STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU"

Transkript

1 STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU Zápis ze 16. schůze Rady města Pardubic, která se konala dne od 10:00 hodin v zasedací místnosti rady Přítomni: Štěpánka Fraňková, Jindřich Tauber, Martin Bílek, František Brendl, Jiří Rozinek, Milan Košař, Josef Kubát, Jaroslav Mojžíš, Jan Němec, Vítězslav Novohradský Michal Zitko, tajemník magistrátu Ondřej Tušl, tiskový mluvčí magistrátu Omluveni: Libor Slezák I. Schválení programu schůze Program 16. schůze rady města byl schválen takto: (pro 9, nehl. 1) Vzhledem k pozdějšímu příchodu pana náměstka Bílka byly jeho zprávy č. 9, 13, 15, 34 a 35 zařazeny na konec jednání. Původní zpráva č. 44 byla z programu stažena a na její místo byla zařazena zpráva z bodu Různé Rozšíření programu valné hromady společnosti EBA a.s. Zprávy č. 21 a 45 týkající se problematiky Dostihového spolku a.s. byly projednány současně. 1. Zpráva komise pro pozemky a reklamu P: Václav Stříteský, předseda komise pro pozemky a reklamu Z: Vladimíra Pilná, odbor majetku a investic 2. Dotace z programu podpory kultury P: Jiří Razskazov, předseda kulturní komise Z: Iva Kamenická, odbor komunitních služeb 3. Dotace z programu v sociální a zdravotní oblasti P: Jakub Rychtecký, předseda komise pro sociální a zdravotní věci Z: Iva Kamenická, odbor komunitních služeb 16. řádná schůze dne Strana 1 (celkem 34)

2 4. Tradiční a významné akce pro rok kultura P: Jiří Razskazov, předseda kulturní komise Z: Iva Kamenická, odbor komunitních služeb 5. Tradiční a významné akce - sociální oblast P: Jakub Rychtecký, předseda komise pro sociální a zdravotní věci Z: Iva Kamenická, odbor komunitních služeb 6. Změna pravidel pro poskytování dotací z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti P: Jakub Rychtecký, předseda komise pro sociální a zdravotní věci Z: Iva Kamenická, odbor komunitních služeb 7. Dotace z Programu podpory sportu P: Vladimír Pitter, předseda komise pro sport Z: Kazimír Svoboda, odbor komunitních služeb 8. Prominutí dluhu Basketbalovému klubu Pardubice P: Vladimír Pitter, předseda komise pro sport Z: Kazimír Svoboda, odbor komunitních služeb 9. Dotace na opravy a úpravy bytových jednotek P: Martin Bílek, náměstek primátorky Z: Hana Laňarová, odbor majetku a investic Vanda Majerová, odbor majetku a investic 10. Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dle 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázek P: Jiří Čáň, vedoucí odboru majetku a investic Z: Klára Boušková, odbor majetku a investic Jiří Čáň, vedoucí odboru majetku a investic Karolína Vopršalová, odbor majetku a investic 11. Zadávací řízení: Vypracování nového Územního plánu statutárního města Pardubic P: Jiří Čáň, vedoucí odboru majetku a investic Z: Karolína Vopršalová, odbor majetku a investic 12. Ustanovení hodnotících komisí v rámci zadávacích řízení P: Jiří Čáň, vedoucí odboru majetku a investic Z: Karolína Vopršalová, odbor majetku a investic 13. Doporučení vybraných žadatelů k nájmu bytů v majetku obce P: Martin Bílek, náměstek primátorky Z: Kateřina Sapárová, odbor majetku a investic 14. Plavecký areál Pardubice - postup realizace P: Jindřich Tauber, náměstek primátorky Z: Jiří Čáň, vedoucí odboru majetku a investic 15. IDEON - vyjádření ke stavebním úpravám P: Martin Bílek, náměstek primátorky Z: Alena Karešová, odbor majetku a investic 16. řádná schůze dne Strana 2 (celkem 34)

3 16. Platba z rezervy rady, rezervy primátorky a rezerv náměstků P: Jiří Rozinek, náměstek primátorky Z: Miroslav Verner, odbor ekonomický 17. Program regenerace městské památkové rezervace - přesun finančních prostředků P: Jiří Rozinek, náměstek primátorky Z: Blanka Doležalová, odbor ekonomický 18. IPRM "Přitažlivé město" P: Jiří Rozinek, náměstek primátorky Z: Aleš Berka, odbor ekonomický 19. IPRM - sídliště Dukla a Višňovka P: Jiří Rozinek, náměstek primátorky Z: Petra Harišová, odbor ekonomický 20. Smlouva o půjčce s HC EATON PARDUBICE a.s. P: Jiří Rozinek, náměstek primátorky Z: Miroslav Čada, odbor ekonomický 21. Program valné hromady společnosti Dostihový spolek a.s. P: Jiří Rozinek, náměstek primátorky Z: Miroslav Čada, odbor ekonomický 22. Program valné hromady FREE ZONE PARDUBICE a.s. P: Jiří Rozinek, náměstek primátorky Z: Miroslav Čada, odbor ekonomický 23. Program valné hromady Přístav Pardubice a.s. P: Jiří Rozinek, náměstek primátorky Z: Miroslav Čada, odbor ekonomický 24. Program valné hromady Regionální a rozvojové agentury Pardubického kraje P: Jiří Rozinek, náměstek primátorky Z: Miroslav Čada, odbor ekonomický 25. Akcionářská dohoda ve společnosti BK Pardubice a.s. P: Jiří Rozinek, náměstek primátorky Z: Miroslav Čada, odbor ekonomický 26. RATOLEST, dětská péče a léčebná rehabilitace - organizační záležitosti P: Jindřich Tauber, náměstek primátorky Z: Iveta Skládalová, odbor komunitních služeb 27. Jmenování a stanovení platu ředitelky Mateřské školy Pardubice, Wintrova II/579 P: Jindřich Tauber, náměstek primátorky Z: Iveta Skládalová, odbor komunitních služeb 28. Dotace z Programu podpory volného času P: Josef Kubát, předseda komise pro výchovu a vzdělávání Z: Petra Šnejdrová, odbor komunitních služeb 16. řádná schůze dne Strana 3 (celkem 34)

