ŠPECIALIZAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM ANESTEZIOLÓGIA A INTENZÍVNA MEDICÍNA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠPECIALIZAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM ANESTEZIOLÓGIA A INTENZÍVNA MEDICÍNA"

Transkript

1 Anestéziológia a intenzívna medicína 1. kurz ŠPECIALIZAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM ANESTEZIOLÓGIA A INTENZÍVNA MEDICÍNA Dĺžka trvania: 5 rokov Univerzita Komenského v Bratislave Lekárska fakulta Dekan: prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc. Odborný garant: doc. MUDr. Roman Záhorec, CSc.

2 Rozvrh 8 týždňov výučby špecializačného štúdia I. KAIM LF UK a UNB II. KAIM LF UK a OÚSA LP v 1. až 5. roku prípravy v odbore Anestéziológia a intenzívna medicína Rozpis 8 týždňov špecializačného štúdia na I. a II. KAIM počas 5 rokov Rok štúdia Spoločná teória a prax 1 týždeň 1 týždeň 3 týždne 5 týždňov Individuálna prax 1 týždeň 1 týždeň 2 týždne Konzultácie 1 týždeň 1 týždeň SPOLU týždňov

3 1. ROK Prvý týždeň (1/8) Pondelok Uvedenie do odbornej prípravy Program prípravy, zadelenie uchádzačov, organizačné pokyny Odporúčaná literatúra a www stránky História anestézie a intenzívnej medicíny vo svete a v Slovenskej republike Pravidlá bezpečnosti Bezpečnosť a preventívne opatrenia proti výbuchu, požiaru a úraze elektrickým prúdom. Anatómia 1 Hlava, krk, hrtan, priedušnica a dýchacie cesty, hrudník, chrbtica Anatómia 2 Cievy, miecha a periférne nervy Anatómia 3 praktické cvičenie Dýchacie cesty, veľké cievy a periférne nervy/plexy BLS 1 Neodkladná podpora vitálnych funkcií teória MUDr. K. Kálig, CSc., I. KAIM LF UK a UNB BLS 2 Neodkladná podpora vitálnych funkcií praktický nácvik MUDr. K. Kálig, CSc., I. KAIM LF UK a UNB Utorok Farmakológia anestetík 1 Základné princípy, farmakokinetika, dynamika, interakcie, receptory doc. MUDr. R. Záhorec, CSc., prof. MUDr. V. Štvrtinová, CSc., II. KAIM LF UK a UNB Farmakológia anestetík 2 Anestetiká, ďalšie lieky používané v anestézii (okrem relaxancií a analgetík), vplyv anestetík na organizmus doc. MUDr. R. Záhorec, CSc., II. KAIM LF UK a UNB Fyziológia dýchania, patofyziológia respiračného systému 1: Respiračný systém I. Fyziológia, patofyziológia 2: Respiračný systém II. Funkčné vyšetrenie pľúc pred anestéziou, stratégia anestézie p. FVP Fyziológia, patofyziológia 3: Kardiovaskulárny systém a hemodynamika Fyziológia, patofyziológia 4 Voda/elektrolyty a tekutinová liečba

4 Streda Klinická anestézia úvod Delenie, štádia, mechanizmy celkovej anestézie, účinok na pacienta Predanestetické vyšetrenie 1 Zásady, cieľ, miesto, čas, náplň Predanestetické vyšetrenie 2 Komplikujúce ochorenia Predanestetická príprava, premedikácia Fyzikálne zákony a anestéziológia SI jednotky, mechanika, plyny, kvapaliny, pary, teplota Elektrina, optika, spektrofotometria, magnetizmus, ultrazvuk Celková anestézia u detí: Zabezpečenie dýchacích ciest MUDr. M. Hargaš, II. KAIM LF UK a OÚSA Celková anestézia u detí 1 Prístroje, okruhy, pomôcky, odparovače, pumpy MUDr. M. Hargaš, II. KAIM LF UK a OÚSA Štvrtok Celková anestézia 2 Inhalačná, low/minimal flow anestézia MUDr. M. Griger, DESA, II. KAIM LF UK a OÚSA Celková anestézia 3 Intravenózna, TIVA, MUDr. M. Griger, DESA, MUDr. P. Mráz, II. KAIM LF UK a OÚSA Obtiažna intubácia pri úvode do celkovej anestézie MUDr. M. Griger, DESA, MUDr. P. Mráz, II. KAIM LF UK a OÚSA Svalová relaxácia 1 fyziológia nervosvalovej platničky Fyziológia, farmakológia MUDr. P. Mráz, II. KAIM LF UK a OÚSA Svalová relaxácia 2 farmakológia relaxancií a monitoring Klinická aplikácia, reverzia, monitorovanie MUDr. P. Mráz, II. KAIM LF UK a OÚSA Manažment teploty v perioperačnom období Anestézia v krajných vekových skupinách doc. MUDr. R. Záhorec, CSc., MUDr. M. Hargaš, II. KAIM LF UK a OÚSA

5 Piatok Riziká a komplikácie celkovej anestézie, checklist Kvalita a bezpečnosť anestézie, monitoring ako prevencia komplikácií Anestézia pri komplikujúcich ochoreniach 2 Dýchací systém pľúcne ochorenia Anestézia pri komplikujúcich ochoreniach 3 Respiračný systém pľúcne a hrudníkové operácie Anestézia pri komplikujúcich ochoreniach 4 Pečeň, obličky Anestézia pri komplikujúcich ochoreniach 5 Diabetes mell. inzulín dependentný, thyreopathie, thyreotoxikóza Interaktívna kazuistika: Feochromocytom doc. MUDr. R. Záhorec, CSc., MUDr. D. Cintula, II. KAIM LF UK a OÚSA Piatok Záver 1. kurzu o hod. I. KAIM LF UK a UNB, Ružinovská 6, zasadačka II. KAIM LF UK a OÚSA, Heydukova 10, zasadačka C Anatomický ústav LF UK, Sasinkova 2

3.1 Úmrtnosť Chorobnosť Zdravotné postihnutie, invalidita, nespôsobilosť Sebestačnosť a závislosť...

