Exegeze Žalmu 8 Co je člověk, že na něho pamatuješ?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Exegeze Žalmu 8 Co je člověk, že na něho pamatuješ?"

Transkript

1 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Seminární práce Exegeze Žalmu 8 Co je člověk, že na něho pamatuješ? Katedra: Katedra Sterého zákona Vedoucí práce: odb.as. Petr Sláma, Th.D. Předmět: RET 1011 Seminář Starého zákona Praha 2011

2 Seminář Starého zákona Syntakticko-strukturální rozpis hebrejského textu v. Hebrejský text Český překlad sl ל מ נ צ ח על ה ג תית מ זמ ור ל ד וד א ד נינ ו מ ע שי א צ ב ע תי ך י ר ח וכ ו כ בים כ ו נ נ תה יה וה 1 Pro předzpěváka žalm Davidův (píseň Davidova)! díla prstů tvých, [totiž] měsíc a hvězdy, MSS jež jsi tam zajistil. SNV א שר מה אנ וש כי ת ז כ ר נ ו בן א דם כי ת פ ק ד נ ו ו ת ח ס רה ו מ עט מ א ל הים ו כב וד ו ה דר ת ע ט רה ו ת מ שי לה ו ב מ ע שי י די ך כל ש תה ת חת ר ג ליו י מים א ד נינ ו Co [je] člověk, NV že na něj pamatuješ? SNV II A syn člověka, NV ו že na něj dohlížíš? SNV A má o málo méně od boha. VV a slávou a velebností korunuješ ho. SNV Činíš jej vládcem v dílech rukou NV svých. יה וה מה א דיר ש מ ך ב כל ה א רץ Všechno kladeš pod nohy jeho: SNV II dle gittejců, Hospodine, Pane náš, MSS jak 2 nádherné [je] jméno Tvé v celé מה א דיר ש מ ך ב כל ה א רץ zemi, II které (kterému) jsi dal svůj א שר ת נה ה ו ד ך על ה ש מ ים majestát SNV nad nebesa. Z úst pacholátek a robátek (kojenců) jsi položil mocné základy kvůli מ פי ע ו ל לים ו י נ קים י ס ד ת עז ל מ ען 3 protivníkům svým, abys zastavil SNV nepřítele a toho, posměvače (kdo se צ ו ר רי ך ל ה ש בית א ו יב ו מ ת נ קם mstí). Ježto vidím nebesa tvá, SNV כי א ר אה ש מי ך צ נה ו א ל פים כ לם ו גם ב המ ות ש די צ פ ור ש מ ים ו ד גי ע בר א רח ות ה ים Brav a skot, dokonce také zvířata polní - ptactvo nebeské a ryby mořské, brodícího se stezkami mořskými. Hospodine, Pane náš, jak nádherné [je] jméno Tvé v celé zemi! apoz. apoz. apoz. MSS

3 1.2. Syntakticko-strukturální rozpis LXX a texty překladů v. Řecký text LXX Český překlad 1 εις το τελος υπερ των ληνων ψαλμος τω δαυιδ κυριε ο κυριος ημων Nakonec nad vinným lisem. Žalm Davidovi. Hospodine, Pane náš, ως θαυμαστον το ονομα σου εν jak podivuhodné [je] jméno tvé παση τη γη ve vší zemi, οτι επηρθη η μεγαλοπρεπεια σου protože byl vyzdvižen majestát υπερανω των ουρανων tvůj vysoko nad nebesa. εκ στοματος νηπιων και z úst nemluvňat a kojenců θηλαζοντων κατηρτισω αινον ενεκα utvoříš chvalozpěv kvůli 2 των εχθρων σου nepřátelům svým, [totiž] zničení nepřátel a του καταλυσαι εχθρον και εκδικητην οτι οψομαι τους ουρανους εργα των mstivých. Protože uvidí nebesa skutky 3 δακτυλων σου prstů tvých, σεληνην και αστερας měsíc a hvězdy, α συ εθεμελιωσας kterés Ty založil. τι εστιν ανθρωπος Co je člověk, 4 οτι μιμνησκη αυτου že na něj vzpomínáš? η υιος ανθρωπου Syn člověka, οτι επισκεπτη αυτον že na něj dohlížíš? ηλαττωσας αυτον βραχυ τι παρ Umenšil jsi ho malinko, co všech 5 αγγελους δοξη και τιμη εστεφανωσας αυτον andělů. Slávou a mocí ověnčil jsi jej. και κατεστησας αυτον επι τα εργα A ustanovil jsi ho nad skutky 6 των χειρων σου rukou svých, παντα υπεταξας υποκατω των všechny [věci] ponížil jsi až pod ποδων αυτου nohy jeho. 7 8 τα πετεινα του ουρανου και τους Ptáky nebeské a ryby mořské, ty ιχθυας της θαλασσης τα přecházející stezkami mořskými. διαπορευομενα τριβους θαλασσων προβατα και βοας πασας ετι δε και Ovce a skot všechen, ještě pak i τα κτηνη του πεδιου dobytek pole. 9 κυριε ο κυριος ημων ως θαυμαστον το ονομα σου εν παση τη γη Hospodine, Pane náš, jak podivuhodné [je] jméno tvé ve vší zemi. 2

