Metodická příručka pro učitele AJ. 1.ročník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodická příručka pro učitele AJ. 1.ročník"

Transkript

1 Metodická příručka pro učitele AJ 1.ročník Tento výukový materiál je součástí pracovních listů a materiálů s aktivitami na interaktivní tabuli pro výuku angličtiny v 1.a 2.ročníku vytvořených v grantovém projektu OPVK - Uvedení ŠVP do praxe, inovace metod a materiálů, CZ.1.07/1.1.06/ , který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Soubor materiálů vytvořily a následně ověřily Mgr.Veronika Jiroušková a Mgr.Jaroslava Půlkrábková, ZŠ a MŠ Jince, v období

2 Úvod Tato metodická příručka, jejíž součástí jsou pracovní listy, by se měla stát pomocníkem třídním učitelům 1. a 2. třídy. Záměrem této metodiky je angličtinu zařadit do různých předmětů v průběhu celého týdne. Cílem je, aby se děti učily jazyku a učivu předmětu zároveň, což je současným trendem evropského školství. Pro zpracování tohoto tématu byla inspirací metoda CLIL Content and Language Integrated Learning, tj. obsahově a jazykově integrované učení. V českém školství se používá mimo jiné název angličtina napříč předměty. Na 1. stupni se tato metoda přímo nabízí, protože by měla být vyučována třídními učiteli. Metodická příručka a pracovní listy vycházejí z ŠVP a jejím snahou je zavedení do praxe. Základní principy výuky Děti dříve jazyku rozumí, než jsou schopné samostatně se projevit. Chápou smysl slov i celých slovních spojení a reagují na ně, aniž by jim musely být přeloženy. Cizí jazyk se u mladších dětí osvojuje stejně jako mateřský především prostřednictvím poslechu a vlastního prožitku. Často si ani neuvědomují, že se učí. Učí se bezděčně hrou a činností. Udrží pozornost jen krátkou dobu, proto se musí činnosti často střídat, doprovázet někdy i přehnanou mimikou, gestikulací, provádět je v sedě, ve stoje, v pohybu, používat skutečné předměty, obrázky, stále měnit prostředí. A přitom děti neustále chválit a povzbuzovat. Tipy pro výuku Pro každé zahájení hodiny je důležitý signál, kterým dáme najevo, že se bude mluvit anglicky např. můžeme na stůl položit maňáska, který mluví pouze anglicky, nebo si na hlavu dáme kouzelný klobouk, uvážeme si kolem krku šátek atd. Pak může následovat písnička nebo rozcvička (viz. Nápadník). Stejně tak bychom měli i výuku angličtiny ukončit, např. uložit maňáska, sundat si klobouk, rozvázat si šátek a zazpívat si. Pro děti je důležitá určitá rutina, protože jim navyklé činnosti dodávají pocit bezpečí. Na začátku každé hodiny je dobré oslovit jménem každé dítě a něco mu anglicky říct např. Pepa you have a nice green sweater, můžu cíleně poplést např. barvu svetru. Pro rychlejší žáky je dobré si připravit individuální úkoly, např. hry nebo knihu na prohlížení. Novou slovní zásobu je důležité procvičit mnoha různými aktivitami a potom ji často používat. Výborné jsou i různé výstavky prací žáků, obrázky a pomůcky rozmístěné ve třídě. V pracovních listech je hodně obrázků, které si děti mohou vybarvit. Během vybarvování můžeme obejít třídu a anglicky komentovat činnost dětí. Např. zdůraznit barvu předmětu, zeptat se jednoduchou otázku, pochválit, povzbudit. Pak před tabulí srovnáme dvě až tři vybrané práce. TPR -Total Physical Response Metoda TPR v překladu úplná fyzická reakce, napodobuje učení se mateřskému jazyku u malých dětí, kdy rodiče na dítě hovoří a očekávají nějakou reakci. Děti slyší věty a rozumějí jejich celkovému významu, i když ještě nerozumí jednotlivým slovům. Metoda TPR využívá hojně mimiky, názorných příkladů, příběhů a pohybové aktivity. Děti se učí poslechem a reagují pohybem. V metodické příručce je každý měsíc zařazena básnička nebo písnička, která je vhodná pro tuto metodu. Zpívejte, recitujte, potichu, nahlas a doprovázejte se na rytmické hudební nástroje. Předvěďte, co už umíte rodičům na besídce. TPR můžeme použít, když jsou děti unavené nebo při střídání aktivit. Hodnocení Není dobré děti stále opravovat a přerušovat je, pak totiž ztrácejí sebejistotu. Ostýchavým žákům pomůže, když se jich ptáme individuálně při procházení po třídě nebo pracují-li ve dvojici, popř. skupině. I děti, které nemluví, pravděpodobně poslouchají a učí se. Chyby nejsou tak důležité, snaha o komunikaci je důležitější a měla by být oceněna. Důležitá je i dostatečně dlouhá doba na odpověď. Motivujte a chvalte každý pokus, kdy žáci použijí angličtinu. Evaluační razítka s anglickým textem můžeme využívat v každém vyučovacím předmětu při

3 hodnocení školních i domácích prací. Místo klasické známky nebo obyčejného razítka např. se zvířátkem. Razítka jsou k dostání v běžném papírnictví za velmi přijatelnou cenu (do 20 Kč za 1 ks). Každý si musí vytvořit svojí stupnici. S tímto hodnocením je třeba žáky i rodiče seznámit a důsledně dodržovat. Na razítkách se vyskytují tyto texty. Terrific vynikající výsledek Excellent výborný výsledek Super skvělý výsledek Very good velmi dobře (slabší výkon, dvojka ) Very much improved hodně ses zlepšil(a), (zlepšení z nižšího stupně na vyšší, ale pořád to není jednička ) Nice try příště více štěstí, lze také použít, když nelze hodnotit výsledek, ale jde pouze o splnění úkolu Well done dobrá práce Keep trying pracuj na sobě, (zlepšení, ale je potřeba ještě na sobě pracovat, trochu víc než ostatní) Please do over přepracuj to (nepřijatelná práce, podprůměrný výsledek proti běžnému výkonu žáka) Poznámka: Tento nápad jsme téměř v nezměné podobě převzaly z metodiky Cizí jazyky napříč předměty 1. stupně ZŠ, vydalo VÚP 2007, autorkou nápadu je Gabriela Baladová. Struktura pracovních listů Pracovní listy jsou pojmenovány podle měsíců ve školním roce. Tedy začínají zářím a končí červnem. Žáci by měli zvládnout jeden pracovní list za jeden týden. Slovní zásoba jednotlivých listů vychází z tématických plánů předmětů 1. ročníku. Informace a nápady jsou čerpány z těchto publikací: Agličtina pro učitele předškolních a mladších školních dětí, Praktická příručka aktivit a jazyka pro komunikaci ve třídě, Mary Slattery a Jane Willis, Oxford University Press, 2006 Cizí jazyky napříč předměty 1. stupně ZŠ, VÚP Praha, 2007 Metodická příručka 1, Chit Chat, Paul Shipton a Coralyn Bradshaw, Oxford university Press, 2002 Průvodce metodikou výuky angličtiny v mateřské škole I., kolektiv autorů, VÚP Praha, 2008 Angličtina v říkadlech, Jana Hanšpachová, Zděňka Křížová, Portál, 2009 Pohádková angličtina, Jana Hanšpachová, Zuzana Řandová, Portál 2007 Carolyn Graham, Tiny Talk, Oxford University Press 1999 Early Impressions, anthology, P. Schiller, T. Bryant, 2000 Internetové stránky: Doporučuji: Pokyny, které bychom měli dětem říkat anglicky, najdete i s nahrávkou rodilého mluvčího na Na těchto stránkách jsou kromě jiného i tématické okruhy také s nahrávkou, viz wordbank. Porozumění tomu, co říkáte anglicky, usnadní dětem mimo jiné tón hlasu, gesta, oční kontakt, výraz obličeje, obrázky, skutečné předměty a témata, která jsou dětem blízká.

