Sociální služby a zdravotnictví % Vzdělávání %

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sociální služby a zdravotnictví 160 297 146 798 116 215 79% Vzdělávání 141 153 134 507 129 326 96%"

Transkript

1 Sociální služby a zdravotnictví % Běžné výdaje % OZSV Účelové dotace do sociálně zdravotní oblasti % OZSV Centra sociální pomoci (Farní charita) % OZSV dávky a podpory v sociálním zabezpečení (vč. poštovného) % OZSV ostatní běžné výdaje OZSV % OZSV PO Domov penzion pro důchodce + DD St. Role % OZSV účelové dotace Tyflocentrum % OZSV účelové dotace Centrum služeb pro zdrav.postižené % OZSV účelové dotace Romské občanské sdružení % OZSV denní stacionář pro zdrav.postižené děti % OZSV neinv.dot. Dům techniky Ostrava % ORI oprava střechy Domova-penzionu pro důchodce % OVV agenda sociálně právní ochrany dětí % OLKV neinv.dotace Armádě spásy % Kapitálové výdaje % ORI Projekt.dokumentace-Centrum soc.služeb % ORI Centrum sociálních služeb % OZSV investiční dotace-nemocnice K.Vary % OZSV nákup vozidel pro Pečovatelskou službu % OZSV investiční dotace Farní charita % OZSV nákup výpočetní techniky pro Pečovatelskou službu % Vzdělávání % Běžné výdaje % OLKV neinv.přísp. Krajské knihovně v K.Varech % OLKV provoz Městské knihovny K.Vary % OLKV Ostatní neinvestiční dotace - zájmová činnost % OLKV neinvestiční dotace o.p.s.-hvězdárna % OŠT školství % OŠT PO - ZŠ Mozartova - neinv.příspěvek města % OŠT PO - ZŠ a ZUŠ Šmeralova -neinv.příspěvek města % OŠT PO - ZŠ a ZUŠ Šmeralova-účelová dotace ÚZ % OŠT PO - ZŠ 1.máje - neinv.příspěvek města % OŠT PO - ZŠ jazyků (J.Palacha) - neinv.příspěvek města % OŠT PO - ZŠ Moskevská - neinv.příspěvek města % OŠT PO - ZŠ Kollárova - neinv.příspěvek města % OŠT PO - ZŠ Poštovní - neinv.příspěvek města % OŠT PO - ZŠ Konečná - neinv.příspěvek města % OŠT PO - ZŠ Krušnohorská - neinv.příspěvek města % OŠT PO - ZŠ Truhlářská - neinv.příspěvek města % OŠT PO 1. MŠ Komenského - neinv.příspěvek % OŠT PO 2. MŠ Krušnohorská - neinv.příspěvek % OŠT neinv.dotace Karlovarského kraje pro ZŠ a MŠ % ORI opravy budov MŠ % ORI ZŠ Krušnohorská-vzduchotechnika-oprava % TO údržba zeleně a pískovišť-školská zařízení % Kapitálové výdaje % OŠT PO ZŠ Truhlářská-investiční dotace-rek.školní jídelny % ORI ZŠ Dvory-stavební úpravy tělocvičny % ORI technické zhodnocení - Obchodní akademie Bezručova % OŠT inv. dot. PO ZŠ Konečná (informační systém) % ORI ZŠ Krušnohorská - rekonstrukce bazenu % ORI ZŠ Krušnohorská - vzduchotechnika % ORI ZŠ Libušina - přístavba % ORI stav.úpravy v družině ZŠ J.A.Komenského % OLKV pořízení knihovnického SW pro Městskou knihovnu % OLKV pořízení knihovnického SW pro Městskou knihovnu % ORI technické zhodnocení - objekty MŠ % ORI nákup kotle pro ZŠ Poštovní % ORI budovy,haly,stavby-zhodnocení z energetických auditů %

