Brněnský klub. U vycpaného pásovce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Brněnský klub. U vycpaného pásovce"

Transkript

1 Brněnský klub U vycpaného pásovce 1

2 Obsah Profil, charakteristiky a zkratky 3 Části hry a fáze kola 4 Pohyb 5 Napadení 7 Boj zblízka 8 Střelba 10 Zranění a vyřazení 12 Kritická zranění 13 Ústup z potyčky 14 Psychologie 15 Zvířata a jízdní zvířata 16 Magie 18 Výzbroj a vybavení gangů 28 Najímání gangů a jejich hodnocení 29 Žoldáci 31 Kult posedlých 36 Lovci čarodějnic 41 Sigmarovy sestry 46 Nemrtví 55 Skaveni 50 Trpasličí lvoci pokladů 60 Averlandští 64 Ostlandští 68 Kislev 73 Piráti 78 Zápasníci 87 Předbitevní část 93 Scénáře 93 Pobitevní část 98 Vážná zranění a smrt 99 Zkušenosti 101 Tabulka schopností 102 Příjem 103 Neobvyklá místa 104 Prodej vrásnivců a obchodování 105 Námezdní bojovníci 110 Dramatis personae 118 Zbraně a vybavení 120 Zbraně pro boj zblízka 120 Střelné zbraně 122 Zbraně na černý prach 122 Brnění 124 Rozličná výbava 125 Ceník 127 Plameny v ulicích 130 Felčar 132 Moc kamenů 133 Pravidla slouží pro vnitřní potřebu mordheimového klubu U vycpaného pásovce v Brně. Byly použity statě z oficiálních pravidel Mordheim (www.games-workshop.com Specialeist games/mordheim) a modulu Coreheim (http://www.indadvendt.dk/mordheim/ ). Překlady Alhdick a Honza Skýpala. Sestavil Aldhick. V

3 Profil, charakteristiky a zkratky Každý bojovník má osm bodů charakteristiky ve svém profilu: Pohyb (M) Označuje vzdálenost v palcích, kterou může bojovník ujít za jedno kolo. Umění boje (WS) Představuje bojovníkovu zručnost v boji. Umění střelby (BS) Představuje bojovníkovu zručnost se střelnými zbraněmi a schopnost mířit. Síla (S) Měří bojovníkovy svaly a sílu, kterou je schopen vložit do svých úderů. Odolnost (T) Představuje bojovníkovu schopnost odolat úderu. Zranění (W) Ukazuje, kolikrát může být bojovník zraněn, než se stane nepoužitelným. Iniciativa (I) Užívá se k určení, kdo útočí první v boji zblízka, k lezení po budovách, skákání a odhalování skrytých bojovníků. - S: bojovník nemůže zranit protivníka v boji zblízka. - T: každý úspěšný zásah protivníka automaticky zraní (je stále možné házet na zranění z důvodu možností způsobení Kritického zranění) - I: bojovník bojuje v boji vždy poslední a automaticky nesplní žádný test Iniciativy. - A: bojovník nemůže útočit v boji na blízko. Test na Morálku V případě, že je vyžadován test na Morálku, musíte hodit na 2D6 stejně, nebo méně, než je hodnota bojovníkova Ld, aby byl test úspěšný. Hod na brnění Nejde přímo o charakteristiku, ale hod na brnění představuje kvalitu bojovníkovy zbroje. Hod na brnění představuje hod na D6 a pohybuje se v rozpětí 6+ až 2+. Pro úspěšný hod na brnění je třeba hodit stejně nebo více jako je číslo uvedené charakteristiky. I v případě, že by měl bojovník ochranu brnění 1+, hod 1 je vždy neúspěch. Útoky (A) Ukazuje kolik úderů provede bojovník za jedno kolo. Morálka (Ld) Představuje bojovníkovu schopnost velet, stejně jako jeho osobní odvahu. Test charakteristiky Na mnoha místech odkazují pravidla na testy charakteristiky, jako např. test Síly, test Iniciativy atd. V případě testu charakteristiky hoďte D6. Pokud je výsledek stejný, nebo nižší než hodnota charakteristiky, test byl úspěšný. V opačném případě úspěšný nebyl. Výsledek hodu 6 je vždy neúspěšný bez ohledu na hodnotu charakteristiky. Minimální Charakteristika Charakteristika může klesnout až na hodnotu 0. - M: bojovník se nemůže hýbat. - WS: bojovník nemůže zasáhnout protivníka v boji zblízka a sám je vždy automaticky zasažen. - BS: bojovník nemůže používat žádné střelecké zbraně ani předměty využívající BS. 3

4 Části hry a fáze kola Hra Hra se skládá ze tří hlavních částí: 1. předbitevní část porovnání hodnocení gangů, výběr scénářů atd. (viz. Předbitevní část str. 76) 2. potyčka hlavní částí hry je samotná potyčka v ulicích Mordheimu. Potyčka se dělí na kola a vztahují se k ní všechna pravidla fází kola (viz. níže). 3. pobitevní část po vybojované potyčce se určuje, jaké zranění utrpěli vyřazení hrdinové, kteří pomocníci potyčku nepřežili, kolik získali bojovníci zkušeností a jaké nové schopnosti, kolik našel gang vrásnivců a za kolik je zpeněžil. Nakupuje se také nové vybavení atd. (viz Pobitevní část str. 81). Potyčka fáze kola Potyčka se skládá z jednotlivých kol. V každém kole hraje nejprve jeden hráč a následně hráč druhý (pořadí určuje příslušný scénář). Každé kolo se skládá z pěti fází. S výjimkou Fáze boje zblízka jednají vždy pouze bojovníci hráče, který je na řadě. V každém kole musí být dodrženo následující pořadí kroků: 1. Fáze zotavení 1. pokud je 25% nebo více členů vašeho gangu vyřazeno z boje, proveďte test na Morálku aktuálního velitele gangu. 2. Testujte bojovníky trpící tupostí. 3. Sražení bojovníci vstanou. (Nemohou běžet nebo útočit, pokud vstanou v boji zblízka, útočí vždy poslední bez ohledu na druh zbraní, nebo Iniciativu.). 4. Omráčení bojovníci se stanou sraženými. 2. Fáze napadení 1. Vyhlaste všechna napadení před tím, než pohnete kterýmkoliv bojovníkem. 2. Pohněte všemi napadajícími modely. 2. Fáze pohybu 1. Hýbejte po jednom se svými bojovníky. 2. Určete bojovníky, kteří se schovávají. 4. Fáze střelby 1. Bojovníci vybaveni střelnou zbraní z ní mohou vystřelit kroky řeště model po modelu. 2. Kouzelníci a kněží se mohou pokusit seslat kouzlo nebo modlitbu kroky řešte model po modelu. 5. Fáze boje zblízka 1. Všichni bojovníci zapojení do boje zblízka bojují bez ohledu na to, čí kolo právě probíhá. 2. Na konci každé Fáze boje zblízka po vyřešení všech bojových situací si všichni bojovníci, zapojení samostatně do boje proti dvěma a více protivníkům testují na test na paniku. 4

5 Pohyb Bojovník se hýbe do výše svého Pohybu (M) v palcích. Bojovník může překonat překážku do výšky 1 (včetně) bez postihu pohybu. Pokud je překážka vyšší než 1, zabere její překonání 2. Na překážku vysokou 2 a více je třeba šplhat (viz. Šplhání). Běhání Bojovník může běžet do výše dvojnásobku svého Pohybu (M) v palcích. Pokud běží, nemůže střílet, nebo se schovat, ale může sesílat kouzla. Bojovník nemůže běžet, pokud je do vzdálenosti 8 od něj nepřátelský model. (sražené a omráčené modely se nepočítají). Šplhání Bojovník může šplhat po zdech a jiných vertikálních objektech nehledě na to, zda se pohybuje, nebo běží. Není možné dokončit pohyb během šplhání (model musí skončit svůj pohyb vždy před, nebo za úsekem vyžadujícím šplhání). Při normálním pohybu stojí 1 šplhání vždy 1 z Pohybu (M). Při Běhu však stojí 1 šplhání 2 z celkové vzdálenosti pohybu. Tedy pokud se bojovník normálně pohybuje do patra o výšce 2, stojí ho to 2 pohybu, pokud běží, tak 4. Aby bojovník úspěšně vyšplhal na zeď, musí splnit test na Iniciativu za každé 2 celé palce, které vyšplhá. Test se háže před započetím každých 2. Pokud je test neúspěšný, bojovník spadne z výšky, kterou již vyšplhal. Skákání z výšky Skákání nezabírá žádný pohyb a z výšky menší než 2 nevyžaduje žádné testování. Bojovník, který skáče z výšky 2 a více, musí splnit test Iniciativy za každé celé 2 skoku. Pokud kterýkoliv z testů neprojde, bojovník spadl z celé výšky (viz. Pád). Skákání může být součástí normálního pohybu, běhu i napadení. Skok z výšky větší než 6 je automatický pád. Výšku skoku je možné měřit předem, pokud skok není součástí napadení (v takovém případě výšku měřit nelze). Skákání přes průrvy Bojovník může skákat přes horizontální průrvy (jako např. propadlé podlahy, střechy). Vzdálenost je možné změřit, pokud není součástí napadení. Horizontální skákání se počítá do celkové vzdálenosti pohybu. Pokud se postava pohybuje normálním pohybem, může skákat do vzdálenosti 3. Pokud postava běží, může skočit až 4. Pokud je vzdálenost skoku větší než 2, musí skákající bojovník splnit test na Iniciativu. Pokud je vzdálenost větší, než je možné horizontálně skočit, nebo v případě neúspěšného Testu na Iniciativu, model spadl (viz. Pád). Pád Bojovník, který spadl, utrží automatický zásah se silou rovnou výšce pádu v palcích (zaokrouhleno dolů). Je možné spadnout pouze z výšky 2 a vyšší. Pád nemůže způsobit kritická zranění. Na zranění způsobené pádem se nevztahuje hod na brnění. Bojovník, který spadl, již nemůže dělat nic po zbytek tohoto kola. Pád přes okraj Bojovník, který byl sražen nebo omráčen do 1 od okraje vyvýšeného místa, jako je podlaha patra budovy, balkónu a podobně, musí projít testem na Iniciativu. V případě neúspěchu spadl bojovník dolů, řídíce se pravidly pro pád. Bojovník nepřepadne, pokud je okraj lemován zábradlím, nebo zídkou. Schování se V případě, že bojovník skončí pohyb za nějakým terénem, který ho kryje alespoň z poloviny před zraky všech protivníků, může se schovat. Bojovník se nemůže schovat, pokud běžel. Bojovník se nemůže schovat za jiné modely. Na schovaného bojovníka není možné střílet, kouzlit ani jej není možné napadnout. Zvířata a nemyslící bytosti (tedy ty, které nezískávají zkušenosti) se nemohou schovávat. Schovaný bojovník je automaticky pro všechny protivníky odhalen pokud: - napadá, vystřelí nebo se pokusí seslat kouzlo. - nepřítel se dostane na vzdálenost menší, nebo rovnou svojí Iniciativě (I) v palcích. - nepříteli nebrání nic v úplném výhledu na schovaný model (v tomto případě se jiné modely jako překážka ve výhledu nepočítají), tedy vidí model bez krytu. 5

6 Obtížný terén Těžko prostupná, nebo nebezpečná místa, jako jsou nahromaděné ruiny, příkré svahy, šikmé střechy domů, se počítají jako obtížný terén. Pohybování se po takovém terénu zabírá dvojnásobek normálního pohybu. Jakákoliv vzdálenost ušlá po těžkém terénu menší než 1 se vždy zaokrouhluje na 1. Tedy překážka s obtížným terénem o šírce půl palce zabere 2 pohybu. Římsy Pokud se model pohybuje po vyvýšené ploše (výška 2 a více), která je užší, než šířka jeho podstavce, musí splnit test Iniciativy (I). Testujte před opuštěním římsy, nebo na konci pohybu, pokud model skončil na římse svůj pohyb. Pokud model v testu neuspěl, spadl. Pokud je možné spadnout na obě strany, vyberte stranu náhodně. Okna Oknem je možné prolézt pokud jeho šířkou projde podstavec. Pokud model projde i na výšku, může prolézt oknem klasickým pohybem. Pokud je okno na výšku menší, než prolézající model, počítá prolezení jako obtížný terén. 6

