19. abilympiáda bude 27. a 28. května 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "19. abilympiáda bude 27. a 28. května 2011"

Transkript

1 Ročník XI., číslo 5/2010 Vydává Česká abilypijská asociace, o.s. Miniauto ELBEE velká šance pro vozíčkáře Unikátní vozidlo ůže konečně na silnice Téa čísla Nerovnost vodících a asistenčních psů před zákone Svět obrazů, literatury a divadla Knižní novinky, oblíbený festival, nevšední veletrh str. 3 str. 6 str abilypiáda bude 27. a 28. května 2011 Česká abilypijská asociace (CAA) pořádá 19. abilypiádu, soutěžní přehlídku schopností a dovedností osob se zdravotní postižení, opět v pardubické ČEZ aréně a její terín je 27. a 28. května Na začátku září se poprvé sešel organizační výbor, který ke stávající 34 disciplíná navrhl síťování, výrobu šperků z korálků a origai. Na dalších jednáních bude rozhodnuto o to, které z těchto disciplín progra opravdu rozšíří a které budou ukázkovýi disciplínai. Diskutuje se také o ožnosti rozdělit (zatí) disciplíny šití oděvu a editace textu na kategorii začátečníků a pokročilých. V souvislosti s tí organizátoři přivítají jakýkoli názor abilypioniků na tuto uvažovanou novinku. Stejně jako v předešlých letech bude i při 19. ročníku pro počítačové disciplíny připraven notebook, který získá jeden vylosovaný účastník. Všechny potenciální soutěžící upozorňujee na webovou adresu kde budou pravidla disciplín, zadaná téata a úkoly i případné navrhované zěny, upozornila Alena Krpálková, která bude ít opět na starosti soutěžní úsek. Ředitelka CAA Ivana Dolečková dodala: Na toto webu se budou průběžně objevovat i všechna potřebná sdělení k 19. ročníku naší abilypiády. Zprávy a pokyny pro účastníky, poocníky, asistenty i pořadatele budee postupně aktualizovat. Opět budou v peranenci internetová databáze a registrační systé, které se v posledních dvou ročnících plně osvědčily. (fr) 33 disciplín z oblasti řeeslných schopností a dovedností a 7 z oblasti volnočasových aktivit připravili organizátoři z Korejské agentury pro podporu zaěstnávání osob se zdravotní postižení pro soutěžní část 8. ročníku ezinárodní přehlídky schopností a dovedností těchto osob. Uskuteční se s otte Neoezená výzva světu příští rok od neděle 25. do pátku 30. září (soutěžní část od 27. do 29.) ve třech halách olypijského parku v Soulu, dějišti XXIV. letních olypijských her v roce Většina soutěžních disciplín se již objevila ezi vypsanýi na předchozích ročnících. Podle názvu jsou disciplíny dobře znáé i účastníků našich národních abilypiád, otázkou ovše zůstává, jak dalece se budou odlišovat jejich pravidla. Organizátoři následující tuzeské abilypiády se budou každopádně snažit co nejvíce je přizpůsobit pravidlů stejných soutěží této ezinárodní abilypiády. Osá ezinárodní soutěžní přehlídka: 40 soutěží Účastníky abilypiády bude kroě loga provázet také askot, postavička se jéne Bangwoori, což doslova znaená alý pokles. Sybolizuje alé kapky potu, které vzniknou díky velkéu pracovníu úsilí všech soutěžících, stejně jako z kapek vody vznikne velký oceán. Prakticky neznáé v českých abilypijských poěrech jsou tři soutěže protetika, soustružení na CNC strojích a aplikace ikrokontroléru. (Je to veli spolehlivý a kopaktní onolitický integrovaný obvod s kopletní ikropočítače využívaný např. pro autoatické řízení autoobilových systéů, iplantabilních zdravotnických prostředků nebo dálkových ovládání, bývá to častá součást vestavěných systéů.) Na předchozí abilypiádě v Japonsku nebyla ezi vyhlášenýi disciplínai zhruba třetina uvedených, fotografování se konalo jako jedna disciplína. Podobně jako před čtyři roky jsou na Vyndá z ledničky jídlo, podá spadlý obil, donese ze schránky noviny. Poradí si i s pračkou. Asistenční pes je i pro vozíčkáře dobrý poocníke a věrný společníke. Přesto není v rovnocenné postavení s vodící pse, vycvičený pro zrakově postiženého člověka. O téatu čtěte na str. 6. začátečníky a pokročilé rozděleny zpracování dat na počítači, šití oděvu a výroba nábytku. Lze předpokládat, že rozdělení podle stupně a typu postižení přihlášených (v první kategorii soutěžící s těžší či specifický zdravotní handicape, který by ohl být ezi pokročilýi příčinou obtížného zvládnutí úkolů) se zachová. Podrobné inforace v angličtině přináší web příp. english/olypic/olypic01.jsp, svoji stránku english/park/index.asp, á i olypijský park. Postupně se budou objevovat také na V1 Montáž počítače V2 Elektronická ontáž a testování V3 Prograování na počítači V4 Tvorba webových stránek V5 PC zpracování anglického textu V6 Šití oděvu pokročilí V7 Krejčovství V8 Výroba nábytku pokročilí V9 Řezbářství V10 Košíkářství V11 Aranžování květin V12 Exteriérová fotografie V13 Studiová fotografie V14 Protetika V15 Soustružení na CNC strojích V16 CAD stroje V17 Mechanická ontáž L1 L2 L3 L4 Malování Keraika Vyšívání Pletení Řeeslné (V=Vocational) Volnočasové (L=Leisure) V18 CAD elektronika V19 Aplikace ikrokontroléru V20 CAD architektura V21 Zpracování dat pokročilí V22 DTP anglického textu V23 Návrh plakátu V24 Návrh výrobku V25 Návrh znaku V26 Šperkařství V27 Malba na hedvábí V28 Cukrářství V29 Vaření V30 Výroba nábytku začátečníci V31 Zpracování dat začátečníci V32 Šití oděvu začátečníci V33 Elektron. ontáž začátečníci L5 L6 L7 Háčkování Recyklace odpadu Hry na počítači

