Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života"

Transkript

1 Svatojánská kolej VOŠP Svatý Jan pod Skalou Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Absolventská práce 2006 Vypracovala: Anna Krutská Vedoucí práce: Martina Špinková

2 Prohlašuji, že jsem absolventskou práci zpracovala samostatně a všechny zdroje, ze kterých jsem čerpala, jsem uvedla v seznamu literatury: 2

3 Obsah Úvod Teoretická část 1. ČLOVĚK 1.1. Člověk slovník 1.2. Osoba 1.3. Dimenze lidské osoby Potřeby Biologické potřeby Psychologické potřeby Sociální potřeby Spirituální potřeby Maslow - hierarchie potřeb Práva a povinnosti 2. DŮSTOJNOST 2.1. Důstojnost slovníková 2.2. Důstojnost podle studie Důstojnost zásluh Důstojnost mravní síly Důstojnost osobní identity Důstojnost lidství (Menchenwürde) 2.3. Důstojnost a smysl Hodnoty zážitkové Hodnoty tvůrčí Hodnoty postojové 2.4. Co důstojnost zahrnuje 3

4 3. UMÍRÁNÍ 3.1. Smrt 3.2. Umírání Umírání dříve Umírání později Utrpení Bolest 3.3. Pravda 3.4. Elizabeth Kübler- Rossová Šok Negace Agrese Smlouvání Deprese Smíření 4. PALIATIVNÍ PÉČE 4.1. Hospicové hnutí lůžkový domácí stacionář 4.2. Historie paliativní péče ve světě 4.3. Paliativní péče v ČR 4.4 Vzdělávání Praktická část 5. Modelová lekce téma a cíle 6. MODELOVÁ HODINA 7. Závěr 8. Seznam literatury 4

5 Úvod Dnes se neumírá jen tak, umírá se na něco. Dozvíme se, že náš soused umřel a hned se ptáme: na co zemřel? A jsme přesvědčeni, že za to může jeho srdce, stres, cigarety nebo jeho hazardérství. Usoudíme, že taková smrt mohla potkat jen jeho, že je to takříkajíc jeho dílo, a snad si v skrytu blahopřejeme, že jsme vůči podobným neřestem imunní. Ukradli nám smrt, převlékli ji za nemoc, převedli na příčiny. Snažíme se nevidět za jednotlivou smrtí vyvstávat tu, kterou naši předkové psali s velkým písmenem: Smrt. Všeobecnou smrt, smrt všech. Když dříve někdo zemřel, byli jeho blízcí rádi, pokud mohli prohlásit: Diky Bohu, měl čas připravit se na smrt. Dnes se, poprvé v dějinách, ujišťujeme: Naštěstí o tom ani nevěděl. Děsí nás smrt víc než včera? (Marguerat 1996) Zabývám se tímto tématem protože pracuji v domácím hospici a naskýtá se mi rozporuplný pohled na společnost, ve které žiji. Na společnost, kde již neexistuje hlad a bída. Většina lidí má víc, než dokáže spotřebovat a stále jako by to nestačilo. Ženeme se dál za tím, co nabízí reklama a stále se snažíme být in, dojít jakési společenské normy, eventuelně mírně vyčnívat a dosahovat hodnot společností uznávaných. Abychom toho dosáhli, musíme být výkonní, flexibilní, úspěšní, zdraví, krásní, sexy, mladí, opálení, oholení, štíhlí Tato společnost, ve které žiji, je tvořena jednotlivými lidmi, kteří jsou smrtelní a dříve či později zemřou. O tom se ale nemluví. Je to skoro neslušné o něčem takovém, jako je smrt, vést řeči. Pokazila by se tím zábava, snížily by se tržby. Nepotřebujeme, aby lidé přemýšleli, jen ať se pěkně baví! Možná se toho bojí obchodníci a šéfové reklamních agentur Kdyby se o smrti mluvilo, kdybychom se s ní potkávali, nejspíš by nás to přinutilo položit si otázku, jaký to má všechno smysl? Možná bychom pak nebyli tolik opálení, úspěšní, oholení, mladí, zdraví, krásní ale chovali bychom se k sobě uctivěji a o svoji důstojnost bychom se nemuseli bát. 5

6 Také v oblasti péče o umírající je situace poněkud neutěšená, což je možná odraz společnosti. Nemyslím, že je společnost špatná, spíš neinformovaná. Je stále v přerodu z totalitního režimu na demokracii, lidé se teprve učí, že svoboda souvisí se zodpovědností a jakou co má hodnotu. Je otázkou, zda společnost na téma smrti a umírání neslyší, protože se nic neříká, nebo proto, že nechce slyšet? Každopádně by se mělo mluvit, aby společnost měla šanci slyšet. Nemělo by nám být jedno, jak se u nás umírá, vždyť se to týká nás všech Důstojnost a umírání jsou pojmy, které se často potkávají ve veřejných diskusích o eutanázii, kdy vyloučení rizika ztráty důstojnosti bývá uváděno jako jeden z hlavních důvodů pro její uzákonění. Často ale v takových diskusích vůbec nenajdeme obsah těchto pojmů. Není to jenom důkaz toho, že o smrti nechceme mluvit ani přemýšlet a důstojnost si bereme jako zaklínadlo, jako široký pojem, za který si každý může dosadit význam, který mu právě vyhovuje? Dnešní společnost považuje za nejvyšší hodnoty výkon, kariéru, úspěch, zdraví, mládí a krásu a plete si důstojnost člověka s jeho užitečností. (Munzarová 2005) Ve své práci postupuji od člověka jako osoby, přes čtyři dimenze lidské osoby, potřeby a povinnosti až k důstojnosti. Zde se pokouším pojem důstojnost vymezit a uchopit jeho obsah. Pokračuji přes smrt, umírání a trápení s ním spojené až k hospici, který může být řešením pro zachování důstojnosti v utrpení na konci lidského života. Hospic není sám o sobě, někdo jej musí postavit, někdo v něm pracovat a úplně nejdřív někdo musí vědět, že něco takového je vůbec možné. Proto je velmi důležité, aby se myšlenky hospicového hnutí dostaly mezi lidi. V závěru teoretické části se zabývám nutností vzdělávání v oblasti paliativní péče na všech úrovních odborných, ale i na čistě laické, osobní, od narození až do smrti. Praktickou část tvoří modelová hodina, v níž zpracovávám téma svobody a odpovědnosti a dotýkám se důstojnosti a smrti. Hodina je zpracována metodou kritického myšlení, je určena středoškolákům. 6

