Charakteristika analýzy:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Charakteristika analýzy:"

Transkript

1 Oddělení laboratorní medicíny nemocnice Šternberk Jívavská 20, 78516, Česká Republika Tel fax info:www.nemstbk.cz/olm Charakteristika analýzy: Identifikace: TYREOGLUBULIN Využití: marker sekrece tyreoideálních hormonů při monitorování účinnosti terapie Ca štítnice nebo při monitorování terapie hypertyreózy Referenční mez : 1-56 ug/ll Doporučený způsob odběru materiálu: uzavřený systém, sérum. Klinická data: Patofyziologie: Patofyziologie TSH: TSH je produkován tyreotropními buňkami předního laloku hypofýzy. Jde o glykoprotein (rmh 26000), který je charakteristický specifickou β podjednotkou a nespecifickou α podjednotkou (podobná α podjednotkám LH, FSH a ACTH). Patofyziologie tyreoideálních hormonů: Tyreoidea produkuje za normálních okolností 80% T4 a 20% T3. Asi 70% T4 a T3 se váže na TBG (thyroxine binding globulin), dalším vazebným proteinem je TBPA (prealbumin - transthyretrin). Zbývající část tyreoideálních hormonů je vázána na albumin. Volné frakce představují 0,02% T4 a 0,3% T3. Vazebné proteiny: hladina T3 a T4 je závislá na koncentraci vazebných proteinů. Toto množství je ovlivněno řadou faktorů (např.genetické defekty syntézy). Hladinu vazebných proteinů a jejich afinitu k T-hormonům ovlivňují také faktory vnější - hypoproteinemie, nefrotický syndrom, katabolismus, kortikoidy, androgeny (snižují vazbu na proteiny). Zvýšení vazby na proteiny způsobují např. estrogeny, metadon, 5-fluorouracil, perfenmazion, clofibrát, atp. Je zajímavé, že perorálně podané estrogeny ovlivňují nejen celkové hladiny, ale i ft3 (to je třeba vědět, u žen, které berou kontracepci). Vstup tyreoideálních hormonů do buněk: v plasmatické membráně existují speciální přenašeče, kterými jsou T3 a T4 přenášeny dovnitř. Oba hormony mezi sebou o transport kompetují (transport je závislý na aktivitě Na+K+ATPazy - jde o aktivní transport). Omezené množství tyreoidálních hormonů však prochází i pasivně prostou difúzí (např. u jaterních buněk). Zajímavý transport je popsán i u erytrocytů (membrány erytrocytů obsahuje speciální přenašeče pro T3, jejichž funkce je nezávislá na Na/K ATP-áze, koncentrace T3 je v erytrocytech mnohonásobně vyšší než v plasmě - erytrocyty jsou pravděpodobně transportérem T3. T4 inhibuje přenos T3, ale sám není do erytrocytů transportován). Účinky tyreoidů na buněčné úrovni: účinky jsou dlouhodobé a krátkodobé. Dlouhodobé se projevují za několik hodin až dnů, krátkodobé za několik minut (působení na mitochondrie). Tyreoideální hormony se váží na specifické receptory v jádře buněk. Tyto receptory patří spolu s receptory pro steroidní hormony, vitaminem D a kyselinou retinovou do jedné skupiny jaderných receptorů (superfamily of ncl receptors). Charakteristické je pro ně vazebné místo, které

2 je tvořeno dvěma zinkovými prsty. Geny pro tyreoideální receptory jsou na chromozomech 17 a 3. Tyreoideální hormony mají i nejaderné účinky: v mitochondriích, na úrovni jiných organel, cytoskeletu, plasmatické membrány i cytoplasmy. Byl popsán účinek na relaxaci hladkého svalstva. Zrychluje se příjem glukózy, AMK, Na a Ca do buněk. Metabolismus tyreoidálních hormonů: T3 a T4 jsou metabolizovány několika cestami; vzniká celá řada metabolitů, kromě T3 a neúčinného rt3 jsou dalšími produkty 3-T2 a 3-T1 (mono a dijodtyronin) a T0 (tyronin). Z těchto metabolitů jsou některé schopny aktivovat metabolické buněčné systémy a vyvolat tak odpověď v cílové tkáni, což umožňuje regulovat účinky hormonů tyreoidey. Při některých stavech (trauma, hladovění, šok) se mění metabolismus tyreoideálních hormonů - vzniká převážně neúčinný rt3, sníží se celková i ft3, ft4 je normální, TSH je normální, vzniká více rt3 - jde o syndrom nízkého T3 (sick euthyroid syndrom viz dále). Jde o vliv stresových dějů. Dosud nejsou známy mechanismy, které k této změně vedou, významně se uplatňují cytokiny (TNF), glukokortikoidy, atp.. Dejodace: nejdůležitějším procesem v metabolismu tyreoideálních hormonů je dejodace. U eutyreozních podléhá dejodaci 70-80% veškerého tyroxinu, tuto reakci katalyzují dejodázy. Dejodace probíhá buď na vnějším nebo na vnitřním kruhu. Pro zdárný průběh dejodace je nutný kromě dejodáz neznámý cytoplasmatický faktor. Základním enzymem pro přeměnu T4 na T3 na úrovni tkání je dejodáza typu I. Nejvíce se vyskytuje ve štítnici, játrech a ledvinách. Její aktivitu zvyšují TSH, camp, T3, snížená aktivita je při hypotyreóze. Součástí molekuly dejodázy je selen, který je pro metabolismus tyreoidů nezbytný. V případě deficitu Se či jodu je třeba oba tyto doplnit. Pokud je podáván pouze selen zrychluje se odbourávání T4, čímž se prohloubí hypotyreóza. Současná přítomnost deficitu Se a Jodu může mít naopak protektivní charakter. Dejodáza typu II se nachází v mozku, hypofýze, tukové tkáni; jejím úkolem je udržet stálou koncentraci T3 uvnitř buňky. Má větší afinitu k T4 než k rt3. Při hypofunkci se aktivita zvyšuje, při hyperfunkci se snižuje. Dejodáza typu III se vyskytuje v placentě, kůži, fetální mozkové tkáni a tukové tkáni; uplatňuje se při metabolismu T3 a jeho inaktivaci.- při zvýšené T4 se aktivita zvyšuje, chrání tkáně před škodlivým působením nadbytku aktivního hormonu. Jiné metabolické přeměny: zbývající část tyroxinu, která nepodléhá jodidaci na T3 nebo rt3 je metabolizována hlavně konjugací s kyselinou glukuronovou či sírovou a až vzniklé konjugáty jsou dejodovány Účinky tyreoideálních hormonů v cílových tkáních: působení je komplexní, zasahuje do všech metabolických pochodů a uplatňují se ve všech tkáních (např v CNS hrají úlohu neurotramsiteru a ovlivňují metabolismus katecholaminů, v tukové tkáni a myokardu taktéž potencují účinky katecholaminů, ve svalech ovlivňují metabolismus, atp). Klinické jednotky: A) Hypotyreóza Jde o deficit tyreoideálních hormonů. Vyskytuje se u 2-15% populace, přičemž častěji jsou postiženy ženy. S rostoucím věkem se frekvence postižení zvyšuje.

