KLEMENT, M. Výpočetní technika - software a hardware. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, s. ISBN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KLEMENT, M. Výpočetní technika - software a hardware. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, 2002. 178 s. ISBN 80-244-4012-6."

Transkript

1 Výukové texty: KLEMENT, M. Výpočetní technika - software a hardware. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, s. ISBN KLEMENT, M. Základy práce s PC. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, s. ISBN X. Spoluautor vysokoąkolského výukového textu s názvem: DIPLOMOVÉ A ZÁVĚREČNÉ PRÁCE. HOLOU OVÁ, D. - KROBOTOVÁ, M. Diplomové a závěrečné práce. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, s. ISBN KLEMENT, M. Grafické programy a multimédia - AutoCAD vyd. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, s. ISBN X. KLEMENT, M. Základy programování v jazyce Visual Basic. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, s. ISBN KLEMENT, M. Tvorba webových stránek pomocí aplikace Microsoft FrontPage vyd. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, s. ISBN KLEMENT, M. Microsoft Windows XP a Microsoft Office XP. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, s. ISBN KLEMENT, M. a SERAFÍN, Č. Práce s počítačem 1 - Úvod do hardware a software (text k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia). 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, s. ISBN KLEMENT, M. Práce s počítačem 2 - Microsoft Windows XP (text k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia). 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, s. ISBN KLEMENT, M. Práce s počítačem 3 - Průzkumník Windows (text k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia). 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, s. ISBN KLEMENT, M. Práce s počítačem 4 - Microsoft Word pro začátečníky (text k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia). 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, s. ISBN KLEMENT, M. Práce s počítačem 5 - Microsoft Word pro pokročilé (text k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia). 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, s. ISBN KLEMENT, M. Práce s počítačem 6 - Microsoft Internet Explorer (text k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia). 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, s. ISBN KLEMENT, M. Práce s počítačem 7 - Microsoft Excel pro začátečníky. Olomouc: UP, s. ISBN

2 KLEMENT, M. Práce s počítačem 8 - Microsoft Excel pro pokročilé. Olomouc: UP, s. ISBN X KLEMENT, M. Práce s počítačem 7 - Microsoft PowerPoint pro začátečníky. Olomouc: UP, s. ISBN Odborné články a statě: Rok 1999 KLEMENT, M. Specifika tvorby výukových programů v programovacím jazyce Microsoft Visual Basic. In Sborník přednáąek z mezinárodní vědecko-odborné konference: Modernizace výuky v technicky orientovaných oborech a předmětech. Pedagogická fakulta UP, Olomouc, 29. a , str ISBN Rok 2000 KLEMENT, M. Prázdné systémy a jejich tvorba s vyuľitím modulového programování ve Visual Basicu. In Sborník přednáąek z mezinárodní vědecko-odborné konference: Modernizace vysokoąkolské výuky technických předmětů. Vysoká ąkola pedagogická, Hradec Králové,2000, str ISBN KLEMENT, M. Ochranný systém OA-Sodat 32 a jeho pouľití. In Sborník přednáąek z mezinárodní vědecko-odborné konference: DIDMATTECH Fakulta humanitných a prírodných vied PU Preąov, 5. a 6. září KLEMENT, M. Moľnosti ochrany dat osobních počítačů. In Sborník přednáąek z mezinárodní vědecko-odborné konference: DIDMATTECH Fakulta humanitných a prírodných vied PU Preąov, 5. a 6. září KLEMENT, M., SEDLÁČEK, M., CHRÁSKA, M. Moľnosti podpory vyučování fyziky pomocí výpočetní techniky na 2. stupni Z. In Sborník přednáąek z mezinárodní vědeckoodborné konference: Trendy technického vzdělávání. Pedagogická fakulta UP Olomouc, 27. a 28. června ISBN X KLEMENT, M. Výuka algoritmizace a programování v jazyce Visual Basic 5.0. In Sborník přednáąek z mezinárodní vědecko-odborné konference: Trendy technického vzdělávání. Pedagogická fakulta UP Olomouc, 27. a 28. června ISBN X KLEMENT, M. SGML řeąení pro daląí tisíciletí. In Sborník přednáąek z mezinárodní vědecko-odborné konference: Vyuľití výpočetní techniky v přípravě studentů technické výchovy. Katedra technické výchovy PdF MU Brno, 20. února KLEMENT, M. Problematika propojení interdisciplinárních vztahů předmětu Grafické programy CAD a Technické praktikum. In Sborník přednáąek z mezinárodní vědeckoodborné konference: Modernizace vysokoąkolské výuky technických předmětů. Vysoká ąkola pedagogická, Hradec Králové,2000, str ISBN Rok 2001

3 CHRÁSKA, M., KLEMENT, M. Jak studenti na různých typech ąkol vnímají pojem osobní počítač. In Sborník přednáąek z mezinárodní vědecko-odborné konference: DIDMATTECH 2001.Politechnika Radomska - Instytut technologii eksploatacji Radom, 5. a 6. září ISBN KLEMENT, M., CHRÁSKA, M. ml. Videosekvence a problematika jejich vytváření. In Sborník přednáąek z mezinárodní vědecko-odborné konference: DIDMATTECH 2001.Politechnika Radomska - Instytut technologii eksploatacji Radom, 5. a 6. září ISBN HAVELKA, M., KLEMENT, M. K metodice práce s informacemi ve výuce technických předmětů strojírenského charakteru. In Sborník přednáąek z mezinárodní vědecko-odborné konference: DIDMATTECH Politechnika Radomska - Instytut technologii eksploatacji Radom, 5. a 6. září ISBN KLEMENT, M. Moľnosti přístupu k vytváření výukových programů. In Sborník přednáąek z mezinárodní vědecko-odborné konference: Trendy technického vzdělávání. Pedagogická fakulta UP Olomouc, 26. a 27. června ISBN KLEMENT, M., CHRÁSKA, M ml. Počítač jako didaktický prostředek. In Sborník přednáąek z mezinárodní vědecko-odborné konference: Trendy technického vzdělávání. Pedagogická fakulta UP Olomouc, 26. a 27. června ISBN KLEMENT, M., CHRÁSKA, M ml. Informační systém základní ąkoly. In Sborník přednáąek z mezinárodní vědecko-odborné konference: Trendy technického vzdělávání. Pedagogická fakulta UP Olomouc, 26. a 27. června ISBN KLEMENT, M., DVOŘÁK, M. Didaktické funkce výukových programů. In Sborník přednáąek z mezinárodní vědecko-odborné konference: Trendy technického vzdělávání. Pedagogická fakulta UP Olomouc, 26. a 27. června ISBN KLEMENT, M., DVOŘÁK, M. Výukové programy a jejich typologie. In Sborník přednáąek z mezinárodní vědecko-odborné konference: Trendy technického vzdělávání. Pedagogická fakulta UP Olomouc, 26. a 27. června ISBN KLEMENT, M., HAVELKA, M. Moľnosti tvorby multimediálních videosekvencí. In Sborník přednáąek z mezinárodní vědecko-odborné konference: Modernizace Vysokoąkolské výuky technických předmětů. Vysoká ąkola pedagogická v Hradci Králové, 6. a 7. února ISBN KLEMENT, M. SGML řeąení pro daląí tisíciletí. In Sborník přednáąek z mezinárodní vědecko-odborné konference: Modernizace Vysokoąkolské výuky technických předmětů. Vysoká ąkola pedagogická v Hradci Králové, 6. a 7. února ISBN Rok 2002 KLEMENT, M. Virtuální realita pomocí VRML. In Modernizace výuky v technicky orientovaných oborech a předmětech. (sborník příspěvků z mezinárodní vědecko-odborné konference) Olomouc : UP PdF, 2002, s ISBN

