Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu"

Transkript

1 X. ROČNÍK ŘÍJEN 2007 Výročí měsíce (a roku) Josef Ressel Před 150 lety v noci z 9. na 10. října 1857 zemřel v Lublani chrudimský rodák (narodil se 29. června 1793 v domě čp.124/i v Široké ulici) vynálezce lodního šroubu Josef Ressel. I po 150 letech, jež uplynuly od jeho smrti, je J. Ressel a jeho dílo stále předmětem zájmu naší i cizí odborné veřejnosti. Témata vědeckých konferencí, přednášek a odborných publikací o J. Resslovi se ovšem v posledních letech mnohem více než jeho lodním šroubem zabývají jeho dalšími vynálezy, především těmi, které souvisely s lesnictvím. Odborné názory na Resslův lodní šroub se ostatně uzavřely již před mnoha lety. Lodní šroub (jak např. uvedl již v roce 1938 náš největší znalec díla J. Ressla Jan Vaněček) sice J. Ressel vynalezl svým vlastním důvtipem, byl však pouze jedním článkem v postupném vývoji praktického použití dávno známého Archimedova šroubu. Resslovi však patří přední místo mezi celou řadou průkopníků tohoto nového pohonu lodí za umístění šroubu na záď lodi mezi trup a kormidlo a také proto, že svůj vynález dokázal prakticky ověřit 3. srpna 1829 v Terstu na lodi Civetta. Mnohé z odborných studií se dosud zabývají příslušností J. Ressla k českému nebo německému národu. Snahy prokázat Resslův český nebo německý původ, se nám však dnes z pohledu formující se otevřené moderní Evropy zdají poněkud malicherné. Jisté je to, že Resslův otec Anton Hermann Ressel ( ?) byl svým národním původem Němec a ze jména matky (Marie Anna Konvičková, ) můžeme usuzovat, že byla české národnosti. Při letošní chrudimské připomínce 150. výročí úmrtí našeho rodáka nechceme otevírat ani problematiku priority Resslova vynálezu lodního šroubu ani otázku jeho národnosti. Výstavou Regionálního muzea v Chrudimi a také publikací, která by měla být jejím doplňkem, chceme veřejnost seznámit především s odkazem J. Ressla. Provést návštěvníky a čtenáře všemi místy, kde J. Ressel působil, připomenout četné Resslovské oslavy, seznámit s pomníky, pamětními deskami a ulicemi J. Ressla, představit školy, lodě a balón, které nesly jeho jméno a v neposlední řadě i připomenout umělecká díla, jež byla J. Resslem inspirována. Zvláštní místo bude samozřejmě věnováno Chrudimi, která se stala jedním z předních ochránců Resslova odkazu: v roce 1861 byla odhalena pamětní deska na jeho rodném domě, v červnu 1924 byl chrudimské veřejnosti slavnostně předán Resslův pomník, dlouhá léta zde působil Spolek Ressel, Resslovo jméno nese od konce 60. let 20. století i zdejší gymnázium a uskutečnily se zde také četné oslavy vztahující se k významným výročím Resslova narození či úmrtí. Slavnostním křtem publikace a pozváním na výstavu vyvrcholí hlavní část programu chrudimské připomínky 150. výročí smrti J. Ressla pietní shromáždění u jeho pomníku. Kromě starosty města Mgr. J. Čechlovského a vicehejtmana Pardubického kraje ing. R. Línka při něm promluví také proděkan ČVUT v Praze prof. ing. F. Vejražka, CSc. a slovinský velvyslanec J. E. Franc But. Součástí bohatého programu, který se uskuteční od 2. do 6. října (podrobný přehled uveřejňujeme na straně 8), je ekumenická bohoslužba, slavnostní koncert v kostele Nanebevzetí P. Marie, projekce československo-slovinského televizního filmu Bronzová spirála, soutěž Gymnázia J. Ressela, sportovně zábavný program pro širokou veřejnost Ve vodě, na vodě, u vody a v neposlední řadě shromáždění u lipky česko slovinského přátelství v Novoměstské ulici, při němž promluví dr. D. Prelovšek, zástupce min. kultury Slovinské republiky. Jako předseda přípravného výboru, jenž více než rok připravoval letošní připomínku 150. výročí smrti našeho rodáka, věřím, že se tato akce, na níž účast mj. přislíbili i velvyslanci zemí a zástupci většiny měst, kde J. Ressel působil, dočká zasloužené pozornosti našich občanů Pavel Kobetič, místostarosta Z obsahu vybíráme: Z jednání Rady města Chrudim 2 Odpočinkové místo pod stromy na Novoměstské 2 Jak probíhají investiční akce 2 Výzvy k výměně občanských a řidičských průkazů 3 Koncepce základního školství do roku Dotace z EU pro neziskové organizace 4 Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu 4 Chrudimské dny zdraví 5 Jak jsme ohroženi náboženskými sektami? (2) 6 Program regenerace Městské památkové zóny Chrudim 6 Chrudimští odborníci na sociální problematiku navštívili Ede 7 Jak třídit papír 7 Program oslav 150. výročí úmrtí Josefa Ressla 8 T. G. M. 14. září Medaile Josefa Ressla 9 Poklady královského věna Za barevným listím 10 Královna věnných měst je z Chrudimi 10 Oslavy 125. výročí založení Obchodní akademie v Chrudimi 10 Sportovní programy 11 Přílohy: Vademecum chrudimské kultury Varování obyvatelstva před hrozícím nebezpečím Týden knihoven Městská knihovna Chrudim se připojuje k Týdnu knihoven, jehož 11. ročník proběhne ve dnech října pod heslem Knihovnická bašta. Letošní motto může znamenat knihovnické jídlo, pochutnání, speciality, lahůdky nebo také baštu moudrosti a vzdělání. Zaleží na Vás. Na jídelním lístku naší knihovny bude jako specialita amnestie, při níž odpustíme sankční poplatky čtenářům, kteří budou vracet dokumenty s překročenou výpůjční lhůtou. V nabídce najdete výběr z literatury i týden ve znamení hororu a dobrodružství v dětském oddělení. Pro děti bude vyhlášena výtvarná soutěž Strašidla, bubáci a příšery. Začínající spisovatelé mohou soutěžit s pracemi na téma Strach má velké oči. V informačním oddělení můžete v tomto týdnu navštívit bezplatně internet. Rádi bychom uvítali Vaše oblíbené recepty inspirované knihou či literárním hrdinou, z nichž nejlepší uveřejníme v časopise Psahlavci. Doufám, že si Týden knihoven s námi užijí labužníci i milovníci rychlého občerstvení. PhDr. Hana Mazurová, ředitelka Městské knihovny Chrudim Příští uzávěrka:

