KLEMENT, M. Výpočetní technika - software a hardware. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, s. ISBN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KLEMENT, M. Výpočetní technika - software a hardware. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, 2002. 178 s. ISBN 80-244-4012-6."

Transkript

1 Výukové texty: KLEMENT, M. Výpočetní technika - software a hardware. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, s. ISBN KLEMENT, M. Základy práce s PC. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, s. ISBN X. Spoluautor vysokoąkolského výukového textu s názvem: DIPLOMOVÉ A ZÁVĚREČNÉ PRÁCE. HOLOU OVÁ, D. - KROBOTOVÁ, M. Diplomové a závěrečné práce. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, s. ISBN KLEMENT, M. Grafické programy a multimédia - AutoCAD vyd. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, s. ISBN X. KLEMENT, M. Základy programování v jazyce Visual Basic. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, s. ISBN KLEMENT, M. Tvorba webových stránek pomocí aplikace Microsoft FrontPage vyd. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, s. ISBN KLEMENT, M. Microsoft Windows XP a Microsoft Office XP. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, s. ISBN KLEMENT, M. a SERAFÍN, Č. Práce s počítačem 1 - Úvod do hardware a software (text k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia). 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, s. ISBN KLEMENT, M. Práce s počítačem 2 - Microsoft Windows XP (text k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia). 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, s. ISBN KLEMENT, M. Práce s počítačem 3 - Průzkumník Windows (text k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia). 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, s. ISBN KLEMENT, M. Práce s počítačem 4 - Microsoft Word pro začátečníky (text k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia). 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, s. ISBN KLEMENT, M. Práce s počítačem 5 - Microsoft Word pro pokročilé (text k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia). 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, s. ISBN KLEMENT, M. Práce s počítačem 6 - Microsoft Internet Explorer (text k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia). 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, s. ISBN KLEMENT, M. Práce s počítačem 7 - Microsoft Excel pro začátečníky. Olomouc: UP, s. ISBN

2 KLEMENT, M. Práce s počítačem 8 - Microsoft Excel pro pokročilé. Olomouc: UP, s. ISBN X KLEMENT, M. Práce s počítačem 7 - Microsoft PowerPoint pro začátečníky. Olomouc: UP, s. ISBN Odborné články a statě: Rok 1999 KLEMENT, M. Specifika tvorby výukových programů v programovacím jazyce Microsoft Visual Basic. In Sborník přednáąek z mezinárodní vědecko-odborné konference: Modernizace výuky v technicky orientovaných oborech a předmětech. Pedagogická fakulta UP, Olomouc, 29. a , str ISBN Rok 2000 KLEMENT, M. Prázdné systémy a jejich tvorba s vyuľitím modulového programování ve Visual Basicu. In Sborník přednáąek z mezinárodní vědecko-odborné konference: Modernizace vysokoąkolské výuky technických předmětů. Vysoká ąkola pedagogická, Hradec Králové,2000, str ISBN KLEMENT, M. Ochranný systém OA-Sodat 32 a jeho pouľití. In Sborník přednáąek z mezinárodní vědecko-odborné konference: DIDMATTECH Fakulta humanitných a prírodných vied PU Preąov, 5. a 6. září KLEMENT, M. Moľnosti ochrany dat osobních počítačů. In Sborník přednáąek z mezinárodní vědecko-odborné konference: DIDMATTECH Fakulta humanitných a prírodných vied PU Preąov, 5. a 6. září KLEMENT, M., SEDLÁČEK, M., CHRÁSKA, M. Moľnosti podpory vyučování fyziky pomocí výpočetní techniky na 2. stupni Z. In Sborník přednáąek z mezinárodní vědeckoodborné konference: Trendy technického vzdělávání. Pedagogická fakulta UP Olomouc, 27. a 28. června ISBN X KLEMENT, M. Výuka algoritmizace a programování v jazyce Visual Basic 5.0. In Sborník přednáąek z mezinárodní vědecko-odborné konference: Trendy technického vzdělávání. Pedagogická fakulta UP Olomouc, 27. a 28. června ISBN X KLEMENT, M. SGML řeąení pro daląí tisíciletí. In Sborník přednáąek z mezinárodní vědecko-odborné konference: Vyuľití výpočetní techniky v přípravě studentů technické výchovy. Katedra technické výchovy PdF MU Brno, 20. února KLEMENT, M. Problematika propojení interdisciplinárních vztahů předmětu Grafické programy CAD a Technické praktikum. In Sborník přednáąek z mezinárodní vědeckoodborné konference: Modernizace vysokoąkolské výuky technických předmětů. Vysoká ąkola pedagogická, Hradec Králové,2000, str ISBN Rok 2001

