POJIŠTĚNÍ SPLÁTEK A VÝDAJŮ K BĚŽNÉMU ÚČTU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POJIŠTĚNÍ SPLÁTEK A VÝDAJŮ K BĚŽNÉMU ÚČTU"

Transkript

1 POJIŠTĚNÍ SPLÁTEK A VÝDAJŮ K BĚŽNÉMU ÚČTU

2 Úvod Víme, jak je důležité myslet na zabezpečení Vás i Vašich blízkých v případě nenadálých nepříznivých životních situací, jako je ztráta zaměstnání nebo pracovní neschopnost. Proto Vám ve spolupráci s BNP Paribas Cardif Pojišťovnou, a.s., nabízíme jako doplňkovou službu k Vašemu běžnému účtu pojištění splátek a výdajů na základě Rámcové pojistné smlouvy č. MMB-BP 1/2016 (dále jen pojistná smlouva). Získáváte klid a jistotu s úhradou běžných výdajů Vaší domácnosti při neočekávaných událostech.

3 Obsah Výhody pojištění 2 Co je pojištěno 2 Komu je pojištění poskytováno 4 Poplatek za pojištění 5 Jak pojištění sjednat 5 Pojistná ochrana a pojistné plnění 5 Platnost pojištění 9 Dopad pojistné události na platnost pojištění 9 Výluky z pojištění 10 Jak uplatnit nárok na výplatu pojistného plnění 10 Nejčastější dotazy 11 Rámcová pojistná smlouva č. MMB-BP 1/ Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé životní a neživotní pojištění č. 1/

4 Výhody pojištění Inovativní produkt určený pro všechny, kteří chtějí zabezpečit provoz své domácnosti v případě nenadálých životních situací. Variabilita pojištění podle Vašeho aktuálního statusu. Nízká cena za pojištění. Výše poplatku za pojištění není závislá na věku klienta. Co je pojištěno Pojištění splátek a výdajů zahrnuje vždy pojištění pro případ: smrti invalidity III. stupně / mimořádných výhod III. stupně (ZTP/P) pracovní neschopnosti a dále ztráty zaměstnání pokud klient kdykoliv v průběhu platnosti pojištění splňuje podmínky pojištění pro případ ztráty zaměstnání, je automaticky pojištěn pro případ ztráty zaměstnání a není pojištěn pro případ hospitalizace v důsledku úrazu nebo hospitalizace v důsledku úrazu pokud klient kdykoliv v průběhu platnosti pojištění nesplňuje podmínky pojištění pro případ ztráty zaměstnání, je automaticky pojištěn pro případ hospitalizace v důsledku úrazu a není pojištěn pro případ ztráty zaměstnání Podmínky pro vznik pojištění pro případ ztráty zaměstnání: pojištěný je zaměstnán v pracovním poměru sjednaném na dobu neurčitou a byl zaměstnán v pracovním poměru nepřetržitě též v předcházejících 12 měsících pojištěný není ve zkušební době pojištěný nedal ani mu nebyla dána výpověď z pracovního poměru, nezrušil se zaměstnavatelem okamžitě pracovní poměr ani mu nebyl zrušen ze strany zaměstnavatele, neobdržel od zaměstnavatele ani nezaslal zaměstnavateli návrh na skončení pracovního poměru dohodou 2

5 Příklad č. 1: Změna pojištění pro případ ztráty zaměstnání na pojištění pro případ hospitalizace v důsledku úrazu POČÁTEK POJIŠTĚNÍ Klient byl zaměstnán posledních 12 měsíců a splňuje podmínky pro pojištění pro případ ztráty zaměstnání Klient ukončil pracovní poměr a zahájil samostatně výdělečnou činnost = nesplňuje podmínky pro pojištění pro případ ztráty zaměstnání Klient je pojištěn pro případ smrti, invalidity III. stupně, pracovní neschopnosti a pro případ ztráty zaměstnání Klient je pojištěn pro případ smrti, invalidity III. stupně, pracovní neschopnosti a pro případ hospitalizace v důsledku úrazu Příklad č. 2: Změna pojištění pro případ hospitalizace v důsledku úrazu na pojištění pro případ ztráty zaměstnání POČÁTEK POJIŠTĚNÍ Klient je OSVČ nesplňuje podmínky pro pojištění pro případ ztráty zaměstnání Klient ukončil samostatně výdělečnou činnost a nastoupil do zaměstnání měsíců trvání pracovního poměru, klient není ve zkušební době a splňuje všechny podmínky pro pojištění pro případ ztráty zaměstnání Klient je pojištěn pro případ smrti, invalidity III. stupně, pracovní neschopnosti a pro případ hospitalizace v důsledku úrazu Rozsah pojistného krytí se mění klient je pojištěn pro případ smrti, invalidity III. stupně, pracovní neschopnosti a pro případ ztráty zaměstnání 3

6 Příklad č. 3: Změna pojištění pro případ ztráty zaměstnání na pojištění pro případ hospitalizace v důsledku úrazu a pojistné plnění POČÁTEK POJIŠTĚNÍ Klient splňuje podmínky pro pojištění pro případ ztráty zaměstnání Klientovi skončil pracovní poměr z důvodu organizačních změn, přihlásil se na úřad práce a pojišťovna následně plní Pojišťovna ukončí plnění klientovi z titulu pojistné události ztráty zaměstnání, klient od nastupuje do nového zaměstnání Klient je 12 měsíců zaměstnán, není ve zkušební době a splňuje všechny podmínky pro pojištění pro případ ztráty zaměstnání Klient je pojištěn pro případ smrti, invalidity III. stupně, pracovní neschopnosti a pro případ ztráty zaměstnání Pojišťovna po uplynutí 60 dnů plní 6 měsíčních plnění, klient je zapsán na úřadu práce a je nezaměstnaný Rozsah pojistného krytí se mění klient je pojištěn pro případ smrti, invalidity III. stupně, pracovní neschopnosti a pro případ hospitalizace v důsledku úrazu Rozsah pojistného krytí se mění klient je pojištěn pro případ smrti, invalidity III. stupně, pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání Komu je pojištění poskytováno Pojištění splátek a výdajů je poskytováno majiteli běžného účtu MONETA Money Bank, a. s., ze kterého je placena úhrada za pojištění. Pojištění si může sjednat fyzická osoba, která: je mladší 65 let není v pracovní neschopnosti není invalidní (invalidita I. III. stupně) Pojištění si může sjednat také klient, který je poživatelem starobního důchodu nebo již dosáhl důchodového věku a splňuje výše uvedené podmínky pro sjednání pojištění. V takovém případě je klient pojištěn pouze pro případ smrti, mimořádných výhod III. stupně a hospitalizace v důsledku úrazu. Tato fyzická osoba zároveň bere na vědomí, že v případě, kdy škodní událost bude pokračováním nebo recidivou (opakováním) nemoci nebo následkem nemocí nebo úrazů, ke kterým došlo před počátkem pojištění a byly diagnostikovány před počátkem pojištění, může pojistitel uplatnit výluku z pojištění a plnění z takové události neposkytnout. (Detailní informace o podmínkách přistoupení k Pojištění splátek a výdajů naleznete v čl. 4 pojistné smlouvy Vznik pojištění, sjednaný soubor pojištění a jeho změny, pojistná doba, pojistné období, počátek a konec pojištění, zánik pojištění) 4

7 Poplatek za pojištění Měsíční poplatek za pojištění činí 99 Kč. Poplatek za pojištění je účtován počínaje zúčtovacím obdobím, ve kterém klient přistoupil k pojištění. Jak pojištění sjednat Navštivte nejbližší pobočku MONETA Money Bank, a. s. Sjednejte si pojištění z pohodlí Vašeho domova přes aplikaci Internet Banka Napište nám na adresu našeho zákaznického centra: Oddělení pojištění, Vyskočilova 1422/1a, Praha 4 Michle Dle podmínek rámcové pojistné smlouvy si každý klient může sjednat pouze jedno Pojištění splátek a výdajů. Pojistná ochrana a pojistné plnění Typ pojistné ochrany Pojistné plnění Limity pojistného plnění na 1 pojistnou událost Pracovní neschopnost Invalidita III. stupně nebo mimořádné výhody III. stupně Úmrtí Ztráta zaměstnání Hospitalizace v důsledku úrazu Za každý kalendářní měsíc trvání pracovní neschopnosti částka: Kč Jednorázově částka: Kč Jednorázově částka: Kč Za každý kalendářní měsíc nezaměstnanosti částka: Kč Za každý den trvání hospitalizace: 300 Kč Max. 6 měsíčních plnění Max Kč Max Kč Max. 6 měsíčních plnění Max. 30 dní 5

8 Podmínky vzniku nároku na pojistné plnění Typ pojistné ochrany Pracovní neschopnost Invalidita III. stupně nebo mimořádné výhody III. stupně Úmrtí Ztráta zaměstnání Hospitalizace v důsledku úrazu Podmínky vzniku nároku na pojistné plnění Pracovní neschopnost nepřetržitě alespoň 60 kalendářních dní Vznik invalidity III. stupně nebo přiznání mimořádných výhod III. stupně Úmrtí pojištěného Nezaměstnanost nepřetržitě alespoň 60 kalendářních dní* po uplynutí čekací doby (90 dní) Hospitalizace v důsledku úrazu nepřetržitě alespoň 3 kalendářní dny *Ode dne registrace na příslušném úřadu práce. Grafická znázornění vzniku nároku na pojistné plnění Pracovní neschopnost Čekací doba pro případ rizikového těhotenství je stanovena v délce 8 měsíců od počátku pojištění. Během této doby není pracovní neschopnost v případě rizikového těhotenství. Trvá-li Vaše pracovní neschopnost nepřetržitě alespoň 60 dní a splníte-li podmínky pro vznik nároku na pojistné plnění, uhradí Vám pojišťovna za každý kalendářní měsíc trvání pracovní neschopnosti pevnou částku Kč. První částku uhradí pojišťovna pojištěnému za měsíc, ve kterém je pojištěný 60. den v pracovní neschopnosti. Pokud pracovní neschopnost netrvá celý kalendářní měsíc (poslední měsíc pracovní neschopnosti je neúplný), částka pojistného plnění ve výši Kč je vydělena počtem kalendářních dní příslušného měsíce a následně vynásobena počtem kalendářních dní trvání pracovní neschopnosti pojištěného. 25. března začátek pracovní neschopnosti 23. května 60. den trvání pracovní neschopnosti, vznik nároku na pojistné plnění 27. června konec pracovní neschopnosti pojistné plnění za květen pojistné plnění za červen 6

9 Vysvětlení příkladu: Pracovní neschopnost pojištěného nastala Dnem je pojištěný 60. den v pracovní neschopnosti a vzniká mu tím nárok na pojistné plnění (za celý měsíc květen). Pojišťovna uhradí pevnou částku Kč. Pracovní neschopnost skončí Pojišťovna za měsíc červen vyplatí alikvotní částku (odpovídající 27 kalendářním dnům měsíce): Kč (4 000/30 27). Invalidita III. stupně Bude-li Vám přiznán invalidní důchod III. stupně a splníte-li podmínky pro vznik nároku na pojistné plnění, uhradí Vám pojišťovna jednorázově částku Kč. 25. března vznik invalidity III. stupně pojišťovna vyplatí jednorázově pevnou částku Mimořádné výhody III. stupně V případě přiznání mimořádných výhod III. stupně a při splnění podmínek pro vznik nároku na pojistné plnění Vám pojišťovna uhradí jednorázově částku Kč. 25. března přiznání mimořádných výhod III. stupně pojišťovna vyplatí jednorázově pevnou částku Úmrtí V případě Vašeho úmrtí a při splnění podmínek pro vznik nároku na pojistné plnění vyplatí pojišťovna obmyšlené osobě (pozůstalým) částku Kč. 25. března úmrtí pojišťovna vyplatí jednorázově pevnou částku 7

