TECHNICKÝ RECEPTÁŘ. 660 receptur pro kutily i profesionály. Jan Škeřík FCC PUBLIC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNICKÝ RECEPTÁŘ. 660 receptur pro kutily i profesionály. Jan Škeřík FCC PUBLIC"

Transkript

1 TECHNICKÝ RECEPTÁŘ 660 receptur pro kutily i profesionály Jan Škeřík FCC PUBLIC

2 Kniha obsahuje 660 výrobních předpisů, receptur a technologických návodů, které v podmínkách běžné laboratorní, dílenské i amatérské praxe umožňují přípravu a zpracování širokého sortimentu nejrůznějších chemických prostředků. Patří mezi ně čisticí prostředky, lepidla, tmely, nátěrové hmoty, pájecí a označovací látky, prostředky pro barvení patinování, moření a pasivaci kovů, sušicí a impregnační látky, chladicí a nemrznoucí směsi atd.). Popsané výrobní receptury, většinou podložené vlastními zkušenostmi autora a ověřené ve výrobě, předpokládají jen základní laboratorní a dílenské pomůcky. Předpisy jsou voleny tak, aby u většiny výrobních postupů nebyly třeba složité a nákladné přístroje nebo výrobní aparatury. Kniha je určena nejen domácím kutilům, kteří propadli kouzlu soběstačnosti. Také pracovníci mnoha výzkumných a dílenských profesí v ní najdou mnoho zajímavých informací a inspirace. ISBN FCC PUBLIC,

3 OBSAH Předmluva Než začneme pracovat I. Prostředky pro základní čištění materiálů 1. Tuhá čistidla na kovy Prášková čistidla na kovy Pastovitá čistidla na kovy Tekutá čistidla na kov Čisticí prostředky na sklo, keramiku a porcelán Čisticí prostředky na odstraňování skvrn II. Odrezovací prostředky 1. Návody na odrezovací roztoky III. Brusné a lešticí prostředky na různé materiály 1. Podstata broušení a leštění Základní brusné a lešticí prostředky Základní brusné a lešticí nástroje a technologie Třídění brusných a lešticích prostředků podle velikosti zrna Volba správného opracovávacího prostředku a vhodné technologie Prostředky pro hrubé a jemné broušení kovů Prostředky pro leštění kovů Mazací pasty pro brusné a lešticí kotouče Chemické leštění kovů v lázních Elektrolytické leštění kovů Prostředky pro leštění plastů Prostředky pro broušení a leštění nátěrů IV. Odmašťovací prostředky 1. Chemické odmašťování Elektrolytické odmašťování V. Mořicí a opalovací prostředky na kovy 1. Chemické moření a opalování kovů Elektrolytické mořicí lázně

4 VI. Pasivace kovových povrchů 1. Pasivace chromátováním Pasivace fosfátováním Oxidace hliníku Pasivační roztoky s inhibičními vlastnostmi VII. Chemické barvení a patinování kovů 1. Barvení oceli a železa Barvení zinku Barvení cínu Barvení mědi a jejích slitin Barvení hliníku Barvení kadmia Barvení stříbra Barvení zlata VIII. Chemické pokovování 1. Mědění Niklování Chromování Zinkování Kadmiování Cínování Stříbření Zlacení Platinování IX. Galvanické pokovování 1. Pracovní podmínky Mědění Niklování Chromování Zinkování Kadmiování Cínování Stříbření Mosazení Železení Antimonování ZIacení Hliníkování

5 14. Kobaltování Platinování Rhodiování Wolframování Indiování Paladiování Galvanické pokovování nekovových materiálů X. Odstraňování kovových povlaků 1. Odstraňování niklových povlaků Odstraňování měděných a mosazných povlaků Odstraňování chromových povlaků Odstraňování zinkových a kadmiových povlaků Odstraňování cínových povlaků Odstraňování olověných povlaků Odstraňování stříbrných a zlatých povlaků XI. Kalicí, popouštěcí, cementační a nitridační prostředky 1. Kalicí lázně Prostředky na ochranu před zakalením Popouštěcí lázně Cementační lázně a pasty Prostředky na ochranu před ocementováním Nitridační lázně Prostředky na ochranu před onitridováním Prostředky na ochranu před oduhličením a okujením Bezpečnost a hygiena při práci se solnými lázněmi Odhadování teplot při tepelném zpracování ocelí XII. Pájecí a svařovací prostředky 1. Pájecí roztoky pro jemné součásti Pájecí roztoky pro větší předměty a cínování Pájecí roztoky pro hrubé a znečištěné součásti Pájecí pasty pro jemné součásti Pájecí pasty pro větší dílce Pájecí prostředky pro pájení vysokotavitelnými pájkami Svařovací prostředky pro různé kovy Nízkotavitelné pájky Vysokotavitelné pájky Pájky pro drahé kovy

6 XIII. Prostředky pro označování a razítkování různých materiálů 1. Inkousty na kovy Inkousty a vypalovací pasty na sklo Inkousty na porcelán a keramiku Inkousty pro kovová razítka Inkoust pro pryžová razítka Inkousty na filmy, fotografie a fólie Razítkovací prostředky pro speciální použití Neviditelné inkousty tzv. sympatetické XIV. Lepicí prostředky 1. Základní složky lepidel Úprava lepicích prostředků před aplikací Úprava základních materiálů před lepením Lepený spoj Skladování lepidel a jejich ředidel Bezpečnost a hygiena při práci s lepidly a jejich ředidly Přehled lepicích prostředků podle jejich složení Receptury pro přípravu některých speciálních... a neobvyklých lepicích prostředků XV. Tmelicí a těsnicí prostředky 1. Základní složky tmelicích prostředků Rozdělení tmelicích prostředků podle složení Rozdělení tmelicích prostředků podle použití Úpravy základních materiálů před tmelením Nanášení tmelů Vytvrzování tmelů Vlastnosti vytvrzených tmelů Úpravy vytvrzených tmelů Skladování tmelů a jejich ředidel Bezpečnost a hygiena při práci s tmely Receptury pro přípravu některých speciálních a neobvyklých tmelicích a těsnicích prostředků XVI. Receptury pro přípravu vakuových tuků, vosků a tmelů XVII. Receptury pro přípravu některých speciálních mazacích prostředků 1. Mazací prostředky pro obrábění a tváření kovů Mazací prostředky na kůži Další mazací prostředky

7 XVIII. Nátěrové hmoty 1. Rozdělení nátěrových hmot Barevné odstíny nátěrových hmot Základní složky a přísady nátěrových hmot Úprava nátěrových hmot před nanášením Úprava podkladů před nanášením nátěrů Nátěrové systémy Zhotovování nátěrů Bezpečnost a hygiena při práci s nátěrovými hmotami Receptury pro přípravu některých speciálních a neobvyklých nátěrových hmot XIX. Receptury pro přípravu některých impregnačních prostředků 251 XX. Chladicí a nemrznoucí směsi 1. Chladicí směsi Prostředky snižující bod mrznutí vody XXI. Sušicí látky pro různé materiály XXII. Roztoky vytvářející požadovanou relativní vlhkost XXIII. Čisticí a ochranné látky na elektrické kontakty 1. Problematika znečišťování elektrických kontaktů Odstraňování nečistot rozpouštědly Návody na přípravu některých čisticích a ochranných prostředků na kontakty XXIV. Přehled názvů některých chemických látek použitých v recepturách XXV. Možnosti nákupu chemických potřeb a surovin

