rezidentky, Terezy Severové. V květnu byla otevřena výstava, s níž se vrátili ke společné kurátorské práci manželé Ševčíkovy. Ti spolu s kurátorkou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "rezidentky, Terezy Severové. V květnu byla otevřena výstava, s níž se vrátili ke společné kurátorské práci manželé Ševčíkovy. Ti spolu s kurátorkou"

Transkript

1 FUTURA o.s. Centrum pro současné umění Výroční zpráva 2007

2 OBSAH: 1. Poslání organizace 2. Přehled činnosti v roce Rekapitulace výstavního programu 2.2 Výstavy v zahraničí projekty Art Connections 3. Rezidenční pobyty 3.1 Letní workshop na zámku v Třebešicích 3.2 Pražské rezidence program Rezidence Praha Rezidence pro mladé německé umělce residence Finanční zpráva 5. Organizační struktura 6. Poděkování 7. Identifikační údaje organizace a kontaktní údaje 8. Přílohy - Chronologický seznam výstav a akcí v roce Přiznání k dani z příjmu právnických osob od do Výkaz zisku a ztrát ke dni Rozvaha (Bilance) ke dni

3 1. POSLÁNÍ ORGANIZACE Centrum pro současné umění FUTURA, občanské sdružení, je neziskovou organizací založenou v roce Oblast působení FUTURY je stanovami vymezena na propagaci kvalitního soudobého umění a podporu jeho rozšíření v co nejširším společenském a kulturním okruhu. Činností sdružení je pořádání výměnných projektů, setkání umělců a přátel umění, navázání kontaktů mezi umělci z různých států, kontakt a spolupráce s jinými subjekty v oblasti kultury a umění, pořádání kulturních akcí, zejména výstav, festivalů, setkání, vernisáží, vystoupení a vydávání uměleckých publikací. 2. PŘEHLED ČINNOSTI V ROCE REKAPITULACE VÝSTAVNÍHO PROGRAMU Výstavní program FUTURY na rok 2007 byl koncipován do série čtyř velkých skupinových výstav jako pokus o systematické zmapování různých médií, které patří mezi nejoblíbenějšími v současné vizuální tvorbě: video, socha, malba, fotografie. Tento přístup, ač velice schematický až banální, reflektoval základní potřebu zkoumat potenciality, hranice a vzájemné vazby již tradičních moderních uměleckých médií v době velkých změn. Digitalizace světa, globalizace trhů a prolínání kultur spustily bezprecedentní proces křížení žánrů a hybridizace umění. Při tvorbě programu jsme věřili, že prozkoumáváním hranic, přechodů mezi jednotlivými médii, lze pravděpodobně snáze dojít jejich vlastní podstaty. Přednostně byly představeny práce umělců, kteří nejsou posedlí technikou, ale kteří neustále ve vlastní tvorbě používaná média redefinují. První výstavou tohoto cyklu se stalo Punctum. Pro FUTURU ji připravil mladý talentovaný kurátor Václav Magid jako reflexi pohyblivých obrazů v současném českém výtvarném umění, s přihlédnutím k mezinárodnímu kontextu. V tvorbě umělců, kteří se na této výstavě objevili, převládá příklon ke konceptuálním postupům. Nejednalo se primárně o videoartisty, ale o umělce, pro které je video obvykle jen jedním z médií k sebevyjádření. Ačkoli video je technikou, která je stále ještě v českém výtvarném umění spíše na okraji zájmu laické veřejnosti i oficiálních institucí, zaznamenala tato výstava až překvapivě nebývalý ohlas u návštěvníků i médií. Ukázala tím, že videoart může být v českém, stále ještě poměrně konzervativním prostředí, akceptován i širším publikem, než je pouze odborná veřejnost. Při premiérovém ročníku Ceny od Jiřího Kovandy byla této výstavě udělena cena za nejlepší skupinovou výstavu roku. Současně s Punctem hostily prostory FUTURY výstavu YOU, jejíž druhá část byla prezentována v Českém centru Praha, partnera projektu. YOU bylo vyústěním spolupráce mezi FUTUROU a centrem pro multimediální tvorbu Vivid (Birmingham, UK) na rezidenčních pobytech pro mladé umělce. Představila práce umělců, kteří se doposud těchto výměn zúčastnili Jiřího Černického (CZ) a dua Karin Kihlberg (S) a Reuben Henry (UK). Po pražské premiéře se výstava přesunula do Artsdepot v Londýně, kde byla doplněna o dílo další