7 Vyhlášení Napadení Bojovník může vyhlásit napadení na jakýkoliv viditelný nepřátelský model (pro určení viditelného modelu viz. Kdo může střílet str. 11). Spřátelený model neblokuje výhled na protivníka, se kterým je v boji zblízka. Před vyhlášením napadení nesmíte měřit vzdálenost mezi napadajícím a napadeným. Bojovník se při napadení hýbe dvojnásobek svého Pohybu (M). Pokud je cíl napadení dále, než je tato vzdálenost, dochází k nezdařenému napadení (viz. Nezdařené napadení). Napadení musí proběhnout nejkratší možnou cestou. Pokud nejkratší cesta napadení vyžaduje test Iniciativy (šplhání, seskok), je možné zvolit delší cestu, pokud tato test nevyžaduje (např. u zdi je žebřík, nebo schody). Bojovník může napadnout více modelů, pokud se s nimi dostane do kontaktu podstavců. Všechna napadení se nejprve současně vyhlásí a teprve následně se v libovolném pořadí provedou. Pro zjištění, kteří bojovníci se vejdou do boje s napadeným můžete přeuspořádat modely napadajících (samozřejmě v rámci možnosti vzdálenosti pohybu napadení), ne však napadený model. Jako kontakt podstavců se také počítá kontakt rohů. (Teoreticky je tedy možné aby s jedním bojovníkem bojovalo až 8 nepřátel.) Napadení zahrnující šplhání Bojovník může vyhlásit napadení i v případě, že je při něm nutné vyšplhat na zeď, nebo jinou překážku. Šplhání při napadení se řídí ve všech ohledech pravidly pro šplhání při pohybu (viz. Šplhání). Bojovník musí splnit test na Iniciativu (I) za každé 2 celé palce, které vyšplhá. Test se háže před započetím každých 2. Pokud je test neúspěšný, bojovník spadne z výšky, kterou již vyšplhal. Napadení Napadení seskokem Pokud proběhlo úspěšné napadení zahrnující skok a napadající dopadl do 2 od svého cíle, jedná se o napadení seskokem. Napadající si počítá bonus +1 k Síle (S) (hodnota může přesáhnout rasové maximum) a +1 na hod na zásah v prvním kole boje. Napadení neviděného Bojovník může napadnout nepřítele, kterého přímo nevidí (např. na druhé straně zdi, za rohem), pokud se nachází do vzdálenosti 4. Pro napadení nezpozorovaného nepřítele musí bojovník splnit test Iniciativy (I). V případě neúspěchu může bojovník jednat v následujících fázích bez omezení. Přerušení napadení Nepřátelé, kteří se nacházejí do 2 od trasy napadení a nejsou dále od napadajícího bojovníka, než cíl napadení, mohou přerušit napadení vstoupením bojovníkovi do cesty. V případě, že napadající způsobuje strach, je třeba pro úspěšné přerušení splnit test na strach. V opačném případě je přerušení provedeno automaticky. Pokud útočník napadá dva modely zároveň, přerušit napadení může jen ten bližší. Pouze jeden model může přerušit napadení, nicméně pokusit se o to může více modelů (např. v případě napadajícího, který způsobuje strach). V případě nezdařeného napadení (viz. nezdařené napadení) z důvodu špatného odhadu vzdálenosti se model pohne o svůj plný Pohyb (M). Pokud by však takto zakončený pohyb zakončil při Šplháni, umístěte model pod zeď, nebo překážku, na kterou šplhal. Napadení zahrnující skok Při napadení zahrnující skok z výšky platí všechny pravidla týkající se skoku z výšky (viz Skok z výšky). Je třeba podstoupit test na Iniciativu (I) za každé plné 2 skoku. V případě alespoň jednoho neúspěchu spadl napadající celou výšku. Skok z výšky se nepočítá do celkové vzdálenosti pohybu napadení. Nezdařené napadení Pokud se bojovníkovi z jakéhokoliv důvodu nezdaří napadení, pohne se o polovinu napadací vzdálenosti směrem k cíli napadení. Pokud při napadení spadne, je položen k úpatí místa kde šplhal, případně kam skákal. Bojovník, kterému se nezdařilo napadení se dále nemůže hýbat ani střílet, může však sesílat kouzla nebo modlitby. 7

8 Kdo může bojovat Nepřátelé, jejichž podstavce se dotýkají (stačí rohy) bojují v boji z blízka v příslušné fázi. Nepřátelé oddělení nízkou zdí, plotem, nebo jinou překážkou do výšky 1 bojují také. Bojovníci mohou bojovat 360 kolem sebe. Boj zblízka Není možné používat v boji střelné zbraně s výjimkou pistole a samostřílu (viz pravidla pro pistole a samostříly). Pořadí útoků Bojovník, který v dané fázi napadal, útočí jako první (některé zbraně a schopnosti toto pravidlo upravují). Pokud napadalo více bojovníků jeden cíl zároveň, rozhoduje o jejich vzájemném pořadí Iniciativa (I). Napadající bojovník s nejvyšší Iniciativou útočí první atd. Pokud mají napadající spřátelení bojovníci stejnou Iniciativu (I), rozhoduje o pořadí útoků majitel gangu. Bojovníci, kteří nenapadali, bojují v pořadí podle Iniciativy (I). Model s nejvyšší Iniciativou (I) útočí první (resp. po napadajících bojovnících) atd. V případě, že mají protivníci stejnou Iniciativu (I), hoďte za každého bojovníka kostkou bojovník s vyšším hodem útočí dříve. Bojovník, který se v předcházející Fázi zotavení zvedl po té, co byl sražen, útočí v následující fázi boje zblízka vždy poslední, bez ohledu na zbraně, schopnosti a Iniciativu (I). Pokud napadající bojovník musí při napadení šplhat (tedy provádí test na Iniciativu), nebo lézt po žebříku a napadený model se nachází do 1 od místa, kde napadající došplhal, útočí napadený vždy první. Pouze v případě, že má napadající bojovník kopí, bojuje automaticky první. Zasažení Pro zjištění, zda bojovník zasáhl nepřítele hoďte D6 za každý Útok (A) v bojovníkově charakteristice a výsledek porovnejte s Uměním boje (WS) obou bojujících v následující tabulce. Pokud je číslo stejné nebo vyšší jako číslo v tabulce, byl nepřítel úspěšně zasažen: Za každý úspěšný zásah hoďte D6 pro určení, zda jste protivníka zásahem i zranili (viz. pravidla pro Zranění a vyřazení). Se všemi postihy a modifikacemi nemůže být hod na zásah v boji zblízka horší, než 6. Boj se dvěma zbraněmi Bojovník, který bojuje se dvěma jednoručními zbraněmi pro boj zblízka, získá za zbraň ve vedlejší ruce jeden další Útok (A), avšak k tomuto útoku si počítá postih -1 k hodu na zásah i na zranění. Výměna zbraní během boje zblízka Není možné měnit zbraně během boje zblízka. Před hodem na zásah musí hráč určit, s jakými zbraněmi bojovník bojuje. Ty může vyměnit teprve až opustí boj. Boj beze zbraně Bojovníci, kteří v boji nějakým způsobem přišli o své zbraně mohou bojovat beze zbraně. V takovém případě mají pouze jeden útok bez ohledu na jejich charakteristiku Útoku (A) s postihem -1 k Síle (S). Útok navíc dává protivníkovi +1 k hodu na brnění ( hod na 6+ pokud žádné brnění nemá). Boj beze zbraně se nevztahuje na modely, které zbraně nepoužívají (psi, ohaři, zombie, ghůlové, posedlí, obří krysy atd.), ale pouze na bojovníky, kteří z nějakého důvodu přišli o svoji zbraň. Boj s více protivníky Bojovník s více než jedním Útokem (A) může libovolně rozdělit útoky mezi stojící protivníky, se kterými je v boji zblízka, musí však se rozhodnout předtím, než hodí hody na zásah. Vždy, když má bojovník možnost výběru mezi útokem na sraženého, omráčeného, nebo stojícího protivníka, musí vždy útočit na stojícího a to i v případě, že má více útoků. 8

9 Opuštění boje zblízka Bojovník bojující v boji zblízka nemůže boj opustit, pokud všichni protivníci, se kterými bojuje nejsou sraženi, omráčeni, nebo vyřazeni z boje. Další možnost je Dobrovolný útěk z boje (viz. pravidla pro Dobrovolný útěk z boje). Dobrovolný útěk z boje Na konci své Fáze boje se může hráč rozhodnout zkusit s kterýmkoliv bojovníkem, který se nachází v boji zblízka z tohoto boje utéci. Otočte model tváří pryč ze souboje, aby to bylo zřejmé. Útíkající bojovník musí mít volnou cestu v šířce svého podstavce. Hoďte za utíkajícího test na Iniciativu (I). Pokud se test zdařil, povedlo se bojovníkovi dostat se z boje, nicméně přesto dá každému nepříteli v kontaktu podstavců ještě možnost zaútočit jedním útokem, avšak s postihem -1 na zásah. Na tento útok nemůže prchající nijak reagovat (nemůže parírovat). Utíkající si počítá hod na brnění, avšak nemůže použít pravidlo kryt u štítu a pěstního štítu. Pokud se prchající bojovník vyhnul zranění, můžete s modelem pohnout o dvojnásobek jeho charakteristiky Pohybu (M) pryč ze souboje od protivníka, se kterým bojoval, v kterémkoliv směru. Pokud se test nezdařil, každý protivník může provést jeden automatický zásah proti bojovníkovi, který se snaží prchnout. zbraní pro boj zblízka a brnění Obouruční: Zbraně s tímto pravidlem je nutné držet v obou rukách, není tedy možné k nim v boji zblízka používat např. štít, nebo další zbraň. Parírování: Bojovník se zbraní umožňující parírování, nebo s pukléřem se může v boji zblízka pokusit odvrátit úspěšný protivníkův zásah. Parírování provádějte hned po zásahu. Úspěšný hod na parírování závisí na poměru Umění Boje (WS) obou bojovníků: pokud útočník zasahuje úspěšně na 3+, protivník úspěšně paríruje na 6+. Pokud útočník zasahuje na 4+, protivník paríruje úspěšně na 5+. Pokud útočník zasahuje na 5+, obránce úspěšně paríruje na 4+. Hod 6 na zásah parírovat nelze. Zbraň pro boj zblízka ve vedlejší ruce (tedy ne pukléř) má postih na parírování -1. V případě, že má bojovník dvě parírovací zbraně, nebo parírovací zbraň a pukléř, může použít oba pokusy k parírování, avšak v jedné fázi boje může vždy úspěšně parírovat pouze jeden útok. Obtížné ovládání: Bojovník užívající zbraň s tímto pravidlem může v druhé ruce držet pouze štít. Nemůže tedy používat další zbraň ani pukléř, protože zbraň vyžaduje pro své ovládání všechny jeho schopnosti. Ochrana před zraněním: Pokud byl nositel brnění vyřazen z boje a v pobitevní sekvenci na tabulce vážných zranění padne nějaké konkrétní zranění (22, 23, 25, 26,-32) může se pokusit toto zranění zvrátit úspěšným hodem na brnění (bez štítu a krytu). V případě úspěchu počítejte hod jako úplné uzdravení. Kryt: Toto pravidlo se vztahuje na štít a pukléř. Pokud jsou užívány v kombinaci s jakoukoliv jednoroční zbraní s výjimkou dýky, přidávají navíc +1 k hodu na brnění. Neplatí pro jezdce na koni. 9

10 Kdo může střílet Bojovníci vybavení střelnou zbraní z ní mohou ve své střelecké fázi jednou vystřelit. Vyřešte postupně každý střílející model zvlášť v libovolném pořadí. Střílející bojovník musí svůj cíl alespoň zčásti vidět. Jako viditelné části se počítají hlava, trup a nohy. Nepočítají se dramaticky rozpohybované paže, zbraně ani součásti oblečení, jako např. péra na kloboucích. Bojovníci mají rozhled 360 okolo sebe. Samotní bojovníci brání ve výhledu na jiné modely v šířce svých podstavců. Model s pravidlem velký cíl vždy vidí přes modely které nejsou velkými cíly a naopak. Modely s pravidlem malý cíl nebrání ve výhledu na žádný jiný model. Bojovník nemůže střílet v kole, ve kterém běžel, pokud je v boji zblízka, nebo pokud je sražen, nebo omráčen. Výběr cíle Bojovník musí střílet na nejbližší nepřátelský model, nepočítejte však sražené a omráčené modely. Pokud se na cíl vztahuje postih na zásah (např. cíl je v krytu), můžete si vybrat vzdálenější cíl, na který se takovýto postih nevztahuje, resp. je jednodušší ho zasáhnout. Střelec, který se nachází alespoň 2 nad úrovní země může cílit libovolný nepřátelský model, pokud se ve stejné úrovni nenachází blžší protivník. Není možné střílet do boje zblízka, kterého se účastní spřátelení bojovníci. V opačném případě do boje zblízka střílet lze. V případě takového zásahu hodem kostkou rozhodněte, který model je zasažený. Více výstřelů za fázi Některé zbraně a schopnosti umožňují střelci vystřelit více, než jedenou za kolo. V takovém případě mohou být jednotlivé střely libovolně rozděleny mezi cíle, nicméně je nutné cíle nahlásit před samotnými hody na zásah. Mimo dostřel Před rozhodnutím na který cíl bude bojovník střílet hráč nesmí měřit vzdálenost. Pokud se cíl nachází mimo dostřel zbraně, přesto došlo k výstřelu. Toto je důležité především pro zbraně řídící se pravidlem Náročné nabíjení (viz. pro střelbu). Zasažení Pro určení, zda střelec zasáhl cíl, zjistěte střelcovo Umění střelby (BS), hoďte D6 a porovnejte s následující tabulkou: Střelba BS střelce Hod D Pro hod na zásah platí následující modifikace: -1 za kryt: pokud je alespoň kus z viditelné části cíle skryt zraku střelce, nachází se cíl v krytu. Při střelbě na cíl v krytu si počítá střelec postih 1 na zásah. -1 za pohyb: bojovník, který se v pohybové fázi pohnul normálním pohybem (tedy nepočítá se otáčení na místě a zvednutí se ze sražené pozice), má postih 1 k hodu na zásah. -1 za dlouhou vzdálenost: pokud je cíl vzdálen od střelce více jak polovina dostřelu zbraně, má střelec postih -1. Pokud je potřebný hod na zásah 7, musí střelec hodit nejprve 6 a pak 4. Pokud 8, tak 6 a pak 5.atd. Kryt Model, jehož alespoň kus viditelné části je skryt zraku střelce, se vůči střelci nachází v krytu. Kryt se na cíl nevztahuje, pokud je střelec vzdálen do 1 od překážky, která střelci brání v nenarušeném výhledu na cíl. Není možné střílet na cíl, pokud vám stojí třeba jen částečně v cestě spřátelený model, nebo souboj zblízka, kterého se spřátelený model účastní. Střelba na sražený, nebo omráčený model Při střelbě na sraženého, nebo omráčeného bojovníka je stále nezbytný úspěšný hod na zásah i na zranění, stejně jako na vyřazení (viz pravidla pro zranění a vyřazení). Pokud je cíl již sražen a střelec ho ve své střelecké fázi opět srazí, cíl je stále sražen. Pokud je model již omráčen a následně střelbou sražen, je stále omráčen. Nejde tedy model jedním výstřelem omráčit a druhým zásahem automaticky dorazit jako v boji zblízka. Střelba z oken Pokud se alespoň část podstavce střílejícího modelu nachází v doteku se stěnou pod prostorem okna (v jeho šířce), může si měřit linii výhledu od okraje okna, i když je uvnitř budovy. Jakmile model z okna vystřelí, stává se viditelným pro všechny modely s linií výhledu k oknu, i kdyby fyzicky vidět nebyl. Z okna v prvním patře je možné zamířit na cíl na úrovni země, jehož část se nachází ve vzdálenosti alespoň 2 horizontálně od stěny okna. Za každé další patro roste tato vzdálenost o 1. 10