8 následuje několik ukázek textu

9 I. PROSTŘEDKY PRO ZÁKLADNÍ ČIŠTĚNÍ MATERIÁLŮ Z nejrůznějších předmětů denní potřeby, pomůcek pro domácnost, dílů přístrojů a strojů, popř. i výrobků uměleckého zaměření, je po určité době nutné odstranit běžné nečistoty a nánosy (exhalační a korozní zplodiny, prach, tuky, vytvořené vrstvy oxidů apod.), ať již z důvodů estetických nebo často i funkčních. Rovněž před jakýmikoliv dalšími úpravami konstrukčními (např. lepením) nebo povrchovými (tmelením, nátěry) je nutné většinu základních materiálů důkladně očistit, aby následné práce bylo možné realizovat v odpovídající kvalitě. Pro všechny tyto účely (a pro mnoho dalších) se aplikují prostředky k základnímu čištěni materiálů, které v podobě receptur k jejich přípravě uvádějí následující části této kapitoly. 1. Tuhá čistidla na kovy 1. Tuhé univerzální čistidlo na kovy I Ve větší porcelánové misce se dobře rozetře (se 600 ml vody) 120 g dextrinu 400 g jemné křídy 60 g uhličitanu hořečnatého 140 g křemenné hlinky (oxidu křemičitého) Po důkladném prohnětení se ze směsi vytvoří požadované tvary (hranolky, kostky), které se usuší a uskladní. 2. Tuhé univerzální čistidlo na kovy II Při mírném zahřívání se roztaví 500 g kyseliny olejové (elainu nebo též oleinu) 120 g stearinu Po rozmíchání se k horké směsi přidá 380 g křemenné hlinky, směs se znovu rozetře a odlévá se do forem nebo se ručně tvaruje. Pak se hotové čistidlo nechá zcela vychladnout. 3. Tuhé mýdlové univerzální čistidlo na kovy I V široké porcelánové misce se za tepla ve 100 ml vody rozpustí 850 g jádrového mýdla. Do rozpuštěné směsi se přidá 80 g oxidu železitého a 20 g uhličitanu amonného. Po rozmíchání a ochlazení se čistidlo krájí na požadované tvary. 15

10 2. Prášková čistidla na kovy 8. Práškové čistidlo na měd a mosaz V třecí misce se důkladně rozetře a promísí 400 g kyselého vinanu draselného (vinného kamene) 200 g oxidu železitého (tzv. anglická červeň, barvicí a lešticí pigment) 400 g křemenné hlinky (oxidu křemičitého) Hotový prášek se prosívá hustým sítem. 9. Práškové čistidlo na měd V porcelánové třecí misce se smísí 400 g oxidu křemičitého, práškového 300 g kyselého síranu sodného 200 g infuzoriové hlinky (oxidu křemičitého) 100 g bezvodého síranu vápenatého (tzv. pálené sádry) Po dobrém promísení a rozetření se hotový čisticí prášek uskladní v dobře uzavřené plechovce nebo širokohrdlé lahvi. Při čištění měděných součástí a dílců se k čistidlu přidává malé množství vody. 10. Práškové čistidlo na hliník V třecí misce se mísí 400 g oxidu hořečnatého 600 g jemné práškové křídy Dobře rozetřená směs se proseje hustým mlynářským sítem. 11. Práškové čistidlo na stříbro V třecí misce se dobře rozetře 780 g křemenné hlinky 100 g práškové jemné křídy 120 g oxidu železitého (lešticí červeně) Po dokonalém promíchání se prášková směs proseje hustým sítem (nejlépe z mlynářského hedvábí). 12. Práškové čistidlo na nikl V porcelánové misce se dobře promísí a rozetře 450 g křemenné hlinky (oxidu křemičitého) 170 g oxidu hořečnatého 380 g oxidu železitého (lešticí červeně) Získané práškové čistidlo se po rozmíchání proseje hustým sítem. 17

11 VII. CHEMICKÉ BARVENÍ A PATINOVÁNÍ KOVŮ Tato povrchová úprava spočívá v chemickém působení patinovacích lázní na povrch základního kovu. V průmyslové praxi se kovy barví a patinují nejen z důvodů ozdobných nebo estetických, ale i z důvodů ochranných, neboť vytvořená vrstva barevných sloučenin částečně chrání podklad i před korozními a povětrnostními vlivy. Avšak s ohledem na velmi malou tloušťku vzniklého barevného povlaku má i antikorozní ochrana jen omezenou účinnost. Při vlastním barvení se předměty většinou ponořují do příslušných lázní, méně časté je patinování potíráním (štětcem, tkaninou, chomáčkem vaty apod.). Nádoby pro lázně mohou být skleněné (akvária), porcelánové, z neměkčeného PVC, tvrdé pryže, olověné nebo smaltované. Obarvené předměty se po oplachu studenou a teplou vodou a vysušení (proudem teplého vzduchu nebo v pilinách) mohou překartáčovat žíněným, mosazným nebo jemným ocelovým kartáčem, čímž se nejen zvýrazní kontury, ale barevný povrch se vyleští a zesvětlí. Lze použít i jelenici nebo měkkou tkaninu (flanel). Obarvené kovy se doporučuje konzervovat proti působení povětrnosti i korozním a exhalačním vlivům konzervačními oleji zředěnými benzínem, roztoky vosků (včelí, karnaubský, parafin), silikonovými pastami nebo transparentními laky. Složení následujících lázní je většinou upraveno tak, aby poměr jednotlivých složek odpovídal objemu 1 litru hotové lázně. 1. Barvení oceli a železa 164. Lázeň pro modrý a hnědý odstín Těchto odstínů se nejsnáze dosáhne na součástech broušených a leštěných. Za tím účelem se odmaštěné dílce vloží do roztavené směsi 450 g dusičnanu draselného a 550 g dusičnanu sodného. Má-li se získat hnědý odstín, vloží se dílce do roztavené směsi při 240 C; pro modré zabarvení je vhodná teplota 300 C. Po stejnoměrném obarvení se předmět opláchne vodou, osuší se a konzervuje se olejem nebo speciálním voskem, který získáme roztavením a smísením 50 % montážního vosku a 50 % žluté vazelíny Lázeň pro modré zabarvení I 1000 ml vody 100 g hexakyanoželezitanu (ferikyanidu) draselného 100 g chloridu železitého Po ponoření ocelových součástek do vroucí lázně se nejprve objeví barva šedá a pak modrá až modročerná. 72

12 VIII. CHEMICKÉ POKOVOVÁNÍ Pokovování bez použití elektrického proudu, tzv. chemickým způsobem, je velmi výhodné vzhledem k menší nákladnosti v porovnání s elektrolytickým pokovováním (nejsou zapotřebí zdroje stejnosměrného proudu, měřicí přístroje, regulační zařízení atd.). Pracovní postupy při chemickém pokovování jsou dosti jednoduché, vrstva se vytvoří v krátké době, ovšem není možné vytvořit tlusté vrstvy jako při elektrolytické metodě. Chemicky lze pokovovat i součásti nekovové, z plastů, skla, keramiky, kůže, dřeva apod. 1. Mědění 227. Mědicí lázeň I Měď se vylučuje chemickým způsobem dosti snadno a na železe, oceli nebo slitinách lze získat vyhovující povlak. Použije se roztok 1000 ml vody 8 až 50 g síranu měďnatého 8 až 50 g kyseliny sírové koncentrované Pokovuje se po dobrém očištění a odmaštění pouhým ponořením do uvedené lázně na dobu několik sekund. Poměděné součásti se vyjmou, opláchnou se vodou a osuší Mědicí lázeň II Lázeň vhodná především pro vylučování mědi na zinku se připraví rozpuštěním těchto složek v ml vody: 30 g síranu měďnatého 50 g kyseliny vinné 50 ml amoniaku Pracovní teplota lázně je 20 až 25 C, pokovuje se ponorem. 2. Niklování 229. Niklovací lázeň Niklové povlaky se vyloučí na oceli, mědi nebo mosazi ponořením do roztoku ml vody 60 g chloridu nikelnatého krystalického 70 g síranu nikelnatého krystalického 10 g fosfornanu sodného 30 g citranu sodného 84

