Vypracovala: Emilia Saulescu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vypracovala: Emilia Saulescu"

Transkript

1

2 "Projekt je spolufinancován Evropskou komisí v rámci programu Evropa pro občany, akce 2, opatření 3. Tato brožurka odráží pouze názory autora a Komisi nelze brát k odpovědnosti za jakékoliv použití, k němuž byly zde obsažené informace převzaty. Vydal: Romanian Society for Lifelong Learning (Rumunská společnost pro celoživotní vzdělávání) Calea Calarasi 249, bl.65, sc.1.app.21 District 3, Bucharest, Romania. Tel./ Fax: +40/21/ Vypracovala: Emilia Saulescu Veškerá práva vyhrazena: CTC

3 Projektový tým CTC, který přispěl k vypracování této brožurky: SREP, Rumunsko Emilia Saulescu, vedoucí projektu Gabriel Saulescu, finanční manažer Costantin Timu, školitel AKLUB, Česká Republika Ludek Richter, vedoucí projektu Klára Volková, asistentka BWC, Velká Británie Amanda Marshall, koordinátorka projektů Evropské unie Tanya Hughes, vedoucí projektu 2

4 OBSAH: ÚVOD 5 1. ČEHO JSME CHTĚLI DOSÁHNOUT? 7 2. JAK JSME ZAČALI? 9 Krok 1: Analýza potřeb 9 Krok 2: Příprava seminářů - data, místa, časy, lektoři, návštěvy, atd. 13 Krok 3: Propagace projektu, inzerce, nábor 17 Krok 4: Realizace seminářů 18 Pedagogické a organizační přístupy v rámci národních seminářů. 18 Co bylo největším úspěchem seminářů? 39 Krok 5: Vyhodnocení 41 Krok 6: Diskuse, prostředek praktického uplatnění získaných vědomostí NÁZOR MLADÝCH ÚČASTNIC 52 3

5 4

6 Úvod Vážený čtenáři, tato brožurka je určena především lidem, kteří v praxi pracují s mladými lidmi ať už jako učitelé, školitelé nebo lektoři. Je však rovněž určena široké veřejnosti. Brožurka je vypracována tak, aby jednak nabídla srozumitelným způsobem zkušenosti, které partneři v rámci projektu získali, ale aby čtenáře rovněž seznámila s názory mladých žen, které se projektu přímo účastnily. Začneme-li cíly projektu, představuje brožurka krok za krokem způsob práce partnerů při organizování a uskutečňování seminářů a veřejných diskusí. Zvláštní pozornost byla v rámci brožurky věnována pořádání seminářů a skutečným příkladům způsobu jejich průběhu ve 3 partnerských zemích. 5

7 Poslední kapitola je věnována názorům zúčastněných mladých žen ze 3 partnerských zemí a jejich účasti v projektu. 6

8 1. Čeho jsme chtěli dosáhnout? V posledních letech se více hovoří o aktivním zapojení žen do politického života. Je rovněž vidět rostoucí zájem žen o politiku. Cílem projektu je zvýšit účast mladých žen ve věku let v politickém životě a v účasti ve volbách zvýšením jejich důvěry ve své vlastní síly za pomoci seminářů založených na metodách hraní rolí. Při těchto seminářích se mladé ženy naučily: Správně rozvíjet sebeúctu v rámci pracovní skupiny. Zlepšovat své vyjadřovací schopnosti. Zlepšovat své znalosti o participativní demokracii a strategiích aktivního občanství. Zapojovat se ve společnosti jako aktivní občanky. Uvědomovat si důležitost svého zapojení do politického života a úlohu hlasování ve volbách. Jak mohou společné zájmy a cíle vytvářet dlouhodobé vztahy mezi lidmi. 7

9 Jak může neformální vzdělávání kultivovat osobnost a znalosti každé účastnice. Semináře proběhly se skupinami žen z každé partnerské země a byly zakončeny 3 veřejnými debatami, které si účastnice samy moderovaly a organizovaly. Ženy vybrané do cílové skupiny byli dobrovolnice. Celkem se seminářů zúčastnilo 48 mladých žen ze všech 3 zemí. Témata seminářů byla: 1. Brána do projektu, občanství Evropské unie. 2. Instituce Evropské unie. 3. Evropský parlament. 4. Ženy na politické dráze. 5. Váš hlas v Evropské unii. V závěru seminářů se mladé ženy ze 3 zemí zúčastnily veřejné debaty za účasti široké veřejnosti. 8

10 2. Jak jsme začali? Krok 1: Analýza potřeb Prvním krokem tohoto projektu bylo uskutečnění analýzy potřeb. Cílem analýzy potřeb bylo zjistit, jaké mají účastnice znalosti a zkušenosti týkající se Evropské unie, jejích institucí a úlohy poslanců Evropského parlamentu. Účastnice byly rovněž tázány na úlohu místních poslanců Evropského parlamentu, jaké záležitosti se jich týkají a jak by se jako evropské občanky chtěly zúčastnit na ovlivňování evropské politiky z místní úrovně na úrovni Evropské unie. Analýza potřeb si rovněž kladla za cíl zjistit, jakým způsobem se účastníci nejlépe učí, tj. individuální styly učení. Jak zjistit a shromáždit informace od cílové skupiny Na základě naší předchozí dohody byly informace pro naši přípravu shromažďovány pomocí dotazníku. Jelikož účastnice nemusely pojmu "evropské občanství" plně rozumět, domnívali jsme se, že je důležité věnovat čas na představení účelu dotazníku cílové skupině. 9

11 Pro nalezení cílové skupiny jsou užitečné následující kroky: a) Kontaktovat místní organizace, školy a mládežnická střediska, která mohou být ve styku s ženami mladší věkové skupiny. b) Kontaktovat skupiny rodičů, ženských středisek, obecních organizací a vyšších škol a universit, které mohou být ve styku se starší věkovou skupinou. c) Připravit a uskutečnit jeden seminář, kde můžete shromáždit veškeré informace, které od žen potřebujete. Velikost skupin na seminářích by neměla překročit 15 žen. Na konci semináře by měl být rozdán a sesbírán dotazník. d) V rámci semináře je důležité: Vyhradit si čas na vysvětlení, proč chcete od účastníků, aby dotazníky vyplnili, a jaké přínosy to pro ně může mít. Poskytnout účastníkům osobní podporu, kterou při vyplňování dotazníků potřebují. Zeptat se, zda by měli zájem se programu zúčastnit. Shromáždit dotazníky a pojednat o všech dalších důležitých otázkách vznesených cílovou skupinou 10