4 KLEMENT, M. Moľnosti přístupu k vytváření výukových programů. In Modernizace výuky v technicky orientovaných oborech a předmětech. (sborník příspěvků z mezinárodní vědeckoodborné konference) Olomouc : UP PdF, 2002, s ISBN KLEMENT, M. a HAVELKA, M. Moľnosti certifikace ECDL. In Modernizace výuky v technicky orientovaných oborech a předmětech. (sborník příspěvků z mezinárodní vědeckoodborné konference) Olomouc : UP PdF, 2002, s ISBN HAVELKA, M. a KLEMENT, M. Vyuľití stavebnic řady LEGO DACTA v rámci pregraduální přípravy učitelů obecně technického předmětu. In Modernizace výuky v technicky orientovaných oborech a předmětech. (sborník příspěvků z mezinárodní vědeckoodborné konference) Olomouc : UP PdF, 2002, s ISBN KLEMENT, M. a PERNIČKA, T. Programovací jazyky. In Modernizace výuky v technicky orientovaných oborech a předmětech. (sborník příspěvků z mezinárodní vědecko-odborné konference) Olomouc : UP PdF, 2002, s ISBN KLEMENT, M. Základy programování v jazyce Visual Basic. Olomouc : Vydavatelství UP, s. ISBN Rok 2003 KLEMENT, M. - ZABLOUDILOVÁ, A. Pojetí a uspořádání výuky ICT v rámci Pedagogické fakulty UP Olomouc. In Sborník z mezinárodní vědecké konference elearning ve vysokoąkolském vzdělávání, Zlín 4 a 5. června Zlín: Vydavatelství Univerzity Tomáąe Bati, 2003, s ISBN X. KLEMENT, M. Bezdrátové sítě postavené na technologii WI-FI. In DIDMATTECH 2003 (sborník). Pedagogická fakulta UP v Olomouci, 4. a 5. července Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2003, s ISBN KLEMENT, M. Kritéria hodnocení výukového software. In DIDMATTECH 2003 (sborník). Pedagogická fakulta UP v Olomouci, 4. a 5. července Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2003, s ISBN KLEMENT, M. Současná situace ve vyuľití ICT na základních ąkolách. In DIDMATTECH 2003 (sborník). Pedagogická fakulta UP v Olomouci, 4. a 5. července Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2003, s ISBN KLEMENT, M. Vytváříme grafické pracoviątě zaměřené na systémy AutoCAD. In DIDMATTECH 2003 (sborník). Pedagogická fakulta UP v Olomouci, 4. a 5. července Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2003, s ISBN KLEMENT, M. Pojetí výuky ICT na Katedře technické a informační výchovy PdF UP. In DIDMATTECH 2003 (sborník). Pedagogická fakulta UP v Olomouci, 4. a 5. července Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2003, s ISBN

5 Rok 2004 KLEMENT, M., CHRÁSKA, M. Moľnosti pouľití faktorové a shlukové analýzy. In Trendy technického vzdělávání 2004 (sborník s konference). Pedagogická fakulta UP v Olomouci, 22. a 23. června Praha: Nakladatelství Votobia, 2004, s ISBN KLEMENT, M., CHRÁSKA, M. První fáze ověřování systému hodnocení výukových programů pomocí faktorové a shlukové analýzy. In Trendy technického vzdělávání 2004 (sborník s konference). Pedagogická fakulta UP v Olomouci, 22. a 23. června Praha: Nakladatelství Votobia, 2004, s ISBN KLEMENT, M., CHRÁSKA, M. Druhá fáze ověřování systému hodnocení výukových programů pomocí faktorové a shlukové analýzy. In Trendy technického vzdělávání 2004 (sborník s konference). Pedagogická fakulta UP v Olomouci, 22. a 23. června Praha: Nakladatelství Votobia, 2004, s ISBN KLEMENT, M., CHRÁSKA, M. Třetí fáze ověřování systému hodnocení výukových programů pomocí faktorové a shlukové analýzy. In Trendy technického vzdělávání 2004 (sborník s konference). Pedagogická fakulta UP v Olomouci, 22. a 23. června Praha: Nakladatelství Votobia, 2004, s ISBN KLEMENT, M., CHRÁSKA, M. Hodnocení kvality výukových programů. In Trendy technického vzdělávání 2004 (sborník s konference). Pedagogická fakulta UP v Olomouci, 22. a 23. června Praha: Nakladatelství Votobia, 2004, s ISBN KLEMENT, M., CHRÁSKA, M. Rozvoj kompetencí učitelů - uľivatelů v oblasti práce s ICT v edukačním procesu. In Trendy technického vzdělávání 2004 (sborník s konference). Pedagogická fakulta UP v Olomouci, 22. a 23. června Praha: Nakladatelství Votobia, 2004, s ISBN KLEMENT, M., CHRÁSKA, M. Rozvoj kompetencí učitelů - odborníků v oblasti práce s ICT v edukačním procesu. In Trendy technického vzdělávání 2004 (sborník s konference). Pedagogická fakulta UP v Olomouci, 22. a 23. června Praha: Nakladatelství Votobia, 2004, s ISBN Rok 2005 KLEMENT, M. a CHRÁSKA, M. Rozvoj kompetencí učitelů v oblasti práce s ICT. In Sborník z mezinárodní vědecké konference Modernizace vysokoąkolské výuky technických předmětů - díl 2., Hradec Králové, vyd., Nakladatelství Gaudeamus, Hradec Králové,2005, s ISBN ISSN (DEVELOPMENT OF TEACHERS ICT COMPETENCES) KLEMENT, M. a KOZÁK, M. Technologie bezdrátových sítí. In Sborník z mezinárodní vědecké konference Modernizace vysokoąkolské výuky technických předmětů - díl 1., Hradec Králové, vyd., Nakladatelství Gaudeamus, Hradec Králové, 2005, s ISBN ISSN (TECHNOLOGY OF WIRELESS NETS)

6 KLEMENT, M. a CHRÁSKA, M. Kompetenční úrovně učitelů v oblasti práce s ICT. In Sborník z mezinárodní vědecké konference Modernizace vysokoąkolské výuky technických předmětů - díl 3., Hradec Králové, vyd., Nakladatelství Gaudeamus, Hradec Králové, 2004, s ISBN ISSN (TEACHERS ICT COMPETENCES LEVELS) KLEMENT, M. Moľnosti evaluace výukových programů. In Sborník z mezinárodní vědecké konference Trendy technického vzdělávání 2005, Olomouc, vyd., Vydavatelství Votobia, Praha, 2005, s ISBN (EDUCATIONAL PROGRAMS' QUALITY EVALUATION) KLEMENT, M. Microsoft Windows XP a Microsoft Office XP. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, s. ISBN KLEMENT, M. a SERAFÍN, Č. Práce s počítačem 1 - Úvod do hardware a software (text k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia). 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, s. ISBN KLEMENT, M. Práce s počítačem 2 - Microsoft Windows XP (text k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia). 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, s. ISBN KLEMENT, M. Práce s počítačem 3 - Průzkumník Windows (text k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia). 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, s. ISBN KLEMENT, M. Práce s počítačem 4 - Microsoft Word pro začátečníky (text k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia). 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, s. ISBN KLEMENT, M. Práce s počítačem 5 - Microsoft Word pro pokročilé (text k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia). 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, s. ISBN KLEMENT, M. Práce s počítačem 6 - Microsoft Internet Explorer (text k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia). 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, s. ISBN Rok 2006 KLEMENT, M. Práce s počítačem 7 - Microsoft Excel pro začátečníky. Olomouc : UP, s. ISBN KLEMENT, M. Práce s počítačem 8 - Microsoft Excel pro pokročilé. Olomouc : UP, s. ISBN X KLEMENT, M. Práce s počítačem 7 - Microsoft PowerPoint pro začátečníky. Olomouc : UP, s. ISBN

