AKTIVITY PROJEKTU V KOSTCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKTIVITY PROJEKTU V KOSTCE"

Transkript

1 Č í s l o v y d á n í : 4 / Elektronický zpravodaj projektu Prolomit zeď Aktivity projektu v kostce Rozhovor Obec přátelská rodině Podnik přátelský rodině Test Family Point Rozhovor s podnikatelkou Realizované a plánované aktivity Z medií 5 Poradna Slovník Uvnitř tohoto vydání: 6 6 AKTIVITY PROJEKTU V KOSTCE Vážení čtenáři a čtenářky, Přinášíme nové informace o hlavních aktivitách projektu Prolomit zeď. G e n d e r C e n t r u m, informační, konzultační a vzdělávací centrum pokračuje v poskytování poradenství a vzdělávání v otázce rovných příležitostí žen a mužů. Realizované i plánované aktivity jsou průběžně z v e ř e j ň o v á n y n a internetových stránkách které mají i svou facebookovou podobu. Hlavní partner projektu, Třebíčské centrum, uskuteční sem inář Slaďování rodinného a pracovního života, který se uskuteční v listopadu 2014 (podrobnosti z v e ř e j n í m e n a internetových stránkách Gender Centra i Třebíčského Centra.). Probíhají kurzy určené především pro zájemce o podnikání a začínající p o d n i k a t e l e i podnikatelky s názvem Small business a Specifika podnikání v péči o děti. 4. listopadu se uskutečníl seminář Zákoník práce s ohledem na práva žen, který lektorovala JUDr. Daniela Světlíková a kterého se zúčastnili zástupci a personalisté regionálních firem, nestátního neziskových organizací a městské samosprávy. Kurz se uskuteční ještě jednou a to v první polovině roku Vzdělávání bude i nadále podpořeno a to novými aktivitami Ekonomické a technické minimum, které budou probíhat během první poloviny roku Program obou kurzů byl vytvořen na základě p r ů z k u m u u zaměstnavatelů a je zaměřen zejména pro ty, kdo potřebují rozšířit kvalifikace do dalšího oboru a tím zvýšit podpořit svůj kariérní růst. Projekt opět počítá s úhradou cestovních nákladů pro z ú č a s t n ě n é v odůvodněných případech. Vice informací naleznete na str. 5. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské z droj e a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. ROZHOVOR se starostkou obce Častohostice paní Marií Vláčilovou Obec Častohostice leží v j i h o v ý c h o d n í č á s t i Českomoravské vysočiny po obou stranách horního toku říčky Jevišovky asi 5 km jižně od Moravských Budějovic. Obec má necelých dvě sta obyvatel a roční rozpočte jen okolo 1,4 milionu. Díky tomu, že se vzorně starají o místní kulturní památky a to zejména kostel sv. Barbory s rotundou z 12. století, Častohostice uspěly v soutěži Vesnice roku 2010 a získaly za ni Diplom za příkladnou péči o historické památky, kterou převzala paní starostka Marie Vláčilová.