4 29. Nebytové prostory nám. Republiky 1, Pardubice P: František Brendl, náměstek primátorky Z: Anna Šebková, odbor komunitních služeb Lukáš Dvořák, odbor komunitních služeb Radim Vávra, odbor kanceláře magistrátu 30. Personální záležitosti příspěvkové organizace Východočeské divadlo Pardubice P: František Brendl, náměstek primátorky Z: Silvie Panchártková, odbor komunitních služeb Lukáš Dvořák, odbor komunitních služeb 31. Záměr zřízení ZUŠ Statutárním městem Pardubice P: Jindřich Tauber, náměstek primátorky Z: Ivana Liedermanová, vedoucí odboru komunitních služeb 32. Podání žádosti o dotaci P: František Brendl, náměstek primátorky Z: Lukáš Dvořák, odbor komunitních služeb 33. Dotace z programu podpory cestovního ruchu P: Jan Němec, člen rady města Z: Miloslava Matějková, odbor kanceláře magistrátu 34. Babylon - Plánovací smlouva P: Martin Bílek, náměstek primátorky Z: Aleš Uchytil, odbor kanceláře magistrátu 35. Vydání regulačního plánu "Polyfunkční dům Babylon" Pardubice P: Martin Bílek, náměstek primátorky Z: Mariana Zmítková, odbor hlavního architekta 36. Zadání regulačního plánu "Obytný resort Na Babce" P: Martin Bílek, náměstek primátorky Z: Mariana Zmítková, odbor hlavního architekta 37. Novela vyhlášky - odpady P: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic Z: Radim Vávra, odbor kanceláře magistrátu 38. Novela Statutu města P: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic Z: Radim Vávra, odbor kanceláře magistrátu 39. Smlouva o výpůjčce - Czech Point P: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic Z: Aleš Uchytil, odbor kanceláře magistrátu 40. Trojsměna P: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic Z: Aleš Uchytil, odbor kanceláře magistrátu 16. řádná schůze dne Strana 4 (celkem 34)

5 41. Změna organizační struktury a organizačního řádu magistrátu P: Michal Zitko, tajemník magistrátu Z: Michal Zitko, tajemník magistrátu 42. Jízdné akreditovaných účastníků Mistrovství světa v in line hokeji 2011 v pardubické městské hromadné dopravě P: František Brendl, náměstek primátorky Z: Lucie Břízová, odbor komunitních služeb 43. Mimořádná účelová dotace - ZUŠ BONIFANTES P: Jindřich Tauber, náměstek primátorky Z: Ivana Liedermanová, vedoucí odboru komunitních služeb 44. STAŽENO nahrazeno zprávou z bodu Různé 45. Půjčka Dostihovému spolku a.s. v roce 2011 P: Jiří Rozinek, náměstek primátorky Z: Petra Dvořáková, odbor ekonomický Václav Brož, vedoucí ekonomického odboru Na stůl byly předloženy: - Dodatek ke zprávě č. 10 Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dle 81 - Příloha ke zprávě č. 27 Jmenování a stanovení platu ředitelky MŠ Wintrova II/579, Pardubice - 3x příloha ke zprávě č. 30 Personální záležitosti VČD Pardubice - Nová verze usnesení zprávy č. 34 Babylon Plánovací smlouva - Zpráva č. 40 Trojsměna - Příloha ke zprávě č. 41. Změna organizační struktury a organizačního řádu magistrátu - Nová zpráva č. 45 Půjčka Dostihovému spolku a.s. na provoz v roce Do bodu Různé Rozšíření programu valné hromady společnosti EBA a.s. - 3 x zápisy z jednání Komise pro urbanismu a architekturu - Tabulka změnových listů k rekonstrukci PAP II. Informace primátorky a náměstků o činnosti a jednáních v období mezi radami Informace o činnostech byly vzaty na vědomí. (pro 9, nehl. 1) III. Schválení usnesení z 15. řádné schůze RmP a jmenování ověřovatelů ze 16. řádné schůze Rady města Pardubic Usnesení z předešlé 15. řádné schůze Rady města Pardubic byla s c h v á l e n a. 16. řádná schůze dne Strana 5 (celkem 34)

6 Ověřovateli zápisu ze 16. schůze RmP byli jmenováni: Jindřich Tauber Josef Kubát IV. Pořadí projednávaných zpráv 1. Zpráva komise pro pozemky a reklamu Zpravodaj: Václav Stříteský, předseda komise pro pozemky a reklamu - okomentoval předložené návrhy 1, 2, 3, 5. Rozprava: diskutován návrh č. 5 prodej pozemku vedle ZŠ Studánka Pardubickému kraji na chráněné bydlení pro seniory o návrhu bylo hlasováno samostatně a nebyl přijat. Přijatá usnesení č /2011 a nepřijaté návrhy obsahují citlivé osobní údaje proto nemohou být zveřejněna. 2. Dotace z programu podpory kultury Přijaté usnesení č. 1106/2011 (pro 9, nehl. 1) R u š í poskytnutí dotace z usnesení č. 392/2011 ze dne pro žádost č Cechy Labe, IČ: , projekt "Předvádění řemesel", v částce Kč 5.000,00. Přijaté usnesení č. 1107/2011 (pro 9, nehl. 1) R u š í poskytnutí dotace z usnesení č. 259/2011 ze dne pro žádost č HOPERA, o. s., IČ: , projekt "Řemeslo má zlaté dno a český rok", v částce Kč ,00. Přijaté usnesení č. 1108/2011 (pro 9, nehl. 1) p o s k y t n u t í d o t a c e z programu podpory kultury subjektům uvedeným v tabulce, která je přílohou návrhu usnesení č. 3 této zprávy. 16. řádná schůze dne Strana 6 (celkem 34)

