Finanční hovory u krbu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Finanční hovory u krbu"

Transkript

1 Finanční hovory u krbu Již dávno, ve čtyřicátých letech dvacátého století, zahájil prezident Roosevelt své proslulé rozhlasové Hovory u krbu (Fireside Chats). Vypůjčili jsme si tento název, protože máme pocit, že je dnes důležité mluvit o důležitých věcech uvolněně a srozumitelně, stejně jako to kdysi dělal prezident Roosevelt. Hovořil tehdy o spletitých problémech světové politiky. Domníváme se, že bychom stejně měli hovořit i o finančních otázkách, protože ty jsou neméně důležité. Naše hovory mají formu dialogu mezi skeptickým, neinformovaným investorem (C) a soukromým bankéřem (B). Tento způsob dialogu byl poprvé použit pro objasnění složitých otázek starořeckými filozofy. Doufáme, že vám naše hovory pomohou pochopit některé záležitosti týkající se financí a podílových fondů. C: O co tady vlastně jde!? Podílové fondy... investice!!! Nemám chuť dělat nějaké experimenty s vlastními penězi. Jsem spokojen s tím, co mám. B: Počkejte, existuje jedno staré anglické přísloví, které je jakoby stvořené pro tuto situaci. Říká: Naslouchání dobrým radám je cestou k budoucí prosperitě. Nechci Vám tu teď slibovat prosperitu. Nechci Vám nic prodávat. Moje rada je: poslouchejte a přemýšlejte o tom, co Vám řeknu. Nakonec, je mou povinností Vás informovat o nových produktech a nových možnostech - jsem přece váš finanční poradce. C: Dobrá. V první řadě mi tedy povězte, proč bych měl vůbec někam investovat. B: Mohl bych Vám říct, že důvodem je lepší správa Vašich financí, ale neudělám to. Místo toho se Vás na něco zeptám. Co si myslíte, že se okolo nás děje? Jaké to tu bude za deset nebo dvacet let? C: Jak to mám vědět? Snad bude všechno lepší. To nikdo nemůže přesně vědět. B: Ano, nikdo to přesně neví. Jedno je ale jisté - v životě bude přibývat stále více situací, kdy se nám budou naše vlastní peníze hodit. Nikdo nám nepomůže, abychom mohli svým dětem zajistit dobré vzdělání. Nikdo nám nepomůže zaplatit dobrého lékaře. Nikdo nám zadarmo nic nedá, když budeme muset odejít z práce. Jediná pomoc, které se nám dostane, budou naše vlastní peníze. Vašim nejlepším přítelem budou v budoucnu Vaše úspory. Budoucnost tkví především ve finanční samostatnosti. Lidé ve Spojených státech amerických a západní Evropě vědí, o čem mluvím. Není to jednoduché. Proto investice představují normální součást jejich úspor. Vaše budoucnost, budoucnost Vašich dětí a Vašich blízkých závisí na tom, zda nyní učiníte dobrá a chytrá finanční rozhodnutí, a na Vaší ochotě vyzkoušet všechny možnosti pro zvýšení návratnosti Vašich investic. A víte proč lidé ve Spojených státech a západní Evropě investují? Vím, že to možná zní nepravděpodobně, ale dějiny ukazují, že návratnost investic do dluhopisů a akcií dlouhodobě převýšila inflaci a návratnost z bankovních depozit. Lidé ve Spojených státech a západní Evropě využívají investiční produkty i jako nástroj diverzifikace - rozdělují své finance do několika různých finančních produktů, aby snížili jejich koncentraci a minimalizovali možná rizika. Jedno staré anglické a možná i české přísloví praví, že nesmíme dát všechna vejce do jednoho koše. To je diverzifikace. C: Tak to je docela zajímavé. Chtěl bych o tom vědět trošku víc. Když už mluvíme o těch vejcích v košíku - kolik takových košíků bych měl mít? B: S oblibou říkáme, že celé portfolio Vašich úspor musí vypadat jako pevnost. Mělo by Vás chránit i Vám umožnit dosažení Vašich cílů. Stavba takové pevnosti není jednoduchá a měl byste si při ní nechat poradit od odborníka. Je několik pravidel, které byste měl zvážit. strana 1

