19. abilympiáda bude 27. a 28. května 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "19. abilympiáda bude 27. a 28. května 2011"

Transkript

1 Ročník XI., číslo 5/2010 Vydává Česká abilypijská asociace, o.s. Miniauto ELBEE velká šance pro vozíčkáře Unikátní vozidlo ůže konečně na silnice Téa čísla Nerovnost vodících a asistenčních psů před zákone Svět obrazů, literatury a divadla Knižní novinky, oblíbený festival, nevšední veletrh str. 3 str. 6 str abilypiáda bude 27. a 28. května 2011 Česká abilypijská asociace (CAA) pořádá 19. abilypiádu, soutěžní přehlídku schopností a dovedností osob se zdravotní postižení, opět v pardubické ČEZ aréně a její terín je 27. a 28. května Na začátku září se poprvé sešel organizační výbor, který ke stávající 34 disciplíná navrhl síťování, výrobu šperků z korálků a origai. Na dalších jednáních bude rozhodnuto o to, které z těchto disciplín progra opravdu rozšíří a které budou ukázkovýi disciplínai. Diskutuje se také o ožnosti rozdělit (zatí) disciplíny šití oděvu a editace textu na kategorii začátečníků a pokročilých. V souvislosti s tí organizátoři přivítají jakýkoli názor abilypioniků na tuto uvažovanou novinku. Stejně jako v předešlých letech bude i při 19. ročníku pro počítačové disciplíny připraven notebook, který získá jeden vylosovaný účastník. Všechny potenciální soutěžící upozorňujee na webovou adresu kde budou pravidla disciplín, zadaná téata a úkoly i případné navrhované zěny, upozornila Alena Krpálková, která bude ít opět na starosti soutěžní úsek. Ředitelka CAA Ivana Dolečková dodala: Na toto webu se budou průběžně objevovat i všechna potřebná sdělení k 19. ročníku naší abilypiády. Zprávy a pokyny pro účastníky, poocníky, asistenty i pořadatele budee postupně aktualizovat. Opět budou v peranenci internetová databáze a registrační systé, které se v posledních dvou ročnících plně osvědčily. (fr) 33 disciplín z oblasti řeeslných schopností a dovedností a 7 z oblasti volnočasových aktivit připravili organizátoři z Korejské agentury pro podporu zaěstnávání osob se zdravotní postižení pro soutěžní část 8. ročníku ezinárodní přehlídky schopností a dovedností těchto osob. Uskuteční se s otte Neoezená výzva světu příští rok od neděle 25. do pátku 30. září (soutěžní část od 27. do 29.) ve třech halách olypijského parku v Soulu, dějišti XXIV. letních olypijských her v roce Většina soutěžních disciplín se již objevila ezi vypsanýi na předchozích ročnících. Podle názvu jsou disciplíny dobře znáé i účastníků našich národních abilypiád, otázkou ovše zůstává, jak dalece se budou odlišovat jejich pravidla. Organizátoři následující tuzeské abilypiády se budou každopádně snažit co nejvíce je přizpůsobit pravidlů stejných soutěží této ezinárodní abilypiády. Osá ezinárodní soutěžní přehlídka: 40 soutěží Účastníky abilypiády bude kroě loga provázet také askot, postavička se jéne Bangwoori, což doslova znaená alý pokles. Sybolizuje alé kapky potu, které vzniknou díky velkéu pracovníu úsilí všech soutěžících, stejně jako z kapek vody vznikne velký oceán. Prakticky neznáé v českých abilypijských poěrech jsou tři soutěže protetika, soustružení na CNC strojích a aplikace ikrokontroléru. (Je to veli spolehlivý a kopaktní onolitický integrovaný obvod s kopletní ikropočítače využívaný např. pro autoatické řízení autoobilových systéů, iplantabilních zdravotnických prostředků nebo dálkových ovládání, bývá to častá součást vestavěných systéů.) Na předchozí abilypiádě v Japonsku nebyla ezi vyhlášenýi disciplínai zhruba třetina uvedených, fotografování se konalo jako jedna disciplína. Podobně jako před čtyři roky jsou na Vyndá z ledničky jídlo, podá spadlý obil, donese ze schránky noviny. Poradí si i s pračkou. Asistenční pes je i pro vozíčkáře dobrý poocníke a věrný společníke. Přesto není v rovnocenné postavení s vodící pse, vycvičený pro zrakově postiženého člověka. O téatu čtěte na str. 6. začátečníky a pokročilé rozděleny zpracování dat na počítači, šití oděvu a výroba nábytku. Lze předpokládat, že rozdělení podle stupně a typu postižení přihlášených (v první kategorii soutěžící s těžší či specifický zdravotní handicape, který by ohl být ezi pokročilýi příčinou obtížného zvládnutí úkolů) se zachová. Podrobné inforace v angličtině přináší web příp. english/olypic/olypic01.jsp, svoji stránku english/park/index.asp, á i olypijský park. Postupně se budou objevovat také na V1 Montáž počítače V2 Elektronická ontáž a testování V3 Prograování na počítači V4 Tvorba webových stránek V5 PC zpracování anglického textu V6 Šití oděvu pokročilí V7 Krejčovství V8 Výroba nábytku pokročilí V9 Řezbářství V10 Košíkářství V11 Aranžování květin V12 Exteriérová fotografie V13 Studiová fotografie V14 Protetika V15 Soustružení na CNC strojích V16 CAD stroje V17 Mechanická ontáž L1 L2 L3 L4 Malování Keraika Vyšívání Pletení Řeeslné (V=Vocational) Volnočasové (L=Leisure) V18 CAD elektronika V19 Aplikace ikrokontroléru V20 CAD architektura V21 Zpracování dat pokročilí V22 DTP anglického textu V23 Návrh plakátu V24 Návrh výrobku V25 Návrh znaku V26 Šperkařství V27 Malba na hedvábí V28 Cukrářství V29 Vaření V30 Výroba nábytku začátečníci V31 Zpracování dat začátečníci V32 Šití oděvu začátečníci V33 Elektron. ontáž začátečníci L5 L6 L7 Háčkování Recyklace odpadu Hry na počítači

2 Strana 2 Pohled za dveře nezvyklého výzkuného pracoviště V jakýchkoliv výzkuných institucích, stále vznikají a je zcela jedno, zda ve hatatelné podobě, či jen v písené forě výstupy, díky niž se lidstvo dostane v nějaké oboru zase o něco dále. A protože se na vysoce odborné úrovni dá zkouat i probleatická oblast života osob se zdravotní postižení, týká se to ve stejné íře i jí. Odborné pracoviště, které se u nás specializuje na tuto oblast bádání, najdee v Oloouci. Nestačí chtít, je třeba znát a vědět Co stálo za vznike Jenuje se Výzkuné centru integrace zdravotně postižených a je to společné dítě odborníků z vysokých škol, vědeckých ústavů a organizací zdravotně postižených, které á ve své poyslné rodné listě zapsán jako rok vzniku letopočet Do světa výzkuu vstoupilo s otte, jehož znění je titulke tohoto článku. Jeho pracovníci kladou při badatelské práci zásadní důraz na zlepšování podínek života občanů se zdravotní postižení v České republice. Přito vycházejí předevší z různých projektů, které řeší přední odborníci s hlubokýi znalosti ze zkouané oblasti. Potřebná data zjišťují onitoringe a zkouání základních společenských systéů, které nějak ovlivňují jednotlivé oblasti života zdravotně postižených. Nezanedbatelnou roli přito á úzká a trvalá spolupráce nejen s Národní radou osob se zdravotní postižení ČR (Výzkuné centru á svého zástupce v její vědecké radě), ale také se státníi orgány, úzeníi saosprávai nebo význanýi institucei, které patří do oblasti záju výzkuných pracovníků. Pět kiloetrů šlapali i vozíčkáři Sobota 11. září byl nádherný prosluněný den pozdního léta, den jako stvořený pro výlet do přírody. Se svýi nabídkai toulek pro zdraví nezůstal pozadu ani Klub českých turistů. Mezi dlouhou řadou turistických a dálkových pochodů po celé úzeí naší republiky nechyběl ani jeden z nejstarších 42. Lanškrounská kopa, který turisty provází po značených i neznačených cestách regione na českooravské poezí. Na pěší turisty čekalo celke sed tras v rozezí od 5 do 100 kiloetrů; organizátoři připravili trasy i pro cyklisty a svoji speciální trasu ohli dokonce absolvovat také in-line bruslaři. (V delších trasách tohoto oblíbeného putování kotlinou pod Orlickýi horai nechybí třeba ani výstup na 714 etrů vysoký Lázek s turistickou chatou a rozhlednou či Mariánskou horu nad obcí Dolní Černá, na které stojí kostel Narození Panny Marie, k něuž vede křížová cesta.) Do dosavadní historie pochodu se letošní ročník zapsal rekordní počte účastníků na pěší trasy se vydalo celke 3974 turistů. Nejpočetnější startovní pole zaznaenala (stejné to ostatně bývá na většině pochodů) nejkratší, pětikiloetrová trasa. Mezi 2102 přihlášenýi pochodníky se severozápadní okraje ěsta kole rybníků se sybolickýi jény Krátký a Dlouhý prošlo také 17 členů ístní organizace Svazu tělesně postižených, v níž byli dva vozíčkáři. Ale nebyli to jediní zdravotně postižení turisté na trase, kterou před pěti lety upravili organizátoři pochodu podle jejich požadavků. Pro vytoužený diplo (ve výřezu) zdárně kráčeli také dětští vozíčkáři z několika íst v okolí Lanškrouna. Sníek: Petr Celý Text: Miloš Kajzrlík Jste řidiči se zdravotní postižení s parkovací kartou pro osobu s handicape a chystáte se do zahraničí? Pak se usíte se značnou pravděpodobností připravit na probléy při zaparkování na vyhrazené ístě, které ohou kroě vykázání z parkoviště nebo pokuty vyústit až v odtažení vozu. O takovéto nepředpokládané zpestření cesty do některého ze států Evropské unie už ohou vyprávět nozí naši řidiči, probleatice se věnovaly např. také zpravodajské relace hroadných sdělovacích prostředků. Důvod popisované situace je v legislativní nesouladu našich předpisů s předpisy platnýi v ostatních státech Evropské unie, které neuznávají odré označení O 1 či O 2 vydávané u nás držitelů průkazky ZTP nebo ZTP/P. Ve většině unijních států totiž platí jednotný parkovací průkaz pro handicapované osoby. Mnozí si po toto konstatování patrně řeknou: A proč tedy neplatí také u nás, když i y jse člene Evropské unie, v če je ten právní rozpor? O fundované vysvětlení jse požádali osobu, která á z titulu své funkce k probléu také co říci, předsedu Národní rady osob se zdravotní postižení ČR Václava Krásu: Průkazka ZTP či ZTP/P je opravdu platná pouze na úzeí naší republiky. Rada Evropské unie vydala v roce 1998 doporučení číslo 98/376/ES týkající se evropské parkovací karty na parkování pro osoby se zdravotní postižení»parking car for people with disabilites«. My jse se k touto doporučení Předět činnosti Obecně lze říci, že zpracovaná odborná šetření, výzkuy, analýzy i koncepce se dají použít a také se hojně používají jako výchozí odborný ateriál při realizaci prospěšné politiky pro zdravotně postiženou populaci. Prvořadě se saozřejě jedná o výzku v oblasti integrace zdravotně postižených. Stejnou důležitost ají ale také vzdělávací a publikační činnost, tvorba a vydávání studijních ateriálů a konzultace a poradenství. Nezastupitelné ísto v činnosti patří i pořádání různých akcí, což se také považuje za význaný příspěvek ke zvyšování vědoostí veřejnosti o nelehké životě široké skupiny občanů se zdravotní postižení. Nejednotná sjednocující se Evropa ale nepřipojili a neipleentovali ho do našeho právního řádu. V současné době je v Poslanecké sněovně senátní návrh zákona, který se ění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozeních kounikacích a o zěnách některých zákonů. Počítá sice s vytvoření parkovacího průkazu k označení O 1, ale neobsahuje jedinou zínku o to, že by tento průkaz odpovídal uvedenéu doporučení. Navíc se snaží zásadně redukovat počet osob se zdravotní postižení, které by tento parkovací průkaz a k něu označení O 1 ohly používat. Naše Rada vyjádřila k uvedenéu senátníu návrhu vážné výhrady a připoínky, s niiž se ůže kdokoliv seznáit na naše webu www. nrzp.cz v části Aktu- ality. Možná si y, tedy osoby se zdravotní postižení, ale nakonec poůžee sai: usilujee totiž o to, aby se ziňované doporučení Evropské unie zěnilo v nařízení. Zatí usejí naši zdravotně postižení řidiči při parkování v zahraničí doufat ve shovívavost taních policistů. Výzkuné úkoly realizují dvě specializované sekce. Z jejich dosavadních osi let činnosti se oezíe jen na poslední tři roky. Sekce výzkuu a koncepcí např. v roce 2008 zpracovala rozsáhlou (178stránkovou) analýzu situací při úředních jednáních, kdy se ohou občané se zdravotní postižení setkat s nepříou i příou diskriací. V loňské roce prováděla j. pro potřeby Asociace poraden pro zdravotně postižené průzku ohledně zjišťování postojů uživatelů a poskytovatelů odborného sociálního poradenství. Letos probíhá rozsáhlý výzku podínek kvality života osob pečujících o neocného člena rodiny, nejčastěji o dítě s některý z tzv. vzácných oneocnění. Sekce vzdělávání předloni např. připravila v ráci projektu Poradenství uživatelů sociálních služeb v ČR k vydání dvě odborné publikace. Loni V souvislosti s tí není rozhodně od věci připoenout skutečnost, že sjednocování dalších úprav pro osoby se zdravotní postižení z oblasti dopravních předpisů se z celoevropského hlediska dosud nikterak neřeší. Stačí uvést alespoň dva příklady z noha: zatíco čeští řidiči jsou osvobozeni od dálničních poplatků a ohou beztrestně vjet do ulice, ka je jinak povolen vjezd jen dopravní obsluze, ani jedna z uvedených výhod neexistuje např. na Slovensku nebo v Rakousku. Doporučení číslo 98/376/ES Rady Evropské unie stanovuje taxativně nejen rozěry a barvu parkovacího průkazu, ale také text na ně. Bleděodrý průkaz forátu 148x 106 ilietrů s ochranný holograe s bílý sybole vozíčkáře na tavoodré pozadí je pokrytý plastickou hotou. Jak je na průkazu rozístěný text, který je vždy v jazyku vydávající zeě, ukazuje otištěná slovenská verze. V pravé části přední strany jsou pod názve průkazu slova parkovací průkaz ve vybraných jazycích Evropské unie (jako první v angličtině), v pozadí v prstenci dvanácti hvězdiček sybolizujících Evropskou unii pak kód příslušného státu, dole jsou slova Model Evropské unie. Zadní strana slouží k osobní údajů o držiteli průkazu. Dále je zde uvedená věta Tento průkaz opravňuje držitele k využívání vyhrazených parkovacích íst a zařízení v členských státech EU. Zbývající text inforuje o uístění průkazu: usí to být v přední části vozidla tak, aby jeho přední strana byla jasně viditelná kvůli kontrole. Pokud držiteli parkovacího průkazu na něj nezanikne nárok, je doba jeho platnosti neoezená. uskutečnila na žádost Národní rady osob se zdravotní postižení ČR dvě vzdělávací akce pro odborné sociální pracovníky zaěřené na slouvu o poskytování sociální služby. V letošní roce připravuje publikaci věnovanou aspektů kounikace pracovníků poáhajících profesí s občany se zdravotní postižení a realizuje vzdělávací kurz pro pedagogické pracovníky zaěřený na zvýšení jejich kounikačních kopetencí. Výzkuné centru integrace zdravotně postižených na webu o své činnosti podrobně inforuje na adrese Sídlí na adrese tř. 17. listopadu 43, Oloouc, pro kontakt lze využít také telefonní číslo , faxové nebo e-ail sekce vzdělávání á adresu I. P. Pavlova 16, Oloouc, telefon , ostatní kontakty jsou stejné. Dovolená a výlety bez bariér Zajíavou novinku od léta nabízejí oficiální stránky turistického ruchu V sekci Dovolená bez bariér lze najít katalog ubytovacích a stravovacích zařízení, výletních tras, sportovišť, uzeí, galerií či historických paátek dostupných úplně nebo částečně vozíčkářů v hlavních regionech Libereckého kraje. Patří k ni České Švýcarsko, Český ráj, Frýdlantsko, Jizerské hory, Krkonoše, Lužické hory, Ještědský hřbet, Máchův kraj a Šluknovsko. V rozsáhlé přehledu jsou u noha položek uvedeny i další užitečné inforace: např. otevírací doba, vstupné, cena služeb či dopravní spojení. Někde je navíc připojen dotazník určený pro lidi s postižení. Naděje do budoucna? zajíavost z tisku V roce 2008 diagnostikovali lékaři v Austrálii jednou dvacetiletéu uži roztroušenou sklerózu. V důsledku tohoto oneocnění centrálního nervového systéu začal ít vážné potíže s udržení rovnováhy, přestával chodit a zhoršoval se u zrak. Lékaři se při léčbě rozhodli použít novou etodu restartování iunitního systéu. Metoda spočívala v odebrání kenových buněk z pacientovy kostní dřeně a v axiální potlačení iunity. Po praktické zničení všech buněk iunitního systéu u iplantovali zpět odebrané neporušené kenové buňky. Ty se začaly ěnit způsobe, který by bez autodestrukčních tendencí iunitní systé znovu nastartoval. Po operaci se užův zdravotní stav znatelně zlepšil: při chůzi á nyní pouze drobné probléy s pravou nohou a na jedno oko hůře vidí. Metoda restartování iunitního systéu skýtá lide s uvedenou neocí až osdesátiprocentní naději na zastavení jejího dalšího postupu či na odstranění jejích příznaků.

