STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU"

Transkript

1 STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU Zápis ze 16. schůze Rady města Pardubic, která se konala dne od 10:00 hodin v zasedací místnosti rady Přítomni: Štěpánka Fraňková, Jindřich Tauber, Martin Bílek, František Brendl, Jiří Rozinek, Milan Košař, Josef Kubát, Jaroslav Mojžíš, Jan Němec, Vítězslav Novohradský Michal Zitko, tajemník magistrátu Ondřej Tušl, tiskový mluvčí magistrátu Omluveni: Libor Slezák I. Schválení programu schůze Program 16. schůze rady města byl schválen takto: (pro 9, nehl. 1) Vzhledem k pozdějšímu příchodu pana náměstka Bílka byly jeho zprávy č. 9, 13, 15, 34 a 35 zařazeny na konec jednání. Původní zpráva č. 44 byla z programu stažena a na její místo byla zařazena zpráva z bodu Různé Rozšíření programu valné hromady společnosti EBA a.s. Zprávy č. 21 a 45 týkající se problematiky Dostihového spolku a.s. byly projednány současně. 1. Zpráva komise pro pozemky a reklamu P: Václav Stříteský, předseda komise pro pozemky a reklamu Z: Vladimíra Pilná, odbor majetku a investic 2. Dotace z programu podpory kultury P: Jiří Razskazov, předseda kulturní komise Z: Iva Kamenická, odbor komunitních služeb 3. Dotace z programu v sociální a zdravotní oblasti P: Jakub Rychtecký, předseda komise pro sociální a zdravotní věci Z: Iva Kamenická, odbor komunitních služeb 16. řádná schůze dne Strana 1 (celkem 34)

2 4. Tradiční a významné akce pro rok kultura P: Jiří Razskazov, předseda kulturní komise Z: Iva Kamenická, odbor komunitních služeb 5. Tradiční a významné akce - sociální oblast P: Jakub Rychtecký, předseda komise pro sociální a zdravotní věci Z: Iva Kamenická, odbor komunitních služeb 6. Změna pravidel pro poskytování dotací z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti P: Jakub Rychtecký, předseda komise pro sociální a zdravotní věci Z: Iva Kamenická, odbor komunitních služeb 7. Dotace z Programu podpory sportu P: Vladimír Pitter, předseda komise pro sport Z: Kazimír Svoboda, odbor komunitních služeb 8. Prominutí dluhu Basketbalovému klubu Pardubice P: Vladimír Pitter, předseda komise pro sport Z: Kazimír Svoboda, odbor komunitních služeb 9. Dotace na opravy a úpravy bytových jednotek P: Martin Bílek, náměstek primátorky Z: Hana Laňarová, odbor majetku a investic Vanda Majerová, odbor majetku a investic 10. Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dle 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázek P: Jiří Čáň, vedoucí odboru majetku a investic Z: Klára Boušková, odbor majetku a investic Jiří Čáň, vedoucí odboru majetku a investic Karolína Vopršalová, odbor majetku a investic 11. Zadávací řízení: Vypracování nového Územního plánu statutárního města Pardubic P: Jiří Čáň, vedoucí odboru majetku a investic Z: Karolína Vopršalová, odbor majetku a investic 12. Ustanovení hodnotících komisí v rámci zadávacích řízení P: Jiří Čáň, vedoucí odboru majetku a investic Z: Karolína Vopršalová, odbor majetku a investic 13. Doporučení vybraných žadatelů k nájmu bytů v majetku obce P: Martin Bílek, náměstek primátorky Z: Kateřina Sapárová, odbor majetku a investic 14. Plavecký areál Pardubice - postup realizace P: Jindřich Tauber, náměstek primátorky Z: Jiří Čáň, vedoucí odboru majetku a investic 15. IDEON - vyjádření ke stavebním úpravám P: Martin Bílek, náměstek primátorky Z: Alena Karešová, odbor majetku a investic 16. řádná schůze dne Strana 2 (celkem 34)

3 16. Platba z rezervy rady, rezervy primátorky a rezerv náměstků P: Jiří Rozinek, náměstek primátorky Z: Miroslav Verner, odbor ekonomický 17. Program regenerace městské památkové rezervace - přesun finančních prostředků P: Jiří Rozinek, náměstek primátorky Z: Blanka Doležalová, odbor ekonomický 18. IPRM "Přitažlivé město" P: Jiří Rozinek, náměstek primátorky Z: Aleš Berka, odbor ekonomický 19. IPRM - sídliště Dukla a Višňovka P: Jiří Rozinek, náměstek primátorky Z: Petra Harišová, odbor ekonomický 20. Smlouva o půjčce s HC EATON PARDUBICE a.s. P: Jiří Rozinek, náměstek primátorky Z: Miroslav Čada, odbor ekonomický 21. Program valné hromady společnosti Dostihový spolek a.s. P: Jiří Rozinek, náměstek primátorky Z: Miroslav Čada, odbor ekonomický 22. Program valné hromady FREE ZONE PARDUBICE a.s. P: Jiří Rozinek, náměstek primátorky Z: Miroslav Čada, odbor ekonomický 23. Program valné hromady Přístav Pardubice a.s. P: Jiří Rozinek, náměstek primátorky Z: Miroslav Čada, odbor ekonomický 24. Program valné hromady Regionální a rozvojové agentury Pardubického kraje P: Jiří Rozinek, náměstek primátorky Z: Miroslav Čada, odbor ekonomický 25. Akcionářská dohoda ve společnosti BK Pardubice a.s. P: Jiří Rozinek, náměstek primátorky Z: Miroslav Čada, odbor ekonomický 26. RATOLEST, dětská péče a léčebná rehabilitace - organizační záležitosti P: Jindřich Tauber, náměstek primátorky Z: Iveta Skládalová, odbor komunitních služeb 27. Jmenování a stanovení platu ředitelky Mateřské školy Pardubice, Wintrova II/579 P: Jindřich Tauber, náměstek primátorky Z: Iveta Skládalová, odbor komunitních služeb 28. Dotace z Programu podpory volného času P: Josef Kubát, předseda komise pro výchovu a vzdělávání Z: Petra Šnejdrová, odbor komunitních služeb 16. řádná schůze dne Strana 3 (celkem 34)

4 29. Nebytové prostory nám. Republiky 1, Pardubice P: František Brendl, náměstek primátorky Z: Anna Šebková, odbor komunitních služeb Lukáš Dvořák, odbor komunitních služeb Radim Vávra, odbor kanceláře magistrátu 30. Personální záležitosti příspěvkové organizace Východočeské divadlo Pardubice P: František Brendl, náměstek primátorky Z: Silvie Panchártková, odbor komunitních služeb Lukáš Dvořák, odbor komunitních služeb 31. Záměr zřízení ZUŠ Statutárním městem Pardubice P: Jindřich Tauber, náměstek primátorky Z: Ivana Liedermanová, vedoucí odboru komunitních služeb 32. Podání žádosti o dotaci P: František Brendl, náměstek primátorky Z: Lukáš Dvořák, odbor komunitních služeb 33. Dotace z programu podpory cestovního ruchu P: Jan Němec, člen rady města Z: Miloslava Matějková, odbor kanceláře magistrátu 34. Babylon - Plánovací smlouva P: Martin Bílek, náměstek primátorky Z: Aleš Uchytil, odbor kanceláře magistrátu 35. Vydání regulačního plánu "Polyfunkční dům Babylon" Pardubice P: Martin Bílek, náměstek primátorky Z: Mariana Zmítková, odbor hlavního architekta 36. Zadání regulačního plánu "Obytný resort Na Babce" P: Martin Bílek, náměstek primátorky Z: Mariana Zmítková, odbor hlavního architekta 37. Novela vyhlášky - odpady P: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic Z: Radim Vávra, odbor kanceláře magistrátu 38. Novela Statutu města P: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic Z: Radim Vávra, odbor kanceláře magistrátu 39. Smlouva o výpůjčce - Czech Point P: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic Z: Aleš Uchytil, odbor kanceláře magistrátu 40. Trojsměna P: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic Z: Aleš Uchytil, odbor kanceláře magistrátu 16. řádná schůze dne Strana 4 (celkem 34)