12 mimo rámec dotazníků. Rovněž může být důležité po vyplnění dotazníků vysvětlit, jakými záležitostmi se Evropský parlament zabývá, například nezaměstnaností, sociálními záležitostmi, udržitelným rozvojem, atd. a zdůraznit, jak program usiluje o propagaci sdílení názorů a dialogu. To může ženy účastníky přesvědčit, aby se celého programu zúčastnily a dozvěděly se více. Semináře věnovaného analýze potřeb se zúčastnilo 67 mladých žen z Rumunska, Velké Británie a České republiky. Analýza potřeb celkově zjistila, že navržený program by měl promítat potřeby obou dotazovaných věkových skupin: a 21-35, neboť ve většině zemí byl zájem o účast v obou věkových skupinách stejný. Je třeba zmínit, že partner z České republiky by si na základě analýzy mohl přát zvýšit počet žen mladší věkové skupiny, které se projektu zúčastní tak, aby se zvýšil rozsah výsledků a rovněž vliv na mladší ženy. 11

13 Znalosti rumunských účastnic o svých poslancích Evropského parlamentu, jejich nadšení, zaujetí a rovněž jejich očekávání od programu ukazují, že program by měl rozvíjet a podporovat nadšení, které Rumunky prokázaly jako stále aktivnější občanky ve svých volebních obvodech a tím i v celé zemi. Toto zaujetí je naopak potřeba podněcovat v Severním Irsku a v České republice a program by měl usilovat o propagování aktivnější úlohy těchto žen. 12

14 Krok 2: Příprava seminářů - data, místa, časy, lektoři, návštěvy, atd. Obsah a způsob provedení seminářů promítaly výsledky analýzy potřeb do projednávaných témat, stylu učení, místa, času a zajištění příslušné podpory účastnicím. Předem bylo dohodnuto, že v každé partnerské zemi se uskuteční 5 seminářů a veřejná debata. Před zahájením přípravy a uskutečněním seminářů bylo důležité si uvědomit, jaká bude cílová skupina příslušného semináře, kdo se jí zúčastní. V našem případě to byly mladé ženy ve věku let. Při přípravě seminářů museli jejich autoři a lektoři přihlédnout ke skutečnosti, že každá cílová skupina má své konkrétní vlastnosti, požadavky a potřeby. Základním výchozím bodem bylo správné působení na naše účastnice. Lektor měl podněcovat a podporovat hlavně jejich pozitivní motivaci, například zájem o projednávané téma, ambice a seberealizaci účastnic, důvěru ve své vlastní schopnosti. Při přípravě seminářů jsme neopomněli jeden důležitý faktor - volbu správných 13

15 výukových místností. Učebna byla vybavena speciálním zasedacím pořádkem a zobrazovacími prostředky (tabule, dataprojektor, video). Pro účastnice bylo k dispozici občerstvení a obdržely drobné dárky. Při organizování seminářů byla použita společná pracovní metoda: příručka pro seminář a společné osnovy seminářů na úrovni 3 zúčastněných zemí. Ty byly přeloženy z angličtiny do jazyků partnerských zemí a použity jako společný základ na úrovni tří zemí. Každá země je přizpůsobila podle vlastních potřeb cílové skupiny. Semináře byly založeny na metodách hraní rolí. Pro semináře bylo velice důležité vytvořit neformální atmosféru. - Přátelský způsob přístupu ke všem zúčastněným. - Neformální setkání. - Promítání filmů. - Zábavná forma. - Interaktivní hry. 14

16 BWC, Velká Británie Semináře se konaly dopoledne, neboť to mladým ženám vyhovovalo. Aby se mohlo zúčastnit více mladých žen, zajistila společnost BWC zdarma hlídání dětí. Místem konání seminářů bylo Středisko podpory žen (Women s Support Network - WSN) v Belfastu. Středisko WSN je zastřešující organizací, která poskytuje podporu a zastupuje 55 obecních ženských středisek, ženských projektů a skupin infrastruktury. Dvěma seminářům napomáhalo mnoho zaměstnanců střediska WSN. AKLUB, Česká republika Semináře se konaly mezi 29. dubnem 2010 a 27. květnem 2010 v ústředí organizace AKLUB se sídlem v Krnově v České republice. Organizace AKLUB - Centrum vzdělávání a poradenství získala v minulosti hodně praktických zkušeností při přípravě a uskutečňování různých vzdělávacích kurzů. Byly to většinou několikadenní kurzy, jejichž cílem bylo pomoci účastníkům získávat znalosti v určitém specializovaném oboru a získávat praktické nové dovednosti, které se mohou využít v profesním nebo osobním životě. 15

17 SREP, Rumunsko Semináře se konaly mezi 14. březnem 2010 a 25. dubnem 2010 v budově střední školy Mihail Kogălniceanu Miroslava ve městě Iasi. Během realizace nabídl potřebnou podporu ředitel školy i učitelé. Seminář vedl jeden z učitelů ze SREP. Mladé ženy, které se projektu zúčastnily, byly většinu studentky školy, byly však mezi nimi také mladé ženy, které na této škole nestudovaly, ale měly zájem o účast v projektu. 16

18 Krok 3: Propagace projektu, inzerce, nábor BWC, Velká Británie Pro propagaci a inzerci projektu použili různé metody - letáky, brožurky, plakáty a podobně, jakož i vlastní program aktivní pomoci a podpory, který jim umožnil oslovit znevýhodněné ženy v obci. Bylo získáno 17 mladých žen ve věku let. AKLUB, Česká Republika O možnosti účasti v projektu a plánovaných seminářích byla cílová skupina informována prostřednictvím letáků, které byly pro tuto příležitost vytvořeny, rozeslány a zveřejněny. Dalším způsobem oslovit a přitáhnout účastnice byl prostřednictvím skupinových prezentací, které se konaly na středních školách v Krnově. Bylo získáno 15 mladých žen ve věku let. 17

19 SREP, Rumunsko Cílová skupina pro účast v projektu byla vybrána s pomocí učitelů střední školy Mihail Kogălniceanu ale též prostřednictvím letáků a brožurek vytištěných v obci, aby se mohly v rámci cílové skupiny zúčastnit také další mladé ženy z obce. Bylo získáno 16 mladých žen ve věku let. Krok 4: Realizace seminářů Pedagogické a organizační přístupy v rámci národních seminářů. Motivace účastnic je důležitou součástí všech vzdělávacích kurzů a je rovněž významným činitelem pro organizaci seminářů. Nebude-li mít účastník kurzu správnou motivaci, nebo bude-li dokonce demotivován, ovlivní to jeho celkový přístup k učení, vzdělávání či práci. Už jsme naznačili některé činitele, kteří mohou přispět k motivaci účastníků: neformální prostředí, pohoda, styl přednášení, dárky pro aktivní účastníky, poutavá inzerce, 18

