Charakteristika analýzy:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Charakteristika analýzy:"

Transkript

1 Oddělení laboratorní medicíny nemocnice Šternberk Jívavská 20, 78516, Česká Republika Tel fax info:www.nemstbk.cz/olm Charakteristika analýzy: Identifikace: TYREOGLUBULIN Využití: marker sekrece tyreoideálních hormonů při monitorování účinnosti terapie Ca štítnice nebo při monitorování terapie hypertyreózy Referenční mez : 1-56 ug/ll Doporučený způsob odběru materiálu: uzavřený systém, sérum. Klinická data: Patofyziologie: Patofyziologie TSH: TSH je produkován tyreotropními buňkami předního laloku hypofýzy. Jde o glykoprotein (rmh 26000), který je charakteristický specifickou β podjednotkou a nespecifickou α podjednotkou (podobná α podjednotkám LH, FSH a ACTH). Patofyziologie tyreoideálních hormonů: Tyreoidea produkuje za normálních okolností 80% T4 a 20% T3. Asi 70% T4 a T3 se váže na TBG (thyroxine binding globulin), dalším vazebným proteinem je TBPA (prealbumin - transthyretrin). Zbývající část tyreoideálních hormonů je vázána na albumin. Volné frakce představují 0,02% T4 a 0,3% T3. Vazebné proteiny: hladina T3 a T4 je závislá na koncentraci vazebných proteinů. Toto množství je ovlivněno řadou faktorů (např.genetické defekty syntézy). Hladinu vazebných proteinů a jejich afinitu k T-hormonům ovlivňují také faktory vnější - hypoproteinemie, nefrotický syndrom, katabolismus, kortikoidy, androgeny (snižují vazbu na proteiny). Zvýšení vazby na proteiny způsobují např. estrogeny, metadon, 5-fluorouracil, perfenmazion, clofibrát, atp. Je zajímavé, že perorálně podané estrogeny ovlivňují nejen celkové hladiny, ale i ft3 (to je třeba vědět, u žen, které berou kontracepci). Vstup tyreoideálních hormonů do buněk: v plasmatické membráně existují speciální přenašeče, kterými jsou T3 a T4 přenášeny dovnitř. Oba hormony mezi sebou o transport kompetují (transport je závislý na aktivitě Na+K+ATPazy - jde o aktivní transport). Omezené množství tyreoidálních hormonů však prochází i pasivně prostou difúzí (např. u jaterních buněk). Zajímavý transport je popsán i u erytrocytů (membrány erytrocytů obsahuje speciální přenašeče pro T3, jejichž funkce je nezávislá na Na/K ATP-áze, koncentrace T3 je v erytrocytech mnohonásobně vyšší než v plasmě - erytrocyty jsou pravděpodobně transportérem T3. T4 inhibuje přenos T3, ale sám není do erytrocytů transportován). Účinky tyreoidů na buněčné úrovni: účinky jsou dlouhodobé a krátkodobé. Dlouhodobé se projevují za několik hodin až dnů, krátkodobé za několik minut (působení na mitochondrie). Tyreoideální hormony se váží na specifické receptory v jádře buněk. Tyto receptory patří spolu s receptory pro steroidní hormony, vitaminem D a kyselinou retinovou do jedné skupiny jaderných receptorů (superfamily of ncl receptors). Charakteristické je pro ně vazebné místo, které

2 je tvořeno dvěma zinkovými prsty. Geny pro tyreoideální receptory jsou na chromozomech 17 a 3. Tyreoideální hormony mají i nejaderné účinky: v mitochondriích, na úrovni jiných organel, cytoskeletu, plasmatické membrány i cytoplasmy. Byl popsán účinek na relaxaci hladkého svalstva. Zrychluje se příjem glukózy, AMK, Na a Ca do buněk. Metabolismus tyreoidálních hormonů: T3 a T4 jsou metabolizovány několika cestami; vzniká celá řada metabolitů, kromě T3 a neúčinného rt3 jsou dalšími produkty 3-T2 a 3-T1 (mono a dijodtyronin) a T0 (tyronin). Z těchto metabolitů jsou některé schopny aktivovat metabolické buněčné systémy a vyvolat tak odpověď v cílové tkáni, což umožňuje regulovat účinky hormonů tyreoidey. Při některých stavech (trauma, hladovění, šok) se mění metabolismus tyreoideálních hormonů - vzniká převážně neúčinný rt3, sníží se celková i ft3, ft4 je normální, TSH je normální, vzniká více rt3 - jde o syndrom nízkého T3 (sick euthyroid syndrom viz dále). Jde o vliv stresových dějů. Dosud nejsou známy mechanismy, které k této změně vedou, významně se uplatňují cytokiny (TNF), glukokortikoidy, atp.. Dejodace: nejdůležitějším procesem v metabolismu tyreoideálních hormonů je dejodace. U eutyreozních podléhá dejodaci 70-80% veškerého tyroxinu, tuto reakci katalyzují dejodázy. Dejodace probíhá buď na vnějším nebo na vnitřním kruhu. Pro zdárný průběh dejodace je nutný kromě dejodáz neznámý cytoplasmatický faktor. Základním enzymem pro přeměnu T4 na T3 na úrovni tkání je dejodáza typu I. Nejvíce se vyskytuje ve štítnici, játrech a ledvinách. Její aktivitu zvyšují TSH, camp, T3, snížená aktivita je při hypotyreóze. Součástí molekuly dejodázy je selen, který je pro metabolismus tyreoidů nezbytný. V případě deficitu Se či jodu je třeba oba tyto doplnit. Pokud je podáván pouze selen zrychluje se odbourávání T4, čímž se prohloubí hypotyreóza. Současná přítomnost deficitu Se a Jodu může mít naopak protektivní charakter. Dejodáza typu II se nachází v mozku, hypofýze, tukové tkáni; jejím úkolem je udržet stálou koncentraci T3 uvnitř buňky. Má větší afinitu k T4 než k rt3. Při hypofunkci se aktivita zvyšuje, při hyperfunkci se snižuje. Dejodáza typu III se vyskytuje v placentě, kůži, fetální mozkové tkáni a tukové tkáni; uplatňuje se při metabolismu T3 a jeho inaktivaci.- při zvýšené T4 se aktivita zvyšuje, chrání tkáně před škodlivým působením nadbytku aktivního hormonu. Jiné metabolické přeměny: zbývající část tyroxinu, která nepodléhá jodidaci na T3 nebo rt3 je metabolizována hlavně konjugací s kyselinou glukuronovou či sírovou a až vzniklé konjugáty jsou dejodovány Účinky tyreoideálních hormonů v cílových tkáních: působení je komplexní, zasahuje do všech metabolických pochodů a uplatňují se ve všech tkáních (např v CNS hrají úlohu neurotramsiteru a ovlivňují metabolismus katecholaminů, v tukové tkáni a myokardu taktéž potencují účinky katecholaminů, ve svalech ovlivňují metabolismus, atp). Klinické jednotky: A) Hypotyreóza Jde o deficit tyreoideálních hormonů. Vyskytuje se u 2-15% populace, přičemž častěji jsou postiženy ženy. S rostoucím věkem se frekvence postižení zvyšuje.

