Zpráva o činnosti za rok 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti za rok 2011"

Transkript

1 Zpráva o činnosti za rok 2011

2

3 3 V současné době zahlcené špatnými zprávami Vám chceme nabídnout nějaké pozitivní. To si můžeme dovolit proto, že předmětem našeho zájmu je rodina. Louis-Émile Bougaud řekl, že rodina, domácnost a děti nabízejí muži ráj, kde může denně vidět Boha s anděly při jejich díle. A my Vám chceme tento pohled ukázat. Rok 2011 nebyl bez problémů a bez nepříjemných překvapení. Přesto se mnoho věcí podařilo. Na začátku roku nás zaskočila zpráva o zásadním krácení dotací Ministerstva práce a sociálních věcí v oblasti rodinné politiky. Nedostatek finančních prostředků by způsobil zásadní omezení naší činnosti. Především díky nesmírné obětavosti našich milých pracovnic a posléze díky mimořádné dotaci poskytnuté krajem Vysočina se nám podařilo uchovat celou nabídku programů pro rodiny. V druhém pololetí byla tato nabídka dokonce rozšířena. V sekci služeb pro rodiny jsme operativně reagovali na poptávku po keramické dílně a po programu pro rodiče nejmenších dětí. Tak vznikl klub Batolátka. V sociální oblasti se osvědčily programy pro rodiče neklidných dětí, posílila se spolupráce s oddělením sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města Jihlavy. Podařilo se rozšířit nabídku pro rodiče, kteří se cítí sami na výchovu svých dětí. Zásadní událostí v roce 2011 byla pro CRSP Vysočina změna adresy. V průběhu letních prázdnin jsme se přestěhovali na ulici Chlumova. Nové místo více vyhovuje nabízeným aktivitám, a to jak po technické, tak po prostorové stránce. Kromě velké herny se podařilo vytvořit i hernu oddělenou, dále i místo pro jednání s uživateli sociálních služeb. Učebna je prostornější a světlejší, zbylo místo i na výtvarnou dílnu. V neposlední řadě se zlepšily pracovní podmínky pro všechny zaměstnance zařízením kanceláří a jejich vybavením výpočetní technikou. Naším přáním nadále zůstává nabídnout rodinám prostor, ve kterém se mohou vzdělávat a odpočívat, kde se mohou společně povzbuzovat a zároveň spolu sdílet a prožívat věci, které jsou možná těžké. Ing. Slavka Dokulilová Ředitelka CRSP Vysočina

4 4 Základní údaje: Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina (zkrácený název CRSP Vysočina) Chlumova 3, Jihlava Poslání: Podporovat rodinu ve všech fázích jejího vývoje, hájit její zájmy a napomáhat rozvoji prorodinných služeb v místních komunitách. Cílové skupiny: Rodiny, rodiče, děti, mládež, manželé, senioři. Zaměření činnosti: Služby pro rodiny, volnočasové aktivity, vzdělávání, dobrovolnictví, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. CRSP Vysočina je členem Asociace center pro rodinu v ČR. Spolupráce CRSP Vysočina: Národní centrum pro rodinu Centra pro rodinu ČR Síť mateřských center v kraji Vysočina Magistrát města Jihlavy Kraj Vysočina Biskupství brněnské Farnost u kostela sv. Jakuba v Jihlavě Farnost u kostela sv. Martina v Třešti Charita Jihlava Dům s pečovatelskou službou Nová Říše Jihlavský havířský průvod, o.s. Život 90 - Jihlava Tyflo Vysočina Jihlava, o.p.s. Nemocnice Jihlava další nestátní i státní organizace a instituce IČ: , DIČ: CZ , Bankovní spojení: /6800 tel.: ,

5 5 Sekce CRSP Vysočina v roce 2011 Rodiny Sociálně aktivizační služby pro rodiny Jednorázové akce

6 6 Organizační struktura CRSP Vysočina CRSP Vysočina Sekce Rodiny Jednorázové akce Sekce Sociální služby Kluby Jihlava Program Neposeda Kluby Třešť Program Sami doma Rodičovské vzdělávání Program Sociální asistence Duchovní programy

7 Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina RODINY

8 Sekce Rodiny připravuje volnočasové a vzdělávací programy pro rodiny a jejich jednotlivé členy na základě osvědčené nabídky z předchozích let, která byla doplněná o další žádané programy. Nabídka zahrnuje aktivity pro vyžití rodičů na rodičovské dovolené, programy pro rodiče s dětmi předškolního a školního věku, rodičovské vzdělávání a duchovní programy. Sekci Rodiny v roce 2011 zajišťovaly: Miroslava Huková Patrícia Kondrlová Markéta Kartáková Pavla Kazdová Renata Jakoubková Eva Šalandová Zuzana Nováková Jaroslava Fialová Naděžda Dáňová 8

9 9 Kluby Jihlava Kluby dětí Programu se účastní rodiče s dětmi, které nenavštěvují předškolní zařízení. V programu se střídají básničky, písničky, říkadla, tanečky a cvičení, to vše za použití různých pomůcek, kulis, rekvizit a cvičebního náčiní. Po svačince si děti zhotoví společně s rodiči výrobek. Na závěr je pro děti připravená maňásková pohádka. Kluby probíhaly třikrát týdně pod vedením Patrície Kondrlové, Pavly Kazdové, Renaty Jakoubkové, Zuzany Novákové a Evy Šalandové. Cvičení rodičů s dětmi Program je určen pro rodiče s dětmi od dvou let, kteří upřednostňují pohybové aktivity. Rodiče s dětmi zde mají možnost si společně zacvičit, a to s různými typy náčiní a pomůcek jako jsou míče, létající talíře, obruče, šátky, padák, trubky, noviny, tyčky, stužky, balonky, kroužky, kuželky a jiné. Na konci se děti podívají na maňáskovou pohádku a domů si odnesou obrázek k vymalování. Cvičení vedly Patrícia Kondrlová, Renata Jakoubková a dobrovolná pracovnice Miroslava Huková.

