KURZY a školení OS KOVO vícedenní kurzy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KURZY a školení OS KOVO 2014 - vícedenní kurzy"

Transkript

1 O D B O R O V Ý S V A Z K O V O organizačně - provozní úsek VZDĚLÁVÁNÍ KURZY a školení OS KOVO vícedenní kurzy - 3 -

2 - 4 -

3 Vážené kolegyně a vážení kolegové Jako každoročně vám předkládám Katalog vzdělávacích aktivit pro následující rok Rád bych vás ujistil, že jsme si všichni vědomi obtížné situace, v níž se ekonomika a sociální poměry v naší zemi nacházejí. Myslíme si, že právě vzdělávání členů odborů může ovlivnit cesty směřující k dohodám se zaměstnavateli a ke zlepšení poměrů ve firmách. Oproti loňskému roku dochází ke snížení počtu centrálních seminářů. Nabídli jsme uvolněné lektory pro regionální semináře. Byli jsme vedeni snahou přiblížit vzdělávání členům a snížit časovou a finanční zátěž členů a ZO. Vzdělávací koncepce našeho svazu respektuje potřeby odborových organizací. Chceme, abyste věděli, že jsme připravili podklady podle návrhů a stanovisek absolventů dřívějších kurzů. Při koncipování programu jsme vycházeli z toho, co je pro potřeby práce v odborech důležité a to nejlépe vědí sami členové. Obsahová náplň respektuje i požadavky jednotlivých Regionálních pracovišť. Program i pobytová místa kurzů bere na vědomí Rada OS KOVO. Každý člen odborového svazu KOVO se může přihlásit na kurzy pořádané Regionálními pracovišti i centrálou OS KOVO. Semináře v regionech jsou organizovány na jeden až dva dny. Rozsah pobytových seminářů organizovaných centrálou OS KOVO je třídenní. Z toho plyne, že obsah probíraných témat je hlubší. Na tyto delší kurzy přijíždějí místopředsedové OS KOVO k neformálním diskusím se členy. Lektoři jsou osvědčení, pracují pro náš odborový svaz již několik let a spolehlivě ovládají odborovou problematiku i své odbornosti. Používají účinné metody práce, které umožňují zapamatování obsahu. Mají k dispozici moderní vyučovací techniku a věnují pozornost zpětné vazbě. Věřím, že mnozí z vás si vyberou z nabízených témat z oblasti ekonomiky, práva a aplikované psychologie a návštěva kurzu prospěje další práci v O OS KOVO. Jaromír Endlicher místopředseda OS KOVO - 5 -

4 Cíle vzdělávání v rámci OS KOVO Vzdělávací program je připraven tak, aby poskytl co nejvíce informací o nezbytných činnostech odborových organizací na všech stupních. Zároveň se snažíme pozvednout osobnostní kvality funkcionářů tak, aby vnímání odborů ve firmě mohli upevnit a byli schopni stále lépe vyjednávat s majiteli. Jedná se nám i o to, aby mezi nás přicházeli další a náš počet vzrůstal. Přitom máme na mysli i celoživotní vzdělávání našich členů. Jednoduše lze říci, že hlavním cílem je vzrůstání autority odborů ve vědomí našich občanů. Vzdělávání v letošním roce je tedy zaměřeno na obecné zvyšování kvalifikovanosti odborářů pro vnímání práva a vytváření vlastního právního vědomí a finanční gramotnosti členů OS KOVO. Významný je i trénink dovedností zaměřených na aktuální potřeby členů na nejnižších odborových stupních při řešení krizových situací (ztráta zaměstnání, úraz, nemoc). Posilování podstaty sociální angažovanosti především v kolektivním vyjednávání. Formování osobnostní kvality funkcionáře, aby výkon jeho odborové funkce byl efektivní a vedl ke zvýšení přirozené autority. Konkrétní informovanost funkcionářů o BOZP, právu, ekonomice firem, daních a hospodaření organizace, práce týmů při kolektivním vyjednávání. Manažerské dovednosti odborového funkcionáře zkvalitní chod odborové práce ve velkých organizacích. Techniky vyjednávání i přesvědčování pro sociální angažovanost v rámci odborů, povedou k získávání nových členů do organizace. Systém vzdělávání OS KOVO Volné semináře Střední stupeň rozšiřující základní stupeň vícedenní vzdělávací akce Základní stupeň- regionální vzdělávání Vzdělávací moduly doporučené pro funkcionáře ZO OS KOVO - 6 -

5 OBSAH: Organizační pokyny pro účastníky seminářů 9 Termínová listina vzdělávacích akcí - - Regionální pracoviště OS KOVO 11 Celkový termínový kalendář vícedenní vzdělávací akce 17 Semináře středního stupně 19 Školicí střediska Zotavovna VS České republiky Praha 4, Na Květnici 32 Zotavovna VS České republiky, Pracov 33 Penzion Sedlácký dvůr, Jiřice 34 Penzion Balloon, HORNÍ VĚSTONICE 35 Mlýnhotel, VÍLANEC U JIHLAVY 36 Formuláře přihlášek

