Zpráva o činnosti za rok 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti za rok 2011"

Transkript

1 Zpráva o činnosti za rok 2011

2

3 3 V současné době zahlcené špatnými zprávami Vám chceme nabídnout nějaké pozitivní. To si můžeme dovolit proto, že předmětem našeho zájmu je rodina. Louis-Émile Bougaud řekl, že rodina, domácnost a děti nabízejí muži ráj, kde může denně vidět Boha s anděly při jejich díle. A my Vám chceme tento pohled ukázat. Rok 2011 nebyl bez problémů a bez nepříjemných překvapení. Přesto se mnoho věcí podařilo. Na začátku roku nás zaskočila zpráva o zásadním krácení dotací Ministerstva práce a sociálních věcí v oblasti rodinné politiky. Nedostatek finančních prostředků by způsobil zásadní omezení naší činnosti. Především díky nesmírné obětavosti našich milých pracovnic a posléze díky mimořádné dotaci poskytnuté krajem Vysočina se nám podařilo uchovat celou nabídku programů pro rodiny. V druhém pololetí byla tato nabídka dokonce rozšířena. V sekci služeb pro rodiny jsme operativně reagovali na poptávku po keramické dílně a po programu pro rodiče nejmenších dětí. Tak vznikl klub Batolátka. V sociální oblasti se osvědčily programy pro rodiče neklidných dětí, posílila se spolupráce s oddělením sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města Jihlavy. Podařilo se rozšířit nabídku pro rodiče, kteří se cítí sami na výchovu svých dětí. Zásadní událostí v roce 2011 byla pro CRSP Vysočina změna adresy. V průběhu letních prázdnin jsme se přestěhovali na ulici Chlumova. Nové místo více vyhovuje nabízeným aktivitám, a to jak po technické, tak po prostorové stránce. Kromě velké herny se podařilo vytvořit i hernu oddělenou, dále i místo pro jednání s uživateli sociálních služeb. Učebna je prostornější a světlejší, zbylo místo i na výtvarnou dílnu. V neposlední řadě se zlepšily pracovní podmínky pro všechny zaměstnance zařízením kanceláří a jejich vybavením výpočetní technikou. Naším přáním nadále zůstává nabídnout rodinám prostor, ve kterém se mohou vzdělávat a odpočívat, kde se mohou společně povzbuzovat a zároveň spolu sdílet a prožívat věci, které jsou možná těžké. Ing. Slavka Dokulilová Ředitelka CRSP Vysočina

4 4 Základní údaje: Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina (zkrácený název CRSP Vysočina) Chlumova 3, Jihlava Poslání: Podporovat rodinu ve všech fázích jejího vývoje, hájit její zájmy a napomáhat rozvoji prorodinných služeb v místních komunitách. Cílové skupiny: Rodiny, rodiče, děti, mládež, manželé, senioři. Zaměření činnosti: Služby pro rodiny, volnočasové aktivity, vzdělávání, dobrovolnictví, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. CRSP Vysočina je členem Asociace center pro rodinu v ČR. Spolupráce CRSP Vysočina: Národní centrum pro rodinu Centra pro rodinu ČR Síť mateřských center v kraji Vysočina Magistrát města Jihlavy Kraj Vysočina Biskupství brněnské Farnost u kostela sv. Jakuba v Jihlavě Farnost u kostela sv. Martina v Třešti Charita Jihlava Dům s pečovatelskou službou Nová Říše Jihlavský havířský průvod, o.s. Život 90 - Jihlava Tyflo Vysočina Jihlava, o.p.s. Nemocnice Jihlava další nestátní i státní organizace a instituce IČ: , DIČ: CZ , Bankovní spojení: /6800 tel.: ,

5 5 Sekce CRSP Vysočina v roce 2011 Rodiny Sociálně aktivizační služby pro rodiny Jednorázové akce

6 6 Organizační struktura CRSP Vysočina CRSP Vysočina Sekce Rodiny Jednorázové akce Sekce Sociální služby Kluby Jihlava Program Neposeda Kluby Třešť Program Sami doma Rodičovské vzdělávání Program Sociální asistence Duchovní programy

7 Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina RODINY

8 Sekce Rodiny připravuje volnočasové a vzdělávací programy pro rodiny a jejich jednotlivé členy na základě osvědčené nabídky z předchozích let, která byla doplněná o další žádané programy. Nabídka zahrnuje aktivity pro vyžití rodičů na rodičovské dovolené, programy pro rodiče s dětmi předškolního a školního věku, rodičovské vzdělávání a duchovní programy. Sekci Rodiny v roce 2011 zajišťovaly: Miroslava Huková Patrícia Kondrlová Markéta Kartáková Pavla Kazdová Renata Jakoubková Eva Šalandová Zuzana Nováková Jaroslava Fialová Naděžda Dáňová 8

