Změna Zásad pro prodej domů a bytů nájemcům v Táboře bytovou jednotku bez vážných důvodů nebo ji podnajímá bez souhlasu vlastníka.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Změna Zásad pro prodej domů a bytů nájemcům v Táboře bytovou jednotku bez vážných důvodů nebo ji podnajímá bez souhlasu vlastníka."

Transkript

1 strana 02 rada a zastupitelstvo strana 03 rozpočet města strana 05 hrad hradiště strana 07 kulturní akce strana 12 olympiáda mládeže informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma Oslavy 90. výročí vzniku samostatného československého státu Ve čtvrtek 30. října se v Táboře konaly oslavy 90. výročí vzniku samostatného státu za účasti ministryně obrany ČR JUDr. Vlasty Parkanové a řady dalších významných hostů. Oslavy byly zahájeny pietním aktem u pomníku obětí první světové války na Křižíkově náměstí, pokračovaly slavnostním nástupem posádek Tábor a Bechyně spojeným s přehlídkou vojenské techniky. Celodenní program byl zakončen slavnostním koncertem Vojenské hudby Tábor v Divadle Oskara Nedbala. Informační seminář pro žadatele o dotace Město Tábor pořádá pro žadatele o dotace z fondů města Tábora a aktivních grantů města Tábora informační seminář, který se uskuteční ve středu 3. prosince v hodin ve velké zasedací Zastupitelstvo města Tábora schválilo na svém jednání 19. prosince 2005 Zásady pro prodej domů a bytů nájemcům v Táboře. Na základě zkušeností získaných již realizovaným prodejem bytů a zájmu nájemníků byly na jednání Zastupitelstva města Tábora 3. listopadu 2008 schváleny dílčí změny stávajících Zásad pro prodej domů a bytů nájemcům v Táboře. Úplné nové znění těchto zásad je zveřejněno na internetové stránce města: uredni-deska/prodej-bytu/. Podstatné a významné změny v jednotlivých částech zásad, ke kterým dochází, uvádíme níže. Výběr domů k prodeji Stávající maximální počet bytových jednotek v budově, ve které je místnosti Tabačky, Husovo náměstí 2938, Tábor. Cílem semináře je seznámit žadatele s celkovými pravidly dotačního řízení (od formálních náležitostí jednotlivých žádostí až po podání závěrečného vyúčtování), a hlavně upozornit na nejčastější chyby, ke kterým v této souvislosti možné byty prodávat, se zvyšuje z 26 na 34. Tato změna umožní zahrnout do prodeje větší počet domů zejména na Sídlišti nad Lužnicí, kde nájemníci požádali o koupi a kde zatím bylo prodáno nejméně bytů v poměru k jejich celkovému počtu v této lokalitě. Současně se ruší podmínka zájmu všech či 80 % nájemníků v panelových domech. Podle nových zásad pro realizaci prodeje platí podmínka zájmu 2/3 nájemníků ve všech domech ve vlastnictví města Tábora, jak zděných, tak panelových. Nadále platí, že k prodeji nebudou vybrány domy: a) u kterých není dořešen restituční nárok či vlastnictví příslušných pozemků b) ve kterých jsou tzv. sociální, bezbariérové byty c) s větším počtem bytových jednotek dochází, a předcházet tak případnému vyřazení žádosti či vratkám dotací. Případné dotazy zodpoví vedoucí odboru financí Ing. Dana Daňková, která bude rovněž k dané problematice přednášet, a dále pracovníci odpovědní za vedení jednotlivých fondů. (red) d) na které se vážou blokační dotační podmínky e) lukrativní a ve kterých jsou lukrativní nebytové prostory Kupní cena V souvislosti s platnou vyhláškou č. 107/2006 Sb., jíž se mimo jiné nahrazují původní kategorie bytů pouze specifikací bytů se sníženou kvalitou, se ruší sleva u bytů II. kategorie. Dále se ruší slevy při prodeji domu jako celku v závislosti na počtu bytů. Stanovení kupní ceny bytu zůstává nezměněno. Postup při převodu jednotek Doplňuje se ustanovení, podle kterého nebude byt prodán nájemci, který si neplní své povinnosti. Kupní smlouva nebude uzavřena s osobou, která užívá bytovou jednotku protiprávně, dále s osobou, která má dluhy či jiné závazky vůči městu Táboru, neužívá Veselé Vánoce Krásné prožití vánočních svátků a hodně zdraví do nového roku všem občanům města přejí pracovníci města Tábora. Změna Zásad pro prodej domů a bytů nájemcům v Táboře bytovou jednotku bez vážných důvodů nebo ji podnajímá bez souhlasu vlastníka. Společné podmínky při převodu domů a bytů Doplňuje se ustanovení, které umožňuje následné převody mezi osobami blízkými (darování synovi, dceři,...) v době před uplynutím tříleté lhůty předkupního práva. Předkupní právo se neuplatní, pokud dojde k převodu osobě blízké ( 116, 117 občanského zákoníku). Ostatní ustanovení platí v původním znění. Nadále platí, že neexistuje žádný seznam domů určených k prodeji. Prodávat se budou domy, které splňují podmínky těchto zásad, když o prodeji rozhoduje zastupitelstvo města. Dana Švecová vedoucí odboru správy majetku města Dole/Francie Škofja Loka/Slovinsko Kostnice/Německo Orinda/USA Wels/Rakousko partnerská města: TÁBOR: Entente Florale 2007 stříbro Olympiáda mládeže 2009 MS cyklokros 2010

2 strana 02 prosinec 2008 modernizace hřiště; beseda Zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva se koná 15. prosince od hodin v zasedací místnosti číslo 410, v budově bývalé Tabačky. Jednání jsou veřejná. Úřední hodiny městského úřadu Žižkovo nám. č. p. 2, 3, 4, 30, 31 (komplex budov) starostka a místostarostové města odbor kancelář starosty odbor vnitřních věcí odbor financí stavební úřad odbor územního rozvoje odbor správy majetku města útvar vnitřního auditu Žižkovo nám. 11 odbor financí odbor kancelář starosty odbor školství, mládeže a tělovýchovy odbor dopravy odbor kultury a cestovního ruchu odbor investic a strukturálních fondů městská policie Husovo nám (Tabačka) tajemník MěÚ odbor vnitřních věcí odbor sociálních věcí odbor živnostenský odbor životního prostředí odbor dopravně správních agend Úřední hodiny jsou jednotné pro všechny odbory: pondělí hodin úterý hodin středa hodin čtvrtek hodin pátek hodin telefony: spojovatelka: provolba: xxx fax: Informace pro čtenáře: V NTR jednotlivé odbory městského úřadu prezentujeme piktogramy v záhlaví článků. Změna úředních hodin Vážení spoluobčané, upozorňujeme vás na změnu úředních hodin na Městském úřadu Tábor. Ve středu 31. prosince budou z technických důvodů úřední hodiny pouze do hodin ve všech budovách MěÚ na Žižkově i Husově náměstí. Vaše další požadavky vyřídíme 2. ledna v běžných úředních hodinách. Děkujeme ze pochopení. Z jednání rady a zastupitelstva Pasport pozemních komunikací Město Tábor v návaznosti na technickou mapu města, kterou má již veřejnost k dispozici na internetu, připravuje rozšíření služeb tohoto mapového portálu o pasport pozemních komunikací v elektronické podobě. Nová služba bude poskytovat potřebné informace o komunikační síti města. Současný pasport je pouze v papírové podobě, jeho využití je velmi omezené a poskytnutí těchto informací široké veřejnosti je jen obtížně realizovatelné. V současné době je již dokončena kontrola cestní sítě a jsou na základě protokolů prováděny opravy do Mateřská škola Tábor, Kollárova 2497 získala v letošním roce z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, oblast podpory 2.5 Rozvoj infrastruktury pro sociální integraci, dotaci na modernizaci hřiště odloučeného pracoviště MŠ A. Kančeva. Přidělená dotace tvoří 92,5 % celkových uznatelných nákladů projektu (tj ,99 Kč z toho EU poskytla 85 % a Regionální rada NUTS II Jihozápad 7,5 %), zbylé finanční prostředky byly hrazeny z rozpočtu města Tábora, který je zřizovatelem MŠ. Během realizace projektu, jež trvala od září do listopadu letošního roku, došlo k výměně stávajících hracích prvků a sestav za nové, které již odpovídají technickým a bezpečnostním normám. Děti se tak 4. prosince konečně dočkají nových houpaček, skluzavek Zastupitelé se v jedenáctém měsíci sešli 3. listopadu a zároveň měli možnost se zúčastnit neveřejných konzultací k rozpočtu města Tábora. Rada města měla schůze 10. a 24. listopadu. Zastupitelstvo schválilo celou řadu majetkových záležitostí, zejména prodejů pozemků, ale například i prodejů bytů. Velká diskuse nastala nad změnami v Zásadách pro prodej domů a bytů nájemníkům. Nakonec usnesení bylo přijato, a tak by mohlo dojít k většímu uvolnění prodejů bytů z majetku města. Oficiálně byla zrušena činnost Základní školy Helsinská na pracovišti ve Světlogorské ulici. Obdobně se tak stalo u Základní školy Husova Odpovídá to postupným krokům při slučování škol. Schváleno bylo poskytnutí dotací pro sportovní kluby a jednoty z rezervy fondu tělovýchovy a sportu i dotace z rozvojového fondu sociálních služeb. Schválen byl i finanční příspěvek v rámci státní finanční podpory v Programu regenerace pro rok 2008, byť kolem tohoto bodu proběhla delší diskuse. Nejvíce času však strávili zastupitelé nad územním plánem. Nakonec byly schváleny pokyny pro zpracování návrhu plánu a místostarostovi Jírovskému bylo uloženo zajistit další zpracování a projednání návrhu územního plánu. Na Maredově vrchu byly schváleny názvy tří nových ulic. Rada města schválila řadu rozpočtových opatření a přijala finanční dar od firmy Metrostav, a. s., na pořádání konference Architekti, investoři a památkáři ve vzájemném dialogu, která se konala 9. a 10. října v Táboře. Byla vypsána výběrová řízení na dvě významné akce: Odpočinkovou zónu Jordán, I. etapu, a Odpočinkovou zónu Komora. Rekonstrukce Budovcovy a Průběžné ulice byla schválena k realizaci v letech 2009 až Lubomír Šrámek tajemník nového elektronického pasportu. Před dokončením je intranetová aplikace elektronického pasportu, která zatím bude sloužit pracovníkům městského úřadu v režimu zkušebního provozu. Po dokončení úprav bude tato služba zpřístupněna veřejnosti. Pasport místních komunikací je navržen jako otevřený systém, který může být v budoucnu rozšiřován třeba o plány zimní údržby, anebo v něm mohou být vyznačeny zóny placeného parkování aj. V budoucnu bude pasport místních komunikací propojen s územním plánem a bude poskytovat ucelenou informaci o rozvoji dopravy ve městě. Štěpánka Voráčková vedoucí odboru dopravy Modernizované hřiště MŠ A. Kančeva a dřevěného vláčku, ke svým hrám budou moci využívat pružinové houpačky v podobě slona, autíčka, koníka, žirafy a dalmatina. Starší děti nejvíce potěší sestava zahradního městečka, která jim umožní rozvíjet a zdokonalovat tělesné a pohybové dovednosti, a pro svou hru s panenkami si holčičky jistě oblíbí dřevěný domeček se stolečkem. Nové lavičky budou využívány pro chvíle odpočinku. Hřiště se speciálním povrchem bude dětem sloužit ke sportovním aktivitám a rozvíjet jejich poznatky a dovednosti důležité k podpoře zdraví a fyzické zdatnosti. Aktivním pobytem na školní zahradě učíme děti chránit hodnoty spojené se zdravým pohybem v bezpečném prostředí. Vlasta Vychodilová ředitelka školy Partnerství v projektu Síť měst s hradbami a opevněními i Letos v březnu schválila Rada města Tábora účast města jako partnera v projektu Síť měst s hradbami a opevněními. Jedná se o součást operačního programu EU mezinárodní spolupráce, který je jedním z operačních programů pro období let 2007 až Jde o projekty, které mají za cíl propojit subjekty Evropy do různě tematicky zaměřených oblastí. Města s hradbami je jednou z nich. V tomto projektu se účastní historická města Německa, Rakouska, Itálie, Slovinska, Maďarska a České republiky. Do pozice vedoucího partnera se postavilo Dolní Rakousko, které podobný projekt na obnovu měst s hradbami na národní úrovni již vede od roku 2001 a má pro tento účel zřízený úřad pro obnovu vesnic a měst v Dolním Rakousku. V současné době byl projekt schválen. Město Tábor získané prostředky ve výši 60 tis. eur využije zejména na zpracování studií dalšího využití a restaurování hradeb a opevnění pro turistické zatraktivnění města, video a audioguidy společné pro všechna města, oživení hradebních prostor, orientační systém, prezentační DVD, rozšíření webových stránek města apod. Přínosné bude i získání zkušeností od jiných obdobných historických měst. Spolufinancování města pro celé období činí 15 %. Další aktivity mohou vyplynout ze společných jednání. Projekt je plánován na léta Lenka Horejsková vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Pozvánka na besedu Nové město-jih Jak lze řešit možnosti zklidnění dopravy v klidu a pohybu? Město Tábor si vás dovoluje pozvat na projednání možnosti zklidnění dopravy v klidu a pohybu. Připravované materiály týkající se parkování v uličních profilech jsou pouze pracovní verzí, která řeší výhledový stav. Spuštění opatření je přímo úměrné vaší zpětné vazbě. O čem chceme diskutovat, co můžeme vyřešit... odstranění kolize parkování návštěvníků Nového města garantované parkování části trvale bydlících odstranění kolize parkování nákladních automobilů vyloučení průjezdu nákladních automobilů Maredovým vrchem zvýšení bezpečnosti pěších pravidelná linka a obsluha MHD Veřejné projednání se uskuteční 10. prosince od hodin v jídelně ZŠ v Husově ulici. Řešené ulice: Lužnická, Čelkovická, Budějovická, Ústecká, Mlýnská, Pod Nemocnicí, Příkrá, Třebízského, Krátká, Husova, Údolní, Na Bydžově, Hromádkova, Mostecká, Petra z Ústí, Štítného, Komenského. (mj)

