TECHNICKÝ RECEPTÁŘ. 660 receptur pro kutily i profesionály. Jan Škeřík FCC PUBLIC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNICKÝ RECEPTÁŘ. 660 receptur pro kutily i profesionály. Jan Škeřík FCC PUBLIC"

Transkript

1 TECHNICKÝ RECEPTÁŘ 660 receptur pro kutily i profesionály Jan Škeřík FCC PUBLIC

2 Kniha obsahuje 660 výrobních předpisů, receptur a technologických návodů, které v podmínkách běžné laboratorní, dílenské i amatérské praxe umožňují přípravu a zpracování širokého sortimentu nejrůznějších chemických prostředků. Patří mezi ně čisticí prostředky, lepidla, tmely, nátěrové hmoty, pájecí a označovací látky, prostředky pro barvení patinování, moření a pasivaci kovů, sušicí a impregnační látky, chladicí a nemrznoucí směsi atd.). Popsané výrobní receptury, většinou podložené vlastními zkušenostmi autora a ověřené ve výrobě, předpokládají jen základní laboratorní a dílenské pomůcky. Předpisy jsou voleny tak, aby u většiny výrobních postupů nebyly třeba složité a nákladné přístroje nebo výrobní aparatury. Kniha je určena nejen domácím kutilům, kteří propadli kouzlu soběstačnosti. Také pracovníci mnoha výzkumných a dílenských profesí v ní najdou mnoho zajímavých informací a inspirace. ISBN FCC PUBLIC,

3 OBSAH Předmluva Než začneme pracovat I. Prostředky pro základní čištění materiálů 1. Tuhá čistidla na kovy Prášková čistidla na kovy Pastovitá čistidla na kovy Tekutá čistidla na kov Čisticí prostředky na sklo, keramiku a porcelán Čisticí prostředky na odstraňování skvrn II. Odrezovací prostředky 1. Návody na odrezovací roztoky III. Brusné a lešticí prostředky na různé materiály 1. Podstata broušení a leštění Základní brusné a lešticí prostředky Základní brusné a lešticí nástroje a technologie Třídění brusných a lešticích prostředků podle velikosti zrna Volba správného opracovávacího prostředku a vhodné technologie Prostředky pro hrubé a jemné broušení kovů Prostředky pro leštění kovů Mazací pasty pro brusné a lešticí kotouče Chemické leštění kovů v lázních Elektrolytické leštění kovů Prostředky pro leštění plastů Prostředky pro broušení a leštění nátěrů IV. Odmašťovací prostředky 1. Chemické odmašťování Elektrolytické odmašťování V. Mořicí a opalovací prostředky na kovy 1. Chemické moření a opalování kovů Elektrolytické mořicí lázně

4 VI. Pasivace kovových povrchů 1. Pasivace chromátováním Pasivace fosfátováním Oxidace hliníku Pasivační roztoky s inhibičními vlastnostmi VII. Chemické barvení a patinování kovů 1. Barvení oceli a železa Barvení zinku Barvení cínu Barvení mědi a jejích slitin Barvení hliníku Barvení kadmia Barvení stříbra Barvení zlata VIII. Chemické pokovování 1. Mědění Niklování Chromování Zinkování Kadmiování Cínování Stříbření Zlacení Platinování IX. Galvanické pokovování 1. Pracovní podmínky Mědění Niklování Chromování Zinkování Kadmiování Cínování Stříbření Mosazení Železení Antimonování ZIacení Hliníkování

5 14. Kobaltování Platinování Rhodiování Wolframování Indiování Paladiování Galvanické pokovování nekovových materiálů X. Odstraňování kovových povlaků 1. Odstraňování niklových povlaků Odstraňování měděných a mosazných povlaků Odstraňování chromových povlaků Odstraňování zinkových a kadmiových povlaků Odstraňování cínových povlaků Odstraňování olověných povlaků Odstraňování stříbrných a zlatých povlaků XI. Kalicí, popouštěcí, cementační a nitridační prostředky 1. Kalicí lázně Prostředky na ochranu před zakalením Popouštěcí lázně Cementační lázně a pasty Prostředky na ochranu před ocementováním Nitridační lázně Prostředky na ochranu před onitridováním Prostředky na ochranu před oduhličením a okujením Bezpečnost a hygiena při práci se solnými lázněmi Odhadování teplot při tepelném zpracování ocelí XII. Pájecí a svařovací prostředky 1. Pájecí roztoky pro jemné součásti Pájecí roztoky pro větší předměty a cínování Pájecí roztoky pro hrubé a znečištěné součásti Pájecí pasty pro jemné součásti Pájecí pasty pro větší dílce Pájecí prostředky pro pájení vysokotavitelnými pájkami Svařovací prostředky pro různé kovy Nízkotavitelné pájky Vysokotavitelné pájky Pájky pro drahé kovy

6 XIII. Prostředky pro označování a razítkování různých materiálů 1. Inkousty na kovy Inkousty a vypalovací pasty na sklo Inkousty na porcelán a keramiku Inkousty pro kovová razítka Inkoust pro pryžová razítka Inkousty na filmy, fotografie a fólie Razítkovací prostředky pro speciální použití Neviditelné inkousty tzv. sympatetické XIV. Lepicí prostředky 1. Základní složky lepidel Úprava lepicích prostředků před aplikací Úprava základních materiálů před lepením Lepený spoj Skladování lepidel a jejich ředidel Bezpečnost a hygiena při práci s lepidly a jejich ředidly Přehled lepicích prostředků podle jejich složení Receptury pro přípravu některých speciálních... a neobvyklých lepicích prostředků XV. Tmelicí a těsnicí prostředky 1. Základní složky tmelicích prostředků Rozdělení tmelicích prostředků podle složení Rozdělení tmelicích prostředků podle použití Úpravy základních materiálů před tmelením Nanášení tmelů Vytvrzování tmelů Vlastnosti vytvrzených tmelů Úpravy vytvrzených tmelů Skladování tmelů a jejich ředidel Bezpečnost a hygiena při práci s tmely Receptury pro přípravu některých speciálních a neobvyklých tmelicích a těsnicích prostředků XVI. Receptury pro přípravu vakuových tuků, vosků a tmelů XVII. Receptury pro přípravu některých speciálních mazacích prostředků 1. Mazací prostředky pro obrábění a tváření kovů Mazací prostředky na kůži Další mazací prostředky

7 XVIII. Nátěrové hmoty 1. Rozdělení nátěrových hmot Barevné odstíny nátěrových hmot Základní složky a přísady nátěrových hmot Úprava nátěrových hmot před nanášením Úprava podkladů před nanášením nátěrů Nátěrové systémy Zhotovování nátěrů Bezpečnost a hygiena při práci s nátěrovými hmotami Receptury pro přípravu některých speciálních a neobvyklých nátěrových hmot XIX. Receptury pro přípravu některých impregnačních prostředků 251 XX. Chladicí a nemrznoucí směsi 1. Chladicí směsi Prostředky snižující bod mrznutí vody XXI. Sušicí látky pro různé materiály XXII. Roztoky vytvářející požadovanou relativní vlhkost XXIII. Čisticí a ochranné látky na elektrické kontakty 1. Problematika znečišťování elektrických kontaktů Odstraňování nečistot rozpouštědly Návody na přípravu některých čisticích a ochranných prostředků na kontakty XXIV. Přehled názvů některých chemických látek použitých v recepturách XXV. Možnosti nákupu chemických potřeb a surovin