20 letáky nebo prezentace projektů, občerstvení během seminářů, zkušení lektoři, zajímavá témata, zábavná a poutavá forma výuky, podpora - například hlídání dětí zdarma, individuální podpora, atd. Klíčovým motivačním činitelem bylo poskytování příležitosti účastníkům podílet se na určování obsahu a realizaci projektu. Semináře byly přizpůsobovány jejich potřebám, což zajistilo, že je všechny ženy dokončily. Semináře byly plánovány tak, aby odpovídaly výsledkům analýzy potřeb. Byly navázány kontakty s příslušnými jednotlivci a organizacemi za účelem usnadnění studijních návštěv, seminářů, atd. Byla přijata praktická opatření jako doprava, hlídání dětí, pohoštění, aby se účastnice mohly zúčastnit. Provedení analýzy potřeb bylo v tomto projektu velice důležitým činitelem, neboť zajistilo, že semináře byly připraveny a uskutečněny odpovídajícím způsobem a ve správnou dobu a promítaly přitom potřeby cílové skupiny. 19

21 Potřeby skupiny byly určující pro potřeby organizací. Partneři museli navrhnout a uskutečnit program seminářů a debaty, který byl pro účastnice podstatný a vhodný a který rovněž promítal cíl projektu CTC. Začleněné potřeby: Praktické potřeby: načasování, místo, doprava na místo, zajištění oběda a občerstvení. Potřeby pro výuku: styl výuky musel promítat potřeby účastnic. Výsledkem toho bylo, že se používaly různé metody výuky, například hraní rolí, variantní metody, studijní návštěvy, kvízy, hry, podporované skupinové diskuse, atd. Jazykové potřeby: jazyk musel být "prostý žargonu" a pro účastnice snadno srozumitelný. Potřeby podpory: zajištění kvalitního a dostupného hlídání dětí pro ty ženy, které ho požadovaly. Individuální podpora a instruktáže byly rovněž k dispozici pro podporu žen po celou dobu trvání projektu. Při realizaci seminářů jsme postupovali v souladu se stanovenými cíli projektu a na základě výsledku analýzy 20

22 potřeb, která proběhla v jednotlivých partnerských zemích a zaměřila se na cílové skupiny. Během seminářů jsme nepostupovali klasickým vysvětlovacím způsobem výuky, při němž se účastníci stávají pasívními příjemci informací a nemají tak žádný prostor pro aktivní a samostatnou práci. Používali jsme způsoby a techniky, které počítají s aktivním zapojením účastníků a které představují zábavný a zajímavý způsob získávání nových informací. Účastnice si na seminářích osvojovaly odpovídající způsoby chování a jednání, zbavily se počátečního ostychu a získaly nové zkušenosti díky metodám hraní rolí. Semináře byly co možná nejvíce přizpůsobeny potřebám účastnic. 21

23 V Severním Irsku, Velké Británii, semináře: se konaly tyto Seminář 1 "Úvod do projektu a studijní návštěva městské rady v Castlereagh". Seminář a studijní návštěva Seminář 1 uvedl účastnice do projektu. Poté následovala studijní návštěva městské rady v Castlreagh, kde byly účastnice provedeny a kde vyslechly informace o práci a úloze místně volených radních. Rovněž měly příležitost se s radním setkat a hovořit s ním o záležitostech, kterými se zabývá. 22

24 Seminář 2 "Jak mohu dosáhnout toho, aby byl můj hlas slyšen". Studijní návštěva Severoirského zákonodárného sboru na hradě Stormont a setkání s poslancem panem Regem Empeyem. Seminář 2 byl další studijní návštěvou - tentokrát Severoirského zákonodárného sboru. Tuto cestu podpořil zvolený poslanec pan Reg Empy, který vysvětlil svou úlohu zvoleného poslance zákonodárného sboru. Skupina byla rovněž provedena hradem Stormont a vyslechla informace o jeho historii, jak funguje jako sídlo 23

25 zákonodárného sboru co do rozhodování, politiky a schvalování zákonů. Seminář 3 "Komunální politici a práce" Studijní návštěva radnice v Belfastu Skupina absolvovala prohlídku s výkladem o formování rady a o tom, jak funguje, co se týče podmínek a rozsahu práce, do níž je městská rada Belfastu zapojena. Seminář 4 "Přeshraniční dialog" Návštěva Dáil Éireann (irského parlamentu) a setkání s poslancem Noelem Treacym. 24

26 Seminář zahrnoval cestu do Dublinu a návštěvu irského parlamentu Dáil Éireann. Pro účastnice to byla cesta nesmírně zajímavá, neboť některé z nich nikdy předtím v Dublinu nebyly. Při pobytu v parlamentu měla skupina velké štěstí a příležitost setkat se s poslancem Noelem Treacym, který rovněž předsedá skupině, která dojednala Velkopáteční dohodu. Velkopáteční dohoda vedla k zahájení mírového procesu v Severním Irsku. Skupina se rovněž ptala poslance Treacyho na záležitosti týkající se irského zapojení v Evropské unii a přínosů, které to této zemi přineslo. 25

27 Seminář 5 "Jak být aktivním občanem Evropská unie poznat Evropskou unii". Seminář a Středisko podpory žen (Women s Support Network - WSN) v Belfastu. Pátý seminář se konal ve Středisku podpory žen (Women s Support Network - WSN) v Belfastu. Je to zastřešující organizace, která zastupuje potřeby žen a ženských organizací po celém Severním Irsku. Bylo to pro ženy místo velice přátelského a povzbudivého setkání. Semináře zahrnoval: Co je to Evropská unie 26

28 Proč byla vytvořena Instituce Evropské unie Vaše práva jako občana Evropské unie. Semináře byly velice interaktivní a byla použita řada metod výuky, například kvízy, hry, prezentace, atd. Opět to promítalo potřeby výuky skupiny tak, jak byly definovány v analýze potřeb. Se semináři pomohl představitel střediska pro dlouhodobé určování činnosti a zásad. 27

29 V Rumunsku se konaly tyto semináře: 1. seminář: Evropská unie - symboly, Listina základních práv V rámci prvního semináře dostaly mladé ženy příležitost představit se a navzájem lépe poznat. Byly rozděleny do párů a po dobu 5 minut hovořily o sobě (jméno, věk, záliby a koníčky, oblíbené filmy a knihy, co o nich druzí nevědí, atd.) a poté se během 1 minuty představily. Poté hovořily o naslouchání, představování a věcech, které jsou o nich nejdůležitější. Poté jim byly předloženy materiály týkající se Evropské unie, vyslechly si její hymnu a dostaly její mapu. Když řekl školitel "ahoj" v některém z jazyků Evropské unie, měly za úkol poznat příslušnou zemi a označit ji na mapě. Po označení všech zemí mapu dokončily a pak uvedly pořadí, v němž země do Evropské unie vstoupily. 28