6 - 8 -

7 Organizační pokyny pro účastníky seminářů Závaznou přihlášku posílejte na adresu: OS KOVO Organizační úsek vzdělávání nám. W.Churchilla Praha 3 Přihlášky je možné zaslat: - poštou - nejlépe prostřednictvím internetu: Odesílejte přihlášky ihned po svém rozhodnutí zúčastnit se kurzu. Nejpozději však 10 dní před jeho začátkem. Potvrzení o zaplacení registračního poplatku přivezte s sebou. Registrační poplatek posílejte bezhotovostně až po obdržení potvrzení o zařazení do kurzu. Přihlášky po uzávěrce, konzultujte telefonicky a em: č , Mgr. Jiří Šuráň., Na jedné přihlášce můžete uvést více posluchačů, včetně všech náležitostí. Zájemce evidujeme podle data doručených přihlášek. Na každý kurz posílejte samostatnou přihlášku. Stornovací podmínky: Veškeré změny a případné odhlášení přijímáme pouze písemně. Registrační poplatek je vratný jen v případě zrušení kurzu ze strany organizátora. Dle potřeby můžete vyslat náhradníka, jeho jméno však nahlaste před zahájením kurzu. Organizační změny: Vyhrazujeme si právo změny lektora, data i místa konání, či případné zrušení vzdělávací akce z důvodů malého počtu přihlášených účastníků nebo jiných organizačních příčin. Veškeré změny vám dáme včas na vědomí písemně, telefonicky nebo em. Ubytování: Pobytová místa volíme s ohledem na dopravní dostupnost, rozložení členské základny a tak, aby byly splněny nároky středního standardu ubytování. Požadavky na samostatné ubytování nemůžeme splnit

8 Kurzy Na klíč Mimo základní nabídku uvedenou na stránkách tohoto Katalogu vzdělávání, nabízí OS KOVO koncepci tzv. kurzů na klíč. Podle aktuálních problémů a potřeb pošleme lektory za vámi. Každý kurz uvedený v Katalogu vzdělávání 2014 může být produkován v místě vaší organizace, pro vámi vybranou skupinu členů OS KOVO, pro celý výbor, pro vyjednávací tým apod. Pokud se nejedná o kurzy katalogové, které jsou zahrnuté v rozpočtu, jdou náklady na kurzy na klíč k tíži sjednávacího subjektu ZO. Dále je třeba počítat s finanční spoluúčastí objednavatele pro uhrazení části nákladů spojených s činností lektora. Kromě plánovaných kurzů v Katalogu 2014 nabízejí naši externí lektoři mnoho dalších témat ze své produkce. PhDr. Danuše Hořejšová,CSc. : Osobní sebepoznání a sledování pozice funkcionářů v členské základně. Umíte správně vykonávat svou funkci? Jak se připravit na kolektivní vyjednávání včas a dobře? Získávání nových členů. Konfliktní situace a jejich vliv na psychiku zaměstnanců. Možnosti pomoci odborové organizace. Asertivita jako optimální forma v mezilidské komunikaci. Jak řešit nepříjemné situace - odboráři v zátěžových situacích. Mgr. Ladislav Peterka: Jak předcházet vzniku konfliktních situací a v maximální míře je eliminovat. Time management. Lektorské dovednosti. Public relations a odborové organizace. Prezentační dovednosti od A do Z. Ing. Vladimír Nohejl: Základní kurz kolektivního vyjednávání (minimum o vyjednávání). Umění získávat nové členy výměna zkušeností a hodnocení individuálního akčního plánu. Praktický kurz o efektivní propagaci v podmínkách ZO s přípravou konkrétních propagačních prostředků ZO. Nauč se hodnotit ekonomickou situaci v podniku. Řízení výboru v podmínkách principu dobrovolnosti práce členů výboru. Mgr. Evžen Staněk: Prezentační a komunikační dovednosti. Marketingové využití nových technologií, především internetu. Osobnostní přesvědčivost a asertivita (nejenom pro vedoucí pracovníky). Využití teambuildingu pro pracovní kolektivy a akce pro děti. Objednání kurzu musí provést předseda ZO přímým dopisem místopředsedovi OS KOVO kol. J. Endlicherovi, který za vzdělávání v našem odborovém svazu odpovídá. Je třeba jednat v dostatečném předstihu

9 Regionální vzdělávání - základní stupeň vzdělávání Vzdělávání v regionech tvoří důležitou součást činnosti regionálních pracovišť, která nejsnáze postihnou aktuální potřeby a vyberou patřičná vzdělávací témata. Regionální pracoviště OS KOVO provádí I. vzdělávací moduly doporučené pro předsedy ZO OS KOVO II. základní moduly určené pro členy výboru ZO OS KOVO III. moduly specifické pro podmínky regionu I. Vzdělávací moduly doporučené pro předsedy ZO OS KOVO Organizace odborů, řízení OS KOVO, základní dokumenty. Ekonomický modul hospodaření ZO, účetnictví, majetek, daně odpovědnost předsedy ZO. Právní modul zákoník práce a postup při vymáhání a dodržování pracovního práva. BOZP základní informace o systému, vymáhání dodržování podmínek BOZP. Příprava a průběh postupu kolektivního vyjednávání. Finanční gramotnost. II. Základní moduly určené pro členy výboru ZO OS KOVO BOZP základní informace o systému, vymáhání dodržování podmínek BOZP na pracovištích. Pracovní právo základní informace a postup při vymáhání dodržování pracovního práva. Kolektivní vyjednávání základní postup při vyjednávání. Hospodaření, daně a účetnictví. Finanční gramotnost. III. Moduly specifické pro podmínky regionu Obsah určí RP podle aktuálních problémů a požadavků ZO

