Kolik z našich prarodičů zemřelo stářím? V mnoha případech. Vrat te se do budoucnosti. Proč se vyplatí znát svou minulost a jak to udělat

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kolik z našich prarodičů zemřelo stářím? V mnoha případech. Vrat te se do budoucnosti. Proč se vyplatí znát svou minulost a jak to udělat"

Transkript

1 3 Vrat te se do budoucnosti Proč se vyplatí znát svou minulost a jak to udělat Kolik z našich prarodičů zemřelo stářím? V mnoha případech nemusí být rodinné vztahy ideální a zavést řeč na otázky o zdraví může být obtížné. Výsledkem je, že budete mít problémy při vyplňování dotazníku v čekárně u doktora. Jak odpovědět například na otázku, jestli měla vaše matka vysoký cholesterol? Co zabilo strýce Eduarda? Vyskytuje se ve vaší rodině cukrovka nebo nádory? Asi vás nenapadne, že shrbená záda vaší babičky a jejích sester by mohla předpovídat vaši osteoporózu. Možná se váš otec nikdy nezmínil, že ve svých čtyřiceti letech překonal mírný infarkt myokardu, stejný problém, který zabil jeho otce v mladém věku. Typy rodinných postižení mohou předpovědět chystající se zdravotní rizika, takže mezery ve vaší anamnéze mohou přinášet problémy. Ve většině rodin se nikdo nevyptává svých členů, zvláště ne starších. Přesto nejjistějším způsobem, jak se vyhnout invazivnějším testům, je jednoduše jen najít sílu ke kladení nepříjemných 67 Konec_nemocem_cz.indd :20

2 Věda a umění definovat vlastní zdraví otázek. Předpokládám ovšem, že máte přístup alespoň k některým pokrevně příbuzným nebo ke starým zdravotnickým záznamům a nejste sirotek nebo součást programu dětí adoptovaných na dálku. Rodinná anamnéza je jeden z nedoceněných a málo používaných, přitom však nesmírně užitečných nástrojů k posuzování zdraví. V roce 2010 jedna studie na klinice v Clevelandu dospěla k závěru, že poznatky o vašem rodokmenu jsou nejlepším nástrojem pro odhad rizika vývoje rakoviny. Takový nástroj je zbaven všech nákladů, i když je spojen s určitým nepohodlím nebo telefonováním do vzdálených míst. Stojí vás to jen čas, který strávíte dotazováním příbuzných. Dobré zdravotní rodokmeny jsou vzácné; vládní šetření ukázalo, že takový rodokmen má méně než jedna třetina rodin a časově zaneprázdnění lékaři se zřídkakdy snaží dosáhnout nápravy. Vyptávání se dědečka nebo pratety po telefonu je může vylekat, takže si spíše vzpomeňte a přiveďte na to řeč při příštím svátečním hodování. Různá setkání, zvláště pohřby, jsou výbornou příležitostí. V USA existuje bezplatná adresa na webu kde zájemci najdou pomoc při vytváření vlastního zdravotního rodokmenu, který můžou elektronickou cestou poslat příbuzným a rovněž svému lékaři. Nevynechte žádnou součást rodiny, zvláště jste-li žena, která o své rodině z otcovy strany ví mnohem méně než ze strany matčiny, což bývá obvyklé. Hrozba rakoviny prsu nebo vaječníků může číhat na obou stranách rodiny. Protože to nejsou jen geny, které určují náš osud, rodinný zdravotní rodokmen odráží i sdílené vlivy prostředí a životní styl, které rovněž mohou mít vliv na vaše zdravotní rizika. Kdo kouřil? Kdo měl nadváhu? Jaké další vlivy působily na ty, kteří zemřeli předčasně? Odpovědi na tyto otázky mohou osvětlit mnohé problémy a vést k zlepšení osobní péče. Až vyčerpáte všechny možnosti této náročné detektivní práce, můžete začít uvažovat o tom, že přikročíte k další úrovni: genetickému screeningovému vyšetření. 68 Konec_nemocem_cz.indd :20

