Domácí řád Domova důchodců Černožice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domácí řád Domova důchodců Černožice"

Transkript

1 Domácí řád Domova důchodců Černožice Domácí řád je souhrn zásad, práv a povinností zajišťujících klidný a spokojený život a pořádek v Domově důchodců Černožice (dále jen Domov ). Je závazný pro všechny klienty a zaměstnance Domova, návštěvy, dobrovolníky, praktikanty a další osoby spolupracující s Domovem. Některé body jsou odlišné pro klienty domova pro seniory a klienty domova se zvláštním režimem. 1

2 Obsah: Článek 1 Ubytování Článek 2 Hygiena Článek 3 Stravování Článek 4 Péče Článek 5 Zdravotní a lékařská péče Článek 6 Vycházky klientů Článek 7 Pobyt klientů mimo Domov Článek 8 Návštěvy Článek 9 Společenská, kulturní a zájmová činnost Článek 10 Zprostředkované služby Článek 11 Vyplácení důchodů Článek 12 Poštovní zásilky Článek 13 Uložení cenných a jiných věcí klienta Článek 14 Režim Domova Článek 15 Škody Článek 16 Opatření proti porušování pravidel soužití v Domově Článek 17 Stížnosti, podněty, připomínky, pochvaly Článek 18 Závěrečná ustanovení 2

3 Čl. 1 Ubytování 1) Domov nabízí ubytování převážně ve dvoulůžkových pokojích, dále pak v jednolůžkových a třílůžkových pokojích. V přízemí a 1. patře jsou ubytováni klienti domova pro seniory a v 2. a 3. patře klienti domova se zvláštním režimem. Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem Patro Pokoj Počet Patro Pokoj Počet Jednolůžkový 0 přízemí Dvoulůžkový 4 II. Dvoulůžkový 13 Třílůžkový 2 I. Jednolůžkový 2 Jednolůžkový 3 Dvoulůžkový 12 III. Dvoulůžkový 13 Třílůžkový 2 Třílůžkový 1 2) Ubytování je nabízeno v hlavní budově (dále jen budova A ) a v přístavbě (dále jen budova B ). Budova A Budova B 3

4 Vybavení pokojů v budově A: lůžko uzamykatelný noční stolek šatní skříň stůl židle (dle počtu lůžek na pokoji) některé pokoje jsou vybaveny křesly světlo stropní některé pokoje jsou vybaveny umyvadly Sociální zařízení a koupelny jsou společné, umístěné v obou křídlech budovy A. Vybavení pokojů v budově B: lůžko uzamykatelný noční stolek šatní skříní s uzamykatelným boxem 2x závěsná polička stůl 2x židle světlo stropní k pokoji náleží sociální zařízení a terasa 3) Klient má právo užívat všechny společné prostory, vyjma technických místností, kuchyně, prádelny, kotelny a půdy. 4

5 Společné prostory pro klienty: Hlavní jídelna Jídelny na patrech Kulturní a společenské místnosti Tělocvična Kulturní a společenské místnosti vybavené kuchyňskou linkou a sporákem 5

6 Zimní zahrada a místnost pro ruční práce Zahrada 4) Klienti mohou používat osobní a evakuační výtah bez doprovodu. Jízda nákladním výtahem bez doprovodu odpovědného zaměstnance je klientům i návštěvám zakázána. 5) Nově přijatý klient se s pomocí rodiny a odpovědného zaměstnance Domova ubytuje v pokoji, který mu byl nabídnut na základě předchozí dohody. 6) Po dohodě s ředitelem si mohou klienti pokoj vybavit také vlastními bytovými doplňky (polička, obraz, televizní stolek, křeslo apod.). Nábytek, který je součástí pokoje nelze vyměňovat za nábytek vlastní. 6

