PREDIKCE, PREVENCE A PERSONIZOVANÝ PŘÍSTUP U TYREOIDÁLNÍCH CHOROB

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PREDIKCE, PREVENCE A PERSONIZOVANÝ PŘÍSTUP U TYREOIDÁLNÍCH CHOROB"

Transkript

1 PREDIKCE, PREVENCE A PERSONIZOVANÝ PŘÍSTUP U TYREOIDÁLNÍCH CHOROB V. Zamrazil Endokrinologický ústav, Praha Subkatedra endokrinologie IPVZ, Praha

2 TYREOPATIE MODEL APLIKACE PPPM SOUČASNÝ STAV KLINICKÉ TYREOIDOLOGIE 1) Vlivem změn zevního prostředí a stárnutí populace narůstá výskyt tyreopatií asi u 5 10 % populace (poměr žen a mužů 5-8 : 1) 2) Mění se klinický obraz, zdokonalují se diagnostické i léčebné možnosti 3) Polymorbidita a polypragmazie komplikuje diagnostické i léčebné postupy, zvyšuje se odborná i finanční náročnost 4) Stouupá proto význam optimalizace z hlediska principu PPPM (prediktivní, preventivní, personalifikovaná medicína)

3 ZÁKLADY P1P2P3M Vycházejí z hodnocení a aplikací následujících principů P1 prediktivní: možnosti predikce rizika výskytu a závažnosti choroby P2 možnosti prevence choroby a komplikací P3 individualizovaný přístup k osobám s rizikem a výskytu jednotlivých tyreopatií

4 TYREOPATIE PŘEDSTAVUJÍ VHODNÝ MODEL APLIKACE ZÁSAD PPPM A ZHODNOCENÍ VÝNAMU TOHOTO PŘÍSTUPU

5 MOŽNOSTI PREDIKCE V KLINICKÉ TYREOIDOLOGII VÝZNAMÉ FAKTORY 1) Genetické: v rodinné anamnéze Choroby štítné žlázy pokrevních příbuzných Autoimunitní choroby a diabetes u příbuzných Místo narození (zásobení jodem v regionech v osobní anamnéze Autoimunitní choroby (systémové i orgánové) Diabetes (DMT1 i DMT2) Léčebné zákroky s možným vlivem na štítnou žlázu Vzácné genetické syndromy

6 MOŽNOSTI PREDIKCE V KLINICKÉ TYREOIDOLOGII 2) Další vlivy v osobní anamnéze ozáření krku, hlavy, hrudníku podávání rizikových léků: jod, amiodaron, imunomodulancia, psychofrarmaka atd. zhodnocení zátěže jodem při rtg. vyšetření (CT) vlivy životosprávy (vč. příjmu jodu)

7 MOŽNOSTI PREVENCE TYREOPATIÍ 1) Primární prevence - optimalizace přívodu jodu Zajištění optimálního přívodu jodu je obtížné. Zásadní je určení minimálního přívodu, který zajišťuje uspokojivou funkci štítné žlázy. Komplikované je určení optimálního a rizikového množství

8 Tab. 1 Doporučená kriteria přívodu jodu (ETA, ATA, ICCICC, UNICEF) ug/den MINIMUM OPTIMUM NADMĚRNÝ DĚTI DOSPĚLÍ TĚHOTNÉ + KOJÍCÍ 150 do 250 nad 600 Rizikový přívod jodu udáván různě, např. hodnoty USA nad 1000 ug/l, Evropa nad 600 ug/l, ale Japonsko nad 3000 ug/l

9 PREVENCE JODOVÉHO DEICITU Nosný program WHO zajišťuje ICCIDD (International Council for Control of Iodine Deficiency Disorders) V prostředí s přirozeným nedostatkem jodu žije cca 2,0-2,2 miliardy osob. Klinické příznaky jsou přítomny u milionů. OHROŽENÁ SOUČASNÁ I NASTUPUJÍCÍ GENERACE (gravidní a kojící ženy). Základem prevence je podle ICCIDD suplementace formou soli (jodace). V ČR je sůl jodována jodičnanem (KIO 3 ).

