Technologie sol-gel a vybrané aplikace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technologie sol-gel a vybrané aplikace"

Transkript

1 Technologie sol-gel a vybrané aplikace IÚstav fotoniky a elektroniky AVČR, v.v.i., Chaberská 57, Praha 8 Jan Mrazek, Ivan Kasik, Ondrej Podrazky, Vlastimil Matejec

2 Obsah Úvod Princip metody sol-gel Příprava objemových vzorků vrstev Vybrané aplikace magneto-opticky aktivníčástice fotokatalytické materiály

3 Rozdělení materiálů Pevné látky objemové vzorky, monolity, bulky vrstvy amorfní krystalické skla amorfní materiály polykrystalické monokrystalické

4 Rozdělení materiálů neporézní, kompaktní Porézní Velikost pórů Mikroporézní Mesoporézní Makroporézní < 10 nm 10~100 nm > 100 nm

5 Koloidní systémy Koloidníčástice dispergované v koloidním prostředí kapalina kapalina emulze kapalina plyn aerosol pevnéčástice dispergované: vodě organickém prostředí hydrosol organosol soly

6 Příprava solů Dispergace mletí, rozpouštění rubínové sklo Elektrostatická Kondenzace reverzibilní ireverzibilní chemická reakce Stabilizace Sférická latexy ph surfaktant povrchově aktivní látka

7 Přechod sol-gel destabilizace ph koncentrace rozpouštědlo dispergované částice Gel prostorová síť zachycující molekuly rozpouštědla reverzibilní, ireverzibilní, hydrogely

8 Tepelné zpracování gelů xerogely tepelné zpracování za normálního tlaku konvenční tepelné procesy prášky, vrstvy, 20% porozity aerogely tepelně zpracování za nadkritických podmínek rozpouštědla autokláv, 200 atm. objemové materiály > 98% porozity hustota 0,01 g/cm 3 C. J. Brinker, C. S. Ashley, Sandia National Labs

9 Metoda sol-gel Metoda, která využívá přechod sol-gel k přípravě materiálů Přesah do koloidní chemie potravinářství, barvení skla latex, želatina, škrob, bílkoviny, slinování UO léta 20. století tetraethoxysilan, tetraethylorthosilikát (TEOS)

10 Reakce TEOS nepolární bezbarvá kapalina mísitelná s alkoholy Reakce s vodou Hydrolýza H H H H Kondenzace H H H H SiO 2

11 Reakce TEOS Kyselé ph Zásadité ph Hydrolýza vznik porézních sítí Kondenzace vznik kompaktního materiálu JOAM Vol. 8, No. 2, April 2006, p J. Phys. Chem. B, Vol. 107, No. 20, 2003

12 Výhody Mísitelnost na molekulární úrovni optická kvalita příprava reaktivních látek Bottom-up syntézy Yang and Swisher, 1996

13 Příprava materiálů Nové kompozitní polymerní materiály ORMOSIL organically modified silicates (Si) ORMOCER organically modified ceramic (Fe, Al) ochranné povlaky, nátěry Sklo, keramika, amorfní materiály Amorfní a polykrystalické materiály výchozí materiály pro růst monokrystalů Monolity, vrstvy

14 Modifikované sloučeniny R substitute ethoxyskupiny za R: -methyl, ethyl...oktyl -propyl-nh 2 -propyl-cl -glycidoxypropyl vazba Si-C nepodléhá hydrolýze funkční skupina zůstává zachována v gelu (chemická kotva) charakter povrchově aktivní látky

15 Modifikované sloučeniny příprava core-shell struktur jádro SiO 2 funkciolizovaný povrch vinyltrimethoxysilan phenyltrimethoxysilan Journal of Sol-Gel Science and Technology 31, , 2004

16 Tepelné zpracování gelů DSC (µv mg -1 ) exothermic up endothermic down 90 C 238 C Zn:Ti=2:1 Zn:Ti=1:1 Zn:Ti=2: C 332 C Temperature ( C) 359 C 90 C volná organika, vlhkost 240 C estery 360 C organické ligandy 450 C dehydratace OH skupin Zn:Ti=2:3, 650 C