2 Strana 2 Pohled za dveře nezvyklého výzkuného pracoviště V jakýchkoliv výzkuných institucích, stále vznikají a je zcela jedno, zda ve hatatelné podobě, či jen v písené forě výstupy, díky niž se lidstvo dostane v nějaké oboru zase o něco dále. A protože se na vysoce odborné úrovni dá zkouat i probleatická oblast života osob se zdravotní postižení, týká se to ve stejné íře i jí. Odborné pracoviště, které se u nás specializuje na tuto oblast bádání, najdee v Oloouci. Nestačí chtít, je třeba znát a vědět Co stálo za vznike Jenuje se Výzkuné centru integrace zdravotně postižených a je to společné dítě odborníků z vysokých škol, vědeckých ústavů a organizací zdravotně postižených, které á ve své poyslné rodné listě zapsán jako rok vzniku letopočet Do světa výzkuu vstoupilo s otte, jehož znění je titulke tohoto článku. Jeho pracovníci kladou při badatelské práci zásadní důraz na zlepšování podínek života občanů se zdravotní postižení v České republice. Přito vycházejí předevší z různých projektů, které řeší přední odborníci s hlubokýi znalosti ze zkouané oblasti. Potřebná data zjišťují onitoringe a zkouání základních společenských systéů, které nějak ovlivňují jednotlivé oblasti života zdravotně postižených. Nezanedbatelnou roli přito á úzká a trvalá spolupráce nejen s Národní radou osob se zdravotní postižení ČR (Výzkuné centru á svého zástupce v její vědecké radě), ale také se státníi orgány, úzeníi saosprávai nebo význanýi institucei, které patří do oblasti záju výzkuných pracovníků. Pět kiloetrů šlapali i vozíčkáři Sobota 11. září byl nádherný prosluněný den pozdního léta, den jako stvořený pro výlet do přírody. Se svýi nabídkai toulek pro zdraví nezůstal pozadu ani Klub českých turistů. Mezi dlouhou řadou turistických a dálkových pochodů po celé úzeí naší republiky nechyběl ani jeden z nejstarších 42. Lanškrounská kopa, který turisty provází po značených i neznačených cestách regione na českooravské poezí. Na pěší turisty čekalo celke sed tras v rozezí od 5 do 100 kiloetrů; organizátoři připravili trasy i pro cyklisty a svoji speciální trasu ohli dokonce absolvovat také in-line bruslaři. (V delších trasách tohoto oblíbeného putování kotlinou pod Orlickýi horai nechybí třeba ani výstup na 714 etrů vysoký Lázek s turistickou chatou a rozhlednou či Mariánskou horu nad obcí Dolní Černá, na které stojí kostel Narození Panny Marie, k něuž vede křížová cesta.) Do dosavadní historie pochodu se letošní ročník zapsal rekordní počte účastníků na pěší trasy se vydalo celke 3974 turistů. Nejpočetnější startovní pole zaznaenala (stejné to ostatně bývá na většině pochodů) nejkratší, pětikiloetrová trasa. Mezi 2102 přihlášenýi pochodníky se severozápadní okraje ěsta kole rybníků se sybolickýi jény Krátký a Dlouhý prošlo také 17 členů ístní organizace Svazu tělesně postižených, v níž byli dva vozíčkáři. Ale nebyli to jediní zdravotně postižení turisté na trase, kterou před pěti lety upravili organizátoři pochodu podle jejich požadavků. Pro vytoužený diplo (ve výřezu) zdárně kráčeli také dětští vozíčkáři z několika íst v okolí Lanškrouna. Sníek: Petr Celý Text: Miloš Kajzrlík Jste řidiči se zdravotní postižení s parkovací kartou pro osobu s handicape a chystáte se do zahraničí? Pak se usíte se značnou pravděpodobností připravit na probléy při zaparkování na vyhrazené ístě, které ohou kroě vykázání z parkoviště nebo pokuty vyústit až v odtažení vozu. O takovéto nepředpokládané zpestření cesty do některého ze států Evropské unie už ohou vyprávět nozí naši řidiči, probleatice se věnovaly např. také zpravodajské relace hroadných sdělovacích prostředků. Důvod popisované situace je v legislativní nesouladu našich předpisů s předpisy platnýi v ostatních státech Evropské unie, které neuznávají odré označení O 1 či O 2 vydávané u nás držitelů průkazky ZTP nebo ZTP/P. Ve většině unijních států totiž platí jednotný parkovací průkaz pro handicapované osoby. Mnozí si po toto konstatování patrně řeknou: A proč tedy neplatí také u nás, když i y jse člene Evropské unie, v če je ten právní rozpor? O fundované vysvětlení jse požádali osobu, která á z titulu své funkce k probléu také co říci, předsedu Národní rady osob se zdravotní postižení ČR Václava Krásu: Průkazka ZTP či ZTP/P je opravdu platná pouze na úzeí naší republiky. Rada Evropské unie vydala v roce 1998 doporučení číslo 98/376/ES týkající se evropské parkovací karty na parkování pro osoby se zdravotní postižení»parking car for people with disabilites«. My jse se k touto doporučení Předět činnosti Obecně lze říci, že zpracovaná odborná šetření, výzkuy, analýzy i koncepce se dají použít a také se hojně používají jako výchozí odborný ateriál při realizaci prospěšné politiky pro zdravotně postiženou populaci. Prvořadě se saozřejě jedná o výzku v oblasti integrace zdravotně postižených. Stejnou důležitost ají ale také vzdělávací a publikační činnost, tvorba a vydávání studijních ateriálů a konzultace a poradenství. Nezastupitelné ísto v činnosti patří i pořádání různých akcí, což se také považuje za význaný příspěvek ke zvyšování vědoostí veřejnosti o nelehké životě široké skupiny občanů se zdravotní postižení. Nejednotná sjednocující se Evropa ale nepřipojili a neipleentovali ho do našeho právního řádu. V současné době je v Poslanecké sněovně senátní návrh zákona, který se ění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozeních kounikacích a o zěnách některých zákonů. Počítá sice s vytvoření parkovacího průkazu k označení O 1, ale neobsahuje jedinou zínku o to, že by tento průkaz odpovídal uvedenéu doporučení. Navíc se snaží zásadně redukovat počet osob se zdravotní postižení, které by tento parkovací průkaz a k něu označení O 1 ohly používat. Naše Rada vyjádřila k uvedenéu senátníu návrhu vážné výhrady a připoínky, s niiž se ůže kdokoliv seznáit na naše webu www. nrzp.cz v části Aktu- ality. Možná si y, tedy osoby se zdravotní postižení, ale nakonec poůžee sai: usilujee totiž o to, aby se ziňované doporučení Evropské unie zěnilo v nařízení. Zatí usejí naši zdravotně postižení řidiči při parkování v zahraničí doufat ve shovívavost taních policistů. Výzkuné úkoly realizují dvě specializované sekce. Z jejich dosavadních osi let činnosti se oezíe jen na poslední tři roky. Sekce výzkuu a koncepcí např. v roce 2008 zpracovala rozsáhlou (178stránkovou) analýzu situací při úředních jednáních, kdy se ohou občané se zdravotní postižení setkat s nepříou i příou diskriací. V loňské roce prováděla j. pro potřeby Asociace poraden pro zdravotně postižené průzku ohledně zjišťování postojů uživatelů a poskytovatelů odborného sociálního poradenství. Letos probíhá rozsáhlý výzku podínek kvality života osob pečujících o neocného člena rodiny, nejčastěji o dítě s některý z tzv. vzácných oneocnění. Sekce vzdělávání předloni např. připravila v ráci projektu Poradenství uživatelů sociálních služeb v ČR k vydání dvě odborné publikace. Loni V souvislosti s tí není rozhodně od věci připoenout skutečnost, že sjednocování dalších úprav pro osoby se zdravotní postižení z oblasti dopravních předpisů se z celoevropského hlediska dosud nikterak neřeší. Stačí uvést alespoň dva příklady z noha: zatíco čeští řidiči jsou osvobozeni od dálničních poplatků a ohou beztrestně vjet do ulice, ka je jinak povolen vjezd jen dopravní obsluze, ani jedna z uvedených výhod neexistuje např. na Slovensku nebo v Rakousku. Doporučení číslo 98/376/ES Rady Evropské unie stanovuje taxativně nejen rozěry a barvu parkovacího průkazu, ale také text na ně. Bleděodrý průkaz forátu 148x 106 ilietrů s ochranný holograe s bílý sybole vozíčkáře na tavoodré pozadí je pokrytý plastickou hotou. Jak je na průkazu rozístěný text, který je vždy v jazyku vydávající zeě, ukazuje otištěná slovenská verze. V pravé části přední strany jsou pod názve průkazu slova parkovací průkaz ve vybraných jazycích Evropské unie (jako první v angličtině), v pozadí v prstenci dvanácti hvězdiček sybolizujících Evropskou unii pak kód příslušného státu, dole jsou slova Model Evropské unie. Zadní strana slouží k osobní údajů o držiteli průkazu. Dále je zde uvedená věta Tento průkaz opravňuje držitele k využívání vyhrazených parkovacích íst a zařízení v členských státech EU. Zbývající text inforuje o uístění průkazu: usí to být v přední části vozidla tak, aby jeho přední strana byla jasně viditelná kvůli kontrole. Pokud držiteli parkovacího průkazu na něj nezanikne nárok, je doba jeho platnosti neoezená. uskutečnila na žádost Národní rady osob se zdravotní postižení ČR dvě vzdělávací akce pro odborné sociální pracovníky zaěřené na slouvu o poskytování sociální služby. V letošní roce připravuje publikaci věnovanou aspektů kounikace pracovníků poáhajících profesí s občany se zdravotní postižení a realizuje vzdělávací kurz pro pedagogické pracovníky zaěřený na zvýšení jejich kounikačních kopetencí. Výzkuné centru integrace zdravotně postižených na webu o své činnosti podrobně inforuje na adrese Sídlí na adrese tř. 17. listopadu 43, Oloouc, pro kontakt lze využít také telefonní číslo , faxové nebo e-ail sekce vzdělávání á adresu I. P. Pavlova 16, Oloouc, telefon , ostatní kontakty jsou stejné. Dovolená a výlety bez bariér Zajíavou novinku od léta nabízejí oficiální stránky turistického ruchu V sekci Dovolená bez bariér lze najít katalog ubytovacích a stravovacích zařízení, výletních tras, sportovišť, uzeí, galerií či historických paátek dostupných úplně nebo částečně vozíčkářů v hlavních regionech Libereckého kraje. Patří k ni České Švýcarsko, Český ráj, Frýdlantsko, Jizerské hory, Krkonoše, Lužické hory, Ještědský hřbet, Máchův kraj a Šluknovsko. V rozsáhlé přehledu jsou u noha položek uvedeny i další užitečné inforace: např. otevírací doba, vstupné, cena služeb či dopravní spojení. Někde je navíc připojen dotazník určený pro lidi s postižení. Naděje do budoucna? zajíavost z tisku V roce 2008 diagnostikovali lékaři v Austrálii jednou dvacetiletéu uži roztroušenou sklerózu. V důsledku tohoto oneocnění centrálního nervového systéu začal ít vážné potíže s udržení rovnováhy, přestával chodit a zhoršoval se u zrak. Lékaři se při léčbě rozhodli použít novou etodu restartování iunitního systéu. Metoda spočívala v odebrání kenových buněk z pacientovy kostní dřeně a v axiální potlačení iunity. Po praktické zničení všech buněk iunitního systéu u iplantovali zpět odebrané neporušené kenové buňky. Ty se začaly ěnit způsobe, který by bez autodestrukčních tendencí iunitní systé znovu nastartoval. Po operaci se užův zdravotní stav znatelně zlepšil: při chůzi á nyní pouze drobné probléy s pravou nohou a na jedno oko hůře vidí. Metoda restartování iunitního systéu skýtá lide s uvedenou neocí až osdesátiprocentní naději na zastavení jejího dalšího postupu či na odstranění jejích příznaků.