9 9 Kluby Jihlava Kluby dětí Programu se účastní rodiče s dětmi, které nenavštěvují předškolní zařízení. V programu se střídají básničky, písničky, říkadla, tanečky a cvičení, to vše za použití různých pomůcek, kulis, rekvizit a cvičebního náčiní. Po svačince si děti zhotoví společně s rodiči výrobek. Na závěr je pro děti připravená maňásková pohádka. Kluby probíhaly třikrát týdně pod vedením Patrície Kondrlové, Pavly Kazdové, Renaty Jakoubkové, Zuzany Novákové a Evy Šalandové. Cvičení rodičů s dětmi Program je určen pro rodiče s dětmi od dvou let, kteří upřednostňují pohybové aktivity. Rodiče s dětmi zde mají možnost si společně zacvičit, a to s různými typy náčiní a pomůcek jako jsou míče, létající talíře, obruče, šátky, padák, trubky, noviny, tyčky, stužky, balonky, kroužky, kuželky a jiné. Na konci se děti podívají na maňáskovou pohádku a domů si odnesou obrázek k vymalování. Cvičení vedly Patrícia Kondrlová, Renata Jakoubková a dobrovolná pracovnice Miroslava Huková.

10 10 Otevřená herna Program využívali rodiče se svými dětmi. Děti měly možnost pohrát si s jinými hračkami než mají doma a zároveň si zvykat na kolektiv ostatních dětí. Rodiče zase ocenili možnost společně posedět u šálku čaje či kávy a podělit se o své mateřské radosti, starosti a zkušenosti. Herna byla otevřena jednou týdně. Od listopadu byla tato aktivita nahrazena novým programem Batolátka.

11 11 Batolátka Nově otevřený program je pro rodiče s dětmi od šesti měsíců do jednoho roku. Náplní jsou říkanky, cvičení, mazlení, zpívání. Nechybí ani pohádka na rozloučení. Program probíhal jednou týdně pod vedením Renaty Jakoubkové a Pavly Kazdové. Tvořeníčko Dílničky navštěvují rodiče s dětmi od tří let. Při tvoření se střídají různé techniky kreslení, malování, tiskání, stříhání, lepení, modelování, a různé materiály papír, čtvrtky, látky, fólie, vlna, přírodniny, krabičky, kelímky aj. Děti společně s rodiči prožívají radost z tvoření výrobků i z výsledku samotného, kterým si vyzdobí svůj domov nebo jím potěší někoho blízkého. Dílničky vedly Jaroslava Fialová, Pavla Kazdová a Naďa Dáňová jednou týdně.

12 12 Keramika Nově zařazený program je určen pro rodiče s dětmi od tří let. Společně se seznamují s různými technikami práce s hlínou, např. vymačkávání z hroudy, modelování z válečků, modelování z plátů a se způsoby dekorování přidávání a ubírání hlíny, obtiskování materiálů nebo vykrajování. Keramickou dílnu vedla Renata Jakoubková jednou týdně. Katecheze pro nejmenší Děti se v doprovodu rodičů při pravidelných setkáních učí na základě biblických příběhů poznávat Boha, Boží vlastnosti a jeho lásku k lidem. Vede je to k rozlišování dobra a zla. Katecheze probíhá interaktivní formou, jejíž součástí je písnička s ukazováním, povídání, promítání, tvoření, scénka s maňásky či hra. Katecheze probíhala jednou za dva týdny a vedly ji Slavka Dokulilová, Eva Šalandová a Zuzana Nováková.

13 13 Muzicírování Rodiče s dětmi od jednoho roku si zde zazpívají, zatancují, zahrají na různé nástroje jako jsou dřívka, činely, chrastítka, rolničky, triangl, kastaněty, xylofon, bubínek a další. Děti se učí kromě těch známých i nové písničky, učí se vnímat hudbu a rytmus. Některé písničky jsou zpestřeny použitím rekvizit. Program probíhal jednou týdně pod vedením Evy Šalandové, Patrície Kondrlové, Markéty Kartákové a Nadi Dáňové.

14 14 Kluby Třešť Mateřský klub Třešť úspěšně navázal na započatou činnost z roku Probíhaly zde následující programy: Klub maminek Na pravidelném programu se scházejí rodiče s dětmi od dvou let věku. Jeho náplní jsou říkanky, písničky, cvičení, tanečky s použitím různých rekvizit a kulis, v druhé části probíhá tvoření, na závěr je pohádka. Klub probíhal jednou týdně pod vedením Evy Šalandové a Markéty Kartákové. Zpěváčci V dopoledním programu pro rodiče s dětmi do dvou let se za klavírního doprovodu zpívá, tancuje, děti samy hrají na různé nástroje nebo využívají různé kulisy. Najdeme čas také na volnou hru a na popovídání maminek u čaje či kávy. Zpěváčky vedla jednou týdně dobrovolná pracovnice CRSP Vysočina Květa Zažímalová.