13 362. Pastovitá pájka Tato pasta je výhodná pro některé speciální práce, při nichž nelze manipulovat kovovou tyčinkovou pájkou. Lze ji připravit podle tohoto návodu: V třecí misce se rozetře 160 g chloridu amonného 340 g práškového olova 500 g práškového cínu Uvedené práškové kovy lze získat také ze slitiny, která se připraví roztavením zmíněných množství olova a cínu v kovovém kelímku. Hotová slitina se horká nalije do plátěného sáčku a kašovitý tuhnoucí kov se dřevěnou palici rozdrtí v sáčku na malé kousky. Prosátím kovové drti se získá prášková slitina. Směs kovů s chloridem amonným se pak rozetře s potřebným množstvím glycerinu nebo minerálního oleje na pastu požadované hustoty Pájecí pasta I Složka A: V široké porcelánové kádince nebo obdobné nádobě ve vodní lázni se za stálého míchání roztaví: 220 g lanolinu čistého 580 g parafinového oleje Složka B: V jiné nádobě se rozpustí: 90 g chloridu zinečnatého 9 g chloridu amonného 100 ml vody Po důkladném promísení obou složek se horká pasta slije do kelímků, kde se nechá zchladnout Pájecí pasta II Podobně jako podle minulé receptury se připraví i tato pájecí pasta: Složka A: 600 g žluté technické vazeliny 200 g lanolinu čistého Složka B: 200 g chloridu zinečnatého 20 g chloridu amonného 160 ml vody Obě složky se dobře promísí a ještě horká pasta se uskladní v kelímcích. 132

14 6. Pájecí prostředky pro pájení vysokotavitelnými pájkami Při tzv. tvrdém pájení, blížícím se pracovními teplotami svařování (při pájení se spojovaný kov netaví, při svařování ano), se používají pájky s vysokým bodem tání, tzv. vysokotavitelné pájky. Zdrojem tepla většinou bývá svařovací hořák nebo dmuchavka. K tomu jsou třeba speciální pájecí prostředky, bud práškové, pastovité, nebo kapalné Práškový pájecí prostředek pro nerezavějící ocel 400 g fluoridu draselného 100 g kyseliny borité 500 g přetaveného práškového boraxu Uvedené suroviny se v třecí misce dobře promíchají a důkladně rozetřou, až vznikne jemný prášek. Hotový pájecí prostředek se přesype do zásobní láhve Práškový pájecí prostředek pro hliník Pro tvrdé pájení hliníku se osvědčuje tato prášková směs: 300 g chloridu lithného 100 g chloridu zinečnatého 500 g chloridu draselného 100 g fluoridu draselného 367. Pájecí roztok 340 ml kyseliny fosforečné koncentrované 330 ml etylalkoholu denaturovaného 330 ml vody Hotový roztok se uchovává v zásobní láhvi Pájecí pasty Práškové pájecí prostředky je možné v třecí misce smísit buď s vodou, nebo s minerální bílou vazelínou na pastovité hmoty s hustotou podle potřeby a použití. 7. Svařovací prostředky pro různé kovy Při svařování se spojované konce kovových částí z téhož nebo podobného materiálu vyhřejí na tzv. svařovací teplotu, během níž se spojí dohromady svaří. Svar vytvoří s ostatním materiálem jeden mechanicky pevný celek. Je mnoho způsobů a metod svařování. Většina používá ještě přídavnou látku tavidlo neboli svařovací prostředek. Bývá to prášková látka, jejímž hlavním úkolem je podporovat vytvoření spolehlivého svaru a především vázat vznikající oxidy. 133

15 XIII. PROSTŘEDKY PRO OZNAČOVÁNÍ A RAZÍTKOVÁNÍ RŮZNÝCH MATERIÁLŮ 1. Inkousty na kovy Často je třeba trvale a nesmazatelně označovat nebo popisovat kovové součástky, štítky, nářadí apod. K tomu se používají speciální inkousty na kovy. Zásadně se tyto inkousty dělí na dva základní druhy, a to na inkousty, které přilnou k povrchu kovu, a na inkousty vytvářející označení chemickou reakcí s kovem předmětu. Označení inkousty posledního druhu je pochopitelně mnohem trvanlivější. K vlastnímu nanášení razítkovacího inkoustu je nejvhodnější nové, dosud nepoužité razítko z pryže a polštářek nebo skleněná destička pokrytá hrubší tkaninou, kterou prosytíme razítkovacím inkoustem. Předměty lze označovat také novým ocelovým psacím perem, trubičkovým perem, skleněnou kapilárou nebo seříznutou tyčinkou z plastu (novodur, organické sklo atd.). Má-li být razítko dobře čitelné a nestíratelné, doporučuje se razítkovaný kov očistit a odmastit Inkoust na ocel a železo I Za normální teploty se smísí a rozpustí 540 ml destilované vody 104 g síranu měďnatého krystalického 90 g kyseliny seleničité (POZOR, JED!) 180 g kyseliny vinné nebo citrónové Po rozpuštění se přilije 360 ml koncentrované kyseliny solné a hotový inkoust se přefiltruje do láhve se zabroušenou zátkou Inkoust na ocel a železo II V 1 litru denaturovaného alkoholu se za studena rozpustí 100 g přírodního šelaku a 100 g tiskařské černě (nebo jiného barviva, např. eosinu apod.) 402. Inkoust na nekorodující ocel Ve 410 ml destilované vody se v baňce za mírného zahřívání rozpustí 580 g krystalického chloridu železitého. Po úplném rozpuštění se přidá 10 ml koncentrované kyseliny solné. Inkoust se nanáší na očištěný a odmaštěný povrch buď razítkováním pryžovým razítkem, nebo popisováním. Tmavšího zabarvení písmen se dosáhne přidáním 15 ml koncentrované kyseliny mléčné. 143

16 8. Receptury pro přípravu některých speciálních a neobvyklých lepicích prostředků V některých případech je výhodnější nejen v laboratorních a výrobních provozech, ale i v amatérské praxi použít místo syntetických pryskyřic jiné druhy speciálních lepidel, které jsou uvedeny v této části. Lze je použít ke spojování nejrůznějších materiálů (skla, porcelánu, kovů, keramiky, minerálů a jiných). Spolu s recepturou a způsobem použití je popsán i základní výrobní postup, takže je možné tato lepidla snadno vyrobit i v malém množství bez nákladných průmyslových zařízení Lepidlo na porcelán V porcelánové třecí misce se promíchá 350 g mastixu přírodního 500 g šelaku šupinkového 100 g terpentýnu 50 g oxidu titaničitého (titanová běloba) Oxid titaničitý se přidá až po rozpuštění prvních tří složek. Vše se roztírá, až vznikne zcela homogenní směs hotového lepidla Lepidlo na porcelán, sklo a keramiku I V třecí misce se smíchá a rozetře 170 g křemeliny práškové 300 g síranu barnatého 160 g azbestu 110 g jemného prosetého písku 260 g vodního skla koncentrovaného Lepidlo tuhne při normální teplotě. Získaný spoj vzdoruje teplotám do 100 C a má značnou chemickou odolnost proti nejrůznějším chemikáliím Lepidlo na porcelán, sklo a keramiku II V třecí misce se rozetře 160 g práškového skla 250 g azbestu 500 g vodního skla koncentrovaného Lepidlo tuhne při normální teplotě. Spoj vzdoruje teplotě do 150 C a účinkům chemikálií Lepidlo na sklo V baňce ve vodní lázni (při teplotě asi 40 C) se smíchá 180

