Asset sse t Ma M n a a n g a e g m e e m nt: : Akcie Jiří Musil

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Asset sse t Ma M n a a n g a e g m e e m nt: : Akcie Jiří Musil"

Transkript

1 Asset Management: Akcie Jiří Musil

2 Lidem nezbývá než účastnit se procesu akumulace kapitálu Zisky a úroky Prace mzdy Lidé spotřebovávající nebo spořící Firmy Vytvor lidi pro uspokojovani potřeb tržby Zboží a služby Kapitál a půjčky

3 Rozvaha firmy a finanční trhy Rozmanitá aktiva Rozvaha firmy Krátkodobé půjčky Dluhodobé půjčky Vlastní kapitál Peněžní trh Dluhopisový a úvěrový trh Akciový trh Riziko Výnos*) Do 2% 2-5% Do 10% 2-7% Nad 10% 7-?% Derivátové trhy futures, forwards, options a swaps pracují s instrumenty těch základních trhů Asset manažeři dále využívají hybridní instrumenty (convertibles,...) nebo alternativní aktiva (komodity, nemovitosti, pojišťovací rizika,...) Vedle firem ještě vstupuje na trh jako významný hráč stát a pak kryti aktiv lidí samotných (hypotéky, leasingy, kreditní karty,...) Portfolia (např podílové fondy) bývají klasifikovány dle základních trhů *) za normálních kreditních podmínek, při běžné inflaci

4 Zporostředkovatelé toků kapitálu Banky Příjmají vklady a poskytují úvěry Zporstředkovávají primární emise cenných papírů a nakupují cenné papíry do svých portfolií Institucionální investoři (pojišťovny a penzijní fondy, podílové fondy) Sbírají vklady od drobných investorů a nakupují a drží cenné papíry Obchodnící s CP Zajišťují přímé investování do CP Private equity fondy Sbírají vklady a investují do projektů (poskytují kapitál s vyšším rizikem a vyšším potencionálním výnosem) Spekulanti Využívají neracionalit na trhu a tím ho očíšťují a zajišťují dobrý chod ASSET MANAŽEŘI se zabývají správou aktiv a jsou spojeni se všemi zprostředkovateli

5 Akcie Společnost Akcie Investoři peníze Vlastnictví a právo na zisky a likvidační zůstatek Po primární emisi (IPO) se obvykle obchodují na sekundárním trhu Omezené ručení Dividendy (cash, akciové dividendy, ve formě majetku, řádné, mimořádné,...) Korporátní akce (hlasování na valné hromadě, proxy voting, různé třídy akcií dle hlasovacích práv Preferované akcie (hybryd dluhu a akcie, bez hlasovacích práv, přednost před normální akcií, ale až za dluhopisy)

6 Základy oceňování akcií Na zakladě modelu nebo subjektivního přesvědčení se snažíme nalézt fundamentální (intristic) hodnotu akcie nebo to děláme na základě relativního srovnání s jinými akciemi Absolutní a relativní valuační modely Benjamin Graham, David Dodd na zaklade ucetnich vykazu hledat vnitrni hodnotu John Burr Wiliams Hodnota akcie na základě diskontování všech budoucích dividend Použití Výber správných akcií, čtení trhu, ohodnocení firmy při fúzích a akcizicích, při komunikaci s analytiky a investory, Při plánování nových investic na straně korporace, ohodnocení vlastního businessu,

7 Požadovaný výnos akcie a nadvýnos Holding period return: r=(p1-p0+cf1)/p0 Realizovaný nebo očekávaný Požadovaný výnos Minimální výnos vzhledem k rizikové charakteristice aktiva Pokud je očekávaný výnos vyšší než požadovaný = akcie je podhodnocená a naopak Očekávaný výnos= požadovaný + konvergence aktuální ceny k vnitřní skutečné ceně Pokud se vnitřní cena akcie nerovná aktuální cene= ex ante ALFA Bezrizikový výnos výnos státních dluhopisů dle potřebného časového horizontu Diskontní míra BETA Míra potřebná k nalezení současné hodnoty ceny aktiva (pokud je trh v rovnováze tak je to požadovaný výnos) Systematické riziko Výsledek regrese dané akcie a trhu (trzniho indexu) Agresivnější akcie >1, defenzivnější akcie <1 Tendence přibližování k 1, (beta drift) Capital Asset Pricing Model (CAPM) Pracuje s akciovou premií (= požadovaný výnos akciového indexu bezrizikový výnos) Pož. výnos akcie= bezriz. výnos+ BETA* (akciová prémie)