3 Vrat te se do budoucnosti Uvažujte o genetickém testování Jestliže jste v posledních deseti letech strávili trochu času čtením novin nebo jiných tiskovin, jistě víte, že jsme dosáhli ohromných výsledků, které začaly již v roce 1990: dokázali jsme určit sekvenci téměř tří miliard stavebních kamenů, jež tvoří náš genom (to je genový obsah chromozomů jdené buňky). Stručně jsem se zmínil o DNA v první kapitole s upozorněním, že vyjadřuje méně, než bychom si mysleli. Ale nezabýval jsem se podrobnostmi o tom, jak funguje, co opravdu o každém z nás vypovídá a jak lze maximalizovat její užitečnost. Přistupme nyní blíž k této části informace, tak, abyste ji správně pochopili v rámci celé struktury vašeho zdraví. Pak si povšimnu některých základů moderního genetického screeningu. Genetickou paměť, také známou jako lidský genom, lze nalézt prakticky ve všech z trilionů buněk našeho těla a obsahuje instrukce pro jeho fungování. Tato paměť je stěsnána do třiadvaceti sbírek informací, nazývaných chromozomy. Každý z nás je vybaven dvěma sadami všech chromozomů, z nichž vždy jedna sada pochází od jednoho z rodičů. Chromozomy jsou složeny z řetězců DNA, kyseliny deoxyrybonukleové, které dohromady obsahují desítky tisíc genů. Dobře známá struktura DNA v podobě dvojité šroubovice sestává z tří miliard párů chemických bází, umístěných v rámci tzv. nukleotidů, známých spíše v jednopísmenovém označení A (adenin), G (guanin), C (cytosin) a T (thymin). Tyto nukleotidy jsou klíčové strukturální jednotky genů, které jednotlivě nebo ve skupinách určují vše, od barvy vlasů až k predispozici pro Parkinsonovu chorobu. Po třinácti letech práce na projektu bylo vyhlášeno jeho dokončení dva roky před plánem, právě k padesátému výročí objevu Francise Cricka a Jamese Watsona, oceněných Nobelovou cenou. Některé sekvence těchto stavebních kamenů vytvářejí geny, podobně jako skupiny písmen vytvářejí slova. Nyní soutěžíme o rozuzlení smyslu až genů, které jsou molekulárním výchozím ovladačem funkce našeho těla. Geny určují mnoho našich vlast- 69 Konec_nemocem_cz.indd :20

4 Věda a umění definovat vlastní zdraví ností, například že máte modré nebo hnědé oči, a pravděpodobnost, zda budete trpět obezitou anebo Alzheimerovou chorobou. Genom podle definice je celkový souhrn dědičných instrukcí k vytváření, fungování a uchovávání organismu včetně předávání života dalším generacím. Každý z pozemských druhů má svůj vlastní genom: existuje psí genom, kočičí genom, genom růže, králíka, viru nachlazení, brokolice, bakterie Escherichia coli a tak dále. Genom obsahuje všechny informace potřebné k tomu, aby mohl vzniknout jedinec daného druhu. Genomy patří druhu, ale také jedinci. S výjimkou jednovaječných dvojčat a jiných klonů má každá osoba jedinečný genom stejně jako každý jelen, dub a orel. Genomy se navzájem mezi jedinci liší, právě tak jako se liší mezi druhy. Mezi průlomové objevy v rámci prací na Projektu lidského genomu (Human Genome Project) patří zjištění, že 99,9 procent DNA sekvencí je identických pro všechny členy lidské populace. Jednonukleotidové polymorfismy (SNP Single nucleotide polymorphisms, často vyslovované jako snips ) jsou výrazem variability DNA sekvencí a objevují se v průměru po každých sto až třech stech bází v třímiliardovém genomu. SNP představují odchylky v soupravě genetických informací, o nichž soudíme, že jsou genetickými značkami (markery) pro naši odpověď na nemoci, na vlivy prostředí, ale i léčiva. Například A namísto G v určitém genu může znamenat náchylnost k mužské plešatosti. Jiné odchylky v nukleotidové sekvenci mohou být markerem pro celiakii, cystickou fibrózu nebo astma. Je důležité připomenout, že tyto odchylky DNA nejsou odpovědné za nemoci, ale jsou ukazatelem pravděpodobnosti rizika onemocnění. Od doby dokončení Projektu lidského genomu byly publikovány stovky studií o asociaci mezi SNP a stovkami specifických chorob, náchylností a znaků. Dovedete si jistě představit, že tyto studie otevřely cestu k osobní genomice průmyslu, který nabízí platformu, na níž DNA získaná z pouhého vzorku slin může být použita k sestavení individuální genetické mapy. Jako spoluzakladatel společnosti, která se věnuje genetickému 70 Konec_nemocem_cz.indd :20