11 pro střelné zbraně a střelbu Náročné nabíjení: Toto pravidlo se vztahuje zpravidla na zbraně na střelný prach. Nabít takovou zbraň zabere celé kolo, tedy lze z ní střílet jen každé druhé kolo. Nabíjení je možné provádět pouze pokud model neběžel, nebo není v boji zblízka. Nabíjení je třeba v pohybové fázi nahlásit. Pokud se model pohnul, může nabít jednu hlaveň. Pokud zůstal model v pohybové fázi na místě (otáčení a vstávání ze sražení se nepočítá) může nabít až dvě hlavně (např. pár pistolí, nebo dvouhlavňovou pistoli). Výstřel v boji zblízka: Toto pravidlo se vztahuje na všechny druhy pistolí užívající střelný prach. Pokud má model nabitou pistoli, může ji v prvním kole boje zblízka použít. Výstřel nahradí útoky danou rukou, podle toho ve které ruce bojovník zbraň drží (tedy pokud ve vedlejší, nahradí standardní útok vedlejší zbraní, pokud v hlavní, nahradí útoky hlavní zbraní). Zásah je vyhodnocen stejně jako zásah v boji zblízka s tou výjimkou, že se na něj nevztahuje postih za útok vedlejší zbraní. Hod na zranění respektuje všechny vlastnosti konkrétní zbraně. Pokud boj zblízka pokračuje, musí bojovník v následujících kolech používat pistoli coby palici. Výstřel je možné parírovat. Pokud padne na hod na zásah 1, házejte na tabulku Selhání. Selhání zbraní na střelný prach Pokaždé, když vám padne 1 při hodu na zásah u zbraně používající střelný prach (puška, pistole, trombón, potkaní pistole apod.) hoďte kostkou a následující tabulka určí, co se stalo. 1 PRÁÁÁSK! Zbraň explodovala ohlušujícím výbuchem. Střelec obdrží zásah silou 4 (nezpůsobuje kritická zranění) a zbraň je zničena. 2 Zaseknutí. Kule se zasekla uvnitř zbraně a ta je nepoužitelná pro zbytek bitvy. V další bitvě již můžete zbraň opět používat. 3 Pop. Zbraň nevystřelila a vy musíte zbraň přebít. Bude vám trvat jedno kolo nabíjení, než budete moct zbraň opět použít. 4 5 Cvak. Zbraň nevystřelila, avšak nic vážného se nestalo. V dalším kole můžete střílet (i v souboji zblízka). 6 BUM! Ozval se výbuch a z ústí hlavně se vyvalil oblak černého kouře. Střela zasáhla cíl a má navíc +1 k síle. Velký cíl: Vše, co se řídí pravidlem velký cíl může být zacíleno střelcem, bez ohledu zda cíl je nebo není nejbližším nepřátelským modelem ke střelci. Navíc velký cíl je viditelný, i kdyby podstavce obyčejných bojovníků zcela zakrývaly linii výhledu na podstavec bojovníka řídícího se tímto pravidlem. Malý cíl: Vše, co se řídí pravidlem malý cíl, nebrání ve výhledu na normální a velké cíle. Pohyb nebo střelba. Bojovník může v jednom kole buď střílet, nebo se hýbat. Nemůže však oboje zároveň. 11

12 Zranění a vyřazení Pokud byl bojovník zasažen v boji zblízka, střelbou nebo kouzlem, porovnejte Sílu (S) útočníka a Odolnost (T) cíle v tabulce. Za každý úspěšný zásah hoďte D6 a porovnejte s tabulkou. Pokud jste hodili stejně nebo více, bylo zranění úspěšné: Zranění (W) na 0 a za každé další způsobené v této Fázi boje, hodí D6. Z hodů vyberte nejvyšší výsledek: 1-2 Sražen (obraťte model obličejem vzhůru). 3.4 Omráčen (obraťte model obličejem dolů). 5-6 Vyřazen z boje (odstraňte model ze hry). Sražen Sražený model se může plazit 2 ve své pohybové fázi, nemůže ale bojovat, střílet či kouzlit. Pokud je sražený model v kontaktu podstavců s nepřátelským modelem, může se odplazit pouze pokud je nepřítel zaměstnán soubojem na blízko s jiným modelem, jinak musí zůstat tam, kde je. V boji na blízko nemůže bojovat proti útočníkovi a útočník má velkou šanci na vyřazení tohoto modelu ze hry. Za každé úspěšné zranění odečtěte -1 z charakteristiky Zranění (W) zraněného. Pokud hodnota klesne na 0, háže si zraněný hod na vyřazení (viz, Hod na vyřazení). Zranění jsou takto snížena pouze po dobu potyčky. Kritická zranění Pokud při hodu D6 na zranění způsobené střelbou nebo bojem zblízka (ne však kouzlem nebo modlitbou) padla šestka, útočník způsobil kritické zranění. Hoďte další D6 a výsledek porovnejte s tabulkou kritických zranění podle příslušného druhu zbraně (viz. str.13). Pokud útočník potřebuje hodit šestku, aby protivníka zranil, nemůže způsobit kritické zranění. Hod na brnění Pokud je bojovník vybavený nějakým druhem brnění nebo štítu, může odvrátit způsobené zranění hodem na brnění. Potřebný úspěšný D6 hod na brnění je uveden u jednotlivých brnění. Účinnost brnění se zmenšuje s rostoucí silou zranění. Pokud je zranění způsobeno Silou (S) 5 a vyšší, upravte hod na brnění podle následující tabulky: Síla úprava hodu na brnění Hod na vyřazení Pokud bojovníkovi klesne hodnota Zranění (W) na 0, musí si okamžitě hodit na vyřazení. Hráč, který způsobil zranění, které snížilo bojovníkovi počet Sražený bojovník může (nemusí) vstát ve fázi zotavení svého dalšího kola. V tomto kole se může pohybovat, může střílet či kouzlit, ale nemůže běžet či napadnout jiný model. Pokud je v boji zblízka, nemůže z něj utéci, a bude bojovat jako poslední, bez ohledu na Iniciativu či speciální vlastnosti zbraní. Po tomto kole se může model pohybovat normálně, může normálně bojovat, přestože hodnota jeho zranění je 0. Pokud bude znova zraněn, házejte opět hod na vyřazení, přesně tak, jako by ztratil poslední život. Pokud model bojuje proti sraženému bojovníkovi, všechny útočníkovy útoky automaticky zasahují. Pokud je sražený model zraněn, je automaticky vyřazen z boje. V případě, že sraženému modelu zbývají ještě nějaké body Zranění (W) (tato situace může nastat jako výsledek kritického zranění), je vyřazen z boje, jakmile klesne tato hodnota na 0. Sražený model nemůže parírovat a využívat Kryt u štítu a pěstního štítu. Omráčen Omráčený bojovník je dočasně neschopen dalšího boje a nemůže nic dělat. Ve své příští fázi zotavení může hráč své omráčené bojovníky otočit obličejem vzhůru a omráčení bojovníci se stanou sraženými. Omráčený model je vydán na milost svým nepřátelům. Omráčený model je automaticky vyřazen z boje, pokud na něj může nepřítel v souboji zblízka zaútočit. Pokud má omráčený model více Zranění (W), každý útok mu automaticky jedno vezme. Jakmile klesne počet Zranění na 0, je model vyřazen z boje. Vyřazen z boje Odstraňte figurku ze stolu. Po hře je možné zjistit, kteří z vyřazených bojovníků zemřeli, či jaké zranění utržili (viz. str. 82). 12

13 Kritická zranění Střelné zbraně (Luky, kuše, zbraně na černý prach, vrhací nože, atd.) 1- Odražená střela: Střela odskočila, nebo proletěla cílem a zasáhla druhý (nepřátelský či přátelský) model, pokud se nachází do 4 od cíle. Je zasažen nejbližší model, který se nachází ve 180 výseči se středovou osou v dráze střely. Odražená střela nemůže způsobit kritický zásah. 2- Zásah slabého místa: Střela zasáhla spoj v brnění. Zasažený má -1 k hodu na brnění. 3- Provrtaný: Střela prorazila brnění. Zasažený má -2 k hodu na brnění. Bez hodu na helmu. 4- Proražený: Střela projela protivníkem jako nůž máslem. -3 k hodu na brnění, bez hodu na helmu, +1 k hodu na vyřazení. 5- Hluboká rána: Střela pronikla do těla a zasáhla orgán. -4 k hodu na brnění, bez hodu na helmu a +2 k hodu na vyřazení. 6- Mistrovská rána!: Střela zasáhla s velkou silou oko, hrdlo, nebo jiný zranitelný orgán. Cíl má -5 k hodu na brnění, je automaticky sražen a musí si přičíst +2 k hodu na vyřazení. Drtivé zbraně (Palice, palcáty, kladiva, cepy, obouruční kladiva atd. ) 1- Rozhození: Protivníka vyvedla rána z rovnováhy. V tomto kole už nemůže provést žádné další útoky. 2- Proražení: Rána zasáhla citlivou část zbroje, kterou prošla. Protivník má postih -1 k hodu na brnění. 3- Pořádná rána: Protivník má postih -1 k hodu na brnění. Bez hodu na helmu. 4- Rozdrcen: Mocný úder zasáhl protivníka do citlivého místa. Ten utrží dvě zranění a postih -2 k hodu na brnění. 5- Sražen: Síla úderu srazí protivníka k zemi a ten má navíc postih -2 k hodu na brnění, je automaticky sražen a utrží dvě zranění. 6- Omráčení!: Po této hrozivé ráně se protivník svalí v bezvědomí k zemi. Je omráčen, utrží dvě zranění a má postih -2 na brnění. Sečné zbraně (Meče, sekery, obouruční meče atd.) 1- Smršť čepelí: S rychlou přesností získá bojovník nad protivníkem převahu a donutí ho odkrýt se. Okamžitě může provést jeden útok navíc. Hod na brnění je klasický. 2- Odzbrojení: Bojovník se pokusí protivníkovi vyrazit zbraň z rukou. Protivník musí hodit test na sílu, aby udržel hlavní zbraň (přičte si +1 pokud má obouruční zbraň, v případě, že jí má útočník, tak -1). Pokud v testu neuspěl, ztrácí ji a musí bojovat záložní zbraní do konce souboje. Jakmile se protivník dostane ze souboje, opět si zbraň vezme. Hod na brnění je klasický. 3- Řez: Útočník se strefil do nechráněného místa ve zbroji. Má tak postih -1 k hodu na brnění. 4- Zásah do masa: To byl zásah do živého! Protivník má postih -2 k hodu na brnění a utrží dvě zranění. 5- Rozetnutí: Rána prosekla zbroj. Protivník má postih -3 k hodu na brnění, a utrží dvě zranění. Útočník si počítá +1 k hodu na vyřazení. 6- Proříznutí!: Útok zasáhl krk, nebo jiné zranitelné místo. Protivník má postih -4 k hodu na brnění a utrží dvě zranění. Útočník má navíc +2 k hodu na vyřazení. Boj beze zbraně (Psi, váleční oři, zombie, Posedlí, zvířata, bič atd.) 1- Odkopnutí: Protivník zavrávorá a couvne. Přijde tak o jeden útok (na minimum 0 útoků). 2- Sevření: Protivník se dostal do sevření. V tomto kole již nemůže útočit. 3- Sprška úderů: Protivník je natolik zmaten, že útočník může provést okamžitě jeden útok navíc. Hody na brnění je klasický. 4- Drtící úder: Rána přistála s neuvěřitelnou silou. Útočník získává +1 k hodu na vyřazení. 5- Praskání kostí: Při dopadu této rány se ozvalo prasknutí. Útočník získává +2 k hodu na vyřazení. 6- Mocný úder: Mocným úderem či kopem pošle útočník protivníka k zemi. Ten je automaticky sražen a útočník získává +2 na hod na vyřazení. 13