3 Klinické projevy: nespecifické. U těžkých forem se objevuje myxedém s akumulací mukopolysacharidů v kůži a tkáních. U novorozenců je hypofunkce spojena s výskytem kretenismu. Rizikové faktory: věk > 60 let, pohlaví (ženy), struma, hypertyreóza prodělaná v anamnéze, tyreoiditida prodělaná v anamnéze, rodiná anamnéza, nádor hlavy nebo krku, jiné autoimunitní choroby, léčba některými léky, dyslipidemie Laboratorní nález: pokles ft4, ft3, zvýšení TSH. U pacientů se subklinickou hypotyreózou je často hodnota ft4 a ft3 normální, TSH je zvýšen. Často jsou pozitivní autoprotilátky. Při centrální hypotyreóze nacházíme pokles TSH společně s poklesem volných frakcí. Na tomto místě je nutno zmínit tzv. vrozenou hypotyreózu, jejíž příčinou je porucha syntézy tyreoideálních hormonů a vyskytuje se ve frekvenci 1/3500-1/4500 porodů (screeningové programy TSH ev. ft4). Laboratorní vyšetření: a) Rutinní screening nemá význam u mladších osob < 35 let bez RF. U starších jedinců se doporučuje screening pomocí TSH 1x za 5 let (AACE) b) Prvním krokem (často dostačujícím) by mělo být měření TSH (často se chybně provádí nejprve nebo současně i vyšetření ft3 a ft4), event. kombinace s ft4. Na druhé straně ale ani v USA se ještě nedává stanovení ft4 absolutní význam, stále se doporučuje měřit obojí (AACC 1999). c) Pro dg primární hypotyreózy není nutno měřit ATPO a ATG. Jejich stanovení má význam v diferenciální diagnostice nebo při subklinické hypotyreóze (autoimunitní etiologie). d) Při subklinické hypotyreóze se doporučuje stanovení kombinace TSH, ft4 s ATPO a ATG e) K monitorování účinnosti léčby stačí vyšetřit TSH; ft4 pouze v případě horší spolupráce s pacientem. Pokud je klinický stav stabilizován měří se TSH 1-4x ročně. Názory na monitorování protilátek jsou rozporuplné - v případě pozitivity protilátek se někdy doporučuje jejich občasná kontrola po nasazení terapie (1x za 5 let) Dělení: 1) primární porucha syntézy T4 a T3 ve štítnici. Nacházíme atrofii tkáně štítnice. a. Velice častým typem primární hypotyreózy je Hashimotova hypotyreóza. Dalšími příčinami jsou další záněty - např. chronický zánět tyreoidey nebo lymfocytární tyreoiditis; důsledkem je často idiopatický myxedém. Nacházíme zřetelnou prevalence starších žen 7-8:1. U osob s Hashimotovou tyreoitiditidou se často vyskytuje další autoimunitní choroba. Frekvence je vyšší u starších - až 11% starších žen.na vzniku onemocnění se také se podílí genetické predispozice se zřetelnou rodinou vazbou, bývá součástí polyglandulárních syndromů (pozitivita ATPO, ATG - primární hypotyreóza je často spojena s výskytem protilátek proti štítnici). b. Další častou příčinou hypotyreózy je také deficit jódu. c. Další příčinou může být chirurgická nebo radioterapeutická intervence u pacientů s Gravesovou hypertyreózou. Primární hypotyreóza se také může vyskytovat společně s dalšími autoimunitními chorobami jako autoimunitní polyglandulární onemocnění. 2) sekundární (centrální) - příčinou je snížení produkce TSH či TRH nebo obou. Isolovaný deficit TSH je raritní, spíše se vyskytuje v rámci panhypopituitarismu. Laboratorní nález: snížené hodnoty ft3, ft4, TSH. Diagnostický benefit přináší často TRH test.

4 B) Hypertyreóza (tyreotoxikóza) Jde o nadměrnou produkci a účinek tyreoideálních hormonů. Jde o hypermetabolický syndrom. Častou příčinou je Gravesova choroba (autoimunitní onemocnění, příčinou je výskyt protilátek proti TSH receptoru, TSH je typicky <0,01 mui/l). Příčinou nadprodukce hormonů mohou být také adenomy štítné žlázy, ev. vyjímečně také tumory CNS spojené s nadprodukcí TSH. Jednou z dalších příčin může být uvolnění tyreoideálních hormonů ze zánětlivě změněné žlázy při tyreoiditidě, kdy dochází sekundárně k poklesu TSH (jde o tzv. nehypertyreózovou tyreotoxikózu, kdy příčinou není hypertyreóza ale vyplavení tyroxinů při zánětu štítnice) Prevalence hypertyreózy je nízká (0,3-0,6%), diagnóza je poměrně jednoduchá, i když u starších může být někdy i obtížná. Laboratorní nález: vzestup ft3, ft4, pokles TSH (nejvalidnější test). Při diagnostických nesnázích lze využít TRH test. Vyjímečně zvýšení TSH (centrální hypertyreóza). Laboratorní vyšetření: a) rutinní screening se bez klinické indikace nedoporučuje; pokud se používají TSH testy III. a IV. generace pohybují se hodnoty TSH u pacientů s hypertyreózou < 0,1 mu/l. b) V případě, že je TSH <0,1 mu/ml doporučuje se analyzovat ft4. Pro základní dg není nutno vyšetřovat ft3; c) V případě klinicky zřejmé hypertyreozy s nízkou koncentrací TSH a normálním ft4 (T4) se doporučuje stanovit ft3 (T3). d) Vždy je nutno provést vyšetření TRAk (TRAb Gravesova choroba), event. kombinaci s ATPO a ATG e) Kontroly autoprotilátek jako hodnocení efektu terapie se nepovažují za významné. Jako konsensus se někdy doporučuje pouze stanovení 1x za 5 let pro sledování jejich dynamiky. f) Po začátku terapie se doporučuje měřit ft4 (ev TT4); vždy po několika týdnech do ústupu symptomů; TSH se neměří pokud ft4 neklesne na normální hranici nebo nedojde k symptomům, které by ukazovaly na hypotyreózu. Poté se analyzuje TSH (bez potřeby vyšetření ft4 a ft3). Při interpetaci výsledků tyreoideálních hormonů ale nesmíme zapomínat na vysokou biologickou variabilitu (až 70%). Někteří proto doporučují spíše stanovení TG (tyreoglobulinu) před léčbou a při terapii. TG po účinné terapii klesá poměrně rychle (do 14 dnů). TSH klesá po 3-4 týdnech. C) Netyreoideální choroby: U mnoha dalších onemocnění (při absenci onemocnění štítnice) nacházíme mimo jiné nadměrnou koncentraci nebo naopak deficit tyreoideálních hormonů. Tyto stavy často vznikají při alterovaných koncentracích TBG (a jiných proteinů vázající hormony štítné žlázy), vlivem řady netyreoideálních chorob, při terapii mnoho léky nebo při periferní resistenci na tyreoideální hormony. 1) Většina abnormalit se vyskytuje u pacientů s eutyreózou (tzv. euthyreoid sick syndrom). Nejčastěji se vyskytuje snížení T3 a free T3 (se zvýšením rt3, porucha konverze T4 na T3), typicky je nacházíme u pacientů v malnutrici, u špatně kontrolovaného DM, při podávání některých léků (např. betalytika). Někdy lze nalézt také snížení T4, je zajímavé, že volný T4 bývá ale často normální nebo zvýšen (porucha vazby na TBG, léky, atp).

