zima 3/2012 LUDMILA časopis Domu pokojného stáří svaté Ludmily v Chabařovicích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zima 3/2012 LUDMILA časopis Domu pokojného stáří svaté Ludmily v Chabařovicích"

Transkript

1 zima 3/2012 LUDMILA časopis Domu pokojného stáří svaté Ludmily v Chabařovicích 1

2 Vážení uživatelé, rodinní příslušníci, přátelé. Úvodní slovo Právě přišel čas. Čas, který nám přináší další, již třetí číslo Vašeho oblíbeného časopisu Ludmila. I v tomto čísle časopisu najdete naše společné zážitky strávené při aktivitách a výletech, které jsme absolvovali v podzimních měsících s komentářem a fotečkami. Podíváme se, co nás čeká a nemine v příštích měsících a čase vánočním. Poprvé v časopise najdete vlídné slovo paní vedoucí Domova. Nezapomněli jsme ani na procvičování paměti a tak v časopise najdete luštěnky, křížovku i vánoční kvíz. Velmi nás těší Vaše přízeň a jsme rády za Vaše příspěvky do časopisu. V tomto časopise tedy zveřejníme příspěvky od třech z Vás, našich uživatelů. Prvním příspěvkem je vyprávění pana Špitálníka O řádu zlatého telete, báseň od paní Zvěřinové a paní Kaňkové a v neposlední řadě báseň od uživatelky, která nechce zveřejňovat své jméno. A co více Vás čeká? Otočte list a zpříjemněte si dlouhé zimní večery počtením v našem časopise. V posledním měsíci v roce, prosinci, se necháváme všichni unášet Vánocemi a s nimi spojenými přípravami, úklidem, pečením a nákupy. Nesmíme podlehnout stresu a v klidném tempu vše připravit, napéci a přitom nezapomenout se pobavit a podívat na pohádky, tak jako si odpočinout a společně oslavit Vánoce roku 2012 v klidu a pohodě. Co více Vám přát Nechť zvony zvoní a srdce plesají, nechť svíce hoří a číše cinkají, ať šťastný je Váš každý krok, přejeme Vám krásné vánoce a šťastný nový rok Kolektiv Domu pokojného stáří svaté Ludmily. Vaše redaktorky Ivon a Terez. 2

3 Vážení uživatelé Domova, 3 SLOVO VEDOUCÍ DOMOVA dovolte, abych Vás informovala, co tento rok organizaci přinesl a jak jsme naplnili vytyčené cíle pro rok Rok 2012 byl pro nás rokem standartním, myslím, že celkově úspěšným a to hned z několika důvodů. Finanční prostředky na provoz jsme měli v takové míře, že bylo možné uskutečnit pořízení pomůcek, vybavení bytových jednotek, rekonstrukce a vybavení neobytných prostorů za účelem zkvalitnění poskytované sociální služby, které odpovídají základní činnosti organizace. V rámci odborné činnosti jsme pokračovali v získávání nových informací pro rozvoj naší koncepce péče o uživatele, která vychází ze zkušeností kvalifikovaných zaměstnanců, kteří v našem Domově našli uplatnění. Podařilo se nám v měsíci lednu registrovat sociální pobytovou službu Domov se zvláštním režimem. Tímto krokem jsme zajistili kvalifikovanou péči o uživatele, kteří vyžadují zvláštní péči. V Našem Domově všichni zaměstnanci vychází z individuálních potřeb jednotlivce, poskytují každému z Vás prostor pro autonomii a všichni ctíme důstojnost každého z Vás. To jsou naše principy, to jsou naše priority. Známe životní příběhy uživatelů a maximálně se snažíme, abychom nic neměnili v jeho stylu života, ale naopak chceme kontinuálně pokračovat v jeho zvycích, rituálech a přáních. Tak, jak nám to podmínky našeho zařízení dovolí. Splnění krátkodobých cílů organizace: 1. Zavázali jsme se, že vydáme minimálně 4 články v místním a regionálním tisku o dění v Domově, o významných akcích apod. Cíl byl splněn. 2. Uspořádání čtyř kulturních akcí pro naše uživatele, pro seniory okolních Domovů pro seniory, pro rodinné příslušníky a seniory města Chabařovic. Cíl byl splněn. Uspořádali jsme v letních měsících i mimořádnou akci, a tím bylo mobilní letní kino v prostorách venkovního atria Domova. Naplánovali jsme si dva výlety, které se uskutečnily a měly u Vás velký ohlas, podařilo se nám zajistit přepravu

