KLEMENT, M. Výpočetní technika - software a hardware. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, s. ISBN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KLEMENT, M. Výpočetní technika - software a hardware. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, 2002. 178 s. ISBN 80-244-4012-6."

Transkript

1 Výukové texty: KLEMENT, M. Výpočetní technika - software a hardware. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, s. ISBN KLEMENT, M. Základy práce s PC. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, s. ISBN X. Spoluautor vysokoąkolského výukového textu s názvem: DIPLOMOVÉ A ZÁVĚREČNÉ PRÁCE. HOLOU OVÁ, D. - KROBOTOVÁ, M. Diplomové a závěrečné práce. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, s. ISBN KLEMENT, M. Grafické programy a multimédia - AutoCAD vyd. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, s. ISBN X. KLEMENT, M. Základy programování v jazyce Visual Basic. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, s. ISBN KLEMENT, M. Tvorba webových stránek pomocí aplikace Microsoft FrontPage vyd. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, s. ISBN KLEMENT, M. Microsoft Windows XP a Microsoft Office XP. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, s. ISBN KLEMENT, M. a SERAFÍN, Č. Práce s počítačem 1 - Úvod do hardware a software (text k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia). 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, s. ISBN KLEMENT, M. Práce s počítačem 2 - Microsoft Windows XP (text k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia). 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, s. ISBN KLEMENT, M. Práce s počítačem 3 - Průzkumník Windows (text k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia). 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, s. ISBN KLEMENT, M. Práce s počítačem 4 - Microsoft Word pro začátečníky (text k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia). 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, s. ISBN KLEMENT, M. Práce s počítačem 5 - Microsoft Word pro pokročilé (text k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia). 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, s. ISBN KLEMENT, M. Práce s počítačem 6 - Microsoft Internet Explorer (text k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia). 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, s. ISBN KLEMENT, M. Práce s počítačem 7 - Microsoft Excel pro začátečníky. Olomouc: UP, s. ISBN

2 KLEMENT, M. Práce s počítačem 8 - Microsoft Excel pro pokročilé. Olomouc: UP, s. ISBN X KLEMENT, M. Práce s počítačem 7 - Microsoft PowerPoint pro začátečníky. Olomouc: UP, s. ISBN Odborné články a statě: Rok 1999 KLEMENT, M. Specifika tvorby výukových programů v programovacím jazyce Microsoft Visual Basic. In Sborník přednáąek z mezinárodní vědecko-odborné konference: Modernizace výuky v technicky orientovaných oborech a předmětech. Pedagogická fakulta UP, Olomouc, 29. a , str ISBN Rok 2000 KLEMENT, M. Prázdné systémy a jejich tvorba s vyuľitím modulového programování ve Visual Basicu. In Sborník přednáąek z mezinárodní vědecko-odborné konference: Modernizace vysokoąkolské výuky technických předmětů. Vysoká ąkola pedagogická, Hradec Králové,2000, str ISBN KLEMENT, M. Ochranný systém OA-Sodat 32 a jeho pouľití. In Sborník přednáąek z mezinárodní vědecko-odborné konference: DIDMATTECH Fakulta humanitných a prírodných vied PU Preąov, 5. a 6. září KLEMENT, M. Moľnosti ochrany dat osobních počítačů. In Sborník přednáąek z mezinárodní vědecko-odborné konference: DIDMATTECH Fakulta humanitných a prírodných vied PU Preąov, 5. a 6. září KLEMENT, M., SEDLÁČEK, M., CHRÁSKA, M. Moľnosti podpory vyučování fyziky pomocí výpočetní techniky na 2. stupni Z. In Sborník přednáąek z mezinárodní vědeckoodborné konference: Trendy technického vzdělávání. Pedagogická fakulta UP Olomouc, 27. a 28. června ISBN X KLEMENT, M. Výuka algoritmizace a programování v jazyce Visual Basic 5.0. In Sborník přednáąek z mezinárodní vědecko-odborné konference: Trendy technického vzdělávání. Pedagogická fakulta UP Olomouc, 27. a 28. června ISBN X KLEMENT, M. SGML řeąení pro daląí tisíciletí. In Sborník přednáąek z mezinárodní vědecko-odborné konference: Vyuľití výpočetní techniky v přípravě studentů technické výchovy. Katedra technické výchovy PdF MU Brno, 20. února KLEMENT, M. Problematika propojení interdisciplinárních vztahů předmětu Grafické programy CAD a Technické praktikum. In Sborník přednáąek z mezinárodní vědeckoodborné konference: Modernizace vysokoąkolské výuky technických předmětů. Vysoká ąkola pedagogická, Hradec Králové,2000, str ISBN Rok 2001

3 CHRÁSKA, M., KLEMENT, M. Jak studenti na různých typech ąkol vnímají pojem osobní počítač. In Sborník přednáąek z mezinárodní vědecko-odborné konference: DIDMATTECH 2001.Politechnika Radomska - Instytut technologii eksploatacji Radom, 5. a 6. září ISBN KLEMENT, M., CHRÁSKA, M. ml. Videosekvence a problematika jejich vytváření. In Sborník přednáąek z mezinárodní vědecko-odborné konference: DIDMATTECH 2001.Politechnika Radomska - Instytut technologii eksploatacji Radom, 5. a 6. září ISBN HAVELKA, M., KLEMENT, M. K metodice práce s informacemi ve výuce technických předmětů strojírenského charakteru. In Sborník přednáąek z mezinárodní vědecko-odborné konference: DIDMATTECH Politechnika Radomska - Instytut technologii eksploatacji Radom, 5. a 6. září ISBN KLEMENT, M. Moľnosti přístupu k vytváření výukových programů. In Sborník přednáąek z mezinárodní vědecko-odborné konference: Trendy technického vzdělávání. Pedagogická fakulta UP Olomouc, 26. a 27. června ISBN KLEMENT, M., CHRÁSKA, M ml. Počítač jako didaktický prostředek. In Sborník přednáąek z mezinárodní vědecko-odborné konference: Trendy technického vzdělávání. Pedagogická fakulta UP Olomouc, 26. a 27. června ISBN KLEMENT, M., CHRÁSKA, M ml. Informační systém základní ąkoly. In Sborník přednáąek z mezinárodní vědecko-odborné konference: Trendy technického vzdělávání. Pedagogická fakulta UP Olomouc, 26. a 27. června ISBN KLEMENT, M., DVOŘÁK, M. Didaktické funkce výukových programů. In Sborník přednáąek z mezinárodní vědecko-odborné konference: Trendy technického vzdělávání. Pedagogická fakulta UP Olomouc, 26. a 27. června ISBN KLEMENT, M., DVOŘÁK, M. Výukové programy a jejich typologie. In Sborník přednáąek z mezinárodní vědecko-odborné konference: Trendy technického vzdělávání. Pedagogická fakulta UP Olomouc, 26. a 27. června ISBN KLEMENT, M., HAVELKA, M. Moľnosti tvorby multimediálních videosekvencí. In Sborník přednáąek z mezinárodní vědecko-odborné konference: Modernizace Vysokoąkolské výuky technických předmětů. Vysoká ąkola pedagogická v Hradci Králové, 6. a 7. února ISBN KLEMENT, M. SGML řeąení pro daląí tisíciletí. In Sborník přednáąek z mezinárodní vědecko-odborné konference: Modernizace Vysokoąkolské výuky technických předmětů. Vysoká ąkola pedagogická v Hradci Králové, 6. a 7. února ISBN Rok 2002 KLEMENT, M. Virtuální realita pomocí VRML. In Modernizace výuky v technicky orientovaných oborech a předmětech. (sborník příspěvků z mezinárodní vědecko-odborné konference) Olomouc : UP PdF, 2002, s ISBN

