ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů"

Transkript

1 VY_22_INOVACE_ANJ8_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu Pojďte s námi Číslo a název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Třída Šk. rok: 2011/ ABC, 2012/2013, 9. ABC Předmět Formát přílohy na CD/DVD Číslo v digitálním archívu školy Anglický jazyk 2. stupeň PDF MZ 5 / VY_22_ANJ8_01-36 Datum Číslo hodiny Označení materiálu (přílohy) Jméno vyučujícího Státy a země L.Pavlíková Veni vidi vici: pozdravení a L.Pavlíková představení druhé osoby U1 Náležitosti dopisu L.Pavlíková Podpis vyučujícího U2 Předpřítomný čas (Presentperfect) - presentation 5. U2 Předpřítomný čas - procvičování - práce s chybou U2 předpřítomný čas - užití for/since U2 For / Since in present perfect U2 Příčestí trpné minulé - test (Past participle) test U2 Předpřítomný čas - test (Present perfect) test - tabulka U2 užití too / enough Z. Varga Z. Varga L.Pavlíková J. Kahounová Z. Varga Z. Varga L.Pavlíková

2 11. J U2 Too / enough Kahounová 12. U2 Oblečení + části oblečení (Clothes + parts of clothes) - test Z. Varga U3 Porovnání minulých časů L.Pavlíková 14. U3 Minulý čas prostý a minulý Z. Varga čas průběhový (Past simple and past continuous) - test U3 Věci každodenní potřeby - Z. Varga procvičování - doplňování slov (Everyday things - practice - complete the words) U3 Věci každodenní potřeby - Z. Varga procvičování - práce s chybou (Everyday things - practice - find and correct the mistakes U3 Materiály - procvičování - Z. Varga doplňování slov (The materials - practice - complete the words) U3 Materiály - procvičování - Z. Varga práce s chybou (Materials - practice - find and correct the mistakes) U3 Věci každodenní potřeby+materiály (Materials and everyday things) test Z. Varga Správná životospráva J. Kytýr U3 Modala verbs in past J. Kahounová U4 Modal verbs in future J. Kahounová 23. U4 Veni vidi vici: opakování L.Pavlíková modálních sloves should / shouldn t U4 Modal verbs - pracovní list J. Kahounová Lidské tělo J. Kytýr

3 U4 Části těla (Parts of body) test U5 There is someone ing U5 Přídavná jména (Adjectives) test U6 Present perfect gone, been U6 Been / gone - pracovní list U7 1.kondicionál U7 Frázová slovesa (Phrasal verbs) test U7 Vyjádření souhlasu či nesouhlasu: So / Nor do I U8 Passive voice U8 Trpný rod ( Passive voice) test Prepositions Z. Varga J. Kahounová Z. Varga L.Pavlíková J. Kahounová L.Pavlíková Z. Varga L.Pavlíková L.Pavlíková Z. Varga J. Kahounová Datum Jméno a podpis ředitele Mgr. Milena Prášková

4 Snímek 1 ZŠ Benešov, Jiráskova 888 ANGLICKÝ JAZYK II Země+státy - 8. r. Mgr. Lenka Pavlíková Snímek 2 2 menu countries +nationalities 1 countries +nationalities 2 countries +nationalities 3 complete the table complete the capitals flags our country

5 Snímek 3 3 Countries and nationalities 1: menu Snímek 4 4 Countries and nationalities 2: menu

6 Snímek 5 5 Countries and nationalities 3: menu Snímek 6 Fill in/you can use vocabulary on PC/: 6 Country Nationality Official Language(s) *A Australian *Austria A Austrian *Belgium Belgium French or Flemish *B Brazilian Portugese *Britain * C English or French * Chinese Mandarin *Denmark Danish Danish * Egyptian Arabic *E English English * Finnish Finnish *France French *Germany German *Greece Greek Greek *Hungary Hungarian Hungarian *Italy I *Japan Japanese Korea Korean Korean *Mexico Mexican Spanish *Northern Ireland Irish English *Poland Polish menu *Portugal Portugese Portugese *Russia Russian *Scotland Scottish English or Gaelic *aktivní znalost menu

7 Snímek 7 7 Capital City of a country is the most important town or city of a country and it is usually the seat of government and administrative centre, the place where the leaders of a country or state meet and work. Do you know these capitals? Work with the map. Country Australia Austria Belgium Brazil Britain Canada China Denmark Egypt England Finland France Germany Greece Hungary Ireland (Northern) Ireland (Southern) Italy Japan Korea Mexico Nothern Ireland Poland menu Portugal menu Capital City Canberra Vienna Brussels Brasilia London Ottawa Beijing Copenhagen Cairo London Helsinki Paris Berlin Athens Budapest Belfast (regional capital) Dublin Rome Tokyo Seoul Mexico City Belfast Warsaw Lisbon Snímek 8 8 COUNTRIES + FLAGS=ARE YOU GOOD AT THIS? The USA Wales Australia Canada Poland France Russia England Italy Japan The UK Finland The American flag The Welsh flag The Australian flag The Canadian flag The Polish flag The French flag The Russian flag The English Flag The Italian flag The FILL Japanese flag ADJECTIVES IN The Union Flag The Finnish flag menu

8 Snímek 9 9 Write our country, nationality, language and paint flag: menu Snímek zdroje informací: 8&q=anglie&lang=2&utm_source=HPC&utm_medium=searchbox program Malování menu

9 Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu Pojďte s námi Číslo a název klíčové aktivity II/2 Název podporované aktivity Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Název předmětu Název vzdělávacího materiálu Autor Anglický jazyk Země a státy Mgr. Lenka Pavlíková Datum vytvoření Datum ověření Formát přílohy na CD/DVD PPT (PDF nebo PPT) Počet listů/snímků 10 Číslo v digitálním archívu MZ 5 / VY_22 školy Anotace Úroveň vzdělání (ročník) 8 Téma Žák bude umět Časový rozsah Formy použití Země a státy - ukázat na mapě státy - formulovat názvy státy a národností 1 vyučovací hodina - rozšiřování slovní zásoby z geografie - práce s mapou Pavlíková/AJ/8./13

10 Snímek 1 ZŠ Benešov, Jiráskova 888 ANGLICKÝ JAZYK II Veni vidi vici: Pozdravení a představení druhé osoby 9. r. Mgr. Lenka Pavlíková Snímek POZDRAVY???? PŘEDSTAVENÍ???? kvíz

11 Snímek 3 3 Ahoj/2 způsoby/ kvíz Snímek 4 4 Vykání, 3 hod odpoledne, při rozloučení. kvíz

12 Snímek 5 5 ZÍSKÁVÁŠ ODMĚNU 600 bodů! kvíz Snímek 6 6 See you soon. kvíz

13 Snímek 7 7 Jmenuje se Tomáš. kvíz Snímek 8 8 Tento pán je můj nevlastní strýc. kvíz

14 Snímek 9 9 ZÍSKÁVÁŠ ODMĚNU 600 bodů! kvíz Snímek Dovolte mi, abych vám představila mého přítele z Prahy, který pracuje jako veterinář. kvíz

15 Snímek Pozdravy za 200 Hi. Hello/Hallo. kvíz Snímek Pozdravy za 400 Good bye. kvíz

16 Snímek Pozdravy za 1000 Brzy na viděnou. kvíz Snímek Představení za 200 His name s Thomas. kvíz

17 Snímek Představení za 400 This man is my step uncle. kvíz Snímek Představení za 1000 Let me introduce my friend from Prague, that works as vet. kvíz

18 Snímek Zdroje informací: Project 4, Tom Hutchinson, Oxford University Press, 2000 kvíz

19 Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu Pojďte s námi Číslo a název klíčové aktivity II/2 Název podporované aktivity Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Název předmětu Název vzdělávacího materiálu Autor Anglický jazyk Veni, vidi, vici: Pozdravení a představení druhé osoby Mgr. Lenka Pavlíková Datum vytvoření Datum ověření Formát přílohy na CD/DVD PPT (PDF nebo PPT) Počet listů/snímků 17 Číslo v digitálním archívu MZ 5 / VY_22 školy Anotace Úroveň vzdělání (ročník) 9 Téma Veni, vidi, vici: Pozdravení a představení druhé osoby Žák bude umět - formulovat společenské obraty Časový rozsah 1 vyučovací hodina Formy použití -upevňování učiva pomocí kvízu

20 Snímek 1 ZŠ Benešov, Jiráskova 888 ANGLICKÝ JAZYK II Náleţitosti dopisu - 9. r. Mgr. Lenka Pavlíková Snímek 2 2 menu formální dopis oslovení neformální dopis závěr dopisu

21 Snímek 3 3 Formální stránka anglického dopisu Ve Velké Británii se adresa píše v následujícím tvaru: Mr. Thomas Bardon oslovení a jméno 7 Marsden Street první řádek adresy Camden druhý řádek adresy London město NW5 3HE poštovní směrovací číslo menu myš Snímek 4 4 adresa příjemce vaše adresa a datum oslovení po oslovení píšeme čárku a následující odstavec velkým písmenem vaše jméno Yours sincerely, menu myš

22 Snímek 5 5 V samotném anglickém dopise (v těle dopisu) patří mezi formální poţadavky především způsob oslovení a závěrečného pozdravu, ale i rozloţení odstavců a psaní uvozovek. Odstavce Odstavce nemají předsazení a jsou oddělovány mezerou o velikosti jednoho řádku. V podstatě se jedná o podobný styl, jako při psaní na počítači v starším textovém editoru, který neumoţňoval sloţitější formátování. Uvozovky Anglické uvozovky jsou jiné, neţ uvozovky české. Rozlišují se počáteční uvozovky, které svým tvarem připomínají číslici 66: a uzavírající uvozovky, které připomínají dvojčíslí 99:. menu Snímek 6 6 Umístění oslovení v anglicky psaném dopise je podobné, avšak ne zcela totoţné s umístěním oslovení v českém dopise. Oslovení v AJ je na stránce umístěno pod datem, vlevo, zarovnáno doleva. Mezi datem a oslovením je mezera o velikosti jednoho řádku. Mezi předmětem a oslovením je také mezera o velikosti jednoho řádku. Dodrţování všech formálních náleţitostí je důleţité zejména ve formálním dopise - při ţádosti o zaměstnání, při psaní úředního dopisu, oficiální stíţnosti atd. V neformálním dopise kamarádovi či kamarádce nebo vašim přátelům, vám bude ledacos prominuto a formální styl dopisu by zde mohl naopak působit odtaţitě. menu myš

23 Snímek 7 7 Oslovení v anglickém dopise pokud známe jméno příjemce - pak jej oslovíme jménem. Například: Dear Mr. Jankovych nebo Dear Miss Hofbauerova. V neformálním dopise pouţijeme křestní jméno, například: Dear Vlad. pokud jméno příjemce neznáme - pak napíšeme Dear Sir or Madam. Někdy se místo slůvka or pouţívá lomítko: Dear Sir/Madam dříve pouţívané Dear Sirs je sice stále správné, ale není povaţováno za politicky korektní, pokud byste jej pouţili v situaci, kdy není zcela zřejmé, ţe Váš průvodní dopis bude číst osoba muţského pohlaví. menu myš Snímek 8 8 Jak napsat oslovení jménem v angličtině Mr. je zkratka slova Mistr a znamená pan. Ms. je zkratka slova Mistress. Takto můţe být označena jakákoli dospělá ţena, aniţ by se tím dávala najevo jakákoli souvislost s tím, zda je vdanou či nikoli. U dětí ţenského pohlaví se automaticky pouţívá oslovení Miss, není-li zde předpoklad, ţe se jedná o vdanou dívku (v některých kulturách, kde je toto umoţněno). Mrs. je rovněţ zkratka slova Mistress a znamená paní, jedná se o označení vdané ţeny. *missis =mladá paní, moje drahá polovička, ta moje/posměšné oslovení/ Miss je označením osoby ţenského pohlaví, která není vdaná, rozvedená či ovdovělá. Tedy ţeny, která ještě nebyla provdána. Toto odpovídá českému oslovení slečna. Výše uvedená oslovení Mr., Ms., Mrs. jsou zkratky, které se v britském prostředí píší bez teček a v americkém prostředí s tečkou na konci. menu myš

24 Snímek 9 9 Čárka za oslovením Zda uděláte za oslovením v anglicky psaném dopise čárku, je zcela na vás. Ale: Pokud jsme za oslovením udělali čárku, pak musí být i za závěrečným pozdravem. Pokud jsme čárku za oslovením neudělali, pak nesmí být ani za pozdravem na konci dopisu. menu Snímek Zapomeňte na psaní formální adresy, jak jste se ji učili psát ve škole. Namísto Dear Vladislav napište Hi Vlad nebo Hi there Buddy of Mine. Jinak řečeno: osobní dopis si zaslouţí osobní pozdrav. Začněte dopis tím, ţe se zeptáte jak jde ţivot u vašich přátel. Ne nudným How are you?, ale něčím, co jim dá na vědomí, ţe vás jejich ţivot doopravdy zajímá. Zkuste prohodit něco jako: I ve been wondering how you. Napište dvě nebo tři zajímavosti, které se staly od té doby, co jste kamarádovi psali dopis naposledy. Na závěr dopis zakončete nějakou milo frází, ve které pouţijete jméno příjemce dopisu. Po všech těch radách stále ještě mluvíme o osobním dopise, ve kterém je I m looking forward to hearing from you soon, Jim. menu myš

25 Snímek Fráze na začátek anglického dopisu kamarádovi Many thanks for your letter - it was really nice to hear from you again. I thought I'd better write and give you some more details about It's been such a long time since we wrote to each other. Fráze k uvedení tématu v anglickém dopisu kamarádovi I know you're longing to hear all about my holiday. You remember I told you in my last letter that I was going to Fráze na závěr anglického dopisu kamarádovi Once again, thanks very much for all your help. Give my love to your family. Best regards. menu Snímek Závěrečný pozdrav Pozdrav v závěru dopisu se při různých osloveních píše různě. Ukončovací pozdrav je závislý na oslovení. Pokud jsme příjemce oslovili jménem, pak jej na závěr pozdravíme Yours sincerely, pokud jsme jej oslovili jako Vážené dámy a páni, pak jej na závěr pozdravíme Yours faithfully. menu

26 Snímek zdroje informací: sa=1&q=svitek+pergamenu&oq=svitek&aq=2&aqi=g3&aql=&gs_sm=c&gs_u pl=4580l7497l0l10425l8l8l0l1l1l0l344l1347l l5l0 menu

27 Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu Pojďte s námi Číslo a název klíčové aktivity II/2 Název podporované aktivity Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Název předmětu Název vzdělávacího materiálu Autor Anglický jazyk Náležitosti dopisu Mgr. Lenka Pavlíková Datum vytvoření Datum ověření Formát přílohy na CD/DVD PPT (PDF nebo PPT) Počet listů/snímků 13 Číslo v digitálním archívu MZ 5 / VY_22 školy Anotace Úroveň vzdělání (ročník) 9 Téma Náležitosti dopisu Žák bude umět Časový rozsah Formy použití - rozlišit formu anglického dopisu 1 vyučovací hodina - rozšiřování učiva o písemné komunikaci Pavlíková/AJ/9./22

28

29 Snímek 1 ZŠ BENEŠOV, JIRÁSKOVA 888 PAST TENSES; 9TH CLASS; PRESENTATION Varga Zdeňka Snímek 2 2 Past tenses 9th class Presentation

30 Snímek 3 3 Snímek 4 4

31 Snímek 5 Hello everybody! I am the dinosaur from the past! Once upon a time, millions of years ago, long before there were any people, I lived happily with my family. I ate grass and tree leaves, but there were some dinosaurs that ate other animals. We dominated the Earth for over 165 million years, but mysteriously died out 65 million years ago. In the beginning, we walked on two legs; much later we started walking on four legs. Some of us were very speedy, others were rather slow. I was a very cheerful and happy dinosaur. If you would like to tell your friends about me, you will have to use the PAST SIMPLE tense, which is used for past FINISHED actions. So, let's start learning the past simple tense and look at the mind map! Firstly, take a look at the blue branch on the right which will explain the affirmative (positive) form of the Past Simple tense. As you can see, the branch is splitting into 2 smaller branches, thus introducing two different types of verbs in English: regular and irregular. As it is shown in the map, when the verb is regular, all you have to do is add ED to the verb and that's it! (For example, Mike play ed football yesterday. Linda visit ed her sister in New York last month. I watch ed that film 3 days ago. 5 Snímek 6 6 If the verb is irregular, you will have to learn it by heart! Memorize the second column of the irregular verbs! It's illogical, but it's unavoidable! You will find a list of irregular verbs in EVERY English book! For instance, the past tense of fly is flew (fly/ flew / flown). For the time being we are only interested in the second column, because it's the Past Simple Tense! But, since you will need the third column as well, to form other tenses in English, it is advisable to learn both the second and the third column of irregular verbs. BUT remember: you will only use the 2 nd column to express a past finished action! (Examples: Susan went to Florida on business. GO / WENT / GONE). Remember: the Past Simple Tense has the same form for every person, both singular and plural.