8 Oceňovací modely založení na diskontování Dividendy, Free Cash Flow, residual income Dividenda na akci= Zisk na akcii (EPS earnings per share)* vyplatni div. Poměr(dividend payout ratio) Dividend discount model Jedna perioda V0=(D1+P1)/(1+r) V0-fundamentální hodnota; D1 dividenda na konci obdobi, P1 ocek. Cena na komci období; r- požadovaný výnos 2 periody (případně n period) V0=D1/(1+r)+(D2+P2)/(1+r) 2 Nekonečná perioda V0= ΣDt/(1+r) t (t=1-> ) Gordon Growth Model (konstatni růst) V0=D1/(r-g) g- míra růstu dividend; předpklad: r>g; g je konstantní Two stage, 3 stage, H model,...

9 Možný příklad při testu (na doma) Společnost ABC zaplatila právě nyní dividendu na akcii ve výši 15 Kč; V příštím roce se očekává dividena 20 Kč, v následujícím 30, pak 45Kč a poté se očekává, že poroste do nekonečna mírou 4% Očekávaná výnosnost akciových indexů je 10% při bezrizikové míře 5%; Beta akcie ABC se očekává v prvních 3 letech na úrovni 1,5, pote bude na urovni 1. Cilem je vypočíst fundamentalní hodnotu akcie Aplikujeme CAPM, Kombinaci Gordon Growth modelu s troj periodovym modelem a obycejny vypocet soucasne hodonoty ruznych CF

10 Srovnávací oceňování pomocí price multiples Poměr aktuální ceny vůči nějaké fundamentální hodnotě P/E, P/BV, P/S, P/CF, PEG,... Justified price multiple takový, kdy cena akcie je na své správné hodnotě (zákon jedné ceny) P/E ratio bere EPS jako hlavní determinantu hodnoty akcií Trailing P/E (bere EPS za předchozich 12 měsíců) Leading P/E (bere odhad EPS na budoucích 12 měsíců) P/E=(D1/E1)/(r-g)

11 Sentiment CS Risk Appetite Index Last data point: Source: Credit Suisse / IDC

12 Testový příklad na P/E Akcie ABC se obchodují za 30 Kč; analytici očekávají, že EPS1 bude 4 Kč a g je 5%. Dividendový výplatní poměr má ABC stabilně na úrovní 60%, pořadovaný výnos je 14% Vypočti současné leading P/E a justified P/E a rozhodni na základě svých výpočtů jestli je ABC podhodnocena či nadhodnocena

13 P/E ukazatel nezdravého optimismu z budoucnosti? 50,00 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 XII.36 XII.39 XII.42 XII.45 XII.48 XII.51 XII.54 XII.57 XII.60 XII.63 XII.66 XII.69 XII.72 XII.75 XII.78 XII.81 XII.84 XII.87 XII.90 XII.93 XII.96 XII.99 XII.02 XII.05 Trailing P/E na s&p 500 index; zdroj:standard & POOR'S INDEX SERVICES

14 Akciová analýza (bottom up; top Na úrovni firmy down) Studium účetních výkazů firmy Rozvaha, výsledovka, výkaz o cash flow, poznámky Snažíme se rozumět ziskům, maržím, tržbám, nákladům Kvalitativní faktory Kvalita managementu (corporate governance), transparence, účetní praktiky Vztah firmy k okolí a její strategie Konkurence v odvětví, hrozba nově příchozích, hrozba substitutů, cenová síla odběratelů, cenová síla dodavatelů Na úrovni odvětví Životní cyklus odvětví Na úrovni celkové ekonomiky Potenciál k dlouhodobému růstu ekonomiky Úroveň hospodářského cyklu