5 Hodnoty TSH se obvykle u euthyreoid sick syndromu nemění, i když se občas popisuje pokles TSH během aktní fáze netyreoideálních onemocnění nebo mírné zvýšení při regeneraci po těchto chorobách. Příčiny nejsou zcela jasné (vliv hormonů, nutrice, atp). Diagnóza tyreopatie během akutních chorob bývá často zatížena velkými chybami, proto je vhodné ji pokud možno odsunout až do období vyléčení. 2) Hyperthyreoid sick syndrom Asi 3% hospitalizovaných pacientů má při příjmu sníženou koncentraci TSH, která je často spojena s akutní fází choroby, léčbou dopaminem nebo kortikoidy (nejde o onemocnění tyreoidey). Se zavedením ultracitlivých metod se posunula mez hodnocení (odlišení) hypertyreózy od tzv. snížení TSH u kriticky nemocných na hodnoty 0,1 miu/l (hodnoty nižší svědčí pro hypertyreózu, hodnoty vyšší svědčí pro eutyreózu s mírnou supresí TSH při akutním onemocnění) 3) Hypothyreoid sick syndrom: Pacienti s netyreoidálními onemocněními mají často sníženou celkovou a volnou frakci T3; pokud současně nacházíme normální koncentrace ft4 je diagnóza hypotyreóza nepravděpodobná. Nejlepším rozlišovacím mechanismem pro toto onemocnění bývá jednoduché stanovení TSH. Mírné zvýšení TSH můžeme nalézt u pacientů s eutyreózou při chronickém onemocnění. Zvýšení TSH>8 miu/l u pacientů kriticky nemocných však ukazuje spíše na hypotyreózu (ev. vyjímečně při zvýšení ft4 nebo ft3 na centrální hypertyreózu). Výrazné zvýšení TSH (> 30 mui/ml) svědčí jasně pro hypotyreózu. Nesmíme zapomínat na skutečnost, že podávání kortikoidů nebo dopaminu často snižuje hodnoty TSH na normální koncentrace i u jedinců s hypotyreózou. U chronicky nemocných jedinců s hypotyreózou pomůže při rozlišení společné stanovení FT3, FT4 a TSH (rt3 bývá u hypotyreóz nízký). Stejně tak nezapomínáme že pokles TSH netyreoideálního původu nacházíme u osob s Cushingovou nemocí nebo Cushingovým syndromem (TSH se normalizuje po normalizaci sekrece kortizolu) K rozlišení mezi centrální hypotyreózou pomůže u chronicky nemocných pacientů s eutyreózou stanovení kortizolu. D) Vliv léků Léky, které nejčastěji ovlivňují koncentrace TSH jsou kortikoidy, dopamin (snižují TSH), amiodaron (zvyšují TSH). Řada léků působí na koncentrace periferních hormonů ovlivněním jejich vazby na proteiny (např. salicyláty, diuretika, antiepileptika, nesteroidní antiflogistika, estrogenmy, fibráty, atp.) E) Preanalytické vlivy Při interpretaci výsledků nesmíme zapomínat na preanalytické vlivy. Popisuje se, že se biologická variabilita TSH během 1 týdne pohybuje až ke 20%, za 4 měsíce kolem 14-35%. Biologická variabilita T4 a T3 je ještě vyšší (až 70%). Diagnostický postup Stanovení periferních hormonů (i jejich volných frakcí) není v řadě případů potřebné (viz výše). Názor o nadřízeném diagnostickém významu TSH je podporován vztahem mezi TSH a ft4 (např. pokles FT4 o 50% vede k minimálně 100-násobnému vzestupu TSH). Stanovení volných frakcí využíváme především v diferenciální diagnostice nejasných stavů (viz výše).

6 Dynamika koncentrací TSH se při většině léčebných intervencí významně mění až po několika týdnech (6-8 týdnů). Kontrola tohoto parametru by tedy neměla následovat dřív než po této době od vstupního vyšetření. K vyloučení latentních tyreopatií pomáhá mimo funkčních testů (TRH) ještě stanovení autoprotilátek (viz výše). Hodnota horní hranice TSH navíc není zatím unifikovaná, protože longitudinální studie prokázaly, že hodnoty TSH > 2,5-3 mu/l se mohou v řadě případů vyskytnout i u pacientů s hypotyreózou (nebo zvyšují riziko jejího vzniku), především při kombinaci s výskytem autoprotilátek. Popis diagnostických kroků: Krok 1: screening TSH u osob > 35 let 1x za 5 let Krok 2: stanovení ft4, ev. ft3 (indikace viz výše) Krok 3: stanovení ATPO, ATG, ev. TRAb (indikace viz výše) Krok 4: TRH test (indikace viz výše) Krok 5: kalcitonin (Ca thyreoidey) Krok 6: Kontroly TG, kalcitoninu, TSH, ev. ft4 (indikace viz výše, monitorování efektu terapie) Krok 7: Kontroly ATPO, ATG, TRAb 1x za 5 let (indikace viz výše, monitorování efektu terapie) Shrnutí: Monitorování efektu terapie Ca štítnice, hypertyreóza. Literatura: 1) 1) Langer P, Klimeš I, Šeboková E: Sprasné trendy v laboratornej diagnostike ochorení štítné žlázy. DMEV, 2002, 2: ) 2) Burtis CA, Ashwood ER: Tietz Textbook of Clinical Chemistry. WB Saunders Company, 1999: ) Běhanová M, Nedvídková J.: Metabolismus a periferní účinky hormonů štítné žlázy. DMEV, 2/99: ) Kolektiv. Tyreoideální markery. Abbot Laboratories, ) Límanová Z: Záněty štítné žlázy Int.med. pro praxi, 2000, 4: ) Holson et al.: Laboratory strategies and managenetn of hypo and hyperthyreosis. PgM, 2000, 42: ) Burns E: Thyreoidea - laboratory diagnosis Clin Chem, 2000, 142, ) Vondra K, Zamrazil V: Onemocnění štítné žlázy a DM. DMEV, 2/02:78-82