10 Ztráta zaměstnání Pojišťovna stanovila čekací dobu v délce 90 dní od počátku pojištění, během které není ztráta zaměstnání považována za pojistnou událost. Jste-li po uplynutí této čekací doby více než 60 dní nezaměstnán (počítáno ode dne registrace na úřadu práce), současně evidován na úřadu práce a splníte-li podmínky pro vznik nároku na pojistné plnění, pojišťovna Vám uhradí za každý měsíc trvání nezaměstnanosti částku Kč. 1. března počátek pojištění 29. května konec čekací doby 28. června ztráta zaměstnání 29. června registrace na úřad práce 27. srpna 60. den trvání nezaměstnanosti, vznik nároku na pojistné plnění 15. října konec nezaměst nanosti pojistné plnění za srpen pojistné plnění za září pojistné plnění za říjen Vysvětlení příkladu: Pojistná událost z důvodu ztráty zaměstnání nastala dnem registrace na úřadu práce dne Dnem je pojištěný 60. den nezaměstnaný a vzniká mu tím nárok na pojistné plnění (za celý měsíc srpen). Pojišťovna uhradí pevnou částku Kč. Stejnou částku vyplatí pojišťovna pojištěnému i za měsíc září. Nezaměstnanost skončí Pojišťovna za měsíc říjen vyplatí alikvotní částku (odpovídající 15 kalendářním dnům měsíce): 1 935, 40 Kč (4 000/31 15). Hospitalizace v důsledku úrazu Trvá-li Vaše hospitalizace v důsledku úrazu alespoň 3 dny a splníte-li podmínky pro vznik nároku na pojistné plnění, uhradí Vám pojišťovna za každý kalendářní den od 4. dne trvání hospitalizace pevnou částku 300 Kč. 25. března 1. den hospitalizace v důsledku úrazu 27. března 3. den 28. března 4. den 29. března 5. den 30. března 6. den ukončení hospitalizace pojistné plnění pojistné plnění pojistné plnění 8

11 Platnost pojištění Počátek pojištění se stanoví na hodin dne následujícího po dni, ve kterém pojištěný přistoupil k pojištění. To platí i v případě, kdy pojištěný přistoupí k pojištění u již aktivního běžného účtu. Pojištění se sjednává na dobu platnosti smlouvy, na základě které vede MONETA Money Bank, a. s. běžný účet klienta. Dopad pojistné události na platnost pojištění Typ pojistné ochrany Pracovní neschopnost Invalidita III. stupně nebo mimořádné výhody III. stupně Úmrtí Ztráta zaměstnání Hospitalizace v důsledku úrazu Dopad pojistné události na platnost pojištění Pojištění zůstává v platnosti Zánik pojištění ke dni vzniku invalidity III. stupně nebo ke dni přiznání mimořádných výhod III. stupně (průkaz ZTP/P) Zánik pojištění ke dni úmrtí Pojištění zůstává v platnosti Pojištění zůstává v platnosti 9

12 Výluky z pojištění Přehled vybraných výluk z pojištění: sebevražda pojištěného (v době do 1 roku od sjednání pojištění) důsledky nemocí nebo úrazů, které vznikly nebo se projevily před počátkem pojištění, nebo mají příčinnou souvislost s onemocněními nebo úrazy, které vznikly nebo se projevily před počátkem pojištění vybrané sportovní aktivity a profesionálně provozované sporty pojistné události způsobené pojištěným úmyslně únavový syndrom degenerativní onemocnění páteře a jejich přímé a nepřímé důsledky, vyjma případů, kdy pojištěný podstoupí operační zákrok do 90 dnů od zjištění onemocnění, nebo v případě, že onemocnění vznikne v důsledku úrazu v případě astenie, depresivních stavů, psychických poruch a neuróz, vyjma případu, kdy je pojištěný hospitalizován v lékařském zařízení určeném k léčbě psychických poruch. Tato výjimka se však nevztahuje na poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním psychoaktivních látek porod, dobrovolné přerušení těhotenství a jejich důsledky v důsledku nemoci, ke které došlo následkem nebo v souvislosti s požitím alkoholu nebo jiné návykové látky ztráta zaměstnání, k níž dojde z vlastní vůle pojištěného nebo pro porušení povinností vyplývajících z právních předpisů (pojištění pro případ ztráty zaměstnání) Přehled všech uplatňovaných výluk z pojištění naleznete v čl. 14 (Výluky z pojištění) Všeobecných pojistných podmínek č. 1/2016 (dále jen všeobecné pojistné podmínky) a rovněž v čl. 8 (Výluky z pojištění) pojistné smlouvy. Jak uplatnit nárok na výplatu pojistného plnění Pojištěný telefonicky nebo elektronicky kontaktuje pojistitele (BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.), který mu poskytne příslušné formuláře sloužící k nahlášení pojistné události. Vyplněné formuláře zasílá pojištěný spolu s požadovanými doklady uvedenými ve formuláři pojišťovně. Bližší informace obdržíte na adrese pojistitele: BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s. Plzeňská 3217/16, Praha 5 Telefon: internet: 10

13 Nejčastější dotazy Jakým způsobem hradit pojištění? Pojistné za pojištění se automaticky měsíčně strhává z klientova běžného účtu. Není tedy potřeba nastavovat žádný trvalý příkaz. Jak prokázat trvání pracovní neschopnosti nebo nezaměstnanosti? Každé trvání pracovní neschopnosti a nezaměstnanosti pojištěného musí být pojišťovně doloženo pojištěným nejméně jednou za kalendářní měsíc, nejpozději však do 10. dne následujícího kalendářního měsíce. V případě pracovní neschopnosti klient dokládá kopie písemného potvrzení ošetřujícího lékaře s vyznačením pravidelných kontrol u lékaře. V případě nezaměstnanosti klient dokládá kopie písemného potvrzení, že je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání. Vztahuje se pojištění dlouhodobé pracovní neschopnosti také na pracovní úrazy? Ano. Pojištění se vztahuje na případy pracovní neschopnosti způsobené následkem pracovního úrazu. Může se pojistit invalidní klient? Ne. Klient, který je invalidní (bez ohledu na stupeň postižení), nesplňuje podmínky pro vstup do pojištění a nemůže být pojištěn. Vyplatí pojistitel pojistné plnění v případě, že žena nastoupí na pracovní neschopnost z důvodu rizikového těhotenství 4 měsíce po počátku pojištění? Ne. V případě, že dojde k pracovní neschopnosti z důvodu rizikového těhotenství během prvních 8 měsíců od počátku pojištění, nemá klientka nárok na pojistné plnění. Může být pojištěn i profesionální sportovec? Ano. Pokud ale dojde k úrazu v souvislosti s výkonem profesionální sportovní činnosti klienta, pojišťovna v tomto případě pojistné plnění neposkytne. Pokud se úraz stane v běžném životě, např. při chůzi po chodníku, při jízdě v autě, pojišťovna pojistné plnění poskytne. Lze pojistnou událost uplatnit zpětně? Ano. Pojistnou událost lze uplatnit zpětně. Dle zákona ve lhůtě 4 roky od data vzniku pojistné události v případě neživotního pojištění a ve lhůtě 11 let v případě životního pojištění. Jak je vypláceno pojistné plnění v případě invalidity III. stupně? V případě přiznání invalidního důchodu III. stupně poskytne pojišťovna jednorázové plnění ve výši Kč. Může se pojistit klient, který trvale užívá léky, např. na vysoký krevní tlak, alergii, štítnou žlázu apod.? Ano. Lze takového klienta pojistit. Klient však musí vzít na vědomí, že pojistitel není povinen plnit v případě, kdy škodná událost nastane v souvislosti s onemocněním nebo úrazy, které vznikly nebo se projevily před počátkem pojištění. 11

14 Lze sjednat pojištění s klientem, který je ve zkušební době? Ano. Klient bude po dobu trvání zkušební doby pojištěn pro případ smrti, invalidity III. stupně, pracovní neschopnosti a hospitalizace v důsledku úrazu. Po skončení zkušební doby se pojištění pro případ hospitalizace v důsledku úrazu změní na pojištění pro případ ztráty zaměstnání, pokud klient splňuje ostatní podmínky pojištění pro případ ztráty zaměstnání. Může si klient sjednat pojištění splátek a výdajů dodatečně? Ano. Pojištění lze sjednat kdykoliv v průběhu trvání běžného účtu. Počátek pojištění je hod. dne následujícího po dni, kdy klient přistoupí k pojištění. Může klient uplatnit pojistné plnění z důvodu ztráty zaměstnání, pokud v posledních 12 měsících před vznikem škody (ztráty zaměstnání) pracoval u různých zaměstnavatelů, ačkoliv mu pracovní poměr navazoval vždy bez přerušení? Ano. Důležité je, aby byl klient zaměstnán nepřetržitě předcházejících 12 měsíců a splňoval ostatní podmínky pro vznik pojištění pro případ ztráty zaměstnání. Má klient v případě hospitalizace v důsledku úrazu trvající déle než 3 dny nárok na pojistné plnění za první 3 dny trvání hospitalizace? Ne. V případě hospitalizace hradí pojišťovna částku 300 Kč za každý kalendářní den od 4. dne trvání hospitalizace, maximálně 30 dní. Může si sjednat pojištění klient, který je OSVČ? Ano. Klient (OSVČ) si může sjednat pojištění splátek a výdajů, přičemž pojištění zahrnuje pojištění pro případ smrti, invalidity III. stupně, pracovní neschopnosti a hospitalizace v důsledku úrazu. Pokud klient v průběhu trvání pojištění ukončí samostatně výdělečnou činnost, uzavře pracovní poměr a bude splňovat podmínky pro pojištění pro případ ztráty zaměstnání (např. být zaměstnán nepřetržitě 12 měsíců), bude od okamžiku splnění těchto podmínek pojištěn pro případ smrti, invalidity III. stupně, pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání. Může si sjednat pojištění starobní důchodce? Ano, pokud je ke dni sjednání pojištění mladší 65 let. V případě, že klient je poživatelem starobního důchodu a zároveň je mladší 65 let, je pojištěn pouze pro případ smrti, mimořádných výhod III. stupně a hospitalizace v důsledku úrazu. 12

15 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA MMB-BP 1/2016 Smlouvu uzavírají společnosti: MONETA Money Bank, a.s. dále jen pojistník se sídlem Vyskočilova 1422/1a, Praha 4 Michle IČO: , DIČ: CZ zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č zastoupená: Tomášem Spurným, předsedou představenstva, a Janem Novotným, členem představenstva jako pojistník na straně jedné a BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s. dále jen pojistitel se sídlem: Plzeňská 3217/16, Praha 5 Smíchov IČO: , DIČ: CZ zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4327 zastoupená: Tomášem Kadlecem, předsedou představenstva, a Martinem Steinerem, místopředsedou představenstva jako pojistitel na straně druhé. Obsah smlouvy Článek 1 Článek 2 Článek 3 Článek 4 Článek 5 Článek 6 Článek 7 Článek 8 Článek 9 Úvodní ustanovení Výklad pojmů Soubor pojištění Vznik pojištění, sjednaný soubor pojištění a jeho změny, pojistná doba, pojistné období, počátek a konec pojištění, zánik pojištění Pojistné Pojistná událost a pojistné plnění Podmínky pro likvidaci pojistné události Výluky z pojištění Závěrečná ustanovení Příloha Příloha I: Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé životní a neživotní pojištění č. 1/

