Zpráva o činnosti za rok 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti za rok 2011"

Transkript

1 Zpráva o činnosti za rok 2011

2

3 3 V současné době zahlcené špatnými zprávami Vám chceme nabídnout nějaké pozitivní. To si můžeme dovolit proto, že předmětem našeho zájmu je rodina. Louis-Émile Bougaud řekl, že rodina, domácnost a děti nabízejí muži ráj, kde může denně vidět Boha s anděly při jejich díle. A my Vám chceme tento pohled ukázat. Rok 2011 nebyl bez problémů a bez nepříjemných překvapení. Přesto se mnoho věcí podařilo. Na začátku roku nás zaskočila zpráva o zásadním krácení dotací Ministerstva práce a sociálních věcí v oblasti rodinné politiky. Nedostatek finančních prostředků by způsobil zásadní omezení naší činnosti. Především díky nesmírné obětavosti našich milých pracovnic a posléze díky mimořádné dotaci poskytnuté krajem Vysočina se nám podařilo uchovat celou nabídku programů pro rodiny. V druhém pololetí byla tato nabídka dokonce rozšířena. V sekci služeb pro rodiny jsme operativně reagovali na poptávku po keramické dílně a po programu pro rodiče nejmenších dětí. Tak vznikl klub Batolátka. V sociální oblasti se osvědčily programy pro rodiče neklidných dětí, posílila se spolupráce s oddělením sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města Jihlavy. Podařilo se rozšířit nabídku pro rodiče, kteří se cítí sami na výchovu svých dětí. Zásadní událostí v roce 2011 byla pro CRSP Vysočina změna adresy. V průběhu letních prázdnin jsme se přestěhovali na ulici Chlumova. Nové místo více vyhovuje nabízeným aktivitám, a to jak po technické, tak po prostorové stránce. Kromě velké herny se podařilo vytvořit i hernu oddělenou, dále i místo pro jednání s uživateli sociálních služeb. Učebna je prostornější a světlejší, zbylo místo i na výtvarnou dílnu. V neposlední řadě se zlepšily pracovní podmínky pro všechny zaměstnance zařízením kanceláří a jejich vybavením výpočetní technikou. Naším přáním nadále zůstává nabídnout rodinám prostor, ve kterém se mohou vzdělávat a odpočívat, kde se mohou společně povzbuzovat a zároveň spolu sdílet a prožívat věci, které jsou možná těžké. Ing. Slavka Dokulilová Ředitelka CRSP Vysočina

4 4 Základní údaje: Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina (zkrácený název CRSP Vysočina) Chlumova 3, Jihlava Poslání: Podporovat rodinu ve všech fázích jejího vývoje, hájit její zájmy a napomáhat rozvoji prorodinných služeb v místních komunitách. Cílové skupiny: Rodiny, rodiče, děti, mládež, manželé, senioři. Zaměření činnosti: Služby pro rodiny, volnočasové aktivity, vzdělávání, dobrovolnictví, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. CRSP Vysočina je členem Asociace center pro rodinu v ČR. Spolupráce CRSP Vysočina: Národní centrum pro rodinu Centra pro rodinu ČR Síť mateřských center v kraji Vysočina Magistrát města Jihlavy Kraj Vysočina Biskupství brněnské Farnost u kostela sv. Jakuba v Jihlavě Farnost u kostela sv. Martina v Třešti Charita Jihlava Dům s pečovatelskou službou Nová Říše Jihlavský havířský průvod, o.s. Život 90 - Jihlava Tyflo Vysočina Jihlava, o.p.s. Nemocnice Jihlava další nestátní i státní organizace a instituce IČ: , DIČ: CZ , Bankovní spojení: /6800 tel.: ,

5 5 Sekce CRSP Vysočina v roce 2011 Rodiny Sociálně aktivizační služby pro rodiny Jednorázové akce

6 6 Organizační struktura CRSP Vysočina CRSP Vysočina Sekce Rodiny Jednorázové akce Sekce Sociální služby Kluby Jihlava Program Neposeda Kluby Třešť Program Sami doma Rodičovské vzdělávání Program Sociální asistence Duchovní programy

