Charakteristika analýzy:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Charakteristika analýzy:"

Transkript

1 Oddělení laboratorní medicíny nemocnice Šternberk Jívavská 20, 78516, Česká Republika Tel fax info:www.nemstbk.cz/olm Charakteristika analýzy: Identifikace: TYREOGLUBULIN Využití: marker sekrece tyreoideálních hormonů při monitorování účinnosti terapie Ca štítnice nebo při monitorování terapie hypertyreózy Referenční mez : 1-56 ug/ll Doporučený způsob odběru materiálu: uzavřený systém, sérum. Klinická data: Patofyziologie: Patofyziologie TSH: TSH je produkován tyreotropními buňkami předního laloku hypofýzy. Jde o glykoprotein (rmh 26000), který je charakteristický specifickou β podjednotkou a nespecifickou α podjednotkou (podobná α podjednotkám LH, FSH a ACTH). Patofyziologie tyreoideálních hormonů: Tyreoidea produkuje za normálních okolností 80% T4 a 20% T3. Asi 70% T4 a T3 se váže na TBG (thyroxine binding globulin), dalším vazebným proteinem je TBPA (prealbumin - transthyretrin). Zbývající část tyreoideálních hormonů je vázána na albumin. Volné frakce představují 0,02% T4 a 0,3% T3. Vazebné proteiny: hladina T3 a T4 je závislá na koncentraci vazebných proteinů. Toto množství je ovlivněno řadou faktorů (např.genetické defekty syntézy). Hladinu vazebných proteinů a jejich afinitu k T-hormonům ovlivňují také faktory vnější - hypoproteinemie, nefrotický syndrom, katabolismus, kortikoidy, androgeny (snižují vazbu na proteiny). Zvýšení vazby na proteiny způsobují např. estrogeny, metadon, 5-fluorouracil, perfenmazion, clofibrát, atp. Je zajímavé, že perorálně podané estrogeny ovlivňují nejen celkové hladiny, ale i ft3 (to je třeba vědět, u žen, které berou kontracepci). Vstup tyreoideálních hormonů do buněk: v plasmatické membráně existují speciální přenašeče, kterými jsou T3 a T4 přenášeny dovnitř. Oba hormony mezi sebou o transport kompetují (transport je závislý na aktivitě Na+K+ATPazy - jde o aktivní transport). Omezené množství tyreoidálních hormonů však prochází i pasivně prostou difúzí (např. u jaterních buněk). Zajímavý transport je popsán i u erytrocytů (membrány erytrocytů obsahuje speciální přenašeče pro T3, jejichž funkce je nezávislá na Na/K ATP-áze, koncentrace T3 je v erytrocytech mnohonásobně vyšší než v plasmě - erytrocyty jsou pravděpodobně transportérem T3. T4 inhibuje přenos T3, ale sám není do erytrocytů transportován). Účinky tyreoidů na buněčné úrovni: účinky jsou dlouhodobé a krátkodobé. Dlouhodobé se projevují za několik hodin až dnů, krátkodobé za několik minut (působení na mitochondrie). Tyreoideální hormony se váží na specifické receptory v jádře buněk. Tyto receptory patří spolu s receptory pro steroidní hormony, vitaminem D a kyselinou retinovou do jedné skupiny jaderných receptorů (superfamily of ncl receptors). Charakteristické je pro ně vazebné místo, které

2 je tvořeno dvěma zinkovými prsty. Geny pro tyreoideální receptory jsou na chromozomech 17 a 3. Tyreoideální hormony mají i nejaderné účinky: v mitochondriích, na úrovni jiných organel, cytoskeletu, plasmatické membrány i cytoplasmy. Byl popsán účinek na relaxaci hladkého svalstva. Zrychluje se příjem glukózy, AMK, Na a Ca do buněk. Metabolismus tyreoidálních hormonů: T3 a T4 jsou metabolizovány několika cestami; vzniká celá řada metabolitů, kromě T3 a neúčinného rt3 jsou dalšími produkty 3-T2 a 3-T1 (mono a dijodtyronin) a T0 (tyronin). Z těchto metabolitů jsou některé schopny aktivovat metabolické buněčné systémy a vyvolat tak odpověď v cílové tkáni, což umožňuje regulovat účinky hormonů tyreoidey. Při některých stavech (trauma, hladovění, šok) se mění metabolismus tyreoideálních hormonů - vzniká převážně neúčinný rt3, sníží se celková i ft3, ft4 je normální, TSH je normální, vzniká více rt3 - jde o syndrom nízkého T3 (sick euthyroid syndrom viz dále). Jde o vliv stresových dějů. Dosud nejsou známy mechanismy, které k této změně vedou, významně se uplatňují cytokiny (TNF), glukokortikoidy, atp.. Dejodace: nejdůležitějším procesem v metabolismu tyreoideálních hormonů je dejodace. U eutyreozních podléhá dejodaci 70-80% veškerého tyroxinu, tuto reakci katalyzují dejodázy. Dejodace probíhá buď na vnějším nebo na vnitřním kruhu. Pro zdárný průběh dejodace je nutný kromě dejodáz neznámý cytoplasmatický faktor. Základním enzymem pro přeměnu T4 na T3 na úrovni tkání je dejodáza typu I. Nejvíce se vyskytuje ve štítnici, játrech a ledvinách. Její aktivitu zvyšují TSH, camp, T3, snížená aktivita je při hypotyreóze. Součástí molekuly dejodázy je selen, který je pro metabolismus tyreoidů nezbytný. V případě deficitu Se či jodu je třeba oba tyto doplnit. Pokud je podáván pouze selen zrychluje se odbourávání T4, čímž se prohloubí hypotyreóza. Současná přítomnost deficitu Se a Jodu může mít naopak protektivní charakter. Dejodáza typu II se nachází v mozku, hypofýze, tukové tkáni; jejím úkolem je udržet stálou koncentraci T3 uvnitř buňky. Má větší afinitu k T4 než k rt3. Při hypofunkci se aktivita zvyšuje, při hyperfunkci se snižuje. Dejodáza typu III se vyskytuje v placentě, kůži, fetální mozkové tkáni a tukové tkáni; uplatňuje se při metabolismu T3 a jeho inaktivaci.- při zvýšené T4 se aktivita zvyšuje, chrání tkáně před škodlivým působením nadbytku aktivního hormonu. Jiné metabolické přeměny: zbývající část tyroxinu, která nepodléhá jodidaci na T3 nebo rt3 je metabolizována hlavně konjugací s kyselinou glukuronovou či sírovou a až vzniklé konjugáty jsou dejodovány Účinky tyreoideálních hormonů v cílových tkáních: působení je komplexní, zasahuje do všech metabolických pochodů a uplatňují se ve všech tkáních (např v CNS hrají úlohu neurotramsiteru a ovlivňují metabolismus katecholaminů, v tukové tkáni a myokardu taktéž potencují účinky katecholaminů, ve svalech ovlivňují metabolismus, atp). Klinické jednotky: A) Hypotyreóza Jde o deficit tyreoideálních hormonů. Vyskytuje se u 2-15% populace, přičemž častěji jsou postiženy ženy. S rostoucím věkem se frekvence postižení zvyšuje.