15 15 Muzicírování Program navazující na Zpěváčky je určený pro rodiče s dětmi od dvou let. Střídá se zde zpěv s využitím rytmiky, tanečky a hraní na Orfeovy nástroje, to vše s doprovodem kytary či kláves. Muzicírování vedla jednou za dva týdny Markéta Kartáková. Tvoření V odpoledním programu si děti vyzkouší práci s různými materiály a naučí se nové techniky. Především ale prožívají radost ze společného tvoření se svými rodiči. Tvoření probíhalo jednou za dva týdny pod vedením Zuzany Novákové a dobrovolné pracovnice CRSP Vysočina Ireny Jindrové.

16 16 Otevřená herna Rodiče s dětmi mohou strávit příjemné dopoledne v bezpečném prostředí herny. Děti si zde mohou pohrát v kolektivu a maminky se podělí o pocity a zkušenosti ze své rodičovské role. Otevřenou hernu navštěvovali rodiče s dětmi jednou týdně pod vedením dobrovolné pracovnice CRSP Vysočina Zity Trojanové. Batolátka Náplní nově otevřeného programu pro rodiče s dětmi od půl do jednoho roku je práce a zábava s našimi nejmenšími. Střídají se zde básničky, říkadla, mazlení, zpívání a vše je zakončeno maňáskovou pohádkou. Program vedla jednou týdně Markéta Kartáková.

17 17 Katecheze pro nejmenší Při pravidelných setkáních se děti na základě biblických příběhů učí poznávat Boha a jeho lásku k nám lidem. Součástí je také hra, tvoření, písnička. Katecheze probíhaly jednou týdně pod vedením Evy Šalandové, Zuzany Novákové a dobrovolné pracovnice Kateřiny Bambulové.

18 18 Vzdělávací programy Jazykové kurzy Kurz anglického jazyka určen především pro ženy na rodičovské dovolené, které si buď chtějí své znalosti konverzováním udržovat, nebo se naučit anglicky od základů. Během lekcí bylo zajištěno hlídání dětí. Proběhly tři kurzy po deseti lekcích, které vedla lektorka Bc. Vlasta Palichová. Kurz Efektivní rodičovství Kurz nabízí možnost poznat výchovný přístup zaměřený na řešení vztahu dítě rodič způsobem založeným na principu spolupráce a zodpovědnosti. Důraz je kladen především na praktický nácvik rodičovských dovedností, které jsou třeba k úspěšnému zvládání výchovné role rodičů. Kurz proběhl jednorázově v 10 lekcích. Lektorkou byla Slavka Dokulilová. Odborné přednášky Jak snadné je zadlužit se ve spolupráci s Občanskou poradnou Jihlava.

19 19 Duchovní programy Setkání matek Setkávání rodičů, kteří chtějí společně děkovat, chválit a prosit za děti. Vzájemně obohacující sdílení maminek všech věkových kategorií a společné zamyšlení se nad rolí ženy, manželky a matky. Setkání probíhá v Jihlavě jednou za čtrnáct dní, v Třešti jednou za měsíc. Katecheze pro dospělé Křesťanskou věrouku přednášel Jeroným Filip Hofmann, ThLic., O.Praem., administrátor ve Vyskytné nad Jihlavou a kaplan u svatého Jakuba v Jihlavě. Katecheze probíhala jednou za dva týdny.

20 20 Návštěvnost jednotlivých programů Celkem účastníků Počet (součet za Programy sekce Rodina Frekvence setkání všechna setkání) Kluby dětí 4 x týdně 2 hod Batolátka 2 x týdně 2 hod Cvičení rodičů s dětmi 1 x týdně 1 hod Otevřená herna 2 x týdně 2 hod Tvořeníčko 2 3 x týdně 1,5 hod Keramika 1 x týdně 2 hod 8 88 Muzicírování 2 x týdně 1 hod Zpěváčci 1 týdně 2 hod Katecheze pro nejmenší 1 x týdně 1 hod Bubnování nepravidelně 4 38 Anglický jazyk 1 x týdně 1 hod Hlídání dětí při vzdělávání rodičů Katecheze pro dospělé 2 x měsíčně 1 hod Setkání matek 2-3 x měsíčně Výtvarné kurzy nepravidelně 6 52 Kurz snižování nadváhy STOB 12 lekcí x 2,5 hod 1 kurz 10 Kurz Efektivní rodičovství 1 kurz 8 10 lekcí x 2,5 hod Celkem účastníků 8044 Počet odpracovaných hodin dobrovolníky 272

21 21 Struktura nákladů v sekci Rodiny Materiál ,- 24,2 % Nájem ,- 12 % Energie ,- 5,1 % Služby ,- 11,6 % Pracovníci ,- 46,6 % Ostatní náklady 4.606,- 0,5 % Celkem ,- 100 % Nájem Energie Služby Pracovníci Ostatní náklady STRUKTURA NÁKLADŮ Materiál