7 Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina RODINY

8 Sekce Rodiny připravuje volnočasové a vzdělávací programy pro rodiny a jejich jednotlivé členy na základě osvědčené nabídky z předchozích let, která byla doplněná o další žádané programy. Nabídka zahrnuje aktivity pro vyžití rodičů na rodičovské dovolené, programy pro rodiče s dětmi předškolního a školního věku, rodičovské vzdělávání a duchovní programy. Sekci Rodiny v roce 2011 zajišťovaly: Miroslava Huková Patrícia Kondrlová Markéta Kartáková Pavla Kazdová Renata Jakoubková Eva Šalandová Zuzana Nováková Jaroslava Fialová Naděžda Dáňová 8

9 9 Kluby Jihlava Kluby dětí Programu se účastní rodiče s dětmi, které nenavštěvují předškolní zařízení. V programu se střídají básničky, písničky, říkadla, tanečky a cvičení, to vše za použití různých pomůcek, kulis, rekvizit a cvičebního náčiní. Po svačince si děti zhotoví společně s rodiči výrobek. Na závěr je pro děti připravená maňásková pohádka. Kluby probíhaly třikrát týdně pod vedením Patrície Kondrlové, Pavly Kazdové, Renaty Jakoubkové, Zuzany Novákové a Evy Šalandové. Cvičení rodičů s dětmi Program je určen pro rodiče s dětmi od dvou let, kteří upřednostňují pohybové aktivity. Rodiče s dětmi zde mají možnost si společně zacvičit, a to s různými typy náčiní a pomůcek jako jsou míče, létající talíře, obruče, šátky, padák, trubky, noviny, tyčky, stužky, balonky, kroužky, kuželky a jiné. Na konci se děti podívají na maňáskovou pohádku a domů si odnesou obrázek k vymalování. Cvičení vedly Patrícia Kondrlová, Renata Jakoubková a dobrovolná pracovnice Miroslava Huková.

10 10 Otevřená herna Program využívali rodiče se svými dětmi. Děti měly možnost pohrát si s jinými hračkami než mají doma a zároveň si zvykat na kolektiv ostatních dětí. Rodiče zase ocenili možnost společně posedět u šálku čaje či kávy a podělit se o své mateřské radosti, starosti a zkušenosti. Herna byla otevřena jednou týdně. Od listopadu byla tato aktivita nahrazena novým programem Batolátka.

11 11 Batolátka Nově otevřený program je pro rodiče s dětmi od šesti měsíců do jednoho roku. Náplní jsou říkanky, cvičení, mazlení, zpívání. Nechybí ani pohádka na rozloučení. Program probíhal jednou týdně pod vedením Renaty Jakoubkové a Pavly Kazdové. Tvořeníčko Dílničky navštěvují rodiče s dětmi od tří let. Při tvoření se střídají různé techniky kreslení, malování, tiskání, stříhání, lepení, modelování, a různé materiály papír, čtvrtky, látky, fólie, vlna, přírodniny, krabičky, kelímky aj. Děti společně s rodiči prožívají radost z tvoření výrobků i z výsledku samotného, kterým si vyzdobí svůj domov nebo jím potěší někoho blízkého. Dílničky vedly Jaroslava Fialová, Pavla Kazdová a Naďa Dáňová jednou týdně.

12 12 Keramika Nově zařazený program je určen pro rodiče s dětmi od tří let. Společně se seznamují s různými technikami práce s hlínou, např. vymačkávání z hroudy, modelování z válečků, modelování z plátů a se způsoby dekorování přidávání a ubírání hlíny, obtiskování materiálů nebo vykrajování. Keramickou dílnu vedla Renata Jakoubková jednou týdně. Katecheze pro nejmenší Děti se v doprovodu rodičů při pravidelných setkáních učí na základě biblických příběhů poznávat Boha, Boží vlastnosti a jeho lásku k lidem. Vede je to k rozlišování dobra a zla. Katecheze probíhá interaktivní formou, jejíž součástí je písnička s ukazováním, povídání, promítání, tvoření, scénka s maňásky či hra. Katecheze probíhala jednou za dva týdny a vedly ji Slavka Dokulilová, Eva Šalandová a Zuzana Nováková.

