Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života"

Transkript

1 Svatojánská kolej VOŠP Svatý Jan pod Skalou Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Absolventská práce 2006 Vypracovala: Anna Krutská Vedoucí práce: Martina Špinková

2 Prohlašuji, že jsem absolventskou práci zpracovala samostatně a všechny zdroje, ze kterých jsem čerpala, jsem uvedla v seznamu literatury: 2

3 Obsah Úvod Teoretická část 1. ČLOVĚK 1.1. Člověk slovník 1.2. Osoba 1.3. Dimenze lidské osoby Potřeby Biologické potřeby Psychologické potřeby Sociální potřeby Spirituální potřeby Maslow - hierarchie potřeb Práva a povinnosti 2. DŮSTOJNOST 2.1. Důstojnost slovníková 2.2. Důstojnost podle studie Důstojnost zásluh Důstojnost mravní síly Důstojnost osobní identity Důstojnost lidství (Menchenwürde) 2.3. Důstojnost a smysl Hodnoty zážitkové Hodnoty tvůrčí Hodnoty postojové 2.4. Co důstojnost zahrnuje 3

4 3. UMÍRÁNÍ 3.1. Smrt 3.2. Umírání Umírání dříve Umírání později Utrpení Bolest 3.3. Pravda 3.4. Elizabeth Kübler- Rossová Šok Negace Agrese Smlouvání Deprese Smíření 4. PALIATIVNÍ PÉČE 4.1. Hospicové hnutí lůžkový domácí stacionář 4.2. Historie paliativní péče ve světě 4.3. Paliativní péče v ČR 4.4 Vzdělávání Praktická část 5. Modelová lekce téma a cíle 6. MODELOVÁ HODINA 7. Závěr 8. Seznam literatury 4

5 Úvod Dnes se neumírá jen tak, umírá se na něco. Dozvíme se, že náš soused umřel a hned se ptáme: na co zemřel? A jsme přesvědčeni, že za to může jeho srdce, stres, cigarety nebo jeho hazardérství. Usoudíme, že taková smrt mohla potkat jen jeho, že je to takříkajíc jeho dílo, a snad si v skrytu blahopřejeme, že jsme vůči podobným neřestem imunní. Ukradli nám smrt, převlékli ji za nemoc, převedli na příčiny. Snažíme se nevidět za jednotlivou smrtí vyvstávat tu, kterou naši předkové psali s velkým písmenem: Smrt. Všeobecnou smrt, smrt všech. Když dříve někdo zemřel, byli jeho blízcí rádi, pokud mohli prohlásit: Diky Bohu, měl čas připravit se na smrt. Dnes se, poprvé v dějinách, ujišťujeme: Naštěstí o tom ani nevěděl. Děsí nás smrt víc než včera? (Marguerat 1996) Zabývám se tímto tématem protože pracuji v domácím hospici a naskýtá se mi rozporuplný pohled na společnost, ve které žiji. Na společnost, kde již neexistuje hlad a bída. Většina lidí má víc, než dokáže spotřebovat a stále jako by to nestačilo. Ženeme se dál za tím, co nabízí reklama a stále se snažíme být in, dojít jakési společenské normy, eventuelně mírně vyčnívat a dosahovat hodnot společností uznávaných. Abychom toho dosáhli, musíme být výkonní, flexibilní, úspěšní, zdraví, krásní, sexy, mladí, opálení, oholení, štíhlí Tato společnost, ve které žiji, je tvořena jednotlivými lidmi, kteří jsou smrtelní a dříve či později zemřou. O tom se ale nemluví. Je to skoro neslušné o něčem takovém, jako je smrt, vést řeči. Pokazila by se tím zábava, snížily by se tržby. Nepotřebujeme, aby lidé přemýšleli, jen ať se pěkně baví! Možná se toho bojí obchodníci a šéfové reklamních agentur Kdyby se o smrti mluvilo, kdybychom se s ní potkávali, nejspíš by nás to přinutilo položit si otázku, jaký to má všechno smysl? Možná bychom pak nebyli tolik opálení, úspěšní, oholení, mladí, zdraví, krásní ale chovali bychom se k sobě uctivěji a o svoji důstojnost bychom se nemuseli bát. 5

6 Také v oblasti péče o umírající je situace poněkud neutěšená, což je možná odraz společnosti. Nemyslím, že je společnost špatná, spíš neinformovaná. Je stále v přerodu z totalitního režimu na demokracii, lidé se teprve učí, že svoboda souvisí se zodpovědností a jakou co má hodnotu. Je otázkou, zda společnost na téma smrti a umírání neslyší, protože se nic neříká, nebo proto, že nechce slyšet? Každopádně by se mělo mluvit, aby společnost měla šanci slyšet. Nemělo by nám být jedno, jak se u nás umírá, vždyť se to týká nás všech Důstojnost a umírání jsou pojmy, které se často potkávají ve veřejných diskusích o eutanázii, kdy vyloučení rizika ztráty důstojnosti bývá uváděno jako jeden z hlavních důvodů pro její uzákonění. Často ale v takových diskusích vůbec nenajdeme obsah těchto pojmů. Není to jenom důkaz toho, že o smrti nechceme mluvit ani přemýšlet a důstojnost si bereme jako zaklínadlo, jako široký pojem, za který si každý může dosadit význam, který mu právě vyhovuje? Dnešní společnost považuje za nejvyšší hodnoty výkon, kariéru, úspěch, zdraví, mládí a krásu a plete si důstojnost člověka s jeho užitečností. (Munzarová 2005) Ve své práci postupuji od člověka jako osoby, přes čtyři dimenze lidské osoby, potřeby a povinnosti až k důstojnosti. Zde se pokouším pojem důstojnost vymezit a uchopit jeho obsah. Pokračuji přes smrt, umírání a trápení s ním spojené až k hospici, který může být řešením pro zachování důstojnosti v utrpení na konci lidského života. Hospic není sám o sobě, někdo jej musí postavit, někdo v něm pracovat a úplně nejdřív někdo musí vědět, že něco takového je vůbec možné. Proto je velmi důležité, aby se myšlenky hospicového hnutí dostaly mezi lidi. V závěru teoretické části se zabývám nutností vzdělávání v oblasti paliativní péče na všech úrovních odborných, ale i na čistě laické, osobní, od narození až do smrti. Praktickou část tvoří modelová hodina, v níž zpracovávám téma svobody a odpovědnosti a dotýkám se důstojnosti a smrti. Hodina je zpracována metodou kritického myšlení, je určena středoškolákům. 6

