Protokol o hodnocení žádostí o granty v rámci Jihočeských krajských programů podpory práce s dětmi a mládeží pro rok 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Protokol o hodnocení žádostí o granty v rámci Jihočeských krajských programů podpory práce s dětmi a mládeží pro rok 2013"

Transkript

1 Protokol o hodnocení žádostí o granty v rámci Jihočeských krajských programů podpory práce s dětmi a mládeží pro rok 2013 V souladu s článkem 3 odst. 4 Jihočeských krajských programů podpory práce s dětmi a mládeží pro rok 2013 schválených usnesením č. 299/2012/ZK-33 se uskutečnilo dne pracovní jednání hodnotitelské komise pro vyhodnocení žádostí o granty, jejíž složení bylo schváleno radou kraje usnesením č. 29/2013/RK-4: Mgr. Vítězslava Baborová, RNDr. Jana Krejsová, Alena Nohavová, Ing. Olga Bastlová, Mgr. Petr Podhola, Ing. František Štangl, Mgr. Pavel Talíř, Lucie Počtová, DiS., Mgr. Václav Průcha, Hana Filipová (náhradnice). Vlastní hodnocení bylo provedeno v souladu se schválenými kritérii a prioritami jednotlivých programů s následujícím výsledkem: 1. Program I Podpora pravidelné zájmové činnosti a zájmového vzdělávání : Podáno bylo celkem 153 žádostí s celkovou výší požadované dotace ,- Kč, pro formální nedostatky bylo vyřazeno 36 žádostí. Komise provedla dle bodového hodnocení výběr a navrhla poskytnutí grantů včetně návrhů na konkrétní částky v Kč, a sice pro 79 žadatelů (viz příloha č. 1 k tomuto protokolu) s celkovou navrženou částkou ve výši ,- Kč. 2. Program II Podpora informačních systémů mládeže a otevřených klubů : Podáno bylo celkem 16 žádostí s celkovou výší požadované dotace ,- Kč, pro formální nedostatky byla vyřazena 1 žádost. Komise provedla dle bodového hodnocení výběr a navrhla poskytnutí grantů včetně návrhů na konkrétní částky v Kč, a sice pro 12 žadatelů (viz příloha č. 2 k tomuto protokolu) s celkovou navrženou částkou ve výši ,- Kč. 3. Program III Podpora talentované mládeže a soutěží : Podáno bylo celkem 25 žádostí s celkovou výší požadované dotace ,- Kč, pro formální nedostatky bylo vyřazeno 5 žádostí. Komise provedla dle bodového hodnocení výběr a navrhla poskytnutí grantů včetně návrhů na konkrétní částky v Kč, a sice pro 16 žadatelů (viz příloha č. 3 k tomuto protokolu) s celkovou navrženou částkou ve výši ,- Kč. 4. Program IV Podpora mezinárodní spolupráce : Podáno bylo celkem 11 žádostí s celkovou výší požadované dotace ,- Kč, pro formální nedostatky byly vyřazeny 4 žádosti. Komise provedla dle bodového hodnocení výběr a navrhla poskytnutí grantů včetně návrhů na konkrétní částky v Kč, a sice pro 7 žadatelů (viz příloha č. 4 k tomuto protokolu) s celkovou navrženou částkou ve výši ,- Kč. Navržené dotace: na Program I : na Program II : na Program III : na Program IV : CELKEM: ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč V Českých Budějovicích

2 Jména a podpisy členů hodnotitelské komise: RNDr. Jana Krejsová, předsedkyně komise Mgr. Vítězslava Baborová, členka komise - omluvena (nemoc) Alena Nohavová, členka komise Ing. Olga Bastlová, členka komise Mgr. Petr Podhola, člen komise - omluven (rada města) Ing. František Štangl, člen komise Mgr. Pavel Talíř, člen komise Lucie Počtová, DiS., členka komise - omluvena (pracovní záležitosti) Mgr. Václav Průcha, člen komise Hana Filipová, členka komise 2

3 Příloha č. 1 protokolu o hodnocení žádostí Název programu: I Podpora pravidelné zájmové činnosti a zájmového vzdělávání Celková částka: ,- Kč Evid. číslo proj. IČ Příjemce dotace/ žadatel Arkáda - sociálně psychologické centrum, o.s. Právní forma Adresa/sídlo Název projektu Požadované prostředky v Kč Husovo nám.2, Písek Společné akce programu Pět P v roce 2013 Navrhované prostředky v Kč Skiklub - oddíl běţeckého lyţování Máchova 108, Podpora talentované mládeţe v běhu na lyţích Salesiánské středisko mládeţe - dům dětí a mládeţe České ZŠ a MŠ,Helsinská 2732 Š Emy Destinové 1, České Pravidelná zájmová činnost pro děti a mládeţ Helsinská 2732, Pohyb je náš kamarád Alie o.s. Třeština 2, Jazyková výuka dětí a mládeţe Domovy KLAS, o.p.s. o.p.s. Temelín 15, České Pravidelná klubová činnost Česká tábornická unie - T.K. BRONTOVÉ ská 810, Týn nad Vltavou Zajištění materiálu pro výuku vodáckých dovedností Základní škola Boršov nad Vltavou Poříčská 180, Boršov nad Vltavou Koníček, který mě nese ţivotem Základní škola a Mateřská škola, náměstí MIkuláše z Husi 45 nám. Mikuláše z Husi 45, English is easy / Angličtina je snadná/ DDM Trţní náměstí 346, Podpora zájmového útvaru KoCeRo - komunitní centrum Rovnost o.p.s. o.p.s. Horní Brána 425, Český Krumlov Uţ vím, jak zatočím s nudou Nazaret, středisko Diakonie a misie Církve československé husitské Střední odborné učiliště zemědělské a sluţeb, Dačice, nám. Republiky Střední škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Volyně, Lidická 135 církevní organizace Ţiţkovo nám. 1, Borovany nám. Republiky 86, Dačice Program pro děti a mládeţ 2013 Nové vybavení zájmového útvaru florbal při DM SOU zem. a sluţeb Dačice Lidická 182, Volyně Netradiční sporty Mgr. Radek Sosna Fyzická osoba podnikající dle ŢZ nezapsaná v OR Stavbařů 207, Sportovně-turistický oddíl

4 SKI KLUB Máchova 108, ZŠ a MŠ Plavsko Plavsko 39, Jidřichův Sdruţení hasičů ČMS, okres sloţka Podsrpenská 438, Běh okolo Kuřidla XIII.ročník Memoriálu Fr.Kováře Hurá do Plavska 2013 Hasičské dobrovolnictví a poznávání přírody Duha Husot sloţka Městská knihovna Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24 prof.skupky718, Husova 71, Práce v knihovně s neorganizovanými dětmi a mládeţí Čelakovského 24, Písek Hejbni kostrou Pohyb v druţině Základní škola, Zlatá stezka 240 Zlatá stezka 240, Máme kam jít Junák - svaz skautů a Walden České Puklicova 51, České Walden Základní škola, Zborovská 2696 Zborovská 2696,3 Aktivní mimoškolní činnost ţáků základní školy Český rybářský svaz, místní organizace Vyšší Brod sloţka Rybářský 431, Vyšší Brod Klubovna pro dětský rybářský krouţek Junák - svaz skautů a RNDr. Rudolfa Plajnera Volyně Zámecká 723, Volyně Kuchyňské vybavení Správa NP a CHKO Šumava ZŠ, Vodňanská SZČ CEV Dřípatka 1.máje 360, Vimperk Proţitkové poznávání území Šumavy přírodovědným krouţkem Správy NP a CHKO Šumava Sedmikvítek Voňanská 287, U sousedů poznávej, doma chraň a zvelebuj! Obec Libějovice obec Libějovice 26, Libějovice Smysluplné vyuţití volného času dětí a mládeţe v pravomoci ZK DDM Písek Švantlova 2394, Písek Inovace materiálního vybavení zájmových útvarů v DDM Písek Základní škola Radomyšl, okres Školní 187, Radomyšl Sportovní hry efektivně a bezpečně

