MS Olomouc město. Uvnitř tohoto vydání: V čele olomoucké oblasti Marta Vláčilová 1. Volební kampaň ODS začala! 2. MS Olomouc-město na internetu!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MS Olomouc město. Uvnitř tohoto vydání: V čele olomoucké oblasti Marta Vláčilová 1. Volební kampaň ODS začala! 2. MS Olomouc-město na internetu!"

Transkript

1 Číslo 1, ročník II Do čela olomoucké oblasti zvolena Marta Vláčilová OBČ ANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA MS Olomouc město V sobotu 2.února 2002 se v sále Geocentra v Olomouci uskutečnil oblastní sněm olomouckého oblastního sdružení ODS. Nad rámec běžné agendy výročních oblastních sněmů (zprávy orgánů oblasti o činnosti strany v uplynulém období) bylo hlavním úkolem tohoto sněmu vyřešení dlouhodobě neradostné vnitrostranické situace v olomouckém oblastním sdružení. Po odstoupení RNDr. Otakara Vychodila v listopadu minulého roku zůstala navíc olomoucká oblast bez předsedy oblastního sdružení. Až na drobné excesy proběhl oblastní sněm tentokrát v kultivované, korektní a pracovní atmosféře. V úvodu jednání oznámila většina členů oblastní rady (zvolené v záři roku 2000 v Uničově) svou rezignaci ke dni konání sněmu. Tím se otevřela cesta k volbě nové oblastní rady se silným mandátem, jejímž úkolem bude zajistit kvalitní organizaci trojích voleb letošního supervolebního roku. Oblastní sněm za této situace zároveň rozhodl o zkrácení funkčního období zbývajících dvou členů OR Alfréda Frommera a Zbyňka Kasala, kteří se sněmu nezúčastnili. Ke dni konání sněmu bylo zároveň zkráceno funkční období oblastního smírčího výboru a kontrolní a revizní komise. Před sněmem tak vyvstal úkol provést volbu kompletního nového vedení olomoucké oblasti na dvouleté funkční období. Předsedkyní oblastního sdružení byla výraznou většinou hlasů zvolena Marta Vláčilová (místopředsedkyně MS Olomoucměsto). Místopředsedy oblasti se poté stali Dalibor Horák (MS Uničov) a Martin Novotný (předseda MS Olomouc-město). Sněm zároveň zvolil zbývajících osm členů celkově jedenáctičlenné oblastní rady, která svým složením respektuje princip rovnoměrného zastoupení venkovských i olomouckých místních sdružení. Uvnitř tohoto vydání: V čele olomoucké oblasti Marta Vláčilová 1 Volební kampaň ODS začala! 2 MS Olomouc-město na internetu! 3 Táborák s ODS 4 Vánoční besídka 5 Místní sněm XI. reprezentační ples ODS 7 Pracovní skupiny MS Olomouc-město 8 Bezprostředně po oblastním sněmu zahájila nově zvolená oblastní rada svou pravidelnou činnost. Na svém prvním zasedáních stanovila kompetence jednotlivých členů OR a vytvořila oblastní volební štáb pro organizaci volební kampaně před červnovými volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. K prioritám nové OR patří postupná rekonstrukce oblastní kanceláře olomoucké ODS, která by se měla stát jak důstojným místem pro komunikaci ODS s veřejností, tak i příjemným prostředím pro setkávání našich členů při pracovních i společenských příležitostech. V prostorách oblastní kanceláře pořádá oblastní rada pravidelné tiskové besedy za účasti kandidátů do Poslanecké sněmovny, na kterých každých čtrnáct dnů představuje novinářům nové téma dekády předvolební kampaně ODS (viz str. 2) a informuje média o aktuálním dění v olomoucké oblasti. Nově zvolená oblastní rada zároveň převzala odpovědnost za organizaci XI. reprezentačního plesu ODS, který se uskuteční v pátek 22. března ve Slovanském domě v Olomouci. Marta Vláčilová předsedkyně OS ODS Olomouc Oblastní rada OS ODS Olomouc Marta Vláčilová (předsedkyně OS) Dalibor Horák (místopředseda OS) Martin Novotný (místopředseda OS) Marcela Hanáková (MS Olomouc-město) Aleš Horák (MS Šternberk) Stanislav Losert (MS Olomouc 1) Jiří Martinák (MS Olomouc-město) Blahoslav Papajk (MS Litovel) Oldřich Šputa (MS Olomouc-město) Stanislav Vaďura (MS Horka nad Moravou) Vítězslav Vavroušek (MS Šternberk)