2 Vždy si ponechávejte dostatek financí na pokrytí běžných výdajů. Ujistěte se, že si můžete peníze vybrat na požádání nebo alespoň po upozornění podaném nejvýše týden předem. (Doporučené produkty: Účty s okamžitým přístupem). Uzavřete pojištění proti neočekávaným rizikům, která byste sám nemohl vyřešit a která by negativně změnila Váš život nebo životy lidí, které milujete a chráníte. Mějte však na paměti, že jediným účelem pojištění je ochrana (Doporučené produkty: Pojištění. Kapitálové životní pojištění). Někdy budete potřebovat větší částky na různé nouzové výdaje na auto, dům a zdraví a jako výpomoc pro Vaše blízké. Takové prostředky je lepší si ušetřit než si je vypůjčit. Vždy musíte plánovat dlouhodobě. (Doporučené produkty: Termínované účty. Stavební spoření. Investiční produkty - vybrané podílové fondy.) Připravte se na roky, které přijdou dříve, než si myslíte, a začněte s plánováním důchodu brzy. Nechte produkty, ať za Vás dlouhodobě pracují. (Investice - vybrané podílové fondy, akcie, dluhopisy) Nejdůležitější rada ale je, abyste konzultoval svá rozhodnutí se svým finančním poradcem. Možná se mnou budete souhlasit, když řeknu, že cesta k samostatnosti začíná dobrou radou. Chtěl bych zcela jasně zdůraznit, že zde nejsem proto, abych Vás nutil kupovat nějaké produkty. Moje úloha spočívá v poskytování poradenství a objasňování různých možností. Rozhodnutí samotné je pouze na Vás. C: Dobře. Co to jsou ty podílové fondy, o kterých jste se zmínil? B: V principu, podílové fondy vlastně vynalezli již staří Řekové a často je používali i staří Římané. Lodní přeprava byla velice rizikovou, ale ziskovou záležitostí. Aby minimalizovali možná rizika a dosáhli atraktivního zisku, dalo vždy několik obchodníků své peníze dohromady a zakoupili lodě společně. Rizika i zisky jsou rozděleny, protože nedali všechny své peníze do jedné lodi. Každý obchodník vlastnil pomyslnou část lodi, jinými slovy podíl na její hodnotě. Základní koncepce moderních podílových fondů je velice podobná. Moderní podílový fond sdružuje finanční prostředky od investorů, jako jste například Vy - často jde i o malé částky, které však dají dohromady velké podílové fondy. Profesionální manažer fondu s dokonalými znalostmi o možnostech investování pak peníze použije tak, aby pracovaly za Vás. Postupně se zvyšuje objem peněz i hodnota Vaší investice. Tím roste Váš zisk. Existují dři druhy zisku, ale já zde uvedu jen ten nejdůležitější. Jde o zisk vytvořený zvýšením hodnoty cenných papírů, které fond vlastní. Tomuto zisku se říká nárůst hodnoty vlastního kapitálu podílového fondu (NAV) 1. Toto je samozřejmě velice zběžné vysvětlení. Mohu jít do větších podrobností a popsat podílový fond jako sbírku (nebo portfolio) jednotlivých akcií, dluhopisů, a někdy i jiných druhů cenných papírů. Manažer podílového fondu vybere akcie a dluhopisy podle investičních cílů a stylu investování - později si objasníme, co to znamená - a podle vlastního pohledu na to, u kterých investic je pravděpodobnost nejvyšší ziskovosti. Nesmíte si představovat, že všechna tato rozhodnutí činí jedna jediná osoba. Každý den tomuto člověku pomáhají různé výzkumné týmy a velké skupiny analytiků, jako je tomu například u fondů skupiny Pioneer Investments. Když investujete své peníze do podílového fondu, dostanete podílové listy příslušného fondu. Hodnota podílových listů se postupně mění, mimo jiné podle hodnoty cenných papírů, které fond vlastní. Obrazně řečeno můžete prostřednictvím podílových listů fondu nepřímo vlastnit části proslulých společností. Chce-li investor přestat, může kdykoliv vrátit své podílové listy. A to je asi tak vše. C: To nezní špatně, ale určitě to vše nese nějaká rizika... jako například u těch lodí, že? Když se loď potopí, nebyl vytvořen žádný zisk a obchodníci ztratili i kapitál vložený do dané lodi. B: Nezapomeňte, že je Váš vklad rozdělen a když se jedna loď potopí, ostatní snad poplují dál. Některé investice ve Vašem portfoliu nepřinášejí výnos, ale jiné ano. Chrání Vás diverzifikace. strana 2