7 KLEMENT, M. Rádiové a optické technologie bezdrátových sítí. In Trendy ve vzdělávání Technika a informační technologie Olomouc : Votobia, 2006 s ISBN X OPLETALOVÁ, A. a KLEMENT, M. Zkuąenosti s realizací pedagogického studia učitelů distanční formou studia. In Distanční vzdělávání v České republice současnost a budoucnost. Praha : Centrum pro studium vys. kolství, 2006, s ISBN Rok 2007 KLEMENT, M., JANU, M. a KVAPIL, L. Optimalizace softwarové struktury sítě. In XX. DIDMATTECH 2007 díl II. Olomouc : Votobia, 2007, s ISBN KLEMENT, M. Technologie bezdrátových sítí.. In XX. DIDMATTECH 2007 díl I. Olomouc : Votobia, 2007, s ISBN KLEMENT, M. Virtualizace infrastruktury počítačové sítě.. In XX. DIDMATTECH 2007 díl II. Olomouc : Votobia, 2007, ISBN KLEMENT, M. Práce s počítačem 1 Úvod do hardware a software (multimediální LMS soubor). Olomouc : UP, ISBN KLEMENT, M. Práce s počítačem 2 Microsoft Window s XP (multimediální LMS soubor). Olomouc : UP, ISBN KLEMENT, M. Práce s počítačem 3 Průzkumník Windows (multimediální LMS soubor). Olomouc : UP, ISBN KLEMENT, M. Práce s počítačem 4 Microsoft Word pro začátečníky (multimediální LMS soubor). Olomouc : UP, ISBN KLEMENT, M. Práce s počítačem 5 Microsoft Word pro pokročilé (multimediální LMS soubor). Olomouc : UP, ISBN KLEMENT, M. Softwarová struktura počítačové sítě. In INFOTECH Olomouc : Votobia Olomouc, 2007, s ISBN KLEMENT, M. Virtuální infrastruktura počítačové sítě.. In INFOTECH Olomouc : Votobia Olomouc, 2007, s ISBN

8 KLEMENT, M. a LAVRINČÍK, J. Bezdrátové sítě.. In INFOTECH Olomouc : Votobia Olomouc, 2007, s ISBN Rok 2008 KLEMENT, M., JANU, M. a KVAPIL, L. Optimalizace softwarové infrastruktury. In Trendy ve vzdělávání Informační technologie a technické vzdělávání. Díl II. Olomouc :Votobia, 2008 s ISBN KLEMENT, M. Virtuální infrastruktura. In Trendy ve vzdělávání Informační technologie a technické vzdělávání. Díl II. Olomouc : Votobia, 2008 s ISBN CHRÁSKA, M.(ml.), KLEMENT, M. SERAFÍN, Č. (ed.) Monografie Trendy ve vzdělávání. 1. vyd. I. a II. díl. Olomouc : VOTOBIA, 2008, 630 s. ISBN KLEMENT, M. Základy programování 1 Úvod do MS Visual Basic 6.0. (Texty k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia) Olomouc : UP, s. ISBN KLEMENT, M. Základy programování 2 Začátky programování ve MS Visual Basic 6.0. (Texty k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia) Olomouc : UP, s. ISBN KLEMENT, M. Základy programování 3 Pokročilejší programování ve MS Visual Basic 6.0. (Texty k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia) Olomouc : UP, s. ISBN KLEMENT, M. Základy programování 4 Pokročilé programování ve MS Visual Basic 6.0. (Texty k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia) Olomouc : UP, s. ISBN KLEMENT, M. Grafické systémy CAD 1 Úvod do AutoCadu. (Texty k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia) Olomouc : UP, s. ISBN KLEMENT, M. Grafické systémy CAD 2 Základy kreslení ve 2D. (Texty k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia) Olomouc : UP, s. ISBN KLEMENT, M. Grafické systémy CAD 3 Pokročilé kreslení ve 2D. (Texty k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia) Olomouc : UP, s. ISBN KLEMENT, M. Grafické systémy CAD 4 Základy kreslení ve 3D. (Texty k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia) Olomouc : UP, s. ISBN KLEMENT, M. Grafické systémy CAD 5 Pokročilé kreslení ve 3D. (Texty k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia) Olomouc : UP, s. ISBN

9 Rok 2009 KLEMENT, M. a LAVRINČÍK, J. Projekty IVOŠ zvýšení kvality ve vzdělávání zavedením interaktivní výuky do škol. In Trendy ve vzdělávání Informační technologie a technické vzdělávání. 1. díl. Olomouc : Votobia, s ISBN KLEMENT, M., KUBRICKÝ, J. Softwarová infrastruktura jako obsah vzdělávání. Journal of Technology and Information Education. 2009, Olomouc - EU, Palacký University, Volume 1, Issue 2, p ISSN X. KUBRICKÝ, J., KLEMENT, M. Objektově orientované programování ve výuce. Journal of Technology and Information Education. 2009, Olomouc - EU, Palacký University, Volume 1, Issue 3, p ISSN X. Rok 2010 KLEMENT, M. Výsledky druhého roku řešení projektu IVOŠ. In Trendy ve vzdělávání Informační technologie a technické vzdělávání. Díl I. Olomouc : ALTYN, 2010, s ISBN KLEMENT, M. a LAVRINČÍK, J. Výsledky prvního roku řešení projektu IVOŠ. In Trendy ve vzdělávání Informační technologie a technické vzdělávání. Díl I. Olomouc : ALTYN, 2010, s ISBN KLEMENT, M. Postoje studentů vysokých škol k e-learningu. In Trendy ve vzdělávání Informační technologie a technické vzdělávání. Díl II. Olomouc : ALTYN, 2010, s ISBN KLEMENT, M. Možnosti evaluace vzdělávacích materiálů určených pro distanční vzdělávání a e-learning. In Trendy ve vzdělávání Informační technologie a technické vzdělávání. Díl I. Olomouc : ALTYN, 2010, s ISBN LAVRINČÍK, J. a KLEMENT, M. Želví grafika ve vzdělávání. In Trendy ve vzdělávání Informační technologie a technické vzdělávání. Díl II. Olomouc : ALTYN, 2010, s ISBN KLEMENT, M. a DOSTÁL, J. E-learning a jeho uplatnění na PdF UP Olomouc. In Journal of Technology and Information Education. 2010, Olomouc, Vydala Univerzita Palackého, Sv. 2, č. 1, s ISSN X Rok 2011 Příspěvky v odborných časopisech a sbornících 1. CHRÁSKA, M. a KLEMENT, M. Využití shlukové analýzy při vytváření typologie studentů. In: Edukacja-Technika-Informatika wybrane problémy edukacji technicznej