3 Klinické projevy: nespecifické. U těžkých forem se objevuje myxedém s akumulací mukopolysacharidů v kůži a tkáních. U novorozenců je hypofunkce spojena s výskytem kretenismu. Rizikové faktory: věk > 60 let, pohlaví (ženy), struma, hypertyreóza prodělaná v anamnéze, tyreoiditida prodělaná v anamnéze, rodiná anamnéza, nádor hlavy nebo krku, jiné autoimunitní choroby, léčba některými léky, dyslipidemie Laboratorní nález: pokles ft4, ft3, zvýšení TSH. U pacientů se subklinickou hypotyreózou je často hodnota ft4 a ft3 normální, TSH je zvýšen. Často jsou pozitivní autoprotilátky. Při centrální hypotyreóze nacházíme pokles TSH společně s poklesem volných frakcí. Na tomto místě je nutno zmínit tzv. vrozenou hypotyreózu, jejíž příčinou je porucha syntézy tyreoideálních hormonů a vyskytuje se ve frekvenci 1/3500-1/4500 porodů (screeningové programy TSH ev. ft4). Laboratorní vyšetření: a) Rutinní screening nemá význam u mladších osob < 35 let bez RF. U starších jedinců se doporučuje screening pomocí TSH 1x za 5 let (AACE) b) Prvním krokem (často dostačujícím) by mělo být měření TSH (často se chybně provádí nejprve nebo současně i vyšetření ft3 a ft4), event. kombinace s ft4. Na druhé straně ale ani v USA se ještě nedává stanovení ft4 absolutní význam, stále se doporučuje měřit obojí (AACC 1999). c) Pro dg primární hypotyreózy není nutno měřit ATPO a ATG. Jejich stanovení má význam v diferenciální diagnostice nebo při subklinické hypotyreóze (autoimunitní etiologie). d) Při subklinické hypotyreóze se doporučuje stanovení kombinace TSH, ft4 s ATPO a ATG e) K monitorování účinnosti léčby stačí vyšetřit TSH; ft4 pouze v případě horší spolupráce s pacientem. Pokud je klinický stav stabilizován měří se TSH 1-4x ročně. Názory na monitorování protilátek jsou rozporuplné - v případě pozitivity protilátek se někdy doporučuje jejich občasná kontrola po nasazení terapie (1x za 5 let) Dělení: 1) primární porucha syntézy T4 a T3 ve štítnici. Nacházíme atrofii tkáně štítnice. a. Velice častým typem primární hypotyreózy je Hashimotova hypotyreóza. Dalšími příčinami jsou další záněty - např. chronický zánět tyreoidey nebo lymfocytární tyreoiditis; důsledkem je často idiopatický myxedém. Nacházíme zřetelnou prevalence starších žen 7-8:1. U osob s Hashimotovou tyreoitiditidou se často vyskytuje další autoimunitní choroba. Frekvence je vyšší u starších - až 11% starších žen.na vzniku onemocnění se také se podílí genetické predispozice se zřetelnou rodinou vazbou, bývá součástí polyglandulárních syndromů (pozitivita ATPO, ATG - primární hypotyreóza je často spojena s výskytem protilátek proti štítnici). b. Další častou příčinou hypotyreózy je také deficit jódu. c. Další příčinou může být chirurgická nebo radioterapeutická intervence u pacientů s Gravesovou hypertyreózou. Primární hypotyreóza se také může vyskytovat společně s dalšími autoimunitními chorobami jako autoimunitní polyglandulární onemocnění. 2) sekundární (centrální) - příčinou je snížení produkce TSH či TRH nebo obou. Isolovaný deficit TSH je raritní, spíše se vyskytuje v rámci panhypopituitarismu. Laboratorní nález: snížené hodnoty ft3, ft4, TSH. Diagnostický benefit přináší často TRH test.

4 B) Hypertyreóza (tyreotoxikóza) Jde o nadměrnou produkci a účinek tyreoideálních hormonů. Jde o hypermetabolický syndrom. Častou příčinou je Gravesova choroba (autoimunitní onemocnění, příčinou je výskyt protilátek proti TSH receptoru, TSH je typicky <0,01 mui/l). Příčinou nadprodukce hormonů mohou být také adenomy štítné žlázy, ev. vyjímečně také tumory CNS spojené s nadprodukcí TSH. Jednou z dalších příčin může být uvolnění tyreoideálních hormonů ze zánětlivě změněné žlázy při tyreoiditidě, kdy dochází sekundárně k poklesu TSH (jde o tzv. nehypertyreózovou tyreotoxikózu, kdy příčinou není hypertyreóza ale vyplavení tyroxinů při zánětu štítnice) Prevalence hypertyreózy je nízká (0,3-0,6%), diagnóza je poměrně jednoduchá, i když u starších může být někdy i obtížná. Laboratorní nález: vzestup ft3, ft4, pokles TSH (nejvalidnější test). Při diagnostických nesnázích lze využít TRH test. Vyjímečně zvýšení TSH (centrální hypertyreóza). Laboratorní vyšetření: a) rutinní screening se bez klinické indikace nedoporučuje; pokud se používají TSH testy III. a IV. generace pohybují se hodnoty TSH u pacientů s hypertyreózou < 0,1 mu/l. b) V případě, že je TSH <0,1 mu/ml doporučuje se analyzovat ft4. Pro základní dg není nutno vyšetřovat ft3; c) V případě klinicky zřejmé hypertyreozy s nízkou koncentrací TSH a normálním ft4 (T4) se doporučuje stanovit ft3 (T3). d) Vždy je nutno provést vyšetření TRAk (TRAb Gravesova choroba), event. kombinaci s ATPO a ATG e) Kontroly autoprotilátek jako hodnocení efektu terapie se nepovažují za významné. Jako konsensus se někdy doporučuje pouze stanovení 1x za 5 let pro sledování jejich dynamiky. f) Po začátku terapie se doporučuje měřit ft4 (ev TT4); vždy po několika týdnech do ústupu symptomů; TSH se neměří pokud ft4 neklesne na normální hranici nebo nedojde k symptomům, které by ukazovaly na hypotyreózu. Poté se analyzuje TSH (bez potřeby vyšetření ft4 a ft3). Při interpetaci výsledků tyreoideálních hormonů ale nesmíme zapomínat na vysokou biologickou variabilitu (až 70%). Někteří proto doporučují spíše stanovení TG (tyreoglobulinu) před léčbou a při terapii. TG po účinné terapii klesá poměrně rychle (do 14 dnů). TSH klesá po 3-4 týdnech. C) Netyreoideální choroby: U mnoha dalších onemocnění (při absenci onemocnění štítnice) nacházíme mimo jiné nadměrnou koncentraci nebo naopak deficit tyreoideálních hormonů. Tyto stavy často vznikají při alterovaných koncentracích TBG (a jiných proteinů vázající hormony štítné žlázy), vlivem řady netyreoideálních chorob, při terapii mnoho léky nebo při periferní resistenci na tyreoideální hormony. 1) Většina abnormalit se vyskytuje u pacientů s eutyreózou (tzv. euthyreoid sick syndrom). Nejčastěji se vyskytuje snížení T3 a free T3 (se zvýšením rt3, porucha konverze T4 na T3), typicky je nacházíme u pacientů v malnutrici, u špatně kontrolovaného DM, při podávání některých léků (např. betalytika). Někdy lze nalézt také snížení T4, je zajímavé, že volný T4 bývá ale často normální nebo zvýšen (porucha vazby na TBG, léky, atp).

