Informátor KVIC květen 2012 INFORMÁTOR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informátor KVIC květen 2012 INFORMÁTOR"

Transkript

1 INFORMÁTOR KVĚTEN 2012 KVIC - odloučené pracoviště Opava Hany Kvapilové 20, Opava Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace strana - 1 -

2 OBSAH: Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK Informátor KVIC květen 2012 Metodika řízení Dotaz, Odpověď... 3 Studia k výkonu specializovaných činností Přehled studií zahajujících v červnu... 3 KVIC připravuje... Regionální setkání pracovníků domovů mládeže a internátů... 4 KVIC organizuje v květnu Jak vést obtížné rozhovory s rodičem o dítěti... 4 Školení z předpisů BOZP... 5 Etiketa, vystupování na veřejnosti... 5 Pedagogická diagnostika pro MŠ... 5 EU peníze školám... 5 Metodická a poradenská pomoc v oblasti ICT Nově schválené projekty ESF... Projekt Progress Projekt MAPA Manažer či pedagog? Projekty ESF... Podpora poradců Projekt EduČaS Projekt Informatorium školy mateřské Projekt Efektivní management škol Projekt Škola pro život Projekt Elektronická školička Projekt Integrace na druhou Informace KVIC odloučené pracoviště OPAVA Upozornění EE peníze školám. Tvořivá angličtina Projekt MAPA Osobnostní rozvoj vedoucího pedagogického pracovníka Plán vzdělávacích akcí na měsíc květen Kontakty: PhDr. Eva Cveková vedoucí OP, kvalifikační studia, Kateřina Černohorská samostatná referentka DVPP, Marcela Urbanská samostatná referentka DVPP, Děkujeme za vyvěšení výtisku tohoto zpravodaje ve sborovnách škol. strana - 2 -

3 Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK I. Metodika řízení Čerpání samostudia v době hlavních prázdnin Dotazy: Mohu čerpat v době hlavních prázdnin místo dovolené samostudium, když nemám možnost vyčerpat všech 12 dnů do 29. června? Odpověď: Závazné právní předpisy: - zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ( 24) - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů ( 217, 218) Samostudium je jednou z forem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, a pokud tomu nebrání vážné provozní důvody nebo účast pedagogického pracovníka na institucionálním vzdělávání (tj. prostřednictvím akreditovaných vzdělávacích institucí), pak přísluší pedagogickému pracovníkovi při plném pracovním úvazku volno v rozsahu 12 pracovních dnů ve školním roce. Dobu čerpání volna určuje ředitel školy. Nevyčerpané volno či jeho poměrná část bez dalších nároků zaniká. Čerpání dovolené a poskytování náhrady platu za nevyčerpanou dovolenou patří k nejvýznamnějším věcným změnám novely zákoníku práce s účinností od 1. ledna Pouze zaměstnavatel má právo určit, kdy budou zaměstnanci čerpat dovolenou, ale zároveň má povinnost zajistit, aby ji vyčerpali řádně a včas. Dobu čerpání dovolené je povinen zaměstnavatel určit podle písemného rozvrhu čerpání dovolené (vydaného s předchozím souhlasem odborové organizace) tak, aby si zaměstnanec mohl dovolenou vyčerpat zpravidla vcelku a do konce kalendářního roku, ve kterém mu právo na dovolenou vzniklo. Nemůže-li být dovolená v příslušném roce vyčerpána (překážky v práci na straně zaměstnance, naléhavé provozní důvody), je zaměstnavatel povinen určit ji zaměstnanci tak, aby byla vyčerpána nejpozději do konce následujícího kalendářního roku. Neurčí-li zaměstnavatel čerpání dovolené nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku, má právo určit čerpání dovolené rovněž zaměstnanec. Čerpání dovolené je zaměstnanec povinen písemně oznámit zaměstnavateli alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnavatelem na jiné době oznámení. Pokud by ale vyčerpání takto převedené dovolené bránila i v tomto následujícím kalendářním roce např. dočasná pracovní neschopnost nebo mateřská nebo rodičovská dovolená, pak v těchto případech má zaměstnavatel povinnost určit čerpání této dovolené po skončení těchto překážek v práci. Novela zákoníku práce stanoví povinnost zaměstnavatele, aby dbal na zajištění čerpání dovolené v souladu s pravidly stanovenými v zákoníku práce. Současně však připouští, že za určitých okolností bude moci dovolenou z předchozího kalendářního roku určit také zaměstnanec. Jednoznačně však je stanoveno, že proplatit nevyčerpanou dovolenou lze pouze v případě skončení pracovního poměru. Za řádné čerpání dovolené v souladu s podmínkami uvedenými v zákoníku práce odpovídá zaměstnavatel. Závěr: S ohledem na zákonné povinnosti vztahující se k čerpání dovolené, když nevyčerpané volno na samostudium zaniká, musí zaměstnavatel upřednostnit čerpání dovolené. Mgr. Jarka Grosmanová tel.: strana - 3 -

4 II. Studia k výkonu specializovaných činností podle 9 dle vyhlášky č. 317/2005 Sb. a studia kvalifikační Přehled studií včetně podrobných informací naleznete na našich webových stránkách Garant studií: PhDr. Eva Cveková, tel.: , , název studia Studium pro ředitele škol a školských zařízení podle 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 a 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Určeno: - pedagogickým pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení, kteří mají zájem se přihlásit do konkurzu na místo ředitele školy a školského zařízení Studium pedagogiky podle 22 odst. 1. písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č.317/2005 Sb. Určeno: - učitelům odborných předmětů středních škol, - učitelům praktického vyučování - učitelům uměleckých odborných předmětů v základních uměleckých - učitelům jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky. číslo studia termín zahájení místo konání OP Opava OP Opava Kontakt pro zasílání přihlášek: KVIC připravuje Regionální setkání pracovníků domovů mládeže a internátů Upozorňujeme na změnu termínu konání: Setkání proběhne formou pracovních dílen paralelně ve dvou skupinách. Obsah dílen a organizační zajištění naleznete na Nabídka byla na školy již zaslána. Číslo akce: (1. skupina), (2. skupina) Určeno: vychovatelům domovů mládeže a internátů Cíl: Cílem setkání je přispět ke zdravému klimatu ve školském prostředí a vzájemná výměna zkušeností. Termín: aktuální termín 8. a Rozsah: 14 h Místo: Střední škola hotelnictví a gastronomie, Frenštát pod Radhoštěm Lektoři: tým lektorů Cena: Přihlášky: 1490 Kč do em na adresu počet míst v každé skupině omezen, max. 20 účastníků KVIC organizuje v květnu 2012 Jak vést obtížné rozhovory s rodičem o dítěti, které má výukové nebo výchovné problémy Číslo kurzu: Termín: od 8:30 h Určeno: učitelům ZŠ Obsah: Na semináři si nacvičíme efektivní strukturu vedení tematicky náročného rozhovoru. Natrénované postupy jsou využitelné i při vedení třídních schůzek, výchovných komisí apod. Rozsah: 8 h Lektor: Mgr. Marie Komárová, Mgr. Šárka Sohrová Cena: 990 Kč Místo konání: KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7/826 strana - 4 -

