Domácí řád Domova důchodců Černožice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domácí řád Domova důchodců Černožice"

Transkript

1 Domácí řád Domova důchodců Černožice Domácí řád je souhrn zásad, práv a povinností zajišťujících klidný a spokojený život a pořádek v Domově důchodců Černožice (dále jen Domov ). Je závazný pro všechny klienty a zaměstnance Domova, návštěvy, dobrovolníky, praktikanty a další osoby spolupracující s Domovem. Některé body jsou odlišné pro klienty domova pro seniory a klienty domova se zvláštním režimem. 1

2 Obsah: Článek 1 Ubytování Článek 2 Hygiena Článek 3 Stravování Článek 4 Péče Článek 5 Zdravotní a lékařská péče Článek 6 Vycházky klientů Článek 7 Pobyt klientů mimo Domov Článek 8 Návštěvy Článek 9 Společenská, kulturní a zájmová činnost Článek 10 Zprostředkované služby Článek 11 Vyplácení důchodů Článek 12 Poštovní zásilky Článek 13 Uložení cenných a jiných věcí klienta Článek 14 Režim Domova Článek 15 Škody Článek 16 Opatření proti porušování pravidel soužití v Domově Článek 17 Stížnosti, podněty, připomínky, pochvaly Článek 18 Závěrečná ustanovení 2

3 Čl. 1 Ubytování 1) Domov nabízí ubytování převážně ve dvoulůžkových pokojích, dále pak v jednolůžkových a třílůžkových pokojích. V přízemí a 1. patře jsou ubytováni klienti domova pro seniory a v 2. a 3. patře klienti domova se zvláštním režimem. Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem Patro Pokoj Počet Patro Pokoj Počet Jednolůžkový 0 přízemí Dvoulůžkový 4 II. Dvoulůžkový 13 Třílůžkový 2 I. Jednolůžkový 2 Jednolůžkový 3 Dvoulůžkový 12 III. Dvoulůžkový 13 Třílůžkový 2 Třílůžkový 1 2) Ubytování je nabízeno v hlavní budově (dále jen budova A ) a v přístavbě (dále jen budova B ). Budova A Budova B 3

4 Vybavení pokojů v budově A: lůžko uzamykatelný noční stolek šatní skříň stůl židle (dle počtu lůžek na pokoji) některé pokoje jsou vybaveny křesly světlo stropní některé pokoje jsou vybaveny umyvadly Sociální zařízení a koupelny jsou společné, umístěné v obou křídlech budovy A. Vybavení pokojů v budově B: lůžko uzamykatelný noční stolek šatní skříní s uzamykatelným boxem 2x závěsná polička stůl 2x židle světlo stropní k pokoji náleží sociální zařízení a terasa 3) Klient má právo užívat všechny společné prostory, vyjma technických místností, kuchyně, prádelny, kotelny a půdy. 4

5 Společné prostory pro klienty: Hlavní jídelna Jídelny na patrech Kulturní a společenské místnosti Tělocvična Kulturní a společenské místnosti vybavené kuchyňskou linkou a sporákem 5

6 Zimní zahrada a místnost pro ruční práce Zahrada 4) Klienti mohou používat osobní a evakuační výtah bez doprovodu. Jízda nákladním výtahem bez doprovodu odpovědného zaměstnance je klientům i návštěvám zakázána. 5) Nově přijatý klient se s pomocí rodiny a odpovědného zaměstnance Domova ubytuje v pokoji, který mu byl nabídnut na základě předchozí dohody. 6) Po dohodě s ředitelem si mohou klienti pokoj vybavit také vlastními bytovými doplňky (polička, obraz, televizní stolek, křeslo apod.). Nábytek, který je součástí pokoje nelze vyměňovat za nábytek vlastní. 6

7 7) Klienti mohou používat vlastní televizi, rádio a osobní počítač. Koncesionářské poplatky si každý klient hradí sám. Dále mohou klienti používat své mobilní telefony, elektrické holicí strojky a lampičky. Používání ostatních elektrospotřebičů na pokojích je řešeno individuálně. 8) Elektrický sporák s troubou je přístupný na společenských místnostech v každém patře, lednice jsou umístěny na chodbách. Mikrovlnné trouby nejsou volně přístupné, jejich použití je možné po dohodě s personálem. 9) Klient může požádat o přestěhování. O přestěhování pokud to provozní a kapacitní podmínky dovolí, rozhoduje ředitel Domova. V mimořádných případech (potřeba zvýšeného dohledu, z důvodu zhoršeného zdravotního stavu) může ředitel rozhodnout o přestěhování klienta. Klient musí být seznámen srozumitelnou formou s důvody stěhování a musí se stěhováním souhlasit. O přestěhování klienta informujeme rodinu. 10) Pokoje na budově B jsou uzamykatelné. Každý klient domova pro seniory má vlastní klíč od pokoje. V domově se zvláštním režimem je tato situace řešena individuálně. Při ztrátě tohoto klíče se klientovi za úhradu nechá zhotovit kopie. 11) Osobní prádlo klienta je označováno v Domově zažehlovacím štítkem ze speciální tiskárny na oblečení, který obsahuje jméno a příjmení klienta. Zároveň je nezbytné označit osobní prádlo, které bude klientovi pořízeno během pobytu v Domově. Klienti nebo rodinní příslušníci nahlásí nově přinesené oblečení službu pracovníkům 7

8 v sociálních službách. Neoznačené osobní prádlo nelze zpětně dohledávat a Domov za něj NERUČÍ. 12) V případě potřeby mají klienti možnost užívat chodítka, invalidní vozíky, apod., které jsou k dispozici v Domově. Klienti jsou povinni s nimi zacházet šetrně. 13) Klient případně opatrovník může požádat sociální pracovnici o zajištění přihlášení k trvalému pobytu v Domově. Správní poplatek, případně úhradu za nové fotografie si hradí klient sám. Čl. 2 Hygiena 1) V každém patře budovy A je k dispozici sprchový kout a koupelna s vanou. Některé pokoje jsou vybaveny umyvadly. WC jsou společná. Z důvodu ochrany soukromí jsou na dveřích od WC a koupelen umístěny otočné cedule s nápisy VOLNO a OBSAZENO. 2) V budově B je sociální zařízení a sprcha nebo vana součástí každého pokoje. V přízemí se nachází vana se zvedacím zařízením pro imobilní klienty a masážní vana. 3) Klienti se koupou dle své potřeby. Koupání mají klienti sjednané v Individuálním plánu. 4) Hygienické pomůcky si hradí klienti sami. 5) Klient má možnost odevzdat znečištěné prádlo ihned k vyprání. Pracovníci v sociálních službách odvážejí prádlo do prádelny 2x denně. 8