3.1 Úmrtnosť Chorobnosť Zdravotné postihnutie, invalidita, nespôsobilosť Sebestačnosť a závislosť... OBSAH Zoznam skratiek... 10 Úvod... 15 I Základné pojmy... 17 1 Gerontológia a geriatria... 17 1.1 Ciele geriatrie... 17 1.2 Vek a jeho delenie... 18 1.3 Starnutie organizmu... 18 1.3.1 Biologické starnutie...

Více

Časovo-tematický plán pre špecializačný študijný odbor maxilofaciálna chirurgia

Časovo-tematický plán pre špecializačný študijný odbor maxilofaciálna chirurgia Časovo-tematický plán pre špecializačný študijný odbor maxilofaciálna chirurgia. rok štúdia. absolvovanie odbornej praxe a zdravotných výkonov v rámci chirurgického kmeňa oddelenie dĺžka praxe lektor praktickej

Více

História vzniku a činnosti Univerzity Komenského. História a súčasnosť JLF UK Martin.

História vzniku a činnosti Univerzity Komenského. História a súčasnosť JLF UK Martin. I. ročník - všeobecná medicína Vedúci učiteľ: Prof. MUDr. Janka Buchancová, CSc.,Prof. MUDr. Ján Buchanec, DrSc., Zanovitová, PhD. 11.10. Otvorenie. Organizácia štúdia. Práca s digitálnymi informáciami.

Více

STAROSTLIVOSŤ O PACIENTA S ASTHMOU BRONCHIALE V AMBULANCII PRAKTICKÉHO LEKÁRA. MUDr. Iveta Vaverková ambulancia praktického lekára Bratislava

STAROSTLIVOSŤ O PACIENTA S ASTHMOU BRONCHIALE V AMBULANCII PRAKTICKÉHO LEKÁRA. MUDr. Iveta Vaverková ambulancia praktického lekára Bratislava STAROSTLIVOSŤ O PACIENTA S ASTHMOU BRONCHIALE V AMBULANCII PRAKTICKÉHO LEKÁRA MUDr. Iveta Vaverková ambulancia praktického lekára Bratislava ASTHMA BRONCHIALE Chronická zápalová choroba dýchacích ciest

Více

Úvod Základní pojmy a rozdělení anestezie Základní pojmy Rozdělení anestezie 18

Úvod Základní pojmy a rozdělení anestezie Základní pojmy Rozdělení anestezie 18 Obsah Úvod 10 1 Historie anesteziologie 11 1.1 Horace Wells a oxid dusný 11 1.2 Mortonův úspěch 12 1.3 Historie místní anestezie 13 1.4 Začátky anestezie v Českých zemích 14 1.5 Vznik samostatného oboru

Více

144. Internistický deň 6. november 2015

144. Internistický deň 6. november 2015 pozvánka s programom Slovenská lekárska spoločnosť Slovenská internistická spoločnosť Hotel Saffron, Bratislava Bližšie informácie a registrácia na www.amedi.sk 1 Slovenská lekárska spoločnosť Slovenská

Více

Názov zamestnania: zdravotnícky záchranár bez špecializácie

Názov zamestnania: zdravotnícky záchranár bez špecializácie Názov zamestnania: zdravotnícky záchranár bez špecializácie Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania

Více

Časovo-tematický plán špecializačného študijného programu klinická biochémia rozpracovaný na 5 rokov

Časovo-tematický plán špecializačného študijného programu klinická biochémia rozpracovaný na 5 rokov Časovo-tematický plán špecializačného študijného programu klinická biochémia rozpracovaný na 5 rokov 1. rok štúdia 1. Realizácia povinnej odbornej praxe na oddelení klinickej biochémie 3 mesiace 2. Realizácia

Více

Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE. Kateryna Nohejlová a kol.

Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE. Kateryna Nohejlová a kol. Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE Kateryna Nohejlová a kol. Praha Univerzita Karlova v Praze 3. lékařská fakulta 2013 Úvod do preklinické medicíny: Patofyziologie Vedoucí autorského kolektivu

Více

Univerzita Komenského v Bratislave

Univerzita Komenského v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave Lekárska fakulta ŠPECIALIZAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM PRE ŠPECIALIZAČNÝ ODBOR PLASTICKÁ CHIRURGIA a) Charakteristika špecializačného odboru a dĺžka trvania špecializačného

Více

HARMONOGRAM ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU PRE ŠPECIALIZAČNÉ ŠTÚDIUM V ODBORE VNÚTORNÉ LEKÁRSTVO LF UK v Bratislave. Školský rok 2015/2016 letný semester

HARMONOGRAM ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU PRE ŠPECIALIZAČNÉ ŠTÚDIUM V ODBORE VNÚTORNÉ LEKÁRSTVO LF UK v Bratislave. Školský rok 2015/2016 letný semester HARMONOGRAM ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU PRE ŠPECIALIZAČNÉ ŠTÚDIUM V ODBORE VNÚTORNÉ LEKÁRSTVO LF UK v Bratislave Školský rok 2015/2016 letný semester Špecializačné štúdium vo vnútornom lekárstve trvá najmenej

Více

Okruhy otázok štátnej skúšky z predmetu Teória a didaktika športovej špecializácie karate

Okruhy otázok štátnej skúšky z predmetu Teória a didaktika športovej špecializácie karate U N I V E R Z I T A K O M E N S K É H O V B R A T I S L A V E Okruhy otázok štátnej skúšky z predmetu Teória a didaktika športovej špecializácie karate Bakalársky stupeň štúdia 1. a) Vznik, vývoj a história

Více

Atestační otázky z oboru anesteziologie a intenzivní medicína

Atestační otázky z oboru anesteziologie a intenzivní medicína Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Atestační otázky z oboru anesteziologie a intenzivní medicína 1. a. Mechanismy anestezie a nervové blokády b. Anestezie

Více

Študijný program VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO akademický rok 2016/2017. Výučba v jazyku anglickom