4 rezidentky, Terezy Severové. V květnu byla otevřena výstava, s níž se vrátili ke společné kurátorské práci manželé Ševčíkovy. Ti spolu s kurátorkou Monikou Mitášovou ze Slovenské národní galerie, partnera projektu, připravili pro FUTURU a galerii Karlin Studios výstavní projekt s mezinárodním zastoupením Forma následuje risk. Výstava postavila do konfrontace současnou plastiku a architekturu v jejich hybridních formách. Plastika, ve které byly v posledních letech uplatňovány spíše konceptuální postupy, zde byla představena v podobě, kdy jsou opět používány reálné hodnoty materiálů. Po premiéře ve FUTUŘE se výstava přesunula do Slovenské národní galerie, kde byl zároveň představen její trojdílný katalog. Po videu a soše FUTURA představila další rozsáhlou skupinovou výstavu věnovanou jednomu z klasických médií současného umění: malbě. Malba, technika používaná od pravěkých dob a nejstarší umělecké médium vůbec (několikrát již různými avantgardami XX. století odsouzené k smrti), zažívá v posledních desetiletích značný revival, a mnoho i tzv. progresivních a mladých umělců se jí věnuje s elánem a s evidentní radostí. Záměrem výstavy bylo z jedné strany dokumentovat toto potěšení z malování v některých zvlášť evidentních případech, z druhé strany zkoumat aktuálnost malby jako média ve XXI. století skrze práce několika umělců, kteří malují jinak. Práce těchto umělců se nachází jakoby na hranici a výsledkem může byt například video-art nebo instalace, přesto však nadále reflektují - byť v jiných médiích - tu samou věcnou podstatu malby: tvar, barvu, rytmus nebo její konceptuální dimenze a aktualitu. Spíš než systematickou přehlídku malby, jichž jsme viděli v Praze v poslední době několik, jsme chtěli na výstavě STILL : another exhibition on painting prezentovat různé přístupy k otázce malby a ještě víc k definici pojmu obrazu. Neexistuju, když mě nevidíš bylo pokusem shromáždit díla z českého prostředí, v nichž se pracuje s fenoménem chybění a odmítání. Médium fotografie je jejich jmenovatelem, nicméně důraz je kladen na postup, který zesiluje právě zjištění, že něco chybí a že jsme odmítnuti. Některé přístupy jsou rovny triviálním úkonům, jiné pracují s naší představivostí či pamětí. Fotografie jsou používány tak, že upozorňují na svou úlohu referenta k nějaké viditelnému objektu, ale zároveň nám ho cíleně nebo nutně znepřístupňují. Jádrem výstavy byla díla vytvořená v posledních letech, kdy se konceptuální uchopení fotografického média konečně stalo vyhledávanou a společensky rovnoprávnou metodou jeho užívání. Ve stejnou dobu jako tato výstava prezentovala na samostatné výstavě své práce mladá rumunská fotografka Alexandra Croitoru, účastnice programu rezidenčních pobytů Residence Praha07.

5 2.2 VÝSTAVY V ZAHRANIČÍ PROJEKTY ART CONNECTIONS Záměrem projektů Art Connections je ve spolupráci se zahraniční organizací představit českému publiku aktuální trendy na poli současného umění v partnerské zemi, resp. zástupce českou umělecké scény v zahraničí. V rámci projektu Art Connection Prague Birmingham jsme ve spolupráci s našimi partnery v Birminghamu, centrem současného umění Vivid, uspořádali výměnné rezidenční pobyty pro české umělce Jiřího Černického a Terezu Severovou a švédsko-britského uměleckého dua Karin Kihlberg a Reuben Henry. Vedle rezidence byla výsledkem této spolupráce výstava You, která se uskutečnila ve FUTUŘE, Českém centru Praha a posléze v londýnském Artsdepot. V listopadu se odehrála prezentace našeho Centra pro současné umění FU- TURA a jeho projektů v moskevské Mars Gallery. 3. REZIDENČNÍ POBYTY Cílem programu rezidencí je aktivní zapojení zahraničních umělců do lokální výtvarné scény, která tak získává příležitost bezprostředně se konfrontovat s současnými trendy na poli výtvarného umění v zahraničí. Projekt je určen jednak rozvoji talentu mladých zahraničních umělců, tak samotné české výtvarné scény, do které naši hosté přináší nové myšlenky, nápady, pohledy. Program nám rovněž umožňuje snáze navázat aktivní kontakty se zahraničními partnery, spolu s kterými organizujeme výměnné pobyty na bázi reciprocity, což nám umožňuje vysílat české umělce na stáže do zahraničí.