2 Kultura % Běžné výdaje % OLKV neinv.přísp. nájemci Městského divadla % OLKV neinvestiční dotace - Mezinárodní festival studentských filmů % OLKV MFF-Příspěvek nadaci % OLKV služby - Tourfilm % OLKV dotace ostatním subjektům - kultura % OLKV Mezinárodní jazzový festival % OLKV Mezinárodní folklorní festival % OLKV Festival rockové, folkové a alternativní hudby % OLKV Mezinárodní pěvecké centrum A.Dvořáka o.p.s % OLKV PO Karlovarský symfonický orchestr-neinvestiční příspěvek % OLKV vlastní činnost odboru - prezentace, kulturní činnost % OLKV program "Kulturní léto" % OLKV Divadlo Husovka % ORI odkup mov.maj. - el.zabezp.zaříz. kina Čas % ORI provoz budov - oblast kultury % OLKV Mezinár.seminář CR handicap.osob % OLKV Projekt Kultura % OLKV Dům dětí a mládeže + ZOO % Kapitálové výdaje % OLKV nákup sedaček do Kina Čas % ORI rek. kina ČAS-stav.úpravy promítacího sálu % ORI tech.zhodnocení kina ČAS % Tělovýchova a sport % Běžné výdaje % OŠT neinvestiční dotace - sport a tělovýchova - částka k rozpisu % OMaH areál Rolava - investičníá dotace na provoz areálu Rolava % ORI areál Rolava - vyčištění dna malé nádrže % TO vyklizení pozemků - multifunkční hala % Kapitálové výdaje % ORI DOFAKTURACE-PD víceúčelové centrum Tuhnice % ORI Bohatice Skatepark % ORI Vybavení skateparku Bohatice % OŠT úvěr pro Karlovarskou sportovní % OŠT investiční dotace SK Buldoci % OŠT invest.dotace SK Basketbal K.Vary % OŠT invest.dot.tj KSNP Sedlec- minihřiště % OŠT invest.dot. TJ lokomotiva-trávník % ORI DOFAKTURACE PD Aquapark Rolava % ORI Cyklistická trasa Rybáře-St.Role % ORI ZŠ Truhlářská-víceúčelové hřiště % ORI DSP, DZS plavecký bazén Víceúč.centra % ORI kongresové centrum % ORI výstavní,sportovní a kongresové centrum-animace % ORI Autocentrum F - invest.půjčka-umělá ledová plocha % ORI areál Rolava - technické zhodnocení % ORI DSP, DZS areál Rolava % TO mobilní tribuna % TO zhodnocení nafukovací tenisové haly % TO cyklostezka Viadukt-Doubí %

3 Doprava % Běžné výdaje % OD odbor dopravy % TO silnice (opravy a udržování) % OD Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. - neinvestiční dot % TO veřejné osvětlení % ORI dopravní terminál Dolní nádraží-úhrada podílu neinv.výdajů % TO program "Zvýšení parkovacích míst" k přerozdělení % ORI dofakturace - dopr.terminál Dolní nádraží % OMaH průtah městem % TO DOFAKTURACE - silnice (opravy a udržování) % Kapitálové výdaje % ORI Projekt.dokumentace-komunikace % OD Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. - investiční dot % TO silnice - projektová dokumentace % TO DOFAKTURACE - silnice - PD % TO pořízení nových autobusových zastávek % TO VO Sadová % TO VO - projektová dokumentace % ORI Průtah I/ % TO ost.výdaje - Průtah I/ % ORI Rolavská - Palackého, inženýrské sítě % ORI Rekonstrukce ulice Ondřejská % ORI Podíl města-silniční propojení Tuhnice-Rybáře % ORI Podíl města-ulice Západní-povrchová úprava % ORI Podíl města-ulice Plzeňská,Studentská-povrch.úprava % ORI Podíl města-ulice Závodní-povch.úprava % ORI plynofikace MHD % TO VO Sedlecká - Rosnická % TO VO Vančurova % TO výkup pozemků pro průtah % ORI výkupy zahradních domků-akce víceúčel.sport.hala % TO systém autom.ovládání provozu VO % TO VO Petra Velikého, Zámecký vrch % TO VO Gagarinova,Národní % TO VO Školní % TO VO Dvořákova,Tuhnická % TO VO Dykova,Sukova,Akátová % Životní prostředí % Běžné výdaje % TO silnice (čištění,zimní údržba) % TO veterinární péče (útulek pro domácí zvířata) % TO nakládání s odpadem % TO DOFAKTURACE-nakládání s odpadem % OŽP ostatní činnosti (pitná voda, ochrana přírody, veřejná zeleň) % OŽP výdaje z EKOLOGICKÉHO fondu % TO PO Lázeňské lesy - neinvestiční příspěvek % TO PO SLP-neinvestiční příspěvek na činnost % TO PO SLP-účelový.neinv.přísp.(dle rozpisu v koment.) % TO revitalizace Sokolského vrchu %