7 Při vymezování pojmu důstojnost či lidská důstojnost musíme začít u člověka a vyjasnit si některé pojmy. 7

8 1. ČLOVĚK Motto: Děti se nebudou bát života, když jejich dospělí se nebudou bát smrti E. Erikson 1.1. Člověk jak čteme ve slovníku Člověk jest nejvyšší organická bytost, kterou známe. K tomuto nejvyššímu postavení v říši všech tvorů organických jej určuje rozum a mluva. Z četných zdrojů vší vědy o člověku sestavuje se nejen theoretický pojem člověka, nýbrž i vzorný obraz o něm, jaký by býti měl, v kterémžto obraze spolu jeho rozdíl ode všech ostatních jemu známých bytostí, jeho důstojnost a hodnota, jeho cíl a vyšší určení se ohlašují, domyslný, svrchovaný vzor pro všechny národy i jednotlivce přese všechny různosti a nedostatky vezdejší. (Ottův slovník naučný 1997) Člověk je bytost složitá, tělesná i duševní, individuální i sociální. Na zkoumání člověka mají účast hlavně tři vědy: antropologie, psychologie a sociologie.. ( Pecka 1970) O člověku by se dalo psát mnoho a z různých vědeckých i nevědeckých pohledů. Zaměříme se na člověka jako na lidskou osobu. Lidská osoba není termín totožný s pojmem lidská bytost nebo člověk. Je to termín teologický, filosofický a právní, jehož přesný obsah se vztahuje k určitému společenskému systému a kulturní formaci. Zatímco slovem lidská bytost definujeme člověka jako člena biologického druhu podle určitých empirických kritérií, tedy podle znaků, které mají všichni lidé (více či méně) společné. Vedle termínu lidská osoba se můžeme setkat s používáním pojmu lidská osobnost, z filosofického hlediska však nejde o synonyma. Pojmem osobnost je zdůrazňována individualita člověka, aniž by to znamenalo, že musí být nutně vyhraněnou osobností. (Slabý 1991) 8

9 1.2. Osoba Osoba je jedinečný nositel subjektivity a všeho, co k ní patří, zejména svobody, vůle, práv, vztahů apod. Objevuje se v antické tragédii, důležitou roli hraje v křesťanské teologii. Filosofii osoby se věnovali personalisté a existencionalisté 20. století. Zdůraznili vnitřní spojitost svobody a odpovědnosti, etický význam lidské jedinečnosti a ryze osobní kategorie, jako je např. vina, čest, lítost, vděčnost, věrnost, držení slova. Pojem osoby hraje velkou úlohu i ve filosofii výchovy, v psychologii, v teologii a v teorii práva, zejména v teorii lidských práv. (Sokol 1998) 1.2. Čtyři dimenze lidské osoby Zamýšlíme-li se tu nad kořeny lidské důstojnosti, neměli bychom opomenout několik současných pohledů na člověka jako osobu. Podle Adolfa Slabého má každá lidská osoba má čtyři dimenze, a to biologickou, psychickou, sociální a spirituální. Všechny čtyři dimenze lidské osoby mají současně určitý stupeň autonomie i těsnou vzájemnou koordinaci. Tyto dimenze nemají ostré hranice, ale jako by navzájem prosakovaly. Tvoří jeden celek a nelze je od sebe oddělovat. Charakterizují člověka, každý lidský čin a lidskou potřebu. Člověk se projevuje vždy ve všech svých čtyřech dimenzích. Je třeba si uvědomit, že i nejvyšší duchovní aktivita člověka, ať už tvůrčí činnost vědce a umělce, nebo omilostněný projev křesťanské lásky, má též svou biologickou, psychickou a sociální složku. Chceme-li hierarchicky uspořádat funkce lidské osoby, potom spirituální aktivity jsou nejhlubší a nejvíce integrují, neboť jsou nejblíže středu osobnosti, tedy reálnému já. Psychické a sociální dění má postavení intermediální, středové a biologická dimenze sjednocuje nejméně, i když je 9

10 pro všechny ostatní nezbytná. Lidské tělo je opravdu nepostradatelné pro rozvoj vyšších funkcí, ať už sociálních, psychologických či spirituálních. Člověk jako bytost, která v sobě spojuje tělesnou, psychickou, společenskou a duchovní dimenzi, má potřebu svobodně a inteligentně rozvíjet takové schopnosti jako uvědomování si sebe sama, porozumění sobě samému, kontakt se svým sociálním prostředím, porozumění druhým lidem, aktivní rozhodování o svém jednání a zachovávání mravních norem. Důležitým atributem osoby je její minulost a budoucnost, tedy rozložení v čase. Pojetí lidské osoby se neopírá pouze o její strukturu a momentální stav, ale především zdůrazňuje procesuální vývoj, v jehož průběhu mohou vznikat zcela neočekávané nové kvality. Lidská osoba je charakterizována možností uskutečňovat specificky lidskou činnost, a to svobodně. Svobodně a uvědoměle. Lidská osoba v sobě zahrnuje jednak dynamický systém potřeb, z nichž některé sama vytváří, třeba na poli kulturním, a které všechny pociťuje jako hodnoty. Zahrnuje v sobě také povinnosti vůči společnosti i konečnému cíli života. (Slabý 1991) Lidské potřeby dle čtyř dimenzí Biologické potřeby Biologické potřeby jsou společné všem živým organismům. Patří mezi ně např. výměna látek a energií, udržování relativní stálosti vnitřního prostředí, růst jedince či rozmnožování jako zajištění pokračování života druhu Tyto potřeby mají u člověka konkrétní podobu jako potřeba přijmu potravy a tekutin, zajištění čerstvého vzduchu či přiměřeného životního prostoru. Potřeba vyměšování, potřeba pohybu a odpočinku Psychologické potřeby 10

11 Na psychické úrovni jsou pro člověka relativně specifické potřeby. Týkají se zejména oblasti prožívání. Patří sem například potřeba bezpečí, potřeba vztahu náležení druhé bytosti, potřeba přiměřeného množství vnějších podnětů, potřeba identity Sociální potřeby Sociální dimenze lidských potřeb vyplývá ze skutečnosti, že se každý jedinec vyvíjí v kontaktu se svým užším i širším okolím. Od společenství lidí potřebuje kladné vztahy, ocenění, přijetí a lásku. Člověk potřebuje pospolitost proto, aby sám nabyl smyslu. Zároveň pospolitost potřebuje individuální existenci, tedy člověka, aby sama měla smysl. (Längle 2002 ) Duchovní potřeby spirituální Spirituální dimenze je zcela specifická pro člověka. Spirituální potřeby mají charakter převážně tvůrčí. Je to např. potřeba vědět, uvažovat, potřeba vytvářet hodnoty a vztahy, jimiž se jedinec uskutečňuje a seberealizuje. Základní potřeby člověka se váží nejen k společenství lidí, ale také ke konečnému cíli lidského života. (Slabý 1991) Lidské potřeby - Maslowa Základními lidskými potřebami se zabýval také americký psycholog Abraham Harold Maslow ( ), který sestavil model potřeb člověka a to hierarchicky do pyramidy. Tato Maslowova pyramida čítá pět kategorií potřeb. Fyziologické potřeby: potřeba potravy, tekutin, vyměšování, kyslíku, přiměřené teploty, pohybu, spánku, odpočinku, sexuálního uspokojení, vyhnutí se bolesti 11

