zima 3/2012 LUDMILA časopis Domu pokojného stáří svaté Ludmily v Chabařovicích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zima 3/2012 LUDMILA časopis Domu pokojného stáří svaté Ludmily v Chabařovicích"

Transkript

1 zima 3/2012 LUDMILA časopis Domu pokojného stáří svaté Ludmily v Chabařovicích 1

2 Vážení uživatelé, rodinní příslušníci, přátelé. Úvodní slovo Právě přišel čas. Čas, který nám přináší další, již třetí číslo Vašeho oblíbeného časopisu Ludmila. I v tomto čísle časopisu najdete naše společné zážitky strávené při aktivitách a výletech, které jsme absolvovali v podzimních měsících s komentářem a fotečkami. Podíváme se, co nás čeká a nemine v příštích měsících a čase vánočním. Poprvé v časopise najdete vlídné slovo paní vedoucí Domova. Nezapomněli jsme ani na procvičování paměti a tak v časopise najdete luštěnky, křížovku i vánoční kvíz. Velmi nás těší Vaše přízeň a jsme rády za Vaše příspěvky do časopisu. V tomto časopise tedy zveřejníme příspěvky od třech z Vás, našich uživatelů. Prvním příspěvkem je vyprávění pana Špitálníka O řádu zlatého telete, báseň od paní Zvěřinové a paní Kaňkové a v neposlední řadě báseň od uživatelky, která nechce zveřejňovat své jméno. A co více Vás čeká? Otočte list a zpříjemněte si dlouhé zimní večery počtením v našem časopise. V posledním měsíci v roce, prosinci, se necháváme všichni unášet Vánocemi a s nimi spojenými přípravami, úklidem, pečením a nákupy. Nesmíme podlehnout stresu a v klidném tempu vše připravit, napéci a přitom nezapomenout se pobavit a podívat na pohádky, tak jako si odpočinout a společně oslavit Vánoce roku 2012 v klidu a pohodě. Co více Vám přát Nechť zvony zvoní a srdce plesají, nechť svíce hoří a číše cinkají, ať šťastný je Váš každý krok, přejeme Vám krásné vánoce a šťastný nový rok Kolektiv Domu pokojného stáří svaté Ludmily. Vaše redaktorky Ivon a Terez. 2

3 Vážení uživatelé Domova, 3 SLOVO VEDOUCÍ DOMOVA dovolte, abych Vás informovala, co tento rok organizaci přinesl a jak jsme naplnili vytyčené cíle pro rok Rok 2012 byl pro nás rokem standartním, myslím, že celkově úspěšným a to hned z několika důvodů. Finanční prostředky na provoz jsme měli v takové míře, že bylo možné uskutečnit pořízení pomůcek, vybavení bytových jednotek, rekonstrukce a vybavení neobytných prostorů za účelem zkvalitnění poskytované sociální služby, které odpovídají základní činnosti organizace. V rámci odborné činnosti jsme pokračovali v získávání nových informací pro rozvoj naší koncepce péče o uživatele, která vychází ze zkušeností kvalifikovaných zaměstnanců, kteří v našem Domově našli uplatnění. Podařilo se nám v měsíci lednu registrovat sociální pobytovou službu Domov se zvláštním režimem. Tímto krokem jsme zajistili kvalifikovanou péči o uživatele, kteří vyžadují zvláštní péči. V Našem Domově všichni zaměstnanci vychází z individuálních potřeb jednotlivce, poskytují každému z Vás prostor pro autonomii a všichni ctíme důstojnost každého z Vás. To jsou naše principy, to jsou naše priority. Známe životní příběhy uživatelů a maximálně se snažíme, abychom nic neměnili v jeho stylu života, ale naopak chceme kontinuálně pokračovat v jeho zvycích, rituálech a přáních. Tak, jak nám to podmínky našeho zařízení dovolí. Splnění krátkodobých cílů organizace: 1. Zavázali jsme se, že vydáme minimálně 4 články v místním a regionálním tisku o dění v Domově, o významných akcích apod. Cíl byl splněn. 2. Uspořádání čtyř kulturních akcí pro naše uživatele, pro seniory okolních Domovů pro seniory, pro rodinné příslušníky a seniory města Chabařovic. Cíl byl splněn. Uspořádali jsme v letních měsících i mimořádnou akci, a tím bylo mobilní letní kino v prostorách venkovního atria Domova. Naplánovali jsme si dva výlety, které se uskutečnily a měly u Vás velký ohlas, podařilo se nám zajistit přepravu