7 7) Klienti mohou používat vlastní televizi, rádio a osobní počítač. Koncesionářské poplatky si každý klient hradí sám. Dále mohou klienti používat své mobilní telefony, elektrické holicí strojky a lampičky. Používání ostatních elektrospotřebičů na pokojích je řešeno individuálně. 8) Elektrický sporák s troubou je přístupný na společenských místnostech v každém patře, lednice jsou umístěny na chodbách. Mikrovlnné trouby nejsou volně přístupné, jejich použití je možné po dohodě s personálem. 9) Klient může požádat o přestěhování. O přestěhování pokud to provozní a kapacitní podmínky dovolí, rozhoduje ředitel Domova. V mimořádných případech (potřeba zvýšeného dohledu, z důvodu zhoršeného zdravotního stavu) může ředitel rozhodnout o přestěhování klienta. Klient musí být seznámen srozumitelnou formou s důvody stěhování a musí se stěhováním souhlasit. O přestěhování klienta informujeme rodinu. 10) Pokoje na budově B jsou uzamykatelné. Každý klient domova pro seniory má vlastní klíč od pokoje. V domově se zvláštním režimem je tato situace řešena individuálně. Při ztrátě tohoto klíče se klientovi za úhradu nechá zhotovit kopie. 11) Osobní prádlo klienta je označováno v Domově zažehlovacím štítkem ze speciální tiskárny na oblečení, který obsahuje jméno a příjmení klienta. Zároveň je nezbytné označit osobní prádlo, které bude klientovi pořízeno během pobytu v Domově. Klienti nebo rodinní příslušníci nahlásí nově přinesené oblečení službu pracovníkům 7

8 v sociálních službách. Neoznačené osobní prádlo nelze zpětně dohledávat a Domov za něj NERUČÍ. 12) V případě potřeby mají klienti možnost užívat chodítka, invalidní vozíky, apod., které jsou k dispozici v Domově. Klienti jsou povinni s nimi zacházet šetrně. 13) Klient případně opatrovník může požádat sociální pracovnici o zajištění přihlášení k trvalému pobytu v Domově. Správní poplatek, případně úhradu za nové fotografie si hradí klient sám. Čl. 2 Hygiena 1) V každém patře budovy A je k dispozici sprchový kout a koupelna s vanou. Některé pokoje jsou vybaveny umyvadly. WC jsou společná. Z důvodu ochrany soukromí jsou na dveřích od WC a koupelen umístěny otočné cedule s nápisy VOLNO a OBSAZENO. 2) V budově B je sociální zařízení a sprcha nebo vana součástí každého pokoje. V přízemí se nachází vana se zvedacím zařízením pro imobilní klienty a masážní vana. 3) Klienti se koupou dle své potřeby. Koupání mají klienti sjednané v Individuálním plánu. 4) Hygienické pomůcky si hradí klienti sami. 5) Klient má možnost odevzdat znečištěné prádlo ihned k vyprání. Pracovníci v sociálních službách odvážejí prádlo do prádelny 2x denně. 8

9 Prádelna se nachází přímo v Domově. Vyprané a vyžehlené prádlo je přiváženo na oddělení. Pracovníci v sociálních službách odnášejí prádlo na pokoje klientů. Klienti si prádlo do skříně ukládají sami. Imobilním klientům ukládají za jejich přítomnosti prádlo do skříně pracovníci v sociálních službách. 6) Dle potřeby, nejméně však 1x týdně se převléká ložní prádlo. 7) Klienti si v rámci svých možností udržují pořádek v osobních věcech. Úklid pokoje (vytírání, utírání prachu, zalévání květin, apod.) provádí za přítomnosti klienta uklízečka (se souhlasem klienta i mimo přítomnost klienta na pokoji). 8) V celém zařízení je udržován pořádek a čistota. Všechny místnosti se pravidelně větrají, běžný úklid se provádí denně. Čl. 3 Stravování 1) Klientům je poskytována celodenní strava v podobě tří hlavních jídel. Se snídaní je vydávána dopolední přesnídávka, s obědem odpolední svačina. Klienti mají v jídelnách na patře po celý den k dispozici čaj nebo ovocnou šťávu. 2) Strava je svým složením, množstvím a úpravou přizpůsobena věku a zdravotnímu stavu klientů. Jídelní lístek je konzultován s nutričním terapeutem. V Domově se připravuje také dietní strava. Klient má právo dietu odmítnout. Seznam diet: a) dieta č. 4 s omezením tuků 9

10 b) dieta č. 9 diabetická c) dieta bezlepková 3) Připravujeme i mletou a mechanicky upravenou stravu. 4) Klienti si sami vybírají místo stravování. Mají možnost se stravovat v hlavní jídelně, jídelně na patře nebo na pokojích. 5) Do hlavní jídelny docházejí klienti sami nebo s doprovodem personálu. Jídlo v jídelně roznáší personál, použité nádobí si klienti dle svých možností odnášejí sami. Stravu na pokojích a jídelnách na patře rozdávají pracovníci v sociálních službách, kteří provádí i úklid použitého nádobí. 6) Klienti mají právo si stravu odhlásit. Pokud klient odhlásil jednotlivé jídlo popřípadě celodenní stravu nebo nahlásil celodenní pobyt mimo Domov nejpozději předcházející pracovní den do 10:00 hod, vrací se 100 % hodnoty potravin. Strava se odhlašuje u vedoucí sociálního úseku. Strava Čas Možnosti výběru Snídaně 6:30 9:00 Snídaňové menu Oběd 11:30 13:00 Výběr ze 2 hlavních jídel (všední dny) Večeře 17:30 19:00 Jednotná* II. večeře (dieta č. 9) 20:00 20:30 Jednotná* * S přihlédnutím k dietnímu stravování. 7) Vlastní potraviny si mohou klienti ukládat na místa k tomu určená (chladničky pro klienty na poschodí). Uložené jídlo doporučujeme označit jménem. 8) Klíčový pracovník má právo upozornit klienta na 10