22 22 Struktura výnosů v sekci Rodiny Příjmy za služby ,- 7,9 % Dotace ,- 92 % Ostatní výnosy 428,- 0,1 % Výnosy celkem ,- 100 % Dotace Ostatní výnosy STRUKTURA VÝNOSŮ Příjmy za služby

23 23 Struktura dotací v sekci Rodiny MPSV ,- 34,2 % Kraj Vysočina rodinná politika ,- 37,2 % Kraj Vysočina Volný čas ,- 8,1 % Statutární město Jihlava ,- 20,5 % Celkem ,- 100 % Kraj Vysočina rodinná politika Kraj Vysočina Volný čas Statutární město Jihlava STRUKTURA DOTACÍ MPSV

24 Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina JEDNORÁZOVÉ AKCE

25 25 V rámci kampaně Zdravého města Jihlavy jsme se zúčastnili Dne Země. Hlavní oslavy v Jihlavě proběhly ve středu 20. dubna od 9.00 do hodin na Masarykově náměstí. CRSP Vysočina připravilo program pro děti a mládež na téma lesy stromy, což souviselo s vyhlášením roku 2011 jako Mezinárodním rokem lesů. Velikonoční dílny v Třešti Ve spolupráci s římskokatolickou farností Třešť se v prostorách místní fary uskutečnily výtvarné velikonoční dílny. Pro děti bylo připraveno pět výrobků s jarní a velikonoční tématikou, chlapci si navíc mohli uplést pomlázku.

26 26 Příměstský tábor v Třešti V týdnu od 18. do se v Třešti uskutečnil první příměstský tábor, a to na téma Indiáni. Děti se naučily luštit indiánské písmo, rozeznávat zvířata a jejich stopy, bylinky, cvičily se v síle, odvaze a vytrvalosti. Každý den si také zdobily svůj indiánský oděv, zhotovily si svůj totem a na závěr tábora našly i poklad. Diecézní pouť rodin jsme již tradičně v rámci Diecézní poutě rodin ve Žďáře nad Sázavou připravili výtvarné dílničky pro rodiče s dětmi. Děti si mohly vyrobit kostelíček omalovánku, nazdobit svíčku, vytvořit křestní roušku nebo křížek.

27 27 Návštěva kostela sv. Martina v Třešti Pro děti z mateřské školky a žáky prvních tříd jsme u příležitosti svátku sv. Martina ve spolupráci s římskokatolickou farností připravili v kostele sv. Martina v Třešti program. Děti se dozvěděly něco o částech kostela a o životě sv. Martina. Následovalo plnění úkolů na třech stanovištích. Na závěr si děti mohly poslechnout varhany. Na památku si odnesly vystřihovánku kostelíčka a čokoládové penízky. Koncert rodin v Třešti Ve spolupráci se ZUŠ Třešť se uskutečnil první Koncert rodin v Třešti. Během večera došlo rovněž k předání ocenění Hvězda roku třem mladým laureátům. Koncert se nesl v nádherné atmosféře a přáním všech je, aby se Koncert rodin stal v Třešti tradicí.

28 28 Setkání s Mikulášem Rodiče s našimi nejmenšími přišli na setkání se svatým Mikulášem v předvečer jeho svátku, aby se seznámili s dalším příběhem z jeho života a také aby je sv. Mikuláš obdaroval nadílkou. Děti se během programu zapojily do ztvárnění příběhu, zazpívaly si a zatančily. Setkání se uskutečnilo v CRSP Vysočina a ve farním sále u sv. Jakuba. Vánoční dílny v Třešti Ve spolupráci s římskokatolickou farností Třešť se v prostorách místní fary uskutečnily vánoční dílny. Děti si mohly vyrobit andělíčka, vánoční přáníčko, nazdobit svíčku, zvoneček nebo kouli.

29 29 Návštěvnost jednotlivých programů Přehled jednorázových akcí Termín Počet účastníků Velikonoční dílny v Třešti Příměstský tábor Diecézní pouť rodin dětí rodičů Za sv. Martinem Koncert rodin v Třešti Vánoční dílny v Třešti Celkem návštěvníků 717

30 Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

31 31 Posláním našich služeb je rozvíjení osobnostních a rodičovských kompetencí tak, aby byly umožněny co nejlepší podmínky pro vývoj dítěte a život rodiny. Služba usiluje o podporu rodin a prevenci sociálního vyloučení pomocí individuální i skupinové práce. Cílem služeb je, aby se rodiče zorientovali ve své situaci, aby se cítili v rodičovské roli jistí a samostatní. Služby mohou využívat rodiče dětí do 15 let. Služba je poskytována zdarma. Sekci Sociální služby v roce 2011 zajišťovaly: Bc. Lenka Neckářová, Lenka Ďásková, DiS., Mgr. Lucie Vitešníková a Patrícia Kondrlová. Bc. Lenka Neckářová Mgr. Lucie Vitešníková Lenka Ďásková, DiS. Patrícia Kondrlová