2 S t r á n k a 2 N E W S L E T T E R Č í s l o v y d á n í : 4 / Kdy jste se stala starostkou a co Vás vedlo k rozhodnutí kandidovat? V obci jsem začala pracovat s mládeží, založily jsme ještě s několika ženami Klub žen a organizovali různé akce pro děti a jejich rodiče. Na základě těchto aktivit jsem se rozhodla v roce 1998 kandidovat a podpořit aktivity mládeže a dětí. Jaká byla první věc, kterou jste udělala, když Vás zvolili do funkce starostky? Snažila jsem se, aby se podporoval kulturní život. První velkou akcí byla plynofikace obce, ve druhém roce prvního volebního období. Co si myslíte o současném zastoupení žen v politice? Ovlivňuje podle Vás podobu politiky? Ženy do politiky vnáší více lidskosti. Víc než uznání nás asi zajímá to, aby se lidé cítili dobře. Řešíme více mezilidské vztahy. Jaký je poměr žen a mužů ve vašem zastupitelstvu? 6 mužů a 3 ženy. Jaký je Váš názor na zavádění kvót stanovujících, že jednoho pohlaví nesmí být na kandidátních listinách či v orgánech strany zastoupeno méně než ve stanoveném poměru a proč? Jakou podobu by tyto kvóty měly případně mít? Více než kvóty bychom měli používat zdravý rozum. Zavedení kvót znamená vše podle tabulek. Do veřejného života se musí hlásit lidé sami když to tak cítí a ne když se to tak stanoví. Pokud se ženy cítí lépe doma s rodinou, je jejich místo tam. Pokud se rozhodne žena pracovat veřejně, tak proč ne. Já nemám pocit, že by jí to bylo znesnadňováno. Na jaké komplikace by se měly ženy plánující obdobný post připravit? Musí být zázemí v rodině, je to časově náročné. Jak složité či snadné je prosazovat na komunální úrovni tzv. rovné příležitosti ženy a muži na rodičovské dovolena, senioři? V prvním období jsem měla pocit, že mi spousta lidí nevěří a nebyli to jen muži. V současnosti nepociťuji rozdíl v tom jestli kandiduje žena nebo muž, alespoň u nás na vesnici záleží na tom, kdo co umí a ne jakého je pohlaví. To, že jsem žena v politice, jsem nikdy nepocítila jako diskriminaci. Realizujete v rámci obce akce, které přispívají k osvětě v oblasti rovnosti žen a mužů? Ne. Veškeré akce u nás jsou děleny jen podle věkových kategorií. Jak dosahujete slaďování profesního a rodinného života? Teď už bez problému, mám dospělé děti. Dříve to bylo náročnější. Jsem neuvolněná starostka, a tak vedle rodiny a vedení obce mám ještě zaměstnání. Tvrdím, že mám v životě štěstí na lidi kolem sebe. V zaměstnání mám vedoucího, který mě nevidí jako kariéristku a vychází mi velice vstříc. Tímto děkuji všem, kdo mi jsou nápomocni. Co Vás osobně, jako starostku, aktuálně nejvíce těší a co Vám naopak ubírá nejvíce sil? Těší mě, když vidím, co se povedlo, když jdu po obci a občané mě zastavují a mají chuť si se mnou popovídat. Ať je to rozprava přátelská nebo i kritická, vždy je dobré slyšet obojí. Nejvíce sil mi ubírá narůstající byrokracie, nesmyslné papírování. Před 16 lety jsme měli více času na klasickou práci, dnes se nejvíce potýkáme s papíry. Zbylo Vám nějaké hobby či koníček, kterého se nehodláte vzdát? Bez toho to nejde, vždy je důležité mít trochu času pro své zájmy, jinak vše ztratí smysl. Musí být něco, k čemu utečete, když máte všeho dost. Děkuji. Rozhovor připravila Kateřina Skřebská Obec přátelská rodině roku 2014 Odbor rodiny a ochrany práv dětí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Stálou komisí pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny PSP ČR ve spolupráci s Asociací center pro rodinu, Sítí mateřských center a Svazem měst a obcí ČR vyhlašuje nový ročník soutěže Obec přátelská rodině Cílem soutěže Obec přátelská rodině 2014 je podpora realizace prorodinných opatření a aktivit v českých obcích napomáhající k vytváření prorodinné atmosféry v české společnosti, především na místní úrovni. Soutěže se mohou zúčastnit všechny obce České republiky. Obce soutěží v rámci pěti velikostních kategorií dle počtu obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel a více obyvatel Celostátní vítěz v každé z pěti kategorií obdrží diplom a nevratnou dotaci na konkrétní prorodinné aktivity. Přihláška do soutěže včetně příloh musí být podána do na adresu Ministerstva práce a sociálních věcí, odbor Přihláška i metodika jsou ke stažení na internetových stránkách Ministerstva. Město Hrotovice získalo v soutěži Obec přátelská rodině v roce místo a město Třebíč 3. místo.