5 Hodnoty TSH se obvykle u euthyreoid sick syndromu nemění, i když se občas popisuje pokles TSH během aktní fáze netyreoideálních onemocnění nebo mírné zvýšení při regeneraci po těchto chorobách. Příčiny nejsou zcela jasné (vliv hormonů, nutrice, atp). Diagnóza tyreopatie během akutních chorob bývá často zatížena velkými chybami, proto je vhodné ji pokud možno odsunout až do období vyléčení. 2) Hyperthyreoid sick syndrom Asi 3% hospitalizovaných pacientů má při příjmu sníženou koncentraci TSH, která je často spojena s akutní fází choroby, léčbou dopaminem nebo kortikoidy (nejde o onemocnění tyreoidey). Se zavedením ultracitlivých metod se posunula mez hodnocení (odlišení) hypertyreózy od tzv. snížení TSH u kriticky nemocných na hodnoty 0,1 miu/l (hodnoty nižší svědčí pro hypertyreózu, hodnoty vyšší svědčí pro eutyreózu s mírnou supresí TSH při akutním onemocnění) 3) Hypothyreoid sick syndrom: Pacienti s netyreoidálními onemocněními mají často sníženou celkovou a volnou frakci T3; pokud současně nacházíme normální koncentrace ft4 je diagnóza hypotyreóza nepravděpodobná. Nejlepším rozlišovacím mechanismem pro toto onemocnění bývá jednoduché stanovení TSH. Mírné zvýšení TSH můžeme nalézt u pacientů s eutyreózou při chronickém onemocnění. Zvýšení TSH>8 miu/l u pacientů kriticky nemocných však ukazuje spíše na hypotyreózu (ev. vyjímečně při zvýšení ft4 nebo ft3 na centrální hypertyreózu). Výrazné zvýšení TSH (> 30 mui/ml) svědčí jasně pro hypotyreózu. Nesmíme zapomínat na skutečnost, že podávání kortikoidů nebo dopaminu často snižuje hodnoty TSH na normální koncentrace i u jedinců s hypotyreózou. U chronicky nemocných jedinců s hypotyreózou pomůže při rozlišení společné stanovení FT3, FT4 a TSH (rt3 bývá u hypotyreóz nízký). Stejně tak nezapomínáme že pokles TSH netyreoideálního původu nacházíme u osob s Cushingovou nemocí nebo Cushingovým syndromem (TSH se normalizuje po normalizaci sekrece kortizolu) K rozlišení mezi centrální hypotyreózou pomůže u chronicky nemocných pacientů s eutyreózou stanovení kortizolu. D) Vliv léků Léky, které nejčastěji ovlivňují koncentrace TSH jsou kortikoidy, dopamin (snižují TSH), amiodaron (zvyšují TSH). Řada léků působí na koncentrace periferních hormonů ovlivněním jejich vazby na proteiny (např. salicyláty, diuretika, antiepileptika, nesteroidní antiflogistika, estrogenmy, fibráty, atp.) E) Preanalytické vlivy Při interpretaci výsledků nesmíme zapomínat na preanalytické vlivy. Popisuje se, že se biologická variabilita TSH během 1 týdne pohybuje až ke 20%, za 4 měsíce kolem 14-35%. Biologická variabilita T4 a T3 je ještě vyšší (až 70%). Diagnostický postup Stanovení periferních hormonů (i jejich volných frakcí) není v řadě případů potřebné (viz výše). Názor o nadřízeném diagnostickém významu TSH je podporován vztahem mezi TSH a ft4 (např. pokles FT4 o 50% vede k minimálně 100-násobnému vzestupu TSH). Stanovení volných frakcí využíváme především v diferenciální diagnostice nejasných stavů (viz výše).

6 Dynamika koncentrací TSH se při většině léčebných intervencí významně mění až po několika týdnech (6-8 týdnů). Kontrola tohoto parametru by tedy neměla následovat dřív než po této době od vstupního vyšetření. K vyloučení latentních tyreopatií pomáhá mimo funkčních testů (TRH) ještě stanovení autoprotilátek (viz výše). Hodnota horní hranice TSH navíc není zatím unifikovaná, protože longitudinální studie prokázaly, že hodnoty TSH > 2,5-3 mu/l se mohou v řadě případů vyskytnout i u pacientů s hypotyreózou (nebo zvyšují riziko jejího vzniku), především při kombinaci s výskytem autoprotilátek. Popis diagnostických kroků: Krok 1: screening TSH u osob > 35 let 1x za 5 let Krok 2: stanovení ft4, ev. ft3 (indikace viz výše) Krok 3: stanovení ATPO, ATG, ev. TRAb (indikace viz výše) Krok 4: TRH test (indikace viz výše) Krok 5: kalcitonin (Ca thyreoidey) Krok 6: Kontroly TG, kalcitoninu, TSH, ev. ft4 (indikace viz výše, monitorování efektu terapie) Krok 7: Kontroly ATPO, ATG, TRAb 1x za 5 let (indikace viz výše, monitorování efektu terapie) Shrnutí: Monitorování efektu terapie Ca štítnice, hypertyreóza. Literatura: 1) 1) Langer P, Klimeš I, Šeboková E: Sprasné trendy v laboratornej diagnostike ochorení štítné žlázy. DMEV, 2002, 2: ) 2) Burtis CA, Ashwood ER: Tietz Textbook of Clinical Chemistry. WB Saunders Company, 1999: ) Běhanová M, Nedvídková J.: Metabolismus a periferní účinky hormonů štítné žlázy. DMEV, 2/99: ) Kolektiv. Tyreoideální markery. Abbot Laboratories, ) Límanová Z: Záněty štítné žlázy Int.med. pro praxi, 2000, 4: ) Holson et al.: Laboratory strategies and managenetn of hypo and hyperthyreosis. PgM, 2000, 42: ) Burns E: Thyreoidea - laboratory diagnosis Clin Chem, 2000, 142, ) Vondra K, Zamrazil V: Onemocnění štítné žlázy a DM. DMEV, 2/02:78-82