4 vláčkem, ve kterém se přepravovali i ti, kteří jsou odkázáni na invalidní vozík. Všichni společně jsme si užívali poznávací jízdu středem města Ústí nad Labem a jeho okolí. 3. Zavázali jsme se, že zkvalitníme péči o Vás tím, že posílíme počet zaměstnanců na noční směně a zajistíme stabilní pracovní tým, který o Vás pečuje. Tento cíl jsme splnili částečně, noční služby jsme posílili, avšak zajistit stabilní pracovní tým je spíše přáním. 4. Nákup 2 polohovacích lůžek. Lůžka byla zakoupena. Cíl splněn. 5. Pořízení transportního lůžka pro imobilní uživatele. Cíl splněn. 6. Nákup pojízdné ohřívací vany pro rozvoz teplé stravy ležícím uživatelům. Cíl splněn. Pořídili jsme terapeutické pomůcky pro podporu kognitivních funkcí, pro podporu mobility nákupem kompenzačních pomůcek, zkvalitnili jsme péči o plně ležící uživatele, nákupem speciálních matrací, masážních a antidekubitních podložek. Dále jsme zakoupili pomůcky pro volnočasové aktivity, terapeutické pomůcky pro zvýšení svalové síly a podporu jemné motoriky, která je pro seniory velmi důležitá. V letních měsících se nám podařilo zrealizovat venkovní úpravy, pořízení zahradního altánu, a tím jsme Vám zkulturnili prostředí. Nemohu opomenout i obnovu vnitřního nátěru stěn a to po celém objektu domova. Stali jsme se pracovištěm poskytujícím odbornou přípravu studentkám středních, vyšších i vysokých škol se zaměřením na sociální práci, pedagogiku a pečovatelství. V našem Domově si našli své místo i dobrovolníci, kteří se Vám věnovali individuálně a svojí činností Vám vyplnili a obohatili volný čas společnými procházkami, posezením v atriu, doprovázeli Vás při výletě, poskytli přednášky na téma zdravotní životní styl, historii města Chabařovic a okolí. Touto cestou chci poděkovat všem dárcům za jejich příspěvky do našeho rozpočtu, které nám umožňují pořizování různých drobností, zajištění občerstvení 4

5 a pochuťovin při kulturních a společenských aktivitách, ale také například transportní lehátko, pojízdnou varnou nádobu, polohovací postele, kompenzační pomůcky, obnova nábytku aj. Je vidět, že nejsme sami ve snažení o kvalitní život našich uživatelů a proto jim patří náš upřímný dík. Chci poděkovat i paní ředitelce Oblastní charity Ústí nad Labem, že je nám oporou v řešení složitých záležitostí, které překračují možnosti vedení organizace, za podporu, a za fakt, že dokáže ocenit naší práci. Poděkování patří i všem zaměstnancům Domu pokojného stáří svaté Ludmily, kterým není lhostejný život našich uživatelů, a často pracují nad rámec svých povinností. Vím, že tato práce vyžaduje velkou obětavost a mít svoji práci rád. Vážení uživatelé naší sociální pobytové služby, výsledky naší práce jsou pro nás velkým závazkem do budoucna. Budeme i nadále usilovat o Vaší přízeň a důvěru, kterou nám projevujete. Je to pro nás velká pocta, které si hluboce vážíme a za kterou Vám děkuji já osobně i celý tým zaměstnanců našeho Domova. S úctou Mgr. Yvona Jungbauerová vedoucí Domu pokojného stáří svaté Ludmily 5

6 NAROZENINY V prosinci slaví: Hantonová Milada Budinská Marie Lachmannová Olga Špitálníková Eva Andrt Jaroslav Bartošová Miluška Halaxová Jiřina V lednu slaví: Bartoš Václav Kydlíčková Blažena V únoru slaví: Špengelová Božena Mrázek František Šušotová Vincencie Sviť sluníčko zlatým světlem, s láskou pohlaď zemi teplem, pohlaď toho, kdo dnes slaví a popřej mu štěstí, zdraví, pošimrej ho za nás maličko, ať dnes záři jako sluníčko. Že je o rok starší, komu pak to vadí, vždyť ho máme stejně všichni hodně rádi! 6 Všechno nejlepší k narozeninám!

7 Co se u nás dělo na podzim? V září jsme měli hodně na pilno, hned jsme vyrazili na odpolední výlet vláčkem na Větruši, kde jsme navštívili zrcadlové bludiště, prohlédli si výhled na ústecké panorama a na cestě zpět jsme se stavili na Lidickém náměstí, kde jsme poseděli při kávě a dortíku v místním mléčném baru. Všem se výlet líbil a máme na něj příjemné vzpomínky 7

8 se konala již IV. Zahradní slavnost ve venkovních prostorách atria Domova. Oslavy se zúčastnili i senioři z okolních Domovů a obyvatelé města Chabařovice. Slavnost byla pořádána na počest sv. Ludmily, patronky Domova, a připojení se k celostátní kampani Den Charity. V průběhu celé akce nám hrála kapela Windiband z Teplic, nechybělo taneční vystoupení a bohaté občerstvení Během Zahradní slavnosti nás svým vystoupením potěšila naše břišní tanečnice Míša Kalvasová, dále pak Honzík Cepoušek, který nám předvedl svou OHNIVOU SHOW. Kolektiv Domova si pro všechny, zvláště pak pro paní vedoucí připravil taneční představení na známou píseň Sladké mámení od Helenky Vondráčkové. Těšíme se na příští rok, kdy to na Zahradní slavnosti opět pořádně roztočíme 8

