Protokol o hodnocení žádostí o granty v rámci Jihočeských krajských programů podpory práce s dětmi a mládeží pro rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Protokol o hodnocení žádostí o granty v rámci Jihočeských krajských programů podpory práce s dětmi a mládeží pro rok 2013"

Transkript

1 Protokol o hodnocení žádostí o granty v rámci Jihočeských krajských programů podpory práce s dětmi a mládeží pro rok 2013 V souladu s článkem 3 odst. 4 Jihočeských krajských programů podpory práce s dětmi a mládeží pro rok 2013 schválených usnesením č. 299/2012/ZK-33 se uskutečnilo dne pracovní jednání hodnotitelské komise pro vyhodnocení žádostí o granty, jejíž složení bylo schváleno radou kraje usnesením č. 29/2013/RK-4: Mgr. Vítězslava Baborová, RNDr. Jana Krejsová, Alena Nohavová, Ing. Olga Bastlová, Mgr. Petr Podhola, Ing. František Štangl, Mgr. Pavel Talíř, Lucie Počtová, DiS., Mgr. Václav Průcha, Hana Filipová (náhradnice). Vlastní hodnocení bylo provedeno v souladu se schválenými kritérii a prioritami jednotlivých programů s následujícím výsledkem: 1. Program I Podpora pravidelné zájmové činnosti a zájmového vzdělávání : Podáno bylo celkem 153 žádostí s celkovou výší požadované dotace ,- Kč, pro formální nedostatky bylo vyřazeno 36 žádostí. Komise provedla dle bodového hodnocení výběr a navrhla poskytnutí grantů včetně návrhů na konkrétní částky v Kč, a sice pro 79 žadatelů (viz příloha č. 1 k tomuto protokolu) s celkovou navrženou částkou ve výši ,- Kč. 2. Program II Podpora informačních systémů mládeže a otevřených klubů : Podáno bylo celkem 16 žádostí s celkovou výší požadované dotace ,- Kč, pro formální nedostatky byla vyřazena 1 žádost. Komise provedla dle bodového hodnocení výběr a navrhla poskytnutí grantů včetně návrhů na konkrétní částky v Kč, a sice pro 12 žadatelů (viz příloha č. 2 k tomuto protokolu) s celkovou navrženou částkou ve výši ,- Kč. 3. Program III Podpora talentované mládeže a soutěží : Podáno bylo celkem 25 žádostí s celkovou výší požadované dotace ,- Kč, pro formální nedostatky bylo vyřazeno 5 žádostí. Komise provedla dle bodového hodnocení výběr a navrhla poskytnutí grantů včetně návrhů na konkrétní částky v Kč, a sice pro 16 žadatelů (viz příloha č. 3 k tomuto protokolu) s celkovou navrženou částkou ve výši ,- Kč. 4. Program IV Podpora mezinárodní spolupráce : Podáno bylo celkem 11 žádostí s celkovou výší požadované dotace ,- Kč, pro formální nedostatky byly vyřazeny 4 žádosti. Komise provedla dle bodového hodnocení výběr a navrhla poskytnutí grantů včetně návrhů na konkrétní částky v Kč, a sice pro 7 žadatelů (viz příloha č. 4 k tomuto protokolu) s celkovou navrženou částkou ve výši ,- Kč. Navržené dotace: na Program I : na Program II : na Program III : na Program IV : CELKEM: ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč V Českých Budějovicích

2 Jména a podpisy členů hodnotitelské komise: RNDr. Jana Krejsová, předsedkyně komise Mgr. Vítězslava Baborová, členka komise - omluvena (nemoc) Alena Nohavová, členka komise Ing. Olga Bastlová, členka komise Mgr. Petr Podhola, člen komise - omluven (rada města) Ing. František Štangl, člen komise Mgr. Pavel Talíř, člen komise Lucie Počtová, DiS., členka komise - omluvena (pracovní záležitosti) Mgr. Václav Průcha, člen komise Hana Filipová, členka komise 2

3 Příloha č. 1 protokolu o hodnocení žádostí Název programu: I Podpora pravidelné zájmové činnosti a zájmového vzdělávání Celková částka: ,- Kč Evid. číslo proj. IČ Příjemce dotace/ žadatel Arkáda - sociálně psychologické centrum, o.s. Právní forma Adresa/sídlo Název projektu Požadované prostředky v Kč Husovo nám.2, Písek Společné akce programu Pět P v roce 2013 Navrhované prostředky v Kč Skiklub - oddíl běţeckého lyţování Máchova 108, Podpora talentované mládeţe v běhu na lyţích Salesiánské středisko mládeţe - dům dětí a mládeţe České ZŠ a MŠ,Helsinská 2732 Š Emy Destinové 1, České Pravidelná zájmová činnost pro děti a mládeţ Helsinská 2732, Pohyb je náš kamarád Alie o.s. Třeština 2, Jazyková výuka dětí a mládeţe Domovy KLAS, o.p.s. o.p.s. Temelín 15, České Pravidelná klubová činnost Česká tábornická unie - T.K. BRONTOVÉ ská 810, Týn nad Vltavou Zajištění materiálu pro výuku vodáckých dovedností Základní škola Boršov nad Vltavou Poříčská 180, Boršov nad Vltavou Koníček, který mě nese ţivotem Základní škola a Mateřská škola, náměstí MIkuláše z Husi 45 nám. Mikuláše z Husi 45, English is easy / Angličtina je snadná/ DDM Trţní náměstí 346, Podpora zájmového útvaru KoCeRo - komunitní centrum Rovnost o.p.s. o.p.s. Horní Brána 425, Český Krumlov Uţ vím, jak zatočím s nudou Nazaret, středisko Diakonie a misie Církve československé husitské Střední odborné učiliště zemědělské a sluţeb, Dačice, nám. Republiky Střední škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Volyně, Lidická 135 církevní organizace Ţiţkovo nám. 1, Borovany nám. Republiky 86, Dačice Program pro děti a mládeţ 2013 Nové vybavení zájmového útvaru florbal při DM SOU zem. a sluţeb Dačice Lidická 182, Volyně Netradiční sporty Mgr. Radek Sosna Fyzická osoba podnikající dle ŢZ nezapsaná v OR Stavbařů 207, Sportovně-turistický oddíl