8 následuje několik ukázek textu

9 I. PROSTŘEDKY PRO ZÁKLADNÍ ČIŠTĚNÍ MATERIÁLŮ Z nejrůznějších předmětů denní potřeby, pomůcek pro domácnost, dílů přístrojů a strojů, popř. i výrobků uměleckého zaměření, je po určité době nutné odstranit běžné nečistoty a nánosy (exhalační a korozní zplodiny, prach, tuky, vytvořené vrstvy oxidů apod.), ať již z důvodů estetických nebo často i funkčních. Rovněž před jakýmikoliv dalšími úpravami konstrukčními (např. lepením) nebo povrchovými (tmelením, nátěry) je nutné většinu základních materiálů důkladně očistit, aby následné práce bylo možné realizovat v odpovídající kvalitě. Pro všechny tyto účely (a pro mnoho dalších) se aplikují prostředky k základnímu čištěni materiálů, které v podobě receptur k jejich přípravě uvádějí následující části této kapitoly. 1. Tuhá čistidla na kovy 1. Tuhé univerzální čistidlo na kovy I Ve větší porcelánové misce se dobře rozetře (se 600 ml vody) 120 g dextrinu 400 g jemné křídy 60 g uhličitanu hořečnatého 140 g křemenné hlinky (oxidu křemičitého) Po důkladném prohnětení se ze směsi vytvoří požadované tvary (hranolky, kostky), které se usuší a uskladní. 2. Tuhé univerzální čistidlo na kovy II Při mírném zahřívání se roztaví 500 g kyseliny olejové (elainu nebo též oleinu) 120 g stearinu Po rozmíchání se k horké směsi přidá 380 g křemenné hlinky, směs se znovu rozetře a odlévá se do forem nebo se ručně tvaruje. Pak se hotové čistidlo nechá zcela vychladnout. 3. Tuhé mýdlové univerzální čistidlo na kovy I V široké porcelánové misce se za tepla ve 100 ml vody rozpustí 850 g jádrového mýdla. Do rozpuštěné směsi se přidá 80 g oxidu železitého a 20 g uhličitanu amonného. Po rozmíchání a ochlazení se čistidlo krájí na požadované tvary. 15

10 2. Prášková čistidla na kovy 8. Práškové čistidlo na měd a mosaz V třecí misce se důkladně rozetře a promísí 400 g kyselého vinanu draselného (vinného kamene) 200 g oxidu železitého (tzv. anglická červeň, barvicí a lešticí pigment) 400 g křemenné hlinky (oxidu křemičitého) Hotový prášek se prosívá hustým sítem. 9. Práškové čistidlo na měd V porcelánové třecí misce se smísí 400 g oxidu křemičitého, práškového 300 g kyselého síranu sodného 200 g infuzoriové hlinky (oxidu křemičitého) 100 g bezvodého síranu vápenatého (tzv. pálené sádry) Po dobrém promísení a rozetření se hotový čisticí prášek uskladní v dobře uzavřené plechovce nebo širokohrdlé lahvi. Při čištění měděných součástí a dílců se k čistidlu přidává malé množství vody. 10. Práškové čistidlo na hliník V třecí misce se mísí 400 g oxidu hořečnatého 600 g jemné práškové křídy Dobře rozetřená směs se proseje hustým mlynářským sítem. 11. Práškové čistidlo na stříbro V třecí misce se dobře rozetře 780 g křemenné hlinky 100 g práškové jemné křídy 120 g oxidu železitého (lešticí červeně) Po dokonalém promíchání se prášková směs proseje hustým sítem (nejlépe z mlynářského hedvábí). 12. Práškové čistidlo na nikl V porcelánové misce se dobře promísí a rozetře 450 g křemenné hlinky (oxidu křemičitého) 170 g oxidu hořečnatého 380 g oxidu železitého (lešticí červeně) Získané práškové čistidlo se po rozmíchání proseje hustým sítem. 17

11 VII. CHEMICKÉ BARVENÍ A PATINOVÁNÍ KOVŮ Tato povrchová úprava spočívá v chemickém působení patinovacích lázní na povrch základního kovu. V průmyslové praxi se kovy barví a patinují nejen z důvodů ozdobných nebo estetických, ale i z důvodů ochranných, neboť vytvořená vrstva barevných sloučenin částečně chrání podklad i před korozními a povětrnostními vlivy. Avšak s ohledem na velmi malou tloušťku vzniklého barevného povlaku má i antikorozní ochrana jen omezenou účinnost. Při vlastním barvení se předměty většinou ponořují do příslušných lázní, méně časté je patinování potíráním (štětcem, tkaninou, chomáčkem vaty apod.). Nádoby pro lázně mohou být skleněné (akvária), porcelánové, z neměkčeného PVC, tvrdé pryže, olověné nebo smaltované. Obarvené předměty se po oplachu studenou a teplou vodou a vysušení (proudem teplého vzduchu nebo v pilinách) mohou překartáčovat žíněným, mosazným nebo jemným ocelovým kartáčem, čímž se nejen zvýrazní kontury, ale barevný povrch se vyleští a zesvětlí. Lze použít i jelenici nebo měkkou tkaninu (flanel). Obarvené kovy se doporučuje konzervovat proti působení povětrnosti i korozním a exhalačním vlivům konzervačními oleji zředěnými benzínem, roztoky vosků (včelí, karnaubský, parafin), silikonovými pastami nebo transparentními laky. Složení následujících lázní je většinou upraveno tak, aby poměr jednotlivých složek odpovídal objemu 1 litru hotové lázně. 1. Barvení oceli a železa 164. Lázeň pro modrý a hnědý odstín Těchto odstínů se nejsnáze dosáhne na součástech broušených a leštěných. Za tím účelem se odmaštěné dílce vloží do roztavené směsi 450 g dusičnanu draselného a 550 g dusičnanu sodného. Má-li se získat hnědý odstín, vloží se dílce do roztavené směsi při 240 C; pro modré zabarvení je vhodná teplota 300 C. Po stejnoměrném obarvení se předmět opláchne vodou, osuší se a konzervuje se olejem nebo speciálním voskem, který získáme roztavením a smísením 50 % montážního vosku a 50 % žluté vazelíny Lázeň pro modré zabarvení I 1000 ml vody 100 g hexakyanoželezitanu (ferikyanidu) draselného 100 g chloridu železitého Po ponoření ocelových součástek do vroucí lázně se nejprve objeví barva šedá a pak modrá až modročerná. 72