14 Dlouhé zbraně (Kopí, halapartny, dřevce atd.) 1- Odražení: Úder přistál s velkou silou. Protivník je automaticky sražen. 2- Propíchnutí: Rána si našla cestu ve slabině zbroje. Protivník má postih 1 k hodu na brnění. 3- Probodnutí: Útočník zarazí zbraň do protivníka. Ten si počítá postih -2 k hodu na brnění. Bez hodu na helmu. 4- Bodnutí: Rychlým úderem prorazí útočník protivníkovu obranu. Ten má postih -3 k hodu na brnění bez hodu na helmu a útočník získává bonus +1 k hodu na vyřazení. 5- Skrz naskrz: Úder prošel protivníkem skrz. Má postih -4 k hodu na brnění, bez hodu na helmu a útočník získává +2 k hodu na vyřazení. 6- Kebab!: Úder vrhne protivníka s neuvěřitelnou silou zpět, prorážejíce jeho zbroj i tkáň. Protivník má postih -5 k hodu na brnění, bez hodu na helmu a útočník má bonus +2 k hodu na vyřazení. Navíc protivník je odhozen o D6 palců a útočník ho následuje v dotyku podstavců. Všechny ostatní modely zapojeny do tohoto boje jsou odděleny. Pokud protivník narazí do nějaké překážky, dostane jeden zásah se silou 3. Test na prohru Pokud bylo gangu v potyčce vyřazeno ze hry alespoň 25% ze všech jeho modelů, kteří se účastní potyčky, musí si ve své fázi zotavení hodit test na prohru, což je test na Morálku (Ld) velitele gangu. Pokud je velitel gangu vyřazen z boje, použijte nejvyšší Morálku z žijících a stojících hrdinů. Pokud gangu chybí alespoň 50% členů, musí tento test splnit dvakrát, pokud 75% tak třikrát. V případě alespoň jednoho neúspěchu gang automaticky vyklízí pozice a hra končí jeho prohrou. Všechny modely, které doposud nebyly vyřazeny ze hry (i když se nacházely v boji zblízka, byly sraženy nebo omráčeny) se počítají jako přeživší bez úhony. Dobrovolný ústup Pokud přišel gang v potyčce již alespoň o 25% členů, může jeho hráč ve své fázi zotavení vyhlásit dobrovolný ústup a ukončit tak hru ve prostěch protivníka, který tímto automaticky zvítězí. Ústup z potyčky Všichni hrdinové vyřazení z boje V případě, že jednomu z gengů byli vyřazeni všichni hrdinové, hra automaticky končí ve fázi zotavení dotyčného gangu jeho prohrou. 14

15 Velitel Bojovník, který se nachází do 6 od velitele může používat jeho Morálku (Ld), pokud velitel není sražen, nebo omráčen, nebo neprchá. Pokud je velitel vyřazen ze hry, musí se gang po zbytek potyčky obejít bez velitele. V případě, že v pobitevní fázi velitel zemře, nahradí jeho místo žijící hrdina s nejvyšší Morálkou (Ld). Pokud byl velitel poslední žijící hrdina a zemřel, gang se rozpadl. Panika V případě, že na konci Fáze boje je váš bojovník sám v boji zblízka s dvěma a více nepřátelskými modely, musí projít testem na paniku, resp. Morálku (Ld). Pokud se do 2 nachází spřátelený stojící a neprchající model, může si neúspěšný hod přehodit. V případě neúspěchu bojovník zpanikařil a prchá z boje (viz. níže). Každý model v kontaktu s prchajícím může provést jeden volný útok. Panika se nevztahuje na zvířata. U modelů s pravidlem velký cíl mohou způsobit paniku pouze jiné modely řídící se tímto pravidlem (včetně jezdců na koni). Prchání Prchající bojovník se pohne 2D6 palců od jednoho z náhodně vybraných nepřátel, kteří jeho prchání způsobili. Překážky vyšší, než 2 obíhá nejkratší cestou. Ve své následující Fázi zotavení se jej můžete pokusit zastavit úspěšným testem na Morálku (Ld). Pokud model v testu uspěl, může v tomto kole jednat, jako by byl sražen a následně vstal, nemůže však navíc stříletlit ani kouzlit. Pokud model v testu neuspěl, pokračuje 2D6 k nejbližšímu okraji stolu, obíhajíce překážky vyšší, než 2 nejkratší možnou cestou. Modely se základním Pohybem (M) 7 a více prchají 3D6. Pokud je na prchajícího vyhlášeno napadení, jednejte stejně jako u klasického napadení s tím rozdílem, že prchající model nemůže útočit ani používat žádné schopnosti a pravidlo kryt u štítu a pukléře. Pokud prchající nebyl sražen, omráčen, nebo vyřazen, jednjte, jako by opět nesplnil test na paniku. Prchá tedy o dalších 2D6 a útočník může provést jeden volný útok. Tupost Bojovník trpící tupostí si musí testovat na začátku každé své Fáze pohybu, zda svoji tupost překonal, nebo se stal její obětí. Proveďte test na hrdinovu Morálku (Ld). Pokud se do 2 od tupého hrdiny nachází stojící a neprchající spřátelený hrdina, který tupostí netrpí, může si testující hrdina hod přehodit. Psychologie 15 V případě úspěšného testu se tupost nijak neprojeví a hrdina může dále standardně jednat. V případě neúspěchu si hoďte D6: 1-2 Bojovník se pohne o polovinu pohybu směrem, kterým se hýbal naposledy 3-6 Bojovník stojí na místě a nemůže nic dělat po zbytek kola. Pokud je hrdina v boji zblízka nebo prchá, účinky tuposti se na něj nevztahují, dokud boj neopustí, nebo se nezastaví. Nenávist Nenavádějící bojovníci musí zaútočit na cíl své nenávisti, pokud je v dosahu a zároveň si mohou v prvním kole souboje přehodit všechny neúspěšné hody na zásah protivníků, které nenávidí. Strach Bojovník si musí hodit test na strach resp. na Morálku (Ld) v následujících případech: Pokud je napaden jedním, nebo více modely, které způsobují strach. Napadený testujte po vyhlášení napadení za každý napadající model, který způsobuje strach. Pokud je napadení úspěšné a napadený nesplnil alespoň jeden z testů, zasahuje své strach šířící protivníky v jejich prvním kole boje pouze na 6 (i když již bojuje). V opačném případě bojuje standardně. Stejně postupujte u napadajícího, jehož napadení přeruší model způsobující strach (to však neplatí v případě, že napadající již prošel testem na strach před samotným napadením). Pokud chce napadat model, který způsobuje strach. Testujte po vyhlášení napadení. V případě neúspěchu zůstane napadající model stát na místě a v tomto kole již nemůže provádět žádnou aktivitu. Modely, které způsobují strach nejsou samy vůči strachu imunní. Pokud je model šířící strach sražen nebo omráčen, strach neúčinkuje. Zběsilost Zběsilý model si počítá +1 k Útoku (A). Jakmile je zběsilý model jednou sražen, nebo omráčen, přestává být zběsilý do konce potyčky. Zběsilý model musí vždy napadnout, pokud se do jeho napadací vzdálenosti nachází nějaký nepřátelský model, o kterém ví. Toto je jediný případ, kdy je možné (nutné) měřit vzdálenost před napadením. Vzdálenost změřte po vyhlášení všech napadení. Imunní na psychologii Bojovník imunní na psychologii je imunní na strach vůči některým kouzlům, a nemůže být zběsilý. Může však být tupý i nenávidět. Takovýto model nemůže dobrovolně opustit boj zblízka.

16 Zvířata v Mordheimu - Na zvířata se nevztahuje pravidlo o boji beze zbraně. - Zvířata nemohou plnit herní cíle, jako je zabírání budov, hledání pokladu, nebo vrásnivců, nemohou prorážet. - Zvířata nezískávají žádné zkušenosti. - Zvířata nemohou šplhat po zdech ani lézt po žebřících, mohou však běhat po schodech. - Zvířata se nemohou schovávat. - V pobitevní fázi umírají vyřazená zvířata stejně jako pomocníci na hod 1-2 na D6. - Zvířata jsou imunní proti panice a proti tvorům způsobujícím strach. Podléhají však strachu způsobenému otevřeným ohněm (loučí, košem na oheň), nemrtvými (tzn. upírem, zombiemi a vlky hrůzy) a posedlými. Jízdní zvířata Na následujících odstavcích jsou uvedena všechna pravidla týkající se ovládání jízdních zvířat v ulicích Mordheimu, v boji i mimo boj. Pro jízdní zvířata používejte podstavec 25x50mm. Pouze lidé mohou jezdit na jízdních zvířatech. Nasedání a sesedání: Nasednout je možné v pohybové fázi. Zabere jeden bod pohybu nehledě na to, jestli bojovník běží, nebo jde (tedy bojovníka s pohybem 4 stojí nasednutí při chůzi 1, při běhu 2 ). Pokud bojovníkovi, který nasedl, ještě zbývá pohyb, může jej dokončit na koni. Stísněný terén: Ulice Mordheimu nejsou příliš vhodným místem pro jízdní zvířata a gangy si je tam s sebou často neberou. Z tohoto důvodu může jeden gang vlastnit pouze jedno jízdní zvíře (mimo námezdních bojovníků). Ovládání jízdního zvířete: Aby mohl jezdec ovládat obratně jízdní zvíře, musí ovládat schopnost Jezdectví. Bojovníci bez této schopnosti mohou jezdit na jízdních zvířatech, ale musí testovat na Morálku (Ld) pokaždé, když jsou zasaženi střelou a na konci každé bojové fáze pokud jsou v kontaktu se stojícím nepřítelem. Pokud je test neúspěšný, jezdec ztratí kontrolu nad zvířetem a musí si hodit na tabulku Prr!, hochu. Pokud háže jezdec na Ld (Panika, dobrovolný ústup z boje) a v testu neuspěje, háže si na tabulku Prr!,hochu. Bojovníci se schopností Jezdectví se mohou učit Zvláštní jezdecké schopnosti (viz. níže). Bonus ke zbroji: Všechny jízdní zvířata dávají jezdci bonus +1 ke zbroji. Velký cíl: Jezdec v sedle se řídí pravidlem velký cíl. Pohyb v terénu: Jízdní zvíře může bez postihu přeskočit překážku do výšky 2 a může skákat přes průrvy do vzdálenosti 4 bez nutnosti testnu na Iniciativu (I). Zvířata a jízdní zvířata 16 Vedení zvířete: V některých případech bojovník jízdní zvíře raději vede, než na něm jede. Bojovník může vést zároveň jedno zvíře, pokud nemá schopnost Krotitel zvěře. Pokud tuto schopnost má, může vést kolik zvířat chce. Vedené zvíře se musí dotýkat podstavce vedoucího. Vedené zvíře si neháže na splašení. Prchající jezdec: Na napadení jezdce, který prchá z boje pěším bojovníkem, se nevztahuje pravidlo o automatickém zásahu, pokud pěší bojovník nemá kopí. Boj v sedle: Boj v sedle je náročná záležitost a ne všechny zbraně jsou pro tento druh boje vhodné. V sedle není možné používat zbraně pro boj zblízka, které je třeba držet v obou rukách (s výjimkou Jezdeckého kladiva) a dýky. Kladiva a helmy a schopnosti, upravující hod na vyřazení upravují hod stejným způsobem v tabulce Prr! Hochu. Zranění jezdce v sedle Pokud je jezdec v sedle zraněn a ztratil poslední život, háže si útočník namísto klasické tabulky na vyřazení na tabulku Prr!, Hochu. Kritické zásahy: Pokud byl způsoben kritický zásah, funguje následujícím způsobem: Pokud dává zásah bonus na vyřazení, přičítá se tento bonus od hodu na Prr!, hochu. Více hodů na poranění znamená více hodů na Prrr!, hochu a vybírán je nejhorší z nich. Pokud kritický zásah způsobí, že je cíl automaticky sražen, počítá se jako automatické Hou, hou! podle tabulky Prr!, hochu. Pokud kritický zásah způsobí, že je cíl automaticky omráčen, počítá se výsledek jako automatický Pád z tabulky Prr!, hochu. V případě kritického zásahu Kebab! u dlouhých zbraní je namísto odhození cíle o D6 palců jezdec automaticky shozen z koně (Pád v tabulce Prr!, hochu). Jezdectví Jezdectví je akademická schopnost, kterou může mít hrdina s přístupem k této tabulce schopností. S touto schopností si jezdec v sedle nemusí testovat na ovládání zvířete a může se učit Zvláštní jezdecké schopnosti.

17 Tabulka Prr!, hochu 1-2- Hou, hou! Jezdec je dočasně dezorientován a jeho zvíře se vzpíná. Jezdec se udržel v sedle, ale musí věnovat celé své následující kolo k tomu, aby opět získal vládu nad zvířetem; nemůže se pohybovat ani střílet. Pokud je v boji zblízka, v následující bojové fázi útočí jako poslední, v případě, že je zasažen (stačí úspěšný hod na zásah), automaticky padá (výsledek 3 v této tabulce). 3-4 Pád: Jezdec spadne z koně (viz pád z jízdního zvířete) a je sražen. Utrží navíc zásah se silou 2 bez hodu na brnění. Jíždní zvíře si testuje na splašení. 5-6 Pohroma! Jezdec i jeho zvíře se zřítili k zemi. Oba modely jsou automaticky vyřazeny z boje, navíc hoďte kostkou: na 1 skončil jezdec pod zvířetem, které ho podrtilo v takovém případě házejte pro jezdce dvakrát na tabulku vážných zranění a použijte oba výsledky. Nezapomeňte hodit kostkou také pro zvíře, které, podobně jako pomocník, na 1-2 zemře, na 3-4 se plně uzdraví. Pád z jízdního zvířete V případě pádu z jízdního zvířete určete hodem D6 stranu, na kterou jezdec spadl: 1-2 levá strana, 3-4 zadní strana, 5-6 pravá strana. Jezdec utrží zásah silou 2 bez hodu na brnění. Spadlý jezdec se musí podstavcem dotýkat podstavce koně na straně, na kterou spadl. Pokud jsou na této straně s koněm v kontaktu postavců nějací protivníci, utoupí padajícímu jezdci, ale zůstanou s ním v kontaktu podstavců v největším možném počtu. Pokud na nějakou stranu není možné spadnout (např. když kůň stojí bokem u zdi), případný takový výsledek přehoďte. Osamocená jízdní zvířata: Osamocená jízdní zvířata zůstávají ve hře, dokud nejsou vyřazeny z boje a mohou být využity i nepřátelskými gangy (pokud jsou v nich lidé). Jízdní zvíře, které je na konci hry v držení (vedeno, osedláno) nepřátelského gangu, se pro jeho majitele počítá jako vyřazeno ze hry se všemi následky. Splašení: Jízdní zvířata, která nejsou vedena, nebo na nich nikdo nesedí, stojí na místě, ale testují si vždy ve fázi zotavení majitelova kola, zda se nesplaší. Testujte Morálku (Ld) zvířete. V případě úspěchu stojí zvíře na místě, avšak při neúspěchu se zvíře rozběhne 2D6 náhodným směrem. Osamocené zvíře se splaší automaticky, pokud je v kontaktu podstavců s členy ganů Nemrtvých, Posedlých a Skavenů. Zvláštní jezdecké schopnosti Jezdec s více jízdními schopnostmi může v jeden okamžik použít pouze jednu z nich. Jízdní velitel: Hrdina s touto schopností v sedle má vynikající rozhled a může si přidat 6 dosahu ke své Velitelské schopnosti (Leader). Obratné jezdectví: Jezdec se umí mistrně pohybovat v sedle a krýt se za koňské tělo. Veškerá střelba proti jezdci má postih -1 na zásah. Navíc může jezdec před pohybem vyhlásit speciální použití této schopnosti. V tom případě, až do začátku jeho dalšího kola, má střelba postih -2 na zásah. Na konci pohybu však jezdec musí splnit test na ovládání zvířete. Pokud neuspěje, háže si na tabulku Prr!, hochu. Tuto schopnost není možné provádět v těžké zbroji. Bojové jezdectví: Jezdec s touto schopností má v sedle, pokud útočí, jeden útok s S4 navíc. V dalších kolech boje bojuje normálně. Výpad: Jezdec s touto schopností útočí proti pěším modelům vždy první. Pokud na něj zaútočí, nebo s ním bojuje bojovník také s pravidlem Bojuje vždy první, bojují oba podle iniciativního pořádku. Pokud se i jezdec řídí podle tohoto pravidla, útočí první vždy. Skok do sedla: Bojovník s touto schopností umí vyskočit do sedla a okamžitě se rozjet do klusu. Jakmile naskočí na koně, může na něm běžet, jet, nebo útočit o plný pohyb zvířete. Před naskočením však musí být bojovník vzdálen maximálně do poloviny svého pohybu. Tuto schopnost není možné provádět v těžké zbroji. Jízdní střelec: Jezdec může střílet také z běžícího koně. 17