5 41. Změna organizační struktury a organizačního řádu magistrátu P: Michal Zitko, tajemník magistrátu Z: Michal Zitko, tajemník magistrátu 42. Jízdné akreditovaných účastníků Mistrovství světa v in line hokeji 2011 v pardubické městské hromadné dopravě P: František Brendl, náměstek primátorky Z: Lucie Břízová, odbor komunitních služeb 43. Mimořádná účelová dotace - ZUŠ BONIFANTES P: Jindřich Tauber, náměstek primátorky Z: Ivana Liedermanová, vedoucí odboru komunitních služeb 44. STAŽENO nahrazeno zprávou z bodu Různé 45. Půjčka Dostihovému spolku a.s. v roce 2011 P: Jiří Rozinek, náměstek primátorky Z: Petra Dvořáková, odbor ekonomický Václav Brož, vedoucí ekonomického odboru Na stůl byly předloženy: - Dodatek ke zprávě č. 10 Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dle 81 - Příloha ke zprávě č. 27 Jmenování a stanovení platu ředitelky MŠ Wintrova II/579, Pardubice - 3x příloha ke zprávě č. 30 Personální záležitosti VČD Pardubice - Nová verze usnesení zprávy č. 34 Babylon Plánovací smlouva - Zpráva č. 40 Trojsměna - Příloha ke zprávě č. 41. Změna organizační struktury a organizačního řádu magistrátu - Nová zpráva č. 45 Půjčka Dostihovému spolku a.s. na provoz v roce Do bodu Různé Rozšíření programu valné hromady společnosti EBA a.s. - 3 x zápisy z jednání Komise pro urbanismu a architekturu - Tabulka změnových listů k rekonstrukci PAP II. Informace primátorky a náměstků o činnosti a jednáních v období mezi radami Informace o činnostech byly vzaty na vědomí. (pro 9, nehl. 1) III. Schválení usnesení z 15. řádné schůze RmP a jmenování ověřovatelů ze 16. řádné schůze Rady města Pardubic Usnesení z předešlé 15. řádné schůze Rady města Pardubic byla s c h v á l e n a. 16. řádná schůze dne Strana 5 (celkem 34)

6 Ověřovateli zápisu ze 16. schůze RmP byli jmenováni: Jindřich Tauber Josef Kubát IV. Pořadí projednávaných zpráv 1. Zpráva komise pro pozemky a reklamu Zpravodaj: Václav Stříteský, předseda komise pro pozemky a reklamu - okomentoval předložené návrhy 1, 2, 3, 5. Rozprava: diskutován návrh č. 5 prodej pozemku vedle ZŠ Studánka Pardubickému kraji na chráněné bydlení pro seniory o návrhu bylo hlasováno samostatně a nebyl přijat. Přijatá usnesení č /2011 a nepřijaté návrhy obsahují citlivé osobní údaje proto nemohou být zveřejněna. 2. Dotace z programu podpory kultury Přijaté usnesení č. 1106/2011 (pro 9, nehl. 1) R u š í poskytnutí dotace z usnesení č. 392/2011 ze dne pro žádost č Cechy Labe, IČ: , projekt "Předvádění řemesel", v částce Kč 5.000,00. Přijaté usnesení č. 1107/2011 (pro 9, nehl. 1) R u š í poskytnutí dotace z usnesení č. 259/2011 ze dne pro žádost č HOPERA, o. s., IČ: , projekt "Řemeslo má zlaté dno a český rok", v částce Kč ,00. Přijaté usnesení č. 1108/2011 (pro 9, nehl. 1) p o s k y t n u t í d o t a c e z programu podpory kultury subjektům uvedeným v tabulce, která je přílohou návrhu usnesení č. 3 této zprávy. 16. řádná schůze dne Strana 6 (celkem 34)

7 Přijaté usnesení č. 1109/2011 (pro 9, nehl. 1) Zastupitelstvu města Pardubic schválení poskytnutí dotací z programu podpory kultury subjektům uvedeným v tabulce, která je přílohou návrhu usnesení č. 4 této zprávy. Přijaté usnesení č. 1110/2011 (pro 9, nehl. 1) I.R u š í poskytnutí dotace z programu podpory kultury, která byla schválená usnesením č. 392/2011 dne pro žádost č xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, na "Opera J. Verdi, Trubadúr" v částce Kč ,00. II. p o s k y t n u t í d o t a c e z programu podpory kultury xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, na operu "J. Verdi, Čarostřelec" v částce Kč ,00. Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat (pro 0, proti 9) p o s k y t n u t í d o t a c e z programu podpory kultury subjektům uvedeným v tabulce, která je přílohou návrhu usnesení č. 5 této zprávy. 3. Dotace z programu v sociální a zdravotní oblasti Přijaté usnesení č. 1111/2011 (pro 8, nehl. 2) p o s k y t n u t í d o t a c e z programu podpory v sociální a zdravotní oblasti pro oblast sociálních služeb subjektům uvedeným v tabulce, která je přílohou návrhu usnesení č. 1 této zprávy. Přijaté usnesení č. 1112/2011 (pro 8, nehl. 2) Zastupitelstvu města Pardubic schválení poskytnutí dotace z programu podpory v sociální a zdravotní oblasti pro oblast sociálních služeb subjektům uvedeným v tabulce, která je přílohou návrhu usnesení č. 2 této zprávy. 16. řádná schůze dne Strana 7 (celkem 34)

8 Přijaté usnesení č. 1113/2011 (pro 8, nehl. 2) p o s k y t n u t í d o t a c e z programu podpory v sociální a zdravotní oblasti pro oblast zdravotnictví subjektům uvedeným v tabulce, která je přílohou návrhu usnesení č. 4 této zprávy. Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat (pro 0, proti 9, nehl. 1) p o s k y t n u t í d o t a c e z programu podpory v sociální a zdravotní oblasti pro oblast sociálních služeb subjektům uvedeným v tabulce, která je přílohou návrhu usnesení č. 3 této zprávy. Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat (pro 0, proti 9, nehl. 1) p o s k y t n u t í d o t a c e z programu podpory v sociální a zdravotní oblasti pro oblast zdravotnictví subjektům uvedeným v tabulce, která je přílohou návrhu usnesení č. 5 této zprávy. 4. Tradiční a významné akce pro rok kultura Přijaté usnesení č. 1114/2011 (pro 9, nehl. 1) I. významné a tradiční akce z kulturní oblasti, které budou v roce 2012 finančně podporovány přímo z rozpočtu města: - Grand festival smíchu, realizátor Východočeské divadlo Pardubice - Folklórní festival - Pernštýnská noc, realizátor Kulturní centrum Pardubice - Městské slavnosti - jaro a podzim, realizátor Kulturní centrum Pardubice - Pardubické hudební jaro - realizátor Komorní filharmonie Pardubice - Febiofest, realizátor ATTACK MEDIA, s. r. o. II. významné akce z kulturní oblasti pro rok 2012, bez závazku finanční podpory přímo z rozpočtu města: - Pardubické dožínky, realizátor KC Pardubice - Festival dětských a mládežnických pěveckých sborů Pardubice, realizátor KC Pardubice - International festival jazz dance open, realizátor Helena Machová - Pardubický Majáles, realizátor David Audrlický - Projekt Gama, realizátor Uskupení Tesla o.s. - Jeden svět, realizátor Člověk v tísni, o.p.s. - Soutěžní přehlídka country tanců Pardubická Ryengle, realizátor Kulturní sdružení Ryngle. 16. řádná schůze dne Strana 8 (celkem 34)