5 Kontakt. osoba: Mgr. Ilona Bražinová, Školení z předpisů BOZP odborné profese elektro Číslo kurzu: Termín: od 8:30 h Určeno: učitelům fyziky, dílen, ZŠ, SŠ Obsah: Školení a přezkoušení učitelů fyziky, laboratoří a dílen dle vyhlášky č. 50/78Sb ČÚBP dle 11, tj. osob odpovědných za stav a provoz elektrického zařízení dle ČSN EN ed.2. Platnost proškolení 3 roky. Rozsah: 5 h Lektor: Ing. Bohumír Mikenda, Josef Kalus Cena: 780 Kč Místo konání: KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7/826 Kontakt. osoba: Mgr. Ilona Bražinová, Etiketa, vystupování na veřejnosti Číslo kurzu: Termín: 11. a od 10:00 h první den do 14:00 h druhý den Určeno: učitelům, vedoucím pracovníkům a dalším zájemcům Obsah: Už jste se ocitli někdy v nejistotě, zda mlčet či mluvit, která sklenice či příbor na stole je vaše, jaké šperky nebo kravatu si vzít odpoledne a jakou košili večer, kam s rozbitým talířkem na rautu, kdy a komu podat ruku, jak představit partnera, a to vše ve chvílích kdy se na vás všichni dívají? Někdy však nedokážeme své správné návyky uplatnit jen proto, že se dostaneme do neznámého prostředí, potkáme společensky významné lidi nebo dostaneme na talíř něco, co neznáme. Pak je pro nás akce spíš utrpením než krásným zážitkem. Náš seminář Vám ukáže různé situace a jejich východiska, odpovíme na všechny Vaše otázky. Jsme-li v postavení manažera nebo veřejně známé osoby, měli bychom dvojnásob své znalosti etikety promítnout do sebejistého vystupování a aplikovat je do výuky Vzdělávací program Vám nabízí množství cenných poznatků (nejen) pro osobnostní sociální výchovu ve škole. Rozsah: 16 h Cena: 1580 Kč Lektor: Mgr. Dáša Hájková, Mgr. Stanislav Milion Místo konání: KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7/826 Kontakt. osoba: Mgr. Ilona Bražinová, Pedagogická diagnostika pro MŠ Číslo kurzu Termín: od 8:30 h Určeno: pedagogům mateřských škol Obsah: Pedagogická diagnostika dítěte učitelem mateřské školy jako prevence výukových a výchovných obtíží. Rozsah: 8 h/kurz Lektoři: PaedDr. Yveta Heyrovská Počet účastníků: 20/kurz Cena: 0 Kč (účastnický poplatek hrazen z projektu) Místo konání: KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7/826 Přihlášky: do na KVIC v Novém Jičíně na projektovém formuláři, formulář přihlášky je ke stažení zde (kurz i pro MŠ nezapojené do projektu): Kontakt. osoba: Mgr. Ilona Bražinová, III. EU peníze školám Kurzy budou realizovány při počtu minimálně 15 přihlášených zájemců. strana - 5 -

6 Čteme s nečtenáři Číslo akce: Určeno: učitelům I. stupně ZŠ zejména elementaristům Obsah: Na semináři se seznámíte s několika různými metodami aktivního učení, které rozvíjejí zejména kompetenci k učení a komunikativní kompetenci. Osvojené metody pomohou učitelům vést děti k pozornému naslouchání a porozumění textu, což je součástí čtenářské gramotnosti. Termín: :30 16:30 h Místo: KVIC OP Ostrava, Na Hradbách 27 Lektoři: Mgr. Kateřina Šafránková, Mgr. Květa Krüger Přihlášky: em na adresu EU peníze školám - Jak vyučovat přírodovědné předměty jinak Číslo kurzu: Termín: od 8:30 h Určeno: učitelům přírodovědných předmětů v ZŠ a SŠ Učíte chemii či jiné přírodovědné předměty na ZŠ či SŠ a chcete se seznámit s moderními interaktivními metodami výuky? Obsah kurzu je volen tak, aby byla naplněna rozmanitost výuky v souladu s jednotlivými styly učení žáků a požadavky rozvoje klíčových kompetencí. Důraz bude kladen především na ty metody, které podporují u žáků sebeučení, učení se navzájem, dále na týmovou spolupráci a na motivační metody. Rozsah: 8 h Lektor: Mgr. Dana Forýtková Cena: 990 Kč Místo konání: KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7/826 Kontakt. osoba: Mgr. Ilona Bražinová, EU peníze školám - Konverzační kurz anglického jazyka Číslo kurzu: Termín: od 23. května 2012, 1 x týdně, vyučovací den středa, 14:00-15:30 h Určeno: učitelům ZŠ, SŠ, dalším zájemcům Obsah: Konverzační kurz anglického jazyka, v němž si zlepšíte úroveň svých jazykových schopností a znalostí. Těžištěm kurzu bude rozvoj slovní zásoby a jejího aktivního používání. Dále se kurz bude zabývat Classroom Language tedy použitím angličtiny k zadávání pokynů v hodinách. Gramatika se bude konsolidovat na úrovni B1, s případným posunem na B1+. Zaměříme se i na vytváření vlastních materiálů pro vyučovací hodiny. Rozsah: 60 h Lektor: Mgr. Zuzana Dřevojánková Cena: Kč Místo konání: Kopřivnice, Příbor nebo KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7/826 (dle potřeb přihlášených) Přihlášky: do na KVIC Nový Jičín Kontakt. osoba: Mgr. Ilona Bražinová, EU peníze školám - Kurz anglického jazyka A2 B1-1. část Číslo kurzu: , Termín: od 17. května 2012, 1 x týdně, vyučovací den čtvrtek, 14:00-15:30 h Určeno: učitelům MŠ, ZŠ, SŠ, dalším zájemcům Obsah: Kurz anglického jazyka je určen učitelům a pedagogickým pracovníkům ve školství bez odborné způsobilosti pro výuku anglického jazyka, kteří mají vstupní znalosti na úrovni A2 podle SERR. Kurz je zaměřen na rozšiřování obecné slovní zásoby, zdokonalování výslovnosti, rovnoměrný rozvoj všech řečových dovedností. Účastníci budou postupně směřovat k získání dovedností odpovídajících vyšší jazykové úrovni dle SERR. Rozsah: 75 h Lektor: Mgr. Dalibor Dejmek Cena: Kč Místo konání: KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7/826 Volná místa: 6 strana - 6 -

