadly severské státy Island obsadil první příčku, Finsko skončilo druhé a Norsko třetí. Naopak na chvostu jsou země jako Sýrie, Čad, Pákistán a poslední místo opět zaujímá Jemen. Česko v žebříčku postupně každý rok klesá. Na začátku měření obsadilo 53. místo, v roce 2010 se propadlo na 65. příčku a loni tuzemsko skončilo 83. Letošní 96. pozice je zatím nejhorší za dobu konání. Výsledek České republiky ovlivnily faktory jako rozdíly mezi mzdami a malé zastoupení žen v politice. Přestože z celkového místa nevychází Česká republika nejlépe, v jednotlivých bodech je situace o poznání lepší. Velice dobře je hodnocen přístup žen ke vzdělání a dostupnost zdravotní péče. Horší to je se zastoupením žen politice a v byznysu. Zdroj: ihned.cz Slovníček Genderové stereotypy Role mužů a žen se v historii proměňují, přesto jsou vykládány jako dané a neměnné na základě biologických vlastností. Stejně tak je většina lidí ve společnosti přesvědčena, že charakteristické vlastnosti, spojené s jedním či druhým pohlavím, jsou od přírody dané a neměnné, tudíž správné. V důsledku toho předpokládají, že je musí mít všichni příslušníci či příslušnice jednoho či druhého pohlaví. Na tom je pak založen rozdílný přístup k osobám mužského a ženského pohlaví a přiřazování určitých tradičních vlastností oběma pohlavím. Promítají se tak do názorů společnosti na roli muže a ženy v rodině, v zaměstnání, ve společenském dění. Sexismus jakékoliv předsudky a diskriminace na základě pohlaví. Sexismus se ve společnosti objevují i tehdy, je-li rovnoprávnost pohlaví deklarována ústavou (stejně to platí pro rasismus- předsudky na základě rasy). Poradna Dobrý den. Mohu pružnou pracovní dobu chápat tak, že do práce přijdu naprosto kdykoliv a domů odejdu, kdy chci? Pružné rozvržení pracovní doby upravuje zejména 85 zákoníku práce a zahrnuje časové úseky základní a tzv. volitelné doby. Začátek a konec určuje zaměstnavatel. V základní pracovní době je zaměstnanec povinen být na pracovišti, v rámci volitelné pracovní doby si volí zaměstnanec sám začátek a konec pracovní doby. Pouze v této části volitelné pružné pracovní doby může přijít do práce a odejít z ní kdykoliv. Pružná pracovní doba přitom může být zavedena jako pružný pracovní den, kdy zaměstnanec je povinen, když si volí začátek odpracovat celou směnu, pružný pracovní týden, kde je povinen odpracovat v průběhu týdne příslušnou týdenní pracovní dobu a volí si sám začátek a konec směn, resp. pružné čtyřtýdenní pracovní období. Prosím o jednu radu. Pokud má zaměstnanec částečný pracovní úvazek a výši úvazku má ve smlouvě například 0,75 a zaměstnavatel přijde s požadavkem na snížení na 0,5. Co se stane, pokud s tím zaměstnanec nesouhlasí? Může zaměstnanec? (zaměstnavatel) takto manipulovat bez domluvy s výší úvazku? Díky za odpověď. Zde vycházíme z 80 zákoníku práce, kdy kratší pracovní doba pod rozsah stanovený jako týdenní pracovní doba může být sjednána mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Může se jednat o opatření dočasné, např. při péči o dítě, studium. Může jít také o ujednání dlouhodobé. Kratší pracovní doba se sjednává v pracovní smlouvě nebo v jiné dohodě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Tedy pokud zaměstnavatel chce upravit toto ujednání, je třeba vycházet z předchozí dohody, zda již vypršela doba ke sjednání úvazku 0,75. Pokud nikoliv, není povinen zaměstnanec na návrh dohody upravující kratší pracovní dobu přistoupit. Další otázky a odpovědi naleznete v online poradně na webu Gender Centra.