11 nevhodné a dlouhé skladování potravin. Dojde-li ke zjevnému porušení hygienických zásad, je klíčový pracovník oprávněn po projednání s klientem rozhodnout o likvidaci takovýchto potravin. 9) V Domově je zřízena stravovací komise. Komise se schází pravidelně 1x měsíčně. Komise řeší náměty a připomínky klientů. Stravovací komise se účastní: Zástupce ředitele pro péči o klienty, vedoucí zdravotnického úseku Vedoucí sociálního úseku domova pro seniory Vedoucí sociálního úseku domova se zvláštním režimem Vedoucí stravovacího úseku Zástupce klientů domova pro seniory Zástupce klientů domova se zvláštním režimem Čl. 4 Péče 1) Péče je zajišťována 24 hodin denně kvalifikovaným personálem. 2) Klientům jsou poskytovány základní úkony péče dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a prováděcí vyhlášky tohoto zákona č. 505/2006: pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu zprostředkování kontaktu se společenským prostředím sociálně terapeutické činnosti aktivizační činnosti 11

12 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 3) Konkrétní úkony péče, které budou klientovi poskytovány, jsou dohodnuty v příloze č. 1 Smlouvy o poskytování služby sociální péče, tj. v Osobním plánu. Přesný postup je podrobně popsán v Individuálním plánu. 4) Administrativní úkony spojené s pobytem v Domově či administrativní úkony osobního charakteru zařizuje vedoucí sociálního úseku nebo sociální pracovnice. 5) Pro částečně mobilní a imobilní klienty jsou 1x týdně zajišťovány nákupy. Nákupy jsou prováděny na základě objednávky klientů. Nákup si klient hradí z vlastních finančních prostředků. 6) Zprostředkování běžně dostupné služby a případný doprovod si klient domluví s vedoucí sociálního úseku nebo sociální pracovnicí. Čl. 5 Zdravotní a lékařská péče 1) Domov poskytuje klientům zdravotní péči s důrazem na individuální přístup ke každému klientovi. Zdravotní péči zajišťují všeobecné sestry 24 hodin denně. 2) Klienti se mohou zaregistrovat u smluvního praktického lékaře Domova. Praktický lékař ordinuje v Domově každý všední den po obědě, případně jej mohou klienti navštívit přímo v ordinaci v Černožicích dle ordinačních hodin 12

13 ORDINAČNÍ DOBA PRAKTICKÉHO LÉKAŘE V OBCI PONDĚLÍ 7 11:30 ÚTERÝ 7 11:30 13:30 18:00 STŘEDA 7 11:30 ČTVRTEK 7 11:30 13:30 15:00 PÁTEK 7 11:30 3) Potřebu lékařského ošetření hlásí klient, případně pracovníci v sociálních službách službu konající sestře. 4) V odpoledních a nočních hodinách, o víkendech a svátcích je dle potřeby zajišťována lékařská péče formou lékařské služby první pomoci nebo zdravotnickou záchrannou službou. 5) V Domově rovněž 1x měsíčně ordinuje psychiatr a dle potřeby také diabetolog a zubní lékař. Klient má možnost navštívit ordinaci zubního lékaře v Černožicích v době ordinačních hodin. ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE V OBCI PONDĚLÍ 7:30 12:00 12:30 17:00 ÚTERÝ 7:30 12:00 12:30 14:30 STŘEDA 7:30 12:00 12:30 15:00 ČTVRTEK 7:30 12:00 12:30 15:00 PÁTEK 7:30 12:00 12:30 13:30 13