Diagnostika štítné žlázy. Tereza Tietze

Diagnostika štítné žlázy. Tereza Tietze Diagnostika štítné žlázy Tereza Tietze Štítná žláza Hormony štítné žlázy regulují biochemické procesy důležité pro růst a vývoj včetně: Tvorby energie z cukrů Kardiovaskulární funkce Nervového systému

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Má vyšetřování tyreoglobulinu význam i mimo tyreoidální onkologii?

Má vyšetřování tyreoglobulinu význam i mimo tyreoidální onkologii? Má vyšetřování tyreoglobulinu význam i mimo tyreoidální onkologii? V. Zamrazil (1,2) R. Bílek (1) 1. Endokrinologický ústav Praha, ČR 2. Subkatedra endokrinologie IPVZ, Praha Co je to tyreoglobulin (Tg)?

Více

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených pro závislost Sylva Racková Psychiatrická klinika LF UK v Plzni AT konference 28.04. 2010, Špindlerův Mlýn Borna Disease virus (BDV) charakteristika

Více

hypotyreózy u stárnoucích žen

hypotyreózy u stárnoucích žen Význam včasného záchytu hypotyreózy u stárnoucích žen Jan Jiskra, Zdeňka Límanová 3. Interní klinika 1. LF UK a VFN Praha Prevalence tyreopatií Kongenitální hypotyreóza: 1:4000 Tyreopatie v dětství a adolescenci:

Více

Základní algoritmus detekce poruch štítné žlázy v denní praxi lékaře

Základní algoritmus detekce poruch štítné žlázy v denní praxi lékaře Základní algoritmus detekce poruch štítné žlázy v denní praxi lékaře Prof. MUDr. Karel Martiník, DrSc., Ambulance pro metabolická onemocnění a poruchy výživy, Poliklinika II, Bří Štefanů 895, Hradec Králové

Více

Doporučení pro vyšetřování štítné ţlázy v těhotenství Drahomíra Springer

Doporučení pro vyšetřování štítné ţlázy v těhotenství Drahomíra Springer Doporučení pro vyšetřování štítné ţlázy v těhotenství Drahomíra Springer ÚLBLD 1. LF UK a VFN Praha Relativně vysoký výskyt patologií štítné ţlázy v graviditě je v ČR shodně publikován řadou pracovišť

Více

Stanovení hormonů. Miroslava Beňovská

Stanovení hormonů. Miroslava Beňovská Stanovení hormonů Miroslava Beňovská Hormony Látky specificky reagující na metabol. děje v organismu Většinou tvořeny v endokrinních žlázách Krví přenášejí informace do buněk cílových orgánů po vazbě na

Více

Doporučení pro laboratorní diagnostiku funkčních a autoimunních onemocnění štítné žlázy

Doporučení pro laboratorní diagnostiku funkčních a autoimunních onemocnění štítné žlázy Doporučení pro laboratorní diagnostiku funkčních a autoimunních onemocnění štítné žlázy Autoři : Doc. MUDr. Zdeňka Límanová, CSc. za ČES JEP MUDr. Richard Pikner, Ph.D. - za ČSKB JEP Ing. Drahomíra Springer,

Více

Kortizol, ACTH. Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division

Kortizol, ACTH. Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division Kortizol, ACTH Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division ACTH: biochemie a fyziologie Hormon peptidové povahy, 39 AMK Produkován předním lalokem hypofýzy Cirkadiánní rytmus nejvyšší koncentrace v

Více

Interpretace sérologických nálezů v diagnostice herpetických virů. K.Roubalová

Interpretace sérologických nálezů v diagnostice herpetických virů. K.Roubalová Interpretace sérologických nálezů v diagnostice herpetických virů K.Roubalová Specifické vlastnosti herpetických virů ovlivňují protilátkovou odpověď Latence a celoživotní nosičství Schopnost reaktivace,

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

HEMOFILIE - DIAGNOSTIKA A LÉČBA V SOUČASNOSTI

HEMOFILIE - DIAGNOSTIKA A LÉČBA V SOUČASNOSTI HEMOFILIE - DIAGNOSTIKA A LÉČBA V SOUČASNOSTI Patofyziologie hemofilie Deficit koagulačního faktoru VIII (hemofilie A) nebo IX (hemofilie B), jeho dysfunkce nebo přítomnost jeho inhibitorů vede k poruše

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

Patologie endokrinního systému

Patologie endokrinního systému Patologie endokrinního systému Hypofýza uložena v tureckém sedle řízena hypotalamem (hypotalamo-hypofyzární osa) podle informací z periferie liberiny, statiny části: adenohypofýza (tvoří hormony řídící

Více

Stanovení SHBG při sledování neplodnosti žen

Stanovení SHBG při sledování neplodnosti žen Stanovení SHBG při sledování neplodnosti žen Dana Sichertová Centrální laboratoř biochemie, Nemocnice Třebíč SHBG globulin vážící sexuální hormon SHBG, jeho vznik a vlastnosti transportní protein pro testosteron

Více

Deficit mevalonátkinázy (MKD) (nebo hyper IgD syndrom)

Deficit mevalonátkinázy (MKD) (nebo hyper IgD syndrom) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Deficit mevalonátkinázy (MKD) (nebo hyper IgD syndrom) Verze č 2016 1. CO JE MKD? 1.1 Co je to? Deficit mevalonákinázy patří mezi dědičná onemocnění. Jedná

Více

Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Formované krevní elementy: Buněčné erytrocyty, leukocyty Nebuněčné trombocyty Tvorba krevních

