Protokol o hodnocení žádostí o granty v rámci Jihočeských krajských programů podpory práce s dětmi a mládeží pro rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Protokol o hodnocení žádostí o granty v rámci Jihočeských krajských programů podpory práce s dětmi a mládeží pro rok 2013"

Transkript

1 Protokol o hodnocení žádostí o granty v rámci Jihočeských krajských programů podpory práce s dětmi a mládeží pro rok 2013 V souladu s článkem 3 odst. 4 Jihočeských krajských programů podpory práce s dětmi a mládeží pro rok 2013 schválených usnesením č. 299/2012/ZK-33 se uskutečnilo dne pracovní jednání hodnotitelské komise pro vyhodnocení žádostí o granty, jejíž složení bylo schváleno radou kraje usnesením č. 29/2013/RK-4: Mgr. Vítězslava Baborová, RNDr. Jana Krejsová, Alena Nohavová, Ing. Olga Bastlová, Mgr. Petr Podhola, Ing. František Štangl, Mgr. Pavel Talíř, Lucie Počtová, DiS., Mgr. Václav Průcha, Hana Filipová (náhradnice). Vlastní hodnocení bylo provedeno v souladu se schválenými kritérii a prioritami jednotlivých programů s následujícím výsledkem: 1. Program I Podpora pravidelné zájmové činnosti a zájmového vzdělávání : Podáno bylo celkem 153 žádostí s celkovou výší požadované dotace ,- Kč, pro formální nedostatky bylo vyřazeno 36 žádostí. Komise provedla dle bodového hodnocení výběr a navrhla poskytnutí grantů včetně návrhů na konkrétní částky v Kč, a sice pro 79 žadatelů (viz příloha č. 1 k tomuto protokolu) s celkovou navrženou částkou ve výši ,- Kč. 2. Program II Podpora informačních systémů mládeže a otevřených klubů : Podáno bylo celkem 16 žádostí s celkovou výší požadované dotace ,- Kč, pro formální nedostatky byla vyřazena 1 žádost. Komise provedla dle bodového hodnocení výběr a navrhla poskytnutí grantů včetně návrhů na konkrétní částky v Kč, a sice pro 12 žadatelů (viz příloha č. 2 k tomuto protokolu) s celkovou navrženou částkou ve výši ,- Kč. 3. Program III Podpora talentované mládeže a soutěží : Podáno bylo celkem 25 žádostí s celkovou výší požadované dotace ,- Kč, pro formální nedostatky bylo vyřazeno 5 žádostí. Komise provedla dle bodového hodnocení výběr a navrhla poskytnutí grantů včetně návrhů na konkrétní částky v Kč, a sice pro 16 žadatelů (viz příloha č. 3 k tomuto protokolu) s celkovou navrženou částkou ve výši ,- Kč. 4. Program IV Podpora mezinárodní spolupráce : Podáno bylo celkem 11 žádostí s celkovou výší požadované dotace ,- Kč, pro formální nedostatky byly vyřazeny 4 žádosti. Komise provedla dle bodového hodnocení výběr a navrhla poskytnutí grantů včetně návrhů na konkrétní částky v Kč, a sice pro 7 žadatelů (viz příloha č. 4 k tomuto protokolu) s celkovou navrženou částkou ve výši ,- Kč. Navržené dotace: na Program I : na Program II : na Program III : na Program IV : CELKEM: ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč V Českých Budějovicích

2 Jména a podpisy členů hodnotitelské komise: RNDr. Jana Krejsová, předsedkyně komise Mgr. Vítězslava Baborová, členka komise - omluvena (nemoc) Alena Nohavová, členka komise Ing. Olga Bastlová, členka komise Mgr. Petr Podhola, člen komise - omluven (rada města) Ing. František Štangl, člen komise Mgr. Pavel Talíř, člen komise Lucie Počtová, DiS., členka komise - omluvena (pracovní záležitosti) Mgr. Václav Průcha, člen komise Hana Filipová, členka komise 2

3 Příloha č. 1 protokolu o hodnocení žádostí Název programu: I Podpora pravidelné zájmové činnosti a zájmového vzdělávání Celková částka: ,- Kč Evid. číslo proj. IČ Příjemce dotace/ žadatel Arkáda - sociálně psychologické centrum, o.s. Právní forma Adresa/sídlo Název projektu Požadované prostředky v Kč Husovo nám.2, Písek Společné akce programu Pět P v roce 2013 Navrhované prostředky v Kč Skiklub - oddíl běţeckého lyţování Máchova 108, Podpora talentované mládeţe v běhu na lyţích Salesiánské středisko mládeţe - dům dětí a mládeţe České ZŠ a MŠ,Helsinská 2732 Š Emy Destinové 1, České Pravidelná zájmová činnost pro děti a mládeţ Helsinská 2732, Pohyb je náš kamarád Alie o.s. Třeština 2, Jazyková výuka dětí a mládeţe Domovy KLAS, o.p.s. o.p.s. Temelín 15, České Pravidelná klubová činnost Česká tábornická unie - T.K. BRONTOVÉ ská 810, Týn nad Vltavou Zajištění materiálu pro výuku vodáckých dovedností Základní škola Boršov nad Vltavou Poříčská 180, Boršov nad Vltavou Koníček, který mě nese ţivotem Základní škola a Mateřská škola, náměstí MIkuláše z Husi 45 nám. Mikuláše z Husi 45, English is easy / Angličtina je snadná/ DDM Trţní náměstí 346, Podpora zájmového útvaru KoCeRo - komunitní centrum Rovnost o.p.s. o.p.s. Horní Brána 425, Český Krumlov Uţ vím, jak zatočím s nudou Nazaret, středisko Diakonie a misie Církve československé husitské Střední odborné učiliště zemědělské a sluţeb, Dačice, nám. Republiky Střední škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Volyně, Lidická 135 církevní organizace Ţiţkovo nám. 1, Borovany nám. Republiky 86, Dačice Program pro děti a mládeţ 2013 Nové vybavení zájmového útvaru florbal při DM SOU zem. a sluţeb Dačice Lidická 182, Volyně Netradiční sporty Mgr. Radek Sosna Fyzická osoba podnikající dle ŢZ nezapsaná v OR Stavbařů 207, Sportovně-turistický oddíl

4 SKI KLUB Máchova 108, ZŠ a MŠ Plavsko Plavsko 39, Jidřichův Sdruţení hasičů ČMS, okres sloţka Podsrpenská 438, Běh okolo Kuřidla XIII.ročník Memoriálu Fr.Kováře Hurá do Plavska 2013 Hasičské dobrovolnictví a poznávání přírody Duha Husot sloţka Městská knihovna Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24 prof.skupky718, Husova 71, Práce v knihovně s neorganizovanými dětmi a mládeţí Čelakovského 24, Písek Hejbni kostrou Pohyb v druţině Základní škola, Zlatá stezka 240 Zlatá stezka 240, Máme kam jít Junák - svaz skautů a Walden České Puklicova 51, České Walden Základní škola, Zborovská 2696 Zborovská 2696,3 Aktivní mimoškolní činnost ţáků základní školy Český rybářský svaz, místní organizace Vyšší Brod sloţka Rybářský 431, Vyšší Brod Klubovna pro dětský rybářský krouţek Junák - svaz skautů a RNDr. Rudolfa Plajnera Volyně Zámecká 723, Volyně Kuchyňské vybavení Správa NP a CHKO Šumava ZŠ, Vodňanská SZČ CEV Dřípatka 1.máje 360, Vimperk Proţitkové poznávání území Šumavy přírodovědným krouţkem Správy NP a CHKO Šumava Sedmikvítek Voňanská 287, U sousedů poznávej, doma chraň a zvelebuj! Obec Libějovice obec Libějovice 26, Libějovice Smysluplné vyuţití volného času dětí a mládeţe v pravomoci ZK DDM Písek Švantlova 2394, Písek Inovace materiálního vybavení zájmových útvarů v DDM Písek Základní škola Radomyšl, okres Školní 187, Radomyšl Sportovní hry efektivně a bezpečně