10 Primární prevence II omezení radiační zátěže Celkové i lokální Např. krytí štítné žlázy při lok. aktinoterapii pečlivá indikace záření (neozařovat benigní choroby) Cave rizika ozáření štítné žlázy při nukleárních katastrofách (Černobyl, Fukušima) ev. nukleárních konfliktech NUTNÁ BLOKÁDA MASIVNÍM ZAJODOVÁNÍM (15 30 ug jodu event. opakovaně)

11 - omezení lékových vlivů (vč. zátěže jodem) problematické, nutná pečlivá indikace a kontrola optimálního dávkování - omezení nadměrné zátěže jodem (při CT vyšetření, lok. i celk. léčbě - vlivy životosprávy zatím nezhodnocené (jodopenie u veganů) Nadměrný obsah strumigenů (některé regiony Afriky)

12 2) SEKUNDÁRNÍ PREVENCE I U již přítomných tyreopatií omezovat rizika komplikací - optimalizace léčebných postupů indikace technickém provádění (specializovaná centra) důležité např. u chir. Léčby - úprava životosprávy: zákaz kouření u endokrinní orbitopatie, úprava diety u poruch funkce atd.

13 2) SEKUNDÁRNÍ PREVENCE II Změny pracovního zařazení (krátkodobá neschopnost, dlouhodobě snížení pracovní schopnosti invalidita částečná, plná) Otázka spolupráce endokrinologa a posudkové služby, problémy při změnách předpisů. Optimální léčba obvykle zabrání trvalé invaliditě (výjimky u nádorů a endokrinní orbtopatie)

14 PRSONIFIKOVANÁ MEDICINA Individuální přístup k nemocným je základem klinické medicíny od Hippokrata! (Nihil novum est sub sole Kazatel) Racionalizace diagnostických metod a optimalizace léčebných algoritmů vedla v nedávné minulosti k oslabování tohoto principu! Personifikovaný přístup znamená návrat k humanizaci mediciny při současné optimalizaci racionálních postupů.

15 Personifikovaný přístup vychází z individuální odlišností genetického základu z rozdílných podmínek vývoje člověka ( od kolébky do hrobu ) z následných odlišností objektivních i subjektivních reakcí nemocného na standardně ověřené postupy, které vyžadují individualizovaný přístup ( stejný lék nepůsobí vždy stejně)

16 Existují odlišné přístupy nemocných s různými tyreopatiemi 1) Osoby se zvýšenou funkcí štítné žlázy - jsou hyperaktivní, zajímají se o způsoby léčby, vyžadují individuální přístup a předpokládají rychlý nástup účinků 2) Osoby se sníženou funkcí štítné žlázy - jsou pasivní, pomalu reagují na podněty ze strany zdravotníků, negativně reagují na navrhované změny 3) Osoby dlouhodobě léčené - pro zlepšení stavu mají tendenci zanedbávat zásady léčby, snižovat dávky léků a následné zhoršení stavu často připisují ošetřujícímu lékaři a nikoli sobě 4) Osoby s komplikovaným průběhem nedostatečným efektem léčby výraznými potížemi vyžadují vysoce náročný trpělivý individualizovaný přístup s komplikovanou komunikací pacient zdravotník (psycholog)

17 Postoj nemocného ke své chorobě a vazba na ošetřující zdravotníky jsou modifikované Rodinnými a osobními zkušenostmi Charakterem a závažností choroby Úspěchem léčby Osobními vazbami na ošetřující zdravotníky, tolerancí jejich přístupů Individuální charakteristikou nemocného

18 Opomíjenou stránkou PPPM je osobnost ošetřujícího lékaře a zdravotnického personálu, vzájemný vztah zdravotníka pacienta (nepovažuji za vhodný termín lékař klient) Je určující pro úspěch léčby. Nejde o vztah autorita a laik ani o ryze ekonomické vztahy!!

