AKTIVITY PROJEKTU V KOSTCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKTIVITY PROJEKTU V KOSTCE"

Transkript

1 Č í s l o v y d á n í : 4 / Elektronický zpravodaj projektu Prolomit zeď Aktivity projektu v kostce Rozhovor Obec přátelská rodině Podnik přátelský rodině Test Family Point Rozhovor s podnikatelkou Realizované a plánované aktivity Z medií 5 Poradna Slovník Uvnitř tohoto vydání: 6 6 AKTIVITY PROJEKTU V KOSTCE Vážení čtenáři a čtenářky, Přinášíme nové informace o hlavních aktivitách projektu Prolomit zeď. G e n d e r C e n t r u m, informační, konzultační a vzdělávací centrum pokračuje v poskytování poradenství a vzdělávání v otázce rovných příležitostí žen a mužů. Realizované i plánované aktivity jsou průběžně z v e ř e j ň o v á n y n a internetových stránkách které mají i svou facebookovou podobu. Hlavní partner projektu, Třebíčské centrum, uskuteční sem inář Slaďování rodinného a pracovního života, který se uskuteční v listopadu 2014 (podrobnosti z v e ř e j n í m e n a internetových stránkách Gender Centra i Třebíčského Centra.). Probíhají kurzy určené především pro zájemce o podnikání a začínající p o d n i k a t e l e i podnikatelky s názvem Small business a Specifika podnikání v péči o děti. 4. listopadu se uskutečníl seminář Zákoník práce s ohledem na práva žen, který lektorovala JUDr. Daniela Světlíková a kterého se zúčastnili zástupci a personalisté regionálních firem, nestátního neziskových organizací a městské samosprávy. Kurz se uskuteční ještě jednou a to v první polovině roku Vzdělávání bude i nadále podpořeno a to novými aktivitami Ekonomické a technické minimum, které budou probíhat během první poloviny roku Program obou kurzů byl vytvořen na základě p r ů z k u m u u zaměstnavatelů a je zaměřen zejména pro ty, kdo potřebují rozšířit kvalifikace do dalšího oboru a tím zvýšit podpořit svůj kariérní růst. Projekt opět počítá s úhradou cestovních nákladů pro z ú č a s t n ě n é v odůvodněných případech. Vice informací naleznete na str. 5. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské z droj e a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. ROZHOVOR se starostkou obce Častohostice paní Marií Vláčilovou Obec Častohostice leží v j i h o v ý c h o d n í č á s t i Českomoravské vysočiny po obou stranách horního toku říčky Jevišovky asi 5 km jižně od Moravských Budějovic. Obec má necelých dvě sta obyvatel a roční rozpočte jen okolo 1,4 milionu. Díky tomu, že se vzorně starají o místní kulturní památky a to zejména kostel sv. Barbory s rotundou z 12. století, Častohostice uspěly v soutěži Vesnice roku 2010 a získaly za ni Diplom za příkladnou péči o historické památky, kterou převzala paní starostka Marie Vláčilová.

2 S t r á n k a 2 N E W S L E T T E R Č í s l o v y d á n í : 4 / Kdy jste se stala starostkou a co Vás vedlo k rozhodnutí kandidovat? V obci jsem začala pracovat s mládeží, založily jsme ještě s několika ženami Klub žen a organizovali různé akce pro děti a jejich rodiče. Na základě těchto aktivit jsem se rozhodla v roce 1998 kandidovat a podpořit aktivity mládeže a dětí. Jaká byla první věc, kterou jste udělala, když Vás zvolili do funkce starostky? Snažila jsem se, aby se podporoval kulturní život. První velkou akcí byla plynofikace obce, ve druhém roce prvního volebního období. Co si myslíte o současném zastoupení žen v politice? Ovlivňuje podle Vás podobu politiky? Ženy do politiky vnáší více lidskosti. Víc než uznání nás asi zajímá to, aby se lidé cítili dobře. Řešíme více mezilidské vztahy. Jaký je poměr žen a mužů ve vašem zastupitelstvu? 6 mužů a 3 ženy. Jaký je Váš názor na zavádění kvót stanovujících, že jednoho pohlaví nesmí být na kandidátních listinách či v orgánech strany zastoupeno méně než ve stanoveném poměru a proč? Jakou podobu by tyto kvóty měly případně mít? Více než kvóty bychom měli používat zdravý rozum. Zavedení kvót znamená vše podle tabulek. Do veřejného života se musí hlásit lidé sami když to tak cítí a ne když se to tak stanoví. Pokud se ženy cítí lépe doma s rodinou, je jejich místo tam. Pokud se rozhodne žena pracovat veřejně, tak proč ne. Já nemám pocit, že by jí to bylo znesnadňováno. Na jaké komplikace by se měly ženy plánující obdobný post připravit? Musí být zázemí v rodině, je to časově náročné. Jak složité či snadné je prosazovat na komunální úrovni tzv. rovné příležitosti ženy a muži na rodičovské dovolena, senioři? V prvním období jsem měla pocit, že mi spousta lidí nevěří a nebyli to jen muži. V současnosti nepociťuji rozdíl v tom jestli kandiduje žena nebo muž, alespoň u nás na vesnici záleží na tom, kdo co umí a ne jakého je pohlaví. To, že jsem žena v politice, jsem nikdy nepocítila jako diskriminaci. Realizujete v rámci obce akce, které přispívají k osvětě v oblasti rovnosti žen a mužů? Ne. Veškeré akce u nás jsou děleny jen podle věkových kategorií. Jak dosahujete slaďování profesního a rodinného života? Teď už bez problému, mám dospělé děti. Dříve to bylo náročnější. Jsem neuvolněná starostka, a tak vedle rodiny a vedení obce mám ještě zaměstnání. Tvrdím, že mám v životě štěstí na lidi kolem sebe. V zaměstnání mám vedoucího, který mě nevidí jako kariéristku a vychází mi velice vstříc. Tímto děkuji všem, kdo mi jsou nápomocni. Co Vás osobně, jako starostku, aktuálně nejvíce těší a co Vám naopak ubírá nejvíce sil? Těší mě, když vidím, co se povedlo, když jdu po obci a občané mě zastavují a mají chuť si se mnou popovídat. Ať je to rozprava přátelská nebo i kritická, vždy je dobré slyšet obojí. Nejvíce sil mi ubírá narůstající byrokracie, nesmyslné papírování. Před 16 lety jsme měli více času na klasickou práci, dnes se nejvíce potýkáme s papíry. Zbylo Vám nějaké hobby či koníček, kterého se nehodláte vzdát? Bez toho to nejde, vždy je důležité mít trochu času pro své zájmy, jinak vše ztratí smysl. Musí být něco, k čemu utečete, když máte všeho dost. Děkuji. Rozhovor připravila Kateřina Skřebská Obec přátelská rodině roku 2014 Odbor rodiny a ochrany práv dětí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Stálou komisí pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny PSP ČR ve spolupráci s Asociací center pro rodinu, Sítí mateřských center a Svazem měst a obcí ČR vyhlašuje nový ročník soutěže Obec přátelská rodině Cílem soutěže Obec přátelská rodině 2014 je podpora realizace prorodinných opatření a aktivit v českých obcích napomáhající k vytváření prorodinné atmosféry v české společnosti, především na místní úrovni. Soutěže se mohou zúčastnit všechny obce České republiky. Obce soutěží v rámci pěti velikostních kategorií dle počtu obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel a více obyvatel Celostátní vítěz v každé z pěti kategorií obdrží diplom a nevratnou dotaci na konkrétní prorodinné aktivity. Přihláška do soutěže včetně příloh musí být podána do na adresu Ministerstva práce a sociálních věcí, odbor Přihláška i metodika jsou ke stažení na internetových stránkách Ministerstva. Město Hrotovice získalo v soutěži Obec přátelská rodině v roce místo a město Třebíč 3. místo.