3 CHRÁSKA, M., KLEMENT, M. Jak studenti na různých typech ąkol vnímají pojem osobní počítač. In Sborník přednáąek z mezinárodní vědecko-odborné konference: DIDMATTECH 2001.Politechnika Radomska - Instytut technologii eksploatacji Radom, 5. a 6. září ISBN KLEMENT, M., CHRÁSKA, M. ml. Videosekvence a problematika jejich vytváření. In Sborník přednáąek z mezinárodní vědecko-odborné konference: DIDMATTECH 2001.Politechnika Radomska - Instytut technologii eksploatacji Radom, 5. a 6. září ISBN HAVELKA, M., KLEMENT, M. K metodice práce s informacemi ve výuce technických předmětů strojírenského charakteru. In Sborník přednáąek z mezinárodní vědecko-odborné konference: DIDMATTECH Politechnika Radomska - Instytut technologii eksploatacji Radom, 5. a 6. září ISBN KLEMENT, M. Moľnosti přístupu k vytváření výukových programů. In Sborník přednáąek z mezinárodní vědecko-odborné konference: Trendy technického vzdělávání. Pedagogická fakulta UP Olomouc, 26. a 27. června ISBN KLEMENT, M., CHRÁSKA, M ml. Počítač jako didaktický prostředek. In Sborník přednáąek z mezinárodní vědecko-odborné konference: Trendy technického vzdělávání. Pedagogická fakulta UP Olomouc, 26. a 27. června ISBN KLEMENT, M., CHRÁSKA, M ml. Informační systém základní ąkoly. In Sborník přednáąek z mezinárodní vědecko-odborné konference: Trendy technického vzdělávání. Pedagogická fakulta UP Olomouc, 26. a 27. června ISBN KLEMENT, M., DVOŘÁK, M. Didaktické funkce výukových programů. In Sborník přednáąek z mezinárodní vědecko-odborné konference: Trendy technického vzdělávání. Pedagogická fakulta UP Olomouc, 26. a 27. června ISBN KLEMENT, M., DVOŘÁK, M. Výukové programy a jejich typologie. In Sborník přednáąek z mezinárodní vědecko-odborné konference: Trendy technického vzdělávání. Pedagogická fakulta UP Olomouc, 26. a 27. června ISBN KLEMENT, M., HAVELKA, M. Moľnosti tvorby multimediálních videosekvencí. In Sborník přednáąek z mezinárodní vědecko-odborné konference: Modernizace Vysokoąkolské výuky technických předmětů. Vysoká ąkola pedagogická v Hradci Králové, 6. a 7. února ISBN KLEMENT, M. SGML řeąení pro daląí tisíciletí. In Sborník přednáąek z mezinárodní vědecko-odborné konference: Modernizace Vysokoąkolské výuky technických předmětů. Vysoká ąkola pedagogická v Hradci Králové, 6. a 7. února ISBN Rok 2002 KLEMENT, M. Virtuální realita pomocí VRML. In Modernizace výuky v technicky orientovaných oborech a předmětech. (sborník příspěvků z mezinárodní vědecko-odborné konference) Olomouc : UP PdF, 2002, s ISBN

4 KLEMENT, M. Moľnosti přístupu k vytváření výukových programů. In Modernizace výuky v technicky orientovaných oborech a předmětech. (sborník příspěvků z mezinárodní vědeckoodborné konference) Olomouc : UP PdF, 2002, s ISBN KLEMENT, M. a HAVELKA, M. Moľnosti certifikace ECDL. In Modernizace výuky v technicky orientovaných oborech a předmětech. (sborník příspěvků z mezinárodní vědeckoodborné konference) Olomouc : UP PdF, 2002, s ISBN HAVELKA, M. a KLEMENT, M. Vyuľití stavebnic řady LEGO DACTA v rámci pregraduální přípravy učitelů obecně technického předmětu. In Modernizace výuky v technicky orientovaných oborech a předmětech. (sborník příspěvků z mezinárodní vědeckoodborné konference) Olomouc : UP PdF, 2002, s ISBN KLEMENT, M. a PERNIČKA, T. Programovací jazyky. In Modernizace výuky v technicky orientovaných oborech a předmětech. (sborník příspěvků z mezinárodní vědecko-odborné konference) Olomouc : UP PdF, 2002, s ISBN KLEMENT, M. Základy programování v jazyce Visual Basic. Olomouc : Vydavatelství UP, s. ISBN Rok 2003 KLEMENT, M. - ZABLOUDILOVÁ, A. Pojetí a uspořádání výuky ICT v rámci Pedagogické fakulty UP Olomouc. In Sborník z mezinárodní vědecké konference elearning ve vysokoąkolském vzdělávání, Zlín 4 a 5. června Zlín: Vydavatelství Univerzity Tomáąe Bati, 2003, s ISBN X. KLEMENT, M. Bezdrátové sítě postavené na technologii WI-FI. In DIDMATTECH 2003 (sborník). Pedagogická fakulta UP v Olomouci, 4. a 5. července Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2003, s ISBN KLEMENT, M. Kritéria hodnocení výukového software. In DIDMATTECH 2003 (sborník). Pedagogická fakulta UP v Olomouci, 4. a 5. července Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2003, s ISBN KLEMENT, M. Současná situace ve vyuľití ICT na základních ąkolách. In DIDMATTECH 2003 (sborník). Pedagogická fakulta UP v Olomouci, 4. a 5. července Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2003, s ISBN KLEMENT, M. Vytváříme grafické pracoviątě zaměřené na systémy AutoCAD. In DIDMATTECH 2003 (sborník). Pedagogická fakulta UP v Olomouci, 4. a 5. července Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2003, s ISBN KLEMENT, M. Pojetí výuky ICT na Katedře technické a informační výchovy PdF UP. In DIDMATTECH 2003 (sborník). Pedagogická fakulta UP v Olomouci, 4. a 5. července Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2003, s ISBN