3 Klinické projevy: nespecifické. U těžkých forem se objevuje myxedém s akumulací mukopolysacharidů v kůži a tkáních. U novorozenců je hypofunkce spojena s výskytem kretenismu. Rizikové faktory: věk > 60 let, pohlaví (ženy), struma, hypertyreóza prodělaná v anamnéze, tyreoiditida prodělaná v anamnéze, rodiná anamnéza, nádor hlavy nebo krku, jiné autoimunitní choroby, léčba některými léky, dyslipidemie Laboratorní nález: pokles ft4, ft3, zvýšení TSH. U pacientů se subklinickou hypotyreózou je často hodnota ft4 a ft3 normální, TSH je zvýšen. Často jsou pozitivní autoprotilátky. Při centrální hypotyreóze nacházíme pokles TSH společně s poklesem volných frakcí. Na tomto místě je nutno zmínit tzv. vrozenou hypotyreózu, jejíž příčinou je porucha syntézy tyreoideálních hormonů a vyskytuje se ve frekvenci 1/3500-1/4500 porodů (screeningové programy TSH ev. ft4). Laboratorní vyšetření: a) Rutinní screening nemá význam u mladších osob < 35 let bez RF. U starších jedinců se doporučuje screening pomocí TSH 1x za 5 let (AACE) b) Prvním krokem (často dostačujícím) by mělo být měření TSH (často se chybně provádí nejprve nebo současně i vyšetření ft3 a ft4), event. kombinace s ft4. Na druhé straně ale ani v USA se ještě nedává stanovení ft4 absolutní význam, stále se doporučuje měřit obojí (AACC 1999). c) Pro dg primární hypotyreózy není nutno měřit ATPO a ATG. Jejich stanovení má význam v diferenciální diagnostice nebo při subklinické hypotyreóze (autoimunitní etiologie). d) Při subklinické hypotyreóze se doporučuje stanovení kombinace TSH, ft4 s ATPO a ATG e) K monitorování účinnosti léčby stačí vyšetřit TSH; ft4 pouze v případě horší spolupráce s pacientem. Pokud je klinický stav stabilizován měří se TSH 1-4x ročně. Názory na monitorování protilátek jsou rozporuplné - v případě pozitivity protilátek se někdy doporučuje jejich občasná kontrola po nasazení terapie (1x za 5 let) Dělení: 1) primární porucha syntézy T4 a T3 ve štítnici. Nacházíme atrofii tkáně štítnice. a. Velice častým typem primární hypotyreózy je Hashimotova hypotyreóza. Dalšími příčinami jsou další záněty - např. chronický zánět tyreoidey nebo lymfocytární tyreoiditis; důsledkem je často idiopatický myxedém. Nacházíme zřetelnou prevalence starších žen 7-8:1. U osob s Hashimotovou tyreoitiditidou se často vyskytuje další autoimunitní choroba. Frekvence je vyšší u starších - až 11% starších žen.na vzniku onemocnění se také se podílí genetické predispozice se zřetelnou rodinou vazbou, bývá součástí polyglandulárních syndromů (pozitivita ATPO, ATG - primární hypotyreóza je často spojena s výskytem protilátek proti štítnici). b. Další častou příčinou hypotyreózy je také deficit jódu. c. Další příčinou může být chirurgická nebo radioterapeutická intervence u pacientů s Gravesovou hypertyreózou. Primární hypotyreóza se také může vyskytovat společně s dalšími autoimunitními chorobami jako autoimunitní polyglandulární onemocnění. 2) sekundární (centrální) - příčinou je snížení produkce TSH či TRH nebo obou. Isolovaný deficit TSH je raritní, spíše se vyskytuje v rámci panhypopituitarismu. Laboratorní nález: snížené hodnoty ft3, ft4, TSH. Diagnostický benefit přináší často TRH test.