32 Snímek 7 7 Secondly, we will focus on the negative form, that is, the light blue branch. The train stands for the negative form sentence word order. So, the subject comes first, the negative auxiliary verb did not ( didn't ) follows and then the main verb in the infinitive form. (For example: Jack didn't play football yesterday. Or: I didn't go to the cinema yesterday.) As you can notice, we do not need the 2 nd column any more. Neither do we need to add ed. We only require the bare infinitive form (infinitive without to ). Snímek 8 8 Thirdly, the question form of the Past Simple Tense can be analyzed looking at the brown branch. The locomotive, which comes first, stands for the whquestion word (what, where, how, which, when ). Now, the most important thing when the Past Simple questions are concerned is: we must use the auxiliary verb did when we make questions! (For example: Where did you go yesterday? Or: What did Jack play?). Bare this in mind!

33 Snímek 9 9 Further, we shall focus on the cute black sheep, that is, the verb to BE! The association with the sheep is used because in Serbian, the onomatopoeic sound that sheep produce is /be/. Likewise, the black sheep is always an exception; in this case, the verb to BE does not need any auxiliary verb when the question or negative form is concerned. For questions, we use inversion: Was the film good? For negative forms, we just add not to the verb (No, it wasn't.) Snímek And finally, let's see when we should use the Past Simple Tense and observe the violet branch. As we have already stated, it is used for short past finished actions! (Example: Louis brought a photo out of his wallet and showed it to us. Or: Columbus reached America in 1492.) Then, we use the Past simple tense when we talk about a past habit. (Example: Before the accident, she played tennis twice a week.) In addition, the Past Simple Tense is used to list a series of completed actions in the past. (For instance: I woke up at half past seven yesterday, I had a shower and ate some breakfast.) Last but not least, we use the Past Simple tense with the following adverbs : 1) LAST (week, month, year, May ), examples: I saw her in London last summer ; 2) YESTERDAY, example: Did you watch the film on TV yesterday? ; 3) in 1980, in the autumn of 1995, example: I applied for the job in May 1996 ; 4) 3 days ago, 5 years ago, example: Dinosaurs mysteriously died out 65 million years ago

34 Snímek Snímek Minulý průběhový čas (past continuous) - jak a kdy se pouţívá minulý průběhový čas, a kdy naopak průběhový čas pouţít nelze. Patří mezi ty časy, které jsou téměř nezbytné. Hojně se pouţívá i v běţném hovoru, ale nejčastěji se s ním setkáte ve vypravování dějů a příběhů v minulosti.

35 Snímek Tvoření Minulý průběhový čas se tvoří stejně, jako všechny průběhové časy, tedy za pomoci slovesa BÝT (v minulém čase) a významového slovesa s koncovkou -ING: WAS/WERE + -ING (např. he was waiting...) Snímek Otázku a zápor tvoříme stejně, jako kdybychom ve větě měli pouze sloveso WAS/WERE: He was at home. -- Was he at home? -- He wasn't at home. Stejně tak tomu bude v minulém průběhovém čase slovesa WAIT: He was waiting. -- Was he waiting? -- He wasn't waiting.

36 Snímek Pouţití Pouţití minulého času se samozřejmě podobá pouţití ostatních průběhových časů, tedy i tento průběhový čas zdůrazňuje průběh či trvání děje. Co se právě dělo, kdyţ... Toto je snad nejčastější způsob pouţití tohoto času. Říkáme, ţe nějaký děj zrovna probíhal v určitý okamţik v minulosti. Onen okamţik můţe být určen nějakým konkrétním časovým určením, nebo jiným dějem. past continuous tense At five o'clock I was watching TV. - to znamená, ţe kdyţ bylo pět hodin, děj právě probíhal. past continuous tense When he arrived, I was watching TV. - Zde říkáme, ţe děj probíhal právě v ten okamţik, kdy on dorazil. Čas zde tedy určuje jiný děj. Toto pouţití se tedy podobá základnímu pouţití přítomného průběhového času - ten vyjadřuje děje, které probíhají právě nyní, právě v tento okamţik. U minulého průběhového času akorát nemluvíme o okamţiku právě teď, ale o tom, co se dělo v nějaký okamţik v minulosti. Snímek When he arrived, I was watching TV. - Zde říkáme, že děj probíhal právě v ten okamžik, kdy on dorazil. Čas zde tedy určuje jiný děj.

37 Snímek At five o'clock I was watching TV. - to znamená, že když bylo pět hodin, děj právě probíhal. Snímek Dvě činnosti probíhaly současně Druhým případem, kdy často používáme minulý průběhový čas, je, když mluvíme o dvou (či více) činnostech, které v daný okamžik probíhaly nezávisle na sobě.

38 Snímek Nedokonavé děje Někdy je nutné pouţít průběhový čas tehdy, kdy mluvíme o nějakém nedokonavém ději. Tedy říkáme jen co jsme dělali, nikoliv co jsme UDĚLALI. Yesterday I was writing my book and then I was repairing my bicycle. - zde sice jde o dva děje, které probíhaly za sebou, jeden po druhém, a tedy byste mohli usoudit, ţe by zde měl být PROSTÝ ČAS v obou případech. Není tomu však tak: Yesterday I wrote my book and then I repaired my bicycle. - tato věta by totiţ říkala, ţe obě činnosti včera dokončil (knihu napsal, kolo opravil). Věta předcházející (was writing, was repairing) naopak tvrdí, ţe na těchto dvou věcech pouze pracoval, ale dokončit je nemusel (a pravděpodobně nedokončil). Snímek 20 20

39 Snímek Snímek Seznam literatury:

40 Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu Pojďte s námi Číslo a název klíčové aktivity II/2 Název podporované aktivity Inovace podmínek pro zvyšování kvality výuky cizích jazyků na základních školách Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Název předmětu Cizí jazyk Anglický jazyk Název vzdělávacího materiálu Předpřítomný čas (Present perfect); 9th class; prezentace Autor Zdeňka Varga Datum vytvoření Datum ověření Formát přílohy na CD/DVD PDF (PDF nebo PPT) Počet listů/snímků 22 Číslo v digitálním archívu MZ 5 / VY_22 školy Anotace Úroveň vzdělání (ročník) 9. Téma Žák bude umět Časový rozsah Formy použití Past tenses prezentace -rozlišit pravidla tvoření předpřítomného času - umět tvořit věty v předpřítomném čase 1 vyučovací hodina - prezentace probírané látky - práce s textem Varga Z./CZJ-AJ/ 9.A,B,C

41 Snímek 1 Snímek 1 ZŠ BENEŠOV, JIRÁSKOVA 888 ENGLISH II. PAST PARTICIPLE 9TH CLASS, PRACTICE Varga Zdeňka Snímek 2 2 Past participle 9 th class Practice

42 Snímek 3 3 Snímek 4 4 Find and correct the mistakes: ( Najdi a oprav chyby ): a) B E I N b) D A N c) F L L O V N d) B R O U G H T e) R A N f) R I D E N g) M A D E N h) W O N N

43 Snímek 5 5 Find and correct the mistakes: ( Najdi a oprav chyby ): i) H E A R T j) C O M M E k) A T T E N l) L O S T T m) S E E N N n) T A K E o) W R I T E N Snímek 6 6 Key to practise: Find and correct the mistakes: ( Najdi a oprav chyby ): E a) B E I N O b) D A N E W c) F L L O V N d) B R O U G H T U e) R A N f) R I D D E N g) M A D E N h) W O N N

44 Snímek 7 7 Find and correct the mistakes: ( Najdi a oprav chyby ): D i) H E A R T j) C O M M E k) E A T T E N l) L O S T T m) S E E N N n) T A K E N o) W R I T T E N Snímek 8 8 Seznam literatury:

45 Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu Pojďte s námi Číslo a název klíčové aktivity II/2 Název podporované aktivity Inovace podmínek pro zvyšování kvality výuky cizích jazyků na základních školách Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Název předmětu Cizí jazyk Anglický jazyk Název vzdělávacího materiálu Příčestí trpné minulé - procvičování - práce s chybou (Past participle - practice - find and correct the mistakes) Autor Zdeňka Varga Datum vytvoření Datum ověření Formát přílohy na CD/DVD PDF (PDF nebo PPT) Počet listů/snímků 8 Číslo v digitálním archívu MZ 5 / VY_22 školy Anotace Úroveň vzdělání (ročník) 9. Téma Žák bude umět Časový rozsah Formy použití Příčestí trpné minulé - procvičování - práce s chybou (Past participle - practice - find and correct the mistakes) - najít a opravit chybu - správně napsat tvary příčestí minulého trpného 1 vyučovací hodina - opakování a upevňování učiva - práce s textem Varga Z./CZJ-AJ/ 9.A,B,C

46 Snímek 1 ZŠ Benešov, Jiráskova 888 ANGLICKÝ JAZYK II Předpřítomný čas-uţití for/since - 9. r. Mgr. Lenka Pavlíková Snímek 2 2 menu for, since překlad since/for procvičení doplnění for/since tvoření vět

47 Snímek 3 3 Pro vyjádření intervalu se pouţívá předloţka FOR (v CZ bez předloţky). Pro vyjádření, od kterého data, se pouţívá předloţka SINCE (v CZ předloţka od). Nejčastěji pouţíváme v předpřítomném čase: PODMĚT+HAVE/HAS+. SLOVESNÝ TVAR I've been in Paris for 5 days. Jsem (uţ) v Paříţi 5 dní. I've known her since Friday. Znám ji od pátku. I haven't seen her for ages. Neviděl jsem ji uţ věčnost. menu Snímek 4 4 exercise: 1/ BYDLET V KARVINÉ... OD NAROZENÍ / 17 LET 2/ MÍT AUTO OD LEDNA / 8 MĚSÍCŮ 3/ NOSIT BRÝLE OD 1999 / 5 LET 4/ ZAJÍMAT SE O KONĚ OD SVÝCH 10 LET 5/ CHODIT DO ŠKOLY LET 6/ UČIT SE ANGLICKY OD SVÝCH 6 LET 7/ MÍT ŘIDIČÁK OD SRPNA 8/ SBÍRAT MINCE UŢ DLOUHO / 10 LET 9/ BÝT NEMOCNÝ OD SOBOTY 10/ PRŠET OD RÁNA / 2 HODINY 11/ HRÁT ŠACHY LET VOCABULARY live in // have / have got a car // wear glasses // be interested in horses //know John // go to school // learn / study English // have a driving licence //collect coins // be ill // rain // play chess menu

48 Snímek 5 5 since or for She hasn't called me she got back from Japan. I haven't heard from him at least 3 weeks. It's been this way he was born. I haven't met him a long time. I have known him January. I've been waiting for you 2 hours. I haven't seen her high school. I haven't seen him ages. I haven't had anything to eat breakfast. We've been married 30 years. I've been in Prague She hasn't done any homework a while. *na chvíli The Collins have been together over fifteen years. menu Snímek 6 6 Complete the sentences with since/for: menu COMB ONE S HAIR WATCH TV TAKE A PHOTO RIDE A BIKE PLAY THE GUITAR HAVE A BATH COOK CUT ONE S HAIR WRITE A LETTER CUT A PIECE OF PAPER COUNT TO TEN SKI IN THE MOUNTAINS

49 Snímek 7 7 zdroje informací: q=procvi%c4%8cen%c3%8d+for/since&cp=10&bav=on.2,or.r_gc.r_pw. menu

50 Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu Pojďte s námi Číslo a název klíčové aktivity II/2 Název podporované aktivity Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Název předmětu Název vzdělávacího materiálu Autor Anglický jazyk Předpřítomný čas- užití FOR/ SINCE Mgr. Lenka Pavlíková Datum vytvoření Datum ověření Formát přílohy na CD/DVD PPT (PDF nebo PPT) Počet listů/snímků 7 Číslo v digitálním archívu MZ 5 / VY_22 školy Anotace Úroveň vzdělání (ročník) 9 Téma Předpřítomný čas- užití FOR/SINCE Žák bude umět - vysvětlit užití for a since Časový rozsah 1 vyučovací hodina Formy použití - rozšiřování učiva předpřítomného času Pavlíková/AJ/9./27

51 Snímek 1 Základní škola Benešov, Jiráskova 888 ANGLICKÝ JAZYK II For / since in present perfect 9.ročník Jana Kahounová Snímek 2 for = po (dobu) since = od (nějaké doby) 2

52 Snímek 3 PRACTISE. Version A 1. Jane has been in Ireland Monday. 2. We ve waited for bus 2 hours. 3. Lynn and Mark have been married 20 years. 4. I have bought this skirt last summer. 5. India has been an independent country Claire has been in hospital October. 3 Snímek 4 PRACTISE. Version B 1. I have been a pupil at this school a year. 2. We haven t seen John 10 June. 3. My brother has worked in the USA six months now. 4. I haven t watched TV Sunday night. 5. Our neighbours have been on holiday two weeks. 6. They have bought these shoes Saturday. 4