16 Článek 1 Úvodní ustanovení Pojištění splátek a výdajů, které sjednávají pojistitel a pojistník touto smlouvou, se řídí ustanoveními této smlouvy, Všeobecných pojistných podmínek pro soukromé životní a neživotní pojištění č. 1/2016, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen všeobecné pojistné podmínky ), zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen občanský zákoník ) a dalšími obecně závaznými právními předpisy České Republiky. Článek 2 Výklad pojmů Pro účely této smlouvy se dílčí pojmy, které nejsou vymezeny ve všeobecných pojistných podmínkách, vymezují takto: 2.1 Časová spoluúčast dohodnutý počet dní, za které pojišťovna neposkytuje pojistné plnění. 2.2 Čekací doba doba, jejíž plynutí počíná počátkem pojištění, po kterou pojistiteli nevzniká povinnost poskytnout pojistné plnění z událostí, které by jinak byly pojistnými událostmi. 2.3 Dispozice smlouva, která je součástí Smlouvy o bankovních produktech a službách a která obsahuje konkrétní sjednané parametry jednotlivých produktů a služeb. 2.4 Internet banka produkt přímého bankovnictví, jehož podmínky jsou stanoveny v obchodních podmínkách pojistníka, prostřednictvím kterého je klient pojistníka oprávněn provádět platební transakce a další pojistníkem uveřejněné či v obchodních podmínkách stanovené tzv. aktivní operace. 2.5 Pojistitel BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s., IČO: , která s pojistníkem uzavřela tuto smlouvu. 2.6 Pojistník MONETA Money Bank, a.s., IČO: , která s pojistitelem uzavřela tuto smlouvu. 2.7 Pojištěný fyzická osoba, na jejíž život, zdraví nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se pojištění vztahuje. 2.8 Rozhodný den den předcházející dni, ve kterém pojištěný (i) obdrží nebo podá výpověď z pracovního poměru, nebo (ii) zruší okamžitě pracovní poměr nebo se dozví o okamžitém zrušení poměru ze strany zaměstnavatele, nebo (iii) obdrží nebo podá návrh na skončení pracovního poměru dohodou. 2.9 Smlouva o bankovních produktech a službách smlouva, uzavřená mezi pojistníkem a jeho klientem, která stanoví práva a povinnosti stran při sjednávání a užívání bankovních produktů a služeb. Článek 3 Soubor pojištění 3.1. Na základě této smlouvy se sjednává soubor pojištění splátek a výdajů ve variantě A, B anebo C s následujícím obsahem pojištění: Varianta Skladba souboru pojištění Pojistná částka a) Pojištění pro případ smrti (z jakékoli příčiny) Pojištění pro případ invalidity III. stupně (z jakékoli příčiny) Pojištění pro případ pracovní neschopnosti Pojištění pro případ ztráty zaměstnání (celkem) Kč (celkem) Kč (měsíčně) Kč (měsíčně) Kč 14

17 anebo b) anebo c) Pojištění pro případ smrti (z jakékoli příčiny) Pojištění pro případ invalidity III. stupně (z jakékoli příčiny) Pojištění pro případ pracovní neschopnosti Pojištění pro případ hospitalizace (v důsledku úrazu) Pojištění pro případ smrti (z jakékoli příčiny) Pojištění pro případ mimořádných výhod III. stupně (z jakékoli příčiny) Pojištění pro případ hospitalizace (v důsledku úrazu) (celkem) Kč (celkem) Kč (měsíčně) Kč (denně) 300 Kč (celkem) Kč (celkem) Kč (denně) 300 Kč 3.2 Pojištění pro případ pracovní neschopnosti se sjednává s čekací dobou pro případ rizikového těhotenství v délce 8 měsíců od počátku pojištění a časovou spoluúčastí v délce 60 kalendářních dnů. Pojistné plnění je poskytováno nejvýše za 6 bezprostředně po sobě následujících měsíců trvání pracovní neschopnosti. 3.3 Pojištění pro případ ztráty zaměstnání se sjednává s čekací dobou v délce 90 kalendářních dnů od počátku pojištění a časovou spoluúčastí v délce 60 kalendářních dnů. Pojistné plnění je poskytováno nejvýše za 6 bezprostředně po sobě následujících měsíců trvání nezaměstnanosti. 3.4 Pojištění pro případ hospitalizace se sjednává s časovou spoluúčastí v délce 3 kalendářních dnů. Pojistné plnění je poskytováno nejvýše za 30 bezprostředně po sobě následujících kalendářních dnů trvání hospitalizace. 3.5 Varianta pojištění A se v průběhu trvání pojištění může měnit na variantu B a naopak v závislosti na splnění podmínek pojištění definovaných v čl této smlouvy. Varianta pojištění A nebo B se v průběhu trvání pojištění může změnit na Variantu C v závislosti na splnění podmínek pojištění definovaných v čl této smlouvy. Varianta pojištění C zůstává po celou dobu trvání pojištění neměnná. 3.6 Veškerá pojištění dle této smlouvy se sjednávají jako pojištění obnosová. Článek 4 Vznik pojištění, sjednaný soubor pojištění a jeho změny, pojistná doba, pojistné období, počátek a konec pojištění, zánik pojištění 4.1 Vznik pojištění K pojištění může přistoupit pouze zájemce o pojištění, který: je fyzickou osobou ve věku od 18 do 65 let, je majitelem běžného účtu vedeného u pojistníka, ze kterého bude placena úhrada za pojištění, není poživatelem invalidního důchodu, není v pracovní neschopnosti Pojistník je povinen poskytnout zájemci o pojištění v dostatečném předstihu před přistoupením k pojištění tuto smlouvu a všeobecné pojistné podmínky a umožnit mu seznámit se s nimi Pojištění vznikne, pokud zájemce o pojištění, který splňuje podmínky stanovené v čl , vyjádří souhlas s pojištěním dle této smlouvy a VPP písemně prostřednictvím vlastnoručně podepsaného souhlasu s pojištěním a Dispozice, která obsahuje článek Pojištění splátek a výdajů, v listinné podobě, anebo 15

18 elektronicky prostřednictvím elektronicky podepsaného souhlasu s pojištěním a Dispozice, která obsahuje článek Pojištění splátek a výdajů, učiněného prostřednictvím Internet banky, anebo ústně vyjádřením své výslovné vůle být pojištěn dle této smlouvy a VPP a vyslovením souhlasu s pojištěním a Dispozicí, která obsahuje článek Pojištění splátek a výdajů, prostřednictvím telefonu, pokud současně souhlasil, že na základě ústní dohody dochází ke změně Dispozice a přidává se článek Pojištění splátek a výdajů a že aktuální znění Dispozice v písemné podobě obdrží od pojistníka Pro vyloučení pochybností se stanoví, že vyjádřením souhlasu pojištěného s pojištěním je dán pojistný zájem pojistníka na pojištění dle této smlouvy ve smyslu 2762 občanského zákoníku Sjednaný soubor pojištění a jeho změny Pojištění vzniká respektive trvá ve variantě A, pokud zájemce o pojištění v den vzniku pojištění respektive pojištěný každý jednotlivý den trvání pojištění avšak nejpozději v rozhodný den je zaměstnán v pracovním poměru sjednaném na dobu neurčitou a byl zaměstnán v pracovním poměru nepřetržitě též v předcházejících 12 měsících, není ve zkušební době, nedal ani neobdržel výpověď z pracovního poměru (není ve výpovědní době), nezrušil se zaměstnavatelem okamžitě pracovní poměr ani mu nebyl zrušen pracovní poměr ze strany zaměstnavatele, neobdržel od zaměstnavatele ani nezaslal zaměstnavateli návrh na skončení pracovního poměru dohodou Pojištění vzniká respektive se mění na variantu B, pokud zájemce o pojištění respektive pojištěný v rozhodný den nesplňuje jednu nebo více podmínek uvedených v čl Pokud pojištěný v průběhu trvání pojištění všechny podmínky uvedené v čl této smlouvy splní, mění se pojištění na variantu A. Změny pojištění nastávají automaticky a pojištěný je povinen v případě hlášení pojistné události hospitalizace nebo ztráty zaměstnání uvést, zda splňuje nebo k rozhodnému dni splňoval podmínky pojištění pro případ ztráty zaměstnání. Splnění podmínek pro platnost pojištění pro případ ztráty zaměstnání se posuzuje v případě škodní události ztráty zaměstnání nejpozději k rozhodnému dni. V případě, že podmínky pro změnu rozsahu pojištění jsou splněny v průběhu doby trvání pojistné události hospitalizace nebo ztráty zaměstnání pojištěného, ke změně rozsahu pojištění dojde až v okamžiku skončení pojistné události Pojištění vzniká respektive se mění na variantu C automaticky, pokud je zájemce o pojištění v okamžiku přistoupení k pojištění poživatelem starobního důchodu a je mladší 70ti let respektive pokud se pojištěný stal poživatelem starobního důchodu a je mladší 70ti let. Změna pojištění nastává automaticky uplynutím posledního dne kalendářního měsíce, ve kterém se pojištěný stal poživatelem starobního důchodu. Pojištění ve variantě C se v průběhu trvání nemění Pojistná doba a pojistné období, počátek a konec pojištění Pojištění se sjednává na dobu neurčitou Pojistné období je kalendářní měsíc vyjma prvního a posledního pojistného období. První pojistné období začíná dnem počátku pojištění a končí posledním dnem kalendářního měsíce, ve kterém nastal počátek pojištění. Poslední pojistné období začíná prvním dnem kalendářního měsíce, ve kterém nastala skutečnost, se kterou tato smlouva, Všeobecné pojistné podmínky či právní předpis spojuje zánik pojištění, a končí zánikem pojištění Počátek pojištění se stanoví na hodin dne následujícího po dni, kdy pojištění vzniklo Konec pojištění se stanoví na hodin dne, ve kterém došlo ke zrušení běžného účtu vedeného u pojistníka, ze kterého je placena úhrada za pojištění, anebo dne zániku pojištění dle čl. 4.4 této smlouvy Délka pojistného období nemá vliv na výši pojistného tak, jak je tato sjednána v čl. 5 této smlouvy Zánik pojištění Pojištění zaniká Z objektivních důvodů dnem smrti pojištěného, dnem přiznání invalidity III. stupně nebo mimořádných výhod III. stupně pojištěnému; 16

