Celiakie: vztah lepku k atopické dermatitidě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Celiakie: vztah lepku k atopické dermatitidě"

Transkript

1 Celiakie: vztah lepku k atopické dermatitidě Pavel Frühauf Klinika dětského a dorostového lékařství 1.LF UK a VFN Praha Karlov Katedra pediatrie IPVZ kostel Nanebevzetí panny Marie a sv. Karla Velikého

2 Hledejte celiakii mezi svými nemocnými a naleznete ji. Frič P, Zavoral M. Celiakální sprue dospělých opomíjená choroba. Prakt.Lék., 2003, 2:62 65.

3 Výskyt celiakiální sprue (CS) cca 30% populace v ČR má HLA-DQ 2 nebo DQ 8, které jsou předpokladem vzniku CS stávající odhady prevalence CS v ČR jsou 1: , tj obyvatel 1:70 v Itálii: Tommanasi A.et al. Mallattia celiace, Prospettive in pediatrie. 1999;29:181. Reálný odhad je 1:100, tj obyvatel ČR má celiakii! Příbuzní prvního řádu mají % pravděpodobnost CS!

4 1 2b 2 2a Tk 8 8 Cytokines cytokiny (IL2, IL15) 3 TTG P 6a 6b T 7 APC 4 AGA, EMA, attg B 5 submukóza

5 Ciacci C et al. Allergy prevalence in adult celiac disease. J Allergy Clin Immunol Jun;113(6): Celková prevalence alergií u dospělých s celiakií se neliší od jejich příbuzných a partnerů ale atopická dermatitida byla v souboru (1.044 celiakií, příbuzných, 318 partnerů) třikrát častější u pacientů s celiakií (3,8%) a 2x častější u příbuzných (2,3%) než u partnerů (1,3%) pacientů s celiakií.

6 Transientní gluten-sensitivní enteropatie (G-SE) iniciální nemoc s těžkou enteropatií tenkého střeva kompletní remise na bezlepkové dietě ústup změn na sliznice při bezlepkové dietě bývá pozitivita AGA, negativita TTG a EMA transientní G-SE je součástí transientních enteropatií (KM, soja, vejce, rýže, ryby, kuře)

7 Současná diagnostika CS ESPGHAN (1990) 1) anamnéza, klinický obraz, protilátky a histologie kompatibilní s dg.cs 2) bezlepková dieta vede k úpravě stavu a titru protilátek 3) proband je starší než 2 roky 4) df.dg. vyloučila onemocnění s podobným klinickým obrazem Typické nebo atypické příznaky, pozitivní serologie a biopsie s příznivou odpovědí na bezlepkovou dietu jsou dostatečné pro definitivní diagnózu CS.

8 CS: 0 2 roky Typické či atypické příznaky, pozitivní sérologické testy a střevní biopsie s příznivou odpovědí na bezlepkovou dietu jsou dostatečné pro definitivní diagnózu CS s výjimkou 6-10 % dětí do 2 let věku. U těchto mohou mít histologicky zjištěné změny střevní sliznice jinou příčinu než lepek (např. alergii na bílkoviny potravin, virové a bakteriální střevní infekce, imunodeficitní stavy). První nález je třeba ověřit, aby nedošlo k záměně s jinou nemocí. Všichni pacienti, u kterých došlo při dodržování diety ke klinické úpravě a k vymizení autoprotilátek, musí být znovu exponováni lepkem. K definitivní diagnóze CS stačí nová pozitivita protilátek, která může, ale nemusí být doplněna druhou enterobiopsií s průkazem morfologických změn sliznice tenkého střeva.