5 ZUŠ Blatná J.P. Koubka 4, Blatná Modernizace a podpora výuky hudební nauky v ZUŠ Blatná - interaktivní multimediální tabule DDM Blatná Palackého 652, Blatná Podpora sportovních zájmových útvarů Volba pro Slavonicko Julia Fučíka 361,Slavonice Sdruţení rodičů a přátel Domu dětí a mládeţe ve Strakonicích Podskalí 309, DDM Na Ohradě 417, Střední škola, Vimperk, Nerudova 267 Nerudova 267, Vimperk Krumlovští pištci Linecká 67, Český Krumlov Sluneční paprsky motivace pro celoroční aktivity dětí Florbalem k aktivitě a přátelství Podpora pravidelné zájmové činnosti a vzdělávání v DDM Podpora projektu F1 na školách a vytvoření zázemí pro radiotechnický a fotografický krouţek Celoroční činnost souboru Základní škola a Mateřská škola -Čekanice, Průběţná 116 Průběţná 116, - Čekanice Vybavení turistickopřírodovědného krouţku TURIP Mateřské centrum Kvítek o.s. Sédláčkova 472, Písek Zájmová činnost pro děti 6-15 let v MC Kvítek ZŠ, ul. Jiřího z Poděbrad 882 Krále Jiřího z Poděbrad 882, Podpora činnosti zájmového sportovního krouţku - basketbal Základní škola, Matice školské 3, České Základní škola Chlum u Třeboně Centrum pro pomoc dětem a mládeţí o.p.s Základní škola Strmilov, okres Jindřichův Sbor dobrovolných hasičů Dřešín Matice školské 3,3 České o.p.s Náměstí 232, Chlum u Třeboně Špičák 114, Český Krumlov Činnost divadelního souboru ZŠ Matice školské - Šroubek 2013 Zvýšení motivace a zapojení dětí do zájmového hudebního krouţku Podpora pravidelné činnosti a neformálního vzdělávání dětí a mládeţe v CPDM v roce 2013 Tyršova 366, Strmilov Zájmové krouţky pro ţáky ZŠ Strmilov Dřešín 8, Dřešín Mladí hasiči ve Dřešíně Místní skupina vodní záchranné sluţby Českého červeného kříţe Soběslav Kadlecova 306, Soběslav Vyuţití volného času mládeţe jejím zapojením do vodní záchranné sluţby

6 Základní škola a Mateřská škola -Měšice, Míkova Základní škola a Mateřská škola, Husova 1570 Míkova 64, - Měšice Čtvero ročních období Husova 1570, Ţijeme s hudbou Základní škola Kovářov, okres Písek Kovářov 80, Kovářov Školní druţina je cool Základní škola, Vodňanská 287 Vodňanská 287, Cesta kolem světa za 8 dní Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České, Česká 64 Česká 64, České LezeTop s.r.o. spol.s.r.o. U Vodárny 1506, Písek Kluby motivovaných ţáků Krouţek lezení v Písku Občanské Okna Na Piketě 742, J. Program Pět P v Jindřichově Hradci Základní škola Borovany Petra z Lindy 13,Borovany Podporujeme zájmové činnosti a vzdělávání Tělovýchovná jednota Spartak MAS Sezimovo Ústí Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové školy, Písek Na Házené 696, Sezimovo Ústí Pravidelná sportovní činnost mládeţe TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí Karlova 111, Písek BOLESTNÉ KAMENY Česká tábornická unie - VELKÁ RADA OBLASTI JIHOČESKÉ Ledenická 1179, České M-tes U Výstaviště 1429, České Celoroční činnost klubů pod VR ČTU Klub volného času dětí a mládeţe Základní škola a Mateřská škola Staré Hobzí Staré Hobzí 35, Staré Hobzí Budu hrnčířem! Dům dětí a mládeţe,, Ševčíkova 273, Ševčíkova 273, Svět fantazie, svět dětí Informační centrum pro mládeţ Farského 887, Centrum sluţeb pro mládeţ a pracovníky s mládeţí Česká tábornická unie T.K. Toulavý vítr České Ledenická 1179, České Celoroční činnost T.K. Toulavý vítr Městská charita České církevní organizace Ţiţkova 12, České Nízkoprahové dílny T.O.Nová Dvojka B. Martinů 18, České Celoroční činnost T.O.Nová Dvojka

7 JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR, středisko SIRIUS Horní Stropnice O.S. DM studio - maţoretky Dačice Horní Stropnice 68, Horní Stropnice Za Lávkami 273, Dačice Seznámení s novýma technologiemi a rozšíření soubor deskových her v rámci skautské činnosti Maţoretky jsou pohyb, pohyb jsou maţoretky Tělovýchovná jednota Sokol Stachy o.s Mateřská škola Pluhův Ţďár, okres J. Stachy 79, Stachy Pravidelná sportovní a výchovná činnost se zaměřením na děti předškolního a školního věku, Pluhův Ţďár 66, J. Rozvoj zájmových krouţků při MŠ Pluhův Ţďár v roce Junák - svaz skautů a Blanice Protivín Ostrov 902, Protivín Podpora činnosti skautů v Protivíně Kruh přátel dačického dětského sboru Antonínská 93,Dačice Obnova stejnokrojů Junák - svaz skautů a Kalich Na Bydţově 3008, Hledíme vpřed Česká tábornická unie TK Podskalí Nerudova 1037, Hvězdárna Fr. Pešty Ke Hvězdárně 667, Sezimovo Ústí Zajištění celoročního provozu táborové základny Kadov Astronomický krouţek Junák - svaz skautů a skautek ČR, přístav Třináctka Opařany Opařany 157, Opařany Bez auta to nejde! Junák - svaz skautů a Oheň ţivota Písek Otakara Jeremiáše 1320, Písek Zajištění prostor pro celoroční činnost určenou pro děti všech sociálních vrstev Junák - svaz skautů a ŠVANDA DUDÁK Na Křemelce 308, Obnova vybavení pro vodní turistiku Česká tábornická unie T.K. Čtveráci Plzeňská 609, České Obnova táborového vybavení-výměna matrací Česká tábornická unie - VELKÁ RADA OBLASTI JIHOČESKÉ Centrum volného času Poškolák Hluboká nad Vltavou o.s Junák - svaz skautů a Milevsko Ledenická 125, České Karla Čapka 800, Hluboká nad Vltavou R. Svobodové 690, Milevsko Jihočeská tábornická škola 2013 Celoroční činnost Poškoláka 2013 Vybavení pro základnu střediska

8 Portus Vodňanská 7, Pod střechou Občanské Děti Řepice Řepice 133, Řepice Rozšíření a zkvalitnění poskytovaných sluţeb středisko Zálesák Kanovnická 11, České Celoroční provoz klubovny a obnova stanů 1. střediska Zálesák Základní článek hnutí Brontosaurus Forest - Centrum Cassiopeia Jizerská 281, České Cassiopeia - otevřené souhvězdí Gymnázium,, Máchova 174 Máchova 174, Klub nadaných dětí na Gymnáziu Pionýrská skupina DRACI České Krčínova 1183, České NEZAMYKÁME DVEŘE - NEBOJ SE VZÍT ZA KLIKU, činnost Pionýrské skupiny DRACI České DDM Č. U Zimního stadionu 19, České YMCA Strmilov Studentská 382, Strmilov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. Nám. Svornosti 2, Český Krumlov Podpora zájmové činnosti a rozvoj zdravého ţivotního stylu Zájmová činnost pro děti a mládeţ v YMCA Strmilov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s Městský dům dětí a mládeţe Týn nad Vltavou Tyršova 26, Týn nad Vltavou Vybavení a podpora pravidelné zájmové činnosti Základní škola a Mateřská škola Sepekov Sepekov 238, Sepekov Pořízení doprovodných kláves pro pěvecký krouţek SHŠ Berit, o.s. Nádraţní 597, Vimperk Šermířské kurzy ve Vimperku Občanské Svatý Vavřinec Pištín 33, Pištín Ţijeme na vsi, ţijeme v přírodě Gymnázium J. V Jirsíka, České, Fráni Šrámka 23 Fr. Šrámka 23, České Tvůrčí keramická dílna game4factory spol.s.r.o. U Vodárny 1506, Písek game4planet centre

