Největší investice míří do Opavy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Největší investice míří do Opavy"

Transkript

1 ČÍSLO 1 ROČNÍK 2 LEDEN 2004 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ NÁKLAD VÝTISKŮ Koledníci, kteří vybírali peníze na potřebné, zavítali i na krajský úřad Lidé mohli i v pošmourném měsíci lednu načerpat pozitivní energii Hokejista Vítkovic Luděk Krayzel vyhrál souboj se zákeřnou nemocí V malířské soutěži Moje nejoblíbenější místo v kraji zvítězili všichni Sbírka strana 3 Kluby strana 6 Hokej strana 7 Soutěž strana 8 Moravskoslezský region bude v letošním roce hospodařit s vyrovnaným rozpočtem Největší investice míří do Opavy Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj čekají i v letošním roce nákladné opravy a stavby na komunikacích. K těm největším bude patřit rekonstrukce Rybářské ulice v Opavě. Jedná se dvouletou akci v hodnotě 100 milionů korun. Letos se prostaví polovina této částky. Tato investice je poměrně složitá, protože silnice prochází zastavěným územím. Dále bude dokončena silnice Třinec Horní Lištná kofinancovaná z fondu za necelou miliardu korun a opraví se také druhá část Frýdlantských mostů v Ostravě. S tou se začne po skončení hokejového mistrovství světa, aby se nekomplikovala doprava. Závěr je plánován na říjen, řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Zdislav Wantula (US DEU). Rekonstrukce přijde na zhruba 36 milionů korun. Další investice mají spíše bezpečnostní charakter. Jedná se například o okružní křižovatku v Karviné, ve Vrbně pod Pradědem a rekonstrukci křižovatky v Pustějově či mostu ve Vendryni a v Horních Bludovicích. Sanace by se měl dočkat i svah ve Velkých Albrechticích. Ze Státního fondu dopravní infrastruktury půjde na tyto investice a modernizace krajských silnic 214 milionů korun a z krajského rozpočtu dalších 130 milionů korun. (POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 3) Ulici Rybářskou v Opavě čeká v tomto roce velká rekonstrukce. V Ostravě vznikne centrum IZS Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj plánuje zřídit krajské centrum tísňového volání jednotné dispečerské pracoviště základních složek Integrovaného záchranného systému. Jedná se dlouhodobý projekt, který by měl být podle hejtmana kraje Evžena Tošenovského (ODS) uveden do života v letech 2006 až Centrum bude schopné rychleji reagovat na tísňová volání na území celého Moravskoslezského kraje. Omezí se také stavy, kdy se nelze někam dovolat z důvodu, že je právě řešena jiná situace, zkrátí se dojezdové časy. V případě katastrof zajistí centrum lepší koordinaci. Ovšem přeji si, abychom takových situací museli řešit co nejméně, uvedl Tošenovský. Předpokládá se, že centrum bude zřízeno na ulici Nemocniční v Ostravě. Celkové náklady na vybudování jsou vyčísleny na 180 milionů korun. Na financování technologických částí by se měl podílet Moravskoslezský kraj, stavebních částí město Ostrava a část nákladů by mělo uhradit i ministerstvo vnitra. Integrované bezpečnostní centrum by zahrnovalo dispečerský sál krajského centra tísňového volání, operační středisko krajských hasičů, armádní a policejní štáb pro mimořádné události a Územní středisko záchranné služby kraje. Dále by pod něj spadalo pracoviště krizového štábu Moravskoslezského kraje a města Ostravy, oddíl školení a výcviku Městské policie Ostrava, výjezdová stanoviště rychlé zdravotnické pomoci. Rada kraje schválila v polovině ledna memorandum o výstavbě a provozování tohoto centra. K memorandu se musí připojit ještě statutární město Ostrava a ministerstvo vnitra. Tomuto tématu se budeme podrobněji věnovat v některém z následujích čísel. Foto: Drahoslav Ramík. Kraj pomůže záchranným službám Moravskoslezský kraj Představte si, že si koupíte auto za korun za cenu stanovenou výrobcem, řádně vše zaplatíte a obdržíte doklad. Za dva roky si však prodejce vzpomene a oznámí, že se spletl při vypočítání cla a chce doplatit dalších korun. Tak do přesně stejné situace kupujícího se dostaly záchranné služby v České republice s prodejcem Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Ta chce po nich vrátit milionové částky z let 2001 a Platba se týká Územního střediska záchranné služby Moravskoslezského kraje, konkrétně ostravské, opavské a bruntálské záchranné služby. Vrátit by pojišťovně měly přes 10 milionů korun, což by mohlo vážně narušit jejich provoz. Celý problém spočívá v tom, že si již řadu let záchranné služby mohly vybrat, jestli chtějí od pojišťovny čtvrtletní paušální platbu nebo peníze za jednotlivé obodované výkony. Většina záchranných služeb si zvolila paušální platby, protože to pro ně znamenalo větší příjem. Výši paušálních úhrad stanovila sama pojišťovna, navrhla smlouvy a všichni je řádně podepsali. Z nepochopitelných důvodů si až nyní, tedy téměř po dvou letech, nechala pojišťovna udělat u ministerstva financí výklad systému financování. Z něj vyplývá, že hodnota jednoho bodu za výkon nesmí překročit 1,10 korun. U paušálních plateb však tuto hranici překračovala. A ten rozdíl chce pojišťovna nyní zpět, vysvětluje tíživou situaci ředitel Územního střediska záchranné služby Moravskoslezského kraje v Ostravě Roman Gřegoř. Dodává, že na rozdíl od nemocnic proplácejí pojišťovny záchranným službám jen zhruba 50 procent provozních nákladů a zbytek jim musí dofinancovat kraj, který je loni převzal od státu. V některých krajích jsou na tom ještě hůř než v Moravskoslezském. (POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 3) Jalůvka: Lokomotiva je jako sněhová kulička Třemešná Atraktivní parní lokomotiva vyjede letos na unikátní úzkorozchodnou trať z Třemešné do Osoblahy. Parní mašinu značky Resita přivezli začátkem ledna zástupci 1. parní úzkorozchodné společnosti z Krnova. Na cestu by se měla vydat už v létě. Lokomotiva, která bude vozit lidi malebnou místní krajinou, by měla pomoci zatraktivnit oblast Osoblažska. Na její nákup a restaurování přispěl Moravskoslezský kraj z loňského rozpočtu 3,5 milionu korun. Čeká ji však ještě rozebrání na kousky, aby ji restaurátoři mohli opravit. Ze začátku bude vlak jezdit po trase v nepravidelných termínech, zřejmě o víkendech. Vše záleží na Českých drahách. Historická lokomotiva je jako sněhová kulička, na kterou se budou nabalovat další vrstvy sněhu až vznikne sněhulák, sdělil náměstek hejtmana Josef Jalůvka (ODS) obrazně k faktu, že se parní lokomotiva stane pro turisty obrovským lákadlem. Mohla by tak pomoci místům v okolí pozvednout ekonomiku a snížit nezaměstnanost. Na slovíčko s radním Vážení spoluobčané, srdečně vás zdravím na prahu závěrečného roku prvního volebního období zastupitelstva Moravskoslezského kraje. Mnozí z vás si jistě vzpomenete na konec roku 2000, na slavnostní průběh volby hejtmana, jeho náměstků a členů rady kraje nově zvolenými krajskými zastupiteli, na velká očekávání spojená s ustavením prvního krajského parlamentu. Od té doby jsme jako zastupitelé učinili řadu významných rozhodnutí, která výrazně ovlivnila rozvoj našeho kraje. Vybudování plně funkčního krajského úřadu, který převzal od státu a okresů rozhodující podíl výkonu státní správy na území nového kraje, bylo a je velkým a často nedoceněným úspěchem prvního období. Za to patří dík především vedení úřadu v čele s ředitelkou úřadu a dalším úředníkům. Nesmíme však zapomínat na samosprávnou část nově vzniklého kraje, kterou představuje volené zastupitelstvo kraje a jeho výkonný orgán rada kraje v čele s hejtmanem. Právě prostřednictvím svého zastupitelstva má kraj prostor pro vlastní iniciativu k ovlivnění kvality života v našem moravskoslezském regionu. V tom vidím hlavní smysl vzniku a existence kraje jako samosprávné územní jednotky. Stát se přes všemožné deklarace nechce rozloučit se svými kompetencemi a hlavně financemi ve prospěch nových krajů. Díky vlažnému přístupu ze strany vlády se nedaří držet tempo ve zvyšování investiční atraktivity našeho regionu. Týká se to především situace kolem průmyslových zón či mošnovského letiště. Přesto naše krajská samospráva rozvíjí velké množství aktivit k pozvednutí životní úrovně zdejších obyvatel, k rozvoji regionu jako celku. Jen z nejbližšího okolí svého bydliště mohu jmenovat uskutečňování dlouhodobých programů rozvoje Osoblažska, okolí Slezské Harty, budování lyžařských areálů. Pochopitelně, nemůžeme se spokojit s dosaženým stavem. Musíme se více zaměřit na podporu malých a středních podnikatelů. Myslím, že právě jim zůstáváme stále nejvíc dlužni. Jejich prosperita je přitom jediným zaručeným receptem ke snížení nezaměstnanosti. Jsem přesvědčen, že bez ohledu na osobní ambice každého krajského politika musíme společně více pracovat na odstraňování dlouhodobých negativních následků komunistického budování ocelového srdce republiky, dál hledat cesty k vyššímu přílivu investic do našeho regionu.v tom vidím největší výzvu pro nás, moravskoslezské zastupitele, nejen pro tento rok, ale i pro další období. JIŘÍ VEVERKA, RADNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE (ODS)