2 Oznámení Pracovnice Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Chrudimi paní Radka Štursová pracuje od v budově na Pardubické ulici v 1. patře v kanceláři č Vyřizuje příspěvky na zvýšené náklady v souvislosti s používáním kompenzační pomůcky, příspěvek na individuální dopravu, příspěvek pro nevidomé, příspěvek na bezbariérový byt a příspěvek při péči o osobu blízkou a jinou. Telefonní číslo: Jak probíhají investiční akce? Po dokončení rekonstrukcí ulic Filištínská, Koželužská a některých chodníků ve městě dále pokračují tři technologicky i finančně náročné investiční akce města. Kanalizace v místní části Vlčnov postoupila k dokončovacím pracím na přivaděči od rybníčku k Presům. Je vybudován úsek od Orle ke komunikaci V Lindách a stavba pokračuje směrem na Chrudim. Zároveň probíhají jednání se zástupci Krajské správy a údržby silnic o realizaci celkové opravy silnice procházející obcí. Oprava přístupové komunikace do PZ Transporta byla zahájena v červnu letošního roku. Na trase B (v areálu TRA) byly realizovány uliční vpustě. Tyto práce nyní pokračují na trase C. Náhradní odjezdová komunikace bude sloužit po dobu dvou měsíců. Poté by měl být dokončen úsek A vně areálu PZ TRA. Práce na úseku C (v areálu) byly zahájeny výkopovými pracemi na polovině vozovky. Proběhly také práce na budování nových patek potrubních mostů. Třetí velkou investiční akcí je rekonstrukce městského parku. Zde po zdravotních řezech a kácení zdravotně nezpůsobilých dřevin řešila dodavatelská firma výstavbu vodních prvků, trasy budoucích cest a veřejného osvětlení. Celková rekultivace trávníkových ploch a ploch pro novou výstavbu je hotova. Harmonogram prací probíhá podle smlouvy o dílo. V tomto měsíci bude zahájena akce v Markovicích na rozšíření veřejného osvětlení podél hlavní komunikace. Dále je naplánováno i dokončení bezbariérové trasy v ulici Novoměstská. V Medlešicích proběhne rekonstrukce před pomníčkem od č. p. 19 k č. p. 52. Na Rozhledně v ul. Strojařů budou zahájeny práce na výstavbě víceúčelového hracího prvku za bytovým domem č.p přez Z jednání Rady města Chrudim 22. jednání dne 6. září 2007 Bod 1) Rada města (dále jen RM) doporučila Zastupitelstvu města (dále jen ZM) schválit zavedení systému EMAS (systém environmentálního managementu a auditů) na Městském úřadě Chrudim a schválit Environmentální politiku města Chrudim. Bod 3) RM doporučila ZM schválit změnu finančního vztahu vůči příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb a pomoci (CSSP) Chrudim snížení neinvestičního příspěvku na provoz o 2 mil. Kč. Bod 5) RM doporučila ZM zrušit organizační složku Městské kino Chrudim k Městské kino by mělo přejít do správy Chrudimské besedy. Bod 6) RM doporučila ZM schválit žádost o výjimku pro čerpání přímé dotace o. s. Šance pro Tebe. Bod 7) RM schválila peněžitý dar Rady města Obchodní akademii Chrudim ve výši Kč na sportovní festival organizovaný pro hendikepované mladé lidi a AFK Chrudim oddílu atletiky ve výši Kč na cestovné pro tělesně postižené atlety, kteří splnili limity na paralympiádu. Bod 9) RM schválila výjimku zvýšení počtu dětí na 31 v jedné třídě pátého ročníku v Základní škole Dr. Peška v Chrudimi pro školní rok 2007/2008. Důvodem je přistěhování jednoho žáka do Chrudimě během prázdnin. Bod 12) RM doporučila ZM přijmout návrh na pořízení změny Regulačního plánu městské památkové zóny. Návrh se předkládá na základě problémových míst vytipovaných architektem města a doručených žádostí. Bod 14) RM doporučuje ZM schválit výsledek výběrového řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení města Chrudim. Výběrové řízení na poskytnutí půjček bylo ukončeno Maximální limit půjček byl pro rok 2007 stanoven na 2,5 mil. Kč, v prvním kole bylo zapůjčeno cca 1,25 mil. Kč, ve druhém kole nárokují 4 žadatelé celkem 575 tisíc Kč. Bod 15) RM doporučila ZM schválit výsledek hospodaření města Chrudim za I. pololetí Celkové příjmy jsou ke plněny na 51,5 %, výdaje jsou k tomuto datu čerpány na 44,4 %. Bod 20) RM schvaluje rozšíření předmětu plnění, změnu termínu dokončení a zvýšení ceny díla o cca 476 tisíc Kč na stavbě Oprava opěrné zdi a komunikace ulice Soukenická u smlouvy s dodavatelem stavby firmou LABSKÁ, Český statistický úřad organizuje v roce 2007 Strukturální šetření v zemědělství ZEM 2007 z důvodu aktualizace údajů o zemědělských prvovýrobcích získaných z celoplošného zemědělského sčítání Agrocenzu Letošní šetření je posledním ze tří výběrových zjišťování mezi celoplošnými censy. Jako členská země Evropské unie provádíme šetření podle nařízení Komise (ES) č. 204/2006 a s finančním příspěvkem EU. Chrudim byla metodou náhodného výběru vybrána pro aktualizaci v letošním roce. Podle znění 13 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, provádí ČSÚ zemědělské soupisy (censy) ve spolupráci s obcemi. Šetření prostřednictvím tazatelů se týká výhradně fyzických osob, podnikům právnických osob zašle ČSÚ výkaz poštou. Úkolem tazatelů bude zemědělce v obci navštívit, ověřit jejich aktivitu, zabezpečit vyplnění a odevzdání výkazů za aktivní zemědělce nebo vyplnění malých výkazů za registrované neaktivní zemědělce a předání výkazů ČSÚ. Za tuto činnost je stanovena odměna ve výši 350 Kč za výkaz pro aktivního hospodáře a 100 Kč za nepodnikajícího zemědělce. S tazateli bude uzavřena dohoda o provedení práce, budou statistickým úřadem 2 strojní a stavební společnost s. r. o., Pardubice. Bod 23) RM schválila pronájem nebytových prostorů o výměře 303 m 2 v č. p. 828/IV v Městském parku v Chrudimi občanskému sdružení Péče o duševní zdraví, Pardubice, za roční nájemné ve výši Kč pro sociální služby dlouhodobě duševně nemocným lidem. Rada dále schválila pronájem nebytových prostorů v č. p. 81/IV v Poděbradově ulici v Chrudimi o výměře 49,4 m 2 agentuře Jaroslav Kováčik IDEA-F, reklamní agentura, Praha na dobu neurčitou za roční nájemné ve výši Kč. Bod 24) RM schválila výpůjčku kinosálu kina Svět v Chrudimi dne v době od do hodin Spolku pěstitelů kaktusů, Chrudim pro uspořádání mezinárodního sympozia produkce veřejně přístupných bezplatných botanických přednášek. Bod 26) RM doporučila ZM delegovat do představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a. s. za město Chrudim místostarostu Petra Řezníčka. Dále doporučila do dozorčí rady této společnosti delegovat Ladislava Libého. Bod 31) RM souhlasí s rozdělením státní finanční podpory z Programu regenerace MPZ Chrudim na rok 2007 a s finančním příspěvkem města ve výši 45 tisíc Kč pro obnovu domu č. p. 104/II. sd Odpočinkové místo pod stromy na Novoměstské V rámci projektu Zdravé město s podporou Nadace Partnerství připravilo město pro občany regeneraci odpočinkového místa pod stromy v Novoměstské ulici. Na konečném vzhledu se svými návrhy podíleli sami občané. Na veřejném projednávání vznesli své náměty k projektantovi, který je zapracoval do realizačního projektu. Na místě, kde v roce 2001 zasadil lípu přátelství Damjan Prelovšek, tehdejší velvyslanec Slovinské republiky v České republice, byly vybudovány záhony trvalek, nové mlátové cesty, vysazeny nové keřové porosty, nainstalovány sedačky a lavičky. Na realizaci úprav město v rámci projektu Zdravé město získalo Kč od Nadace Partnerství. Při příležitosti 150. výročí úmrtí Josefa Ressela, které si ve městě připomínáme ve dnech 5. a tohoto roku, bude po šesti letech pan Damjan Prelovšek (dnes pracovník Ministerstva kultury Slovinské republiky) opět v Chrudimi a svým vystoupením v sobotu v hod. u lípy přátelství na Novoměstské ulici připomene význam Josefa Ressela, jenž byl pro slovinské lesnictví realizátorem moderních metod v pěstební činnosti. Poté se průvod vydá městem k pomníku našeho významného rodáka. Petr Řezníček, 1. místostarosta Výběrové šetření v zemědělství ZEM 2007 proškoleni na společně organizovaném školení, kde budou vybaveni tiskopisy a potřebnými materiály. Tazatel má nárok na úhradu cestovních výloh při cestě na školení a při odevzdání vyplněných výkazů. Vlastní zjišťování v terénu organizuje ČSÚ v termínu od 1. září do 15. listopadu Na jednoho tazatele je určen maximální výkon 42 aktivních zemědělců nebo taková kombinace výkazů, aby pracovní náročnost uzavřené dohody nepřekročila stanovených 150 hodin při průměrné normované pracnosti 3 hod. 30 min. na velký výkaz a 1 hod. na výkaz malý. Strukturální šetření v zemědělství ZEM 2007 se vztahuje, stejně jako v roce 2000, na zemědělce, kteří naplňují prahové hodnoty šetření. Těmi jsou: 1 hektar obhospodařované zemědělské půdy vlastní nebo pronajaté, nebo m2 intenzívních plodin (sady, zelenina, květiny), nebo m2 vinic, nebo 300 m2 skleníků a pařenišť, nebo chov 1 ks skotu, nebo 2 ks prasat, nebo 4 ks ovcí a koz, nebo 50 ks drůbeže, nebo 100 ks králíků či kožešinových zvířat. Případné dotazy Vám zodpoví: Libuše Špatenková, telefon: , Martina Habětínková, telefon: , Jana Pilařová, telefon: , redakce

3 Výměna občanských průkazů Nejpozději dnem skončí platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů (růžová kartička) vydaných do Konec platnosti se vztahuje i na OP s vyznačenou platností BEZ OMEZENÍ, s výjimkou občanských průkazů občanů narozených před Výměna občanských průkazů za strojově čitelné občanské průkazy je bezplatná a trvá přibližně 1 měsíc. Pokud nejsou změny v údajích uvedených v dosavadním občanském průkaze, stačí donést 1 současnou fotografii a občanský průkaz. Žádat o výměnu můžete na nejbližším matričním úřadě, ale i na Městském úřadě v Chrudimi, Odbor správní, oddělení dokladů a evidence obyvatel. Hodiny pro veřejnost na Městském úřadě Chrudim: Po, St 8 17 hod. Út, Čt, Pá hod. Nenechávajte výměnu na poslední chvíli, zažádejte nejpozději v listopadu Svatava Dušková, Odbor správní, odd. dokladů a EO, Městský úřad Chrudim Poslední volné pozemky v průmyslové zóně Chrudim sever Město Chrudim nabízí potencionálním investorům poslední volné pozemky o celkové rozloze přibližně m 2 (viz obrázek). Celá rozvojová oblast leží mimo zátopové území Q100. V dané lokalitě není evidována ekologická zátěž území. V územním plánu je tato plocha vyčleněna pro výrobu, služby a lze sem situovat i lehký průmysl. Do konce září 2007 je plánováno kompletní dokončení inženýrských sítí. Podrobnější informace jsou zveřejněny na stránkách města. V případě Vašich dotazů kontaktujte Ing. Petra Kopeckého, Odbor územního plánu a regionálního rozvoje, Městský úřad Chrudim, Pardubická 67, 3. patro, tel , , petr. David Chudomský, Odbor územního plánu a regionálního rozvoje Městského úřadu Chrudim Znovu připomínáme nutnost výměny starých řidičských průkazů Evidence řidičů Městského úřadu Chrudim opětovně vyzývá občany k výměně řidičského průkazu. V letošním roce se musí vyměnit řidičské průkazy vydané v období od do Jedná se o následující řidičské průkazy: Typ 1: Povinná výměna: do Typ 2: Povinná výměna: do Typ 3: Povinná výměna: do Výměna starých řidičských průkazů Tak jako vždy to občané nechávají na poslední chvíli. Přes opakovanou kampaň v Chrudimském zpravodaji a regionálních vydáních novin musí v současné době náš úřad zpracovat ještě skoro 90 % řidičských průkazů podléhajících výměně. Na evidenci řidičů bude počínaje měsícem říjen zaveden sobotní provoz, a to v době od 8 do 12 hod. Vzhledem k očekávanému náporu žadatelů o výměnu řidičského průkazu je sobotní provoz určen k výměně řidičských průkazů vydaných ve výše uvedeném období. Ostatní úkony budou prováděny pouze v případě, že bude možné takové klienty odbavit. Občané by si měli uvědomit, že pokud nebudou vlastnit vyměněný řidičský průkaz a budou řídit vozidlo s neplatným řidičským průkazem, dopouštějí se přestupku, za který je možné uložit sankci až Kč. Dále každému občanovi, který si přijde vyměnit řidičský průkaz po je možné uložit sankci až Kč. Opětovně vyzýváme k výměně řidičského průkazu. Již nyní je však zřejmé, že se na evidenci řidičů budou tvořit velké fronty. Žádáme proto občany, aby využívali k výměně celou provozní dobu úřadu. Nejen pondělí a středu od 8.00 do 17.00, ale i úterý, čtvrtek, pátek od 8.00 do K výměně řidičského průkazu můžete využít objednání na internetových stránkách úřadu www. chrudim-city.cz v části Doklady on-line. Současně je zde možné sledovat, kolik klientů čeká na vyřízení a pokud to máte do Chrudimi blízko, můžete se rozhodnout k návštěvě úřadu. K výměně řidičského průkazu potřebujete jen platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas), jednu fotografii o rozměrech 3,5 4,5 cm a samozřejmě řidičský průkaz, kterému končí platnost. Pokud není nutné měnit jiný údaj (např. bydliště) je výměna bez správního poplatku. Upozorňujeme občany, kteří mají k řízení vozidla nějaké zdravotní omezení, že musí našemu úřadu doložit posudek lékaře (např. brýle potřebné k řízení), aby se omezení zapsalo do řidičského průkazu. Posudek je potřeba předložit již při podání žádosti. Formulář posudku najdete na internetových stránkách města Chrudim. Ing. Martin Klimek, vedoucí Odboru dopravy Koncepce základního školství v Chrudimi do roku 2010 K aktualizaci dokumentu, který byl vytvořen v roce 2004, nás vedlo zpracování analýzy současné situace ve školách a respektování změn v chrudimském školství. Tento dokument vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. Odbor školství a kultury předložil upřesněnou Koncepci základního školství v Chrudimi do roku Současný demografický vývoj je v celé republice charakterizován poklesem počtu dětí přicházejících do prvních tříd základních škol, dětí zahrnujících věkovou skupinu povinné školní docházky. Naopak můžeme očekávat, že do roku 2012 přijde do prvních tříd chrudimských základních škol o 50 dětí víc než v roce Proto jsme se rozhodli celou koncepci aktualizovat znovu v roce V příštím roce se předpokládá spojení ZŠ Husova a ZŠ Dr. Peška a ve školním roce 2010/2011 by mělo dojít ke spojení ZŠ Sladkovského se ZŠ Školní náměstí. Práce na této koncepci začala začátkem tohoto roku a postupně byla projednávána s řediteli všech základních škol, ve školských radách základních škol, v komisi výchovy a vzdělávání a po drobných úpravách byla všemi schválena. Ředitelé základních škol seznámili s aktualizací koncepce učitele. Následně byla aktualizovaná koncepce projednána a schválena Radou města a Zastupitelstvem města. is 3