3 S t r á n k a 3 N E W S L E T T E R Č í s l o v y d á n í : 4 / Test podpory slaďování osobního a pracovního života pro firmy Kraj Vysočina ve spolupráci s Hospodářskou komorou Kraje Vysočina vyhlašuje 1. ročník soutěže Podnik přátelský rodině. Kraj Vysočina chce vyhlášením soutěže dát základy nové tradici, jejímž smyslem bude zviditelnit a ocenit ty podniky, které pomáhají svým zaměstnancům nacházet rovnováhu mezi jejich pracovními a osobními životy a zapracovávají takové přístupy do strategií firemní k u l t u r y s v ý c h p o d n i k ů. Soutěž je určena všem subjektům se sídlem na území Kraje Vysočina. Je vyhlašována ve 3 kategoriích. Jsou jimi firma do 25 zaměstnanců, zaměstnanců a firma s vyšším počtem než 250. Projekt Family Point - místo pro rodinu, vznikl v roce 2009 v Brně díky dotaci MPSV. Vytváří síť míst, kde mohou rodiče pečovat o děti a získat informace pro podporu rodiny, přebalit a nakrmit děti při vyřizování potřebných věcí na úřadě či ve městě. K dispozici mají dětský koutek, kojeneckou vodu či přístup na internet. Projekt se v Brně rozšířil na třicet Family Pointů, dále do Jihomoravského kraje, Kraje Vysočina a do Zlínského kraje. Family Pointy fungují ve dvou podobách - kontaktní a základní. Zásadním rozdílem mezi těmito dvěma druhy je přítomnost vyškolené pracovnice či pracovníka v kontaktním Family Pointu. Oproti tomu základní Family Point je prostorem umožňujícím péči o dítě a z p r o s t ř e d k o v á n í i n f o r m a c í prostřednictvím letáků, které jsou V každé kategorii bude zveřejněno umístění na prvních třech místech, která budou oceněna diplomy. Firmy na prvních místech obdrží putovní plaketu, na které budou zvěčněna jména výherců. Ceny budou slavnostně předány v květnu 2015 při příležitosti Dne rodiny v Kraji Vysočina. Přihlásit do soutěže je možno prostřednictvím dotazníku do konce roku Podrobné informace k soutěži, pravidla a soutěžní dotazník naleznete na webových stránkách Kraje Vysočina: FAMILY POINT pravidelně doplňovány. Na městském úřadě Třebíč slouží základní Family Point již od dubna roku Na realizaci, p r o v o z a vybavení Family Pointu byly p o u ž i t y prostředky z dotace za 3. m í s t o v soutěži Obec přátelská rodině a z rozpočtu města Třebíče. Z prostor bývalého bufetu v budově městského úřadu na Masarykově náměstí, vzniklo příjemné místo, kam mohou zajít maminky či další dospělí s malými dětmi. Provoz ve Family Pointu prozatím zajišťují pracovnice z Třebíčského centra a zároveň se připravuje otevření kontaktního Family Pointu v rámci projektu Žijeme, pracujeme na Vysočině. Gender Studies, o.p.s. vytvořilo kvíz, který vám pomůže zjistit, jaké jsou různé způsoby podpory slaďování osobního a pracovního života a také určit, do jaké míry je vaše firma realizuje. U těch firem, kde většina odpovědí bude kladná, nezbývá než poblahopřát k úspěchu a vyjádřit naději, že ani probíhající hospodářská krize tento stav neoslabí. Naopak, u těch podniků, kde většina uvedených pracovních režimů a opatření bude znít neznámě, doporučujeme vzít si, jak z tohoto testu, tak z různých příkladů dobré praxe na stránkách našeho zpravodaje, inspiraci. Otevření je naplánováno na listopad 2014.