4 KLEMENT, M. Moľnosti přístupu k vytváření výukových programů. In Modernizace výuky v technicky orientovaných oborech a předmětech. (sborník příspěvků z mezinárodní vědeckoodborné konference) Olomouc : UP PdF, 2002, s ISBN KLEMENT, M. a HAVELKA, M. Moľnosti certifikace ECDL. In Modernizace výuky v technicky orientovaných oborech a předmětech. (sborník příspěvků z mezinárodní vědeckoodborné konference) Olomouc : UP PdF, 2002, s ISBN HAVELKA, M. a KLEMENT, M. Vyuľití stavebnic řady LEGO DACTA v rámci pregraduální přípravy učitelů obecně technického předmětu. In Modernizace výuky v technicky orientovaných oborech a předmětech. (sborník příspěvků z mezinárodní vědeckoodborné konference) Olomouc : UP PdF, 2002, s ISBN KLEMENT, M. a PERNIČKA, T. Programovací jazyky. In Modernizace výuky v technicky orientovaných oborech a předmětech. (sborník příspěvků z mezinárodní vědecko-odborné konference) Olomouc : UP PdF, 2002, s ISBN KLEMENT, M. Základy programování v jazyce Visual Basic. Olomouc : Vydavatelství UP, s. ISBN Rok 2003 KLEMENT, M. - ZABLOUDILOVÁ, A. Pojetí a uspořádání výuky ICT v rámci Pedagogické fakulty UP Olomouc. In Sborník z mezinárodní vědecké konference elearning ve vysokoąkolském vzdělávání, Zlín 4 a 5. června Zlín: Vydavatelství Univerzity Tomáąe Bati, 2003, s ISBN X. KLEMENT, M. Bezdrátové sítě postavené na technologii WI-FI. In DIDMATTECH 2003 (sborník). Pedagogická fakulta UP v Olomouci, 4. a 5. července Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2003, s ISBN KLEMENT, M. Kritéria hodnocení výukového software. In DIDMATTECH 2003 (sborník). Pedagogická fakulta UP v Olomouci, 4. a 5. července Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2003, s ISBN KLEMENT, M. Současná situace ve vyuľití ICT na základních ąkolách. In DIDMATTECH 2003 (sborník). Pedagogická fakulta UP v Olomouci, 4. a 5. července Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2003, s ISBN KLEMENT, M. Vytváříme grafické pracoviątě zaměřené na systémy AutoCAD. In DIDMATTECH 2003 (sborník). Pedagogická fakulta UP v Olomouci, 4. a 5. července Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2003, s ISBN KLEMENT, M. Pojetí výuky ICT na Katedře technické a informační výchovy PdF UP. In DIDMATTECH 2003 (sborník). Pedagogická fakulta UP v Olomouci, 4. a 5. července Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2003, s ISBN

5 Rok 2004 KLEMENT, M., CHRÁSKA, M. Moľnosti pouľití faktorové a shlukové analýzy. In Trendy technického vzdělávání 2004 (sborník s konference). Pedagogická fakulta UP v Olomouci, 22. a 23. června Praha: Nakladatelství Votobia, 2004, s ISBN KLEMENT, M., CHRÁSKA, M. První fáze ověřování systému hodnocení výukových programů pomocí faktorové a shlukové analýzy. In Trendy technického vzdělávání 2004 (sborník s konference). Pedagogická fakulta UP v Olomouci, 22. a 23. června Praha: Nakladatelství Votobia, 2004, s ISBN KLEMENT, M., CHRÁSKA, M. Druhá fáze ověřování systému hodnocení výukových programů pomocí faktorové a shlukové analýzy. In Trendy technického vzdělávání 2004 (sborník s konference). Pedagogická fakulta UP v Olomouci, 22. a 23. června Praha: Nakladatelství Votobia, 2004, s ISBN KLEMENT, M., CHRÁSKA, M. Třetí fáze ověřování systému hodnocení výukových programů pomocí faktorové a shlukové analýzy. In Trendy technického vzdělávání 2004 (sborník s konference). Pedagogická fakulta UP v Olomouci, 22. a 23. června Praha: Nakladatelství Votobia, 2004, s ISBN KLEMENT, M., CHRÁSKA, M. Hodnocení kvality výukových programů. In Trendy technického vzdělávání 2004 (sborník s konference). Pedagogická fakulta UP v Olomouci, 22. a 23. června Praha: Nakladatelství Votobia, 2004, s ISBN KLEMENT, M., CHRÁSKA, M. Rozvoj kompetencí učitelů - uľivatelů v oblasti práce s ICT v edukačním procesu. In Trendy technického vzdělávání 2004 (sborník s konference). Pedagogická fakulta UP v Olomouci, 22. a 23. června Praha: Nakladatelství Votobia, 2004, s ISBN KLEMENT, M., CHRÁSKA, M. Rozvoj kompetencí učitelů - odborníků v oblasti práce s ICT v edukačním procesu. In Trendy technického vzdělávání 2004 (sborník s konference). Pedagogická fakulta UP v Olomouci, 22. a 23. června Praha: Nakladatelství Votobia, 2004, s ISBN Rok 2005 KLEMENT, M. a CHRÁSKA, M. Rozvoj kompetencí učitelů v oblasti práce s ICT. In Sborník z mezinárodní vědecké konference Modernizace vysokoąkolské výuky technických předmětů - díl 2., Hradec Králové, vyd., Nakladatelství Gaudeamus, Hradec Králové,2005, s ISBN ISSN (DEVELOPMENT OF TEACHERS ICT COMPETENCES) KLEMENT, M. a KOZÁK, M. Technologie bezdrátových sítí. In Sborník z mezinárodní vědecké konference Modernizace vysokoąkolské výuky technických předmětů - díl 1., Hradec Králové, vyd., Nakladatelství Gaudeamus, Hradec Králové, 2005, s ISBN ISSN (TECHNOLOGY OF WIRELESS NETS)