9 Během měsíce září si pro vás studentka Martina připravila různé aktivity, jako například dekorace váziček pomocí provázku nebo barvení keramiky. Martině se u nás velmi líbilo a ráda se na nás přijde opět podívat V říjnu jsme byli pozváni na kulturně společenskou akci pořádanou Pečovatelskou službou v Ústí nad Labem, která se konala v kulturním domě v Chlumci. Při bohatém občerstvení nám hrála kapela Senior Band. Již po několikáté k nám dorazil student Jakub, který si pro nás připravil odbornou přednášku se spoustou zajímavých ukázek, tentokrát na téma: Barokní architektura v Čechách a na Moravě. 9

10 Novou aktivitou, která se bude konat pravidelně každý měsíc, se stalo KOSMETICKÉ ODPOLEDNE s Pavlou Fleischerovou, která je mimo svou práci u nás v Domově profesionální kosmetička. Využila tak svého umění, a poskytla uživatelům některé kosmetické služby, a to konkrétně odstraňování chloupků v obočí, pod nosem a na bradě, v neposlední řadě zpříjemní naše chvíle relaxační masáží obličeje. Dle fotografií je vidět, že se nám Pavly kouzelné ruce zamlouvají, děkujeme jí za tuto aktivitu, kterou si pro nás dobrovolně přichystala. 10

11 S přípravou na Vánoce jsme nelenili, a vytvořili si spoustu vánočních dekorací. Vyráběli jsme nálepky na okna pomocí barev na sklo, vyzdobili i společné prostory vlastnoručně vyrobenými věnci a svícny, vyrobili jsme zápichy do květin v podobě sněhuláků a v neposlední řadě nás čeká pečení různých druhů cukroví, o kterém si ale dočtete v příštím čísle časopisu. Před Vánoci nás byla potěšit kapela z Teplic, která nám zahrála pro dobrou náladu i písně na přání. Tak moc se nám kapela v podobě manželského páru zalíbila, že jsme je pozvali na Vánoční večírek, který se bude konat , a kde nám zahrají i některé vánoční koledy. Od listopadu tohoto roku se nám podařilo zajistit pro naše uživatele novou fakultativní službu, a to KADŘNICKÉ SLUŽBY od profesionální kadeřnice Dany Kulhavé. Dana k nám bude dojíždět pravidelně dvakrát měsíčně dle domluvy, a bude Vám zajišťovat veškeré kadeřnické služby od stříhání, barvení, foukané, vodové a trvalé. Děkujeme paní vedoucí za zajištění pro nás tak potřebné služby, a také Daně za její přístup a příznivé ceny. 11

12 12

13 Vánoční kvíz 1) Co je to Štědrý den? a) první svátek vánoční, slaví se b) hlavní vánoční svátek, den, kdy se narodil Ježíš Kristus c) poslední den přípravy na vánoční svátky a zároveň vrchol Vánoc v Česku 2) Co je to Boží hod vánoční a kdy se slaví? a) hlavní vánoční svátek, slaví se narození Ježíše Krista; b) druhý vánoční svátek, oslavuje se rodina a dobré jídlo; c) hlavní vánoční svátek, slaví se narození Ježíše Krista; ) Co je to svátek sv. Štěpána? a) oslavuje se prvomučedník svatý Štěpán b) druhý svátek vánoční, oslavuje se svatý Petr c) třetí svátek vánoční, oslavuje se svatý Štěpán 4) Kdy se do českých domácností dostal vánoční stromeček? a) ve 40. letech 19. století b) v 80. letech 19. století c) v 50. letech 20. století 5) Proč je ryba tradičním českým pokrmem štědrovečerní večeře? a) ryba je postní jídlo a zároveň symbol křesťanství b) ryba je symbol bohatství a přinese peníze do rodiny c) ryba je postní jídlo a zároveň symbol islámu 13

14 6) Proč si dáváme pod talíř při štědrovečerní večeři kapří šupinu? a) přinese nám štěstí b) přinese nám dostatek peněz c) zaručí nám kapra i k další štědrovečerní večeři 7) Kdy se mají začít na Štědrý den podle křesťanské tradice rozbalovat dárky? a) když se objeví první hvězda na nebi b) když dojíme večeři c) když se dodíváme po večeři na vánoční pohádku 8) Doplňte správně slovo v textu koledy Narodil se Kristus pán Narodil se Kristus Pán veselme se, z růže kvítek vykvet nám radujme se. Z života čistého, z rodu ( doplňte ), Nám, nám, narodil se. a) chudobného b) mateřského c) královského 9) Co to znamená, když při pouštění lodiček (plovoucích svíček) zůstává lodička při okraji lavoru? a) majitel lodičky se vydá příští rok do světa b) majitel lodičky se bude příští rok držet doma c) majitel lodičky bude líný a nebude mít příští rok práci 10) Jakou úlohu má v české domácnosti na Vánoce jmelí? a) Čím víc bobulek na něm je, tím víc do domu přinese peněz. b) Čím víc bobulek na něm je, tím víc do domu přinese lásky. c) Čím víc bobulek na něm je, tím víc do domu přinese jídla. Správné řešení: 1c, 2a, 3a, 5a, 6b, 7a, 8c, 9b, 10b 14

