Rendrování sestav. Číslo publikace spse01692

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rendrování sestav. Číslo publikace spse01692"

Transkript

1 Rendrování sestav Číslo publikace spse01692

2

3 Rendrování sestav Číslo publikace spse01692

4 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. Všechna práva vyhrazena. Siemens a logo společnosti Siemens jsou registrovanými obchodními známkami společnosti Siemens AG. Solid Edge je obchodní známkou nebo registrovanou obchodní známkou společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. nebo jejích zástupců ve Spojených státech a dalších zemích. Všechny ostatní obchodní známky, registrované obchodní známky nebo známky služeb náleží příslušným vlastníkům. 2 Rendrování sestav spse01692

5 Obsah Úvod Přehled kurzu Rendrování Práce s pokročilým rendrováním Příkaz Perspektiva Příkaz Rendrovat oblast Příkaz Scéna Cvičení: Rendrování Přehled lekce Odpovědi Souhrn lekce Cvičení: Rendrování sestavy A-1 Krok A-2 Krok A-7 Krok A-18 Krok A-24 Souhrn cvičení A-26 spse01692 Rendrování sestav 3

6

7 Lekce 1 Úvod Vítejte v kurzu samostudia Solid Edge. Tento kurz je navržen tak, aby vás naučil používat Solid Edge. Kurz je pojat jako samostudium a obsahuje postupy a příklady aktivit, které slouží k procvičení postupů. Kurzy samostudia Solid Edge spse01510 Tvorba skic spse01515 Tvorba základních prvků spse01520 Přesouvání a otáčení ploch spse01525 Práce s vazbami ploch spse01530 Tvorba prvků zakončení spse01535 Tvorba procedurálních prvků spse01536 Modelování synchronních a sekvenčních prvků spse01540 Modelování sestav spse01545 Tvorba detailních výkresů spse01546 Návrh plechových součástí spse01550 Procvičování dovedností s projekty spse01560 Modelování součásti pomocí ploch spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge spse01640 Tvorba pole sestavy spse01645 Systémové knihovny sestavy spse01650 Práce s velkými sestavami spse01655 Revize sestav spse01660 Výpisy sestavy spse01665 Nahrazování součástí sestavy spse01670 Modelování v kontextu sestavy spse01692 Rendrování sestav 1-1

8 Lekce 1 Úvod spse01675 Prvky sestavy spse01680 Kontrola sestavy spse01685 Alternativní sestavy spse01686 Upravitelné součásti a sestavy spse01690 Virtuální komponenty sestavy spse01691 Rozkládání sestav spse01692 Rendrování sestav spse01693 Animování sestav spse01695 Konstrukce potrubí spse01696 Tvorba kabeláže pomocí nástroje Konstrukce kabeláže spse01424 Práce se Solid Edge Embedded Client Zahájení práce se cvičením Toto samostudium začíná tam, kde končí cvičení. Cvičení představují nejrychlejší způsob, jak se seznámit se základy používání Solid Edge. Pokud nemáte se Solid Edge žádné zkušenosti, začněte cvičeními a před zahájením samostudia se seznamte se základy modelování a úpravy součástí. 1-2 Rendrování sestav spse01692

9 Lekce 2 Přehled kurzu Přehled kurzu Modul Vizualizace a prezentace v prostředí sestavy Solid Edge představuje nástroj ke tvorbě různých typů prezentací sestav Solid Edge. Rozložení a sestava umožňuje ovládat pohyb, pořadí a seskupení součástí a podsestav. Rendrování pohledu umožňuje definovat textury, osvětlení, stíny, pozadí a další vlastnosti a vytvořit tak obrázky ve stylu prezentace. Pohony používají přesun na podkótované součásti v sestavě, které je možné animovat. Pomocí animace je možné kombinovat dříve vytvořené posloupnosti rozložení a vlastní pohyb kamery a vytvořit tak animaci. Pomocí rendrování každého snímku animace je možné vytvořit animace v prezentační kvalitě. Po dokončení tohoto cvičení v tomto kurzu budete moci: Přiřadit vlastnosti materiálu a textury k součástem a podsestavám. Nastavením vlastností zobrazení změnit osvětlení, pozadí, stíny, odrazy, lomy a perspektivy. Úpravou vlastností materiálu vytvořit v konečném rendrování různé výsledky. spse01692 Rendrování sestav 2-1

10

11 Lekce 3 Rendrování V sestavě Solid Edge je k dispozici omezené rendrování pomocí stejných nastavení jako v příkazu Zobrazit. Pokročilé rendrování v sestavě je popsáno zde a dostupné v prostředí Vizualizace a prezentace. Práce s pokročilým rendrováním Pokročilé rendrování v Solid Edge rozšiřuje prostředí Vizualizace a prezentace. Tyto funkce mohou zvýšit kvalitu obrázků používaných v různých dokumentech, například prezentacích pro zákazníka nebo marketingové literatuře. Pomocí pokročilého rendrování můžete použít jediný styl pohledu nazvaný pohled prezentace, který obsahuje všechna nastavení rendrování. spse01692 Rendrování sestav 3-1

12 Lekce 3 Rendrování K dispozici je knihovna vizualizace, která nabízí předdefinované objekty, například materiály, pozadí, režimy rendrování a studiové osvětlení. Knihovnu lze přizpůsobit pomocí uživatelských nastavení, ale není možné upravit nebo smazat obsah původní knihovny. To zajišťuje ochranu původních dat uložených v knihovně. Všechna uživatelská nastavení přidaná do knihovny jsou uložená v samostatném souboru. Knihoven můžete mít více. Pokročilé rendrování používá k manipulaci s pohledem zobrazování v Solid Edge. Podporuje viditelnost součásti a rendruje jen to, co je na obrazovce. Při práci s pokročilým rendrováním můžete použít příkaz Zaostřit, pomocí kterého se grafika zostří a vyčistí. Zaostření zobrazení modelu zlepšuje kvalitu rendrování. Podporované objekty pokročilého rendrování Pokročilé rendrování nabízí podporu rendrování pro následující položky: Pozadí Popředí Materiály Prostředí Studiové osvětlení Režim rendrování Scenérie Schémata Aktivace pokročilého rendrování Pokud vlastníte licenci Solid Edge Classic, pokročilé rendrování se aktivuje automaticky při kliknutí na tlačítka Scéna a Rendrovat oblast. Kliknutím na tyto příkazy se do stromu modelu automaticky přidají dvě nové karty. Karta Aktivní prvky zobrazuje název aktivní sestavy spolu se stromovou strukturou, která zobrazuje objekty použité v sestavě. Kliknutím pravým tlačítkem na objekt zobrazíte místní nabídku, pomocí které můžete provádět tyto úkony: Upravit vlastnosti objektu a použít jej jako předlohu k tvorbě nového objektu. Odpojit (odebrat) materiál použitý na model. Vyjmout, kopírovat a vkládat objekty. Přejmenovat vytvořený objekt. Karta Knihovna vizualizace zobrazuje seznam složek obsahujících předdefinované objekty, například pozadí, popředí a materiály. Kliknutím pravým tlačítkem na objekt zobrazíte místní nabídku, pomocí které můžete provádět tyto úkony: Vytvořit novou složku archivu nebo objekt pokročilého rendrování. 3-2 Rendrování sestav spse01692