15 Úvod do investičních stylů Životní cyklus odvětví Pionýrská Růstová Vyspělá Klesajícící fáze fáze fáze fáze

16 Akciové indexy Měří chování určité nějak definované skupiny akcií Burzovní indexy (PX 50,...) nebo agenturní indexy (DJ, S&P, MSCI, FTSE, Russel...) Rozdělení indexů dle různých kritérií Dle užité skupiny akcií (blue chips, speciální sektory, regiony, investiční styly,...) Dle počtu akcií (DJIA 30 akcií, Russel Global index 10 tis akcií z 63 zemí 98% světově tržní kapitalizace) Dle způsobu vážení Dle tržní kapitalizace velké společnosti velkou váhu, malé malou Cenově vážený rostoucí společnosti větší váhu Stejně vážený mechanismus vyrovnávání

17 Klasifikace akcií Dle tržní kapitalizace (ovlivnuje riziko, likviditu a výnos) Large caps: >10 mld EUR (Mega cap - >200 mld) Mid Cap: 2-10 mld EUR Small Cap: < 2 mld EUR (micro (50-300), nano (<50 mil) Geografické regiony(odlišná rozvinutost, stavy hospodářství, růstové potenciály,...) Aglosasský svět (USA, UK) Eurozona Emerging markets, BRIC, Sektory Global Industry Clasification Standards (S&P a MSCI Barra) Industry Clasification Benchmark (Dow Jones a FTSE)

18 Sektory dle GICS Energie Materials Industrials Consumer Discretionary Consumer Staples Healthcare Finanacials Information Technology Telecomunication Services Utilities Zařízení a služby pro energetický sektor; výzkum, zpracování, a doprava energetických produktů (ropa, uhlí, plyn,...) Kovy chemikálie, papír, stavební materiály, dřevo (zpracování, výroba, distribuce) Investiční zboží pro různá odvětví, služby a doprava Zboží dlouhodobé spotřeby (elektronika, auta, oděvy, nábytek) Volnočasové aktivity (hotely, cetovní kanceláře, vzdělávání, media...) Luxusní zboží, Reklama Potraviny, nápoje, tabák, drogistické zboží, Zažízení, distribuce, služby, léky, technologie Banky, specializované finační instituce, Asset management, brokerage, investiční bankovnictví, pojišťovny, real estate IT služby, software, hardware, telekomunikace Veřejné dodávky vody, energie, plynu, nezávislý výrobci energie

19 Investiční styly Growth stocks Value stocks GARP Income (dividend) Cyclical Noncyclical Blue chips Penny stocks Společnosti v růstové fázi; vysoký růstový potenciál, nízké nebo žádné dividendy, Vysoké P/E a P/BV; vysoké ROE, PEG>1, nízký současný zisk, nízká viditelnost nyní, vysoký budoucí výhled Podhodnocené trhem; nízké P/E, nízké P/BV, Růst za přijatelnou cenu; vyhledávání podhodnoceného růstu Vyspělé společnosti, s nižším růstem, viditelný bussiness model (banky???) Odvětví trpící hospodářským cyklem ( průmysl, consumer discertionary) Nazávislé na cyklu, zdravotnictví, utility, consumer staples Velké společnosti, vysoce likvidní, transparentní, viditelné, pokryté analytiky, poměrně efektivní trh Malé společnosti, obyvkle v růstové fázy, lze najít i hodnotové (monopůlky v maličkých odvětvích); neefektivní trh, potenciál pro dosažení nadvýnosů