5 Vrat te se do budoucnosti screeningu, jsem samozřejmě velkým zastáncem této technologie, která hledí na variabilitu DNA v plné její šíři, aby získala informace o rizicích vašeho onemocnění. I když sekvenování DNA vám může nabídnout pouze celkový seznam vašich vloh, aniž vám je schopno říci, jak tato směs vloh bude ve vašem těle navzájem spolupracovat, je důležitým základem čím více znáte svou výbavu vlohami, tím lépe bude možné rozhodovat o vašem zdraví. Tento druh screeningu vás může upozornit, na co je třeba dávat pozor, zvláště až na vás evoluce přestane dohlížet, když zestárnete. Nejde o diagnostický test, nemůže vám pochopitelně například říci, zda máte lupus nebo rakovinu. Genetické testy ukazují na náchylnost k běžným záležitostem, což umožňuje uplatnit preventivní opatření nebo provést diagnózu v raném (bez fenotypových pozorovatelných příznaků) stadiu nemoci. Míra zděděného genetického rizika se částečně odvozuje od toho, kolik rizikových markerů bylo u vás nalezeno. To, že byl u vás nalezen jeden nebo dva rizikové markery, ještě neznamená, že nezbytně onemocníte určitou chorobou, ale zvýší to celkové riziko podle toho, jaký bude váš životní styl nebo vnější podmínky, ve kterých se budete pohybovat. V mnoha ohledech se takový test podobá ostatním vyšetřením používaným v lékařství. Má-li někdo zvýšený cholesterol, domníváme se například, že uvedená osoba má zvýšené riziko vzniku kardiovaskulárních problémů a uvažujeme o preventivních opatřeních. Koncept o užití genetických markerů je poměrně jednoduchý. Použijeme tisíce osob s nějakým lékařským nálezem a stejný počet osob, které se touto vlastností nevyznačují. Porovnáme jejich DNA a vyhledáme místo, kde jedna z variant příslušného markeru je běžnější u osob s nálezem než u osob bez něho. Vaše vlastní genetické markery pak jsou porovnány s nálezy publikovanými výzkumníky ve vědeckých časopisech, jejichž závěry lze přeložit mnohem srozumitelněji: že vaším celoživotním rizikem je, že budete mít stejný nález. Tyto jednonukleotidové polymorfismy neovládají samy o sobě příslušný stav, ale víme o nich, že jsou umístě- 71 Konec_nemocem_cz.indd :20

6 Věda a umění definovat vlastní zdraví ny v genech, které zvyšují riziko vzniku dané situace, nebo v jejich těsném okolí, a jsou proto používány jako markery zvýšené predispozice. To, že nemáte žádný ze známých rizikových markerů pro daný stav, vám ještě nezajišťuje, že se u vás nemůže objevit, ale znamená to, že u vás je riziko jeho vzniku nižší než u osob, u nichž je takový rizikový marker přítomen. Pamatujte, že tyto různé zdravotní stavy mají mnoho příčin, genetických i způsobených vnějšími podmínkami, z nichž mnohé ještě nejsou známy. V dnešní době můžeme zjišťovat genetická rizika u zhruba čtyřiceti stavů, počínaje aneurysmatem (výduť tepny), přes roztroušenou sklerózu až k rakovině žaludku. Všechny tyto údaje mohou být získány ze slin. Dnes již k tomu nepotřebujeme krevní odběry, neboť ve slinách je mnoho buněk poskytujících dostatek DNA, kterou můžeme namnožit a analyzovat. Některé testy, například ty, jež vyhledávají mutace BRCA genů indikátory vysokého rizika vzniku rakoviny prsu a vaječníků však mohou vyžadovat krevní odběr. Záleží na tom, kdo provádí test a jakým způsobům izolace DNA dává přednost. Testy mohou být provedeny i na DNA vlaso- Výběr stavů, pro které běžně existují testy ke stanovení rizik: Nádory: prsa, tlusté střevo, prostata, žaludek, melanom Autoimunitní choroby: Gravesova choroba, lupus, lupénka, revmatická artritida Cévy: abdominální aneurysma, aortální aneurysma, mozkové aneurysma, trombóza hlubokých žil Oči: makulární degenerace, glaukom Neurologické poruchy: Alzheimerova choroba, roztroušená skleróza, syndrom neklidných nohou Srdce: fibrilace síní, srdeční infarkt Zažívací trakt: Crohnova choroba, celiakie Žlázy s vnitřní sekrecí: diabetes 2. typu, obezita Klouby: osteoartritida Ostatní: sarkoidóza, hemochromatóza Farmakogenomika: dávkování a odpověď na skupinu léků účinkujících na některé nemoci 72 Konec_nemocem_cz.indd :20