4 3

5 4

6 Seminář Starého zákona Textová kritika a zhodnocení různočtení Po verších: 1. Namísto 2. " čte LXX εις το τελος υπερ των ληνων, tedy nikoli ל מ נ צ ח על ה ג תית pro předzpěváka na gáttský způsob, ale nakonec nad vinným lisem. θαυμαστον, je v původním hebrejském textu porušeno. LXX čte ως א שר ת נה totiž jak vznešené, kdežto Symmachův překlad má ος εταξας a jeden hebrejský rukopis má ת תנה. Podle hebrejského textu má být vyzdvižen majestát Božího jména, zatímco dle LXX přímo Hospodinův. 3. Podle hebrejského textu se z úst dětí buduje mocný val, dle LXX Boží sláva, což čte i Pešita. 4. V LXX jsou nad nebesa skutky Hospodinovy ו ת ח ס רה ו מ עט čte.6 Hebrejský text מ א ל הים, zatímco LXX ηλαττωσας αυτον βραχυ τι παρ αγγελους, tedy buď je člověk menší než bůh anebo než všichni andělé א רח ות י מים Jako u verše 2. je singulár, kdežto LXX čte plurál. Jednotlivá různočtení, zvláště v nadpisku žalmu, 6. verši Bůh, anebo andělé a 9. verši plurál, anebo singulár mají zásadní vliv na smysl textu a budou muset být osvětlena v následující exegezi Osnova textu verš 1. - Nadpisek Žalmu část 1a. - způsob zpěvu (LXX příležitost ke zpěvu) část 1b. - nástroj (LXX místo zpěvu) 5

7 část 1c. - formální autor, jemuž je píseň připsána verš 2a. - refrén žalmu (zpívají všichni) verš 2b. až strofa oslava Hospodina (zpívá předzpěvák, anebo lid a pak předzpěvák) část 2b. až 3. - oslava Božího jména (lid nebo předzpěvák) část 4. - oslava Božího stvoření nebes (předzpěvák) verš 5. až strofa, silně antropologická (předzpěvák) část 5. - zásadní antropologická otázka (paralelismus!) část 6. - omezení člověka část 7. - poslání a velikost člověka část 8. až 9. - co vše je člověku poddáno (paralelismus!) verš 10. refrén jako v 2a. (všichni) 2.2. Stavba oddílu Z výše nastíněné osnovy je stavba Žalmu pěkně vidět, žalm neužívá téměř žádné básnické figury, je však ohraničen refrénem (2a. a 10.), pak jsou vysledovatelné dvě strofy: první (2b. - 4.) mluví o Hospodinu, přičemž mírně paralelně navazuje na refrén; druhá ( ) mluví o člověku, přičemž je lemována dvěma paralelismy (5. a ) Žánr a Sitz im Leben Tento Žalm je hymnickým chvalozpěvem, jenž velebí Boží majestát či vznešenost, jež se odráží ve stvoření. Vesmír i člověk dle tohoto Žalmu dosvědčuje slávu Boží. Žalm sám byl nejspíše používán v rámci židovského kultu 1. Úvodní slova 1. verše ל מ נ צ ח se v žalmových nadpisech vyskytují poměrně často (55x), dokonce i v Abakukovi 3, 19: ל מ נ צ ח ב נ גי נו תי " - přednímu zpěváku na můj negimot (na strunný nástroj). LXX si úvodní slova přeložila jako εις το τελος tedy nakonec (ve Vulgátě někdy in finem ), což by mohlo odkazovat k tomu, že textu se užívalo jako závěru Bohoslužby (jakési písně k odchodu) či jako zakončení určitého liturgického obřadu. Druhé bližší určení prvního verše je podobně nejistý, kořen n-c-ch se vyskytuje vícekrát v rozličných významech např. V Ezd 3, 8 či 1.Par 15, 21; a to ve významech vést, stát v čele či dirigovat, ovšem též hrát na hudební nástroj. 1 Hodil by se ke slavnosti stánků!, dle CRAIGIE, P. C., Word Biblical Commentary (WBC), vol. 19, Psalms 1-50, Word Books Publisher, Dallas,