4 Slovníček pokynů Word bank Dobrý den. Postavte se, prosím. Dobrý den, paní učitelko, pane učiteli. Sedni si, sedněte si. Zazpíváme si. Zahrajeme si hru. Jsi připravený? Počítej od...do Pojď ke mně. Pojď k tabuli. Utvořte kruh. Postavte se do řady. Utvořte dvojice. Opakujte po mně. Ukaž na... Poslouchej. Pospěš si. Vezmi si papír. Nakresli. Vybarvi. Vybarvi modře. Vystřihni. Pošli (papír). Pokračuj. Dobře. Výborně. Buď zticha. Mluv nahlas. Nebav se. Přestaň. Jdi zpátky na místo. Ukaž mi... Ukliďte třídu. Nashledanou. Uvidíme se zítra/ v úterý... Good morning. Stand up, please. Good morning Miss/Mrs/Mr jméno. Sit down. Let s sing. Let s play the game. Are you ready? Count from...to... Come here. Come to the blackboard. Make a circle. Make a line. Make pairs. Repeat after me. Point to... Listen. Hurry up. Take a paper. Draw. Colour. Colour it in blue. Cut. Pass (the paper). Continue. Well Great! Excellent! Be quiet. Speak up. Stop talking. Stop. Go back to your place. Show me... Clear up the classroom. Goodbye. See you tomorrow/ on Tuesday.

5 Nápadník Rozcvička je vhodná na zahájení každé hodiny, učitel ukazuje společně s dětmi, není třeba překládat do češtiny, děti se učí nápodobou základní pokyny poslouchej - listen - rukou se dotkne ucha a naznačí, že poslouchá, dívej se na mě - look at me - z prstů vytvoří kroužek a přiloží k oku, buď ticho be quiet - přiloží prst na ústa další pokyny stand up, sit down, give me a pencil...open/close the door, open/close your book, put up your left/right hand... Touch your partner s nose, put your hand on the head, hold up seven fingers Magic bag kouzelná taška Do neprůhledné tašky, sáčku nebo krabice vložíme předměty nebo kartičky s obrázky, které děti umí pojmenovat. Učitel před dětmi nejdříve vyndá všechny věci, aby si je prohlédly. Pomocí magic wand - kouzelné hůlky, jejíž pomocí děti předmět vyčarují, to znamená, že je po jednom z tašky vytahují a pojmenují je anglicky. Když se jim to povede, můžou si předmět nebo kartičku položit před sebe. Kdo jich vyčaruje víc? SNAP Hry s obrázkovými kartičkami. Každý z dvojice si vybere např. 10 stejných karet a udělá si z nich před sebou hromádku obrázky dolů. Oba současně obrací karty ze svojí hromádky a anglicky je pojmenovávají. Když slovíčko umí, karta jim zůstává, když ne, může ji získat protihráč nazve-li ji správně anglicky, obrátí-li oba stejnou kartu, vyhrává ten, kdo ji pojmenuje rychleji a řekne snap. Cestička K této hře budeme potřebovat figurku a hrací kostku. Z kartiček si uděláme cestičku. Hru mohou hrát dvojice, ale i trojice a čtveřice. Hráči hází postupně kostkou. Číslo, které jim padne řeknou anglicky a posunou se o příslušný počet kartiček. Kartičku, na které se hráč zastaví, anglicky pojmenují. Nepodaří-li se jim to, musí se vrátit o tři karty zpět. Kdo bude první v cili? Nebe- peklo - ráj Známou hru Nebe-peklo-ráj můžeme hrát i v angličtině. Ze čtverce si vyrobíme skládanku. Na horní stranu trojúhelníčků napíšeme např. čísla, na rubovou stranu čísel nakreslíme třeba barvy. Pod každou barvu si děti nakreslí obrázek věci, kterou umí pojmenovat. Popsanou skládanku si děti nasadí na palce a ukazováky obou rukou a hrají ve dvojicích. Podle toho jaké si hráč zvolí číslo, skládanku rozevírají, pak si hráč vybere barvu a pod každou barvou se skrývá jiný obrázek. Pak si hráči vymění role. Místo barev a obrázků můžeme napsat do skládanky otázky nebo pokyny. Hry a aktivity na procvičení čísel a barev karty s čísly nebo barvami, rozvěsit po třídě, rozložit na koberec, na lavice stoupni si ke kartě s číslem, barvou, zvířetem... zvedni kartu s.ukaž na kartu...dotkni se prstem, nosem loktem, uchem. učitel si schová kartu za zády, když dítě uhodne, co je na ní, dostane ji vepsat různá čísla do sítě např.3x3, děti kreslí čáru podle diktátu, čára může tvořit obrázek, nebo mohou čísla vybarvovat, blue 1, red 2, v tabulce nakreslené nevybarvené obrázky, každý si je vybarví jinou barvou, děti se vzájemně ptají - Is your monster blue? Kdo dřív uhádne barvy, vyhrává.

6 do prázdné tabulky, jako je třeba na bingo, každé okénko má zároveň i číslo, si každý dokreslí barevné puntíky a schová si vyplněnou tabulku před partnerem, děti hádají pod jakým číslem se skrývá určitá barva, blue 2, green 7, nebo rexeso z tabule, učitel vyplní tabulku, zakryje a děti se snaží nakreslit tu samou, společná kontrola pod číslem schovaná část oblečení, Is it a skirt number 5?, nebo učitel říká čísla a děti čtou část oděvu, zvíře, hračku, kterou mají pod číslem napsanou vysypat různobarevná víčka od PET lahví na koberec, děti je sbírají podle určitého klíče např. jen modré, 3 red, napsat na tabuli nebo do sešitu různá čísla, děti podle zadání kroužkují, circle a number lze hrát jako soutěž týmu u tabule hodit kostkami, kdo dřív řekne výsledek, dostane žeton-bod, chyba ztráta žetonu, konec-až dojdou žetony Pračka Každé dítě si nakreslí jednu část oděvu a vybarví ji, popř. si ji i vystřihne. Učitel dává anglicky pokyny I need the T-shirts and skirts, please. Děti, které mají danou část oděvu, jdou k tabuli, kde je nakreslená pračka, 3X se otočí = vyperou, položí kartu na připravené místo, např. lavici, do krabice, která představuje pračku a vrátí se zpět. Zábavní klauni Ke hře bude dvojice potřebovat kostku. Ke každému číslu přiřaďte jednu část těla a napište, popř. nakreslete na tabuli: 6 body, 5 head, 4 hands, 3 legs, 2 mouth and nose, 1 eyes Hráči postupně házejí kostkou, na začátku hry musí padnout 6. Podle hozených čísel pak děti malují, každý svého klauna. Kdo ho namaluje dřív? Aktivity s maňáskem. Přineste si maňáska a malý batůžek nebo tašku, kterou naplníte různým dětským oblečením a hračkami, které umí děti anglicky nazvat nebo věci, které se chystáme děti naučit. Věci postupně vyndáváme z batůžku a zároveň je anglicky pojmenováváme a rozdáváme dětem. Pak je naopak sbíráme zpátky do batůžku, tím, že je anglicky nazveme, použijeme větu Who has a...? Děti věci maňáskovi postupně vrací. Necháme věci dětem ohmatat. Pamatujete si, co měl medvěd v batůžku? Co ještě chybí? Jakou barvu mělo autíčko? Učitel stále opakuje stejná slova. Tichá pošta Na koberci nebo na lavici rozložit karty se slovíčky. Vytvořit týmy, které stojí v zástupu poblíž kartiček. Prvnímu z každého týmu dáme na lístku napsané nebo nakreslené slovo, ten si ho přečte a potichu pošeptá druhému, ten třetímu atd., poslední z týmu jde rychle najít slovíčko - obrázek na koberci. První, který zvedne kartu nad hlavu, získá bod pro svůj tým. Pak se v týmu vymění první a hra pokračuje. Na němého Učitel napíše nebo nakreslí na tabuli slova, která znějí podobně, a očísluje je, děti si je ve dvojicích říkají bez hlasu, jeden říká, druhý hádá číslo, např. 1. mouse, 2. nose, 3. dog, 4.duck, 5. monkey. Čarodějnice Děti stojí v kruhu, pravou ruku mají nataženou doprostřed, všechny ruce se dotýkají. Učitel vybere jedno slovo, které čarodějnice používá jako jed poison. Když ho čarodějnice vysloví, musí všichni rychle ucuknout. Koho čarodějnice chytí, vypadává ze hry. Čarodějnice říká postupně slova z určité skupiny a do nich připlete jedovaté slovo. Např. učitel může říct. I went to the market and I bought.... Poison může být alkohol, zelenina...