18 Získání kouzel a modliteb V Magii figurují dva hlavní druhy jejich uživatelů. Čarodějové, kteří užívají kouzla a kněží užívající modlitby. Všechny pravidla pro kouzla platí také pro modlitby. Bojovník schopný sesílat kouzla začíná s jedním náhodně vybraným kouzlem. Při výběru prvního kouzla hoďte dvěma D6 kostkami, porovnejte s tabulkou kouzel a jedno z nich vyberte. Pokud padnou dvě stejná číla, můžete si jednu zkostek jednou přehodit. Pokud si bojovník na začátku vybírá 2 kouzla, hodí třemi kostkami a dvě čísla si vybere. Pokud získá bojovník schopný sesílat kouzla při postupu novou schopnost, může si místo schopnosti zvolit další kouzlo. Hoďte D6 a porovnejte s tabulkou. Pokud již dané kouzlo můžete snížit obtížnost seslání kouzla o 1, nebo můžete hodit znovu. Sesílání kouzel Kouzla se sesílají ve fázi střelby. Kouzelník může seslat jedno kouzlo v jedné fázi střelby. Pro úspěšné seslání musí kouzelník hodit na 2D6 číslo rovné nebo vyšší obtížnosti kouzla. Specifická pravidla u jednotlivých kouzel jsou nadřazena pravidlům obecným. Kouzelník nemůže sesílat kouzla, když se sám nachází v boji zblízka, Kouzla nemohou být seslána ani do boje zblízka, kterého se kouzelník neúčastní, (s výjimkou kouzel s plošným účinkem). Při sesílání kouzel na konkrétní modely musí mít kouzelník vždy linii výhledu na svůj cíl. Jakmile je kouzelník omráčen, nebo vyřazen ze hry, přestávají okamžitě účinkovat všechna jím seslaná kouzla. Kouzelník nemůže sesílat kouzla a střílet ze střelných zbraní ve stejné fázi střelby (pistole použité v boji zblízka se nepočítají). Kouzla, která může kouzelník seslat na spřátelené bojovníky může seslat i na sebe. Pokud je takové kouzlo možné seslat v boji zblízka, může je kouzelník v boji seslat pouze na sebe. Kouzla, která nejsou označena jako trvající jsou sesláním jiného kouzla automaticky zrušena. Kouzelník nemůže sesílat kouzla, pokud má na sobě brnění, nebo je ovládán tupostí. Modlitby Modlitby fungují stejně jako kouzla s následujícími výjimkami: Kněží mohou nosit brnění a sesílat modlitby. Magie 18 Modlitby nejsou kouzla, tedy věci, které chrání před kouzly a ovlivňují pouze kouzla se nevztahují na modlitby a obráceně. Zvláštní druhy kouzel U některých kouzel je uveden jeden ze čtyř zvláštních druhů, ke kterým se vztahují následující zvláštní pravidla: Magická střela: Některá kouzla jsou v popisu označena jako Magická střela. Tato kouzla se řídí stejnými pravidly jako střelba ze střelných zbraní s výjimkou, že úspěšné seslání znamená automatický zásah cíle (pokud není napsáno jinak) a účinek a dosah kouzla je popsán u jednotlivých případů. Magickou střelu není možné sesíat v boji. Plošná kouzla Plošná kouzla ovlivňují všechny modely, které se nacházejí v jejích dosahu ve všech směrech od sesílajícího. Kouzla nepůsobí přes zdi domů, působí však přes menší překážky. Trvající kouzla Některá kouzla a modlitby, mají delší účinnost a mohou trvat i několik kol, nebo i do konce potyčky. Pokud sesílatel seslal trvající kouzlo, může další kolo sesílat další, aniž by trvající kouzlo přerušil. Na jeden cíl však nemůže působit více jak jedno trvající kouzlo. Sesláním druhého trvající kouzla je účinek prvního automaticky zrušen. Průběžná kouzla Průběžná kouzla jsou seslána v kole sesílajícího a působí až do jeho konce. Kouzlo však může působit i v následujícím protivníkově kole, nebo dokonce i v kolech dalších. Průběžné(1) Kouzlo působí v protivníkově následujícím kole, pokud sesílající úspěšně splní test na svoji Morálku (Ld). Průběžné(2) Kouzlo působí dokud není dobrovolně ukončeno, sesílající však musí v každé své následující fázi zotavení projít testem na svoji Morálku (Ld). Jinak je kouzlo ztraceno. Zranění Pokud kouzla způsobí zranění, platí následující pravidla: Kouzla nikdy nezpůsobují kritická zranění Proti kouzlům je možné použít hod na brnění pokud není u kouzla napsáno jinak.

19 Modlitby k Sigmarovy Oni, jež mají pevnou víru k bohům, smí žádat jejich pomoci. Sigmarovi zbožní žádají bohy o mnohé ze zázraků: zhojení ran, posílení odhodlanosti svých přátel, zkázu démonických stvůr a nemrtvých. Hod na D6 1 Kladivo Sigmarovo (The Hammer of Sigmar) obtížnost 7 Tato zbraň přesných ran září zlatým svitem, naplněna pravou božskou silou Sigmarovou Sesílající získává +2 k síle v souboji na blízko hlavní zbraní a všechny tyto zásahy způsobují nemrtvým a posedlým dvě zranění. Modlitbu je možné seslat v boji zblízka. Modlitba neguje účinky sigmarova kladiva. Průběžné(1) 2 Srdce z oceli (Hearts of Steel) obtížnost 8 Jakmile jsou tři mocná slova vyřčena, vlny slávy obklopí Sigmarova služebníka. Pevní ve víře jsou povzbuzeni přítomností božských sil. Jeden spřátelený model do 8 palců od sesílajícího v linii výhledu se stává imunním na strach a test paniky v boji. Navíc gang získává bonus +1 na test porážky, pokud ho musí provést. Pokud je modlitba seslána vícekrát, účinky nejsou kumulativní, tzn. bonus pro test na prohru zůstává vždy +1. Trvající 3 Plamenná duše (Soufire) obtížnost 9 Hněv Sigmarův je seslán na zemi. Očistné plameny obklopí zbožného a smažou z povrchu ty, kteří se postavili oprávněnému vzteku boha císaře. Každý nepřátelský model do 4 palců od sesílajícího modelu bude zasažen silou 3. Temné síly a Chaos je obzvláště zranitelný touto svatou silou, proto nemrtví (tedy ne špinavci, ghůlové ani nekromanti) a posedlí dostávají zásah silou 5. Protivníci, kteří se nacházejí v boji zblízka dostanou zásah se silou 2 (včetně nemrtvých a posedlých). Plošné 4 Štít víry (Shield of Faith) obtížnost 6 Štít tvořený čistým bílým světlem se objeví před zbožným. Tak dlouho, jak je jeho víra pevná, štít ho ochrání. Sesílající a všechny spřátelené modely do 2 od něj se stávají imunním vůči nepřátelským kouzlům. Trvající účinek se vztahuje pouze na osobu kněze. Plošné, Trvající 5 Ruka zahojení (Healing Hand) obtížnost 7 Modlitbu je možné seslat v boji i do boje zblízka. Jeden model do 2 palců od sesílajícího získává zpět jeden bod Zranění (W), který ztratil v potyčce. Pokud je sesílající v boji zblízka, může modlitbu použít pouze na sebe. Navíc všechny spřátelené modely do 2 palců, které jsou sraženy či omráčeny, vstanou a budou se chovat jako by vstali po sražení. Plošné 6 Brnění spravedlnosti (Armour of Righteousness) obtížnost 9. Sesílající získává hod na brnění 2+, který nahrazuje jeho současný hod na brnění. Navíc sesílající působí strach a je imunní vůči strachu. Modlitbu je možné seslat v boji zblízka. Modlitba je průběžná dokud není dobrovolně zrušena. Průběžné(2) 19

20 Nekromancie Nekromancie je magií mrtvých. Dává nekromantovi moc oživit mrtvé a rozkazovat jejich duším, dokáže i ničit vše živé. Hod na D6 1 Zloděj života (Lifestealer) obtížnost 10 Nekromant vysává samu podstatu života ze své oběti, krade tuto moc pro sebe. Můžete si zvolit jeden viditelný nepřátelský model do 6 palců. Oběť ztrácí jedno Zranění (W) (bez možnosti hodu na brnění) a nekromant získává jedno Zranění (W) navíc, které mu vydrží do konce této bitvy. Toto kouzlo může zvýšit nekromantův počet životů nad jeho počáteční stav (i rasové maximum). Toto kouzlo neúčinkuje proti nemrtvým a posedlým. 2 Znovuoživení (Re Animation) obtížnost 5 Na nekromantův příkaz mrtví znova vstávají, by bojovali dále. Jedna oživlá mrtvola (zombie), která byla vyřazena z boje předchozí bojovou, nebo střeleckou fázi, se znova vrací do hry s jedním Zraněním (W). Položte model do 6 palců od nekromanta. Model nemůže být položen přímo do souboje na blízko. 3 Vidina smrti (Death vison) obtížnost 6 Nekromant volá záhrobí, aby nechalo nepřátele spatřit svou vlastní smrt. Všichni protivníci, kteří nejsou v boji zblízka (a nejsou imunní na psychologii a strach), si musí hodit test paniky (bez možnosti přehozu), pokud se ve své fázi zotavení nachází do 3 od nekromanta. Nekromant navíc způsobuje strach. Může být sesláno v boji zblízka. Průběžné(2) 4 Kouzlo zkázy (Spell of Doom) obtížnost 9 Nekromant našeptává spícím mrtvým, ať vstanou ze země a zajmou jeho nepřátele. Vyberte si jeden viditelný nepřátelský model do 12 palců nacházející se na úrovni země. Tento model musí okamžitě hodit test na Sílu (S) (méně nebo rovno jeho Síle na kostce D6), jinak mrtví spící v zemi, po které kráčí, ho začnou trhat nadpřirozenou silou. Pokud se test nezdaří, hoďte hod na vyřazení, co se s nešťastníkem stalo. 5 Volání Vanhelovo (Call of Vanhel) obtížnost 6 Nekromant volá svět mrtvých, aby posilnil jeho nemrtvé služebníky. Jedna oživlá mrtvola (zombie) nebo jeden vlk v dosahu 6 palců od nekromanta se může okamžitě pohnout až o svůj vlastní maximální pohyb. Pokud ho tento pohyb dostane do kontaktu s nepřítelem, v následující fázi boje na blízko se počítá, jako by napadnul. 6 Kouzlo zmrtvýchvstání (Spell of Awakening) automatické seslání Ti, kteří, ač nadáni, nevyučili se řádně magii, dokáží sesílat pouze relativně slabá kouzla. Mnoho lidských čarodějů, postrádajíce tradici v magii a odhodlání nekromantů a mágů chaosu, spoléhají na své přirozené vlohy a experimenty. Pokud byl v poslední bitvě zabit nepřátelský hrdina (padlo na tabulce vážných zranění po bitvě), Nekromant jej může povolat do svých služeb jako další oživlou mrtvolu. Hrdinovi zůstávají jeho charakteristiky s výjimkou Iniciativy, která klesne na 2. Zombie dále nemůže používat žádnou výbavu, schopnosti, nebo rasové vlasnosti. Zbraně a brnění, které měl hrdina na sobě si nekromantův gang může ponechat, jediné, co z toho však může oživená mrtvola nadále využívat, je brnění. Zombie se zařadí do gangu jako nová samostatná skupina pomocníků a nadále podléha všem pravidlům pro zombie (nemůže již běhat, je imunní vůči jedům, způsobuje strach atd.). Po jedné potyčce je takto možné přeměnit na zombii maximálně 1 hrdinu. Toto kouzlo se vždy povede. 20

FRAGMASTER ORIGINS. Vítejte u základní návrhové verze hry Fragmaster Origins, která dodává jednoduchá pravidla pro Deathmatch sci-fi arény.

