Největší investice míří do Opavy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Největší investice míří do Opavy"

Transkript

1 ČÍSLO 1 ROČNÍK 2 LEDEN 2004 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ NÁKLAD VÝTISKŮ Koledníci, kteří vybírali peníze na potřebné, zavítali i na krajský úřad Lidé mohli i v pošmourném měsíci lednu načerpat pozitivní energii Hokejista Vítkovic Luděk Krayzel vyhrál souboj se zákeřnou nemocí V malířské soutěži Moje nejoblíbenější místo v kraji zvítězili všichni Sbírka strana 3 Kluby strana 6 Hokej strana 7 Soutěž strana 8 Moravskoslezský region bude v letošním roce hospodařit s vyrovnaným rozpočtem Největší investice míří do Opavy Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj čekají i v letošním roce nákladné opravy a stavby na komunikacích. K těm největším bude patřit rekonstrukce Rybářské ulice v Opavě. Jedná se dvouletou akci v hodnotě 100 milionů korun. Letos se prostaví polovina této částky. Tato investice je poměrně složitá, protože silnice prochází zastavěným územím. Dále bude dokončena silnice Třinec Horní Lištná kofinancovaná z fondu za necelou miliardu korun a opraví se také druhá část Frýdlantských mostů v Ostravě. S tou se začne po skončení hokejového mistrovství světa, aby se nekomplikovala doprava. Závěr je plánován na říjen, řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Zdislav Wantula (US DEU). Rekonstrukce přijde na zhruba 36 milionů korun. Další investice mají spíše bezpečnostní charakter. Jedná se například o okružní křižovatku v Karviné, ve Vrbně pod Pradědem a rekonstrukci křižovatky v Pustějově či mostu ve Vendryni a v Horních Bludovicích. Sanace by se měl dočkat i svah ve Velkých Albrechticích. Ze Státního fondu dopravní infrastruktury půjde na tyto investice a modernizace krajských silnic 214 milionů korun a z krajského rozpočtu dalších 130 milionů korun. (POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 3) Ulici Rybářskou v Opavě čeká v tomto roce velká rekonstrukce. V Ostravě vznikne centrum IZS Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj plánuje zřídit krajské centrum tísňového volání jednotné dispečerské pracoviště základních složek Integrovaného záchranného systému. Jedná se dlouhodobý projekt, který by měl být podle hejtmana kraje Evžena Tošenovského (ODS) uveden do života v letech 2006 až Centrum bude schopné rychleji reagovat na tísňová volání na území celého Moravskoslezského kraje. Omezí se také stavy, kdy se nelze někam dovolat z důvodu, že je právě řešena jiná situace, zkrátí se dojezdové časy. V případě katastrof zajistí centrum lepší koordinaci. Ovšem přeji si, abychom takových situací museli řešit co nejméně, uvedl Tošenovský. Předpokládá se, že centrum bude zřízeno na ulici Nemocniční v Ostravě. Celkové náklady na vybudování jsou vyčísleny na 180 milionů korun. Na financování technologických částí by se měl podílet Moravskoslezský kraj, stavebních částí město Ostrava a část nákladů by mělo uhradit i ministerstvo vnitra. Integrované bezpečnostní centrum by zahrnovalo dispečerský sál krajského centra tísňového volání, operační středisko krajských hasičů, armádní a policejní štáb pro mimořádné události a Územní středisko záchranné služby kraje. Dále by pod něj spadalo pracoviště krizového štábu Moravskoslezského kraje a města Ostravy, oddíl školení a výcviku Městské policie Ostrava, výjezdová stanoviště rychlé zdravotnické pomoci. Rada kraje schválila v polovině ledna memorandum o výstavbě a provozování tohoto centra. K memorandu se musí připojit ještě statutární město Ostrava a ministerstvo vnitra. Tomuto tématu se budeme podrobněji věnovat v některém z následujích čísel. Foto: Drahoslav Ramík. Kraj pomůže záchranným službám Moravskoslezský kraj Představte si, že si koupíte auto za korun za cenu stanovenou výrobcem, řádně vše zaplatíte a obdržíte doklad. Za dva roky si však prodejce vzpomene a oznámí, že se spletl při vypočítání cla a chce doplatit dalších korun. Tak do přesně stejné situace kupujícího se dostaly záchranné služby v České republice s prodejcem Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Ta chce po nich vrátit milionové částky z let 2001 a Platba se týká Územního střediska záchranné služby Moravskoslezského kraje, konkrétně ostravské, opavské a bruntálské záchranné služby. Vrátit by pojišťovně měly přes 10 milionů korun, což by mohlo vážně narušit jejich provoz. Celý problém spočívá v tom, že si již řadu let záchranné služby mohly vybrat, jestli chtějí od pojišťovny čtvrtletní paušální platbu nebo peníze za jednotlivé obodované výkony. Většina záchranných služeb si zvolila paušální platby, protože to pro ně znamenalo větší příjem. Výši paušálních úhrad stanovila sama pojišťovna, navrhla smlouvy a všichni je řádně podepsali. Z nepochopitelných důvodů si až nyní, tedy téměř po dvou letech, nechala pojišťovna udělat u ministerstva financí výklad systému financování. Z něj vyplývá, že hodnota jednoho bodu za výkon nesmí překročit 1,10 korun. U paušálních plateb však tuto hranici překračovala. A ten rozdíl chce pojišťovna nyní zpět, vysvětluje tíživou situaci ředitel Územního střediska záchranné služby Moravskoslezského kraje v Ostravě Roman Gřegoř. Dodává, že na rozdíl od nemocnic proplácejí pojišťovny záchranným službám jen zhruba 50 procent provozních nákladů a zbytek jim musí dofinancovat kraj, který je loni převzal od státu. V některých krajích jsou na tom ještě hůř než v Moravskoslezském. (POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 3) Jalůvka: Lokomotiva je jako sněhová kulička Třemešná Atraktivní parní lokomotiva vyjede letos na unikátní úzkorozchodnou trať z Třemešné do Osoblahy. Parní mašinu značky Resita přivezli začátkem ledna zástupci 1. parní úzkorozchodné společnosti z Krnova. Na cestu by se měla vydat už v létě. Lokomotiva, která bude vozit lidi malebnou místní krajinou, by měla pomoci zatraktivnit oblast Osoblažska. Na její nákup a restaurování přispěl Moravskoslezský kraj z loňského rozpočtu 3,5 milionu korun. Čeká ji však ještě rozebrání na kousky, aby ji restaurátoři mohli opravit. Ze začátku bude vlak jezdit po trase v nepravidelných termínech, zřejmě o víkendech. Vše záleží na Českých drahách. Historická lokomotiva je jako sněhová kulička, na kterou se budou nabalovat další vrstvy sněhu až vznikne sněhulák, sdělil náměstek hejtmana Josef Jalůvka (ODS) obrazně k faktu, že se parní lokomotiva stane pro turisty obrovským lákadlem. Mohla by tak pomoci místům v okolí pozvednout ekonomiku a snížit nezaměstnanost. Na slovíčko s radním Vážení spoluobčané, srdečně vás zdravím na prahu závěrečného roku prvního volebního období zastupitelstva Moravskoslezského kraje. Mnozí z vás si jistě vzpomenete na konec roku 2000, na slavnostní průběh volby hejtmana, jeho náměstků a členů rady kraje nově zvolenými krajskými zastupiteli, na velká očekávání spojená s ustavením prvního krajského parlamentu. Od té doby jsme jako zastupitelé učinili řadu významných rozhodnutí, která výrazně ovlivnila rozvoj našeho kraje. Vybudování plně funkčního krajského úřadu, který převzal od státu a okresů rozhodující podíl výkonu státní správy na území nového kraje, bylo a je velkým a často nedoceněným úspěchem prvního období. Za to patří dík především vedení úřadu v čele s ředitelkou úřadu a dalším úředníkům. Nesmíme však zapomínat na samosprávnou část nově vzniklého kraje, kterou představuje volené zastupitelstvo kraje a jeho výkonný orgán rada kraje v čele s hejtmanem. Právě prostřednictvím svého zastupitelstva má kraj prostor pro vlastní iniciativu k ovlivnění kvality života v našem moravskoslezském regionu. V tom vidím hlavní smysl vzniku a existence kraje jako samosprávné územní jednotky. Stát se přes všemožné deklarace nechce rozloučit se svými kompetencemi a hlavně financemi ve prospěch nových krajů. Díky vlažnému přístupu ze strany vlády se nedaří držet tempo ve zvyšování investiční atraktivity našeho regionu. Týká se to především situace kolem průmyslových zón či mošnovského letiště. Přesto naše krajská samospráva rozvíjí velké množství aktivit k pozvednutí životní úrovně zdejších obyvatel, k rozvoji regionu jako celku. Jen z nejbližšího okolí svého bydliště mohu jmenovat uskutečňování dlouhodobých programů rozvoje Osoblažska, okolí Slezské Harty, budování lyžařských areálů. Pochopitelně, nemůžeme se spokojit s dosaženým stavem. Musíme se více zaměřit na podporu malých a středních podnikatelů. Myslím, že právě jim zůstáváme stále nejvíc dlužni. Jejich prosperita je přitom jediným zaručeným receptem ke snížení nezaměstnanosti. Jsem přesvědčen, že bez ohledu na osobní ambice každého krajského politika musíme společně více pracovat na odstraňování dlouhodobých negativních následků komunistického budování ocelového srdce republiky, dál hledat cesty k vyššímu přílivu investic do našeho regionu.v tom vidím největší výzvu pro nás, moravskoslezské zastupitele, nejen pro tento rok, ale i pro další období. JIŘÍ VEVERKA, RADNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE (ODS)