2 2 Z kraje, rady a zastupitelstva leden 2004 Představujeme Vám práci výborů zastupitelstva Vážení čtenáři, Pokračujeme v představení práce výborů zastupitelstva. Připomínáme, že je jich celkem deset: finanční, kontrolní, pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, pro dopravu, sociální a zdravotní, regionálního rozvoje, zahraniční, pro územní plán, pro životní prostředí a pro národnostní menšiny. Každá politická strana má v jednotlivých výborech vždy dva až tři zástupce. Předseda výboru musí být zároveň členem zastupitelstva. Ostatní členové výboru jsou krajští zastupitelé a odborníci z řad veřejnosti, které nominovaly jednotlivé politické strany. Jako druhý Vám představíme spolu s jeho předsedou Oldřichem Malotou (4K) finanční výbor. Finanční výbor Finanční výbor, jehož nejdůležitějším a zároveň nejnáročnějším úkolem je práce na krajském rozpočtu, má patnáct členů. Návrh rozpočtu sice připravují úředníci na základě požadavků vedoucích odborů a politického zadání zastupitelstva, ale finanční výbor jej v průběhu tvorby několikrát projednává a vznáší k němu připomínky, podněty a návrhy. Na rozdíl od ostatních výborů, které se většinou věnují své oblasti, například školský výbor školství, hodnotí finanční výbor rozpočet kraje jako celek, jeho vyváženost, priority a podobně. Je ovšem nutno říci, že kraj je státem silně omezován v hospodaření s financemi a majetkem, takže prostor pro samostatné rozhodování krajského zastupitelstva je malý, uvedl Malota. Dodává, že práci ve finančním výboru věnuje poměrně hodně času. Konkrétně to závisí na tom, co řeší zastupitelstvo. Finanční výbor musí probrat všechny body, které se týkají rozpočtu, jeho úprav a plnění. Mou povinností je jednání finančního výboru svolat, nastudovat materiály, připravit program, nachystat návrhy usnesení a prezentovat stanoviska na jednání zastupitelstva. Jenom loňský návrh rozpočtu je kniha tlustá 3 cm a má 350 stran, vysvětluje Malota. Začátkem volebního období prováděl navíc finanční výbor poměrně hodně kontrol hospodaření s penězi a majetkem kraje. Tuto činnost už nyní zajišťují úředníci krajského úřadu. Kraj dá téměř 60 milionů korun na dotační programy Moravskoslezský kraj Krajští radní vyhlásili v polovině ledna dotační programy pro letošní rok, prostřednictvím kterých hodlají rozdělit zájemcům téměř 60 milionů korun. Na které konkrétní projekty vyčleněné peníze půjdou, určí krajští zastupitelé. Vedení kraje se rozhodlo, že po loňské zkušenosti bude na žadatele o peníze přísnější. Chceme upozornit, že letos už budeme striktně dodržovat termíny uzávěrek uvedené u jednotlivých dotačních programů. Špatně zpracované projekty nebo ty, které donesou žadatelé po uzávěrce, do dotačního řízení nezařadíme. V loňském roce se naše přílišná shovívavost nakonec obrátila proti nám, upozornil hejtman Moravskoslezského kraje Evžen Tošenovský (ODS). Zároveň začaly platit od 1. ledna 2004 nové zásady pro poskytování účelových dotací. Ty obsahují jednotný metodický postup, který jednoznačně vymezuje požadavky na žadatele o dotaci. Součástí jsou i vzorové formuláře. Veškeré informace pro žadatele jsou zveřejněny na webových stránkách. Dotační program Termín uzávěrky Částka vyčleněná v rozpočtu MSK na rok 2004 Kontaktní osoba Program podpory aktivit v oblasti sportu 11. února Kč Ivana Jaworková, , moravskoslezsky.cz Program podpory aktivit využití volného času dětí a mládeže 11. února Kč Ivana Jaworková, , moravskoslezsky.cz Program podpory aktivit prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže 11. února Kč Ivana Jaworková, , moravskoslezsky.cz Program podpory aktivit v oblasti kultury 13. února Kč Lenka Ferčáková, , moravskoslezsky.cz Podpora rozvoje venkovských oblastí Moravskoslezského kraje 13. února 2004 ve 14 hodin Kč Jiří Štěpán, , moravskoslezsky.cz Příprava projektové dokumentace pro strukturální fondy Evropské unie a Interreg IIIA 13. února 2004 ve 14 hodin Kč Ota Sobol, , moravskoslezsky.cz Program podpory projektů v oblasti zdravotnictví 15. února Kč Karin Vráblová, , Program podpory projektů v oblasti sociální a oblasti protidrogové politiky kraje Podpora projektů realizovaných v programu PHARE 2000 Fond rozvoje lidských zdrojů 15. února Kč Karin Vráblová, , 16. února 2004 v 15 hodin Kč Jiří Hudec, , moravskoslezsky.cz Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje 20. února Kč Helena Balabánová, , moravskoslezsky.cz Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí Moravskoslezského kraje 9. dubna 2004 Dotace státního rozpočtu Petr Kačmařík, , moravskoslezsky.cz Program podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů 9. dubna 2004 Dotace státního rozpočtu Táňa Slavíková, , moravskoslezsky.cz Celkem Kč Obce s rozšířenou působností V této rubrice Vás postupně podle abecedy seznámíme se všemi 22 obcemi s rozšířenou působností (tzv. pověřenými obcemi) Moravskoslezského kraje. Bílovec Počet obyvatel: Přibližně 7600 Obce, které pod ni spadají: Albrechtičky, Bílov, Bílovec, Bítov, Bravantice, Jistebník, Kujavy, Pustějov, Slatina, Studénka, Těškovice, Tísek, Velké Albrechtice Nejmenší a největší obec: (dle počtu obyvatel) Největší Studénka, nejmenší Bítov Starosta pověřené obce motto, kterým se v životě řídí Sylva Kováčiková: Rozvoj města se nedá řídit, pro rozvoj města se musí vytvářet podmínky. Politické zastoupení na radnici: SNK Sdružení nezávislých Něco z historie obce, území, zajímavý historický mezník: Dějiny města Bílovce jsou spjaty s dvěma významnými šlechtickými rody. Jeho vznik a vývoj od počátku 14. století je těsně spjat se slavným českým rodem panů z Kravař, jeho vzestup a rozkvět ve století před Bílou horou s rodem Pražmů. Právě v 16. století zaznamenalo pozoruhodný hospodářský a společenský vzestup, jehož výrazem byl nejen rozvoj řemeslné výroby, nýbrž i výstavba města. Zásluhou osobnosti Karla Pražmy se v posledních dvou desetiletích před stavovským povstáním v roce 1618 Bílovec stal důležitým politickým střediskem knížectví opavského. Jeho nadějný vývoj byl přerušen ničením a zkázou třicetileté války. Revoluční rok 1848 přinesl změnu ve správě Bílovce a okolí. V roce 1850 byl zde zřízen okresní soud. Samostatný politický okres a okresní úřad v Bílovci vznikl v roce 1896 a zanikl až v roce 1960, kdy se stal součástí okresu Nový Jičín. V roce 2003 byl ve městě zřízen pověřený úřad III. stupně a město opět nabylo na svém významu. Významní rodáci: Felix Ivo Leicher ( ), malíř obrazů s náboženskými náměty Karel Raimund Kristinus ( ), hudebník a skladatel, sběratel lidových písní Jan Bayer ( ), básník, hudebník, zpěvák Ze současníků můžeme uvést: Josef Kulhavý juniorský Mistr Evropy 2003 v motokrosu Největší plány, investice na území do budoucna: V posledních pěti letech město investovalo zejména do výstavby nájemních bytů na zelené louce, do vybudování plynovodů, vodovodu a napojení města na ČOV. Velkou investicí se na přelomu století stala generální rekonstrukce Slezského náměstí a dalších částí městské památkové zóny. Regenerace památkové zóny bude pokračovat vybudováním záchytných parkovišť a revitalizací zámku a podzámčí. Projekt se zabývá využitím zámku k ubytování, stravování, vybudováním ploch pro podnikatelské aktivity a umístěním stálé expozice. V podzámčí vznikne sportovně relaxační areál, který bude se zámkem propojen zámeckým parkem. Průmyslová zemědělská oblast, největší živitelé (podniky, firmy): Massag, a. s. Bílovec, 546 zaměstnanců, Sugal, s.r.o. Bílovec Turistické zajímavosti: Okolní příroda nabízí nenáročné vycházky pro pěší, trasy pro cyklisty i běžkaře. Na toulkách okolím lze narazit na větrný mlýn na Požaze a na spoustu drobných sakrálních staveb, které má město ve své péči. Vedle zámku je umístěno vlastivědné muzeum, které obsahuje sbírky geologické a archeologické, historické vzpomínky na bývalé řemeslné cechy a na významné události města v minulých dobách. Maxišachovnice s obřími figurami je zajímavým prvkem zpestření návštěvy města. Kuriozita: K historii města patří několik pověstí, které se vážou ke skutečným historickým událostem. Například pověst o bílovecké bílé paní se pojí s odsouzením Karla Pražmy ke smrti stětím hlavy za odboj slezských pánů, v jehož čele stál. Jeho žena Johanka v bílém rouchu a s hlavou milovaného manžela bloudila v půlnočních hodinách místnostmi zámku. Pražma ve skutečnosti zemřel dříve, než se dočkal vykonání rozsudku. Podle legend je ve studni Kaple Panny Marie Pomocné u nemocnice zázračný léčivý pramen. Tam také údajně končí podzemní tajná chodba ze zámku.