7 Při vymezování pojmu důstojnost či lidská důstojnost musíme začít u člověka a vyjasnit si některé pojmy. 7

8 1. ČLOVĚK Motto: Děti se nebudou bát života, když jejich dospělí se nebudou bát smrti E. Erikson 1.1. Člověk jak čteme ve slovníku Člověk jest nejvyšší organická bytost, kterou známe. K tomuto nejvyššímu postavení v říši všech tvorů organických jej určuje rozum a mluva. Z četných zdrojů vší vědy o člověku sestavuje se nejen theoretický pojem člověka, nýbrž i vzorný obraz o něm, jaký by býti měl, v kterémžto obraze spolu jeho rozdíl ode všech ostatních jemu známých bytostí, jeho důstojnost a hodnota, jeho cíl a vyšší určení se ohlašují, domyslný, svrchovaný vzor pro všechny národy i jednotlivce přese všechny různosti a nedostatky vezdejší. (Ottův slovník naučný 1997) Člověk je bytost složitá, tělesná i duševní, individuální i sociální. Na zkoumání člověka mají účast hlavně tři vědy: antropologie, psychologie a sociologie.. ( Pecka 1970) O člověku by se dalo psát mnoho a z různých vědeckých i nevědeckých pohledů. Zaměříme se na člověka jako na lidskou osobu. Lidská osoba není termín totožný s pojmem lidská bytost nebo člověk. Je to termín teologický, filosofický a právní, jehož přesný obsah se vztahuje k určitému společenskému systému a kulturní formaci. Zatímco slovem lidská bytost definujeme člověka jako člena biologického druhu podle určitých empirických kritérií, tedy podle znaků, které mají všichni lidé (více či méně) společné. Vedle termínu lidská osoba se můžeme setkat s používáním pojmu lidská osobnost, z filosofického hlediska však nejde o synonyma. Pojmem osobnost je zdůrazňována individualita člověka, aniž by to znamenalo, že musí být nutně vyhraněnou osobností. (Slabý 1991) 8

9 1.2. Osoba Osoba je jedinečný nositel subjektivity a všeho, co k ní patří, zejména svobody, vůle, práv, vztahů apod. Objevuje se v antické tragédii, důležitou roli hraje v křesťanské teologii. Filosofii osoby se věnovali personalisté a existencionalisté 20. století. Zdůraznili vnitřní spojitost svobody a odpovědnosti, etický význam lidské jedinečnosti a ryze osobní kategorie, jako je např. vina, čest, lítost, vděčnost, věrnost, držení slova. Pojem osoby hraje velkou úlohu i ve filosofii výchovy, v psychologii, v teologii a v teorii práva, zejména v teorii lidských práv. (Sokol 1998) 1.2. Čtyři dimenze lidské osoby Zamýšlíme-li se tu nad kořeny lidské důstojnosti, neměli bychom opomenout několik současných pohledů na člověka jako osobu. Podle Adolfa Slabého má každá lidská osoba má čtyři dimenze, a to biologickou, psychickou, sociální a spirituální. Všechny čtyři dimenze lidské osoby mají současně určitý stupeň autonomie i těsnou vzájemnou koordinaci. Tyto dimenze nemají ostré hranice, ale jako by navzájem prosakovaly. Tvoří jeden celek a nelze je od sebe oddělovat. Charakterizují člověka, každý lidský čin a lidskou potřebu. Člověk se projevuje vždy ve všech svých čtyřech dimenzích. Je třeba si uvědomit, že i nejvyšší duchovní aktivita člověka, ať už tvůrčí činnost vědce a umělce, nebo omilostněný projev křesťanské lásky, má též svou biologickou, psychickou a sociální složku. Chceme-li hierarchicky uspořádat funkce lidské osoby, potom spirituální aktivity jsou nejhlubší a nejvíce integrují, neboť jsou nejblíže středu osobnosti, tedy reálnému já. Psychické a sociální dění má postavení intermediální, středové a biologická dimenze sjednocuje nejméně, i když je 9

10 pro všechny ostatní nezbytná. Lidské tělo je opravdu nepostradatelné pro rozvoj vyšších funkcí, ať už sociálních, psychologických či spirituálních. Člověk jako bytost, která v sobě spojuje tělesnou, psychickou, společenskou a duchovní dimenzi, má potřebu svobodně a inteligentně rozvíjet takové schopnosti jako uvědomování si sebe sama, porozumění sobě samému, kontakt se svým sociálním prostředím, porozumění druhým lidem, aktivní rozhodování o svém jednání a zachovávání mravních norem. Důležitým atributem osoby je její minulost a budoucnost, tedy rozložení v čase. Pojetí lidské osoby se neopírá pouze o její strukturu a momentální stav, ale především zdůrazňuje procesuální vývoj, v jehož průběhu mohou vznikat zcela neočekávané nové kvality. Lidská osoba je charakterizována možností uskutečňovat specificky lidskou činnost, a to svobodně. Svobodně a uvědoměle. Lidská osoba v sobě zahrnuje jednak dynamický systém potřeb, z nichž některé sama vytváří, třeba na poli kulturním, a které všechny pociťuje jako hodnoty. Zahrnuje v sobě také povinnosti vůči společnosti i konečnému cíli života. (Slabý 1991) Lidské potřeby dle čtyř dimenzí Biologické potřeby Biologické potřeby jsou společné všem živým organismům. Patří mezi ně např. výměna látek a energií, udržování relativní stálosti vnitřního prostředí, růst jedince či rozmnožování jako zajištění pokračování života druhu Tyto potřeby mají u člověka konkrétní podobu jako potřeba přijmu potravy a tekutin, zajištění čerstvého vzduchu či přiměřeného životního prostoru. Potřeba vyměšování, potřeba pohybu a odpočinku Psychologické potřeby 10