15 Zdravotní okénko šedý zákal (katarakta) Šedý zákal (katarakta) pochází z řeckého slova kataraktes anebo také katarrhaktes, které je odvozeno z původního slova katarassein, což znamená "padat dolů". Katarakta je nemoc oka, kdy se čočka zakalí a pacient vidí, jako by se díval přes špinavé sklo nebo pomalu zamrzající okno. Nemoc se dnes léčí nahrazením zakalené lidské čočky tenkou umělou čočkou. Ve světe je dnes i přes pokročilou moderní léčbu stále jednou z hlavních příčin slepoty v rozvojových zemích. Podle WHO je šedý zákal celosvětově zodpovědný za 48% případů slepoty v dospělosti (okolo 18 miliónu lidí). Příčina a druhy Šedý zákal je nejčastěji způsoben stárnutím, tzv. senilní katarakta. Tento typ tvoří naprostou většinu operovaných šedých zákalů. Dědičnost může ovlivnit, jestli šedý zákal vznikne dříve nebo později. Základního vyvolavatele však medicína dosud nezná, proto není možno stanovit ani jednoznačnou prevenci. Onemocnění se považuje za multifaktoriální (více příčin), kromě věku hraje úlohu pohlaví (častěji ženy), rasa (černoši), kouření, cukrovka, složení stravy, míra znečištění ovzduší a další. Šedý zákal může vzniknout také v důsledku trvalého užívání některých léčiv (hlavně kortikosteroidů) nebo v důsledku jiného celkového nebo očního onemocnění. Jedná se pak o tzv. komplikovanou kataraktu. Další příčinou vzniku šedého zákalu je proběhlý úraz oka, těžší oční zánět, nádor oka, metabolická a systémová onemocnění. Příznaky zamlžené vidění, rozostřené vidění, neostrý obraz, hlavně při pozorování předmětů do dálky nepříjemné oslňování a citlivost na silnější světlo (například na sluneční světlo) oslňování při nočním řízení automobilu barvy nejsou tak syté jako na druhém oku, lámou se, mají jinou intenzitu a odstín Šedý zákal se nedá ani zastavit ani zpomalit jakoukoliv terapeutickou intervencí. U šedého zákalu dochází k metabolickým změnám uvnitř lidské čočky, následnému zkalení periferní a následně optické části čočky. Nedá se léčit jinak než chirurgicky. Operace vždy indikuje oftalmolog a provádí se, pokud katarakta snižuje kvalitu vidění natolik, že obtěžuje osobní nebo pracovní život nebo pokud je to nutné z jiného léčebného důvodu - např. u určitých typů glaukomu (zeleného zákalu). 15

16 Příspěvky od uživatelů Rozhodly jsme se s kamarádkou napsat o tomto Domově, kde prožíváme spokojené stáří. Bydlíme tu obě, já 5 let a kamarádka 6 let. Od začátku tu prožíváme šťastné chvíle, protože máme každá svůj pokoj, který jsme si zařídily podle svých představ. Některé věci jsme si přivezly sebou a tak se tu cítíme spokojeně. Ze začátku tu byl vedoucí muž, který nebyl tak aktivní jako nynější paní vedoucí J., která tu stále Domov zvelebuje, protože má naštěstí známé dobré sponzory. Objevily se tu na zahradě dvě pergoly, plno květin. Jinak za námi jezdí hudební kroužky, kdy potom máme pohoštění, což vše organizuje paní vedoucí. Máme každý týden různé aktivity, kterých se většinou zúčastňujeme. Též máme pestrou snídani a svačinu, za nichž vděčíme pí vedoucí, která s Františkem vozí a zásobuje kuchyň a do kavárny vozí potřebné zboží: pití, drogistické věci, toaletní potřeby, různé oplatky a bonbony, takže tu máme, co potřebujeme. Chválu si též zaslouží soc. prac. Terez a Iva, sestřičky, pečovatelky, které se o nás starají, děvčata v kuchyni a na noční, uklízečka Beátka. Proto ještě jednou děkujeme pí vedoucí za její péči o nás a samozřejmě personálu. Kaňková Miloslava Zvěřinová Danuše Postihla mě hluchota, čeká mně i slepota. Jsem z toho zničená, sklíčená, a tak dál, co mi to ten osud zase přichystal??? Stále plné oči slzí, neovládám se, což mě mrzí. Našla jsem zde u sester pochopení, za češ všem děkuji, snad to ani možné není. Někdy se bojím, až přijde má poslední hodina, ale čeho?? Vy všichni tady moje jste rodina. I doma máme své blízké, dělat jim starosti bylo by nízké. Anonym. 16