Diagnostika štítné žlázy. Tereza Tietze

Diagnostika štítné žlázy. Tereza Tietze Diagnostika štítné žlázy Tereza Tietze Štítná žláza Hormony štítné žlázy regulují biochemické procesy důležité pro růst a vývoj včetně: Tvorby energie z cukrů Kardiovaskulární funkce Nervového systému

Více

Tyreopatie v ambulantní praxi

Tyreopatie v ambulantní praxi Tyreopatie v ambulantní praxi nálezy významné a méně významné Richard STEJSKAL Lékařské centrum Václavka Praha Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do Onemocnění štítné

Více

Humorální imunita. Nespecifické složky M. Průcha

Humorální imunita. Nespecifické složky M. Průcha Humorální imunita Nespecifické složky M. Průcha Humorální imunita Výkonné složky součásti séra Komplement Proteiny akutní fáze (RAF) Vztah k zánětu rozdílná funkce zánětu Zánět jako fyziologický kompenzační

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Má vyšetřování tyreoglobulinu význam i mimo tyreoidální onkologii?

Má vyšetřování tyreoglobulinu význam i mimo tyreoidální onkologii? Má vyšetřování tyreoglobulinu význam i mimo tyreoidální onkologii? V. Zamrazil (1,2) R. Bílek (1) 1. Endokrinologický ústav Praha, ČR 2. Subkatedra endokrinologie IPVZ, Praha Co je to tyreoglobulin (Tg)?

Více

LÁTKOVÉ ŘÍZENÍ ORGANISMU

LÁTKOVÉ ŘÍZENÍ ORGANISMU LÁTKOVÉ ŘÍZENÍ ORGANISMU PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D. LÁTKOVÉ ŘÍZENÍ ORGANISMU je uskutečňováno prostřednictvím: hormonů neurohormonů tkáňových hormonů endokrinní žlázy vylučují látky do krevního oběhu

Více

hypotyreózy u stárnoucích žen

hypotyreózy u stárnoucích žen Význam včasného záchytu hypotyreózy u stárnoucích žen Jan Jiskra, Zdeňka Límanová 3. Interní klinika 1. LF UK a VFN Praha Prevalence tyreopatií Kongenitální hypotyreóza: 1:4000 Tyreopatie v dětství a adolescenci:

Více

Přednosta Odd. klinických laboratoří a osteologie, Klatovská nemocnice a.s.

Přednosta Odd. klinických laboratoří a osteologie, Klatovská nemocnice a.s. REFERENČNÍ MEZE TYREOIDÁLNÍCH PARAMETRŮ V DĚTSKÉM VĚKU MUDr. Richard Pikner, Ph.D. Přednosta Odd. klinických laboratoří a osteologie, Klatovská nemocnice a.s. ÚVOD: Stanovení referenčních mezí v dětském

Více

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených pro závislost Sylva Racková Psychiatrická klinika LF UK v Plzni AT konference 28.04. 2010, Špindlerův Mlýn Borna Disease virus (BDV) charakteristika

Více

Základní algoritmus detekce poruch štítné žlázy v denní praxi lékaře

Základní algoritmus detekce poruch štítné žlázy v denní praxi lékaře Základní algoritmus detekce poruch štítné žlázy v denní praxi lékaře Prof. MUDr. Karel Martiník, DrSc., Ambulance pro metabolická onemocnění a poruchy výživy, Poliklinika II, Bří Štefanů 895, Hradec Králové

Více

Doporučení pro vyšetřování štítné ţlázy v těhotenství Drahomíra Springer

Doporučení pro vyšetřování štítné ţlázy v těhotenství Drahomíra Springer Doporučení pro vyšetřování štítné ţlázy v těhotenství Drahomíra Springer ÚLBLD 1. LF UK a VFN Praha Relativně vysoký výskyt patologií štítné ţlázy v graviditě je v ČR shodně publikován řadou pracovišť

Více

Stanovení hormonů. Miroslava Beňovská

Stanovení hormonů. Miroslava Beňovská Stanovení hormonů Miroslava Beňovská Hormony Látky specificky reagující na metabol. děje v organismu Většinou tvořeny v endokrinních žlázách Krví přenášejí informace do buněk cílových orgánů po vazbě na

Více

MUDr.Zdeňek Pospíšil

MUDr.Zdeňek Pospíšil MUDr.Zdeňek Pospíšil Obecné pojmy. Hormony - chem.látky produkovány žlázami s vnitřní sekrecí,transportovány v tělesných tekutinách Účinky-místní a celkové- ovlivňují funkce organizmu - mechanizmus cestou

Více

Regulace glykémie. Jana Mačáková

Regulace glykémie. Jana Mačáková Regulace glykémie Jana Mačáková Katedra fyziologie a patofyziologie LF OU Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických

Více

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření. Obsah. Seznam imunologických vyšetření

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření. Obsah. Seznam imunologických vyšetření Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření Obsah IgA... 2 IgG... 3 IgM... 4 IgE celkové... 5 Informační zdroje:... 6 Stránka 1 z 6 Název: IgA Zkratka: IgA Typ: kvantitativní Princip: turbidimetrie Jednotky:

Více

Doporučení pro laboratorní diagnostiku funkčních a autoimunních onemocnění štítné žlázy

Doporučení pro laboratorní diagnostiku funkčních a autoimunních onemocnění štítné žlázy Doporučení pro laboratorní diagnostiku funkčních a autoimunních onemocnění štítné žlázy Autoři : Doc. MUDr. Zdeňka Límanová, CSc. za ČES JEP MUDr. Richard Pikner, Ph.D. - za ČSKB JEP Ing. Drahomíra Springer,

Více

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření Příloha č.6 Laboratorní příručka Laboratoří MeDiLa, v05 - Seznam imunologických Příloha č.4 Seznam imunologických Obsah IgA... 2 IgG... 3 IgM... 4 IgE celkové... 5 Informační zdroje:... 6 Stránka 1 z 6

Více

MUDr.Zdeňek Pospíšil

MUDr.Zdeňek Pospíšil MUDr.Zdeňek Pospíšil Obecné pojmy. Hormony - chem.látky produkovány žlázami s vnitřní sekrecí,transportovány v tělesných tekutinách Účinky-místní a celkové- ovlivňují funkce organizmu - mechanizmus cestou

Více

Kortizol, ACTH. Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division

Kortizol, ACTH. Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division Kortizol, ACTH Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division ACTH: biochemie a fyziologie Hormon peptidové povahy, 39 AMK Produkován předním lalokem hypofýzy Cirkadiánní rytmus nejvyšší koncentrace v