2 2 Z kraje, rady a zastupitelstva leden 2004 Představujeme Vám práci výborů zastupitelstva Vážení čtenáři, Pokračujeme v představení práce výborů zastupitelstva. Připomínáme, že je jich celkem deset: finanční, kontrolní, pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, pro dopravu, sociální a zdravotní, regionálního rozvoje, zahraniční, pro územní plán, pro životní prostředí a pro národnostní menšiny. Každá politická strana má v jednotlivých výborech vždy dva až tři zástupce. Předseda výboru musí být zároveň členem zastupitelstva. Ostatní členové výboru jsou krajští zastupitelé a odborníci z řad veřejnosti, které nominovaly jednotlivé politické strany. Jako druhý Vám představíme spolu s jeho předsedou Oldřichem Malotou (4K) finanční výbor. Finanční výbor Finanční výbor, jehož nejdůležitějším a zároveň nejnáročnějším úkolem je práce na krajském rozpočtu, má patnáct členů. Návrh rozpočtu sice připravují úředníci na základě požadavků vedoucích odborů a politického zadání zastupitelstva, ale finanční výbor jej v průběhu tvorby několikrát projednává a vznáší k němu připomínky, podněty a návrhy. Na rozdíl od ostatních výborů, které se většinou věnují své oblasti, například školský výbor školství, hodnotí finanční výbor rozpočet kraje jako celek, jeho vyváženost, priority a podobně. Je ovšem nutno říci, že kraj je státem silně omezován v hospodaření s financemi a majetkem, takže prostor pro samostatné rozhodování krajského zastupitelstva je malý, uvedl Malota. Dodává, že práci ve finančním výboru věnuje poměrně hodně času. Konkrétně to závisí na tom, co řeší zastupitelstvo. Finanční výbor musí probrat všechny body, které se týkají rozpočtu, jeho úprav a plnění. Mou povinností je jednání finančního výboru svolat, nastudovat materiály, připravit program, nachystat návrhy usnesení a prezentovat stanoviska na jednání zastupitelstva. Jenom loňský návrh rozpočtu je kniha tlustá 3 cm a má 350 stran, vysvětluje Malota. Začátkem volebního období prováděl navíc finanční výbor poměrně hodně kontrol hospodaření s penězi a majetkem kraje. Tuto činnost už nyní zajišťují úředníci krajského úřadu. Kraj dá téměř 60 milionů korun na dotační programy Moravskoslezský kraj Krajští radní vyhlásili v polovině ledna dotační programy pro letošní rok, prostřednictvím kterých hodlají rozdělit zájemcům téměř 60 milionů korun. Na které konkrétní projekty vyčleněné peníze půjdou, určí krajští zastupitelé. Vedení kraje se rozhodlo, že po loňské zkušenosti bude na žadatele o peníze přísnější. Chceme upozornit, že letos už budeme striktně dodržovat termíny uzávěrek uvedené u jednotlivých dotačních programů. Špatně zpracované projekty nebo ty, které donesou žadatelé po uzávěrce, do dotačního řízení nezařadíme. V loňském roce se naše přílišná shovívavost nakonec obrátila proti nám, upozornil hejtman Moravskoslezského kraje Evžen Tošenovský (ODS). Zároveň začaly platit od 1. ledna 2004 nové zásady pro poskytování účelových dotací. Ty obsahují jednotný metodický postup, který jednoznačně vymezuje požadavky na žadatele o dotaci. Součástí jsou i vzorové formuláře. Veškeré informace pro žadatele jsou zveřejněny na webových stránkách. Dotační program Termín uzávěrky Částka vyčleněná v rozpočtu MSK na rok 2004 Kontaktní osoba Program podpory aktivit v oblasti sportu 11. února Kč Ivana Jaworková, , moravskoslezsky.cz Program podpory aktivit využití volného času dětí a mládeže 11. února Kč Ivana Jaworková, , moravskoslezsky.cz Program podpory aktivit prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže 11. února Kč Ivana Jaworková, , moravskoslezsky.cz Program podpory aktivit v oblasti kultury 13. února Kč Lenka Ferčáková, , moravskoslezsky.cz Podpora rozvoje venkovských oblastí Moravskoslezského kraje 13. února 2004 ve 14 hodin Kč Jiří Štěpán, , moravskoslezsky.cz Příprava projektové dokumentace pro strukturální fondy Evropské unie a Interreg IIIA 13. února 2004 ve 14 hodin Kč Ota Sobol, , moravskoslezsky.cz Program podpory projektů v oblasti zdravotnictví 15. února Kč Karin Vráblová, , Program podpory projektů v oblasti sociální a oblasti protidrogové politiky kraje Podpora projektů realizovaných v programu PHARE 2000 Fond rozvoje lidských zdrojů 15. února Kč Karin Vráblová, , 16. února 2004 v 15 hodin Kč Jiří Hudec, , moravskoslezsky.cz Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje 20. února Kč Helena Balabánová, , moravskoslezsky.cz Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí Moravskoslezského kraje 9. dubna 2004 Dotace státního rozpočtu Petr Kačmařík, , moravskoslezsky.cz Program podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů 9. dubna 2004 Dotace státního rozpočtu Táňa Slavíková, , moravskoslezsky.cz Celkem Kč Obce s rozšířenou působností V této rubrice Vás postupně podle abecedy seznámíme se všemi 22 obcemi s rozšířenou působností (tzv. pověřenými obcemi) Moravskoslezského kraje. Bílovec Počet obyvatel: Přibližně 7600 Obce, které pod ni spadají: Albrechtičky, Bílov, Bílovec, Bítov, Bravantice, Jistebník, Kujavy, Pustějov, Slatina, Studénka, Těškovice, Tísek, Velké Albrechtice Nejmenší a největší obec: (dle počtu obyvatel) Největší Studénka, nejmenší Bítov Starosta pověřené obce motto, kterým se v životě řídí Sylva Kováčiková: Rozvoj města se nedá řídit, pro rozvoj města se musí vytvářet podmínky. Politické zastoupení na radnici: SNK Sdružení nezávislých Něco z historie obce, území, zajímavý historický mezník: Dějiny města Bílovce jsou spjaty s dvěma významnými šlechtickými rody. Jeho vznik a vývoj od počátku 14. století je těsně spjat se slavným českým rodem panů z Kravař, jeho vzestup a rozkvět ve století před Bílou horou s rodem Pražmů. Právě v 16. století zaznamenalo pozoruhodný hospodářský a společenský vzestup, jehož výrazem byl nejen rozvoj řemeslné výroby, nýbrž i výstavba města. Zásluhou osobnosti Karla Pražmy se v posledních dvou desetiletích před stavovským povstáním v roce 1618 Bílovec stal důležitým politickým střediskem knížectví opavského. Jeho nadějný vývoj byl přerušen ničením a zkázou třicetileté války. Revoluční rok 1848 přinesl změnu ve správě Bílovce a okolí. V roce 1850 byl zde zřízen okresní soud. Samostatný politický okres a okresní úřad v Bílovci vznikl v roce 1896 a zanikl až v roce 1960, kdy se stal součástí okresu Nový Jičín. V roce 2003 byl ve městě zřízen pověřený úřad III. stupně a město opět nabylo na svém významu. Významní rodáci: Felix Ivo Leicher ( ), malíř obrazů s náboženskými náměty Karel Raimund Kristinus ( ), hudebník a skladatel, sběratel lidových písní Jan Bayer ( ), básník, hudebník, zpěvák Ze současníků můžeme uvést: Josef Kulhavý juniorský Mistr Evropy 2003 v motokrosu Největší plány, investice na území do budoucna: V posledních pěti letech město investovalo zejména do výstavby nájemních bytů na zelené louce, do vybudování plynovodů, vodovodu a napojení města na ČOV. Velkou investicí se na přelomu století stala generální rekonstrukce Slezského náměstí a dalších částí městské památkové zóny. Regenerace památkové zóny bude pokračovat vybudováním záchytných parkovišť a revitalizací zámku a podzámčí. Projekt se zabývá využitím zámku k ubytování, stravování, vybudováním ploch pro podnikatelské aktivity a umístěním stálé expozice. V podzámčí vznikne sportovně relaxační areál, který bude se zámkem propojen zámeckým parkem. Průmyslová zemědělská oblast, největší živitelé (podniky, firmy): Massag, a. s. Bílovec, 546 zaměstnanců, Sugal, s.r.o. Bílovec Turistické zajímavosti: Okolní příroda nabízí nenáročné vycházky pro pěší, trasy pro cyklisty i běžkaře. Na toulkách okolím lze narazit na větrný mlýn na Požaze a na spoustu drobných sakrálních staveb, které má město ve své péči. Vedle zámku je umístěno vlastivědné muzeum, které obsahuje sbírky geologické a archeologické, historické vzpomínky na bývalé řemeslné cechy a na významné události města v minulých dobách. Maxišachovnice s obřími figurami je zajímavým prvkem zpestření návštěvy města. Kuriozita: K historii města patří několik pověstí, které se vážou ke skutečným historickým událostem. Například pověst o bílovecké bílé paní se pojí s odsouzením Karla Pražmy ke smrti stětím hlavy za odboj slezských pánů, v jehož čele stál. Jeho žena Johanka v bílém rouchu a s hlavou milovaného manžela bloudila v půlnočních hodinách místnostmi zámku. Pražma ve skutečnosti zemřel dříve, než se dočkal vykonání rozsudku. Podle legend je ve studni Kaple Panny Marie Pomocné u nemocnice zázračný léčivý pramen. Tam také údajně končí podzemní tajná chodba ze zámku.