7 Přijaté usnesení č. 1109/2011 (pro 9, nehl. 1) Zastupitelstvu města Pardubic schválení poskytnutí dotací z programu podpory kultury subjektům uvedeným v tabulce, která je přílohou návrhu usnesení č. 4 této zprávy. Přijaté usnesení č. 1110/2011 (pro 9, nehl. 1) I.R u š í poskytnutí dotace z programu podpory kultury, která byla schválená usnesením č. 392/2011 dne pro žádost č xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, na "Opera J. Verdi, Trubadúr" v částce Kč ,00. II. p o s k y t n u t í d o t a c e z programu podpory kultury xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, na operu "J. Verdi, Čarostřelec" v částce Kč ,00. Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat (pro 0, proti 9) p o s k y t n u t í d o t a c e z programu podpory kultury subjektům uvedeným v tabulce, která je přílohou návrhu usnesení č. 5 této zprávy. 3. Dotace z programu v sociální a zdravotní oblasti Přijaté usnesení č. 1111/2011 (pro 8, nehl. 2) p o s k y t n u t í d o t a c e z programu podpory v sociální a zdravotní oblasti pro oblast sociálních služeb subjektům uvedeným v tabulce, která je přílohou návrhu usnesení č. 1 této zprávy. Přijaté usnesení č. 1112/2011 (pro 8, nehl. 2) Zastupitelstvu města Pardubic schválení poskytnutí dotace z programu podpory v sociální a zdravotní oblasti pro oblast sociálních služeb subjektům uvedeným v tabulce, která je přílohou návrhu usnesení č. 2 této zprávy. 16. řádná schůze dne Strana 7 (celkem 34)

8 Přijaté usnesení č. 1113/2011 (pro 8, nehl. 2) p o s k y t n u t í d o t a c e z programu podpory v sociální a zdravotní oblasti pro oblast zdravotnictví subjektům uvedeným v tabulce, která je přílohou návrhu usnesení č. 4 této zprávy. Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat (pro 0, proti 9, nehl. 1) p o s k y t n u t í d o t a c e z programu podpory v sociální a zdravotní oblasti pro oblast sociálních služeb subjektům uvedeným v tabulce, která je přílohou návrhu usnesení č. 3 této zprávy. Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat (pro 0, proti 9, nehl. 1) p o s k y t n u t í d o t a c e z programu podpory v sociální a zdravotní oblasti pro oblast zdravotnictví subjektům uvedeným v tabulce, která je přílohou návrhu usnesení č. 5 této zprávy. 4. Tradiční a významné akce pro rok kultura Přijaté usnesení č. 1114/2011 (pro 9, nehl. 1) I. významné a tradiční akce z kulturní oblasti, které budou v roce 2012 finančně podporovány přímo z rozpočtu města: - Grand festival smíchu, realizátor Východočeské divadlo Pardubice - Folklórní festival - Pernštýnská noc, realizátor Kulturní centrum Pardubice - Městské slavnosti - jaro a podzim, realizátor Kulturní centrum Pardubice - Pardubické hudební jaro - realizátor Komorní filharmonie Pardubice - Febiofest, realizátor ATTACK MEDIA, s. r. o. II. významné akce z kulturní oblasti pro rok 2012, bez závazku finanční podpory přímo z rozpočtu města: - Pardubické dožínky, realizátor KC Pardubice - Festival dětských a mládežnických pěveckých sborů Pardubice, realizátor KC Pardubice - International festival jazz dance open, realizátor Helena Machová - Pardubický Majáles, realizátor David Audrlický - Projekt Gama, realizátor Uskupení Tesla o.s. - Jeden svět, realizátor Člověk v tísni, o.p.s. - Soutěžní přehlídka country tanců Pardubická Ryengle, realizátor Kulturní sdružení Ryngle. 16. řádná schůze dne Strana 8 (celkem 34)

9 5. Tradiční a významné akce - sociální oblast Přijaté usnesení č. 1115/2011 (pro 9, nehl. 1) významné a tradiční akce ze sociální a zdravotní oblasti, které budou v roce 2012 finančně podporovány přímo z rozpočtu města: - Abilympiáda, realizátor Česká abilympijská asociace, o. s. - Sreening očních vad předškolních dětí ve městě Pardubice, realizátor PROZRAK - Festival sociálních služeb 6. Změna pravidel pro poskytování dotací z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti Přijaté usnesení č. 1116/2011 (pro 9, nehl. 1) Dodatek k "Pravidlům pro poskytování dotací z programu podpory v sociální a zdravotní oblasti pro rok 2011", která jsou přílohou tohoto usnesení. 7. Dotace z Programu podpory sportu Přijaté usnesení č. 1117/2011 (pro 9, nehl. 1) zastupitelstvu města schválit dotace z Programu podpory sportu subjektům uvedeným v tabulce č. 1, která je přílohou tohoto usnesení. Přijaté usnesení č. 1118/2011 (pro 9, nehl. 1) poskytnutí dotací z Programu podpory sportu subjektům uvedeným v tabulce č. 2, která je přílohou tohoto usnesení. 16. řádná schůze dne Strana 9 (celkem 34)