10 TERMÍNOVÁ LISTINA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ REGIONÁLNÍ PRACOVIŠTĚ OS KOVO RP OS KOVO Praha a Středočeský kraj nám. W. Churchilla 2, Praha 3 Žižkov, Fiala školicí středisko termín téma lektor DOS leden Exekuce Plachta DOS únor KV a mzdy Kreslová DOS březen Hospodaření ZO Plesníková DOS duben BOZP Brožík DOS květen Zákoník práce - /občanský zákoník/ Stodolová DOS září KV a mzdy Kreslová DOS říjen Zákoník práce - /občanský zákoník/ Stodolová DOS listopad Hospodaření ZO Plesníková RP OS KOVO České Budějovice Senovážné náměstí 2, České Budějovice, ved. RP školicí středisko termín téma lektor Groz-Beckert Nový obč. zákoník RP Groz-Beckert Daně + daňové přiznání Plesníková Groz-Beckert Práv. subjektivita ZO RP upřesní RP Školení zástupců ZO pro BOZP RP Groz-Beckert Mzdové otázky v praxi RP upřesní RP Pracovní právo v praxi RP Groz-Beckert Školení hospodaření + DaRK Vaňkát Groz-Beckert Kolektivní vyjednávání RP Pobřežní 8, Plzeň, ved. RP RP OS KOVO Plzeň školicí středisko termín téma lektor Plzeň únor Daně a hospodaření ZO Plesníková Plzeň duben Mzdové systémy a ekonomika podniku Kužel Plzeň květen Změny právních předpisů a vliv na ZO Štich Plzeň květen Obsluha PC - základní kurz pro funkcionáře externí lektor Plzeň červen Vybraná témata z oblasti BOZP Pelc + externí lektor Plzeň říjen Pracovně - právní předpisy a dopady do ZO Štich Plzeň listopad Kolektivní vyjednávání 2015, analýza mezd Kužel Plzeň prosinec Kampaň BOZP, výstupy pro ZO Pelc

11 RP OS KOVO Ústí nad Labem Brněnská 4, pošt. př. 155, Ústí nad Labem, Zákon školicí středisko termín téma lektor Určí RP OS KOVO únor Jak sestavit účetní závěrku a daňové přiznání Plesníková Určí RP OS KOVO březen Kontrolní činnost odborů v BOZP, provoz strojních zařízení Fürst, inspektor OIP Určí RP OS KOVO červen Aplikace nového občanského zákoníku v praxi Švec Určí RP OS KOVO září Obsah a forma kolektivní smlouvy Friml, Chudárek Určí RP OS KOVO říjen Evidence a odškodňování pracovních úrazů Fürst, inspektor OIP Určí RP OS KOVO listopad Podklady pro kolektivní vyjednávání Friml, Chudárek Určí RP OS KOVO prosinec Připravované změny v účetních a daňových předpisech Plesníková Gočárova ulice 1620, Hradec Králové, Šamánek RP OS KOVO Hradec Králové školicí středisko termín téma lektor Pardubice únor Hospodaření ZO Plesníková Hájenka Seč březen 2 dny Školení KS Pardubického kraje PP,KV RP Chata Deštná březen 2 dny Hospodaření ZO Plesníková Chata Deštná duben 2 dny Školení KS Královéhradeckého kraje PP,KV RP DOS Hradec Králové duben Školení - nový občanský zákoník ve vazbě na ZO Kutnar, Malá Pardubice květen Školení KS HK a PK v BOZP Dalecký TRIM Pardubice červen 2 dny Školení ekonomika a analýza firmy Šamánek, Procházka, Tomáš DOS Hradec Králové červen Rétorika a rétorické dovednosti, získávání nových členů externí - Hořejšová AGS Jičín červen Školení BOZP pro VO Český ráj Dalecký DOS Hradec Králové září Nauč se hodnotit ekonomickou situaci v podniku externí - Nohejl Chata Deštná říjen - 2 dny Školení KS Královéhradeckého kraje PP,KV RP SPŠ a SOU Hradec Králové říjen - 2 dny Školení KS HK a PK základy PC externí Šubířov listopad - 2 dny Školení KS Pardubického kraje PP,KV RP DOS Hradec Králové listopad Školení exekuce - Finanční gramotnost Plachta, Hartwich Trutnov prosinec Školení BOZP (VO Trutnov) Dalecký Zámecká - Slatiňany prosinec Školení BOZP (VO Pardubice-Chrudim) Dalecký

