MODEL IS LM V UZAVŘEN ENÉ EKONOMICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "28.03.2007 04.04.2007 MODEL IS LM V UZAVŘEN ENÉ EKONOMICE"

Transkript

1 6.-7. přednáška MODEL IS LM V UZAVŘEN ENÉ EKONOMICE

2 6. přednáška I. Trh zboží a křivka k IS II. Trh peněz z a křivka k LM III. Rovnováha IS-LM IV. Fiskáln lní a monetárn rní politika

3 6.-7. přednáška KLÍČOV OVÁ SLOVA trh zboží a služeb, autonomní výdaje, křivka k IS, křivka k LM, rovnovážná úroková míra, fiskáln lní politika, monetárn rní politika, multiplikátor tor fiskáln lní politiky, multiplikátor tor monetárn rní politiky, vytěsňovac ovací efekt, past likvidity

4 Model IS - LM Hicks na základě Keynese nejznámější ekonomický model 20. století základy moderní makroekonomie základ: jednoduchý keynesiánsky model + i jako determinant AD

5 Model IS - LM Předpoklady modelu fixní cenová hladina nevyužité výrobní kapacity (K, nabídka práce) ekonomika se nachází pod potenciálním produktem CB kontrola nabídky peněz (exogenní nabídka peněz) Třísektorová ekonomika (bez NX)

6 I. Trh zboží a křivka k IS Křivka IS rovnováha na trhu statků a služeb (rovnovážná úroveň Y = α A) Y = c (1 - t) (Ca + I + G + ctr cta) investice spotřeba

7 I. Trh zboží a křivka k IS INVESTICE nezávisl vislé na výši i důchodu d (na i ano) I = Ia bi (investiční poptávkov vková funkce) Ia - investice nezávisl vislé na i b - citlivost investic vzhledem k úrokové míře e ( ( i) b b = I / i (b>0) určuje uje sklon křivky k (b malé-strm strmější,, b vysoké plošší šší) velké b malé b b = 0 křivka plochá (malá i velká I) křivka strmá (malá citlivost I na i) křivka vertikáln lní (I necitlivé na i)

8 I. Trh zboží a křivka k IS INVESTICE Změna autonomních investic: optimistické očekávání budoucnosti (posun doprava) pesimistické očekávání budoucnosti (posun doleva)

9 I. Trh zboží a křivka k IS i (%) Záporný sklon i 1 i 0 I 1 I 0 I (plánované investiční výdaje)

10 I. Trh zboží a křivka k IS SPOTŘEBA závislá na i (část spotřeby (Ca) nákup na úvěr) Ca = Ca bi (funkce poptávky po autonomní spotřeb ebě) ostatní složky nezávisl vislé na i Investice + spotřeba = součást st A Y = α (A bi) b = b I + b Ca b = A / i

11 I. Trh zboží a křivka k IS Poptávkov vková investiční funkce - investiční výdaje nejsou autonomní,, ale ovlivněni ni i - objem investic závislý z na i (nízk zká i, vysoký objem I) I=Ia Ia-bi b>0 I plánované investiční výdaje Ia autonomní investiční výdaje (nezávislé na Y a i) b -citlivost poptávky po investicích vzhledem k i ( I/ i) sklon závislý na b

12 Odvození křivky IS i (%) 20 A - bi (křivka agregátní poptávky) 10 A 2 A 1 A

13 Odvození křivky IS AE AE Y i (%) Křivka IS Y

14 Křivka IS vyjadřuje všechny v kombinace úrokové míry (i) a úrovně produktu (Y) kdy je trh v rovnováze, nebo plánovan nované výdaje se rovnají vytvořen enému produktu (AD = Y) záporný sklon (větší AE, více v produktu)

15 I. Křivka K IS Y = α (A - bi) Y = c (1 - t) (Ca + I + G + ctr cta - bi) 1 bi Y = (Ca + I + G + ctr cta) c (1 - t) 1-c (1-t)

16 I. Křivka K IS SKLON - negativní sklon (pokles i, nárůst Y) Faktory: 1. velikost multiplikátoru 2. citlivost výdajů na úrokovou míru Sklon je větší, čím větší je mezní míra úniku (1-c(1-t)) a čím menší je citlivost na změnu investic