3 Miniauto ELBEE velká šance pro vozíčkáře V čísle 4/2009 Abilypijský zpravodaj představil unikátní speciální dvouístné iniauto ELBEE, které předevší jeho ruční ovládání bez nutnosti přesedání předurčuje k tou, stát se hlavně pro vozíčkáře ideální přesunový prostředke. Svoji celosvětovou prezentační preiéru si tato horká tuzeská novinka odbyla na loňské podziní ezinárodní veletrhu zdravotnické techniky, rehabilitace a zdraví Medical Fair Brno. Od té doby se tzv. ELBEE tea soustředil na kroky spojené s provedení pěti zbývajících hoologačních zkoušek nutných k tou, aby vozidlu z hlediska legislativy nic nebránilo ve vjezdu na kounikace. Vytoužený den D nastal pro výrobce, firu Závody lehkých konstrukcí Loštice, v úterý 24. srpna. Tento den si jeho zástupci vyzvedli po ukončení uvedených zkoušek a po úspěšné dvouěsíční schvalovací procesu na inisterstvu dopravy šest hoologačních dokuentů. Elbíčko tak á hoologaci úspěšně za sebou a nyní ELBEE tea zpracovává plán zavádění Postižené děti ohou kvůli škrtů skončit i v ústavech Národní rada osob se zdravotní postižení apeluje na poslance, aby neschvalovali zrušení sociálního příplatku a snížení příspěvku na péči v první stupni. Postižené děti ohou kvůli škrtů skončit v ústavech, varuje předseda Rady Václav Krása. Chystá se petice i otevřený dopis vše poslanců. Dávky hotné nouze jsou pouze na přežití, to nejsou dávky, které udrží pohroadě rodinu s dítěte se zdravotní postižení. Rodiná pak nezbude nic jiného, i když se tou brání, než dát takové dítě do ústavního zařízení. A stát pak bude platit podstatně více, shrnul v ČT 24 Krása. Rodina nebude podle Krásy schopná zajistit ani norální každodenní běh včetně vzdělávání dítěte, natož aby ěla peníze na kopenzační poůcky. Podle našich výpočtů ůže rodina přijít ěsíčně o deset tisíc korun a dostává se do hotné nouze, uvedl v televizi Krása. Peticí chce rada apelovat na poslance, aby z návrhu zákona oba návrhy vypustili, případně pozěnili tak, aby neěly tak fatální dopad na lidi se zdravotní postižení. Cítíe enorní snahu axiálně snížit výdaje státu v sociální oblasti, prohlásil Krása. Je dobré, aby veřejné rozpočty byly v dobré kondici, ale není nutné, aby vláda činila tak razantní opatření, íní. Příspěvek na péči v první skupině pobírají podle inistra práce a sociálních věcí Jaroíra Drábka z TOP 09 hlavně senioři, kteří prý sociální služby nakupují jen álo, proto trvá na jeho snížení. Opatření á přinést úsporu 1,5 iliardy korun. Zároveň chce resort uspořit další dvě iliardy zrušení sociálního příplatku, rodiny pečující o postižené dítě ale prý dostanou finanční kopenzaci. Podle Krásy však kopenzace rodiná nenahradí finanční ztráty způsobené zrušení příplatku. (fr id) iniauta na trh. Podle představ by se do konce letošního roku ěl po úpravě jízdních vlastností a kvality vyráběných dílů vyrobit zdokonalený kus. Příští rok na jaře se počítá s rozšíření hoologace a výrobou testovací série vozidel, s niiž by se v létě ěly uskutečnit jízdní zkoušky. Oficiální uvedení na autoobilový trh se předpokládá při veletrhu Medical Fair Brno Potěšující zprávou pro zdravotně postižené zájece o vozítko je snaha výrobce zapojit tyto osoby do většiny zíněných závěrečných kroků. Díky tou by se j. ohly stát ajiteli iniauta ještě před jeho oficiální uvedení na trh. Nejen z tohoto důvodu doporučujee občas zavítat na webovou adresu Představení elbíčka ělo být podle předběžné doluvy jední z bodů doprovodného prograu letošní abilypiády, kvůli popsaný objektivní důvodů se nakonec tak nestalo. Protože teď už ale tuto ožnost v zásadě nic neoezuje, zahájili organizátoři Abilypiády 2011 opětovná jednání o případné účasti na její doprovodné prograu. Ministr Jaroír Drábek: Zrušení příplatku je problé. Ještě budee jednat Peněz sice ubude, ale nakonec to ožná nebude tak zlé, jak se rodiny s postiženýi děti obávají. Tvrdí to alespoň inistr práce a sociálních věcí Jaroír Drábek (TOP 09). Proč škrtáte i sociální příplatek? Ušetří se sice přes dvě iliardy ročně, ale v ráci celého rozpočtu jde o suu spíše alou. Protože je to v koaliční dohodě a v prograu vlády a já jse povinen to respektovat. Ale původní záěr byl zrušit sociální příplatek bez náhrady a podařilo se vyjednat alespoň částečnou kopenzaci. V če spočívá? Dosud to bylo tak, že kdo pobíral sociální příplatek, byl u krácen rodičovský příplatek y jse dohodli, že rodiče, kteří přijdou o sociální příplatek, budou ít rodičovský příspěvek v plné výši až do sedi let dítěte. Ale co ají dělat rodiny se staršíi děti? Ta je to skutečně problé a usíe o to ještě jednat, už za několik dní se proto sejdu io jiné s předsedou Národní rady osob se zdravotní postižení. Jedna ožnost připadá v úvahu už teď pokud se rodina kvůli škrtnutí sociálního příplatku dostane do probléů, ůže požádat o pooc v hotné nouzi. Jenže pak se neposuzují jen příjy, ale i ajetek. Musela by taková rodina prodat třeba auto? Tak by to nebylo, protože se saozřejě bere v potaz i to, zda auto potřebují třeba právě kvůli péči o postižené dítě. Ostatně ohou získat i příspěvek na otorové vozidlo. (www.ceskaedia, ) Strana 3 Duhový ost naučí, jak nahradit nefunkční ruce Zajíavý projekt rozvíjí od začátku října v Praze občanské sdružení Polovina nebe. Jde o testovací tříěsíční kurz v ovládání počítače hlase, určený pro osoby s kvadruplegií či obdobný postižení, které ji neuožňuje používat klávesnici. Plnohodnotnou náhradou za ruce jsou studentů progray MyVoice, MyDictate a NewtonDictate, vytvořené špičkovýi odborníky z Technické univerzity v Liberci. V tréninkové ístnosti zíněného sdružení se dvakrát týdně učí čtveřice studentů. Je ezi nii i znáá vozíčkářka Jana Hrdá, která zcela ochrnula po autonehodě. Hlavní lektorkou je Dita Horochovská kvadruplegička, jíž by leckterý běžný uživatel ohl závidět rychlost, s jakou píše na své notebooku. Saa je názorný příklade, že s pílí a vytrvalostí lze počítač přiět, aby poslouchal skutečně na slovo. Kurz je pouhý začátke tříletého projektu Duhový ost. Jeho cíle je vyškolit nejéně 50 lidí s těžký tělesný postižení. Stojí za zínku, že prví studenti se nejen ají naučit ovládat počítač hlase, ale zároveň ají být sai schopni vést podobnou výuku, třeba v ráci Duhového ostu. Tříěsíční kurzy, které sdružení Polovina nebe zajišťuje s podporou Evropské unie a hlavního ěsta Prahy, jsou bezplatné. Přihlásit se do nich ohou jen zájeci žijící na úzeí Prahy. Další inforace lze získat na stránkách cz, na e-ailové adrese a na telefonní čísle Městská hroadná doprava: (nejen) Praha potřebuje revoluci Můžete si být jisti, že po dnešku se probleatika bariérovosti veřejné dopravy dostane do prograů všech zde zastoupených stran a že se na ní všichni shodnee jako na jedné z priorit pro následující volební období. Tyto nadějné věty vyslovil Zdeněk Tůa, kandidát strany TOP 09 na pražského priátora poté, co zhlédnul fil Prague Needs Revolution. Stalo se tak v pondělí 30. srpna v holešovické kině Bio Oko. Preiéru osnáctiinutového dokuentu o boji vysokoškoláků na vozíku s nástrahai hroadné dopravy v hlavní ěstě přichystalo sdružení Asistence. Sníek, který natočil Toáš Škrdlant, dokazuje, že nepříjené, leckdy až bizarní zážitky s cestování po Praze jsou pro tělesně postižené lidi každodenní realitou. Nedostatek nízkopodlažních vozidel, úzké nástupní ostrůvky uprostřed silnic plných autoobilů, výstupy z travaje přío do vozovky či obrubníky na chodnících zároveň koplikují život i další skupiná obyvatel zejéna seniorů a rodičů s kočárky a alýi děti. Metro: špatná vizitka pro politiky Asi nejhorší je situace v etru, kde je pětadvacet ze sedapadesáti stanic dosud bariérových. Patří k ni i ty veli frekventované ve středu ěsta, například Anděl, Můstek či I. P. Pavlova. Nové stanice etra už sice byly projektovány i postaveny jako dostupné pro vozíčkáře, ale v těch starších nebyla od roku 2006 odstraněna jediná bariéra. Moentka z preiéry filu, který probudil politiky z letargie. Po projekci zíněného filu následovala v kinosálu debata s kandidáty na pražského priátora. Zúčastnili se jí Jiří Dienstbier l. (ČSSD), Petr Hána (ODS), Marián Hošek (KDU-ČSL), Petra Kolínská (SZ), Markéta Reedová (VV) a Zdeněk Tůa (TOP 09). Shodli se na to, že bariéry ve veřejné dopravě je zapotřebí řešit i na politické úrovni, a přiznali, že dokuent ji probleatiku ukázal z jiného pohledu. K hlavní téatů diskuse patřilo etro. Na reálné terínu, kdy by se ohlo stát bezbariérový, se zúčastnění neshodli. Petra Kolínská uvedla, že zěna je ožná nejdříve za šest let, Zdeněk Tůa a Jiří Dienstbier považují za V létě potkáváe v Praze spoustu návštěvníků ze zahraničí. Náhodou jse potkali i Sherry Rasey Shulz z USA, několikanásobnou paralypijskou edailistku. Právě ona to byla, kdo nás nabádal k revoluci. Po ěstě se pohybovala na echanické vozíku bez cizí pooci, jak je zvyklá. Když jse se viděli na konci jejího ěsíčního pobytu věnovaného kurzu tvůrčího psaní na Filozofické fakultě UK, byla úplně na dně. Hodiny čekání na nízkopodlažní travaje a autobusy, neexistence výtahů do etra, neochotní řidiči... V ojí zei, v é ěstě se jako postižená vůbec necítí, stěžovala si. Rozhodli jse se využít její poznatky pro dokuentární fil. Erik Čipera, sdružení Asistence dostatečné jedno volební období a ostatní politici nedovedli rok dokončení bezbariérových úprav odhadnout. Sníek Prague Needs Revolution, v něž zaznívají i kritické názory vozíčkářky z USA Sherry Rasey Shulz, je zveřejněn na videoportálu YouTube. V souvislosti s dopravníi bariérai dodeje, že se jii od loňského ledna zabývá expertní skupina působící při pražské agistrátu. Vede ji vozíčkář Michal Prager. I na vzniku skupiny á velkou zásluhu občanské sdružení Asistence. Veřejné dopravě a zdravotně postižený cestující v Praze konečně svítá na lepší časy.