Více

Příloha list Laboratorní příručky

Příloha list Laboratorní příručky _ Datum aktualizace: 15. 2.2014 Příloha list Laboratorní příručky Název metody: ASGPR Název metody na výsledcích laboratorního vyšetření: S_ASGPR IgG Jednotky: index Indikace: diferenciální diagnostika

Více

Stanovení autoprotilátek proti TSH receptoru

Stanovení autoprotilátek proti TSH receptoru Stanovení autoprotilátek proti TSH receptoru Fejfárková Z., Pikner R. Oddělení klinických laboratoří, Klatovská nemocnice a.s., Klatovy, pikner@nemkt.cz Stanovení autoprotilátek proti TSH receptoru (anti

Více

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 21.9. 2009 Mgr. Radka Benešová Obecné zásady řízení a regulací: V organismu rozlišujeme dva základní

Více

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba MUDr. Zdeňka Vyhnánková Hormonální změny během menstruačního cyklu do ovulace stoupá hladina estrogenů 10x, hladina progesteronu je nulová v druhé polovině

Více

Parametry vyšetření Příloha č. 2 k Laboratorní příručce

Parametry vyšetření Příloha č. 2 k Laboratorní příručce 17 OH Prog 17 OH Prog 17 alfa-hydroxyprogesteron Kód v LIS 32 Kód číselníku VZP 93175 ONM-IA-206 17 - alfa - hydroxyprogesteron nmol/l Referenční meze Muži: 1,5-7,2 Ženy: folikulární fáze: 0,45-3,3 luteální

Více

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Firma Abbott Laboratories nabízí na imunoanalytických systémech ARCHITECT test ke stanovení biologicky aktivní části vitaminu

Více

Diferenciální diagnostika malabsorpčního syndromu v dětském věku ( tab.1 ).

Diferenciální diagnostika malabsorpčního syndromu v dětském věku ( tab.1 ). Malabsorpční syndrom Malabsorpční syndrom zahrnuje všechny stavy, při nichž dochází k poruchám trávení a vstřebávání základních živin a ke vzniku chorobných stavů z nedostatku těchto látek. Potíže jsou

Více

Funkční tyroidální poruchy

Funkční tyroidální poruchy Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE Projekt MZ ČR zpracovaný ČLS JEP za podpory grantu IGA MZ ČR 5390-3 Reg. č. o/006/133 Funkční tyroidální poruchy

Více

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie 1 Lochmanová A., 2 Olbrechtová L., 2 Kolčáková J., 2 Zjevíková A. 1 OIA ZÚ Ostrava 2 klinika infekčních nemocí, FN Ostrava HIV infekce onemocnění s

Více

Vývoj stanovení lipoproteinu(a)

Vývoj stanovení lipoproteinu(a) Vývoj stanovení lipoproteinu(a) M. Beňovská, D. Bučková OKB Fakultní nemocnice Brno Katedra laborat. metod LF MU Lipoprotein(a) 1. Obecná charakteristika 2. Doporučení 3. Vývoj stanovení na OKB FN Brno

Více

Monitoring vnitřního prostředí pacienta

Monitoring vnitřního prostředí pacienta Monitoring vnitřního prostředí pacienta MVDr. Leona Raušerová -Lexmaulová, Ph.D. Klinika chorob psů a koček VFU Brno Vnitřní prostředí Voda Ionty Bílkoviny Cukry Tuky Důležité faktory Obsah vody Obsah

Více

SOUSTAVA ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ

SOUSTAVA ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ SOUSTAVA ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ Pro přednášku v Trenérské škole Svazu kulturistiky a fitness České republiky a Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy více na www.skfcr.cz/treneri Mgr. Petr

Více

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Imunodeficience. Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Základní rozdělení imunodeficiencí Primární (obvykle vrozené) Poruchy genů kódujících

Více

CDT a další. laboratorní markery. objektivizaci abusu a efektivity léčby. MUDr. Pavla Vodáková, RNDr. Milan Malý

CDT a další. laboratorní markery. objektivizaci abusu a efektivity léčby. MUDr. Pavla Vodáková, RNDr. Milan Malý CDT a další laboratorní markery používan vané v našem zařízen zení při objektivizaci abusu a efektivity léčby MUDr. Pavla Vodáková, RNDr. Milan Malý Nejčastější užívané markery CDT GGT AST/ALT MCV Méně

Více

Klinické a laboratorní aspekty osteoporosy

Klinické a laboratorní aspekty osteoporosy Klinické a laboratorní aspekty osteoporosy Vladimír Palička Ústav klinické biochemie a diagnostiky, Osteocentrum Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Hradec Králové BIOLAB, Hradec Králové, 31. května

Více

Minerální látky, stopové prvky, vitaminy. Zjišťování vý.zvyklostí 6.10.

Minerální látky, stopové prvky, vitaminy. Zjišťování vý.zvyklostí 6.10. Minerální látky, stopové prvky, vitaminy Zjišťování vý.zvyklostí 6.10. Vápník 99% v kostní tkáni, 1% v ECT DDD 1mg průměrně vstřebá se cca 35-50% v proximální části tenkého střeva Vylučuje se ledvinami

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_19_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_19_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_19_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA ŠTÍTNÁ ŽLÁZA nejstarší žláza s vnitřní sekrecí u obratlovců (z fylogenetického hlediska) váží 30

Více

Enzymy v diagnostice Enzymy v plazm Bun né enzymy a sekre ní enzymy iny zvýšené aktivity bun ných enzym v plazm asový pr h nár

Enzymy v diagnostice Enzymy v plazm Bun né enzymy a sekre ní enzymy iny zvýšené aktivity bun ných enzym v plazm asový pr h nár Enzymy v diagnostice Enzymy v plazmě Enzymy nalézané v plazmě lze rozdělit do dvou typů. Jsou to jednak enzymy normálně přítomné v plazmě a mající zde svou úlohu (např. enzymy kaskády krevního srážení

Více

Laboratorní di agnostik HBV HCV a Vratislav Němeček Státní zdravotní stav ústav

Laboratorní di agnostik HBV HCV a Vratislav Němeček Státní zdravotní stav ústav Laboratorní diagnostika HBV a HCV Vratislav Němeček Státní zdravotní ústav Rozdílná role sexuálního 30 přenosu HBV a HCV 25 Rozdíly v četnosti virové nálože 20 15 10 HCV RNA HBV DNA HBV 5 hlavní způsoby

Více

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Venháčová J., Venháčová P. Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD červen 2011 Nejčastější přidružené autoimunitní choroby

Více

Limbická encefalitida

Limbická encefalitida Limbická encefalitida Eva Havrdová Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Limbická encefalitida (LE) heterogenní skupina autoimunitně podmíněných onemocnění