5 ZUŠ Blatná J.P. Koubka 4, Blatná Modernizace a podpora výuky hudební nauky v ZUŠ Blatná - interaktivní multimediální tabule DDM Blatná Palackého 652, Blatná Podpora sportovních zájmových útvarů Volba pro Slavonicko Julia Fučíka 361,Slavonice Sdruţení rodičů a přátel Domu dětí a mládeţe ve Strakonicích Podskalí 309, DDM Na Ohradě 417, Střední škola, Vimperk, Nerudova 267 Nerudova 267, Vimperk Krumlovští pištci Linecká 67, Český Krumlov Sluneční paprsky motivace pro celoroční aktivity dětí Florbalem k aktivitě a přátelství Podpora pravidelné zájmové činnosti a vzdělávání v DDM Podpora projektu F1 na školách a vytvoření zázemí pro radiotechnický a fotografický krouţek Celoroční činnost souboru Základní škola a Mateřská škola -Čekanice, Průběţná 116 Průběţná 116, - Čekanice Vybavení turistickopřírodovědného krouţku TURIP Mateřské centrum Kvítek o.s. Sédláčkova 472, Písek Zájmová činnost pro děti 6-15 let v MC Kvítek ZŠ, ul. Jiřího z Poděbrad 882 Krále Jiřího z Poděbrad 882, Podpora činnosti zájmového sportovního krouţku - basketbal Základní škola, Matice školské 3, České Základní škola Chlum u Třeboně Centrum pro pomoc dětem a mládeţí o.p.s Základní škola Strmilov, okres Jindřichův Sbor dobrovolných hasičů Dřešín Matice školské 3,3 České o.p.s Náměstí 232, Chlum u Třeboně Špičák 114, Český Krumlov Činnost divadelního souboru ZŠ Matice školské - Šroubek 2013 Zvýšení motivace a zapojení dětí do zájmového hudebního krouţku Podpora pravidelné činnosti a neformálního vzdělávání dětí a mládeţe v CPDM v roce 2013 Tyršova 366, Strmilov Zájmové krouţky pro ţáky ZŠ Strmilov Dřešín 8, Dřešín Mladí hasiči ve Dřešíně Místní skupina vodní záchranné sluţby Českého červeného kříţe Soběslav Kadlecova 306, Soběslav Vyuţití volného času mládeţe jejím zapojením do vodní záchranné sluţby

6 Základní škola a Mateřská škola -Měšice, Míkova Základní škola a Mateřská škola, Husova 1570 Míkova 64, - Měšice Čtvero ročních období Husova 1570, Ţijeme s hudbou Základní škola Kovářov, okres Písek Kovářov 80, Kovářov Školní druţina je cool Základní škola, Vodňanská 287 Vodňanská 287, Cesta kolem světa za 8 dní Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České, Česká 64 Česká 64, České LezeTop s.r.o. spol.s.r.o. U Vodárny 1506, Písek Kluby motivovaných ţáků Krouţek lezení v Písku Občanské Okna Na Piketě 742, J. Program Pět P v Jindřichově Hradci Základní škola Borovany Petra z Lindy 13,Borovany Podporujeme zájmové činnosti a vzdělávání Tělovýchovná jednota Spartak MAS Sezimovo Ústí Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové školy, Písek Na Házené 696, Sezimovo Ústí Pravidelná sportovní činnost mládeţe TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí Karlova 111, Písek BOLESTNÉ KAMENY Česká tábornická unie - VELKÁ RADA OBLASTI JIHOČESKÉ Ledenická 1179, České M-tes U Výstaviště 1429, České Celoroční činnost klubů pod VR ČTU Klub volného času dětí a mládeţe Základní škola a Mateřská škola Staré Hobzí Staré Hobzí 35, Staré Hobzí Budu hrnčířem! Dům dětí a mládeţe,, Ševčíkova 273, Ševčíkova 273, Svět fantazie, svět dětí Informační centrum pro mládeţ Farského 887, Centrum sluţeb pro mládeţ a pracovníky s mládeţí Česká tábornická unie T.K. Toulavý vítr České Ledenická 1179, České Celoroční činnost T.K. Toulavý vítr Městská charita České církevní organizace Ţiţkova 12, České Nízkoprahové dílny T.O.Nová Dvojka B. Martinů 18, České Celoroční činnost T.O.Nová Dvojka

7 JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR, středisko SIRIUS Horní Stropnice O.S. DM studio - maţoretky Dačice Horní Stropnice 68, Horní Stropnice Za Lávkami 273, Dačice Seznámení s novýma technologiemi a rozšíření soubor deskových her v rámci skautské činnosti Maţoretky jsou pohyb, pohyb jsou maţoretky Tělovýchovná jednota Sokol Stachy o.s Mateřská škola Pluhův Ţďár, okres J. Stachy 79, Stachy Pravidelná sportovní a výchovná činnost se zaměřením na děti předškolního a školního věku, Pluhův Ţďár 66, J. Rozvoj zájmových krouţků při MŠ Pluhův Ţďár v roce Junák - svaz skautů a Blanice Protivín Ostrov 902, Protivín Podpora činnosti skautů v Protivíně Kruh přátel dačického dětského sboru Antonínská 93,Dačice Obnova stejnokrojů Junák - svaz skautů a Kalich Na Bydţově 3008, Hledíme vpřed Česká tábornická unie TK Podskalí Nerudova 1037, Hvězdárna Fr. Pešty Ke Hvězdárně 667, Sezimovo Ústí Zajištění celoročního provozu táborové základny Kadov Astronomický krouţek Junák - svaz skautů a skautek ČR, přístav Třináctka Opařany Opařany 157, Opařany Bez auta to nejde! Junák - svaz skautů a Oheň ţivota Písek Otakara Jeremiáše 1320, Písek Zajištění prostor pro celoroční činnost určenou pro děti všech sociálních vrstev Junák - svaz skautů a ŠVANDA DUDÁK Na Křemelce 308, Obnova vybavení pro vodní turistiku Česká tábornická unie T.K. Čtveráci Plzeňská 609, České Obnova táborového vybavení-výměna matrací Česká tábornická unie - VELKÁ RADA OBLASTI JIHOČESKÉ Centrum volného času Poškolák Hluboká nad Vltavou o.s Junák - svaz skautů a Milevsko Ledenická 125, České Karla Čapka 800, Hluboká nad Vltavou R. Svobodové 690, Milevsko Jihočeská tábornická škola 2013 Celoroční činnost Poškoláka 2013 Vybavení pro základnu střediska

8 Portus Vodňanská 7, Pod střechou Občanské Děti Řepice Řepice 133, Řepice Rozšíření a zkvalitnění poskytovaných sluţeb středisko Zálesák Kanovnická 11, České Celoroční provoz klubovny a obnova stanů 1. střediska Zálesák Základní článek hnutí Brontosaurus Forest - Centrum Cassiopeia Jizerská 281, České Cassiopeia - otevřené souhvězdí Gymnázium,, Máchova 174 Máchova 174, Klub nadaných dětí na Gymnáziu Pionýrská skupina DRACI České Krčínova 1183, České NEZAMYKÁME DVEŘE - NEBOJ SE VZÍT ZA KLIKU, činnost Pionýrské skupiny DRACI České DDM Č. U Zimního stadionu 19, České YMCA Strmilov Studentská 382, Strmilov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. Nám. Svornosti 2, Český Krumlov Podpora zájmové činnosti a rozvoj zdravého ţivotního stylu Zájmová činnost pro děti a mládeţ v YMCA Strmilov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s Městský dům dětí a mládeţe Týn nad Vltavou Tyršova 26, Týn nad Vltavou Vybavení a podpora pravidelné zájmové činnosti Základní škola a Mateřská škola Sepekov Sepekov 238, Sepekov Pořízení doprovodných kláves pro pěvecký krouţek SHŠ Berit, o.s. Nádraţní 597, Vimperk Šermířské kurzy ve Vimperku Občanské Svatý Vavřinec Pištín 33, Pištín Ţijeme na vsi, ţijeme v přírodě Gymnázium J. V Jirsíka, České, Fráni Šrámka 23 Fr. Šrámka 23, České Tvůrčí keramická dílna game4factory spol.s.r.o. U Vodárny 1506, Písek game4planet centre