19 posledním dnem kalendářního roku, ve kterém pojištěný dovršil 70 let věku, Právním jednáním pojištěného výpovědí Smlouvy o bankovních produktech a službách, na základě které je veden běžný účet, ze kterého je placena úhrada za pojištění; Pojištění v takovém případě zaniká dnem doručení výpovědi; odstoupením pojištěného ve lhůtě 30 dnů od přistoupení k pojištění, pokud byl k přistoupení k pojištění využit prostředek komunikace na dálku. Odstoupení se podává v písemné formě na adresu pojistníka a pro dodržení uvedené lhůty postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před jejím uplynutím. Včasným odstoupením od pojištění se pojištění od počátku zrušuje a pojistník pojištěnému vrací úhradu za pojištění, kterou od něj již obdržel. projevením nesouhlasu s úpravou výše úhrady za pojištění vyvolanou úpravou výše pojistného ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy se o úpravě výše úhrady za pojištění dozvěděl; Pojištění v takovém případě zaniká uplynutím pojistného období, na které byla úhrada za pojištění zaplacena Právním jednáním pojistníka projevením nesouhlasu s úpravou výše pojistného ze strany pojistitele ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy se o úpravě výše pojistného dozvěděl; Pojištění v takovém případě zaniká uplynutím pojistného období, na které bylo pojistné zaplaceno; jednostranným ukončením pojištění z důvodu prodlení pojištěného s úhradou za pojištění nejméně ve dvou po sobě následujících měsících. Pojištění v takovém případě zaniká k poslednímu dni pojistného období, ve kterém bylo pojištěnému doručeno oznámení pojistníka o ukončení pojištění; v případě pochybností o doručení, bylo-li oznámení odeslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, se má za to, že oznámení pojištěnému došlo třetí pracovní den po odeslání Dohodou mezi pojištěným a pojistníkem; Dohoda musí být uzavřena v písemné formě současně se změnou Dispozice, anebo v ústní formě prostřednictvím telefonu, za předpokladu, že pojistník a pojištěný současně odsouhlasili, že na základě ústní dohody dochází ke změně Dispozice a ruší se článek Pojištění splátek a výdajů a že aktuální znění Dispozice v písemné podobě obdrží pojištěný od pojistníka; Nebylo-li ujednáno jinak, pojištění zaniká dnem uzavření dohody Dohodou mezi pojistitelem a pojistníkem; Dohoda musí být uzavřena v písemné formě a stanovit okamžik zániku pojištění, způsob vzájemného vyrovnání závazků a informování pojištěných osob Z dalších důvodů uvedených ve všeobecných pojistných podmínkách a občanském zákoníku. Článek 5 Pojistné 5.1 Výše běžného měsíčního pojistného za Pojištění splátek a výdajů činí 99 Kč. 5.2 Pojistník je povinen uhradit pojistné v české měně za každé jednotlivé pojištění dle této smlouvy na účet pojistitele nejpozději do 18. dne kalendářního měsíce následujícího po pojistném období, za které je pojistné placeno. Pojistitel má právo na příslušné pojistné za každé jednotlivé pojistné období bez ohledu na skutečnou délku trvání takového jednotlivého pojistného období. 5.3 Pojistitel je oprávněn upravit výši běžného pojistného na další pojistné období v souvislosti se změnami podmínek rozhodných pro stanovení výše pojistného jako je průměrný vstupní věk pojištěných, průměrná pravděpodobnost vzniku pojistné události, průměrná délka výplaty pojistného plnění z pojistných událostí, průměrná délka trvání pojištění, předpoklad stornovosti nebo cílený technický výsledek pojištění a z dalších důvodů uvedených v pojistných podmínkách. Upraví-li pojistitel výši pojistného, sdělí pojistníkovi důvod úpravy a upravenou výši pojistného nejpozději dva měsíce přede dnem splatnosti pojistného za pojistné období, ve kterém se má výše pojistného změnit. 5.4 Pojistník přenáší náklady vynaložené na pojistné za každé jednotlivé pojištění na pojištěného ve formě úhrady za pojištění, která je účtována k tíži běžného účtu pojištěného, který za tímto účelem uvedl v Dispozici. Dojde-li k úpravě výše běžného pojistného pojistitelem dle čl. 5.3 této 17

20 18 smlouvy, je pojistník oprávněn obdobným postupem upravit výši úhrady za pojištění účtované pojištěnému za podmínky, že mu sdělí důvod úpravy a upravenou výši úhrady za pojištění nejpozději dva měsíce přede dnem splatnosti úhrady za pojištění za pojistné období, ve kterém se má výše pojistného změnit. Článek 6 Pojistná událost a pojistné plnění 6.1. Pojistnou událostí je vznik jedné nebo více událostí z pojištění obsaženého v rámci souboru pojištění dle čl. 3.1 této smlouvy, která je definována touto smlouvou a všeobecnými pojistnými podmínkami V případě pojistné události poskytne pojistitel pojistné plnění do výše pojistné částky stanovené v čl. 3.1 této smlouvy. Pojistné částky jsou stanoveny pro jednu pojistnou událost Pojistnou událostí z pojištění pro případ smrti je smrt pojištěného. Pojistitel v takovém případě vyplatí oprávněné osobě pojistné plnění ve výši pojistné částky stanovené pro případ smrti Pojistnou událostí z pojištění pro případ invalidity III. stupně respektive pro případ mimořádných výhod III. stupně je přiznání invalidity III. stupně respektive mimořádných výhod III. stupně pojištěnému ze strany orgánu sociálního zabezpečení. Pojistitel v takovém případě vyplatí pojištěnému jako oprávněné osobě pojistné plnění ve výši pojistné částky stanovené pro případ invalidity III. stupně respektive mimořádných výhod III. stupně Pojistnou událostí z pojištění pro případ pracovní neschopnosti je pracovní neschopnost pojištěného trvající alespoň 60 kalendářních dnů. Pojistitel v takovém případě vyplatí pojištěnému jako oprávněné osobě pojistné plnění ve výši pojistné částky stanovené pro případ pracovní neschopnosti za každý kalendářní měsíc trvání pracovní neschopnosti, nejvýše však za 6 bezprostředně po sobě následujících měsíců trvání pracovní neschopnosti. První měsíční částku uhradí pojistitel pojištěnému za měsíc, ve kterém bude pojištěný 60. den v pracovní neschopnosti. Nedojde-li k ukončení pracovní neschopnosti ke konci kalendářního měsíce, pojistitel poslední měsíční částku zkrátí poměrně k tomu, kolik kalendářních dní v daném měsíci pracovní neschopnost trvala. Nastane-li do 60 kalendářních dnů ode dne ukončení původní pracovní neschopnosti, za níž pojistitel poskytnul pojistné plnění, u pojištěného nová pracovní neschopnost, která je způsobena recidivou anebo následkem nemoci nebo úrazu, které byly příčinou původní pracovní neschopnosti, za níž pojistitel poskytnul pojistné plnění, považuje se tato nová pracovní neschopnost za pokračování původní pracovní neschopnosti Pojistnou událostí z pojištění pro případ ztráty zaměstnání je nezaměstnanost pojištěného z důvodu ztráty zaměstnání, která po uplynutí čekací doby trvá alespoň 60 kalendářních dnů. Pojistitel v takovém případě vyplatí pojištěnému jako oprávněné osobě pojistné plnění ve výši pojistné částky stanovené pro případ ztráty zaměstnání za každý kalendářní měsíc trvání nezaměstnanosti, nejvýše však za 6 bezprostředně po sobě následujících měsíců trvání nezaměstnanosti. První měsíční částku uhradí pojistitel pojištěnému v plné výši za měsíc, ve kterém bude pojištěný 60. den nezaměstnaný. Nedojde-li k ukončení nezaměstnanosti ke konci kalendářního měsíce, pojistitel poslední měsíční částku zkrátí poměrně k tomu, kolik kalendářních dní v daném měsíci nezaměstnanost trvala Pojistnou událostí z pojištění pro případ hospitalizace je hospitalizace pojištěného z důvodu úrazu. Pojistitel v takovém případě vyplatí pojištěnému jako oprávněné osobě pojistné plnění ve výši pojistné částky stanovené pro případ hospitalizace za každý den pobytu pojištěného v nemocnici po uplynutí časové spoluúčasti, nejvýše však za 30 bezprostředně po sobě následujících kalendářních dnů trvání hospitalizace. Dojde-li do 60 kalendářních dnů ode dne ukončení původní hospitalizace, za níž pojistitel poskytnul pojistné plnění, k nové hospitalizaci pojištěného, jejíž příčinou je recidiva anebo následek poškození zdraví, které bylo příčinou původní hospitalizace, za níž pojistitel poskytnul pojistné plnění, považuje se tato nová hospitalizace za pokračování původní hospitalizace, pokud byl pojištěný po dobu mezi oběma hospitalizacemi pod lékařským dohledem nebo užíval léky za účelem léčby následků úrazu, pro které byl původně hospitalizován.

21 6.8 V případě souběhu pojistných událostí z pojištění pro případ ztráty zaměstnání a pojištění pro případ pracovní neschopnosti poskytne pojistitel pojistné plnění Výlučně z pojištění pro případ ztráty zaměstnání, jestliže k nezaměstnanosti pojištěného z důvodu ztráty zaměstnání došlo před vznikem pracovní neschopnosti pojištěného; Nejdříve z pojištění pro případ pracovní neschopnosti, jestliže ke vzniku pracovní neschopnosti došlo před vznikem nezaměstnanosti pojištěného. Z pojištění pro případ ztráty zaměstnání poskytne pojistné plnění za podmínky, že k datu ukončení pojistné události z pojištění pro případ pracovní neschopnosti jsou splněny podmínky pro poskytnutí plnění z pojištění pro případ ztráty zaměstnání. 6.9 V případě souběhu pojistných událostí z pojištění pro případ pracovní neschopnosti a pojištění pro případ hospitalizace poskytne pojistitel pojistné plnění vždy pouze z jedné pojistné události. Dojde-li však v průběhu trvání pojistné události z pojištění pro případ pracovní neschopnosti k pojistné události z pojištění pro případ hospitalizace a právo na pojistné plnění vznikne až po ukončení hospitalizace, poskytne pojistitel pojistné plnění nejprve z pojistné události z pojištění pro případ hospitalizace a následně i z pojištění pro případ pracovní neschopnosti. Článek 7 Podmínky pro likvidaci pojistné události 7.1 Pojištěný, kterému nastala škodní událost, a v případě smrti pojištěného osoba nebo osoby určené způsobem dle 2831 občanského zákoníku, je povinen bez zbytečného odkladu kontaktovat pojistitele na telefonním čísle a oznámit mu, že nastala událost, se kterou spojuje požadavek na pojistné plnění, podat pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu této události, a postupovat v souladu s pojistnou smlouvou, všeobecnými pojistnými podmínkami, občanským zákoníkem a pokyny pojistitele. Za tímto účelem je povinen bez zbytečného odkladu poskytnout pojistiteli vyplněný formulář Oznámení pojistné události a následující doklady nezbytné pro posouzení nároku na pojistné plnění: V případě pojistné události z pojištění pro případ smrti kopii úmrtního listu pojištěného; lékařem vyplněný list o prohlídce mrtvého; pitevní zprávu, byla-li provedena soudní pitva V případě pojistné události z pojištění pro případ invalidity III. stupně kopii rozhodnutí o invaliditě III. stupně pojištěného vystavené Českou správou sociálního zabezpečení s vyznačeným datem, od kterého je pojištěnému přiznán a vyplácen invalidní důchod III. stupně; kopii posudku o invaliditě; kopii zhodnocení vydaného Českou správou sociálního zabezpečení; kopii rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu III. stupně, vystaveného příslušnou Okresní správou sociálního zabezpečení V případě pojistné události z pojištění pro případ mimořádných výhod III. stupně kopii rozhodnutí o přiznání mimořádných výhod III. stupně, vydané příslušným místním úřadem s platností alespoň jednoho roku V případě pojistné události z pojištění pro případ pracovní neschopnosti kopii potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti s uvedeným datem počátku pracovní neschopnosti, se stanovením příslušného čísla diagnózy a s vyznačením pravidelných kontrol u lékaře, došlo-li k hospitalizaci, propouštěcí zprávu z nemocničního zařízení, pokud je k dispozici, potvrzení zaměstnavatele nebo kopii živnostenského listu, pokud je pojištěný osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) nebo kopii zápočtového listu, pokud pojištěný není zaměstnán v pracovním poměru V případě pojistné události z pojištění pro případ ztráty zaměstnání kopii pracovní smlouvy, včetně všech podepsaných dodatků k pracovní smlouvě; kopii dokladu o rozvázání pracovního poměru (výpověď z pracovního poměru, dohoda o ukončení pracovního poměru apod.); 19