9 Prádelna se nachází přímo v Domově. Vyprané a vyžehlené prádlo je přiváženo na oddělení. Pracovníci v sociálních službách odnášejí prádlo na pokoje klientů. Klienti si prádlo do skříně ukládají sami. Imobilním klientům ukládají za jejich přítomnosti prádlo do skříně pracovníci v sociálních službách. 6) Dle potřeby, nejméně však 1x týdně se převléká ložní prádlo. 7) Klienti si v rámci svých možností udržují pořádek v osobních věcech. Úklid pokoje (vytírání, utírání prachu, zalévání květin, apod.) provádí za přítomnosti klienta uklízečka (se souhlasem klienta i mimo přítomnost klienta na pokoji). 8) V celém zařízení je udržován pořádek a čistota. Všechny místnosti se pravidelně větrají, běžný úklid se provádí denně. Čl. 3 Stravování 1) Klientům je poskytována celodenní strava v podobě tří hlavních jídel. Se snídaní je vydávána dopolední přesnídávka, s obědem odpolední svačina. Klienti mají v jídelnách na patře po celý den k dispozici čaj nebo ovocnou šťávu. 2) Strava je svým složením, množstvím a úpravou přizpůsobena věku a zdravotnímu stavu klientů. Jídelní lístek je konzultován s nutričním terapeutem. V Domově se připravuje také dietní strava. Klient má právo dietu odmítnout. Seznam diet: a) dieta č. 4 s omezením tuků 9

10 b) dieta č. 9 diabetická c) dieta bezlepková 3) Připravujeme i mletou a mechanicky upravenou stravu. 4) Klienti si sami vybírají místo stravování. Mají možnost se stravovat v hlavní jídelně, jídelně na patře nebo na pokojích. 5) Do hlavní jídelny docházejí klienti sami nebo s doprovodem personálu. Jídlo v jídelně roznáší personál, použité nádobí si klienti dle svých možností odnášejí sami. Stravu na pokojích a jídelnách na patře rozdávají pracovníci v sociálních službách, kteří provádí i úklid použitého nádobí. 6) Klienti mají právo si stravu odhlásit. Pokud klient odhlásil jednotlivé jídlo popřípadě celodenní stravu nebo nahlásil celodenní pobyt mimo Domov nejpozději předcházející pracovní den do 10:00 hod, vrací se 100 % hodnoty potravin. Strava se odhlašuje u vedoucí sociálního úseku. Strava Čas Možnosti výběru Snídaně 6:30 9:00 Snídaňové menu Oběd 11:30 13:00 Výběr ze 2 hlavních jídel (všední dny) Večeře 17:30 19:00 Jednotná* II. večeře (dieta č. 9) 20:00 20:30 Jednotná* * S přihlédnutím k dietnímu stravování. 7) Vlastní potraviny si mohou klienti ukládat na místa k tomu určená (chladničky pro klienty na poschodí). Uložené jídlo doporučujeme označit jménem. 8) Klíčový pracovník má právo upozornit klienta na 10

11 nevhodné a dlouhé skladování potravin. Dojde-li ke zjevnému porušení hygienických zásad, je klíčový pracovník oprávněn po projednání s klientem rozhodnout o likvidaci takovýchto potravin. 9) V Domově je zřízena stravovací komise. Komise se schází pravidelně 1x měsíčně. Komise řeší náměty a připomínky klientů. Stravovací komise se účastní: Zástupce ředitele pro péči o klienty, vedoucí zdravotnického úseku Vedoucí sociálního úseku domova pro seniory Vedoucí sociálního úseku domova se zvláštním režimem Vedoucí stravovacího úseku Zástupce klientů domova pro seniory Zástupce klientů domova se zvláštním režimem Čl. 4 Péče 1) Péče je zajišťována 24 hodin denně kvalifikovaným personálem. 2) Klientům jsou poskytovány základní úkony péče dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a prováděcí vyhlášky tohoto zákona č. 505/2006: pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu zprostředkování kontaktu se společenským prostředím sociálně terapeutické činnosti aktivizační činnosti 11

12 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 3) Konkrétní úkony péče, které budou klientovi poskytovány, jsou dohodnuty v příloze č. 1 Smlouvy o poskytování služby sociální péče, tj. v Osobním plánu. Přesný postup je podrobně popsán v Individuálním plánu. 4) Administrativní úkony spojené s pobytem v Domově či administrativní úkony osobního charakteru zařizuje vedoucí sociálního úseku nebo sociální pracovnice. 5) Pro částečně mobilní a imobilní klienty jsou 1x týdně zajišťovány nákupy. Nákupy jsou prováděny na základě objednávky klientů. Nákup si klient hradí z vlastních finančních prostředků. 6) Zprostředkování běžně dostupné služby a případný doprovod si klient domluví s vedoucí sociálního úseku nebo sociální pracovnicí. Čl. 5 Zdravotní a lékařská péče 1) Domov poskytuje klientům zdravotní péči s důrazem na individuální přístup ke každému klientovi. Zdravotní péči zajišťují všeobecné sestry 24 hodin denně. 2) Klienti se mohou zaregistrovat u smluvního praktického lékaře Domova. Praktický lékař ordinuje v Domově každý všední den po obědě, případně jej mohou klienti navštívit přímo v ordinaci v Černožicích dle ordinačních hodin 12

13 ORDINAČNÍ DOBA PRAKTICKÉHO LÉKAŘE V OBCI PONDĚLÍ 7 11:30 ÚTERÝ 7 11:30 13:30 18:00 STŘEDA 7 11:30 ČTVRTEK 7 11:30 13:30 15:00 PÁTEK 7 11:30 3) Potřebu lékařského ošetření hlásí klient, případně pracovníci v sociálních službách službu konající sestře. 4) V odpoledních a nočních hodinách, o víkendech a svátcích je dle potřeby zajišťována lékařská péče formou lékařské služby první pomoci nebo zdravotnickou záchrannou službou. 5) V Domově rovněž 1x měsíčně ordinuje psychiatr a dle potřeby také diabetolog a zubní lékař. Klient má možnost navštívit ordinaci zubního lékaře v Černožicích v době ordinačních hodin. ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE V OBCI PONDĚLÍ 7:30 12:00 12:30 17:00 ÚTERÝ 7:30 12:00 12:30 14:30 STŘEDA 7:30 12:00 12:30 15:00 ČTVRTEK 7:30 12:00 12:30 15:00 PÁTEK 7:30 12:00 12:30 13:30 13