3 Město Tábor má zpracován návrh rozpočtu na rok Sestavování rozpočtu probíhalo na základě harmonogramu schváleného zastupitelstvem města a podílely se na něm všechny orgány města, příspěvkové organizace (základní a mateřské školy, G-centrum, Městská knihovna) a společnosti, kterých je město Tábor zřizovatelem nebo zakladatelem. Návrh rozpočtu byl předložen v listopadu zastupitelstvu města ke konzultaci. Od 1. prosince bude zveřejněn na úřední desce města a na internetu. K zveřejněnému návrhu se mohou vyjádřit občané, a to buď písemně na adresu Městský úřad Tábor odbor financí, Žižkovo nám. 2, Tábor, též em na adresu: nebo ústně na jednání zastupitelstva města, které bude rozpočet projednávat 15. prosince. Rozpočet na rok 2009 je zásadním způsobem ovlivněn úspěšností města v dotačních řízeních, kdy pro léta 2009 a 2010 město na své investiční projekty získá minimálně 210 mil. Kč. Podmínkou čerpání dotačních prostředků je ovšem to, že i město ze svého rozpočtu přispěje, a to 76 mil. Kč. Na pokrytí uvedených milionů si město vytvářelo v minulých letech rezervu v úvěrovém rámci. Načerpání úvěrů pak vede ke schodkovému rozpočtu. Schodek je pro rok 2009 plánován ve výši 40 mil. Kč. Úvěrové zatížení města k 31. prosinci 2009 dosáhne 255 mil., což představuje pouze 54 % daňových příjmů, přičemž dluhová služba nespotřebuje ani čtvrtinu provozního přebytku. Několik zásadních čísel (v tis. Kč) celkové příjmy celkové výdaje schodek rozpočtu Příjmy města v roce 2009 jsou odhadnuty takto: příjmy z daní, místních a správních poplatků ve výši 468 mil. Kč, tedy o 13 mil. Kč více než v roce 2008 nedaňové příjmy ve výši 195 mil. Kč (z toho 87 % tvoří příjmy z pronájmu bytů, budov a pozemků) přijaté provozní dotace od státu nebo kraje ve výši 235 mil. Kč (z toho 71 % na sociální dávky, 21 % na výkon státní správy, 5 % na provoz knihovny a 2 % na školství) kapitálové příjmy ve výši 87 mil. Kč poplynou do rozpočtu města z prodeje bytů a pozemků investiční dotace, které jsou pro město připraveny, budou navedeny do rozpočtu během roku tak, jak budou uzavírány s poskytovateli dotací smlouvy o financování Výdaje na zajištění provozu města dosáhnou výše 764 mil. Kč, což je 75 % z celkových výdajů. Největší položkou jsou výdaje na čištění a údržbu města, veřejné osvětlení, veřejnou zeleň, odpadové hospodářství a správu bytového fondu, které spotřebují 130 mil. Kč. Rozpočet ovšem nezapomíná ani na opravy a údržbu městského majetku. Tato položka dosáhne v roce 2009 částky 77 mil. Kč. Položkou, která rozpočtem města pouze proteče, protože je kryta prosinec 2008 strana 03 rozpočet města; rekonstrukce Návrh rozpočtu města Tábora na rok 2009 státní správa, samospráva 17 % bezpečnost a pořádek 2 % sociální péče a pomoc 2 % finanční operace 10 % Město Tábor čeká velká rekonstrukce kanalizační sítě. Investorem stavby je Vodárenská společnost Táborsko, s.r.o., jejímiž společníky jsou města Tábor, Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí. Na financování projektu jehož celková hodnota dosáhne přibližně 0,75 mld. Kč, se podílí také Evropská unie prostřednictvím Fondu soudržnosti. Cílem projektu s oficiálním názvem Náprava stavu kanalizační soustavy aglomerace Táborsko je zlepšení jakosti vody v tocích a podzemních vodách. To zajistí rekonstrukce kanalizačního systému na úroveň požadovanou Evropskou unií, tedy odpovídající směrnici Rady č. 91/271/EHS o čištění městských odpadových vod. Druhým cílem je ochrana severovýchodní části Tábora před přívalovými dešti. To umožní převedení části průtoků odpadních a dešťových vod pomocí štoly z povodí Jordánu a kapacitně limitované čističky Klokoty do areálové čističky odpadních vod. Stavba zahrnuje výstavbu 6 km kanalizačních stok, včetně kilometrové štoly v centru města Tábora, rekonstrukci 18 km kanalizačních řadů, které obsluhují téměř 23 tisíc oby vatel aglomerace, připojení zhruba 2 tisíc obyvatel na kanalizaci a čistírnu odpadních vod, dále rekonstrukci 7,5 km vodovodních řadů a vytvoření retenčního prostoru pro akumulaci odpadních a dešťových vod o objemu 4190 m 3. Plánované rekonstrukce i nové stavby si vyžádají řadu dopravních dotací ze státního rozpočtu, jsou sociální dávky ve výši 168 mil. Kč. Rozdělení peněz do jednotlivých oblastí ukazuje graf (viz níže). Kapitálové výdaje jsou na rok 2009 plánovány ve výši 261 mil. Kč. Z těch nejvýznamnějších: na bytovém hospodářství je připraveno 57 mil. Kč na rekonstrukci bytových jader č. p. 2203, přestavby č. p. 446, 2169 a 657, odstranění panelových vad u č. p , 2672, 2340, 2354, zateplení domu 2238 a 2553 a generální opravy výtahů v č. p. 2215, 2749, 2748, 2747, 2247, 2246, 2229, 2228, 2216 a 2403 při dofinancování dotovaných projektů vydáme 28 mil. Kč na odpočinkovou zónu Jordán, 25 mil. Kč na odpočinkovou zónu Komora, 17 mil. Kč Provozní výdaje ostatní činnosti 1 % dávky a podpory v soc. zabezpečení 21 % průmysl, obchod, služby 1 % doprava 9 % na rekonstrukci Družstevní ulice, 2 mil. Kč na obnovu autobusových zastávek, 3 mil. Kč na SPŠS a SzeTŠ, 1,6 mil. Kč na ZŠ v Měšicích a 1 mil. Kč na ZŠ Husova a 0,3 mil. Kč na další etapu rekonstrukce parku U Popraviště silnice, chodníky, parkoviště dostanou dalších 34 mil. Kč, především na rekonstrukci Budovcovy a Průběžné ulice i jiných omezení. Chtěla bych občany požádat o toleranci a pochopení. Rekonstrukce je nezbytná a přispěje ke zkvalitnění životního prostředí nás všech. Splníme tak i závazky, k nimž se naše republika zavázala při vstupu do Evropské unie, řekla starostka Tábora Ing. Hana Randová. Celý projekt je rozdělen na dvě stavby první zahrnuje výstavbu štoly (1 podprojekt) a druhá výstavbu a rekonstrukci kanalizačních řadů (celkem 22 podprojektů). Investor již vybral správce stavby. Na základě vítězství ve výběrovém řízení se jím stala společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., Praha. Na první stavbu probíhá výběr zhotovitele a její zahájení se předpokládá, v závislosti na výsledcích výběrového řízení, na rekonstrukce základní škol může být vyčerpáno až 10 mil. Kč výkupy pozemků mají přiděleno 14,5 mil. Kč rozpočet nezapomněl ani na půjčky občanům města na rekonstrukce domů a bytů z nově vytvořeného fondu podpory a rozvoje bydlení (3 mil. Kč), dětská hřiště (1 mil. Kč), hřiště a další akce v příměstských částech (6 mil. Kč), úpravu parteru v Leskovické ulici (2 mil. Kč), úpravy hřbitovů (3,5 mil. Kč), dofinancování nákupu cisterny pro hasiče ( 3 mil. Kč) na tvorbu projektových dokumentací k plánovaným stavbám je vyčleněno 10 mil. Kč a na další rozvojové investice, u kterých jsou připravovány žádosti o dotace, 30 mil. Kč vzdělávání 7 % ochrana životního prostředí 7 % kultura a sdělovací prostředky 4 % tělovýchova a zájmová činnost 5 % bydlení, komunální služby, úz. rozvoj 14 % Návrh rozpočtu na rok 2009, stejně tak jako v minulých letech, vychází z reálného odhadu možných rozpočtových příjmů a na straně výdajů je konsenzem možností a potřeb města, v roce 2009 významně ovlivněných získáním dotací na investiční projekty. Dana Daňková vedoucí odboru financí Táborsko čeká velká rekonstrukce kanalizační sítě buď ještě letos, nebo počátkem roku Druhá stavba bude zahajována postupně v průběhu příštího roku. Jsme si vědomi, že občané mají právo na přesné informace. Proto budeme o výstavbě informovat nejen prostřednictvím těchto novin a besed, ale také na samostatných webových stránkách, které právě připravujeme, doplnila Hana Randová. Po zahájení vlastních stavebních prací otevře správce stavby také informační kancelář v Táboře. Dokončení kompletní výstavby a rekonstrukce kanalizační sítě v aglomeraci Táborsko je plánováno na prosinec Ing. Milan Míka ředitel Vodárenská společnost Táborsko, s. r. o.