3 S t r á n k a 3 N E W S L E T T E R Č í s l o v y d á n í : 4 / Test podpory slaďování osobního a pracovního života pro firmy Kraj Vysočina ve spolupráci s Hospodářskou komorou Kraje Vysočina vyhlašuje 1. ročník soutěže Podnik přátelský rodině. Kraj Vysočina chce vyhlášením soutěže dát základy nové tradici, jejímž smyslem bude zviditelnit a ocenit ty podniky, které pomáhají svým zaměstnancům nacházet rovnováhu mezi jejich pracovními a osobními životy a zapracovávají takové přístupy do strategií firemní k u l t u r y s v ý c h p o d n i k ů. Soutěž je určena všem subjektům se sídlem na území Kraje Vysočina. Je vyhlašována ve 3 kategoriích. Jsou jimi firma do 25 zaměstnanců, zaměstnanců a firma s vyšším počtem než 250. Projekt Family Point - místo pro rodinu, vznikl v roce 2009 v Brně díky dotaci MPSV. Vytváří síť míst, kde mohou rodiče pečovat o děti a získat informace pro podporu rodiny, přebalit a nakrmit děti při vyřizování potřebných věcí na úřadě či ve městě. K dispozici mají dětský koutek, kojeneckou vodu či přístup na internet. Projekt se v Brně rozšířil na třicet Family Pointů, dále do Jihomoravského kraje, Kraje Vysočina a do Zlínského kraje. Family Pointy fungují ve dvou podobách - kontaktní a základní. Zásadním rozdílem mezi těmito dvěma druhy je přítomnost vyškolené pracovnice či pracovníka v kontaktním Family Pointu. Oproti tomu základní Family Point je prostorem umožňujícím péči o dítě a z p r o s t ř e d k o v á n í i n f o r m a c í prostřednictvím letáků, které jsou V každé kategorii bude zveřejněno umístění na prvních třech místech, která budou oceněna diplomy. Firmy na prvních místech obdrží putovní plaketu, na které budou zvěčněna jména výherců. Ceny budou slavnostně předány v květnu 2015 při příležitosti Dne rodiny v Kraji Vysočina. Přihlásit do soutěže je možno prostřednictvím dotazníku do konce roku Podrobné informace k soutěži, pravidla a soutěžní dotazník naleznete na webových stránkách Kraje Vysočina: FAMILY POINT pravidelně doplňovány. Na městském úřadě Třebíč slouží základní Family Point již od dubna roku Na realizaci, p r o v o z a vybavení Family Pointu byly p o u ž i t y prostředky z dotace za 3. m í s t o v soutěži Obec přátelská rodině a z rozpočtu města Třebíče. Z prostor bývalého bufetu v budově městského úřadu na Masarykově náměstí, vzniklo příjemné místo, kam mohou zajít maminky či další dospělí s malými dětmi. Provoz ve Family Pointu prozatím zajišťují pracovnice z Třebíčského centra a zároveň se připravuje otevření kontaktního Family Pointu v rámci projektu Žijeme, pracujeme na Vysočině. Gender Studies, o.p.s. vytvořilo kvíz, který vám pomůže zjistit, jaké jsou různé způsoby podpory slaďování osobního a pracovního života a také určit, do jaké míry je vaše firma realizuje. U těch firem, kde většina odpovědí bude kladná, nezbývá než poblahopřát k úspěchu a vyjádřit naději, že ani probíhající hospodářská krize tento stav neoslabí. Naopak, u těch podniků, kde většina uvedených pracovních režimů a opatření bude znít neznámě, doporučujeme vzít si, jak z tohoto testu, tak z různých příkladů dobré praxe na stránkách našeho zpravodaje, inspiraci. Otevření je naplánováno na listopad 2014.