3 leden 2004 Z kraje, rady a zastupitelstva 3 Koledníci z leva: Jiří Hořínek, ředitel diecézní charity, Martin Pražák, ředitel ostravské charity a Pavel Forgač, biskupský vikář spolu s hejtmanem Evženem Tošenovským. Úřad navštívili tři králové Moravskoslezský kraj Tak jako každý rok i letos vyšly do ulic 6. ledna tisíce dětí v maskách tří králů Kašpara, Melichara a Baltazara, aby vybraly peníze pro Tříkrálovou sbírku, jejíž výtěžek slouží sociálně potřebným. Pomáhali jim v tom i zástupci charit, kteří také zaklepali na dveře Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Tam zamířili pro koledu do kanceláří hejtmana a jeho náměstků. O sbírce ví stále více lidí, takže se koledníci setkávali u lidí většinou s milým přijetím. Někde na ně dokonce čekali a sami otvírali dveře. Do kasičky tak padaly stokoruny a někde i částky mnohem vyšší. Pozvali jsme děti dál, aby se na chvilku trochu ohřály. Také jsme jim nachystala teplou polévku. Nemají to jednoduché v tomto počasí, uvedla Zdena Krejčová z Ostravy. S vlídným přijetím se koledníci setkávali podle mluvčího ostravsko opavského biskupství Pavla Siudy hlavně u starších lidí. Ti se na sbírku vždy připravují už předem. Kde se děti v podobě Kašpara, Melichara a Baltazara zastavily, zůstal po nich na dveřích křídou napsaný nápis K+M+B, který bude připomínat štědrost a pomocnou ruku dárců. Peníze ze sbírky, kterou organizuje Česká katolická charita, poputují na pomoc handicapovaným, starým a sociálně potřebným lidem či nemocným dětem. V kraji se loni využily například na polohovací postele pro klienty Charitního domu pokojného stáří sv. Františka v Bohumíně, pro činnost středisek pro postiženou mládež a rehabilitační dílny v Jablunkově či pro vozíčkáře z Hrabyně. Charita Ostrava ze sbírky zakoupila mikrobus pro potřeby handicapovaných lidí. Letos sbírka za celý kraj vynesla přes osm milionů korun. Loni to bylo zhruba o půl milionu méně. Nejvíce peněz koledníci vybrali na Hlučínsku. K nejštědřejším patří také lidé na Frýdeckomístecku a na Opavsku. V největším městě kraje, v Ostravě, do kasiček spadlo přes osm set tisíc korun. Část peněz letos půjde i do zemětřesením zničeného Iránu. Největší investice míří do Opavy (POKRAČOVÁNÍ ZE STRANY 1) Celkem bude kraj v roce 2004 hospodařit s částkou skoro tři miliardy korun. Školství ukrojí 25 procent z rozpočtu a doprava 23 procent. Do sociálního odvětví půjde 17 procent ze tří miliard, do zdravotnictví 13 procent a na činnost krajského úřadu a zastupitelstva 11 procent. Oblast kultury dostane 5 procent a s 6 procenty z rozpočtu se počítá na akce, které souvisejí s prezentací kraje a ediční činností, s integrovaným záchranným systémem, s ochranou životního prostředí, s regionálním rozvojem či s územním plánováním. Region má koncepci dopravy Myslím si, že letošní rozpočet byl dobře připravený. Při jeho projednávání jsme nezaznamenali žádné konkrétní výhrady. Musíme hospodařit s objemem peněz, které máme k dispozici. Samozřejmě by problémový Moravskoslezský kraj potřeboval mnohem více peněz nebo třeba daňové úlevy. V rámci tohoto rozpočtu jsme schopni pokrýt standardní potřeby krajského úřadu a příspěvkových organizací kraje, ovšem připravované rozvojové projekty by vyžadovaly podstatně vyšší objem financí, sdělil náměstek hejtmana Zdislav Wantula. Moravskoslezský kraj Kraj má zpracovanou Koncepci rozvoje dopravní infrastruktury. Podíleli se na ní odborníci z různých oblastí. Vedení celé koncepce měl na starosti řídící výbor v čele s náměstkem hejtmana Zdislavem Wantulou (US DEU). Koncepce zahrnuje nejen plány v hlavní krajské dopravní síti, ale i investice ve veřejné dopravě, směr, kterým se má ubírat regionální železniční síť, cyklistické a turistické cesty, vše s výhledem do roku Zástupci kraje tak budou mít lepší představu, kam soustředit v následujících letech finance. Obsah koncepce byl zaslán k připomínkám jednotlivým starostům obcí a měst v kraji a k nahlédnutí je i na krajských webových stránkách (). V polovině roku ji obdrží ke schválení zastupitelstvo kraje. Financování provozu organizací zřizovaných krajem v roce 2004 Školy nabízejí nástavby Moravskoslezský kraj Absolventi učilišť budou moci ve školním roce 2004/2005 pokračovat ve studiu ve 33 školských zařízeních, kde bude otevřeno celkem 39 tříd 1. ročníku nástavbového denního studia. Otevření těchto tříd povolila po projednání s řediteli škol rada kraje. To umožní studium téměř jedné čtvrtině mladých lidí z celkového počtu přes 5000 žáků 3. ročníků tříletých učebních oborů středních odborných učilišť. Další výuku nástavbového studia zajistí soukromé školy. Podrobné informace o možnostech nástavbového studia lze najít na. Kraj pomůže záchranným službám (POKRAČOVÁNÍ ZE STRANY 1) Pokud se dohodneme se zřizovatelem, čili krajem, jsem odhodlaný postupovat soudní cestou, stejné reakce jsou i v jiných krajích. Pojišťovně je to však jedno a peníze si v některých případech začala stahovat. Jelikož platí po částech a vždy se zpožděním, například opavské záchranné službě poslala nyní platby za loňský listopad už poloviční. Situace je vážně dramatická, řekl Gřegoř. Hejtman Moravskoslezského kraje Evžen Tošenovský (ODS) uvedl, že pokud se důvody pro podání celé záležitosti k soudu potvrdí, kraj záchranné služby podpoří. Nenecháme je v tom samotné. V žádném případě nedopustíme, aby byla činnost záchranných služeb jakkoliv omezena. Finanční prostředky budeme muset hledat v jiných resortech krajského rozpočtu, sdělil Tošenovský. Záchranáři vidí naději i ve vládě, která by mohla celý problém posoudit a uznat jej jako hluboce nesystémový a protiprávní. Nejúspěšnější obchodníci v zemi jsou na ostravské akademii Ostrava Studenti Obchodní akademie v Ostravě Mariánských horách porazili v celostátní soutěži Kapitálový trh v ČR všechny konkurenty. Tým složený ze studentů Petra Blahuta, Davida Havlíčka a Petra Rybára si z Prahy dovezl certifikát za první místo, ocenění pro nejúspěšnější školu a spoustu krásných věcných cen. Soutěžní hra na Kapitálový trh byla založena na logickém uvažování, využití základních ekonomických znalostí a složitém vydělávání peněž. Kupovali se podílové listy, byty, garsonky, lodě, auta, jen děti jste si museli pořídit sami hodem kostkou. Blbá kostka! zařvali jsme poté, když nám přidělila dvojčátka a roční výdaje se tak zvýšili o korun. V průběhu hry jsme byli oběťmi nenápadných chytáků, například termínovaných vkladů u ukrajinské banky, která posléze zbankrotovala, či absolutně neziskovým stavebním spořením. Párkrát jsme také skočili na špek, říkají úspěšní studenti. Gymnázium si zachová sport Vrbno pod Pradědem Gymnázium a Sportovní gymnázium ve Vrbně pod Pradědem rozšíří od 1. září 2004 kmenové sporty o biatlon a cyklistiku. Ještě před nedávnem gymnáziu hrozilo, že už nebude vedeno jako sportovní, jelikož nemělo ve výuce zařazen některý z olympijských sportů. Poté, co jej převzal jako příspěvkovou organizaci Moravskoslezský kraj, podařilo se radním společně s vedením gymnázia tomuto kroku zabránit. Nejlepší žáci dostanou ocenění Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj ocení nejúspěšnější žáky středních škol v roce 2003/2004. Odměnu dostanou za vynikající studijní výsledky a mimořádné úspěchy v mimoškolní činnosti. Podmínky pro podání návrhů na ocenění schválila rada kraje. Žáky středních odborných škol (včetně konzervatoře), gymnázií (včetně víceletých), středních odborných učilišť, odborných učilišť, učilišť a praktických škol všech zřizovatelů se sídlem v Moravskoslezském kraji mohou nominovat jejich ředitelé. Podnět k ocenění mohou ředitelům středních škol podat také ředitelé středisek volného času a základních uměleckých škol. Návrh je nutno doručit na Krajský úřad Moravskoslezského kraje do 28. května Za každou školu může být nominován pouze jeden žák. Ocenění maximálně 30 žákům budou předány u příležitosti konce školního roku 23. června V loňském roce převzalo za svou píli a úsilí z rukou hejtmana kraje Evžena Tošenovského a jeho náměstkyně Jaroslavy Wenigerové ocenění 25 žáků. Podmínky pro podání návrhů na ocenění včetně kritérií a formuláře budou zveřejněny na webových stránkách kraje. Tři otázky pro Veletrh cestovního ruchu Regiontour v Brně znamenal velkou příležitost představit svoje aktivity pro firmy organizace, sdružení či Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Tentokrát jsme položili otázky na aktuální téma náměstkovi hejtmana Moravskoslezského kraje Josefu Jalůvkovi (ODS). S čím vším se prezentoval Moravskoslez- ský kraj na veletrhu Regiontour v Brně? Moravskoslezský kraj prezentoval na svém stánku nabídku celého turistického regionu severní Morava a Slezsko a představil 2. doplněné vydání úspěšné publikace Tipy na výlety s přehlednou mapou. Novinkou byl i elektronický průvodce na CD ROM Navštivte severní Moravu a Slezsko, který bude sloužit k propagaci a prezentaci kraje. Naši spoluvystavovatelé na stánku připravili pro návštěvníky spoustu soutěží a kulturních vystoupení. Účastníci měli také možnost zastřílet si do hokejové brány či ochutnat krajové speciality. Jaký byl zájem účastníků o náš kraj, o co konkrétně nejvíce, co naopak zá- jemci postrádali? Zaznamenali jsme stále rostoucí zájem o náš region. Návštěvnost jednotlivých expozic v rámci celého stánku Moravskoslezského kraje se pohybovala kolem osob denně. Největší zájem byl o cyklotrasy, přehled lyžařských sjezdových i běžeckých tratí. Návštěvníci také požadovali konkrétní nabídku ubytovacích kapacit včetně cenových relací. V rámci organizovaných setkání se zahraničními obchodníky v cestovním ruchu jednali zástupci kraje s touroperátory z Německa, Holandska, Polska a nově Španělska. Již je na jejich požadavek zpracováván turistický produkt pro skupiny seniorů z Německa, které přijedou do Moravskoslezského kraje v květnu 2004 (zaměření těchto pobytů na kulturu a kulturní akce, historii, gastronomii). Od letošního roku bude tuto problematiku zajišťovat destinační management, který se specializuje na přípravu a tvorbu tzv. produktových balíčků. Jak hodnotíte účast kraje na veletrhu a jeho dopad na rozvoj kraje? Mezinárodní veletrh cestovního ruchu Regiontour patří mezi nejprestižnější v Evropě. Moravskoslezský kraj se jej účastnil již potřetí a je možné říci, že zájem tuzemských i zahraničních turistů o destinaci severní Moravy a Slezska rok od roku roste. Cestovní ruch je významnou hnací silou rozvoje regionu. Skýtá množství příležitostí pro posílení slabších oblastí kraje, především z hlediska trhu práce. V tom vidím obrovský přínos účasti na veletrzích cestovního ruchu.