10 i zawodowej. Rzeszów, Poland. 2011, Volume 2, Issue 1, pp ISSN (podíl 50 % celkového rozsahu). 2. KLEMENT, M. Softwarová podpora hodnocení elektronických studijních opor. In: Informatika v škole. 2011, Bratislava: Ústav informácií a prognóz školství, Volume 38, Issue 1, pp ISSN X. 3. KLEMENT, M. Analýza potřeb v oblasti možnosti implementace interaktivních způsobů výuky do edukačního procesu. In: Informatika v škole. 2011, Bratislava: Ústav informácií a prognóz školství, Volume 38, Issue 1, pp ISSN X. 4. KLEMENT, M., KROPÁČ, J., ZUBATÁ, A. Uplatnění kritického myšlení žáka ve výuce o technice a informačních a komunikačních technologiích. In. Sborník z mezinárodní vědecké konference Technológie vzdelávania v príprave učiteľov prírodovedných a technických predmetov. Prešov, (sborník bude v tištěné podobě vydán v dubnu 2012). 5. KLEMENT, M. Tvorba nástroje pro sběr výzkumných dat v prostředí LMS Unifor postaveného na platformě AJAX a MySQL. In. Sborník z mezinárodní vědecké konference Technológie vzdelávania v príprave učiteľov prírodovedných a technických predmetov. Prešov, (sborník bude v tištěné podobě vydán v dubnu 2012). 6. KLEMENT, M., DVORSKÝ, J. Cesta k hodnocení elektronických studijních opor. In: Aula časopis pro vysokoškolskou a vědní politiku. Praha: centrum pro studium vysokého školství, roč. 19, č , 2011, s ISSN (podíl 90 % celkového rozsahu). 7. KLEMENT, M. Hodnocení elektronických studijních opor v kontextu pedagogickotechnologického pojetí e-learningu. In: Paidagogos - časopis pro pedagogiku v souvislostech. Olomouc EU, roč. 2011, č. 2, s ISSN KLEMENT, M., CHRÁSKA, M. Vymezení kritérií evaluace elektronických distančních opor. In: Media4u Magazine. 2011, Praha EU, Sv. 1, č. 2, s ISSN (podíl 70 % celkového rozsahu). 9. CHRÁSKA, M., KLEMENT, M. Možnosti využití shlukové a faktorové analýzy při optimalizaci kritérií evaluace elektronických distančních opor. In: Media4u Magazine. 2011, Praha EU, Sv. 1, č. 2, s ISSN (podíl 50 % celkového rozsahu). 10. KLEMENT, M. Možnosti hodnocení elektronických studijních opor. In: Sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu: Smíšený design v pedagogickém výzkumu. 1. vyd., Brno: vydavatelství MU, 2011, s ISBN (editoři: doc. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D.; Mgr. Petr Knecht, Ph.D.; Mgr. Simona Šebestová, Ph.D.). 11. KLEMENT, M. Determinanty ovlivňující rozvoj distančního vzdělávání realizovaného formou e-learningu. In: Sborník z konference Současné trendy v přípravě učitelů a jejich důsledky pro zajišťování kvality vzdělávání. Plzeň: vydavatelství ZČU, 2012, s KLEMENT, M. From the board to e-learning. In: Sborník konference: Mezinárodní konference Evropské pedagogické fórum Hradec Králové: Magnanimitas, 1. vyd. 2011, s ISBN MAREŠOVÁ H., KLEMENT, M. Virtual worlds in education. In. Sborník z konference Nové technologie ve vzdělávání vyd., Olomouc: Vydavatelství UP, 2011, s ISBN (recenzoval: PaedDr., PhDr. Jiří Dostál, Ph.D.). (podíl 40 % celkového rozsahu). 14. KLEMENT, M. Rozvojové trendy distančního vzdělávání realizovaného formou e-learningu. In: Sborník přednášek z mezinárodní vědecko-odborné konference: Trendy

11 ve vzdělávání vyd., Olomouc: GEVAK, 2011, s ISBN (recenzovali: prof. Ing. Otakar Sláma, DrSc.; RNDr. Jiří Keprt, DrSc.). 15. KLEMENT, M. Projekt IVOŠ finišuje. In: Sborník přednášek z mezinárodní vědeckoodborné konference: Trendy ve vzdělávání vyd., Olomouc: GEVAK, 2011, s ISBN (recenzovali: prof. Ing. Otakar Sláma, DrSc.; RNDr. Jiří Keprt, DrSc.). 16. KLEMENT, M. Hodnocení elektronických studijních opor. In: Sborník přednášek z mezinárodní vědecko-odborné konference: Trendy ve vzdělávání vyd., Olomouc: GEVAK, 2011, s ISBN (recenzovali: prof. Ing. Otakar Sláma, DrSc.; RNDr. Jiří Keprt, DrSc.). 17. KLEMENT, M., CHRÁSKA, M. Využití metod pedagogického výzkumu pro ověření systému hodnocení elektronických studijních opor. In: Sborník přednášek z mezinárodní vědecko-odborné konference: Trendy ve vzdělávání vyd., Olomouc: GEVAK, 2011, s ISBN (podíl 80 % celkového rozsahu, recenzovali: prof. Ing. Otakar Sláma, DrSc.; RNDr. Jiří Keprt, DrSc.). 18. KLEMENT, M. Možnosti hodnocení elektronických studijních opor. In: Sborník anotací příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu: Smíšený design v pedagogickém výzkumu. 1. vyd., Brno: vydavatelství MU, 2011, s. 56. ISBN (editoři: doc. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D.; Mgr. Petr Knecht, Ph.D.; Mgr. Simona Šebestová, Ph.D.). 19. KLEMENT, M. Projekt IVOŠ rok třetí. In: Sborník přednášek z mezinárodní vědecko-odborné konference: Strategie technického vzdělávání v reflexi doby: Současné trendy v oblasti popularizace technického vzdělávání. 1. vyd., Ústí nad Labem: UJEP, 2011, s ISBN (recenzovali: prof. Ing. Pavel Cyrus, CSc.; Prof. Dr. Ing. František Holešovský; Prof. Dr. Gabriel Švejda, CSc.). Odborné publikace (monografie) 1. KLEMENT, M. Přístupy k hodnocení elektronických studijních opor určených pro realizaci výuky formou e-learningu. 1. vyd., Olomouc: Velfel, 2011, 124 s. ISBN (recenzenti: prof. dr. hab. Wojciech Walat, Ph.D.; Prof. RNDr. Josef Molnár, CSc.). Učebnice a skripta 1. KLEMENT, M., DOSTÁL, J., BÁRTEK, K., LAVRINČÍK, J. Učebnice interaktivní výuky s využitím multimediální učebny. 2. přepracované vyd., Velfel, s (podíl 50% z celkového rozsahu). 2. KLEMENT, M., DOSTÁL, J., KLEMENT, J. Metody realizace a hodnocení interaktivní výuky. 1. vyd., Velfel, s. ISBN (samostatně strana: 37-73). 3. KLEMENT, M.; LAVRINČÍK, J. Úvod do MS Visual Basic vyd., Litovel: VELFEL, s. ISBN (podíl 50% z celkového rozsahu). 4. KLEMENT, M.; LAVRINČÍK, J. Začátky programování v MS Visual Basic vyd., Litovel: VELFEL, s. ISBN (podíl 50% z celkového rozsahu). 5. KLEMENT, M.; LAVRINČÍK, J. Pokročilejší programování v MS Visual Basic vyd., Litovel: VELFEL, s. ISBN (podíl 50% z celkového rozsahu).

12 6. KLEMENT, M.; LAVRINČÍK, J. Pokročilé programování v MS Visual Basic vyd., Litovel: VELFEL, s. ISBN (podíl 50% z celkového rozsahu). Editor sborníků z konferencí CHRÁSKA, M. KLEMENT, M., SERAFÍN, Č. HAVELKA, M. Trendy ve vzdělávání Technika a informační technologie. Olomouc: GEVAK, s. ISBN KLEMENT, M., LAVRINČÍK, J. Protech 2011 konference interaktivní výuky. Olomouc: Velfel, s. ISBN