7 S t r á n k a 7 N E W S L E T T E R Č í s l o v y d á n í : 4 / Realizátor projektu Partneři projektu Okresní hospodářská komora Třebíč Karlovo nám. 53/42 Třebíč tel: web: GENDER CENTRUM Karlovo nám. 53/42 Třebíč tel: gsm: web:

ŘEŠENÍ OTÁZEK SLADĚNÍ PRÁCE A RODINY A FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE NA KOMUNÁLNÍ ÚROVNI Ing. Roman Celý DiS., 18.06.2015

ŘEŠENÍ OTÁZEK SLADĚNÍ PRÁCE A RODINY A FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE NA KOMUNÁLNÍ ÚROVNI Ing. Roman Celý DiS., 18.06.2015 ŘEŠENÍ OTÁZEK SLADĚNÍ PRÁCE A RODINY A FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE NA KOMUNÁLNÍ ÚROVNI Ing. Roman Celý DiS., 18.06.2015 Koncepce rodinné politiky Projekt Rozvoj regionální rodinné politiky Jihomoravského

Více

Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová. Konference Práce na dálku

Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová. Konference Práce na dálku Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová Konference Práce na dálku Třebíčské centrum o.s. Založeno v březnu 1998 Člen Sítě MC od září 2006 Spolupráce s více jak 100 organizacemi a specialisty

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

PODPORA ŽEN VE VEDENÍ FIREM A ORGANIZACÍ MOŽNOSTI A OPATŘENÍ NA PODPORU ŽEN V KARIÉRNÍM RŮSTU

PODPORA ŽEN VE VEDENÍ FIREM A ORGANIZACÍ MOŽNOSTI A OPATŘENÍ NA PODPORU ŽEN V KARIÉRNÍM RŮSTU PODPORA ŽEN VE VEDENÍ FIREM A ORGANIZACÍ MOŽNOSTI A OPATŘENÍ NA PODPORU ŽEN V KARIÉRNÍM RŮSTU Hana Maříková a Lenka Formánková Sociologický ústav Akademie věd ČR v.v.i. 8/10/2015 WWW.GENDERPOWERMAP.EU

Více

Gender v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno

Gender v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno Gender v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno Mgr. Gabriela Mátéová Jak jsme začínali Od roku 2001 genderové statistiky Od roku 2006 zavedena

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Hospodářská komora okresu Karviná

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Hospodářská komora okresu Karviná projekt Ženy naší generace Operační program Rozvoj lidských zdrojů Ing. Andrea Hoschnová, manažer projektu REALIZACE Registrační číslo: CZ.04.1.3/2.2.15.03/0120 Doba realizace projektu: 1.1.2007 30.5.2008

Více

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti PhDr. Zdeňka Hajná,CSc. Žijeme a pracujeme na Vysočině zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina

Více

Slaďování osobního a pracovního života a antidiskriminační opatření z pohledu malé firmy. ENVIROCONT s.r.o.

Slaďování osobního a pracovního života a antidiskriminační opatření z pohledu malé firmy. ENVIROCONT s.r.o. Slaďování osobního a pracovního života a antidiskriminační opatření z pohledu malé firmy ENVIROCONT s.r.o. 1 I. Představení společnosti Historie 1998 založení 2005 změna právní formy podnikání na s.r.o.