4 6 Kultura, Zajímavosti leden 2004 Kluby plánují různou muziku, divadla, koncerty, módní přehlídky, básnická čtení a spoustu barevných akcí Lidé čerpali pozitivní energii Ostrava Kdo si chtěl přibrat do nového roku kousek pozitivní energie nebo hledal v šedivém povánočním měsíci dobrou náladu, určitě nezaváhal, když zamířil druhou lednovou sobotu do klubů Marley a Lennon na ostravské Černé louce. Jejich majitelé totiž připravili dvanáctihodinový maraton hudby Positive Vibrations. Chtěli jsme lidem nabídnout festival plný pohody a pozitivních vibrací, uvedl jeden z organizátorů, majitel klubu Marley a zároveň kapelník skupiny Sultan Soliman, sedmatřicetiletý Libor Bálek. Návštěvníkům se na maratonu kromě této kapely představily ještě skupiny Karavana, All Ska Pone z Karviné a Ostrav Ska Band. Klub Lennon zase nabídl Bubenické workshopy. Hudba se nesla v duchu pohodového reggae a ska, což je pro řadu lidí nejen hudební styl s kořeny na Jamajce, ale i způsob života se vzájemným setkáváním, módou a přístupem k životu. Tato akce je určitě speciální. Lidi chceme v lednu nějakým způsobem nakopnout a pozitivně připravit na další rok. Měsíc leden je označován jako měsíc hladu a po Vánocích mívá mnoho lidí menší deprese, uvádí k festivalu Bálek. Kluby Marley a Lennon vznikly ke konci loňského roku. Na dotaz, proč je majitelé otevřeli mimo proslulé Stodolní ulice a zda se chtějí od ní nějak odlišovat, Bálek říká: Neřešil bych to, jestli se chceme lišit, nebo ne. Dělám hudbu už od roku 1988, organizuji různé akce, festivaly, například v Horní Lhotě. Chtěli jsme vlastní klub, nějakou pravidelnou scénu. Seděli jsme s Luďkem Kollárem, který je majitelem klubu Lennon v restauraci, věděli o volných prostorách a tak nějak jsme to vymysleli. Majitelé obou klubů plánují různou muziku, divadla, koncerty, módní přehlídky, básnická čtení spoustu barevných akcí. Netouží po zaměření nějakým určitým směrem. Nechci teď prozrazovat předem žádnou konkrétní akci ani hosty, které plánujeme pozvat. Ať se lidé nechají překvapit, dodal Bálek. Kam v únoru Knihovna vydala knihu Moravskoslezský kraj Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě vydala unikátní publikaci Bibliografie okresu Karviná autorek Michaely Kubečkové, Marty Ohnoutkové a Moniky Oravové. Kniha shromažďuje informace o dostupné literatuře, která byla o tomto regionu publikována od nejstarší doby do konce roku Bibliografie vychází s podporou dotačního programu Moravskoslezského kraje a za přispění Domu knihy Librex. Bibliografické záznamy lze nalézt i v elektronické podobě na (http://www.svkos.cz). Město se připomene v obrazech Frýdek Místek Vernisáž výstavy Starý Frýdek a Místek na obrazech a grafikách se uskuteční 5. února v hodin ve výstavních síních frýdeckého zámku. Na několika desítkách obrazů a grafik jsou zachyceny nejen budovy a místa, ale i zákoutí, která v současnosti již neexistují. Výstava nabízí také možnost srovnání některých lokalit, neboť vystavené exponáty pocházejí z různých období. V síních zámku si na své přijdou také milovníci přírody. Je zde instalována výstava ze života jedovatých živočichů a druhá z expedice zoologů za přírodou jižní Afriky. Divadlo nabízí premiéru Český Těšín Na prknech Těšínského divadla bude uvedena 14. února premiéra hry Aucassin a Nicoletta v režii Petra Nosálka. Legenda o věrné lásce rytíře Aucassina a krásné Nicoletty se zrodila ve Francii v hlubinách středověku. Pro divadlo téma věčné lásky s podtitulem Útrapy lásky na souši i na moři zpracoval a písňovými texty doplnil Tomáš Vůjtek. Organizátoři zvou na výstavy Orlová, Petřvald, Karviná Ve výstavních prostorech Muzea Těšínska v Orlové městě bude zahájena 17. února etnografická výstava s názvem Lidová výšivka na Těšínsku. Do výstavní síně Technického muzea v Petřvaldě zvou organizátoři zase na vernisáž výstavy nejskromnějšího umění Pohlednice z Petřvaldu a okolí, která se uskuteční 5. února V prvním patře výstavní budovy technického muzea je možno rovněž zhlédnout ojedinělou historickou výstavu Zločin a trest s překvapivým exponátem.v Interklubu v Karviné je pro návštěvníky v měsíci únoru instalována etnografická výstava Poezie těšínské lidové architektury, která potrvá do 28. března Na první mládě se stále čeká Ostrava Do ostravské zoologické zahrady zamířilo loni přes návštěvníků. Ke konci roku se mohli nově podívat na mládě samečka makaka lvího, narozeného 24. listopadu. Přestože se stále drží své matky, mohou jej již návštěvníci poměrně dobře pozorovat. Za to na prvního letošního potomka zoo stále čeká. Lidé však mohou obdivovat tři z hnízda vylétlá mláďata jihoamerického papouška aratingy zlatohlavé. Planetárium zve pod hvězdy Ostrava Ostravská hvězdárna a Planetárium zvou v měsíci únoru návštěvníky na spoustu zajímavých akcí. Pro informaci vybíráme tři z nich. Dne 7. února v 18 hodin je připraven v prostorách Planetária večer na téma Hudba na českých zámcích v XVIII. století, 11. února ve stejný čas se představí nositel Nobelovy ceny za astrofyziku Jiří Grygar a 21. února zazní pod hvězdami Planetária jazz. Večer se jmenuje Black&White a vše začne také v 18 hodin. Krajina osloví z fotografií Ostrava Návštěvníci Nové síně v Ostravě Porubě si v měsíci únoru mohou prohlédnou výstavu Petra Sikuly Fotografická krajina. Trvalou vlastností fotografií Petra Sikuly je jejich vysoká estetická kvalita, stále přítomná, ačkoliv se jedná o motivy krajiny panenské nebo krajiny devastované. Rodák ze Zlína od 70. let minulého století žije a tvoří v Ostravě a připravil mimo jiné fotografickou knihu Moravskoslezský kraj. Výstava potrvá do 20. března Krajem se dá toulat i virtuálně Moravskoslezský kraj Unikátním Turistickým průvodcem na CD ROM se může pochlubit Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Jmenuje se Navštivte severní Moravu a Slezsko a láká k regionu kontrastů a příležitostí. Nabízí ucelené informace o atraktivitách a zajímavostech regionu, o možnostech strávení příjemné dovolené i podrobný informační servis zahrnující například nabídku ubytování, stravování či sportovního a kulturního vyžití, řekla Katherini Koláčková, tisková mluvčí Moravskoslezského kraje. CD ROM bude sloužit k propagaci Moravskoslezského kraje například na veletrzích a výstavách či jako prezentační předmět. Informace elektronického turistického průvodce budou také zveřejněny na webových stránkách kraje. Volně prodejné CD ROM zatím nebude. Institut zve na výstavu. Institut tvůrčí fotografie v Opavě zve na výstavu Lidé Václava Podestáta. Fotografie tohoto současného představitele subjektivního dokumentu, výborného fotografa Václava Podestáta jsou k vidění v prostorách Kabinetu fotografie v opavském Domě umění, a to v termínu od 14. ledna do 22. února Organizace ukáží, co všechno umí Moravskoslezský kraj Neziskové organizace z Moravskoslezského kraje se chtějí v únoru pochlubit veřejnosti se svými aktivitami nejen pro školáky, ale i pro seniory a handicapované lidi či matky s dětmi. Pořádají proto 7. ročník akce 30 dní pro neziskový sektor. Záštitu nad představením organizací drží ekologické sdružení Vita, které chystá z této přehlídky kalendáře, webové stránky, Příroda láká Bohumín Tvorba pětice sibiřských umělců je k vidění v bohumínské Galerii Na Ochozu v Domě kultury ŽDB. Netradiční expozici nazvanou Altaj očima umělců uvedl na vernisáži jeden z vystavujících autorů, sedmapadesátiletý Vladimír Kaminskij. Součástí výstavy jsou také rukodělné výrobky z přírodních materiálů od tělesně postižených obyvatel Altaje. tiskové zprávy a CD. Ukázku činností bude možné vidět také například v Domě knihy Librex a v kulturních zařízeních v Ostravě Jihu a Porubě. Pozadu nezůstanou ani domy dětí a mládeže. Celkem v kraji funguje asi 700 různých neziskových sdružení a organizací a zástupci Vity doufají, že většina z nich se k 7. ročníku připojí a představí se i třeba jen v domovské obci. Oslaví výročí Opava Dům dětí a mládeže v Opavě oslaví v tomto roce 50 let své existence. Pro připomenutí výročí připravili organizátoři pro veřejnost například Dny otevřených dveří (2. 6. února denně od 15 do 18 hodin) a 7. února od 15 hodin pořad Pohádkový domeček. Tečkou za oslavami bude 8. února v 15 hodin Výroční koncert ve Slezském divadle. Rozhovor Horolezec svěřil papíru svá himalájská dobrodružství Ostrava Pokud někdo sledoval před koncem loňského roku v televizi dokument o Himalájích, určitě mu utkvělo v paměti nadšení syna Sira Edmunda Hillaryho, muže, který jako první na světě zdolal Mount Everest. Peter Hillary totiž po mnoha letech stál také na nejvyšším bodu Země, stejně jako táta a volal mu telefonem domů: Táto, dokázal jsem to. Ta dnešní technika je skvělá. Jsem m vysoko a mluvím s tebou. Leopold Sulovský, první Čech, který také zdolal v roce 1991 Mount Everest, nikomu z vrcholu nevolal. Stál tam v mrazu s panenkou od dcery a obrázkem od syna v kapse a přemýšlel, jak se dostane dolů. Jeho italskému kolegovi se před vrcholem spustila z nosu krev a tak mu z vousů visely červené rampouchy. Teprve až se oba muži dostali pod vrchol, u nich propukla ta pravá nefalšovaná radost. Sulovský si zapálil cigaretu a vychutnával úspěch. Rodák z Nového Jičína, který dnes žije v Ostravě, nejen o svém himalájském dobrodružství, ale i o tom, jak se rodí horolezec srdcem a duší, nedávno vydal knihu. Jmenuje se jednoduše Horolezec Leopold Sulovský a je otevřenou osobní výpovědí. Věrně a bez přetvářky v ní hovoří o svých začátcích na skalách, o úspěších i nezdarech, životu a smrti na velehorách, ale i běžném životě podnikatele, svým neřestech, ženách a sexu nad oblaky. Konkrétně o Everestu horolezec říká: Nebyl to začátek, ani konec. Ale vrchol mé horolezecké kariéry to určitě byl. Mount Everest už je minulostí. Padesátka klepe na dveře. Máte ještě nějaký životní cíl stejné náročnosti? Teď nedokážu nic konkrétního určit. Ale do hor jezdím dál a zamířím asi do jiných míst. V Himalájích jsem byl vlastně čtrnáctkrát a už mě tolik neberou. Na světě je přece víc krásných velehor. Láká mě také vyzkoušet si nějaký náročný terén na lyžích. Která z velehor byla nejtěžší? Určitě Everest. I když na Makalu jsme se snažili o prvovýstup, který jsme nedokončili, takže jsme nakonec lezli klasickou francouzskou cestou a ta byla lehká. Ale ta západní stěna, která nás nahoru nepustila ve výšce metrů, ta nám dala zabrat. Která z cest na vrchol vám nejvíce lezla krkem? Kdy už jste měl chuť se vším praštit? Myslím z toho lidského pohledu, ne proto, že byla nejtěžší? Třeba když jsme byli na Nanga Parbat. To se nám vyloženě nedařilo. Podepsalo se na tom i prostředí Pakistánu, kde jsme dostali takového styčného důstojníka, který nám expedici znepříjemňoval. A pak nás sníh nepustil nahoru. Jakým způsobem trénujete? Nejlepším tréninkem na vysoké hory jsou vysoké hory. Ve zdejších podmínkách bych možná doporučil horské kolo a v zimě lyže. Ještě kouříte? Už tři roky ne. Kouřil jsem hodně. Míst, kde se může kouřit, je čím dál tím méně. Omezovalo mě to, teď se cítím svobodnější.