12 VIII. CHEMICKÉ POKOVOVÁNÍ Pokovování bez použití elektrického proudu, tzv. chemickým způsobem, je velmi výhodné vzhledem k menší nákladnosti v porovnání s elektrolytickým pokovováním (nejsou zapotřebí zdroje stejnosměrného proudu, měřicí přístroje, regulační zařízení atd.). Pracovní postupy při chemickém pokovování jsou dosti jednoduché, vrstva se vytvoří v krátké době, ovšem není možné vytvořit tlusté vrstvy jako při elektrolytické metodě. Chemicky lze pokovovat i součásti nekovové, z plastů, skla, keramiky, kůže, dřeva apod. 1. Mědění 227. Mědicí lázeň I Měď se vylučuje chemickým způsobem dosti snadno a na železe, oceli nebo slitinách lze získat vyhovující povlak. Použije se roztok 1000 ml vody 8 až 50 g síranu měďnatého 8 až 50 g kyseliny sírové koncentrované Pokovuje se po dobrém očištění a odmaštění pouhým ponořením do uvedené lázně na dobu několik sekund. Poměděné součásti se vyjmou, opláchnou se vodou a osuší Mědicí lázeň II Lázeň vhodná především pro vylučování mědi na zinku se připraví rozpuštěním těchto složek v ml vody: 30 g síranu měďnatého 50 g kyseliny vinné 50 ml amoniaku Pracovní teplota lázně je 20 až 25 C, pokovuje se ponorem. 2. Niklování 229. Niklovací lázeň Niklové povlaky se vyloučí na oceli, mědi nebo mosazi ponořením do roztoku ml vody 60 g chloridu nikelnatého krystalického 70 g síranu nikelnatého krystalického 10 g fosfornanu sodného 30 g citranu sodného 84

13 362. Pastovitá pájka Tato pasta je výhodná pro některé speciální práce, při nichž nelze manipulovat kovovou tyčinkovou pájkou. Lze ji připravit podle tohoto návodu: V třecí misce se rozetře 160 g chloridu amonného 340 g práškového olova 500 g práškového cínu Uvedené práškové kovy lze získat také ze slitiny, která se připraví roztavením zmíněných množství olova a cínu v kovovém kelímku. Hotová slitina se horká nalije do plátěného sáčku a kašovitý tuhnoucí kov se dřevěnou palici rozdrtí v sáčku na malé kousky. Prosátím kovové drti se získá prášková slitina. Směs kovů s chloridem amonným se pak rozetře s potřebným množstvím glycerinu nebo minerálního oleje na pastu požadované hustoty Pájecí pasta I Složka A: V široké porcelánové kádince nebo obdobné nádobě ve vodní lázni se za stálého míchání roztaví: 220 g lanolinu čistého 580 g parafinového oleje Složka B: V jiné nádobě se rozpustí: 90 g chloridu zinečnatého 9 g chloridu amonného 100 ml vody Po důkladném promísení obou složek se horká pasta slije do kelímků, kde se nechá zchladnout Pájecí pasta II Podobně jako podle minulé receptury se připraví i tato pájecí pasta: Složka A: 600 g žluté technické vazeliny 200 g lanolinu čistého Složka B: 200 g chloridu zinečnatého 20 g chloridu amonného 160 ml vody Obě složky se dobře promísí a ještě horká pasta se uskladní v kelímcích. 132

14 6. Pájecí prostředky pro pájení vysokotavitelnými pájkami Při tzv. tvrdém pájení, blížícím se pracovními teplotami svařování (při pájení se spojovaný kov netaví, při svařování ano), se používají pájky s vysokým bodem tání, tzv. vysokotavitelné pájky. Zdrojem tepla většinou bývá svařovací hořák nebo dmuchavka. K tomu jsou třeba speciální pájecí prostředky, bud práškové, pastovité, nebo kapalné Práškový pájecí prostředek pro nerezavějící ocel 400 g fluoridu draselného 100 g kyseliny borité 500 g přetaveného práškového boraxu Uvedené suroviny se v třecí misce dobře promíchají a důkladně rozetřou, až vznikne jemný prášek. Hotový pájecí prostředek se přesype do zásobní láhve Práškový pájecí prostředek pro hliník Pro tvrdé pájení hliníku se osvědčuje tato prášková směs: 300 g chloridu lithného 100 g chloridu zinečnatého 500 g chloridu draselného 100 g fluoridu draselného 367. Pájecí roztok 340 ml kyseliny fosforečné koncentrované 330 ml etylalkoholu denaturovaného 330 ml vody Hotový roztok se uchovává v zásobní láhvi Pájecí pasty Práškové pájecí prostředky je možné v třecí misce smísit buď s vodou, nebo s minerální bílou vazelínou na pastovité hmoty s hustotou podle potřeby a použití. 7. Svařovací prostředky pro různé kovy Při svařování se spojované konce kovových částí z téhož nebo podobného materiálu vyhřejí na tzv. svařovací teplotu, během níž se spojí dohromady svaří. Svar vytvoří s ostatním materiálem jeden mechanicky pevný celek. Je mnoho způsobů a metod svařování. Většina používá ještě přídavnou látku tavidlo neboli svařovací prostředek. Bývá to prášková látka, jejímž hlavním úkolem je podporovat vytvoření spolehlivého svaru a především vázat vznikající oxidy. 133

15 XIII. PROSTŘEDKY PRO OZNAČOVÁNÍ A RAZÍTKOVÁNÍ RŮZNÝCH MATERIÁLŮ 1. Inkousty na kovy Často je třeba trvale a nesmazatelně označovat nebo popisovat kovové součástky, štítky, nářadí apod. K tomu se používají speciální inkousty na kovy. Zásadně se tyto inkousty dělí na dva základní druhy, a to na inkousty, které přilnou k povrchu kovu, a na inkousty vytvářející označení chemickou reakcí s kovem předmětu. Označení inkousty posledního druhu je pochopitelně mnohem trvanlivější. K vlastnímu nanášení razítkovacího inkoustu je nejvhodnější nové, dosud nepoužité razítko z pryže a polštářek nebo skleněná destička pokrytá hrubší tkaninou, kterou prosytíme razítkovacím inkoustem. Předměty lze označovat také novým ocelovým psacím perem, trubičkovým perem, skleněnou kapilárou nebo seříznutou tyčinkou z plastu (novodur, organické sklo atd.). Má-li být razítko dobře čitelné a nestíratelné, doporučuje se razítkovaný kov očistit a odmastit Inkoust na ocel a železo I Za normální teploty se smísí a rozpustí 540 ml destilované vody 104 g síranu měďnatého krystalického 90 g kyseliny seleničité (POZOR, JED!) 180 g kyseliny vinné nebo citrónové Po rozpuštění se přilije 360 ml koncentrované kyseliny solné a hotový inkoust se přefiltruje do láhve se zabroušenou zátkou Inkoust na ocel a železo II V 1 litru denaturovaného alkoholu se za studena rozpustí 100 g přírodního šelaku a 100 g tiskařské černě (nebo jiného barviva, např. eosinu apod.) 402. Inkoust na nekorodující ocel Ve 410 ml destilované vody se v baňce za mírného zahřívání rozpustí 580 g krystalického chloridu železitého. Po úplném rozpuštění se přidá 10 ml koncentrované kyseliny solné. Inkoust se nanáší na očištěný a odmaštěný povrch buď razítkováním pryžovým razítkem, nebo popisováním. Tmavšího zabarvení písmen se dosáhne přidáním 15 ml koncentrované kyseliny mléčné. 143