17 17

18 NĚCO O NÁS Jmenuji se Míša Kalvasová, je mi 21 let, ale už krátce po Vánocích budu o rok starší. Mojí nejoblíbenější barvou je růžová, ale neznamená to, že bych se snad chtěla podobat panence Barbie. Velice ráda peču a myslím, že se neustále zlepšuji. Vaření naopak moje silná parketa není, i když i tam se snažím dělat pokroky. Nerada se hodnotím, ale když už musím, tak snad uvedu, že jsem energická a vždy v pozoru. Ráda sportuji, jako většinu dívek mě nadchl tanec, který je u mě jedničkou. Sama s nadšením občas vystupuji jako břišní tanečnice a užívám si, když vykouzlím úsměv na tvářích diváků a vysloužím si jejich potlesk. Mým nejoblíbenějším ročním období je zima a léto. V zimě se můžu vydovádět na sněhu a blbnout jako v dětství. V létě sebou zase pro změnu ráda jen tak plácnu na deku a opaluji se a skočím do vody, protože plavání mě bavilo, už když jsem byla malá. Taky miluju výlety, poznávání nových a zajímavých míst. Lákají mě památky, na hradech a zámcích si představuji, jak žili naši předkové. Zaměstnání, které mám, mě naplňuje. Ráda jsem v pracovním tempu, nabíjí mě vědomí, že můžu pomáhat druhým lidem. Stejně jako u třeba u tancování mě potěší, když vidím zpětnou reakci v podobě rozzářeného úsměvu nebo očí od lidí, kterým jsem mohla nabídnout pomocnou ruku. V osobním životě jsem učinila zásadní krok. 25. srpna jsem se totiž vdala. Tento výjimečný den jsem si neskutečně užila, byl to opravdu krásný den. 18

19 Popelka slaví čtyřicet let: navštivte Barrandov a Moritzburg Jedna z nejoblíbenějších vánočních pohádek Tři oříšky pro Popelku slaví čtyřicet let. Při této příležitosti byla připravena výstava v zámku Moritzburg i na Barrandově. Pohádka Tři oříšky pro Popelku se těší velké oblibě nejen u nás a v Německu, ale i ve Švýcarsku a Norsku. Královský zámek si zahrál jeden z nejkrásnějších zámků Moritzburg, jenž se nachází jen pár kilometrů za Drážďanami. Z Prahy jde o 170 km dlouhý výlet. Zde umí své filmové proslulosti náležitě využít a při příležitosti čtyřicátého výročí od natáčení pohádky připravili unikátní výstavu. Tentokrát je věnována nejen Popelce, tvůrci ji rozšířili o další pohádky režiséra Václava Vorlíčka a skladatele Karla Svobody. Konkrétně o pohádky Princ a večernice, Dívka na koštěti nebo seriál Arabela, z nichž budou k vidění originální kostýmy, informace o natáčení i další zajímavosti. Taneční šaty Popelky anebo loveckou výstroj ale mohou spatřit i návštěvníci Barrandovských ateliérů. Výstava je doplněna o dobové dokumenty a další zajímavosti. Zde vám doporučujeme sledovat stránky Barrandova na Facebooku, kde jsou nejzajímavější akce oznamovány s předstihem. Vedle zámku Moritzburg proslavila pohádka Tři oříšky pro Popelku i vodní hrad Švihov, který si zahrál panství macechy. Pod rukama filmových architektů se nádvoří hradu změnilo k nepoznání, přibyl dřevěný parkán, falešná okna i celá příjezdová brána tu dnes budete hledat marně. 19

20 20

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ DOBRÝ DEN! Tento program na PROSINEC byl sestaven na základě individuálních plánů a současných možností centra. Program je orientační, JE ZDE ZAZNAMENANÁ NABÍDKA SKUPINOVÉ ČINNOSTI/AKCÍ. Jinak PROGRAM

Více

Infolisty. Azylového domu Písečná

Infolisty. Azylového domu Písečná Infolisty Azylového domu Písečná Listopad Prosinec 2016 Svátky 17. 11. Den boje za svobodu a demokracii 17. listopad, po světě známý jako Mezinárodní den studenstva, se v Česku vztahuje ke dvěma historickým

Více

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není.

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Náš Domov 12/2016 PROSINEC 2016 Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Přeji Vám všem co nejvíce potřebujeme ZDRAVÍ, co stále hledáme

Více

Získejte zpět ostré vidění do dálky i na střední vzdálenost spolu se schopností číst, bez ztráty ostrosti za špatných světelných podmínek.