8 Třetí určení ה ג תית על (též Ž 81 a 84) je zase nejasné, buď jde o filištínské město Gát, pak by šlo o nějaký gátský hudební nástroj nebo gátský nápěv 2 ; LXX však vidí jako slovní základ gat, tedy lis na vinné hrozny, čímž by naše píseň byla kulticko-pracovní písní k vinobraní. Na základě 4. verše, který opisuje noční oblohu by se mohlo usoudit, že píseň se zpívala za shromáždění konaných večer nebo v noci. O takových shromážděních máme zprávy např, u Iz 30, 29. (Religionistika potvrzuje, že noční slavnosti většinou souvisí s kultem plodnosti.) 3 Jelikož ve verších a pak 10., z nichž 2. a 10. jsou zároveň jakýmsi refrénem, a ve verších zase jednotlivec, lze se domnívat, že píseň byla zpívána střídavě sólistou a sborem, který opakoval též zmíněný refrén Dějiny formy Dobu vzniku žalmu nelze přesně a spolehlivě určit, může souviset s Deuteroizaiášem, kde se opěvuje Boží stvořitelské působení anebo zase s Preisterschriftem, na základě 7. verše, kde se mluví o obětních zvířatech Exegeze po verších (s přihlédnutím ke komentářům) 2: Žalm začíná oslovením Hospodina, jakožto můj Pán, což je oslovení, jehož se užívalo jako královské titulatury (tak např. 1. Kr 1, 11), avšak i v souvislosti s Hospodinem (takto Ž 97, 5). V hebrejské tradici nese oslovení zároveň souhrn všech činů oslovovaného, vždyť ten, kdo vykoná něco velikého si udělá jméno (Gn 11, 4). Boží jméno s sebou nese i další Boží atributy jako jsou: nádhera, sláva, moc či majestát. Universum, celek světa, země i nebe i to, co je nad nebesy, totiž odráží Hospodinovu slávu a moc, jak se v něm Hospodin sebezjevuje. Slůvko נה ת - dal pak odkazuje k tomu, že tato Boží činnost, Jeho sebezjevování, se děje neustále, je procesem. (Protiklad vůči statickému chápání Hospodina!) 3: Zmínka verše o nemluvňátkách a kojencích nemá v celém SZ paralelu; alegorický výklad, že jde o Izrael kněze a levity nemá v textu žádnou oporu (Talmud). Je zajímavé, že se zde objevují právě děti, neboť ty byly v myšlení antického člověka těsně nad domácími zvířaty (Aristotelés). Jakoby se Hospodinova velebnost, jež přesahuje nebesa dotýkala též těch 2 Gittit - a) hudební nástroj pojmenovaná po místě; b) nota či melodie; c) nějaký fastival dle WBC 3 KRAUS, Hans-Joachim, Psalmen I., Neukirchen Verlag des Erziehungsvereins, Neukirchen-Vluyn, , str. 66n. 4 Ibid., str

9 nejnepatrnějších. Ti, kdo se teprve mají naučit mluvit, tudíž chválit Boha, přece již Boží slávu zrcadlí. NZ cituje tato slova v souvislosti s očištěním chrámu u Mt 21, 12nn, když Ježíš uzdravil slepého a děti volali Hosana Synu Davidovu! Na místě je také otázka, kdo jsou nepřátelé, o nichž žalmista mluví. Pohané či odboj uvnitř Izraele? 4-5: Pohled na nebeskou oblohu (4.) dovádí k otázkám (5.), těmito verši začíná zpěv jednotlivce. Nebeská tělesa jsou tu dílem Božího stvoření; pohled na oblohu hvězdné nebe nade mnou vede člověka k otázkám po smyslu vlastní existence. Člověk je tu viděn jako slabí, což ostře kontrastuje s Boží milostí a péčí o něj, 6-7: Verše jsou v souhlasu s Gn 1: verš 6. mluví o podobnosti člověka Bohu (v. 27) a 7. pak o podřízení všeho člověku (v ). LXX maskuje lidskou podobnost Bohu z dogmatických důvodů za podobnost andělům. 8-9: Jde o podrobný výčet toho, co vše Bůh poddal člověku, přičemž v závěru 9. verše zní narážka na mýtického pra-netvora. LXX proto čte plurál (demythologisace!) V závěru se opakuje hymnus. 5. Jak a co dí komentáře? WBC Máme zde co činit s žalmem chvály či, dle Westermanna, žalmem stvoření, přičemž není jisté, byl-li žalm užíván v rámci židovského kultu, spíše se má za to, že nikoli. Pokud jde o autorství, nejsme s to s jistotou určit dobu vzniku žalmu. Nápadná je obsahová paralela s Gn 1. Dále je tu paralela u Joba Jb 7,17. Co je člověk, že mu přikládáš význam, že se jím zabýváš v srdci Vzhledem k hypotéze, že teologie stvoření se plně rozvinula až během exilu anebo po něm, jde spíše o poexilní žalm. V 7. verši se objevuje problém s časy nejprve imperfektum následují perfekta návrh chápat obé jakožto minulý čas, což ostatně činívají i české překlady. Hlavním motivem je Boží jméno, čímž není míněn toliko Bůh sám, ale i jeho sebe-zjevení. Jméno a vznešenost jsou poetická synonyma. Dále je zde kontrast mezi dvojicemi: nemluvňata a kojenci a nepřítel a mstitel. Symbolická nevinnost a nesoběstačnost nemluvňat je zde postavena proti síle nepřátel. Nepřátelé symbolizují lidské nerespektování Božího jména ve světě, kdežto nemluvňata ty, kdo rozpoznali svou malost a v kontextu velikosti světa se podřizují Božímu zjevení. (Ti co nesou Boží jméno Aronovské požehnání Nu 6,24-26.) Síla a postavení člověka nejsou jeho přirozenou vlastností, jsou mu darovány Bohem, jeho 8