9 Junák - svaz skautů a Černá růţe Sezimovo Ústí Svépomoc 659, Sezimovo ústí Vybavení Skautského areálu Základní škola a Mateřská škola Deštná Základní škola a Mateřská škola J. Š. Baara nám. Míru 44, Deštná Pravidelná mimoškolní činnost při ZŠ Deštná Jírovcova 9/a, České Palma Aperta o.s. Staropoštovská 1156, Voňany Pravidelné mimoškolní vzdělávání v oblasti hudby Poetické podvečery, tvořivé dílny také jinak Místní skupina ČČK č.7 Veselí nad Luţnicí Hamerská 620, Veselí nad Luţnicí Podpora zdravotnického krouţku ve Veselí nad Luţnicí Elim, křesť.společnost pro evangelizaci a diakonii, o.s. Leoše Janáčka 47, Písek Útočiště pro děti a mládeţ v mikroregionu Písek Církevní základní škola ORBIS- PICTUS, spol. s r.o. spol.s.r.o. Budějovická 825, Zájmovými krouţky za lepší společností Město Planá nad Luţnicí Město Planá nad Luţnicí obec obec Zákostelní 720, Planá nad Luţnicí Zákostelní 720, Planá nad Luţnicí Zkvalitnění nabídky volnočasových aktivit dětí a mládeţe se zaměřením na dramatizaci Písničkové Froťánky s blatskou a kozáckou kulturou a novými hosty KreBul,o.s. Mlýnská 20, Volary Pravidelná zájmová činnost pro děti a mládeţ v Prachaticích v roce Asociace pro mezinárodní otázky o.s. Ţitná 608, Praha 1 Praţský studentský summit v pravomoci ZK v pravomoci ZK DDM Č. Krumlov Linecká 67, Český Krumlov Vybavení a provoz výtvarně kreativní dílny Junák - svaz skautů a VAVÉHA České Ledenická 1992, České Středisko VAVÉHA - provoz kluboven a celoroční zázemí pro oddíly Město Planá nad Luţnicí obec Zákostelní 720, Planá nad Luţnicí S technikou zpět k četbě v pravomoci ZK Volnočasové aktivity Hopihop o.s. Dvořákova 659, Hluboká nad Vltavou Provoz krouţku v roce Junák - svaz skautů a skautek ČR, Krajinská České Junák svaz skautů a skautek ČR 1. středisko Šipka Krajinská 384, České Centrum Krajinská Putimská 1, Písek Skauting pro ţivot

10 Občanské YMCA Husinec - Křesťanské mladých lidí Občanské Pohip Kostnická 85, Husinec YMCA Husinec - místo pro tebe Kollárova 511, Písek Ţijeme aktivně s HIPEM Junák - svaz skautů a Zlatá Růţe Jindřichův Sídliště Vajgar 876, J. Oslovme nejmladší Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Zlatá Růţe J. Sídliště Vajgar 876, J. StopTime občanské Junák - svaz skautů a Stínadla Písek Na Stínadlech 321, Písek Ţijeme skautingem i v roce Junák - svaz skautů a skautek ČR, Jihočeský kraj Krajinská 384, České Junácký kraj - koordinátor, metodik, pomocník Hrát2Objevovat, o.p.s. o.p.s. Nová 11,České ObjevTo Občanské Figurka Svatý Ján nad Malší 1,České Pořízení vybavení pro keramický krouţek a provozních materiálů Taneční studio CRABDANCE o.s. Národní 1008, TANCEM PRO ZDRAVÍ SUD - Studentské universitní divadlo České Hroznová 322, české Mladá krev v SUDu Taneční centrum Z.I.P. Písek Ningrova 13, Písek Celoroční činnost tanečního centra Jezdecký klub Vladykův Dvůr Roudenská 2, České Aktivity s vyuţitím koní - Co nás koně učí Kamarádi otevřených srdcí o.s. Průběţná 38, České KAMARÁD, PRŮVODCE VOLNÝM ČASEM Země - nezemě, o.s. Chlumec 30, Olešník Vonočasové aktivity Země - nezemě, o.s Junák-svaz skautů a ZLATÁ STEZKA Pivovarská 289, TVOR o.s. Grünwaldova 312, České Starý - Ostrov pro děti ATELIER DĚTEM Junák - svaz skautů a Vodňany Alešova 44, Vodňany Pokrok- zpátky ani krok HODÁŘI VSKH Průběţná 38, České FRIENDS, SLEČNĚ SE NENUDÍME

11 Junák - svaz skautů a VAVÉHA České Ledenická 1992, České Středisko VAVÉHA - lepší skauting pro více dětí KONÍČEK, občanské Adamovská 551, Adamov Zvířátka pomáhají Charita Kaplice církevní organizace Náměstí 42, Kaplice Brainstorm Sbor dobrovolných hasičů Drahonice Drahonice 100, Drahonice Materiálně - technická základna pro pravidelnou činnost Mladých hasičů z Drahonic RADAMBUK - Rada dětí a mládeţe Jihočeského kraje Lannova 63, České Pod jednou střechou Základní škola a Mateřská škola Loučovice Rodinné centrum ROZÁRKA Loučovice 231, Loučovice Jana Čarka 1863, České Podpora pěveckého sboru, výtvarného krouţku a E krouţku (ekologie, estetika, etika) na ZŠ a MŠ Loučovice KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Jihočeská krajská organizace Pionýra Farní charita Týn nad Vltavou. církevní organizace Husova 45, České Děkanská 220, Týn nad Vltavou Jihočeský Pionýr Bongoolympiáda Pionýrská skupina KAMPANUS Tylova 842, Vodňany Obec Všemyšlice obec Neznašov 9, Všemyšlice Pionýrská skupina KAMPANUS 2013 Dětský klub při obecních knihovnách v pravomoci ZK Dříteňka o.s. Dříteň 75, Dříteň Krouţek mladých přátel přírod a myslivosti, krouţek mladých chovatelů Muzeum fotografie a moderních obrazových médií o.p.s. Kostelní 20, J. Fotografické kurzy MF a MOM pro děti a mládeţ Vodáci Kasárenská 555, Vodáci v Českém poháru vodáků Kredance o.s. Zeyerova 29, České Slavonická renesanční, o.p.s. Elce pelce do Kredance - příměstský tábor s taneční laboratoří o.p.s. Na Potoku 629, Zájmové krouţky v otevřeném klubu ZDROJ Slavonice SLADOVNA Písek o.p.s. o.p.s. Velké náměstí 113, Písek Hnízdo her volnočasový klub Sladovny Písek Cheiron T, o.p.s. o.p.s. Děkanská 302, S Cheironem od jara do zimy

12 Michala Piskačová Fyzická osoba podnikající dle ŢZ nezapsaná v OR Aktivity České Budějovicve o.s KONTAKT bb - občanské pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér Tri club Vajgar Jindřichův Alešova 2, České Puchmajerova 378, České Vodní 561, České Mládeţnická 253, J. DO SLOVA A DO PÍSMENE / model V Vyhlášené podprogramy pro rok 2013: podpora pravidelné zájmové činnosti a zájmového vzdělávání, podpora informačních systémů mládeţe a otevřených klubů, podpora talentované mládeţe a soutěţí, podpora mezinárodní spolupráce. KONTAKT - sociálně aktivizační sluţby pro děti a mládeţ z Jihočeského kraje Více sportu s triatlonem