Študijný program VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO akademický rok 2016/2017. Výučba v jazyku anglickom Študijný program VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO akademický rok 2016/2017 Výučba v jazyku anglickom študijný poradca: doc. RNDr. Erika Halašová, PhD. kód 1. r o k pedagóg zodpovedný za výučbu P/C kredity prerekvizitné

Více

Príloha III. Úprava relevantných častí Súhrnu charakteristických vlastností lieku a Písomnej informácie pre používateľa

Príloha III. Úprava relevantných častí Súhrnu charakteristických vlastností lieku a Písomnej informácie pre používateľa Príloha III Úprava relevantných častí Súhrnu charakteristických vlastností lieku a Písomnej informácie pre používateľa Poznámka: Tento súhrn charakteristických vlastností lieku, označenia obalov a písomnej

Více

Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK

Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK Ph.D. studium Kapesní průvodce inteligentního mladého lékaře vlastním osudem

Více

ŠPECIALIZAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM PRE ŠPECIALIZAČNÝ ODBOR. ANESTÉZIOLÓGIA A INTENZÍVNA STAROSTLIVOSŤ č. D 001

ŠPECIALIZAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM PRE ŠPECIALIZAČNÝ ODBOR. ANESTÉZIOLÓGIA A INTENZÍVNA STAROSTLIVOSŤ č. D 001 ŠPECIALIZAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM PRE ŠPECIALIZAČNÝ ODBOR ANESTÉZIOLÓGIA A INTENZÍVNA STAROSTLIVOSŤ č. D 001 a) Charakteristika špecializačného odboru a dĺžka trvania špecializačného štúdia 1. Anestéziológia

Více

OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka

OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka Předseda Prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc. Fyziologický ústav 1. LF UK, Albertov 5, 128 00 Praha 2 e-mail: jaroslav.pokorny@lf1.cuni.cz Členové Prof.

Více

Umelá pľúcna ventilácia v teréne. Richard Koyš

Umelá pľúcna ventilácia v teréne. Richard Koyš Umelá pľúcna ventilácia v teréne Richard Koyš Možnosti UPV a oxygenácie v ZZS Kyslíková liečba: O 2 okuliare, kyslíková maska (s rezervoárom) Ručný dýchací prístroj (ambuvak) s možnosťou pripojenia kyslíka,

Více

KOMPLEXNÁ OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ O PACIENTOV NAPOJENÝCH NA UMELÚ PĽÚCNU VENTILÁCIU Denisa Bertová

KOMPLEXNÁ OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ O PACIENTOV NAPOJENÝCH NA UMELÚ PĽÚCNU VENTILÁCIU Denisa Bertová KOMPLEXNÁ OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ O PACIENTOV NAPOJENÝCH NA UMELÚ PĽÚCNU VENTILÁCIU Denisa Bertová Umelá pľúcna ventilácia (UPV) Definícia: Umelá pľúcna ventilácia je metóda, ktorá zaisťuje náhradné,

Více

HARMONOGRAM ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU PRE ŠPECIALIZAČNÉ ŠTÚDIUM V ODBORE VNÚTORNÉ LEKÁRSTVO LF UK v Bratislave. Školský rok 2016/2017 zimný semester

HARMONOGRAM ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU PRE ŠPECIALIZAČNÉ ŠTÚDIUM V ODBORE VNÚTORNÉ LEKÁRSTVO LF UK v Bratislave. Školský rok 2016/2017 zimný semester HARMONOGRAM ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU PRE ŠPECIALIZAČNÉ ŠTÚDIUM V ODBORE VNÚTORNÉ LEKÁRSTVO LF UK v Bratislave Školský rok 2016/2017 zimný semester Špecializačné štúdium vo vnútornom lekárstve trvá najmenej

Více

Bronchoskopia v osobitných neštandardných podmienkach

Bronchoskopia v osobitných neštandardných podmienkach Bronchoskopia v osobitných neštandardných podmienkach Bronchoskopia - je endoskopické vyšetrenie priedušnice a priedušiek dolných dýchacích ciest za účelom posúdenia stavu ich vnútorného povrchu, prípadne

Více

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Historie kliniky Neurochirurgická klinika ÚVN Praha vznikla 29. října 1959. Zakladatelem kliniky byl generálmajor

Více

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské Ostravská universita v Ostravě Založena 28. září 1991. Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní

Více

HARMONOGRAM ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU PRE ŠPECIALIZAČNÉ ŠTÚDIUM V ODBORE VNÚTORNÉ LEKÁRSTVO LF UK v Bratislave. Školský rok 2016/2017 jarný semester

HARMONOGRAM ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU PRE ŠPECIALIZAČNÉ ŠTÚDIUM V ODBORE VNÚTORNÉ LEKÁRSTVO LF UK v Bratislave. Školský rok 2016/2017 jarný semester HARMONOGRAM ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU PRE ŠPECIALIZAČNÉ ŠTÚDIUM V ODBORE VNÚTORNÉ LEKÁRSTVO LF UK v Bratislave Školský rok 2016/2017 jarný semester Špecializačné štúdium vo vnútornom lekárstve trvá najmenej

Více

V Praze 05. 03. 2015 Č.j. 12-2/2015-UK3LF počet listů: 9

V Praze 05. 03. 2015 Č.j. 12-2/2015-UK3LF počet listů: 9 V Praze 05. 03. 2015 Č.j. 12-2/2015-UK3LF počet listů: 9 Zápis ze zasedání Vědecké rady 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne 5. března 2015 ve 14 hodin na 3. LF UK Přítomní: Prof. MUDr. Michal

Více

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE LEKÁRSKA FAKULTA Špitálska 24, Bratislava 1

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE LEKÁRSKA FAKULTA Špitálska 24, Bratislava 1 ŠPECIALIZAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM V ŠPECIALIZAČNOM ODBORE GERIATRIA a) Charakteristika špecializačného odboru a dĺžka trvania špecializačného štúdia 1. Geriatria je špecializačný odbor, ktorý sa zaoberá prevenciou,

Více

Hygiena a preventivní medicína v teorii a praxi Plzeň 2011

Hygiena a preventivní medicína v teorii a praxi Plzeň 2011 Celostátní konference Hygiena a preventivní medicína v teorii a praxi Plzeň 2011 Pod záštitou doc. MUDr. B. Kreuzberga, CSc., děkana LFUK v Plzni a MUDr. P. Tomašuka, ředitele KHS v Plzni Doba konání:

Více

Program zasedání Výzkumného záměru 0021620816 v roce 2007

Program zasedání Výzkumného záměru 0021620816 v roce 2007 Program zasedání Výzkumného záměru 0021620816 v roce 2007 koordinátor prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., 3. LF UK Čtvrtek 15. 11. 2007: 15,00-18,30 hod. 15,00 15,15 hod. prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.