4 B) Hypertyreóza (tyreotoxikóza) Jde o nadměrnou produkci a účinek tyreoideálních hormonů. Jde o hypermetabolický syndrom. Častou příčinou je Gravesova choroba (autoimunitní onemocnění, příčinou je výskyt protilátek proti TSH receptoru, TSH je typicky <0,01 mui/l). Příčinou nadprodukce hormonů mohou být také adenomy štítné žlázy, ev. vyjímečně také tumory CNS spojené s nadprodukcí TSH. Jednou z dalších příčin může být uvolnění tyreoideálních hormonů ze zánětlivě změněné žlázy při tyreoiditidě, kdy dochází sekundárně k poklesu TSH (jde o tzv. nehypertyreózovou tyreotoxikózu, kdy příčinou není hypertyreóza ale vyplavení tyroxinů při zánětu štítnice) Prevalence hypertyreózy je nízká (0,3-0,6%), diagnóza je poměrně jednoduchá, i když u starších může být někdy i obtížná. Laboratorní nález: vzestup ft3, ft4, pokles TSH (nejvalidnější test). Při diagnostických nesnázích lze využít TRH test. Vyjímečně zvýšení TSH (centrální hypertyreóza). Laboratorní vyšetření: a) rutinní screening se bez klinické indikace nedoporučuje; pokud se používají TSH testy III. a IV. generace pohybují se hodnoty TSH u pacientů s hypertyreózou < 0,1 mu/l. b) V případě, že je TSH <0,1 mu/ml doporučuje se analyzovat ft4. Pro základní dg není nutno vyšetřovat ft3; c) V případě klinicky zřejmé hypertyreozy s nízkou koncentrací TSH a normálním ft4 (T4) se doporučuje stanovit ft3 (T3). d) Vždy je nutno provést vyšetření TRAk (TRAb Gravesova choroba), event. kombinaci s ATPO a ATG e) Kontroly autoprotilátek jako hodnocení efektu terapie se nepovažují za významné. Jako konsensus se někdy doporučuje pouze stanovení 1x za 5 let pro sledování jejich dynamiky. f) Po začátku terapie se doporučuje měřit ft4 (ev TT4); vždy po několika týdnech do ústupu symptomů; TSH se neměří pokud ft4 neklesne na normální hranici nebo nedojde k symptomům, které by ukazovaly na hypotyreózu. Poté se analyzuje TSH (bez potřeby vyšetření ft4 a ft3). Při interpetaci výsledků tyreoideálních hormonů ale nesmíme zapomínat na vysokou biologickou variabilitu (až 70%). Někteří proto doporučují spíše stanovení TG (tyreoglobulinu) před léčbou a při terapii. TG po účinné terapii klesá poměrně rychle (do 14 dnů). TSH klesá po 3-4 týdnech. C) Netyreoideální choroby: U mnoha dalších onemocnění (při absenci onemocnění štítnice) nacházíme mimo jiné nadměrnou koncentraci nebo naopak deficit tyreoideálních hormonů. Tyto stavy často vznikají při alterovaných koncentracích TBG (a jiných proteinů vázající hormony štítné žlázy), vlivem řady netyreoideálních chorob, při terapii mnoho léky nebo při periferní resistenci na tyreoideální hormony. 1) Většina abnormalit se vyskytuje u pacientů s eutyreózou (tzv. euthyreoid sick syndrom). Nejčastěji se vyskytuje snížení T3 a free T3 (se zvýšením rt3, porucha konverze T4 na T3), typicky je nacházíme u pacientů v malnutrici, u špatně kontrolovaného DM, při podávání některých léků (např. betalytika). Někdy lze nalézt také snížení T4, je zajímavé, že volný T4 bývá ale často normální nebo zvýšen (porucha vazby na TBG, léky, atp).

5 Hodnoty TSH se obvykle u euthyreoid sick syndromu nemění, i když se občas popisuje pokles TSH během aktní fáze netyreoideálních onemocnění nebo mírné zvýšení při regeneraci po těchto chorobách. Příčiny nejsou zcela jasné (vliv hormonů, nutrice, atp). Diagnóza tyreopatie během akutních chorob bývá často zatížena velkými chybami, proto je vhodné ji pokud možno odsunout až do období vyléčení. 2) Hyperthyreoid sick syndrom Asi 3% hospitalizovaných pacientů má při příjmu sníženou koncentraci TSH, která je často spojena s akutní fází choroby, léčbou dopaminem nebo kortikoidy (nejde o onemocnění tyreoidey). Se zavedením ultracitlivých metod se posunula mez hodnocení (odlišení) hypertyreózy od tzv. snížení TSH u kriticky nemocných na hodnoty 0,1 miu/l (hodnoty nižší svědčí pro hypertyreózu, hodnoty vyšší svědčí pro eutyreózu s mírnou supresí TSH při akutním onemocnění) 3) Hypothyreoid sick syndrom: Pacienti s netyreoidálními onemocněními mají často sníženou celkovou a volnou frakci T3; pokud současně nacházíme normální koncentrace ft4 je diagnóza hypotyreóza nepravděpodobná. Nejlepším rozlišovacím mechanismem pro toto onemocnění bývá jednoduché stanovení TSH. Mírné zvýšení TSH můžeme nalézt u pacientů s eutyreózou při chronickém onemocnění. Zvýšení TSH>8 miu/l u pacientů kriticky nemocných však ukazuje spíše na hypotyreózu (ev. vyjímečně při zvýšení ft4 nebo ft3 na centrální hypertyreózu). Výrazné zvýšení TSH (> 30 mui/ml) svědčí jasně pro hypotyreózu. Nesmíme zapomínat na skutečnost, že podávání kortikoidů nebo dopaminu často snižuje hodnoty TSH na normální koncentrace i u jedinců s hypotyreózou. U chronicky nemocných jedinců s hypotyreózou pomůže při rozlišení společné stanovení FT3, FT4 a TSH (rt3 bývá u hypotyreóz nízký). Stejně tak nezapomínáme že pokles TSH netyreoideálního původu nacházíme u osob s Cushingovou nemocí nebo Cushingovým syndromem (TSH se normalizuje po normalizaci sekrece kortizolu) K rozlišení mezi centrální hypotyreózou pomůže u chronicky nemocných pacientů s eutyreózou stanovení kortizolu. D) Vliv léků Léky, které nejčastěji ovlivňují koncentrace TSH jsou kortikoidy, dopamin (snižují TSH), amiodaron (zvyšují TSH). Řada léků působí na koncentrace periferních hormonů ovlivněním jejich vazby na proteiny (např. salicyláty, diuretika, antiepileptika, nesteroidní antiflogistika, estrogenmy, fibráty, atp.) E) Preanalytické vlivy Při interpretaci výsledků nesmíme zapomínat na preanalytické vlivy. Popisuje se, že se biologická variabilita TSH během 1 týdne pohybuje až ke 20%, za 4 měsíce kolem 14-35%. Biologická variabilita T4 a T3 je ještě vyšší (až 70%). Diagnostický postup Stanovení periferních hormonů (i jejich volných frakcí) není v řadě případů potřebné (viz výše). Názor o nadřízeném diagnostickém významu TSH je podporován vztahem mezi TSH a ft4 (např. pokles FT4 o 50% vede k minimálně 100-násobnému vzestupu TSH). Stanovení volných frakcí využíváme především v diferenciální diagnostice nejasných stavů (viz výše).