2 Volební kampaň ODS začala! Jak jste si již jistě zaznamenali v médiích či dokonce přímo v ulicích našeho města, kampaň Občanské demokratické strany pro červnové volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR již běží na plné obrátky. Volební kampaň ODS bude tentokrát rozčleněna na dvě hlavní etapy: 1. etapa: Témata dekády Tato etapa bude probíhat do poloviny května a vyvrcholí předvolební konferencí ODS. Každých čtrnáct dní ODS představí na celostátní tiskové konferenci jedno z klíčových témat svého volebního programu, ke kterému poté organizuje v jednotlivých regionech a oblastech doprovodné propagační akce nejrůznějšího charakteru. Hlavní důraz je v rámci první fáze kampaně kladen na její kontaktní charakter, tj. na přímou komunikaci kandidátů a členů ODS s občany na ulicích. Ke každému tématu je centrálně publikován propagační leaflet (leták) a plakáty ve formátu A2 a A3, které jsou umísťovány na veřejných reklamních a informačních plochách (výlepové plochy, informační skříňky místních sdružení, reklamní plochy v MHD apod.) Jako doplňkové akce jsou navíc organizovány besedy občanů s kandidáty do PSP ČR a odborníky ODS na dané téma dekády. Maximální úsilí je přitom vyvíjeno s cílem vyvolat co největší mediální ohlas každého z témat kampaně prostřednictvím tiskových konferencí, článků a rozhovorů v tisku apod. 2. etapa: Horká kampaň Horká kampaň ODS bude probíhat v průběhu posledního měsíce před parlamentními volbami. Její podoba je v současné době koncipována v centrálním volební štábu ODS Charakter kampaně vyžaduje maximální úsilí nejen kandidátů, ale i celé členské základy ODS. Jediným možným cílem, který si ODS před sebe může klást, je výrazné volební vítězství! Jedině tak můžeme zabránit povolebnímu zpečetění současných námluv mezi socialisty a nedefinovatelnou Koalicí. Výsledek parlamentních voleb navíc může v podstatné míře ovlivnit výsledky ODS v dalších volebních kláních, které nás čekají v letošním roce (senátní volby v říjnu a komunální volby v listopadu 2002). Vyzýváme Vás proto touto formou k maximální účasti na organizaci kampaně. Dobrovolníci z řad našeho MS, kteří se chtějí podílet na organizaci volební kampaně, se mohou přihlásit v oblastní kanceláři ODS, případně kontaktovat telefonicky či em předsedu MS Martina Novotného či manažerku oblastního sdružení ODS Věru Kolouchovou (kontaktní údaje najdete na poslední stránce tohoto magazínu). Tisková konference v oblastní kanceláři (zleva I. Kosatík, I. Langer, K. Dostálová a M. Novotný) Kontaktní kampaň Ivan Langer ČÍSLO 1, ROČ NÍK II. Stránka 2