4 S t r á n k a 4 N E W S L E T T E R Č í s l o v y d á n í : 4 / ROZHOVOR s podnikatelkou Mirkou Nahodilovou Podle průzkumu serveru ihned.cz podnikajících žen přibývá. Za poslední rok jich začalo podnikat desetkrát víc než mužů. Často je totiž zahájení podnikání pro ně jedinou možností příjmu ze své práce, kterou nemohou vlivem nerovných příležitostí na trhu práce získat. A často s mladou rodinou a skromnými prostředky. Výhody i nevýhody podnikání a jeho sladění s rodinným životem nám popsala paní Mirka Nahodilová, majitelka účetní firmy, obchodu se zdravou výživou Naturka a jóga studia Jóga Třebíč. Můžete se prosím představit a obor Vašeho podnikání? Jmenuji se Mirka Nahodilová, od roku 1996 mám účetní firmu zpracovávám firmám účetnictví a daňovou evidenci, mzdy a vše související s podnikatelskou administrativou, úředním stykem a účetním poradenstvím. Od roku 2012 jsem majitelkou Jógového studia Jóga Třebíč, kde já a moje lektorky vyučujeme klienty základy jógových cvičení, máme také kurzy jógy pro rodiče s dětmi, pořádáme různé semináře související se zdravým životním stylem. Od roku 2013 mám otevřen obchod se zdravými, regionálními a farmářskými potravinami Naturka Třebíč. Co Vás přivedlo k myšlence podnikat? Prvotní myšlenka začít podnikat byla ryze praktická a tak trošku nudná. V divoké porevoluční době hodně známých začalo podnikat, nikdo však neměl účetní. Za pomoci mého tchána a úřadu práce jsem se vše doučila a bylo rozhodnuto. Dnes účtuji téměř 20 let, zaměstnávám několik účetních a můžu říct, že díky naší rozmanité legislativě se tedy nenudíme :) Jógové studio a Naturku jsem si zřídila jako rovnováhu k náročnému oboru účetnictví. Jóga je radost a je to nádherný pocit, když můžete předávat své zkušenosti dalším lidem. Cesta k Naturce byla také velmi praktická prostě nesnáším supermarkety. Miluji podnikání ve starém stylu hokynáře, trhovkyně... mlékárny, pekárny, zelinářství, řeznictví miluji tu poezii prodeje starých časů, která se vytrácí v anonymitě dnešní šílené doby. Logicky touha po vlastním hokynářství se změnila ve skutečnost v roce Je snadné skloubit podnikání s péčí o dítě? V roce , kdy jsem si dodělávala patřičné vzdělání a začínala podnikat v oboru účetnictví byly mé dcery malé a já jsem byla ráda, že mohu pracovat z domu. Vlastně jsem tehdy byla in měla jsem dnes tak populární home office :) Pracovala jsem dopoledne, když byly dcerky ve školce a škole. Samozřejmě jsem také vařila a starala se o domácnost, na to jsem byla opravdu sama a protože jsem šílený perfekcionalista, neodpustila jsem si tehdy nic z domácích povinností. Odpoledne jsem s dětmi trávila v zájmových kroužcích a práce na mne čekala zase tak od 21 hodin, někdy až pozdních nočních ( mnohdy i ranních ) hodin. Bylo to náročné, ale byla jsem velmi mladá, takže některé věci se braly tak nějak lehce a samozřejmě. Největší pozitivum s odstupem let vidím v tom, že jsem byla se svými dětmi a nebyly napospas ulici a nudě. To jsem nikdy nedopustila. Podnikat s malými dětmi je moc náročné, pokud nechcete ošidit děti ani podnikání, musíte tedy být 100% dobrou mámou i sama svojí manažerkou. Musím však říci, že podnikání v rozsahu, který mám nyní, bych určitě s malými dětmi nezvládla. Tehdy bylo vše jiné. Neměla jsem obchod a jógu, pracovala jsem z domu. Toto vše mohu dělat nyní, kdy mi pomáhá moje starší dcera, mám zaměstnance v účtárně, józe i Naturce, mám paní na úklid a v neposlední řadě trpělivého partnera. Setkala jste se během podnikání s nějakou formou diskriminace? Za dobu svého podnikání jsem se nesetkala s žádnou formou diskriminace. Pokud tedy nemyslíte to, že se někdy stane, že se můj potencionální klient ve dveřích kanceláře zalekne, že jeho účetní bude hubená blondýna :) Beru to samozřejmě s humorem. Jsem silná osobnost a za tím, co říkám, si stojím, tedy si ke mně ani nikdo nic nedovolí :) Zbývá Vám čas na Vaše koníčky a hobby nebo je podnikání Vaším koníčkem? Mým koníčkem je i mé podnikání. Ve volném čase studuji jógu, čtu literaturu o józe, o zdravém životním stylu, o pozitivním myšlení, o zdravé výživě. Mám ráda přírodu, kam vyrážíme s přítelem. Miluju víno a vše kolem vína, miluju kávu a dobré jídlo. Takže o víkendu mne najdete buď na karimatce nebo s přáteli u pohárku vínečka. Jakou radu máte pro ty ženy, které uvažují o podnikání, co mohou očekávat? Pokud člověk chce něčeho dosáhnout, musí být přísný a začít hlavně u sebe. Přinutit se zabrat když je více práce, naučit se rozlišovat jak trávit svůj čas, vyselektovat nedůležité věci ze života, nekoukat na nudu v televizi, vybírat si zajímavé přátele, číst ty správné knihy, vzdělávat se. Prostě pracovat na sobě.

5 S t r á n k a 5 N E W S L E T T E R Č í s l o v y d á n í : 4 / Z realizovaných aktivit projektu SEMINÁŘ ZÁKONÍK PRÁCE S OHLEDEM NA PRÁVA ŽEN Seminář proběhl 4. listopadu v prostorách Městského Úřadu Třebíč. Zúčastnili se ho zástupci z řad podnikatelů, pracovníků neziskových organizací i městské samosprávy. Seminář připravila i lektorovala JUDr. Daniela Světlíková, advokátka zabývající se pracovním právem, ochranou lidských práv, živnostenským, občanským a rodinným právem, která zastupuje klienty v pracovněprávních sporech a ve sporech na ochranu osobnosti. Spolupracuje s nevládními organizacemi zabývajícími se ochranou osob před sociální exkluzí. Je dlouhodobou členkou Českého helsinského výboru, kde byla řadu let členkou předsednictva. Členka Rady vlády pro lidská práva a členka Výboru pro institucionální zabezpečení rovnosti mužů a žen Rady vlády pro rovnost mužů a žen. Současně pracuje jako odborná asistentka na katedře práva České zemědělské univerzity v Praze. V publikační činnosti se věnuje problematice pracovního práva, diskriminaci na trhu práce, slaďování pracovního a profesního života, živnostenskému podnikání. V návaznosti na tento seminář je plánována další akce, která se bude podrobněji věnovat postavení ženy v konkrétních situacích pracovně právních vztahů. Datum akce bude zveřejněno prostřednictvím internetových stránek Gender Centra a Okresní Hospodářské Komory Třebíč. Z plánovaných aktivit projektu EKONOMICKÉ A TECHNICKÉ MINIMUM Ekonomické minimum 6 týdení kurz zahrnující výklad, cvičení a diskuse významně pomůže všem, kdo mají technické vzdělání a postrádají ucelené ekonomické vzdělání, ale s praktickou ekonomií se ve svém pracovním i soukromém životě setkávají a chtějí - potřebují jí porozumět lépe. U technicky zaměřených pracovníků je nespornou výhodou pokud se umí orientovat v základních pojmech finančního a ekonomického řízení společnosti. Obsahem budou základní ekonomické úkony a problematika, jako například tvorba rozpočtu, DPH, daně, clo, investice, odpisy, psaní na stroji. účastníkům školení bude vystaveno osvědčení o jeho absolvování. Všem účastníkům školení bude vystaveno osvědčení o jeho absolvování. Zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, odměňování za práci a o poskytování jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, o odbornou přípravu a o příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání." Zákoník práce Technické minimum 7týdenní kurz zaměřený na nákup, kvalitu, obchod, řízení projektů. Kurz je určen zejména administrativním a ekonomickým profesím a jeho obsahem je mimo jiné čtení výkresů, kalkulace výrobku, nauka o materiálech, vzorky nástrojů, princip CNC, údržba a další. Oba kurzy jsou ZDARMA. O termínech (první polovina ledna 2015) vás budeme informovat prostřednictvím internetových stránek OHK Třebíč. SEMINÁŘ SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA Dvoudenní seminář s informacemi o flexibilních formách práce a úpravách pracovní doby, o zákonných úpravách souvisejících s péčí o děti ve vztahu k zaměstnání rodičů, jak rozdělit čas mezi práci a rodinu, o službách péče o děti, prorodinná opatření ze strany zaměstnavatele, právní minimum pro rodiče a souvisejících tématech, se uskuteční ve spolupráci s Třebíčským centrem o.p.s. ve dnech 24. a Přednášející Mgr. Anna Machátová. Podle potřeb rodičů je zajištěno hlídání dětí. Podrobné informace a registrace na tel