4 S t r á n k a 4 N E W S L E T T E R Č í s l o v y d á n í : 4 / ROZHOVOR s podnikatelkou Mirkou Nahodilovou Podle průzkumu serveru ihned.cz podnikajících žen přibývá. Za poslední rok jich začalo podnikat desetkrát víc než mužů. Často je totiž zahájení podnikání pro ně jedinou možností příjmu ze své práce, kterou nemohou vlivem nerovných příležitostí na trhu práce získat. A často s mladou rodinou a skromnými prostředky. Výhody i nevýhody podnikání a jeho sladění s rodinným životem nám popsala paní Mirka Nahodilová, majitelka účetní firmy, obchodu se zdravou výživou Naturka a jóga studia Jóga Třebíč. Můžete se prosím představit a obor Vašeho podnikání? Jmenuji se Mirka Nahodilová, od roku 1996 mám účetní firmu zpracovávám firmám účetnictví a daňovou evidenci, mzdy a vše související s podnikatelskou administrativou, úředním stykem a účetním poradenstvím. Od roku 2012 jsem majitelkou Jógového studia Jóga Třebíč, kde já a moje lektorky vyučujeme klienty základy jógových cvičení, máme také kurzy jógy pro rodiče s dětmi, pořádáme různé semináře související se zdravým životním stylem. Od roku 2013 mám otevřen obchod se zdravými, regionálními a farmářskými potravinami Naturka Třebíč. Co Vás přivedlo k myšlence podnikat? Prvotní myšlenka začít podnikat byla ryze praktická a tak trošku nudná. V divoké porevoluční době hodně známých začalo podnikat, nikdo však neměl účetní. Za pomoci mého tchána a úřadu práce jsem se vše doučila a bylo rozhodnuto. Dnes účtuji téměř 20 let, zaměstnávám několik účetních a můžu říct, že díky naší rozmanité legislativě se tedy nenudíme :) Jógové studio a Naturku jsem si zřídila jako rovnováhu k náročnému oboru účetnictví. Jóga je radost a je to nádherný pocit, když můžete předávat své zkušenosti dalším lidem. Cesta k Naturce byla také velmi praktická prostě nesnáším supermarkety. Miluji podnikání ve starém stylu hokynáře, trhovkyně... mlékárny, pekárny, zelinářství, řeznictví miluji tu poezii prodeje starých časů, která se vytrácí v anonymitě dnešní šílené doby. Logicky touha po vlastním hokynářství se změnila ve skutečnost v roce Je snadné skloubit podnikání s péčí o dítě? V roce , kdy jsem si dodělávala patřičné vzdělání a začínala podnikat v oboru účetnictví byly mé dcery malé a já jsem byla ráda, že mohu pracovat z domu. Vlastně jsem tehdy byla in měla jsem dnes tak populární home office :) Pracovala jsem dopoledne, když byly dcerky ve školce a škole. Samozřejmě jsem také vařila a starala se o domácnost, na to jsem byla opravdu sama a protože jsem šílený perfekcionalista, neodpustila jsem si tehdy nic z domácích povinností. Odpoledne jsem s dětmi trávila v zájmových kroužcích a práce na mne čekala zase tak od 21 hodin, někdy až pozdních nočních ( mnohdy i ranních ) hodin. Bylo to náročné, ale byla jsem velmi mladá, takže některé věci se braly tak nějak lehce a samozřejmě. Největší pozitivum s odstupem let vidím v tom, že jsem byla se svými dětmi a nebyly napospas ulici a nudě. To jsem nikdy nedopustila. Podnikat s malými dětmi je moc náročné, pokud nechcete ošidit děti ani podnikání, musíte tedy být 100% dobrou mámou i sama svojí manažerkou. Musím však říci, že podnikání v rozsahu, který mám nyní, bych určitě s malými dětmi nezvládla. Tehdy bylo vše jiné. Neměla jsem obchod a jógu, pracovala jsem z domu. Toto vše mohu dělat nyní, kdy mi pomáhá moje starší dcera, mám zaměstnance v účtárně, józe i Naturce, mám paní na úklid a v neposlední řadě trpělivého partnera. Setkala jste se během podnikání s nějakou formou diskriminace? Za dobu svého podnikání jsem se nesetkala s žádnou formou diskriminace. Pokud tedy nemyslíte to, že se někdy stane, že se můj potencionální klient ve dveřích kanceláře zalekne, že jeho účetní bude hubená blondýna :) Beru to samozřejmě s humorem. Jsem silná osobnost a za tím, co říkám, si stojím, tedy si ke mně ani nikdo nic nedovolí :) Zbývá Vám čas na Vaše koníčky a hobby nebo je podnikání Vaším koníčkem? Mým koníčkem je i mé podnikání. Ve volném čase studuji jógu, čtu literaturu o józe, o zdravém životním stylu, o pozitivním myšlení, o zdravé výživě. Mám ráda přírodu, kam vyrážíme s přítelem. Miluju víno a vše kolem vína, miluju kávu a dobré jídlo. Takže o víkendu mne najdete buď na karimatce nebo s přáteli u pohárku vínečka. Jakou radu máte pro ty ženy, které uvažují o podnikání, co mohou očekávat? Pokud člověk chce něčeho dosáhnout, musí být přísný a začít hlavně u sebe. Přinutit se zabrat když je více práce, naučit se rozlišovat jak trávit svůj čas, vyselektovat nedůležité věci ze života, nekoukat na nudu v televizi, vybírat si zajímavé přátele, číst ty správné knihy, vzdělávat se. Prostě pracovat na sobě.