16 8. Receptury pro přípravu některých speciálních a neobvyklých lepicích prostředků V některých případech je výhodnější nejen v laboratorních a výrobních provozech, ale i v amatérské praxi použít místo syntetických pryskyřic jiné druhy speciálních lepidel, které jsou uvedeny v této části. Lze je použít ke spojování nejrůznějších materiálů (skla, porcelánu, kovů, keramiky, minerálů a jiných). Spolu s recepturou a způsobem použití je popsán i základní výrobní postup, takže je možné tato lepidla snadno vyrobit i v malém množství bez nákladných průmyslových zařízení Lepidlo na porcelán V porcelánové třecí misce se promíchá 350 g mastixu přírodního 500 g šelaku šupinkového 100 g terpentýnu 50 g oxidu titaničitého (titanová běloba) Oxid titaničitý se přidá až po rozpuštění prvních tří složek. Vše se roztírá, až vznikne zcela homogenní směs hotového lepidla Lepidlo na porcelán, sklo a keramiku I V třecí misce se smíchá a rozetře 170 g křemeliny práškové 300 g síranu barnatého 160 g azbestu 110 g jemného prosetého písku 260 g vodního skla koncentrovaného Lepidlo tuhne při normální teplotě. Získaný spoj vzdoruje teplotám do 100 C a má značnou chemickou odolnost proti nejrůznějším chemikáliím Lepidlo na porcelán, sklo a keramiku II V třecí misce se rozetře 160 g práškového skla 250 g azbestu 500 g vodního skla koncentrovaného Lepidlo tuhne při normální teplotě. Spoj vzdoruje teplotě do 150 C a účinkům chemikálií Lepidlo na sklo V baňce ve vodní lázni (při teplotě asi 40 C) se smíchá 180

17 XX. CHLADICÍ A NEMRZNOUCÍ SMĚSI 1. Chladicí směsi V technické i amatérské praxi se často při nejrůznějších pracích objevuje nutnost ochladit různé součásti, chemická činidla nebo přístrojové části, popř. celé aparatury pod bod mrazu. Není-li k dispozici klimatická komora nebo chladicí box, lze požadované látky ochladit speciálními chladicími směsmi, skládajícími se buď jen z vodných roztoků některých solí, nebo ze směsí sněhu nebo ledu s různými chemickými prostředky. Je ovšem nutné si pamatovat, že takto připravené směsi nebo roztoky působí pouze po dobu, než sníh či led úplně roztají, nebo u vodných roztoků do doby, než se použitá sůl zcela rozpustí Vodné roztoky Teplota látek před smísením se předpokládá 10 až 15 C. Uvedená množství soli se rozpustí vždy v ml vody. Použitá látka Nejnižší dosažitelná teplota ( C) 850 g octanu sodného krystalického -4,7 300 g chloridu amonného -5,1 750 g dusičnanu sodného -5, g thiosíranu (sirnatanu) sodného krystalického -8,0 300 g dusičnanu sodného -11, g chloridu vápenatého -12,4 600 g dusičnanu amonného -13, g rhodanidu draselného -23,7 Snížení teploty roztoků rozpouštěním solí v ml vody Použitá látka Počáteční Pokles Nejnižší teplota ( C) teploty konečná ( C) teplota ( C) 120 g síranu draselného 14,7 3,0 11,7 360 g chloridu sodného krystalického 12,6 2,5 10,1 140 g síranu hlinito-draselného 10,8 1,4 9,4 140 g fosforečnanu sodného krystalického 10,8 3,7 7,1 750 g síranu amonného 13,2 6,4 6,8 200 g síranu sodného krystalického 12,5 6,8 5,7 300 g uhličitanu amonného 15,3 12,1 3,2 850 g síranu hořečnatého krystalického 11,1 8,0 3,1 160 g dusičnanu draselného 13,2 10,2 3,0 255

18 623. Směsi dvou látek se sněhem Směs dvou solí Nejnižší dosažitelná teplota ( C) 140 g síranu sodného krystalického 105 g síranu draselného -3,1 245 g chloridu draselného 45 g dusičnanu draselného -11,8 553 g dusičnanu sodného 480 g dusičnanu amonného -17,7 140 g dusičnanu draselného 260 g chloridu amonného -17,8 120 g chloridu draselného 194 g chloridu amonného -18,0 620 g dusičnanu sodného 107 g dusičnanu draselného -19,4 96 g síranu sodného 690 g síranu amonného -20, g uhličitanu sodného g dusičnanu amonného -22,0 188 g chloridu amonného 440 g dusičnanu amonného -22,1 120 g chloridu amonného 505 g síranu amonného -22,5 90 g dusičnanu draselného 740 g dusičnanu amonného -25,0 520 g dusičnanu amonného 550 g dusičnanu sodného -25,8 90 g dusičnanu draselného 670 g rhodanidu amonného -28,2 320 g dusičnanu amonného 540 g rhodanidu amonného -30,6 140 g chloridu amonného 375 g dusičnanu sodného -30,7 20 g dusičnanu draselného g rhodanidu draselného -34,1 390 g rhodanidu amonného 545 g dusičnanu sodného -37,4 257

Tvrdé pájení s tavidlem,v ochranném plynu nebo ve vakuu, se podobá pájení na měkko. Pracovní teplota je nad 500 C. Pájí se tvrdou pájkou, roztavenou

Tvrdé pájení s tavidlem,v ochranném plynu nebo ve vakuu, se podobá pájení na měkko. Pracovní teplota je nad 500 C. Pájí se tvrdou pájkou, roztavenou Pájení na tvrdo Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Iveta Konvičná Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.