5 Rok 2004 KLEMENT, M., CHRÁSKA, M. Moľnosti pouľití faktorové a shlukové analýzy. In Trendy technického vzdělávání 2004 (sborník s konference). Pedagogická fakulta UP v Olomouci, 22. a 23. června Praha: Nakladatelství Votobia, 2004, s ISBN KLEMENT, M., CHRÁSKA, M. První fáze ověřování systému hodnocení výukových programů pomocí faktorové a shlukové analýzy. In Trendy technického vzdělávání 2004 (sborník s konference). Pedagogická fakulta UP v Olomouci, 22. a 23. června Praha: Nakladatelství Votobia, 2004, s ISBN KLEMENT, M., CHRÁSKA, M. Druhá fáze ověřování systému hodnocení výukových programů pomocí faktorové a shlukové analýzy. In Trendy technického vzdělávání 2004 (sborník s konference). Pedagogická fakulta UP v Olomouci, 22. a 23. června Praha: Nakladatelství Votobia, 2004, s ISBN KLEMENT, M., CHRÁSKA, M. Třetí fáze ověřování systému hodnocení výukových programů pomocí faktorové a shlukové analýzy. In Trendy technického vzdělávání 2004 (sborník s konference). Pedagogická fakulta UP v Olomouci, 22. a 23. června Praha: Nakladatelství Votobia, 2004, s ISBN KLEMENT, M., CHRÁSKA, M. Hodnocení kvality výukových programů. In Trendy technického vzdělávání 2004 (sborník s konference). Pedagogická fakulta UP v Olomouci, 22. a 23. června Praha: Nakladatelství Votobia, 2004, s ISBN KLEMENT, M., CHRÁSKA, M. Rozvoj kompetencí učitelů - uľivatelů v oblasti práce s ICT v edukačním procesu. In Trendy technického vzdělávání 2004 (sborník s konference). Pedagogická fakulta UP v Olomouci, 22. a 23. června Praha: Nakladatelství Votobia, 2004, s ISBN KLEMENT, M., CHRÁSKA, M. Rozvoj kompetencí učitelů - odborníků v oblasti práce s ICT v edukačním procesu. In Trendy technického vzdělávání 2004 (sborník s konference). Pedagogická fakulta UP v Olomouci, 22. a 23. června Praha: Nakladatelství Votobia, 2004, s ISBN Rok 2005 KLEMENT, M. a CHRÁSKA, M. Rozvoj kompetencí učitelů v oblasti práce s ICT. In Sborník z mezinárodní vědecké konference Modernizace vysokoąkolské výuky technických předmětů - díl 2., Hradec Králové, vyd., Nakladatelství Gaudeamus, Hradec Králové,2005, s ISBN ISSN (DEVELOPMENT OF TEACHERS ICT COMPETENCES) KLEMENT, M. a KOZÁK, M. Technologie bezdrátových sítí. In Sborník z mezinárodní vědecké konference Modernizace vysokoąkolské výuky technických předmětů - díl 1., Hradec Králové, vyd., Nakladatelství Gaudeamus, Hradec Králové, 2005, s ISBN ISSN (TECHNOLOGY OF WIRELESS NETS)

6 KLEMENT, M. a CHRÁSKA, M. Kompetenční úrovně učitelů v oblasti práce s ICT. In Sborník z mezinárodní vědecké konference Modernizace vysokoąkolské výuky technických předmětů - díl 3., Hradec Králové, vyd., Nakladatelství Gaudeamus, Hradec Králové, 2004, s ISBN ISSN (TEACHERS ICT COMPETENCES LEVELS) KLEMENT, M. Moľnosti evaluace výukových programů. In Sborník z mezinárodní vědecké konference Trendy technického vzdělávání 2005, Olomouc, vyd., Vydavatelství Votobia, Praha, 2005, s ISBN (EDUCATIONAL PROGRAMS' QUALITY EVALUATION) KLEMENT, M. Microsoft Windows XP a Microsoft Office XP. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, s. ISBN KLEMENT, M. a SERAFÍN, Č. Práce s počítačem 1 - Úvod do hardware a software (text k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia). 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, s. ISBN KLEMENT, M. Práce s počítačem 2 - Microsoft Windows XP (text k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia). 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, s. ISBN KLEMENT, M. Práce s počítačem 3 - Průzkumník Windows (text k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia). 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, s. ISBN KLEMENT, M. Práce s počítačem 4 - Microsoft Word pro začátečníky (text k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia). 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, s. ISBN KLEMENT, M. Práce s počítačem 5 - Microsoft Word pro pokročilé (text k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia). 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, s. ISBN KLEMENT, M. Práce s počítačem 6 - Microsoft Internet Explorer (text k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia). 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, s. ISBN Rok 2006 KLEMENT, M. Práce s počítačem 7 - Microsoft Excel pro začátečníky. Olomouc : UP, s. ISBN KLEMENT, M. Práce s počítačem 8 - Microsoft Excel pro pokročilé. Olomouc : UP, s. ISBN X KLEMENT, M. Práce s počítačem 7 - Microsoft PowerPoint pro začátečníky. Olomouc : UP, s. ISBN

7 KLEMENT, M. Rádiové a optické technologie bezdrátových sítí. In Trendy ve vzdělávání Technika a informační technologie Olomouc : Votobia, 2006 s ISBN X OPLETALOVÁ, A. a KLEMENT, M. Zkuąenosti s realizací pedagogického studia učitelů distanční formou studia. In Distanční vzdělávání v České republice současnost a budoucnost. Praha : Centrum pro studium vys. kolství, 2006, s ISBN Rok 2007 KLEMENT, M., JANU, M. a KVAPIL, L. Optimalizace softwarové struktury sítě. In XX. DIDMATTECH 2007 díl II. Olomouc : Votobia, 2007, s ISBN KLEMENT, M. Technologie bezdrátových sítí.. In XX. DIDMATTECH 2007 díl I. Olomouc : Votobia, 2007, s ISBN KLEMENT, M. Virtualizace infrastruktury počítačové sítě.. In XX. DIDMATTECH 2007 díl II. Olomouc : Votobia, 2007, ISBN KLEMENT, M. Práce s počítačem 1 Úvod do hardware a software (multimediální LMS soubor). Olomouc : UP, ISBN KLEMENT, M. Práce s počítačem 2 Microsoft Window s XP (multimediální LMS soubor). Olomouc : UP, ISBN KLEMENT, M. Práce s počítačem 3 Průzkumník Windows (multimediální LMS soubor). Olomouc : UP, ISBN KLEMENT, M. Práce s počítačem 4 Microsoft Word pro začátečníky (multimediální LMS soubor). Olomouc : UP, ISBN KLEMENT, M. Práce s počítačem 5 Microsoft Word pro pokročilé (multimediální LMS soubor). Olomouc : UP, ISBN KLEMENT, M. Softwarová struktura počítačové sítě. In INFOTECH Olomouc : Votobia Olomouc, 2007, s ISBN KLEMENT, M. Virtuální infrastruktura počítačové sítě.. In INFOTECH Olomouc : Votobia Olomouc, 2007, s ISBN