Více

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí Název obce, za kterou vyplňuji dotazník: Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí 1) Ve vztahu k obci, kde žijete, pracujete, případně podnikáte, se považujete za: spokojeného občana za člověka,

Více

Podnikání jako flexibilní forma uplatnění na trhu práce

Podnikání jako flexibilní forma uplatnění na trhu práce NA VLASTNÍ Podnikání jako flexibilní forma uplatnění na trhu práce Realizátor: Spirála Turnov, o. s. Partner projektu: Centrum pro rodinu Náruč, o. s. Termín realizace: 1. 6. 2012 31. 5. 2014 Místo realizace:

Více

Dotazník pro osoby na MD či RD z hlediska genderové problematiky

Dotazník pro osoby na MD či RD z hlediska genderové problematiky Dotazník pro osoby na MD či RD z hlediska genderové problematiky Bydliště Věk 1% tišnov jinde -3 3-71% Vzdělání Jste nyní na 1% sš s maturitou vš MD RD % 91% V jakém rozsahu jste si RD zvolila? Jste v

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života

Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života Lucia Zachariášová Oddělení rovnosti žen a mužů, Sekce pro lidská práva Úřad vlády ČR Programové prohlášení vlády ČR

Více

8. Evaluační zpráva monitorující aktivity projektu za období 1. 11. 2014-28. 2. 2015

8. Evaluační zpráva monitorující aktivity projektu za období 1. 11. 2014-28. 2. 2015 Číslo výzvy: 76 Název globálního grantu: rovné příležitosti žen a mužů a slaďování rodinného a pracovního života Název oblasti podpory: 3.4. Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního

Více

Osobní údaje Zaškrtněte prosím políčko vedle Vámi vybrané odpovědi nebo napište Vaši odpověď v místu k tomu určeném.

Osobní údaje Zaškrtněte prosím políčko vedle Vámi vybrané odpovědi nebo napište Vaši odpověď v místu k tomu určeném. Vážené dámy, chtěli bychom Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku. Dotazník je součástí projektu Diskriminace žen na trhu práce (SDOLM), ve kterém jsou zjišťovány rozdíly mezi ženami a muži na pracovním

Více

AKTIVITY PROJEKTU V KOSTCE

AKTIVITY PROJEKTU V KOSTCE Č í s l o v y d á n í : 3 / 2 0 1 4 Elektronický zpravodaj projektu Prolomit zeď Uvnitř tohoto vydání: Aktivity projektu v kostce 1 Rozhovor 1-2 Flexibilní úvazky Genderové audity Snídaně a seminář pro

Více

Rozdíly v přístupu ke kariérnímu růstu žen a mužů v samosprávě a ve státní správě

Rozdíly v přístupu ke kariérnímu růstu žen a mužů v samosprávě a ve státní správě Rozdíly v přístupu ke kariérnímu růstu žen a mužů v samosprávě a ve státní správě Eva Ferrarová Koordinátorka problematiky rovnosti žen a mužů v resortu Ministerstva vnitra Zákon 234/2014 Sb., o státní

Více

SLAĎOVÁNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA V PROSTŘEDÍ ÚŘADŮ STÁTNÍ SPRÁVY

SLAĎOVÁNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA V PROSTŘEDÍ ÚŘADŮ STÁTNÍ SPRÁVY SLAĎOVÁNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA V PROSTŘEDÍ ÚŘADŮ STÁTNÍ SPRÁVY MPO, 23. 9. 2015 Bc. Helena Skálová, ředitelka Gender Studies, o. p. s. SLAĎOVÁNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA VPROSTŘEDÍ ÚŘADŮ STÁTNÍ

Více

Výsledky dotazníkového šetření Jak skloubit rodinu a práci

Výsledky dotazníkového šetření Jak skloubit rodinu a práci Výsledky dotazníkového šetření Jak skloubit rodinu a práci Cílová skupina: Ženy/muži vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce Ženy/muži s malými dětmi do 15-ti

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová Právní aspekty práce z domova Třebíč 18.6.2013 JUDr. Jana Seemanová JUDr. Jana Seemanová Kontakt dlouhodobě se věnuje poradenské, lektorské a publikační činnosti v oblasti pracovního práva a práva sociálního

Více

Podnikání cesta ke sladění rodinného a pracovního života

Podnikání cesta ke sladění rodinného a pracovního života Podnikání cesta ke sladění rodinného a pracovního života Plánované aktivity: Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání o plán 20 seminářů pro 240 účastnic Rekvalifikační kurz Základy podnikání