Více

20 litrové a 200 litrové kontejnery. 20 litrové a 200 litrové kontejnery

20 litrové a 200 litrové kontejnery. 20 litrové a 200 litrové kontejnery Promoclean TP 112 Detergentní kapalina určená pro odstraňování veškerých brusných a leštících past a chladících obráběcích olejů Viskózní kapalina kaštanové barvy, která se snadno rozpouští a omývá vodou

Více

Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107

Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107 Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107 Katalogové číslo odpadu Název odpadu 040219 Kaly z čištění odpadních

Více

Odložení nebezpečných odpadů

Odložení nebezpečných odpadů Odložení nebezpečných odpadů veškeré ceny jsou bez příslušné sazby, ceny nezahrnují odvoz odpadů z místa určení, platnost od 1. 1. 2015 Název Dřevo Název 20 01 37 9 500 Kč Rozpouštědla 20 01 13 9 000 Kč

Více

Přednáška č.11 Spoje nerozebíratelné

Přednáška č.11 Spoje nerozebíratelné Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.11 Spoje nerozebíratelné SVAŘOVÁNÍ je proces, který slouží k vytvoření trvalého, nerozebíratelného spoje dvou a více materiálů. Při svařování je nutné působit buď tlakem,

Více

1.08 Tvrdost vody. Projekt Trojlístek

1.08 Tvrdost vody. Projekt Trojlístek 1. Chemie a společnost 1.08. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika je určena pro žáky 2. stupně ZŠ

Více

SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV

SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV TALPA - RPF, s.r.o., 718 00 Ostrava Kunčičky, Holvekova 36 Kód druhu odpadu dle Katalogu odpadů SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV Název druhu odpadů dle Kategorie Katalogu odpadů odpadu

Více

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů Popis LCM - 05 je rychle tvrdnoucí dvousložkové akrylové lepidlo pro lepení kompozit, termoplastů a kovů. LCM - 05 je bezpodkladové lepidlo

Více

SOLI A JEJICH VYUŽITÍ. Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí

SOLI A JEJICH VYUŽITÍ. Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí SOLI A JEJICH VYUŽITÍ Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí POUŽITÍ SOLÍ Zemědělství dusičnany, draselné soli, fosforečnany. Stavebnictví, sochařství vápenaté soli.

Více

01 03 06 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 A Nelze

01 03 06 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 A Nelze SEZNAM ODPADŮ, KTERÉ SE SMĚJÍ UKLÁDAT NA SKLÁDKU ORLÍK IV příloha č. 3 Odpady lze na skládce uložit na základě vlastností určených charakterem, makroskopickým popisem, složením a původem uvedených odpadů

Více

Progresivní řešení čištění povrchů. Pro údržbu, opravy a průmysl

Progresivní řešení čištění povrchů. Pro údržbu, opravy a průmysl Progresivní řešení čištění povrchů Pro údržbu, opravy a průmysl Profesionální čištění spolehněte se na kvalitu značky Loctite Čističe Loctite pro údržbu byly vyvinuty pro čištění součástek a sestav v kovovýrobě,

Více

Pozn.: Pokud není řečeno jinak jsou pod pojmem procenta míněna vždy procenta hmotnostní.

Pozn.: Pokud není řečeno jinak jsou pod pojmem procenta míněna vždy procenta hmotnostní. Sebrané úlohy ze základních chemických výpočtů Tento soubor byl sestaven pro potřeby studentů prvního ročníku chemie a příbuzných předmětů a nebyl nikterak revidován. Prosím omluvte případné chyby, překlepy

Více

ARGENPAL IV A NÁVOD NA POUŽITÍ

ARGENPAL IV A NÁVOD NA POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITÍ ARGENPAL IV A SP.42100.529.001 ARGENPAL IV A je stříbropaládiová dentální slitina s velmi vysokou pevností, typu 4. Je určena pro značně namáhané odlitky zubních náhrad (inlaye, kořenové

Více

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ 1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ 1.1 SVAŘOVACÍ DRÁTY Jako přídavný materiál se při plamenovém svařování používá drát. Svařovací drát podstatně ovlivňuje jakost svaru. Drát se volí vždy podobného

Více

Název odpadu. 010412 O Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11 x

Název odpadu. 010412 O Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11 x CELIO a.s. Název odpadu S OO 010101 O Odpady z těžby rudných nerostů x 010102 O Odpady z těžby nerudných nerostů x 010306 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 x 010308 O Rudný prach neuvedený

Více

téma: Úvodní praktikum - Práce v laboratoři autor: Ing. Dagmar Kučerová

téma: Úvodní praktikum - Práce v laboratoři autor: Ing. Dagmar Kučerová téma: Úvodní praktikum - Práce v laboratoři cíl praktika: Žáci budou seznámeni s laboratorním řádem a poučeni o bezpečnosti práce. pomůcky: laboratorní řád popis aktivit: Žáci se seznámí se všemi body

Více

PŘILNAVOST GALVANICKY VYLOUČENÝCH ZINKOVÝCH POVLAKŮ A JEJÍ OVLIVNĚNÍ TEPLOTOU. Josef Trčka a Jaroslav Fiala b

PŘILNAVOST GALVANICKY VYLOUČENÝCH ZINKOVÝCH POVLAKŮ A JEJÍ OVLIVNĚNÍ TEPLOTOU. Josef Trčka a Jaroslav Fiala b PŘILNAVOST GALVANICKY VYLOUČENÝCH ZINKOVÝCH POVLAKŮ A JEJÍ OVLIVNĚNÍ TEPLOTOU Josef Trčka a Jaroslav Fiala b a Vojenský technický ústav ochrany Brno, Veslařská 230, 637 00 Brno. ČR, E-mail: trcka@vtuo.cz

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády 46. ročník 2009/2010 KRAJSKÉ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (60 bodů) Úloha 1 Vlastnosti prvků 26

Více

Scotch-Weld Epoxidové lepidlo EPX DP410

Scotch-Weld Epoxidové lepidlo EPX DP410 Scotch-Weld Epoxidové lepidlo EPX DP410 Úvodní technické údaje Aktualizováno: říjen 2001 Nahrazuje: vyd. z října 1997 Popis výrobku Epoxidové lepidlo DP410 je dvousložkové lepidlo s nízkou tekutostí. Je

Více

Speciální svařovací, pájecí a navařovací metody

Speciální svařovací, pájecí a navařovací metody Speciální svařovací, pájecí a navařovací metody Castolin 680 S univerzální opravárenská elektroda Pro svařování nerez oceli, ozubených kol, listových per, spoje nerez s nelegovanou ocelí, oprava pístnic,

Více

KATALOG LEPÍCÍ PROGRAM. Vhodné pro kancelář i domácnost.

KATALOG LEPÍCÍ PROGRAM. Vhodné pro kancelář i domácnost. KATALOG LEPÍCÍ PROGRAM Vhodné pro kancelář i domácnost. 1 Lepidla Lepidlo 8g tuhé gelové Lepidlo 15g tuhé gelové - Tuhá lepící pasta, vysouvatelná z plastové tuby, pro univerzální použití v kanceláři i

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

STAVEBNÍ HMOTY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 26. 4. 2013. Ročník: devátý

STAVEBNÍ HMOTY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 26. 4. 2013. Ročník: devátý STAVEBNÍ HMOTY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 26. 4. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí s historickými

Více

Kód Název Kat. S-OO3 S-NO Poznámka

Kód Název Kat. S-OO3 S-NO Poznámka strana 1 / 9 Kód Název Kat. S-OO3 Poznámka 01 01 01 ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A DALŠÍHO ZPRACOVÁNÍ NEROSTŮ A KAMENE Odpady z těžby nerostů 01 01 02 Odpad z těžby nerudných nerostů O