17 XX. CHLADICÍ A NEMRZNOUCÍ SMĚSI 1. Chladicí směsi V technické i amatérské praxi se často při nejrůznějších pracích objevuje nutnost ochladit různé součásti, chemická činidla nebo přístrojové části, popř. celé aparatury pod bod mrazu. Není-li k dispozici klimatická komora nebo chladicí box, lze požadované látky ochladit speciálními chladicími směsmi, skládajícími se buď jen z vodných roztoků některých solí, nebo ze směsí sněhu nebo ledu s různými chemickými prostředky. Je ovšem nutné si pamatovat, že takto připravené směsi nebo roztoky působí pouze po dobu, než sníh či led úplně roztají, nebo u vodných roztoků do doby, než se použitá sůl zcela rozpustí Vodné roztoky Teplota látek před smísením se předpokládá 10 až 15 C. Uvedená množství soli se rozpustí vždy v ml vody. Použitá látka Nejnižší dosažitelná teplota ( C) 850 g octanu sodného krystalického -4,7 300 g chloridu amonného -5,1 750 g dusičnanu sodného -5, g thiosíranu (sirnatanu) sodného krystalického -8,0 300 g dusičnanu sodného -11, g chloridu vápenatého -12,4 600 g dusičnanu amonného -13, g rhodanidu draselného -23,7 Snížení teploty roztoků rozpouštěním solí v ml vody Použitá látka Počáteční Pokles Nejnižší teplota ( C) teploty konečná ( C) teplota ( C) 120 g síranu draselného 14,7 3,0 11,7 360 g chloridu sodného krystalického 12,6 2,5 10,1 140 g síranu hlinito-draselného 10,8 1,4 9,4 140 g fosforečnanu sodného krystalického 10,8 3,7 7,1 750 g síranu amonného 13,2 6,4 6,8 200 g síranu sodného krystalického 12,5 6,8 5,7 300 g uhličitanu amonného 15,3 12,1 3,2 850 g síranu hořečnatého krystalického 11,1 8,0 3,1 160 g dusičnanu draselného 13,2 10,2 3,0 255

18 623. Směsi dvou látek se sněhem Směs dvou solí Nejnižší dosažitelná teplota ( C) 140 g síranu sodného krystalického 105 g síranu draselného -3,1 245 g chloridu draselného 45 g dusičnanu draselného -11,8 553 g dusičnanu sodného 480 g dusičnanu amonného -17,7 140 g dusičnanu draselného 260 g chloridu amonného -17,8 120 g chloridu draselného 194 g chloridu amonného -18,0 620 g dusičnanu sodného 107 g dusičnanu draselného -19,4 96 g síranu sodného 690 g síranu amonného -20, g uhličitanu sodného g dusičnanu amonného -22,0 188 g chloridu amonného 440 g dusičnanu amonného -22,1 120 g chloridu amonného 505 g síranu amonného -22,5 90 g dusičnanu draselného 740 g dusičnanu amonného -25,0 520 g dusičnanu amonného 550 g dusičnanu sodného -25,8 90 g dusičnanu draselného 670 g rhodanidu amonného -28,2 320 g dusičnanu amonného 540 g rhodanidu amonného -30,6 140 g chloridu amonného 375 g dusičnanu sodného -30,7 20 g dusičnanu draselného g rhodanidu draselného -34,1 390 g rhodanidu amonného 545 g dusičnanu sodného -37,4 257

1 PÁJENÍ Nerozebíratelné spojení kovů pomocí pájky s nižší teplotou tavení, než je teplota tavení spojovaných kovů.

1 PÁJENÍ Nerozebíratelné spojení kovů pomocí pájky s nižší teplotou tavení, než je teplota tavení spojovaných kovů. 1 PÁJENÍ Nerozebíratelné spojení kovů pomocí pájky s nižší teplotou tavení, než je teplota tavení spojovaných kovů. Výhody pájení : spojování všech běžných kovů, skla a keramiky, spojování konstrukčních

Více

Tvrdé pájení s tavidlem,v ochranném plynu nebo ve vakuu, se podobá pájení na měkko. Pracovní teplota je nad 500 C. Pájí se tvrdou pájkou, roztavenou

Tvrdé pájení s tavidlem,v ochranném plynu nebo ve vakuu, se podobá pájení na měkko. Pracovní teplota je nad 500 C. Pájí se tvrdou pájkou, roztavenou Pájení na tvrdo Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Iveta Konvičná Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.

Více

V zařízení budou sbírány nebo vykupovány tyto druhy odpadů kategorie O ostatní : Katalogové Název odpadu

V zařízení budou sbírány nebo vykupovány tyto druhy odpadů kategorie O ostatní : Katalogové Název odpadu V zařízení budou sbírány nebo vykupovány tyto druhy odpadů kategorie O ostatní : Katalogové Název odpadu číslo 02 01 10 Kovové odpady 03 01 01 Odpadní kůra a korek 03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo,

Více

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x 3. S NO CELIO a.s. Název odpadu 010304 N Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné látky x 010305 N Jiná hlušina obsahující nebezpečné látky x 010307 N Jiné odpady z

Více

Spektrofotometrické stanovení fosforečnanů ve vodách

Spektrofotometrické stanovení fosforečnanů ve vodách Spektrofotometrické stanovení fosforečnanů ve vodách Úkol: Spektrofotometricky stanovte obsah fosforečnanů ve vodě Chemikálie: 0,07165 g dihydrogenfosforečnan draselný KH 2 PO 4 75 ml kyselina sírová H

Více

Katalog. Elektrochemické. Čištění, Leštění, Značení a Galvanizace. .. účinné, rychlé a nenákladné.. Čistí a pasivuje sváry v jediné operaci..

Katalog. Elektrochemické. Čištění, Leštění, Značení a Galvanizace. .. účinné, rychlé a nenákladné.. Čistí a pasivuje sváry v jediné operaci.. Katalog Elektrochemické Čištění, Leštění, Značení a Galvanizace Čistí a pasivuje sváry v jediné operaci.. Značí kovové povrchy: tmavé a světlé značení.. Zvládá pomědění, galvanizaci, pozlacení.... účinné,

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 8 _ K O R O Z E A O C H R A N A P R O T I K

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 8 _ K O R O Z E A O C H R A N A P R O T I K A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 8 _ K O R O Z E A O C H R A N A P R O T I K O R O Z I _ P W P Název školy: Číslo a název projektu:

Více

Pájené spoje. Princip pájení: Druhy pájení:

Pájené spoje. Princip pájení: Druhy pájení: Pájené spoje Pájené spoje patří mezi nerozebíratelné spojení strojních součástí. Jde o spojení kovů pomocí pájky s nižší teplotou tavení, než je teplota tavení spojovaných kovů. Princip pájení: Základem

Více

20 litrové a 200 litrové kontejnery. 20 litrové a 200 litrové kontejnery

20 litrové a 200 litrové kontejnery. 20 litrové a 200 litrové kontejnery Promoclean TP 112 Detergentní kapalina určená pro odstraňování veškerých brusných a leštících past a chladících obráběcích olejů Viskózní kapalina kaštanové barvy, která se snadno rozpouští a omývá vodou