20 Jak se lze vystavit akciovému riziku (equity exposure) Přímý nákup akcií Na akcie vázané instrumenty (equity linked securitries ADR, GDR) Akciové podílové fondy Portfolia akcií, kde se snižuje jedinečné riziko jedné akcie, ale take se vzajemnou kovariancí vícero akcií vytváří riziko portfolia Exchange Traded Funds (ETF) Nákup celých akciových indexů Akciové deriváty bud na jednotlivé akcie nebo na indexy Forwars, futures Options Total Return Swaps Certifikáty akciových indexů Struktura složená z indexového derivátu a dluhopisu

21 Leverages a shorts Leverage expozice více než 100% majetku Marginy (půjčky na nákup akcií od brokerů) Short umožňuje vydělávat při poklesu cen akcií Půjčka akcií prodej půjčených akcií Nákup akcií v budoucnu vrácení akcií Od osmdesátých let se rozvinulo využívání derivátů pro leveragování a shortování FORWARD CONTRACT= nákup nebo prodej určitého aktiva v budoucnu za současnou tzv. forwardovou cenu Cashové zajištění je minimální (otazaky kreditniho rizika nebo používání Cashové zajištění je minimální (otazaky kreditniho rizika nebo používání standardizovaných futures, kde figuruje clearing house)

22 Akciové deriváty Velmi využívané obzvláště od 80 let; na poli asset managementu způsobují masivní rozvoj hedge fondů Možnost koupit nebo prodat akcii v budoucnu za dnes dohodnutou cenu Forwardy (dohoda mezi dvěma stranamy) Futures (prostřednictvím burzovního clearingu) Možnost získání práva koupit či prodat akcie za dnes dohodnutou cenu Call opce právo koupit v budoucnu akcii za cenu X Put opce právo prodat v budoucnu akcii za cenu X Možnost vyměnit si výnosy jednoho aktiva za výnosy jiného aktiva Swapy (equity swap, total return swap) Příklad výnos peněžní míry vyměním za výnos akciového indexu

23 Forwardova cena 2 strany, hra s nulovým součtem LONG v budoucnu koupi za dnes určenou forwardovou cenu Short v budoucnu prodá za dnes určenou forwardovou cenu Při sjednání kontraktu: Long=Short=0 F=S 0*(1+rf) t F: forwardova cena, S 0 : současná spotová cena, rf bezriziková úroková míra Forwardová cena souvisí čistě jen s úrokem a nikoliv s tržní situací Předpoklady: žádné dodatečné CF(úroky, dividendy), žádné náklady na držení aktiva (u komodit), žádné transakční náklady, žádné restrikce na shortování, možnost neomezeného půjčování a půjčování si za bezirizikovou míru V případě akcií jsou dividendy U diskréčních dividend (u jedné akcie):f= (S 0 -PVD)*(1+rf) t 0 U kontinuálních dividend (u indexu): F=S 0 *e (rf-δ)*t PVD: současná hodnota dividend; δ kontinuální dividendy; rf u kontinuálních dividend je také kontinuální

24 Příklad proč platí F=S*(1+rf) t Roční forwardový kontrakt na akcii ABC, která nyní stojí 100 Kč; rf = 5% Kolik činí forwardová cena? Jak je možné vydělat arbitráží, když 1/ F=100 a 2/ F=110? Fairová Forwardová cena = 100*(1+5%)= 105 Ad1/ tržní cena je kontraktu je 100 Long F, Short S, Ulož na trhu cash za rf Uzavřu nakupní kontrakt (v budoucnu koupim za 100), Pujčím si na trhu akcie a prodám je okamžitě za 100 a peníze uložím za 5%, Za rok budu mít v cashi 105, zrealizuji kontrakt (nakoupim za 100), vratim akcie a můj zisk činí 5 nezávisle na tom jakým směrem se trhy pohnuly Ad2/ tržní cena kontraktu je 110 Short F, Long S, Pujč si na trhu za rf Uzavřu prodejní kontrakt (v budoucnu prodam za 110), Půjčím si na trhu 100 (úrok 5%) a nakoupim akcie za 100, Za rok akcie prodam za 110 a vratim svou pujčku vy výši 105 a můj zisk činí 5 nezávisle na tom jakým směrem se trhy pohnuly U forwardů známe nákupní i prodejní cenu a z toho důvodu jediný nearbitrážní rozdíl U forwardů známe nákupní i prodejní cenu a z toho důvodu jediný nearbitrážní rozdíl je bezriziková úroková sazba nastroj pro hedging