4 Strana 4 Navštivte prodejnu dlažeb a obkladů v areálu firy STENO v Mikulovicích u Pardubic. Současně si ůžete vybrat ze širokého sortientu sanitární keraiky, van, sprchových koutů, vodovodních baterií i vodoinstalačních ateriálů. pondělí pátek hod. tel.: sobota 2 zavřeno Pro chvíle oddechu Šestnáctý nositele prestižní Ceny Olgy Havlové se na základě rozhodnutí porotců stal ze 17 noinovaných osobností, které i přes svoje různé životní oezení s odhodlání slouží jiný, 40letý vozíčkář MUDr. (1. tajenka), priář Spinální jednotky při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství UK 2. LF a FN Motol, který od roku 2003 pracuje také pro Centru Paraple. Ocenění získal právě díky této dlouhodobé pooci paraplegiků v naší republice. Při slavnostní cereoniálu obdržela také řada jednotlivců i institucí poděkování za význanou finanční podporu, za účinnou spolupráci a za vynikající realizaci projektu. V této poslední kategorii byl ezi čtveřicí vybraných také (2. tajenka), vedoucí Doova Dobré vůle v Kladně-Nouzově. Toto zařízení pro dospělé s nejtěžší zdravotní postižení poskytuje chráněné bydlení, uožňuje zaěstnání v sociální firě Nadačního fondu Slunce, klienti ají vytvořené podínky pro nejrůznější kulturní a sportovní aktivity, ohou se stát členy pěveckého nebo hudebního sboru atd. Vodorovně: A. Orientální pokrývka hlavy; středoevropský stát. B. Mužské jéno; čtverečný nerost. C. Spojka; doácké ženské jéno; spojení; něecký souhlas. D. Esperantsky ani ; vodovodní odtok; tí způsobe. E. Silou sunout kupředu; 2. část 2. tajenky. F. Ženské jéno; dusíkatá heterocyklická sloučenina; cizí plošná íra. G. Čínsky písek ; velký papoušek; slovenské přivlastňovací zájeno; kancelářská zkratka. H. Ženské jéno; přivésti ke spánku. I. Slovenská pádová otázka; 1. tajenka. Svisle: část 2. tajenky. 2. Akkadský bůh vody a pán zeě; plaz s krunýře; citoslovce tišení. 3. Tady; had z Knihy džunglí; a sice. 4. Druh herce; čidla zraku; tanec. 5. Značka aericia; jéno herečky Mandlové; japonská délková jednotka. 6. Čert; SPZ Prachatic; obec na Jičínsku. 7. Staré vztažné zájeno; západočeské ěsto; španělský souhlas. 8. Jéno zpěváka Charlese; účetní strana; SPZ Opavy. 9. Zkratka z oblasti autoobilisu; opak světla; obilí seté na jaře. 10. Značka kiloapéru; doácky Jaroslava; slovenské ukazovací zájeno. 11. Značka osia; akvarijní ryba; iniciály pěvce Žídka. Poůcka: Ea, indol, nek, ri, ša. Elektrárny Opatovice, a.s. jsou jední z předních dodavatelů energií v České republice. Rozhodující činností společnosti je výroba, dodávka a prodej elektrické energie a tepla. Základní výrobní zdroje je elektrárna Opatovice, společnost dále provozuje v Hradci Králové, Pardubicích a Chrudii záložní zdroje tepla. Soustava zásobování teple elektrárny Opatovice čítá co do její délky přibližně 290 k tepelných sítí a teplo z ní odebírá více než 59 tisíc doácností v regionu Hradec Králové Pardubice Chrudi a dále několik stovek odběratelských subjektů z kategorie průyslových objektů, správních, obchodních, sportovních, zdravotnických a kulturních zařízení. V ráci svého fireního dárcovství se společnost ve výše uvedené regionu zaěřuje na podporu charitativních a sociálních projektù, zdravotnictví, kultury a na podporu školství, dětí a ládeže. Více na Foxconn je ezinárodní společnost s pobočkai po celé světě. Její hlavní sídlo je na Tchaj-wanu. Foxconn je registrovaná obchodní značka společnosti Hon Hai Precision Industry Co., která se stala uznávaný globální lídre v poskytování kopletních řešení v oblasti IT a produkce spotřební elektroniky včetně výroby součástek pro kounikační a elektronická zařízení. Foxconn se uístil na 17. příčce v žebříčku TOP 100 IT společností časopisu Business Week. První regionální výrobní centrála Foxconn byla v České republice založena v roce První výrobní prostory vznikly v Pardubicích společně s regionální prodejní kanceláří v Praze. V pardubické závodě je v současné době zaěstnáno 4000 zaěstnanců. Sídlo společnosti: Foxconn CZ, s.r.o. U Záečku Pardubice tel.: , Již v roce 2008 byl zahájen další provoz v nové výrobní koplexu společnosti v Kutné Hoře v ěstské části Karlov pod názve Foxconn Technology CZ, s.r.o. Priární zaěření kutnohorského závodu sěřuje k výrobě a testování LCD produktů, ale i jiných nových produktových řad a výrobních technologií. V kutnohorské závodě je v současné době zaěstnáno 850 zaěstnanců. Sídlo společnosti: Foxconn Technology CZ, s.r.o. Karlov Kutná Hora tel.: ACTIWO Pardubice Štrossova Pardubice telefon: U Stadionu 427, Chvaletice tel.: fax: Gen. Svobody Pardubice tel.: , Lány na Důlku Pardubice tel.: Společnost nabízí: v práci v dynaické ezinárodní společnosti s nejodernějšíi technologiei v perspektivní a stabilní zaěstnání v otivující finanční ohodnocení v perspektivitu profesního a kariérového růstu v závodní stravování v ožnost dalšího vzdělávání (kurzy AJ a práce na PC apod.) v atraktivní balíček zaěstnaneckých výhod Foxconn CZ se za dobu své působnosti v Pardubicích stal význaný partnere ěsta. Pravidelně podporuje sdružení pečující o zdravotně postižené občany a organizace pro výchovu a vzdělávání ládeže. Sladkovského Pardubice tel.: Institut ikroelektronických aplikací Bartoloějská 87, Pardubice tel.: fax:

5 Najdete v nás vždy spolehlivého partnera fira zaěstnávající více než 50 % osob se zdravotní postižení dlouholetá praxe se zaěstnávání zdravotně postižených nabídka služeb a zboží forou náhradního plnění pečlivost a zodpovědnost při veškeré činnosti dodávky a servis výpočetní techniky školení a vzdělávání v oblasti inforačních technologií správa a digitalizace archivů zasilatelství, kopletace a realizace zásilek TEPOSTOP, společnost s ručení oezený Rokycanova Pardubice tel.: web: e-ail: Pardubická Přelouč tel.: Blato 95, Pardubice tel.: Pardubice, Zelené Předěstí, Jana Palacha č. p. 1552, PSČ tel.: fax: e-ail: Setín P Pardubice tř. Míru 90, Pardubice tel.: fax: tel.: tel.: Čáslavská 50, Chrudi tel.: fax: Rokycanova 114/IV Vysoké Mýto Bratr. Veverkových Pardubice 4 WEBHOSTING 4 INTERNETOVÉ OBCHODY 4 PROFESIONÁLNÍ WWW PREZENTACE Nový Dvůr 938, Heřanův Městec tel.: fax: Strana 5 Do Českého ráje cesta příjená je Částí refrénu písně Ivana Mládka, kterou tolik zpopularizoval ve veleúspěšné televizní koedii Jak dostat tatínka do polepšovny nezapoenutelný Toáš Holý coby alý neposedný Vašek, chcee nalákat vozíčkáře, rodiče s alýi turisty v kočárcích nebo i osoby s oezenou schopností pohybu na zhruba desetikiloetrovou trasu (na apě silná červená čára) plošinou Hruboskalského skalního ěsta. Putování oblastí v severovýchodních Čechách nedaleko Turnova s charakteristickýi ipozantníi věžei vysokýi až 55 etrů a strýi kaňony vede většinou po zpevněných cestách a lze ho pohodově absolvovat i za příznivých jarních či podziních kliatických podínek. Vychází se ze železniční zastávky Karlovice-Sedihorky (trať 041 Hradec Králové Jičín Turnov), odkud se írně stoupá na Valdštejn, nejstarší hrad Českého ráje, v závěru ovše vozíčkáři potřebují pooc. Prohlídka prvního nádvoří a kaple sv. Jana Křtitele je ale prakticky bezbariérová. Červeně značená Zlatá stezka Českého ráje vede od hradu doleva k záku Hrubá Skála. Ten je sice účelově využitý, ale bezbariérový vstup vpustí na přístupné nádvoří kohokoliv. Nevšední výhledy do krajiny přito skýtají proluky v cibuří na hradní ostě a také přístupná věž. Většina turistů se do Sedihorek vrací po zelené značce nevynechají krátkou odbočku na Mariánskou vyhlídku a zanedlouho jdou vstříc oblíbené průchozí skále Myší díra. Tato dvě ísta jsou ale pro vozíčkáře nedostupná, ti se usí proto z rozcestí značených cest vydat po silnici (odrá značka) k železniční zastávce Hrubá Skála. Při návratu do výchozího ísta je potřeba na křižovatce s odrou cyklotrasou odbočit vlevo. K prodloužení popsané trasy lze určitě doporučit křižovatku lesních cest kousek za Valdštejne po odbočení vpravo na odrou značku se zakrátko objeví ýtina s jední z nejkrásnějších (ale nepřístupných) objektů lidové architektury v Pojizeří, který je znáý jako Kopicův statek (dříve Jirošova rychta). Důvod odbočky se skrývá v okolní lese: nevšední přírodní galerie reliéfů osobností naší historie vytesaných do pískovcových skal. K procházce pod korunai více než čtyř stovek chráněných paátných stroů zve také Arboretu Bukovina zhruba na poloviční cestě ezi Valdštejne a Hrubou Skálou. V obou případech se vozíčkářů doporučuje přítonost asistenta. Kou ve výletu chybí kulturní zastávka, ať každopádně navštíví kopletně bezbariérové Muzeu Českého ráje v Turnově. Jeho galerie vystavuje kroě dalších obrazů jeden z vůbec největších na světě: plátno Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou o rozěrech 10 8,5 etru naaloval v roce 1895 Mikoláš Aleš s trojicí dalších alířů. Dostatek inforací o toto unikátu i o uvedených ístech na trase je k dispozici na různých webových adresách. Inspirací k výletu se staly praktické zkušenosti členů klubu Křídla, význané aktivity občanského sdružení Zrnko naděje Seily (www.zrnko-nadeje.cz). Klub sdružuje příznivce turistiky různého věku se zdravotní postižení i bez něj, kteří se často na výlety vydávají s asistenty, aby na vlastní kůži zapovali přístupnost íst nejen v doácí České ráji pro osoby s tělesný postižení a následně je propagovali. r syste pavel zdeněk AGES PARDUBICE Za Pivovare 830, Chrudi tel.: fax: Chrudiská Pardubice telefon: fax: e-ail: web:

6 Strana 6 Pes je užitečný poocníke pro nevidoého i pro vozíčkáře, říká Zuzana Daušová ze sdružení Helppes V eziresortní skupině zaěřené na psy se speciální výcvike á svého zástupce i pražský Helppes. Za klíčový problé považuje sdružení, které iochode vystupuje s exhibicí i na pardubické abilypiádě, zrovnoprávnění vodících psů pro nevidoé lidi s asistenčníi psy. Ti poáhají vozíčkářů a další osobá se sníženou schopností soběstačnosti a pohybu. Vodícího psa stát uznává jako kopenzační poůcku, a proto plně hradí jeho výcvik forou jednorázového příspěvku. U psů asistenčních však dostáváe dotace od inisterstva práce, které pokryjí asi čtvrtinu nákladů na jejich výcvik, vysvětluje Zuzana Daušová, ředitelka organizace. Než se asistenční pes naučí všechny potřebné úkony, trvá to šest až devět ěsíců a nezbytné výdaje spojené s výcvike se vyšplhají zhruba na 200 tisíc korun. Musíe proto neustále shánět sponzory, což nás stojí hodně času a energie, dodává paní Daušová. Jinak řečeno: kdyby se podařilo otázku financování vyřešit, zajistil by Helppes víc asistenčních psů a uspokojil víc zájeců. Moentálně neůže vše vyhovět. Saozřejě se snažíe přesvědčit i vozíčkáře, aby zkusil sehnat nějaké peníze. Ale povede se to jen álokou. Úřady v devíti případech z deseti takovou žádost o příspěvek zaítnou. Slova ředitelky jasně dokazují, jak potřebná je zěna legislativy ve prospěch osob s postižení, které potřebují pooc asistenčního psa. Pro asistenci je nejvhodnější zlatý a labradorský retrívr, border kolie, královský pudl či švýcarský ovčák, učenlivý i poslušný je rovněž něecký ovčák. Pražské sdružení za rok vycvičí přibližně 20 psů a většinu z nich předává nový ajitelů v září. Na konci léta pravidelně pořádáe Super den, kdy naši psí studenti před početný publike a za účasti patronů z řad znáých osobností předvedou, co se naučili, a absolvují slavnostní prooci, říká paní Daušová. K zajištění financí na výcvik asistenčních, ale i signálních či canisterapeutických psů slouží projekt Pooc přichází na čtyřech tlapkách. Můžete se do něj zapojit zaslání dárcovské textovky DMS HELPPES na číslo či zakoupení propagačních předětů sdružení Helppes. Můžete také svého psa přihlásit do některého z kurzů společenské výchovy a sportovní poslušnosti, které patří do standardní nabídky organizace. Množství zajíavých inforací o sdružení i galerii jí speciálně vycvičených a předaných psů najdete na stránkách www. helppes.cz. Na dotazy ochotně odpoví Zuzana Daušová na telefonu či e-ailu Legislativní zrovnoprávnění vodících a asistenčních psů řeší eziresortní skupina Vodící i asistenční psi jsou díky speciálníu výcviku nepostradatelnýi poocníky osob se zrakový či jiný type a různý stupně zdravotního postižení. Tady ale už shoda končí: zatíco nevidoí držitelé vodících psů dostávají prostřednictví obecních úřadů jednorázový státní příspěvek na pořízení zvláštních poůcek, držitelé psů asistenčních dosud žádný legislativní nárok na takovýto příspěvek neají a příjeci tzv. dotace na sociální služby z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV) jsou subjekty, které čtyřnohé poocníky cvičí. Situací se dokonce zabýval i veřejný ochránce práv, jak dokládá vedlejší článek Případ pro ochránce práv. Okruhy jednání určila studie Zíněný legislativní nesoulad byl hlavní důvode vzniku eziresortní pracovní skupiny, která se pod koordinací MPSV průběžně schází od loňského podziu. Kroě zástupců tohoto inisterstva jsou v ní také zástupci inisterstev zdravotnictví, zeědělství, průyslu a obchodu, organizací osob se zdravotní postižení, saotných uživatelů psů i subjektů, které psy cvičí. Vodící i asistenční psy lze de facto považovat za kopenzační poůcku. Ovše na rozdíl od těch obvyklých holí, berlí nebo vozíků, jsou zdravotně postižení se čtyřnohý poocníke v případě vstupu do veřejných prostor státních i soukroých budov veli často postaveni před zaítavá stanoviska či různá oezení. Takové jednání ůže představovat foru nepříé diskriinace z důvodu zdravotního postižení, což odporuje národní legislativní předpisů i ezinárodní úluvá. Doporučení obudsana Protože zákon o veřejné ochránci práv ve znění pozdějších předpisů j. říká, že obudsan vydává doporučení k otázká související s diskriinací, zabýval se také touto probleatikou a dne 10. srpna vydala zástupkyně obudsana Jitka Seitlová Doporučení veřejného ochránce práv pro přístup vodicích a asistenčních psů do veřejných prostor. V dokuentu, který je určený zdravotnický zařízení, školá, zaěstnavatelů, dopravců a kulturní, sportovní i další institucí, se doslova uvádí: Veřejné prostory usí být přístupné osobá se zdravotní postižení a stejně tak usí ít postižení zajištěn přístup ke vše činnoste, které ohou vykonávat osoby bez Teatické okruhy jednotlivých jednání prakticky vycházejí ze závěrů studie o probleatice asistenčních psů zpracované předloni na žádost MPSV Výzkuný ústave práce a sociálních věcí. Studie doporučila jako tři nejdůležitější kroky zrovnoprávnit vodící Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR poskytuje nepřetržitě od roku 2003 v ráci dotačního řízení finanční prostředky občanskéu sdružení Helppes. Od roku 2007 se jedná o dotace na zajištění základních činností služby sociální rehabilitace souvisejících s výcvike asistenčního psa. V letech 2008 až 2010 získala uvedená organizace roční dotaci ve výši zhruba 900 tisíc korun, tj. celke cca 2,7 ilionu korun. Stát také poskytuje pravidelný ěsíční příspěvek na krivo ve výši 800 korun, který dle vyhlášky číslo 182/1991 Sb. dostávají pouze vlastníci vodících psů. O počtu zrakově postižených příjeců jednorázového příspěvku na výdaje spojené s výcvike a odevzdání vodícího psa a o jeho výši od roku 2007 inforuje tabulka s údaji z resortních výkazů MPSV. Vysvětlivka: 1) leden duben Asistenční pes je dobrý poocníke a kaaráde i dítěti na vozíku ) počet příjeců ročně výdaje v tis. Kč ročně a asistenční psy před zákone tak, aby všichni jejich držitelé ěli nárok na stejné státní finanční příspěvky, přesně definovat poje asistenční pes a přesně vyezit skupiny uživatelů z řad osob se zdravotní postižení, již by speciálně vycvičení psi zkvalitnili život a uožnili ji j. snazší integraci do společnosti. Většinou názorová jednota Vyčerpávající inforace z jednotlivých zasedání eziresortní pracovní skupiny lze postupně nalézt na adrese v části Média a veřejnost/tiskové zprávy MPSV, zde zíníe pro představu o její činnosti jen některé projednávané body. Hned na úvodní se skupina shodla např. v otázkách zajištění kvalitního výcviku psů, adekvátní přípravy jejich budoucích držitelů nebo vzájeného sžívání se. V souvislosti s tí se počítá s provedení tzv. sociálního šetření, jehož prostřednictví by se ělo předevší zjistit, co zdravotně postižení od psů očekávají a zda si vůbec dokáží představit veškeré úkony souvi- postižení. Proto je třeba respektovat i zvláštní status asistenčních a vodících psů. Z citovaného dokuentu (celý text je zveřejněný na webu v části Diskriinace/Doporučení ochránce, inforuje o ně i část Tiskové zprávy) také vyplývá, že při oezování vstupu psů do budov se nebere v potaz, zda se jedná o běžného společníka nebo o psa se speciální výcvike. S tí souvisí upozornění na dosud roztříštěnou, nekopletní a nedostačující právní úpravu týkající se psů se speciální výcvike, která často paatuje pouze na psy vodící a nikoli také na asistenční. Jako nutný krok k nekonfliktníu naplnění práva na rovné zacházení je potřeba provést takovou zěnu legislativy, která jednoznačně stanoví kritéria výcviku a označení vodících i asistenčních psů a zároveň i podínky pro určení íst, ka nelze zakázat přístup osobě v doprovodu takového psa. Z obecného hlediska by speciálně vycvičený pes ěl být z veřejných prostor vylučován toliko v objektivně odůvodněných případech, např. v některých odděleních neocnic s veli přísnýi hygienickýi požadavky ůže být toto oezení legitiní. sející s péčí o ně. Názorový posun nastal v otázce, zda by psa ohly ít i osoby v chráněné bydlení. Po počáteční nesouhlasu přinesly zěnu závěry hlubší analýzy probleatiky, z níž vyplynulo, že velká specifičnost tohoto typu sociálních služeb by neěla být pro poskytnutí takového státního příspěvku překážkou. Dvěa variantai se zatí vyřešilo jednání ohledně výše iniálního věku držitele asistenčního psa obě sice počítají s věke 15 let, ale druhá ho uožňuje u dětí s těžkou forou svalové dystrofie/atrofie výjiečně snížit až na 10 let. Konečné stanovisko bude forulováno podle vyjádření odborných lékařů. Výcviková psí střediska dostala od skupiny dvě veli zásadní doporučení: stát se členy ezinárodní organizace a být držitele certifikátu registrovaného poskytovatele sociálních služeb. V ezidobí členové skupiny v enších pracovních týech např. hodnotí svoje návrhy, do září tak třeba zrevidovali a zpřesnili předběžně dohodnuté zásady pro poskytnutí státního příspěvku na pořízení asistenčního i vodícího psa. Závěry z jednání eziresortní pracovní skupiny by se ěly stát součástí ateriálu s názve Věcné řešení pooci státu při výcviku vodících a asistenčních psů. Dokuent MPSV intenzivně zpracovává, a to nejen proto, že to je jeden z bodů (s teríne splnění 30. června 2011) části 7. Osobní obilita Národního plánu vytváření rovných příležitostí pro občany se zdravotní postižení na období let 2010 až Odepření vstupu psů se speciální výcvike ůže být forou diskriinace případ pro ochránce práv Někde jsou dále Pro zahraniční příklad, kde jsou přístupová práva již legislativně upravena, neusíe vůbec daleko. V Polsku řeší probleatiku s účinností od června 2009 novela zákona o pracovní a sociální rehabilitaci, jakož i zaěstnávání osob se zdravotní postižení: za asistenčního psa se podle ní považuje vodící pes pro nevidoé a slabozraké a asistenční pes pro osoby tělesně postižené, který ji svou poocí usnadňuje aktivní účast na společenské životě. Přesně také vyjenovává ísta, ka není ožné oezit vstup osobá v doprovodu asistenčního psa jsou to např. budovy veřejné správy, zdravotní nebo sociální péče, kulturní, školská, gastronoická nebo sportovní objekty. Právo přístupu usí být zabezpečeno také v případě budov i prostředků železniční, silniční, letecké a vodní přepravy. Podínkou k tou je, že pes á postroj a jeho ajitel certifikát osvědčující status asistenčního psa a doklady o požadovaných veterinárních očkováních. Stejná práva platí také pro trenéry psů podstupujících výcvik na asistenčního psa. Novela nestanovuje pro tyto psy povinnost ít náhubek, neusí být ani na vodítku. Pokud však způsobí v objektech škodu, jsou jejich ajitelé povinni ji uhradit.