Více

D Studijní plán oboru Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního programu Název studijního oboru

D Studijní plán oboru Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního programu Název studijního oboru D Studijní plán oboru Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního programu Název studijního oboru České vysoké učení technické Fakulta biomedicínského inţenýrství Biomedicínská a klinická technika

Více

VII. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

VII. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha Chirurgická společnost ČLS JEP Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc.,

Více

11. Slovensko-český. kongres detskej anestézie a intenzívnej medicíny Hotel SOREA TRIGAN Vysoké Tatry, Štrbské Pleso. 1.

11. Slovensko-český. kongres detskej anestézie a intenzívnej medicíny Hotel SOREA TRIGAN Vysoké Tatry, Štrbské Pleso. 1. 1. informácia 11. Slovensko-český kongres detskej anestézie a intenzívnej medicíny 21. 22. 10. 2016 Hotel SOREA TRIGAN Vysoké Tatry, Štrbské Pleso Detská fakultná nemocnica Košice Slovenská pediatrická

Více

týždenná hodinová dotácia v ročníku Kapitoly 2 (2.2) 3 (3.1, 3.3) 4 (4.1), 10 Svet živočíchov/laboratórne cvičenia z biológie živočíchov

týždenná hodinová dotácia v ročníku Kapitoly 2 (2.2) 3 (3.1, 3.3) 4 (4.1), 10 Svet živočíchov/laboratórne cvičenia z biológie živočíchov BIOLÓGIA príklad rozloženia učiva do ov, verzia : Biológia gymnázium so 4-ročným vzdelávacím programom v u 6 hodín / laboratórne cvičenia v. u. Organizmus a prostredie Biológia pre Kapitoly, 5 a 6 Mikrosvet/laboratórne

Více

PILOTNÍ ZKUŠENOSTI S ORGANIZACÍ INOVATIVNÍCH KURZŮ IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V PLZNI

PILOTNÍ ZKUŠENOSTI S ORGANIZACÍ INOVATIVNÍCH KURZŮ IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V PLZNI PILOTNÍ ZKUŠENOSTI S ORGANIZACÍ INOVATIVNÍCH KURZŮ IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita

Více

Děkan: prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc. Úřední hodiny: Út: 13:00 14:00 hod Čt: 13:00 15:00 hod

Děkan: prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.   Úřední hodiny: Út: 13:00 14:00 hod Čt: 13:00 15:00 hod Cíl: seznámit nové studenty Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále LF UP) se základními informacemi, souvisejícími se studiem na LF UP. Prezentace: zásady kreditového systému základní normy

Více

Počet kreditov. Biofyzika 6 2 2s. Výpočtová technika a informačné zdroje 3 2 2s. Biológia 7 2 2s. Všeobecná a anorganická chémia * 9 3 4s

Počet kreditov. Biofyzika 6 2 2s. Výpočtová technika a informačné zdroje 3 2 2s. Biológia 7 2 2s. Všeobecná a anorganická chémia * 9 3 4s I. rok Biofyzika 6 2 2s Výpočtová technika a informačné zdroje 3 2 2s Biológia 7 2 2s Všeobecná a anorganická chémia * 9 3 4s Farmaceutická propedeutika 0 2s Odborná latinčina 3 0 2z 0 2s Jazyk anglický

Více

ŠPECIALIZAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM PRE ŠPECIALIZAČNÝ ODBOR ANESTÉZIOLÓGIA A INTENZÍVNA MEDICÍNA

ŠPECIALIZAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM PRE ŠPECIALIZAČNÝ ODBOR ANESTÉZIOLÓGIA A INTENZÍVNA MEDICÍNA ŠPECIALIZAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM PRE ŠPECIALIZAČNÝ ODBOR ANESTÉZIOLÓGIA A INTENZÍVNA MEDICÍNA a) Charakteristika špecializačného odboru a dĺžka trvania špecializačného štúdia Anestéziológia a intenzívna

Více

III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI

III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI POŘADATELÉ II. interní klinika FN Olomouc Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče VFN a 1. LF UK Praha Česká společnost pro léčbu rány III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI 16. dubna 2010, Olomouc

Více

Studijní obor 7.1.3 normální a patologická fyziologie

Studijní obor 7.1.3 normální a patologická fyziologie Posudek oponenta odborného materiálu na jmenovací řízení profesorem Doc. MUDr. Michala Javorku, Ph.D. Z Fyziologického ústavu Jesseniova Lékařská fakulta UK v Martine Studijní obor 7.1.3 normální a patologická

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

1.ročník - všeob. lékařství - prezenční studium

1.ročník - všeob. lékařství - prezenční studium 1.ročník - všeob. lékařství - prezenční studium Název předmětu P/C P/C počet kreditů Anatomie doc. RNDr. P. Fiala, CSc. Biofyzika MUDr. et MUDr. J. Beneš, Ph.D. Biologie a genetika RNDr. M. Pešta, Ph.D.,

Více

TERMOTERAPIA. Mgr. Petronela Osacká, PhD.

TERMOTERAPIA. Mgr. Petronela Osacká, PhD. TERMOTERAPIA Mgr. Petronela Osacká, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav ošetrovateľstva, November 2011 Termoterapia je to metóda fyzikálnej terapie, pri

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru dětská radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických

Více

Výuková jednotka z pohledu koordinátorky teoretické sekce. Prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.

