ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ 2010"

Transkript

1

2 ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ 2010 (ČHMÚ) Lokalita PM10 µg/m 3 PM2.5 µg/m 3 B[a]P ng/m 3 Ostrava-Poruba 39.9± ± ±6.2 Ostrava-Bartovice 61.7± ± ±8.1 Karviná 54.3±50.0 X 6.3±8.8 Havířov 52.9±58.2 X X Praha-Smíchov 37.9± ±14.2 X Praha-Libuš 27.4± ± ±1.2 České Budějovice 25.2±16.9 X 1.5±1.8 x -neměřeno

3 VÝSLEDKY MOLEKULÁRNĚEPIDEMIOLOGICKÝCH STUDIÍ (genomováfrekvence translokací-fish, mikrojadérka, fragmentace DNA ve spermiích) koncentrace >1 ng B[a]P/m 3 v ovzduší RIZIKO PRO LIDSKÉ ZDRAVÍ (WHO Bonn )

4 VÝZNAM k-pau VE ZNEČIŠTĚNÉM OVZDUŠÍ RIZIKO PRO LIDSKÉ ZDRAVÍ výsledky plodnost respirační kardiovaskulární těhotenství mužů nemocnost dětí, onemocnění, (IUGR, LBW, psychický cukrovka, působí jako ED) vývoj nádory

5 VLIV B[a]P NA EXPRESI GENŮ V TĚHOTENSTVÍ

6 Vývoj koncentrací benzo[a]pyrenu (roky)

7 Vývoj koncentrací polutantů (měsíce) B[a]P benzen PM2.5

8 Výsledky stanovení DNA aduktů v žilnía pupečníkovékrvi a v placentě (Porovnání - Praha a České Budějovice) Žilní krev matky Pupečníková krev Placenta Adukty/10 8 nukl. N Průměr ± S.D. B[a]P-like Celkové B[a]P-like Průměr ± S.D. Celkové Průměr ± S.D. B[a]P-like Celkové Praha ± ± ± ± ± ±1.06 Čes. Budějovice *± *± *± *± *± * #±1.46 *p<0.001 významně vyšší hladiny celkových i tzv. B[a]P specifických DNA aduktůve všech tkáních byly nalezeny u matek a dětíz Českých Budějovic #p<0.001 významně vyšší hladiny hladiny DNA aduktů v placentě než v žilní a pupečníkovékrvi u mateka dětíz Českých Budějovic

9 Microarray analýza genové exprese - metodika Odběr vzorků - stabilizace expresního profilu (RNAlater, PAX system, LeukoLOCK) Izolace RNA a ověření kvality (Agilent Bioanalyzer) Gene expression profiling - přepis RNA do crna (Ambion) - hybridizace na HumanRef-8 Expression BeadArrays - skenování (Illumina ArrayReader) Statistická analýza dat (Illumina BeadStudio Software, R program)

10 Změny v transkriptomu těhotných žen v Praze vs. Českých Budějovicích Soubor: 35 nekuřaček z Prahy vs. 52 nekuřaček z Č. Budějovic - periferní krev (PB), placenta(pl), pupečníková krev (UCB) Množství polycyklických aromatických uhlovodíků v ovzduší v Praze se začíná významněsnižovat Zvýšená hladina DNA aduktů ve všech typech tkání matek z Č. Budějovic v porovnání s Prahou Vyšší hladina peroxidovaných lipidů u vzorků z Prahy Cíl:srovnáníexpresních profilůvzorkůpb, PL a UCB získaných od těhotných žen zobou lokalit vzhledem kodlišnému působenígenotoxických látek vtěchto lokalitách