7 Pozn.: Přihlášky: k sebehodnocení dílčích dovedností úrovně jazykových znalostí můžete použít tabulku zveřejněnou na do na KVIC Nový Jičín EU peníze školám Svět peněz prakticky Určeno: učitelům II. st. ZŠ, G, popř. celému pedagogickému sboru Obsah: Přijďte si rozšířit dovednosti v oblasti metod, jejichž prostřednictvím lze zajistit porozumění a využívání běžných pojmů finančního světa žáky základní školy. Ukážeme si, jak používat odborné pojmy z oblasti finančního plánování a řízení domácnosti, jak používat metody, jejichž prostřednictvím zajistíte ve výuce rozvoj znalostí, dovedností a porozumění běžným pojmům finančního světa žáky základní školy. Získáte příklady a návody, jak žáky posunout na úroveň znalostí, porozumění a dovedností v konkrétních ročnících. Rozsah: 6 h Lektor: Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek Cena: Kč Číslo vzděl. programu Termín Přihlášeno (max. 18) Místo konání zrušeno pro malý zájem KVIC OP Opava, Hany Kvapilové KVIC OP Ostrava, Na Hradbách 27 EU peníze školám Rozumíme penězům Určeno: učitelům I. st. a II. st. ZŠ, popř. celému pedagogickému sboru Obsah: Seminář, založený na činnostním učení, společném reflektování aktivit, práci s metodickou příručkou a pracovním materiálem pro žáky. Základem je skupinová práce v modelových domácnostech. Účastníci obdrží kompletní materiál k projektu Rozumíme penězům. Odborná část zahrnuje poznatky z oblasti finanční gramotnosti, především znalost tvorby rozpočtu a jeho používání v souvislosti s nabídkou základních finančních produktů a služeb, problematiku zadlužování, spoření, zacházení s penězi a tvorbu osobního finančního plánu. Metodická část nabízí účastníkům podrobné seznámení s metodickou příručkou projektu, se studijním materiálem pro žáky, s používanými metodami. Pozornost je věnována obsahovým či dovednostem přesahům finančního vzdělávání do různých vzdělávacích oblastí Rozsah: 8 h Cena: Kč Číslo vzděl. Termín Přihlášeno Lektor Místo konání programu (max. 18) zrušeno nabízíme účast Mgr. Petra Přibylová KVIC OP OP, Hany Kvapilové 20 v Ostravě Mgr. Alena Kotrbová KVIC OP OV, Na Hradbách 27 EU peníze školám - Gramot VI/1 - Finanční vzdělávání na 1. st. ZŠ 1 1. část Určeno: učitelům I. st. ZŠ, koordinátorům ŠVP Obsah: Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřující k rozvoji finanční gramotnosti žáků ZŠ s podporou gramotnosti čtenářské, informační, občanské a matematické. Zapojením do celého vzdělávacího cyklu škola získá ucelený materiál k implementaci finančního vzdělávání do svého ŠVP. Účastníci kurzu si zároveň prohloubí svou metodickou průpravu k rozvoji čtenářské, informační, občanské a matematické gramotnosti. Možnost využití pro rozšiřující šablonu (VI/3). Rozsah: 4 h Cena: Kč Číslo vzděl. Termín Přihlášeno Lektor Místo konání programu (dopoledne) (max. 18) Mgr. Dalibor Dudek KVIC OP NJ, Štefánikova 7/826 strana - 7 -

8 EU peníze školám - Gramot VI/1 - Finanční vzdělávání na 1. st. ZŠ 2 2. část - rozšiřující Určeno: učitelům I. st. ZŠ, koordinátorům ŠVP Rozsah: 4 h Cena: Kč Přihlášky: na příslušné odloučené pracoviště KVIC do Číslo vzděl. Termín Přihlášeno Lektor Místo konání programu (odpoledne) (max. 18) Mgr. Dalibor Dudek KVIC OP NJ, Štefánikova 7/826 EU peníze školám - Finanční vzdělávání žáků 2. stupně ZŠ s podporou vybraných gramotností I 1. část Určeno: Obsah: Rozsah: Cena: učitelům II. st. ZŠ, koordinátorům ŠVP popř. celému pedagogickému sboru Účastníci tohoto semináře se zorientují v obsahu a požadovaných výstupech finančního vzdělávání žáků ZŠ a v jeho možném propojení se čtenářskou, informační, občanskou a matematickou gramotností na 1. i 2. stupni ZŠ. Pro účastníky je připravena sada konkrétních modelových situací a problémů, které se týkají rozhodování o současných nebo budoucích financích. Tematicky vycházejí z obsahu Standardů finanční gramotnosti (Peníze, Hospodaření domácnosti, Finanční produkty). Používané výukové metody pomáhají naplňovat standardy ostatních vybraných gramotností. Účastníci se seznamují s vybranými pracovními materiály (modelové příběhy, informační a pracovní listy), zaměřenými na problematiku významu peněz, významu plánovaného zacházení s penězi, mapování důsledků nezodpovědného finančního rozhodování, poznání základních finančních produktů, spotřebitelské obraně proti tlakům reklamy a proti nekalým praktikám obchodníků. 4 h 900 Kč Číslo vzděl. Termín Přihlášeno Lektor Místo konání programu (dopoledne) (max.18) Mgr. Jana Nováková KVIC OP OV, Na Hradbách Mgr. Alena Kotrbová KVIC OP NJ, Štefánikova 7/826 Finanční vzdělávání žáků 2. stupně ZŠ s podporou vybraných gramotností II. 2. část Určeno: Obsah: Témata: Rozsah: Cena: učitelům II. st. ZŠ, koordinátorům ŠVP popř. celému pedagogickému sboru Účastníci tohoto semináře se zorientují v obsahu a požadovaných výstupech finančního vzdělávání žáků ZŠ a v jeho možném propojení se čtenářskou, informační, občanskou a matematickou gramotností na 1. i 2. stupni ZŠ. Pro účastníky je připravena sada konkrétních modelových situací a problémů, které se týkají rozhodování o současných nebo budoucích financích. Tematicky vycházejí z obsahu Standardů finanční gramotnosti (Peníze, Hospodaření domácnosti, Finanční produkty). Používané výukové metody pomáhají naplňovat standardy ostatních vybraných gramotností. Peníze, Hospodaření domácnosti, Finanční produkty. Řešení problémových úloh s odkazem na zjištěná fakta. Problémové úlohy představují různé životní situace související s rozhodováním o současných nebo budoucích financích. Vymezení nově získaných poznatků z oblasti finanční gramotnosti. Hledání přesahů do čtenářské, informační, občanské a matematické gramotnosti, následně také obsahových a metodických souvislostí s výstupy konkrétních vzdělávacích oblastí či předmětů. Účastníci společně vytvoří akční plán (návrh) na implementaci finančního vzdělávání do ŠVP své školy. 4 h 900 Kč strana - 8 -