9 5. Tradiční a významné akce - sociální oblast Přijaté usnesení č. 1115/2011 (pro 9, nehl. 1) významné a tradiční akce ze sociální a zdravotní oblasti, které budou v roce 2012 finančně podporovány přímo z rozpočtu města: - Abilympiáda, realizátor Česká abilympijská asociace, o. s. - Sreening očních vad předškolních dětí ve městě Pardubice, realizátor PROZRAK - Festival sociálních služeb 6. Změna pravidel pro poskytování dotací z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti Přijaté usnesení č. 1116/2011 (pro 9, nehl. 1) Dodatek k "Pravidlům pro poskytování dotací z programu podpory v sociální a zdravotní oblasti pro rok 2011", která jsou přílohou tohoto usnesení. 7. Dotace z Programu podpory sportu Přijaté usnesení č. 1117/2011 (pro 9, nehl. 1) zastupitelstvu města schválit dotace z Programu podpory sportu subjektům uvedeným v tabulce č. 1, která je přílohou tohoto usnesení. Přijaté usnesení č. 1118/2011 (pro 9, nehl. 1) poskytnutí dotací z Programu podpory sportu subjektům uvedeným v tabulce č. 2, která je přílohou tohoto usnesení. 16. řádná schůze dne Strana 9 (celkem 34)

10 8. Prominutí dluhu Basketbalovému klubu Pardubice Přijaté usnesení č. 1119/2011 (pro 9, nehl. 1) B e r e n a v ě d o m í stanovisko komise pro sport RmP, kterým komise pro sport nesouhlasí s prominutím dluhu Basketbalového klubu Pardubice, IČ Dotace na opravy a úpravy bytových jednotek Přijaté usnesení č. 1120/2011 (pro 9, nehl. 1) Zastupitelstvu města Pardubic schválit poskytnutí účelové finanční dotace na opravy a úpravy bytových jednotek žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení. 10. Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dle 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázek Rozprava: u návrhu č. 2 řešeno uzavření dodatku na akci ZŠ Pardubice, Npor. Eliáše 344. Přijaté usnesení č. 1121/2011 (pro 9, nehl. 1) uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 262/11 uzavřené dne na akci "ZŠ Ohrazenice - oprava učebny VII.B,počítačové učebny, kabinetu po prasknutí vodovodu" se zhotovitelem RUDOLF KMOCH spol. s r. o. Pardubice. Tímto Dodatkem č. 1 se rozšiřuje předmět plnění díla o provedení vybourání části hrubých podlah a demontáži navlhlých hobra desek. Bez provedení těchto úprav by montáž nových PVC krytin byla v rozporu s technologickým postupem montáže a nebyla by objednateli poskytnuta záruky na dílo. Současně se navyšuje cena díla o ,84 Kč vč. DPH. Nová cena díla včetně DPH 20% je ,84 Kč. 16. řádná schůze dne Strana 10 (celkem 34)

11 Přijaté usnesení č. 1122/2011 (pro 9, nehl. 1) uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 29/2010 uzavřené dne na akci "CZ.1.02/3.2.00/ ZŠ Pardubice, Npor. Eliáše 344" se zhotovitelem MARHOLD a.s. Tímto Dodatkem č. 3 se rozšiřuje předmět plnění díla o Provedení technologických úprav vytápění vedoucích ke snížení nákladů na energie v souladu s požadavky energetického auditu. Bez provedení těchto úprav by investor (statutární město Pardubice) nesplnil podmínky získání dotací. Současně se navyšuje cena díla o ,-- Kč vč. DPH. Nová cena díla včetně DPH 20% je 40, ,-- Kč. Přijaté usnesení č. 1123/2011 (pro 9, nehl. 1) uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne na akci "Rekonstrukce plaveckého areálu Pardubice" se zhotovitelem Sdružení "Plavecký areál Pardubice", vedoucí účastník: VCES a.s., Praha, účastníci sdružení: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Metrostav a.s., Praha, a dále ve znění Dodatku č. 1 (uzavřen ) a dodatku č. 2 (uzavřen ). Tímto Dodatkem č. 3 se upravuje doba plnění - termín dokončení a předání díla nejpozději do dále bude upraven harmonogram stavebních prací ve vazbě na nový termín dokončení díla. Přijaté usnesení č. 1124/2011 (pro 9, nehl. 1) podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Změna ohřevu TUV a úpravy ZT v bytovém domě ul. Bělehradská 379, Pardubice" dodavateli INSTAL spol. s r. o., Pardubice, V Ráji čp. 575, IČ: , s nabídkovou cenou ,-- Kč bez DPH. Přijaté usnesení č. 1125/2011 (pro 9, nehl. 1) podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů zadání veřejné zakázky malého rozsahu "MŠ Gorkého - rekonstrukce kanalizace a venkovních zpevněných ploch" dodavateli INSTAV Hlinsko a.s., Hlinsko, Tyršova 833, IČ: , s nabídkovou cenou 1, ,-- Kč bez DPH. Přijaté usnesení č. 1126/2011 (pro 9, nehl. 1) 16. řádná schůze dne Strana 11 (celkem 34)

12 podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Nákup PHM platebními kartami pro období 2 let" dodavateli Shell Czech Republic a.s., IČ: , se slevou na 1 litr pohonných hmot 0,70 Kč bez DPH (dílčí hodnotící kritérium). Přijaté usnesení č. 1127/2011 (pro 9, nehl. 1) podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Informační systém Městské policie Pardubice" dodavateli ERIKA, a.s. IČ: , s nabídkovou cenou za ISMP ve výši ,--Kč bez DPH (dílčí hodnotící kritérium s nejvyšší % váhou). Přijaté usnesení č. 1128/2011 (pro 9, nehl. 1) R u š í podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů zadání veřejné zakázky malého rozsahu:"výběr dodavatele na záruční a pozáruční servis a opravy vozidel značky Škoda pro vozový park Magistrátu města Pardubic pro období 2 let". 11. Zadávací řízení: Vypracování nového Územního plánu statutárního města Pardubic Přijaté usnesení č. 1129/2011 (pro 9, nehl. 1) U s t a n o v u j e podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. pro posouzení a hodnocení nabídek v otevřeném zadávacím řízení v rámci zadání nadlimitní veřejné zakázky "Vypracování územního plánu statutárního města Pardubice" hodnotící komisi včetně náhradníků, která bude plnit i funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami, v tomto složení: Členové hodnotící komise (náhradníci): Mgr. Jindřich Tauber (Ing. Jiří Rozinek) Ing. Martin Bílek (MUDr. Štěpánka Fraňková) Ing. arch. Milan Košař (František Brendl) Ing. arch. Aleš Klose (Ing. Ondřej Hlaváč) Ing. Miroslav Baťa (Ing. Jiří Lejhanec) Ing. arch. Jaroslav Menšík (Ing. arch. Jan Kovář) Petr Frič (prof. Ing. Ladislav Koudelka, DrSc.) 16. řádná schůze dne Strana 12 (celkem 34)