4 vláčkem, ve kterém se přepravovali i ti, kteří jsou odkázáni na invalidní vozík. Všichni společně jsme si užívali poznávací jízdu středem města Ústí nad Labem a jeho okolí. 3. Zavázali jsme se, že zkvalitníme péči o Vás tím, že posílíme počet zaměstnanců na noční směně a zajistíme stabilní pracovní tým, který o Vás pečuje. Tento cíl jsme splnili částečně, noční služby jsme posílili, avšak zajistit stabilní pracovní tým je spíše přáním. 4. Nákup 2 polohovacích lůžek. Lůžka byla zakoupena. Cíl splněn. 5. Pořízení transportního lůžka pro imobilní uživatele. Cíl splněn. 6. Nákup pojízdné ohřívací vany pro rozvoz teplé stravy ležícím uživatelům. Cíl splněn. Pořídili jsme terapeutické pomůcky pro podporu kognitivních funkcí, pro podporu mobility nákupem kompenzačních pomůcek, zkvalitnili jsme péči o plně ležící uživatele, nákupem speciálních matrací, masážních a antidekubitních podložek. Dále jsme zakoupili pomůcky pro volnočasové aktivity, terapeutické pomůcky pro zvýšení svalové síly a podporu jemné motoriky, která je pro seniory velmi důležitá. V letních měsících se nám podařilo zrealizovat venkovní úpravy, pořízení zahradního altánu, a tím jsme Vám zkulturnili prostředí. Nemohu opomenout i obnovu vnitřního nátěru stěn a to po celém objektu domova. Stali jsme se pracovištěm poskytujícím odbornou přípravu studentkám středních, vyšších i vysokých škol se zaměřením na sociální práci, pedagogiku a pečovatelství. V našem Domově si našli své místo i dobrovolníci, kteří se Vám věnovali individuálně a svojí činností Vám vyplnili a obohatili volný čas společnými procházkami, posezením v atriu, doprovázeli Vás při výletě, poskytli přednášky na téma zdravotní životní styl, historii města Chabařovic a okolí. Touto cestou chci poděkovat všem dárcům za jejich příspěvky do našeho rozpočtu, které nám umožňují pořizování různých drobností, zajištění občerstvení 4

5 a pochuťovin při kulturních a společenských aktivitách, ale také například transportní lehátko, pojízdnou varnou nádobu, polohovací postele, kompenzační pomůcky, obnova nábytku aj. Je vidět, že nejsme sami ve snažení o kvalitní život našich uživatelů a proto jim patří náš upřímný dík. Chci poděkovat i paní ředitelce Oblastní charity Ústí nad Labem, že je nám oporou v řešení složitých záležitostí, které překračují možnosti vedení organizace, za podporu, a za fakt, že dokáže ocenit naší práci. Poděkování patří i všem zaměstnancům Domu pokojného stáří svaté Ludmily, kterým není lhostejný život našich uživatelů, a často pracují nad rámec svých povinností. Vím, že tato práce vyžaduje velkou obětavost a mít svoji práci rád. Vážení uživatelé naší sociální pobytové služby, výsledky naší práce jsou pro nás velkým závazkem do budoucna. Budeme i nadále usilovat o Vaší přízeň a důvěru, kterou nám projevujete. Je to pro nás velká pocta, které si hluboce vážíme a za kterou Vám děkuji já osobně i celý tým zaměstnanců našeho Domova. S úctou Mgr. Yvona Jungbauerová vedoucí Domu pokojného stáří svaté Ludmily 5

6 NAROZENINY V prosinci slaví: Hantonová Milada Budinská Marie Lachmannová Olga Špitálníková Eva Andrt Jaroslav Bartošová Miluška Halaxová Jiřina V lednu slaví: Bartoš Václav Kydlíčková Blažena V únoru slaví: Špengelová Božena Mrázek František Šušotová Vincencie Sviť sluníčko zlatým světlem, s láskou pohlaď zemi teplem, pohlaď toho, kdo dnes slaví a popřej mu štěstí, zdraví, pošimrej ho za nás maličko, ať dnes záři jako sluníčko. Že je o rok starší, komu pak to vadí, vždyť ho máme stejně všichni hodně rádi! 6 Všechno nejlepší k narozeninám!