13 2012 Publikované práce v zahraničních recenzovaných nebo impaktovaných časopisech: KLEMENT, M., DOSTÁL, J. Evaluating electronic learning supports. In: Procedia - Social and Behavioral Sciences. Elseviever. 2012, Volume 69, Issue 1, pp ISSN (podíl 80 % celkového rozsahu). KLEMENT, M., DOSTÁL, J. E-learning in tertiary education from students`point of view. In: Problems of Education in the 21st Century. Šiauliai Lithuania. 2012, Volume 43, Issue 14, pp ISSN (podíl 70 % celkového rozsahu). KLEMENT, M., REŠKOVÁ, M. Primary school students and teachers opinions about interactive boards and their possible utilization in tuition. In: The Journal Of Elementary Education. Maribor, Slovenia. 2012, Volume 5, Issue 3, pp ISSN (podíl 80 % celkového rozsahu). KLEMENT, M. Modern didactic tools and the possibilities of their implementation into the educational proces. In: Problems of Education in the 21st Century. Šiauliai Lithuania. 2012, Volume 39, Issue 13, pp ISSN Publikované práce v zahraničních recenzovaných sbornících z konferencí: KLEMENT, M., MAREŠOVÁ, H., LANGER, J. Approaches to Creating E-learning Educational Tools Reflecting the Students with Special Needs. In: 13th International Conference on Computers Helping People with Special Needs: vyd., Linec: Johannes Kepler University of Linz, s ISBN MAREŠOVÁ, H., KLEMENT, M. Multiuser virtual environments and people with special needs. In: 13th International Conference on Computers Helping People with Special Needs: vyd., Linec: Johannes Kepler University of Linz, s ISBN KLEMENT, M., CHRÁSKA, M., DOSTÁL, J. The electronic learning supports` evaluation system. In: Sborník přednášek z mezinárodní vědecko-odborné konference: DIDMATTECH Komárno, J. Selye University, Slovakia, 10. až 13. října ISBN KLEMENT, M. Tools for the Electronic Learning Supports' Quality Assessment. In: DIVAI th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics, vyd., Nitra: Constantine the Philosopher University in Nitra, s ISBN DOSTÁL, J., KLEMENT, M. Vybrané aspekty BOZP v e-vzdělávání. In. Sborník z mezinárodní sympózia celoživotné vzdělávanie v oblasti BOZP vyd., Nitra: KTIT v Nitre, s ISBN Původní práce v recenzovaných nebo impaktovaných tuzemských vědeckých časopisech: KLEMENT, M., ŠTENCL, J. Elektronický dotazníkový systém určený pro sběr výzkumných dat v rámci LMS. In: Journal of Technology and Information Education. 2012, Olomouc - EU, Palacký University, Sv. 4, č. 3, s ISSN X. MAREŠOVÁ, H., KLEMENT, M. Současné trendy rozvoje e-learningového vzdělávání. In: Journal of Technology and Information Education. 2012, Olomouc - EU, Palacký University, Sv. 4, č. 3, s ISSN X.

14 DOSTÁL, J., KLEMENT, M. Počítačem podporované vzdělávání výsledky výzkumné sondy. In: Journal of Technology and Information Education. 2012, Olomouc - EU, Palacký University, Sv. 4, č. 3, s ISSN X. KLEMENT, M., DOSTÁL, J. Využívání a role e-learningu v současném vysokoškolském vzdělávání. In: Aula časopis pro vysokoškolskou a vědní politiku. Praha: Centrum pro studium vysokého školství, roč. 20, č. 1, 2012, s ISSN KLEMENT, M., CHRÁSKA, M. Typologie studentů dle zájmu o vzdělávání realizované formou e-learningu aneb: je e-learning vhodný pro každého?. In: Journal of Technology and Information Education. 2012, Olomouc - EU, Palacký University, Sv. 4, č. 2, s ISSN X. KLEMENT, M. Teorie učení a technologie jako determinanty rozvoje distančního vzdělávání a e-learningu. In: Media4u Magazine. 2012, Praha EU, roč. 9, č. 1, s ISSN KLEMENT, M. Teorie učení a jejich odraz v distančním vzdělávání realizovaném formou e-learningu. In. e-pedagogium. 2012, Olomouc, Vydavatelství UP, roč. 2012, č. 1, s ISSN Příspěvky v recenzovaných sbornících z tuzemských konferencí: KLEMENT, M. Determinanty ovlivňující rozvoj vzdělávání formou e-learningu. In: 7. Mezinárodní konference o distančním vzdělávání: DISCO vyd., Praha: vydavatelství UK, 2012, s ISBN KLEMENT, M. Kvalita a e-learning: popis nástroje pro hodnocení kvality elektronických studijních opor. In: Sborník z mezinárodní vědecké konference: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů Hradec Králové, vyd., Hradec Králové: Nakladatelství Gaudeamus, 2012, s ISBN ZUBATÁ, A., KROPÁČ, J., PLISCHKE, J., KLEMENT, M. Zkušenosti žáka a jeho kariérové rozhodování ve výuce technických předmětů. In: Sborník z mezinárodní vědecké konference: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů Hradec Králové, vyd., Hradec Králové: Nakladatelství Gaudeamus, 2012, s ISBN KLEMENT, M., LAVRINČÍK, J., KLEMENT, J. Projekt PROŠ jde do finále. In: Sborník přednášek z mezinárodní vědecko-odborné konference: Trendy ve vzdělávání vyd., Olomouc: GEVAK, 2012, s ISBN (podíl 80 % celkového rozsahu). Monografie: KLEMENT, M., CHRÁSKA, M., DOSTÁL, J., MAREŠOVÁ, H. E-learning: elektronické studijní opory a jejich hodnocení. 1. vyd., Olomouc: Agentura GEVAK, 2012, 341 s. ISBN (recenzenti: prof. dr. hab. Wojciech Walat, Ph.D.; doc. PhDr. Libuse Podlahová, CSc.). Studijní texty: KLEMENT, M., KLEMENT, J., LAVRINČÍK, J. Metody realizace a hodnocení výuky základů programování. 1. vyd., Olomouc: Jiří Dostál, s (podíl 60% z celkového rozsahu).

Rok 2002. Rok 2003. Příspěvky ve sbornících z konferencí:

Rok 2002. Rok 2003. Příspěvky ve sbornících z konferencí: Rok 2002 DOSTÁL, J. Terminologická analýza užívaného názvosloví paměťových médií moderních technologií. Odborný časopis Technológia vzdelávania, ročník 10/ 2002, s. 14-15. DOSTÁL, J. Terminologické poznámky

Více

Seznam aktivit a publikační činnosti Profesní Curiculum Vitae

Seznam aktivit a publikační činnosti Profesní Curiculum Vitae Jméno: Titul: Státní příslušnost: E-mail: Seznam aktivit a publikační činnosti Profesní Curiculum Vitae René Szotkowski Mgr., Ph.D. ČR rene.szotkowski@upol.cz Tel.: (+420) 585 63 5178 Vzdělání: 1992 1996

Více

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. ODBORNÉ KURIKULUM Jméno / Příjmení PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. Trvalé bydliště České Budějovice Telefon +420 603 327 457 +420 387 77 3075 E-mail pexa@pf.jcu.cz Státní příslušnost Česká republika Datum narození

Více

Knižní publikace. (1) ROJÁK, A MIKLOŠÍKOVÁ, M. SEKERA, O. Výukový program, ESF OP RLZ, č. projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.1./0006, Ostrava : VŠB- u TU Ostrava, 2006.191! s. ISBN 80-248-1112-X. (2) MIKLOŠÍKOVÁ,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Vás zve na mezinárodní vědecko-odbornou konferenci konanou pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr.

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA VYUŽÍVÁNÍ MODERNÍCH INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VÝUCE

INOVACE PŘEDMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA VYUŽÍVÁNÍ MODERNÍCH INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VÝUCE INOVACE PŘEDMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA VYUŽÍVÁNÍ MODERNÍCH INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VÝUCE Do vzdělávacího procesu pronikají ve stále větší míře moderní informační a komunikační technologie.