19 ZÁVĚRY I. 1) Při optimální diagnostice a léčbě tyreopatií platí plně zásady PPPM (Prediktivní Preventivní a Personifikovaná Medicina) 2) K predikci slouží fakta z rodinné anamnézy, místo narození a pobytu, životní styl 3) K nejdůležitějším preventivním opatřením patří optimální saturace jodem a racionální způsob životosprávy. U rizikových osob je nutno upravovat způsob léčby

20 ZÁVĚRY II. 4) Individualizovaný přístup vychází z odlišných vlastností osob s tyreopatiemi, individuálním rozdílům daným geneticky i vlivy zevního prostředí a sociálních vazeb 5) Nepominutelnou úlohu hrají osobní vlastnosti zdravotníků a jejich vzájemné vazby a vztahy s pacientem

Funkční poruchy štítné žlázy

Funkční poruchy štítné žlázy Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře Funkční poruchy štítné žlázy doc. MUDr. Zdenka Límanová, CSc. Česká endokrinologická společnost ČLS JEP MUDr. Jaroslava Laňková Společnost

Více

Doporučení pro vyšetřování štítné ţlázy v těhotenství Drahomíra Springer

Doporučení pro vyšetřování štítné ţlázy v těhotenství Drahomíra Springer Doporučení pro vyšetřování štítné ţlázy v těhotenství Drahomíra Springer ÚLBLD 1. LF UK a VFN Praha Relativně vysoký výskyt patologií štítné ţlázy v graviditě je v ČR shodně publikován řadou pracovišť

Více

Doporučení pro laboratorní diagnostiku funkčních a autoimunních onemocnění štítné žlázy

Doporučení pro laboratorní diagnostiku funkčních a autoimunních onemocnění štítné žlázy Doporučení pro laboratorní diagnostiku funkčních a autoimunních onemocnění štítné žlázy Autoři : Doc. MUDr. Zdeňka Límanová, CSc. za ČES JEP MUDr. Richard Pikner, Ph.D. - za ČSKB JEP Ing. Drahomíra Springer,

Více

Zásobení jódem jako prevence tyreopatií a zdroje dietární expozice

Zásobení jódem jako prevence tyreopatií a zdroje dietární expozice Státní zdravotní ústav v Praze Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta (grant NAZV 81105), Zdravotně sociální fakulta Ministerstvo

Více

MUDr. Bc. Rostislav Čevela MUDr. Bc. Libuše Čeledová, Ph.D. MUDr. Hynek Dolanský, Ph.D. VÝCHOVA KE ZDRAVÍ PRO STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY

MUDr. Bc. Rostislav Čevela MUDr. Bc. Libuše Čeledová, Ph.D. MUDr. Hynek Dolanský, Ph.D. VÝCHOVA KE ZDRAVÍ PRO STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY MUDr. Bc. Rostislav Čevela MUDr. Bc. Libuše Čeledová, Ph.D. MUDr. Hynek Dolanský, Ph.D. VÝCHOVA KE ZDRAVÍ PRO STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY Kapitolu 12.3 Komunikace zpracovala PhDr. Ivanka Kohoutová, R.S.

Více

Doporučený postup péče o diabetes mellitus 2. typu

Doporučený postup péče o diabetes mellitus 2. typu Doporučený postup péče o diabetes mellitus 2. typu I. Charakteristika standardu 1.Definice a charakteristika předmětu standardu Diabetes mellitus 2. typu je nejčastější metabolickou chorobou vyznačující

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

Standardy péče při diabetické nefropatii

Standardy péče při diabetické nefropatii Standardy péče při diabetické nefropatii Doporučení České diabetologické společnosti a České nefrologické společnosti 1.Charakteristika předmětu standardu (definice) Diabetická nefropatie (DN) je klinický