13 Ing. arch. Petra Nacu (Ing. arch. Vladimír Lavrík) Ing. arch. Petr Brůna (Ing. arch. Zuzana Kavalírová) Přijaté usnesení č. 1130/2011 (pro 9, nehl. 1) S t a n o v u j e základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky v otevřeném řízení "Vypracování územního plánu statutárního města Pardubice" ekonomickou výhodnost nabídky a dílčí hodnotící kritéria včetně jejich vah v tomto pořadí: 1. strategie dosažení cílů obsažených v návrhu zadání územního plánu - váha kritéria 60%, 2. nabídková cena - váha kritéria 40%. Přijaté usnesení č. 1131/2011 (pro 9, nehl. 1) B e r e n a v ě d o m í zadávací dokumentaci pro nadlimitní veřejnou zakázku "Vypracování Územního plánu statutárního města Pardubic" 12. Ustanovení hodnotících komisí v rámci zadávacích řízení Přijaté usnesení č. 1132/2011 (pro 9, nehl. 1) U s t a n o v u j e podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. pro posouzení a hodnocení nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení v rámci zadání podlimitní veřejné zakázky "RPS - Pardubice, Karla IV. - IV. etapa, II. část" hodnotící komisi včetně náhradníků, která bude plnit i funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami, v tomto složení: Členové hodnotící komise (náhradníci): Ing. Martin Bílek (MUDr. Štěpánka Fraňková) Ing. Jiří Rozinek (Mgr. Jindřich Tauber) Ing. arch. Jaroslav Menšík (Evžen Erban) Ing. Jiří Lejhanec (Ing. Petr Klimpl) Ing. Vladimír Bakajsa (Ing. Pavel Bureš) Přijaté usnesení č. 1133/2011 (pro 9, nehl. 1) U s t a n o v u j e podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. pro posouzení a hodnocení nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení v rámci zadání podlimitní 16. řádná schůze dne Strana 13 (celkem 34)

14 veřejné zakázky "RPS - Pardubice, Dubina - etapa G" hodnotící komisi včetně náhradníků, která bude plnit i funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami, v tomto složení: Členové hodnotící komise (náhradníci): Ing. Martin Bílek (MUDr. Štěpánka Fraňková) František Brendl (Ing. arch. Milan Košař) Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek (Ing. Jiří Lejhanec) Ing. Aleš Vavřička (Ján Kasič) Ing. Vladimír Bakajsa (Ing. Pavel Bureš) Přijaté usnesení č. 1134/2011 (pro 9, nehl. 1) U s t a n o v u j e podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. pro posouzení a hodnocení nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení v rámci zadání podlimitní veřejné zakázky "RPS - Pardubice, Černá za Bory - III. etapa" hodnotící komisi včetně náhradníků, která bude plnit i funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami, v tomto složení: Členové hodnotící komise (náhradníci): Ing. Martin Bílek (MUDr. Štěpánka Fraňková) Ing. arch. Milan Košař (František Brendl) Ing. Petr Heřmanský (Ing. arch. Jan Kovář) Ing. Aleš Vavřička (Ján Kasič) Ing. Vladimír Bakajsa (Ing. Pavel Bureš) Přijaté usnesení č. 1135/2011 (pro 9, nehl. 1) U s t a n o v u j e podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. pro posouzení a hodnocení nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení v rámci zadání podlimitní veřejné zakázky "RPS - Pardubice, Pravý břeh Labe - VII. soubor, 3. část" hodnotící komisi včetně náhradníků, která bude plnit i funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami, v tomto složení: Členové hodnotící komise (náhradníci): Ing. Martin Bílek (MUDr. Štěpánka Fraňková) František Brendl (Ing. arch. Milan Košař) Jiří Srbek (Ing. arch. Petra Nacu) Ing. Jaroslav Mojžíš (Ing. Zdenek Křišťál) Ing. Vladimír Bakajsa (Ing. Pavel Bureš) Přijaté usnesení č. 1136/2011 (pro 9, nehl. 1) U s t a n o v u j e podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. pro posouzení a hodnocení nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení v rámci zadání podlimitní 16. řádná schůze dne Strana 14 (celkem 34)

15 veřejné zakázky "Demolice souboru staveb bývalá kasárna Hůrka v Pardubicích" hodnotící komisi včetně náhradníků, která bude plnit i funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami, v tomto složení: Členové hodnotící komise (náhradníci): Ing. Martin Bílek (MUDr. Štěpánka Fraňková) František Brendl (Ing. Ondřej Hlaváč) Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek (Ing. Jiří Lejhanec) Ing. Aleš Vavřička (Ján Kasič) Ing. Jiří Čáň (Ing. Jan Chvojka) 13. Doporučení vybraných žadatelů k nájmu bytů v majetku obce Rozprava: diskutováni žadatelé v návrhu č. 2 a 4, kterým je poskytován byt zvláštního určení (v DPS). Přijatá usnesení č /2011 obsahují citlivé osobní údaje proto nemohou být zveřejněna. 14. Plavecký areál Pardubice - postup realizace Rozprava: proběhla diskuze nad řešením interiérů a jejich financováním viz str. 5 důvodové zprávy ve věci rekonstrukce venkovních bazénů bylo usnesení doplněno o bod III. viz usn. 1155/2011. Přijaté usnesení č. 1155/2011 (pro 9, nehl. 1) I.B e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu o postupu realizace v rámci akci "Rekonstrukce plaveckého areálu Pardubice". II. U k l á d á předložit tuto zprávu Zastupitelstvu města Pardubic jako informativní. T: Z: Ing. Jiří Čáň III. při realizaci rekonstrukce venkovních bazénů postupovat dle varianty č. 3, která je uvedena v příloze č. 4 tohoto usnesení. 15. IDEON - vyjádření ke stavebním úpravám 16. řádná schůze dne Strana 15 (celkem 34)