7 Vzpoínky, láska a naděje jako lék proti sutku Renata Pinkasová v nové knížce vzývá tradiční hodnoty Literární kritik i náročnější ilovník poezie asi nad knížkou Vůně života ohrne nos. Nejspíš jí vytkne jednoduché rýy, banální téata či fádní příočarost sdělení bez jakýchkoli etafor. Ale vozíčkářka Renata Pinkasová, rodačka z Horažďovic, píše básně hlavně pro své potěšení. A zároveň se jii snaží povzbudit lidi, kteří se také vyrovnávají se zdravotní postižení a hledají v životě záchytné body. Autorka je uí nacházet v obyčejných věcech, jako je posezení s kaarádkou, noční ticho, zrození jara či vzpoínky na dětství. Nebo konec léta, kdy pavouk své sny splétá / do červených korálků / pro něžnou vílu Aálku. / Krásný, poíjivý sen, / ale já chci prožít, prožít den. (Z básně Jeřabiny.) Rýy i nerýované řádky ve Vůni života jsou věru prosté, někdy až otřepané. Ale nelze ji upřít nenucenou opravdovost, zejéna v teatických cyklech Moje pády a Zpověď, kde Pinkasová dává nahlédnout do svých pocitů souvisejících s roztroušenou sklerózou. Matka dvou dospělých dětí se s ní potýká drahnou řádku let. Vleklé zdravotní potíže, postupná ztráta zraku, nevlídná doktorka, pády ze schůdků u vlaku či na ulici, to vše se odráží ve zíněných cyklech. Básnířka však nepodléhá beznaději ani sutku. Bývá tolik unavená, konstatuje ve Zpovědi V. Ale hned dodává: Pak uklouznu / a zloí si krček. / Konopí stokrát jinak a zcela legálně na veletrhu v Praze Na holešovické Výstavišti se zanedlouho uskuteční veli zajíavá akce. Ve dnech listopadu se ta bude konat prvý ezinárodní konopný veletrh s názve Cannafest. Vystavovatelé z více než 15 zeí představí ve třech dnech své produkty a služby v těchto hlavních kategoriích: přírodní zdroje, pěstování, doplňky, uění, édia a instituce. Zastoupeni budou zejéna přední výrobci pěstební techniky a hnojiv, nejlepší šlechtitelé konopných seen a nejznáější výrobci kosetiky a textilií. Představí se všechna édia zabývající se konopnou osvětou a nejrůznější instituce sdružující firy, které využívají konopí jako přírodní zdroj či bojují za legalizaci a využití konopí v edicíně. Veletrh také nabídne seináře, přednášky a fily pro všechny, kdo ají záje o poznatky v oblasti využití konopí v lékařství, pěstování nebo použití konopí jako stavebního ateriálu. Připraveny budou i diskuse s právníky. Chybět nebude ochutnávka konopných produktů, jako je olej, chleba či těstoviny. Velký lákadle jistě bude konopné pivo. Jednodenní vstupenka stojí 150 korun. Studenti, senioři a zdravotně postižení návštěvníci ají vstup zdara po předložení platného dokladu. Osoby ladší 18 let se ohou na veletrh vydat jen v doprovodu dospělé osoby. Podrobné inforace lze najít na stránkách Navštivte tradiční festival v bezbariérové Paláci Akropolis! Od pondělí Divadlo Cože? 8. do neděsi na čtvrteční večer připravilo le 14. listobizarní koedii Posnídá později, padu se divadelně lingvistické dílo, které v bezbariéísty až hraničí s herecký rové Paláci Akropolis asochise. koná podziní část 16. Festivalu i n t e g r a c e Slunce. Běhe tradiční přehlídky na pódiu vystoupí kuštýři s postižení i bez něj, profesionálové i aatéři, dospělí i děti. Dopoledne ůžete navštívit hudební, taneční a divadelní vystoupení nejladší generace. Večery budou patřit preiérá i oblíbený reprízá. Kopletní progra je na stránkách wz.cz. Za zínku stojí třeba benefiční koncert ke 20. výročí Centra integrace dětí a ládeže z Prahy-Karlína (pondělí 8. listopadu), preiéra koedie Podivná paní Savageová, kterou si připravil divadelní soubor Verva (úterý), hra Největší poklad v podání brněnského divadla Neslyší (středa) či Milostný trojúhelník iprovizační večer v podání herců Pavla Lišky, Martina Zbrožka a Josefa Poláška (neděle). Lidé se zdravotní postižení ají vstup na všechna představení zdara. Mediálníi partnery festivalu, který pořádá sdružení Sukus, jsou časopis Vozíčkář, Abilypijský zpravodaj a Radio 1. Na dotazy odpoví Vlasta Rydlová na telefonu či e-ailu Nádhernou knihu, která okouzluje slove i obraze, připravili alíř Petr Ettler a spisovatel Jan Nouza. Desítky olejoaleb a akvarelů inspirovaných jihočeský Lonicke doplňují jednak poetické slovní oentky, jednak hlubší zayšlení nad člověčí úděle. Zatíco Ettler není taní rodáke, střídavě žije a pracuje v Praze a Třeboni, vozíčkář Nouza se narodil v Lužnici a je, jak sá říká, hrdý patriote. Když je venku hezky, píše na dvoře u stolu pod ohutnou třešní, kde za horkých dní panuje úlevný stín. Kroě povídek se věnuje i novinařině: přispívá třeba do časopisu Vozíčkář či novin Můžeš. Častý téate Lonicka v obrazech jsou saozřejě rybníky, ale také osaělá stavení, kostelíky, boží uka či vesnické návsi. Křehce, jakoby nesěle načrtnutý albá dodávají další roz- Teprve teď / je po legraci. / Je to zvláštní, / ale teprve teď / začíná / život vychutnávat. Důležitou vzpruhou jsou pro autorku hezké zážitky z dávné i blízké inulosti, víra, láska a naděje. Ukládá vzpoínky, / obroušené kaínky / do ozaiky času. / Díky za tu krásu, přiznává s pokorou v básni Vzpoínky II. A čtenář si náhle uvědoí, že není na škodu připoínat si chvíle, kdy život obdarovává a hřeje. Knížka, kterou si Renata Pinkasová opět vydala vlastní náklade, navazuje obsahe i grafickou podobou na její loňskou prvotinu Čas ládí a hledání, Čas zrání a nacházení. Znovu jde o obdélníkovou kazetu, v níž je uložen svazek listů propojených nýte. Každý list zdobí fotokoláž na přírodní a rodinné otivy. Pro objednávky je určena e-ailová adresa a telefon Knížku Vůně života pořídíte za 100 korun (+ poštovné). Část výtěžku z prodeje získá Unie Roska. Národní rada osob se zdravotní postižení ČR pořádá soutěž o cenu MOSTY Noinační for- ulář a všechny potřebné inforace najdete na stránkách Lonicko v obrazech učaruje nejen roantiků ěr Nouzovy iprese a úvahy. Ani ty nejsou robustní či polopatické: někdy snivě, jindy v zaduanější tónině jitří čtenářovu fantazii. Ba i jeho svědoí: Stro postrádající závětří společenství dalších kenů ohutní v kořenech. Podstatou svého bytí sěřuje k tou, aby ustál nevůli živlů. Člověče, tvoje vnitřní síla je v ukotvenosti jiné: ve schopnosti nesebrat každé utrousené zrnko, jež tě zavazovalo k bezvůlí. Bez nadsázky jde o knihu v z á c n o u, nabízející konejšivou útěchu každéu, kdo si bolestivě uvědouje nedostatek pokory, krásy a hloubky v dnešní světě. Pokud áte o Lonicko v obrazech záje, napište si o něj na e-ailovou adresu Knižní novinku, která iochode obsahuje i apku íst, odkud pocházejí jednotlivé obrazy, pořídíte za 240 korun (+ poštovné). Publikace, která v nohé poradí, nohé osvětlí Kniha s názve Bezbariérová doprava á pro každého, kdo se touto složitou probleatikou zabývá z profesionálního hlediska, ale také pouze ze záju, nožství praktických i teoretických inforací. Čtenář se v ní např. dozví z pohledu platných právních předpisů, technických nore i dalších technických předpisů vše nezbytné o bezbariérové prostředí pozeních kounikací a jejich infrastruktuře, o železničních venkovních i vnitřních veřejných prostorách nebo o vozidlech veřejné hroadné dopravy. Nezbytnou součástí publikace jsou inforace o způsobu kounikace s osobai s tělesný, zrakový a sluchový postižení a o jejich nárocích na správné bezbariérové úpravy. Nechybí ani slovníček vybraných odborných pojů z popisované probleatiky v češtině, angličtině, něčině a esperantu a ani názorná grafická příloha. Autor Jaroslav Matuška působí na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice, kde j. od roku 2008 vyučuje předět bezbariérová doprava. Dvousetstránkovou brožovanou knihu Bezbariérová doprava forátu 17x24 centietrů v ceně 79 korun, která vyšla v uplynulé roce, je ožné si stále objednat na některé z následujících kontaktů: prodejna skript, Studentská 519, Pardubice (areál Univerzity na Stavařově), telefon: , e-ail: nebo elektronicky na https://e-shop. upce.cz. ABILYMPIJSKÝ ZPRAVODAJ (číslo 5 vyšlo v listopadu 2010) VYDAVATEL: Česká abilypijská asociace, o.s., Jana Palacha 324, Pardubice. REDAKCE: Rokycanova 2654, Pardubice, Jaroír Fridrich (šéfredaktor): sezna.cz, Miloš Kajzrlík: Miloš Pelikán: KONTAKTY: telefon a fax: GRAFIKA A SAZBA: K2P, s. r. o., Pardubice. TISK: Studio Press, s. r. o. Pardubice. EVIDENČNÍ ČÍSLO: MK ČR E Strana 7