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

Přílohy: Publikační činnost:

Přílohy: Publikační činnost: Mgr. Radek Maca Kontakt Bydliště: Makovského 436 Nové Město na Moravě 592 31 mobil: 774 696 160 e-mail: rama@inforama.cz stránky: http://www.inforama.cz, http://www.evzdelavani.net Zaměstnání: Gymnázium

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PEDAGOGICKÉHO STUDIA UČITELŮ DISTANČNÍ FORMOU STUDIA

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PEDAGOGICKÉHO STUDIA UČITELŮ DISTANČNÍ FORMOU STUDIA ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PEDAGOGICKÉHO STUDIA UČITELŮ DISTANČNÍ FORMOU STUDIA ALENA OPLETALOVÁ, MILAN KLEMENT Univerzita Palackého v Olomouci Abstrakt: Na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

Více

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Č. j. OU-3272/45-203 Směrnice děkana č. 2/203 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Článek Úvodní ustanovení V souladu s 72 75 zákona č. /998

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Výsledky 3. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, Oblasti podpory. - Vysokoškolské vzdělávání

Více

Jiří DOSTÁL Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, KTEIV. Interaktivní tabule ve vzdělávání

Jiří DOSTÁL Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, KTEIV. Interaktivní tabule ve vzdělávání Jiří DOSTÁL Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, KTEIV Interaktivní tabule ve vzdělávání 1 Úvod Didaktická technika a učební pomůcky se pro dnešní generaci vzdělávání staly téměř nepostradatelnými.

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

Software. Mgr. Renáta Rellová. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Software. Mgr. Renáta Rellová. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Software Mgr. Renáta Rellová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Renáta Rellová. Dostupné z Metodického portálu

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč.

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč. Výsledky 1. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Seznam aktivit a publikační činnosti Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D. odborné kurikulum

Seznam aktivit a publikační činnosti Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D. odborné kurikulum Seznam aktivit a publikační činnosti Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D. odborné kurikulum Jméno, příjmení, tituly: Pavla Vyhnálková, Mgr., Ph.D. Rodné příjmení: Pospíchalová Datum a místo narození: 20. ledna

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Správa OS Windows server

Univerzita Palackého v Olomouci. Správa OS Windows server Moderní učitel CZ.1.07/1.3.00/51.0041 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Správa OS Windows server doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D. Olomouc 2015 Publikace vznikla v rámci ESF projektu Moderní

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Doporučená kritéria pro habilitační a profesorská na VFU Brno schválená VR VFU Brno dne 3. 12. 2012, účinná od 1. 2. 2013 Habilitační Uchazeč o jmenování docentem musí splňovat předpoklady pro jmenování

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

E-learning z pohledu managementu vysoké školy

E-learning z pohledu managementu vysoké školy E-learning z pohledu managementu vysoké školy Doc. RNDR. Petr Kolář, CSc. Prorekor pro vědu a zahraniční styky Univerzita Jana Amose Komenského Praha www.ujak.cz kolar.petr@ujak.cz Obsah Kdo ví, co je

Více

Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324. ICT plán školy

Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324. ICT plán školy Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 ICT plán školy Adresa školy: Pospíšilova tř. 324, 500 03 Hradec Králové tel: 495514691 fax: 495514693 email: gbn@gybon.cz Záměry školy v oblasti

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

E-LEARNING NA KIT E-LEARNING

E-LEARNING NA KIT E-LEARNING E-LEARNING NA KIT E-LEARNING Eva Jablonská, Hana Rysová, Jitka Štěpánová, Radim Bílek, Kateřina Berková Anotace Tento článek se skládá ze dvou částí. V první části článku jsou uvedeny ukázky z e-learningových

Více

PROJEKT ESF OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJE

PROJEKT ESF OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJE PROJEKT ESF OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ "CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY CZ.04.1.03/3.2.15.1/0150 Číslo priority 3.3. Rozvoj celoživotního učení Číslo opatření 3.3.2

Více

České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE

České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE Technické, humanitní a společenské vědy: Je možné vést v pedagogickém procesu dialog? Odborní garanti: prof. PhDr.

Více

Mgr. Radka Šulistová, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta

Mgr. Radka Šulistová, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Developing Interactive and Communicative Competences in Students of Health and Social Nonmedical Specializations at Tertiary Level with the Help of E-learning Mgr. Radka Šulistová, Ph.D. Jihočeská univerzita

Více

AGOGIKA CHEMIE. Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ. Kurz: Oborová didaktika chemie

AGOGIKA CHEMIE. Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ. Kurz: Oborová didaktika chemie AGOGIKA CHEMIE doc. RNDr. Karel Holada, CSc. Ústav profesního rozvoje pedagogických pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů

Více

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Prezentace katedry www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 1 2 Cíl katedry CŠM Cílem je nejen vzdělávat profesionální

Více

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Příloha k RD 22/2012 Přihlásit se k habilitačnímu řízení v daném oboru Teorie vzdělávání ve fyzice mohou vysokoškolsky

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Návrh a realizace modulového. učitelů v Moravskoslezském kraji. Ing. Eva Burianová, Ph.D.

Návrh a realizace modulového. učitelů v Moravskoslezském kraji. Ing. Eva Burianová, Ph.D. Návrh a realizace modulového systému dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji Ing. Eva Burianová, Ph.D. Návrh a realizace modulového systému dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji

Více

Profesní vzdělávání tutorů elearningových kurzů v Ústeckém kraji

Profesní vzdělávání tutorů elearningových kurzů v Ústeckém kraji Profesní vzdělávání tutorů elearningových kurzů v Ústeckém kraji CZ.04.1.03/3.3.06.4/0003 Realizátor projektu: Asista, s.r.o. Partner projektu: Job Market, s.r.o. Projekt je realizován v rámci Opatření

Více

Pořadové číslo: 1. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce matematiky

Pořadové číslo: 1. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce matematiky Pořadové číslo:. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce matematiky 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu SIPVZ a rozšiřuje

Více

Katedra technické a informační výchovy Pedagogické fakulty UP v Olomouci

Katedra technické a informační výchovy Pedagogické fakulty UP v Olomouci Katedra technické a informační výchovy Pedagogické fakulty UP v Olomouci Olomouc 2010 A NOTACE Sborník obsahuje příspěvky účastníků prvního ročníku odborné konference PROTECH 2010, konané pod záštitou

Více

způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských

způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských zdrojů Poskytovatel t projektu: MŠMT (OP RLZ) Zkld Základní charakteristika k projektu: Doba trvání

Více

ROZVOJ E-LEARNINGU NA 1. LF UK PRAHA

ROZVOJ E-LEARNINGU NA 1. LF UK PRAHA ROZVOJ E-LEARNINGU NA 1. LF UK PRAHA Autoři: Čestmír Štuka, Tomáš Nikl Centrum podpory elektronické výuky 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze OBSAH 1. Rozvoj e-learningu na 1. LF UK Praha 2.

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

APPLE IPAD IN EDUCATION. Jan LAVRINČÍK

APPLE IPAD IN EDUCATION. Jan LAVRINČÍK THEORETICAL ARTICLES APPLE IPAD IN EDUCATION Jan LAVRINČÍK Abstract: The paper deals with the significance and general characteristics of tablets in education. A special emphasis is devoted to Tablet Apple

Více

Chemická olympiáda jako prostředek orientace studenta ke studiu přírodovědných disciplín

Chemická olympiáda jako prostředek orientace studenta ke studiu přírodovědných disciplín Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu 2012 činnost 1210 zakázka č. 2116 Chemická olympiáda jako prostředek orientace studenta ke studiu přírodovědných disciplín Odpovědný řešitel projektu: Doc.

Více

Využití programu Learning Space při přípravě výukové jednotky pro distanční vzdělávání

Využití programu Learning Space při přípravě výukové jednotky pro distanční vzdělávání Využití programu Learning Space při přípravě výukové jednotky pro distanční vzdělávání Ing. Kateřina Kostolányová Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, katedra informačních a komunikačních technologií

Více

ŽIVOTOPIS. Jitka Nábělková, rozená Šlímová

ŽIVOTOPIS. Jitka Nábělková, rozená Šlímová ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Jitka Nábělková, rozená Šlímová Mgr., Ph.D. jitka.nabelkova@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) 2003-2005 Vykonávaná

Více

Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz

Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz +(420) 572 548 035 Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz Iveta Hashesh (rozená Matušíková) se narodila v ČR v Uherském Hradišti.