13 13 Muzicírování Rodiče s dětmi od jednoho roku si zde zazpívají, zatancují, zahrají na různé nástroje jako jsou dřívka, činely, chrastítka, rolničky, triangl, kastaněty, xylofon, bubínek a další. Děti se učí kromě těch známých i nové písničky, učí se vnímat hudbu a rytmus. Některé písničky jsou zpestřeny použitím rekvizit. Program probíhal jednou týdně pod vedením Evy Šalandové, Patrície Kondrlové, Markéty Kartákové a Nadi Dáňové.

14 14 Kluby Třešť Mateřský klub Třešť úspěšně navázal na započatou činnost z roku Probíhaly zde následující programy: Klub maminek Na pravidelném programu se scházejí rodiče s dětmi od dvou let věku. Jeho náplní jsou říkanky, písničky, cvičení, tanečky s použitím různých rekvizit a kulis, v druhé části probíhá tvoření, na závěr je pohádka. Klub probíhal jednou týdně pod vedením Evy Šalandové a Markéty Kartákové. Zpěváčci V dopoledním programu pro rodiče s dětmi do dvou let se za klavírního doprovodu zpívá, tancuje, děti samy hrají na různé nástroje nebo využívají různé kulisy. Najdeme čas také na volnou hru a na popovídání maminek u čaje či kávy. Zpěváčky vedla jednou týdně dobrovolná pracovnice CRSP Vysočina Květa Zažímalová.

15 15 Muzicírování Program navazující na Zpěváčky je určený pro rodiče s dětmi od dvou let. Střídá se zde zpěv s využitím rytmiky, tanečky a hraní na Orfeovy nástroje, to vše s doprovodem kytary či kláves. Muzicírování vedla jednou za dva týdny Markéta Kartáková. Tvoření V odpoledním programu si děti vyzkouší práci s různými materiály a naučí se nové techniky. Především ale prožívají radost ze společného tvoření se svými rodiči. Tvoření probíhalo jednou za dva týdny pod vedením Zuzany Novákové a dobrovolné pracovnice CRSP Vysočina Ireny Jindrové.

16 16 Otevřená herna Rodiče s dětmi mohou strávit příjemné dopoledne v bezpečném prostředí herny. Děti si zde mohou pohrát v kolektivu a maminky se podělí o pocity a zkušenosti ze své rodičovské role. Otevřenou hernu navštěvovali rodiče s dětmi jednou týdně pod vedením dobrovolné pracovnice CRSP Vysočina Zity Trojanové. Batolátka Náplní nově otevřeného programu pro rodiče s dětmi od půl do jednoho roku je práce a zábava s našimi nejmenšími. Střídají se zde básničky, říkadla, mazlení, zpívání a vše je zakončeno maňáskovou pohádkou. Program vedla jednou týdně Markéta Kartáková.

17 17 Katecheze pro nejmenší Při pravidelných setkáních se děti na základě biblických příběhů učí poznávat Boha a jeho lásku k nám lidem. Součástí je také hra, tvoření, písnička. Katecheze probíhaly jednou týdně pod vedením Evy Šalandové, Zuzany Novákové a dobrovolné pracovnice Kateřiny Bambulové.

18 18 Vzdělávací programy Jazykové kurzy Kurz anglického jazyka určen především pro ženy na rodičovské dovolené, které si buď chtějí své znalosti konverzováním udržovat, nebo se naučit anglicky od základů. Během lekcí bylo zajištěno hlídání dětí. Proběhly tři kurzy po deseti lekcích, které vedla lektorka Bc. Vlasta Palichová. Kurz Efektivní rodičovství Kurz nabízí možnost poznat výchovný přístup zaměřený na řešení vztahu dítě rodič způsobem založeným na principu spolupráce a zodpovědnosti. Důraz je kladen především na praktický nácvik rodičovských dovedností, které jsou třeba k úspěšnému zvládání výchovné role rodičů. Kurz proběhl jednorázově v 10 lekcích. Lektorkou byla Slavka Dokulilová. Odborné přednášky Jak snadné je zadlužit se ve spolupráci s Občanskou poradnou Jihlava.