17 I. Křivka K IS SKLON Y = - bi 1 - c (1 - t) Y -b = i 1 - c (1 - t) i Y = 1 c (1-t) b

18 I. Křivka K IS Závislost sklonu křivky k IS a multiplikátora tora i růst multiplikátora pokles multiplikátora tora IS Y

19 I. Křivka K IS Poloha křivky IS i posun o velikost αa Y

20 Křivka IS nárůst C, I, G, ctr,, pokles cta pokles C, I, G, ctr,, růst r cta posun doprava posun doleva BODY MIMO KŘIVKUK - nerovnováha na trhu statků a služeb - body nalevo plánovan nované výdaje (AE) > Y - body napravo AE < Y - neplánovan novanéčerpání zásob - - neplánovan nované hromadění zásob

21 Křivka IS I=Ia Ia-bi Ca=Ca-bi Křivka agregátn tní poptávky: AD = Ca-bi + I-biI + G + c(y-ta Ta-tY+TR) A= Ca+I+G+cTR ctr-ctacta AD = A + c(1-t) Y - bi

22 II. Trh peněz z a křivka k LM formy bohatství: hmotné finanční (finanční aktiva) Finanční aktiva: peníze ostatní finanční aktiva (OFA) dluhopisy, obligace

23 II. Trh peněz z a křivka k LM Poptávka L DOFA agregátní poptávka po penězích (všech jednotlivců) poptávka po ostatních finančních aktivech L+ DOFA Finanční nabídka M/P nabídka peněz (reální peněžní zásoba) P fixní cenová hladina SOFA nabídka ostatních finančních aktiv M/P + SOFA

24 II. Trh peněz z a křivka k LM Rovnováha (vyčerpání celého bohatství) L + DOFA = M/P + SOFA (L - M/P) + (DOFA - SOFA) = 0 (L - M/P) rovnováha na trhu peněz (DOFA - SOFA) rovnováha na trhu ostatních finančních aktiv (L>M/P) (L<M/P) (DOFA < SOFA) (DOFA > SOFA)

25 II. Křivka K LM určuje rovnováhu na trhu peněz a ostatních finančních aktiv vyjadřuje všechny kombinace úrokové míry a úrovně produktu kdy je trh peněz a ostatních finančních aktiv v rovnováze

26 Odvození křivky LM i (%) MS LM i 1 i 0 MD M Y 1 Y Y 0

27 Odvození křivky LM Y 0 < Y 1 - zvýšení produktu při i 0 vede k nerovnováze (zvýšení MD T ) - zvýšením i dojde ke snížení spekulační částí MD

28 II. Křivka K LM Rovnováha M/P = L M/P = ky hi Rovnice křivky LM i = 1/h*(kY- M/P) Ing. A. Ecková, PhD.

29 II. Křivka K LM SKLON Faktory: 1. velikost k 2. citlivost h Sklon je větší, čím větší je k a čím menší je h (vyšší k, nižší h)

30 II. Křivka K LM SKLON k*y i = - h M/P h i Y = k h

31 II. Křivka K LM Závislost sklonu křivky k LM na velikosti k i MS k* Y transakční poptávka LM MD LM MD MD M

32 II. Křivka K LM Závislost sklonu křivky k LM na velikosti h (nízk zké h) i MS MD MD M

33 II. Křivka K LM Závislost sklonu křivky k LM na velikosti h (vysoké h) i MS MD MD M

34 II. Křivka K LM extrémn mní případ pad (klasický) h = 0 M/P = ky hi i LM Y = M/P k jediná úroveň produktu kdy trh peněz je v rovnováze Y

35 II. Křivka K LM extrémn mní případpad (past na likviditu) h i LM - lidé jsou ochotni držet při nízké úrokové míře jakékoliv množství peněz (očekávaní růstu i) past na likviditu vyšší úrokové míry MS L LM Y