6 KLEMENT, M. a CHRÁSKA, M. Kompetenční úrovně učitelů v oblasti práce s ICT. In Sborník z mezinárodní vědecké konference Modernizace vysokoąkolské výuky technických předmětů - díl 3., Hradec Králové, vyd., Nakladatelství Gaudeamus, Hradec Králové, 2004, s ISBN ISSN (TEACHERS ICT COMPETENCES LEVELS) KLEMENT, M. Moľnosti evaluace výukových programů. In Sborník z mezinárodní vědecké konference Trendy technického vzdělávání 2005, Olomouc, vyd., Vydavatelství Votobia, Praha, 2005, s ISBN (EDUCATIONAL PROGRAMS' QUALITY EVALUATION) KLEMENT, M. Microsoft Windows XP a Microsoft Office XP. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, s. ISBN KLEMENT, M. a SERAFÍN, Č. Práce s počítačem 1 - Úvod do hardware a software (text k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia). 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, s. ISBN KLEMENT, M. Práce s počítačem 2 - Microsoft Windows XP (text k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia). 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, s. ISBN KLEMENT, M. Práce s počítačem 3 - Průzkumník Windows (text k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia). 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, s. ISBN KLEMENT, M. Práce s počítačem 4 - Microsoft Word pro začátečníky (text k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia). 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, s. ISBN KLEMENT, M. Práce s počítačem 5 - Microsoft Word pro pokročilé (text k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia). 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, s. ISBN KLEMENT, M. Práce s počítačem 6 - Microsoft Internet Explorer (text k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia). 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, s. ISBN Rok 2006 KLEMENT, M. Práce s počítačem 7 - Microsoft Excel pro začátečníky. Olomouc : UP, s. ISBN KLEMENT, M. Práce s počítačem 8 - Microsoft Excel pro pokročilé. Olomouc : UP, s. ISBN X KLEMENT, M. Práce s počítačem 7 - Microsoft PowerPoint pro začátečníky. Olomouc : UP, s. ISBN

7 KLEMENT, M. Rádiové a optické technologie bezdrátových sítí. In Trendy ve vzdělávání Technika a informační technologie Olomouc : Votobia, 2006 s ISBN X OPLETALOVÁ, A. a KLEMENT, M. Zkuąenosti s realizací pedagogického studia učitelů distanční formou studia. In Distanční vzdělávání v České republice současnost a budoucnost. Praha : Centrum pro studium vys. kolství, 2006, s ISBN Rok 2007 KLEMENT, M., JANU, M. a KVAPIL, L. Optimalizace softwarové struktury sítě. In XX. DIDMATTECH 2007 díl II. Olomouc : Votobia, 2007, s ISBN KLEMENT, M. Technologie bezdrátových sítí.. In XX. DIDMATTECH 2007 díl I. Olomouc : Votobia, 2007, s ISBN KLEMENT, M. Virtualizace infrastruktury počítačové sítě.. In XX. DIDMATTECH 2007 díl II. Olomouc : Votobia, 2007, ISBN KLEMENT, M. Práce s počítačem 1 Úvod do hardware a software (multimediální LMS soubor). Olomouc : UP, ISBN KLEMENT, M. Práce s počítačem 2 Microsoft Window s XP (multimediální LMS soubor). Olomouc : UP, ISBN KLEMENT, M. Práce s počítačem 3 Průzkumník Windows (multimediální LMS soubor). Olomouc : UP, ISBN KLEMENT, M. Práce s počítačem 4 Microsoft Word pro začátečníky (multimediální LMS soubor). Olomouc : UP, ISBN KLEMENT, M. Práce s počítačem 5 Microsoft Word pro pokročilé (multimediální LMS soubor). Olomouc : UP, ISBN KLEMENT, M. Softwarová struktura počítačové sítě. In INFOTECH Olomouc : Votobia Olomouc, 2007, s ISBN KLEMENT, M. Virtuální infrastruktura počítačové sítě.. In INFOTECH Olomouc : Votobia Olomouc, 2007, s ISBN

8 KLEMENT, M. a LAVRINČÍK, J. Bezdrátové sítě.. In INFOTECH Olomouc : Votobia Olomouc, 2007, s ISBN Rok 2008 KLEMENT, M., JANU, M. a KVAPIL, L. Optimalizace softwarové infrastruktury. In Trendy ve vzdělávání Informační technologie a technické vzdělávání. Díl II. Olomouc :Votobia, 2008 s ISBN KLEMENT, M. Virtuální infrastruktura. In Trendy ve vzdělávání Informační technologie a technické vzdělávání. Díl II. Olomouc : Votobia, 2008 s ISBN CHRÁSKA, M.(ml.), KLEMENT, M. SERAFÍN, Č. (ed.) Monografie Trendy ve vzdělávání. 1. vyd. I. a II. díl. Olomouc : VOTOBIA, 2008, 630 s. ISBN KLEMENT, M. Základy programování 1 Úvod do MS Visual Basic 6.0. (Texty k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia) Olomouc : UP, s. ISBN KLEMENT, M. Základy programování 2 Začátky programování ve MS Visual Basic 6.0. (Texty k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia) Olomouc : UP, s. ISBN KLEMENT, M. Základy programování 3 Pokročilejší programování ve MS Visual Basic 6.0. (Texty k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia) Olomouc : UP, s. ISBN KLEMENT, M. Základy programování 4 Pokročilé programování ve MS Visual Basic 6.0. (Texty k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia) Olomouc : UP, s. ISBN KLEMENT, M. Grafické systémy CAD 1 Úvod do AutoCadu. (Texty k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia) Olomouc : UP, s. ISBN KLEMENT, M. Grafické systémy CAD 2 Základy kreslení ve 2D. (Texty k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia) Olomouc : UP, s. ISBN KLEMENT, M. Grafické systémy CAD 3 Pokročilé kreslení ve 2D. (Texty k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia) Olomouc : UP, s. ISBN KLEMENT, M. Grafické systémy CAD 4 Základy kreslení ve 3D. (Texty k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia) Olomouc : UP, s. ISBN KLEMENT, M. Grafické systémy CAD 5 Pokročilé kreslení ve 3D. (Texty k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia) Olomouc : UP, s. ISBN

9 Rok 2009 KLEMENT, M. a LAVRINČÍK, J. Projekty IVOŠ zvýšení kvality ve vzdělávání zavedením interaktivní výuky do škol. In Trendy ve vzdělávání Informační technologie a technické vzdělávání. 1. díl. Olomouc : Votobia, s ISBN KLEMENT, M., KUBRICKÝ, J. Softwarová infrastruktura jako obsah vzdělávání. Journal of Technology and Information Education. 2009, Olomouc - EU, Palacký University, Volume 1, Issue 2, p ISSN X. KUBRICKÝ, J., KLEMENT, M. Objektově orientované programování ve výuce. Journal of Technology and Information Education. 2009, Olomouc - EU, Palacký University, Volume 1, Issue 3, p ISSN X. Rok 2010 KLEMENT, M. Výsledky druhého roku řešení projektu IVOŠ. In Trendy ve vzdělávání Informační technologie a technické vzdělávání. Díl I. Olomouc : ALTYN, 2010, s ISBN KLEMENT, M. a LAVRINČÍK, J. Výsledky prvního roku řešení projektu IVOŠ. In Trendy ve vzdělávání Informační technologie a technické vzdělávání. Díl I. Olomouc : ALTYN, 2010, s ISBN KLEMENT, M. Postoje studentů vysokých škol k e-learningu. In Trendy ve vzdělávání Informační technologie a technické vzdělávání. Díl II. Olomouc : ALTYN, 2010, s ISBN KLEMENT, M. Možnosti evaluace vzdělávacích materiálů určených pro distanční vzdělávání a e-learning. In Trendy ve vzdělávání Informační technologie a technické vzdělávání. Díl I. Olomouc : ALTYN, 2010, s ISBN LAVRINČÍK, J. a KLEMENT, M. Želví grafika ve vzdělávání. In Trendy ve vzdělávání Informační technologie a technické vzdělávání. Díl II. Olomouc : ALTYN, 2010, s ISBN KLEMENT, M. a DOSTÁL, J. E-learning a jeho uplatnění na PdF UP Olomouc. In Journal of Technology and Information Education. 2010, Olomouc, Vydala Univerzita Palackého, Sv. 2, č. 1, s ISSN X Rok 2011 Příspěvky v odborných časopisech a sbornících 1. CHRÁSKA, M. a KLEMENT, M. Využití shlukové analýzy při vytváření typologie studentů. In: Edukacja-Technika-Informatika wybrane problémy edukacji technicznej