4 strana 04 prosinec 2008 vánoce; zápisy do zš; sighisoara Táborské Vánoce i Cesta z Tábora do Sighisoary je dlouhá více než 1100 km. Město Sighisoara má zhruba 30 tisíc obyvatel a je jedním z nejvýznamnějších středisek historického centra Rumunska, Transylvánie. Jádro města je dokonce na seznamu památek UNESCO. Sighisoara je poměrně podobná Českému Krumlovu a tak trochu i Táboru. Střed města sice není tak pěkně upraven, jsou zde ve špatném stavu chodníky i komunikace, ale město má svoji jedinečnou atmosféru a rozhodně stojí za návštěvu. Město Sighisoara (něm. Schassburg, maď. Segesvar) se nachází v centru Rumunska, 55 km od Targu Mures, 97 km od Sibiu, 121 km od Brašova a 328 km od Bukurešti. Je to jedna z mála středověkých pevností nacházejících se na jihovýchodě Evropy a jediná svého druhu v Rumunsku. Založení je datováno v kronikách ze 17. století k roku 1191 či 1198, ale první dokument o městě pochází z roku Území města je obydleno přibližně 4000 let. Civilní architektura je ovlivněna bohatými vrstvami obyvatelstva, důkazem zůstávají budovy z kamene v centrální zóně měšťanský dům s jelenem, Casa Venetiana (Venetianský dům), obydlí starosty, dům Vlada Draculy. Kostel na kopci je nejpodstatnějším monumentem ve městě a značný význam má i mezi evangelickými kostely Transylvánie. Obyvatelé Sighisoary byli vtaženi do historických událostí v oblasti Transylvánie a současného Rumunska. Vojvoda Vlad Dracu, nositel zlatého pásu řádu Draka, přijímá správu nad městem (v letech 1431 až 1436) a snaží se o obsazení trůnu rumunské země. Roku 1431 se objevuje poprvé v dokumentu vydaném vojvodou rumunský název města Sighisoara. Různé kalamity se snesly na Sighisoaru během dlouhé doby její existence: roku 1777 největší známé záplavy města, v roce 1709 epidemie zdecimovala 1300 obyvatel z 3000, roku 1738 největší zemětřesení, roku V období adventu Tábor opět ožije pestrou nabídkou kulturních dárků, které připravil odbor kultury a cestovního ruchu pro všechny generace táborských občanů. Tradičním zahájením programů Táborských Vánoc je rozsvícení vánočního stromu, který letos dostal zcela nové osvětlení, spolu s ním se rozzářila vánoční světla po celém městě, poprvé také na stromech na tř. 9. května a Křižíkově náměstí. První polovina prosince bude patřit zejména dětem. Připraveno pro ně je čertovské rojení s mikulášskou nadílkou v pátek 5. prosince na Žižkově náměstí a v sobotu 6. prosince mikulášská jízda Elinkou. Chybět nebude příjezd vánočního kamionu Coca-Coly ani oblíbené vánoční plavání. Rodiny s dětmi by si neměly nechat ujít vánoční výstavu v galerii U Radnice tentokrát pod názvem Andělské Vánoce. Kromě tradičních vánočních výrobků totiž letos do výstavy přispěla celá dvacítka výtvarníků svou představou o postavě anděla. Pro všechny generace je určen staročeský trh s programem a zvonkový průvod, který se loni setkal s velkým zájmem účastníků. Do kostela sv. Jakuba můžete zamířit na adventní koncerty v podání tria Musica Dolce Vita, slovinského hudebníka Paula Batta či slovenské písničkářky Zuzany Homolové. Příznivce výtvarně-tanečních projektů ak. mal. Jana Kunovského potěší program nazvaný Královské kočky, na kterém se kromě sólistek baletu Národního divadla podílí i herečka Milena Steinmasslová. Netradičním zpestřením programu bude zimní módní přehlídka návrháře Petra Kaloudy, kterou pořádá ve spolupráci s městem agentura In models 14. prosince v gotickém sále historické radnice. Město Tábor nezapomnělo ani na seniory, pro které je určeno vánoční posezení s hudbou v prostorách hotelu Dvořák 16. prosince od hodin. Koncert Hej, mistře v podání Komorního orchestru Bolech a dalších účinkujících zazní pod vedením Pavla Menharta v sobotu 20. prosince v Divadle Oskara Nedbala. Kromě řady dalších koncertů a programů se letos chystá i novinka v podobě vítání nového roku 2009 ve čtvrtek 1. ledna na Žižkově náměstí. Program, který je zároveň připomenutím nastávajícího období předsednictví ČR v Evropské unii, bude zakončen ohňostrojem. Odbor kultury a cestovního ruchu přeje všem táborským občanům úspěšný nový rok. Těšíme se na setkání s vámi při kulturních událostech, které se již v tuto chvíli pro příští rok připravují. Lenka Horejsková vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Spřátelené město Sighisoara (Rumunsko) Zápisy do prvních tříd Město Tábor, odbor školství, mládeže a tělovýchovy, po dohodě s řediteli jednotlivých základních škol zřizovaných městem Táborem, oznamuje, že zápis do prvních tříd pro školní rok 2009/2010 proběhne v následujících školách a termínech: ve čtvrtek 5. února od do hodin a v pátek 6. února od do hodin v ZŠ a MŠ Tábor, náměstí Mikuláše z Husi 45; ZŠ a MŠ Tábor, Husova 1570; ZŠ Tábor, Zborovská 2696; ZŠ a MŠ Tábor, Helsinská 2732 ve čtvrtek 5. února od do hodin v ZŠ a MŠ Tábor-Čekanice, Průběžná 116; ZŠ a MŠ Tábor- Měšice, Míkova 64 Upozorňujeme rodiče na platnost obecně závazné vyhlášky města Tábora č. 08/2005 (zveřejněná na internetových stránkách: která stanovuje školské obvody základních škol zřizovaných městem Táborem (spádové školy). Podle této vyhlášky (v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) je ředitel spádové školy povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy (do výše povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku). Tímto opatřením není dotčeno právo rodičů vybrat si pro své dítě školu jinou než spádovou. Bližší informace získáte přímo v ředitelstvích ZŠ. Radomír Kouba vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 1676 největší požár, který zničil tři čtvrtiny města. Architektura Sighisoary je spojením prvků gotických, renesančních a barokních: čtrnáct obranných věží hlavních cechů (dodnes se dochovalo jen devět) a věž s orlojem byly konstruovány, přestavovány a opravovány řemeslníky sdruženými v těchto profesních organizacích. Město se nepodařilo nikomu dobít, ačkoli muselo snést několik obléhání (stopy posledního obležení z roku 1704 jsou viditelné na věži cínařů). Ve městě žilo mnoho osobností více či méně slavných: primátor Stephanus Mann, kronikář Georgius Krauss, lékárník Andreas Bertram, kněz a publicista Ilarie Chendi. Velká část dnešního města je vázána k nejslavnější historické osobnosti. Mezi všemi personalitami, které měly vztah k Sighisoaře, je to vojvoda Vlad Tepeš, přejmenovaný na Drákulu, syn vojevůdce rumunské země Vlada Draculy. Je paradoxem, že tato legenda vznikla na základě kvalit a aktivit v zahraničí slavného vojvody a jejím výchozím bodem byly exemplární tresty aplikované Vladem Tepešem na jeho nepřátele. Vlad Tepeš Dracula se narodil pravděpodobně v Sighisoaře, jeho otec žil mezi lety 1431 až 1436 též ve městě pevnosti Sighisoara. Prostřednictvím Sighisoary se slavný Dracula dostal v posledním roce svého života na krátký čas do čela rumunské země. V současné Sighisoaře se nachází starý, ale slavný dům, přejmenovaný na dům Vlada Draculy, v centrální zóně města na Piata Muzeului patřící představitelům středověké pevnosti. Zároveň to byl dům strážního sboru, možná též dům pro hosty. Zde, v tomto domě tedy existuje předpoklad, že v něm žil Vlad Dracu a jeho blízcí. Ve věži, která existovala jako radnice města už od roku 1556 až do konce 19. století, je od roku 1899 muzeum historie, kde můžete vidět keramiku z doby bronzové, rituální dácké vázy, rumunskou keramiku, medicínské a farmaceutické nástroje z časů slavného lékárníka Andrease Bertrama (1670) a z časů Marie Terezie, rozmanitý nábytek, velké mechanismy sloužící k uzavírání bran pevnosti, zbraně, exemplář prvních nástěnných hodin zhotovených v 16. století na jihozápadě Německa, jakož i vývoj mechanismu věžních hodin, existujících od 16. století, kde se nacházejí figury reprezentující rumunské božstvo na každý den v týdnu. Přeloženo z oficiálních stránek města Sighisoary, doplněno informacemi z knihy Rumunsko. Iva Langweilová kancelář starosty