Více

PRŮMSTAV. Slaďování profesního a soukromého života

PRŮMSTAV. Slaďování profesního a soukromého života PRŮMSTAV Slaďování profesního a soukromého života PRŮMSTAV (www.prumstav.cz) 2 PRŮMSTAV: Naši zaměstnanci POHLAVÍ PŮVOD, NÁRODNOST SEXUÁLNÍ ORIENTACE VĚK HENDIKEP NÁBOŽENSTVÍ ROVNOVÁHA MEZI PRACOVNÍM A

Více

Zodpovězení všech otázek zabere zhruba 10 15 minut.

Zodpovězení všech otázek zabere zhruba 10 15 minut. Za odborné zpracování zodpovídá: sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (centrum pro sociální výzkum), ústřední vědecká instituce Technické univerzity v Dortmundu Výzkum je součástí projektu: GenCo Zvyšování

Více

Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Návrh systému odborného poradenství v oblasti rovných příležitostí na MěÚ Slaný klíčová aktivita 7 projektu Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný Základní teze a cíle Cílem aktivity je nastavit systém

Více

Po roce do práce v Jihomoravském kraji

Po roce do práce v Jihomoravském kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00029 Po roce do práce v Jihomoravském kraji Realizátor: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně Úvodní seminář 11. dubna 2013 Obsah prezentace Harmonogram projektu Hlavní cíle projektu

Více

Chci být maminkatelka maminka a podnikatelka! CZ.1.04/3.4.04/54.00001

Chci být maminkatelka maminka a podnikatelka! CZ.1.04/3.4.04/54.00001 Chci být maminkatelka maminka a podnikatelka! CZ.1.04/3.4.04/54.00001 Základní informace o projektu Příjemce: Rodinné centrum Čmelda Doba realizace: 1.11.2010 30.10.2013 Místo realizace: Olomouc, Velký

Více

Kulatý stůl na téma Firemní zařízení péče o děti jak přispět ke slaďování osobního a pracovního života

Kulatý stůl na téma Firemní zařízení péče o děti jak přispět ke slaďování osobního a pracovního života Kulatý stůl na téma Firemní zařízení péče o děti jak přispět ke slaďování osobního a pracovního života Tisková zpráva: 1. Kulatý stůl základní informace 2. Jak může stát pomoci firmám, které se rozhodnou

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v České republice

Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v České republice Sdružení pracovníků domů dětí (SP DDM) je nestátní neziskovou organizací, jejímž hlavním cílem je podporovat rozvoj středisek volného času (SVČ), respektive domů dětí a mládeže (DDM). SP DDM je nezávislá

Více

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Společnost Ascari s.r.o. IČO: 284 04

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Rovné příležitosti rodičů v rodičovství a v péči o domácnost Výsledky dotazníkového šetření Sítě mateřských center o.s. 2014

Rovné příležitosti rodičů v rodičovství a v péči o domácnost Výsledky dotazníkového šetření Sítě mateřských center o.s. 2014 Rovné příležitosti rodičů v rodičovství a v péči o domácnost Výsledky dotazníkového šetření Sítě mateřských center o.s. 2014 Respondenti/ky Cíl: podmínky slaďování v rodinách rovnost možností matek a otců

Více

Projekt Rozvoj místního partnerství a trhu práce. CZ.1.04/5.1.01/77.00132

Projekt Rozvoj místního partnerství a trhu práce. CZ.1.04/5.1.01/77.00132 Projekt Rozvoj místního partnerství a trhu práce. CZ.1.04/5.1.01/77.00132 realizováno O.S. Rozkvět zahrady jižních Čech místní akční skupina a partnery v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Vzdělávací semináře pro HR management a management firem

Vzdělávací semináře pro HR management a management firem ůl na půl: rovné příležitosti žen a mužů Vzdělávací semináře pro HR management a management firem Mgr. Kateřina Machovcová Projekt Půl na půl: rovné příležitosti žen a mužů je ispolufinancován Evropským

Více

Work Life Balance. Slaďování práce a rodiny nejen pro ženy

Work Life Balance. Slaďování práce a rodiny nejen pro ženy Work Life Balance Slaďování práce a rodiny nejen pro ženy Work Life Blance Work-life balance (zkráceně WLB), či český ekvivalent slaďování práce a rodiny, případně kombinace (nebo dokonce konflikt) pracovního

Více

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas ANOTACE 1. Pracovní doba, přestávky v práci, práce přesčas 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby

Více

Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s.

Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s. Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s. Úvod: Sdružení Prostor pro rodinu,o.s. vzniklo v roce 2008 v Černém Dole. Jeho cílem je: - podporovat rodiče s malými dětmi v pracovním i osobním životě.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

2. Evaluační zpráva monitorující aktivity projektu za období 1.11.2012-28.02.2013. Služby péče o děti: - Hlídání dětí se školkovým režimem

2. Evaluační zpráva monitorující aktivity projektu za období 1.11.2012-28.02.2013. Služby péče o děti: - Hlídání dětí se školkovým režimem Číslo výzvy: 76 Název globálního grantu: rovné příležitosti žen a mužů a slaďování rodinného a pracovního života Název oblasti podpory: 3.4. Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního

Více

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. CZ.1.04/2.1.00/70.00072 RECEPT NA ÚSPĚCH Realizátor: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně Úvodní seminář 28. května 2014 Obsah prezentace Harmonogram projektu Hlavní cíle projektu Inovativnost projektu

Více

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015 Lukáš Hula Východiska Zahraničí Česká republika Přehled Proč hovoříme o výchově k podnikavosti? Protože podnikatelé jsou páteří ekonomiky Protože

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Zahraniční obchod Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz www.hkok.cz Úvod

Více

Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů

Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR Rovné příležitosti žen a mužů = neexistence překážek pro účast

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

TYPY OBČANSKÝCH USKUPENÍ. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

TYPY OBČANSKÝCH USKUPENÍ. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. TYPY OBČANSKÝCH USKUPENÍ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ: = organizace svobodně založená občany, kteří sdílejí společný zájem (sportovní

Více

Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání

Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání Žamberk Občanské sdružení CEMA Žamberk 7. 10.1. a 14.-16.1. 2013 Školilo se 13 žen, službu hlídání dětí využilo 6 maminek. Super zajištěný seminář, příjemné lektorky, obnovení starých a získání nových

Více

SEZNAM NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ DO VOLEB DO KOMORY STUDENTŮ AS EF TUL, KTERÉ SE USKUTEČNÍ 9. 11. PROSINCE 2009

SEZNAM NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ DO VOLEB DO KOMORY STUDENTŮ AS EF TUL, KTERÉ SE USKUTEČNÍ 9. 11. PROSINCE 2009 SEZNAM NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ DO VOLEB DO KOMORY STUDENTŮ AS EF TUL, KTERÉ SE USKUTEČNÍ 9. 11. PROSINCE 2009 Marek Holomek Jaroslava Janečková Bc. Simona Nixbauerová Veronika Nutrová Ing. Jan Öhm Petra Pešková

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno VÝCHODISKA Rozhodnutí krajské samosprávy schválení realizace projektů: Smart kraj = smart

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ

GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ pro Euroface Consulting s. r. o. Martin Jára, LOM Rámec Přelom 2012-3 7 zaměstnavatelů Zlínský a Moravskoslezský kraj

Více

Informační a poradenské středisko. Mgr. Jindřiška Dvorská

Informační a poradenské středisko. Mgr. Jindřiška Dvorská Informační a poradenské středisko Mgr. Jindřiška Dvorská osoby, místa v tis. Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání a volných pracovních míst 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 uchazeči o

