19. abilympiáda bude 27. a 28. května 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "19. abilympiáda bude 27. a 28. května 2011"

Transkript

1 Ročník XI., číslo 5/2010 Vydává Česká abilypijská asociace, o.s. Miniauto ELBEE velká šance pro vozíčkáře Unikátní vozidlo ůže konečně na silnice Téa čísla Nerovnost vodících a asistenčních psů před zákone Svět obrazů, literatury a divadla Knižní novinky, oblíbený festival, nevšední veletrh str. 3 str. 6 str abilypiáda bude 27. a 28. května 2011 Česká abilypijská asociace (CAA) pořádá 19. abilypiádu, soutěžní přehlídku schopností a dovedností osob se zdravotní postižení, opět v pardubické ČEZ aréně a její terín je 27. a 28. května Na začátku září se poprvé sešel organizační výbor, který ke stávající 34 disciplíná navrhl síťování, výrobu šperků z korálků a origai. Na dalších jednáních bude rozhodnuto o to, které z těchto disciplín progra opravdu rozšíří a které budou ukázkovýi disciplínai. Diskutuje se také o ožnosti rozdělit (zatí) disciplíny šití oděvu a editace textu na kategorii začátečníků a pokročilých. V souvislosti s tí organizátoři přivítají jakýkoli názor abilypioniků na tuto uvažovanou novinku. Stejně jako v předešlých letech bude i při 19. ročníku pro počítačové disciplíny připraven notebook, který získá jeden vylosovaný účastník. Všechny potenciální soutěžící upozorňujee na webovou adresu kde budou pravidla disciplín, zadaná téata a úkoly i případné navrhované zěny, upozornila Alena Krpálková, která bude ít opět na starosti soutěžní úsek. Ředitelka CAA Ivana Dolečková dodala: Na toto webu se budou průběžně objevovat i všechna potřebná sdělení k 19. ročníku naší abilypiády. Zprávy a pokyny pro účastníky, poocníky, asistenty i pořadatele budee postupně aktualizovat. Opět budou v peranenci internetová databáze a registrační systé, které se v posledních dvou ročnících plně osvědčily. (fr) 33 disciplín z oblasti řeeslných schopností a dovedností a 7 z oblasti volnočasových aktivit připravili organizátoři z Korejské agentury pro podporu zaěstnávání osob se zdravotní postižení pro soutěžní část 8. ročníku ezinárodní přehlídky schopností a dovedností těchto osob. Uskuteční se s otte Neoezená výzva světu příští rok od neděle 25. do pátku 30. září (soutěžní část od 27. do 29.) ve třech halách olypijského parku v Soulu, dějišti XXIV. letních olypijských her v roce Většina soutěžních disciplín se již objevila ezi vypsanýi na předchozích ročnících. Podle názvu jsou disciplíny dobře znáé i účastníků našich národních abilypiád, otázkou ovše zůstává, jak dalece se budou odlišovat jejich pravidla. Organizátoři následující tuzeské abilypiády se budou každopádně snažit co nejvíce je přizpůsobit pravidlů stejných soutěží této ezinárodní abilypiády. Osá ezinárodní soutěžní přehlídka: 40 soutěží Účastníky abilypiády bude kroě loga provázet také askot, postavička se jéne Bangwoori, což doslova znaená alý pokles. Sybolizuje alé kapky potu, které vzniknou díky velkéu pracovníu úsilí všech soutěžících, stejně jako z kapek vody vznikne velký oceán. Prakticky neznáé v českých abilypijských poěrech jsou tři soutěže protetika, soustružení na CNC strojích a aplikace ikrokontroléru. (Je to veli spolehlivý a kopaktní onolitický integrovaný obvod s kopletní ikropočítače využívaný např. pro autoatické řízení autoobilových systéů, iplantabilních zdravotnických prostředků nebo dálkových ovládání, bývá to častá součást vestavěných systéů.) Na předchozí abilypiádě v Japonsku nebyla ezi vyhlášenýi disciplínai zhruba třetina uvedených, fotografování se konalo jako jedna disciplína. Podobně jako před čtyři roky jsou na Vyndá z ledničky jídlo, podá spadlý obil, donese ze schránky noviny. Poradí si i s pračkou. Asistenční pes je i pro vozíčkáře dobrý poocníke a věrný společníke. Přesto není v rovnocenné postavení s vodící pse, vycvičený pro zrakově postiženého člověka. O téatu čtěte na str. 6. začátečníky a pokročilé rozděleny zpracování dat na počítači, šití oděvu a výroba nábytku. Lze předpokládat, že rozdělení podle stupně a typu postižení přihlášených (v první kategorii soutěžící s těžší či specifický zdravotní handicape, který by ohl být ezi pokročilýi příčinou obtížného zvládnutí úkolů) se zachová. Podrobné inforace v angličtině přináší web příp. english/olypic/olypic01.jsp, svoji stránku english/park/index.asp, á i olypijský park. Postupně se budou objevovat také na V1 Montáž počítače V2 Elektronická ontáž a testování V3 Prograování na počítači V4 Tvorba webových stránek V5 PC zpracování anglického textu V6 Šití oděvu pokročilí V7 Krejčovství V8 Výroba nábytku pokročilí V9 Řezbářství V10 Košíkářství V11 Aranžování květin V12 Exteriérová fotografie V13 Studiová fotografie V14 Protetika V15 Soustružení na CNC strojích V16 CAD stroje V17 Mechanická ontáž L1 L2 L3 L4 Malování Keraika Vyšívání Pletení Řeeslné (V=Vocational) Volnočasové (L=Leisure) V18 CAD elektronika V19 Aplikace ikrokontroléru V20 CAD architektura V21 Zpracování dat pokročilí V22 DTP anglického textu V23 Návrh plakátu V24 Návrh výrobku V25 Návrh znaku V26 Šperkařství V27 Malba na hedvábí V28 Cukrářství V29 Vaření V30 Výroba nábytku začátečníci V31 Zpracování dat začátečníci V32 Šití oděvu začátečníci V33 Elektron. ontáž začátečníci L5 L6 L7 Háčkování Recyklace odpadu Hry na počítači