53 Snímek 5 PRACTISE. Version C 1. We ve lived in this house I ve had this coat last September. 3. We ve been in this traffic jam an hour and a half. 4. I haven t had anything to eat 7 o clock this morning. 5. I have had a bad cold three days. 6. She s worked in this café eight months. 5 Snímek 6 EVALUATION Version A 1. since 2. for 3. for 4. since 5. since 6. since Version B 1. for 2. since 3. for 4. since 5. for 6. since Version C 1. since 2. since 3. for 4. since 5. for 6. for 6

54 Snímek 7 Zdroj informací: HUTCHINSON, T. Project 4. 1.vyd. Oxford: Oxford University press, ISBN 13: , s.53 MURPHY, R. Essential grammar in use. 3.vyd. Cambridge: Cambridge university press, ISBN , s.48 MURPHY, R. Essential grammar in use. 3.vyd. Cambridge: Cambridge university press, ISBN , s.49 7

55 Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu Pojďte s námi Číslo a název klíčové aktivity II/2 Název podporované aktivity Inovace podmínek pro zvyšování kvality výuky cizích jazyků na základních školách Vzdělávací oblast Název předmětu Název vzdělávacího materiálu Autor Anglický jazyk Anglický jazyk For/since - present perfekt 9.tř. Jana Kahounová Datum vytvoření Datum ověření Formát přílohy na CD/DVD PDF (PDF nebo PPT) Počet listů/snímků 7 Číslo v digitálním archívu MZ 5 / VY_22 školy Anotace Úroveň vzdělání (ročník) Téma Žák bude umět Časový rozsah Formy použití 9.ročník Předložky v předpřít.čase Správně použít ve větách předložky for (po dobu) a since (od doby), které se pojí s předpřítomným časem. 1 vyučovací hodina Shrnutí učiva, opakování, procvičování Kahounová /AJ/7/51

56 Snímek 1 Snímek 1 ZŠ BENEŠOV, JIRÁSKOVA 888 ENGLISH II. PAST PARTICIPLE 9TH CLASS, TEST Varga Zdeňka Snímek 2 2 Past participle 9 th class Test

57 Snímek 3 3 Snímek 4 4 Write the participles for these verbs. Tick the verbs with a regular past participle: ( Napiš příčestí trpné minulé k těmto slovesům. Označ slovesa, která tvoří příčestí trpné minulé pravidelně ): VERB STEM PAST PARTICIPLE 1. do see eat wash give...

58 Snímek 5 5 Write the participles for these verbs. Tick the verbs with a regular past participle: ( Napiš příčestí trpné minulé k těmto slovesům. Označ slovesa, která tvoří příčestí trpné minulé pravidelně ): VERB STEM PAST PARTICIPLE 6. write take be wear watch... Snímek 6 6 Write the participles for these verbs. Tick the verbs with a regular past participle: ( Napiš příčestí trpné minulé k těmto slovesům. Označ slovesa, která tvoří příčestí trpné minulé pravidelně ): VERB STEM PAST PARTICIPLE 11. fly play buy go apply...

59 Snímek 7 7 Write the participles for these verbs. Tick the verbs with a regular past participle: ( Napiš příčestí trpné minulé k těmto slovesům. Označ slovesa, která tvoří příčestí trpné minulé pravidelně ): VERB STEM PAST PARTICIPLE 16. run use break speak order... MARK:... /20 Snímek 8 8 Key to test: Write the participles for these verbs. Tick the verbs with a regular past participle: ( Napiš příčestí trpné minulé k těmto slovesům. Označ slovesa, která tvoří příčestí trpné minulé pravidelně ): VERB STEM PAST PARTICIPLE 1. do... done see... seen eat... eaten wash... washed... P 5. give... given...

60 Snímek 9 9 Key to test: Write the participles for these verbs. Tick the verbs with a regular past participle: ( Napiš příčestí trpné minulé k těmto slovesům. Označ slovesa, která tvoří příčestí trpné minulé pravidelně ): VERB STEM PAST PARTICIPLE 6. write... written take... taken be... been wear... worn watch... watched... P Snímek Key to test: Write the participles for these verbs. Tick the verbs with a regular past participle: ( Napiš příčestí trpné minulé k těmto slovesům. Označ slovesa, která tvoří příčestí trpné minulé pravidelně ): VERB STEM PAST PARTICIPLE 11. fly... flown play... played... P 13. buy... bought go... gone / been apply... applied... P

61 Snímek Key to test: Write the participles for these verbs. Tick the verbs with a regular past participle: ( Napiš příčestí trpné minulé k těmto slovesům. Označ slovesa, která tvoří příčestí trpné minulé pravidelně ): VERB STEM PAST PARTICIPLE 16. run... run use... used... P 18. break... broken speak... spoken order... ordered... P Snímek The classification:

62 Snímek Seznam literatury:

63 Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu Pojďte s námi Číslo a název klíčové aktivity II/2 Název podporované aktivity Inovace podmínek pro zvyšování kvality výuky cizích jazyků na základních školách Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Název předmětu Cizí jazyk Anglický jazyk Název vzdělávacího materiálu Příčestí trpné minulé(past participle); 9th class; test Autor Zdeňka Varga Datum vytvoření Datum ověření Formát přílohy na CD/DVD PDF (PDF nebo PPT) Počet listů/snímků 13 Číslo v digitálním archívu MZ 5 / VY_22 školy Anotace Úroveň vzdělání (ročník) 9. Téma Žák bude umět Příčestí trpné minulé (Past participle); test - umět napsat a použít příčestí trpné minulé na příkladech v testu 1 vyučovací hodina Časový rozsah Formy použití - opakování a procvičování učiva Snímek 1 Varga Z./CZJ-AJ/ 9.A,B,C

64 ZŠ BENEŠOV, JIRÁSKOVA 888 ENGLISH II. PRESENT PERFECT 9 TH CLASS, TEST Varga Zdeňka Snímek 2 2 Present perfect 9 th class Test

65 Snímek 3 3 Snímek 4 4 I. Circle the right one: ( Zakrouţkuj správný slovesný tvar.): a) Sally and Emma. some money in the street. have they found hasn t found have found b).... the new Spiderman film? Has Lina seen Lina has seen Lina hasn t seen

66 Snímek 5 5 I. Circle the right one: ( Zakrouţkuj správný slovesný tvar.): c)... my glasses? I can t find them. Haven t seen You have seen Have you seen d) We to another country. ever travelled haven t travelled never travelled Snímek 6 6 I. Circle the right one: ( Zakrouţkuj správný slovesný tvar.): e) Susie her leg. has broken have broken never broken f) Mark and Jane... their new teacher. has met meet have met Mark:./6

67 Snímek 7 7 II.Complete the table. The verbs are regular and irregular too. ( Doplňte tabulku. Některá slovesa jsou pravidelná, některá nepravidelná ): Infinitiv bez to base form + Příčestí trpné minulé past participle 1. Write - 2. Go - 3. Be - 4. Visit - 5.See - 6. Eat - MARK:... / 6 Snímek 8 8 III. Present perfect negative Complete the dialogues with the correct forms of the verbs in the box: ( Doplň do dialogů slovesa ve správném tvaru ): win see meet listen to buy 1. Do you do your shopping on the Internet? No, I... anything. 2. Would you like to see the new James Bond film? I d love to. I Do you know Judy? No, I Were you in the County Championship? Yes, but I Do you like Pink s new CD? I don t know, I.... MARK:... / 5

68 Snímek 9 9 IV. Present perfect affirmative Put the verbs in the brackets into the present perfect: ( Sloveso uvedené v závorce doplň do vět ve správném tvaru předpřít.č. ): 1. I... train to work( take ). 2. She... in this house for 20 years ( live ). 3. David... a glass. ( break ). 4. We... a book and magazines. 5. My mum... to the supermarket. ( go ) TOTAL:... / 22 MARK:... / 5 Snímek Key to test: I. Circle the right one: ( Zakrouţkuj správný slovesný tvar.): a) Sally and Emma. some money in the street. have they found hasn t found have found b).... the new Spiderman film? Has Lina seen Lina has seen Lina hasn t seen

69 Snímek 11 Key to test: 11 I. Circle the right one: ( Zakrouţkuj správný slovesný tvar.): c)... my glasses? I can t find them. Haven t seen You have seen Have you seen d) We to another country. ever travelled haven t travelled never travelled Snímek Key to test: I. Circle the right one: ( Zakrouţkuj správný slovesný tvar.): e) Susie her leg. has broken have broken never broken f) Mark and Jane... their new teacher. has met meet have met

70 Snímek II.Complete the table. The verbs are regular and irregular too. ( Doplňte tabulku. Některá slovesa jsou pravidelná, některá nepravidelná ): 1. Write - written 2. Go - gone/been 3. Be - been 4. Visit - visited 5.See - seen 6. Eat - eaten Snímek 14 III. Present perfect negative Complete the dialogues with the correct forms of the verbs in the box:( Doplň do dialogů slovesa ve správném tvaru ): 1. Do you do your shopping on the Internet? No, I... haven t bought... anything. win see meet listen to buy Would you like to see the new James Bond film? I d love to. I... haven t seen Do you know Judy? No, I... haven t met her Were you in the County Championship? Yes, but I... haven t won Do you like Pink s new CD? I don t know, I... haven t listened to....

71 Snímek IV. Present perfect affirmative Put the verbs in the brackets into the present perfect: ( Sloveso uvedené v závorce doplň do vět ve správném tvaru předpřít.č. ): 1. I... ve taken... train to work ( take ). 2. She... s lived... in this house for 20 years ( live ). 3. David... s broken... a glass ( break ). 4. We... ve read... books and magazines ( read ). 5. Mum... s gone... to the supermarket. ( go ) Snímek The classification:

72 Snímek Seznam literatury:

73 Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu Pojďte s námi Číslo a název klíčové aktivity II/2 Název podporované aktivity Inovace podmínek pro zvyšování kvality výuky cizích jazyků na základních školách Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Název předmětu Cizí jazyk Anglický jazyk Název vzdělávacího materiálu Předpřítomný čas (Present perfect);9.roč.; test Autor Zdeňka Varga Datum vytvoření Datum ověření Formát přílohy na CD/DVD PDF (PDF nebo PPT) Počet listů/snímků 17 Číslo v digitálním archívu MZ 5 / VY_22 školy Anotace Úroveň vzdělání (ročník) 9. Téma Žák bude umět Časový rozsah Formy použití Předpřítomný čas (Present perfect);9.roč.; test - užít pravidla tvoření předpřítomného času na příkladech v testu 1 vyučovací hodina - opakování a upevňování učiva - práce s textem Varga Z./CZJ-AJ/ 9.A,B,C

74 Snímek 1 ZŠ Benešov, Jiráskova 888 ANGLICKÝ JAZYK II Uţití TOO/ENOUGH - 9. r. Mgr. Lenka Pavlíková Snímek 2 2 menu pouţití TOO pouţití ENOUGH dostatek a přebytek neosobní podmět překlad pomocí neurčitku spojení 2 vět správné odpovědineurčitek

75 Snímek 3 3 Anglické slovo too je součástí prvních slovíček, které se studenti učí, kdyţ s angličtinou začínají. Překlad je jednoduše také. Během dalšího studia jazyka se však brzy dovědí, ţe dalším významem je příliš. A právě o tento význam nám zde půjde. This coffee is too hot. (příd.jm.) He works too hard. (příslovce) Z příkladu je vidět, ţe too se pouţívá před přídavným jménem a příslovcem. Pravý opak oproti enough. menu Snímek 4 4 Slovo enough je nejčastěji překládáno jako dost a jak je vidět na příkladech, pouţívá se za přídavným jménem nebo příslovcem. Hojně se také pouţívá před podstatným jménem. V tomto případě je slovosled stejný jako v češtině. Is you coffee hot enough? (příd.jm.) He didn t work hard enough. (příslovce) We have enough bread. (podst.jm.) They don t have enough food. menu

76 Snímek 5 5 TOO + TO + NEURČITEK + = PŘÍLIŠ... NA TO, ABY ENOUGH + TO + NEURČITEK + DOST... NA TO, ABY menu Pomocí slov ENOUGH (dost) a TOO (příliš) se v angličtině vyjadřuje dostatek a přebytek při srovnávání. We are too lazy to exercise. (Jsme moc líní na to, abychom cvičili.) He hasn t got enough experience to do it. (Nemá dost zkušeností na to, aby to udělal.) He isn t fast enough to catch me. (Není dost rychlý na to, aby mě chytil.) I don t know them well enough to ask. (Neznám je dost dobře na to, abych se zeptala.) Snímek 6 6 TOO + TO + NEURČITEK + = PŘÍLIŠ... NA TO, ABY ENOUGH + TO + NEURČITEK + = DOST... NA TO, ABY Vazba neurčitku s TOO nebo ENOUGH se často pouţívá s neosobním podmětem: This jacket is too thin to wear in the winter. (Ta bunda je moc slabá, aby se dala nosit v zimě.) This music is too sad to play at the party. (Tahle hudba je moc smutná na to, aby se dala hrát na oslavě.) This story isn t good enough to publish, Tahle povídka není dost dobrá na to, aby se dala vydat menu

77 Snímek 7 7 PŘELOŢTE POMOCÍ NEURČITKU A PŘÍSLOVCÍ TOO A ENOUGH 1. Jsem příliš unavený na to, abych šel na procházku. 2. Můj syn je moc malý na to, aby jezdil na kole. 3. Nejsme dost bohatí na to, abychom cestovali kaţdý rok. 4. Jsi dost starý na to, abys věděl takové věci. 5. Marie je moc líná na to, aby vařila pro svou rodinu. 6. Jsem moc mladý na to, abych chodil do hospody. 7. Nejsem dost silný na to, abych zvedl ten balík. 8. Je dost starý na to, aby byl jejím otec. 9. Jsou příliš sobečtí na to, aby nám pomohli. 10. Není dost chytrý na to, aby ten úkol udělal sám. menu Snímek 8 8 SPOJTE DVĚ VĚTY DO JEDNÉ. NOVOU VĚTU VYTVOŘTE S POUŢITÍM PŘÍSLOVCÍ TOO NEBO ENOUGH 1. We couldn t eat the food. It was too hot. The food was too hot to eat. 2. I can t drink the coffee. It s too hot. This coffee is Nobody could move the piano. It was too heavy. The piano I don t wear this coat in winter. It isn t warm enough. This coat I can t explain the situation. It is too complicated. The situation Three people can t sit on this sofa. It isn t wide enough. This sofa We couldn t climb over the wall. It was too high. The wall You can t see some things without a microscope. They are too small. Some things... menu

78 Snímek I m too tired to go for a walk. 2. My son is too small to go by bike. 3. We aren t rich enough to travel every year. 4. You are old enouhg to know these things. 5. Marie is too lasy to cook for her family. 6. I m too young to go to the pub. 7. I m not strong enough to heave the pack. 8. He s old enough to be her father. 9. They re too selfish to help us. 10. He isn t clever enough to do homework alone. menu Snímek zdroje informací: menu