Více

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x 5. Stabilizace CELIO a.s. Název odpadu 010304 N Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné látky x 010305 N Jiná hlušina obsahující nebezpečné látky x 010307 N Jiné odpady

Více

P + D PRVKY Laboratorní práce

P + D PRVKY Laboratorní práce Téma: Reakce sloučenin zinku P + D PRVKY Laboratorní práce Pozn: Výsledky úkolu 1 zapisujte až po 14 dnech. Úkol 4 provádějte pouze pod dohledem učitele. Úkol 1: Připravte 5 gramů bílé skalice. Bílá skalice

Více

Příloha č.1. Seznam odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno

Příloha č.1. Seznam odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno Seznam odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno Kód odpadu Kategorie 010101 O Odpady z těžby rudných nerostů 010102 O Odpady z těžby nerudných nerostů Název odpadu 010304* N Hlušina ze zpracování sulfidické

Více

Odložení nebezpečných odpadů

Odložení nebezpečných odpadů Odložení nebezpečných odpadů veškeré ceny jsou bez příslušné sazby, ceny nezahrnují odvoz odpadů z místa určení, platnost od 1. 1. 2015 Název Dřevo Název 20 01 37 9 500 Kč Rozpouštědla 20 01 13 9 000 Kč

Více

Pájení. dobrou zatékavost a vzlínavost vyhovující mechanické vlastnosti malý rozdíl elektrického potenciálu vůči základnímu materiálu nízkou cenu.

Pájení. dobrou zatékavost a vzlínavost vyhovující mechanické vlastnosti malý rozdíl elektrického potenciálu vůči základnímu materiálu nízkou cenu. 1.1.1 Princip, účel, rozdělení a použití Pájení Pájení je metalurgický proces, kterým vzniká nerozebiratelné spojení kovů stejného nebo rozdílného chemického složení pomocí roztavené slitiny pájky. Pájené

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.8 Realizace klempířských prací a dovedností

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.8 Realizace klempířských prací a dovedností

Více

Přednáška č.11 Spoje nerozebíratelné

Přednáška č.11 Spoje nerozebíratelné Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.11 Spoje nerozebíratelné SVAŘOVÁNÍ je proces, který slouží k vytvoření trvalého, nerozebíratelného spoje dvou a více materiálů. Při svařování je nutné působit buď tlakem,

Více

Struktura svaru. Vzniká teplotně ovlivněná oblast změna vlastností

Struktura svaru. Vzniká teplotně ovlivněná oblast změna vlastností Svařování Pájení Svařování Aby se kovy mohly nerozebiratelně spojit, vyžaduje většina svařovacích metod vytvoření vysoké lokální teploty. Typ zdroje ohřevu označuje často svařovací metodu, např. svařování

Více

Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107

Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107 Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107 Katalogové číslo odpadu Název odpadu 040219 Kaly z čištění odpadních

Více

Základní požadavky: mechanické a fyzikální vlastnosti materiálu

Základní požadavky: mechanické a fyzikální vlastnosti materiálu Materiály Základní požadavky: mechanické a fyzikální vlastnosti materiálu nesmí se měnit při provozních podmínkách mechanické vlastnosti jsou funkcí teploty vliv zpracování u kovových materiálů (např.

Více

Materiály pro konzervování předmětů ze skla, porcelánu a smaltu (emailu)

Materiály pro konzervování předmětů ze skla, porcelánu a smaltu (emailu) Materiály pro konzervování předmětů ze skla, porcelánu a smaltu (emailu) Materiály pro konzervování předmětů ze skla Sklo je vlastně tuhý roztok směsi solí alkalických kovů a kovů alkalických zemin s kyselinou

Více

Povolené odpady: Číslo Kategorie Název odpadu

Povolené odpady: Číslo Kategorie Název odpadu Povolené odpady: Číslo Kategorie 010101 O Odpady z těžby rudných nerostů 010102 O Odpady z těžby nerudných nerostů Název odpadu 010304 N Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné

Více

OVĚŘOVÁNÍ VLASTNOSTÍ SÁDRY. Stavební hmoty I Cvičení 9

OVĚŘOVÁNÍ VLASTNOSTÍ SÁDRY. Stavební hmoty I Cvičení 9 OVĚŘOVÁNÍ VLASTNOSTÍ SÁDRY Stavební hmoty I Cvičení 9 SÁDRA JAKO POJIVO Sádra = síran vápenatý dihydrát CaSO 4.2H 2 O Je částečně rozpustný ve vodě (ztuhlou sádru lze rozpustit ve vodě a získat znovu sádrovou

Více

Technologie I. Pájení

Technologie I. Pájení Technologie I. Pájení Pájení Pájením se nerozebíratelně metalurgickou cestou působením vhodného TU v zdroje Liberci tepla, spojují stejné nebo různé kovové materiály (popř. i s nekovy) pomocí přídavného

Více

2.10 Pomědění hřebíků. Projekt Trojlístek

2.10 Pomědění hřebíků. Projekt Trojlístek 2. Vlastnosti látek a chemické reakce 2.10 Pomědění hřebíků. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika

Více

ROZHODNUTÍ. změnu integrovaného povolení

ROZHODNUTÍ. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 47088/2012 Ing. Švecová/385 12. července 2012 OŽPZ 655/2012 pavlina.svecova@kraj-lbc.cz ROZHODNUTÍ Krajský úřad

Více

Povrchová úprava bez chromu Cr VI

Povrchová úprava bez chromu Cr VI Povrchová úprava bez chromu Cr VI Základem této povrchové úpravy jsou materiály Delta Tone 9000 a Delta Protect KL 100, takzvané basecoaty, což jsou anorganické povlaky plněné ZN a Al mikrolamelami rozptýlenými

Více

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Kód odpadu Název odpadu Kategorie Produkce (tun) 010306 Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 O 74,660 010407 Odpady z fyzikálního a chemického

Více

RUŠENÁ KRYSTALIZACE A SUBLIMACE

RUŠENÁ KRYSTALIZACE A SUBLIMACE LABORATORNÍ PRÁCE Č. 5 RUŠENÁ KRYSTALIZACE A SUBLIMACE KRYSTALIZACE PRINCIP Krystalizace je důležitý postup při získávání čistých tuhých látek z jejich roztoků. Tuhá látka se rozpustí ve vhodném rozpouštědle.

Více

Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer) 040209 O

Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer) 040209 O Seznam přijímaných odpadů do sběrného dvora Kód Kategorie Název odpadu 010306 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 010408 O Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07 010409

Více

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Kód odpadu Název odpadu 10407 Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů obsahující nebezpečné látky N 5,060 10408 Odpadní štěrk a kamenivo

Více

KATALOG NÁTĚROVÝCH HMOT

KATALOG NÁTĚROVÝCH HMOT KATALOG NÁTĚROVÝCH HMOT KVALITA ZA DOBROU CENU COLOR S.R.O. Barvy syntetické základní Primer S 2000 Barva syntetická základní Primer S-2000 je určen pro základní nátěry kovů a dřeva pod olejové, syntetické,

Více

Seznam odpadů sběr, výkup a úprava odpadů, kat. O

Seznam odpadů sběr, výkup a úprava odpadů, kat. O Seznam odpadů sběr, výkup a úprava odpadů, kat. O 01 01 01 Odpady z těžby rudných nerostů 01 01 02 Odpady z těžby nerudných nerostů 01 03 06 Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 01 03 08

Více

ODOLNOST KAMENIVA. ČSN EN 1367-1 Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání Část 1: Stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování

ODOLNOST KAMENIVA. ČSN EN 1367-1 Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání Část 1: Stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování ODOLNOST KAMENIVA Odolnost proti zmrazování a rozmrazování ČSN EN 1367-1 Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání Část 1: Stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování - chování kameniva

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV:VY_32_INOVACE_102_Soli AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 9., 15. 9.