Více

GESTAČNÍ DIABETES MELLITUS A TYREOPATIE

GESTAČNÍ DIABETES MELLITUS A TYREOPATIE GESTAČNÍ DIABETES MELLITUS A TYREOPATIE Hana Vítková, doc. Jan Jiskra 3. interní klinika 1. LF UK a VFN V Praze Komplikace DM a tyreoidálních dysfunkcí v graviditě se překrývají Matka Dítě Komplikace Diabetes

Více

Biochemie kosti. Anatomie kosti. Kostní buňky. Podpůrná funkce. Udržování homeostasy minerálů. Sídlo krvetvorného systému

Biochemie kosti. Anatomie kosti. Kostní buňky. Podpůrná funkce. Udržování homeostasy minerálů. Sídlo krvetvorného systému Biochemie kosti Podpůrná funkce Udržování homeostasy minerálů Sídlo krvetvorného systému Anatomie kosti Haversovy kanálky okostice lamely oddělené lakunami Kostní buňky Osteoblasty Osteocyty Osteoklasty

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu J.Minařík, V.Ščudla Mnohočetný myelom Nekontrolované zmnožení nádorově změněných plasmatických buněk v kostní dřeni Mnohočetný = obvykle více oblastí kostní

Více

HEMOFILIE - DIAGNOSTIKA A LÉČBA V SOUČASNOSTI

HEMOFILIE - DIAGNOSTIKA A LÉČBA V SOUČASNOSTI HEMOFILIE - DIAGNOSTIKA A LÉČBA V SOUČASNOSTI Patofyziologie hemofilie Deficit koagulačního faktoru VIII (hemofilie A) nebo IX (hemofilie B), jeho dysfunkce nebo přítomnost jeho inhibitorů vede k poruše

Více

Interpretace sérologických nálezů v diagnostice herpetických virů. K.Roubalová

Interpretace sérologických nálezů v diagnostice herpetických virů. K.Roubalová Interpretace sérologických nálezů v diagnostice herpetických virů K.Roubalová Specifické vlastnosti herpetických virů ovlivňují protilátkovou odpověď Latence a celoživotní nosičství Schopnost reaktivace,

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

Prevence osteoporózy a sarkopenie role vitaminu D

Prevence osteoporózy a sarkopenie role vitaminu D Prevence osteoporózy a sarkopenie role vitaminu D Kostní remodelace permanentní kontrolovaná resorpce kosti osteoklasty s následnou náhradou kosti osteoblasty délka cyklu 3-4 měsíce kostní remodelační

Více

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever)

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) Verze č 2016 2. DIAGNÓZA A LÉČBA 2.1 Jak se nemoc diagnostikuje? Obecně se uplatňuje následující postup:

Více

Vrozené trombofilní stavy

Vrozené trombofilní stavy Vrozené trombofilní stavy MUDr. Dagmar Riegrová, CSc. Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na Lékařské fakultě a Fakultě zdravotnických

Více

Deficit mevalonátkinázy (MKD) (nebo hyper IgD syndrom)

Deficit mevalonátkinázy (MKD) (nebo hyper IgD syndrom) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Deficit mevalonátkinázy (MKD) (nebo hyper IgD syndrom) Verze č 2016 1. CO JE MKD? 1.1 Co je to? Deficit mevalonákinázy patří mezi dědičná onemocnění. Jedná

Více

Štítná žláza. Příštitná tělíska. doc. MUDr. Miloslav Franěk, Ph.D. Ústav normální, patologické a klinické fyziologie

Štítná žláza. Příštitná tělíska. doc. MUDr. Miloslav Franěk, Ph.D. Ústav normální, patologické a klinické fyziologie Štítná žláza. Příštitná tělíska doc. MUDr. Miloslav Franěk, Ph.D. Ústav normální, patologické a klinické fyziologie Úvod jedna z největších endokrinních žlaz (20g) T3 (93 %) a T4 (7 %) a kalcitonin klíčové

Více

Obsah 1 Úvod 2 Variabilita lékové odpovědi 3 Klinické využití určování koncentrace léčiv

Obsah 1 Úvod 2 Variabilita lékové odpovědi 3 Klinické využití určování koncentrace léčiv Obsah 1 Úvod... 11 2 Variabilita lékové odpovědi... 14 2.1 Faktory variability... 14 2.2 Vliv onemocnění... 17 2.2.1 Chronické srdeční selhání... 17 2.2.2 Snížená funkce ledvin... 18 2.2.3 Snížená funkce

Více

Příloha list Laboratorní příručky

Příloha list Laboratorní příručky _ Datum aktualizace: 15. 2.2014 Příloha list Laboratorní příručky Název metody: ASGPR Název metody na výsledcích laboratorního vyšetření: S_ASGPR IgG Jednotky: index Indikace: diferenciální diagnostika

Více

Stanovení SHBG při sledování neplodnosti žen

Stanovení SHBG při sledování neplodnosti žen Stanovení SHBG při sledování neplodnosti žen Dana Sichertová Centrální laboratoř biochemie, Nemocnice Třebíč SHBG globulin vážící sexuální hormon SHBG, jeho vznik a vlastnosti transportní protein pro testosteron

Více

Patologie endokrinního systému

Patologie endokrinního systému Patologie endokrinního systému Hypofýza uložena v tureckém sedle řízena hypotalamem (hypotalamo-hypofyzární osa) podle informací z periferie liberiny, statiny části: adenohypofýza (tvoří hormony řídící

Více

Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Formované krevní elementy: Buněčné erytrocyty, leukocyty Nebuněčné trombocyty Tvorba krevních

Více

Stanovení autoprotilátek proti TSH receptoru

Stanovení autoprotilátek proti TSH receptoru Stanovení autoprotilátek proti TSH receptoru Fejfárková Z., Pikner R. Oddělení klinických laboratoří, Klatovská nemocnice a.s., Klatovy, pikner@nemkt.cz Stanovení autoprotilátek proti TSH receptoru (anti

Více

IMUNOFLUORESCENČNÍ SOUPRAVA K DIAGNOSTICE AUTOIMUNITNÍCH ONEMOCNĚNÍ JATER A ŽALUDKU

IMUNOFLUORESCENČNÍ SOUPRAVA K DIAGNOSTICE AUTOIMUNITNÍCH ONEMOCNĚNÍ JATER A ŽALUDKU IMUNOLOGIE Autoimunitní onemocnění jater a žaludku IMUNOFLUORESCENČNÍ SOUPRAVA K DIAGNOSTICE AUTOIMUNITNÍCH ONEMOCNĚNÍ JATER A ŽALUDKU Mitochondrie Hladké svalstvo Mikrosomy jater a ledvin Parietální buňky

Více

Vývoj stanovení lipoproteinu(a)