10 Stvořitelem. Žalmista vykresluje frustrací z velikosti a neuchopitelnosti světa. V tomto duchu se pak táže, co je člověk - nic, ovšem sám si dává pozitivní odpověď. Jen maličko jsi ho omezil, že není roven Bohu. Snad aluzi na Boží obraz v člověku. Jméno Boží formuje lidskou realitu. Bruggenam, W. The Message of the Psalms, a theological commentary. Minneapolis: Azgsburg Publishing House, Píseň stvoření - žalm orientace, jde tu o artikulaci víry ve stvoření. Člověk zde vystupuje jako Boží regent, jenž vládne nad svěřeným mu Božím stvořením, tudíž ve stvoření zastává klíčovou úlohu. Ve verších se popisuje role člověka: a) ve vztahu k nebeským bytostem (v. 5) - člověk je korunován slávou a důstojností Božské atributy, čímž si zaslouží poctu od andělů, stejně jako Bůh; b) ve vztahu k ostatním živým bytostem na zemi rovněž Boží atribut. Žalmistův svět je dobrý a bezpečný, spojení s Gn 1,1-2,3, kde je překonán Chaos, žalmista oslavuje dobrý řád. V obou textech člověk stojí na klíčovém místě v Božím řádu světa. Žalm oslavuje královskou osobnost, snad náleží ke královským žalmům. (Ž 72 a docela Ž 144) Ž 8 je použit v Jb 7,17-21 Jobovi však Boží péče vadí, ba je břemenem. NZ interpretuje žalm christologicky Ježíš Kristus jako ten, kdo vládne naděvším (Žid 2,6-8). Chvála a autorita jdou ruku v ruce. Chvála Božího jména je tedy rámcem pro lidské autority ve světě. Tyto aspekty se nesmí od sebe oddělovat. Autorita bez chvály Stvořitele je nepřátelská vůči Bohu, Chvála bez lidské autority a odpovědnosti člověka za svěřený úkol mu je zřeknutím se Božího úkolu. ICC Žalm pochází z perského období, čerpaje z Gn 1, rozhodně ne naopak. Stvoření zde však probíhá jinak, Božími prsty, nikoli slovem. Žalm se více podobá druhé zprávě o stvoření, čemuž odpovídá i jeho řeč o člověku. Jde o večerní hymnus žádná reference na období nebo osobu. Zřejmě určen pro veřejné chvály ve společenství. 9

11 Kraus Komentář je typickým dílem německé bohoslovecké školy a s pořádkem sobě vlastním podrobně rozebírá snad všechny dílčí aspekty Žalmu, na ukázku: 1-2: Označení Pane náš je typickým označení krále královský žalm. Pánovník Izraele je Pánem celého stvoření (tak Ž 24) Jméno Panovníka Izraele se tu pak představuje ve vší své majestátní velikosti. 3: "Z chvály úst..." Význam této chvály: 1. Konec vší anarchie v Božím stvořitelském díle. 2. Modlitba dětí jako preludium k tomu, co se teprve naplní Mt 21, 16. 4: Mluvčí je jediný a verš připomíná orientální hymny na hvězdy; přitom je to Hospodin, kdo stvořil nebesa. 5: Člověk má v Bohu hlubinu svého lidského bytí. 6. Celková exegetická teze Žalm je trefným shrnutím židovské theologie, která se nezaměřuje především na výpovědi o Bohu in stricto sensu, ale na výpovědi o Bohu, který se zjevuje či stává člověku, který chodí s Bohem. Člověk si Boží velikost, vlastně majestát Božího jména toho, co z Boha vůbec lze poznat když se dívá na Boží stvoření. Tehdy si člověk uvědomí dvojí, jak malý je vůči Bohu, ale zároveň jak významnou roli hraje ve všem Božím stvoření, které má odpovědně (!) správcovat, neboť je mu poddáno v tom se totiž rovněž zjevuje majestát Božího jména. 7. V Novém zákoně a) Mt 21,16: V kontextu očištění chrámu, kdy velekněží a zákoníci kritizují, že děti volají Hosana, synu Davidovu, Ježíš reaguje: Nečetli jste: 'Z úst nemluvňátek připravil sis chválu'? b) Žd 2,6-8: V kontextu vysvětlování smyslu Kristova ponížení jsou citovány verše, dle LXX: Co je člověk ( ) pod jeho nohy. (v. 5-7) c) 1Kor 15,27: Při vysvětlování smyslu Kristova vzkříšení a toho, že musí kralovat citován v. 7. d) Ef 1,22: V rámci hymnu o Kristově vzkříšení citován v. 7. e) Ř 1,20: Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho dílo, nemají výmluvu! Snad aluze na celý Žalm. 8. Střípky k dějinám výkladu a působení 10