Více

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Úpravy povrchu Pozinkovaný materiál Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Aplikace žárově zinkovaných předmětů Běžnou metodou ochrany oceli proti korozi jsou ochranné povlaky,

Více

Výňatek provozního řádu r. 2012

Výňatek provozního řádu r. 2012 2.3.1 Odpady kategorie Ostatní ukládané na skládce 01 01 01 Odpady z těžby rudných nerostů 01 01 02 Odpady z těžby nerudných nerostů 01 03 06 Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 01 03

Více

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí LABORATORNÍ CVIČENÍ 1. Téma: Ovlivňování průběhu reakce změnou koncentrace látek. podmínek průběhu reakce. Jednou z nich je změna koncentrace výchozích

Více

Návod k laboratornímu cvičení. Efektní pokusy

Návod k laboratornímu cvičení. Efektní pokusy Návod k laboratornímu cvičení Efektní pokusy Úkol č. 1: Chemikova zahrádka Pomůcky: skleněná vana, lžička na chemikálie. Chemikálie: vodní sklo, síran zinečnatý ZnSO 4 (X i ), síran železnatý FeSO 4, chlorid

Více

Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití

Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití Jak je definováno sklo? ztuhlá tavenina průhledných křemičitanů (pevný roztok) homogenní amorfní látka (bez pravidelné vnitřní struktury,

Více

Tekutý prací prostředek na barevné prádlo

Tekutý prací prostředek na barevné prádlo Tekutý prací prostředek na barevné prádlo Jak se nové provedení tekutého pracího prostředku na barevné prádlo liší od toho původního? Nové složení tekutého pracího prostředku na barevné prádlo obsahuje

Více

Koroze. Koroze podle vnitřního mechanismu. Koroze elektrochemická

Koroze. Koroze podle vnitřního mechanismu. Koroze elektrochemická Koroze Definice: je to postupné, samovolné rozrušování kovů následkem jejich chemického nebo elektrochemické reakce s okolním prostředím Je to jev nežádoucí, který způsobuje postupně snižování užitných

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Příprava oxidu měďnatého autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační číslo

Více

Návod na čištění a údržbu podlah

Návod na čištění a údržbu podlah S přírodou k člověku Návod na čištění a údržbu podlah pro podlahy ze dřeva, korku, linolea a minerálních povrchů suché čištění mokré čištění údržba základní obnova odstraňování problematických skvrn intenzivní

Více

Technologie I. Anodická oxidace hliníku. Referát č. 1. Povrchové úpravy

Technologie I. Anodická oxidace hliníku. Referát č. 1. Povrchové úpravy České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ústav strojírenské technologie Technologie I. Referát č. 1. Povrchové úpravy Anodická oxidace hliníku Vypracoval: Jan Kolístka Dne: 28. 9. 2009 Ročník:

Více

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů 0201 odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství 02 01 03 odpad rostlinných pletiv 02 01 04 odpadní plasty (kromě obalů) 02 01 07 odpady

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Tváření. Název: Tažení. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Tváření. Název: Tažení. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tváření Tažení Ing. Kubíček Miroslav Číslo: Kubíček

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

Učivo. ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické děje - chemická výroba VLASTNOSTI LÁTEK

Učivo. ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické děje - chemická výroba VLASTNOSTI LÁTEK - zařadí chemii mezi přírodní vědy - uvede, čím se chemie zabývá - rozliší fyzikální tělesa a látky - uvede příklady chemického děje ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické

Více

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. L 314/36 Úřední věstník Evropské unie 1.12.2009 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1170/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES a nařízení Evropského parlamentu

Více

Kola a kladky pro pekařský průmysl. www.3pm.cz

Kola a kladky pro pekařský průmysl. www.3pm.cz Kola a kladky pro pekařský průmysl www.3pm.cz Obecné pojmy Produkty uvedené v tomto katalogu jsou navrženy a vyrobeny v souladu se základními evropskými normami pro Kola a kolečka. i uvedené v katalogu

Více

přechodové profily pro podlahy o nestejné výšce Pronivel Cerfix Pronivel P

přechodové profily pro podlahy o nestejné výšce Pronivel Cerfix Pronivel P PROFILPAS S.P.A. VIA EINSTEIN, 38 35010 CADONEGHE (PADOVA) ITALY TEL. +39 (0)49 8878411 +39 (0)49 8878412 FAX. +39 (0)49-706692 EMAIL: INFO@PROFILPAS.COM přechodové profily pro podlahy o nestejné výšce

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VÝPOČET HMOTNOSTI REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI

Více

Čištění a servis deskových výměníků tepla

Čištění a servis deskových výměníků tepla Čištění a servis deskových výměníků tepla Alfa Laval spol. s r.o. je v České republice spolu s prodejem aktivní i v oblasti poprodejního servisu a má vlastní servisní centrum. Servisní centrum provádí

Více

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Chemie 8.ročník Zařadí chemii mezi přírodní vědy. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Popisuje vlastnosti látek na základě pozorování, měření a pokusů. těleso,látka (vlastnosti látek)

Více

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 27.9.2012

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 27.9.2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VODARENSTVI_14 Název materiálu: Materiály pro obor instalatér, rozdělení materiálů Tematická oblast: Vodárenství 1. ročník instalatér Anotace: Prezentace popisuje

Více

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Nejjednodušší prvek. Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Vodík tvoří dvouatomové molekuly, je lehčí než

Více

Problematika RAS v odpadních vodách z povrchových úprav

Problematika RAS v odpadních vodách z povrchových úprav Problematika RAS v odpadních vodách z povrchových úprav Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Problematika RAS v odpadních vodách se v současné době stává noční můrou provozovatelů technologií

Více

HRA Mícháme si Najdi Sumární Otázky Bezpečnost Příroda směsi

HRA Mícháme si Najdi Sumární Otázky Bezpečnost Příroda směsi RISKUJ HRA Mícháme si Najdi Sumární Otázky Bezpečnost Příroda směsi mě vzorce praxe 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

Více

Tabulka odolnosti. Epoxy CR Color

Tabulka odolnosti. Epoxy CR Color Tabulka odolnosti Epoxy CR Color Vysvětlení značek: Jedna polovina vzorků byla skladována při pokojové teplotě ve zkušebním médiu, jedna polovina při pokojové teplotě v plynné fázi. Velmi odpovídá požadavkům

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1 DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-2-20 Téma: Test obecná chemie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Test obecná chemie Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník TEST Otázka 1 OsO 4 je

Více

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku.