6 Dynamika koncentrací TSH se při většině léčebných intervencí významně mění až po několika týdnech (6-8 týdnů). Kontrola tohoto parametru by tedy neměla následovat dřív než po této době od vstupního vyšetření. K vyloučení latentních tyreopatií pomáhá mimo funkčních testů (TRH) ještě stanovení autoprotilátek (viz výše). Hodnota horní hranice TSH navíc není zatím unifikovaná, protože longitudinální studie prokázaly, že hodnoty TSH > 2,5-3 mu/l se mohou v řadě případů vyskytnout i u pacientů s hypotyreózou (nebo zvyšují riziko jejího vzniku), především při kombinaci s výskytem autoprotilátek. Popis diagnostických kroků: Krok 1: screening TSH u osob > 35 let 1x za 5 let Krok 2: stanovení ft4, ev. ft3 (indikace viz výše) Krok 3: stanovení ATPO, ATG, ev. TRAb (indikace viz výše) Krok 4: TRH test (indikace viz výše) Krok 5: kalcitonin (Ca thyreoidey) Krok 6: Kontroly TG, kalcitoninu, TSH, ev. ft4 (indikace viz výše, monitorování efektu terapie) Krok 7: Kontroly ATPO, ATG, TRAb 1x za 5 let (indikace viz výše, monitorování efektu terapie) Shrnutí: Monitorování efektu terapie Ca štítnice, hypertyreóza. Literatura: 1) 1) Langer P, Klimeš I, Šeboková E: Sprasné trendy v laboratornej diagnostike ochorení štítné žlázy. DMEV, 2002, 2: ) 2) Burtis CA, Ashwood ER: Tietz Textbook of Clinical Chemistry. WB Saunders Company, 1999: ) Běhanová M, Nedvídková J.: Metabolismus a periferní účinky hormonů štítné žlázy. DMEV, 2/99: ) Kolektiv. Tyreoideální markery. Abbot Laboratories, ) Límanová Z: Záněty štítné žlázy Int.med. pro praxi, 2000, 4: ) Holson et al.: Laboratory strategies and managenetn of hypo and hyperthyreosis. PgM, 2000, 42: ) Burns E: Thyreoidea - laboratory diagnosis Clin Chem, 2000, 142, ) Vondra K, Zamrazil V: Onemocnění štítné žlázy a DM. DMEV, 2/02:78-82

Diagnostika štítné žlázy. Tereza Tietze

Diagnostika štítné žlázy. Tereza Tietze Diagnostika štítné žlázy Tereza Tietze Štítná žláza Hormony štítné žlázy regulují biochemické procesy důležité pro růst a vývoj včetně: Tvorby energie z cukrů Kardiovaskulární funkce Nervového systému

Více

Má vyšetřování tyreoglobulinu význam i mimo tyreoidální onkologii?

Má vyšetřování tyreoglobulinu význam i mimo tyreoidální onkologii? Má vyšetřování tyreoglobulinu význam i mimo tyreoidální onkologii? V. Zamrazil (1,2) R. Bílek (1) 1. Endokrinologický ústav Praha, ČR 2. Subkatedra endokrinologie IPVZ, Praha Co je to tyreoglobulin (Tg)?

Více

Doporučení pro vyšetřování štítné ţlázy v těhotenství Drahomíra Springer

Doporučení pro vyšetřování štítné ţlázy v těhotenství Drahomíra Springer Doporučení pro vyšetřování štítné ţlázy v těhotenství Drahomíra Springer ÚLBLD 1. LF UK a VFN Praha Relativně vysoký výskyt patologií štítné ţlázy v graviditě je v ČR shodně publikován řadou pracovišť

Více

hypotyreózy u stárnoucích žen

hypotyreózy u stárnoucích žen Význam včasného záchytu hypotyreózy u stárnoucích žen Jan Jiskra, Zdeňka Límanová 3. Interní klinika 1. LF UK a VFN Praha Prevalence tyreopatií Kongenitální hypotyreóza: 1:4000 Tyreopatie v dětství a adolescenci:

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Základní algoritmus detekce poruch štítné žlázy v denní praxi lékaře

Základní algoritmus detekce poruch štítné žlázy v denní praxi lékaře Základní algoritmus detekce poruch štítné žlázy v denní praxi lékaře Prof. MUDr. Karel Martiník, DrSc., Ambulance pro metabolická onemocnění a poruchy výživy, Poliklinika II, Bří Štefanů 895, Hradec Králové

Více

Doporučení pro laboratorní diagnostiku funkčních a autoimunních onemocnění štítné žlázy