25 Opce nákup práva Call a Put, lze je shortovat nebo longovat Short Call, Long Call, Short Put, Long Put In the money, out of money, at the money Mají kladnou hodnotu hned od počátku opční prémie Opční prémie představuje pravděpodobnost jak se může cena podkladového aktiva vyvíjet vzhledem k vypořádací ceně (X) Podobný prinicip jako u pojištění platíme pojistné, že nám zhoří dům; pokud neshoří, tak jen platíme, pokud shoří, platí pojišťovna nám Princip, že na počátku hodnota Short call je rovna hodnotě Long call (podobně jako u forwardů, vždy je to o rovnováze) V reálném světě však existují poplatky, které si obvykle bere ten co shortuje (vypisuje opci)

26 Call opce Výnos opce Long Call Opční prémie, cena opce X Short Call Cena akcie X vypořádací cena

27 Put opce Short Put Long Put Cena akcie Výnos opce

28 Fiduciary call Základní garantovaný produkt Nakupíme kvalitní dluhopis, který za dané obodbí vzroste na naši cílovanou úroveň Opční prémie Dluhopis Risk free rate = X/(1+r) t t Za rozdíl mezi současnou hodnotou dluhopisu a X koupíme call opci Stav při výplatě S t <X S t >X C 0 S-X X/(1+r) t X X X Výsledek X S

29 Protective put Základní garantovaný produkt Nakupíme podkladovou akcii (S) Proti poklesu se zajistíme Put opcí (P) Stav při výplatě S t <X S t >X P X-S 0 S S S X Výsledek X S

30 Put Call Parity (u evropské opce) C+X/(1+r) t =P+S (výplata fiduciary callu se rovná výplatě protective putu) C=P+S-X/(1+r) t (syntetický Call) P= C+X/(1+r) t -S (synetický put) S= C+X/(1+r) t P (syntetická akcie) X/(1+r) t =P+S-C (syntetický dluhopis) Proč? Kontrola cen a případný prostor pro arbitrážní zisky, Kontrola cen a případný prostor pro arbitrážní zisky, vyváření syntetických instrumentů, Ocenění opcí

31 Garantované produkty Blízký substitut podílovým fondům Díky opcím lze vytvářet velmi dobře vypadající produkty Velký marketingový úspěch Velmi dobré výnosy Levné fundování bank Poplatek za vypsání opce Prodejní poplatek V případě, že podkladovým aktivem je jiný bankovní produkt poplatky tohoto produktu

Škola investora aneb akademie investování

Škola investora aneb akademie investování Škola investora aneb akademie investování Jste začátečník nebo i pokročilý investor? Neznáte nějaký ekonomický termín, či si například potřebujete osvěžit technickou analýzu? Tato abeceda investora by

Více

ŠKOLA INVESTORA ANEB AKADEMIE INVESTOVÁNÍ

ŠKOLA INVESTORA ANEB AKADEMIE INVESTOVÁNÍ ŠKOLA INVESTORA ANEB AKADEMIE INVESTOVÁNÍ Jste začátečník nebo i pokročilý investor? Neznáte nějaký ekonomický termín, či si například potřebujete osvěžit technickou analýzu? Tato abeceda investora by

Více

Mezinárodní finanční trhy

Mezinárodní finanční trhy Mezinárodní finanční trhy Deriváty Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA jan_vejmelek@kb.cz Investiční bankovnictví Deriváty Investiční instrumenty, jejichž cena se odvíjí od ceny podkladového aktiva (akcie, dluhopisy,

Více

Základní ivestiční nástroje a pravidla investování

Základní ivestiční nástroje a pravidla investování Základní ivestiční nástroje a pravidla investování Jan Michelfeit Webinář projektu Junior Achievement JA Bankovní gramotnost pro učitele Témata prezentace Devizové trhy a prémiové devizové produkty Vymezení