12 Tolstého 2, Jihlava, Muzikář Malinovského nám. 4, Brno, Grim RP OS KOVO Jihlava školicí středisko termín téma lektor DKO Jihlava leden Umění získávat nové členy 1. základní kurz Nohejl DKO Jihlava Daně a hospodaření ZO Plesníková DKO Jihlava březen Seminář BOZP Novotný DKO Jihlava duben Změny legislativy, realizace nového Občanského zákoníku, Právníci OS KOVO DKO Jihlava duben Finanční gramotnost Specialisté OS KOVO RZ ŽĎAS Zubří květen - 2 dny Školení hospodářů a členů DaRK Specialisté OS KOVO DKO Jihlava červen Umění získávat nové členy 2. výměna zkušeností, hodnocení individuálního akčního Nohejl plánu DKO Jihlava září Seminář Finanční analýza podniku Specialisté OS KOVO RZ ŽĎAS Zubří Kolektivní vyjednávání Specialisté OS KOVO DKO Jihlava KV 2014 koordinační setkání zástupců ZO RP Jihlava IT učebna Jihlava listopad Využití počítače a internetu pro potřeby ZO - 1. Externí IT lektor IT učebna Jihlava prosinec Využití počítače a internetu pro potřeby ZO - 2. Externí IT lektor RP OS KOVO Brno školicí středisko termín téma lektor DOS Brno leden Hospodaření ZO, daně Plesníková DOS Brno únor Občanský zákoník Behancová, Grim DOS Brno březen Důchody, sociální pojištění Hříbalová DOS Brno duben BOZP Kaláb DOS Brno květen Stanovy, vnitřní předpisy OS KOVO Grim, Behancová Horní Věstonice září - 2 dny KV, ZP, BOZP Grim, Kaláb, Behancová,Kocáb Horní Věstonice říjen - 2 dny KV, ZP, BOZP Grim, Kaláb, Behancová, Kocáb Horní Věstonice říjen - 2 dny KV, ZP, BOZP Grim, Kaláb, Behancová, Kocáb DOS Brno listopad BOZP Kaláb Denisova 2, Olomouc, Pazdera RP OS KOVO Olomouc školicí středisko termín téma lektor Olomouc Účetnictví a hospodaření ZO Plesníková Olomouc duben BOZP Šmíd Olomouc květen Zákoník práce, pracovněprávní předpisy Zaměstnanci RP Olomouc září Kolektivní vyjednávání a mzdy Grmelová Olomouc listopad Finanční gramotnost zaměstnanci OS KOVO

13 U Tiskárny 1, č.p. 578, Ostrava Přívoz, Kozel Dům kultury, Gahurova 5265, Zlín, Blažek RP OS KOVO Ostrava školicí středisko termín téma lektor DOS Ostrava únor Základní dokumenty ZO Kozel RS Retaso H.Bečva Ekonomika, daně a hospodaření ZO Plesníková Personální vzdělávací centrum březen Kurz PC Mikošek RS Beskydka duben Školení BOZP Šmíd + externí lektoři RS Lačnov duben Odboráři v zátěžových situacích Hořejšová DOS Ostrava květen Ekonomika Šuláková BRANS M.Morávka září Kolektivní vyjednávání 2015 Kolektiv RP Ostrava RS Retaso H.Bečva říjen Školení BOZP Šmíd + externí lektoři DOS Ostrava listopad Hospodaření ZO Plesníková RP OS KOVO Zlín školicí středisko termín téma lektor RRS Jelenovská Hospodaření ZO, Sociální zákony Plesníková, Hříbalová RRS Jelenovská Finanční gramotnost Plachta RRS Jelenovská Seminář BOZP Kaláb RRS Jelenovská Zákoník práce, Kolektivní vyjednávání Grim, Šrott Dům kultury Zlín BOZP Kaláb Přesné termíny a místo konání vzdělávacích akcí stanoví vedoucí regionálního pracoviště podle aktuální situace v regionu

14 - 16 -

15 číslo akce termín Termínový kalendář - vícedenní vzdělávací akce I. pololetí 2014 počet název vzdělávací akce šk. dní Kolektivní vyjednávání I. Jak se připravit na KV únor počet posl. 20 školicí středisko Praha 4, Na Květnici lektor Nohejl Osobnost v kolektivním vyjednávání 20 Praha 4, Na Květnici Hořejšová, Šuráň březen Kolektivní vyjednávání II. Jak účinně vyjednat KS 20 Praha 4, Na Květnici Nohejl duben Jak odhadnout lidi - odboráři v zátěžových situacích - I. Mladí odboráři do 35 let 20 Horní Věstonice, Penzion Balloon Hořejšová, Šuráň květen Odškodňování pracovních úrazů 25 Mlýnhotel Vílanec Heinzová Využití facebooku a dalších sociálních sítí při práci v ZO červen Účinné techniky komunikace s veřejností (Public Relations) Jak dobře vycházet s lidmi - odboráři v zátěžových situacích - II. 20 Jiřice u Humpolce, Penzion Sedlácký dvůr Staněk 20 RS VS ČR Pracov Staněk 20 RS VS ČR Pracov Hořejšová, Šuráň Termínový kalendář - vícedenní vzdělávací akce II. pololetí 2014 číslo akce termín počet šk.dní název vzdělávací akce počet posl. září Příprava a efektivní vedení porad. Metoda GTD Jak zvládnout 20 práci... říjen Kolektivní vyjednávání III. Jak prezentovat výsledky KV 20 listopad Praktický kurz pro přípravu WEB stránek ZO 20 školicí středisko Jiřice u Humpolce, Penzion Sedlácký dvůr Jiřice u Humpolce, Penzion Sedlácký dvůr Praha 4, Na Květnici lektor Peterka Nohejl Nohejl Rétorika a rétorické dovednosti pro získávání nových členů 20 Horní Věstonice, Penzion Balloon Hořejšová, Šuráň

16 - 18 -

17 Střední stupeň vícedenní kurzy a semináře Pracoviště centrály OS KOVO zajišťuje: organizaci vzdělávacích vícedenních modulů koordinaci činnosti mezi centrálou a regiony metodické působení vůči regionům, či ZO Cíle středního stupně: Rozšířit vědomosti posluchače získané v základním stupni na úrovni regionů. Podat informace z dalších vědních disciplín, které jsou z hlediska vzdělávacího procesu pro odboráře významné. Kromě výcviku v rozšiřujících disciplínách vytvořit podmínky pro vzájemné poznání odlišností odborové práce v regionech a utváření společných názorů a postojů, které by slaďovaly zájmy OS KOVO