6 3.1 LETNÍ WORKSHOP NA ZÁMKU TŘEBEŠICE Letošního workshopu, který na zámku v Třebešicích u Kutné Hory pořádáme pravidelně od roku 2003, se zúčastnili mladí umělci Ondřej Brody, Eva Jiřička, Eva Koťátková, Dominik Lang, Jitka Mikulicová, Evžen Sumera a Mark Ther. Výsledkem tohoto workshopu byla jednodenní prezentace jejich prací vzniklých při workshopu, Rajc ( ). Videokemp 2007 Ve stejném termínu se v Třebešicích konal pod kurátorským vedením Milana Saláka, Viktora Čecha a Lenky Sýkorové a za spoluorganizace FUTURY další z ročníků přehlídky současného video artu Videokemp, akce, která je specifická netradičním způsobem prezentace video děl v klasických kempinkových stanech. 3.2 PRAŽSKÉ REZIDENCE PROGRAM REZIDENCE PRAHA 07 Celoroční program pražských rezidencí, Rezidence Praha, určený mladým zahraničním umělcům, jsme zahájili v loňském roce. Pro tento účel si v Karlin Studios (www.karlinstudios.cz), jehož byla v roce 2005 FUTURA zakladatelem, pronajímáme jeden z ateliérů. Cílem tohoto programu je otevřít pražskou uměleckou scénu vlivům a aktuálním trendům zahraniční umělecké scény a zároveň vytvořit mezinárodní příležitosti pro mladé české umělce. Projektu Rezidence Praha se v roce 2007 zúčastnili: Alexandra Croitoru (RU), Oskar Dawicki (PL), Reuben Henry (UK), Karin Kihlberg (SWE), Marek Kvetán (SK), Nathan Ritterpush (USA), Ádám Szabó (HU) 3.3 REZIDENCE PRO MLADÉ NĚMECKÉ UMĚLCE RESIDENCE 07 Projektem residence 07 jsme navázali na loňský první ročník rezidenčních pobytů pro mladé německé umělce. Praha, jako město dvou jazyků a třech kultur, přišla v minulosti o velkou část svého historického kulturního dědictví, které tu vznikalo po celá staletí. Cílem projektu residence je snažit se přispět svým dílem k znovuobnovení těchto kulturních vazeb. V rámci toho projektu jsme přivítali německého malíře žijícího a tvořícího v Pekingu, Rolanda Geissela, který na během své rezidence vytvořil dílo pro mezinárodní výstavu reflektující současnou malbu STILL another exhibition of painting.

7 4. FINANČNÍ ZPRÁVA Celkové náklady FUTURY, o.s. v roce 2007 činily ,50 Kč, při výnosech ,50 Kč. Účetní rok jsme tedy zakončili s negativní bilancí ,50 Kč. Z veřejných rozpočtů jsme letos získali celkovou grantovou podporu ve výši Kč, viz následující tabulka: FUTURA, o.s. výnosy z veřejných rozpočtů v roce 2007 organizace projekt Kč Magistrát hl. m. Prahy Celoroční výstavní program Kč Magistrát hl. m. Prahy Rezidence Praha Kč MK ČR - Umění a knihovny Celoroční výstavní program Kč MK ČR - Umění a knihovny Rezidence Praha Kč MK ČR - Zahraniční odbor Art Connection 2007 Prague / Birmingham Kč CELKEM ,00 Kč Od nadací a fondu jsme získali příspěvek ve výši Kč, viz tabulka: FUTURA, o.s. výnosy z fondů a nadací v roce 2007 organizace projekt Kč Visegrad Fund rezidence A. Szabo (srpen-říjen) Kč Visegrad Fund rezidence M. Kvetán (července-září) Kč Visegrad Fund rezidence O. Dawicki (července-září) Kč ČN FB rezidence R. Geissel (srpen) Kč CELKEM ,00 Kč