30 Mladé ženy diskutovaly o právech v Evropské unii a dělaly cvičení, v němž měly určit, které výroky o těchto právech jsou pravdivé a které pravdivé nejsou. Nakonec si každá vybrala členský stát Evropské unie, který pak představila na dalším semináři. Ta, která od kolegyň dostala nejvíce hlasů, obdržela cenu. 2. seminář: Instituce Evropské unie Seminář začal domácím úkolem - každá dívka představila členský stát Evropské unie. Poté se hlasovalo o nejlepší prezentaci - vítězka přišla s návrhem, že řidiči by mělo být odebráno právo řídit v případě přistižení při řízení v opilosti. Tato dívka dostala nejvíce hlasů a za svůj nápad byla odměněna. 29

31 Poté mladé ženy diskutovaly o institucích Evropské unie, které by mohly pomoci ve věci navrhovaného řešení. Mladé ženy zjišťovaly informace o hlavních institucích Evropské unie (Parlament, Rada a Evropská Komise). Poté následovalo cvičení zaměřené na zlepšení jejich schopnosti komunikovat: 1. Školitel nakreslil na list papíru nějaké symboly a poté 3 dobrovolnice opustily místnost. 2. Čtvrtá dobrovolnice kresbu pozorovala po dobu 45 sekund. 30

32 3. Tyto 3 dobrovolnice se poté jedna po druhé vracely do místnosti a po dobu 3 minut naslouchaly popisu od předcházející osoby. 4. Poslední dobrovolnice měla za úkol nakreslit na tabuli kresbu podle popisu, který vyslechla. 5. Nakonec byly srovnány dvě kresby (první a poslední) a byly projednány chyby v komunikaci dobrovolnic (na všech úrovních) a byly nabídnuty způsoby zlepšování komunikace. 3. seminář: Evropský parlament, rumunští poslanci Seminář začal cvičením typu "Šíření fám" dobrovolnice opustily místnost. 2. Z novin byla přečtena zpráva týkající se prohlášení evropského politika (asi půl stránky). 3. Jedna z mladých dívek řekla o příslušné zprávě první dobrovolnici, která se do místnosti vrátila. 4. První dobrovolnice řekla zprávu druhé dobrovolnici, která se do místnosti vrátila. 5. Nakonec měla poslední dobrovolnice říci zprávu celé třídě. 6. Po analýze rozdílů diskutovaly o rušivých činitelích, které narušovaly přenos informací. 31

33 Závěrem mladých dívek bylo, že nechtějí naslouchat všemu, co slyší v různých prostředích. Následovala diskuse o Evropském parlamentu se zaměřením na rumunské poslance a pak se dívky podívaly na několik internetových stránek (blogů místních poslanců) a společně určily pro poslance téma. 4. seminář: Ženy v politice. Domácí úkol: každá mladá žena řekla několik slov o místním poslanci. Po těchto diskusích mladé ženy zjistily, že je mezi poslanci více mužů než žen. 32

34 Diskusní cvičení Dvě skupiny mladých žen: muži versus ženy v politice. Při 30minutové diskusi povzbuzoval školitel mladé ženy, aby předkládaly své názory a podporovaly je argumenty. Školitel navrhl několik témat jako: 1. Ženy by neměly mít nižší mzdy než muži. 2. Více žen by se mělo dát na politickou dráhu, atd. Následovalo několik příkladů úspěšných žen z rumunského politického života. Cvičení důvěry Každá účastnice napsala na list papíru 3 přednosti, 3 dovednosti a 3 věci, které ji od jiných odlišují, 3 věci, 33

35 které na ní ty ostatní oceňují. Na konci mladé účastnice zjistily, že to byl nejtěžší text, který kdy psaly, neboť v prostředí, kde žijí, se lidé zaměřují na jejich chyby a nikoliv na jejich přednosti. 5. seminář: Příprava veřejné debaty. Mladé ženy zahájily tento seminář představením elektronických diskusních fór (například platforem (www.europa.eu, ec.europa.eu/europedirect, ec.europa.eu/yourvoice, europarl.europa.eu,) a diskusí, které se jich týkají. Mladé ženy navštívily internetovou stránku a diskutovaly o obecných a konkrétních cílích tohoto programu a jeho účelu. Skupina byla rozdělena do 2 menších skupinek (pro a proti) a byla představena témata a program diskuse - poté si pro každé téma zvolily vedoucí, jejíž názor uznávaly. Mladé ženy obdržely pozvánky pro osoby, které chtěly pozvat do své závěrečné debaty. 34

36 V České republice se konaly tyto semináře: 1. seminář: Uvedení do projektu, práva občanů Evropské unie. Seminář 1 uvedl účastnice do projektu. V rámci tohoto semináře dostaly mladé ženy příležitost se představit. Byla použita jednoduchá hra pro začátek a vzájemné poznání. Poté byly rozděleny do malých skupinek. Každá skupina pracovala se slepou mapou Evropy. Každá skupina dostala vlajky členských států Evropské unie. Musely přiřadit vlajku zemi na správné místo. Poté jim byly předloženy materiály týkající se Evropské 35

37 unie. Mladé ženy diskutovaly o právech v rámci Evropské unie a hovořily o "skutečnostech a mýtech" o právech, která občané Evropské unie mají. 2. seminář: Instituce Evropské unie V rámci tohoto semináře zjišťovaly mladé ženy informace o hlavních institucích Evropské unie (Parlament, Rada a Evropská Komise). Účastnice dostaly pracovní list s neúplnými informacemi, které musely během prezentace doplnit. Poté o pracovních listech a institucích diskutovaly. 3. seminář: Evropský parlament, čeští poslanci Seminář začal krátkým videem z Evropského parlamentu. 36

38 Poté dostaly mladé ženy více informací o evropském parlamentu a místních poslancích Evropského parlamentu (jejich jména, počet, co dělají, v čem se angažují). Následovala diskuse o Evropském parlamentu se zaměřením na české europoslance. 4. seminář: Ženy versus muži v politice Tento seminář začal rozdělením žen do malých skupinek. Každá skupina měla připravit seznam svých názorů na muže/ženy v politice - například jaká je situace co do zaměstnání, platu. Po dokončení seznamu představily své názory a o tomto tématu diskutovaly. 37