12 Sv. Augustin - exposition of psalms, psalm 8 1: Vinným lisem je dle Augustýna církev. Nemusí se však jednat jen o lis, ale též o mlat, každopádně je úloha církve vymačkat to nejlepší (lis) či čistit, oddělit zrno od plev (mlat). Lidé jsou vybírání a oddělováni skrze služebníky Božích. V pravý čas (eschatologie) bude zrno shromážděno do sýpek (svatí) a plevel bude spálen (peklo). Podobně to může být s Božím slovem, které je hrozen. Hrozen se může dostat k ústům, podobně jako slovo se může dostat k uším, ale aby se dostalo do paměti a do srdce je zapotřebí lisu. Ten pak lisuje víno, které můžeme pít jakožto krev Kristovu. Lisu může být rovněž rozuměno jako mučednictví, když na církev dolehne pronásledování. 2: Jak je vznešené jeho jméno? Má se namysli vyvýšení. Boží vystoupení. 3: Nemluvňata poukazuje na Pavla, který píše Korintským, že jim nemohl dát pevné jídlo ale toliko mléko. Nepřátele jsou všichni, kdo odmítli uvěřit v neznáme věci a zaslíbení, tedy heretici a filosofové. 4: Hvězdy co jsi tam upevnil. čteme, že Zákon byl napsán Božím prstem. Prstu lze rozumět jako Duchu svatému, nebo jako Božím služebníkům naplněný, týmž svatým Duchem. Těmi přece bylo sestaveno Písmo, jež je nazýváno nebem. To je i řečeno v souvislosti s Mojžíšem Ex 8,19. Je také řečeno, že nebe se svine jako kniha. Tudíž: Porozumím Písmu, které jsi napsal Duchem skrze své služebníky. Prizmatem 2 verše, celý význam je, že bylo vyhlášeno Písmo. Hvězdy a měsíc církev, stojí za tím idea obecné církve, přičemž každou místní církev drží jedna autorita. 5: Rozlišení člověk a syn člověka je cílené. Ne každý člověk je syn člověka, jen někteří. Člověk je pozemský, syn člověka je nebeský nový člověk, který nastupuje na místo toho starého, a to se děje v bolesti a slzách. Takový nový člověk je ještě nemluvně a potřebuje duchovní mléko, jak píše Apoštol. 6: První takový člověk byl Kristus, jehož ponížení a sestoupení značí to, že byl jen o málo omezen než andělé. Ale jeho vyvýšení je popsáno hned v následujícím verši. Korunuješ ho I andělé jsou dílo Božích rukou. To vše je mu kladeno pod nohy 7: Ovcemi a osli (!) rozumíme svaté duše. Martin Luther, Kleinere Arbeiten über Psalmen ( ), Psalm VIII. 5 5 Arbeiten zu den Summarien Ps. WA 31/I, ; Exegetische studien zu den Psalmen WA 31/I,

13 1: Gittit je buď hudební nástroj a nebo název města Gith. 2: Evangelium (Boží jméno) v budoucnu naplní celou zemi, nastane tak na konci časů Boží království, jehož hlavou je Kristus, vždyť i v listu židům se píše, že uzří všechny národy země tvé skutky. 3: I děti mohou mít víru, vždyť právě je podle Matoušova evangelia Ježíš volá k sobě. Z úst, tedy Božím slovem, těchto maličkých, kteří jsou reformovaní křesťané, bude přemožen ďábel. Luther rovněž poukazuje na to, že chce mít dětinskou víru i o Svátosti, že, když se řekne je, myslí se tím toto je skutečně mé tělo. 4: Protože hřích může dosáhnout až do nebe, musí být Boží sláva nad nebesa, přičemž měsíc je církev a hvězdy jsou apoštolé a proroci. To vše bude upevněno v budoucnu, 5: Co je člověk? vztaženo na Krista a jeho ponížení, v utrpení a kříži. Že na něho pamatuješ, je pak Boží přiznání se ke Kristu. Kristus je tu dán do protikladu s Adamem zároveň nový Adam. 6: Kristu je všechno podřízeno. Slova žalmu také říkají, že Kristus je Bůh. Tři slovesa korunuješ, dáváš mu vládu a pod nohy kladeš vidí Luther jako tři stupně Kristova oslavení: vzkříšení, nanebevstoupení a usednutí po pravici. 7: Oproti království Kristovu, které dosahuje nebes je tu ještě staré pozemské království Adamova propadlé hříchu, to je v Kristu obnoveno. Jindy vidí ovce a skot jako rozličné Kristovi místní církve. Pavel VI. Člověk..., střed tohoto díla, se nám jeví jako cosi nesmírného. Ukazuje se nám jako božský, ne sám v sobě, nýbrž ve svém původu a ve svém určení. A tedy čest člověku, čest jeho důstojnosti, jeho duchu a jeho životu. Těmito slovy v červenci roku 1969 svěřoval Pavel VI. americkým kosmonautům před jejich letem na měsíc text 8. žalmu, který byl zde nyní přednesen, aby vstoupil do vesmírných prostorů (Insegnamenti VII (1969), s ). 6 Otto Herman Pesch theologická antropologie Snad první katolická (theologická vůbec) antropologie po rahnerovském obratu k člověku, stojí na 5. verši 8. Žalmu: Co je člověk, že na něho pamatuješ! Prvně se rozříká ono co je člověk, zde lze aplikovat mnoho vědeckých přístupů (lékařská antropologie, sociologická 6 [online] [18.července 2011] 12