2 Strana 2 Pohled za dveře nezvyklého výzkuného pracoviště V jakýchkoliv výzkuných institucích, stále vznikají a je zcela jedno, zda ve hatatelné podobě, či jen v písené forě výstupy, díky niž se lidstvo dostane v nějaké oboru zase o něco dále. A protože se na vysoce odborné úrovni dá zkouat i probleatická oblast života osob se zdravotní postižení, týká se to ve stejné íře i jí. Odborné pracoviště, které se u nás specializuje na tuto oblast bádání, najdee v Oloouci. Nestačí chtít, je třeba znát a vědět Co stálo za vznike Jenuje se Výzkuné centru integrace zdravotně postižených a je to společné dítě odborníků z vysokých škol, vědeckých ústavů a organizací zdravotně postižených, které á ve své poyslné rodné listě zapsán jako rok vzniku letopočet Do světa výzkuu vstoupilo s otte, jehož znění je titulke tohoto článku. Jeho pracovníci kladou při badatelské práci zásadní důraz na zlepšování podínek života občanů se zdravotní postižení v České republice. Přito vycházejí předevší z různých projektů, které řeší přední odborníci s hlubokýi znalosti ze zkouané oblasti. Potřebná data zjišťují onitoringe a zkouání základních společenských systéů, které nějak ovlivňují jednotlivé oblasti života zdravotně postižených. Nezanedbatelnou roli přito á úzká a trvalá spolupráce nejen s Národní radou osob se zdravotní postižení ČR (Výzkuné centru á svého zástupce v její vědecké radě), ale také se státníi orgány, úzeníi saosprávai nebo význanýi institucei, které patří do oblasti záju výzkuných pracovníků. Pět kiloetrů šlapali i vozíčkáři Sobota 11. září byl nádherný prosluněný den pozdního léta, den jako stvořený pro výlet do přírody. Se svýi nabídkai toulek pro zdraví nezůstal pozadu ani Klub českých turistů. Mezi dlouhou řadou turistických a dálkových pochodů po celé úzeí naší republiky nechyběl ani jeden z nejstarších 42. Lanškrounská kopa, který turisty provází po značených i neznačených cestách regione na českooravské poezí. Na pěší turisty čekalo celke sed tras v rozezí od 5 do 100 kiloetrů; organizátoři připravili trasy i pro cyklisty a svoji speciální trasu ohli dokonce absolvovat také in-line bruslaři. (V delších trasách tohoto oblíbeného putování kotlinou pod Orlickýi horai nechybí třeba ani výstup na 714 etrů vysoký Lázek s turistickou chatou a rozhlednou či Mariánskou horu nad obcí Dolní Černá, na které stojí kostel Narození Panny Marie, k něuž vede křížová cesta.) Do dosavadní historie pochodu se letošní ročník zapsal rekordní počte účastníků na pěší trasy se vydalo celke 3974 turistů. Nejpočetnější startovní pole zaznaenala (stejné to ostatně bývá na většině pochodů) nejkratší, pětikiloetrová trasa. Mezi 2102 přihlášenýi pochodníky se severozápadní okraje ěsta kole rybníků se sybolickýi jény Krátký a Dlouhý prošlo také 17 členů ístní organizace Svazu tělesně postižených, v níž byli dva vozíčkáři. Ale nebyli to jediní zdravotně postižení turisté na trase, kterou před pěti lety upravili organizátoři pochodu podle jejich požadavků. Pro vytoužený diplo (ve výřezu) zdárně kráčeli také dětští vozíčkáři z několika íst v okolí Lanškrouna. Sníek: Petr Celý Text: Miloš Kajzrlík Jste řidiči se zdravotní postižení s parkovací kartou pro osobu s handicape a chystáte se do zahraničí? Pak se usíte se značnou pravděpodobností připravit na probléy při zaparkování na vyhrazené ístě, které ohou kroě vykázání z parkoviště nebo pokuty vyústit až v odtažení vozu. O takovéto nepředpokládané zpestření cesty do některého ze států Evropské unie už ohou vyprávět nozí naši řidiči, probleatice se věnovaly např. také zpravodajské relace hroadných sdělovacích prostředků. Důvod popisované situace je v legislativní nesouladu našich předpisů s předpisy platnýi v ostatních státech Evropské unie, které neuznávají odré označení O 1 či O 2 vydávané u nás držitelů průkazky ZTP nebo ZTP/P. Ve většině unijních států totiž platí jednotný parkovací průkaz pro handicapované osoby. Mnozí si po toto konstatování patrně řeknou: A proč tedy neplatí také u nás, když i y jse člene Evropské unie, v če je ten právní rozpor? O fundované vysvětlení jse požádali osobu, která á z titulu své funkce k probléu také co říci, předsedu Národní rady osob se zdravotní postižení ČR Václava Krásu: Průkazka ZTP či ZTP/P je opravdu platná pouze na úzeí naší republiky. Rada Evropské unie vydala v roce 1998 doporučení číslo 98/376/ES týkající se evropské parkovací karty na parkování pro osoby se zdravotní postižení»parking car for people with disabilites«. My jse se k touto doporučení Předět činnosti Obecně lze říci, že zpracovaná odborná šetření, výzkuy, analýzy i koncepce se dají použít a také se hojně používají jako výchozí odborný ateriál při realizaci prospěšné politiky pro zdravotně postiženou populaci. Prvořadě se saozřejě jedná o výzku v oblasti integrace zdravotně postižených. Stejnou důležitost ají ale také vzdělávací a publikační činnost, tvorba a vydávání studijních ateriálů a konzultace a poradenství. Nezastupitelné ísto v činnosti patří i pořádání různých akcí, což se také považuje za význaný příspěvek ke zvyšování vědoostí veřejnosti o nelehké životě široké skupiny občanů se zdravotní postižení. Nejednotná sjednocující se Evropa ale nepřipojili a neipleentovali ho do našeho právního řádu. V současné době je v Poslanecké sněovně senátní návrh zákona, který se ění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozeních kounikacích a o zěnách některých zákonů. Počítá sice s vytvoření parkovacího průkazu k označení O 1, ale neobsahuje jedinou zínku o to, že by tento průkaz odpovídal uvedenéu doporučení. Navíc se snaží zásadně redukovat počet osob se zdravotní postižení, které by tento parkovací průkaz a k něu označení O 1 ohly používat. Naše Rada vyjádřila k uvedenéu senátníu návrhu vážné výhrady a připoínky, s niiž se ůže kdokoliv seznáit na naše webu www. nrzp.cz v části Aktu- ality. Možná si y, tedy osoby se zdravotní postižení, ale nakonec poůžee sai: usilujee totiž o to, aby se ziňované doporučení Evropské unie zěnilo v nařízení. Zatí usejí naši zdravotně postižení řidiči při parkování v zahraničí doufat ve shovívavost taních policistů. Výzkuné úkoly realizují dvě specializované sekce. Z jejich dosavadních osi let činnosti se oezíe jen na poslední tři roky. Sekce výzkuu a koncepcí např. v roce 2008 zpracovala rozsáhlou (178stránkovou) analýzu situací při úředních jednáních, kdy se ohou občané se zdravotní postižení setkat s nepříou i příou diskriací. V loňské roce prováděla j. pro potřeby Asociace poraden pro zdravotně postižené průzku ohledně zjišťování postojů uživatelů a poskytovatelů odborného sociálního poradenství. Letos probíhá rozsáhlý výzku podínek kvality života osob pečujících o neocného člena rodiny, nejčastěji o dítě s některý z tzv. vzácných oneocnění. Sekce vzdělávání předloni např. připravila v ráci projektu Poradenství uživatelů sociálních služeb v ČR k vydání dvě odborné publikace. Loni V souvislosti s tí není rozhodně od věci připoenout skutečnost, že sjednocování dalších úprav pro osoby se zdravotní postižení z oblasti dopravních předpisů se z celoevropského hlediska dosud nikterak neřeší. Stačí uvést alespoň dva příklady z noha: zatíco čeští řidiči jsou osvobozeni od dálničních poplatků a ohou beztrestně vjet do ulice, ka je jinak povolen vjezd jen dopravní obsluze, ani jedna z uvedených výhod neexistuje např. na Slovensku nebo v Rakousku. Doporučení číslo 98/376/ES Rady Evropské unie stanovuje taxativně nejen rozěry a barvu parkovacího průkazu, ale také text na ně. Bleděodrý průkaz forátu 148x 106 ilietrů s ochranný holograe s bílý sybole vozíčkáře na tavoodré pozadí je pokrytý plastickou hotou. Jak je na průkazu rozístěný text, který je vždy v jazyku vydávající zeě, ukazuje otištěná slovenská verze. V pravé části přední strany jsou pod názve průkazu slova parkovací průkaz ve vybraných jazycích Evropské unie (jako první v angličtině), v pozadí v prstenci dvanácti hvězdiček sybolizujících Evropskou unii pak kód příslušného státu, dole jsou slova Model Evropské unie. Zadní strana slouží k osobní údajů o držiteli průkazu. Dále je zde uvedená věta Tento průkaz opravňuje držitele k využívání vyhrazených parkovacích íst a zařízení v členských státech EU. Zbývající text inforuje o uístění průkazu: usí to být v přední části vozidla tak, aby jeho přední strana byla jasně viditelná kvůli kontrole. Pokud držiteli parkovacího průkazu na něj nezanikne nárok, je doba jeho platnosti neoezená. uskutečnila na žádost Národní rady osob se zdravotní postižení ČR dvě vzdělávací akce pro odborné sociální pracovníky zaěřené na slouvu o poskytování sociální služby. V letošní roce připravuje publikaci věnovanou aspektů kounikace pracovníků poáhajících profesí s občany se zdravotní postižení a realizuje vzdělávací kurz pro pedagogické pracovníky zaěřený na zvýšení jejich kounikačních kopetencí. Výzkuné centru integrace zdravotně postižených na webu o své činnosti podrobně inforuje na adrese Sídlí na adrese tř. 17. listopadu 43, Oloouc, pro kontakt lze využít také telefonní číslo , faxové nebo e-ail sekce vzdělávání á adresu I. P. Pavlova 16, Oloouc, telefon , ostatní kontakty jsou stejné. Dovolená a výlety bez bariér Zajíavou novinku od léta nabízejí oficiální stránky turistického ruchu V sekci Dovolená bez bariér lze najít katalog ubytovacích a stravovacích zařízení, výletních tras, sportovišť, uzeí, galerií či historických paátek dostupných úplně nebo částečně vozíčkářů v hlavních regionech Libereckého kraje. Patří k ni České Švýcarsko, Český ráj, Frýdlantsko, Jizerské hory, Krkonoše, Lužické hory, Ještědský hřbet, Máchův kraj a Šluknovsko. V rozsáhlé přehledu jsou u noha položek uvedeny i další užitečné inforace: např. otevírací doba, vstupné, cena služeb či dopravní spojení. Někde je navíc připojen dotazník určený pro lidi s postižení. Naděje do budoucna? zajíavost z tisku V roce 2008 diagnostikovali lékaři v Austrálii jednou dvacetiletéu uži roztroušenou sklerózu. V důsledku tohoto oneocnění centrálního nervového systéu začal ít vážné potíže s udržení rovnováhy, přestával chodit a zhoršoval se u zrak. Lékaři se při léčbě rozhodli použít novou etodu restartování iunitního systéu. Metoda spočívala v odebrání kenových buněk z pacientovy kostní dřeně a v axiální potlačení iunity. Po praktické zničení všech buněk iunitního systéu u iplantovali zpět odebrané neporušené kenové buňky. Ty se začaly ěnit způsobe, který by bez autodestrukčních tendencí iunitní systé znovu nastartoval. Po operaci se užův zdravotní stav znatelně zlepšil: při chůzi á nyní pouze drobné probléy s pravou nohou a na jedno oko hůře vidí. Metoda restartování iunitního systéu skýtá lide s uvedenou neocí až osdesátiprocentní naději na zastavení jejího dalšího postupu či na odstranění jejích příznaků.

3 Miniauto ELBEE velká šance pro vozíčkáře V čísle 4/2009 Abilypijský zpravodaj představil unikátní speciální dvouístné iniauto ELBEE, které předevší jeho ruční ovládání bez nutnosti přesedání předurčuje k tou, stát se hlavně pro vozíčkáře ideální přesunový prostředke. Svoji celosvětovou prezentační preiéru si tato horká tuzeská novinka odbyla na loňské podziní ezinárodní veletrhu zdravotnické techniky, rehabilitace a zdraví Medical Fair Brno. Od té doby se tzv. ELBEE tea soustředil na kroky spojené s provedení pěti zbývajících hoologačních zkoušek nutných k tou, aby vozidlu z hlediska legislativy nic nebránilo ve vjezdu na kounikace. Vytoužený den D nastal pro výrobce, firu Závody lehkých konstrukcí Loštice, v úterý 24. srpna. Tento den si jeho zástupci vyzvedli po ukončení uvedených zkoušek a po úspěšné dvouěsíční schvalovací procesu na inisterstvu dopravy šest hoologačních dokuentů. Elbíčko tak á hoologaci úspěšně za sebou a nyní ELBEE tea zpracovává plán zavádění Postižené děti ohou kvůli škrtů skončit i v ústavech Národní rada osob se zdravotní postižení apeluje na poslance, aby neschvalovali zrušení sociálního příplatku a snížení příspěvku na péči v první stupni. Postižené děti ohou kvůli škrtů skončit v ústavech, varuje předseda Rady Václav Krása. Chystá se petice i otevřený dopis vše poslanců. Dávky hotné nouze jsou pouze na přežití, to nejsou dávky, které udrží pohroadě rodinu s dítěte se zdravotní postižení. Rodiná pak nezbude nic jiného, i když se tou brání, než dát takové dítě do ústavního zařízení. A stát pak bude platit podstatně více, shrnul v ČT 24 Krása. Rodina nebude podle Krásy schopná zajistit ani norální každodenní běh včetně vzdělávání dítěte, natož aby ěla peníze na kopenzační poůcky. Podle našich výpočtů ůže rodina přijít ěsíčně o deset tisíc korun a dostává se do hotné nouze, uvedl v televizi Krása. Peticí chce rada apelovat na poslance, aby z návrhu zákona oba návrhy vypustili, případně pozěnili tak, aby neěly tak fatální dopad na lidi se zdravotní postižení. Cítíe enorní snahu axiálně snížit výdaje státu v sociální oblasti, prohlásil Krása. Je dobré, aby veřejné rozpočty byly v dobré kondici, ale není nutné, aby vláda činila tak razantní opatření, íní. Příspěvek na péči v první skupině pobírají podle inistra práce a sociálních věcí Jaroíra Drábka z TOP 09 hlavně senioři, kteří prý sociální služby nakupují jen álo, proto trvá na jeho snížení. Opatření á přinést úsporu 1,5 iliardy korun. Zároveň chce resort uspořit další dvě iliardy zrušení sociálního příplatku, rodiny pečující o postižené dítě ale prý dostanou finanční kopenzaci. Podle Krásy však kopenzace rodiná nenahradí finanční ztráty způsobené zrušení příplatku. (fr id) iniauta na trh. Podle představ by se do konce letošního roku ěl po úpravě jízdních vlastností a kvality vyráběných dílů vyrobit zdokonalený kus. Příští rok na jaře se počítá s rozšíření hoologace a výrobou testovací série vozidel, s niiž by se v létě ěly uskutečnit jízdní zkoušky. Oficiální uvedení na autoobilový trh se předpokládá při veletrhu Medical Fair Brno Potěšující zprávou pro zdravotně postižené zájece o vozítko je snaha výrobce zapojit tyto osoby do většiny zíněných závěrečných kroků. Díky tou by se j. ohly stát ajiteli iniauta ještě před jeho oficiální uvedení na trh. Nejen z tohoto důvodu doporučujee občas zavítat na webovou adresu Představení elbíčka ělo být podle předběžné doluvy jední z bodů doprovodného prograu letošní abilypiády, kvůli popsaný objektivní důvodů se nakonec tak nestalo. Protože teď už ale tuto ožnost v zásadě nic neoezuje, zahájili organizátoři Abilypiády 2011 opětovná jednání o případné účasti na její doprovodné prograu. Ministr Jaroír Drábek: Zrušení příplatku je problé. Ještě budee jednat Peněz sice ubude, ale nakonec to ožná nebude tak zlé, jak se rodiny s postiženýi děti obávají. Tvrdí to alespoň inistr práce a sociálních věcí Jaroír Drábek (TOP 09). Proč škrtáte i sociální příplatek? Ušetří se sice přes dvě iliardy ročně, ale v ráci celého rozpočtu jde o suu spíše alou. Protože je to v koaliční dohodě a v prograu vlády a já jse povinen to respektovat. Ale původní záěr byl zrušit sociální příplatek bez náhrady a podařilo se vyjednat alespoň částečnou kopenzaci. V če spočívá? Dosud to bylo tak, že kdo pobíral sociální příplatek, byl u krácen rodičovský příplatek y jse dohodli, že rodiče, kteří přijdou o sociální příplatek, budou ít rodičovský příspěvek v plné výši až do sedi let dítěte. Ale co ají dělat rodiny se staršíi děti? Ta je to skutečně problé a usíe o to ještě jednat, už za několik dní se proto sejdu io jiné s předsedou Národní rady osob se zdravotní postižení. Jedna ožnost připadá v úvahu už teď pokud se rodina kvůli škrtnutí sociálního příplatku dostane do probléů, ůže požádat o pooc v hotné nouzi. Jenže pak se neposuzují jen příjy, ale i ajetek. Musela by taková rodina prodat třeba auto? Tak by to nebylo, protože se saozřejě bere v potaz i to, zda auto potřebují třeba právě kvůli péči o postižené dítě. Ostatně ohou získat i příspěvek na otorové vozidlo. (www.ceskaedia, ) Strana 3 Duhový ost naučí, jak nahradit nefunkční ruce Zajíavý projekt rozvíjí od začátku října v Praze občanské sdružení Polovina nebe. Jde o testovací tříěsíční kurz v ovládání počítače hlase, určený pro osoby s kvadruplegií či obdobný postižení, které ji neuožňuje používat klávesnici. Plnohodnotnou náhradou za ruce jsou studentů progray MyVoice, MyDictate a NewtonDictate, vytvořené špičkovýi odborníky z Technické univerzity v Liberci. V tréninkové ístnosti zíněného sdružení se dvakrát týdně učí čtveřice studentů. Je ezi nii i znáá vozíčkářka Jana Hrdá, která zcela ochrnula po autonehodě. Hlavní lektorkou je Dita Horochovská kvadruplegička, jíž by leckterý běžný uživatel ohl závidět rychlost, s jakou píše na své notebooku. Saa je názorný příklade, že s pílí a vytrvalostí lze počítač přiět, aby poslouchal skutečně na slovo. Kurz je pouhý začátke tříletého projektu Duhový ost. Jeho cíle je vyškolit nejéně 50 lidí s těžký tělesný postižení. Stojí za zínku, že prví studenti se nejen ají naučit ovládat počítač hlase, ale zároveň ají být sai schopni vést podobnou výuku, třeba v ráci Duhového ostu. Tříěsíční kurzy, které sdružení Polovina nebe zajišťuje s podporou Evropské unie a hlavního ěsta Prahy, jsou bezplatné. Přihlásit se do nich ohou jen zájeci žijící na úzeí Prahy. Další inforace lze získat na stránkách cz, na e-ailové adrese a na telefonní čísle Městská hroadná doprava: (nejen) Praha potřebuje revoluci Můžete si být jisti, že po dnešku se probleatika bariérovosti veřejné dopravy dostane do prograů všech zde zastoupených stran a že se na ní všichni shodnee jako na jedné z priorit pro následující volební období. Tyto nadějné věty vyslovil Zdeněk Tůa, kandidát strany TOP 09 na pražského priátora poté, co zhlédnul fil Prague Needs Revolution. Stalo se tak v pondělí 30. srpna v holešovické kině Bio Oko. Preiéru osnáctiinutového dokuentu o boji vysokoškoláků na vozíku s nástrahai hroadné dopravy v hlavní ěstě přichystalo sdružení Asistence. Sníek, který natočil Toáš Škrdlant, dokazuje, že nepříjené, leckdy až bizarní zážitky s cestování po Praze jsou pro tělesně postižené lidi každodenní realitou. Nedostatek nízkopodlažních vozidel, úzké nástupní ostrůvky uprostřed silnic plných autoobilů, výstupy z travaje přío do vozovky či obrubníky na chodnících zároveň koplikují život i další skupiná obyvatel zejéna seniorů a rodičů s kočárky a alýi děti. Metro: špatná vizitka pro politiky Asi nejhorší je situace v etru, kde je pětadvacet ze sedapadesáti stanic dosud bariérových. Patří k ni i ty veli frekventované ve středu ěsta, například Anděl, Můstek či I. P. Pavlova. Nové stanice etra už sice byly projektovány i postaveny jako dostupné pro vozíčkáře, ale v těch starších nebyla od roku 2006 odstraněna jediná bariéra. Moentka z preiéry filu, který probudil politiky z letargie. Po projekci zíněného filu následovala v kinosálu debata s kandidáty na pražského priátora. Zúčastnili se jí Jiří Dienstbier l. (ČSSD), Petr Hána (ODS), Marián Hošek (KDU-ČSL), Petra Kolínská (SZ), Markéta Reedová (VV) a Zdeněk Tůa (TOP 09). Shodli se na to, že bariéry ve veřejné dopravě je zapotřebí řešit i na politické úrovni, a přiznali, že dokuent ji probleatiku ukázal z jiného pohledu. K hlavní téatů diskuse patřilo etro. Na reálné terínu, kdy by se ohlo stát bezbariérový, se zúčastnění neshodli. Petra Kolínská uvedla, že zěna je ožná nejdříve za šest let, Zdeněk Tůa a Jiří Dienstbier považují za V létě potkáváe v Praze spoustu návštěvníků ze zahraničí. Náhodou jse potkali i Sherry Rasey Shulz z USA, několikanásobnou paralypijskou edailistku. Právě ona to byla, kdo nás nabádal k revoluci. Po ěstě se pohybovala na echanické vozíku bez cizí pooci, jak je zvyklá. Když jse se viděli na konci jejího ěsíčního pobytu věnovaného kurzu tvůrčího psaní na Filozofické fakultě UK, byla úplně na dně. Hodiny čekání na nízkopodlažní travaje a autobusy, neexistence výtahů do etra, neochotní řidiči... V ojí zei, v é ěstě se jako postižená vůbec necítí, stěžovala si. Rozhodli jse se využít její poznatky pro dokuentární fil. Erik Čipera, sdružení Asistence dostatečné jedno volební období a ostatní politici nedovedli rok dokončení bezbariérových úprav odhadnout. Sníek Prague Needs Revolution, v něž zaznívají i kritické názory vozíčkářky z USA Sherry Rasey Shulz, je zveřejněn na videoportálu YouTube. V souvislosti s dopravníi bariérai dodeje, že se jii od loňského ledna zabývá expertní skupina působící při pražské agistrátu. Vede ji vozíčkář Michal Prager. I na vzniku skupiny á velkou zásluhu občanské sdružení Asistence. Veřejné dopravě a zdravotně postižený cestující v Praze konečně svítá na lepší časy.

