Brněnský klub. U vycpaného pásovce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Brněnský klub. U vycpaného pásovce"

Transkript

1 Brněnský klub U vycpaného pásovce 1

2 Obsah Profil, charakteristiky a zkratky 3 Části hry a fáze kola 4 Pohyb 5 Napadení 7 Boj zblízka 8 Střelba 10 Zranění a vyřazení 12 Kritická zranění 13 Ústup z potyčky 14 Psychologie 15 Zvířata a jízdní zvířata 16 Magie 18 Výzbroj a vybavení gangů 28 Najímání gangů a jejich hodnocení 29 Žoldáci 31 Kult posedlých 36 Lovci čarodějnic 41 Sigmarovy sestry 46 Nemrtví 55 Skaveni 50 Trpasličí lvoci pokladů 60 Averlandští 64 Ostlandští 68 Kislev 73 Piráti 78 Zápasníci 87 Předbitevní část 93 Scénáře 93 Pobitevní část 98 Vážná zranění a smrt 99 Zkušenosti 101 Tabulka schopností 102 Příjem 103 Neobvyklá místa 104 Prodej vrásnivců a obchodování 105 Námezdní bojovníci 110 Dramatis personae 118 Zbraně a vybavení 120 Zbraně pro boj zblízka 120 Střelné zbraně 122 Zbraně na černý prach 122 Brnění 124 Rozličná výbava 125 Ceník 127 Plameny v ulicích 130 Felčar 132 Moc kamenů 133 Pravidla slouží pro vnitřní potřebu mordheimového klubu U vycpaného pásovce v Brně. Byly použity statě z oficiálních pravidel Mordheim (www.games-workshop.com Specialeist games/mordheim) a modulu Coreheim (http://www.indadvendt.dk/mordheim/ ). Překlady Alhdick a Honza Skýpala. Sestavil Aldhick. V

3 Profil, charakteristiky a zkratky Každý bojovník má osm bodů charakteristiky ve svém profilu: Pohyb (M) Označuje vzdálenost v palcích, kterou může bojovník ujít za jedno kolo. Umění boje (WS) Představuje bojovníkovu zručnost v boji. Umění střelby (BS) Představuje bojovníkovu zručnost se střelnými zbraněmi a schopnost mířit. Síla (S) Měří bojovníkovy svaly a sílu, kterou je schopen vložit do svých úderů. Odolnost (T) Představuje bojovníkovu schopnost odolat úderu. Zranění (W) Ukazuje, kolikrát může být bojovník zraněn, než se stane nepoužitelným. Iniciativa (I) Užívá se k určení, kdo útočí první v boji zblízka, k lezení po budovách, skákání a odhalování skrytých bojovníků. - S: bojovník nemůže zranit protivníka v boji zblízka. - T: každý úspěšný zásah protivníka automaticky zraní (je stále možné házet na zranění z důvodu možností způsobení Kritického zranění) - I: bojovník bojuje v boji vždy poslední a automaticky nesplní žádný test Iniciativy. - A: bojovník nemůže útočit v boji na blízko. Test na Morálku V případě, že je vyžadován test na Morálku, musíte hodit na 2D6 stejně, nebo méně, než je hodnota bojovníkova Ld, aby byl test úspěšný. Hod na brnění Nejde přímo o charakteristiku, ale hod na brnění představuje kvalitu bojovníkovy zbroje. Hod na brnění představuje hod na D6 a pohybuje se v rozpětí 6+ až 2+. Pro úspěšný hod na brnění je třeba hodit stejně nebo více jako je číslo uvedené charakteristiky. I v případě, že by měl bojovník ochranu brnění 1+, hod 1 je vždy neúspěch. Útoky (A) Ukazuje kolik úderů provede bojovník za jedno kolo. Morálka (Ld) Představuje bojovníkovu schopnost velet, stejně jako jeho osobní odvahu. Test charakteristiky Na mnoha místech odkazují pravidla na testy charakteristiky, jako např. test Síly, test Iniciativy atd. V případě testu charakteristiky hoďte D6. Pokud je výsledek stejný, nebo nižší než hodnota charakteristiky, test byl úspěšný. V opačném případě úspěšný nebyl. Výsledek hodu 6 je vždy neúspěšný bez ohledu na hodnotu charakteristiky. Minimální Charakteristika Charakteristika může klesnout až na hodnotu 0. - M: bojovník se nemůže hýbat. - WS: bojovník nemůže zasáhnout protivníka v boji zblízka a sám je vždy automaticky zasažen. - BS: bojovník nemůže používat žádné střelecké zbraně ani předměty využívající BS. 3

4 Části hry a fáze kola Hra Hra se skládá ze tří hlavních částí: 1. předbitevní část porovnání hodnocení gangů, výběr scénářů atd. (viz. Předbitevní část str. 76) 2. potyčka hlavní částí hry je samotná potyčka v ulicích Mordheimu. Potyčka se dělí na kola a vztahují se k ní všechna pravidla fází kola (viz. níže). 3. pobitevní část po vybojované potyčce se určuje, jaké zranění utrpěli vyřazení hrdinové, kteří pomocníci potyčku nepřežili, kolik získali bojovníci zkušeností a jaké nové schopnosti, kolik našel gang vrásnivců a za kolik je zpeněžil. Nakupuje se také nové vybavení atd. (viz Pobitevní část str. 81). Potyčka fáze kola Potyčka se skládá z jednotlivých kol. V každém kole hraje nejprve jeden hráč a následně hráč druhý (pořadí určuje příslušný scénář). Každé kolo se skládá z pěti fází. S výjimkou Fáze boje zblízka jednají vždy pouze bojovníci hráče, který je na řadě. V každém kole musí být dodrženo následující pořadí kroků: 1. Fáze zotavení 1. pokud je 25% nebo více členů vašeho gangu vyřazeno z boje, proveďte test na Morálku aktuálního velitele gangu. 2. Testujte bojovníky trpící tupostí. 3. Sražení bojovníci vstanou. (Nemohou běžet nebo útočit, pokud vstanou v boji zblízka, útočí vždy poslední bez ohledu na druh zbraní, nebo Iniciativu.). 4. Omráčení bojovníci se stanou sraženými. 2. Fáze napadení 1. Vyhlaste všechna napadení před tím, než pohnete kterýmkoliv bojovníkem. 2. Pohněte všemi napadajícími modely. 2. Fáze pohybu 1. Hýbejte po jednom se svými bojovníky. 2. Určete bojovníky, kteří se schovávají. 4. Fáze střelby 1. Bojovníci vybaveni střelnou zbraní z ní mohou vystřelit kroky řeště model po modelu. 2. Kouzelníci a kněží se mohou pokusit seslat kouzlo nebo modlitbu kroky řešte model po modelu. 5. Fáze boje zblízka 1. Všichni bojovníci zapojení do boje zblízka bojují bez ohledu na to, čí kolo právě probíhá. 2. Na konci každé Fáze boje zblízka po vyřešení všech bojových situací si všichni bojovníci, zapojení samostatně do boje proti dvěma a více protivníkům testují na test na paniku. 4

5 Pohyb Bojovník se hýbe do výše svého Pohybu (M) v palcích. Bojovník může překonat překážku do výšky 1 (včetně) bez postihu pohybu. Pokud je překážka vyšší než 1, zabere její překonání 2. Na překážku vysokou 2 a více je třeba šplhat (viz. Šplhání). Běhání Bojovník může běžet do výše dvojnásobku svého Pohybu (M) v palcích. Pokud běží, nemůže střílet, nebo se schovat, ale může sesílat kouzla. Bojovník nemůže běžet, pokud je do vzdálenosti 8 od něj nepřátelský model. (sražené a omráčené modely se nepočítají). Šplhání Bojovník může šplhat po zdech a jiných vertikálních objektech nehledě na to, zda se pohybuje, nebo běží. Není možné dokončit pohyb během šplhání (model musí skončit svůj pohyb vždy před, nebo za úsekem vyžadujícím šplhání). Při normálním pohybu stojí 1 šplhání vždy 1 z Pohybu (M). Při Běhu však stojí 1 šplhání 2 z celkové vzdálenosti pohybu. Tedy pokud se bojovník normálně pohybuje do patra o výšce 2, stojí ho to 2 pohybu, pokud běží, tak 4. Aby bojovník úspěšně vyšplhal na zeď, musí splnit test na Iniciativu za každé 2 celé palce, které vyšplhá. Test se háže před započetím každých 2. Pokud je test neúspěšný, bojovník spadne z výšky, kterou již vyšplhal. Skákání z výšky Skákání nezabírá žádný pohyb a z výšky menší než 2 nevyžaduje žádné testování. Bojovník, který skáče z výšky 2 a více, musí splnit test Iniciativy za každé celé 2 skoku. Pokud kterýkoliv z testů neprojde, bojovník spadl z celé výšky (viz. Pád). Skákání může být součástí normálního pohybu, běhu i napadení. Skok z výšky větší než 6 je automatický pád. Výšku skoku je možné měřit předem, pokud skok není součástí napadení (v takovém případě výšku měřit nelze). Skákání přes průrvy Bojovník může skákat přes horizontální průrvy (jako např. propadlé podlahy, střechy). Vzdálenost je možné změřit, pokud není součástí napadení. Horizontální skákání se počítá do celkové vzdálenosti pohybu. Pokud se postava pohybuje normálním pohybem, může skákat do vzdálenosti 3. Pokud postava běží, může skočit až 4. Pokud je vzdálenost skoku větší než 2, musí skákající bojovník splnit test na Iniciativu. Pokud je vzdálenost větší, než je možné horizontálně skočit, nebo v případě neúspěšného Testu na Iniciativu, model spadl (viz. Pád). Pád Bojovník, který spadl, utrží automatický zásah se silou rovnou výšce pádu v palcích (zaokrouhleno dolů). Je možné spadnout pouze z výšky 2 a vyšší. Pád nemůže způsobit kritická zranění. Na zranění způsobené pádem se nevztahuje hod na brnění. Bojovník, který spadl, již nemůže dělat nic po zbytek tohoto kola. Pád přes okraj Bojovník, který byl sražen nebo omráčen do 1 od okraje vyvýšeného místa, jako je podlaha patra budovy, balkónu a podobně, musí projít testem na Iniciativu. V případě neúspěchu spadl bojovník dolů, řídíce se pravidly pro pád. Bojovník nepřepadne, pokud je okraj lemován zábradlím, nebo zídkou. Schování se V případě, že bojovník skončí pohyb za nějakým terénem, který ho kryje alespoň z poloviny před zraky všech protivníků, může se schovat. Bojovník se nemůže schovat, pokud běžel. Bojovník se nemůže schovat za jiné modely. Na schovaného bojovníka není možné střílet, kouzlit ani jej není možné napadnout. Zvířata a nemyslící bytosti (tedy ty, které nezískávají zkušenosti) se nemohou schovávat. Schovaný bojovník je automaticky pro všechny protivníky odhalen pokud: - napadá, vystřelí nebo se pokusí seslat kouzlo. - nepřítel se dostane na vzdálenost menší, nebo rovnou svojí Iniciativě (I) v palcích. - nepříteli nebrání nic v úplném výhledu na schovaný model (v tomto případě se jiné modely jako překážka ve výhledu nepočítají), tedy vidí model bez krytu. 5

6 Obtížný terén Těžko prostupná, nebo nebezpečná místa, jako jsou nahromaděné ruiny, příkré svahy, šikmé střechy domů, se počítají jako obtížný terén. Pohybování se po takovém terénu zabírá dvojnásobek normálního pohybu. Jakákoliv vzdálenost ušlá po těžkém terénu menší než 1 se vždy zaokrouhluje na 1. Tedy překážka s obtížným terénem o šírce půl palce zabere 2 pohybu. Římsy Pokud se model pohybuje po vyvýšené ploše (výška 2 a více), která je užší, než šířka jeho podstavce, musí splnit test Iniciativy (I). Testujte před opuštěním římsy, nebo na konci pohybu, pokud model skončil na římse svůj pohyb. Pokud model v testu neuspěl, spadl. Pokud je možné spadnout na obě strany, vyberte stranu náhodně. Okna Oknem je možné prolézt pokud jeho šířkou projde podstavec. Pokud model projde i na výšku, může prolézt oknem klasickým pohybem. Pokud je okno na výšku menší, než prolézající model, počítá prolezení jako obtížný terén. 6