6 S t r á n k a 6 N E W S L E T T E R Č í s l o v y d á n í : 4 / Česko kleslo v celosvětovém žebříčku rovných příležitostí hluboko pod průměr Česká republika si v globálním genderovém průzkumu opět pohoršila. Ze 142 zemí obsadila 96. místo, přiblížila se k rozvojovým státům. Důvodem výsledku jsou velké rozdíly mezi platy a také malé zastoupení žen v politice. Důvodem výsledku jsou velké rozdíly mezi platy a také malé zastoupení žen v politice. Česká republika nepatří mezi země vytvářející rovné příležitosti pro muže a ženy. Vyplývá to z globálního žebříčku Global Gender Gap Report Česko letos skončilo na 96. místě, a zařadilo se tak mezi rozvojové země. V Evropě dopadly hůře pouze Turecko a Malta. Jeden z nejkomplexnějších žebříčků zaměřených na genderovou rovnoprávnost sestavuje Světové ekonomické fórum od roku Země se v hodnocení umísťují na základě indexu, který obsahuje například přístup ke zdravotní péči, vzdělání, věk dožití či zastoupení v politice a v byznysu. Nejlépe dopadly severské státy Island obsadil první příčku, Finsko skončilo druhé a Norsko třetí. Naopak na chvostu jsou země jako Sýrie, Čad, Pákistán a poslední místo opět zaujímá Jemen. Česko v žebříčku postupně každý rok klesá. Na začátku měření obsadilo 53. místo, v roce 2010 se propadlo na 65. příčku a loni tuzemsko skončilo 83. Letošní 96. pozice je zatím nejhorší za dobu konání. Výsledek České republiky ovlivnily faktory jako rozdíly mezi mzdami a malé zastoupení žen v politice. Přestože z celkového místa nevychází Česká republika nejlépe, v jednotlivých bodech je situace o poznání lepší. Velice dobře je hodnocen přístup žen ke vzdělání a dostupnost zdravotní péče. Horší to je se zastoupením žen politice a v byznysu. Zdroj: ihned.cz Slovníček Genderové stereotypy Role mužů a žen se v historii proměňují, přesto jsou vykládány jako dané a neměnné na základě biologických vlastností. Stejně tak je většina lidí ve společnosti přesvědčena, že charakteristické vlastnosti, spojené s jedním či druhým pohlavím, jsou od přírody dané a neměnné, tudíž správné. V důsledku toho předpokládají, že je musí mít všichni příslušníci či příslušnice jednoho či druhého pohlaví. Na tom je pak založen rozdílný přístup k osobám mužského a ženského pohlaví a přiřazování určitých tradičních vlastností oběma pohlavím. Promítají se tak do názorů společnosti na roli muže a ženy v rodině, v zaměstnání, ve společenském dění. Sexismus jakékoliv předsudky a diskriminace na základě pohlaví. Sexismus se ve společnosti objevují i tehdy, je-li rovnoprávnost pohlaví deklarována ústavou (stejně to platí pro rasismus- předsudky na základě rasy). Poradna Dobrý den. Mohu pružnou pracovní dobu chápat tak, že do práce přijdu naprosto kdykoliv a domů odejdu, kdy chci? Pružné rozvržení pracovní doby upravuje zejména 85 zákoníku práce a zahrnuje časové úseky základní a tzv. volitelné doby. Začátek a konec určuje zaměstnavatel. V základní pracovní době je zaměstnanec povinen být na pracovišti, v rámci volitelné pracovní doby si volí zaměstnanec sám začátek a konec pracovní doby. Pouze v této části volitelné pružné pracovní doby může přijít do práce a odejít z ní kdykoliv. Pružná pracovní doba přitom může být zavedena jako pružný pracovní den, kdy zaměstnanec je povinen, když si volí začátek odpracovat celou směnu, pružný pracovní týden, kde je povinen odpracovat v průběhu týdne příslušnou týdenní pracovní dobu a volí si sám začátek a konec směn, resp. pružné čtyřtýdenní pracovní období. Prosím o jednu radu. Pokud má zaměstnanec částečný pracovní úvazek a výši úvazku má ve smlouvě například 0,75 a zaměstnavatel přijde s požadavkem na snížení na 0,5. Co se stane, pokud s tím zaměstnanec nesouhlasí? Může zaměstnanec? (zaměstnavatel) takto manipulovat bez domluvy s výší úvazku? Díky za odpověď. Zde vycházíme z 80 zákoníku práce, kdy kratší pracovní doba pod rozsah stanovený jako týdenní pracovní doba může být sjednána mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Může se jednat o opatření dočasné, např. při péči o dítě, studium. Může jít také o ujednání dlouhodobé. Kratší pracovní doba se sjednává v pracovní smlouvě nebo v jiné dohodě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Tedy pokud zaměstnavatel chce upravit toto ujednání, je třeba vycházet z předchozí dohody, zda již vypršela doba ke sjednání úvazku 0,75. Pokud nikoliv, není povinen zaměstnanec na návrh dohody upravující kratší pracovní dobu přistoupit. Další otázky a odpovědi naleznete v online poradně na webu Gender Centra.