Získejte zpět ostré vidění do dálky i na střední vzdálenost spolu se schopností číst, bez ztráty ostrosti za špatných světelných podmínek. SIMPLY NATURAL Získejte zpět ostré vidění do dálky i na střední vzdálenost spolu se schopností číst, bez ztráty ostrosti za špatných světelných podmínek. Nevidíte již jako dříve? Zdá se Vám vše zamlžené?

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme Leden u nás ve školce Integrovaný blok: Čas splněných přání - zima Tematické celky: Sněží, sněží, mráz kolem běží Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme V lednu k nám do školky zavítala Paní Zima a s

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

Můj pohled pozorování

Můj pohled pozorování Můj pohled pozorování Přemysl Vřeský Veselí nad Moravou 2013 Ájurvédská Instituce Dhanvantri, Praha ÚVOD Jmenuji se Přemysl Vřeský a ukončil jsem druhý ročník studia Ajurvédské instituce Dhanvantri obor

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Prosinec čas Adventu

Prosinec čas Adventu NEWSLETTER Leden 2017 Prosinec čas Adventu Měsíc prosinec byl v naší školce opravdu časem příchodu a očekávání. Děti měly plný a pestrý program, který jste mohli sledovat v každé třídě. Pracovaly na výzdobě

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum.

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum. Výroční zpráva 2015 Slovo úvodem Právo na život je nestátní nezisková organizace, která působí jako registrovaný poskytovatel sociálních služeb pro seniory. Seniorům přinášíme pobytové služby Domov pro

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ

DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ Domov důchodců Ústí nad Orlicí poskytuje komplex sociálních služeb, které si kladou za cíl umožnit seniorům a osobám s demencí plnohodnotný život s přihlédnutím k individualitě

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

2014 Diana Šurková a Lucie Soukupová, SOŠ a SOU Sušice 1

2014 Diana Šurková a Lucie Soukupová, SOŠ a SOU Sušice 1 Sušice 1 Projekt č. 325: Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham e. V. Motto projektu: Společně žít, učit se a pracovat v oblastech Sušice a Chamu. Sušice 2 V rámci spolupráce partnerských

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče r. 2015 - Zdravotnický personál dělá vše pro to, aby pacient opět dostal chuť do života podle stávajících možností. - Dodržování doby návštěv. Ve 14 hod.

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2.

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Už brzy

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Oprava chybné prezentace

Oprava chybné prezentace Oprava chybné prezentace Úkol: Opravte chyby ve vytvořené prezentaci. č. 13 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity Oprava chybné prezentace Žáci sami pracují na jednotlivých

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

2010 Dotazník - senioři obec: celkem

2010 Dotazník - senioři obec: celkem Dotazník - senioři obec: celkem Poř. číslo Otázka Text odpovědi. Pohlaví Muž Žena. Věk méně než 55 let 55 - let 5-7 let 75-8 let 85 - let let a více. Nejvyšší dosažené vzdělání bez vzdělání základní vzdělání

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Týden

Týden správný cíl Vaší cesty Týden 9. 11. - 15. 11. 2013 Opravené Šimkovy sady v Hradci Králové jsou již otevřené veřejnosti. Ač ještě zbývají dvě kolaudace, lidé se již mohou parkem bezpečně procházet. Sady

Více

Obsah. Pozdrav a přání nejen seniorům od primátora Statutárního města Mostu strana č. 5. od náměstkyně primátora strana č. 6

Obsah. Pozdrav a přání nejen seniorům od primátora Statutárního města Mostu strana č. 5. od náměstkyně primátora strana č. 6 1 Obsah Vánoce v plném proudu v Domově pro seniory, ul. Barvířská a v Denním dětském rehabilitačním stacionáři, Středisku denní péče o děti do tří let věku, ul. Františka Malíka strana č. 3 4 Pozdrav a

Více

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ 40747 IČ 66102391 O nás Náplní činnosti mladých hasičů při SDH Varnsdorf je vzdělávání dětí nejen v

Více

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte!

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Hotel Šumava***, Kašperské Hory se nachází v klidném prostředí horského lesa u Zlatého potoka v Amálině údolí, v srdci Národního parku Šumava. Je umístěn 1,5

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice

Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČ: 71 23 27 45, č. ú. 35 4327880247/0100 Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory

Více

PROGRAM ÚNOR 2007. Přejeme vše nejlepší!!! 27. 2. Lukášková Marie 60 let. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM ÚNOR 2007. Přejeme vše nejlepší!!! 27. 2. Lukášková Marie 60 let. Své narozeniny oslaví: Denní stacionář služeb sluchově postiženým v Brně a okolí zakládající člen a sídlo Českomoravské jednoty neslyšících Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, psací tel.: 541238685, IČO: 65761201,

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ SLUŽEB ÚTVARU SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE A ÚTVARU HOSPICOVÝCH A

SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ SLUŽEB ÚTVARU SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE A ÚTVARU HOSPICOVÝCH A CHARITA OSTRAVA Kořenského 17 703 00 Ostrava-Vítkovice SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ SLUŽEB ÚTVARU SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE A ÚTVARU HOSPICOVÝCH A PEČOVATELSKÝCH SLUŽEB CHARITY

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Číslo pokoje. Jméno. Příjezd. Odjezd

Číslo pokoje. Jméno. Příjezd. Odjezd Číslo pokoje Jméno Příjezd Odjezd Vážení hosté, dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji uvítal ve Spa Resortu Sanssouci. Naším přáním je, abyste si nejkouzelnější dobu roku strávenou u nás užili co nejlépe.