Vývoj stanovení lipoproteinu(a) Vývoj stanovení lipoproteinu(a) M. Beňovská, D. Bučková OKB Fakultní nemocnice Brno Katedra laborat. metod LF MU Lipoprotein(a) 1. Obecná charakteristika 2. Doporučení 3. Vývoj stanovení na OKB FN Brno

Více

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 21.9. 2009 Mgr. Radka Benešová Obecné zásady řízení a regulací: V organismu rozlišujeme dva základní

Více

Proteiny krevní plazmy SFST - 194

Proteiny krevní plazmy SFST - 194 Plazmatické proteiny Proteiny krevní plazmy SFST - 194 zahrnují proteiny krevní plazmy a intersticiální tekutiny Vladimíra Kvasnicová Distribuce v tělních tekutinách protein M r (x 10 3 ) intravaskulárně

Více

AKUTNÍ GLOMERULONEFRITIDA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

AKUTNÍ GLOMERULONEFRITIDA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové AKUTNÍ GLOMERULONEFRITIDA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové https://classconnection.s3.amazonaws.com/704/flashcards/586704/png/nephron_21310775203102.png https://publi.cz/books/151/10.html Glomerulopatie

Více

Parametry vyšetření Příloha č. 2 k Laboratorní příručce

Parametry vyšetření Příloha č. 2 k Laboratorní příručce 17 OH Prog 17 OH Prog 17 alfa-hydroxyprogesteron Kód v LIS 32 Kód číselníku VZP 93175 ONM-IA-206 17 - alfa - hydroxyprogesteron nmol/l Referenční meze Muži: 1,5-7,2 Ženy: folikulární fáze: 0,45-3,3 luteální

Více

Klinické a laboratorní aspekty osteoporosy

Klinické a laboratorní aspekty osteoporosy Klinické a laboratorní aspekty osteoporosy Vladimír Palička Ústav klinické biochemie a diagnostiky, Osteocentrum Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Hradec Králové BIOLAB, Hradec Králové, 31. května

Více

LCH/PAK01. 5 hodin cvičení

LCH/PAK01. 5 hodin cvičení Studijní program : Porodní asistence bakalářské studium - kombinovaná forma Název předmětu : Klinická biochemie Rozvrhová zkratka : LCH/PAK01 Rozvrh výuky : 5 hodin přednášek 5 hodin cvičení Zařazení výuky

Více

Monitoring vnitřního prostředí pacienta

Monitoring vnitřního prostředí pacienta Monitoring vnitřního prostředí pacienta MVDr. Leona Raušerová -Lexmaulová, Ph.D. Klinika chorob psů a koček VFU Brno Vnitřní prostředí Voda Ionty Bílkoviny Cukry Tuky Důležité faktory Obsah vody Obsah

Více

ANÉMIE CHRONICKÝCH CHOROB

ANÉMIE CHRONICKÝCH CHOROB ANÉMIE CHRONICKÝCH CHOROB (ACD anemia of chronic disease) seminář Martin Vokurka 2007 neoficiální verze pro studenty 2007 1 Proč se jí zabýváme? VELMI ČASTÁ!!! U hospitalizovaných pacientů je po sideropenii

Více

Funkční tyroidální poruchy

Funkční tyroidální poruchy Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE Projekt MZ ČR zpracovaný ČLS JEP za podpory grantu IGA MZ ČR 5390-3 Reg. č. o/006/133 Funkční tyroidální poruchy

Více

Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE. Kateryna Nohejlová a kol.

Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE. Kateryna Nohejlová a kol. Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE Kateryna Nohejlová a kol. Praha Univerzita Karlova v Praze 3. lékařská fakulta 2013 Úvod do preklinické medicíny: Patofyziologie Vedoucí autorského kolektivu

Více

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Imunodeficience. Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Základní rozdělení imunodeficiencí Primární (obvykle vrozené) Poruchy genů kódujících

Více

von Willebrandova choroba Mgr. Jaroslava Machálková

von Willebrandova choroba Mgr. Jaroslava Machálková von Willebrandova choroba Mgr. Jaroslava Machálková von Willebrandova choroba -je dědičná krvácivá choroba způsobená vrozeným kvantitativním či kvalitativním defektem von Willebrandova faktoru postihuje

Více

CDT a další. laboratorní markery. objektivizaci abusu a efektivity léčby. MUDr. Pavla Vodáková, RNDr. Milan Malý

CDT a další. laboratorní markery. objektivizaci abusu a efektivity léčby. MUDr. Pavla Vodáková, RNDr. Milan Malý CDT a další laboratorní markery používan vané v našem zařízen zení při objektivizaci abusu a efektivity léčby MUDr. Pavla Vodáková, RNDr. Milan Malý Nejčastější užívané markery CDT GGT AST/ALT MCV Méně

Více

Komplementový systém

Komplementový systém Komplementový systém klinický seminář nefrologie 1.12.2015 Příklady indikací pro analýzu komplementu Možnost screeningového vyšetření funkční aktivity jednotlivých drah komplementu Způsob hodnocení Frekvence

Více

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Firma Abbott Laboratories nabízí na imunoanalytických systémech ARCHITECT test ke stanovení biologicky aktivní části vitaminu

Více

FUNKČNÍ VARIANTA GENU ANXA11 SNIŽUJE RIZIKO ONEMOCNĚNÍ

FUNKČNÍ VARIANTA GENU ANXA11 SNIŽUJE RIZIKO ONEMOCNĚNÍ FUNKČNÍ VARIANTA GENU ANXA11 SNIŽUJE RIZIKO ONEMOCNĚNÍ SARKOIDÓZOU: POTVRZENÍ VÝSLEDKŮ CELOGENOMOVÉ ASOCIAČNÍ STUDIE. Sťahelová A. 1, Mrázek F. 1, Kriegová E. 1, Hutyrová B. 2, Kubištová Z. 1, Kolek V.

Více

Diferenciální diagnostika malabsorpčního syndromu v dětském věku ( tab.1 ).

Diferenciální diagnostika malabsorpčního syndromu v dětském věku ( tab.1 ). Malabsorpční syndrom Malabsorpční syndrom zahrnuje všechny stavy, při nichž dochází k poruchám trávení a vstřebávání základních živin a ke vzniku chorobných stavů z nedostatku těchto látek. Potíže jsou

Více

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE RADA A POUČENÍ LÉKAŘE Obsah: Uživatelky kombinované hormonální antikoncepce Léčebné účinky kombinované hormonální antikoncepce Kontraindikace kombinované hormonální antikoncepce Vysvětlivky: COC = z anglického

Více

ŠTÍTNÁ ŢLÁZA a její detoxikace

ŠTÍTNÁ ŢLÁZA a její detoxikace MUDr. Josef Jonáš vitanet.docmed.tv ŠTÍTNÁ ŢLÁZA a její detoxikace 1 ŠTÍTNÁ ŢLÁZA (glandula thyreoidea) Hormony štítné ţlázy thyroxin trijodthyronin řídí rychlost chemických procesů v buňce řídí příjem

Více

Minerální látky, stopové prvky, vitaminy. Zjišťování vý.zvyklostí 6.10.