12 Potřeba bezpečí: potřeba jistoty, stálosti, spolehlivosti, osvobození od strachu, úzkosti a chaosu, potřeba struktury, pořádku, pravidel, mezí Potřeba sounáležitosti: potřeba lásky, náklonnosti, shody a ztotožnění, potřeba někam patřit Potřeba uznání: potřeba sebedůvěry, sebeúcty, prestiže Potřeba seberealizace: potřeba uskutečnit to, čím daná osoba potenciálně je, sebenaplnění První čtyři kategorie označuje Maslow jako potřeby nedostatkové (potřeby deficience), pátou kategorii jako potřeby růstové. Obecně platí, že níže uvedené potřeby jsou významnější a jejich alespoň částečné uspokojení je podmínkou pro vznik méně naléhavých a vývojově vyšších potřeb. Jinými slovy, chceme-li, aby došlo k pozitivnímu účinku naplňování potřeb vyššího řádu, pak podle tohoto principu musí být naplněny potřeby nižšího řádu. Princip hierarchicky podmíněného uspokojení potřeb však neplatí absolutně. Dospělý člověk může v důsledku toho, že má silnější motivaci pro potřeby vyššího řádu, uspokojovat tyto, aniž má uspokojeny hodnoty hierarchicky nižší Práva a povinnosti Práva, či povinnosti? Obojí, jako dvě strany téže mince. Židovská a křesťanská tradice jsou základem euroamerické civilizace. Myšlenky těchto náboženství stojí v základech naší kultury a hodnoty, které zastáváme (rovnost lidí, úcta k životu a pravdě), mají zdroj právě zde. Konzumní společnost má tendenci slevovat z těchto hodnot a často neuznává v plném rozsahu práva těch, kdo se přímo nepodílejí na jejím rozvoji. Jsou to zpravidla lidé staří, nemocní či handicapovaní. Sobectví úspěšných členů společnosti nebere při uspokojování individuálních potřeb 12

13 ohledy na osudy druhých lidí. Přitom naplňování lidské důstojnosti vyžaduje respekt k potřebám každé lidské osoby, jako člena společnosti. A to nejen potřeby nezbytné k přežití, ale všechny vrozené a kulturní potřeby v maximální míře. (Šimek, Špalek 2003) Práva náležející lidské osobě, především nezadatelné právo na život, vyplývají z přirozeného řádu věcí. Nejsou člověku přiznávána na základě rozhodnutí společnosti. Proto nemohou být ani rozhodnutím společnosti zrušena. Lidská důstojnost právě s těmito právy a základními povinnostmi úzce souvisí. Zajímavě je propojení práv a povinností formulováno ve Všeobecné deklaraci lidských práv, je také zakotveno v ústavách jednotlivých států: Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i právech... (Ústava SR, čl.12, odst.1, 1. září 1992) My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, v čase obnovy samostatného státu, věrni všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české i státnosti československé, odhodláni budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody jako vlast rovnoprávných, svobodných občanů, kteří jsou si vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku... (Preambule Ústavy ČR 1992) 13

14 2. DŮSTOJNOST 2.1. Důstojnost ze slovníků Důstojnost jest tolik, jako zasloužilost, hodnost, cena osobní, vážnost (v chování), ve smyslu konkretním i úřad čestný. Vaše důstojnosti vyskytuje se jako titul praelátův, opatův, představených kathedrálních a kollegiátních kapitol. Důstojný tolik jako stálý, věrný (kdo dostojí svému slovu), dále vážný, zasloužilý, hodný něčeho a cti zvláště. Odtud vyskytuje se důstojnost (reverendus) jako titul nižšího duchovenstva (Ottův slovník naučný 1997) Důstojný od slova dostáti něčemu, tj. zvládat svoji úlohu či roli, být na svém místě (Machek 1971) Protože etická zásada důstojnosti lidské osoby zdůrazňuje vztah lidských potřeb ke společnosti, týká se v obecné rovině také společenských záruk lidských práv. Ačkoliv v dnešní době většina náboženství a filosofických směrů uznává základní práva lidské osoby jako nezrušitelná a ústavy mnoha států je zaručují, jsme svědky toho, že lidská práva jsou v praxi často ohrožována. Člověk, jako jedinečná lidská osoba bývá pohlcen totalitními a byrokratickými institucemi nebo sociálními skupinami. (Slabý 1991) Jde o stálou interakci mezi já a ty, mezi člověkem a společností. Frankl vedle sebe staví pospolitost a masu. Pospolitost charakterizuje jako společnost, pro níž má člověk jedinečný hodnotový význam, vzájemný vztah v pospolitosti je autonomní, respektující. To ji podstatně odlišuje od pouhé masy. Masa, jako společnost, zná jen užitek člověka, nikoli jeho hodnotu a důstojnost. (Frankl 1996) 2.2. Důstojnost a stáří Důstojnost a starší Evropané je tříletý výzkumný projekt, jehož výsledkem jsou poznatky prezentované ve sborníku Respektování lidské důstojnosti. 14

15 Předmětem zkoumání byl význam a prožívání důstojnosti u starších osob, a to především těch, které se neobejdou bez pomocných služeb zdravotní či sociální péče. Důstojnost je složitá entita. Obvykle bývá spojována s pojmy jako úcta, autonomie, ovládání vážnost, uznání. V rámci studie Důstojnost a staří Evropané byl zpracován model, který rozlišuje nejméně čtyři typy důstojnosti: důstojnost zásluh, důstojnost mravní síly, důstojnost osobní identity a důstojnost lidství (Menschenwürde). V diskusi o důstojnosti ve stáří dominovaly tři pojmy, a to úcta, autonomie a participace Důstojnost zásluh Společenský statut spolu s důstojností jsou často připisovány lidem v souvislosti s jejich postavením ve společnosti, s jejich funkcí či rolí. Jedná se o přiznání důstojnosti za něco, čeho dosáhli. Tak třeba starosta, primář nebo biskup, má jistý statut, který ostatní lidé akceptují a uznávají. Z tohoto pohledu mladí lidé mohou zastávat názor, že si důstojnost ještě nevydobyli, neboť zatím neměli příležitost působit ve významných rolích a funkcích. Naproti tomu u osob středního věku můžeme pozorovat obavy, že o důstojnost přijdou s odchodem ze zaměstnání do důchodu. Důstojnost zásluh je odrazem skutečnosti, že postavení člověka v mnohých společnostech závisí na jeho ekonomickém a sociálním zázemí. Senioři mohou být po odchodu do důchodu vyřazeni jak z ekonomického, tak i širšího začlenění do společnosti, a mohou tento fakt prožívat jako ztrátu důstojnosti. To se může týkat též lidí, kteří ještě nedosáhli důchodového věku, ale nemocí nebo složitou sociální situací se dostali do podobného postavení Důstojnost mravní síly Tento typ důstojnosti klade důraz na mravní autonomii či integritu člověka. Lidé, kteří jsou schopni žít v souladu se svými mravními zásadami, pociťují 15