9 Junák - svaz skautů a Černá růţe Sezimovo Ústí Svépomoc 659, Sezimovo ústí Vybavení Skautského areálu Základní škola a Mateřská škola Deštná Základní škola a Mateřská škola J. Š. Baara nám. Míru 44, Deštná Pravidelná mimoškolní činnost při ZŠ Deštná Jírovcova 9/a, České Palma Aperta o.s. Staropoštovská 1156, Voňany Pravidelné mimoškolní vzdělávání v oblasti hudby Poetické podvečery, tvořivé dílny také jinak Místní skupina ČČK č.7 Veselí nad Luţnicí Hamerská 620, Veselí nad Luţnicí Podpora zdravotnického krouţku ve Veselí nad Luţnicí Elim, křesť.společnost pro evangelizaci a diakonii, o.s. Leoše Janáčka 47, Písek Útočiště pro děti a mládeţ v mikroregionu Písek Církevní základní škola ORBIS- PICTUS, spol. s r.o. spol.s.r.o. Budějovická 825, Zájmovými krouţky za lepší společností Město Planá nad Luţnicí Město Planá nad Luţnicí obec obec Zákostelní 720, Planá nad Luţnicí Zákostelní 720, Planá nad Luţnicí Zkvalitnění nabídky volnočasových aktivit dětí a mládeţe se zaměřením na dramatizaci Písničkové Froťánky s blatskou a kozáckou kulturou a novými hosty KreBul,o.s. Mlýnská 20, Volary Pravidelná zájmová činnost pro děti a mládeţ v Prachaticích v roce Asociace pro mezinárodní otázky o.s. Ţitná 608, Praha 1 Praţský studentský summit v pravomoci ZK v pravomoci ZK DDM Č. Krumlov Linecká 67, Český Krumlov Vybavení a provoz výtvarně kreativní dílny Junák - svaz skautů a VAVÉHA České Ledenická 1992, České Středisko VAVÉHA - provoz kluboven a celoroční zázemí pro oddíly Město Planá nad Luţnicí obec Zákostelní 720, Planá nad Luţnicí S technikou zpět k četbě v pravomoci ZK Volnočasové aktivity Hopihop o.s. Dvořákova 659, Hluboká nad Vltavou Provoz krouţku v roce Junák - svaz skautů a skautek ČR, Krajinská České Junák svaz skautů a skautek ČR 1. středisko Šipka Krajinská 384, České Centrum Krajinská Putimská 1, Písek Skauting pro ţivot

10 Občanské YMCA Husinec - Křesťanské mladých lidí Občanské Pohip Kostnická 85, Husinec YMCA Husinec - místo pro tebe Kollárova 511, Písek Ţijeme aktivně s HIPEM Junák - svaz skautů a Zlatá Růţe Jindřichův Sídliště Vajgar 876, J. Oslovme nejmladší Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Zlatá Růţe J. Sídliště Vajgar 876, J. StopTime občanské Junák - svaz skautů a Stínadla Písek Na Stínadlech 321, Písek Ţijeme skautingem i v roce Junák - svaz skautů a skautek ČR, Jihočeský kraj Krajinská 384, České Junácký kraj - koordinátor, metodik, pomocník Hrát2Objevovat, o.p.s. o.p.s. Nová 11,České ObjevTo Občanské Figurka Svatý Ján nad Malší 1,České Pořízení vybavení pro keramický krouţek a provozních materiálů Taneční studio CRABDANCE o.s. Národní 1008, TANCEM PRO ZDRAVÍ SUD - Studentské universitní divadlo České Hroznová 322, české Mladá krev v SUDu Taneční centrum Z.I.P. Písek Ningrova 13, Písek Celoroční činnost tanečního centra Jezdecký klub Vladykův Dvůr Roudenská 2, České Aktivity s vyuţitím koní - Co nás koně učí Kamarádi otevřených srdcí o.s. Průběţná 38, České KAMARÁD, PRŮVODCE VOLNÝM ČASEM Země - nezemě, o.s. Chlumec 30, Olešník Vonočasové aktivity Země - nezemě, o.s Junák-svaz skautů a ZLATÁ STEZKA Pivovarská 289, TVOR o.s. Grünwaldova 312, České Starý - Ostrov pro děti ATELIER DĚTEM Junák - svaz skautů a Vodňany Alešova 44, Vodňany Pokrok- zpátky ani krok HODÁŘI VSKH Průběţná 38, České FRIENDS, SLEČNĚ SE NENUDÍME

11 Junák - svaz skautů a VAVÉHA České Ledenická 1992, České Středisko VAVÉHA - lepší skauting pro více dětí KONÍČEK, občanské Adamovská 551, Adamov Zvířátka pomáhají Charita Kaplice církevní organizace Náměstí 42, Kaplice Brainstorm Sbor dobrovolných hasičů Drahonice Drahonice 100, Drahonice Materiálně - technická základna pro pravidelnou činnost Mladých hasičů z Drahonic RADAMBUK - Rada dětí a mládeţe Jihočeského kraje Lannova 63, České Pod jednou střechou Základní škola a Mateřská škola Loučovice Rodinné centrum ROZÁRKA Loučovice 231, Loučovice Jana Čarka 1863, České Podpora pěveckého sboru, výtvarného krouţku a E krouţku (ekologie, estetika, etika) na ZŠ a MŠ Loučovice KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Jihočeská krajská organizace Pionýra Farní charita Týn nad Vltavou. církevní organizace Husova 45, České Děkanská 220, Týn nad Vltavou Jihočeský Pionýr Bongoolympiáda Pionýrská skupina KAMPANUS Tylova 842, Vodňany Obec Všemyšlice obec Neznašov 9, Všemyšlice Pionýrská skupina KAMPANUS 2013 Dětský klub při obecních knihovnách v pravomoci ZK Dříteňka o.s. Dříteň 75, Dříteň Krouţek mladých přátel přírod a myslivosti, krouţek mladých chovatelů Muzeum fotografie a moderních obrazových médií o.p.s. Kostelní 20, J. Fotografické kurzy MF a MOM pro děti a mládeţ Vodáci Kasárenská 555, Vodáci v Českém poháru vodáků Kredance o.s. Zeyerova 29, České Slavonická renesanční, o.p.s. Elce pelce do Kredance - příměstský tábor s taneční laboratoří o.p.s. Na Potoku 629, Zájmové krouţky v otevřeném klubu ZDROJ Slavonice SLADOVNA Písek o.p.s. o.p.s. Velké náměstí 113, Písek Hnízdo her volnočasový klub Sladovny Písek Cheiron T, o.p.s. o.p.s. Děkanská 302, S Cheironem od jara do zimy

12 Michala Piskačová Fyzická osoba podnikající dle ŢZ nezapsaná v OR Aktivity České Budějovicve o.s KONTAKT bb - občanské pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér Tri club Vajgar Jindřichův Alešova 2, České Puchmajerova 378, České Vodní 561, České Mládeţnická 253, J. DO SLOVA A DO PÍSMENE / model V Vyhlášené podprogramy pro rok 2013: podpora pravidelné zájmové činnosti a zájmového vzdělávání, podpora informačních systémů mládeţe a otevřených klubů, podpora talentované mládeţe a soutěţí, podpora mezinárodní spolupráce. KONTAKT - sociálně aktivizační sluţby pro děti a mládeţ z Jihočeského kraje Více sportu s triatlonem