3 Měl byste ale vědět o jedné věci - když investujete do podílového fondu, neexistuje žádná záruka, že nakonec dostanete více peněz, než kolik jste vložil. Vaše investice není zajištěna, jako například bankovní depozita. C: To zní dost hrozivě. Proč po mně vlastně chcete, abych o tom třeba jen i přemýšlel?!! B: Po celém světě mají podílové fondy milióny klientů. Myslíte si, že jsou všichni klienti fondů nezodpovědní nebo lehkovážní? Myslíte si, že mají tak rádi riziko? Ne, to skutečně ne. Investoři jsou všude stejní. Chtějí zisk a bojí se rizik. Než zodpovím Vaši otázku, chtěl bych, abyste se zamyslel nad slovem riziko. Co to podle Vás znamená ve finančním světě? C: Asi hodně věcí. Bankrot způsobený špatnými rozhodnutími. Krádež. Podvody. Abych řekl pravdu, to slovo nesnáším. Nenávidím riskování, protože na své peníze pracuji velice tvrdě a nechci je ztratit kvůli chybě někoho jiného. B: Jedno přísloví praví: Strach má velké oči. Staří Řekové říkávali: Naše obavy jsou vždy mnohem větší než skutečná nebezpečí. Obě rčení jsou skutečně pravdivá. Je vždy dobré vědět přesně o všech rizicích. To platí u finančních záležitostí dvojnásob. Obecně řečeno se musíme naučit, jak s riziky žít. Neexistuje ani jeden finanční produkt, který by nenesl nějaké riziko. Nemůžeme si vybrat zcela bezrizikový finanční produkt. Místo toho si vždy vybíráme různé úrovně a druhy rizika. Riziko ve finančním světě v zásadě není o podvodech nebo krádeži. C: Co tím myslíte? Riziko je riziko, nebo ne? B: Ne, ve finančním světě má slovo riziko své přesné významy. Chcete, abych Vám pověděl o hlavních druzích rizik? C: Samozřejmě. B: Tak první v řadě je riziko inflace. Někdy se mu říká ztráta kupní síly. Kdykoliv je inflace rychlejší než zisky z Vašich úspor, čelíte riziku, že si budete moci kupovat méně, ne více. Lidé někdy upřednostňují finanční produkty s nízkou rizikovostí a říkají, že tím chtějí předejít možným rizikům. Myslí si, že jednají rozumně a obezřetně. Je tomu skutečně tak? Často si neuvědomují, že výběrem produktu s nízkou rizikovostí otevírají vrátka inflaci 2, aby jim ukrajovala z kupní síly jejich úspor. Stejně tak si často neuvědomují, že si výběrem takzvaných finančních produktů s nízkou rizikovostí ( safe havens ) vybírají i ztrátu z potenciálního zisku z jiných instrumentů a dlouhodobě by mohli riskovat mnohem více, než si kdy představili. V tuto chvíli musím dodat, že v dlouhodobém horizontu byla ziskovost z investičních nástrojů vždy vyšší než míra inflace. Za druhé existuje u investic tržní riziko, také známé jako systematické riziko. Občas ceny cenných papírů nebo výnosy z nich na konkrétním trhu rostou nebo klesají kvůli mnoha různým vnějším vlivům. Když k tomu dojde, mohou tím být postiženy akcie silných společností stejně jako právě začínajících firem. Krátkodobě lze tyto výkyvy hodnot cenných papírů jen stěží předpovídat. Někdy tyto výkyvy, kterým se říká nestabilita trhu (volatilita), přejdou do dlouhodobého stavu klesajících cen na trhu, jinak zvaného medvědí trh (bear market); ten může trvat poměrně dost dlouho. Hlavním rizikem při investování je nestabilita trhu 3 ; když srovnáte inflaci a nestabilitu, uvědomíte si, že nestabilita je relativně krátkodobý problém, který lze časem napravit. I poměrně dlouhotrvající medvědí trhy, jako například současný trh, nakonec přejdou. Pokud jste dostatečně houževnatý a trpělivý, ceny akcií nakonec vzrostou a později se ukáže, že to, co Vám nyní připadá jako velká tržní katastrofa, je vlastně jen takové větší škytnutí. Emocionálně to ale je velice náročné. C: Počkejte chvíli. Chcete mi říci, že poslední pokles cen na trhu bude nakonec podle Vašich slov považován jen za větší škytnutí? Já jsem ale slyšel, že to je hrozné! Jak něco takového můžete říct? B: Protože to je pravda. V dlouhodobém horizontu se trhy vzpamatují. Peter Lynch, jeden z nejlepších portfoliových manažerů v celé historii existence fondů, nedávno prohlásil: Zjistil jsem, že když trh klesá a vy kupujete fondy moudře, budete v určitý okamžik v budoucnu šťastní. Když však budete neteční, nikdy se tam strana 3