Více

Svaz účetních regionální organizace

Svaz účetních regionální organizace Svaz účetních regionální organizace Po té, co jsme si v našem seriálu ke 45. výročí založení Svazu účetních udělali procházku historií, mezinárodními vztahy a jeho celorepublikovým významem, podíváme se

Více

Aux.Magazine Bilbao, Vizcaya, Španělsko www.auxmagazine.com

Aux.Magazine Bilbao, Vizcaya, Španělsko www.auxmagazine.com Vznik podnikatelského záměru Dámy Leire Layana, Silvia Andrés, Juanma Galván a Germán Castañeda založily svou vlastní firmu AUXILIARTE FACTORIA v roce 2004. Každá z podnikatelek má vzdělání v jiném oboru

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ konané dne 21.11.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni: dle

Více

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Erika Konupčíková Plzeň, 6.11.2014 Představení AIVD ČR, o.s. největší sdružení ve vzdělávání dospělých založena v roce 1990

Více

6. Evaluační zpráva monitorující aktivity projektu za období 1. 3. 2014-30. 6. 2014

6. Evaluační zpráva monitorující aktivity projektu za období 1. 3. 2014-30. 6. 2014 Číslo výzvy: 76 Název globálního grantu: rovné příležitosti žen a mužů a slaďování rodinného a pracovního života Název oblasti podpory: 3.4. Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Pracovník hypermarketu vzdělávání, praxe, zprostředkování práce Získej praxi získáš práci. Autor presentace: Ing. Petr Ptáček, MBA

Pracovník hypermarketu vzdělávání, praxe, zprostředkování práce Získej praxi získáš práci. Autor presentace: Ing. Petr Ptáček, MBA Pracovník hypermarketu vzdělávání, praxe, zprostředkování práce Získej praxi získáš práci Autor presentace: Ing. Petr Ptáček, MBA Cíle projektů Cílem tohoto projektu bylo vybrat zřad dlouhodobě nezaměstnaných,

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Naše vize. Naše poslání

Naše vize. Naše poslání Na základě žádosti o finanční podporu z OP LZZ získalo město Třebíč dotaci na projekt s názvem Vybudování koordinačního centra práce na dálku v Třebíči. Svoji činnost zahájilo Koordinační centrum 1. srpna

Více

ZAMĚSTNANOST V ČR A EU

ZAMĚSTNANOST V ČR A EU ZAMĚSTNANOST V ČR A EU Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

Audit Rodina a zaměstnání - nástroj personální politiky

Audit Rodina a zaměstnání - nástroj personální politiky Audit Rodina a zaměstnání - nástroj personální politiky Blanka Brabcová Otázky dnešní personální politiky Vyplatí se zaměstnávat rodiče s malými dětmi po MD/RD? Jak udržet zaměstnatelnost rodičů během

Více

AKTIVITY PROJEKTU V KOSTCE

AKTIVITY PROJEKTU V KOSTCE Č í s l o v y d á n í : 0 4 / 2 0 1 Elektronický zpravodaj projektu Prolomit zeď Uvnitř tohoto vydání: Aktivity projektu v kostce Rozhovor s europoslankyní 1 1 Olgou Sehnalovou 2 Počet žen v řízení firem

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky MOPPS Modelový program podpory slaďování profesního a rodinného života kraj Vysočina Seminář Gender Mainstreaming

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ realizovaného v rámci projektu Zavedení statusu veřejné prospěšnosti do české legislativy 1. POPIS PRŮZKUMU Průzkum Spolupráce krajů

Více

Centrum pro podporu zaměstnanc. stnanců. PhDr. Michaela Tureckiová,, CSc. Vedoucí Centra pro podporu zaměstnanc. Lenka Skabrouthová

Centrum pro podporu zaměstnanc. stnanců. PhDr. Michaela Tureckiová,, CSc. Vedoucí Centra pro podporu zaměstnanc. Lenka Skabrouthová Centrum pro podporu zaměstnanc stnanců PhDr. Michaela Tureckiová,, CSc. Lektor Centra pro podporu zaměstnanc stnanců Lenka Skabrouthová Vedoucí Centra pro podporu zaměstnanc stnanců Identifikace projektu

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 3. 2009 Datum ukončení realizace 31.