10 8. Prominutí dluhu Basketbalovému klubu Pardubice Přijaté usnesení č. 1119/2011 (pro 9, nehl. 1) B e r e n a v ě d o m í stanovisko komise pro sport RmP, kterým komise pro sport nesouhlasí s prominutím dluhu Basketbalového klubu Pardubice, IČ Dotace na opravy a úpravy bytových jednotek Přijaté usnesení č. 1120/2011 (pro 9, nehl. 1) Zastupitelstvu města Pardubic schválit poskytnutí účelové finanční dotace na opravy a úpravy bytových jednotek žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení. 10. Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dle 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázek Rozprava: u návrhu č. 2 řešeno uzavření dodatku na akci ZŠ Pardubice, Npor. Eliáše 344. Přijaté usnesení č. 1121/2011 (pro 9, nehl. 1) uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 262/11 uzavřené dne na akci "ZŠ Ohrazenice - oprava učebny VII.B,počítačové učebny, kabinetu po prasknutí vodovodu" se zhotovitelem RUDOLF KMOCH spol. s r. o. Pardubice. Tímto Dodatkem č. 1 se rozšiřuje předmět plnění díla o provedení vybourání části hrubých podlah a demontáži navlhlých hobra desek. Bez provedení těchto úprav by montáž nových PVC krytin byla v rozporu s technologickým postupem montáže a nebyla by objednateli poskytnuta záruky na dílo. Současně se navyšuje cena díla o ,84 Kč vč. DPH. Nová cena díla včetně DPH 20% je ,84 Kč. 16. řádná schůze dne Strana 10 (celkem 34)

11 Přijaté usnesení č. 1122/2011 (pro 9, nehl. 1) uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 29/2010 uzavřené dne na akci "CZ.1.02/3.2.00/ ZŠ Pardubice, Npor. Eliáše 344" se zhotovitelem MARHOLD a.s. Tímto Dodatkem č. 3 se rozšiřuje předmět plnění díla o Provedení technologických úprav vytápění vedoucích ke snížení nákladů na energie v souladu s požadavky energetického auditu. Bez provedení těchto úprav by investor (statutární město Pardubice) nesplnil podmínky získání dotací. Současně se navyšuje cena díla o ,-- Kč vč. DPH. Nová cena díla včetně DPH 20% je 40, ,-- Kč. Přijaté usnesení č. 1123/2011 (pro 9, nehl. 1) uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne na akci "Rekonstrukce plaveckého areálu Pardubice" se zhotovitelem Sdružení "Plavecký areál Pardubice", vedoucí účastník: VCES a.s., Praha, účastníci sdružení: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Metrostav a.s., Praha, a dále ve znění Dodatku č. 1 (uzavřen ) a dodatku č. 2 (uzavřen ). Tímto Dodatkem č. 3 se upravuje doba plnění - termín dokončení a předání díla nejpozději do dále bude upraven harmonogram stavebních prací ve vazbě na nový termín dokončení díla. Přijaté usnesení č. 1124/2011 (pro 9, nehl. 1) podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Změna ohřevu TUV a úpravy ZT v bytovém domě ul. Bělehradská 379, Pardubice" dodavateli INSTAL spol. s r. o., Pardubice, V Ráji čp. 575, IČ: , s nabídkovou cenou ,-- Kč bez DPH. Přijaté usnesení č. 1125/2011 (pro 9, nehl. 1) podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů zadání veřejné zakázky malého rozsahu "MŠ Gorkého - rekonstrukce kanalizace a venkovních zpevněných ploch" dodavateli INSTAV Hlinsko a.s., Hlinsko, Tyršova 833, IČ: , s nabídkovou cenou 1, ,-- Kč bez DPH. Přijaté usnesení č. 1126/2011 (pro 9, nehl. 1) 16. řádná schůze dne Strana 11 (celkem 34)

12 podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Nákup PHM platebními kartami pro období 2 let" dodavateli Shell Czech Republic a.s., IČ: , se slevou na 1 litr pohonných hmot 0,70 Kč bez DPH (dílčí hodnotící kritérium). Přijaté usnesení č. 1127/2011 (pro 9, nehl. 1) podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Informační systém Městské policie Pardubice" dodavateli ERIKA, a.s. IČ: , s nabídkovou cenou za ISMP ve výši ,--Kč bez DPH (dílčí hodnotící kritérium s nejvyšší % váhou). Přijaté usnesení č. 1128/2011 (pro 9, nehl. 1) R u š í podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů zadání veřejné zakázky malého rozsahu:"výběr dodavatele na záruční a pozáruční servis a opravy vozidel značky Škoda pro vozový park Magistrátu města Pardubic pro období 2 let". 11. Zadávací řízení: Vypracování nového Územního plánu statutárního města Pardubic Přijaté usnesení č. 1129/2011 (pro 9, nehl. 1) U s t a n o v u j e podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. pro posouzení a hodnocení nabídek v otevřeném zadávacím řízení v rámci zadání nadlimitní veřejné zakázky "Vypracování územního plánu statutárního města Pardubice" hodnotící komisi včetně náhradníků, která bude plnit i funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami, v tomto složení: Členové hodnotící komise (náhradníci): Mgr. Jindřich Tauber (Ing. Jiří Rozinek) Ing. Martin Bílek (MUDr. Štěpánka Fraňková) Ing. arch. Milan Košař (František Brendl) Ing. arch. Aleš Klose (Ing. Ondřej Hlaváč) Ing. Miroslav Baťa (Ing. Jiří Lejhanec) Ing. arch. Jaroslav Menšík (Ing. arch. Jan Kovář) Petr Frič (prof. Ing. Ladislav Koudelka, DrSc.) 16. řádná schůze dne Strana 12 (celkem 34)