79 Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu Pojďte s námi Číslo a název klíčové aktivity II/2 Název podporované aktivity Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Název předmětu Název vzdělávacího materiálu Autor Anglický jazyk Užití too/enough Mgr. Lenka Pavlíková Datum vytvoření Datum ověření Formát přílohy na CD/DVD PPT (PDF nebo PPT) Počet listů/snímků 10 Číslo v digitálním archívu MZ 5 / VY_22 školy Anotace Úroveň vzdělání (ročník) 9. Téma Užití too/enough Žák bude umět - vysvětlit rozdíly v užití too/enough Časový rozsah Formy použití 1 vyučovací hodina - rozšiřování učiva Pavlíková/AJ/9./26

80 Snímek 1 Základní škola Benešov, Jiráskova 888 ANGLICKÝ JAZYK II too / enough 9.ročník Jana Kahounová Snímek 2 TOO / ENOUGH = příliš = dost Používáme pro označení, že je něco přílíš, nebo naopak něco není dost + přídavné jméno. This hat is too big. This hat isn t small enough. My hat isn t big enough. My hat is too small. 2

81 Snímek 3 Choose, when we can use TOO or ENOUGH. Complete the sentences with these adjectives. tall heavy low crowded 1. He 2. This box 3. The net 4. The museum loud long strong fast big 5. The music 6. His legs 7. I 8. The car 9. The ball 3 Snímek 4 EVALUATION 1. He isn t tall enough. 2. This box is too heavy. 3. The net is too low. 4. The museum is too crowded. 5. The music is too loud. 6. His legs aren t long enough. 7. I am not strong enough. 8. The car is too fast. 9. The ball is too big. TRY TO MAKE OPPOSITE MEANING 4

82 Snímek 5 EVALUATION 1. He is too small. 2. This box isn t light enough. 3. The net isn t high enough. 4. The museum isn t free enough. 5. The music isn t low enough. 6. His legs are too short. 7. I am too weak. 8. The car isn t slow enough. 9. The ball isn t small enough. 5 Snímek 6 Zdroj informací: MURPHY, R. Essential grammar in use. 3.vyd. Cambridge: Cambridge university press, ISBN , s.193 MURPHY, R. Essential grammar in use. 3.vyd. Cambridge: Cambridge university press, ISBN , s.195 6

83 Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu Pojďte s námi Číslo a název klíčové aktivity II/2 Název podporované aktivity Inovace podmínek pro zvyšování kvality výuky cizích jazyků na základních školách Vzdělávací oblast Název předmětu Název vzdělávacího materiálu Autor Anglický jazyk Anglický jazyk Too / enough 9.tř. Jana Kahounová Datum vytvoření Datum ověření Formát přílohy na CD/DVD PDF (PDF nebo PPT) Počet listů/snímků 6 Číslo v digitálním archívu MZ 5 / VY_22 školy Anotace Úroveň vzdělání (ročník) Téma Žák bude umět Časový rozsah Formy použití 9.ročník Příslovce pro vyjádření velikosti Vyjádřit pomocí příslovcí, že něco je příliš... nebo není dost... + přídavné jméno (velké, malé, atd.) 1 vyučovací hodina Výukový materiál, procvičování, shrnutí učiva, opakování Kahounová /AJ/10/51

84 Snímek 1 ZŠ BENEŠOV, JIRÁSKOVA 888 ENGLISH II. CLOTHES + PARTS OF CLOTHES 9TH CLASS, TEST Varga Zdeňka Snímek 2 2 Clothes + Parts of clothes 9 th class Test

85 Snímek 3 3 Snímek 4 4 Translate to Czech ( Přeloţ do českého jazyka ): A) KNICKERS - B) TRAINERS - C) VEST - D) BUTTON - E) JUMPER - F) HEEL - MARK:... / 6

86 Snímek 5 5 Translate to English ( Přeloţ do anglického jazyka ): A) LÍMEC B) KOŠILE - C) RUKÁV - D) PUNČOCHÁČE - E) SLIPY - F) SUKNĚ - MARK:... / 6 Snímek 6 Look at the pictures. Write the names of clothes: ( Podívej se na obrázky. Napiš názvy oblečení ): How many pairs? MARK:... / 3

87 Snímek 7 7 Key to test: Translate to Czech ( Přeloţ do českého jazyka ): A) KNICKERS dámské kalhotky B) TRAINERS - tenisky C) VEST - nátělník, košilka D) BUTTON - knoflík E) JUMPER svetřík, pletená halenka F) HEEL - podpatek Snímek 8 8 Key to test: Translate to English ( Přeloţ do anglického jazyka ): A) LÍMEC - collar B) KOŠILE - shirt C) RUKÁV - sleeve D) PUNČOCHÁČE - tights E) SLIPY - underpants F) SUKNĚ - skirt

88 Snímek 9 9 Look at the pictures. Write the names of clothes: ( Podívej se na obrázky. Napiš názvy oblečení ): How many pairs?... two pairs of shorts one pair of socks five pairs of jeans ( trousers )... Snímek The classification:

89 Snímek Seznam literatury:

90 Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu Pojďte s námi Číslo a název klíčové aktivity II/2 Název podporované aktivity Inovace podmínek pro zvyšování kvality výuky cizích jazyků na základních školách Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Název předmětu Cizí jazyk Anglický jazyk Název vzdělávacího materiálu Oblečení a části oblečení ( Clothes and parts of clothes);9th class; test Autor Zdeňka Varga Datum vytvoření Datum ověření Formát přílohy na CD/DVD PDF (PDF nebo PPT) Počet listů/snímků 11 Číslo v digitálním archívu MZ 5 / VY_22 školy Anotace Úroveň vzdělání (ročník) 9. Téma Žák bude umět Oblečení a části oblečení (Clothes and parts of clothes);test - umět napsat a použít názvy oblečení a částí oblečení na příkladech v testu 1 vyučovací hodina Časový rozsah Formy použití - opakování a procvičování učiva

91 Snímek 1 VY_22_INOVACE_AJP9_5 ZŠ Benešov, Jiráskova 888 ANGLICKÝ JAZYK II Porovnání minulých časů 9. r. Mgr. Lenka Pavlíková Snímek 2 2 menu zopakujme si 2. slovesný tvar otázka past simple překlad past simple doplňování do vět 1 kontrola doplnění 1 doplňování do vět 2 kontrola doplnění 2 Past simple or continuous? 1 Past simple or continuous? 2

92 Snímek 3 3 ZOPAKUJME SI: 1. Minulý čas prostý V angličtině vyjadřuje děje, které byly ukončeny v určenou dobu v minulosti. Vyjadřuje opakovaný děj v minulosti. Uţívá se při popisování minulých dějů ve vyprávění v anglickém jazyce. yesterday, before, ago, last week, in 2011, often, now 2. Minulý čas průběhový -vyjadřujeme děj, který probíhal v minulosti po určitou dobu. from to,for 5 hours, at 8 o clock, now MENU Snímek 4 4 NAPIŠTE MINULÉ TVARY SLOVES 1. work 11. listen 21. be 31. like 2. go 12. want 22. do 32. study 3. write 13. read 23. walk 33. teach 4. eat 14. know 24. forget 34. receive 5. hope 15. travel 25. look 35. stop 6. use 16. hear 26. carry 36. visit 7. prefer 17. come 27. drink 37. lie 8. marry 18. enter 28. meet 38. have 9. understand 19. knit 29. love 39. play 10. buy 20. learn 30. stay 40. bring MENU

93 Snímek 5 5 TVOŘTE OTÁZKY V MINULÉM PROSTÉM ČASE (NEPRAVIDELNÁ SLOVESA) 1. You shot a rabbit. 13. The bird made its nest in a tree. 2. The statue stood in the park. 14. I wore a white blouse. 3. The pop star gave a live concert. 15. You swam the Channel. 4. We lent him some money. 16. They drank all the wine. 5. She thought about it. 17. The police caught the thief. 6. He broke his arm. 18. I kept the money. 7. His son wrote a novel. 19. My mother chose this hotel. 8. She found her watch. 20. They flew to Los Angeles. MENU Snímek 6 6 PŘELOŢTE, tvořte zápor i otázku: 1. Kdy přijel? 2. Co se naučila? 3. Kde se poprvé setkali? 4. Kdo ti koupil ty květiny? 5. Proč ti poslal tu knihu? 6. Co jsi říkal? 7. Jak o tom věděli? 8. Kdo ho naučil angličtinu? 9. Proč jsi zavřel to okno? 10. Kdy se vzali? 11. Kdo ukradl ty peníze? 12. Kde jsi to našel? 13. Kdo ti upletl tu šálu? 14. Proč prodali svůj krásný byt? 15. Jak včera večer zpíval? 16. Kolik peněz utratila ve městě? 17. Byl jsi včera doma? Ne, nebyl. 18. Koupili jste si nový dům? Ano, koupili. 19. Navštívili jste ho o víkendu? Ano, navštívili. 20. Učila se Margaret v pondělí? Ne, neučila. MENU

94 Snímek 7 7 Use the Simple Past: 1) I.my Maths homework yesterday. (to do) 2). Susan to England by plane? (to go) 3) They.a farm twoo weeks ago. (to visit) 4) Jenny and Peggy..their brother. (not/to help) 5) The children..at home last weekend. (not/to be) 6) When..you this wonderful skirt? (to design) 7) My mother..into the van. (not/to crash) 8) The boys their bicycles. (to take ) 9). you your aunt..last week? (to phone) 10) He milk at school. (not/to drink) MENU Snímek 8 8 Correct: 1) I did my Maths homework yesterday. 2) Did Susan go to England by plane? 3) They visited a farm twoo weeks ago. 4) Jenny and Peggy did not help their brother. 5) The children were not at home last weekend. 6) When did you design this wonderful skirt? 7) My mother did not crash into the van. 8) The boys took their bicycles. 9) Did you phone your aunt last week? 10) He did not drink milk at school. MENU

95 Snímek 9 9 Past continuous: 1) She hockey. (to play) 2) They..in the pool. (to swim) 3) It. (to rain) 4) We.to music. (to listen) 5) The.mobile. (to ring) 6) The..students. (to text) 7) Max.with two girls. (to dance) 8) I.in front of the shop. (to wait) 9) The cat..in the basket. (to sleep) 10) He..Gerry's bike. (to repair) MENU Snímek Correct: 1) She was playing hockey. 2) They were swimming in the pool. 3) It was raining. 4) We were listening to music. 5) The mobile was ringing. 6) The students were texting. 7) Max was dancing with two girls. 8) I was waiting in front of the shop. 9) The cat was sleeping in the basket. 10) He was repairing Gerry's bike. MENU

96 Snímek DOPLŇTE SLOVESA VE SPRÁVNÉM TVARU MINULÉHO PROSTÉHO NEBO PRŮBĚHOVÉHO ČASU 1. You (buy) your newspaper when somebody (address) you. 2. She (cook) dinner when the telephone (ring). 3. I (listen) to the radio every day last week. 4. The police (sign) him to stay because he (drive) too fast. 5. She (not go) to the party because she (feel) tired. 6. Father (read) the book while Shirley (play) the piano. 7. Every Sunday he (go) for a walk with his wife. 8. He (come) to my office whenever he (need) money. 9. I (take) his pen when he (not to look). 10. I (stop) the car because someone (lie) on the road. MENU Snímek DOPLŇTE SLOVESA VE SPRÁVNÉM TVARU MINULÉHO PROSTÉHO NEBO PRŮBĚHOVÉHO ČASU 1. While Carol..., she... her finger. (to cook/to hurt) 2. I... breakfast when the postman. (to have/to ring) 3. When I... up it.... (to get/to snow) 4. Pauline... her hand while she... dinner. (to burn/to cook) 5. We... TV when suddenly the lights... out. (to watch/to go) 6. Dad... in when we.... (come/quarrel) MENU

97 Snímek zdroje informací: MENU

98 Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu Pojďte s námi Číslo a název klíčové aktivity II/2 Název podporované aktivity Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Název předmětu Název vzdělávacího materiálu Autor Anglický jazyk Porovnání minulých časů Mgr. Lenka Pavlíková Datum vytvoření Datum ověření Formát přílohy na CD/DVD PPT (PDF nebo PPT) Počet listů/snímků 13 Číslo v digitálním archívu MZ 5 / VY_22 školy Anotace Úroveň vzdělání (ročník) 9. Téma Porovnání minulých časů Žák bude umět - rozlišit minulé časy Časový rozsah Formy použití - vysvětlit použití a tvoření minulých časů 1 vyučovací hodina -upevňování učiva minulých časů Pavlíková/AJ/9./5

99 ZŠ BENEŠOV, JIRÁSKOVA 888 ENGLISH II. PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS; 9 TH CLASS; TEST Varga Zdeňka Snímek 2 2 Past simple and past continuous 9th class Test

100 Snímek 3 3 Snímek 4 4 I. Complete the text. Put the verbs into the correct tense. Use the past simple: ( Doplň věty. Slovesa přiřaď ke správné větě v minulém čase prostém ): Complete the answers. Use short answers: ( Doplň odpovědi u otázek. Použij krátkou odpověď ): Past simple start give want not like stop buy A) I... to buy some new Cds and some trainers last Saturday. B)... Ema... Mum a birthday present?.... C) Paul... the computer game but he... any shoes in the shop. D) Yesterday morning it... to snow and... up tonight. MARK:... / 7

101 Snímek 5 5 Past continuous II. Complete the text. Put the verbs into the correct tense. Use the past continuous: ( Doplň věty. Slovesa přiřaď ke správné větě v minulém čase průběhovém ): Complete the answers: ( Doplň odpovědi u otázek ): run do make have shop A) They dinner from half past six to half past seven p.m.. B)... Emily... a cake at seven yesterday morning? X.... C) We... with our children in supermarket. D) The girl... across the street. E) What... you... yesterday at nine in the evening?.... MARK:... / 7 Snímek 6 Past tenses III. Complete the text. Put the verbs in brackets into the correct tense ( past simple or past continuous ): ( Doplň text. Slovesa v závorkách uprav do správného minulého času prostého nebo průběhového ): 6 It was a summer s day in Norman Collie... ( climb ) Ben MacDhui, a mountain in Scotland. He... ( get ) near the top when he... ( heard ) a noise behind him. Norman... ( look ), but he couldn t see anything. It... ( snow ), and the sky was dark. As he... ( think ) what to do, he...( see ) a tall grey figure. The figure...( wear ) a black hat. Suddenly Norman was afraid. He... ( want ) to run, but he couldn t move because his hands and legs... ( shake ). The Grey Man...( come ) towards him! MARK:... / 10 TOTAL:... / 24

102 Snímek 7 Key to test: Complete the text. Put the verbs into the correct tense. Use the past simple: ( Doplň věty. Slovesa přiřaď ke správné větě v minulém čase prostém ): Complete the answers. Use short answers: ( Doplň odpovědi u otázek. Použij krátkou odpověď ): Past simple 7 start give want not like stop buy A) I...BOUGHT... to buy some new Cds and some trainers last Saturday. B)..DID... Ema...GIVE... Mum a birthday present?...yes, SHE DID.... C) Paul...WANTED... the computer game but he...didn T LIKE... any shoes in the shop. D) Yesterday morning it...started... to snow and...stopped... up tonight. Snímek 8 8 Past continuous II. Complete the text. Put the verbs into the correct tense. Use the past continuous: ( Doplň věty. Slovesa přiřaď ke správné větě v minulém čase průběhovém ): Complete the answers: ( Doplň odpovědi u otázek ): run do make have shop A) They...WERE HAVING dinner from half past six to half past seven p.m.. B)...WAS... Emily...MAKING... a cake at seven yesterday morning? X..NO, SHE WASN T.... C) We.WERE SHOPPING... with our children in supermarket. D) The girl...was RUNNING... across the street. E) What WERE... you..doing... yesterday at nine in the evening?..i WAS WASHING UP...( JAKÁKOLIV SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ )....