3 Miniauto ELBEE velká šance pro vozíčkáře V čísle 4/2009 Abilypijský zpravodaj představil unikátní speciální dvouístné iniauto ELBEE, které předevší jeho ruční ovládání bez nutnosti přesedání předurčuje k tou, stát se hlavně pro vozíčkáře ideální přesunový prostředke. Svoji celosvětovou prezentační preiéru si tato horká tuzeská novinka odbyla na loňské podziní ezinárodní veletrhu zdravotnické techniky, rehabilitace a zdraví Medical Fair Brno. Od té doby se tzv. ELBEE tea soustředil na kroky spojené s provedení pěti zbývajících hoologačních zkoušek nutných k tou, aby vozidlu z hlediska legislativy nic nebránilo ve vjezdu na kounikace. Vytoužený den D nastal pro výrobce, firu Závody lehkých konstrukcí Loštice, v úterý 24. srpna. Tento den si jeho zástupci vyzvedli po ukončení uvedených zkoušek a po úspěšné dvouěsíční schvalovací procesu na inisterstvu dopravy šest hoologačních dokuentů. Elbíčko tak á hoologaci úspěšně za sebou a nyní ELBEE tea zpracovává plán zavádění Postižené děti ohou kvůli škrtů skončit i v ústavech Národní rada osob se zdravotní postižení apeluje na poslance, aby neschvalovali zrušení sociálního příplatku a snížení příspěvku na péči v první stupni. Postižené děti ohou kvůli škrtů skončit v ústavech, varuje předseda Rady Václav Krása. Chystá se petice i otevřený dopis vše poslanců. Dávky hotné nouze jsou pouze na přežití, to nejsou dávky, které udrží pohroadě rodinu s dítěte se zdravotní postižení. Rodiná pak nezbude nic jiného, i když se tou brání, než dát takové dítě do ústavního zařízení. A stát pak bude platit podstatně více, shrnul v ČT 24 Krása. Rodina nebude podle Krásy schopná zajistit ani norální každodenní běh včetně vzdělávání dítěte, natož aby ěla peníze na kopenzační poůcky. Podle našich výpočtů ůže rodina přijít ěsíčně o deset tisíc korun a dostává se do hotné nouze, uvedl v televizi Krása. Peticí chce rada apelovat na poslance, aby z návrhu zákona oba návrhy vypustili, případně pozěnili tak, aby neěly tak fatální dopad na lidi se zdravotní postižení. Cítíe enorní snahu axiálně snížit výdaje státu v sociální oblasti, prohlásil Krása. Je dobré, aby veřejné rozpočty byly v dobré kondici, ale není nutné, aby vláda činila tak razantní opatření, íní. Příspěvek na péči v první skupině pobírají podle inistra práce a sociálních věcí Jaroíra Drábka z TOP 09 hlavně senioři, kteří prý sociální služby nakupují jen álo, proto trvá na jeho snížení. Opatření á přinést úsporu 1,5 iliardy korun. Zároveň chce resort uspořit další dvě iliardy zrušení sociálního příplatku, rodiny pečující o postižené dítě ale prý dostanou finanční kopenzaci. Podle Krásy však kopenzace rodiná nenahradí finanční ztráty způsobené zrušení příplatku. (fr id) iniauta na trh. Podle představ by se do konce letošního roku ěl po úpravě jízdních vlastností a kvality vyráběných dílů vyrobit zdokonalený kus. Příští rok na jaře se počítá s rozšíření hoologace a výrobou testovací série vozidel, s niiž by se v létě ěly uskutečnit jízdní zkoušky. Oficiální uvedení na autoobilový trh se předpokládá při veletrhu Medical Fair Brno Potěšující zprávou pro zdravotně postižené zájece o vozítko je snaha výrobce zapojit tyto osoby do většiny zíněných závěrečných kroků. Díky tou by se j. ohly stát ajiteli iniauta ještě před jeho oficiální uvedení na trh. Nejen z tohoto důvodu doporučujee občas zavítat na webovou adresu Představení elbíčka ělo být podle předběžné doluvy jední z bodů doprovodného prograu letošní abilypiády, kvůli popsaný objektivní důvodů se nakonec tak nestalo. Protože teď už ale tuto ožnost v zásadě nic neoezuje, zahájili organizátoři Abilypiády 2011 opětovná jednání o případné účasti na její doprovodné prograu. Ministr Jaroír Drábek: Zrušení příplatku je problé. Ještě budee jednat Peněz sice ubude, ale nakonec to ožná nebude tak zlé, jak se rodiny s postiženýi děti obávají. Tvrdí to alespoň inistr práce a sociálních věcí Jaroír Drábek (TOP 09). Proč škrtáte i sociální příplatek? Ušetří se sice přes dvě iliardy ročně, ale v ráci celého rozpočtu jde o suu spíše alou. Protože je to v koaliční dohodě a v prograu vlády a já jse povinen to respektovat. Ale původní záěr byl zrušit sociální příplatek bez náhrady a podařilo se vyjednat alespoň částečnou kopenzaci. V če spočívá? Dosud to bylo tak, že kdo pobíral sociální příplatek, byl u krácen rodičovský příplatek y jse dohodli, že rodiče, kteří přijdou o sociální příplatek, budou ít rodičovský příspěvek v plné výši až do sedi let dítěte. Ale co ají dělat rodiny se staršíi děti? Ta je to skutečně problé a usíe o to ještě jednat, už za několik dní se proto sejdu io jiné s předsedou Národní rady osob se zdravotní postižení. Jedna ožnost připadá v úvahu už teď pokud se rodina kvůli škrtnutí sociálního příplatku dostane do probléů, ůže požádat o pooc v hotné nouzi. Jenže pak se neposuzují jen příjy, ale i ajetek. Musela by taková