11 Na psychické úrovni jsou pro člověka relativně specifické potřeby. Týkají se zejména oblasti prožívání. Patří sem například potřeba bezpečí, potřeba vztahu náležení druhé bytosti, potřeba přiměřeného množství vnějších podnětů, potřeba identity Sociální potřeby Sociální dimenze lidských potřeb vyplývá ze skutečnosti, že se každý jedinec vyvíjí v kontaktu se svým užším i širším okolím. Od společenství lidí potřebuje kladné vztahy, ocenění, přijetí a lásku. Člověk potřebuje pospolitost proto, aby sám nabyl smyslu. Zároveň pospolitost potřebuje individuální existenci, tedy člověka, aby sama měla smysl. (Längle 2002 ) Duchovní potřeby spirituální Spirituální dimenze je zcela specifická pro člověka. Spirituální potřeby mají charakter převážně tvůrčí. Je to např. potřeba vědět, uvažovat, potřeba vytvářet hodnoty a vztahy, jimiž se jedinec uskutečňuje a seberealizuje. Základní potřeby člověka se váží nejen k společenství lidí, ale také ke konečnému cíli lidského života. (Slabý 1991) Lidské potřeby - Maslowa Základními lidskými potřebami se zabýval také americký psycholog Abraham Harold Maslow ( ), který sestavil model potřeb člověka a to hierarchicky do pyramidy. Tato Maslowova pyramida čítá pět kategorií potřeb. Fyziologické potřeby: potřeba potravy, tekutin, vyměšování, kyslíku, přiměřené teploty, pohybu, spánku, odpočinku, sexuálního uspokojení, vyhnutí se bolesti 11

12 Potřeba bezpečí: potřeba jistoty, stálosti, spolehlivosti, osvobození od strachu, úzkosti a chaosu, potřeba struktury, pořádku, pravidel, mezí Potřeba sounáležitosti: potřeba lásky, náklonnosti, shody a ztotožnění, potřeba někam patřit Potřeba uznání: potřeba sebedůvěry, sebeúcty, prestiže Potřeba seberealizace: potřeba uskutečnit to, čím daná osoba potenciálně je, sebenaplnění První čtyři kategorie označuje Maslow jako potřeby nedostatkové (potřeby deficience), pátou kategorii jako potřeby růstové. Obecně platí, že níže uvedené potřeby jsou významnější a jejich alespoň částečné uspokojení je podmínkou pro vznik méně naléhavých a vývojově vyšších potřeb. Jinými slovy, chceme-li, aby došlo k pozitivnímu účinku naplňování potřeb vyššího řádu, pak podle tohoto principu musí být naplněny potřeby nižšího řádu. Princip hierarchicky podmíněného uspokojení potřeb však neplatí absolutně. Dospělý člověk může v důsledku toho, že má silnější motivaci pro potřeby vyššího řádu, uspokojovat tyto, aniž má uspokojeny hodnoty hierarchicky nižší Práva a povinnosti Práva, či povinnosti? Obojí, jako dvě strany téže mince. Židovská a křesťanská tradice jsou základem euroamerické civilizace. Myšlenky těchto náboženství stojí v základech naší kultury a hodnoty, které zastáváme (rovnost lidí, úcta k životu a pravdě), mají zdroj právě zde. Konzumní společnost má tendenci slevovat z těchto hodnot a často neuznává v plném rozsahu práva těch, kdo se přímo nepodílejí na jejím rozvoji. Jsou to zpravidla lidé staří, nemocní či handicapovaní. Sobectví úspěšných členů společnosti nebere při uspokojování individuálních potřeb 12

13 ohledy na osudy druhých lidí. Přitom naplňování lidské důstojnosti vyžaduje respekt k potřebám každé lidské osoby, jako člena společnosti. A to nejen potřeby nezbytné k přežití, ale všechny vrozené a kulturní potřeby v maximální míře. (Šimek, Špalek 2003) Práva náležející lidské osobě, především nezadatelné právo na život, vyplývají z přirozeného řádu věcí. Nejsou člověku přiznávána na základě rozhodnutí společnosti. Proto nemohou být ani rozhodnutím společnosti zrušena. Lidská důstojnost právě s těmito právy a základními povinnostmi úzce souvisí. Zajímavě je propojení práv a povinností formulováno ve Všeobecné deklaraci lidských práv, je také zakotveno v ústavách jednotlivých států: Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i právech... (Ústava SR, čl.12, odst.1, 1. září 1992) My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, v čase obnovy samostatného státu, věrni všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české i státnosti československé, odhodláni budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody jako vlast rovnoprávných, svobodných občanů, kteří jsou si vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku... (Preambule Ústavy ČR 1992) 13

14 2. DŮSTOJNOST 2.1. Důstojnost ze slovníků Důstojnost jest tolik, jako zasloužilost, hodnost, cena osobní, vážnost (v chování), ve smyslu konkretním i úřad čestný. Vaše důstojnosti vyskytuje se jako titul praelátův, opatův, představených kathedrálních a kollegiátních kapitol. Důstojný tolik jako stálý, věrný (kdo dostojí svému slovu), dále vážný, zasloužilý, hodný něčeho a cti zvláště. Odtud vyskytuje se důstojnost (reverendus) jako titul nižšího duchovenstva (Ottův slovník naučný 1997) Důstojný od slova dostáti něčemu, tj. zvládat svoji úlohu či roli, být na svém místě (Machek 1971) Protože etická zásada důstojnosti lidské osoby zdůrazňuje vztah lidských potřeb ke společnosti, týká se v obecné rovině také společenských záruk lidských práv. Ačkoliv v dnešní době většina náboženství a filosofických směrů uznává základní práva lidské osoby jako nezrušitelná a ústavy mnoha států je zaručují, jsme svědky toho, že lidská práva jsou v praxi často ohrožována. Člověk, jako jedinečná lidská osoba bývá pohlcen totalitními a byrokratickými institucemi nebo sociálními skupinami. (Slabý 1991) Jde o stálou interakci mezi já a ty, mezi člověkem a společností. Frankl vedle sebe staví pospolitost a masu. Pospolitost charakterizuje jako společnost, pro níž má člověk jedinečný hodnotový význam, vzájemný vztah v pospolitosti je autonomní, respektující. To ji podstatně odlišuje od pouhé masy. Masa, jako společnost, zná jen užitek člověka, nikoli jeho hodnotu a důstojnost. (Frankl 1996) 2.2. Důstojnost a stáří Důstojnost a starší Evropané je tříletý výzkumný projekt, jehož výsledkem jsou poznatky prezentované ve sborníku Respektování lidské důstojnosti. 14