8 Strana 8 Bezruký a beznohý Francouz přeplaval kanál La Manche Bolelo ě celé tělo, ale ani na okažik jse nepřestal yslet na to, že to dokážu, řekl novinářů Philippe Croizon poté, co přeplaval kanál La Manche. Na rozdíl od noha předchůdců by jeho čin ohl být zanesen do Guinnessovy knihy rekordů: dvaačtyřicetiletý Francouz totiž neá horní ani dolní končetiny. Když se před šestnácti lety snažil sundat ze střechy televizní anténu, zasáhl ho elektrický proud a těle u projelo 20 tisíc voltů. Aputace rukou a nohou byla nezbytná. Měl jse pak dvě ožnosti: uřít, nebo žít. Rozhodl jse se, že ve své životě všechno zění, uvedl Croizon, který se na odvážný plavecký pokus připravoval dva roky. Trénoval 35 hodin týdně. Do Atlantského oceánu se ponořil v sobotu 18. září před sedou hodinou ráno poblíž anglického ěsta Folkestone. Počítal s tí, že v oři stráví asi čtyřiadvacet hodin, ale nakonec to zvládnul nohe rychleji. Trasu dlouhou zhruba 34 kiloetrů uplaval Croizon s poocí ploutví připevněných na protézách za čtrnáct a půl hodiny! Podle svého otce ěl výborné povětrnostní podínky a chvíli ho doprovázeli tři delfíni, což bylo dobré znaení. Když tělesně postižený Francouz, který ve vodě používá šnorchl a potápěčské brýle, dorazil na ys Gris Nez, byla už ta. Stojí za zínku, že na stejné ístě se deset dnů před ní radovala z překonání Laanšského průlivu i šestnáctiletá Lenka Štěrbová, nejladší z českých přeožitelů. Vozíčkářka z jižních Čech zkusila pokořit nejvyšší horu Evropy Každý by si ěl určit nedosažitelný cíl, jen tak á o co bojovat a snažit se. Myšlenka, kterou zastával význaný švýcarský pedagog Johann Heinrich Pestalozzi, inspirovala vozíčkářku Hedviku Sovadinovou k odvážnéu činu. Pokusila se jako členka týu Loap Elevation zdolat Mont Blanc. Akci připravila nová, letos vzniklá agentura For Dreas, jejíž hlavní záěre je poáhat plnit nedosažitelné sny lide se zdravotní postižení. Alpskou horu vysokou 4810 etrů, která se tyčí na rozhraní Francie a Itálie, chtěla paraplegička Sovadinová pokořit na vozíku upravené pro pohyb na sněhu a s poocí lyžařských holí. Tý navíc vezl speciální kladky, které snižují její váhu a uožňují jí vytahovat se vlastnía rukaa. Mladá žena z jihočeské Kaplice, která ochrnula po úrazu před čtrnácti lety, Příznivé zprávy pro neslyšící Projekt JOS Českooravská jednota neslyšících (www.cjn.cz) se jako náš zástupce podílela na realizaci evropského projektu pro neslyšící JOS Job open with Sign Language, dalšíi spolupracujícíi zeěi byly Rakousko, Itálie, Španělsko, Velká Británie a Litva. Projekt z fondu Leonardo da Vinci s inovativní přístupe k řešení probléu vznikl z důvodu nabídnout osobá se sluchový postižení více pracovních příležitostí i v netradičních povoláních. V popisované případě se jedná o zpřístupnění studia nového oboru echatronika (prolínají se zde různé inženýrské obory, které společně uožňují vývoj jednodušších, ekonoičtějších, spolehlivějších a víceúčelových systéů). Výstupy projektu jsou holistický odel vzdělávání a školení neslyšících osob v oboru, speciální sociálně-pedagogické školení a jako třetí úprava a příprava učebních ateriálů pro školitele v oboru echatronika. Řešitelé projektu vytvořili speciální učební ateriály ve znakové jazyce pro oblast elektroniky a počítačového prograu AutoCAD. Jednalo se předevší o takové úpravy prograu CAD, který je ke studiu tohoto nového oboru nezbytně nutný, díky niž by ho pak ohli zcela využívat i neslyšící. Paatovalo se přito i na osoby a instituce, které jsou (nebo ohou být) do procesu vzdělávání a zaěstnávání v uvedené oboru určitý způsobe zapojeny: středoškolsky vzdělané neslyšící studenty se záje o další technické vzdělávání, školitele bez dostatečných jazykových, vzdělávacích apod. kopetencí k vyučování neslyšících studentů, různé instituce zaěřující se na speciální pedagogiku a také na slyšící studenty a zaěstnance podniků. Projekt á i oddíl, který se se na náročný výstup připravovala od dubna. Do francouzského Chaonix na úpatí hory se šestičlenná výprava vypravila počátke srpna. Poté, co si vozíčkářka vyzkoušela kladky na svahu jednoho z vrcholů Montblanckého asivu, padlo rozhodnutí zaútočit ve středu 11. srpna na vrchol. V noci se však zhoršilo počasí a ráno do výstupové cesty spadla lavina, a proto byl pokus o den odložen. Oproti slibné předpovědi ale ve čtvrtek vytrvale sněžilo, a tak se tý rozhodl pro návrat k lanovce. Z vrcholu Mont Blancu se sice Hedvika Sovadinová nepodívala, přesto se nevracela doů zklaaná. Dostala se na ísta, která jsou pro dobrodruha na vozíku velkou výzvou. A celý tý Loap Elevation získal cenné zkušenosti, které využije v červnu 2011, kdy hodlá pokus o dobytí velehory zopakovat. zabývá přípravou, příp. úpravou speciálních učebních ateriálů jak pro neslyšící i slyšící studenty, tak pro školitele. Jazykové kurzy na DVD Další význanou aktivitou Českooravské jednoty neslyšících je dokončení několikaletého projektu zaěřeného na život neslyšících osob v 11 zeích Evropské unie, kroě nás dále v Irsku, Velké Británii, Španělsku, Francii, Finsku, Rakousku, Slovensku, Itálii, Řecku a Bulharsku. Konkrétní výsledke tohoto projektu jsou čtyři DVD s kurzy znakového jazyka uvedených zeí. Díky ni si neslyšící ohou nejen zlepšit svoje jazykové znalosti a dovednosti, ale také si rozšířit inforace o způsobu ezinárodní kounikace této skupiny osob ve státech Unie. Určitě je ale uvítají i lidé, kteří nejen v ráci ezinárodního pracovního trhu přicházejí s neslyšícíi do styku. Koplet DVD Eurosigns 1 obsahuje sed národních znakových jazyků: český, italský, španělský, bulharský, francouzský, řecký a slovenský. Na kopletu Eurosigns 2 jsou britský, finský, rakouský a irský národní znakový jazyk. Zajíavostí je, že i když jsou v některých zeích luvené jazyky stejné, znakové jazyky se v nich liší. Podrobnosti o ceně jsou uvedeny na webu www. kurzznakovereci.cz/podstr/objednavka.htl, na této adrese je také ožno provést internetovou objednávku. Kroě toho lze objednávat na telefonní (i faxové) čísle , obilní telefonu nebo na e-ailové adrese Osobní odběr je ožný od pondělí do čtvrtka v čase 9 17 hodin a v pátek od 9 do 15 hodin na adrese Unie neslyšících Brno, Palackého tř. 120, Brno-Královo Pole. OP P.P / Pardubice 2 MASO A POKRMY Z MASA V současnosti je na trhu předevší hovězí, vepřové, drůbež a ryby. Maso je důležitý zdroje plnohodnotných bílkovin. Z nerostných látek obsahuje železo, fosfor, draslík, vápník a hořčík. Rozeznáváe asa tavá, červená (hovězí, vepřové, zvěřina) a bílá (telecí, drůbež, ryby). Tavá asa jsou pro vysoký obsah železa důležitá zejéna pro osoby trpící nedostatke červených krvinek neboli chudokrevností. Maso se upravuje vaření, pečení, dušení, sažení, nakládání, zadělávání nebo grilování. V dnešní uspěchané době na složitou úpravu obvykle chybí čas i síly, a tak je důležité připravit aso jednoduše a zároveň zdravě. Vaření asa. Vaříe-li aso pro silnou polévku (vývar), vložíe je do studené vody. Vyluhují se z něho postupně nerostné soli a později i bílkoviny. A naopak, chcee-li dostat aso šťavnaté a nezáleží ná na vývaru, vkládáe aso do horké vody. Na povrchu asa se srazí bílkoviny a zneožňují tak prudké vyluhování výtažkových látek do vývaru. Pro šťavnatost asa je dobré vařit je zakryté, v co nejenší nožství vody. K běžný úpravá asa patří pečení. Očištěné a osolené aso dáe prosté na pekáči do trouby bez všelijakých příprav, kroě kínu (na vepřové), popř. oastku, jenž se dává na telecí, drůbež, skopovou, hovězí, zvěřinu. Drůbež, hovězí i skopové prokládají či špikují se slaninou. Při pečení přilévá se po alých dávkách horká voda tak dlouho, až vznikne přiěřené k asu nožství oáčky. Na alý kousek asa nesí býti přiléváno noho vody, pozbylo by chuti, neboť by se vařilo, a ne peklo. (Anastázie B. Seidlová, kuchařka Jitřenky, Praha 1920.) Při dušení dá se na kastrol dle nožství asa kousek sádla nebo ásla, když se rozpálí, vloží se ta nasolené naklepané aso, rychle se v to rozpálené oastku obrátí, aby v ně obsažená bílkovina se srazila a aso zůstalo šťavnaté. Poté se k asu přidá zelenina a koření, dle toho, jak se aso připravuje, a přilévá se po lžíci vývaru nebo horké vody a aso se přikryté dusí do ěkka. Z dobrého kusu jest aso ěkké za dvě hodiny. (Anastázie B. Seidlová, kuchařka Jitřenky, Praha 1920.) Zdravé je dušené hovězí přírodní. Budee potřebovat 200 g asa, 50 g ásla, ½ cibule, krajíc chleba, sůl. Špalíček čistého asa dáe dusit na osaženou cibuli. Když po obou stranách aso zapečee, zalijee je vodou a do oáčky přidáe kůrky z krajíce chleba. Dáe na enší plaen a dusíe asi dvě hodiny. Voda se vyvaří, škrob z chleba ná šťávu jeně zahustí. Když je aso ěkké, necháe šťávu v otevřené kastrolu vydusit a dosolíe. (Joza Břízová, Vaříe děte, Praha 1967.) Maso se saží nejčastěji v podobě vepřových, telecích či drůbežích řízků. Méně znáé jsou hovězí řízky obalované sýre: Budee potřebovat 4 řízky vařeného asa, 1 bílek, 2 dkg sýra, 5 dkg tuku. Uvařené aso (od oběda nebo inulého dne) pokrájíte na plátky asi ½ c silné. Rozšleháte vejce nebo jen bílek, oáčíte plátky v ně, pak ve strouhané sýru a v poslední chvíli je prudce osažíte. Podáváte je s braborovou kaší a se zeleninou, v ziě s červenou řepou a kyselýi okurkai. ( Vaříe podle jídelníčku, příručka časopisu Žena a óda 6/23, Praha 1953.) Pracnější je nakládání asa: Maso prošpikované a nasolené vložíe do svařeného octa, ovše již chladného, v kteréž byla vařena zelenina (celer, petržel, rkev, cibule, citronová kůra) a přidáno koření (celý pepř, nové koření, tyián, bobkový list). V odvaru to se aso ponechá jeden nebo dva dny a pak se peče v toto (scezené) odvaru. Přidává se ásla. (Iška Posnerová, Kuchařská příručka, Praha 1924.) Ve stručnosti nahlédnee, jak naši něečtí sousedé připravují saský řízek: Telecí řízek se naklepe, osolí, potře strouhanou cibulí, posype strouhanou želičkou, která se dřevěnou paličkou do řízku zaklepe, aby k řízku dobře přilnula. Pak se rozkloktá vejce, řízek se v ně oočí, rychle opeče a hned nese na stůl. (Anastázie B. Seidlová, kuchařka Jitřenky, Praha 1920.) Receptů na různé přípravy asa je bezpočet a ůžee si je zkoušet podle libosti. Ale jak připoíná Iška Posnerová v Kuchařské příručce z roku 1924, ylný jest názor, že pouze ase dodává se síly tělu lidskéu. Strava á býti síšená, nikoliv jednostranná, jídla asitá střídati se ají s oučníky a zeleninai. Eva A. Schidtová Kulinářské okénko