11 Periferní krev (PB) VYBRANÉPROCESY SE ZMĚNOU EXPRESE - Změna 418 genů: 255 / 163 genů v ČB zvýšená exprese v ČB geny spojené s působením genotoxických látek, imunitní odpovědí a autoimunitními chorobami Placenta (PL) - Změna 1170 genů: 669 / 501 genů v ČB zvýšená exprese v ČB geny spojené s působením genotoxických látek, stresem, zánětlivou reakcí, tvorbou vaskulárního systému snížená exprese v ČB genů regulující funkce placenty Pupečníková krev (UCB) - Změna 104 genů: 37 / 67 genů v ČB zvýšená exprese v ČB geny spojené s působením genotoxických látek snížená exprese v ČB geny spojené s imunitní odpovědí a autoimunitními chorobami PB PL UCB

12 ZÁVĚRY 1. Detekce zvýšenéexprese genůspojených spůsobením genotoxických látek ve všech tkáních z ČB je v souladu s vyšší expozicí genotoxickým látkám naměřenou v této lokalitě. vysokámíra tkáňovéspecifity (zejména u pupečníkové krve) opačný trend deregulace některých buněčných drah mezi vzorky periferní a pupečníkové krve (specifickéimunitníprocesy a snimi asociované autoimunitní choroby aktivované u perifernía naopak suprimovanéu pupečníkovékrve zčb Periferní krev Placenta 6 Pupečníková krev Vysoký počet genů detekovaný u PL a naopak nízký u UCB, malý překryv deregulovaných genů mezi UCB a ostatními tkáněmi a opačná regulace imunitních procesů jsou známky, které poukazují alespoň na částečnou detoxifikační funkci placenty.

13 PROGRAM OSTRAVA Projekt AIRGEN (MŽP ČR č. SP/1b3/8/08) Projekt AIRTOX (MŠMT ČR č. 2B08005)

14 IN VITRO STUDIE

15 PROFILES OF COLLECTED SAMPLES Locality Time of collection Volume of air [m 3 ] PM 2.5 PM 2.5 [μg/m 3 ] B[a]P [ng/m 3 ] c-pau [ng/m 3 ] Ostrava-Bartovice 03/ Ostrava-Poruba 03/ Karvina 04/ n.a Trebon 11-12/ Filter from Ostrava- Bartovice

16 Genotoxicita DNA adukty Cytotoxicita < 10%

17 EXPOSURE TO B[a]P STATIONARY MONITORING Correlation ofdna adductsinduced byextractsfrompm2.5 with the content of B[a]P and c-pahs for studied localities (Trebon, Prague Libus, Ostrava-Poruba, Ostrava-Bartovice, Karvina) DNA adducts vs. B[a]P DNA adducts vs. c-pahs Adducts / 10 8 nucleotides/m R 2 = B[a]P ng/m 3 dibenzo[a,h]anthracene(db[ah]a) benzo[ghi]perylene(b[ghi]p) chrysene(chry) indeno[1,2,3-cd]pyrene(i[1,2,3-cd]p) Adducts / 10 8 nucleotides/m 3 c-pahs: R 2 = cpahs ng/m 3 benz[a]anthracene(b[a]a) benzo[b]fluoranthene (B[b]F) benzo[k]fluoranthene(b[k]f) benzo[a]pyrene(b[a]p)

18 ZDRAVOTNÍSTAV U DĚTÍ

19 Z. horních cest dýchacích + průdušek+hrtanu a průdušnice +plic +angína +z.středního ucha Incidence/dítě st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th roky M.O. (413) Hrab. (595) Zábř. (348) Por. (313) R. a B. (154)

20 ASTHMA BRONCHIALE U DĚTÍ

21 Comparison of no asthma vs. asthma t-test results In the Venn diagrams shown below, the t-test results obtained using all experiments either with a p-value cutoff of 0.01 or a p-value cutoff of 0.01 and at least a 1.5 fold change are compared no asthma vs. asthma P-value 0.01 P-value 0.01 fold change 1.5 no asthma vs. asthma control region no asthma vs. asthma no asthma vs. asthma control region genes specific for asthma in Prachatice no asthma vs. asthma Ostrava genes specific for asthma in Ostrava no asthma vs. asthma Ostrava no genes common for both regions

22 SOUHRN Asthma bronchiale na Prachaticku -alergickýtyp astmatu, odpověď na alergen. Asthma bronchiale vostravě-nealergickýtyp astmatu, vyvolániritanty -znečištěnéovzduší, ETS, virové infekce.