4 Strana 4 Navštivte prodejnu dlažeb a obkladů v areálu firy STENO v Mikulovicích u Pardubic. Současně si ůžete vybrat ze širokého sortientu sanitární keraiky, van, sprchových koutů, vodovodních baterií i vodoinstalačních ateriálů. pondělí pátek hod. tel.: sobota 2 zavřeno Pro chvíle oddechu Šestnáctý nositele prestižní Ceny Olgy Havlové se na základě rozhodnutí porotců stal ze 17 noinovaných osobností, které i přes svoje různé životní oezení s odhodlání slouží jiný, 40letý vozíčkář MUDr. (1. tajenka), priář Spinální jednotky při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství UK 2. LF a FN Motol, který od roku 2003 pracuje také pro Centru Paraple. Ocenění získal právě díky této dlouhodobé pooci paraplegiků v naší republice. Při slavnostní cereoniálu obdržela také řada jednotlivců i institucí poděkování za význanou finanční podporu, za účinnou spolupráci a za vynikající realizaci projektu. V této poslední kategorii byl ezi čtveřicí vybraných také (2. tajenka), vedoucí Doova Dobré vůle v Kladně-Nouzově. Toto zařízení pro dospělé s nejtěžší zdravotní postižení poskytuje chráněné bydlení, uožňuje zaěstnání v sociální firě Nadačního fondu Slunce, klienti ají vytvořené podínky pro nejrůznější kulturní a sportovní aktivity, ohou se stát členy pěveckého nebo hudebního sboru atd. Vodorovně: A. Orientální pokrývka hlavy; středoevropský stát. B. Mužské jéno; čtverečný nerost. C. Spojka; doácké ženské jéno; spojení; něecký souhlas. D. Esperantsky ani ; vodovodní odtok; tí způsobe. E. Silou sunout kupředu; 2. část 2. tajenky. F. Ženské jéno; dusíkatá heterocyklická sloučenina; cizí plošná íra. G. Čínsky písek ; velký papoušek; slovenské přivlastňovací zájeno; kancelářská zkratka. H. Ženské jéno; přivésti ke spánku. I. Slovenská pádová otázka; 1. tajenka. Svisle: část 2. tajenky. 2. Akkadský bůh vody a pán zeě; plaz s krunýře; citoslovce tišení. 3. Tady; had z Knihy džunglí; a sice. 4. Druh herce; čidla zraku; tanec. 5. Značka aericia; jéno herečky Mandlové; japonská délková jednotka. 6. Čert; SPZ Prachatic; obec na Jičínsku. 7. Staré vztažné zájeno; západočeské ěsto; španělský souhlas. 8. Jéno zpěváka Charlese; účetní strana; SPZ Opavy. 9. Zkratka z oblasti autoobilisu; opak světla; obilí seté na jaře. 10. Značka kiloapéru; doácky Jaroslava; slovenské ukazovací zájeno. 11. Značka osia; akvarijní ryba; iniciály pěvce Žídka. Poůcka: Ea, indol, nek, ri, ša. Elektrárny Opatovice, a.s. jsou jední z předních dodavatelů energií v České republice. Rozhodující činností společnosti je výroba, dodávka a prodej elektrické energie a tepla. Základní výrobní zdroje je elektrárna Opatovice, společnost dále provozuje v Hradci Králové, Pardubicích a Chrudii záložní zdroje tepla. Soustava zásobování teple elektrárny Opatovice čítá co do její délky přibližně 290 k tepelných sítí a teplo z ní odebírá více než 59 tisíc doácností v regionu Hradec Králové Pardubice Chrudi a dále několik stovek odběratelských subjektů z kategorie průyslových objektů, správních, obchodních, sportovních, zdravotnických a kulturních zařízení. V ráci svého fireního dárcovství se společnost ve výše uvedené regionu zaěřuje na podporu charitativních a sociálních projektù, zdravotnictví, kultury a na podporu školství, dětí a ládeže. Více na Foxconn je ezinárodní společnost s pobočkai po celé světě. Její hlavní sídlo je na Tchaj-wanu. Foxconn je registrovaná obchodní značka společnosti Hon Hai Precision Industry Co., která se stala uznávaný globální lídre v poskytování kopletních řešení v oblasti IT a produkce spotřební elektroniky včetně výroby součástek pro kounikační a elektronická zařízení. Foxconn se uístil na 17. příčce v žebříčku TOP 100 IT společností časopisu Business Week. První regionální výrobní centrála Foxconn byla v České republice založena v roce První výrobní prostory vznikly v Pardubicích společně s regionální prodejní kanceláří v Praze. V pardubické závodě je v současné době zaěstnáno 4000 zaěstnanců. Sídlo společnosti: Foxconn CZ, s.r.o. U Záečku Pardubice tel.: , Již v roce 2008 byl zahájen další provoz v nové výrobní koplexu společnosti v Kutné Hoře v ěstské části Karlov pod názve Foxconn Technology CZ, s.r.o. Priární zaěření kutnohorského závodu sěřuje k výrobě a testování LCD produktů, ale i jiných nových produktových řad a výrobních technologií. V kutnohorské závodě je v současné době zaěstnáno 850 zaěstnanců. Sídlo společnosti: Foxconn Technology CZ, s.r.o. Karlov Kutná Hora tel.: ACTIWO Pardubice Štrossova Pardubice telefon: U Stadionu 427, Chvaletice tel.: fax: Gen. Svobody Pardubice tel.: , Lány na Důlku Pardubice tel.: Společnost nabízí: v práci v dynaické ezinárodní společnosti s nejodernějšíi technologiei v perspektivní a stabilní zaěstnání v otivující finanční ohodnocení v perspektivitu profesního a kariérového růstu v závodní stravování v ožnost dalšího vzdělávání (kurzy AJ a práce na PC apod.) v atraktivní balíček zaěstnaneckých výhod Foxconn CZ se za dobu své působnosti v Pardubicích stal význaný partnere ěsta. Pravidelně podporuje sdružení pečující o zdravotně postižené občany a organizace pro výchovu a vzdělávání ládeže. Sladkovského Pardubice tel.: Institut ikroelektronických aplikací Bartoloějská 87, Pardubice tel.: fax:

5 Najdete v nás vždy spolehlivého partnera fira zaěstnávající více než 50 % osob se zdravotní postižení dlouholetá praxe se zaěstnávání zdravotně postižených nabídka služeb a zboží forou náhradního plnění pečlivost a zodpovědnost při veškeré činnosti dodávky a servis výpočetní techniky školení a vzdělávání v oblasti inforačních technologií správa a digitalizace archivů zasilatelství, kopletace a realizace zásilek TEPOSTOP, společnost s ručení oezený Rokycanova Pardubice tel.: web: e-ail: Pardubická Přelouč tel.: Blato 95, Pardubice tel.: Pardubice, Zelené Předěstí, Jana Palacha č. p. 1552, PSČ tel.: fax: e-ail: Setín P Pardubice tř. Míru 90, Pardubice tel.: fax: tel.: tel.: Čáslavská 50, Chrudi tel.: fax: Rokycanova 114/IV Vysoké Mýto Bratr. Veverkových Pardubice 4 WEBHOSTING 4 INTERNETOVÉ OBCHODY 4 PROFESIONÁLNÍ WWW PREZENTACE Nový Dvůr 938, Heřanův Městec tel.: fax: Strana 5 Do Českého ráje cesta příjená je Částí refrénu písně Ivana Mládka, kterou tolik zpopularizoval ve veleúspěšné televizní koedii Jak dostat tatínka do polepšovny nezapoenutelný Toáš Holý coby alý neposedný Vašek, chcee nalákat vozíčkáře, rodiče s alýi turisty v kočárcích nebo i osoby s oezenou schopností pohybu na zhruba desetikiloetrovou trasu (na apě silná červená čára) plošinou Hruboskalského skalního ěsta. Putování oblastí v severovýchodních Čechách nedaleko Turnova s charakteristickýi ipozantníi věžei vysokýi až 55 etrů a strýi kaňony vede většinou po zpevněných cestách a lze ho pohodově absolvovat i za příznivých jarních či podziních kliatických podínek. Vychází se ze železniční zastávky Karlovice-Sedihorky (trať 041 Hradec Králové Jičín Turnov), odkud se írně stoupá na Valdštejn, nejstarší hrad Českého ráje, v závěru ovše vozíčkáři potřebují pooc. Prohlídka prvního nádvoří a kaple sv. Jana Křtitele je ale prakticky bezbariérová. Červeně značená Zlatá stezka Českého ráje vede od hradu doleva k záku Hrubá Skála. Ten je sice účelově využitý, ale bezbariérový vstup vpustí na přístupné nádvoří kohokoliv. Nevšední výhledy do krajiny přito skýtají proluky v cibuří na hradní ostě a také přístupná věž. Většina turistů se do Sedihorek vrací po zelené značce nevynechají krátkou odbočku na Mariánskou vyhlídku a zanedlouho jdou vstříc oblíbené průchozí skále Myší díra. Tato dvě ísta jsou ale pro vozíčkáře nedostupná, ti se usí proto z rozcestí značených cest vydat po silnici (odrá značka) k železniční zastávce Hrubá Skála. Při návratu do výchozího ísta je potřeba na křižovatce s odrou cyklotrasou odbočit vlevo. K prodloužení popsané trasy lze určitě doporučit křižovatku lesních cest kousek za Valdštejne po odbočení vpravo na odrou značku se zakrátko objeví ýtina s jední z nejkrásnějších (ale nepřístupných) objektů lidové architektury v Pojizeří, který je znáý jako Kopicův statek (dříve Jirošova rychta). Důvod odbočky se skrývá v okolní lese: nevšední přírodní galerie reliéfů osobností naší historie vytesaných do pískovcových skal. K procházce pod korunai více než čtyř stovek chráněných paátných stroů zve také Arboretu Bukovina zhruba na poloviční cestě ezi Valdštejne a Hrubou Skálou. V obou případech se vozíčkářů doporučuje přítonost asistenta. Kou ve výletu chybí kulturní zastávka, ať každopádně navštíví kopletně bezbariérové Muzeu Českého ráje v Turnově. Jeho galerie vystavuje kroě dalších obrazů jeden z vůbec největších na světě: plátno Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou o rozěrech 10 8,5 etru naaloval v roce 1895 Mikoláš Aleš s trojicí dalších alířů. Dostatek inforací o toto unikátu i o uvedených ístech na trase je k dispozici na různých webových adresách. Inspirací k výletu se staly praktické zkušenosti členů klubu Křídla, význané aktivity občanského sdružení Zrnko naděje Seily (www.zrnko-nadeje.cz). Klub sdružuje příznivce turistiky různého věku se zdravotní postižení i bez něj, kteří se často na výlety vydávají s asistenty, aby na vlastní kůži zapovali přístupnost íst nejen v doácí České ráji pro osoby s tělesný postižení a následně je propagovali. r syste pavel zdeněk AGES PARDUBICE Za Pivovare 830, Chrudi tel.: fax: Chrudiská Pardubice telefon: fax: e-ail: web:

6 Strana 6 Pes je užitečný poocníke pro nevidoého i pro vozíčkáře, říká Zuzana Daušová ze sdružení Helppes V eziresortní skupině zaěřené na psy se speciální výcvike á svého zástupce i pražský Helppes. Za klíčový problé považuje sdružení, které iochode vystupuje s exhibicí i na pardubické abilypiádě, zrovnoprávnění vodících psů pro nevidoé lidi s asistenčníi psy. Ti poáhají vozíčkářů a další osobá se sníženou schopností soběstačnosti a pohybu. Vodícího psa stát uznává jako kopenzační poůcku, a proto plně hradí jeho výcvik forou jednorázového příspěvku. U psů asistenčních však dostáváe dotace od inisterstva práce, které pokryjí asi čtvrtinu nákladů na jejich výcvik, vysvětluje Zuzana Daušová, ředitelka organizace. Než se asistenční pes naučí všechny potřebné úkony, trvá to šest až devět ěsíců a nezbytné výdaje spojené s výcvike se vyšplhají zhruba na 200 tisíc korun. Musíe proto neustále shánět sponzory, což nás stojí hodně času a energie, dodává paní Daušová. Jinak řečeno: kdyby se podařilo otázku financování vyřešit, zajistil by Helppes víc asistenčních psů a uspokojil víc zájeců. Moentálně neůže vše vyhovět. Saozřejě se snažíe přesvědčit i vozíčkáře, aby zkusil sehnat nějaké peníze. Ale povede se to jen álokou. Úřady v devíti případech z deseti takovou žádost o příspěvek zaítnou. Slova ředitelky jasně dokazují, jak potřebná je zěna legislativy ve prospěch osob s postižení, které potřebují pooc asistenčního psa. Pro asistenci je nejvhodnější zlatý a labradorský retrívr, border kolie, královský pudl či švýcarský ovčák, učenlivý i poslušný je rovněž něecký ovčák. Pražské sdružení za rok vycvičí přibližně 20 psů a většinu z nich předává nový ajitelů v září. Na konci léta pravidelně pořádáe Super den, kdy naši psí studenti před početný publike a za účasti patronů z řad znáých osobností předvedou, co se naučili, a absolvují slavnostní prooci, říká paní Daušová. K zajištění financí na výcvik asistenčních, ale i signálních či canisterapeutických psů slouží projekt Pooc přichází na čtyřech tlapkách. Můžete se do něj zapojit zaslání dárcovské textovky DMS HELPPES na číslo či zakoupení propagačních předětů sdružení Helppes. Můžete také svého psa přihlásit do některého z kurzů společenské výchovy a sportovní poslušnosti, které patří do standardní nabídky organizace. Množství zajíavých inforací o sdružení i galerii jí speciálně vycvičených a předaných psů najdete na stránkách www. helppes.cz. Na dotazy ochotně odpoví Zuzana Daušová na telefonu či e-ailu Legislativní zrovnoprávnění vodících a asistenčních psů řeší eziresortní skupina Vodící i asistenční psi jsou díky speciálníu výcviku nepostradatelnýi poocníky osob se zrakový či jiný type a různý stupně zdravotního postižení. Tady ale už shoda končí: zatíco nevidoí držitelé vodících psů dostávají prostřednictví obecních úřadů jednorázový státní příspěvek na pořízení zvláštních poůcek, držitelé psů asistenčních dosud žádný legislativní nárok na takovýto příspěvek neají a příjeci tzv. dotace na sociální služby z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV) jsou subjekty, které čtyřnohé poocníky cvičí. Situací se dokonce zabýval i veřejný ochránce práv, jak dokládá vedlejší článek Případ pro ochránce práv. Okruhy jednání určila studie Zíněný legislativní nesoulad byl hlavní důvode vzniku eziresortní pracovní skupiny, která se pod koordinací MPSV průběžně schází od loňského podziu. Kroě zástupců tohoto inisterstva jsou v ní také zástupci inisterstev zdravotnictví, zeědělství, průyslu a obchodu, organizací osob se zdravotní postižení, saotných uživatelů psů i subjektů, které psy cvičí. Vodící i asistenční psy lze de facto považovat za kopenzační poůcku. Ovše na rozdíl od těch obvyklých holí, berlí nebo vozíků, jsou zdravotně postižení se čtyřnohý poocníke v případě vstupu do veřejných prostor státních i soukroých budov veli často postaveni před zaítavá stanoviska či různá oezení. Takové jednání ůže představovat foru nepříé diskriinace z důvodu zdravotního postižení, což odporuje národní legislativní předpisů i ezinárodní úluvá. Doporučení obudsana Protože zákon o veřejné ochránci práv ve znění pozdějších předpisů j. říká, že obudsan vydává doporučení k otázká související s diskriinací, zabýval se také touto probleatikou a dne 10. srpna vydala zástupkyně obudsana Jitka Seitlová Doporučení veřejného ochránce práv pro přístup vodicích a asistenčních psů do veřejných prostor. V dokuentu, který je určený zdravotnický zařízení, školá, zaěstnavatelů, dopravců a kulturní, sportovní i další institucí, se doslova uvádí: Veřejné prostory usí být přístupné osobá se zdravotní postižení a stejně tak usí ít postižení zajištěn přístup ke vše činnoste, které ohou vykonávat osoby bez Teatické okruhy jednotlivých jednání prakticky vycházejí ze závěrů studie o probleatice asistenčních psů zpracované předloni na žádost MPSV Výzkuný ústave práce a sociálních věcí. Studie doporučila jako tři nejdůležitější kroky zrovnoprávnit vodící Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR poskytuje nepřetržitě od roku 2003 v ráci dotačního řízení finanční prostředky občanskéu sdružení Helppes. Od roku 2007 se jedná o dotace na zajištění základních činností služby sociální rehabilitace souvisejících s výcvike asistenčního psa. V letech 2008 až 2010 získala uvedená organizace roční dotaci ve výši zhruba 900 tisíc korun, tj. celke cca 2,7 ilionu korun. Stát také poskytuje pravidelný ěsíční příspěvek na krivo ve výši 800 korun, který dle vyhlášky číslo 182/1991 Sb. dostávají pouze vlastníci vodících psů. O počtu zrakově postižených příjeců jednorázového příspěvku na výdaje spojené s výcvike a odevzdání vodícího psa a o jeho výši od roku 2007 inforuje tabulka s údaji z resortních výkazů MPSV. Vysvětlivka: 1) leden duben Asistenční pes je dobrý poocníke a kaaráde i dítěti na vozíku ) počet příjeců ročně výdaje v tis. Kč ročně a asistenční psy před zákone tak, aby všichni jejich držitelé ěli nárok na stejné státní finanční příspěvky, přesně definovat poje asistenční pes a přesně vyezit skupiny uživatelů z řad osob se zdravotní postižení, již by speciálně vycvičení psi zkvalitnili život a uožnili ji j. snazší integraci do společnosti. Většinou názorová jednota Vyčerpávající inforace z jednotlivých zasedání eziresortní pracovní skupiny lze postupně nalézt na adrese v části Média a veřejnost/tiskové zprávy MPSV, zde zíníe pro představu o její činnosti jen některé projednávané body. Hned na úvodní se skupina shodla např. v otázkách zajištění kvalitního výcviku psů, adekvátní přípravy jejich budoucích držitelů nebo vzájeného sžívání se. V souvislosti s tí se počítá s provedení tzv. sociálního šetření, jehož prostřednictví by se ělo předevší zjistit, co zdravotně postižení od psů očekávají a zda si vůbec dokáží představit veškeré úkony souvi- postižení. Proto je třeba respektovat i zvláštní status asistenčních a vodících psů. Z citovaného dokuentu (celý text je zveřejněný na webu v části Diskriinace/Doporučení ochránce, inforuje o ně i část Tiskové zprávy) také vyplývá, že při oezování vstupu psů do budov se nebere v potaz, zda se jedná o běžného společníka nebo o psa se speciální výcvike. S tí souvisí upozornění na dosud roztříštěnou, nekopletní a nedostačující právní úpravu týkající se psů se speciální výcvike, která často paatuje pouze na psy vodící a nikoli také na asistenční. Jako nutný krok k nekonfliktníu naplnění práva na rovné zacházení je potřeba provést takovou zěnu legislativy, která jednoznačně stanoví kritéria výcviku a označení vodících i asistenčních psů a zároveň i podínky pro určení íst, ka nelze zakázat přístup osobě v doprovodu takového psa. Z obecného hlediska by speciálně vycvičený pes ěl být z veřejných prostor vylučován toliko v objektivně odůvodněných případech, např. v některých odděleních neocnic s veli přísnýi hygienickýi požadavky ůže být toto oezení legitiní. sející s péčí o ně. Názorový posun nastal v otázce, zda by psa ohly ít i osoby v chráněné bydlení. Po počáteční nesouhlasu přinesly zěnu závěry hlubší analýzy probleatiky, z níž vyplynulo, že velká specifičnost tohoto typu sociálních služeb by neěla být pro poskytnutí takového státního příspěvku překážkou. Dvěa variantai se zatí vyřešilo jednání ohledně výše iniálního věku držitele asistenčního psa obě sice počítají s věke 15 let, ale druhá ho uožňuje u dětí s těžkou forou svalové dystrofie/atrofie výjiečně snížit až na 10 let. Konečné stanovisko bude forulováno podle vyjádření odborných lékařů. Výcviková psí střediska dostala od skupiny dvě veli zásadní doporučení: stát se členy ezinárodní organizace a být držitele certifikátu registrovaného poskytovatele sociálních služeb. V ezidobí členové skupiny v enších pracovních týech např. hodnotí svoje návrhy, do září tak třeba zrevidovali a zpřesnili předběžně dohodnuté zásady pro poskytnutí státního příspěvku na pořízení asistenčního i vodícího psa. Závěry z jednání eziresortní pracovní skupiny by se ěly stát součástí ateriálu s názve Věcné řešení pooci státu při výcviku vodících a asistenčních psů. Dokuent MPSV intenzivně zpracovává, a to nejen proto, že to je jeden z bodů (s teríne splnění 30. června 2011) části 7. Osobní obilita Národního plánu vytváření rovných příležitostí pro občany se zdravotní postižení na období let 2010 až Odepření vstupu psů se speciální výcvike ůže být forou diskriinace případ pro ochránce práv Někde jsou dále Pro zahraniční příklad, kde jsou přístupová práva již legislativně upravena, neusíe vůbec daleko. V Polsku řeší probleatiku s účinností od června 2009 novela zákona o pracovní a sociální rehabilitaci, jakož i zaěstnávání osob se zdravotní postižení: za asistenčního psa se podle ní považuje vodící pes pro nevidoé a slabozraké a asistenční pes pro osoby tělesně postižené, který ji svou poocí usnadňuje aktivní účast na společenské životě. Přesně také vyjenovává ísta, ka není ožné oezit vstup osobá v doprovodu asistenčního psa jsou to např. budovy veřejné správy, zdravotní nebo sociální péče, kulturní, školská, gastronoická nebo sportovní objekty. Právo přístupu usí být zabezpečeno také v případě budov i prostředků železniční, silniční, letecké a vodní přepravy. Podínkou k tou je, že pes á postroj a jeho ajitel certifikát osvědčující status asistenčního psa a doklady o požadovaných veterinárních očkováních. Stejná práva platí také pro trenéry psů podstupujících výcvik na asistenčního psa. Novela nestanovuje pro tyto psy povinnost ít náhubek, neusí být ani na vodítku. Pokud však způsobí v objektech škodu, jsou jejich ajitelé povinni ji uhradit.