Doporučení pro laboratorní diagnostiku funkčních a autoimunních onemocnění štítné žlázy Doporučení pro laboratorní diagnostiku funkčních a autoimunních onemocnění štítné žlázy Autoři : Doc. MUDr. Zdeňka Límanová, CSc. za ČES JEP MUDr. Richard Pikner, Ph.D. - za ČSKB JEP Ing. Drahomíra Springer,

Více

Patologie endokrinního systému

Patologie endokrinního systému Patologie endokrinního systému Hypofýza uložena v tureckém sedle řízena hypotalamem (hypotalamo-hypofyzární osa) podle informací z periferie liberiny, statiny části: adenohypofýza (tvoří hormony řídící

Více

Kortizol, ACTH. Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division

Kortizol, ACTH. Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division Kortizol, ACTH Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division ACTH: biochemie a fyziologie Hormon peptidové povahy, 39 AMK Produkován předním lalokem hypofýzy Cirkadiánní rytmus nejvyšší koncentrace v

Více

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 21.9. 2009 Mgr. Radka Benešová Obecné zásady řízení a regulací: V organismu rozlišujeme dva základní

Více

Příloha list Laboratorní příručky

Příloha list Laboratorní příručky _ Datum aktualizace: 15. 2.2014 Příloha list Laboratorní příručky Název metody: ASGPR Název metody na výsledcích laboratorního vyšetření: S_ASGPR IgG Jednotky: index Indikace: diferenciální diagnostika

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_19_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_19_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_19_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA ŠTÍTNÁ ŽLÁZA nejstarší žláza s vnitřní sekrecí u obratlovců (z fylogenetického hlediska) váží 30

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

SOUSTAVA ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ

SOUSTAVA ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ SOUSTAVA ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ Pro přednášku v Trenérské škole Svazu kulturistiky a fitness České republiky a Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy více na www.skfcr.cz/treneri Mgr. Petr

Více

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Imunodeficience. Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Základní rozdělení imunodeficiencí Primární (obvykle vrozené) Poruchy genů kódujících

Více

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Firma Abbott Laboratories nabízí na imunoanalytických systémech ARCHITECT test ke stanovení biologicky aktivní části vitaminu

Více

Zpráva o výsledcích 2. části pilotního projektu VZP, který probíhal v r. 2010 v České republice za finanční podpory VZP.

Zpráva o výsledcích 2. části pilotního projektu VZP, který probíhal v r. 2010 v České republice za finanční podpory VZP. Zpráva o výsledcích 2. části pilotního projektu VZP, který probíhal v r. 2010 v České republice za finanční podpory VZP. Vyšetření poruch štítné žlázy u těhotných žen - r. 2010 Vzhledem k tomu, že druhá

Více

LNÍ REGULACE HORMONÁLN. Hormony. Mgr. Aleš RUDA

LNÍ REGULACE HORMONÁLN. Hormony. Mgr. Aleš RUDA HORMONÁLN LNÍ REGULACE Mgr. Aleš RUDA Regulace lidského organismu regulace lidského organismu : nervová - působí rychle, po dobu trvání podnětu imunitní látková = hormonální (starší než nervová) hormonální

Více

PREDIKCE, PREVENCE A PERSONIZOVANÝ PŘÍSTUP U TYREOIDÁLNÍCH CHOROB

PREDIKCE, PREVENCE A PERSONIZOVANÝ PŘÍSTUP U TYREOIDÁLNÍCH CHOROB PREDIKCE, PREVENCE A PERSONIZOVANÝ PŘÍSTUP U TYREOIDÁLNÍCH CHOROB V. Zamrazil Endokrinologický ústav, Praha Subkatedra endokrinologie IPVZ, Praha TYREOPATIE MODEL APLIKACE PPPM SOUČASNÝ STAV KLINICKÉ TYREOIDOLOGIE

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba MUDr. Zdeňka Vyhnánková Hormonální změny během menstruačního cyklu do ovulace stoupá hladina estrogenů 10x, hladina progesteronu je nulová v druhé polovině

Více

Fyziologická regulační medicína

Fyziologická regulační medicína Fyziologická regulační medicína Otevírá nové obzory v medicíně! Pacienti hledající dlouhodobou léčbu bez nežádoucích účinků mohou být nyní uspokojeni! 1 FRM italská skupina Zakladatelé GUNY 2 GUNA-METODA

Více

Význam stanovení hormonů

Význam stanovení hormonů Význam stanovení hormonů Richard Hampl Endokrinologický ústav Praha Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Hormony definice Chemické regulátory

Více

Andulí Hylmarová Madla Klačková PVČ 18.4.2011

Andulí Hylmarová Madla Klačková PVČ 18.4.2011 Andulí Hylmarová Madla Klačková PVČ 18.4.2011 Obsah: Co je to hormon? Vznik hormonů Funkce hormonů Rostlinné hormony Živočišné hormony Hormony u člověka Dělení hormonů Význam hormonů Choroby Co je to HORMON?