4 SKI KLUB Máchova 108, ZŠ a MŠ Plavsko Plavsko 39, Jidřichův Sdruţení hasičů ČMS, okres sloţka Podsrpenská 438, Běh okolo Kuřidla XIII.ročník Memoriálu Fr.Kováře Hurá do Plavska 2013 Hasičské dobrovolnictví a poznávání přírody Duha Husot sloţka Městská knihovna Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24 prof.skupky718, Husova 71, Práce v knihovně s neorganizovanými dětmi a mládeţí Čelakovského 24, Písek Hejbni kostrou Pohyb v druţině Základní škola, Zlatá stezka 240 Zlatá stezka 240, Máme kam jít Junák - svaz skautů a Walden České Puklicova 51, České Walden Základní škola, Zborovská 2696 Zborovská 2696,3 Aktivní mimoškolní činnost ţáků základní školy Český rybářský svaz, místní organizace Vyšší Brod sloţka Rybářský 431, Vyšší Brod Klubovna pro dětský rybářský krouţek Junák - svaz skautů a RNDr. Rudolfa Plajnera Volyně Zámecká 723, Volyně Kuchyňské vybavení Správa NP a CHKO Šumava ZŠ, Vodňanská SZČ CEV Dřípatka 1.máje 360, Vimperk Proţitkové poznávání území Šumavy přírodovědným krouţkem Správy NP a CHKO Šumava Sedmikvítek Voňanská 287, U sousedů poznávej, doma chraň a zvelebuj! Obec Libějovice obec Libějovice 26, Libějovice Smysluplné vyuţití volného času dětí a mládeţe v pravomoci ZK DDM Písek Švantlova 2394, Písek Inovace materiálního vybavení zájmových útvarů v DDM Písek Základní škola Radomyšl, okres Školní 187, Radomyšl Sportovní hry efektivně a bezpečně

5 ZUŠ Blatná J.P. Koubka 4, Blatná Modernizace a podpora výuky hudební nauky v ZUŠ Blatná - interaktivní multimediální tabule DDM Blatná Palackého 652, Blatná Podpora sportovních zájmových útvarů Volba pro Slavonicko Julia Fučíka 361,Slavonice Sdruţení rodičů a přátel Domu dětí a mládeţe ve Strakonicích Podskalí 309, DDM Na Ohradě 417, Střední škola, Vimperk, Nerudova 267 Nerudova 267, Vimperk Krumlovští pištci Linecká 67, Český Krumlov Sluneční paprsky motivace pro celoroční aktivity dětí Florbalem k aktivitě a přátelství Podpora pravidelné zájmové činnosti a vzdělávání v DDM Podpora projektu F1 na školách a vytvoření zázemí pro radiotechnický a fotografický krouţek Celoroční činnost souboru Základní škola a Mateřská škola -Čekanice, Průběţná 116 Průběţná 116, - Čekanice Vybavení turistickopřírodovědného krouţku TURIP Mateřské centrum Kvítek o.s. Sédláčkova 472, Písek Zájmová činnost pro děti 6-15 let v MC Kvítek ZŠ, ul. Jiřího z Poděbrad 882 Krále Jiřího z Poděbrad 882, Podpora činnosti zájmového sportovního krouţku - basketbal Základní škola, Matice školské 3, České Základní škola Chlum u Třeboně Centrum pro pomoc dětem a mládeţí o.p.s Základní škola Strmilov, okres Jindřichův Sbor dobrovolných hasičů Dřešín Matice školské 3,3 České o.p.s Náměstí 232, Chlum u Třeboně Špičák 114, Český Krumlov Činnost divadelního souboru ZŠ Matice školské - Šroubek 2013 Zvýšení motivace a zapojení dětí do zájmového hudebního krouţku Podpora pravidelné činnosti a neformálního vzdělávání dětí a mládeţe v CPDM v roce 2013 Tyršova 366, Strmilov Zájmové krouţky pro ţáky ZŠ Strmilov Dřešín 8, Dřešín Mladí hasiči ve Dřešíně Místní skupina vodní záchranné sluţby Českého červeného kříţe Soběslav Kadlecova 306, Soběslav Vyuţití volného času mládeţe jejím zapojením do vodní záchranné sluţby