14 6) Klient má možnost svobodné volby praktického lékaře a odborného lékaře, dále má klient možnost svobodné volby zdravotní pojišťovny. V případě, že si klient ponechá svého praktického lékaře, je třeba, aby si za pomoci blízkých osob zajistil léky, inkontinentní pomůcky apod. Doprovod k jinému praktickému lékaři je zajišťován ve spolupráci s blízkými klienta. 7) Doplatky za léky si hradí každý klient sám ze svých prostředků. Vyzvednutí léků je zajišťováno zpravidla v lékárně v Černožicích. Přeje-li si klient nakupovat léky v jiné lékárně, je třeba, aby mu toto zajišťovali jeho blízcí, případně klient sám. 8) Léky podávají klientům všeobecné sestry, v případě, že je klient schopen danou situaci posoudit může mít léky u sebe. V takovém případě klient podepíše tzv. Negativní revers 1, který je uložen u jeho zdravotnické dokumentace. Užívá-li klient léky bez ordinace lékaře, které si sám zakoupil nebo jinak získal, činí tak na vlastní zodpovědnost. 9) V zájmu svého zdraví každý klient dodržuje léčebný režim, dbá pokynů lékaře nebo všeobecných sester. Klient, který je schopen danou situaci posoudit, má právo odmítnout léčebný režim (např. dietu). Klient je v takovém případě lékařem a všeobecnou sestrou poučen o následcích svého rozhodnutí. Při odmítnutí léčby bude proveden o této skutečnosti záznam tzv. Negativní revers. 1 Viz. Metodický pokyn Standard č. 2 Ochrana práv osob 14

15 Čl. 6 Vycházky klientů 1) Klienti domova pro seniory se mohou volně pohybovat po Domově a opouštět Domov podle svých potřeb a přání. 2) U klientů domova se zvláštním režimem je schopnost samostatného pohybu mimo Domov posuzována individuálně s ohledem na psychický stav klienta a s přihlédnutím k možným rizikům. Schopnost samostatného pohybu je zaznamenána v Individuálním plánu klienta. 3) Vycházka není právní úkon. O pohybu klienta mimo Domov tedy nerozhoduje opatrovník. 4) V zájmu bezpečnosti klientů je vhodné ohlásit odchod mimo Domov ať už samotným klientem, tak jeho příbuznými. Čl. 7 Pobyt klientů mimo Domov 1) Klienti mají právo pobývat mimo Domov. Klient si na dobu pobytu mimo Domov vyžádá u službu konající všeobecné sestry své předepsané léky. 2) Celková délka pobytu mimo Domov nesmí přesáhnout 6 měsíců za rok (neplatí při hospitalizaci klienta ve zdravotnickém zařízení). 3) Za den pobytu mimo Domov se považuje kalendářní den, kdy klient pobývá mimo Domov od 0:00 do 24:00 hodin. 4) Klientovi je vrácen přeplatek na úhradách za stravu a úkony péče. Pokud klient odhlásil jednotlivé jídlo popřípadě celodenní stravu nebo nahlásil 15

16 celodenní pobyt mimo Domov nejpozději předcházející pracovní den do 10:00 hod. přeplatek se vrací následovně: a) 100 % hodnoty potravin při celodenním pobytu mimo Domov také b) 100 % denní částky příspěvku na péči 5) Hospitalizace ve zdravotnickém zařízení je považována za předem oznámený pobyt mimo Domov. Klientovi náleží vždy přeplatek za stravu. Přeplatek za úkony péče náleží pouze tehdy, pokud nebyla výplata příspěvku na péči z důvodu hospitalizace ve zdravotnickém zařízení zastavena příslušným Úřadem práce. 6) V případě nepřítomnosti klienta je zakázáno manipulovat s jeho osobními věcmi a vstupovat do jeho pokoje (zákaz vstupu neplatí, jednáli se o vícelůžkový pokoj a ostatní klienti jsou přítomni). Výjimku tvoří hospitalizace klienta ve zdravotnickém zařízení. Cenné věci a finanční hotovost jsou uschovány, aby nedošlo k jejich ztrátě či odcizení. 7) Pokud je klient hospitalizován ve zdravotnickém zařízení a žádá o peněžní hotovost pro svou potřebu, lze ji zaslat na základě jeho žádosti peněžní poukázkou na jméno klienta. Čl. 8 Návštěvy 1) Klienti mají právo přijímat návštěvy po celý den v době, kdy je budova otevřena. Lze domluvit i případnou návštěvu po uzavření budovy v hod. 16