Výuková jednotka z pohledu koordinátorky teoretické sekce. Prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. Výuková jednotka z pohledu koordinátorky teoretické sekce Prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. Kurzy v sekcích Teoretické vědy; 33 Diagnostické obory a neurovědy; 16 Chirurgické vědy; 17 Interní lékařství; 35

Více

17:05 17:55 Edukačné sympózium podporené spoločnosťou Janssen. Téma: Management liečby mnohopočetného myelómu klinická prax

17:05 17:55 Edukačné sympózium podporené spoločnosťou Janssen. Téma: Management liečby mnohopočetného myelómu klinická prax Škola myelómu 2013 Termín: 03.-04. 05. 2013 Miesto konania: Starý Smokovec, hotel Bellevue Program: 03. 05.2013 PIATOK 17:00 17:05 Otvorenie Školy myelómu 2013 MUDr. Z. Štefániková, MUDr. P. Kotouček 17:05

Více

Stáž v komunitní výživě 55 Praxe v dietním vaření 100 Základy přípravy pokrmů 60 Příprava pokrmů. Příprava léčebné výživy

Stáž v komunitní výživě 55 Praxe v dietním vaření 100 Základy přípravy pokrmů 60 Příprava pokrmů. Příprava léčebné výživy Příloha č. 1: Srovnávací tabulka odborné vzdělání (PH počet hodin) 1.LF UK v Praze VOŠZ Brno SZŠ Košice SZŠ Ostrava Předmět PH Předmět PH Předmět PH Předmět PH Anatomie 90 Anatomie a fyziologie 136 Anatomie

Více

Bolesť ramena - Zamrznuté rameno

Bolesť ramena - Zamrznuté rameno Bolesť ramena - Zamrznuté rameno 03.02.2016 Masáž Príznaky sa začínajú objavovať veľmi pozvoľna. Na začiatku je bolesť zvyčajne len mierna, ale v priebehu niekoľkých mesiacov sa zosilňuje a často bráni

Více

1. ročník. Matematika

1. ročník. Matematika Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave Termíny skúšok pre externú formu bakalárskeho štúdia v zimnom semestri akad. roka 2003/2004 1. ročník Matematika Bratislava Garant predmetu:

Více

ZUBNÉ LEKÁRSTVO. zimný semester. 2/2 S 5 Všeobecná a orálna biológia 1 2/2 4 2/3 S 6 3/4/1* 7 2/2/1* 4 0/2 S 2 1/3 3. letný semester 2/3 5 2/2 S 5

ZUBNÉ LEKÁRSTVO. zimný semester. 2/2 S 5 Všeobecná a orálna biológia 1 2/2 4 2/3 S 6 3/4/1* 7 2/2/1* 4 0/2 S 2 1/3 3. letný semester 2/3 5 2/2 S 5 1. ROK ŠTÚDIA rozsah kredity Lekárska biofyzika pre zubné lekárstvo doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., mim. prof. biológia 1 prof. RNDr. Ján Šalagovič, PhD. Lekárska chémia prof. Ing. Juraj Guzy, CSc. anatómia

Více

Seznam profesorských řízení na VR 3.LF UK od r.l990. l990

Seznam profesorských řízení na VR 3.LF UK od r.l990. l990 Seznam profesorských řízení na VR 3.LF UK od r.l990 l990 l. Doc. MUDr. Vlastimil SLOUKA, CSc. vedoucí ústavu biofyziky a nukleární mediciny 3.LF UK obor : biofyzika přednáška : "Koncepce klinické biofyziky"

Více

XV. SLOVENSKO-ČESKÚ KONFERENCIU O HEMOSTÁZE A TROMBÓZE S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU

XV. SLOVENSKO-ČESKÚ KONFERENCIU O HEMOSTÁZE A TROMBÓZE S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine Slovenská spoločnosť pre hemostázu a trombózu Národné centrum hemostázy a trombózy v Martine Spolek pro trombózu a hemostázu, Česká republika

Více

Ošetřovatelství v akci

Ošetřovatelství v akci Ošetřovatelství v akci - zkušenosti s e-learningem v bakalářském studiu ošetřovatelsví na LF UK v Plzni Bc. Jana Kašpárková Oddělení ošetřovatelství ARK LF UK a FN v Plzni MEFANET 2007 Brno 21. 11. 22.

Více

OTÁZKY NA ÚSTNU SKÚŠKU Z INTERNEJ MEDICÍNY pre 5.ročník všeobecného lekárstva na LFUK Bratislava

OTÁZKY NA ÚSTNU SKÚŠKU Z INTERNEJ MEDICÍNY pre 5.ročník všeobecného lekárstva na LFUK Bratislava Časť A OTÁZKY NA ÚSTNU SKÚŠKU Z INTERNEJ MEDICÍNY pre 5.ročník všeobecného lekárstva na LFUK Bratislava 1. Kardiopulmocerebrálna resuscitácia v internej medicíne 2. Šok: etiopatogenéza, klinický obraz,

Více

mezioborové sympozium Komplexní vyšetření hrtanu a hlasu v ambulantní i klinické praxi

mezioborové sympozium Komplexní vyšetření hrtanu a hlasu v ambulantní i klinické praxi Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita

Více

Karcinóm prostaty. MUDr. Martina Jandzíková Praktický lekár pre dospelých Žilina, Košická 2,

Karcinóm prostaty. MUDr. Martina Jandzíková Praktický lekár pre dospelých Žilina, Košická 2, Karcinóm prostaty MUDr. Martina Jandzíková Praktický lekár pre dospelých Žilina, Košická 2, 010 01 Prevalencia V štátoch EU je ročne diagnostikovaných 85 000 nových prípadov karcinómu prostaty (KP) U mužov

Více

www.turneruvsyndrom.cz

www.turneruvsyndrom.cz Doporučené sledování v dospělosti www.turneruvsyndrom.cz ický nález (ultrazvuk, cytologie);, příp. internista ické vyšetření: ický nález (ultrazvuk, cytologie);, příp. internista ické vyšetření: ický nález

Více

E-learning na FCHPT STU v Bratislave. doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.