Více

Doporučený postup péče o diabetes mellitus 2. typu

Doporučený postup péče o diabetes mellitus 2. typu Doporučený postup péče o diabetes mellitus 2. typu I. Celková charakteristika 1. Definice a charakteristika předmětu doporučeného postupu Diabetes mellitus 2. typu je nejčastější metabolickou chorobou

Více

DYSLIPIDÉMIE. Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2004. Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře

DYSLIPIDÉMIE. Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2004. Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře DYSLIPIDÉMIE Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2004 Autoři: Richard Češka Otto Herber Jana Skoupá Tomáš Štulc Svatopluk Býma Igor Karen Bohumil Seifert Oponenti:

Více

Doporučený postup péče o diabetes mellitus 1. typu

Doporučený postup péče o diabetes mellitus 1. typu Doporučený postup péče o diabetes mellitus 1. typu I. Celková charakteristika 1. Definice a charakteristika předmětu doporučeného postupu Diabetes mellitus 1. typu je onemocnění, které se vyznačuje různě

Více

Onemocnění štítné žlázy a jejich léčba

Onemocnění štítné žlázy a jejich léčba Onemocnění štítné žlázy a jejich léčba Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií Učební text pro předmět P9DIA Autor: as. MUDr. Barbora Doležalová Preambule: Tento text je určen studujícím 5.

Více

Vzdělávací program oboru PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ PRO DĚTI A DOROST

Vzdělávací program oboru PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ PRO DĚTI A DOROST Vzdělávací program oboru PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ PRO DĚTI A DOROST Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní pediatrický kmen v délce minimálně 4 měsíců....

Více

Osteoporóza u postmenopauzálních žen

Osteoporóza u postmenopauzálních žen Osteoporóza u postmenopauzálních žen Pavel Novosad 1, Petr Hrdý 1, Petr Fojtík 2 1 Osteologické centrum Mediekos Labor, s. r. o., Zlín 2 Centrum pro zažívací trakt, Vítkovická nemocnice, a. s., Ostrava-

Více

NÁVRH KONCEPCE ZDRAVOTNICKÉHO APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE

NÁVRH KONCEPCE ZDRAVOTNICKÉHO APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE NÁVRH KONCEPCE ZDRAVOTNICKÉHO APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE DO ROKU 2015 OBSAH 1) PŘESNÁ CITACE ÚKOLU ULOŽENÉHO USNESENÍM VLÁDY... 3 2) CELKOVÝ CÍL KONCEPCE... 3 3) STRUČNÁ SWOT ANALÝZA (PŘEDNOSTI, NEDOSTATKY,

Více

IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ

IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ 1. Úvod V současné době se stále více setkáváme s termínem zdravotní znevýhodnění. Osoby se zdravotním znevýhodněním spadají ve vzdělávací oblasti podle školského zákona (zákon č.

Více

HEALTH 21 - ZDRAVÍ 21 - zdraví pro všechny do 21. století

HEALTH 21 - ZDRAVÍ 21 - zdraví pro všechny do 21. století HEALTH 21 - ZDRAVÍ 21 - zdraví pro všechny do 21. století ÚVOD Na 51. světovém zdravotnickém shromáždění v květnu 1998 se členské státy Světové zdravotnické organizace usnesly na deklaraci, která formulovala

Více

Česká diabetologická společnost ČLS JEP a Česká nefrologická společnost DOPORUČENÉ POSTUPY PŘI DIABETICKÉM ONEMOCNĚNÍ LEDVIN

Česká diabetologická společnost ČLS JEP a Česká nefrologická společnost DOPORUČENÉ POSTUPY PŘI DIABETICKÉM ONEMOCNĚNÍ LEDVIN Česká diabetologická společnost ČLS JEP a Česká nefrologická společnost DOPORUČENÉ POSTUPY PŘI DIABETICKÉM ONEMOCNĚNÍ LEDVIN Za výbory odborných společností: Bouček P., Kvapil M., Monhart V., Pelikánová,