7 Co se u nás dělo na podzim? V září jsme měli hodně na pilno, hned jsme vyrazili na odpolední výlet vláčkem na Větruši, kde jsme navštívili zrcadlové bludiště, prohlédli si výhled na ústecké panorama a na cestě zpět jsme se stavili na Lidickém náměstí, kde jsme poseděli při kávě a dortíku v místním mléčném baru. Všem se výlet líbil a máme na něj příjemné vzpomínky 7

8 se konala již IV. Zahradní slavnost ve venkovních prostorách atria Domova. Oslavy se zúčastnili i senioři z okolních Domovů a obyvatelé města Chabařovice. Slavnost byla pořádána na počest sv. Ludmily, patronky Domova, a připojení se k celostátní kampani Den Charity. V průběhu celé akce nám hrála kapela Windiband z Teplic, nechybělo taneční vystoupení a bohaté občerstvení Během Zahradní slavnosti nás svým vystoupením potěšila naše břišní tanečnice Míša Kalvasová, dále pak Honzík Cepoušek, který nám předvedl svou OHNIVOU SHOW. Kolektiv Domova si pro všechny, zvláště pak pro paní vedoucí připravil taneční představení na známou píseň Sladké mámení od Helenky Vondráčkové. Těšíme se na příští rok, kdy to na Zahradní slavnosti opět pořádně roztočíme 8

9 Během měsíce září si pro vás studentka Martina připravila různé aktivity, jako například dekorace váziček pomocí provázku nebo barvení keramiky. Martině se u nás velmi líbilo a ráda se na nás přijde opět podívat V říjnu jsme byli pozváni na kulturně společenskou akci pořádanou Pečovatelskou službou v Ústí nad Labem, která se konala v kulturním domě v Chlumci. Při bohatém občerstvení nám hrála kapela Senior Band. Již po několikáté k nám dorazil student Jakub, který si pro nás připravil odbornou přednášku se spoustou zajímavých ukázek, tentokrát na téma: Barokní architektura v Čechách a na Moravě. 9

10 Novou aktivitou, která se bude konat pravidelně každý měsíc, se stalo KOSMETICKÉ ODPOLEDNE s Pavlou Fleischerovou, která je mimo svou práci u nás v Domově profesionální kosmetička. Využila tak svého umění, a poskytla uživatelům některé kosmetické služby, a to konkrétně odstraňování chloupků v obočí, pod nosem a na bradě, v neposlední řadě zpříjemní naše chvíle relaxační masáží obličeje. Dle fotografií je vidět, že se nám Pavly kouzelné ruce zamlouvají, děkujeme jí za tuto aktivitu, kterou si pro nás dobrovolně přichystala. 10

11 S přípravou na Vánoce jsme nelenili, a vytvořili si spoustu vánočních dekorací. Vyráběli jsme nálepky na okna pomocí barev na sklo, vyzdobili i společné prostory vlastnoručně vyrobenými věnci a svícny, vyrobili jsme zápichy do květin v podobě sněhuláků a v neposlední řadě nás čeká pečení různých druhů cukroví, o kterém si ale dočtete v příštím čísle časopisu. Před Vánoci nás byla potěšit kapela z Teplic, která nám zahrála pro dobrou náladu i písně na přání. Tak moc se nám kapela v podobě manželského páru zalíbila, že jsme je pozvali na Vánoční večírek, který se bude konat , a kde nám zahrají i některé vánoční koledy. Od listopadu tohoto roku se nám podařilo zajistit pro naše uživatele novou fakultativní službu, a to KADŘNICKÉ SLUŽBY od profesionální kadeřnice Dany Kulhavé. Dana k nám bude dojíždět pravidelně dvakrát měsíčně dle domluvy, a bude Vám zajišťovat veškeré kadeřnické služby od stříhání, barvení, foukané, vodové a trvalé. Děkujeme paní vedoucí za zajištění pro nás tak potřebné služby, a také Daně za její přístup a příznivé ceny. 11

12 12

13 Vánoční kvíz 1) Co je to Štědrý den? a) první svátek vánoční, slaví se b) hlavní vánoční svátek, den, kdy se narodil Ježíš Kristus c) poslední den přípravy na vánoční svátky a zároveň vrchol Vánoc v Česku 2) Co je to Boží hod vánoční a kdy se slaví? a) hlavní vánoční svátek, slaví se narození Ježíše Krista; b) druhý vánoční svátek, oslavuje se rodina a dobré jídlo; c) hlavní vánoční svátek, slaví se narození Ježíše Krista; ) Co je to svátek sv. Štěpána? a) oslavuje se prvomučedník svatý Štěpán b) druhý svátek vánoční, oslavuje se svatý Petr c) třetí svátek vánoční, oslavuje se svatý Štěpán 4) Kdy se do českých domácností dostal vánoční stromeček? a) ve 40. letech 19. století b) v 80. letech 19. století c) v 50. letech 20. století 5) Proč je ryba tradičním českým pokrmem štědrovečerní večeře? a) ryba je postní jídlo a zároveň symbol křesťanství b) ryba je symbol bohatství a přinese peníze do rodiny c) ryba je postní jídlo a zároveň symbol islámu 13