16 určitou důstojnost. Vlastně ji sami sobě potvrzují, a i okolí jim přiznává úctu. Naopak ten, kdo se chová zbaběle nebo krutě k ostatním lidem, může nejen ztratit sebeúctu, ale také být zavržen svým okolím a přijít i o úctu ostatních. Důstojnost mravní síly se může vyskytovat v různé míře, tak jako mravní standard té které osoby může být vysoký, nízký nebo žádný. Tento typ důstojnosti je závislý na aktuálním chování dané osoby, jeho trvání je dočasné. Člověk, který nemůže z důvodů ležících mimo pole jeho možnosti dostát tomu, co považuje za mravní imperativ, může strádat pocity frustrace. Týká se to pracovníků v pomáhajících profesích, zejména pak ve zdravotnictví a sociální sféře. Když jim nedostatek prostředků brání v poskytování péče na jisté, podle nich optimální úrovni, silně to ovlivňuje jejich důstojnost mravní síly Důstojnost osobní identity Tento typ důstojnosti souvisí se sebeúctou a odráží osobitou identitu jednotlivce. Ústředními prvky tohoto pojmu jsou integrita, pevné vědomí vlastního já, fyzická identita, začlenění do pospolitosti a schopnost nalézat smysl ve svém životě, svých činech a dění, na němž je člověk účasten.tuto důstojnost poškozují fyzické zásahy, ale také citové či psychické újmy, například ponižování. Krutá osoba může poškodit důstojnost druhých mnoha způsoby. Může je fyzicky zraňovat, může rušivě pronikat do jejich soukromí, může omezovat jejich autonomii a bránit jim v interakci s jinými lidmi. Každé takové jednání může u daného člověka vést k podlomení vědomí vlastní ceny a sebedůvěry. Důstojnost osobní identity může narušit též osoba nedbalá během péče o osobu na sobě závislou. Například pokud ji bezmyšlenkovitě nechá obnaženou během intimních úkonů, jako je mytí, vyšetřování, převlékání či cvičení. Tyto újmy mění identitu dané osoby, působí jí trauma a zpochybňují její vědomí sebe sama coby autonomní, svébytné a zodpovědné osoby. 16

17 Je-li přítomna důstojnost osobní identity, znamená to obvykle pocit úplné lidské bytosti s dobrými vztahy vůči druhým lidem a začleněním do komunity. Takový stav pak umožňuje nalezení smyslu vlastního života. Právě k tomuto aspektu důstojnosti se vztahuje, když říkáme, že nemoc, ne-schopnost či stáří někoho připravili o důstojnost. Zvláště v případech, kdy jsou ne-schopnost a ne-moc nezvratné, dochází ke značným změnám identity. Ohroženou skupinou jsou senioři, kteří se stávají méně odolnými a křehčími. Jsou vystaveni nejen fyzickým změnám vzhledu, ale odchodem do důchodu také ztrátě povolání, které je jednou z určujících složek vlastního já. Navíc v okamžiku, kdy se o sebe již nedokáží postarat, či nejsou schopni samostatného pohybu, hrozí nebezpečí vnějších zásahů do těch nejintimnějších oblastí jejich života a narušení autonomie. Důstojnost osobní identity souvisí také se schopností člověka vytvářet smysluplný obraz svého života i sebe samého. Osoba s důstojností je schopna podat pozitivní líčení svého života, ať už jako jednotlivce nebo jako příslušníka určité skupiny. Lidé, kterým chybějí kulturní předpoklady k vyprávění takového příběhu o sobě, bývají vyloučeni ze společnosti. Negativní obraz starších lidí v médiích a v reklamě, hanlivé slangové výrazy, kterými bývají senioři oslovováni to jsou faktory bránící uznání různosti, potenciálu a kompetence starších osob. (Kalvach 2004) Menschenwürde - důstojnost lidství Pod tímto pojmem nalézáme typ důstojnosti, který odkazuje k nezcizitelné hodnotě lidských bytostí jako takových. Souvisí s určitou universální hodnotou člověka, a potažmo s voláním po lidských právech. V náboženském pojetí pak vidí člověka jako tvora stvořeného k obrazu Božímu. Tento aspekt důstojnosti dává opodstatnění mravnímu požadavku úcty vůči všem lidským bytostem, bez ohledu na jejich sociální, duševní a tělesný stav. V jádru takové důstojnosti leží koncept lidství jako něčeho, oč nelze přijít ani být připraven. 17

18 2.3. Důstojnost a smysl Důstojnost jistě souvisí s důvěrou, vírou ve smysl lidského bytí a konání. Ve smysl, po němž se ptáme od útlého věku. Proč? Pro co? Jinak také - jaký to má smysl? Na hledání smyslu postavil Viktor Emil Frankl nový psychoterapeutický směr, kterým je logoterapie a existenciální analýza (EA). Jako motto tohoto směru lze použít Nietzscheho větu citovanou Franklem: Kdo má proč žít, unese téměř každé jak. To, co je míněno smyslem, má pro člověka ústřední význam. Otázka po smyslu zahrnuje tři základní zkušenosti člověka. Jsou jimi: Zkušenost, že mohu svobodně volit mezi možnostmi Zkušenost, že není jedno, co zvolím- rozhoduji o hodnotách Zkušenost, že situace jsou nestálé a pořád se mění Tedy, cesta ke smyslu vede přes zorientování se v situaci, rozlišení možností a zvážení jejich hodnot až k svobodné volbě té možnosti, pro mne právě nejhodnotnější. Logoterapie rozlišuje tři kategorie hodnot, které Franklův žák Alfried Längle pojmenoval jako tři cesty ke smyslu. Jsou to hodnoty zážitkové, hodnoty tvůrčí a hodnoty postojové Hodnoty zážitkové Pokud dokážeme v pestrosti, mnohotvárnosti, souměrnosti života vnímat něco krásného, již tím ho naplňujeme smyslem. Věnujeme-li se kráse věcí, nemusíme při tom na smysl ani pomýšlet. Prožívat život jako smysluplný můžeme pozorováním v přírodě, ať už sledováním přírodních úkazů, květin, zvířat Pro vnímání krásy je příležitost nejen v přírodě, ale i lidské výtvory nám poskytují spoustu příležitostí: umění, sport, technika, věda. 18