10 i zawodowej. Rzeszów, Poland. 2011, Volume 2, Issue 1, pp ISSN (podíl 50 % celkového rozsahu). 2. KLEMENT, M. Softwarová podpora hodnocení elektronických studijních opor. In: Informatika v škole. 2011, Bratislava: Ústav informácií a prognóz školství, Volume 38, Issue 1, pp ISSN X. 3. KLEMENT, M. Analýza potřeb v oblasti možnosti implementace interaktivních způsobů výuky do edukačního procesu. In: Informatika v škole. 2011, Bratislava: Ústav informácií a prognóz školství, Volume 38, Issue 1, pp ISSN X. 4. KLEMENT, M., KROPÁČ, J., ZUBATÁ, A. Uplatnění kritického myšlení žáka ve výuce o technice a informačních a komunikačních technologiích. In. Sborník z mezinárodní vědecké konference Technológie vzdelávania v príprave učiteľov prírodovedných a technických predmetov. Prešov, (sborník bude v tištěné podobě vydán v dubnu 2012). 5. KLEMENT, M. Tvorba nástroje pro sběr výzkumných dat v prostředí LMS Unifor postaveného na platformě AJAX a MySQL. In. Sborník z mezinárodní vědecké konference Technológie vzdelávania v príprave učiteľov prírodovedných a technických predmetov. Prešov, (sborník bude v tištěné podobě vydán v dubnu 2012). 6. KLEMENT, M., DVORSKÝ, J. Cesta k hodnocení elektronických studijních opor. In: Aula časopis pro vysokoškolskou a vědní politiku. Praha: centrum pro studium vysokého školství, roč. 19, č , 2011, s ISSN (podíl 90 % celkového rozsahu). 7. KLEMENT, M. Hodnocení elektronických studijních opor v kontextu pedagogickotechnologického pojetí e-learningu. In: Paidagogos - časopis pro pedagogiku v souvislostech. Olomouc EU, roč. 2011, č. 2, s ISSN KLEMENT, M., CHRÁSKA, M. Vymezení kritérií evaluace elektronických distančních opor. In: Media4u Magazine. 2011, Praha EU, Sv. 1, č. 2, s ISSN (podíl 70 % celkového rozsahu). 9. CHRÁSKA, M., KLEMENT, M. Možnosti využití shlukové a faktorové analýzy při optimalizaci kritérií evaluace elektronických distančních opor. In: Media4u Magazine. 2011, Praha EU, Sv. 1, č. 2, s ISSN (podíl 50 % celkového rozsahu). 10. KLEMENT, M. Možnosti hodnocení elektronických studijních opor. In: Sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu: Smíšený design v pedagogickém výzkumu. 1. vyd., Brno: vydavatelství MU, 2011, s ISBN (editoři: doc. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D.; Mgr. Petr Knecht, Ph.D.; Mgr. Simona Šebestová, Ph.D.). 11. KLEMENT, M. Determinanty ovlivňující rozvoj distančního vzdělávání realizovaného formou e-learningu. In: Sborník z konference Současné trendy v přípravě učitelů a jejich důsledky pro zajišťování kvality vzdělávání. Plzeň: vydavatelství ZČU, 2012, s KLEMENT, M. From the board to e-learning. In: Sborník konference: Mezinárodní konference Evropské pedagogické fórum Hradec Králové: Magnanimitas, 1. vyd. 2011, s ISBN MAREŠOVÁ H., KLEMENT, M. Virtual worlds in education. In. Sborník z konference Nové technologie ve vzdělávání vyd., Olomouc: Vydavatelství UP, 2011, s ISBN (recenzoval: PaedDr., PhDr. Jiří Dostál, Ph.D.). (podíl 40 % celkového rozsahu). 14. KLEMENT, M. Rozvojové trendy distančního vzdělávání realizovaného formou e-learningu. In: Sborník přednášek z mezinárodní vědecko-odborné konference: Trendy

11 ve vzdělávání vyd., Olomouc: GEVAK, 2011, s ISBN (recenzovali: prof. Ing. Otakar Sláma, DrSc.; RNDr. Jiří Keprt, DrSc.). 15. KLEMENT, M. Projekt IVOŠ finišuje. In: Sborník přednášek z mezinárodní vědeckoodborné konference: Trendy ve vzdělávání vyd., Olomouc: GEVAK, 2011, s ISBN (recenzovali: prof. Ing. Otakar Sláma, DrSc.; RNDr. Jiří Keprt, DrSc.). 16. KLEMENT, M. Hodnocení elektronických studijních opor. In: Sborník přednášek z mezinárodní vědecko-odborné konference: Trendy ve vzdělávání vyd., Olomouc: GEVAK, 2011, s ISBN (recenzovali: prof. Ing. Otakar Sláma, DrSc.; RNDr. Jiří Keprt, DrSc.). 17. KLEMENT, M., CHRÁSKA, M. Využití metod pedagogického výzkumu pro ověření systému hodnocení elektronických studijních opor. In: Sborník přednášek z mezinárodní vědecko-odborné konference: Trendy ve vzdělávání vyd., Olomouc: GEVAK, 2011, s ISBN (podíl 80 % celkového rozsahu, recenzovali: prof. Ing. Otakar Sláma, DrSc.; RNDr. Jiří Keprt, DrSc.). 18. KLEMENT, M. Možnosti hodnocení elektronických studijních opor. In: Sborník anotací příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu: Smíšený design v pedagogickém výzkumu. 1. vyd., Brno: vydavatelství MU, 2011, s. 56. ISBN (editoři: doc. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D.; Mgr. Petr Knecht, Ph.D.; Mgr. Simona Šebestová, Ph.D.). 19. KLEMENT, M. Projekt IVOŠ rok třetí. In: Sborník přednášek z mezinárodní vědecko-odborné konference: Strategie technického vzdělávání v reflexi doby: Současné trendy v oblasti popularizace technického vzdělávání. 1. vyd., Ústí nad Labem: UJEP, 2011, s ISBN (recenzovali: prof. Ing. Pavel Cyrus, CSc.; Prof. Dr. Ing. František Holešovský; Prof. Dr. Gabriel Švejda, CSc.). Odborné publikace (monografie) 1. KLEMENT, M. Přístupy k hodnocení elektronických studijních opor určených pro realizaci výuky formou e-learningu. 1. vyd., Olomouc: Velfel, 2011, 124 s. ISBN (recenzenti: prof. dr. hab. Wojciech Walat, Ph.D.; Prof. RNDr. Josef Molnár, CSc.). Učebnice a skripta 1. KLEMENT, M., DOSTÁL, J., BÁRTEK, K., LAVRINČÍK, J. Učebnice interaktivní výuky s využitím multimediální učebny. 2. přepracované vyd., Velfel, s (podíl 50% z celkového rozsahu). 2. KLEMENT, M., DOSTÁL, J., KLEMENT, J. Metody realizace a hodnocení interaktivní výuky. 1. vyd., Velfel, s. ISBN (samostatně strana: 37-73). 3. KLEMENT, M.; LAVRINČÍK, J. Úvod do MS Visual Basic vyd., Litovel: VELFEL, s. ISBN (podíl 50% z celkového rozsahu). 4. KLEMENT, M.; LAVRINČÍK, J. Začátky programování v MS Visual Basic vyd., Litovel: VELFEL, s. ISBN (podíl 50% z celkového rozsahu). 5. KLEMENT, M.; LAVRINČÍK, J. Pokročilejší programování v MS Visual Basic vyd., Litovel: VELFEL, s. ISBN (podíl 50% z celkového rozsahu).