4 Kapitálové výdaje - Životní prostředí % ORI Studie- projekt Ohře-využití území % ORI DOFAKTURACE-Zahradnictví Drahovice % TO invest.dot. PO LL % ORI Mlýnská kolonáda-vi.etapa % ORI Smetanovy sady-rekonstrukce cest % ORI komunikace v areálu Zahradnictví Drahovice % ORI projekt Ohře-využití území % ORI rekonstr. Zámecké věže % ORI PD na rekonstr. Zámecké věže % ORI hala v areálu zahradnictví % ORI nákup 16 ks prodejních stánků - Varšavská % ORI revit. nábřeží Ohře s výst.loděnice % ORI socha TGM-odlití, podstavec % TO PO SLP - rek.stezek v Skalník. sadech % TO PO SLP - rek.hřbitovní zdi v Doubí % TO inv.dotace obč.sdružení Ostrovský Macík % TO PO SLP - obnova strojního parku % TO inv.dot. PO SLP - revit.dětských hřišť % OLKV socha TGM % Lázeňství % Běžné výdaje % OLKV neinv.dot. Alžbětiným lázním, a.s.-úrok z úvěru na rek.bazénu % OLKV neinvestiční dotace - lázeňství % TO PO Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád % TO PO SPLZaK oprava potrubí termominerálních vod % Kapitálové výdaje % TO inv. dot. PO SPLZaK-Vřídel.kolon.ext. a intr % TO inv. dot. PO SPLZaK-potrubní rozvody Lázně I.,VI % ORI technické zhodnocení - Lázně III % TO inv. dot. PO SPLZaK-Vřídelní kolon.zabezp.star.sut % TO inv. dot. PO SPLZaK - Vřídelní kolon.exkursní trasa % TO inv. dot. PO SPLZaK-nábř.promenáda Vřídelní ul % Bezpečnost % Běžné výdaje % MP bezpečnost a veřejný pořádek % MP činnost místní správy % OKP požární ochrana dobrovolné HZS % OKP opatření pro krizové stavy % OZSV Fond pro finanční pomoc v kriz.situacích % ORI opravy a udržování - oblast bezpečnost % ORI DOFAKTURACE-opěrné zdi za obj.lázně III % ORI Sanace skalního masivu za Thermalem TO Program "Snížení dopravní nehodovosti" k přerozdělení % Kapitálové výdaje % MP budovy,stavby % MP stroje, přístroje, ost.investiční zařízení % MP laserový měřič rychlostí % MP dopravní prostředky % ORI Sanace skalního masivu za Thermalem % ORI sanace opěrných zdí % OKP investiční dotace HZS % ORI budovy,haly,stavby-technické zhodnocení objektu HZ Tašovice %