17 2) Při mimořádných událostech, jako je vyhlášení karantény, mohou být návštěvy omezeny případně zrušeny. Omezení případné zrušení návštěv vyhlašuje ředitel Domova pouze na doporučení Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové. O omezení případné zrušení návštěv budou blízcí klientů informováni na webových stránkách Domova a zároveň bude tato informace vyvěšena u vstupních dveří do Domova. 3) Návštěvy jsou povinny respektovat soukromí ostatních klientů. 4) Návštěvě nelze poskytnout ubytování ani běžnou stravu z kuchyně. 5) Klienti společně s jejich návštěvami mohou využít společenské a kulturní místnosti na všech patrech budovy, zimní zahradu, terasy a zahradu Domova. Čl. 9 Společenská, kulturní a zájmová činnost 1) Klienti se mohou účastnit kulturních a společenských akcí pořádaných přímo v Domově nebo akcí mimo Domov. 2) Plán akcí na měsíc je vyvěšen na každém patře a na webových stránkách. Příbuzní, přátelé a známí našich klientů se mohou účastnit pořádaných akcí. 3) Kromě velkých akcí jsou pro klienty organizovány pravidelné zájmové aktivity, které se konají každý všední den zpravidla od 9:30 hodin. Jejich rozpis je vyvěšen na každém patře. Návštěvy těchto aktivit jsou dobrovolné. 17

18 4) Klienti mají právo věnovat se svým zájmům a koníčkům dle svého uvážení, avšak nesmějí narušovat práva a bezpečnost ostatních. 5) Klienti mají možnost si půjčovat knihy, které jsou umístěny v hlavní jídelně ve sníženém přízemí budovy. Čl. 10 Zprostředkované služby 1) Domov zprostředkovává služby kadeřnice, pedikérky, prodeje textilu a odběru denního tisku a časopisů. Tyto služby jsou poskytovány za úhradu a klient si je platí z vlastních finančních prostředků. 2) Pravidelně 1x za 14 dnů do Domova dochází kadeřnice. Pedikérka dochází dle dohodnutých termínů s klienty. Prodej textilu je realizován průběžně. 3) Ceník služeb je vyvěšen na nástěnce ve všech patrech budovy. 4) Klienti mají možnost telefonovat z telefonního automatu umístěného ve vrátnici. 5) V Domově se pravidelně konají bohoslužby. 2x týdně bohoslužba Římskokatolické církve. 1x týdně bohoslužba Českobratrské husitské církve. Čl. 11 Vyplácení důchodů 1) Klientům, kteří požadovali vyplácení důchodu ČSSZ tzv. hromadným seznamem, je důchod vyplácen vždy každého 15. v měsíci. Připadne-li 18

19 tento den na sobotu, je vyplácen v pátek, připadne-li na neděli, vyplácí se v pondělí. Výplata důchodů doručovaných jiným způsobem než výplatou na hromadný seznam se provádí v den doručení do Domova. 2) Důchody jsou vypláceny pověřeným zaměstnancem na pokojích klientů za přítomnosti nejméně jednoho svědka. 3) Převzetí důchodu stvrdí klient svým podpisem na výplatní listině. Má-li klient ustanoveného zvláštního příjemce důchodu a je li jím zaměstnanec Domova, provede totéž tento zaměstnanec. U klienta, který není na základě lékařského posudku schopen podpisu, podepisují výplatní listinu dva svědci. Čl. 12 Poštovní zásilky 1) Poštovní zásilky přejímá pro klienty pověřený zaměstnanec Domova. Doporučené poštovní zásilky zapíše do knihy došlé pošty pro klienty. 2) Peněžní zásilky přejímá pro klienty zaměstnanec s uzavřenou dohodou o hmotné odpovědnosti, který je zaeviduje do pokladní knihy. Čl. 13 Uložení cenných a jiných věcí klienta 1) Při nástupu nebo v průběhu pobytu může klient, případně opatrovník požádat o převzetí drobných cenných věcí, vkladních knížek či peněžní 19

20 hotovosti do úschovy Domova. Peněžní a věcná depozita přebírá do úschovy zaměstnanec pověřený vedením depozitní pokladny. 2) Domov nezodpovídá za věci, vkladní knížky, peněžní hotovost, které nebyly předány do úschovy. 3) Vklad a výběr peněžních prostředků a cenných věcí je možný v době pokladních hodin. U imobilních klientů je možný výběr a vklad peněžních prostředků přímo na pokoji klienta. Při vkladech a výběrech je vždy přítomen nejméně jeden svědek. POKLADNÍ HODINY Pondělí pátek 9:00 10:00 13:00 14:00 4) Při výběru nad Kč si klient výši požadované částky a den výběru dohodne s účetní alespoň 1 den předem. 5) S peněžními prostředky a cennými věcmi je oprávněn nakládat pouze klient, případně opatrovník. Čl. 14 Režim Domova 1) Dle obecných zvyklostí je doba nočního klidu dodržována od 22:00 do 6:00. V této době není vhodné klienty rušit s výjimkou poskytnutí nezbytně nutné péče. Rovněž klienti se v této době chovají ohleduplně ke svému okolí. 20