7 Vrat te se do budoucnosti vých, kožních nebo amniových buněk. Mnoha těhotným ženám je dnes nabízen genetický test a genetické poradenství, aby zjistily, zda jejich děti nebudou postiženy nějakou genetickou vadou. Objevila se řada společností, které provádějí genetické testy. V mé společnosti, Navigenics, je naším posláním umožnit lidem pochopit význam genetiky a motivovat je k lepší péči o zdraví. Pevně věřím v tuto technologii, která bude stále užitečnější, jak budeme přidávat další zdravotní stavy k současnému seznamu a poznávat nové vztahy mezi odchylkami DNA a určitými chorobami, a jak budou přibývat farmakogenomické údaje. Farmakogenomika, jak se o ní v krátkosti zmíním, je dalším rozmáhajícím se odvětvím farmakologie zabývajícím se vlivem genetické variability na účinek léků. Kdo obdrží od společnosti Navigenics zprávu zpracovanou tak, aby byla srozumitelná průměrnému člověku, který nestudoval medicínu, získá přístup k současným informačním zdrojům na internetu, které jsou založeny na nejčerstvějších výzkumech. Také se dozví, jak může ovlivnit své chování, aby snížil riziko různých stavů, k nimž na základě současných výzkumů zřejmě inklinuje, jaké reakce na některé léky může mít a o čem si má povídat se svým lékařem. I když jsou tyto zprávy dostatečně srozumitelné, uvedených dat může být velmi mnoho, takže zdůrazňujeme klientům, aby otevřeně hovořili se svým lékařem, aby jim bylo vše jasné a pochopili, co mají dělat. Každý, kdo se podrobí testování, dostane doporučení, aby se poradil s genetickými poradci Navigenics. Ti jsou speciálně trénováni, aby získané výsledky o predispozici mohli vhodným způsobem klientům zprostředkovat. Doufám také, že takové informace lidi mohou motivovat ke změnám chování, aby je čekal zdravější život. Dalším dobrodiním genetického testování a jeho zpřesnění díky rozvoji proteomiky je, že v používání léčiv povede k individuálnímu přístupu. Dokážeme již nyní provádět tzv. farmakogenomickou analýzu genetických markerů v DNA, o nichž je známo, že ovlivňují zpracování určitých léků. V některých případech 73 Konec_nemocem_cz.indd :20

8 Věda a umění definovat vlastní zdraví vaše genetické informace určují, zda budete pravděpodobně trpět závažnými vedlejšími účinky na některé léky nebo zda bude daný lék ve vašem případě účinný, a také jak upravit správné dávkování. Když budete vědět, jak na podávání určitých léků pravděpodobně zareagujete, můžete si medikaci ve spolupráci s lékařem ušít na míru. To všechno patří mezi důležité podněty. Řeknu-li vám, že na základě výskytu obezity v populaci máte třicetiprocentní naději stát se také obézní, zřejmě to pro vás nebude mít žádný význam. Ale kdybych vám oznámil, že z hlediska vaší genetické dispozice je riziko obezity někde mezi 60 až 80 procenty, bude to už něco znamenat, není-liž pravda? To vás může přimět k tomu, abyste věnovali větší pozornost svým zvykům, které ovlivňují vaši hmotnost. Možná vás to dokonce přiměje k využití způsobů, o jejichž existenci jste nic nevěděli, abyste si hlídali objem pasu. V tom je význam genetického testování pro každého z nás. Můžeme se na to dívat i takto: víte-li, že riziko infarktu myokardu je ve vašem případě devadesátiprocentní, budete se jistě snažit chovat se k svému srdci co nejohleduplněji. Slyšet, že statisticky je srdeční onemocnění nejčastější příčinou smrti v našem regionu, má malý dopad, pokud vůbec nějaký. Ale vědomí, že váš genetický profil vás řadí mezi osoby s nadprůměrným rizikem, že dostanete infarkt myokardu, bude znít mnohem naléhavěji. Tento druh informací vám konečně dovolí, abyste přistoupili na kompromisní řešení. Když například víte, že jste ohroženi zvýšeným rizikem onemocnění srdce, může se sklenice vína denně stát dobrou součástí vašeho zdravotního režimu za předpokladu, že se rádi napijete. Již dlouho je známo, že umírněný příjem alkoholu, zvláště červeného vína, může u někoho snižovat riziko srdečních onemocnění, ale u někoho zase potenciálně zvyšuje riziko vývoje nádorů prsu. To je kompromisní řešení a to všechno můžete probrat se svým lékařem, abyste zvážili všechny klady a zápory a sestavili si osobní zdravotní plán. 74 Konec_nemocem_cz.indd :20