13 Rendrování Použít objekt na model. Vyjmout, kopírovat a vkládat objekty. Přejmenovat vytvořený objekt. Panel nástrojů na kartě Knihovna vizualizace obsahuje příkazy, které slouží k tvorbě, ukládání, otevírání, zavírání a importu vlastních objektů v uživatelsky definovaných složkách. Materiály, barvy, pozadí, světla nebo scény, které chcete přizpůsobit, je nutné nejprve použít v sestavě a potom upravit na kartě Aktivní prvky. Po dokončení úprav parametrů objektu jej zkopírujete z karty Aktivní prvky do uživatelsky definovaného archivu na kartě Knihovna vizualizace ve stromu modelu. Úprava objektů pokročilého rendrování Pomocí dialogového okna Editor prvku pro můžete upravovat nastavení objektů pokročilého rendrování. Chcete-li toto dialogové okno zobrazit, klikněte ve stromu modelu na kartu Aktivní prvky. Klikněte pravým tlačítkem na objekt, který chcete upravit. Chcete-li změnit například materiály použité k rendrování, klikněte pravým tlačítkem na jeden z materiálů. V místní nabídce klikněte na příkaz Upravit definici. Možnosti v dialogovém okně se změní podle zvoleného shaderu. Shader je navržen tak, aby imitoval realistický vzhled objektů, například materiál, osvětlení a rendrování. Všechny komponenty pokročilého rendrování používají shader a každý shader obsahuje mnoho možností, které umožňují ovládat vzhled i dojem z rendrování. Použití objektů pokročilého rendrování Prvek pokročilého rendrování lze použít dvěma způsoby. Objekt můžete vybrat v knihovně na kartě Knihovna vizualizace a přetáhnout jej na model do grafického okna. Je také možné vybrat v grafickém okně součást modelu, kliknout pravým tlačítkem na objekt na kartě Knihovna vizualizace a v místní nabídce kliknout na příkaz Použít na vybrané. Po použití objektu můžete pomocí příkazu Scéna nebo Rendrovat oblast provést rendrování modelu a zjistit, jak se na něm změna projeví. Uložení obrázků pokročilého rendrování K uložení obrázku pokročilého rendrování můžete použít příkaz Uložit jako. Pravidla pro ukládání obrázků pokročilého rendrování Při ukládání obrázků se držte následujících pokynů. Chcete-li vypočítat paměťové požadavky obrázku, vynásobte velikost obrázku (v pixelech) *4 (Truecolor). Například u obrázku s rozměry 500 x 500 pixelů jsou paměťové požadavky 10 MB (500 x 500 x 4). spse01692 Rendrování sestav 3-3

14 Lekce 3 Rendrování Chcete-li vypočítat velikost souboru obrázku, vynásobte velikost obrázku *3 (Truecolor). V okně Možnosti obrázku nastavte alternativní styl pohledu na styl prezentačního pohledu. Pozadí Pozadí je oblast obrazovky za modelem. Zobrazuje se na plochách, které odrážejí světlo, což může ovlivnit vzhled modelu a obohatit obrázek o další informace. Poznámka Pozadí pokročilého rendrování přebírá pozadí z prostředí sestavy. Pokročilé rendrování podporuje kromě dalších následující shadery pozadí. Přechod Plynulý lineární přechod z jedné barvy do jiné. Jinými slovy se jedná a postupnou změnu barvy pozadí směrem shora dolů. 3-4 Rendrování sestav spse01692

15 Rendrování Obrázek Prosté Žádný Další informace o zvětšení obrázku pozadí tak, aby vyplnil okno, naleznete v tématu Nastavení obrázku pozadí v prostředí Vizualizace a prezentace. Popředí Popředí umožňuje přidat různé atmosférické efekty, například mlhu. Popředí lze přidat z knihovny nebo upravit nastavení pohledu přímo. Poznámka Popředí pokročilém rendrování nepřebírají žádná nastavení ze sestavy. spse01692 Rendrování sestav 3-5

16 Lekce 3 Rendrování Pokročilé rendrování podporuje kromě dalších následující shadery popředí. Hloubka ostrosti Možnost Hloubka ostrosti utlumí obrázek na určitou barvu, aby se projevila hloubka obrázku. Mlha Žádný Materiály Pokročilé rendrování obsahuje širokou škálu materiálu simulujících například dřevo, plast, mramor a kov. Podporuje také pokročilé efekty texturních map a map nerovností. 3-6 Rendrování sestav spse01692

17 Rendrování Definice materiálu se přebírá z definice stylu v sestavě. Pokud byla součást v prostředí sestavy například zelená, použije se při pokročilém rendrování implicitně zelený materiál. Materiály použité na model u pokročilého rendrování jsou dostupné pouze pomocí příkazů Scéna a Rendrovat oblast v prostředí Vizualizace a prezentace. Pokud na zelenou součást použijete například červený materiál, zůstane tato součást zelená, dokud nepoužijete tyto příkazy. Materiál lze použít na jeden nebo více výskytů součásti. Předpokládejte například, že máte několik součástí s definovaným modrým materiálem. Pokud definici tohoto materiálu změníte na tmavě modrou, změní se všechny modré součásti. Pokročilé rendrování podporuje několik vlastností a umožňuje nastavit následující možnosti: Barva Odrazivost Průhlednost Nerovnosti Skládání textury Při práci v prostředí Vizualizace a prezentace je možné upravit existující materiály a vytvořit tak různé barvy a vlastnosti. Potom můžete pro upravené objekty vytvořit nový archiv (soubor.lwa), aby je bylo možné kdykoliv použít v různých projektech. Barva Barvy lze určit jako obyčejné barvy, vzory, například dřevo, žula a mramor, nebo textury pomocí rastrových obrázků. Nastavení barvy podporují určité shadery, například rovnoměrnost, dřevo, mramor nebo obrázek. spse01692 Rendrování sestav 3-7

18 Lekce 3 Rendrování Odrazivost Vlastnosti odrazivosti ovlivňují to, jak materiál reaguje na světlo. Pomocí těchto vlastností je možné přidat různé efekty, například: Zrcadlový odraz Plastový odraz Skelný odraz Kovový odraz 3-8 Rendrování sestav spse01692

19 Rendrování Nastavení odrazivosti podporují shadery, například 2D chrom, vodič, sklo, matnost, kov a zrcadlo. Nejběžnější možnosti těchto shaderů jsou: Koeficient odrazu Koeficient odrazu určuje množství světla odraženého od trojúhelníku v místě, kde se jeho normála shoduje s vektorem světla. Při použití nízkého koeficientu odrazu vypadá modrý plast matně, oproti vysokému koeficientu odrazu, kdy je výsledek lesklejší, téměř zrcadlový. spse01692 Rendrování sestav 3-9

20 Lekce 3 Rendrování Koeficient rozptylu Koeficient rozptylu udává množství světla odraženého od trojúhelníku v místech, kde je světlo odchýleno přibližně o 45 stupňů od světelného paprsku. Nízký koeficient rozptylu vytváří tmavší obraz, na rozdíl od vysokého koeficientu rozptylu Rendrování sestav spse01692