5 Propagace města % Běžné výdaje % OKP pohoštění,věcné dary % OLKV pohoštění,věcné dary % ORI prezentace, výstavy % OLKV neinv.dotace (podpora aktivit občanů k partnerským městům) % OLKV neinv.dotace Muller Production % OLKV Karlovarské radniční listy % OLKV neinvestiční dotace Infocentrum, o.p.s.města K.Vary % OLKV právní služby pro Nadaci K.Vary % Kapitálové výdaje % OLKV vklad nadač.jmění do Nadace Karlovy Vary % OLKV navigační systém pro automobily % Bydlení a nemovitosti % Běžné výdaje % ORI správa nebytových prostor % ORI palmový skleník - oprava střechy % TO správa pozemků % OMaH záležitosti bydlení (dříve OMaH) % PP konzultační, poradenské a právní služby % ORI půjčky z FRB % ORI bytové hospodářství % PRÁV běžné výdaje - Právní odbor % OFE ost.náklady na byt.výstavbu Stará Role % Kapitálové výdaje % ORI Bytová výst.stará Role "U Vysílače" % ORI Bytová výst.stará Role "U Vysílače" 2.etapa % OFE vklad do Bytového družstva 1 (výst.stará Role) % OFE vklad do Bytového družstva 2 (výst.stará Role) % ORI budovy,haly,stavby-nebytové domy % ORI DOFAKTURACE-výtah Lázně III % TO pozemky % ORI technické zhodnocení budov % ORI rek.vodovodu Cihelny % ORI energetické audity % ORI technické zhodnocení - Východní 16 - ubyt. KSO % Vnitřní věci % Běžné výdaje % OFE platba daní a poplatků % OFE ost.výdaje (služby peněž.ústavů, audit,fin.vypoř. minulých let...) % OFE rez.na plnění ze záv.za úvěry(byt.výst.,dopravní podnik K.Vary) % ORI Odbor investic % ORI pojistné na stavebně montážní pojištění % OIT Odbor informačních technologií % OKP provozní výdaje odboru OKP % OVV místní zastupitelské orgány % OVV činnost místní správy I. (objekt Moskevská) % OVV činnost místní správy II. (objekt U Spořitelny 2) % OVV Dofakt.-činnost místní správy II. (obj. U Spořitelny 2) % OVV zajištění voleb-parlament % OVV zajištění voleb-místní zastupitel.orgány % OVV neinv.dot. na výkon agendy řidičů % ORI provozní náklady stavebního archivu % SÚ archivní činnost (od roku 2003) % SÚ běžná činnost Stavebního úřadu % ORI MM Moskevská-kancelář primátora OFE odvody z poplatků za VHP a vracení přepl.míst.poplatků %

6 Kapitálové výdaje - Vnitřní věci % ORI MM Moskevská-pracoviště výdej pasů % ORI MM Moskevská-kancelář primátora % OIT výpočetní technika % OIT software pro MM % OIT software (ekonomický inf.systém) % OVV stroje, přístroje, zařízení % OD vyvolávací systém % OVV dopravní prostředky % OIT stroje,přístroje,zařízení % Ostatní % Běžné výdaje % OLKV nákup ostatních služeb a mezinárodní vztahy % OKP nákup ostatních služeb a mezinárodní vztahy % ORI výbor pro strat. a inv.rozvoj % OFE příspěvek EUREGIO EGRENSIS % OFE vratka nedočerp.st.dotace - dávky soc.péče % OFE storno úhrady pohled. města vůčí AUTOCENTRUM F % OFE analýza procesního systému účetnictví % OVV neinvestiční příspěvek Svazu měst a obcí % ORI nákup pohledávky za EUBE % OLKV dary obyvatelstvu % Kapitálové výdaje % OFE navýšení ZJ Autocentrum F % OFE vklad do zákl.kapit. KV ARENA s.r.o % OFE vklad do ZK Centrum volného času, a.s % ORI Projektová dokumentace % ORI ostatní investiční akce ORI % OVV rekonstrukce toalet MM I 5.patro % OFE nákup akcií České spořitelny % OFE náklady spojené s nákupem a prodejem akcií ČS % OKP umělecká díla-obrazy % TO nespecifikované výkupy nemovitostí % Výdaje CELKEM % z toho - běžné výdaje % - kapitálové výdaje %