15 Předmětem zkoumání byl význam a prožívání důstojnosti u starších osob, a to především těch, které se neobejdou bez pomocných služeb zdravotní či sociální péče. Důstojnost je složitá entita. Obvykle bývá spojována s pojmy jako úcta, autonomie, ovládání vážnost, uznání. V rámci studie Důstojnost a staří Evropané byl zpracován model, který rozlišuje nejméně čtyři typy důstojnosti: důstojnost zásluh, důstojnost mravní síly, důstojnost osobní identity a důstojnost lidství (Menschenwürde). V diskusi o důstojnosti ve stáří dominovaly tři pojmy, a to úcta, autonomie a participace Důstojnost zásluh Společenský statut spolu s důstojností jsou často připisovány lidem v souvislosti s jejich postavením ve společnosti, s jejich funkcí či rolí. Jedná se o přiznání důstojnosti za něco, čeho dosáhli. Tak třeba starosta, primář nebo biskup, má jistý statut, který ostatní lidé akceptují a uznávají. Z tohoto pohledu mladí lidé mohou zastávat názor, že si důstojnost ještě nevydobyli, neboť zatím neměli příležitost působit ve významných rolích a funkcích. Naproti tomu u osob středního věku můžeme pozorovat obavy, že o důstojnost přijdou s odchodem ze zaměstnání do důchodu. Důstojnost zásluh je odrazem skutečnosti, že postavení člověka v mnohých společnostech závisí na jeho ekonomickém a sociálním zázemí. Senioři mohou být po odchodu do důchodu vyřazeni jak z ekonomického, tak i širšího začlenění do společnosti, a mohou tento fakt prožívat jako ztrátu důstojnosti. To se může týkat též lidí, kteří ještě nedosáhli důchodového věku, ale nemocí nebo složitou sociální situací se dostali do podobného postavení Důstojnost mravní síly Tento typ důstojnosti klade důraz na mravní autonomii či integritu člověka. Lidé, kteří jsou schopni žít v souladu se svými mravními zásadami, pociťují 15

16 určitou důstojnost. Vlastně ji sami sobě potvrzují, a i okolí jim přiznává úctu. Naopak ten, kdo se chová zbaběle nebo krutě k ostatním lidem, může nejen ztratit sebeúctu, ale také být zavržen svým okolím a přijít i o úctu ostatních. Důstojnost mravní síly se může vyskytovat v různé míře, tak jako mravní standard té které osoby může být vysoký, nízký nebo žádný. Tento typ důstojnosti je závislý na aktuálním chování dané osoby, jeho trvání je dočasné. Člověk, který nemůže z důvodů ležících mimo pole jeho možnosti dostát tomu, co považuje za mravní imperativ, může strádat pocity frustrace. Týká se to pracovníků v pomáhajících profesích, zejména pak ve zdravotnictví a sociální sféře. Když jim nedostatek prostředků brání v poskytování péče na jisté, podle nich optimální úrovni, silně to ovlivňuje jejich důstojnost mravní síly Důstojnost osobní identity Tento typ důstojnosti souvisí se sebeúctou a odráží osobitou identitu jednotlivce. Ústředními prvky tohoto pojmu jsou integrita, pevné vědomí vlastního já, fyzická identita, začlenění do pospolitosti a schopnost nalézat smysl ve svém životě, svých činech a dění, na němž je člověk účasten.tuto důstojnost poškozují fyzické zásahy, ale také citové či psychické újmy, například ponižování. Krutá osoba může poškodit důstojnost druhých mnoha způsoby. Může je fyzicky zraňovat, může rušivě pronikat do jejich soukromí, může omezovat jejich autonomii a bránit jim v interakci s jinými lidmi. Každé takové jednání může u daného člověka vést k podlomení vědomí vlastní ceny a sebedůvěry. Důstojnost osobní identity může narušit též osoba nedbalá během péče o osobu na sobě závislou. Například pokud ji bezmyšlenkovitě nechá obnaženou během intimních úkonů, jako je mytí, vyšetřování, převlékání či cvičení. Tyto újmy mění identitu dané osoby, působí jí trauma a zpochybňují její vědomí sebe sama coby autonomní, svébytné a zodpovědné osoby. 16

17 Je-li přítomna důstojnost osobní identity, znamená to obvykle pocit úplné lidské bytosti s dobrými vztahy vůči druhým lidem a začleněním do komunity. Takový stav pak umožňuje nalezení smyslu vlastního života. Právě k tomuto aspektu důstojnosti se vztahuje, když říkáme, že nemoc, ne-schopnost či stáří někoho připravili o důstojnost. Zvláště v případech, kdy jsou ne-schopnost a ne-moc nezvratné, dochází ke značným změnám identity. Ohroženou skupinou jsou senioři, kteří se stávají méně odolnými a křehčími. Jsou vystaveni nejen fyzickým změnám vzhledu, ale odchodem do důchodu také ztrátě povolání, které je jednou z určujících složek vlastního já. Navíc v okamžiku, kdy se o sebe již nedokáží postarat, či nejsou schopni samostatného pohybu, hrozí nebezpečí vnějších zásahů do těch nejintimnějších oblastí jejich života a narušení autonomie. Důstojnost osobní identity souvisí také se schopností člověka vytvářet smysluplný obraz svého života i sebe samého. Osoba s důstojností je schopna podat pozitivní líčení svého života, ať už jako jednotlivce nebo jako příslušníka určité skupiny. Lidé, kterým chybějí kulturní předpoklady k vyprávění takového příběhu o sobě, bývají vyloučeni ze společnosti. Negativní obraz starších lidí v médiích a v reklamě, hanlivé slangové výrazy, kterými bývají senioři oslovováni to jsou faktory bránící uznání různosti, potenciálu a kompetence starších osob. (Kalvach 2004) Menschenwürde - důstojnost lidství Pod tímto pojmem nalézáme typ důstojnosti, který odkazuje k nezcizitelné hodnotě lidských bytostí jako takových. Souvisí s určitou universální hodnotou člověka, a potažmo s voláním po lidských právech. V náboženském pojetí pak vidí člověka jako tvora stvořeného k obrazu Božímu. Tento aspekt důstojnosti dává opodstatnění mravnímu požadavku úcty vůči všem lidským bytostem, bez ohledu na jejich sociální, duševní a tělesný stav. V jádru takové důstojnosti leží koncept lidství jako něčeho, oč nelze přijít ani být připraven. 17