22 kopii potvrzení, že je pojištěný veden v evidenci u příslušného úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání (toto potvrzení vystaví úřad práce na žádost pojištěného); kopie všech pracovních smluv uzavřených na dobu určitou nebo neurčitou včetně podepsaných dodatků k pracovním smlouvám, ze kterých vyplývá, že pojištěný byl zaměstnán nejméně 12 měsíců před počátkem pojištění, resp. před rozhodným dnem V případě pojistné události z pojištění pro případ hospitalizace propouštěcí zprávu z nemocničního zařízení, potvrzení o poskytnutí nemocniční lůžkové péče, lékařskou zprávu s uvedením diagnózy, pro kterou byl klient hospitalizován nebo prohlášen práce neschopným Každé trvání pracovní neschopnosti a nezaměstnanosti pojištěného musí být pojistiteli doloženo pojištěným nejméně jednou za kalendářní měsíc, nejpozději však do 10. dne následujícího kalendářního měsíce za měsíc, ve kterém byl pojištěný práce neschopný nebo nezaměstnaný, a to zasláním: V případě pracovní neschopnosti: kopie písemného potvrzení ošetřujícího lékaře nebo kopie potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti s vyznačením pravidelných kontrol u lékaře. V případě nedoložení těchto dokladů považuje pojistitel pojištěného za práce schopného a svou povinnost plnit za ukončenou, ledaže pojištěný dodatečně prokáže, že tato pracovní neschopnost trvá nebo trvala. V případě nezaměstnanosti: kopie písemného potvrzení, že je pojištěný veden v evidenci uchazečů o zaměstnání. V případě nedoložení těchto dokladů považuje pojistitel svou povinnost plnit za ukončenou, ledaže pojištěný dodatečně prokáže, že tato nezaměstnanost trvá nebo trvala Pojištěný je povinen neprodleně informovat pojistitele o ukončení pracovní neschopnosti předložením kopie lékařského potvrzení o ukončení pracovní neschopnosti Pojištěný je povinen neprodleně informovat pojistitele o ukončení nezaměstnanosti předložením dokladu prokazujícího ukončení nezaměstnanosti Pojistitel si vyhrazuje právo požadovat i jiné než výše uvedené doklady, které považuje za potřebné, a dále sám přezkoumávat skutečnosti či žádat pojištěného, aby se podrobil lékařské prohlídce či lékařskému vyšetření, které pojistitel považuje za nutné ke zjištění své povinnosti plnit. Lékařské prohlídky či vyšetření, jakož i předložení dokladů či jiných dokumentů, bude v takovém případě provedeno na náklady pojistitele Další potřebné šetření, jehož účelem je zjistit nebo přezkoumat skutečnosti důležité pro posouzení vzniku pojistné události a stanovení výše pojistného plnění, je pojistitel povinen a zároveň oprávněn provádět přímo s pojištěným, oprávněnou osobou nebo oznamovatelem pojistné události. Tyto osoby jsou povinny poskytnout pojistiteli v průběhu šetření součinnost. Článek 8 Výluky z pojištění 8.1. Pojistitel není povinen plnit v případě, že škodní událost nastala v důsledku onemocnění a úrazů, které vznikly nebo se projevily před počátkem pojištění, nebo mají příčinnou souvislost s onemocněními nebo úrazy, které vznikly nebo se projevily před počátkem pojištění Pojistitel není povinen plnit v případě, že škodní událost nastala v důsledku nebo v souvislosti s astenií, depresivními stavy, psychickými poruchami a neurózami, kromě případů, kdy je pojištěný v souvislosti nebo v důsledku uvedených poruch hospitalizován v lékařském zařízení určeném k léčbě psychických poruch. Tato výjimka se však nevztahuje na poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním psychoaktivních látek Pojistitel není povinen plnit v případě onemocnění páteře a jejich následků, vyjma případů, kdy pojištěný pro onemocnění páteře nebo jejich následky podstoupí operační zákrok v lékařském zařízení, dojde-li k takovému operačnímu zákroku nejpozději do 90 dní od zjištění onemocnění nebo v případě, že onemocnění vznikne úrazovým mechanismem prokázaným odborným vyšetřením včetně příslušného obrazového materiálu Pojistitel není povinen plnit v případě, že škodní událost nastala v důsledku nebo souvislosti se sebevraždou pojištěného nebo pokusu o sebevraždu v době do 1 roku od počátku pojištění. 20

23 8.5 Pojistitel není povinen plnit v případě, že škodní událost nastala v souvislosti s podvodními sporty nebo sporty, při nichž dochází k užití zvířat. 8.6 Pojistitel není povinen plnit v případě, že škodní událost nastala při letecké dopravě; tato výluka se neuplatní v případě linkových letů nebo letů se společností mající oprávnění k letecké dopravě, cestuje-li pojištěný s platnou letenkou. 8.7 Pojistitel není povinen plnit z dalších důvodů uvedených ve všeobecných pojistných podmínkách a občanském zákoníku. Článek 9 Závěrečná ustanovení 9.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Je uzavírána na dobu určitou s účinností od do Nesdělí-li jedna ze smluvních stran druhé smluvní straně nejpozději šest měsíců před koncem účinnosti této smlouvy, že nemá zájem na jejím dalším pokračování, bude účinnost této smlouvy automaticky prodloužena o jeden rok, a to i opakovaně. Takové sdělení musí být učiněno v písemné formě a odesláno doporučeně s využitím provozovatele poštovních služeb. 9.2 Tato smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou stran. 9.3 Ukončením trvání a účinnosti této smlouvy dojde k ukončení možnosti nabízet a sjednávat nová pojištění dle této smlouvy. Dle výslovné dohody stran ukončením trvání a účinnosti této smlouvy nezanikají práva a povinnosti smluvních stran z jednotlivých pojištění vzniklých dle této smlouvy do posledního dne trvání této smlouvy a trvají až do doby sjednaného zániku pojištění v souladu s ustanovením čl. 4.4 této smlouvy, přičemž se práva a závazky účastníků pojištění řídí nadále touto smlouvou. 9.4 Ukončení či zánik jednotlivého či jednotlivých pojištění vzniklých na základě této smlouvy nemá vliv na trvání této smlouvy, jakož i na platnost ostatních pojištění vzniklých na základě této smlouvy. 9.5 Pojistník není oprávněn převést svá práva a povinnosti z této pojistné smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu pojistitele. 9.6 Nedílnou součástí této smlouvy jsou Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé životní a neživotní pojištění č. 1/2016, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. V případě rozporu mezi textem této smlouvy a Všeobecných pojistných podmínek pro soukromé životní a neživotní pojištění č. 1/2016 má přednost text této smlouvy. 9.7 Je-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení této smlouvy v jakémkoli směru nezákonným, neplatným či nevykonatelným, zákonnost a vykonatelnost zbývajících ustanovení této smlouvy tím nebude dotčena ani oslabena. Smluvní strany se zavazují, že jakékoli takové nezákonné, neplatné nebo nevykonatelné ustanovení nahradí novým, které bude nezákonnému, neplatnému či nevykonatelnému ustanovení svým významem co nejblíže. 9.8 Právní vztahy vzniklé z této smlouvy se řídí právním řádem České republiky a případné spory vzniklé z této pojistné smlouvy rozhodují soudy České republiky. 9.9 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech stejné právní síly, z nichž každá ze stran obdrží po jednom. 21

24 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SOUKROMÉ ŽIVOTNÍ A NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ č. 1/2016 Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Pro soukromé životní a neživotní pojištění, které sjednává BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s. (dále jen pojistitel ) se sídlem Plzeňská 3217/16, Praha 5 Smíchov, Česká republika, IČ platí ustanovení pojistné smlouvy, tyto Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé životní a neživotní pojištění (dále jen pojistné podmínky ) a příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), jakož i ostatní obecně závazné právní předpisy České republiky. Článek 2 Výklad pojmů 2.1 Hospitalizace poskytnutí celodenní nemocniční lůžkové péče pojištěnému v nemocničním zařízení, která je z lékařského hlediska nezbytná pro léčení úrazu nebo nemoci pojištěného. 2.2 Invalidita III. stupně tělesné poškození pojištěného v důsledku úrazu nebo nemoci, které mu definitivně znemožňuje provádět jakoukoliv činnost, jež by mu zajišťovala příjem, mzdu, výdělek nebo zisk. Pro účely těchto pojistných podmínek se má za to, že invalidita III. stupně u pojištěného vznikla k datu, od kterého byl příslušným orgánem státní správy přiznán pojištěnému invalidní důchod pro invaliditu III. stupně, resp. v případě, že pojištěnému nevznikl nárok na přiznání invalidního důchodu, pak se má za to, že invalidita III. stupně vznikla ke dni, ke kterému byl pojištěný uznán invalidní III. stupně. 2.3 Mimořádné výhody III. stupně průkaz ZTP/P osoby se zdravotním postižením; poživatelem mimořádných výhod III. stupně se pro účely těchto pojistných podmínek může stát pojištěný, který dosáhl důchodového věku nebo se stal starobním důchodcem nebo věku 65 let a současně mu byl v souladu s ust. 34, odst. 5 zák. č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, vydán průkaz osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením s potřebou průvodce (ZTP/P). 2.4 Nahodilá událost událost, která je možná a u které není jisté, zda v době trvání pojištění vůbec nastane, nebo není známa doba jejího vzniku. 2.5 Nezaměstnaná osoba každá osoba, která není v pracovním nebo obdobném vztahu, ani nevykonává samostatnou výdělečnou činnost a která je v České republice registrována na příslušné pobočce Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání (dále také jen nezaměstnanost ). 2.6 Obmyšlená osoba fyzická nebo právnická osoba určená způsobem dle ust a násl. občanského zákoníku, které vznikne právo na pojistné plnění v případě pojistné události smrti pojištěného. 2.7 Oprávněná osoba fyzická nebo právnická osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění. 2.8 Pojistník fyzická nebo právnická osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu. 2.9 Pojistná doba doba, na kterou bylo soukromé pojištění sjednáno Pojistná událost nahodilá událost určená v těchto pojistných podmínkách a pojistné smlouvě, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění v souladu s pojistnou smlouvou Pojistné úplata za soukromé životní a neživotní pojištění Pojistné nebezpečí smrt, úraz, nemoc, nedobrovolná ztráta zaměstnání nebo jiná nahodilá událost související se změnou osobního stavu pojištěného, která může být příčinou vzniku pojistné události Pojistné období období dohodnuté v pojistné smlouvě, za které se platí pojistné Pojistné plnění částka, která je dle pojistné smlouvy vyplacena oprávněné nebo obmyšlené osobě, nastane-li pojistná událost. 22

Pojistná smlouva. č. MMB-TRAVEL 2/2017

Pojistná smlouva. č. MMB-TRAVEL 2/2017 Pojistná smlouva č. MMB-TRAVEL 2/2017 Pojistná smlouva Pojistná smlouva č. MMB-TRAVEL 2/2017 (dále jen pojistná smlouva ) Pojistnou smlouvu uzavírají tyto smluvní strany: Pojistitel: BNP Paribas Cardif

Více

POJISTNÁ SMLOUVA. č. SBS 1/2018

POJISTNÁ SMLOUVA. č. SBS 1/2018 POJISTNÁ SMLOUVA č. SBS 1/2018 POJISTNÁ SMLOUVA POJISTNÁ SMLOUVA Č. SBS 1/2018 (dále jen pojistná smlouva ) Pojistnou smlouvu uzavírají tyto smluvní strany: Pojistitel: BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.