7 Vyhlášení Napadení Bojovník může vyhlásit napadení na jakýkoliv viditelný nepřátelský model (pro určení viditelného modelu viz. Kdo může střílet str. 11). Spřátelený model neblokuje výhled na protivníka, se kterým je v boji zblízka. Před vyhlášením napadení nesmíte měřit vzdálenost mezi napadajícím a napadeným. Bojovník se při napadení hýbe dvojnásobek svého Pohybu (M). Pokud je cíl napadení dále, než je tato vzdálenost, dochází k nezdařenému napadení (viz. Nezdařené napadení). Napadení musí proběhnout nejkratší možnou cestou. Pokud nejkratší cesta napadení vyžaduje test Iniciativy (šplhání, seskok), je možné zvolit delší cestu, pokud tato test nevyžaduje (např. u zdi je žebřík, nebo schody). Bojovník může napadnout více modelů, pokud se s nimi dostane do kontaktu podstavců. Všechna napadení se nejprve současně vyhlásí a teprve následně se v libovolném pořadí provedou. Pro zjištění, kteří bojovníci se vejdou do boje s napadeným můžete přeuspořádat modely napadajících (samozřejmě v rámci možnosti vzdálenosti pohybu napadení), ne však napadený model. Jako kontakt podstavců se také počítá kontakt rohů. (Teoreticky je tedy možné aby s jedním bojovníkem bojovalo až 8 nepřátel.) Napadení zahrnující šplhání Bojovník může vyhlásit napadení i v případě, že je při něm nutné vyšplhat na zeď, nebo jinou překážku. Šplhání při napadení se řídí ve všech ohledech pravidly pro šplhání při pohybu (viz. Šplhání). Bojovník musí splnit test na Iniciativu (I) za každé 2 celé palce, které vyšplhá. Test se háže před započetím každých 2. Pokud je test neúspěšný, bojovník spadne z výšky, kterou již vyšplhal. Napadení Napadení seskokem Pokud proběhlo úspěšné napadení zahrnující skok a napadající dopadl do 2 od svého cíle, jedná se o napadení seskokem. Napadající si počítá bonus +1 k Síle (S) (hodnota může přesáhnout rasové maximum) a +1 na hod na zásah v prvním kole boje. Napadení neviděného Bojovník může napadnout nepřítele, kterého přímo nevidí (např. na druhé straně zdi, za rohem), pokud se nachází do vzdálenosti 4. Pro napadení nezpozorovaného nepřítele musí bojovník splnit test Iniciativy (I). V případě neúspěchu může bojovník jednat v následujících fázích bez omezení. Přerušení napadení Nepřátelé, kteří se nacházejí do 2 od trasy napadení a nejsou dále od napadajícího bojovníka, než cíl napadení, mohou přerušit napadení vstoupením bojovníkovi do cesty. V případě, že napadající způsobuje strach, je třeba pro úspěšné přerušení splnit test na strach. V opačném případě je přerušení provedeno automaticky. Pokud útočník napadá dva modely zároveň, přerušit napadení může jen ten bližší. Pouze jeden model může přerušit napadení, nicméně pokusit se o to může více modelů (např. v případě napadajícího, který způsobuje strach). V případě nezdařeného napadení (viz. nezdařené napadení) z důvodu špatného odhadu vzdálenosti se model pohne o svůj plný Pohyb (M). Pokud by však takto zakončený pohyb zakončil při Šplháni, umístěte model pod zeď, nebo překážku, na kterou šplhal. Napadení zahrnující skok Při napadení zahrnující skok z výšky platí všechny pravidla týkající se skoku z výšky (viz Skok z výšky). Je třeba podstoupit test na Iniciativu (I) za každé plné 2 skoku. V případě alespoň jednoho neúspěchu spadl napadající celou výšku. Skok z výšky se nepočítá do celkové vzdálenosti pohybu napadení. Nezdařené napadení Pokud se bojovníkovi z jakéhokoliv důvodu nezdaří napadení, pohne se o polovinu napadací vzdálenosti směrem k cíli napadení. Pokud při napadení spadne, je položen k úpatí místa kde šplhal, případně kam skákal. Bojovník, kterému se nezdařilo napadení se dále nemůže hýbat ani střílet, může však sesílat kouzla nebo modlitby. 7

8 Kdo může bojovat Nepřátelé, jejichž podstavce se dotýkají (stačí rohy) bojují v boji z blízka v příslušné fázi. Nepřátelé oddělení nízkou zdí, plotem, nebo jinou překážkou do výšky 1 bojují také. Bojovníci mohou bojovat 360 kolem sebe. Boj zblízka Není možné používat v boji střelné zbraně s výjimkou pistole a samostřílu (viz pravidla pro pistole a samostříly). Pořadí útoků Bojovník, který v dané fázi napadal, útočí jako první (některé zbraně a schopnosti toto pravidlo upravují). Pokud napadalo více bojovníků jeden cíl zároveň, rozhoduje o jejich vzájemném pořadí Iniciativa (I). Napadající bojovník s nejvyšší Iniciativou útočí první atd. Pokud mají napadající spřátelení bojovníci stejnou Iniciativu (I), rozhoduje o pořadí útoků majitel gangu. Bojovníci, kteří nenapadali, bojují v pořadí podle Iniciativy (I). Model s nejvyšší Iniciativou (I) útočí první (resp. po napadajících bojovnících) atd. V případě, že mají protivníci stejnou Iniciativu (I), hoďte za každého bojovníka kostkou bojovník s vyšším hodem útočí dříve. Bojovník, který se v předcházející Fázi zotavení zvedl po té, co byl sražen, útočí v následující fázi boje zblízka vždy poslední, bez ohledu na zbraně, schopnosti a Iniciativu (I). Pokud napadající bojovník musí při napadení šplhat (tedy provádí test na Iniciativu), nebo lézt po žebříku a napadený model se nachází do 1 od místa, kde napadající došplhal, útočí napadený vždy první. Pouze v případě, že má napadající bojovník kopí, bojuje automaticky první. Zasažení Pro zjištění, zda bojovník zasáhl nepřítele hoďte D6 za každý Útok (A) v bojovníkově charakteristice a výsledek porovnejte s Uměním boje (WS) obou bojujících v následující tabulce. Pokud je číslo stejné nebo vyšší jako číslo v tabulce, byl nepřítel úspěšně zasažen: Za každý úspěšný zásah hoďte D6 pro určení, zda jste protivníka zásahem i zranili (viz. pravidla pro Zranění a vyřazení). Se všemi postihy a modifikacemi nemůže být hod na zásah v boji zblízka horší, než 6. Boj se dvěma zbraněmi Bojovník, který bojuje se dvěma jednoručními zbraněmi pro boj zblízka, získá za zbraň ve vedlejší ruce jeden další Útok (A), avšak k tomuto útoku si počítá postih -1 k hodu na zásah i na zranění. Výměna zbraní během boje zblízka Není možné měnit zbraně během boje zblízka. Před hodem na zásah musí hráč určit, s jakými zbraněmi bojovník bojuje. Ty může vyměnit teprve až opustí boj. Boj beze zbraně Bojovníci, kteří v boji nějakým způsobem přišli o své zbraně mohou bojovat beze zbraně. V takovém případě mají pouze jeden útok bez ohledu na jejich charakteristiku Útoku (A) s postihem -1 k Síle (S). Útok navíc dává protivníkovi +1 k hodu na brnění ( hod na 6+ pokud žádné brnění nemá). Boj beze zbraně se nevztahuje na modely, které zbraně nepoužívají (psi, ohaři, zombie, ghůlové, posedlí, obří krysy atd.), ale pouze na bojovníky, kteří z nějakého důvodu přišli o svoji zbraň. Boj s více protivníky Bojovník s více než jedním Útokem (A) může libovolně rozdělit útoky mezi stojící protivníky, se kterými je v boji zblízka, musí však se rozhodnout předtím, než hodí hody na zásah. Vždy, když má bojovník možnost výběru mezi útokem na sraženého, omráčeného, nebo stojícího protivníka, musí vždy útočit na stojícího a to i v případě, že má více útoků. 8

9 Opuštění boje zblízka Bojovník bojující v boji zblízka nemůže boj opustit, pokud všichni protivníci, se kterými bojuje nejsou sraženi, omráčeni, nebo vyřazeni z boje. Další možnost je Dobrovolný útěk z boje (viz. pravidla pro Dobrovolný útěk z boje). Dobrovolný útěk z boje Na konci své Fáze boje se může hráč rozhodnout zkusit s kterýmkoliv bojovníkem, který se nachází v boji zblízka z tohoto boje utéci. Otočte model tváří pryč ze souboje, aby to bylo zřejmé. Útíkající bojovník musí mít volnou cestu v šířce svého podstavce. Hoďte za utíkajícího test na Iniciativu (I). Pokud se test zdařil, povedlo se bojovníkovi dostat se z boje, nicméně přesto dá každému nepříteli v kontaktu podstavců ještě možnost zaútočit jedním útokem, avšak s postihem -1 na zásah. Na tento útok nemůže prchající nijak reagovat (nemůže parírovat). Utíkající si počítá hod na brnění, avšak nemůže použít pravidlo kryt u štítu a pěstního štítu. Pokud se prchající bojovník vyhnul zranění, můžete s modelem pohnout o dvojnásobek jeho charakteristiky Pohybu (M) pryč ze souboje od protivníka, se kterým bojoval, v kterémkoliv směru. Pokud se test nezdařil, každý protivník může provést jeden automatický zásah proti bojovníkovi, který se snaží prchnout. zbraní pro boj zblízka a brnění Obouruční: Zbraně s tímto pravidlem je nutné držet v obou rukách, není tedy možné k nim v boji zblízka používat např. štít, nebo další zbraň. Parírování: Bojovník se zbraní umožňující parírování, nebo s pukléřem se může v boji zblízka pokusit odvrátit úspěšný protivníkův zásah. Parírování provádějte hned po zásahu. Úspěšný hod na parírování závisí na poměru Umění Boje (WS) obou bojovníků: pokud útočník zasahuje úspěšně na 3+, protivník úspěšně paríruje na 6+. Pokud útočník zasahuje na 4+, protivník paríruje úspěšně na 5+. Pokud útočník zasahuje na 5+, obránce úspěšně paríruje na 4+. Hod 6 na zásah parírovat nelze. Zbraň pro boj zblízka ve vedlejší ruce (tedy ne pukléř) má postih na parírování -1. V případě, že má bojovník dvě parírovací zbraně, nebo parírovací zbraň a pukléř, může použít oba pokusy k parírování, avšak v jedné fázi boje může vždy úspěšně parírovat pouze jeden útok. Obtížné ovládání: Bojovník užívající zbraň s tímto pravidlem může v druhé ruce držet pouze štít. Nemůže tedy používat další zbraň ani pukléř, protože zbraň vyžaduje pro své ovládání všechny jeho schopnosti. Ochrana před zraněním: Pokud byl nositel brnění vyřazen z boje a v pobitevní sekvenci na tabulce vážných zranění padne nějaké konkrétní zranění (22, 23, 25, 26,-32) může se pokusit toto zranění zvrátit úspěšným hodem na brnění (bez štítu a krytu). V případě úspěchu počítejte hod jako úplné uzdravení. Kryt: Toto pravidlo se vztahuje na štít a pukléř. Pokud jsou užívány v kombinaci s jakoukoliv jednoroční zbraní s výjimkou dýky, přidávají navíc +1 k hodu na brnění. Neplatí pro jezdce na koni. 9

10 Kdo může střílet Bojovníci vybavení střelnou zbraní z ní mohou ve své střelecké fázi jednou vystřelit. Vyřešte postupně každý střílející model zvlášť v libovolném pořadí. Střílející bojovník musí svůj cíl alespoň zčásti vidět. Jako viditelné části se počítají hlava, trup a nohy. Nepočítají se dramaticky rozpohybované paže, zbraně ani součásti oblečení, jako např. péra na kloboucích. Bojovníci mají rozhled 360 okolo sebe. Samotní bojovníci brání ve výhledu na jiné modely v šířce svých podstavců. Model s pravidlem velký cíl vždy vidí přes modely které nejsou velkými cíly a naopak. Modely s pravidlem malý cíl nebrání ve výhledu na žádný jiný model. Bojovník nemůže střílet v kole, ve kterém běžel, pokud je v boji zblízka, nebo pokud je sražen, nebo omráčen. Výběr cíle Bojovník musí střílet na nejbližší nepřátelský model, nepočítejte však sražené a omráčené modely. Pokud se na cíl vztahuje postih na zásah (např. cíl je v krytu), můžete si vybrat vzdálenější cíl, na který se takovýto postih nevztahuje, resp. je jednodušší ho zasáhnout. Střelec, který se nachází alespoň 2 nad úrovní země může cílit libovolný nepřátelský model, pokud se ve stejné úrovni nenachází blžší protivník. Není možné střílet do boje zblízka, kterého se účastní spřátelení bojovníci. V opačném případě do boje zblízka střílet lze. V případě takového zásahu hodem kostkou rozhodněte, který model je zasažený. Více výstřelů za fázi Některé zbraně a schopnosti umožňují střelci vystřelit více, než jedenou za kolo. V takovém případě mohou být jednotlivé střely libovolně rozděleny mezi cíle, nicméně je nutné cíle nahlásit před samotnými hody na zásah. Mimo dostřel Před rozhodnutím na který cíl bude bojovník střílet hráč nesmí měřit vzdálenost. Pokud se cíl nachází mimo dostřel zbraně, přesto došlo k výstřelu. Toto je důležité především pro zbraně řídící se pravidlem Náročné nabíjení (viz. pro střelbu). Zasažení Pro určení, zda střelec zasáhl cíl, zjistěte střelcovo Umění střelby (BS), hoďte D6 a porovnejte s následující tabulkou: Střelba BS střelce Hod D Pro hod na zásah platí následující modifikace: -1 za kryt: pokud je alespoň kus z viditelné části cíle skryt zraku střelce, nachází se cíl v krytu. Při střelbě na cíl v krytu si počítá střelec postih 1 na zásah. -1 za pohyb: bojovník, který se v pohybové fázi pohnul normálním pohybem (tedy nepočítá se otáčení na místě a zvednutí se ze sražené pozice), má postih 1 k hodu na zásah. -1 za dlouhou vzdálenost: pokud je cíl vzdálen od střelce více jak polovina dostřelu zbraně, má střelec postih -1. Pokud je potřebný hod na zásah 7, musí střelec hodit nejprve 6 a pak 4. Pokud 8, tak 6 a pak 5.atd. Kryt Model, jehož alespoň kus viditelné části je skryt zraku střelce, se vůči střelci nachází v krytu. Kryt se na cíl nevztahuje, pokud je střelec vzdálen do 1 od překážky, která střelci brání v nenarušeném výhledu na cíl. Není možné střílet na cíl, pokud vám stojí třeba jen částečně v cestě spřátelený model, nebo souboj zblízka, kterého se spřátelený model účastní. Střelba na sražený, nebo omráčený model Při střelbě na sraženého, nebo omráčeného bojovníka je stále nezbytný úspěšný hod na zásah i na zranění, stejně jako na vyřazení (viz pravidla pro zranění a vyřazení). Pokud je cíl již sražen a střelec ho ve své střelecké fázi opět srazí, cíl je stále sražen. Pokud je model již omráčen a následně střelbou sražen, je stále omráčen. Nejde tedy model jedním výstřelem omráčit a druhým zásahem automaticky dorazit jako v boji zblízka. Střelba z oken Pokud se alespoň část podstavce střílejícího modelu nachází v doteku se stěnou pod prostorem okna (v jeho šířce), může si měřit linii výhledu od okraje okna, i když je uvnitř budovy. Jakmile model z okna vystřelí, stává se viditelným pro všechny modely s linií výhledu k oknu, i kdyby fyzicky vidět nebyl. Z okna v prvním patře je možné zamířit na cíl na úrovni země, jehož část se nachází ve vzdálenosti alespoň 2 horizontálně od stěny okna. Za každé další patro roste tato vzdálenost o 1. 10