5 Klokoty jsou místo, které je z pohledu dnešní táborské aglomerace uváděno v historických pramenech nejdříve. Hovoří se o nich prvně roku 1220 v souvislosti s Vítkem z Klokot, který byl jedním ze synů Vítka z Prčice, zakladatele mohutného vítkovského rodu. Klokoty nebyly tehdy tak odloučeny od hlavních komunikací jako dnes. Vedly přes ně cesty do Jistebnice a Milevska, jež byly počátkem 13. století hlavními středisky západní části tohoto kraje. Severojižní orientace původní vsi Klokoty nasvědčuje tomu, že tudy vedla také cesta k severu, navazující na komunikační spojení s Prahou, které směřovalo přes Sedlčany, Kamenný Přívoz a Jílové. Stará stezka se vyhýbala mokřinám Tismenického (v horním toku dnes Košínského) potoka, který překročila nad jeho ústím pod Klokoty, kde lze bezpečně přejít i za vytrvalých dešťů nebo při jarním tání, protože se tu hluboko zařezává do kamenného koryta. Zajímavé je, že ještě roku 1680, když táborští radní protestovali proti tomu, že nová vídeňská ulice vede daleko od města až přes Čekanice, nedovedli si představit, že by cesta z Tábora do Prahy mohla vést jinudy než přes Klokoty. Na této prastaré stezce, jejíž přechod přes Tismenici někdy ve středověku zdokonalili pevným kamenným mostem (u dnešního Ctiborova mlýna), můžeme ještě dnes na svahu pod Klokoty pozorovat, jak hluboké stopy zanechal staletý provoz v tvrdé skále. Jestliže většina těch, kteří užívali vitorazskou a gmündskou stezku, spojující střední Čechy se zeměmi jižní a jihovýchodní Evropy, procházela skutečně těmito místy, pak jistě nebylo náhodou, že Vítek založil svou tvrz právě tady. Naskýtá se jen otázka, zda původní tvrz Klokoty stála na skále nad Lužnicí nebo zda ležela blíže k cestě. Není totiž dosud jasné, k jakému opevněnému místu náležel hluboký příkop, který se staré stezky pod Klokoty bezprostředně dotýká. V první polovině 13. století byly Klokoty jen jednou z tvrzí, které tu v širším okolí budovali různí vladykové. A tím se již tehdy, alespoň v pozemkové držbě, spřádala osnova příštích historických událostí. V ostrém zákrutu Lužnice, necelé dvě hodiny chůze pod Klokoty, vznikají Příběnice, tvrz dalšího syna Vítka z Prčic. Tento Vítek mladší z Příběnic (nebo snad jeho syn Vok) založil později na horní Vltavě hrad Rožmberk a stal se zakladatelem nejmocnější větve Vítkovců Rožmberků. Sám Vok z Rožmberka působil ve službách Přemysla Otakara II. jako zemský maršálek a zároveň i jako zemský hejtman ve Štýrsku. Po roce 1284, kdy na protější straně Lužnice vznikly Příběničky, jsou Příběnice v historických pramenech uváděny již jako hrad. Ten pak hrál v rožmberské politice ještě mnohokrát významnou roli. TÁBORSKÉ ZAJÍMAVOSTI Klokoty Vítkovci hrad Hradiště Ani Vítek starší, který sídlil na Klokotech, nezůstal asi trvale na své tvrzi. Zpravidla se uvádí, že se svými syny založil Třeboň a s ní i landštejnskou větev vítkovského rodu. Této rodové větvi náležela i tvrz Skalice u Soběslavi. Jedné z dalších vítkovských rodin se přisuzuje i založení města Ústí nad Lužnicí (dnešního Sezimova Ústí). Nechceme-li uvěřit pověsti, že Ústí založil Sezima, levoboček Vítka z Prčice, můžeme předpokládat, že ústecký rod souvisel s těmi Vítkovci, jejichž hlavním sídlem byla Stráž nad Nežárkou a kteří měli ve znaku právě tak jako pánové z Ústí modrou růži. V okolí pochopitelně vládly i další rody drobné české šlechty, které opíraly svou moc o opevněná sídla. Byly to třeba tvrze v Drhovicích nebo Radimovicích u Tábora, o nichž se zmiňují historické záznamy z dvacátých let 13. století. Na stará feudální sídla můžeme usuzovat i podle kostelů románského založení, které snad původně obsahovaly panské tribuny, jako kostely v Jistebnici nebo Novém Kostelci. V pozemkové držbě, a tím i ve struktuře osídlení kraje, se výrazně uplatňovala také církev. Představovaly ji zejména kláštery v Milevsku a v Louňovicích a pražské biskupství. Od roku 1250, kdy pražský biskup získal Chýnov, až do roku 1268, kdy Bechyně připadla králi, zaujímal biskupský majetek široké území: sahalo jen v místy přerušovaném pásmu od Týna nad Vltavou po obou stranách Lužnice až k Chýnovu a dále přes celé Pelhřimovsko až zpět po Lžín na jihovýchod od Soběslavi. Rovněž i část dnešního Tábora na levém břehu Lužnice, jmenovitě ves Čelkovice, náležela do roku 1307 pražskému biskupství. Během 13. století se dříve převážně zalesněná krajina počala proměňovat staleté duby již tak snadno neodolávaly dokonalejším železným nástrojům, zemědělsky obdělávaná půda se rozšiřovala a osídlených míst přibývalo. V poslední čtvrtině století se zde budovalo i několik hradů. Kromě již uvedených Příběnic to byl především Choustník, který jižně od Chýnova založil snad na královském zboží panský rod původem z Poděbrad. Avšak již roku 1322 náležel tento hrad Petrovi z Rožmberka, který zastával úřad nejvyššího komorníka Království českého. Kdy vznikl severně položený hrad Borotín, není přesně známo. Víme jen, že jej roku 1356 spravoval Vítek z landštejnské větve Vítkovců. Oba tyto hrady měly společné, že ležely nedaleko zemských stezek severojižních směrů. Hrad Hradiště v první polovině 15. století (kresba podle modelu rekonstrukce Ing. Dobroslavy Menclové) Pro vznik pozdějšího husitského města Tábora měl bezprostřední význam hrad Hradiště, vybudovaný nad soutokem Tismenice a Lužnice. Jakou úlohu dostal tento hrad do vínku, si snadno domyslíme, sestupujeme-li od Klokot po starobylé cestě ke Ctiborovu mlýnu. Přímo proti nám tu ční do výše příkrá střecha Bechyňské brány a hned za ní mohutný kamenný válec Kotnovské věže. Takových válcových věží s ochozy na kamenných krakorcích se kdysi po obvodu hradu vypínalo více, správce Hradiště tak mohl snadno pozorovat okolí hradu. První historická písemná zpráva o hradu je z roku 1370, kdy Oldřich a Sezema z Ústí získali od synů zemřelého bratra polovinu rodového majetku, k níž patřil i hrad Hradiště. První tak známý vlastník a patrně zakladatel hradu je Vítek z Hradiště a je pravděpodobně totožný s Vítkem z Klokot. Hospodářskou prosperitu Hradiště nesporně posílilo objevení stříbrných ložisek v nejbližším okolí. Snad právě ta skutečnost, že se v Pintovce a na Horkách těžilo stříbro, které asi z větší části plynulo do již tak bohaté pokladny Vítkovců, přispěla k tomu, že se král Přemysl Otakar II. rozhodl upevnit na Hradišti svou moc a tak zřejmě již kolem roku 1277 bylo Hradiště pobořeno v bojích mezi králem a Vítkovci. Hrad je dnes, bohužel, zachován jen v nepatrných zbytcích středověké výstavby a rekonstrukce jeho stavu byla umožněna pouze na základě prosinec 2008 strana 05 táborské zajímavosti archeologických průzkumů. Hrad byl vybudován ve druhé polovině 13. století na skalnatém ostrohu mezi řekou Lužnicí a Tismenickým potokem a sestával ze tří základních článků obvyklých v naší a vůbec středověké architektuře z vlastního paláce, z hradby a z věží. Půdorys hradního komplexu měl tvar mnohoúhelníku s obvodovými věžemi. Nejmohutnější z nich, válcová věž zvaná Kotnov, ovládala západní nároží a zůstala zachována dodnes, i když v pozměněné podobě. Dvě další válcové věže, první na jihozápadní a druhá na východní straně hradby, byly později zbořeny. Čtvrtá věž, rovněž válcová, umístěná na severovýchodě, zanikla ve druhé polovině 16. století a připomíná ji zlomek vklíněný do zdiva pozdějšího městského pivovaru, vestavěného do hradního areálu v 17. století. Na východě se nacházela další obdélníková věž, která zanikla až na počátku 20. století. Neznámá však zůstává vstupní brána, severovýchodně od ní bývala pravděpodobně další hranatá věž. Z hlediska válečnictví je věž Kotnov pozoruhodná systémem střílen. Před touto věží a před hlavní hradbou probíhal dodnes zčásti zachovalý parkán. V době opevňování husitského Tábora byl na severovýchodní straně rozšířen parkán s novými branami. Vnitřní, tzv. Klokotská brána byla zbořena v druhé polovině 19. století, zachovala se jen vnější, tzv. Bechyňská brána, jejíž široká rozložitá hmota přehradila přístup k městu. V přízemí je valeně klenutý průjezd, v podstřešním patře řada střílen. Areál hradu byl opevněn jednak přirozenou polohou, jednak vnějšími příkopy, které se rozkládaly na severovýchodní straně, kde bylo později založeno město, i na straně jižní, kde byl koncem 19. století objeven příkop vytesaný ve skále, a rovněž se předpokládá průběh vnějšího příkopu na jihovýchodní straně. Po dobytí a zničení města Sezimova Ústí v roce 1420 táboři obsadili Hradiště a založili při něm město, nejprve nazývané postaru Hradiště, avšak brzy dostalo biblické jméno Hradiště hory Tábor. Splývání s městským sídlištěm vedlo k postupnému potlačování původních obranných prvků hradu, zejména na severní straně. Po úplném zániku vojenské funkce hradu nestálo od poloviny 19. století nic v cestě různým asanačním opatřením městské rady. Zbořením jeho východní části zanikl rozdíl mezi někdejším pevnostním areálem a městským sídlištěm. Jediné nejznámější nadzemní pozůstatky hradu Hradiště patří mezi symboly města Tábora a jsou zpřístupněny veřejnosti Kotnov dnes slouží jako vyhlídková věž a Bechyňská brána plní funkci výstavních prostor Husitského muzea. Ing. arch. Miloš Roháček odbor územního rozvoje

