Přechodné kovy přehled a elektrochemická řada kovů = Beketovova

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přechodné kovy přehled a elektrochemická řada kovů = Beketovova"

Transkript

1 Chemický kroužek Datum přípravy: Datum výuky: Název: Přechodné kovy, Beketovova řada Lektor: Mgr. Tereza Krištofová Teorie: Přechodné kovy přehled a elektrochemická řada kovů = Beketovova Přechodné prvky - jsou prvky, u kterých se zaplňuje orbital d, vytváří přechod mezi s 2 a p 1 prvky - charakteristika: d prvky jsou kovy = vytváří kovovou vazbu, které se účastní valenční e - d orbitalů, mají velkou hustotu, vysokou teplotu tání, výraznou pevnost v tahu (výjimka Zn, Cd, Hg (II.B)) - oxidační čísla nelze určit z elektronové konfigurace d elektrony mohou být využívány různě - většina prvků a jejich sloučenin jsou látky barevné (bez prázdných a úplně zaplněných d orbitalů) - oxidační čísla I, II zásadotvorné prvky, III, IV amfoterní, V a více kyselinotvorné - za normálních podmínek jsou pevné (výjimka Hg) - vytváří koordinační sloučeniny (tzv. komplexy) - jsou paramagnetické - výskyt: ve formě kyslíkatých sloučenin od Sc po Fe - ve formě sulfidů Co až Zn - v čisté formě Ag, Au, Pt kovy: Pt, Ru, Rh, Pd, Ir, Os - výroba: redukcemi (pomocí C, CO, Al, Mg) I.B Cu, Ag, Au Měď: - výskyt: ryzí podoba, chalkopyrit (CuFeS 2 ), malachit a azurit (uhličitany) - vzhled: načervenalý, měkký, kujný, ušlechtilý kov, s výbornou el. a tep. vodivostí, na vzduchu vrstva CuO, na vlhkém vzduchu vrstva měděnky Cu(OH) 2. CuCO 3

2 - využití: elektrotechnika, varné kotle (pivo), potrubí, střechy, slitiny bronz (Cu + Sn), mosaz (Cu + Zn), zlatnictví (slitina s Ag, s Au), biogenní prvek (stopové množství - hemoglobin), modrá skalice proti plísním, škůdcům, při galvanickém pokovování Stříbro: - výskyt: ryzí podoba vzácná, argentit (Ag 2 S) - vzhled: stříbrolesklý, ušlechtilý, tažný kov, výborný vodič elektřiny, na vlhkém vzduchu černá (Ag 2 S) - využití: zlatnictví, galvanické pokovování výroba zrcadel koloidní stříbro dezinfekce, lékařství, klasická fotografie, AgNO 3 lápis (lékařství - bradavice) Zlato: - výskyt: v čisté podobě (zlatá horečka, kyanidový způsob (roztok KCN)) - vzhled: žlutý, kujný, velice tažný ušlechtilý kov - využití: zlatnictví (ryzost určována v karátech 100% Au = 24 karátové), zubní náhrady, rozpustný v lučavce královské (HCl 3:1 HNO 3 ), AuCl 3 barvení skla (rubínová červeň) II.B Zn, Cd, Hg Zinek: - výskyt: sfalerit (ZnS) - vzhled: stříbrolesklý, neušlechtilý, měkký kov, na povrchu vrstva ZnO - využití: galvanické pokovování, slitiny, součástí enzymů, ZnO zinková běloba, zinkové masti, ZnSO 4.7H 2 O bílá skalice (impregnace dřeva, lékařství), Zn 3 P 2 fosfid zinečnatý (hubení hlodavců), Zn 2+ sloučeniny rozpustné v H 2 O jsou jedovaté Kadmium: - výskyt: doprovází Zn v jeho rudách - vzhled: stříbrolesklý, neušlechtilý, měkký kov, stálý na vzduchu - využití: pokovování (proti korozi lepší než Zn), CdS kadmiová žluť, Cd je jedovaté, ekologicky nebezpečné Rtuť: - výskyt: v čisté podobě velice vzácně, HgS rumělka (Španělsko, Slovinsko, Itálie) - vzhled: kapalný, velmi těkavý kov, stříbrolesklý - využití: teploměry, tlakoměry, amalgamové plomby (slitiny Ag, Cu, Zn), vakcína proti žloutenkám, barviva, HgCl 2 vysoce toxická látka užívaná jako dezinfekce, ochrana rostlin III.B Sc, Y Skandium: - výskyt: v nerostech společně s lanthanoidy (uranové rudy) - vzhled: stříbřitě bílý, neušlechtilý, měkký, lehký kov - využití: intenzivní zdroje světla, kosmonautika Yttrium:

3 - výskyt: v nerostech společně s lanthanoidy (uranové rudy) - vzhled: šedý, tvrdý, velmi vzácný - využití: sklo, keramika (proti teplotním šokům), luminofory barevných televizorů (červené záření) IV.B Ti, Zr, Hf Titan: - výskyt: TiO 2 (rutil, anatas, brookit) - vzhled: stříbrolesklý, lehký kov, poměrně hojně zastoupený v zemské kůře (7. místo), odolný proti korozi, radioaktivnímu záření, výborně vede teplo i elektrický proud - využití: slitiny (dural Al, Mg), šperkařství, lékařské nástroje, protézy, strojírenský průmysl titanová ocel, těla letadel, kamery, fotoaparáty, TiO 2 (prášek) titanová běloba (bělení mléka, zubní pasty) Zirkonium: - výskyt: ZrO 2 (minerál), ZnSiO 4 (zirkón) - vzhled: stříbřitě bílý, celkem lehký, středně tvrdý kov, lze vybrousit do podoby diamantu (obdobný index lomu světla) - využití: šperkařství, keramická výroba, ZrO 2 synteticky vyráběný, podobný s diamantem Hafnium: - výskyt: doprovází minerály Zr - vzhled: šedý, tvrdý, vzácný kov, podobný Zr - využití: součást slitin (Nb, Ti, Ta) na širší využití příliš malý výskyt V.B V, Nb, Ta Vanad: - výskyt: VS 4 (patronit), vanadinit (složitý oxid vanadu), v ropě, v uhlí - vzhled: šedý, kujný kov, s vysokou teplotou tání - využití: katalyzátor chemick. reakcí, přídavek kvalitních ocelí (snižuje opotřtebení), biogenní prvek (nutný dodávat stravou) nedostatek způsobuje anémii, chronická otrava kožní problémy, průjmy, zvracení, mdloby Niob: - výskyt: kolumbit (minerál) - vzhled: šedý, kujný, vzácný prvek, na vzduchu modrá - využití: součástí ocelí a slitin supravodivé Tantal: - výskyt: doprovází Nb (dříve považováno za Nb) - vzhled: šedý, tvrdý kov, velmi dobrý vodič el. energie a tepla - využití: elektrolytické kondenzátory (vrstva oxidu) v počítačích, v mobilech, implantáty (lebka)