8 KLEMENT, M. a LAVRINČÍK, J. Bezdrátové sítě.. In INFOTECH Olomouc : Votobia Olomouc, 2007, s ISBN Rok 2008 KLEMENT, M., JANU, M. a KVAPIL, L. Optimalizace softwarové infrastruktury. In Trendy ve vzdělávání Informační technologie a technické vzdělávání. Díl II. Olomouc :Votobia, 2008 s ISBN KLEMENT, M. Virtuální infrastruktura. In Trendy ve vzdělávání Informační technologie a technické vzdělávání. Díl II. Olomouc : Votobia, 2008 s ISBN CHRÁSKA, M.(ml.), KLEMENT, M. SERAFÍN, Č. (ed.) Monografie Trendy ve vzdělávání. 1. vyd. I. a II. díl. Olomouc : VOTOBIA, 2008, 630 s. ISBN KLEMENT, M. Základy programování 1 Úvod do MS Visual Basic 6.0. (Texty k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia) Olomouc : UP, s. ISBN KLEMENT, M. Základy programování 2 Začátky programování ve MS Visual Basic 6.0. (Texty k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia) Olomouc : UP, s. ISBN KLEMENT, M. Základy programování 3 Pokročilejší programování ve MS Visual Basic 6.0. (Texty k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia) Olomouc : UP, s. ISBN KLEMENT, M. Základy programování 4 Pokročilé programování ve MS Visual Basic 6.0. (Texty k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia) Olomouc : UP, s. ISBN KLEMENT, M. Grafické systémy CAD 1 Úvod do AutoCadu. (Texty k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia) Olomouc : UP, s. ISBN KLEMENT, M. Grafické systémy CAD 2 Základy kreslení ve 2D. (Texty k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia) Olomouc : UP, s. ISBN KLEMENT, M. Grafické systémy CAD 3 Pokročilé kreslení ve 2D. (Texty k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia) Olomouc : UP, s. ISBN KLEMENT, M. Grafické systémy CAD 4 Základy kreslení ve 3D. (Texty k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia) Olomouc : UP, s. ISBN KLEMENT, M. Grafické systémy CAD 5 Pokročilé kreslení ve 3D. (Texty k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia) Olomouc : UP, s. ISBN

9 Rok 2009 KLEMENT, M. a LAVRINČÍK, J. Projekty IVOŠ zvýšení kvality ve vzdělávání zavedením interaktivní výuky do škol. In Trendy ve vzdělávání Informační technologie a technické vzdělávání. 1. díl. Olomouc : Votobia, s ISBN KLEMENT, M., KUBRICKÝ, J. Softwarová infrastruktura jako obsah vzdělávání. Journal of Technology and Information Education. 2009, Olomouc - EU, Palacký University, Volume 1, Issue 2, p ISSN X. KUBRICKÝ, J., KLEMENT, M. Objektově orientované programování ve výuce. Journal of Technology and Information Education. 2009, Olomouc - EU, Palacký University, Volume 1, Issue 3, p ISSN X. Rok 2010 KLEMENT, M. Výsledky druhého roku řešení projektu IVOŠ. In Trendy ve vzdělávání Informační technologie a technické vzdělávání. Díl I. Olomouc : ALTYN, 2010, s ISBN KLEMENT, M. a LAVRINČÍK, J. Výsledky prvního roku řešení projektu IVOŠ. In Trendy ve vzdělávání Informační technologie a technické vzdělávání. Díl I. Olomouc : ALTYN, 2010, s ISBN KLEMENT, M. Postoje studentů vysokých škol k e-learningu. In Trendy ve vzdělávání Informační technologie a technické vzdělávání. Díl II. Olomouc : ALTYN, 2010, s ISBN KLEMENT, M. Možnosti evaluace vzdělávacích materiálů určených pro distanční vzdělávání a e-learning. In Trendy ve vzdělávání Informační technologie a technické vzdělávání. Díl I. Olomouc : ALTYN, 2010, s ISBN LAVRINČÍK, J. a KLEMENT, M. Želví grafika ve vzdělávání. In Trendy ve vzdělávání Informační technologie a technické vzdělávání. Díl II. Olomouc : ALTYN, 2010, s ISBN KLEMENT, M. a DOSTÁL, J. E-learning a jeho uplatnění na PdF UP Olomouc. In Journal of Technology and Information Education. 2010, Olomouc, Vydala Univerzita Palackého, Sv. 2, č. 1, s ISSN X Rok 2011 Příspěvky v odborných časopisech a sbornících 1. CHRÁSKA, M. a KLEMENT, M. Využití shlukové analýzy při vytváření typologie studentů. In: Edukacja-Technika-Informatika wybrane problémy edukacji technicznej