FRAGMASTER ORIGINS. Vítejte u základní návrhové verze hry Fragmaster Origins, která dodává jednoduchá pravidla pro Deathmatch sci-fi arény. FRAGMASTER ORIGINS Vítejte u základní návrhové verze hry Fragmaster Origins, která dodává jednoduchá pravidla pro Deathmatch sci-fi arény. Hra je volně inspirovaná Fraghammerem, českým fan-módem pro Warhammer

Více

MONSTRA & MÝTY. (Monster & Mythen)

MONSTRA & MÝTY. (Monster & Mythen) MONSTRA & MÝTY (Monster & Mythen) Alan R. Moor Richard Borg 1.0 Úvod V jednom fantastickém světě spolu bojují mocní čarodějové, trpaslíci, trollové, skřeti a nemrtví. Hráči velí jejich armádám (pěchotě,

Více

strategická desková hra pro dva hráče

strategická desková hra pro dva hráče strategická desková hra pro dva hráče Hrací potřeby: Sada 10 hracích kamenů pro každého hráče: 2 Pěšáci, 2 Rytíři, 1 Věž, 1 Zvěd, 1 Generál, 1 Katapult, 1 Lučištník, 1 Král 1 kámen se symbolem vlajky 4

Více

Obrázek Cena Požadavky Vysvětlivky 10 Znalosti 3 Inteligence 2. 10 Síla 2 Inteligence 3. 20 Síla 3 Obratnost 3. 10 Síla 2 Obratnost 2

Obrázek Cena Požadavky Vysvětlivky 10 Znalosti 3 Inteligence 2. 10 Síla 2 Inteligence 3. 20 Síla 3 Obratnost 3. 10 Síla 2 Obratnost 2 Hlava 10 Inteligence 2 Učedníkova kápě zvyšuje znalosti o 1 10 Síla 2 Helma bystrosti zvyšuje inteligenci o 1 20 Síla 3 Helma vůdce zvyšuje výdrž o 2 10 Síla 2 Obratnost 2 Rytířská helma zvyšuje výdrž

Více

ZBROJ LUK PARALÝZA ŠERM OHNIVÁ KOULE LĚČENÍ INSPIRACE BLESK

ZBROJ LUK PARALÝZA ŠERM OHNIVÁ KOULE LĚČENÍ INSPIRACE BLESK Pravidla Toto jsou pravidla společenské hry na hrdiny, která je navržená zejména pro mladé hráče a pro ty kteří se chtějí zaměřit na akci a zábavu. Je zde hodně házení kostkou, trochu strategie a několik

Více

Pravidla hry. RUNEBOUND je dobrodružná fantasy hra pro 2 6 hráčů. Běžná herní doba je 2 4 hodiny.

Pravidla hry. RUNEBOUND je dobrodružná fantasy hra pro 2 6 hráčů. Běžná herní doba je 2 4 hodiny. Pravidla hry Vítejte v RUNEBOUNDU Svět RUNEBOUNDU je magický, nebezpečný svět mocných čarodějů, vznešených rytířů, strašlivých monster a potrhlých tyranů. Je to svět velkých úkolů a pozoruhodných skutků.

Více

Výsledek hodu DC ZH Vůle cíle Do 4 5 5-14 10 15-24 15 25-34 20 35+ 25

Výsledek hodu DC ZH Vůle cíle Do 4 5 5-14 10 15-24 15 25-34 20 35+ 25 Silové dovednosti Ovlivnění Mysli vyžaduje Silovou vlastnost Změna Síly využívá Sílu k ovlivnění názoru a úsudku jiné osoby hráč provede hod a stanoví se dle toho to poté musí bránící se překonat, aby

Více

Česká asociace squashe občanské sdružení IČ : 481 32 217 Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Strahov Tel./fax.:+420 2 2051 1098, 777/ 638 360

Česká asociace squashe občanské sdružení IČ : 481 32 217 Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Strahov Tel./fax.:+420 2 2051 1098, 777/ 638 360 Zkrácená Pravidla squashe Tato zkrácená verze Pravidel squashe byla vytvořena, aby pomohla hráčům pochopit základy. Všichni hráči by si měli přečíst kompletní verzi Pravidel squashe. Čísla v závorkách

Více

Husitské vojenství. OČEKÁVANÝ VÝSTUP Objasní taktiku husitských bojovníků a popíše využití jednotlivých husitských zbraní, práce s textem

Husitské vojenství. OČEKÁVANÝ VÝSTUP Objasní taktiku husitských bojovníků a popíše využití jednotlivých husitských zbraní, práce s textem Husitské vojenství AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP Objasní taktiku husitských bojovníků a popíše využití jednotlivých husitských zbraní, práce s textem FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list

Více

Sežer svého turistu! Pravidla pokročilé verze

Sežer svého turistu! Pravidla pokročilé verze Sežer svého turistu! Pravidla pokročilé verze Autor hry: David Bimka Spolupráce: Marek Vlha Na tajemný hrad Bahňák přijíždí nic netušící zájezd. Návštěvníci nemají ponětí, že ve zdech starobylého sídla

Více

Co je to LARP - základní pojmy

Co je to LARP - základní pojmy Co je to LARP - základní pojmy V larpu hráč představuje hranou postavu a hráčovo jednání tedy přímo reprezentuje jednání postavy. To je zásadní rozdíl oproti klasické stolní hře na hrdiny, kde je jednání

Více

Příručka aplikace Granatier. Mathias Kraus

Příručka aplikace Granatier. Mathias Kraus Mathias Kraus Překlad: Lukáš Vlček 2 Obsah 1 Úvod 5 2 Jak hrát 6 3 Herní pravidla, strategie a tipy 7 3.1 Předměty........................................... 7 3.1.1 Aréna.........................................

Více

COMMANDS & COLORS NAPOLEONICS

COMMANDS & COLORS NAPOLEONICS COMMANDS & COLORS NAPOLEONICS I. ÚVOD Commands & Colors: Napoleonics není příliš složitá hra. Je založena na sledu her Commands & Colors, ve kterých karty velení řídí pohyb, který současně vytváří mlhu

Více

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou SVĚTLO Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou nám mnoho informací o věcech kolem nás. Vlastnosti světla mohou být ukázány na celé řadě zajímavých pokusů. Uvidíš svíčku?

Více

Pravidla hry. Herní materiál. PRíprava. a na druhé přísadu

Pravidla hry. Herní materiál. PRíprava. a na druhé přísadu Pravidla hry Cíl hry Po vyklouznutí z pokřivených pařátů Baby Jagy se vám povedlo utéct z jejího domu. A právě tehdy vás čarodějnice začíná pronásledovat ve svém létajícím kotli. Pokud jí chcete uniknout,

Více

Pokud čtete tuto knihu, je to proto, že se s největší pravděpodobností

Pokud čtete tuto knihu, je to proto, že se s největší pravděpodobností Pokud čtete tuto knihu, je to proto, že se s největší pravděpodobností chystáte následovat cestu těch, kdož jsou již zasvěceni do světa kouzel Ungarů, do elementální magie, a chcete postupem času také

Více

Poznámky. I. Přidáná nová národnost Peršané. Národ dostane jako bonus:

Poznámky. I. Přidáná nová národnost Peršané. Národ dostane jako bonus: Poznámky I. Přidáná nová národnost Peršané - +10% těžba železa - 10% levnější lukostřelci; - o 10% rychlejší trénink Obléhacích strojů - o 20% více pochodů; - o 20% více poškození oproti Zdi; - Speciální

Více

HINT. Tahová strategie, Uživatelská dokumentace. Štěpán Poljak, 2010

HINT. Tahová strategie, Uživatelská dokumentace. Štěpán Poljak, 2010 HINT Tahová strategie, Uživatelská dokumentace Štěpán Poljak, 2010 Obsah Úvod... 4 Instalace... 4 Spuštění... 4 Ovládání programu... 6 Popis pravidel... 6 Stručný popis... 6 Rozdělení hry na části... 6

Více

V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte kombinovat jakou krajinou a jakým dopravním prostředkem budete cestovat.

V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte kombinovat jakou krajinou a jakým dopravním prostředkem budete cestovat. Elfenland Počet hráčů: 2-6 Doporučený věk: nejméně 10 let Délka hry: 60 až 80 minut Vydavatel: Amigo Rok vydání: 1998 Autor: Alan R. Moon V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte

Více

Cíl hry: Cílem hry je získat počet bodů, který si hráči stanoví na začátku. Body lze získat za slova složená z písmen na vylosovaných kostkách.

Cíl hry: Cílem hry je získat počet bodů, který si hráči stanoví na začátku. Body lze získat za slova složená z písmen na vylosovaných kostkách. Návod PÍSMENKOBRANÍ naučná hra ve 2 variantách - doporučený věk od 7 let - počet hráčů: 2-3 Obsah balení: 1) kostky s písmeny 25 ks 2) sáček 1 ks 3) provázky 3 ks 4) kostka s čísly 1 ks 5) poznámkový blok

Více

Rozšířený obchod. Náhrada za slabý list (karty v ruce)

Rozšířený obchod. Náhrada za slabý list (karty v ruce) Tato alternativní pravidla jsou určena hráčům, kteří již mají s hrou World of Tanks: Rush určité zkušenosti a chtěli by svůj zážitek ze hry prohloubit, a také obecně zkušeným hráčům moderních společenských

Více

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice CZ Habermaaß-hra 4280 Nešikovná čarodějnice Nešikovná čarodějnice Okouzlující sledovací hra podporující rychlé rozhodování, pro 2 až 4 hráče ve věku od 5 do 99 let. Hra má FEX efekt pro zvýšení stupně

Více

( ) ( ) 9.2.10 Binomické rozdělení. Předpoklady: 9209

( ) ( ) 9.2.10 Binomické rozdělení. Předpoklady: 9209 9..1 Binomické rozdělení Předpoklady: 99 Př. 1: Basketbalista hází trestný hod (šestku) s pravděpodobností úspěchu,9. Urči pravděpodobnosti, že z pěti hodů: a) dá košů; b) dá alespoň jeden koš; c) dá nejdříve

Více

Autoři hry: Jan Rojewski a Michał Stajszczak HRA PRO 2 6 HRÁČŮ VE VĚKU 8 99 LET

Autoři hry: Jan Rojewski a Michał Stajszczak HRA PRO 2 6 HRÁČŮ VE VĚKU 8 99 LET Autoři hry: Jan Rojewski a Michał Stajszczak HRA PRO 2 6 HRÁČŮ VE VĚKU 8 99 LET FORMULE jsou hra, díky níž mohou hráči zažít vzrušení, jež znají jen závodní jezdci. Není přitom potřeba mít řidičský průkaz,

Více

Cíl hry. Obsah. Příprava

Cíl hry. Obsah. Příprava PRAVIDLA HRY Cíl hry Ocitli jste se v kůži malého prasátka. Vaším největším přáním je postavit pevný a krásný dům, kde budete moci trávit dlouhé zimní večery. Abyste toho docílili, nebudete potřebovat

Více

Chánové 7: Krev a Sláva

Chánové 7: Krev a Sláva Chánové 7: Krev a Sláva Poznámky k verzi Předělaní možnosti Všechna menu a funkce v menu "Nastavení" jsou přesunuty do pop-up, vyzdoben novém vzhledem a popis. Bitevní simulátor Bitevní simulátor je představení

Více

Habermaaß-hra 4935. Magie stínů

Habermaaß-hra 4935. Magie stínů CZ Habermaaß-hra 4935 Magie stínů Magie stínů Magická stínová hra pro 2 až 4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Autor: Kai Haferkamp Ilustrace: Marc Robitzky Délka hry: cca. 15 až 20 minut Obsah: 4 malé kouzelné

Více

karty nestvůr bojové karty karty diváků sázecí žetony

karty nestvůr bojové karty karty diváků sázecí žetony ÚVODEM Vítejte u hry Colossal Arena! Pro všeobecnou zábavu dnes mezi sebou bojuje v aréně osm divokých nestvůr v zápase na pět kol. Přišli jste vsadit na tyto gladiátory své těžce vydělané zlato s nadějí

Více

Príprava hry. 1. Umístěte nový herní plán na původní, jak je zobrazeno níže. jídla na loviště

Príprava hry. 1. Umístěte nový herní plán na původní, jak je zobrazeno níže. jídla na loviště Príprava hry Herní materiál: 1 herní plán 1 deska hráče (pro 5. hráče) 10 dřevěných figurek černé barvy (pro 5. hráče) 3 černé dřevěné kostičky (2 velké, 1 malá) 4 malé kostičky ve 4 barvách 10 dřevěných

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2015 Nadhazovači a poziční hráči 16-21 1. 2. týden 1. týden tempo 1:0:1 sec odpočinek 1 min mezi okruhy počet opakování : 2 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Více

Habermaaß-hra 3123A /4448N. Tanec s vejci

Habermaaß-hra 3123A /4448N. Tanec s vejci CZ Habermaaß-hra 3123A /4448N Tanec s vejci Tanec s vejci Živá hra plná poskakování s vejci pro 2-4 hráče ve věku od 5 do 99let. Autor: Ilustrace: Roberto Fraga Martina Leykamm Obsah: 1 dřevěné vejce 9

Více

Jednodenní seminář reálné sebeobrany pro ženy

Jednodenní seminář reálné sebeobrany pro ženy Jednodenní seminář reálné sebeobrany pro ženy Polije Vás horko? Ztuhnou Vám nohy? Nevíte jak reagovat? My Vás reagovat naučíme. Přijďte v sobotu na náš seminář. Jedná se o jednodenní úvodní kurz sebeobrany

Více

Bojov ník. Když udělá brtníka, je nezranitelný * Vydrží v brtníkovi 30 sec * Naučí se latinské názvy seků * Absolvuje soukromou hodinu s mistrem

Bojov ník. Když udělá brtníka, je nezranitelný * Vydrží v brtníkovi 30 sec * Naučí se latinské názvy seků * Absolvuje soukromou hodinu s mistrem dexter Bojov ník +1 D, +1ž * Udělá 8 kliků * Udělá 20 sedlehů do 1mimuty * Splní 2 body z stezky * Naučí se házet míčem Finta Když udělá brtníka, je nezranitelný * Vydrží v brtníkovi 30 sec * Naučí se

Více

ČEST SAMURAJŮ. (Ehre der Samurai) jednomu ctihodnému daimjóovi (Daimyo). Také hráči usilují o získání cti. Dostávají body,

ČEST SAMURAJŮ. (Ehre der Samurai) jednomu ctihodnému daimjóovi (Daimyo). Také hráči usilují o získání cti. Dostávají body, ČEST SAMURAJŮ (Ehre der Samurai) Scott Kimball Herní materiál 110 karet 6 kostek 60 žetonů s body cti (Ehrenpunkte) v hodnotě 5, 25, 50 a 100 1 herní návod Pozadí hry Hráči se vžívají do rolí samurajů

Více

CÍL HRY VIDEO PRAVIDLA KOMPONENTY HRY ANATOMIE KARTY DRUHY KARET SVĚT BATTALIE JEDNOTKY

CÍL HRY VIDEO PRAVIDLA KOMPONENTY HRY ANATOMIE KARTY DRUHY KARET SVĚT BATTALIE JEDNOTKY CÍL HRY agresivní bojové a dobyvačné hře, kdy budete obsazovat města protivníků. V této hře stupeň města představuje přesně to množství vítězných bodů, které hráč právě vlastní, když dané město kontroluje.