14 6) Proč si dáváme pod talíř při štědrovečerní večeři kapří šupinu? a) přinese nám štěstí b) přinese nám dostatek peněz c) zaručí nám kapra i k další štědrovečerní večeři 7) Kdy se mají začít na Štědrý den podle křesťanské tradice rozbalovat dárky? a) když se objeví první hvězda na nebi b) když dojíme večeři c) když se dodíváme po večeři na vánoční pohádku 8) Doplňte správně slovo v textu koledy Narodil se Kristus pán Narodil se Kristus Pán veselme se, z růže kvítek vykvet nám radujme se. Z života čistého, z rodu ( doplňte ), Nám, nám, narodil se. a) chudobného b) mateřského c) královského 9) Co to znamená, když při pouštění lodiček (plovoucích svíček) zůstává lodička při okraji lavoru? a) majitel lodičky se vydá příští rok do světa b) majitel lodičky se bude příští rok držet doma c) majitel lodičky bude líný a nebude mít příští rok práci 10) Jakou úlohu má v české domácnosti na Vánoce jmelí? a) Čím víc bobulek na něm je, tím víc do domu přinese peněz. b) Čím víc bobulek na něm je, tím víc do domu přinese lásky. c) Čím víc bobulek na něm je, tím víc do domu přinese jídla. Správné řešení: 1c, 2a, 3a, 5a, 6b, 7a, 8c, 9b, 10b 14

15 Zdravotní okénko šedý zákal (katarakta) Šedý zákal (katarakta) pochází z řeckého slova kataraktes anebo také katarrhaktes, které je odvozeno z původního slova katarassein, což znamená "padat dolů". Katarakta je nemoc oka, kdy se čočka zakalí a pacient vidí, jako by se díval přes špinavé sklo nebo pomalu zamrzající okno. Nemoc se dnes léčí nahrazením zakalené lidské čočky tenkou umělou čočkou. Ve světe je dnes i přes pokročilou moderní léčbu stále jednou z hlavních příčin slepoty v rozvojových zemích. Podle WHO je šedý zákal celosvětově zodpovědný za 48% případů slepoty v dospělosti (okolo 18 miliónu lidí). Příčina a druhy Šedý zákal je nejčastěji způsoben stárnutím, tzv. senilní katarakta. Tento typ tvoří naprostou většinu operovaných šedých zákalů. Dědičnost může ovlivnit, jestli šedý zákal vznikne dříve nebo později. Základního vyvolavatele však medicína dosud nezná, proto není možno stanovit ani jednoznačnou prevenci. Onemocnění se považuje za multifaktoriální (více příčin), kromě věku hraje úlohu pohlaví (častěji ženy), rasa (černoši), kouření, cukrovka, složení stravy, míra znečištění ovzduší a další. Šedý zákal může vzniknout také v důsledku trvalého užívání některých léčiv (hlavně kortikosteroidů) nebo v důsledku jiného celkového nebo očního onemocnění. Jedná se pak o tzv. komplikovanou kataraktu. Další příčinou vzniku šedého zákalu je proběhlý úraz oka, těžší oční zánět, nádor oka, metabolická a systémová onemocnění. Příznaky zamlžené vidění, rozostřené vidění, neostrý obraz, hlavně při pozorování předmětů do dálky nepříjemné oslňování a citlivost na silnější světlo (například na sluneční světlo) oslňování při nočním řízení automobilu barvy nejsou tak syté jako na druhém oku, lámou se, mají jinou intenzitu a odstín Šedý zákal se nedá ani zastavit ani zpomalit jakoukoliv terapeutickou intervencí. U šedého zákalu dochází k metabolickým změnám uvnitř lidské čočky, následnému zkalení periferní a následně optické části čočky. Nedá se léčit jinak než chirurgicky. Operace vždy indikuje oftalmolog a provádí se, pokud katarakta snižuje kvalitu vidění natolik, že obtěžuje osobní nebo pracovní život nebo pokud je to nutné z jiného léčebného důvodu - např. u určitých typů glaukomu (zeleného zákalu). 15