13 Název programu: II Informační systémy a otevřené kluby Celková částka: ,- Kč Příloha č. 2 protokolu o hodnocení žádostí Evid. číslo proj. IČ Příjemce dotace/ žadatel Právní forma Adresa/sídlo Název projektu/účel Požadované prostředky v Kč Navrhované prostředky v Kč Domovy KLAS, o.p.s. o.p.s. Temelín 15 Informační a internetové středisko mládeţe Dům dětí a mládeţe,, Trţní náměstí Střední škola, Vimperk, Nerudova Informační centrum pro mládeţ Trţní náměstí 346, Nerudova 267, Vimperk Farského 887, Informace na dosah - rozšíření informačního pointu Rozšiřování informačního servisu školní knihovny Informační centrum pro mládeţ Salesiánské středisko mládeţe - dům dětí a mládeţe České církevní organizace Emy Destinové 1, Č. Klub otevřený informacím Pionýrská skupina DRACI ské soukromé gymnázium, s.r.o. Krčínova 1183, České SRO Zavadilská 2472, Město Borovany obec Ţiţkovo nám. 104, Borovany Občanské MOC Týn nad Vltavou Centrum pro pomoc dětem a mládeţi, o.p.s. Český Krumlov Slavonická renesanční, o.p.s o.p.s Čihovice 30, Týn nad Vltavou Špičák 114, Český Krumlov o.p.s. Na Potoku 629, Slavonice Bezpečný PŘÍSTAV - činnost volnočasového klubu PŘÍSTAV a Pionýrské skupiny DRACI Chceme být informovaní Rozvoj zájmové a vzdělávací činnosti otevřeného klubu. Informační a internetové středisko mládeţe Chrášťany ICM - Informační centrum pro mládeţ Český Krumlov v roce 2013 (Pravidelná a souvislá činnost ICM v roce 2013) Otevřený klub ZDROJ Slavonice v pravomoci ZK KreBul, o.s. Mlýnská 20, Volary ICM v roce Domeček - Středisko pro církevní Branka 588, Nízkoprahový klub volný čas a integraci Diakonie a misie Církve organizace Trhové Sviny Domeček a klub Archa československé husitské Jůzit o.s. Slavíkova 20/1379, Praha RADAMBUK - Rada dětí a mládeţe Jihočeského kraje Jihočeská krajská organizace Pionýra Lannova 63, Č. Husova 45, České Informace pro mladé cestovatele: USE-IT České & Český Krumlov - první vydání mapy a její distribuce Informační centrum pro mládeţ České Volnočasový klub PAVUČINA

14 Příloha č. 3 protokolu o hodnocení žádostí Název programu: III Talentovaná mládež a soutěže Celková částka: ,- Kč Evid. číslo proj. IČ Příjemce dotace/ žadatel Právní forma Adresa/sídlo Název projektu/účel Požadované prostředky v Kč Navrhované prostředky v Kč Dům dětí a mládeţe, Jindřichův, Růţová 10 Růţová 10, Jindřichův Organizace vyhlášených soutěţí MŠMT Sdruţení hasičů Čech, Moravy a Slezska okres Střední uměleckoprůmyslová škola sv.aneţky České, Český Krumlov, Tavírna Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova Dům dětí a mládeţe, Písek,Švantlova Základní umělecká škola, Blatná, J.P.Koubka Dům dětí a mládeţe,, Na Ohradě 417 Podsrpenská 438, Tavírna 109, Český Krumlov Wilsonova 405, Soběslav Švantlova 2394, Písek J.P.Koubka 4, Blatná Na Ohradě 417, Poţární ochrana očima dětí Figura Taneční soutěţ pro ţáky základních škol praktických a speciálních Podpora talentové mládeţe a organizace soutěţí MŠMT v okrese Písek a podpora soutěţí krajské či celostátní působnosti Podpora financování okresního a krajského kola soutěţe ZUŠ ve hře na EKN organizované MŠMT Talentové a sportovní soutěţe Dům dětí a mládeţe,, Trţní náměstí 346 Trţní náměstí 346, M-tes U Výstaviště 1429, České Podpora postupových soutěţí v regionu ska Krajské soutěţe lodních modelářů a programování Gymnázium Pierra de Coubertina,, Náměstí Františka Křiţíka Mensa International - Mensa České Republiky mezinárodní organizace nám. Fr. Křiţíka 860/25, Španielova 19, Praha Po škole Krajské kolo Logické olympiády 2013 v Jihočeském kraji Informační centrum pro mládeţ KRUH PŘÁTEL DAČICKÉHO DĚTSKÉHO SBORU Obecně prospěšná společnost SPŠ stavební v Č. Budějovicích Sdruţení Farského 887, Antonínská 93, Dačice o.p.s. Resslova 1579, České Krajské kolo celorepublikové soutěţe školních novin a časopisů - 3.ročník Soustředění Kvítku a Červánku 2013 Práce s grafickými programy na stavební průmyslovce ročník

15 Dům dětí a mládeţe,, Ševčíkova 273 Ševčíkova II/273, Radost z pohybu,soutěţení a vědění - náš společný cíl Městský dům dětí a mládeţe Týn nad Vltavou Gymnázium J.V.Jirsíka, České, Fráni Šrámka Dům dětí a mládeţe, Český Krumlov, Linecká 67 Tyršova 26, Týn nad Vltavou Fráni Šrámka 23/1193, České Linecká 67, Český Krumlov Student Cyber Games Veveří 24, Brno - město TVOR o.s. Grünwaldova 312, České ŠACHklub Havanská 2812, Dům dětí a mládeţe, České, U Zimního stadionu Šachový klub SKLO BOHEMIA Světlá nad Sázavou U Zimního stadionu 290/1, České Nové Město 943, Světlá nad Sázavou Soutěţ plastikových modelářů Vltavotýnský střep Práce s mimořádnými technickými talenty Soutěţe MŠMT pišqworky Sochařina není (jen) dřina Soustředění talentované šachové mládeţe kraje, včetně kontrolního výkonnostního turnaje Soutěţe vyhlašované MŠMT a další Mistrovství Čech mládeţe do 16 let v šachu Dům dětí a mládeţe, České, U Zimního stadionu 1 U Zimního stadionu 290/1, České Agora CE o.p.s. o.p.s. Petra Rezka 12, Praha 4 Anketní soutěţ Talent Jihočeského kraje 2012 Studentská Agora - jihočeské krajské kolo

16 Příloha č. 4 protokolu o hodnocení žádostí Název programu: IV Mezinárodní spolupráce Celková částka: ,- Kč Evid. číslo proj. IČ Příjemce dotace/ žadatel Právní forma Adresa/sídlo Název projektu/účel Požadované prostředky v Kč Navrhované prostředky v Kč Základní umělecká škola F.Pišingera, Trhové Sviny Sokolská 1052, Trhové Sviny Mezinárodní letní hudební kurzy - 7. ročník Gymnázium J.V.Jirsíka, České, Fráni Šrámka 23 Fráni Šrámka 23/1193, České Ţelezný student XV. ročník Základní škola, Zborovská 2696 Zborovská 2696, Od a aţ k vám Volba pro Slavonicko, o.s Střední škola, Vimperk, Nerudova 267 Julia Fučíka 361, Slavonice Nerudova 267, Vimperk Elektromobilita - téma mezinárodní spolupráce dětí Mezinárodní soutěţ druţstev ve stavebním modelářství Centrum pro pomoc dětem a mládeţi,o.p.s. o.p.s. Špičák 114, Český Krumlov Přeshraniční mediální spolupráce mládeţe Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České, Česká 64 Česká 64, České Společná projektová environmentální výchova české a německé mládeţe v NP Šumava a NP Bayrischer Wald Společnost pro dobré souţití česky a německy hovořících zemí a občanů Fráni Šrámka 169, Písek Hrát2Objevovat o.p.s. Nová 11, České Festival česky a německy hovořící mládeţe - 10.ročník - MOSTY Objevárium: Leťme vysoko RADAMBUK - Rada dětí a mládeţe Jihočeského kraje Lannova 63, České RADAMBUK - Zemská výstava Základní škola Český Krumlov Za Nádraţím Za Nádraţím 222, Český Krumlov Pořádání Poháru tří zemí