11 pro střelné zbraně a střelbu Náročné nabíjení: Toto pravidlo se vztahuje zpravidla na zbraně na střelný prach. Nabít takovou zbraň zabere celé kolo, tedy lze z ní střílet jen každé druhé kolo. Nabíjení je možné provádět pouze pokud model neběžel, nebo není v boji zblízka. Nabíjení je třeba v pohybové fázi nahlásit. Pokud se model pohnul, může nabít jednu hlaveň. Pokud zůstal model v pohybové fázi na místě (otáčení a vstávání ze sražení se nepočítá) může nabít až dvě hlavně (např. pár pistolí, nebo dvouhlavňovou pistoli). Výstřel v boji zblízka: Toto pravidlo se vztahuje na všechny druhy pistolí užívající střelný prach. Pokud má model nabitou pistoli, může ji v prvním kole boje zblízka použít. Výstřel nahradí útoky danou rukou, podle toho ve které ruce bojovník zbraň drží (tedy pokud ve vedlejší, nahradí standardní útok vedlejší zbraní, pokud v hlavní, nahradí útoky hlavní zbraní). Zásah je vyhodnocen stejně jako zásah v boji zblízka s tou výjimkou, že se na něj nevztahuje postih za útok vedlejší zbraní. Hod na zranění respektuje všechny vlastnosti konkrétní zbraně. Pokud boj zblízka pokračuje, musí bojovník v následujících kolech používat pistoli coby palici. Výstřel je možné parírovat. Pokud padne na hod na zásah 1, házejte na tabulku Selhání. Selhání zbraní na střelný prach Pokaždé, když vám padne 1 při hodu na zásah u zbraně používající střelný prach (puška, pistole, trombón, potkaní pistole apod.) hoďte kostkou a následující tabulka určí, co se stalo. 1 PRÁÁÁSK! Zbraň explodovala ohlušujícím výbuchem. Střelec obdrží zásah silou 4 (nezpůsobuje kritická zranění) a zbraň je zničena. 2 Zaseknutí. Kule se zasekla uvnitř zbraně a ta je nepoužitelná pro zbytek bitvy. V další bitvě již můžete zbraň opět používat. 3 Pop. Zbraň nevystřelila a vy musíte zbraň přebít. Bude vám trvat jedno kolo nabíjení, než budete moct zbraň opět použít. 4 5 Cvak. Zbraň nevystřelila, avšak nic vážného se nestalo. V dalším kole můžete střílet (i v souboji zblízka). 6 BUM! Ozval se výbuch a z ústí hlavně se vyvalil oblak černého kouře. Střela zasáhla cíl a má navíc +1 k síle. Velký cíl: Vše, co se řídí pravidlem velký cíl může být zacíleno střelcem, bez ohledu zda cíl je nebo není nejbližším nepřátelským modelem ke střelci. Navíc velký cíl je viditelný, i kdyby podstavce obyčejných bojovníků zcela zakrývaly linii výhledu na podstavec bojovníka řídícího se tímto pravidlem. Malý cíl: Vše, co se řídí pravidlem malý cíl, nebrání ve výhledu na normální a velké cíle. Pohyb nebo střelba. Bojovník může v jednom kole buď střílet, nebo se hýbat. Nemůže však oboje zároveň. 11

12 Zranění a vyřazení Pokud byl bojovník zasažen v boji zblízka, střelbou nebo kouzlem, porovnejte Sílu (S) útočníka a Odolnost (T) cíle v tabulce. Za každý úspěšný zásah hoďte D6 a porovnejte s tabulkou. Pokud jste hodili stejně nebo více, bylo zranění úspěšné: Zranění (W) na 0 a za každé další způsobené v této Fázi boje, hodí D6. Z hodů vyberte nejvyšší výsledek: 1-2 Sražen (obraťte model obličejem vzhůru). 3.4 Omráčen (obraťte model obličejem dolů). 5-6 Vyřazen z boje (odstraňte model ze hry). Sražen Sražený model se může plazit 2 ve své pohybové fázi, nemůže ale bojovat, střílet či kouzlit. Pokud je sražený model v kontaktu podstavců s nepřátelským modelem, může se odplazit pouze pokud je nepřítel zaměstnán soubojem na blízko s jiným modelem, jinak musí zůstat tam, kde je. V boji na blízko nemůže bojovat proti útočníkovi a útočník má velkou šanci na vyřazení tohoto modelu ze hry. Za každé úspěšné zranění odečtěte -1 z charakteristiky Zranění (W) zraněného. Pokud hodnota klesne na 0, háže si zraněný hod na vyřazení (viz, Hod na vyřazení). Zranění jsou takto snížena pouze po dobu potyčky. Kritická zranění Pokud při hodu D6 na zranění způsobené střelbou nebo bojem zblízka (ne však kouzlem nebo modlitbou) padla šestka, útočník způsobil kritické zranění. Hoďte další D6 a výsledek porovnejte s tabulkou kritických zranění podle příslušného druhu zbraně (viz. str.13). Pokud útočník potřebuje hodit šestku, aby protivníka zranil, nemůže způsobit kritické zranění. Hod na brnění Pokud je bojovník vybavený nějakým druhem brnění nebo štítu, může odvrátit způsobené zranění hodem na brnění. Potřebný úspěšný D6 hod na brnění je uveden u jednotlivých brnění. Účinnost brnění se zmenšuje s rostoucí silou zranění. Pokud je zranění způsobeno Silou (S) 5 a vyšší, upravte hod na brnění podle následující tabulky: Síla úprava hodu na brnění Hod na vyřazení Pokud bojovníkovi klesne hodnota Zranění (W) na 0, musí si okamžitě hodit na vyřazení. Hráč, který způsobil zranění, které snížilo bojovníkovi počet Sražený bojovník může (nemusí) vstát ve fázi zotavení svého dalšího kola. V tomto kole se může pohybovat, může střílet či kouzlit, ale nemůže běžet či napadnout jiný model. Pokud je v boji zblízka, nemůže z něj utéci, a bude bojovat jako poslední, bez ohledu na Iniciativu či speciální vlastnosti zbraní. Po tomto kole se může model pohybovat normálně, může normálně bojovat, přestože hodnota jeho zranění je 0. Pokud bude znova zraněn, házejte opět hod na vyřazení, přesně tak, jako by ztratil poslední život. Pokud model bojuje proti sraženému bojovníkovi, všechny útočníkovy útoky automaticky zasahují. Pokud je sražený model zraněn, je automaticky vyřazen z boje. V případě, že sraženému modelu zbývají ještě nějaké body Zranění (W) (tato situace může nastat jako výsledek kritického zranění), je vyřazen z boje, jakmile klesne tato hodnota na 0. Sražený model nemůže parírovat a využívat Kryt u štítu a pěstního štítu. Omráčen Omráčený bojovník je dočasně neschopen dalšího boje a nemůže nic dělat. Ve své příští fázi zotavení může hráč své omráčené bojovníky otočit obličejem vzhůru a omráčení bojovníci se stanou sraženými. Omráčený model je vydán na milost svým nepřátelům. Omráčený model je automaticky vyřazen z boje, pokud na něj může nepřítel v souboji zblízka zaútočit. Pokud má omráčený model více Zranění (W), každý útok mu automaticky jedno vezme. Jakmile klesne počet Zranění na 0, je model vyřazen z boje. Vyřazen z boje Odstraňte figurku ze stolu. Po hře je možné zjistit, kteří z vyřazených bojovníků zemřeli, či jaké zranění utržili (viz. str. 82). 12

13 Kritická zranění Střelné zbraně (Luky, kuše, zbraně na černý prach, vrhací nože, atd.) 1- Odražená střela: Střela odskočila, nebo proletěla cílem a zasáhla druhý (nepřátelský či přátelský) model, pokud se nachází do 4 od cíle. Je zasažen nejbližší model, který se nachází ve 180 výseči se středovou osou v dráze střely. Odražená střela nemůže způsobit kritický zásah. 2- Zásah slabého místa: Střela zasáhla spoj v brnění. Zasažený má -1 k hodu na brnění. 3- Provrtaný: Střela prorazila brnění. Zasažený má -2 k hodu na brnění. Bez hodu na helmu. 4- Proražený: Střela projela protivníkem jako nůž máslem. -3 k hodu na brnění, bez hodu na helmu, +1 k hodu na vyřazení. 5- Hluboká rána: Střela pronikla do těla a zasáhla orgán. -4 k hodu na brnění, bez hodu na helmu a +2 k hodu na vyřazení. 6- Mistrovská rána!: Střela zasáhla s velkou silou oko, hrdlo, nebo jiný zranitelný orgán. Cíl má -5 k hodu na brnění, je automaticky sražen a musí si přičíst +2 k hodu na vyřazení. Drtivé zbraně (Palice, palcáty, kladiva, cepy, obouruční kladiva atd. ) 1- Rozhození: Protivníka vyvedla rána z rovnováhy. V tomto kole už nemůže provést žádné další útoky. 2- Proražení: Rána zasáhla citlivou část zbroje, kterou prošla. Protivník má postih -1 k hodu na brnění. 3- Pořádná rána: Protivník má postih -1 k hodu na brnění. Bez hodu na helmu. 4- Rozdrcen: Mocný úder zasáhl protivníka do citlivého místa. Ten utrží dvě zranění a postih -2 k hodu na brnění. 5- Sražen: Síla úderu srazí protivníka k zemi a ten má navíc postih -2 k hodu na brnění, je automaticky sražen a utrží dvě zranění. 6- Omráčení!: Po této hrozivé ráně se protivník svalí v bezvědomí k zemi. Je omráčen, utrží dvě zranění a má postih -2 na brnění. Sečné zbraně (Meče, sekery, obouruční meče atd.) 1- Smršť čepelí: S rychlou přesností získá bojovník nad protivníkem převahu a donutí ho odkrýt se. Okamžitě může provést jeden útok navíc. Hod na brnění je klasický. 2- Odzbrojení: Bojovník se pokusí protivníkovi vyrazit zbraň z rukou. Protivník musí hodit test na sílu, aby udržel hlavní zbraň (přičte si +1 pokud má obouruční zbraň, v případě, že jí má útočník, tak -1). Pokud v testu neuspěl, ztrácí ji a musí bojovat záložní zbraní do konce souboje. Jakmile se protivník dostane ze souboje, opět si zbraň vezme. Hod na brnění je klasický. 3- Řez: Útočník se strefil do nechráněného místa ve zbroji. Má tak postih -1 k hodu na brnění. 4- Zásah do masa: To byl zásah do živého! Protivník má postih -2 k hodu na brnění a utrží dvě zranění. 5- Rozetnutí: Rána prosekla zbroj. Protivník má postih -3 k hodu na brnění, a utrží dvě zranění. Útočník si počítá +1 k hodu na vyřazení. 6- Proříznutí!: Útok zasáhl krk, nebo jiné zranitelné místo. Protivník má postih -4 k hodu na brnění a utrží dvě zranění. Útočník má navíc +2 k hodu na vyřazení. Boj beze zbraně (Psi, váleční oři, zombie, Posedlí, zvířata, bič atd.) 1- Odkopnutí: Protivník zavrávorá a couvne. Přijde tak o jeden útok (na minimum 0 útoků). 2- Sevření: Protivník se dostal do sevření. V tomto kole již nemůže útočit. 3- Sprška úderů: Protivník je natolik zmaten, že útočník může provést okamžitě jeden útok navíc. Hody na brnění je klasický. 4- Drtící úder: Rána přistála s neuvěřitelnou silou. Útočník získává +1 k hodu na vyřazení. 5- Praskání kostí: Při dopadu této rány se ozvalo prasknutí. Útočník získává +2 k hodu na vyřazení. 6- Mocný úder: Mocným úderem či kopem pošle útočník protivníka k zemi. Ten je automaticky sražen a útočník získává +2 na hod na vyřazení. 13

14 Dlouhé zbraně (Kopí, halapartny, dřevce atd.) 1- Odražení: Úder přistál s velkou silou. Protivník je automaticky sražen. 2- Propíchnutí: Rána si našla cestu ve slabině zbroje. Protivník má postih 1 k hodu na brnění. 3- Probodnutí: Útočník zarazí zbraň do protivníka. Ten si počítá postih -2 k hodu na brnění. Bez hodu na helmu. 4- Bodnutí: Rychlým úderem prorazí útočník protivníkovu obranu. Ten má postih -3 k hodu na brnění bez hodu na helmu a útočník získává bonus +1 k hodu na vyřazení. 5- Skrz naskrz: Úder prošel protivníkem skrz. Má postih -4 k hodu na brnění, bez hodu na helmu a útočník získává +2 k hodu na vyřazení. 6- Kebab!: Úder vrhne protivníka s neuvěřitelnou silou zpět, prorážejíce jeho zbroj i tkáň. Protivník má postih -5 k hodu na brnění, bez hodu na helmu a útočník má bonus +2 k hodu na vyřazení. Navíc protivník je odhozen o D6 palců a útočník ho následuje v dotyku podstavců. Všechny ostatní modely zapojeny do tohoto boje jsou odděleny. Pokud protivník narazí do nějaké překážky, dostane jeden zásah se silou 3. Test na prohru Pokud bylo gangu v potyčce vyřazeno ze hry alespoň 25% ze všech jeho modelů, kteří se účastní potyčky, musí si ve své fázi zotavení hodit test na prohru, což je test na Morálku (Ld) velitele gangu. Pokud je velitel gangu vyřazen z boje, použijte nejvyšší Morálku z žijících a stojících hrdinů. Pokud gangu chybí alespoň 50% členů, musí tento test splnit dvakrát, pokud 75% tak třikrát. V případě alespoň jednoho neúspěchu gang automaticky vyklízí pozice a hra končí jeho prohrou. Všechny modely, které doposud nebyly vyřazeny ze hry (i když se nacházely v boji zblízka, byly sraženy nebo omráčeny) se počítají jako přeživší bez úhony. Dobrovolný ústup Pokud přišel gang v potyčce již alespoň o 25% členů, může jeho hráč ve své fázi zotavení vyhlásit dobrovolný ústup a ukončit tak hru ve prostěch protivníka, který tímto automaticky zvítězí. Ústup z potyčky Všichni hrdinové vyřazení z boje V případě, že jednomu z gengů byli vyřazeni všichni hrdinové, hra automaticky končí ve fázi zotavení dotyčného gangu jeho prohrou. 14