4 VI.B Cr, Mo, W, U Chrom: - výskyt: chromit (u nalezišť železa), malé množství v drahokamen (zbarvení do červena) - vzhled: světle bílý, lesklý, tvrdý, křehký, hojný kov (JAR), odolný vůči korozi - využití:chromování předmětu, chromová ocel, chromany barviva textilií = rakovinotvorné, Cr 2 O 3 chromová zeleň Molybden: - výskyt: molybdenit (minerál) - vzhled: stříbrolesklý, křehký, vzácný kov, s vysokým bodem tání, odolný vůči kyselinám - využití: součástí ocele (zvýšení tvrdosti), výroba elektrod (součástí sloučenin supravodivé), biogenní prvek reguluje metabolismus železa, ovlivňuje tvrdost zubní skloviny, nedostatek Mo anémie, impotence Wolfram: - výskyt: wolframit (minerál) - vzhled: stříbrolesklý, vysoký bod tání! čím vyšší teplota, tím více září, vysoká hustota - využití: vlákna v žárovkách, slitiny (96%), karbidové vrtáky (velice tvrdé), projektily, součástí obrazovek (luminofor) VII.B Mn, Tc, Re Mangan: - výskyt: burel (MnO 2 ) dlouho považován za magnetovec - vzhled: stříbrolesklý, tvrdý, křehký kov, biologicky důležitý (enzymy), paramagnetický, výrazně elektropozitivní (nejvíce po s 1, s 2, Al) - využití: dříve na mytí starého masa, výroba slitin (feromangan Fe + Mn), výroba oceli (odstranění S a O) mangonometrie (stanovení redukujících látek), KMnO 4 dezinfekce (i potravin), keramika (glazury), nedostatek v potravě cukrovku (obilniny, hrášek, špenát, olivy), přebytek v potravě projevy Parkinsona Technecium: radioaktivní - nejlehčí prvek periodické soustavy, bez stabilního izotopu, výskyt pouze jako produkt radioaktivního rozpadu uranu Rhenium: - výskyt: zisk z molybdenových minerálů - vzhled: šedý, tvrdý kov, těžký kov, s vysokou teplotou tání obtížně tavitelné, velmi vzácný - využití: není využíván nedostupný Triáda železa Fe, Co, Ni Železo:

5 - výskyt: 4. nejrozšířenější prvek zemské kůry magnetovec (Fe 3 O 4 = železnato železitý), krevel (Fe 2 O 3 ), ocelek (FeCO 3 ), pyrit (FeS 2 disulfid železnatý) - vzhled: šedý, lesklý, kujný kov, nepříliš tvrdý, feromagnetický, biogenní (součást hemoglobinu) - využití: nástroje (již od doby železné), barevný pigment (FeO zelený, Fe 2 O 3 hnědý), strojírenství, slitiny, ocel nerez (Fe + Cr + Ni + C) - koroze: pokrytí vrstvou Fe(OH) 3 = antikorozní úprava pokovování, nátěry - výroba oceli: zkujňování železa = odstraňování C, S, O, P oxidací - zušlechťování oceli: přidáváním příměsí vznik slitin, povrchové úprav y Kobalt: - výskyt: v rudách niklu v podobě arsenidu - vzhled: namodralý, tvrdý (tvrdší než ocel), feromagnetický kov - využití: barvení skla, keramiky kobaltová modř (Starověký Egypt), malé použití díky vysoké ceně (jako Ag), slitiny, ochrana proti korozi (pokovování) Nikl: - výskyt: nikelin, kobaltin, smaltin (minerály), v ryzí podobě v meteoritech - vzhled: bílý, lesklý, kujný, tažný, feromagnetický kov - využití: ochrana proti korozi (pokovování), slitiny legování oceli (vylepšování vlastností přidáváním přísad, prvků), toxický prvek teratogen, kožní alergie Platinové kovy Ru, Rh, Pd, Os, Ir, Pt - charakteristika: roční produkce Pt kovů = 100 t, ušlechtilé, odolné, kujné, tažné kovy, vodivé elektricky i tepelně, mají výraznou hustotu, odolné vůči kyselinám - název platina = plata (Šp.) - stříbro - výskyt: vzácně v podobě ryzí (naleziště JAR) - využití: katalyzátory (při chemických reakcí), odolné chemické nádobí, lékařství (cytostatika), šperkařství Beketovova řada

6 - kov = kovová vazba - kationty v krystalické mřížce + elektronový oblak - kov po vložení do roztoku s ionty = elektroda, kationty v mřížce snaha o přechod do roztoku, na rozhraní roztok kov = elektrodový potenciál - je neměřitelný = pouze ho jde srovnávat s jiným potenciálem = rozdíl dvou elektrod - základní elektroda = srovnávací je H elektroda Chemické reakce: pracovní postup - Chemické pokusy: pracovní postup: a) porovnat chemickou reaktivitu kovů, zápis chemických reakcí, jejich vyčíslení, zápis oxidace a redukce (Na, Al, Zn, Fe, Pb, Cu, Ag, Au, Petriho misky, 15% HCl) b) porovnat chemickou reaktivitu práškové a kusové formy (Al alobal a prach, Zn kusový a prach, Fe prach a hřebík) c) najímat vznikající plyn a ověřit ho