5 leden 2004 Sport, Z regionu 7 Hokejista Krayzel se vrátil na led Ostrava Krušné týdny prožil vítkovický hokejista Luděk Krayzel. Na podzim objevili lékaři v jeho těle nádor a náhle šlo o mnohem víc než hokejové body. Krayzel ale podstoupil úspěšnou operaci a v lednu se dokázal vrátit na led. Dočkal se ovací a později také prvního vstřeleného gólu. Na led jste se vrátil po třech měsících v utkání proti Vsetínu. Nikdy jste nezapochyboval, že tento den přijde? Nikdy. Spíš naopak. Neustále jsem se díval dopředu a dělal všechno, co jsem mohl, abych se znovu dočkal. Víra je v takových chvílích velice důležitá, říkali mi to i lékaři. Na ten okamžik, kdy jsem znovu vyjel na led připravený odehrát extraligový zápas, asi už nikdy nezapomenu. Na tom mají svůj podíl také fanoušci, kteří vám připravili bouřlivé ovace Musím přiznat, že se mi do očí hrnuly slzy. Chtěl bych vítkovickým fanouškům za to, co mi nachystali, moc poděkovat. Nic podobného jsem nečekal. I kvůli nim jsem se v tom utkání chtěl zapojit do hry, nakonec jsem zůstal jen na střídačce, trenéři to ještě nechtěli riskovat, zvláště když mužstvo vedlo a bylo třeba náskok udržet. Dočkal jsem se později. Do hry jste zasáhl až v Třinci. Tam Vítkovice vyhrály. Záhy jste vstřelil i svůj první gól do sítě Českých Budějovic Doufal jsem, že na ten gól nebudu dlouho čekat. Přišel včas. Měl jsem z něj velkou radost, protože jsem cítil, že i diváci mi ten úspěch hodně přejí. I když jsem na tom gólu neměl až takovou zásluhu, protože to byla především skvělá práce nahrávajícího Jirky Burgra. Nastal někdy v průběhu doby vašeho léčení okamžik, kdy jste přece jen pochyboval o svém návratu do vrcholového hokeje? Myslím, že jsem nikdy nepochyboval. Pokud jsem měl přesné informace o tom, jaký je můj stav, pochybnosti jsem neměl. Daleko horší bylo čekání na definitivní výsledky, které měly potvrdit, zda se jedná o zhoubný nebo nezhoubný nádor. To byly hodně těžké chvíle a já se opravdu bál. Když jsem se pak dověděl, že nádor je nezhoubný, hrozně se mi ulevilo a oslavoval jsem. Pak už jsem nepochyboval, že se vrátím. Nebrzdili lékaři váš optimismus? Spíš to nadšení, protože hrozilo, že to všechno uspěchám. Taky se to vlastně Hráč mohl znovu pozdravit své fanoušky. málem stalo. Organismus byl po těžkém zásahu unavenější, než jsem si myslel. Ještě stále to po fyzické stránce zdaleka není ono. Pomohla vám v léčbě kondice vrcholového sportovce? Určitě, to mi lékaři také potvrdili. Můj organismus je trénovaný a léčení bylo rychlejší, než doktoři očekávali. Nyní jste zpět ve Vítkovicích. Už vás hokej pohltil natolik, že jste na nedávné těžké trable zapomněl? Zapomenout se na to nedá, ale už na to nemyslím. Žiju zase jenom hokejem a Vítkovicemi. Vítkovice si oproti očekáváním nevedou vůbec zle. Kam sahají jejich momentální ambice? To se před play off nikdy nedá říct. Já osobně chci dojít v play off hodně daleko. Krátce ze sportu Nová hala ve Frýdku Místku září novotou Frýdek Místek Zbrusu novou sportovní halu otevřelo město Frýdek Místek na sklonku loňského roku. Sportovní ouverturu obstaraly 19. prosince extraligové volejbalistky Sokolu Frýdek Místek nešťastnou porážkou 2:3 s týmem Přerova, ještě předtím byl v hale v rámci slavnostního otevření vyhlášen českým házenkářem roku David Juříček. Právě házená je v novém sportovním stánku rovněž k vidění, halu využívají také extraligoví házenkáři Radegastu Frýdek Místek. Baník byl dvakrát druhý Ostrava Téměř 8000 diváků vidělo na konci loňského a na začátku letošního roku dva turnaje v sálové kopané, které sehrály pozvané týmy na zimním stadionu v Ostravě Porubě. Vítězem prosincového Orion Cupu se před druhým Baníkem Ostrava stal Megas Frenštát, na lednovém Silesia Cupu triumfoval celek GKS Katovice, ostravský Baník skončil znovu druhý. Další Američan v Ostravě Ostrava Další americkou posilu přivítali v lednu ve svém kádru volejbalisté DHL Ostrava. Vedle smečaře Ryana Burrowa obléká dres ostravského týmu také nahrávač Curt Vaughan. Pro mladého Američana je Česká republika už čtvrtou evropskou zemí, v níž se na nějaký čas usídlí. Před přestupem do Ostravy působil v Rakousku, ještě dříve v Německu, jeho evropská pouť začala v Belgii. Jsem překvapen kvalitou české extraligy. V zemích, kde jsem působil, nebývalo zvykem, aby nejvyšší soutěž hrálo tolik kvalitních týmů, řekl Vaughan novinářům. Obvykle tam byly dva tři kvalitní týmy, ostatní za nimi pokulhávaly. Česká extraliga je velmi kvalitní, věřím ale, že se v ní prosadím, dodal Vaughan, jenž v dresu DHL Ostrava poprvé nastoupil ve vítězném utkání Ostravanů na Kladně. Do finále se dostane pouze jeden tým Ostrava/Opava Basketbalisté NH Ostrava a BK Opava se probojovali do závěrečného turnaje českého Gala poháru. Jeho dějištěm se 13. února stane Prostějov. Do finále se však dostane jen jeden z těchto dvou týmů, protože Ostravané si to s Opavou rozdají už v semifinále. Druhou dvojici, z níž vzejde další finalista, tvoří Děčín a Nymburk. Deset našich na šampionátu Karviná/Frýdek Místek Hned devět současných nebo bývalých hráčů působích v extraligových klubech Karviné či Frýdku Místku se dostalo do reprezentačního výběru pro lednové mistrovství Evropy v házené. Vedle současných frýdecko místeckých hráčů Brůny, Krause, Musila, T. Heinze a Berky odjeli do Celje také bývalí házenkáři Karviné Radčenko, Juříček, Galia a Farář. Aby bylo zastoupení házenkářsky silného moravskoslezského regionu na evropském šampionátu v Celje ještě patrnější, trenérem reprezentačního výběru je frýdecko místecký lodivod Rastislav Trtík. Co se děje v kraji V Jičíně se otevřel pavilon pro nemocné rakovinou Nový Jičín Kromě Fakultní nemocnice v Ostravě Porubě se nemocní lidé s rakovinou mohou od začátku nového roku léčit už také v Novém Jičíně. V areálu tamní nemocnice vybudovala nový radioterapeutický pavilon privátní firma Radioterapie. Pavilon je vybavený nejmodernějším přístrojem na ozařování duálním urychlovačem. Ten by měl napomoci k lepším výsledkům léčby. Dokáže totiž přesně zaměřit nádor a minimalizovat tak poškození okolní tkáně, sdělila mluvčí firmy Simona Součková. Plesající obdarovali děti Třinec Reprezentační společný ples města Třince a Třineckých železáren, který je považován za jednu z nejvýznamnějších společenských událostí regionu, se konal v polovině ledna v Třinci. Tradičně se ho účastní významné osobnosti kraje a vzácným hostem byl tentokrát i olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Jako každý rok i nyní byl výtěžek z tomboly věnován na charitu. Obdržel jej Rehabilitační stacionář pro tělesně postižené děti v Třinci. Plesu předcházelo také předání pěti invalidních vozíků dětem, kteří jsou klienty stacionáře. Duševně nemocní našli práci Ostrava Dát si kávu, čaj nebo oběd v příjemném prostředí suterénní jídelny nedaleko Nové radnice mohou od konce loňského roku návštěvníci budovy Diagnostického ústavu v Sokolské třídě v Ostravě. Občanské sdružení Anima zde provozuje chráněné pracoviště Kafe Ostrava pro duševně nemocné, kteří hosty kavárny obsluhují. Setkávám se u svých pacientů se stavy a psychickými poruchami, které nejsou jednoduché, ale hluboko zasahují každého z nás. Psychická nemoc je stav, kdy se vše bortí a nevíme, kdy je něco skutečnost nebo jen představa, uvedl lékař Petr Karaba, který pracuje v opavské psychiatrické léčebně a patří k duchovním otcům sdružení Anima. Své první pracovní zkušenosti po léčbě psychické poruchy získává v Kafe Ostrava od konce prosince pět klientů. Obsluhují hosty, myjí nádobí v kuchyni a pomáhají kuchaři s přípravou jídel. Uplatnění v kuchyni a při obsluze by mělo najít až 12 lidí, kteří prodělali některou z nemocí psychického charakteru. Provozovna je otevřena denně od 8.00 do hodin. Sluníčko zve na návštěvu Karviná Sdružení křesťanských maminek Sluníčko otevřelo v nových prostorách bývalé mateřské školy s polským vyučovacím jazykem v Karviné Novém Městě Mateřské centrum. Sdružení nabízí vybavenou hernu a útulné zázemí i pro maminky s nejmenšími dětmi. Od února či března centrum plánuje rozšířit dopolední i odpolední provozní dobu. Posláním sdružení je posílit stabilitu rodin s malými dětmi s důrazem na aktivní využití volného času, řekla Lenka Kalniková, předsedkyně sdružení. Ocení nejhezčí fasádu Moravskoslezský kraj Druhý ročník soutěže Fasáda Moravskoslezského kraje 2003 vyhlásili pořadatelé této soutěžní přehlídky stavebních firem, stavebníků, dodavatelů stavebních materiálů, projektantů a investorů. Jak uvedl Jiří Zerzoň z pořadatelské agentury, cílem této soutěže je opět ocenit nejlépe provedenou fasádu v Moravskoslezském kraji za uplynulý rok Soutěž má vlastní internetové stránky, a to na adrese Soutěž se vyhlašuje celkem ve třech kategoriích fasáda rodinného domu, fasáda bytového domu a fasáda správních a průmyslových objektů. Oproti loňskému ročníku se porota rozhodla posuzovat pouze rekonstrukce fasád, nikoliv novostavby. Výsledky soutěže budou vyhlášeny počátkem března Křížovka Vybíráme z dopisů Vážení, velmi mě potěšilo, že jsem našla ve své schránce číslo 7 měsíčníku Moravskoslezský kraj. Přečetla jsem si ho od A do Z s obrovským zájmem. Celý svůj produktivní věk jsem žila v Ostravě, teprve v důchodu jsem se přemístila do Frýdlantu nad Ostravicí. Proto jsem uvítala v televizi záznam z koncertu Ahoj Ostravo, když jsem si předem přečetla anketu s učinkujícími ve vašem měsíčníku. Vždyť Jarka Nohavicu mám ráda už tolik let. Jeho písničky s krásnými texty, které něco říkají. Vážím si jej a obdivuji jeho způsob vyjadřování, byť krátce, ale spisovně česky. Měli by si z něj brát příklad mnozí umělci, kteří komolí naši mateřštinu. Vážím si také mladých špičkových interpretů vážné hudby, kteří si dovedou místo fraku obléci pestrou košili a uvázat na hlavu šátek, aby tak dostali do sálu i své vrstevníky. Vždyť účel světí prostředky. Pokud takových mladých lidí bude více, tak se naše země v EU neztratí. Přeji všem dobrým, obětavým a čestným lidem hodně zdraví a radost z vykonané práce. Jsem celý život nenapravitelný optimista a děkuji všem, především mladým, kteří hoří a dovedou se zapálit pro dobrou věc. Byť se vlastenectví dnes už moc nenosí Nohavicovy písničky vedou svým způsobem mladé lidi k lásce k rodnému kraji. Dokazuje je to neustále. Jožka Kubová, Frýdlant nad Ostravicí (REDAKCE SI VYHRAZUJE PRÁVO NA KRÁCENÍ DOPISŮ ČTENÁŘŮ) V tajenkách se ukrývá název původní osady, která ležela na místě dnešního Bruntálu. Správně vyluštěnou tajenku pošlete na adresu redakce do 12. února. Vylosovaní luštitelé získají věcné ceny a propagační materiály Moravskoslezského kraje. Ze správných odpovědí jsme vylosovali tři šťastné výherce: Wanda Szarowska, Bystřice, Jarmila Surmová, Ostrava, Zdeněk Marušák, Bruntál.

