Změna Zásad pro prodej domů a bytů nájemcům v Táboře bytovou jednotku bez vážných důvodů nebo ji podnajímá bez souhlasu vlastníka.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Změna Zásad pro prodej domů a bytů nájemcům v Táboře bytovou jednotku bez vážných důvodů nebo ji podnajímá bez souhlasu vlastníka."

Transkript

1 strana 02 rada a zastupitelstvo strana 03 rozpočet města strana 05 hrad hradiště strana 07 kulturní akce strana 12 olympiáda mládeže informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma Oslavy 90. výročí vzniku samostatného československého státu Ve čtvrtek 30. října se v Táboře konaly oslavy 90. výročí vzniku samostatného státu za účasti ministryně obrany ČR JUDr. Vlasty Parkanové a řady dalších významných hostů. Oslavy byly zahájeny pietním aktem u pomníku obětí první světové války na Křižíkově náměstí, pokračovaly slavnostním nástupem posádek Tábor a Bechyně spojeným s přehlídkou vojenské techniky. Celodenní program byl zakončen slavnostním koncertem Vojenské hudby Tábor v Divadle Oskara Nedbala. Informační seminář pro žadatele o dotace Město Tábor pořádá pro žadatele o dotace z fondů města Tábora a aktivních grantů města Tábora informační seminář, který se uskuteční ve středu 3. prosince v hodin ve velké zasedací Zastupitelstvo města Tábora schválilo na svém jednání 19. prosince 2005 Zásady pro prodej domů a bytů nájemcům v Táboře. Na základě zkušeností získaných již realizovaným prodejem bytů a zájmu nájemníků byly na jednání Zastupitelstva města Tábora 3. listopadu 2008 schváleny dílčí změny stávajících Zásad pro prodej domů a bytů nájemcům v Táboře. Úplné nové znění těchto zásad je zveřejněno na internetové stránce města: uredni-deska/prodej-bytu/. Podstatné a významné změny v jednotlivých částech zásad, ke kterým dochází, uvádíme níže. Výběr domů k prodeji Stávající maximální počet bytových jednotek v budově, ve které je místnosti Tabačky, Husovo náměstí 2938, Tábor. Cílem semináře je seznámit žadatele s celkovými pravidly dotačního řízení (od formálních náležitostí jednotlivých žádostí až po podání závěrečného vyúčtování), a hlavně upozornit na nejčastější chyby, ke kterým v této souvislosti možné byty prodávat, se zvyšuje z 26 na 34. Tato změna umožní zahrnout do prodeje větší počet domů zejména na Sídlišti nad Lužnicí, kde nájemníci požádali o koupi a kde zatím bylo prodáno nejméně bytů v poměru k jejich celkovému počtu v této lokalitě. Současně se ruší podmínka zájmu všech či 80 % nájemníků v panelových domech. Podle nových zásad pro realizaci prodeje platí podmínka zájmu 2/3 nájemníků ve všech domech ve vlastnictví města Tábora, jak zděných, tak panelových. Nadále platí, že k prodeji nebudou vybrány domy: a) u kterých není dořešen restituční nárok či vlastnictví příslušných pozemků b) ve kterých jsou tzv. sociální, bezbariérové byty c) s větším počtem bytových jednotek dochází, a předcházet tak případnému vyřazení žádosti či vratkám dotací. Případné dotazy zodpoví vedoucí odboru financí Ing. Dana Daňková, která bude rovněž k dané problematice přednášet, a dále pracovníci odpovědní za vedení jednotlivých fondů. (red) d) na které se vážou blokační dotační podmínky e) lukrativní a ve kterých jsou lukrativní nebytové prostory Kupní cena V souvislosti s platnou vyhláškou č. 107/2006 Sb., jíž se mimo jiné nahrazují původní kategorie bytů pouze specifikací bytů se sníženou kvalitou, se ruší sleva u bytů II. kategorie. Dále se ruší slevy při prodeji domu jako celku v závislosti na počtu bytů. Stanovení kupní ceny bytu zůstává nezměněno. Postup při převodu jednotek Doplňuje se ustanovení, podle kterého nebude byt prodán nájemci, který si neplní své povinnosti. Kupní smlouva nebude uzavřena s osobou, která užívá bytovou jednotku protiprávně, dále s osobou, která má dluhy či jiné závazky vůči městu Táboru, neužívá Veselé Vánoce Krásné prožití vánočních svátků a hodně zdraví do nového roku všem občanům města přejí pracovníci města Tábora. Změna Zásad pro prodej domů a bytů nájemcům v Táboře bytovou jednotku bez vážných důvodů nebo ji podnajímá bez souhlasu vlastníka. Společné podmínky při převodu domů a bytů Doplňuje se ustanovení, které umožňuje následné převody mezi osobami blízkými (darování synovi, dceři,...) v době před uplynutím tříleté lhůty předkupního práva. Předkupní právo se neuplatní, pokud dojde k převodu osobě blízké ( 116, 117 občanského zákoníku). Ostatní ustanovení platí v původním znění. Nadále platí, že neexistuje žádný seznam domů určených k prodeji. Prodávat se budou domy, které splňují podmínky těchto zásad, když o prodeji rozhoduje zastupitelstvo města. Dana Švecová vedoucí odboru správy majetku města Dole/Francie Škofja Loka/Slovinsko Kostnice/Německo Orinda/USA Wels/Rakousko partnerská města: TÁBOR: Entente Florale 2007 stříbro Olympiáda mládeže 2009 MS cyklokros 2010