13 Název programu: II Informační systémy a otevřené kluby Celková částka: ,- Kč Příloha č. 2 protokolu o hodnocení žádostí Evid. číslo proj. IČ Příjemce dotace/ žadatel Právní forma Adresa/sídlo Název projektu/účel Požadované prostředky v Kč Navrhované prostředky v Kč Domovy KLAS, o.p.s. o.p.s. Temelín 15 Informační a internetové středisko mládeţe Dům dětí a mládeţe,, Trţní náměstí Střední škola, Vimperk, Nerudova Informační centrum pro mládeţ Trţní náměstí 346, Nerudova 267, Vimperk Farského 887, Informace na dosah - rozšíření informačního pointu Rozšiřování informačního servisu školní knihovny Informační centrum pro mládeţ Salesiánské středisko mládeţe - dům dětí a mládeţe České církevní organizace Emy Destinové 1, Č. Klub otevřený informacím Pionýrská skupina DRACI ské soukromé gymnázium, s.r.o. Krčínova 1183, České SRO Zavadilská 2472, Město Borovany obec Ţiţkovo nám. 104, Borovany Občanské MOC Týn nad Vltavou Centrum pro pomoc dětem a mládeţi, o.p.s. Český Krumlov Slavonická renesanční, o.p.s o.p.s Čihovice 30, Týn nad Vltavou Špičák 114, Český Krumlov o.p.s. Na Potoku 629, Slavonice Bezpečný PŘÍSTAV - činnost volnočasového klubu PŘÍSTAV a Pionýrské skupiny DRACI Chceme být informovaní Rozvoj zájmové a vzdělávací činnosti otevřeného klubu. Informační a internetové středisko mládeţe Chrášťany ICM - Informační centrum pro mládeţ Český Krumlov v roce 2013 (Pravidelná a souvislá činnost ICM v roce 2013) Otevřený klub ZDROJ Slavonice v pravomoci ZK KreBul, o.s. Mlýnská 20, Volary ICM v roce Domeček - Středisko pro církevní Branka 588, Nízkoprahový klub volný čas a integraci Diakonie a misie Církve organizace Trhové Sviny Domeček a klub Archa československé husitské Jůzit o.s. Slavíkova 20/1379, Praha RADAMBUK - Rada dětí a mládeţe Jihočeského kraje Jihočeská krajská organizace Pionýra Lannova 63, Č. Husova 45, České Informace pro mladé cestovatele: USE-IT České & Český Krumlov - první vydání mapy a její distribuce Informační centrum pro mládeţ České Volnočasový klub PAVUČINA

14 Příloha č. 3 protokolu o hodnocení žádostí Název programu: III Talentovaná mládež a soutěže Celková částka: ,- Kč Evid. číslo proj. IČ Příjemce dotace/ žadatel Právní forma Adresa/sídlo Název projektu/účel Požadované prostředky v Kč Navrhované prostředky v Kč Dům dětí a mládeţe, Jindřichův, Růţová 10 Růţová 10, Jindřichův Organizace vyhlášených soutěţí MŠMT Sdruţení hasičů Čech, Moravy a Slezska okres Střední uměleckoprůmyslová škola sv.aneţky České, Český Krumlov, Tavírna Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova Dům dětí a mládeţe, Písek,Švantlova Základní umělecká škola, Blatná, J.P.Koubka Dům dětí a mládeţe,, Na Ohradě 417 Podsrpenská 438, Tavírna 109, Český Krumlov Wilsonova 405, Soběslav Švantlova 2394, Písek J.P.Koubka 4, Blatná Na Ohradě 417, Poţární ochrana očima dětí Figura Taneční soutěţ pro ţáky základních škol praktických a speciálních Podpora talentové mládeţe a organizace soutěţí MŠMT v okrese Písek a podpora soutěţí krajské či celostátní působnosti Podpora financování okresního a krajského kola soutěţe ZUŠ ve hře na EKN organizované MŠMT Talentové a sportovní soutěţe Dům dětí a mládeţe,, Trţní náměstí 346 Trţní náměstí 346, M-tes U Výstaviště 1429, České Podpora postupových soutěţí v regionu ska Krajské soutěţe lodních modelářů a programování Gymnázium Pierra de Coubertina,, Náměstí Františka Křiţíka Mensa International - Mensa České Republiky mezinárodní organizace nám. Fr. Křiţíka 860/25, Španielova 19, Praha Po škole Krajské kolo Logické olympiády 2013 v Jihočeském kraji Informační centrum pro mládeţ KRUH PŘÁTEL DAČICKÉHO DĚTSKÉHO SBORU Obecně prospěšná společnost SPŠ stavební v Č. Budějovicích Sdruţení Farského 887, Antonínská 93, Dačice o.p.s. Resslova 1579, České Krajské kolo celorepublikové soutěţe školních novin a časopisů - 3.ročník Soustředění Kvítku a Červánku 2013 Práce s grafickými programy na stavební průmyslovce ročník

15 Dům dětí a mládeţe,, Ševčíkova 273 Ševčíkova II/273, Radost z pohybu,soutěţení a vědění - náš společný cíl Městský dům dětí a mládeţe Týn nad Vltavou Gymnázium J.V.Jirsíka, České, Fráni Šrámka Dům dětí a mládeţe, Český Krumlov, Linecká 67 Tyršova 26, Týn nad Vltavou Fráni Šrámka 23/1193, České Linecká 67, Český Krumlov Student Cyber Games Veveří 24, Brno - město TVOR o.s. Grünwaldova 312, České ŠACHklub Havanská 2812, Dům dětí a mládeţe, České, U Zimního stadionu Šachový klub SKLO BOHEMIA Světlá nad Sázavou U Zimního stadionu 290/1, České Nové Město 943, Světlá nad Sázavou Soutěţ plastikových modelářů Vltavotýnský střep Práce s mimořádnými technickými talenty Soutěţe MŠMT pišqworky Sochařina není (jen) dřina Soustředění talentované šachové mládeţe kraje, včetně kontrolního výkonnostního turnaje Soutěţe vyhlašované MŠMT a další Mistrovství Čech mládeţe do 16 let v šachu Dům dětí a mládeţe, České, U Zimního stadionu 1 U Zimního stadionu 290/1, České Agora CE o.p.s. o.p.s. Petra Rezka 12, Praha 4 Anketní soutěţ Talent Jihočeského kraje 2012 Studentská Agora - jihočeské krajské kolo

16 Příloha č. 4 protokolu o hodnocení žádostí Název programu: IV Mezinárodní spolupráce Celková částka: ,- Kč Evid. číslo proj. IČ Příjemce dotace/ žadatel Právní forma Adresa/sídlo Název projektu/účel Požadované prostředky v Kč Navrhované prostředky v Kč Základní umělecká škola F.Pišingera, Trhové Sviny Sokolská 1052, Trhové Sviny Mezinárodní letní hudební kurzy - 7. ročník Gymnázium J.V.Jirsíka, České, Fráni Šrámka 23 Fráni Šrámka 23/1193, České Ţelezný student XV. ročník Základní škola, Zborovská 2696 Zborovská 2696, Od a aţ k vám Volba pro Slavonicko, o.s Střední škola, Vimperk, Nerudova 267 Julia Fučíka 361, Slavonice Nerudova 267, Vimperk Elektromobilita - téma mezinárodní spolupráce dětí Mezinárodní soutěţ druţstev ve stavebním modelářství Centrum pro pomoc dětem a mládeţi,o.p.s. o.p.s. Špičák 114, Český Krumlov Přeshraniční mediální spolupráce mládeţe Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České, Česká 64 Česká 64, České Společná projektová environmentální výchova české a německé mládeţe v NP Šumava a NP Bayrischer Wald Společnost pro dobré souţití česky a německy hovořících zemí a občanů Fráni Šrámka 169, Písek Hrát2Objevovat o.p.s. Nová 11, České Festival česky a německy hovořící mládeţe - 10.ročník - MOSTY Objevárium: Leťme vysoko RADAMBUK - Rada dětí a mládeţe Jihočeského kraje Lannova 63, České RADAMBUK - Zemská výstava Základní škola Český Krumlov Za Nádraţím Za Nádraţím 222, Český Krumlov Pořádání Poháru tří zemí

Zastupitelstvem schválený výběr grantů v rámci GP Podpora práce s dětmi a mládeží

Zastupitelstvem schválený výběr grantů v rámci GP Podpora práce s dětmi a mládeží Příloha 0 zápisu - usnesení 2/204/ZK-. středisko Zálesák Oprava vodárenské věţe, inpragnace stanových celt a příjezdové cesty k základně Nesměň 0000 2 Dům dětí a mládeţe, Strakonice, Na Ohradě 47 Oprava

Více

Podpora práce s mládeží v Jihočeském kraji v rámci naplňování koncepce MŠMT Opatření

Podpora práce s mládeží v Jihočeském kraji v rámci naplňování koncepce MŠMT Opatření Název DP Podpora práce s mládeží v Jihočeském kraji v rámci naplňování koncepce MŠMT Opatření Schválená alokace 601 178 Kč Počet í celkem 49 Celkové náklady 4 278 943,00 Kč Celkové požadované prost. 2