3 leden 2004 Z kraje, rady a zastupitelstva 3 Koledníci z leva: Jiří Hořínek, ředitel diecézní charity, Martin Pražák, ředitel ostravské charity a Pavel Forgač, biskupský vikář spolu s hejtmanem Evženem Tošenovským. Úřad navštívili tři králové Moravskoslezský kraj Tak jako každý rok i letos vyšly do ulic 6. ledna tisíce dětí v maskách tří králů Kašpara, Melichara a Baltazara, aby vybraly peníze pro Tříkrálovou sbírku, jejíž výtěžek slouží sociálně potřebným. Pomáhali jim v tom i zástupci charit, kteří také zaklepali na dveře Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Tam zamířili pro koledu do kanceláří hejtmana a jeho náměstků. O sbírce ví stále více lidí, takže se koledníci setkávali u lidí většinou s milým přijetím. Někde na ně dokonce čekali a sami otvírali dveře. Do kasičky tak padaly stokoruny a někde i částky mnohem vyšší. Pozvali jsme děti dál, aby se na chvilku trochu ohřály. Také jsme jim nachystala teplou polévku. Nemají to jednoduché v tomto počasí, uvedla Zdena Krejčová z Ostravy. S vlídným přijetím se koledníci setkávali podle mluvčího ostravsko opavského biskupství Pavla Siudy hlavně u starších lidí. Ti se na sbírku vždy připravují už předem. Kde se děti v podobě Kašpara, Melichara a Baltazara zastavily, zůstal po nich na dveřích křídou napsaný nápis K+M+B, který bude připomínat štědrost a pomocnou ruku dárců. Peníze ze sbírky, kterou organizuje Česká katolická charita, poputují na pomoc handicapovaným, starým a sociálně potřebným lidem či nemocným dětem. V kraji se loni využily například na polohovací postele pro klienty Charitního domu pokojného stáří sv. Františka v Bohumíně, pro činnost středisek pro postiženou mládež a rehabilitační dílny v Jablunkově či pro vozíčkáře z Hrabyně. Charita Ostrava ze sbírky zakoupila mikrobus pro potřeby handicapovaných lidí. Letos sbírka za celý kraj vynesla přes osm milionů korun. Loni to bylo zhruba o půl milionu méně. Nejvíce peněz koledníci vybrali na Hlučínsku. K nejštědřejším patří také lidé na Frýdeckomístecku a na Opavsku. V největším městě kraje, v Ostravě, do kasiček spadlo přes osm set tisíc korun. Část peněz letos půjde i do zemětřesením zničeného Iránu. Největší investice míří do Opavy (POKRAČOVÁNÍ ZE STRANY 1) Celkem bude kraj v roce 2004 hospodařit s částkou skoro tři miliardy korun. Školství ukrojí 25 procent z rozpočtu a doprava 23 procent. Do sociálního odvětví půjde 17 procent ze tří miliard, do zdravotnictví 13 procent a na činnost krajského úřadu a zastupitelstva 11 procent. Oblast kultury dostane 5 procent a s 6 procenty z rozpočtu se počítá na akce, které souvisejí s prezentací kraje a ediční činností, s integrovaným záchranným systémem, s ochranou životního prostředí, s regionálním rozvojem či s územním plánováním. Region má koncepci dopravy Myslím si, že letošní rozpočet byl dobře připravený. Při jeho projednávání jsme nezaznamenali žádné konkrétní výhrady. Musíme hospodařit s objemem peněz, které máme k dispozici. Samozřejmě by problémový Moravskoslezský kraj potřeboval mnohem více peněz nebo třeba daňové úlevy. V rámci tohoto rozpočtu jsme schopni pokrýt standardní potřeby krajského úřadu a příspěvkových organizací kraje, ovšem připravované rozvojové projekty by vyžadovaly podstatně vyšší objem financí, sdělil náměstek hejtmana Zdislav Wantula. Moravskoslezský kraj Kraj má zpracovanou Koncepci rozvoje dopravní infrastruktury. Podíleli se na ní odborníci z různých oblastí. Vedení celé koncepce měl na starosti řídící výbor v čele s náměstkem hejtmana Zdislavem Wantulou (US DEU). Koncepce zahrnuje nejen plány v hlavní krajské dopravní síti, ale i investice ve veřejné dopravě, směr, kterým se má ubírat regionální železniční síť, cyklistické a turistické cesty, vše s výhledem do roku Zástupci kraje tak budou mít lepší představu, kam soustředit v následujících letech finance. Obsah koncepce byl zaslán k připomínkám jednotlivým starostům obcí a měst v kraji a k nahlédnutí je i na krajských webových stránkách (). V polovině roku ji obdrží ke schválení zastupitelstvo kraje. Financování provozu organizací zřizovaných krajem v roce 2004 Školy nabízejí nástavby Moravskoslezský kraj Absolventi učilišť budou moci ve školním roce 2004/2005 pokračovat ve studiu ve 33 školských zařízeních, kde bude otevřeno celkem 39 tříd 1. ročníku nástavbového denního studia. Otevření těchto tříd povolila po projednání s řediteli škol rada kraje. To umožní studium téměř jedné čtvrtině mladých lidí z celkového počtu přes 5000 žáků 3. ročníků tříletých učebních oborů středních odborných učilišť. Další výuku nástavbového studia zajistí soukromé školy. Podrobné informace o možnostech nástavbového studia lze najít na. Kraj pomůže záchranným službám (POKRAČOVÁNÍ ZE STRANY 1) Pokud se dohodneme se zřizovatelem, čili krajem, jsem odhodlaný postupovat soudní cestou, stejné reakce jsou i v jiných krajích. Pojišťovně je to však jedno a peníze si v některých případech začala stahovat. Jelikož platí po částech a vždy se zpožděním, například opavské záchranné službě poslala nyní platby za loňský listopad už poloviční. Situace je vážně dramatická, řekl Gřegoř. Hejtman Moravskoslezského kraje Evžen Tošenovský (ODS) uvedl, že pokud se důvody pro podání celé záležitosti k soudu potvrdí, kraj záchranné služby podpoří. Nenecháme