2 strana 02 prosinec 2008 modernizace hřiště; beseda Zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva se koná 15. prosince od hodin v zasedací místnosti číslo 410, v budově bývalé Tabačky. Jednání jsou veřejná. Úřední hodiny městského úřadu Žižkovo nám. č. p. 2, 3, 4, 30, 31 (komplex budov) starostka a místostarostové města odbor kancelář starosty odbor vnitřních věcí odbor financí stavební úřad odbor územního rozvoje odbor správy majetku města útvar vnitřního auditu Žižkovo nám. 11 odbor financí odbor kancelář starosty odbor školství, mládeže a tělovýchovy odbor dopravy odbor kultury a cestovního ruchu odbor investic a strukturálních fondů městská policie Husovo nám (Tabačka) tajemník MěÚ odbor vnitřních věcí odbor sociálních věcí odbor živnostenský odbor životního prostředí odbor dopravně správních agend Úřední hodiny jsou jednotné pro všechny odbory: pondělí hodin úterý hodin středa hodin čtvrtek hodin pátek hodin telefony: spojovatelka: provolba: xxx fax: Informace pro čtenáře: V NTR jednotlivé odbory městského úřadu prezentujeme piktogramy v záhlaví článků. Změna úředních hodin Vážení spoluobčané, upozorňujeme vás na změnu úředních hodin na Městském úřadu Tábor. Ve středu 31. prosince budou z technických důvodů úřední hodiny pouze do hodin ve všech budovách MěÚ na Žižkově i Husově náměstí. Vaše další požadavky vyřídíme 2. ledna v běžných úředních hodinách. Děkujeme ze pochopení. Z jednání rady a zastupitelstva Pasport pozemních komunikací Město Tábor v návaznosti na technickou mapu města, kterou má již veřejnost k dispozici na internetu, připravuje rozšíření služeb tohoto mapového portálu o pasport pozemních komunikací v elektronické podobě. Nová služba bude poskytovat potřebné informace o komunikační síti města. Současný pasport je pouze v papírové podobě, jeho využití je velmi omezené a poskytnutí těchto informací široké veřejnosti je jen obtížně realizovatelné. V současné době je již dokončena kontrola cestní sítě a jsou na základě protokolů prováděny opravy do Mateřská škola Tábor, Kollárova 2497 získala v letošním roce z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, oblast podpory 2.5 Rozvoj infrastruktury pro sociální integraci, dotaci na modernizaci hřiště odloučeného pracoviště MŠ A. Kančeva. Přidělená dotace tvoří 92,5 % celkových uznatelných nákladů projektu (tj ,99 Kč z toho EU poskytla 85 % a Regionální rada NUTS II Jihozápad 7,5 %), zbylé finanční prostředky byly hrazeny z rozpočtu města Tábora, který je zřizovatelem MŠ. Během realizace projektu, jež trvala od září do listopadu letošního roku, došlo k výměně stávajících hracích prvků a sestav za nové, které již odpovídají technickým a bezpečnostním normám. Děti se tak 4. prosince konečně dočkají nových houpaček, skluzavek Zastupitelé se v jedenáctém měsíci sešli 3. listopadu a zároveň měli možnost se zúčastnit neveřejných konzultací k rozpočtu města Tábora. Rada města měla schůze 10. a 24. listopadu. Zastupitelstvo schválilo celou řadu majetkových záležitostí, zejména prodejů pozemků, ale například i prodejů bytů. Velká diskuse nastala nad změnami v Zásadách pro prodej domů a bytů nájemníkům. Nakonec usnesení bylo přijato, a tak by mohlo dojít k většímu uvolnění prodejů bytů z majetku města. Oficiálně byla zrušena činnost Základní školy Helsinská na pracovišti ve Světlogorské ulici. Obdobně se tak stalo u Základní školy Husova Odpovídá to postupným krokům při slučování škol. Schváleno bylo poskytnutí dotací pro sportovní kluby a jednoty z rezervy fondu tělovýchovy a sportu i dotace z rozvojového fondu sociálních služeb. Schválen byl i finanční příspěvek v rámci státní finanční podpory v Programu regenerace pro rok 2008, byť kolem tohoto bodu proběhla delší diskuse. Nejvíce času však strávili zastupitelé nad územním plánem. Nakonec byly schváleny pokyny pro zpracování návrhu plánu a místostarostovi Jírovskému bylo uloženo zajistit další zpracování a projednání návrhu územního plánu. Na Maredově vrchu byly schváleny názvy tří nových ulic. Rada města schválila řadu rozpočtových opatření a přijala finanční dar od firmy Metrostav, a. s., na pořádání konference Architekti, investoři a památkáři ve vzájemném dialogu, která se konala 9. a 10. října v Táboře. Byla vypsána výběrová řízení na dvě významné akce: Odpočinkovou zónu Jordán, I. etapu, a Odpočinkovou zónu Komora. Rekonstrukce Budovcovy a Průběžné ulice byla schválena k realizaci v letech 2009 až Lubomír Šrámek tajemník nového elektronického pasportu. Před dokončením je intranetová aplikace elektronického pasportu, která zatím bude sloužit pracovníkům městského úřadu v režimu zkušebního provozu. Po dokončení úprav bude tato služba zpřístupněna veřejnosti. Pasport místních komunikací je navržen jako otevřený systém, který může být v budoucnu rozšiřován třeba o plány zimní údržby, anebo v něm mohou být vyznačeny zóny placeného parkování aj. V budoucnu bude pasport místních komunikací propojen s územním plánem a bude poskytovat ucelenou informaci o rozvoji dopravy ve městě. Štěpánka Voráčková vedoucí odboru dopravy Modernizované hřiště MŠ A. Kančeva a dřevěného vláčku, ke svým hrám budou moci využívat pružinové houpačky v podobě slona, autíčka, koníka, žirafy a dalmatina. Starší děti nejvíce potěší sestava zahradního městečka, která jim umožní rozvíjet a zdokonalovat tělesné a pohybové dovednosti, a pro svou hru s panenkami si holčičky jistě oblíbí dřevěný domeček se stolečkem. Nové lavičky budou využívány pro chvíle odpočinku. Hřiště se speciálním povrchem bude dětem sloužit ke sportovním aktivitám a rozvíjet jejich poznatky a dovednosti důležité k podpoře zdraví a fyzické zdatnosti. Aktivním pobytem na školní zahradě učíme děti chránit hodnoty spojené se zdravým pohybem v bezpečném prostředí. Vlasta Vychodilová ředitelka školy Partnerství v projektu Síť měst s hradbami a opevněními i Letos v březnu schválila Rada města Tábora účast města jako partnera v projektu Síť měst s hradbami a opevněními. Jedná se o součást operačního programu EU mezinárodní spolupráce, který je jedním z operačních programů pro období let 2007 až Jde o projekty, které mají za cíl propojit subjekty Evropy do různě tematicky zaměřených oblastí. Města s hradbami je jednou z nich. V tomto projektu se účastní historická města Německa, Rakouska, Itálie, Slovinska, Maďarska a České republiky. Do pozice vedoucího partnera se postavilo Dolní Rakousko, které podobný projekt na obnovu měst s hradbami na národní úrovni již vede od roku 2001 a má pro tento účel zřízený úřad pro obnovu vesnic a měst v Dolním Rakousku. V současné době byl projekt schválen. Město Tábor získané prostředky ve výši 60 tis. eur využije zejména na zpracování studií dalšího využití a restaurování hradeb a opevnění pro turistické zatraktivnění města, video a audioguidy společné pro všechna města, oživení hradebních prostor, orientační systém, prezentační DVD, rozšíření webových stránek města apod. Přínosné bude i získání zkušeností od jiných obdobných historických měst. Spolufinancování města pro celé období činí 15 %. Další aktivity mohou vyplynout ze společných jednání. Projekt je plánován na léta Lenka Horejsková vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Pozvánka na besedu Nové město-jih Jak lze řešit možnosti zklidnění dopravy v klidu a pohybu? Město Tábor si vás dovoluje pozvat na projednání možnosti zklidnění dopravy v klidu a pohybu. Připravované materiály týkající se parkování v uličních profilech jsou pouze pracovní verzí, která řeší výhledový stav. Spuštění opatření je přímo úměrné vaší zpětné vazbě. O čem chceme diskutovat, co můžeme vyřešit... odstranění kolize parkování návštěvníků Nového města garantované parkování části trvale bydlících odstranění kolize parkování nákladních automobilů vyloučení průjezdu nákladních automobilů Maredovým vrchem zvýšení bezpečnosti pěších pravidelná linka a obsluha MHD Veřejné projednání se uskuteční 10. prosince od hodin v jídelně ZŠ v Husově ulici. Řešené ulice: Lužnická, Čelkovická, Budějovická, Ústecká, Mlýnská, Pod Nemocnicí, Příkrá, Třebízského, Krátká, Husova, Údolní, Na Bydžově, Hromádkova, Mostecká, Petra z Ústí, Štítného, Komenského. (mj)