15 Velitel Bojovník, který se nachází do 6 od velitele může používat jeho Morálku (Ld), pokud velitel není sražen, nebo omráčen, nebo neprchá. Pokud je velitel vyřazen ze hry, musí se gang po zbytek potyčky obejít bez velitele. V případě, že v pobitevní fázi velitel zemře, nahradí jeho místo žijící hrdina s nejvyšší Morálkou (Ld). Pokud byl velitel poslední žijící hrdina a zemřel, gang se rozpadl. Panika V případě, že na konci Fáze boje je váš bojovník sám v boji zblízka s dvěma a více nepřátelskými modely, musí projít testem na paniku, resp. Morálku (Ld). Pokud se do 2 nachází spřátelený stojící a neprchající model, může si neúspěšný hod přehodit. V případě neúspěchu bojovník zpanikařil a prchá z boje (viz. níže). Každý model v kontaktu s prchajícím může provést jeden volný útok. Panika se nevztahuje na zvířata. U modelů s pravidlem velký cíl mohou způsobit paniku pouze jiné modely řídící se tímto pravidlem (včetně jezdců na koni). Prchání Prchající bojovník se pohne 2D6 palců od jednoho z náhodně vybraných nepřátel, kteří jeho prchání způsobili. Překážky vyšší, než 2 obíhá nejkratší cestou. Ve své následující Fázi zotavení se jej můžete pokusit zastavit úspěšným testem na Morálku (Ld). Pokud model v testu uspěl, může v tomto kole jednat, jako by byl sražen a následně vstal, nemůže však navíc stříletlit ani kouzlit. Pokud model v testu neuspěl, pokračuje 2D6 k nejbližšímu okraji stolu, obíhajíce překážky vyšší, než 2 nejkratší možnou cestou. Modely se základním Pohybem (M) 7 a více prchají 3D6. Pokud je na prchajícího vyhlášeno napadení, jednejte stejně jako u klasického napadení s tím rozdílem, že prchající model nemůže útočit ani používat žádné schopnosti a pravidlo kryt u štítu a pukléře. Pokud prchající nebyl sražen, omráčen, nebo vyřazen, jednjte, jako by opět nesplnil test na paniku. Prchá tedy o dalších 2D6 a útočník může provést jeden volný útok. Tupost Bojovník trpící tupostí si musí testovat na začátku každé své Fáze pohybu, zda svoji tupost překonal, nebo se stal její obětí. Proveďte test na hrdinovu Morálku (Ld). Pokud se do 2 od tupého hrdiny nachází stojící a neprchající spřátelený hrdina, který tupostí netrpí, může si testující hrdina hod přehodit. Psychologie 15 V případě úspěšného testu se tupost nijak neprojeví a hrdina může dále standardně jednat. V případě neúspěchu si hoďte D6: 1-2 Bojovník se pohne o polovinu pohybu směrem, kterým se hýbal naposledy 3-6 Bojovník stojí na místě a nemůže nic dělat po zbytek kola. Pokud je hrdina v boji zblízka nebo prchá, účinky tuposti se na něj nevztahují, dokud boj neopustí, nebo se nezastaví. Nenávist Nenavádějící bojovníci musí zaútočit na cíl své nenávisti, pokud je v dosahu a zároveň si mohou v prvním kole souboje přehodit všechny neúspěšné hody na zásah protivníků, které nenávidí. Strach Bojovník si musí hodit test na strach resp. na Morálku (Ld) v následujících případech: Pokud je napaden jedním, nebo více modely, které způsobují strach. Napadený testujte po vyhlášení napadení za každý napadající model, který způsobuje strach. Pokud je napadení úspěšné a napadený nesplnil alespoň jeden z testů, zasahuje své strach šířící protivníky v jejich prvním kole boje pouze na 6 (i když již bojuje). V opačném případě bojuje standardně. Stejně postupujte u napadajícího, jehož napadení přeruší model způsobující strach (to však neplatí v případě, že napadající již prošel testem na strach před samotným napadením). Pokud chce napadat model, který způsobuje strach. Testujte po vyhlášení napadení. V případě neúspěchu zůstane napadající model stát na místě a v tomto kole již nemůže provádět žádnou aktivitu. Modely, které způsobují strach nejsou samy vůči strachu imunní. Pokud je model šířící strach sražen nebo omráčen, strach neúčinkuje. Zběsilost Zběsilý model si počítá +1 k Útoku (A). Jakmile je zběsilý model jednou sražen, nebo omráčen, přestává být zběsilý do konce potyčky. Zběsilý model musí vždy napadnout, pokud se do jeho napadací vzdálenosti nachází nějaký nepřátelský model, o kterém ví. Toto je jediný případ, kdy je možné (nutné) měřit vzdálenost před napadením. Vzdálenost změřte po vyhlášení všech napadení. Imunní na psychologii Bojovník imunní na psychologii je imunní na strach vůči některým kouzlům, a nemůže být zběsilý. Může však být tupý i nenávidět. Takovýto model nemůže dobrovolně opustit boj zblízka.

16 Zvířata v Mordheimu - Na zvířata se nevztahuje pravidlo o boji beze zbraně. - Zvířata nemohou plnit herní cíle, jako je zabírání budov, hledání pokladu, nebo vrásnivců, nemohou prorážet. - Zvířata nezískávají žádné zkušenosti. - Zvířata nemohou šplhat po zdech ani lézt po žebřících, mohou však běhat po schodech. - Zvířata se nemohou schovávat. - V pobitevní fázi umírají vyřazená zvířata stejně jako pomocníci na hod 1-2 na D6. - Zvířata jsou imunní proti panice a proti tvorům způsobujícím strach. Podléhají však strachu způsobenému otevřeným ohněm (loučí, košem na oheň), nemrtvými (tzn. upírem, zombiemi a vlky hrůzy) a posedlými. Jízdní zvířata Na následujících odstavcích jsou uvedena všechna pravidla týkající se ovládání jízdních zvířat v ulicích Mordheimu, v boji i mimo boj. Pro jízdní zvířata používejte podstavec 25x50mm. Pouze lidé mohou jezdit na jízdních zvířatech. Nasedání a sesedání: Nasednout je možné v pohybové fázi. Zabere jeden bod pohybu nehledě na to, jestli bojovník běží, nebo jde (tedy bojovníka s pohybem 4 stojí nasednutí při chůzi 1, při běhu 2 ). Pokud bojovníkovi, který nasedl, ještě zbývá pohyb, může jej dokončit na koni. Stísněný terén: Ulice Mordheimu nejsou příliš vhodným místem pro jízdní zvířata a gangy si je tam s sebou často neberou. Z tohoto důvodu může jeden gang vlastnit pouze jedno jízdní zvíře (mimo námezdních bojovníků). Ovládání jízdního zvířete: Aby mohl jezdec ovládat obratně jízdní zvíře, musí ovládat schopnost Jezdectví. Bojovníci bez této schopnosti mohou jezdit na jízdních zvířatech, ale musí testovat na Morálku (Ld) pokaždé, když jsou zasaženi střelou a na konci každé bojové fáze pokud jsou v kontaktu se stojícím nepřítelem. Pokud je test neúspěšný, jezdec ztratí kontrolu nad zvířetem a musí si hodit na tabulku Prr!, hochu. Pokud háže jezdec na Ld (Panika, dobrovolný ústup z boje) a v testu neuspěje, háže si na tabulku Prr!,hochu. Bojovníci se schopností Jezdectví se mohou učit Zvláštní jezdecké schopnosti (viz. níže). Bonus ke zbroji: Všechny jízdní zvířata dávají jezdci bonus +1 ke zbroji. Velký cíl: Jezdec v sedle se řídí pravidlem velký cíl. Pohyb v terénu: Jízdní zvíře může bez postihu přeskočit překážku do výšky 2 a může skákat přes průrvy do vzdálenosti 4 bez nutnosti testnu na Iniciativu (I). Zvířata a jízdní zvířata 16 Vedení zvířete: V některých případech bojovník jízdní zvíře raději vede, než na něm jede. Bojovník může vést zároveň jedno zvíře, pokud nemá schopnost Krotitel zvěře. Pokud tuto schopnost má, může vést kolik zvířat chce. Vedené zvíře se musí dotýkat podstavce vedoucího. Vedené zvíře si neháže na splašení. Prchající jezdec: Na napadení jezdce, který prchá z boje pěším bojovníkem, se nevztahuje pravidlo o automatickém zásahu, pokud pěší bojovník nemá kopí. Boj v sedle: Boj v sedle je náročná záležitost a ne všechny zbraně jsou pro tento druh boje vhodné. V sedle není možné používat zbraně pro boj zblízka, které je třeba držet v obou rukách (s výjimkou Jezdeckého kladiva) a dýky. Kladiva a helmy a schopnosti, upravující hod na vyřazení upravují hod stejným způsobem v tabulce Prr! Hochu. Zranění jezdce v sedle Pokud je jezdec v sedle zraněn a ztratil poslední život, háže si útočník namísto klasické tabulky na vyřazení na tabulku Prr!, Hochu. Kritické zásahy: Pokud byl způsoben kritický zásah, funguje následujícím způsobem: Pokud dává zásah bonus na vyřazení, přičítá se tento bonus od hodu na Prr!, hochu. Více hodů na poranění znamená více hodů na Prrr!, hochu a vybírán je nejhorší z nich. Pokud kritický zásah způsobí, že je cíl automaticky sražen, počítá se jako automatické Hou, hou! podle tabulky Prr!, hochu. Pokud kritický zásah způsobí, že je cíl automaticky omráčen, počítá se výsledek jako automatický Pád z tabulky Prr!, hochu. V případě kritického zásahu Kebab! u dlouhých zbraní je namísto odhození cíle o D6 palců jezdec automaticky shozen z koně (Pád v tabulce Prr!, hochu). Jezdectví Jezdectví je akademická schopnost, kterou může mít hrdina s přístupem k této tabulce schopností. S touto schopností si jezdec v sedle nemusí testovat na ovládání zvířete a může se učit Zvláštní jezdecké schopnosti.

17 Tabulka Prr!, hochu 1-2- Hou, hou! Jezdec je dočasně dezorientován a jeho zvíře se vzpíná. Jezdec se udržel v sedle, ale musí věnovat celé své následující kolo k tomu, aby opět získal vládu nad zvířetem; nemůže se pohybovat ani střílet. Pokud je v boji zblízka, v následující bojové fázi útočí jako poslední, v případě, že je zasažen (stačí úspěšný hod na zásah), automaticky padá (výsledek 3 v této tabulce). 3-4 Pád: Jezdec spadne z koně (viz pád z jízdního zvířete) a je sražen. Utrží navíc zásah se silou 2 bez hodu na brnění. Jíždní zvíře si testuje na splašení. 5-6 Pohroma! Jezdec i jeho zvíře se zřítili k zemi. Oba modely jsou automaticky vyřazeny z boje, navíc hoďte kostkou: na 1 skončil jezdec pod zvířetem, které ho podrtilo v takovém případě házejte pro jezdce dvakrát na tabulku vážných zranění a použijte oba výsledky. Nezapomeňte hodit kostkou také pro zvíře, které, podobně jako pomocník, na 1-2 zemře, na 3-4 se plně uzdraví. Pád z jízdního zvířete V případě pádu z jízdního zvířete určete hodem D6 stranu, na kterou jezdec spadl: 1-2 levá strana, 3-4 zadní strana, 5-6 pravá strana. Jezdec utrží zásah silou 2 bez hodu na brnění. Spadlý jezdec se musí podstavcem dotýkat podstavce koně na straně, na kterou spadl. Pokud jsou na této straně s koněm v kontaktu postavců nějací protivníci, utoupí padajícímu jezdci, ale zůstanou s ním v kontaktu podstavců v největším možném počtu. Pokud na nějakou stranu není možné spadnout (např. když kůň stojí bokem u zdi), případný takový výsledek přehoďte. Osamocená jízdní zvířata: Osamocená jízdní zvířata zůstávají ve hře, dokud nejsou vyřazeny z boje a mohou být využity i nepřátelskými gangy (pokud jsou v nich lidé). Jízdní zvíře, které je na konci hry v držení (vedeno, osedláno) nepřátelského gangu, se pro jeho majitele počítá jako vyřazeno ze hry se všemi následky. Splašení: Jízdní zvířata, která nejsou vedena, nebo na nich nikdo nesedí, stojí na místě, ale testují si vždy ve fázi zotavení majitelova kola, zda se nesplaší. Testujte Morálku (Ld) zvířete. V případě úspěchu stojí zvíře na místě, avšak při neúspěchu se zvíře rozběhne 2D6 náhodným směrem. Osamocené zvíře se splaší automaticky, pokud je v kontaktu podstavců s členy ganů Nemrtvých, Posedlých a Skavenů. Zvláštní jezdecké schopnosti Jezdec s více jízdními schopnostmi může v jeden okamžik použít pouze jednu z nich. Jízdní velitel: Hrdina s touto schopností v sedle má vynikající rozhled a může si přidat 6 dosahu ke své Velitelské schopnosti (Leader). Obratné jezdectví: Jezdec se umí mistrně pohybovat v sedle a krýt se za koňské tělo. Veškerá střelba proti jezdci má postih -1 na zásah. Navíc může jezdec před pohybem vyhlásit speciální použití této schopnosti. V tom případě, až do začátku jeho dalšího kola, má střelba postih -2 na zásah. Na konci pohybu však jezdec musí splnit test na ovládání zvířete. Pokud neuspěje, háže si na tabulku Prr!, hochu. Tuto schopnost není možné provádět v těžké zbroji. Bojové jezdectví: Jezdec s touto schopností má v sedle, pokud útočí, jeden útok s S4 navíc. V dalších kolech boje bojuje normálně. Výpad: Jezdec s touto schopností útočí proti pěším modelům vždy první. Pokud na něj zaútočí, nebo s ním bojuje bojovník také s pravidlem Bojuje vždy první, bojují oba podle iniciativního pořádku. Pokud se i jezdec řídí podle tohoto pravidla, útočí první vždy. Skok do sedla: Bojovník s touto schopností umí vyskočit do sedla a okamžitě se rozjet do klusu. Jakmile naskočí na koně, může na něm běžet, jet, nebo útočit o plný pohyb zvířete. Před naskočením však musí být bojovník vzdálen maximálně do poloviny svého pohybu. Tuto schopnost není možné provádět v těžké zbroji. Jízdní střelec: Jezdec může střílet také z běžícího koně. 17