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY I. P Ř Í J M Y Druh příjmů 31.12.v tis. Kč 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem 159 066,6 159 066,6 163 538 917,00 102,8 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 38 900,0 38 900,0 37

Více

Příloha č. j. MMJ/EO/6148/2014. schváleno Zastupitelstvem města Jihlavy dne 15. prosince 2014 usnesením č. 29/14-ZM

Příloha č. j. MMJ/EO/6148/2014. schváleno Zastupitelstvem města Jihlavy dne 15. prosince 2014 usnesením č. 29/14-ZM Příloha č. j. MMJ/EO/6148/2014 ROZPOČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY na rok 2015 schváleno Zastupitelstvem města Jihlavy dne 15. prosince 2014 usnesením č. 29/14-ZM OBSAH (SCHVALOVACÍ ČÁST): Rekapitulace

Více

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

1. Příjmová část rozpočtu

1. Příjmová část rozpočtu ROZPOČET MĚSTA SOKOLOV NA ROK 2008 Výchozí základnou při konstrukci návrhu rozpočtu na rok 2008 se stala očekávaná skutečnost roku 2007 (výdaje maximálně do výše rozpočtu), přičemž v úvahu nebyla brána

Více

Výsledek hospodaření města Stříbra k 31. 12. 2009

Výsledek hospodaření města Stříbra k 31. 12. 2009 Výsledek hospodaření města Stříbra k 31. 12. 2009 Výsledek hospodaření včetně fondů za rok 2009 v tis. Kč 2009 SR UR Skut. % I.PŘÍJMY CELKEM 149 012,78 213 018,12 195 849,95 92% z toho daňové 80 248,00

Více

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů k 31. 12. 2005 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů k 31. 12. 2005 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů k 31. 12. 2005 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje k 31.12.2005 čerpání * běžné 190 518,80 208 439,58 215 953,43 103,60 * investiční (kapitálové) příjmy 15

Více

PŘÍJMY. Návrh rozpočtu na rok 2015. Stránka 1 PLNĚNÍ ROZPOČTU 2014. Schválený rozpočet na rok 2009. Schválený. Schválený.

PŘÍJMY. Návrh rozpočtu na rok 2015. Stránka 1 PLNĚNÍ ROZPOČTU 2014. Schválený rozpočet na rok 2009. Schválený. Schválený. Stránka 1 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMY rozpočet na rok rozpočet na rok rozpočet na rok rozpočet na rok rozpočet rozpočet na rok Skutečnost DAŇOVÉ PŘÍJMY 730 639 000 673 982 401,27 649 530 000 707 859 508,49

Více

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč)

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) 2010 k 30.6.2010 čerpání * běžné 208 902,00 211 145,00 139 950,39 66,28 24 310,00 235 455,00 * investiční (kapitálové) příjmy

Více

Rozpočet města - 5. úprava. Rekapitulace příjmů. daňové 166 030,00 nedaňové 152 657,45 dotace 186 805,93 kapitálové 28 428,00 ostatní 88 623,70

Rozpočet města - 5. úprava. Rekapitulace příjmů. daňové 166 030,00 nedaňové 152 657,45 dotace 186 805,93 kapitálové 28 428,00 ostatní 88 623,70 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 166 030,00 nedaňové 152 657,45 dotace 186 805,93 kapitálové 28 428,00 ostatní 88 623,70 celkem příjmy 622 545,08 Příjmy 1 druh p íjmu Daňové 166 030,00 podíl na daních

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU 2013

PLNĚNÍ ROZPOČTU 2013 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMY (v Kč) Skutečnost 2010 Skutečnost 2011 Skutečnost 2012 Schválený DAŇOVÉ PŘÍJMY 707 859 508,49 679 319 467,57 695 563 532,90 717 549 400,00 730 249 860,00 758 865 108,84 1xxx sdílené

Více

Skutečnost Rozpočet. Správní poplatky 258 1361 výstavba 320 335 205,00 125,00 CELKEM 11 VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 284 320 335 205,00 125,00