21 Rendrování Průhlednost Koeficient zrcadlení Průhlednost je rozsah překrytí barevným filtrem simulující sklo nebo některé plastové materiály. Hodnota je v rozsahu od 0 pro průhlednou do 1 pro zcela neprůhlednou. Nastavení průhlednosti podporují shadery, například žádný, záře, obyčejný a obrázek. Na model lze použít jednoduchou průhlednost, nebo ji kombinovat s vlastnostmi jako odrazivost, čímž vytvoříte mnohem realističtější obrázky. Nerovnosti Nerovnosti na plochách určují deformace plochy pomocí různých efektů, například drsnosti povrchu, vzorů jako kůže a důlky, nebo podlahové desky. Nastavení nerovností podporují některé shadery, například žádný, litina, kůže, hrubost. spse01692 Rendrování sestav 3-11

22 Lekce 3 Rendrování Některé typy shaderů simulují materiály s otisknutým vzorem. Nejběžnějšími těmito shadery jsou: Podlahová plechová součást Možnost Podlahová plechová součást imituje vzor protiskluzové podlahy. Mívá také často kosočtverečný vzor; tento materiál se často používá na venkovních schodech. Rýhy Možnost Rýhy imituje rukojeť a většinou se používá v místech, kde se uchopuje například vzpěračská činka. Důlky Možnost Důlky simuluje protiskluzový vzor ve tvaru bublinek. Mívá také často kosočtverečný vzor; tento materiál se často používá na venkovních schodech Rendrování sestav spse01692

23 Rendrování Kůže Možnost Kůže imituje kůži a používá se většinou pro těla fotoaparátů, židle nebo povrch stolů. Nastavení nerovností lze použít k určení mapy nerovnosti pomocí rastrových obrázků. Směr zdroje světla určuje povrch plochy rendrování. Světlejší oblasti se rendrují jako zvýšené části plochy a tmavé oblasti jako snížené části plochy. Mezi světlými a tmavými oblastmi se provádí přechodové rendrování. spse01692 Rendrování sestav 3-13

24 Lekce 3 Rendrování Pomocí texturních map můžete určit, jak se textura promítne na plochu. Studiové osvětlení Studiové osvětlení ovládá všechna světla použitá v modelu na nejvyšší úrovni. Nabízí rychlý a jednoduchý způsob změny celého světelného schématu. Změnit můžete například tyto objekty: Stíny Intenzita Typ stínování Stíny mohou být měkké nebo tvrdé. Měkké stíny jsou rovnoměrně rozptýlené a vytvářejí realističtější efekt. Tvrdé stíny mohou být zabarvené a používají se například u barevného skla. Rozlišení stínování 3-14 Rendrování sestav spse01692

25 Rendrování Každé světlo má vlastní sadu atributů, například typ a barvu. Tyto atributy jsou definované shaderem světla. Zdroje světla lze rychle zapnout nebo vypnout zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí políčka zobrazeného vedle každého světla ve větvi Studiové osvětlení ve stromu Aktivní prvky v navigačním panelu. Osvětlení je při rendrování velmi důležité, protože znázorňuje hloubku scény a u lesklých povrchů vytváří odlesky. Osvětlení podporují následující shadery: Okolní světlo Bodové světlo Reflektor Vzdálené světlo Slunce Obloha Další Tyto shadery obsahují možnosti ovlivňující světlo. Nejběžnější možnosti jsou například barva, intenzita a umístění. Okolní světlo osvětluje všechny plochy bez ohledu na jejich orientaci. Toto světlo se používá při osvětlení scény, která není osvětlená žádnými jinými zdroji světla. Bodové světlo vyzařuje rovnoměrně ve všech směrech z bodu určeného souřadnicemi X, Y a Z. Tento typ světla se používá při osvětlování uzavřených prostorů nebo simulaci efektu žárovky. spse01692 Rendrování sestav 3-15

26 Lekce 3 Rendrování Reflektor vyzařuje z jednoho bodu do prostoru ohraničeného kuželem. Počáteční a koncové pozice světla jsou určeny souřadnicemi X,Y a Z. Tento typ světla se používá pro zdůraznění modelu nebo jeho části. Vzdálené světlo vyzařuje světlo rovnoběžně se spojnicí s určitým bodem, protože jeho zdroj je velmi daleko. Solid Edge používá vzdálená světla jako obecné osvětlení Rendrování sestav spse01692

27 Rendrování Další informace o použití ovládacích prvků k osvětlení naleznete v tématu Úprava vlastností osvětlení v rámci pokročilého rendrování. Režim rendrování Pokročilé rendrování nabízí nastavení rendrování, které umožňuje ovládat různé vlastnosti, například odrazy a množství světla odraženého mezi objekty. Pokročilé rendrování nepřebírá nastavení rendrování z prostředí sestavy. Změny provedené v nastavení rendrování v pokročilém rendrování nezmění sestavu. Pokročilé rendrování podporuje dvě třídy rendrování: Fotorealistické Umělecké Všechny režimy rendrování používají k vytváření speciálních efektů shaderů a každý shader nabízí řadu možností. Dostupné možnosti se liší podle vybraného shaderu. Fotorealistické rendrování podporuje Raytraced stínování, které se používá při zobrazení odrazů a lomů. Fotorealistické rendrování podporuje různé možnosti shaderů, například vyhlazení, průhlednost a odrazy. Raytraced stínování vykresluje cestu imaginárních paprsků z oka pozorovatele skrz pixel na obrazovce zpět k 3D prostředí. Tyto paprsky se sledují při odrazech od objektů směrem ke zdroji světla. Vyhlazení je metoda používaná ke zobrazení objektů na zařízeních s nízkým rozlišením, aby vypadaly hladší. Úroveň vyhlazení je možné nastavit. Čím vyšší úroveň vyhlazení je použita, tím hladší bude zobrazení, ale tím déle bude také trvat zpracování. Pomocí různých uměleckých režimů rendrování můžete zajistit, aby 3D model vypadal například jako ruční kresba, malba nebo mozaika. spse01692 Rendrování sestav 3-17

28 Lekce 3 Rendrování Scenérie Scenérie umožňují vylepšit rendrování přidáním různých efektů, například dlaždicové podlahy nebo vody. Pokročilé rendrování podporuje následující typy scén. Kruhové základny Panorama Místnosti Čtvercové základny Žádná 3-18 Rendrování sestav spse01692

29 Rendrování Schémata Schémata umožňují vylepšit rendrování přidáním obrázků pozadí a nastavení osvětlení uvedených níže: 2D schémata (HDR) s 2d pozadími a osvětlením. 3D schémata (HDR) s 360 pozadími a osvětlením. 3D schémata se otáčejí vzhledem k pohledu. Poznámka Tyto 3D scény se nezobrazují během otáčení v reálném čase. Scénu bude pro její zobrazení třeba znovu překreslit. K dispozici jsou čtyři úrovně kvality. Jsou to následující: Vysoká kvalita HDR Střední kvalita HDR Nízká kvalita HDR Zatemnění okolím (AO) Schémata: Schémata interiéru Schémata exteriéru Studiové osvětlení 2D abstraktní pozadí a odrazy 2D pozadí exteriéru 2D pozadí interiéru Příklady: spse01692 Rendrování sestav 3-19