18 Získání kouzel a modliteb V Magii figurují dva hlavní druhy jejich uživatelů. Čarodějové, kteří užívají kouzla a kněží užívající modlitby. Všechny pravidla pro kouzla platí také pro modlitby. Bojovník schopný sesílat kouzla začíná s jedním náhodně vybraným kouzlem. Při výběru prvního kouzla hoďte dvěma D6 kostkami, porovnejte s tabulkou kouzel a jedno z nich vyberte. Pokud padnou dvě stejná číla, můžete si jednu zkostek jednou přehodit. Pokud si bojovník na začátku vybírá 2 kouzla, hodí třemi kostkami a dvě čísla si vybere. Pokud získá bojovník schopný sesílat kouzla při postupu novou schopnost, může si místo schopnosti zvolit další kouzlo. Hoďte D6 a porovnejte s tabulkou. Pokud již dané kouzlo můžete snížit obtížnost seslání kouzla o 1, nebo můžete hodit znovu. Sesílání kouzel Kouzla se sesílají ve fázi střelby. Kouzelník může seslat jedno kouzlo v jedné fázi střelby. Pro úspěšné seslání musí kouzelník hodit na 2D6 číslo rovné nebo vyšší obtížnosti kouzla. Specifická pravidla u jednotlivých kouzel jsou nadřazena pravidlům obecným. Kouzelník nemůže sesílat kouzla, když se sám nachází v boji zblízka, Kouzla nemohou být seslána ani do boje zblízka, kterého se kouzelník neúčastní, (s výjimkou kouzel s plošným účinkem). Při sesílání kouzel na konkrétní modely musí mít kouzelník vždy linii výhledu na svůj cíl. Jakmile je kouzelník omráčen, nebo vyřazen ze hry, přestávají okamžitě účinkovat všechna jím seslaná kouzla. Kouzelník nemůže sesílat kouzla a střílet ze střelných zbraní ve stejné fázi střelby (pistole použité v boji zblízka se nepočítají). Kouzla, která může kouzelník seslat na spřátelené bojovníky může seslat i na sebe. Pokud je takové kouzlo možné seslat v boji zblízka, může je kouzelník v boji seslat pouze na sebe. Kouzla, která nejsou označena jako trvající jsou sesláním jiného kouzla automaticky zrušena. Kouzelník nemůže sesílat kouzla, pokud má na sobě brnění, nebo je ovládán tupostí. Modlitby Modlitby fungují stejně jako kouzla s následujícími výjimkami: Kněží mohou nosit brnění a sesílat modlitby. Magie 18 Modlitby nejsou kouzla, tedy věci, které chrání před kouzly a ovlivňují pouze kouzla se nevztahují na modlitby a obráceně. Zvláštní druhy kouzel U některých kouzel je uveden jeden ze čtyř zvláštních druhů, ke kterým se vztahují následující zvláštní pravidla: Magická střela: Některá kouzla jsou v popisu označena jako Magická střela. Tato kouzla se řídí stejnými pravidly jako střelba ze střelných zbraní s výjimkou, že úspěšné seslání znamená automatický zásah cíle (pokud není napsáno jinak) a účinek a dosah kouzla je popsán u jednotlivých případů. Magickou střelu není možné sesíat v boji. Plošná kouzla Plošná kouzla ovlivňují všechny modely, které se nacházejí v jejích dosahu ve všech směrech od sesílajícího. Kouzla nepůsobí přes zdi domů, působí však přes menší překážky. Trvající kouzla Některá kouzla a modlitby, mají delší účinnost a mohou trvat i několik kol, nebo i do konce potyčky. Pokud sesílatel seslal trvající kouzlo, může další kolo sesílat další, aniž by trvající kouzlo přerušil. Na jeden cíl však nemůže působit více jak jedno trvající kouzlo. Sesláním druhého trvající kouzla je účinek prvního automaticky zrušen. Průběžná kouzla Průběžná kouzla jsou seslána v kole sesílajícího a působí až do jeho konce. Kouzlo však může působit i v následujícím protivníkově kole, nebo dokonce i v kolech dalších. Průběžné(1) Kouzlo působí v protivníkově následujícím kole, pokud sesílající úspěšně splní test na svoji Morálku (Ld). Průběžné(2) Kouzlo působí dokud není dobrovolně ukončeno, sesílající však musí v každé své následující fázi zotavení projít testem na svoji Morálku (Ld). Jinak je kouzlo ztraceno. Zranění Pokud kouzla způsobí zranění, platí následující pravidla: Kouzla nikdy nezpůsobují kritická zranění Proti kouzlům je možné použít hod na brnění pokud není u kouzla napsáno jinak.

19 Modlitby k Sigmarovy Oni, jež mají pevnou víru k bohům, smí žádat jejich pomoci. Sigmarovi zbožní žádají bohy o mnohé ze zázraků: zhojení ran, posílení odhodlanosti svých přátel, zkázu démonických stvůr a nemrtvých. Hod na D6 1 Kladivo Sigmarovo (The Hammer of Sigmar) obtížnost 7 Tato zbraň přesných ran září zlatým svitem, naplněna pravou božskou silou Sigmarovou Sesílající získává +2 k síle v souboji na blízko hlavní zbraní a všechny tyto zásahy způsobují nemrtvým a posedlým dvě zranění. Modlitbu je možné seslat v boji zblízka. Modlitba neguje účinky sigmarova kladiva. Průběžné(1) 2 Srdce z oceli (Hearts of Steel) obtížnost 8 Jakmile jsou tři mocná slova vyřčena, vlny slávy obklopí Sigmarova služebníka. Pevní ve víře jsou povzbuzeni přítomností božských sil. Jeden spřátelený model do 8 palců od sesílajícího v linii výhledu se stává imunním na strach a test paniky v boji. Navíc gang získává bonus +1 na test porážky, pokud ho musí provést. Pokud je modlitba seslána vícekrát, účinky nejsou kumulativní, tzn. bonus pro test na prohru zůstává vždy +1. Trvající 3 Plamenná duše (Soufire) obtížnost 9 Hněv Sigmarův je seslán na zemi. Očistné plameny obklopí zbožného a smažou z povrchu ty, kteří se postavili oprávněnému vzteku boha císaře. Každý nepřátelský model do 4 palců od sesílajícího modelu bude zasažen silou 3. Temné síly a Chaos je obzvláště zranitelný touto svatou silou, proto nemrtví (tedy ne špinavci, ghůlové ani nekromanti) a posedlí dostávají zásah silou 5. Protivníci, kteří se nacházejí v boji zblízka dostanou zásah se silou 2 (včetně nemrtvých a posedlých). Plošné 4 Štít víry (Shield of Faith) obtížnost 6 Štít tvořený čistým bílým světlem se objeví před zbožným. Tak dlouho, jak je jeho víra pevná, štít ho ochrání. Sesílající a všechny spřátelené modely do 2 od něj se stávají imunním vůči nepřátelským kouzlům. Trvající účinek se vztahuje pouze na osobu kněze. Plošné, Trvající 5 Ruka zahojení (Healing Hand) obtížnost 7 Modlitbu je možné seslat v boji i do boje zblízka. Jeden model do 2 palců od sesílajícího získává zpět jeden bod Zranění (W), který ztratil v potyčce. Pokud je sesílající v boji zblízka, může modlitbu použít pouze na sebe. Navíc všechny spřátelené modely do 2 palců, které jsou sraženy či omráčeny, vstanou a budou se chovat jako by vstali po sražení. Plošné 6 Brnění spravedlnosti (Armour of Righteousness) obtížnost 9. Sesílající získává hod na brnění 2+, který nahrazuje jeho současný hod na brnění. Navíc sesílající působí strach a je imunní vůči strachu. Modlitbu je možné seslat v boji zblízka. Modlitba je průběžná dokud není dobrovolně zrušena. Průběžné(2) 19

20 Nekromancie Nekromancie je magií mrtvých. Dává nekromantovi moc oživit mrtvé a rozkazovat jejich duším, dokáže i ničit vše živé. Hod na D6 1 Zloděj života (Lifestealer) obtížnost 10 Nekromant vysává samu podstatu života ze své oběti, krade tuto moc pro sebe. Můžete si zvolit jeden viditelný nepřátelský model do 6 palců. Oběť ztrácí jedno Zranění (W) (bez možnosti hodu na brnění) a nekromant získává jedno Zranění (W) navíc, které mu vydrží do konce této bitvy. Toto kouzlo může zvýšit nekromantův počet životů nad jeho počáteční stav (i rasové maximum). Toto kouzlo neúčinkuje proti nemrtvým a posedlým. 2 Znovuoživení (Re Animation) obtížnost 5 Na nekromantův příkaz mrtví znova vstávají, by bojovali dále. Jedna oživlá mrtvola (zombie), která byla vyřazena z boje předchozí bojovou, nebo střeleckou fázi, se znova vrací do hry s jedním Zraněním (W). Položte model do 6 palců od nekromanta. Model nemůže být položen přímo do souboje na blízko. 3 Vidina smrti (Death vison) obtížnost 6 Nekromant volá záhrobí, aby nechalo nepřátele spatřit svou vlastní smrt. Všichni protivníci, kteří nejsou v boji zblízka (a nejsou imunní na psychologii a strach), si musí hodit test paniky (bez možnosti přehozu), pokud se ve své fázi zotavení nachází do 3 od nekromanta. Nekromant navíc způsobuje strach. Může být sesláno v boji zblízka. Průběžné(2) 4 Kouzlo zkázy (Spell of Doom) obtížnost 9 Nekromant našeptává spícím mrtvým, ať vstanou ze země a zajmou jeho nepřátele. Vyberte si jeden viditelný nepřátelský model do 12 palců nacházející se na úrovni země. Tento model musí okamžitě hodit test na Sílu (S) (méně nebo rovno jeho Síle na kostce D6), jinak mrtví spící v zemi, po které kráčí, ho začnou trhat nadpřirozenou silou. Pokud se test nezdaří, hoďte hod na vyřazení, co se s nešťastníkem stalo. 5 Volání Vanhelovo (Call of Vanhel) obtížnost 6 Nekromant volá svět mrtvých, aby posilnil jeho nemrtvé služebníky. Jedna oživlá mrtvola (zombie) nebo jeden vlk v dosahu 6 palců od nekromanta se může okamžitě pohnout až o svůj vlastní maximální pohyb. Pokud ho tento pohyb dostane do kontaktu s nepřítelem, v následující fázi boje na blízko se počítá, jako by napadnul. 6 Kouzlo zmrtvýchvstání (Spell of Awakening) automatické seslání Ti, kteří, ač nadáni, nevyučili se řádně magii, dokáží sesílat pouze relativně slabá kouzla. Mnoho lidských čarodějů, postrádajíce tradici v magii a odhodlání nekromantů a mágů chaosu, spoléhají na své přirozené vlohy a experimenty. Pokud byl v poslední bitvě zabit nepřátelský hrdina (padlo na tabulce vážných zranění po bitvě), Nekromant jej může povolat do svých služeb jako další oživlou mrtvolu. Hrdinovi zůstávají jeho charakteristiky s výjimkou Iniciativy, která klesne na 2. Zombie dále nemůže používat žádnou výbavu, schopnosti, nebo rasové vlasnosti. Zbraně a brnění, které měl hrdina na sobě si nekromantův gang může ponechat, jediné, co z toho však může oživená mrtvola nadále využívat, je brnění. Zombie se zařadí do gangu jako nová samostatná skupina pomocníků a nadále podléha všem pravidlům pro zombie (nemůže již běhat, je imunní vůči jedům, způsobuje strach atd.). Po jedné potyčce je takto možné přeměnit na zombii maximálně 1 hrdinu. Toto kouzlo se vždy povede. 20

Brněnský klub. U vycpaného pásovce

Brněnský klub. U vycpaného pásovce Brněnský klub U vycpaného pásovce 1 Obsah Profil, charakteristiky a zkratky 3 Části hry a fáze kola 5 Pohyb 6 Napadení 7 Boj zblízka 8 Střelba 10 Zranění a vyřazení 12 Kritická zranění 13 Ústup z potyčky

Více

Rituál. Potřebné vybavení. Terén. Rozestavení. Speciální pravidla. Zahájení hry. Ukončení hry

Rituál. Potřebné vybavení. Terén. Rozestavení. Speciální pravidla. Zahájení hry. Ukončení hry Rituál Někdo se pokouší vyvolat odporného démona. Takže je potřeba mu to zatrhnout, ať už proto, že je to zlo, nebo proto, že je to konkurence Potřebné vybavení Přírodní terén Terén Uprostřed bojiště je

Více

strategická desková hra pro dva hráče

strategická desková hra pro dva hráče strategická desková hra pro dva hráče Hrací potřeby: Sada 10 hracích kamenů pro každého hráče: 2 Pěšáci, 2 Rytíři, 1 Věž, 1 Zvěd, 1 Generál, 1 Katapult, 1 Lučištník, 1 Král 1 kámen se symbolem vlajky 4

Více

MONSTRA & MÝTY. (Monster & Mythen)

MONSTRA & MÝTY. (Monster & Mythen) MONSTRA & MÝTY (Monster & Mythen) Alan R. Moor Richard Borg 1.0 Úvod V jednom fantastickém světě spolu bojují mocní čarodějové, trpaslíci, trollové, skřeti a nemrtví. Hráči velí jejich armádám (pěchotě,

Více

FRAGMASTER ORIGINS. Vítejte u základní návrhové verze hry Fragmaster Origins, která dodává jednoduchá pravidla pro Deathmatch sci-fi arény.

FRAGMASTER ORIGINS. Vítejte u základní návrhové verze hry Fragmaster Origins, která dodává jednoduchá pravidla pro Deathmatch sci-fi arény. FRAGMASTER ORIGINS Vítejte u základní návrhové verze hry Fragmaster Origins, která dodává jednoduchá pravidla pro Deathmatch sci-fi arény. Hra je volně inspirovaná Fraghammerem, českým fan-módem pro Warhammer

Více

MK Sorcery přináší do vaší hry nové magické síly. Pro MK Sorcery platí všechna MK pravidla, kromě výjimek uvedených v těchto pravidlech.