19 19 Duchovní programy Setkání matek Setkávání rodičů, kteří chtějí společně děkovat, chválit a prosit za děti. Vzájemně obohacující sdílení maminek všech věkových kategorií a společné zamyšlení se nad rolí ženy, manželky a matky. Setkání probíhá v Jihlavě jednou za čtrnáct dní, v Třešti jednou za měsíc. Katecheze pro dospělé Křesťanskou věrouku přednášel Jeroným Filip Hofmann, ThLic., O.Praem., administrátor ve Vyskytné nad Jihlavou a kaplan u svatého Jakuba v Jihlavě. Katecheze probíhala jednou za dva týdny.

20 20 Návštěvnost jednotlivých programů Celkem účastníků Počet (součet za Programy sekce Rodina Frekvence setkání všechna setkání) Kluby dětí 4 x týdně 2 hod Batolátka 2 x týdně 2 hod Cvičení rodičů s dětmi 1 x týdně 1 hod Otevřená herna 2 x týdně 2 hod Tvořeníčko 2 3 x týdně 1,5 hod Keramika 1 x týdně 2 hod 8 88 Muzicírování 2 x týdně 1 hod Zpěváčci 1 týdně 2 hod Katecheze pro nejmenší 1 x týdně 1 hod Bubnování nepravidelně 4 38 Anglický jazyk 1 x týdně 1 hod Hlídání dětí při vzdělávání rodičů Katecheze pro dospělé 2 x měsíčně 1 hod Setkání matek 2-3 x měsíčně Výtvarné kurzy nepravidelně 6 52 Kurz snižování nadváhy STOB 12 lekcí x 2,5 hod 1 kurz 10 Kurz Efektivní rodičovství 1 kurz 8 10 lekcí x 2,5 hod Celkem účastníků 8044 Počet odpracovaných hodin dobrovolníky 272

21 21 Struktura nákladů v sekci Rodiny Materiál ,- 24,2 % Nájem ,- 12 % Energie ,- 5,1 % Služby ,- 11,6 % Pracovníci ,- 46,6 % Ostatní náklady 4.606,- 0,5 % Celkem ,- 100 % Nájem Energie Služby Pracovníci Ostatní náklady STRUKTURA NÁKLADŮ Materiál

22 22 Struktura výnosů v sekci Rodiny Příjmy za služby ,- 7,9 % Dotace ,- 92 % Ostatní výnosy 428,- 0,1 % Výnosy celkem ,- 100 % Dotace Ostatní výnosy STRUKTURA VÝNOSŮ Příjmy za služby

23 23 Struktura dotací v sekci Rodiny MPSV ,- 34,2 % Kraj Vysočina rodinná politika ,- 37,2 % Kraj Vysočina Volný čas ,- 8,1 % Statutární město Jihlava ,- 20,5 % Celkem ,- 100 % Kraj Vysočina rodinná politika Kraj Vysočina Volný čas Statutární město Jihlava STRUKTURA DOTACÍ MPSV

24 Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina JEDNORÁZOVÉ AKCE

25 25 V rámci kampaně Zdravého města Jihlavy jsme se zúčastnili Dne Země. Hlavní oslavy v Jihlavě proběhly ve středu 20. dubna od 9.00 do hodin na Masarykově náměstí. CRSP Vysočina připravilo program pro děti a mládež na téma lesy stromy, což souviselo s vyhlášením roku 2011 jako Mezinárodním rokem lesů. Velikonoční dílny v Třešti Ve spolupráci s římskokatolickou farností Třešť se v prostorách místní fary uskutečnily výtvarné velikonoční dílny. Pro děti bylo připraveno pět výrobků s jarní a velikonoční tématikou, chlapci si navíc mohli uplést pomlázku.

26 26 Příměstský tábor v Třešti V týdnu od 18. do se v Třešti uskutečnil první příměstský tábor, a to na téma Indiáni. Děti se naučily luštit indiánské písmo, rozeznávat zvířata a jejich stopy, bylinky, cvičily se v síle, odvaze a vytrvalosti. Každý den si také zdobily svůj indiánský oděv, zhotovily si svůj totem a na závěr tábora našly i poklad. Diecézní pouť rodin jsme již tradičně v rámci Diecézní poutě rodin ve Žďáře nad Sázavou připravili výtvarné dílničky pro rodiče s dětmi. Děti si mohly vyrobit kostelíček omalovánku, nazdobit svíčku, vytvořit křestní roušku nebo křížek.