5 S t r á n k a 5 N E W S L E T T E R Č í s l o v y d á n í : 4 / Z realizovaných aktivit projektu SEMINÁŘ ZÁKONÍK PRÁCE S OHLEDEM NA PRÁVA ŽEN Seminář proběhl 4. listopadu v prostorách Městského Úřadu Třebíč. Zúčastnili se ho zástupci z řad podnikatelů, pracovníků neziskových organizací i městské samosprávy. Seminář připravila i lektorovala JUDr. Daniela Světlíková, advokátka zabývající se pracovním právem, ochranou lidských práv, živnostenským, občanským a rodinným právem, která zastupuje klienty v pracovněprávních sporech a ve sporech na ochranu osobnosti. Spolupracuje s nevládními organizacemi zabývajícími se ochranou osob před sociální exkluzí. Je dlouhodobou členkou Českého helsinského výboru, kde byla řadu let členkou předsednictva. Členka Rady vlády pro lidská práva a členka Výboru pro institucionální zabezpečení rovnosti mužů a žen Rady vlády pro rovnost mužů a žen. Současně pracuje jako odborná asistentka na katedře práva České zemědělské univerzity v Praze. V publikační činnosti se věnuje problematice pracovního práva, diskriminaci na trhu práce, slaďování pracovního a profesního života, živnostenskému podnikání. V návaznosti na tento seminář je plánována další akce, která se bude podrobněji věnovat postavení ženy v konkrétních situacích pracovně právních vztahů. Datum akce bude zveřejněno prostřednictvím internetových stránek Gender Centra a Okresní Hospodářské Komory Třebíč. Z plánovaných aktivit projektu EKONOMICKÉ A TECHNICKÉ MINIMUM Ekonomické minimum 6 týdení kurz zahrnující výklad, cvičení a diskuse významně pomůže všem, kdo mají technické vzdělání a postrádají ucelené ekonomické vzdělání, ale s praktickou ekonomií se ve svém pracovním i soukromém životě setkávají a chtějí - potřebují jí porozumět lépe. U technicky zaměřených pracovníků je nespornou výhodou pokud se umí orientovat v základních pojmech finančního a ekonomického řízení společnosti. Obsahem budou základní ekonomické úkony a problematika, jako například tvorba rozpočtu, DPH, daně, clo, investice, odpisy, psaní na stroji. účastníkům školení bude vystaveno osvědčení o jeho absolvování. Všem účastníkům školení bude vystaveno osvědčení o jeho absolvování. Zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, odměňování za práci a o poskytování jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, o odbornou přípravu a o příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání." Zákoník práce Technické minimum 7týdenní kurz zaměřený na nákup, kvalitu, obchod, řízení projektů. Kurz je určen zejména administrativním a ekonomickým profesím a jeho obsahem je mimo jiné čtení výkresů, kalkulace výrobku, nauka o materiálech, vzorky nástrojů, princip CNC, údržba a další. Oba kurzy jsou ZDARMA. O termínech (první polovina ledna 2015) vás budeme informovat prostřednictvím internetových stránek OHK Třebíč. SEMINÁŘ SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA Dvoudenní seminář s informacemi o flexibilních formách práce a úpravách pracovní doby, o zákonných úpravách souvisejících s péčí o děti ve vztahu k zaměstnání rodičů, jak rozdělit čas mezi práci a rodinu, o službách péče o děti, prorodinná opatření ze strany zaměstnavatele, právní minimum pro rodiče a souvisejících tématech, se uskuteční ve spolupráci s Třebíčským centrem o.p.s. ve dnech 24. a Přednášející Mgr. Anna Machátová. Podle potřeb rodičů je zajištěno hlídání dětí. Podrobné informace a registrace na tel