16 Příspěvky od uživatelů Rozhodly jsme se s kamarádkou napsat o tomto Domově, kde prožíváme spokojené stáří. Bydlíme tu obě, já 5 let a kamarádka 6 let. Od začátku tu prožíváme šťastné chvíle, protože máme každá svůj pokoj, který jsme si zařídily podle svých představ. Některé věci jsme si přivezly sebou a tak se tu cítíme spokojeně. Ze začátku tu byl vedoucí muž, který nebyl tak aktivní jako nynější paní vedoucí J., která tu stále Domov zvelebuje, protože má naštěstí známé dobré sponzory. Objevily se tu na zahradě dvě pergoly, plno květin. Jinak za námi jezdí hudební kroužky, kdy potom máme pohoštění, což vše organizuje paní vedoucí. Máme každý týden různé aktivity, kterých se většinou zúčastňujeme. Též máme pestrou snídani a svačinu, za nichž vděčíme pí vedoucí, která s Františkem vozí a zásobuje kuchyň a do kavárny vozí potřebné zboží: pití, drogistické věci, toaletní potřeby, různé oplatky a bonbony, takže tu máme, co potřebujeme. Chválu si též zaslouží soc. prac. Terez a Iva, sestřičky, pečovatelky, které se o nás starají, děvčata v kuchyni a na noční, uklízečka Beátka. Proto ještě jednou děkujeme pí vedoucí za její péči o nás a samozřejmě personálu. Kaňková Miloslava Zvěřinová Danuše Postihla mě hluchota, čeká mně i slepota. Jsem z toho zničená, sklíčená, a tak dál, co mi to ten osud zase přichystal??? Stále plné oči slzí, neovládám se, což mě mrzí. Našla jsem zde u sester pochopení, za češ všem děkuji, snad to ani možné není. Někdy se bojím, až přijde má poslední hodina, ale čeho?? Vy všichni tady moje jste rodina. I doma máme své blízké, dělat jim starosti bylo by nízké. Anonym. 16

17 17

18 NĚCO O NÁS Jmenuji se Míša Kalvasová, je mi 21 let, ale už krátce po Vánocích budu o rok starší. Mojí nejoblíbenější barvou je růžová, ale neznamená to, že bych se snad chtěla podobat panence Barbie. Velice ráda peču a myslím, že se neustále zlepšuji. Vaření naopak moje silná parketa není, i když i tam se snažím dělat pokroky. Nerada se hodnotím, ale když už musím, tak snad uvedu, že jsem energická a vždy v pozoru. Ráda sportuji, jako většinu dívek mě nadchl tanec, který je u mě jedničkou. Sama s nadšením občas vystupuji jako břišní tanečnice a užívám si, když vykouzlím úsměv na tvářích diváků a vysloužím si jejich potlesk. Mým nejoblíbenějším ročním období je zima a léto. V zimě se můžu vydovádět na sněhu a blbnout jako v dětství. V létě sebou zase pro změnu ráda jen tak plácnu na deku a opaluji se a skočím do vody, protože plavání mě bavilo, už když jsem byla malá. Taky miluju výlety, poznávání nových a zajímavých míst. Lákají mě památky, na hradech a zámcích si představuji, jak žili naši předkové. Zaměstnání, které mám, mě naplňuje. Ráda jsem v pracovním tempu, nabíjí mě vědomí, že můžu pomáhat druhým lidem. Stejně jako u třeba u tancování mě potěší, když vidím zpětnou reakci v podobě rozzářeného úsměvu nebo očí od lidí, kterým jsem mohla nabídnout pomocnou ruku. V osobním životě jsem učinila zásadní krok. 25. srpna jsem se totiž vdala. Tento výjimečný den jsem si neskutečně užila, byl to opravdu krásný den. 18

19 Popelka slaví čtyřicet let: navštivte Barrandov a Moritzburg Jedna z nejoblíbenějších vánočních pohádek Tři oříšky pro Popelku slaví čtyřicet let. Při této příležitosti byla připravena výstava v zámku Moritzburg i na Barrandově. Pohádka Tři oříšky pro Popelku se těší velké oblibě nejen u nás a v Německu, ale i ve Švýcarsku a Norsku. Královský zámek si zahrál jeden z nejkrásnějších zámků Moritzburg, jenž se nachází jen pár kilometrů za Drážďanami. Z Prahy jde o 170 km dlouhý výlet. Zde umí své filmové proslulosti náležitě využít a při příležitosti čtyřicátého výročí od natáčení pohádky připravili unikátní výstavu. Tentokrát je věnována nejen Popelce, tvůrci ji rozšířili o další pohádky režiséra Václava Vorlíčka a skladatele Karla Svobody. Konkrétně o pohádky Princ a večernice, Dívka na koštěti nebo seriál Arabela, z nichž budou k vidění originální kostýmy, informace o natáčení i další zajímavosti. Taneční šaty Popelky anebo loveckou výstroj ale mohou spatřit i návštěvníci Barrandovských ateliérů. Výstava je doplněna o dobové dokumenty a další zajímavosti. Zde vám doporučujeme sledovat stránky Barrandova na Facebooku, kde jsou nejzajímavější akce oznamovány s předstihem. Vedle zámku Moritzburg proslavila pohádka Tři oříšky pro Popelku i vodní hrad Švihov, který si zahrál panství macechy. Pod rukama filmových architektů se nádvoří hradu změnilo k nepoznání, přibyl dřevěný parkán, falešná okna i celá příjezdová brána tu dnes budete hledat marně. 19