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Venháčová J., Venháčová P. Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD červen 2011 Nejčastější přidružené autoimunitní choroby

Více

Patologické změny produkce kortikoidních hormonů

Patologické změny produkce kortikoidních hormonů KRTIKIDY Kortikoidní hormony Produkovány ve 3 vrstvách kůry nadledvin Vnější vrstva mineralokortikoidy Střední vrstva glukokortikoidy Vnitřní vrstva androgeny, estrogeny, progesteron Kortikoidní hormony

Více

Metabolismus steroidů. Petr Tůma

Metabolismus steroidů. Petr Tůma Metabolismus steroidů Petr Tůma Steroidy lipidy hydrofóbní charakter syntetizovány z acetyl-coa izoprenoidy během syntézy izopren Co patří mezi steroidy? cholesterol a jeho estery pohlavní hormony hormony

Více

CDT a další. laboratorní markery. objektivizaci abusu a efektivity léčby. MUDr. Pavla Vodáková, RNDr. Milan Malý

CDT a další. laboratorní markery. objektivizaci abusu a efektivity léčby. MUDr. Pavla Vodáková, RNDr. Milan Malý CDT a další laboratorní markery používan vané v našem zařízen zení při objektivizaci abusu a efektivity léčby MUDr. Pavla Vodáková, RNDr. Milan Malý Nejčastější užívané markery CDT GGT AST/ALT MCV Méně

Více

Václav Zamrazil, Jarmila Čeřovská. Jod a štítná žláza. Optimální přívod jodu a poruchy z jeho nedostatku

Václav Zamrazil, Jarmila Čeřovská. Jod a štítná žláza. Optimální přívod jodu a poruchy z jeho nedostatku Václav Zamrazil, Jarmila Čeřovská Jod a štítná žláza Optimální přívod jodu a poruchy z jeho nedostatku Václav Zamrazil, Jarmila Čeřovská Jod a štítná žláza Optimální přívod jodu a poruchy z jeho nedostatku

Více

Ceník laboratorních vyšetření

Ceník laboratorních vyšetření Ceník laboratorních vyšetření Základní úkony spojené s odběrem a zpracováním krve před jakýmkoliv rozborem Výkon Význam Cena v Kč ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY Odběr krve do zkumavky odběrovou jehlou 28,00 SEPARACE

Více

PET / CT. J.Vi. Vižďa. FN Hradec Králov. lové

PET / CT. J.Vi. Vižďa. FN Hradec Králov. lové Diagnostické možnosti PET / CT J.Vi Vižďa Oddělen lení nukleárn rní medicíny FN Hradec Králov lové Pozitronová emisní tomografie (PET) Nejmodernější funkčnízobrazování (molecularimaging) PET scanner: registrace

Více

Markery srdeční dysfunkce v sepsi

Markery srdeční dysfunkce v sepsi Markery srdeční dysfunkce v sepsi MUDr. Pavel Malina MUDr. Janka Franeková, Ph. D. Oddělení klinické biochemie Interní oddělení Nemocnice Písek, a.s. Pracoviště laboratorních metod IKEM Praha Colours of

Více

Studie zdravotního stavu dětí

Studie zdravotního stavu dětí Studie zdravotního stavu dětí z Radvanic a Bartovic Miroslav Dostál Ústav experimentální mediciny AV ČR, v.v.i., Praha 1 Zdravotní stav dětí Cíl porovnat zdravotní stav dětí žijících v Radvanicích & Bartovicích

Více

Funkce jater 7. Játra stavba, struktura jaterní buňky, žluč. Metabolismus základních živin v játrech. Metabolismus bilirubinu.

Funkce jater 7. Játra stavba, struktura jaterní buňky, žluč. Metabolismus základních živin v játrech. Metabolismus bilirubinu. Funkce jater 7 Játra stavba, struktura jaterní buňky, žluč. Metabolismus základních živin v játrech. Metabolismus bilirubinu. Játra centrální orgán v metabolismu živin a xenobiotik 1. Charakterizujte strukturu

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Aminokyseliny. VY_32_INOVACE_Ch0201. Seminář z chemie.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Aminokyseliny. VY_32_INOVACE_Ch0201. Seminář z chemie. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu P VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí svobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Obecný popis funkce žláz s vnitřní sekrecí

Obecný popis funkce žláz s vnitřní sekrecí Obecný popis funkce žláz s vnitřní sekrecí Žlázy s vnitřní sekrecí (endokrinní žlázy) zajišťují spolu s nervovou soustavou neurohumorální regulaci orgánů a organizmu jako celku. Vytvářejí hormony, které

Více

Titrace autoprotilátek detekovaných metodami nepřímé imunofluorescence. Jan Martinek Ivo Lochman

Titrace autoprotilátek detekovaných metodami nepřímé imunofluorescence. Jan Martinek Ivo Lochman Titrace autoprotilátek detekovaných metodami nepřímé imunofluorescence Jan Martinek Ivo Lochman OSNOVA ÚVOD TITRACE DLE EUROIMMUN DATA SEKK STANDARTIZACE ANA STANDARTIZACE ICA HOOK EFEKT ZÁVĚR Titrace

Více

GYN. REPRODUKCE. - kryptorchizmus a anorchie u chlapců - některé případy předčasné puberty - testikulární disgeneze - předčasná menopauza

GYN. REPRODUKCE. - kryptorchizmus a anorchie u chlapců - některé případy předčasné puberty - testikulární disgeneze - předčasná menopauza GYN. REPRODUKCE NÁZEV : AMH = Anti-Müllerian hormon POUŽITÍ : Anti-Müllerian hormon (AMH) je dimerní glykoprotein, složený ze dvou monomerů o molekulové hmotnosti 72 kda. AMH patří do rodiny transformujícího

Více

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Brno, 17.5.2011 Izidor (Easy Door) Osnova přednášky 1. Proč nás rakovina tolik zajímá?