je v tom samotné. V žádném případě nedopustíme, aby byla činnost záchranných služeb jakkoliv omezena. Finanční prostředky budeme muset hledat v jiných resortech krajského rozpočtu, sdělil Tošenovský. Záchranáři vidí naději i ve vládě, která by mohla celý problém posoudit a uznat jej jako hluboce nesystémový a protiprávní. Nejúspěšnější obchodníci v zemi jsou na ostravské akademii Ostrava Studenti Obchodní akademie v Ostravě Mariánských horách porazili v celostátní soutěži Kapitálový trh v ČR všechny konkurenty. Tým složený ze studentů Petra Blahuta, Davida Havlíčka a Petra Rybára si z Prahy dovezl certifikát za první místo, ocenění pro nejúspěšnější školu a spoustu krásných věcných cen. Soutěžní hra na Kapitálový trh byla založena na logickém uvažování, využití základních ekonomických znalostí a složitém vydělávání peněž. Kupovali se podílové listy, byty, garsonky, lodě, auta, jen děti jste si museli pořídit sami hodem kostkou. Blbá kostka! zařvali jsme poté, když nám přidělila dvojčátka a roční výdaje se tak zvýšili o korun. V průběhu hry jsme byli oběťmi nenápadných chytáků, například termínovaných vkladů u ukrajinské banky, která posléze zbankrotovala, či absolutně neziskovým stavebním spořením. Párkrát jsme také skočili na špek, říkají úspěšní studenti. Gymnázium si zachová sport Vrbno pod Pradědem Gymnázium a Sportovní gymnázium ve Vrbně pod Pradědem rozšíří od 1. září 2004 kmenové sporty o biatlon a cyklistiku. Ještě před nedávnem gymnáziu hrozilo, že už nebude vedeno jako sportovní, jelikož nemělo ve výuce zařazen některý z olympijských sportů. Poté, co jej převzal jako příspěvkovou organizaci Moravskoslezský kraj, podařilo se radním společně s vedením gymnázia tomuto kroku zabránit. Nejlepší žáci dostanou ocenění Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj ocení nejúspěšnější žáky středních škol v roce 2003/2004. Odměnu dostanou za vynikající studijní výsledky a mimořádné úspěchy v mimoškolní činnosti. Podmínky pro podání návrhů na ocenění schválila rada kraje. Žáky středních odborných škol (včetně konzervatoře), gymnázií (včetně víceletých), středních odborných učilišť, odborných učilišť, učilišť a praktických škol všech zřizovatelů se sídlem v Moravskoslezském kraji mohou nominovat jejich ředitelé. Podnět k ocenění mohou ředitelům středních škol podat také ředitelé středisek volného času a základních uměleckých škol. Návrh je nutno doručit na Krajský úřad Moravskoslezského kraje do 28. května Za každou školu může být nominován pouze jeden žák. Ocenění maximálně 30 žákům budou předány u příležitosti konce školního roku 23. června V loňském roce převzalo za svou píli a úsilí z rukou hejtmana kraje Evžena Tošenovského a jeho náměstkyně Jaroslavy Wenigerové ocenění 25 žáků. Podmínky pro podání návrhů na ocenění včetně kritérií a formuláře budou zveřejněny na webových stránkách kraje. Tři otázky pro Veletrh cestovního ruchu Regiontour v Brně znamenal velkou příležitost představit svoje aktivity pro firmy organizace, sdružení či Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Tentokrát jsme položili otázky na aktuální téma náměstkovi hejtmana Moravskoslezského kraje Josefu Jalůvkovi (ODS). S čím vším se prezentoval Moravskoslez- ský kraj na veletrhu Regiontour v Brně? Moravskoslezský kraj prezentoval na svém stánku nabídku celého turistického regionu severní Morava a Slezsko a představil 2. doplněné vydání úspěšné publikace Tipy na výlety s přehlednou mapou. Novinkou byl i elektronický průvodce na CD ROM Navštivte severní Moravu a Slezsko, který bude sloužit k propagaci a prezentaci kraje. Naši spoluvystavovatelé na stánku připravili pro návštěvníky spoustu soutěží a kulturních vystoupení. Účastníci měli také možnost zastřílet si do hokejové brány či ochutnat krajové speciality. Jaký byl zájem účastníků o náš kraj, o co konkrétně nejvíce, co naopak zá- jemci postrádali? Zaznamenali jsme stále rostoucí zájem o náš region. Návštěvnost jednotlivých expozic v rámci celého stánku Moravskoslezského kraje se pohybovala kolem osob denně. Největší zájem byl o cyklotrasy, přehled lyžařských sjezdových i běžeckých tratí. Návštěvníci také požadovali konkrétní nabídku ubytovacích kapacit včetně cenových relací. V rámci organizovaných setkání se zahraničními obchodníky v cestovním ruchu jednali zástupci kraje s touroperátory z Německa, Holandska, Polska a nově Španělska. Již je na jejich požadavek zpracováván turistický produkt pro skupiny seniorů z Německa, které přijedou do Moravskoslezského kraje v květnu 2004 (zaměření těchto pobytů na kulturu a kulturní akce, historii, gastronomii). Od letošního roku bude tuto problematiku zajišťovat destinační management, který se specializuje na přípravu a tvorbu tzv. produktových balíčků. Jak hodnotíte účast kraje na veletrhu a jeho dopad na rozvoj kraje? Mezinárodní veletrh cestovního ruchu Regiontour patří mezi nejprestižnější v Evropě. Moravskoslezský kraj se jej účastnil již potřetí a je možné říci, že zájem tuzemských i zahraničních turistů o destinaci severní Moravy a Slezska rok od roku roste. Cestovní ruch je významnou hnací silou rozvoje regionu. Skýtá množství příležitostí pro posílení slabších oblastí kraje, především z hlediska trhu práce. V tom vidím obrovský přínos účasti na veletrzích cestovního ruchu.