7 S t r á n k a 7 N E W S L E T T E R Č í s l o v y d á n í : 4 / Realizátor projektu Partneři projektu Okresní hospodářská komora Třebíč Karlovo nám. 53/42 Třebíč tel: web: GENDER CENTRUM Karlovo nám. 53/42 Třebíč tel: gsm: web:

AKTIVITY PROJEKTU V KOSTCE

AKTIVITY PROJEKTU V KOSTCE Č í s l o v y d á n í : 3 / 2 0 1 4 Elektronický zpravodaj projektu Prolomit zeď Uvnitř tohoto vydání: Aktivity projektu v kostce 1 Rozhovor 1-2 Flexibilní úvazky Genderové audity Snídaně a seminář pro

Více

Kulatý stůl na téma Firemní zařízení péče o děti jak přispět ke slaďování osobního a pracovního života

Kulatý stůl na téma Firemní zařízení péče o děti jak přispět ke slaďování osobního a pracovního života Kulatý stůl na téma Firemní zařízení péče o děti jak přispět ke slaďování osobního a pracovního života Tisková zpráva: 1. Kulatý stůl základní informace 2. Jak může stát pomoci firmám, které se rozhodnou

Více

Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová. Konference Práce na dálku

Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová. Konference Práce na dálku Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová Konference Práce na dálku Třebíčské centrum o.s. Založeno v březnu 1998 Člen Sítě MC od září 2006 Spolupráce s více jak 100 organizacemi a specialisty

Více

ŘEŠENÍ OTÁZEK SLADĚNÍ PRÁCE A RODINY A FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE NA KOMUNÁLNÍ ÚROVNI Ing. Roman Celý DiS., 18.06.2015

ŘEŠENÍ OTÁZEK SLADĚNÍ PRÁCE A RODINY A FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE NA KOMUNÁLNÍ ÚROVNI Ing. Roman Celý DiS., 18.06.2015 ŘEŠENÍ OTÁZEK SLADĚNÍ PRÁCE A RODINY A FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE NA KOMUNÁLNÍ ÚROVNI Ing. Roman Celý DiS., 18.06.2015 Koncepce rodinné politiky Projekt Rozvoj regionální rodinné politiky Jihomoravského

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

Gender v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno

Gender v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno Gender v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno Mgr. Gabriela Mátéová Jak jsme začínali Od roku 2001 genderové statistiky Od roku 2006 zavedena

Více

8. Evaluační zpráva monitorující aktivity projektu za období 1. 11. 2014-28. 2. 2015

8. Evaluační zpráva monitorující aktivity projektu za období 1. 11. 2014-28. 2. 2015 Číslo výzvy: 76 Název globálního grantu: rovné příležitosti žen a mužů a slaďování rodinného a pracovního života Název oblasti podpory: 3.4. Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního

Více

Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s.

Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s. Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s. Úvod: Sdružení Prostor pro rodinu,o.s. vzniklo v roce 2008 v Černém Dole. Jeho cílem je: - podporovat rodiče s malými dětmi v pracovním i osobním životě.

Více

PRŮMSTAV. Slaďování profesního a soukromého života

PRŮMSTAV. Slaďování profesního a soukromého života PRŮMSTAV Slaďování profesního a soukromého života PRŮMSTAV (www.prumstav.cz) 2 PRŮMSTAV: Naši zaměstnanci POHLAVÍ PŮVOD, NÁRODNOST SEXUÁLNÍ ORIENTACE VĚK HENDIKEP NÁBOŽENSTVÍ ROVNOVÁHA MEZI PRACOVNÍM A

Více

Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života

Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života Lucia Zachariášová Oddělení rovnosti žen a mužů, Sekce pro lidská práva Úřad vlády ČR Programové prohlášení vlády ČR

Více

Rovnost žen a mužů v EU

Rovnost žen a mužů v EU Case Id: b225bc59-e90b-412f-aba1-89a918a4ad93 Date: 19/07/2015 14:44:36 Rovnost žen a mužů v EU Vyplnění polí označených je povinné. Údaje o vaší organizaci Vyplňujete dotazník v rámci své profesní činnosti

Více

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti PhDr. Zdeňka Hajná,CSc. Žijeme a pracujeme na Vysočině zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Hospodářská komora okresu Karviná

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Hospodářská komora okresu Karviná projekt Ženy naší generace Operační program Rozvoj lidských zdrojů Ing. Andrea Hoschnová, manažer projektu REALIZACE Registrační číslo: CZ.04.1.3/2.2.15.03/0120 Doba realizace projektu: 1.1.2007 30.5.2008

Více

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Hana Potměšilová 7. února 2013 Zákonná úprava 2 Ústava Souběh invalidního důchodu s výdělečnou činností Zákon 435/2004 Sb. o zaměstnanosti ( ZoZ ) část III. 67-84

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

2. Evaluační zpráva monitorující aktivity projektu za období 1.11.2012-28.02.2013. Služby péče o děti: - Hlídání dětí se školkovým režimem

2. Evaluační zpráva monitorující aktivity projektu za období 1.11.2012-28.02.2013. Služby péče o děti: - Hlídání dětí se školkovým režimem Číslo výzvy: 76 Název globálního grantu: rovné příležitosti žen a mužů a slaďování rodinného a pracovního života Název oblasti podpory: 3.4. Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního

Více

Přehled aktivit Prostor pro rodinu,o.s. 2013

Přehled aktivit Prostor pro rodinu,o.s. 2013 Přehled aktivit Prostor pro rodinu,o.s. 2013 Sdružení Prostor pro rodinu,o.s. vzniklo v roce 2008 v Černém Dole. Jeho cílem je: - podporovat rodiče s malými dětmi v pracovním i osobním životě - aktivně

Více

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová Právní aspekty práce z domova Třebíč 18.6.2013 JUDr. Jana Seemanová JUDr. Jana Seemanová Kontakt dlouhodobě se věnuje poradenské, lektorské a publikační činnosti v oblasti pracovního práva a práva sociálního

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Slaďování osobního a pracovního života a antidiskriminační opatření z pohledu malé firmy. ENVIROCONT s.r.o.