16 Rozprava: konstatováno, že žádost není doporučena ke schválení proto, že projekt předložený panem xxxxxxxxx xxxxxxxxx neřeší celkovou koncepci opravy objektu, ale pouze stavební úpravy, které by vyhovovaly PVV s.r.o. Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat (pro 0, proti 8, nehl. 2) I.U d ě l u j e nájemci objektu, společnosti PVV spol. s r.o. IČ , souhlas s provedením stavebních úprav s názvem III. etapa zateplení objektu IDEON čp Jiráskova ul., konkrétně vybudování kanceláří pro potřebu nájemce ve 3.NP, částečnou výměnu vnitřních a vnějších výplní otvorů, provedení vnitřního obložení stěn galérie, částečné zateplení vnějšího obvodového zdiva a opravu střech dle předloženého projektu. II. S o u h l a s í s poskytnutím finančního příspěvku nájemci na provedení stavebních úprav uvedených v bodě I, ve výši 100% plánovaných nákladů tj. 7, ,- Kč s DPH. 16. Platba z rezervy rady, rezervy primátorky a rezerv náměstků Zpravodaj: Jiří Rozinek, náměstek primátorky - formálně doplnil návrh č. 1. Návrh č. 1 Přijaté usnesení č. 1156/2011 (pro 9, nehl. 1) na návrh porady vedení dne poskytnutí daru Pardubickému spolku historie železniční dopravy, IČ , na organizační zajištění 5. ročníku kulturní akce "Parní víkend" ve dnech 25. a , ve výši 5.000,- Kč z rezervy pana náměstka Ing. Bílka. 2 Přijaté usnesení č. 1157/2011 (pro 9, nehl. 1) na návrh porady vedení dne poskytnutí daru xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,, na pokrytí části nákladů spojených s profesionální výrobou hudby pro fitness a podiové skladby pro Fit klub Alfa, ve výši 5.000,- Kč z rezervy paní primátorky MUDr. Fraňkové. 3 Přijaté usnesení č. 1158/2011 (pro 9, nehl. 1) na návrh porady vedení dne poskytnutí dotace Českému svazu ochránců přírody, základní organizaci 44/03 - Záchranné stanici volně žijících živočichů 16. řádná schůze dne Strana 16 (celkem 34)

17 Pardubického kraje "Pasíčka", IČ , na zajištění provozních nákladů Záchranné stanice "Pasíčka, ve výši ,- Kč z rezervy rady. 17. Program regenerace městské památkové rezervace - přesun finančních prostředků Přijaté usnesení č. 1159/2011 (pro 9, nehl. 1) Zastupitelstvu města Pardubic schválit přesun finančních prostředků mezi akcemi obnovy Arciděkanství Pardubice v rámci Programu regenerace městské památkové rezervace (správce Ekonomický odbor). Celkové náklady akce č. 1 - Kostel Zvěstování Panny Marie se sníží o ,20 Kč a o tuto částku budou navýšeny celkové náklady akce č. 7 - Kostel sv. Bartoloměje. Finanční přesun je zapracován do tabulky "Náklady akcí Programu MPR", která je uvedena v příloze č. 1 a je nedílnou součástí tohoto usnesení. 18. IPRM "Přitažlivé město" Přijaté usnesení č. 1160/2011 (pro 9, nehl. 1) Zastupitelstvu města Pardubic schválit úpravu znění smluv o účasti projektu v Integrovaném plánu rozvoje města Pardubic "Přitažlivé město" u realizovaných dílčích projektů následovně: Do článku "Povinnosti předkladatele" budou doplněny následující ustanovení: předkladatel je povinen projednat veškeré změny v dílčím projektu ještě před jejich oznámením Úřadu regionální rady s manažerem IPRM, který posoudí dopad zamýšlených změn na IPRM jako celek s ohledem na dodržování finančního a časového harmonogramu IPRM jako celku je předkladatel povinen ve finančním plánu dílčího projektu splnit následující podmínku - v případě, že konec některého z monitorovacích období je v projektu plánován na 30. června a nebo 31. prosince, je předkladatel povinen fyzicky předložit žádost o platbu na Úřad regionální rady do konce tohoto období. Přijaté usnesení č. 1161/2011 (pro 9, nehl. 1) Zastupitelstvu města Pardubic schválit zařazení projektu Univerzity Pardubice s názvem 16. řádná schůze dne Strana 17 (celkem 34)

18 "Chemické elektronické informační zdroje pro výzkum a vývoj" mezi dílčí projekty Integrovaného plánu rozvoje města Pardubic "Přitažlivé město". Jedná se o projekt do Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, oblast podpory Propagace a informovanost o výsledcích VaV. 19. IPRM - sídliště Dukla a Višňovka Přijaté usnesení č. 1162/2011 (pro 9, nehl. 1) I. S o u h l a s í s pořadím vyhodnocení projektů, které byly předloženy v rámci 8. výzvy (a - veřejná prostranství). Pořadí je uvedeno v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. II. k podpoře v rámci Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Pardubice - sídliště Dukla a Višňovka, vyhlášené 8. výzvy (a - veřejná prostranství) projekty č. 801 a 802 uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení. 20. Smlouva o půjčce s HC EATON PARDUBICE a.s. Rozprava: řešeny podmínky smlouvy s hokejovým klubem diskutována výše smluvní pokuty: návrh pana Košaře ,- Kč nebyl přijat (pro 4, proti 1, zdrž. 4), návrh pana Brendla ,- Kč nebyl přijat (pro 3, proti 1, zdrž. 5), ponechána původní výše ,- Kč doplněna do článku VI. odst. 3 o povinnosti doplatit okamžitě půjčku, pokud by došlo k porušení podmínek splácení viz příloha usnesení. Přijaté usnesení č. 1163/2011 (pro 9, nehl. 1) zastupitelstvu schválit smlouvu o půjčce se společností HC EATON PARDUBICE a.s. s těmito smluvními parametry: jistina Kč 4,050 mil., p.a. 5 %, splatnosti nejpozději k Smlouva s doplněním odst. 3. do článku VI., je přílohou tohoto usnesení. 16. řádná schůze dne Strana 18 (celkem 34)

19 21. Program valné hromady společnosti Dostihový spolek a.s. Zpráva byl projednána společně se zprávou č. 45 Půjčka Dostihovému spolku a.s. na provoz v roce Zpravodaj: Jiří Rozinek, náměstek primátorky - uvedl zprávu s tím, že do návrhu č. 2 doplnil zástupce města J. Taubera, náměstka primátorky. Rozprava: J. Němec: seznámil s probíhající inventurou technického zhodnocení v Dostihovém spolku a.s. proběhla diskuze nad zprávou nezávislého auditora o ověření účetní uzávěrky doporučeno vyslovit souhlas s prodejem 20 ks akcií panu xxxxxxxx xxxxxxxxxx viz usn. 1166/2011 (pro 8, zdrž.1, nehl. 1) schválením půjčky bude moci spolek pokračovat v činnosti a překlenout období, kdy bude jednáno se sponzory. Půjčka je jedním ze stabilizačních opatření, má návaznost na uzavření nadační smlouvy s Českou pojišťovnou a.s. diskutováno nad možností, že by město bylo účastníkem sponzorské dohody. Návrh č. 1 Přijaté usnesení č. 1164/2011 (pro 9, nehl. 1) B e r e n a v ě d o m í konání řádné valné hromady společnosti Dostihový spolek a.s., IČO: s datem konání dne , která je přílohou důvodové zprávy č Přijaté usnesení č. 1165/2011 (pro 9, nehl. 1) P o v ě ř u j e v souladu s usnesením zastupitelstva č. 30Z/2010 ze dne pana Mgr. Jindřicha Taubera k zastupování města Pardubice na řádné valné hromadě společnosti Dostihový spolek a.s., IČO: s datem konání dne Přijaté usnesení č. 1166/2011 (pro 9, nehl. 1) U k l á d á zástupci města postupovat na jednání řádné valné hromady společnosti Dostihový spolek a.s., IČO: dne při hlasování a projednávání bodů programu valné hromady takto: 1. hlasovat u bodu č. 2 programu valné hromady pro zvolení xxxxxxx xxxxxxxx za člena 16. řádná schůze dne Strana 19 (celkem 34)