4 Dotace z EU pro neziskové organizace Neziskové organizace mají nyní jedinečnou možnost zapojit se do velkých partnerských projektů, které se budou ucházet o dotace z evropských fondů. Máte nápady a nemáte kapacity pro jejich realizaci? Pak jste na tom stejně jako velká část neziskových organizací v Pardubickém kraji. Koalice nevládek Pardubicka, která sdružuje neziskové organizace působící v Pardubickém kraji, proto připravuje SPOLEČNÉ projekty, které na principu partnerství spojí síly více neziskových organizací v kraji. SPOLEČNÉ projekty by měly mít větší šanci uspět v konkurenci, protože budou připraveny a řízeny profesionálním týmem Koalice nevládek Pardubicka a budou zasahovat větší území a širší cílovou skupinu. SPOLEČNÉ projekty jsou jedinečnou šancí pro menší organizace, které nemají kapacity na zpracování projektů, Realizací SPOLEČNÝCH projektů získají neziskové organizace zkušenosti s evropskými fondy, Životní minimum je minimální společensky uznávaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. Existenční minimum je minimální hranicí peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití. Existenční minimum nelze použít u nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního důchodu, u osoby plně invalidní a u osoby starší 65 let. Částka životního minima jednotlivce činí měsíčně Kč. Částky životního minima společně posuzovaných osob: Pro první osobu v domácnosti Kč Pro druhou a další osobu v domácnosti, která není nezaopatřeným dítětem Kč Pro nezaopatřené dítě ve věku do 6 let Kč 6 až 15 let Kč 15 až 26 let (nezaopatřené) Kč Životní minimum je součtem všech částek životního minima jednotlivých členů domácnosti. Příklady výpočtu životního minima různých typů domácnosti v Kč za měsíc: 2 dospělí: = dospělý, l dítě ve věku 5 let: = dospělí, l dítě ve věku 5 let: = dospělí, 2 děti ve věku 8 a 16 let: = budou moci odborně rozvinout své zaměstnance, přijmout nové pracovníky pro realizaci rozvojových projektů či zkvalitnit způsob řízení svých organizací. Získají také příležitost navázat spolupráci s domácími i zahraničními neziskovými subjekty a budou čerpat z významného a prestižního zdroje příjmů. Koalice nevládek Pardubicka nyní hledá další náměty na projekty, které by mohly být realizovány jako SPOLEČNÉ. Hledá také neziskové organizace, které se chtějí zapojit do příprav SPOLEČNÝCH projektů. Míra zapojení závisí na ochotě a schopnostech každé organizace. Získat podrobné informace a zapojit se do přípravy a realizace SPOLEČNÝCH projektů se můžete na internetových stránkách Ing. Karel Borovička, manažer projektu Společně! Kontakt: Karel Borovička, , Koalice nevládek Pardubicka Husova Pardubice Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Big Band F. A. Macha 2 dospělí, 3 děti ve věku 5, 8 a 16 let: = Částka existenčního minima osoby činí Kč měsíčně. Společně posuzované osoby a) rodiče a nezletilé nezaopatřené děti, b) manželé, c) rodiče a 1. nezletilé děti, které nejsou nezaopatřené, 2. zletilé děti, pokud tyto děti společně s rodiči užívají byt a nejsou společně posuzovány s jinými osobami podle písmene b) nebo d) d) jiné osoby, které společně užívají byt, s výjimkou osob, které písemně prohlásí, že spolu trvale nežijí a společně neuhrazují náklady na své potřeby. Společně posuzovanými osobami jsou i osoby, které se přechodně, z důvodu soustavné přípravy na budoucí povolání, zdravotních nebo pracovních (včetně dobrovolnické služby), zdržují mimo byt. Podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů mohou osoby, které se nacházejí v hmotné nouzi, žádat prostřednictvím dávek pomoci v hmotné nouzi o poskytnutí pomoci k zajištění základních životních podmínek. Žádosti se podávají na předepsaných tiskopisech MPSV a jsou k dispozici na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Chrudim, Pardubická ulice 67 přízemí, kanceláře 132 a 134. Tento zákon nabyl účinnosti dnem 1. ledna Mgr. Romana Drobílková Big Band F. A. Macha úspěšně reprezentoval Chrudim na Slavnostech vřesu v Ede. 4 Projekty EU (4): Chrudim má euromanažerky Město chce být dobře připravené na čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU. Proto jsme se rozhodli a vyslali téměř před rokem Ing. Hanu Luptákovou a Janu Harvánkovou, DiS. z odboru územního plánu a regionálního rozvoje MěÚ na školení euromanažerů, které úspěšně zakončily. Euromanažerky jsou v současné době pro město a jeho organizace připraveny poskytovat konzultační služby, být relevantními partnery pro profesionální subjekty zpracovávající žádosti do evropských fondů, plnit úlohu komunikačního článku pro poskytování informací o programech a projektech a zároveň být schopné zpracovat jednodušší projekty. Vzdělávací cyklus realizoval Pardubický kraj v rámci programu SROP 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v podmínkách Pardubického kraje financovaného Evropskou unií, státním rozpočtem a Pardubickým krajem Novým euromanažerkám gratuluji k úspěšnému absolvování školení a pevně věřím, že se jim podaří pro město připravit úspěšné projekty. Zejména na jejich bedrech totiž bude příprava žádostí o dotace. Roman Málek, místostarosta 30 dní pro neziskový sektor 2007: října 2007 Motto: Každý se může stát hrdinou naší doby ICN je již podesáté pořadatelem celostátní mediální kampaně 30 dní pro neziskový sektor. V minulých devíti ročnících prošla kampaň mnoha změnami a získala nové zkušenosti. Na otázku, co je vlastně kampaň 30 dní pro neziskový sektor, je asi nejpřesnější odpověď: Je to PŘÍLEŽITOST. Příležitost pro všechny neziskové organizace, které mají zájem se medializovat a získat důvěru veřejnosti v místě svého působení. To je cesta, jak si zajistit potřebné peníze na další existenci. Neziskovky, které si nepřiznají, že dobré jméno a důvěryhodnost organizace jsou prioritní pro jejich dlouhodobou existenci, jsou na počátku svého zániku. Jak danou příležitost neziskovky uchopí, záleží již na každé z nich. Jde o nápad. Přesná kuchařka neexistuje. Zapojte se proto i vy do letošního ročníku kampaně 30 dní pro neziskový sektor! V průběhu října bude v médiích vedena kampaň, která veřejnost informuje o tom, že se každý z nás může stát hrdinou své doby. Třeba jen tím, že někomu pomůže. Je jedno jak. V dávných dobách byli každodenními hrdiny lidé, kteří prostřednictvím své síly, moci, zbraní nebo peněz zachraňovali životy jiných. A lidé je dovedli ocenit. Hrdinové jim byli příkladem. Doba se ale změnila. Žijeme ve společnosti, která pomoc druhým a podílení se na věcech veřejných považuje za slabost nebo za vypočítavost. Neumíme lidi ocenit a vážit si jich, když svou prací, myšlenkou nebo penězi pomáhají tam, kde je to opravdu potřeba. Přitom jsou to ti opravdoví hrdinové dnešní doby. Každá organizace by si měla vážit svých hrdinů. Říjen 2007 je příležitostí k tomu pozastavit se, zamyslet se a svoje hrdiny ocenit. Pomozte při kampani nalézt pozitivní vzory, které v dnešní společnosti tolik chybí. Dovolte mi, abych i já poděkoval Vám, hrdinům z neziskových organizací, za činnost, kterou ve městě pro blaho druhých vykonáváte. Roman Málek, místostarosta Pozn.: informace o kampani a možnostech zapojení do ní naleznete na