9 CS prevalence (%) Věk výskytu celiakie věk NASPGHAN, 2004

10 Měnící se epidemiologie celiakie Senzitivnější markery činí pravděpodobnější záchyt celiakie i když je klinická suspekce malá. AGA EMA TTG > NASPGHAN, 2004

11 Srovnání testů sensitivita % specificita % AGA-IgG AGA-IgA EMA (IgA) TTG (IgA) Farrell RJ, and Kelly CP. Am J Gastroenterol 2001;96:

12 Celiakie: 100 pacientů, tj. 1 pacient = 1% Klinika dětského a dorostového lékařství 1.LF UK a VFN měsíců + 17 dní ~ 2 roky revidovaná kriteria ESPGHAN (1990) somatická kritéria - váha, výška/délka, proporcionalita, BMI - Kompendium pediatrické auxologie výkonů provedeno enterobioptickou kapslí pod RTG kontrolou 49 výkonů endoskopicky z toho 18 v CA ( 12 let) Kromě výkonů v CA bylo enterobioptické vyšetření prováděno ambulantně. EMA v den biopsie: 95+, 5- při S-IgA histologie KAŽDÝ 7,17 DEN NOVÁ DIAGNÓZA CS

13 Složení souboru muži 15 ženy

14 Soubor příznaků 3.P = 32 příznakový soubor n 3.P % 1. výška, váha ,5 2. GIT (14 RBB, 12 průjem) ,5 3. asociované choroby ,1 (DM 5x, thyreopatie 3x, hepatopatie 3x, arthritis 2x, DH 1x) 4. RA ,7 5. ostatní (únavový sy, rec.ileus, rec.afty, exantém, AD 1x) ,1

15 50.P P 11 3.P 6 3.P 4

16 Klinická manifestace CD (asi 50%) GI manifestace: a) časný začátek < 2 roky průjem / steatorrhoe neprospívání abdominální distense sval.atrofie / hypotonie apatie / irritabilita GI manifestace: b) pozdní začátek dětství dospělost průjem i intermitentně nausea / zvracení bolest / abd.diskomfort plynatost úbytek na váze obstipace

17 Klinické manifestace CD extraintestinální, oligosymptomatické (asi 50%) muskuloskeletální: malý vzrůst osteoporóza defekty zubní skloviny arthritis myopatie kožní / slizniční: dermatitis h.duhring rec.aftosní stomatitidy vaskulitidy hematologické: anemie (Fe, folát, B12) leukopenie trombocytopenie deficience K vitaminu reprodukční: pubertas tarda menstruační nepravidelnosti infertilita / recidivující aborty neurologické a psychiatrické epilepsie (kalcifikace) cerebellární ataxie periferní neuropatie demence další: elevace JT váhový úbytek slabost / únavnost střevní lymfomy

18

19 Cílové skupiny selektivního screeningu 1) Rizikové choroby a skupiny 2) Podezřelé symptomy 3) Autoimunitní choroby asociované s CS 4) Komplikace protilátky proti tkáňové transglutamináze ve třídě IgA

20 Rizikové choroby a skupiny příbuzní 1.& 2.st. kožní onemocnění metabol. osteopatie nejasná anemie izolovaný IgA deficit vaskulitidy mikroskop.kolitida únavový sy sy dráždivého střeva m. Down, Turner ataxie nejasné etiol. polyneuropatie myopatie epilepsie s kalcifikacemi

21 Podezřelé symptomy opožděný růst nevysvětlitelný váhy hypoplasie zubní skloviny rec. aftosní stomatitida alopecie infertilita a poruchy reprodukce nízké S - Fe, anemie rezistentní na terapii izolované zvýšení JT DM 1 a.thyreoiditis a.hepatitis, PBC, PSC SLE Sjögrenův sy pojivové choroby myasthenia gravis IgA nefropatie intersticiální plicní fibróza JIA

22 Komplikace malignomy: lymfomy, karcinomy plíce: hemosideróza, sarkoidóza psychiatrická o.: endogenní deprese, schizofrenie hyposplenismus: atrofie sleziny kavitace mesenteriálních uzlin volvulus a intususcepce

23 Kauzální terapií celiakie je bezlepková dieta Bezlepková dieta = žádný lepek po celý život! Dg. výkonem je enterobiopsie postpapilárního tenkého střeva při zátěži lepkem, tj. před nasazením diety! Používání protilátek AGA je vzhledem k jejich nízké senzitivitě a specificitě považováno v diagnostice celiakie za obsolentní! Existují i tzv. klinicky němé celiakie (obvykle zachycené screeningem u rodinných příslušníků), které mají charakteristické změny na střevní sliznici a tudíž vyžadují bezlepkovou dietu!