Více

POJIŠTĚNÍ SPLÁTEK A VÝDAJŮ DEBETNÍ A KREDITNÍ KARTY

POJIŠTĚNÍ SPLÁTEK A VÝDAJŮ DEBETNÍ A KREDITNÍ KARTY POJIŠTĚNÍ SPLÁTEK A VÝDAJŮ DEBETNÍ A KREDITNÍ KARTY Víme, jak je důležité myslet na zabezpečení Vás i Vašich blízkých v případě nenadálých nepříznivých životních situací, jako je ztráta zaměstnání nebo

Více

Pojistná smlouva. č. MBH 1 / 2017

Pojistná smlouva. č. MBH 1 / 2017 Pojistná smlouva č. MBH 1 / 2017 Pojistná smlouva Pojistná smlouva č. mbh 1 / 2017 (dále jen pojistná smlouva ) Pojistnou smlouvu uzavírají tyto smluvní strany: Pojistitel: BNP Paribas Cardif Pojišťovna,

Více

POJIŠTĚNÍ VYČERPANÉ ČÁSTKY KREDITNÍ KARTY

POJIŠTĚNÍ VYČERPANÉ ČÁSTKY KREDITNÍ KARTY POJIŠTĚNÍ VYČERPANÉ ČÁSTKY KREDITNÍ KARTY Víme, jak je důležité myslet na zabezpečení Vašich výdajů na kreditní kartě v případě nenadálých nepříznivých situací, jako je ztráta zaměstnání nebo dlouhodobá

Více

Pojištění vyčerpané částky kreditní karty. Páníčkovi se to směje, ale mně docházej myši.

Pojištění vyčerpané částky kreditní karty. Páníčkovi se to směje, ale mně docházej myši. Pojištění vyčerpané částky kreditní karty Páníčkovi se to směje, ale mně docházej myši. Víme, jak je důležité myslet na zabezpečení Vašich výdajů na kreditní kartě v případě nenadálých nepříznivých situací,

Více

Pojistná smlouva. č. SBH 1/2017

Pojistná smlouva. č. SBH 1/2017 Pojistná smlouva č. SBH 1/2017 Pojistná smlouva Pojistná smlouva č. SBH 1/2017 (dále jen pojistná smlouva ) Pojistnou smlouvu uzavírají tyto smluvní strany: Pojistitel: BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.

Více

POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET EXTRA

POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET EXTRA POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET EXTRA Chcete mít jistotu, že budete vždy schopni splácet svoji půjčku? I v případě ztráty zaměstnání, úrazu či vážné nemoci? V těchto nepříjemných a často nečekaných situacích

Více

VÝTAH Z RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. ŠF 1/2012 (dále jen pojistná smlouva ) (úplné znění pojistné smlouvy je k dispozici na www.skofin.

VÝTAH Z RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. ŠF 1/2012 (dále jen pojistná smlouva ) (úplné znění pojistné smlouvy je k dispozici na www.skofin. VÝTAH Z RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. ŠF 1/2012 (dále jen pojistná smlouva ) (úplné znění pojistné smlouvy je k dispozici na www.skofin.cz) Úvodní ustanovení Pojištění, které sjednávají pojistitel a pojistník

Více

Pojištění. schopnosti

Pojištění. schopnosti Pojištění schopnosti splácet EXTRA Úvod Chcete mít jistotu, že budete vždy schopni splácet svoji půjčku? I v případě ztráty zaměstnání, úrazu či vážné nemoci? V těchto nepříjemných a často nečekaných

Více

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 4331

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 4331 1 BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s. se sídlem: Plzeňská 3217/16, Smíchov, 150 00 Praha 5 IČO: 25080954 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 4327 zastoupená Tomášem

Více

Pojištění schopnosti splácet

Pojištění schopnosti splácet Pojištění schopnosti splácet Úvěr autocredit Vám zajistí peníze na úhradu nutných výdajů v případě nepříznivé životní situace 1 Jako doplňkovou službu ke smlouvě o úvěru si můžete pro případ nepříznivé

Více

POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET EXTRA

POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET EXTRA POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET EXTRA Chcete mít jistotu, že budete vždy schopni splácet svoji půjčku? I v případě ztráty zaměstnání, úrazu či vážné nemoci? V těchto nepříjemných a často nečekaných situacích

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. ČSPŘ 1/2011 Smlouvu uzavírají společnosti: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00 IČ: 45244782 DIČ: CZ45244782 zapsaná v obchodním

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BP 1/2011

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BP 1/2011 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BP 1/2011 Smlouvu uzavírají společnosti: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dále jen pojistník se sídlem: bd Haussmann 1, 75009 Paříž, Francie, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. BILLEQ 1/2014 ÚPLNÉ ZNĚNÍ (Dodatek č. 1)

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. BILLEQ 1/2014 ÚPLNÉ ZNĚNÍ (Dodatek č. 1) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. BILLEQ 1/2014 ÚPLNÉ ZNĚNÍ (Dodatek č. 1) Smlouvu uzavírají společnosti: Equa bank a.s. se sídlem: Praha 8 - Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 186 00 IČO: 471 16 102, DIČ: CZ47116102

Více

POJIŠTĚNÍ VYČERPANÉ ČÁSTKY KREDITNÍ KARTY

POJIŠTĚNÍ VYČERPANÉ ČÁSTKY KREDITNÍ KARTY POJIŠTĚNÍ VYČERPANÉ ČÁSTKY KREDITNÍ KARTY Víme, jak je důležité myslet na zabezpečení Vašich výdajů na kreditní kartě pro případ nenadálých nepříznivých situací, jako je ztráta zaměstnání nebo dlouhodobá

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. BCEQ 1/2016 ÚPLNÉ ZNĚNÍ (Dodatek č. 1)

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. BCEQ 1/2016 ÚPLNÉ ZNĚNÍ (Dodatek č. 1) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. BCEQ 1/2016 ÚPLNÉ ZNĚNÍ (Dodatek č. 1) Smlouvu uzavírají společnosti: Equa bank a.s. se sídlem: Praha 8 Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 186 00 IČO: 47116102 dále jen pojistník

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. BF 1/2005

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. BF 1/2005 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. BF 1/2005 Smlouvu uzavírají společnosti: Beneficial Finance a.s. se sídlem: Nádražní 23/344, 150 00 Praha 5 IČ: 266 97 068 DIČ: CZ26697068 zapsána v obchodním rejstříku

Více

BFDL-COF 1/2005. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFDL-COF 1/2005

BFDL-COF 1/2005. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFDL-COF 1/2005 BFDL-COF 1/2005 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFDL-COF 1/2005 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFDL-COF 1/2005 Smlouvu uzavírají společnosti: Beneficial Finance a.s se sídlem: Nádražní 23/344,

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. BFDL 1/2005

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. BFDL 1/2005 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. BFDL 1/2005 Beneficial Finance a.s. se sídlem: Nádražní 23/344, 150 00 Praha 5 IČ: 266 97 068 DIČ: CZ26697068 zapsána v obchodním rejstříku

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva ) č. ČSBU 1/2009 uzavřená mezi níže uvedenými společnostmi: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00 IČ:

Více

BFPL-COF 1/2005. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFPL-COF 1/2005

BFPL-COF 1/2005. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFPL-COF 1/2005 BFPL-COF 1/2005 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFPL-COF 1/2005 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFPL-COF 1/2005 Smlouvu uzavírají společnosti: Beneficial Finance a.s. se sídlem: Praha 1, Nové

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. BFPL 1/2005

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. BFPL 1/2005 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. BFPL 1/2005 Smlouvu uzavírají společnosti: Beneficial Finance a.s. se sídlem: Praha 1, Nové Město, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21 IČ: 266 97 068 DIČ: CZ26697068 zapsaná

Více

CŽB 1/2007. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CŽB 1/2007

CŽB 1/2007. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CŽB 1/2007 CŽB 1/2007 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CŽB 1/2007 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA č. CŽB 1/2007 VE ZNĚNÍ DODATKU č. 1 ZE DNE 4. 1. 2010 Smlouvu uzavírají společnosti: UniCredit Bank Czech Republic,

Více

č. UCBHJP 1/2011 Úplné znění Rámcové pojistné smlouvy č. UCBHJP 1/2011

č. UCBHJP 1/2011 Úplné znění Rámcové pojistné smlouvy č. UCBHJP 1/2011 č. UCBHJP 1/2011 Úplné znění Rámcové pojistné smlouvy č. UCBHJP 1/2011 (ve znění dodatku č. 1, 2 a 3) znění platné od 2. 5. 2013 Úplné znění Rámcové pojistné smlouvy č. UCBHJP 1/2011 (ve znění dodatku

Více

CŽB 1/2007. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CŽB 1/2007

CŽB 1/2007. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CŽB 1/2007 CŽB 1/2007 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CŽB 1/2007 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA č. CŽB 1/2007 VE ZNĚNÍ DODATKU č. 1 ZE DNE 4. 1. 2010 A DODATKU č. 2 ZE DNE 29. 3. 2012 Smlouvu uzavírají společnosti:

Více

SBS 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. SBS 1/2014

SBS 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. SBS 1/2014 SBS 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. SBS 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. SBS 1/2014 Smlouvu uzavírají společnosti: Sberbank CZ, a.s. dále jen pojistník se sídlem: Praha 4 - Nusle,

Více

POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET HYPOTEČNÍ ÚVĚR

POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET HYPOTEČNÍ ÚVĚR POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET HYPOTEČNÍ ÚVĚR 1 Čerpáte hypotéku a chcete mít klidné spaní? Chcete si být jisti, že v případě úrazu nebo vážného onemocnění budete schopni hradit splátky hypotéky? Bojíte

Více

Pojištění. schopnosti splácet Hypoteční úvěr

Pojištění. schopnosti splácet Hypoteční úvěr Pojištění schopnosti splácet Hypoteční úvěr Úvod Čerpáte hypotéku a chcete mít klidné spaní? Chcete si být jisti, že v případě úrazu nebo vážného onemocnění budete schopni hradit splátky hypotéky? Bojíte

Více

GEH 1/2008. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GEH 1/2008

GEH 1/2008. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GEH 1/2008 GEH 1/2008 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GEH 1/2008 (ve znění dodatku č. 1) znění platné od 1. 1. 2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GEH 1/2008 (ve znění dodatku č. 1) znění platné od 1. 1. 2014 Smlouvu uzavírají