5 Opět se přiblížil podzimní čas, který bývá již tradičně ve Zdravém městě Chrudim věnován Dnům zdraví. Hlavním cílem je informovat občany o tom, jak správně pečovat o své zdraví, jak je možné předcházet zdravotním potížím a zároveň jim také nabídnout aktivity, které mohou dlouhodobě přispívat k jejich fyzické i duševní pohodě. Letošní ročník pro Vás připravilo Zdravé město Chrudim, Zdravotní ústav v Pardubicích, pobočka Chrudim, VZP ČR a další partneři projektu Zdravé město. Co je pro Vás v rámci těchto dnů připraveno? Naše stromy jsou stále s námi pátek 5. října od do hodin na odpočinkovém místě na Novoměstské ulici (poblíž restaurace Sport). Přijďte pomoci vysadit nové stromy a keřové porosty za účasti zástupců Skanska a Nadace Partnerství, která poskytla finanční dotaci na regeneraci tohoto místa. O hudební doprovod se postará dětský pěvecký soubor Klíček z MŠ Sv. Čecha. Pro tuto příležitost budou připraveny i pamětní listy, jejichž autory budou děti z chrudimských MŠ. Pochod generací aneb společně to dokážeme sobota 6. října. Akci připravilo Zdravé město Chrudim společně s Klubem českých turistů a Sportovišti města Chrudim. Sraz účastníků je od 9.00 do hod. v areálu před krytým plaveckým bazénem. Po tuto dobu bude probíhat: bezplatné měření krevního tlaku, cholesterolu a glykémie, které bude zajišťovat Střední zdravotnická škola a VZP Chrudim ochutnávka zdravých pokrmů, které pro účastníky připravuje Měšťanská restaurace soutěž o nejmladšího, nejstaršího účastníka pochodu a nejpočetnější generační rodinu společné ranní rozcvičení při hudbě pod vedením cvičitelky seniorů z Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim paní Jaroslavy Mrázkové účastníci získají pamětní list se speciálním razítkem Cílovou stanicí bude i v letošním roce restaurace na Monaku. Připravena je i živá hudba, která zpříjemní čas v cílové stanici. Pro zpáteční cestu bude pro zájemce přistaven autobus. Chůze je jedním z nejzdravějších způsobů pohybů, tak neváhejte a přijďte mezi nás. Chrudimské dny zdraví Běh Terryho Foxe se uskuteční ve středu 10. října od do hod. Start běhu bude v areálu letního koupaliště v ulici V Průhonech. Letošní ročník pro Vás připravilo Zdravé město Chrudim a ZŠ Dr. J. Malíka za spolupráce dalších partnerů ČČK, Sportoviště města Chrudim, Střední škola zdravotnická a sociální a Městská policie. Běh Terryho Foxe je významná sportovně společenská humanitární akce pořádaná v desítkách zemích světa a je možno jej charakterizovat jako součást moderního životního stylu spojeného s aktivním pohybem a tendencí nekouřit. Tato akce dále symbolizuje trvalou podporu nádorové prevence tím, že poutá zájem veřejnosti na aktuální onkologickou problematiku. Jde o běh, jehož cílem je získat prostředky na výzkum rakoviny a zároveň předat Terryho poselství dál, především dětem a mladým lidem. Trať je možno absolvovat jakýmkoli způsobem chůzí, během, joggingem, na invalidním vozíku, na kole, na kolečkových bruslích, s kočárkem, se psem apod. Běhu se může zúčastnit každý bez jakéhokoliv omezení. Všechny prostředky získané ve jménu Terryho Foxe jsou dle jeho přání věnovány na výzkum rakoviny. Prostředky získané v České republice se shromažďují na kontě Běhu Terryho Foxe číslo účtu: /2700. V loňském roce se Běhu Terryho Foxe zúčastnilo účastníků a na účet Terryho Foxe byla odeslána částka ve výši ,5 Kč. Po celou dobu konání BTF bude zajištěn zdravotní dozor ČČK. Doprovodný program: pro zaregistrované účastníky starší 18 let je připraveno měření cholesterolu a glykémie zdarma Zdravotní ústav v Pardubicích soutěže a hry pro děti ZŠ Dr. J. Malíka vozíčková překážková dráha Česká abilympijská asociace zdolání překážkové dráhy bez zrakové opory, poznávání předmětů bez zraku apod. Tyflo- Centrum Veletrh informací Sociální a zdravotní komise Rady města Chrudim ve spolupráci s Komisí Zdravého města a místní Agendy 21 Rady města Chrudim pořádá od do hod. ve vestibulu chrudimského muzea Veletrh informací. Je připravena prezentace kompenzačních pomůcek a zdravotnické obuvi s možnosti zakoupení (HELPCENTRUM zdravotnické potřeby), praktická ukázka medicinální pedikúry (Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim). Po celý den Vám budou podávány informace a budou Vám zodpovězeny otázky týkající se: zdravotnických sociálních služeb v Chrudimi, příspěvku na péči, který se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné osoby a o pomoci v hmotné nouzi a životním a existenčním minimu. V přednáškovém sále chrudimského Muzea budou probíhat následující přednášky: hodin Jak zabránit úrazům v domácím prostředí hodin První pomoc při úrazech v domácím prostředí s praktickými ukázkami hodin Výživa a její dopad hodin Diabetes mellitus (cukrovka) Přednášet budou zaměstnanci Zdravotního ústavu Pardubice a Českého červeného kříže. Ve vestibulu najdete schránky pomoci, kam každý z Vás může anonymně podat své podněty, pozitivní i negativní zkušenosti se službami jak zdravotníků tak sociálních služeb a sociálního odboru MěÚ v Chrudimi. V sobotu 13. října připravuje Občanské sdružení Altus vycházku do zámeckého parku ve Slatiňanech. Sraz zájemců ve hodin u Městského úřadu ve Slatiňanech. Na pondělí 15. října od 14 do 16 hodin je připraveno pro učitele mateřských a základních škol v Chrudimi, které jsou zapojeny do projektu Učíme se zdravě sedět a cvičit, konzultační odpoledne k metodice prevence vadného držení těla u dětí. Setkání proběhne pod odborným vedením Krajské hygienické stanice v Pardubicích v budově MěÚ Chrudim na Resselově náměstí. Rozkvetlé město Cílem akce bylo povzbudit obyvatele v zájmu o zlepšení životního prostředí v jejich bezprostředním okolí. Přihlášená rozkvetlá okna či předzahrádky byly vyfoceny a posouzeny porotou. Slavnostní vyhlášení a předání cen proběhne ve středu 17. října od 16 hodin v zasedací místnosti starosty v budově MěÚ na Resselově náměstí ve druhém patře. Výherci budou obesláni poštou. Zajímáte se o zdravý způsob života? Přijďte se inspirovat ve čtvrtek 18. října od do hodin do vestibulu Muzea v Chrudimi. Tento den pro Vás bude připraveno Fórum pro zdraví, kde si budete moci nejen zakoupit, ale i ochutnat bioprodukty a biopotraviny (některé i formou cateringu): ovoce, zeleninu, čaje, koření, sýry, cereální výrobky, pečivo, přírodní kosmetiku, eko-pleny, ekologicky šetrné výrobky apod. Ve vestibulu Muzea najdete nabídku, poradenství a prezentaci organizací: Zdravotního ústavu, který zde představí poradnu zdravého životního stylu, očkovací poradnu a poradnu cestovní medicíny. Připraveno bude i měření přístrojem Smokelyzerem, který zaznamená množství oxidu uhelnatého ve vydechovaném vzduchu a měření množství tuku v těle a preventivní vyšetření zraku. Nakoupit budete moci i ve stáncích Zdravé výživy (Zdravá výživa v Široké ulici). Nebude chybět ovčí farma, která nabídne výrobky z ovčí vlny.u stánku Střední školy zdravotnické a sociální a VZP si můžete nechat zdarma změřit cholesterol, glykémii a krevní tlak. Ukázky svých činností a poskytovaných služeb zde předvedou např. TyfloCentrum, Česká abilympijská asociace, poradenství STOB obezitě, Ekocentrum Paleta apod. Středa 24. října je vyčleněna konferenci na téma Domácí násilí, která je určena odborníkům, jež se zabývají touto problematikou. Akci připravuje manažerka prevence kriminality ve spolupráci s Centrem J. J. Pestalozziho. Konference je součástí dlouhodobého projektu Zdravého města Bezpečná komunita, který se zabývá prevencí úrazů u všech věkových skupin. Soutěž Nakupujte eko logicky! Ekocentrum PALETA, pobočka Chrudim, vyhlašuje v rámci chrudimských Dnů zdraví soutěž pro spotřebitele Nakupujte eko logicky! Soutěž má za cíl seznámit spotřebitele s ekologicky šetrnými výrobky, které jsou v Chrudimi běžně dostupné, a podpořit prodej výrobků s ekologickou značkou v několika místních prodejnách. Pokud se zapojíte do soutěže a ve vyznačených prodejnách nakoupíte 5 ekologicky šetrných výrobků, můžete vyhrát zajímavé ceny. Prodejny zapojené do soutěže: Prodejna, adresa, sortiment ekologicky šetrných výrobků: Drogerie Teta Na Kateřině, Havlíčkova ul., čistící a prací prostředky, toal. potřeby, barvy, laky Drogerie Teta Gabriel a syn, Resselovo námětí, čistící a prací prostředky, toal. potřeby, barvy, laky Dům barev, ul. Dr. Václava Peška, barvy, laky, tmely Řempo Holoubek, Lupáčova ul., barvy, laky, tmely Prodejna kojeneckého zboží HELLA, Masarykovo náměstí, ložní prádlo, zavinovačky Soutěž bude probíhat od do Podrobná pravidla pro účast najdete na www. paleta.cz, na letácích dostupných v prodejnách zapojených do soutěže a na akcích pořádaných v rámci Dnů zdraví. Soutěž podporuje CENIA (Česká informační agentura životního prostředí) a Zdravé město Chrudim. Podrobnější informace o akcích najdete na webových stránkách města a na výlepových plochách města. št 5

6 Jak jsme ohroženi náboženskými sektami? (2) Jaké sekty tedy u nás jsou? Je jich mnoho. Zatímco církví u nás působí dvacet jedna, sekt je evidováno asi Ovšem většinou jde jenom o malé lokální skupinky nebo o několik jednotlivců. Z církví jsou nejnovější Luteránská evangelická církev a Svědci Jehovovi. O Luteránech většinou ani nevíme, ale jehovisty vnímáme dost živě. Ač církev (zaregistrováni byli v roce 1993), mnozí z nás ji stále považují za sektu. Tyto úvahy ponechme stranou. Rozhodně jsou nejvíc vidět, provozují pro mnohé nepříjemnou náborovou činnost hraničící s dotěrností, nesedí nám ani jejich odmítání krevních transfúzí (zejména, pokud jde o malé děti), neslavení Vánoc a Velikonoc. Církvím vadí i jejich jiný výklad Bible a odmítání kříže jako symbolu (podle jehovistů Ježíš nezemřel na kříži, ale na kůlu). Smějeme se jejich očekávání konce světa (termíny byly zatím v roce 1914, 1918, 1925, 1975), při kterém se mělo zachránit pouze Svědků a ti měli mít zajištěn věčný život na nebesích. Ale přenesemeli se přes tyto maličkosti, nemůže snad nikdo říci, že by Svědkové Jehovovi byli nějak nebezpeční. Nebezpečí si spojujeme spíše se satanisty. Pořádají satanské mše (co to asi tak je?), dávají Satanovi oběti, snad dokonce zabíjejí malé děti. Ano, satanismus má bohatou historii, která se táhne už od 17. století. Během té dlouhé doby se skutečně událo mnoho hrůzných činů (vraždění pannen, novorozenců, hanobení kostelů, sexuální orgie apod.), ale držme se časového a prostorového kontextu a řekněme si, jak je to se satanismen tady a teď. Možná Vás překvapím, ale troufám si tvrdit, že satanisté jsou nejméně nebezpečná sekta. Jedinou charakteristikou satanismu je velice vyhraněný protispolečenský protest. Více charakteristik skutečně nemá. Nejde o jednolité hnutí. Je to pouze řada individualistů, kteří se jen výjimečně a nakrátko kvůli něčemu spojují. Na rozdíl od ostatních sekt zde chybí onen autoritativní a charismatický vůdce a pevný řád. V praxi pak platí, že v jednom paneláku mohou bydlet dva satanisté, aniž by o sobě vůbec věděli, a každý si satanismus vykládá jinak. Satanismus nemá žádnou pevnou strukturu a to i přesto, že v roce 1966 založil v San Francisku jakýsi Anton Szandor LaVey Satanskou církev a v roce 1969 napsal Satanskou bibli (myšlenkově čerpal z Nietzeho). U nás v současné době reprezentují satanismus pouze jedinci, většinou na středních školách a učilištích, kteří se zoufale snaží proti něčemu protestovat a upozornit na sebe. Často však spíš potřebují vzít za ramena a slyšet vlídné slovo. Většinou jsou to nadprůměrně citliví jedinci, kteří tuto citlivost zakrývají satanskou maskou. Většina z nás má sílu se zlu postavit (často ale jen díky zázemí, které nám vytvořil někdo jiný). Člověk se slabším zázemím tu sílu mít nemusí a tak se schválně postaví na stranu zla, protože tak aspoň jednou zvítězí. V ČR je pouze jediný člen světové satanské církve, tzv. velekněz hudebník Jiří Valter ( Kdo nedokáže ze satanismu vytřískat peníze, je blbec. ). Mnohem záludnější jsou však scientologové. A to zejména proto, že mají pevný řád a pevné vedení. Druhý název této sekty (a jak už bylo řečeno v USA církve) je Dianetika. I v Chrudimi dali o sobě před několika lety vědět. V budově gymnázia pořádali tzv. Oxfordský test osobnosti. Tehdy asi nikdo netušil (na letácích pochopitelně nebyla o scientologii ani zmínka), co se tím skrývá, a tak mnozí naši spoluobčané si to sobotní dopoledne zašli onen test udělat. Ve skutečnost to ale byla náborová akce. Účastníci testu pak byli kontaktování a pozváni na odborný seminář neboli na tzv. auditing, což není nic jiného než přátelský pohovor. Kolik oveček se tehdy do sítě chytlo, známo není. Scientologickou společnost založil v roce 1952 spisovatel sci-fi Lafayette Ron Hubbart a o dva roky později ji přetransformoval na církev. Jejím jádrem je víra v duchovní bytosti mimozemského původu, tzv. thétany. Thétan je nositelem problémů a každý člověk ho má v sobě. Scientologie pak pomáhá se ho vhodnými metodami zbavit. Scientologové se dostávají do velkých firem jako poradci v oboru management mezilidských vztahů. Vydělávají velké peníze pořádáním odborných seminářů a očistných programů. Scientologická církev byla již několikrát vyšetřována pro vyděračství a úplatkářství. Na světě má asi 8 miliónů členů, v České republice asi Z ostatních sekt jmenujme třeba ještě Řád chrámu slunce (hromadné sebevraždy), Haré Krišna (Haré je Krišnova věrná choť); krišnovci se zejména v létě objevují ve městech, nabízejí duchovní literaturu a různé ekologické koření a bylinky, bojují za čisté životní prostředí), u nás v poslední době hodně známou sektu Řád svatého grálu a z ní oddělenou skupinu Imanualité (vůdce Jan Dvorský, alias Imanuel Parsifal, je po něm už léta vyhlášeno policejní pátrání), Davidovi adventisté (v r v USA hromadná sabevrežda), Neopaganizmus (noví pohané, zpátky k přírodě), Vesmírní přátelé (pryč z planety), mormoni (mnohoženství) nebo moonisté (zakladatel Korejec Moon, který mluvil s Ježíšem, s Mohamedem i Budhou, za cíl měl vytvořit pravou rodinu a sjednotit všechny církve do jedné = té své). Co dodat? Různých poblouzněnců a pomatenců bylo vždycky dost a vždycky dost jich bude. Stejně tak jako podvodníků. A stejně tak bude vždycky dost lidí, kteří budou mít sklony nechat se někým vést a řídit, kteří si nebudou vědět rady sami se sebou, kteří nenajdou své místo ve společnosti a budou hledat pomoc v nějaké náboženské skupině. Takže sekty jsou a budou. Některé časem zaniknou, ale vynoří se zase jiné. Stejně jako drogy nikdy nevymizí. Musíme se proto naučit s nimi žít a umět před nimi ochránit sebe i své blízké. Zdeněk Jirásek Program regenerace Městské památkové zóny Chrudim Tisíciletý vývoj architektury, umění i všech druhů výroby, řemesel a technik zanechal v českých zemích nezměrné bohatství hmotných kulturních statků. Vybrané nejhodnotnější části tohoto dědictví tvoří fond kulturních památek. Historické stavby, které významně spoluvytvářejí podobu a nezaměnitelný ráz české krajiny a sídel, mají zásadní význam pro utváření pocitu domova, vědomí naší národní identity a její historické kontinuity. Ministerstvo kultury i nadále počítá v rozsahu, v jakém to umožňuje stav národní ekonomiky s poskytováním příspěvků na obnovu památek prostřednictvím jednotlivých programů. Zárukou trvalého uchování památky je její vhodné využití. Záměr nového využití je proto nutné dobře rozvážit a prověřit, než se přistoupí k jeho realizaci. V zásadě by úvaha o využití památky měla předcházet záměrům a následujícím fázím projekční práce. V tom spočívá klíčový okamžik, který by měl vést k tomu, abychom maximum kulturního dědictví, které jsme převzali, mohli předat zase dál. Jednou z možností pro Město Chrudim je získávat každoročně prostředky z Programu regenerace Městských památkových rezervací a zón, který byl schválen usnesením vlády ČR č. 209/1992 na rekonstrukce a restaurování památkových objektů v městské památkové zóně, která byla vyhlášena v r Chrudim se zapojila do Programu regenerace v roce Do dnešního dne se z tohoto programu podařilo získat na obnovu památek Kč. Peníze byly mj. použity na regeneraci opevnění města, na revitalizaci náhonu, na rekonstrukce Divadla Karla Pippicha, Regionálního muzea, domu č. p. 32/IV (velká a malá Bída), domu č. p. 43/I (Cereghettiho a Pardubická fortna), domu č. p. 76/I (Rozvodovský), domu č. p. 104/II (Na Puši) a pro další památky. Prostředky jsou určeny pouze na kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, které se nacházejí na území městské památkové zóny. Pro naše město je zpracován Městský program regenerace, který je průběžně aktualizován. Při výběru měst a stanovení výše finanční podpory Ministerstvo kultury posuzuje kvalitu Programu regenerace města, územně plánovací dokumentaci a sleduje dále celou řadou kritérií. Každé město musí při podání žádosti respektovat a plně dodržet Zásady MK ČR pro užití a alokaci státní finanční podpory v Programu regenerace MPZ a MPR. V průběhu existence se zásady v některých náhledech několikrát měnily a doplňovaly. Finanční podíly jsou přesně stanovené a zůstávají v platnosti (kolik přispívá vlastník, město a stát). Získat tyto finance předpokládá dobrou spolupráci s vlastníkem a předložení všech požadovaných dokladů v termínech stanovených Ministerstvem kultury. Akce jsou sledovány orgány památkové péče, aby bylo zaručeno řádné využití těchto prostředků. Město Chrudim bylo za úspěšnou regeneraci městské památkové zóny v roce 2002 nominováno na Historické město roku a v roce 2005 bylo spolupořadatelem evropského zahájení EHD (European Heritage Days) Dny evropského dědictví pozn. redakce) V současné době připravujeme podklady pro Ministerstvo kultury na čerpání finančních prostředků pro rok 2008 v rámci Programu regenerace MPZ a MPR. Oslovujeme tímto majitele kulturních památek, jejichž nemovitost potřebuje opravu, údržbu či restaurování. Zvažte své možnosti a plány na provádění prací na Vaší kulturní památce a do se obraťte písemně, telefonicky nebo osobně na Městský úřad Chrudim, Stavební odbor, tel p. Vladimír Bálek, vedoucí Stavebního odboru nebo na oddělení památkové ochrany, tel , Irena Gruberová,. Zprávy od Vás, vlastníků, budou pro nás důležitým podkladem pro to, abychom pro Vás, a tím i pro naše město, získali co nejvyšší částku z tohoto programu na rok Oddělení památkové ochrany, Stavební odbor MěÚ Chrudim 6