rodina prodat třeba auto? Tak by to nebylo, protože se saozřejě bere v potaz i to, zda auto potřebují třeba právě kvůli péči o postižené dítě. Ostatně ohou získat i příspěvek na otorové vozidlo. (www.ceskaedia, ) Strana 3 Duhový ost naučí, jak nahradit nefunkční ruce Zajíavý projekt rozvíjí od začátku října v Praze občanské sdružení Polovina nebe. Jde o testovací tříěsíční kurz v ovládání počítače hlase, určený pro osoby s kvadruplegií či obdobný postižení, které ji neuožňuje používat klávesnici. Plnohodnotnou náhradou za ruce jsou studentů progray MyVoice, MyDictate a NewtonDictate, vytvořené špičkovýi odborníky z Technické univerzity v Liberci. V tréninkové ístnosti zíněného sdružení se dvakrát týdně učí čtveřice studentů. Je ezi nii i znáá vozíčkářka Jana Hrdá, která zcela ochrnula po autonehodě. Hlavní lektorkou je Dita Horochovská kvadruplegička, jíž by leckterý běžný uživatel ohl závidět rychlost, s jakou píše na své notebooku. Saa je názorný příklade, že s pílí a vytrvalostí lze počítač přiět, aby poslouchal skutečně na slovo. Kurz je pouhý začátke tříletého projektu Duhový ost. Jeho cíle je vyškolit nejéně 50 lidí s těžký tělesný postižení. Stojí za zínku, že prví studenti se nejen ají naučit ovládat počítač hlase, ale zároveň ají být sai schopni vést podobnou výuku, třeba v ráci Duhového ostu. Tříěsíční kurzy, které sdružení Polovina nebe zajišťuje s podporou Evropské unie a hlavního ěsta Prahy, jsou bezplatné. Přihlásit se do nich ohou jen zájeci žijící na úzeí Prahy. Další inforace lze získat na stránkách cz, na e-ailové adrese a na telefonní čísle Městská hroadná doprava: (nejen) Praha potřebuje revoluci Můžete si být jisti, že po dnešku se probleatika bariérovosti veřejné dopravy dostane do prograů všech zde zastoupených stran a že se na ní všichni shodnee jako na jedné z priorit pro následující volební období. Tyto nadějné věty vyslovil Zdeněk Tůa, kandidát strany TOP 09 na pražského priátora poté, co zhlédnul fil Prague Needs Revolution. Stalo se tak v pondělí 30. srpna v holešovické kině Bio Oko. Preiéru osnáctiinutového dokuentu o boji vysokoškoláků na vozíku s nástrahai hroadné dopravy v hlavní ěstě přichystalo sdružení Asistence. Sníek, který natočil Toáš Škrdlant, dokazuje, že nepříjené, leckdy až bizarní zážitky s cestování po Praze jsou pro tělesně postižené lidi každodenní realitou. Nedostatek nízkopodlažních vozidel, úzké nástupní ostrůvky uprostřed silnic plných autoobilů, výstupy z travaje přío do vozovky či obrubníky na chodnících zároveň koplikují život i další skupiná obyvatel zejéna seniorů a rodičů s kočárky a alýi děti. Metro: špatná vizitka pro politiky Asi nejhorší je situace v etru, kde je pětadvacet ze sedapadesáti stanic dosud bariérových. Patří k ni i ty veli frekventované ve středu ěsta, například Anděl, Můstek či I. P. Pavlova. Nové stanice etra už sice byly projektovány i postaveny jako dostupné pro vozíčkáře, ale v těch starších nebyla od roku 2006 odstraněna jediná bariéra. Moentka z preiéry filu, který probudil politiky z letargie. Po projekci zíněného filu následovala v kinosálu debata s kandidáty na pražského priátora. Zúčastnili se jí Jiří Dienstbier l. (ČSSD), Petr Hána (ODS), Marián Hošek (KDU-ČSL), Petra Kolínská (SZ), Markéta Reedová (VV) a Zdeněk Tůa (TOP 09). Shodli se na to, že bariéry ve veřejné dopravě je zapotřebí řešit i na politické úrovni, a přiznali, že dokuent ji probleatiku ukázal z jiného pohledu. K hlavní téatů diskuse patřilo etro. Na reálné terínu, kdy by se ohlo stát bezbariérový, se zúčastnění neshodli. Petra Kolínská uvedla, že zěna je ožná nejdříve za šest let, Zdeněk Tůa a Jiří Dienstbier považují za V létě potkáváe v Praze spoustu návštěvníků ze zahraničí. Náhodou jse potkali i Sherry Rasey Shulz z USA, několikanásobnou paralypijskou edailistku. Právě ona to byla, kdo nás nabádal k revoluci. Po ěstě se pohybovala na echanické vozíku bez cizí pooci, jak je zvyklá. Když jse se viděli na konci jejího ěsíčního pobytu věnovaného kurzu tvůrčího psaní na Filozofické fakultě UK, byla úplně na dně. Hodiny čekání na nízkopodlažní travaje a autobusy, neexistence výtahů do etra, neochotní řidiči... V ojí zei, v é ěstě se jako postižená vůbec necítí, stěžovala si. Rozhodli jse se využít její poznatky pro dokuentární fil. Erik Čipera, sdružení Asistence dostatečné jedno volební období a ostatní politici nedovedli rok dokončení bezbariérových úprav odhadnout. Sníek Prague Needs Revolution, v něž zaznívají i kritické názory vozíčkářky z USA Sherry Rasey Shulz, je zveřejněn na videoportálu YouTube. V souvislosti s dopravníi bariérai dodeje, že se jii od loňského ledna zabývá expertní skupina působící při pražské agistrátu. Vede ji vozíčkář Michal Prager. I na vzniku skupiny á velkou zásluhu občanské sdružení Asistence. Veřejné dopravě a zdravotně postižený cestující v Praze konečně svítá na lepší časy.