6 strana 06 prosinec 2008 program kina a divadla Galerie U Radnice ul. Martínka Húsky 54 otevřeno: út so a hod. 4. prosince 6. ledna ANDĚLSKÉ VÁNOCE výstava lidových tradic, betlémů a andělů dvaceti výtvarníků z blízka i z daleka vstupné: dospělí: 20 Kč, děti, studenti a důchodci: 10 Kč, děti do 6 let a ZTP: zdarma INFOCENTRUM 2 otevřeno: po pá hodin do 31. prosince LADISLAV ROHÁČ: LA VIDA EN ANDALUCIA ŽIVOT V ANDALUZII výstava fotografií vstupné: zdarma HUSITSKÉ MUZEUM Gotický sál otevřeno: po ne hodin od 20. prosince EVROPA KOLÉBKA VĚDECKÉHO PORODNICTVÍ vstupné: zdarma EXPOZICE TÁBORSKÝ POKLAD bývalá sladovna v areálu táborského hradu (nyní hotel Dvořák) STÁLÁ EXPOZICE otevřeno: po so a hod. vstup: zdarma MĚSTSKÁ KNIHOVNA TÁBOR Jiráskova 1775 tel.: prosince galerie Na Schodišti VÁNOČNÍ VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ ZŠ HUSOVA ULICI V TÁBOŘE otevřeno: út pá hodin prosince oddělení pro dospělé čtenáře PRÁCE KLIENTŮ CENTRA ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH KLÍČEK otevřeno: út pá hodin so hodin Vánoční setkání sběratelů V sobotu 13. prosince pořádá Jihočeský klub sběratelů v Táboře od 7.30 do hodin v Domě armády v Kyjevské ulici Vánoční setkání sběratelů. Dále se každou neděli od 9.00 do hodin scházejí sběratelé v restauraci Na Svépomoci (Maredův vrch). Informace na tel.: Kino Svět Tábor prosinec pondělí hod., úterý hod., středa hod.: MADAGASKAR 2 pondělí hod., úterý hod., středa hod.: BATHORY čtvrtek hod., pátek hod., sobota hod., neděle hod., pondělí hod., úterý hod., středa hod.: VY NÁM TAKY, ŠÉFE! čtvrtek hod.: FILMOVÝ KLUB: SEDMÉ NEBE pátek hod., sobota hod., neděle hod.: TOBRUK sobota a hod., neděle a hod.: KRTEK A MEDICÍNA pondělí a hod., úterý a hod., středa a hod.: NESTYDA čtvrtek hod., pátek a hod., sobota a hod., neděle a hod.: VICKY CRISTINA BARCELONA úterý 2. prosince, hodin Jacques Offenbach: ORFEUS V PODSVĚTÍ aktualizovaná klasická opereta předplatné sk. B středa 3. prosince, hodin Willy Russel: SHIRLEY VALENTINE se Simonou Stašovou Divadlo Rokoko Praha komediální příběh předplatné sk. F pondělí 8. prosince, hodin Ingmar Bergman: SCÉNY Z MANŽELSKÉHO ŽIVOTA Městské divadlo Mladá Boleslav předplatné sk. C úterý 9. prosince, hodin Vánoce s FEŠÁKY středa 10. prosince, hodin JAREK NOHAVICA divadelní folkový dárek čtvrtek 11. prosince, hodin 268. barevný čtvrtek aneb Od Tábora až na konec světa: PETROHRAD skvost na Něvě výpravná diashow cestovatele Martina Loewa čtvrtek hod.: FILMOVÝ KLUB: REMBRANDTOVA NOČNÍ HLÍDKA sobota hod., neděle hod.: CIRKUS HURVÍNEK sobota hod.: TMAVOMODRÝ SVĚT neděle hod.: VRATNÉ LAHVE pondělí hod., úterý hod., středa hod.: TROPICKÁ BOUŘE pondělí hod., úterý hod.: 96 HODIN středa hod.: KINO ART: ANNIE LEIBOVITZ: ŽIVOT OBJEKTIVEM čtvrtek a hod., pátek , a hod., sobota 20, , a hod., neděle , a hod., pondělí , a hod., úterý , a hod.: SNĚŽENKY A MACHŘI PO 25 LETECH čtvrtek hod.: FILMOVÝ KLUB: UMÍRAJÍCÍ ZVÍŘE Divadlo Oskara Nedbala prosinec sobota 13. prosince, hodin Pěvecký komorní sbor DOMINO Tábor adventní koncert předplatné sk. H neděle 14. prosince, hodin Renata Nechutová: KOUZELNÝ LES Divadlo Minaret Praha fantazijní pohádka předplatné sk. E úterý 16. prosince, hodin KERAMIČKA vánoční koncert středa 17. prosince, hodin JITKA ZELENKOVÁ se skupinou: Splněná přání vánoční koncert čtvrtek 18. prosince, hodin KAREL PLÍHAL koncert; mimo předplatné pátek hod., sobota hod., neděle hod.: ANGLICKÉ JAHODY pátek hod., sobota hod.: ŽENY neděle hod.: KINO ART: TOKIO! pondělí hod., úterý hod.: MALÉ OSLAVY pondělí a hod., úterý a hod., pátek 2. ledna hod., sobota 3. ledna hod., neděle 4. ledna hod.: MUZIKÁL ZE STŘEDNÍ 3: MATURITNÍ ROČNÍK pátek 2. ledna a hod., sobota 3. ledna a hod., neděle 4. ledna a hod.: KOZÍ PŘÍBĚH POVĚSTI STARÉ PRAHY pátek 2. ledna hod., sobota 3. ledna hod., neděle 4. ledna hod.: JUNO Pohodové prožití vánočních svátků a hodně zdraví a úspěchů v roce 2009 vám přejí zaměstnanci kina Svět. pátek 19. prosince, hodin Tábor HUDBOU sobě: TARAPACA JAZZ HIS MASTER S VOICE BAND koncert vánočních písní neděle 21. prosince, hodin před divadlem PŘEDVÁNOČNÍ PÍSNĚNÍ s Pouličníky neděle 21. prosince, hodin CIMBAL CLASSIC s Daliborem Štruncem pondělí 29. prosince, hodin NEBE V HUBĚ aneb BLBINY Z ÚSTNÍ DUTINY se Zdeňkem TROŠKOU a Jaroslavem SUCHÁNKEM zábavný pořad

7 prosinec 2008 strana 07 akce odboru kultury Prosincové akce odboru kultury pátek 28. listopadu, hodin SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU s pozváním na vánoční punč a ukázkou slaměného betlému účinkují: Vojenská hudba Tábor a kapela Vysočinka s pásmem staropražských písní a koled neděle 30. listopadu, hodin BENEFIČNÍ ADVENTNÍ KONCERT účinkují: pěvecký sbor ZUŠ Tábor pod vedením Heleny Boučkové a žáci violoncellové třídy Otty Semlerové vstupné: 50 Kč Pořádá Farní charita Tábor centrum Auritus ve spolupráci s městem Táborem a Nadací Divoké Husy. 3. a 4. prosince (středa a čtvrtek) hodin v ulicích města MĚSTEM CHODÍ MIKULÁŠ pozvánka na vánoční programy pátek 5. prosince, hodin ČERTOVSKÉ ROJENÍ zábavný podvečer pro děti s tradiční nadílkou od Mikuláše a řadou překvapení účinkují: Soubor Kamarádi (Brno) a Divadelní soubor Tábor sobota 6. prosince, hodin nádraží ČD MIKULÁŠSKÁ JÍZDA ELINKOU zábavná jízda pro rodiče s dětmi historickým el. vláčkem na trati Tábor Bechyně za doprovodu Mikuláše a čertů hraje KOCÁBKA Tábor odjezd z Tábora v hodin, odjezd z Bechyně ve hodin ceny jízdného (zpáteční): 70 Kč, děti 6 15 let: 35 Kč Pořádá Klub přátel elektrické dráhy Tábor Bechyně a město Tábor. neděle 7. prosince, hodin MUSICA DOLCE VITA koncert úspěšného tria: Daniela Demuthová mezzosoprán, Žofie Vokálková flétna, Zbyňka Šolcová harfa; vstupné: 70 Kč čtvrtek 11. prosince, hodin COCA-COLA VÁNOČNÍ KAMION hodin otevření vesničky hodin příjezd kamionu hodin vypouštění svítících balonků kouzelný vánoční kamion přiveze dětem spoustu soutěží, her, písniček a dárků, prostě vše, co k vánoční atmosféře patří Pořádá společnost Coca-Cola a město Tábor. čtvrtek 11. prosince, hodin Divadlo O. Nedbala 268. barevný čtvrtek aneb Od Tábora až na konec světa PETROHRAD skvost na Něvě výpravná diashow cestovatele Martina Loewa o jednom z nejkrásnějších měst světa vstupné: 30 Kč Ve spolupráci s divadlem O. Nedbala a Blatským muzeem v Soběslavi. sobota 13. prosince, hod. STAROČESKÝ VÁNOČNÍ TRH tradiční vánoční trh s kulturním programem, ukázkami vánočních zvyků a prodejem zabijačkových specialit (zabijačkové speciality zajišťuje SŠ obchodu, služeb a řemesel Tábor) účinkují: orchestr Péro za kloboukem, Žesťový soubor Swing bandu Tábor a Sdružení Housova mlýna hodin Tržní nám., Pražská ul., Žižkovo nám. 2. VÁNOČNÍ ZVONKOVÝ PRŮVOD průvod pro děti, rodiče a širokou veřejnost sraz účastníků: hodin na Tržním náměstí s sebou vezměte zvonky, zvony, zvonečky a světýlka na závěr průvodu proběhne na Žižkově náměstí soutěž o nejhezčí zvonek hodin PŘEDSTAVENÍ S VÁNOČNÍ TEMATIKOU Tento projekt je realizován s finanční účastí Jihočeského kraje. sobota 13. prosince, hodin děkanský kostel (Žižkovo nám.) 8. DOBROČINNÝ KONCERT LEO CLUBU TÁBOR účinkují: Jana Haraštová zpěv, Aneta Sosnovcová zpěv, Jana Stachová zpěv, Jaroslav Bárta klavír, Aleš Bílý zpěv, Jan Procházka kytara a zpěv, Robert Říšský pozoun, slovem provází Tereza Sochová vstupné: dobrovolné Pořádá Leo Club Tábor. neděle 14. prosince, hodin Husitské muzeum Gotický sál ADVENTNÍ NEDĚLE VE STYLU FASHION SHOW zimní módní přehlídka s návrhářem Petrem Kaloudou, držitelem ocenění Výtvarník sezony vstupné: 150 Kč (předprodej vstupenek od 1. prosince v infocentru na Žižkově náměstí a v CK D-Tour na tř. 9. května) Sledujte samostatné plakáty. Pořádá agentura In models ve spolupráci s městem Táborem prosince (pondělí čtvrtek) hodin hodin náměstí T. G. Masaryka VÁNOČNÍ VYTRUBOVÁNÍ U STROMEČKU známé vánoční koledy v podání Komorního žesťového souboru Posádkové hudby Tábor 15. prosince, hodin plavecký stadion VÁNOČNÍ PLAVÁNÍ PRO DĚTI zábavné soutěžní odpoledne určené pro děti do 15 let Pořádají: město Tábor, TZMT Tábor, plavecké oddíly a plavecká škola TJ Tábor. úterý 16. prosince, hodin sál hotelu Dvořák VÁNOČNÍ POSEZENÍ PRO DŮCHODCE tradiční vánoční akce pro táborské seniory s programem a občerstvením účinkují: Taneční studio Martiny Cheníčkové k poslechu i k tanci hraje Keramička Vzhledem k omezenému počtu míst je třeba si zakoupit lístek v hodnotě 20 Kč v předprodeji v infocentru na Žižkově náměstí od 1. prosince. Ve spolupráci s G-centrem Tábor, sociálními službami a domovem důchodců. úterý 16. prosince, hodin KRÁLOVSKÉ KOČKY výtvarně taneční projekt ak. mal. Jana Kunovského a primabaleríny baletu ND Terezy Podařilové účinkuje: Milena Steinmasslová recitace tančí: první sólistka ND N. Márová a sólistky I. Illyenko, P. Hrubešová, Z. Simáková, M. Drastíková, Ch. Baudelaira projekt bude doplněn koncertem kytarového dua J. Blafka M. Šmilauer vstupné: 70 Kč čtvrtek 18. prosince, hodin KONCERT: PAUL BATTO JR. vánoční melodie z celého světa v podání Paula Batta jr. zpěv a Ondřeje Kříže klavír vstupné: 60 Kč pátek 19. prosince, hodin CHARITATIVNÍ VÁNOČNÍ RECITÁL účinkují: žáci a absolventi ZUŠ Sezimovo Ústí a jejich hosté vstupné: 100 Kč Pořádá Rotary klub Tábor ve spolupráci s městem Táborem. sobota 20. prosince, hodin Divadlo O. Nedbala J. J. RYBA: HEJ, MISTŘE! ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT KOMORNÍHO ORCHESTRU BOLECH účinkují: Ladislav Šotek varhany, sólisté: Karolína Berková-Bubleová, Hana Žvachtová-Keclíková, Václav Lemberk, Radek Žalud zpěv sbory: Táborský chrámový sbor, pěvecký sbor Hlahol Tábor, pěvecký sbor Slavík Pacov a pěvecký sbor Nokturno Sezimovo Ústí diriguje: Pavel Menhart vstupné: 120 Kč (předprodej vstupenek v Divadle O. Nedbala od 1. prosince) neděle 21. prosince, hodin KONCERT KULTOVNÍ SLOVENSKÉ PÍSNIČKÁŘKY ZUZANY HOMOLOVÉ vstupné: 90 Kč Pořádá o. s. Slunowrat Tábor v rámci Dnů slovenské kultury ve spolupráci s městem Táborem. středa 24. prosince ŠTĚDREJ VEČER NASTAL hodin (u vánočního stromu) SVĚTLO Z BETLÉMA pásmo koled a vyprávění spojené s rozdáváním betlémského světla Ve spolupráci s táborskými církvemi hodin VÁNOČNÍ VYTRUBOVÁNÍ v podání Žesťového souboru Swing bandu Tábor hodin park Pod Kotnovem PŮLNOČNÍ VYTRUBOVÁNÍ v podání Žesťového souboru Swing bandu Tábor hodin ŠTĚDREJ VEČER NASTAL půlnoční mše s netradičním pojetím Rybovy mše v komorním provedení Ve spolupráci se starokatolickou církví. pátek 26. prosince, hodin děkanský kostel (Žižkovo nám.) SVÁTEČNÍ VARHANNÍ KONCERT účinkují: Ladislav Šotek varhany, Jana Kastnerová soprán, Ludmila Peřinová alt, Hana Žvachtová soprán, Táborský chrámový sbor řídí Pavel Menhart čtvrtek 1. ledna, hodin VÍTÁME NOVÝ ROK 2009 ČESKÁ REPUBLIKA POPRVÉ PŘEDSEDÁ EU zábavný program pro celou rodinu s ohňostrojem neděle 4. ledna, hodin děkanský kostel (Žižkovo nám.) NOVOROČNÍ CHRÁMOVÝ KONCERT účinkují: velký dechový orchestr Vojenské hudby Tábor, Táborský chrámový sbor a pěvecký sbor Slavík z Pacova sólisté: Jana Haraštová, Ivana Töröková dirigují: kpt. Robert Říšský, kpt. Roman Kostinec, sbormistři: npr. Pavel Menhart, Stanislav Pešička a Lenka Klátilová Mediální partner programu Táborských Vánoc je Rádio Blaník. Změna programu vyhrazena!

