KURZY a školení OS KOVO vícedenní kurzy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KURZY a školení OS KOVO 2014 - vícedenní kurzy"

Transkript

1 O D B O R O V Ý S V A Z K O V O organizačně - provozní úsek VZDĚLÁVÁNÍ KURZY a školení OS KOVO vícedenní kurzy - 3 -

2 - 4 -

3 Vážené kolegyně a vážení kolegové Jako každoročně vám předkládám Katalog vzdělávacích aktivit pro následující rok Rád bych vás ujistil, že jsme si všichni vědomi obtížné situace, v níž se ekonomika a sociální poměry v naší zemi nacházejí. Myslíme si, že právě vzdělávání členů odborů může ovlivnit cesty směřující k dohodám se zaměstnavateli a ke zlepšení poměrů ve firmách. Oproti loňskému roku dochází ke snížení počtu centrálních seminářů. Nabídli jsme uvolněné lektory pro regionální semináře. Byli jsme vedeni snahou přiblížit vzdělávání členům a snížit časovou a finanční zátěž členů a ZO. Vzdělávací koncepce našeho svazu respektuje potřeby odborových organizací. Chceme, abyste věděli, že jsme připravili podklady podle návrhů a stanovisek absolventů dřívějších kurzů. Při koncipování programu jsme vycházeli z toho, co je pro potřeby práce v odborech důležité a to nejlépe vědí sami členové. Obsahová náplň respektuje i požadavky jednotlivých Regionálních pracovišť. Program i pobytová místa kurzů bere na vědomí Rada OS KOVO. Každý člen odborového svazu KOVO se může přihlásit na kurzy pořádané Regionálními pracovišti i centrálou OS KOVO. Semináře v regionech jsou organizovány na jeden až dva dny. Rozsah pobytových seminářů organizovaných centrálou OS KOVO je třídenní. Z toho plyne, že obsah probíraných témat je hlubší. Na tyto delší kurzy přijíždějí místopředsedové OS KOVO k neformálním diskusím se členy. Lektoři jsou osvědčení, pracují pro náš odborový svaz již několik let a spolehlivě ovládají odborovou problematiku i své odbornosti. Používají účinné metody práce, které umožňují zapamatování obsahu. Mají k dispozici moderní vyučovací techniku a věnují pozornost zpětné vazbě. Věřím, že mnozí z vás si vyberou z nabízených témat z oblasti ekonomiky, práva a aplikované psychologie a návštěva kurzu prospěje další práci v O OS KOVO. Jaromír Endlicher místopředseda OS KOVO - 5 -

4 Cíle vzdělávání v rámci OS KOVO Vzdělávací program je připraven tak, aby poskytl co nejvíce informací o nezbytných činnostech odborových organizací na všech stupních. Zároveň se snažíme pozvednout osobnostní kvality funkcionářů tak, aby vnímání odborů ve firmě mohli upevnit a byli schopni stále lépe vyjednávat s majiteli. Jedná se nám i o to, aby mezi nás přicházeli další a náš počet vzrůstal. Přitom máme na mysli i celoživotní vzdělávání našich členů. Jednoduše lze říci, že hlavním cílem je vzrůstání autority odborů ve vědomí našich občanů. Vzdělávání v letošním roce je tedy zaměřeno na obecné zvyšování kvalifikovanosti odborářů pro vnímání práva a vytváření vlastního právního vědomí a finanční gramotnosti členů OS KOVO. Významný je i trénink dovedností zaměřených na aktuální potřeby členů na nejnižších odborových stupních při řešení krizových situací (ztráta zaměstnání, úraz, nemoc). Posilování podstaty sociální angažovanosti především v kolektivním vyjednávání. Formování osobnostní kvality funkcionáře, aby výkon jeho odborové funkce byl efektivní a vedl ke zvýšení přirozené autority. Konkrétní informovanost funkcionářů o BOZP, právu, ekonomice firem, daních a hospodaření organizace, práce týmů při kolektivním vyjednávání. Manažerské dovednosti odborového funkcionáře zkvalitní chod odborové práce ve velkých organizacích. Techniky vyjednávání i přesvědčování pro sociální angažovanost v rámci odborů, povedou k získávání nových členů do organizace. Systém vzdělávání OS KOVO Volné semináře Střední stupeň rozšiřující základní stupeň vícedenní vzdělávací akce Základní stupeň- regionální vzdělávání Vzdělávací moduly doporučené pro funkcionáře ZO OS KOVO - 6 -

5 OBSAH: Organizační pokyny pro účastníky seminářů 9 Termínová listina vzdělávacích akcí - - Regionální pracoviště OS KOVO 11 Celkový termínový kalendář vícedenní vzdělávací akce 17 Semináře středního stupně 19 Školicí střediska Zotavovna VS České republiky Praha 4, Na Květnici 32 Zotavovna VS České republiky, Pracov 33 Penzion Sedlácký dvůr, Jiřice 34 Penzion Balloon, HORNÍ VĚSTONICE 35 Mlýnhotel, VÍLANEC U JIHLAVY 36 Formuláře přihlášek

6 - 8 -

7 Organizační pokyny pro účastníky seminářů Závaznou přihlášku posílejte na adresu: OS KOVO Organizační úsek vzdělávání nám. W.Churchilla Praha 3 Přihlášky je možné zaslat: - poštou - nejlépe prostřednictvím internetu: Odesílejte přihlášky ihned po svém rozhodnutí zúčastnit se kurzu. Nejpozději však 10 dní před jeho začátkem. Potvrzení o zaplacení registračního poplatku přivezte s sebou. Registrační poplatek posílejte bezhotovostně až po obdržení potvrzení o zařazení do kurzu. Přihlášky po uzávěrce, konzultujte telefonicky a em: č , Mgr. Jiří Šuráň., Na jedné přihlášce můžete uvést více posluchačů, včetně všech náležitostí. Zájemce evidujeme podle data doručených přihlášek. Na každý kurz posílejte samostatnou přihlášku. Stornovací podmínky: Veškeré změny a případné odhlášení přijímáme pouze písemně. Registrační poplatek je vratný jen v případě zrušení kurzu ze strany organizátora. Dle potřeby můžete vyslat náhradníka, jeho jméno však nahlaste před zahájením kurzu. Organizační změny: Vyhrazujeme si právo změny lektora, data i místa konání, či případné zrušení vzdělávací akce z důvodů malého počtu přihlášených účastníků nebo jiných organizačních příčin. Veškeré změny vám dáme včas na vědomí písemně, telefonicky nebo em. Ubytování: Pobytová místa volíme s ohledem na dopravní dostupnost, rozložení členské základny a tak, aby byly splněny nároky středního standardu ubytování. Požadavky na samostatné ubytování nemůžeme splnit