17 Příprava monolitů zpracování xerogelů, sušení gelů Alternativa Konvenční keramické postupy Práškové slinování Depozice z plynné fáze (CVD, OVD) Omezení Objemové kontrakce (až 80%) Odpaření rozpouštědla kapilární tlak v pórech Chem. Mater., Vol. 15, No. 2, 2003

18 Příprava monolitů Využití Polykrystalické substráty Porézní keramika Tepelně-odolná keramika Optické materiály Chromatografické kolony Bell laboratories,

19 Příprava vrstev Dva stupně: Depozice solu na substrát Tepelné zpracování vrstvy Výhody: a Nízké teploty zpracování Kontrolovaná vnitřní struktura Vysoká přesnost a kvalita povrchu ` Kombinace vrstevnatých struktur

20 Konvenční depozice vrstev Polévání, natírání Sprejování elektrostatické nanášení ochranné povlaky Vakuové napařování Pulsní laserová depozice Molekulární epitaxe vakuové metody optika, elektronika < 1 mm < 100 µm 1 nm - 1 µm

21 Depozice vrstev Dip-coating Tloušťka: rychlostí tažení viskozitou solu Langmuir-Blodget vrstvy 5nm - 5 µm Spin-coating rychlostí rotace viskozitou solu

22 Tepelné zpracování vrstev Konvenční pec Rapid Thermal Annealing radiační přenos vrstva substrát Rychlý ohřev prudký odpar, větší porozita,

23 Tepelné zpracování vrstev Denzifikace vrstvy Řízení tloušťky Řízení porozity Profilometr Interferometr Optický elipsometr α (10 3 cm -1 ) Zn-Ti-O Zn 2 TiO Temperature (deg C): Wavelength (nm)

24 Jednoduché metody modifikace porozity Rychlost tvrzení řízená mikroporozita (< 10 nm) Plniva (vosk, PEG, inertní micely) řízená mezoporozita (10-50 nm) Nevýhody: náhodná distribuce velikosti pórů náhodná struktura Použití membrány anorganické nosiče, adsorbéry

25 Pokročilé metody modifikace porozity Plniva makročástice (PS, PMMA) 2-fotonová UV-polymerace (makročástice, polymery 3-methacryloxypropyltrimethoxysilane) řízená makroporozita (>100 nm) zdroj zdroj J Mater Sci (2011) 46: ACS Nano, 2008, 2 (11), pp

26 Pokročilé metody modifikace porozity Výhody: přesná distribuce velikosti pórů orientovaná struktura Použití optické komponenty fotonické krystaly materiály s negativní refrakcí J Mater Sci (2011) 46: ACS Nano, 2008, 2 (11), pp

27 Pokročilé metody modifikace porozity Plniva Nanočástice (PS, latex, organicky modifikovaný SiO 2 ) Sférické micely řízená mezoporozita (< 50 nm) řízená makroporozita (> 50 nm) Langmuir, Vol. 20, No. 19, 2004

28 Pokročilé metody modifikace porozity Tepelné zpracování O 2 N 2 Spálení organických látek Karbonizace organických látek Anorganická síť SiO 2, TiO2 Uhlíková siť Langmuir, Vol. 20, No. 19, 2004

29 Pokročilé metody modifikace porozity Výhody: přesná distribuce velikosti pórů orientovaná struktura Použití anorganické nosiče baterie, kondenzátory Langmuir, Vol. 20, No. 19, 2004

30 Membrány Membrány Komplexy Ru citlivé na O 2 s definovanou porozitou polaritou Imobilizovaný převodník Využití Separační metody Senzory (optické, elektrické) Relative output power 1,95 1,80 1,65 1,50 1,35 1,20 1,05 0,90 0,75 0,60 0,45 0,30 MSF - TEOS layer t INT =300ms Average: 10 Fibre length: 8 cm Wavelength [nm] 1 Nitrogen 2 Oxygen 3 Nitrogen 4 Oxygen 5 Nitrogen 6 Nitrogen