Více

Informace o rizicích a zajištění proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klientů

Informace o rizicích a zajištění proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klientů Informace o rizicích a zajištění proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klientů 1 OBSAH DOKUMENTU 1 Všeobecné informace... 4 2 Všeobecná investiční rizika... 4 2.1 Tržní riziko... 4 2.2 Měnové

Více

BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Bc. Stanislav Kučera

BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Bc. Stanislav Kučera J I H OČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Bc. Stanislav Kučera J I H OČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí

Více

Projekt správy akciového portfolia podle teorie Benjamina Grahama. Stanislav Švarc

Projekt správy akciového portfolia podle teorie Benjamina Grahama. Stanislav Švarc Projekt správy akciového portfolia podle teorie Benjamina Grahama Stanislav Švarc Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Předmětem diplomové práce Projekt správy akciového portfolia podle teorie Benjamina Grahama

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Investování a investiční instrumenty Roman Richtr Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci

Více

Finanční deriváty v podmínkách České republiky

Finanční deriváty v podmínkách České republiky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančních obchodů Finanční deriváty v podmínkách České republiky Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Jana Pražáková, DiS, Bankovnictví, Bankovní management

Více

Analýza možností investování do produktů kapitálového trhu a navržení vhodné strategie investování pro drobného investora.

Analýza možností investování do produktů kapitálového trhu a navržení vhodné strategie investování pro drobného investora. Analýza možností investování do produktů kapitálového trhu a navržení vhodné strategie investování pro drobného investora Radim Plaček Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářské práce si dává za

Více

Návrh investičního portfolia pro rizikově tolerantního klienta

Návrh investičního portfolia pro rizikově tolerantního klienta Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Návrh investičního portfolia pro rizikově tolerantního klienta Diplomová práce Autor: Bc. Jan Heřmanský Finance Vedoucí práce:

Více

Využití technické a fundamentální analýzy jako nástroje pro řízení obchodů na kapitálových trzích. Bc. Tomáš Sovadina

Využití technické a fundamentální analýzy jako nástroje pro řízení obchodů na kapitálových trzích. Bc. Tomáš Sovadina Využití technické a fundamentální analýzy jako nástroje pro řízení obchodů na kapitálových trzích Bc. Tomáš Sovadina Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Cílem této diplomové práce je, za využití poznatků

Více

SIMULACE MONTE CARLO VE FINANCÍCH Aplikace při ocenění jednoduchých opcí

SIMULACE MONTE CARLO VE FINANCÍCH Aplikace při ocenění jednoduchých opcí Series on Advanced Economic Issues Faculty of Economics, VŠB-TU Ostrava Tomáš Tichý SIMULACE MONTE CARLO VE FINANCÍCH Aplikace při ocenění jednoduchých opcí Ostrava, 2010 Tomáš Tichý Department of Finance

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je informování zákazníků v souladu s 15d odst. 1 písm. b), c) a d) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém

Více

Možnosti investování a zhodnocení úspor fyzických osob. Kamila Derková

Možnosti investování a zhodnocení úspor fyzických osob. Kamila Derková Možnosti investování a zhodnocení úspor fyzických osob Kamila Derková Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Téma bakalářské práce nese název Možnosti investování a zhodnocení úspor fyzických osob. Cílem práce

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO KLIENTY

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO KLIENTY ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO KLIENTY Společnost Colosseum, a.s. zastupuje společnost Aura Invest Group s.r.o. OBSAH 1. ÚVODNÍ INFORMACE 4 1.1. Povaha dokumentu 4 1.2. Základní údaje o obchodníkovi s cennými

Více

Projekt zhodnocení osobního majetku na kapitálovém trhu. Bc. Petr Hajda

Projekt zhodnocení osobního majetku na kapitálovém trhu. Bc. Petr Hajda Projekt zhodnocení osobního majetku na kapitálovém trhu Bc. Petr Hajda Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Práce se zabývá zhodnocením volných finančních prostředků na kapitálovém trhu, konkrétně trhu akciovém.