8 Kurzy Na klíč Mimo základní nabídku uvedenou na stránkách tohoto Katalogu vzdělávání, nabízí OS KOVO koncepci tzv. kurzů na klíč. Podle aktuálních problémů a potřeb pošleme lektory za vámi. Každý kurz uvedený v Katalogu vzdělávání 2014 může být produkován v místě vaší organizace, pro vámi vybranou skupinu členů OS KOVO, pro celý výbor, pro vyjednávací tým apod. Pokud se nejedná o kurzy katalogové, které jsou zahrnuté v rozpočtu, jdou náklady na kurzy na klíč k tíži sjednávacího subjektu ZO. Dále je třeba počítat s finanční spoluúčastí objednavatele pro uhrazení části nákladů spojených s činností lektora. Kromě plánovaných kurzů v Katalogu 2014 nabízejí naši externí lektoři mnoho dalších témat ze své produkce. PhDr. Danuše Hořejšová,CSc. : Osobní sebepoznání a sledování pozice funkcionářů v členské základně. Umíte správně vykonávat svou funkci? Jak se připravit na kolektivní vyjednávání včas a dobře? Získávání nových členů. Konfliktní situace a jejich vliv na psychiku zaměstnanců. Možnosti pomoci odborové organizace. Asertivita jako optimální forma v mezilidské komunikaci. Jak řešit nepříjemné situace - odboráři v zátěžových situacích. Mgr. Ladislav Peterka: Jak předcházet vzniku konfliktních situací a v maximální míře je eliminovat. Time management. Lektorské dovednosti. Public relations a odborové organizace. Prezentační dovednosti od A do Z. Ing. Vladimír Nohejl: Základní kurz kolektivního vyjednávání (minimum o vyjednávání). Umění získávat nové členy výměna zkušeností a hodnocení individuálního akčního plánu. Praktický kurz o efektivní propagaci v podmínkách ZO s přípravou konkrétních propagačních prostředků ZO. Nauč se hodnotit ekonomickou situaci v podniku. Řízení výboru v podmínkách principu dobrovolnosti práce členů výboru. Mgr. Evžen Staněk: Prezentační a komunikační dovednosti. Marketingové využití nových technologií, především internetu. Osobnostní přesvědčivost a asertivita (nejenom pro vedoucí pracovníky). Využití teambuildingu pro pracovní kolektivy a akce pro děti. Objednání kurzu musí provést předseda ZO přímým dopisem místopředsedovi OS KOVO kol. J. Endlicherovi, který za vzdělávání v našem odborovém svazu odpovídá. Je třeba jednat v dostatečném předstihu

9 Regionální vzdělávání - základní stupeň vzdělávání Vzdělávání v regionech tvoří důležitou součást činnosti regionálních pracovišť, která nejsnáze postihnou aktuální potřeby a vyberou patřičná vzdělávací témata. Regionální pracoviště OS KOVO provádí I. vzdělávací moduly doporučené pro předsedy ZO OS KOVO II. základní moduly určené pro členy výboru ZO OS KOVO III. moduly specifické pro podmínky regionu I. Vzdělávací moduly doporučené pro předsedy ZO OS KOVO Organizace odborů, řízení OS KOVO, základní dokumenty. Ekonomický modul hospodaření ZO, účetnictví, majetek, daně odpovědnost předsedy ZO. Právní modul zákoník práce a postup při vymáhání a dodržování pracovního práva. BOZP základní informace o systému, vymáhání dodržování podmínek BOZP. Příprava a průběh postupu kolektivního vyjednávání. Finanční gramotnost. II. Základní moduly určené pro členy výboru ZO OS KOVO BOZP základní informace o systému, vymáhání dodržování podmínek BOZP na pracovištích. Pracovní právo základní informace a postup při vymáhání dodržování pracovního práva. Kolektivní vyjednávání základní postup při vyjednávání. Hospodaření, daně a účetnictví. Finanční gramotnost. III. Moduly specifické pro podmínky regionu Obsah určí RP podle aktuálních problémů a požadavků ZO

10 TERMÍNOVÁ LISTINA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ REGIONÁLNÍ PRACOVIŠTĚ OS KOVO RP OS KOVO Praha a Středočeský kraj nám. W. Churchilla 2, Praha 3 Žižkov, Fiala školicí středisko termín téma lektor DOS leden Exekuce Plachta DOS únor KV a mzdy Kreslová DOS březen Hospodaření ZO Plesníková DOS duben BOZP Brožík DOS květen Zákoník práce - /občanský zákoník/ Stodolová DOS září KV a mzdy Kreslová DOS říjen Zákoník práce - /občanský zákoník/ Stodolová DOS listopad Hospodaření ZO Plesníková RP OS KOVO České Budějovice Senovážné náměstí 2, České Budějovice, ved. RP školicí středisko termín téma lektor Groz-Beckert Nový obč. zákoník RP Groz-Beckert Daně + daňové přiznání Plesníková Groz-Beckert Práv. subjektivita ZO RP upřesní RP Školení zástupců ZO pro BOZP RP Groz-Beckert Mzdové otázky v praxi RP upřesní RP Pracovní právo v praxi RP Groz-Beckert Školení hospodaření + DaRK Vaňkát Groz-Beckert Kolektivní vyjednávání RP Pobřežní 8, Plzeň, ved. RP RP OS KOVO Plzeň školicí středisko termín téma lektor Plzeň únor Daně a hospodaření ZO Plesníková Plzeň duben Mzdové systémy a ekonomika podniku Kužel Plzeň květen Změny právních předpisů a vliv na ZO Štich Plzeň květen Obsluha PC - základní kurz pro funkcionáře externí lektor Plzeň červen Vybraná témata z oblasti BOZP Pelc + externí lektor Plzeň říjen Pracovně - právní předpisy a dopady do ZO Štich Plzeň listopad Kolektivní vyjednávání 2015, analýza mezd Kužel Plzeň prosinec Kampaň BOZP, výstupy pro ZO Pelc

11 RP OS KOVO Ústí nad Labem Brněnská 4, pošt. př. 155, Ústí nad Labem, Zákon školicí středisko termín téma lektor Určí RP OS KOVO únor Jak sestavit účetní závěrku a daňové přiznání Plesníková Určí RP OS KOVO březen Kontrolní činnost odborů v BOZP, provoz strojních zařízení Fürst, inspektor OIP Určí RP OS KOVO červen Aplikace nového občanského zákoníku v praxi Švec Určí RP OS KOVO září Obsah a forma kolektivní smlouvy Friml, Chudárek Určí RP OS KOVO říjen Evidence a odškodňování pracovních úrazů Fürst, inspektor OIP Určí RP OS KOVO listopad Podklady pro kolektivní vyjednávání Friml, Chudárek Určí RP OS KOVO prosinec Připravované změny v účetních a daňových předpisech Plesníková Gočárova ulice 1620, Hradec Králové, Šamánek RP OS KOVO Hradec Králové školicí středisko termín téma lektor Pardubice únor Hospodaření ZO Plesníková Hájenka Seč březen 2 dny Školení KS Pardubického kraje PP,KV RP Chata Deštná březen 2 dny Hospodaření ZO Plesníková Chata Deštná duben 2 dny Školení KS Královéhradeckého kraje PP,KV RP DOS Hradec Králové duben Školení - nový občanský zákoník ve vazbě na ZO Kutnar, Malá Pardubice květen Školení KS HK a PK v BOZP Dalecký TRIM Pardubice červen 2 dny Školení ekonomika a analýza firmy Šamánek, Procházka, Tomáš DOS Hradec Králové červen Rétorika a rétorické dovednosti, získávání nových členů externí - Hořejšová AGS Jičín červen Školení BOZP pro VO Český ráj Dalecký DOS Hradec Králové září Nauč se hodnotit ekonomickou situaci v podniku externí - Nohejl Chata Deštná říjen - 2 dny Školení KS Královéhradeckého kraje PP,KV RP SPŠ a SOU Hradec Králové říjen - 2 dny Školení KS HK a PK základy PC externí Šubířov listopad - 2 dny Školení KS Pardubického kraje PP,KV RP DOS Hradec Králové listopad Školení exekuce - Finanční gramotnost Plachta, Hartwich Trutnov prosinec Školení BOZP (VO Trutnov) Dalecký Zámecká - Slatiňany prosinec Školení BOZP (VO Pardubice-Chrudim) Dalecký