36 II. Křivka K LM Poloha křivky LM (změna nabídky peněz) i MS MD M

37 II. Křivka K LM Poloha křivky LM (změna poptávky po penězích) i MS MD M

38 II. Křivka K LM Faktory ovlivňující polohu LM nabídka peněz Zvýšení MS > MD (posun dolu) Pokles MS < MD (posun nahoru) poptávka po penězích Pesimistické očekávání budoucnosti (posun nahoru) Optimistické očekávání budoucnosti (posun dolu)

39 Křivka LM BODY MIMO KŘIVKU K LM - body napravo MD > MS - body nalevo - lidé prodávaj vají OFA, klesá cena, roste i MS > MD - lidé nakupují OFA, roste cena, klesá i

40 III. ROVNOVÁHA: model IS-LM Rovnováha 3 trhů: trh statků a služeb IS trh peněz z LM trh ostatních finančních aktiv LM

41 Model IS-LM i LM i 0 E 0 IS Y 0 produkt

42 Model IS-LM E 0 rovnováha trhu statků a služeb a trhu peněz IS: Y = α (A-bi) LM: i = 1/h*(kY-M/P) Y 0 = α *[A-b*(1/h*(kY-M/P))] Y 0 = γ*a + β*m/p

43 Model IS-LM Multiplikátor fiskální politiky γ = α 1 + (α*b*k)( /h β = b h * γ Multiplikátor monetární politiky

44 Model IS-LM Body mimo rovnováhu i B LM LM A i 0 E 0 D C IS A,B nerovnováha, pokles i C,D růst i IS B,C tlak na omezení výroby (skutečná produkce vyšší než plánované výdaje) A,D zvyšování výroby Y 0 produkt

45 Determinanty rovnováhy IS-LM analýza dopadů HP na rovnováhu IS-LM fiskáln lní politika monetárn rní politika

46 IV. FISKÁLN LNÍ POLITIKA FP a její účinnost Fiskáln lní expanze Sklon křivky k LM a IS a účinnost FP Vytěsňovac ovací efekt a fiskáln lní politika

47 IV. FISKÁLN LNÍ POLITIKA ovlivňov ování výkonnosti ekonomiky přes p SR ovlivňuje křivku k IS změna G, TR, Ta, t Vlivem FP v rovnováze změna Y nebo i Fiskáln lní expanze zvýšen ení G

48 IV. FISKÁLN LNÍ POLITIKA Fiskáln lní expanze zvýšen ení vládn dních výdajů na nákup n statků a služeb ( G)( růst vládn dních nákupn kupů (G) posun křivky k IS doprava o α* G G ( A)( LM konstantní

49 IV. FISKÁLN LNÍ POLITIKA i LM i 1 α* G i 0 γ* G Y 0 Y 1 Y 2

50 IV. FISKÁLN LNÍ POLITIKA zvýšen ení G (A) zvýšen ení Y zvýšen ení i (pokles investic negativn zvýšen ení Y zvýšen ení MD snížen ení A (I,C) vliv (Y vzroste jenom o γ) negativní vliv (Y vzroste jenom o vytěsn snění I (C ) brzdí růst Y Vytěsňovac ovací efekt = pokles investic v důsledku d zvýšen ení G Y 2 při i i 0 (není možné,, máme m me i trh peněz ( z (LM))

51 IV. FISKÁLN LNÍ POLITIKA Y = γ*a + β*m/p Nabídka peněz se nemění = 0 Y A = γ γ = α 1 + (α*b*k)( /h

52 IV. FISKÁLN LNÍ POLITIKA Multiplikátor tor fiskáln lní politiky (vládn dní výdajový multiplikátor) tor)γ určuje uje o kolik se (změní produkt) zvýší úroveň rovnovážného důchodu d v důsledku d zvýšen ení vládn dních výdajů na statky a služby o G G (A), bude-li nabídka reálných peněž ěžních zůstatkz statků konstantní je menší nežα (když LM je horizontáln lní,, tak ne) účinnost vytěsn snění závisí na sklonech IS a LM

53 Účinnost FP v závislosti z na sklonu IS a LM (čím m strmější IS, tím t účinnější FP čím m menší b, tím t m menší vytěsňovac ovací efekt) i strmá IS plochá IS α* G i 1 i 0 γ* G Y 0 Y 1 Y 2