13 Ing. arch. Petra Nacu (Ing. arch. Vladimír Lavrík) Ing. arch. Petr Brůna (Ing. arch. Zuzana Kavalírová) Přijaté usnesení č. 1130/2011 (pro 9, nehl. 1) S t a n o v u j e základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky v otevřeném řízení "Vypracování územního plánu statutárního města Pardubice" ekonomickou výhodnost nabídky a dílčí hodnotící kritéria včetně jejich vah v tomto pořadí: 1. strategie dosažení cílů obsažených v návrhu zadání územního plánu - váha kritéria 60%, 2. nabídková cena - váha kritéria 40%. Přijaté usnesení č. 1131/2011 (pro 9, nehl. 1) B e r e n a v ě d o m í zadávací dokumentaci pro nadlimitní veřejnou zakázku "Vypracování Územního plánu statutárního města Pardubic" 12. Ustanovení hodnotících komisí v rámci zadávacích řízení Přijaté usnesení č. 1132/2011 (pro 9, nehl. 1) U s t a n o v u j e podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. pro posouzení a hodnocení nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení v rámci zadání podlimitní veřejné zakázky "RPS - Pardubice, Karla IV. - IV. etapa, II. část" hodnotící komisi včetně náhradníků, která bude plnit i funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami, v tomto složení: Členové hodnotící komise (náhradníci): Ing. Martin Bílek (MUDr. Štěpánka Fraňková) Ing. Jiří Rozinek (Mgr. Jindřich Tauber) Ing. arch. Jaroslav Menšík (Evžen Erban) Ing. Jiří Lejhanec (Ing. Petr Klimpl) Ing. Vladimír Bakajsa (Ing. Pavel Bureš) Přijaté usnesení č. 1133/2011 (pro 9, nehl. 1) U s t a n o v u j e podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. pro posouzení a hodnocení nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení v rámci zadání podlimitní 16. řádná schůze dne Strana 13 (celkem 34)

14 veřejné zakázky "RPS - Pardubice, Dubina - etapa G" hodnotící komisi včetně náhradníků, která bude plnit i funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami, v tomto složení: Členové hodnotící komise (náhradníci): Ing. Martin Bílek (MUDr. Štěpánka Fraňková) František Brendl (Ing. arch. Milan Košař) Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek (Ing. Jiří Lejhanec) Ing. Aleš Vavřička (Ján Kasič) Ing. Vladimír Bakajsa (Ing. Pavel Bureš) Přijaté usnesení č. 1134/2011 (pro 9, nehl. 1) U s t a n o v u j e podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. pro posouzení a hodnocení nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení v rámci zadání podlimitní veřejné zakázky "RPS - Pardubice, Černá za Bory - III. etapa" hodnotící komisi včetně náhradníků, která bude plnit i funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami, v tomto složení: Členové hodnotící komise (náhradníci): Ing. Martin Bílek (MUDr. Štěpánka Fraňková) Ing. arch. Milan Košař (František Brendl) Ing. Petr Heřmanský (Ing. arch. Jan Kovář) Ing. Aleš Vavřička (Ján Kasič) Ing. Vladimír Bakajsa (Ing. Pavel Bureš) Přijaté usnesení č. 1135/2011 (pro 9, nehl. 1) U s t a n o v u j e podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. pro posouzení a hodnocení nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení v rámci zadání podlimitní veřejné zakázky "RPS - Pardubice, Pravý břeh Labe - VII. soubor, 3. část" hodnotící komisi včetně náhradníků, která bude plnit i funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami, v tomto složení: Členové hodnotící komise (náhradníci): Ing. Martin Bílek (MUDr. Štěpánka Fraňková) František Brendl (Ing. arch. Milan Košař) Jiří Srbek (Ing. arch. Petra Nacu) Ing. Jaroslav Mojžíš (Ing. Zdenek Křišťál) Ing. Vladimír Bakajsa (Ing. Pavel Bureš) Přijaté usnesení č. 1136/2011 (pro 9, nehl. 1) U s t a n o v u j e podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. pro posouzení a hodnocení nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení v rámci zadání podlimitní 16. řádná schůze dne Strana 14 (celkem 34)

15 veřejné zakázky "Demolice souboru staveb bývalá kasárna Hůrka v Pardubicích" hodnotící komisi včetně náhradníků, která bude plnit i funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami, v tomto složení: Členové hodnotící komise (náhradníci): Ing. Martin Bílek (MUDr. Štěpánka Fraňková) František Brendl (Ing. Ondřej Hlaváč) Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek (Ing. Jiří Lejhanec) Ing. Aleš Vavřička (Ján Kasič) Ing. Jiří Čáň (Ing. Jan Chvojka) 13. Doporučení vybraných žadatelů k nájmu bytů v majetku obce Rozprava: diskutováni žadatelé v návrhu č. 2 a 4, kterým je poskytován byt zvláštního určení (v DPS). Přijatá usnesení č /2011 obsahují citlivé osobní údaje proto nemohou být zveřejněna. 14. Plavecký areál Pardubice - postup realizace Rozprava: proběhla diskuze nad řešením interiérů a jejich financováním viz str. 5 důvodové zprávy ve věci rekonstrukce venkovních bazénů bylo usnesení doplněno o bod III. viz usn. 1155/2011. Přijaté usnesení č. 1155/2011 (pro 9, nehl. 1) I.B e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu o postupu realizace v rámci akci "Rekonstrukce plaveckého areálu Pardubice". II. U k l á d á předložit tuto zprávu Zastupitelstvu města Pardubic jako informativní. T: Z: Ing. Jiří Čáň III. při realizaci rekonstrukce venkovních bazénů postupovat dle varianty č. 3, která je uvedena v příloze č. 4 tohoto usnesení. 15. IDEON - vyjádření ke stavebním úpravám 16. řádná schůze dne Strana 15 (celkem 34)