Více

Nové trendy ve využití kardiálních markerů v laboratorní diagnostice poškození myokardu

Nové trendy ve využití kardiálních markerů v laboratorní diagnostice poškození myokardu Nové trendy ve využití kardiálních markerů v laboratorní diagnostice poškození myokardu Vašatová M., Tichý M. ÚKBD, Fakultní nemocnice Hradec Králové 6.5.2010 Jindřichův Hradec Definice infarktu myokardu

Více

Sekundární hypertenze - prezentace

Sekundární hypertenze - prezentace Sekundární hypertenze - prezentace MUDr. Jan Václavík, Ph.D. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

VY_32_INOVACE_11.14 1/6 3.2.11.14 Hormonální soustava Hormonální soustava

VY_32_INOVACE_11.14 1/6 3.2.11.14 Hormonální soustava Hormonální soustava 1/6 3.2.11.14 Cíl popsat stavbu hormonální soustavy - charakterizovat její činnost a funkci - vyjmenovat nejdůležitější hormony - uvést onemocnění, úrazy, prevenci, ošetření, příčiny - žlázy s vnitřním

Více

MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s.

MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s. Laboratorní diagnostika celiakie MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s. Celiakie Autoimunní onemocnění způsobené požitím lepku (glutenu) s typickým zánětlivým postižením tenkého střeva s genetickou

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn.:sukls4358/2009, sukls4359/2009, sukls4361/2009, sukls4362/2009 Příloha č. 3 ke sdělení sp.zn.: sukls128253/2011, sukls128483/2011, sukls128487/2011, sukls128489/2011,

Více

Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu. Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno

Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu. Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Základní epidemiologická data Incidence renálního selhání s kreatininem > 1,5

Více

Regulace metabolizmu lipidů

Regulace metabolizmu lipidů Regulace metabolizmu lipidů Principy regulace A) krátkodobé (odpověď s - min): Dostupnost substrátu Alosterické interakce Kovalentní modifikace (fosforylace/defosforylace) B) Dlouhodobé (odpověď hod -

Více

ŽLÁZY S VNITŘÍ SEKRECÍ. obr. č. 1

ŽLÁZY S VNITŘÍ SEKRECÍ. obr. č. 1 ŽLÁZY S VNITŘÍ SEKRECÍ obr. č. 1 ŽLÁZY S VNITŘNÍ SEKRECÍ funkce: humorální regulace tvorba specifických látek = hormony rozváděny krví ŽLÁZY S VNITŘNÍ SEKRECÍ šišinka mozková podvěsek mozkový štítná žláza

Více

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání.

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Otázka: Druhy biologického materiálu Předmět: Biologie Přidal(a): moni.ka Druhy biologického materiálu Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Tělní tekutiny

Více

Vyšetřování funkce štítné žlázy u těhotných Současný stav "pilotní studie" VZP D.Springer, T.Zima, Z.Límanová Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN Praha 30. IAD 5.-7.dubna

Více

ABSTRAKT: Prezentace poskytuje informaci o aktuálních doporučeních z roku 2011 k hodnocení hladin 25 OH vitaminu, indikací k měření 25 OH vitaminu D a doporučených hodnotách denního příjmu dle věkových

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Příloha č. 1 k Laboratorní příručce. Kód číselníku VZP 93175 Odbornost 815 ONM-IA-206 17 - alfa - hydroxyprogesteron Látková koncentrace

Příloha č. 1 k Laboratorní příručce. Kód číselníku VZP 93175 Odbornost 815 ONM-IA-206 17 - alfa - hydroxyprogesteron Látková koncentrace 17 OH Prog 17 OH Prog 17 alfa-hydroxyprogesteron Kód číselníku VZP 93175 ONM-IA-206 17 - alfa - hydroxyprogesteron nmol/l Referenční meze Muži: 1,5-7,2 Ženy: folikulární fáze: 0,45-3,3 luteální fáze: 2,11-9,4

Více

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE RADA A POUČENÍ LÉKAŘE Obsah: Uživatelky kombinované hormonální antikoncepce Léčebné účinky kombinované hormonální antikoncepce Kontraindikace kombinované hormonální antikoncepce Vysvětlivky: COC = z anglického

Více

ONKOLOGIE. Laboratorní příručka Příloha č. 3 Seznam vyšetření imunochemie Verze: 05 Strana 23 (celkem 63)

ONKOLOGIE. Laboratorní příručka Příloha č. 3 Seznam vyšetření imunochemie Verze: 05 Strana 23 (celkem 63) ONKOLOGIE NÁZEV : PSA POUŽITÍ : kvantitativní stanovení celkového PSA (volného PSA i PSA v komplexu s alfa-1-antichymotrypsinem) v lidském séru. Společně s digitálním rektálním vyšetřením (DRE) se u mužů

Více

Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D IVA 2014FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu

Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D IVA 2014FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu Patofyziologie stresu Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D IVA 2014FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu Stres - pojmy Stres zátěž organismu

Více

Obecný metabolismus.

Obecný metabolismus. mezioborová integrace výuky zaměřená na rostlinnou biochemii a fytopatologii CZ.1.07/2.2.00/28.0171 Obecný metabolismus. Regulace glykolýzy a glukoneogeneze (5). Prof. RNDr. Pavel Peč, CSc. Katedra biochemie,

Více

PCT kontrolovaná ATB terapie nosokomiální pneumonie ventilovaných nemocných

PCT kontrolovaná ATB terapie nosokomiální pneumonie ventilovaných nemocných PCT kontrolovaná ATB terapie nosokomiální pneumonie ventilovaných nemocných Pavel Dostál Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: VY_32_INOVACE_18_ŘÍZENÍ LÁTKOVÉ_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Změny v laboratorní diagnostice a sledování stavu diabetu mellitu. ÚKBH FN a LF UK Plzeň

Změny v laboratorní diagnostice a sledování stavu diabetu mellitu. ÚKBH FN a LF UK Plzeň Změny v laboratorní diagnostice a sledování stavu diabetu mellitu V. Petříkov ková,, M. Šolcová ÚKBH FN a LF UK Plzeň Karlovy Vary 23. 5. 2007 Změny v hodnocení sacharidového ho metabolizmu 1/2004 hodnocení

Více

Andulí Hylmarová Madla Klačková PVČ 18.4.2011

Andulí Hylmarová Madla Klačková PVČ 18.4.2011 Andulí Hylmarová Madla Klačková PVČ 18.4.2011 Obsah: Co je to hormon? Vznik hormonů Funkce hormonů Rostlinné hormony Živočišné hormony Hormony u člověka Dělení hormonů Význam hormonů Choroby Co je to HORMON?