14 6) Klient má možnost svobodné volby praktického lékaře a odborného lékaře, dále má klient možnost svobodné volby zdravotní pojišťovny. V případě, že si klient ponechá svého praktického lékaře, je třeba, aby si za pomoci blízkých osob zajistil léky, inkontinentní pomůcky apod. Doprovod k jinému praktickému lékaři je zajišťován ve spolupráci s blízkými klienta. 7) Doplatky za léky si hradí každý klient sám ze svých prostředků. Vyzvednutí léků je zajišťováno zpravidla v lékárně v Černožicích. Přeje-li si klient nakupovat léky v jiné lékárně, je třeba, aby mu toto zajišťovali jeho blízcí, případně klient sám. 8) Léky podávají klientům všeobecné sestry, v případě, že je klient schopen danou situaci posoudit může mít léky u sebe. V takovém případě klient podepíše tzv. Negativní revers 1, který je uložen u jeho zdravotnické dokumentace. Užívá-li klient léky bez ordinace lékaře, které si sám zakoupil nebo jinak získal, činí tak na vlastní zodpovědnost. 9) V zájmu svého zdraví každý klient dodržuje léčebný režim, dbá pokynů lékaře nebo všeobecných sester. Klient, který je schopen danou situaci posoudit, má právo odmítnout léčebný režim (např. dietu). Klient je v takovém případě lékařem a všeobecnou sestrou poučen o následcích svého rozhodnutí. Při odmítnutí léčby bude proveden o této skutečnosti záznam tzv. Negativní revers. 1 Viz. Metodický pokyn Standard č. 2 Ochrana práv osob 14

15 Čl. 6 Vycházky klientů 1) Klienti domova pro seniory se mohou volně pohybovat po Domově a opouštět Domov podle svých potřeb a přání. 2) U klientů domova se zvláštním režimem je schopnost samostatného pohybu mimo Domov posuzována individuálně s ohledem na psychický stav klienta a s přihlédnutím k možným rizikům. Schopnost samostatného pohybu je zaznamenána v Individuálním plánu klienta. 3) Vycházka není právní úkon. O pohybu klienta mimo Domov tedy nerozhoduje opatrovník. 4) V zájmu bezpečnosti klientů je vhodné ohlásit odchod mimo Domov ať už samotným klientem, tak jeho příbuznými. Čl. 7 Pobyt klientů mimo Domov 1) Klienti mají právo pobývat mimo Domov. Klient si na dobu pobytu mimo Domov vyžádá u službu konající všeobecné sestry své předepsané léky. 2) Celková délka pobytu mimo Domov nesmí přesáhnout 6 měsíců za rok (neplatí při hospitalizaci klienta ve zdravotnickém zařízení). 3) Za den pobytu mimo Domov se považuje kalendářní den, kdy klient pobývá mimo Domov od 0:00 do 24:00 hodin. 4) Klientovi je vrácen přeplatek na úhradách za stravu a úkony péče. Pokud klient odhlásil jednotlivé jídlo popřípadě celodenní stravu nebo nahlásil 15

16 celodenní pobyt mimo Domov nejpozději předcházející pracovní den do 10:00 hod. přeplatek se vrací následovně: a) 100 % hodnoty potravin při celodenním pobytu mimo Domov také b) 100 % denní částky příspěvku na péči 5) Hospitalizace ve zdravotnickém zařízení je považována za předem oznámený pobyt mimo Domov. Klientovi náleží vždy přeplatek za stravu. Přeplatek za úkony péče náleží pouze tehdy, pokud nebyla výplata příspěvku na péči z důvodu hospitalizace ve zdravotnickém zařízení zastavena příslušným Úřadem práce. 6) V případě nepřítomnosti klienta je zakázáno manipulovat s jeho osobními věcmi a vstupovat do jeho pokoje (zákaz vstupu neplatí, jednáli se o vícelůžkový pokoj a ostatní klienti jsou přítomni). Výjimku tvoří hospitalizace klienta ve zdravotnickém zařízení. Cenné věci a finanční hotovost jsou uschovány, aby nedošlo k jejich ztrátě či odcizení. 7) Pokud je klient hospitalizován ve zdravotnickém zařízení a žádá o peněžní hotovost pro svou potřebu, lze ji zaslat na základě jeho žádosti peněžní poukázkou na jméno klienta. Čl. 8 Návštěvy 1) Klienti mají právo přijímat návštěvy po celý den v době, kdy je budova otevřena. Lze domluvit i případnou návštěvu po uzavření budovy v hod. 16

17 2) Při mimořádných událostech, jako je vyhlášení karantény, mohou být návštěvy omezeny případně zrušeny. Omezení případné zrušení návštěv vyhlašuje ředitel Domova pouze na doporučení Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové. O omezení případné zrušení návštěv budou blízcí klientů informováni na webových stránkách Domova a zároveň bude tato informace vyvěšena u vstupních dveří do Domova. 3) Návštěvy jsou povinny respektovat soukromí ostatních klientů. 4) Návštěvě nelze poskytnout ubytování ani běžnou stravu z kuchyně. 5) Klienti společně s jejich návštěvami mohou využít společenské a kulturní místnosti na všech patrech budovy, zimní zahradu, terasy a zahradu Domova. Čl. 9 Společenská, kulturní a zájmová činnost 1) Klienti se mohou účastnit kulturních a společenských akcí pořádaných přímo v Domově nebo akcí mimo Domov. 2) Plán akcí na měsíc je vyvěšen na každém patře a na webových stránkách. Příbuzní, přátelé a známí našich klientů se mohou účastnit pořádaných akcí. 3) Kromě velkých akcí jsou pro klienty organizovány pravidelné zájmové aktivity, které se konají každý všední den zpravidla od 9:30 hodin. Jejich rozpis je vyvěšen na každém patře. Návštěvy těchto aktivit jsou dobrovolné. 17

18 4) Klienti mají právo věnovat se svým zájmům a koníčkům dle svého uvážení, avšak nesmějí narušovat práva a bezpečnost ostatních. 5) Klienti mají možnost si půjčovat knihy, které jsou umístěny v hlavní jídelně ve sníženém přízemí budovy. Čl. 10 Zprostředkované služby 1) Domov zprostředkovává služby kadeřnice, pedikérky, prodeje textilu a odběru denního tisku a časopisů. Tyto služby jsou poskytovány za úhradu a klient si je platí z vlastních finančních prostředků. 2) Pravidelně 1x za 14 dnů do Domova dochází kadeřnice. Pedikérka dochází dle dohodnutých termínů s klienty. Prodej textilu je realizován průběžně. 3) Ceník služeb je vyvěšen na nástěnce ve všech patrech budovy. 4) Klienti mají možnost telefonovat z telefonního automatu umístěného ve vrátnici. 5) V Domově se pravidelně konají bohoslužby. 2x týdně bohoslužba Římskokatolické církve. 1x týdně bohoslužba Českobratrské husitské církve. Čl. 11 Vyplácení důchodů 1) Klientům, kteří požadovali vyplácení důchodu ČSSZ tzv. hromadným seznamem, je důchod vyplácen vždy každého 15. v měsíci. Připadne-li 18