E-learning na FCHPT STU v Bratislave. doc. Ing. Monika Bakošová, CSc. E-learning na FCHPT STU v Bratislave doc. Ing. Monika Bakošová, CSc. monika.bakosova@stuba.sk 12. 11. 2012 1 E-learning (e-vzdelávanie) E-learning = e-vzdelávanie, elektronické vzdelávanie je systém vzdelávania,

Více

Centrum experimentálního výzkumu chorob krevního oběhu a orgánových náhrad

Centrum experimentálního výzkumu chorob krevního oběhu a orgánových náhrad Centrum experimentálního výzkumu chorob krevního oběhu a orgánových náhrad Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Operační

Více

Základy lékařských věd pro studenty z nelékařských oborů Program kurzu pro postgraduální studenty (léto 2016)

Základy lékařských věd pro studenty z nelékařských oborů Program kurzu pro postgraduální studenty (léto 2016) KURZY OBOROVÉ RADY FYZIOLOGIE A PATOFYZIOLOGIE ČLOVĚKA Semináře pro postgraduální studenty 3. lékařská fakulta opět pořádá kurz Základy lékařských věd pro studenty z nelékařských oborů. Kurz probíhá každé

Více

Ponuka a cenník nadštandardných preventívnych programov

Ponuka a cenník nadštandardných preventívnych programov Medicínsko-diagnostické centrum UNICENTRUM BOJNICE UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Ponuka a cenník nadštandardných preventívnych programov platná od 1. decembra 2016 Kontakt: Tel.:

Více

Zavádzanie centrálneho venózneho katétra. spracovala: Lucia Staroňová

Zavádzanie centrálneho venózneho katétra. spracovala: Lucia Staroňová Zavádzanie centrálneho venózneho katétra spracovala: Lucia Staroňová Definícia Zavedenie centrálneho venózneho katétra (CVK ) je invazívny lekársky výkon, ktorý je súčasťou diagnosticko - terapeutického

Více

Špecializačný študijný program v špecializačnom odbore

Špecializačný študijný program v špecializačnom odbore Špecializačný študijný program v špecializačnom odbore Anestéziológia a intenzívna medicína na JLF UK v Martine a) Charakteristika špecializačného odboru a dĺžka trvania špecializačného štúdia 1 Anestéziológia

Více

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Hlavná č.1400/1, 059 51 Poprad Matejovce DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA 2697 K mechanik elektrotechnik Úprava ŠkVP učebný plán overovanie duálneho vzdelávania v rámci

Více

Česká společnost klinické farmakologie ČLS JEP a Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PROGRAM

Česká společnost klinické farmakologie ČLS JEP a Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PROGRAM Česká společnost klinické farmakologie ČLS JEP a Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PROGRAM 7. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE KLINICKÉ FARMAKOLOGIE 24. SLOVENSKÁ KONFERENCIA KLINICKEJ FARMAKOLÓGIE

Více

1.ročník - zubní lékařství - prezenční studium

1.ročník - zubní lékařství - prezenční studium 1.ročník - zubní lékařství - prezenční studium Anatomie doc. RNDr. P. Fiala, CSc. Biofyzika MUDr. et MUDr. J. Beneš, Ph.D. Biochemie I. prof. MUDr. J. Racek, DrSc., doc. MUDr. J. Kotyza, CSc. Biologie

Více

Cenník všetkých zdravotných výkonov. I. Cenník zdravotných výkonov a služieb, pri ktorých poskytovateľ vyberá úhradu

Cenník všetkých zdravotných výkonov. I. Cenník zdravotných výkonov a služieb, pri ktorých poskytovateľ vyberá úhradu Ambulancia FBLR Polikliniky Karlova Ves, Líščie údolie č. 57, Bratislava, pracovisko Denný rehabilitačný stacionár pre deti, Donnerova č. 1, Bratislava MUDr. Mária Martinková Cenník všetkých zdravotných

Více

KLINICKÁ FARMACIE - základ pro péči farmaceuta orientovanou na pacienta PharmDr. Fialová Daniela, PhD.

KLINICKÁ FARMACIE - základ pro péči farmaceuta orientovanou na pacienta PharmDr. Fialová Daniela, PhD. KLINICKÁ FARMACIE - základ pro péči farmaceuta orientovanou na pacienta PharmDr. Fialová Daniela, PhD. Katedra sociální a klinické farmacie Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Universita Karlova v

Více

DOPORUČENÝ POSTUP PŘI VÝSKYTU MALIGNÍ HYPERTERMIE. Pracovní skupina. Černý Vladimír Schröderová Ivana Šrámek Vladimír Štěpánková Dagmar

DOPORUČENÝ POSTUP PŘI VÝSKYTU MALIGNÍ HYPERTERMIE. Pracovní skupina. Černý Vladimír Schröderová Ivana Šrámek Vladimír Štěpánková Dagmar Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny DOPORUČENÝ POSTUP PŘI VÝSKYTU MALIGNÍ HYPERTERMIE Pracovní skupina Černý Vladimír Schröderová Ivana Šrámek Vladimír Štěpánková Dagmar

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA. Ambulantná starostlivosť o deti a dorast v SR 2005

EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA. Ambulantná starostlivosť o deti a dorast v SR 2005 EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA Ambulantná starostlivosť o deti a dorast v SR 2005 Ročník 2006 ZŠ-26/2006 Obsah Úvod... 7 Dojčené deti... 9 Dojčené deti v Slovenskej republike (graf)... 9 Vyšetrenia (ošetrenia)

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Odbor vzdělávání, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2. Nabídka vzdělávacích akcí

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Odbor vzdělávání, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2. Nabídka vzdělávacích akcí Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Nabídka vzdělávacích akcí 2016 Obsah Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Obsah 1 Vzdělávací akce dle zákona č. 96/2004 Sb...3 1.1 Specializační vzdělávání...3 1.1.1