39 Během tohoto semináře byly použity materiály z volební kampaně, hlasovací lístky a další materiály z volební kampaně v České republice. 5. seminář: Váš hlas v Evropské unii. 5. seminář začal představením elektronických diskusních fór, blogů, platforem a průzkumů veřejného mínění, například: Mladé ženy o tomto tématu diskutovaly. Účastnice obdržely pozvánky pro osoby, které chtěly pozvat na svou závěrečnou debatu. 38

40 Co bylo největším úspěchem seminářů? AKLUB, Česká republika Největším úspěchem byl hladký průběh seminářů a pozitivní zpětná vazba od účastnic. Semináře se konaly ve velice přátelské atmosféře. Lektoři měli odborné znalosti a s použitím zajímavých metod vtáhli účastnice do programu a veškeré jejich obavy a nejistota byly postupně odbourány. Všem účastnicím byl dán prostor k vyjádření vlastních názorů, postřehů a myšlenek. BWC, Velká Británie Největším úspěchem seminářů bylo, že všech 15 žen projekt dokončilo. Projekt byl rovněž úspěšný v bourání bariér pro mladé ženy, které se chtějí angažovat v politice - od komunální úrovně přes úroveň národní až po úroveň Evropské unie. Dalším velkým úspěchem byl vzrůst sebedůvěry účastnic. Všechny řekly, že by rády pokračovaly v dalším školení 2 mladé ženy souhlasily s tím, že o 39

41 svých zkušenostech budou hovořit na národní konferenci v Belfastu v červnu Na této konferenci bude rovněž hovořit poslanec Evropského parlamentu. To je největší úspěch a krok kupředu pro tyto mladé ženy. Dalším indikátorem úspěchu je skutečnost, že ženy mají nyní znalosti a sebedůvěru hovořit s komunálními politiky o záležitostech, které se jich týkají. Například jedna mladá žena měla problém, který se týkal její situace s bydlením. Po návštěvě u komunálního radního byla schopna najít příslušný útvar, který jí mohl pomoci a jejím problémem se už mezitím zabývá. Projekt byl velice dobře načasován, neboť se konal těsně před všeobecnými volbami ve Velké Británii. Většina mladých žen, které se účastnily, nikdy předtím nevolila, ale po účasti v projektu volily ve volbách všechny ženy. SREP, Rumunsko Sebeúcta všech účastnic vzrostla, naučily se naslouchat druhým, hledat argumenty za účelem účinnější komunikace, lepšího porozumění participativní 40

42 demokracie, používání komunikačních prostředků s úřady v rámci institucí Evropské unie a důvěry ve své schopnosti v budoucnu. Silné stránky byly: Používání interaktivních metod výuky. Použití variantních metod, hraní rolí a cvičení jakožto prostředků učení. Použití jednoduché a jasné materiální podpory. Využití předchozích životních zkušeností cílové skupiny. Vytváření nových dovedností: mluvení na veřejnosti, vytváření nových schopností pracovat v kolektivu, lepší porozumění vlastní osobnosti. Získání nových vědomostí o občanství, hlasování a politice příjemnějším způsobem. Správné rozvíjení sebeúcty v rámci pracovní skupiny. Krok 5: Vyhodnocení Hodnoticí struktury byly do projektu zabudovány od jeho počátku. 41

43 Vyhodnocování seminářů probíhalo na jejich konci. V posledních seminářích byly hodnoceny jejich výsledky z pohledu účastnic a školitelů: A. Hodnocení úspěchů pro účastnice. B. Hodnocení úspěchů pro školitele. Hlediska vyhodnocování Pro účastnice. Všeobecné uspokojení. Zlepšení. Školitel. Obsah. Podle uskutečněného hodnocení můžeme říci, že semináře uskutečněné ve 3 zemích byly úspěchem; všechny mladé ženy velice pozitivně a velmi dobře hodnotily ukazatele, k nimž se při hodnocení přihlíželo. Všeobecné uspokojení mladých žen z 3 zemí bylo dobré a velmi dobré. 42

44 Pro školitele Statistické informace o cílové skupině. Všeobecné uspokojení. Zlepšení, která kurz z pohledu školitele nabídl. Největší úspěch seminářů. Nejslabší stránka seminářů. Poučení jako školitel. Použitý pedagogický přístup. Všichni školitelé ze 3 zemí byli zcela spokojeni se semináři a motivací mladých žen a jejich získáváním znalostí a dovedností. Pokud se týče zlepšení schopností mladých žen po seminářích, byli všichni školitelé spokojeni s dosaženými výsledky s ohledem na to, že mladé ženy značně zlepšily své vyjadřovací schopnosti ale rovněž své vědomosti o zastupitelské demokracii a jejích hodnotách, úloze hlasování ve volbách a důležitosti angažování v politickém životě. 43

45 Krok 6: Diskuse, prostředek praktického uplatnění získaných vědomostí SREP, Rumunsko Veřejná diskuse se konala 5. května 2010 v Zemědělském muzeu v rámci střední školy Mihail Kogalniceanu mezi 10. a 13. hodinou. Veřejné diskuse se zúčastnilo 14 mladých žen, které byly rozděleny do 2 skupin: skupina PRO a skupina PROTI. Každá dostala složku a jmenovky. 25 účastníků veřejné diskuse byli lidé z různých oblastí činnosti: politického života, vzdělávání, komunálních institucí, atd. 44

46 Na začátku veřejné diskuse přednesl profesor Constantin Timu, který byl školitelem seminářů, přednášku o slavných Rumunkách v historii. Témata diskuse byla: 1. Ženy v rumunské politice - změny a perspektivy. 2. Důležitost hlasování ve volbách. 3. Ženské poslankyně Evropského parlamentu. Před diskusí přednesla jedna účastnice prezentaci týkající se témat diskuse. Proto byla před prvním tématem veřejnosti nabídnuta přednáška o slavných ženách a jejich práci. Před druhým tématem diskuse 45

47 představila jedna účastnice úlohu hlasování ve volbách, počátek hlasování žen, status hlasování týkající se rovnosti pohlaví. Třetí téma diskuse bylo uvedeno přednáškou o důležitých ženách v Evropském parlamentu. Během veřejné diskuse ženy diskutovaly o: Obrazu žen: ženy v domácnosti nebo političkami? Úloze žen: ženy jako matky matek nebo zaměstnankyně? Ženách v rumunské politice: počtu žen oproti počtu mužů; špatnému obrazu političek 46

48 způsobeném sdělovacími prostředky a jeho dopadům na další ženy v politice. Úloze hlasování na komunální úrovni. Důležitosti růstu počtu žen hlasujících ve volbách. Důležitosti zapojení do politického života. Důležitosti žen v Evropském parlamentu a jejich práci. Na konci diskuse byla veřejnost vyzvána ke sdílení svých názorů na zapojení žen do politického života. Někteří účastníci vyjádřili své názory na to, jak můžeme zlepšit obraz žen v politice vytvářením dobrého jména ve sdělovacích prostředcích. Účastníci byli spokojeni s organizací a debatou, s vysokou mírou zapojení mladých žen a jejich zájmem o politický život. BWC, Velká Británie Diskuse se konala ve Středisku podpory žen (Women s Support Network - WSN) v Belfastu dne 17. května