7 Vzpoínky, láska a naděje jako lék proti sutku Renata Pinkasová v nové knížce vzývá tradiční hodnoty Literární kritik i náročnější ilovník poezie asi nad knížkou Vůně života ohrne nos. Nejspíš jí vytkne jednoduché rýy, banální téata či fádní příočarost sdělení bez jakýchkoli etafor. Ale vozíčkářka Renata Pinkasová, rodačka z Horažďovic, píše básně hlavně pro své potěšení. A zároveň se jii snaží povzbudit lidi, kteří se také vyrovnávají se zdravotní postižení a hledají v životě záchytné body. Autorka je uí nacházet v obyčejných věcech, jako je posezení s kaarádkou, noční ticho, zrození jara či vzpoínky na dětství. Nebo konec léta, kdy pavouk své sny splétá / do červených korálků / pro něžnou vílu Aálku. / Krásný, poíjivý sen, / ale já chci prožít, prožít den. (Z básně Jeřabiny.) Rýy i nerýované řádky ve Vůni života jsou věru prosté, někdy až otřepané. Ale nelze ji upřít nenucenou opravdovost, zejéna v teatických cyklech Moje pády a Zpověď, kde Pinkasová dává nahlédnout do svých pocitů souvisejících s roztroušenou sklerózou. Matka dvou dospělých dětí se s ní potýká drahnou řádku let. Vleklé zdravotní potíže, postupná ztráta zraku, nevlídná doktorka, pády ze schůdků u vlaku či na ulici, to vše se odráží ve zíněných cyklech. Básnířka však nepodléhá beznaději ani sutku. Bývá tolik unavená, konstatuje ve Zpovědi V. Ale hned dodává: Pak uklouznu / a zloí si krček. / Konopí stokrát jinak a zcela legálně na veletrhu v Praze Na holešovické Výstavišti se zanedlouho uskuteční veli zajíavá akce. Ve dnech listopadu se ta bude konat prvý ezinárodní konopný veletrh s názve Cannafest. Vystavovatelé z více než 15 zeí představí ve třech dnech své produkty a služby v těchto hlavních kategoriích: přírodní zdroje, pěstování, doplňky, uění, édia a instituce. Zastoupeni budou zejéna přední výrobci pěstební techniky a hnojiv, nejlepší šlechtitelé konopných seen a nejznáější výrobci kosetiky a textilií. Představí se všechna édia zabývající se konopnou osvětou a nejrůznější instituce sdružující firy, které využívají konopí jako přírodní zdroj či bojují za legalizaci a využití konopí v edicíně. Veletrh také nabídne seináře, přednášky a fily pro všechny, kdo ají záje o poznatky v oblasti využití konopí v lékařství, pěstování nebo použití konopí jako stavebního ateriálu. Připraveny budou i diskuse s právníky. Chybět nebude ochutnávka konopných produktů, jako je olej, chleba či těstoviny. Velký lákadle jistě bude konopné pivo. Jednodenní vstupenka stojí 150 korun. Studenti, senioři a zdravotně postižení návštěvníci ají vstup zdara po předložení platného dokladu. Osoby ladší 18 let se ohou na veletrh vydat jen v doprovodu dospělé osoby. Podrobné inforace lze najít na stránkách Navštivte tradiční festival v bezbariérové Paláci Akropolis! Od pondělí Divadlo Cože? 8. do neděsi na čtvrteční večer připravilo le 14. listobizarní koedii Posnídá později, padu se divadelně lingvistické dílo, které v bezbariéísty až hraničí s herecký rové Paláci Akropolis asochise. koná podziní část 16. Festivalu i n t e g r a c e Slunce. Běhe tradiční přehlídky na pódiu vystoupí kuštýři s postižení i bez něj, profesionálové i aatéři, dospělí i děti. Dopoledne ůžete navštívit hudební, taneční a divadelní vystoupení nejladší generace. Večery budou patřit preiérá i oblíbený reprízá. Kopletní progra je na stránkách wz.cz. Za zínku stojí třeba benefiční koncert ke 20. výročí Centra integrace dětí a ládeže z Prahy-Karlína (pondělí 8. listopadu), preiéra koedie Podivná paní Savageová, kterou si připravil divadelní soubor Verva (úterý), hra Největší poklad v podání brněnského divadla Neslyší (středa) či Milostný trojúhelník iprovizační večer v podání herců Pavla Lišky, Martina Zbrožka a Josefa Poláška (neděle). Lidé se zdravotní postižení ají vstup na všechna představení zdara. Mediálníi partnery festivalu, který pořádá sdružení Sukus, jsou časopis Vozíčkář, Abilypijský zpravodaj a Radio 1. Na dotazy odpoví Vlasta Rydlová na telefonu či e-ailu Nádhernou knihu, která okouzluje slove i obraze, připravili alíř Petr Ettler a spisovatel Jan Nouza. Desítky olejoaleb a akvarelů inspirovaných jihočeský Lonicke doplňují jednak poetické slovní oentky, jednak hlubší zayšlení nad člověčí úděle. Zatíco Ettler není taní rodáke, střídavě žije a pracuje v Praze a Třeboni, vozíčkář Nouza se narodil v Lužnici a je, jak sá říká, hrdý patriote. Když je venku hezky, píše na dvoře u stolu pod ohutnou třešní, kde za horkých dní panuje úlevný stín. Kroě povídek se věnuje i novinařině: přispívá třeba do časopisu Vozíčkář či novin Můžeš. Častý téate Lonicka v obrazech jsou saozřejě rybníky, ale také osaělá stavení, kostelíky, boží uka či vesnické návsi. Křehce, jakoby nesěle načrtnutý albá dodávají další roz- Teprve teď / je po legraci. / Je to zvláštní, / ale teprve teď / začíná / život vychutnávat. Důležitou vzpruhou jsou pro autorku hezké zážitky z dávné i blízké inulosti, víra, láska a naděje. Ukládá vzpoínky, / obroušené kaínky / do ozaiky času. / Díky za tu krásu, přiznává s pokorou v básni Vzpoínky II. A čtenář si náhle uvědoí, že není na škodu připoínat si chvíle, kdy život obdarovává a hřeje. Knížka, kterou si Renata Pinkasová opět vydala vlastní náklade, navazuje obsahe i grafickou podobou na její loňskou prvotinu Čas ládí a hledání, Čas zrání a nacházení. Znovu jde o obdélníkovou kazetu, v níž je uložen svazek listů propojených nýte. Každý list zdobí fotokoláž na přírodní a rodinné otivy. Pro objednávky je určena e-ailová adresa a telefon Knížku Vůně života pořídíte za 100 korun (+ poštovné). Část výtěžku z prodeje získá Unie Roska. Národní rada osob se zdravotní postižení ČR pořádá soutěž o cenu MOSTY Noinační for- ulář a všechny potřebné inforace najdete na stránkách Lonicko v obrazech učaruje nejen roantiků ěr Nouzovy iprese a úvahy. Ani ty nejsou robustní či polopatické: někdy snivě, jindy v zaduanější tónině jitří čtenářovu fantazii. Ba i jeho svědoí: Stro postrádající závětří společenství dalších kenů ohutní v kořenech. Podstatou svého bytí sěřuje k tou, aby ustál nevůli živlů. Člověče, tvoje vnitřní síla je v ukotvenosti jiné: ve schopnosti nesebrat každé utrousené zrnko, jež tě zavazovalo k bezvůlí. Bez nadsázky jde o knihu v z á c n o u, nabízející konejšivou útěchu každéu, kdo si bolestivě uvědouje nedostatek pokory, krásy a hloubky v dnešní světě. Pokud áte o Lonicko v obrazech záje, napište si o něj na e-ailovou adresu Knižní novinku, která iochode obsahuje i apku íst, odkud pocházejí jednotlivé obrazy, pořídíte za 240 korun (+ poštovné). Publikace, která v nohé poradí, nohé osvětlí Kniha s názve Bezbariérová doprava á pro každého, kdo se touto složitou probleatikou zabývá z profesionálního hlediska, ale také pouze ze záju, nožství praktických i teoretických inforací. Čtenář se v ní např. dozví z pohledu platných právních předpisů, technických nore i dalších technických předpisů vše nezbytné o bezbariérové prostředí pozeních kounikací a jejich infrastruktuře, o železničních venkovních i vnitřních veřejných prostorách nebo o vozidlech veřejné hroadné dopravy. Nezbytnou součástí publikace jsou inforace o způsobu kounikace s osobai s tělesný, zrakový a sluchový postižení a o jejich nárocích na správné bezbariérové úpravy. Nechybí ani slovníček vybraných odborných pojů z popisované probleatiky v češtině, angličtině, něčině a esperantu a ani názorná grafická příloha. Autor Jaroslav Matuška působí na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice, kde j. od roku 2008 vyučuje předět bezbariérová doprava. Dvousetstránkovou brožovanou knihu Bezbariérová doprava forátu 17x24 centietrů v ceně 79 korun, která vyšla v uplynulé roce, je ožné si stále objednat na některé z následujících kontaktů: prodejna skript, Studentská 519, Pardubice (areál Univerzity na Stavařově), telefon: , e-ail: nebo elektronicky na https://e-shop. upce.cz. ABILYMPIJSKÝ ZPRAVODAJ (číslo 5 vyšlo v listopadu 2010) VYDAVATEL: Česká abilypijská asociace, o.s., Jana Palacha 324, Pardubice. REDAKCE: Rokycanova 2654, Pardubice, Jaroír Fridrich (šéfredaktor): sezna.cz, Miloš Kajzrlík: Miloš Pelikán: KONTAKTY: telefon a fax: GRAFIKA A SAZBA: K2P, s. r. o., Pardubice. TISK: Studio Press, s. r. o. Pardubice. EVIDENČNÍ ČÍSLO: MK ČR E Strana 7