20 představenstva a xxxxxxx xxxxxxxx za člena dozorčí rady, 2. hlasovat u bodu 3. programu při schvalování roční účetní závěrky r takto: hlasovat pro schválení výroční zprávy roční účetní závěrky za rok 2010, 3. hlasovat pro schválení účetní závěrky r a pro návrh představenstva společnosti na vypořádání hospodářského výsledku roku 2010 v souladu s doporučením dozorčí rady, 4. hlasovat pro schválení převodu 20 ks akcií společnosti Dostihový spolek a.s. mezi panem xxxxxxx xxxxxxxx (převádějící) a panem xxxxxxx xxxxxxxx (nabývající). pro 8, zdrž. 1, nehl Přijaté usnesení č. 1167/2011 (pro 9, nehl. 1) Ž á d á představenstvo společnosti Dostihový spolek a.s., IČO: , aby při projednávání bodu č. 7 programu valné hromady (projednání stabilizace společnosti) byl s akcionáři též projednán jejich předběžný zájem o pomoc společnosti spočívající ve zvýšení základního kapitálu. Z: J. Němec T: Půjčka Dostihovému spolku a.s. na provoz v roce 2011 Přijaté usnesení č. 1202/2011 (pro 9, nehl. 1) Zastupitelstvu města Pardubic přijmout následující usnesení: Zastupitelstvo města Pardubic schvaluje poskytnutí půjčky na provoz Dostihovému spolku a.s., IČ: , ve výši Kč ,-, s úrokovou sazbou 3% a termínem splatnosti do dle smlouvy o půjčce, která je přílohou tohoto usnesení. Zdrojově bude kryto snížením obecné rezervy rozpočtu. 22. Program valné hromady FREE ZONE PARDUBICE a.s. Zpravodaj: Jiří Rozinek, náměstek primátorky - okomentoval dodatek návrhy č. 5 a 6 - a uvedl, že v souvislosti se žádostí Industrial Trade Services a.s. o prodej akcií společnosti První majetková a. s. za ,- Kč je předložen návrh na ocenění akcií a následně doporučeno prodat je ve veřejné dražbě. Návrh č. 1 Přijaté usnesení č. 1168/2011 (pro 9, nehl. 1) 16. řádná schůze dne Strana 20 (celkem 34)

Zápis. z 16. mimořádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne od 9:30 hodin v zasedací místnosti rady

Zápis. z 16. mimořádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne od 9:30 hodin v zasedací místnosti rady Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic Kancelář primátora Zápis z 16. mimořádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne 04.05.2015 od 9:30 hodin v zasedací místnosti rady Přítomni:

Více

Zápis z 51. mimořádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne od 15:30 hodin v zasedací místnosti rady města

Zápis z 51. mimořádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne od 15:30 hodin v zasedací místnosti rady města Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic Kancelář primátora Zápis z 51. mimořádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne 27.06.2016 od 15:30 hodin v zasedací místnosti rady města Přítomni:

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU Zápis z 59. řádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne 19. 5. 2009 od 12:00 hodin v zasedací místnosti rady Přítomni: Jaroslav

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU Zápis z 51. řádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne 27. 1. 2009 od 11 hodin v zasedací místnosti rady Přítomni: Jaroslav

Více

Pozvánka na 68. řádnou schůzi Rady města Pardubic, která se koná dne od 10:00 hodin v zasedací místnosti rady města

Pozvánka na 68. řádnou schůzi Rady města Pardubic, která se koná dne od 10:00 hodin v zasedací místnosti rady města Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic Kancelář primátora Pozvánka na 68. řádnou schůzi Rady města Pardubic, která se koná dne 23.01.2017 od 10:00 hodin v zasedací místnosti rady města Jména

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU Zápis ze 4. řádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne 14. 12. 2010 od 10:00 hodin v zasedací místnosti rady Přítomni: Štěpánka

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU Zápis ze 72. řádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne 22. 12. 2009 od 9:00 hodin v zasedací místnosti rady Přítomni: Jaroslav

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU Zápis z 85. řádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne 21. 6. 2010 od 9:00 hodin v zasedací místnosti rady Přítomni: Jaroslav

Více

Zápis. z XXX. zasedání Zastupitelstva města Pardubic, které se konalo dne od 16:00 hodin ve Společenském sále budovy radnice Pardubice

Zápis. z XXX. zasedání Zastupitelstva města Pardubic, které se konalo dne od 16:00 hodin ve Společenském sále budovy radnice Pardubice Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic Kancelář primátora Zápis z XXX. zasedání Zastupitelstva města Pardubic, které se konalo dne 9.12.2013 od 16:00 hodin ve Společenském sále budovy radnice

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU Zápis z 11. řádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne 12.4.2011 od 14:00 hodin v zasedací místnosti rady Přítomni: Štěpánka

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU Zápis z 57. řádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne 21. 4. 2009 od 12:00 hodin v zasedací místnosti rady Přítomni: Jaroslav

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA KANCELÁŘ PRIMÁTORA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA KANCELÁŘ PRIMÁTORA STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA KANCELÁŘ PRIMÁTORA Zápis z X. zasedání Zastupitelstva města Pardubic, které se konalo dne 12. 10. 2011 od 16:00 hodin ve Společenském sále budovy radnice Pardubice

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU Zápis z 5. řádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne 11. 1. 2011 od 14:00 hodin v zasedací místnosti rady Přítomni: Štěpánka

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU Zápis ze 13. řádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne 10. 5. 2011 od 11:00 hodin v zasedací místnosti rady Přítomni: Štěpánka

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU Zápis z 19. řádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne 23. 8. 2011 od 14:00 hodin v zasedací místnosti rady Přítomni: Štěpánka

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU Zápis z 9. řádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne 17. 3. 2011 od 12:00 hodin v zasedací místnosti rady Přítomni: Štěpánka

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU Zápis ze XXXI. řádného zasedání Zastupitelstva města Pardubic, které se konalo dne 8. 12. 2009 od 14:00 hodin ve Společenském sále

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU Zápis z 8. řádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne 22. 2. 2011 od 10:00 hodin v zasedací místnosti rady Přítomni: Štěpánka

Více

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 26. zasedání Rady

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU Zápis z XXV. řádného zasedání Zastupitelstva města Pardubic, které se konalo dne 5. 5. 2009 od 14:00 hodin Přítomni: 35 členů zastupitelstva

Více

Město Sezemice. Rada města Sezemice: Výpis usnesení rady města z mimořádné schůze Rady města Sezemice

Město Sezemice. Rada města Sezemice: Výpis usnesení rady města z mimořádné schůze Rady města Sezemice Město Sezemice Rada města Sezemice Výpis usnesení rady města z mimořádné schůze Rady města Sezemice Den konání jednání: 29.04.2015 Místo jednání Městský úřad Sezemice - zasedací místnost č. 205 Usnesení

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA KANCELÁŘ PRIMÁTORA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA KANCELÁŘ PRIMÁTORA STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA KANCELÁŘ PRIMÁTORA Zápis z 33. řádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne 21. 2. 2012 od 16:00 hodin v zasedací místnosti rady Přítomni: Štěpánka Fraňková,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU Zápis z XXIX. řádného zasedání Zastupitelstva města Pardubic, které se konalo dne 27. 10. 2009 od 14:00 hodin ve Společenském sále