4 6 Kultura, Zajímavosti leden 2004 Kluby plánují různou muziku, divadla, koncerty, módní přehlídky, básnická čtení a spoustu barevných akcí Lidé čerpali pozitivní energii Ostrava Kdo si chtěl přibrat do nového roku kousek pozitivní energie nebo hledal v šedivém povánočním měsíci dobrou náladu, určitě nezaváhal, když zamířil druhou lednovou sobotu do klubů Marley a Lennon na ostravské Černé louce. Jejich majitelé totiž připravili dvanáctihodinový maraton hudby Positive Vibrations. Chtěli jsme lidem nabídnout festival plný pohody a pozitivních vibrací, uvedl jeden z organizátorů, majitel klubu Marley a zároveň kapelník skupiny Sultan Soliman, sedmatřicetiletý Libor Bálek. Návštěvníkům se na maratonu kromě této kapely představily ještě skupiny Karavana, All Ska Pone z Karviné a Ostrav Ska Band. Klub Lennon zase nabídl Bubenické workshopy. Hudba se nesla v duchu pohodového reggae a ska, což je pro řadu lidí nejen hudební styl s kořeny na Jamajce, ale i způsob života se vzájemným setkáváním, módou a přístupem k životu. Tato akce je určitě speciální. Lidi chceme v lednu nějakým způsobem nakopnout a pozitivně připravit na další rok. Měsíc leden je označován jako měsíc hladu a po Vánocích mívá mnoho lidí menší deprese, uvádí k festivalu Bálek. Kluby Marley a Lennon vznikly ke konci loňského roku. Na dotaz, proč je majitelé otevřeli mimo proslulé Stodolní ulice a zda se chtějí od ní nějak odlišovat, Bálek říká: Neřešil bych to, jestli se chceme lišit, nebo ne. Dělám hudbu už od roku 1988, organizuji různé akce, festivaly, například v Horní Lhotě. Chtěli jsme vlastní klub, nějakou pravidelnou scénu. Seděli jsme s Luďkem Kollárem, který je majitelem klubu Lennon v restauraci, věděli o volných prostorách a tak nějak jsme to vymysleli. Majitelé obou klubů plánují různou muziku, divadla, koncerty, módní přehlídky, básnická čtení spoustu barevných akcí. Netouží po zaměření nějakým určitým směrem. Nechci teď prozrazovat předem žádnou konkrétní akci ani hosty, které plánujeme pozvat. Ať se lidé nechají překvapit, dodal Bálek. Kam v únoru Knihovna vydala knihu Moravskoslezský kraj Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě vydala unikátní publikaci Bibliografie okresu Karviná autorek Michaely Kubečkové, Marty Ohnoutkové a Moniky Oravové. Kniha shromažďuje informace o dostupné literatuře, která byla o tomto regionu publikována od nejstarší doby do konce roku Bibliografie vychází s podporou dotačního programu Moravskoslezského kraje a za přispění Domu knihy Librex. Bibliografické záznamy lze nalézt i v elektronické podobě na (http://www.svkos.cz). Město se připomene v obrazech Frýdek Místek Vernisáž výstavy Starý Frýdek a Místek na obrazech a grafikách se uskuteční 5. února v hodin ve výstavních síních frýdeckého zámku. Na několika desítkách obrazů a grafik jsou zachyceny nejen budovy a místa, ale i zákoutí, která v současnosti již neexistují. Výstava nabízí také možnost srovnání některých lokalit, neboť vystavené exponáty pocházejí z různých období. V síních zámku si na své přijdou také milovníci přírody. Je zde instalována výstava ze života jedovatých živočichů a druhá z expedice zoologů za přírodou jižní Afriky. Divadlo nabízí premiéru Český Těšín Na prknech Těšínského divadla bude uvedena 14. února premiéra hry Aucassin a Nicoletta v režii Petra Nosálka. Legenda o věrné lásce rytíře Aucassina a krásné Nicoletty se zrodila ve Francii v hlubinách středověku. Pro divadlo téma věčné lásky s podtitulem Útrapy lásky na souši i na moři zpracoval a písňovými texty doplnil Tomáš Vůjtek. Organizátoři zvou na výstavy Orlová, Petřvald, Karviná Ve výstavních prostorech Muzea Těšínska v Orlové městě bude zahájena 17. února etnografická výstava s názvem Lidová výšivka na Těšínsku. Do výstavní síně Technického muzea v Petřvaldě zvou organizátoři zase na vernisáž výstavy nejskromnějšího umění Pohlednice z Petřvaldu a okolí, která se uskuteční 5. února V prvním patře výstavní budovy technického muzea je možno rovněž zhlédnout ojedinělou historickou výstavu Zločin a trest s překvapivým exponátem.v Interklubu v Karviné je pro návštěvníky v měsíci únoru instalována etnografická výstava Poezie těšínské lidové architektury, která potrvá do 28. března Na první mládě se stále čeká Ostrava Do ostravské zoologické zahrady zamířilo loni přes návštěvníků. Ke konci roku se mohli nově podívat na mládě samečka makaka lvího, narozeného 24. listopadu. Přestože se stále drží své matky, mohou jej již návštěvníci poměrně dobře pozorovat. Za to na prvního letošního potomka zoo stále čeká. Lidé však mohou obdivovat tři z hnízda vylétlá mláďata jihoamerického papouška aratingy zlatohlavé. Planetárium zve pod hvězdy Ostrava Ostravská hvězdárna a Planetárium zvou v měsíci únoru návštěvníky na spoustu zajímavých akcí. Pro informaci vybíráme tři z nich. Dne 7. února v 18 hodin je připraven v prostorách Planetária večer na téma Hudba na českých zámcích v XVIII. století, 11. února ve stejný čas se představí nositel Nobelovy ceny za astrofyziku Jiří Grygar a 21. února zazní pod hvězdami Planetária jazz. Večer se jmenuje Black&White a vše začne také v 18 hodin. Krajina osloví z fotografií Ostrava Návštěvníci Nové síně v Ostravě Porubě si v měsíci únoru mohou prohlédnou výstavu Petra Sikuly Fotografická krajina. Trvalou vlastností fotografií Petra Sikuly je jejich vysoká estetická kvalita, stále přítomná, ačkoliv se jedná o motivy krajiny panenské nebo krajiny devastované. Rodák ze Zlína od 70. let minulého století žije