14 antropologie, kulturní antropologie), od nichž se pak odliší ta theologická, v níž se postupně proberou všechny aspekty lidského života, aby se došlo k tomu, že člověk sám o sobě je omezený, že se mu s přibývajícím roky života uzavírají životní cesty, až smrt nakonec nenechá otevřenou ani jedinou, co tu zbývá? Že na něho pamatuješ, je pak mocná Boží odpověď, trvalá důstojnost člověka a člověku Bohem darovaná naděje! 7 9. Užití v liturgii a bohoslužebném životě církve a) římskokatolická církev Je zajímavé, že Žalm není ani jednou použit v Českém misálu, tedy, že jím není inspirována žádná preface a že není užit ani jako mešní antifona na začátku či při přijímání. Lekcionář užívá tento žalm jako responsoriální pro: čtvrtek ve velikonočním oktávu spolu se Sk 3,11-26, což je Petrovo kázání; středu 1. týdne v liturgickém mezidobí spolu s Žid 2,14-18, ujmutí se potomků, a Mk 1, 29-39, uzdravování nemocných; úterý 5. týdne v mezidobí spolu s Gn 1,20-24, což má logiku obé o stvoření; sobotu 28. týdne v mezidobí s Ef 1,12-23, Kristus hlava církve - hymnus, což má opět logiku v obou vyvýšení Krista. Breviář: sobota 2. týdne jako 3. žalm v ranních chválách spolu s Ž 91 (chvála Boha stvořitele) a Dt 32,1-12 (Boží dobrodiní) na základě společného motivu Boží velikosti; sobota 4. týdne v modlitbě během dne jako 3. žalm spolu s Ž 91 a Ez 36,24-28 (obnovení lidu); pondělí v oktávu Velikonoc jako 1. žalm spolu s Ž 18; na svátek Povýšení svatého kříže v modlitbě se čtením jako 2. žalm spolu s Ž 2 a Ž 96, chce se vyjádřit Kristova velikost a ponížení; na Svátek sv. Michala v nešporách jako 1. žalm spolu s Ž 138 a Kol 1,12-20 zmínka o andělech; na svátek Všech svatých v modlitbě se čtením jako 1. žalm spolu s Ž 15 a Ž 16 chce se ukázat, jak velký může být člověk. b) evangelické církve Jako žalmová kolekta (vstupní modlitba) na Nový rok v Agendě ČCE II., str. 306 motiv Boží velikosti a pamatování na člověk a zároveň lidské omezenosti až pomíjejícnosti. Reihe Gottesdienst (1978) doplňuje žalm ke starocírkevním perikopám pro svátek Zjevení Páně motiv velikosti Krista. Saské perikopy text uvádějí jako možnost pro 2. neděli po Zjevení Páně. Slezský evangelický kancionál jako žalm dne (verše ) pro 1. ledna Nový rok a svátek Jména Ježíš. 7 PESCH, Otto Hermann, Frei sein aus Gnade : theologische Anthropologie, Herder, Freiburg im Breisgau,

15 Žalmový lekcionář staré Agendy a. v. pro 12. neděli po Trojici. c) hudební zpracování Slezský evangelický kancionál: píseň 613. Svítá: ohlas v písních 75, 76 (žalm v interpretaci Slávka Klecandera a Oborohu) a 77 (Kačmar). Evangelická zpěvník: píseň Ž 8 Vstříc tobě celá země plesá (Ženeva 1542/51 Batelka). 10. Homiletická teze a homiletické užití textu Na základě textu 8. Žalmu lze dobře postavit antropologické kázání o úkolu člověka, že člověk je prvně obdarován Bohem, a to vše proto, aby šířil slávu Božího jména; člověk sice sám sebe rozpoznává jakožto omezeného a konečného, ovšem tato konečnost je děsivá pouze pro člověka, který neví, že to vše, co jej upomíná na vlastní malost je svěřené mu Boží dílo. Možno zdůraznit lidskou odpovědnost za celé stvoření. Ideálním případem člověka, jenž žije podle slov žalmu pak je Ježíš Kristus. Kázání na text si lze dobře představit v těchto kontextech: 1. v rámci lectio continua na žalmy; 2. jako kázání na Nový rok, což sugerují i evangelické bohoslužebné knihy; 3. v římském katolicismu na svátky, které akcentují Kristovo lidství a Krista jako ideální vzor: Krista krále, Všech svatých antropologicky laděné evangelické kázání s notnou dávkou antropologického pesimismu; 5. pokud bych chtěl zdůraznit roli přírody jako Božího stvoření a upozornit na theologii naturalis; 6. eko-kázání o tom, jak bychom měli spravovat zemi, nikoli na ní vládnout. 14

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH (revidovaná verze) Kněz: Lid: Bo Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): - lá - ní! i po - moc! na chu té Du- sva - - mu, jako

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Kain a Ábel (Gn 4,1-16)

Kain a Ábel (Gn 4,1-16) Kain a Ábel (Gn 4,1-16) 4:1 I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: "Získala jsem muže, a tím Hospodina." 2 Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí,