18 2.3. Důstojnost a smysl Důstojnost jistě souvisí s důvěrou, vírou ve smysl lidského bytí a konání. Ve smysl, po němž se ptáme od útlého věku. Proč? Pro co? Jinak také - jaký to má smysl? Na hledání smyslu postavil Viktor Emil Frankl nový psychoterapeutický směr, kterým je logoterapie a existenciální analýza (EA). Jako motto tohoto směru lze použít Nietzscheho větu citovanou Franklem: Kdo má proč žít, unese téměř každé jak. To, co je míněno smyslem, má pro člověka ústřední význam. Otázka po smyslu zahrnuje tři základní zkušenosti člověka. Jsou jimi: Zkušenost, že mohu svobodně volit mezi možnostmi Zkušenost, že není jedno, co zvolím- rozhoduji o hodnotách Zkušenost, že situace jsou nestálé a pořád se mění Tedy, cesta ke smyslu vede přes zorientování se v situaci, rozlišení možností a zvážení jejich hodnot až k svobodné volbě té možnosti, pro mne právě nejhodnotnější. Logoterapie rozlišuje tři kategorie hodnot, které Franklův žák Alfried Längle pojmenoval jako tři cesty ke smyslu. Jsou to hodnoty zážitkové, hodnoty tvůrčí a hodnoty postojové Hodnoty zážitkové Pokud dokážeme v pestrosti, mnohotvárnosti, souměrnosti života vnímat něco krásného, již tím ho naplňujeme smyslem. Věnujeme-li se kráse věcí, nemusíme při tom na smysl ani pomýšlet. Prožívat život jako smysluplný můžeme pozorováním v přírodě, ať už sledováním přírodních úkazů, květin, zvířat Pro vnímání krásy je příležitost nejen v přírodě, ale i lidské výtvory nám poskytují spoustu příležitostí: umění, sport, technika, věda. 18

19 K nejhlubším zážitkovým hodnotám konečně patří setkávání s druhými lidmi. Může probíhat při rozmluvě, v práci, při oslavách, při tanci a zvláště potom v lásce k druhému Ty. Zážitky se stávají smyslem tehdy, když objekty jsou krásné samy o sobě a zároveň ten, kdo je vnímá, se na nich aktivně spoluúčastní a tak je i vnitřně spoluuskutečňuje v jejich povaze. Tak do sebe ze světa přijímá něco hodnotného a skrze to se obohacuje. Zážitkové hodnoty nám dávají zakoušet původní krásu života, dodávají duchovních sil, s jejichž pomocí pak můžeme zase smysluplně utvářet svůj život i v jiných oblastech Tvůrčí hodnoty Člověk prožívá život jako smysluplný také tehdy, když působí tvořivě na svět. Tím, že vytváří něco hodnotného zase sám obohacuje okolní svět. Veškerý růst a vývoj probíhá výměnou, tedy přijímáním, proměňováním a opětovným vydáváním. Toto pravidlo růstu platí na různých úrovních života- na biologické (dýchání, látková výměna, krevní oběh) stejně jako na psychologické (emoce, city) a také na rovině rozhodování a odpovědnosti. U tvůrčích hodnot jde o vytvoření díla nebo o vykonání činu. Patří sem třeba umělecká tvorba či průkopnické počiny na poli vědy a techniky. Však nejen to, třeba výchova dětí, vykonávání své práce, péče o nemocného, obstarávání domácnosti To, co z nějakého výkonu činí tvůrčí dílo, není kromobyčejnost, ale přístup. Je to závaznost, opravdovost, oddanost, která dává sebenepatrnějšímu lidskému konání trvalou hodnotu tváří v tvář vlastní pomíjivosti. V lidském tvoření nejde ani tak o velkolepost díla, jako o angažovanost tvůrce. Všichni tvoříme svá díla den po dni, v práci, ve volném čase. Největším dílem, na kterém pracujeme neustále, je zvládání života. Tvůrčí hodnoty se nevztahují jen na tvorbu něčeho nového, nýbrž přesahují čistě hmotné věci hluboko až do oblasti osobního nasazení pro něco. Jde tu o situace, kdy člověk přispívá k uchování nějaké hodnoty či k podpoře nějaké 19

20 myšlenky svým činem, svým rozhodnutím, svým statečným odhodláním. Takovými velkými lidskými činy může být: zastat se druhého člověka, pomáhat mu v jeho nesnázích, riskovat pro pravdu výhodné postavení a podobně. Prožívání a tvoření jsou dvě cesty, které vedou ke smysluplnému utváření života. Co však v případě, kdy nemocí či osudem je něčí život tak spoután, že v jejich sevření není již možno ani jedno, ani druhé? Je to opravdu tak, že se zde vytrácí důstojnost? Postojové hodnoty Pro bezvýchodné, osudově svízelné situace je člověk od přírody špatně vybaven. Jak je těžké vyrovnat se se ztrátou blízké osoby či se zprávou diagnostikované nevyléčitelné choroby! Nemáme nic, čím bychom takové utrpení mohli odstranit. Ano, každý věřící člověk může doufat, že mu jeho víra i v těžkých hodinách jeho života poskytne pevnou půdu pod nohama. Ale co ti ostatní? Franklova logoterapie a existenciální analýza se pokouší ukázat možnosti, které mají všichni lidé bez ohledu na to, jsou-li věřící nebo ne. Tím ovšem nezpochybňuje hodnotu či postoj věřícího. Nevstupuje na rovinu víry, ale také k ní neuzavírá přístup. I v takových těžkých situacích se nabízejí možnosti, jak se zachovat po svém. Předpokladem k tomu je, že se člověk neupne na svůj požadavek vůči osudu, kterým se na něm domáhá, aby se změnilo něco, co je nezměnitelné. Nebezpečí v souvislosti s ranami osudu je možná v tom, že člověk si zoufá a upadá do trudnomyslnosti, která plyne z toho, že si stále představuje, co všechno mohlo být jinak, krásnější, lepší, kdyby Když jsem vystaven osudovým okolnostem a vlastní nesvobodě změnit je, záleží méně na tom, čím trpím. To se stává vedlejší záležitostí, neboť na to nemám vliv. Hlavní věcí se tu stává rozhodnutí, zda vůbec chci takové utrpení na sebe vzít, nebo zda se chci pokusit o nemožné- vyhnout se mu, ať už popřením, otupením drogou, sebevraždou. Mně, a to jedině mně 20