19 K nejhlubším zážitkovým hodnotám konečně patří setkávání s druhými lidmi. Může probíhat při rozmluvě, v práci, při oslavách, při tanci a zvláště potom v lásce k druhému Ty. Zážitky se stávají smyslem tehdy, když objekty jsou krásné samy o sobě a zároveň ten, kdo je vnímá, se na nich aktivně spoluúčastní a tak je i vnitřně spoluuskutečňuje v jejich povaze. Tak do sebe ze světa přijímá něco hodnotného a skrze to se obohacuje. Zážitkové hodnoty nám dávají zakoušet původní krásu života, dodávají duchovních sil, s jejichž pomocí pak můžeme zase smysluplně utvářet svůj život i v jiných oblastech Tvůrčí hodnoty Člověk prožívá život jako smysluplný také tehdy, když působí tvořivě na svět. Tím, že vytváří něco hodnotného zase sám obohacuje okolní svět. Veškerý růst a vývoj probíhá výměnou, tedy přijímáním, proměňováním a opětovným vydáváním. Toto pravidlo růstu platí na různých úrovních života- na biologické (dýchání, látková výměna, krevní oběh) stejně jako na psychologické (emoce, city) a také na rovině rozhodování a odpovědnosti. U tvůrčích hodnot jde o vytvoření díla nebo o vykonání činu. Patří sem třeba umělecká tvorba či průkopnické počiny na poli vědy a techniky. Však nejen to, třeba výchova dětí, vykonávání své práce, péče o nemocného, obstarávání domácnosti To, co z nějakého výkonu činí tvůrčí dílo, není kromobyčejnost, ale přístup. Je to závaznost, opravdovost, oddanost, která dává sebenepatrnějšímu lidskému konání trvalou hodnotu tváří v tvář vlastní pomíjivosti. V lidském tvoření nejde ani tak o velkolepost díla, jako o angažovanost tvůrce. Všichni tvoříme svá díla den po dni, v práci, ve volném čase. Největším dílem, na kterém pracujeme neustále, je zvládání života. Tvůrčí hodnoty se nevztahují jen na tvorbu něčeho nového, nýbrž přesahují čistě hmotné věci hluboko až do oblasti osobního nasazení pro něco. Jde tu o situace, kdy člověk přispívá k uchování nějaké hodnoty či k podpoře nějaké 19

20 myšlenky svým činem, svým rozhodnutím, svým statečným odhodláním. Takovými velkými lidskými činy může být: zastat se druhého člověka, pomáhat mu v jeho nesnázích, riskovat pro pravdu výhodné postavení a podobně. Prožívání a tvoření jsou dvě cesty, které vedou ke smysluplnému utváření života. Co však v případě, kdy nemocí či osudem je něčí život tak spoután, že v jejich sevření není již možno ani jedno, ani druhé? Je to opravdu tak, že se zde vytrácí důstojnost? Postojové hodnoty Pro bezvýchodné, osudově svízelné situace je člověk od přírody špatně vybaven. Jak je těžké vyrovnat se se ztrátou blízké osoby či se zprávou diagnostikované nevyléčitelné choroby! Nemáme nic, čím bychom takové utrpení mohli odstranit. Ano, každý věřící člověk může doufat, že mu jeho víra i v těžkých hodinách jeho života poskytne pevnou půdu pod nohama. Ale co ti ostatní? Franklova logoterapie a existenciální analýza se pokouší ukázat možnosti, které mají všichni lidé bez ohledu na to, jsou-li věřící nebo ne. Tím ovšem nezpochybňuje hodnotu či postoj věřícího. Nevstupuje na rovinu víry, ale také k ní neuzavírá přístup. I v takových těžkých situacích se nabízejí možnosti, jak se zachovat po svém. Předpokladem k tomu je, že se člověk neupne na svůj požadavek vůči osudu, kterým se na něm domáhá, aby se změnilo něco, co je nezměnitelné. Nebezpečí v souvislosti s ranami osudu je možná v tom, že člověk si zoufá a upadá do trudnomyslnosti, která plyne z toho, že si stále představuje, co všechno mohlo být jinak, krásnější, lepší, kdyby Když jsem vystaven osudovým okolnostem a vlastní nesvobodě změnit je, záleží méně na tom, čím trpím. To se stává vedlejší záležitostí, neboť na to nemám vliv. Hlavní věcí se tu stává rozhodnutí, zda vůbec chci takové utrpení na sebe vzít, nebo zda se chci pokusit o nemožné- vyhnout se mu, ať už popřením, otupením drogou, sebevraždou. Mně, a to jedině mně 20

21 samému, je vyhrazen způsob, jak trpím, a odpovědnost za vztah či za hodnotu, pro které chci navzdory svému utrpení svůj život žít a vytrvat v něm. Pro co trpím, to patří k tomu nejdůvěrnějšímu v mém životě. Když nás osud o vnější svobodu připravil, zbývá nám ještě jedna svoboda, svoboda postavit se osudu tak či onak. Buď mu vše vydat na pospas, anebo jedno či druhé z jeho vlivu vyprostit. Tím se člověk může zcela nově osobně rozvíjet, i když to třeba druzí nevidí. Svým postojem k tomu, co nelze změnit, vyjadřuje i svůj postoj k hodnotě života vůbec. Právě v těchto hodinách pravdy se ukazuje i ta hodnota, kterou je ve své podstatě on sám. Ta, která je základem důstojnosti. (Längle 2002, Frankl 1996) 2.1.Co důstojnost zahrnuje Důstojnost je úctu vyžadující hodnota náležející lidské bytosti. (Munzarová) K potvrzení důstojnosti ve vztahu k druhým lidem nemůžeme pominout tyto zásady: - Rovný přístup k druhému člověku, který nemůže být prostředkem, ale vždy jen cílem. Také pravdivost a otevřená komunikace, dostatek informací. - Důvěru v lidi, v to, že i nemocný či starý člověk se rozhodne dobře a já nejsem kompetentní posuzovat správnost rozhodnutí druhého, důvěru v dobrotu druhého. Důvěrou potvrzuji důstojnost, věci zhodnocuji a spoluvytvářím. Když věřím, že má něco smysl, potažmo tomu smysl dávám. - Respektování svobody druhého, svobody rozhodovat o sobě, a to bez rizika, že bude-li okolí jiného názoru, bude za své rozhodnutí trestán. Jeho svobody měnit svá rozhodnutí podle situace. Přijmout fakt, že každý je jiný a naše názory se nemusí potkávat. 21

22 3. UMÍRÁNÍ 3.1. Smrt Stejně jako každý živý organismus i člověk se narodí, dospívá, stárne a nakonec zemře. Právě tato konečnost života dává lidské existenci její napínavost a dramatičnost. Díky smrtelnosti se člověku stává, že nemá čas, že musí spěchat, že něco nestihne. Ale naopak jen konečný, omezený život může vytvořit nakonec příběh, který se dá také vyprávět, příběh života jako celek. Podobně jako umělecké dílo, obraz nebo román i lidský život musí skončit. Lidská smrt právě tím, že už je v životě předem přítomná jako vyhlídka, dává životu jeho tvar, napětí, vážnost i dramatickou podobu. Dává událostem a činům jejich jedinečnost, platnost a hodnotu. (Sokol 2005) Díky naší časovosti ale i provázanosti s druhými lidmi se vlastně celý náš život i každý jeho okamžik dotýká smrti. Zvláštní čas, kdy se se smrtí setkáváme obzvlášť blízkým a naléhavým způsobem, je právě čas umírání, ať už nás samotných či našich blízkých. Lidé totiž nejen žijí a pak jsou náhle mrtvi, a nic mezi tím. Lidé umírají. Nejsme pouze smrtelné bytosti. Jsme bytosti, které každá sama o sobě, ale i sobě navzájem, dříve či později, rychle či pomalu umírají. (Špinka 2005) 3.2. Umírání Umírání dříve Ještě na začátku minulého století lidé žili a umírali jinak. Tehdy člověk se svou smrtí více počítal, stihl si tak dát své věci do pořádku a když přišly jeho poslední okamžiky, nebyl sám. Rodina byla s ním. Když zemřel, přicházeli sousedé a přátelé poklonit se jeho ostatkům a navštívit rodinu. Při pohřbu se shromáždila celá obec a nebožtíka doprovodila z domu až na hřbitov. Po smutečním obřadě se na čtyřicet dní oblékli jeho blízcí do smutku, jeho památku zvěčňoval náhrobní kámen a jeho hrob byl navštěvován. Úmrtí bylo velkou veřejnou ceremonií, které předsedal sám zesnulý. 22