18 K 1 Kolektivní vyjednávání I. Jak se připravit na kolektivní vyjednávání Kód kurzu: Místo konání: Praha 4, Na Květnici Termín: Rozsah: 14 hodin Určeno: Členům vyjednávacích týmů. Přednáší: Ing. Vladimír Nohejl Obsah: sběr informací, analýza informací, formulace a předání kolektivní smlouvy, výměna zkušeností s ostatními účastníky, konzultace s lektorem a kolegy o problémech z praxe, osvojení praktické a doporučené techniky, získání dovednosti prakticky, a to na případových studiích vycházejících z konkrétních případů posluchačů. Formy práce lektora a účastníků semináře: Interaktivní přednáška lektora. Řízená diskuze. Refundace mzdy není poskytnuta Nástup a ubytování do hod. Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: /0800 variabilní symbol: xxxx* xxxxx** * xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO **xxxxx = kód kurzu

19 K 2 Osobnost v kolektivním vyjednávání Kód kurzu: Místo konání: Praha 4, Na Květnici Termín: Rozsah: 14 hodin Určeno: Funkcionářům, vyjednávačům kolektivních smluv, všem členům OS KOVO, zejména mladým funkcionářům Přednáší: PhDr. Danuše Hořejšová,CSc., Mgr. Jiří Šuráň Obsah: Osobnost, typologie. Motivace, motivační faktory. Hodnoty a hodnotové orientace. Odhady lidí podle verbálního a neverbálního projevu v komunikaci. Příprava vyjednávacího týmu. Výběr členů, přípravná fáze týmové práce. Trénink týmů. Modelové situace, testy, psychohra. Formy práce lektora a účastníků semináře: Interaktivní přednáška lektora. Řízená diskuze. Trénink spojený se zpětnou vazbou od lektora a ostatních účastníků semináře Refundace mzdy není poskytnuta Nástup a ubytování do hod. Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: /0800 variabilní symbol: xxxx* xxxxx** * xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO **xxxxx = kód kurzu

20 K 3 Kolektivní vyjednávání II Jak účinně vyjednat kolektivní smlouvu Kód kurzu: Místo konání: Praha 4, Na Květnici Termín: Rozsah: 14 hodin Určeno: Členům vyjednávacích týmů. Přednáší: Ing. Vladimír Nohejl Obsah: Sestavení týmu. Jak zařadit jednotlivé body jednání? Dilema vyjednávače. Styly vyjednávání. Typy a triky používané při vyjednávání. Výměna zkušeností s ostatními účastníky. Konzultace s lektorem a kolegy: problémy z praxe. Osvojení si praktické a doporučené techniky. Získání dovednosti: prakticky na případových studiích vycházejících z praxe posluchačů. Formy práce lektora a účastníků semináře: Interaktivní přednáška lektora. Výměna názorů. Samostatné práce účastníků. Refundace mzdy není poskytnuta Nástup a ubytování do hod. Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: /0800 variabilní symbol: xxxx* xxxxx** * xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO **xxxxx = kód kurzu

21

22 K 5 Odškodňování pracovních úrazů I. Kód kurzu: Místo konání: Mlýnhotel Vílanec Termín: Rozsah: 14 hodin Určeno: Specialistům v odškodňování a předsedům ZO OS KOVO. Přednáší: JUDr. Šárka Heinzová Obsah: Povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance. Předcházení škodám. Odpovědnost zaměstnance za škodu. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání. Projednání odškodnění a uzavírání dohod o odškodnění. Rozsah odpovědnosti a zproštění se odpovědnosti zaměstnavatele. Druhy náhrad s konkrétním výkladem. Druhy náhrad při úmrtí zaměstnance. Změna poměrů odškodňovaného zaměstnance. Sankce zaměstnavateli v souvislosti s pracovními úrazy a nemocemi z povolání. Řešení konkrétních případů z praxe. Formy práce lektora a účastníků semináře: Interaktivní přednáška lektorky. Řízená diskuze. Řešení případových studií. Refundace mzdy není poskytnuta Nástup a ubytování do hod. Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: /0800 variabilní symbol: xxxx* xxxxx** * xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO **xxxxx = kód kurzu

23 K 6 Využití facebooku a dalších sociálních sítí při práci v OS KOVO Přednáška z programu Posilování sociálního dialogu - ČMKOS Kód kurzu: Místo konání: Jiřice u Humpolce, penzion Sedlácký dvůr Termín: Rozsah: 14 hodin Určeno: Předsedům ZO a zejména mladým členům OS KOVO. Přednáší: Mgr. Evžen Staněk Obsah: Sociální sítě jako fenomén dneška. Rozdíly v používání sociálních sítí ve světě a v ČR. Sociální sítě z hlediska odborových organizací. Principy šíření informací v sociálních sítích. Odlišnosti mezi jejich účastníky. Facebook a jeho záludnosti. Využití dalších sociálních sítí (odborné diskusní sítě, videogalerie, fotogalerie, seznamky, prodejní sítě atd.). Marketing na sociálních sítích (placená a neplacená forma šíření informací). Doplňkové nástroje (webové stránky, kontextová reklama, hodnocení, zpětné linky...). Základy implementace Facebooku do webových stránek organizací. Plánování strategie využití facebookových stránek. Tvorba zpráv, kreativita a využití psychologických triků. Formy práce lektora a účastníků semináře: Interaktivní přednáška lektora. Řízená diskuze. Refundace mzdy není poskytnuta Nástup a ubytování do hod. Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: /0800 variabilní symbol: xxxx* xxxxx** * xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO **xxxxx = kód kurzu