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV:VY_32_INOVACE_102_Soli AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 9., 15. 9. NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV:VY_32_INOVACE_102_Soli AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 9., 15. 9. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Chemie, Soli ČÍSLO PROJEKTU: OPVK

Více

Lepení materiálů. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D.

Lepení materiálů. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. Lepení materiálů RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. Princip Adheze Smáčivost Koheze Dělení lepidel Technologie lepení Volba lepidla Lepení kovů Zásady navrhování lepených konstrukcí Typy spojů Princip lepení Lepení

Více

SurTec 856 Lázeň pro hromadné niklování

SurTec 856 Lázeň pro hromadné niklování SurTec 856 Lázeň pro hromadné niklování Vlastnosti Velmi vysoká koncová kvalita vyloučené niklové vrstvy Vytváří vysoce aktivní vrstvy, které se dají výborně chromovat Velmi dobrý rozptyl a rozložení niklu

Více

Koroze kovů (laboratorní práce)

Koroze kovů (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Koroze kovů (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Ch-9-02 Předmět: chemie Cílová skupina: 9. třída Autor: Mgr. Simona

Více

Ročník VIII. Chemie. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VIII. Chemie. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Úvod IX. -ukázka chem.skla přírodní věda, poznat chemické sklo a pomůcky, zásady bezpečné práce-práce s dostupnými a běžně používanými látkami, hodnocení jejich rizikovosti, posoudí bezpečnost vybraných

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1037 číslo učeb. materiálu VY_32_ INOVACE_PDV_ B _10 předmět, tematický

Více

PÁJENÍ. Osnova učiva: Druhy pájek. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: STT první Jindřich RAYNOCH 31.10.2012 Název zpracovaného celku: PÁJENÍ A LEPENÍ

PÁJENÍ. Osnova učiva: Druhy pájek. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: STT první Jindřich RAYNOCH 31.10.2012 Název zpracovaného celku: PÁJENÍ A LEPENÍ Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: STT první Jindřich RAYNOCH 31.10.2012 Název zpracovaného celku: PÁJENÍ A LEPENÍ PÁJENÍ Osnova učiva: Úvod Rozdělení pájek Význam tavidla Metody pájení Stroje a zařízení

Více

CENÍK lienbacher 2012

CENÍK lienbacher 2012 21.02.003.2 Krbová souprava 4 - dílná, černá ocel a lešt. mosaz 3 122 Kč 21.02.005.2 Koš na dřevo, černý 2 628 Kč 21.02.006.2 Koš na dřevo, černý, s mosazným držadlem 2 639 Kč 21.02.007.2 Koš na dřevo,

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Dokument ze zasedání 2009 C6-0223/2005 2003/0139(COD) CS 07/07/2005 Společný postoj Společný postoj Rady ze dne 24. června 2005 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (И) В, G 01 P 17/00. (54) Způeob získávání eoli prvkťl vzácných zemin

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (И) В, G 01 P 17/00. (54) Způeob získávání eoli prvkťl vzácných zemin ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 19 ) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (61) (23) Výstavnf priorita (22) Přihlášeno 12 09 86 (2») PV 8176-86.P (И) В, (51) Int. CI.4 G 01 P 17/00 ÚFTAD PRO VYNÁLEZY

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Nové trendy v povrchových úpravách materiálů chromování, komaxitování

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Nové trendy v povrchových úpravách materiálů chromování, komaxitování Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: Nové trendy v povrchových úpravách materiálů chromování, komaxitování Obor: Nástrojař Ročník: 1. Zpracoval(a): Pavel Rožek Střední průmyslová škola Uherský

Více

SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV

SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV TALPA - RPF, s.r.o., 718 00 Ostrava Kunčičky, Holvekova 36 Kód druhu odpadu dle Katalogu odpadů SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV Název druhu odpadů dle Kategorie Katalogu odpadů odpadu

Více

NOVINKY 11-12/2012. obj. číslo: 100-05503. obj. číslo: 100-05504. obj. číslo: 100-05505

NOVINKY 11-12/2012. obj. číslo: 100-05503. obj. číslo: 100-05504. obj. číslo: 100-05505 obj. číslo: 100-05503 Čistič brzd - účinný a rychleschnoucí čistící prostředek brzdových součástí - čistí a odmašťuje brzdy a spojky obj. číslo: 100-05504 Čistič motoru - mimořádně účinný čistič a odmašťovač

Více

1.08 Tvrdost vody. Projekt Trojlístek

1.08 Tvrdost vody. Projekt Trojlístek 1. Chemie a společnost 1.08. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika je určena pro žáky 2. stupně ZŠ

Více

SOLI A JEJICH VYUŽITÍ. Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí

SOLI A JEJICH VYUŽITÍ. Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí SOLI A JEJICH VYUŽITÍ Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí POUŽITÍ SOLÍ Zemědělství dusičnany, draselné soli, fosforečnany. Stavebnictví, sochařství vápenaté soli.

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Dokončovací operace obrábění - leštění

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Dokončovací operace obrábění - leštění Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: Dokončovací operace obrábění - leštění Obor: Nástrojař Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Rožek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 Obsah 1 Dokončovací

Více

DTM NOVÁ TECHNOLOGIE. antikorozní základní i vrchní barva DIRECT TO METAL. 11 m 2 /kg

DTM NOVÁ TECHNOLOGIE. antikorozní základní i vrchní barva DIRECT TO METAL. 11 m 2 /kg NOVÁ TECHNOLOGIE DTM DIRECT TO METAL antikorozní základní i vrchní barva 11 m 2 /kg Jednosložková antikorozní akrylátová matná barva Na všechny druhy kovů, plechů, dřevo, beton a další povrchy bez použití

Více

LEPENÍ. Osnova učiva: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: STT první Jindřich RAYNOCH 31.10.2012 Název zpracovaného celku: PÁJENÍ A LEPENÍ

LEPENÍ. Osnova učiva: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: STT první Jindřich RAYNOCH 31.10.2012 Název zpracovaného celku: PÁJENÍ A LEPENÍ Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: STT první Jindřich RAYNOCH 31.10.2012 Název zpracovaného celku: PÁJENÍ A LEPENÍ LEPENÍ Osnova učiva: Úvod Lepený spoj Rozdělení lepidel Druhy lepidel Tmely Příprava lepených

Více

jakékoliv další chemikálie, které nejsou uvedené v abecedním seznamu chemické výrobky v jakékoliv kvalitě p.a., čisté, technické nebo potravinářské

jakékoliv další chemikálie, které nejsou uvedené v abecedním seznamu chemické výrobky v jakékoliv kvalitě p.a., čisté, technické nebo potravinářské jakékoliv další chemikálie, které nejsou uvedené v abecedním seznamu chemické výrobky v jakékoliv kvalitě p.a., čisté, technické nebo potravinářské skladové hospodářství - kompletní program pro manipulaci

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001,

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001, č. 381/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu

Více

Řešení pro lepení a čištění tesa Lepidla ve spreji tesa Čistidla ve spreji

Řešení pro lepení a čištění tesa Lepidla ve spreji tesa Čistidla ve spreji Řešení pro lepení a čištění Lepidla ve spreji Čistidla ve spreji Čistidla ve spreji PRŮMYSLOVÉ ČISTIDLO Průmyslové čistidlo 60040 ODSTRAŇOVAČ LEPIDLA Odstraňovač lepidla 60042 Průmyslové čistidlo je univerzální