16 Rozprava: konstatováno, že žádost není doporučena ke schválení proto, že projekt předložený panem xxxxxxxxx xxxxxxxxx neřeší celkovou koncepci opravy objektu, ale pouze stavební úpravy, které by vyhovovaly PVV s.r.o. Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat (pro 0, proti 8, nehl. 2) I.U d ě l u j e nájemci objektu, společnosti PVV spol. s r.o. IČ , souhlas s provedením stavebních úprav s názvem III. etapa zateplení objektu IDEON čp Jiráskova ul., konkrétně vybudování kanceláří pro potřebu nájemce ve 3.NP, částečnou výměnu vnitřních a vnějších výplní otvorů, provedení vnitřního obložení stěn galérie, částečné zateplení vnějšího obvodového zdiva a opravu střech dle předloženého projektu. II. S o u h l a s í s poskytnutím finančního příspěvku nájemci na provedení stavebních úprav uvedených v bodě I, ve výši 100% plánovaných nákladů tj. 7, ,- Kč s DPH. 16. Platba z rezervy rady, rezervy primátorky a rezerv náměstků Zpravodaj: Jiří Rozinek, náměstek primátorky - formálně doplnil návrh č. 1. Návrh č. 1 Přijaté usnesení č. 1156/2011 (pro 9, nehl. 1) na návrh porady vedení dne poskytnutí daru Pardubickému spolku historie železniční dopravy, IČ , na organizační zajištění 5. ročníku kulturní akce "Parní víkend" ve dnech 25. a , ve výši 5.000,- Kč z rezervy pana náměstka Ing. Bílka. 2 Přijaté usnesení č. 1157/2011 (pro 9, nehl. 1) na návrh porady vedení dne poskytnutí daru xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,, na pokrytí části nákladů spojených s profesionální výrobou hudby pro fitness a podiové skladby pro Fit klub Alfa, ve výši 5.000,- Kč z rezervy paní primátorky MUDr. Fraňkové. 3 Přijaté usnesení č. 1158/2011 (pro 9, nehl. 1) na návrh porady vedení dne poskytnutí dotace Českému svazu ochránců přírody, základní organizaci 44/03 - Záchranné stanici volně žijících živočichů 16. řádná schůze dne Strana 16 (celkem 34)

17 Pardubického kraje "Pasíčka", IČ , na zajištění provozních nákladů Záchranné stanice "Pasíčka, ve výši ,- Kč z rezervy rady. 17. Program regenerace městské památkové rezervace - přesun finančních prostředků Přijaté usnesení č. 1159/2011 (pro 9, nehl. 1) Zastupitelstvu města Pardubic schválit přesun finančních prostředků mezi akcemi obnovy Arciděkanství Pardubice v rámci Programu regenerace městské památkové rezervace (správce Ekonomický odbor). Celkové náklady akce č. 1 - Kostel Zvěstování Panny Marie se sníží o ,20 Kč a o tuto částku budou navýšeny celkové náklady akce č. 7 - Kostel sv. Bartoloměje. Finanční přesun je zapracován do tabulky "Náklady akcí Programu MPR", která je uvedena v příloze č. 1 a je nedílnou součástí tohoto usnesení. 18. IPRM "Přitažlivé město" Přijaté usnesení č. 1160/2011 (pro 9, nehl. 1) Zastupitelstvu města Pardubic schválit úpravu znění smluv o účasti projektu v Integrovaném plánu rozvoje města Pardubic "Přitažlivé město" u realizovaných dílčích projektů následovně: Do článku "Povinnosti předkladatele" budou doplněny následující ustanovení: předkladatel je povinen projednat veškeré změny v dílčím projektu ještě před jejich oznámením Úřadu regionální rady s manažerem IPRM, který posoudí dopad zamýšlených změn na IPRM jako celek s ohledem na dodržování finančního a časového harmonogramu IPRM jako celku je předkladatel povinen ve finančním plánu dílčího projektu splnit následující podmínku - v případě, že konec některého z monitorovacích období je v projektu plánován na 30. června a nebo 31. prosince, je předkladatel povinen fyzicky předložit žádost o platbu na Úřad regionální rady do konce tohoto období. Přijaté usnesení č. 1161/2011 (pro 9, nehl. 1) Zastupitelstvu města Pardubic schválit zařazení projektu Univerzity Pardubice s názvem 16. řádná schůze dne Strana 17 (celkem 34)

18 "Chemické elektronické informační zdroje pro výzkum a vývoj" mezi dílčí projekty Integrovaného plánu rozvoje města Pardubic "Přitažlivé město". Jedná se o projekt do Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, oblast podpory Propagace a informovanost o výsledcích VaV. 19. IPRM - sídliště Dukla a Višňovka Přijaté usnesení č. 1162/2011 (pro 9, nehl. 1) I. S o u h l a s í s pořadím vyhodnocení projektů, které byly předloženy v rámci 8. výzvy (a - veřejná prostranství). Pořadí je uvedeno v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. II. k podpoře v rámci Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Pardubice - sídliště Dukla a Višňovka, vyhlášené 8. výzvy (a - veřejná prostranství) projekty č. 801 a 802 uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení. 20. Smlouva o půjčce s HC EATON PARDUBICE a.s. Rozprava: řešeny podmínky smlouvy s hokejovým klubem diskutována výše smluvní pokuty: návrh pana Košaře ,- Kč nebyl přijat (pro 4, proti 1, zdrž. 4), návrh pana Brendla ,- Kč nebyl přijat (pro 3, proti 1, zdrž. 5), ponechána původní výše ,- Kč doplněna do článku VI. odst. 3 o povinnosti doplatit okamžitě půjčku, pokud by došlo k porušení podmínek splácení viz příloha usnesení. Přijaté usnesení č. 1163/2011 (pro 9, nehl. 1) zastupitelstvu schválit smlouvu o půjčce se společností HC EATON PARDUBICE a.s. s těmito smluvními parametry: jistina Kč 4,050 mil., p.a. 5 %, splatnosti nejpozději k Smlouva s doplněním odst. 3. do článku VI., je přílohou tohoto usnesení. 16. řádná schůze dne Strana 18 (celkem 34)