Více

Prevence a léčba karcinomu prsu Diplomová práce

Prevence a léčba karcinomu prsu Diplomová práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy Bc. Zuzana Melichová II. ročník navazujícího magisterského studia Obor: Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické

Více

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře DEPRESE. Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. Psychiatrická společnost ČLS JEP

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře DEPRESE. Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. Psychiatrická společnost ČLS JEP Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře DEPRESE Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. Psychiatrická společnost ČLS JEP MUDr. Jaroslava Laňková Společnost všeobecného lékařství

Více

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2005

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2005 OBEZITA Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2005 Autoři: Marie Kunešová Pavel Hlubik Vojtěch Hainer Svatopluk Býma Oponenti: Tomáš Brychta Rudolf Červený Karel Horký

Více

Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb.

Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb. Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb. Materiál vytvořil expertní tým společnosti: ACCENDO Centrum

Více

ROLE SESTRY V PREVENCI M. HRUBÁ, L. FORETOVÁ, H. VORLÍČKOVÁ MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV

ROLE SESTRY V PREVENCI M. HRUBÁ, L. FORETOVÁ, H. VORLÍČKOVÁ MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV ROLE SESTRY V PREVENCI A VČASNÉ DIAGNOSTICE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ M. HRUBÁ, L. FORETOVÁ, H. VORLÍČKOVÁ MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV PREVENCE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ VE 21. STOLETÍ NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ ROLE

Více

Kapitoly. z kardiologie pro praktické lékaře. z obsahu. Nová evropská doporučení pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění v klinické praxi

Kapitoly. z kardiologie pro praktické lékaře. z obsahu. Nová evropská doporučení pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění v klinické praxi Kapitoly Ročník 4 Číslo 4/2012 z kardiologie pro praktické lékaře P o d p o ř e n o e d u k a č n í m g r a n t e m s p o l e č n o s t i T e v a z obsahu Nová evropská doporučení pro prevenci kardiovaskulárních

Více

setrvává v paternalistické roli a jen nerada připouští, že se pacient má stát partnerem v léčebném procesu. Většina pacientů je ale zvyklá na takový

setrvává v paternalistické roli a jen nerada připouští, že se pacient má stát partnerem v léčebném procesu. Většina pacientů je ale zvyklá na takový 1 ÚVOD Vztah mezi nemocným a lékařem a jejich úroveň komunikace vstupují do celého diagnosticko-léčebného procesu, neboť tvoří prostředí, v němž léčba probíhá, a jsou i jedním z prostředků, jimiž se uskutečňuje.

Více

Základní východiska zavedení koordinované rehabilitace zdravotně postižených v ČR

Základní východiska zavedení koordinované rehabilitace zdravotně postižených v ČR Základní východiska zavedení koordinované rehabilitace zdravotně postižených v ČR Praha 2012 publikace_zdravi_po IAK_STRED.indd 1 8/9/12 4:34:53 PM OBSAH: Předmluva Mgr., Bc. Monika Válková... 4 poradkyně

Více

KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE

KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE VERZE PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK ZE 4. 4. 2000, ZATÍM NEPROŠLÁ DEFINITIVNÍM SCHVÁLENÍM 1. KLASIFIKACE A NÁPLŇ OBORU Str. 1 1.1. Číslo odbornosti dle vyhlášky MZ č. 134/1998Sb.,

Více

Iktové centrum nemocnice má nové vybavení

Iktové centrum nemocnice má nové vybavení č íslo 6 / říjen 04 / zdarma // www.nemocnicepribram.cz Iktové centrum nemocnice má nové vybavení Od. května 0 má Oblastní nemocnice Příbram statut iktového centra, splňuje tedy podmínky k poskytování

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Diplomová práce

MASARYKOVA UNIVERZITA. Diplomová práce MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Sociální determinanty zdraví a způsob života u osob po cévní mozkové příhodě Diplomová práce Brno 2009 Vedoucí práce: PhDr. Jana Veselá,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Martin Čajan FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Martin Čajan Studijní obor: Všeobecná

Více