7 Hry v kruhu vhodné na opakování slovíček Děti utvoří kruh. Učitel posílá karty po jedné dětem v kruhu, děti si je podávají a říkají, co na nich vidí. Lze rozdat najednou víc karet a různými směry. Učitel určí nějaké téma např. zvířata, po kruhu pošle míček nebo jiný předmět, kdo drží předmět, musí říct slovo z daného tématu, v tomto případě zvíře, když neví, musí si stoupnout. ZOO Děti si sednou v na židlích do kruhu. Každý si zvolí zvíře, které může vidět v ZOO. Zvířata se mohou v kruhu opakovat. Několikrát si je společně nahlas zopakujeme, abychom věděli, jaká zvířata jsou ve hře. Učitel odstraní svou židli a stoupne si doprostřed kruhu a říká: I am in a a ZOO and I can see např. a tiger and a bear - Jsem v ZOO a vidím tygra a medvěda. Děti, které si vybraly tato zvířata, vstanou a rychle si vymění místa. Kdo nestihne obsadit židli, zůstává uprostřed kruhu a opět říká : I am in a ZOO... V případě, že děti nezvládnou říci celou větu, stačí, že řeknou názvy dvou zvířat. Když osoba uprostřed vykřikne ZOO, vymění si místo všichni. Tato hra se dá hrát s různou slovní zásobou. Když hrajeme ovoce, místo ZOO použijme slovo salát - SALAD, ke slovní zásobě oblečení se zase hodí na výměnu všech slovo pračka - WASHING MASHINE. Pro ulehčení, mohou děti v ruce držet kartu s vybraným zvířetem, ovocem, oblečením, tak aby ji ostatní viděli. DVD Pustit oblíbenou pohádku na DVD, zastavovat ji, ptát se co má kdo na sobě, kolik je tam červených věcí, co děti umí anglicky pojmenovat.

8 Aktivity s písničkami na barevné papíry nakreslit obrázky předmětů, které se v písničce vyskytují, např. blue car, red pen..., při zpívání je učitel ukazuje děti si je také mohou nakreslit a ukazují je, řadí podle pořadí v písničce položit obrázky na koberec obrázkem dolů, děti si vezmou 2-3 kartičky a pak tvoří minidialog What have you got? I have got a. varianta dítě si vezme obrázek z koberce a nikomu ho neukáže, druhé dítě hádá Is it a cat? No/Yes. předměty z písničky nakreslit/napsat na papír, přidat nějaké navíc, kroužkovat, nebo označit křížkem o čem se právě zpívá/čte, můžeme také vybarvovat předměty, které jsou v písničce rozdat kartičky, každému jednu, děti je při písničce pokládají na koberec v pořadí, ve kterém se o nich zpívá, sbírají je z koberce, stoupnou si. sednou...zvednou ruku s kartou... kolikrát se slovo v písničce opakuje, napiš příslušný počet čárek při zpěvu děti ukazují na rozložené kartičky na své lavici Aktivity s obrázkovými kartami - Flashcards učitel zvedne kartu a popisuje jí, když je to pravda, děti tlesknou, např. the sweater is red učitel karty rychle ukáže a hned schová za zády, jde o postřeh karty jsou schované v očíslovaných obálkách, ve kterých je malá díra, obálky kolují mezi dětmi, děti zapisují k číslu, co si myslí, že v obálce je na koberci jsou rozložené karty, kolem nich chodí děti, když učitel tleskne a řekne jméno karty, nejrychlejší ji sebere děti sedí v kruhu, učitel říká, kdo si má vzít jakou kartu, učitel řekne go for a car.. Aktivity s plakáty prediction - neukázat dětem plakát, ale zeptat se jich, co na něm asi bude pak jim odpovídat ano/ne a trochu jim napovídat prodiskutovat ve skupinách, co na plakátu asi může být mladší děti vyjmenovat barvy, které tam asi budou, kolik budov, aut, lidí, klíčová dírka vystřižená do černého papíru, pohybovat s ní po plakátu What can you see? - Co vidíš? hledej učitel řekne anglicky slovo, dítě hledá obrázek zapamatuj si ukázat plakát jen na chvilku, pak děti zpaměti jmenují, co na něm bylo vyrob si svůj plakát nakreslit plakát, na kterém bude co nejvíc předmětů, které umí děti anglicky pojmenovat, učitel tvoří k plakátu otázky What coulour is the ball? Jakou barvu má ten míč?...