10 10 Otevřená herna Program využívali rodiče se svými dětmi. Děti měly možnost pohrát si s jinými hračkami než mají doma a zároveň si zvykat na kolektiv ostatních dětí. Rodiče zase ocenili možnost společně posedět u šálku čaje či kávy a podělit se o své mateřské radosti, starosti a zkušenosti. Herna byla otevřena jednou týdně. Od listopadu byla tato aktivita nahrazena novým programem Batolátka.

11 11 Batolátka Nově otevřený program je pro rodiče s dětmi od šesti měsíců do jednoho roku. Náplní jsou říkanky, cvičení, mazlení, zpívání. Nechybí ani pohádka na rozloučení. Program probíhal jednou týdně pod vedením Renaty Jakoubkové a Pavly Kazdové. Tvořeníčko Dílničky navštěvují rodiče s dětmi od tří let. Při tvoření se střídají různé techniky kreslení, malování, tiskání, stříhání, lepení, modelování, a různé materiály papír, čtvrtky, látky, fólie, vlna, přírodniny, krabičky, kelímky aj. Děti společně s rodiči prožívají radost z tvoření výrobků i z výsledku samotného, kterým si vyzdobí svůj domov nebo jím potěší někoho blízkého. Dílničky vedly Jaroslava Fialová, Pavla Kazdová a Naďa Dáňová jednou týdně.

12 12 Keramika Nově zařazený program je určen pro rodiče s dětmi od tří let. Společně se seznamují s různými technikami práce s hlínou, např. vymačkávání z hroudy, modelování z válečků, modelování z plátů a se způsoby dekorování přidávání a ubírání hlíny, obtiskování materiálů nebo vykrajování. Keramickou dílnu vedla Renata Jakoubková jednou týdně. Katecheze pro nejmenší Děti se v doprovodu rodičů při pravidelných setkáních učí na základě biblických příběhů poznávat Boha, Boží vlastnosti a jeho lásku k lidem. Vede je to k rozlišování dobra a zla. Katecheze probíhá interaktivní formou, jejíž součástí je písnička s ukazováním, povídání, promítání, tvoření, scénka s maňásky či hra. Katecheze probíhala jednou za dva týdny a vedly ji Slavka Dokulilová, Eva Šalandová a Zuzana Nováková.

13 13 Muzicírování Rodiče s dětmi od jednoho roku si zde zazpívají, zatancují, zahrají na různé nástroje jako jsou dřívka, činely, chrastítka, rolničky, triangl, kastaněty, xylofon, bubínek a další. Děti se učí kromě těch známých i nové písničky, učí se vnímat hudbu a rytmus. Některé písničky jsou zpestřeny použitím rekvizit. Program probíhal jednou týdně pod vedením Evy Šalandové, Patrície Kondrlové, Markéty Kartákové a Nadi Dáňové.

14 14 Kluby Třešť Mateřský klub Třešť úspěšně navázal na započatou činnost z roku Probíhaly zde následující programy: Klub maminek Na pravidelném programu se scházejí rodiče s dětmi od dvou let věku. Jeho náplní jsou říkanky, písničky, cvičení, tanečky s použitím různých rekvizit a kulis, v druhé části probíhá tvoření, na závěr je pohádka. Klub probíhal jednou týdně pod vedením Evy Šalandové a Markéty Kartákové. Zpěváčci V dopoledním programu pro rodiče s dětmi do dvou let se za klavírního doprovodu zpívá, tancuje, děti samy hrají na různé nástroje nebo využívají různé kulisy. Najdeme čas také na volnou hru a na popovídání maminek u čaje či kávy. Zpěváčky vedla jednou týdně dobrovolná pracovnice CRSP Vysočina Květa Zažímalová.

15 15 Muzicírování Program navazující na Zpěváčky je určený pro rodiče s dětmi od dvou let. Střídá se zde zpěv s využitím rytmiky, tanečky a hraní na Orfeovy nástroje, to vše s doprovodem kytary či kláves. Muzicírování vedla jednou za dva týdny Markéta Kartáková. Tvoření V odpoledním programu si děti vyzkouší práci s různými materiály a naučí se nové techniky. Především ale prožívají radost ze společného tvoření se svými rodiči. Tvoření probíhalo jednou za dva týdny pod vedením Zuzany Novákové a dobrovolné pracovnice CRSP Vysočina Ireny Jindrové.

16 16 Otevřená herna Rodiče s dětmi mohou strávit příjemné dopoledne v bezpečném prostředí herny. Děti si zde mohou pohrát v kolektivu a maminky se podělí o pocity a zkušenosti ze své rodičovské role. Otevřenou hernu navštěvovali rodiče s dětmi jednou týdně pod vedením dobrovolné pracovnice CRSP Vysočina Zity Trojanové. Batolátka Náplní nově otevřeného programu pro rodiče s dětmi od půl do jednoho roku je práce a zábava s našimi nejmenšími. Střídají se zde básničky, říkadla, mazlení, zpívání a vše je zakončeno maňáskovou pohádkou. Program vedla jednou týdně Markéta Kartáková.