6 Základní škola a Mateřská škola -Měšice, Míkova Základní škola a Mateřská škola, Husova 1570 Míkova 64, - Měšice Čtvero ročních období Husova 1570, Ţijeme s hudbou Základní škola Kovářov, okres Písek Kovářov 80, Kovářov Školní druţina je cool Základní škola, Vodňanská 287 Vodňanská 287, Cesta kolem světa za 8 dní Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České, Česká 64 Česká 64, České LezeTop s.r.o. spol.s.r.o. U Vodárny 1506, Písek Kluby motivovaných ţáků Krouţek lezení v Písku Občanské Okna Na Piketě 742, J. Program Pět P v Jindřichově Hradci Základní škola Borovany Petra z Lindy 13,Borovany Podporujeme zájmové činnosti a vzdělávání Tělovýchovná jednota Spartak MAS Sezimovo Ústí Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové školy, Písek Na Házené 696, Sezimovo Ústí Pravidelná sportovní činnost mládeţe TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí Karlova 111, Písek BOLESTNÉ KAMENY Česká tábornická unie - VELKÁ RADA OBLASTI JIHOČESKÉ Ledenická 1179, České M-tes U Výstaviště 1429, České Celoroční činnost klubů pod VR ČTU Klub volného času dětí a mládeţe Základní škola a Mateřská škola Staré Hobzí Staré Hobzí 35, Staré Hobzí Budu hrnčířem! Dům dětí a mládeţe,, Ševčíkova 273, Ševčíkova 273, Svět fantazie, svět dětí Informační centrum pro mládeţ Farského 887, Centrum sluţeb pro mládeţ a pracovníky s mládeţí Česká tábornická unie T.K. Toulavý vítr České Ledenická 1179, České Celoroční činnost T.K. Toulavý vítr Městská charita České církevní organizace Ţiţkova 12, České Nízkoprahové dílny T.O.Nová Dvojka B. Martinů 18, České Celoroční činnost T.O.Nová Dvojka

7 JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR, středisko SIRIUS Horní Stropnice O.S. DM studio - maţoretky Dačice Horní Stropnice 68, Horní Stropnice Za Lávkami 273, Dačice Seznámení s novýma technologiemi a rozšíření soubor deskových her v rámci skautské činnosti Maţoretky jsou pohyb, pohyb jsou maţoretky Tělovýchovná jednota Sokol Stachy o.s Mateřská škola Pluhův Ţďár, okres J. Stachy 79, Stachy Pravidelná sportovní a výchovná činnost se zaměřením na děti předškolního a školního věku, Pluhův Ţďár 66, J. Rozvoj zájmových krouţků při MŠ Pluhův Ţďár v roce Junák - svaz skautů a Blanice Protivín Ostrov 902, Protivín Podpora činnosti skautů v Protivíně Kruh přátel dačického dětského sboru Antonínská 93,Dačice Obnova stejnokrojů Junák - svaz skautů a Kalich Na Bydţově 3008, Hledíme vpřed Česká tábornická unie TK Podskalí Nerudova 1037, Hvězdárna Fr. Pešty Ke Hvězdárně 667, Sezimovo Ústí Zajištění celoročního provozu táborové základny Kadov Astronomický krouţek Junák - svaz skautů a skautek ČR, přístav Třináctka Opařany Opařany 157, Opařany Bez auta to nejde! Junák - svaz skautů a Oheň ţivota Písek Otakara Jeremiáše 1320, Písek Zajištění prostor pro celoroční činnost určenou pro děti všech sociálních vrstev Junák - svaz skautů a ŠVANDA DUDÁK Na Křemelce 308, Obnova vybavení pro vodní turistiku Česká tábornická unie T.K. Čtveráci Plzeňská 609, České Obnova táborového vybavení-výměna matrací Česká tábornická unie - VELKÁ RADA OBLASTI JIHOČESKÉ Centrum volného času Poškolák Hluboká nad Vltavou o.s Junák - svaz skautů a Milevsko Ledenická 125, České Karla Čapka 800, Hluboká nad Vltavou R. Svobodové 690, Milevsko Jihočeská tábornická škola 2013 Celoroční činnost Poškoláka 2013 Vybavení pro základnu střediska

8 Portus Vodňanská 7, Pod střechou Občanské Děti Řepice Řepice 133, Řepice Rozšíření a zkvalitnění poskytovaných sluţeb středisko Zálesák Kanovnická 11, České Celoroční provoz klubovny a obnova stanů 1. střediska Zálesák Základní článek hnutí Brontosaurus Forest - Centrum Cassiopeia Jizerská 281, České Cassiopeia - otevřené souhvězdí Gymnázium,, Máchova 174 Máchova 174, Klub nadaných dětí na Gymnáziu Pionýrská skupina DRACI České Krčínova 1183, České NEZAMYKÁME DVEŘE - NEBOJ SE VZÍT ZA KLIKU, činnost Pionýrské skupiny DRACI České DDM Č. U Zimního stadionu 19, České YMCA Strmilov Studentská 382, Strmilov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. Nám. Svornosti 2, Český Krumlov Podpora zájmové činnosti a rozvoj zdravého ţivotního stylu Zájmová činnost pro děti a mládeţ v YMCA Strmilov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s Městský dům dětí a mládeţe Týn nad Vltavou Tyršova 26, Týn nad Vltavou Vybavení a podpora pravidelné zájmové činnosti Základní škola a Mateřská škola Sepekov Sepekov 238, Sepekov Pořízení doprovodných kláves pro pěvecký krouţek SHŠ Berit, o.s. Nádraţní 597, Vimperk Šermířské kurzy ve Vimperku Občanské Svatý Vavřinec Pištín 33, Pištín Ţijeme na vsi, ţijeme v přírodě Gymnázium J. V Jirsíka, České, Fráni Šrámka 23 Fr. Šrámka 23, České Tvůrčí keramická dílna game4factory spol.s.r.o. U Vodárny 1506, Písek game4planet centre