12 Tolstého 2, Jihlava, Muzikář Malinovského nám. 4, Brno, Grim RP OS KOVO Jihlava školicí středisko termín téma lektor DKO Jihlava leden Umění získávat nové členy 1. základní kurz Nohejl DKO Jihlava Daně a hospodaření ZO Plesníková DKO Jihlava březen Seminář BOZP Novotný DKO Jihlava duben Změny legislativy, realizace nového Občanského zákoníku, Právníci OS KOVO DKO Jihlava duben Finanční gramotnost Specialisté OS KOVO RZ ŽĎAS Zubří květen - 2 dny Školení hospodářů a členů DaRK Specialisté OS KOVO DKO Jihlava červen Umění získávat nové členy 2. výměna zkušeností, hodnocení individuálního akčního Nohejl plánu DKO Jihlava září Seminář Finanční analýza podniku Specialisté OS KOVO RZ ŽĎAS Zubří Kolektivní vyjednávání Specialisté OS KOVO DKO Jihlava KV 2014 koordinační setkání zástupců ZO RP Jihlava IT učebna Jihlava listopad Využití počítače a internetu pro potřeby ZO - 1. Externí IT lektor IT učebna Jihlava prosinec Využití počítače a internetu pro potřeby ZO - 2. Externí IT lektor RP OS KOVO Brno školicí středisko termín téma lektor DOS Brno leden Hospodaření ZO, daně Plesníková DOS Brno únor Občanský zákoník Behancová, Grim DOS Brno březen Důchody, sociální pojištění Hříbalová DOS Brno duben BOZP Kaláb DOS Brno květen Stanovy, vnitřní předpisy OS KOVO Grim, Behancová Horní Věstonice září - 2 dny KV, ZP, BOZP Grim, Kaláb, Behancová,Kocáb Horní Věstonice říjen - 2 dny KV, ZP, BOZP Grim, Kaláb, Behancová, Kocáb Horní Věstonice říjen - 2 dny KV, ZP, BOZP Grim, Kaláb, Behancová, Kocáb DOS Brno listopad BOZP Kaláb Denisova 2, Olomouc, Pazdera RP OS KOVO Olomouc školicí středisko termín téma lektor Olomouc Účetnictví a hospodaření ZO Plesníková Olomouc duben BOZP Šmíd Olomouc květen Zákoník práce, pracovněprávní předpisy Zaměstnanci RP Olomouc září Kolektivní vyjednávání a mzdy Grmelová Olomouc listopad Finanční gramotnost zaměstnanci OS KOVO

13 U Tiskárny 1, č.p. 578, Ostrava Přívoz, Kozel Dům kultury, Gahurova 5265, Zlín, Blažek RP OS KOVO Ostrava školicí středisko termín téma lektor DOS Ostrava únor Základní dokumenty ZO Kozel RS Retaso H.Bečva Ekonomika, daně a hospodaření ZO Plesníková Personální vzdělávací centrum březen Kurz PC Mikošek RS Beskydka duben Školení BOZP Šmíd + externí lektoři RS Lačnov duben Odboráři v zátěžových situacích Hořejšová DOS Ostrava květen Ekonomika Šuláková BRANS M.Morávka září Kolektivní vyjednávání 2015 Kolektiv RP Ostrava RS Retaso H.Bečva říjen Školení BOZP Šmíd + externí lektoři DOS Ostrava listopad Hospodaření ZO Plesníková RP OS KOVO Zlín školicí středisko termín téma lektor RRS Jelenovská Hospodaření ZO, Sociální zákony Plesníková, Hříbalová RRS Jelenovská Finanční gramotnost Plachta RRS Jelenovská Seminář BOZP Kaláb RRS Jelenovská Zákoník práce, Kolektivní vyjednávání Grim, Šrott Dům kultury Zlín BOZP Kaláb Přesné termíny a místo konání vzdělávacích akcí stanoví vedoucí regionálního pracoviště podle aktuální situace v regionu

14 - 16 -

15 číslo akce termín Termínový kalendář - vícedenní vzdělávací akce I. pololetí 2014 počet název vzdělávací akce šk. dní Kolektivní vyjednávání I. Jak se připravit na KV únor počet posl. 20 školicí středisko Praha 4, Na Květnici lektor Nohejl Osobnost v kolektivním vyjednávání 20 Praha 4, Na Květnici Hořejšová, Šuráň březen Kolektivní vyjednávání II. Jak účinně vyjednat KS 20 Praha 4, Na Květnici Nohejl duben Jak odhadnout lidi - odboráři v zátěžových situacích - I. Mladí odboráři do 35 let 20 Horní Věstonice, Penzion Balloon Hořejšová, Šuráň květen Odškodňování pracovních úrazů 25 Mlýnhotel Vílanec Heinzová Využití facebooku a dalších sociálních sítí při práci v ZO červen Účinné techniky komunikace s veřejností (Public Relations) Jak dobře vycházet s lidmi - odboráři v zátěžových situacích - II. 20 Jiřice u Humpolce, Penzion Sedlácký dvůr Staněk 20 RS VS ČR Pracov Staněk 20 RS VS ČR Pracov Hořejšová, Šuráň Termínový kalendář - vícedenní vzdělávací akce II. pololetí 2014 číslo akce termín počet šk.dní název vzdělávací akce počet posl. září Příprava a efektivní vedení porad. Metoda GTD Jak zvládnout 20 práci... říjen Kolektivní vyjednávání III. Jak prezentovat výsledky KV 20 listopad Praktický kurz pro přípravu WEB stránek ZO 20 školicí středisko Jiřice u Humpolce, Penzion Sedlácký dvůr Jiřice u Humpolce, Penzion Sedlácký dvůr Praha 4, Na Květnici lektor Peterka Nohejl Nohejl Rétorika a rétorické dovednosti pro získávání nových členů 20 Horní Věstonice, Penzion Balloon Hořejšová, Šuráň

16 - 18 -

17 Střední stupeň vícedenní kurzy a semináře Pracoviště centrály OS KOVO zajišťuje: organizaci vzdělávacích vícedenních modulů koordinaci činnosti mezi centrálou a regiony metodické působení vůči regionům, či ZO Cíle středního stupně: Rozšířit vědomosti posluchače získané v základním stupni na úrovni regionů. Podat informace z dalších vědních disciplín, které jsou z hlediska vzdělávacího procesu pro odboráře významné. Kromě výcviku v rozšiřujících disciplínách vytvořit podmínky pro vzájemné poznání odlišností odborové práce v regionech a utváření společných názorů a postojů, které by slaďovaly zájmy OS KOVO

18 K 1 Kolektivní vyjednávání I. Jak se připravit na kolektivní vyjednávání Kód kurzu: Místo konání: Praha 4, Na Květnici Termín: Rozsah: 14 hodin Určeno: Členům vyjednávacích týmů. Přednáší: Ing. Vladimír Nohejl Obsah: sběr informací, analýza informací, formulace a předání kolektivní smlouvy, výměna zkušeností s ostatními účastníky, konzultace s lektorem a kolegy o problémech z praxe, osvojení praktické a doporučené techniky, získání dovednosti prakticky, a to na případových studiích vycházejících z konkrétních případů posluchačů. Formy práce lektora a účastníků semináře: Interaktivní přednáška lektora. Řízená diskuze. Refundace mzdy není poskytnuta Nástup a ubytování do hod. Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: /0800 variabilní symbol: xxxx* xxxxx** * xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO **xxxxx = kód kurzu