Více

Jaký je objem aktiv fondů SGAM? 4 Obsah. Charakteristika fondů SGAM

Jaký je objem aktiv fondů SGAM? 4 Obsah. Charakteristika fondů SGAM Co jsou zahraniční investiční fondy 2 SG Asset Management? Jaký je objem aktiv fondů SGAM? 4 Obsah Jaké konkrétní investiční fondy SGAM 4 Komerční banka nabízí? Jak si mám vybrat ten správný fond? 5 Jak

Více

Analýza finančních trhů (letmý úvod pro makrekonomy)

Analýza finančních trhů (letmý úvod pro makrekonomy) Analýza finančních trhů (letmý úvod pro makrekonomy) Vysoká škola ekonomická 5HP501 Makroekonomická analýza 21./28.4.2011 Ing. Daniel Drahotský, MBA Národohospodářská fakulta xdrad01@vse.cz Úvod Měnové

Více

Mezinárodní finanční trhy

Mezinárodní finanční trhy Mezinárodní finanční trhy Akciové trhy Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA jan_vejmelek@kb.cz Investment Banking Burzy cenných papírů akciové burzy Historický exkurs Za nejstarší akciový trh je považována Amsterdamská

Více

Investiční rozhodování

Investiční rozhodování Investiční rozhodování Investice je charakterizována jako odložená spotřeba. Podnikové investice jsou ty statky, které nejsou určeny k bezprostřední spotřebě, ale k výrobě dalších statků v budoucnu. Jde

Více

Asset Management správa peněz nebo nemovitostí?

Asset Management správa peněz nebo nemovitostí? Asset Management správa peněz nebo nemovitostí? Odborný seminář vázaného zástupce pro službu přijímání a předávání pokynů Conseq Investment Management, a.s. Burzovní palác Rybná 682/14 110 05 Praha 1 1

Více

þÿ K o m p a r a c e p r a~ s k é a v a ra a v s k þÿ c e n n ý c h p a p í ro

þÿ K o m p a r a c e p r a~ s k é a v a ra a v s k þÿ c e n n ý c h p a p í ro Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org Diplomové práce / Theses ÚEM FES (Ing.) 2010 þÿ K o m p a r a c e p r a~ s k é a v a ra a v s k þÿ c e n

Více

Poučení o rizicích. Základní přehled rizik vznikajících při obchodování s investičními nástroji

Poučení o rizicích. Základní přehled rizik vznikajících při obchodování s investičními nástroji Poučení o rizicích Pokud se chcete stát klientem Colosseum, a.s., musíte prostudovat a plně pochopit Poučení o rizicích vznikajících při obchodování na kapitálových trzích. Toto poučení nemůže zahrnovat

Více

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Obsah Úvod: Vytvoření investičního portfolia MIFID 1. Depozita a krátkodobé nástroje peněžního trhu 1.1. Fondy peněžního trhu 2. Dluhopisy a obdobné

Více

Zhodnocení investovaného majetku pomocí opčních kontraktů. Bc. Vendula Pospíšilová

Zhodnocení investovaného majetku pomocí opčních kontraktů. Bc. Vendula Pospíšilová Zhodnocení investovaného majetku pomocí opčních kontraktů Bc. Vendula Pospíšilová Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Cílem diplomové práce je vytvoření investiční strategie a její následné testování, které

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vývoj světových burz cenných papírů v období ekonomické krize

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vývoj světových burz cenných papírů v období ekonomické krize Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vývoj světových burz cenných papírů v období ekonomické krize Ondřej Pecháček Bakalářská práce 2011 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS NÁVRH INVESTIČNÍHO PORTFOLIA KORPORÁTNÍCH AKCIÍ

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Finanční deriváty - jejich oceňování a využití v podnikových financích Financial derivatives - their pricing and application in the corporate

Více

Pražská energetika, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. 2014 2013 Výnosy z

Více