17 17 Katecheze pro nejmenší Při pravidelných setkáních se děti na základě biblických příběhů učí poznávat Boha a jeho lásku k nám lidem. Součástí je také hra, tvoření, písnička. Katecheze probíhaly jednou týdně pod vedením Evy Šalandové, Zuzany Novákové a dobrovolné pracovnice Kateřiny Bambulové.

18 18 Vzdělávací programy Jazykové kurzy Kurz anglického jazyka určen především pro ženy na rodičovské dovolené, které si buď chtějí své znalosti konverzováním udržovat, nebo se naučit anglicky od základů. Během lekcí bylo zajištěno hlídání dětí. Proběhly tři kurzy po deseti lekcích, které vedla lektorka Bc. Vlasta Palichová. Kurz Efektivní rodičovství Kurz nabízí možnost poznat výchovný přístup zaměřený na řešení vztahu dítě rodič způsobem založeným na principu spolupráce a zodpovědnosti. Důraz je kladen především na praktický nácvik rodičovských dovedností, které jsou třeba k úspěšnému zvládání výchovné role rodičů. Kurz proběhl jednorázově v 10 lekcích. Lektorkou byla Slavka Dokulilová. Odborné přednášky Jak snadné je zadlužit se ve spolupráci s Občanskou poradnou Jihlava.

19 19 Duchovní programy Setkání matek Setkávání rodičů, kteří chtějí společně děkovat, chválit a prosit za děti. Vzájemně obohacující sdílení maminek všech věkových kategorií a společné zamyšlení se nad rolí ženy, manželky a matky. Setkání probíhá v Jihlavě jednou za čtrnáct dní, v Třešti jednou za měsíc. Katecheze pro dospělé Křesťanskou věrouku přednášel Jeroným Filip Hofmann, ThLic., O.Praem., administrátor ve Vyskytné nad Jihlavou a kaplan u svatého Jakuba v Jihlavě. Katecheze probíhala jednou za dva týdny.

20 20 Návštěvnost jednotlivých programů Celkem účastníků Počet (součet za Programy sekce Rodina Frekvence setkání všechna setkání) Kluby dětí 4 x týdně 2 hod Batolátka 2 x týdně 2 hod Cvičení rodičů s dětmi 1 x týdně 1 hod Otevřená herna 2 x týdně 2 hod Tvořeníčko 2 3 x týdně 1,5 hod Keramika 1 x týdně 2 hod 8 88 Muzicírování 2 x týdně 1 hod Zpěváčci 1 týdně 2 hod Katecheze pro nejmenší 1 x týdně 1 hod Bubnování nepravidelně 4 38 Anglický jazyk 1 x týdně 1 hod Hlídání dětí při vzdělávání rodičů Katecheze pro dospělé 2 x měsíčně 1 hod Setkání matek 2-3 x měsíčně Výtvarné kurzy nepravidelně 6 52 Kurz snižování nadváhy STOB 12 lekcí x 2,5 hod 1 kurz 10 Kurz Efektivní rodičovství 1 kurz 8 10 lekcí x 2,5 hod Celkem účastníků 8044 Počet odpracovaných hodin dobrovolníky 272

21 21 Struktura nákladů v sekci Rodiny Materiál ,- 24,2 % Nájem ,- 12 % Energie ,- 5,1 % Služby ,- 11,6 % Pracovníci ,- 46,6 % Ostatní náklady 4.606,- 0,5 % Celkem ,- 100 % Nájem Energie Služby Pracovníci Ostatní náklady STRUKTURA NÁKLADŮ Materiál

22 22 Struktura výnosů v sekci Rodiny Příjmy za služby ,- 7,9 % Dotace ,- 92 % Ostatní výnosy 428,- 0,1 % Výnosy celkem ,- 100 % Dotace Ostatní výnosy STRUKTURA VÝNOSŮ Příjmy za služby

23 23 Struktura dotací v sekci Rodiny MPSV ,- 34,2 % Kraj Vysočina rodinná politika ,- 37,2 % Kraj Vysočina Volný čas ,- 8,1 % Statutární město Jihlava ,- 20,5 % Celkem ,- 100 % Kraj Vysočina rodinná politika Kraj Vysočina Volný čas Statutární město Jihlava STRUKTURA DOTACÍ MPSV

24 Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina JEDNORÁZOVÉ AKCE

25 25 V rámci kampaně Zdravého města Jihlavy jsme se zúčastnili Dne Země. Hlavní oslavy v Jihlavě proběhly ve středu 20. dubna od 9.00 do hodin na Masarykově náměstí. CRSP Vysočina připravilo program pro děti a mládež na téma lesy stromy, což souviselo s vyhlášením roku 2011 jako Mezinárodním rokem lesů. Velikonoční dílny v Třešti Ve spolupráci s římskokatolickou farností Třešť se v prostorách místní fary uskutečnily výtvarné velikonoční dílny. Pro děti bylo připraveno pět výrobků s jarní a velikonoční tématikou, chlapci si navíc mohli uplést pomlázku.

26 26 Příměstský tábor v Třešti V týdnu od 18. do se v Třešti uskutečnil první příměstský tábor, a to na téma Indiáni. Děti se naučily luštit indiánské písmo, rozeznávat zvířata a jejich stopy, bylinky, cvičily se v síle, odvaze a vytrvalosti. Každý den si také zdobily svůj indiánský oděv, zhotovily si svůj totem a na závěr tábora našly i poklad. Diecézní pouť rodin jsme již tradičně v rámci Diecézní poutě rodin ve Žďáře nad Sázavou připravili výtvarné dílničky pro rodiče s dětmi. Děti si mohly vyrobit kostelíček omalovánku, nazdobit svíčku, vytvořit křestní roušku nebo křížek.