23 MOLEKULÁRNĚ EPIDEMIOLOGICKÁ STUDIE

24 PROGRAM OSTRAVA MOLEKULÁRNĚ EPIDEMIOLOGICKÁ STUDIE skupiny: 1. Městštístrážnici v Praze (kontroly, N = 65) 2. Úředníci v Ostravě (indoor, N = 70) 3. Městští strážnici v Karviné (N = 23) 4. Městští strážnici v Havířově (N = 20) 5. Dobrovolníci v Ostravě-Radvanicích (N=28)

25 HUMAN STUDIESAND BIOMARKERS OF EXPOSURE, EFFECT AND SUSCEPTIBILITY PM2.5 Stationary monitoring DNA adducts by 32 P-postlabeling c-pahs Personal monitoring Stationary monitoring VOC Personal monitoring Stationary monitoring Cotinine Chromosomal aberrations FISH, micronuclei Oxidative damage 8-oxodG, 15-F2T-isoP, proteins, SCGE Triglycerids, Total, HDL and LDL cholesterol Genetic polymorphisms Vitamins A, C,E Gene expression

26 PERSONÁLNÍODBĚRY OSTRAVSKO B[a]P 14.6 ng/m 3

27 Autoradiographs of thin layer chromatograms with DNA adduct pattern of: DNA isolated fromlymphocytes of subject sampled in January 2004 (1 st sampling period) Water blank Positive control (DNA isolated from the lung of rats intraperitoneally treated with 100 mg B[a]P/kg b.w.)

28 DNA adukty N B[a]P ng/m DNA adukty/10 8 nukleotidů B[a]P like Celkové Praha ± ± ± ± ± ±0.47 Ostravsko ±2.60* 14.8 ±13.3* 0.28 ±0.08* 0.16 ±0.06* 1.37 ± ±0.33* Kontrola ± ± ±0.20

29 CYTOGENETIC ANALYSIS FISH analysis t(ab);t(ab);t(ba) Three translocations between chromosome 1 and unpainted chromosomes

30 GENOMOVÁ FREKVENCE TRANSLOKACÍ FISH N B[a]P % AB.B. F ng/m 2 G / Praha ± ± ± ± ± ±1.03 Ostravsko ± ±13.3* 0.26 ± ± ± ±1.18 Kontrola ± ± ±1.01

31 Hladiny 15-F2t-IsoP v krevní plasmě vzimním období2009 a 2010 vpraze a na Ostravsku. Lokalita Praha (N=65) Ostravsko (N=100) Zima 2009 Zima 2010 Zima 2009 Zima 2010 Průměr Směrodatná odchylka Median Minimum Maximum Porovnánílokalit (Praha vs. Ostravsko) <0.001 v rámci období2009(p) Porovnáníobdobí(2009 vs. 2010) v rámci lokality Praha(p) <0.001

32 OTÁZKY VZTAH DÁVKY A ÚČINKU? MOŽNÁADAPTIVNÍ ODPOVĚĎ

33 ZÁVĚR Zvýšená expozice k-pau ovlivňuje expresi genu XRCC5, který patrněsnižuje frekvenci translokací u jedinců v Ostravě. Zvýšená hladina vitaminu C a E u jedinců v Ostravě snižuje hladinu 8-oxodG v moči.

34 STŘEDNÍ DÉLKA ŽIVOTA V LETECH

35 Střednídélka života ve zneč. a čistšíoblasti MSK, v Praze, v pánvi ÚK a ČR muži znečištěné čistší Praha pánev ČR Střední délka života 1982

36 PROGRAM OSTRAVA -NOVÉPOZNATKY Zdravotnístav dětí Významné zvýšení respirační nemocnosti dětí z Ostravy R&Bv předškolním věku, zejména v 1. roce života (negativní ovlivnění imunity?)

