Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2006 ÚSP Domov pod skalami Kurovodice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2006 ÚSP Domov pod skalami Kurovodice"

Transkript

1 1 Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2006

2 ÚVOD Z HISTORIE KUROVODIC Pokud se historie týká, je ústav postaven na místě bývalého hospodářského statku, o kterém je zmínka již před třicetiletou válkou. Během časů přešlo panství do rukou různých majitelů. Po jednom z nich, panu Matěji Kurovodském, byl hospodářský statek pojmenován "Kurovodice". Od roku 1789 se panství dostalo koupí do rukou rodiny Rohanů. Jejich majetkem zůstalo až do roku O rok později se z něj stal "Okresní chorobinec". Mezi léty 1947 až 1950 byla provedena adaptace dosavadních budov a zařízení obdrželo nový název "Domov pro přestárlé a práce neschopné". Začátkem roku 1955 byl tento domov označen jako "Domov odpočinku" a v květnu téhož roku opět přejmenován a to na "Domov důchodců". Od roku 1955 pečovaly o obyvatele domova důchodců sestry Křižáckého řádu P. Marie. Jejich činnost byla ukončena v roce 1969 a řádové sestry byly nahrazeny civilním personálem. Domov důchodců se postupně měnil na Ústav sociální péče pro dospělé mentálně postižené muže. Objekty ústavu byly udržovány pouze v nezbytné míře. Počet obyvatel se zvýšil z původních 54 mužů a žen na 86 mužů. * Provoz ústavu se stal v posledních letech před rekonstrukcí hlavní a prádelenské budovy (provedené v období září 1993 až prosinec 1994) velmi obtížný. Přes obětavou práci personálu se nedařilo, díky špatnému technickému stavu budov, zajistit obyvatelům důstojné prostředí k jejich životu a zaměstnancům příznivé podmínky pro jejich práci. Časté výpadky elektrického proudu způsobené poddimenzovanou sítí byly na denním pořádku, vodovodní řad v hlavní budově prosakoval do zdí, odpadové potrubí se ucpávalo a odpadní voda z WC občas vyplavila i kotelnu na koks. V posledním roce před rekonstrukcí (1992) se objevil další závažný problém v podobě houpající se podlahy v pokoji obyvatel (při rekonstrukci pak byly zjištěny uhnilé nosné trámy). Palčivý byl problém nedostatečného hygienického zázemí. Ke klidnému a spokojenému životu obyvatel ústavu nepřispívaly ani osmi, případně šestilůžkové průchozí ložnice, vybavené starými nemocničními postelemi a několika kovovými nočními stolky. Na dlouhé chodbě vestavěné skříně, sloužící k ukládání prádla a oděvů obyvatel, byly většinou společné pro dva, někdy až tři obyvatele. Trocha soukromí byla pouhým snem. * Koncepce nového pojetí způsobu života obyvatel kurovodického ústavu vyšla ze zjištění a skloubení přání stávajících obyvatel a myšlenky způsobu života ve vícečlenné domácnosti. V souladu s touto ideou byl vypracován uživatelský projekt na nějž navázala projektová dokumentace s následnou rekonstrukcí a dostavbou ústavu. První a rozhodující etapa byla uskutečněna v období září 1993 až prosinec Během této etapy byla provedena rekonstrukce hlavní budovy (ubytovací část ústavu včetně zdravotního a stravovacího úseku) a rekonstrukce prádelenské budovy. Dne 1. ledna 1995 byl Ústav sociální péče Kurovodice přejmenován na Ústav sociální péče Domov pod skalami Kurovodice. Koncem ledna 1995 byla nastěhována původní (mužská) část obyvatel. Během února 1995 přišly do Domova pod skalami první ženy a dívky. Postupně pak přicházeli další svěřenci a obyvatelé (mládež od 16 let výše a dospělí muži a ženy). Sen mentálně handicapovaných obyvatel Kurovodic o lepším, důstojnějším způsobu života se stal skutečností. Díky Dnu 2