3 Město Tábor má zpracován návrh rozpočtu na rok Sestavování rozpočtu probíhalo na základě harmonogramu schváleného zastupitelstvem města a podílely se na něm všechny orgány města, příspěvkové organizace (základní a mateřské školy, G-centrum, Městská knihovna) a společnosti, kterých je město Tábor zřizovatelem nebo zakladatelem. Návrh rozpočtu byl předložen v listopadu zastupitelstvu města ke konzultaci. Od 1. prosince bude zveřejněn na úřední desce města a na internetu. K zveřejněnému návrhu se mohou vyjádřit občané, a to buď písemně na adresu Městský úřad Tábor odbor financí, Žižkovo nám. 2, Tábor, též em na adresu: nebo ústně na jednání zastupitelstva města, které bude rozpočet projednávat 15. prosince. Rozpočet na rok 2009 je zásadním způsobem ovlivněn úspěšností města v dotačních řízeních, kdy pro léta 2009 a 2010 město na své investiční projekty získá minimálně 210 mil. Kč. Podmínkou čerpání dotačních prostředků je ovšem to, že i město ze svého rozpočtu přispěje, a to 76 mil. Kč. Na pokrytí uvedených milionů si město vytvářelo v minulých letech rezervu v úvěrovém rámci. Načerpání úvěrů pak vede ke schodkovému rozpočtu. Schodek je pro rok 2009 plánován ve výši 40 mil. Kč. Úvěrové zatížení města k 31. prosinci 2009 dosáhne 255 mil., což představuje pouze 54 % daňových příjmů, přičemž dluhová služba nespotřebuje ani čtvrtinu provozního přebytku. Několik zásadních čísel (v tis. Kč) celkové příjmy celkové výdaje schodek rozpočtu Příjmy města v roce 2009 jsou odhadnuty takto: příjmy z daní, místních a správních poplatků ve výši 468 mil. Kč, tedy o 13 mil. Kč více než v roce 2008 nedaňové příjmy ve výši 195 mil. Kč (z toho 87 % tvoří příjmy z pronájmu bytů, budov a pozemků) přijaté provozní dotace od státu nebo kraje ve výši 235 mil. Kč (z toho 71 % na sociální dávky, 21 % na výkon státní správy, 5 % na provoz knihovny a 2 % na školství) kapitálové příjmy ve výši 87 mil. Kč poplynou do rozpočtu města z prodeje bytů a pozemků investiční dotace, které jsou pro město připraveny, budou navedeny do rozpočtu během roku tak, jak budou uzavírány s poskytovateli dotací smlouvy o financování Výdaje na zajištění provozu města dosáhnou výše 764 mil. Kč, což je 75 % z celkových výdajů. Největší položkou jsou výdaje na čištění a údržbu města, veřejné osvětlení, veřejnou zeleň, odpadové hospodářství a správu bytového fondu, které spotřebují 130 mil. Kč. Rozpočet ovšem nezapomíná ani na opravy a údržbu městského majetku. Tato položka dosáhne v roce 2009 částky 77 mil. Kč. Položkou, která rozpočtem města pouze proteče, protože je kryta prosinec 2008 strana 03 rozpočet města; rekonstrukce Návrh rozpočtu města Tábora na rok 2009 státní správa, samospráva 17 % bezpečnost a pořádek 2 % sociální péče a pomoc 2 % finanční operace 10 % Město Tábor čeká velká rekonstrukce kanalizační sítě. Investorem stavby je Vodárenská společnost Táborsko, s.r.o., jejímiž společníky jsou města Tábor, Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí. Na financování projektu jehož celková hodnota dosáhne přibližně 0,75 mld. Kč, se podílí také Evropská unie prostřednictvím Fondu soudržnosti. Cílem projektu s oficiálním názvem Náprava stavu kanalizační soustavy aglomerace Táborsko je zlepšení jakosti vody v tocích a podzemních vodách. To zajistí rekonstrukce kanalizačního systému na úroveň požadovanou Evropskou unií, tedy odpovídající směrnici Rady č. 91/271/EHS o čištění městských odpadových vod. Druhým cílem je ochrana severovýchodní části Tábora před přívalovými dešti. To umožní převedení části průtoků odpadních a dešťových vod pomocí štoly z povodí Jordánu a kapacitně limitované čističky Klokoty do areálové čističky odpadních vod. Stavba zahrnuje výstavbu 6 km kanalizačních stok, včetně kilometrové štoly v centru města Tábora, rekonstrukci 18 km kanalizačních řadů, které obsluhují téměř 23 tisíc oby vatel aglomerace, připojení zhruba 2 tisíc obyvatel na kanalizaci a čistírnu odpadních vod, dále rekonstrukci 7,5 km vodovodních řadů a vytvoření retenčního prostoru pro akumulaci odpadních a dešťových vod o objemu 4190 m 3. Plánované rekonstrukce i nové stavby si vyžádají řadu dopravních dotací ze státního rozpočtu, jsou sociální dávky ve výši 168 mil. Kč. Rozdělení peněz do jednotlivých oblastí ukazuje graf (viz níže). Kapitálové výdaje jsou na rok 2009 plánovány ve výši 261 mil. Kč. Z těch nejvýznamnějších: na bytovém hospodářství je připraveno 57 mil. Kč na rekonstrukci bytových jader č. p. 2203, přestavby č. p. 446, 2169 a 657, odstranění panelových vad u č. p , 2672, 2340, 2354, zateplení domu 2238 a 2553 a generální opravy výtahů v č. p. 2215, 2749, 2748, 2747, 2247, 2246, 2229, 2228, 2216 a 2403 při dofinancování dotovaných projektů vydáme 28 mil. Kč na odpočinkovou zónu Jordán, 25 mil. Kč na odpočinkovou zónu Komora, 17 mil. Kč Provozní výdaje ostatní činnosti 1 % dávky a podpory v soc. zabezpečení 21 % průmysl, obchod, služby 1 % doprava 9 % na rekonstrukci Družstevní ulice, 2 mil. Kč na obnovu autobusových zastávek, 3 mil. Kč na SPŠS a SzeTŠ, 1,6 mil. Kč na ZŠ v Měšicích a 1 mil. Kč na ZŠ Husova a 0,3 mil. Kč na další etapu rekonstrukce parku U Popraviště silnice, chodníky, parkoviště dostanou dalších 34 mil. Kč, především na rekonstrukci Budovcovy a Průběžné ulice i jiných omezení. Chtěla bych občany požádat o toleranci a pochopení. Rekonstrukce je nezbytná a přispěje ke zkvalitnění životního prostředí nás všech. Splníme tak i závazky, k nimž se naše republika zavázala při vstupu do Evropské unie, řekla starostka Tábora Ing. Hana Randová. Celý projekt je rozdělen na dvě stavby první zahrnuje výstavbu štoly (1 podprojekt) a druhá výstavbu a rekonstrukci kanalizačních řadů (celkem 22 podprojektů). Investor již vybral správce stavby. Na základě vítězství ve výběrovém řízení se jím stala společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., Praha. Na první stavbu probíhá výběr zhotovitele a její zahájení se předpokládá, v závislosti na výsledcích výběrového řízení, na rekonstrukce základní škol může být vyčerpáno až 10 mil. Kč výkupy pozemků mají přiděleno 14,5 mil. Kč rozpočet nezapomněl ani na půjčky občanům města na rekonstrukce domů a bytů z nově vytvořeného fondu podpory a rozvoje bydlení (3 mil. Kč), dětská hřiště (1 mil. Kč), hřiště a další akce v příměstských částech (6 mil. Kč), úpravu parteru v Leskovické ulici (2 mil. Kč), úpravy hřbitovů (3,5 mil. Kč), dofinancování nákupu cisterny pro hasiče ( 3 mil. Kč) na tvorbu projektových dokumentací k plánovaným stavbám je vyčleněno 10 mil. Kč a na další rozvojové investice, u kterých jsou připravovány žádosti o dotace, 30 mil. Kč vzdělávání 7 % ochrana životního prostředí 7 % kultura a sdělovací prostředky 4 % tělovýchova a zájmová činnost 5 % bydlení, komunální služby, úz. rozvoj 14 % Návrh rozpočtu na rok 2009, stejně tak jako v minulých letech, vychází z reálného odhadu možných rozpočtových příjmů a na straně výdajů je konsenzem možností a potřeb města, v roce 2009 významně ovlivněných získáním dotací na investiční projekty. Dana Daňková vedoucí odboru financí Táborsko čeká velká rekonstrukce kanalizační sítě buď ještě letos, nebo počátkem roku Druhá stavba bude zahajována postupně v průběhu příštího roku. Jsme si vědomi, že občané mají právo na přesné informace. Proto budeme o výstavbě informovat nejen prostřednictvím těchto novin a besed, ale také na samostatných webových stránkách, které právě připravujeme, doplnila Hana Randová. Po zahájení vlastních stavebních prací otevře správce stavby také informační kancelář v Táboře. Dokončení kompletní výstavby a rekonstrukce kanalizační sítě v aglomeraci Táborsko je plánováno na prosinec Ing. Milan Míka ředitel Vodárenská společnost Táborsko, s. r. o.