54 IV. FISKÁLN LNÍ POLITIKA Strmá IS vytěsňovac ovací efekt nízký, n FP účinnější než u ploché Plochá IS vysoká citlivost na změnu i malá změna veliké vytěsn snění investic

55 Účinnost FP v závislosti z na sklonu IS a LM i extrémní případ LM i 0 investice neklesají (necitlivé na i), IS zcela necitlivá FP účinná Y posun oα* G není vytěsňovac ovací efekt Y 0 γ* G Y 1 Y

56 Účinnost FP v závislosti z na sklonu IS a LM (účinnost FP je většív při i plošší křivce) i plochá LM strmá LM α* G i 0 γ* G Y 0 Y 1

57 Účinnost FP v závislosti z na sklonu IS a LM účinnost fiskáln lní politiky je vyšší při i plošší křivce LM zvýšen ení G růst Y růst MDT růst i snížen ení I vysoká citlivost poptávky po penězích na úrokovou míru (k obnovení rovnováhy stačí nízká změna úrokové míry (investice jsou vytlačov ovány málo)) m

58 Účinnost FP v závislosti z na sklonu IS a LM extrémní případ (vertikální křivka LM-klasický případ) i i 0 α* G Zvýšení G tlak na růst Y- růst MDT-růst i Existuje pouze jediná výše Y (zabezpečuje rovnováhu na t.p. Růst Y potlačen α* G ( Y Y = γ G Y Y = γ A) Úplný vytěsňovac ovací efekt Y 0 Y

59 V. MONETÁRN RNÍ POLITIKA MP a její účinnost kriteria volby fiskáln lní a monetárn rní politiky a jejich kombinace

60 V. MONETÁRN RNÍ POLITIKA ovlivňov ování ekonomiky prostřednictv ednictvím množstv ství peněz z a ceny peněz z v ekonomice provádí CB monetárn rní expanze - nákup cenných papírů (růst nabídky peněz)

61 V. MONETÁRN RNÍ POLITIKA posun křivky k LM doprava na trhu peněz z je přebytek p MS nad MD pokles i růst spekulační poptávky po penězích vyrovnání na trhu peněz pokles i - pozitivní vliv na investice roste i produkt (horiz.. vzdálenost 1/k*M/P posune produkt) Y = β*m/p β = b h * γ Ing. A. Ecková, PhD.

62 V. MONETÁRN RNÍ POLITIKA i i 1 i 0 Y 0 Y 1 Y 2

63 Účinnost MP v závislosti z na sklonu IS a LM (MP účinnější v případp padě plošší IS) i strmá IS plochá IS M/k i 0 Y 0 Y 1 Y 2

64 Účinnost MP v závislosti z na sklonu IS a LM i extrémní případ (vertikální křivka IS) i 0 M/k IS necitlivá na i Zvýšení MS-pokles i, investice nereagují, produkt se nezmění Monetární politika zcela neúčinn inná γ* G Y 0 Y 1 Y

65 Účinnost MP v závislosti z na sklonu IS a LM i plochá LM strmá LM i 0 Y 0 Y 1

66 V. MONETÁRN RNÍ POLITIKA Účinnost MP v závislosti z na sklonu LM křivka LM se posune o M/k zvýšení nabídky peněz pokles i při velké citlivosti (plochá křivka) stačí k obnovení rovnováhy na trhu peněz nepatrná změna i malá změna Y u nízké citlivosti (strmá křivka) - velká změna i pro obnovení rovnováhy na trhu peněz velká změna Y

67 Účinnost MP v závislosti z na sklonu IS a LM (extrémn mní případy) pady) i vertikální LM horizontální LM i 0 Y 0 Y 1

68 V. MONETÁRN RNÍ POLITIKA vertikáln lní LM zcela necitlivá na i MP zcela účinná horizontáln lní LM (past na likviditu) citlivost se blíží nekonečnu nu nedochází k poklesu i Y se nezmění MP zcela neúčinn inná

69 V. MONETÁRN RNÍ POLITIKA Fiskalismus monetarismus Keynesiánci poptávka po penězích je citlivá na úrokovou míru (křivka LM plochá) a investice nejsou citlivé (křivka IS je strmější) účinnější je fiskální politika monetaristé (klasici) poptávka po penězích je málo citlivá a investice hodně citlivé na úrokovou míru (strmější LM a plošší IS) účinnější je monetární politika