4 nedostanete. Nyní je čas kupovat. Howard Buffet, jeden z nejbohatších Američanů a špičkový portfoliový manažer, si je jist, že se v dlouhodobém horizontu trhy uzdraví. Oba se však shodují, že současná situace je emocionálně velice náročná. C: Ale co když je stále příliš brzy na zotavení trhu? Co když budou kvůli hrozbě války v Iráku a recese všude kolem nás akcie klesat již čtvrtým rokem, nebo i déle? Nepřeváží rizika případných chyb nad potenciálním ziskem v případě správných rozhodnutí? B: Takové obavy sice existují, ale velmi mnoho odborníků si myslí opak. A i kdyby to bylo trochu jinak, dlouhodobě globální ekonomika zvládne své problémy a poroste. Existují navíc určité náznaky, že teď je vhodná doba na nákup. Ceny jsou nízké a když samotné zotavování začne, bude již příliš pozdě, protože byste kupoval za vyšší ceny, a tedy plně nevyužil možnosti vyplývající z posilování trhů. C: Myslím, že se dostáváme příliš daleko. Vraťme se k samotným základům. Nevím toho ještě moc o podílových fondech. Řekněte mi prosím více. B: Samozřejmě. Dejme si čaj nebo kávu, protože to bude zdlouhavé vysvětlování. Obecně lze podílové fondy rozdělit do čtyř základních kategorií. Podílové fondy peněžního trhu, které investují do cenných papírů s pevnou mírou návratnosti. Dluhopisové podílové fondy, které investují do dluhopisů. Smíšené podílové fondy, které investují do kombinace akcií a dluhopisů. Akciové podílové fondy, které investují do akcií. Rozlišování jednotlivých fondů je téměř stejně složité jako rozlišování lidí. Obecně pocházíme z různých světadílů a zemí, a to nás rozlišuje. Existují však i jiné, jemnější rozdíly. Máme různé osobní preference a charaktery. Lidé se chovají různě podle svých různých osobností. I fondy mají různý charakter - investiční styl. Stručně řečeno podílové fondy mají různé podoby a odborníci nadále přicházejí s novými a specializovanými typy fondů. Každá základní kategorie může být tedy dále rozdělena na mnoho různých fondů s mírně odlišným přístupem. Teď si povíme o charakteristikách výše uvedených základních kategorií. Podílové fondy peněžního trhu - fond na peněžním trhu investuje do konkrétních cenných papírů, které nabízejí pevnou míru návratnosti - například krátkodobé dluhopisy vydané státními bankami, velkými společnostmi, státem a jinými stoprocentně spolehlivými institucemi. Investice do těchto fondů jsou považovány za konzervativní investice s nízkou pravděpodobností ztráty peněz. Mnoho finančních expertů dokonce považuje fondy na peněžním trhu za téměř stejně bezpečné a likvidní jako peníze v bance. Fondy na peněžních trzích přesně odrážejí platné úrokové sazby, což (společně s inflací) určuje jejich výnosy. Fond na peněžním trhu je dobré místo pro uchovávání peněz, které byste mohli náhle potřebovat. Představují také dobré odkladiště pro peníze, které chcete někam investovat, ale prozatím jste se nerozhodli kam. Doporučený horizont investic je pouze jeden rok. Nestabilita je minimální. Očekává se, že zisk převýší inflaci a je o trochu vyšší než úroky. Dluhopisové podílové fondy - tyto fondy investují do mnoha různých druhů dluhopisů. Je důležité mít na paměti, že když rostou úrokové míry, ceny dluhopisů klesají. Když míry klesají, ceny dluhopisů se zvedají. Čím delší je splatnost, tím citlivější je dluhopis vůči změnám úrokových měr. Zatímco hodnota akcií se neustále mění tak, že to často nelze ani předvídat, je příjem z úroků z dluhopisů předem určen a lze se na něj spolehnout, pokud se emitent (vláda, banka nebo společnost) nedostane do vážných obtíží. Když jste ochoten přijmout pouze nízké riziko pro vytvoření významného pevně stanoveného příjmu, vyberte si fondy investující do střednědobých a dlouhodobých dluhopisů. Máte-li strach z výkyvů vlastního kapitálu fondu, ukládejte své peníze do fondů s krátkodobými dluhopisy. Nejste-li na žádné riziko připraveni, držte se fondů na peněžních trzích. Oba tyto druhy fondů jsou stabilnější a méně rizikové než akciové fondy, často si je vybírají investoři, jejichž hlavním cílem je bezpečnost. Kromě toho si mnoho strana 4