3 Kontaktní kampaň (zleva) Stanislav Vaďura, Martin Novotný a Kateřina Dostálová Beseda k 1. tématu dekády ODS volí EU, (zleva) Jan Zahradil a Martin Novotný MS Olomouc-město na internetu! Jedním z hlavních úkolů, které si naše sdružení předsevzalo již na svém loňském ustavujícím sněmu v hotelu Flora, bylo zdokonalení systému informovanosti členské základny o vnitrostranickém dění v olomoucké ODS. Jednou z nejefektivnějších forem zajištění informovanosti je v současnosti nepochybně co nejširší využití moderních informačních a komunikačních technologií. Je proto logické, že nedlouho po svém vzniku v červnu loňského roku odstartovalo naše místní sdružení vlastní internetovou prezentaci. Jejím cílem je nejen informovat tímto moderním a efektivním způsobem naše členy, ale i představit MS Olomouc-město a politiku ODS široké občanské veřejnosti. Patříme tak k nemnoha místním sdružením ODS po celé České republice, které se mohou pochlubit vlastními webovými stránkami a pokud jde o jejich kvalitu, v případné soutěži o nejatraktivnější stránky bychom se nepochybně mohli sebevědomě ucházet o jedno z míst na stupních vítězů. Internetové stránky MS Olomouc-město nabízejí celou škálu informačních zdrojů: Na úvodní stránce je představeno místní sdružení Olomouc-město, důvody jeho vzniku a základní cíle jeho činnosti. Prostřednictvím atraktivní prezentace našeho MS se snažíme oslovit zájemce o členství v ODS a přesvědčit je o správnosti volby vstupu do MS Olomouc-město. Stávající členové ODS se mohou prostřednictvím speciálního formuláře do našeho místního sdružení pohodlně přeregistrovat. Aktivní členové MS Olomouc-město, kteří se chtějí podílet na práci jedné z mnoha pracovních skupin našeho MS pro přípravu komunálního volebního programu, se mohou do těchto komisí přihlásit prostřednictvím přehledného on-line dotazníku. Efektivní komunikace členské základny s vedením místního sdružení je zajištěna prostřednictvím prezentace místní rady MS Olomouc-město, která nabízí též přímý kontakt na členy rady prostřednictvím u či mobilního telefonu. Webové stránky podrobně chronologicky mapují veškeré aktivity místního sdružení Olomouc-město. V sekci akce najdete nejen pozvánky na nejbližší místní sněm, kulturní, sportovní či vzdělávací akci MS Olomouc-město, ale i hodnotící zprávy o již proběhlých akcích našeho sdružení, doprovázené často rozsáhlou dokumentační fotogalerií. Informace z místních sněmů a jednání místní rady (usnesení, zápisy, jednací řády apod.) jsou k dispozici v elektronické podobě v sekci dokumenty. Místní rada MS Olomoucmsto chce i nadále naši internetovou prezentaci zkvalitňovat a rozvíjet. Letošní komunální volby budou nepochybně vhodnou příležitostí k rozšíření našich stránek o speciální volební servis, který může být jednou z efektivních forem k oslovení voličů, představení našich kandidátů a propagaci našeho volebního programu. Role webmastra internetové prezentace našeho místního sdružení se ujal člen místní rady MS Olomouc-město dr. Jan Holpuch Č ÍSLO 1, ROČNÍK II. Stránka 3

4 Táborák s ODS (21. září 2001) Zprvu nám příroda nebyla nakloněna, teprve po půlhodinovém úsilí bylo mokré dřevo ochotno vydat první skromné plaménky... nakonec se však nás táborák rozhořel do podoby řádné vatry. Špekáčky a pivo životní potřeby každého správného zálesáka. Rozloučit s létem se přišla i početná omladina. Ti nejvytrvalejší vydrželi v žáru ohně až do pozdních nočních hodin. Trampským písním ten večer počasí nepřálo, a tak zůstalo pouze u komorní jazzové improvizace ve dvou. Stránka 4 MS OLOMOUC MĚSTO

5 Vánoční besídka (8. prosince 2002) V adventním čase se v olomouckém Domě dětí a mládeže sešli členové MS Olomouc-město všech generací. O budoucí členy se naše místní sdružení věru nemusí obávat. Vánoční besídku navštívili též naši přátelé z MS Hlubočky. Příjemnou předvánoční atmosféru zpestřilo drobné občerstvení. V podání komorního tria (J. Gottwald ml., M. Večeřová, H. Potužáková) zazněly vánoční skladby slavných mistrů... a našly v účastnících besídky pozorné posluchače. Stránka 5 MS OLOMOUC MĚSTO

6 Místní sněm MS Olomouc-město ( ) Třetí řádný sněm MS Olomouc-město se uskutečnil na sklonku ledna v sále Geocentra v Olomouci. Hojnou účastí na sněmu projevili naši členové zájem o dění v olomoucké oblasti před důležitým oblastním sněmem. Sněm schválil výroční zprávu předsedy našeho místního sdružení Martina Novotného. Na funkci předsedy olomouckého oblastního sdružení nominoval místní sněm místopředsedkyni MS Olomouc-město Martu Vláčilovou. Místní sněm nominoval též kandidáty našeho sdružení do oblastní rady. Místopředseda ODS Ivan Langer informoval členskou základnu o podobě volební kampaně ODS pro volby do Poslanecké sněmovny. ČÍSLO 1, ROČ NÍK II. Stránka 6