4 strana 04 prosinec 2008 vánoce; zápisy do zš; sighisoara Táborské Vánoce i Cesta z Tábora do Sighisoary je dlouhá více než 1100 km. Město Sighisoara má zhruba 30 tisíc obyvatel a je jedním z nejvýznamnějších středisek historického centra Rumunska, Transylvánie. Jádro města je dokonce na seznamu památek UNESCO. Sighisoara je poměrně podobná Českému Krumlovu a tak trochu i Táboru. Střed města sice není tak pěkně upraven, jsou zde ve špatném stavu chodníky i komunikace, ale město má svoji jedinečnou atmosféru a rozhodně stojí za návštěvu. Město Sighisoara (něm. Schassburg, maď. Segesvar) se nachází v centru Rumunska, 55 km od Targu Mures, 97 km od Sibiu, 121 km od Brašova a 328 km od Bukurešti. Je to jedna z mála středověkých pevností nacházejících se na jihovýchodě Evropy a jediná svého druhu v Rumunsku. Založení je datováno v kronikách ze 17. století k roku 1191 či 1198, ale první dokument o městě pochází z roku Území města je obydleno přibližně 4000 let. Civilní architektura je ovlivněna bohatými vrstvami obyvatelstva, důkazem zůstávají budovy z kamene v centrální zóně měšťanský dům s jelenem, Casa Venetiana (Venetianský dům), obydlí starosty, dům Vlada Draculy. Kostel na kopci je nejpodstatnějším monumentem ve městě a značný význam má i mezi evangelickými kostely Transylvánie. Obyvatelé Sighisoary byli vtaženi do historických událostí v oblasti Transylvánie a současného Rumunska. Vojvoda Vlad Dracu, nositel zlatého pásu řádu Draka, přijímá správu nad městem (v letech 1431 až 1436) a snaží se o obsazení trůnu rumunské země. Roku 1431 se objevuje poprvé v dokumentu vydaném vojvodou rumunský název města Sighisoara. Různé kalamity se snesly na Sighisoaru během dlouhé doby její existence: roku 1777 největší známé záplavy města, v roce 1709 epidemie zdecimovala 1300 obyvatel z 3000, roku 1738 největší zemětřesení, roku V období adventu Tábor opět ožije pestrou nabídkou kulturních dárků, které připravil odbor kultury a cestovního ruchu pro všechny generace táborských občanů. Tradičním zahájením programů Táborských Vánoc je rozsvícení vánočního stromu, který letos dostal zcela nové osvětlení, spolu s ním se rozzářila vánoční světla po celém městě, poprvé také na stromech na tř. 9. května a Křižíkově náměstí. První polovina prosince bude patřit zejména dětem. Připraveno pro ně je čertovské rojení s mikulášskou nadílkou v pátek 5. prosince na Žižkově náměstí a v sobotu 6. prosince mikulášská jízda Elinkou. Chybět nebude příjezd vánočního kamionu Coca-Coly ani oblíbené vánoční plavání. Rodiny s dětmi by si neměly nechat ujít vánoční výstavu v galerii U Radnice tentokrát pod názvem Andělské Vánoce. Kromě tradičních vánočních výrobků totiž letos do výstavy přispěla celá dvacítka výtvarníků svou představou o postavě anděla. Pro všechny generace je určen staročeský trh s programem a zvonkový průvod, který se loni setkal s velkým zájmem účastníků. Do kostela sv. Jakuba můžete zamířit na adventní koncerty v podání tria Musica Dolce Vita, slovinského hudebníka Paula Batta či slovenské písničkářky Zuzany Homolové. Příznivce výtvarně-tanečních projektů ak. mal. Jana Kunovského potěší program nazvaný Královské kočky, na kterém se kromě sólistek baletu Národního divadla podílí i herečka Milena Steinmasslová. Netradičním zpestřením programu bude zimní módní přehlídka návrháře Petra Kaloudy, kterou pořádá ve spolupráci s městem agentura In models 14. prosince v gotickém sále historické radnice. Město Tábor nezapomnělo ani na seniory, pro které je určeno vánoční posezení s hudbou v prostorách hotelu Dvořák 16. prosince od hodin. Koncert Hej, mistře v podání Komorního orchestru Bolech a dalších účinkujících zazní pod vedením Pavla Menharta v sobotu 20. prosince v Divadle Oskara Nedbala. Kromě řady dalších koncertů a programů se letos chystá i novinka v podobě vítání nového roku 2009 ve čtvrtek 1. ledna na Žižkově náměstí. Program, který je zároveň připomenutím nastávajícího období předsednictví ČR v Evropské unii, bude zakončen ohňostrojem. Odbor kultury a cestovního ruchu přeje všem táborským občanům úspěšný nový rok. Těšíme se na setkání s vámi při kulturních událostech, které se již v tuto chvíli pro příští rok připravují. Lenka Horejsková vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Spřátelené město Sighisoara (Rumunsko) Zápisy do prvních tříd Město Tábor, odbor školství, mládeže a tělovýchovy, po dohodě s řediteli jednotlivých základních škol zřizovaných městem Táborem, oznamuje, že zápis do prvních tříd pro školní rok 2009/2010 proběhne v následujících školách a termínech: ve čtvrtek 5. února od do hodin a v pátek 6. února od do hodin v ZŠ a MŠ Tábor, náměstí Mikuláše z Husi 45; ZŠ a MŠ Tábor, Husova 1570; ZŠ Tábor, Zborovská 2696; ZŠ a MŠ Tábor, Helsinská 2732 ve čtvrtek 5. února od do hodin v ZŠ a MŠ Tábor-Čekanice, Průběžná 116; ZŠ a MŠ Tábor- Měšice, Míkova 64 Upozorňujeme rodiče na platnost obecně závazné vyhlášky města Tábora č. 08/2005 (zveřejněná na internetových stránkách: která stanovuje školské obvody základních škol zřizovaných městem Táborem (spádové školy). Podle této vyhlášky (v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) je ředitel spádové školy povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy (do výše povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku). Tímto opatřením není dotčeno právo rodičů vybrat si pro své dítě školu jinou než spádovou. Bližší informace získáte přímo v ředitelstvích ZŠ. Radomír Kouba vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 1676 největší požár, který zničil tři čtvrtiny města. Architektura Sighisoary je spojením prvků gotických, renesančních a barokních: čtrnáct obranných věží hlavních cechů (dodnes se dochovalo jen devět) a věž s orlojem byly konstruovány, přestavovány a opravovány řemeslníky sdruženými v těchto profesních organizacích. Město se nepodařilo nikomu dobít, ačkoli muselo snést několik obléhání (stopy posledního obležení z roku 1704 jsou viditelné na věži cínařů). Ve městě žilo mnoho osobností více či méně slavných: primátor Stephanus Mann, kronikář Georgius Krauss, lékárník Andreas Bertram, kněz a publicista Ilarie Chendi. Velká část dnešního města je vázána k nejslavnější historické osobnosti. Mezi všemi personalitami, které měly vztah k Sighisoaře, je to vojvoda Vlad Tepeš, přejmenovaný na Drákulu, syn vojevůdce rumunské země Vlada Draculy. Je paradoxem, že tato legenda vznikla na základě kvalit a aktivit v zahraničí slavného vojvody a jejím výchozím bodem byly exemplární tresty aplikované Vladem Tepešem na jeho nepřátele. Vlad Tepeš Dracula se narodil pravděpodobně v Sighisoaře, jeho otec žil mezi lety 1431 až 1436 též ve městě pevnosti Sighisoara. Prostřednictvím Sighisoary se slavný Dracula dostal v posledním roce svého života na krátký čas do čela rumunské země. V současné Sighisoaře se nachází starý, ale slavný dům, přejmenovaný na dům Vlada Draculy, v centrální zóně města na Piata Muzeului patřící představitelům středověké pevnosti. Zároveň to byl dům strážního sboru, možná též dům pro hosty. Zde, v tomto domě tedy existuje předpoklad, že v něm žil Vlad Dracu a jeho blízcí. Ve věži, která existovala jako radnice města už od roku 1556 až do konce 19. století, je od roku 1899 muzeum historie, kde můžete vidět keramiku z doby bronzové, rituální dácké vázy, rumunskou keramiku, medicínské a farmaceutické nástroje z časů slavného lékárníka Andrease Bertrama (1670) a z časů Marie Terezie, rozmanitý nábytek, velké mechanismy sloužící k uzavírání bran pevnosti, zbraně, exemplář prvních nástěnných hodin zhotovených v 16. století na jihozápadě Německa, jakož i vývoj mechanismu věžních hodin, existujících od 16. století, kde se nacházejí figury reprezentující rumunské božstvo na každý den v týdnu. Přeloženo z oficiálních stránek města Sighisoary, doplněno informacemi z knihy Rumunsko. Iva Langweilová kancelář starosty