19 K 2 Osobnost v kolektivním vyjednávání Kód kurzu: Místo konání: Praha 4, Na Květnici Termín: Rozsah: 14 hodin Určeno: Funkcionářům, vyjednávačům kolektivních smluv, všem členům OS KOVO, zejména mladým funkcionářům Přednáší: PhDr. Danuše Hořejšová,CSc., Mgr. Jiří Šuráň Obsah: Osobnost, typologie. Motivace, motivační faktory. Hodnoty a hodnotové orientace. Odhady lidí podle verbálního a neverbálního projevu v komunikaci. Příprava vyjednávacího týmu. Výběr členů, přípravná fáze týmové práce. Trénink týmů. Modelové situace, testy, psychohra. Formy práce lektora a účastníků semináře: Interaktivní přednáška lektora. Řízená diskuze. Trénink spojený se zpětnou vazbou od lektora a ostatních účastníků semináře Refundace mzdy není poskytnuta Nástup a ubytování do hod. Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: /0800 variabilní symbol: xxxx* xxxxx** * xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO **xxxxx = kód kurzu

20 K 3 Kolektivní vyjednávání II Jak účinně vyjednat kolektivní smlouvu Kód kurzu: Místo konání: Praha 4, Na Květnici Termín: Rozsah: 14 hodin Určeno: Členům vyjednávacích týmů. Přednáší: Ing. Vladimír Nohejl Obsah: Sestavení týmu. Jak zařadit jednotlivé body jednání? Dilema vyjednávače. Styly vyjednávání. Typy a triky používané při vyjednávání. Výměna zkušeností s ostatními účastníky. Konzultace s lektorem a kolegy: problémy z praxe. Osvojení si praktické a doporučené techniky. Získání dovednosti: prakticky na případových studiích vycházejících z praxe posluchačů. Formy práce lektora a účastníků semináře: Interaktivní přednáška lektora. Výměna názorů. Samostatné práce účastníků. Refundace mzdy není poskytnuta Nástup a ubytování do hod. Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: /0800 variabilní symbol: xxxx* xxxxx** * xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO **xxxxx = kód kurzu

21

22 K 5 Odškodňování pracovních úrazů I. Kód kurzu: Místo konání: Mlýnhotel Vílanec Termín: Rozsah: 14 hodin Určeno: Specialistům v odškodňování a předsedům ZO OS KOVO. Přednáší: JUDr. Šárka Heinzová Obsah: Povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance. Předcházení škodám. Odpovědnost zaměstnance za škodu. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání. Projednání odškodnění a uzavírání dohod o odškodnění. Rozsah odpovědnosti a zproštění se odpovědnosti zaměstnavatele. Druhy náhrad s konkrétním výkladem. Druhy náhrad při úmrtí zaměstnance. Změna poměrů odškodňovaného zaměstnance. Sankce zaměstnavateli v souvislosti s pracovními úrazy a nemocemi z povolání. Řešení konkrétních případů z praxe. Formy práce lektora a účastníků semináře: Interaktivní přednáška lektorky. Řízená diskuze. Řešení případových studií. Refundace mzdy není poskytnuta Nástup a ubytování do hod. Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: /0800 variabilní symbol: xxxx* xxxxx** * xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO **xxxxx = kód kurzu

23 K 6 Využití facebooku a dalších sociálních sítí při práci v OS KOVO Přednáška z programu Posilování sociálního dialogu - ČMKOS Kód kurzu: Místo konání: Jiřice u Humpolce, penzion Sedlácký dvůr Termín: Rozsah: 14 hodin Určeno: Předsedům ZO a zejména mladým členům OS KOVO. Přednáší: Mgr. Evžen Staněk Obsah: Sociální sítě jako fenomén dneška. Rozdíly v používání sociálních sítí ve světě a v ČR. Sociální sítě z hlediska odborových organizací. Principy šíření informací v sociálních sítích. Odlišnosti mezi jejich účastníky. Facebook a jeho záludnosti. Využití dalších sociálních sítí (odborné diskusní sítě, videogalerie, fotogalerie, seznamky, prodejní sítě atd.). Marketing na sociálních sítích (placená a neplacená forma šíření informací). Doplňkové nástroje (webové stránky, kontextová reklama, hodnocení, zpětné linky...). Základy implementace Facebooku do webových stránek organizací. Plánování strategie využití facebookových stránek. Tvorba zpráv, kreativita a využití psychologických triků. Formy práce lektora a účastníků semináře: Interaktivní přednáška lektora. Řízená diskuze. Refundace mzdy není poskytnuta Nástup a ubytování do hod. Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: /0800 variabilní symbol: xxxx* xxxxx** * xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO **xxxxx = kód kurzu

24 K 7 Účinné techniky komunikace s veřejností Public Relations Kód kurzu: Místo konání: RS VS ČR Pracov Termín: Rozsah: 14 hodin Určeno: Předsedům ZO, členům VZO, úsekovým důvěrníkům. Přednáší: Mgr. Evžen Staněk Obsah: Život a oceňování organizace z hlediska jejího okolí (corporate image). Sjednoducjící prvky organizace navenek i dovnitř. Symbolika organizace: logo, barvy... (corporate design) tradice a styl komunikace (corporate communication). Budování sympatií a respektu prostřednictvím práce s veřejností (public relations). Nejúčinnější komunikační kanály (osobní jednání, akce, mail, webové stránky, leták, občasník). Roční strategie public relations organizace plánování, zajišťování, získávání zpětné vazby. Jednání s novináři. Nejčastější chyby a omyly. Zásady tvorby webových prezentací. Využití internetových služeb typu fotogalerie, videogalerie apod. Tvorba jednoduchého letáku. Nácvik psaní účinného textu. Formy práce lektora a účastníků semináře: Interaktivní přednáška lektora. Řízená diskuze. Refundace mzdy není poskytnuta Nástup a ubytování do hod. Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: /0800 variabilní symbol: xxxx* xxxxx** * xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO **xxxxx = kód kurzu

25 K 8 Jak dobře vycházet s lidmi odboráři v zátěžových situacích II. Kód kurzu: Místo konání: RS VS ČR Pracov Termín: Rozsah: 14 hodin Určeno: Funkcionářům ZO a zejména mladým členům OS KOVO. Přednáší: PhDr. Danuše Hořejšová,CSc., Mgr. Jiří Šuráň Obsah: Zátěžové situace a příčiny jejich vzniku. Týmové role a pozice ve skupině. Chování jedinců i skupin. Signály konfliktů, příčiny konfliktních situací, věcná a emocionální složka konfliktu. Cesty k řešení. Postoje ke konfliktu podle typologie osobnosti a hodnotových orientací. Mobbing, bossing, stalking. Jak působit na lidi. Komunikace a komunikační kanály. Verbální a neverbální techniky vystupování na veřejnosti. Odhad vlivu osobního vystoupení. Řečové dovednosti. Cvičení role mluvčího. Mapování terénu před veřejným vystoupením, při vyjednávání i po něm. Stavba řeči, techniky odtrénování trémy. Sebereflexe verbálního vystoupení. Zpětná vazba: kontrolní test pro zjištění stabilizovaných dovedností, samostatné vystoupení jednotlivců. Formy práce lektora a účastníků semináře: Interaktivní přednáška lektora. Řízená diskuze. Samostatná práce účastníků. Refundace mzdy není poskytnuta Nástup a ubytování do hod. Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: /0800 variabilní symbol: xxxx* xxxxx** * xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO **xxxxx = kód kurzu