27 27 Návštěva kostela sv. Martina v Třešti Pro děti z mateřské školky a žáky prvních tříd jsme u příležitosti svátku sv. Martina ve spolupráci s římskokatolickou farností připravili v kostele sv. Martina v Třešti program. Děti se dozvěděly něco o částech kostela a o životě sv. Martina. Následovalo plnění úkolů na třech stanovištích. Na závěr si děti mohly poslechnout varhany. Na památku si odnesly vystřihovánku kostelíčka a čokoládové penízky. Koncert rodin v Třešti Ve spolupráci se ZUŠ Třešť se uskutečnil první Koncert rodin v Třešti. Během večera došlo rovněž k předání ocenění Hvězda roku třem mladým laureátům. Koncert se nesl v nádherné atmosféře a přáním všech je, aby se Koncert rodin stal v Třešti tradicí.

28 28 Setkání s Mikulášem Rodiče s našimi nejmenšími přišli na setkání se svatým Mikulášem v předvečer jeho svátku, aby se seznámili s dalším příběhem z jeho života a také aby je sv. Mikuláš obdaroval nadílkou. Děti se během programu zapojily do ztvárnění příběhu, zazpívaly si a zatančily. Setkání se uskutečnilo v CRSP Vysočina a ve farním sále u sv. Jakuba. Vánoční dílny v Třešti Ve spolupráci s římskokatolickou farností Třešť se v prostorách místní fary uskutečnily vánoční dílny. Děti si mohly vyrobit andělíčka, vánoční přáníčko, nazdobit svíčku, zvoneček nebo kouli.

29 29 Návštěvnost jednotlivých programů Přehled jednorázových akcí Termín Počet účastníků Velikonoční dílny v Třešti Příměstský tábor Diecézní pouť rodin dětí rodičů Za sv. Martinem Koncert rodin v Třešti Vánoční dílny v Třešti Celkem návštěvníků 717

30 Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

31 31 Posláním našich služeb je rozvíjení osobnostních a rodičovských kompetencí tak, aby byly umožněny co nejlepší podmínky pro vývoj dítěte a život rodiny. Služba usiluje o podporu rodin a prevenci sociálního vyloučení pomocí individuální i skupinové práce. Cílem služeb je, aby se rodiče zorientovali ve své situaci, aby se cítili v rodičovské roli jistí a samostatní. Služby mohou využívat rodiče dětí do 15 let. Služba je poskytována zdarma. Sekci Sociální služby v roce 2011 zajišťovaly: Bc. Lenka Neckářová, Lenka Ďásková, DiS., Mgr. Lucie Vitešníková a Patrícia Kondrlová. Bc. Lenka Neckářová Mgr. Lucie Vitešníková Lenka Ďásková, DiS. Patrícia Kondrlová

32 32 Programy sociálně aktivizačních služeb: - Neposeda - služba pro rodiče neklidných dětí, - Sami doma - služba pro rodiče pečující o děti bez partnera, - Sociální asistence - služba pro rodiče v těžké životní situaci. V loňském roce jsme rozšířili nabídku služby Sami doma o dva nové programy s názvem Klub rodičů a Besedy s diskusí. Nabídka programů Neposeda a Sami doma Rodičovská skupina Rodičovská skupina je malá skupina rodičů neklidných dětí, kteří si mohou na pravidelných setkáních vyměňovat své zkušenosti. Skupina probíhá formou diskuse mezi rodiči a odborníky. Témata skupiny jsou výchova neklidného dítěte, příprava dítěte na vstup do MŠ a ZŠ, úskalí povinné školní docházky apod. Klub rodičů Klub rodičů je svépomocná skupina rodičů, kteří vychovávají dítě bez partnera nebo se cítí na výchovu sami. Je zaměřena na sdílení zkušeností, práci s emocemi, posílení sebedůvěry, zvládání zátěžových situací a odreagování. Klub mohou využívat také osamělé těhotné ženy.