Zastupitelstvem schválený výběr grantů v rámci GP Podpora práce s dětmi a mládeží

Zastupitelstvem schválený výběr grantů v rámci GP Podpora práce s dětmi a mládeží Příloha 0 zápisu - usnesení 2/204/ZK-. středisko Zálesák Oprava vodárenské věţe, inpragnace stanových celt a příjezdové cesty k základně Nesměň 0000 2 Dům dětí a mládeţe, Strakonice, Na Ohradě 47 Oprava

Více

ČÍSLO VÝZVY: 01 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY:

ČÍSLO VÝZVY: 01 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK- GP Jihočeský kraj) ČÍSLO VÝZVY: 01 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: 1 Počáteční vzdělávání

Více

ČÍSLO VÝZVY: 02 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY:

ČÍSLO VÝZVY: 02 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK- GP Jihočeský kraj) ČÍSLO VÝZVY: 02 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: 1 Počáteční vzdělávání

Více

IV. Závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím

IV. Závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím IV. Závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím 165 jfkjak 166 Oblast školství Název organizace ORG Neinvestiční z toho odpisy 3121 Gymnázium J. V. Jirsíka, Č. Budějovice, Fráni Šrámka

Více

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2014

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2014 Dislokace Vzdělání a řemeslo 2014 301 Hašek Josef Vocásek Alois Praha 1 411 Hanzlík Josef Železná Ruda Vítek Petr Sušice 501 Chaloupka František 506 Flachs Emil 2 SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická

Více

Preventivně informační skupiny POLICIE ČR

Preventivně informační skupiny POLICIE ČR Preventivně informační skupiny POLICIE ČR České Budějovice -krajské ředitelství adresa: Dvořákova 2, 370 74 České Budějovice telefon: 974 221 207 Český Krumlov adresa: Tovární 165, 381 23 Český Krumlov

Více

ROK TECHNIKY a odborného vzdělávání

ROK TECHNIKY a odborného vzdělávání ROK TECHNIKY a odborného vzdělávání 29. 5. 2015 Lenka Vohradníková, Jihočeská hospodářská komora Dana Feferlová, Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů Proč TECHNIKA a odborné vzdělávání? Podíl

Více

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha č. 1 zápisu

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha č. 1 zápisu Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2015

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2015 Dislokace Vzdělání a řemeslo 2015 411 Pojízdné občerstvení Zdeněk Tesař 506 SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 507 Střední odborná škola a střední

Více

Příloha č. 4 zápisu - usnesení č. 197/2013/RK-7

Příloha č. 4 zápisu - usnesení č. 197/2013/RK-7 Příloha č. 4 zápisu - usnesení č. 197/13/RK-7 Radou Jihočeského kraje schválené projekty v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje pro poskytování příspěvků v oblasti kultury v r. 13 Divadlo D001 Kulturní

Více

Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Sociální služby - Opatření Podpora terénních sociálních služeb

Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Sociální služby - Opatření Podpora terénních sociálních služeb Příloha č. 3 zápisu - usnesení č. 96/2014/ZK-10 Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Sociální služby - Opatření Podpora terénních sociálních služeb Poř. č. Příjemce dotace/ žadatel 1 Městský

Více

Obory Vzdělání a řemeslo 2014

Obory Vzdělání a řemeslo 2014 Obory Vzdělání a řemeslo 2014 Vzdělání a řemeslo 2014 01.01 Základní školy Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 Soběslav TOWNSHEND International School, o.p.s. 01.02 Odborná

Více

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2013

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2013 Dislokace Vzdělání a řemeslo 2013 206 Dubský Karel Jindřichův Hradec 301 Holá Hedvika - Rožnov 506 MATHEO s.r.o. SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

O D B O R K A N C E L ÁŘ HEJTMANA. datum: 04.03.2015 vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: 386 720 225

O D B O R K A N C E L ÁŘ HEJTMANA. datum: 04.03.2015 vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: 386 720 225 O D B O R K A N C E L ÁŘ HEJTMANA číslo jednací: KUJCK 17973/2015/KHEJ spisový znak: KHEJ 15939/2015/kakr/3 datum: 04.03.2015 vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: 386 720 225 +LVDCY11HYRDS+! KUCBX00GXQCR

Více

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2012

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2012 Dislokace Vzdělání a řemeslo 2012 506 SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 507 Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hněvkovice 1 Týn

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD výtah Aktualizováno červen 2015 Stručný výčet zpracovaných projektů do ROP NUTS II JZ: Zakázka Zadavatel Název programu Rekonstrukce ulice Pod Zámkem v Rudolfově

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

Tržby z prodeje movitého. Vlastní výnosy (bez dotací) **

Tržby z prodeje movitého. Vlastní výnosy (bez dotací) ** Přehled dosažených výsledků a hospodaření škol a školských zařízení za rok 2010 Zařízení Výnosy celkem (včetně všech dotací) Vlastní výnosy (bez dotací) ** Tržby z prodeje movitého Výsledek hospodaření

Více

Obory Vzdělání a řemeslo 2015

Obory Vzdělání a řemeslo 2015 Obory Vzdělání a řemeslo 2015 Vzdělání a řemeslo 2015 01.00 Vzdělávací zařízení GAUDEO CB s.r.o. 01.01 Základní školy Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267 Vimperk TOWNSHEND International

Více

Obory Vzdělání a řemeslo 2012

Obory Vzdělání a řemeslo 2012 Obory Vzdělání a řemeslo 2012 01.00 Vzdělávací zařízení Střední škola rybářská a vodohospodářská J. Krčína 01.01 Základní školy Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 Soběslav

Více

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost. Specifikace míst plnění

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost. Specifikace míst plnění AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost Specifikace míst plnění 1 AV MEDIA, a.s. 1 12 0 1 1 AVMEDIA, a.s., Pražská 63, 102 00 Praha 10 Hanuš Horák škola Borotín, okres 3 7 0

Více

Adresy základních škol

Adresy základních škol Adresy základních škol Název Ulice Město Označení PSČ Borovany Borovany 12 Čéčova Čéčova Č.Bud. 63 Dukelská Dukelská Č.Bud. Emy Destinové E.Destinové Č.Bud. Jirsíkova 25 Jirsíkova Č.Bud. Grünwaldova Grünwaldova

Více

Bambiriáda 2014 Už nás znáte? Jsme zde znovu 25 let.

Bambiriáda 2014 Už nás znáte? Jsme zde znovu 25 let. Bambiriáda 2014 Už nás znáte? Jsme zde znovu 25 let. Soutěžní karta pro děti 22.5.2014 Stavba Bambiriádního městečka Slavnostní zahájení 23.5.2014 9.30 h Pro hosty slavnostního zahájení jsme připravili

Více

Obory Vzdělání a řemeslo 2013

Obory Vzdělání a řemeslo 2013 Obory Vzdělání a řemeslo 2013 Vzdělání a řemeslo 2013 01.00 Vzdělávací zařízení Střední škola rybářská a vodohospodářská J. Krčína 01.01 Základní školy StřeStřední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav,

Více

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_dodávka dodatečného software. Specifikace míst plnění

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_dodávka dodatečného software. Specifikace míst plnění AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_dodávka dodatečného software Specifikace míst plnění Název kupujícího 1 Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor 10 2 Základní

Více

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení ze 6. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 19. 9.