9 Číslo vzděl. Termín Přihlášeno Lektor Místo konání programu (odpoledne) (max. 18) Mgr. Jana Nováková KVIC OP OV, Na Hradbách Mgr. Alena Kotrbová KVIC OP NJ, Štefánikova 7/826 IV. Metodická a poradenská pomoc v oblasti ICT - počítač na vaší straně Aktuální akce zaměřené na podporu ICT ve Vaší škole: Krajská konference Otevřeme školu svobodnému ICT Termín: (od 8:30 h) Místo konání: Ostrava, bude upřesněno Účastnický poplatek pro zaměstnance škol MSK na základě registrace zdarma Zveme Vás na konferenci věnovanou freeware a open software ve vyučování. Zajímavým prvkem akce budou přednášky kolegů ze základních a středních škol, kteří nás seznámí se svými praktickými zkušenostmi s používáním konkrétních aplikací. Některé z nich si pak budete moci vyzkoušet v odpoledním bloku workshopů. Z akce si odnesete DVD plné ukázek. Registrace je již nyní připravena na Kluby moderních učitelů Dovolujeme si upozornit na nejbližší akce Klubu moderních učitelů Moravskoslezsko, což jsou neformální setkávání k tématům, které aktuálně ve svých školách řešíte a pomohly by Vám např. příklady dobré praxe kolegů z dalších škol. Snažíme se také podpořit zavádění ICT do výuky napříč ŠVP tam, kde je to smysluplné. Akce jsou pro učitele zdarma. Akce se konají: od 14:30 h (Gymnázium, Český Těšín) DUM, který můžu publikovat ukázky aplikování autorského zákona od 14:30 h (KVIC, Nový Jičín) DUM, který můžu publikovat ukázky aplikování autorského zákona od 14:30 h (OA, Šenov u NJ) Tržiště zajímavých nápadů pro první stupeň od 14:00 h (G Hladnov, Ostrava) Tvorba webových stránek v prostředí Google sites (vkládání prezentací, videí,...) od 14:30 h, OA a SOŠ, H. Kvapilové 20, Opava Interaktivní DUMy interaktivou lze dosáhnout i v Microsoft PowerPoint od 14:30 h, Kraj. zař. DVPP a IC, Nový Jičín, učebna č patro Tvoříme krátký videodum pomocí Wimdows Movie Maker od 14:30 h, ZŠ a MŠ, Tyršova 913, Frenštát pod Radhoštěm DUMíci tržiště zajímavých materiálů pro I. stupeň od 14:30 h, ZŠ a MŠ, Tyršova 913, Frenštát pod Radhoštěm Tvoříme DUMy banka nápadů pro 2. stupeň Sledujte prosím nabídku na zde jsou uvedeny také pokyny pro přihlášení na konkrétní setkání. V Novém Jičíně si navíc můžete vyzkoušet nové zařízení dotykovou interaktivní obrazovku, která je velmi zajímavým řešením do výuky. Konkrétní termíny akcí a zajímavosti z činnosti naleznete na Pokud máte zájem o přihlášení, další informace, ozvěte se na kontakt: Akreditované kurzy Microsoft V nabídce vzdělávání je sada akreditovaných kurzů, které jsou zaměřeny na učiteli využívané aplikace pro tvorbu DUMů (viz tabulka, možno hradit v rámci DVPP nebo EU peníze školám). Z našich DVPP akcí si učitelé odnášejí hotové výstupy pro inovace ve výuce a metodickou příručku. A bonus pro Vás druhý kurz zdarma z nabídky v tabulce. strana - 9 -

10 Cena/účastník Rozsah 7 h s e-learningovou podporou Microsoft Word 2007 (2010) využití textového editoru učitelem v ped. praxi Microsoft Excel 2007 (2010) využití tabulkového kalkulátoru v ped. praxi 1 Kč 250 Microsoft PowerPoint 2007 (2010) profesionální prezentace v praxi 1 Kč 250 Kč EU peníze školám Nabídka nově akreditovaných kurzů pro oblast ICT Vytváříme DUMy v programu SMART Notebook (4 h prezenčně) Termín konání: od pondělí do čtvrtku (od 14:30 h) Místo konání: učebny ICeMSK (Ostrava, Nový Jičín, Opava, Frýdek-Místek, Havířov, Krnov, Orlová) Účastnický poplatek: 870 Kč (možno hradit v rámci DVPP nebo EU peníze školám) Účastníci se prakticky seznámí s možnostmi vytváření DUMů, které budou inovativní, podporující aktivní žákovo myšlení a kreativitu. Zdokonalí se v používání pokročilých funkcí softwaru SMART Notebook umožňující vytváření výukových stránek a interaktivních cvičení. V praktických ukázkách si vyzkouší, jak se orientovat a vhodně editovat či používat objekty a stránky Galerie softwaru SMART Notebook. Naučí se vyhledávat další zdroje s vhodným vzdělávacím obsahem, využívat ověřených informací a zejména správně citovat použité zdroje v souladu s autorským zákonem. Nebojme se tvorby DUMů (8 h prezenčně + 4 h e-learning) Termín konání: od pondělí do čtvrtku (od 14:30 h) Místo konání: učebny ICeMSK (Ostrava, Nový Jičín, Opava, Frýdek-Místek, Havířov, Krnov, Orlová) Účastnický poplatek: Kč (možno hradit v rámci DVPP nebo EU peníze školám) Vzdělávací akce je určena všem pedagogickým pracovníkům, kteří tvoří digitální učební materiály, popř. budou využívat díla jiných autorů, a to v rámci výuky se žáky nebo při vytváření vlastních DUMů, se záměrem jejich využití ve výuce. Obsahem kurzu je zejména získání právního vědomí v oblasti autorských práv ve školních podmínkách (používání fotografií, klipartů, informací z www, hudby, učebnic aj.), znalost principů tvorby DUM vč. pravidel pro jejich dobrou čitelnost a zobrazení, efektivní vytváření citací a příklady využití otevřených galerií ve výuce. Tvorba interaktivních prvků pro výuku přírodovědných předmětů (4 h prezenčně + 4 h e-learning) Termín konání: od pondělí do pátku (od 13 h, lze i později) Místo konání: učebny ICeMSK (Ostrava, Nový Jičín, Opava, Frýdek-Místek, Havířov, Krnov, Orlová) Účastnický poplatek: Kč (možno hradit v rámci DVPP nebo EU peníze školám) Interaktivní tabule se stávají běžnou součástí technického vybavení škol. Učitelé je však mnohdy využívají pouze jako projekční plátno, což není hlavní funkci interaktivní tabule. Klíčová by měla být právě interaktivita, kterou pomocí tohoto nástroje učitel vnáší do výuky žáků, tedy aktivní komunikace vzdělávacího obsahu uživatelům. Kurz je určen všem, kteří chtějí zatraktivnit a zpřístupnit výuku přírodních věd využíváním interaktivní tabule. Je určen učitelům, kteří se chtějí naučit vytvářet vlastní interaktivní objekty a správně je aplikovat v edukačním procesu. Publikování na webu s nástroji Google (8 h prezenčně + 4 h e-learning) Termín konání: od pondělí do pátku (od 14 h) Místo konání: učebny ICeMSK (Ostrava, Nový Jičín, Opava, Frýdek-Místek, Havířov, Krnov Orlová) Účastnický poplatek: Kč (možno hradit v rámci DVPP nebo EU peníze školám) Online nástroje se výrazně prosazují i ve školním prostředí a dnešní žáci berou internet jako součást běžného života. Vzdělávací akce se zaměří na tvorbou vlastního výukového webu v prostředí, které je zdarma. Účastnící se seznámí s nástroji vhodnými pro využití ve školní praxi, prakticky si je vyzkoušejí a budou mít možnost zatraktivnit a zefektivnit výuku. Web mohou využívat pro komunikaci se svými žáky, ale rovněž pro komunikaci s jejich rodiči. strana