103 Snímek 9 Past tenses III. Complete the text. Put the verbs in brackets into the correct tense ( past simple or past continuous ): ( Doplň text. Slovesa v závorkách uprav do správného minulého času prostého nebo průběhového ): 9 It was a summer s day in Norman Collie...WAS CLIMBING... ( climb ) Ben MacDhui, a mountain in Scotland. He...GOT... ( get ) near the top when he.heard... ( hear ) a noise behind him. Norman LOOKED... ( look ), but he couldn t see anything. It..WAS SNOWING... ( snow ), and the sky was dark. As he..was THINKING... ( think ) what to do, he...saw...( see ) a tall grey figure. The figure...worn...( wear ) a black hat. Suddenly Norman was afraid. He..WANTED... ( want ) to run, but he couldn t move because his hands and legs..were SHAKING... ( shake ). The Grey Man WAS COMING...( come ) towards him! Snímek The classification:

104 Snímek Seznam literatury:

105 Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu Pojďte s námi Číslo a název klíčové aktivity II/2 Název podporované aktivity Inovace podmínek pro zvyšování kvality výuky cizích jazyků na základních školách Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Název předmětu Cizí jazyk Anglický jazyk Název vzdělávacího materiálu Minulý čas prostý a minulý čas průběhový (Past tenses);9th class; test Autor Zdeňka Varga Datum vytvoření Datum ověření Formát přílohy na CD/DVD PDF (PDF nebo PPT) Počet listů/snímků 11 Číslo v digitálním archívu MZ 5 / VY_22 školy Anotace Úroveň vzdělání (ročník) 9. Téma Žák bude umět Časový rozsah Formy použití Minulý čas prostý a minulý čas průběhový (Past tenses);9th class; test - orientovat se v textu a doplnit slovesa ve správném minulém čase - aplikovat probranou gramatiku minulých časů na příkladech v testu 1 vyučovací hodina - opakování a upevňování učiva - práce s textem Varga Z./CZJ-AJ/ 9.A,B,C

106

107 Snímek 1 ZŠ BENEŠOV, JIRÁSKOVA 888 ENGLISH II. EVERYDAY THINGS PRACTICE COMPLETE THE WORDS; 9 TH CLASS; PRACTICE Varga Zdeňka Snímek 2 2 Everyday things - practice - complete the words 9th class Practice

108 Snímek 3 3 Snímek 4 4 Everyday things I. Complete the words. ( Doplň slova ): A) A W _ S N _ - U P L I _ U B) A _ R I _ G _ C) T O _ T A S _ E D) A F E _ E R E) _ R O N F D

109 Snímek 5 5 Key to practice: Everyday things I. Complete the words. ( Doplň slova ): A) A W a S h i N g - U P L I q U i d B) A f R I d G e C) T O o T h t A S t E D) A F r e E z E R E) f R O z e N F o o D Snímek 6 6 Seznam literatury:

110 Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu Pojďte s námi Číslo a název klíčové aktivity II/2 Název podporované aktivity Inovace podmínek pro zvyšování kvality výuky cizích jazyků na základních školách Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Název předmětu Cizí jazyk Anglický jazyk Název vzdělávacího materiálu Věci každodenní potřeby (Everyday things); 9th class; procvičování (practice) Autor Zdeňka Varga Datum vytvoření Datum ověření Formát přílohy na CD/DVD PDF (PDF nebo PPT) Počet listů/snímků 6 Číslo v digitálním archívu MZ 5 / VY_22 školy Anotace Úroveň vzdělání (ročník) 9. Téma Žák bude umět Časový rozsah Formy použití Věci každodenní potřeby (Everyday things); procvičování (practice) - doplnit názvy věcí každodenní potřeby 1 vyučovací hodina - opakování a upevňování učiva - práce s textem Varga Z./CZJ-AJ/ 9.A,B,C

111 ZŠ BENEŠOV, JIRÁSKOVA 888 ENGLISH II. EVERYDAY THINGS; 9 TH CLASS; PRACTICE FIND AND CORRECT THE MISTAKES Varga Zdeňka Snímek 2 2 Everyday things 9th class Practice find and correct the mistakes

112 Snímek 3 3 Snímek 4 Everyday things Find and correct the mistakes. ( Najdi a oprav chyby ): 4 A) A F R I D D G E B) A V A C C U M C L E N E R C) S O U P D) A T O O T B R A S H E R E) A D I S V A S H E R F) S H A M P O N G) W A S H H Y N G P O U V E R H) A F R I Z E R

113 Snímek 5 5 A) A F R I D D G E Key to practice: Everyday things Find and correct the mistakes. ( Najdi a oprav chyby ): B) A V A C C U u M C L E a N E R C) S O U a P D) A T O O T h B R A u S H E R E) A D I S h V w A S H E R F) S H A M P O o N G) W A S H H Y i N G P O U V d E R H) A F R I e e Z E R Snímek 6 6 Seznam literatury:

114 Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu Pojďte s námi Číslo a název klíčové aktivity II/2 Název podporované aktivity Inovace podmínek pro zvyšování kvality výuky cizích jazyků na základních školách Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Název předmětu Cizí jazyk Anglický jazyk Název vzdělávacího materiálu Věci každodenní potřeby (Everyday things); 9th class; procvičování práce s chybou (practice find and correct the mistakes) Autor Zdeňka Varga Datum vytvoření Datum ověření Formát přílohy na CD/DVD PDF (PDF nebo PPT) Počet listů/snímků 6 Číslo v digitálním archívu MZ 5 / VY_22 školy Anotace Úroveň vzdělání (ročník) 9. Téma Věci každodenní potřeby (Everyday things); procvičování- práce s chybou (practice find and correct the mistakes) Žák bude umět - Orientovat se v názvech věcí každodenní potřeby - Najít, opravit a přepsat chybu v názvech Časový rozsah Formy použití věcí každodenní potřeby 2 vyučovací hodina - opakování a upevňování učiva - práce s textem Varga Z./CZJ-AJ/ 9.A,B,C

115 Snímek 1 ZŠ BENEŠOV, JIRÁSKOVA 888 ENGLISH II. MATERIALS; 9 TH CLASS; PRACTICE COMPLETE THE WORDS Varga Zdeňka Snímek 2 2 Materials 9th class Practice complete the words

116 Snímek 3 3 Snímek 4 4 Materials Complete the words. ( Doplň slova ): A) A S K SHIRT B) R R GLOVES C) A W N CHAIR D) A W _ N SWEATER E) C N SOCKS

117 Snímek 5 5 Key to practice: Materials Complete the words. ( Doplň slova ): A) A S i l K SHIRT B) R u b b e R GLOVES C) A W o o d e N CHAIR D) A W o o l l e N SWEATER E) C o t t o N SOCKS Snímek 6 6 Seznam literatury:

118 Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu Pojďte s námi Číslo a název klíčové aktivity II/2 Název podporované aktivity Inovace podmínek pro zvyšování kvality výuky cizích jazyků na základních školách Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Název předmětu Cizí jazyk Anglický jazyk Název vzdělávacího materiálu Materiály (Materials);9th class; procvičování doplňování slov (practice complete the words) Autor Zdeňka Varga Datum vytvoření Datum ověření Formát přílohy na CD/DVD PDF (PDF nebo PPT) Počet listů/snímků 6 Číslo v digitálním archívu MZ 5 / VY_22 školy Anotace Úroveň vzdělání (ročník) 9. Téma Žák bude umět Časový rozsah Formy použití Materiály (Materials); procvičování doplňování slov (practice complete the words) - rozeznat a správně doplnit písmena do názvů materiálů 1 vyučovací hodina - opakování a upevňování učiva - práce s textem Varga Z./CZJ-AJ/ 9.A,B,C

119 Snímek 1 ZŠ BENEŠOV, JIRÁSKOVA 888 ENGLISH II. MATERIALS; 9 TH CLASS; PRACTICE FIND AND CORRECT THE MISTAKES Varga Zdeňka Snímek 2 2 Materials 9th class Practice find and correct mistakes

120 Snímek 3 3 Snímek 4 Materials Find and correct the mistakes. ( Najdi a oprav chyby ): 4 A) C O P E R R B) G L L A S C) L A E T E R D) S T E I L E) S Y L W E R F) V O O L G) R A B E R H) C O T O O N

121 Snímek 5 Key to test: Materials - Find and correct the mistakes. ( Najdi a oprav chyby ): 5 A) C O P p E R R B) G L L A S s C) L A E e a T h E R D) S T E I e L E) S Y i L W v E R F) V w O O L G) R A u b B E R H) C O T t O O N Snímek 6 6 Seznam literatury: 710/Default.aspx

122 Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu Pojďte s námi Číslo a název klíčové aktivity II/2 Název podporované aktivity Inovace podmínek pro zvyšování kvality výuky cizích jazyků na základních školách Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Název předmětu Cizí jazyk Anglický jazyk Název vzdělávacího materiálu Materiály (Materials);9th class; procvičování doplňování slov (practice complete the words) Autor Zdeňka Varga Datum vytvoření Datum ověření Formát přílohy na CD/DVD PDF (PDF nebo PPT) Počet listů/snímků 6 Číslo v digitálním archívu MZ 5 / VY_22 školy Anotace Úroveň vzdělání (ročník) 9. Téma Žák bude umět Časový rozsah Formy použití Materiály (Materials); procvičování práce s chybou - rozeznat a správně doplnit písmena do názvů materiálů 1 vyučovací hodina - opakování a upevňování učiva - práce s textem Varga Z./CZJ-AJ/ 9.A,B,C

123 Snímek 1 ZŠ BENEŠOV, JIRÁSKOVA 888 ENGLISH II. MATERIALS AND EVERYDAY THINGS; 9 TH CLASS; TEST Varga Zdeňka Snímek 2 2 Materials and everyday things 9th class Test

124 Snímek 3 3 Snímek 4 4 Materials I.Translate to Czech ( Přelož do českého jazyka ): A) copper -... B) silk -... C) wool -... D) steel -... E) rubber -... MARK:... / 5

125 Snímek 5 5 II. Translate to English ( Přelož do anglického jazyka ): A) stříbro -... B) kůţe -... C) dřevo-... D) bavlna -... E) sklo -... MARK:... / 5 Snímek 6 6 Everyday things III.Translate to Czech ( Přelož do českého jazyka ): A) washing machine -... B) dishwasher -... C) frozen food -... D) soap -... E) freezer -... MARK:... / 5

126 Snímek 7 7 IV. Translate to English ( Přelož do anglického jazyka ): A) lednice -... B) vysavač -... C) prací prášek D) zubní kartáček -... E) šampón -... MARK:... / 5 TOTAL:... / 20 Snímek 8 8 Key to test: Materials I.Translate to Czech ( Přelož do českého jazyka ): A) copper -...MĚĎ... B) silk -...HEDVÁBÍ... C) wool -...VLNA... D) steel -...OCEL... E) rubber -...GUMA...

127 Snímek 9 9 II. Translate to English ( Přelož do anglického jazyka ): A) stříbro -...SILVER... B) kůţe -...LEATHER... C) dřevo-...wood... D) bavlna -...COTTON... E) sklo -...GLASS... Snímek Everyday things III.Translate to Czech ( Přelož do českého jazyka ): A) washing machine -...PRAČKA... B) dishwasher -...MYČKA... C) frozen food -...MRAŢENÉ JÍDLO... D) soap -...MÝDLO... E) freezer -...MRAZÁK...

128 Snímek IV. Translate to English ( Přelož do anglického jazyka ): A) lednice -...FRIDGE... B) vysavač -...VACUUM CLEANER... C) prací prášek -...WASHING POWDER.... D) zubní kartáček -...TOOTHBRUSH... E) šampón -...SHAMPOO... Snímek The classification:

129 Snímek Seznam literatury:

130 Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu Pojďte s námi Číslo a název klíčové aktivity II/2 Název podporované aktivity Inovace podmínek pro zvyšování kvality výuky cizích jazyků na základních školách Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Název předmětu Cizí jazyk Anglický jazyk Název vzdělávacího materiálu Materiály a věci každodenní potřeby (Materials and everyday things); 9th class; test Autor Zdeňka Varga Datum vytvoření Datum ověření Formát přílohy na CD/DVD PDF (PDF nebo PPT) Počet listů/snímků 13 Číslo v digitálním archívu MZ 5 / VY_22 školy Anotace Úroveň vzdělání (ročník) 9. Téma Žák bude umět Časový rozsah Formy použití Varga Z./CZJ-AJ/ 9.A,B,C Materiály a věci každodenní potřeby (materials and everyday things); test - správně napsat názvy materiálů a věcí každodenní potřeby - přeložit názvy materiálů a věcí každodenní potřeby na příkladech v testu 1 vyučovací hodina - opakování a upevňování učiva - práce s textem

131 Snímek 1 ZŠ Benešov, Jiráskova 888 ANGLICKÝ JAZYK II Správná ţivotospráva - 9. r. Mgr. Jaroslav Kytýr Snímek groups of food What do you eat? plan for diet important things un/healthy food better or worse menu

132 Snímek 3 3 All food we can divide into three groups red, yellow and green group. Imagine lights on traffic lights. Red colour means STOP it is not good to eat much food in this group. Sweets, fizzy drinks and fried food belong into this group. How much food from this RED group do you eat? And how often? Next group is yellow and means BE CAREFUL you can eat this food but not a lot of it. Here you can find diary product, chicken, fish, fruit. How much fruit do you eat? The last group is green GO. You can eat how much you want. Vegetables belong in this group. How many vegetables do you eat? menu Snímek 4 4 What do you eat? Work by yourself. Write down your answers. Compare your answers with your partner. How many meals do you eat every day? Three or more Two One How often do you eat fruit? Three times a day Once or twice a day Three or four times a week (or less) How often do you eat salad or vegetables? Three times a day Once or twice a day Three or four times a week (or less) menu

133 Snímek 5 5 How often do you eat fried foods? Three times a day Once or twice a day Three or four times a week (or less) How often do you drink cola or other fizzy drinks? Almost every day Three or four times a week Once or twice a week (or less) How often do you eat sweets? Almost every day Three or four times a week Once or twice a week (or less) menu Snímek 6 6 Make plans. Tell your partner what you are going to change in your diet. Use sentences: From now I will eat more/less., because I won t eat any., because menu Snímek 7

134 7 Do you eat all of the seven important things? Tell your partner. CARBOHYDRATES give you energy. There are carbohydrates in bread, sugar, potatoes, rice and pasta. FATS make you strong and give you energy. There are fats in meat, butter and cheese and oil. VITAMINS are important for your eyes, your skin, your bones, your hair and for other parts of your body. There are 13 types of vitamins (A, B, C and so on). There are vitamins in many types of food. PROTEIN helps you grow and gives you energy. There is protein in meat, fish and milk. WATER is important for your blood. It also cleans your body from the inside. Drink a lot of water every day. MINERALS make your bones and teeth strong. There are different types of minerals in milk, vegetables, eggs, meat, cereals and many other foods. FIBRE cleans the inside of your body. There is fibre in nuts, beans and cereals. menu

135 Snímek 8 8 Put into the trolleys food and drinks:?????????? healthy unhealthy menu Snímek 9 9 Write down 5 kinds of food. Make sentences. Say which food is better or worse. Tell your partner. Vegetable is better than sweets. It has a lot of vitamins. * * * * * menu *Bílkoviny, tuky a sacharidy by měly být dodávány v určitém poměru, který nazýváme trojpoměr živin. Poměr bílkoviny : tuky: cukry : by měl být 15% : 30% : 55%, v procentech z celkového příjmu denní energie.