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba 4. Jednání s klientem 5. Komunikace 6. Vnitřní správa - zabezpečení

Více

PROLOMIT VLNY projekt č. 0070 a 0071

PROLOMIT VLNY projekt č. 0070 a 0071 PROLOMIT VLNY projekt č. 0070 a 0071 Volba povolání bez genderových stereotypů Závěrečná konference EQUAL Praha, 22. 4. 2008 Mgr. Irena Smetáčková, PhD. AKTIVITA 1 Jaký bude tvůj běžný den, až ti bude

Více

Svoboda díky technologiím

Svoboda díky technologiím docházkový systém Docházkový systém UNiQ Svoboda díky technologiím Zabýváme se vývojem technologií, které pomáhají firmám zvýšit jejich efektivitu a uspořit čas. Díky automatizovanému softwaru, přinášíme

Více

Práce na dálku o krok blíž k vám Ochutnávka z metodiky

Práce na dálku o krok blíž k vám Ochutnávka z metodiky Práce na dálku o krok blíž k vám Ochutnávka z metodiky Obsah Úvod 4 1 Práce na dálku základní vymezení 5 1.1 Slovník pojmů 5 2 Přínosy implementace práce na dálku pro zaměstnavatele 7 3 Přínosy využití

Více

Efektivní návrat vysokoškolsky vzdělaných žen na trh práce po rodičovské dovolené

Efektivní návrat vysokoškolsky vzdělaných žen na trh práce po rodičovské dovolené Citace: Jarolímek, J., Houšková Beránková, M., Houška, M.: Efektivní návrat vysokoškolsky vzdělaných žen na trh práce po rodičovské dovolené. Závěrečná konference ESF Zkušenosti a příklady dobré praxe

Více

prof. Michal Mejstřík Financování mezinárodního obchodu Přístup k financím české i evropské zdroje a mezinárodní spolupráce firem

prof. Michal Mejstřík Financování mezinárodního obchodu Přístup k financím české i evropské zdroje a mezinárodní spolupráce firem prof. Michal Mejstřík Financování mezinárodního obchodu Přístup k financím české i evropské zdroje a mezinárodní spolupráce firem Konference konaná v hotelu DAP dne 4. 11. 2014 O ICC ICC - International

Více

Teorie a praxe slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti. Lenka Formánková

Teorie a praxe slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti. Lenka Formánková Teorie a praxe slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti Lenka Formánková Potřeba slaďování práce a rodiny v ČR Ekonomická aktivita žen o 18%, než u mužů. Rozdíl v platech žen a mužů čtvrtý

Více

Soutěž. Základní informace

Soutěž. Základní informace Soutěž 5 důvodů, proč se přihlásit do soutěže U příležitosti jubilejního pátého ročníku soutěže jsme pro Vás připravili přehled pěti základních důvodů, proč se vyplatí se soutěže zúčastnit jako soutěžící:

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Název zakázky Lektorské zajištění akreditovaných kurzů Základy podnikání a Účetnictví a daňová evidence 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

METODIKA FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE

METODIKA FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE Kontaktní osoba: Ing. Marek Pavlík, PhD. E-mail: pavlik@mc-triton.cz Název projektu: Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný Číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00208 METODIKA FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE

Více

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Květen 2006 OBSAH 1. Zpráva o činnosti společnosti v roce 2005 2. Činnosti IRER 3. Finanční hospodaření IRER v roce 2005 4. Příloha účetní

Více

KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ

KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ Registrační číslo projektu: CZ. 1.04/5.1.01/77.00234 Závěrečná konference, 24. 3. 2015, Třebíč VYBUDOVÁNÍ KOORDINAČNÍHO CENTRA PRÁCE NA DÁLKU V TŘEBÍČI Registrační