11 Tvorba interaktivních výukových pomůcek s využitím ICT (4 h prezenčně + 4 h e- learning) Termíny konání: čtvrtky (od 14 h, lze i později) Místo konání: učebny ICeMSK (Ostrava, Nový Jičín, Opava, Frýdek-Místek, Havířov, Krnov, Orlová) Účastnický poplatek: Kč (možno hradit v rámci DVPP nebo EU peníze školám) Cílem kurzu je pomoci učitelům zatraktivnit výuku na školách a zapojit do vzdělávacího procesu samotné žáky tak, aby nebyli jen pasivními posluchači. Účastníci se naučí začleňovat běžně známé a dostupné aplikace do výuky a kriticky posoudit kvalitu daných aplikací. Učitelé mají možnost prakticky si vyzkoušet práci při tvorbě vlastních interaktivních výukových pomůcek. Např. využití PowerPointové šablony na tvorbu vědomostních soutěží, Aplikace HotPotatoes, tvorba interaktivního pexesa a puzzle, práce s myšlenkovými mapami a diagramy, tvorba výukových plakátů, tvorba online slideshow, binga, výukových kostek. Tvorba pracovních listů a testů s využitím ICT (6 h prezenčně + 2 h e-learning) Termíny konání: od pondělí do pátku (od 15 h) Místo konání: učebny ICeMSK (Ostrava, Nový Jičín, Opava, Frýdek-Místek, Havířov, Krnov, Orlová) Účastnický poplatek: Kč (možno hradit v rámci DVPP nebo EU peníze školám) Kurz učitelům umožní naučit se, popř. zdokonalit při vytváření pracovních listů, testů, prezentací i dalších materiálů používaných ve výuce a při ověřování dosažených výsledků, využívat freewarové programy, popř. efektivně zakoupené softwarové nástroje školou. Zadejte svůj požadavek pomocí webové poptávky na přes odkaz Chci se zúčastnit a při naplnění kurzu (8 zájemců) Vás budeme kontaktovat. Při individuálním vzdělávání se účastníci hlásí přes poptávkový systém a jsou zařazováni do skupin na školení v našich smluvních učebnách (spádové ICeMSK). V rámci sborovny mohou kurzy proběhnout přímo ve vaší škole. Pro zodpovězení Vašich dotazů, zařazení do kurzů apod. kontaktujte prosím mailem nebo telefonicky Pavlínu Hladíkovou, , V. Realizace projektů ESF Nově schválené projekty ESF Žadatelem i realizátorem níže uvedených projektů je KVIC Nový Jičín. Progress Projekt je zaměřen na podporu: vzdělávání učitelů ke zvládnutí didaktických postupů, moderních výukových metod a forem práce ve výuce cizích jazyků sdílení zkušeností a jejich aplikaci ve výuce včetně mentorské podpory vlastního jazykového vzdělávání včetně přípravy ke složení mezinárodně uznávané zkoušky a rozvoje komunikativních dovedností Je určen pedagogickým pracovníkům mateřských (MŠ), základních (ZŠ) a středních škol (SŠ) Moravskoslezského kraje (MSK). strana

12 Informace k dlouhodobým kurzům anglického jazyka (150 h) V rámci projektu Progress zahajujeme realizaci 18 kurzů angličtiny Refresh kurz anglického jazyka v rozsahu 150 hodin (z toho 12 hodin konverzační pobytová část) v jazykových úrovních A1, A2 a B1 maximálně pro 288 účastníků. Podmínka zařazení do kurzu: absolvování vstupního on-line testu, který proběhne v testovacích centrech (Ostrava, Havířov, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Opava, Krnov) a bude přihlášeným poskytnut zdarma. Testování: testy jsou v rozsahu cca 60 minut a proběhnou v období od do v odpoledních hodinách k testu budou pozváni zájemci na základě přihlášky k testu, jejichž vzor zveřejníme na našich webových stránkách dne V přihlášce si budete moci vybrat město a v každém městě budou k dispozici 2 testovací dny + 1 náhradní termín. Testovací kapacita je omezena počtem 450 osob tento test slouží pouze k objektivnímu zjištění vstupní jazykové úrovně zájemce o kurz a pro vytvoření odpovídajících skupin Přihlášení do kurzu: Závaznou přihlášku, místa s termíny konání kurzů a podmínky pro úspěšné absolvování kurzu zveřejníme na webových stránkách projektu a současně zašleme na mailové adresy testovaných osob dne 10. září Podmínkou k zařazení do kurzu bude získaný doklad o absolvování testu, vyplněná přihláška a datum doručení. Sledujte další informace na našich webových stránkách KVIC, odloučené pracoviště Frýdek-Místek, Politických obětí 531, Frýdek-Místek Mgr. Ludmila Muchová , mobil: Karin Šebestová , mobil: Gabriela Zlá Projekt MAPA Manažer či pedagog? Osobnostní rozvoj vedoucího pedagogického pracovníka Číslo: Určeno: vedoucím pracovníkům MŠ, vedoucím vychovatelkám ŠD Termín: Rozsah: 16 h Místo: KVIC OP Opava, Hany Kvapilové 20 Lektor: Mgr. Jiří Halda Absolvováním kurzu nastartujete: - zlepšování a zdokonalování schopností a možností, které v sobě každý z nás nosí - pochopení vzorců chování u dětí - vytvoření neohrožujícího prostředí v MŠ respekt, ohleduplnost Kontakt pro dotazy: Kateřina Černohorská, tel , , Help servis pro vychovatele DM a internátů - cyklus dvou seminářů Určeno: všem vedoucím vychovatelům domovů mládeže a internátů Lektor: Mgr. Sylva Nekolová, Mgr. Vlastimil Šíp, Ing. Tomáš Gřešek Přihlášky: do Předpokladem je účast v obou programech se samostatnou přihláškou na každý uvedený vzdělávací program. Číslo Název programu Termín konání Rozsah Místo realizace strana