136 Snímek zdroje informací: menu

137 Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu Pojďte s námi Číslo a název klíčové aktivity II/2 Název podporované aktivity Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Název předmětu Název vzdělávacího materiálu Autor Anglický jazyk Správná životospráva Mgr. Jaroslav Kytýr Datum vytvoření Datum ověření Formát přílohy na CD/DVD PPT (PDF nebo PPT) Počet listů/snímků 10 Číslo v digitálním archívu MZ 5 / VY_22 školy Anotace Úroveň vzdělání (ročník) 9 Téma Žák bude umět Časový rozsah Formy použití Správná životospráva - rozlišit správnou a špatnou životosprávu 1 vyučovací hodina - rozšiřování učiva o potravě

138 Snímek 1 Základní škola Benešov, Jiráskova 888 ANGLICKÝ JAZYK II Modal verbs in past 9.ročník Jana Kahounová Snímek 2 Can - could or was / were able to Cannot (can t) - couldn t or wasn t / weren t able to PRESENT I can see the lake from our bedroom window. PAST We had a lovely room in the hotel. We could see the lake. PRESENT He can t play the guitar. PAST He couldn t play the guitar when he was younger. 2

139 Snímek 3 COULD or WAS / WERE ABLE TO V minulém čase je rozdíl mezi COULD a WAS ABLE TO. COULD vyjadřuje obecnou schopnost, někdo něco uměl, či mohl, WAS ABLE TO říká, že někdo něco dokázal, podařilo se mu něco. He could run away if he wanted. - Mohl utéct, kdyby chtěl. They caught him but he was able to run away. - Chytili ho, ale podařilo se mu utéct. 3 Snímek 4 MUST - have to had to NEED NOT (NEEDN T) - not have to didn t have to PRESENT I must study vary hard if I want to go to university. (můj pocit) You have to study, my son. (příkaz rodiče) PAST I was ill last week. I had to stay at home. PRESENT I needn't study tonight because it's Friday. It's nice not to have to worry about money. (infinitiv) PAST She didn't have to go to work that day. 4

140 Snímek 5 ZÁVĚREM: Modální slovesa se nečasují, ve všech osobách mají stejný tvar. Za modálními slovesy ve větě vždy následuje významové sloveso v základním tvaru (tedy GO, SLEEP, RUN, SAY apod. Přehled MODÁL can / can't (schopnost) can, may (svolení) mustn't, can't (zákaz) must (povinnost) needn't (není povinnost) OPIS be able to be allowed to (not) be allowed to have to (not) have to 5 Snímek 6 Zdroj informací: opisy-modalnich-sloves.html modalni-slovesa.html 6

141 Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu Pojďte s námi Číslo a název klíčové aktivity II/2 Název podporované aktivity Inovace podmínek pro zvyšování kvality výuky cizích jazyků na základních školách Vzdělávací oblast Název předmětu Název vzdělávacího materiálu Autor Anglický jazyk Anglický jazyk Modal verbs in past 9.tř. Jana Kahounová Datum vytvoření Datum ověření Formát přílohy na CD/DVD PDF (PDF nebo PPT) Počet listů/snímků 6 Číslo v digitálním archívu MZ 5 / VY_22 školy Anotace Úroveň vzdělání (ročník) Téma Žák bude umět Časový rozsah Formy použití 9.ročník Modální slovesa v minulosti opisné tvary Opisné tvary sloves CAN/MUST a správně jej použít ve větách v minulém čase. 1 vyučovací hodina Výukový materiál, opakování Kahounová /AJ/18/51

142 Základní škola Benešov, Jiráskova 888 ANGLICKÝ JAZYK II Modal verbs in future 9.třída Jana Kahounová Snímek 2 Co je to opis modálního slovesa? = sloveso nebo slovní spojení, které má stejný nebo podobný význam, jako dané modální sloveso. Používáme je všude tam, kde klasické modální sloveso nestačí. I had to clean my father s car on Saturday. Už známe použití v minulosti: could ; couldn t ; had to ; didn t have to V budoucnosti používáme opisy s will. 2

143 Snímek 3 CAN = to be able to (být schopen) CANNOT (CAN T) = not to be able to FUTURE When you are 18, you will be able to take a driving test. He won t be able to learn English. MUST = have to NEEDN T = not have to FUTURE Tomorrow, we will have to catch the bus at six. She won t have to go to school. 3 Snímek 4 PROJECT 4 - Work book ; page 26 / exc.2 Annie has broken her arm. What will / won t she be able to do? Complete the sentences. (SHE) 3. She won t be able to eat with a knife and fork. 4. She will be able to use a spoon. 5. She won t be able to open a tin. 6. She won t be able to play the guitar. 7. She will be able to dry her own hair. 4

144 Snímek 5 PROJECT 4 - Work book ; page 27 / exc.3 WILL / WON T HAVE TO. Use these expressions. 2..., so we will have to stay indoors. 3..., so I won t have to get up early. 4..., so I won t have to washing-up. 5.. I will have to get a Saturday job. 6..., so I will have to lose weight. 7.. I will have to phone her on her mobil phone. 8.. I will have to do it all again. 5 Snímek 6 Zdroj informací: HUTCHINSON, T. Project 4. 1.vyd. Oxford: Oxford University press, ISBN 13: , s.26 HUTCHINSON, T. Project 4. 1.vyd. Oxford: Oxford University press, ISBN 13: , s.27 6

145 Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu Pojďte s námi Číslo a název klíčové aktivity II/2 Název podporované aktivity Inovace podmínek pro zvyšování kvality výuky cizích jazyků na základních školách Vzdělávací oblast Název předmětu Název vzdělávacího materiálu Autor Anglický jazyk Anglický jazyk Modal verbs in future 9.tř. Jana Kahounová Datum vytvoření Datum ověření Formát přílohy na CD/DVD PDF (PDF nebo PPT) Počet listů/snímků 6 Číslo v digitálním archívu MZ 5 / VY_22 školy Anotace Úroveň vzdělání (ročník) Téma Žák bude umět Časový rozsah Formy použití 9.ročník Modální slovesa v budoucnosti opisné tvary Opisné tvary sloves CAN/MUST a správně jej použít ve větách v budoucím čase s will. 1 vyučovací hodina Výukový materiál, opakování, shrnutí učiva, procvičování Kahounová /AJ/23/51

146 Snímek 1 ZŠ Benešov, Jiráskova 888 ANGLICKÝ JAZYK II Veni vidi vici: opakování způsobových sloves SHOULD/SHOULDN T 9. r. Mgr. Lenka Pavlíková Snímek TEORIE???? PŘEKLAD???? kvíz

147 Snímek 3 3 Přeloţ SHOULD/SHOULDN T. SHOULD je rozkazovací způsob nebo podmiňovací? kvíz Snímek 4 4 Kterými slovesy lze nahradit should/shouldn t? kvíz

148 Snímek 5 5 ZÍSKÁVÁŠ ODMĚNU 600 bodů! kvíz Snímek 6 6 OPIS PRO SHOULD kvíz

149 Snímek 7 7 ZÍSKÁVÁŠ ODMĚNU 200 bodů! kvíz Snímek 8 8 We should come to school. kvíz

150 Snímek 9 9 Měla by se to naučit, budeme psát test. Snímek Shouldn t Peter call to his mother? kvíz

151 Snímek Teorie 200 měl by/neměl by podmiňovací způsob kvíz Snímek Teorie 400 MUST/NEEDN T kvíz

152 Snímek Teorie 1000 TO BE SUPPOSED TO spíše jen oznamuje, co se od člověka očekává kvíz Snímek Překlad 400 Měli bychom přijít do školy. kvíz

153 Snímek Překlad 600 She should learn it, we ll write the test. kvíz Snímek Překlad 1000 Neměl by Petr zavolat matce? kvíz

154 Snímek Zdroje informací: kvíz

155 Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu Pojďte s námi Číslo a název klíčové aktivity II/2 Název podporované aktivity Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Název předmětu Název vzdělávacího materiálu Autor Anglický jazyk Veni, vidi, vici: opakování způsobových sloves should/shouldn t Mgr. Lenka Pavlíková Datum vytvoření Datum ověření Formát přílohy na CD/DVD PPT (PDF nebo PPT) Počet listů/snímků 17 Číslo v digitálním archívu MZ 5 / VY_22 školy Anotace Úroveň vzdělání (ročník) 9 Téma Veni, vidi, vici: opakování způsobových sloves should/shouldn t Žák bude umět - formulovat pravidla pro užití způsobových Časový rozsah Formy použití sloves 1 vyučovací hodina -upevňování učiva pomocí kvízu Pavlíková/AJ/9./7

156

157 Základní škola Benešov, Jiráskova 888 VY_22_INOVACE_AJP9_7 ANGLICKÝ JAZYK II Modal verbs practice 9.ročník Jana Kahounová Snímek 2 MODAL VERBS AND THEIR PAST AND FUTURE FORMS. VARIANTA A Complete past forms of modal verbs. could / couldn t ; had to / didn t have to 1. He for us. (must / wait) 2. We. (can t / come) 3. They it. (can / read) 4. I them. (needn t / help) 5. She the piano. (can t / play) / 5 Complete future forms of modal verbs. will / won t have to ; will / won t be able to 6. You me your new address. (must / give) 7. I her next week. (can / see) 8. He to school tomorrow. (needn t / go) 9. They some new car. (must / buy) 10. She to the competition. (can t / go).. / 5 Translate from Czech to English. 11. Nemusel si kupovat nové džíny. (on) 12. Mohli jsme se setkat v Brně. (my) 13. Musel jsem zůstat v nemocnici. (já) 14. Nebudou umět přeložit ten text. (oni). / 4 Total:.. / 14 2

158 Snímek 3 MODAL VERBS AND THEIR PAST AND FUTURE FORMS. VARIANTA B Complete past forms of modal verbs. could/ couldn t ; had to / didn t have to 1. She the book. (must / buy) 2. They. (can t / arrive) 3. We by train. (needn t / go) 4. I him. (must / help) 5. He tennis very well. (can / play) / 5 Complete future forms of modal verbs. will/ won t have to ; will / won t be able to 6. I change the address in my ID. (must / change) 7. He them next week. (can / meet) 8. We our house. (needn t / sell) 9. You alcohol then you ll be eighteen. (can t / drink) 10. She the homework. (must / do).. / 5 Translate from Czech to English. 11. Nemusel si kupovat nové džíny. (on) 12. Mohli jsme se setkat v Brně. (my) 13. Musel jsem zůstat v nemocnici. (já) 14. Nebudou umět přeložit ten text. (oni). / 4 Total:.. / 14 3 Snímek 4

159 MODAL VERBS AND THEIR PAST AND FUTURE FORMS. VARIANTA A EVAULATION 1. had to wait 2. couldn t come 3. could read 4. didn t have to help 5. couldn t play 6. will have to give 7. will be able to see 8. won t have to go 9. will have to buy 10. won t be able to go 11. He didn t have to buy new jeans. 12. We could meet in Brno. 13. I had to stay in the hospital. 14. They won t be able to translate this text. Score: = = = = = 5 4 Snímek 5 MODAL VERBS AND THEIR PAST AND FUTURE FORMS. VARIANTA B EVAULATION 1. had to buy 2. couldn t arrive 3. didn t have to go 4. had to help 5. couldn t play 6. will have to change 7. will be able to meet 8. won t have to sell 9. won t be able to drink 10. will have to do 11. He didn t have to buy new jeans. 12. We could meet in Brno. 13. I had to stay in the hospital. 14. They won t be able to translate this text. Score: = = = = = 5 5 Snímek 6

160 Zdroj informací: 6

161 Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu Pojďte s námi Číslo a název klíčové aktivity II/2 Název podporované aktivity Inovace podmínek pro zvyšování kvality výuky cizích jazyků na základních školách Vzdělávací oblast Název předmětu Název vzdělávacího materiálu Autor Anglický jazyk Anglický jazyk Modal verbs -practice 9.tř. Jana Kahounová Datum vytvoření Datum ověření Formát přílohy na CD/DVD PDF (PDF nebo PPT) Počet listů/snímků 6 Číslo v digitálním archívu MZ 5 / VY_22 školy Anotace Úroveň vzdělání (ročník) Téma Žák bude umět Časový rozsah Formy použití 9.ročník Procvičování opisných tvarů modálních tvarů Správně používat opisné tvary sloves CAN/MUST v budoucnosti a v minulosti. 1 vyučovací hodina Procvičování, opakování Kahounová /AJ/22/51

162 ZŠ BENEŠOV, JIRÁSKOVA 888 Anglický jazyk II. Lidské tělo Human Body, 9. r. Kytýr Jaroslav

163 OBSAH: 1 HUMAN BODY WORD LIST 1 RED DOTS. /SLOVNÍ ZÁSOBA ČERVENÉ ZNAČKY/ Číst nahlas, dbát na výslovnost WORD LIST 2 YELLOW DOTS / SLOVNÍ ZÁSOBA ŽLUTÉ ZNAČKY/ Číst nahlas, dbát na výslovnost Read the clues and label the picture ŘEŠENÍ C CROSSWORD D ŘEŠENÍ CROSSWORD D SEZNAM LITERATURY

164 Human body.

165 WORD LIST 1 Red dots. /Slovní zásoba červené značky/ Číst nahlas, dbát na výslovnost 1. Hlava Head 2. Vlasy Hair 2a. Obočí Eyebrows 2b. Líce Cheeks 2c. Brada Chin 3. Ucho Ear 4. Oči Eyes 5. Nos Nose 6. Rty Lips 7. Zuby Teeth 8. Paţe Arm 9. Tělo Body 10. Ruka Hand 10a. Dlaň Palm 10b. Nehty Nails 11. Prst Finger 12. Noha Leg 13. Chodidlo Foot 14. Prsty /na noze/ Toes

166 WORD LIST 2 Yellow dots / Slovní zásoba ţluté značky/ Číst nahlas, dbát na výslovnost 1. Čelo Forehead 2. Ústa Mouth 3. Jazyk Tongue 4. Krk Neck 5. Rameno Shoulder 6. Hrudník Chest 7. Loket Elbow 8. Zápěstí Wrist 9. Palec Thumb 10. Zadek Bottom 11. Stehno Thigh 12. Koleno Knee 13. Lýtko Calf 14. Kotník Ankle 15. Pata Heel

167 Read the clues and label the picture. 1. The sides of your face are your.. 2. You ve got twenty.. They re on the ends of your fingers, thumbs and toes. 3. You close your.. when you go to sleep. 4. Your.. is at the botom of your face under your mouth. 5. The middle part of your hand is your.. It has got a lot of lines on it. 6. Your are the hair above your eyes.