Skutečnost Rozpočet. Správní poplatky 258 1361 výstavba 320 335 205,00 125,00 CELKEM 11 VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 284 320 335 205,00 125,00 Arial CE,obyčejné\ (v tis. Kč) ROK 2010 BĚŽNÉ PŘÍJMY DAŇOVÉ PŘÍJMY 11 - VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Skutečnost Rozpočet Text 2006 2007 2008 2009 2010 Správní poplatky 258 1361 výstavba 320 335 205,00 125,00

Více

ROZPOČET NA ROK 2015

ROZPOČET NA ROK 2015 Město Náchod ROZPOČET NA ROK 2015 REKAPITULACE PŘÍJMY BĚŽNÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ VÝDAJE BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ FINANCOVÁNÍ Schváleno ZM dne 15.12.2014 č. usnesení II.a/ Vyvěšeno dne: 26.11.2014 Sejmuto dne:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY ZA ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY ZA ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY ZA ROK 2008 OBSAH: Editorial... 1 Přehled nejdůležitějších změn v roce 2008... 2 Charakteristika magistrátu... 3 Odbor financí a ekonomiky (OFE)...

Více

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 ROZPOČET NA ROK 2013 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Položka Druh příjmu rozpočet 2013 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 19 000,0 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ

Více

Krytí v roce 2010 Kapitálový výhled na léta 2011-2013. 1036 - Správa v lesním hopodářství 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Krytí v roce 2010 Kapitálový výhled na léta 2011-2013. 1036 - Správa v lesním hopodářství 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Schválený kapitálový rozpočet statutárního města Ostravy pro rok 2010 - členění dle rozpočtové skladby (OdPa) ODPA Nedočerp. prostředky z roku 2009 Krytí v roce 2010 Kapitálový výhled na léta 2011-2013

Více

P Ř Í J M Y - závazné ukazatele (v tis. Kč)

P Ř Í J M Y - závazné ukazatele (v tis. Kč) 1 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 201 P Ř Í J M Y - závazné () 10 - ODBOR ROZVOJE MĚSTA Administrace Krajského programu obnovy venkova 2 3,00 Pojistné náhrady za poškození veřejného osvětlení a mobiliáře

Více

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč.

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč. É ť š ěš í Ě ÝÚŘ ó ář Í K O M E N T Á Ř K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU MĚSTA CHRUDIM ZA ROK 2010 Zastupitelstvo města Chrudim schválilo na svém zasedání dne 14. prosince 2009 rozpočet města na rok 2010. Celkové zdroje

Více

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Příjmy daňové příjmy: pol. ODPA text: v tis.kč 1111 Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost 28 000 1112 Daň z příjmů fyzických osob -

Více

ROZPOČET NA ROK 2014

ROZPOČET NA ROK 2014 Město Náchod ROZPOČET NA ROK 2014 REKAPITULACE PŘÍJMY BĚŽNÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ VÝDAJE BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ FINANCOVÁNÍ Schváleno ZM dne Vyvěšeno dne: 30.1.2014 Sejmuto dne: Kompletní rozpočet je k nahlédnutí

Více

Schválený rozpočet Města Uherský Brod pro rok 2014. Příjmy

Schválený rozpočet Města Uherský Brod pro rok 2014. Příjmy rozpočet Města Uherský Brod pro rok 2014 Příjmy OrJ OdPa SpPo Skupina 1 - Daňové příjmy 2301 0000 1111 DPFOZČ, Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 30 300 000 2302 0000 1112 DPFO z podnikání, Daň z příj.fyz.os.z

Více

Rozpočet města - 3. úprava.xls. Rekapitulace příjmů. daňové 153 450,00 nedaňové 125 284,00 dotace 130 715,73 kapitálové 26 505,00 ostatní 108 088,36