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. Koncentrace roztoků Hmotnostní zlomek w Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. w= m A m s m s...hmotnost celého roztoku, m A... hmotnost rozpuštěné látky Hmotnost roztoku

Více

Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou

Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Základní parametry procesů likvidace odpadních vod s obsahem těžkých kovů Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Technologie likvidace OV z obsahem těžkých kovů lze rozdělit na 3 skupiny:

Více

Metalurgie neželezných kovů Povrchové úpravy Ing. Vladimír Toman

Metalurgie neželezných kovů Povrchové úpravy Ing. Vladimír Toman ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Metalurgie neželezných kovů Povrchové úpravy Ing. Vladimír Toman 1 Technologie, o kterých je dále pojednáno, jsou obsaženy

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Postupy čištění a desinfekce

Postupy čištění a desinfekce Postupy čištění a desinfekce POSTUPY ČIŠTĚNÍ A DESINFEKCE 1. Podlahy a stěny 2. Lisy a vakuové filtry 3. Sudy 4. Barrique sudy 5. Tanky, potrubí a hadice vnitřní 6. Tanky a potrubí vnější POSTUPY ČIŠTĚNÍ

Více

1. Chemický turnaj. kategorie mladší žáci 30.11. 2012. Zadání úloh

1. Chemický turnaj. kategorie mladší žáci 30.11. 2012. Zadání úloh 1. Chemický turnaj kategorie mladší žáci 30.11. 2012 Zadání úloh Vytvořeno v rámci projektu OPVK CZ.1.07/1.1.26/01.0034,,Zkvalitňování výuky chemie a biologie na GJO spolufinancovaného Evropským sociálním

Více

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech OKEČ 15 Výroba potravin a nápojů OKEČ 17 Textilní průmysl OKEČ 18 Oděvní průmysl OKEČ 19 Výroba usní, galanterie a

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.7 Základy klempířského minima Kapitola 3

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_ZPV-CH 1/04/02/3 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

Testovací karty Leneta

Testovací karty Leneta Testovací karty Leneta Opacitní karty: Karty Penopac: Zobrazovací karty: Zobrazovací opacitní karty: Karty pro krycí schopnost: Karty pro nátěry aplikované štětcem: Karty pro dvojíté aplikátory: Nenatřené

Více

Vitamin C důkaz, vlastnosti

Vitamin C důkaz, vlastnosti Předmět: Doporučený ročník: 4. - 5. ročník Zařazení do ŠVP: biochemie, přírodní látky, vitaminy Doba trvání pokusu: 45 minut Seznam pomůcek: zkumavky, kádinky, pipety (automatické), míchací tyčinky, odměrné

Více

Upozornění ke sběru. Starý papír, kartony. Bílé sklo. Barevné sklo

Upozornění ke sběru. Starý papír, kartony. Bílé sklo. Barevné sklo Upozornění ke sběru Sběrné frakce se mohou region od regionu velice lišit. Zde jsou proto uvedeny moduly nejpoužívanějších variant sběru druhotných surovin, které lze sestavit v závislosti na daném regionu.

Více

Pozemní stavitelství II. Podlahy. Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing.

Pozemní stavitelství II. Podlahy. Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing. Pozemní stavitelství II. Podlahy Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing. Základnífunkce a požadavky Podlaha je konstrukce uložená na vrchníploše podkladu za účelem dosažení technických (estetických) vlastností

Více

MATERIÁLY NA TVÁŘENÍ KOVŮ

MATERIÁLY NA TVÁŘENÍ KOVŮ MATERIÁLY NA TVÁŘENÍ KOVŮ Nejrozšířenější technické materiály železné kovy - OCELI V současné době nahrazení NEŽELEZNÉ KOVY Al, Mg, Ti PLASTY KOMPOZITNÍ MATERIÁLY Vysokopevnostní oceli Hlubokotažné oceli

Více

HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN. Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2

HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN. Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2 HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2 Hořčík Vlastnosti: - stříbrolesklý, měkký, kujný kov s nízkou hustotou (1,74 g.cm -3 ) - diagonální podobnost s lithiem

Více

POUŽÍVÁNÍ CHEMICKÝCH LÁTEK PŘI POVRCHOVÝCH ÚPRAVÁCH MATERIÁLŮ (BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ NEBEZPEČNÝCH CHEMICKÝCH LÁTEK A SMĚSÍ)

POUŽÍVÁNÍ CHEMICKÝCH LÁTEK PŘI POVRCHOVÝCH ÚPRAVÁCH MATERIÁLŮ (BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ NEBEZPEČNÝCH CHEMICKÝCH LÁTEK A SMĚSÍ) POUŽÍVÁNÍ CHEMICKÝCH LÁTEK PŘI POVRCHOVÝCH ÚPRAVÁCH MATERIÁLŮ (BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ NEBEZPEČNÝCH CHEMICKÝCH LÁTEK A SMĚSÍ) Obsah strana Úvod 3 1 Povrchové úpravy materiálů 3 1.1 Základní pojmy 3 2 Nebezpečné

Více

Řešení každodenních problémů instalatéra

Řešení každodenních problémů instalatéra Řešení každodenních problémů instalatéra CZ Utěsnění závitů a štěrbin - pro všechny materiály Loctite 511 Závitové těsnění nízkopevnostní Doporučené pro závitové spoje kovových rozvodů vody a plynu, které

Více

PU 250-50 d4/0412. 2-složkový PU-nátěr na podlahy pololesklý 1 / 3

PU 250-50 d4/0412. 2-složkový PU-nátěr na podlahy pololesklý 1 / 3 PU 250-50 d4/0412 2-složkový PU-nátěr na podlahy pololesklý 1 / 3 Informace o přípravku Účel použití přípravku: Popis přípravku Velmi kvalitní 2-složkový vrchní nátěr na bázi polyuretan-acryl, na minerální

Více

LP č. 5 - SACHARIDY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý

LP č. 5 - SACHARIDY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý LP č. 5 - SACHARIDY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci si prakticky vyzkouší

Více

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board Anorganické sloučeniny opakování Smart Board VY_52_INOVACE_210 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Elektrolýza Ch_022_Chemické reakce_elektrolýza Autor: Ing. Mariana Mrázková

Elektrolýza Ch_022_Chemické reakce_elektrolýza Autor: Ing. Mariana Mrázková Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Solární dům. Vybrané experimenty

Solární dům. Vybrané experimenty Solární dům Vybrané experimenty 1. Závislost U a I na úhlu osvitu stolní lampa, multimetr a) Zapojíme články sériově. b) Na výstup připojíme multimetr. c) Lampou budeme články nasvěcovat pod proměnlivým

Více

Datum: 14. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 14. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 14. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_467A Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt Trojlístek

2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt Trojlístek 2. Vlastnosti látek a chemické reakce 2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová

Více

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1 A. Výpočty z chemických rovnic 1 4. CHEMICKÉ ROVNICE A. Výpočty z chemických rovnic a. Výpočty hmotností reaktantů a produktů b. Výpočty objemů reaktantů a produktů c. Reakce látek o různých koncentracích

Více

- řád školní dílny - zásady první pomoci při úrazech. technický výkres - náčrt, výkres, druhy čar, kótování, měřítko

- řád školní dílny - zásady první pomoci při úrazech. technický výkres - náčrt, výkres, druhy čar, kótování, měřítko Ročník: 6. Práce s technickými materiály : - dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti při práci s nástroji a nářadím, poskytne l.pomoc při úrazu - čte technický výkres