Více

VIII. AFAZIOLOGICKÉ SYMPOZIUM

VIII. AFAZIOLOGICKÉ SYMPOZIUM NEUROLOGICKÁ KLINIKA LF MU A FN BRNO KATEDRA LOGOPÉDIE PdF UK BRATISLAVA ASOCIACE KLINICKÝCH LOGOPEDŮ ČR SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA CIA LOGOPÉDOV pořádali v Brně ve dnech 5. - 6. 3. 2009 VIII. AFAZIOLOGICKÉ SYMPOZIUM

Více

S - skúška, HK - hodnotenie kurzu, ZK - získanie kreditov (S, HK, ZK je hodnotenie. Pedagóg zodpovedný za výučbu

S - skúška, HK - hodnotenie kurzu, ZK - získanie kreditov (S, HK, ZK je hodnotenie. Pedagóg zodpovedný za výučbu Študijný program: zubné lekárstvo 1. rok S- skúška, HK - hodnotenie kurzu, ZK - získanie kreditov (S, HK, ZK je hodnotenie Anatómia 1 doc. Kubíková 48/36 HK - 6 Anatómia 2 doc. Kubíková - 48/60 S 9 Biológia

Více

Preventivní medicína

Preventivní medicína Preventivní medicína Předseda Doc. MUDr. Alexander Martin Čelko, CSc., Ústav epidemiologie LF UK tel: 26710 2485 fax: 272 738 497 e-mail: martin.celko@lfcuni.cz Místopředseda Prof. MUDr. Kamil Provazník,

Více

SPECIFIKA FYZIOTERAPIE U KRITICKY NEMOCNÝCH PO CHIRURGICKÝCH VÝKONECH

SPECIFIKA FYZIOTERAPIE U KRITICKY NEMOCNÝCH PO CHIRURGICKÝCH VÝKONECH SPECIFIKA FYZIOTERAPIE U KRITICKY NEMOCNÝCH PO CHIRURGICKÝCH VÝKONECH Mgr. Kožešníková Lucie MUDr. Eduard Havel, Ph.D. Rehabilitační klinika FN a LF UK Hradec Králové, přednostka doc. MUDr. E. Vaňásková,

Více

rádiologických technikov

rádiologických technikov Spoločnosť rádiologických asistentov SR a Slovenská komora medicínsko technických pracovníkov srdečne pozýva všetkých rádiologických technikov na Jesenný seminár rádiologických technikov 19. september

Více

Jak (vy)budovat vzdělávací systém pro rezidenty?

Jak (vy)budovat vzdělávací systém pro rezidenty? Jak (vy)budovat vzdělávací systém pro rezidenty? Vladimír Černý Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Univerzita J. E. Purkyně Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, IPVZ Praha Centrum

Více

Varovné príznaky pri banálnych ochoreniach

Varovné príznaky pri banálnych ochoreniach 8. Pelhřimovský podvečer 16.-17.11.2012 Varovné príznaky pri banálnych ochoreniach Viliam Dobiáš Centrum pro výuku urgentní medicíny LF UPOL Katedra urgentnej medicíny SZU Bratislava viliam.dobias@dobiasovci.sk

Více

Studijní obor: Optometrie Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Verze: 2014 Kreditní limit: 162 kr.

Studijní obor: Optometrie Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Verze: 2014 Kreditní limit: 162 kr. 1 Studijní program: B5345 Specializace ve zdravotnictví Kreditní limit: 180 kr. Studijní obor: Optometrie Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Verze: 2014 Kreditní limit: 162 kr. Studijní plán:

Více

Rehabilitačné vyšetrenie. Podológia a biomechanika. Formetric 4D. Cenník služieb. Cenníky služieb: Vstupná konzultácia

Rehabilitačné vyšetrenie. Podológia a biomechanika. Formetric 4D. Cenník služieb. Cenníky služieb: Vstupná konzultácia Cenník služieb Cenník je platný od 1. 2. 2015 a informuje o cene a orientačnej dĺžke trvania jednotlivých služieb. Platné ceny nájdete v ponuke služieb pod konkrétnym výkonom. Všetky terapie sú vykonávané

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma studia A.

Více

Okruhy otázok štátnej skúšky z predmetu Teória a didaktika športovej špecializácie karate

Okruhy otázok štátnej skúšky z predmetu Teória a didaktika športovej špecializácie karate U N I V E R Z I T A K O M E N S K É H O V B R A T I S L A V E Fakulta telesnej výchovy a športu Nábr. arm. gen. L. Svobodu č.9, 814 69 Bratislava www.fsport.uniba.sk Okruhy otázok štátnej skúšky z predmetu

Více

Okruh tém ku skúške na záver certifikačnej prípravy pre výkon certifikovanej činnosti DORASTOVÉ LEKÁRSTVO

Okruh tém ku skúške na záver certifikačnej prípravy pre výkon certifikovanej činnosti DORASTOVÉ LEKÁRSTVO Okruh tém ku skúške na záver certifikačnej prípravy pre výkon certifikovanej činnosti DORASTOVÉ LEKÁRSTVO 1) Sexuálne prenosné ochorenia -rozdelenie, osobitosti klinických prejavov -Kvapavka, trichomoniáza,

Více

Manažment obezity v ambulancii všeobecného lekára

Manažment obezity v ambulancii všeobecného lekára Manažment obezity v ambulancii všeobecného lekára XXXIII. Konsolidačná výročná konferencia SSVPL SLS Vysoké Tatry 2012 MUDr. Katarína Tesárova všeobecný lekár Výskyt nadváhy a obezity v populácii Rizikové

Více

Neurologická klinika Stránka 1 z 6

Neurologická klinika Stránka 1 z 6 Neurologická klinika Stránka 1 z 6 Dětská neurologie Telefon doc. MUDr. Havlová, CSc. : úterý 9 15 hod. tel. l. 5532, 5536 prof. MUDr. Nevšímalová, DrSc.: úterý 9 11.30 hod. tel. l. 3537 as. MUDr. Příhodová:

Více

Finančné pásma na nákup potravín. Pre žiakov zo športových škôl a športových tried

Finančné pásma na nákup potravín. Pre žiakov zo športových škôl a športových tried Finančné pásma na nákup potravín Pre žiakov zo športových škôl a športových tried Legislatíva zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) 140 vyhláška MŠ SR č. 330/2009 Z. z.