10 i zawodowej. Rzeszów, Poland. 2011, Volume 2, Issue 1, pp ISSN (podíl 50 % celkového rozsahu). 2. KLEMENT, M. Softwarová podpora hodnocení elektronických studijních opor. In: Informatika v škole. 2011, Bratislava: Ústav informácií a prognóz školství, Volume 38, Issue 1, pp ISSN X. 3. KLEMENT, M. Analýza potřeb v oblasti možnosti implementace interaktivních způsobů výuky do edukačního procesu. In: Informatika v škole. 2011, Bratislava: Ústav informácií a prognóz školství, Volume 38, Issue 1, pp ISSN X. 4. KLEMENT, M., KROPÁČ, J., ZUBATÁ, A. Uplatnění kritického myšlení žáka ve výuce o technice a informačních a komunikačních technologiích. In. Sborník z mezinárodní vědecké konference Technológie vzdelávania v príprave učiteľov prírodovedných a technických predmetov. Prešov, (sborník bude v tištěné podobě vydán v dubnu 2012). 5. KLEMENT, M. Tvorba nástroje pro sběr výzkumných dat v prostředí LMS Unifor postaveného na platformě AJAX a MySQL. In. Sborník z mezinárodní vědecké konference Technológie vzdelávania v príprave učiteľov prírodovedných a technických predmetov. Prešov, (sborník bude v tištěné podobě vydán v dubnu 2012). 6. KLEMENT, M., DVORSKÝ, J. Cesta k hodnocení elektronických studijních opor. In: Aula časopis pro vysokoškolskou a vědní politiku. Praha: centrum pro studium vysokého školství, roč. 19, č , 2011, s ISSN (podíl 90 % celkového rozsahu). 7. KLEMENT, M. Hodnocení elektronických studijních opor v kontextu pedagogickotechnologického pojetí e-learningu. In: Paidagogos - časopis pro pedagogiku v souvislostech. Olomouc EU, roč. 2011, č. 2, s ISSN KLEMENT, M., CHRÁSKA, M. Vymezení kritérií evaluace elektronických distančních opor. In: Media4u Magazine. 2011, Praha EU, Sv. 1, č. 2, s ISSN (podíl 70 % celkového rozsahu). 9. CHRÁSKA, M., KLEMENT, M. Možnosti využití shlukové a faktorové analýzy při optimalizaci kritérií evaluace elektronických distančních opor. In: Media4u Magazine. 2011, Praha EU, Sv. 1, č. 2, s ISSN (podíl 50 % celkového rozsahu). 10. KLEMENT, M. Možnosti hodnocení elektronických studijních opor. In: Sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu: Smíšený design v pedagogickém výzkumu. 1. vyd., Brno: vydavatelství MU, 2011, s ISBN (editoři: doc. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D.; Mgr. Petr Knecht, Ph.D.; Mgr. Simona Šebestová, Ph.D.). 11. KLEMENT, M. Determinanty ovlivňující rozvoj distančního vzdělávání realizovaného formou e-learningu. In: Sborník z konference Současné trendy v přípravě učitelů a jejich důsledky pro zajišťování kvality vzdělávání. Plzeň: vydavatelství ZČU, 2012, s KLEMENT, M. From the board to e-learning. In: Sborník konference: Mezinárodní konference Evropské pedagogické fórum Hradec Králové: Magnanimitas, 1. vyd. 2011, s ISBN MAREŠOVÁ H., KLEMENT, M. Virtual worlds in education. In. Sborník z konference Nové technologie ve vzdělávání vyd., Olomouc: Vydavatelství UP, 2011, s ISBN (recenzoval: PaedDr., PhDr. Jiří Dostál, Ph.D.). (podíl 40 % celkového rozsahu). 14. KLEMENT, M. Rozvojové trendy distančního vzdělávání realizovaného formou e-learningu. In: Sborník přednášek z mezinárodní vědecko-odborné konference: Trendy

11 ve vzdělávání vyd., Olomouc: GEVAK, 2011, s ISBN (recenzovali: prof. Ing. Otakar Sláma, DrSc.; RNDr. Jiří Keprt, DrSc.). 15. KLEMENT, M. Projekt IVOŠ finišuje. In: Sborník přednášek z mezinárodní vědeckoodborné konference: Trendy ve vzdělávání vyd., Olomouc: GEVAK, 2011, s ISBN (recenzovali: prof. Ing. Otakar Sláma, DrSc.; RNDr. Jiří Keprt, DrSc.). 16. KLEMENT, M. Hodnocení elektronických studijních opor. In: Sborník přednášek z mezinárodní vědecko-odborné konference: Trendy ve vzdělávání vyd., Olomouc: GEVAK, 2011, s ISBN (recenzovali: prof. Ing. Otakar Sláma, DrSc.; RNDr. Jiří Keprt, DrSc.). 17. KLEMENT, M., CHRÁSKA, M. Využití metod pedagogického výzkumu pro ověření systému hodnocení elektronických studijních opor. In: Sborník přednášek z mezinárodní vědecko-odborné konference: Trendy ve vzdělávání vyd., Olomouc: GEVAK, 2011, s ISBN (podíl 80 % celkového rozsahu, recenzovali: prof. Ing. Otakar Sláma, DrSc.; RNDr. Jiří Keprt, DrSc.). 18. KLEMENT, M. Možnosti hodnocení elektronických studijních opor. In: Sborník anotací příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu: Smíšený design v pedagogickém výzkumu. 1. vyd., Brno: vydavatelství MU, 2011, s. 56. ISBN (editoři: doc. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D.; Mgr. Petr Knecht, Ph.D.; Mgr. Simona Šebestová, Ph.D.). 19. KLEMENT, M. Projekt IVOŠ rok třetí. In: Sborník přednášek z mezinárodní vědecko-odborné konference: Strategie technického vzdělávání v reflexi doby: Současné trendy v oblasti popularizace technického vzdělávání. 1. vyd., Ústí nad Labem: UJEP, 2011, s ISBN (recenzovali: prof. Ing. Pavel Cyrus, CSc.; Prof. Dr. Ing. František Holešovský; Prof. Dr. Gabriel Švejda, CSc.). Odborné publikace (monografie) 1. KLEMENT, M. Přístupy k hodnocení elektronických studijních opor určených pro realizaci výuky formou e-learningu. 1. vyd., Olomouc: Velfel, 2011, 124 s. ISBN (recenzenti: prof. dr. hab. Wojciech Walat, Ph.D.; Prof. RNDr. Josef Molnár, CSc.). Učebnice a skripta 1. KLEMENT, M., DOSTÁL, J., BÁRTEK, K., LAVRINČÍK, J. Učebnice interaktivní výuky s využitím multimediální učebny. 2. přepracované vyd., Velfel, s (podíl 50% z celkového rozsahu). 2. KLEMENT, M., DOSTÁL, J., KLEMENT, J. Metody realizace a hodnocení interaktivní výuky. 1. vyd., Velfel, s. ISBN (samostatně strana: 37-73). 3. KLEMENT, M.; LAVRINČÍK, J. Úvod do MS Visual Basic vyd., Litovel: VELFEL, s. ISBN (podíl 50% z celkového rozsahu). 4. KLEMENT, M.; LAVRINČÍK, J. Začátky programování v MS Visual Basic vyd., Litovel: VELFEL, s. ISBN (podíl 50% z celkového rozsahu). 5. KLEMENT, M.; LAVRINČÍK, J. Pokročilejší programování v MS Visual Basic vyd., Litovel: VELFEL, s. ISBN (podíl 50% z celkového rozsahu).