7 Chrudimští odborníci na sociální problematiku navštívili Ede Ve dnech srpna 2007 navštívila osmičlenná skupina, složená ze zástupců Policie ČR okresního ředitelství v Chrudimi, Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, neziskové organizace a koordinátorka Projektu Zdravé město Chrudim, holandské město Ede. Kolegové z policie v Ede se nás ujali a připravili pro nás bohatý program. Program byl zaměřen na získání informací z problematiky prevence kriminality (kamerový systém, problematika drog a alkoholu, sociálně patologické jevy mládeže apod.) a na možnost zhlédnutí práce s klienty v sociálních programech. Navštívili jsme operační středisko na policejní stanici v Ede a integrovaný systém na policejním prezídiu v Arnhemu, vždy doplněné o zajímavou přednášku k daným tématům. Problematika drog a alkoholu je stejně závažná v obou zemích, i přesto, že v Holandsku jsou měkké drogy legální. Zajímavá byla návštěva přístřeší pro drogově závislé bezdomovce, ale i návštěva coffee-shopu. Jde o zařízení, kde lze koupit měkkou drogu. Majitel je povinen dodržovat tato pravidla nesmí prodávat ani přechovávat tvrdé drogy nesmí dělat velkou reklamu na prodej drog Jaký byl Den otevřených dveří památek 2007 v Chrudimi V sobotu 8. září 2007 navštívilo chrudimské památky celkem návštěvníků, což je celkem o více než v roce 2005 a o méně než v roce loňském. Větší návštěvnost v loňském roce byla způsobena nejen krásným počasím, ale především jedinečnou možností navštívit archeologické pracoviště v Hradební ulici (700 lidí), na jehož místě nyní stojí nový dům. Letošní novou a výjimečnou příležitost, a to podívat se do kostela sv. Josefa a poslechnout si nádhernou hudbu v podání Komorního orchestru české hudební společnosti v Chrudimi, využilo na 200 lidí. Novinkou byla též prohlídka soch v zahradě Centra sociálních služeb a pomoci. Zájemci o městské kroniky si mohli v přednáškovém sálu Muzea pohovořit s novým kronikářem města a prohlédnout si rozšířenou výstavu kronik. Velký počet návštěvníků jako každý rok zaznamenala chrudimská muzea Regionální muzeum a Muzeum loutkářských kultur a tradičně též kostely. Letos mile překvapil zvýšený zájem návštěvníků o stálou expozici Sokola Chrudim. Den otevřených dveří památek se vydařil. Statistika Památka akce Počet dop. akcí 1. Kostel Nanebevzetí Panny Marie Kostel sv. Michaela Kostel sv. Kateřiny Věže kostela Nanebevzetí Panny Marie Regionální muzeum Muzeum loutkářských kultur Informační centrum města Muzeum společenské prostory a kroniky Divadlo K. Pippicha Vodní zdroje Chrudim Sokol Chrudim Bašta Prachárna Prohlídka soch před ZUŠ Chrudim 1 nebyla Prohlídka soch v zahradě CSSP Chrudim 1 nebyla nebyla Koncert v kostele sv. Josefa 1 nebyl nebyl Hradební ulice archeologické pracoviště nebylo 700 nebylo Celkem is jeho zákazníci nesmí působit problémy na ulici, musí udržovat veřejný pořádek vstup je zakázán osobám mladším 18 let nesmí prodat větší množství než 5 g drogy na skladě nesmí mít více než 0,5 kg drogy Policie v Ede si klade za cíl naučit mládež odmítat drogy a alkohol, zapojit narušenou mládež do normálního života, a předejít jejímu návratu do kriminálního prostředí. Seznámili jsme se s mnoha sociálními projekty, které se zaměřily na osoby závislé na drogách, alkoholu, na osoby páchající trestnou činnost, na bezdomovce a v neposlední řadě také na mládež. Zde jsme se setkali s klienty, kteří ještě mají šanci k návratu do normálního života, ale i s těmi, kteří svůj život již nechtějí řešit ani měnit. Metody řešení situace klientů jsou obdobné jako u nás, avšak v Holandsku mají vypracovaný lepší systém v nabídce práce pro tyto klienty. Na realizaci těchto projektů se v Holandsku podílí velký počet dobrovolníků. Zvolená témata a problematika nás velice zaujala. Získali jsem mnoho informací, které jsou pro nás poučné a inspirativní pro naši další činnost v této oblasti. Víme ale rovněž, že až nás navštíví kolegové z Ede, máme jim také co nabídnout. Nprap. Věra Hamáčková Kino Svět Chrudim rozšíření nabídky promítaných filmů Po dohodě s provozovatelem, městem Chrudim, rozšířilo kino Svět svou nabídku o filmová představení pro seniory z fondu starších českých filmů (vždy každé třetí úterý v měsíci od 9.30 hod.). První představení se uskutečnilo v září, kdy se promítal film Dáma na kolejích. Přijďte na další představení v úterý 16. října 2007, kdy uvedeme film Pěnička a Paraplíčko, budete vítáni! Vstupné 20 Kč. Václav Průcha, vedoucí kina Poděkování studentům Děkujeme paní učitelce Ing. Anně Pochobradské a studentům oboru ekologie a ochranay krajiny Střední zemědělské školy v Chrudimi za cennou pomoc při pořádání Biojarmarku. Alena Vařejková, Ekocentrum PALETA Papír je odpad, jehož lidé vyprodukují nejvíce. Je to také surovina, kterou velká část populace třídí a odevzdává do sběrny nebo dává do modrých kontejnerů. Přesto stále ještě třídíme malé procento z celkového množství papírového odpadu. Každý z nás ročně vyprodukuje asi 30 kg papíru jako odpadu. Papír je dobře recyklovatelná surovina a použitím jedné tuny sběrového papíru ušetříme až 17 vzrostlých stromů a až 50 % energie a 40 % vody, kterou potřebujeme k výrobě papíru nového. JAK TŘÍDIT PAPÍR 17 Kolem třídění papíru existuje samozřejmě řada mýtů. Na prvním místě je třeba vědět, co nelze dávat mezi tříděný papír. Rozhodně jsou to mastné, znečištěné, popř. mokré papíry, průklepové papíry tzv. kopíráky, voskové papíry, použité papírové kapesníky, popř. použitý papírový obvazový materiál či hygienické vložky a pleny. Dále obaly, jež tvoří papír potažený plastovou folii (např. krabice od mléka), které, stejně jako tetrapakové krabice, patří do žlutých kontejnerů na plast. Jedním z mýtů je, že se recyklovaný papír nesmí dál třídit. Není to pravda. Recyklace papíru je sice omezená, ale ne nemožná. Papír je možno recyklovat maximálně 6, protože pak je papírové vlákno příliš krátké, nezachytí se na papírenských sítech a odtéká spolu s odpadní vodou. Je třeba odstraňovat kovové sponky ze sešitů? Není to nutné, protože při prvotním zpracování se z papíru vyrobí kaše, sponky se oddělí a svou váhou klesnou ke dnu, odkud jsou vytříděny pomocí magnetu. Plastová průhledná okénka z obálek se musí předem odstranit? Není to nutné, podobně jako kovové svorky se při zpracování odloučí. Na závěr nezbývá než dodat, že nejlepší odpad je ten, který nikdy nevznikne. Proto je vhodné psát na papír z obou stran, do tiskáren používat jako šmíráky papíry již po jedné straně potištěné. Dětem na malování také postačí papíry z jedné strany popsané. Další z možností je vyměnit bílý kancelářský papír za papír recyklovaný. Technické služby Chrudim 2000, s. r. o., a Občanské sdružení Altus