a tvoří v Ostravě a připravil mimo jiné fotografickou knihu Moravskoslezský kraj. Výstava potrvá do 20. března Krajem se dá toulat i virtuálně Moravskoslezský kraj Unikátním Turistickým průvodcem na CD ROM se může pochlubit Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Jmenuje se Navštivte severní Moravu a Slezsko a láká k regionu kontrastů a příležitostí. Nabízí ucelené informace o atraktivitách a zajímavostech regionu, o možnostech strávení příjemné dovolené i podrobný informační servis zahrnující například nabídku ubytování, stravování či sportovního a kulturního vyžití, řekla Katherini Koláčková, tisková mluvčí Moravskoslezského kraje. CD ROM bude sloužit k propagaci Moravskoslezského kraje například na veletrzích a výstavách či jako prezentační předmět. Informace elektronického turistického průvodce budou také zveřejněny na webových stránkách kraje. Volně prodejné CD ROM zatím nebude. Institut zve na výstavu. Institut tvůrčí fotografie v Opavě zve na výstavu Lidé Václava Podestáta. Fotografie tohoto současného představitele subjektivního dokumentu, výborného fotografa Václava Podestáta jsou k vidění v prostorách Kabinetu fotografie v opavském Domě umění, a to v termínu od 14. ledna do 22. února Organizace ukáží, co všechno umí Moravskoslezský kraj Neziskové organizace z Moravskoslezského kraje se chtějí v únoru pochlubit veřejnosti se svými aktivitami nejen pro školáky, ale i pro seniory a handicapované lidi či matky s dětmi. Pořádají proto 7. ročník akce 30 dní pro neziskový sektor. Záštitu nad představením organizací drží ekologické sdružení Vita, které chystá z této přehlídky kalendáře, webové stránky, Příroda láká Bohumín Tvorba pětice sibiřských umělců je k vidění v bohumínské Galerii Na Ochozu v Domě kultury ŽDB. Netradiční expozici nazvanou Altaj očima umělců uvedl na vernisáži jeden z vystavujících autorů, sedmapadesátiletý Vladimír Kaminskij. Součástí výstavy jsou také rukodělné výrobky z přírodních materiálů od tělesně postižených obyvatel Altaje. tiskové zprávy a CD. Ukázku činností bude možné vidět také například v Domě knihy Librex a v kulturních zařízeních v Ostravě Jihu a Porubě. Pozadu nezůstanou ani domy dětí a mládeže. Celkem v kraji funguje asi 700 různých neziskových sdružení a organizací a zástupci Vity doufají, že většina z nich se k 7. ročníku připojí a představí se i třeba jen v domovské obci. Oslaví výročí Opava Dům dětí a mládeže v Opavě oslaví v tomto roce 50 let své existence. Pro připomenutí výročí připravili organizátoři pro veřejnost například Dny otevřených dveří (2. 6. února denně od 15 do 18 hodin) a 7. února od 15 hodin pořad Pohádkový domeček. Tečkou za oslavami bude 8. února v 15 hodin Výroční koncert ve Slezském divadle. Rozhovor Horolezec svěřil papíru svá himalájská dobrodružství Ostrava Pokud někdo sledoval před koncem loňského roku v televizi dokument o Himalájích, určitě mu utkvělo v paměti nadšení syna Sira Edmunda Hillaryho, muže, který jako první na světě zdolal Mount Everest. Peter Hillary totiž po mnoha letech stál také na nejvyšším bodu Země, stejně jako táta a volal mu telefonem domů: Táto, dokázal jsem to. Ta dnešní technika je skvělá. Jsem m vysoko a mluvím s tebou. Leopold Sulovský, první Čech, který také zdolal v roce 1991 Mount Everest, nikomu z vrcholu nevolal. Stál tam v mrazu s panenkou od dcery a obrázkem od syna v kapse a přemýšlel, jak se dostane dolů. Jeho italskému kolegovi se před vrcholem spustila z nosu krev a tak mu z vousů visely červené rampouchy. Teprve až se oba muži dostali pod vrchol, u nich propukla ta pravá nefalšovaná radost. Sulovský si zapálil cigaretu a vychutnával úspěch. Rodák z Nového Jičína, který dnes žije v Ostravě, nejen o svém himalájském dobrodružství, ale i o tom, jak se rodí horolezec srdcem a duší, nedávno vydal knihu. Jmenuje se jednoduše Horolezec Leopold Sulovský a je otevřenou osobní výpovědí. Věrně a bez přetvářky v ní hovoří o svých začátcích na skalách, o úspěších i nezdarech, životu a smrti na velehorách, ale i běžném životě podnikatele, svým neřestech, ženách a sexu nad oblaky. Konkrétně o Everestu horolezec říká: Nebyl to začátek, ani konec. Ale vrchol mé horolezecké kariéry to určitě byl. Mount Everest už je minulostí. Padesátka klepe na dveře. Máte ještě nějaký životní cíl stejné náročnosti? Teď nedokážu nic konkrétního určit. Ale do hor jezdím dál a zamířím asi do jiných míst. V Himalájích jsem byl vlastně čtrnáctkrát a už mě tolik neberou. Na světě je přece víc krásných velehor. Láká mě také vyzkoušet si nějaký náročný terén na lyžích. Která z velehor byla nejtěžší? Určitě Everest. I když na Makalu jsme se snažili o prvovýstup, který jsme nedokončili, takže jsme nakonec lezli klasickou francouzskou cestou a ta byla lehká. Ale ta západní stěna, která nás nahoru nepustila ve výšce metrů, ta nám dala zabrat. Která z cest na vrchol vám nejvíce lezla krkem? Kdy už jste měl chuť se vším praštit? Myslím z toho lidského pohledu, ne proto, že byla nejtěžší? Třeba když jsme byli na Nanga Parbat. To se nám vyloženě nedařilo. Podepsalo se na tom i prostředí Pakistánu, kde jsme dostali takového styčného důstojníka, který nám expedici znepříjemňoval. A pak nás sníh nepustil nahoru. Jakým způsobem trénujete? Nejlepším tréninkem na vysoké hory jsou vysoké hory. Ve zdejších podmínkách bych možná doporučil horské kolo a v zimě lyže. Ještě kouříte? Už tři roky ne. Kouřil jsem hodně. Míst, kde se může kouřit, je čím dál tím méně. Omezovalo mě to, teď se cítím svobodnější.