18.04.2007 AGREGÁTN TNÍ

18.04.2007 AGREGÁTN TNÍ 7. přednáška 18.04.2007 AGREGÁTN TNÍ POPTÁVKA A NABÍDKA 7. přednáška 18.04.2007 I. AD II. AS III. Rovnováha AD-AS AS 7. přednáška KLÍČOV OVÁ SLOVA Agregátn tní poptávka, agregátn tní nabídka, rovnovážná

Více

SPECIFIKACE, KLASIFIKACE A IDENTIFIKACE SIMULTÁNNÍCH EKONOMETRICKÝCH MODELŮ. INVESTIČNÍ FUNKCE A FAKTORY URČUJÍCÍ INVESTICE

SPECIFIKACE, KLASIFIKACE A IDENTIFIKACE SIMULTÁNNÍCH EKONOMETRICKÝCH MODELŮ. INVESTIČNÍ FUNKCE A FAKTORY URČUJÍCÍ INVESTICE SPECIFIKACE, KLASIFIKACE A IDENTIFIKACE SIMULTÁNNÍCH EKONOMETRICKÝCH MODELŮ. INVESTIČNÍ FUNKCE A FAKTORY URČUJÍCÍ INVESTICE SPECIFIKACE, KLASIFIKACE A IDENTIFIKACE SIMULTÁNNÍCH EKONOMETRICKÝCH MODELŮ viz

Více

Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015

Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015 Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015 1. Hlavní makroekonomické směry stručně charakterizuje učení fyziokratů a merkantilismus - co je podstatou jejich učení, kdy, představitelé, kritika Fyziokraté

Více

Ekonomie 1. 4. Determinace produktu. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. 4.1 Určení rovnovážné produkce pomocí modelu AS-AD

Ekonomie 1. 4. Determinace produktu. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. 4.1 Určení rovnovážné produkce pomocí modelu AS-AD Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 4. Determinace produktu Otázka: Jaké síly rozhodují o tom, jak velký produkt Y (obvykle HDP) bude

Více

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky.

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnitřní versus vnější rovnováha ekonomiky Vnitřní rovnováha znamená dosažení takové úrovně reálného

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Studijní opora. Určení rovnovážné produkce. EKONOMIE II (část makroekonomie) Téma 1. Název předmětu: Zpracoval: doc. RSDr. Luboš ŠTANCL, CSc.

Studijní opora. Určení rovnovážné produkce. EKONOMIE II (část makroekonomie) Téma 1. Název předmětu: Zpracoval: doc. RSDr. Luboš ŠTANCL, CSc. Studijní opora Název předmětu: EKONOMIE II (část makroekonomie) Téma Určení rovnovážné produkce Zpracoval: doc. RSDr. Luboš ŠTANCL, CSc. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu:

Více

www.thunova.cz Shrnutí z učebnice Makroekonomie Pavelka (III)

www.thunova.cz Shrnutí z učebnice Makroekonomie Pavelka (III) KAPITOLA 1 - ÚVOD DO MAKROEKONOMIE. Ekonomie zkoumá alokaci vzácných zdrojů mezi alternativní použití Ekonomii běžně dělíme na mikroekonomii a makroekonomii Mikroekonomie se zabývá dílčími subjekty na

Více

21.03.2007 PENÍZE A TRH PENĚZ

21.03.2007 PENÍZE A TRH PENĚZ 5. přednáška 21.03.2007 PENÍZE A TRH PENĚZ 5. přednáška 21.03.2007 I. Peníze II. Trh peněz 5. přednáška KLÍČOV OVÁ SLOVA peníze, barterová směna, komoditní peníze, papírové peníze, státovky, depozitní

Více

Studijní opora. 3. Kapitola. Makroekonomická rovnováha. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D.