Více

Kulturní a společenské aktivity v DS Lidická Strakonice červenec/ 2011

Kulturní a společenské aktivity v DS Lidická Strakonice červenec/ 2011 červenec/ 2011 4.7. Návštěva cukrárny s doprovodem - 13.00-15.00 hod. cukrárna Pod Hvězdou 7.7. Bohoslužba slova / duchovní individuální návštěvy 12.7. Přednáška Muzea Strakonice - Rožmberkové a Jižní

Více

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 a Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Prázdninový provoz na oddělení dětské neurologie, psychiatrie

Více

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S.

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Komu poskytujeme sociální službu? Domov Háj u Ledče nad Sázavou v domově pro osoby se zdravotním postižením poskytuje služby pro muže a ženy

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

Název: Medic, o. s. Právní forma: občanské sdružení. Adresa: 17. Listopadu 285/29, Ústí nad Labem

Název: Medic, o. s. Právní forma: občanské sdružení. Adresa: 17. Listopadu 285/29, Ústí nad Labem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Medic, o. s. Právní forma: občanské sdružení Adresa: 17. Listopadu 285/29, 40010 Ústí nad Labem Registrace: u Ministerstva vnitra ČR ze dne 28/3/2013 IČ: 01546945 Působnost:

Více

Příloha č. 1 dotazník v původním znění Příloha č. 2 stávající dotazník Příloha č. 3 Tabulka s kompletními odpověďmi na dotazník

Příloha č. 1 dotazník v původním znění Příloha č. 2 stávající dotazník Příloha č. 3 Tabulka s kompletními odpověďmi na dotazník Seznam příloh Příloha č. 1 dotazník v původním znění Příloha č. 2 stávající dotazník Příloha č. 3 Tabulka s kompletními odpověďmi na dotazník Příloha č. 1 DOTAZNÍK PRO PACIENTY S PRIMÁRNÍM GLAUKOMEM, LÉČENÝCH

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Únor 2016 Motto: Učíme se pro život Obsah : Dívčí odpoledne....1 Veselé zoubky......2 Další den s keramikou......3 Regionální

Více

CHARITY NOVÝ HROZENKOV BENEFICE: ÚŘEDNÍCI PŘEDALI POTŘEBNÝM KOLEČKOVÁ KŘESLA

CHARITY NOVÝ HROZENKOV BENEFICE: ÚŘEDNÍCI PŘEDALI POTŘEBNÝM KOLEČKOVÁ KŘESLA CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 6 září - listopad 2009 BENEFICE: ÚŘEDNÍCI PŘEDALI POTŘEBNÝM KOLEČKOVÁ KŘESLA Dvě kolečková křesla zakoupili vsetínští úředníci za prostředky, které

Více

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění Newsletter Základní školy německo-českého porozumění 12/2015 Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během listopadu, a plán práce na prosinec 2015. Reminiscence

Více

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Grantový program: Pro klienty, zaměření: Pro klienty Příjemce grantu a realizátor projektu: FOKUS Vysočina I.

Více

Chci vás obeznámit s našimi hospodářskými novinkami. Blíží se zima a před námi vyvstala nutnost udělat přístřešek pro auto.

Chci vás obeznámit s našimi hospodářskými novinkami. Blíží se zima a před námi vyvstala nutnost udělat přístřešek pro auto. Drazí přátelé! Vážená ARCHO!! Jsem tomu velmi ráda, že my, resp. naše služba, máme tak skvělé přátele v Čechách! Jsme ohromně vděčni za vaše modlitby, za vaši pomoc pro nás! Naše děti jsou oblečeny, obuty,

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2009 Vítání jara na Vrablovci Bylo to v pátek 24. dubna 2009 v sále místní hospody, pořádal Klub důchodců Vrablovec.

Více

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v

Více

Týden

Týden správný cíl Vaší cesty Týden 30. 11. - 6. 12. 2013 Zveme Vás na bohatou nadílku kulturních akcí na Hradecku. Druhý adventní víkend: Královéhradecké informační centrum spolu s Hradeckou kulturní a vzdělávací

Více

Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka...

Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka... Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka.....9 Přání...10 Vánoce jsou jedním z nejkrásnějších období roku.