19 tento den na sobotu, je vyplácen v pátek, připadne-li na neděli, vyplácí se v pondělí. Výplata důchodů doručovaných jiným způsobem než výplatou na hromadný seznam se provádí v den doručení do Domova. 2) Důchody jsou vypláceny pověřeným zaměstnancem na pokojích klientů za přítomnosti nejméně jednoho svědka. 3) Převzetí důchodu stvrdí klient svým podpisem na výplatní listině. Má-li klient ustanoveného zvláštního příjemce důchodu a je li jím zaměstnanec Domova, provede totéž tento zaměstnanec. U klienta, který není na základě lékařského posudku schopen podpisu, podepisují výplatní listinu dva svědci. Čl. 12 Poštovní zásilky 1) Poštovní zásilky přejímá pro klienty pověřený zaměstnanec Domova. Doporučené poštovní zásilky zapíše do knihy došlé pošty pro klienty. 2) Peněžní zásilky přejímá pro klienty zaměstnanec s uzavřenou dohodou o hmotné odpovědnosti, který je zaeviduje do pokladní knihy. Čl. 13 Uložení cenných a jiných věcí klienta 1) Při nástupu nebo v průběhu pobytu může klient, případně opatrovník požádat o převzetí drobných cenných věcí, vkladních knížek či peněžní 19

20 hotovosti do úschovy Domova. Peněžní a věcná depozita přebírá do úschovy zaměstnanec pověřený vedením depozitní pokladny. 2) Domov nezodpovídá za věci, vkladní knížky, peněžní hotovost, které nebyly předány do úschovy. 3) Vklad a výběr peněžních prostředků a cenných věcí je možný v době pokladních hodin. U imobilních klientů je možný výběr a vklad peněžních prostředků přímo na pokoji klienta. Při vkladech a výběrech je vždy přítomen nejméně jeden svědek. POKLADNÍ HODINY Pondělí pátek 9:00 10:00 13:00 14:00 4) Při výběru nad Kč si klient výši požadované částky a den výběru dohodne s účetní alespoň 1 den předem. 5) S peněžními prostředky a cennými věcmi je oprávněn nakládat pouze klient, případně opatrovník. Čl. 14 Režim Domova 1) Dle obecných zvyklostí je doba nočního klidu dodržována od 22:00 do 6:00. V této době není vhodné klienty rušit s výjimkou poskytnutí nezbytně nutné péče. Rovněž klienti se v této době chovají ohleduplně ke svému okolí. 20

21 2) Dobu odpoledního klidu zachovávají klienti zpravidla od skončení oběda do 14:00 hodin. 3) Domov se celoročně odemyká v 5:30 hodin a zamyká v 19:30. 4) Kouření je povoleno jen ve vyhrazených prostorách (balkony). Cigaretový popel a nedopalky patří do popelníku. Kouření na pokojích je z bezpečnostních důvodů přísně zakázáno. 5) Zákaz manipulace s otevřeným ohněm (včetně zapalování svíček) na pokojích. 6) V Domově je zakázáno přechovávat zbraně, nebezpečné chemikálie a hygienicky závadné předměty. Čl. 15 Škody 1) Klienti odpovídají za škodu, kterou úmyslně nebo z nedbalosti způsobí na majetku Domova, majetku nebo zdraví ostatních klientů, zaměstnanců i jiných osob. 2) Klient, na základě svých možností a schopností, upozorní ředitele, popřípadě jiného zaměstnance, na škodu, která vznikla nebo by mohla vzniknout Domovu, zaměstnancům, jemu nebo jiným klientům, aby mohly být učiněny kroky k nápravě. 3) U klientů domova se zvláštním režimem je způsobená škoda a míra zavinění posuzována individuálně, neboť může jít o projev onemocnění. O situaci, která předcházela způsobení škody, se provede záznam do 21

22 Záznamu rizikové situace. Zároveň jsou stanoveny postupy, jak předejít tomuto rizikovému chování klienta (Rizikový plán). 4) V případě úmyslného způsobení škody je přivolána Policie ČR. Čl. 16 Opatření proti porušování pravidel soužití v Domově 1) Klienti i zaměstnanci Domova jsou povinni vyvarovat se takového jednání, které by obtěžovalo, omezovalo či ohrožovalo jiné klienty a zaměstnance. 2) Klient je povinen vyvarovat se slovního nebo fyzického napadání ostatních klientů nebo zaměstnanců. 3) Při nadměrném požívání alkoholických nápojů, následném stavu opilosti a s tím spojené porušování práv ostatních klientů a zaměstnanců, bude klient převezen příslušníky Policie ČR na Protialkoholní záchytnou stanici. Náklady si hradí klient sám. 4) U klientů domova se zvláštním režimem je porušování pravidel soužití posuzováno individuálně. Čl. 17 Stížnosti, podněty, připomínky, pochvaly 1) Klient má právo podat stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování služby. Klient má dále právo podat podnět, připomínky či udělit pochvalu. 2) Pravidla pro podávání a vyřizování stížností jsou uvedena samostatném metodickém pokynu, jehož zjednodušená podoba 22

23 je vyvěšena na nástěnce ve všech patrech budovy. V hlavní jídelně Domova je pak umístěn metodický pokyn v plném znění. Čl. 18 Závěrečná ustanovení 1) V případě, že klient závažně nebo opakovaně porušuje Domácí řád, k jehož dodržování se zavázal ve Smlouvě o poskytování služby sociální péče, může mu být smlouva vypovězena. Za závažné porušení Domácího řádu se považuje zejména opakované podstatné narušování pravidel soužití v Domově. 2) Za seznámení klientů s Domácím řádem zodpovídá vedoucí sociálního úseku. Za seznámení zaměstnanců s domácím řádem zodpovídá vedoucí příslušného úseku. 23

24 Tímto se ruší Domácí řád ze dne včetně dodatků. Aktualizoval: Bc. Petra Štěbrová, DiS. Alena Špetlová Jana Ludvíková Naděžda Janderová Bc. Jolana Schönigerová Bc. Marie Janáčková Hana Plšková Schválil: PhDr. Martin Scháněl, Ph.D. ředitel Účinnost: ROZDĚLOVNÍK 1x ředitel 1x vedoucí ekonomicko-provozního úseku 1x vedoucí úseku sociálně - zdravotních služeb 1x vedoucí úseku domova pro seniory 1x vedoucí úseku domova se zvláštním režimem 1x vedoucí úseku sociální práce 1x vedoucí technického úseku 1x vedoucí stravovacího úseku 3x pracovny pracovníků v sociálních službách 1x pracovna všeobecných sester 1x prezentační stojan 8x nástěnky v Domově 24

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Závazné pro: Zpracovala: Datum: 1. 1. 2015 Schválil: Termín aktualizace: leden 2016 všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb

Více

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce DOMOV DŮCHODCŮ V POLIČCE

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce DOMOV DŮCHODCŮ V POLIČCE DOMOV DŮCHODCŮ V POLIČCE Eimova 1020, 572 01 Polička, tel.: 461 722 700, 732 340 882, e-mail: ddpolicka@tiscali.cz, IČO: 7506 1457 Domácí řád Domov důchodců v Poličce Úvodní ustanovení Domácí řád obsahuje

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Sociální služby Česká, Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2012 V souladu se zákonem

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb 1. Poskytnutí ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně uzavřená mezi 1) pan (paní)., nar... r.č..., trvalé., Mariánské Lázně 35301 v textu této smlouvy

Více

Ústav sociálních služeb města Nové Paky, Domov pro seniory, Svatojánská 494, 509 01 Nová Paka

Ústav sociálních služeb města Nové Paky, Domov pro seniory, Svatojánská 494, 509 01 Nová Paka Ústav sociálních služeb města Nové Paky, Domov pro seniory, Svatojánská 494, 509 01 Nová Paka ÚSSM Nová Paka Domov pro seniory, Svatojánská 494 poskytuje rezidenční služby seniorům od 65 let věku, kteří

Více

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace DOMOV DŮCHODCŮ Proseč u Pošné, p.o. Proseč u Pošné 1 PACOV 395 01 Tel.: 565 442 295 Informace č.: 1 pro žadatele, klienty, kontaktní osoby a návštěvy Domova 1) Úvod Domácí řád Domova důchodců Proseč u

Více

Domácí řád. Domova pro seniory v Bystrém

Domácí řád. Domova pro seniory v Bystrém Domácí řád Domova pro seniory v Bystrém Úvodní ustanovení Domácí řád je písemný dokument, který upravuje základní postupy v denním chodu Domova pro seniory v Bystrém (dále jen DpS ) a pomáhá k tomu, aby

Více

DOMOV DŮCHODCŮ Šumperk, příspěvková organizace. U sanatoria 25, 787 01 Šumperk DOMÁCÍ ŘÁD ALTERNATIVNÍ FORMA PRO DOMOV PRO SENIORY.

DOMOV DŮCHODCŮ Šumperk, příspěvková organizace. U sanatoria 25, 787 01 Šumperk DOMÁCÍ ŘÁD ALTERNATIVNÍ FORMA PRO DOMOV PRO SENIORY. DOMOV DŮCHODCŮ Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 25, 787 01 Šumperk DOMÁCÍ ŘÁD ALTERNATIVNÍ FORMA PRO DOMOV PRO SENIORY Obsah Článek 1 Základní ustanovení 2 Článek 2 Ubytování 2 Článek 3 Doba

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště... (adresa),

Více

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) paní.., narozená / / (dále jen klient ) 2) Domov pro seniory v Chebu, příspěvková organizace

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

Domov pro seniory Uherské Hradiště Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. DOMÁCÍ ŘÁD

Domov pro seniory Uherské Hradiště Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory Uherské Hradiště Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. DOMÁCÍ ŘÁD 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Ubytování... 3 3. Stravování... 3 4. Sociální a zdravotní

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby Smluvní strany: Pan (paní) : Narozen/a: Trvalé bydliště: v textu této smlouvy dále jen uživatel a Domov důchodců Velké Hamry příspěvková organizace, Sídlo: 468 45

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Pravidla soužití slouží uživatelům sociálních služeb ( dále jen uživatelé ) i zaměstnancům Domova důchodců (dále jen DD) k seznámení

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby

Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách I. Smluvní strany 1. Klient: pan/paní,

Více

Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb

Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Pan (paní), nar., bydliště, rodné číslo, v textu této smlouvy dále jen Osoba a Domov seniorů Benešov, poskytovatel

Více

Vnitřní pravidla Domova Slunce - domov se zvláštním režimem

Vnitřní pravidla Domova Slunce - domov se zvláštním režimem Vnitřní pravidla Domova Slunce - domov se zvláštním režimem 1. Úvodní ustanovení Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v domově. Musí ho dodržovat všichni uživatelé

Více

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ).

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ). Smlouva č. XX/2011 o poskytnutí sociální služby domovy pro seniory dle 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřeli 1) Paní XXXX, nar. XXXX Bydliště:

Více

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník )

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Domov důchodců Meziboří,příspěvková organizace Okružní 104, 435 13 Meziboří IČ:49872516,DIČ:CZ49872516 CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Aktualizováno 15.2.2011 Ceny sociálních služeb jsou

Více

Domov pro seniory budova C Tř. Spojenců 1840, Otrokovice

Domov pro seniory budova C Tř. Spojenců 1840, Otrokovice SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU Pravidla jsou určena uživatelům poskytovaných sociálních služeb: Domov pro seniory budova C Tř. Spojenců 1840, Otrokovice Přílohy Příloha

Více

Úhrada za poskytované sociální služby a její vyúčtování

Úhrada za poskytované sociální služby a její vyúčtování Domovy Na Třešňovce Riegrova 837 552 03 Česká Skalice Identifikační znak dokumentu 274_S_2013 Datum vydání Verze dokumentu 12.1.2015 4. Účinnost od Datum plánové revize 1.2.2015 31.1.2016 Počet stran dokumentu

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523 Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí sociální služby Chráněné bydlení v DH Liberec, o.p.s. Čl. 1 DOMÁCÍ ŘÁD 1. Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v DH Liberec,

Více

V Z O R. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení ústavní péče

V Z O R. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení ústavní péče V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení ústavní péče Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan (paní)..(jméno a příjmení), nar......(datum narození), bydliště

Více

1.3. Domácí řád Domova Pod Kavčí Skálou (dále též jako Domov)

1.3. Domácí řád Domova Pod Kavčí Skálou (dále též jako Domov) Domov Pod Kavčí Skálou, poskytovatel sociálních služeb Marie Pujmanové 2045, 251 01 Říčany IČ: 712 29 078 e-mail: reditel@domovpks.cz, http://www.domovpks.cz tel.: 323 632 423 1.3. Domácí řád Domova Pod

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby - domov pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby - domov pro osoby se zdravotním postižením Domov bez hranic U Stadionu 1425/3, 408 01 Rumburk Rumburk Tel.: 412 338 345, IČ: 47274549 příspěvková organizace E-mail: vera.brslicova@domovrumburk.cz renata.grundzova@domovrumburk.cz www.domovrumburk.cz

Více

S M Ě R N I C E. Registrační číslo: Sm/2/2012. Věc: CENÍK SLUŽEB. Určeno: Všem zaměstnancům Účinnost: 1. ledna 2012