37 PROGRAM OSTRAVA -NOVÉPOZNATKY Studium vlivu genetické výbavy na astma u dětí Asthma bronchiale na Prachaticku alergický typ astmatu, odpověď na alergen Asthma bronchiale v Ostravě nealergický typ astmatu, vyvolán iritanty znečištěné ovzduší ETS, virové infekce

38 PROGRAM OSTRAVA -NOVÉPOZNATKY Molekulárně-epidemiologickástudie: vliv znečištěného ovzduší na lidský organismus Vysokáenvironmentálníexpozice B[a]P neindukujeu chronicky zatíženépopulace poškozenídna dle předpokládaného vztahu dávky a účinku. Vliv vysoké expozice B[a]P byl pozorován pouze u jedinců z nezatížené lokality, kteří byli ve znečištěné oblasti po 3 týdny. Indukce reparačního genu a vliv vitaminůc a E naznačujímožnou adaptivníodpověd na ovzdušíznečištěnék-pau u chronicky zatížené populace.

39 PROGRAM OSTRAVA -NOVÉPOZNATKY Molekulárně-epidemiologickástudie: vliv znečištěného ovzduší na lidský organismus Koncentrace B[a]P > 1 ng/m 3 zvyšují peroxidaci lipidů (urychlení procesu stárnutí, zvýšení kardiovaskulární úmrtnosti)

40 PROGRAM OSTRAVA -NOVÉPOZNATKY Studie in vitro: studium mechanismůtoxického působenílátek vázaných na respirabilních prachových částicích biologickáaktivita extraktůz PM2.5 je podmíněna zejména koncentrací k-pau vázaných na povrchu částic vysokékoncentrace k-pau v MSK ve srovnánís jinými lokalitami v ČR (Praha, Třeboň, Teplice) jsou výsledkem znečištění ovzduší průmyslem

41 PROGRAM OSTRAVA HODNOCENÍRIZIKA 1) 2) 3) 4) Koncentrace B[a]P > 1 ng/m 3 /rok (standard EU) jsou dlouhodobě překračovány Prokázaným důsledkem současného znečištěníovzdušíje zvýšenánemocnost dětípředškolního věku, asthma bronchiale u dětí, a kardiovaskulární úmrtnosti Současnánepřízniváenvironmentálnízátěžbude ovlivňovat zdravotní stav populace MSK patrně i příštích let Na úrovni vlády ČR je nutnépřijmout opatření, aby se znečištění ovzduší snížilo na úroveň jiných oblastí ČR

42 PODĚKOVÁNÍ O. R. E. M. M. F. Z. H. A. A. P. Beskid Brdička Dejmková Dostál Dostálová Kotěšovec Krejčík Líbalová Milcová Pastorková Rössner, Jr. A. E. J. J. I. M. O. V. N. J. H. Rössnerová Rychlíková Schmuczerová Skorkovský Solanský Špátová Štveráková Švecová Tabashidze Topinka Votavová L. Z. E. Holý Pokorná Schallerová KÚOstrava MP Karviná MP Havířov MP Praha 1 a 5 Dobrovolníci z Radvanic

43 PODĚKOVÁNÍ Podpořeno granty MŽP ČR Projekt AIRGEN (čís. SP/1b3/8/08) MŠMT ČR Projekt AIRTOX (čís. 2B08005)

VLIV ZNEČIŠTĚNÉHO OVZDUŠÍ NA ZDRAVOTNÍ STAV POPULACE

VLIV ZNEČIŠTĚNÉHO OVZDUŠÍ NA ZDRAVOTNÍ STAV POPULACE ? VLIV ZNEČIŠTĚNÉHO OVZDUŠÍ NA ZDRAVOTNÍ STAV POPULACE Radim J. Šrám Ústav experimentální mediciny AV ČR Praha ARNIKA, Praha, 27. 11. 2008 VÝVOJ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V ČR Air particles deposition in the