32 32 Programy sociálně aktivizačních služeb: - Neposeda - služba pro rodiče neklidných dětí, - Sami doma - služba pro rodiče pečující o děti bez partnera, - Sociální asistence - služba pro rodiče v těžké životní situaci. V loňském roce jsme rozšířili nabídku služby Sami doma o dva nové programy s názvem Klub rodičů a Besedy s diskusí. Nabídka programů Neposeda a Sami doma Rodičovská skupina Rodičovská skupina je malá skupina rodičů neklidných dětí, kteří si mohou na pravidelných setkáních vyměňovat své zkušenosti. Skupina probíhá formou diskuse mezi rodiči a odborníky. Témata skupiny jsou výchova neklidného dítěte, příprava dítěte na vstup do MŠ a ZŠ, úskalí povinné školní docházky apod. Klub rodičů Klub rodičů je svépomocná skupina rodičů, kteří vychovávají dítě bez partnera nebo se cítí na výchovu sami. Je zaměřena na sdílení zkušeností, práci s emocemi, posílení sebedůvěry, zvládání zátěžových situací a odreagování. Klub mohou využívat také osamělé těhotné ženy.

33 33 Dětská skupina Na skupinu dochází děti společně s rodiči. Cílem dětské skupiny je upevnění vzájemného vztahu formou her a podpora společného trávení volného času rodiny. Dětská skupina nabízí rodičům rozmanité návody, které mohou využít při své výchově. Program skupiny zahrnuje ukázky arteterapie, muzikoterapie a psychomotorických her. Terénní služba Terénní službu poskytujeme v místě bydliště rodiny. Služba se zaměřuje na pomoc rodičům při rozvoji sociálních schopností dítěte, poradenství, výchovné a vzdělávací činnosti. Terénní pracovník dochází do rodiny obvykle jednou týdně.

34 34 Individuální schůzky Na průběhu schůzek se domlouvá každý rodič přímo se sociálním pracovníkem tak, aby schůzky napomohly k řešení situace. Schůzky jsou zaměřené především na poradenství, pojmenování a hledání řešení problémů. Besedy s diskusí Besedy jsou určeny všem, kteří se zajímají o problematiku neúplných rodin. V loňském roce byly besedy zaměřeny na tato témata - Když v rodině chybí máma/táta, Jsem na děti sám/sama, Práva a povinnosti rodičů ke svým dětem.

35 35 Program Sociální asistence Sociální asistence poskytuje rodinám v tíživé situaci podporu v péči o dítě, rozvoj dovedností dítěte, zlepšení komunikace v rodině. Pomáhá také při jednání na úřadech, ve škole, u lékaře apod.

36 36 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem prostřednictvím OPLZZ a státním rozpočtem ČR. Struktura nákladů v sekce SASR Materiál ,- 12 % Nájem ,- 10% Energie ,- 2,2 % Služby ,- 14,7 % Pracovníci ,- 59,6 % Cestovné ,- 1,5 % Celkem ,- 100 % Nájem Energie Služby Pracovníci Cestovné STRUKTURA NÁKLADŮ Materiál

37 37 Počet Návštěvnost jednotlivých programů Program SASR Počet uživatelů Frekvence intervencí Klub rodičů 7 1x za 14 dní 1,5h 11 Rodičovská skupina 23 1x za 14 dní 2h 72 Dětská skupina 23 1x za 14 dní 1,5h 67 Individuální schůzky 15 1x týdně 1h 142 Terénní služba 14 1x týdně 1-2h 141 nepravidelně 38 Besedy s diskusí Celkem 471

38 NAŠI ČINNOST PODPORUJÍ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Kraj Vysočina Statutární město Jihlava MUDr. Jiří Coufal MUDr. Miluše Kadlecová MUDr. Jana Hrobařová Ing. Jana a Ing. Pavel Vláčilovi Salmo Sadílek dm drogerie markt s.r.o. Starkon Jihlava CZ a. s. Ing. Jan Dokulil Dodo Zbyněk Dokulil Václav Huk Ondřej Huk Tomáš Kvasnička Tomáš Kazda Mgr. Martin Šalanda Bluered.cz Pretiko, spol. s r.o. 38

39

40 Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina Chlumova Jihlava tel web: Informační hodiny pondělí: 9:00 16:00 úterý - pátek: 8:00 14:00 Zpráva o činnosti za rok 2011

Centrum pro rodinu Vysočina, z.s.