Více

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí MHD v mobilu Aplikace MHD v mobilu umí zobrazovat offline (bez nutnosti připojení) jízdní řády MHD na obrazovce mobilního telefonu. Aplikaci pro konkrétní město je možné stáhnout z našich stránek zdarma.

Více

Artefaktové scénáře T4

Artefaktové scénáře T4 Artefaktové scénáře T4 Lesní svatyně Do tajemného hájku veprostřed lesa se bojí vstoupit i ještěří lid. Sídlí zde od nepaměti pradávné mocnosti lesa a brání vstoupit komukoliv nepovolanému. Terén: Přírodní

Více

Osm Kusů Brokátu. Vyprávění cestovatele po mořích a horách.

Osm Kusů Brokátu. Vyprávění cestovatele po mořích a horách. Vyprávění cestovatele po mořích a horách. Osm Kusů Brokátu Zeptal jsem se, k čemu se používá. Řekl na to : "K zahnání nemoci - to je první použití. Nikdy neonemocnět - druhé. Celý život být silný muž -

Více

Úkoly: obchodníka studnu. hrad. Úkoly je možné splnit, když hrdinové stoupnou na příslušné pole. Dále čtěte na kartě legendy A2.

Úkoly: obchodníka studnu. hrad. Úkoly je možné splnit, když hrdinové stoupnou na příslušné pole. Dále čtěte na kartě legendy A2. Královi špehové nemohli uvěřit svým očím. Princ Thorald se konečně vrátil a přivedl s sebou nejudatnější hrdiny ze všech koutů Andoru. Než začne samotné dobrodružství, musí hrdinové v této první části

Více

Celostátní kolo soutěže Mladý programátor 2013, kategorie C, D

Celostátní kolo soutěže Mladý programátor 2013, kategorie C, D Pokyny: 1. Kategorie C i D řeší úlohy 1, 2, 3. 2. Řešení úloh ukládejte do složky, která se nachází na pracovní ploše počítače. Její název je stejný, jako je kód, který váš tým dostal přidělený (C05, D10

Více

Program, pravidla a podmínky víkendové hry Dračí město

Program, pravidla a podmínky víkendové hry Dračí město Program, pravidla a podmínky víkendové hry Dračí město Ohněm a mečem Dračí město je víkendová hra pořádaná na naší táborové základně v Čermné ve Slezsku. Letos se uskuteční již po čtvrté. Hlavním herním

Více

HERNÍ PLÁN IVT SYNOT

HERNÍ PLÁN IVT SYNOT HERNÍ PLÁN IVT SYNOT 1 Celtic Magick Celtic Magick je hra se čtyřmi válci a 81 výherními liniemi. Hra obsahuje 10 různých symbolů. Ve hře Celtic Magick může hráč nastavit sázky v následujících krocích:

Více

SOUTĚŽE MLÁDEŽE DO 12 let sezóna 2013/14

SOUTĚŽE MLÁDEŽE DO 12 let sezóna 2013/14 SOUTĚŽE MLÁDEŽE DO 12 let sezóna 2013/14 1. Věkové hranice U6 mini 1.7. 2007 a mladší U8 benjamínci 1.7. 2005 a mladší U10 přípravka 1.7. 2003 a mladší U12 mladší žactvo 1.7.2001 a mladší Od podzimu 2014

Více

Velká vesmírná hra 55. střediska Vatra Praha Vesmírná odysea PRAVIDLA

Velká vesmírná hra 55. střediska Vatra Praha Vesmírná odysea PRAVIDLA Velká vesmírná hra 55. střediska Vatra Praha Vesmírná odysea PRAVIDLA Začátek hry: Rozdělení do dvojic (maximálně do trojic). Ty pak po celou hru budou stabilní. Každá dvojice si nakreslí na A4 pěknou

Více

Princes of Florence - Pro Ludo

Princes of Florence - Pro Ludo Princes of Florence - Pro Ludo Die Fürsten von Florenz Pravidla pro rozšíření (Pro Ludo) Pravidla pro 2 hráče Při hře 2 hráčů použijte následující pravidla: Peníze do začátku: 2500 Florinů Základní cena

Více

Frekvenční rozsah wifi s ideálním rozdělením sítí na kanálu 1, 6 a 11

Frekvenční rozsah wifi s ideálním rozdělením sítí na kanálu 1, 6 a 11 OBSAH: WIFI KANÁLY TEORETICKY WIFI KANÁLY V PRAXI ANTÉNY Z HLEDISKA ZISKU ANTÉNY Z HLEDISKA POČTU ŠÍŘENÍ SIGNÁLU ZLEPŠENÍ POKRYTÍ POUŽITÍ VÍCE VYSÍLAČŮ WIFI KANÁLY TEORETICKY Wifi router vysílá na určité

Více

pracovní list BIOMECHANIKA 1 Běhy do schodů Potřebné vybavení: stopky (na mobilu), kalkulačka

pracovní list BIOMECHANIKA 1 Běhy do schodů Potřebné vybavení: stopky (na mobilu), kalkulačka BIOMECHANIKA 1 Běhy do schodů pracovní list Potřebné vybavení: stopky (na mobilu), kalkulačka 1. Vyberte ze skupiny nejtěžšího a nejlehčího žáka a zapište si jejich hmotnost. 2. Stopněte oběma čas, za

Více

Udržovat správnou formu a cviky vykonávejte pomalu a kontrolovaně. Lokty, kolena a ramena by měly být vždy uvolněné.

Udržovat správnou formu a cviky vykonávejte pomalu a kontrolovaně. Lokty, kolena a ramena by měly být vždy uvolněné. Seznámení s Pilates Pilates formuje a posiluje střední svaly v těle. Zaměřuje se na základní posturální svaly, které udržují tělo v rovnováze poskytují podporu pro páteř. Zejména se při cvičení pilates

Více

DŮLEŽITÉ : přečtěte si tato upozornění dříve, než začnete s montáží

DŮLEŽITÉ : přečtěte si tato upozornění dříve, než začnete s montáží DŮLEŽITÉ : přečtěte si tato upozornění dříve, než začnete s montáží Dříve než začnete s montáží, seznamte se se všemi předpisy či normami, které platí pro tuto problematiku. Tento návod je doporučeným

Více

Habermaaß-hra 4135. Vyřezávání Afrika

Habermaaß-hra 4135. Vyřezávání Afrika CZ Habermaaß-hra 4135 Vyřezávání Afrika Vážení rodiče, vyřezávání je prastará metoda tvarování dřeva. Je to forma umění, která žádá ostré nástroje. Je Vaší zodpovědností rozhodnout, zda je Vaše dítě připraveno

Více

8. Od posledního okamžiku, kdy míček leží nehybně před vyhozením do výšky, až do okamžiku, kdy je udeřen

8. Od posledního okamžiku, kdy míček leží nehybně před vyhozením do výšky, až do okamžiku, kdy je udeřen 1. K hrací ploše patří 2. "Síťka" se skládá 3. Strana pálky, používaná k udeření míčku 4. Strana pálky, která se nepoužívá ke hře 5. Hráč je povinen poskytnout pálku, s níž chce hrát k přezkoumání 6. Pálku

Více

ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ

ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ Leden 2009 Číslo projektu: 1F44/L/058/050 Zadavatel: Ministerstvo dopravy Styčný pracovník: Ing. Blanka Sunkovská Datum: leden 2009 Zodpovědný řešitel: Mgr. Iva Provalilová

Více

Habermaaß-hra 4934. Rozruch na ledovci

Habermaaß-hra 4934. Rozruch na ledovci CZ Habermaaß-hra 4934 Rozruch na ledovci Rozruch na ledovci Odvážná cvrnkací hra pro 2 až 4 polární zvířátka ve věku od 5 do 9 let. Autor: Heinz Meister Ilustrace: Stephan Pricken Délka hry: cca. 15 minut

Více

Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100. Popis: Aleph-9034-1

Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100. Popis: Aleph-9034-1 Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100 Popis: Přijímač Alarm (červená) Signalizuje poplach Level - Monitor (červená) Jas je závislý na síle přijímaného signálu Good - Stav (zelená) Signalizuje klidový

Více

BOJ. Před začátkem bojového kola je třeba nejprve určit, v jakém pořadí budou postavy jednat.

BOJ. Před začátkem bojového kola je třeba nejprve určit, v jakém pořadí budou postavy jednat. BOJ Svět Shadowrunu je brutální a nepřátelský a postavy budou dříve či později nevyhnutelně konfrontovány s bojovými situacemi. Bez ohledu na to, zda vzduchem sviští kulky, létají zaklínadla, odehrává

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.14 Konstrukce stolového a lůžkového nábytku

Více

STRATEGICKÁ HRA MAGNETIC CHALLENGE

STRATEGICKÁ HRA MAGNETIC CHALLENGE STRATEGICKÁ HRA MAGNETIC CHALLENGE Jen chvilka postačí k pochopení pravidel a k jejich vysvětlení příteli. Magnetická výzva je zábavná, strhující, poučná kombinační hra, která kombinuje hru a zábavu s

Více

Název: Studium možností lidského těla

Název: Studium možností lidského těla Název: Studium možností lidského těla Autor: RNDr. Jaromír Kekule, PhD. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: fyzika, biologie Ročník: 3. (1. ročník

Více

A.1 Kněz Šin Vlastnost: Inteligence 14-19 Typ: C Náměty ke hře : Šinův kněz se zřejmě nejvíce uplatní při dobrodruţství, kde hrají zásadní roli

A.1 Kněz Šin Vlastnost: Inteligence 14-19 Typ: C Náměty ke hře : Šinův kněz se zřejmě nejvíce uplatní při dobrodruţství, kde hrají zásadní roli A.1 Kněz Šin Vlastnost: Inteligence 14-19 Typ: C Náměty ke hře : Šinův kněz se zřejmě nejvíce uplatní při dobrodruţství, kde hrají zásadní roli vědomosti a informace. Stejně tak určitě neopomene moţnost

Více

Tělo a stres. garant: Radovan Faktor. členové expertní skupiny:

Tělo a stres. garant: Radovan Faktor. členové expertní skupiny: Tělo a stres garant: Radovan Faktor členové expertní skupiny: Martina Miňhová Bára Stoláriková Nikola Žůrková Marek Hanuš Zdeněk Lerch Jan Čížek Michal Kdolský Daniel Punčochář Zdeněk Janoušek Filip Wágner

Více

Kajot Casino Ltd. Popis hry Joker 27

Kajot Casino Ltd. Popis hry Joker 27 Joker 27 Joker 27 Popis a pravidla Joker 27 je hra se třemi kotouči. Zobrazený výsledek se skládá ze tří řad po třech symbolech (každý kotouč zobrazuje tři symboly). Náhledy Uvedený obrázek představuje

Více

2. Cviky s činkami. Cviky na šíji a ramena. K 10: Tlak s jednoručními činkami v sedu

2. Cviky s činkami. Cviky na šíji a ramena. K 10: Tlak s jednoručními činkami v sedu Cviky na šíji a ramena 39 K 10: Tlak s jednoručními činkami v sedu ramenní svaly, především jejich boční část šíjové svaly a svaly zadní části paže Posaďte se vzpřímeně na židli. Paže zvedněte a ohněte

Více

Návody a postupy. efekt barva chuť. na 1 bitvu (účinkuje 3 min) +1 do poškození (není kumulativní) Negativní efekt 3s silné křeče do celého těla

Návody a postupy. efekt barva chuť. na 1 bitvu (účinkuje 3 min) +1 do poškození (není kumulativní) Negativní efekt 3s silné křeče do celého těla Návody a postupy Základní obecně známé lektvary Veškeré lektvary jsou opatřeny etiketou popisem, který je možné po vypití lektvaru přečíst a zjistit tak jaký má lektvar účinek. Základní 4 lektvary je možné

Více

KAMIONEM PO EVROPĚ "Kdo si hraje, nezlobí!" Vyrobeno výrobním družstvem Eva ve spolupráci s FaF VFU BRNO Nápad: Výrobní družstvo disk Říčany