12 6. KLEMENT, M.; LAVRINČÍK, J. Pokročilé programování v MS Visual Basic vyd., Litovel: VELFEL, s. ISBN (podíl 50% z celkového rozsahu). Editor sborníků z konferencí CHRÁSKA, M. KLEMENT, M., SERAFÍN, Č. HAVELKA, M. Trendy ve vzdělávání Technika a informační technologie. Olomouc: GEVAK, s. ISBN KLEMENT, M., LAVRINČÍK, J. Protech 2011 konference interaktivní výuky. Olomouc: Velfel, s. ISBN

13 2012 Publikované práce v zahraničních recenzovaných nebo impaktovaných časopisech: KLEMENT, M., DOSTÁL, J. Evaluating electronic learning supports. In: Procedia - Social and Behavioral Sciences. Elseviever. 2012, Volume 69, Issue 1, pp ISSN (podíl 80 % celkového rozsahu). KLEMENT, M., DOSTÁL, J. E-learning in tertiary education from students`point of view. In: Problems of Education in the 21st Century. Šiauliai Lithuania. 2012, Volume 43, Issue 14, pp ISSN (podíl 70 % celkového rozsahu). KLEMENT, M., REŠKOVÁ, M. Primary school students and teachers opinions about interactive boards and their possible utilization in tuition. In: The Journal Of Elementary Education. Maribor, Slovenia. 2012, Volume 5, Issue 3, pp ISSN (podíl 80 % celkového rozsahu). KLEMENT, M. Modern didactic tools and the possibilities of their implementation into the educational proces. In: Problems of Education in the 21st Century. Šiauliai Lithuania. 2012, Volume 39, Issue 13, pp ISSN Publikované práce v zahraničních recenzovaných sbornících z konferencí: KLEMENT, M., MAREŠOVÁ, H., LANGER, J. Approaches to Creating E-learning Educational Tools Reflecting the Students with Special Needs. In: 13th International Conference on Computers Helping People with Special Needs: vyd., Linec: Johannes Kepler University of Linz, s ISBN MAREŠOVÁ, H., KLEMENT, M. Multiuser virtual environments and people with special needs. In: 13th International Conference on Computers Helping People with Special Needs: vyd., Linec: Johannes Kepler University of Linz, s ISBN KLEMENT, M., CHRÁSKA, M., DOSTÁL, J. The electronic learning supports` evaluation system. In: Sborník přednášek z mezinárodní vědecko-odborné konference: DIDMATTECH Komárno, J. Selye University, Slovakia, 10. až 13. října ISBN KLEMENT, M. Tools for the Electronic Learning Supports' Quality Assessment. In: DIVAI th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics, vyd., Nitra: Constantine the Philosopher University in Nitra, s ISBN DOSTÁL, J., KLEMENT, M. Vybrané aspekty BOZP v e-vzdělávání. In. Sborník z mezinárodní sympózia celoživotné vzdělávanie v oblasti BOZP vyd., Nitra: KTIT v Nitre, s ISBN Původní práce v recenzovaných nebo impaktovaných tuzemských vědeckých časopisech: KLEMENT, M., ŠTENCL, J. Elektronický dotazníkový systém určený pro sběr výzkumných dat v rámci LMS. In: Journal of Technology and Information Education. 2012, Olomouc - EU, Palacký University, Sv. 4, č. 3, s ISSN X. MAREŠOVÁ, H., KLEMENT, M. Současné trendy rozvoje e-learningového vzdělávání. In: Journal of Technology and Information Education. 2012, Olomouc - EU, Palacký University, Sv. 4, č. 3, s ISSN X.

14 DOSTÁL, J., KLEMENT, M. Počítačem podporované vzdělávání výsledky výzkumné sondy. In: Journal of Technology and Information Education. 2012, Olomouc - EU, Palacký University, Sv. 4, č. 3, s ISSN X. KLEMENT, M., DOSTÁL, J. Využívání a role e-learningu v současném vysokoškolském vzdělávání. In: Aula časopis pro vysokoškolskou a vědní politiku. Praha: Centrum pro studium vysokého školství, roč. 20, č. 1, 2012, s ISSN KLEMENT, M., CHRÁSKA, M. Typologie studentů dle zájmu o vzdělávání realizované formou e-learningu aneb: je e-learning vhodný pro každého?. In: Journal of Technology and Information Education. 2012, Olomouc - EU, Palacký University, Sv. 4, č. 2, s ISSN X. KLEMENT, M. Teorie učení a technologie jako determinanty rozvoje distančního vzdělávání a e-learningu. In: Media4u Magazine. 2012, Praha EU, roč. 9, č. 1, s ISSN KLEMENT, M. Teorie učení a jejich odraz v distančním vzdělávání realizovaném formou e-learningu. In. e-pedagogium. 2012, Olomouc, Vydavatelství UP, roč. 2012, č. 1, s ISSN Příspěvky v recenzovaných sbornících z tuzemských konferencí: KLEMENT, M. Determinanty ovlivňující rozvoj vzdělávání formou e-learningu. In: 7. Mezinárodní konference o distančním vzdělávání: DISCO vyd., Praha: vydavatelství UK, 2012, s ISBN KLEMENT, M. Kvalita a e-learning: popis nástroje pro hodnocení kvality elektronických studijních opor. In: Sborník z mezinárodní vědecké konference: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů Hradec Králové, vyd., Hradec Králové: Nakladatelství Gaudeamus, 2012, s ISBN ZUBATÁ, A., KROPÁČ, J., PLISCHKE, J., KLEMENT, M. Zkušenosti žáka a jeho kariérové rozhodování ve výuce technických předmětů. In: Sborník z mezinárodní vědecké konference: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů Hradec Králové, vyd., Hradec Králové: Nakladatelství Gaudeamus, 2012, s ISBN KLEMENT, M., LAVRINČÍK, J., KLEMENT, J. Projekt PROŠ jde do finále. In: Sborník přednášek z mezinárodní vědecko-odborné konference: Trendy ve vzdělávání vyd., Olomouc: GEVAK, 2012, s ISBN (podíl 80 % celkového rozsahu). Monografie: KLEMENT, M., CHRÁSKA, M., DOSTÁL, J., MAREŠOVÁ, H. E-learning: elektronické studijní opory a jejich hodnocení. 1. vyd., Olomouc: Agentura GEVAK, 2012, 341 s. ISBN (recenzenti: prof. dr. hab. Wojciech Walat, Ph.D.; doc. PhDr. Libuse Podlahová, CSc.). Studijní texty: KLEMENT, M., KLEMENT, J., LAVRINČÍK, J. Metody realizace a hodnocení výuky základů programování. 1. vyd., Olomouc: Jiří Dostál, s (podíl 60% z celkového rozsahu).