24 K 7 Účinné techniky komunikace s veřejností Public Relations Kód kurzu: Místo konání: RS VS ČR Pracov Termín: Rozsah: 14 hodin Určeno: Předsedům ZO, členům VZO, úsekovým důvěrníkům. Přednáší: Mgr. Evžen Staněk Obsah: Život a oceňování organizace z hlediska jejího okolí (corporate image). Sjednoducjící prvky organizace navenek i dovnitř. Symbolika organizace: logo, barvy... (corporate design) tradice a styl komunikace (corporate communication). Budování sympatií a respektu prostřednictvím práce s veřejností (public relations). Nejúčinnější komunikační kanály (osobní jednání, akce, mail, webové stránky, leták, občasník). Roční strategie public relations organizace plánování, zajišťování, získávání zpětné vazby. Jednání s novináři. Nejčastější chyby a omyly. Zásady tvorby webových prezentací. Využití internetových služeb typu fotogalerie, videogalerie apod. Tvorba jednoduchého letáku. Nácvik psaní účinného textu. Formy práce lektora a účastníků semináře: Interaktivní přednáška lektora. Řízená diskuze. Refundace mzdy není poskytnuta Nástup a ubytování do hod. Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: /0800 variabilní symbol: xxxx* xxxxx** * xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO **xxxxx = kód kurzu

25 K 8 Jak dobře vycházet s lidmi odboráři v zátěžových situacích II. Kód kurzu: Místo konání: RS VS ČR Pracov Termín: Rozsah: 14 hodin Určeno: Funkcionářům ZO a zejména mladým členům OS KOVO. Přednáší: PhDr. Danuše Hořejšová,CSc., Mgr. Jiří Šuráň Obsah: Zátěžové situace a příčiny jejich vzniku. Týmové role a pozice ve skupině. Chování jedinců i skupin. Signály konfliktů, příčiny konfliktních situací, věcná a emocionální složka konfliktu. Cesty k řešení. Postoje ke konfliktu podle typologie osobnosti a hodnotových orientací. Mobbing, bossing, stalking. Jak působit na lidi. Komunikace a komunikační kanály. Verbální a neverbální techniky vystupování na veřejnosti. Odhad vlivu osobního vystoupení. Řečové dovednosti. Cvičení role mluvčího. Mapování terénu před veřejným vystoupením, při vyjednávání i po něm. Stavba řeči, techniky odtrénování trémy. Sebereflexe verbálního vystoupení. Zpětná vazba: kontrolní test pro zjištění stabilizovaných dovedností, samostatné vystoupení jednotlivců. Formy práce lektora a účastníků semináře: Interaktivní přednáška lektora. Řízená diskuze. Samostatná práce účastníků. Refundace mzdy není poskytnuta Nástup a ubytování do hod. Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: /0800 variabilní symbol: xxxx* xxxxx** * xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO **xxxxx = kód kurzu

26 K 9 Příprava a efektivní vedení porad. Metoda GTD Jak zvládnout práci... Kód kurzu: Místo konání: Jiřice u Humpolce, penzion Sedlácký dvůr Termín: Rozsah: 14 hodin Určeno: Předsedům ZO a začínajícím funkcionářům v ZO OS KOVO. Přednáší: Mgr. Ladislav Peterka Obsah: Význam porad jak pro vedoucího, tak i účastníky porad. Typy porad. Nedostatky porad v základních oblastech, v organizaci a přípravě a v jejich vedení. Užitečné typy, jak tyto nedostatky odstranit. Efektivní řízení diskuze, možnost tréninku této disciplíny na základě případové studie. Posílení své schopnosti v praxi poradu dobře připravit, vést a zapojit i ostatní účastníky porady. Posílení efektivity práce i autority. Jak vyhodnotit efektivitu porady. Seznámení se s autorem a samotnou metodou GTD, která je současně i životním postojem či filosofií. 5 kroků ke kvalitnímu ovládnutí práce: Technika 4 kritérií pro okamžité rozhodování o dalších krocích a řady dalších technik. Práce s pravidlem udělej to, deleguj to, odlož to nebo to zahoď a vyprázdni tak vstupní schránku. Pravidlo dvou minut. Technika myšlenkové mapy. Mentální techniky směřujícími ke zklidnění mysli. Formy práce lektora a účastníků semináře: Interaktivní přednáška lektora. Řízená diskuze. Samostatná práce účastníků. Refundace mzdy není poskytnuta Nástup a ubytování do hod. Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: /0800 variabilní symbol: xxxx* xxxxx** * xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO **xxxxx = kód kurzu

27 K 10 Kolektivní vyjednávání III. Jak prezentovat výsledky kolektivního vyjednávání Kód kurzu: Místo konání: Jiřice u Humpolce Penzion Sedlácký dvůr Termín: Rozsah: 14 hodin Určeno: Členům výboru ZO OS KOVO. Přednáší: Ing. Vladimír Nohejl Obsah: Zdokonalení se v činnostech, které nastanou po vyjednání KS. Jak prezentovat KS? Zlepšení image odborové organizace. Způsoby, jak prezentovat KS. Způsoby, jak hodnotit KS. Příprava KS je kontinuální celoroční proces. Výměna zkušeností s ostatními účastníky. Konzultace s lektorem a kolegy o problémech z praxe. Osvojení si praktické a doporučené techniky. Praktický nácvik prezentace. Formy práce lektora a účastníků semináře: Interaktivní přednáška lektora. Práce ve skupinách. Refundace mzdy není poskytnuta Nástup a ubytování do hod. Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: /0800 variabilní symbol: xxxx* xxxxx** * xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO **xxxxx = kód kurzu