8 strana 08 prosinec 2008 táborskem pěšky; most; logo Senior klub 11. a 30. prosince, hod. kongresový sál JčU večery s tancem a živou hudbou hraje kapela J. Hýny Akce se koná za podpory města Tábora. Předmikulášské odpoledne ZŠ Bernarda Bolzana zve všechny předškoláky a jejich rodiče ve čtvrtek 4. prosince od hodin na Předmikulášské odpoledne. Pro děti je připraven výtvarný program pod vedením PaedDr. Evy Kovačové. Dotazy týkající se školní zralosti rodičům zodpoví PhDr. M. Janoušková z pedagogicko-psychologické poradny. Během odpoledne se budete moci blíže seznámit se školou Bernarda Bolzana. NADACE SENIO Středeční setkání Diskusního klubu budou 3. a 17. prosince od hodin v Dlouhé ulici č. p. 325 v Táboře s tématy: Peníze na prvním místě Dárky a oběti Anglické knihy a české časopisy je možné si vypůjčit 3. prosince od hodin. Informace na tel.: ÚO Svazu diabetiků Tábor KONDIČNÍ CVIČENÍ malý bazén čtvrtek hodin KONDIČNÍ PLAVÁNÍ velký bazén čtvrtek hodin sobota 6. prosince lázeňský bazén Olga Bechyně KONDIČNÍ PLAVÁNÍ odjezd přihlášených v hodin vlakem, bazén hodin, vlak zpět v hodin Schůzky skupin s EMP 1. skup.: 4. prosince v hod. v G-centru 2. a 3. skup.: 16. prosince v hod. ve školním statku v Měšicích Pravidelná poradenská činnost kancelář DIA v ONT, 2. budova, 1. patro, č. dveří 102 Naše internetové stránky: Vánoce s Rolničkou v království knížek Od prvního listopadového týdne jsou v táborské knihovně k dostání originální vánoční dárky a doplňky z Rolničky. Se zakoupením některého z výrobků můžete Rolničce pomoci s financováním nového chráněného bytu. Realizované projekty cestovního ruchu za podpory Jihočeského kraje i Odbor kultury a cestovního ruchu získal na začátku letošního roku finanční prostředky ze dvou grantových programů Jihočeského kraje. Z grantového programu Produkty a služby v cestovním ruchu byla za finanční podpory kraje ve výši 180 tisíc korun vydána publikace Táborskem pěšky v české, anglické, německé a holandské verzi. Nabízí 36 tipů na pěší výlety v regionu včetně popisu tras, turistických atraktivit a map. Materiál je k dispozici v infocentru města. Z dalšího grantového programu Rozvoj infrastruktury podporující šetrnou turistiku byl za finanční podpory kraje ve výši 100 tis. Kč doplněn orientační systém města. Bylo vyrobeno a instalováno pět nových sloupků orientačního značení v centru města na Křižíkově náměstí, z obou stran Jordánské hráze, u Bechyňské brány a na Husově náměstí. (lh) Informace pro občany od vedení stavby prosinec Stavba Modernizace trati Veselí nad Lužnicí Tábor, 1. část, úsek Doubí u Tábora Tábor Přemostění nádraží ČD v Táboře Dlouhodobá omezení a jejich řešení: Pokračuje stavba nového přemostění nádraží ČD v Táboře a pro cestující veřejnost je zajišťována náhradní autobusová doprava informace na zastávkách dopravce Comett Plus Tábor a na webových stránkách MÚ Tábor. Předpokládané ukončení této NAD je k datu otevření celého podchodu v žst. Tábor. Ve dnech 4. až 7. prosince bude probíhat broušení kolejí v nočních výlukách od do 8.00 hodin a z tohoto důvodu budou uzavřeny přejezdy Rokycanova a Čápův dvůr z 5. prosince od hodin na 6. prosince do 8.00 hodin. S ukončením prací v prosinci bude zahájena technologická přestávka do ledna. Seznam činností a informací na stavbě Doubí Tábor: Budou pokračovat práce na přeložce komunikace II/409 v Plané nad Lužnicí a v žst. Tábor. Dne 15. prosince bude slavnostní otevření podchodu v železniční stanici Tábor. V prosinci nebude na stavbě Doubí Tábor žádná výluková činnost s náhradní autobusovou dopravou. Dodavatel upozorňuje, že předložené informace mají pouze informativní charakter a nejsou závazné. Rovněž je možné informace obdržet v sídle stavby ve Skálově ul. č. p v Táboře nebo na tel.: Ing. Lumír Pyszko ředitel výstavby V sobotu 8. listopadu proběhl v lokalitě lesoparku Pintovka již 58. ročník tradiční sportovní akce Lesní běh Pintovkou. Hlavním pořadatelem byla TJ Vodní stavby atletický oddíl, spoluorganizátorem město Tábor OŠMaT. Za deštivého počasí se běhalo ve všech věkových kategoriích, tradičně byl také zařazen fit běh pro rodiče. Celkem se této tradiční sportovní akce zúčastnilo 165 sportovců. Výsledkovou listinu lze najít na: (v sekci sport aktuální nabídka) a také na webu: (rk) Most v Čelkovicích opět slouží dopravě Městský úřad Tábor, odbor dopravy vydal na podkladě žádosti Jihočeského kraje povolení k předčasnému užívání stavby Most ev. č Čelkovice Tábor před odevzdáním a převzetím všech prací a dodávek na uvedené stavbě. Z předložených dokladů zjistil, že předčasné užívání stavby nemá podstatný vliv na uživatelnost stavby a vzhledem k dohodnutým podmínkám neohrožuje bezpečnost ani zdraví osob a nezhorší podmínky pro řádné dokončení celé stavby v termínu stanoveném ve stavebním povolení. V řízení předložil stavebník písemnou dohodu o údržbě stavby uzavřenou 3. listopadu. Zhotovitel stavby Skanska DS, a. s., Bohunická 133/50, Brno, dokončil práce s týdenním předstihem. Most je tedy otevřen pro veškerou dopravu s tím, že dopravní značky upozorňují řidiče, že na most může vjet jen jediné vozidlo těžší než 22 tun. Tyto údaje jsou převzaty na základě nového přepočítání zatížitelnosti a opraveného mostního listu. (od) Vítězné logo pro Zdravé město Tábor Město Tábor na přelomu let 2007 a 2008 vstoupilo do mezinárodní asociace Národní síť Zdravých měst. Po inspiraci jinými městy se i Tábor rozhodl mít své logo Zdravého města. Soutěž trvala dva měsíce a zapojit se mohl opravdu každý včetně firem. Celkem bylo zapojeno do soutěže 49 návrhů. Vítězné logo se bude užívat na projektech, programech, propagačních materiálech a na dalších akcích týkajících se Zdravého města Tábora. O vítězi rozhodovala osmičlenná komise, která vybrala tři návrhy. Ty byly předloženy radě města, která poté rozhodla o vítězi. Jím se stala firma Rudi, a. s., s uvedeným návrhem loga. Michala Svitáková odbor životního prostředí Na půl roku do Orindy Orinda Klub Tábor pořádá již šestý ročník soutěže pro studenty táborských středních škol. Vítěz soutěže získá možnost studovat půl roku na střední škole v našem partnerském městě Orindě. Na ovou adresu: mohou studenti zaslat esej v anglickém jazyce o rozsahu minimálně jedné A4, ve kterém se představí a uvedou, jaká je motivace jejich zájmu. Účastníkem soutěže se může stát každý student ve věku let, jehož bydliště je přímo v Táboře a esej odešle nejpozději 21. prosince. Další informace lze získat na výše uvedené ové adrese.