Do náplně mé práce patří starost. Bambiriáda. Křest CD. Rozhovor. Fotostrana

Do náplně mé práce patří starost. Bambiriáda. Křest CD. Rozhovor. Fotostrana ČÍSLO 2 ROČNÍK 1 ČERVEN 2003 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ NÁKLAD 475 000 VÝTISKŮ Bambiriáda Občanská sdružení ukazovala návštěvníkům, že čas po škole se dá trávit zábavou. Křest CD Bývalý skokan na lyžích Ladislav

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ. www.kr-moravskoslezsky.cz. Peníze už jsou na cestě. Moravskoslezský kraj Prezident

MORAVSKOSLEZSKÝ. www.kr-moravskoslezsky.cz. Peníze už jsou na cestě. Moravskoslezský kraj Prezident MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ TÉMA MĚSÍCE: Na evropské peníze může dosáhnout každý kvalitní projekt. strana 2 Náklad 475.000 výtisků ověřen auditorskou firmou Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz Měsíčník

Více

Miliardová investice míří do kraje

Miliardová investice míří do kraje ČÍSLO 5 ROČNÍK 1 ŘÍJEN 2003 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ NÁKLAD 475 000 VÝTISKŮ Spolupráce Moravskoslezský kraj podepsal dohodu o spolupráci s Žilinským krajem strana 3 Nemocnice Členové politických stran v zastupitelstvu

Více

V domovech důchodců se za přijetí neplatí

V domovech důchodců se za přijetí neplatí ČÍSLO 3/2005 ROČNÍK 3 MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NÁKLAD 475.000 VÝTISKŮ OVĚŘEN AUDITORSKOU FIRMOU TÉMA MĚSÍCE V domovech důchodců se za přijetí neplatí S letištěm má kraj velké plány Mezinárodní

Více

Olomouc a Olšany. propojila. nová cyklostezka. Ročník 13. Číslo 10 Říjen 2014. Olomoucký. hasič získal. medaili za zásluhy.

Olomouc a Olšany. propojila. nová cyklostezka. Ročník 13. Číslo 10 Říjen 2014. Olomoucký. hasič získal. medaili za zásluhy. Číslo 10 Říjen 2014 Ročník 13 měsíčník občanů Olomouckého kraje Náklad 256.000 výtisků do schránek zdarma Speciální školství umožňuje vzdělání žákům s handicapem Věž Veřejná děkanského vodácká kostela

Více

INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA ZÁ Í 2004

INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA ZÁ Í 2004 INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA ZÁ Í 2004 Jízdní policie soutûïily ve Staré Bûlé o ãtyfii poháry Dvacet jezdců ze sedmi policejních oddílů se utkalo 28. srpna v areálu Jezdeckého klubu Baníku Ostrava

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ. www.kr-moravskoslezsky.cz. První pomoc se stěhuje. nezřizuje a kde ji bude i nadále zajišťovat

MORAVSKOSLEZSKÝ. www.kr-moravskoslezsky.cz. První pomoc se stěhuje. nezřizuje a kde ji bude i nadále zajišťovat MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ TÉMA MĚSÍCE: V sociální a protidrogové politice kraj letos chystá novinky. strana 2 Náklad 490.000 výtisků ověřen auditorskou firmou Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ. www.kr-moravskoslezsky.cz. Žáky čekají přijímačky

MORAVSKOSLEZSKÝ. www.kr-moravskoslezsky.cz. Žáky čekají přijímačky MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ TÉMA MĚSÍCE: Kraj se snaží přilákat do regionu nové turisty ze zahraničí. strana 2 Náklad 490.000 výtisků ověřen auditorskou firmou Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz

Více

Kraj obdaroval hasiče

Kraj obdaroval hasiče TÉMA MĚSICE: Kraj financuje opravy silnic II. a III. tříd. Středoškoláci úspěšně reprezentují v zahraničí. čtěte na straně 3 Dvaadevadesátiletá malířka hledá humor. čtěte na straně 6 Objektivem jsem zachytili

Více

Obsah. 1. Krajská samospráva... 6. 2. Krajský úřad...14. 3. Příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje...28. 4. Hospodaření kraje...

Obsah. 1. Krajská samospráva... 6. 2. Krajský úřad...14. 3. Příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje...28. 4. Hospodaření kraje... Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo hejtmana 2 Základní informace o kraji 4 1. Krajská samospráva.............................. 6 Orgány Moravskoslezského kraje..............................................

Více

6 Nové prostory knihovně pomohly

6 Nové prostory knihovně pomohly Magazín Zlínského kraje březen 2015 ročník XI 6 Nové prostory knihovně pomohly 5 Návštěvnost opět rostla Nejen zoologická zahrada ve Zlíně se může pochlubit nárůstem počtu návštěvníků. Obdobný trend zaznamenali

Více

Záchranáři dostali více peněz

Záchranáři dostali více peněz ČÍSLO 3 ROČNÍK 1 SRPEN 2003 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ NÁKLAD 475 000 VÝTISKŮ Tripartita Zástupci tripartity hledali v červenci v Ostravě cestu, jak pomoci regionu. Výstava Voskové figuríny z Ruska představují v

Více

V médiích se objevila mylná informace. Začala příprava Integrovaného plánu rozvoje města Bruntálu

V médiích se objevila mylná informace. Začala příprava Integrovaného plánu rozvoje města Bruntálu číslo 2 ročník XVIII Vychází 7. února 2007 5 Kč www.mubruntal.cz Volné místo úředníka Představujeme nové zastupitele - Miloslav Petrů Termíny svateb v zámku Chřipka na Bruntálsku str. 2 str. 4 str. 10