28 K 11 Praktický kurz pro přípravu WEB stránek ZO Kód kurzu: Místo konání: Praha 4 Na Květnici Termín: Rozsah: 14hodin Určeno: Předsedům ZO, členům VZO. Přednáší: Ing. Vladimír Nohejl Obsah: Zásady efektivní prezentace na WEB. Rozdíl mezi prostým textem a textem určeným pro WEB. Příprava kvalitního textu pro WEB (různá cvičení pro různé cílové skupiny). Výběr své cílové skupiny. Výběr témat pro prezentaci na WEB. Argumenty a námitky. Ukázka dobrých a špatných WEB stránek, včetně odborářských. Sestavení konkrétních stránek WEB pro vlastní ZO. Výměna zkušeností s ostatními účastníky. Konzultace s lektorem a kolegy o problémech z praxe. Poučení z dobrých zkušeností (best of practise). Formy práce lektora a účastníků semináře: Interaktivní přednáška lektora. Řízená diskuze. Řešení modelových situací. Práce ve skupinách. Refundace mzdy není poskytnuta Nástup a ubytování do hod. Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: /0800 variabilní symbol: xxxx* xxxxx** * xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO **xxxxx = kód kurzu

29 K 12 Rétorika a rétorické dovednosti pro získávání nových členů OS KOVO Kód kurzu: Místo konání: Horní Věstonice Penzion Balloon Termín: Rozsah: 14 hodin Určeno: Předsedům ZO a zejména mladým členům OS KOVO. Přednáší: PhDr. Danuše Hořejšová,CSc., Mgr. Jiří Šuráň Obsah: Komunikační schopnosti a dovednosti. Neverbální a verbální techniky. Argumentace a její formy. Pasivní a aktivní formy řeči. Cvičení technik aktivní řeči a pohotovosti vyjadřování. Rétorika, spojení s mimoslovními technikami. Neverbální signály pro a proti řečníkovi. CO je zárukou úspěchu při vyjednávání. Formy jednání agresivita, asertivita, pasivita. Stavba vystoupení. Tréma jako zábrana při jednání i vystupování. Příčiny trémy, techniky odcvičení. Trenink soustavné osobní reflexe vlastního porjevu. Modelové situace a nácvik příprav. Formy práce lektora a účastníků semináře: Interaktivní přednáška lektorů. Řízená diskuze. Práce ve skupinách. Refundace mzdy není poskytnuta Nástup a ubytování do hod. Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: /0800 variabilní symbol: xxxx* xxxxx** * xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO **xxxxx = kód kurzu

organizačně - provozní úsek VZDĚLÁVÁNÍ KURZY a školení OS KOVO 2013 - vícedenní kurzy

organizačně - provozní úsek VZDĚLÁVÁNÍ KURZY a školení OS KOVO 2013 - vícedenní kurzy KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ 2013 organizačně - provozní úsek VZDĚLÁVÁNÍ KURZY a školení OS KOVO 2013 - vícedenní kurzy - 3 - - 4 - Vážené kolegyně a vážení kolegové Předkládáme vám Katalog vzdělávacích aktivit

Více

KURZY a školení OS KOVO 2015

KURZY a školení OS KOVO 2015 KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ 2015 O D B O R O V Ý S V A Z K O V O organizačně - provozní úsek VZDĚLÁVÁNÍ KURZY a školení OS KOVO 2015-3 - Vážené kolegyně, vážení kolegové! Otvíráte nový Katalog vzdělávání

Více

KURZY a školení OS KOVO 2012 - vícedenní kurzy

KURZY a školení OS KOVO 2012 - vícedenní kurzy O D B O R O V Ý S V A Z K O V O organizačně - provozní úsek VZDĚLÁVÁNÍ KURZY a školení OS KOVO 2012 - vícedenní kurzy - 3 - - 4 - Vážené kolegyně a vážení kolegové Otevřeli jste Katalog vzdělávání připravený

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk REDIZO 600171388 IČ 00851167. Školní vzdělávací program

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk REDIZO 600171388 IČ 00851167. Školní vzdělávací program Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk REDIZO 600171388 IČ 00851167 Školní vzdělávací program Obchodník 1 Varianta A-n Naše zboží: znalost a kompetence

Více

leden červen 2009 3 manažerské a obchodní znalosti a dovednosti, osobní růst KURZY SEMINÁŘE WORKSHOPY VÝCVIKY

leden červen 2009 3 manažerské a obchodní znalosti a dovednosti, osobní růst KURZY SEMINÁŘE WORKSHOPY VÝCVIKY leden červen 2009 KURZY SEMINÁŘE WORKSHOPY VÝCVIKY 3 manažerské a obchodní znalosti a dovednosti, osobní růst Mediální partner Založena v roce 1990. Držitel certifikátu ISO 9001:2000. Akreditace MŠMT.

Více

Vzdělávací kurzy Asociace autoškol ČR o.s.