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad 19. 20.9.2013 Brno HOSPIC Místo, kam chodí lidé důstojně umírat Naděje na DOBROU SMRT Naděje na KVALITNÍ

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

Paliativní péče - Úvod. Mgr. Zimmelová

Paliativní péče - Úvod. Mgr. Zimmelová Paliativní péče - Úvod Mgr. Zimmelová Historie Počátky v Velké Británii v 70 letech Vznikla evropská společnost pro PM Součástí jsou národní společnosti U nás sekce PM ČLS JEP 5 zásad rozvoje oboru Založení

Více

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví Marta Hošťálková Úvod total pain - tzv. celková bolest tělesná bolest spjata a vzájemně se ovlivňuje s bolestí v oblasti psychické, sociální i duchovní koncept celostní

Více

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných?

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Ondřej Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Téma utrpení a důstojnosti užívají stoupenci i odpůrci eutanázie Nevyléčitelné onemocnění

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Paliativní péče. MUDr. Adam Houska Centrum paliativní péče, Praha

Paliativní péče. MUDr. Adam Houska Centrum paliativní péče, Praha Paliativní péče MUDr. Adam Houska Centrum paliativní péče, Praha Multidisciplinární přístup zaměřený na zvyšování kvality života u pacientů s život ohrožující nemocí a jejich rodin, čehož dosahuje skrze

Více

KAPITOLY. Osobnost ošetřovatele, postavení ošetřovatele v oš. týmu. Ošetřovatelský proces. Charakteristika, základní rysy moderní oš.

KAPITOLY. Osobnost ošetřovatele, postavení ošetřovatele v oš. týmu. Ošetřovatelský proces. Charakteristika, základní rysy moderní oš. http://corporatecare.com.au/wp-content/uploads/about-us.jpg KAPITOLY Charakteristika, základní rysy moderní oš. péče Kategorie zdravotnických pracovníků Osobnost ošetřovatele, postavení ošetřovatele v

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

Sociální gerontologie a thanatologie (podpora pro kombinovanou formu studia)

Sociální gerontologie a thanatologie (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Sociální gerontologie a thanatologie (podpora pro kombinovanou formu studia) Mgr. Petra Zimmelová Cíle předmětu: - Orientovat se v

Více

Dotazník populace - 2013

Dotazník populace - 2013 Dotazník populace - 2013 Blok vnímání umírání 1) Mluví se v rámci společnosti dostatečně o konci života a umírání? 2) Je pro Vás těžké o smrti a umírání mluvit? 3) Kdo by měl podle Vás s dětmi mluvit o

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY Projekt poskytování sociální péče v domácnosti v oblasti intenzivní paliativní péče. Pilotní projekt realizuje společnost

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina Výchova ke zdraví 6. ročník rodina Výchova k občanství - postavení jedince v rodině (využití učebnice) - role členů rodiny - vztahy v rodině OSV osobnostní rozvoj při - náhradní rodinná péče působení rodiny

Více

Humanistický proud v psychologii

Humanistický proud v psychologii Humanistický proud v psychologii Humanistická psychologie Tzv. třetí síla v psychologii (k behaviorismu a psychoanalýze). Člověk není determinovaný, je schopen svobodné volby a účelného, tvořivého jednání.

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory OBSAH Hodnoty, které vyznává společnost Společenský status současných seniorů Jsou staří lidé skutečně všichni nemocní, nepříjemní a nešťastní?

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

Paliativní medicína v ČR v roce 2006. Kde se nacházíme a kam směřujeme? Pohled lékaře - onkologa

Paliativní medicína v ČR v roce 2006. Kde se nacházíme a kam směřujeme? Pohled lékaře - onkologa Paliativní medicína v ČR v roce 2006. Kde se nacházíme a kam směřujeme? Pohled lékaře - onkologa Jiří Vorlíček, LF MU Brno Brno 26. října 2006 Co je paliativní medicína? DEFINICE Paliativní medicína se

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Geriatrický pacient Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje V rámci projektu Využití ICT ve výuce Březen 2011 Mgr. Ladislava Ulrychová Čím hřešíme

Více

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí.

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. - (1/1) má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Spolu až do konce Výsledky programu za rok 2016

Spolu až do konce Výsledky programu za rok 2016 Spolu až do konce Výsledky programu za rok 2016 Spolu až do konce Výsledky 3. ročníku programu zaměřeného na podporu péče o umírající v ČR V rámci své práce a podpory se nejvíce zaměřujeme na období konce

Více

SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP

SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP MUDr. Eva Kalvínská Studijní den ERC ve FN v Motole 9.10.2008 VZNIK SEKCE V rámci Společnosti lékařské etiky České lékařské společnosti Jana Evangelisty

Více

Ošetřovatelství

Ošetřovatelství Ošetřovatelství jako věda (Charakteristika oboru ošetřovatelství) Ošetřovatelství Ošetřovatelství jako vědní obor Samostatná vědní disciplína s vlastní teoretickou základnou. Teorie umožňuje: - třídit

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ Pohled laické i zdravotnické veřejnosti Září 2011 / Prezentace z exkluzivního výzkumu pro Cestu domů/ Client Service Manager: Jan Tuček, Analytik: Lenka Beranová / STEM/MARK, a.