Více

ČÍSLO VÝZVY: 01 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY:

ČÍSLO VÝZVY: 01 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK- GP Jihočeský kraj) ČÍSLO VÝZVY: 01 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: 1 Počáteční vzdělávání

Více

Žadatel Obec Název projektu Schválené prostředky Kč. Opařany Obnova a rozšíření vodáckého zázemí skautského střediska

Žadatel Obec Název projektu Schválené prostředky Kč. Opařany Obnova a rozšíření vodáckého zázemí skautského střediska Příloha usnesení č. 20/2006/RK Radou kraje schválené dotace v rámci Jihočeských krajských programů podpory práce s dětmi a mládeží pro rok 2006 Program I Podpora pravidelné zájmové činnosti a materiálně-technického

Více

Přehled OS a PO zřízených Jihočeským krajem Poř.č. IČO Plný název Seznam zřizovaných organizací odbor školství mládeže a tělovýchovy

Přehled OS a PO zřízených Jihočeským krajem Poř.č. IČO Plný název Seznam zřizovaných organizací odbor školství mládeže a tělovýchovy Přehled OS a PO zřízených Jihočeským krajem Poř.č. IČO Plný název Seznam zřizovaných organizací odbor školství mládeže a tělovýchovy Okres České Budějovice 1. 60076127 Dětský domov a Školní jídelna, Boršov

Více

ČÍSLO VÝZVY: 02 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY:

ČÍSLO VÝZVY: 02 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK- GP Jihočeský kraj) ČÍSLO VÝZVY: 02 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: 1 Počáteční vzdělávání

Více

Míru Vyšší Brod 40 Pečovatelská služba

Míru Vyšší Brod 40 Pečovatelská služba Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2015 ŽADATELÉ: Poř. 2 00246191 Město Vyšší Brod Obec, městská část hlavního města Prahy 4 70947571 Domov pro seniory Příspěvková Pohoda 5 26107287

Více

Navýšení dotace v rámci dotačního řízení Jihočeského kraje pro poskytovatele sociálních služeb v roce 2016 (ke dni ) identifikátor služby

Navýšení dotace v rámci dotačního řízení Jihočeského kraje pro poskytovatele sociálních služeb v roce 2016 (ke dni ) identifikátor služby Název posktovatele IČ ID identifikátor služb Druh služb 1 AC Facilit, s.r.o. 24240931 7825745 domov se zvláštním režimem 1023000 75500 1098500 2 Alzheimercentrum Prácheň o.p.s. 25156349 4542627 domov se

Více

IV. Závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím

IV. Závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím IV. Závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím 165 jfkjak 166 Oblast školství Název organizace ORG Neinvestiční z toho odpisy 3121 Gymnázium J. V. Jirsíka, Č. Budějovice, Fráni Šrámka

Více

Název poskytovatele IČ Právní forma ID Druh služby DOTACE

Název poskytovatele IČ Právní forma ID Druh služby DOTACE AC Facility, s.r.o. 24240931 Společnost s ručením omezeným7825745 domovy se zvláštním režimem 1023000 93200 AC Facility, s.r.o. 24240931 Společnost s ručením omezeným6431239 pečovatelská služba 0 0 nesoulad

Více

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2014

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2014 Dislokace Vzdělání a řemeslo 2014 301 Hašek Josef Vocásek Alois Praha 1 411 Hanzlík Josef Železná Ruda Vítek Petr Sušice 501 Chaloupka František 506 Flachs Emil 2 SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická

Více

Obory Vzdělání a řemeslo 2016

Obory Vzdělání a řemeslo 2016 Obory Vzdělání a řemeslo 2016 Vzdělání a řemeslo 2016 01.01 Základní školy Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267 Vimperk TOWNSHEND International School, o.p.s. 01.02 Odborná učiliště Gymnázium,

Více

S O U B O R U S N E S E N Í. ze VII. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne

S O U B O R U S N E S E N Í. ze VII. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne S O U B O R U S N E S E N Í ze VII. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 11. 9. 2001 K bodu: Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 19. 6. 2001 do 25. 8. 2001 U s n e s e n í č.

Více

Preventivně informační skupiny POLICIE ČR

Preventivně informační skupiny POLICIE ČR Preventivně informační skupiny POLICIE ČR České Budějovice -krajské ředitelství adresa: Dvořákova 2, 370 74 České Budějovice telefon: 974 221 207 Český Krumlov adresa: Tovární 165, 381 23 Český Krumlov

Více

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha č. 1 zápisu

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha č. 1 zápisu Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

ROK TECHNIKY a odborného vzdělávání

ROK TECHNIKY a odborného vzdělávání ROK TECHNIKY a odborného vzdělávání 29. 5. 2015 Lenka Vohradníková, Jihočeská hospodářská komora Dana Feferlová, Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů Proč TECHNIKA a odborné vzdělávání? Podíl

Více

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2015

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2015 Dislokace Vzdělání a řemeslo 2015 411 Pojízdné občerstvení Zdeněk Tesař 506 SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 507 Střední odborná škola a střední

Více

Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Sociální služby - Opatření Podpora terénních sociálních služeb

Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Sociální služby - Opatření Podpora terénních sociálních služeb Příloha č. 3 zápisu - usnesení č. 96/2014/ZK-10 Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Sociální služby - Opatření Podpora terénních sociálních služeb Poř. č. Příjemce dotace/ žadatel 1 Městský

Více

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2016

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2016 Dislokace Vzdělání a řemeslo 2016 411 nedávat do katalogu Vodňany II. 501 Eva Chaloupková 506 Emil Chaloupka MATHEO s.r.o. SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Příloha č. 4 zápisu - usnesení č. 197/2013/RK-7

Příloha č. 4 zápisu - usnesení č. 197/2013/RK-7 Příloha č. 4 zápisu - usnesení č. 197/13/RK-7 Radou Jihočeského kraje schválené projekty v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje pro poskytování příspěvků v oblasti kultury v r. 13 Divadlo D001 Kulturní

Více

Obory Vzdělání a řemeslo 2014

Obory Vzdělání a řemeslo 2014 Obory Vzdělání a řemeslo 2014 Vzdělání a řemeslo 2014 01.01 Základní školy Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 Soběslav TOWNSHEND International School, o.p.s. 01.02 Odborná

Více

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2013

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2013 Dislokace Vzdělání a řemeslo 2013 206 Dubský Karel Jindřichův Hradec 301 Holá Hedvika - Rožnov 506 MATHEO s.r.o. SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

O D B O R K A N C E L ÁŘ HEJTMANA. datum: 04.03.2015 vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: 386 720 225

O D B O R K A N C E L ÁŘ HEJTMANA. datum: 04.03.2015 vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: 386 720 225 O D B O R K A N C E L ÁŘ HEJTMANA číslo jednací: KUJCK 17973/2015/KHEJ spisový znak: KHEJ 15939/2015/kakr/3 datum: 04.03.2015 vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: 386 720 225 +LVDCY11HYRDS+! KUCBX00GXQCR

Více

Výše dotace v rámci dotačního řízení Jihočeského kraje pro poskytovatele sociálních služeb v roce Velvarská 1650/11.