Genetické testování pro zdravotní účely

Genetické testování pro zdravotní účely Genetické testování pro zdravotní účely ZA JAKÝCH OKOLNOSTÍ PŘICHÁZÍ V ÚVAHU GENETICKÉ TESTOVÁNÍ? PROFESIONÁLNÍ GENETICKÉ PORADENSTVÍ CO HLEDÁ GENETICKÉ VYŠETŘENÍ VAŠE ROZHODNUTÍ Genetické testování pro

Více

Nádorové prediktivní testování

Nádorové prediktivní testování Nádorové prediktivní testování Informace pro pacienty a rodiny 2 Nádorové prediktivní testování Toto je informace o prediktivním genetickém testování u dědičných nádorových onemocnění. Napsali jsme ji

Více

david perlmutter ve spolupráci s kristin lobergovou moučný mozek zdravě bez pšenice, sacharidů a cukru, tichých zabijáků vašeho mozku Praha Litomyšl

david perlmutter ve spolupráci s kristin lobergovou moučný mozek zdravě bez pšenice, sacharidů a cukru, tichých zabijáků vašeho mozku Praha Litomyšl david perlmutter ve spolupráci s kristin lobergovou moučný mozek zdravě bez pšenice, sacharidů a cukru, tichých zabijáků vašeho mozku Nakladatelství Paseka Praha Litomyšl PŘELOŽILA BARBORA CHRUDINOVÁ GRAIN

Více

Základy ekologie. Mgr. Bronislav Křístek. Elektronická učebnice

Základy ekologie. Mgr. Bronislav Křístek. Elektronická učebnice Základy ekologie Elektronická učebnice Mgr. Bronislav Křístek Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H Předmluva, úvod... 4 Základy biologie...

Více

ONKOLOGICKÉ MINIMUM. Přílohu připravili členové České onkologické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím GASSET a partnery.

ONKOLOGICKÉ MINIMUM. Přílohu připravili členové České onkologické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím GASSET a partnery. ONKOLOGICKÉ MINIMUM Přílohu připravili členové České onkologické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím GASSET a partnery. Předseda onkologické společnosti prof. Jiří Vorlíček: Reformu zdravotnictví

Více

2. kapitola. Co je stárnutí a proč k němu dochází?

2. kapitola. Co je stárnutí a proč k němu dochází? 2. kapitola Co je stárnutí a proč k němu dochází? Mládněte jídlem i po 50! Proč stárneme? To je přece jasné! Protože to je ta jediná spravedlnost na světě. Dobře, ale to platí v lidském světě. Proč tedy

Více

JOEL FUHRMAN, M.D. Skoncujte s cukrovkou

JOEL FUHRMAN, M.D. Skoncujte s cukrovkou JOEL FUHRMAN, M.D. Skoncujte s cukrovkou CPress Brno 2014 Skoncujte s cukrovkou! Vědecky ověřená metoda pro prevenci a úplné vyléčení Joel Fuhrman, M.D. Překlad: Johana Martinová Odborná korektura: MUDr.