Více

KOROZE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 4. 2012. Ročník: devátý

KOROZE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 4. 2012. Ročník: devátý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková KOROZE Datum (období) tvorby: 25. 4. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce; chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí se

Více

VY_32_INOVACE_A 02 15

VY_32_INOVACE_A 02 15 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

01 03 06 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 A Nelze

01 03 06 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 A Nelze SEZNAM ODPADŮ, KTERÉ SE SMĚJÍ UKLÁDAT NA SKLÁDKU ORLÍK IV příloha č. 3 Odpady lze na skládce uložit na základě vlastností určených charakterem, makroskopickým popisem, složením a původem uvedených odpadů

Více

A10 - Kapaliny v kanystrech

A10 - Kapaliny v kanystrech UVOLŇOVAČ RZI 5l obj. číslo: 94000238 Weicon Uvolňovač rzi a je svoji vícenásobnou funkcí nepostradatelný při opravách a údržbě. Z důvodu dobrého kapilárního působení a přilnavosti vnikne i do nejmenších

Více

SOLI. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 4. 2013. Ročník: osmý

SOLI. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 4. 2013. Ročník: osmý SOLI Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 12. 4. 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Anorganické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí s vlastnostmi solí,

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu

Více

1996D0603 CS 12.06.2003 002.001 1

1996D0603 CS 12.06.2003 002.001 1 1996D0603 CS 12.06.2003 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 4. října 1996, kterým se stanoví

Více

STAVEBNÍ HMOTY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 26. 4. 2013. Ročník: devátý

STAVEBNÍ HMOTY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 26. 4. 2013. Ročník: devátý STAVEBNÍ HMOTY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 26. 4. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí s historickými

Více

tesa Samolepicí pásky Využití samolepicích pásek v průmyslu KATALOG VÝROBKŮ

tesa Samolepicí pásky Využití samolepicích pásek v průmyslu KATALOG VÝROBKŮ tesa Samolepicí pásky Využití samolepicích pásek v průmyslu KATALOG VÝROBKŮ Cokoli potřebujete udělat tesa má optimální řešení Vítejte u přehledu sortimentu samolepicích pásek tesa určených pro průmysl

Více

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii Datum: Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii Tlak vzduchu: Teplota vzduchu: Laboratorní cvičení č. Oddělování složek směsí

Více

381/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí

381/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí 381/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů

Více

U drahých dílců je vhodná zkušební montáž, popř. obdobná zkušenost.

U drahých dílců je vhodná zkušební montáž, popř. obdobná zkušenost. 6. Montáž konstrukcí a kladení pohledových dílců z nerezových ocelí. Způsoby montáže, tolerance, doprava, manipulace a skladování, povrchy a jejich ochrana, čistění, kontakty s jinými kovy, rovinnost.

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 5. KERAMIKA, SKLO, SKLOKERAMIKA STRUKTURA, ZÁKLADNÍ DRUHY, VLASTNOSTI, POUŽITÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento

Více

Cu Zn Cr NEJ. Cuprum Zincum Chromium. Hustota [kg/m 3 ] Osmium 22 660 Chrom 8,5 Wolfram 3 422

Cu Zn Cr NEJ. Cuprum Zincum Chromium. Hustota [kg/m 3 ] Osmium 22 660 Chrom 8,5 Wolfram 3 422 CVIČENÍ Hustota [kg/m 3 ] Zn prum Zincum Chromium 8 960 7 140 7 190 Tvrdost 3 2,5 8,5 Teplota tání [ C] El. vodivost [S/m] Tep. vodivost [W/mK] 1 083 420 1 857 NEJ Osmium 22 660 Chrom 8,5 Wolfram 3 422

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU BÍLKOVIN

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU BÍLKOVIN Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU BÍLKOVIN 1 Účel a rozsah Tato metoda specifikuje podmínky pro stanovení bílkovin v krmivech. Metoda je použitelná pro všechna krmiva organického původu.

Více

Složení soustav (roztoky, koncentrace látkového množství)

Složení soustav (roztoky, koncentrace látkového množství) VZOROVÉ PŘÍKLADY Z CHEMIE A DOPORUČENÁ LITERATURA pro přípravu k přijímací zkoušce studijnímu oboru Nanotechnologie na VŠB TU Ostrava Doporučená literatura z chemie: Prakticky jakákoliv celostátní učebnice

Více

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů Popis LCM - 05 je rychle tvrdnoucí dvousložkové akrylové lepidlo pro lepení kompozit, termoplastů a kovů. LCM - 05 je bezpodkladové lepidlo

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 2 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Inovativní výrobce strojů a nářadí pro opracování trubek. 2008 Katalog

Inovativní výrobce strojů a nářadí pro opracování trubek. 2008 Katalog Inovativní výrobce strojů a nářadí pro opracování trubek 2008 Katalog Pájení Čisticí žínka 136 Elektrické pájecí kleště 136 Elektrický pájecí přístroj 137 Turbo-plynový pájecí hořák 138 Měkká pájka a

Více

KATALOG LEPÍCÍ PROGRAM. Vhodné pro kancelář i domácnost.

KATALOG LEPÍCÍ PROGRAM. Vhodné pro kancelář i domácnost. KATALOG LEPÍCÍ PROGRAM Vhodné pro kancelář i domácnost. 1 Lepidla Lepidlo 8g tuhé gelové Lepidlo 15g tuhé gelové - Tuhá lepící pasta, vysouvatelná z plastové tuby, pro univerzální použití v kanceláři i

Více

5. Jaká bude koncentrace roztoku hydroxidu sodného připraveného rozpuštěním 0,1 molu látky v baňce o objemu 500 ml. Vyber správný výsledek:

5. Jaká bude koncentrace roztoku hydroxidu sodného připraveného rozpuštěním 0,1 molu látky v baňce o objemu 500 ml. Vyber správný výsledek: ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY II. autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi 1. Ve třech válcích byly plyny, prvky. Válce měly obsah 3 litry. Za normálních podmínek obsahoval první válec bezbarvý plyn

Více

PROFESIONÁLNÍ PRŮMYSLOVÉ BARVY A LAKY

PROFESIONÁLNÍ PRŮMYSLOVÉ BARVY A LAKY estron www.estron.cz estron@estron.cz PROFESIONÁLNÍ PRŮMYSLOVÉ BARVY A LAKY ROZDĚLENÍ BAREV: UCELENÁ ŘADA NEJPOUŽÍVANĚJŠÍCH PROFESIONÁLNÍCH BAREV NA KOV jednoduchý manuál praktických informací Základy

Více

Objednávky. E-MAIL : objednavky@nimco.cz FAX: 485 105 674 TEL: 485 107 441 TEL: 485 105 671

Objednávky. E-MAIL : objednavky@nimco.cz FAX: 485 105 674 TEL: 485 107 441 TEL: 485 105 671 Ceník Ceník 2013/2014 ( ceník ozn. NIMCO 2013/2014-1). Ceník je platný od 1. května 2013. Obrázky výrobků jsou pouze pro ilustraci. Tiskové chyby vyhrazeny. Ceny Ceny jsou uvedeny v české měně (Kč) s DPH

Více

ARGENPAL IV A NÁVOD NA POUŽITÍ

ARGENPAL IV A NÁVOD NA POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITÍ ARGENPAL IV A SP.42100.529.001 ARGENPAL IV A je stříbropaládiová dentální slitina s velmi vysokou pevností, typu 4. Je určena pro značně namáhané odlitky zubních náhrad (inlaye, kořenové

Více

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ 1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ 1.1 SVAŘOVACÍ DRÁTY Jako přídavný materiál se při plamenovém svařování používá drát. Svařovací drát podstatně ovlivňuje jakost svaru. Drát se volí vždy podobného

Více

Číslo a název výrobku

Číslo a název výrobku Číslo a název výrobku 102 Olej na zahradní nábytek - Classic 0,750 537 18 30 106 Pečující olej 1,000 537 83 6 107 Pečující vosk 1,000 537 83 6 108 Olej na pracovní plochy - Pur Solid 0,375 510 8 64 0,500

Více

VÝTVARNÉ A ŠKOLNÍ POTŘEBY

VÝTVARNÉ A ŠKOLNÍ POTŘEBY VÝTVARNÉ A ŠKOLNÍ POTŘEBY Psací a kreslicí potřeby (pastelky, fixy, voskovky, tužky), lepidla, modelovací a jiné výtvarné a školní potřeby mohou i nemusí obsahovat škodlivé látky ohrožující zdraví dětí.