Více

Aktuální seznam nabízených kurzů

Aktuální seznam nabízených kurzů Aktuální seznam nabízených kurzů Název akce číslo akreditace hodinová dotace cena 1 Moodle pro pokročilé 3320/10-25-22 30 2100 2 Lidová řemesla a tradice v práci učitelů a vychovatelů 3320/10-25-22 30

Více

Závěrečná zpráva o řešení výzkumného záměru

Závěrečná zpráva o řešení výzkumného záměru Závěrečná zpráva o řešení výzkumného záměru Identifikační kód MSM 114100003 Název výzkumného záměru Vzdělávání pro život v informační společnosti Příjemce Univerzita Karlova v Praze Vykonavatel Univerzita

Více

CŽV na FI, Telč 14. 4. 2009. Celoživotní vzdělávání na Fakultě informatiky MU

CŽV na FI, Telč 14. 4. 2009. Celoživotní vzdělávání na Fakultě informatiky MU Celoživotní vzdělávání na Fakultě informatiky MU Přehled aktivit CŽV na FI Studium jednotlivých předmětů akreditovaných studijních programů v rámci CŽV Další vzdělávání pedagogických pracovníků Speciální

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

ERRATA K DIPLOMOVÉ PRÁCI OBRAZOVÁ SLOŽKA UČEBNIC ČEŠTINY PRO CIZINCE ANALÝZA A EVALUACE

ERRATA K DIPLOMOVÉ PRÁCI OBRAZOVÁ SLOŽKA UČEBNIC ČEŠTINY PRO CIZINCE ANALÝZA A EVALUACE ERRATA K DIPLOMOVÉ PRÁCI OBRAZOVÁ SLOŽKA UČEBNIC ČEŠTINY PRO CIZINCE ANALÝZA A EVALUACE Na str. 12 upravuji bibliografický údaj citace na Malach, 1993, cit. dle Kalhous - Obst, 2009: 338 339. Upravuji

Více

(zpracovala R. Hýblová)

(zpracovala R. Hýblová) Přehled akcí JČMF organizovaných od roku 1958 do roku 2011 Fyzikální pedagogickou sekcí JČMF (od roku 2006 změna názvu na Fyzikální pedagogickou společnost), popř. Ústřední pedagogickou komisí pro fyziku

Více

ICT plán školy na období 2007-2008

ICT plán školy na období 2007-2008 ICT plán školy na období 2007-2008 Název školy : Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Ulice : Školní 1610 Místo : Rožnov pod Radhoštěm PSČ : 756 61 Tel. : 571 752 311

Více

Ing. Robert Jurča, PhD. odborný asistent jurca@edukomplex.cz

Ing. Robert Jurča, PhD. odborný asistent jurca@edukomplex.cz +(420) 572 548 035 Ing. Robert Jurča, PhD. odborný asistent jurca@edukomplex.cz Specializace Vzdělání Narodil se v ČR v Uherském Hradišti. Absolvoval Střední stavební školu ve Zlíně a Fakultu managementu

Více

AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PF UJEP A FIRMY RENTEL, S.R.O.

AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PF UJEP A FIRMY RENTEL, S.R.O. AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PF UJEP A FIRMY RENTEL, S.R.O. ZDENĚK PEJSAR Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Abstrakt: Spolupráce vysoké školy s firmou poskytující Learning

Více

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu Přípravný kurz ECDL Kurz je zaměřen na přípravu uchazeče o získání celosvětově rozšířeného certifikátu počítačové gramotnosti ECDL. Tyto ECDL certifikáty jsou určeny široké veřejnosti a jsou stále ve větší

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU IKLIM

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU IKLIM ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU IKLIM Interdisciplinární, informaticko-kognitivní, lingvistický a modulární rozvoj studia CZ.1.07/2.2.00/28.0104 Hradec Králové 29. 1. 2015 Program konference Představení

Více

Závěrečná konference projektu konaná v rámci mezinárodní konference ODAM 2013 14. 6. 2013, PřF UP Olomouc MAPLIMAT

Závěrečná konference projektu konaná v rámci mezinárodní konference ODAM 2013 14. 6. 2013, PřF UP Olomouc MAPLIMAT Závěrečná konference projektu konaná v rámci mezinárodní konference ODAM 2013 14. 6. 2013, PřF UP Olomouc MAPLIMAT Modernizace studia aplikované matematiky na PřF Univerzity Palackého v Olomouci (Streamlining

Více

Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714

Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714 Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714 1 OBLAST STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÁ 1.1 VÝUKA - Zajištění výuky v základních kurzech matematiky, deskriptivní geometrie, výpočetní techniky, algoritmizace, numerických

Více

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. nabízí v roce 2013 v rámci udržitelnosti projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip

Ostravská univerzita v Ostravě. Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip Ostravská univerzita v Ostravě Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip Proč studovat informatiku Pochopení problematiky moderního a stále se rozvíjejícího oboru. Široké uplatnění v rámci informatických

Více

nské informatice Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. informatiku, nské informatiky Ústav informatiky AV ČR R v.v.i. http://www.euromise.

nské informatice Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. informatiku, nské informatiky Ústav informatiky AV ČR R v.v.i. http://www.euromise. Vzdělávání v biomedicínsk nské informatice a ezdraví s podporou informačních a komunikačních technologií Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. Evropské centrum pro medicínskou informatiku, statistiku a epidemiologii

Více

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink,

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Českou pedagogickou společností pořádá vědeckou konferenci GRAMOTNOST VE ŠKOLE Cílem konference spolupořádané

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D.

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. Funkce: odborná asistentka, garantka oborů Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání, Učitelství sociálně zdravotních předmětů pro střední odborné školy a

Více

ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT

ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT V období uplynulých pěti let realizovaly centrum celoživotního vzdělávání a centrum pedagogické praxe, pracoviště Pedagogické fakulty

Více

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka E-learning v cestovním ruchu Josef Zelenka E-learning v CR - důvody Cena Flexibilita změny oboru Dostupnost vzdělávání (celoživotního) Jistota dostupnosti podkladů pro studium Možnost přizpůsobit se různým

Více

Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů

Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení CZ.1.07/1.3.00/08.0235 CŠM PedF UK v Praze Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů

Více

Microsoft Partneři ve vzdělávání

Microsoft Partneři ve vzdělávání Microsoft Partneři ve vzdělávání aktivity pro základní a střední školy ČR Jan Martínek Academic Audience Manager, Microsoft Jan.Martinek@microsoft.com Stávající aktivity programu Microsoft Partneři ve

Více

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP Jiří Měřička ČR Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze E-mail: mericjir@fel.cvut.cz 1. ÚVOD Propojení humanitních a technických věd je potřebné

Více

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Charakteristika projektu Název projektu: Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Více

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc.