20 20

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX PROSINEC 2011. Poklidné svátky vánoční všem občanům Stráže pod Ralskem přeje redakce Varty

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX PROSINEC 2011. Poklidné svátky vánoční všem občanům Stráže pod Ralskem přeje redakce Varty Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XX PROSINEC 2011 cena 6 Kč Poklidné svátky vánoční všem občanům Stráže pod Ralskem přeje redakce Varty prosinec 2011 Strážský ruch Vánoce, vánoce

Více

2015 DUBEN ČERVEN. Zlosyň

2015 DUBEN ČERVEN. Zlosyň 2015 DUBEN ČERVEN Zlosyň 1 SLOVO ŘEDITELKY Milí čtenáři, Uplynuly další tři měsíce a my se opět scházíme nad stránkami našeho pravidelného zpravodaje, abychom vás seznámili, co nového se u nás událo. Tak

Více

CHARITNÍ NOVINY TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014 ZDARMA. Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015. Vážení přátelé,

CHARITNÍ NOVINY TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014 ZDARMA. Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015. Vážení přátelé, CHARITNÍ NOVINY Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015 Vážení přátelé, těší mě, že pokračujeme v tradici a vydáváme třetí číslo našich Charitních novin. Na prvním místě chci jménem všech

Více

Oblastní charita Uherský Brod. Váš poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Svatá Zdislava z Lemberka. Caritas - milosrdná láska

Oblastní charita Uherský Brod. Váš poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Svatá Zdislava z Lemberka. Caritas - milosrdná láska Oblastní charita Uherský Brod Váš poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Svatá Zdislava z Lemberka Caritas - milosrdná láska Na úvodní straně: Svatá Zdislava z Lemberka (asi 1220 1252) byla

Více

Slovo předsedy SDČR, o.s.

Slovo předsedy SDČR, o.s. Důchodci důchodcům, aby člověk nebyl sám. číslo 7 MOTTO: Je třeba životu více dávat, než ho urychlovat. Slovo předsedy SDČR, o.s. Gándhí Vážení přátelé, mocná čarodějka příroda nám opět připravila jedno

Více

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, než se pustím do bilancování uplynulého času, chtěl bych Vám všem nejprve poděkovat za to, že jste šli k volbám do obecního zastupitelstva, které proběhly

Více

MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ NOVINY CHABAŘOVICKÝ OBČASNÍK EV. Č.: MK ČR E 10154

MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ NOVINY CHABAŘOVICKÝ OBČASNÍK EV. Č.: MK ČR E 10154 MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ CHABAŘOVICKÉ NOVINY 47. číslo 22. prosinc 2011 CHABAŘOVICKÝ OBČASNÍK EV. Č.: MK ČR E 10154 ZDARMA Tradiční Silv tr na Friedrichu od 9 hodin pro každého, kdo přijde s hrníčkem a n ím do

Více

bulletin lormu zima 33 Skvělý nizozemský matematik Gerrit van der Mey

bulletin lormu zima 33 Skvělý nizozemský matematik Gerrit van der Mey 61 2009 bulletin lormu zima VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU Nad dopisy čtenářů rozhovor PRÁVNÍ PORADNA ZDRAVÍ haf INFORMACE OSOBNOSTI ze světa hluchoslepých ZE SVĚTA SPOLEČENSKÁ KRONIKA ZÁLIBY

Více

17., 18. a 19. prosince 2013. v době od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00, Zpravodaj města Chropyně 10/2013. Vážení spoluobčané, Poděkování redakce

17., 18. a 19. prosince 2013. v době od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00, Zpravodaj města Chropyně 10/2013. Vážení spoluobčané, Poděkování redakce Zpravodaj města Chropyně Vážení spoluobčané, už je skoro za námi další rok. Již za několik dní budeme slavit Štědrý den a následující vánoční svátky. Advent je doba určená k zamyšlení a vzpomínkám. Žijeme

Více

www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 1 / ROČNÍK XVII LEDEN 2015 Cena 8 Kč Foto: P. Motan

www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 1 / ROČNÍK XVII LEDEN 2015 Cena 8 Kč Foto: P. Motan www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 1 / ROČNÍK XVII LEDEN 2015 Cena 8 Kč Foto: P. Motan Redakce Lipenských listů přeje všem čtenářům hodně pevného zdraví, potřebného štěstí, upřímné lásky, životní pohody a hodně

Více

Aktuálně Opravený betlém byl opět spuštěn

Aktuálně Opravený betlém byl opět spuštěn 23/2014 25. ročník Aktuálně Opravený betlém byl opět spuštěn z radnice Starosta Sušice Petr Mottl a místostarostka Věra Marešová se 4. prosince v Plzni zúčastnili setkání starostů Plzeňského kraje. Ke