21 2) Dobu odpoledního klidu zachovávají klienti zpravidla od skončení oběda do 14:00 hodin. 3) Domov se celoročně odemyká v 5:30 hodin a zamyká v 19:30. 4) Kouření je povoleno jen ve vyhrazených prostorách (balkony). Cigaretový popel a nedopalky patří do popelníku. Kouření na pokojích je z bezpečnostních důvodů přísně zakázáno. 5) Zákaz manipulace s otevřeným ohněm (včetně zapalování svíček) na pokojích. 6) V Domově je zakázáno přechovávat zbraně, nebezpečné chemikálie a hygienicky závadné předměty. Čl. 15 Škody 1) Klienti odpovídají za škodu, kterou úmyslně nebo z nedbalosti způsobí na majetku Domova, majetku nebo zdraví ostatních klientů, zaměstnanců i jiných osob. 2) Klient, na základě svých možností a schopností, upozorní ředitele, popřípadě jiného zaměstnance, na škodu, která vznikla nebo by mohla vzniknout Domovu, zaměstnancům, jemu nebo jiným klientům, aby mohly být učiněny kroky k nápravě. 3) U klientů domova se zvláštním režimem je způsobená škoda a míra zavinění posuzována individuálně, neboť může jít o projev onemocnění. O situaci, která předcházela způsobení škody, se provede záznam do 21

22 Záznamu rizikové situace. Zároveň jsou stanoveny postupy, jak předejít tomuto rizikovému chování klienta (Rizikový plán). 4) V případě úmyslného způsobení škody je přivolána Policie ČR. Čl. 16 Opatření proti porušování pravidel soužití v Domově 1) Klienti i zaměstnanci Domova jsou povinni vyvarovat se takového jednání, které by obtěžovalo, omezovalo či ohrožovalo jiné klienty a zaměstnance. 2) Klient je povinen vyvarovat se slovního nebo fyzického napadání ostatních klientů nebo zaměstnanců. 3) Při nadměrném požívání alkoholických nápojů, následném stavu opilosti a s tím spojené porušování práv ostatních klientů a zaměstnanců, bude klient převezen příslušníky Policie ČR na Protialkoholní záchytnou stanici. Náklady si hradí klient sám. 4) U klientů domova se zvláštním režimem je porušování pravidel soužití posuzováno individuálně. Čl. 17 Stížnosti, podněty, připomínky, pochvaly 1) Klient má právo podat stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování služby. Klient má dále právo podat podnět, připomínky či udělit pochvalu. 2) Pravidla pro podávání a vyřizování stížností jsou uvedena samostatném metodickém pokynu, jehož zjednodušená podoba 22

23 je vyvěšena na nástěnce ve všech patrech budovy. V hlavní jídelně Domova je pak umístěn metodický pokyn v plném znění. Čl. 18 Závěrečná ustanovení 1) V případě, že klient závažně nebo opakovaně porušuje Domácí řád, k jehož dodržování se zavázal ve Smlouvě o poskytování služby sociální péče, může mu být smlouva vypovězena. Za závažné porušení Domácího řádu se považuje zejména opakované podstatné narušování pravidel soužití v Domově. 2) Za seznámení klientů s Domácím řádem zodpovídá vedoucí sociálního úseku. Za seznámení zaměstnanců s domácím řádem zodpovídá vedoucí příslušného úseku. 23

24 Tímto se ruší Domácí řád ze dne včetně dodatků. Aktualizoval: Bc. Petra Štěbrová, DiS. Alena Špetlová Jana Ludvíková Naděžda Janderová Bc. Jolana Schönigerová Bc. Marie Janáčková Hana Plšková Schválil: PhDr. Martin Scháněl, Ph.D. ředitel Účinnost: ROZDĚLOVNÍK 1x ředitel 1x vedoucí ekonomicko-provozního úseku 1x vedoucí úseku sociálně - zdravotních služeb 1x vedoucí úseku domova pro seniory 1x vedoucí úseku domova se zvláštním režimem 1x vedoucí úseku sociální práce 1x vedoucí technického úseku 1x vedoucí stravovacího úseku 3x pracovny pracovníků v sociálních službách 1x pracovna všeobecných sester 1x prezentační stojan 8x nástěnky v Domově 24

Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno zařízení Tábor. Domácí řád

Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno zařízení Tábor. Domácí řád Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno zařízení Tábor Domácí řád Poslání: Posláním Domova pro seniory Vychodilova je zmírnění negativních vlivů stárnutí

Více

DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV PRO SENIORY KAPLICE. Detašované pracoviště Český Krumlov

DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV PRO SENIORY KAPLICE. Detašované pracoviště Český Krumlov DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV PRO SENIORY KAPLICE Detašované pracoviště Český Krumlov Obsah: Článek 1 Článek 2 Článek 3 Článek 4 Článek 5 Článek 6 Článek 7 Článek 8 Článek 9 Článek 10 Článek 11 Článek 12 Článek 13

Více

A - VNITŘNÍ PRAVIDLA

A - VNITŘNÍ PRAVIDLA SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Domov pro seniory U Kostelíčka Pardubice Štrossova 357, 530 03 Pardubice tel.: 466 613 176 www.ssmpce.cz e-mail: kostelicek@ssmpce.cz A - VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA PRO SENIORY

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz VNITŘNÍ PRAVIDLA Domov pro seniory Háje příspěvková organizace hlavního města Prahy K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4 - Háje Informace o domově: IČO 708 75 111 Banka PPF, č. účtu 2001400005/6000 Domov pro

Více

Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro seniory Sociálních služeb města Moravská Třebová

Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro seniory Sociálních služeb města Moravská Třebová IČ Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová IČO: 00194263 Tel. 461 318 252 Fax: 461 353 348 E-mail: soc.sluzby@mtrebova-city.cz Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro

Více

SMĚRNICE č. 2/2014. Domovní řád

SMĚRNICE č. 2/2014. Domovní řád Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA pro Domov se zvláštním režimem

VNITŘNÍ PRAVIDLA pro Domov se zvláštním režimem VNITŘNÍ PRAVIDLA pro Domov se zvláštním režimem Vnitřní pravidla SENIOR centra Blansko, příspěvkové organizace, se sídlem v Blansku, Pod Sanatorkou 2363/3 (dále jen SENIOR centrum Blansko) vychází ze zákona

Více

SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Ul. Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU

SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Ul. Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Ul. Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU Pravidla jsou určena uživatelům poskytovaných sociálních služeb: Domov pro seniory Přílohy Příloha č.

Více

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov seniorů Drachtinka Zřizovatel: Vrchní sestra : Tereza Vodičková, DiS. Vedoucí sociální pracovnice: Mgr.

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov seniorů Drachtinka Zřizovatel: Vrchní sestra : Tereza Vodičková, DiS. Vedoucí sociální pracovnice: Mgr. DOMÁCÍ ŘÁD 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Domácí řád Domova seniorů Drachtinka, příspěvková organizace se sídlem v Hlinsku, Erbenova 1631 (dále také DsD ) vychází ze zákona č. 108/2006 sb., o sociálních službách

Více

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269 417 22 Háj u Duchcova Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Úvod Domácí řád upravuje normy

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo Příloha č. 2 Smlouvy o poskytování sociální služby VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Centrum sociálních služeb Znojmo,

Více

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905.

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905. DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 Domov seniorů Vnitřní pravidla poskytování služeb II. vydání ze dne

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích VNITŘNÍ PRAVIDLA Domova pro seniory POHODA v Netolicích Budějovická 159, 384 11 Netolice Platná od 1.1.2007 Poslední provedená aktualizace platí od 1.7.2015. Tímto dnem končí platnost předchozího dokumentu.

Více

Domácí řád. pro uživatele sociálních služeb v Domově důchodců Sloup v Čechách. - Domově pro seniory

Domácí řád. pro uživatele sociálních služeb v Domově důchodců Sloup v Čechách. - Domově pro seniory Domácí řád pro uživatele sociálních služeb v Domově důchodců Sloup v Čechách - Domově pro seniory Základní údaje o organizaci: Název a sídlo : Domov důchodců Sloup v Čechách p.o. Benešova 1, 471 52 Sloup

Více

Domovní řád. pro uživatele sociálních služeb v Domově důchodců Sloup v Čechách

Domovní řád. pro uživatele sociálních služeb v Domově důchodců Sloup v Čechách Domovní řád pro uživatele sociálních služeb v Domově důchodců Sloup v Čechách Základní údaje o organizaci: Název a sídlo : Domov důchodců Sloup v Čechách p.o. Benešova 1, 471 52 Sloup v Čechách Pracoviště:

Více

Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín Domov se zvláštním režimem Pržno Pržno 9 756 23 Jablůnka

Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín Domov se zvláštním režimem Pržno Pržno 9 756 23 Jablůnka Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín Domov se zvláštním režimem Pržno Pržno 9 756 23 Jablůnka Domácí řád Počet stran: 12 Účinnost od 1.9.2013 Zpracoval Schválil

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. na sociálních lůžkách Nemocnice Sušice o.p.s. ÚVOD

VNITŘNÍ PRAVIDLA. na sociálních lůžkách Nemocnice Sušice o.p.s. ÚVOD VNITŘNÍ PRAVIDLA na sociálních lůžkách Nemocnice Sušice o.p.s. Tato pravidla nabývají účinnosti dne 1.1.2011 Schválil: MUDr.Jiří Šedivý, ředitel Nemocnice Sušice o.p.s. ÚVOD 1/ Vnitřní pravidla upravují

Více

Domov pro seniory SENIOR B

Domov pro seniory SENIOR B SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU Pravidla jsou určena uživatelům poskytovaných sociálních služeb: Domov pro seniory SENIOR B Přílohy Příloha

Více

Městský ústav sociálních služeb Strakonice Domov pro seniory Lidická 189, Strakonice

Městský ústav sociálních služeb Strakonice Domov pro seniory Lidická 189, Strakonice Městský ústav sociálních služeb Strakonice Domov pro seniory Lidická 189, Strakonice Vydání: 10 Ze dne: 1. 7. 2014 Platnost od: 1. 7. 2014 Výtisk č.: 1 Název dokumentu: Domácí řád DATUM: 1. 7. 2014 SCHVÁLIL:

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Buchlovská. D o m á c í ř á d. Informace o službě Domácí řád

Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Buchlovská. D o m á c í ř á d. Informace o službě Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Buchlovská D o m á c í ř á d Obsah: Informace o službě Domácí řád 0 INFORMACE O SLUŽBĚ Adresa: Telefon: Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad

Více

příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád Poskytovaná služba: Domov pro seniory

příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád Poskytovaná služba: Domov pro seniory příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád Poskytovaná služba: Domov pro seniory Dokument: K dokumentu: Název: Domácí řád Název: Platnost od: 1. 1. 2015 do : Aktualizace č.: 8 Strana:

Více

DOMÁCÍ ŘÁD - Domovy pro seniory

DOMÁCÍ ŘÁD - Domovy pro seniory Příspěvková organizace Březinova 1093,432 01 Kadaň DOMÁCÍ ŘÁD - Domovy pro seniory Domov pro seniory (dále jen Domov) je zařízením DSSKM, příspěvkové organizace a je zřízen Krajským úřadem Ústeckého kraje.

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova pro seniory

Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova pro seniory Městská správa sociálních služeb Havlíčkova 19 680 01 Boskovice Platí s účinností od 1.9.2011 Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova pro seniory Vypracoval: Tým pracovníků DS Schválila : Bc.

Více

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov DOMÁCÍ ŘÁD. Domova se zvláštním režimem

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov DOMÁCÍ ŘÁD. Domova se zvláštním režimem Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov DOMÁCÍ ŘÁD Domova se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem v Jiříkově (dále jen Domov) poskytuje občanům (dále jen

Více

DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1. ÚČEL, POSLÁNÍ A CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY

DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1. ÚČEL, POSLÁNÍ A CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1) Domácí řád Domova pro seniory ONDRÁŠ, p. o. (dále jen DSO) vychází ze zákona č. 108/2006 Sb.,

Více

Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD

Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD Motto: Stáří je přirozenou součástí života. I my budeme, jedou takoví, jako jsou nyní naši uživatelé. Dejme jim takovou péči, abychom si sami mohli říct: Tak bych

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním postižením Mašťov. Druh služby: Domovy pro osoby se zdravotním postižením

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním postižením Mašťov. Druh služby: Domovy pro osoby se zdravotním postižením Příspěvková organizace Březinova 1093,432 01 Kadaň DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním postižením Mašťov Druh služby: Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby

Více

Domovní řád v Charitním domově Moravec

Domovní řád v Charitním domově Moravec Česká katolická charita CHARITNÍ DOMOV MORAVEC Moravec 53, 592 54 Moravec Domovní řád v Charitním domově Moravec Platnost od: 1. března 2014 I. - 1 - OBECNÁ ČÁST 1. Úvod Vážená paní, vážený pane, vítáme

Více