5 investorů s oblibou neustále uchovává část svých finančních prostředků v dluhopisech, aby se pojistili proti velkým neočekávaným posuvům na akciových trzích. V dlouhodobém horizontu převyšují zisky z dluhopisových fondů inflaci i úroky. Doporučuje se používání dluhopisových fondů po dobu alespoň 2 nebo 3 let. Smíšené podílové fondy - vyvážený fond vlastní akcie i dluhopisy. Jde o konzervativní investice, jejichž cílem je, aby byla investorům v rámci jedné investice poskytnuta určitá jistota dluhopisů a růstový potenciál akcií. Tradiční smíšený fond investuje zpravidla z 60% do akcií a z 40% do dluhopisů. Jeho investičním cílem je uchovat vložený kapitál (tj. předejít ztrátě investovaných prostředků) a dosáhnout dlouhodobého růstu. Zisk je obvykle vyšší než zisk z dluhopisových fondů. Nestabilita je vyšší. Do vyvážených fondů se investuje na 3 až 8 let. Akciové podílové fondy - i když najdete mnoho konkrétních druhů akciových fondů s různou rizikovostí a charakteristikami, je výkonnost akciových fondů obecně vyšší než výkonnost dluhopisových fondů. Akciové fondy dosahují nejlepších výsledků, protože investují na akciových trzích, které se v průběhu desetiletí ukázaly jako nejrychleji rostoucí oblast pro investice na celém světě. Je však třeba počítat se substitucí (tradeoff). Vyšší růst akciových fondů s sebou nese poněkud vyšší rizika. Tyto fondy mohou růst a klesat podle chování akciových trhů, konkrétních odvětví nebo konkrétních společností, které si vybral portfoliový manažer. Na dlouhodobějším medvědím trhu procházejí akciové fondy poklesem hodnoty svých podílových listů, jak je tomu v současnosti. Čím delší je horizont Vašich investic (tedy čím více se zaměřujete na dlouhodobé cíle místo krátkodobých investičních cílů), tím jsou pro Vaše portfolio akciové fondy vhodnější. Jestliže chcete zhodnotit své investice během několika příštích let, měl byste spíše ponechat všechny své finanční prostředky nebo jejich většinu v dluhopisových fondech nebo jiných stabilnějších produktech. Pamatujte však na jednu věc - existuje mnoho druhů akciových fondů. Ne všechny jsou vysoce nestabilní (agresivní); mnoho jich je středně nestabilních (konzervativní) a Vy si z nich můžete vybírat podle svých cílů a tolerance rizik. Zisky by mohly převýšit zisky vytvořené dluhopisovými fondy a vyváženými fondy. Nestabilita je pochopitelně vyšší. Doporučená doba investice do akciových fondů je minimálně 5 let, a raději více. Bylo to velice dlouhé vysvětlení, ale myslím, že jsem zcela jasně demonstroval, že existuje mnoho základních typů fondů s různou úrovní nestability. Fondy mohou do velké míry řídit rizika, o kterých hovoříme. C: Co myslíte tolerancí rizik? B: Tento výraz v zásadě označuje Vaši schopnost tolerovat nestabilitu. Je to věc emocionální a mentální síly. Část tolerance závisí na subjektivních faktorech (osobnostní rysy), část na objektivních faktorech (jak jste bohatý a nemusíte se tolik obávat). Víme, jak stanovit Vaši toleranci rizik, a umíme Vám pomoci se správnými rozhodnutími. C: Stále jsem poněkud nervózní z nestability. Mohl byste mi prosím říci více o diverzifikaci a o případných jiných výhodách? B: Ano, podílové fondy nabízejí neuvěřitelnou flexibilitu pro řízení nestability. Základní technikou je diverzifikace. Diverzifikace znamená rozložení peněz do několika různých druhů investic za účelem snížení koncentrace do jediného cenného papíru, jediného sektoru nebo jediného druhu cenných papírů. Podle definice nabízí každý podílový fond určitou míru diverzifikace, protože každý fond investuje do mnoha různých akcií nebo dluhopisů. Některé fondy jsou však diverzifikovány více než jiné. Například fondy, které investují do jednoho hospodářského odvětví, jsou méně diverzifikované než fondy investující do všech sektorů. Fondy investující celosvětově jsou diverzifikovanější než fondy, které investují pouze na jednom trhu. Existují také různé druhy fondů s různým potenciálem pro nestabilitu a výnosnost. Můžete si vybrat fond s prakticky nulovou nestabilitou, střední nestabilitou nebo vysokou nestabilitou. Mluvil jsem o nich, když jsem popisoval různé kategorie fondů. Nyní bych chtěl pohovořit o další výhodě, tou je likvidita. Likvidita je snadnost, se kterou můžete koupit nebo prodat své investice. Peníze z podílových listů podílových fondů lze kdykoliv vybrat relativně rychle tak, že je vrátíte spravující společnosti, obvykle za nízký poplatek nebo zcela bez poplatku. Profesionální správa finančních prostředků je další velice důležitou výhodou. Profesionální správa peněz a její kvalita může významně ovlivnit Vaše zisky. Je důležité vědět, zda má portfoliový manažer veškerou podporu výzkumných týmů, kterou potřebuje. Veliké mezinárodní investiční společnosti obvykle poskytují svým portfoliovým manažerům masivní a kvalitní podporu. strana 5