Výše dotace v rámci dotačního řízení Jihočeského kraje pro poskytovatele sociálních služeb v roce Velvarská 1650/11. v rámci dotačního řízení Jihočeského kraje pro poskytovatele sociálních služeb v roce 25 Název poskytovatele IČ Adresa AC Facility, s.r.o. Na Michovkách I 77 242493 25243 Průhonice Na Michovkách I 77 AC

Více

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2012

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2012 Dislokace Vzdělání a řemeslo 2012 506 SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 507 Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hněvkovice 1 Týn

Více

Dodatek č. 9 k Rámcové smlouvě číslo VS/064 Uzavřené dne mezi

Dodatek č. 9 k Rámcové smlouvě číslo VS/064 Uzavřené dne mezi Evidenční číslo: 417174 Dodatek č. 9 k Rámcové smlouvě číslo VS/064 Uzavřené dne 14.12.2001 mezi KUJCP00S5XF5 Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2 370 76, České Budějovice IČ: 70890650 DIČ: CZ70890650

Více

Výsledková listina - Talent roku 2013 JK (kat. umělecká - taneční)

Výsledková listina - Talent roku 2013 JK (kat. umělecká - taneční) Výsledková listina - Talent roku 2013 JK (kat. umělecká - taneční) 1.místo Kadlecová Veronika Gymnázium J.V. Jirsíka, F. Šrámka 23, 370 04 České Budějovice 2.místo Nováčková Natálie ZŠ O. Nedbala 30, 370

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD výtah Aktualizováno červen 2015 Stručný výčet zpracovaných projektů do ROP NUTS II JZ: Zakázka Zadavatel Název programu Rekonstrukce ulice Pod Zámkem v Rudolfově

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

V. Závazné finanční vztahy k ostatním subjektům

V. Závazné finanční vztahy k ostatním subjektům V. Závazné finanční vztahy k ostatním subjektům 163 164 V této části rozpočtu jsou vyjádřeny finanční vztahy rozpočtu kraje ke jmenovitým subjektům s výjimkou příspěvkových organizací kraje (ty jsou předmětem

Více

Obory Vzdělání a řemeslo 2012

Obory Vzdělání a řemeslo 2012 Obory Vzdělání a řemeslo 2012 01.00 Vzdělávací zařízení Střední škola rybářská a vodohospodářská J. Krčína 01.01 Základní školy Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 Soběslav

Více

Obory Vzdělání a řemeslo 2015

Obory Vzdělání a řemeslo 2015 Obory Vzdělání a řemeslo 2015 Vzdělání a řemeslo 2015 01.00 Vzdělávací zařízení GAUDEO CB s.r.o. 01.01 Základní školy Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267 Vimperk TOWNSHEND International

Více

Tržby z prodeje movitého. Vlastní výnosy (bez dotací) **

Tržby z prodeje movitého. Vlastní výnosy (bez dotací) ** Přehled dosažených výsledků a hospodaření škol a školských zařízení za rok 2010 Zařízení Výnosy celkem (včetně všech dotací) Vlastní výnosy (bez dotací) ** Tržby z prodeje movitého Výsledek hospodaření

Více

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost. Specifikace míst plnění

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost. Specifikace míst plnění AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost Specifikace míst plnění 1 AV MEDIA, a.s. 1 12 0 1 1 AVMEDIA, a.s., Pražská 63, 102 00 Praha 10 Hanuš Horák škola Borotín, okres 3 7 0

Více

ISŠOSaP Kněžskodvorská 33/A České Budějovice Pomoc pro tebe ,00 0

ISŠOSaP Kněžskodvorská 33/A České Budějovice Pomoc pro tebe ,00 0 Příloha usnesení č. 370/2004 RK Radou kraje schválené finanční prostředky na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže Poř. č. Žadatel Název projektu Radou kraje schváleno

Více

Bambiriáda 2014 Už nás znáte? Jsme zde znovu 25 let.

Bambiriáda 2014 Už nás znáte? Jsme zde znovu 25 let. Bambiriáda 2014 Už nás znáte? Jsme zde znovu 25 let. Soutěžní karta pro děti 22.5.2014 Stavba Bambiriádního městečka Slavnostní zahájení 23.5.2014 9.30 h Pro hosty slavnostního zahájení jsme připravili

Více

Adresy základních škol

Adresy základních škol Adresy základních škol Název Ulice Město Označení PSČ Borovany Borovany 12 Čéčova Čéčova Č.Bud. 63 Dukelská Dukelská Č.Bud. Emy Destinové E.Destinové Č.Bud. Jirsíkova 25 Jirsíkova Č.Bud. Grünwaldova Grünwaldova

Více

V. Závazné finanční vztahy k ostatním subjektům

V. Závazné finanční vztahy k ostatním subjektům V. Závazné finanční vztahy k ostatním subjektům 165 166 V této části rozpočtu jsou vyjádřeny finanční vztahy rozpočtu kraje ke jmenovitým subjektům s výjimkou příspěvkových organizací kraje (ty jsou předmětem

Více

Obory Vzdělání a řemeslo 2013

Obory Vzdělání a řemeslo 2013 Obory Vzdělání a řemeslo 2013 Vzdělání a řemeslo 2013 01.00 Vzdělávací zařízení Střední škola rybářská a vodohospodářská J. Krčína 01.01 Základní školy StřeStřední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav,

Více

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení ze 6. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 19. 9.

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení ze 6. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 19. 9. Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_dodávka dodatečného software. Specifikace míst plnění

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_dodávka dodatečného software. Specifikace míst plnění AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_dodávka dodatečného software Specifikace míst plnění Název kupujícího 1 Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor 10 2 Základní

Více

Přehled podpořených žádostí z rozpočtu Královéhradeckého kraje na volnočasové aktivity, tělovýchovu a sport v roce 2010

Přehled podpořených žádostí z rozpočtu Královéhradeckého kraje na volnočasové aktivity, tělovýchovu a sport v roce 2010 SMR012010/0064 KRAKONOŠ Vrchlabí 15038467 Skauting, moderní filozofie pro život SMR012010/0023 ZVIČINA Dvůr Králové nad Labem 15039897 Provoz skautského střediska ve Dvoře Králové nad Labem 14 000 Kč SMR012010/0006

Více

RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha zápisu. Výpis usnesení z 83. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 10. 3. 2016

RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha zápisu. Výpis usnesení z 83. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 10. 3. 2016 Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS

Více

Podpora sociálních služeb nedef. v zákoně č. 108/2006, Sb. o sociálních službách

Podpora sociálních služeb nedef. v zákoně č. 108/2006, Sb. o sociálních službách Název DP 2016 Podpora sociálních služeb nedef. v zákoně č. 108/2006, Sb. o sociálních službách Opatření 01, 02, 03, 04 finančně nerozděleno Schválená alokace 4 500 000 Kč Počet žádostí celkem Počet hodnocených

Více

10. ROK PAPRSKU 54 000 20 000. Podpora celoroční činnosti a materiálové základny TOM ČMOUDÍK Ostrava Podpora celoroční činnosti oddílu Průzkumník-Jih

10. ROK PAPRSKU 54 000 20 000. Podpora celoroční činnosti a materiálové základny TOM ČMOUDÍK Ostrava Podpora celoroční činnosti oddílu Průzkumník-Jih Poskytnuté dotace VOLNÝ ČAS - OKRUH 1 Kód Název žadatele Název projektu Požadováno Dotace 13/0676 Armáda spásy v ČR Volný čas pro děti v Armádě spásy 230 000 30 000 1 13/0871 Asociace TOM ČR, TOM 19061

Více

Tab. č. 17 Evidenční číslo Žadatel Nálež.

Tab. č. 17 Evidenční číslo Žadatel Nálež. Tab. č. 17 GVČ-001/15 Český rybářský svaz, místní organizace Přerov Ano Přerov, Přerov I - Město, U rybníka 1034/13 IČ: 18050387 Činnost místní organizace rybářského svazu Přerov 30 000 24 000 80 6 000

Více

Na dob u. no dne. Dohoda o součinnosti sloţek IZS neurč. Dohoda o součinnosti sloţek IZS neurč. Dohoda o součinnosti sloţek

Na dob u. no dne. Dohoda o součinnosti sloţek IZS neurč. Dohoda o součinnosti sloţek IZS neurč. Dohoda o součinnosti sloţek Příloha č 4 nařízení Jihočeského kraje 1/2015 Seznam zavřených hod s právnickými nebo podnikajícími fyzickými osomi a seznam hod o sočinnosti JPO mezi sosedícími hasičskými záchrannými sbory krajů aktalizováno

Více

ORP Blatná Jihočeský kraj

ORP Blatná Jihočeský kraj Přírodní pozoruhodnosti 1 20 Historické městské soubory 2 60 Historické vesnické soubory Zámky 2 1 105 Hrady, tvrze, zříceniny 3 45 Křesťanské sakrální památky 7 105 Technické památky 1 20 Muzea, galerie

Více

Výsledky dotací - podpořené projekty - program č. 2

Výsledky dotací - podpořené projekty - program č. 2 Výsledky dotací - podpořené projekty - program č. 2 IČO Název organizace Evid. č. Název projektu Navržená dotace z toho mzdové prostředky Poznámka 26638347 "TŠ Bonifác" o.s. 0170/2/2015 Slavíme s Bonifácem