7 XI. reprezentační ples ODS

8 Vážení přátelé, místní sdružení OLOMOUC-MĚSTO (Kontakt přes Oblastní kancelář) Oblastní kancelář ODS Olomouc Náměstí Republiky 1 Olomouc dovolujeme si doporučit Vaší pozornosti knihu Jana Vraka Pan Kamarád. Spisovatel Jan Vrak v knize literárně zpracoval vzpomínky politického vězně komunistického režimu pana Václava Kamaráda. Václav Kamarád je členem místního sdružení Olomoucměsto a Konfederace politických vězňů. Knihu vydalo na podzim loňského roku nakladatelství Votobia. Telefon/fax: (068) Mobil: (Kontakt na předsedu MS) Martin Novotný Švermova 1 Olomouc Telefon/fax: (068) Mobil: Poslední aktuality? Pracovní skupiny MS Olomouc-město Od listopadu minulého roku se v oblastní kanceláři ODS pravidelně scházejí k jednání pracovní skupiny MS Olomoucměsto pro tvorbu volebního programu pro komunální volby Každá pracovní skupina si ze svého středu zvolila garanta, který je zodpovědný za j pravidelné svolávání, řízení jednání a pracovní výsledky skupiny. V těchto dnech jednotlivé komise dokončují své první výstupy v podobě pracovních návrhů základních tezí jednotlivých kapitol komunálního volebního programu ODS pro listopadové volby na olomouckou radnici. Cílem další fáze činnosti skupin bude podrobnější rozpracování těchto programových bodů a zejména vzájemná harmonizace představ jednotlivých skupin tak, aby byl ucelený komunální volební program kompletně hotov do začátku letošních letních prázdnin. Pokud máte zájem o práci v některé z těchto pracovních skupin a dosud jste se do žádné z nich nepřihlásili, můžete tak učinit buď při příležitosti návštěvy oblastní kanceláře ODS, nebo (pohodlně) vyplněním a odesláním on-line formuláře, který je Vám k dispozici na internetových stránkách našeho sdružení. Na pravidelných schůzkách předsedů místních sdružení ODS, působících na území města Olomouce, došlo nedávno k dohodě o otevření pracovních skupin MS Olomouc-město pro členy všech ostatních olomouckých sdružení. I touto cestou chce naše sdružení demonstrovat vůli ke spolupráci a všestranné změně k lepšímu v rámci olomoucké ODS. Seznam pracovních skupin Samospráva a úřad města Finance a majetek města, investice Podnikání a zaměstnanost Bezpečnost Bydlení Doprava Zdravotní a sociální péče Školství, kultura, sport Životní prostředí Cestovní ruch Urbanismus, rozvoj města ČÍSLO 1, ROČ NÍK II. Stránka 8

2. celostátní sněm TOP 09

2. celostátní sněm TOP 09 Obsah 04 07 10 11 16 18 22 24 26 28 32 38 44 46 48 66 68 Úvodník Návrh programu 2. celostátního sněmu TOP 09 Zpráva o politické a organizační Činnosti A/ Zpráva o činnosti předsednictva TOP 09 B/ Zpráva

Více

Pozvání na XIV. krajský sněm UNO OK

Pozvání na XIV. krajský sněm UNO OK číslo 2 3 2013 ZDARMA Bulletin Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje vychází s finanční podporou Olomouckého kraje a statutárního města Olomouc Lucerničková martinská slavnost v Jeseníku

Více

XIII. KONGRES ODS ODS. Nabízíme pravici. Františkovy Lázně, 13. 15. prosince 2002

XIII. KONGRES ODS ODS. Nabízíme pravici. Františkovy Lázně, 13. 15. prosince 2002 XIII. KONGRES ODS Nabízíme pravici Františkovy Lázně, 13. 15. prosince 2002 ODS Ve dnech 13. 15. prosince 2002 se ve Společenském domě ve Františkových Lázních konal XIII. Kongres Občanské demokratické

Více

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014 Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014 1. Poslání a cíle Asociace muzeí a galerií ČR Asociace muzeí a galerií České republiky (dále jen AMG) je dobrovolným nepolitickým sdružením muzeí,

Více

OKNO bulletin Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje 2 / 2008

OKNO bulletin Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje 2 / 2008 OKNO do neziskového sektoru NADAČNÍ FOND OKNO bulletin Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje 2 / 2008 Česká republika proti bariérám v EU Jelikož se Česká republika pomalu připravuje