24 Norris JM. et al. Risk of Celiac Disease Autoimunity and Timing of Gluten Introduction in the Diet od Infants at Increased Risk of Disease. JAMA, 2005, 293: První prospektivní studie (USA) , dětí (HLA-DR3/DR4+ nebo příbuzný 1.řádu DM1). Sledování 4,8 roku. 51 CS (attg) 25 CS prokázáno biopsií Expozice lepku v prvních 3 měsících: 3 CS+ (12%) vs 40 CS- (3%) a expozice lepku po 6. měsíci: 19 CS+ (76%) vs 912 CS- (59%) je signifikantně vyšší výskyt CS než u dětí s podáním lepku ve měsíci: 3 CS+ (12%) vs CS- 583 (38%). Nebyl prokázán protektivní efekt kojení.

25 Ivarsson A. et al. Brest-feeding protect against celiac disease. Am J Clin Nutr, 2002, 75: SWE 627 CS kontrol: dotazník Riziko CS bylo u dětí pod 2 roky sníženo, jestliže byl zaveden gluten v období, kdy dítě bylo ještě kojeno. Riziko bylo větší, když bylo podáváno větší množství lepku. Závěr: postupné zavádění lepku u dítěte, které je ještě kojeno, redukuje riziko CS v časném dětském věku a pravděpodobně i později.

26 individuální konzultace o dietě po objednání tel.: po, út: h. schůzky sdružení poslední čtvrtek v měsíci: 17 h. Dětský areál Karlov Praha 2, Ke Karlovu 2, pavilon C

27 Závěr Atopická dermatitida je choroba asociovaná s celiakií a jako taková je indikací k selektivnímu screeningu celiakie cestou stanovení protilátek proti tkáňové transglutamináze ve třídě IgA u pacientů, kteří jsou zatíženi lepkem. Vzhledem k tomu, že část pacientů s celiakií má selektivní deficit IgA je třeba u pacientů s podezřením na celiakii stanovit i hladinu S-IgA a při její nízké hladině a podezření na celiakii provést biopsii při trvající zátěži lepkem i při negativitě attg.

28 Děkuji Vám za pozornost! Máš alergii? Nemáš celiakii?

Celosvětově významné práce, věnované problematice malabsorpčního syndromu a celiakie, publikovali i čeští autoři, prof. Lojda a prof. Frič (3, 7).

Celosvětově významné práce, věnované problematice malabsorpčního syndromu a celiakie, publikovali i čeští autoři, prof. Lojda a prof. Frič (3, 7). CELIAKIE CO MÁ VĚDĚT AMBULANTNÍ INTERNISTA MUDr. Lucie Prokopová Interní hepatogastroenterologická klinika FN Brno Celiakie (celiakální sprue, gluten-senzitivní enteropatie, netropická sprue) je celoživotní

Více

Informační listy Státního ústavu pro kontrolu léčiv určené široké laické veřejnosti

Informační listy Státního ústavu pro kontrolu léčiv určené široké laické veřejnosti Informační listy Státního ústavu pro kontrolu léčiv určené široké laické veřejnosti Celiakie Celiakie (celiakální sprue), je dědičné autoimunitní onemocnění (takto zvýrazněná slova jsou vysvětlena ve slovníčku)

Více

CO JE CELIAKIE? KDE SE LEPEK VYSKYTUJE? CO JE AUTOIMUNITA? JAK CELIAKIE VZNIKÁ? LZE POVAŽOVAT CELIAKII ZA ALERGII?