33 33 Dětská skupina Na skupinu dochází děti společně s rodiči. Cílem dětské skupiny je upevnění vzájemného vztahu formou her a podpora společného trávení volného času rodiny. Dětská skupina nabízí rodičům rozmanité návody, které mohou využít při své výchově. Program skupiny zahrnuje ukázky arteterapie, muzikoterapie a psychomotorických her. Terénní služba Terénní službu poskytujeme v místě bydliště rodiny. Služba se zaměřuje na pomoc rodičům při rozvoji sociálních schopností dítěte, poradenství, výchovné a vzdělávací činnosti. Terénní pracovník dochází do rodiny obvykle jednou týdně.

34 34 Individuální schůzky Na průběhu schůzek se domlouvá každý rodič přímo se sociálním pracovníkem tak, aby schůzky napomohly k řešení situace. Schůzky jsou zaměřené především na poradenství, pojmenování a hledání řešení problémů. Besedy s diskusí Besedy jsou určeny všem, kteří se zajímají o problematiku neúplných rodin. V loňském roce byly besedy zaměřeny na tato témata - Když v rodině chybí máma/táta, Jsem na děti sám/sama, Práva a povinnosti rodičů ke svým dětem.

35 35 Program Sociální asistence Sociální asistence poskytuje rodinám v tíživé situaci podporu v péči o dítě, rozvoj dovedností dítěte, zlepšení komunikace v rodině. Pomáhá také při jednání na úřadech, ve škole, u lékaře apod.

36 36 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem prostřednictvím OPLZZ a státním rozpočtem ČR. Struktura nákladů v sekce SASR Materiál ,- 12 % Nájem ,- 10% Energie ,- 2,2 % Služby ,- 14,7 % Pracovníci ,- 59,6 % Cestovné ,- 1,5 % Celkem ,- 100 % Nájem Energie Služby Pracovníci Cestovné STRUKTURA NÁKLADŮ Materiál

37 37 Počet Návštěvnost jednotlivých programů Program SASR Počet uživatelů Frekvence intervencí Klub rodičů 7 1x za 14 dní 1,5h 11 Rodičovská skupina 23 1x za 14 dní 2h 72 Dětská skupina 23 1x za 14 dní 1,5h 67 Individuální schůzky 15 1x týdně 1h 142 Terénní služba 14 1x týdně 1-2h 141 nepravidelně 38 Besedy s diskusí Celkem 471

38 NAŠI ČINNOST PODPORUJÍ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Kraj Vysočina Statutární město Jihlava MUDr. Jiří Coufal MUDr. Miluše Kadlecová MUDr. Jana Hrobařová Ing. Jana a Ing. Pavel Vláčilovi Salmo Sadílek dm drogerie markt s.r.o. Starkon Jihlava CZ a. s. Ing. Jan Dokulil Dodo Zbyněk Dokulil Václav Huk Ondřej Huk Tomáš Kvasnička Tomáš Kazda Mgr. Martin Šalanda Bluered.cz Pretiko, spol. s r.o. 38

39

40 Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina Chlumova Jihlava tel web: Informační hodiny pondělí: 9:00 16:00 úterý - pátek: 8:00 14:00 Zpráva o činnosti za rok 2011

Zpráva o činnosti v roce 2009

Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 CENTRUM PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI VYSOČINA Základní údaje: Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina (zkrácený název CRSP Vysočina) Komenského 20, 586 01 Jihlava Posláním

Více

Zpráva o činnosti 2008

Zpráva o činnosti 2008 Zpráva o činnosti 2008 CENTRUM PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI VYSOČINA Základní údaje: Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina (zkrácený název CRSP Vysočina) Komenského 20, 586 01 Jihlava Poslání: Podporovat

Více

Centrum pro rodinu Vysočina, o.s.

Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Výroční zpráva za rok 2012 Základní údaje Název: Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Zkrácený název: CPR Vysočina, o.s. Adresa: Chlumova 3, 586 01 Jihlava Telefon: 736 529

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007 1

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007 1 Poslání: Podporovat rodinu ve všech fázích jejího vývoje, hájit její zájmy a napomáhat rozvoji prorodinných služeb v místních komunitách. Cílové skupiny: Rodiny, rodiče, manželé, senioři a odborná veřejnost

Více

Představení Centra pro rodinu a sociální péči Brno

Představení Centra pro rodinu a sociální péči Brno 2009 Představení Centra pro rodinu a sociální péči Brno Poslání: Podporovat rodinu ve všech fázích jejího vývoje, hájit její zájmy a napomáhat rozvoji prorodinných služeb v místních komunitách. Cílové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 vypracováno v souladu s pravidly stanovenými v rámci SRS (Social

Více

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009:

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009: výroční zpráva YMCA PRAHa 2009 YMCA Praha o.s. YMCA Praha je občanské sdružení, které má od r. 2001 samostatnou právní subjektivitu. Současně je kolektivním členem YMCA v ČR a patří tak do rodiny YMCA

Více

Výroční zpráva 2012. Salesiánské kluby mládeže

Výroční zpráva 2012. Salesiánské kluby mládeže Výroční zpráva 2012 Salesiánské kluby mládeže Sídlo: Salesiánské kluby mládeže Kobyliské nám. 1000/1 182 00 Praha 8 Kobylisy IČ: 65398599 Číslo účtu: 1171059001/5500 Rada sdružení: Marek Sklenář Petr Vaculík

Více

Představení Centra pro rodinu a sociální péči Brno

Představení Centra pro rodinu a sociální péči Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Představení Centra pro rodinu a sociální péči Brno Rodina je jako loďka. Jsou dny klidné a jisté plavby, jsou dny, kdy se loďka naklání nebo se některý člen cítí

Více

rok 2012 Mozaika o. s. Výroční zpráva rosteme se svými dětmi

rok 2012 Mozaika o. s. Výroční zpráva rosteme se svými dětmi Mozaika o. s. rok Mozaika o.s., nestátní nezisková organizace Přívozní 1036/9, 410 02 Lovosice IČ: 228 334 04, Tel.: 774 045 397 web: www.rcmozaika.cz email: klara.pospisilova@rcmozaika.cz rosteme se svými

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 OBSAH Úvod 3 Založení a začátky 4 Poslání organizace 5 Struktura a fungování organizace 6 Stálý program 7 Kurzy pro děti a něco málo o nich. 9 Kurzy

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA. Výroční zpráva

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA. Výroční zpráva MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA Výroční zpráva za rok 2006 Úvod Na začátku našeho působení jsme se často setkávaly s otázkou, co je mateřské centrum, proč by mělo být i v našem městě. V současné době už jistě

Více

Rodinné centrum Kašpárek Mělník, o.s.

Rodinné centrum Kašpárek Mělník, o.s. Rodinné centrum Kašpárek Mělník, o.s. Výroční zpráva 2012 Stránka 2 OBSAH Úvodní slovo... 4 Co nabízíme... 6 Volnočasové aktivity 2012... 9 Herny... 9 Kroužky... 10 Jednorázové akce pro rodiny... 12 Vzdělávací

Více

o.s. Občanské sdružení Mozaika Přívozní 1036/9 Lovosice

o.s. Občanské sdružení Mozaika Přívozní 1036/9 Lovosice Rodinné centrum o.s. Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Mozaika Přívozní 1036/9 Lovosice Obsah Úvod...2 Cíle...3 Environmentální výchova...16 Přehled jednorázových akcí...17 Naši lidé...19 Firemní dobrovolnictví...23

Více

rodina komunita pomoc rodina komunita pomoc rodina komunita pomoc rodina komunita pomoc rodina komunita

rodina komunita pomoc rodina komunita pomoc rodina komunita pomoc rodina komunita pomoc rodina komunita rodina komunita pomoc rodina komunita pomoc rodina pomoc rodina komunita pomoc rodina komunita pomoc rodina pomoc rodina komunita pomoc rodina komunita pomoc rodina pomoc rodina komunita pomoc rodina komunita

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA VÝROČNÍ ZPRÁVA

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA VÝROČNÍ ZPRÁVA MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 OBSAH Úvod 3 Založení a začátky MC Hvězdička 4 Poslání organizace 5 Struktura a fungování organizace 6 Lektoři v MC 7 Aktivity pro děti 8 Stálý program