Slaďování osobního a pracovního života a antidiskriminační opatření z pohledu malé firmy. ENVIROCONT s.r.o. Slaďování osobního a pracovního života a antidiskriminační opatření z pohledu malé firmy ENVIROCONT s.r.o. 1 I. Představení společnosti Historie 1998 založení 2005 změna právní formy podnikání na s.r.o.

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most. - spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života

SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most. - spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most - spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života Tento projekt je spolufinancován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze

Více

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gender MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 2 Název materiálu: Gender Ročník: 3. Identifikace

Více

Průzkum preferencí studentů právnických fakult. Souhrnné výsledky Listopad 2014

Průzkum preferencí studentů právnických fakult. Souhrnné výsledky Listopad 2014 Průzkum preferencí studentů právnických fakult Souhrnné výsledky Listopad 2014 První ucelený průzkum preferencí studentů právnických fakult v ČR Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners, server EPRAVO.CZ

Více

Podnikání cesta ke sladění rodinného a pracovního života

Podnikání cesta ke sladění rodinného a pracovního života Podnikání cesta ke sladění rodinného a pracovního života Plánované aktivity: Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání o plán 20 seminářů pro 240 účastnic Rekvalifikační kurz Základy podnikání

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ realizovaného v rámci projektu Zavedení statusu veřejné prospěšnosti do české legislativy 1. POPIS PRŮZKUMU Průzkum Spolupráce krajů

Více

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Společnost Ascari s.r.o. IČO: 284 04

Více

Novou cestou k novému zákonu

Novou cestou k novému zákonu Informační bulletin projektu Novou cestou k novému zákonu březen 2007 Realizátorem projektu je občanské sdružení SKOK. Projekt je zaměřen na tři klíčové aktivity: > vzdělávání pracovníků organizací poskytujících

Více

Osobní údaje Zaškrtněte prosím políčko vedle Vámi vybrané odpovědi nebo napište Vaši odpověď v místu k tomu určeném.

Osobní údaje Zaškrtněte prosím políčko vedle Vámi vybrané odpovědi nebo napište Vaši odpověď v místu k tomu určeném. Vážené dámy, chtěli bychom Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku. Dotazník je součástí projektu Diskriminace žen na trhu práce (SDOLM), ve kterém jsou zjišťovány rozdíly mezi ženami a muži na pracovním

Více

AKTIVITY PROJEKTU V KOSTCE

AKTIVITY PROJEKTU V KOSTCE Č í s l o v y d á n í : 1 / 2 0 1 5 Elektronický zpravodaj projektu Prolomit zeď Aktivity projektu v kostce Rozhovor Family Pointy 1 1-2 2 Coworking 3 Portrét vědkyně 4 Tátové čtou dětem 4 Realizované

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky MOPPS Modelový program podpory slaďování profesního a rodinného života kraj Vysočina Seminář Gender Mainstreaming

Více

KUNĚJOVICKÝ e zpravodaj

KUNĚJOVICKÝ e zpravodaj KUNĚJOVICKÝ e zpravodaj 5 Obec Kunějovice Publikováno / aktualizováno: 15. 5. 2015 19:23 PLÁN ČINNOSTI orgánů obce při vzniku MU Plán činnosti orgánů obce Kunějovice při vzniku mimořádné události je dokumentem

Více

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Osobní údaje Jméno Příjmení Bydliště (obec) Věk Kateřina Machatá Uherský Brod 44 let Vzdělávací a studijní kariéra Uveďte požadovaný údaj Obor vzdělání na

Více

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková Ing. Michael Ledvina Působení ve Svazu účetních člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele předseda Metodické rady Svazu účetních pro neziskové auditor, člen KA ČR člen Komory certifikovaných účetních

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí Oddělení rovných příležitostí žen a mužů Radan Šafařík, Lucia Zachariášová

Ministerstvo práce a sociálních věcí Oddělení rovných příležitostí žen a mužů Radan Šafařík, Lucia Zachariášová Projekt CZ 13 Domácí násilí a genderově podmíněné násilí / Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života Ministerstvo práce a sociálních věcí Oddělení

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ OBLAST

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ OBLAST TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ OBLAST konané dne 24.05.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni: dle

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Dva klíčové prvky všeobecného principu rovných příležitostí jsou zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti (článek

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

Práce a děti pod jednou střechou

Práce a děti pod jednou střechou Práce a děti pod jednou střechou PÁR SLOV ÚVODEM Zajišťujeme pestrou nabídku aktivit směrem k rodinám, dětem a mládeži v oblastech předcházení nežádoucímu chování, smysluplného trávení volného času a řešení

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ konané dne 27.11.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni:

Více

5 Úvod k výzkumné části... 62 5.1 Statistické údaje... 62 5.1.1 Chí-kvadrát (Χ2) test... 62 5.1.2 Korelační analýza... 62 6 Zaměstnanci/pracovníci...

5 Úvod k výzkumné části... 62 5.1 Statistické údaje... 62 5.1.1 Chí-kvadrát (Χ2) test... 62 5.1.2 Korelační analýza... 62 6 Zaměstnanci/pracovníci... Obsah Zadání studie... 1 Úvod... 16 I. OBECNÁ ČÁST... 17 1 Charakteristika živých umění v ČR... 17 1.1 Legislativa... 17 1.2 Organizační forma... 17 1.3 Vývoj základních ukazatelů v letech 1980-2010...