CO JE CELIAKIE? KDE SE LEPEK VYSKYTUJE? CO JE AUTOIMUNITA? JAK CELIAKIE VZNIKÁ? LZE POVAŽOVAT CELIAKII ZA ALERGII? CELIAKIE STOP CO JE CELIAKIE? Celiakie je dědičné autoimunitní onemocnění dětí i dospělých způsobené trvalou nesnášenlivostí lepku neboli glutenu. Požití lepku vyvolává u postižených osob tvorbu protilátek

Více

OSTEOLOGICK BULLETIN âasopis vûnovan problematice skeletu

OSTEOLOGICK BULLETIN âasopis vûnovan problematice skeletu OBSAH REDAKâNÍ RADA éfredaktor: OSTEOLOGICK BULLETIN âasopis vûnovan problematice skeletu UÏ í rada: Doc. MUDr. Milan Bayer, CSc., Praha Doc. MUDr. tûpán Kutílek, CSc., Pardubice MUDr. Jan Rosa, Praha

Více

Laboratorní diagnostika celiakie.

Laboratorní diagnostika celiakie. Laboratorní diagnostika celiakie. MUDr. Andrea Poloučková Werfen Czech s.r.o. Ústav imunologie UK 2.LF a FN Motol PAGE 0 Definice celiakie autoimunitní hereditární onemocnění způsobené trvalou nesnášenlivostí

Více

Výživa v pediatrii. Pavel Frühauf Peter Szitányi

Výživa v pediatrii. Pavel Frühauf Peter Szitányi Výživa v pediatrii Pavel Frühauf Peter Szitányi Pavel Frühauf, Peter Szitányi Výživa v pediatrii Vydal: Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Ruská 85, Praha 10 Jazyková a technická redakce:

Více

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Venháčová J., Venháčová P. Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD červen 2011 Nejčastější přidružené autoimunitní choroby

Více

Klíčová slova: atopie, atopický ekzém, senzibilizace, hypoalergenní, hypoantigenní, dieta.

Klíčová slova: atopie, atopický ekzém, senzibilizace, hypoalergenní, hypoantigenní, dieta. DIETA U DĚTÍ S ATOPICKÝM EKZÉMEM MUDr. Astrida Šuláková Klinika dětského lékařství FNsP, Ostrava Rostoucí prevalence a zvyšující se závažnost alergických onemocnění, v posledních desetiletích významně

Více

Alergie na bílkovinu kravského mléka (ABKM) 6

Alergie na bílkovinu kravského mléka (ABKM) 6 Doporučení Pracovní skupiny dětské gastroenterologie a výživy ČPS pro výživu kojenců a batolat Alergie na bílkovinu kravského mléka (ABKM) 6 1 2 3 4 ABKM je nejčastější potravinová alergie u dětí do 3

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. Bc. Katarína Petrášková

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. Bc. Katarína Petrášková VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O Bc. Katarína Petrášková Vyhodnocení dostupnosti základních potravin pro osoby s poruchami stravování (celiakie) Diplomová práce 2015 Vyhodnocení dostupnosti

Více

Doporučený postup České hepatologické společnosti ČLS JEP PBC. (primární biliární cirhóza) PSC. (primární sklerozující cholangoitida)

Doporučený postup České hepatologické společnosti ČLS JEP PBC. (primární biliární cirhóza) PSC. (primární sklerozující cholangoitida) Doporučený postup České hepatologické společnosti ČLS JEP PBC (primární biliární cirhóza) PSC (primární sklerozující cholangoitida) Schváleno Výborem ČHS 1/2010 1 2 Autoři: Prof. MUDr. Jiří Horák, CSc.