168 ŘEŠENÍ C 1. Cheeks 2. Nails 3. Eyes 4. Chin 5. Palm 6. Eyebrows

169 Crossword D

170 Řešení Crossword D. 1. Nose 2. Lips 3. Feet 4. Ears 5. Fingers 6. Knees 7. Hair 8. Legs 9. Hands 10. Arms 11. Eyes 12. Foot 13. Hair 14. Shoulders

171 Seznam literatury Učebnice: Anglický jazyk II Tom Hutchinson Studenťs Book 4

172 Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu Pojďte s námi Číslo a název klíčové aktivity II/2 Název podporované aktivity Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Název předmětu Název vzdělávacího materiálu Autor Anglický jazyk Lidské tělo Jaroslav Kytýr Datum vytvoření Datum ověření Formát přílohy na CD/DVD Word (PDF nebo PPT) Počet listů/snímků 10 Číslo v digitálním archívu MZ 5 / VY_22 školy Anotace Úroveň vzdělání (ročník) 9 Téma Žák bude umět Časový rozsah Formy použití Lidské tělo - popsat části lidského těla 1 vyučovací hodina -upevňování učiva o lidském těle Kytýr/AJ/9/1

173 Snímek 1 ZŠ BENEŠOV, JIRÁSKOVA 888 ENGLISH II. THE BODY; 9 TH CLASS; TEST Varga Zdeňka Snímek 2 2 The body 9th class Test

174 Snímek 3 3 Snímek 4 Translate to Czech: ( Přelož do českého jazyka ): 4 ELBOW - CALF - TEETH - THUMB - HEAD - EAR - ANKLE - TONGUE - TOE - MARK:.. / 9

175 Snímek 5 Translate to English: ( Přelož do anglického jazyka ): 5 ČELO - ZÁPĚSTÍ - CHODIDLO - ÚSTA - PATA - VLASY - KOLENA - STEHNO - MARK:./9 OČI - MARK:. /18 Snímek 6 6 Write What is it in the picture?: ( Napiš co je na obrázku ):

176 Snímek 7 7 MARK:. /16 Snímek 8 8 Key to test: Translate to Czech: ( Přelož do českého jazyka ): ELBOW - loket CALF - lýtko TEETH - zuby THUMB - palec na ruce HEAD - hlava EAR - ucho ANKLE - kotník TONGUE - jazyk TOE - palec na noze

177 Snímek 9 Translate to English: ( Přelož do anglického jazyka ): 9 ČELO - forehead ZÁPĚSTÍ - wrist CHODIDLO - foot ÚSTA - mouth PATA - heel VLASY - hair KOLENA - knees STEHNO - thigh OČI - eyes Snímek Write What is it in the picture?: ( Napiš co je na obrázku ): elbow calf theeth thumb head ear ankle tongue

178 Snímek toes forehead foot lips heel hair knees eyes Snímek The classification:

179 Snímek Seznam literatury:

180 Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu Pojďte s námi Číslo a název klíčové aktivity II/2 Název podporované aktivity Inovace podmínek pro zvyšování kvality výuky cizích jazyků na základních školách Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Název předmětu Cizí jazyk Anglický jazyk Název vzdělávacího materiálu Tělo ( The body);9th class; test Autor Zdeňka Varga Datum vytvoření Datum ověření 10. a Formát přílohy na CD/DVD PDF (PDF nebo PPT) Počet listů/snímků 13 Číslo v digitálním archívu MZ 5 / VY_22 školy Anotace Úroveň vzdělání (ročník) 9. Téma Žák bude umět Časový rozsah Formy použití Tělo (The body); test - popsat části těla na obrázcích - použít slovní zásobu části těla na uvedených příkladech v testu 1 vyučovací hodina - opakování a upevňování učiva - práce s textem

181 Snímek 1 Základní škola Benešov, Jiráskova 888 ANGLICKÝ JAZYK II There is someone ing 9.ročník Jana Kahounová Snímek 2 Touto vazbou popisujeme, určitou situaci, co právě kdo dělá. There is a dog. It s running the street. There is a dog running the street. There are some people. They re dancing. There are some people dancing. 2

182 Snímek 3 Pro koncovku ing platí stejná pravidla jako při tvorbě průběhových časů Practice WB p 34/1a - EVAULATION 1. read - reading (prosté přidání koncovky platí u většiny sloves) 2. smile smiling (-e na konci slovesa vypustíme a přidáme koncovku) 3. sit - sitting (krátké jednoslabičné sloveso zakončené na souhlásku, která se zdvojuje) 4. lie lying (= u sloves končících na -ie, nahradíme y + koncovka ing) WB p 34/1b EVALUATION 1. dig digging 2. take taking 3. wait waiting 4. stop stopping 5. die dying 6. change changing 7. cross crossing 8. drive driving 9. stand standing 10.swim swimming 11.fly flying 12.tie tying 3 Snímek 4 SB p 47/4 write ten sentences 4

183 Snímek 5 SB p 47/4 write ten sentences EXAMPLES 1. There are two people playing tennis. 2. There are two poeple eating ice cream. 3. There are three people sitting on the bench. 4. There are four birds sitting on the wall. 5. There is a black cat watching the birds 6. There is a flag blowing. 7. There is a girl drinking. 8. There are people wearing tennis clothes. 9. There is a boy on the bench holding a tennis racquet. 10.There are two people standing behind the bench. 5 Snímek 6 Zdroj informací: HUTCHINSON, T. Project 4. 5.vyd. Oxford: Oxford University press, ISBN , s.47 HUTCHINSON, T. Project 4. 1.vyd. Oxford: Oxford University press, ISBN 13: , s.34 6 Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu Pojďte s námi Číslo a název klíčové aktivity II/2

184 Název podporované aktivity Vzdělávací oblast Název předmětu Název vzdělávacího materiálu Autor Inovace podmínek pro zvyšování kvality výuky cizích jazyků na základních školách Anglický jazyk Anglický jazyk There is someone ing 9.tř. Jana Kahounová Datum vytvoření Datum ověření Formát přílohy na CD/DVD PDF (PDF nebo PPT) Počet listů/snímků 6 Číslo v digitálním archívu MZ 5 / VY_22 školy Anotace Úroveň vzdělání (ročník) Téma Žák bude umět Časový rozsah Formy použití 9.ročník Vazba pro vyjádření určité situace Použít vazby There is/are + sloveso s koncovkou ing, pro popis situace v přítomnosti nebo na obrázku. 1 vyučovací hodina Výukový materiál, shrnutí učiva, procvičování, opakování Kahounová /AJ/27/51

185 Snímek 1 ZŠ BENEŠOV, JIRÁSKOVA 888 ENGLISH II. ADJECTIVES; 9 TH CLASS; TEST Kytýr Jaroslav Snímek 2 2 Adjectives 9th class Test

186 Snímek 3 3 Snímek 4 4 I. Translate to Czech: (Přelož do českého jazyka): SLIM - WIDE - SAFE - HARD - THICK - BORING - AMAZING - TERRIBLE - MARK:.. / 8

187 Snímek 5 5 II. Translate to English: (Přelož do anglického jazyka): KŘIVÝ- RYCHLÝ- BÁJEČNÝ - ZAJÍMAVÝ - TĚŢKÝ - VYSOKÝ - OŠKLIVÝ - ÚZKÝ - MARK:.. / 8 Snímek 6 6 III. Write the opposites of these adjectives. (Napiš protiklady k těmto příd.j.): good looking - B) good - intelligent - D) cold - large - F) fit - happy - H) old - MARK:. /8 MARK: /24

188 Snímek 7 Key to test: I. Translate to Czech: (Přelož do českého jazyka): 7 SLIM - HUBENÝ, ŠTÍHLÝ WIDE - ŠIROKÝ SAFE - BEZPEČNÝ HARD - TĚŢKÝ THICK - SILNÝ, TLUSTÝ BORING - NUDNÝ AMAZING - ÚŢASNÝ TERRIBLE - PŘÍŠERNÝ Snímek 8 8 II. Translate to English: (Přelož do anglického jazyka): KŘIVÝ- CROOKED RYCHLÝ- QUICK BÁJEČNÝ - WONDERFUL ZAJÍMAVÝ - INTERESTING TĚŢKÝ - DIFFICULT VYSOKÝ - HIGH OŠKLIVÝ - UGLY ÚZKÝ - NARROW

189 Snímek 9 9 III. Write the opposites of these adjectives. (Napiš protiklady k těmto příd.j.): good looking - UGLY B) good - BAD intelligent - STUPID D) cold - HOT large - SMALL, LITTLE F) fit - UNFIT happy - SAD H) old - YOUNG, NEW Snímek The classification:

190 Snímek Seznam literatury:

191 Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu Pojďte s námi Číslo a název klíčové aktivity II/2 Název podporované aktivity Inovace podmínek pro zvyšování kvality výuky cizích jazyků na základních školách Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Název předmětu Cizí jazyk Anglický jazyk Název vzdělávacího materiálu Přídavná jména (Adjectives); 9th class; test Autor Jaroslav Kytýr Datum vytvoření Datum ověření Formát přílohy na CD/DVD PDF (PDF nebo PPT) Počet listů/snímků 11 Číslo v digitálním archívu MZ 5 / VY_22 školy Anotace Úroveň vzdělání (ročník) 9. Téma Žák bude umět Časový rozsah Formy použití Přídavné jména (Adjectives); test - aplikovat protiklady přídavných jmen - správně přeložit a použít přídavná jména na příkladech v testu 1 vyučovací hodina - opakování a upevňování učiva - práce s textem Kytýr J./CZJ-AJ/ 9.A,B,C

192 Snímek 1 ZŠ Benešov, Jiráskova 888 ANGLICKÝ JAZYK II Present perfect GONE/BEEN - 9. r. Mgr. Lenka Pavlíková Snímek 2 2 menu uţití present perfect zapamatujme si been x gone exercises the right answers

193 Snímek 3 3 Zopakujme si použití present perfect na ukázce rozhovoru Čechů s Američanem: "How long are you here in Prague?" (nepřeloţitelné - zcela chybná věta, myšleno "Jak dlouho jsi tady v Praze? - správně "How long have you been here...?") "I don't know." ("Nevím.") "Do you mean how long I am here for?" ("Myslíš, na jak dlouho jsem tady?") "Yes." "I don't know. I haven't made any further plans." ("Nevím. Ještě jsem nic dalšího neplánoval.") "When did you come to Prague?" ("Kdy jsi přijel do Prahy?") "A month ago" ("Před měsícem ) menu Snímek 4 4 ZAPAMATUJME SI: Hovoříme-li o trvání nějakého děje od bodu v minulosti do přítomnosti (přičemţ je celkem jedno, zda děj nadále trvá, či právě skončil), musíme v angličtině pouţít předpřítomný čas (v češtině přítomný) : např. Jak dlouho se učíš anglicky? = How long have you learnt (learned) English? nebo How long have you been learning English?, Jak dlouho tady bydlíš? = How long have you lived (been living) here? atd. **Téměř kaţdý výraz či věta se dá nahradit jiným výrazem či větou s pouţitím jiných slovíček nebo jiné gramatiky a to nám často pomůţe z úzkých. Netrvejme tvrdošíjně na doslovném překladu české věty, kterou máme v hlavě - pokud ještě neumíme v angličtině přímo myslet, řekněme si v duchu jinou českou větu s podobným významem a tu pak přeloţíme. menu

194 Snímek 5 5 I remember He has been to the USA byl uţ někdy v USA. He has gone to the USA - odjel do USA (je tam). menu Snímek 6 6 Fill BEEN/GONE in: 1. I have. to many countries in Europe. 2. Where is Peter? He has..to school. 3. I have never.to Spain. 4. (Sign on the window) to lunch. Back soon. 5. Excuse me, I am late. I have.stuck in a traffic jam. 6. Where have you on holiday? 7. Can I speak to Mr Johnson, please? I am afraid he has..out of the office. 8. Susan has to Spain, she is coming back on Monday. 9. Have you ever in Brazil? 10. I have never..late for the school. menu

195 Snímek I have (been) to many countries in Europe. 2. Where is Peter? He has (gone) to school. 3. I have never (been) to Spain. 4. (Sign on the window) (gone) to lunch. Back soon. 5. Excuse me, I am late. I have (been) stuck in a traffic jam. 6. Where have you (been) on holiday? 7. Can I speak to Mr Johnson, please? I am afraid he has (gone) out of the office. 8. Susan has (gone)to Spain, she is coming back on Monday. 9. Have you ever (been) in Brazil? 10. I have never (been) late for the school. menu Snímek 8 8 zdroje informací: jak-je-dulezite-znat-anglicke-casy.html sa=1&q=stuck+traffic+jam&btng=hledat&oq=stuck+traffic+jam&aq=f&aqi= &aql=&gs_sm=s&gs_upl=14486l16683l0l18789l6l6l0l0l0l1l356l1311l l5l 0 sa=1&q=%c5%a1kola&oq=%c5%a1kola&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl =4259l5042l0l5319l5l5l0l0l0l0l272l272l2-1l1l0 menu

196 Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu Pojďte s námi Číslo a název klíčové aktivity II/2 Název podporované aktivity Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Název předmětu Název vzdělávacího materiálu Autor Anglický jazyk Present perfect GONE/BEEN Mgr. Lenka Pavlíková Datum vytvoření Datum ověření Formát přílohy na CD/DVD PPT (PDF nebo PPT) Počet listů/snímků 8 Číslo v digitálním archívu MZ 5 / VY_22 školy Anotace Úroveň vzdělání (ročník) 9 Téma Žák bude umět Časový rozsah Formy použití Present perfect GONE/BEEN - rozlišit užití been a gone v present perfect 1 vyučovací hodina - rozšiřování učiva present perfect Pavlíková/AJ/9./12

197 Snímek 1 Zákldaní škola Benešov, Jiráskova 888 ANGLICKÝ JAZYK II Been / Gone present perfect 9.ročník Jana Kahounová Snímek 2 GONE / BEEN V předpřítomném čase mají podobný význam jako sloveso být. GONE = je (odjel) BEEN = byl (vrátit se / být zpět) = právě tam je. = už tam byl. 2