9 Junák - svaz skautů a Černá růţe Sezimovo Ústí Svépomoc 659, Sezimovo ústí Vybavení Skautského areálu Základní škola a Mateřská škola Deštná Základní škola a Mateřská škola J. Š. Baara nám. Míru 44, Deštná Pravidelná mimoškolní činnost při ZŠ Deštná Jírovcova 9/a, České Palma Aperta o.s. Staropoštovská 1156, Voňany Pravidelné mimoškolní vzdělávání v oblasti hudby Poetické podvečery, tvořivé dílny také jinak Místní skupina ČČK č.7 Veselí nad Luţnicí Hamerská 620, Veselí nad Luţnicí Podpora zdravotnického krouţku ve Veselí nad Luţnicí Elim, křesť.společnost pro evangelizaci a diakonii, o.s. Leoše Janáčka 47, Písek Útočiště pro děti a mládeţ v mikroregionu Písek Církevní základní škola ORBIS- PICTUS, spol. s r.o. spol.s.r.o. Budějovická 825, Zájmovými krouţky za lepší společností Město Planá nad Luţnicí Město Planá nad Luţnicí obec obec Zákostelní 720, Planá nad Luţnicí Zákostelní 720, Planá nad Luţnicí Zkvalitnění nabídky volnočasových aktivit dětí a mládeţe se zaměřením na dramatizaci Písničkové Froťánky s blatskou a kozáckou kulturou a novými hosty KreBul,o.s. Mlýnská 20, Volary Pravidelná zájmová činnost pro děti a mládeţ v Prachaticích v roce Asociace pro mezinárodní otázky o.s. Ţitná 608, Praha 1 Praţský studentský summit v pravomoci ZK v pravomoci ZK DDM Č. Krumlov Linecká 67, Český Krumlov Vybavení a provoz výtvarně kreativní dílny Junák - svaz skautů a VAVÉHA České Ledenická 1992, České Středisko VAVÉHA - provoz kluboven a celoroční zázemí pro oddíly Město Planá nad Luţnicí obec Zákostelní 720, Planá nad Luţnicí S technikou zpět k četbě v pravomoci ZK Volnočasové aktivity Hopihop o.s. Dvořákova 659, Hluboká nad Vltavou Provoz krouţku v roce Junák - svaz skautů a skautek ČR, Krajinská České Junák svaz skautů a skautek ČR 1. středisko Šipka Krajinská 384, České Centrum Krajinská Putimská 1, Písek Skauting pro ţivot

10 Občanské YMCA Husinec - Křesťanské mladých lidí Občanské Pohip Kostnická 85, Husinec YMCA Husinec - místo pro tebe Kollárova 511, Písek Ţijeme aktivně s HIPEM Junák - svaz skautů a Zlatá Růţe Jindřichův Sídliště Vajgar 876, J. Oslovme nejmladší Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Zlatá Růţe J. Sídliště Vajgar 876, J. StopTime občanské Junák - svaz skautů a Stínadla Písek Na Stínadlech 321, Písek Ţijeme skautingem i v roce Junák - svaz skautů a skautek ČR, Jihočeský kraj Krajinská 384, České Junácký kraj - koordinátor, metodik, pomocník Hrát2Objevovat, o.p.s. o.p.s. Nová 11,České ObjevTo Občanské Figurka Svatý Ján nad Malší 1,České Pořízení vybavení pro keramický krouţek a provozních materiálů Taneční studio CRABDANCE o.s. Národní 1008, TANCEM PRO ZDRAVÍ SUD - Studentské universitní divadlo České Hroznová 322, české Mladá krev v SUDu Taneční centrum Z.I.P. Písek Ningrova 13, Písek Celoroční činnost tanečního centra Jezdecký klub Vladykův Dvůr Roudenská 2, České Aktivity s vyuţitím koní - Co nás koně učí Kamarádi otevřených srdcí o.s. Průběţná 38, České KAMARÁD, PRŮVODCE VOLNÝM ČASEM Země - nezemě, o.s. Chlumec 30, Olešník Vonočasové aktivity Země - nezemě, o.s Junák-svaz skautů a ZLATÁ STEZKA Pivovarská 289, TVOR o.s. Grünwaldova 312, České Starý - Ostrov pro děti ATELIER DĚTEM Junák - svaz skautů a Vodňany Alešova 44, Vodňany Pokrok- zpátky ani krok HODÁŘI VSKH Průběţná 38, České FRIENDS, SLEČNĚ SE NENUDÍME