9 Název pracovního listu: September Mezipředmětové vztahy: Český jazyk, Prvouka, Výtvarná výchova, Pracovní činnosti Cíle: umět anglicky pozdravit připomenout si barvu ovoce a rozlišit, které ovoce roste u nás poznat stejnou grafickou podobu slova naučit se anglicky některé barvy vystřihnout karty se slovíčky Pomůcky: pastelky, nůžky, lepidlo Popis činnosti: Po záhájení anglické části hodiny, viz Tipy pro výuku, žáky anglicky pozdravíme a vyžadujeme, aby nás také anglicky pozdravili. Každý pozdrav je dobré doprovodit nějakým gestem, děti si ho rychleji zapamatují. Například: Good morning roztáhnout obě paže a doširoka se usmát Hello, Hi pokynout rukou Good evening potlačit zívnutí Good night zavřít oči, naznačit rukama spaní Good bye, bye bye zamávat V hodině výtvarné výchovy se naučíme anglicky barvy. Žáci je mohou ukazovat zvednutím odpovídající pastelky. Během pracovních činností si můžeme vystřihnout obrázkové karty z pracovního listu. Při prvouce si zopakujeme, které ovoce žáci znají, jakou má jednotlivé ovoce obvykle barvu a které roste u nás. Máme-li čas, můžeme si povídat jaké ovoce komu chutná a jaký má význam v naší stravě. Potom si žáci ovoce v pracovním listě vybarví a označí křížkem, které ovoce roste u nás.nakonec si společně řekneme anglicky barvy jednotlivých druhů ovoce. Protože poslední týden v září už žáci umí některá písmena, pokusíme se v posledním listě vyhledat písmena, která už žáci znají a ve cv. 2 najít dvojice shodně napsaných anglických slov. Jde pouze o poznání shody, o pořadí pímen, nejde o čtení anglických slov. Je důležité, aby žáci poznávali současně se zvukovou i grafickou podobou anglických slov. Úkol pro rodiče bude vyrobit krabičku na obrázkový slovníček viz Příloha. TPR: 1. Hi! Hello! Hi. Hello, hello. Varianta1: děti stojí v kruhu a postupně se po kruhu pokloní sousedovi a pozdraví hi, hello. Varianta 2: při zpívání hi, hello děti střídavě mávají pravou a levou rukou. 2. The Bye Bye Song Bye, bye. See you tomorrow. Tato písnička se hodí na rituál ukončení hodiny. 3. Colours Red and orange /yellow green/ 3X, Red and orange, yellow, green, blue and purple. 4. I like Pink 1. I like pink. I like blue. I like yellow. I do, too. Pink and blue and yellow, too. I like pretty colours. 2. I like red. I like blue. I like purple. I do, too. Red and blue and purple, too. I like pretty colours. 3.I like green. I like blue. I like yellow. I do, too.

10 Green and blue and yellow, too. I like pretty colours. Třem dobrovolníkům před tabulí dáme připravené pruhy ve třech barvách podle toho o jakých barvách zpíváme. Při zpěvu I like např. pink se dítě s růžovým pruhem otočí atd... Ostatní zpívají I do too. Poznámky: V pracovním listě jsou další aktivity na procvičení naučených barev. Zmíněné aktivity jsou pouze námětem. Slovní zásoba, učivo, písnička Sept emb er slovní zásoba písnička mluvnické vazby, reálie good morning Hi, hello What s your name? hi hello good night good bye bye red orange green yellow I m. Greetings What colour is it? It s. colours pink Red and orange What colour is is? blue black purple It s. Colours mouse Sing a rainbow What is it? snake lion monkey It s a Words beginning with M,L,S Název pracovního listu: October Mezipředmětové vztahy: Český jazyk, Matematika Cíle: procvičit si písmena P, S, M sluchová analýza anglických slov naučit se anglicky pojmenovat předměty, které začínají na P vést žáky k používání vazby - it is naučit se anglicky čísla 1,2,3,4,5 znaménka +,-, = procvičit si sčítání a odčítání do 5 seznámit se s říjnovým svátkem Halloween Pomůcky: hrací kostka, Popis činnosti: Říjnový pracovní list je zaměřen na procvičování právě probíraného učiva v českém jazyce a matematice. Procvičte sluchovou analýzu, říkejte dětem různá anglická slova. Když uslyší slovo začínající na P, tlesknou. Poslední list žáky seznamuje s oblíbeným svátkem Halloween, který má tradici převážně v anglicky mluvících zemích a slaví se Děti i dospělí se oblékají do strašidelných kostýmů a ve večerních hodinách procházejí v průvodu ulicemi. Děti

11 chodí dům od domu a prosí o sladkosti. Nedostanou-li žádnou sladkost, vyvedou na oplátku nějakou neplechu. Typickou výzdobou jsou vydlabané dýně uvnitř se svíčkou. Můžememe si zahrát: Magic bag kouzelná taška. Do neprůhledné tašky, sáčku nebo krabice vložíme předměty nebo kartičky s obrázky, které děti umí pojmenovat. Učitel před dětmi nejdříve vyndá všechny věci, aby si je prohlédly. Pomocí magic wand - kouzelné hůlky, děti předmět vyčarují, to znamená, že je po jednom z tašky vytahují a pojmenují je anglicky. Když se jim to povede, můžou si předmět nebo kartičku položit před sebe. Kdo jich vyčaruje víc? SNAP. Hry s obrázkovými kartičkami. Každý z dvojice si vybere např. 10 stejných karet a udělá si z nich před sebou hromádku obrázky dolů. Oba současně obrací karty ze svojí hromádky a anglicky je pojmenovávají. Když slovíčko umí, karta jim zůstává, když ne, může ji získat protihráč nazve li ji správně anglicky, obrátí-li oba stejnou kartu, vyhrává ten, kdo ji pojmenuje rychleji a řekne snap. Cestička. K této hře budeme potřebovat figurku a hrací kostku. Z kartiček si uděláme cestičku. Hru mohou hrát dvojice, ale i trojice a čtveřice. Hráči hází postupně kostkou. Číslo, které jim padne, řeknou anglicky a posunou se o příslušný počet kartiček. Kartičku, na které se hráč zastaví, anglicky pojmenují. Nepodaří li se jim to, musí se vrátit o tři karty zpět. Kdo bude první v cili? Poznámky: TPR: 5. Thank You, You Are Welcome Thank you. You re welcome. 3X Thank you very much. You re welcome. Thank you. You re welcome. 2X Thank you, thank you very much. You re welcome. Děti stojí v kruhu a uprostřed je jedno vybrané dítě, které chodí po kruhu podél stojících dětí. Při slovech thank you se dotkne kamaráda stojícího v kruhu a ten odpoví you are welcome. Poslední, který na konci písničky odpoví, si vymění roli s prostředním. 6. How Are You Sue How are you, Sue? 2x How are you? 3X How are you, Sue? 2X I m fine, thank you. How are you? 7. Count To Five One, two, three, four, five. Listen to me. I can count to five. One, two, three, four, five. I can count to five. 1,2,3,4,5. Hey! 1,2,3,4,5. Yes! 1,2,3,4,5. Wow! 1,2,3,4,5. Vybereme 5 dětí, které si stoupnou před tabuli a při zpěvu ukazují karty s čísly 1-5, ostatní jim odpovídají - zpívají zbytek písničky.

12 O ct ob er 1 slovní zásoba písnička mluvnické vazby, reálie pen Thank you Give me a. pencil Thank you. paper You r welcome. present Words beginning with P one One. two, three, four, five, How many? two listen to me. one pen, two pens three Numbers 1-4 four plus minus is five witch pumpkin bat spider How many? One pen and two pens is three pens. Halloween Název pracovního listu: November Mezipředmětové vztahy: Prvouka Cíle: vést žáky k používání vazby - I am, I have got umět pojmenovat příbuzenské vztahy seznámit se s pojmem - slovo nadřazené osvojit si slovní zásobu vztahující se k významovému okruhu - školní potřeby Pomůcky: rodinné fotografie Popis činnosti: Na hodinu prvouky si mohou děti přinést rodinné fotografie a povídat si o příbuzenských vztazích. Některé rodinné příslušníky se naučíme pojmenovat anglicky. Při výtvarné výchově si je nakreslíme. Začneme mluvit ve větách, použijeme vazbu I have got a I am. V českém jazyce budeme hledat slova podřazená k daným slovům nadřazeným. Mimo jiné zmíníme i školní potřeby a zároveň si je pojmenujeme anglicky. Řekneme si, jaké školní potřeby mají děti ve svých taškách, které musí nosit každý den. Zopakujeme si naučená písmena a vyhledáme je v anglicky psaných slovech. K předmětům přiřazujeme barvu. Tato slovní zásoba se dobře procvičuje na školních potřebách dětí. Dotýkají se jich, ukazují je, říkají jejich barvu, viz Rozcvička. Můžeme si zahrát: Nebe- peklo ráj. Známou hru Nebe-peklo-ráj můžeme hrát i v angličtině. Ze čtverce si vyrobíme skládanku. Na horní stranu trojúhelníčků napíšeme např. čísla, na rubovou stranu čísel nakreslíme třeba barvy. Pod každou barvu si děti nakreslí obrázek věci, kterou umí pojmenovat. Popsanou skládanku si děti nasadí na palce a ukazováky obou rukou a hrají ve dvojicích. Podle toho jaké si hráč zvolí číslo, skládanku rozevírají, pak si hráč vybere barvu a pod každou barvou se skrývá jiný obrázek. Pak si hráči vymění role. Místo barev a obrázků můžeme napsat do skládanky otázky nebo pokyny. Poznámky: Ve cvičení 3 na prvním listě musí věty u obrázků přečíst učitel. Potom si o Bennovi a Sue můžeme povídat a zazpívat si My name is Benny.