49 Byli pozvání jednotlivci z obce, dobrovolného a placeného sektoru a účastnilo se 30 lidí. Témata diskuse byla: Důležitost žen v politice. Zapojení v rámci Evropské unie. Rovnost, spravedlnost a občanství. Každá z mladých žen přednesla krátkou přednášku o tématech, o nichž se pak otevřeně diskutovalo. O záležitostech a tématech, které mladé ženy představily, se rozproudila velice živá diskuse. Byla to velice úspěšná akce, která se všem líbila. 48

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu Do Německa na zkušenou - Versuch s mal in Deutschland Česko-německé fórum mládeže Závěrečná zpráva projektu Projekt číslo 6 10 1346 Do Německa na zkušenou Versuch's mal in Deutschland 2010 Tato závěrečná

Více

,,Dnes jím jako Konžan

,,Dnes jím jako Konžan ,,Dnes jím jako Konžan Během celého března probíhala akce s názvem,,dnes jím jako Konžan. Smyslem bylo přiblížit žákům zábavnou formou, jak vypadá život jejich vrstevníků v Kongu, co dělají, jak tráví

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester PŘEDMLUVA Mezinárodní etický kodex pro sestry byl poprvé přijat Mezinárodní radou sester (ICN) v roce 1953. Od té doby byl několikrát revidován

Více

Rozvojový projekt na rok 2014

Rozvojový projekt na rok 2014 VYSOKÁ ŠKOLA: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rozvojový projekt na rok 2014 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram: Název

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012 Cíl projektu Jazykové vědomosti jsou důležitou investicí do budoucnosti dítěte, které hrají velkou roli nejen při

Více

www.formulamentoring.eu

www.formulamentoring.eu Facilitating Opportunities using Role Models to Underpin Learning for Adults who are socially excluded (Usnadnění příležitosti pomocí modelových rolí na podporu vzdělávání pro dospělé, kteří jsou ze sociálně

Více

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Úvod Tato analýza je součástí grantového projektu Metodická podpora pro učitele angličtiny, zkr.

Více

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Rudolfovská 92 372 16 České Budějovice www.soscb.cz Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko)

Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko) 1. Úvod Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko) Tato případová studie pojednává o příkladu mezisektorálního partnerství (LPPS), které vzniklo za účelem zlepšení komunikace

Více

Kde jste se o dnešní akci dozvěděli?

Kde jste se o dnešní akci dozvěděli? JEDNORÁZOVÉ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ PŘI PŘÍLEŽITOSTI DNE SENIORŮ V MZM CÍL Zjistit v návaznosti na předchozí Výzkum návštěvníků 55+ další aspekty související s návštěvou seniorů v muzeu a také jejich případný

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných INFORMAČNÍ BULLETIN 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP 9/2007 Dne 20. 9. 2007 proběhlo v Hotelu DAKOL v Petrovicích u Karviné 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Na setkání byli všem

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

Občanství - občan obce (demokracie, volby) Metodický list

Občanství - občan obce (demokracie, volby) Metodický list Občanství - občan obce (demokracie, volby) Metodický list skupinová práce s interaktivní tabulí - demokracie přímá a nepřímá praktické cvičení - volby materiály ke kopírování - hlasovací lístek Obecné

Více

5 žáků s SPU, 2 žáci LMD (poruchy chování) žádný žák s výrazným talentem

5 žáků s SPU, 2 žáci LMD (poruchy chování) žádný žák s výrazným talentem Název lekce (projektu) Práva a povinnosti Škola ZŠ Plaňany Vyučující - autor lekce Mgr. Martina Kvasilová Věková skupina 12 13 let Počet dětí 24 Počet dívek 11 Počet chlapců 13 Charakteristika dětí (děti

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

STANDARD KVALITY PROFESE UČITELE V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH

STANDARD KVALITY PROFESE UČITELE V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH S STANDARD KVALITY PROFESE UČITELE V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH Vypracovala Pracovní skupina pro tvorbu standardu. MŠMT, 16. 3. 2009 Profesionalita pedagogů profesní růst podpora pravidla podmínky peníze poctivost

Více

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie Pedagogické principy Montessori školy Každé dítě je jedinečnou osobností, má svůj vlastní tvůrčí potenciál, motivaci učit se a právo být respektováno jako osobnost. Jelikož jsou děti zásadně ovlivňovány

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 PROČ JE DOBROVOLNICTVÍ DŮLEŽITÉ? Fakta: > Miliony občanů po celé Evropě jsou zapojeny do dobrovolnictví bu prostřednictvím organizace

Více

Průběh evropské kampaně Duševní zdraví a pohoda na pracovišti

Průběh evropské kampaně Duševní zdraví a pohoda na pracovišti Průběh evropské kampaně Duševní zdraví a pohoda na pracovišti Ludmila Kožená Centrum odborných činností v ochraně a podpoře zdraví Státní zdravotní ústav l.kozena@szu.cz Duševní zdraví a pohoda na pracovišti

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

Případová studie projektu

Případová studie projektu Případová studie projektu Obsah: - Vstupní analytická data (počty, potřeby, problémy cílové skupiny) - Průběh výběrů - Problémy při realizaci a práce s cílovými skupinami - Úspěšnost absolvování jednotlivých

Více

Škola pro udržitelný život. Příklady a postupy ověřování studijních výsledků

Škola pro udržitelný život. Příklady a postupy ověřování studijních výsledků Škola pro udržitelný život Příklady a postupy ověřování studijních výsledků Východisko Program ŠUŽ je realizován prostřednictvím projektové výuky (projektů) tematické výuky činnostního a prožitkového učení

Více

Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice

Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice Název akce: Kulatý stůl Využití solárního tepla v průmyslu Datum a místo konání: 21.9.2011, Krajský úřad Jihočeského kraje, České Budějovice

Více

Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury

Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury Vy dotazníků Státní technická knihovna v Praze Úvod... Vy... Vy jednotlivých otázek...3 Otázka č. 1 Jak se Vám líbilo místo, kde se seminář konal?...3

Více

Smlouva o dvouleté spolupráci

Smlouva o dvouleté spolupráci Smlouva o dvouleté spolupráci mezi Ministerstvem České republiky a Regionálním úřadem pro Evropu Světové zdravotnické organizace 2004/2005 Podepsali: Za Ministerstvo Podpis Jméno Datum Funkce: Ministr