11 Junák - svaz skautů a VAVÉHA České Ledenická 1992, České Středisko VAVÉHA - lepší skauting pro více dětí KONÍČEK, občanské Adamovská 551, Adamov Zvířátka pomáhají Charita Kaplice církevní organizace Náměstí 42, Kaplice Brainstorm Sbor dobrovolných hasičů Drahonice Drahonice 100, Drahonice Materiálně - technická základna pro pravidelnou činnost Mladých hasičů z Drahonic RADAMBUK - Rada dětí a mládeţe Jihočeského kraje Lannova 63, České Pod jednou střechou Základní škola a Mateřská škola Loučovice Rodinné centrum ROZÁRKA Loučovice 231, Loučovice Jana Čarka 1863, České Podpora pěveckého sboru, výtvarného krouţku a E krouţku (ekologie, estetika, etika) na ZŠ a MŠ Loučovice KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Jihočeská krajská organizace Pionýra Farní charita Týn nad Vltavou. církevní organizace Husova 45, České Děkanská 220, Týn nad Vltavou Jihočeský Pionýr Bongoolympiáda Pionýrská skupina KAMPANUS Tylova 842, Vodňany Obec Všemyšlice obec Neznašov 9, Všemyšlice Pionýrská skupina KAMPANUS 2013 Dětský klub při obecních knihovnách v pravomoci ZK Dříteňka o.s. Dříteň 75, Dříteň Krouţek mladých přátel přírod a myslivosti, krouţek mladých chovatelů Muzeum fotografie a moderních obrazových médií o.p.s. Kostelní 20, J. Fotografické kurzy MF a MOM pro děti a mládeţ Vodáci Kasárenská 555, Vodáci v Českém poháru vodáků Kredance o.s. Zeyerova 29, České Slavonická renesanční, o.p.s. Elce pelce do Kredance - příměstský tábor s taneční laboratoří o.p.s. Na Potoku 629, Zájmové krouţky v otevřeném klubu ZDROJ Slavonice SLADOVNA Písek o.p.s. o.p.s. Velké náměstí 113, Písek Hnízdo her volnočasový klub Sladovny Písek Cheiron T, o.p.s. o.p.s. Děkanská 302, S Cheironem od jara do zimy

12 Michala Piskačová Fyzická osoba podnikající dle ŢZ nezapsaná v OR Aktivity České Budějovicve o.s KONTAKT bb - občanské pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér Tri club Vajgar Jindřichův Alešova 2, České Puchmajerova 378, České Vodní 561, České Mládeţnická 253, J. DO SLOVA A DO PÍSMENE / model V Vyhlášené podprogramy pro rok 2013: podpora pravidelné zájmové činnosti a zájmového vzdělávání, podpora informačních systémů mládeţe a otevřených klubů, podpora talentované mládeţe a soutěţí, podpora mezinárodní spolupráce. KONTAKT - sociálně aktivizační sluţby pro děti a mládeţ z Jihočeského kraje Více sportu s triatlonem

13 Název programu: II Informační systémy a otevřené kluby Celková částka: ,- Kč Příloha č. 2 protokolu o hodnocení žádostí Evid. číslo proj. IČ Příjemce dotace/ žadatel Právní forma Adresa/sídlo Název projektu/účel Požadované prostředky v Kč Navrhované prostředky v Kč Domovy KLAS, o.p.s. o.p.s. Temelín 15 Informační a internetové středisko mládeţe Dům dětí a mládeţe,, Trţní náměstí Střední škola, Vimperk, Nerudova Informační centrum pro mládeţ Trţní náměstí 346, Nerudova 267, Vimperk Farského 887, Informace na dosah - rozšíření informačního pointu Rozšiřování informačního servisu školní knihovny Informační centrum pro mládeţ Salesiánské středisko mládeţe - dům dětí a mládeţe České církevní organizace Emy Destinové 1, Č. Klub otevřený informacím Pionýrská skupina DRACI ské soukromé gymnázium, s.r.o. Krčínova 1183, České SRO Zavadilská 2472, Město Borovany obec Ţiţkovo nám. 104, Borovany Občanské MOC Týn nad Vltavou Centrum pro pomoc dětem a mládeţi, o.p.s. Český Krumlov Slavonická renesanční, o.p.s o.p.s Čihovice 30, Týn nad Vltavou Špičák 114, Český Krumlov o.p.s. Na Potoku 629, Slavonice Bezpečný PŘÍSTAV - činnost volnočasového klubu PŘÍSTAV a Pionýrské skupiny DRACI Chceme být informovaní Rozvoj zájmové a vzdělávací činnosti otevřeného klubu. Informační a internetové středisko mládeţe Chrášťany ICM - Informační centrum pro mládeţ Český Krumlov v roce 2013 (Pravidelná a souvislá činnost ICM v roce 2013) Otevřený klub ZDROJ Slavonice v pravomoci ZK KreBul, o.s. Mlýnská 20, Volary ICM v roce Domeček - Středisko pro církevní Branka 588, Nízkoprahový klub volný čas a integraci Diakonie a misie Církve organizace Trhové Sviny Domeček a klub Archa československé husitské Jůzit o.s. Slavíkova 20/1379, Praha RADAMBUK - Rada dětí a mládeţe Jihočeského kraje Jihočeská krajská organizace Pionýra Lannova 63, Č. Husova 45, České Informace pro mladé cestovatele: USE-IT České & Český Krumlov - první vydání mapy a její distribuce Informační centrum pro mládeţ České Volnočasový klub PAVUČINA