31 Membrány Biogenní membrány stříbro redukované v porézních vrstvách vrstva funkcionalizována NH 2 propyltmos 2,0 1,0 3,0 Absorbance ZnTiO 3 -Ag Zbarvení souvisí s velikosti pórů λ, nm G. Krylova, L. Spanhel 2007

32 Lokalizované plasmony hν Kolektivní rezonance elektronů Lokalizovaný Plasmon materiál velikost částic vlnová délka záření index lomu okolního prostředí Ag 430 nm Au 540 nm Cu 670 nm Pt, Pd Au, stabilizátor chitosan

33 Lokalizované plasmony Posun plasmonu s chemickým okolím částice Opto-chemické senzory, fotokatalytické materiály Analytica Chimica Acta 706 (2011) 8 24

34 Lokalizované plasmony Podmínky syntézy Surfaktanty polyvinylpyrolidon

35 Kvantové tečky LUMO E c E E E g HOMO E V atomic orbital A N =1 molecular orbital A N =2 cluster (nanoparticle) A N =10 semiconductor A N >20000 Polovodičové materiály (CdS, ZnSe) šířka zakázaného pásu závisí na velikosti částic

36 Magnetické nanočástice Nanočástice Paramagnetické materiály CoFe 2 O 4 CoFe 2 O 4 Antigen Magnetická terapie J Nanopart Res (2011) 13:

37 hν Fotoaktivní materiály vodivostní pás - α (10 3 cm -1 ) r-tio 2 : E g =3.04 ev ZnTiO 3 : E g = 3.61eV undoped sample 1% Eu + valenční pás separace elektronu-díry interakce s látkou (H 2 O) fotodegradace (kys. stearová) Transmittance Wavelength (nm) Zn:Ti=1:1, 5%NH 2, Heat-treated at 600 C 1,1 0,9 0,8 0,8 Time (min): , Wavenumber / cm -1

38 Fotoaktivní materiály - Ru barvivo elektrolyt ZnO nanotyčinky substrát (ITO, FTO) +

39 Závěr Seznámení se základy metody sol-gel Příprava monolitů a vrstev Ukázka vybraných aplikací Děkuji Vám za pozornost

40 Závěr

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PŘÍPRAVA A CHARAKTERIZACE NOSIČOVÝCH SYSTÉMŮ LÉČIV NA BÁZI MAGNETICKÝCH NANOČÁSTIC

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PŘÍPRAVA A CHARAKTERIZACE NOSIČOVÝCH SYSTÉMŮ LÉČIV NA BÁZI MAGNETICKÝCH NANOČÁSTIC VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA CHEMICKÁ ÚSTAV FYZIKÁLNÍ A SPOTŘEBNÍ CHEMIE FACULTY OF CHEMISTRY INSTITUTE OF PHYSICAL AND APPLIED CHEMISTRY PŘÍPRAVA A CHARAKTERIZACE

Více

Moderní technologie pro konstrukci elektronických systémů (2) TLV, TV, LTCC, Polymerní TLV,

Moderní technologie pro konstrukci elektronických systémů (2) TLV, TV, LTCC, Polymerní TLV, Moderní technologie pro konstrukci elektronických systémů (2) TLV, TV, LTCC, Polymerní TLV, MCM Obsah 1 Úvod 2 Tlusté vrstvy (Thick Films) 3 Tenké vrstvy (Thin Films) 4 Polymerní struktury 5 LTCC 6 Závěr

Více

Akademie věd České republiky. Teze disertace k získání vědeckého titulu "doktor věd" ve skupině věd chemických

Akademie věd České republiky. Teze disertace k získání vědeckého titulu doktor věd ve skupině věd chemických Akademie věd České republiky Teze disertace k získání vědeckého titulu "doktor věd" ve skupině věd chemických Syntézy materiálů pro stechiometrickou a fotokatalytickou degradaci bojových chemických látek

Více

Základní mechanizmy. Velice komplexní a složitá problematika Primární

Základní mechanizmy. Velice komplexní a složitá problematika Primární Přednáška 7 Speciální metody : laserová ablace, ablace elektronovým svazkem, IBAD, depozice ionizovaných klastrů. Anodická oxidace, vrstvy Langmuira-Blodgettové Další techniky Co využívají? Jiné metody

Více

Příprava nanočástic, nanovláken, nanovrstev a funkčních nanostruktur: kombinací fyzikálních a chemických metod.