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Funkce: vedoucí Katedry psychologie a patopsychologie PdF UP v Olomouci Odborné zaměření: psychologické poradenství psychologie vysoké školy psychologická diagnostika patopsychologie

Více

Inovace ekonomických předmětů

Inovace ekonomických předmětů Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Inovace ekonomických předmětů Sborník z konference projektu Zvyšování konkurenceschopnosti absolventů MVŠO inovací vybraných studijních předmětů s důrazem na znalostní

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

System for individual learning of mathematics. Agnieszka HEBA, Ph.D. Doc. RNDr. Jana KAPOUNOVÁ, CSc. dr hab. prof. UŚ Eugenia SMYRNOVA-TRYBULSKA

System for individual learning of mathematics. Agnieszka HEBA, Ph.D. Doc. RNDr. Jana KAPOUNOVÁ, CSc. dr hab. prof. UŚ Eugenia SMYRNOVA-TRYBULSKA System for individual learning of mathematics Agnieszka HEBA, Ph.D. Doc. RNDr. Jana KAPOUNOVÁ, CSc. dr hab. prof. UŚ Eugenia SMYRNOVA-TRYBULSKA Obsah prezentace Výzkumný problém Teoretická východiska Hlavní

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Institut vzdělávání a poradenství UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE Fakulta prírodných vied Katedra zoológie a antropológie UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká

Více

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106 Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106 Název projektu Výzkum prevence v boji proti počítačovému pirátství žáků základních a středních škol Specifikace řešitelského týmu Odpovědný

Více

Závěrečná zpráva projektu. Aprobační rozšiřující studium pro učitele základních a. v environmentálních, informačních, komunikačních

Závěrečná zpráva projektu. Aprobační rozšiřující studium pro učitele základních a. v environmentálních, informačních, komunikačních Závěrečná zpráva projektu s názvem Aprobační rozšiřující studium pro učitele základních a středních škol Moravskoslezského kéh kraje v environmentálních, informačních, komunikačních a strojírenských oborech

Více

Strukturovaný životopis

Strukturovaný životopis Strukturovaný životopis Jméno a příjmení: ANTONÍN STANĚK Datum a místo narození: 2. 3. 1966, Olomouc Adresa: Werichova 29, Olomouc, 77900 Pracoviště: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta,

Více

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury. Závěrečná zpráva z řešení projektu

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury. Závěrečná zpráva z řešení projektu Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury c. Projekty celoživotního vzdělávání, které budou: cb) zvyšovat jazykovou úroveň akademických pracovníků a jejich

Více

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k SYSTEMATICKÁ PODPORA V PŘÍPRAVP PRAVĚ UČITELŮ Pavel K r p á l e k Institut vzdělávání a poradenství ČZU Praha TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) KOMPLEXNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY ZÁKLADNÍ PRINCIPY TQM VE VZDĚLÁVÁNÍ:

Více

Sondy a analýzy. Učebnice dějepisu teorie a multikulturní aspekty edukačního média

Sondy a analýzy. Učebnice dějepisu teorie a multikulturní aspekty edukačního média 0 Sondy a analýzy Učebnice dějepisu teorie a multikulturní aspekty edukačního média Zdeněk Beneš, Blažena Gracová, J. Průcha a kol. Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Praha 2008 1 Sondy a analýzy

Více

E-LEARNING AND ITS APPLICATION TO PdF UP OLOMOUC. Milan KLEMENT Jiří DOSTÁL

E-LEARNING AND ITS APPLICATION TO PdF UP OLOMOUC. Milan KLEMENT Jiří DOSTÁL 1/21, Volume 2, Issue 1 ISSN 183-37X THEORETICAL ARTICLES E-LEARNING AND ITS APPLICATION TO PdF UP OLOMOUC Milan KLEMENT Jiří DOSTÁL Abstract: The present article presents some aspects of the use of e-learning

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VYUŽITÍ CAD TECHNOLOGIÍ PŘI TVORBĚ VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VYUŽITÍ CAD TECHNOLOGIÍ PŘI TVORBĚ VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků při tvorbě výukových objektů a využívání e- learningových aplikací v odborných předmětech strojírenských CZ.1.07/1.3.44/02.0026 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VYUŽITÍ

Více

3 Zapojení odborníků z praxe při vytváření a realizaci inovovaných studijních programů.

3 Zapojení odborníků z praxe při vytváření a realizaci inovovaných studijních programů. Výzva č. 29, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání V oblasti podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání byla výzva s pořadovým číslem 29 pro příjem projektových žádostí ostatních (IPo) vyhlášena 15. března

Více

Zápis z jednání kolegia děkanky ze dne 11. ledna 2010, č. 2/2010

Zápis z jednání kolegia děkanky ze dne 11. ledna 2010, č. 2/2010 Zápis z jednání kolegia děkanky ze dne 11. ledna 2010, č. 2/2010 Přítomni: Doc. PaedDr. J. Coufalová, CSc., doc. L. Čepička, Ph.D., doc. PhDr. J. Miňhová, CSc., doc. RNDr. M. Mergl, CSc., PhDr. J. Vaňková,

Více

Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika

Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika vychází ze Zákona o vysokých školách

Více

INOVACE STUDIJNÍHO PROGRAMU OŠETŘOVATELSTVÍ NA SLEZSKÉ UNIVERZITĚ V OPAVĚ

INOVACE STUDIJNÍHO PROGRAMU OŠETŘOVATELSTVÍ NA SLEZSKÉ UNIVERZITĚ V OPAVĚ INOVACE STUDIJNÍHO PROGRAMU OŠETŘOVATELSTVÍ NA SLEZSKÉ UNIVERZITĚ V OPAVĚ PROJEKT OP VK CZ.1.07/2.2.00/15.0178 Doc. PhDr. Dagmar MASTILIAKOVÁ, PhD. RN ÚSTAV 0ŠETŘOVATELSTVÍ, FVP SU V OPAVĚ Školení akademiků

Více

ŽIVOTOPIS. Vladimíra KOCOURKOVÁ

ŽIVOTOPIS. Vladimíra KOCOURKOVÁ ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Vladimíra KOCOURKOVÁ PhDr., Ph.D. vladimira.kocourkova@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní

Více

Curriculum vitae. Doc. PhDr. Iveta Bednaříková, Ph. D.

Curriculum vitae. Doc. PhDr. Iveta Bednaříková, Ph. D. Vědecko-pedagogické hodnosti Curriculum vitae Doc. PhDr. Iveta Bednaříková, Ph. D. Mgr. 1979 Filozofická fakulta v Prešově UPJŠ v Košicích Obor: Výchova a vzdělávání dospělých PhDr. 1988 Filozofická fakulta

Více

Využití shlukové analýzy při vytváření typologie studentů

Využití shlukové analýzy při vytváření typologie studentů Miroslav CHRÁSKA, Milan KLEMENT Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika Využití shlukové analýzy při vytváření typologie studentů 1. Cíl výzkumu Cílem výzkumu bylo rozdělit české a polské vysokoškolské

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o. p. s. Žižkova 6, České Budějovice NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ (další vzdělávání podle 1 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Plán je zpracován na období od 1. 9. 2010 (stávající stav) do 31. 8. 2011 (cílový stav).

Plán je zpracován na období od 1. 9. 2010 (stávající stav) do 31. 8. 2011 (cílový stav). ICT plán školy je zpracován podle metodického pokynu MŠMT č. j. 30799/2005-551, který stanovuje Standart ICT sluţeb ve škole a náleţitosti dokumentu ICT plán školy. Plán je zpracován na období od 1. 9.

Více

PUBLIKAČNÍ ČINNOST. PhDr. Jan Šmahaj Ph.D. (1.9. 2014)

PUBLIKAČNÍ ČINNOST. PhDr. Jan Šmahaj Ph.D. (1.9. 2014) PUBLIKAČNÍ ČINNOST PhDr. Jan Šmahaj Ph.D. (1.9. 2014) KNIHY, SKRIPTA, KAPITOLA V KNIZE PROCHÁZKA, R., ŠMAHAJ, J., KOLAŘÍK, M., LEČBYCH, M. Teorie a praxe poradenské psychologie. Praha: Grada, 2014. 256

Více

Změny postojů k vybraným pojmům u studentů oboru Edukacja techniczno-informatyczna na Univerzitě v Rzeszowe

Změny postojů k vybraným pojmům u studentů oboru Edukacja techniczno-informatyczna na Univerzitě v Rzeszowe Marie CHRÁSKOVÁ Univerzita Palackého v Olomouci, Česka Republika Změny postojů k vybraným pojmům u studentů oboru Edukacja techniczno-informatyczna na Univerzitě v Rzeszowe Úvod Zkoumání postojů bylo a

Více