26 K 9 Příprava a efektivní vedení porad. Metoda GTD Jak zvládnout práci... Kód kurzu: Místo konání: Jiřice u Humpolce, penzion Sedlácký dvůr Termín: Rozsah: 14 hodin Určeno: Předsedům ZO a začínajícím funkcionářům v ZO OS KOVO. Přednáší: Mgr. Ladislav Peterka Obsah: Význam porad jak pro vedoucího, tak i účastníky porad. Typy porad. Nedostatky porad v základních oblastech, v organizaci a přípravě a v jejich vedení. Užitečné typy, jak tyto nedostatky odstranit. Efektivní řízení diskuze, možnost tréninku této disciplíny na základě případové studie. Posílení své schopnosti v praxi poradu dobře připravit, vést a zapojit i ostatní účastníky porady. Posílení efektivity práce i autority. Jak vyhodnotit efektivitu porady. Seznámení se s autorem a samotnou metodou GTD, která je současně i životním postojem či filosofií. 5 kroků ke kvalitnímu ovládnutí práce: Technika 4 kritérií pro okamžité rozhodování o dalších krocích a řady dalších technik. Práce s pravidlem udělej to, deleguj to, odlož to nebo to zahoď a vyprázdni tak vstupní schránku. Pravidlo dvou minut. Technika myšlenkové mapy. Mentální techniky směřujícími ke zklidnění mysli. Formy práce lektora a účastníků semináře: Interaktivní přednáška lektora. Řízená diskuze. Samostatná práce účastníků. Refundace mzdy není poskytnuta Nástup a ubytování do hod. Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: /0800 variabilní symbol: xxxx* xxxxx** * xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO **xxxxx = kód kurzu

27 K 10 Kolektivní vyjednávání III. Jak prezentovat výsledky kolektivního vyjednávání Kód kurzu: Místo konání: Jiřice u Humpolce Penzion Sedlácký dvůr Termín: Rozsah: 14 hodin Určeno: Členům výboru ZO OS KOVO. Přednáší: Ing. Vladimír Nohejl Obsah: Zdokonalení se v činnostech, které nastanou po vyjednání KS. Jak prezentovat KS? Zlepšení image odborové organizace. Způsoby, jak prezentovat KS. Způsoby, jak hodnotit KS. Příprava KS je kontinuální celoroční proces. Výměna zkušeností s ostatními účastníky. Konzultace s lektorem a kolegy o problémech z praxe. Osvojení si praktické a doporučené techniky. Praktický nácvik prezentace. Formy práce lektora a účastníků semináře: Interaktivní přednáška lektora. Práce ve skupinách. Refundace mzdy není poskytnuta Nástup a ubytování do hod. Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: /0800 variabilní symbol: xxxx* xxxxx** * xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO **xxxxx = kód kurzu

28 K 11 Praktický kurz pro přípravu WEB stránek ZO Kód kurzu: Místo konání: Praha 4 Na Květnici Termín: Rozsah: 14hodin Určeno: Předsedům ZO, členům VZO. Přednáší: Ing. Vladimír Nohejl Obsah: Zásady efektivní prezentace na WEB. Rozdíl mezi prostým textem a textem určeným pro WEB. Příprava kvalitního textu pro WEB (různá cvičení pro různé cílové skupiny). Výběr své cílové skupiny. Výběr témat pro prezentaci na WEB. Argumenty a námitky. Ukázka dobrých a špatných WEB stránek, včetně odborářských. Sestavení konkrétních stránek WEB pro vlastní ZO. Výměna zkušeností s ostatními účastníky. Konzultace s lektorem a kolegy o problémech z praxe. Poučení z dobrých zkušeností (best of practise). Formy práce lektora a účastníků semináře: Interaktivní přednáška lektora. Řízená diskuze. Řešení modelových situací. Práce ve skupinách. Refundace mzdy není poskytnuta Nástup a ubytování do hod. Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: /0800 variabilní symbol: xxxx* xxxxx** * xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO **xxxxx = kód kurzu

29 K 12 Rétorika a rétorické dovednosti pro získávání nových členů OS KOVO Kód kurzu: Místo konání: Horní Věstonice Penzion Balloon Termín: Rozsah: 14 hodin Určeno: Předsedům ZO a zejména mladým členům OS KOVO. Přednáší: PhDr. Danuše Hořejšová,CSc., Mgr. Jiří Šuráň Obsah: Komunikační schopnosti a dovednosti. Neverbální a verbální techniky. Argumentace a její formy. Pasivní a aktivní formy řeči. Cvičení technik aktivní řeči a pohotovosti vyjadřování. Rétorika, spojení s mimoslovními technikami. Neverbální signály pro a proti řečníkovi. CO je zárukou úspěchu při vyjednávání. Formy jednání agresivita, asertivita, pasivita. Stavba vystoupení. Tréma jako zábrana při jednání i vystupování. Příčiny trémy, techniky odcvičení. Trenink soustavné osobní reflexe vlastního porjevu. Modelové situace a nácvik příprav. Formy práce lektora a účastníků semináře: Interaktivní přednáška lektorů. Řízená diskuze. Práce ve skupinách. Refundace mzdy není poskytnuta Nástup a ubytování do hod. Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: /0800 variabilní symbol: xxxx* xxxxx** * xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO **xxxxx = kód kurzu

organizačně - provozní úsek VZDĚLÁVÁNÍ KURZY a školení OS KOVO 2013 - vícedenní kurzy

organizačně - provozní úsek VZDĚLÁVÁNÍ KURZY a školení OS KOVO 2013 - vícedenní kurzy KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ 2013 organizačně - provozní úsek VZDĚLÁVÁNÍ KURZY a školení OS KOVO 2013 - vícedenní kurzy - 3 - - 4 - Vážené kolegyně a vážení kolegové Předkládáme vám Katalog vzdělávacích aktivit

Více

KURZY a školení OS KOVO 2015

KURZY a školení OS KOVO 2015 KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ 2015 O D B O R O V Ý S V A Z K O V O organizačně - provozní úsek VZDĚLÁVÁNÍ KURZY a školení OS KOVO 2015-3 - Vážené kolegyně, vážení kolegové! Otvíráte nový Katalog vzdělávání

Více

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ 2016 Informace o kurzech a seminářích najdete také na INTRANETU OS KOVO, na adrese INTERNETU http://www.oskovo.cz a na stránkách našeho časopisu KOVÁK. ODBOROVÝ SVAZ KOVO organizačně

Více

KURZY a školení OS KOVO 2012 - vícedenní kurzy

KURZY a školení OS KOVO 2012 - vícedenní kurzy O D B O R O V Ý S V A Z K O V O organizačně - provozní úsek VZDĚLÁVÁNÍ KURZY a školení OS KOVO 2012 - vícedenní kurzy - 3 - - 4 - Vážené kolegyně a vážení kolegové Otevřeli jste Katalog vzdělávání připravený

Více

Katalog vzdělávacích akcí

Katalog vzdělávacích akcí Katalog vzdělávacích akcí 2011 O D B O R O V Ý S V A Z K O V O organizačně - provozní úsek VZDĚLÁVÁNÍ KURZY a školení OS KOVO 2011 - vícedenní kurzy - 3 - - 4 - Vážené kolegyně a vážení kolegové Otevřeli

Více

NABÍZÍME VÁM KURZ INFORMACE OD SPECIALISTY BOZP ROBERTA KŘEPINSKÉHO

NABÍZÍME VÁM KURZ INFORMACE OD SPECIALISTY BOZP ROBERTA KŘEPINSKÉHO Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM KURZ INFORMACE OD SPECIALISTY BOZP ROBERTA KŘEPINSKÉHO POVINNOSTI VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI BOZP, CELKOVÝ PŘEHLED DLE AKTUÁLNÍ

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., pobočka Hlinsko v Č., 539 71 Holetín 26 tel / fax 469 311 851, mobil 603 185 084, e mail otc.hl@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTERNÍ LEKTOR Rozvoj