MŮJ HLAS MOJE PRÁCE. PhDr. Daniela RÁZKOVÁ. K Dolům 73/65, Praha 4 (Polovina nebe, o.p.s.), polovina.nebe@email.cz

MŮJ HLAS MOJE PRÁCE. PhDr. Daniela RÁZKOVÁ. K Dolům 73/65, Praha 4 (Polovina nebe, o.p.s.), polovina.nebe@email.cz MŮJ HLAS MOJE PRÁCE PhDr. Daniela RÁZKOVÁ K Dolům 73/65, Praha 4 (Polovina nebe, o.p.s.), polovina.nebe@email.cz Anotace: Obecně prospěšná společnost Polovina nebe vyškolila již několik desítek těžce tělesně

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

CENÍK JÍZDNÉHO OBSAH

CENÍK JÍZDNÉHO OBSAH Stránka 1 z 14 OBSAH OBSAH... 1 ZMĚNOVÝ LIST... 2 SEZNAM ZKRATEK... 3 ZÁKLADNÍ POJMY... 4 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 Kapitola I Určené podmínky... 5 Kapitola II y jízdného... 6 ČÁST DRUHÁ ZÁKLADNÍ

Více

í m informace o kampani

í m informace o kampani í obsah 02 o kapani 03 slogan pro kapaň / varianta sloganu 04 fotografie zěn 05 syboly 06 inforační stánek 01 07 inforační stánek 02 08 poutač pro interiéry 09 saolepky 10 plakáty 11 ěřič na peníze 12

Více

Městská část Praha Zbraslav Komise zdravotní, sociální a pro DsPS

Městská část Praha Zbraslav Komise zdravotní, sociální a pro DsPS Městská část Praha Zbraslav Komise zdravotní, sociální a pro DsPS Zápis z jednání ze dne 6. 1. 2015 Přítomní Jiří Kabát předseda komise David Macků člen komise Karolína Králová člen komise Marta Zoubková

Více

Přehled příspěvků a témat k problematice bezbariérového užívání staveb za období 2010 až 2014

Přehled příspěvků a témat k problematice bezbariérového užívání staveb za období 2010 až 2014 Přehled příspěvků a témat k problematice bezbariérového užívání staveb za období 2010 až 2014 (informace odboru stavebního řádu MMR) Úvod Dne 18. listopadu 2009 nabyla účinnosti vyhláška č. 398/2009 Sb.,

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

Poplatek ze psů. Obec Slatiny Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místních poplatcích

Poplatek ze psů. Obec Slatiny Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místních poplatcích Obec Slatiny Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Slatiny se na svém zasedání dne 14. 8. 2008 usnesením č. 23 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Aktivní život s roztroušenou sklerózou

Aktivní život s roztroušenou sklerózou Aktivní život s roztroušenou sklerózou Možnosti Aktivního života s RS Pacientské a neziskové organizace Internet www.aktivnizivot.cz Projekty Národní den roztroušené sklerózy 50 dní pro RS Další - projekt

Více

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco.

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Monitoring z akcí 2012 O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Letošní, již pátý ročník, si dal za úkol pomoci dětem bez rodiny. V současnosti žije v České

Více

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel // REGIOJET S T U D E N T A G E N C Y

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel // REGIOJET S T U D E N T A G E N C Y Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel // REGIOJET S T U D E N T A G E N C Y ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tarif dopravce se řídí platným výměrem Ministerstva financí

Více

Provozní řád organizace dopravy na ulici Školní

Provozní řád organizace dopravy na ulici Školní Provozní řád organizace dopravy na ulici Školní Článek I. Úvodní ustanovení Tento provozní řád upravuje základní pravidla organizace dopravy na ulici Školní. Článek II. Obecný režim dopravy na ulici Školní

Více

Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska

Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska Projekt z integrovaného operačního programu, Prioritní osa 6.4. a, b. Národní podpora cestovní ruchu Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska ÚVOD uvedení do projektu ČR je významnou destinací

Více

METODIKA KATEGORIZACE PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ

METODIKA KATEGORIZACE PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ METODIKA KATEGORIZACE PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ Kritéria pro zařazení objektů do jednotlivých kategorií z pohledu osob s omezenou schopností pohybu Zpracovala Pražská organizace vozíčkářů, o. s. Úvod Mapování

Více

Kurzy češtiny pro cizince Praha 8, Praha 1,Praha 13, Praha 20

Kurzy češtiny pro cizince Praha 8, Praha 1,Praha 13, Praha 20 Newsletter CIC č. 1/ duben 2013 Vážení a milí příznivci CIC, rádi bychom Vás informovali o aktuálních kurzech našeho vzdělávacího oddělení a dalších programů CIC. Je toho tentokrát více, využijte naší

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Krátkodobá koncepce rozvoje kultury v Dačicích 2005 2006

Krátkodobá koncepce rozvoje kultury v Dačicích 2005 2006 Krátkodobá koncepce rozvoje kultury v Dačicích 2005 2006 Kulturní komise doporučuje radě města následující opatření ke zvýšení úrovně kultury v Dačicích, přičemž respektuje finanční možnosti města a dbá

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy.

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy. V ydejte se s námi barevnou podzimní přírodou po místech, kde se na Švihovsku natáčela před čtyřiceti lety oblíbená pohádka Tři oříšky pro Popelku. Poznáte místa, kde Popelka se svojí sestrou Dorou a zlou

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2004

V Ř E S K O V Á K březen 2004 V Ř E S K O V Á K březen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,dostává se vám do ruky březnové číslo Vřeskováka a to číslo rozšířené o jeden volný list. Na tomto listu budete mít možnost ovlivnit další

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Díky deseti hudebním festivalům, členům Asociaci hudebních festivalů České republiky, utratili návštěvníci v městech konání festivalů

Více

Střediska v Nové Pace. Plány do budoucna. Historie a současnost Života bez bariér, o.s.

Střediska v Nové Pace. Plány do budoucna. Historie a současnost Života bez bariér, o.s. Nabídka spolupráce Historie a současnost Života bez bariér, o.s. Střediska v Nové Pace Činnosti zdrav. postižených zaměstnanců Zaměstnávání zdravotně postižených zkušenosti, spolupráce Legislativní rámec

Více

114/1988 Sb. ZÁKON. Část první. Orgány sociálního zabezpečení a jejich úkoly. Orgány sociálního zabezpečení

114/1988 Sb. ZÁKON. Část první. Orgány sociálního zabezpečení a jejich úkoly. Orgány sociálního zabezpečení Stav k 5.3.2007 114/1988 Sb. ZÁKON ze dne 27. června 1988 České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem České národní

Více

...pozvánka s volnou vstupenkou. www.reklama-fair.cz

...pozvánka s volnou vstupenkou. www.reklama-fair.cz ...pozvánka s volnou vstupenkou Pořadatel: Hlavní partner: www.reklama-fair.cz 18. veletrh reklamy, médií, polygrafie a obalů Poukázka na volnou vstupenku Zde je místo pro nalepení vizitky! Výstaviště

Více

BEZBARIÉROVOST A HISTORICKÉ OBJEKTY

BEZBARIÉROVOST A HISTORICKÉ OBJEKTY BEZBARIÉROVOST A HISTORICKÉ OBJEKTY ING.ARCH. IRENA ŠESTÁKOVÁ ČVUT PRAHA, FAKULTA ARCHITEKTURY Právním předpisem platným při navrhování objektů zhlediska bezbariérovosti je vyhláška 369/2001Sb. a její

Více

Charitativní výstup na Sněžku. III. ročník květen 2015

Charitativní výstup na Sněžku. III. ročník květen 2015 Charitativní výstup na Sněžku III. ročník květen 2015 Nadační fond Kateřiny Klasnové a Jaroslava Petrouše transparentní účet Nadačního fondu KlaPeto - 2200692979/2010 Nadační fond KlaPeto se věnuje: zlepšení

Více

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tarif dopravce se řídí platným výměrem Ministerstva financí ČR. Podmínky, za nichž dopravce nabízí

Více

Výroční zpráva za rok 2014. Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o. p. s.

Výroční zpráva za rok 2014. Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o. p. s. Výroční zpráva za rok 2014 Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o. p. s. Obsah Úvodní slovo ředitele společnosti Základní informace o organizaci Lidé a pobočky Poslání a cíle společnosti

Více

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Zpráva o činnosti Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Informace o provozu: v roce 2014 Středisko ekologické výchovy Český ráj zahájilo provoz informačního střediska (dále jen IS) ke dni 1. 8.

Více

Připomínkový list. Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00263 Název nositele strategie: Místní akční skupina Hlučínsko, z.s.

Připomínkový list. Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00263 Název nositele strategie: Místní akční skupina Hlučínsko, z.s. Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00263 Název nositele strategie: Místní akční skupina Hlučínsko, z.s. Číslo připomínky 1 Charita Hlučín, Lukáš 2 Charita Hlučín, Lukáš 3 Charita Hlučín, Lukáš

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Datum konání: 12. 5. 2014, 15:00 hodin Místo konání: ÚMČ Praha 10, budova B, 5. patro Radniční salonek Přítomni: Kateřina

Více

Vážení přátelé, Partnerem projektu Colours bez bariér je Nadace OKD.