8 Strana 8 Bezruký a beznohý Francouz přeplaval kanál La Manche Bolelo ě celé tělo, ale ani na okažik jse nepřestal yslet na to, že to dokážu, řekl novinářů Philippe Croizon poté, co přeplaval kanál La Manche. Na rozdíl od noha předchůdců by jeho čin ohl být zanesen do Guinnessovy knihy rekordů: dvaačtyřicetiletý Francouz totiž neá horní ani dolní končetiny. Když se před šestnácti lety snažil sundat ze střechy televizní anténu, zasáhl ho elektrický proud a těle u projelo 20 tisíc voltů. Aputace rukou a nohou byla nezbytná. Měl jse pak dvě ožnosti: uřít, nebo žít. Rozhodl jse se, že ve své životě všechno zění, uvedl Croizon, který se na odvážný plavecký pokus připravoval dva roky. Trénoval 35 hodin týdně. Do Atlantského oceánu se ponořil v sobotu 18. září před sedou hodinou ráno poblíž anglického ěsta Folkestone. Počítal s tí, že v oři stráví asi čtyřiadvacet hodin, ale nakonec to zvládnul nohe rychleji. Trasu dlouhou zhruba 34 kiloetrů uplaval Croizon s poocí ploutví připevněných na protézách za čtrnáct a půl hodiny! Podle svého otce ěl výborné povětrnostní podínky a chvíli ho doprovázeli tři delfíni, což bylo dobré znaení. Když tělesně postižený Francouz, který ve vodě používá šnorchl a potápěčské brýle, dorazil na ys Gris Nez, byla už ta. Stojí za zínku, že na stejné ístě se deset dnů před ní radovala z překonání Laanšského průlivu i šestnáctiletá Lenka Štěrbová, nejladší z českých přeožitelů. Vozíčkářka z jižních Čech zkusila pokořit nejvyšší horu Evropy Každý by si ěl určit nedosažitelný cíl, jen tak á o co bojovat a snažit se. Myšlenka, kterou zastával význaný švýcarský pedagog Johann Heinrich Pestalozzi, inspirovala vozíčkářku Hedviku Sovadinovou k odvážnéu činu. Pokusila se jako členka týu Loap Elevation zdolat Mont Blanc. Akci připravila nová, letos vzniklá agentura For Dreas, jejíž hlavní záěre je poáhat plnit nedosažitelné sny lide se zdravotní postižení. Alpskou horu vysokou 4810 etrů, která se tyčí na rozhraní Francie a Itálie, chtěla paraplegička Sovadinová pokořit na vozíku upravené pro pohyb na sněhu a s poocí lyžařských holí. Tý navíc vezl speciální kladky, které snižují její váhu a uožňují jí vytahovat se vlastnía rukaa. Mladá žena z jihočeské Kaplice, která ochrnula po úrazu před čtrnácti lety, Příznivé zprávy pro neslyšící Projekt JOS Českooravská jednota neslyšících (www.cjn.cz) se jako náš zástupce podílela na realizaci evropského projektu pro neslyšící JOS Job open with Sign Language, dalšíi spolupracujícíi zeěi byly Rakousko, Itálie, Španělsko, Velká Británie a Litva. Projekt z fondu Leonardo da Vinci s inovativní přístupe k řešení probléu vznikl z důvodu nabídnout osobá se sluchový postižení více pracovních příležitostí i v netradičních povoláních. V popisované případě se jedná o zpřístupnění studia nového oboru echatronika (prolínají se zde různé inženýrské obory, které společně uožňují vývoj jednodušších, ekonoičtějších, spolehlivějších a víceúčelových systéů). Výstupy projektu jsou holistický odel vzdělávání a školení neslyšících osob v oboru, speciální sociálně-pedagogické školení a jako třetí úprava a příprava učebních ateriálů pro školitele v oboru echatronika. Řešitelé projektu vytvořili speciální učební ateriály ve znakové jazyce pro oblast elektroniky a počítačového prograu AutoCAD. Jednalo se předevší o takové úpravy prograu CAD, který je ke studiu tohoto nového oboru nezbytně nutný, díky niž by ho pak ohli zcela využívat i neslyšící. Paatovalo se přito i na osoby a instituce, které jsou (nebo ohou být) do procesu vzdělávání a zaěstnávání v uvedené oboru určitý způsobe zapojeny: středoškolsky vzdělané neslyšící studenty se záje o další technické vzdělávání, školitele bez dostatečných jazykových, vzdělávacích apod. kopetencí k vyučování neslyšících studentů, různé instituce zaěřující se na speciální pedagogiku a také na slyšící studenty a zaěstnance podniků. Projekt á i oddíl, který se se na náročný výstup připravovala od dubna. Do francouzského Chaonix na úpatí hory se šestičlenná výprava vypravila počátke srpna. Poté, co si vozíčkářka vyzkoušela kladky na svahu jednoho z vrcholů Montblanckého asivu, padlo rozhodnutí zaútočit ve středu 11. srpna na vrchol. V noci se však zhoršilo počasí a ráno do výstupové cesty spadla lavina, a proto byl pokus o den odložen. Oproti slibné předpovědi ale ve čtvrtek vytrvale sněžilo, a tak se tý rozhodl pro návrat k lanovce. Z vrcholu Mont Blancu se sice Hedvika Sovadinová nepodívala, přesto se nevracela doů zklaaná. Dostala se na ísta, která jsou pro dobrodruha na vozíku velkou výzvou. A celý tý Loap Elevation získal cenné zkušenosti, které využije v červnu 2011, kdy hodlá pokus o dobytí velehory zopakovat. zabývá přípravou, příp. úpravou speciálních učebních ateriálů jak pro neslyšící i slyšící studenty, tak pro školitele. Jazykové kurzy na DVD Další význanou aktivitou Českooravské jednoty neslyšících je dokončení několikaletého projektu zaěřeného na život neslyšících osob v 11 zeích Evropské unie, kroě nás dále v Irsku, Velké Británii, Španělsku, Francii, Finsku, Rakousku, Slovensku, Itálii, Řecku a Bulharsku. Konkrétní výsledke tohoto projektu jsou čtyři DVD s kurzy znakového jazyka uvedených zeí. Díky ni si neslyšící ohou nejen zlepšit svoje jazykové znalosti a dovednosti, ale také si rozšířit inforace o způsobu ezinárodní kounikace této skupiny osob ve státech Unie. Určitě je ale uvítají i lidé, kteří nejen v ráci ezinárodního pracovního trhu přicházejí s neslyšícíi do styku. Koplet DVD Eurosigns 1 obsahuje sed národních znakových jazyků: český, italský, španělský, bulharský, francouzský, řecký a slovenský. Na kopletu Eurosigns 2 jsou britský, finský, rakouský a irský národní znakový jazyk. Zajíavostí je, že i když jsou v některých zeích luvené jazyky stejné, znakové jazyky se v nich liší. Podrobnosti o ceně jsou uvedeny na webu www. kurzznakovereci.cz/podstr/objednavka.htl, na této adrese je také ožno provést internetovou objednávku. Kroě toho lze objednávat na telefonní (i faxové) čísle , obilní telefonu nebo na e-ailové adrese Osobní odběr je ožný od pondělí do čtvrtka v čase 9 17 hodin a v pátek od 9 do 15 hodin na adrese Unie neslyšících Brno, Palackého tř. 120, Brno-Královo Pole. OP P.P / Pardubice 2 MASO A POKRMY Z MASA V současnosti je na trhu předevší hovězí, vepřové, drůbež a ryby. Maso je důležitý zdroje plnohodnotných bílkovin. Z nerostných látek obsahuje železo, fosfor, draslík, vápník a hořčík. Rozeznáváe asa tavá, červená (hovězí, vepřové, zvěřina) a bílá (telecí, drůbež, ryby). Tavá asa jsou pro vysoký obsah železa důležitá zejéna pro osoby trpící nedostatke červených krvinek neboli chudokrevností. Maso se upravuje vaření, pečení, dušení, sažení, nakládání, zadělávání nebo grilování. V dnešní uspěchané době na složitou úpravu obvykle chybí čas i síly, a tak je důležité připravit aso jednoduše a zároveň zdravě. Vaření asa. Vaříe-li aso pro silnou polévku (vývar), vložíe je do studené vody. Vyluhují se z něho postupně nerostné soli a později i bílkoviny. A naopak, chcee-li dostat aso šťavnaté a nezáleží ná na vývaru, vkládáe aso do horké vody. Na povrchu asa se srazí bílkoviny a zneožňují tak prudké vyluhování výtažkových látek do vývaru. Pro šťavnatost asa je dobré vařit je zakryté, v co nejenší nožství vody. K běžný úpravá asa patří pečení. Očištěné a osolené aso dáe prosté na pekáči do trouby bez všelijakých příprav, kroě kínu (na vepřové), popř. oastku, jenž se dává na telecí, drůbež, skopovou, hovězí, zvěřinu. Drůbež, hovězí i skopové prokládají či špikují se slaninou. Při pečení přilévá se po alých dávkách horká voda tak dlouho, až vznikne přiěřené k asu nožství oáčky. Na alý kousek asa nesí býti přiléváno noho vody, pozbylo by chuti, neboť by se vařilo, a ne peklo. (Anastázie B. Seidlová, kuchařka Jitřenky, Praha 1920.) Při dušení dá se na kastrol dle nožství asa kousek sádla nebo ásla, když se rozpálí, vloží se ta nasolené naklepané aso, rychle se v to rozpálené oastku obrátí, aby v ně obsažená bílkovina se srazila a aso zůstalo šťavnaté. Poté se k asu přidá zelenina a koření, dle toho, jak se aso připravuje, a přilévá se po lžíci vývaru nebo horké vody a aso se přikryté dusí do ěkka. Z dobrého kusu jest aso ěkké za dvě hodiny. (Anastázie B. Seidlová, kuchařka Jitřenky, Praha 1920.) Zdravé je dušené hovězí přírodní. Budee potřebovat 200 g asa, 50 g ásla, ½ cibule, krajíc chleba, sůl. Špalíček čistého asa dáe dusit na osaženou cibuli. Když po obou stranách aso zapečee, zalijee je vodou a do oáčky přidáe kůrky z krajíce chleba. Dáe na enší plaen a dusíe asi dvě hodiny. Voda se vyvaří, škrob z chleba ná šťávu jeně zahustí. Když je aso ěkké, necháe šťávu v otevřené kastrolu vydusit a dosolíe. (Joza Břízová, Vaříe děte, Praha 1967.) Maso se saží nejčastěji v podobě vepřových, telecích či drůbežích řízků. Méně znáé jsou hovězí řízky obalované sýre: Budee potřebovat 4 řízky vařeného asa, 1 bílek, 2 dkg sýra, 5 dkg tuku. Uvařené aso (od oběda nebo inulého dne) pokrájíte na plátky asi ½ c silné. Rozšleháte vejce nebo jen bílek, oáčíte plátky v ně, pak ve strouhané sýru a v poslední chvíli je prudce osažíte. Podáváte je s braborovou kaší a se zeleninou, v ziě s červenou řepou a kyselýi okurkai. ( Vaříe podle jídelníčku, příručka časopisu Žena a óda 6/23, Praha 1953.) Pracnější je nakládání asa: Maso prošpikované a nasolené vložíe do svařeného octa, ovše již chladného, v kteréž byla vařena zelenina (celer, petržel, rkev, cibule, citronová kůra) a přidáno koření (celý pepř, nové koření, tyián, bobkový list). V odvaru to se aso ponechá jeden nebo dva dny a pak se peče v toto (scezené) odvaru. Přidává se ásla. (Iška Posnerová, Kuchařská příručka, Praha 1924.) Ve stručnosti nahlédnee, jak naši něečtí sousedé připravují saský řízek: Telecí řízek se naklepe, osolí, potře strouhanou cibulí, posype strouhanou želičkou, která se dřevěnou paličkou do řízku zaklepe, aby k řízku dobře přilnula. Pak se rozkloktá vejce, řízek se v ně oočí, rychle opeče a hned nese na stůl. (Anastázie B. Seidlová, kuchařka Jitřenky, Praha 1920.) Receptů na různé přípravy asa je bezpočet a ůžee si je zkoušet podle libosti. Ale jak připoíná Iška Posnerová v Kuchařské příručce z roku 1924, ylný jest názor, že pouze ase dodává se síly tělu lidskéu. Strava á býti síšená, nikoliv jednostranná, jídla asitá střídati se ají s oučníky a zeleninai. Eva A. Schidtová Kulinářské okénko