12 6. KLEMENT, M.; LAVRINČÍK, J. Pokročilé programování v MS Visual Basic vyd., Litovel: VELFEL, s. ISBN (podíl 50% z celkového rozsahu). Editor sborníků z konferencí CHRÁSKA, M. KLEMENT, M., SERAFÍN, Č. HAVELKA, M. Trendy ve vzdělávání Technika a informační technologie. Olomouc: GEVAK, s. ISBN KLEMENT, M., LAVRINČÍK, J. Protech 2011 konference interaktivní výuky. Olomouc: Velfel, s. ISBN

13 2012 Publikované práce v zahraničních recenzovaných nebo impaktovaných časopisech: KLEMENT, M., DOSTÁL, J. Evaluating electronic learning supports. In: Procedia - Social and Behavioral Sciences. Elseviever. 2012, Volume 69, Issue 1, pp ISSN (podíl 80 % celkového rozsahu). KLEMENT, M., DOSTÁL, J. E-learning in tertiary education from students`point of view. In: Problems of Education in the 21st Century. Šiauliai Lithuania. 2012, Volume 43, Issue 14, pp ISSN (podíl 70 % celkového rozsahu). KLEMENT, M., REŠKOVÁ, M. Primary school students and teachers opinions about interactive boards and their possible utilization in tuition. In: The Journal Of Elementary Education. Maribor, Slovenia. 2012, Volume 5, Issue 3, pp ISSN (podíl 80 % celkového rozsahu). KLEMENT, M. Modern didactic tools and the possibilities of their implementation into the educational proces. In: Problems of Education in the 21st Century. Šiauliai Lithuania. 2012, Volume 39, Issue 13, pp ISSN Publikované práce v zahraničních recenzovaných sbornících z konferencí: KLEMENT, M., MAREŠOVÁ, H., LANGER, J. Approaches to Creating E-learning Educational Tools Reflecting the Students with Special Needs. In: 13th International Conference on Computers Helping People with Special Needs: vyd., Linec: Johannes Kepler University of Linz, s ISBN MAREŠOVÁ, H., KLEMENT, M. Multiuser virtual environments and people with special needs. In: 13th International Conference on Computers Helping People with Special Needs: vyd., Linec: Johannes Kepler University of Linz, s ISBN KLEMENT, M., CHRÁSKA, M., DOSTÁL, J. The electronic learning supports` evaluation system. In: Sborník přednášek z mezinárodní vědecko-odborné konference: DIDMATTECH Komárno, J. Selye University, Slovakia, 10. až 13. října ISBN KLEMENT, M. Tools for the Electronic Learning Supports' Quality Assessment. In: DIVAI th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics, vyd., Nitra: Constantine the Philosopher University in Nitra, s ISBN DOSTÁL, J., KLEMENT, M. Vybrané aspekty BOZP v e-vzdělávání. In. Sborník z mezinárodní sympózia celoživotné vzdělávanie v oblasti BOZP vyd., Nitra: KTIT v Nitre, s ISBN Původní práce v recenzovaných nebo impaktovaných tuzemských vědeckých časopisech: KLEMENT, M., ŠTENCL, J. Elektronický dotazníkový systém určený pro sběr výzkumných dat v rámci LMS. In: Journal of Technology and Information Education. 2012, Olomouc - EU, Palacký University, Sv. 4, č. 3, s ISSN X. MAREŠOVÁ, H., KLEMENT, M. Současné trendy rozvoje e-learningového vzdělávání. In: Journal of Technology and Information Education. 2012, Olomouc - EU, Palacký University, Sv. 4, č. 3, s ISSN X.

14 DOSTÁL, J., KLEMENT, M. Počítačem podporované vzdělávání výsledky výzkumné sondy. In: Journal of Technology and Information Education. 2012, Olomouc - EU, Palacký University, Sv. 4, č. 3, s ISSN X. KLEMENT, M., DOSTÁL, J. Využívání a role e-learningu v současném vysokoškolském vzdělávání. In: Aula časopis pro vysokoškolskou a vědní politiku. Praha: Centrum pro studium vysokého školství, roč. 20, č. 1, 2012, s ISSN KLEMENT, M., CHRÁSKA, M. Typologie studentů dle zájmu o vzdělávání realizované formou e-learningu aneb: je e-learning vhodný pro každého?. In: Journal of Technology and Information Education. 2012, Olomouc - EU, Palacký University, Sv. 4, č. 2, s ISSN X. KLEMENT, M. Teorie učení a technologie jako determinanty rozvoje distančního vzdělávání a e-learningu. In: Media4u Magazine. 2012, Praha EU, roč. 9, č. 1, s ISSN KLEMENT, M. Teorie učení a jejich odraz v distančním vzdělávání realizovaném formou e-learningu. In. e-pedagogium. 2012, Olomouc, Vydavatelství UP, roč. 2012, č. 1, s ISSN Příspěvky v recenzovaných sbornících z tuzemských konferencí: KLEMENT, M. Determinanty ovlivňující rozvoj vzdělávání formou e-learningu. In: 7. Mezinárodní konference o distančním vzdělávání: DISCO vyd., Praha: vydavatelství UK, 2012, s ISBN KLEMENT, M. Kvalita a e-learning: popis nástroje pro hodnocení kvality elektronických studijních opor. In: Sborník z mezinárodní vědecké konference: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů Hradec Králové, vyd., Hradec Králové: Nakladatelství Gaudeamus, 2012, s ISBN ZUBATÁ, A., KROPÁČ, J., PLISCHKE, J., KLEMENT, M. Zkušenosti žáka a jeho kariérové rozhodování ve výuce technických předmětů. In: Sborník z mezinárodní vědecké konference: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů Hradec Králové, vyd., Hradec Králové: Nakladatelství Gaudeamus, 2012, s ISBN KLEMENT, M., LAVRINČÍK, J., KLEMENT, J. Projekt PROŠ jde do finále. In: Sborník přednášek z mezinárodní vědecko-odborné konference: Trendy ve vzdělávání vyd., Olomouc: GEVAK, 2012, s ISBN (podíl 80 % celkového rozsahu). Monografie: KLEMENT, M., CHRÁSKA, M., DOSTÁL, J., MAREŠOVÁ, H. E-learning: elektronické studijní opory a jejich hodnocení. 1. vyd., Olomouc: Agentura GEVAK, 2012, 341 s. ISBN (recenzenti: prof. dr. hab. Wojciech Walat, Ph.D.; doc. PhDr. Libuse Podlahová, CSc.). Studijní texty: KLEMENT, M., KLEMENT, J., LAVRINČÍK, J. Metody realizace a hodnocení výuky základů programování. 1. vyd., Olomouc: Jiří Dostál, s (podíl 60% z celkového rozsahu).