Centrum pro rodinu Vysočina, z.s. Centrum pro rodinu Vysočina, z.s. Výroční zpráva za rok 2014 Základní údaje: Název: Centrum pro rodinu Vysočina, z.s. Zkrácený název: CPR Vysočina, z.s. Adresa: Chlumova 3, 586 01 Jihlava Telefon: 739

Více

PROGRAM - Květen 2014. návštěvy v terénu, tzn.že Vás i miminko navštívíme doma, vstup 50,-Kč

PROGRAM - Květen 2014. návštěvy v terénu, tzn.že Vás i miminko navštívíme doma, vstup 50,-Kč Klub Ratolest Provozovaný Oblastní charitou Blansko při Centru PRO Blansko, Sladkovského 2b,Blansko 678 01, tel.516411400mob.731428369,e-mail:ratolest.blansko@charita.cz http:/www.blansko.charita.cz/ 28.dubna

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky. Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s.

Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky. Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina Služby CRSP: 1)

Více

Představení partnera projektu. SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života

Představení partnera projektu. SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života Představení partnera projektu SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života Partner projektu: Středisko volného času, Most, Maršála Rybalka 1020, příspěvková

Více

FORMULÁŘ A: Popis realizace sociální služby

FORMULÁŘ A: Popis realizace sociální služby Centrum pro rodinu a sociální péči Josefská 1, 602 00 Brno Oblastní pobočka Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina Chlumova 3, 586 01 Jihlava NÁZEV POSKYTOVATELE: Centrum pro rodinu a sociální péči

Více

Program na únor 2017

Program na únor 2017 Program na únor 2017 Pravidelný týdenní program naleznete na http://zdar.charita.cz/programy-kopretiny/ Pravidelný týdenní program Pondělí 8.00 13.00 hod. 9.30 10.30 hod. od 10.30 hod. Středa 8.00 13.00

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2015/2016 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Tvoření Angličtina Cvičení s písničkami Muzikoterapie Kouzelná hlína Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT.

PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT. PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT. Srdečně Vás zveme na vánoční setkání do školy. Kdy? 21. 12. 2015 Kde? v ZŠ Lochovice V kolik? 15.00-17.30 hod. Program: 15.00 - slavnostní zahájení výstavy u starého

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Rybička za rok 2005 (říjen prosinec)

Výroční zpráva Občanského sdružení Rybička za rok 2005 (říjen prosinec) Výroční zpráva Občanského sdružení Rybička za rok 2005 (říjen prosinec) Obsah 02 03 03 04 06 06 07 Obsah Úvod Orgány Občanského sdružení Rybička Činnost Občanského sdružení Rybička Propagace občanského

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, o.s.

Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, o.s. Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, o.s. Výroční zpráva za rok 2012 1 Úvod Vážení přátelé, dovolte mi Vás prostřednictvím této výroční zprávy seznámit s tím, co se rodinnému centru Křelovský Kaštánek,o.s.

Více

Podpora vytváření vhodných životních podmínek pro fungování rodin a spoluvytváření prostředí příznivého rodině

Podpora vytváření vhodných životních podmínek pro fungování rodin a spoluvytváření prostředí příznivého rodině Podpora vytváření vhodných životních podmínek pro fungování rodin a spoluvytváření prostředí příznivého rodině Opatření 1 1.2. Opatření v oblasti rozvoje infrastruktury 1.2.1. Rozvoj bezbariérovosti a

Více

Podpořené projekty z Postní almužny 2010

Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořený projekt Částka Kč OCH Centrum PRO Boskovice - SAS 9 981 Blansko Domácí hospicová péče 18 907 Blansko Stacionář Emanuel 2 346 Blansko Stacionář Emanuel

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

Stiftelsen Solgløtt, org. nr

Stiftelsen Solgløtt, org. nr Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 20.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Muzikál (16,30-17,30) třída Flétna (14,00-14:45) Angličtina - Pokr (15,00-16,30) art

Více

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ středisko: PACOV pro školní rok 2016 2017 O NÁS Co je naším posláním? Jsme otevřenou institucí komunitního významu, která prostřednictvím pestré nabídky volnočasových a zájmových

Více

Údaje o poskytované sociální službě. I. Poskytovatel sociální služby

Údaje o poskytované sociální službě. I. Poskytovatel sociální služby Údaje o poskytované sociální službě I. Poskytovatel sociální služby Název poskytovatele Městská charita České Budějovice Sídlo Žižkova 12/309, České Budějovice Telefon 387 718 208, 387 718 349 E-mail info@mchcb.cz

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris PoČÍtAČe PřÍroDA ZÁŽIteK HUDBA ZÁBAvA semináře tanec ekologie tábory ZPĚv sport

Více

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Agentura pro občany navazuje svou činností na poslání Občanského sdružení KROK "nabídnout lidem podporu osobního růstu pro změnu života". Pomáhá lidem

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné.

Analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné. Město Jičín Městský úřad Jičín odbor ch věcí a zdravotnictví Analýza poskytovaných ch služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné. Pracovní skupina KP pro děti ohrožené

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Středisko rané péče SPRP Plzeň Organizační jednotka SPRP, o.s., s právní subjektivitou Od 1.1.2011 Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2010 Slovo

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 23. 1. od 19,30 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod.?. 1. od 16,30 hod. 27. 1. od

Více

Občanské sdružení OÁZA Mníšek pod Brdy Výroční zpráva 2012

Občanské sdružení OÁZA Mníšek pod Brdy Výroční zpráva 2012 Občanské sdružení OÁZA Mníšek pod Brdy Výroční zpráva 2012 V devátém roce své existence procházelo naše občanské sdružení generační obměnou, přičemž nadále nabízelo obyvatelům Mníšku a okolí zajímavé akce

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Jak MC pomáhají slaďování pracovního a rodinného života

Jak MC pomáhají slaďování pracovního a rodinného života Jak MC pomáhají slaďování pracovního a rodinného života Mgr. Martina Smejkalová KraKoSítě mateřských center o.s. Mateřská centra nabízejí Sdílení Svépomocné skupiny Volná herna Volnočasové aktivity Jednorázové

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (14:30-15:30) Drama (15:30-16:30) Muzikál (16:30-17:30) třída Flétna (14:00-14:45)

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání - II. kolo 2013

Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání - II. kolo 2013 Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání - II. kolo 2013 Tematické zařazení projektu: 1) soutěže a projekty 2) mimořádné vzdělávací akce na území Statutárního města Liberec a akce nadregionálního

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Dobrovolnictví jako cesta k inkluzi Mgr. Eva Urbanovská Mgr. Eliška Vymazalová Dobrovolník je člověk, který si dostatečně věří v tom, že může sám změnit věci, se kterými není spokojen. Je to člověk, který

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s.

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Výroční zpráva 2015 Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Úvodem V roce 2015 se nám podařilo rozšířit naše aktivity o další projekt. Vedle dobrovolnického centra a stacionáře pro seniory jsme uvedli do

Více

Představení Klubu přátel rodiny

Představení Klubu přátel rodiny Představení Klubu přátel rodiny Klub přátel rodiny (KPR) vznikl v roce 2001. Toto občanské sdružení podporuje činnost Centra pro rodinu a sociální péči, sdružuje ty, kteří rodině fandí, podporují ji a

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. Gymnázium

Více

Mateřská školka Září ŠKOLKA, KDE SPOLEČNĚ ROSTEME.

Mateřská školka Září ŠKOLKA, KDE SPOLEČNĚ ROSTEME. Mateřská školka Září ŠKOLKA, KDE SPOLEČNĚ ROSTEME. Témata I. Osobnost učitele II. Potřeby dětí III. Partnerský přístup IV. Emoce a jak na ně V. O nás VI. Kobereček VII. Průvodníček VIII. Měsíční témata

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

Brandýský Matýsek z.s.

Brandýský Matýsek z.s. 1 Brandýský Matýsek Brandýský Matýsek z.s. je rodinné centrum s tradicí od roku 1995, které podporuje rodiny s dětmi od -9 měsíců do 9 let z Brandýsa nad Labem Staré Boleslavi a blízkého okolí. - Poskytujeme

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

Program týdne pro rodinu 2011

Program týdne pro rodinu 2011 Program týdne pro rodinu 2011 K týdnu pro rodinu připravují členská centra Asociace center pro rodinu aktivity na různých místech. Nabízíme Vám stručný přehled, více se dozvíte na domovských stránkách

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov Výroční zpráva 2010

Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov Výroční zpráva 2010 občanské sdružení Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov Výroční zpráva 2010 Vážené dámy, vážení pánové, přátelé, když se v horkém létě potřebujeme osvěžit, můžeme se třeba zakousnout do melounu. Poznat

Více

Eva Kordová Kultura a vzdělávání

Eva Kordová Kultura a vzdělávání Projekt je realizován za finanční podpory města Turnova a ve spolupráci se ZSST Turnov. Probíhá v rámci aktivit Zdravé město Turnov a Místní agenda 21. PŘEHLED AKCÍ ROKU 2016 LEDEN SETKÁNÍ S PŘÍBĚHEM A

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty... 1 Název a adresa zařízení... 2 Poslání

Více

Plán akcí na rok 2015

Plán akcí na rok 2015 Plán akcí na rok 2015 5. 1. od 19,00-22,00 hod. 12. 1. od 19,00 hod. 19. 1. od 19,00-22,00 hod. 21. 1. od 16,30 hod. 25. 1. od 13,00 17,30 hod. 25. 1. od 19,00 hod. 26. 1. od 19,00 hod. 2. 2. od 19,00-22,00