Více

DRYON Sušení / chlazení ve vynikající kvalitě

DRYON Sušení / chlazení ve vynikající kvalitě DRYON Sušení / chlazení ve vynikající kvalitě Úkol: Sušení a chlazení jsou elementární procesní kroky ve zpracování sypkých materiálů ve všech oblastech průmyslu. Sypké materiály jako je písek a štěrk,

Více

Chemie 8. ročník Vzdělávací obsah

Chemie 8. ročník Vzdělávací obsah Chemie 8. ročník Časový Září Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Pozorování, pokus a bezpečnost práce Úvod do chemie Vlastnosti látek (hustota, rozpustnost, kujnost, tepelná

Více

VÝTVARNÉ TECHNIKY Plastická malba

VÝTVARNÉ TECHNIKY Plastická malba Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm VÝTVARNÉ TECHNIKY Plastická malba Autor: Lucie Oharková Název: VY_32_INOVACE_VV_05_02_VÝTVARNÉ TECHNIKY Vzdělávací oblast:

Více

ZINGA. systém studeného zinkování

ZINGA. systém studeného zinkování ZINGA systém studeného zinkování G zinkem je zavedený a osvědčený způsob ochrany ocele proti korozi. Zinkové nátěry sa aplikují na ocel z důvodu vytvoření katodické ochrany. Katodická ochrana vzniká tak,

Více

Preparativní anorganická chemie

Preparativní anorganická chemie Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta Studijní opora pro dvouoborové kombinované bakalářské studium Preparativní anorganická chemie Ing. Fišerová Seznam úloh 1. Reakce

Více

Příloha č. 4 Seznam druhů odpadů dle katalogových čísel, které se budou ukládat na skládku. Kód druhu odpadu. Název druhu odpadu kategorie ostatních O

Příloha č. 4 Seznam druhů odpadů dle katalogových čísel, které se budou ukládat na skládku. Kód druhu odpadu. Název druhu odpadu kategorie ostatních O Příloha č. 4 Seznam druhů odpadů dle katalogových čísel, které se budou ukládat na skládku Kód druhu Název druhu kategorie ostatních O 01 01 Odpady z těžby nerostů 01 01 01 Odpady z těžby rudných nerostů

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Kovy I. A skupiny alkalické kovy

Kovy I. A skupiny alkalické kovy Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Kovy I. A skupiny alkalické kovy Lithium Sodík Draslík Rubidium Cesium Francium Jsou to kovy s jedním valenčním elektronem, který je slabě poután, proto jejich sloučeniny

Více

výroby dopravních prostředků

výroby dopravních prostředků Komplexní profesionální řešení pro dané segmenty. www.tork.cz paliv a energie strojírenský výroby dopravních prostředků chemický správná volba má význam Charakter práce v oblasti strojírenského, automobilového,

Více

Vyžádejte si od nás tuto šikovnou pomůcku, která Vám usnadní výběr jednorázových ochranných oděvů.

Vyžádejte si od nás tuto šikovnou pomůcku, která Vám usnadní výběr jednorázových ochranných oděvů. Vyžádejte si od nás tuto šikovnou pomůcku, která Vám usnadní výběr jednorázových ochranných oděvů. Na adrese oop.cz@mmm.com, nebo telefonicky na: +420 261 380 111 Nebo navštivte náš web: www.3m.cz/oopp,

Více

Wood Professional Cosmetics

Wood Professional Cosmetics Wood Professional Cosmetics Impregnace Lazury Barvy orma Wood Professional Cosmetics Impregnační ochranné povrchové úpravy pro exteriér Ochranné nátěry na lodě Nátěry na vodní bázi impregnační povrchové

Více

Systém značení evropských norem pro svařování přídavnými materiály

Systém značení evropských norem pro svařování přídavnými materiály Systém značení evropských norem pro svařování přídavnými materiály 111 - pro svařování ruční, obalenou elektrodou (ROS) EN ČSN Pro svařování... Vydáno Str. ČSN EN ISO 2560 05 5005 nelegovaných a jemnozrnných

Více

Polyuretanové lepidlo a těsnící hmota

Polyuretanové lepidlo a těsnící hmota Technický list Vydání 26/02/2009 Identifikační č.: 02 05 01 01 005 0 000001 Polyuretanové lepidlo a těsnící hmota Popis výrobku je 1 - komponentní lepící a tmelící hmota na polyuretanové bázi, vytvrzující

Více

2.03 Endotermní/exotermní děje. Projekt Trojlístek

2.03 Endotermní/exotermní děje. Projekt Trojlístek 2. Vlastnosti látek a chemické reakce 2.03 Endotermní/exotermní děje. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY Mezi nejrozšířenější práce s plyny v laboratoři patří příprava a důkazy oxidu uhličitého CO 2, kyslíku O 2, vodíku H 2, oxidu siřičitého SO 2 a amoniaku NH 3. Reakcí

Více

Příprava před zateplením fasády. 3. výběr typu fasádní omítky

Příprava před zateplením fasády. 3. výběr typu fasádní omítky Příprava před zateplením fasády 3. výběr typu fasádní omítky Výběr vhodné omítky závisí na požadovaných vlastnostech materiálu, podmínkách aplikace, požadavcích vyplývajících z konkrétního typu budovy,

Více

Povolené odpady Tomwood s.r.o. - mobilní zařízení

Povolené odpady Tomwood s.r.o. - mobilní zařízení Povolené odpady Tomwood s.r.o. - mobilní zařízení katal. číslo N Název odpadu 010101 Odpady z těžby rudných nerostů 010102 Odpady z těžby nerudných nerostů 010304 * Hlušina ze zpracování sulfidické rudy

Více

Seznam odpadů k odstraňování uložením (D1)

Seznam odpadů k odstraňování uložením (D1) Seznam odpadů k odstraňování uložením (D1) Kat. Katalogové číslo Název druhu odpadu 01 Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene O 01 01 01 Odpad z těžby rudných

Více

NÁSTROJOVÉ OCELI CPM 10 V

NÁSTROJOVÉ OCELI CPM 10 V NÁSTROJOVÁ OCEL CPM 10 V CERTIFIKACE DLE ISO 9001 Chem. složení C 2,45 % Cr 5,25 % V 9,75 % Mo 1,30 % Mn 0,50 % Si 0,90 % CPM 10 V Je jedinečná vysokovýkonná ocel, vyráběná společností Crucible (USA) metodou

Více

TIG.CLINOX LINE. Čištění / Leštění / Značení / Leptání

TIG.CLINOX LINE. Čištění / Leštění / Značení / Leptání TIG.CLINOX LINE Čištění / Leštění / Značení / Leptání Nerezová ocel Ošetření povrchu Moření a pasivace Srovnání s brusnými a leštícími pastami/gely TIG.Clinox Line (a) Přehled (b) Jednotky (c) Patenty

Více

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně Přípravný kurz k přijímacím zkouškám Obecná a anorganická chemie RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně část III. - 23. 3. 2013 Hmotnostní koncentrace udává se jako

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více