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Vás zve na mezinárodní vědecko-odbornou konferenci konanou pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr.

Více

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. ODBORNÉ KURIKULUM Jméno / Příjmení PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. Trvalé bydliště České Budějovice Telefon +420 603 327 457 +420 387 77 3075 E-mail pexa@pf.jcu.cz Státní příslušnost Česká republika Datum narození

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Správa OS Windows server

Univerzita Palackého v Olomouci. Správa OS Windows server Moderní učitel CZ.1.07/1.3.00/51.0041 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Správa OS Windows server doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D. Olomouc 2015 Publikace vznikla v rámci ESF projektu Moderní

Více

E-LEARNING NA KIT E-LEARNING

E-LEARNING NA KIT E-LEARNING E-LEARNING NA KIT E-LEARNING Eva Jablonská, Hana Rysová, Jitka Štěpánová, Radim Bílek, Kateřina Berková Anotace Tento článek se skládá ze dvou částí. V první části článku jsou uvedeny ukázky z e-learningových

Více

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč.

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč. Výsledky 1. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

Katedra technické a informační výchovy Pedagogické fakulty UP v Olomouci

Katedra technické a informační výchovy Pedagogické fakulty UP v Olomouci Katedra technické a informační výchovy Pedagogické fakulty UP v Olomouci Olomouc 2010 A NOTACE Sborník obsahuje příspěvky účastníků prvního ročníku odborné konference PROTECH 2010, konané pod záštitou

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Institut vzdělávání a poradenství UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE Fakulta prírodných vied Katedra zoológie a antropológie UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká

Více

ŽIVOTOPIS. Jitka Nábělková, rozená Šlímová

ŽIVOTOPIS. Jitka Nábělková, rozená Šlímová ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Jitka Nábělková, rozená Šlímová Mgr., Ph.D. jitka.nabelkova@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) 2003-2005 Vykonávaná

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury. Závěrečná zpráva z řešení projektu

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury. Závěrečná zpráva z řešení projektu Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury c. Projekty celoživotního vzdělávání, které budou: cb) zvyšovat jazykovou úroveň akademických pracovníků a jejich

Více

Využití programu Learning Space při přípravě výukové jednotky pro distanční vzdělávání

Využití programu Learning Space při přípravě výukové jednotky pro distanční vzdělávání Využití programu Learning Space při přípravě výukové jednotky pro distanční vzdělávání Ing. Kateřina Kostolányová Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, katedra informačních a komunikačních technologií

Více

CELN všestrannou podporu vzdělávání sítě svých členů Hlavní cíl:

CELN všestrannou podporu vzdělávání sítě svých členů Hlavní cíl: CELN občanské sdružení zaměřené na všestrannou podporu vzdělávání, zejména pak jeho distančních a elektronických metod sdružuje zaměstnance vysokých, vyšších odborných, středních a základních škol do sítě

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT

ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT V období uplynulých pěti let realizovaly centrum celoživotního vzdělávání a centrum pedagogické praxe, pracoviště Pedagogické fakulty

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Antropologicko-psychologicko-sociální aspekty podpory zdraví a výchovy ke zdraví Inovace a modernizace výchovy ke zdraví, Cíl konference

Antropologicko-psychologicko-sociální aspekty podpory zdraví a výchovy ke zdraví Inovace a modernizace výchovy ke zdraví, Cíl konference 1. oznámení Mezinárodní konferenci Antropologicko-psychologicko-sociální aspekty podpory zdraví a výchovy ke zdraví pořádá Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci v rámci realizace projektu

Více

ICT plán školy na období 2007-2008

ICT plán školy na období 2007-2008 ICT plán školy na období 2007-2008 Název školy : Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Ulice : Školní 1610 Místo : Rožnov pod Radhoštěm PSČ : 756 61 Tel. : 571 752 311

Více

Microsoft Partneři ve vzdělávání

Microsoft Partneři ve vzdělávání Microsoft Partneři ve vzdělávání aktivity pro základní a střední školy ČR Jan Martínek Academic Audience Manager, Microsoft Jan.Martinek@microsoft.com Stávající aktivity programu Microsoft Partneři ve

Více

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015 INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015 Institucionální plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015: projednala Vědecká rada UJEP

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

AGOGIKA CHEMIE. Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ. Kurz: Oborová didaktika chemie

AGOGIKA CHEMIE. Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ. Kurz: Oborová didaktika chemie AGOGIKA CHEMIE doc. RNDr. Karel Holada, CSc. Ústav profesního rozvoje pedagogických pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů

Více

Aktuální seznam nabízených kurzů

Aktuální seznam nabízených kurzů Aktuální seznam nabízených kurzů Název akce číslo akreditace hodinová dotace cena 1 Moodle pro pokročilé 3320/10-25-22 30 2100 2 Lidová řemesla a tradice v práci učitelů a vychovatelů 3320/10-25-22 30

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

E-learning z pohledu managementu vysoké školy

E-learning z pohledu managementu vysoké školy E-learning z pohledu managementu vysoké školy Doc. RNDR. Petr Kolář, CSc. Prorekor pro vědu a zahraniční styky Univerzita Jana Amose Komenského Praha www.ujak.cz kolar.petr@ujak.cz Obsah Kdo ví, co je

Více

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu Přípravný kurz ECDL Kurz je zaměřen na přípravu uchazeče o získání celosvětově rozšířeného certifikátu počítačové gramotnosti ECDL. Tyto ECDL certifikáty jsou určeny široké veřejnosti a jsou stále ve větší

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o. p. s. Žižkova 6, České Budějovice NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ (další vzdělávání podle 1 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Matematika. 11.4. Výzkumný přístup při výuce matematiky

Matematika. 11.4. Výzkumný přístup při výuce matematiky 11.4. Výzkumný přístup při výuce matematiky Matematika 25.4. Využití informačních technologií ve výuce matematiky 16.5. Konstruktivistické pojetí výuky matematiky 30.5. Aplikace ve výuce matematiky a rozvoj

Více

Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324. ICT plán školy

Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324. ICT plán školy Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 ICT plán školy Adresa školy: Pospíšilova tř. 324, 500 03 Hradec Králové tel: 495514691 fax: 495514693 email: gbn@gybon.cz Záměry školy v oblasti

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Charakteristika projektu Název projektu: Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Více

AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PF UJEP A FIRMY RENTEL, S.R.O.

AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PF UJEP A FIRMY RENTEL, S.R.O. AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PF UJEP A FIRMY RENTEL, S.R.O. ZDENĚK PEJSAR Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Abstrakt: Spolupráce vysoké školy s firmou poskytující Learning

Více

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D.

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. Funkce: odborná asistentka, garantka oborů Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání, Učitelství sociálně zdravotních předmětů pro střední odborné školy a

Více

Didaktické prostředky. Moderní trendy

Didaktické prostředky. Moderní trendy Didaktické prostředky Moderní trendy Didaktické prostředky v nejširším slova smyslu zahrnují vše, co napomáhá dosažení cílů vzdělávání. Jsou to zejména obsah, formy, principy, metody, pomůcky a didaktická

Více

Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr.

Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. Pracovní zkušenosti Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní pracovní náplň a odpovědnost Jméno a adresa zaměstnavatele 1963-1964 SOU

Více

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Prezentace katedry www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 1 2 Cíl katedry CŠM Cílem je nejen vzdělávat profesionální

Více

PROJEKT ESF OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJE

PROJEKT ESF OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJE PROJEKT ESF OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ "CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY CZ.04.1.03/3.2.15.1/0150 Číslo priority 3.3. Rozvoj celoživotního učení Číslo opatření 3.3.2

Více

Jednotné řešení pro nabídku a sdílení multimediálního vzdělávacího obsahu v síti lékařských fakult MEFANET

Jednotné řešení pro nabídku a sdílení multimediálního vzdělávacího obsahu v síti lékařských fakult MEFANET Jednotné řešení pro nabídku a sdílení multimediálního vzdělávacího obsahu v síti lékařských fakult MEFANET Ing. Daniel Schwarz, Ph.D. doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. RNDr. Čestmír Štuka, MBA prof. MUDr.

Více

METODIKA PRO PŘEDMĚT TVORBA A SPRÁVA WWW STRÁNEK

METODIKA PRO PŘEDMĚT TVORBA A SPRÁVA WWW STRÁNEK CZ.1.07/2.2.00/07.0002 Modernizace oboru technická a informační výchova METODIKA PRO PŘEDMĚT TVORBA A SPRÁVA WWW STRÁNEK 2009 Mgr. Jan Kubrický M E T O D I K A P Ř E D M Ě T U Zaměření a cíle předmětu

Více

Tvorba elektronických učebnic

Tvorba elektronických učebnic Projekt Tvorba elektronických učebnic Ing. Jiří Sumbal VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice, příspěvková organizace sumbal@voskop.cz Základní údaje o projektu: Název projektu: Číslo projektu: Název operačního programu:

Více

PROGRAM Wellness, zdraví a kvalita života 2013

PROGRAM Wellness, zdraví a kvalita života 2013 PROGRAM Mezinárodní vědecká konference Wellness, zdraví a kvalita života 2013 17. 18. 10. 2013 Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha Čtvrtek 17. října 2013 8:30 14:00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

Více

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice 2. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH TYPŮ ODBORNÝCH PRACÍ Vysoká škola

Více

Mgr. Hana Ševčíková Mgr. Ludmila Reslerová, Ph.D. Mgr. Barbora Paráková PhDr. Danuše Tomanová, CSc. Bc. Kateřina Marková

Mgr. Hana Ševčíková Mgr. Ludmila Reslerová, Ph.D. Mgr. Barbora Paráková PhDr. Danuše Tomanová, CSc. Bc. Kateřina Marková ZÁPIS č. 3/2009 z porady Ediční komise Fakulty zdravotnických věd konané dne 3. 11. 2009 v 14:30 h v zasedací místnosti na sekretariátě Ústavu sociálního lékařství a zdravotní politiky Přítomni: doc. PhDr.

Více

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Příloha k RD 22/2012 Přihlásit se k habilitačnímu řízení v daném oboru Teorie vzdělávání ve fyzice mohou vysokoškolsky

Více

Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714

Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714 Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714 1 OBLAST STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÁ 1.1 VÝUKA - Zajištění výuky v základních kurzech matematiky, deskriptivní geometrie, výpočetní techniky, algoritmizace, numerických

Více

E-learning GEVAK. Elektronické studijní opory a jejich hodnocení. Milan Klement Miroslav Chráska Jiří Dostál Hana Marešová

E-learning GEVAK. Elektronické studijní opory a jejich hodnocení. Milan Klement Miroslav Chráska Jiří Dostál Hana Marešová GEVAK E-learning Elektronické studijní opory a jejich hodnocení Milan Klement Miroslav Chráska Jiří Dostál Hana Marešová Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta agentura GEVAK s. r. o. Univerzita

Více

6.17 Informatika a výpočetní technika

6.17 Informatika a výpočetní technika 6.17 Informatika a výpočetní technika 6.17.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Informatika a výpočetní technika vychází ze vzdělávací oblasti Informatika

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

E-LEARNING ANEB TVORBA STUDIJNÍCH OPOR SYSTÉMY TOOLBOOK II A TeX

E-LEARNING ANEB TVORBA STUDIJNÍCH OPOR SYSTÉMY TOOLBOOK II A TeX E-LEARNING ANEB TVORBA STUDIJNÍCH OPOR SYSTÉMY TOOLBOOK II A TeX MIROSLAV KOMÁREK, RUDOLF SCHWARZ Abstrakt: Příspěvek pojednává o poznatcích získaných při tvorbě výukových programů z fyziky pomocí systémů

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

nské informatice Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. informatiku, nské informatiky Ústav informatiky AV ČR R v.v.i. http://www.euromise.

nské informatice Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. informatiku, nské informatiky Ústav informatiky AV ČR R v.v.i. http://www.euromise. Vzdělávání v biomedicínsk nské informatice a ezdraví s podporou informačních a komunikačních technologií Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. Evropské centrum pro medicínskou informatiku, statistiku a epidemiologii

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ GRAFICKÝCH VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ PRO TVORBU MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ GRAFICKÝCH VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ PRO TVORBU MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků při tvorbě výukových objektů a využívání e- learningových aplikací v odborných předmětech strojírenských CZ.1.07/1.3.44/02.0026 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz Jméno a příjmení: STRAKOVÁ Jana Titul: RNDr. _ Ph.D. Obor: věda, vzdělávání Specializace: vystudovala fyz. elektroniku a optiku, koordinátorka a vedoucí mezinárodních výzkumů pro vzdělávání, reforma vysokého,

Více

KOMBINOVANÉ STUDIUM NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

KOMBINOVANÉ STUDIUM NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ KOMBINOVANÉ STUDIUM NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ SVATOPLUK SLOVÁK, PAVEL DOSTÁL Ostravská univerzita v Ostravě Abstrakt: Příspěvek informuje o studijních oborech realizovaných

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI Opportunities and Limits of Further Education of Pedagogical Staff Provided by Universities Lenka Cimbálníková

Více

Plán je zpracován na období od 1. 9. 2010 (stávající stav) do 31. 8. 2011 (cílový stav).

Plán je zpracován na období od 1. 9. 2010 (stávající stav) do 31. 8. 2011 (cílový stav). ICT plán školy je zpracován podle metodického pokynu MŠMT č. j. 30799/2005-551, který stanovuje Standart ICT sluţeb ve škole a náleţitosti dokumentu ICT plán školy. Plán je zpracován na období od 1. 9.

Více

Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných

Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných SPOLOČNOSŤ PRE ROZVO J SOCIÁLNEJ PRÁCE 4. ročník mezinárodní vědecké konference Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných Praha 9. dubna 2015 Pořádající instituce:

Více

1. IT_0F1 Základní obsluha MS Office 2010 MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Windows

1. IT_0F1 Základní obsluha MS Office 2010 MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Windows 1. IT_0F1 Základní obsluha MS Office 2010 MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Windows Hlavní náplní kurzu je seznámit účastníky se základními a středně pokročilými technikami vybraných produktů MS Office.