27 27 Návštěva kostela sv. Martina v Třešti Pro děti z mateřské školky a žáky prvních tříd jsme u příležitosti svátku sv. Martina ve spolupráci s římskokatolickou farností připravili v kostele sv. Martina v Třešti program. Děti se dozvěděly něco o částech kostela a o životě sv. Martina. Následovalo plnění úkolů na třech stanovištích. Na závěr si děti mohly poslechnout varhany. Na památku si odnesly vystřihovánku kostelíčka a čokoládové penízky. Koncert rodin v Třešti Ve spolupráci se ZUŠ Třešť se uskutečnil první Koncert rodin v Třešti. Během večera došlo rovněž k předání ocenění Hvězda roku třem mladým laureátům. Koncert se nesl v nádherné atmosféře a přáním všech je, aby se Koncert rodin stal v Třešti tradicí.

28 28 Setkání s Mikulášem Rodiče s našimi nejmenšími přišli na setkání se svatým Mikulášem v předvečer jeho svátku, aby se seznámili s dalším příběhem z jeho života a také aby je sv. Mikuláš obdaroval nadílkou. Děti se během programu zapojily do ztvárnění příběhu, zazpívaly si a zatančily. Setkání se uskutečnilo v CRSP Vysočina a ve farním sále u sv. Jakuba. Vánoční dílny v Třešti Ve spolupráci s římskokatolickou farností Třešť se v prostorách místní fary uskutečnily vánoční dílny. Děti si mohly vyrobit andělíčka, vánoční přáníčko, nazdobit svíčku, zvoneček nebo kouli.

29 29 Návštěvnost jednotlivých programů Přehled jednorázových akcí Termín Počet účastníků Velikonoční dílny v Třešti Příměstský tábor Diecézní pouť rodin dětí rodičů Za sv. Martinem Koncert rodin v Třešti Vánoční dílny v Třešti Celkem návštěvníků 717

30 Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

31 31 Posláním našich služeb je rozvíjení osobnostních a rodičovských kompetencí tak, aby byly umožněny co nejlepší podmínky pro vývoj dítěte a život rodiny. Služba usiluje o podporu rodin a prevenci sociálního vyloučení pomocí individuální i skupinové práce. Cílem služeb je, aby se rodiče zorientovali ve své situaci, aby se cítili v rodičovské roli jistí a samostatní. Služby mohou využívat rodiče dětí do 15 let. Služba je poskytována zdarma. Sekci Sociální služby v roce 2011 zajišťovaly: Bc. Lenka Neckářová, Lenka Ďásková, DiS., Mgr. Lucie Vitešníková a Patrícia Kondrlová. Bc. Lenka Neckářová Mgr. Lucie Vitešníková Lenka Ďásková, DiS. Patrícia Kondrlová

32 32 Programy sociálně aktivizačních služeb: - Neposeda - služba pro rodiče neklidných dětí, - Sami doma - služba pro rodiče pečující o děti bez partnera, - Sociální asistence - služba pro rodiče v těžké životní situaci. V loňském roce jsme rozšířili nabídku služby Sami doma o dva nové programy s názvem Klub rodičů a Besedy s diskusí. Nabídka programů Neposeda a Sami doma Rodičovská skupina Rodičovská skupina je malá skupina rodičů neklidných dětí, kteří si mohou na pravidelných setkáních vyměňovat své zkušenosti. Skupina probíhá formou diskuse mezi rodiči a odborníky. Témata skupiny jsou výchova neklidného dítěte, příprava dítěte na vstup do MŠ a ZŠ, úskalí povinné školní docházky apod. Klub rodičů Klub rodičů je svépomocná skupina rodičů, kteří vychovávají dítě bez partnera nebo se cítí na výchovu sami. Je zaměřena na sdílení zkušeností, práci s emocemi, posílení sebedůvěry, zvládání zátěžových situací a odreagování. Klub mohou využívat také osamělé těhotné ženy.

33 33 Dětská skupina Na skupinu dochází děti společně s rodiči. Cílem dětské skupiny je upevnění vzájemného vztahu formou her a podpora společného trávení volného času rodiny. Dětská skupina nabízí rodičům rozmanité návody, které mohou využít při své výchově. Program skupiny zahrnuje ukázky arteterapie, muzikoterapie a psychomotorických her. Terénní služba Terénní službu poskytujeme v místě bydliště rodiny. Služba se zaměřuje na pomoc rodičům při rozvoji sociálních schopností dítěte, poradenství, výchovné a vzdělávací činnosti. Terénní pracovník dochází do rodiny obvykle jednou týdně.

34 34 Individuální schůzky Na průběhu schůzek se domlouvá každý rodič přímo se sociálním pracovníkem tak, aby schůzky napomohly k řešení situace. Schůzky jsou zaměřené především na poradenství, pojmenování a hledání řešení problémů. Besedy s diskusí Besedy jsou určeny všem, kteří se zajímají o problematiku neúplných rodin. V loňském roce byly besedy zaměřeny na tato témata - Když v rodině chybí máma/táta, Jsem na děti sám/sama, Práva a povinnosti rodičů ke svým dětem.

35 35 Program Sociální asistence Sociální asistence poskytuje rodinám v tíživé situaci podporu v péči o dítě, rozvoj dovedností dítěte, zlepšení komunikace v rodině. Pomáhá také při jednání na úřadech, ve škole, u lékaře apod.