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení ze 6. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 19. 9. Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

Přehled podpořených žádostí z rozpočtu Královéhradeckého kraje na volnočasové aktivity, tělovýchovu a sport v roce 2010

Přehled podpořených žádostí z rozpočtu Královéhradeckého kraje na volnočasové aktivity, tělovýchovu a sport v roce 2010 SMR012010/0064 KRAKONOŠ Vrchlabí 15038467 Skauting, moderní filozofie pro život SMR012010/0023 ZVIČINA Dvůr Králové nad Labem 15039897 Provoz skautského střediska ve Dvoře Králové nad Labem 14 000 Kč SMR012010/0006

Více

RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha zápisu. Výpis usnesení z 83. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 10. 3. 2016

RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha zápisu. Výpis usnesení z 83. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 10. 3. 2016 Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS

Více

10. ROK PAPRSKU 54 000 20 000. Podpora celoroční činnosti a materiálové základny TOM ČMOUDÍK Ostrava Podpora celoroční činnosti oddílu Průzkumník-Jih

10. ROK PAPRSKU 54 000 20 000. Podpora celoroční činnosti a materiálové základny TOM ČMOUDÍK Ostrava Podpora celoroční činnosti oddílu Průzkumník-Jih Poskytnuté dotace VOLNÝ ČAS - OKRUH 1 Kód Název žadatele Název projektu Požadováno Dotace 13/0676 Armáda spásy v ČR Volný čas pro děti v Armádě spásy 230 000 30 000 1 13/0871 Asociace TOM ČR, TOM 19061

Více

Dopravní hřiště s výukou podle Tematického plánu Vlastník DDH

Dopravní hřiště s výukou podle Tematického plánu Vlastník DDH 1. Dopravní výchova V Jihočeském kraji byla dopravní výchova v roce 212 prováděna na 1 dopravních hřištích, jejichž vybavení odpovídá požadavkům na zařízení dopravního hřiště pro výuku podle Tematického

Více

Název projektu Jméno žadatele Jméno partnera, místo. Musher s Club Long Hair Tails, Slavonice. Název projektu Jméno žadatele Jméno partnera, místo

Název projektu Jméno žadatele Jméno partnera, místo. Musher s Club Long Hair Tails, Slavonice. Název projektu Jméno žadatele Jméno partnera, místo Projekty Waldviertel registrační číslo žádosti EU-SB-15CZ10-018 Název projektu Jméno žadatele Jméno partnera, místo Závody psích spřežení Mistrovství Evropy 2010 obec Reingers Musher s Club Long Hair Tails,

Více

ORP Blatná Jihočeský kraj

ORP Blatná Jihočeský kraj Přírodní pozoruhodnosti 1 20 Historické městské soubory 2 60 Historické vesnické soubory Zámky 2 1 105 Hrady, tvrze, zříceniny 3 45 Křesťanské sakrální památky 7 105 Technické památky 1 20 Muzea, galerie

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 1. července 2010 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Jan Broft, kontakt: Jan Broft, tel.: 222

Více

S O U B O R U S N E S E N Í. z 11. schůze Rady Jihočeského kraje dne 18. 5. 2004

S O U B O R U S N E S E N Í. z 11. schůze Rady Jihočeského kraje dne 18. 5. 2004 S O U B O R U S N E S E N Í z 11. schůze Rady Jihočeského kraje dne 18. 5. 2004 Program: 1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje Usnesení č. 352/2004/RK 2. Aktualizace plánů projektů AP PRK

Více

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 11. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 11. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje Mgr. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 13. 6. 2014 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 11. zasedání Zastupitelstva

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 2008/13350/430 14618/ENV/08 Mgr. Petrů/l.2317 25. 2. 2008 Věc:

Více

podíl požadované poř. časové použití ev. č. IČ žadatel právní forma adresa název projektu výše dotace dotace na plán. č.

podíl požadované poř. časové použití ev. č. IČ žadatel právní forma adresa název projektu výše dotace dotace na plán. č. Usnesení 3/93 - Příloha 1a) Strana 1 Poskytnutí účelových dotací v rámci vyhlášeného dotačního programu: a) Sport ev. IČ žadatel adresa název projektu výše dotace dotace na plán. od - do "Velikonoční turnaj"

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 24024/2014-51 48371/ENV/14 Ing. Hejhal / l. 2730 11. 7.

Více

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH informace o tématu dobrovolnictví: http://www.hest.cz/ informační portál o dobrovolnictví v ČR všeobecné nabídky dobrovolnictví: http://databaze.dobrovolnik.cz/ široká

Více

ODBORNOSTNÍ SETKÁNÍ. v rámci Průběžného vzdělávání v projektu Klíče pro život

ODBORNOSTNÍ SETKÁNÍ. v rámci Průběžného vzdělávání v projektu Klíče pro život ODBORNOSTNÍ SETKÁNÍ (předávání a získávání zkušeností, nápadů a námětů ověřených v praxi při práci s dětmi a mládeží) v rámci Průběžného vzdělávání v projektu Klíče pro život jsou setkání pedagogických

Více

Volný čas 2015 - okruh 1

Volný čas 2015 - okruh 1 Volný čas 2015 - okruh 1 Podpora systematických a celoročních zájmových a volnočasových činnosti Název žadatele Název projektu Požadováno Dotace 2015 1 Armáda spásy v České republice, z.s. Volný čas dětí

Více

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2011

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2011 PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2011 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Odbor knihovnictví a odborného vzdělávání 2012 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Více

Území kraje je vymezeno územím okresů:

Území kraje je vymezeno územím okresů: Jihočeský kraj jako vyšší územní samosprávný celek České republiky byl vytvořen v roce 2000. Do května 2001 se jmenoval Budějovický kraj. K 1. 1. 2003 bylo v Jihočeském kraji zřízeno 17 správních obvodů

Více

Účelové dotace v oblasti volného času dětí a mládeže pro rok 2012

Účelové dotace v oblasti volného času dětí a mládeže pro rok 2012 Příloha č. 3 ové v oblasti volného času dětí a mládeže pro rok 2012 Č. Název organizace Projekt Požadovaná 1 ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ MÍSTNÍ ORGANIZACE OSTRAVA Celoroční organizovaná činnost dětí a mládeže

Více

Časový harmonogram kurzů digitální fotografie, zpracování obrazu, metodiky a didaktiky fotografování

Časový harmonogram kurzů digitální fotografie, zpracování obrazu, metodiky a didaktiky fotografování Časový harmonogram kurzů digitální fotografie, zpracování obrazu, metodiky a didaktiky fotografování Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/48.0148 Hrajeme si s fotoaparátem Operační program: Vzdělávání

Více

USNESENÍ. z XXXI. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 29. 1. 2008

USNESENÍ. z XXXI. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 29. 1. 2008 USNESENÍ z XXXI. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 29. 1. 2008 Program: 1. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 27.11. 2007 do 15. 1. 2008 Usnesení č. 1/2008/ZK 2.