21 samému, je vyhrazen způsob, jak trpím, a odpovědnost za vztah či za hodnotu, pro které chci navzdory svému utrpení svůj život žít a vytrvat v něm. Pro co trpím, to patří k tomu nejdůvěrnějšímu v mém životě. Když nás osud o vnější svobodu připravil, zbývá nám ještě jedna svoboda, svoboda postavit se osudu tak či onak. Buď mu vše vydat na pospas, anebo jedno či druhé z jeho vlivu vyprostit. Tím se člověk může zcela nově osobně rozvíjet, i když to třeba druzí nevidí. Svým postojem k tomu, co nelze změnit, vyjadřuje i svůj postoj k hodnotě života vůbec. Právě v těchto hodinách pravdy se ukazuje i ta hodnota, kterou je ve své podstatě on sám. Ta, která je základem důstojnosti. (Längle 2002, Frankl 1996) 2.1.Co důstojnost zahrnuje Důstojnost je úctu vyžadující hodnota náležející lidské bytosti. (Munzarová) K potvrzení důstojnosti ve vztahu k druhým lidem nemůžeme pominout tyto zásady: - Rovný přístup k druhému člověku, který nemůže být prostředkem, ale vždy jen cílem. Také pravdivost a otevřená komunikace, dostatek informací. - Důvěru v lidi, v to, že i nemocný či starý člověk se rozhodne dobře a já nejsem kompetentní posuzovat správnost rozhodnutí druhého, důvěru v dobrotu druhého. Důvěrou potvrzuji důstojnost, věci zhodnocuji a spoluvytvářím. Když věřím, že má něco smysl, potažmo tomu smysl dávám. - Respektování svobody druhého, svobody rozhodovat o sobě, a to bez rizika, že bude-li okolí jiného názoru, bude za své rozhodnutí trestán. Jeho svobody měnit svá rozhodnutí podle situace. Přijmout fakt, že každý je jiný a naše názory se nemusí potkávat. 21

22 3. UMÍRÁNÍ 3.1. Smrt Stejně jako každý živý organismus i člověk se narodí, dospívá, stárne a nakonec zemře. Právě tato konečnost života dává lidské existenci její napínavost a dramatičnost. Díky smrtelnosti se člověku stává, že nemá čas, že musí spěchat, že něco nestihne. Ale naopak jen konečný, omezený život může vytvořit nakonec příběh, který se dá také vyprávět, příběh života jako celek. Podobně jako umělecké dílo, obraz nebo román i lidský život musí skončit. Lidská smrt právě tím, že už je v životě předem přítomná jako vyhlídka, dává životu jeho tvar, napětí, vážnost i dramatickou podobu. Dává událostem a činům jejich jedinečnost, platnost a hodnotu. (Sokol 2005) Díky naší časovosti ale i provázanosti s druhými lidmi se vlastně celý náš život i každý jeho okamžik dotýká smrti. Zvláštní čas, kdy se se smrtí setkáváme obzvlášť blízkým a naléhavým způsobem, je právě čas umírání, ať už nás samotných či našich blízkých. Lidé totiž nejen žijí a pak jsou náhle mrtvi, a nic mezi tím. Lidé umírají. Nejsme pouze smrtelné bytosti. Jsme bytosti, které každá sama o sobě, ale i sobě navzájem, dříve či později, rychle či pomalu umírají. (Špinka 2005) 3.2. Umírání Umírání dříve Ještě na začátku minulého století lidé žili a umírali jinak. Tehdy člověk se svou smrtí více počítal, stihl si tak dát své věci do pořádku a když přišly jeho poslední okamžiky, nebyl sám. Rodina byla s ním. Když zemřel, přicházeli sousedé a přátelé poklonit se jeho ostatkům a navštívit rodinu. Při pohřbu se shromáždila celá obec a nebožtíka doprovodila z domu až na hřbitov. Po smutečním obřadě se na čtyřicet dní oblékli jeho blízcí do smutku, jeho památku zvěčňoval náhrobní kámen a jeho hrob byl navštěvován. Úmrtí bylo velkou veřejnou ceremonií, které předsedal sám zesnulý. 22

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných?

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Ondřej Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Téma utrpení a důstojnosti užívají stoupenci i odpůrci eutanázie Nevyléčitelné onemocnění

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Paliativní péče - Úvod. Mgr. Zimmelová

Paliativní péče - Úvod. Mgr. Zimmelová Paliativní péče - Úvod Mgr. Zimmelová Historie Počátky v Velké Británii v 70 letech Vznikla evropská společnost pro PM Součástí jsou národní společnosti U nás sekce PM ČLS JEP 5 zásad rozvoje oboru Založení

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč DOTACE: 25 000 Kč Podpořit setrvání lidí v pokročilých a konečných

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ Pohled laické i zdravotnické veřejnosti Září 2011 / Prezentace z exkluzivního výzkumu pro Cestu domů/ Client Service Manager: Jan Tuček, Analytik: Lenka Beranová / STEM/MARK, a.

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY Projekt poskytování sociální péče v domácnosti v oblasti intenzivní paliativní péče. Pilotní projekt realizuje společnost

Více

PŘÍLOHY. Příloha 1 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Střední zdravotnické škole Prostějov

PŘÍLOHY. Příloha 1 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Střední zdravotnické škole Prostějov PŘÍLOHY Příloha 1 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Střední zdravotnické škole Prostějov Příloha 2 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Gymnáziu Kojetín Příloha 3 Dotazník Dobrý den, jmenuji

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 2. ŠKOLNÍ ŘÁD - pro ZŠ při zdravotnickém zařízení Č.j. ZŠ/291/2010 Skartační znak, spisový znak: 1.2.1.1 S

Více

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo.