Více

Základy genetiky člověka

Základy genetiky člověka Základy genetiky člověka v dědičnost člověka (humánní genetika) je aplikací obecných genetických zákonitostí na člověka (dědičnost lidských znaků podléhá stejným zákonitostem jako dědičnost znaků všech

Více

Infoservis. číslo 8 ročník 1 26. dubna 2010 www.vzp.cz. Informační kanál pro smluvní partnery Všeobecné zdravotní pojišťovny české republiky

Infoservis. číslo 8 ročník 1 26. dubna 2010 www.vzp.cz. Informační kanál pro smluvní partnery Všeobecné zdravotní pojišťovny české republiky Infoservis číslo 8 ročník 1 26. dubna 2010 www.vzp.cz Informační kanál pro smluvní partnery Všeobecné zdravotní pojišťovny české republiky speciál n Prevence Chystá se deset nových pilotních programů Celkem

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Sociální aspekty edukace jedinců s Downovým syndromem BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: prof. PhDr.

Více

www.zlinskelaboratore.cz Péče o zdraví ženy

www.zlinskelaboratore.cz Péče o zdraví ženy www.zlinskelaboratore.cz Péče o zdraví ženy Pro Vaše těhotenství a pro Váš klidný život Obsah Slovo úvodem Příprava na mateřství Posouzení ovariální rezervy AMH 4 Hormonální profil (LH, FSH, prolaktin,

Více

Homeopatie a zákon podobnosti

Homeopatie a zákon podobnosti V posledních letech je v křesťanských kruzích často poukazováno na životní příběh lékařky, bývalé homeopatky, která homeopatii veřejnosti prezentuje jako druh okultismu, protože došlo k tomu, že při touto

Více

Proč a jak se měří KVALITA. ve zdravotnictví?

Proč a jak se měří KVALITA. ve zdravotnictví? Proč a jak se měří KVALITA ve zdravotnictví? Předmluva Obsah Úvod 04 Dostává se vám do rukou brožurka, která má za cíl srozumitelným způsobem popsat současné možnosti hodnocení kvality zdravotních služeb.

Více

Ú Č E L O V É P U B L I K A C E

Ú Č E L O V É P U B L I K A C E ÚČELOVÉ PUBLIKACE Liga proti rakovině Praha vydává letáky, brožury, publikace a další účelové informace pro onkologicky nemocné a pro jejich okolí. Snažíme se formou těchto brožur podat pomocnou ruku těm,

Více

PREVENCE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ

PREVENCE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ PREVENCE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ Prevence nádorových onemocnění ve 21. století Národní program zdraví PREVENCE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ PRO ŽENY PO ČTYŘICÍTCE PREVENCE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ PRO ŽENY PO ČTYŘICÍTCE

Více

1. Úvod - Metoda učení PQRST

1. Úvod - Metoda učení PQRST R. L. Atkinsonová a kol.: Psychologie; Victoria Publishing, Praha 1995 část 1/2 (str. 1-75) 1. Úvod - Metoda učení PQRST Přístup ke studiu QPRST se skládá z pěti etap. Etapy P a T se týkají kapitoly jako

Více

Potřeba seberealizace matek dětí s cystickou fibrózou a možnosti jejího naplnění. Romana Mauričová

Potřeba seberealizace matek dětí s cystickou fibrózou a možnosti jejího naplnění. Romana Mauričová Potřeba seberealizace matek dětí s cystickou fibrózou a možnosti jejího naplnění Romana Mauričová Bakalářská práce 2013/2014 * ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na matky pečující o dítě s cystickou

Více

Výchova dítěte s Downovým syndromem v rodině

Výchova dítěte s Downovým syndromem v rodině Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Výchova dítěte s Downovým syndromem v rodině Bakalářská práce Brno 2007 Vedoucí práce: PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D. Vypracovala:

Více

Kurz pro aktivisty. Oddíly 1-8: základní informace o HIV

Kurz pro aktivisty. Oddíly 1-8: základní informace o HIV Kurz pro aktivisty v oblasti léčby HIV/AIDS Oddíly 1-8: základní informace o HIV Imunitní systém a počet CD4 Virologie, HIV a virová nálož Úvod do antiretrovirové léčby Nežádoucí účinky léčby Oportunní