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA KANCELÁŘ PRIMÁTORA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA KANCELÁŘ PRIMÁTORA STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA KANCELÁŘ PRIMÁTORA Zápis z 22. řádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne 4. 10. 2011 od 14:00 hodin v zasedací místnosti rady Přítomni: Štěpánka Fraňková,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA KANCELÁŘ PRIMÁTORA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA KANCELÁŘ PRIMÁTORA STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA KANCELÁŘ PRIMÁTORA Zápis z IX. řádného zasedání Zastupitelstva města Pardubic, které se konalo dne 20. 9. 2011 od 14:00 hodin ve Společenském sále budovy radnice

Více

z 20. schůze Rady města Rumburk, konané dne 4. června 2015

z 20. schůze Rady města Rumburk, konané dne 4. června 2015 z 20. schůze Rady města Rumburk, konané dne 4. června 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 313/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 20. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA KANCELÁŘ PRIMÁTORA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA KANCELÁŘ PRIMÁTORA STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA KANCELÁŘ PRIMÁTORA Zápis z 28. řádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne 13. 12. 2011 od 9:00 hodin v zasedací místnosti rady Přítomni: Štěpánka Fraňková,

Více

I. Schválení programu jednání (pro 3, proti -, zdrž -)

I. Schválení programu jednání (pro 3, proti -, zdrž -) SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ ZPRACOVANÝ NA ZÁKLADĚ OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 11. ŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III (11. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 25.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA KANCELÁŘ PRIMÁTORA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA KANCELÁŘ PRIMÁTORA STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA KANCELÁŘ PRIMÁTORA Zápis z 44. řádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne 25. 6. 2012 od 12:00 hodin v zasedací místnosti rady Přítomni: Štěpánka Fraňková,

Více

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI kancelář úřadu Kostnická 865, Svítkov, Pardubice

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI kancelář úřadu Kostnická 865, Svítkov, Pardubice Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI kancelář úřadu Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice Usnesení ze 17. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI,

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Statutární město Pardubice městský obvod Pardubice V Češkova 22, Pardubice. Usnesení

Statutární město Pardubice městský obvod Pardubice V Češkova 22, Pardubice. Usnesení Statutární město Pardubice městský obvod Pardubice V Češkova 22, 530 02 Pardubice Usnesení ze 41. mimořádného jednání Rady městského obvodu Pardubice V, které se konalo dne 20. června 2013 v zasedací místnosti

Více

Usnesení R/382/2013 (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -)

Usnesení R/382/2013 (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ ZPRACOVANÝ NA ZÁKLADĚ OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 31. ŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III (31. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 17.1.2013)

Více

Výpis usnesení z 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne

Výpis usnesení z 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 1 Výpis usnesení z 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 25. 11. 2015 Typ zasedání: řádné Přítomno celkem 14 zastupitelů: Špendlík, Svobodová, Paprčková, Novotná,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA KANCELÁŘ PRIMÁTORA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA KANCELÁŘ PRIMÁTORA STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA KANCELÁŘ PRIMÁTORA Zápis z 20. řádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne 6. 9. 2011 od 14:00 hodin v zasedací místnosti rady Přítomni: Štěpánka Fraňková,

Více

Přehled usnesení z 39. schůze Rady městského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kanceláři starosty

Přehled usnesení z 39. schůze Rady městského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kanceláři starosty Přítomni: Omluven: Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Přehled usnesení z 39. schůze Rady městského obvodu Pardubice I, která se konala dne

Více

Zápis. z 85. řádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne od 9:00 hodin v zasedací místnosti rady

Zápis. z 85. řádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne od 9:00 hodin v zasedací místnosti rady Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic Kancelář primátora Zápis z 85. řádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne 11.03.2014 od 9:00 hodin v zasedací místnosti rady Přítomni: Štěpánka

Více

Zápis. ze 4. jednání Rady Městského obvodu Pardubice IV, které se konalo ve středu dne 2.2. 2011 v 17.00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV

Zápis. ze 4. jednání Rady Městského obvodu Pardubice IV, které se konalo ve středu dne 2.2. 2011 v 17.00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV Zápis ze 4. jednání Rady Městského obvodu Pardubice IV, které se konalo ve středu dne 2.2. 2011 v 17.00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV Přítomni: Ing. Petr Heřmanský, p.marie Procházková, Ing.arch.Jan

Více

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R7/088 konané dne 15. listopadu 2016

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R7/088 konané dne 15. listopadu 2016 Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R7/088 konané dne 15. listopadu 2016 Jednání RMB zahájil primátor města Brna Petr, který vedl schůzi. Hlasování o návrzích na ověřovatele

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA KANCELÁŘ PRIMÁTORA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA KANCELÁŘ PRIMÁTORA STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA KANCELÁŘ PRIMÁTORA Zápis z 26. řádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne 15. 11. 2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti rady Přítomni: Štěpánka

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU Zápis z 50. řádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne 13. 1. 2009 od 12:00 hodin v zasedací místnosti rady Přítomni: Jaroslav

Více

Rada městské části Brno Královo Pole ZÁPIS

Rada městské části Brno Královo Pole ZÁPIS Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

Usnesení. ze 42. řádného jednání Rady městského obvodu Pardubice V, které se konalo dne 23. dubna 2009 v zasedací místnosti ÚMO Pardubice V

Usnesení. ze 42. řádného jednání Rady městského obvodu Pardubice V, které se konalo dne 23. dubna 2009 v zasedací místnosti ÚMO Pardubice V Statutární město Pardubice městský obvod Pardubice V Úřad městského obvodu Pardubice V Češkova 22, 530 02 Pardubice Usnesení ze 42. řádného jednání Rady městského obvodu Pardubice V, které se konalo dne

Více

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 14.2.2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 55. schůze Rady města Hostinné, konané dne 08.06.2016 858/55/RM/2016 Schválení programu 55. schůze rady města 1. program 55. schůze: 2. Městská správa

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesní hospodářství b) Bytový fond obce c) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo SR 025/2006 d) ZŠ a MŠ

Více

Přehled usnesení z 56. schůze Rady městského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kanceláři starosty

Přehled usnesení z 56. schůze Rady městského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kanceláři starosty Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Přehled usnesení z 56. schůze Rady městského obvodu Pardubice I, která se konala dne 12. 12. 2016 v kanceláři

Více

USNESENÍ z 59. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, které se konalo dne 24.5.2001 v 18 00 hod., v budově ÚMO Pardubice II, Chemiků 128

USNESENÍ z 59. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, které se konalo dne 24.5.2001 v 18 00 hod., v budově ÚMO Pardubice II, Chemiků 128 USNESENÍ z 59. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, které se konalo dne 24.5.2001 v 18 00 hod., v budově ÚMO Pardubice II, Chemiků 128 Přítomni : Jiří Srbek, Ing. Vladimír Beránek, CSc., Ing. Vendulka

Více

Zápis. z 19. řádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne od 09:00 hodin v zasedací místnosti rady

Zápis. z 19. řádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne od 09:00 hodin v zasedací místnosti rady Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic Kancelář primátora Zápis z 19. řádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne 08.06.2015 od 09:00 hodin v zasedací místnosti rady Přítomni: Martin

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.11.2005 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 79/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU Zápis z 82. řádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne 25. 5. 2010 od 12:00 hodin v zasedací místnosti rady Přítomni: Jaroslav

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 27. jednání datum konání:

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 27. jednání datum konání: PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 27. jednání datum konání: 21.10.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 21.10.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0503/RM27/2013 Nákup vánočních balíčků pro seniory v zařízeních

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 1. zasedání zastupitelstva města,

Více

Statutární město Pardubice městský obvod Pardubice V Úřad městského obvodu Pardubice V Češkova 22, Pardubice. Usnesení

Statutární město Pardubice městský obvod Pardubice V Úřad městského obvodu Pardubice V Češkova 22, Pardubice. Usnesení Statutární město Pardubice městský obvod Pardubice V Úřad městského obvodu Pardubice V Češkova 22, 530 02 Pardubice Usnesení z 33. řádného jednání Rady městského obvodu Pardubice V, které se konalo dne

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

USNESENÍ z 28. (mimořádné) schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne

USNESENÍ z 28. (mimořádné) schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 28.