198 Snímek 3 PRACTISE in Work book page 45 exercise 4. EVALUATION: 2a) They ve been fishing. 2b) They ve gone fishing. 3a) He s gone jogging. 3b) He s been jogging. 4a) They ve gone skiing. 4b) They ve been skiing. 5a) She s been to the hairdresser s. 5b) She s gone to the hairdresser s. BEEN i GONE se vždy pojí s anglickou předložkou to! 3 Snímek 4 PRACTICE Write GONE / BEEN. 1. Bill is on holiday at the moment. He s to Spain. 2.,Where s Jane?,She s not here. I think she s to the bank. 3. Hello Sue. Where have you? Have you to the bank? 4.,Have you ever.. to Mexico?,No, never. 5. My parents aren t at home at the moment. They have out. 6. There s a new restaurant in town. Have you to it? 7. Rebecca knows Paris very well. She s.. there many times. 8. Helen was here earlier, but I think she s.. now. 4

199 Snímek 5 PRACTICE Write GONE / BEEN. EVALUATION 1. Bill is on holiday at the moment. He s GONE to Spain. 2.,Where s Jane?,She s not here. I think she s GONE to the bank. 3. Hello Sue. Where have you BEEN? Have you BEEN to the bank? 4.,Have you ever BEEN to Mexico?,No, never. 5. My parents aren t at home at the moment. They have GONE out. 6. There s a new restaurant in town. Have you BEEN to it? 7. Rebecca knows Paris very well. She s BEEN there many times. 8. Helen was here earlier, but I think she s GONE now. SCORE: Snímek 6 Zdroj informací: MURPHY, R. Essential grammar in use. 3.vyd. Cambridge: Cambridge university press, ISBN , s.44 MURPHY, R. Essential grammar in use. 3.vyd. Cambridge: Cambridge university press, ISBN , s.45 HUTCHINSON, T. Project 4. 1.vyd. Oxford: Oxford University press, ISBN 13: , s.45 6

200 Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu Pojďte s námi Číslo a název klíčové aktivity II/2 Název podporované aktivity Inovace podmínek pro zvyšování kvality výuky cizích jazyků na základních školách Vzdělávací oblast Název předmětu Název vzdělávacího materiálu Autor Anglický jazyk Anglický jazyk Been/Gone-present perfekt- 9.tř. Jana Kahounová Datum vytvoření Datum ověření Formát přílohy na CD/DVD PDF (PDF nebo PPT) Počet listů/snímků 6 Číslo v digitálním archívu MZ 5 / VY_22 školy Anotace Úroveň vzdělání (ročník) Téma Žák bude umět Časový rozsah Formy použití 9.ročník Požití BEEN a GONE v předpřít.čase Rozlišit použití been a gone ve větě v předpřít.čase 1 vyučovací hodina Shrnutí učiva, opakování, procvičování Kahounová /AJ/ 34/51

201 Snímek 1 ZŠ Benešov, Jiráskova 888 ANGLICKÝ JAZYK II 1st conditional 9. r. Mgr. Lenka. Pavlíková Snímek 2 2 menu: tvoření použití interpunkce zápor otázky krátké odpovědi opakování doplňování vět správné odpovědi

202 Snímek 3 3 Vedlejší podmínkové věty (tzv. kondicionály) I. PRVNÍ KONDICIONÁL - vztahuje se k BUDOUCNOSTI - podmínka v prvním kondicionálu je REÁLNÁ vzorec: IF + přítomný čas prostý, budoucí čas prostý. (nejčastěji vyjádřený pomocí will + 1. slovesného tvaru významového slovesa) MENU Snímek 4 4 První kondicionál pouţíváme pro reálné, moţné podmínky. Vlastně jim říkáme, co udělám, jestli... (Jestli bude pršet, zůstaneme doma.) Vedlejší věta podmínková zde opět nejčastěji pouţívá spojku IF, kterou zde můţeme přeloţit jako jestli, jestliţe. Nejčastěji tyto věty mluví o budoucnosti. Hlavní věta tedy bude v budoucím čase. MENU

203 Snímek 5 5 Kdyţ bude pršet, zůstaneme doma. *Zůstaneme doma, kdyţ bude pršet. If it rains, we will stay at home. We ll stay at home if it rains. *Interpunkce Věty v takových souvětí neoddělujeme čárkou, pokud následuje za sebou věta hlavní a věta vedlejší. MENU Snímek 6 6 POSITIVE AND NEGATIVE I work hard, I pass my exams. If she has enough money, she we don t hurry up, we ll (will) won t buy a new car. be late you re late, I wait for you. MENU

204 Snímek 7 7 QUESTION What Where will you do she go if you don t go to university? she can t find a job? MENU Snímek 8 8 SHORT ANSWER Will you go to university if you pass your exams? Yes, I will. No, I won t. If we look after the planet, will we survive? Yes, we will. No, we won t. MENU

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : mírně pokročilý - pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje cvičení, pomocí nichž si žáci procvičí rozdíly

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Třída / ročník 6.A,B/VI.ročník Datum vytvoření 30/7

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská VY_32_INOVACE_AJ_140 Verbs Slovesa Test PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 3. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika - slovesa Předmět: Anglický jazyk Výstižný popis způsobu

Více

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou Od dotace EU k proměně vyučovací hodiny registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0196 Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice

Více

Mgr. Lucie Cihlářová Datum vytvoření: Stup. vzdělávání: II. st. 9. třída

Mgr. Lucie Cihlářová Datum vytvoření: Stup. vzdělávání: II. st. 9. třída Téma: Anotace: Minulý čas prostý Prezentace vhodná k přímé výuce. Seznámí žáka s problematikou tvoření minulého času prostého (tvoření kladné věty, záporné věty, otázky a krátkých odpovědí). Příklady k

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : začátečník mírně pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje 6 různých cvičení včetně krátkého překladu, pomocí

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Přítomný čas prostý/ průběhový Present simple/ present continuous Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Present continuous Přítomný čas průběhový použijeme pro situace, které: 1) Probíhají

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Past Simple and Continuous Minulý čas prostý a průběhový Pracovní list

Past Simple and Continuous Minulý čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_132 Past Simple and Continuous Minulý čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 40

Více

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS VY_INOVACE_61 MODAL VERBS Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník:8. 1. Choose the correct pronunciation and translate MUST /must/ /moust/ /mast/ /most/ MUSTN

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Zjistit, jak žáci zvládli učivo prvního pololetí. Pomůcky: Psací potřeby Zdroje: vlastní. III_2-05_54 Half term test, 6yr - řešení

Zjistit, jak žáci zvládli učivo prvního pololetí. Pomůcky: Psací potřeby Zdroje: vlastní. III_2-05_54 Half term test, 6yr - řešení Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno-Tuřany Název práce: Half term test, 6yr Pořadové číslo: III_2-05_54 Předmět: Anglický jazyk Třída: 6. B Téma hodiny: Pololetní písemná práce Vyučující: Ing. Olga

Více

The form of the verb in past simple is the same for all persons. In questions and negatives we use did/didn t auxiliary verb and the base form.

The form of the verb in past simple is the same for all persons. In questions and negatives we use did/didn t auxiliary verb and the base form. PAST SIMPLE FOR PRE-INTERMEDIATE STUDENTS Author: Mgr. Jan Hájek Content Introduction Use Past simple affirmative Past simple negative Past simple questions Short answers Spelling of the verb Exercises

Více

PRACOVNÍ LIST PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PRACOVNÍ LIST PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PART ONE Spelling of the verbs a) make present participles/add -ing b) put the verbs in the past read swim leave catch come rain hear burn wear think say take shine smoke give carry have take get can t

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_302 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Minulý čas prostý. Past simple. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz

Minulý čas prostý. Past simple. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Minulý čas prostý Past simple Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Use Použití Minulý čas prostý používáme, hovoříme-li o činnostech, událostech či stavech, které začaly a také skončily v

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Passive Trpný rod Pracovní list

Passive Trpný rod Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_137 Passive Trpný rod Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 2. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa Předmět: Anglický jazyk Výstižný popis

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. Pořadové číslo projektu:* Sada:* Šablona:* Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) Třída: Datum:

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. Pořadové číslo projektu:* Sada:* Šablona:* Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) Třída: Datum: Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu:* CZ.1.07/1.4.00/21.0268 Šablona:* III/2 Sada:* 2 Jazyk a jazyková komunikace Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) Třída: Datum:

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. MODAL VERBS CAN, MUST, SHOULD 1/ Connect the verbs to their future forms.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Číslo Označení materiálu hodiny

Číslo Označení materiálu hodiny Označení materiálu 1. Unit 1- fráze a slovíčka 2. U1 - Greetings 3. U1 - Numbers 1-10 4. Školní potřeby U2 (School supplies) test - spojování 5. Školní potřeby U2 (School supplies) test - popis obrázků

Více

Slovesné časy v Aj přehled základních pravidel

Slovesné časy v Aj přehled základních pravidel Slovesné časy v Aj přehled základních pravidel 1.Present Simple Přítomný prostý a) pravidelně se opakující děje..i get up at seven o clock. b) stálá fakta.. I live in Hradec Králové. c) jízdní řády.. The

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. VY_32_INOVAC ŠVP Fotograf, Kosmetička-vizážistka,

Více

PS 2 - LEKCE 3. Lekce: 3.1 Minulý čas prostý u slovesa to be. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Byla jsem na horách minulý týden.

PS 2 - LEKCE 3. Lekce: 3.1 Minulý čas prostý u slovesa to be. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Byla jsem na horách minulý týden. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Minulý čas prostý u slovesa to be Cvičení: Byla jsem na horách minulý týden. I was in the mountains

Více

Modal Verbs Způsobová slovesa Pracovní list

Modal Verbs Způsobová slovesa Pracovní list VY_32_INOVACE_ANJ_138 Modal Verbs Způsobová slovesa Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 3. - 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika - slovesa Předmět: Anglický

Více

Verb + -ing or infinitive

Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive There are 3 groups of verbs: 1. Verbs followed by ing form 2. Verbs followed by infinitive 3. Verbs that can have ing form or infinitive, but the meaning

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení.

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení. Škola Autor Číslo projektu Číslo Tematický celek Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Martina Suntychová CZ.1.07/1.5.00/34.0394

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: ZLZJOGGV) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace

Více

Materiál slouží k procvičení znalosti přítomného času prostého, tvorbě vět a otázek.

Materiál slouží k procvičení znalosti přítomného času prostého, tvorbě vět a otázek. Šablona č. VI, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Anglický jazyk Anglický jazyk Ročník 5. Anotace Materiál slouží k procvičení znalosti přítomného času prostého, tvorbě vět

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - I. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - I. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. four father sister add tailor badge watch brother

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. VY_32_INOVAC ŠVP Fotograf, Kosmetička-vizážistka,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

VY_22_INOVACE_68 A HAPPY ENDING? (PRESENT PERFECT)

VY_22_INOVACE_68 A HAPPY ENDING? (PRESENT PERFECT) VY_22_INOVACE_68 A HAPPY ENDING? (PRESENT PERFECT) Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. A HAPPY ENDING? (PRESENT PERFECT) 1/ Choose or complete the

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek: Gramatika Cílová skupina: začátečník mírně pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje celkem 5 různých cvičení a závěrečný překlad, pomocí

Více

Základní škola Nový Bor,

Základní škola Nový Bor, Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Project 3 Unit 7B Kelly s problem

Project 3 Unit 7B Kelly s problem VY_32_INOVACE_94 Project 3 Unit 7B Kelly s problem Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. P3 U7B důvod náladový nepřátelský rada někomu zavolat bazar

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/05. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/05. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: Název materiálu: Tenses Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová PRESENT SIMPLE/PRESENT CONTINUOUS WORKSHEET 1. Use present simple or present continuous tense:

Více

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika Informace o písemných přijímacích zkouškách (úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) Doktorské studijní

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5060CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Kód DUM : VY_22_INOVACE_CJ_III/2. 19 Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162 / 4, Dobronín

Kód DUM : VY_22_INOVACE_CJ_III/2. 19 Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162 / 4, Dobronín Kód DUM : VY_22_INOVACE_CJ_III/2. 19 Škola: Číslo projektu: Název projektu: Název šablony: Název materiálu: Autor materiálu: Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook Úroveň jazyka Pre Intermediate 14/ Trpný rod sloves Citace a zdroje Vytvořila : Mgr. Alena Závorová 1 Trpný rod v angličtině / The Passive Voice Trpný rod sloves je v angličtině využíván více než v češtině.

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Střední průmyslová škola stavební Pardubice

Střední průmyslová škola stavební Pardubice Střední průmyslová škola stavební Pardubice Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Slovesná vazba I am used to + ing a I get used to + ing. Autor: Svatoňová Zuzana Datum, třída:

Více

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB writing skills Určeno studentům úrovně B1 / B2 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: duben 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Předpřítomný čas prostý Present Perfect Simple Tvar have/has done, vid dokonavý

Předpřítomný čas prostý Present Perfect Simple Tvar have/has done, vid dokonavý Předpřítomný čas prostý Present Perfect Simple Tvar have/has done, vid dokonavý Děj, který se stal v nedávné době v minulosti; v období, které trvá doteď. Důsledek děje trvá, např. I have bought a new

Více

Název vzdělávacího materiálu: Minulé časy prostý, průběhový (Past tenses: present simple X present continuous)

Název vzdělávacího materiálu: Minulé časy prostý, průběhový (Past tenses: present simple X present continuous) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Anglický jazyk 6. 9. Název DUM: VY_32_INOVACE_5C_15_Minulé_časy Vyučovací předmět: Anglický jazyk

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 8. a 9. třída Základní

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková Aj5-usk-hej-psa-05.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mike is describing his holiday in the Czech Republic. M e t o d i c k

Více

IF Clauses Podmínkové věty Pracovní list

IF Clauses Podmínkové věty Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_135 IF Clauses Podmínkové věty Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 3. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika - slovesa Předmět: Anglický jazyk

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Cestovní ruch, 1. kolo, prezenční forma, Anglický jazyk

Cestovní ruch, 1. kolo, prezenční forma, Anglický jazyk Cestovní ruch, 1. kolo, prezenční forma, Anglický jazyk Správná odpověď je podbarvena šedou barvou Otázka č. 1: I haven t seen her for...i ve forgotten what she looks like. a so long time a such long time

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. draw son slim hat bike dad long class finish best

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: XVUFOKXS) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace / / 0/4 0/2 0/8 0/7 0/2 Obecná

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Test

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Test Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: PGEEJXR) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Gramatika Slovní zásoba Konverzace 05 02 06 06 04 Obecná škola Otázka

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výklad a cvičení z větné stavby, vy_32_inovace_ma_33_01

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A20 Pořadové číslo: 20.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A20 Pořadové číslo: 20. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A20 Pořadové číslo: 20. Ročník: 4. ročník Datum vytvoření: 10. června 2012 Datum ověření:

Více