Více

Občanské sdružení Metoděj, www.osmetodej.cz,

Občanské sdružení Metoděj, www.osmetodej.cz, ČAVO 1/15 Zpravodaj NORSKÉ ZKUŠENOSTI SE vzácnými onemocněními DEN VZÁCNÝCH ONEMOCNĚNÍ 2015 ROZHOVOR s MUDR. ALENOU ŠEBKOVOU PŘEDSTAVUJEME SPOLEK ŽIVOT BEZ STŘEVA Editorial Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Více

Hypertrofická kardiomyopatie

Hypertrofická kardiomyopatie Hypertrofická kardiomyopatie odpovědi na nejčastější otázky pacientů Josef Veselka Kardiovaskulární centrum FN v Motole Recenze: MUDr. David Zemánek a MUDr. Pavol Tomašov, Kardiovaskulární centrum FN v

Více

Joel Fuhrmann, autor bestselleru Eat To Live

Joel Fuhrmann, autor bestselleru Eat To Live Chvála Čínské studie Čínská studie Dr. Campbella je nejen fascinujícím výkladem o výzkumu a lékařských důkazech, který podává rozhodující, život zachraňující, informace o výživě; je něčím mnohem více -

Více

Patrick Holford KLÍČ K DOBRÉ NÁLADĚ. Deset ověřených způsobů jak si zlepšit náladu a najít motivaci

Patrick Holford KLÍČ K DOBRÉ NÁLADĚ. Deset ověřených způsobů jak si zlepšit náladu a najít motivaci Patrick Holford KLÍČ K DOBRÉ NÁLADĚ Deset ověřených způsobů jak si zlepšit náladu a najít motivaci Všechna práva vyhrazena. Tato publikace a všechny její části jsou chráněny autorskými právy. Žádná část

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Edukace žáků s Downovým syndromem v základní škole speciální Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Dagmar Přinosilová,

Více

choroba, arteriovenózní malformace hlavy a krku, choroba Charcot-Marie-Tooth

choroba, arteriovenózní malformace hlavy a krku, choroba Charcot-Marie-Tooth cystická fibróza (CF), hereditární angioedém, Williamsův syndrom, chronická myeloidní leukémie (CML), plicní hypertenze, myasthenia gravis, fenylketonurie (PKU), Prader-Willi syndrom, Gaucherova Sami choroba,

Více

NOVÉ MOŽNOSTI A NADĚJE. Ivana Gottová: Cílem AVON Pochodu je dodat naději těm, kteří to nejvíce potřebují, tedy nemocným ženám.

NOVÉ MOŽNOSTI A NADĚJE. Ivana Gottová: Cílem AVON Pochodu je dodat naději těm, kteří to nejvíce potřebují, tedy nemocným ženám. KOMERČNÍ PŘÍLOHA SPOLEČNOSTI MEDIAPLANET www.bojujemeprotirakovine.cz NOVINKY Infuzní terapie vitamínem C v onkologii ZDRAVÍ Nádory hlavy a krku - prevence i u mladších ročníků FOTO: AVON AVON Pochod proti

Více

Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít. Hana Konečná

Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít. Hana Konečná Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít Hana Konečná Nadace Mateřská naděje Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Koalice pro zdraví Česká společnost

Více

Informační brožura pro pacienty a jejich příbuzné. Co je dobré. vědět. o onemocnění. maligním lymfomem

Informační brožura pro pacienty a jejich příbuzné. Co je dobré. vědět. o onemocnění. maligním lymfomem Informační brožura pro pacienty a jejich příbuzné Co je dobré vědět o onemocnění maligním lymfomem Vydala Kooperativní lymfomová skupina za spolupráce společnosti Roche v roce 2005 Jedním ze základních

Více

Kvalita života žen s onkologickým onemocněním. Eva Černáková

Kvalita života žen s onkologickým onemocněním. Eva Černáková Kvalita života žen s onkologickým onemocněním Eva Černáková Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT V bakalářské práci jsem se zaměřila na seznámení s problematikou onkologického onemocnění u žen s rakovinou

Více

Duchenneova a Beckerova svalová dystrofie

Duchenneova a Beckerova svalová dystrofie STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Duchenneova a Beckerova svalová dystrofie OBOR: 06 zdravotnictví Jméno a příjmení autora: Renáta Nováková, Septima 2009/2010 Škola: Katolické gymnázium Třebíč Otmarova 22

Více