13 Právní vědomí vedoucího vychovatele h Hotel Sepetná Ostravice Týmová spolupráce ve školské praxi h Právní vědomí vedoucího vychovatele - orientace v právních předpisech - naplňování legislativních požadavků a zkušenosti s tvorbou a evaluací ŠVP - vybrané otázky z organizace a řízení DM - organizace a obsah práce vychovatele - vedení dokumentace Týmová spolupráce ve školské praxi - umět organizovat týmovou práci - budování a potencionál týmu - týmové role, techniky týmové spolupráce - využívání přednosti jednotlivců pro práci v týmu Řízení kvality školy I 1. část - cyklus dvou seminářů s Mgr. Miroslavem Hanzelkou Určeno: všem vedoucím pracovníkům a jejich zástupcům všech druhů škol a školských zařízení Lektor: Mgr. Miroslav Hanzelka, Mgr. Richard Spiegl Přihlášky: do Cyklus probíhá ve dvou skupinách: 1. skupina ve dnech / obsazeno 2. skupina ve dnech / volná místa Podzimní nabídka 2. skupina Předpokladem je účast v obou programech se samostatnou přihláškou na každý uvedený vzdělávací program. Číslo Název programu Termín konání Rozsah Místo realizace Úvod do profesního rozvoje školského manažera Motivace a komunikace v praxi školského manažera h h Hotel Sepetná Ostravice Úvod do profesního rozvoje školského manažera - zvýšit úroveň profesních kompetencí ředitelů škol/školských zařízení - vytvořit předpoklad zefektivnění manažerských činností v oblasti řízení kvality a hodnocení škol Motivace a komunikace v praxi školského manažera - zvýšit úroveň profesních kompetencí v oblasti motivace a komunikace v pedagogické praxi se zřetelem na pedagogickou komunikaci Právní pomoc (Help servis) - cyklus dvou seminářů Určeno: ředitelům ZŠ, SŠ a jejich zástupcům Lektor: Mgr. Michaela Veselá, PhDr. Lenka Skácelová Přihlášky: do Cyklus probíhá ve dvou skupinách: 1. skupina ve dnech / 5 volných míst 2. skupina ve dnech / volná místa Předpokladem je účast v obou programech se samostatnou přihláškou na každý uvedený vzdělávací program. Číslo Název programu Termín konání Rozsah Místo realizace Právní vědomí ve školském prostředí h Preventivní strategie školy v návaznosti na ŠVP h učebna KVIC Opava Předpokladem je účast v obou programech se samostatnou přihláškou na každý uvedený vzdělávací program. strana

14 Číslo Název programu Termín konání Rozsah Místo realizace Preventivní strategie školy v návaznosti na ŠVP h Hotel Sepetná Školní řád ve víru paragrafů h Ostravice Právní vědomí ve školském prostředí Cíl: Právní novinky pro rok 2012 čím se zabývat, čím vůbec, co hrozí a z čeho pršet nebude. Zaměříme se na: náležitý dohled (povinný dohled) - právní odpovědnost školy trestní činnost dětí a jejich právní postih možnost uložení výchovných opatření záškoláctví a výchovné problémy droga, šikana, násilí, alkohol, kouření a ochrana před nimi řešení konkrétních problémů v běžné školské praxi Preventivní strategie školy v návaznosti na ŠVP Cíl: Poskytnout právní podporu pro funkční systém preventivní strategie v návaznosti na ŠVP. Zaměříme se na: odpovědnost ředitelů škol za strategii prevence školy odpovědnost a podporu práce školního metodika prevence metodickou podporu funkčnosti poradenského pracoviště podporu pozice třídního učitele v primární prevenci rizikového chování žáků (příklady dobré praxe) zpracování a vedení dokumentace Školní řád ve víru paragrafů Cíl: Osvojit si kontext souvisejících právních předpisů (školský zákon, zákon o sociálně právní trestní předpisy, zákon o rodině). Zaměříme se na: normu a sankce (odměny a tresty ve školské praxi) sociální patologické jevy a jejich zakotvení do školního řádu bezpečnost a ochranu dětí a jejich zakotvení do školního řádu klasifikační řád ukázky dobré praxe ze školních řádů ochraně dětí, Kontakt pro dotazy: PhDr. Eva Cveková, tel.: , , Účastnický poplatek, ubytování a stravování je hrazeno z projektu, doprava ve vlastní režii. Přihlášku naleznete na Evropské projekty - MAPA Přihláška musí být zaslána v originále na adresu KVIC, odloučené pracoviště Opava, Hany Kvapilové 20, Opava nebo scanem na adresu se všemi údaji a podpisy. Podpora poradců aneb Podpora poradců pro realizaci kurikulární reformy - projekt KVIC Nový Jičín., který je především zaměřen na zvyšování pedagogických a metodických dovedností poradců a na tvorbu nástrojů na podporu kurikulární reformy se zaměřením na rozvoj čtenářské gramotnosti. Didactica Magna u příležitosti 420. výročí narození Jana Ámose Komenského Navazujeme na tradici setkání PAU. V rámci společného setkání pedagogů u příležitosti 420. výročí narození Jana Ámose Komenského nabízíme učitelům řadu zcela nových pracovních workshopů zaměřených především (ale nejen) na rozvoj čtenářské gramotnosti v různých předmětech. V každém plánovaném místě budou nabízeny obsahově různé workshopy. Zda se budou realizovat, záleží jen na Vašem zájmu. Změna programu je tedy vyhrazena! strana