Více

Charakteristika analýzy:

Charakteristika analýzy: Charakteristika analýzy: Identifikace: DIAGNOSTIKA PORUCHY JATERNÍCH FUNKCÍ, DECHOVÝ TEST S C 13 -METHACETINEM Využití: diagnostika poruch jaterních funkcí (demetylační, oxidační) Referenční mez: viz tabulka

Více

Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ

Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ Důvody pro laktátové testování jsou zcela zřejmé: Pokud jsou ostatní faktory shodné, tak ten sportovec, který během závodu vyprodukuje nejvíce energie za časovou

Více

Protein S100B Novinky a zajímavosti

Protein S100B Novinky a zajímavosti Protein S100B Novinky a zajímavosti Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Odborný seminář Roche, Kurdějov, 29. dubna 2014 S100: biochemické minimum S100 = kalcium vážící nízkomolekulární proteiny

Více

Ošetřovatelský proces u nemocného s onemocněním nadledvin. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Ošetřovatelský proces u nemocného s onemocněním nadledvin. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelský proces u nemocného s onemocněním nadledvin Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Nadledviny 1 Anatomie a fyziologie Hormony Glukokortikoidy (kortizol) ovlivněno ACTH Glukoneogenetický

Více

GYN. REPRODUKCE. - kryptorchizmus a anorchie u chlapců - některé případy předčasné puberty - testikulární disgeneze - předčasná menopauza

GYN. REPRODUKCE. - kryptorchizmus a anorchie u chlapců - některé případy předčasné puberty - testikulární disgeneze - předčasná menopauza GYN. REPRODUKCE NÁZEV : AMH = Anti-Müllerian hormon POUŽITÍ : Anti-Müllerian hormon (AMH) je dimerní glykoprotein, složený ze dvou monomerů o molekulové hmotnosti 72 kda. AMH patří do rodiny transformujícího

Více

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie 1 Lochmanová A., 2 Olbrechtová L., 2 Kolčáková J., 2 Zjevíková A. 1 OIA ZÚ Ostrava 2 klinika infekčních nemocí, FN Ostrava HIV infekce onemocnění s

Více

DOPORUČENÉ POSTUPY V LABORATORNÍ DIAGNOSTICE

DOPORUČENÉ POSTUPY V LABORATORNÍ DIAGNOSTICE LABORATORY MEDICINE PRACTICE GUIDELINES DOPORUČENÉ POSTUPY V LABORATORNÍ DIAGNOSTICE - P Ř Í S P Ě V E K K D I A G N O S T I C E A S L E D O V Á N Í O N E M O C N Ě N Í Š T Í T N É Ž L Á Z Y RICHARD PIKNER

Více

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Prof. MVDr. Lenka VORLOVÁ, Ph.D. a kolektiv FVHE VFU Brno Zlín, 2012 Mléčné výrobky mají excelentní postavení mezi výrobky živočišného původu - vyšší biologická

Více

Hormonální soustava látkové řízení

Hormonální soustava látkové řízení Hormonální soustava látkové řízení Hormony (působky) biologicky aktivní látky, produkované speciálními buňkami ţláz s vnitřní sekrecí (endokrinními) do krve, jsou vylučovány v nepatrném mnoţství (působí

Více

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Při vytváření koncepce našeho nového nestátního zdravotnického zařízení jsme vycházeli ze zkušeností vyspělých zdravotních systémů, kde kooperace lékařů

Více

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Složky výživy - sacharidy Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Sacharidy 1 Nejdůležitější a rychlý zdroj energie 50-60% Dostatečný přísun šetří rezervy tělesných tuků a bílkovin Složeny z C, H2,

Více

doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D.

doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D. doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D. Konference Klonování a geneticky modifikované organismy Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna 7. května 2015, Praha Výroba léků rekombinantních léčiv Výroba diagnostických

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

Zpráva o výsledcích pilotního projektu VZP, který probíhal v r. 2009 v České republice za finanční podpory VZP.

Zpráva o výsledcích pilotního projektu VZP, který probíhal v r. 2009 v České republice za finanční podpory VZP. Zpráva o výsledcích pilotního projektu VZP, který probíhal v r. 2009 v České republice za finanční podpory VZP. Screening onemocnění štítné žlázy u těhotných žen - za r. 2009 Vzhledem k tomu, že zpráva

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Letrox 75 75 µg, tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: levothyroxinum natricum x H 2 0 1 tableta obsahuje 79,8-85,2,mikrogramů levothyroxinum

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_CHE_412 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Alena

Více

Metody nově vyšetřované v OKB Trutnov - převzaté z ONM

Metody nově vyšetřované v OKB Trutnov - převzaté z ONM Metody nově vyšetřované v OKB Trutnov - převzaté z ONM CA 15-3 v séru Carbohydrate antigen 15 3, Cancer antigen 15-3 Marker pro monitorování pacientek s karcinomem prsu. - monoklonální protilátky 115D8

Více

ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA

ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA ZOBRAZOVACÍCH METOD *NEUROCHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ **ŠIKLŮV ÚSTAV

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Hav17 Vypracoval(a),

Více

Funkční poruchy štítné žlázy

Funkční poruchy štítné žlázy Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře Funkční poruchy štítné žlázy doc. MUDr. Zdenka Límanová, CSc. Česká endokrinologická společnost ČLS JEP MUDr. Jaroslava Laňková Společnost

Více

Huntingtonova choroba

Huntingtonova choroba Huntingtonova choroba Renata Gaillyová OLG FN Brno Huntingtonova choroba je dědičné neurodegenerativní onemocnění mozku, které postihuje jedince obojího pohlaví příznaky se obvykle začínají objevovat mezi

Více

Depresivní porucha a kardiovaskulární systém

Depresivní porucha a kardiovaskulární systém Depresivní porucha a kardiovaskulární systém Martin ANDERS Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Things we knew, things we did Things we have

Více

Tyreopatie v těhotenství (plošný screening nebo vyšetřování rizikových skupin)

Tyreopatie v těhotenství (plošný screening nebo vyšetřování rizikových skupin) Tyreopatie v těhotenství (plošný screening nebo vyšetřování rizikových skupin) 1 MUDr. Mgr. Sylvie Špitálníková, Ph.D., 2 prof. MUDr. Jiří Horáček, CSc., 1 MUDr. Petr Libus, 2 MUDr. Pavel Antonín 1 Nemocnice