30 Lekce 3 Rendrování 3-20 Rendrování sestav spse01692

31 Rendrování Poznámka Digitální obrázky pozadí mohou být nahrazeny úpravou definice schématu na kartě Aktivní prvky ve stromu modelu. Příkaz Perspektiva Z pohledu aktivního okna odebere perspektivu (B) nebo ji použije (A). spse01692 Rendrování sestav 3-21

32 Lekce 3 Rendrování Pomocí tohoto příkazu můžete rychle přidat nebo odstranit předefinování perspektivy, ale nelze jeho pomocí změnit úhel perspektivy. Příkaz Rendrovat oblast Rendruje ohraničenou oblast. Podle typu licence Solid Edge můžete mít v prostředí Vizualizace a prezentace v prostředí sestavy k dispozici možnosti pokročilého rendrování. Například v případě, že máte licenci Solid Edge Classic, je pokročilé rendrování k dispozici. Pokud máte licenci Foundation, není pokročilé rendrování dostupné. Příkaz Scéna Rendruje aktivní okno. Podle typu licence Solid Edge můžete mít v prostředí Vizualizace a prezentace v prostředí sestavy k dispozici možnosti pokročilého rendrování. Například v případě, že máte licenci Solid Edge Classic, je pokročilé rendrování k dispozici. V případě, že máte licenci Foundation, není pokročilé rendrování dostupné Rendrování sestav spse01692

33 Rendrování Cvičení: Rendrování Cíle cvičení Budete pracovat v sestavě s názvem render.asm. V tomto cvičení: Nastavením parametrů pro změnu pozadí, popředí, zdrojů světla a perspektiv budete řídit zobrazení sestavy Solid Edge. V modulu Vizualizace a prezentace a sestavě Solid Edge přiřadíte materiály a vlastnosti rendrování. Upravíte parametry přiřazené z Knihovny vizualizace a lépe nastavíte zobrazení obrázku rendrované scény. spse01692 Rendrování sestav 3-23

34 Lekce 3 Rendrování Pomocí nástrojů rendrování v modulu Vizualizace a prezentace vytvoříte obrázky sestavy Solid Edge v prezentační kvalitě. Toto cvičení naleznete v dodatku A: Rendrování sestavy. Přehled lekce Odpovězte na následující otázky: 1. Kdy se zobrazí ve stromu modelu karta Aktivní prvky? 2. Jak lze na plochu použít texturu? 3. Jaký je rozdíl mezi kartou Aktivní prvky a kartou Knihovna vizualizace? 4. Jak lze vytvořit rendrovaný obrázek ve vysoké kvalitě? Odpovědi 1. Kdy se zobrazí ve stromu modelu karta Aktivní prvky? V prostředí VP se karta Aktivní prvky objeví po rendrování scény. 2. Jak lze na plochu použít texturu? V rámci součásti nebo souboru plechové součásti, které plochu obsahují, použijte styl plochy, který obsahuje obrázek s texturou. Textury je třeba zapnout v dialogovém okně Formátu zobrazení. 3. Jaký je rozdíl mezi kartou Aktivní prvky a kartou Knihovna vizualizace? Knihovna vizualizace obsahuje nastavení pro pozadí, světelné zdroje, scény atd. Nelze je změnit, avšak pokud je nastavení použito, objeví se na kartě Aktivní prvky ve stromu modelu. Nastavení lze potom upravovat jako aktivní prvek. 4. Jak lze vytvořit rendrovaný obrázek ve vysoké kvalitě? Nastavení přispívající k vyšší kvalitě obrázků jsou: V dialogovém okně Formát zobrazení nastavte úroveň vyhlazování na vysokou. Ve skupině Styl nastavte Ostrost na nejvyšší nastavení. V knihovně vizualizace přetáhněte do scény Režim rendrování > Fotorealistické > Vysoká kvalita. Při ukládání obrázku klikněte na možnosti a nastavte alternativní styl pohledu na styl prezentačního pohledu. Poznámka Tyto parametry mají vliv na výkon systému Rendrování sestav spse01692

35 Rendrování Souhrn lekce V tomto cvičení jste se naučili vytvářet obrázky sestavy Solid Edge v prezentační kvalitě. Toto cvičení se týkalo následujících témat: Tvorba a úprava pozadí pro rendrované scény Tvorba a úprava zdrojů světla pro rendrované scény Přiřazení předdefinovaných textur materiálů k součástem v sestavě Úprava vlastností materiálu pro dosažení požadovaného výsledku v rendrované scéně Vylepšení rendrované scény vložením a úpravou předdefinované scenérie Uložení obrázků ve formátu JPEG v prezentační kvalitě po dokončení požadovaných možností rendrování spse01692 Rendrování sestav 3-25

36

37 A Cvičení: Rendrování sestavy Krok 1 V následujícím postupu budete pracovat v rámci dokumentu sestavy render.asm. Před spuštěním modulu Vizualizace a prezentace přiřadíte vlastnosti některým součástem a změníte parametry zobrazení v prostředí sestavy Solid Edge. Tato nastavení se přenesou do modulu Vizualizace a prezentace a budou zde dostupná, dokud je v tomto modulu nepřepíšete jinými parametry. Pomocí stylu plochy přiřadíte k ploše skla průhlednost. Otevřete sestavu render.asm a aktivujte všechny součásti v sestavě. spse01692 Rendrování sestav A-1

38 A Cvičení: Rendrování sestavy Ve stromu sestavy klikněte pravým tlačítkem na položku housing.asm a poté klikněte na příkaz Upravit. Ve stromu sestavy klikněte pravým tlačítkem na položku glass.asm a poté klikněte na příkaz Upravit. Na pásu karet vyberte kartu Zobrazit fi skupinu Styl fi příkaz Barvení součásti. Na panelu příkazu Barvení součásti nastavte Styl na Bílé sklo a metodu výběru na Libovolný. V grafickém okně nastavte styl plochy výběrem vysunutí rotací. Na panelu příkazu klikněte na tlačítko Zavřít. Kliknutím na tlačítko Zavřít a návrat na pásu karet se vraťte do sestavy housing.asm. Kliknutím na tlačítko Zavřít a návrat na pásu karet se vraťte do sestavy render.asm. Krok 2 Čísla plochy hodin jsou vytvořena a uložena do obrázku ve formátu TIFF. Nyní tento obrázek přiřadíte k ploše hodin jako texturu. To můžete provést vytvořením nového stylu plochy podle vlastností existujícího stylu plochy. Poté styl plochy upravíte přiřazením obrázku TIFF jako textury a jeho správnou orientací. Ve stromu sestavy klikněte pravým tlačítkem na položku SE_face.asm a poté klikněte na příkaz Upravit. Jestliže je sestava viditelná, vypněte zobrazení sestavy pomocí příkazu na pásu karet na kartě Zobrazení fi skupina Zobrazit fi Skrýt předchozí úroveň. Vyberte kartu Zobrazení fi skupinu Styl fi Předefinovat pohled. Jako režim rendrování nastavte možnost Stínování s hranami. Zapněte textury a klikněte na tlačítko OK. Vyberte kartu Zobrazení fi skupinu Styl fi Styly. A-2 Rendrování sestav spse01692