4 Strana 4 Navštivte prodejnu dlažeb a obkladů v areálu firy STENO v Mikulovicích u Pardubic. Současně si ůžete vybrat ze širokého sortientu sanitární keraiky, van, sprchových koutů, vodovodních baterií i vodoinstalačních ateriálů. pondělí pátek hod. tel.: sobota 2 zavřeno Pro chvíle oddechu Šestnáctý nositele prestižní Ceny Olgy Havlové se na základě rozhodnutí porotců stal ze 17 noinovaných osobností, které i přes svoje různé životní oezení s odhodlání slouží jiný, 40letý vozíčkář MUDr. (1. tajenka), priář Spinální jednotky při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství UK 2. LF a FN Motol, který od roku 2003 pracuje také pro Centru Paraple. Ocenění získal právě díky této dlouhodobé pooci paraplegiků v naší republice. Při slavnostní cereoniálu obdržela také řada jednotlivců i institucí poděkování za význanou finanční podporu, za účinnou spolupráci a za vynikající realizaci projektu. V této poslední kategorii byl ezi čtveřicí vybraných také (2. tajenka), vedoucí Doova Dobré vůle v Kladně-Nouzově. Toto zařízení pro dospělé s nejtěžší zdravotní postižení poskytuje chráněné bydlení, uožňuje zaěstnání v sociální firě Nadačního fondu Slunce, klienti ají vytvořené podínky pro nejrůznější kulturní a sportovní aktivity, ohou se stát členy pěveckého nebo hudebního sboru atd. Vodorovně: A. Orientální pokrývka hlavy; středoevropský stát. B. Mužské jéno; čtverečný nerost. C. Spojka; doácké ženské jéno; spojení; něecký souhlas. D. Esperantsky ani ; vodovodní odtok; tí způsobe. E. Silou sunout kupředu; 2. část 2. tajenky. F. Ženské jéno; dusíkatá heterocyklická sloučenina; cizí plošná íra. G. Čínsky písek ; velký papoušek; slovenské přivlastňovací zájeno; kancelářská zkratka. H. Ženské jéno; přivésti ke spánku. I. Slovenská pádová otázka; 1. tajenka. Svisle: část 2. tajenky. 2. Akkadský bůh vody a pán zeě; plaz s krunýře; citoslovce tišení. 3. Tady; had z Knihy džunglí; a sice. 4. Druh herce; čidla zraku; tanec. 5. Značka aericia; jéno herečky Mandlové; japonská délková jednotka. 6. Čert; SPZ Prachatic; obec na Jičínsku. 7. Staré vztažné zájeno; západočeské ěsto; španělský souhlas. 8. Jéno zpěváka Charlese; účetní strana; SPZ Opavy. 9. Zkratka z oblasti autoobilisu; opak světla; obilí seté na jaře. 10. Značka kiloapéru; doácky Jaroslava; slovenské ukazovací zájeno. 11. Značka osia; akvarijní ryba; iniciály pěvce Žídka. Poůcka: Ea, indol, nek, ri, ša. Elektrárny Opatovice, a.s. jsou jední z předních dodavatelů energií v České republice. Rozhodující činností společnosti je výroba, dodávka a prodej elektrické energie a tepla. Základní výrobní zdroje je elektrárna Opatovice, společnost dále provozuje v Hradci Králové, Pardubicích a Chrudii záložní zdroje tepla. Soustava zásobování teple elektrárny Opatovice čítá co do její délky přibližně 290 k tepelných sítí a teplo z ní odebírá více než 59 tisíc doácností v regionu Hradec Králové Pardubice Chrudi a dále několik stovek odběratelských subjektů z kategorie průyslových objektů, správních, obchodních, sportovních, zdravotnických a kulturních zařízení. V ráci svého fireního dárcovství se společnost ve výše uvedené regionu zaěřuje na podporu charitativních a sociálních projektù, zdravotnictví, kultury a na podporu školství, dětí a ládeže. Více na Foxconn je ezinárodní společnost s pobočkai po celé světě. Její hlavní sídlo je na Tchaj-wanu. Foxconn je registrovaná obchodní značka společnosti Hon Hai Precision Industry Co., která se stala uznávaný globální lídre v poskytování kopletních řešení v oblasti IT a produkce spotřební elektroniky včetně výroby součástek pro kounikační a elektronická zařízení. Foxconn se uístil na 17. příčce v žebříčku TOP 100 IT společností časopisu Business Week. První regionální výrobní centrála Foxconn byla v České republice založena v roce První výrobní prostory vznikly v Pardubicích společně s regionální prodejní kanceláří v Praze. V pardubické závodě je v současné době zaěstnáno 4000 zaěstnanců. Sídlo společnosti: Foxconn CZ, s.r.o. U Záečku Pardubice tel.: , Již v roce 2008 byl zahájen další provoz v nové výrobní koplexu společnosti v Kutné Hoře v ěstské části Karlov pod názve Foxconn Technology CZ, s.r.o. Priární zaěření kutnohorského závodu sěřuje k výrobě a testování LCD produktů, ale i jiných nových produktových řad a výrobních technologií. V kutnohorské závodě je v současné době zaěstnáno 850 zaěstnanců. Sídlo společnosti: Foxconn Technology CZ, s.r.o. Karlov Kutná Hora tel.: ACTIWO Pardubice Štrossova Pardubice telefon: U Stadionu 427, Chvaletice tel.: fax: Gen. Svobody Pardubice tel.: , Lány na Důlku Pardubice tel.: Společnost nabízí: v práci v dynaické ezinárodní společnosti s nejodernějšíi technologiei v perspektivní a stabilní zaěstnání v otivující finanční ohodnocení v perspektivitu profesního a kariérového růstu v závodní stravování v ožnost dalšího vzdělávání (kurzy AJ a práce na PC apod.) v atraktivní balíček zaěstnaneckých výhod Foxconn CZ se za dobu své působnosti v Pardubicích stal význaný partnere ěsta. Pravidelně podporuje sdružení pečující o zdravotně postižené občany a organizace pro výchovu a vzdělávání ládeže. Sladkovského Pardubice tel.: Institut ikroelektronických aplikací Bartoloějská 87, Pardubice tel.: fax:

Řada předností, inovativní prvky, příjemný design

Řada předností, inovativní prvky, příjemný design Ročník X., číslo 4/2009 Vydává Česká abilympijská asociace, o.s. Neziskovky se představí v Brně Pozvánka k návštěvě doprovodné akce říjnového mezinárodního zdravotnického veletrhu O činnosti Vládního výboru

Více

Jan Říha vylezl Macochu, myslí na Schody do nebe

Jan Říha vylezl Macochu, myslí na Schody do nebe Ročník XI., číslo 4/2010 Vydává Česká abilympijská asociace, o.s. Jak roste Kosatec Výstavba nového sídla České abilympijské asociace Abilympiáda obrazem i slovem Připomínka dvou květnových dnů Pomůcky,

Více

ČEZ aréna bude v květnu opět patřit abilympiádě

ČEZ aréna bude v květnu opět patřit abilympiádě Ročník IX. číslo 1/2008 ČEZ aréna bude v květnu opět patřit abilympiádě Pozor, letos je uzávěrka přihlášek už 28. března! CAA by si ráda splnila letitý sen Česká abilympijská asociace (CAA) má za sebou

Více

ČEZ aréna bude v květnu opět patřit abilympiádě

ČEZ aréna bude v květnu opět patřit abilympiádě Ročník IX. číslo 1/2008 ČEZ aréna bude v květnu opět patřit abilympiádě Pozor, letos je uzávěrka přihlášek už 28. března! CAA by si ráda splnila letitý sen Česká abilympijská asociace (CAA) má za sebou

Více

Nebývalý zájem o miniauto. Speciální vozidlo pro vozíčkáře se poprvé představilo na veletrhu v Brně

Nebývalý zájem o miniauto. Speciální vozidlo pro vozíčkáře se poprvé představilo na veletrhu v Brně Ročník X., číslo 6/2009 Vydává Česká abilympijská asociace, o.s. Kdy a kde budou abilympiády v roce 2010 Základní informace o nadcházejících soutěžních přehlídkách Nebývalý zájem o miniauto Speciální vozidlo

Více

Při zavádění euroklíče hrají prim České dráhy a Středočeský kraj

Při zavádění euroklíče hrají prim České dráhy a Středočeský kraj Ročník IX. číslo 4/2008 Při zavádění euroklíče hrají prim České dráhy a Středočeský kraj Vlakové nádraží ve Strančicích u Prahy se v březnu stalo první stanicí, kde mohou lidé s tělesným postižením použít

Více

Přípravy abilympiády nabírají tempo

Přípravy abilympiády nabírají tempo Ročník X., číslo 1/2009 Vydává Česká abilympijská asociace, o. s. Tři vítězky v jubilejním ročníku (vyhodnocení Ceny Milana Chába) Podmanivý výtvarný a literární hold kraji rybníků (rozhovor s Janem Nouzou)

Více

Nabídka 17. národní abilympiády

Nabídka 17. národní abilympiády Ročník IX. číslo 6/2008 CAA: Rok 2008 byl úspěšný, aktivity přinesly novou kvalitu Česká abilympijská asociace má za sebou jedenáctý rok činnosti, v Praze byla založena v roce 1997. Letošní rok byl rokem

Více

17. národní abilympiáda se blíží

17. národní abilympiáda se blíží Ročník X., číslo 2/2009 Vydává Česká abilympijská asociace, o. s. Umění efektivní obrany Na abilympiádě uvidíme ukázky bojových umění Víte, co je MLOK? Novinky a zajímavosti nejen pro vozíčkáře Nová slevová

Více

Známé osobnosti ujišťují vozíčkáře v Praze: Jedeme v tom s vámi!

Známé osobnosti ujišťují vozíčkáře v Praze: Jedeme v tom s vámi! Ročník IX. číslo 5/2008 Už víme, kdy bude abilympiáda 17. ročník národní abilympiády, což je soutěžní přehlídka schopností a dovedností osob se zdravotním postižením, se uskuteční 22. a 23. května 2009

Více

S pracovní konzultantkou Pavlínou Kohoutkovou z České abilympijské asociace o činnosti agentury

S pracovní konzultantkou Pavlínou Kohoutkovou z České abilympijské asociace o činnosti agentury Užitečná příručka Již za několik týdnů dojde v oblasti sociálních služeb k zásadní změně. Od 1. ledna 2007 totiž nabývá účinnosti zákon, o který dlouhodobě usilovali mnozí lidé se zdravotním postižením

Více

Podporované zaměstnávání

Podporované zaměstnávání Ročník VII. Číslo 4/2006 Užitečná příručka Již za několik týdnů dojde v oblasti sociálních služeb k zásadní změně. Od 1. ledna 2007 totiž nabývá účinnosti zákon, o který dlouhodobě usilovali mnozí lidé

Více

Ceny Mosty 2011: Osobnostmi hnutí osob s postižením se stali Jaromír a Alena Krpálkovi

Ceny Mosty 2011: Osobnostmi hnutí osob s postižením se stali Jaromír a Alena Krpálkovi Ročník XIII., číslo 2/2012 Vydává Česká abilympijská asociace, o.s. Kapela Buty chystá comeback Koncert v pardubické ČEZ aréně Národní rada osob se zdravotním postižením udělila 15. března v Praze už podeváté

Více

Letošní abilympiáda má uzávěrku přihlášek 2. dubna

Letošní abilympiáda má uzávěrku přihlášek 2. dubna Ročník XI., číslo 1/2010 Vydává Česká abilympijská asociace, o.s. Euroklíč má zpoždění K zavádění významné pomůcky je nejvstřícnější Středočeský kraj V tradiční soutěži uspěla i velmi originální témata

Více

Šance pro každého, kdo chce zazářit. Přihlásit se lze do konce června

Šance pro každého, kdo chce zazářit. Přihlásit se lze do konce června Ročník XV., číslo 2/2014 Vydává Česká abilympijská asociace, o.s. Den plný zábavy Ojedinělé putování úplnou tmou Pozvání na výstavu o světě nevidomých Šance pro každého, kdo chce zazářit Přihlásit se lze

Více

Když se velký sen stane skutečností

Když se velký sen stane skutečností Ročník VIII. Číslo 2/2007 Pomozte odstranit diskriminaci! Národní rada osob se zdravotním postižením ČR oficiálně vyzvala občany k účasti v kampani Jeden milión pro zdravotně postižené lidi (v angličtině