36 36 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem prostřednictvím OPLZZ a státním rozpočtem ČR. Struktura nákladů v sekce SASR Materiál ,- 12 % Nájem ,- 10% Energie ,- 2,2 % Služby ,- 14,7 % Pracovníci ,- 59,6 % Cestovné ,- 1,5 % Celkem ,- 100 % Nájem Energie Služby Pracovníci Cestovné STRUKTURA NÁKLADŮ Materiál

37 37 Počet Návštěvnost jednotlivých programů Program SASR Počet uživatelů Frekvence intervencí Klub rodičů 7 1x za 14 dní 1,5h 11 Rodičovská skupina 23 1x za 14 dní 2h 72 Dětská skupina 23 1x za 14 dní 1,5h 67 Individuální schůzky 15 1x týdně 1h 142 Terénní služba 14 1x týdně 1-2h 141 nepravidelně 38 Besedy s diskusí Celkem 471

38 NAŠI ČINNOST PODPORUJÍ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Kraj Vysočina Statutární město Jihlava MUDr. Jiří Coufal MUDr. Miluše Kadlecová MUDr. Jana Hrobařová Ing. Jana a Ing. Pavel Vláčilovi Salmo Sadílek dm drogerie markt s.r.o. Starkon Jihlava CZ a. s. Ing. Jan Dokulil Dodo Zbyněk Dokulil Václav Huk Ondřej Huk Tomáš Kvasnička Tomáš Kazda Mgr. Martin Šalanda Bluered.cz Pretiko, spol. s r.o. 38

39

40 Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina Chlumova Jihlava tel web: Informační hodiny pondělí: 9:00 16:00 úterý - pátek: 8:00 14:00 Zpráva o činnosti za rok 2011

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Rybička za rok 2005 (říjen prosinec)

Výroční zpráva Občanského sdružení Rybička za rok 2005 (říjen prosinec) Výroční zpráva Občanského sdružení Rybička za rok 2005 (říjen prosinec) Obsah 02 03 03 04 06 06 07 Obsah Úvod Orgány Občanského sdružení Rybička Činnost Občanského sdružení Rybička Propagace občanského

Více

Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, o.s.

Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, o.s. Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, o.s. Výroční zpráva za rok 2012 1 Úvod Vážení přátelé, dovolte mi Vás prostřednictvím této výroční zprávy seznámit s tím, co se rodinnému centru Křelovský Kaštánek,o.s.

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006 Výroční zpráva 2006 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnosti 3. Činnost v průběhu roku a) pravidelná b) mimořádné akce 4. Výhled na rok 2007 5. Finanční zpráva 6. Poděkování 7. Fotografie 1.

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2015/2016 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Tvoření Angličtina Cvičení s písničkami Muzikoterapie Kouzelná hlína Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/

Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/ Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/ 2 V souladu s novými platnými zákony o neziskových organizacích

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

Rodinné centrum Letná. Rodinné centrum Letná

Rodinné centrum Letná. Rodinné centrum Letná Rodinné centrum Letná Výroční zpráva za rok 2007 Rodinné centrum Letná je občanské sdružení, které usiluje o vytvoření inspirativního prostoru pro děti a jejich rodiče. Nabízíme hernu a činnosti pro nejmenší,

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Organizace: NOVÁ TROJKA. Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka

Organizace: NOVÁ TROJKA. Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka Organizace: NOVÁ TROJKA Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka Celkové náklady na projekt: 451 524 Kč DOTACE: 210 000 Kč Cíl projektu

Více

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy!

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy! MATÝSKŮV OBČASNÍČEK Č. 42 LEDEN 2010 NOVINKY V MATÝSKU OD LEDNA 2010: Matýskáček, malý žáček Cena dopolední aktivity pro děti Matýskáček, malý žáček : 100,-/2,5 hodiny V ceně program pro děti, svačinka

Více

Zpráva o činnosti v roce 2009

Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 CENTRUM PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI VYSOČINA Základní údaje: Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina (zkrácený název CRSP Vysočina) Komenského 20, 586 01 Jihlava Posláním

Více

Představení Klubu přátel rodiny

Představení Klubu přátel rodiny Představení Klubu přátel rodiny Klub přátel rodiny (KPR) vznikl v roce 2001. Toto občanské sdružení podporuje činnost Centra pro rodinu a sociální péči, sdružuje ty, kteří rodině fandí, podporují ji a

Více

Cvičení rodičů s dětmi

Cvičení rodičů s dětmi Cvičení rodičů s dětmi MAZLÍCI Vhodné pro miminka od 4 m do 18m. Podněcujeme přirozený rozvoj dítěte a správnou manipulaci s ním. Formou her, říkadel a písniček, včetně cvičení na gymbalónech a s vhodnými

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012. Část I. Základní charakteristika mateřské školy

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012. Část I. Základní charakteristika mateřské školy Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9 b/ Zřizovatel školy: Statutární

Více

Salesiánský klub mládeže Praha - Kobylisy

Salesiánský klub mládeže Praha - Kobylisy Salesiánský klub mládeže Praha Kobylisy Kobyliské nám. 11 182 00 Praha 8 Kobylisy Web: www.kobylisy.skm.cz Kontakt: 605 554 284 nebo 2843 029 319 E-mail: skmkobylisy@sdb.cz Salesiánský klub mládeže Praha

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Velký dít patří všem, kdo se podíleli na našich projektech. Věřím, že i nadále budeme podporováni lidmi, kterým není lhostejná pomoc bližnímu.