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Význam stanovení hormonů

Význam stanovení hormonů Význam stanovení hormonů Richard Hampl Endokrinologický ústav Praha Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Hormony definice Chemické regulátory

Více

Štítná žláza v těhotenství

Štítná žláza v těhotenství Štítná žláza v těhotenství Drahomíra Springer Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN Praha 23. září 2013 Fyziologické změny v těhotenství Během těhotenství dochází ke zvýšení

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Soustava žláz s vnitřní sekrecí Společná pro

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více

Vyšetření imunoglobulinů

Vyšetření imunoglobulinů Vyšetření imunoglobulinů Celkové mn. Ig elektroforéza bílkovin jako procentuální zastoupení gamafrakce, vyšetřením ke zjištění možného paraproteinu. velmi hrubé vyšetření, odhalení pouze výrazných změn

Více

Patologické změny produkce kortikoidních hormonů

Patologické změny produkce kortikoidních hormonů KRTIKIDY Kortikoidní hormony Produkovány ve 3 vrstvách kůry nadledvin Vnější vrstva mineralokortikoidy Střední vrstva glukokortikoidy Vnitřní vrstva androgeny, estrogeny, progesteron Kortikoidní hormony

Více

Vyšetření CSF - technika odběru a interpretace výsledků. Schánilec P. Agudelo C. F. Hájek I.

Vyšetření CSF - technika odběru a interpretace výsledků. Schánilec P. Agudelo C. F. Hájek I. Vyšetření CSF - technika odběru a interpretace výsledků Schánilec P. Agudelo C. F. Hájek I. Fyziologie tvorby CSF Fitzmaurice S. N.: Appendix 2 Cerebrospinal fluid and the ventricular systém. In: Fitzmaurice

Více

STRES STRES VŠEOBECNÝ ADAPTAČNÍ SYNDROM PSYCHOSOMATICKÉ CHOROBY

STRES STRES VŠEOBECNÝ ADAPTAČNÍ SYNDROM PSYCHOSOMATICKÉ CHOROBY STRES VŠEOBECNÝ ADAPTAČNÍ SYNDROM PSYCHOSOMATICKÉ CHOROBY STRES Reakce organismu: Vysoce specifické tvorba protilátek Všeobecné horečka, kašel, zánět Nejvšeobecnější stres všeobecný adaptační syndrom soubor

Více

DIAGNOSTIKA A LÉČBA TYREOPATIÍ

DIAGNOSTIKA A LÉČBA TYREOPATIÍ Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře DIAGNOSTIKA A LÉČBA TYREOPATIÍ doc. MUDr. Zdenka Límanová, CSc. Česká endokrinologická společnost ČLS JEP doc. MUDr. Jan Jiskra,

Více

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz CÍL: alkoholem způsobená jaterní cirhóza alkoholem vyvolaná transplantace jater alkoholem způsobená pankreatitida Vyčíslení

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_18_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_18_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_18_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA HORMONÁLNÍ SOUSTAVA druhá složka integrálního řízení organismu působení na cílové orgány > prostřednictvím

Více

Autofagie a výživa u kriticky nemocného pacienta

Autofagie a výživa u kriticky nemocného pacienta Autofagie a výživa u kriticky nemocného pacienta Igor Satinský Nemocnice Havířov Mezioborová JIP Colours of Sepsis, Ostrava, 28.1.2015 Autofagie a výživa u kriticky nemocného pacienta Igor Satinský Nemocnice

Více

Zdroj: www.dkimages.com NADLEDVINY. a jejich detoxikace. MUDr. Josef Jonáš. Joalis s.r.o. Všechna práva vyhrazena

Zdroj: www.dkimages.com NADLEDVINY. a jejich detoxikace. MUDr. Josef Jonáš. Joalis s.r.o. Všechna práva vyhrazena Zdroj: www.dkimages.com NADLEDVINY a jejich detoxikace MUDr. Josef Jonáš 1 Nadledvina (glandula suprarenalis) nadledviny ledviny Zdroj: commons.wikimedia.org Glandulae suprarenales jsou párový orgán nasedající

Více

ŽLÁZY S VNIT SEKRECÍ

ŽLÁZY S VNIT SEKRECÍ ŽLÁZY S VNITŘNÍ SEKRECÍ - žláz s vnitřní sekrecí - neurohormony - tkáňové hormony endokrinní žláza exokrinní žláza vývod žlázy sekreční buňky sekreční buňky krevní vlásečnice Žlázy s vnitřní sekrecí endokrinní

Více

LNÍ REGULACE HORMONÁLN. Hormony. Mgr. Aleš RUDA

LNÍ REGULACE HORMONÁLN. Hormony. Mgr. Aleš RUDA HORMONÁLN LNÍ REGULACE Mgr. Aleš RUDA Regulace lidského organismu regulace lidského organismu : nervová - působí rychle, po dobu trvání podnětu imunitní látková = hormonální (starší než nervová) hormonální

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

VÁPNÍK A JEHO VÝZNAM

VÁPNÍK A JEHO VÝZNAM VÁPNÍK A JEHO VÝZNAM MUDr. Barbora Schutová, 2009 Ústav normální, patologické a klinické fyziologie, 3. LF UK Pozn.: Obrázky byly z důvodu autorských práv odstraněny nebo nahrazeny textem VÁPNÍK A JEHO

Více

Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení

Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení Pracovní list Olga Gardašová VY_32_INOVACE_Bi3r0105 Játra Jsou největší žlázou v lidském těle váží přibližně 1,5 kg. Tvar je trojúhelníkový, barva

Více

Buňky, tkáně, orgány, soustavy

Buňky, tkáně, orgány, soustavy Lidská buňka buněčné organely a struktury: Jádro Endoplazmatické retikulum Goldiho aparát Mitochondrie Lysozomy Centrioly Cytoskelet Cytoplazma Cytoplazmatická membrána Buněčné jádro Jadérko Karyoplazma

Více

Radiační patofyziologie. Zdroje záření. Typy ionizujícího záření: Jednotky pro měření radiace:

Radiační patofyziologie. Zdroje záření. Typy ionizujícího záření: Jednotky pro měření radiace: Radiační patofyziologie Radiační poškození vzniká účinkem ionizujícího záření. Co se týká jeho původu, ionizující záření vzniká: při radioaktivním rozpadu prvků, přichází z kosmického prostoru, je produkováno

Více

Genetická kontrola prenatáln. lního vývoje

Genetická kontrola prenatáln. lního vývoje Genetická kontrola prenatáln lního vývoje Stádia prenatáln lního vývoje Preembryonální stádium do 6. dne po oplození zygota až blastocysta polární organizace cytoplasmatických struktur zygoty Embryonální