Více

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019 Za třídu! Realizační tým Metodik Ing. Jaroslava Hánová Anotace Učitel / Předmět Ing. Libuše Čechová Ing. Pavla Marešová Ing. Jaroslava Hánová / ekonomika, informační a komunikační technologie Ing. Libuše

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

Lunario, o.s. Výroční zpráva. při Gymnáziu a SOŠ CR Náchod, s.r.o. Studentská společnost. Školní rok 2007 / 2008

Lunario, o.s. Výroční zpráva. při Gymnáziu a SOŠ CR Náchod, s.r.o. Studentská společnost. Školní rok 2007 / 2008 Výroční zpráva při Gymnáziu a SOŠ CR Náchod, s.r.o. Studentská společnost Školní rok 2007 / 2008 Smiřických 740 547 01 NÁCHOD Obsah I. Úvod 1. Vznik 2. Cíle sdružení 3. Strategie II. Kalendáře 1. Výroba

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

Czech Interview Protocols. Scénář pro rozhovory. Navreme Boheme, s.r.o.

Czech Interview Protocols. Scénář pro rozhovory. Navreme Boheme, s.r.o. Czech Interview Protocols Scénář pro rozhovory Navreme Boheme, s.r.o. Content Scénář pro rozhovory skoordinátory a lektory programu... 3 Scénář pro rozhovory s tvůrci politik a podstatnými aktéry... 10

Více

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu.

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu. Název projektu: Les a klimatické změny Název školy: ZŠ Horymírova, Ostrava Jméno autora příkladu: Martina Doubravová, Jana Kindlmannová Anotace Projekt na téma Les a jeho mikroklima probíhal po dobu sedmi

Více

Závěrečná zpráva projektu Hýčkejte svou alma mater 2014

Závěrečná zpráva projektu Hýčkejte svou alma mater 2014 Závěrečná zpráva projektu Hýčkejte svou alma mater 2014 Název projektu: Seznamovák UP 2014 Jméno a příjmení žadatele: Tomáš BURIAN Studijní obor: Geoinformatika Ročník: 2. navazující Mgr. E-mail: Buri777@seznam.cz

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE Projekt ŠANCE Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o realizaci poradenského programu ŠANCE Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o., E. Basse 1142/9,

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE Název spolku je: Článek I. Úvodní ustanovení Spolek rodičů při ZŠ Bratranců Veverkových, Pardubice" Sídlo spolku je: ul. Bratranců Veverkových

Více

(EU PROGRAMM ERASMUS+)

(EU PROGRAMM ERASMUS+) ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (EU PROGRAMM ERASMUS+) Outdoor Education Course OUTDOOR LEADERSHIP PORTUGAL 16/03/2015 20/03/2015 Vypracoval : Mgr. Tomáš Sobotka Příprava na kurz: Příprava spočívala ve studiu materiálů,

Více

Městský úřad Catania. "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole"

Městský úřad Catania. Osvědčené zkušenosti- Hudba ve škole Obec Catania Rámcový program URBACT Projekt Prevent Městský úřad Catania "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole" 1. Začněte "štíhle! Tedy - prezentujte svůj projekt nebo osvědčenou praxi 10 větami "Osvědčené

Více

9 hlasů přítomných hlasovalo pro předložený návrh, 0 hlasů proti předloženému návrhu, 0 hlasů se zdrželo hlasování.

9 hlasů přítomných hlasovalo pro předložený návrh, 0 hlasů proti předloženému návrhu, 0 hlasů se zdrželo hlasování. Zápis z náhradní valné hromady/náhradního zasedání členské schůze Českého občanského sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci se sídlem Kartouzská 6, 150 98 Praha 5 Datum konání: 5. 12. 2014 Místo

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická př í řuc

Více

SÍŤ PRO DIGITÁLNÍ INKLUZI UNITE-IT

SÍŤ PRO DIGITÁLNÍ INKLUZI UNITE-IT SÍŤ PRO DIGITÁLNÍ INKLUZI UNITE-IT Provozovatel: Obecný přehled unite-it za rok 2014 Síť Unite-IT oslavila druhý rok projektu, ale teprve první rok za plného provozu, přičemž nadále expandovala, rostla

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_03_ÚSTAVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Zdravé klima v komunitních školách

Zdravé klima v komunitních školách Zdravé klima v komunitních školách Zajímavý název vzdělávacího programu Zdravé klima v komunitních školách v rámci průřezového tématu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání a také jeho zaměření

Více

Nábor studentů výsledky a plány středních škol

Nábor studentů výsledky a plány středních škol Nábor studentů výsledky a plány středních škol Studie občanského sdružení Než zazvoní 31. března 2014 Průzkum středních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor studentů na střední školy po celé

Více

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická

Více

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 Česká rada dětí a mládeže, příklad střešní organizace Založena v roce 1998

Více

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona.

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona. 02 Metodika a pracovní listy s úkoly pro žáky pro zpracování cvičné marketingové nabídky produktů malého hospodářského dvora v předmětu Marketing pro obor Ekonomika a podnikání Dilo vyžaduje ochranu dle

Více

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012 Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012 Tvorba dotazníku a vyhodnocení dat: Magdaléna Katolická / @madla_art magdalena@marketingovevyzkumy.cz www.magdalenakatolicka.cz 2 Obsah

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem Zápis z jednání představenstva KHK StČ, které se uskutečnilo dne 30. 11. 2010 od 09.00 hodin V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI firmy AMZ Financial Group s.r.o., Pražská 298, 25001 Brandýs nad Labem Přítomni: Havlík

Více

BLF na valné hromadě CSR Europe

BLF na valné hromadě CSR Europe BLF na valné hromadě CSR Europe Byli jsme součástí celoevropského setkání organizace CSR Europe, které se uskutečnilo ve dnech 16. - 18. dubna v bruselském sídle CSR Europe. V rámci valné hromady CSR Europe

Více

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: ZEMĚPISNÁ PRAKTIKA Učební osnovy 2. stupně 5.3.2. ná praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího

Více

Počet odpovědí: 76. Souhrn. Uveď své pohlaví. Uveď třídu. Dívka 69 91 % Chlapec 7 9 %

Počet odpovědí: 76. Souhrn. Uveď své pohlaví. Uveď třídu. Dívka 69 91 % Chlapec 7 9 % Počet odpovědí: 76 Souhrn Uveď své pohlaví Dívka 69 91 % Chlapec 7 9 % Uveď třídu 1A 10 13 % 1B 8 11 % 2A 11 15 % 3A 10 13 % 3B 14 19 % 4A 13 17 % 4B 9 12 % Měli by přednášku Sex, AIDS, Vztahy slyšet i