8 Celkové náklady a výnosy v roce 2007 vypadaly takto: Rozpočet Centra pro současné umění FUTURA 2007 Náklady Kč Osobní náklady - mzdové náklady ,00 Kč - zákonné zdravotní a sociální pojištění ,00 Kč - zákonné sociální náklady 972,00 Kč - ostatní daně a poplatky 678,50 Kč - ostatní pokuty a penále 1 578,00 Kč Provozní náklady - PRE ,00 Kč - prodané zboží 9 583,00 Kč - opravy a udržování ,50 Kč - občerstvení 8 641,00 Kč - kancelářské potřeby ,00 Kč - čistící prostředky 2 228,50 Kč - režijní náklady galerie ,98 Kč - ostatní režijní náklady 542,00 Kč Služby - nájem ,00 Kč - služby galerie ,63 Kč - kopírování ,50 Kč - poštovné, kurýr ,50 Kč - doprava a transporty ,10 Kč - spoje (telefony, internet) ,40 Kč - pojištění 1 440,00 Kč - inzerce a propagace ,00 Kč - různé ,00 Kč Náklady na umělce a kurátory - cestovní náklady ,91 Kč - ubytování ,00 Kč - honoráře ,68 Kč Další různé náklady - kurzové ztráty 8 193,01 Kč - manka a škody -0,20 Kč - jiní ostatní náklady ,49 Kč CELKEM ,50 Kč

9 Výnosy Tržby z prodeje služeb Tržby z reklamy Tržby za prodané zboží Úroky Kurzové zisky Jiné ostatní výnosy Přijaté příspěvky (dary) Přijaté členské příspěvky Provozní dotace Kč ,00 Kč 5 000,00 Kč ,76 Kč 279,54 Kč ,20 Kč ,00 Kč CELKEM ,50 Kč

10 5. Organizační struktura Jednatelem a ředitelem občanského sdružení FUTURA je Alberto Di Stefano. Projektový managerem Ondřej Stupal, produkční Pavla Gajdošíková. Na podzim odešla produkční Mariana Jůdová. 6. Poděkování Naše projekty byly v letošním roce uskutečněny za podpory celé řady institucí, ale i jednotlivců a přátel. Není bohužel možné pokoušet se zde vyjmenovat všechny, komu jsme za pomoc vděčni určitě bychom pak na někoho zapomněli. Rádi bychom zde zmínili alespoň některé, bez jejichž pomoci bychom se při realizaci našich projektů neobešli: Ministerstvo kultury ČR, Magistrát hl. m. Prahy, Visegrad Fund, Česko-německý fond budoucnosti, Goethe institut v Praze. 7. Identifikační údaje organizace a kontaktní údaje název organizace: FUTURA, o.s. číslo a datum registrace: registrováno u Ministerstva vnitra ČR dne pod číslem VS/1-1/52 534/03-R sídlo organizace: Holečkova 49, Praha 5, , Česká republika adresa kanceláře: Holečkova 49, Praha 5, , Česká republika statutární zástupce: Alberto Di Stefano telefon: +420 / IČO: číslo účtu: /0800 webové stránky:

11 8. Přílohy SEZNAM VÝSTAVNÍCH PROJEKTŮ CELOROČNÍHO VÝSTAVNÍHO PROGRAMU 2007 VČETNĚ ZÚČASTNĚNÝCH UMĚLCŮ 1) Punctum - přehlídka současného českého videoartu v komparaci s vybranými zahraničními autory Vystavující umělci: Jesper Alvaer, Zbyněk Baladrán, Daniela Baráčková, Ondřej Brody a Kristofer Paetau, Milena Dopitová, Konstantinos-Antonios Goutos, Alena Kotzmannová, Radim Labuda, Ján Mančuška a Jonas Dahlberg, Michal Pěchouček, Pavla Sceranková, Sláva Sobotovičová, Ivan Svoboda, Jan Šerých, Mark Ther, Martin Kurátor: Václav Magid Termín výstavy: ) YOU - prezentace výsledků spolupráce na rezidenčních pobytech mezi FUTUROU a VIVIDem, centrem pro mediální umění v Birminghamu. - ve spolupráci s Českým centrum v Praze Vystavující umělci: Jiří Černický (CZ), Karin Kihlberg (S) & Reuben Henry (UK) Termín výstavy: ) YOU, Arstdepot, Londýn - obměněná repríza výstavy YOU, která měla premiéru v Praze v prostorách FUTURY a Českého centra Praha a jež reprezentovala výsledky spolupráce mezi FUTUROU a birminghamským Vivid na výměnných pobytech pro mladé umělce. Partner výstavy: Centrum pro současné umění FUTURA Vystavující umělci: Jiří Černický (CZ) a Tereza Severová (CZ) Termín výstavy: 10. května- 10. června ) Forma následuje... risk - mezinárodní výstava představující současnou sochu a architekturu, které hledají svou novou podobu v současném velmi složitém a hybridním celku. - druhá část výstavy prezentována v Karlin Studios - ve spolupráci se Slovenskou národní galerií v Bratislavě Vystavující umělci: Asymptote /USA/, Benjamín Brádňanský a Vít Halada /SK/, Coop Himmelb(l)au /AT/, Jiří Černický /CZ/, Dana Čupková-Myers /USA/, Jiří David /CZ/, Tomáš Džadoň /SK/, Christian Gebhardt /DE/, Vlado Havrilla /SK/, Rachel Harrison /USA/, HŠH /CZ/, Martin Horák /CZ/, Chalupa architekti /CZ/, Marek Meduna /CZ/, Milan Houser /CZ/, Minimaforms /USA/, NOX /NL/, IVA /SK/, KSA /CZ, SK/, Roland Kollnitz /AT/, Christian Korth /G/, Eva Koťátková /CZ/, Jiří Kovanda /CZ/, Michal Kuzemenský /CZ/, Denisa Lehocká /SK/, Václav Litvan /CZ/, Petr Lysáček /CZ/, Iveta Pilařová /CZ/, Petr Písářík /CZ/, Luděk Rathouský /CZ/, Lukáš Rittstein /CZ/, R&Sie(n) /FR/, Joe Scanlan / USA/, Pavla Sceranková /SK/, Fabian Seiz /AT/, Jiří Skála /CZ/, Vladimír Skrepl /CZ/, Peter Stec /SK/, Evžen Šimera /CZ/, Hana Vinklárková /CZ/, Franz West

12 /AT/, Dušan Záhoranský /SK/, Zerozero /SK/, Radoslav Zrubec /SK/, Petr Zubek /CZ/ Kurátoři: Jana a Jiří Ševčíkovi, Monika Mitášová Termín výstavy: ) Rajc - jednodenní prezentace výsledků 5. letního worshopu na zámku v Třebešicích u Kutné Hory Participující umělci: Ondřej Brody, Eva Jiřička, Eva Koťátková, Dominik Lang, Jitka Mikulicová, Evžen Šimera a Mark Ther. Termín akce: ) Videokemp další ročník pravidelných přehlídek současného video artu. Kurátoři: Milana Salák, Viktor Čech a Lenka Sýkorová Spoluorganizace: FUTURA Termín akce: ) STILL another exhibition of painting - mezinárodní výstava zkoumající současné možné podoby malby Vystavující umělci: Josef Bolf, Oskar Dawicki, Roland Geissel, Jakub Hošek, Marek Kvetán, Anna Orlikowska, Federico Pietrella, Nathan Ritterpusch, Milan Salák, Ádám Szabó, Jan Šerých, Evžen Šimera, Tomáš Vaněk, Jeff Wyckoff, Dušan Zahoranský Kurátor: Alberto Di Stefano Termín výstavy: ) Prezentace projektu FUTURA v Mars Gallery, Moskva - prezentace proběhla ku příležitosti konání výstavy Hrubý domácí produkt 2., kurátorky Aleny Boiky. Prezentovaní umělci: Herma Auguste Wittstock, Ivan Civic, Francesco Simetti, Mark Ther Termín výstavy: ) Neexistuju když mě nevidíš - skupinová výstava současné fotografie Vystavující umělci: Hynek Alt a Aleksandra Vajd, Silvina Arismendi, Jiří David, Guma Gust, Pavel Šavrda, Adam Holý, Markéta Kinterová, Alena Kotzmannová, Ládví, Jan Nálevka, Matkéta Ottová, Michal Pěchourem, Matěj Smetana, Václav Stratil, Jan Šerých Kurátor: Jiří Ptáček Termín výstavy: ) Alexandra Croitoru: Nové práce - výstava známé rumunské fotografky Termín výstavy:

13 Přiznání k dani z příjmu právnických osob od do

14

15

16

17

18

19

20

21

22 Výkaz zisku a ztrát ke dni

23

24 Rozvaha (Bilance) ke dni

25

26

27

28

Studie pro potřeby vytvoření Programu zmapování a analýzy potřeb umění, kulturních a kreativních průmyslů v ČR a transferu mezinárodních zkušeností

Studie pro potřeby vytvoření Programu zmapování a analýzy potřeb umění, kulturních a kreativních průmyslů v ČR a transferu mezinárodních zkušeností Studie pro potřeby vytvoření Programu zmapování a analýzy potřeb umění, kulturních a kreativních průmyslů v ČR a transferu mezinárodních zkušeností Praha, únor 2009 Obsah 1. Závěry... 3 2. Identifikace

Více

KONCEPCE ROZVOJE A ČINNOSTI MUZEA UMĚNÍ OLOMOUC 2014-2018

KONCEPCE ROZVOJE A ČINNOSTI MUZEA UMĚNÍ OLOMOUC 2014-2018 KONCEPCE ROZVOJE A ČINNOSTI MUZEA UMĚNÍ OLOMOUC 2014-2018 Olomouc 2013 1 I/ ÚVODEM Z HISTORIE Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace původně Krajská galerie v Olomouci byla založena 5. dubna

Více

TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A AMATÉRSKÉ TVORBY 17. 25. května 2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ AMATÉRSKÉ TVORBY 1 Úvod Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby je týdnem občanské

Více

AUTOR MOTOR ANIMATOR. diskuse úvahy rozhovory impulsy

AUTOR MOTOR ANIMATOR. diskuse úvahy rozhovory impulsy AUTOR MOTOR ANIMATOR diskuse úvahy rozhovory impulsy příspěvek k diskusi o animaci kultury / managementu kultury / managementu umění v českém i evropském kontextu AUTOR MOTOR ANIMATOR diskuse úvahy rozhovory

Více

O SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3

O SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3 OBSAH I. O společnosti 3 II. Rozhodující předmět činnosti institutu 5 III. Aktivity realizované v roce 2013 7 Projektové aktivity v roce 2013 7 Výhledy na rok 2014 20 IV. Hospodaření v roce 2013 23 Zpráva

Více

Střednědobá koncepce rozvoje Moravského zemského muzea v letech 2009-2014. Spojujeme minulost s budoucností. První již od roku 1817

Střednědobá koncepce rozvoje Moravského zemského muzea v letech 2009-2014. Spojujeme minulost s budoucností. První již od roku 1817 Spojujeme minulost s budoucností. První již od roku 1817 Střednědobá koncepce rozvoje Moravského zemského muzea v letech 2009-2014 Autorský kolektiv Moravského zemského muzea PhDr. Mgr. Martin Reissner,

Více

KOnference NEformálního Vzdělávání. Česká národní agentura Mládež

KOnference NEformálního Vzdělávání. Česká národní agentura Mládež KOnference NEformálního Vzdělávání Česká národní agentura Mládež KOnference NEformálního Vzdělávání Česká národní agentura Mládež OBSAH Úvod........................... 3 Česká národní agentura Mládež

Více

Janáčkův máj z hlediska marketingu

Janáčkův máj z hlediska marketingu JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství Hudební manažerství Janáčkův máj z hlediska marketingu Bakalářská práce Autor práce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ KAMENICKÝ ŠENOV, Havlíčkova 57, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Sídlo organizace: Havlíčkova 57, 47114 Kamenický

Více

III. Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011-2016

III. Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011-2016 III. Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011-2016 listopad 2010 Ministerstvo kultury 1 OBSAH PREAMBULE... 3 ÚVOD... 4 1 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU... 6 1.1 KINEMATOGRAFIE

Více

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ 2010 2011 S VÝHLEDEM DO ROKU 2015