CSO Sustainability Index 2013: České neziskové organizace byly loni aktivnější při prosazování svých zájmů STR. 5

CSO Sustainability Index 2013: České neziskové organizace byly loni aktivnější při prosazování svých zájmů STR. 5 BUL LET IN 9 2014 CSO Sustainability Index 2013: České neziskové organizace byly loni aktivnější při prosazování svých zájů STR. 5 ČLEN AVPO ČR SE PŘEDSTAVUJE Aktivní vysokoškoláci ají silného partnera

Více

ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC - PŮVODNÍ ZÁMĚR A SOUČASNÁ PRAXE 1

ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC - PŮVODNÍ ZÁMĚR A SOUČASNÁ PRAXE 1 ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC - PŮVODNÍ ZÁMĚR A SOUČASNÁ PRAXE 1 Zuzana Truhlářová, Jana Levická, Jana Machová Anotace: Zařízení p děti vyžadující okažitou pooc jsou specifická tí, že jejich

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

Montážní plošiny ALP-LIFT. www.alp-lift.de www.brka.cz, www.zdvihacitechnika.cz 1

Montážní plošiny ALP-LIFT. www.alp-lift.de www.brka.cz, www.zdvihacitechnika.cz 1 Montážní plošiny ALPLIFT www.alplift.de www.brka.cz, www.zdvihacitechnika.cz 1 Böcker The Lifting Group Společnost Robert Böcker GbH byla zalpožena v roce 1983 a dnes je součástí ezinárodní akciové společnosti

Více

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Zpráva o činnosti Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Informace o provozu: v roce 2014 Středisko ekologické výchovy Český ráj zahájilo provoz informačního střediska (dále jen IS) ke dni 1. 8.

Více

...pozvánka s volnou vstupenkou. www.reklama-fair.cz

...pozvánka s volnou vstupenkou. www.reklama-fair.cz ...pozvánka s volnou vstupenkou Pořadatel: Hlavní partner: www.reklama-fair.cz 18. veletrh reklamy, médií, polygrafie a obalů Poukázka na volnou vstupenku Zde je místo pro nalepení vizitky! Výstaviště

Více

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy.

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy. V ydejte se s námi barevnou podzimní přírodou po místech, kde se na Švihovsku natáčela před čtyřiceti lety oblíbená pohádka Tři oříšky pro Popelku. Poznáte místa, kde Popelka se svojí sestrou Dorou a zlou

Více

MŮJ HLAS MOJE PRÁCE. PhDr. Daniela RÁZKOVÁ. K Dolům 73/65, Praha 4 (Polovina nebe, o.p.s.), polovina.nebe@email.cz

MŮJ HLAS MOJE PRÁCE. PhDr. Daniela RÁZKOVÁ. K Dolům 73/65, Praha 4 (Polovina nebe, o.p.s.), polovina.nebe@email.cz MŮJ HLAS MOJE PRÁCE PhDr. Daniela RÁZKOVÁ K Dolům 73/65, Praha 4 (Polovina nebe, o.p.s.), polovina.nebe@email.cz Anotace: Obecně prospěšná společnost Polovina nebe vyškolila již několik desítek těžce tělesně

Více

ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ PAMÁTEK VE SPRÁVĚ NPÚ NÁVŠTĚVNÍKŮM S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE - VOZÍČKÁŘŮM -

ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ PAMÁTEK VE SPRÁVĚ NPÚ NÁVŠTĚVNÍKŮM S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE - VOZÍČKÁŘŮM - ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ PAMÁTEK VE SPRÁVĚ NPÚ NÁVŠTĚVNÍKŮM S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE - VOZÍČKÁŘŮM - Mgr. Milan JANČO student / památkář-archeolog Ústav archeologie a muzeologie FF MU Brno Národní

Více

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka Po Šluknově a okolí (vůdcovská práce) Antonín Matějka 23. února 2008 1 Úvod Dost často k nám na základnu přijíždí různé návštěvy. A proto jsem se rozhodl napsat pár návrhů na výlety po okolí Šluknova.

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Charitativní výstup na Sněžku. III. ročník květen 2015

Charitativní výstup na Sněžku. III. ročník květen 2015 Charitativní výstup na Sněžku III. ročník květen 2015 Nadační fond Kateřiny Klasnové a Jaroslava Petrouše transparentní účet Nadačního fondu KlaPeto - 2200692979/2010 Nadační fond KlaPeto se věnuje: zlepšení

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

BEZBARIÉROVOST A HISTORICKÉ OBJEKTY

BEZBARIÉROVOST A HISTORICKÉ OBJEKTY BEZBARIÉROVOST A HISTORICKÉ OBJEKTY ING.ARCH. IRENA ŠESTÁKOVÁ ČVUT PRAHA, FAKULTA ARCHITEKTURY Právním předpisem platným při navrhování objektů zhlediska bezbariérovosti je vyhláška 369/2001Sb. a její

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití.

EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití. DEN SE PSY EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití. Letos jsme se zaměřili na lepší informovanost veřejnosti a hlavně dětí o tom,

Více

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb.

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. 1. Témata, ve kterých je shoda 1.A. JÍZDNÍ PRUH PRO CYKLISTY (VÍCEÚČELOVÝ) Novela zákona sice definuje nově jízdní pruh pro cyklisty, avšak bez doplnění přednosti

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2012 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení Cílem je aktivizace seniorů, naplňování jejich volného času,

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany Příloha č. 1 SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle zákona č. 89/01 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Sluvní strany 1. Příspěvková organizace: Obchodní akadeie, Prostějov, Palackého 18 zastoupená:

Více

Dávky pro osoby se zdravotním postižením

Dávky pro osoby se zdravotním postižením Dávky pro osoby se zdravotním postižením - příspěvek na mobilitu, - příspěvek na zvláštní pomůcku, - průkaz osoby se zdravotním postižením a některé benefity, které z něj vyplývají Příspěvek na mobilitu

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Stavební veletrhy Brno 2014. 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště

Stavební veletrhy Brno 2014. 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště Stavební veletrhy Brno 2014 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště Novinky pro rok 2014 Zkrácení doby veletrhu středa - sobota Posílení návštěvnosti koncových zákazníků segment B2C změna otevírací doby 10:00

Více

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Příloha č. 3 Níže uvedené tabulky jsou stručným přehledem. Podrobnosti použití jízdních dokladů a poskytovaných služeb jsou uvedeny v příslušných článcích

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Hradec Králové bez bariér

Hradec Králové bez bariér Konference na podporu regionálního cestovního ruchu Královéhradeckého kraje Hradec Králové bez bariér PhDr. Marek Šimůnek vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Hradec Králové

Více

Čeští vysokoškoláci využívají kariérní centra nejméně na světě

Čeští vysokoškoláci využívají kariérní centra nejméně na světě Čeští vysokoškoláci využívají kariérní centra nejméně na světě Kariérní centra na vysokých školách jsou v zahraničí mezi studenty velmi oblíbená. Zajdou se tam nejen poradit o tom, jakou cestou se ve své

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

Helppsík. Mikulášská pro všechny hodně (i zlobivé) pejsky

Helppsík. Mikulášská pro všechny hodně (i zlobivé) pejsky Bulletin pro příznivce asistenčních psů 4/09 Helppsík Občanské sdružení Helppes Centrum výcviku psů pro postižené o. s. vám letos nabízí čtvrté, a to prosincové vydání bulletinu Helppsík. Každý rok je

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

Zaměstnávání zdravotně postižených pozitiva a výzvy

Zaměstnávání zdravotně postižených pozitiva a výzvy Zaměstnávání zdravotně postižených pozitiva a výzvy Historie a současnost občanského sdružení Střediska sdružení v Nové Pace Činnost OZP zaměstnanců sdružení Zaměstnávání zdravotně postižených zkušenosti,

Více

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE Z á z n a m z 3. zasedání Rady pro seniory a stárnutí populace konaného dne 27. června 2007 od 10,00 do 13,00 hod. v budově Ministerstva práce a sociálních věcí,

Více

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ Metodická část Brněnské komunikace a.s. Útvar dopravního inženýrství LISTOPAD 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Metodika pro řešené zón 30 v Brně Metodická část Objednatel materiálu:

Více

Rok 2013 - ve znamení proměny

Rok 2013 - ve znamení proměny Rok 2013 - ve znamení proměny Souběžně pořádané akce: Veletrhy URBIS INVEST, URBIS TECHNOLOGIE a ENVIBRNO propojení novinek a trendů v oborech komunálních a enviromentálních technologií a služeb s regionálními

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Příloha č. 3 Jízdenky pro jednotlivou jízdu Typ jízdného jízdné Kč počet pásmová platnost přestupnost možnost použití a časová platnost sleva pro kategorii

Více

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco.