13 TPR: 8. My Name Is Benny /My name is Benny. Good morning Benny./ 2x Good morning, girls and boys. /My name is Sue, good morning Sue,/ 2x good morning girls and boys. Když už písničku děti dobře znají, mohou místo jmen Benny a Sue zpívat jména spolužáků. 9. Hello, how are you?, melodie písničky Bratře Kubo Hello, grandma. Hello, grandma. How are you? How are you? You are very special, You are very special. I love you. I love you. (pošleme vzdušný polibek) varianta: místo grandma zpíváme grandpa 10. Up, Down, Turn Around /Up, down. Turn around, turn around./ 2X Up, up, up. Down, down, down, down, down. Turn around! Jump! Při zpěvu up děti vzpaží ruce, down dřepnou si, turn around si stoupnou a otočí se, jump vyskočí. Nove mber 1 slovní zásoba písnička mluvnické vazby, reálie boy My name is Benny I am a girl I have got a... brother sister mum, mother dad, father grandmother grandfather school bag rubber book pencil case classroom table chair blackboard Up, down, turn around Family I have got a. School objects a blue pen My pen is blue. Classroom How many are there?

14 Název pracovního listu: December Mezipředmětové vztahy: Matematika, Český jazyk Cíle: naučit se anglicky čísla 6,7,8,9 procvičit si sčítání a odčítání do 9 naučit se slovní zásobu související s obdobím Vánoc seznámit žáky s vánočními tradicemi v anglicky mluvících zemích rozvíjet představivost Jaké dárky jsou pod stromečkem? seznámit se s tvořením slov pomocí přípon Pomůcky: hrací kostka Popis činnosti: První list se vztahuje přímo k matematice. Žáci si mohou anglicky procvičit právě probíranou látku v matematice numeraci do 9. Na druhém listě si rozšíří slovní zásobu o slovíčka, která se týkají zimy. Všechna slova mají stejný kořen snow sníh. Vyhledejte v českém jazyce slova se stejným kořenem, např. les, lesník, lesnatý, lesík... Žáci porovnávají grafickou a mluvenou podobu slova v češtině a angličtině. Poslední list je zaměřený na Vánoce. Můžeme si dokreslit do krabic dárky, ozdobit stromeček podle zadání, zkusit jednotažku stromek. Zmínit se o vánočních tradicích v anglicky mluvících zemích. Můžeme si zahrát: Hry a aktivity na procvičení čísel, barev. karty s čísly nebo barvami, rozvěsit po třídě, rozložit na koberec, na lavice stoupni si ke kartě s číslem, barvou, zvířetem... zvedni kartu s.ukaž na kartu...dotkni se prstem, nosem loktem, uchem. učitel si schová kartu za zády, když dítě uhodne, co je na ní, dostane ji vepsat různá čísla do sítě např.3x3, děti kreslí čáru podle diktátu, čára může tvořit obrázek, nebo mohou čísla vybarvovat, blue 1, red 2, v tabulce nakreslene nevybarvené obrázky, každý si je vybarví jinou barvou, děti se vzájemně ptají - Is your monster blue? Kdo dřív uhádne barvy, vyhrává do prázdné tabulky, jako je třeba na bingo, každé okénko má zároveň i číslo, si každý dokreslí barevné puntíky a schová si vyplněnou tabulku před partnerem, děti hádají, pod jakým číslem se skrývá určitá barva, blue 2, green 7, nebo rexeso z tabule, učitel vyplní tabulku, zakryje a děti se snaží nakreslit tu samou, společná kontrola pod číslem schovaná část oblečení, Is it a skirt number 5?, nebo učitel říká čísla a děti čtou část oděvu, zvíře, hračku, kterou mají pod číslem napsanou vysypat různobarevná víčka od PET lahví na koberec, děti je sbírají podle určitého klíče např. jen modré, 3 red, napsat na tabuli nebo do sešitu různá čísla, děti podle zadání kroužkují, circle a number lze hrát i jakou soutěž týmů u tabule hodit 2 kostkami, kdo dřív řekne výsledek, dostane žeton-bod, chyba ztráta žetonu, konec-až dojdou žetony Poznámky: TPR: 11. One, two One, two, three, four, five, once I caught a fish alive. Six, seven, eight, nice, ten, then I let it go again. 12. Christmas song /We wish you a Merry Christmas/ 3X and Happy New Year.

15 Dece mber 1 slovní zásoba písnička mluvnické vazby, reálie six One, two, three, four, five How many? seven once I caught a fish alive One and three is four. eight Seven minus five is two. nine 2 3 snowman snowflake snow snowball christmas tree candle bell star We wish you a Merry Christmas How many? Christmas Draw (colour) three yellow candles. 4 Název pracovního listu: January Mezipředmětové vztahy: Prvouka, Psaní, Výtvarná výchova Cíle: osvojit si slovní zásobu z významových okruhů oblečení a zimní sporty popsat oblečení svoje a spolužáků integrovat Anglický jazyk při výuce čtení a psaní velkých písmen vést žáky k vnímání rozdílů grafické a mluvené podoby slova naučit se některá činostní slovesa vést žáky k používání vazeb I can, I have got, he/she has got Pomůcky: výtvarné potřeby Popis činnosti: Na prvním listu se žáci učí pojmenovávat anglicky oblečení. Při výtvarné výchově si každý nakreslí jiný kus oblečení a připraví si tak karty k dalším hrám. Všechna slova a otázky čtou děti současně s učitelem, nebo mohou text pouze prstem sledovat. Měly by si pouze začít uvědomovat, že se v angličtině jinak čte a jinak píše. Slovo nejdříve přečteme, jak se píše a potom, jak se správně čte. Někteří si možná do budoucna zapamatují grafickou podobu některých slov. V žádném případě nejde o to, aby se naučili anglicky číst! Na druhém listě slova pouze přepisují. Na třetím listě z obrázků odvodíme český význam sloves. Potom si je společně přečteme a pantomimicky předvedeme. Ostatní hádají, o jaké sloveso se jedná. Poté žáci doplňují chybějící písmena v pracovním listě. Je vhodné probraná slovesa používat jako pokyny při ostatních vyučovacích předmětech. Povel je dobré říct anglicky a po chvilce česky. Čtvrtý list je zaměřený na zimní sporty. V prvouce si o nich můžeme povídat a zároveň se je i naučit říct anglicky. Můžete si zahrát: Pračka. Každé dítě si nakreslí jednu část oděvu a vybarví ji, popř. si ji i vystřihne. Učitel dává anglicky pokyny I need the T-shirts and skirts, please. Děti, které mají danou část oděvu, jdou k tabuli, kde je nakreslená pračka, 3X se otočí - vyperou, položí kartu na připravené místo, např. lavici, do krabice, která představuje pračku a vrátí se zpět.