Více

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová AKH Wien Komunikace ze slova communicare, "spolupodílet se s někým na něčem, činit něco společným Jde tedy o spolupráci podľa Svobodová V.,

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009. Zřizovatelem služby je Český červený kříž oblastní

Více

Mobilní hospic v ČR: mýty, realita, vyhlídky

Mobilní hospic v ČR: mýty, realita, vyhlídky Mobilní hospic v ČR: mýty, realita, vyhlídky Martina Špinková 2012 Z čeho při prosazování mobilní paliativní péče vycházíme? z toho, že konec života do života patří a že bychom měli mít možnost volit kde

Více

SPIRITUÁLNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ

SPIRITUÁLNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ SPIRITUÁLNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ MUDr. Eva Kalvínská Sekce krizové asistence Společnosti lékařské etiky ČLS JEP eva.kalvinska@fnmotol.cz Konference Vzdělávání ve zdravotnictví IPVZ 14.12.2007 Spirituální

Více

Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky. Martina Špinková 2013

Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky. Martina Špinková 2013 Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky Martina Špinková 2013 Nad postelí člověka na konci života se scházejí zdravotníci, nezdravotníci a rodina nad nimi se v dálce tyčí dvě ministerstva

Více

SPOLU AŽ DO KONCE. Výsledky 3. ročníku programu zaměřeného na podporu péče o umírající v ČR

SPOLU AŽ DO KONCE. Výsledky 3. ročníku programu zaměřeného na podporu péče o umírající v ČR SPOLU AŽ DO KONCE Výsledky 3. ročníku programu zaměřeného na podporu péče o umírající v ČR V rámci své práce a podpory se nejvíce zaměřujeme na období konce života, které považujeme za velmi důležité a

Více

Program relaxace a doprovázení. Miroslava Barešová Říjen 2015

Program relaxace a doprovázení. Miroslava Barešová Říjen 2015 Program relaxace a doprovázení Miroslava Barešová Říjen 2015 Obsah prezentace Domov důchodců Bystřany Začátky projektu Realizace projektu Přijetí klienta, dotazník Používané techniky Vedení dokumentace

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho

Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho uplatnění v systému českého zdravotnictví Ondřej Sláma, MOU Brno Subkatedra paliativní medicíny

Více

Ošetřovatelství. pojetí moderního ošetřovatelství

Ošetřovatelství. pojetí moderního ošetřovatelství Ošetřovatelství pojetí moderního ošetřovatelství Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Tondrová Irena duben 2009 ošetřovatelství Pojetí

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori

Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori V tomto článku se blíže zamyslíme nad dílem světoznámé pedagogické pracovnice a zakladatelky pedagogického směru Marie Montessori.

Více

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života Úrovně identity Poznámky k psychologii duchovního života Základní předpoklad: každá lidská bytost má potřebu mít pozitivní sebepojetí (identitu) není-li pocit inferiority vztahové komplikace I. úroveň

Více

Sociální pedagogika Smysl, obsah a přesahy

Sociální pedagogika Smysl, obsah a přesahy Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Sociální pedagogika Smysl, obsah a přesahy P. Kuchař, M. Kaplánek, M. Pařízek Proč sociální pedagogika Cílem je pomoc lidem: v socializaci (jako

Více

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč DOTACE: 25 000 Kč Podpořit setrvání lidí v pokročilých a konečných

Více

NEVZDĚLANOST V OTÁZKÁCH VZDĚLÁVÁNÍ JE VELKÁ

NEVZDĚLANOST V OTÁZKÁCH VZDĚLÁVÁNÍ JE VELKÁ NEVZDĚLANOST V OTÁZKÁCH VZDĚLÁVÁNÍ JE VELKÁ Jana Nováčková, spoluautorka konceptu Respektovat a být respektován TRADIČNÍ ŠKOLA děti jsou rozdělené do tříd podle věku děti nemají žádný vliv na to, co se

Více

MUDr. Regina Slámová, Domácí hospic Tabita Brno

MUDr. Regina Slámová, Domácí hospic Tabita Brno MUDr. Regina Slámová, Domácí hospic Tabita Brno Kdo je pacient v paliativní péči Kdo se podílí na péči o nevyléčitelně nemocného? Komunikace s rodinou, pečujícími Možnosti a úskalí mezioborové spolupráce?

Více

Po čem rodič touží aneb co rodič chce nebo by měl chtít? WORKSHOP V KOLÍNĚ - MAP VZDĚLÁVÁNÍ NA KOLÍNSKU

Po čem rodič touží aneb co rodič chce nebo by měl chtít? WORKSHOP V KOLÍNĚ - MAP VZDĚLÁVÁNÍ NA KOLÍNSKU Po čem rodič touží aneb co rodič chce nebo by měl chtít? WORKSHOP 19.4.2016 V KOLÍNĚ - MAP VZDĚLÁVÁNÍ NA KOLÍNSKU Motto Cíle zákl. vzdělávání společný rámec Pomoci žákům utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

: OŠETŘOVATELSTVÍ : 2014/2015 RVP : H/01

: OŠETŘOVATELSTVÍ : 2014/2015 RVP : H/01 http://www.ernursingstaff.com/images/nursing_staff.jpg Předmět : OŠETŘOVATELSTVÍ Školní rok : 2014/2015 RVP ŠVP Vypracovala: : 53-41-H/01 Ošetřovatel/ka : Ošetřovatel nemocných. Denní tříleté studium.

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

Domácí hospic SPOLEČNOU CESTOU prezentace společného projektu. Konference SPOLEČNOU CESTOU

Domácí hospic SPOLEČNOU CESTOU prezentace společného projektu. Konference SPOLEČNOU CESTOU Domácí hospic SPOLEČNOU CESTOU prezentace společného projektu Konference SPOLEČNOU CESTOU 13. 9. 2016 Ideálem je, aby člověk umíral usmířen, bez bolesti fyzické, psychické, sociální a duchovní a s vděčností

Více

TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE III. Radka Michelová

TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE III. Radka Michelová TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE III. Radka Michelová V rámci teorií sp považovány oba směry za humanistické. Soustředění na člověka jako autonomní osobnost, která má hodnotu za všech okolností. Zaměření na vnitřní

Více

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná

Více

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Terénní odlehčovací služba, jejímž zřizovatelem je Církevní střední zdravotnická škola s.r.o., Grohova 112/16, 602 00 Brno, má písemně

Více

Potřeba - je stav organizmu charakterizovaný napětím, vzniklým z nedostatku nebo přebytku, směřující k znovuobnovení homeostázy.

Potřeba - je stav organizmu charakterizovaný napětím, vzniklým z nedostatku nebo přebytku, směřující k znovuobnovení homeostázy. Potřeby Potřeba - je stav organizmu charakterizovaný napětím, vzniklým z nedostatku nebo přebytku, směřující k znovuobnovení homeostázy. - živočichové - výraz vztahu - adaptace, vnitřní integrita - cyklický

Více

Jakou lásku chci prožívat?

Jakou lásku chci prožívat? Jakou lásku chci prožívat? Jak dosáhnout soudržnosti vztahu? Otázka Jakou lásku chci prožívat? úzce souvisí s myšlenkou, co je tím faktorem, který umožňuje udržet harmonický vztah. Možná máš v okruhu svých

Více

FORMA A. Když zahyne blízký. Informace pro ty, kteří náhle ztratili blízkého člověka.

FORMA A. Když zahyne blízký. Informace pro ty, kteří náhle ztratili blízkého člověka. FORMA A Když zahyne blízký Informace pro ty, kteří náhle ztratili blízkého člověka. Tragická smrt blízkého člověka patří k nejtěžším situacím v lidském životě. Dovolujeme si Vám nabídnout několik informací,

Více

TEST NOODYNAMIKY. K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) 1. Setkám-li se s těžkostmi, rychle ztrácím naději a důvěru v život...