Více

!STUDENTI DONESOU! PET

!STUDENTI DONESOU! PET Důkaz prvků v organických sloučeninách (C, H, N, S, halogeny), vlastnosti organických sloučenin, pokusy se svíčkou sacharosa oxid měďnatý, pentahydrát síranu měďnatého oxid vápenatý hydroxid sodný, hydrogenuhličitan

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A ( 19 ) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (co (23) Výstavní priorita (22) Přihlášeno 10 04 86 (21) PV 2633-86.Z Ol) (Bl) (51) Int Cl. 4 С 11 D 3/32, С

Více

PERIODICKÁ TABULKA. Všechny prvky v tabulce můžeme rozdělit na kovy, nekovy a polokovy.

PERIODICKÁ TABULKA. Všechny prvky v tabulce můžeme rozdělit na kovy, nekovy a polokovy. PERIODICKÁ TABULKA Je známo více než 100 prvků 90 je přirozených (jsou v přírodě) 11 plynů 2 kapaliny (brom, rtuť) Ostatní byly připraveny uměle. Dmitrij Ivanovič Mendělejev uspořádal 63 tehdy známých

Více

Seznam odpadů sběr a výkup odpadů, kat. N

Seznam odpadů sběr a výkup odpadů, kat. N Seznam odpadů sběr a výkup odpadů, kat. N Seznam je platný i pro odpady z přílohy č. 1 zařazené podle katalogu odpadů do kategorie O ostatní odpad majících nebezpečné vlastnosti a zařazené do kategorie

Více

PŘECHODNÉ PRVKY - II

PŘECHODNÉ PRVKY - II PŘECHODNÉ PRVKY - II Měď 11. skupina (I.B), 4. perioda nejstabilnější oxidační číslo II, často I ryzí v přírodě vzácná, sloučeniny kuprit Cu 2 O, chalkopyrit CuFeS 2 měkký, houževnatý, načervenalý kov,

Více

CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK

CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK Význam stechiometrických koeficientů 2 H 2 (g) + O 2 (g) 2 H 2 O(l) Počet reagujících částic 2 molekuly vodíku reagují s 1 molekulou kyslíku za vzniku

Více

Přehled povolených odpadů

Přehled povolených odpadů Přehled povolených odpadů kód typ název jedn ktg OTZ 010101 K Odpady z těžby rudných nerostů t O ANO 010102 K Odpady z těžby nerudných nerostů t O ANO 010306 K Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04

Více

Elektrolytické vylučování mědi (galvanoplastika)

Elektrolytické vylučování mědi (galvanoplastika) Elektrolytické vylučování mědi (galvanoplastika) 1. Úvod Často se setkáváme s požadavkem na zhotovení kopie uměleckého nebo muzejního sbírkového předmětu. Jednou z možností je použití galvanoplastické

Více

SVAŘOVÁNÍ ZA PŮSOBENÍ TEPLA A TLAKU

SVAŘOVÁNÍ ZA PŮSOBENÍ TEPLA A TLAKU 1 SVAŘOVÁNÍ ZA PŮSOBENÍ TEPLA A TLAKU Do této skupiny se zařazují pochody, při kterých dochází k natavení stykových ploch a vyvození potřebného tlaku, kterým nastane svaření. Svařování za působení tepla

Více

Pozn.: Pokud není řečeno jinak jsou pod pojmem procenta míněna vždy procenta hmotnostní.

Pozn.: Pokud není řečeno jinak jsou pod pojmem procenta míněna vždy procenta hmotnostní. Sebrané úlohy ze základních chemických výpočtů Tento soubor byl sestaven pro potřeby studentů prvního ročníku chemie a příbuzných předmětů a nebyl nikterak revidován. Prosím omluvte případné chyby, překlepy

Více

MOLYDUVAL maziva pro tlakové lití a jejich použití

MOLYDUVAL maziva pro tlakové lití a jejich použití MOLYDUVAL maziva pro tlakové lití a jejich použití 1 Všeobecně 2 Oddělovací prostředky pro formy 2.1 vodou mísitelné 2.2 vodou nemísitelné 2.3 pastovité (k ručnímu mazání) 3 Mazivo pro písty 4 Oddělovací

Více

Koncentrát na čištění motoru. Čistič dílů motoru, převodů a pojezdového ústrojí. Příslušenství pro kanistr

Koncentrát na čištění motoru. Čistič dílů motoru, převodů a pojezdového ústrojí. Příslušenství pro kanistr Čistič dílů motoru, převodů a pojezdového ústrojí Čištění za studena Čistí rychle a důkladně kovy, lak a většinu umělých hmot od oleje, tuku, téru, živic, vosků, pryskyřic apod. Nepřenosné použití je ideální

Více

epoxidová pryskyřice s jemnými plnivy a pigmenty. není hořlavá kapalina není hořlavá kapalina cca 500 g/m 2 cca 1 100 g/m 2 cca 1 700 g/m 2

epoxidová pryskyřice s jemnými plnivy a pigmenty. není hořlavá kapalina není hořlavá kapalina cca 500 g/m 2 cca 1 100 g/m 2 cca 1 700 g/m 2 PCI-Rigamuls S 30 Pojivo z reaktivní pryskyřice pro zhotovení chemicky odolných spárovacích a pokládacích malt pro obklady dlaždicemi Výrobní list č.: 143 Vlastnosti produktu Odolný proti chemikáliím,

Více

Modelové a formovací hmoty

Modelové a formovací hmoty Modelové a formovací hmoty Silikan 38 Silikan Universal 38 Silisan N 38 Gloria Special 38 Alabastrová Sádra 39 Mramorit Blue 39 Mramorit 39 Efektor 39 Convertin Hart 40 Ceradent 41 Tessex Al 41 Tessex

Více

Restaurování a konzervování sbírek muzejní povahy obecné kovy, military

Restaurování a konzervování sbírek muzejní povahy obecné kovy, military Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání Restaurování a konzervování sbírek muzejní povahy obecné kovy, military Jiří Kmošek metodika přednášky Úvod Každý konzervátor, restaurátor, správce sbírky

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády 46. ročník 2009/2010 KRAJSKÉ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (60 bodů) Úloha 1 Vlastnosti prvků 26

Více

Vanové profily Cerfix Sanibord

Vanové profily Cerfix Sanibord PROFILPAS S.P.A. VIA EINSTEIN, 38 35010 CADONEGHE (PADOVA) ITALY TEL. +39 (0)49 8878411 +39 (0)49 8878412 FAX. +39 (0)49-706692 EMAIL: INFO@PROFILPAS.COM Vanové profily Cerfix Sanibord Použití SANIBORD

Více