Vzdělávací kurzy Asociace autoškol ČR o.s. 1 Vzdělávací kurzy Asociace autoškol ČR o.s. 2 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 KDO JSME?... 4 ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZU... 4 REALIZACE KURZU... 6 TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ KURZU... 7 NABÍDKA KURZŮ... 8 ODBORNÉ

Více

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Kompletní ŠVP Podnikání 64-41-L/51 Podnikání 1.9.2011 64-41-L/51 Podnikání 1 Identifikační údaje Název ŠVP Podnikání Datum 27.1.2010 Platnost 1.9.2011 Forma studia Délka studia v letech: denní forma vzdělávání

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 65-42-M/02 Cestovní ruch

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 65-42-M/02 Cestovní ruch Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 65-42-M/02 Cestovní ruch 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název oboru Cestovní

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 64-41-L/51 Podnikání Součástí školního vzdělávacího programu je dálková forma vzdělávání, délka studia 3 roky. 2.

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název oboru

Více

2-3. Ze sekcí - předsjezdové konference. Správy sociálního zabezpečení. http://statorg.cmkos.cz. Konference sekcí volí delegáty sjezdu

2-3. Ze sekcí - předsjezdové konference. Správy sociálního zabezpečení. http://statorg.cmkos.cz. Konference sekcí volí delegáty sjezdu 2-3 Ročník 60 Praha 26. ledna 2015 http://statorg.cmkos.cz Případným autorům příspěvků do našeho časopisu sdělujeme, že honorář za zveřejnění může být vyplacen, pouze pokud autor uvede své rodné číslo.

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 Kompletní ŠVP Podnikání od 1. 9. 2011 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Podnikání Podnikání Název školy Adresa Školní 664, 277 11 Neratovice IČ 68 383 495 REDIZO Kontakty Ředitel 610450620

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 64-41-L/51 Podnikání Součástí školního vzdělávacího programu je dálková forma vzdělávání, délka studia 3 roky. 2.

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

Školní vzdělávací program (zpracováno podle RVP Ekonomika a podnikání 63-41-M/01)

Školní vzdělávací program (zpracováno podle RVP Ekonomika a podnikání 63-41-M/01) Školní vzdělávací program (zpracováno podle RVP Ekonomika a podnikání 63-41-M/01) Název školního vzdělávacího programu: Provoz a řízení kulturních subjektů Stupeň poskytovaného vzdělání: střední odborné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pardubice 21. 4. 2015 Zpracovali: Mgr. Lenka Kupková, Bc. Hana Lieberzeitová, Martin Šantrůček, DiS, Bc. Ondřej Březina a Mgr. Miloš Adamů. Vydává: Mgr. Miloš Adamů, ředitel DDM

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odborné učiliště, Praktická škola a Základní škola Soběslav Wilsonova 405, 392 01 Soběslav Školní vzdělávací program Pečovatelské služby Obor vzdělání: 75-41-E/01 Pečovatelské služby Školní vzdělávací

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program č. j. 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby Kuchařské práce 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační

Více

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Vážení pracovníci zařízení poskytujících sociální služby, vážené kolegyně a kolegové,

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Vážení pracovníci zařízení poskytujících sociální služby, vážené kolegyně a kolegové, Úvod Úvod Vážení pracovníci zařízení poskytujících sociální služby, vážené kolegyně a kolegové, v úvodníku k minulé programové nabídce jsem konstatoval, že nejmladší segment dalšího vzdělávání realizovaného

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 Kompletní ŠVP Hotelnictví od 1. 9. 2012 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika školy 11 4 Charakteristika ŠVP 12

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno LISTOPAD 2011. č. 11 MĚSÍČNÍK PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno LISTOPAD 2011. č. 11 MĚSÍČNÍK PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno LISTOPAD 2011 č. 11 MĚSÍČNÍK PRO STŘEDNÍ ŠKOLY 2 OBSAH OBSAH...2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...4 VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH

Více

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Obsah. Úvod... 2. Jak pracovat s Nabídkou vzdělávání v sociálních službách a podmínky pro přihlašování 3

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Obsah. Úvod... 2. Jak pracovat s Nabídkou vzdělávání v sociálních službách a podmínky pro přihlašování 3 Obsah Obsah Úvod... 2 Jak pracovat s Nabídkou vzdělávání v sociálních službách a podmínky pro přihlašování 3 Nabídka vzdělávacích kurzů VISK termínový kalendář... 4 Nabídka vzdělávacích kurzů VISK tematická

Více

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Obsah... 3. Úvod... 5. Jak pracovat s katalogem... 6. Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě PVK...

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Obsah... 3. Úvod... 5. Jak pracovat s katalogem... 6. Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě PVK... Obsah Obsah Obsah... 3 Úvod... 5 Jak pracovat s katalogem... 6 Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě PVK... 7 Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě termínový kalendář projektových kurzů... 8 Projekt

Více

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I.E.S. JARO/LÉTO 2010

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I.E.S. JARO/LÉTO 2010 KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I.E.S. JARO/LÉTO 2010 I.E.S. INSTITUT EXPERTNÍCH SLUŽEB VZDĚLÁVACÍ CENTRUM Institut vzdělávání v oblasti drogových závislostí Sdružení Podané ruce, o.s. Akreditováno MŠMT jako

Více

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Vážené kolegyně, Vážení kolegové, zdravím Vás jménem všech pracovníků našeho zařízení v novém roce 2012, děkuji za Vaši spolupráci v roce uplynulém a do toho letošního přeji hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zapoj se ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Domova mládeže a Školní jídelny, zpracovaný podle zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů Zpracovala: PaedDr. Helena Pisarčiková, zástupkyně ředitele školy

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název

Více

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Do rukou se Vám dostává naše nová programová nabídka, která by měla napomoci Vám a Vašim pracovníkům v prohlubování odborné kvalifikace či splnění kvalifikačních předpokladů.

Více