6 S t r á n k a 6 N E W S L E T T E R Č í s l o v y d á n í : 4 / Česko kleslo v celosvětovém žebříčku rovných příležitostí hluboko pod průměr Česká republika si v globálním genderovém průzkumu opět pohoršila. Ze 142 zemí obsadila 96. místo, přiblížila se k rozvojovým státům. Důvodem výsledku jsou velké rozdíly mezi platy a také malé zastoupení žen v politice. Důvodem výsledku jsou velké rozdíly mezi platy a také malé zastoupení žen v politice. Česká republika nepatří mezi země vytvářející rovné příležitosti pro muže a ženy. Vyplývá to z globálního žebříčku Global Gender Gap Report Česko letos skončilo na 96. místě, a zařadilo se tak mezi rozvojové země. V Evropě dopadly hůře pouze Turecko a Malta. Jeden z nejkomplexnějších žebříčků zaměřených na genderovou rovnoprávnost sestavuje Světové ekonomické fórum od roku Země se v hodnocení umísťují na základě indexu, který obsahuje například přístup ke zdravotní péči, vzdělání, věk dožití či zastoupení v politice a v byznysu. Nejlépe dopadly severské státy Island obsadil první příčku, Finsko skončilo druhé a Norsko třetí. Naopak na chvostu jsou země jako Sýrie, Čad, Pákistán a poslední místo opět zaujímá Jemen. Česko v žebříčku postupně každý rok klesá. Na začátku měření obsadilo 53. místo, v roce 2010 se propadlo na 65. příčku a loni tuzemsko skončilo 83. Letošní 96. pozice je zatím nejhorší za dobu konání. Výsledek České republiky ovlivnily faktory jako rozdíly mezi mzdami a malé zastoupení žen v politice. Přestože z celkového místa nevychází Česká republika nejlépe, v jednotlivých bodech je situace o poznání lepší. Velice dobře je hodnocen přístup žen ke vzdělání a dostupnost zdravotní péče. Horší to je se zastoupením žen politice a v byznysu. Zdroj: ihned.cz Slovníček Genderové stereotypy Role mužů a žen se v historii proměňují, přesto jsou vykládány jako dané a neměnné na základě biologických vlastností. Stejně tak je většina lidí ve společnosti přesvědčena, že charakteristické vlastnosti, spojené s jedním či druhým pohlavím, jsou od přírody dané a neměnné, tudíž správné. V důsledku toho předpokládají, že je musí mít všichni příslušníci či příslušnice jednoho či druhého pohlaví. Na tom je pak založen rozdílný přístup k osobám mužského a ženského pohlaví a přiřazování určitých tradičních vlastností oběma pohlavím. Promítají se tak do názorů společnosti na roli muže a ženy v rodině, v zaměstnání, ve společenském dění. Sexismus jakékoliv předsudky a diskriminace na základě pohlaví. Sexismus se ve společnosti objevují i tehdy, je-li rovnoprávnost pohlaví deklarována ústavou (stejně to platí pro rasismus- předsudky na základě rasy). Poradna Dobrý den. Mohu pružnou pracovní dobu chápat tak, že do práce přijdu naprosto kdykoliv a domů odejdu, kdy chci? Pružné rozvržení pracovní doby upravuje zejména 85 zákoníku práce a zahrnuje časové úseky základní a tzv. volitelné doby. Začátek a konec určuje zaměstnavatel. V základní pracovní době je zaměstnanec povinen být na pracovišti, v rámci volitelné pracovní doby si volí zaměstnanec sám začátek a konec pracovní doby. Pouze v této části volitelné pružné pracovní doby může přijít do práce a odejít z ní kdykoliv. Pružná pracovní doba přitom může být zavedena jako pružný pracovní den, kdy zaměstnanec je povinen, když si volí začátek odpracovat celou směnu, pružný pracovní týden, kde je povinen odpracovat v průběhu týdne příslušnou týdenní pracovní dobu a volí si sám začátek a konec směn, resp. pružné čtyřtýdenní pracovní období. Prosím o jednu radu. Pokud má zaměstnanec částečný pracovní úvazek a výši úvazku má ve smlouvě například 0,75 a zaměstnavatel přijde s požadavkem na snížení na 0,5. Co se stane, pokud s tím zaměstnanec nesouhlasí? Může zaměstnanec? (zaměstnavatel) takto manipulovat bez domluvy s výší úvazku? Díky za odpověď. Zde vycházíme z 80 zákoníku práce, kdy kratší pracovní doba pod rozsah stanovený jako týdenní pracovní doba může být sjednána mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Může se jednat o opatření dočasné, např. při péči o dítě, studium. Může jít také o ujednání dlouhodobé. Kratší pracovní doba se sjednává v pracovní smlouvě nebo v jiné dohodě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Tedy pokud zaměstnavatel chce upravit toto ujednání, je třeba vycházet z předchozí dohody, zda již vypršela doba ke sjednání úvazku 0,75. Pokud nikoliv, není povinen zaměstnanec na návrh dohody upravující kratší pracovní dobu přistoupit. Další otázky a odpovědi naleznete v online poradně na webu Gender Centra.

7 S t r á n k a 7 N E W S L E T T E R Č í s l o v y d á n í : 4 / Realizátor projektu Partneři projektu Okresní hospodářská komora Třebíč Karlovo nám. 53/42 Třebíč tel: web: GENDER CENTRUM Karlovo nám. 53/42 Třebíč tel: gsm: web:

AKTIVITY PROJEKTU V KOSTCE

AKTIVITY PROJEKTU V KOSTCE Č í s l o v y d á n í : 1 / 2 0 1 5 Elektronický zpravodaj projektu Prolomit zeď Aktivity projektu v kostce Rozhovor Family Pointy 1 1-2 2 Coworking 3 Portrét vědkyně 4 Tátové čtou dětem 4 Realizované

Více

Rovné příležitosti do firem

Rovné příležitosti do firem Rovné příležitosti do firem čtvrté speciální vydání Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem a Magistrátem hl. m. Prahy. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. 04:: Rovné příležitosti

Více

Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Obsah Pár slov úvodem... 4 Co je to gender a jaká je situace v České

Více

Jak sladit rodinu a zaměstnání

Jak sladit rodinu a zaměstnání Příručka k rovným příležitostem Jak sladit rodinu a zaměstnání Projekt Práce jinak šance rodině i zaměstnání, č. CZ.1.04/3.4.04/88.00178, je financován z prostředků Evropského ho fondu prostřednictvím

Více

Sumář článků ze zpravodaje. Rovné příležitosti ve strukturálních fondech

Sumář článků ze zpravodaje. Rovné příležitosti ve strukturálních fondech Sumář článků ze zpravodaje Rovné příležitosti ve strukturálních fondech ČERVENEC - LISTOPAD 2006 1 Úvod Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky ve spolupráci s Gender Studies o.p.s. vydává od prosince

Více

Práce sociální politika

Práce sociální politika Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ročník 1 číslo 2 13. 2. 2004 Náklad ověřen auditorskou firmou PORADENSTVÍ ÚŘADŮ PRÁCE Jakým způsobem pomáhají úřady práce při volbě povolání

Více

Pro peníze do Evropy. Podpora sociální integrace v regionech Příklady úspěšných projektů SROP. Spolufinancováno z prostředků Evropské unie.