5 Klokoty jsou místo, které je z pohledu dnešní táborské aglomerace uváděno v historických pramenech nejdříve. Hovoří se o nich prvně roku 1220 v souvislosti s Vítkem z Klokot, který byl jedním ze synů Vítka z Prčice, zakladatele mohutného vítkovského rodu. Klokoty nebyly tehdy tak odloučeny od hlavních komunikací jako dnes. Vedly přes ně cesty do Jistebnice a Milevska, jež byly počátkem 13. století hlavními středisky západní části tohoto kraje. Severojižní orientace původní vsi Klokoty nasvědčuje tomu, že tudy vedla také cesta k severu, navazující na komunikační spojení s Prahou, které směřovalo přes Sedlčany, Kamenný Přívoz a Jílové. Stará stezka se vyhýbala mokřinám Tismenického (v horním toku dnes Košínského) potoka, který překročila nad jeho ústím pod Klokoty, kde lze bezpečně přejít i za vytrvalých dešťů nebo při jarním tání, protože se tu hluboko zařezává do kamenného koryta. Zajímavé je, že ještě roku 1680, když táborští radní protestovali proti tomu, že nová vídeňská ulice vede daleko od města až přes Čekanice, nedovedli si představit, že by cesta z Tábora do Prahy mohla vést jinudy než přes Klokoty. Na této prastaré stezce, jejíž přechod přes Tismenici někdy ve středověku zdokonalili pevným kamenným mostem (u dnešního Ctiborova mlýna), můžeme ještě dnes na svahu pod Klokoty pozorovat, jak hluboké stopy zanechal staletý provoz v tvrdé skále. Jestliže většina těch, kteří užívali vitorazskou a gmündskou stezku, spojující střední Čechy se zeměmi jižní a jihovýchodní Evropy, procházela skutečně těmito místy, pak jistě nebylo náhodou, že Vítek založil svou tvrz právě tady. Naskýtá se jen otázka, zda původní tvrz Klokoty stála na skále nad Lužnicí nebo zda ležela blíže k cestě. Není totiž dosud jasné, k jakému opevněnému místu náležel hluboký příkop, který se staré stezky pod Klokoty bezprostředně dotýká. V první polovině 13. století byly Klokoty jen jednou z tvrzí, které tu v širším okolí budovali různí vladykové. A tím se již tehdy, alespoň v pozemkové držbě, spřádala osnova příštích historických událostí. V ostrém zákrutu Lužnice, necelé dvě hodiny chůze pod Klokoty, vznikají Příběnice, tvrz dalšího syna Vítka z Prčic. Tento Vítek mladší z Příběnic (nebo snad jeho syn Vok) založil později na horní Vltavě hrad Rožmberk a stal se zakladatelem nejmocnější větve Vítkovců Rožmberků. Sám Vok z Rožmberka působil ve službách Přemysla Otakara II. jako zemský maršálek a zároveň i jako zemský hejtman ve Štýrsku. Po roce 1284, kdy na protější straně Lužnice vznikly Příběničky, jsou Příběnice v historických pramenech uváděny již jako hrad. Ten pak hrál v rožmberské politice ještě mnohokrát významnou roli. TÁBORSKÉ ZAJÍMAVOSTI Klokoty Vítkovci hrad Hradiště Ani Vítek starší, který sídlil na Klokotech, nezůstal asi trvale na své tvrzi. Zpravidla se uvádí, že se svými syny založil Třeboň a s ní i landštejnskou větev vítkovského rodu. Této rodové větvi náležela i tvrz Skalice u Soběslavi. Jedné z dalších vítkovských rodin se přisuzuje i založení města Ústí nad Lužnicí (dnešního Sezimova Ústí). Nechceme-li uvěřit pověsti, že Ústí založil Sezima, levoboček Vítka z Prčice, můžeme předpokládat, že ústecký rod souvisel s těmi Vítkovci, jejichž hlavním sídlem byla Stráž nad Nežárkou a kteří měli ve znaku právě tak jako pánové z Ústí modrou růži. V okolí pochopitelně vládly i další rody drobné české šlechty, které opíraly svou moc o opevněná sídla. Byly to třeba tvrze v Drhovicích nebo Radimovicích u Tábora, o nichž se zmiňují historické záznamy z dvacátých let 13. století. Na stará feudální sídla můžeme usuzovat i podle kostelů románského založení, které snad původně obsahovaly panské tribuny, jako kostely v Jistebnici nebo Novém Kostelci. V pozemkové držbě, a tím i ve struktuře osídlení kraje, se výrazně uplatňovala také církev. Představovaly ji zejména kláštery v Milevsku a v Louňovicích a pražské biskupství. Od roku 1250, kdy pražský biskup získal Chýnov, až do roku 1268, kdy Bechyně připadla králi, zaujímal biskupský majetek široké území: sahalo jen v místy přerušovaném pásmu od Týna nad Vltavou po obou stranách Lužnice až k Chýnovu a dále přes celé Pelhřimovsko až zpět po Lžín na jihovýchod od Soběslavi. Rovněž i část dnešního Tábora na levém břehu Lužnice, jmenovitě ves Čelkovice, náležela do roku 1307 pražskému biskupství. Během 13. století se dříve převážně zalesněná krajina počala proměňovat staleté duby již tak snadno neodolávaly dokonalejším železným nástrojům, zemědělsky obdělávaná půda se rozšiřovala a osídlených míst přibývalo. V poslední čtvrtině století se zde budovalo i několik