Velký dít patří všem, kdo se podíleli na našich projektech. Věřím, že i nadále budeme podporováni lidmi, kterým není lhostejná pomoc bližnímu. Salesiánský klub mládeže Praha Kobylisy 2012 Výroční zpráva Slovo na úvod Milí přátelé, rok 2012 byl bohatý na upevňování přátelských kontaktů se známými osobnostmi z kulturního a politického světa. Pořádali

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

Centrum pro rodinu Vysočina, o.s.

Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Výroční zpráva za rok 2012 Základní údaje Název: Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Zkrácený název: CPR Vysočina, o.s. Adresa: Chlumova 3, 586 01 Jihlava Telefon: 736 529

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 o.s. Sdružení pro alternativní školní a volnočasové aktivity ( SASVA ) se sídlem Praha 12, Rozvodova 39, IČ 27027422, registrovaného 24.3.2006 u MV Praha 4, Nám.hrdinů 3 pod

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Muzikál (16,30-17,30) třída Flétna (14,00-14:45) Angličtina - Pokr (15,00-16,30) art

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Kontakt: Mateřské centrum Klubíčko občanské sdružení Kollárova 3945 767 01 Kroměříž, www.klubicko.webz.cz mcklubicko@email.cz Tel. 602 936275, 602 793748 ICO: 26602024 Číslo registrace u Ministerstva vnitra:

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Dubíčko za rok 2011

Výroční zpráva občanského sdružení Dubíčko za rok 2011 Výroční zpráva občanského sdružení Dubíčko za rok 2011 Občanské sdružení Dubíčko nezisková organizace Dlouhá 105/5, 417 02 Dubí 2 IČO: 26984563 DIČ: CZ 26984563 email : dubicko@centrum.cz www.osdubicko.cz

Více

Jak MC pomáhají slaďování pracovního a rodinného života

Jak MC pomáhají slaďování pracovního a rodinného života Jak MC pomáhají slaďování pracovního a rodinného života Mgr. Martina Smejkalová KraKoSítě mateřských center o.s. Mateřská centra nabízejí Sdílení Svépomocné skupiny Volná herna Volnočasové aktivity Jednorázové

Více

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín:

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín: Vážení rodiče, i v právě začínajícím školním roce pro Vaše děti otevíráme anglický odpolední klub After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Dobrovolnictví jako cesta k inkluzi Mgr. Eva Urbanovská Mgr. Eliška Vymazalová Dobrovolník je člověk, který si dostatečně věří v tom, že může sám změnit věci, se kterými není spokojen. Je to člověk, který

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Úvodem. Motto: Lépe je dvěma než jednomu. A trojitý provázek se teprve nepřetrhne. Král Šalamoun, kniha Přísloví.

Úvodem. Motto: Lépe je dvěma než jednomu. A trojitý provázek se teprve nepřetrhne. Král Šalamoun, kniha Přísloví. ROČEN KA RODINNÉHO CEN TRA PRO VÁZEK 2012 Motto: Lépe je dvěma než jednomu. A trojitý provázek se teprve nepřetrhne. Král Šalamoun, kniha Přísloví. Úvodem Jsem ráda, a zároveň mne fascinuje, že je spousta

Více

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov Rodinná pohoda, o. s. Vyškov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Datum vzniku: 19. 5. 2005 Sídlo: Morávkova 35, 68201 Vyškov Ředitelka: Mgr. Jana Kubaláková Kancelář: Havlíčkova 17/1, 68201 Vyškov Centrum denních služeb:

Více

RODINNÉ INTEGRAČNÍ CENTRUM O.S. CENTRUM PRO AUTISMUS Z PASTI PRODLOUŽENÁ 278, PARDUBICE 530 09 WWW.RIC.CZ, INFO@RIC.CZ

RODINNÉ INTEGRAČNÍ CENTRUM O.S. CENTRUM PRO AUTISMUS Z PASTI PRODLOUŽENÁ 278, PARDUBICE 530 09 WWW.RIC.CZ, INFO@RIC.CZ RODINNÉ INTEGRAČNÍ CENTRUM O.S. CENTRUM PRO AUTISMUS Z PASTI PRODLOUŽENÁ 278, PARDUBICE 530 09 WWW.RIC.CZ, INFO@RIC.CZ Vybrané aktivity s rodinami s dětmi s PAS v Centru pro autismus z PASti HANA JANIKOVÁ

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

CENTRUM GENERACE, o. s. Výroční zpráva za rok 2011

CENTRUM GENERACE, o. s. Výroční zpráva za rok 2011 CENTRUM GENERACE, o. s. Výroční zpráva za rok 2011 Můžeme žít z toho, co získáme, kvalita života však závisí na tom, co dáme. Autor neznámý Co je Centrum Generace? Centrum Generace je občanské sdružení,

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Název projektu. Komunitní setkávání rodin pečujících o člena s handicapem. Nápad na projekt

Název projektu. Komunitní setkávání rodin pečujících o člena s handicapem. Nápad na projekt Název projektu Komunitní setkávání rodin pečujících o člena s handicapem Nápad na projekt MC Klubíčko má jako jeden z cílů pomoc rodinám, které pečují o člena se zdravotním postižením či specifickými vzdělávacími

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření občanského sdružení společnosti za rok 2010 Myšlenka pomoci nevidomým a zrakově postiženým vychází

Více

Přehled poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb v Nejdku

Přehled poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb v Nejdku Přehled poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb v Nejdku Název organizace: Pečovatelská služba S NÁMI DOMA o.p.s. Právní forma: obecně prospěšná společnost Adresa: Okružní 1191, Nejdek Kontaktní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. Sdružení maminek Sluníčko. Úvodní slovo výroční zprávy. Obsah

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. Sdružení maminek Sluníčko. Úvodní slovo výroční zprávy. Obsah Úvodní slovo výroční zprávy Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Sdružení maminek Sluníčko Úvodní slovo výroční zprávy... 2 Co je to Centrum pro rodinu... 3 Poslání Sdružení maminek Sluníčko... 4 Historie organizace

Více

Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli.

Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli. Oblastní spolek Český červený kříž Karlovy Vary, Školní 358/7. Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli. Cílová skupina potřební nemajetní spoluobčané. Poskytuje humanitární

Více

MUZIKOTERAPIE. Rámcový program mimoškolního vzdělávání žáků základní školy speciální. Ivana Kerhartová Speciální školy Diakonie ČCE Praha 4

MUZIKOTERAPIE. Rámcový program mimoškolního vzdělávání žáků základní školy speciální. Ivana Kerhartová Speciální školy Diakonie ČCE Praha 4 MUZIKOTERAPIE Rámcový program mimoškolního vzdělávání žáků základní školy speciální Ivana Kerhartová Speciální školy Diakonie ČCE Praha 4 Evropský sociální fond Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013 Název a sídlo účetní jednotky: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného

Více

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 16. 9. 2014 Zhodnocení školního roku 2013/2014 v rámci MPP Průběh školního roku 2013/2014

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI:

ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI: ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 3.1 Podpora stávající

Více

Charakteristika zájmového kroužku: Charakteristika zájmového kroužku: Název: Základy řemesel. Název: JÓGA. Vedoucí kroužku: Ing., Bc.

Charakteristika zájmového kroužku: Charakteristika zájmového kroužku: Název: Základy řemesel. Název: JÓGA. Vedoucí kroužku: Ing., Bc. Název: JÓGA Vedoucí kroužku: Mgr. Alena Buršová Určeno pro žáky: 1. až 5. tříd Termín a místo konání: pondělí od 11:55 do 12:40 hodin; malá TV Název: Základy řemesel Vedoucí kroužku: Ing., Bc. Lucie Řehořová

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Výroční zpráva za rok 2014 Obsah

Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Výroční zpráva za rok 2014 Obsah 1. Úvodní slovo 2. Poslání a cíl organizace 3. Základní informace 4. Pohled z historie do současnosti 5. Zpráva o činnosti 6. Projekty realizované v roce 2014 7. Personální

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Centrum pro rodinu a sociální péči

Centrum pro rodinu a sociální péči Josefská 1 Brno Centrum pro rodinu a sociální péči Programy pro neúplné a doplněné rodiny Sociální služba je financována v rámci projektu Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji,

Více

Program na školní rok 2010-2011

Program na školní rok 2010-2011 Tvořivá a keramická dílna Domu dětí a mládeže Ústí n. L Program na školní rok 2010-2011 Tel. 603851714 keramika@ddmul.cz www.ddmul.cz Velká Hradební 16, vchod z Bělehradské ulice, Ústí n.l. Motto: Co neuděláš

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Rodinné centrum Pastelka. Výroční zpráva 2011

Rodinné centrum Pastelka. Výroční zpráva 2011 Rodinné centrum Pastelka Výroční zpráva 2011 Základní údaje Rodinné centrum PASTELKA o.s. je nestátní nezisková organizace Právní forma: občanské sdružení Zapsána dne 26.3.2003 u MVČR, čj:vs/1-1/53410/03-r

Více

Centrum pro rodinný život. Výroční zpráva za rok 2009

Centrum pro rodinný život. Výroční zpráva za rok 2009 Centrum pro rodinný život Výroční zpráva za rok 2009 Centrum pro rodinný život Výroční zpráva za rok 2009 4 Ve své rodině si nejvíc vážím toho, že je nás hodně a držíme pospolu. Říká se: Čím víc se směješ,

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

ÚTERÝ PORADNA PRO DOPOLEDNE S PSYCHOLOGEM

ÚTERÝ PORADNA PRO DOPOLEDNE S PSYCHOLOGEM Rodinné centrum Mozaika Zveme všechny maminky, tatínky, babičky, dědečky a děti do Rodinného centra Mozaika v Letohradě. Březen PONDĚLÍ PÁTEK herna otevřena 8:00 12:00 ČTVRTEK herna otevřena 8:00-12:00

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

Výtvarné, tvořivé, rukodělné a keramické kroužky

Výtvarné, tvořivé, rukodělné a keramické kroužky Výtvarné, tvořivé, rukodělné a keramické kroužky Tyto kroužky jsou zaměřeny nejen na klasickou kresbu a malbu, ale také na tvorbu prostorových objektů, koláží, seznámení s různou uměleckou technikou, také

Více

Výroční zpráva 2008. www.klubickokm.cz 1

Výroční zpráva 2008. www.klubickokm.cz 1 Výroční zpráva 2008 V budoucnu bude úplně jedno, kolik máme na účtu, kde bydlíme a jaké máme auto. Bude důležité, kolik času jsme věnovali dětem (neznámý autor) 1 Obsah Výroční zpráva 2008... 1 Obsah...