Více

Konference Semináře Firemní akce

Konference Semináře Firemní akce Konference Semináře Firemní akce OREA HOTEL IRIS *** Pálava - Pavlov Lokalita OREA Hotel IRIS stojí uprostřed vinařské vesnice Pavlov, rozložené na úpatí Pálavy, 60 km jižně od Brna směr Mikulov. Kapacita

Více

VYJEDNÁVÁNÍ PRO NÁKUPNÍ ÚTVARY

VYJEDNÁVÁNÍ PRO NÁKUPNÍ ÚTVARY Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VYJEDNÁVÁNÍ PRO NÁKUPNÍ ÚTVARY Vyjednávání je základní proces nákupu, který rozhoduje krátkodobě i dlouhodobě

Více

Náměstí Republiky 33 Kladruby 349 01 Stříbro

Náměstí Republiky 33 Kladruby 349 01 Stříbro Školicí a ubytovací středisko IAT v Náměstí Republiky 33 Kladruby 349 01 Stříbro v v Školicí středisko Vážený zákazníku, rádi bychom Vaší firmě nabídli prostory, zázemí a služby pro školení, porady a semináře

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc tel/ fax 585 417 828, mobil 723 560 038, e mail: jana.palkova@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Efektivní prezentace Úspěšnost

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu mobil 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ASERTIVNÍ JEDNÁNÍ V PRAXI - ZDRAVÉ SEBEPROSAZENÍ Chcete si získat respekt svých kolegů či klientů? Chcete se

Více

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16 1. modulový blok Firma a její rozvoj 1. Založení firmy B 2 16 Zpracování podnikatelského záměru /zpracování konkrétního záměru na PC/ 2. Orientace v potřebách trhu 2 16 Marketing (marketingový mix, SWOT

Více

Zákoník práce, kolektivní vyjednávání, zaměstnanost ohlasy z terénu

Zákoník práce, kolektivní vyjednávání, zaměstnanost ohlasy z terénu Zákoník práce, kolektivní vyjednávání, zaměstnanost ohlasy z terénu JUDr. Jitka Hejduková ředitelka Sekce zaměstnavatelské, SP ČR Brno, 21. června 2012 a státního rozpočtu České republiky. Aktivity jejich

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375 ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375 V tomto kurzu se naučíte, jak proměnit své podnikatelské vize a plány ve skutečnost a přitom eliminovat špatné kroky a chyby. Zjistíte, jak sestavit svůj podnikatelský

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

ISPOP - NOVINKY 2016 (Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností a ohlašování prostřednictvím ISPOP)

ISPOP - NOVINKY 2016 (Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností a ohlašování prostřednictvím ISPOP) EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví ve spolupráci s Asociací ekologických expertů, o. s. pořádá odborný seminář ISPOP - NOVINKY 2016

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CO VÁM KURZ PŘINESE?

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CO VÁM KURZ PŘINESE? OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., pobočka Hlinsko, 539 71 Holetín 26 tel / fax 469 311 851, mobil 603 185 084, e mail otc.hl@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TIME MANAGEMENT 4. GENERACE

Více

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 Program Odborového svazu dopravy (dále jen OSD) na léta 2011 2016 navazuje na činnost OSD v minulých letech. OSD hájí a prosazuje spravedlivé, důstojné

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců M A K R O - ND spol. s r.o. pro zvýšení jejich adaptability Identifikační údaje zadavatele Zadavatel:

Více

Časové schéma vzdělávacího programu :

Časové schéma vzdělávacího programu : Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu www.procentre.eu NABÍZÍME VÁM KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROFESIONÁL ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ JAKÉ JSOU PŘÍNOSY VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU? Získání znalostí a dovedností

Více

EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví

EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví ve spolupráci s Asociací ekologických expertů, o. s. POŘÁDÁ ODBORNÝ WORKSHOP ZEMINY JAKO ODPADY

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ V PRAXI Jak efektivně řídit projekty je obsahem připraveného kurzu. Účastníkům nabídne postupy,

Více

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte!

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Hotel Šumava***, Kašperské Hory se nachází v klidném prostředí horského lesa u Zlatého potoka v Amálině údolí, v srdci Národního parku Šumava. Je umístěn 1,5

Více

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 stávající nabídka prohlubování kvalifikace Institut dnes realizuje vzdělávací akce pro

Více

Osobnost vedoucího pracovníka

Osobnost vedoucího pracovníka 1 Osobnost vedoucího pracovníka (přerod spolupracovníka v nadřízeného, silné a slabé stránky, budování autority) odpovědnosti a převažující činnosti v jednotlivých rolích legislativní rámec odpovědností

Více

N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., pobočka Hlinsko v Č., 539 71 Holetín 26 tel / fax 469 311 851, mobil 603 185 084, e mail otc.hl@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Více

AHA PR Agency, s.r.o. Osobní a profesní rozvoj Kurzy, tréninky, vzdělávání

AHA PR Agency, s.r.o. Osobní a profesní rozvoj Kurzy, tréninky, vzdělávání AHA PR Agency, s.r.o Osobní a profesní rozvoj Kurzy, tréninky, vzdělávání AHA PR Agency, s.r.o. Vzdělávání dospělých - osobní a profesní rozvoj Školící středisko Praha 4 AGENTURA AHA - VÁŠ PROFIT Praxe

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMIKA PRO MANAŽERY Ekonomické informace tvoří společný jazyk podnikání - úspěchy i prohry se měří pomocí finančních

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘESVĚDČIVÁ PREZENTACE Úspěšnost nás všech závisí na našich schopnostech, pracovním nasazení, na výsledcích naší

Více

Konference Semináře Firemní akce

Konference Semináře Firemní akce Konference Semináře Firemní akce Orea Resort Devět Skal*** Vysočina Žďárské vrchy Lokalita Hotel byl postaven vedle původního turistického hotelu pana Chocholáče - dnes zrekonstruovaná Milovská restaurace.

Více

EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví

EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví ve spolupráci s Asociací ekologických expertů, o. s. pořádá odborný seminář AKTUALIZAČNÍ SEMINÁŘ

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

ZAMĚSTNANECKÁ ATRAKTIVITA ANEB JAK PROPAGOVAT ZAMĚSTNAVATELE A PRACOVNÍ POZICE NA INTERNETU Jednoduše, prakticky, s co nejnižšími náklady

ZAMĚSTNANECKÁ ATRAKTIVITA ANEB JAK PROPAGOVAT ZAMĚSTNAVATELE A PRACOVNÍ POZICE NA INTERNETU Jednoduše, prakticky, s co nejnižšími náklady Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ WORKSHOP ZAMĚSTNANECKÁ ATRAKTIVITA ANEB JAK PROPAGOVAT ZAMĚSTNAVATELE A PRACOVNÍ POZICE NA INTERNETU Jednoduše, prakticky,

Více

Flexibilní řešení. Školicí středisko VF, a. s. Pronájem prostor

Flexibilní řešení. Školicí středisko VF, a. s. Pronájem prostor Flexibilní řešení Školicí středisko VF, a. s. Pronájem prostor Školicí středisko je určeno k pořádání odborných školicích akcí, seminářů, kurzů, konferencí apod. Nabízíme vám Přednáškový sál a učebny vybavené

Více

P O Z V Á N K A IMPRT 2015

P O Z V Á N K A IMPRT 2015 P O Z V Á N K A IMPRT 2015 Připravili jsme pro Vás IMPRT 2015 (instrukčně metodickou poradu revizních a provozních techniků), odborný seminář, zaměřený do oblasti UTZ a VTZ zdvihacích, dopravních a tlakových