16 Poznámky: Pozor na slovní zásobu sporty. Rozlišujte podstatné jméno a sloveso, např. skating bruslení, skate bruslit. TPR: 13. Roly Poly Roly poly, roly, poly, (rukama naznačujeme v rytmu říkanky mlýnek) Up, up, up. (v rytmu vzpažíme) Roly, poly, roly, poly, (mlýnek) Down, down, down.(dřepneme si) Roly, poly, roly, poly, (mlýnek) Out, out, out. (v rytmu rozpažíme) Roly, poly, roly, poly, (mlýnek) In, in, in. (při mlýnku se pomalu předkláníme) 14. The Weather Song /It s raining here. It s raining there. It s raining, raining everywhere./ 2X I m wet. I m wet. I m very, very wet. It s raining here. It s raining there. It s raining everywhere. Děti si stoupnou do kruhu a uprostřed necháme jednoho dobrovolníka Při zpěvu it s raining here ukáží děti oběma rukama do středu kruhu, při it s raining there se otočí ven z kruhu a opět oběma rukama ukáží, kde právě prší. Při everywhere roztáhnou ruce a otočí se kolem dokola. Dítě uvnitř odpovídá na konci písničky I m wet a předvede, že je celé mokré. Varianta: místo raining lze zpívat snowing, místo I m wet I m cold. Ja nu ar y 1 slovní zásoba písnička mluvnické vazby, reálie Hickory, dickory, T-shirt dock Clothes sweater jeans socks I have got a blue sweater. Petr has got blue jeans. What colour is your sweater? hat Clothes coat I have got a blue sweater. sweatshirt Petr has got blue jeans. shoes What colour is your sweater? read Stand up, sit down Verbs jump look listen sledge Winter sports ice-hockey I can skiing. ski What can you? skate

17 Název pracovního listu: February Mezipředmětové vztahy: Prvouka, Český jazyk, Matematika, Hudební výchova Cíle: pojmenování částí těla osvojit si slovní zásobu z významového okruhu tělo vést žáky k používání spojení přídavné jméno s podstatným jménem Pomůcky: hrací kostka Popis činnosti:v říjnu se naučíme v prvouce popisovat části těla. V hudební výchově se můžeme naučit písničku Hlava, ramena, při které žáci ukazují na sobě nebo na kamarádovi jednotlivé části těla. Stejná písnička je i v angličtině, jmenuje se Head and shouldres. Na posledním listě se žáci seznámí se některými přídavnými jmény. Je dobré nejdříve procvičit popis předmětů pomocí přídavných jmen v českém jazyce a potom teprve žáky vést k používání přídavných jmen v angličtině. Snažte se, co nejvíc anglických slov spojit s určitým gestem či pohybem. Žáci si je rychleji osvojí. Můžete si zahrát: Zábavní klauni. Ke hře bude dvojice potřebovat kostku. Ke každému číslu přiřaďte jednu část těla a napište, popř. nakreslete na tabuli: 6 body, 5 head, 4 hands, 3 legs, 2 mouth and nose, 1 eyes Hráči postupně házejí kostkou, na začátku hry musí padnout 6. Podle hozených čísel pak děti malují každý svého klauna, kdo ho namaluje dřív? Poznámky: Písnička Head and shouldres se hodí jako rozcvička. TPR: 15. Head and Shoulders Head and shoulders, knees and toes, knees and toes, 2X (ukazujeme hlavu, ramena, kolena a palce) and eyes and ears and mouth and nose. (ukazujeme oči, uši, ústa, nos) Head and shoulders knees and toes, knees and toes. (hlavu, ramena, kolena, palce) 16. The Elephant The elephant goes like this, like that.(na všech čtyřech napodobujeme chůzi slona) He is terribly big. (stoupneme si a ukážeme, jak je slon veliký) And he s terribly fat. (upažíme a ukážeme, jak je tlustý) He has no fingers. (dáme zvednuté ruce v pěst, naznačujeme, že nemáme prsty) He has no toes. (dosáhneme na zem, dotkneme se prsty na nohou a zahýbeme jimi ) But goodness gracious. What a long nose! (uděláme sloní chobot)

18 Fe br ua ry 1 slovní zásoba písnička mluvnické vazby, reálie nose Here is my head Head mouth What colour is your mouth? ear My mouth is red. eye head Two little eyes Body hair Show me your leg. arm leg shoulders Clap your hands I have got knees Show me toes hand long I have got a short black hair. short small big Název pracovního listu: March Mezipředmětové vztahy: Prvouka, Výtvarná výchova, Český jazyk, Matematika Cíle: osvojit si slovní zásobu z významových okruhů dům a hračky naučit se popisovat svůj pokoj rozumět jednoduchým otázkám a adekvátně na ně reagovat Pomůcky: Popis činnosti: Slovní zásoba z významového okruhu dům, se nejlépe osvojuje pomocí písničky Point to the, při které na jednotlivé předměty ukazujeme. Při prvouce si žáci povídají o tom, kde a jak bydlí. Ve výtvarné výchově si svůj domeček mohou nakreslit, list 1, cv. 4. V českém jazyce se seznámí s popisem svého pokoje, list 2, cv. 2. A v matematice budou rozlišovat části a celek list 1, cv. 3. Slovní zásoba hračky je pro děti velice přitažlivá, mohou si svojí oblíbenou hračku přinést do školy. Snažíme se využít doposud známou slovní zásobu barvy a další přídavná jména, na medvídkovi a panence procvičíme i části těla a oblečení. Můžete si zahrát: Výborně se hodí všechny aktivity s maňáskem. Přineste si maňáska a malý batůžek nebo tašku, kterou naplníte různým dětským oblečením a hračkami, které umí děti anglicky nazvat nebo věcmi, které se chystáme děti naučit. Věci postupně vyndaváme z batůžku a zároveň je anglicky pojmenováváme a rozdáváme dětem. Pak je naopak sbíráme zpátky do batůžku, tím, že je anglicky nazveme, použijeme větu Who has a... Děti věci maňáskovi postupně vrací. Necháme věci dětem ohmatat. Pamatujete si, co měl medvěd v batůžku? Co ještě chybí? Jakou bavru mělo autíčko? Učitel stále opakuje stejná slova. Poznámky: TPR: 17. Point to the ceiling Point to the ceiling, point to the floor. (ukážeme na strop a na podlahu) Point the the window and point to the door. (ukážeme na okno a na dveře) Clap your hands together, (třikrát tleskneme)