Více

USPOŘÁDÁNÍ DENNÍ MODLITBY CÍRKVE

USPOŘÁDÁNÍ DENNÍ MODLITBY CÍRKVE USPOŘÁDÁNÍ DENNÍ MODLITBY CÍRKVE Uvedení do první modlitby dne Denní modlitba církve začíná každý den uvedením do první modlitby toho dne. Toto uvedení do první modlitby se tedy říká buď před začátkem

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve říjen 2009 3. ročník /10. číslo Děkujeme, ti Bože, náš Otče, za plody naší práce a za úrodu tohoto roku. Děkujeme Ti za to, že ve své dobrotě zachováváš

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 5. ročník / 1. číslo

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 5. ročník / 1. číslo Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve leden 2010 5. ročník / 1. číslo Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, vánoční doba, nejkratší v liturgickém roce, končí svátkem Křtu Páně. Setkáváme

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

První liturgie Církve československé husitské

První liturgie Církve československé husitské První liturgie Církve československé husitské (podle patriarchy Karla Farského) D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) PŘÍPRAVNÉ MODLITBY před bohoslužbou Věřící ze shromážděné obce

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2

Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2 Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2 (P = předsedající, S = SBOR) I.Úvod 1) Úvodní zpěv 2)Pozdrav P: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a obecenství Ducha svatého s vámi

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec ŠABAT Anotace : významný židovský svátek Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 6.-9. ročník, 20.října 2012 Autorem materiálu a všech

Více

LITURGIE BÍLÉ SOBOTY

LITURGIE BÍLÉ SOBOTY LITURGIE BÍLÉ SOBOTY LITURGIE BÍLÉ SOBOTY ÚVOD: Proto jsme přemýšleli, jak dětem a mládeži a možná i mnohým dospělým usnadnit pochopení liturgie Bílé soboty. Tak vznikla tato pomůcka, která se snaží komentáři

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

NEŠPORY. pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE ÚVODNÍ VERŠ. Slyš. Sláva Otci i Synu, a na věky. jako byla na počátku i nyní i vždycky, vě ků. A - men.

NEŠPORY. pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE ÚVODNÍ VERŠ. Slyš. Sláva Otci i Synu, a na věky. jako byla na počátku i nyní i vždycky, vě ků. A - men. NEŠPORY pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE revidovaná verze Kněz: Bo že, po Lid: Kněz: Slyš na ÚVODNÍ VERŠ še vo spěš mi Sláva Otci i Synu, Lid: na po moc! lá ní! i Du chu sva jako byla na počátku i nyní

Více

Gerlinde Baumann. Bible

Gerlinde Baumann. Bible Gerlinde Baumann Bible O knize Bible je bestseller. Ale kdo ji četl? Jak je to vlastně s Knihou knih? Kdo ji napsal? Písmo svaté a slovo Boží co to znamená? Hovoří Bible bezprostředně ke každému člověku,

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ

NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ ZÁZNAMY KÁZÁNÍ ARCHA VÍRY PŘÍBRAM CD č.1 1) Boží dobrotivost 7) Pojď a následuj mě Lubo Jakab 2) Získej neomezenou vůli 8) Samuel 3) Bůh je láska

Více

Stvoření a Bible. Texty na tento týden: Gn 2,4; Mt 19,4 6; Ž 8,4 7; Jb 42,1 4; Iz 45,18; Sk 17,22 28. Základní verš

Stvoření a Bible. Texty na tento týden: Gn 2,4; Mt 19,4 6; Ž 8,4 7; Jb 42,1 4; Iz 45,18; Sk 17,22 28. Základní verš Týden od 20. do 26. ledna 4 Texty na tento týden: Gn 2,4; Mt 19,4 6; Ž 8,4 7; Jb 42,1 4; Iz 45,18; Sk 17,22 28 Základní verš Tu jsem viděl jiného anděla, jak letí středem nebeské klenby, aby zvěstoval

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

Davidova (Betlémská) hvězda

Davidova (Betlémská) hvězda Davidova (Betlémská) hvězda P.A.Semi, 2014-02-12 Seskupení planet do Davidovy hvězdy se čas od času stává... Uvádíme zde nejvýraznější výskyty v antickém období, s centrem na Zemi nebo na Slunci, řazené

Více

K dějinám bádání: Th Zahn, E. Käsemann, M. Hengel B. H. Streeter, J. M. Robinson M.-J. Lagrange, F. Vouga

K dějinám bádání: Th Zahn, E. Käsemann, M. Hengel B. H. Streeter, J. M. Robinson M.-J. Lagrange, F. Vouga Gospels3a (Vznik evangelií) Význam tématu: liturgický teologický historický literární K dějinám bádání: Th Zahn, E. Käsemann, M. Hengel B. H. Streeter, J. M. Robinson M.-J. Lagrange, F. Vouga Raně křesťanské

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan Stránka 1 z 6 Knihy Seznam knih žánru Písma svatá (150) Novinka!!! Číslo Rezerva Název Autor PS103 Bible dnes a pro nás - Nový zákon Ravik, Slavomír PS102 Bible dnes a pro nás Starý zákon Ravik, Slavomír