MK Sorcery přináší do vaší hry nové magické síly. Pro MK Sorcery platí všechna MK pravidla, kromě výjimek uvedených v těchto pravidlech. MK Sorcery přináší do vaší hry nové magické síly. Pro MK Sorcery platí všechna MK pravidla, kromě výjimek uvedených v těchto pravidlech. Kouzelná Kniha a kouzla Kouzelná Kniha je předmět, který svému uživateli

Více

d20 karty Listopad 2006 Vyrobeno pro d20 systém d20 v kostce, http://www.d20.cz

d20 karty Listopad 2006 Vyrobeno pro d20 systém d20 v kostce, http://www.d20.cz d20 karty Listopad 2006 Vyrobeno pro d20 systém d20 v kostce, http://www.d20.cz Návod k použití d20 karty jsou určeny hráčům Dnd a d20 systému. Obsahují popis jednotlivých stavů, do kterých se postavy

Více

Zápasy. Jdoucí na smrt Tě zdraví. Pravidla. Zásahy vrhacíma zbraněma

Zápasy. Jdoucí na smrt Tě zdraví. Pravidla. Zásahy vrhacíma zbraněma Zápasy Přímý přenos zápasů v Hrdlořezově útulku komentuje Judd Jensen A tak se ptám, proč nosí všichni zápasníci řemdih a rukavici s hřeby, co? A co ten ubožák udělal, že se dostal do pracek zápasnických

Více

Obrázek Cena Požadavky Vysvětlivky 10 Znalosti 3 Inteligence 2. 10 Síla 2 Inteligence 3. 20 Síla 3 Obratnost 3. 10 Síla 2 Obratnost 2

Obrázek Cena Požadavky Vysvětlivky 10 Znalosti 3 Inteligence 2. 10 Síla 2 Inteligence 3. 20 Síla 3 Obratnost 3. 10 Síla 2 Obratnost 2 Hlava 10 Inteligence 2 Učedníkova kápě zvyšuje znalosti o 1 10 Síla 2 Helma bystrosti zvyšuje inteligenci o 1 20 Síla 3 Helma vůdce zvyšuje výdrž o 2 10 Síla 2 Obratnost 2 Rytířská helma zvyšuje výdrž

Více

PŘEHLED PRAVIDEL STOP! Výkladový slovník strany 2 10 Hlavní část přehledu, ve které naleznete podrobný popis všech pravidel v abecedním pořadí.

PŘEHLED PRAVIDEL STOP! Výkladový slovník strany 2 10 Hlavní část přehledu, ve které naleznete podrobný popis všech pravidel v abecedním pořadí. PŘEHLED PRAVIDEL d JAK POUŽÍVAT TENTO PŘEHLED d Tento přehled pravidel je určen jako odpověď ke všem dotazům, které se týkají pravidel hry. Na rozdíl od průvodce hrou se podle přehledu pravidel nenaučíte

Více

aneb Mizerný nekromant

aneb Mizerný nekromant KOSTLIVEC aneb Mizerný nekromant Pravidla hry Úvod Kostlivec je desková/karetní hra, jejímž cílem je postavit ze souboru kostí a různých doplňků kostlivce, který bude schopen porazit kostlivce postaveného

Více

Nezovo kladivo. Pokud myš útočí s tímto kladivem na stejné pole, jako stojí, pak získá k hodnotě boje bonus pouze +1 (místo +2). NEZ.

Nezovo kladivo. Pokud myš útočí s tímto kladivem na stejné pole, jako stojí, pak získá k hodnotě boje bonus pouze +1 (místo +2). NEZ. Collinův meč Nezovo kladivo +2 Bojovník Tyldin palcát Pokud myš útočí s tímto kladivem na stejné pole, jako stojí, pak získá k hodnotě boje bonus pouze (místo +2). TILDA Lilyin luk Mystik Dýka Dýka Pokud

Více

STAVÍME HRAD DOBÝVÁME HRAD HERNÍ KARTY PRO DOBYVATELE HRADU

STAVÍME HRAD DOBÝVÁME HRAD HERNÍ KARTY PRO DOBYVATELE HRADU HERNÍ KARTY PRO DOBYVATELE HRADU Na následujících stránkách najdete jednotlivé karty vyobrazující zbraně či bojovníky, které si družstvo DOBYVATELÉ volí během hry. Na každé kartě je napsáno PŘEDNÍ STRANA

Více

ZBROJ LUK PARALÝZA ŠERM OHNIVÁ KOULE LĚČENÍ INSPIRACE BLESK

ZBROJ LUK PARALÝZA ŠERM OHNIVÁ KOULE LĚČENÍ INSPIRACE BLESK Pravidla Toto jsou pravidla společenské hry na hrdiny, která je navržená zejména pro mladé hráče a pro ty kteří se chtějí zaměřit na akci a zábavu. Je zde hodně házení kostkou, trochu strategie a několik

Více

Eufrat a Tigris HRACÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA NA HRU. Sestavení monumentů. Příprava hrací desky. Výběr dynastie

Eufrat a Tigris HRACÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA NA HRU. Sestavení monumentů. Příprava hrací desky. Výběr dynastie HRACÍ MATERIÁL Eufrat a Tigris 1 hrací deska 153 civilizačních kartiček - 30 černých osady - 57 červených chrámy - 36 modrých farmy - 30 zelených tržiště 8 kartiček katastrof 4 spojovací kartičky 4 kartičky

Více

OPERACE: Work the Angles

OPERACE: Work the Angles OPERACE: Work the Angles Briefing: Říše objevila záhadný objekt, který by mohl znamenat porážku Unie. Unie musí zabránit kurýrovi v předání předmětu do rukou Císaře. Říše musí dostat předmět k agentovi

Více

Příprava hry. Průběh hry

Příprava hry. Průběh hry Ve Vikings: Warriors of the North se hráči ujímají rolí vikingských jarlů, kteří bojují o nadvládu nad severem a korunu Konunga. Moc získá ten, kterému se jako prvnímu podaří vyloupit všechny vesnice a

Více

2 hráči Grand Slam. Týmy. Tiráž. Během přípravy hry si každý hráč zvolí dva titány. Složte herní plán ze tří okruhů dle své volby.

2 hráči Grand Slam. Týmy. Tiráž. Během přípravy hry si každý hráč zvolí dva titány. Složte herní plán ze tří okruhů dle své volby. VaRIaNTy hráči Grand Slam Během přípravy hry si každý hráč zvolí dva titány. Při hře se postupně střídají (hráč A hraje prvního titána, hráč B hraje prvního titána, hráč A hraje druhého titána, hráč B

Více

Dobré gangy do Saikoro-da 1.8

Dobré gangy do Saikoro-da 1.8 Dobré gangy do Saikoro-da 1.8 Dobré gangy do Saikoro-da 1.8... 1 Dobré gangy... 1 Vesničané pod velením bojovníků kobudo... 1 Samurajové... 4 Bojoví mniši... 7 Ochranka chrámu... 10 Bílé lišky poslové

Více

Habermaaß-hra 4232. Černý pirát

Habermaaß-hra 4232. Černý pirát CZ Habermaaß-hra 4232 Černý pirát Černý pirát Hra pro 2-4 hráče, ve věku od 5-99 let. Dobří a poctiví mořeplavci plují od jednoho ostrova pokladů k dalšímu. V patách je jim ale Černý pirát Černovous Mořský

Více

PROGRAM Pátek 26. září Večer Příjezd, volný program

PROGRAM Pátek 26. září Večer Příjezd, volný program Kdy a kde? Turnaj se uskuteční 26-28. září 2003 v prostorách TJ Sokol Praha Strašnice, ul. Saratovská 4/400, 100 00, Praha 10, jež se nachází cca pět minut pěšky od stanice metra Strašnická, trasa A. Co

Více

Přehled hry. Cíl hry ... BARBAR ČARODĚJ BARBAR RYTÍŘ ČARODĚJ ZLODĚJKA POČET ŽIVO ŽIVOTY 4 ŽIVO POČET ŽIVOTŮ + 5. zabíjí nestvůry se silou 3 a méně.

Přehled hry. Cíl hry ... BARBAR ČARODĚJ BARBAR RYTÍŘ ČARODĚJ ZLODĚJKA POČET ŽIVO ŽIVOTY 4 ŽIVO POČET ŽIVOTŮ + 5. zabíjí nestvůry se silou 3 a méně. pravidla hry Přehled hry V průběhu každého kola hry se hráči postupně rozhodují, jestli zůstanou ve hře a pokusí se vstoupit s vybraným hrdinou do podzemí, nebo zda v daném kole ze hry odstoupí. Ve svém

Více

Pravidla turnaje Turnaje se může zúčastnit: plnoletá osoba zdravotně způsobilá účastník turnaje nesmí být pod vlivem alkoholu, drog, omamných látek

Pravidla turnaje Turnaje se může zúčastnit: plnoletá osoba zdravotně způsobilá účastník turnaje nesmí být pod vlivem alkoholu, drog, omamných látek Pravidla turnaje Turnaje se může zúčastnit: plnoletá osoba zdravotně způsobilá účastník turnaje nesmí být pod vlivem alkoholu, drog, omamných látek Výzbroj a výstroj, bojiště Zbraň: kord, který má historický

Více

ČAS LÉTAT Evoluce: O původu druhů rozšíření

ČAS LÉTAT Evoluce: O původu druhů rozšíření ČAS LÉTAT Evoluce: O původu druhů rozšíření Vážení přátelé, máte před sebou rozšíření hry Evoluce. Před tím, než začnete tuto hru hrát, spojte oba balíčky karet základní a rozšíření - a pořádně je zamíchejte.

Více

Saikorodo:Východní pobřeží oddílová mordheimová variace s japonizujícím nádechem 1.8

Saikorodo:Východní pobřeží oddílová mordheimová variace s japonizujícím nádechem 1.8 Saikorodo:Východní pobřeží oddílová mordheimová variace s japonizujícím nádechem 1.8 Na jihovýchod od japonských ostrovů v místě, kde se moře stýká s oblohou, leží skupina ostrovů. K pevnině nejbližší

Více

1. BITVY ODDÍLŮ... 3 2. SANDBOX... 6

1. BITVY ODDÍLŮ... 3 2. SANDBOX... 6 Dodatek č.4 verze 1.1 vytvořil Gediman 2014 Void: Sci-Fantasy, jejímž autorem je Gediman, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-neužívejte dílo komerčně-nezasahujte do díla 3.0 Česko 1 1. BITVY

Více

Pravidla hry. RUNEBOUND je dobrodružná fantasy hra pro 2 6 hráčů. Běžná herní doba je 2 4 hodiny.

Pravidla hry. RUNEBOUND je dobrodružná fantasy hra pro 2 6 hráčů. Běžná herní doba je 2 4 hodiny. Pravidla hry Vítejte v RUNEBOUNDU Svět RUNEBOUNDU je magický, nebezpečný svět mocných čarodějů, vznešených rytířů, strašlivých monster a potrhlých tyranů. Je to svět velkých úkolů a pozoruhodných skutků.

Více

Habermaaß-hra 4973. Zvířecí pyramida: A jsme zpět!

Habermaaß-hra 4973. Zvířecí pyramida: A jsme zpět! CZ Habermaaß-hra 4973 Zvířecí pyramida: A jsme zpět! Zvířecí pyramida: A jsme zpět! Rozviklaná rotující stavěcí hra pro 2 až 4 hráče ve věku 5 99 let. Autoři: Klaus Miltenberger, Kristin Múckel Ilustrace:

Více

PŘESNÁ STŘELBA V ČASOVÉM LIMITU

PŘESNÁ STŘELBA V ČASOVÉM LIMITU Policejní sportovní klub UNION PRAHA sportovní střelba Popis disciplín PŘÍLOHA č. 2014/01 k pravidlům střeleckého závodu Praha, ČR, 15. března 2014 7 D 1 PŘESNÁ STŘELBA V ČASOVÉM LIMITU A (50 m střelnice)

Více

Samuraj & Katana HERNÍ PRAVIDLA 1. CÍL HRY 2. POČET HRÁČŮ 3. OBSAH 4. PŘÍPRAVA KE HŘE

Samuraj & Katana HERNÍ PRAVIDLA 1. CÍL HRY 2. POČET HRÁČŮ 3. OBSAH 4. PŘÍPRAVA KE HŘE Samuraj & Katana HERNÍ PRAVIDLA Samuraj & Katana je diplomatická a strategická hra odehrávající se v Japonsku 16tého století, uprostřed SENGOKU-JIDAI ( věku země ve válce ), který trval od Onin válek (1477)

Více

Strážci západu (Wardens of the West)

Strážci západu (Wardens of the West) Strážci západu (Wardens of the West) Uvnitř tohoto rozšíření pro hru Battles of Westeros (BoW) naleznete nové jednotky a velitele pro všechny hráče rodu Lannisterů. Toto rozšíření kromě nových pravidel

Více

Okultismus a principy magie v larpu Arkanum

Okultismus a principy magie v larpu Arkanum Okultismus a principy magie v larpu Arkanum Dovednost Okultismus Dovednost okultismu zastřešuje několik schopností, všechny jsou soustředěny na schopnost manipulovat s manou. Naučením se okultismu se postava

Více

Obsah herní sady: 40x dřevěný kámen hrací deska návod

Obsah herní sady: 40x dřevěný kámen hrací deska návod Japonské šachy Obsah herní sady: 40x dřevěný kámen hrací deska návod www.shogi.cz info@shogi.cz /Shogicz Online návod: http://www.shogi.cz/navod.pdf CZ O hře Shogi 1 Rychlá pravidla 2 Rozestavění kamenů

Více

Zupa válečníci. Obsah. Box 1: Charakteristika postavy. Box 2 Akce

Zupa válečníci. Obsah. Box 1: Charakteristika postavy. Box 2 Akce Zupa válečníci Obsah 8 kartonových figurek Zupa válečníků 12 průhledných plastových stojánků (1 stojánek pro každého ze 4 malých bojovníků a po 2 pro 4 velké) 8 karet bojovníků s charakteristikou bojovníka

Více

Husitské vojenství. OČEKÁVANÝ VÝSTUP Objasní taktiku husitských bojovníků a popíše využití jednotlivých husitských zbraní, práce s textem

Husitské vojenství. OČEKÁVANÝ VÝSTUP Objasní taktiku husitských bojovníků a popíše využití jednotlivých husitských zbraní, práce s textem Husitské vojenství AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP Objasní taktiku husitských bojovníků a popíše využití jednotlivých husitských zbraní, práce s textem FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list

Více

Česká asociace squashe občanské sdružení IČ : 481 32 217 Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Strahov Tel./fax.:+420 2 2051 1098, 777/ 638 360

Česká asociace squashe občanské sdružení IČ : 481 32 217 Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Strahov Tel./fax.:+420 2 2051 1098, 777/ 638 360 Zkrácená Pravidla squashe Tato zkrácená verze Pravidel squashe byla vytvořena, aby pomohla hráčům pochopit základy. Všichni hráči by si měli přečíst kompletní verzi Pravidel squashe. Čísla v závorkách

Více

Výsledek hodu DC ZH Vůle cíle Do 4 5 5-14 10 15-24 15 25-34 20 35+ 25

Výsledek hodu DC ZH Vůle cíle Do 4 5 5-14 10 15-24 15 25-34 20 35+ 25 Silové dovednosti Ovlivnění Mysli vyžaduje Silovou vlastnost Změna Síly využívá Sílu k ovlivnění názoru a úsudku jiné osoby hráč provede hod a stanoví se dle toho to poté musí bránící se překonat, aby

Více

Rozšířený obchod. Náhrada za slabý list (karty v ruce)

Rozšířený obchod. Náhrada za slabý list (karty v ruce) Tato alternativní pravidla jsou určena hráčům, kteří již mají s hrou World of Tanks: Rush určité zkušenosti a chtěli by svůj zážitek ze hry prohloubit, a také obecně zkušeným hráčům moderních společenských

Více

Varování! Hry jsou nevhodné pro děti do 3 let. Výrobce: BEX Sport AB, Švédsko. Dovozce: STOA-Zahradní minigolf s.r.o.