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. CA 1/2008 Smlouvu uzavírají společnosti: dále jen pojistník

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. CA 1/2008 Smlouvu uzavírají společnosti: dále jen pojistník RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. CA 1/2008 Smlouvu uzavírají společnosti: CETELEM ČR, a.s. se sídlem: Karla Engliše 5/3208, Praha 5, 150 00 IČ: 25085689 DIČ: CZ25085689 zapsán v obchodním rejstříku

Více

DSL 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. DSL 1/2010

DSL 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. DSL 1/2010 DSL 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. DSL 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (POJISTKA) č. DSL 1/2010 Smlouvu uzavírají společnosti: D.S. Leasing, a.s., dále jen pojistník se sídlem: Brno, Londýnské

Více

NEX 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. NEX 1/2010

NEX 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. NEX 1/2010 NEX 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. NEX 1/2010 (ve znění dodatku č. 1-4) znění platné od 23. 8. 2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. NEX 1/2010 (ve znění dodatku č. 1-4) znění platné od 23. 8. 2014 Smlouvu

Více

Pojištění k americkým hypotékám České spořitelny

Pojištění k americkým hypotékám České spořitelny Pojištění k americkým hypotékám České spořitelny O pojištění Proč si sjednat pojištění k americkým hypotékám? Bojíte se, že nebudete mít na splácení americké hypotéky? Jakákoliv ztráta příjmů Vás může

Více

POJISTĚTE SE PROTI NEPŘÍZNIVÝM ŽIVOTNÍM SITUACÍM

POJISTĚTE SE PROTI NEPŘÍZNIVÝM ŽIVOTNÍM SITUACÍM Pojištění schopnosti splácet Expres půjčka / Konsolidace půjček POJISTĚTE SE PROTI NEPŘÍZNIVÝM ŽIVOTNÍM SITUACÍM Čerpáte půjčku a chcete mít klidné spaní? Chcete si být jisti, že v případě úrazu nebo vážného

Více

Úplné znění RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. NEX 1/2009 ze dne ve znění Dodatku č. 1 ze dne Smlouvu uzavírají společnosti:

Úplné znění RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. NEX 1/2009 ze dne ve znění Dodatku č. 1 ze dne Smlouvu uzavírají společnosti: Úplné znění RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. NEX 1/2009 ze dne 28. 2. 2009 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29. 5. 2009 Smlouvu uzavírají společnosti: GE Money Bank, a. s. dále jen pojistník se sídlem: Vyskočilova

Více

Rámcová pojistná smlouva / Pojistka č. EONBP 1/2013. Rámcová pojistná smlouva / Pojistka č. EONBP 1/2013

Rámcová pojistná smlouva / Pojistka č. EONBP 1/2013. Rámcová pojistná smlouva / Pojistka č. EONBP 1/2013 Článek 1 Úvodní ustanovení Pojištění, které sjednávají pojistitel a pojistník touto smlouvou, se řídí právním řádem České republiky, platí pro něj ustanovení této smlouvy, Všeobecné pojistné podmínky pro

Více

Pojištění schopnosti splácet / /pojištění výdajů

Pojištění schopnosti splácet / /pojištění výdajů Pojištění schopnosti splácet / /pojištění výdajů Kreditní karty Veškeré informace o Pojištění schopnosti splácet / pojištění výdajů ke kreditní kartě obdržíte na Zákaznické lince GE Money Multiservis nebo

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ. č. BFPL 1/2003

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ. č. BFPL 1/2003 RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. BFPL 1/2003 Smlouvu uzavírají společnosti: Beneficial Finance a.s. se sídlem: Nádražní 23/344, 150 00 Praha 5 IČ: 266 97 068 DIČ: CZ26697068 zapsána v obchodním rejstříku

Více

BFDL-COF 1/2003. RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. BFDL-COF 1/2003

BFDL-COF 1/2003. RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. BFDL-COF 1/2003 BFDL-COF 1/2003 RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. BFDL-COF 1/2003 RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. BFDL-COF 1/2003 Smlouvu uzavírají společnosti: Beneficial Finance a.s. se sídlem: Nádražní 23/344, 150 00 Praha

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SOUKROMÉ ŽIVOTNÍ A NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ č. 7/2014

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SOUKROMÉ ŽIVOTNÍ A NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ č. 7/2014 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SOUKROMÉ ŽIVOTNÍ A NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ č. 7/2014 Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Pro soukromé životní a neživotní pojištění výdajů poskytované BNP Paribas Cardif Pojišťovnou,

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. NEX 1/2010

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. NEX 1/2010 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. NEX 1/2010 GE Money Bank, a.s., dále jen pojistník se sídlem: Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4 Michle, IČ 25672720, DIČ CZ699001157,

Více

POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET HYPOTEČNÍ ÚVĚR

POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET HYPOTEČNÍ ÚVĚR POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET HYPOTEČNÍ ÚVĚR Úvod Ve spolupráci s BNP Paribas Cardif Pojišťovnou, a.s., Vám nabízíme možnost sjednat si Pojištění schopnosti splácet, které slouží k zajištění schopnosti

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

CINT 1/2009. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA POJISTKA č. CINT 1/2009

CINT 1/2009. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA POJISTKA č. CINT 1/2009 CINT 1/2009 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA POJISTKA č. CINT 1/2009 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CINT 1/2009 (dále jen smlouva ) Smlouvu uzavírají společnosti: Credium, a. s. se sídlem: Praha 13, Park

Více

BFDL-EOS 1/2003. RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. BFDL-EOS 1/2003

BFDL-EOS 1/2003. RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. BFDL-EOS 1/2003 BFDL-EOS 1/2003 RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. BFDL-EOS 1/2003 RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. BFDL-EOS 1/2003 Smlouvu uzavírají společnosti: Beneficial Finance a.s. dále jen pojistník se sídlem Nádražní

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA Č. CAR 1/2005

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA Č. CAR 1/2005 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA Č. CAR 1/2005 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. CAR 1/2005 Smlouvu uzavírají společnosti: CETELEM ČR, a.s. dále jen pojistník se sídlem Letenská 2, 118 00 Praha 1

Více

POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET HYPOTEČNÍ ÚVĚR

POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET HYPOTEČNÍ ÚVĚR POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET HYPOTEČNÍ ÚVĚR Ve spolupráci s BNP Paribas Cardif Pojišťovnou, a.s., Vám nabízíme možnost sjednat si Pojištění schopnosti splácet, které slouží k zajištění schopnosti splácet

Více

BILLEQ 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BILLEQ 1/2014

BILLEQ 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BILLEQ 1/2014 BILLEQ 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BILLEQ 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BILLEQ 1/2014 Smlouvu uzavírají společnosti: Equa bank a.s. se sídlem: Praha 8 - Karlín, Karolinská

Více

Pojištění schopnosti splácet spotřebitelské splátkové úvěry. Nestačí, že páníček může mít, co ho napadne, teď se navíc nemusí bát ani o své splátky.

Pojištění schopnosti splácet spotřebitelské splátkové úvěry. Nestačí, že páníček může mít, co ho napadne, teď se navíc nemusí bát ani o své splátky. Pojištění schopnosti splácet spotřebitelské splátkové úvěry Nestačí, že páníček může mít, co ho napadne, teď se navíc nemusí bát ani o své splátky. Čerpáte půjčku a chcete mít klidné spaní? Chcete si být

Více

CP 1/2006. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA POJISTKA č. CP 1/2006

CP 1/2006. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA POJISTKA č. CP 1/2006 CP 1/2006 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA POJISTKA č. CP 1/2006 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CP 1/2006 (dále jen smlouva ) uzavřená dnešního dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. MOB 1/2013

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. MOB 1/2013 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. MOB 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 IČ: 452 44 782 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

CSU 1/2011. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CSU 1/2011

CSU 1/2011. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CSU 1/2011 CSU 1/2011 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CSU 1/2011 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CSU 1/2011 (dále jen smlouva ) Smlouvu uzavírají společnosti: Credium, a. s. se sídlem: Praha 13, Park Office,

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA POJISTKA č. ČEZBP 1/2014

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA POJISTKA č. ČEZBP 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA POJISTKA č. ČEZBP 1/2014 Smlouvu uzavírají společnosti: ČEZ Prodej, s.r.o. se sídlem: Duhová 1/425, 140 53 Praha 4 IČO: 272 32 433, DIČ: CZ27232433 zapsána: v obchodním rejstříku

Více

CKK 1/2007. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CKK 1/2007

CKK 1/2007. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CKK 1/2007 CKK 1/2007 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CKK 1/2007 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CKK 1/2007 Smlouvu uzavírají společnosti: Credium, a.s. se sídlem Vladislavova 17/1390, Praha 1, 110 06 IČ:

Více

POJIŠTĚNÍ KLIENTA. Vám zajistí peníze na úhradu výdajů v případě nepříznivé životní situace

POJIŠTĚNÍ KLIENTA. Vám zajistí peníze na úhradu výdajů v případě nepříznivé životní situace POJIŠTĚNÍ KLIENTA Vám zajistí peníze na úhradu výdajů v případě nepříznivé životní situace dlouhodobá pracovní neschopnost ztráta zaměstnání plná invalidita úmrtí PODMÍNKY PRO PŘISTOUPENÍ Soubor pojištění

Více

Pojištění schopnosti splácet. Pojištění schopnosti splácet

Pojištění schopnosti splácet. Pojištění schopnosti splácet Pojištění schopnosti splácet Pojištění schopnosti splácet POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET Každý z nás se někdy může dostat do situace, kdy nebude moci splácet úvěr. Pojištění schopnosti splácet pomůže Vám

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ. Článek 1 Předmět smlouvy

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ. Článek 1 Předmět smlouvy RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ Č.1080500014 (dále jen smlouva ) Raiffeisenbank a.s. se sídlem Olbrachtova 2006/9, 140 21 Praha 4 IČ:49240901 DIČ: CZ 49240901 zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

SMLOUVY/Pojistky č. CIH 1/2010

SMLOUVY/Pojistky č. CIH 1/2010 CIH 1/2010 Úplné znění POJISTNÉ SMLOUVY/Pojistky č. CIH 1/2010 Úplné znění POJISTNÉ SMLOUVY/Pojistky č. CIH 1/2010 Smlouvu uzavírají společnosti: Raiffeisenbank a.s. se sídlem: Praha 4, Hvězdova 1716/2b,

Více

Pojištění schopnosti splácet

Pojištění schopnosti splácet Pojištění schopnosti splácet Pojištění schopnosti splácet Každý z nás se někdy může dostat do situace, kdy nebude moci splácet úvěr. Pojištění schopnosti splácet pomůže Vám i Vašim blízkým tuto nepříjemnou

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Broker Consulting, a.s. se sídlem: Plzeň, Jiráskovo náměstí 2, PSČ 326 00 IČ: 252 21 736 zapsána: v obchodním rejstříku vedeném

Více

MBK 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. MBK 1/2010

MBK 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. MBK 1/2010 MBK 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. MBK 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (POJISTKA) č. MBK 1/2010 (POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET) Smlouvu uzavírají společnosti: BRE Bank Spółka Akcyjna společnost