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. European Association for Palliative Care (EAPC - Evropská asociace paliativní

Více

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE Etický kodex stanoví základní standardy chování a přístupy zaměstnanců organizace k zájemcům o sociální službu, ke klientům služby i k jejich příbuzným, ke

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KATEDRA FILOZOFIE A ETIKY V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH OPORA PŘEDMĚTU ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI pro kombinované studium oboru

Více

Všichni zaměstnanci respektují zásady Listiny základních práv a svobod. Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9 Praha 6 strana 1/5

Všichni zaměstnanci respektují zásady Listiny základních práv a svobod. Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9 Praha 6 strana 1/5 Domov pro seniory Elišky Purkyňové Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9, 160 00 Praha 6, ičo: 70875316 Zřizovací listina MHMP schválena usnesením ZHMP č. 6/25 ze dne 28.4.2011 Etický kodex

Více

Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho

Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho uplatnění v systému českého zdravotnictví Ondřej Sláma, MOU Brno Subkatedra paliativní medicíny

Více

STRATEGIE PALIATIVNÍ PÉČE VE ŠVÝCARSKU

STRATEGIE PALIATIVNÍ PÉČE VE ŠVÝCARSKU STRATEGIE PALIATIVNÍ PÉČE VE ŠVÝCARSKU A JEJÍ APLIKACE NA OBLAST OSOB S POSTIŽENÍM Christina Affentranger Weber předsedkyně Konference pro osoby se zdravotním postižením 1 Význam paliativní péče ve Švýcarsku

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 motivace a vůle Motivace Proč chcete studovat psychologii? Sepište seznam svých motivů Motivace základní pojmy termín motivace z latinského moveo

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům ETICKÝ KODEX I. Základní ustanovení Účelem etického kodexu je stanovit základní pravidla chování organizace vůči klientům poskytované služby. Všichni zaměstnanci dbají na dodržování lidských práv a svobod

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

Humanistická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Humanistická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Humanistická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 12 Název materiálu: Humanistická

Více

Legislativní podmínky pro rozvoj integrovaných zdravotních a sociálních služeb v obcích. 21.4.2015 Kristina Koldinská Počet stránek

Legislativní podmínky pro rozvoj integrovaných zdravotních a sociálních služeb v obcích. 21.4.2015 Kristina Koldinská Počet stránek Legislativní podmínky pro rozvoj integrovaných zdravotních a sociálních služeb v obcích 21.4.2015 Kristina Koldinská Počet stránek Společenská objednávka je jasná senioři si přejí zůstat co nejdéle doma,

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky. Martina Špinková 2013

Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky. Martina Špinková 2013 Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky Martina Špinková 2013 Nad postelí člověka na konci života se scházejí zdravotníci, nezdravotníci a rodina nad nimi se v dálce tyčí dvě ministerstva

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Přemyslova 1618/12 Havířov Podlesí 736 01 Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 1 Pohled sociální pracovnice a dlouholeté pěstounky na kontakt

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová AKH Wien Komunikace ze slova communicare, "spolupodílet se s někým na něčem, činit něco společným Jde tedy o spolupráci podľa Svobodová V.,

Více

EUTANAZIE versus HOSPICOVÁ PÉČE

EUTANAZIE versus HOSPICOVÁ PÉČE EUTANAZIE versus HOSPICOVÁ PÉČE MUDr. Marie Svatošová Pardubice, konference 4. 11. 2008 EUTANAZIE víme o čem mluvíme? Lékař může uzdravit někdy, ulevit často, potěšit vždycky. (dr. Hutchinson, 19. stol.)

Více

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester PŘEDMLUVA Mezinárodní etický kodex pro sestry byl poprvé přijat Mezinárodní radou sester (ICN) v roce 1953. Od té doby byl několikrát revidován

Více

HOSPIC MÍSTO RADOSTI

HOSPIC MÍSTO RADOSTI HOSPIC MÍSTO RADOSTI Mgr. Robert Huneš, ředitel Hospice sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích, viceprezident Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče v ČR Zakladatelka hospicového díla ve světě madam

Více

Bolest. v paliativní medicíně. prim.mudr.dagmar Palasová

Bolest. v paliativní medicíně. prim.mudr.dagmar Palasová Bolest. v paliativní medicíně Beskydy 20.4.2013 prim.mudr.dagmar Palasová Bílovecká nemocnice, a.s. Paliativní péče je aktivní péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Obecné zásady 1 (1) Stavovskou povinností lékaře je péče o zdraví jednotlivce i celé společnosti v souladu se zásadami lidskosti,

Více

Paliativní péče v první linii Doporučený postup pro všeobecné praktické lékaře 2006 MUDr.Bohumil Skála,PhD Paliativní péče Paliativní péče je přístup, p, který zlepšuje kvalitu života nemocných a jejich

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Jakou lásku chci prožívat?

Jakou lásku chci prožívat? Jakou lásku chci prožívat? Jak dosáhnout soudržnosti vztahu? Otázka Jakou lásku chci prožívat? úzce souvisí s myšlenkou, co je tím faktorem, který umožňuje udržet harmonický vztah. Možná máš v okruhu svých

Více

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Psychoterapie RS v praxi Motto: Učeň se ptá: Co je důležitější než vědění? Mistr

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Veřejný závazek. Cíle služeb sociální péče jsou definované zákonem č. 108 / 2006 Sb. O sociálních službách:

Veřejný závazek. Cíle služeb sociální péče jsou definované zákonem č. 108 / 2006 Sb. O sociálních službách: Příloha č. 4 Veřejný závazek Veřejný závazek Domova Příbor (dále jen Domov ) upravuje poslání, cíle, zásady poskytované služby a vymezuje okruh osob, kterým je služba určena. Veřejný závazek má uživatelům

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné z Metodického

Více

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Standard kvality č. 1 Posláním Domova je poskytování komplexních

Více

Psychologický přístup k agresivním nemocným

Psychologický přístup k agresivním nemocným Psychologický přístup k agresivním nemocným Mgr.Alexandra Škrobánková Hematoonkologická klinika FN Olomouc Oddělení klinické psychologie FN Olomouc 25.1.2007 AGRESE chování, které je vedeno se záměrem

Více

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Krizová intervence. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Krizová intervence. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Krizová intervence MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 5 Název materiálu: Krizová intervence

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Klinická a etická rozhodování v závěru života. O. Sláma, MOU Brno

Klinická a etická rozhodování v závěru života. O. Sláma, MOU Brno Klinická a etická rozhodování v závěru života O. Sláma, MOU Brno Proč vznikají v závěru života klinická a etická dilemata? Cílem medicíny je odstranit nemoc, prodloužit život, zmírnit utrpení Lidský život

Více

Standard č. 1. Veřejný závazek Osobní asistence. Číslo střediska 01/13 01/11 06/60. Jméno Petr Krbec Jana Linhartová Matěj Lejsal