Více

LEDEN ÚNOR BŘEZEN. Novoroční turnaj v šipkách. Beseda s p. Liborem Širůčkem o Indii. Beseda s p. Bohuslavem Kudou o historii Letovic

LEDEN ÚNOR BŘEZEN. Novoroční turnaj v šipkách. Beseda s p. Liborem Širůčkem o Indii. Beseda s p. Bohuslavem Kudou o historii Letovic NÁŠ DOMOV č. 29 leden, únor, březen 2013 PŘEDBĚŽNÝ SEZNAM AKCÍ LEDEN Novoroční turnaj v šipkách Beseda s p. Liborem Širůčkem o Indii Beseda s p. Bohuslavem Kudou o historii Letovic Představení western

Více

ZPRAVODAJ Oblastní charity Třebíč 1/2015

ZPRAVODAJ Oblastní charity Třebíč 1/2015 1 Úvodní slovo Vážení přátelé Charity, nyní, na konci postního období a na prahu Velikonoc si připomínáme, že Ježíš nezachránil sebe, ale zachránil nás. Toto poselství se může stát motivací pro naši práci

Více

Četba K článku Upleť čtverec z jarního čísla časopisu:

Četba K článku Upleť čtverec z jarního čísla časopisu: číslo 2/2015 Co v tomto čísle najdete Četba... 3 Šikovné ruce pomáhají sirotkům v Africe... 4 Bylinky a jejich využití... 5 Opékání buřtů... 6 Nástup jara... 6 Krása květin... 7 Vystoupení divadelního

Více

ZPRAVODAJ VELKÝ ROZHOVOR SE ZDRAVOTNÍMI KLAUNY

ZPRAVODAJ VELKÝ ROZHOVOR SE ZDRAVOTNÍMI KLAUNY ZPRAVODAJ VELKÝ ROZHOVOR SE ZDRAVOTNÍMI KLAUNY Vykouzlit úsměv na tvářích dědů a babiček - to je úkol zdravotních klaunů, kteří Velký rozhovor o všem, co by Vás ohledně klaunské profese mohlo zajímat pro

Více

Prezidentské volby. To světlo ve tmě svítí a tma ho nepohltila. Ročník XXI (č. 243) PROSINEC 2012 Cena 5 Kč

Prezidentské volby. To světlo ve tmě svítí a tma ho nepohltila. Ročník XXI (č. 243) PROSINEC 2012 Cena 5 Kč Ročník XXI (č. 243) PROSINEC Cena 5 Kč Nepochybuji o tom, že pro mnohé z nás jsou vrcholem kalendářního roku Vánoce. Vybízí k tomu i ta skutečnost, že jsou téměř v závěru roku. A naše přirozenost je taková,

Více

Vánoce, tradice a společenské chování

Vánoce, tradice a společenské chování ! Vánoční čas Vánoce, tradice a společenské chování Opakují se každý rok a každý rok jsou s nimi radosti i starosti. Již dlouho jsou to svátky křes=anské, oslavující narození Ježíška - vykupitele lidstva.

Více

OBZOR SLOVO STAROSTY VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 ROK 2011

OBZOR SLOVO STAROSTY VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 ROK 2011 HORAŽĎOVICKÝ PROSINEC 2011 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA ROČNÍK

Více

a zjišťujeme, že jen lidským způsobem se nedokážeme vysvobodit z džungle hříchu

a zjišťujeme, že jen lidským způsobem se nedokážeme vysvobodit z džungle hříchu 12010 / k milujícímu Otci. Je jen jedná podmínka člověk musí chtít... Je to osobní rozhodnutí. Bůh nabízí svou milost, nic nevnucuje. Ježíš se ptal nemocného: Co chceš, abych ti učinil?, i když věděl co

Více

HARMONIE TŘETÍHO VĚKU

HARMONIE TŘETÍHO VĚKU Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace HARMONIE TŘETÍHO VĚKU Číslo 48 Den dětí v Denním dětském rehabilitačním stacionáři, Středisku denní péče v ul. Františka Malíka 973 Naši

Více

n p Vystoupení sboru Clavis Cordium dne 15. listopadu 2012 v Penzionu pro seniory, ul. Ke Koupališti 1180

n p Vystoupení sboru Clavis Cordium dne 15. listopadu 2012 v Penzionu pro seniory, ul. Ke Koupališti 1180 HARMONIE TŘETÍHO VĚKU řřííjjeen n p prro ossiin neecc 2 20 01 12 2 54. vydání vvyyddáávváá M Měěssttsskkáá sspprráávvaa ssoocciiáállnníícchh sslluužžeebb vv M Moossttěě ppřřííssppěěvvkkoovváá oorrggaanniizzaaccee