Více

Název projektu Jméno žadatele Jméno partnera, místo. Musher s Club Long Hair Tails, Slavonice. Název projektu Jméno žadatele Jméno partnera, místo

Název projektu Jméno žadatele Jméno partnera, místo. Musher s Club Long Hair Tails, Slavonice. Název projektu Jméno žadatele Jméno partnera, místo Projekty Waldviertel registrační číslo žádosti EU-SB-15CZ10-018 Název projektu Jméno žadatele Jméno partnera, místo Závody psích spřežení Mistrovství Evropy 2010 obec Reingers Musher s Club Long Hair Tails,

Více

Dopravní hřiště s výukou podle Tematického plánu Vlastník DDH

Dopravní hřiště s výukou podle Tematického plánu Vlastník DDH 1. Dopravní výchova V Jihočeském kraji byla dopravní výchova v roce 212 prováděna na 1 dopravních hřištích, jejichž vybavení odpovídá požadavkům na zařízení dopravního hřiště pro výuku podle Tematického

Více

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE PŘÍLOHA Č. 1 VYMEZENÍ HOSPODÁŘSKY SLABÝCH OBLASTÍ

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE PŘÍLOHA Č. 1 VYMEZENÍ HOSPODÁŘSKY SLABÝCH OBLASTÍ PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 - PŘÍLOHA Č. 1 VYMEZENÍ HOSPODÁŘSKY SLABÝCH OBLASTÍ Verze dokumentu: červenec 2013, FINAL Zpracovatel: Zadavatel: KP projekt s.r.o. a Krajský úřad Jihočeského

Více

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 11. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 11. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje Mgr. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 13. 6. 2014 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 11. zasedání Zastupitelstva

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 2008/13350/430 14618/ENV/08 Mgr. Petrů/l.2317 25. 2. 2008 Věc:

Více

S O U B O R U S N E S E N Í. z 11. schůze Rady Jihočeského kraje dne 18. 5. 2004

S O U B O R U S N E S E N Í. z 11. schůze Rady Jihočeského kraje dne 18. 5. 2004 S O U B O R U S N E S E N Í z 11. schůze Rady Jihočeského kraje dne 18. 5. 2004 Program: 1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje Usnesení č. 352/2004/RK 2. Aktualizace plánů projektů AP PRK

Více

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 24. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 24. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje Mgr. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 10. 6. 2016 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 24. zasedání Zastupitelstva

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 1. července 2010 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Jan Broft, kontakt: Jan Broft, tel.: 222

Více

ODBORNOSTNÍ SETKÁNÍ. v rámci Průběžného vzdělávání v projektu Klíče pro život

ODBORNOSTNÍ SETKÁNÍ. v rámci Průběžného vzdělávání v projektu Klíče pro život ODBORNOSTNÍ SETKÁNÍ (předávání a získávání zkušeností, nápadů a námětů ověřených v praxi při práci s dětmi a mládeží) v rámci Průběžného vzdělávání v projektu Klíče pro život jsou setkání pedagogických

Více

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH informace o tématu dobrovolnictví: http://www.hest.cz/ informační portál o dobrovolnictví v ČR všeobecné nabídky dobrovolnictví: http://databaze.dobrovolnik.cz/ široká

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 24024/2014-51 48371/ENV/14 Ing. Hejhal / l. 2730 11. 7.

Více

Přehled poskytnutých dotací z dotačního programu 1/OŠK/2015

Přehled poskytnutých dotací z dotačního programu 1/OŠK/2015 Tabulka byla zpracována k 01.10.2015. Přehled poskytnutých dotací z dotačního programu 1/OŠK/2015 Subjekt Téma a název projektu Výše dotace ASK Tatra Kopřivnice č. 4 - trenérská činnost 12 082 Kč ASK Tatra

Více

IČ žadatel právní forma název projektu. 4. M 04/ Klub mladých Filadelfia spolek

IČ žadatel právní forma název projektu. 4. M 04/ Klub mladých Filadelfia spolek Strana 1 Přehled nedoporučených žádostí poř. č. ev. č. IČ žadatel právní forma název projektu Asociace TOM ČR, TOM 4316 1. M 01/2015 65497651 Průzkumník-Jih Handy Club Ostrava; Závodní 7. M 08/2015 1259857

Více

podíl požadované poř. časové použití ev. č. IČ žadatel právní forma adresa název projektu výše dotace dotace na plán. č.

podíl požadované poř. časové použití ev. č. IČ žadatel právní forma adresa název projektu výše dotace dotace na plán. č. Usnesení 3/93 - Příloha 1a) Strana 1 Poskytnutí účelových dotací v rámci vyhlášeného dotačního programu: a) Sport ev. IČ žadatel adresa název projektu výše dotace dotace na plán. od - do "Velikonoční turnaj"

Více

Kraj Jihočeský Matematický klokan 2016

Kraj Jihočeský Matematický klokan 2016 Kategorie: Cvrček 11 nejlepších řešitelů Jméno a příjmení Třída Přesná adresa školy Počet bodů Jiřina Filipová III.B ZŠ a MŠ Lišov, Nová 611, 373 72 Lišov 86 Radim Kolář 3. ZŠ a MŠ Plavsko, Plavsko 39,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mgr.Petr Studenovský, vedoucí odboru U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 600, fax: 386 359 007 e-mail: studenovsky@kraj-jihocesky.cz,

Více

Tabulka č. 2 - projekty vyřazené z dotačního řízení z důvodu formálních nedostatků. Výše dotace na projekt v r. 2008

Tabulka č. 2 - projekty vyřazené z dotačního řízení z důvodu formálních nedostatků. Výše dotace na projekt v r. 2008 Tabulka č. 2 - projekty vyřazené z dotačního řízení z důvodu formálních nedostatků Název projektu Po dpr ogr am Výše dotace na projekt v r. 2008 Požadavek Důvod vyřazení na dotaci v r. 2009 1 0311/001

Více

Seznam grantových projektů schválených k financování a zařazených do zásobníku projektů - oblast pod

Seznam grantových projektů schválených k financování a zařazených do zásobníku projektů - oblast pod Počet stran přílohy: 4 Strana 1 Seznam grantových projektů schválených k financování a zařazených do zásobníku projektů - oblast pod Číslo kola výzvy: 2 Název globálního grantu: Vyhlašovatel (ZS): CZ.1.07/1.1.24,

Více

O D B O R K A N C E L ÁŘ HEJTMANA

O D B O R K A N C E L ÁŘ HEJTMANA O D B O R K A N C E L ÁŘ HEJTMANA O D DĚLENÍ ORGANIZAČNÍ datum: 24. 3. 2016 vyřizuje: Ing. Zdeňka Pandulová tel.: 386 720 483 Vážená paní, vážený pane, dovolte, abych Vás dle 42, odst. 1 zákona o krajích

Více

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2011

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2011 PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2011 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Odbor knihovnictví a odborného vzdělávání 2012 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Více

Časový harmonogram kurzů digitální fotografie, zpracování obrazu, metodiky a didaktiky fotografování

Časový harmonogram kurzů digitální fotografie, zpracování obrazu, metodiky a didaktiky fotografování Časový harmonogram kurzů digitální fotografie, zpracování obrazu, metodiky a didaktiky fotografování Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/48.0148 Hrajeme si s fotoaparátem Operační program: Vzdělávání

Více

Volný čas 2015 - okruh 1

Volný čas 2015 - okruh 1 Volný čas 2015 - okruh 1 Podpora systematických a celoročních zájmových a volnočasových činnosti Název žadatele Název projektu Požadováno Dotace 2015 1 Armáda spásy v České republice, z.s. Volný čas dětí

Více

EVVO v Jihočesk eském m kraji 2001-2009 EVVO = environmentáln lní výchova, vzdělávání a osvěta EVVO - preventivní nástroj v ochraně ŽP EVVO - O ŽP - V ŽP - PRO ŽP EVVO - rozvíjet vnímavost a vstřícnost

Více

Souhrnný plán kontrol Krajského úřadu Jihočeského kraje v rámci výkonu přenesení působnosti na II. pololetí 2014