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ 2010 2011 S VÝHLEDEM DO ROKU 2015 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Státní příspěvková organizace Sídlo: Blanická 4, 120 21 Praha 2 Identifikační číslo organizace: 144 50 551 STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ

Více

Příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně dobrých myšlenek, mnoho chuti do práce a pevné zdraví vám přeje redakce Akademiku

Příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně dobrých myšlenek, mnoho chuti do práce a pevné zdraví vám přeje redakce Akademiku ROČNÍK XV. 2011 4 Stalo se... / Statečná studentka / Profesor Tomáš Čermák se stal čestným občanem města Ostravy / Ekonomická fakulta / Fakulta stavební / Fakulta elektrotechniky a informatiky / Fakulta

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

Diskusní fórum UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A ROLE KULTURNÍCH INSTITUCÍ

Diskusní fórum UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A ROLE KULTURNÍCH INSTITUCÍ ASOCIACE ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL Diskusní fórum UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A ROLE KULTURNÍCH INSTITUCÍ ČESKÉ REPUBLIKY ÝCHOVU VSPOLEČNOST PRO HUDEBNÍ Praha 22. 23. září 2011 SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Pod záš tou ministra

Více

Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS

Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS No. 1 Obsah 8 Úvodní slovo předsedy představenstva 10 Sedmileté ohlédnutí 12 Rok 2003 plně v barvách T-Mobile

Více

VYHODNOCENÍ ÚKOLŮ, ČINNOST, PROVOZ, HOSPODAŘENÍ

VYHODNOCENÍ ÚKOLŮ, ČINNOST, PROVOZ, HOSPODAŘENÍ Zpráva o činnosti a výsledku hospodaření Galerie výtvarného umění v Ostravě za rok 2002 Jako v několika posledních letech byly i ve sledovaném období opět hlavním problémem ekonomické limity, které zvlášť

Více

LGBT aktivismus v České republice: historie, organizace a aktivisté

LGBT aktivismus v České republice: historie, organizace a aktivisté LGBT aktivismus v České republice: historie, organizace a aktivisté Ondřej Císař a Kateřina Vráblíková Sociologický ústav, v.v.i. AV ČR Praha, 2012 Výzkumná zpráva pro Heinrich Böll Stiftung Zpráva byla

Více

Komparace systémů finanční podpory kultury v ČR s vybranými vyspělými státy

Komparace systémů finanční podpory kultury v ČR s vybranými vyspělými státy Komparace systémů finanční podpory kultury v ČR s vybranými vyspělými státy Prosinec 2008 Zpracovatel: Projektová a rozvojová agentura, a.s. Obsah: 1. Zadání, cíl a smysl studie... 4 1.1. Identifikace

Více

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli 2/2015 Jaký je váš názor? 4 Přednášky o historii 21 Jak chutná stříbro 28 staré fotky Vážení čtenáři, po loňském významném výročí 120 let od založení

Více

Materiál pro poradu vedení Ministerstva kultury

Materiál pro poradu vedení Ministerstva kultury Ministerstvo kultury ČR MKCRX005QIJE Odbor umění, literatury a knihoven PID Sp.zn. 2500/2013 OULK V Praze dne 2013 Materiál pro poradu vedení Ministerstva kultury Věc: Příprava a realizace programu Rok

Více

Analýza ekonomického dopadu festivalu

Analýza ekonomického dopadu festivalu Analýza ekonomického dopadu festivalu Janáčkův máj 2011 Analýza ekonomického dopadu festivalu Janáčkův máj 2011 Tereza Raabová a kol. Economic impact v.o.s. 2011 Executive summary Celková návštěvnost,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Klademe si za cíl pružně a adekvátně reagovat na potřeby současné společnosti s důrazem na děti, mládež a mladé dospělé. www.progressive-os.cz copyright 2010 Progressive o.s. Obsah: 1. Základní informace

Více

Dlouhodobý koncepční rozvoj ÚMV, v. v. i. na léta 2011 2018

Dlouhodobý koncepční rozvoj ÚMV, v. v. i. na léta 2011 2018 Dlouhodobý koncepční rozvoj ÚMV, v. v. i. na léta 2011 2018 Obsah 1. Základní informace 2. Informace o výzkumné činnosti ÚMV, v. v. i. 3. Informace o dalších činnostech ÚMV, v. v. i. 4. Popis koncepce

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více