6 Odvětví podílových fondů, stejně jako bankovnictví, je silně regulováno a pod dozorem. Toto je také velice důležitá výhoda. C: Mohl byste mi prosím říci něco o společnosti Pioneer Investments? B: Teď jste položil velice důležitou otázku. Existuje ještě jedno zásadní finanční riziko - říká se mu kreditní riziko - jde o riziko celkové stability společnosti. Když si tedy vybíráte správce svých finančních prostředků, musíte se vždy ptát, jak je společnost, která bude spravovat Vaše peníze, stabilní. Je vždy lepší vybírat si správce finančních prostředků s dlouhou tradicí, který spravuje rozsáhlý majetek a má výbornou reputaci. S radostí mohu konstatovat, že skupina Pioneer Investments je přesně taková. 13. února 2003 oslavila 75. výročí jako mezinárodní správce finančních prostředků. Pioneer Investments je investiční divizí bankovní skupiny UniCredito Italiano - špičkové evropské finanční skupiny, která obchoduje po celém světě. Má investiční centra v Bostonu, Dublinu, Milánu a Singapuru, která dohromady spravují majetek přibližně 103 miliard EUR (k 31. prosinci 2002). Kromě toho má skupina Pioneer Investments obchodní a marketingová centra v Bostonu, Buenos Aires, Dublinu, Hongkongu, Madridu, Miami, Milánu, Mnichovu, Paříži, Praze a Varšavě. Skupina nadále rozšiřuje své aktivity po celém světě a šíří své produkty prostřednictvím finančních odborníků a institucí na každém jednotlivém trhu. Skupina Pioneer Investments má přes 1600 zaměstnanců ve 12 zemích. Divize je výrazně multikulturní a zaměstnává lidi 26 národností. Po celém světě používá přes 3000 distributorů. Hlavní činností Pioneer Investments je správa, prodej a marketing podílových fondů a alternativních investic. Spravuje více než 180 fondů, včetně hedgových fondů, se sídlem v Itálii, Lucembursku, Irsku a USA. Předním produktem je Pioneer Fund, čtvrtý nejstarší v USA. Má statisíce klientů po celém světě. Tento text nepředstavuje nabídku podílových fondů. Uvažujete-li o investování do některých z fondů skupiny Pioneer Investments, kontaktujte prosím svého finančního poradce a informujte se o prospektech fondů, podmínkách investování a rizicích spojených s investováním do fondů. Prosím, mějte na paměti, že předchozí výkonnost fondů nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Hodnota investice a příjem z ní může stoupat i klesat a není zaručena plná návratnost původně investované částky. Pioneer Investments je obchodní známkou Pioneer Global Asset Management, S.p.A. 1 Hodnota vlastního kapitálu podílového fondu je hodnota všech cenných papírů v portfoliu podílového fondu, vydělená počtem podílových listů fondu, které vlastní investoři 2 Inflace - někdy se jí říká ztráta kupní síly 3 Nestabilita trhu - výkyvy hodnot cenných papírů strana 6

Umění I N V E S T O V A T

Umění I N V E S T O V A T Umění INVESTOVAT OBSAH PŘEDMLUVA 2 ČÁST I: ZÁKLADNÍ POJMY A PRINCIPY INVESTOVÁNÍ 3 Proč vlastně investovat? 3 Co je kapitálový trh? 4 Do čeho můžete investovat? 4 Jak tedy na to? 5 Základní ukazatele:

Více

FONDY PODÍLOVÉ. V příloze najdete:

FONDY PODÍLOVÉ. V příloze najdete: Proč a jak investovat do fondů str. 2 PODÍLOVÉ Přílohu připravila www.medialni.cz UNIS ČR hlásí: Příliv investic pokračuje Na rozdíl od loňského roku zažívají v současné době české podílové fondy dobré

Více

Investování s Pioneer Investments

Investování s Pioneer Investments Investování s Pioneer Investments Pioneer Investments Investujeme již od roku 1928... OBSAH O Pioneer Investments Co je investování? Co je podílový fond? Proč investovat do podílových fondů? Investiční

Více

POKYNY KE STUDIU. Rozšiřující data na Internetu. Pracovní materiály. Doprovodné obrázky a videa na Internetu. Rejstřík pojmů

POKYNY KE STUDIU. Rozšiřující data na Internetu. Pracovní materiály. Doprovodné obrázky a videa na Internetu. Rejstřík pojmů POKYNY KE STUDIU 1 Rozšiřující data na Internetu Pracovní materiály Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 2 ZHODNOCENÍ RODINNÝCH FINANCÍ 2.1 Spoření Čas ke studiu: 1/2 hodiny Cíl: Po prostudování

Více

Naučte se správně investovat

Naučte se správně investovat Naučte se správně investovat NAUČTE SE SPRÁVNĚ INVESTOVAT INVESTICE WWW.INGBANK.CZ 800 159 159 2 Rok vydání: 2011 3 Obsah Úvod 4 Jak vstoupit do velkého světa financí? 6 Jak investovat s 500 Kč měsíčně?

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Komparace výnosnosti podílových fondů Renáta Grygarová

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Komparace výnosnosti podílových fondů Renáta Grygarová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Komparace výnosnosti podílových fondů Renáta Grygarová Bakalářská práce 2009 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré

Více

Peněžní trh. Oldřich Šoba

Peněžní trh. Oldřich Šoba Peněžní trh Oldřich Šoba Investice na peněžním trhu mají své výhody i nevýhody vyplývající z magického trojúhelníku investování. Ve většině situací se ovšem jedná o sázku tzv. na jistotu. Jaké jsou investiční

Více

FINANČ NÍ TRHY A VEŘ EJNÉ FINANCE II ING. PAVLA DUDYSOVÁ DOC. ING. JINDŘ ICH UJEC, CSC.