Příprava nanočástic, nanovláken, nanovrstev a funkčních nanostruktur: kombinací fyzikálních a chemických metod. Nanotechnologie: Využití mikroorganismů k syntéze nanočástic - nanobiotechnologie Zdrobňování: Desintegrace Příprava nanočástic zdrobňováním struktur: Mechanické postupy: různé mlecí techniky tryskové

Více

ABSTRAKT ABSTRACT KLÍČOVÁ SLOVA KEYWORDS

ABSTRAKT ABSTRACT KLÍČOVÁ SLOVA KEYWORDS ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá studiem vlivu podmínek při materiálovém tisku vrstev oxidu titaničitého sol-gelovou tiskovou formulací na vlastnosti výsledných vrstev TiO2, které byly připraveny

Více

NANOMATERIÁLY A FOTOKATALÝZA sborník příspěvků

NANOMATERIÁLY A FOTOKATALÝZA sborník příspěvků 3. Seminář výzkumného centra NANOPIN NANOMATERIÁLY A FOTOKATALÝZA sborník příspěvků 8. 11. 6. 2009 Hnanice Editoři Josef Krýsa a Petr Klusoň Vydavatel: Tisk: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Více

Analytické metody. Nanotechnologie

Analytické metody. Nanotechnologie INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Jaroslava Svobodová Analytické metody. Nanotechnologie Metodická příručka Ing. Jaroslava Svobodová, Ph.D. Analytické metody. Nanotechnologie Metodická příručka Vydalo Centrum

Více

Laserové depoziční metody - obecná charakteristika

Laserové depoziční metody - obecná charakteristika Laserové depoziční metody - obecná charakteristika Laserové odprašování zdrojového materiálu z tzv. targetu (terče), upraveného do zhutnělé formy (lisovaná či zmražená tableta) vhodné pro depozici. Laserové

Více

Syntéza bromderivátů grafenu

Syntéza bromderivátů grafenu Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Fakulta chemické technologie SVK 2013 Anorganická chemie Syntéza bromderivátů grafenu Bc. Radek Brodil Anorganické chemie doc. Ing. Zdeněk Sofer, Ph.D. Grafen

Více

Česká společnost pro nové materiály a technologie (Projekt LA 249 Účast ČSNMT při rozvoji výzkumu nanotechnologií, DP2)

Česká společnost pro nové materiály a technologie (Projekt LA 249 Účast ČSNMT při rozvoji výzkumu nanotechnologií, DP2) Česká společnost pro nové materiály a technologie (Projekt LA 249 Účast ČSNMT při rozvoji výzkumu nanotechnologií, DP2) ZPRÁVA VÝZKUM A APLIKACE MIKROTECHNOLOGIÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zpracovali: Ing. Tasilo

Více

Elektrický perkolační práh a dielektrické vlastnosti elastomerních nanokompozitů

Elektrický perkolační práh a dielektrické vlastnosti elastomerních nanokompozitů Elektrický perkolační práh a dielektrické vlastnosti elastomerních nanokompozitů Electric percolation treshold and dielectric properties Bc. Martin Winkler Diplomová práce 2008 ***nascannované zadání s.