Pro peníze do Evropy. Podpora sociální integrace v regionech Příklady úspěšných projektů SROP. Spolufinancováno z prostředků Evropské unie. Pro peníze do Evropy Podpora sociální integrace v regionech Příklady úspěšných projektů SROP Spolufinancováno z prostředků Evropské unie. Obsah Úvodní slovo 1 Nové šance pro regiony 2 Jak úspěšně čerpat

Více

Rodiče ve firmě. aneb Dobré zkušenosti z ČR i zahraničí. APERIO Společnost pro zdravé rodičovství

Rodiče ve firmě. aneb Dobré zkušenosti z ČR i zahraničí. APERIO Společnost pro zdravé rodičovství Rodiče ve firmě aneb Dobré zkušenosti z ČR i zahraničí APERIO Společnost pro zdravé rodičovství Vydalo: APERIO Společnost pro zdraví rodičovství Editorka: Miloslava Kramná Korektury: Zuzana Ježková Rozhovory

Více

Gender Centrum FSS MU Brno. Děkujeme všem partnerům a partnerkám projektu za možnost zveřejnění přeložených studií a další důležitou spolupráci.

Gender Centrum FSS MU Brno. Děkujeme všem partnerům a partnerkám projektu za možnost zveřejnění přeložených studií a další důležitou spolupráci. Gender Management Vybrané texty Gender Centrum FSS MU Brno V roce 2004 vydalo Gender centrum Fakulty sociálních studií Masarykovy Univerzity v rámci projektu "Gender management" podpořeného Nadací Open

Více

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí www.fitforflexi.cz FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí Flexi-slaďování práce a rodiny. Sborník inspirace

Více

NEWSLETTER CSI. číslo2. Aktuální výzvy. V tomto vydání:

NEWSLETTER CSI. číslo2. Aktuální výzvy. V tomto vydání: Vytvořilo Centrum pro komunitní práci Moravskoslezský kraj, Zábřežská 20, 787 01 Šumperk. E-mail: ivo.skrabal@cpkp.cz, telefon: +420 777 793 714. Foto: archiv CpKP a autoři příspěvků. NEWSLETTER CSI Centrum

Více

KTERÉ VZALY OSUD DO SVÝCH RUKOU

KTERÉ VZALY OSUD DO SVÝCH RUKOU www.rhkbrno.cz 12 DVANÁCT PŘÍBĚHŮ ŽEN, KTERÉ VZALY OSUD DO SVÝCH RUKOU Asistenční centrum Brno pro podporu podnikání žen Regionální hospodářská komora Brno Moravská asociace podnikatelek a manažerek 2011

Více

Sumář článků ze Zpravodaje Rovné příležitosti ve strukturálních fondech

Sumář článků ze Zpravodaje Rovné příležitosti ve strukturálních fondech Sumář článků ze Zpravodaje Rovné příležitosti ve strukturálních fondech Prosinec 2005 - Březen 2006 Obsah Úvod... 2 Rovné příležitosti je třeba vnímat jako stejně rovnou startovací čáru pro ženy i muže...

Více

Praktická příručka k zavádění flexibilních forem práce jako nástroje slaďování rodiny a práce

Praktická příručka k zavádění flexibilních forem práce jako nástroje slaďování rodiny a práce Praktická příručka k zavádění flexibilních forem práce jako nástroje slaďování rodiny a práce Projekt Rodina a práce šance pro Čelákovice www.rc-routa.cz Čelákovice, listopad 2013 1 Tato publikace vznikla

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

Manuál do kapsy pro začínající drobné podnikatelky a podnikatele

Manuál do kapsy pro začínající drobné podnikatelky a podnikatele Nemůžete sehnat práci? Zkuste to Manuál do kapsy pro začínající drobné podnikatelky a podnikatele Tato publikace vznikla v rámci projektu č. CZ.1.04/3.4.04/76.00114 Podnikání jako flexibilní forma uplatnění

Více

Nový plán pro zaměstnanost pomůže desítkám tisíc lidí

Nový plán pro zaměstnanost pomůže desítkám tisíc lidí Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 4 11. 4. 2013 DOTACE Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA K VĚCI PENZE Dětská skupina aneb do práce i s dětmi Nároky na posudkové