Více

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Velmi často diskutovanou otázkou (zejména při styku s charismatickými křesťany) je otázka křtu Duchem svatým. Už jsi byl pokřtěn Duchem svatým? Křest

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Petr Chalupa. DYNAMIKA SMLOUVY VDEUTERONOMISTICKÉM ZPRACOVÁNÍ DĚJIN Historické pozadí, projevy a další působení

Petr Chalupa. DYNAMIKA SMLOUVY VDEUTERONOMISTICKÉM ZPRACOVÁNÍ DĚJIN Historické pozadí, projevy a další působení Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Petr Chalupa DYNAMIKA SMLOUVY VDEUTERONOMISTICKÉM ZPRACOVÁNÍ DĚJIN Historické pozadí, projevy a další působení Olomouc 2008 Oponenti:

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Protestantismus a reformace

Protestantismus a reformace Protestantismus a reformace Někdy bývá za projevy reformace považováno již hnutí albigenských (13. století jižní Francie, balkánští bogomilové, italští kataři), jindy husitství (15. století), jindy vystoupení

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE Z MARIE PANNY

JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE Z MARIE PANNY 1 JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE Z MARIE PANNY Úvodem Jsem si vědom potíží při hledání odpovědi na pravdy naši víry Potíže, jaké pociťovali mnozí Ježíšovi současníci, zůstávají nadále

Více

ANTIFONY ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ K DOBĚ. které chybí v LH I z r. 1976

ANTIFONY ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ K DOBĚ. které chybí v LH I z r. 1976 ANTIFONY K DOBĚ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ které chybí v LH I z r. 1976 *2 D O B A A D V E N TNÍ I A Ž D O 1 6. P R O S I N C E PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ Žaltář 1. týdne A. 1. Hlásejte všem lidem: Hle přijde Bůh,

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31)

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Milé svatební shromáždění, chtěla bych Vás nyní ještě jednou pozvat do biblického příběhu o stvoření a ještě jednou se

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

4. třída - S tebou na cestě

4. třída - S tebou na cestě 4. třída - S tebou na cestě Vazba učiva 4. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Učivem 4. ročníku prolíná symbol cesty, kterému žák porozumí v různých souvislostech (viz názvy tematických celků),

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 introit Ž 117 čtení Lv 25.1-17 text Lk 4.16-30 poslání Ef 2.4-14 písně 163, 680, 694, 422, 685 163 Hospodin sám národů Bůh 680 Nás zavolal jsi, Pane 694

Více

NESMRTELNOST V KRISTU

NESMRTELNOST V KRISTU NESMRTELNOST V KRISTU I. Náčrt Krátká osnova: 1. Podstata člověka (Gn 2,7; Ez 18,4) 2. Podstata smrti (Ž 146,4; Kaz 9,5; 12,7; J 11,11; 1 Tm 6,16) 3. Kdy člověk dostane nesmrtelnost? (J 5,28.29; 1 Te 4,16.17;

Více

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14)

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14) 3 PLÁN ZÁCHRANY 1 EVANGELIUM V předcházejícím oddíle jsem se pokusil vysvětlit dvojí povahu hříchu, neposlušnost a porušenost. Vysvětlil jsem, že Bůh stvořil člověka obdařeného svobodnou vůlí, která umožnila

Více

Roční cyklus A: Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha Svatého Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze Svátek 1. ČTENÍ Gn 22, 9-18 Oběť našeho praotce Abraháma. Čtení z první knihy Mojžíšovy. Abrahám a Izák

Více

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec Něco z historie Školní rok 1993/94 otevřena první křesťanská třída na 6. základní škole v Třinci Slavnostní

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU ÚVODNÍ VERŠ. Sláva Otci i Synu, * (Lid): jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. Kněz: Lid: Lid (Kněz):

NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU ÚVODNÍ VERŠ. Sláva Otci i Synu, * (Lid): jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. Kněz: Lid: Lid (Kněz): NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU (revidovaná verze) Kněz: Bo Lid: Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): po - moc! na - lá - ní! i chu jako byla na počátku

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice Křesťanské svátky a církevní rok V obecném smyslu jsou křesťanské svátky dny, v nichž se na rozdíl od všedních dnů prokazuje zvláštní úcta k Bohu 1. svátek - neděle Každý křesťanský svátek připomíná různé

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

Křesťanské manželství v nekřesťanském světě

Křesťanské manželství v nekřesťanském světě Křesťanské manželství v nekřesťanském světě - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Uvidět, že biblický vzor pro manželství je to nejlepší, co můžeme mít a přijmout ho. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Manželství je

Více

Několik informací ke křtu dítěte

Několik informací ke křtu dítěte Několik informací ke křtu dítěte Církev dostala poslání hlásat evangelium a křtít. Proto již od počátku křtila nejen dospělé, nýbrž i děti. V pochopení slov Páně: Nenarodí-li se kdo znovu z vody a Ducha

Více

ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv

ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv 1. Opakování 2. Nový zákon obecná charakteristika 3. Evangelia 4. Epištoly 5. Zjevení Janovo 6. Použitá literatura a zdroje Co již víme o Bibli? základní

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více