FINANČ NÍ TRHY A VEŘ EJNÉ FINANCE II ING. PAVLA DUDYSOVÁ DOC. ING. JINDŘ ICH UJEC, CSC. FINANČ NÍ TRHY A VEŘ EJNÉ FINANCE II ING. PAVLA DUDYSOVÁ DOC. ING. JINDŘ ICH UJEC, CSC. OSTRAVA 2005 Název: Finanční trhy a veřejné finance II Autor: Ing. Pavla Dudysová, doc. Ing. Jindřich Ujec, CSc.

Více

Porovnaní investičních možností soukromých investorů při různé výši kapitálu a dvojím přístupu, aktivním a pasivním

Porovnaní investičních možností soukromých investorů při různé výši kapitálu a dvojím přístupu, aktivním a pasivním Porovnaní investičních možností soukromých investorů při různé výši kapitálu a dvojím přístupu, aktivním a pasivním Balcárek Martin, Horváth Dionýz, Novotný Petr 2005 Seminární práce do předmětu: PFFINV

Více

Než se pustíme do výběru

Než se pustíme do výběru Jak sestavit osobní finanční portfolio (2) Dividendové akciové tituly (4) Komodity investování nejen do zlata u nás a ve světě (6) Obchodování s měnami pro začátečníky (8) Úvod do investování s deriváty

Více

PODÍLOVÉ FONDY KOMERČNÍ PŘÍLOHA 26. 3. 2002. Po dvou hubených letech investoři opět očekávají růst Býci brzy vytlačí medvědy z trhů

PODÍLOVÉ FONDY KOMERČNÍ PŘÍLOHA 26. 3. 2002. Po dvou hubených letech investoři opět očekávají růst Býci brzy vytlačí medvědy z trhů ANKETA V čem je nabídka produktů a služeb vaší společnosti pro investora nejzajímavější, popřípadě na českém trhu ojedinělá? Vladimír Fichtner, marketingový ředitel, Pioneer Investments New Europe: Už

Více

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Obsah Úvod: Vytvoření investičního portfolia MIFID 1. Depozita a krátkodobé nástroje peněžního trhu 1.1. Fondy peněžního trhu 2. Dluhopisy a obdobné

Více

akcie bydlení výnos riziko likvidita důchod zhodnocení podílové fondy PRŮVODCE ODPOVĚDNÉHO INVESTOVÁNÍ dluhopisy nemovitost studium dětí

akcie bydlení výnos riziko likvidita důchod zhodnocení podílové fondy PRŮVODCE ODPOVĚDNÉHO INVESTOVÁNÍ dluhopisy nemovitost studium dětí bydlení zhodnocení důchod nemovitost podílové fondy akcie studium dětí dluhopisy výnos riziko likvidita PRŮVODCE ODPOVĚDNÉHO INVESTOVÁNÍ Praktický rádce v oblasti budoucích finančních potřeb a průvodce

Více

Akcie znamenají svobodu a možnost realizace vlastních myšlenek

Akcie znamenají svobodu a možnost realizace vlastních myšlenek Akcie znamenají svobodu a možnost realizace vlastních myšlenek Akcie znamenají svobodu a možnost realizace vlastních myšlenek Když padne výzva jmenujte úspěšného investora, drtivá většina lidí zajímajících

Více

Produkty českých komerčních bank

Produkty českých komerčních bank Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Produkty českých komerčních bank Studentská vědecká odborná činnost Kategorie: magisterské studium 2011 Autor: Martin Procházka IV. ročník Konzultant: Ing.

Více

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Úvod: Vytvoření investičního portfolia Z hlediska definice termínu investice je nutné konstatovat, že investice nikdy není zcela bez rizika. Ideální

Více

Reportér: Čtvrtletník pro klienty Erste Private Banking

Reportér: Čtvrtletník pro klienty Erste Private Banking Reportér: Čtvrtletník pro klienty Erste Private Banking 12012 Tým Erste Private Banking je připraven vyhovět vašim náročným požadavkům. EDITORIAL 3 KOMENTÁŘ K VÝVOJI TRHŮ 4 5 Investoři vidí světlo na konci

Více

Zreformujte svoji penzi

Zreformujte svoji penzi Klientské centrum 800 118 844 www.pioneerinvestments.cz info@pioneer.cz Pioneer Investments budova FILADELFIE Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 Předmětné sdělení nepředstavuje nabídku, osobní investiční

Více

Investování s Abeva Consulting březen 2015 FONDY, KTERÉ PRACUJÍ ZA VÁS

Investování s Abeva Consulting březen 2015 FONDY, KTERÉ PRACUJÍ ZA VÁS Investování s Abeva Consulting březen 2015 FONDY, KTERÉ PRACUJÍ ZA VÁS VÝVOJ TOP FONDŮ V ÚNORU 2015 INVESTOVÁNÍ S ABEVA CONSULTING BŘEZEN 2015 FONDY, KTERÉ PRACUJÍ ZA VÁS Obsah Představení Co je to investování

Více

Vklady a investice aneb kam s penězi?