Více

Asociace od podzimu nabízí zdravotně postiženým lidem volnočasové aktivity

Asociace od podzimu nabízí zdravotně postiženým lidem volnočasové aktivity Vybíráme z obsahu TICHÉ VZDĚLÁVÁNÍ seznamuje neslyšící osoby s počítači a jejich využitím... str. 2 Užitečný a také poutavý časopis (nejen) pro lidi se selháním ledvin... str. 3 Vlaštovky přinášejí změnu

Více

Jan Říha si z horolezectví udělal životní zálibu

Jan Říha si z horolezectví udělal životní zálibu Ročník VIII. Číslo 1/2007 Změny v CAA Ministerstvo vnitra České republiky zaregistrovalo v prosinci loňského roku nové stanovy České abilympijské asociace (CAA), které jsou k dispozici na webových stránkách

Více

Bezbariérová turistika na Slovensku. Četné problémy a vytrvalost neziskovek

Bezbariérová turistika na Slovensku. Četné problémy a vytrvalost neziskovek Ročník XIV., číslo 6/2013 Vydává Česká abilympijská asociace, o.s. Výjimečný počin pomůže handicapovaným Studentka získala cenu za nevšední návrh křesla Bezbariérová turistika na Slovensku Četné problémy

Více

Poradenské středisko se snaží o to, aby stavební bariéry vůbec nevznikaly

Poradenské středisko se snaží o to, aby stavební bariéry vůbec nevznikaly Ročník XVI., číslo 2/2015 Vydává Česká abilympijská asociace, o.s. Poradenské středisko se snaží o to, aby stavební bariéry vůbec nevznikaly Důstojná nástupkyně Jany Hrdé Představujeme práci a zaměření

Více

a praktickou přípravu pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, zprostředkování, udržení a změnu zaměstnání, změnu povolání

a praktickou přípravu pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, zprostředkování, udržení a změnu zaměstnání, změnu povolání Vybíráme z obsahu Co přináší nový zákon o zaměstnanosti... str. 1 a 3 Pracovní rehabilitace je stále v plenkách, úřady práce nevědí, jak ji poskytovat... str. 2 a 5 Asistenční pes je velkým pomocníkem

Více

Stěhování do centra Pardubic

Stěhování do centra Pardubic Vybíráme z obsahu Rozhovor s předsedou Národní rady zdravotně postižených... str. 2 Příležitost zviditelnit se...str. 3 Důležité legislativní novinky... str. 3 Reforma sociálních služeb bude zakotvena

Více

Vozíčkář Heřman Volf plnil v divadle Archa sny handicapovaným dětem

Vozíčkář Heřman Volf plnil v divadle Archa sny handicapovaným dětem Ročník XIII., číslo 5/2012 Vydává Česká abilympijská asociace, o.s. Vozíčkář Heřman Volf plnil v divadle Archa sny handicapovaným dětem V pražském Divadle Archa vyvrcholil čtyři roky trvající projekt handbikera

Více

Mimořádně inspirativní kniha. Pocta kulinářskému umění i češtině. Národní přehlídka pracovních. schopností a dovedností zdravotně postižených lidí

Mimořádně inspirativní kniha. Pocta kulinářskému umění i češtině. Národní přehlídka pracovních. schopností a dovedností zdravotně postižených lidí Ročník XIV., číslo 1/2013 Vydává Česká abilympijská asociace, o.s. Děvčátko Momo je v Chrudimi doma Profil úspěšné společnosti Mimořádně inspirativní kniha Pocta kulinářskému umění i češtině MHD v krajských

Více

Tradiční květnová přehlídka bude mít v ČEZ Areně poprvé mezinárodní účast

Tradiční květnová přehlídka bude mít v ČEZ Areně poprvé mezinárodní účast Ročník XV., číslo 1/2014 Vydává Česká abilympijská asociace, o.s. Páteřní Labská cyklotrasa Nejen nové úseky a aktualizovaný atlas Výlety i na Premier League Nabídka cestovní agentury Bezbatour Doktorka

Více

Klub Lvíček = pocit sounáležitosti, sociální podpora

Klub Lvíček = pocit sounáležitosti, sociální podpora Ročník XVI., číslo 4/2015 Vydává Česká abilympijská asociace, o.s. Klub Lvíček = pocit sounáležitosti, sociální podpora Představujeme práci a zaměření činnosti České abilympijské asociace Pokud byste navštívili

Více

XXIV. ROÈNÍK. Výměna průkazů mimořádných výhod a průkazů OZP v roce 2015 7 čili sedm dní v sedě Curlingové sinusoidy. www.vozickar.

XXIV. ROÈNÍK. Výměna průkazů mimořádných výhod a průkazů OZP v roce 2015 7 čili sedm dní v sedě Curlingové sinusoidy. www.vozickar. 1 2015 XXIV. ROÈNÍK Výměna průkazů mimořádných výhod a průkazů OZP v roce 2015 7 čili sedm dní v sedě Curlingové sinusoidy www.vozickar.cz tel.: 582 360 558, fax: 582 301 244 zdarma 800 304 304 STROPNÍ

Více

2010 XIX. ROÈNÍK. www.ligavozic.cz

2010 XIX. ROÈNÍK. www.ligavozic.cz www.ligavozic.cz 1 2010 XIX. ROÈNÍK Výherkyně čtenářské soutěže Vozíčkáře 2009 pojede do Františkových Lázní Cestování bez bariér má na železnici zelenou Něco tvořit je jedinečné Časopis vychází s podporou

Více

Velehory fascinují i mě

Velehory fascinují i mě Ročník XV., číslo 5/2014 Vydává Česká abilympijská asociace, o.s. Kateřinice výjimečná vesnice Projekt na úplnou bezbariérovost Velehory fascinují i mě Nevidomý Jan Říha usiluje o Korunu planety Euroklíč

Více

bulletin lormu zima 33 Skvělý nizozemský matematik Gerrit van der Mey

bulletin lormu zima 33 Skvělý nizozemský matematik Gerrit van der Mey 61 2009 bulletin lormu zima VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU Nad dopisy čtenářů rozhovor PRÁVNÍ PORADNA ZDRAVÍ haf INFORMACE OSOBNOSTI ze světa hluchoslepých ZE SVĚTA SPOLEČENSKÁ KRONIKA ZÁLIBY

Více