KAMIONEM PO EVROPĚ Kdo si hraje, nezlobí! Vyrobeno výrobním družstvem Eva ve spolupráci s FaF VFU BRNO Nápad: Výrobní družstvo disk Říčany KAMIONEM PO EVROPĚ "Kdo si hraje, nezlobí!" Vyrobeno výrobním družstvem Eva ve spolupráci s FaF VFU BRNO Nápad: Výrobní družstvo disk Říčany OBSAH HRY: 1. Herní plán 2. Kamiony z moduritu - 6 ks. 3. Karty

Více

[BAL-MLP] Multiplayer

[BAL-MLP] Multiplayer České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Semestrální práce D2 předmětu A7B39PDA [BAL-MLP] Multiplayer Tomáš Kozák (další členové týmu: Tomáš Bruštík, Jaroslav Havelík) LS 2012/2013

Více

1 Příprava na sportovní specializaci fotbal (řešení herní situace 1:1) 4min Úvodní část seznámení žáky s náplní hodiny + docházka 6min Honička s míčem

1 Příprava na sportovní specializaci fotbal (řešení herní situace 1:1) 4min Úvodní část seznámení žáky s náplní hodiny + docházka 6min Honička s míčem Obrázky byly vypracovány pomocí programu Easy Sports-Graphics, který byl zakoupen z grantu FRVŠ 584/2013. 1 Příprava na sportovní specializaci fotbal (řešení herní situace 1:1) 6min Honička s míčem Vymezené

Více

SPECIÁLNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA SOŠ OOM ZLÍN

SPECIÁLNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA SOŠ OOM ZLÍN SPECIÁLNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA SOŠ OOM ZLÍN MATURITNÍ OTÁZKY Z STV Praktické požadavky k jednotlivým okruhům maturitních otázek z STV Sestavil: Mgr. Viktor Brebera, Jiří Král, Mgr. Jan Tichý září 2013 Obsah

Více

pracovní list studenta Kombinatorika, pravděpodobnost, základy statistiky Jak jsou vysocí? Mirek Kubera

pracovní list studenta Kombinatorika, pravděpodobnost, základy statistiky Jak jsou vysocí? Mirek Kubera Výstup RVP: Klíčová slova: pracovní list studenta Kombinatorika, pravděpodobnost, základy statistiky Mirek Kubera žák diskutuje a kriticky zhodnotí statistické informace a daná statistická sdělení, volí

Více

Podmínky pro přijetí podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů

Podmínky pro přijetí podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů Podmínky pro přijetí podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů - bezúhonnost - spolehlivost - věk a občanství - tělesná způsobilost - duševní způsobilost Dalšími požadavky

Více

NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče

NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče Cíl hry: Každý hráč si na začátku vylosuje kartu s tajným kódem (vzorem rozložení kuliček). V průběhu partie hráči pokládají na desku nové kuličky nebo přemisťují stávající

Více

A) IF předmět před Baltíkem

A) IF předmět před Baltíkem PODMÍNKY možná řešení příkladů Podmínka je logický výraz, tedy výraz, o němž můžeme v dané chvíli říci, že platí (má pravdivostní hodnotu 1, Ano) nebo neplatí (má pravdivostní hodnotu 0, Ne). Rozhodování

Více

Pravidlové systémy. František Fjertil Špoutil

Pravidlové systémy. František Fjertil Špoutil Pravidlové systémy František Fjertil Špoutil 2 pravdy o LARPu: 1) Pravidla vymezují rámec akce 2) Má-li hráč schopnost, tak ji bude chtít i použít PRAVIDLO - definice Je to takový herní mechanismus, který

Více

Průpravné úpoly. Základní dělení průpravných úpolů

Průpravné úpoly. Základní dělení průpravných úpolů Průpravné úpoly Průplavné úpoly jsou poměrně jednoduchá tělesná cvičení úpolového charakteru, která mohou žáci ihned provádět, aniž by se věnoval čas nácviku techniky. Toto ovšem neznamená, že by technika

Více

HRACÍ STŮL NÁVOD K POUŽITÍ

HRACÍ STŮL NÁVOD K POUŽITÍ HRACÍ STŮL NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím přečtěte si pečlivě tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Pokud výrobek předáváte dalšímu uživateli,

Více

Pravidla České foosballové organizace

Pravidla České foosballové organizace Pravidla České foosballové organizace 1. Definice pojmů 1.1. Míč: míč je část hry, která začíná podáním a končí brankou ( gól). 1.2. Leg: leg se skládá z jednotlivých míčů (př. leg na 5 vítězných míčů).

Více

Gymnázium, Praha 6, Arabská 16. předmět Programování, vyučující Tomáš Obdržálek Lodě Dokumentace ročníkového projektu Martin Karlík, 1E 17.5.

Gymnázium, Praha 6, Arabská 16. předmět Programování, vyučující Tomáš Obdržálek Lodě Dokumentace ročníkového projektu Martin Karlík, 1E 17.5. Gymnázium, Praha 6, Arabská 16 předmět Programování, vyučující Tomáš Obdržálek Lodě Dokumentace ročníkového projektu Martin Karlík, 1E 17.5.2014 Anotace In this school year we had to chose some year project.

Více

Chytrý medvěd učí počítat

Chytrý medvěd učí počítat CZ Habermaaß-hra 3151A /4547N Chytrý medvěd učí počítat Medvědí kolekce vzdělávacích her pro 2 až 5 hráčů ve věku od 4 do 8 let. S navlékacím počítadlem Chytrého medvěda a třemi extra velkými kostkami.

Více

Vzduchová trampolína fitness a trénink pro vaše zdraví.

Vzduchová trampolína fitness a trénink pro vaše zdraví. Vzduchové trampolíny Vzduchová trampolína fitness a trénink pro vaše zdraví. Nad dětí dramaticky stoupá. Každá třetí holčička a každý čtvrtý chlapec trpí ve školním věku nadváhou. Vedle jednostranné výživy

Více

ARMY-LAND, areál na ul. Sezónní 399/2, Vratimov. Všeobecné podmínky k Návštěvnímu řádu

ARMY-LAND, areál na ul. Sezónní 399/2, Vratimov. Všeobecné podmínky k Návštěvnímu řádu ARMY-LAND, areál na ul. Sezónní 399/2, Vratimov Všeobecné podmínky k Návštěvnímu řádu Obsah: I. Podmínky a pravidla při Paintballu II. Pravidla při Jízdě vojenskou technikou III. Podmínky pro Zážitky IV.

Více

Kritéria maturitní zkoušky z volitelného předmětu tělesná výchova. Maturitní zkouška je složena ze 2 částí A/ praktické B/ teoretické

Kritéria maturitní zkoušky z volitelného předmětu tělesná výchova. Maturitní zkouška je složena ze 2 částí A/ praktické B/ teoretické Kritéria maturitní zkoušky z volitelného předmětu tělesná výchova Maturitní zkouška je složena ze 2 částí A/ praktické B/ teoretické A/ praktická část 2013 GYMNASTIKA 1. test: Akrobatická sestava Popis

Více

Cvičební řád metodický list č. 5/VÝŠ 1

Cvičební řád metodický list č. 5/VÝŠ 1 Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany technický výcvik Název: Jištění další osoby Metodický list číslo 5 VÝŠ Vydáno

Více

ALHAMBRA. Dirk Henn. Při každém dalším hodnocení se rozděluje více bodů. Kdo na konci hry dosáhne největšího počtu bodů, vyhrává.

ALHAMBRA. Dirk Henn. Při každém dalším hodnocení se rozděluje více bodů. Kdo na konci hry dosáhne největšího počtu bodů, vyhrává. ALHAMBRA Dirk Henn Nejlepší stavitelé z celé Evropy a arabských zemí chtějí změřit své síly ve svém umění. Zaměstnejte ty nejvhodnější stavební čety a ujistěte se, že budete mít neustále přísun té správné

Více

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Obr. 3 Svalstvo horní končetiny ze zadní strany Obr. 4 Svalstvo horní končetiny ze zevní strany Obr. 5

Více

Propozice střelecké soutěže Malorážová puška a malorážová pistole mířená střelba na přesnost 18.10.2014

Propozice střelecké soutěže Malorážová puška a malorážová pistole mířená střelba na přesnost 18.10.2014 Propozice střelecké soutěže Malorážová puška a malorážová pistole mířená střelba na přesnost 18.10.2014 Klub vojáků v záloze KVZ Praha 10, reg. č. 00-10-01 číslo soutěže 0113 A. ZÁKLADNÍ A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 1. Střešní okna je možné instalovat do střech se sklonem v rozmezí od 20 do 90 stupňů. Střešní okno může být umístěno v jakémkoliv

Více

371 118 Pohybová hra mé tělo

371 118 Pohybová hra mé tělo 371 118 Pohybová hra mé tělo Pomocí tohoto materiálu je možné provádět různé aktivity pro procvičování pohybu, které směřují k poznání a ovládání vlastního těla. Zvláštnost této hry spočívá v rozmanitosti

Více

Soutěž vozů 4X4 v OFFROAD trialu

Soutěž vozů 4X4 v OFFROAD trialu Soutěž vozů 4X4 v OFFROAD trialu Vozidla: osobní terénní vozidla s pohonem obou náprav do hmotnosti 3500 kg Kategorie: se dělí na Leštěnky a Speciály. Do jaké kategorie je vozidlo zařazeno, určí hlavní

Více

O projektu. Příklady soutěží

O projektu. Příklady soutěží O projektu AMOS TOUR je sportovně dovedostní soutěž ZŠ. V školním roce 2010/2011 probíhá jako II. ročník v MČ Prahy 1,2 a 3. Soutěž se liší proti ostatním sportovním soutěžím v tom, že zapojuje do dění

Více

PŘÍPRAVA NA TRÉNINKOVOU JEDNOTKU HČJ, práce s pukem, bez zakončení Datum: Kdykoliv Čas: Cca 7 min. cvičení Soubor cvičení pro nácvik práce s pukem.

PŘÍPRAVA NA TRÉNINKOVOU JEDNOTKU HČJ, práce s pukem, bez zakončení Datum: Kdykoliv Čas: Cca 7 min. cvičení Soubor cvičení pro nácvik práce s pukem. PŘÍPRAVA NA TRÉNINKOVOU JEDNOTKU HČJ, práce s pukem, bez zakončení Datum: Kdykoliv Čas: Cca 7 min. cvičení Soubor cvičení pro nácvik práce s pukem. Není provedena korektura popisů ke cvičením. Případné

Více

Kapitola 7 TESTOVÁNÍ LAKTÁTOVÉHO PRAHU. Definice laktátového prahu

Kapitola 7 TESTOVÁNÍ LAKTÁTOVÉHO PRAHU. Definice laktátového prahu Kapitola 7 TESTOVÁNÍ LAKTÁTOVÉHO PRAHU Definice laktátového prahu Laktátový práh je definován jako maximální setrvalý stav. Je to bod, od kterého se bude s rostoucí intenzitou laktát nepřetržitě zvyšovat.

Více

Cvičení s expanderem

Cvičení s expanderem 38 MÍČ A EXPANDER Cvičení s expanderem Výchozí pozice 1Posaďte se na podlahu s míčem za zády. Ujistěte se, že upínací očka pro expander jsou po stranách vašeho těla. 2Uchopte expander mezi palce a dlaně

Více

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla CZ Habermaaß-hra 5589 Klasické kostky Kravička Karla Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti učit se prostřednictvím

Více

Vítejte ve hře Planet Territory

Vítejte ve hře Planet Territory noctrl 2014 Vítejte ve hře Planet Territory Hra vznikla v rámci projektu přírodních věd a právě proto je zaměřena na rozvoj znalostí v oblasti biologie, chemie, fyziky a environmentální výchovy. Tyto znalosti

Více

Michael Schacht. Hra pro 2-4 dobrodruhy starší 8 let. Délka hry cca 60 minut.

Michael Schacht. Hra pro 2-4 dobrodruhy starší 8 let. Délka hry cca 60 minut. Michael Schacht Hra pro 2-4 dobrodruhy starší 8 let. Délka hry cca 60 minut. HERNÍ MATERIÁL 1 herní plán s mapou Afriky kniha 2 knihy karty DOBRODRUŽSTVÍ 30 karet DOBRODRUŽSTVÍ (15 s bílým okrajem, 15

Více

1.2.11 Tření a valivý odpor I

1.2.11 Tření a valivý odpor I 1..11 Tření a valivý odpor I Předpoklady: 11 Př. 1: Do krabičky od sirek ležící na vodorovném stole strčíme malou silou. Krabička zůstane stát. Vysvětli. Mezi stolem a krabičkou působí tření, které se

Více

Zkušební řád pro psy městské a obecní policie

Zkušební řád pro psy městské a obecní policie Zkušební řád pro psy městské a obecní policie Ověřování způsobilosti služebního psa (1) Ověřování způsobilosti služebního psa k výkonu služby se provádí v závěru všech druhů kursu v kynologickém školícím

Více

Obsah hry. Cíl hry. Hra od Dirka Henna pro 2-6 hráčů

Obsah hry. Cíl hry. Hra od Dirka Henna pro 2-6 hráčů Hra od Dirka Henna pro 2-6 hráčů V malém městečku Alhambra se přední středověcí stavitelé z Evropy a Arábie rozhodli postavit obrovské paláce a nádherné zahrady. Staňte se jedním ze stavitelů, najměte

Více

Návod k instalaci terasového systému

Návod k instalaci terasového systému Návod k instalaci terasového systému Tento nový typ kompozitu-terasových prken WPC je směsí dřeva s HDPE a přídavných látek. Je vyráběn extrudací za vysokého tlaku a teploty. Přestože obsahuje přírodní

Více

Varianty Monte Carlo Tree Search

Varianty Monte Carlo Tree Search Varianty Monte Carlo Tree Search tomas.kuca@matfyz.cz Herní algoritmy MFF UK Praha 2011 Témata O čem bude přednáška? Monte Carlo Tree Search od her podobných Go (bez Go) k vzdálenějším rozdíly a rozšíření

Více