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

Zpráva o činnosti školky spolupracující s Mensou ČR

Zpráva o činnosti školky spolupracující s Mensou ČR Mateřská škola Žatec, Otakara Březiny 2769, 438 01 Žatec, okres Louny Zpráva o činnosti školky spolupracující s Mensou ČR Naše mateřská škola zajišťuje veškerou péči dětem ve věku 3-6 let a dětem s odkladem

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Plán akcí na rok 2014

Plán akcí na rok 2014 Plán akcí na rok 2014 6. 1. od 19,00-22,00 hod. 13. 1. od 19,00 hod. 20. 1. od 19,00-22,00 hod. 29. 1. od 16,30 hod. 3. 2. od 19,00-22,00 hod. 10. 2. od 19,00 hod. 17. 2. od 19,00-22,00 hod. 24. 2. od

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín:

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín: Vážení rodiče, i v právě začínajícím školním roce pro Vaše děti otevíráme anglický odpolední klub After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a

Více

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012. Část I. Základní charakteristika mateřské školy

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012. Část I. Základní charakteristika mateřské školy Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9 b/ Zřizovatel školy: Statutární

Více

16. 9. 8. 10. 2009. TÝDEN PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ Ústecký region, 18. ročník pořadatel: Fokus Ústí nad Labem

16. 9. 8. 10. 2009. TÝDEN PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ Ústecký region, 18. ročník pořadatel: Fokus Ústí nad Labem 16. 9. 8. 10. 2009 TÝDEN PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ Ústecký region, 18. ročník pořadatel: Fokus Ústí nad Labem 1 16. 9. 2009 / středa / 15 17 hod DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ÚSTÍ NAD LABEM Prohlídka zařízení s možností

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Občanské sdružení Mateřské centrum MaMiNa Maminky, Miminka a Nápady. Na Babí 190 Police nad Metují 549 54

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Občanské sdružení Mateřské centrum MaMiNa Maminky, Miminka a Nápady. Na Babí 190 Police nad Metují 549 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Občanské sdružení Mateřské centrum MaMiNa Maminky, Miminka a Nápady Na Babí 190 Police nad Metují 549 54 OBSAH 3 - Mateřské centrum - právní postavení sdružení, jeho cíle a poslání

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

VZNIK A POSLÁNÍ SPOLKU MaPa NAŠE CÍLE

VZNIK A POSLÁNÍ SPOLKU MaPa NAŠE CÍLE VZNIK A POSLÁNÍ SPOLKU MaPa Spolek MaPa založili manželé Markéta a Pavel Vohnoutovi na jaře roku 2015 v Kosově Hoře u Sedlčan. Díky pečlivosti a cílevědomosti zakladatelů uběhlo od prvotního nápadu z rána

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

DIVADLA A DALŠÍ AKCE MŠ LOUŇOVICE : Září Informativní schůzka pro rodiče 16,00 obě třídy

DIVADLA A DALŠÍ AKCE MŠ LOUŇOVICE : Září Informativní schůzka pro rodiče 16,00 obě třídy DIVADLA A DALŠÍ AKCE MŠ LOUŇOVICE 2016-2017: Září 8. 9. Informativní schůzka pro rodiče 16,00 obě třídy 16. 9. Divadelní představení pohádky,,skřítek, který to nevzdal Divadlo,,100 dortíků Říjen 5. 10.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Plán akcí na rok 2015

Plán akcí na rok 2015 Plán akcí na rok 2015 5. 1. od 19,00-22,00 hod. 12. 1. od 19,00 hod. 19. 1. od 19,00-22,00 hod. 21. 1. od 16,30 hod. 25. 1. od 13,00 17,30 hod. 25. 1. od 19,00 hod. 26. 1. od 19,00 hod. 2. 2. od 19,00-22,00

Více

NOVÉ SLUŽBY PŘEHLED AKCÍ

NOVÉ SLUŽBY PŘEHLED AKCÍ NOVÉ SLUŽBY Absenční půjčování tabletů pro e-výpůjčky Od 16. 3. 2015 Uživatelé Městské knihovny v Přerově s platnou registrací budou moci od poloviny března v půjčovně pro dospělé nově využívat službu

Více

Přehled poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb v Nejdku

Přehled poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb v Nejdku Přehled poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb v Nejdku Název organizace: Pečovatelská služba S NÁMI DOMA o.p.s. Právní forma: obecně prospěšná společnost Adresa: Okružní 1191, Nejdek Kontaktní

Více

okres Plzeň-jih, Nádražní 722, Stod

okres Plzeň-jih, Nádražní 722, Stod okres Plzeňjih, Nádražní 722, 33301 ROZVRH ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ na školní rok 2016/2017 www.ddmstod.cz mddmstod@volny.cz Pondělí 1 Angličtina 2 Bosu pro děti + taneční rytmika Zálesák 3 16.30 4 Angličtina

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta Popis realizace sociální služby Název: Štafeta Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění Provozovatel: Rodina v centru, o.s. Smetanova

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724/905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více