15 Určeno: učitelům základních, popř. středních škol v Moravskoslezském kraji Termín: se společným zahájením ve 13:30 h, zahájení dílen: 14:00 h Místo: ZŠ Mendelova v Karviné ředitelům škol, popř. jejich zástupcům, koordinátorům ŠVP Číslo akce Název workshopu Určeno Rozsah Lektor Jakou školu chceme mít a jak k ní směřovat vedení 4 h Mgr. Zmrzlík Seminář je úvodem do efektivního vedení pedagogických pracovníků s důrazem na praktickou ukázku postupů vedoucích k rozvoji vnitřní motivace jejich i svých učitelů. Účastníci si vygenerují představu o moderní efektivní škole, a zároveň promýšlejí plán na rámcový projekt rozvoje své školy. učitelům 1. i 2. stupně Číslo akce Název workshopu Určeno Rozsah Lektor Jak na kooperativní učení 1.,2. st. 4 h Mgr. Kulíšková Tento program je určen zájemcům, kteří chtějí zavést kooperativní výuku ve svých hodinách. V této pracovní dílně se nejen seznámíte se základními principy kooperativní výuky, ale ukážete si zejména možnosti rozvoje sociálních dovedností a klíčových kompetencí prostřednictvím kooperativního učení. Učitelům 1. stupně Číslo akce Název workshopu Určeno Rozsah Lektor Když žáky čtení nebaví 1. st. 6 h Mgr. Besedová Absolvováním této pracovní dílny získáte zajímavé inspirace a nabídku možností, jak pracovat aktivně se žáky v dílně čtení, naučíte se strategiím k rozvoji jejich čtenářské dovednosti, a zároveň získáte náměty, jak přivést své žáky ke knize a čtení tak, aby je bavilo Kudy z nudy ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět 1. st. 6 h Mgr. Lipková Nabízíme Vám možnost účasti v modelové lekci, která je zaměřena na práci s metodou "Tvrzení", která rozvíjejí u dětí věcné čtení. Prostřednictvím praktických ukázek se ji totiž naučíte aplikovat na různých textech a tématech. Seznámíte se zároveň s tím, jak lze ve výuce využívat možnosti volby dle MBTI i jak vytvářet úkoly odpovídající jednotlivým osobnostním typům Abeceda čtenářských strategií pro I. stupeň I 1. st. 6 h Mgr. Mechúrová Jak mám vychovat a vzdělat zdatného čtenáře? Jak můžu ve své praxi přiblížit dětem texty a práci s nimi? Naučí se porozumět čtenému textu sám od sebe v průběhu času? Několik otázek a tisíce odpovědí. Hledejte s námi odpovědi na semináři Abeceda čtenářských strategií pro 1. st. Nabídneme Vám konkrétní inspirace do výuky zaměřené na rozvoj čtenářství u žáků 1. st. Zaměříme se na výuku vybraných strategií vhodných pro žáky 1. st., které jim mohou pomoci s porozuměním při čtení různých textů. Vezměte si s sebou 1 dětskou knihu nebo zajímavý text, který využíváte ve výuce žáků Státní svátky nejsou jen prázdniny aneb oživíme Masaryka? 1. st. 6 h Mgr. Pukowiecová Prostřednictvím semináře vám nabídneme několik možností, jak dětem přiblížit některé historické události, Získáte praktické náměty, metody i strategie k podpoře čtenářských dovedností dětí. Vyzkoušíte si plánování výuky dle učebních stylů žáků. Nabídneme texty využitelné k výuce žáků. učitelům 2. stupně Číslo akce Název workshopu Určeno Rozsah Lektor Čtenářská gramotnost v přírodních vědách - vlci 2. st. 5 h Mgr. Olšáková Aneb na čtenářství přes vlky. V této pracovní dílně si vyzkoušíte různé strategie pro práci s textem (párové shrnování, předvídání, kladení otázek aj.), vyzkoušíte si práci s různými typy textu (beletrie, encyklopedie, příručka CHKO, webové zdroje). Své zkušenosti a nově získané vědomosti se pokusíme implementovat a vytvořit společně s vámi námět k DUMu. strana Mgr. Rychtarová, Mgr. Otisk Slovní úlohy kořeněné životem I 2. st. 4 h Máte ve výuce matematiky také problém s tím, že žáci nedovedou porozumět textu slovní úlohy? Vidíte příčinu tohoto problému ve špatně rozvinuté čtenářské gramotnosti žáků? Proč je to nenaučí v těch hodinách českého jazyka! Zkusme s tím, však něco dělat také v hodinách matematiky. Mgr. Košuličová, Mgr. Šlapal Složitější beletristické a poetické texty v hodinách Čj 2. st. 4 h Seminář se zabývá rozvojem specifických čtenářských dovedností v nejvyšších ročnících základní školy a počátečních ročnících školy střední. Zaměřuje se na práci se složitějšími beletristickými a poetickými texty. S použitím metody Literární kroužky II (BAR) účastníci získají zásobník univerzálnějších otázek, pomáhajících žákům promýšlet text z rozličných hledisek. Seminář umožní učitelům porovnat rozšířený faktografický přístup při výuce literární teorie s postupem rozvíjejícím metaforické myšlení žáků. Účastníci budou mít prostor pro sdílení vlastních nápadů a metod pro tvorbu básní.

16 Následně si vyzkouší variantu propojování získávání literárních informací s vlastní tvorbou obraznějších básní V dějepise zajímavě a kriticky 2. st. 6 h Mgr. Elšíková Lze děti naučit myslet? Aneb jak nevychovat cvičené papoušky. Cílem vzdělávacího programu je seznámit učitele s metodami RWCT, které prokazatelně vedou ke zvyšování čtenářské gramotnosti žáků a učí děti kriticky myslet, vyjadřovat se slovem i písmem. Evaluační seminář ČG Číslo: Určeno: členům vývojových týmů projektu Termín: , prezence od 13:00 h, ukončení programu ve 14:00 h Rozsah: 20 h Místo: hotel Ráztoka, Trojanovice Lektor: PhDr. Hana Košťálová, PhDr. Ondřej Hausenblas, Mgr. Šárka Miková, Mgr. Jiřina Stang EduČaS aneb Systémová podpora edukace moderní historie a výchovy k občanství ve školách Moravskoslezského kraje. Projekt je určen pedagogickým pracovníkům Moravskoslezského kraje zejména ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost (ČaS). aneb Systémová podpora edukace moderní historie a výchovy k občanství ve školách Moravskoslezského kraje. Projekt je určen pedagogickým pracovníkům Moravskoslezského kraje zejména ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost (ČaS). V nejbližší době nabízíme: název semináře termín rozsah lektor místo Státní svátky nejsou jen prázdniny Mgr. B. Drozdková h KVIC Ostrava aneb oživíme Masaryka? Mgr. B. Pukowiecová Kudy z nudy ve vzdělávací oblasti ZŠ Žákovská h Mgr. H. Lipková Člověk a jeho svět Havířov Zahraniční inspirace pro výuku h Mgr. Zuzana Loubet del Bayle KVIC Ostrava společenských věd Dobové texty v hodinách ZŠ Žákovská h Mgr. H. Košuličová společenskovědních předmětů Havířov Kurz mentorských dovedností h Mgr. Alexandra Dobrovolná Hotel Ráztoka Trojanovice (letní škola) Tváří v tvář našim moderním Mgr. Peter Sokol, Hotel Sepetná h dějinám aneb jak a o čem debatovat Mgr. Roman Anýž Ostravice Bližší informace najdete na Prosíme Vás o vyplnění projektové přihlášky a její odeslání na adresu: KVIC, odloučené pracoviště Frýdek-Místek, Politických obětí 531, Frýdek-Místek Mgr. Ludmila Muchová , mobil: Karin Šebestová , mobil: Gabriela Zlá strana