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa

Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa Marcela Vlková, Zdeňka Pikulová Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Ústav

Více

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz CÍL: alkoholem způsobená jaterní cirhóza alkoholem vyvolaná transplantace jater alkoholem způsobená pankreatitida Vyčíslení

Více

Radionuklidová diagnostika v endokrinologii

Radionuklidová diagnostika v endokrinologii Radionuklidová diagnostika v endokrinologii Materiál pro studenty medicíny MUDr. Otto Lang, PhD., Helena Balonová MD. KNM UK 3. LF Praha Endokrinologie Základní postavení štítné žlázy Thyreologie stála

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Léčba CHOPN Odvykání kouřen ení Bronchodilatancia (mimo theofyllinu)

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-04. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-04. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-04 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1 Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1 1 Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice, Praha MDS Myelodysplastický syndrom (MDS) je heterogenní

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získat znalosti a praktické dovednosti umožňující poskytovat komplexní

Více

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha interakce antigenu s protilátkou probíhá pouze v místech epitopů Jeden antigen může na svém povrchu nést

Více

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Biochemická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Biochemická vyšetření krve 1. část Biochemická

Více

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Krev Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství, Klinická propedeutika, První pomoc, Biologie, Vybrané

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Projevy aterosklerózy podle postižení určitého orgánu ischemická choroba srdeční srdeční angína (angina pectoris), srdeční infarkt (infarkt

Více

25.11.2014. Definice DM. Léčba diabetes mellitus. Inzulín. Syntéza inzulínu. Patogeneze DM 1.typu. Patogeneze DM 1.typu

25.11.2014. Definice DM. Léčba diabetes mellitus. Inzulín. Syntéza inzulínu. Patogeneze DM 1.typu. Patogeneze DM 1.typu Léčba diabetes mellitus Definice DM DM je charakterizován zvýšenou glykémií a často současnou glykosurií Příčinou je chybění nebo nedostatečná sekrece inzulínu nebo jeho nedostatečný účinek na úrovni buněk

Více

Dieta u nemocí žlučníku, žlučových cest a pankreatu

Dieta u nemocí žlučníku, žlučových cest a pankreatu Dieta u nemocí žlučníku, žlučových cest a pankreatu Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Postižení žlučových cest možnosti Akutní cholecystitida (kalkulózní, nekalkulózní) Jedná se o akutní břišní

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Vakcíny z nádorových buněk

Vakcíny z nádorových buněk Protinádorové terapeutické vakcíny Vakcíny z nádorových buněk V. Vonka, ÚHKT, Praha Výhody vakcín z nádorových buněk 1.Nabízejí imunitnímu systému pacienta celé spektrum nádorových antigenů. 2. Jejich

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

Funkční blokáda. AChR protilátky se příčně. receptorů protilátkami

Funkční blokáda. AChR protilátky se příčně. receptorů protilátkami Racionální terapie kortikosteroidy u myasthenia gravis, rizika a benefit léčby Iveta Nováková Neurologická klinika VFN, Praha Nervosvalový přenos Funkční blokáda Destrukce nervosvalové ploténky Nervosvalový

Více

ZÁVĚRY - DOPORUČENÍ - SUPLEMENTACE

ZÁVĚRY - DOPORUČENÍ - SUPLEMENTACE Komentář k výsledkům analýzy vlasů paní XY Strana 1 z 6 ZÁVĚRY - DOPORUČENÍ - SUPLEMENTACE V M e t a b o l i s m u s p a c i e n t a T y p r y c h l ý D ýsledky, které máte před sebou, jsou doplněním biochemických

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

Jiří Šantavý, Ishraq Dhaifalah, Vladimír Gregor

Jiří Šantavý, Ishraq Dhaifalah, Vladimír Gregor Moto: Nejvyšším štěstím každé rodiny je zdravé dítě Jiří Šantavý, Ishraq Dhaifalah, Vladimír Gregor ČLK, 14. února 2013 Úvod Od poznání možností, které nám nabízí prenatální diagnostika, se embryo či později

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Inclusion Definice Zlomenina krčku SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Diagnostická kritéria Pacient ve věku 65 let a více + splňující následující tři diagnostická kritéria:

Více

Zjišťování toxicity látek

Zjišťování toxicity látek Zjišťování toxicity látek 1. Úvod 2. Literární údaje 3. Testy in vitro 4. Testy na zvířatech in vivo 5. Epidemiologické studie 6. Zjišťování úrovně expozice Úvod Je známo 2 10 7 chemických látek. Prostudování

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více

INFORMACE PRO PACIENTY LÉČBA PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU

INFORMACE PRO PACIENTY LÉČBA PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 1 LÉČBA PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU INFORMACE PRO PACIENTY ZÁŘÍ 2010 Technologický

Více

Epilepsie. Silvia Čillíková FEL ČVUT. 9th May 2006

Epilepsie. Silvia Čillíková FEL ČVUT. 9th May 2006 Epilepsie Silvia Čillíková FEL ČVUT 9th May 2006 Úvod Epilepsie (zkr. epi) je skupina poruch mozku projevujících se opakovanými záchvaty (paroxysmy) různého charakteru Je to relativně běžné onemocnění,

Více

Transmembránový receptor: E= vnější mezibuněčný prostor P = cytoplazmatická membrána I = vnitrobuněčný prostor. Zdroj: Wikipedie

Transmembránový receptor: E= vnější mezibuněčný prostor P = cytoplazmatická membrána I = vnitrobuněčný prostor. Zdroj: Wikipedie Kapitola 14 HORMONY S narůstající složitostí organismů přestaly stačit regulační mechanismy, jakými disponuje jednobuněčný organismus, který na podněty z prostředí reaguje jako celek, tedy celá buňka.

Více