Vážení přátelé, Partnerem projektu Colours bez bariér je Nadace OKD. Vážení přátelé, v rámci projektu Colours bez bariér, který je pořádán v rámci 12. ročníku hudebního festivalu Colours of Ostrava (18. 21. července) již potřetí, si Vás dovolujeme informovat o servisu,

Více

Veřejná prostranství a legislativa

Veřejná prostranství a legislativa ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Brno, listopad 2014 Ing. arch. Naděžda Rozmanová Konference MĚSTO POD POKLIČKOU Metodiky a nástroje pro systémový přístup k veřejným prostranstvím Brno 9. 12. 2014 Veřejná prostranství

Více

CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK

CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK Slezské zemské dráhy, o.p.s. CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK Změna č. 1 Schváleno rozhodnutím předsedy Správní rady společnosti SZD, o.p.s. dne 6. 4. 2010 Účinnost od 1. 6. 2010 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Poř. číslo Obsah

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

Vzory jízdních dokladů ČD. platných na autobusové lince AE

Vzory jízdních dokladů ČD. platných na autobusové lince AE Vzory jízdních dokladů ČD platných na autobusové lince AE Stav k 15. 6. 2014 POSTUP PŘI KONTROLE JÍZDNÍCH DOKLADŮ 3 1. JÍZDENKY VYSTAVENÉ NA STANDARDNÍCH TISKOPISECH 3 1.1 Jednosměrná jízdenka pro všechny

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Změny v úpravě dávek pro osoby se zdravotním postižením

Změny v úpravě dávek pro osoby se zdravotním postižením Změny v úpravě dávek pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Tereza Stoupová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Copyright Veřejný ochránce práv, 2013 Jak šel čas s průkazy

Více

NABÍDKA FESTIVALOVÝCH BALÍČKŮ

NABÍDKA FESTIVALOVÝCH BALÍČKŮ 2016 Svátky Písní Olomouc 2016 NABÍDKA FESTIVALOVÝCH BALÍČKŮ 1 44. Mezinárodní festival pěveckých sborů Svátky písní 2016 Pobytové balíčky Cestovní náklady, ubytování a stravování si hradí každý sbor na

Více

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Erika Konupčíková Plzeň, 6.11.2014 Představení AIVD ČR, o.s. největší sdružení ve vzdělávání dospělých založena v roce 1990

Více

č. 1 /2004 Článek 1 Článek 2

č. 1 /2004 Článek 1 Článek 2 Obec Dobrá Obecně závazná vyhláška č. 1 /2004 O místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dobrá vydává dne 30.12.2003 podle ustanovení 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

Obsah: edstavení produktu ník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce po ádané Sdružením

Obsah: edstavení produktu ník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce po ádané Sdružením Obsah: představení produktu měsíčník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce pořádané Sdružením další možnosti plnění Partnerství v Service Clubu Vám

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Vládní plán financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny (dále jen Vládní plán )

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Vládní plán financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny (dále jen Vládní plán ) VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 26. března 2008 č. 292 Vládní plán financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny (dále jen Vládní plán ) Cílem Vládního plánu je

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Provozní řád organizace dopravy a parkování v prostorách ulic Rašínova, Bartošova, Soudní, třída Tomáše Bati a náměstí Míru

Provozní řád organizace dopravy a parkování v prostorách ulic Rašínova, Bartošova, Soudní, třída Tomáše Bati a náměstí Míru Provozní řád organizace dopravy a parkování v prostorách ulic Rašínova, Bartošova, Soudní, třída Tomáše Bati a náměstí Míru Článek I. Úvodní ustanovení (1) Tento provozní řád upravuje organizaci dopravy

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Vyhláška obce Pamětnice

Vyhláška obce Pamětnice Vyhláška obce Pamětnice o místních poplatcích Obecní zastupitelstvo v Pamětnicích se podle 36 odst.-1 písm. f ) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, usneslo vydat podle 15

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Nařízení č. 4/2013, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničního motorového vozidla za sjednanou cenu Rada

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009)

STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009) STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009) ZAKLÁDACÍ PREAMBULE Sdružení cestovní ruch (dále jen SCR) bylo založeno sdružením Jižní Čechy pohostinné a sdružením Služby v cestovním ruchu jako společná

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

H-11 ŘÁD PRO CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČLENŮ ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY

H-11 ŘÁD PRO CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČLENŮ ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY H-11 ŘÁD PRO CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČLENŮ ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY Na základě ustanovení 2, odst. 1, písm. a) a b) zákona ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České

Více

Jiří Paroubek: Vybrané aktivity v Ústeckém kraji od roku 2005

Jiří Paroubek: Vybrané aktivity v Ústeckém kraji od roku 2005 Jiří Paroubek: Vybrané aktivity v Ústeckém kraji od roku 2005 V letech 2005 2006, tedy v době, kdy byl Jiří Paroubek předsedou české vlády, získal díky jeho aktivitám Ústecký kraj cca 11 mld. Kč Peníze

Více

Titul DOPORUČENO ZAMĚSTNAVATELI získaly školy na setkání s významnými firmami z regionu ve ŠKODA AUTO Kvasiny

Titul DOPORUČENO ZAMĚSTNAVATELI získaly školy na setkání s významnými firmami z regionu ve ŠKODA AUTO Kvasiny TISKOVÁ INFORMACE Kvasiny, 21. 10. 2014 Titul DOPORUČENO ZAMĚSTNAVATELI získaly školy na setkání s významnými firmami z regionu ve ŠKODA AUTO Kvasiny Zástupci renomovaných zaměstnavatelů ocenili v hlasování

Více

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Tábor, 18. března 2015 www.zdravamesta.cz/js2015 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Zpravodaj. XI. Gerontologický den. Číslo 10/2013. Vstupenky. na divadelní představení

Zpravodaj. XI. Gerontologický den. Číslo 10/2013. Vstupenky. na divadelní představení Zpravodaj Číslo 10/2013 m ě s t s k ý ú s t a v s o c i á l n í c h s l u ž e b m ě s t a p l z n ě XI. Gerontologický den Pátek 25.10.2013 byl pro některé z uživatelek DS Sedmikráska ve znamení XI. Gerontologického

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Zápis ze zasedání Rady Asociace středních škol oborů kadeřník, kosmetička ČR ze dne 5. 10. 2006

Zápis ze zasedání Rady Asociace středních škol oborů kadeřník, kosmetička ČR ze dne 5. 10. 2006 Zápis ze zasedání Rady Asociace středních škol oborů kadeřník, kosmetička ČR ze dne 5. 10. 2006 Místo : Jihlava Jednání bylo přítomno 10 z 13 členů Rady Asociace. Neúčast : SŠ Plzeň (omluvena), SŠ Hodonín

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Osoby s mentálním postižením

Osoby s mentálním postižením Hodnocení činnosti pracovní za rok Osoby s mentálním postižením Zapojené organizace Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje o.s. Česká abilympijská asociace, Pardubice, o.s. Denní centrum SVÍTÁNÍ,

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ

STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ Nařízení města Hradec Králové č. o maximálních cenách jízdného městské hromadné dopravy ve městě Hradec Králové a v dopravně připojených obcích Rada města Hradec Králové

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Stavební veletrhy Brno 2014. 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště

Stavební veletrhy Brno 2014. 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště Stavební veletrhy Brno 2014 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště Novinky pro rok 2014 Zkrácení doby veletrhu středa - sobota Posílení návštěvnosti koncových zákazníků segment B2C změna otevírací doby 10:00

Více

Rekonstrukce místních komunikací v Lenoře

Rekonstrukce místních komunikací v Lenoře Rekonstrukce místních komunikací v Lenoře Počátkem července byly zahájeny práce na rekonstrukci místních komunikací v Lenoře. Na níž obec získal finanční prostředky ve výši 92,5 % z Regionálního operačního

Více

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb.

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. 1. Témata, ve kterých je shoda 1.A. JÍZDNÍ PRUH PRO CYKLISTY (VÍCEÚČELOVÝ) Novela zákona sice definuje nově jízdní pruh pro cyklisty, avšak bez doplnění přednosti

Více

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností (dále jen výcvik) je jednou z klíčových

Více

MEDIA KIT. Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.]

MEDIA KIT. Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.] Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.] KDO JSME? Vydavatelství Borgis a.s. vydávající deník PRÁVO Deník PRÁVO: vychází 6x týdně Elektronická

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

1) Obec Příbram na Moravě vybírá tyto místní poplatky (dále jen poplatky ):

1) Obec Příbram na Moravě vybírá tyto místní poplatky (dále jen poplatky ): Obec Příbram na Moravě Obecně závazná vyhláška obce Příbram na Moravě č. 2/2009, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, poplatku ze psů a poplatku ze vstupného Zastupitelstvo obce Příbram

Více

ozpočet města Černošice na ro 2008 O olí mo ropes é zastáv y se změní Startují nové o ružní spoje lin y 415 Přistižené sprejery če ají tvrdé tresty

ozpočet města Černošice na ro 2008 O olí mo ropes é zastáv y se změní Startují nové o ružní spoje lin y 415 Přistižené sprejery če ají tvrdé tresty Číslo 3 březen 2008 w w w. mestocernosice. cz ozpočet města Černošice na ro 2008 O olí mo ropes é zastáv y se změní Startují nové o ružní spoje lin y 415 Přistižené sprejery če ají tvrdé tresty z radnice

Více

FESTIVAL SÝROVÝ SVĚT 1. 3. dubna 2016 Výstaviště Praha Holešovice

FESTIVAL SÝROVÝ SVĚT 1. 3. dubna 2016 Výstaviště Praha Holešovice FESTIVAL SÝROVÝ SVĚT 1. 3. dubna 2016 Výstaviště Praha Holešovice O Festivalu Sýrový svět Rádi bychom Vám v krátkosti představili Festival Sýrový svět, který organizuje společnost Rozvojové Projekty Praha,

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice

Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice Úvod V České republice existuje několik iniciativ týkajících se zeleného nakupování (pro veřejné organizace). Nicméně většina z nich vychází z neziskových

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Představení projektů KLACRu o.s.

Představení projektů KLACRu o.s. www.klacr.cz Představení projektů KLACRu o.s. Moravskoslezského klastru cestovního ruchu Mgr. Petra Volkmerová Dovolená a Region, 2012 PROJEKT PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE KLASTRŮ CR (OROT PARTNER) Cíle projektu:

Více

O B E C Č U Č I C E. okres Brno - venkov. OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích

O B E C Č U Č I C E. okres Brno - venkov. OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích O B E C Č U Č I C E okres Brno - venkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích OBEC ČUČICE okres Brno venkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních

Více

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Květen 2006 OBSAH 1. Zpráva o činnosti společnosti v roce 2005 2. Činnosti IRER 3. Finanční hospodaření IRER v roce 2005 4. Příloha účetní

Více

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI NÁVRHY KLÍČOVÝCH DOPORUČENÍ/CÍLŮ A OPATŘENÍ Následující doporučení vycházejí z analýz a jednání odborných koalic, které

Více

Zápis z pracovního jednání Česko jede, které proběhlo dne 6.11. 2014 v Brně, v rámci veletrhu Sport Life a semináře Česko jede

Zápis z pracovního jednání Česko jede, které proběhlo dne 6.11. 2014 v Brně, v rámci veletrhu Sport Life a semináře Česko jede Zápis z pracovního jednání Česko jede, které proběhlo dne 6.11. 2014 v Brně, v rámci veletrhu Sport Life a semináře Česko jede Přítomni: Jaroslav Martinek, Jitka Vrtalová, Ivana Popelová (Asociace měst

Více

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci Zastupitelé zvolení do Zastupitelstva hlavního města Prahy za Občanskou demokratickoustranu (dále také

Více

Zdravotnictví Pardubice 4.2.2010 Tomáš Julínek

Zdravotnictví Pardubice 4.2.2010 Tomáš Julínek Zdravotnictví Pardubice 4.2.2010 Tomáš Julínek ODS má návrh reformy zdravotnictví ODS jako jediná strana připravila návrh reformy zdravotnictví Návrh je v paragrafovém znění a prošel legislativním procesem

Více

Hradec Králové bez bariér

Hradec Králové bez bariér Konference na podporu regionálního cestovního ruchu Královéhradeckého kraje Hradec Králové bez bariér PhDr. Marek Šimůnek vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Hradec Králové

Více

PROJEKT DOPRAVNÍ VÝCHOVA

PROJEKT DOPRAVNÍ VÝCHOVA Základní škola,dětský domov,školní družina a Školní jídelna,vrbno p.pradědem nám.sv.michala 17, příspěvková organizace,psč: 793 26, tel./fax 554 751 720,fax.ředitel. 554 753 162 IČO:00852619;účet: 4438771/0100

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY. Instrukce č. 1/2011

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY. Instrukce č. 1/2011 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY Instrukce č. 1/2011 k usměrnění činnosti pro postup při vydávání dokladu Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou Č.j.: 38/2011-150-ADM/2

Více

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II.

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II. Vyvěšeno: 19.11. 2009 Sejmuto: 6. 12. 2009-1- Obec Roseč Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Roseč vydává dne 18.11.2009 podle ust. 14, odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2 ÚVODEM Občanské sdružení Bwindi Orphans bylo založeno v roce 2006 a výroční zpráva za rok 2007 je tedy první v naší historii. Koncem roku 2006 jsme měli v péči 30 dětí a během roku

Více

ČR loni lákala zahraniční franchisové systémy

ČR loni lákala zahraniční franchisové systémy ČR loni lákala zahraniční franchisové systémy PRAHA, 11. března 2015 V České republice funguje na 246 franchisových konceptů a 5272 franchisantů. Obliba podnikání pod zavedenou značkou nadále roste a přináší

Více