Více

Novou cestou k novému zákonu

Novou cestou k novému zákonu Informační bulletin projektu Novou cestou k novému zákonu březen 2007 Realizátorem projektu je občanské sdružení SKOK. Projekt je zaměřen na tři klíčové aktivity: > vzdělávání pracovníků organizací poskytujících

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Systém měřitelnosti a hodnocení kvality služeb Odborné sociální poradenství má několik různých způsobů a nástrojů, jimiž získává zpětnou vazbu o kvalitě

Více

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility Kurz BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility je pořádaný v rámci projektu BUMP - Boosting Urban Mobility Plans financovaného prostřednictvím

Více

Volební a jednací řád akademického senátu fakulty. Část II. Základní ustanovení. Volební řád

Volební a jednací řád akademického senátu fakulty. Část II. Základní ustanovení. Volební řád Vnitřní předpis fakulty Technická univerzita v Liberci Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Volební a jednací řád akademického senátu fakulty Část I. Základní ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Počítačová služba s.r.o.

Počítačová služba s.r.o. Jeden z největších národních projektů v Olomouckém kraji Dodavatel: Stupkova 413/1a, Olomouc Najdi si práci v Olomouckém kraji Termín realizace: od 1. 7. 2006 do 31. 5. 2008 CÍLE PROJEKTU Cílem je přispět

Více

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Aktivní politika zaměstnanosti aktivní politikou zaměstnanosti se podle zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, rozumí souhrn

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 142 134/99-11001 Signatura: on2cs105 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Dobrá, Dobrá

Více

PorCeTa, o.p.s. SOCIÁLNÍ SÍTĚ, KYBERŠIKANA, BEZPEČNOST VE VIRTUÁLNÍM SVĚTĚ. nabídka programů prevence rizikového chování KONTAKT PRO OBJEDNÁVÁNÍ:

PorCeTa, o.p.s. SOCIÁLNÍ SÍTĚ, KYBERŠIKANA, BEZPEČNOST VE VIRTUÁLNÍM SVĚTĚ. nabídka programů prevence rizikového chování KONTAKT PRO OBJEDNÁVÁNÍ: PorCeTa, o.p.s. nabídka programů prevence rizikového chování SOCIÁLNÍ SÍTĚ, KYBERŠIKANA, BEZPEČNOST VE VIRTUÁLNÍM SVĚTĚ 6 KONTAKT PRO OBJEDNÁVÁNÍ: SÍDLO ORGANIZACE: JMÉNO: Mgr. Radka Šimonová NÁZEV: PorCeTa,

Více

Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice

Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice Název akce: Tréninkový kurz Solární energie pro technologické teplo v průmyslu (projekt So-Pro) Datum a místo konání: 5.5.2011, Krajský

Více

Komunitní práce a inkluze Romů

Komunitní práce a inkluze Romů Komunitní práce a inkluze Romů L E I DA S C H U R I N G A Předmluva Klíč k úspěchu v rozvoji romských komunit a jejich začlenění do většinové společnosti spočívá v jejich aktivní účasti a předpokladu,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.05 Integrovaná střední škola

Více

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ČR

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ČR ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ČR 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY dotazník obsahuje 8 + 1 otázek zkoumaná statistická veličina: četnost cílem šetření bylo zjistit:

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov Marketingová komunikace Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef pef.czu.cz Mix marketingové komunikace Reklama (inzerce) Podpora prodeje Public relations Osobní prodej Přímý marketing Komunikační proces -

Více

Myšlenková mapa s projektem

Myšlenková mapa s projektem VY_32_INOVACE_12_PRV_2_05 Šablona č. 12 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Předmět Prvouka Tematický okruh Člověk - zdraví Ročník 1. 2. Anotace Znát pojem a hodnotu svého zdraví- EV Životospráva zdravá

Více

Dotazník pro žáky SŠ

Dotazník pro žáky SŠ Dotazník pro žáky SŠ Poznatky ze všech předmětů, které se na mém oboru vyučují, uplatním při výkonu povolání. Očekávám, že budu vykonávat povolání, pro které mě obor připravuje. Během výkladu nové látky

Více

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Vaše občanská práva Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

BeLL Dotazník. www.bell-project.eu

BeLL Dotazník. www.bell-project.eu Q BeLL Dotazník www.bell-project.eu Vážení účastníci kurzů vzdělávání dospělých, Cílem tohoto průzkumu je sběr informací o vzdělávání dospělých. Zajímají nás všeobecné kurzy, tedy takové, které nejsou

Více

Nábor, příprava a doprovázení pěstounů na přechodnou dobu v Pardubickém kraji - pilotní projekt Amalthea o.s. 31.10. 2011, Jihlava

Nábor, příprava a doprovázení pěstounů na přechodnou dobu v Pardubickém kraji - pilotní projekt Amalthea o.s. 31.10. 2011, Jihlava Nábor, příprava a doprovázení pěstounů na přechodnou dobu v Pardubickém kraji - pilotní projekt Amalthea o.s. 31.10. 2011, Jihlava Základní údaje o projektu Realizátor: Amalthea o.s. Partneři projektu:

Více

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Evaluační zpráva Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Zpracovatel: PPŠ institut celoživotního vzdělávání Přerov, s.r.o. Přerov, 2012 Termín sběru dat: 6. 3. 2012 22.

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci březnu roku 2012 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost

Více

Naši milí čtenáři, Krásné letní a prázdninové dny vám všem. přeje za celý realizační tým. Zuzana Fiedlerová. Obsah: Projekt Nadání brána k úspěchu

Naši milí čtenáři, Krásné letní a prázdninové dny vám všem. přeje za celý realizační tým. Zuzana Fiedlerová. Obsah: Projekt Nadání brána k úspěchu Naši milí čtenáři, připravili jsme pro vás předposlední číslo našeho zpravodaje, které věnujeme výsledkům našeho projektu; děkujeme za vaši přízeň a těšíme se na případné reakce - stále (až do ukončení

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

Seznam oceněných projektů Keeping on track

Seznam oceněných projektů Keeping on track Seznam oceněných projektů Keeping on track mature@eu: Supporting Employers Recruiting and Selecting Mature Aged Persons (mature@eu: Podpora zaměstnavatelů při najímání a výběru osob ve zralém věku) - předkladatel:

Více

Moudrost předků promlouvá

Moudrost předků promlouvá Moudrost předků promlouvá Tvorba a pilotáž vzdělávacích programů v oblasti průřezových témat Pilotáž programu v Pardubickém kraji realizuje Občanské sdružení Altus Průřezové téma: Multikulturní výchova

Více

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více