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Monitoring z akcí 2012 O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Letošní, již pátý ročník, si dal za úkol pomoci dětem bez rodiny. V současnosti žije v České

Více

Fotbalové hřiště Kostelec ( u Zlína ) neděle 9.9.2012. www.zavody.websnadno.cz. psizavody2@seznam.cz

Fotbalové hřiště Kostelec ( u Zlína ) neděle 9.9.2012. www.zavody.websnadno.cz. psizavody2@seznam.cz Fotbalové hřiště Kostelec ( u Zlína ) neděle 9.9.2012 www.zavody.websnadno.cz psizavody2@seznam.cz Předběžný harmonogram: 7:00 8:00 Přejímka, kontrola očkovacích průkazů ( u vstupu) 8:30 Zahájení (losování

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

RENTABILITA UCELENÝCH NÁKLADNÍCH VLAKŮ PROFITABILITY OF CARGO SHUTTLE TRAINS

RENTABILITA UCELENÝCH NÁKLADNÍCH VLAKŮ PROFITABILITY OF CARGO SHUTTLE TRAINS ENTABILITA UELENÝH NÁKLADNÍH VLAKŮ POFITABILITY OF AGO SHUTTLE TAINS Petr Nachtigall 1 Anotace: V toto článku je popsán nový způsob výpočtu rentability ucelených vlaků pro různé koodity, na jehož základě

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK

CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK Slezské zemské dráhy, o.p.s. CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK Změna č. 1 Schváleno rozhodnutím předsedy Správní rady společnosti SZD, o.p.s. dne 6. 4. 2010 Účinnost od 1. 6. 2010 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Poř. číslo Obsah

Více

Z Á P I S jednání pracovní skupiny Senioři a osoby se zdravotním postižením

Z Á P I S jednání pracovní skupiny Senioři a osoby se zdravotním postižením Z Á P I S jednání pracovní skupiny Senioři a osoby se zdravotním postižením konané dne 14.4.2011 ve 14.00 hodin v malé jídelně Sociálních služeb, (DPS) Lipník nad Bečvou, ul. Souhradní 1393, Lipník nad

Více

I. Úvod. Při diskusi pak měly lidem u stolů pomoci i následující otázky:

I. Úvod. Při diskusi pak měly lidem u stolů pomoci i následující otázky: Komunitní plánování sociálních služeb v Mladé Boleslavi Shrnutí 2. části veřejného setkání 17.4. 2007 v Mladé Boleslavi Budoucnost sociálních služeb v Mladé Boleslavi I. Úvod Více než 80 občanů Mladé Boleslavi

Více

Místní a časová dostupnost sociální služby

Místní a časová dostupnost sociální služby Liberecký kraj Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou příspěvková organizace Dolní Rokytnice 291 512 44 Rokytnice nad Jizerou DOMOV PRO SENIORY METODICKÝ POKYN Místní a časová dostupnost sociální služby

Více

Salzburgsko: Pidinger

Salzburgsko: Pidinger Salzburgsko: Pidinger 9. dubna 2015 11:22 Docela náročná ferrata - na víkend: - V pátek dorazit na místo na parkoviště - Sobota celý den lezení (1.5 hodiny nástup k ferratě, následně 4 hodiny lezení a

Více

Zápis č. 2 z jednání Komise pro sociální politiku a zdravotnictví rady městské části

Zápis č. 2 z jednání Komise pro sociální politiku a zdravotnictví rady městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Komise pro sociální politiku a zdravotnictví RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 2 z jednání Komise pro sociální politiku a zdravotnictví rady městské části Datum jednání: 18. 2. 2015 Místo

Více

BULLETIN # 2 CZ 24.-28.7.2013. Mezinárodní 5-denní závody v orientačním běhu Nový Bor 24. - 28. 7. 2013. orienteering

BULLETIN # 2 CZ 24.-28.7.2013. Mezinárodní 5-denní závody v orientačním běhu Nový Bor 24. - 28. 7. 2013. orienteering orienteering BULLETIN # 2 CZ 24.-28.7.2013 Mezinárodní 5-denní závody v orientačním běhu Nový Bor 24. - 28. 7. 2013 POŘADATEL: sportovní klub OK Jiskra Nový Bor ředitel závodu : Tomáš Vácha hlavní rozhodčí:

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

HEWER, z.s. Tisková zpráva 01/15

HEWER, z.s. Tisková zpráva 01/15 Základní informace o HEWER, z.s. Úvodní slovo předsedy sdružení Osobní asistence, jak ji vnímáme v organizaci HEWER, z.s. je službou, která významně zasahuje do života klienta. Osobní asistent je přítomen

Více

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 1 Obsah Sociální pomoc Obecně Principy Cíle Životní a existenční minimum Dávky hmotné nouze Dávky sociální péče 2 Sociální pomoc Systém sociálního zabezpečení je rozdělen

Více

Informace pro uchazeče o práci

Informace pro uchazeče o práci Informace pro uchazeče o práci Práva a povinnosti uchazeče o práci jsou v zákoně o zaměstnanosti číslo 435/2004 Sbírky Těžké slovo: uchazeč o práci Těžké slovo: práva Těžké slovo: povinnosti Těžké slovo:

Více

Co se umlelo od března 2013 do března 2014? březen 2013 ukončení provozu mlýna vznik nezávislé iniciativy Mlýny městu!, jejímž cílem je vést otevřenou diskusi nad budoucností Automatických mlýnů 23. dubna

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

Finanční management. Nejefektivnější portfolio (leží na hranici) dle Markowitze: Přímka kapitálového trhu

Finanční management. Nejefektivnější portfolio (leží na hranici) dle Markowitze: Přímka kapitálového trhu Finanční anageent Příka kapitálového trhu, odel CAPM, systeatické a nesysteatické riziko Příka kapitálového trhu Čí vyšší e sklon křivky, tí vyšší e nechuť investora riskovat. očekávaný výnos Množina všech

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Nařízení Statutárního města Liberec č. 1/2009

Nařízení Statutárního města Liberec č. 1/2009 Nařízení Statutárního města Liberec č. 1/2009 kterým se stanovuje Tarif městské dopravy v Liberci v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje Rada města Liberce se usnesla dne 2.6.2009

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s.

TyfloCentrum Brno, o. p. s. Dobrovolnický program Podaná ruka na cestě tmou Dobrovolnický program Podaná ruka na cestě tmou realizuje Dispečink asistenčních služeb a dobrovolnické centrum obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum

Více

Střediska v Nové Pace. Plány do budoucna. Historie a současnost Života bez bariér, o.s.

Střediska v Nové Pace. Plány do budoucna. Historie a současnost Života bez bariér, o.s. Nabídka spolupráce Historie a současnost Života bez bariér, o.s. Střediska v Nové Pace Činnosti zdrav. postižených zaměstnanců Zaměstnávání zdravotně postižených zkušenosti, spolupráce Legislativní rámec

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tarif dopravce se řídí platným výměrem Ministerstva financí ČR. Podmínky, za nichž dopravce nabízí

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Besedy pro zdraví. Dětská obezita

Besedy pro zdraví. Dětská obezita Besedy pro zdraví Dětská obezita Agentura J.L.M. 2008-2010 Téma Prevence dětské obezity Cíl 1) Dlouhodobě a systematicky poskytovat dětem základních škol formou odpovídající jejich věku informace o prevenci,

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

VI. Pardubické zdravotnické dny Člověk s handicapem mezi námi a naopak

VI. Pardubické zdravotnické dny Člověk s handicapem mezi námi a naopak Pardubická krajská nemocnice, a.s. Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků Česká abilympijská asociace, s.r.o. si Vás dovolují pozvat na mezinárodní

Více

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15. Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.00 hodin sál Bohuslava Martinů na pražské HAMU, Malostranské náměstí 13, 118 00 Praha

Více

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři Datum konání: 2. 4. 2015, 13:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, Radniční salonek Přítomni: dle prezenční listiny Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka

Více

1. Mechanika - úvod. [ X ] - měřící jednotka. { X } - označuje kvantitu (množství)

1. Mechanika - úvod. [ X ] - měřící jednotka. { X } - označuje kvantitu (množství) . Mechanika - úvod. Základní pojy V echanice se zabýváe základníi vlastnosti a pohybe hotných těles. Chcee-li přeístit těleso (echanický pohyb), potřebujee k tou znát tyto tři veličiny: hota, prostor,

Více

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Datum konání: 14. 4. 2014, od 17 do 19:15 hodin Místo konání:

Více

Mimořádné výhody pro sluchově postižené Průkazky ZTP, ZTP/P, kde žádat a další užitečné informace

Mimořádné výhody pro sluchově postižené Průkazky ZTP, ZTP/P, kde žádat a další užitečné informace Mimořádné výhody pro sluchově postižené Průkazky ZTP, ZTP/P, kde žádat a další užitečné informace 2008 Spolek neslyšících Plzeň Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Obsah Komu jsou průkazky ZTP a ZTP/P

Více

Aktivní život s roztroušenou sklerózou

Aktivní život s roztroušenou sklerózou Aktivní život s roztroušenou sklerózou Možnosti Aktivního života s RS Pacientské a neziskové organizace Internet www.aktivnizivot.cz Projekty Národní den roztroušené sklerózy 50 dní pro RS Další - projekt

Více

Ing. Jan Papež fa Koordinace

Ing. Jan Papež fa Koordinace Zkušenosti, které pomáhají Firma Koordinace pomáhá svým klientům v boji proti povodním již od roku 1997. Za tuto dobu se stala předním dodavatelem povodňových plánů v České republice. Majitel firmy Ing.

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Podrobné zpracování výsledků ankety k projektu Újezd bez bariér

Podrobné zpracování výsledků ankety k projektu Újezd bez bariér Podrobné zpracování výsledků ankety k projektu Újezd bez bariér Následně budou zpracovány výstupy s návrhem opatření Tištěná podoba letáku - 12 respondentů Cílová skupina projektu: - rodiče dětí, kteří

Více

Vážené dámy, Vážení pánové,

Vážené dámy, Vážení pánové, Práva dětí a jejich ochrana v České republice (Příspěvek ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase na konferenci Práva dětí v Evropské unii, 3. července 2007, MPSV) Vážené dámy, Vážení pánové, je mi

Více

Změny v úpravě dávek pro osoby se zdravotním postižením

Změny v úpravě dávek pro osoby se zdravotním postižením Změny v úpravě dávek pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Tereza Stoupová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Copyright Veřejný ochránce práv, 2013 Jak šel čas s průkazy

Více

Rekreační potenciál našich řek

Rekreační potenciál našich řek Rekreační potenciál našich řek Marina Týnec nad Labem APL - Asociace lodního průmyslu Ing. Vladimír Žák 724 371 294 Slovo úvodem Turistika je v posledních letech bez hranic a se stoupající mobilitou roste

Více

Město Brno získalo titul Obec přátelská rodině roku 2008 v kategorii nad 50 000 obyvatel

Město Brno získalo titul Obec přátelská rodině roku 2008 v kategorii nad 50 000 obyvatel Město Brno získalo titul Obec přátelská rodině roku 2008 v kategorii nad 50 000 obyvatel Dovolte, abychom Vám představili naše vítězné město. Do soutěže Obec přátelská rodině se přihlásilo celkem 218 obcí,

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém. I. Úvodní ustanovení

Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém. I. Úvodní ustanovení Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém I. Úvodní ustanovení 1. Tarif VYDIS - dopravního integrovaného systému (dále jen Tarif VYDIS) stanovuje ceny jízdného a způsob uplatňování jízdného v přepravách

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

Tematická zpráva. Žáci vzdělávaní podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP

Tematická zpráva. Žáci vzdělávaní podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Praha, leden 2015 Obsah Úvod... 3 Cíle... 3 Metoda... 3 Odborné konzultace... 5 Validita dat... 5 1 Zjištění... 6 1.1 Počty žáků podle vzdělávacího programu...

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní sítě Zdravých

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II.

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II. Vyvěšeno: 19.11. 2009 Sejmuto: 6. 12. 2009-1- Obec Roseč Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Roseč vydává dne 18.11.2009 podle ust. 14, odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _ Kampaň Česko země příběhů Martin Šlajchrt _ Domácí cestovní ruch - jaký je aktuální stav 9.12.2013 2 Základní charakteristiky pobytu Jaký je návštěvník turistických regionů v ČR? Kategorie Podíl návštěvníků

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky.

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky Vás zve na XII. Český zimní sraz turistů do Velkých Karlovic ve dnech 10. 13. 2. 2011 ZPRAVODAJ č.1 Vážení příznivci

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Tatenice Datum jednání : 19.5.2010

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 21. 23. 8. 2015, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1936 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Náš zpravodaj Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Číslo: 1/2012 27.2.2012 Náš zpravodaj Tak je tu druhé, respektive číslo první, našeho zpravodaje. Zatím se nám nějak nedaří dostávat

Více