Studijní opora. 3. Kapitola. Makroekonomická rovnováha. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Studijní opora Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) 3. Kapitola Makroekonomická rovnováha Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

2. Model jednoduché ekonomiky

2. Model jednoduché ekonomiky Model jednoduché ekonomiky 2. Model jednoduché ekonomiky 45 V rámci této kapitoly: získáte informace o tom, co ekonomická teorie chápe jako model jednoduché ekonomiky, se seznámíte se základními makroekonomickými

Více

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Agregátní nabídka a agregátní poptávka cena

Více

M = Ma + m YD NX = X M vždy

M = Ma + m YD NX = X M vždy Makroekonomie magisterský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, 2011 www.median-os.cz, www.ak-ol.cz Cvičení téma 2 Čistý export, měnový kurz, rozšířený model důchod výdaje. Obsah. 4) Čistý export.

Více

Jedná se o podíl spotřebních výdajů domácností a výdajů neziskových institucí na HDP v %.

Jedná se o podíl spotřebních výdajů domácností a výdajů neziskových institucí na HDP v %. 3.kapitola Výdaje a rovnovážný hrubý domácí produkt V této kapitole se seznámíte: s faktory, které ovlivňují spotřebu a investice s tím, jak je konstituován rovnovážný produkt jak je rovnovážný produkt

Více

Model agregátní nabídky a agregátní poptávky. Makroekonomická hospodářská politika. Makroekonomické cíle. Konformita versus konfliktnost cílů.

Model agregátní nabídky a agregátní poptávky. Makroekonomická hospodářská politika. Makroekonomické cíle. Konformita versus konfliktnost cílů. TÉMA č.3 Model agregátní nabídky a agregátní poptávky. Makroekonomická hospodářská politika. Makroekonomické cíle. Konformita versus konfliktnost cílů. Samostudium I. Zopakovat si pojmy agregátní poptávky

Více

Peníze a monetární politika

Peníze a monetární politika Peníze a monetární politika Komponenty nabídky peněz. Poptávka po penězích a motivy jejich držby. Bankovní sektor a nabídka peněz. Centrální banka, cíle a nástroje její monetární politika (operace na volném

Více

4. Nejdůležitějším výrobním faktorem je: a) práce b) půda c) kapitál d) nelze jednoznačně odpovědět

4. Nejdůležitějším výrobním faktorem je: a) práce b) půda c) kapitál d) nelze jednoznačně odpovědět Test 1 1. Ekonomická věda zkoumá: a) bohatství b) činnosti zahrnující peněžní a směnné transakce c) chování a rozhodování lidí v ekonomickém životě d) vše výše uvedené 2. Makroekonomie se liší od mikroekonomie

Více

5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka

5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka 5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka V této kapitole se seznámíte - s tím, co je to agregátní poptávka a jaké faktory ji ovlivňují - podrobně s tím, jak délka časového období ovlivňuje agregátní

Více

www.thunova.cz Kapitola 11 MĚNOVÁ POLITIKA

www.thunova.cz Kapitola 11 MĚNOVÁ POLITIKA Kapitola 11 MĚNOVÁ POLITIKA Měnová politika Ovlivňování ekonomiky prostřednictvím měnového trhu provádí ji centrální banka konkrétní země a to většinou nezávisle na vládě základním cílem je udržení cenové

Více

Studijní opora. 4. Kapitola. Celkové výdaje a produkt. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D.

Studijní opora. 4. Kapitola. Celkové výdaje a produkt. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Studijní opora Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) 4. Kapitola Celkové výdaje a produkt Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu:

Více

UKÁZKY TESTŮ Z PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013

UKÁZKY TESTŮ Z PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013 UKÁZKY TESTŮ Z PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013 MAG. NAVAZUJÍCÍ PROGRAM EKONOMIE EKONOMIE varianta: A2 1. Předpokládejme, že známe funkční průběh celkových příjmů (TR) u firmy: TR=15*Q, kde Q je objem produkce

Více

6 MAKROEKONOMICKÉ DÒSLEDKY ZDANùNÍ

6 MAKROEKONOMICKÉ DÒSLEDKY ZDANùNÍ 6 MAKROEKONOMICKÉ DÒSLEDKY ZDANùNÍ 6.1 Automatické a řízené stabilizátory 6.2 Časové zpoždění stabilizace 6.3 Model s paušální daní 6.4 Model s důchodovou daní 6.5 Vhodné a nevhodné daně 6.6 Ekonomie strany