6 8 Rozhovor, Soutěž leden 2004 Vážení čtenáři, pokračujeme v neformálních rozhovorech s některým ze zástupců krajského úřadu či zdejší politické scény. Úkolem dotazovaných je odpovědět na otázky co nejstručněji a nejvýstižněji. Tentokrát se o to pokusil člen zastupitelstva kraje a předseda politického klubu KSČM Josef Babka. Krajský zastupitel Josef Babka chodí rád k dobrým lidem Jaké bylo vaše setkání s neobyčejným člověkem? Já potkávám jen samé obyčejné smrtelníky, i když řada z nich jsou neobyčejní. Která část vaší práce vám dělá radost, která naopak přidělává vrásky? Radost mi dělá ta práce, která dělá radost i druhým, vrásky ta část, která nevede k určenému cíli. Jaké povolání byste si zvolil, kdybyste dostal novou šanci? Jsem se svou profesí právníka spokojen a asi bych neměnil. Do které doby v historii byste se vrátil? Určitě zajímavá doba byla doba národního obrození. Co byl váš největší životní omyl? Návyk kouřit! Co bylo naopak největší výhrou? Narození dětí, byť samých synů. Která lidská vlastnost vám nejvíc vadí? Bezcharakternost. Kdy jste se cítil nejmizerněji? Při ztrátě svých rodičů. Kam byste nikdy nešel? Do hašišového doupěte. Kam naopak chodíte rád? K dobrým lidem. Jak vypadá Váš víkend? Když není pracovní, tak se věnují svému nejmladšímu pětiletému synovi. Co byste se ještě chtěl naučit? Slovem a písmem anglicky. Jaký máte vztah ke sportu? Kladný, jsem bývalý aktivní fotbalista, i když na to dnes nevypadám. Jaké je vaše nejoblíbenější zvíře? Proč? Pes, pro jeho věrnost, inteligenci. Nejoblíbenější kniha? Osudy dobrého vojáka Švejka. Jakou moudrost, kterou se dodnes řídíte, vám vtiskli rodiče? Není důležité, jak se posuzuješ sám, ale jak tě posuzují druzí. Dostal jste od svého potomka otázku, na kterou jste nedokázal odpovědět? Zatím jsem neměl problémy. Máte nějaký prohřešek z dětství? Prozradíte? Ten ponechám v studni zapomnění. Kdo vás v životě nejvíc rozesmál? Každý vtipný vypravěč života a jeho reality. Quo vadis? Vstříc lepším zítřkům a krajským volbám. Milé děti, na této stránce najdete deset nejlepších obrázků, které vybrala redakční rada v soutěži na téma Moje nejoblíbenější místo v kraji. Rozhodli jsme se neudělovat první, druhé či třetí místo, ale stejným dárkem odměnit všech deset kreseb. Důvod byl jednoduchý. Přišlo totiž tolik hezkých obrázků, že vybrat z nich jen pár by bylo opravdu těžké. Poděkovat za krásné náměty chceme i ostatním dětem. Jejich kresby společně s deseti nejlepšími budou vystaveny na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje od 2. do 8. února Výstavu obrázků doplní fotografie z předešlé soutěže na téma Kraj očima obyvatel. ➋ ➊ 1) Radek Šubert (11 let), Fryčovice, Brušperk 2) Martina Fizková (10 let), Třinec, Můj pokojík 3) Šárka Hermannová (7 let), Ostrava Michálkovice, Zahrada u babičky a dědečka 4) Petr Zym (7 let), Ostrava Zábřeh, Nádraží, protože rád jezdím vlakem 5) Terezka Palová (4 roky), Mistroňovice u Českého Těšína, 8 měsíců, Nejraději jsem mezi zvířátky 6) Lucie Wygrysová (3. třída), Třinec, Naše třída 7) Adrianka (3 roky), Ostrava Fifejdy, Nejraději jsem v posteli 8) Martin Škutchan (8 let), Ostrava Bělský les, Já jsem volný jako pták jen a jen na horách 9) Michaela Hrušková (14 let), Bohumín, Tajný úkryt, neprozradím, kde je 10) Kateřina Kolářová (10 let), Krnov, Babiččin rybník ➎ ➏ ➌ ➐ ➑ ➍ ➒ ➓ Měsíčník Moravskoslezský kraj Vydává Moravskoslezský kraj ve spolupráci se Strategic Consulting, s.r.o. Šéfredaktorka: Jana Paštiková, tel./fax , mobil , e mail: Redakční rada: PhDr. Jaroslava Wenigerová, Ing. Zdislav Wantula, Ing. Radim Nováček, Mgr. Katherini Koláčková, Kateřina Churá, DiS Inzerce: Robert Kurka, telefon/fax , mobil , e mail: DTP: Tomáš Coufal Adresa redakce: Strategic Consulting, s.r.o., Vítkovická 1, Ostrava Internet: Nevyžádané příspěvky nevracíme. Registrováno pod číslem: MK ČR E14474