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2013

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2013 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2013 Platnost od 1. 2. 2013 Zpracoval: Ing. Jiří Klepáč (kontakt tel.: 234 463 333, 602 395 387) Ověřil

Více

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance ČMKOS a ASO V Praze dne 1. 3. 2010 Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance Kapitola I Úvodní ustanovení

Více

praha a brno červenec prosinec 2009

praha a brno červenec prosinec 2009 profesní semináře praha a brno červenec prosinec 2009 budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012 Příloha č. 1 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012 Platnost od 1. 5. 2012 Zpracoval: St. Ševčík (kontakt tel: 234 463 333, 602 161 123)

Více

POZVÁNKA - PROGRAM - ORGANIZA NÍ POKYNY - DOPRAVA

POZVÁNKA - PROGRAM - ORGANIZA NÍ POKYNY - DOPRAVA POZVÁNKA - PROGRAM - ORGANIZA NÍ POKYNY - DOPRAVA nám. W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3 - Žižkov Účastníkům a hostům Setkání mladých odborářů OS KOVO 2011 RS Blaník Louňovice pod Blaníkem VÁŠ DOPIS / ZE

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM +Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MANAŽERSKÁ AKADEMIE Cíl kurzu : Cílem vzdělávacího programu je posílení manažerských dovedností liniových a středních

Více

Modul 4 - Komunikace s veřejností

Modul 4 - Komunikace s veřejností Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul 4 - Komunikace s veřejností Mgr. Liana Cihelková Komunikace

Více

EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví

EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví ve spolupráci s Asociací ekologických expertů, o. s. POŘÁDÁ ODBORNÝ SEMINÁŘ BOZP aktuálně: povinnosti

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Hospodářská komora okresu Karviná

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Hospodářská komora okresu Karviná projekt Ženy naší generace Operační program Rozvoj lidských zdrojů Ing. Andrea Hoschnová, manažer projektu REALIZACE Registrační číslo: CZ.04.1.3/2.2.15.03/0120 Doba realizace projektu: 1.1.2007 30.5.2008

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Expert na systemický koučink a přístup POZVÁNKA. JCI Hospodářští junioři Jihočeského kraje NA PŘEDSTAVENÍ MODULU OBORU PEROFRMANCE TUNING

Expert na systemický koučink a přístup POZVÁNKA. JCI Hospodářští junioři Jihočeského kraje NA PŘEDSTAVENÍ MODULU OBORU PEROFRMANCE TUNING POZVÁNKA JCI Hospodářští junioři Jihočeského kraje A SPOLEČNOST BCF S.R.O. VÁS SPOLEČNĚ ZVOU NA NA PŘEDSTAVENÍ MODULU OBORU PEROFRMANCE TUNING KOUČOVÁNÍ V ROLI MANAŽERA - KOUČOVACÍ PŘÍSTUP ZAŽÍVÁTE SE

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

NABÍDKA PRO FIREMNÍ KLIENTELU

NABÍDKA PRO FIREMNÍ KLIENTELU NABÍDKA PRO FIREMNÍ KLIENTELU Ideální řešení pro Vaši konferenci, meeting i firemní večírek. Hotel GOLD**** Chotoviny, Táborská 68, Chotoviny * www.hotelchotoviny.cz * recepce@hotelchotoviny.cz * 398 998

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Vzdělávání v České společnosti pro větrnou energii. Zadavatel

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Vzdělávání v České společnosti pro větrnou energii. Zadavatel ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vzdělávání v České společnosti pro větrnou energii Zadavatel Název zadavatele: Česká společnost pro větrnou energii Sídlo zadavatele: Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1 IČ: 60448571

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance. František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2.

Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance. František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2. Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2.2010 Plný název projektu: Rozšiřování a zvyšování rozsahu

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Název programu: Řízení projektů v praxi Popište obsah jednotlivých

Více

Adresa místa konání: Okresní hospodářská komora v Liberci Rumunská 655/9 460 Liberec 1. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Adresa místa konání: Okresní hospodářská komora v Liberci Rumunská 655/9 460 Liberec 1. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Vážené kolegyně, vážení kolegové, rádi bychom Vám nabídli možnost účasti na otevřených vzdělávacích programech, které jsme pro Vás připravili na období duben až červen v Liberci. Můžete si vybrat z akreditovaných

Více

Přihláška na 24. konferenci České herpetologické společnosti 6. - 8. 11. 2009

Přihláška na 24. konferenci České herpetologické společnosti 6. - 8. 11. 2009 Přihláška na 24. konferenci České herpetologické společnosti 6. - 8. 11. 2009 Další, již 24. konference ČHS se uskuteční 6. 8. 11. 2009 v obci Dolní Lomná Ubytování a popis místa: Rekreační středisko se

Více

Soutěž. eská Kamenice B Jindřichův. radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené

Soutěž. eská Kamenice B Jindřichův. radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené eská Kamenice B Jindřichův www.historickeputovani.cz radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná Třeboň Nový Jičín Kutná Hora ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené Jindřichův

Více

ZPŮSOB PLATBY REHABILITAČNÍCH POUKAZŮ

ZPŮSOB PLATBY REHABILITAČNÍCH POUKAZŮ ZPŮSOB PLATBY REHABILITAČNÍCH POUKAZŮ Žádáme Vás o hromadné zaplacení všech přidělených poukazů buď převodním příkazem nebo složenkou na účet u České spořitelny a.s. Praha 3, č.ú. 2000260389/0800, konst.symbol

Více

Svaz účetních regionální organizace

Svaz účetních regionální organizace Svaz účetních regionální organizace Po té, co jsme si v našem seriálu ke 45. výročí založení Svazu účetních udělali procházku historií, mezinárodními vztahy a jeho celorepublikovým významem, podíváme se

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 ŠKOLENÍ KONGRESY KONFERENCE FIREMNÍ AKCE

Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 ŠKOLENÍ KONGRESY KONFERENCE FIREMNÍ AKCE Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 ŠKOLENÍ KONGRESY KONFERENCE FIREMNÍ AKCE 1. Nabídka konferenčních a gastro prostor Pro potřeby Vašich školení Vám nabízíme využití všech typů salonků

Více

Zpráva o výsledcích dotazníkového šetření

Zpráva o výsledcích dotazníkového šetření Zpráva o výsledcích dotazníkového šetření Klíčová aktivita 04 Analýza vzdělávacích potřeb v projektu Posilování sociálního dialogu ČMKOS září 2008 1 Úvod Dotazníkové šetření bylo realizováno Oddělením

Více

Metodický pokyn č. 1. Kurzy k OZ D-03

Metodický pokyn č. 1. Kurzy k OZ D-03 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Generální ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Metodický pokyn č. 1 Kurzy k OZ D-03 Číslo jednací 36 750/2014-O10 Vydání č. 1 Ukládací znak 20.9

Více

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ - EFEKTIVNÍ NÁKUP

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ - EFEKTIVNÍ NÁKUP Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ - EFEKTIVNÍ NÁKUP Výběrové řízení je základní proces nákupu, který rozhoduje krátkodobě i dlouhodobě

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2014

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2014 Příloha č. 1 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2014 Platnost od 2. 1. 2014-30.06.2014 Zpracoval: Ing. Jiří Klepáč (kontakt tel.: 234 463

Více

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

EMPIRIA CONSULTING. Představení společnosti. Zásady práce

EMPIRIA CONSULTING. Představení společnosti. Zásady práce Představení společnosti Zaměřujeme se na vzdělávání, poradenství a tréninky v oblasti manažerských a obchodních dovedností, marketingu, výběrů zaměstnanců, rekvalifikačních kurzů i poradenských programů.