Více

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČTOVÁNÍ PŘÍPADOVÉ STUDIE MĚST DABROWA GORNICZA WALBRZYCH BRATISLAVA NOVÉ MESTO BANSKÁ BYSTRICA

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČTOVÁNÍ PŘÍPADOVÉ STUDIE MĚST DABROWA GORNICZA WALBRZYCH BRATISLAVA NOVÉ MESTO BANSKÁ BYSTRICA PARTICIPATIVNÍ ROZPOČTOVÁNÍ PŘÍPADOVÉ STUDIE MĚST DABROWA GORNICZA WALBRZYCH BRATISLAVA NOVÉ MESTO BANSKÁ BYSTRICA AGORA AGORA je česká nezisková organizace založená v roce 1998 holandskými partnery se

Více

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 4 ročník 14 Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz Adresář muzeí a galerií ČR Navštivte muzea a galerie! Adresář

Více

OBSAH 1. TYPY AKTIVIT 3. 2. OTEVŘENÉ AKCE 4 2.1 Obecné informace 4 2.2 Ples Sojky 4 2.3 Za hranice všedních dnů 5 2.4 Počty účastníků 6

OBSAH 1. TYPY AKTIVIT 3. 2. OTEVŘENÉ AKCE 4 2.1 Obecné informace 4 2.2 Ples Sojky 4 2.3 Za hranice všedních dnů 5 2.4 Počty účastníků 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Sojka spolek mladých za rok 2004 OBSAH 1. TYPY AKTIVIT 3 2. OTEVŘENÉ AKCE 4 2.1 Obecné informace 4 2.2 Ples Sojky 4 2.3 Za hranice všedních dnů 5 2.4 Počty účastníků

Více

VÁŽENÍ ČTENÁŘI NAŠEHO MAGAZÍNU,

VÁŽENÍ ČTENÁŘI NAŠEHO MAGAZÍNU, VÁŽENÍ ČTENÁŘI NAŠEHO MAGAZÍNU, poprvé v životě mám možnost vás oslovit ve dvojroli, kterou jsem získal mým zvolením do poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v červnu loňského roku. Těšil jsem

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více

Komunikační strategie města Uherský Brod

Komunikační strategie města Uherský Brod Projekt Strategický rozvoj města Uherský Brod je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

Více

ÚVODNÍK. Eva Rudová OBVODNÍ VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ STRANY SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ V PRAZE 8. Uvnitř tohoto vydání:

ÚVODNÍK. Eva Rudová OBVODNÍ VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ STRANY SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ V PRAZE 8. Uvnitř tohoto vydání: OBVODNÍ VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ STRANY SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ V PRAZE 8 V y d á v á O V V Č S S D P r a h a 8, Z e n k l o v a 2 7, P r a h a 8, p r o i n t e r n í p o t ř e b u č l e n ů o b v o d n í o r

Více

Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU

Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU Sekce pro předsednictví ČR v Radě EU, Úřad vlády ČR červenec 2007 V první polovině roku 2009 bude Česká republika předsedat

Více

4/2005 IX. SNĚM SVAZU SE BLÍŽÍ Z OBSAHU 13. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

4/2005 IX. SNĚM SVAZU SE BLÍŽÍ Z OBSAHU 13. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 13. ROČNÍK 4/2005 Z OBSAHU Z Výboru pro veřejné finance Odpadové hospodářství Z Předsednictva K problematice cestovních náhrad K politice soudržnosti po roce 2006 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Založení muzea občany Městské muzeum v Bechyni u svého znovuzrození Albrecht z Valdštejna a jeho doba z pohledu produkčního týmu. číslo 1.