Standard č. 1. Veřejný závazek Osobní asistence. Číslo střediska 01/13 01/11 06/60. Jméno Petr Krbec Jana Linhartová Matěj Lejsal Strana č.:/celkem stran: 1/7 Standard č. 1 Veřejný Označení dokumentu: STND DSR_28 Verze: 4 Výtisk č.: 2 Datum vydání: 3. 3. 2014 Účinnost od: 3. 3. 2014 Zpracoval Ověřil Schválil Číslo střediska 01/13

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea

Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea Vzdělávací semináře na nabízená témata je možné si objednat přímo pro vaší organizaci. Poptávku lze zasílat na emailovou adresu: vzdelavani@amalthea.cz kontakt: Amalthea

Více

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie Pedagogické principy Montessori školy Každé dítě je jedinečnou osobností, má svůj vlastní tvůrčí potenciál, motivaci učit se a právo být respektováno jako osobnost. Jelikož jsou děti zásadně ovlivňovány

Více

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života Úrovně identity Poznámky k psychologii duchovního života Základní předpoklad: každá lidská bytost má potřebu mít pozitivní sebepojetí (identitu) není-li pocit inferiority vztahové komplikace I. úroveň

Více

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny Paliativní péče o ventilovaného pacienta Renata Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec

Více

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Myšlenky pro současnost a budoucnost MUDr.Bohumil Skála,PhD Praktický lékař pro dospělé Brno 2006 Vize Paliativní

Více

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace Zátěžové situace frustrace, stres, deprivace Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení

Více

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou Základy asertivity Lukáš Dastlík 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD Hluboká nad Vltavou červenec 2011 1 Kořeny asertivity Principy asertivity (umění přiměřeně se prosadit či bránit v situaci, ve které se právě nacházíte)

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

MOTIVACE Definice motivace

MOTIVACE Definice motivace MOTIVACE zpracovaly: Lucie Tylšarová, Lucie Zimlová Definice motivace Původ slova motivace můžeme hledat v latině - movero, movere, tj. pohybovat, měnit. Definice motivace není jednoznačná, každý autor

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a Výchova ke 6., 7. a 9. ročník 1 hodina týdně třídy poznávat jako nejdůležitější životní hodnotu pochopit

Více

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Máchova 400, 256 30 Benešov T I S K O V Á Z P R Á V A Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz 1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu Mgr. Petra Léblová p.leblova@seznam.cz Nádorová onemocnění patří mezi život ohrožující onemocnění Ročně onemocní 1 dítě ze 600 zdravých do 15

Více

lůžkový HOSPIC MEZI STROMY pro Vysočinu Projektová studie

lůžkový HOSPIC MEZI STROMY pro Vysočinu Projektová studie lůžkový HOSPIC MEZI STROMY pro Vysočinu Projektová studie 1 ODBORNÝ GARANT PROJEKTU MUDr. Marie Svatošová je vůdčí osobností českého hospicového hnutí a zakladatelka prvního hospice v Čechách v Červeném

Více

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8 Etická výchova ročník TÉMA G5 Citový život člověka VÝSTUP charakterizuje důležitost i úskalí citů pro život člověka; orientuje se ve své osobnosti, emocích a potřebách; identifikuje a taktně komunikuje

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Úvod do problematiky spolupráce sociálního a zdravotního sektoru

Úvod do problematiky spolupráce sociálního a zdravotního sektoru Úvod do problematiky spolupráce sociálního a zdravotního sektoru Historická integrace nejen zdravotní a sociální péče Nerozlišujete mezi Židem a Řekem, nýbrž všechny zahrnujte touž láskou a touž horlivostí.

Více

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců,

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců, ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ DS Strana: 1/6 Změna: 0 Etický kodex zaměstnanců DS Wágnerka Tento etický kodex byl napsán z důvodu ujednocení náhledu na standardy chování všech zaměstnanců Domova pro seniory

Více

Pečovatelská služba města Jílového

Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba Jílové Zřizovatel: Vedoucí územně samosprávného celku: Miroslav Kalvas Adresa zřizovatele Městský úřad Jílové Mírové náměstí 280 407 01 Jílové Ičo:00261408

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9. 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9. - vysvětlí, za jakých podmínek může člověk uzavřít manželství - uvede možné důsledky předčasně založené rodiny

Více

STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. Skalice 1, 671 71 Hostěradice Sociální služba Domov se zvláštním režimem STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. je pobytové zařízení

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Možnosti využití případové konference v následné péči. Doc.PhDr. Oldřich Matoušek PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.

Možnosti využití případové konference v následné péči. Doc.PhDr. Oldřich Matoušek PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D. Možnosti využití případové konference v následné péči Doc.PhDr. Oldřich Matoušek PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D. Důvody proč plánovat následnou péči Osobní kontakt zainteresovaných Rychlá koordinace Vyšší

Více

9 KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ

9 KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ VĚSTNÍK č. 9 - MZ ČR, 2004 M E T O D I C K Á O P A T Ř E N Í 9. KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ ZN.: 21581/04/VVO REF.: Dagmar Prokopiusová, Bc. tel. 22497 linka 2555 Ministerstvo zdravotnictví vydává metodické

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015 Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem Velká Hradební 13 400 01 Ústí nad Labem Katedra ošetřovatelství a porodní asistence OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte význam

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Kurz celoživotního vzdělávání (dále jen CŽV ) Nemocniční kaplan byl vytvořen členy Rady pro zdravotnictví

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

TEORETICKÉ ZÁKLADY RODINNÉ TERAPIE

TEORETICKÉ ZÁKLADY RODINNÉ TERAPIE ČÁST I. TEORETICKÉ ZÁKLADY RODINNÉ TERAPIE 1. Jazyk, metafory a teorie rodinné terapie 1.1 Systemický přístup 1.2 Sociální konstruování 1.2.1 Sociální konstrukce a fakta 1.3 Narativní terapie 1.3.1 Příběhy

Více

Adaptace nemocného na hospitalizaci

Adaptace nemocného na hospitalizaci Adaptace nemocného na hospitalizaci Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 Irena Tondorvá Bc. Adaptace nemocného na hospitalizaci

Více

Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky:

Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky: Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky: příčina je pro jedince vnější; je pro něj extrémně děsivá; znamená

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více