hradů. Kromě již uvedených Příběnic to byl především Choustník, který jižně od Chýnova založil snad na královském zboží panský rod původem z Poděbrad. Avšak již roku 1322 náležel tento hrad Petrovi z Rožmberka, který zastával úřad nejvyššího komorníka Království českého. Kdy vznikl severně položený hrad Borotín, není přesně známo. Víme jen, že jej roku 1356 spravoval Vítek z landštejnské větve Vítkovců. Oba tyto hrady měly společné, že ležely nedaleko zemských stezek severojižních směrů. Hrad Hradiště v první polovině 15. století (kresba podle modelu rekonstrukce Ing. Dobroslavy Menclové) Pro vznik pozdějšího husitského města Tábora měl bezprostřední význam hrad Hradiště, vybudovaný nad soutokem Tismenice a Lužnice. Jakou úlohu dostal tento hrad do vínku, si snadno domyslíme, sestupujeme-li od Klokot po starobylé cestě ke Ctiborovu mlýnu. Přímo proti nám tu ční do výše příkrá střecha Bechyňské brány a hned za ní mohutný kamenný válec Kotnovské věže. Takových válcových věží s ochozy na kamenných krakorcích se kdysi po obvodu hradu vypínalo více, správce Hradiště tak mohl snadno pozorovat okolí hradu. První historická písemná zpráva o hradu je z roku 1370, kdy Oldřich a Sezema z Ústí získali od synů zemřelého bratra polovinu rodového majetku, k níž patřil i hrad Hradiště. První tak známý vlastník a patrně zakladatel hradu je Vítek z Hradiště a je pravděpodobně totožný s Vítkem z Klokot. Hospodářskou prosperitu Hradiště nesporně posílilo objevení stříbrných ložisek v nejbližším okolí. Snad právě ta skutečnost, že se v Pintovce a na Horkách těžilo stříbro, které asi z větší části plynulo do již tak bohaté pokladny Vítkovců, přispěla k tomu, že se král Přemysl Otakar II. rozhodl upevnit na Hradišti svou moc a tak zřejmě již kolem roku 1277 bylo Hradiště pobořeno v bojích mezi králem a Vítkovci. Hrad je dnes, bohužel, zachován jen v nepatrných zbytcích středověké výstavby a rekonstrukce jeho stavu byla umožněna pouze na základě prosinec 2008 strana 05 táborské zajímavosti archeologických průzkumů. Hrad byl vybudován ve druhé polovině 13. století na skalnatém ostrohu mezi řekou Lužnicí a Tismenickým potokem a sestával ze tří základních článků obvyklých v naší a vůbec středověké architektuře z vlastního paláce, z hradby a z věží. Půdorys hradního komplexu měl tvar mnohoúhelníku s obvodovými věžemi. Nejmohutnější z nich, válcová věž zvaná Kotnov, ovládala západní nároží a zůstala zachována dodnes, i když v pozměněné podobě. Dvě další válcové věže, první na jihozápadní a druhá na východní straně hradby, byly později zbořeny. Čtvrtá věž, rovněž válcová, umístěná na severovýchodě, zanikla ve druhé polovině 16. století a připomíná ji zlomek vklíněný do zdiva pozdějšího městského pivovaru, vestavěného do hradního areálu v 17. století. Na východě se nacházela další obdélníková věž, která zanikla až na počátku 20. století. Neznámá však zůstává vstupní brána, severovýchodně od ní bývala pravděpodobně další hranatá věž. Z hlediska válečnictví je věž Kotnov pozoruhodná systémem střílen. Před touto věží a před hlavní hradbou probíhal dodnes zčásti zachovalý parkán. V době opevňování husitského Tábora byl na severovýchodní straně rozšířen parkán s novými branami. Vnitřní, tzv. Klokotská brána byla zbořena v druhé polovině 19. století, zachovala se jen vnější, tzv. Bechyňská brána, jejíž široká rozložitá hmota přehradila přístup k městu. V přízemí je valeně klenutý průjezd, v podstřešním patře řada střílen. Areál hradu byl opevněn jednak přirozenou polohou, jednak vnějšími příkopy, které se rozkládaly na severovýchodní straně, kde bylo později založeno město, i na straně jižní, kde byl koncem 19. století objeven příkop vytesaný ve skále, a rovněž se předpokládá průběh vnějšího příkopu na jihovýchodní straně. Po dobytí a zničení města Sezimova Ústí v roce 1420 táboři obsadili Hradiště a založili při něm město, nejprve nazývané postaru Hradiště, avšak brzy dostalo biblické jméno Hradiště hory Tábor. Splývání s městským sídlištěm vedlo k postupnému potlačování původních obranných prvků hradu, zejména na severní straně. Po úplném zániku vojenské funkce hradu nestálo od poloviny 19. století nic v cestě různým asanačním opatřením městské rady. Zbořením jeho východní části zanikl rozdíl mezi někdejším pevnostním areálem a městským sídlištěm. Jediné nejznámější nadzemní pozůstatky hradu Hradiště patří mezi symboly města Tábora a jsou zpřístupněny veřejnosti Kotnov dnes slouží jako vyhlídková věž a Bechyňská brána plní funkci výstavních prostor Husitského muzea. Ing. arch. Miloš Roháček odbor územního rozvoje