Více

MUDr. Radim Šrám, DrSc. Ústav experimentální medicíny AV ČR a Zdravotní ústav Středočeského kraje, Praha sram@biomed.cas.cz

MUDr. Radim Šrám, DrSc. Ústav experimentální medicíny AV ČR a Zdravotní ústav Středočeského kraje, Praha sram@biomed.cas.cz OVLIVŇUJE ZNEČIŠTĚNÉ OVZDUŠÍ NAŠE ZDRAVÍ? MUDr. Radim Šrám, DrSc. Ústav experimentální medicíny AV ČR a Zdravotní ústav Středočeského kraje, Praha sram@biomed.cas.cz 1. Úvod Vliv znečištěného ovzduší na

Více

Zdravotní rizika expozice BaP a UFP

Zdravotní rizika expozice BaP a UFP Zdravotní rizika expozice BaP a UFP M. Dostál, A. Pastorková, S. Bastian Ústav experimentální medicíny AV ČR, Praha Saxon State Agency for Environment and Geology, Dresden Benzo[a]pyrene je polycyklický

Více

Studie zdravotního stavu dětí

Studie zdravotního stavu dětí Studie zdravotního stavu dětí z Radvanic a Bartovic Miroslav Dostál Ústav experimentální mediciny AV ČR, v.v.i., Praha 1 Zdravotní stav dětí Cíl porovnat zdravotní stav dětí žijících v Radvanicích & Bartovicích

Více

Hodnocení vlivu na veřejné zdraví podle zákona č.100/2001 Sb., v platném znění Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje 2010-2020

Hodnocení vlivu na veřejné zdraví podle zákona č.100/2001 Sb., v platném znění Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje 2010-2020 Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 15,400 01 Sídlo: Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 71009361 Hodnocení vlivu na veřejné zdraví podle zákona č.100/2001 Sb., v platném znění Regionální

Více

KONFERENCE OCHRANA OVZDUŠÍ. Petr J. Kalaš Poradce 10. Prosince 2013

KONFERENCE OCHRANA OVZDUŠÍ. Petr J. Kalaš Poradce 10. Prosince 2013 KONFERENCE OCHRANA OVZDUŠÍ Petr J. Kalaš Poradce 10. Prosince 2013 1.Historický pohled 1.Současný stav 1.Možná řešení HLAVNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ ZLEPŠENÍ V ČR OD ROKU 1990 Výrazné snížení emisí SO-2 (současně

Více

MIROSLAV ŠUTA ÚČINKY VÝFUKOVÝCH PLYNŮ Z AUTOMOBILŮ NA LIDSKÉ ZDRAVÍ

MIROSLAV ŠUTA ÚČINKY VÝFUKOVÝCH PLYNŮ Z AUTOMOBILŮ NA LIDSKÉ ZDRAVÍ MIROSLAV ŠUTA ÚČINKY VÝFUKOVÝCH PLYNŮ Z AUTOMOBILŮ NA LIDSKÉ ZDRAVÍ OBSAH 1 Úvod /6 2 Zdravotní důsledky vybraných imisí /8 2.1 Látky postihující převážně dýchací cesty/8 2.1.1 Oxidy dusíku (NOx) / oxid

Více

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Bratislava, 2. února 2011 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik e-mail: miroslav.suta (zavináč) centrum.cz http://suta.blog.respekt.ihned.cz

Více

HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK VYPLÝVAJÍCÍCH Z KVALITY OVZDUŠÍ MĚSTA JIHLAVY

HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK VYPLÝVAJÍCÍCH Z KVALITY OVZDUŠÍ MĚSTA JIHLAVY VYHODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ PRŮMYSLOVÉ ZÓNY MĚSTA JIHLAVY A Z NĚHO VYPLÝVAJÍCÍCH ZDRAVOTNÍCH RIZIK HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK VYPLÝVAJÍCÍCH Z KVALITY OVZDUŠÍ MĚSTA JIHLAVY Brno, září 2009 Zdravotní ústav

Více

Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva Èeské republiky ve vztahu k životnímu prostøedí

Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva Èeské republiky ve vztahu k životnímu prostøedí Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva Èeské republiky ve vztahu k životnímu prostøedí Environmental Health Monitoring System in the Czech Republic Souhrnná zpráva za rok 2008 Summary Report,

Více

Zdravotní důsledky expozice pasivnímu

Zdravotní důsledky expozice pasivnímu S2 2004 ZDRAVOTNÍ POLITIKA A EKONOMIKA Souhrny poznatků z vybraných monografií Zdravotní důsledky expozice pasivnímu kouření INSTITUT ZDRAVOTNÍ POLITIKY A EKONOMIKY Kostelec nad Černými lesy www.izpe.cz

Více

Hodnocení zdravotních rizik pro záměr. HRA Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax-Vesecko. Evidenční č. 1/2014

Hodnocení zdravotních rizik pro záměr. HRA Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax-Vesecko. Evidenční č. 1/2014 Hodnocení zdravotních rizik pro záměr Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax-Vesecko Evidenční č. 1/2014 Zadavatel: Název firmy: ENVIGEA s.r.o. Sídlo firmy: Jánská 864/4, 460 01 Liberec IČO:

Více

OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 VYHODNOCENÍ KONCEPCE Z HLEDISKA VLIVŮ NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ

OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 VYHODNOCENÍ KONCEPCE Z HLEDISKA VLIVŮ NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 VYHODNOCENÍ KONCEPCE Z HLEDISKA VLIVŮ NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ P R A H A Duben 2014 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. DETERMINANTY ZDRAVÍ... 3 3. ZDRAVOTNÍ STAV OBYVATEL...

Více

Vybrané informační zdroje (publikace, internet)

Vybrané informační zdroje (publikace, internet) ZDRAVÍ Vybrané informační zdroje (publikace, internet) Státní zdravotní ústav (SZÚ): www.szu.cz Publikace: Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR ve vztahu k životnímu prostředí souhrnná

Více

Vybranéinformační zdroje (publikace, internet) / Selected information sources (publications, internet)

Vybranéinformační zdroje (publikace, internet) / Selected information sources (publications, internet) ZDRAVÍ HEALTH Vybranéinformační zdroje (publikace, internet) / Selected information sources (publications, internet) Státní zdravotní ústav (SZÚ): www.szu.cz Publikace Systém monitorování zdravotního stavu

Více

VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY

VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY ROČNÍK LXXV DUBEN 2006 ČÍSLO 2 PŘEHLED NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ HLÁŠENÝCH VOJENSKÝM STŘEDISKEM NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ V LETECH 1996 2005 Pplk. MUDr. Josef PAVEL Oddělení nemocí z povolání

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. IČ: 6878041 Sídlo: Vídeňská 108, PSČ 14 0, Praha 4 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 010 Dozorčí radou pracoviště projednána dne: 4. června 011

Více

Národní program snižování emisí České republiky

Národní program snižování emisí České republiky Národní program snižování emisí České republiky Zpracovalo: Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 Česká republika Dne: 11. června 2007 1 Obsah: 1. Manažerské shrnutí 3 2. Analýza

Více

ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší

ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší Jedním z faktorů ovlivňujících zdraví je stav životního prostředí. Nejvýznamnějším zdravotním rizikem z prostředí je podle mnoha výzkumů znečištění

Více

CHOVÁNÍ A ZDRAVÍ II. GENY, CHOVÁNÍ A KOMPLEXNÍ CHOROBY

CHOVÁNÍ A ZDRAVÍ II. GENY, CHOVÁNÍ A KOMPLEXNÍ CHOROBY CHOVÁNÍ A ZDRAVÍ II. GENY, CHOVÁNÍ A KOMPLEXNÍ CHOROBY HEALTH AND BEHAVIOUR II. GENES, BEHAVIOUR AND COMPLEX DISEASES ŠÁRKA KUNZOVÁ 1, 2, DRAHOSLAVA HRUBÁ 1 1 Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Ústav