Více

č. UCBHJP 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. UCBHJP 1/2014

č. UCBHJP 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. UCBHJP 1/2014 č. UCBHJP 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. UCBHJP 1/2014 Rámcová pojistná smlouva č. UCBHJP 1/2014 Smlouvu uzavírají společnosti: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. se sídlem:

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU ZPPSNP PNU 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 910 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) 1.1 Účinnost

Více

SBH 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. SBH 1/2014 ve znění dodatku č. 1 ze dne 11. 12. 2014

SBH 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. SBH 1/2014 ve znění dodatku č. 1 ze dne 11. 12. 2014 SBH 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. SBH 1/2014 ve znění dodatku č. 1 ze dne 11. 12. 2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. SBH 1/2014 Smlouvu uzavírají společnosti: Sberbank CZ, a.s. dále jen pojistník se

Více

UCBHJP 1/2011. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/(Pojistka) č. UCBHJP 1/2011

UCBHJP 1/2011. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/(Pojistka) č. UCBHJP 1/2011 UCBHJP 1/2011 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/(Pojistka) č. UCBHJP 1/2011 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/(POJISTKA) Č. UCBHJP 1/2011 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1 ZE DNE 31. 5. 2012 Smlouvu uzavírají společnosti: UniCredit

Více

Rámcová pojistná smlouva č. GEBCC 1/2011

Rámcová pojistná smlouva č. GEBCC 1/2011 Rámcová pojistná smlouva č. GEBCC 1/2011 (ve znění pozdějších dodatků) Smlouvu uzavírají společnosti: GE Money Bank, a.s. dále jen pojistník se sídlem: Praha 4-Michle, Vyskočilova 1422/1a, PSČ 140 28 IČ

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

PŘÍLOHA. Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé životní a neživotní pojištění č. 1/2007

PŘÍLOHA. Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé životní a neživotní pojištění č. 1/2007 Úplné znění RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. OC 1/2009 ze dne 19. 3. 2009 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15. 6. 2009 Sepsaná níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi společnostmi: GE Money Multiservis, a. s. dále

Více

ConBP 1/2013. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. ConBP 1/2013

ConBP 1/2013. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. ConBP 1/2013 ConBP 1/2013 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. ConBP 1/2013 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. ConBP 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: Conore CZ s.r.o. se sídlem: Praha 10, K Učilišti 170, PSČ

Více

SBS 1/2014. Úplné znění Rámcové pojistné smlouvy/pojistky č. SBS 1/2014

SBS 1/2014. Úplné znění Rámcové pojistné smlouvy/pojistky č. SBS 1/2014 SBS 1/2014 Úplné znění Rámcové pojistné smlouvy/pojistky č. SBS 1/2014 (ve znění dodatku č. 1) - znění platné od 10. 4. 2014 Úplné znění rámcové pojistné smlouvy/pojistky č. SBS 1/2014 (ve znění dodatku

Více

POJIŠTĚNÍ PRAVIDELNÝCH PLATEB

POJIŠTĚNÍ PRAVIDELNÝCH PLATEB POJIŠTĚNÍ PRAVIDELNÝCH PLATEB Pojisteni pravidelnych plateb-dl-cc_39g_03_10_09.indd 1 Pojisteni pravidelnych plateb-dl-cc_39g_03_10_09.indd 2 OBSAH Rámcová pojistná smlouva/pojistka č. CIBP 1/2008 3 Všeobecné

Více

CIBP 1/2008 POJIŠTĚNÍ PRAVIDELNÝCH PLATEB

CIBP 1/2008 POJIŠTĚNÍ PRAVIDELNÝCH PLATEB CIBP 1/2008 POJIŠTĚNÍ PRAVIDELNÝCH PLATEB Rámcová pojistná smlouva/pojistka č. CIBP 1/2008 Smlouvu uzavírají společnosti: Citibank Europe plc dále jen pojistník společnost založená a existující podle irského

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. NEX 1/2009 Smlouvu uzavírají společnosti:

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. NEX 1/2009 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. NEX 1/2009 Smlouvu uzavírají společnosti: GE Money Bank, a. s. dále jen pojistník se sídlem: Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4 - Michle IČ 25672720 DIČ CZ25672720

Více

Pojištění schopnosti splácet

Pojištění schopnosti splácet Pojištění schopnosti splácet Informační dokument o pojistném produktu Produkt: Pojištění schopnosti splácet Společnost: UNIQA pojišťovna, a. s., Česká republika spotřebitelský úvěr - RPS 1080500085 Informace

Více

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Vinohradská 72, Praha 3, PSČ tel

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Vinohradská 72, Praha 3, PSČ tel Pojistná smlouva č. 7721068065 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika IČO: 471 16 617 zapsaná

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ. č. CA 1/2004

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ. č. CA 1/2004 I RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. CA 1/2004 Smlouvu uzavírají společnosti: CETELEM ČR, a.s., dále jen pojistník se sídlem Letenská 2, 118 00 Praha 1 IČ 25 08 56 89 DIČ CZ 25 08 56 89 zapsán v obchodním

Více

HYPOTÉČNÍ ÚVĚR POJIŠTĚNÍ KLIENTA. Vám zajistí peníze na úhradu nutných výdajů v případě nepříznivé životní situace

HYPOTÉČNÍ ÚVĚR POJIŠTĚNÍ KLIENTA. Vám zajistí peníze na úhradu nutných výdajů v případě nepříznivé životní situace HYPOTÉČNÍ ÚVĚR POJIŠTĚNÍ KLIENTA Vám zajistí peníze na úhradu nutných výdajů v případě nepříznivé životní situace Soubor pojištění A (pro fyzické osoby, i podnikatele) dlouhodobá nemoc plná invalidita

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

Pojištění schopnosti splácet úvěr Expres Business nezajištěný. Tak to už páníček nebude mít fakt žádný starosti.

Pojištění schopnosti splácet úvěr Expres Business nezajištěný. Tak to už páníček nebude mít fakt žádný starosti. Pojištění schopnosti splácet úvěr Expres Business nezajištěný Tak to už páníček nebude mít fakt žádný starosti. OBSAH Hledáte financování svých plánů a investic, ale obáváte se, že nebudete moci pravidelně

Více

Pojistná smlouva č

Pojistná smlouva č Pojistná smlouva č. 8070457717 Smluvní strany, se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice IČO: 45534306, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

Více

CIH 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka

CIH 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka CIH 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CIH 1/2010 Úplné znění rámcové pojistné smlouvy/pojistky č. CIH 1/2010 ve znění následných dodatků Smlouvu uzavírají společnosti:

Více

v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ), pojistnou smlouvu č

v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ), pojistnou smlouvu č ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 zapsaná v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany POJISTNÁ SMLOUVA pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083 čl. 1 Smluvní strany 1. Pojistitel Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. sídlo: Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, Česká

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. GEH 1/2008 Smlouvu uzavírají společnosti:

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. GEH 1/2008 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. GEH 1/2008 Smlouvu uzavírají společnosti: GE Money Bank, a. s. dále jen pojistník se sídlem: Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4 - Michle IČ 25672720 DIČ CZ25672720

Více

MBH 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. MBH 1/2010

MBH 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. MBH 1/2010 MBH 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. MBH 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA č. MBH 1/2010 (POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET) Smlouvu uzavírají společnosti: BRE Bank Spółka Akcyjna společnost

Více

Úrazové pojištění pro rok 2006 nové číslo smlouvy

Úrazové pojištění pro rok 2006 nové číslo smlouvy Úrazové pojištění pro rok 2006 nové číslo smlouvy Český svaz tělesné výchovy a Kooperativa, pojišťovna, a.s. uzavřely novou smlouvu o úrazovém pojištění členů ČSTV. Po loňském jednání o možném dodatku

Více

HALALl, všeobecná pojišťovna, a.s.

HALALl, všeobecná pojišťovna, a.s. Pojistná smlouva o dlouhodobém pojištění při lovu zvěře pro osoby s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR STANDARD - N Pojistitel: HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., se sídlem Jungmannova 32/25, 115 25

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

I. INFORMACE K POJIŠTĚNÍ ZTRÁTY PLATEBNÍCH KARET

I. INFORMACE K POJIŠTĚNÍ ZTRÁTY PLATEBNÍCH KARET I. INFORMACE K POJIŠTĚNÍ ZTRÁTY PLATEBNÍCH KARET ČLÁNEK 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto Informace k pojištění ztráty platebních karet jsou určeny pro držitele debetních nebo kreditních karet (dále jen platební

Více

Pojistná smlouva číslo 495000830-7

Pojistná smlouva číslo 495000830-7 Pojistná smlouva číslo 495000830-7 Kooperativa, pojišťovna, a.s. se sídlem 110 01 Praha 1, Templová 747 IČ: 47 11 66 17 DIČ: CZ47116617 zapsaná u rejstříkového soudu v Praze, oddíl B, vložka 1897 bankovní

Více

pojistnou smlouvu na skupinové pojištění: Oddíl I Předmět a účel smlouvy Článek 1

pojistnou smlouvu na skupinové pojištění: Oddíl I Předmět a účel smlouvy Článek 1 POJISTNÁ SMLOUVA č. 19100771/2009 na skupinové pojištění pravidelných výdajů ze spotřebitelských, hotovostních a revolvingových úvěrů a na skupinové pojištění výdajů vzniklých zneužitím kreditní či úvěrové

Více

Infolist produktu e-bez OBAV

Infolist produktu e-bez OBAV Infolist produktu e-bez OBAV 800 100 777 www.csobpoj.cz e-bez OBAV Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu e-bez Obav je rizikové životní pojištění, které

Více

Rámcová pojistná smlouva číslo pojistné smlouvy:

Rámcová pojistná smlouva číslo pojistné smlouvy: Rámcová pojistná smlouva číslo pojistné smlouvy: 1200531 Lloyd s Syndicate 5820 of the Society of Lloyd's on behalf of the Association of Underwriters known as Lloyd's s výkonným agentem AmTrust Syndicates

Více

tuto RÁMCOVOU POJISTNOU SMLOUVU (dále jen Smlouva ) pro pojištění DEFEND GAP v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 2

tuto RÁMCOVOU POJISTNOU SMLOUVU (dále jen Smlouva ) pro pojištění DEFEND GAP v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 2 Rámcová pojistná smlouva číslo pojistné smlouvy: 1700314 Acasta European Insurance Company Limited, 5/5 Crutchett s Ramp, X11 1AA, Gibraltar (dále jen pojistitel ) zastoupená společností: DEFEND INSURANCE

Více

Pojistná smlouva č

Pojistná smlouva č Pojistná smlouva č. 8067203414 Smluvní strany: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí 530 02 Pardubice, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761

Více

RIZIKOVKA RIZIKOVKA. Přehled poplatků a parametrů pojištění pro RIZIKOVKU

RIZIKOVKA RIZIKOVKA. Přehled poplatků a parametrů pojištění pro RIZIKOVKU RIZIKOVKA RIZIKOVKA Přehled poplatků a parametrů pojištění pro RIZIKOVKU PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ PRO RIZIKOVKU PLATNOST OD 27. 9. 2018 Část A. Poplatky Správa pojištění POPLATKY VYBÍRANÉ

Více

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy:

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy: SMLOUVA O DÍLO Účastníci smlouvy: Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace se sídlem Kraví hora 2, 616 00 Brno, IČ 00101443, zapsaná v obchod. rejstříku u Kraj. soudu v Brně, oddíl Pr, vložka

Více