Souhrnný plán kontrol Krajského úřadu Jihočeského kraje v rámci výkonu přenesení působnosti na II. pololetí 2014 Souhrnný plán kontrol Krajského úřadu Jihočeského kraje v rámci výkonu přenesení působnosti na II. pololetí 2014 Obsah: odbor sociálních věcí a zdravotnictví str. 2-6 odbor regionálního rozvoje, územního

Více

Území kraje je vymezeno územím okresů:

Území kraje je vymezeno územím okresů: Jihočeský kraj jako vyšší územní samosprávný celek České republiky byl vytvořen v roce 2000. Do května 2001 se jmenoval Budějovický kraj. K 1. 1. 2003 bylo v Jihočeském kraji zřízeno 17 správních obvodů

Více

Účelové dotace v oblasti volného času dětí a mládeže pro rok 2012

Účelové dotace v oblasti volného času dětí a mládeže pro rok 2012 Příloha č. 3 ové v oblasti volného času dětí a mládeže pro rok 2012 Č. Název organizace Projekt Požadovaná 1 ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ MÍSTNÍ ORGANIZACE OSTRAVA Celoroční organizovaná činnost dětí a mládeže

Více

USNESENÍ. z XXXI. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 29. 1. 2008

USNESENÍ. z XXXI. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 29. 1. 2008 USNESENÍ z XXXI. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 29. 1. 2008 Program: 1. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 27.11. 2007 do 15. 1. 2008 Usnesení č. 1/2008/ZK 2.

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 50792/ENV/14 Mgr. Indráková / l. 2559 31. 7. 2014 Věc:

Více

1 - Počáteční vzdělávání 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1 - Počáteční vzdělávání 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK- IPo) ČÍSLO VÝZVY: 14 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: 1 - Počáteční vzdělávání 1.1 Zvyšování

Více

Matematický klokan 2012 Kraj: Jihočeský Kategorie: Cvrček

Matematický klokan 2012 Kraj: Jihočeský Kategorie: Cvrček 42 nejlepších řešitelů Jméno a příjmení Klára Pešlová Hana Havellová Jakub Rolínek Kristýna Janů Ladislav Nagy Dana Procházková Filip Novák Lucie Tlachačová Veronika Šímová Adam Bednář Eliška Anna Kubíčková

Více

Jihočeské třídění. Výtěžnost IV. Q III. Q Body. 1 Třeboň 37, Týn nad Vltavou 34,

Jihočeské třídění. Výtěžnost IV. Q III. Q Body. 1 Třeboň 37, Týn nad Vltavou 34, Jihočeské třídění V těchto dnech byly zveřejněny výsledky soutěže Jihočeši třídí odpady a Soutěž oblastí ORP za rok (započtený 4.Q 2013 a 1.- 3.Q ), a protože je tato problematika často diskutovaná, prošla

Více

Členské asociace UNIE CZESHA

Členské asociace UNIE CZESHA Členské asociace UNIE CZESHA Asociace obchodních akademií Předseda: Ing. Radoslav Kučera Adresa: Obchodní akademie, Jirsíkova 875, 393 01 Pelhřimov Telefon: 565 301 730 Email: kucera@oa-pe.cz Tajemník:

Více

Zakázka Zadavatel Termín plnění. Jindřichův Hradec. Spokojený senior II Ledax o.p.s. 2010. Územní plán obce Ktiš Obec Ktiš 2009

Zakázka Zadavatel Termín plnění. Jindřichův Hradec. Spokojený senior II Ledax o.p.s. 2010. Územní plán obce Ktiš Obec Ktiš 2009 PROJEKTY DO GRANTOVÉHO PROGRAMU JIHOČESKÉHO KRAJE výtah Zpracováno LISTOPAD Stručný výčet zpracovaných zakázek: Zakázka Zadavatel Termín plnění Pečovatelská služba Ledax Ledax Farmářské trhy R51 Setkání

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor školství a kultury V Písku dne: 04.02.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 05.03.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Volnočasové aktivity přehled čerpání příspěvků v roce 2014 NÁVRH USNESENÍ

Více

Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Podpora sportu

Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Podpora sportu Příloha 7 zápisu - usnesení 26/2014/ZK-9 Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Podpora sportu Opatření 1 - Rekonstrukce a opravy sportovišť v Kč 1 Město Vimperk Zkvalitnění podmínek výuky tělesné

Více

Klinická pracoviště ZSF JU (aktualizace září 2011)

Klinická pracoviště ZSF JU (aktualizace září 2011) Klinická pracoviště ZSF JU (aktualizace září 2011) KKL KLI KOP KPP KSO KRA KVZ katedra klinických a preklinických oborů katedra laboratorních metod a informačních systémů katedra ošetřovatelství a porodní

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) TOP 10 SOŠ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha

Více

Z Á P I S č. 01/2012 z jednání, které se konalo dne od 14:30 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku

Z Á P I S č. 01/2012 z jednání, které se konalo dne od 14:30 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Komise pro výchovu a vzdělávání V Písku dne 16.02.2012 Z Á P I S č. 01/2012 z jednání, které se konalo dne 15.02.2012 od 14:30 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Přítomni

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

zveřejňuji počet a sídla volebních okrsků na území Statutárního města České Budějovice :

zveřejňuji počet a sídla volebních okrsků na území Statutárního města České Budějovice : V Českých Budějovicích dne 15.3. 2010 V souladu s ustanovením 14c písm. f) zákona 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuji

Více

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 16. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 16. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje Mgr. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 2. 4. 2015 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 16. zasedání Zastupitelstva

Více

Dotace v rámci dotačního programu (DP) města Hradec nad Moravicí 2016

Dotace v rámci dotačního programu (DP) města Hradec nad Moravicí 2016 Dotace v rámci dotačního programu (DP) města Hradec nad Oblast podpory Číslo oblasti podpory Dotační programy Maximální výše dotace v jednotlivém případě v Kč SPORT 1.1. Celoroční či systematická sportovní

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY NOVINKY - ZMĚNY PROTI PŘEDCHOZÍM LETŮM 2 Na STÁTNÍCH školách pro maturitní obory jsou písemné přijímací zkoušky realizovány minimálně z jednoho předmětu podle zaměření

Více

Metodický pokyn pro 43. ročník soutěže Požární ochrana očima dětí pro rok 2017

Metodický pokyn pro 43. ročník soutěže Požární ochrana očima dětí pro rok 2017 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Vsetín, Svárov 1082, 755 01 Tel: 571165655, email: kancelar@osh-vsetin.cz, starosta@osh-vsetin.cz; www.osh-vsetin.cz Vsetín 30. 11. 2016 Metodický

Více

Očekávan é celkové náklady na projekt v mil. Kč. Typ projektu: s vazbou na klíčové kompetence IROP. Soula d s cíle m MAP*

Očekávan é celkové náklady na projekt v mil. Kč. Typ projektu: s vazbou na klíčové kompetence IROP. Soula d s cíle m MAP* Investiční priority - - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v rámci MAP ORP Turnov do roku 2023 a pro SC 2.4 IROP a integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro ORP, území MAP

Více

Poskytnuté příspěvky z městského rozpočtu v roce 2010

Poskytnuté příspěvky z městského rozpočtu v roce 2010 Přehled dotací v roce 2010 Poskytovatel Účel Čerpání (Kč) KÚSK Hasiči 11.098,- KÚSK Fond Hejtmana SK 50.000,- SZIF Projekt EAFRD 314.452,- MPSV Úřad práce 216.870,- MPSV Sociální dávky 560.000,- MPSV Sociální

Více

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 11. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 11. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje Mgr. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 13. 6. 2014 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost:

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Příloha č. 1 Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Veřejnosprávní činnost 6843M01 (ŠVP) Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o. Cihelní 410, Frýdek-Místek

Více

Plán inspekcí poskytování sociálně-právní ochrany na II. pololetí roku 2015

Plán inspekcí poskytování sociálně-právní ochrany na II. pololetí roku 2015 Plán inspekcí poskytování sociálně-právní ochrany na II. pololetí roku 2015 Označení krajské pobočky Úřadu práce ČR, která bude inspekci provádět Označení kontrolované osoby (název, sídlo, IČO) Místo poskytování

Více

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení z 5. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 27. 6.

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení z 5. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 27. 6. Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více