Rozpočet města - 3. úprava.xls. Rekapitulace příjmů. daňové 153 450,00 nedaňové 125 284,00 dotace 130 715,73 kapitálové 26 505,00 ostatní 108 088,36 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 153 450,00 nedaňové 125 284,00 dotace 130 715,73 kapitálové 26 505,00 ostatní 108 088,36 celkem příjmy 544 043,09 Příjmy 1 druh p íjmu Daňové 153 450,00 podíl na daních

Více

PŘÍLOHA č. 2. Kapitola 01 - kancelář magistrátu-činnost místní správy

PŘÍLOHA č. 2. Kapitola 01 - kancelář magistrátu-činnost místní správy PŘÍLOHA č. 2 Předpokládané výdaje 2008 (údaje v tis.kč) Kapitola 01 - kancelář magistrátu-činnost místní správy 3399 občanské záležitosti 808 3699 Czechinvest, projekty EU 2020 6115 volby 496 6171 správa

Více

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROST

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROST Město Kopřivnice Rozpočet města Kopřivnice na rok 2004 - plnění ukazatelů rozpočtu k 31.12.2004 (včetně hospodářské činnosti) Odbor - organizace příjmy (zdroje) výdaje (platby,rezervy) ( ORJ - organizační

Více

1. PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU

1. PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU ROZPOČET MĚSTA SOKOLOV NA ROK 2010 Výchozí základnou při konstrukci návrhu rozpočtu na rok 2010 se stala očekávaná skutečnost roku 2009, při jejíž konstrukci byly mimo jiné využity následující podklady:

Více

Příloha č. 1. 1. změna rozpočtu města Hranic na rok 2015. 1. 1. Příjmy 1.2. Výdaje 1.3. Financování

Příloha č. 1. 1. změna rozpočtu města Hranic na rok 2015. 1. 1. Příjmy 1.2. Výdaje 1.3. Financování Příloha č. 1 1. změna rozpočtu města Hranic na rok 2015 1. 1. Příjmy 1.2. Výdaje 1.3. Financování 1 1. 1. Příjmy KAP PAR POL TEXT SR 2015 ZMĚNY PŘEVODY DOTACE NOVÉ AKCE UR 2015 1 3111 Nájem MŠ Hromůvka,

Více

Schválený rozpočet výdajů - prostředky provozu Města Moravský Krumlov 2012

Schválený rozpočet výdajů - prostředky provozu Města Moravský Krumlov 2012 Schválený rozpočet výdajů - prostředky provozu Města Moravský Krumlov 2012 ( v tis. Kč) Schválený rozpočet 2012 odd. 10 - zemědělství a lesní hospodářství 1014 - ozdravování hospodářských zvířat nákup

Více

Rozpočet města Pohořelice na rok 2015 (v Kč)

Rozpočet města Pohořelice na rok 2015 (v Kč) Rozpočet města Pohořelice na rok 2015 (v Kč) Závazné ukazatele (tučným písmem) - příjmy (položky a paragrafy); výdaje (paragrafy) Rozpočet ze dne 16.2.2015 - schváleno ZM dne 25.2.2015 Rozpočet upravený

Více

BĚŽNÉ VÝDAJE. Číslo změny

BĚŽNÉ VÝDAJE. Číslo změny ODBOR MĚSTSKÝCH ORGANIZACÍ A KOM. SLUŽEB 497 10 Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s. 129 000,0 0553 01 2221 dotace na provoz MHD 129 000,0 129 000,0 Technické služby Hradec Králové 175 572,0 0501

Více

Závěrečný účet Města Blansko

Závěrečný účet Města Blansko Závěrečný účet Města Blansko za rok 2011 OBSAH ÚVOD 2 1 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ 2 1.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 1.2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4 1.3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 6 1.4 PŘIJATÉ DOTACE 7 2 PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ 10 3 PLNĚNÍ

Více

Rozpočet města - 1. úprava.xls. Rekapitulace příjmů. daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86

Rozpočet města - 1. úprava.xls. Rekapitulace příjmů. daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86 celkem příjmy 511 567,86 Příjmy 1 druh p íjmu Daňové 153 450,00 podíl na daních

Více