14 Příloha č. 3 protokolu o hodnocení žádostí Název programu: III Talentovaná mládež a soutěže Celková částka: ,- Kč Evid. číslo proj. IČ Příjemce dotace/ žadatel Právní forma Adresa/sídlo Název projektu/účel Požadované prostředky v Kč Navrhované prostředky v Kč Dům dětí a mládeţe, Jindřichův, Růţová 10 Růţová 10, Jindřichův Organizace vyhlášených soutěţí MŠMT Sdruţení hasičů Čech, Moravy a Slezska okres Střední uměleckoprůmyslová škola sv.aneţky České, Český Krumlov, Tavírna Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova Dům dětí a mládeţe, Písek,Švantlova Základní umělecká škola, Blatná, J.P.Koubka Dům dětí a mládeţe,, Na Ohradě 417 Podsrpenská 438, Tavírna 109, Český Krumlov Wilsonova 405, Soběslav Švantlova 2394, Písek J.P.Koubka 4, Blatná Na Ohradě 417, Poţární ochrana očima dětí Figura Taneční soutěţ pro ţáky základních škol praktických a speciálních Podpora talentové mládeţe a organizace soutěţí MŠMT v okrese Písek a podpora soutěţí krajské či celostátní působnosti Podpora financování okresního a krajského kola soutěţe ZUŠ ve hře na EKN organizované MŠMT Talentové a sportovní soutěţe Dům dětí a mládeţe,, Trţní náměstí 346 Trţní náměstí 346, M-tes U Výstaviště 1429, České Podpora postupových soutěţí v regionu ska Krajské soutěţe lodních modelářů a programování Gymnázium Pierra de Coubertina,, Náměstí Františka Křiţíka Mensa International - Mensa České Republiky mezinárodní organizace nám. Fr. Křiţíka 860/25, Španielova 19, Praha Po škole Krajské kolo Logické olympiády 2013 v Jihočeském kraji Informační centrum pro mládeţ KRUH PŘÁTEL DAČICKÉHO DĚTSKÉHO SBORU Obecně prospěšná společnost SPŠ stavební v Č. Budějovicích Sdruţení Farského 887, Antonínská 93, Dačice o.p.s. Resslova 1579, České Krajské kolo celorepublikové soutěţe školních novin a časopisů - 3.ročník Soustředění Kvítku a Červánku 2013 Práce s grafickými programy na stavební průmyslovce ročník

15 Dům dětí a mládeţe,, Ševčíkova 273 Ševčíkova II/273, Radost z pohybu,soutěţení a vědění - náš společný cíl Městský dům dětí a mládeţe Týn nad Vltavou Gymnázium J.V.Jirsíka, České, Fráni Šrámka Dům dětí a mládeţe, Český Krumlov, Linecká 67 Tyršova 26, Týn nad Vltavou Fráni Šrámka 23/1193, České Linecká 67, Český Krumlov Student Cyber Games Veveří 24, Brno - město TVOR o.s. Grünwaldova 312, České ŠACHklub Havanská 2812, Dům dětí a mládeţe, České, U Zimního stadionu Šachový klub SKLO BOHEMIA Světlá nad Sázavou U Zimního stadionu 290/1, České Nové Město 943, Světlá nad Sázavou Soutěţ plastikových modelářů Vltavotýnský střep Práce s mimořádnými technickými talenty Soutěţe MŠMT pišqworky Sochařina není (jen) dřina Soustředění talentované šachové mládeţe kraje, včetně kontrolního výkonnostního turnaje Soutěţe vyhlašované MŠMT a další Mistrovství Čech mládeţe do 16 let v šachu Dům dětí a mládeţe, České, U Zimního stadionu 1 U Zimního stadionu 290/1, České Agora CE o.p.s. o.p.s. Petra Rezka 12, Praha 4 Anketní soutěţ Talent Jihočeského kraje 2012 Studentská Agora - jihočeské krajské kolo

16 Příloha č. 4 protokolu o hodnocení žádostí Název programu: IV Mezinárodní spolupráce Celková částka: ,- Kč Evid. číslo proj. IČ Příjemce dotace/ žadatel Právní forma Adresa/sídlo Název projektu/účel Požadované prostředky v Kč Navrhované prostředky v Kč Základní umělecká škola F.Pišingera, Trhové Sviny Sokolská 1052, Trhové Sviny Mezinárodní letní hudební kurzy - 7. ročník Gymnázium J.V.Jirsíka, České, Fráni Šrámka 23 Fráni Šrámka 23/1193, České Ţelezný student XV. ročník Základní škola, Zborovská 2696 Zborovská 2696, Od a aţ k vám Volba pro Slavonicko, o.s Střední škola, Vimperk, Nerudova 267 Julia Fučíka 361, Slavonice Nerudova 267, Vimperk Elektromobilita - téma mezinárodní spolupráce dětí Mezinárodní soutěţ druţstev ve stavebním modelářství Centrum pro pomoc dětem a mládeţi,o.p.s. o.p.s. Špičák 114, Český Krumlov Přeshraniční mediální spolupráce mládeţe Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České, Česká 64 Česká 64, České Společná projektová environmentální výchova české a německé mládeţe v NP Šumava a NP Bayrischer Wald Společnost pro dobré souţití česky a německy hovořících zemí a občanů Fráni Šrámka 169, Písek Hrát2Objevovat o.p.s. Nová 11, České Festival česky a německy hovořící mládeţe - 10.ročník - MOSTY Objevárium: Leťme vysoko RADAMBUK - Rada dětí a mládeţe Jihočeského kraje Lannova 63, České RADAMBUK - Zemská výstava Základní škola Český Krumlov Za Nádraţím Za Nádraţím 222, Český Krumlov Pořádání Poháru tří zemí

Zastupitelstvem schválený výběr grantů v rámci GP Podpora práce s dětmi a mládeží

Zastupitelstvem schválený výběr grantů v rámci GP Podpora práce s dětmi a mládeží Příloha 0 zápisu - usnesení 2/204/ZK-. středisko Zálesák Oprava vodárenské věţe, inpragnace stanových celt a příjezdové cesty k základně Nesměň 0000 2 Dům dětí a mládeţe, Strakonice, Na Ohradě 47 Oprava

Více

Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Podpora sportu

Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Podpora sportu Příloha 7 zápisu - usnesení 26/2014/ZK-9 Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Podpora sportu Opatření 1 - Rekonstrukce a opravy sportovišť v Kč 1 Město Vimperk Zkvalitnění podmínek výuky tělesné

Více

Zastupitelstvem kraje schválený výběr grantů v rámci GP Podpora kultury

Zastupitelstvem kraje schválený výběr grantů v rámci GP Podpora kultury Poř. č. Zastupitelstvem kraje schválený výběr grantů v rámci GP Podpora kultury Příjemce dotace/ žadatel 1 Volba pro Slavonicko Slavonice 2 Město Lomnice nad Luţnicí 3 o.s. Tatrmani Lomnice nad Luţnicí

Více

Dobrovolnické centrum o.s.