Více

Obsah Čísla 69 zima 2011

Obsah Čísla 69 zima 2011 69 2011 bulletin lormu zima VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU Nad dopisy čtenářů Rozhovor PRÁVNÍ PORADNA ZDRAVÍ haf INFORMACE OSOBNOSTI ZE SVĚTA HLUCHOSLEPÝCH ZE SVĚTA SPOLEČENSKÁ KRONIKA ZÁLIBY

Více

ČASOPIS o.s. LORM ZIMA

ČASOPIS o.s. LORM ZIMA 77 2013 ČASOPIS o.s. LORM ZIMA VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU NAD DOPISY ČTENÁŘŮ ROZHOVOR/PŘÍBĚH SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ PORADNA ZDRAVÍ HAF INFORMACE OSOBNOSTI ZE SVĚTA HLUCHOSLEPÝCH ZE SVĚTA SPOLEČENSKÁ

Více

Ježíšek chodí i k nemocným dětem. Dávají si radost navzájem. Rozhovor s Kateřinou Emmons. Plastická chirurgie využívá nové trendy

Ježíšek chodí i k nemocným dětem. Dávají si radost navzájem. Rozhovor s Kateřinou Emmons. Plastická chirurgie využívá nové trendy 2 / 2013 / ročník VII Časopis Fakultní nemocnice Plzeň Dávají si radost navzájem čtěte na str 6 Rozhovor s Kateřinou Emmons čtěte na str 7, 11 Plastická chirurgie využívá nové trendy čtěte na str 9 Ježíšek

Více

4/2010 NESEM CO BYCH ZMĚNIL NA VÁNOCÍCH NÁZORY ZASTUPITELŮ PŘEDSTAVUJEME NOVÉ REŽISÉRY HVOZDENSKÝ SLAVÍK

4/2010 NESEM CO BYCH ZMĚNIL NA VÁNOCÍCH NÁZORY ZASTUPITELŮ PŘEDSTAVUJEME NOVÉ REŽISÉRY HVOZDENSKÝ SLAVÍK 4/2010 NESEM VÁM Y... NOVIN CO BYCH ZMĚNIL NA VÁNOCÍCH NÁZORY ZASTUPITELŮ PŘEDSTAVUJEME NOVÉ REŽISÉRY HVOZDENSKÝ SLAVÍK úvodník VÁNOČNÍ PÍSEŇ Jaroslav Seifert Rolničky slyším, slyším hlasy, myslím si:

Více

Pomoc má mnoho tváří Hospic CITADELA

Pomoc má mnoho tváří Hospic CITADELA Pomoc má mnoho tváří Hospic CITADELA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 4 Ilustrace na titulní straně: akademický malíř a sochař Jan František Kovář Diakonie ČCE hospic CITADELA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Více

Číslo 1., ročník XVI, leden 2011

Číslo 1., ročník XVI, leden 2011 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 1., ročník XVI, leden 2011 Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva obce Velké Losiny, konaného dne 13. 12. 2010 (upraveno dle zákona o ochraně osobních údajů) Zastupitelstvo

Více

Obsah. Na titulní straně je fotografie Pavly Romaňákové Raduj se, trnitý keř má růže. Na zadní straně obálky je fotografie Srdce zlínské Charity.

Obsah. Na titulní straně je fotografie Pavly Romaňákové Raduj se, trnitý keř má růže. Na zadní straně obálky je fotografie Srdce zlínské Charity. V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 3 Obsah Úvodní slovo Vlastimila Vajďáka, ředitele Charity Zlín 2 Dopis Mgr. Miroslava Kašného 3 Vznik a poslání Charity Zlín 4 Kde nás najdete 4 Organizační struktura 5

Více

Zpravodaj z Prušánek. Betlém u Pšovských, foto P. Omelka

Zpravodaj z Prušánek. Betlém u Pšovských, foto P. Omelka Přejeme vám, milí spoluobčané, pohodové svátky vánoční prožité s vašimi nejbližšími a v novém roce hodně zdraví, lásky, spokojenosti a splnění všech vašich přání. Betlém u Pšovských, foto P. Omelka strana

Více

CHARITY DIECÉZNÍ LITOMĚŘICE 5/2009 CHARITA

CHARITY DIECÉZNÍ LITOMĚŘICE 5/2009 CHARITA ZPRÁVY CHARITY 5/2009 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE 2 OBS AH Duchovní slovo...3 Informace Diecézní charity...4 DMS pro Oblastní charitu Liberec...4 Diecézní odborná kolegia...5 Kurz Bytová problematika...6

Více