8 8

9 T. G. M. 14. září 1937 V tuto chvíli miliony českých lidí pláče, miliony očí žen, mužů a dětí jest zaroseno, miliony srdcí českých a slovenských jest sevřeno bolestným žalem, protože na VĚČNOST odešel člověk milovaný, první náš prezident, záštita, útěcha a záruka míru všeho československého lidu, pro který neustále po celý život pracoval, trpěl, na který neustále myslil a kterému dal statek nejvzácnější: SVOBODU. Tak psal Dr. Bohumil Markalous v časopise Pestrý týden v den, kdy nad ránem v Lánech zemřel první československý prezident T. G. Masaryk. V osobě TGM se pro celý český i slovenský lid spojovala státnická moudrost, politická zkušenost a nezměrná víra v demokratický stát. Byl také osobou uznávaného politika v Evropě i za oceánem. Jeho život a práce pro vznik samostatného státu by pro nás neměla zůstávat jen v rovině vzpomínání na minulost, ale měla by být odkazem pro naši současnost a především pro budoucnost. Mnoho z jeho myšlenek je živých a platných i dnes. Vždy upozorňoval na to, že politické strany vedle svých užších politických programů musí stát na pevném základě širokého kulturního programu celé země. Je jistě škoda, že v současné době si ne tak často a ne tak vážně bereme k srdci jeho slova: nebát se a nekrást. Bohužel současná společnost dokáže s větší mírou tolerance přijímat případy poklesků v naší politické kultuře si Chrudim připomněla 70. výročí úmrtí českého občana TGM. Zatím ještě u pískovcového pomníku TGM na Masarykově náměstí. V současné době již probíhají práce na novém pomníku TGM, který vytváří akademický sochař Jaroslav Brož a bude předán k 90. výročí vzniku Čs. státu v říjnu 2008 chrudimským občanům. Petr Řezníček, 1. místostarosta Se jménem Josefa Ressla (4) Lodě a balón J. Ressla S ohledem na hlavní vynález J. Ressla (lodní šroub) by bylo jistě s podivem, kdyby po našem rodákovi nebyla pojmenována některá z lodí. V českých zemích se této cti dostalo mj. vlečnému parníku Josef Ressel Československé plavební a. s. oderské (později labsko-oderské), který byl spuštěn na vodu v roce 1913 a svému účelu sloužil ještě v 2. polovině 20. století. V roce 1929 byla pak v loděnicích v Ústí nad Labem vyrobena moderní a rychlá nákladní loď Josef Ressel, která převážela až 496 tun nákladu na trase Praha Hamburk (tuto vzdálenost překonávala za 4,5 dne po proudu či 5,5 dne proti proudu). Říční Město Chrudim letos uctí památku svého významného rodáka Josefa Ressela u příležitosti 150. výročí jeho úmrtí. Hlavní část oslav proběhne v týdnu od 2. do 6. října K této příležitosti byly vydány pamětní medaile s Resslovým portrétem jedna ve stříbrném provedení (v ryzosti 936/100 oboustranně patinovaná) a druhá je z lisovaného tombaku (měkká mosaz obsahující 75 % mědi, malý obsah zinku a další kovy). Autorem medailí je student maturant SUPŠ a VOŠ Medaile Josefa Ressela nákladní loď se jménem našeho rodáka provozovala i Československá plavba dunajská a v roce 1968 byla spuštěna na vodu říční loď J. Ressel v loděnici v Rosslau v bývalé Německé demokratické republice. Slávu Resslova jména po celé Evropě šířil také balón Josef Ressel. Byl vyroben v Paříži na objednávku České aeronautické společnosti, která s ním (v letech ) uskutečnila celou řadu úspěšných vzletů (na pražské Národopisné výstavě českoslovanské v roce 1895, kde balón patřil k největším atrakcím, jeho služeb využil mj. i slavný český herec Jindřich Mošna). Pavel Kobetič v Turnově v oboru plošného a plastického rytí kovů Jakub Orava. Obě medaile mají shodné výtvarné provedení, liší se pouze v použitém materiálu. Na lícní straně medaile je zobrazen portrét J. Ressela. Za hlavou se nachází linka, která má symbolizovat lopatku lodního šroubu, ve spodní části je jméno a příjmení Josef Ressel a datum jeho narození a úmrtí. Na rubu medaile najdete ohraničenou plochu čtverce znázorňující vodní tok, který je s Ressovým vynálezem úzce spojen. Dominantu tvoří znak města orlice ve štítu. Ve spodní části je název města Chrudim a rok oslav. Medaile byly vytvořeny v dílně akademického sochaře Brožka v turnovské škole. Stříbrná medaile bude ke koupi až v den oslav 6. října 2007, předpokládané místo prodeje před pomníkem J. Ressela nebo v Informačním centru. Medaile z tombaku je možné zakoupit již nyní v Informačním centru ve staré radnici. is Poklady královského věna rok 2007 Josef Ressel prototyp vynálezce a všestranného člověka (eseje, úvahy o pojednání o životě, díle, významu a odkazu osoby nebo díla J. Ressela) Pětičlenná porota ve složení Růžena Bělobrádková, Mgr. Pavel Kobetič, Mgr. Ladislav Fousek, Mgr. Josef Novák a Mgr. Ivo Šulc hodnotila originalitu, stylistiku, zvolené jazykové prostředky a jazykovou čistotu. Reprofoto Pestrý týden Zdravé město Chrudim a Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim vypsalo již druhý ročník soutěže pro seniory Poklady královského věna, který byl tematicky věnovaný 150 výročí úmrtí vynálezce Josefa Ressela. Přihlásit se mohl každý senior, který se narodil, nebo bydlí v některém z devíti královských věnných měst. Přihlásilo se 22 soutěžících s 97 příspěvky a to z královských věnných měst Chrudim, Dvůr Králové, H. Králové, Jaroměř, Mělník, Polička a Vysoké Mýto. Soutěžilo se ve třech kategoriích: poezie bez tematického vymezení próza na téma Technické vynálezy, které změnily život Vítězové jednotlivých kategorií: Poezie PhDr. Marcela Bendová z Hradce Králové Próza paní Olga Vrzalová z Poličky Josef Ressel Mgr. Jan Stejskal, z Chrudimi Těšíme se na příští rok na další příspěvky seniorů královských věnných měst. is 9

10 Jóga v denním životě roku Občanské sdružení JÓGA v denním životě zahajuje 10. ročník svých kurzů. Kurz trvá 9 měsíců od října do června. Každé ÚTERÝ pro pokročilejší. První lekce je Každou STŘEDU pro začátečníky. První lekce proběhne Místo: Gymnastický sál TJ Sokol, Tyršovo náměstí v Chrudimi, 1. poschoddí, vchod blíže k parku. Čas: hodin. Cvičitelka: Božena Pekařová spojení: Prvopočátečním cílem Jógy v denním životě je vést člověka k tomu, aby si byl svého života plně vědom, učí nás porozuměť nesmírné hodnotě našeho života, rozvíjet síly, které jsou v nás skryty. Pocit štestí ě nebo neštestí ě je daný postojem naší mysli. Paramhans svámí Mahéšvaránanda autor Jógy v denním životě. DDM Chrudim Dům dětí a mládeže, Palackého 418, Chrudim, tel., fax: , Akce v říjnu října Plavecká štafeta měst října Podzimní prázdniny nejen v Praze Doprava vlakem, metrem, parníkem, ZOO Praha. Keramika, počítače, drátování, promítání, noční hra v DDM Chrudim. Okrsková kola halová kopaná ZŠ, SŠ Okresní kolo stolní tenis, ZŠ, SŠ Nabídka kurzů pro děti, mládež a dospělé: Keramické večery , Výtvarné večery , , , , Nabízíme volná místa do zájmových kroužků na školní rok 2007/2008. Děti si mohou vybírat z nabídky 46 druhů kroužků. Z oblasti sportu to je 21 možností, 9 z estetiky, 4 z techniky, 3 z přírodovědy, 7 zábavných a 2 jazykové kroužky. Věříme, že je z čeho vybírat a že se nám podaří uspokojit i náročné. Zápis probíhá denně od 7.30 do hod. v DDM. Bližší informace na Říjnové oslavy k 125. výročí založení Obchodní akademie v Chrudimi Ve dnech 19. a 20. října 2007 naše škola oslaví 125. výročí založení. Oslavy proběhnou formou dnů otevřených dveří, při kterých přivítáme absolventy a přátele naší školy. Budovu otevřeme v pátek 19. října 2007 ve 13 hodin, ukončení akce plánujeme na sobotu 20. října na 18. hodinu. K vidění bude výstavka historických dokumentů a tabel v prostorách školy, studenti se pochlubí prezentací předmětu praxe a promítnou dokumenty o životě školy spolu s informacemi o účasti v mezinárodních projektech, do nichž se zapojili. Ve studentské kavárně se návštěvníci mohou občerstvit. Přijďte, všichni se na vás těšíme! Ing. Zdeňka Vichrová, ředitelka školy Přátelé turistiky srdečně zvou všechny své příznivce na šesté nasavrcké vandrování s country podvečerem zvaným Za barevným listím v sobotu 13. října Start od do hod. od nasavrcké sokolovny. Trasa turistická v délce 13 km: Nasavrky, sokolovna osada Peklo Drahotice Libáň Vysonín Radochlín Podlíšťany Obořice Ochoz Nasavrky, sokolovna Trasa dětská, dlouhá 6 km, vede po turistické MěÚ Chrudim, Sportovní areály města Chrudim, DDM Chrudim, AŠSK Chrudim zvou všechny milovníky plavání na 16. ročník soutěže Plavecká štafeta měst m. Libovolný způsob start z vody (každý účastník plave čtyři bazény). Krytý bazén 3. října 2007 Časový rozpis: ZŠ, SŠ, DM, veřejnost veřejnost Za barevným listím s tím, že se z Libáně vrací zpět. V cíli za sokolovnou Vás budou čekat pořadatelé s občerstvením a s upomínkou na absolvovaný pochod. Při country hudbě si každý může u ohně při opékání vuřtů zavzpomínat na hezky prožitý den v podzimní přírodě. Účastnický poplatek dospělí (od 15 let) 10 Kč. Srdečně zveme vyznavače turistiky na naše vandrování, kde poznáváme krásy okolí Nasavrk. Informace: Marcela Holinková Akce pro vodomily všech věkových kategorií Vstupné: zdarma (záloha na klíč od šatny činí 20 Kč). Hodnocení: 500 nejlepších výkonů se sčítá a hlásí do Prahy do Českého rozhlasu, nejúspěšnější tři města získávají poháry od Českého olympijského výboru. Rovněž probíhá soutěž v rámci škol v ČR. Aktuální informace sport.cz. Přijďte pomoci k dobrému umístění našeho města! Patronkou soutěže je bývalá plavecká reprezentantka Ilona Hlaváčková. Královna věnných měst je z Chrudimi 1., 2. a v 9.00 hod. pokračuje v Klubu seniorů v Městském parku výuka anglického jazyka vedená paní Eliškou Machačovou. Další týdenní termíny jsou 8., 9. a , 15., 16. a , 22., 23. a , 29., 30. a ve hod. si v pracovní terapii Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici můžete vyrobit květináč zdobený ubrouskovou technikou. S sebou si přineste malé nůžky (vyšívací nebo rovné manikúrové) a hliněný květináč v hod. Vám v Měšťanské restauraci k tanci i poslechu zahraje pan Zdeněk Škvařil se svou skupinou na pořadu Seznamte se, prosím. Zpestřením bude baletní vystoupení děvčat z tanečního oddělení ZUŠ Chrudim pod vedením paní Pavly Kymplové. Plán CSSP na říjen 2007 Na přelomu měsíce srpna a září se konaly, tak jako každý rok, Městské slavnosti. Součástí programu byla volba královny královského věnného města Chrudim. České královny ve většině případů byly chytré, šlechetné, zručné, hezké. V tomto duchu probíhala i soutěž v letošním roce. Do soutěže se původně přihlásilo jedenáct dívek ze středních škol v Chrudimi, pět dívek účast odřeklo, takže po prázdninách zbylo šest uchazeček o titul královny. Volba, v pořadí již osmá, probíhala poslední srpnový den na Resselově náměstí, které se zaplnilo 500 až 600 diváky. Večerem plným kouzel a překvapení provázel kouzelník Pavel Kožíšek spolu s Martinou Poulíčkovou a nová královna věnného města Chrudim byla zvolena ve 22 hodin. Jmenuje se Martina Čapková a bude vládnout Chrudimi po dobu jednoho roku. Martina Čapková je studentkou 3. ročníku osmiletého Gymnázia J. Ressela v Chrudimi. K jejím oblíbeným předmětům ve škole patří chemie a biologie. Po zdárném absolvování gymnázia by chtěla studovat medicínu, obor pediatrie. Jak uvedla Martina v dotazníku, její největší zálibou je malování (miluje růžovou a modrou barvu). Měla několik výstav obrazů a mimo jiné svými obrazy letos reprezentovala Chrudim na 8. výtvarném salonu královských věnných měst v Hradci Králo- Foto Lucie Šedová vé, o prázdninách vystavovala v prostorách zámku v Nasavrkách a v nejbližších měsících ji čeká výstava ve Vodních zdrojích v Chrudimi. Mezi další záliby královny Martiny patří tanec, volejbal, aerobic. Martina má ráda květiny, nejvíce lilie. Ráda cestuje, chodí do kina a divadla, poslouchá hudbu a toulá se přírodou. Na sledování televize nemá kvůli svým koníčkům a dalším zájmům čas. Naše nová chrudimská královna Martina Čapková se zúčastnila volby královny všech devíti královských věnných měst v pátek 7. září ve Vysokém Mýtě a vyhrála!!! Takže poprvé byla v této soutěži zvolena královnou královských věnných měst dívka z Chrudimi. Gratulujeme nové královně a přejeme jí příjemné kralování. is ve hod. se ve společenské místnosti Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulice uskuteční přednáška MUDr. Jiřího Čermáka na téma Vliv stresu na celkový zdravotní stav ve hod. se sejdeme v Klubu seniorů v Městském parku na Ochutnávce jídel. Kavárničky: ve hod. v Centru sociálních služeb a pomoci Chrudim vystoupí děti z MŠ Dr. Malíka, v Domě s pečovatelskou službou v ulici Komenského zazpívají děti z MŠ Na Valech ve hod. nám zpříjemní odpoledne v Domě s pečovatelskou službou v ulici Strojařů děti z MŠ Strojařů a v Domě s pečovatelskou službou v ulici Obce Ležáků nás potěší děti z MŠ Víta Nejedlého. 10