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma ážení spoluobčané, Vtento výtisk našeho měsíčníku dostáváte do rukou v adventním období, které spojujeme s bilancováním uplynulého roku

Více

Uzavírka Černých mostů do 14. května

Uzavírka Černých mostů do 14. května strana 02 presta 2006 strana 03 kasárna strana 05 podněty obyvatel vyslyšeny strana 08 prázdniny ve školkách a družinách 05 květen 2007 t i š t ě n o n a r e c y k l o va n é m p a p í r u www.tabor.cz

Více

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma Náchodské sídliště prokouklo

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma Náchodské sídliště prokouklo strana 02 regenerace parku strana 03 nové kontejnery strana 05 výtokové stojany strana 08 mobilní dopravní hřiště www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma Živnost lze ohlásit přes

Více

Upozornění pro řidiče

Upozornění pro řidiče strana 02 vodné a stočné strana 03 dopravní uzavírky strana 07 08 festival léto nad jordánem strana 10 mistrovství čr v atletice 06 červen 2008 t i š t ě n o n a r e c y k l o va n é m p a p í r u www.tabor.cz

Více

Ocenění za komunikaci pro městský úřad Společnost Westminster

Ocenění za komunikaci pro městský úřad Společnost Westminster strana 02 sáčky na exkrementy strana 03 zrušení pruhu strana 06 nové infocentrum strana 08 meteorologický sloup 05 květen www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma Ocenění za komunikaci

Více

Výpověď z nájmu bytu kvůli dluhu na nájemném

Výpověď z nájmu bytu kvůli dluhu na nájemném strana 03 nový pavilon strana 03 daně z nemovitostí strana 04 vodárenství strana 08 olympiáda strana 09 nešvary parkování www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma Výpověď z nájmu

Více

Křest propagačního autobusu

Křest propagačního autobusu strana 02 bytová komise strana 04 pohádkový den strana 09 domácí násilí strana 10 aktivní granty strana 11 odpadové hospodářství 04 duben 2008 t i š t ě n o n a r e c y k l o va n é m p a p í r u www.tabor.cz

Více

Před 60 lety skončila 2. světová válka

Před 60 lety skončila 2. světová válka www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma ážení spoluobča- Vné, letošní květen není jen tradičním máchovským měsícem lásky, ale i měsícem významných svátků a kulatých výročí. Začíná

Více

Cena města Tábora Miloši Paťhovi

Cena města Tábora Miloši Paťhovi www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma Milí spoluobčané, dostáváte do ruky letní vydání Novin táborské radnice. Z jejich obsahu vyplývá, že naše město je velmi dobře připraveno