Více

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si pamatujeme,

Více

B/ je zvídavé a chce toho hodně vědět Počet zaškrtnutých odpovědí: 7 - to je z celkového počtu navrácených dotazníků 36,8%.

B/ je zvídavé a chce toho hodně vědět Počet zaškrtnutých odpovědí: 7 - to je z celkového počtu navrácených dotazníků 36,8%. Mateřská škola Duha Oslavany Školní rok: 2012/2013 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU PRO RODIČE Na začátku měsíce ledna bylo rozdáno na pracovišti MŠ Duha Oslavany Havířská celkem 25 dotazníků. Návratnost byla 19

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 ze dne: 10. prosince 2011 počet přítomných členů: 40 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2011 3. Zpráva

Více

Projekt spolupráce muzea a školy. Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě

Projekt spolupráce muzea a školy. Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě Projekt spolupráce muzea a školy Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě Návštěva výstavy Svět Krušných hor Oblastního muzea v Chomutově Obecný záměr projektu Obecným záměrem projektu

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Popis činností. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy celodenní strava racionální. celodenní strava dietní

Popis činností. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy celodenní strava racionální. celodenní strava dietní Seznam poskytovaných činností Zvolené činnosti 1) Popis činností Cena poskytnutí ubytování Jednolůžkový pokoj Vícelůžkový pokoj 200 Kč / den 180 Kč / den poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Více

Závěrečná zpráva roku 2014

Závěrečná zpráva roku 2014 Oblastní charita Ústí nad Labem Dům pokojného stáří svaté Ludmily V Aleji 434, 403 17 Chabařovice Závěrečná zpráva roku 2014 Dům pokojného stáří svaté Ludmily 1 umožnit důstojné a klidné prožití stáří

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA Jméno a příjmení žadatele: Datum narození žadatele: 1) dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu

SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA Jméno a příjmení žadatele: Datum narození žadatele: 1) dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA Jméno a příjmení žadatele: Datum narození žadatele:.. 1) Vzhledem ke svému dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu nezvládám nebo zvládám jen s pomocí nebo dohledem jiné osoby tyto

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

VÁNOČNÍ VÁNOČNÍ ZPĚVNÍČEK ZPĚVNÍČEK

VÁNOČNÍ VÁNOČNÍ ZPĚVNÍČEK ZPĚVNÍČEK VÁNOČNÍ ZPĚVNÍČEK VÁNOČNÍ ZPĚVNÍČEK Jak jsi krásné neviňátko Narodil se Kristus Pán Prosinec Půjdem spolu do Betléma D7 D7 1. Jak jsi krásné neviňátko vprostřed bídy nebožátko. D7 Před tebou padáme,dary

Více

Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 portfolio I. stupně zpracovala: Mgr. Alena Štemberová

Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 portfolio I. stupně zpracovala: Mgr. Alena Štemberová Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz portfolio I. stupně zpracovala: Mgr. Alena Štemberová Na pondělí 21. prosince si paní učitelky pro děti I.

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

KRONIKA PROSINEC 2016

KRONIKA PROSINEC 2016 KRONIKA PROSINEC 2016 ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU U KAPLIČKY V neděli 4.12. děti ze ZŠ a MŠ zpívaly u kapličky. Místní se sešli na hezké akci, do které se pod záštitou obecního úřadu kromě školy zapojily

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

ŽIVOT SE ZNEVÝHODNĚNÍM ZRAK

ŽIVOT SE ZNEVÝHODNĚNÍM ZRAK Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm ŽIVOT SE ZNEVÝHODNĚNÍM ZRAK Autor: Pavla Jalůvková Vytvořeno: únor 2013 Název: VY_32_INOVACE_PRV_15_SMYSLY 3. 5. ročník Projekt

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Vánoce a krize. Výzkum společnosti Unilever. Petr Hantych regionální manažer business analýz Unilever CEE a Rusko. 14. října 2009

Vánoce a krize. Výzkum společnosti Unilever. Petr Hantych regionální manažer business analýz Unilever CEE a Rusko. 14. října 2009 Vánoce a krize Výzkum společnosti Unilever Petr Hantych regionální manažer business analýz Unilever CEE a Rusko 14. října 2009 Jak proběhl výzkum Výzkum probíhal v srpnu a září 2009 Ptali jsme se lidí

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice

Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice Zřizovatel: Ústecký kraj Adresa: Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem Vznik: v roce 1995 jako příspěvková organizace Statutárního města Ústí nad

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL***

Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL*** Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL*** dokončil v roce 2013 další krok ke zkvalitnění služeb Vám, našim hostům. V letech 2009-2013 dokončil výstavbu WELLNESS CENTRA II na ploše dalších 400m 2 ve venkovních

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Chvalkovice na Hané Ivanovice na Hané Slovo úvodem Domov u zámku, o.s. je neziskový poskytovatel sociálních služeb pro seniory. Seniorům v roce 2014 nabízel tři druhy registrovaných

Více