Minerální látky, stopové prvky, vitaminy. Zjišťování vý.zvyklostí 6.10. Minerální látky, stopové prvky, vitaminy Zjišťování vý.zvyklostí 6.10. Vápník 99% v kostní tkáni, 1% v ECT DDD 1mg průměrně vstřebá se cca 35-50% v proximální části tenkého střeva Vylučuje se ledvinami

Více

Petra Stehlíková EKONOMICKÝ ASPEKT VYŠETŘOVÁNÍ FUNKCE ŠTÍTNÉ ŽLÁZY. Laboratory Tests for Thyroid Function Assessment from the Economic Point of View

Petra Stehlíková EKONOMICKÝ ASPEKT VYŠETŘOVÁNÍ FUNKCE ŠTÍTNÉ ŽLÁZY. Laboratory Tests for Thyroid Function Assessment from the Economic Point of View U N I V E R Z I T A K A R L O V A V P R A Z E P ř í r o d o v ě d e c k á f a k u l t a Studijní program: Klinická a toxikologická analýza Petra Stehlíková EKONOMICKÝ ASPEKT VYŠETŘOVÁNÍ FUNKCE ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

Více

Atestační otázky z oboru alergologie a klinická imunologie

Atestační otázky z oboru alergologie a klinická imunologie Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Atestační otázky z oboru alergologie a klinická imunologie Okruh základy imunologie 1. Buňky, tkáně a orgány imunitního

Více

Enzymy v diagnostice Enzymy v plazm Bun né enzymy a sekre ní enzymy iny zvýšené aktivity bun ných enzym v plazm asový pr h nár

Enzymy v diagnostice Enzymy v plazm Bun né enzymy a sekre ní enzymy iny zvýšené aktivity bun ných enzym v plazm asový pr h nár Enzymy v diagnostice Enzymy v plazmě Enzymy nalézané v plazmě lze rozdělit do dvou typů. Jsou to jednak enzymy normálně přítomné v plazmě a mající zde svou úlohu (např. enzymy kaskády krevního srážení

Více

IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE CYTOMEGALOVIROVÉ INFEKCE

IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE CYTOMEGALOVIROVÉ INFEKCE INFEKČNÍ SÉROLOGIE Virologie IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE CYTOMEGALOVIROVÉ INFEKCE Cytomegalovirus ELISA soupravy jsou určeny ke stanovení specifických protilátek třídy IgA, IgG a IgM v lidském

Více

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba MUDr. Zdeňka Vyhnánková Hormonální změny během menstruačního cyklu do ovulace stoupá hladina estrogenů 10x, hladina progesteronu je nulová v druhé polovině

Více

Sekundární hypertenze - prezentace

Sekundární hypertenze - prezentace Sekundární hypertenze - prezentace MUDr. Jan Václavík, Ph.D. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

Nové trendy ve využití kardiálních markerů v laboratorní diagnostice poškození myokardu

Nové trendy ve využití kardiálních markerů v laboratorní diagnostice poškození myokardu Nové trendy ve využití kardiálních markerů v laboratorní diagnostice poškození myokardu Vašatová M., Tichý M. ÚKBD, Fakultní nemocnice Hradec Králové 6.5.2010 Jindřichův Hradec Definice infarktu myokardu

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_19_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_19_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_19_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA ŠTÍTNÁ ŽLÁZA nejstarší žláza s vnitřní sekrecí u obratlovců (z fylogenetického hlediska) váží 30

Více

MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s.

MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s. Laboratorní diagnostika celiakie MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s. Celiakie Autoimunní onemocnění způsobené požitím lepku (glutenu) s typickým zánětlivým postižením tenkého střeva s genetickou

Více

Endokrinologie. Vladimír Soška. Oddělení klinické biochemie

Endokrinologie. Vladimír Soška. Oddělení klinické biochemie Endokrinologie Vladimír Soška Oddělení klinické biochemie Hormony Chemické látky, ovlivňující funkci buněk Specializované buňky Žlázy s vnitřní sekrecí Sliznice tkání a orgánů (GIT) Jiné buňky (např. tukové

Více

ŽLÁZY S VNITŘÍ SEKRECÍ. obr. č. 1

ŽLÁZY S VNITŘÍ SEKRECÍ. obr. č. 1 ŽLÁZY S VNITŘÍ SEKRECÍ obr. č. 1 ŽLÁZY S VNITŘNÍ SEKRECÍ funkce: humorální regulace tvorba specifických látek = hormony rozváděny krví ŽLÁZY S VNITŘNÍ SEKRECÍ šišinka mozková podvěsek mozkový štítná žláza

Více

Rekurentní horečka spojená s NRLP21

Rekurentní horečka spojená s NRLP21 www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Rekurentní horečka spojená s NRLP21 Verze č 2016 1. CO JE TO REKURENTNÍ HOREČKA SPOJENÁ S NRLP12 1.1 Co je to? Rekurentní horečka spojená s NRLP12 patří mezi

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn.:sukls4358/2009, sukls4359/2009, sukls4361/2009, sukls4362/2009 Příloha č. 3 ke sdělení sp.zn.: sukls128253/2011, sukls128483/2011, sukls128487/2011, sukls128489/2011,

Více

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání.

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Otázka: Druhy biologického materiálu Předmět: Biologie Přidal(a): moni.ka Druhy biologického materiálu Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Tělní tekutiny

Více

Limbická encefalitida

Limbická encefalitida Limbická encefalitida Eva Havrdová Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Limbická encefalitida (LE) heterogenní skupina autoimunitně podmíněných onemocnění

Více

ABSTRAKT: Prezentace poskytuje informaci o aktuálních doporučeních z roku 2011 k hodnocení hladin 25 OH vitaminu, indikací k měření 25 OH vitaminu D a doporučených hodnotách denního příjmu dle věkových

Více

Vyšetřování funkce štítné žlázy u těhotných Současný stav "pilotní studie" VZP D.Springer, T.Zima, Z.Límanová Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN Praha 30. IAD 5.-7.dubna

Více

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Venháčová J., Venháčová P. Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD červen 2011 Nejčastější přidružené autoimunitní choroby

Více

Poruchy vnitřního prostředí. v intenzivní medicíně

Poruchy vnitřního prostředí. v intenzivní medicíně Poruchy vnitřního prostředí v intenzivní medicíně Vnitřní prostředí = extracelulární tekutina (plazma, intersticiální tekutina) Poruchy objemu a osmolality Poruchy iontů (Na, K, Ca, Mg, Cl) Poruchy acidobazické