Informátor KVIC červen 2012 INFORMÁTOR

Informátor KVIC červen 2012 INFORMÁTOR INFORMÁTOR ČERVEN 2012 KVIC - odloučené pracoviště Opava 746 59 Opava e-mail: dvpp@op.kvic.cz, http://www.kvic.cz Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový

Více

Informátor KVIC září 2012 INFORMÁTOR

Informátor KVIC září 2012 INFORMÁTOR INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2012 KVIC - odloučené pracoviště Opava Hany Kvapilové 20, 746 59 Opava e-mail: dvpp@op.kvic.cz, http://www.kvic.cz Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační

Více

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání

Více

INFORMÁTOR. KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín

INFORMÁTOR. KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín INFORMÁTOR l e d e n 2 0 1 2 KVIC, odloučené pracoviště 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 556 764 741, fax: 556 764 761 Informátor KVIC leden 2012 OBSAH Společné informace KVIC pro

Více

Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK

Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK I. Metodika řízení Závodní stravování nárok na poskytnutí oběda za sníženou úhradu Dotaz: Jsem učitelka základní školy. Rozvrh hodin mám stanovený tak, že

Více

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání

Více

INFORMÁTOR LEDEN 2012. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

INFORMÁTOR LEDEN 2012. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace INFORMÁTOR LEDEN 2012 KVIC - odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic.cz Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a

Více

Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK

Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK I. Metodika řízení Rodičovský příspěvek a pobyt dítěte v mateřské škole Dotaz: Ještě stále platí, že dítě může pobývat v mateřské škole pouze 4 hodiny denně

Více

INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2013. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2013. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2013 KVIC - odloučené pracoviště Frýdek-Místek Politických 738 02 Frýdek-Místek e-mail: dvpp@fm.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 048 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

INFORMÁTOR. KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín

INFORMÁTOR. KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín INFORMÁTOR č e r v e n 2 0 1 1 KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 556 764 741, fax: 556 764 761 OBSAH Společné

Více

INFORMÁTOR březen 2 0 1 4

INFORMÁTOR březen 2 0 1 4 INFORMÁTOR březen 2 0 1 4 KVIC, odloučené pracoviště 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 Informátor KVIC březen 2014 OBSAH Společné informace KVIC pro

Více

INFORMÁTOR duben 2 0 1 3

INFORMÁTOR duben 2 0 1 3 INFORMÁTOR duben 2 0 1 3 KVIC, odloučené pracoviště Štefánikova 7/826, 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 OBSAH Společné informace KVIC pro všechny regiony

Více

INFORMÁTOR. KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín Ř Í J E N 2 0 1 1

INFORMÁTOR. KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín Ř Í J E N 2 0 1 1 INFORMÁTOR Ř Í J E N 2 0 1 1 KVIC, odloučené pracoviště 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 556 764 741, fax: 556 764 761 Informátor KVIC říjen 2011 OBSAH Společné informace KVIC pro

Více

INFORMÁTOR ČERVEN. KVIC - odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic.

INFORMÁTOR ČERVEN. KVIC - odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic. INFORMÁTOR ČERVEN 2013 KVIC - odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic.cz Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a

Více

Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK

Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK I. Metodika řízení Výpověď z pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti pedagogického pracovníka Dotaz: Ve škole dojde od 1. září 2013 k úbytku žáků a tím

Více

KVIC květen 2013 INFORMÁTOR

KVIC květen 2013 INFORMÁTOR INFORMÁTOR květen 2 0 1 3 KVIC, odloučené pracoviště Štefánikova 7/826, 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 1 OBSAH Společné informace KVIC pro všechny

Více

INFORMÁTOR KVĚTEN. KVIC - odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic.

INFORMÁTOR KVĚTEN. KVIC - odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic. INFORMÁTOR KVĚTEN 2013 KVIC - odloučené pracoviště a Karviná e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic.cz Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín,

Více

INFORMÁTOR duben 2 0 1 4

INFORMÁTOR duben 2 0 1 4 INFORMÁTOR duben 2 0 1 4 KVIC, odloučené pracoviště 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 Informátor KVIC duben 2014 OBSAH Společné informace KVIC pro všechny

Více

INFORMÁTOR září 2 0 1 4

INFORMÁTOR září 2 0 1 4 INFORMÁTOR září 2 0 1 4 společné informace pro všechny regiony MSK Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín e-mail: office@kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 1. Představujeme naše

Více

INFORMÁTOR říjen 2 0 1 4

INFORMÁTOR říjen 2 0 1 4 INFORMÁTOR říjen 2 0 1 4 KVIC, odloučené pracoviště NOVÝ JIČÍN 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 1. Představujeme naše lektory... 3 2. Metodika řízení...

Více

INFORMÁTOR květen 2 0 1 5

INFORMÁTOR květen 2 0 1 5 INFORMÁTOR k v ě t e n 2 0 1 5 společné informace pro všechny regiony MSK Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín e-mail: office@kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 1. Výzva MŠMT

Více

INFORMÁTOR. č e r v e n 2 0 1 5

INFORMÁTOR. č e r v e n 2 0 1 5 INFORMÁTOR č e r v e n 2 0 1 5 region Nový Jičín Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 014, fax: 595 538 001 1. Výzva MŠMT č. 56 Rozvoj čtenářské

Více

s akreditacemi MŠMT pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Našim posláním je pomáhat školám lépe učit! vize KVIC Nový Jičín

s akreditacemi MŠMT pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Našim posláním je pomáhat školám lépe učit! vize KVIC Nový Jičín Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditacemi MŠMT pro další vzdělávání

Více

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditacemi MŠMT pro další vzdělávání

Více

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 826/7, Nový Jičín s akreditací MŠMT pro další vzdělávání pedagogických

Více

INFORMÁTOR. březen 2 0 1 5. KVIC odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic.

INFORMÁTOR. březen 2 0 1 5. KVIC odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic. INFORMÁTOR březen 2 0 1 5 KVIC odloučené pracoviště a Karviná e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic.cz 1. Představujeme své lektory... 3 2. Metodika řízení... 4 3. Studium... 5 4. Organizujeme v březnu

Více

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditací MŠMT pro další vzdělávání pedagogických

Více

Programová nabídka I. pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. únor srpen 2011

Programová nabídka I. pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. únor srpen 2011 Programová nabídka I pro další vzdělávání pedagogických pracovníků únor srpen 2011 Programová nabídka pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Národní institut pro další vzdělávání, Učňovská 100/1,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 2 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2012

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2012 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2012 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 1. ÚVOD...2 2. ZÁKLADNÍ

Více