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Poslání a formy denní péče o děti - předmět diskusí a potřeba řešení

Poslání a formy denní péče o děti - předmět diskusí a potřeba řešení Poslání a formy denní péče o děti - předmět diskusí a potřeba řešení Věra Kuchařová Příspěvek vznikl v rámci projektu č. CZ.1.04/5.1.01/77.00038 Nové formy denní péče o děti v České republice financovaného

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

Rovné příležitosti rodičů v rodičovství a v péči o domácnost Výsledky dotazníkového šetření Sítě mateřských center o.s. 2014

Rovné příležitosti rodičů v rodičovství a v péči o domácnost Výsledky dotazníkového šetření Sítě mateřských center o.s. 2014 Rovné příležitosti rodičů v rodičovství a v péči o domácnost Výsledky dotazníkového šetření Sítě mateřských center o.s. 2014 Respondenti/ky Cíl: podmínky slaďování v rodinách rovnost možností matek a otců

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR Projekt Deaf Support, reg.č. CZ.1.04/5.1.01/77.00055, byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Dotazníkový průzkum k zaměstnávání

Více

Vzdeláváním k pestrejšímu životu

Vzdeláváním k pestrejšímu životu Asociace institucí Největší profesní asociace ve vzdělávání dospělých s tradicí od roku 1990 ˇ ˇ Vzdeláváním k pestrejšímu životu 33 Kdo jsme? Asociace institucí je největší profesní asociací ve vzdělávání

Více

Počítačová služba s.r.o.

Počítačová služba s.r.o. Jeden z největších národních projektů v Olomouckém kraji Dodavatel: Stupkova 413/1a, Olomouc Najdi si práci v Olomouckém kraji Termín realizace: od 1. 7. 2006 do 31. 5. 2008 CÍLE PROJEKTU Cílem je přispět

Více

METODIKA FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE

METODIKA FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE Kontaktní osoba: Ing. Marek Pavlík, PhD. E-mail: pavlik@mc-triton.cz Název projektu: Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný Číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00208 METODIKA FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE

Více

ZAMĚSTNANOST V ČR A EU

ZAMĚSTNANOST V ČR A EU ZAMĚSTNANOST V ČR A EU Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

Flexibilní formy práce na konkrétních příkladech ČSOB

Flexibilní formy práce na konkrétních příkladech ČSOB Flexibilní formy práce na konkrétních příkladech ČSOB Flexibilní formy práce v ČSOB Co banka svým zaměstnancům nabízí: Aktuální stav: Flexibilní pracovní doba (od 6 do 9 a od 15 do 18) Home office pro

Více

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE vzdělávací a osvětový projekt na podporu souladu pracovního a soukromého života Závěrečná zpráva projektu PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE vzdělávací a osvětový

Více

Povinnosti mzdové účetní a personalisty

Povinnosti mzdové účetní a personalisty ~ 1 ~ Povinnosti mzdové účetní a personalisty 1)Zákoník práce pojem závislé práce: Od roku 2012 došlo k upřesnění pojmu závislá práce, kdy je podle ust. 2 ZP závislou prací práce, která je vykonávána ve

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

Podnikání českých firem ve Francii

Podnikání českých firem ve Francii Podnikání českých firem ve Francii Magdaléna Vyškovská Daňový poradce www.peterkapartners.com Obsah Usazení Uznávání kvalifikace Volný pohyb služeb Vysílání pracovníků a pracovní podmínky Stálá provozovna

Více

E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ

E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně Vsetín partnerství a zdravá komunita - celoživotní vzdělávání prosperita grantový projekt číslo CZ.1.04/3.4.04/26.00328 NABÍDKA SPECIFICKÝCH E-LEARNINGOVÝCH

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 1. Úvodem Cenu hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost pro rok 2013 vyhlašují: Rada Plzeňského kraje Asociace společensky odpovědných firem Regionální hospodářská komora

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Alternativní nebo normální?

Alternativní nebo normální? Alternativní nebo normální? Koordinace nestandardních úvazků ve standardní organizaci Evropský Sociální Fond Cesta domů,2010 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OPPA- zastavení, reflexe, inspirace

Více

ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATEL

ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATEL ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATEL Studijní materiál pro účastníky kurzu Začínající podnikatel pořádaného o. s. Okamžik. Tento kurz je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita.

Více

FIRMA ROKU: ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI 2011 Přihláška/ dotazník

FIRMA ROKU: ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI 2011 Přihláška/ dotazník FIRMA ROKU: ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI 2011 Přihláška/ dotazník Vážená paní, vážený pane, ceníme si Vaší ochoty a času, který věnujete vyplňování tohoto dotazníku. Dovolte na úvod pár poznámek k dotazníku. Jako

Více

Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy

Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy Magdaléna Vyškovská Daňový poradce www.peterkapartners.com Obsah Usazení Uznávání kvalifikace Volný pohyb služeb Vysílání pracovníků a pracovní

Více

Soutěž Obec přátelská rodině

Soutěž Obec přátelská rodině Soutěž Obec přátelská rodině Mgr. Lydie Keprová Ministerstvo práce a sociálních věcí Základní cíle soutěže podpořit prorodinnou atmosféru v českých obcích podnítit rozvoj prorodinných opatření ocenit obce

Více

GLE o.p.s. Výroční zpráva 2012

GLE o.p.s. Výroční zpráva 2012 GLE o.p.s. Výroční zpráva 2012 2 SLOVO ŘEDITELKY Rok 2012 byl pro GLE o.p.s. rokem úspěšným. Od ledna jsme začali poskytovat služby v nových kancelářích v Praze 2, které jsou dobře dostupné pro všechny

Více

Koncept aktivního stáří v Česku Média se starají o náklad, ne o osvětu Společnost LMC - portál HR kavárna

Koncept aktivního stáří v Česku Média se starají o náklad, ne o osvětu Společnost LMC - portál HR kavárna Koncept aktivního stáří v Česku Média se starají o náklad, ne o osvětu Společnost LMC - portál HR kavárna Podíl krátkých úvazků na trhu práce v ČR 2009 2010 2011 5,5% 6,2% 5,7% (zdroj ČSU) Průměr EU 19,3

Více

Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009. předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009

Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009. předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009 NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009 v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Návrh systému odborného poradenství v oblasti rovných příležitostí na MěÚ Slaný klíčová aktivita 7 projektu Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný Základní teze a cíle Cílem aktivity je nastavit systém

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

Naplňování předběžných podmínek nediskriminace a rovnost žen a mužů v programovém období 2014-2020

Naplňování předběžných podmínek nediskriminace a rovnost žen a mužů v programovém období 2014-2020 Naplňování předběžných podmínek nediskriminace a rovnost žen a mužů v programovém období 2014-2020 Andrea Baršová, ředitelka odboru lidských práv a ochrany menšin, Úřad vlády Lucia Zachariášová, vedoucí

Více

BeLL Dotazník. www.bell-project.eu

BeLL Dotazník. www.bell-project.eu Q BeLL Dotazník www.bell-project.eu Vážení účastníci kurzů vzdělávání dospělých, Cílem tohoto průzkumu je sběr informací o vzdělávání dospělých. Zajímají nás všeobecné kurzy, tedy takové, které nejsou

Více

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam Přednáška pro podnikatele nový Zákoník práce Nový zákoník práce - základní principy nového pracovněprávního kodexu, hlavní změny, srovnání se současnou právní úpravou.