TECHNICKY VÝZNAMNÉ KOVY IV. VIII. B SKUPINY PSP

TECHNICKY VÝZNAMNÉ KOVY IV. VIII. B SKUPINY PSP Charakteristika: TECHNICKY VÝZNAMNÉ KOVY IV. VIII. B SKUPINY PSP přísadové kovy přísady do slitin a ocelí; již v malém množství zlepšují vlastnosti těchto materiálů (tvrdost, odolnost vůči korozi aj.)

Více

součást disertační práce vedené Prof. RNDr. Hanou Čtrnáctovou, CSc. konzultované s RNDr. Janem Rohovcem, PhD. a Prof. Dr. Hansem Joachimem Baderem

součást disertační práce vedené Prof. RNDr. Hanou Čtrnáctovou, CSc. konzultované s RNDr. Janem Rohovcem, PhD. a Prof. Dr. Hansem Joachimem Baderem Přechodné kovy Učební texty pro střední školy součást disertační práce vedené Prof. RNDr. Hanou Čtrnáctovou, CSc. konzultované s RNDr. Janem Rohovcem, PhD. a Prof. Dr. Hansem Joachimem Baderem Šárka Matoušková

Více

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů Učební materiál vznikl pro výuku žáků Střední školy logistiky a chemie, Olomouc v rámci projektu CZ.1.07/1.1.26/01.0018 Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů. Autorem

Více

Kovy. Li Be B C N O F Ne. K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr. Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe

Kovy. Li Be B C N O F Ne. K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr. Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe Kovy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 H n s n p He Li Be B C N O F Ne Na Mg (n-1) d Al Si P S Cl Ar K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In

Více

Prvky - většina prvků se v přírodě vyskytuje ve sloučeninách - pouze málo v ryzím stavu. Nekovy

Prvky - většina prvků se v přírodě vyskytuje ve sloučeninách - pouze málo v ryzím stavu. Nekovy Prvky - většina prvků se v přírodě vyskytuje ve sloučeninách - pouze málo v ryzím stavu - 1) nekovové C, S - 2) kovového charakteru metaloidy As, Sb, Bi - 3) kovové kovy Cu, Ag, Au, Fe, Pt, Ir, Pd Původ

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Dělnická 9. tř. ZŠ základní zájem

Více

Sbírka atraktivních úloh z anorganické chemie II

Sbírka atraktivních úloh z anorganické chemie II Gymnázium Botičská Sbírka atraktivních úloh z anorganické chemie II Prvky bloku s, d a f a prvky skupiny bóru (prvky 1. až 13. skupiny) Tuto sbírku úloh sestavili Stanislav Luňák a Petr Šíma, učitelé Gymnázia

Více

PŘEHLED TECHNICKY VÝZNAMNÝCH PRVKŮ, jejich zdrojů a použití

PŘEHLED TECHNICKY VÝZNAMNÝCH PRVKŮ, jejich zdrojů a použití Ag Al As galenit a tetraedrit; méně stříbro, akantit, Ag sulfosole, zlato (elektrum) aj. bauxity; málo nefelín, leucit, alunit; historicky kryolit hl. odpady po zpracování sulfidických rud fotografie (světlocitlivé

Více

VYBRANÉ KAPITOLY Z CHEMIE (nejen pro střední školy)

VYBRANÉ KAPITOLY Z CHEMIE (nejen pro střední školy) Přírodovědec - Rozvoj odborných kompetencí talentovaných studentů středních škol ve vědecko výzkumné práci v oblasti přírodních věd reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0040 Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká

Více

Voda VY_32_INOVACE_363

Voda VY_32_INOVACE_363 Voda VY_32_INOVACE_363 na Zemi zaujímá prostor, který nazýváme hydrosféra oceány, moře, voda na povrchu Země (tekoucí, stojatá, led a sníh) a voda podzemní koloběh vody v přírodě : druhy vod : 1) podle

Více

- druhy vod : 1) podle obsahu minerálních látek : destilovaná měkká trvdá minerální slaná

- druhy vod : 1) podle obsahu minerálních látek : destilovaná měkká trvdá minerální slaná Voda na zemi zaujímá prostor, který nazýváme hydrosféra oceány, moře, voda na povrchu Země (tekoucí, stojatá, led a sníh) a voda podzemní koloběh vody v přírodě : druhy vod : 1) podle obsahu minerálních

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Inovace studia molekulární a buněčné biologie Investice do rozvoje vzdělávání Inovace studia molekulární a buněčné biologie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Investice do rozvoje vzdělávání

Více

TECHNICKÉ MATERIÁLY V PRIMÁRNÍM A PREPRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ. Mgr. Jan Janovec, Ph.D.

TECHNICKÉ MATERIÁLY V PRIMÁRNÍM A PREPRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ. Mgr. Jan Janovec, Ph.D. TECHNICKÉ MATERIÁLY V PRIMÁRNÍM A PREPRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Mgr. Jan Janovec, Ph.D. Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Katedra preprimárního a primárního vzdělávání technické

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 25.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_18_Ch_ACH

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 25.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_18_Ch_ACH Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 25.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_18_Ch_ACH Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Anorganická

Více

JEDNODUCHÉ METODY IDENTIFIKACE KOVOVÝCH MATERIÁLŮ PRO POTŘEBY KONZERVÁTORSKÉHO PRŮZKUMU

JEDNODUCHÉ METODY IDENTIFIKACE KOVOVÝCH MATERIÁLŮ PRO POTŘEBY KONZERVÁTORSKÉHO PRŮZKUMU / JEDNODUCHÉ METODY IDENTIFIKACE KOVOVÝCH MATERIÁLŮ PRO POTŘEBY KONZERVÁTORSKÉHO PRŮZKUMU Mgr Michal Mazík Ing Hana Grossmannová, PhD ÚVOD V rámci své praxe se konzervátoři-restaurátoři musí vypořádat

Více

DIDAKTIKA CHEMIE II pro SŠ. Opora pro kombinované navazující magisterské studium Učitelství chemie pro SŠ

DIDAKTIKA CHEMIE II pro SŠ. Opora pro kombinované navazující magisterské studium Učitelství chemie pro SŠ UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Opora pro kombinované navazující magisterské studium Učitelství chemie pro SŠ DIDAKTIKA CHEMIE II pro SŠ Doc.

Více

14. skupina (C, Si, Ge, Sn, Pb)

14. skupina (C, Si, Ge, Sn, Pb) 14. skupina (C, Si, Ge, Sn, Pb) Učební text, Hb 2008 Co Si Gertrudo Snědla? Olovo. p 2 prvky, el. konfig. valenční vrstvy ns 2 np 2, 4 valenční elektrony n oxidační číslo C 2 nekov -IV, II, IV Si 3 polokov

Více

SOLI. Soli jsou chemické sloučeniny, složené z kationtů kovů a aniontů kyselin.

SOLI. Soli jsou chemické sloučeniny, složené z kationtů kovů a aniontů kyselin. Co to jsou soli? Soli jsou chemické sloučeniny, složené z kationtů kovů a aniontů kyselin. Soli jsou nejvýznamnější iontové sloučeniny, které se ve velké míře vyskytují v zemské kůře. Jsou nejdůležitějším

Více

Výroba a vlastnosti neželezných kovů

Výroba a vlastnosti neželezných kovů Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství Výroba a vlastnosti neželezných kovů Studijní opory pro předmět Výroba neželezných kovů Monika Losertová