Varování! Hry jsou nevhodné pro děti do 3 let. Výrobce: BEX Sport AB, Švédsko. Dovozce: STOA-Zahradní minigolf s.r.o. Výrobce: BEX Sport AB, Švédsko Dovozce: STOA-Zahradní minigolf s.r.o. Údržba: Skladujte na suchém místě uložené ve vaku/boxu, který je součástí balení. Výrobky odpovídají normě EN-71. Distributor: Varování!

Více

Hodnocení soutěžních úloh

Hodnocení soutěžních úloh Terč Koeficient 1 soutěžních úloh Kategorie žáci Soutěž v programování 25. ročník Krajské kolo 2010/2011 15. až 16. dubna 2011 Napište program, který zobrazí střelecký terč dle vzorového obrázku. Jak má

Více

Cíl hry: Cílem hry je získat počet bodů, který si hráči stanoví na začátku. Body lze získat za slova složená z písmen na vylosovaných kostkách.

Cíl hry: Cílem hry je získat počet bodů, který si hráči stanoví na začátku. Body lze získat za slova složená z písmen na vylosovaných kostkách. Návod PÍSMENKOBRANÍ naučná hra ve 2 variantách - doporučený věk od 7 let - počet hráčů: 2-3 Obsah balení: 1) kostky s písmeny 25 ks 2) sáček 1 ks 3) provázky 3 ks 4) kostka s čísly 1 ks 5) poznámkový blok

Více

Pravidla ke hře Kubb

Pravidla ke hře Kubb Pravidla ke hře Kubb Úvod Kubb je tradiční švédská hra, která pochází z Gotlandu, malého ostrova uprostřed Baltského moře. Starodávný tisíciletý původ kubbu je ztracen v mlhách času. Jisté je, že pochází

Více

Hrací plocha. Rozměry Hrací plocha musí mít tvar obdélníku. Délka: 90 m (100 yardů) - 120 m (130 yardů) Šířka: 45 m (50 yardů) - 90 m (100 yardů)

Hrací plocha. Rozměry Hrací plocha musí mít tvar obdélníku. Délka: 90 m (100 yardů) - 120 m (130 yardů) Šířka: 45 m (50 yardů) - 90 m (100 yardů) Pravidla fotbalu Hrací plocha Hrací plocha Rozměry Hrací plocha musí mít tvar obdélníku. Délka: 90 m (100 yardů) - 120 m (130 yardů) Šířka: 45 m (50 yardů) - 90 m (100 yardů) Míč musí být kulatý, musí

Více

ZÁCHRANÁŘI - BOJ S OHNĚM

ZÁCHRANÁŘI - BOJ S OHNĚM VELKOMĚSTO ZÁCHRANÁŘI - BOJ S OHNĚM ROZŠÍŘENÍ ZÁCHRANÁŘI BOJ S OHNĚM NELZE HRÁT SAMOSTATNĚ. 8 595558 301393 Obsah: oboustranný herní plán, nová karta specializace, pravidla hry Autor hry: Travis Worthington

Více

Stavba lodí. 3. Instalace plachty Plachtu navlečte na stěžeň směrem k přídi (A) a posouvejte ji, dokud nezapadne do zářezu č. 4 (B).

Stavba lodí. 3. Instalace plachty Plachtu navlečte na stěžeň směrem k přídi (A) a posouvejte ji, dokud nezapadne do zářezu č. 4 (B). Pro 2 4 hráče od 10 let Autor oblíbené hry Osadníci z Katanu vás nyní zve s novou originální hrou do rozbouřených mořských vln. Bojujte proti pirátům, chytře naplánujte své obchodní strategie a pomozte

Více

Mordheim. Nuala Kennedy. Východní. brána. Sigmarův chrám. Čarodějnické sídlo. Věž s hodinami. Radnice. Velká městská knihovna Kupecká čtvrť

Mordheim. Nuala Kennedy. Východní. brána. Sigmarův chrám. Čarodějnické sídlo. Věž s hodinami. Radnice. Velká městská knihovna Kupecká čtvrť Do Sigmarova přístřeší Do Hrdlořezova útulku Havraní kasárna Boháčská čtvrť Socha hraběte Gottharda Západní brána Steinhardtovy Pamětní zahrady Palác hraběte Steinhardta Střední most Popravčí náměstí Věznice

Více

Pravidla a parametry zbraní

Pravidla a parametry zbraní Pravidla a parametry zbraní (v. 2015.1) S pomocí starších pravidel sepsal Mara Úvod Před začátkem hry musí každá zbraň projít kontrolou pověřeného organizátora. Všechny schválené zbraně budou označeny.

Více

Poznámky. I. Přidáná nová národnost Peršané. Národ dostane jako bonus:

Poznámky. I. Přidáná nová národnost Peršané. Národ dostane jako bonus: Poznámky I. Přidáná nová národnost Peršané - +10% těžba železa - 10% levnější lukostřelci; - o 10% rychlejší trénink Obléhacích strojů - o 20% více pochodů; - o 20% více poškození oproti Zdi; - Speciální

Více

Úloha 1 prokletá pyramida

Úloha 1 prokletá pyramida Úloha 1 prokletá pyramida a) V celé dolní řadě Baltíkovy plochy vyčarujte pouštní písek (z předmětu 148). Baltík si stoupne na povrch této pouště (tj. na políčkovou pozici X=0, Y=8), dojde až ke středu

Více

Úpravy a doplnění pravidel DrDII pro akci KDrD 2015

Úpravy a doplnění pravidel DrDII pro akci KDrD 2015 Úpravy a doplnění pravidel DrDII pro akci KDrD 2015 Akce je postavena na nejaktuálnější verzi pravidel DrDII (Revize), doplněnými o některé úpravy navíc z důvodu světa či typu akce. Nicméně zde uvedeme

Více

FragHammer v0.1 freečkový FANbase MOD pro hráče WH40k, Necromunda apod. her.

FragHammer v0.1 freečkový FANbase MOD pro hráče WH40k, Necromunda apod. her. FragHammer v0.1 freečkový FANbase MOD pro hráče WH40k, Necromunda apod. her. Popis hry: FragHammer v0.1(dále jen FH) je MOD založený na pravidlech GW her WH40k či Necromunda s volně upravovatelnými pravidly,

Více

I. Nové terény. Russian Villages. City Ruins. Winter Forest. Zákop. Ruská vesnice. Pravidla stejná, jako pro Města a vesnice (základní var.

I. Nové terény. Russian Villages. City Ruins. Winter Forest. Zákop. Ruská vesnice. Pravidla stejná, jako pro Města a vesnice (základní var. Východní fronta Pravidla I. Nové terény Zákop Trenches Pohyb: Pěchota nebo tanky, které vstoupí do zákopu, masí zastavit a jejich další pohyb je možný až v příštím kole. Zákopy jsou nepřístupné pro dělostřelectvo.

Více

Druidi aplikace pravidel DrD 1.6

Druidi aplikace pravidel DrD 1.6 Druidi aplikace pravidel DrD 1.6 Tento článek navazuje na pojednání o druidech z minulého čísla Dechu draka a popisuje schopnosti druidů jednotlivých ekosystémů v rámci pravidel Dračího doupěte. Stejně

Více

www.blackfire.cz IV. HERNÍ SYSTÉM Pravidla k deskové høe V. HRANÍ HRY I. OBSAH HRY Attack! stolní hra obsahuje následující èásti: VI.

www.blackfire.cz IV. HERNÍ SYSTÉM Pravidla k deskové høe V. HRANÍ HRY I. OBSAH HRY Attack! stolní hra obsahuje následující èásti: VI. IV. HERNÍ SYSTÉM Pravidla k deskové høe Systém Attacku! je navržen tak, aby vám umožnil poøídit si základní sadu pravidel a èástí, se kterými si mùžete užít tuto hru jako samostatný produkt. Až budete

Více

Tento malý průvodce českou házenou byl inspirován z velké části knihou Hrajte s námi českou házenou, Mašita A., z které jsou použity texty a

Tento malý průvodce českou házenou byl inspirován z velké části knihou Hrajte s námi českou házenou, Mašita A., z které jsou použity texty a Abeceda české házené aneb hrajte s námi českou házenou Tento malý průvodce českou házenou byl inspirován z velké části knihou Hrajte s námi českou házenou, Mašita A., z které jsou použity texty a ilustrace.

Více

Prováděcí pokyny k poslušnosti NZŘ

Prováděcí pokyny k poslušnosti NZŘ Prováděcí pokyny k poslušnosti NZŘ PŘIVOLÁNÍ, Libovolné ze dvou způsobů psovod nahlásí, jaké bude provádět přivolání Volno- pes se uvolňuje v základním postoji, povel volno hned při vykročení. Nevzdálí-li

Více

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice CZ Habermaaß-hra 4280 Nešikovná čarodějnice Nešikovná čarodějnice Okouzlující sledovací hra podporující rychlé rozhodování, pro 2 až 4 hráče ve věku od 5 do 99 let. Hra má FEX efekt pro zvýšení stupně

Více

KNIHA PŘÍKLADŮ K PRAVIDLŮM LEDNÍHO HOKEJE 2014 2018

KNIHA PŘÍKLADŮ K PRAVIDLŮM LEDNÍHO HOKEJE 2014 2018 KNIHA PŘÍKLADŮ K PRAVIDLŮM LEDNÍHO HOKEJE 2014 2018 červenec 2015 Zpracováno podle anglického originálu IIHF CASE BOOK vydaného v lednu 2015 Překlad Gabriela Malá, Rudolf Potsch, Ladislav Rouspetr, červenec

Více

V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte kombinovat jakou krajinou a jakým dopravním prostředkem budete cestovat.

V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte kombinovat jakou krajinou a jakým dopravním prostředkem budete cestovat. Elfenland Počet hráčů: 2-6 Doporučený věk: nejméně 10 let Délka hry: 60 až 80 minut Vydavatel: Amigo Rok vydání: 1998 Autor: Alan R. Moon V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte

Více

Oficiální výklad pravidel FIBA. platné od 1.10.2008

Oficiální výklad pravidel FIBA. platné od 1.10.2008 Oficiální výklad pravidel FIBA platné od 1.10.2008 Zpracoval: Mgr. Robert Vyklický národní instruktor FIBA Oficiální výklad FIBA 2008 1 Čl. 5 Hráči zranění Ustanovení 1 Jestliže hráč je zraněný nebo vypadá,

Více

Habermaaß-hra 4931. Koza s motýlkem

Habermaaß-hra 4931. Koza s motýlkem CZ Habermaaß-hra 4931 Koza s motýlkem Koza s motýlkem Kombinační hra pro 2-6 hráčů ve věku od 5 do 99let. S "Fex efektem" pro větší zábavu a větší namáhání mozkových závitů! Autoři: Christiane Hüpper,

Více

Aquaretto. Hra pro 2 až 5 hráčů, od 10ti let, délka hry cca 45 minut

Aquaretto. Hra pro 2 až 5 hráčů, od 10ti let, délka hry cca 45 minut Aquaretto Hra pro 2 až 5 hráčů, od 10ti let, délka hry cca 45 minut Každý hráč vlastní jednu vodní zoologickou zahradu. Hráči se snaží přilákat do svého vodní parku co nejvíce návštěvníků. Snaží se proto

Více

Od Uwe Rosenberga Pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 40 minut

Od Uwe Rosenberga Pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 40 minut Od Uwe Rosenberga Pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 40 minut Herní materiál 65 karet přísad na pizzu (13 od každého druhu: olivy, papričky, žampiony, salám a ananas) 40 karet s objednávkami (8 od každé v 5 barvách

Více

Meditace (I) dva body many za minutu I - 5 bodů, II - 10 bodů, III - 20 bodů, IV - 30 bodů Živelná meditace (III) Energetická magie (I)

Meditace (I) dva body many za minutu I - 5 bodů, II - 10 bodů, III - 20 bodů, IV - 30 bodů Živelná meditace (III) Energetická magie (I) Čaroděj Povídá se o nich mnoho, měně je již pravdou, ale mnohem více je neznámou. Mnoho skřetů vzpomíná, jak jim tajemná postava v plášti usmažila kamaráda do řádně podařené pečínky... Ale jsou i tací,

Více

Pravidla badminton, squash

Pravidla badminton, squash Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií Pravidla badminton, squash PŘÍLOHA METODICKÉ PŘÍRUČKY Martina Bernacíková, Zora Svobodová Brno 2011 Publikace byla zpracována v rámci realizace projektu

Více

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou SVĚTLO Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou nám mnoho informací o věcech kolem nás. Vlastnosti světla mohou být ukázány na celé řadě zajímavých pokusů. Uvidíš svíčku?

Více

Habermaaß-hra 4646. Chutná nebo nechutná?