39 Cvičení: Rendrování sestavy jako typ stylu nastavte možnost Styly ploch. V seznamu Styly vyberte Bílé sklo. Klikněte na příkaz Nový. Do pole Název napište Clockface, ale nestiskněte klávesu Enter. Poznámka Stisknutím klávesy Enter se vytvoří nový styl Ciferník a vrátíte se do nabídky Styly ploch. Chcete-li provést další změny stylu Ciferník, je nutné vybrat položku Ciferník a kliknout na tlačítko Upravit. Klikněte na kartu Textura. Vyhledejte soubor textury clockface.tif a klikněte na tlačítko Otevřít. Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Nový styl ploch a kliknutím na tlačítko Storno zrušte dialogové okno Styl. Na pásu karet vyberte kartu Zobrazit fi skupinu Styl fi příkaz Barvení součásti. spse01692 Rendrování sestav A-3

40 A Cvičení: Rendrování sestavy V seznamu Styl vyberte položku Clockface a v seznamu Vybrat položku Plocha. Vyberte přední plochu hodin a na panelu příkazu klikněte na tlačítko Zavřít. Poznámka Úpravou stylu Clockface opravíte problémy s texturou. Vyberte kartu Zobrazení fi skupinu Styl fi Styly. Vyberte možnost Styl ploch. Vyberte položku Clockface a klikněte na tlačítko Upravit. Klikněte na kartu Textura a upravte úhel otočení na hodnotu 270 tak, aby byla orientace plochy hodin správná. A-4 Rendrování sestav spse01692

41 Cvičení: Rendrování sestavy Klikněte na kartu Vzhled. Nastavte hodnoty podle obrázku. Klikněte na tlačítko OK a na tlačítko Použít. Lesklost: 0,25 Odrazivost: 0,20 Neprůhlednost: 1,0 Poznámka Jestliže styl plochy vytvoříte jako šablonu, bude dostupná pro příští geometrie vytvořené s touto šablonou. spse01692 Rendrování sestav A-5

42 A Cvičení: Rendrování sestavy Znovu zobrazte sestavu výběrem karty Zobrazení fi Zobrazit fi Skrýt předchozí úroveň. A-6 Rendrování sestav spse01692

43 Cvičení: Rendrování sestavy Kliknutím na tlačítko Zavřít a návrat na pásu karet se vraťte do sestavy render.asm. Uložte sestavu. Krok 3 Nyní se spustí aplikace Vizualizace a prezentace, ve které pomocí nastavení vytvoříte požadované rendrované obrázky. Vyberte kartu Nástroje fi skupinu Prostředí fi VP. spse01692 Rendrování sestav A-7

44 A Cvičení: Rendrování sestavy Vyberte kartu Domů fi skupinu Rendrovat fi Nastavení rendrování. V dialogovém okně Nastavení rendrování zapněte všechny Možnosti automatického rendrování a možnost Použít progresivní rendrování a klikněte na tlačítko OK. Ve stromu modelu klikněte na kartu Aktivní prvky. Poznámka Karta Entity relace ve stromu modelu obsahuje nastavení rendrování a dosud definované parametry. Tyto parametry a hodnoty je možné upravit. Z Knihovny vizualizace přidáte nové hodnoty. Hodnoty v Knihovně vizualizace nelze změnit, ale po použití je možné položky na kartě Entity relace přejmenovat a upravit. Ve stromu modelu klikněte na kartu Knihovna vizualizace. Poznámka Aby bylo možné použít nastavení v Knihovně vizualizace, přetáhněte nastavení do rendrované scény. Nastavení specifická pro geometrii, jako například textury materiálu, je možné nastavit přetažením materiálu na požadovanou součást. U nastaveních specifických pro pohled, například pozadí a osvětlení, je možné nastavení přetáhnout kamkoli do rendrované scény. Přetáhněte barvu (Pozadí fi Přechod fi Zelená) do rendrované scény. Poznámka Protože nastavení rendrování jsou nastavena tak, aby se po změně pozadí automaticky provedlo rendrování, scéna se automaticky rendruje. Jestliže je tento parametr vypnutý, budete muset scénu rendrovat ručně kliknutím na příkaz Scéna. Chcete-li upravit právě nastavený parametr ve stromu modelu, klikněte na kartu Aktivní prvky. A-8 Rendrování sestav spse01692

45 Cvičení: Rendrování sestavy Ve stromu sestavy klikněte pravým tlačítkem na pozadí a poté klikněte na příkaz Upravit definici. V Editoru pozadí nastavte položku Dolní barva podle obrázku a klikněte na tlačítko OK. Kliknutím na tlačítko OK zavřete Editor pozadí. Ve stromu modelu klikněte na kartu Knihovna vizualizace. Přetáhněte položku Režimy rendrování fi Fotorealistické fi Fotorealistické, vysoká kvalita do rendrované scény. spse01692 Rendrování sestav A-9

46 A Cvičení: Rendrování sestavy Přetáhněte světlo (Studiové osvětlení fi Vysoký kontrast fi Levé reflektorové se zadním) do rendrované scény. A-10 Rendrování sestav spse01692

47 Cvičení: Rendrování sestavy Nyní upravte právě nastavený parametr. Klikněte na kartu Aktivní prvky ve stromu modelu. Chcete-li zobrazit účinek levého reflektorového světla na rendrovanou scénu, vypněte položku Levé reflektorové a klikněte na kartu Domů fi skupinu Rendrovat fi příkaz Scéna. spse01692 Rendrování sestav A-11

Pole sestavy. Číslo publikace spse01640

Pole sestavy. Číslo publikace spse01640 Pole sestavy Číslo publikace spse01640 Pole sestavy Číslo publikace spse01640 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle

Více

Procvičování dovedností na projektech

Procvičování dovedností na projektech Procvičování dovedností na projektech Číslo publikace spse01550 Procvičování dovedností na projektech Číslo publikace spse01550 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace

Více

Výpisy sestavy. Číslo publikace spse01660

Výpisy sestavy. Číslo publikace spse01660 Výpisy sestavy Číslo publikace spse01660 Výpisy sestavy Číslo publikace spse01660 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product

Více

Práce s velkými sestavami

Práce s velkými sestavami Práce s velkými sestavami Číslo publikace spse01650 Práce s velkými sestavami Číslo publikace spse01650 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže

Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Číslo publikace spse01696 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Číslo publikace spse01696 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související

Více

Nastavitelné součásti a sestavy

Nastavitelné součásti a sestavy Nastavitelné součásti a sestavy Číslo publikace spse01686 Nastavitelné součásti a sestavy Číslo publikace spse01686 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem

Více

Alternativní sestavy

Alternativní sestavy Alternativní sestavy Číslo publikace spse01685 Alternativní sestavy Číslo publikace spse01685 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens

Více

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Výkresy Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Otevření šablony výkresu Vlastnosti, úprava a uložení formátu listu Nastavení detailů dokumentu Vytvoření výkresu

Více

Animace sestav. Číslo publikace spse01693

Animace sestav. Číslo publikace spse01693 Animace sestav Číslo publikace spse01693 Animace sestav Číslo publikace spse01693 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product

Více

Tvorba procedurálních prvků

Tvorba procedurálních prvků Tvorba procedurálních prvků Číslo publikace spse01535 Tvorba procedurálních prvků Číslo publikace spse01535 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka)

pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka) Semináře pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka) Hotline telefonická podpora +420 571 894 335 vzdálená správa informační email carat@technodat.cz Váš Tým Obsah Obsah... -2- Úvod...