Více

EVVO v Jihočesk eském m kraji 2001-2009 EVVO = environmentáln lní výchova, vzdělávání a osvěta EVVO - preventivní nástroj v ochraně ŽP EVVO - O ŽP - V ŽP - PRO ŽP EVVO - rozvíjet vnímavost a vstřícnost

Více

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 16. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 16. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje Mgr. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 2. 4. 2015 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 16. zasedání Zastupitelstva

Více

Členské asociace UNIE CZESHA

Členské asociace UNIE CZESHA Členské asociace UNIE CZESHA Asociace obchodních akademií Předseda: Ing. Radoslav Kučera Adresa: Obchodní akademie, Jirsíkova 875, 393 01 Pelhřimov Telefon: 565 301 730 Email: kucera@oa-pe.cz Tajemník:

Více

Zakázka Zadavatel Termín plnění. Jindřichův Hradec. Spokojený senior II Ledax o.p.s. 2010. Územní plán obce Ktiš Obec Ktiš 2009

Zakázka Zadavatel Termín plnění. Jindřichův Hradec. Spokojený senior II Ledax o.p.s. 2010. Územní plán obce Ktiš Obec Ktiš 2009 PROJEKTY DO GRANTOVÉHO PROGRAMU JIHOČESKÉHO KRAJE výtah Zpracováno LISTOPAD Stručný výčet zpracovaných zakázek: Zakázka Zadavatel Termín plnění Pečovatelská služba Ledax Ledax Farmářské trhy R51 Setkání

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) TOP 10 SOŠ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha

Více

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost:

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Příloha č. 1 Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Veřejnosprávní činnost 6843M01 (ŠVP) Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o. Cihelní 410, Frýdek-Místek

Více

Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Podpora sportu

Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Podpora sportu Příloha 7 zápisu - usnesení 26/2014/ZK-9 Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Podpora sportu Opatření 1 - Rekonstrukce a opravy sportovišť v Kč 1 Město Vimperk Zkvalitnění podmínek výuky tělesné

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 50792/ENV/14 Mgr. Indráková / l. 2559 31. 7. 2014 Věc:

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 6. březnu 2009. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení z 5. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 27. 6.

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení z 5. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 27. 6. Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ

RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY www.jihoceskarozvojova.cz www.tsviny.cz Projekt Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Trhové Sviny,

Více

33/12 PSS 1/12 1100631 Armáda spásy v ČR 40613411 Azylový dům pro matky s dětmi

33/12 PSS 1/12 1100631 Armáda spásy v ČR 40613411 Azylový dům pro matky s dětmi Strana 1 Poskytnutí účelových dotací žadatelům z rozpočtu kraje v Programu podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2012 Číslo žádosti

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY NOVINKY - ZMĚNY PROTI PŘEDCHOZÍM LETŮM 2 Na STÁTNÍCH školách pro maturitní obory jsou písemné přijímací zkoušky realizovány minimálně z jednoho předmětu podle zaměření

Více

zveřejňuji počet a sídla volebních okrsků na území Statutárního města České Budějovice :

zveřejňuji počet a sídla volebních okrsků na území Statutárního města České Budějovice : V Českých Budějovicích dne 15.3. 2010 V souladu s ustanovením 14c písm. f) zákona 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuji

Více

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2008

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2008 PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2008 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Odbor knihovnictví a odborného vzdělávání 2009 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Více

20031 TJ Smrčina Horní Planá Jiří Vrchota 605 807 958 Sídliště Míru 311 0 382 26 Horní Planá jiri.vrchota@seznam.cz

20031 TJ Smrčina Horní Planá Jiří Vrchota 605 807 958 Sídliště Míru 311 0 382 26 Horní Planá jiri.vrchota@seznam.cz ce ČTS Název klubu bankovní spojení SEZNAM oddílů JčTS aktualizováno 18. 2. 2016 20001 TK Písek MVDr. Libor Kacbunda 603 233 355 17738271/0100 Výstaviště 300 12895504 397 01 Písek libor.kacbunda@noble.cz

Více

Poskytnuté příspěvky z městského rozpočtu v roce 2010

Poskytnuté příspěvky z městského rozpočtu v roce 2010 Přehled dotací v roce 2010 Poskytovatel Účel Čerpání (Kč) KÚSK Hasiči 11.098,- KÚSK Fond Hejtmana SK 50.000,- SZIF Projekt EAFRD 314.452,- MPSV Úřad práce 216.870,- MPSV Sociální dávky 560.000,- MPSV Sociální

Více

Plán inspekcí poskytování sociálně-právní ochrany na II. pololetí roku 2015

Plán inspekcí poskytování sociálně-právní ochrany na II. pololetí roku 2015 Plán inspekcí poskytování sociálně-právní ochrany na II. pololetí roku 2015 Označení krajské pobočky Úřadu práce ČR, která bude inspekci provádět Označení kontrolované osoby (název, sídlo, IČO) Místo poskytování

Více

JIHOČESKÝ KRAJ ÚVOD ZÁKLADNÍ ÚDAJE. rozloha: 10 056 km². počet obyvatel: 631 387. průměrná hustota: 63 obyv. / km². nejvyšší bod: Plechý (1378 m)

JIHOČESKÝ KRAJ ÚVOD ZÁKLADNÍ ÚDAJE. rozloha: 10 056 km². počet obyvatel: 631 387. průměrná hustota: 63 obyv. / km². nejvyšší bod: Plechý (1378 m) JIHOČESKÝ KRAJ ÚVOD ZÁKLADNÍ ÚDAJE rozloha: 10 056 km² počet obyvatel: 631 387 průměrná hustota: 63 obyv. / km² nejvyšší bod: Plechý (1378 m) krajské město: České Budějovice poloha: leží v jižních Čechách

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 520 ze dne 17. 3. 2015

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 520 ze dne 17. 3. 2015 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 520 ze dne 17. 3. 2015 Rodinná politika 2015 Žadatel/ název žadatele dle evidence IČO Název projektu Evid. číslo Podprogram Granty do 200 000 Kč grantu Alternativa 50+,

Více

Požární ochrana očima dětí pro rok 2013

Požární ochrana očima dětí pro rok 2013 Kancelář Sdružení, Římská 45, Praha 2 Metodický pokyn starosty SH ČMS pro soutěž Požární ochrana očima dětí pro rok 2013 a) vyhlašovatelem soutěže je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Soutěže se

Více

Předávací protokol. MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO Suchá Loz č. p. 72, 687 53 Suchá Loz. Fiche č. 1 - Rozvoj infrastruktury obcí na Východním Slovácku

Předávací protokol. MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO Suchá Loz č. p. 72, 687 53 Suchá Loz. Fiche č. 1 - Rozvoj infrastruktury obcí na Východním Slovácku Částka (Kč) 898 118 Rekonstrukce kulturního domu a chodníků v Bystřici pod 491 861 Dětské hřiště na Orelském stadionu 1 035 482 Renovace sociálního zařízení v ZŠ Josefa Bublíka 1 422 443 Sportovní areál

Více

Kulturní a sportovní kalendář města na rok 2011

Kulturní a sportovní kalendář města na rok 2011 Kulturní a sportovní kalendář města na rok 2011 Vážení občané, návštěvníci, v tomto kulturním a sportovním kalendáři přinášíme plánované informace o kulturních akcích pořádaných jak městem Horní tak i

Více

Seznam grantových projektů OP VK schválených k realizaci

Seznam grantových projektů OP VK schválených k realizaci INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Seznam grantových projektů OP VK schválených k realizaci Číslo kola výzvy: 1 Číslo a název globálního grantu: Vyhlašovatel (ZS): CZ.1.07/1.1.08 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

1 250 včelařů, o. s., Strakonice Česká tábornická unie, 18 500 Tábornický klub Podskalí Strakonice Duha Husot 3 000 Junák svaz skautů a skautek ČR,

1 250 včelařů, o. s., Strakonice Česká tábornická unie, 18 500 Tábornický klub Podskalí Strakonice Duha Husot 3 000 Junák svaz skautů a skautek ČR, - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 142. jednání Rady města

Více

Dislokace Mobil salon 2012

Dislokace Mobil salon 2012 Dislokace Mobil salon 2012 208 BONZP Dr. Cáb František Bruntál 212 Poštovní spořitelna Praha 5 STEJSTAV - AUTODOPRAVA Milevsko 301 GENERALI POJIŠŤOVNA a.s. Praha 2 303 MATHEO s.r.o. 306 Dopravní podnik

Více

Obory Mobil salon 2012

Obory Mobil salon 2012 Obory Mobil salon 2012 Mobil salon 2012 01.00 Auto/moto ZS AICE - Všeobecný IFA Club ČR, Trabant klub Plzeň, TWCR Plzeň 01.01 Osobní automobily ACR auto, a.s. - Borek AUTO FUTURE s.r.o. AUTOPROFI s.r.o.