Více

Kraj Vysočina jako aktér rodinné politiky a slaďování pracovního a rodinného života

Kraj Vysočina jako aktér rodinné politiky a slaďování pracovního a rodinného života Kraj Vysočina jako aktér rodinné politiky a slaďování pracovního a rodinného života Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c. ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina Možná nemůžeme určovat směr větru, ale můžeme

Více

Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v České republice

Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v České republice Sdružení pracovníků domů dětí (SP DDM) je nestátní neziskovou organizací, jejímž hlavním cílem je podporovat rozvoj středisek volného času (SVČ), respektive domů dětí a mládeže (DDM). SP DDM je nezávislá

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014 CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014 v roce 2014 je informačně-poradenské centrum Jihomoravského kraje. Jeho cílem je zvyšovat zájem obyvatel regionu o další vzdělávání a rozvíjet jejich konkurenceschopnost

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků

Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků Praha, 13. prosince 2011 Téměř jedna pětina firem se chystá

Více

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ LISTOPAD 2014

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ LISTOPAD 2014 LISTOPAD 2014 ZPRÁVA Z MONITORINGU DOTAČNÍCH A GRANTOVÝCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU NA EVROPSKÉ, CELOSTÁTNÍ A KRAJSKÉ ÚROVNI LISTOPAD 2014 Equica, a.s. 2014 TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI EQUICA,

Více

Aktuální statistická data ČR a Liberecký kraj. Počet evidovaných uchazečů - okresy Libereckého kraje (k 31. 10. 2014)

Aktuální statistická data ČR a Liberecký kraj. Počet evidovaných uchazečů - okresy Libereckého kraje (k 31. 10. 2014) Aktuální statistická data ČR a Liberecký kraj stav k 31. 10. 2014 Ukazatel Česká republika Liberecký kraj počet uchazečů 519 638 22 989 Informace o nástrojích APZ realizovaných ÚP ČR KrP v Liberci počet

Více

Position paper. Podpora vzdělávacích úspěchů mladé romské generace.

Position paper. Podpora vzdělávacích úspěchů mladé romské generace. Position paper Podpora vzdělávacích úspěchů mladé romské generace. Vzdělávací program Gendalos 2 Během roku 2013 se nám podařilo podpořit 56 studentů v jejich cestě za dobrým vzděláním. V roce 2011 se

Více

OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ

OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ Kategorie * Počet obyvatel 1 0 500 2 501 3000 3 3001 10 000 4 10 001 50 000 5 50 001 a více Obec/městská část 1 : Kraj: Adresa obecního úřadu/úřadu městské části Ulice: PSČ: Kontaktní e-mail: Č. p.: Kontaktní

Více

Rodina a svět práce. rodinného a osobního života. Ministerstvo práce a sociálních věcí. Mgr. Jiřina Pipková

Rodina a svět práce. rodinného a osobního života. Ministerstvo práce a sociálních věcí. Mgr. Jiřina Pipková Rodina a svět práce Opatření v oblasti sladění profesního, rodinného a osobního života Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. Jiřina Pipková Podpora v oblasti sladění v Programovém prohlášení vlády

Více

Naše vize. Naše poslání

Naše vize. Naše poslání Na základě žádosti o finanční podporu z OP LZZ získalo město Třebíč dotaci na projekt s názvem Vybudování koordinačního centra práce na dálku v Třebíči. Svoji činnost zahájilo Koordinační centrum 1. srpna

Více

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková ejné správě Korupci lze charakterizovat jako zneužití postavení nebo funkce k osobnímu prospěchu v politice, veř a hospodářství, spojené s porušením principu

Více

Svaz účetních regionální organizace

Svaz účetních regionální organizace Svaz účetních regionální organizace Po té, co jsme si v našem seriálu ke 45. výročí založení Svazu účetních udělali procházku historií, mezinárodními vztahy a jeho celorepublikovým významem, podíváme se

Více

Moderní vzdělávání dospělých

Moderní vzdělávání dospělých Moderní vzdělávání dospělých Záměrem společnosti Bravona je vzdělávání, přístupné jakékoli věkové kategorii, zájmům a potřebám klientů. Nabízíme kvalifikační kurzy uplatnitelné na trhu práce, dále vyhledávané,

Více

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky Personalista (kód: 62-007-N) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Povolání: Personalista Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení o profesní

Více

Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE. Odborný tým Svazu účetních

Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE. Odborný tým Svazu účetních Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE Metodická sekce Svazu účetních: Odborný tým Svazu účetních Ing. Jana Pilátová prezidentka Svazu účetních, šéfredaktorka časopisu Metodické aktuality Svazu

Více

Kongresové dny Asociace výchovného poradenství 9-10. 9. 2014 Brno. Vyhodnocení části c - Kariérové poradenství, otázky č. 13-21

Kongresové dny Asociace výchovného poradenství 9-10. 9. 2014 Brno. Vyhodnocení části c - Kariérové poradenství, otázky č. 13-21 Kongresové dny Asociace výchovného poradenství 9-10. 9. 2014 Brno - dílčí vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení části c - Kariérové poradenství, otázky č. 13-21 Dotazník byl vypracován pro účely

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

Číslo projektu 1J 046/05-DP1 Název Gender v managementu Doba řešení 1.2.2005-1.8.2008. Řešitel Ing. Jan Vlach Kontaktní Mgr.

Číslo projektu 1J 046/05-DP1 Název Gender v managementu Doba řešení 1.2.2005-1.8.2008. Řešitel Ing. Jan Vlach Kontaktní Mgr. Číslo projektu 1J 046/05-DP1 Název Gender v managementu Doba řešení 1.2.2005-1.8.2008 Řešitel Ing. Jan Vlach (spoluřešitelé) VÚPSV Kontaktní Mgr. Aleš Kroupa osoba VÚPSV Odborný JUDr. Kristina Koldinská,

Více