9 prosinec 2008 strana 09 setkání s občany; bohoslužby Setkání s občany na téma sociální oblast Ve středu 19. listopadu proběhlo ve velké zasedací místnosti Tabačky, Husovo nám. 2938, Tábor, veřejné setkání s občany na téma sociální oblast. Cílem tohoto setkání bylo seznámit občany s tísňovou péčí Areíon. Město Tábor v rámci péče o seniory a zdravotně postižené občany realizuje ve spolupráci s Životem 90 telekontaktní sociální péči. Jedná se vlastně o automatický systém tísňového volání, poskytující nepřetržitou a dlouhodobou péči našim seniorům a zdravotně postiženým občanům, kteří v důsledku svého věku, nemoci, zdravotního postižení, snížení sebeobsluhy či sociální osamělosti potřebují něčí pomoc. Bezdrátovým tlačítkem, které nosí uživatel neustále u sebe, může z kterékoli části bytu aktivovat celý systém Vánoční koncerty 14. prosince, hodin malý sál Divadla Oskara Nedbala Vánoční koncert účinkuje: pěvecký sbor Gymnázia Pierra de Coubertina v Táboře 15. prosince, hodin malý sál Divadla O. Nedbala Tábor Vánoční koncert účinkuje: žáci ZUŠ O. Nedbala vstupenky (50 Kč) je možné zakoupit před koncertem v šatně divadla 19. prosince Vánoční koncert Radostná novina hodin Dům armády účinkuje: Orchestr lidových nástrojů Vojenského uměleckého souboru Ondráš z Brna hodin kostel Československé církve husitské, Farského 1960 účinkují: VUS Ondráš s Pěveckým sborem Hlahol, Tábor K naladění na kouzelnou atmosféru nejkrásnějších svátečních dnů v roce budou uvedeny nejzajímavější hudební a pěvecké tituly domácích autorů. Vstup volný. Pořádá Pěvecký sbor Hlahol. Adventní koncerty ve Sboru Božích bojovníků CČSH, Tábor 30. listopadu, hodin Hlahol 7. prosince, hodin Zdeněk Plech sólista Národního divadla s hosty 14. prosince, hodin Jaroslav Svěcený, houslista 19. prosince, hodin Pěvecký sbor Hlahol a cimbálová muzika z Moravy 21. prosince, hodin Eva a Ludmila Peřinovy s žáky Těšíme se na vás a přejeme pohodový advent i čas svátků Zrození Krista Pána. 4. ledna 2009, hodin poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Klokotech Vánoční koncert pěveckého sboru NOKTURNO Církevní základní škola Orbis-Pictus zve rodiče a děti na Dny otevřených dveří, které se konají od 5. do 9. ledna a 12. až 14. ledna od 8.00 do hodin. Vlastní zápis do 1. třídy proběhne v budově školy 15. a 16. ledna od do hodin. Více informací o zápisu i škole naleznete na: a ten jej automaticky spojí pomocí hlasitého telefonu s obsluhou dispečinku. Ta v případě potřeby zprostředkuje okamžitou pomoc (lékaře, policii, hasiče apod.). Systém funguje celodenně. Účastníci se seznámili i se změnami v dávkových systémech, s poskytovanými sociálními službami v našem městě a především získali odpovědi na dotazy ze sociální oblasti. Součástí veřejného setkání bylo i velmi hezké představení dětí z mateřské školy ve Vančurově ulici. Alice Švehlová odbor sociálních věcí Třetí ročník vysokoškolského vzdělávání v Sezimově Ústí a Táboře Další akademický rok Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze se již plně rozběhl v Konzultačním středisku Sezimovo Ústí a Táboře. Již třetím rokem nastoupili posluchači ke studiu oboru Veřejná správa a regionální rozvoj, které probíhá v prostorách Střední odborné školy a Centra odborné přípravy Sezimovo Ústí, resp. ve zrekonstruovaných učebnách budovy školy v Táboře. Studium je v první části organizováno formou kurzů celoživotního vzdělávání. Posluchači kurzů se mohou v jejich průběhu za předem definovaných podmínek stát studenty České zemědělské univerzity v Praze, zakončit studium státní zkouškou a získat titul bakalář. Veškerá výuka je proto i v kurzech celoživotního vzdělávání zajišťována podle ministerstvem školství akreditovaného učebního programu pedagogy univerzity. Od příštího školního roku otevírá univerzita v oboru Veřejná správa a regionální rozvoj navazující kurz s možností absolvovat magisterské studium, kde absolventi získají titul inženýr, a bakalářský obor Podnikání a administrativa. (dop) Vánoční a novoroční bohoslužby Církev čs. husitská, Tábor, Farského prosince, hodin Půlnoční bohoslužba 25. prosince, 9.00 hodin Hod Boží vánoční 26. prosince, 9.00 hodin Bohoslužby s nadílkou dětem 28. prosince, 9.00 hodin Bohoslužby se vzpomínkou na zemřelé v roce ledna, 9.00 hodin Novoroční bohoslužba 1. ledna, hodin Ekumenická bohoslužba káže br. A. Sassmann Starokatolické Vánoce 24. prosince, hodin Půlnoční mše s Českou mší vánoční J. J. Ryby 26. prosince, 9.00 hodin Dětská vánoční svatoštěpánská bohoslužba 28. prosince, 9.00 hodin Svátek Svaté rodiny s obnovou manželských slibů Všechny bohoslužby jsou v kostele sv. Filipa a Jakuba v parku Pod Kotnovem. Zápis do 1. třídy školy Orbis-Pictus Informace pro rodiče žáků 5. a 7. tříd Vážení rodiče, kteří máte dítě v 5. nebo 7. třídě základní školy a máte zájem o studium na jakémkoli gymnáziu víte o tom, že s novou vyhláškou MŠMT ČR můžete podat přihlášku až na tři osmi- nebo šestiletá gymnázia zároveň? Od letošního školního roku je to možné. Více informací na: G-centrum Tábor Středisko sociálních služeb Akce pro seniory 1. a 8. prosince, a hodin Městská knihovna Tábor Internet pro seniory pro zapsané zájemce 2. prosince, hodin restaurace U Rytíře na Křižíkově nám. Předmikulášské posezení při hudbě a kávě akce je pro již nahlášené účastníky 9. prosince, hodin DPS Čekanice Diskusní pořad: Komfort zdravého obouvání paní Věra Vlčková ze společnosti VV Ortopedik Design vás seznámí s důležitostí zdravého obouvání, zprostředkuje vám praktické ukázky ortopedických vložek a bot a zodpoví veškeré dotazy 11. prosince, hodin prostory táborské matriky Akademie III. věku vánoční posezení povídání na téma vánočních svátků a tradic, příjemné posezení s představiteli města Tábora 15. prosince, hodin Městská knihovna Tábor Literárně-hudební podvečery vánoční setkání se žáky ZUŠ Sezimovo Ústí 19. prosince, hodin restaurace hotelu Palcát Vánoční setkání osamělých seniorů města Tábora s jeho představiteli svoji účast můžete oznámit do 10. prosince osobně v kanceláři střediska nebo na tel. č.: Kurzy anglického jazyka každé úterý (2., 9., 16. prosince) Kurzy německého jazyka každý čtvrtek (4., 11., 18. prosince) V prosinci navštíví zástupci města a G-centra občany Tábora, kteří nyní žijí v domovech pro seniory na Táborsku, a také jim při této příležitosti předají malý dárek. Centrum regenerace 16. prosince, hodin Koželužská 140 Kruh pro duchovní pomoc v životě Bližší informace o setkání na: Setkání s občany V pondělí 1. prosince se od hodin koná v prostorách Orea hotelu Dvořák setkání s občany, kde budou probírány otázky školství, životního prostředí, dopravy, rozvoje města a další. Smyslem setkání je zjistit názory občanů Tábora.

10 strana 10 prosinec 2008 firemní inzerce Prodává nejvíce realit na sv t Největší výběr dveří WIPPRO, GARANT, SAPELI Rodinná společnost Devět montážních týmů 12 let referencí Cena: K Tel.: Cena: K Tel.: Prodej RD v Tábo e - v elkovicích - velikost 3+kk (94m 2 ), na pozemku 1100m 2 Prodej zd ného bytu 4+1 v Tábo e na Kope ku, 112m 2, 3.p. bez výtahu, po rekonstrukci. vývoj Proč dveře WIPPRO? Exklusivní kategorie dveří Individuální výroba Osobitý design Neomezený sortiment VETOS dveře a zárubně s.r.o. Herlošova 2925, Tábor, tel.: , Po. - Pá , kvalita informace modernost emoce Proč dveře SAPELI? Největší výrobce dveří v ČR Exotické dřeviny Atypické výrobky Proč dveře GARANT? Nejkratší dodací termín Cenově dostupné dveře pro každého Největší nabídka standardních dveří dokonalost design Cena: K Tel.: Cena: K Tel.: Prodej RD v ernovicích. Dispozice 3+1. Zastav ná plocha 821m 2, zahrada 527m 2. Bližší info v kancelá i. Prodej vily v Choustníku, plocha pozemku 1050m 2, 3 bytové jednotky. V p ízemí ordinace se stálou klientelou (možnost p enechání). Cena: K Tel.: Cena: K Tel.: Prodej vesnického stavení 15km od Tábora Nabízíme za ízenou rodinnou chatu na v Dolních Ho icích. Dispozice domu Orlíku nad Vltavou. ZP 50m 2, pozemek 4+1, pozemek o vým e 7900m 2 330m 2. K vod cca 600m Cena: 1.590,- K /m 2 Tel.: Cena: ,-K /m s.+sl. Tel.: Prodej stavebního pozemku v Tábo e. Jde o stavební parcelu m 2, kompletn Pronájem NP v centru Tábora, p ímo v OREA HOTELu Dvo ák. cca 82m 2. zasí ovaná, lze zajistit výstavbu RD na klí. Cena: info u maklé ky Tel.: Pronájem sanatoria NATALIS - bližší informace v kancelá i u maklé ky. Cena: K /m s. Tel.: Pronájem skladové haly na Všechov, cca 100m od hlavního tahu na Písek, p ístup pro kamionovou dopravu. Tel./Fax: Mobil:

11 prosinec 2008 strana 11 firemní inzerce

12 strana 12 prosinec 2008 olympiáda mládeže; bruslení; plavání Cheiron T Děkanská 302, Tábor tel./fax: mobil: TVŮRČÍ DÍLNY 1. prosince, hodin Pečení chleba 8. prosince, hodin Výroba vánočních ozdob 15. prosince, hodin Výroba figurek do Betléma 22. prosince, hodin Výroba Betléma 3. prosince, hodin Vyrábění náušnic a jiných klenotů z fima 3. prosince, hodin Císař a král Karel IV. a mistr Jan Hus kdo je největším z Čechů? přednáška faráře Obce křesťanů v Praze a spoluautora knih Karlštejn a České korunovační klenoty Tomáše Boňka 5. prosince, hodin Mikulášská oslava v Cheironu T 11. prosince, hodin Origami umění skládání papíru 12. prosince, hodin Romano bašaviben romská hudba hudební dílna s lektorem Janem Chromečkem 18. prosince, hodin Poznej sám sebe a okolí návštěva sauny 19. prosince, hodin Labyrintem světa adventní cesta do Klokot spojená s pohádkovou nocí v KC Cheiron T (pohádky, vánoční tradice a zvyky) PRAVIDELNÉ PROGRAMY Keramická a výtvarná dílna úterý, středa, čtvrtek hod. Florbal každou středu od do hodin v tělocvičně ZŠ B. Bolzana Hudebna pro kapely i jednotlivce otevřeno: denně Plně vybavená zkušebna pro začínající kapely a jednotlivce. Tvůrčí dílny pro děti každé pondělí od hodin Práce se dřevem, kovem, sklem a jiným materiálem. Kurzy češtiny pro cizince středa: hodin pátek: hodin Stolní tenis každý den Stolní fotbálek každý den Informace z přípravy na IV. olympiádu dětí a mládeže Připomínáme čtenářům, že město Tábor bude ve dnech 23. až 28. června hostit mladé sportovce všech krajů republiky na IV. olympiádě dětí a mládeže ČR V Táboře se bude zápolit o olympijské medaile v atletice, plavání, fotbalu, tenisu, basketbalu (dívky), plážovém volejbalu, cyklistice (silnice + cyklokros), triatlonu, rychlostní kanoistice, moderní gymnastice, florbalu, karate. V listopadu se uskutečnila první schůzka vedoucích krajských výprav a ředitelů sportů se zástupci Jihočeského kraje a města Tábora, které tuto Odbor správy majetku města zveřejňuje záměry PRODAT 1. části pozemků KN p. č o výměře 13 m 2, druh orná půda, KN p. č o výměře 39 m 2, druh vodní plocha koryto vodního toku, a KN p. č. 5630/1 o výměře 297 m 2, druh orná půda, v k. ú. Tábor majiteli armaturní šachty stojící na pozemku KN p. č. 5630/3, a to za cenu 500 Kč/m 2. Informace: Iveta Pekařová, dipl. ekonom, tel.: , 2. pozemek parc. č. 843/7 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 m 2 v k. ú. Klokoty za cenu nejméně 500 Kč/m 2. Jedná se o majetkoprávní vypořádání pozemku s vlastníkem stavby. 3. pozemek parc. č. 1055/3 o výměře 22 m 2 v k. ú. Měšice u Tábora za celkovou cenu Kč Ředitelství silnic a dálnic ČR za účelem stavby dálnice D3. 4. část pozemku parc. č. 367/1 o výměře cca 31 m 2 v k. ú. Měšice u Tábora za cenu nejméně 500 Kč/m 2. Jedná se o část pozemku připlocenou k soukromé nemovitosti. Informace: Bc. Lenka Antoláková, tel.: , PRONAJMOUT část střechy domu č. p , ulice Leskovická v Táboře za účelem umístění zařízení pro elektronický přenos dat a připojení k internetu na dobu určitou 10 let za nájemné ve výši Kč ročně paní Martě Krmelové, bytem Miličín 322, Miličín, IČ: Informace: Ing. Lenka Trojáková, tel.: , Připomínky, žádosti a nabídky adresujte na: MěÚ Tábor odbor správy majetku města, Žižkovo nám. 3, Tábor RC RADOST, Koželužská 140, Tábor tel.: ; prosince, hodin kostel Proměnění Páně na hoře Tábor MIKULÁŠSKÉ NADÍLENÍ tradiční mikulášská nadílka Pravidelné programy Herna pro rodiče s dětmi pondělí : SLUNÍČKA (1 2 roky) úterý : SKŘÍTCI (2 3 roky) středa : SLUNÍČKA (1 2 roky) čtvrtek : KULÍŠCI (0 1 rok) pátek : HERNA S BROUČKY (1,5 3 roky) Organizovaný program pondělí a hodin KURZY PŘEDPORODNÍ PŘÍPRAVY hodin CVIČENÍ DLE PANÍ MOJŽÍŠOVÉ významnou sportovní akci připravují. Byly představeny sporty, sportoviště, proběhla diskuse nad propozicemi jednotlivých sportovních disciplín, nad on-line přihláškami sportovců. Stranou nezůstal způsob ubytování a stravování účastníků, řešení dopravy. Hlavní novinkou bylo představení nových webových stránek her, kde zájemci naleznou informace o přípravách, které budou během dalších měsíců doplňovány a aktualizovány. Vše bude možné nalézt na: www. olympic.cz/odm2009. Radomír Kouba vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy úterý hodin ANGLIČTINA PRO DĚTI hodin HŘÍČKY SE SLOVÍČKY hodin ANGLIČTINA PRO RODIČE středa hodin (děti od 4 do 6 let) hodin (děti od 2 do 3 let) VÝTVARNÉ ČAROVÁNÍ hodin ANGLIČTINA PRO RODIČE čtvrtek hodin BROUČCI aneb Hrajeme si u maminky hodin PRINCEZNIČKY orientální tanec ZIMNÍ STADION V TÁBOŘE Václava Soumara Tábor info: , web: VEŘEJNÉ BRUSLENÍ 3. prosince od do hod. 6. prosince od do hod. 7. prosince od do hod. 10. prosince od do hod. 13. prosince od do hod. 14. prosince od do hod. 17. prosince od do hod. 20. prosince od do hod. 22. prosince od do hod. 23. prosince od do hod. 24. prosince od do hod. 25. prosince od do hod. 26. prosince od do hod. 27. prosince od do hod. 28. prosince od do hod. 31. prosince od do hod. KLUZIŠTĚ S UMĚLÝM POVRCHEM informace v recepci možnost skupinového pronájmu Dále nabízíme cvičebnu pro nemíčové sporty sál stolního tenisu halu zimního stadionu ubytovací služby Informace v recepci zimního stadionu. PLAVECKÝ STADION Kvapilova 2500, Tábor web: Změna provozních hodin 7. prosince hodin 14. prosince hodin 22. prosince a hodin 23. prosince a hodin 24. prosince ZAVŘENO 25. prosince hodin 26. prosince hodin 29. prosince a hodin 30. prosince a hodin 31. prosince ZAVŘENO Provozní doba pondělí a úterý a středa a ( *) čtvrtek a pátek a ( **) sobota a neděle * do hodin pouze 25m bazén ** do hodin pouze 25m bazén Dětský bazén pondělí hodin úterý hodin středa hodin Osoby nad 50 let, invalidé pondělí hodin úterý hodin čtvrtek hodin sobota hodin Platnost vstupenek je vždy do 31. května. Informace o provozu a pronájmu získáte na tel.: nebo Noviny táborské radnice vydává město Tábor měsíčník slouží k informování občanů Tábora není periodikem žádného politického subjektu odpovědný redaktor: D. Vacková, předsedkyně redakční rady: H. Randová adresa redakce: Městský úřad Tábor, Žižkovo nám. 3, Tábor, tel.: sazba, tisk: RUDI, a. s., Komenského 1839, Tábor, tel./fax: , příjem inzerce: RUDI, a. s., Komenského 1839, Tábor, tel./fax: , , distribuce: Česká pošta, s. p., reklamace tel.: , 116 registrace MK ČR E redakce neodpovídá za změny termínů uvedených akcí

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších PRAHA Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, vláda,

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 23. 11. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 23. 11. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 23. 11. 2015 Informace ředitelky PO MSKS o činnosti v r. 2015 (mat. č. 381/2015) Usnesení č. 380/2015 informace ředitelky příspěvkové organizace

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Schválený rozpočet na rok 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 MĚSTO CVIKOV Městský úřad - finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 2641, DIČ: CZ2641, tel. 487 829 21, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz Schválený rozpočet na rok 215 Příjmy

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2011

Hospodaření města Slatiňany za rok 2011 Hospodaření města Slatiňany za rok 2011 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 12.června 2012 Sejmuto: Závěrečný účet k nahlédnutí na Hospodářsko-správním odboru Městského úřadu Slatiňany a na elektronické

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015

Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Rozbor hospodaření města Benešov nad Ploučnicí za 2. čtvrtletí 2015 Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Projednáno: radou města dne: zastupitelstvem města dne: Zpracoval:

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD výtah Aktualizováno červen 2015 Stručný výčet zpracovaných projektů do ROP NUTS II JZ: Zakázka Zadavatel Název programu Rekonstrukce ulice Pod Zámkem v Rudolfově

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích.

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích. Město Horažďovice Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč)

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) IČO: 00254819 Název: Město Nová Role ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2012 OdPa Text Běžný rozpočet 1 Kapitálový rozpočet Poznámka 2 3 0000 Daňové příjmy,

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 MĚSTO PODIVÍN Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín IČ: 00283495, DIČ: CZ00283495 NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 Obsah: str. 2-4 Závazné ukazatele příjmů, výdajů, financování str. 5 Závazné ukazatele pro

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2011. Závěrečný účet roku 2011 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Struktura příjmů v roce 2012

Struktura příjmů v roce 2012 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2012 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2012 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2012 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 SEZNAM KONCERTŮ 22. ledna 2015, Slavnostní aula Gymnázia Dr. Pekaře od 19.15 hodin abonentní LOBKOWICZ TRIO Lukáš Klánský klavír Jan Mráček housle Ivan Vokáč violoncello

Více

Jak získat příspěvek ze SFDI. na opatření zvyšující bezpečnost dopravy Ministerstvo dopravy, 23. října 2015 Ing. Karel Havlíček

Jak získat příspěvek ze SFDI. na opatření zvyšující bezpečnost dopravy Ministerstvo dopravy, 23. října 2015 Ing. Karel Havlíček Jak získat příspěvek ze SFDI na opatření zvyšující bezpečnost dopravy Ministerstvo dopravy, 23. října 2015 Ing. Karel Havlíček Příspěvkové programy I. Příspěvky na zvyšování bezpečnosti II. Příspěvky na

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

REVITALIZACE KONĚSPŘEŽNÉ DRÁHY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

REVITALIZACE KONĚSPŘEŽNÉ DRÁHY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH REVITALIZACE KONĚSPŘEŽNÉ DRÁHY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Časopis Stavební fórum - Diskusní setkání dne 16.10.2008 Praha Hlavní cíle revitalizace koněspřežné dráhy - Rozšíření nabídky cestovního ruchu (zvýšení

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ 3. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne: 04. 03. 2009 Bod pořadu jednání: 9. 1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ R.

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 14/2012. z jednání finančního výboru

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 14/2012. z jednání finančního výboru MĚSTO TŘEBOŇ Zápis č. 14/2012 z jednání finančního výboru konaného dne: 10. 5. 2012 místo: MěÚ Třeboň, zasedací místnost 1. poschodí čas zahájení jednání: 17:00 h Seznam členů FV: Hosté: Ing. Jiří Vopátek,

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

Návrh rozpočtu 2016 (v tis. Kč)

Návrh rozpočtu 2016 (v tis. Kč) Návrh rozpočtu 2016 (v tis. Kč) Odd Par Pol ORJ Název položky RN 2016 Rozpočtové příjmy podseskupení rozpočtových položek 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 19 663,00

Více

U S N E S E N Í z 27. schůze Rady města Tábora, konané 20.02.2012 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera.

U S N E S E N Í z 27. schůze Rady města Tábora, konané 20.02.2012 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera. U S N E S E N Í z 27. schůze Rady města Tábora, konané 20.02.2012 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera. 1459 / 27 / 12 19/07 19/07 Ceník Technických služeb Tábor s. r. o. pro rok 2012 v působnosti

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Přítomni: Omluveni: 10 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: Ing.

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby čj. MCH 658/2014 spisová značka 656/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 96. zasedání dne 12. února 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 6 / 1 4 program

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 1 občan Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení z 85. zasedání ze dne 5. 2. 2014

Usnesení z 85. zasedání ze dne 5. 2. 2014 Usnesení z 85. zasedání ze dne 5. 2. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1477/85/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně.

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně. Obecní vysílání Tylovo divadlo Újezd u Brna Vás srdečně zve na svou nejnovější inscenaci ze současnosti od Antonína Procházky Ve státním zájmu Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod.

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou za období únor 2014 až duben 2014. Ve druhé

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení 1. Projekt Informační centrum a galerie Zvonice Soláň 2. Projekt Galerie v přírodě, valašská zahrada a valašská krajina na Soláni Sdružení pro rozvoj Soláně,o.s.

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 2. část závěrečného účtu města Slatiňany za rok 2009 Vyvěšeno: 31.5.2010 Sejmuto: Hospodaření města 1-12/2009 příjmy na oddíly Kč Poř.č. Oddíl Pol. Upravený Skutečnost

Více

PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU 2011 1 Obnova kaple Sv. Jana Nepomuckého v Municích Město Hluboká nad Vltavou získalo prostřednictvím Místní akční skupiny Hlubocko Lišovsko dotaci ve výši 332 688,-

Více

svými 140 místnostmi, bohatě vybavenými, nabízí několik variant prohlídek. 2015 Přijměte pozvání na půjčka hluboká nad vltavou

svými 140 místnostmi, bohatě vybavenými, nabízí několik variant prohlídek. 2015 Přijměte pozvání na půjčka hluboká nad vltavou půjčka hluboká nad vltavou zámek otevírací doba. Podívejte se jaká je Otevírací doba PENN lokalitě. sociální dávky 2012 Nebankovní půjčky bez příjmu Levné nebankovní půjčky rychle. více Pomoc pro zoo v

Více

Název trasy: Trasa č. 4 Jistebnickou vrchovinou do Borotína a hrad Starý Zámek. Délka trasy: Délka trasy: 49 km, s odbočkou na hrad Starý Zámek 53 km

Název trasy: Trasa č. 4 Jistebnickou vrchovinou do Borotína a hrad Starý Zámek. Délka trasy: Délka trasy: 49 km, s odbočkou na hrad Starý Zámek 53 km Název trasy: Trasa č. 4 Jistebnickou vrchovinou do Borotína a hrad Starý Zámek Délka trasy: Délka trasy: 49 km, s odbočkou na hrad Starý Zámek 53 km Náročnost/obtížnost: hodnocení 1-5 (1 je nejlehčí, 5

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více