Dobrovolnické centrum o.s. Dary poskytnuté v roce 2011 - stav k 31.12. 2011 Podnik může v souladu s 16 odst. 6 zákona o státním podniku poskytovat ze svého obchodního jmění dary jen k účelům a v rozsahu, v jakém lze odečíst hodnotu

Více

19. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 05.11.2013

19. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 05.11.2013 19. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 05.11.2013 Pořadí jednání č. 80 Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 298/13 poskytnutí dotací z 2. Výzvy podprogramů 4.1. Podpora volnočasových aktivit a 4.4.

Více

Dary poskytnuté v roce 2014 - stav k 26.9.2014

Dary poskytnuté v roce 2014 - stav k 26.9.2014 Dary poskytnuté v roce 2014 - stav k 26.9.2014 Podnik může v souladu s 16 odst. 6 zákona o státním podniku poskytovat ze svého obchodního jmění dary jen k účelům a v rozsahu, v jakém lze odečíst hodnotu

Více

Dary poskytnuté v roce 2014 - stav k 17.6.2014

Dary poskytnuté v roce 2014 - stav k 17.6.2014 Dary poskytnuté v roce 2014 - stav k 17.6.2014 Podnik může v souladu s 16 odst. 6 zákona o státním podniku poskytovat ze svého obchodního jmění dary jen k účelům a v rozsahu, v jakém lze odečíst hodnotu

Více

Nadaci Duhová energie založila energetická společnost ČEZ v roce 2002 s cílem sjednotit podporu, kterou každoročně věnuje na veřejně prospěšné účely.

Nadaci Duhová energie založila energetická společnost ČEZ v roce 2002 s cílem sjednotit podporu, kterou každoročně věnuje na veřejně prospěšné účely. SPOJENÍM SILNĚJŠÍ OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvodní slovo generálního ředitele ČEZ, a. s. 2 Úvodní slovo předsedy správní rady Nadace ČEZ 3 Organizační struktura k 30. 5. 2006 4 Základní údaje 5 Hlavní projekty

Více

Volný čas 2015 - okruh 1

Volný čas 2015 - okruh 1 Volný čas 2015 - okruh 1 Podpora systematických a celoročních zájmových a volnočasových činnosti Název žadatele Název projektu Požadováno Dotace 2015 1 Armáda spásy v České republice, z.s. Volný čas dětí

Více

Poutníci Kaplice o.s.

Poutníci Kaplice o.s. Poutníci Kaplice o.s. Vznik: 25.11.2013 1. Máje 759, 382 41 Kaplice Jitka Adámková Benešov nad Černou 10, 382 82 Benešov nad Černou 1. Máje 759, 382 41 Kaplice Telefon: 723 046 775 poutnici.kaplice@seznam.

Více

Děti, mládež a volný čas v Olomouckém kraji

Děti, mládež a volný čas v Olomouckém kraji Děti, mládež a volný čas v Olomouckém kraji nabídka využití volného času dětí a mládeže středisky volného času, vybranými nestátními neziskovými organizacemi a informačními centry pro mládež v Olomouckém

Více

Dary poskytnuté v roce 2015 - stav k 30.6.2015 Schválená Žadatel Název projektu Popis projektu částka (v Kč) MŠ Siřejovice 8 541 Klub přátel dětí

Dary poskytnuté v roce 2015 - stav k 30.6.2015 Schválená Žadatel Název projektu Popis projektu částka (v Kč) MŠ Siřejovice 8 541 Klub přátel dětí Dary poskytnuté v roce 2015 - stav k 30.6.2015 Podnik může v souladu s 16 odst. 6 zákona o státním podniku poskytovat ze svého obchodního jmění dary jen k účelům a v rozsahu, v jakém lze odečíst hodnotu

Více

Dary poskytnuté v roce 2013 - stav k 31.12.2013

Dary poskytnuté v roce 2013 - stav k 31.12.2013 Dary poskytnuté v roce 2013 - stav k 31.12.2013 Podnik může v souladu s 16 odst. 6 zákona o státním podniku poskytovat ze svého obchodního jmění dary jen k účelům a v rozsahu, v jakém lze odečíst hodnotu

Více

SEZNAM PŘÍJEMCŮ ROP NUTS II Jihozápad / ČR (AKTUALIZOVANÝ 26/04/2011) LIST OF BENEFICIARIES FOR ROP NUTS II Southwest / ČR (LAST UPDATED 26/04/2011)

SEZNAM PŘÍJEMCŮ ROP NUTS II Jihozápad / ČR (AKTUALIZOVANÝ 26/04/2011) LIST OF BENEFICIARIES FOR ROP NUTS II Southwest / ČR (LAST UPDATED 26/04/2011) NÁZEV PUBLIC FUNDING PAID TO BENEFICIARY UNDER FUND TOTAL 1. výzva ROP NUTS II Jihozápad The first application call of ROP NUTS II Southwest Správa a údržba silnic Přeložka komunikace II/196 v 112 961

Více

Spojením silnější. O nadaci

Spojením silnější. O nadaci Nadace ČEZ Výroční zpráva 2006 Obsah 1 O nadaci 3 Úvodní slovo generálního ředitele ČEZ, a. s. 4 Úvodní slovo místopředsedkyně správní rady Nadace ČEZ 6 Orgány společnosti k 30. 4. 2007 7 Základní údaje

Více

1. výzva ROP NUTS II Jihozápad. The first application call of ROP NUTS II Southwest

1. výzva ROP NUTS II Jihozápad. The first application call of ROP NUTS II Southwest Seznam příjemců podpory ROP Jihozápad / List of beneficiars for ROP Southwest 1. - 14. výzva ROP NUTS II Jihozápad / 1. - 14. application call of ROP NUTS II Southwest Aktualizováno/Last updated 1. 11.