19 1, 2, 3.( na prstech ukážeme 1, 2, 3) Now sit down and look at me.(děti si sednou a dívají se na učitele) M ar ch 1 slovní zásoba písnička mluvnické vazby, reálie house How many..are there? window There are door House roof chimney ceiling Point to the ceiling My house floor My hose has got wall Describe your house. room doll, toys Toys, toys, toys Toys teddy I have got car I like my doll. train, ball draw Verbs play write colour Název pracovního listu: April Mezipředmětové vztahy: Prvouka, Výtvarná výchova Cíle: osvojit si slovní zásobu z významových okruhů zvířata a ovoce rozpoznat různé druhy ovoce vést žáky k používání vazby I like, I don t like Pomůcky: hrací kostka Popis činnosti: Zvířata i ovoce budou žáci už možná znát z MŠ. Aktivity v pracovních listech jsou jednoduché, proto je možné do výuky zařadit více již známých a oblíbených her. Můžete si zahrát: Tichá pošta. Na koberci nebo na lavici rozložit karty se slovíčky. Vytvořit týmy, které stojí v zástupu poblíž kartiček. Prvnímu z každého týmu dáme na lístku napsané nebo nakreslené slovo, ten si ho přečte a potichu pošeptá druhému, ten třetímu atd, poslední z týmu jde rychle najít slovíčko - obrázek na koberci. První, který zvedne kartu nad hlavu, získá bod pro svůj tým. Pak se v týmu vymění první a hra pokračuje. Na němého. Učitel napíše nebo nakreslí na tabuli slova, která znějí podobně, a očísluje je, děti si je ve dvojicích říkají bez hlasu, jeden říká, druhý hádá číslo, např. 1. mouse, 2. nose, 3. dog, 4.duck, 5. monkey. Čarodějnice. Děti stojí v kruhu, pravou ruku mají nataženou doprostřed, všechny ruce se dotýkají. Učitel vybere jedno slovo, které čarodějnice používá jako jed poison. Když ho čarodějnice vysloví, musí všichni rychle ucuknout. Koho čarodějnice chytí, vypadává ze hry. Čarodějnice říká postupně slova z určité skupiny a do nich připlete jedovaté slovo. Např. učitel může říct. I went

20 to the market and I bought.... Poison může být alkohol, zelenina... Hry v kruhu vhodné na opakování slovíček. Děti utvoří kruh.učitel posílá karty po jedné dětem v kruhu, děti si je podávají a říkají, co na nich vidí. Lze rozdat najednou víc karet a různými směry. Učitel určí nějaké téma např.zvířata, po kruhu pošle míček nebo jiný předmět, kdo drží předmět, musí říct slovo z daného tématu, v tomto případě zvíře, když neví, musí si stoupnout. Poznámky: TPR: 18. The Snack Time Song 1. /Cookies, cookies. One, two, three./ 2X One for you, one for me. One for the teacher, one, two, three. 2. /Apples, apples. One, two, three./ 2X One for you, one for me. One for the teacher, one, two, three. Při zpěvu one for you děti ukáží na kamaráda, při one for me ukáží na sebe. A pri l 1 slovní zásoba písnička mluvnické vazby, reálie dog One, two, three, I can see What s your favourite animal? cat Farm animals horse duck cow goat sheep hen apple pear orange cherries banana plum lemon, kiwi strawberry Apples, apples, one, two, three Fruit Do you like? Yes, I do. No, I don t.

Metodická příručka pro učitele AJ. 2.ročník

Metodická příručka pro učitele AJ. 2.ročník Metodická příručka pro učitele AJ 2.ročník Tento výukový materiál je součástí pracovních listů a materiálů s aktivitami na interaktivní tabuli pro výuku angličtiny v 1.a 2.ročníku vytvořených v grantovém

Více

ANGLIČTINA V MATEŘSKÉ ŠKOLE. Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol

ANGLIČTINA V MATEŘSKÉ ŠKOLE. Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol ANGLIČTINA V MATEŘSKÉ ŠKOLE Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol MŠ Mozaika Jihlava 2012 ANGLIČTINA V MATEŘSKÉ ŠKOLE Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol Autoři Ivona Nováčková Karolína

Více

Aktivity pro výuku podle témat

Aktivity pro výuku podle témat Aktivity pro výuku podle témat Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková Mgr. Daniela Peikerová PaedDr. Eva Petrášová Mgr. Hana Šebestová Marie Ševčíková

Více

Výukový materiál anglického jazyka pro 1. stupeň ZŠ

Výukový materiál anglického jazyka pro 1. stupeň ZŠ Výukový materiál anglického jazyka pro 1. stupeň ZŠ Zpracováno v rámci projektu Inovace jazykového vzdělávání na ZŠ a MŠ Údolí Desné registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.04/03.0057 Projekt je spolufinancován

Více

Hry ve výuce angličtiny

Hry ve výuce angličtiny Klaudia Eibenová Mojmír Vavrečka Hana Foltová Irena Eibenová Hry ve výuce angličtiny Jazykové hry, hádanky k rozvoji řeči, dramatizace pohádek, tematické slovníčky A1 B2 Edika Brno 2013 Hry ve výuce angličtiny

Více

Téma Číslovky 1 12. Join Us - Teacher s Book

Téma Číslovky 1 12. Join Us - Teacher s Book Téma Číslovky 1 12 Specifické cíle Běžné výrazy užívané v jednoduchých rozhovorech žáci rozumí otázkám, které se týkají osobních informací a dokáží na něodpovědět. Oblasti slovní zásoby osobní věci, škola,

Více

HAVE FUN ZÁSOBNÍK HER

HAVE FUN ZÁSOBNÍK HER HAVE FUN ZÁSOBNÍK HER ÚVOD Have Fun 1 Pro žáky na prvním stupni je velmi vhodnou formou práce při studiu cizího jazyka hra. Při hře žáci vlastně nevnímají činnost jako učení, jde jim o hru samotnou, a

Více

Hudební výchova pro 1. stupeň

Hudební výchova pro 1. stupeň Plán na podporu a zvýšení kvality cizojazyčného vzdělávání v ZŠ a MŠ G. A. Lindnera Rožďalovice CZ.1.07/1.1.06/03.0049 Hudební výchova pro 1. stupeň SEZNAM UČEBNÍCH MATERIÁLŮ JMÉNO: PaedDr. Naděžda Hrnčířová

Více

ANGLIČTINA V MATEŘSKÉ ŠKOLCE

ANGLIČTINA V MATEŘSKÉ ŠKOLCE ANGLIČTINA V MATEŘSKÉ ŠKOLCE na co se ptají učitelky a rodiče doplněk k učebnici Hippo and Friends Věra Bitljanová Obsah 2 Dvě otázky úvodem 3 Jak se děti učí cizí jazyk 4 podmínky vrozené schopnosti realistická

Více

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Elementary (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Elementary (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Elementary (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková Mgr.

Více

1. Skrytá zpráva (Hidden Message)... 3. 2. Žranice (Feeding Time)... 5. 3. Baba vracečka (Comeback Tag)... 7. 4. Horká brambora (Hot Potato)...

1. Skrytá zpráva (Hidden Message)... 3. 2. Žranice (Feeding Time)... 5. 3. Baba vracečka (Comeback Tag)... 7. 4. Horká brambora (Hot Potato)... Obsah 1. Skrytá zpráva (Hidden Message)... 3 2. Žranice (Feeding Time)... 5 3. Baba vracečka (Comeback Tag)... 7 4. Horká brambora (Hot Potato)... 9 5. Zmatená zpráva (Mixed Up Message)... 11 6. Živý uzel

Více

Metodická příručka. pro výuku angličtiny v MŠ a 1.třídě ZŠ

Metodická příručka. pro výuku angličtiny v MŠ a 1.třídě ZŠ Metodická příručka pro výuku angličtiny v MŠ a 1.třídě ZŠ Obsah Úvod strana 2 Jak pracovat s metodikou strana 3 Jak pracovat s CD strana 4 Jak pracovat s pracovním sešitem strana 4 Než začnete strana 5

Více

INSPIROMAT. Resumé NÁPADY, RADY A TIPY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE

INSPIROMAT. Resumé NÁPADY, RADY A TIPY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE Resumé NÁPADY, RADY A TIPY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE INSPIROMAT Výstupy projektu Progress CZ.1.07/1.3.44./01.0038 prosinec 2014 PRŮVODCE UČITELE Průvodce učitele

Více

Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů

Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková Mgr. Daniela Peikerová PaedDr. Eva Petrášová Mgr.