Více

MĚSTO KRNOV a třetí věk Program Zdraví 21

MĚSTO KRNOV a třetí věk Program Zdraví 21 MĚSTO KRNOV a třetí věk Program Zdraví 21 Vlasta Patíková MěÚ Krnov, odbor sociální Tel.: 554 697 252 E-mail:vpatikova@mukrnov.cz Cíl 5 Zdravé stárnutí Do roku 2020 by měli mít lidé nad 65 let možnost

Více

Centrum Motýlek. Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek. Připravila: Alena Hrbková

Centrum Motýlek. Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek. Připravila: Alena Hrbková Centrum Motýlek Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek Připravila: Alena Hrbková OBSAH Centrum Motýlek Založení Centra Motýlek Členové Centra Motýlek Činnost v roce 2009 Činnost

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. CEDR komunitní centrum, občanské sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 CEDR komunitní centrum, občanské sdružení 1 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 2.Základní údaje... 4 3. Vznik a poslání... 4 4. Projekty v roce 2007... 5 4.1. Kurz paličkování... 5 4.2. Kurz

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Mateřské centrum Na zámečku. Výroční zpráva. Nové Město nad Metují

Mateřské centrum Na zámečku. Výroční zpráva. Nové Město nad Metují Mateřské centrum Na zámečku Výroční zpráva Nové Město nad Metují 2011 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnosti 3. Činnost v průběhu roku a) pravidelná b) mimořádné akce 4. Spolupráce 5. Výhled

Více

Vzdělávání a podpora osvojitelských a pěstounských rodin 2 46 2 131 000 1 491 000 1 321 000 924 700

Vzdělávání a podpora osvojitelských a pěstounských rodin 2 46 2 131 000 1 491 000 1 321 000 924 700 Název žadatele Obec Z as tř eš. Název projektu Uznané organizace Příloha č. 2 Do t. Ob l. Po čet bo dů Celkový rozpočet Požadovaná dotace Požadavek po odečtení zbyt. nákl. Přidělená dotace HoSt Home -

Více

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, Denní centrum služeb pro osoby ve středním a

Více

Výroční zpráva o. s. Povzbuzení 2014. I odpočinek může být zážitkem

Výroční zpráva o. s. Povzbuzení 2014. I odpočinek může být zážitkem Výroční zpráva o. s. Povzbuzení 2014 I odpočinek může být zážitkem Slovo předsedkyně Milí přátelé, je to již 2 roky, co jsme mohli oslavit existenci o. s. Povzbuzení. Od nelehkých začátků s hledáním vhodných

Více

Zpráva o činnosti 2008

Zpráva o činnosti 2008 Zpráva o činnosti 2008 CENTRUM PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI VYSOČINA Základní údaje: Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina (zkrácený název CRSP Vysočina) Komenského 20, 586 01 Jihlava Poslání: Podporovat

Více

Od 1. 5. 2013 do 31. 12. 2014 naplňuje MENS SANA o.s. jako subdodavatel veřejnou zakázku

Od 1. 5. 2013 do 31. 12. 2014 naplňuje MENS SANA o.s. jako subdodavatel veřejnou zakázku Naše aktuální projekty Individuální projekty kraje Od 1. 3. 2013 do 31. 12. 2014 naplňuje MENS SANA o.s. jako subdodavatel veřejnou zakázku Individuálního projektu kraje Poskytování služeb podpora samostatného

Více

Výroční zpráva Občanské sdružení KLUB LESNÍ ŠKOLKY MOKROVRATY 2013

Výroční zpráva Občanské sdružení KLUB LESNÍ ŠKOLKY MOKROVRATY 2013 Výroční zpráva Občanské sdružení KLUB LESNÍ ŠKOLKY MOKROVRATY 2013 Pohled do historie Klub lesní školky Mokrovraty vznikl jako jedna z prvních lesních školek v České republice v roce 2010. Její zakladatelka

Více

NABÍDKA KROUŽKŮ ŠD 2.pololetí. Kapacita kroužků je omezená. Kroužky začínají v únoru.

NABÍDKA KROUŽKŮ ŠD 2.pololetí. Kapacita kroužků je omezená. Kroužky začínají v únoru. NABÍDKA KROUŽKŮ ŠD 2.pololetí Kapacita kroužků je omezená. Kroužky začínají v únoru. Kroužek rukodělných prací pondělí 14:00-15:00 Název kroužku: Šikovné ručičky Vychovatelka: Blanka Hrbáčová Náplň kroužku:

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Středisko rané péče SPRP Plzeň Organizační jednotka SPRP, o.s., s právní subjektivitou Od 1.1.2011 Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2010 Slovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Křelovský Kaštánek z.s.

Křelovský Kaštánek z.s. Rodinné centrum Křelovský Kaštánek z.s. Výroční zpráva 2014 1. Slovo na úvod Vážení a milí přátelé Křelovského Kaštánku, dovolte mi seznámit Vás s děním v rodinném centru v uplynulém roce 2014. Navazovali

Více

RODINNÉ CENTRUM SLUNEČNÍK O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

RODINNÉ CENTRUM SLUNEČNÍK O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 RODINNÉ CENTRUM SLUNEČNÍK O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH Naše poslání a cíle... 1 Naše služby... 2 Členská struktura a Pracovní tým... 3 Aktivity roku 2012... 4 Pravidelné aktivity... 5 Zrealizované akce...

Více

Výroční zpráva. Rodinného centra Provázek, o. s. 2013

Výroční zpráva. Rodinného centra Provázek, o. s. 2013 Výroční zpráva Rodinného centra Provázek, o. s. 2013 Lépe je dvěma než jednomu. A trojitý provázek se teprve nepřetrhne. Král Šalamoun, kniha Přísloví. od kolébky k šedinám a dál. Úvodem Setkávání maminek

Více