S M Ě R N I C E. Registrační číslo: Sm/2/2012. Věc: CENÍK SLUŽEB. Určeno: Všem zaměstnancům Účinnost: 1. ledna 2012 Domov pro seniory Ludmila, příspěvková organizace Poddubí 7, 747 92 Háj ve Slezsku Smolkov IČO 71196978, Tel/fax 553 773 233, E-mail : ddsmolkov@hajveslezsku.cz S M Ě R N I C E Věc: CENÍK SLUŽEB Registrační

Více

Pravidla vzájemného soužití Informace o poskytované službě domov pro seniory

Pravidla vzájemného soužití Informace o poskytované službě domov pro seniory Pravidla vzájemného soužití Informace o poskytované službě domov pro seniory Domov Příbor, p. o. Masarykova 542 742 58 Příbor tel: 556 722 250 (ústředna) mobil:604 236 518 socialni@ddpribor.cz www.domovpribor.cz

Více

Sazebník poskytovaných služeb

Sazebník poskytovaných služeb Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Sazebník poskytovaných služeb platný od 1. 7. 2014 I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006

Více

Domácí řád Domov pro seniory

Domácí řád Domov pro seniory Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou příspěvková organizace Liberecký kraj U Sila 321, 463 11 Liberec 30 Domácí řád Domov pro seniory Posláním zařízení je poskytovat pobytovou službu seniorům, jejichž

Více

Domov se zvláštním režimem budova C

Domov se zvláštním režimem budova C SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU Pravidla jsou určena uživatelům poskytovaných sociálních služeb: Domov se zvláštním režimem budova C Tř. Spojenců 1840, Otrokovice Přílohy

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í bydliště, v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupen/a, na základě a 2) Domov

Více

SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Domov pro osoby se zdravotním postižením CENÍK SLUŽBY

SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Domov pro osoby se zdravotním postižením CENÍK SLUŽBY SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Domov pro osoby se zdravotním postižením CENÍK SLUŽBY ÚČEL Tento ceník stanoví pravidla pro úhradu za poskytované sociální služby ve středisku DUHOVÝ DŮM Ostrava,

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouvu o poskytnutí sociální služby uzavřeli:

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracoval Zpracovala: tým: Ing.

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky Domácí řád je vnitřním předpisem, který podrobněji upravuje poskytování pobytové sociální služby chráněné bydlení

Více

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A Domov pokojného stáří Libošovice Libošovice 39, 507 44 Tel./ fax: 493 571 156, e-mail: dps@sobotkacharita.cz, www.sobotkacharita.cz DPS US7 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ

Více

Domácí řád je závazný pro uživatele Domova pro seniory a zaměstnance Domova Harmonie, centra sociálních služeb Mirošov.

Domácí řád je závazný pro uživatele Domova pro seniory a zaměstnance Domova Harmonie, centra sociálních služeb Mirošov. Domácí řád Domova pro seniory čl. 1 Domácí řád je závazný pro uživatele Domova pro seniory a zaměstnance Domova Harmonie, centra sociálních služeb Mirošov. čl. 2 Chování uživatelů Uživatel dodržuje ve

Více

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb 1) Pan (paní)..(příjmení a jméno) nar...(datum narození) bydliště... v textu této smlouvy dále jen Osoba zastoupený/á a 2) Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Václavkova 950, 293 01 Mladá

Více

VZOR SMLOUVY. Smluvní strany: [BUDE DOPLNĚNO] IČ: [BUDE DOPLNĚNO] se sídlem [BUDE DOPLNĚNO] zastoupené [BUDE DOPLNĚNO] (dále jen poskytovatel )

VZOR SMLOUVY. Smluvní strany: [BUDE DOPLNĚNO] IČ: [BUDE DOPLNĚNO] se sídlem [BUDE DOPLNĚNO] zastoupené [BUDE DOPLNĚNO] (dále jen poskytovatel ) VZOR SMLOUVY Smluvní strany: [BUDE DOPLNĚNO] IČ: [BUDE DOPLNĚNO] se sídlem [BUDE DOPLNĚNO] zastoupené [BUDE DOPLNĚNO] (dále jen poskytovatel ) na jedné straně a pan/paní [BUDE DOPLNĚNO] narozen: [BUDE

Více

V n i t ř n í p r a v i d l a

V n i t ř n í p r a v i d l a Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace vydává V n i t ř n í p r a v i d l a D o m o v a p r o s e n i o r y v Klatovech, Podhůrecká 815/III platná od 1.7.2015 Článek 1 Vnitřní

Více

DOMOV POD LÍPOU, poskytovatel sociálních služeb Lipník 110 294 43 Čachovice IČ: 00874671 Tel: 326 307 647 Příspěvková organizace

DOMOV POD LÍPOU, poskytovatel sociálních služeb Lipník 110 294 43 Čachovice IČ: 00874671 Tel: 326 307 647 Příspěvková organizace Informace o společném soužití uživatelů 1 Vymezení organizace Název organizace: Domov pod lípou poskytovatel sociálních služeb Domov pod lípou poskytuje sociální službu dětem, mládeži, dospělým od 3 30

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Nemocnice Žatec, o.p.s. Zvláštní ambulantní péče ve zdrav. zařízení ústavní péče Husova 2796 438 01 Žatec. Metodika č.

DOMÁCÍ ŘÁD. Nemocnice Žatec, o.p.s. Zvláštní ambulantní péče ve zdrav. zařízení ústavní péče Husova 2796 438 01 Žatec. Metodika č. Nemocnice Žatec, o.p.s. Zvláštní ambulantní péče ve zdrav. zařízení ústavní péče Husova 2796 438 01 Žatec DOMÁCÍ ŘÁD Metodika č. 7 ÚVOD Zvláštní ambulantní péče v Žatci svými službami poskytuje péči a

Více

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory uzavřená v souladu s 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 1. Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace IČ : 70939284 se sídlem

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY 1. ÚVOD 1.1 Domov důchodců byl uveden do provozu v

Více

Vítáme Vás a přejeme Vám příjemný pobyt v domově.