Více

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Celiakie. Diplomovaný farmaceutický asistent. Mgr. Miroslava Zachariášová

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Celiakie. Diplomovaný farmaceutický asistent. Mgr. Miroslava Zachariášová Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Celiakie Diplomovaný farmaceutický asistent Vedoucí práce: Mgr. Miroslava Zachariášová Vypracovala: Eva Zíková Čelákovice 2010 Čestné prohlášení

Více

Pediatrie. Abstrakta. Kongres pediatrů a dětských sester XXXII. dny praktické a nemocniční pediatrie

Pediatrie. Abstrakta. Kongres pediatrů a dětských sester XXXII. dny praktické a nemocniční pediatrie Pediatrie PRO PRAXI Suppl. A 2015 www.solen.cz ISSN 1803-5892 ISBN 978-80-7471-102-2 ROČNÍK 16. Abstrakta Kongres pediatrů a dětských sester XXXII. dny praktické a nemocniční pediatrie 15. 16. května 2015,

Více

STANDARDY DIAGNOSTIKY A LÉČBY IDIOPATICKÝCH STŘEVNÍCH ZÁNĚTŮ 2004

STANDARDY DIAGNOSTIKY A LÉČBY IDIOPATICKÝCH STŘEVNÍCH ZÁNĚTŮ 2004 STANDARDY DIAGNOSTIKY A LÉČBY IDIOPATICKÝCH STŘEVNÍCH ZÁNĚTŮ 2004 Pracovní skupina pro ISZ Koordinátor: Doc.MUDr.Milan Lukáš, CSc. Členové: Doc.MUDr.Vladimír Zbořil, CSc. Doc.MUDr.Pavel Kohout, PhD Doc.MUDr.Jiří

Více

Revmatologie. Referátový výběr NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA 2010 SVAZEK 50 ČÍSLO 1. Revmatologie 1/2010 (50) 0 ISSN 1214-5076

Revmatologie. Referátový výběr NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA 2010 SVAZEK 50 ČÍSLO 1. Revmatologie 1/2010 (50) 0 ISSN 1214-5076 2010 Revmatologie Referátový výběr 2010 SVAZEK 50 ČÍSLO 1 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA Revmatologie 1/2010 (50) 0 ISSN 1214-5076 Referátový výběr z revmatologie 2010 SVAZEK 50 ČÍSLO 1 ISSN 1214-5076 Registrační

Více

KAZUISTIKY Z GASTROENTEROLOGIE

KAZUISTIKY Z GASTROENTEROLOGIE KAZUISTIKY Z GASTROENTEROLOGIE VI. roãník rok 2000 KAZUISTIKY IDIOPATICKÝCH STŘEVNÍCH ZÁNĚTŮ Doc. MUDr. Milan Lukáš, CSc. a kolektiv Gastroenterologické centrum VFN IV. interní klinika VFN a 1. LF UK,

Více

KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER

KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER XXIV. DNY KLINICKÉ A PRAKTICKÉ PEDIATRIE 18. 19. května 2006 OLOMOUC www.pediatriepropraxi.cz PROGRAM ČTVRTEK 18. 5. 2006 8.30 zahájení Žesťový soubor ZUŠ Šternberk pod

Více

PŘÍRUČKA PRIMÁRNÍHO ODBĚRU

PŘÍRUČKA PRIMÁRNÍHO ODBĚRU Standardizovaný operační postup (SOP) Číslo dokumentu: SOP-507 Název: Platnost od: 7.8.2015 Vydání číslo: 7 Výtisk číslo: 1 PŘÍRUČKA PRIMÁRNÍHO ODBĚRU Počet stran: 46 Zpracoval: Ověřil: Schválil: Jméno

Více

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře. Gastroenterologie

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře. Gastroenterologie Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře Gastroenterologie Autoři: doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D. Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP prof. MUDr. Petr Dítě,

Více

Bezpečnost biologické léčby doporučení České revmatologické společnosti

Bezpečnost biologické léčby doporučení České revmatologické společnosti Bezpečnost biologické léčby doporučení České revmatologické společnosti Vencovský J., a výbor České revmatologické společnosti* Revmatologický ústav, Praha Souhrn Česká revmatologická společnost publikovala

Více

Crohnova nemoc klasifikace, diagnostika, léčba a kvalita života

Crohnova nemoc klasifikace, diagnostika, léčba a kvalita života 16 Crohnova nemoc klasifikace, diagnostika, léčba a kvalita života MUDr. Libor Gabalec Interní oddělení gastroenterologie, Orlickoústecká nemocnice a. s. Etiologie a patogeneze Crohnovy nemoci zůstává

Více

REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE. Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc.

REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE. Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Vydává: Národní lékařská knihovna Sokolská 54, 121 32 Praha 2 ISSN 0034 2882 Svazek 41 Literární a technická

Více

CELIAKIE, FENYLKETONURIE, DIABETES MELITUS

CELIAKIE, FENYLKETONURIE, DIABETES MELITUS CELIAKIE, FENYLKETONURIE, DIABETES MELITUS projevy, léčba, jídelníček CELIAKIE - autoimunitní dědičné onemocnění způsobeno nesnášenlivostí lepku - častější výskyt u žen, postihuje děti, kterým chybí enzym

Více

STANDARDNÍ DIAGNOSTICKÝ A TERAPEUTICKÝ POSTUP CHRONICKÉ INFEKCE VIREM HEPATITIDY C (HCV)

STANDARDNÍ DIAGNOSTICKÝ A TERAPEUTICKÝ POSTUP CHRONICKÉ INFEKCE VIREM HEPATITIDY C (HCV) STANDARDNÍ DIAGNOSTICKÝ A TERAPEUTICKÝ POSTUP CHRONICKÉ INFEKCE VIREM Pracovní skupina pro virové hepatitidy České hepatologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Pracovní

Více

Jedno pero obsahuje 60 milionů IU rekombinantního interferonum alfa-2b produkovaného v E.coli rekombinantní DNA technologií, v 1,2 ml roztoku.

Jedno pero obsahuje 60 milionů IU rekombinantního interferonum alfa-2b produkovaného v E.coli rekombinantní DNA technologií, v 1,2 ml roztoku. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU IntronA 60 milionů IU injekční roztok ve vícedávkovém peru 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedno pero obsahuje 60 milionů IU rekombinantního interferonum alfa-2b produkovaného

Více

STANDARDNÍ DIAGNOSTICKÝ A TERAPEUTICKÝ POSTUP CHRONICKÉ INFEKCE VIREM HEPATITIDY C (HCV)

STANDARDNÍ DIAGNOSTICKÝ A TERAPEUTICKÝ POSTUP CHRONICKÉ INFEKCE VIREM HEPATITIDY C (HCV) STANDARDNÍ DIAGNOSTICKÝ A TERAPEUTICKÝ POSTUP CHRONICKÉ INFEKCE VIREM Pracovní skupina pro virové hepatitidy České hepatologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Pracovní

Více

MEDICÍNA PRO PRAXI II.

MEDICÍNA PRO PRAXI II. Medicína PRO PRAXI Suppl. A 2015 www.solen.cz ISBN 978-80-7471-092-6 Ročník 12 Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI II. kongres praktických lékařů a sester v Ostravě 5. 6. února 2015 Clarion Congress Hotel Ostrava

Více

Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc.

Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. REFERÁTOVÝ VÝBĚR Z REVMATOLOGIE č. 4/2002 Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Vydává: Národní lékařská knihovna, Sokolská 54, 121 32 Praha 2 ISSN 0034-2882 Svazek 42 Literární a technická

Více

STANDARDNÍ DIAGNOSTICKÝ A TERAPEUTICKÝ POSTUP CHRONICKÉ INFEKCE VIREM HEPATITIDY C (HCV)

STANDARDNÍ DIAGNOSTICKÝ A TERAPEUTICKÝ POSTUP CHRONICKÉ INFEKCE VIREM HEPATITIDY C (HCV) STANDARDNÍ DIAGNOSTICKÝ A TERAPEUTICKÝ POSTUP CHRONICKÉ INFEKCE VIREM Pracovní skupina pro virové hepatitidy České hepatologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Pracovní

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PegIntron 100 mikrogramů, prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem v předplněném peru PegIntron 120 mikrogramů, prášek pro přípravu injekčního

Více