Vklady a investice aneb kam s penězi? Vklady a investice aneb kam s penězi? Pokud vám v rodinném rozpočtu zbývají peníze nebo najednou něco zdědíte či dostanete, jistě přemýšlíte o tom, kam tyto peníze vložit a jak je nejlépe zhodnotit. Je

Více

Investiční strategie pro třetí tisíciletí 6. přepracované vydání. Edice Investice. Pavel Kohout

Investiční strategie pro třetí tisíciletí 6. přepracované vydání. Edice Investice. Pavel Kohout Edice Investice Pavel Kohout Investiční strategie pro třetí tisíciletí 6. přepracované vydání Vydala GRADA Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7, jako svou 4 086. publikaci Foto na obálce Pavel Kohout

Více

POJIŠTĚNÍ KOMERČNÍ PŘÍLOHA 21. 5. 2002. Pojištění nabývá na důležitosti v životě každého člověka

POJIŠTĚNÍ KOMERČNÍ PŘÍLOHA 21. 5. 2002. Pojištění nabývá na důležitosti v životě každého člověka »ESK ASOCIACE POJIäçOVEN Životní pojištění se vyplatí každému Rozhodně bych doporučil životní pojištění každému, protože by podle mého názoru mělo být součástí života moderního člověka. Životní pojištění

Více

Alokace aktiv: Základní fakta o certifikátech

Alokace aktiv: Základní fakta o certifikátech Alokace aktiv: Základní fakta o certifikátech Část I Strategie pro každý případ Výběr certifikátů ve 3 krocích Vytváření a význam trhu certifikátů Který produkt je vhodný pro který typ investora? Část

Více

Investiční strategie pro třetí tisíciletí zkrácený text

Investiční strategie pro třetí tisíciletí zkrácený text Investiční strategie pro třetí tisíciletí zkrácený text Tento text je mírně upraveným výtahem z knihy Investiční strategie pro třetí tisíciletí (Pavel Kohout, nakladatelství Grada, 2000), konkrétně z její

Více

Investování s Abeva Consulting leden 2015 FONDY, KTERÉ PRACUJÍ ZA VÁS

Investování s Abeva Consulting leden 2015 FONDY, KTERÉ PRACUJÍ ZA VÁS Investování s Abeva Consulting leden 2015 FONDY, KTERÉ PRACUJÍ ZA VÁS VÝVOJ TOP FONDŮ V PROSINCI 2014 INVESTOVÁNÍ S ABEVA CONSULTING LEDEN 2015 FONDY, KTERÉ PRACUJÍ ZA VÁS Obsah Představení Co je to investování

Více

Ekonomika a trhy. Srpen 2015 1 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA AKTUÁLNÍ ČÍSLO PŘINÁŠÍ:

Ekonomika a trhy. Srpen 2015 1 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA AKTUÁLNÍ ČÍSLO PŘINÁŠÍ: Srpen 2015 AKTUÁLNÍ ČÍSLO PŘINÁŠÍ: Jak vidíme svět? Ziskový potenciál je v Evropě větší než v USA Řecká sága pokračuje v mírně pozměněné podobě dál Zvýšení úrokové sazby americkou centrální bankou se blíží

Více

AKCIE A INVESTOVÁNÍ DO NICH

AKCIE A INVESTOVÁNÍ DO NICH Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání AKCIE A INVESTOVÁNÍ DO NICH Stocks and stock investments Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Gabriela Oškrdalová

Více

Škola obchodníka I. Stanovte si cíle

Škola obchodníka I. Stanovte si cíle Škola obchodníka I. Stanovte si cíle Sestavení plánů a cílů je prvotní a nejdůležitější částí jakékoliv lidské činnosti. Úspěch totiž začíná určením toho, čeho chceme v životě dosáhnout. "Musíte vzít zodpovědnost

Více

Ekonomika a trhy. Červen 2013 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA. Základní ekonomické ukazatele ČR (meziroční): Pozor na nesoulad

Ekonomika a trhy. Červen 2013 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA. Základní ekonomické ukazatele ČR (meziroční): Pozor na nesoulad Červen 2013 1 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA Základní ekonomické ukazatele ČR (meziroční): Období Údaj Posl. změna Inflace 04/2013 1,7 % 0,0 % HDP 1Q/2013 2,2 % 0, Nezaměstnanost 04/2013 7,7 % 0,3 % Základní

Více

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů dynamická rovnováha Dynamická rovnováha: obsah školení 01 Odpovědný přístup k životnímu prostředí a udržitelnému rozvoji; 02 Odpovědný přístup k

Více