Více

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma Volby do Zastupitelstva města Tábora se konají 20. a 21. října

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma Volby do Zastupitelstva města Tábora se konají 20. a 21. října www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma Pro tento krátký úvodník jsem nevybral ani žádné hodnocení úspěšných zářijových Táborek, ani zamyšlení nad v říjnu očekávanými komunálními

Více

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma Příchod nového roku předznamenává nejen hodnocení roku uplynulého, ale i plány do roku nastupujícího. Začátek roku je plný událostí, které

Více

Příprava mostu přes nádraží pokračuje

Příprava mostu přes nádraží pokračuje www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma apadá mne tradič- spojení: Duben Nní měsíc bezpečnosti na silnicích. A to nejen proto, že každý den usedám za volant a jsem zděšen chováním

Více

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XVIII. ročník číslo 1 únor 2010 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j VHabrovéulici donovétřídy - str.8 jvbožkověodzáří donovéškolky - str.9 j Stoletfarnosti

Více

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce 02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY ROZPOČET 2015» městské finance podrobně TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce Á N L E T U N D É L H E NEPŘ Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4 4,8 l/100

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE ZÁŘÍ 2015 XVIII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Deset let od pořadatelství Národního zahájení Dnů evropského

Více

K R O N I K A. Moravský Krumlov Okres Znojmo. Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000.

K R O N I K A. Moravský Krumlov Okres Znojmo. Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000. 1 K R O N I K A Moravský Krumlov Okres Znojmo Rok 2009 Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000. 2 Poezie živlů v Moravském Krumlově V rámci zpracované Marketingové

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

Rozsvícení vánočního stromu zahájilo litomyšlský advent

Rozsvícení vánočního stromu zahájilo litomyšlský advent Litomyšl moderní historické město Zpravodaj Města Litomyšle 5. prosince 2011 Ročník XXI. 12 Litomyšl v roce 2012 12x jinak Rok 2012 si vybrala komise pro rozvoj cestovního ruchu a komise pro kulturu a

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Schodkový rozpočet je strategickým rozhodnutím. VI. ročník, číslo 1 (leden 2004) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Schodkový rozpočet je strategickým rozhodnutím. VI. ročník, číslo 1 (leden 2004) www.prachatice. VI. ročník, číslo 1 (leden 2004) Starostův sloupek Ing. Jan Bauer, starosta města Nad rozpočtem si během předjenání v rozšířené radě lámou hlavy radní Miroslav Bojanovský a místostarosta Jan Beran. Foto

Více

Malé ohlédnutí, současnost, blízká budoucnost

Malé ohlédnutí, současnost, blízká budoucnost Malé ohlédnutí, současnost, blízká budoucnost V minulém článku jsem vás informoval o tom, že bylo dokončeno školní hřiště. Akce byla zdárně finančně dokončena a hřiště má vcelku pěknou vizáž. To bylo ale

Více

Do nového roku. Granty Pardubického kraje. Příspěvky, dotace a granty na rok 2007. Tříkrálová sbírka 2007 Chrudim 6. ledna 2007 od 9 do 18 hodin

Do nového roku. Granty Pardubického kraje. Příspěvky, dotace a granty na rok 2007. Tříkrálová sbírka 2007 Chrudim 6. ledna 2007 od 9 do 18 hodin X. ROČNÍK www.chrudim-city.cz LEDEN 2007 Vážení spoluobčané, hned v úvodu bych chtěl vyjádřit přesvědčení, že jste vánoční svátky a konec roku 2006 prožili v klidu a v pohodě. Do nového roku 2007 bych

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE ROK BAROKA XIV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz ČERVENEC SRPEN 2011 Loutkářská Chrudim stále mladá Celostátní přehlídka amatérského

Více

07/2015 PREZIDENT ZEMAN NA JIHU ČECH. TŘEBOŇSKO HUSITSKÉ» seriál k 600. výročí smrti Mistra Jana Husa. SLAVNOSTI JAKUBA KRČÍNA» podrobný program

07/2015 PREZIDENT ZEMAN NA JIHU ČECH. TŘEBOŇSKO HUSITSKÉ» seriál k 600. výročí smrti Mistra Jana Husa. SLAVNOSTI JAKUBA KRČÍNA» podrobný program 07/2015 PREZIDENT ZEMAN NA JIHU ČECH TŘEBOŇSKO HUSITSKÉ» seriál k 600. výročí smrti Mistra Jana Husa SLAVNOSTI JAKUBA KRČÍNA» podrobný program NEPŘEHLÉDNUTELNÁ Stáhněte si interaktivní katalog do svého

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Svatý Jan podržel nad poutníky obrovský deštník. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 8 (srpen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Svatý Jan podržel nad poutníky obrovský deštník. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 8 (srpen 2011) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 8 (srpen 2011) Starostův sloupek Měsícem srpnem vstupujeme do druhé poloviny léta i prázdnin. Mnozí si zaslouženou dovolenou představují především

Více

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu XI. ROČNÍK www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu LEDEN 2008 Slovo starosty k Novému roku Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych úvodem vyjádřil přesvědčení, že jste adventní čas, svátky vánoční i konec roku

Více

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU 2012 září MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU Na 17. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice (ZM) došlo ke změně na pozici starosty. Stávající starosta Ing. Aleš Miketa rezignoval na funkci a novým starostou

Více

informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany Slovany se zapojily do projektu QRpedia Pomůžeme vám s paragrafy číslo 61 XX. XXI.

informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany Slovany se zapojily do projektu QRpedia Pomůžeme vám s paragrafy číslo 61 XX. XXI. informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany XX. XXI. ročník číslo 61 únor prosinec 2012013 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j Život Koterovská stojí zanáves to žít, jedno končí, j Co Kostel

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Prosinec 2013 cena: 10 Kč silvestr na nám. míru str. 13 vycházejí dějiny nového boru iii. díl str. 12 úřední hodiny v závěru roku str. 3 Stavba je členěna na čtyři

Více

Rooseveltova ulice. červen / 2015. Hlavní téma: Na konci června odstartuje kompletní rekonstrukce poškozené komunikace

Rooseveltova ulice. červen / 2015. Hlavní téma: Na konci června odstartuje kompletní rekonstrukce poškozené komunikace VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY červen / 2015 Hlavní téma: Rooseveltova ulice Na konci června odstartuje kompletní rekonstrukce poškozené komunikace Slovo úvodem Dalibor Dudek ředitel ZŠ u Říčanského

Více