Více

OPAKOVÁNÍ JE MATKOU MOUDROSTI ANEB JAK SPRÁVNĚ POJMOUT PREANALYTICKOU FÁZI A KVALITU PRÁCE. Kapustová Miloslava (Spoluautoři - odborná literatura)

OPAKOVÁNÍ JE MATKOU MOUDROSTI ANEB JAK SPRÁVNĚ POJMOUT PREANALYTICKOU FÁZI A KVALITU PRÁCE. Kapustová Miloslava (Spoluautoři - odborná literatura) OPAKOVÁNÍ JE MATKOU MOUDROSTI ANEB JAK SPRÁVNĚ POJMOUT PREANALYTICKOU FÁZI A KVALITU PRÁCE Kapustová Miloslava (Spoluautoři - odborná literatura) KVALITA LABORATORNÍ PRÁCE celé soustava zdravotnictvízákonodárných

Více

Diagnostika a epidemiologie HIV. Vratislav Němeček, Marek Malý NRL pro HIV/AIDS, Státní zdravotní ústav, Praha

Diagnostika a epidemiologie HIV. Vratislav Němeček, Marek Malý NRL pro HIV/AIDS, Státní zdravotní ústav, Praha Diagnostika a epidemiologie HIV Vratislav Němeček, Marek Malý NRL pro HIV/AIDS, Státní zdravotní ústav, Praha Původ SIVy se přirozeně vyskytují u afrických primátů a není známo, že by vyvolávaly onemocnění

Více

http://www.vrozene-vady.cz

http://www.vrozene-vady.cz Prevence vrozených vad z pohledu genetika MUDr. Vladimír Gregor, RNDr. Jiří Horáček odd. lékařské genetiky, Fakultní Thomayerova nemocnice v Praze Genetické poradenství Klinická genetika se zabývá diagnostikou

Více

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady 1 Hemoptýza 1.1 Úvod a definice 1.2 Patofyziologie hemoptýzy 1.3 Příčiny hemoptýzy 1.4 Klasifikace hemoptýzy 1.5 Vyšetřovací metody 1.6 Diagnostické algoritmy 1.7 Diferenciální diagnostika hemoptýzy 1.8

Více

Pohlavní hormony. těhotenství, porod, laktace. Miloslav Franěk Ústav normální, patologické a klinické fyziologie

Pohlavní hormony. těhotenství, porod, laktace. Miloslav Franěk Ústav normální, patologické a klinické fyziologie Pohlavní hormony. těhotenství, porod, laktace Miloslav Franěk Ústav normální, patologické a klinické fyziologie Obsah 1. Fyziologie mužských pohlavních orgánu 2. Fyziologie ženských pohlavních orgánů 3.

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-03. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-03. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-03 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Diprosalic Mast 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden gram přípravku Diprosalic obsahuje betamethasoni dipropionas 0,64 mg (odpovídá betamethasonum 0,5

Více

Fyziologická regulační medicína

Fyziologická regulační medicína Fyziologická regulační medicína Otevírá nové obzory v medicíně! Pacienti hledající dlouhodobou léčbu bez nežádoucích účinků mohou být nyní uspokojeni! 1 FRM italská skupina Zakladatelé GUNY 2 GUNA-METODA

Více

Sp.zn.sukls88807/2015

Sp.zn.sukls88807/2015 Sp.zn.sukls88807/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NORMAGLYC 500 mg, potahované tablety NORMAGLYC 850 mg, potahované tablety NORMAGLYC 1000 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

tky proti annexinu V Protilátky u trombofilních stavů u opakovaných těhotenských ztrát 2003 By Default! Slide 1

tky proti annexinu V Protilátky u trombofilních stavů u opakovaných těhotenských ztrát 2003 By Default! Slide 1 Slide 1 Protilátky tky proti annexinu V u systémových onemocnění pojiva u trombofilních stavů u opakovaných těhotenských ztrát VFN 24.4.2007 Slide 2 ANNEXINY Annexiny jsou proteiny, společnou vlastností

Více

Aspartátaminotransferáza (AST)

Aspartátaminotransferáza (AST) 1 Aspartátaminotransferáza (AST) AST je buněčný enzym přítomný v řadě tkání, jako jsou srdce, kosterní svaly, ledviny, mozek, játra, pankreas či erytrocyty. Vyskytuje se ve dvou izoformách, cytoplazmatické

Více

Stanovení protilátek proti parietálním buňkám žaludku a jejich typizace

Stanovení protilátek proti parietálním buňkám žaludku a jejich typizace Stanovení protilátek proti parietálním buňkám žaludku a jejich typizace Ivana Stiborová a kol. ZU UL OLI CIM XVII. ČASOMIL Český A Slovenský Odborný Meeting Imunologických Laboratoří 12. 14. 6. 2013 v

Více

Funkce jater 7. Játra stavba, struktura jaterní buňky, žluč. Metabolismus základních živin v játrech. Metabolismus bilirubinu.

Funkce jater 7. Játra stavba, struktura jaterní buňky, žluč. Metabolismus základních živin v játrech. Metabolismus bilirubinu. Funkce jater 7 Játra stavba, struktura jaterní buňky, žluč. Metabolismus základních živin v játrech. Metabolismus bilirubinu. Játra centrální orgán v metabolismu živin a xenobiotik 1. Charakterizujte strukturu

Více

Jistota účinnosti léčby osteoporózy. Potvrzení kostními markery již po 90 dnech

Jistota účinnosti léčby osteoporózy. Potvrzení kostními markery již po 90 dnech Jistota účinnosti léčby osteoporózy Potvrzení kostními markery již po 90 dnech Kosti jsou živé tkáně Věděli jste, že vaše kosti samy přeměňují různé živiny? Kostní tkáň se po celý váš život neustále odbourává

Více

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE Projekt MZ ČR zpracovaný ČLS JEP za podpory grantu IGA MZ ČR 5390-3 Reg. č. o/006/116 Eufunkční struma Autor:

Více

Látkové (hormonální) řízení. - uskutečňuje se pomocí chemických látek = hormonů, které jsou vylučovány žlázami s vnitřní sekrecí

Látkové (hormonální) řízení. - uskutečňuje se pomocí chemických látek = hormonů, které jsou vylučovány žlázami s vnitřní sekrecí Otázka: Hormonální soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Zuzka.ces Látkové (hormonální) řízení - uskutečňuje se pomocí chemických látek = hormonů, které jsou vylučovány žlázami s vnitřní sekrecí Žlázy

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více