19 21. Program valné hromady společnosti Dostihový spolek a.s. Zpráva byl projednána společně se zprávou č. 45 Půjčka Dostihovému spolku a.s. na provoz v roce Zpravodaj: Jiří Rozinek, náměstek primátorky - uvedl zprávu s tím, že do návrhu č. 2 doplnil zástupce města J. Taubera, náměstka primátorky. Rozprava: J. Němec: seznámil s probíhající inventurou technického zhodnocení v Dostihovém spolku a.s. proběhla diskuze nad zprávou nezávislého auditora o ověření účetní uzávěrky doporučeno vyslovit souhlas s prodejem 20 ks akcií panu xxxxxxxx xxxxxxxxxx viz usn. 1166/2011 (pro 8, zdrž.1, nehl. 1) schválením půjčky bude moci spolek pokračovat v činnosti a překlenout období, kdy bude jednáno se sponzory. Půjčka je jedním ze stabilizačních opatření, má návaznost na uzavření nadační smlouvy s Českou pojišťovnou a.s. diskutováno nad možností, že by město bylo účastníkem sponzorské dohody. Návrh č. 1 Přijaté usnesení č. 1164/2011 (pro 9, nehl. 1) B e r e n a v ě d o m í konání řádné valné hromady společnosti Dostihový spolek a.s., IČO: s datem konání dne , která je přílohou důvodové zprávy č Přijaté usnesení č. 1165/2011 (pro 9, nehl. 1) P o v ě ř u j e v souladu s usnesením zastupitelstva č. 30Z/2010 ze dne pana Mgr. Jindřicha Taubera k zastupování města Pardubice na řádné valné hromadě společnosti Dostihový spolek a.s., IČO: s datem konání dne Přijaté usnesení č. 1166/2011 (pro 9, nehl. 1) U k l á d á zástupci města postupovat na jednání řádné valné hromady společnosti Dostihový spolek a.s., IČO: dne při hlasování a projednávání bodů programu valné hromady takto: 1. hlasovat u bodu č. 2 programu valné hromady pro zvolení xxxxxxx xxxxxxxx za člena 16. řádná schůze dne Strana 19 (celkem 34)

20 představenstva a xxxxxxx xxxxxxxx za člena dozorčí rady, 2. hlasovat u bodu 3. programu při schvalování roční účetní závěrky r takto: hlasovat pro schválení výroční zprávy roční účetní závěrky za rok 2010, 3. hlasovat pro schválení účetní závěrky r a pro návrh představenstva společnosti na vypořádání hospodářského výsledku roku 2010 v souladu s doporučením dozorčí rady, 4. hlasovat pro schválení převodu 20 ks akcií společnosti Dostihový spolek a.s. mezi panem xxxxxxx xxxxxxxx (převádějící) a panem xxxxxxx xxxxxxxx (nabývající). pro 8, zdrž. 1, nehl Přijaté usnesení č. 1167/2011 (pro 9, nehl. 1) Ž á d á představenstvo společnosti Dostihový spolek a.s., IČO: , aby při projednávání bodu č. 7 programu valné hromady (projednání stabilizace společnosti) byl s akcionáři též projednán jejich předběžný zájem o pomoc společnosti spočívající ve zvýšení základního kapitálu. Z: J. Němec T: Půjčka Dostihovému spolku a.s. na provoz v roce 2011 Přijaté usnesení č. 1202/2011 (pro 9, nehl. 1) Zastupitelstvu města Pardubic přijmout následující usnesení: Zastupitelstvo města Pardubic schvaluje poskytnutí půjčky na provoz Dostihovému spolku a.s., IČ: , ve výši Kč ,-, s úrokovou sazbou 3% a termínem splatnosti do dle smlouvy o půjčce, která je přílohou tohoto usnesení. Zdrojově bude kryto snížením obecné rezervy rozpočtu. 22. Program valné hromady FREE ZONE PARDUBICE a.s. Zpravodaj: Jiří Rozinek, náměstek primátorky - okomentoval dodatek návrhy č. 5 a 6 - a uvedl, že v souvislosti se žádostí Industrial Trade Services a.s. o prodej akcií společnosti První majetková a. s. za ,- Kč je předložen návrh na ocenění akcií a následně doporučeno prodat je ve veřejné dražbě. Návrh č. 1 Přijaté usnesení č. 1168/2011 (pro 9, nehl. 1) 16. řádná schůze dne Strana 20 (celkem 34)

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU Zápis z 19. řádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne 23. 8. 2011 od 14:00 hodin v zasedací místnosti rady Přítomni: Štěpánka

Více

1. Základní údaje. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Teplého 2014, Pardubice PSČ: 530 02

1. Základní údaje. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Teplého 2014, Pardubice PSČ: 530 02 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 1. Základní údaje Obchodní jméno: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Sídlo: Teplého 2014, Pardubice PSČ: 530 02 IČO: 60108631 Zápis v obchodním

Více

Statutární město Pardubice

Statutární město Pardubice Statutární město Pardubice ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PARDUBIC ZA ROK 2008 (bez městských obvodů) ZmP 16.6.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PARDUBIC ZA ROK 2008 OBSAH : NÁVRH ROZDĚLENÍ PŘEBYTKU

Více

USNESENÍ z 29. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 24. listopadu 2010

USNESENÍ z 29. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 24. listopadu 2010 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 29.