11 KČT Chrudim Vejšlapy Sobota Pochod generací (7 nebo 14 km) Sraz v 9.00 u plaveckého bazénu Chrudim, odchod v hod. Vedoucí: J. Jahnický, V. Písař, tel Tato akce je pořádána s finanční podporou města Chrudim Pondělí Týdenní pobyt v Daňkovicích Vedoucí: J. Jahnický, V. Písař, tel Středa Bezpráví Klopoty Říčky Ústí nad Orlicí (9 km) Sraz v 7.15 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 7.37 hod. Vedoucí: H. Rýzová, R. Vališová, tel Sobota Vejšlap k pramenům Sázavy (15 km) Sraz v 6.50 hod. na nádraží BUS, odjezd autobusu v 7.05 hod. Vedoucí: manželé Hurtovi Čtvrtek Kukátko v restauraci Bowling od hod. Sobota Potštejn Homole Choceň (20 km) Sraz v 6.40 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 6.51 hod. Vedoucí: Ing. S. Kučera, P. Šídlo, tel Středa Plchůvky Chloumek Darebnice Choceň (10 km) Sraz v 7.15 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 7.37 hod. Vedoucí: H. Rýzová, J. Slaninová, tel Sobota Litomyšl Kozlovský kopec Česká Třebová (19 km) Sraz v 7.05 hod. na nádraží BUS, odjezd autobusu v 7.20 hod. do Litomyšle Vedoucí: manželé Hurtovi Neděle Bohdaneč výlov rybníků (10 km) Sraz v 7.15 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 7.37 hod. Vedoucí: V. Písař, tel Sobota Trhová Kamenice Hluboká Petrkov Trhová Kamenice (13 km) Sraz v 6.50 hod. na nádraží BUS, odjezd autobusu v 7.05 hod. (stan. č. 1) Vedoucí: J. Jahnický, Ing. S. Kučera, tel Zveme mezi nás nejen naše členy, ale i širokou veřejnost, všechny ty, kteří mají rádi přírodu a turistiku. Bližší informace ve vývěskách, u J. Jahnického, tel , nebo u P. Šídla, tel Změna vyhrazena! Jiří Jahnický, předseda klubu KČT Treking Chrudim akce v říjnu Rudawy Janowickie Góry Sokolie BUS, pěší turistika (24 km) Ing. Jan Smejkal, tel , , Vrát vlastní doprava, pěší turistika (2 20 km) Věra Matějková, tel , Vlastimil Škvára Nábor do gymnastického oddílu Sokola Chrudim Tělocvičná jednota SOKOL Chrudim, gymnastický oddíl žák sokolské všestrannosti, má ještě několik volných míst ve svých řadách. Vážení rodiče a kluci, hrazda, kruhy, bradla čekají na Vás v chrudimské Sokolovně každé úterý a čtvrtek od 15 do 16 hodin. Josef Šlechta a Walter Löwy, vedoucí oddílu Sportovní areály města Chrudim, s. r. o. Plavecký bazén Dětský bazén Sauna 1. po Muži 2. út Ženy 3. st Muži 4. čt Ženy 5. pá Spol. 6. so Spol. 7. ne Spol. 8. po Muži 9. út Ženy 10. st Muži 11. čt Ženy 12. pá Spol. 13. so Spol. 14. ne Spol. 15. po Muži 16. út Ženy 17. st Muži 18. čt Ženy 19. pá Spol. 20. so Spol. 21. ne Spol. 22. po Muži 23. út Ženy 24. st Muži 25. čt Ženy 26. pá Spol. 27. so Spol. 28. ne Spol. 29. po Muži 30. út Ženy 31. st Muži Změny jsou vyhrazeny. Přesnější info na Fotbalová utkání AFK Chrudim říjen 2007 Den datum hodina soutěž tým AFK soupeř Sobota ČDSŽ + ČDMŽ A žáci Náchod Sobota Divize AFK A Převýšov Sobota ČDSD + ČDMD A dorost Nový Bydžov Neděle I. B AFK B Rváčov Sobota Divize AFK A Týniště nad Orlicí Neděle ČDSD + ČDMD A dorost Kutná Hora Neděle I. B AFK B Hlinsko B Neděle ČDSŽ + ČDMŽ A žáci Pěnčín Turnov Utkání basketbalu hraná v říjnu ve sportovní hale TJ SOKOL Chrudim Junioři U 18 dorostenecká liga TJ Sokol BC Darren Chrudim Sokol Hradec Králové TJ Sokol BC Darren Chrudim BK Pelhřimov TJ Sokol BC Darren Chrudim BC Vysočina Východočeská liga mužů TJ Sokol BC Darren Chrudim TJ Svitavy B TJ Sokol BC Darren Chrudim SKB Česká Třebová Oddíl basketbalu provádí nábor chlapců ročníků Tréninky jsou pravidelně každé úterý a čtvrtek od do ve sportovní hale TJ SOKOL Chrudim. Více informací o chrudimském basketbalu naleznete na Hokejová utkání A mužstva HC Chrudim Kolo Den / Datum Čas Zápas 5. Sobota HC CHRUDIM IHC Písek 6. Středa NED Hockey Nymburk HC CHRUDIM 7. Sobota HC CHRUDIM HC Spartak Pelhřimov 8. Sobota KLH Vajgar Jindřichův Hradec HC CHRUDIM 9. Středa HC CHRUDIM HC ZVVZ Milevsko 10. Sobota HC VHS Benešov HC CHRUDIM Sháníme děvčata narozená v letech 1995 až 1999 do sportovního oddílu. Najdete nás ve Sportovní hale Sokola Chrudim vždy v pondělí a ve čtvrtek od do Pozvánka pro děvčata hod. V naší náplni jsou závody, soutěže, míčové hry a další sportovní vyžití, které Vás jistě zaujme. Případné dotazy na tel

12 č. 10/2007 vychází Vydává město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim I, IČO Telefon redakce , fax , Redakční rada: Jan Čechlovský, Sylva Drašnarová, Pavel Kobetič, Roman Málek, Stanislav Novotný, Petr Řezníček, Ivan Slejška. Jazyková úprava: Bohumila Novotná. Autor příspěvku odpovídá za věcnou a jazykovou správnost. Texty Po uzávěrce neprošly jazykovou korekturou. Redakce neručí za obsah příspěvků externích dopisovatelů. Příloha Vademecum chrudimské kultury je kompletně připravována Chrudimskou besedou. Tato příloha není redigována redakční radou CHZ a není jí ani jazykově upravována. Náklad výtisků. Grafická úprava a tisk Tiskárna PORS s. r. o., Chrudim. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod značkou MK ČR E Vychází 1 x měsíčně. Distribuce zdarma do všech domácností na území města Chrudimě. Přetisk povolen pouze se svolením vydavatele. Uzávěrka čísla 12. září

Dny zdraví. Chrudim - říjen 2012

Dny zdraví. Chrudim - říjen 2012 2012 Dny zdraví Chrudim - říjen 2012 Podpora ZDRAVÍ a s ním související KVALITA ŽIVOTA jsou hlavními oblastmi zájmu Zdravých měst, obcí a regionů ČR. Cestou dlouhodobému a komplexnímu vytváření podmínek

Více

Dny zdraví 2010 v Chrudimi

Dny zdraví 2010 v Chrudimi Dny zdraví 2010 v i 1 Podpora ZDRAVÍ a s ním související KVALITA ŽIVOTA jsou hlavními oblastmi zájmu Zdravých měst, obcí a regionů ČR. Cestou dlouhodobému a komplexnímu vytváření podmínek pro zdraví a

Více

Dny zdraví v Chrudimi

Dny zdraví v Chrudimi 2013 Dny zdraví v Chrudimi Chrudim - říjen 2013 Podpora ZDRAVÍ a s ním související KVALITA ŽIVOTA jsou hlavními oblastmi zájmu Zdravých měst, obcí a regionů ČR. Cestou dlouhodobému a komplexnímu vytváření

Více

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Členství v NSZM ČR a jeho přínosy pro město Zastřešení mezinárodními institucemi WHO Strategický rozvoj podle standardů EU a OSN postup podle metodiky

Více

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ Srpen 2014 Nadace ČEZ Oranžové hřiště pro rok 2014 Podporované aktivity: Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních,

Více

Dny zdraví 2008 v Chrudimi

Dny zdraví 2008 v Chrudimi Dny zdraví 2008 v i 1 Podpora ZDRAVÍ a s ním související KVALITA ŽIVOTA jsou hlavními oblastmi zájmu Zdravých měst, obcí a regionů ČR. Cestou dlouhodobému a komplexnímu vytváření podmínek pro zdraví a

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Národní dny bez úrazů 2008 Chrudim 5.-25.6.2008

Národní dny bez úrazů 2008 Chrudim 5.-25.6.2008 Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající pod záštitou Světové zdravotní