Více

Srovnání aktivního a neaktivního plniva a jeho vliv na výsledné vlastnosti isotaktického polybutenu-1. Bc. Tomáš Chovanec

Srovnání aktivního a neaktivního plniva a jeho vliv na výsledné vlastnosti isotaktického polybutenu-1. Bc. Tomáš Chovanec Srovnání aktivního a neaktivního plniva a jeho vliv na výsledné vlastnosti isotaktického polybutenu-1 Bc. Tomáš Chovanec Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na strukturní vlastnosti

Více

Vlastnosti peptidů a proteinů a jejich implikace pro vývoj HPLC metod... 23 Parametry mobilní a stacionární fáze... 23 Detekce peptidů a proteinů

Vlastnosti peptidů a proteinů a jejich implikace pro vývoj HPLC metod... 23 Parametry mobilní a stacionární fáze... 23 Detekce peptidů a proteinů Obsah METODY PURIFIKACE PRODUKTŮ... 5 Selektivní precipitace... 5 Chromatografické metody... 6 Afinitní purifikace... 8 Iontově výměnná chromatografie... 9 Gelová filtrace... 10 Hydrofobní chromatografie...

Více

POLYMERNÍ KOMPOZITY 2015

POLYMERNÍ KOMPOZITY 2015 MEZINÁRODNÍ KONFERENCE POLYMERNÍ KOMPOZITY 2015 20. 21. KVĚTNA 2015 KURDĚJOV, ČESKÁ REPUBLIKA 2 OBSAH POLYMERNÍ KOMPOZITY 2015... 3 KOMPOZITNÍ POLYMERNÍ NANOVLÁKNA... 4 KOMPOZITY S TERMOPLASTICKOU MATRICÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009 ÚSTAV ANORGANICKÉ CHEMIE AV ČR, v.v.i. Husinec - Řež 1001 250 68 Praha východ IČ: 61388980 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009 Dozorčí radou pracoviště projednána dne: 14. 6. 2010 Radou

Více

Velká věda o malých věcech

Velká věda o malých věcech Velká věda o malých věcech nanos je řecky trpaslík nano- znamená miliardtinu celku, takže 1 nanometr = 10-9 metru Co je to nanosvět? území částic a struktur přibližně o velikosti v rozmezí 1 100 nm pro

Více

Inženýrství speciálních materiálů

Inženýrství speciálních materiálů Nabídkový katalog služeb smluvního výzkumu a technologických řešení Inženýrství speciálních materiálů ČÍM SE ZABÝVÁME Výzkumem vlastností komponent vodíkových palivových článků s polymerní membránou Optimalizací

Více

NANOMATERIÁLY A NANOTECHNOLOGIE VE STAVEBNICTVÍ 2012 NaNS 2012

NANOMATERIÁLY A NANOTECHNOLOGIE VE STAVEBNICTVÍ 2012 NaNS 2012 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební NANOMATERIÁLY A NANOTECHNOLOGIE VE STAVEBNICTVÍ 2012 NaNS 2012 Sborník konference Praha 2012 EDITOŘI Zuzana Rácová, Pavel Tesárek, Václav Nežerka,

Více

Spektroskopické metody charakterizace materiálů (UV/VIS, FTIR) Iveta Michalčáková

Spektroskopické metody charakterizace materiálů (UV/VIS, FTIR) Iveta Michalčáková Spektroskopické metody charakterizace materiálů (UV/VIS, FTIR) Iveta Michalčáková Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT IČ spektroskopie a UV/VIS patří mezi nejvýznamnější metody k identifikaci a charakterizaci

Více

(P13.1) (P13.2) (P13.3)

(P13.1) (P13.2) (P13.3) 13 Prvky skupiny 13 13.1 Jednoduché hydridy 13.1.1 Neutrální hydridy Vzhledem k třem valenčním elektronům lze u všech prvku skupiny 13 očekávat hydridy MH 3. Existence BH 3 byla však prokázána pouze v

Více

NANOTECHNOLOGIE PRO OŠETŘENÍ POVRCHOVÝCH A ODPADNÍCH VOD. Blahoslav Maršálek Daniel Jančula Eliška Maršálková