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC INFORMACE. pro jednání zastupitelstva města dne 29. 1. 2015

M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC INFORMACE. pro jednání zastupitelstva města dne 29. 1. 2015 M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC INFORMACE pro jednání zastupitelstva města dne 29. 1. 2015 Plnění usnesení rady města za měsíc listopad a prosinec 2014 Předkládá: Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník MML

Více

Statutární město Pardubice

Statutární město Pardubice Statutární město Pardubice ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PARDUBIC ZA ROK 2009 (bez městských obvodů) OBSAH: ZmP 22. 6. 2010 STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PARDUBIC ZA ROK 2009 NÁVRH FINANČNÍHO

Více

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 28.8.2007

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 28.8.2007 Zápis 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 28.8.2007 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka RMČ, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil, člen

Více

32. Zřízení věcného práva umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční

32. Zřízení věcného práva umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční POZVÁNKA na 2. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 14.3. 2013 od 16:00 hod. v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

USNESENÍ z 8. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 09. 03. 2015

USNESENÍ z 8. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 09. 03. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 8. schůze

Více

ZÁPIS z 20. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje konaného dne 30.03.2015

ZÁPIS z 20. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje konaného dne 30.03.2015 ZÁPIS z konaného dne Přítomno: Omluveni: 43 členů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje JUDr. Ivana Křečková, ředitelka Krajského úřadu Královéhradeckého kraje vedoucí odborů Krajského úřadu Královéhradeckého

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

ZÁPIS z 16. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje konaného dne 15.09.2014

ZÁPIS z 16. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje konaného dne 15.09.2014 ZÁPIS z konaného dne Přítomno: Omluveni: Nepřítomen: 41 členů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje JUDr. Ivana Křečková, ředitelka Krajského úřadu Královéhradeckého kraje vedoucí odborů Krajského úřadu

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 29. října 2008

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 29. října 2008 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 32.

Více

1. Základní údaje. Obchodní jméno: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Teplého 2014, Pardubice PSČ: 530 02

1. Základní údaje. Obchodní jméno: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Teplého 2014, Pardubice PSČ: 530 02 Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 1. Základní údaje Obchodní jméno: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Sídlo: Teplého 2014, Pardubice PSČ: 530 02 IČO: 60108631 Zápis v obchodním rejstříku: Krajský

Více

valuje sch a u kládá Dodatek č. 5 opatření a.s. - hlasí sou až do

valuje sch a u kládá Dodatek č. 5 opatření a.s. - hlasí sou až do USS NESENÍ ZE 4. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 17. 2. 2015 USNESENÍ Č. 116/2015 Odsouhlasení Dodatku č.. 2 Veřejnoprávní smlouvy mezi Statutárním městem Liberec a Městem Frýdlant o výkonu úkolů

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem. č. 8 / 2015

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem. č. 8 / 2015 M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem č. 8 / 2015 konané dne 16.6.2015 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. ve 14:30 hodin Přítomni

Více

USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010

USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010 USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010 USNESENÍ RK/6/310/2010 při výkonu působnosti Valné hromady společnosti Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a. s.,

Více

Z 10. SCHŮZE. Změna. ber. a u kládá. Rady T: 10. sch. valuje návrh

Z 10. SCHŮZE. Změna. ber. a u kládá. Rady T: 10. sch. valuje návrh USS NESENÍ Z 10. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 19. 5. 2015 USNESENÍ Č. 372/2015 Informace o rezignaci MUDr. Peteraa Hromádky na mandát členaa ZM Liberec Radaa města po projednání ber e na věě domí

Více

Rychvald. Město. 8. zasedání. Zastupitelstva města Rychvald. Kulturní dům v Rychvaldě, 13. 6. 2012, 16.30 hodin

Rychvald. Město. 8. zasedání. Zastupitelstva města Rychvald. Kulturní dům v Rychvaldě, 13. 6. 2012, 16.30 hodin Město Rychvald 8. zasedání Zastupitelstva města Rychvald Kulturní dům v Rychvaldě, 13. 6. 2012, 16.30 hodin M ě s t o R y c h v a I d, 7 3 5 3 2 Rychvald, dne 6.6.2012 Svolávám 8. zasedání Zastupitelstva

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Rady města Kolína ze 7. schůze konané dne 19.01.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Rady města Kolína ze 7. schůze konané dne 19.01.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Rady města Kolína ze 7. schůze konané dne 19.01.2015. Usnesení č. 7/215/2015 7/246/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 94. jednání Rady města

Více

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 ZÁPIS

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 ZÁPIS K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 ZÁPIS z 1. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo dne 13.02.2014 v době od 9:05

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 32.

Více

Usnesení. 3364 Schválení ověřovatelů zápisu 73. schůze RM Karviné konané dne 29.01.2014

Usnesení. 3364 Schválení ověřovatelů zápisu 73. schůze RM Karviné konané dne 29.01.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 73. schůze Rady města Karviné konané dne 29.01.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3364 Schválení

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 které se konalo ve středu 23. 11. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Zápis č. 11-02 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 30.3.2011 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 11-02 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 30.3.2011 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 11-02 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 30.3.2011 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více