TEST NOODYNAMIKY. K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) 1. Setkám-li se s těžkostmi, rychle ztrácím naději a důvěru v život... TEST NOODYNAMIKY K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) Pohlaví: Délka pobytu v komunitě: Délka braní (přibližně): Věk: Fáze: Jsi praktikující věřící? Prosím, zakroužkuj odpověď, která odpovídá

Více

Viktor Emil Frankl. Základy logoterapie

Viktor Emil Frankl. Základy logoterapie Viktor Emil Frankl Základy logoterapie ŽIVOT (1905 1997) Rodiče pocházeli z Čech, Frankl z Vídně Nadaný (kontakty s Freudem a Adlerem) Neurolog, psychiatr Židovská rodina transport Rukopis zničen, ale

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s.

Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s. Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s. Obsah směrnice: I. Smysl směrnice II. Veřejný závazek III. Ochrana osob před předsudky a negativním hodnocením

Více

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Intervenční dimenze dramatické výchovy Dramatická výchova/ve speciální pedagogice dramika je pedagogickou disciplínou, která - využívá metody dramatického

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné z Metodického

Více

Politická socializace

Politická socializace Politická socializace Charakteristika politické socializace Teorie politické socializace Psychologické teorie Stádia morálního usuzování Vzdělávání a politická socializace Charakteristika politické socializace

Více

Doprovázení umírajících a pozůstalých

Doprovázení umírajících a pozůstalých Doprovázení umírajících a pozůstalých PhDr. Naděžda Špatenková, Ph.D. n.spatenkova@gmail.com Ostrava 17. března 2015 Umírání a smrt Život každého člověka jednou skončí i můj, i Váš, nás všech Zdravý selský

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH Přečtěte si jeden z mnoha hospicových příběhů. Příběh paní Dity se díky jejímu věku možná maličko liší od příběhů staříků a křehkých stařenek. Poselství však zůstává stejné:

Více

Příručka pro práci s volajícími na lince Die Dargebotene Hand. Klára Gramppová Janečková Linka seniorů, Elpida o.p.s.

Příručka pro práci s volajícími na lince Die Dargebotene Hand. Klára Gramppová Janečková Linka seniorů, Elpida o.p.s. Příručka pro práci s volajícími na lince Die Dargebotene Hand Klára Gramppová Janečková Linka seniorů, Elpida o.p.s. Linka Die Dargebotene Hand Tel. 143 213 000 kontaktů, 150 000 hovorů Dobrovolníci Příručka

Více

Text, který utvářím o problému. Já a moje zkušenost s problémem. Text jiného autora Záměr jeho textu. Zkušenost autora textu, z kterého čerpám

Text, který utvářím o problému. Já a moje zkušenost s problémem. Text jiného autora Záměr jeho textu. Zkušenost autora textu, z kterého čerpám Hermeneutika Jak správně rozumět textu Hermeneutický čtyřúhelník Co je ve hře při utváření odborného textu Já a moje zkušenost s problémem Text, který utvářím o problému Text jiného autora Záměr jeho textu

Více

Oblastní charita Pelhřimov Mgr. Markéta Fuchsová Petra Maryncová, DiS.

Oblastní charita Pelhřimov Mgr. Markéta Fuchsová Petra Maryncová, DiS. Oblastní charita Pelhřimov Mgr. Markéta Fuchsová Petra Maryncová, DiS. Oblastní charita Pelhřimov Domácí hospicová péče o roku 2008 Kombinace zdravotně sociálních služeb v domácnosti klienta Půjčovna kompenzačních

Více

PŘÍLOHY. Příloha 1 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Střední zdravotnické škole Prostějov

PŘÍLOHY. Příloha 1 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Střední zdravotnické škole Prostějov PŘÍLOHY Příloha 1 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Střední zdravotnické škole Prostějov Příloha 2 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Gymnáziu Kojetín Příloha 3 Dotazník Dobrý den, jmenuji

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

Autor: Adam Jarchovský a kol.

Autor: Adam Jarchovský a kol. ETICKÝ KODEX LEKTORŮ SOCIAL CIRKUSU Autor: Adam Jarchovský a kol. social circus network 2 Úvod Vytvoření českého etického kodexu lektorů social cirkusu je žádoucí vzhledem k absenci formulace obecných

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

SPOLEK PRO LŮŽKOVÝ HOSPIC MEZI STROMY, z. s.

SPOLEK PRO LŮŽKOVÝ HOSPIC MEZI STROMY, z. s. SPOLEK PRO LŮŽKOVÝ HOSPIC MEZI STROMY, z. s. STANOVY SPOLKU Čl. I Název a sídlo Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012

Více

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou Základy asertivity Lukáš Dastlík 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD Hluboká nad Vltavou červenec 2011 1 Kořeny asertivity Principy asertivity (umění přiměřeně se prosadit či bránit v situaci, ve které se právě nacházíte)

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

Veřejný závazek. Cíle služeb sociální péče jsou definované zákonem č. 108 / 2006 Sb. O sociálních službách:

Veřejný závazek. Cíle služeb sociální péče jsou definované zákonem č. 108 / 2006 Sb. O sociálních službách: Příloha č. 4 Veřejný závazek Veřejný závazek Domova Příbor (dále jen Domov ) upravuje poslání, cíle, zásady poskytované služby a vymezuje okruh osob, kterým je služba určena. Veřejný závazek má uživatelům

Více

Prof o esn s í n e tické k k o k d o e d xy Přednáška

Prof o esn s í n e tické k k o k d o e d xy Přednáška Profesní etické kodexy Přednáška 5.4. 2009 Úvod Etický kodex je jednou z charakteristik, které patří k jakékoli profesi Diskuse: splňuje sociální práce základní charakteristiky profese? Charakteristika

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

STRATEGIE PALIATIVNÍ PÉČE VE ŠVÝCARSKU

STRATEGIE PALIATIVNÍ PÉČE VE ŠVÝCARSKU STRATEGIE PALIATIVNÍ PÉČE VE ŠVÝCARSKU A JEJÍ APLIKACE NA OBLAST OSOB S POSTIŽENÍM Christina Affentranger Weber předsedkyně Konference pro osoby se zdravotním postižením 1 Význam paliativní péče ve Švýcarsku

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Etický kodex sociálního pracovníka České republiky

Etický kodex sociálního pracovníka České republiky Etický kodex sociálního pracovníka České republiky Preambule 1. Sociální práce je profese a akademická disciplína, která podporuje sociální změnu, sociální rozvoj, řešení problémů v mezilidských vtazích,

Více

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců,

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců, ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ DS Strana: 1/6 Změna: 0 Etický kodex zaměstnanců DS Wágnerka Tento etický kodex byl napsán z důvodu ujednocení náhledu na standardy chování všech zaměstnanců Domova pro seniory

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více