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOSOCIÁLNÍ VÝCVIK

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOSOCIÁLNÍ VÝCVIK VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOSOCIÁLNÍ VÝCVIK Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,

Více

Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli, dovolujeme si Vám zaslat podrobnou informaci o projektu Rozvoj kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení Královéhradeckého kraje Model profesního

Více

Po absolvování semináře obdrží účastníci certifikát.

Po absolvování semináře obdrží účastníci certifikát. Seminář je určen provozovatelům, vlastníkům a zaměstnancům ČOV a týká se povinností, které vyplývají ze zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany

Více

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. K dispozice je pro Vás připraven zimní stadion, aquapark s ubytováním a sportovištěm, fotbalové hřiště, tělocvična nebo

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

KONZULTAČNÍ A REKVALIFIKAČNÍ STŘEDISKO PROFIT S.R.O. Tel.: 284692139, fax: 271776971 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za školní rok 2008-2009

KONZULTAČNÍ A REKVALIFIKAČNÍ STŘEDISKO PROFIT S.R.O. Tel.: 284692139, fax: 271776971 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za školní rok 2008-2009 KONZULTAČNÍ A REKVALIFIKAČNÍ STŘEDISKO PROFIT S.R.O. Tel.: 284692139, fax: 271776971 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2008-2009 ZDOUNKY 2009 Ú v o d Zvýšit uplatnění na trhu práce předpokládá neustále

Více

Vaše akce je pro nás velice důležitá! Tým Hotelu Černigov

Vaše akce je pro nás velice důležitá! Tým Hotelu Černigov Vaše akce je pro nás velice důležitá! Děkujeme za Váš zájem o Hotel Černigov *** hotel s ideálními prostory pro Vaše semináře, školení, konference, prezentace nebo společenské akce. Tímto si Vám dovolujeme

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2009

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2009 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2009 Platnost od 1. 1. 2009 Zpracoval: St. Ševčík ( Kontakt tel. : 234 462 456, 602 161 123) Schválil:

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM- workshop

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM- workshop Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM- workshop JAK MOTIVOVAT ZAMĚSTNANCE KE ZLEPŠOVÁNÍ, K EFEKTIVNÍ PRÁCI? ANEB ŠTÍHLE VIDĚT, MYSLET Mnoho manažerů

Více

Typologie osobnosti For Business Excellence aneb i druhým můžeme porozumět

Typologie osobnosti For Business Excellence aneb i druhým můžeme porozumět 14. 5. 2015 Typologie osobnosti For Business Excellence aneb i druhým můžeme porozumět Občas mám pocit, že si s někým nepadnu do noty a nemůžeme nalézt společnou řeč. S některými lidmi probírám jen to

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Shromáždění se zúčastnilo z pozvaných 90 ZO OS DLV Morava II. 40 zástupců ZO z celkem 37 ZO, t.j. 41,11%.

Shromáždění se zúčastnilo z pozvaných 90 ZO OS DLV Morava II. 40 zástupců ZO z celkem 37 ZO, t.j. 41,11%. Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice Oblastní pracoviště - Oblast III. Zastoupení pro kraje Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM- workshop

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM- workshop Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM- workshop ŠTÍHLE VIDĚT, MYSLET Workshop se zabývá způsoby, jak motivovat zaměstnance k vyhledávání zlepšení, jak

Více

Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních

Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních 1. Popis projektu 1.1 Název projektu Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních 1.2 Požadovaná částka Požadovaná částka (výše dotace) 4

Více

Vaše akce je pro nás velice důležitá!

Vaše akce je pro nás velice důležitá! Vaše akce je pro nás velice důležitá! Děkujeme za Váš zájem o Hotel Fortuna West 3 *** hotel s ideálními prostory pro Vaše semináře, školení, konference, prezentace nebo společenské akce. Tímto si Vám

Více

BSAA Praha, s.r.o. Poradenství Školení Koučink

BSAA Praha, s.r.o. Poradenství Školení Koučink BSAA Praha, s.r.o. Poradenství Školení Koučink Cílové skupiny Senioři Sbory pedagogů Malé a střední podniky Pedagogické sbory Motto: Spojte příjemné s užitečným Lázeňský vzdělávací pobyt Koncepce Jednoduchý

Více

JINDŘICHŮV HRADEC. Informace o činnostech v projektu Města v rozletu 6. koordinační setkání Třeboň

JINDŘICHŮV HRADEC. Informace o činnostech v projektu Města v rozletu 6. koordinační setkání Třeboň JINDŘICHŮV HRADEC Informace o činnostech v projektu Města v rozletu 6. koordinační setkání Třeboň HLAVNÍ ÚKOLY V PROJEKTU Zpracování komplexní koncepce dopravní obslužnosti města s důrazem na historické

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2014

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2014 Příloha č. 1 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2014 Platnost od 5.9. 2014-31.12.2014 Zpracoval: Ing. Jiří Klepáč(kontakt tel.: 234 463

Více

KONFERENCE PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY A NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY. Informace: www.inline.cz, e-mail: inline@inline.cz, tel.

KONFERENCE PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY A NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY. Informace: www.inline.cz, e-mail: inline@inline.cz, tel. KONFERENCE PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY A NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY Téma : Komunikace bez problémů : Jak asertivně ustát svoje práva + trénink. Vážené dámy a vážení pánové, dovolujeme si Vás pozvat na

Více

workshop hlavní partner mediální partner

workshop hlavní partner mediální partner workshop hlavní partner partner mediální partner Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve dnech 24. 25. dubna 2013 organizuje Český institut interních auditorů workshop pro interní auditory s názvem Aktuální

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Nabídka kurzů Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Přehled kurzů: Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL 1) Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL

Více

Odpověď na dotaz k Výzvě

Odpověď na dotaz k Výzvě Odpověď na dotaz k Výzvě Název zakázky: Vzdělávání v měkkých dovednostech pro ELTODO-CITELUM, s. r. o. Předmět zakázky: Zajištění školících akcí měkkých dovedností Aktualizace dne: 1.4.2011 Dotaz č. 4:

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Nikdy. není. pozdě. na vaše. vzdělání. Ceník. profesních kurzů. www.bivs.cz

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Nikdy. není. pozdě. na vaše. vzdělání. Ceník. profesních kurzů. www.bivs.cz CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Nikdy není pozdě na vaše vzdělání Ceník profesních kurzů www.bivs.cz PRAHA DLOUHODOBÉ ZÁKLADY BANKOVNICTVÍ (1 semestr) 28. 9. 2011 15. 12. 2011 15 900 Kč/semestr 1001-11 OCEŇOVÁNÍ

Více

Komplexní podpora zaměstnanců členských firem APTT ohrožených nezaměstnaností s cílem získání nové kvalifikace a umístěním na vhodné pracovní místo

Komplexní podpora zaměstnanců členských firem APTT ohrožených nezaměstnaností s cílem získání nové kvalifikace a umístěním na vhodné pracovní místo PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU Komplexní podpora zaměstnanců členských firem APTT ohrožených nezaměstnaností s cílem získání nové kvalifikace a umístěním na vhodné pracovní místo Restrukturalizace vzdělávání registr.

Více

Celostátní konference projektu SPINNET

Celostátní konference projektu SPINNET Celostátní konference projektu SPINNET Srdečně Vás zveme na celostátní konferenci projektu SPINNET, která se uskuteční v rámci mezinárodní porady ředitelů VTP, v hotelu Park Inn by Radisson Hotel Ostrava

Více

ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2. Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ

ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2. Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ FINANČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2 Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ razítko odborové organizace, podpis předsedy výboru a dozorčí rady odborové organizace Finanční řád ZO FN2 OS ZSP ČR schváleno

Více