Více

Porodné bude i na druhé dítě

Porodné bude i na druhé dítě Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 7/8 11. 7. 2014 ZAMĚSTNANOST Úzká spolupráce se zaměstnavateli v regionech přináší výsledky PENZE Kdy se vyplatí využít dobrovolné důchodové

Více

FOTO: INGRID BALABANOV A DREAMSTIME.COM

FOTO: INGRID BALABANOV A DREAMSTIME.COM Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 12 číslo 3 11. 3. 2015 INTERNET Opatření, která mají ochránit děti a seniory před kyberšikanou BOZP O vlivu karcinogenů a dalších pracovních

Více

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí METODIKA pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KONTEXTU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ Linda Sokačová Jitka Kolářová v rámci projektu Rovné šance 2007 Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více

Zpráva o rodině v Jihomoravském kraji

Zpráva o rodině v Jihomoravském kraji Zpráva o rodině v Jihomoravském kraji Zpráva o rodině v Jihomoravském kraji Kolektiv autorů projekt CZ0291 Rozvoj regionální rodinné politiky v JMK Fond malých projektů, OP Přeshraniční spolupráce Rakousko

Více

ROVNÉ ŠANCE JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA

ROVNÉ ŠANCE JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA ROVNÉ ŠANCE JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA Rovné šance jako konkurenční výhoda Příručka pro personalisty a liniové manažery zodpovědné za řízení a rozvoj lidských zdrojů Tato publikace vychází v rámci projektu

Více

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM Tato publikace vychází v rámci projektu EU EQUAL Půl na půl rovné příležitosti žen a mužů koordinovaném Gender Studies, o.p.s., který je spolufinancován

Více

Cestou rovných příležitostí k podnikání a práci v Libereckém kraji Rovná cesta

Cestou rovných příležitostí k podnikání a práci v Libereckém kraji Rovná cesta Inspirujte se! 2 Cestou rovných příležitostí k podnikání a práci v Libereckém kraji Rovná cesta CZ.1.04/3.4.04/88.00233 realizace 1. 11. 2012 30. 11. 2014 Projekt Rovná cesta, jehož autorem a realizátorem

Více

Univerzita Pardubice Filozofická fakulta. Perspektivy zaměstnatelnosti žen po rodičovské dovolené v Praze. Lenka Hrdličková

Univerzita Pardubice Filozofická fakulta. Perspektivy zaměstnatelnosti žen po rodičovské dovolené v Praze. Lenka Hrdličková Univerzita Pardubice Filozofická fakulta Perspektivy zaměstnatelnosti žen po rodičovské dovolené v Praze Lenka Hrdličková Bakalářská práce 2009 2 3 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ RODIČŮ MOŽNOSTI A BARIÉRY PRAKTICKÉ TIPY PRO ZAMĚSTNAVATELE MODELOVÉ SITUACE MOŽNOSTI ŘEŠENÍ. TIPY A DOPORUČENÍ Gender Studies

ZAMĚSTNÁVÁNÍ RODIČŮ MOŽNOSTI A BARIÉRY PRAKTICKÉ TIPY PRO ZAMĚSTNAVATELE MODELOVÉ SITUACE MOŽNOSTI ŘEŠENÍ. TIPY A DOPORUČENÍ Gender Studies MOŽNOSTI A BARIÉRY ZAMĚSTNÁVÁNÍ RODIČŮ PRAKTICKÉ TIPY PRO ZAMĚSTNAVATELE MODELOVÉ SITUACE? MOŽNOSTI ŘEŠENÍ TIPY A DOPORUČENÍ Gender Studies PŘÍKLADY ŘEŠENÍ PŘÍKLADY Z PRAXE ZAJÍMAVÉ INFORMACE ÚKOLY 1 FLEXIBILITA

Více

ZAOSTŘENO NA ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI V PRAXI

ZAOSTŘENO NA ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI V PRAXI ZAOSTŘENO NA ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI V PRAXI VÝBĚR Z TEXTŮ ELEKTRONICKÉHO ZPRAVODAJE PORTÁLU WWW.MUZIAZENY.CZ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

žen a mužů ve slaďování rodinného a pracovního života v praxi

žen a mužů ve slaďování rodinného a pracovního života v praxi Přínosy uplatňování Rovných příležitostí žen a mužů ve slaďování rodinného a pracovního života v praxi Euroface Consulting s. r. o. Kroměříž 2013 Obsah Úvod 5 Slovo o projektu 5 Ze života projektu genderové

Více

Jak sladit rodinu a podnikání

Jak sladit rodinu a podnikání evropský fond v ÿr Příručka k rovným příležitostem Jak sladit rodinu a podnikání Projekt Ženy, podnikejte!, č. CZ.1.04/3.4.04/88.00286, je financován z prostředků Evropského ho fondu prostřednictvím operačního

Více