Více

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název občanského sdružení:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy Milí přátelé, otevírá se před vámi výroční zpráva, ve které bilancujeme právě uplynulý rok 2007. Byl to pátý rok činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Josefská 1, 602 00 Brno, tel./fax: +420 542 217 464

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Josefská 1, 602 00 Brno, tel./fax: +420 542 217 464 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Josefská 1, 602 00 Brno, tel./fax: +420 542 217 464 OBSAH SLOVO ÚVODEM..................................................... 2 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE............................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 5 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 5 1.2 Prostory využívané

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

Výroční zpráva. občanského sdružení Rodina a dítě. Poděbrady

Výroční zpráva. občanského sdružení Rodina a dítě. Poděbrady Výroční zpráva občanského sdružení Rodina a dítě 2012 Poděbrady Obsah Úvodní slovo 2 Cíl činnosti 3 Co děláme 4 Historie MC 5 Statistika návštěvnosti 6 Pravidelné akce 7 Mimořádné akce 9 Projekty a kampaně

Více

Výroční zpráva 2012. Rodinné centrum Valašské Klobouky, o.s.

Výroční zpráva 2012. Rodinné centrum Valašské Klobouky, o.s. Výroční zpráva 2012 Rodinné centrum Valašské Klobouky, o.s. V roce 2012, zejména díky podpoře MPSV na projekt "Na dosah ruky", se rodinné centrum Kaštánek aktivně podílelo na péči o rodiny v ORP Valašské

Více

výroční zpráva YMCA Praha 2011

výroční zpráva YMCA Praha 2011 výroční zpráva YMCA Praha 2011 YMCA Praha o. s. YMCA Praha je občanské sdružení s vlastní právní subjektivitou. Současně je kolektivním členem YMCA v ČR a patří tak do rodiny YMCA na celém světě. YMCA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Sociální služby pro osoby se ZP a rodičovské centrum Vlnka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Sociální služby pro osoby se ZP a rodičovské centrum Vlnka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Sociální služby pro osoby se ZP a rodičovské centrum Vlnka Žlutická 2, 323 00 Plzeň, tel. 774 855 133 IČ: 266 74 157 www.motyl-plzen.cz e-mail: motyl.plzen@centrum.cz ÚVODEM Váţení

Více

Více než 20 let pomáháme lidem v nouzi

Více než 20 let pomáháme lidem v nouzi OBLASTNÍ CHARITA PARDUBICE V Ráji 732, 530 02 Pardubice Tel: 466 335 026, 777 736 015, 775 296 843 E-mail: info@charitapardubice.cz www.pardubice.charita.cz Působnost: Královéhradecká diecéze Pardubický

Více

Výroční zpráva. Centrum Generace, o. s.

Výroční zpráva. Centrum Generace, o. s. Výroční zpráva 2012 Hodnota našeho člověčího života je závislá na hodnotách, které jsou v nás. Lidé si stvořují svůj lidský svět; je v něm to, co do něho vkládáme. Josef Čapek Centrum Generace, o. s. Palachova

Více

MOTTO: Ujít extra míli VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM GENERACE, O.P.S. Palachova 504/7, 460 01 Liberec 1. adffda. www.centrumgenerace.cz

MOTTO: Ujít extra míli VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM GENERACE, O.P.S. Palachova 504/7, 460 01 Liberec 1. adffda. www.centrumgenerace.cz MOTTO: Ujít extra míli VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM GENERACE, O.P.S. Palachova 504/7, 460 01 Liberec 1 adffda www.centrumgenerace.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM GENERACE, O.P.S. OBSAH 2014 PREAMBULE... 2 1. ORGANIZAČNÍ

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA. Výroční zpráva. za rok 2007

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA. Výroční zpráva. za rok 2007 MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA Výroční zpráva za rok 2007 1 Úvod Od založení našeho centra, kdy v improvizovaných podmínkách mohli návštěvníci pobýt dopoledne dva dny v týdnu, aby si s dětmi pohrály, zacvičily

Více

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 PATRONKA MOTÝLKU Ester Janečková Každé dítě si potřebuje hrát a trávit příjemně svůj volný čas. Pro každé dítě to ale

Více