Více

Úvod. Metodika. Fráze

Úvod. Metodika. Fráze Teacher`s book Úvod Dostává se vám do rukou druhý díl metodiky pro výuku anglického jazyka v mateřských školách a prvního stupně základních škol English 4 kids 2. Metodika se zaměřuje na vytváření přirozeného

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - LMP Příloha č.1 Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV - LMP

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - LMP Příloha č.1 Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV - LMP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - LMP Příloha č.1 Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV - LMP U Č E B N Í O S N O V Y 2. s t u p e ň Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání -

Více

First Day at School. hry vystřihovánky doplňovačky omalovánky slovníček. Angličtina pro nejmenší. Issue 1/September 2008 Cena: 45,- Kč

First Day at School. hry vystřihovánky doplňovačky omalovánky slovníček. Angličtina pro nejmenší. Issue 1/September 2008 Cena: 45,- Kč Issue 1/September 2008 Cena: 45,- Kč First Day at School hry vystřihovánky doplňovačky omalovánky slovníček english Ahoj. Jmenuji se Jana. Pojď se se mnou a mým bráškou učit anglicky. Hello. My name's

Více

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková

Více

1. díl V BEZBARIÉROVÉ FORMĚ PRO ŽÁKY SE SPU. 3.3 Have got - otázky. Helena Pálenská. Obsahuje multimediální CD pro procvičování anglických slov a vět.

1. díl V BEZBARIÉROVÉ FORMĚ PRO ŽÁKY SE SPU. 3.3 Have got - otázky. Helena Pálenská. Obsahuje multimediální CD pro procvičování anglických slov a vět. 3.3 Have got - otázky V otázkách stojí have nebo has na začátku věty. Have you got a pet? Máte domácího mazlíčka? Cvičení: Máš domácího mazlíčka? Máte domácího mazlíčka? Have you got a pet? Máš domácího

Více

angličtina PRÍPRAVA K TESTUM podle vzdělávacích standardů pro 5. ročník ZŠ metodika Ludmila Balíková INFOA

angličtina PRÍPRAVA K TESTUM podle vzdělávacích standardů pro 5. ročník ZŠ metodika Ludmila Balíková INFOA angličtina PRÍPRAVA K TESTUM podle vzdělávacích standardů pro 5. ročník ZŠ metodika Ludmila Balíková INFOA INFOA 1 Cvičebnice byla vytvořena plně v souladu s RVP ZV a Standardy základního vzdělávání v

Více

Obsah. Kapitola 1. Kapitola 2. Kapitola 3. Kapitola 4. Kapitola 5. Jak se malé děti učí angličtinu jako další jazyk. Mluvíme s dítětem anglicky

Obsah. Kapitola 1. Kapitola 2. Kapitola 3. Kapitola 4. Kapitola 5. Jak se malé děti učí angličtinu jako další jazyk. Mluvíme s dítětem anglicky Obsah Kapitola 1 Jak se malé děti učí angličtinu jako další jazyk Kapitola 2 Mluvíme s dítětem anglicky Kapitola 3 Učení se angličtině pomocí říkanek Kapitola 4 Učení se angličtině pomocí obrázkových knížek

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV U Č E B N Í O S N O V Y 1. s t u p e ň Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny

Více

Přehled učiva ve 4. ročníku - nejazykově a jazykově zaměřené třídy (pomůcka pro žáky a rodiče)

Přehled učiva ve 4. ročníku - nejazykově a jazykově zaměřené třídy (pomůcka pro žáky a rodiče) Přehled učiva ve 4. ročníku - nejazykově a jazykově zaměřené třídy (pomůcka pro žáky a rodiče) Tato pomůcka byla vytvořena na pomoc rodičům dětí, které jsou například dlouhodobě nemocné nebo si ve škole

Více

Metodika výuky Anglický jazyk II

Metodika výuky Anglický jazyk II Metodika výuky Anglický jazyk II Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o. Odborné učiliště Chelčického 2, Praha 3 Zpracovala: Mgr. Jana Nováková Metodická příručka popíše postup práce se zadáním,

Více

Učební plán Vyučovací předmět. Anglický jazyk. Matematika 4. Informatika - - - 1-1 - Prvouka 2 2 2 - - Přírodověda - - - 2. Hudební výchova 1 1 1 1 1

Učební plán Vyučovací předmět. Anglický jazyk. Matematika 4. Informatika - - - 1-1 - Prvouka 2 2 2 - - Přírodověda - - - 2. Hudební výchova 1 1 1 1 1 4. UČEBNÍ PLÁN Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Vzdělávací obor Český jazyk a literatura

Více

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu Tvořivá škola - místo pro radost

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu Tvořivá škola - místo pro radost Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu Tvořivá škola - místo pro radost I. Tímto dodatkem se v krátkém časovém termínu dává výše zmíněné ŠVP do souladu se zněním RVP platným od 1. 9. 2013, příp.

Více

SBORNÍK Projektová odpoledne pro individuálně integrované žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

SBORNÍK Projektová odpoledne pro individuálně integrované žáky se speciálními vzdělávacími potřebami SBORNÍK Projektová odpoledne pro individuálně integrované žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Reg. č. projektu: Název projektu: Zkrácený název: CZ.1.07/1.2.00/08.0131 Zkvalitnění systému péče o

Více

Vybrané kapitoly učiva ZŠ inspirace nejen pro dobrovolníky

Vybrané kapitoly učiva ZŠ inspirace nejen pro dobrovolníky Vybrané kapitoly učiva ZŠ inspirace nejen pro dobrovolníky Vybrané kapitoly učiva ZŠ inspirace nejen pro dobrovolníky Karolína Fojtová Vendula Karasová Alžběta Stropnická Člověk v tísni, o.p.s. 2011 Projekt

Více

Využití vyprávění příběhů v hodině anglického jazyka na prvním stupni se zaměřením na rozvoj řečových dovedností

Využití vyprávění příběhů v hodině anglického jazyka na prvním stupni se zaměřením na rozvoj řečových dovedností Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra anglického jazyka Diplomová práce Využití vyprávění příběhů v hodině anglického jazyka na prvním stupni se zaměřením na rozvoj řečových dovedností

Více

PŘEDPOKLÁDANÉ ČINNOSTI: 1. Evokace. Mgr. LUCIE ANDĚLOVÁ ZŠ a MŠ Karviná, Komenského 614, Karviná Nové Město SLUNÍČKO, SLUNÍČKO

PŘEDPOKLÁDANÉ ČINNOSTI: 1. Evokace. Mgr. LUCIE ANDĚLOVÁ ZŠ a MŠ Karviná, Komenského 614, Karviná Nové Město SLUNÍČKO, SLUNÍČKO OBSAH SLUNÍČKO, SLUNÍČKO... 2 NÁMOŘNÍCI CELOROČNÍ PROJEKT... 6 ŽIJEME SE ZVÍŘATY A POMÁHÁME JIM... 11 ROSTLINY... 13 MOŘE, OSTROVY A JEHO ŽIVOT... 21 I ČERNÁ BARVA JE SOUČÁSTÍ NAŠEHO ŽIVOTA.... 23 SETKÁNÍ...

Více