Curriculum vitae. Doc. PhDr. Iveta Bednaříková, Ph. D.

Curriculum vitae. Doc. PhDr. Iveta Bednaříková, Ph. D. Vědecko-pedagogické hodnosti Curriculum vitae Doc. PhDr. Iveta Bednaříková, Ph. D. Mgr. 1979 Filozofická fakulta v Prešově UPJŠ v Košicích Obor: Výchova a vzdělávání dospělých. PhDr. 1988 Filozofická fakulta

Více

Soupis dosavadních publikací

Soupis dosavadních publikací Soupis dosavadních publikací Skripta, učebnice 1. MÜLLEROVÁ, L., DOULÍK, P. Vybrané kapitoly ze školského managementu. Ústí nad Labem: PF UJEP, 2001, 1. vydání, s. 145. ISBN 80-7044-374-X. 2. DOULÍK, P.,

Více

Životopis zaměřený zejména na vědeckou, odbornou a pedagogickou činnost

Životopis zaměřený zejména na vědeckou, odbornou a pedagogickou činnost Životopis zaměřený zejména na vědeckou, odbornou a pedagogickou činnost Životopis Osobní údaje Prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D. Rooseveltova 84 779 00 Olomouc helena.grecmanova@seznam.cz 777 578 494

Více

Životopis zaměřený zejména na vědeckou, odbornou a pedagogickou činnost

Životopis zaměřený zejména na vědeckou, odbornou a pedagogickou činnost Životopis zaměřený zejména na vědeckou, odbornou a pedagogickou činnost Osobní údaje Prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D. Rooseveltova 84 779 00 Olomouc helena.grecmanova@seznam.cz 777 578 494 Narozena:

Více

Seznam vědeckých a odborných publikací

Seznam vědeckých a odborných publikací Seznam vědeckých a odborných publikací a) monografie a učebnice, b) práce publikované v zahraničních recenzovaných odborných časopisech, c) práce publikované v tuzemských recenzovaných odborných časopisech,

Více

CITACE DOMÁCÍ. 12. MÜLLEROVÁ, L. Evaluace učební činnosti žáků 2. st. základní školy. e-

CITACE DOMÁCÍ. 12. MÜLLEROVÁ, L. Evaluace učební činnosti žáků 2. st. základní školy. e- CITACE DOMÁCÍ DOULÍK, P., ŠKODA, J. Metoda učení jako aktivní konstrukce poznatků žáka aplikovaná ve výuce chemie. Biologie, chemie, zeměpis, 3, (2001) 125-130. ISSN 1210-3349 1. MÜLLEROVÁ, L. Evaluace

Více

Soupis publikací od r. 1998 Doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D.

Soupis publikací od r. 1998 Doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D. Soupis publikací od r. 1998 Doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D. Monografie 1. ŠKODA, J. Současné trendy v přírodovědném vzdělávání. Acta Universitatis Purkynianae č. 106. Studia paedagogica. Ústí nad Labem: UJEP,

Více

Informačné periodikum

Informačné periodikum Výuka základu PHP s využitím... Analýza potřeb v oblasti... Přístupy k využití platformy... Data logging - prostředek... 29 Informačné periodikum o teoretických, metodických otázkach a skúsenostiach z

Více

Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. Mgr. Petr Hlaďo, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. Mgr. Petr Hlaďo, PhD. Zoznam publikačnej činnosti PhDr. Mgr. Petr Hlaďo, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Balcar, Jiří 33% - Havlena, Jan 33% - Hlaďo, Petr 34%: Zvolil jsem si techniku. Proč?

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.

Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Pozice v realizačním týmu: Metodik odborných předmětů Adresa pracoviště: Katedra psychologie a patopsychologie, Pedagogická fakulta UP v Olomouci Žižkovo nám. 5, Olomouc

Více

Výroční zpráva o činnosti Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice

Výroční zpráva o činnosti Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice 2014 Výroční zpráva o činnosti Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice OBSAH 1 Úvod... 5 2 Organizační struktura fakulty v roce 2014... 7 2.1 Prostorové kapacity a dislokace... 8 2.2 Přehled vnitřních

Více

CITACE ZAHRANIČNÍ. Gdańskiej, 2004.