Založení muzea občany Městské muzeum v Bechyni u svého znovuzrození Albrecht z Valdštejna a jeho doba z pohledu produkčního týmu. číslo 1. v ě s t n í k a s o c i a c e mu z e í a ga l e r i í č e s k é r e p u b l i k y číslo 1 ročník 08 Založení muzea občany Městské muzeum v Bechyni u svého znovuzrození Albrecht z Valdštejna a jeho doba

Více

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Úřad vlády České republiky Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny Praha 2011 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice

Více

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2005 vám přeje

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2005 vám přeje Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2005 vám přeje MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků Staronový hejtman: Stát dnes nelze centralisticky řídit V listopadových krajských volbách obyvatelé kraje rozhodli

Více

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti Richarda Klaudy Ač jsem spatřil světlo světa v moravské metropoli v městě Brně, sahají rodinné kořeny na Vysočinu, kde jsem prožil část svého mládí. Tam se mi dostal pod kůži život venkovského lidu se

Více

výrobní družstevnictví

výrobní družstevnictví 07/2011 l MĚSÍČNÍK l ROČNÍK 57 l CENA 20 Kč výrobní družstevnictví časopis českých a moravských výrobních družstev VD Bytprům Ostrava rozhovor s předsedou družstva Milanem Plačkem Družstvo HLS, výrobní

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155, 495 426 160 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz, ou@horineves.cz web: http://www.opz1866.eu Z Valné hromady

Více

Venkovské noviny FILM O POSÁZAVÍ. Vyhlášeny regionální operační programy. Petice proti diskriminaci obyvatel venkova

Venkovské noviny FILM O POSÁZAVÍ. Vyhlášeny regionální operační programy. Petice proti diskriminaci obyvatel venkova Petice proti diskriminaci obyvatel venkova Čtěte na straně 7 Vyhlášeny regionální operační programy Podrobnosti najdete na straně 8 Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 2/2007 ÚNOR 2007 ZDARMA FILM

Více

INFORMAČNÍ SERVIS. 1/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Vážené starostky, vážení starostové, milí přátelé,

INFORMAČNÍ SERVIS. 1/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Vážené starostky, vážení starostové, milí přátelé, MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 15. ROČNÍK 1/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: K činnosti Svazu IX. Finanční konference Církevní restituce Regulace

Více

Výroční zpráva za rok 2010 Zpracoval:

Výroční zpráva za rok 2010 Zpracoval: Výroční zpráva za rok 2010 Zpracoval: Národní tým Sdružení SOS dětských vesniček www.sos-vesnicky.cz Červen 2011 Obsah Slovo úvodem... 1 1 NAŠE POSLÁNÍ... 2 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SDRUŽENÍ... 3 2.1 Valná

Více

III. Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2011

III. Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2011 III. Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2011 Úřad vlády České republiky Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny Praha 2012 Zpráva o situaci národnostních menšin v České

Více

Venkovské noviny. Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS. Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA

Venkovské noviny. Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS. Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS Národní observatoře venkova (NOV) o.p.s. a její zatím

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Vinobraní na Grébovce Letos se potkáte s Hříšnými lidmi města vinohradského. strana 2

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Vinobraní na Grébovce Letos se potkáte s Hříšnými lidmi města vinohradského. strana 2 9 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ZÁŘÍ 2010, ročník 12 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Stop hazardu Praha 2 nechce na svém území žádné výherní hrací přístroje. strana 2 Vinobraní

Více

Více na stranách 2 a 3

Více na stranách 2 a 3 Číslo 1/ bulletin e-info je realizován v rámci projektu Partnerství pro rozvoj kraje spolufinancovaného Evropskou unií Partnerství pro rozvoj Olomouckého kraje Olomoucký kraj se snaží o posílení schopnosti

Více

Vzdělávací akce 1. Mediální aktivity 2. Informační a kulturní aktivity 4

Vzdělávací akce 1. Mediální aktivity 2. Informační a kulturní aktivity 4 Výroční zpráva 2010 Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR OBSAH AKTIVITY NA PODPORU ČTENÁŘSTVÍ Vzdělávací akce 1 Mediální aktivity 2 Informační a kulturní aktivity 4 ČINNOST ODBRORNÝCH ORGÁNŮ Český

Více

EVROPSKÉ HOTELNICTVÍ pod společnými hvězdami

EVROPSKÉ HOTELNICTVÍ pod společnými hvězdami ROČNÍK 3 ZÁŘÍ 2009 Generální partner AHR ČR ČESKÉHO POHOSTINSTVÍ Exkluzivní partner AHR ČR EVROPSKÉ HOTELNICTVÍ pod společnými hvězdami Více o projektu společné evropské klasifikace (str. 10) Vysoká škola

Více

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Před půlstoletím přesídlili paragáni do Prostějova...... dnes elitní speciální síly Nově

Více