Více

Model plechové součásti

Model plechové součásti Model plechové součásti Číslo publikace spse01546 Model plechové součásti Číslo publikace spse01546 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Tvorba základních prvků

Tvorba základních prvků Tvorba základních prvků Číslo publikace spse01515 Tvorba základních prvků Číslo publikace spse01515 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

z aplikace Access 2003

z aplikace Access 2003 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Access 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Access 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o klíčových

Více

Návrh v rámci sestavy

Návrh v rámci sestavy Návrh v rámci sestavy Číslo publikace spse01670 Návrh v rámci sestavy Číslo publikace spse01670 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens

Více

Novinky v Solid Edge ST7

Novinky v Solid Edge ST7 Novinky v Solid Edge ST7 Primitiva Nově lze vytvořit základní geometrii pomocí jednoho příkazu Funkce primitiv je dostupná pouze v synchronním prostředí Těleso vytvoříme ve dvou navazujících krocích, kde

Více

Konstrukce potrubí (tvorba potrubí)

Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) Číslo publikace spse01695 Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) Číslo publikace spse01695 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace

Více

První kroky s aplikací ActivInspire

První kroky s aplikací ActivInspire První kroky s aplikací ActivInspire Výukový program 1 Otevření předváděcího sešitu 1. Klikněte na tlačítko Hlavní nabídka. 2. Klikněte na položku Soubor. 3. Klikněte na položku Otevřít. 4. Vyhledejte umístění

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pokročilé metody parametrického modelování

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pokročilé metody parametrického modelování Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pokročilé metody parametrického modelování Animace

Více

Animace a geoprostor. První etapa: Animace 3. přednáško-cvičení. Jaromír Landa. jaromir.landa@mendelu.cz Ústav informatiky PEF MENDELU v Brně

Animace a geoprostor. První etapa: Animace 3. přednáško-cvičení. Jaromír Landa. jaromir.landa@mendelu.cz Ústav informatiky PEF MENDELU v Brně Animace a geoprostor První etapa: Animace 3. přednáško-cvičení Jaromír Landa jaromir.landa@mendelu.cz Ústav informatiky PEF MENDELU v Brně Náplň přednáško-cvičení Nasvícení scény Světelné zdroje umělé

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 24 NÁSTROJE APLIKACE SOLID EDGE -1.ČÁST]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 24 NÁSTROJE APLIKACE SOLID EDGE -1.ČÁST] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 24 NÁSTROJE APLIKACE SOLID EDGE -1.ČÁST] 1 CÍL KAPITOLY Cílem první části tohoto dokumentu je poskytnutí přehledových a přiměřeně

Více

Modelování sestav. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Modelování sestav. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Modelování sestav Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Generování výkresu sestavy přepínače Příprava generování výkresu sestavy Otevřete postupně všechny soubory jednotlivých dílů sestavy přepínače

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Pro tvorbu modelů sestav budete používat panel nástrojů Sestava.

Pro tvorbu modelů sestav budete používat panel nástrojů Sestava. Sestavy 6 Pro tvorbu modelů sestav budete používat panel nástrojů Sestava. Sestavu můžete vytvářet způsobem zdola nahoru, shora dolů nebo kombinací obou metod. Metoda zdola nahoru znamená nejdříve vymodelovat

Více

Vektorizace obrázků. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou.

Vektorizace obrázků. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. Vektorizace obrázků Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu převedeme rastrový obrázek na vektorový pomocí trasování.

Více

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání SolidWorks Prostředí a ovládání SW je parametrický 3D modelář a umožňuje objemové a plošné modelování práci s rozsáhlými sestavami automatické generování výrobních výkresu spojení mezi modelováním dílu,

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS 2016 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 30. května 2016 Obsah Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS Obsah 3...5 Fiery

Více

Modelování sestav. Číslo publikace spse01540

Modelování sestav. Číslo publikace spse01540 Modelování sestav Číslo publikace spse01540 Modelování sestav Číslo publikace spse01540 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product

Více

Projekty. Úvodní příručka

Projekty. Úvodní příručka Projekty Úvodní příručka Sledování úkolů Sharepointový seznam úkolů je praktický nástroj, který vám pomůže udržet si přehled o všem, co je potřeba v projektu udělat. Můžete přidávat data zahájení a termíny

Více

Přepracované pásy karet Ikony jsou přehlednější a vzhled odpovídá ostatním aplikacím Autodesku.

Přepracované pásy karet Ikony jsou přehlednější a vzhled odpovídá ostatním aplikacím Autodesku. Novinky Revit MEP 2011 Vylepšení uživatelského rozhraní Přepracované pásy karet Ikony jsou přehlednější a vzhled odpovídá ostatním aplikacím Autodesku. Karta Upravit V okamžiku výběru nějakého nástroje

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Kontrolování sestav. Číslo publikace spse01680

Kontrolování sestav. Číslo publikace spse01680 Kontrolování sestav Číslo publikace spse01680 Kontrolování sestav Číslo publikace spse01680 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens

Více

FLUO+ 3.4. Uživatelská příručka

FLUO+ 3.4. Uživatelská příručka FLUO+ 3.4 Uživatelská příručka FLUO+ 3.4 FLUO+ 3.4 Copyright 2014 PROMICRA, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah Úvod... 5 Instalace modulu FLUO+ 3.4... 7 Použití modulu FLUO+ 3.4... 9 Minimální systémové

Více

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player.

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Návod na ovládání veřejné mapové aplikace: Generel cyklodopravy Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Logo, název Panel nástrojů Odkazy Vrstvy

Více

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku.