Více

Manuál pro zařazování odpadů do Zeleného seznamu

Manuál pro zařazování odpadů do Zeleného seznamu Manuál pro zařazování odpadů do Zeleného seznamu listopad 2013 2/173 Manuál pro zařazování odpadů do Zeleného seznamu Zhotovitel: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce

Více

13. skupina prvky s 2 p 1 B, Al, Ga, In, Tl

13. skupina prvky s 2 p 1 B, Al, Ga, In, Tl 13. skupina prvky s 2 p 1 B, Al, Ga, In, Tl ACH 05 I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII 1 H n s n p He 2 Li Be B C N O F Ne 3 Na Mg (n-1) d Al Si P S Cl Ar 4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni

Více

Nikl a jeho slitiny Titan a jeho slitiny

Nikl a jeho slitiny Titan a jeho slitiny Nikl a jeho slitiny Titan a jeho slitiny oddělení povrchového inženýrství pro předmět SMA Ing. Milan Vnouček,Ph.D. Nikl jako čistý kov Chemická značka Ni (lat. Niccolum) Relativní atomová hmotnost: 58,69

Více

Cvičení z anorganické chemie I

Cvičení z anorganické chemie I Cvičení z anorganické chemie I H a prvky 14. až 18. skupiny Tuto sbírku úloh sestavili Stanislav Luňák a Petr Šíma Obsah: 0. Úvod... 1 1. Vodík, kyslík a voda... 2 2. Vzácné plyny... 9 3.Halogeny... 10

Více

VÝZNAM NEŽELEZNÝCH KOVU PRO TECHNICKOU PRAXI A VÝVOJ MODERNÍCH KOVOVÝCH MATERIÁLU

VÝZNAM NEŽELEZNÝCH KOVU PRO TECHNICKOU PRAXI A VÝVOJ MODERNÍCH KOVOVÝCH MATERIÁLU VÝZNAM NEŽELEZNÝCH KOVU PRO TECHNICKOU PRAXI A VÝVOJ MODERNÍCH KOVOVÝCH MATERIÁLU IMPORTANCE OF NON-FERROUS METALS FOR TECHNICAL PRACTICE AND DEVELIPMENT OF ADVANCED METALLIC MATERIALS Miroslav Kursa a

Více

KŘEMÍK, HLINÍK, HOŘČÍK A JEJICH SLOUČENINY VE VÝUCE CHEMIE NA ZŠ

KŘEMÍK, HLINÍK, HOŘČÍK A JEJICH SLOUČENINY VE VÝUCE CHEMIE NA ZŠ Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Diplomová práce KŘEMÍK, HLINÍK, HOŘČÍK A JEJICH SLOUČENINY VE VÝUCE CHEMIE NA ZŠ Milan Armstark Plzeň 2012 0 Prohlašuji, že jsem práci vypracoval samostatně

Více

ANALYTICKÁ CHEMIE I.

ANALYTICKÁ CHEMIE I. UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ Katedra analytické chemie ANALYTICKÁ CHEMIE I. (ELEKTRONICKÁ BETA-VERZE) FRANTIŠEK RENGER, JAROMÍR KALOUS Název: Analytická chemie I. Autoři: Ing. František

Více

Malá chemická olympiáda

Malá chemická olympiáda Malá chemická olympiáda Soubor textů pro přípravu na soutěž žáků Malou chemickou olympiádu. Příručka byla zpracována v rámci projektu Moderně a tvořivě implementace školního vzdělávacího programu s využitím

Více

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Fe 3+ Fe 3+ Fe 3+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ 2) Vyber správné o rtuti:

Více

Příloha 3. Problematika emisí a monitoringu rtuti

Příloha 3. Problematika emisí a monitoringu rtuti Příloha 3 Problematika emisí a monitoringu rtuti EGÚ Praha Engineering, a.s. Areál výzkumných ústavů 190 11 Praha 9 - Běchovice Projekt Ministerstva životního prostředí VaV SM 9/14/04 MONITORING A HODNOCENÍ

Více