Více

Hypotermia. Title, A :

Hypotermia. Title, A : Hypotermia A : Hypotermia Stav organizmu, keď centrálna telesná teplota klesne pod 35 C Hypotermia Pri poklese telesnej teploty dochádza k: Hypersekrécii adrenalínu, noradrenalínu Vazokonstrikcii a dočasnej

Více

Výsledky CRP MEFANET 2009 na 3.LF UK v Praze

Výsledky CRP MEFANET 2009 na 3.LF UK v Praze 3. lékařská fakulta Univerzita Karlova v Praze Výsledky CRP MEFANET 2009 na 3.LF UK v Praze E. Kvašňák Konference MEFANET 2009, Brno 26.11.2009 Obecná předsevzetí na r.2009 Zaškolit pedagogy v tvorbě e-kurzů

Více

Rozbor ochorení a úmrtnosti na onkologické ochorenia v APLD v Kysaku. MUDr. Jarmila Platová

Rozbor ochorení a úmrtnosti na onkologické ochorenia v APLD v Kysaku. MUDr. Jarmila Platová Rozbor ochorení a úmrtnosti na onkologické ochorenia v APLD v Kysaku. MUDr. Jarmila Platová SH ž- nar.1937 zh.nádor tela maternice - zistené 1981 SJ m- nar.1943 zh.nádor testis zistené 1985 KM -ž- nar.1937

Více

Brněnské neurochirurgické dny

Brněnské neurochirurgické dny Program Brněnské neurochirurgické dny s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie Pořádá pod záštitou České neurochirurgické společnosti ČLS JEP, České lékařské komory a Profesní a odborové

Více

Hospodárske noviny, Plnohodnotný biznis titul získate aj doma. [HN; 167/2014; 02/09/2014; s.: 18; redakcia ; Zaradenie: MOJA KARIÉRA]

Hospodárske noviny, Plnohodnotný biznis titul získate aj doma. [HN; 167/2014; 02/09/2014; s.: 18; redakcia ; Zaradenie: MOJA KARIÉRA] Hospodárske noviny, 02.09.2014 Plnohodnotný biznis titul získate aj doma [HN; 167/2014; 02/09/2014; s.: 18; redakcia ; Zaradenie: MOJA KARIÉRA] MBA NA SLOVENSKU A V ČR l Pozrite si zoznam vybraných škôl,

Více

ANNEX III ZMENY V SÚHRNE CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU A PÍSOMNÝCH INFORMÁCIÁCH PRE POUŽÍVATEĽOV

ANNEX III ZMENY V SÚHRNE CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU A PÍSOMNÝCH INFORMÁCIÁCH PRE POUŽÍVATEĽOV ANNEX III ZMENY V SÚHRNE CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU A PÍSOMNÝCH INFORMÁCIÁCH PRE POUŽÍVATEĽOV 25 PRÍLOHY K DOPLNENIU RELEVANTNÝCH SEKCII SÚHRNU CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU LIEKOV OBSAHUJÚCICH

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 7 8 1 (tištěná SBN 978-80-247-7952-2

Více

Křest knihy Experimental Surgery

Křest knihy Experimental Surgery 1 V úterý 20. 9. proběhl v konferenčním sále Muzea knihtisku a knihy v Plzni v Plovární ulici křest knihy Experimental Surgery (Experimentální chirurgie). Ve slavnostní náladě se zde sešla jak velká část

Více

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PRÁVNICKÁ FAKULTA. Akademický senát Šafárikovo nám. 6, P. O. BOX 313, Bratislava I

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PRÁVNICKÁ FAKULTA. Akademický senát Šafárikovo nám. 6, P. O. BOX 313, Bratislava I UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PRÁVNICKÁ FAKULTA Akademický senát Šafárikovo nám. 6, P. O. BOX 313, 810 00 Bratislava I Uznesenia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej

Více

Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení

Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení Na RUK byly předloženy v roce 2016 žádosti o re/akreditaci pro 4 obory habilitačního řízení a 3 obory řízení ke jmenování profesorem, jež

Více

1) Identifikační údaje (podle 5 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů). Obchodní firma

1) Identifikační údaje (podle 5 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů). Obchodní firma Platnost k 15. 10. 2012/aktualizace 8. 1. 2013 ŽÁDOST O AKREDITACI rekvalifikačního programu směřujícího k čisté rekvalifikaci člen první pomoci Formulář pro zpracování žádosti o akreditaci podle vyhlášky

Více

16. Koľko litrov moču sa zmestí do močového mechúra

16. Koľko litrov moču sa zmestí do močového mechúra 1. Popíš strednú vrstva oka 2. Vymenuj zmeny na tele v období puberty 3. Čo vieš o prištítnom teliesku 4. Čo prospieva a neprospieva obehovej sústave 5. Čo tvorí hrudník 6. Ako ináč nazývame pohyblivé

Více

Súčasná diagnostika a liečba CHOCHP

Súčasná diagnostika a liečba CHOCHP Súčasná diagnostika a liečba CHOCHP Rozborilová, E. Klinika TaPCH UK JLF Globálna epidémia chronických chorôb Obrovské množstvo ľudí na svete je ohrozené chronickými chorobami, ako sú choroby srdca, cievne

Více

Výprava do kosti: Najčastejším ochorením kostí na svete je osteoporóza.

Výprava do kosti: Najčastejším ochorením kostí na svete je osteoporóza. Výprava do kosti: Kosť je živé tkanivo. Ako mnohé ďalšie tkanivá v tele, aj kostra sa počas života potrebuje neustále obnovovať. Celá kostra dospelého človeka sa kompletne obnoví v priebehu 7 10 rokov.

Více