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě V Moravskoslezském kraji se rodí unikátní projekt operačního a krizového řízení

Více

Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR Veletrh ve všeobecné informační zkratce

Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR Veletrh ve všeobecné informační zkratce Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR 2014 16-19.1.2014 Veletrh ve všeobecné informační zkratce Tandem veletrhů cestovního ruchu GO a REGIONTOUR byl oficiálně zahájen v pavilonu P přestřižením pásky, kterého

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev 5. 10. 2011 Plán výzev ROP Moravskoslezsko na 2. pololetí 2011 a 1. pololetí 2012 Specifikace výzev

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Oslavy 10. výročí obnovení krajské samosprávy

Oslavy 10. výročí obnovení krajské samosprávy Oslavy 10. výročí obnovení krajské samosprávy Den Jihomoravského kraje 5. června 2010 v Brně započaly oslavy desátého výročí obnovení krajské samosprávy v České republice tedy i Jihomoravského kraje. Oslavy

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj

Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj Slezské dny preventivní medicíny Karviná Darkov,

Více

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi Vypracoval Pavel Zdražila Nezaměstnanost v MSK k 28. 2. 2015 okres ke konci měsíce rozdíl proti min. měsíci počet uchazečů absolventi

Více

POROVNÁNÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ

POROVNÁNÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ 6. Domy a byty Sčítání lidu domů a bytů umožňuje v desetiletých cyklech generální inventarizaci počtu a stavu objektů souvisejících s bydlením, které se nacházejí na příslušném území. Při sčítání v roce

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin 8934/2016-OLP Z Á P I S ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 31.03.2016 Úřad vlády České republiky Přítomni / omluveni:

Více

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Invalidní vozík pro Michalku Michalčin příchod na svět nebyl příliš veselý. Ihned po porodu prodělala krvácení do mozku, které bohužel zapříčinilo celoživotní následky. Lékaři

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Usnesení č. 9/810/1 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 7

Usnesení č. 9/810/1 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 7 Usnesení č. 9/810/1 - Příloha č. 1 Strana 1 Seznam projektů, kterým bude poskytnuta dotace v dotačním Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH rok 2011

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH rok 2011 MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH rok 211 15. 7. 3. 7. 211 Zpracoval: Hranická rozvojová agentura, z.s. Třída 1. máje 263, 753 1 Hranice Kontakt: tel.: (+42) 581 626 22

Více

ORP Bílovec Moravskoslezský kraj

ORP Bílovec Moravskoslezský kraj Historické městské soubory 1 30 Zámky 2 30 Křesťanské sakrální památky Muzea, galerie 1 2 45 1 35 Jiné atraktivity cestovního ruchu 1 20 Turistická informační centra 3 45 Úhrn 205 I Urbanizovaný prostor

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Díky deseti hudebním festivalům, členům Asociaci hudebních festivalů České republiky, utratili návštěvníci v městech konání festivalů

Více

Organizační řád soutěže Evropa ve škole

Organizační řád soutěže Evropa ve škole Č.j.: MSMT 32357/2014-1 Organizační řád soutěže Evropa ve škole Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, rád bych Vás přivítal u nás v Hradci Králové, již na 7. ročníku mezinárodního turnaje starších a mladších žáků v kopané O pohár primátora města Hradce Králové, který se koná každoročně

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí Tabulkové vyhodnocení vlivů opatření prioritních os 1, 2 a 3 na životní prostředí Tabulka se vztahuje ke kapitole 7.3. textu vyhodnocení, v němž jsou také podrobně popsány metody hodnocení. V rámci legendy

Více

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 Destinační management turistické oblasti Jeseníky III Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 1 PROGRAM KONFERENCE Zahájení konference Mgr. Renata Ramazanová, předsedkyně Rady pro cestovní ruch Ing. Ivan

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Propozice 47. ročníku Žákovského turnaje a 22. ročníku memoriálu Oldřicha Halusky

Propozice 47. ročníku Žákovského turnaje a 22. ročníku memoriálu Oldřicha Halusky Propozice 47. ročníku Žákovského turnaje a 22. ročníku memoriálu Oldřicha Halusky Datum a čas: druhá srpnová sobota, tj. 9. 8. 2014 od 8:00 hodin prezentace od 7:30 hodin v místě konání zápasů jednotlivých

Více

Připomínkový list. Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00263 Název nositele strategie: Místní akční skupina Hlučínsko, z.s.

Připomínkový list. Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00263 Název nositele strategie: Místní akční skupina Hlučínsko, z.s. Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00263 Název nositele strategie: Místní akční skupina Hlučínsko, z.s. Číslo připomínky 1 Charita Hlučín, Lukáš 2 Charita Hlučín, Lukáš 3 Charita Hlučín, Lukáš

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č. 642 Statut Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády České republiky pro

Více

U S N E S E N Í číslo: 98 ze dne: 4. března 2014 Nominace zástupce Asociace krajů ve Výboru regionů náhradníka člena informaci ze zasedání Výboru regionů, které konalo v termínu 30. 31. ledna 2014 v Bruselu,

Více

Zajímavá čísla odboru školství, mládeže a sportu. 3. dubna 2015

Zajímavá čísla odboru školství, mládeže a sportu. 3. dubna 2015 Zajímavá čísla odboru školství, mládeže a sportu 3. dubna 2015 Členění odboru Sekretariát Právník Stížnosti 5 Vedoucí odboru PaedDr. Libor Lenčo Oddělení správy škol PaedDr. Stanislava Šmídová 14 Oddělení

Více

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura Grantové priority pro rok 2012 Obecná ustanovení Tyto Grantové priority stanoví podmínky pro poskytování grantů v jednotlivých oblastech pro rok 2012 v souladu se Zásadami pro poskytování grantů z rozpočtu

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2017 2021, s Rozpočtovými pravidly

Více

Mistrovství České republiky seniorek Rozpis soutěže. A. Všeobecná ustanovení

Mistrovství České republiky seniorek Rozpis soutěže. A. Všeobecná ustanovení Mistrovství České republiky seniorek 2016 A. Všeobecná ustanovení Rozpis soutěže 1. Vyhlašovatel soutěže: Český volejbalový svaz, Zátopkova 100/2, PS40, 160 00 Praha 6, tel: 257 215 269, e-mail: cvf@cvf.cz,

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17.