Více

Téma měsíce: nová galerie

Téma měsíce: nová galerie měsíčník pro občany Plzeňského kraje l zdarma l ročník 8 l číslo 1 l leden 2010 l náklad 255 000 výtisků Téma měsíce: nová galerie Sbor expertů pomůže zdravotnictví str. 5 Konference řešila také hraniční

Více

Česko-francouzské dny potřinácté

Česko-francouzské dny potřinácté TÉMA MĚSÍCE Příprava silnic na zimu je v plném proudu Zima silničářům již na sklonku léta připomínala, že je potřeba začít s přípravou krajských silnic na zimní období. Podle Milana Nováka, technického

Více

Hejtmanem je Evžen Tošenovský Ostrava/Moravskoslezský kraj Prvním mužem kraje byl i pro druhé volební

Hejtmanem je Evžen Tošenovský Ostrava/Moravskoslezský kraj Prvním mužem kraje byl i pro druhé volební ČÍSLO 12 ROČNÍK 2 PROSINEC 2004 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ NÁKLAD 475 000 VÝTISKŮ OVĚŘEN AUDITORSKOU FIRMOU Zastupitelstvo Noví krajští zastupitelé se poprvé sešli, hejtmanem je opět Tošenovský strany 1, 2 a 3 Peníze

Více

města příbora únor 2005 Cena: 5,- Kč Otázky BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAROZENÝM OD 1. 28. ÚNORA

města příbora únor 2005 Cena: 5,- Kč Otázky BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAROZENÝM OD 1. 28. ÚNORA města příbora únor 2005 Cena: 5,- Kč Zastupitelstvo města Příbora zvolilo 13. ledna 2005 neuvolněným místostarostou města Příbora pana RSDr. Mgr.Stanislava Janotu. Na pana Janotu se mohou občané obracet

Více

První ostravské miminko roku je Tomáš

První ostravské miminko roku je Tomáš UVNITŘ ČÍSLA 3 Co přinese městu rok 2010? 5 Nový stadion si zasloužíme 6 Nejbezpečnější supermarket 7 Hrad se zase zkrášlil 10 Č. Kopecký o projektu i městě 12 Život v sedle 13 Tajuplná kráska z Landeku

Více

Jižní Moravou za prací i zábavou

Jižní Moravou za prací i zábavou leden 2009 1 Vychází měsíčně v nákladu 450 000 výtisků Jižní Moravou za prací i zábavou www.listyjm.cz Hlasujte Propozice Propozice soutěže na straně 2 Kostel v Olešnici, loňské 2. místo o nejlépe opravenou

Více

Představujeme zastupitele Ing. Jiří Zlámal str. 4

Představujeme zastupitele Ing. Jiří Zlámal str. 4 číslo 4 ročník XVIII Vychází 7. března 2007 5 Kč www.mubruntal.cz Kácení stromů ve městě str. 2 Představujeme zastupitele Ing. Jiří Zlámal str. 4 Nemocnice umí léčit chronické rány str. 11 Muzeum připravuje

Více

Mûsto Ostrava a Multi Development podepsaly smlouvu o prodeji pozemkû na Karolinû

Mûsto Ostrava a Multi Development podepsaly smlouvu o prodeji pozemkû na Karolinû INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA ÍJEN 2006 Mûsto Ostrava a Multi Development podepsaly smlouvu o prodeji pozemkû na Karolinû Smlouvu podepsali primátor Ostravy Aleš Zedník a zástupci Multi Development

Více

Většina silnic získá nový kabát

Většina silnic získá nový kabát Válečná pieta Aktivní odpor proti totalitní zvůli si podle náměstka hejtmana Kodeta zaslouží naši úctu. strana 3 Senioři vyhráli Domov důchodců v Onšově získal cenu kvality. Porotu ohromila cesta kolem

Více

Regiontour 2015: Expozice Kraje Vysočina hýřila barvami

Regiontour 2015: Expozice Kraje Vysočina hýřila barvami Září 2014 MĚSÍČNÍK P R O O B Č A N Y V YS O Č I N Y ROČNÍK 12 ČÍSLO 1 LEDEN 2015 Náklad 224 000 výtisků w w w. i k r a j v y s o c i n a. c z Navštivte náš nový web na www.ikrajvysocina.cz Úvodní slovo

Více

zpravodaj Radnice Brno-střed bude v roce 2013 investovat především do škol a sportovišť městská část osobnost měsíce Úvodník

zpravodaj Radnice Brno-střed bude v roce 2013 investovat především do škol a sportovišť městská část osobnost měsíce Úvodník Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 2 Únor 2013 Ročník XXII městská část zpravodaj osobnost měsíce Osobností tohoto měsíce je naše reprezentantka v dálkovém plavání, trojnásobná olympionička, medailistka

Více

Hejtmani u ministra regionů

Hejtmani u ministra regionů Bém: Předsednictví poskytuje mimořádný politický, marketingový a organizační kapitál. Krajský rozměr předsednictví EU komentuje Jiří František Potužník, mluvčí premiéra pro evropské předsednictví. Nezávislý

Více

Nemocnice KV. Letiště. Regiontour 2005. Střípky z kraje

Nemocnice KV. Letiště. Regiontour 2005. Střípky z kraje MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků Ročník 3 číslo 1 24. 1. 2005/ Pro občany Karlovarského kraje ZDARMA Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz Rekonstrukce karlovarské nemocnice ZVÝŠÍ

Více

Opava College 7/2009 ČÍSLO 7 8. Z kasáren moderní vysoká škola. Squashista Daniel Mekbib září na turnajích v Evropě

Opava College 7/2009 ČÍSLO 7 8. Z kasáren moderní vysoká škola. Squashista Daniel Mekbib září na turnajích v Evropě Hláska zpravodaj statutárního města Opavy 7/2009 ČÍSLO 7 8 Opava College Z kasáren moderní vysoká škola Nápaditý technik Squashista Daniel Mekbib září na turnajích v Evropě Cyklistické trasy Jak vypadá

Více

Jakub Holuša přivezl zlato z Evropy

Jakub Holuša přivezl zlato z Evropy /mestoopava ZPRAVODAJ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY 4/2015 ČÍSLO4 Jakub Holuša přivezl zlato z Evropy str. 4 Uvnitř najdete Oslavy Dne Země zabaví i poučí str. 8 Opava si připomene 70. výročí osvobození str.

Více

Další dotace pro Kateřinky 2/2010 ČÍSLO 2. Lidé mohou dávat žádosti. Filmový dokument o významné osobnosti

Další dotace pro Kateřinky 2/2010 ČÍSLO 2. Lidé mohou dávat žádosti. Filmový dokument o významné osobnosti Hláska zpravodaj statutárního města Opavy 2/2010 ČÍSLO 2 Další dotace pro Kateřinky Lidé mohou dávat žádosti Pocta generálu Heliodoru Píkovi Filmový dokument o významné osobnosti Dále v listě... Město

Více

Krajští zastupitelé schválili na

Krajští zastupitelé schválili na Evropské fondy eřejné i soukromé subjekty mohou požádat o čerpání dotací z evropských fondů na různé investiční akce. Plzeňský kraj při té příležitosti vyhlásil pět grantových schémat. strana 2 Prezentace

Více