Více

Dotační program na podporu sportu - činnost sportovních organizací 2016

Dotační program na podporu sportu - činnost sportovních organizací 2016 Dotační program na podporu sportu - činnost sportovních organizací 26 FENIX SKI Team, 2 2 Bikrosklub, 6 3 TJ JISKRA (oddíl saní), 2 Tenisový klub, 36 5 Cyklistika, spolek, 5 6 HOROLEZCI, z.s., Bělá pod

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Kalendář akcí v kraji za rok za rok 2012

Kalendář akcí v kraji za rok za rok 2012 Kalendář akcí v kraji za rok za rok 20 Termín Název akce (den, měsíc) 2.1. 14.1. 31.1. Soutěže pro děti v Cine Star 14.2. 18.2. Vernisáž výtvarných prací s dopravní tématikou dětí z MŠ Porada provozovatelů

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, OSH Vsetín, tel. 571 417 854

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, OSH Vsetín, tel. 571 417 854 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, OSH Vsetín, tel. 571 417 854 Metodický pokyn pro soutěž Požární ochrana očima dětí pro rok 2008 (soutěž je zařazena do Souboru pedagogicko - organizačních informací

Více

Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008. Kde? Brno Líšeň, Masarova 11 (tramvaj č. 8, autobus č. 55 a 78, trolejbus č. 26 a 27, mapa zde) Pro koho?

Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008. Kde? Brno Líšeň, Masarova 11 (tramvaj č. 8, autobus č. 55 a 78, trolejbus č. 26 a 27, mapa zde) Pro koho? Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008 Pro koho? Kde? Brno Líšeň, Masarova 11 (tramvaj č. 8, autobus č. 55 a 78, trolejbus č. 26 a 27, mapa zde) Pro děti z křesťanských rodin Pro děti respektující křesťanský

Více

Výpis usnesení z 42. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 25. 5. 2010

Výpis usnesení z 42. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 25. 5. 2010 Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění za rok 2014 1. Základní

Více

Účelové dotace v oblasti volného času dětí a mládeže pro rok 2014

Účelové dotace v oblasti volného času dětí a mládeže pro rok 2014 Účelové dotace v oblasti volného času dětí a mládeže pro rok 2014 Č. Název organizace Projekt Účel Poskytnutá 1 Stars Ostrava Příprava a podpora činnosti mažoretek Stars Ostrava 2014 pronájmy, doprava,

Více

Výsledky činnosti Krasce

Výsledky činnosti Krasce Výsledky činnosti Krasce za období 2007 2009 Krasec, o.s. krajská síť environmentálních center v jižních Čechách Senovážné nám. 9 (Dům služeb, 3. patro) 370 01 České Budějovice IČO: 270 56 538 číslo účtu:

Více

Hodnotící celoroční zpráva. ve školním roce 2009-2010

Hodnotící celoroční zpráva. ve školním roce 2009-2010 Dům dětí a mládeže Rokycany, Čechova 1155 Rokycany 337 01 Hodnotící celoroční zpráva ve školním roce 2009-2010 Dům dětí a mládeže Rokycany,Čechova 1155 Rokycany 337 01 Tel., fax.: 371 722 618 e.mail: ddmrokycany@seznam.cz

Více

Požární ochrana očima dětí pro rok 2015

Požární ochrana očima dětí pro rok 2015 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Kancelář Sdružení, Římská 45, Praha 2 Metodický pokyn starosty SH ČMS pro soutěž Požární ochrana očima dětí pro rok 2015 a) vyhlašovatelem soutěže je Sdružení hasičů

Více

GRANTOVÉ PROGRAMY JIHOČESKÉHO KRAJE. výtah

GRANTOVÉ PROGRAMY JIHOČESKÉHO KRAJE. výtah GRANTOVÉ PROGRAMY JIHOČESKÉHO KRAJE výtah Aktualizováno leden 2014 Stručný výčet zpracovaných zakázek: Zakázka Zadavatel Termín plnění ský divadelní festival 2014 ská rozvojová 2014 Rekonstrukce sportovních

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

POMÁHÁME SPOLEČNĚ. Grantový fond 2012 rozděleno 940 101 Kč. Seznam podpořených projektů

POMÁHÁME SPOLEČNĚ. Grantový fond 2012 rozděleno 940 101 Kč. Seznam podpořených projektů Grantový fond 2012 rozděleno 940 101 Kč Seznam podpořených projektů Arkadie, společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené Žadatel: Eduarda Hekšová Projekt: Doprava dětí se zdravotním postižením

Více

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006 Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru za rok 2006 Obsah: I. Informace o sdružení 1. Cíle a poslání sdružení 2. Registrace a orgány sdružení 3. Činnost v roce 2006 II.

Více

Metodický pokyn starosty SH ČMS pro soutěž Požární ochrana očima dětí 2014

Metodický pokyn starosty SH ČMS pro soutěž Požární ochrana očima dětí 2014 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Kancelář Sdružení, Římská 45, Praha 2 Metodický pokyn starosty SH ČMS pro soutěž Požární ochrana očima dětí 2014 a) vyhlašovatelem soutěže je Sdružení hasičů Čech,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ ODBOR LIVOTNiHO PROSTŘEDi, ZEM~D~LSTVi A LESNICTVi Č.j.: KUJCK 55749/2013/0ZZL Sp.zn.: OZZL 37596/2013/pelh datum: 11.10.2013 vyřizuje: Mgr. Pet Lh Došlo dne: lp,u.: 11ft: i~;lj-

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje, provozní kancelář Tábor, Farského 887, 390 02 Tábor, tel.

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje, provozní kancelář Tábor, Farského 887, 390 02 Tábor, tel. A DRESÁŘ SOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ JIHOČESKÉHO KRAJE 2015 "... neděláme si právo na zastupování všech, chceme dělat věci, z nichž mohou mít užitek všichni..." Obsah Úvodem 4 JIHOČESKÝ KRAJ

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT. výtah

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT. výtah PROJEKTOVÝ MANAGEMENT výtah Aktualizováno leden 204 Stručný výčet projektových managementů podle programů: Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního centra Nemocnice České

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 1. září 2015 60651/ENV/15 Ing. Hejhal 267 122 730

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 1. září 2015 60651/ENV/15 Ing. Hejhal 267 122 730 ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

Zápis. Program: K bodu 2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu.

Zápis. Program: K bodu 2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu. Zápis z 20. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 16. 12. 2014 od 12:30 hodin v restauraci Hotelu Vacek Pod věží Hradec Králové

Více

Natural gas. Info. Indkøber. Beskrivelse. Dato for offentliggørelse 25-03-2014 04:17. Version 1. Ændret dato 25-03-2014 04:17

Natural gas. Info. Indkøber. Beskrivelse. Dato for offentliggørelse 25-03-2014 04:17. Version 1. Ændret dato 25-03-2014 04:17 Natural gas Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/43933371.aspx Ekstern udbuds ID 99054-2014 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure Vejledende kundgøring

Více

sportu krajem Vysočina

sportu krajem Vysočina podpora sportu krajem Vysočina Úvod, vymezení pojmů, cíl Vývoj financování sportu ze strany kraje Vysočina Pozitiva, negativa, co chybí a návrhy řešení Diskusní příspěvek pro VH KS ČSTV Vysočina dne 8.

Více

Podm. schválené z navýšené částky 1 Albrechtice n. Výměna vrat u hasičské zbrojnice Albrechtice nad Vltavou 63 630 0

Podm. schválené z navýšené částky 1 Albrechtice n. Výměna vrat u hasičské zbrojnice Albrechtice nad Vltavou 63 630 0 Příloha usnesení č. 240/2008/ZK Zastupitelstvem Jihočeského kraje schválené v Grantovém programu na podporu jednotek SDH obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2008 Investiční projekty Poř. / žadatel

Více