Habermaaß-hra 4646. Chutná nebo nechutná? CZ Habermaaß-hra 4646 Chutná nebo nechutná? Chutná nebo nechutná? Hra podporující exekutivní funkce pro 2 4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Využívá Fex-efekt na zvýšení stupně obtížnosti hry. Autoři: Markus

Více

CVIK 1 Odložení vsedě ve skupině po dobu 30 sek., psovod v dohledu [Koef. 3]

CVIK 1 Odložení vsedě ve skupině po dobu 30 sek., psovod v dohledu [Koef. 3] I CVIKY A KOEFICIENTY Zkouška OB-Z - základní vstupní zkouška pro účast na soutěžích Obedience v ČR. Splnění této zkoušky min. na dobře opravňuje k postupu do vyšší soutěžní třídy OB1. Zvláštní směrnice

Více

Rozšířené vědomí (II) Meditace (I) dva body many za minutu I - 5 bodů, II - 10 bodů, III - 20 bodů, IV - 30 bodů Energetická magie (I)

Rozšířené vědomí (II) Meditace (I) dva body many za minutu I - 5 bodů, II - 10 bodů, III - 20 bodů, IV - 30 bodů Energetická magie (I) Mág Tito tajemní mužové jsou schopni silou mysli ovládnout nejen věci ale i mysli jiných. Už nejeden mizerný se divil když se pokusil vyloupit mágův dům a ke svému zjištění, že tento muž sedí pohodlně

Více

Obsah herní sady: 40x dřevěný kámen hrací deska návod

Obsah herní sady: 40x dřevěný kámen hrací deska návod Obsah herní sady: 40x dřevěný kámen hrací deska návod www.shogi.cz info@shogi.cz /Shogicz Online návod: http://www.shogi.cz/zviratkanavod.pdf CZ Rychlá pravidla 1 Rozestavění kamenů 3 Hrací kameny a pohyb

Více

COMMANDS & COLORS NAPOLEONICS

COMMANDS & COLORS NAPOLEONICS COMMANDS & COLORS NAPOLEONICS I. ÚVOD Commands & Colors: Napoleonics není příliš složitá hra. Je založena na sledu her Commands & Colors, ve kterých karty velení řídí pohyb, který současně vytváří mlhu

Více

- Karty energie safírové (3-7), smaragdové (5-10), diamantové (8-12), rubínové (13-17)

- Karty energie safírové (3-7), smaragdové (5-10), diamantové (8-12), rubínové (13-17) ŽEZLO ZE ZAVADORU I. Obsah hry - Herní deska obsahující stupnice Znalostí a stupnici vítězných bodů - Žetony v barvách jednotlivých hráčů - Desky hráčů obsahující stupnici limitu karet v ruce, pole pro

Více

2010-2013. DODATEK č.3 k PRAVIDLŮM SOFTBALLU

2010-2013. DODATEK č.3 k PRAVIDLŮM SOFTBALLU DODATEK č.3 k PRAVIDLŮM SOFTBALLU 2010-2013 Tento Dodatek obsahuje opravy, změny a doplnění vybraných ustanovení Pravidel softballu 2010-2013, která schválila Česká softballová asociace a jsou platná od

Více

Lifting, skiping, zakopávání, křížení nohou, odpichy

Lifting, skiping, zakopávání, křížení nohou, odpichy Příprava do Didaktiky sportovních her (házená - přihrávání) didaktický výstup 4min Honička s míčem Vymezené území: 9m a branková čára. Na začátku se snaží dotekem míče jeden hráč dotknout dalšího hráče.

Více

Edice 2013/2014. Pravidla RFL

Edice 2013/2014. Pravidla RFL Edice 2013/2014 Pravidla RFL Pravidla RFL (zkrácená a zjednodušená verze)... 4 1 Herní specifikace... 4 1.1 Hrací plocha... 4 1.1.1 Rozměry hřiště... 4 1.1.2 Brány... 4 1.1.3 Prostor pro střídání... 4

Více

JSI NOVÁČKEM V DUELECH? 1. To, co potřebuješ pro správný začátek je tento začátečnický balíček

JSI NOVÁČKEM V DUELECH? 1. To, co potřebuješ pro správný začátek je tento začátečnický balíček PRAVIDLA HRY 1 JSI NOVÁČKEM V DUELECH? 1. To, co potřebuješ pro správný začátek je tento začátečnický balíček a příručka! Poté stačí vyzvat kamaráda s vlastním balíčkem na duel! 2. Na začátku každého duelu

Více

PŘED PRVNÍ HROU OPATRNĚ VYLAMTE KARTÓNOVÉ HRACÍ KOMPONENTY Z DESEK. Líc. HERNÍ KOMPONENTY 4 balíčky karet: Líc Rub. Líc. Líc

PŘED PRVNÍ HROU OPATRNĚ VYLAMTE KARTÓNOVÉ HRACÍ KOMPONENTY Z DESEK. Líc. HERNÍ KOMPONENTY 4 balíčky karet: Líc Rub. Líc. Líc Aquileia, druhé nejdůležitější město Římské říše, byla původně založena jako výspa proti barbarským útočníkům. Její vojenský původ má za následek její podivnou čtyřúhelníkovou strukturu, rozdělenou hlavními

Více

Doba. 1. Položte herní plán doprostřed stolu. 2. Žetony jídla roztřiďte podle hodnot a umístěte je na loviště.

Doba. 1. Položte herní plán doprostřed stolu. 2. Žetony jídla roztřiďte podle hodnot a umístěte je na loviště. Herní materiál: 1 herní plán 4 desky hráčů 58 surovin ze dřeva 40 dřevěných figurek 8 značek ve dvou velikostech 53 žetonů jídla 28 kartiček budov 18 žetonů nástrojů 1 figurka začínajícího hráče 36 civilizačních

Více

CÍL HRY HERNÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA HRY

CÍL HRY HERNÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA HRY VÝSTAVBA PRVNÍ ČÁSTI POBŘEŽÍ Začíná hráč se světlými figurkami. Táhne vrchní krajinu z balíčku a přiloží ji ke krajině s delfínem uprostřed stolu. Nakonec položí jednoho svého Řeka do města, jednu svou

Více

PŘÍLOHA ZPRAVODAJE č. 2 duben 2016

PŘÍLOHA ZPRAVODAJE č. 2 duben 2016 PŘÍLOHA ZPRAVODAJE č. 2 duben 2016 1. díl FRANTIŠEK RYTÍŘEM František žil už hodně dávno. Ve 12. století. Pocházel z italského města Assisi. Když se narodil, dostal jméno Jan, italsky Giovanni. Jeho tatínek,

Více

Habermaaß-hra 3123A /4448N. Tanec s vejci

Habermaaß-hra 3123A /4448N. Tanec s vejci CZ Habermaaß-hra 3123A /4448N Tanec s vejci Tanec s vejci Živá hra plná poskakování s vejci pro 2-4 hráče ve věku od 5 do 99let. Autor: Ilustrace: Roberto Fraga Martina Leykamm Obsah: 1 dřevěné vejce 9

Více

FOTBAL herní činnosti

FOTBAL herní činnosti FOTBAL herní činnosti Hrací plocha - tvar obdélníku, pomezní čára je delší než branková. Délka hřiště 90-120m a šířka 45-90m. Branka má rozměry 7,32 x 2,44m. Hra rukou - žádný hráč kromě brankáře nesmí

Více

Runy (Plžovo RPG) Začátek: 26.2.2011 Verze III Poslední úpravy 17.10.2015 1

Runy (Plžovo RPG) Začátek: 26.2.2011 Verze III Poslední úpravy 17.10.2015 1 Runy (Plžovo RPG) Začátek: 26.2.2011 Verze III Poslední úpravy 17.10.2015 1 Obsah: Obsah:... 2 Úvod:... 3 Novinky:... 3 Mechanika hry:... 3 Čas:... 3 Vlastnosti a dovednosti:... 4 Rozvíjení vlastností

Více

FUTSAL 3х3 a 4х4 (Mikrofutsal)

FUTSAL 3х3 a 4х4 (Mikrofutsal) ČESKÁ FEDERACE MICROFUTSALU z.s. ČESKÁ REPUBLIKA FUTSAL 3х3 a 4х4 (Mikrofutsal) Pravidla 2015 Obsah 1 Pravidlo 1- Hrací plocha... 3 1.1 Tvar hrací plochy... 3 1.2 Rozměry... 3 1.3 Dispozice... 3 1.4 Brankoviště...

Více

Habermaaß-hra 3389A /4521N. Počítání s piráty (mini verze)

Habermaaß-hra 3389A /4521N. Počítání s piráty (mini verze) CZ Habermaaß-hra 3389A /4521N Počítání s piráty (mini verze) Počítání s piráty mini verze Vzdělávací hra pro 2 až 4 piráty ve věku od 6 do 99 let. Obsahuje variantu pro jednoho hráče. Autor: Wolfgang Dirscherl

Více

Warcraft Desková hra - pravidla Městská centra herní pole Úvod Scénáře Části hracího plánu pole Města lesní pole Cíl hlavní hry pole zlatého dolu

Warcraft Desková hra - pravidla Městská centra herní pole Úvod Scénáře Části hracího plánu pole Města lesní pole Cíl hlavní hry pole zlatého dolu Warcraft Desková hra - pravidla Warcraft: Desková hra je pro 2 až 4 hráče, s hrací dobou 60 až 90 minut, založená na cenami oceněné počítačové hře Warcraft od Blizzard Entertainment. 18 žetonů vyčerpání

Více

Rámcový obsah služební přípravy podle jednotlivých oblastí

Rámcový obsah služební přípravy podle jednotlivých oblastí Příloha č. 2 k ZPPP č. 4/2009 Rámcový obsah služební přípravy podle jednotlivých oblastí Čl. 1 Nácvik používání donucovacích prostředků (1) Základní technické prvky: a) technika pádů, b) techniky chvatů,

Více

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA INTERKROSU

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA INTERKROSU OFICIÁLNÍ PRAVIDLA INTERKROSU Český Svaz interkrosu verze r.2002 Obsah 1) Hrací plocha 2) Výzbroj a výstroj 3) Účastníci hry 4) Hrací doba 5) Všeobecná pravidla hry 6) Standardní situace 7) Tresty 8) Branky

Více

Sežer svého turistu! Pravidla pokročilé verze

Sežer svého turistu! Pravidla pokročilé verze Sežer svého turistu! Pravidla pokročilé verze Autor hry: David Bimka Spolupráce: Marek Vlha Na tajemný hrad Bahňák přijíždí nic netušící zájezd. Návštěvníci nemají ponětí, že ve zdech starobylého sídla

Více

Co je to LARP - základní pojmy

Co je to LARP - základní pojmy Co je to LARP - základní pojmy V larpu hráč představuje hranou postavu a hráčovo jednání tedy přímo reprezentuje jednání postavy. To je zásadní rozdíl oproti klasické stolní hře na hrdiny, kde je jednání

Více

Design: Wilfried a Marie Fort

Design: Wilfried a Marie Fort Pravidla hry Design: Wilfried a Marie Fort Obsah hry 30 dřevěných dílků (5 různých tvarů, každý v 6 barvách) 14 vodních kapek Příprava hry Umístěte dřevěné dílky na hromádku doprostřed hrací plochy. Vodní

Více

Habermaaß-hra 4789A /4092N. Super nosorožec Rhino

Habermaaß-hra 4789A /4092N. Super nosorožec Rhino CZ Habermaaß-hra 4789A /4092N Super nosorožec Rhino Super nosorožec Rhino Napínavá stavební 3-D hra pro 2-5 super hrdinů od 5-99 let. Authors: Steven Strumpf & Scott Frisco Licence: Excel Global Development

Více

ZMĚNY PRAVIDLA 11 OFSAJD

ZMĚNY PRAVIDLA 11 OFSAJD Aktivní zapojení do hry ZMĚNY PRAVIDLA 11 OFSAJD předseda pravidlové komise FAČR Změny a doplňky výkladu Pokyny a instrukce Pravidla fotbalu 2013-2014 Moderní pojetí ofsajdu Aktivní zapojení do hry : ovlivňuje

Více

Taktická desková hra pro 2 4 hráče

Taktická desková hra pro 2 4 hráče Taktická desková hra pro 2 4 hráče PŘEDMLUVA Neuroshima hex je taktická hra, v níž armády vedou nepřetržité bitvy všech proti všem. Základem je RPG hra zvaná Neuroshima RPG vydaná Portalem v roce 2001.

Více

Habermaaß-hra 4935. Magie stínů

Habermaaß-hra 4935. Magie stínů CZ Habermaaß-hra 4935 Magie stínů Magie stínů Magická stínová hra pro 2 až 4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Autor: Kai Haferkamp Ilustrace: Marc Robitzky Délka hry: cca. 15 až 20 minut Obsah: 4 malé kouzelné

Více

Oficiální výklad pravidel tchoukballu

Oficiální výklad pravidel tchoukballu Oficiální výklad pravidel tchoukballu Úvod Tento dokument je oficiálním výkladem pravidel Tchoukballu od FITB. Výklad pravidel pravidel není součástí pravidel od FITB, protože: 1. výklad není vždy pravidlem,

Více

POVLTAVSKÉ SETKÁNÍ - SUPERHRDINOVÉ

POVLTAVSKÉ SETKÁNÍ - SUPERHRDINOVÉ POVLTAVSKÉ SETKÁNÍ - SUPERHRDINOVÉ 1. Úloha SPIDERMAN 22 bodů a. Na Baltíkově ploše se objeví najednou mrakodrap a mraky stejně jako na obrázku. Všechny předměty jsou z banky 0. Program čeká na stisk klávesy

Více

Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY. Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104)

Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY. Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104) 2013 Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104) Obsah OBSAH... 1 ÚVOD... 2 PŘÍRUČKA PRO ADMINISTRÁTORA... 3 1. VYTVOŘENÍ

Více

Obsluha snímačů a karet

Obsluha snímačů a karet Obsluha snímačů a karet Návod na obsluhu karty a snímače Vlastní postup identifikace kartou: Karta se přiloží ke snímači na vzdálenost 0 až 15 cm (před klávesnici nebo modrou plochu, ne před displej nebo

Více

GMFCS dotazník pro rodiče dětí ve věku 2-<4roky

GMFCS dotazník pro rodiče dětí ve věku 2-<4roky GMFCS dotazník pro rodiče dětí ve věku 2-

Více