Více

AKTUALIZACE PROGRAMU ROZVOJE ÚZEMNÍHO OBVODU OLOMOUCKÉHO KRAJE

AKTUALIZACE PROGRAMU ROZVOJE ÚZEMNÍHO OBVODU OLOMOUCKÉHO KRAJE AKTUALIZACE PROGRAMU ROZVOJE ÚZEMNÍHO OBVODU OLOMOUCKÉHO KRAJE Posouzení vlivu na veřejné zdraví Zadavatel: DHV ČR spol. s r.o. Adresa: Černopolní 231/39 613 00 Brno Zpracovatel: RNDr. Marcela Zambojová

Více

Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013

Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013 MUDr. Helena Šebáková

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 4 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

Výroční zpráva za rok 2012. Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 Krč Tel.: +420 261 062 230 E-mail: uemavcr@biomed.cas.cz. www.iem.cas.cz www.uem.cas.

Výroční zpráva za rok 2012. Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 Krč Tel.: +420 261 062 230 E-mail: uemavcr@biomed.cas.cz. www.iem.cas.cz www.uem.cas. Výroční zpráva za rok 2012 Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 Krč Tel.: +420 261 062 230 E-mail: uemavcr@biomed.cas.cz www.iem.cas.cz www.uem.cas.cz 3 4 Obsah 6 Slovo úvodem 8 Z historie ústavu 10 Vedení ústavu

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE Hodnocení vlivů koncepce na veřejné zdraví ZADAVATEL: ZPRACOVAL: RADDIT CONSULTING S.R.O. EKOTOXA s.r.o.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROPICE Posouzení vlivu na veřejné zdraví

ÚZEMNÍ PLÁN ROPICE Posouzení vlivu na veřejné zdraví ÚZEMNÍ PLÁN ROPICE Posouzení vlivu na veřejné zdraví Zadavatel: Ing. Bohumil Sulek, CSc. Adresa: Na Pláni 9/2863 150 00 Praha 5 Mobil: 602 353 194 E-mail: bob.sulek@seznam.cz Zpracovatel: RNDr. Marcela

Více

Revidované referenční hodnoty pro sledované toxické prvky v krvi a moči české populace

Revidované referenční hodnoty pro sledované toxické prvky v krvi a moči české populace Revidované referenční hodnoty pro sledované toxické prvky v krvi a moči české populace Andrea Krsková Humánní biomonitoring současný stav a perspektivy SZÚ, 23. 11. 2011 Úvod v životním prostředí se vyskytuje

Více

Vědecký program středa 28.3. 2012

Vědecký program středa 28.3. 2012 Vědecký program středa 28.3. 202 0.30 ZAHÁJENÍ Ondřej Hrušák, děkan 2. LF UK Sekce MOZEK & DEMENCE 0.40 2.20 Předsedající: O. Hrušák, P. Marusič LZE PROGRESI DIABETICKÉ NEFROPATIE OPRAVDU 30 JEN ZPOMALIT?

Více

Posouzení vlivu toxických emisí naftových motorů v místě bydliště pana S., Svojšovická, Praha 4 Spořilov

Posouzení vlivu toxických emisí naftových motorů v místě bydliště pana S., Svojšovická, Praha 4 Spořilov Posouzení vlivu toxických emisí naftových motorů v místě bydliště pana S., Svojšovická, Praha 4 Spořilov Návrh experimentálního zjištění koncentrací velmi jemných částic a obsahu karcinogenních polycyklických

Více

Statistické metody vyhodnocení vlivu škodlivin na denní úmrtnost, hospitalizaci a příznaky kardiovaskulárních a respiračních onemocnění

Statistické metody vyhodnocení vlivu škodlivin na denní úmrtnost, hospitalizaci a příznaky kardiovaskulárních a respiračních onemocnění Statistické metody vyhodnocení vlivu škodlivin na denní úmrtnost, hospitalizaci a příznaky kardiovaskulárních a respiračních onemocnění Jiří Skorkovský Úvod a cíle studie vlivu PM10 na denní

Více