CITACE ZAHRANIČNÍ. Gdańskiej, 2004. CITACE ZAHRANIČNÍ DOULÍK, P., ŠKODA, J. Problematika diagnostiky výsledků výuky při aplikaci metody aktivní konstrukce poznatků do výuky chemie. In Nové možnosti vzdělávání a pedagogický výzkum. Sborník

Více

Profesní životopis Anna Martinková

Profesní životopis Anna Martinková Profesní životopis Anna Martinková Osobní informace: Získané tituly: Mgr., PaedDr., PhD. Datum narození: 23. 10. 1967 Místo narození: Karviná Ráj, ČR Bydliště: ul. Ciolkovského 624, Karviná Ráj, 734 01

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Pedagogická fakulta. Katedra pedagogiky ALMANACH. k 15. výročí existence katedry pedagogiky

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Pedagogická fakulta. Katedra pedagogiky ALMANACH. k 15. výročí existence katedry pedagogiky 1 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky ALMANACH k 15. výročí existence katedry pedagogiky na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem Ústí nad Labem,

Více

Doc., PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.

Doc., PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Doc., PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. FUNKCE: docent TELEFON: 585635212 E-MAIL: eva.urbanovska@upol.cz ČÍSLO PRACOVNY: ZI 4.42 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ ZAMĚŘENÍ: psychická zátěž studentů ve školním prostředí a formy

Více

KATEDRA TECHNICKÉ A INFORMAČNÍ VÝCHOVY PEDAGOGICKÉ FAKULTY UP V OLOMOUCI STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ V OLOMOUCI

KATEDRA TECHNICKÉ A INFORMAČNÍ VÝCHOVY PEDAGOGICKÉ FAKULTY UP V OLOMOUCI STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ V OLOMOUCI OLOMOUC 2014 KATEDRA TECHNICKÉ A INFORMAČNÍ VÝCHOVY PEDAGOGICKÉ FAKULTY UP V OLOMOUCI STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ V OLOMOUCI OLOMOUC 2014 Sborník jako celek recenzoval: The proceedings were reviewed

Více

UNIVERZITA KOMENSKÉHO FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY. Zoznam publikačnej činnosti. Doc. RNDr. Josef Trna, CSc.

UNIVERZITA KOMENSKÉHO FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY. Zoznam publikačnej činnosti. Doc. RNDr. Josef Trna, CSc. UNIVERZITA KOMENSKÉHO FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY Zoznam publikačnej činnosti Doc. RNDr. Josef Trna, CSc. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Šimoník, Oldřich 5%

Více

pedagogů, Jak vytvářet podnětné výukové prostředí, Spolupráce školy

pedagogů, Jak vytvářet podnětné výukové prostředí, Spolupráce školy Jméno a příjmení: Věra KREJČOVÁ tituly: Mgr., Ph.D. datum narození: 21.1. 1974 Vzdělání: 1996 Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, odborné magisterské studium oboru Pedagogika předškolního

Více

Výroční zpráva Výzkumného centra edukace nadaných (VCEN) za rok 2014

Výroční zpráva Výzkumného centra edukace nadaných (VCEN) za rok 2014 Výroční zpráva Výzkumného centra edukace nadaných (VCEN) za rok 2014 (původní název: Výzkumné centrum edukačních a evaluačních procesů VCEEP, původní logo) Zpracovala: Dne 17. 2. 2015 Doc. PaedDr. Jana

Více

Lifelong Learning celoživotní vzdělávání, 2012, roč. 2, č. 3, s. 74 96

Lifelong Learning celoživotní vzdělávání, 2012, roč. 2, č. 3, s. 74 96 Lifelong Learning celoživotní vzdělávání, 2012, roč. 2, č. 3, s. 74 96 POJETÍ, STRUKTURA A VÝZKUM DIDAKTIKY PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ V RÁMCI DOPLŇUJÍCÍHO PEDAGOGICKÉHO STUDIA UČITELSTVÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech)

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Projednáno a schváleno správní radou obecně prospěšné společnosti červen 2014

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA. Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK

KURIKULÁRNÍ REFORMA. Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK KURIKULÁRNÍ REFORMA Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk)

Více

Co je nového v oblasti didaktik odborných předmětů a odborného výcviku?

Co je nového v oblasti didaktik odborných předmětů a odborného výcviku? Co je nového v oblasti didaktik odborných předmětů a odborného výcviku? Sborník příspěvků z 8. konference partnerství TTnet ČR Konference se konala 14. 15. října 2009 v Kostelci nad Černými lesy Editorka:

Více

3/2008 Media4u Magazine

3/2008 Media4u Magazine 3/2008 Media4u Magazine ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání The Quarterly Magazine for Education * Квартальный журнал для образования Časopis je archivován Národní knihovnou České

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za rok 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za rok 2005 TU v LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA MATEMATIKY A DIDAKTIKY MATEMATIKY 461 17 LIBEREC 1, Hálkova 6 Tel.: (+420) 485 352 303 Fax: (+420) 485 352 332 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za rok 2005 4.1. Studijní

Více

ELEKTRONICKÁ KOPIE MONOGRAFIE

ELEKTRONICKÁ KOPIE MONOGRAFIE ELEKTRONICKÁ KOPIE MONOGRAFIE VLIV ICT NA PRÁCI UČITELE 1. STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY Martina Maněnová Vědecká ediční rada - ExtraSYSTEM Praha Tajemník: Ing. Miloš Sobek Praha, CZ Členové: prof. Ing. Radomír

Více

VIRTUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROSTŘEDÍ NA FAME UTB VE ZLÍNĚ - 2002

VIRTUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROSTŘEDÍ NA FAME UTB VE ZLÍNĚ - 2002 VIRTUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROSTŘEDÍ NA FAME UTB VE ZLÍNĚ - 2002 Bedřich Zimola, Radek Benda Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav informatiky a statistiky Klíčová slova: virtuální

Více

Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015

Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015 Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015 Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015 ÚVOD Centrum pro studium

Více

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ, HRADEC KRÁLOVÉ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ. Ing. Jan Chromý. Multimediální podpora výuky

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ, HRADEC KRÁLOVÉ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ. Ing. Jan Chromý. Multimediální podpora výuky UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ, HRADEC KRÁLOVÉ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ Ing. Jan Chromý Teze dizertační práce Multimediální podpora výuky na získání vědecko-akademické hodnosti philosophiae

Více