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Retušování obrázků Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. V tomto kurzu se naučíte retušovat naskenované

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

PREZENTACE 1.7.3 ÚPRAVA POZADÍ SNÍMKU

PREZENTACE 1.7.3 ÚPRAVA POZADÍ SNÍMKU 1.7.3 ÚPRAVA POZADÍ SNÍMKU Standardní pozadí snímků má bílou barvu. S pozadím snímků si můžete trochu pohrát. Pozadí může být jednobarevné, přechodové, vzorované, na pozadí může být umístěn libovolný obrázek

Více

Tvorba detailních výkresů

Tvorba detailních výkresů Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545 Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Obsah. Zdroj vlastní

Obsah. Zdroj  vlastní Zdroj www.zoner.cz, vlastní Obsah 1. Jak zmenšit fotky... 1.1 Vyberte fotky... 1.2 Nastavte rozměry... 1.3 Potvrďte změnu (jednotlivě nebo hromadně)... 2. Jak ořezat fotku... 2.1 V modulu Vyvolat zvolte

Více

Modul 6. Multimediální prezentace

Modul 6. Multimediální prezentace Multimediální prezentace Obsah MODUL 6... 1 MULTIMEDIÁLNÍ PREZENTACE... 1 Obsah... 3 Úvod... 3 POWER POINT 2003... 3 POSTUP PRÁCE NA PREZENTACI... 3 Šablona návrh... 4 Rozložení snímku... 4 Prohlížení

Více

Jednoduché stříhání videa

Jednoduché stříhání videa Pátek 23. listopadu Jednoduché stříhání videa Máte-li v projektu vložený alespoň jeden videozáznam, objeví se pod náhledem ovládací tlačítka pro spuštění (respektive zastavení) přehrávání a posun vpřed

Více

METODICKÝ POKYN PŘIDÁNÍ A PŘEHRÁNÍ VIDEA V PREZENTACI

METODICKÝ POKYN PŘIDÁNÍ A PŘEHRÁNÍ VIDEA V PREZENTACI METODICKÝ POKYN PŘIDÁNÍ A PŘEHRÁNÍ VIDEA V PREZENTACI Základní informace o videu a animovaných souborech ve formátu GIF Videa jsou videosoubory ve formátech AVI nebo MPEG s příponami souborů AVI, MOV,

Více

Modelování synchronních a

Modelování synchronních a Modelování synchronních a sekvenčních prvků Číslo publikace spse01536 Modelování synchronních a sekvenčních prvků Číslo publikace spse01536 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související

Více

Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit.

Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Úvodní příručka Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Do panelu nástrojů

Více

CAD Decor 2.0.5.9 - novinky

CAD Decor 2.0.5.9 - novinky CAD Decor 2.0.5.9 - novinky 3D plocha 3D plochami je definován tvar všech prvků vložených do výkresu. Když některý komplexní prvek (deska, stěna, zařizovací předmět apod.) ve výkresu rozložíte nástrojem

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 38 KONTROLA A POHONY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 38 KONTROLA A POHONY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 38 KONTROLA A POHONY] 1 ÚVOD Úloha 38 popisuje jednu část oblasti sestava programu Solid Edge V20. Tato úloha je v první části zaměřena

Více

Obsah. Úvod do prostorového modelování 9. Prostředí AutoCADu při práci ve 3D 15 KAPITOLA 1 KAPITOLA 2

Obsah. Úvod do prostorového modelování 9. Prostředí AutoCADu při práci ve 3D 15 KAPITOLA 1 KAPITOLA 2 KAPITOLA 1 Úvod do prostorového modelování 9 Produkty společnosti Autodesk 9 3D řešení 10 Vertikální řešení založené na platformě AutoCAD 10 Obecný AutoCAD 11 Obecné 2D kreslení 11 Prohlížeče a pomocné

Více

Mezi přednastavenými vizualizačními styly se přepínáme některou z těchto možností:

Mezi přednastavenými vizualizačními styly se přepínáme některou z těchto možností: 11 Styly zobrazení Vizualizační styly umožňují zobrazit model v programu AutoCAD mnoha různými způsoby, jako technickou kresbu, čárovou kresbu, stínovanou kresbu nebo fotorealistický obrázek. Pomocí vizualizačních

Více

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS Obsah Napojení...3 programu COSMED Omnia Nastavení...3 MEDICUS Přidání...3 externího programu COSMED Omnia Přidání...4 ikony do panelu nástrojů Nastavení...5 COSMED Omnia Postup...5 při vyšetření pacienta

Více

3D sledování pozice vojáka v zastavěném prostoru a budově

3D sledování pozice vojáka v zastavěném prostoru a budově 3D sledování pozice vojáka v zastavěném prostoru a budově Úvod Programový produkt 3D sledování pozice vojáka v zastavěném prostoru a budově je navržen jako jednoduchá aplikace pro 3D zobrazení objektů

Více

20 years PLM and 3D experience. Hustopeče, 21. května Raytracer

20 years PLM and 3D experience. Hustopeče, 21. května Raytracer 20 years PLM and 3D experience Hustopeče, 21. května 2015 Raytracer Raytracer Úvod Obecný úvod Plošný zdroj světla Nastavení materiálů Nastavení světel Editace světla Raytracer Správa perspektivních obrázků

Více

SPIRIT 2012. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha

SPIRIT 2012. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha SPIRIT 2012 Nové funkce SOFTconsult spol. s r. o., Praha Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 01/2012 (SPIRIT 2012 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol. s r.

Více

Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit.

Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Úvodní příručka Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Aktualizované šablony Šablony vám pomáhají při

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

Základy vizualizace. Výpočetní metody

Základy vizualizace. Výpočetní metody 10 Základy vizualizace Reálným zobrazováním se zabývá samostatný obor nazvaný Vizualizace. Podstata většiny vizualizačních systémů vychází z jednoduché koncepce skupin objektů, které nazýváme Scéna. Základní

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček. [ÚLOHA 39 Sestavení nerozebíratelné]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček. [ÚLOHA 39 Sestavení nerozebíratelné] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 39 Sestavení nerozebíratelné] 1. CÍL KAPITOLY Prostředí sestavy v Solid Edge nabízí sadu příkazů, pomocí nichž můžete do sestavy

Více

je aplikace určená k editaci videozáznamu, funguje v operačních systémech Windows Vista a Windows7

je aplikace určená k editaci videozáznamu, funguje v operačních systémech Windows Vista a Windows7 Live Movie Maker je aplikace určená k editaci videozáznamu, funguje v operačních systémech Windows Vista a Windows7 Importovat video Klepněte na prozatím jediné aktivní tlačítko Přidat videa a fotografie

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku.

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Maskování obrázků Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Co se naučíte V tomto kurzu se naučíte vytvořit

Více

2D-skicování Tato část poskytuje shrnutí 2D-skicování, které je nezbytné ke tvorbě modelů Solid Works.

2D-skicování Tato část poskytuje shrnutí 2D-skicování, které je nezbytné ke tvorbě modelů Solid Works. 2D-skicování Tato část poskytuje shrnutí 2D-skicování, které je nezbytné ke tvorbě modelů Solid Works. Skici v SolidWorks slouží pro všechny tvorbu načrtnutých prvků včetně následujících: Vysunutí Tažení

Více

Návrhy forem v SolidWorks. Forma - kotva. Ing. Richard Strnka, 2013

Návrhy forem v SolidWorks. Forma - kotva. Ing. Richard Strnka, 2013 Návrhy forem v SolidWorks Forma - kotva Ing. Richard Strnka, 2013 Obsah úlohy - Jednotlivé kroky úlohy zahrnuji: - Vytvoření tvarové součásti dle výkresové dokumentace - Úprava dílu pro zaformování - Vytvoření

Více

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker.