Více

LIST OF BENEFICIARIES SEZNAM PŘÍJEMCŮ PODPORY Z FONDŮ EU

LIST OF BENEFICIARIES SEZNAM PŘÍJEMCŮ PODPORY Z FONDŮ EU LIST OF BENEFICIARIES SEZNAM PŘÍJEMCŮ PODPORY Z FONDŮ Výběrová kritéria: Program = CZ.1.14 - ROP NUTS II Jihozápad a Zdroj financování = + národní a Měna = CZK a Zobrazit hlavičku na všech stranách = ANO

Více

IV. Závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím

IV. Závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím IV. Závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím 165 jfkjak 166 Oblast školství Název organizace ORG Neinvestiční z toho odpisy 3121 Gymnázium J. V. Jirsíka, Č. Budějovice, Fráni Šrámka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Č. j.: 611/2010 Školní rok 2009-2010 Obsah: Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělávaní Rámcový popis personálního zabezpečení školy Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do

Více

Spolek Tábornický klub Písek

Spolek Tábornický klub Písek Spolek Tábornický klub Písek Vznik: 31.12.2013 Sídlo: Smrkovická 2218, 397 01, Písek Miroslav Mašek Smrkovická 2218, 397 01, Písek dedek.pisek@centrum.cz Tel: +420724289100 Web: www.tkpisek.com Jsme tábornický

Více

100 000,00 Kč. Pořízení mechanického invalidního vozíku Sopur Neon pro pana Vratislava

100 000,00 Kč. Pořízení mechanického invalidního vozíku Sopur Neon pro pana Vratislava Dary poskytnuté v roce 2012 - stav k 19. 4. 2012 Podnik může v souladu s 16 odst. 6 zákona o státním podniku poskytovat ze svého obchodního jmění dary jen k účelům a v rozsahu, v jakém lze odečíst hodnotu

Více

NADACE ČEZ V ROCE 2008

NADACE ČEZ V ROCE 2008 výroční zpráva 2008 NADACE ČEZ V ROCE 2008 OBSAH Nadace ČEZ v roce 2008 3 Úvodní slovo předsedy správní rady 4 Základní údaje 6 Orgány Nadace ČEZ k 9. 6. 2009 7 Oranžová hřiště 10 Oranžové kolo 18 Podpora

Více

Výchovně vzdělávací plán pro školní rok 2014-2015

Výchovně vzdělávací plán pro školní rok 2014-2015 Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky České Budějovice, Rudolfovská 92, PSČ 372 16 Organizační směrnice č. 6/2014 Výchovně vzdělávací

Více

Příloha č. 1. Schválená. projekt

Příloha č. 1. Schválená. projekt Přílohy Příloha č. 1 Ministerstvo kultury dotační program na podporu kulturních aktivit národnostních menšin v roce 2005: přehled projektů (včetně navýšení a vrácených nevyužitých prostředků) Schválená

Více

NADACE V ROCE 2013. V roce 2013 to bylo 646 projektů a částka 159,2 milionů korun, které putovaly do programů reagujících na aktuální potřeby.

NADACE V ROCE 2013. V roce 2013 to bylo 646 projektů a částka 159,2 milionů korun, které putovaly do programů reagujících na aktuální potřeby. 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH NADACE V ROCE 2013 Nadace v roce 2013 3 Základní údaje 4 Orgány Nadace ČEZ k 24. 6. 2014 5 Úvodní slovo předsedy správní rady 6 Projekt Stromy 8 Projekt Oranžové hřiště 14 Projekt

Více

v souladu s ustanovením 102 odst. (3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

v souladu s ustanovením 102 odst. (3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Český Těšín konané dne 15. února 2012 upravené v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více

USNESENÍ z 8. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 09. 03. 2015

USNESENÍ z 8. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 09. 03. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 8. schůze

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části U S N E S E N Í č.j.: 144/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části U S N E S E N Í č. 364 ze dne 19.03.2013 Dary z Grantového a podpůrného fondu městské části Praha 3 Zastupitelstvo městské části

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Občanské sdružení, CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Občanské sdružení, CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Občanské sdružení, CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP 2 Obsah 1 INFORMACE O MAS... 3 MAS CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP... 3 ÚZEMÍ MAS... 4 ČLENSTVÍ V MAS... 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Více

ANALÝZA NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH PRACUJÍCÍCH S DĚTMI A MLÁDEŽÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

ANALÝZA NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH PRACUJÍCÍCH S DĚTMI A MLÁDEŽÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI ANALÝZA NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH PRACUJÍCÍCH S DĚTMI A MLÁDEŽÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Obsah 1 Úvod... 3 2 Zadání... 4 3 Metodika analýzy... 6 3.1 Objekt a předmět analýzy...

Více