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, MUDr. Antonín Doležal, Vladimír Janíček,

Více

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice.

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice. Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice Usnesení z 8. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI, konané dne

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne 14. 12. 2016 Rada města Vizovice přijala na své schůzi konané dne 14. 12. 2016 následující usnesení:

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 3. jednání datum konání: 02.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0038/RM3/2015 Schválení změny organizačního řádu - pravomoc

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Usnesení č.66/ Navrhuje ZM neschválit prodej části pozemku p.č v k.ú. Konice manželům Š.

Usnesení č.66/ Navrhuje ZM neschválit prodej části pozemku p.č v k.ú. Konice manželům Š. Usnesení č.66/2014 Rada města Konice dne 8.9. 2014: 1. Doporučuje ZM schválit investiční akci na vypracování projektové dokumentace na akci Rekonstrukce objektu č.p. 690 Charita. 2. Navrhuje ZM neschválit

Více

Zápis a usnesení. z 11. schůze Rady města Mostu roku 2014, konané dne v zasedací místnosti č. 101

Zápis a usnesení. z 11. schůze Rady města Mostu roku 2014, konané dne v zasedací místnosti č. 101 Zápis a usnesení z 11. schůze Rady města Mostu roku 2014, konané dne 15. 7. 2014 v zasedací místnosti č. 101 Přítomni: JUDr. Hana Jeníčková, Zdeněk Brabec, Ing. Luboš Pitín, Miroslav Fencl, Jan Syrový,

Více

U S N E S E N Í z 1. schůze rady města konané dne 7. ledna 2014

U S N E S E N Í z 1. schůze rady města konané dne 7. ledna 2014 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 1. schůze rady města konané dne 7. ledna

Více

POZVÁNKA. č.j. 001/2014

POZVÁNKA. č.j. 001/2014 č.j. 001/2014 POZVÁNKA Představenstvo akciové společnosti ALLCOMP, a.s. se sídlem Netvořice, Zelená č.p.65, PSČ 257 44, IČO: 27112292, zve na řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 22. 5. 2014

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013

ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013 ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1959/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 126. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 20. schůzi 11.01.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání:

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 15. jednání datum konání: 13.06.2016 Přehled přijatých usnesení ze dne: 13.06.2016 Číslo usnesení Název Předkladatel 0321/RM15/2016 Smlouva o pronájmu I. nádvoří Státního hradu

Více

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice.

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice. Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice Usnesení ze 7. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI, konané dne

Více

Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R3/109 konané dne 15. března 2001

Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R3/109 konané dne 15. března 2001 Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R3/109 konané dne 15. března 2001 Schválený program: 1.Změna ve složení Komise organizační RMB - RM3/5496 2.Zahraniční pracovní

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí. Rozpočtová opatření

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí. Rozpočtová opatření Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu dne 1. července 2010 od 15 hod. ve velkém sále Domu kultury v Ostrově Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

ze 117. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. května 2013

ze 117. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. května 2013 ze 117. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. května 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1828/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 117. schůze rady města. 2. Kontrola

Více

Zápis z 83. řádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne od 13:00 hodin v zasedací místnosti rady

Zápis z 83. řádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne od 13:00 hodin v zasedací místnosti rady Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic Kancelář primátora Zápis z 83. řádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne 27.01.2014 od 13:00 hodin v zasedací místnosti rady Přítomni: Štěpánka

Více

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. z 26. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 19. června 2014

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. z 26. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 19. června 2014 M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ z 26. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 19. června 2014 Usn. č. 812/26/2014 volí ověřovatele zápisu ve složení: p. Josef Herout, Bc. Jaroslav

Více

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Zápis. z 8. mimořádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne 29.1.2015 od 22:50 hodin v zasedací místnosti rady

Zápis. z 8. mimořádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne 29.1.2015 od 22:50 hodin v zasedací místnosti rady Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic Kancelář primátora Zápis z 8. mimořádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne 29.1.2015 od 22:50 hodin v zasedací místnosti rady Přítomni:

Více

ZÁPIS Z 43. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 43. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 43. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 13.04.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 1359/2016 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch,

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září (č. 581/44 600/44)

- 1 - U S N E S E N Í. z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září (č. 581/44 600/44) - 1 - U S N E S E N Í z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září 2016 (č. 581/44 600/44) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, P. Kukučka, Ing. M. Robenek Omluveni : Mgr.

Více

Zápis č. 25/2013. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 8. října 2013 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 25/2013. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 8. října 2013 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 25/2013 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 8. října 2013 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Host: Jan Macháček, František Skála, Karel Hloušek, Pavel Čermák, Mgr. Lenka Žežulková Mgr.

Více

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 643/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 38. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Přehled usnesení z 28. schůze Rady městského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kanceláři starosty

Přehled usnesení z 28. schůze Rady městského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kanceláři starosty Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Přehled usnesení z 28. schůze Rady městského obvodu Pardubice I, která se konala dne 7. 12. 2015 v kanceláři

Více

U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009

U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009 U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009 Zastupitelstvo města: 722. schvaluje program jednání 20. řádného zasedání zastupitelstva města; 723. volí

Více

Zápis. Mgr. Jiří Pekař, Mgr. Jan Slavíček, Lucie Křovinová, Ondřej Knotek, Bc. Marcel Zadrobílek

Zápis. Mgr. Jiří Pekař, Mgr. Jan Slavíček, Lucie Křovinová, Ondřej Knotek, Bc. Marcel Zadrobílek Zápis z 14. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13. 5. 2010 od 15:00 hodin v zasedací místnosti N2.903 v RegioCentru Nový pivovar

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z mimořádného jednání Rady města Příbram, konaného dne

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic Kancelář primátora. Zápis

Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic Kancelář primátora. Zápis Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic Kancelář primátora Zápis ze 40. řádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne 15.02.2016 od 10:00 hodin v zasedací místnosti rady Přítomni: Martin

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 12. jednání datum konání: 05.05.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 12. jednání datum konání: 05.05.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 12. jednání datum konání: 05.05.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.05.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0205/RM12/2014 Úprava okolí Hornobranského rybníka - zahájení

Více

Usnesení ze 3. schůze Rady města Bechyně konané dne 9. 2. 2015 (usnesení č. 39-55)

Usnesení ze 3. schůze Rady města Bechyně konané dne 9. 2. 2015 (usnesení č. 39-55) Usnesení ze 3. schůze Rady města Bechyně konané dne 9. 2. 2015 (usnesení č. 39-55) USNESENÍ č. 39/03-15 R zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku "T.G. Masaryka č.p. 4, Bechyně - výměna oken ve 2. NP".

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 7. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 17. února 2014 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více