Vítáme Vás a přejeme Vám příjemný pobyt v domově. D O M Á C Í Ř Á D Domácí řád jsou pravidla určená návštěvníkům, klientům a zaměstnancům domova, která vydává ředitel organizace. Stanoví především práva a povinnosti klientů při poskytování pobytových,

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

S M L O U V A o poskytování sociálních služeb

S M L O U V A o poskytování sociálních služeb S M L O U V A o poskytování sociálních služeb v Soukromém senior centrum Nechanice s.r.o. (v textu této smlouvy dále jen smlouva ) mezi 1. Soukromé senior centrum Nechanice s.r.o., IČ: 28857089, DIČ: CZ28857089,

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č. 4/14/000

Více

VIA s.r.o., 5. května 527, Česká Kamenice, 407 21. Domácí řád

VIA s.r.o., 5. května 527, Česká Kamenice, 407 21. Domácí řád Domácí řád Vážení klienti, vítáme Vás v naší sociální pobytové službě VIA s.r.o. a děkujeme za Vaší důvěru, kterou jste nám projevili. Svými službami poskytujeme péči a podporu klientům po dobu, než jim

Více

Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06

Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06 A 13 a/3 Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06 ÚHRADA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY V TÝDENNÍM STACIONÁŘI ( 47) Úhrada za poskytované služby se hradí dle zákona č. 108/2006

Více

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativa Centrin CZ s.r.o. Poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem IČ 27656535 č.ú. 434893379/0800 Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativní

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr 1) pan/í: xy narozen/a: dd.mm.rrrr bydliště: Ústecká 2855, 470 01 Česká Lípa v textu této smlouvy dále jen uživatel a 2) organizace:

Více

Domov pro seniory u Pražské brány

Domov pro seniory u Pražské brány Domov pro seniory u Pražské brány Pražská 95, Kouřim, 281 61 tel. 321783493, 321784177 e-mail: domov@kourim-radnice.cz Čl. 1 Úvodní ustanovení Domov pro seniory u Pražské brány poskytuje svým klientům

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2014 Stránka 1 z 6 1. Poslání, cílová skupina, cíle

Více

NAŠE PRAVIDLA. Domova se zvláštním režimem

NAŠE PRAVIDLA. Domova se zvláštním režimem NAŠE PRAVIDLA Domova se zvláštním režimem Závaznost: Sociální pracovnice, PSS, SZP, vedoucí služby Zodpovědná osoba: Vedoucí služby Spoluúčast na tvorbě metodického postupu: zaměstnanci ÚOSS, PSS, vedoucí

Více

Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro seniory Sociálních služeb města Moravská Třebová

Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro seniory Sociálních služeb města Moravská Třebová IČ Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová IČO: 00194263 Tel. 461 318 252 Fax: 461 353 348 E-mail: soc.sluzby@mtrebova-city.cz Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro

Více

Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844. Domácí řád. 1. Účel domácího řádu. 2. Ubytování

Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844. Domácí řád. 1. Účel domácího řádu. 2. Ubytování DOMOV PRO SENIORY KLIMKOVICE příspěvková organizace Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844 Domácí řád Poslání Domov pro seniory Klimkovice poskytuje bezpečné a důstojné zázemí

Více

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby Městský ústav sociálních služeb v Klatovech, příspěvková organizace vydává Vnitřní pravidla Pečovatelské služby v Klatovech, Balbínova 59/I Článek 1 Vnitřní pravidla obsahují zásady pro zajištění poskytované

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Ústav sociálních služeb Milíčeves Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Smlouvu o poskytnutí sociální služby domov pro seniory, dle 49 a 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

Budeme Vám oporou DOMÁCÍ ŘÁD

Budeme Vám oporou DOMÁCÍ ŘÁD DOMÁCÍ ŘÁD Závazné pro: všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb všechny uživatele služby Zpracovala: Michálková Markéta, vedoucí úseku administrativně správních

Více

ÚČEL Tento ceník stanoví pravidla pro úhradu za poskytované sociální služby ve středisku DUHOVÝ DŮM Ostrava, odlehčovací služba (dále jen DDO, os).

ÚČEL Tento ceník stanoví pravidla pro úhradu za poskytované sociální služby ve středisku DUHOVÝ DŮM Ostrava, odlehčovací služba (dále jen DDO, os). SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Odlehčovací služba CENÍK SLUŽBY ÚČEL Tento ceník stanoví pravidla pro úhradu za poskytované sociální služby ve středisku DUHOVÝ DŮM Ostrava, odlehčovací služba

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně Směrnice ředitele č. 1/2014 Ceník služeb SSMO Účinnost od: 1.1.2014 Platnost do: doba neurčitá Schválil: Bc. Jitka

Více

Domova pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK. Slavíčkova 1701, 356 01 Sokolov. Domácí řád

Domova pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK. Slavíčkova 1701, 356 01 Sokolov. Domácí řád Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK v Sokolově, p. o. Úvodní ustanovení 1. Domácí řád je závazný pro všechny zaměstnance a klienty Domova pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK

Více

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec. Aktuální výše úhrad

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec. Aktuální výše úhrad Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Aktuální výše úhrad 1) Pobyt nájem + služby (denně) a) jednolůžkový pokoj - 175,- Kč b) dvoulůžkový pokoj - 160,- Kč c) třílůžkový

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM Dům pokojného stáří sv. Ludmily V Aleji 434 403 17 Chabařovice tel. + 420-475225185 IČ: 44225512 člověk nám není lhostejný Člověk nám není lhostejný DOMÁCÍ ŘÁD Dům pokojného

Více

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociálních služeb v DH Liberec, o.p.s. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku mezi Pan bydliště rodné číslo (dále jen Uživatel, jako oprávněná osoba ve smyslu zák.č.108/2006 Sb.,

Více

Domácí řád oddělení sociálních lůžek. I. Poskytování služeb

Domácí řád oddělení sociálních lůžek. I. Poskytování služeb Domácí řád oddělení sociálních lůžek I. Poskytování služeb Sociální lůžka poskytují pobytové sociální služby ve zdravotnickém zařízení dle 52 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a 18 vyhlášky

Více

příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád

příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád Poskytovaná služba: Domov se zvláštním režimem Dokument: K dokumentu: Název: Domácí řád zjednodušená verze Název: Platnost od: 1. 9. 2014

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče (Domov pro seniory)

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče (Domov pro seniory) Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, Odry, 742 35 Tel.: 556 730 133, www.ddodry.cz Poskytované služby: Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem ALDa Smlouva o poskytnutí služby sociální

Více

Holení Stříhání nehtů Péče o dutinu nosní, ušní Polohování - vertikalizace - fyzioterapie Posazení na lůžku ( mimo podávání stravy ) 12,- 12,- Pomoc

Holení Stříhání nehtů Péče o dutinu nosní, ušní Polohování - vertikalizace - fyzioterapie Posazení na lůžku ( mimo podávání stravy ) 12,- 12,- Pomoc Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČO 71 23 27 45, č.ú. 35 4327880247/0100 Sazebník fakultativních služeb pro uživatele sociální služby

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DpS HVÍZDAL

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DpS HVÍZDAL Domov pro seniory Hvízdal, příspěvková organizace, se sídlem U Hvízdala 6, 370 11, České Budějovice NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DpS HVÍZDAL V Českých Budějovicích dne 30. 6. 2011 Návštěvní řád: Upravuje pravidla chování

Více

PRAVIDLA PRO PLATBY ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

PRAVIDLA PRO PLATBY ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85, PSČ 794 01 Pracoviště: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Chářovská 785/85, Krnov PRAVIDLA PRO PLATBY ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Více

Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s. 1. Pan (paní). / jméno, příjmení / nar.. / datum narození / trvale bytem. V textu této smlouvy dále jen,, Osoba zastoupená..