NANOTECHNOLOGIE PRO OŠETŘENÍ POVRCHOVÝCH A ODPADNÍCH VOD. Blahoslav Maršálek Daniel Jančula Eliška Maršálková NANOTECHNOLOGIE PRO OŠETŘENÍ POVRCHOVÝCH A ODPADNÍCH VOD Blahoslav Maršálek Daniel Jančula Eliška Maršálková Obsah přednášky -Charakteristika nanomateriálů -Dělení nanomateriálů -Souhrn aplikací -Aplikace

Více

Úvod do problematiky nanotechnologií

Úvod do problematiky nanotechnologií Úvod do problematiky nanotechnologií (Roman Kubínek a Vendula Stránská) Žijeme v 21. století, v době, která nám nabízí nejrůznější možnosti technického rozvoje od aplikací výpočetní techniky, přes moderní

Více

ZPRÁVA O PRŮBĚŽNÉM PLNĚNÍ GRANTOVÉHO PROJEKTU KAN400480701 ZA ROK 2010

ZPRÁVA O PRŮBĚŽNÉM PLNĚNÍ GRANTOVÉHO PROJEKTU KAN400480701 ZA ROK 2010 ZPRÁVA O PRŮBĚŽNÉM PLNĚNÍ GRANTOVÉHO PROJEKTU KAN400480701 ZA ROK 2010 Podle stanoveného časového harmonogramu grantového projektu AV KAN400480701 byly v roce 2010 řešitelským týmem (složeným z týmů ÚJF

Více

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, v.v.i. Akademie věd České republiky. ÚFCH JH představuje některé své laboratoře:

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, v.v.i. Akademie věd České republiky. ÚFCH JH představuje některé své laboratoře: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, v.v.i. Akademie věd České republiky ÚFCH JH představuje některé své laboratoře: Laboratoř laserové a Fourier transform spektroskopie (Doc. Civiš) Laboratoř pro výzkum

Více

Seznam sekcí a složení komisí

Seznam sekcí a složení komisí Seznam sekcí a složení komisí Sekce: Komise: Předseda: Členové: Soutěžící: Analytická chemie posluchárna A105, 8.00 hod doc. Ing. Vladimír Setnička, Ph.D. doc. Ing. Bohumil Dolenský, Ph.D. doc. RNDr. Dr.

Více

Jiří Pazourek MODERNÍ ELEKTROFORETICKÉ ANALYTICKÉ METODY. (přednášky pro magisterské studium) Skripta : Elektroforetické analytické metody 2.6.

Jiří Pazourek MODERNÍ ELEKTROFORETICKÉ ANALYTICKÉ METODY. (přednášky pro magisterské studium) Skripta : Elektroforetické analytické metody 2.6. Jiří Pazourek MODERNÍ ELEKTROFORETICKÉ ANALYTICKÉ METODY (přednášky pro magisterské studium) 1. ÚVOD...3 1.1. Význam kapilární elektroforézy...3 1.2. Historický vývoj...5 1.3. Různá prostředí pro elektroforézu...7

Více

Přehled technik molekulová analýza

Přehled technik molekulová analýza Přehled technik molekulová analýza Techniky Ramanovy spektroskopie Normální RS Resonanční RS SERS, SERRS, TERS Ramanova mikrospektroskopie Disperzní FT Ramanova TERS SNOM Ramanova spektrometrie Úvod k

Více

TECHNICKÉ MATERIÁLY II

TECHNICKÉ MATERIÁLY II Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TECHNICKÉ MATERIÁLY II učební text Zdeněk Jonšta Ostrava 2012 Recenze: Doc. Ing. Miroslav Greger, CSc. Mgr. Tomáš Fismol Název: Technické materiály II Autor:

Více

4. Plazmochemické reakce. 4.1. Plazmochemie historie

4. Plazmochemické reakce. 4.1. Plazmochemie historie 4.1. Plazmochemie historie K systematickému fyzikálnímu výzkumu vlastností plazmatu se přistoupilo teprve ve 20. století. Avšak využití plazmatu je staré jako lidstvo samo. Plazma totiž nacházíme v každém

Více