Více

MAKROEKONOMIE přednášky, zeleně menším písmem postupně doplňované z učebnice Ing. Macháček

MAKROEKONOMIE přednášky, zeleně menším písmem postupně doplňované z učebnice Ing. Macháček MAKROEKONOMIE přednášky, zeleně menším písmem postupně doplňované z učebnce Ing. Macháček MODEL - - stěžejní makroekonomcký model - popsuje mechansmus, kterým se ekonomka dostává do stavu všeobecné makroekonomcké

Více

Předmět: Makroekonomie, MÚ SLU v Opavě, verze 14. 05. 2013 MAKROEKONOMIE LS MU 11175

Předmět: Makroekonomie, MÚ SLU v Opavě, verze 14. 05. 2013 MAKROEKONOMIE LS MU 11175 MAKROEKONOMIE LS MU 11175 MAKROEKONOMIE... 1 1. Úvod do makroekonomie... 2 2. Rovnovážný produkt ve dvousektorové ekonomice... 7 3. Agregátní nabídka a agregátní poptávka... 14 4. Ekonomický růst a hospodářský

Více

Makroekonomie přednášky 1

Makroekonomie přednášky 1 Makroekonomie přednášky 1 Ekonomie společenská věda, která zkoumá, jak lidé využívají vzácných zdrojů pro výrobu výrobků, služeb, které jsou dále rozdělovány mezi jednotlivce či skupiny lidí věda o volbě

Více

Nositelem MP je centrální banka (v ČR Česká národní banka - ČNB), zprostředkovaně pak i komerční banky.

Nositelem MP je centrální banka (v ČR Česká národní banka - ČNB), zprostředkovaně pak i komerční banky. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 9. Monetární politika Monetární politika (MP) = peněžní politika. Je zaměřena na: kontrolu množství

Více

AC se rovná TC/Q, TC se rovná FC+VC Bod ukončení firmy v krátkém období se dá zapsat těmito rovnicemi: TR = TC, P = AVC Celkový užitek je SUMOU

AC se rovná TC/Q, TC se rovná FC+VC Bod ukončení firmy v krátkém období se dá zapsat těmito rovnicemi: TR = TC, P = AVC Celkový užitek je SUMOU MIKROEKONOMIE grafy AC se rovná TC/Q, TC se rovná FC+VC Bod ukončení firmy v krátkém období se dá zapsat těmito rovnicemi: TR = TC, P = AVC Celkový užitek je SUMOU mezních užitků. Celkový zisk je rozdíl

Více

MAKROEKONOMIE I. JS 2004 (PŘEDNÁŠKY)

MAKROEKONOMIE I. JS 2004 (PŘEDNÁŠKY) MAKROEKONOMIE I. JS 2004 (PŘEDNÁŠKY) MAKROEKONOMIE společenská věda, má nejblíže k přírodní vědám - věda o lidském chování, zkoumá lidské chování jako volbu mezi vzácnými zdroji a cíli s alternativním

Více

11. kapitola Měnová politika shrnutí

11. kapitola Měnová politika shrnutí 11. kapitola Měnová politika shrnutí Úvod Měnová politika znamená ovlivňování ekonomiky prostřednictvím peněžního trhu. Provádí ji zpravidla téměř vždy centrální banka konkrétní země, a to většinou nezávisle

Více

Studijní opora TRH PRÁCE, NEZAMĚSTNANOST A PHILLIPSOVA KŘIVKA. Část 1 Trh práce a nezaměstnanost. EKONOMIE II (část makroekonomie) Téma 5

Studijní opora TRH PRÁCE, NEZAMĚSTNANOST A PHILLIPSOVA KŘIVKA. Část 1 Trh práce a nezaměstnanost. EKONOMIE II (část makroekonomie) Téma 5 Studijní opora Název předmětu: EKONOMIE II (část makroekonomie) Téma 5 TRH PRÁCE, NEZAMĚSTNANOST A PHILLIPSOVA KŘIVKA Část 1 Trh práce a nezaměstnanost Zpracoval: doc. RSDr. Luboš ŠTANCL, CSc. Operační

Více