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Nikdy. není. pozdě. na vaše. vzdělání. Ceník. profesních kurzů. www.bivs.cz

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Nikdy. není. pozdě. na vaše. vzdělání. Ceník. profesních kurzů. www.bivs.cz CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Nikdy není pozdě na vaše vzdělání Ceník profesních kurzů www.bivs.cz PRAHA DLOUHODOBÉ ZÁKLADY BANKOVNICTVÍ (1 semestr) 28. 9. 2011 15. 12. 2011 15 900 Kč/semestr 1001-11 OCEŇOVÁNÍ

Více

336 hod. nízká. http://www.vmonline.cz

336 hod. nízká. http://www.vmonline.cz Metadata průzkumu FINANČNÍ GRAMOTNOST Autoři průzkumu: - tým VMonline - Šetření: 8. - 22.10. 2011 Délka průzkumu: 336 hod. Počet respondentů: 82/ validních 61 Vypovídací hodnota: nízká Počet otázek: 20

Více

PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE

PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE PREAMBULE Cílem ceny Personální manažer územní samosprávy v České republice je posílení

Více

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ?

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? Dale Carnegie Training Bílá kniha Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. driveengagement_101512_wp DŮLEŽITOST LIDÍ

Více

Hradec Králové město přátelské rodině

Hradec Králové město přátelské rodině Hradec Králové město přátelské rodině Ing. Anna Maclová, náměstkyně primátora pro oblast školství, sociální věci a zdravotnictví PhDr. Marek Šimůnek, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Seminář

Více

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Osobní údaje Jméno Příjmení Bydliště (obec) Věk Kateřina Machatá Uherský Brod 44 let Vzdělávací a studijní kariéra Uveďte požadovaný údaj Obor vzdělání na

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 6. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV. I. 2 Realizace místní rozvojové

Více

SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most. - spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života

SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most. - spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most - spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života Tento projekt je spolufinancován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze

Více

Konference SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO, RODINNÉHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA: VÝZVA SOUČASNOSTI 3. února 2015

Konference SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO, RODINNÉHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA: VÝZVA SOUČASNOSTI 3. února 2015 Konference SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO, RODINNÉHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA: VÝZVA SOUČASNOSTI 3. února 2015 Mateřská dovolená základní srovnání ČR a Francie ČR Francie Trvání Podmínky nároku Náhrada mzdy 28 týdnů

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na pěstounskou péči POMOC OHROŽENÝM DĚTEM Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám.

Více

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Hana Potměšilová 7. února 2013 Zákonná úprava 2 Ústava Souběh invalidního důchodu s výdělečnou činností Zákon 435/2004 Sb. o zaměstnanosti ( ZoZ ) část III. 67-84

Více

Rovnost žen a mužů v EU

Rovnost žen a mužů v EU Case Id: b225bc59-e90b-412f-aba1-89a918a4ad93 Date: 19/07/2015 14:44:36 Rovnost žen a mužů v EU Vyplnění polí označených je povinné. Údaje o vaší organizaci Vyplňujete dotazník v rámci své profesní činnosti

Více

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2011 Aspose Pty Ltd. VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2011 Aspose Pty Ltd. VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2011 Aspose Pty Ltd. VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. května 2008 č. 540 k Souhrnné zprávě o plnění Priorit a postupů

Více

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 16. 22. listopadu 2015. Nabídka partnerství

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 16. 22. listopadu 2015. Nabídka partnerství GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 16. 22. listopadu 2015 Nabídka partnerství Využijte k propagaci služeb a produktů tu největší událost pro podnikatele, firmy, startupy a inovace v Česke republice a ve světě,

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ústní zkouška 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání

Více

VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ 1 VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ Obsah: Výchova k volbě povolání vzdělávací cíle str. 2 Obsahové zařazení tematických okruhů str. 3 Výchova k občanství 6.- 7. ročník str. 4 Výchova k občanství 8.- 9. ročník

Více