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. TÉMA: Vytváření a úprava maker Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. Zadání: Otevřete databázi Makra.accdb. 1. Vytvořte makro Objednávky,

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (ios) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Air 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem a

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (Android) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen Air TM 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem

Více

PowerPoint 2010 Kurz 4

PowerPoint 2010 Kurz 4 PowerPoint 2010 Kurz 4 Animace... 1 Texty vkládání, formátování... 3 Grafy vkládání, formátování... 5 Grafické objekty... 6 Přechody mezi snímky... 7 CZ.1.07/2.2.00/28.0221 Animace Animace jsou umístěny

Více

Migrace na aplikaci PowerPoint 2010

Migrace na aplikaci PowerPoint 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft PowerPoint 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace PowerPoint 2003. Proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. v následujícím

Více

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu :

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu : Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

1.8. Úprava uživatelského prostředí AutoCADu 25 Přednostní klávesy 25 Pracovní prostory 25

1.8. Úprava uživatelského prostředí AutoCADu 25 Přednostní klávesy 25 Pracovní prostory 25 Obsah 1 Novinky v AutoCADu 2006 11 1.1. Kreslení 11 Dynamické zadávání 11 Zvýraznění objektu po najetí kurzorem 12 Zvýraznění výběrové oblasti 13 Nový příkaz Spoj 14 Zkosení a zaoblení 15 Vytvoření kopie

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_08 IKT PowerPoint Použití šablon Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_08 IKT PowerPoint Použití šablon Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SOU Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_3_08 IKT PowerPoint Použití šablon Mgr. Radomír Soural Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název a číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy SOU Valašské Klobouky,

Více

Inventor Profesionál 2009 Inventor Studio Animace pružiny ANIMACE PRUŽINY

Inventor Profesionál 2009 Inventor Studio Animace pružiny ANIMACE PRUŽINY ANIMACE PRUŽINY Vypracoval Ing. Josef Honsa 2009 1 Obsah 1 Úvod... 4 2 Výkresová dokumentace... 5 2.1 Výkres sestavení... 5 2.2 Výkres misky... 5 2.3 Výkres část hlavy... 6 2.4 Výkres ventilu... 6 2.5

Více

InsideBusiness Payments CEE

InsideBusiness Payments CEE InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka k novému vzhledu Přístupová cesta do střední a východní Evropy InsideBusiness Payments CEE Potřebujete pohodlný a bezproblémový přístup k úplné nabídce služeb

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni PREZENTACE Vladimír Bureš Tereza Otčenášková Alena Šandová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni promítnout prezentaci, nastavit vlastnosti prezentace, vytvářet a upravovat snímky, volit různá

Více

Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose

Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 30 června 2014 Obsah 3 Obsah Fiery JobMaster-Fiery

Více

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007 TÉMA: Vytváření formulářů Správce databáze Naše zahrada předpokládá, že bude s vytvořenou databází pracovat více uživatelů. Je třeba proto navrhnout a vytvořit formuláře pro přístup k datům. Zadání: Otevřete

Více

1. Nastavení dokumentu

1. Nastavení dokumentu Obsah as a asta 2. Okno / více dokumentů otevírání, zavírání, vytváření nového, přepínání, ukládání 3. Barevný režim dokumentu 4. Zobrazení, vlastní pohledy 5. Objekty vkládání 1. Nastavení dokumentu Uprostřed

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

SCIA.ESA PT. Export a import souborů DWG a DXF

SCIA.ESA PT. Export a import souborů DWG a DXF SCIA.ESA PT Export a import souborů DWG a DXF VÍTEJTE 5 EXPORT DWG A DXF 6 Export z grafického okna programu...6 Export z Galerie obrázků...8 Export z Galerie výkresů...9 IMPORT DWG A DXF 10 Import do

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje Nástroje v InDesignu Panel nástrojů 1. část Nástroje otevřeme Okna Nástroje Poklepem levé myši změníme panel nástrojů Nástroje v panelu nástrojů se používají k vybírání, úpravám a vytváření prvků stránek.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace... OBSAH ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5 INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...6 SPUŠTĚNÍ ADVANCE CADU...7 UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ ADVANCE

Více

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. 4 Forma denní, 5 Forma dálková

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. 4 Forma denní, 5 Forma dálková Číslo projektu Název školy Název Materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_149_IVT_MSOFFICE_05_PP Ing. Pavel BOHANES

Více

MS POWERPOINT. MS PowerPoint 2007 1

MS POWERPOINT. MS PowerPoint 2007 1 MS PowerPoint 2007 1 MS POWERPOINT Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání

Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 17.3 - Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Klíčová aktivita č. 5 - Kurz a podpora a zkvalitnění výuky 3D počítačového modelování,

Více

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova 113 Rotační součástka Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy

Více

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu.

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu. Úvodní příručka Microsoft Word 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Příkazy tady umístěné

Více

Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client

Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client Číslo publikace spse01424 104 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Prezentace... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Menu a panely nástrojů... Vytvoření prvního snímku... Nový snímek... 7 Úprava objektu...

Více

Produktové Dokumenty (Datum 28.11.2014) Srovnání verzí: pcon.planner 7.0 Rozdíly mezi verzemi Standard-, ME a PRO

Produktové Dokumenty (Datum 28.11.2014) Srovnání verzí: pcon.planner 7.0 Rozdíly mezi verzemi Standard-, ME a PRO Produktové Dokumenty (Datum 28.11.2014) Srovnání verzí: pcon.planner 7.0 Rozdíly mezi verzemi Standard-, ME a PRO Základní formáty STD ME PRO Nahrávání a ukládání souborů DWG a DWT Převod a podpora starších

Více

MAPOVÉ OKNO GSWEB. Nápověda. Pohyb v mapovém okně Výběr v mapovém okně. Panel Ovládání Panel Vrstvy. Tisk Přehledová mapa Redlining Přihlásit jako

MAPOVÉ OKNO GSWEB. Nápověda. Pohyb v mapovém okně Výběr v mapovém okně. Panel Ovládání Panel Vrstvy. Tisk Přehledová mapa Redlining Přihlásit jako GSWEB Nápověda 1. Mapové okno Pohyb v mapovém okně Výběr v mapovém okně 2. Ovládací panel a panel vrstev Panel Ovládání Panel Vrstvy 3. GSWeb - roletové menu Tisk Přehledová mapa Redlining Přihlásit jako

Více

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA Uživatelský manuál Verze 1.6.12-1- 2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA LuxRiot je softwarový balík, určený pro sledování a ukládání dat z kamer. Umožňuje přijímat data z IP kamer a video serverů

Více

ÚLOHA 6. Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu:

ÚLOHA 6. Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu: Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu: - Definování tabule plechu - Manuální nesting - vkládání - Expert-parametry pro nastavení automatického zpracování - Provedení automatického Expert zpracování -

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

MALUJEME v MALOVÁNÍ. Základní nabídka. a) tažením úchytů umístěných v pravém dolním rohu a na spodním okraji obrázku

MALUJEME v MALOVÁNÍ. Základní nabídka. a) tažením úchytů umístěných v pravém dolním rohu a na spodním okraji obrázku Vytvoření nového obrázku a jeho uložení MALUJEME v MALOVÁNÍ Po otevření programu se automaticky otevře i čistá bílá plocha, na které budeme malovat. Velikost této kreslící čtvrtky si můžeme libovolně změnit.

Více