Více

Hormonální (endokrinní) soustava

Hormonální (endokrinní) soustava Hormonální (endokrinní) soustava - uskutečňuje řízení organismu pomocí chemických látek hormonů - rozváděny po těle krví Funkce endokrinní soustavy: 1) zajišťuje růst, vývoj a rozmnožování 2) udržuje homeostázu

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Regulace metabolizmu lipidů

Regulace metabolizmu lipidů Regulace metabolizmu lipidů Principy regulace A) krátkodobé (odpověď s - min): Dostupnost substrátu Alosterické interakce Kovalentní modifikace (fosforylace/defosforylace) B) Dlouhodobé (odpověď hod -

Více

Žlázy s vnitřní sekrecí

Žlázy s vnitřní sekrecí Žlázy s vnitřní sekrecí Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 14. 11. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí s rozmístěním a činností základních žláz s vnitřní

Více

Laboratorní di agnostik HBV HCV a Vratislav Němeček Státní zdravotní stav ústav

Laboratorní di agnostik HBV HCV a Vratislav Němeček Státní zdravotní stav ústav Laboratorní diagnostika HBV a HCV Vratislav Němeček Státní zdravotní ústav Rozdílná role sexuálního 30 přenosu HBV a HCV 25 Rozdíly v četnosti virové nálože 20 15 10 HCV RNA HBV DNA HBV 5 hlavní způsoby

Více

SOUSTAVA ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ

SOUSTAVA ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ SOUSTAVA ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ Pro přednášku v Trenérské škole Svazu kulturistiky a fitness České republiky a Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy více na www.skfcr.cz/treneri Mgr. Petr

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: VY_32_INOVACE_18_ŘÍZENÍ LÁTKOVÉ_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

glukóza *Ivana FELLNEROVÁ, PřF UP Olomouc*

glukóza *Ivana FELLNEROVÁ, PřF UP Olomouc* Prezentace navazuje na základní znalosti Biochemie, stavby a transportu přes y Doplňující prezentace: Proteiny, Sacharidy, Stavba, Membránový transport, Symboly označující animaci resp. video (dynamická

Více

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie 1 Lochmanová A., 2 Olbrechtová L., 2 Kolčáková J., 2 Zjevíková A. 1 OIA ZÚ Ostrava 2 klinika infekčních nemocí, FN Ostrava HIV infekce onemocnění s

Více

MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D. Prim. MUDr. Zdeněk Záboj. Odd. geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc

MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D. Prim. MUDr. Zdeněk Záboj. Odd. geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D. Prim. MUDr. Zdeněk Záboj Odd. geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc Neurodegenerativní onemocnění mozku, při kterém dochází k postupné demenci. V patofyziologickém obraze

Více

Alergický pochod. Alergie v dětském věku- od atopického ekzému k respirační alergii

Alergický pochod. Alergie v dětském věku- od atopického ekzému k respirační alergii Alergický pochod Alergie v dětském věku- od atopického ekzému k respirační alergii Kateřina Kopecká Centrum alergologie a klinické imunologie Nemocnice Na Homolce Things we knew, things we did Things we

Více

Příloha č. 1 k Laboratorní příručce. Kód číselníku VZP 93175 Odbornost 815 ONM-IA-206 17 - alfa - hydroxyprogesteron Látková koncentrace

Příloha č. 1 k Laboratorní příručce. Kód číselníku VZP 93175 Odbornost 815 ONM-IA-206 17 - alfa - hydroxyprogesteron Látková koncentrace 17 OH Prog 17 OH Prog 17 alfa-hydroxyprogesteron Kód číselníku VZP 93175 ONM-IA-206 17 - alfa - hydroxyprogesteron nmol/l Referenční meze Muži: 1,5-7,2 Ženy: folikulární fáze: 0,45-3,3 luteální fáze: 2,11-9,4

Více

Oko a celková onemocnění

Oko a celková onemocnění Oko a celková onemocnění Myasthenia gravis Onemocnění postihující nervosvalový přenos (příčně pruhované svalstvo) Vytváří se protilátky proti acetylcholinovým receptorům na nervosvalové ploténce Tvorba

Více

Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D IVA 2014FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu

Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D IVA 2014FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu Patofyziologie stresu Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D IVA 2014FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu Stres - pojmy Stres zátěž organismu

Více

Xenobiotika a jejich analýza v klinických laboratořích

Xenobiotika a jejich analýza v klinických laboratořích Xenobiotika a jejich analýza v klinických laboratořích BERÁNEK M., BORSKÁ L., KREMLÁČEK J., FIALA Z., MÁLKOVÁ A., VOŘÍŠEK V., PALIČKA V. Lékařská fakulta UK a FN Hradec Králové Finančně podporováno programy

Více

Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu. Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno

Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu. Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Základní epidemiologická data Incidence renálního selhání s kreatininem > 1,5

Více

VY_32_INOVACE_11.14 1/6 3.2.11.14 Hormonální soustava Hormonální soustava

VY_32_INOVACE_11.14 1/6 3.2.11.14 Hormonální soustava Hormonální soustava 1/6 3.2.11.14 Cíl popsat stavbu hormonální soustavy - charakterizovat její činnost a funkci - vyjmenovat nejdůležitější hormony - uvést onemocnění, úrazy, prevenci, ošetření, příčiny - žlázy s vnitřním

Více

Obecný metabolismus.

Obecný metabolismus. mezioborová integrace výuky zaměřená na rostlinnou biochemii a fytopatologii CZ.1.07/2.2.00/28.0171 Obecný metabolismus. Regulace glykolýzy a glukoneogeneze (5). Prof. RNDr. Pavel Peč, CSc. Katedra biochemie,

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více

Osud xenobiotik v organismu. M. Balíková

Osud xenobiotik v organismu. M. Balíková Osud xenobiotik v organismu M. Balíková JED-NOXA-DROGA-XENOBIOTIKUM Látka, která po vstřebání do krve vyvolá chorobné změny v organismu Toxické účinky: a) přechodné b) trvale poškozující c) fatální Vzájemné

Více

Vyšetření CSF - technika odběru a interpretace výsledků. Schánilec P. Agudelo C. F. Hájek I.

Vyšetření CSF - technika odběru a interpretace výsledků. Schánilec P. Agudelo C. F. Hájek I. Vyšetření CSF - technika odběru a interpretace výsledků Schánilec P. Agudelo C. F. Hájek I. Fyziologie tvorby CSF Fitzmaurice S. N.: Appendix 2 Cerebrospinal fluid and the ventricular systém. In: Fitzmaurice

Více

Štítná žláza v těhotenství

Štítná žláza v těhotenství Štítná žláza v těhotenství Drahomíra Springer Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN Praha 23. září 2013 Fyziologické změny v těhotenství Během těhotenství dochází ke zvýšení

Více