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17. Občan a stát: Pavilon v parku dostane nové zázemí Volný čas: ZMĚNA V DIVADLE: Drahé tety a já - detektivní komedie místo hry Play Strindberg. Prostor u hudebního pavilonu v bruntálském městském parku získá

Více

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje bylo založeno počátkem devadesátých let, v současnosti

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

KARLOVARSKÝ KRAJ. Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. Zastupitelstva Karlovarského kraje

KARLOVARSKÝ KRAJ. Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. Zastupitelstva Karlovarského kraje KARLOVARSKÝ KRAJ Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje U s n e s e n í z 1. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského

Více

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko 2013 Přihláška Identifikační údaje soutěžícího (realizátora produktu): Název společnosti, organizace: Muzeum Beskyd Frýdek Místek, příspěvková

Více

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání: Z á p i s z 33. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. listopadu 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Přítomni:

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

Veřejná výzva: Dotisk a aktualizace propagačních materiálů Ostrava

Veřejná výzva: Dotisk a aktualizace propagačních materiálů Ostrava Veřejná výzva: Dotisk a aktualizace propagačních materiálů Ostrava Destinační management turistické oblasti Ostravsko vyhlašuje veřejnou výzvu pro významná místa destinace, poskytovatele ubytovacích kapacit,

Více

U S N E S E N Í z 12. jednání zastupitelstva obce ze dne 29.2. 2012

U S N E S E N Í z 12. jednání zastupitelstva obce ze dne 29.2. 2012 U S N E S E N Í z 12. jednání zastupitelstva obce ze dne 29.2. 2012 1. Zastupitelstvo obce schvaluje navržený rozpočet na rok 2012 jako vyrovnaný, na straně příjmů i výdajů ve výši 21.868.000,- Kč, přebytek

Více

Výsledky volebních stran se ziskem mandátů krajského zastupitelstva v roce v tom okres Moravskoslezský Frýdek-

Výsledky volebních stran se ziskem mandátů krajského zastupitelstva v roce v tom okres Moravskoslezský Frýdek- Historie voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje V průběhu 1. pololetí 2000 přijal Parlament ČR nový zákon o volbách do zastupitelstev krajů a dne 12. listopadu 2000 se tak v ČR uskutečnily první

Více

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012 Téma: Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Mgr.Bohumír Martínek, Ph.D. Vedoucí Ústřední odborné

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH 15. 7. 1. 8. 2010 Zpracoval: Hranická rozvojová agentura, z.s. Třída 1. máje 2063, 753 01 Hranice Kontakt: tel.: (+420) 581 626 202 fax:

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Jiří Paroubek: Vybrané aktivity v Ústeckém kraji od roku 2005

Jiří Paroubek: Vybrané aktivity v Ústeckém kraji od roku 2005 Jiří Paroubek: Vybrané aktivity v Ústeckém kraji od roku 2005 V letech 2005 2006, tedy v době, kdy byl Jiří Paroubek předsedou české vlády, získal díky jeho aktivitám Ústecký kraj cca 11 mld. Kč Peníze

Více

DOBROVOLNICTVÍ provází člověka od nepaměti. V každé kultuře a společnosti pomáhali ti, kteří na tom byli lépe, těm méně šťastným, kteří kvůli nemoci,

DOBROVOLNICTVÍ provází člověka od nepaměti. V každé kultuře a společnosti pomáhali ti, kteří na tom byli lépe, těm méně šťastným, kteří kvůli nemoci, DÍVEJTE SE KOLEM SEBE... DOBROVOLNICTVÍ provází člověka od nepaměti. V každé kultuře a společnosti pomáhali ti, kteří na tom byli lépe, těm méně šťastným, kteří kvůli nemoci, chudobě či přírodní katastrofě

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

A FINANCE. Libuše Chrástová starostka města

A FINANCE. Libuše Chrástová starostka města VELKÉ LÁZNĚ,, MALÉ MĚSTO A FINANCE Libuše Chrástová starostka města Úvod Finance města Příjmy a Výdaje Potřeba investic Obnova technické infrastruktury Programy a dotace Závěr Za posledních 10 let zaznamenalo

Více

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Ing. Marta Novotná vedoucí oddělení regionálního rozvoje Krajský úřad Olomouckého kraje Koncepce zemědělsk lské politiky a rozvoje venkova Olomouckého kraje Důsledná

Více

[Zadejte text.] HOKEJOVOU BITVU UNIVERZIT V BRNĚ OVLÁDLI HRÁČI VUT

[Zadejte text.] HOKEJOVOU BITVU UNIVERZIT V BRNĚ OVLÁDLI HRÁČI VUT HOKEJOVOU BITVU UNIVERZIT V BRNĚ OVLÁDLI HRÁČI VUT Hokejový zápas mezi brněnskými univerzitami - Vysokým učením technickým (VUT) a Masarykovou univerzitou (MU) zaplnil hokejovou halu Rondo. Zápas se uskutečnil

Více

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Komise sportovní V Písku dne 23.08.2011 Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne 22.08.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Přítomni p. Václav

Více

Operační program Evropská územní spolupráce Rakousko -Česká republika FOND MALÝCH PROJEKTŮ. Správce Sdružení obcí Vysočiny

Operační program Evropská územní spolupráce Rakousko -Česká republika FOND MALÝCH PROJEKTŮ. Správce Sdružení obcí Vysočiny Operační program Evropská územní spolupráce Rakousko -Česká republika 2007-2013 2013 FOND MALÝCH PROJEKTŮ Správce Sdružení obcí Vysočiny Administrátor - RRA Vysočina navazuje na Dispoziční fond v rámci

Více

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MAS Dolnobřežansko provedla v průběhu měsíce května dotazníkové šetření mezi zástupci veřejného, neziskového a soukromého sektoru

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

MĚSTO TURNOV. Program: Podpora sociální oblasti Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci

MĚSTO TURNOV. Program: Podpora sociální oblasti Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci MĚSTO TURNOV Program: Podpora sociální oblasti Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Městský úřad Turnov, odbor sociálních věcí, jako správce programových dotací v sociální oblasti zveřejňuje

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2008 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2008 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2008 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. 1.sraz chodouňských rodáků 1.2. Pomozte nám řešit trvalý nepořádek u kontejnerů

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 PO 2. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 596 620 045 E-mail: nadace.landek@okd.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 25. září 2013 Částka: 44 O B S A H : Část I. 44. Rozkaz generálního ředitele

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

VRATIMOV, les Důlňák. ÚTERÝ v 17:30 hod.

VRATIMOV, les Důlňák. ÚTERÝ v 17:30 hod. Info PRO Vratimov (2014-6) 31. ročník běžeckého závodu v lese Důlňáku Organizátor jednoho z nejpopulárnějších běžeckých závodů v našem kraji, Zdeněk Fejgl, Vás zve na již 31. ročník Jakubáku. Tento oblíbený

Více

Z á p i s. MVDr. Pavel Bělobrádek, Ing. Lubomír Svatý. Program jednání:

Z á p i s. MVDr. Pavel Bělobrádek, Ing. Lubomír Svatý. Program jednání: Z á p i s z 1. jednání Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 22. 1. 2013 od 9.00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Dle prezenční listiny

Více

Zdraví 21 co se zdařilo a co nás čeká

Zdraví 21 co se zdařilo a co nás čeká Zdraví 21 co se zdařilo a co nás čeká Moravskoslezský veletrh zdraví Černá Louka, 5. prosince 2008 MUDr. Helena Šebáková PaedDr. Zdeněk Moldrzyk Ing. Jaroslav Kubina telefon: 695 138 111 podatelna@khsova.cz

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA KOUŘIM 2014 2020

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA KOUŘIM 2014 2020 KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA KOUŘIM 2014 2020 I. ÚVOD Město Kouřim poskytuje nájemní bydlení v 11 domech s celkovým počtem 57 bytů. Dále město poskytuje ubytování ve 12 bytech občanům, kteří se z různých

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í z 1. zasedání dne

V Ý P I S U S N E S E N Í z 1. zasedání dne Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. R AD A Z L Í N S K É H O K R AJ E V Ý P I S

Více

MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA. turistická oblast středoevropského významu??

MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA. turistická oblast středoevropského významu?? MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA turistická oblast středoevropského významu?? Moravskoslezský kraj, okres Bruntál NízkýJeseník sestává z 13 obcí (Bruntál, Dlouhá Stráň, Horní Benešov, Leskovec nad Moravicí, Lomnice,

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky Marketing destinací Středn ední Morava a Jeseníky A.Křetínská Olomoucký kraj, oddělení cestovního ruchu Ing. H. Kotíková, Ph.D Katedra rekreologie FTK UP, Olomouc RNDr. I. Marek m-ark Marketing a reklama

Více

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší ZÁMĚRY TKS 13 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 199/2014 Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo o uzavření Dohody o partnerství k projektu Technologické centrum Lanškroun s obcí

Více

Soutěž. Základní informace

Soutěž. Základní informace Soutěž 5 důvodů, proč se přihlásit do soutěže U příležitosti jubilejního pátého ročníku soutěže jsme pro Vás připravili přehled pěti základních důvodů, proč se vyplatí se soutěže zúčastnit jako soutěžící:

Více

Místní Agenda 21 v obci Křižánky. Kaiserštejnský palác Praha

Místní Agenda 21 v obci Křižánky. Kaiserštejnský palác Praha Místní Agenda 21 v obci Křižánky Kaiserštejnský palác Praha 20.11. 2012 Krátké představení obce Křižánky leží u severovýchodní hranice Kraje Vysočina asi 20 km od Nového Města na Moravě Krátké představení

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT. Moravskoslezský kraj (geografické cvičení)

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT. Moravskoslezský kraj (geografické cvičení) Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 9. 5. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: Hlavní pomůcky:

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů

Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů Ministerstvo vnitra Odbor strukturálních fondů Ing. Radka Soukupová 7.4.2009 Ministerstvo vnitra ČR tzv. zprostředkující subjekt pro Integrovaný operační

Více

Město Turnov. Program: Podpora obnovy objektů nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov

Město Turnov. Program: Podpora obnovy objektů nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov Město Turnov Program: Podpora obnovy objektů nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Městský úřad Turnov, odbor školství kultury

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více