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz Jméno a příjmení: STRAKOVÁ Jana Titul: RNDr. _ Ph.D. Obor: věda, vzdělávání Specializace: vystudovala fyz. elektroniku a optiku, koordinátorka a vedoucí mezinárodních výzkumů pro vzdělávání, reforma vysokého,

Více

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA ŽIVOTA 2015 (1. cirkulář) Katedra geografie, FP TU v Liberci a spolupracující organizace Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA

Více

způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských

způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských zdrojů Poskytovatel t projektu: MŠMT (OP RLZ) Zkld Základní charakteristika k projektu: Doba trvání

Více

ICT - plán. Stávající stav. Celkový stav počtu žáků ke dni 16. 9. 2011

ICT - plán. Stávající stav. Celkový stav počtu žáků ke dni 16. 9. 2011 ICT - plán Stávající stav Celkový stav počtu žáků ke dni 16. 9. 2011 Počet tříd Počet žáků z toho postižení žáci celkem dívky celkem dívky Celkem 28 616 331 27 8 z toho 1.stupeň 16 406 226 15 4 1. ročník

Více

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink,

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Českou pedagogickou společností pořádá vědeckou konferenci GRAMOTNOST VE ŠKOLE Cílem konference spolupořádané

Více

Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů

Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení CZ.1.07/1.3.00/08.0235 CŠM PedF UK v Praze Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Využití shlukové analýzy při vytváření typologie studentů

Využití shlukové analýzy při vytváření typologie studentů Miroslav CHRÁSKA, Milan KLEMENT Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika Využití shlukové analýzy při vytváření typologie studentů 1. Cíl výzkumu Cílem výzkumu bylo rozdělit české a polské vysokoškolské

Více

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D.

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. Vzdělání: 1987-1992 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, obor Andragogika, přiznán titul magistr (Mgr.) 1989-1994 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická

Více

E-learning na ZŠ a SŠ

E-learning na ZŠ a SŠ E-learning na ZŠ a SŠ Ve 21. století si už nelze představit vzdělávací proces bez využití informačních a komunikačních technologií. Jde jen o to, abychom si byli vědomi všech možností, ale i úskalí, jež

Více

POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY

POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY Distanční studijní opora Jména autorů Ing. Josef Botlík Ing. Dalibor Hula Mgr. Petr

Více

MATCOMP s.r.o. Nabídka počítačových kurzů. Akreditované kurzy:

MATCOMP s.r.o. Nabídka počítačových kurzů. Akreditované kurzy: Nabídka počítačových kurzů Akreditované kurzy: 1. Word... 1 2. Word pokročilí... 1 3. Excel... 1 4. Excel pokročilí... 2 5. PowerPoint... 2 6. Access... 2 7. OpenOffice.org Writer... 2 8. OpenOffice.org

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

(zpracovala R. Hýblová)

(zpracovala R. Hýblová) Přehled akcí JČMF organizovaných od roku 1958 do roku 2011 Fyzikální pedagogickou sekcí JČMF (od roku 2006 změna názvu na Fyzikální pedagogickou společnost), popř. Ústřední pedagogickou komisí pro fyziku

Více

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106 Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106 Název projektu Výzkum prevence v boji proti počítačovému pirátství žáků základních a středních škol Specifikace řešitelského týmu Odpovědný

Více

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka E-learning v cestovním ruchu Josef Zelenka E-learning v CR - důvody Cena Flexibilita změny oboru Dostupnost vzdělávání (celoživotního) Jistota dostupnosti podkladů pro studium Možnost přizpůsobit se různým

Více

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Jana Šarmanová Klíčová slova: e-learning, programovaná výuka, režimy učení Abstrakt: Autorská tvorba výukových studijních opor je

Více

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Petr Korviny Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Ústav distančního vzdělávání Klíčová slova: elearning,

Více

Níže uvádíme seznam úspěšných projektů a jejich rozdělení mezi jednotlivé součásti Univerzity Palackého v Olomouci.

Níže uvádíme seznam úspěšných projektů a jejich rozdělení mezi jednotlivé součásti Univerzity Palackého v Olomouci. Výsledky 2. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, Oblasti podpory 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2012 o Praha 2011 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

Výzkumný záměr 2011 katedra manažerského účetnictví syntéza

Výzkumný záměr 2011 katedra manažerského účetnictví syntéza Úvod Výzkumný záměr 2011 katedra manažerského účetnictví syntéza Ve vazbě na základní předmět výzkumu v oblasti manažerského účetnictví manažersky orientované informační systémy, které by měly společně

Více

zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012

zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012 Analýza procesu zpracování účetních informací se zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012 Řešitelský kolektiv: Akademičtí zaměstnanci: Ing.

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE V ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ EKONOMŮ A MANAGERŮ

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE V ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ EKONOMŮ A MANAGERŮ INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE V ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ EKONOMŮ A MANAGERŮ DOSTÁL Jiří KLEMENT Milan BÁRTEK Květoslav, ČR Resumé Informační technologie se staly hlavním faktorem v téměř každém aspektu naší společnosti.

Více

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU IKLIM

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU IKLIM ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU IKLIM Interdisciplinární, informaticko-kognitivní, lingvistický a modulární rozvoj studia CZ.1.07/2.2.00/28.0104 Hradec Králové 29. 1. 2015 Program konference Představení

Více

Centrální poradenská činnost

Centrální poradenská činnost Aktivity uváděné v roční zprávě jsou financovány z účelových prostředků Moravskoslezského kraje, dále z vlastních zdrojů Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačního

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

E-learning na vysokých školách?

E-learning na vysokých školách? E-learning na vysokých školách? Jaroslava Mikulecká, Petra Poulová Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové, Česká republika Klíčová slova: Distanční vzdělávání, on-line vzdělávání,

Více

Stav a perspektivy e-learningu. Martin Weiter

Stav a perspektivy e-learningu. Martin Weiter Stav a perspektivy e-learningu Martin Weiter osnova e-elearning??? e-learning na českých VŠ: zkušenosti a pohledy LMS systémy implementace LMS systémů LMS systém MOODLE co to je? e-learning: co to je?

Více

ICT plán školy pro školní rok 2007/2008

ICT plán školy pro školní rok 2007/2008 ICT plán školy pro školní rok 2007/2008 Základní škola Praha 4, Květnového vítězství 1554 vydává tento ICT plán školy, na základě metodického pokynu MŠMT č.j. 27 419/2004-55. Plán školy je zpracován pro

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. Mgr. Petr Hlaďo, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. Mgr. Petr Hlaďo, PhD. Zoznam publikačnej činnosti PhDr. Mgr. Petr Hlaďo, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Balcar, Jiří 33% - Havlena, Jan 33% - Hlaďo, Petr 34%: Zvolil jsem si techniku. Proč?

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Learning Technologies

Learning Technologies Learning Technologies e-learningový kurz Mgr. Lenka Nováková E-moderator 2012 Co je to Learning Technologies? Learning Technologies for the Classroom je on-line kurz Britské Rady (BC) Kurz představí základní

Více

Firemní e-learning - bez learningu?

Firemní e-learning - bez learningu? Firemní e-learning - bez learningu? Mgr. Petr Janoch Ústav pedagogických věd FF MU E-learning E + LEARNING Výzkum v Alfa Housing Středně velká firma Různá pracoviště na území ČR Kvalitativní výzkum Rozhovory

Více