Více

Soutěž. Základní informace

Soutěž. Základní informace Soutěž 5 důvodů, proč se přihlásit do soutěže U příležitosti jubilejního pátého ročníku soutěže jsme pro Vás připravili přehled pěti základních důvodů, proč se vyplatí se soutěže zúčastnit jako soutěžící:

Více

Úspěšné projekty Prahy 10

Úspěšné projekty Prahy 10 Úspěšné projekty Prahy 10 Praha 10 Město stromů 2012/2013 Městská část Praha 10 se v roce 2012 stala vítězem celorepublikové soutěže, kterou každoročně pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci s městem

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy I. Základní ustanovení 1. Název spolku je Česká kriminologická společnost z.s. (dále jen ČKS ). 2. ČKS je nezávislým odborným spolkem vzniklým v r. 2012 podle

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

MEZINÁRODNÍ DEN ARCHIVŮ Státní okresní archiv Zlín Klečůvka 9. června 2012 SEMINÁŘ KRONIKÁŘŮ. 5. a 7. června 2012

MEZINÁRODNÍ DEN ARCHIVŮ Státní okresní archiv Zlín Klečůvka 9. června 2012 SEMINÁŘ KRONIKÁŘŮ. 5. a 7. června 2012 SEMINÁŘ KRONIKÁŘŮ 5. a 7. června 2012 PROGRAM 1. Mezinárodní den archivů pozvánka 2. Co by v kronice nemělo chybět 3. Weby archivů a archiválie zveřejňované on-line 4. Dnešní možnosti ukládání digitálních

Více

Regionální aktivity. v podpoře zdraví a prevenci nemocí

Regionální aktivity. v podpoře zdraví a prevenci nemocí Regionální aktivity v podpoře zdraví a prevenci nemocí Kraj Vysočina MUDr. Stanislav Wasserbauer Ministerstvo zdravotnictví Zdravý Kraj Vysočina Kraj Vysočina je do realizace tohoto komunitního programu

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu

Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu Asociace školních sportovních klubů České republiky Identifikační číslo: IČ: 45773688 Sídlo spolku: José Martího 269/31, Veleslavín, 162 00 Praha

Více

PODKLADY. k 7. zasedání. Zastupitelstva města Chrudim. konaného dne 24.8.2015

PODKLADY. k 7. zasedání. Zastupitelstva města Chrudim. konaného dne 24.8.2015 PODKLADY k 7. zasedání Zastupitelstva města Chrudim konaného dne 24.8.2015 Město Chrudim PROGRAM 7. zasedání Zastupitelstva města Chrudim, konané dne 24.8.2015 v 16:00 hod. zasedací místnost MěÚ, Pardubická

Více

Dny zdraví 2015 Chrudim

Dny zdraví 2015 Chrudim Dny zdraví 2015 v Chrudimi Podpora ZDRAVÍ a s ním související KVALITA ŽIVOTA jsou hlavními oblastmi zájmu Zdravých měst, obcí a regionů ČR. Cestou k dlouhodobému a komplexnímu vytváření podmínek pro zdraví

Více

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 Příloha ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 NÁZEV POSKYTOVATELE DOTACE: NÁZEV DOTAČNÍHO PROGRAMU: NÁZEV PROJEKTU: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O PŘEDKLÁDAJÍCÍ ORGANIZACI 1.1. Název

Více

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice.

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice. Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2014 v programu Parky (dále jen grantová výzva ). Program Parky pomáhá městům rozvíjet veřejná prostranství, která vycházejí z potřeb jejich

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

6. Národní koordinační výbor Předání programu akcí v jednotlivých městech, převzetí propagačních materiálů, plakátů a pod. Termín: červenec, srpen

6. Národní koordinační výbor Předání programu akcí v jednotlivých městech, převzetí propagačních materiálů, plakátů a pod. Termín: červenec, srpen Příprava a realizace Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut -harmonogram Zpracoval: Bohuslav Kuda, místostarosta města Letovice, březen 2005 Návrh metodiky 1. Získání podpory pro účast města

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí SEMINÁŘ KE KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM PARDUBICE, 5. DUBNA 2011 Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: barbora.holusova@mvcr.cz

Více

Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj

Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj Slezské dny preventivní medicíny Karviná Darkov,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Ing. Marta Novotná vedoucí oddělení regionálního rozvoje Krajský úřad Olomouckého kraje Koncepce zemědělsk lské politiky a rozvoje venkova Olomouckého kraje Důsledná

Více

Vznik pobočky Sokolov

Vznik pobočky Sokolov Začátky Společnost Člověk v tísni působí v Karlovarském kraji od roku 2001. Započala s nabídkou terénní sociální práce ve městě Sokolov. Terénní pracovníci pracovali samostatně, řízeni centrálou v Praze.

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Občanská poradna Pardubice o.s.

Občanská poradna Pardubice o.s. Občanská poradna Pardubice o.s. Obsah: 1. P O S L Á N Í O R G A N I Z A C E... 3 2. O B Č A N S K Á P O R A D N A V R O C E 2 0 0... 3 3. S T A T I S T I K A 2 0 0... 4 4. S T A T I S T I C K É V Ý S T

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO M A S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Zápis Valné hromady Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku Dne: 25. května 2007. Účastníci: členové občanského

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

May 24, 2013. VY_52_INOVACE_20.notebook. Existenční minimum. Životní minimum. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona

May 24, 2013. VY_52_INOVACE_20.notebook. Existenční minimum. Životní minimum. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona Existenční minimum Životní minimum SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Ilona Vébrová V/2_Inovace

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Nadace Partnerství. Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012. 1.

Nadace Partnerství. Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012. 1. Nadace Partnerství Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012 1. Cíl grantu Podpora vzniku nových a obnova stávajících zelených veřejných prostranství

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Meno mosso, z. s. Stanovy spolku

Meno mosso, z. s. Stanovy spolku Meno mosso, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Meno mosso, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Praze, na adrese U Chmelnice 770/8, Praha 4, 143 00. Čl. II Účel spolku Účelem spolku je tvorba

Více

2002-2012. deset let autorizace

2002-2012. deset let autorizace 2002-2012 deset let autorizace Tříděním a recyklací odpadů se podařilo v roce 2011 snížit produkci skleníkových plynů o 1 031 238 t CO 2 ekv. a uspořit tolik energie, kolik v průměru spotřebuje za rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje Příloha č. 1 Text 32. výzvy ROP NUTS II Jihozápad pro dílčí projekty IPRM JZ/001: Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ DÍLČÍCH PROJEKTŮ V RÁMCI

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

Hodonín přátelský rodinám. Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině 2009

Hodonín přátelský rodinám. Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině 2009 Hodonín přátelský rodinám Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině Jihomoravský kraj 26 000 obyvatel (únor 2010) Okres Hodonín 82 obcí ORP Hodonín 18 obcí Město Hodonín se do soutěže přihlásilo

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení );

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); 2) Sídlem sdružení je: ulice Na chobotě 1345/6, Praha 6 -

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, J. Zoubek, Z. Zeman, Ing. J. Zapletal, Ing.

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011. Marta Vencovská, Petr Holý

Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011. Marta Vencovská, Petr Holý Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011 Marta Vencovská, Petr Holý MA21 = LA21 Místní Agenda 21 = Lokale Agenda 21 Místní Agenda 21 - Gemeinde 21 Kraj Vysočina Dolní Rakousko MA-G 21 Spolupráce mezi místní

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska

Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska Projekt z integrovaného operačního programu, Prioritní osa 6.4. a, b. Národní podpora cestovní ruchu Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska ÚVOD uvedení do projektu ČR je významnou destinací

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01.

Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01. Stanovy Islám v ČR nechceme, z.s. Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01. Článek 2. Účel spolku Účelem spolku je vyvíjení

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Dílčí Komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY. Dílčí Komunitní plán sociálních služeb - 1 -

Dílčí Komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY. Dílčí Komunitní plán sociálních služeb - 1 - Dílčí Komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY 2009-1 - 1.O B S A H 1. Obsah 2 2. Předmluva 3 3. Základní informace o komunitním plánu sociálních služeb města Říčany 4 4. Priority rozvoje služeb a

Více

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s.

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s. Stanovy spolku Náš Kopec, z.s. Čl. 1. Název, sídlo a působnost Náš Kopec o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 25.1.2010 U S N E S E N Í 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 76/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Žádost. Obec s rozšířenou působností

Žádost. Obec s rozšířenou působností Obec s rozšířenou působností Kraj Žádost o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 1. Žadatel

Více

USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 37/1 ze dne 14. 4. 2014

USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 37/1 ze dne 14. 4. 2014 číslo 37/1 Bezpečnostní situace - informaci strážníka městské policie o bezpečnostní situaci v městské části Praha Dolní Měcholupy za měsíce únor a březen 2014 číslo 37/2 Rozpočtové změny - zvýšení rozpočtu

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Směrnice Rady města Proseč Pravidla pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit Rada města Proseč se na svém zasedání dne 23. 10. 2012 usnesením

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ právnickým a fyzickým osobám na podporu sportu

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ právnickým a fyzickým osobám na podporu sportu PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ právnickým a fyzickým osobám na podporu sportu Rada města Rokytnice v Orlických horách dne 23. března 2015 schválila usnesením č. 10/20015/III pro rok 2015 program pro poskytování

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

Čl. 4 Výběrové řízení

Čl. 4 Výběrové řízení MĚSTO TŘEBOŇ V Y H L Á Š K A vytvoření a použití účelových prostředků " Fondu rozvoje bydlení na území města Třeboně ". -------- Městské zastupitelstvo Třeboň schválilo na základě 14, odst. 1, písmeno

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

DOTAČNÍ PROGRAM pro poskytování dotací z rozpočtu města Adamova pro přímou podporu sportu a tělovýchovy v Adamově na období 2015 2018

DOTAČNÍ PROGRAM pro poskytování dotací z rozpočtu města Adamova pro přímou podporu sportu a tělovýchovy v Adamově na období 2015 2018 DOTAČNÍ PROGRAM pro poskytování dotací z rozpočtu města Adamova pro přímou podporu sportu a tělovýchovy v Adamově na období 2015 2018 1. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel 1.1. Název: Poskytování

Více

Dotační program města Česká Lípa v oblasti životního prostředí na rok 2015

Dotační program města Česká Lípa v oblasti životního prostředí na rok 2015 Dotační program města 1/5 Město vyhlašuje dotační program. Čl. I. Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty 1. V roce 2015 může být dotace z tohoto programu (dále jen dotace ) poskytnuta žadateli

Více

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 109.21.10 Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 v rámci V. programu Podpora MČ v sociální oblasti

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Datum konání: 12. 5. 2014, 15:00 hodin Místo konání: ÚMČ Praha 10, budova B, 5. patro Radniční salonek Přítomni: Kateřina

Více

Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14

Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14 Město Kutná Hora vyhlašuje Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14 P ř í s p ě v k o v é (g r a n t o v é) o b l a s t i 1. Kultura

Více

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Vědecká knihovna v Olomouci červen 2007 Město Vsetín 30.000 obyvatel krásná příroda bohatý folklór blízko hranic se Slovenskem aktivní předkladatel mnoha projektů

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

2002-2012. deset let autorizace

2002-2012. deset let autorizace 2002-2012 deset let autorizace Tříděním a recyklací odpadů se podařilo v roce 2011 snížit produkci skleníkových plynů o 1 031 238 t CO2 ekv. a uspořit tolik energie, kolik v průměru spotřebuje za rok 280

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Dotační program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí (ŽP) z fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015

Dotační program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí (ŽP) z fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015 Dotační program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí (ŽP) z fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015 Dotace na podporu aktivit v oblasti ŽP Účel podpory Důvody podpory

Více