Více

Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu řádu školy č. 22, školní rok 2014-15) Provozní řád školní jídelny budova A

Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu řádu školy č. 22, školní rok 2014-15) Provozní řád školní jídelny budova A Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most příspěvková organizace Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva a 1) Pan (paní) v textu této smlouvy dále je Uživatel

Více

PLATNÝ OD 1. 4. 2009. Základní údaje: Domov ve Vlašimi, poskytovatel sociálních služeb Blanická 1089, 258 01 Vlašim. druh služby: domov pro seniory

PLATNÝ OD 1. 4. 2009. Základní údaje: Domov ve Vlašimi, poskytovatel sociálních služeb Blanická 1089, 258 01 Vlašim. druh služby: domov pro seniory D O M Á C Í Ř Á D PLATNÝ OD 1. 4. 2009 Základní údaje: Domov ve Vlašimi, poskytovatel sociálních služeb Blanická 1089, 258 01 Vlašim druh služby: domov pro seniory Článek 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Vnitřní

Více

Vnitřní pravidla. D o m o v a p r o s e n i o r y

Vnitřní pravidla. D o m o v a p r o s e n i o r y Městský ústav sociálních služeb Klatovy, p.o. vydává Vnitřní pravidla D o m o v a p r o s e n i o r y v Újezdci č.1, 339 01 Klatovy Článek 1 Vnitřní pravidla obsahují zásady pro zajištění poskytované sociální

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D ODLEHČOVACÍ SLUŽBY TEPELSKÁ 752

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D ODLEHČOVACÍ SLUŽBY TEPELSKÁ 752 DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D ODLEHČOVACÍ SLUŽBY TEPELSKÁ 752 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2014 Stránka 1 z 7 1. Poslání, cílová skupina, cíle

Více

04/15/SEN ŽIVOT V DOMOVĚ

04/15/SEN ŽIVOT V DOMOVĚ Řád č. 04/15/SEN ŽIVOT V DOMOVĚ VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA PRO SENIORY Datum platnosti: 1. 10. 2015 Účinnost od: 1. 11. 2015 Schválil: Ing. Pavel Zelek, ředitel Domov Březiny, příspěvková organizace, Rychvaldská

Více

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace Okružní 104 435 13 Meziboří IČ: 49872516 tel. 476 748 218 Smlouva č.: /2014.

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace Okružní 104 435 13 Meziboří IČ: 49872516 tel. 476 748 218 Smlouva č.: /2014. Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace Okružní 104 435 13 Meziboří IČ: 49872516 tel. 476 748 218 Smlouva č.: /2014 Návrh Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory 1. Pan:

Více

Domácí řád ZJEDNODUŠENÁ ZKRÁCENÁ VERZE

Domácí řád ZJEDNODUŠENÁ ZKRÁCENÁ VERZE Domácí řád ZJEDNODUŠENÁ ZKRÁCENÁ VERZE DOMOVA PRO SENIORY SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti KARVINÁ Tyršova 2346, Karviná 734 01 Obsah: I. Úvod II. Ubytování III. Odpovědnost za škodu IV.

Více

Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem)

Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem) Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) pan / paní nar: trvalé bydliště : v

Více

Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním postižením Mašťov

Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním postižením Mašťov Příspěvková organizace Golovinova 1559,432 01 Kadaň DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním postižením Mašťov Druh služby: Domovy se Zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem (dále

Více

D O M OV N A Z Á M K U LYSÁ NAD LABEM příspěvková organizace Zámek 1, 289 22 Lysá nad Labem, č. tel 325 551 000, 325 551 067 DOMÁCÍ ŘÁD

D O M OV N A Z Á M K U LYSÁ NAD LABEM příspěvková organizace Zámek 1, 289 22 Lysá nad Labem, č. tel 325 551 000, 325 551 067 DOMÁCÍ ŘÁD DOMÁCÍ ŘÁD čl. 1 Základní ustanovení Domov Na Zámku Lysá nad Labem p. o. (dále jen domov) je zřizovaná Krajským úřadem Středočeského kraje. Domov je určen seniorům se sníženou soběstačností, kteří dále

Více

VZOR Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích)

VZOR Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) VZOR Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Paní, nar..., bydliště.., rodné číslo..

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269 417 22 Háj u Duchcova Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Úvod Domácí řád upravuje normy

Více

Článek 1 . Článek 2 Ubytování

Článek 1 . Článek 2 Ubytování Článek 1 Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění důstojného života a pořádku v domově důchodců. Je závazný pro všechny klienty a pracovníky domova. S každým klientem je uzavřena Smlouva o poskytnutí služby

Více

Vážení klienti, pracovníci a návštěvníci

Vážení klienti, pracovníci a návštěvníci Vážení klienti, pracovníci a návštěvníci Vítejte v Charitním domově sv. Mikuláše /dále jen Domov/. Jelikož v našem Domově dochází k setkávání mnoha lidí a je našim přáním, aby se zde všem žilo dobře, byl

Více

Řád č. 04/15/ZVR ŽIVOT V DOMOVĚ VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM. Ing. Pavel Zelek, ředitel

Řád č. 04/15/ZVR ŽIVOT V DOMOVĚ VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM. Ing. Pavel Zelek, ředitel Řád č. 04/15/ZVR ŽIVOT V DOMOVĚ VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Datum platnosti: 1. 10. 2015 Účinnost od: 1. 11. 2015 Schválil: Ing. Pavel Zelek, ředitel Domov Březiny, příspěvková organizace,

Více

Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice

Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČ: 71 23 27 45, č. ú. 35 4327880247/0100 Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory

Více

Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování sociální služby. denního stacionáře. I. Působnost

Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování sociální služby. denního stacionáře. I. Působnost Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování sociální služby Vnitřní pravidla pro poskytování služeb denního stacionáře I. Působnost 1. Tato Vnitřní pravidla pro poskytování služeb denního stacionáře (dále jen Vnitřní

Více

DOMÁCÍ ŘÁD 5. KOMUNITY

DOMÁCÍ ŘÁD 5. KOMUNITY DOMÁCÍ ŘÁD 5. KOMUNITY Naše komunita je zřízená od ledna 2007. Na 5. komunitě bydlí 8 obyvatel ve čtyřech dvoulůžkových pokojích. Všichni naši obyvatelé jsou zcela závislí na pomoci personálu. Tato pravidla

Více

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S.

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Komu poskytujeme sociální službu? Domov Háj u Ledče nad Sázavou v domově pro osoby se zdravotním postižením poskytuje služby pro muže a ženy

Více