3 otevřených dveří, který nechává veřejnosti nahlédnout do života kurovodických obyvatel, se nepříznivý postoj společnosti pomalu, velmi pomalu, mění. Ve druhé etapě vedení ústavu původně zamýšlelo zabezpečit novou výstavbou prostory pro pracovní výchovu svěřenců a obyvatel domova a pro výkon vlastní pracovní terapie. Nakonec v záměru této etapy došlo k přehodnocení situace a uskutečnila se původně zamýšlená třetí etapa. Během zimního období 1996/1997 tak byla provedena rekonstrukce administrativní budovy s půdní vestavbou cvičného chráněného bydlení s konečnou kapacitou 10 klientů. Na velikonoce 1997 bylo cvičné chráněné bydlení obsazeno dvěma partnerskými dvojicemi a dvojicemi chlapců či mužů a dvojicemi dívek. Tito obyvatelé zde žijí, až na jednu malou výjimku, dodnes a čekají na uskutečnění další vize, kterou je samostatné bydlení v chráněných bytech. Ve třetí etapě byl dopracován uživatelský projekt výchovně pracovní a pracovní činnosti svěřenců a obyvatel domova a byla zpracována projektová dokumentace. Na podzim 1999 až leden 2001 byla zrealizována I. část uživatelského projektu Střediska pracovní terapie. Dnes považují všichni klienti i zaměstnanci kurovodického Domova pod skalami příznivé materiální podmínky za samozřejmost. Samozřejmost, která je výchozím předpokladem k další činnosti při vytváření optimálních podmínek a spolupůsobení v procesu transformace sociálních služeb a začleňování zdravotně postiženého člověka do normálního života. 3

4 ZPRÁVA o činnosti a hospodaření za rok 2006 Název organizace Ústav sociální péče Domov pod skalami Kurovodice (do ) Zřizovatel Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5 Statutární orgán a jeho zástupce Pošvicová Miloslava, ředitelka Chovančík Jan, zástupce ředitelky Adresa Mnichovo Hradiště, Olšina čp. 1 PSČ Loukov Předmět činnosti dle zřizovací listiny platné do Poskytování komplexní ústavní péče na rodinném principu. Celoroční pobyt a denní pobyt je poskytován mládeži od 16 let věku, dospělým mužům a ženám postiženým mentální retardací v pásmu lehkého, středního a těžkého stupně postižení, kteří potřebují ústavní péči. Vedle mentálně postižených občanů mohou být přijati též mentálně postižení občané s přidruženou tělesnou nebo smyslovou vadou. Nemohou být přijati ti žadatelé, jejichž zdravotní stav vyžaduje léčení a ošetřování v lůžkovém zařízení a dále občané trpící zdravotním postižením uvedeným v příloze č. 7 vyhlášky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení v platném znění. Bankovní spojení Komerční banka Mladá Boleslav č.ú.: /0100 IČO Kontakt telefon , fax Informace 4

5 5 Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2006

6 A. VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ Z HLAVNÍ ČINNOSTI I. SOCIÁLNÍ PÉČE A SLUŽBY 1. Obyvatelé a zaměstnanci statistické údaje 1.1. Kapacita zařízení Kapacita zařízení (celoroční pobyty) 94 Kapacita zařízení (denní pobyty) není stanovena Celkový počet obyvatel k Celkový počet obyvatel k za dané období počet nástupů 2 výstupů 6 průměrný počet obyvatel 100,016 % využití obložnosti 104,89 Celkový počet obyvatel k z toho celoroční pobyt 95 z toho: mužů 70 žen 25 denní pobyt 1 z toho: mužů 1 žen 0 přechodný pobyt 1 z toho: mužů 1 žen Průměrný věk obyvatel Věkový průměr obyvatel k : 51,627 z toho 16 až 18 let: 0 19 až 26 let: 3 27 až 65 let: až 85 let: 15 nad 85 let: Počet nově přijatých obyvatel a ukončených pobytů celoroční pobyty Počet přijatých obyvatel 1 z toho přechodný pobyt 1 Počet ukončených pobytů 6 z toho propuštění 1 zemřelí 5 denní pobyty Počet přijatých obyvatel 1 Počet ukončených pobytů 0 6

7 1.4. Skladba klientů podle diagnózy a přehled typu kombinovaných vad mentální retardace (různého stupně) 44 klientů mentální retardace + postižení fyzické 12 klientů mentální retardace + postižení zraku 1 klient mentální retardace + postižení sluchu 4 klienti mentální retardace + poruchy chování 23 klientů (agresivita, sebepoškozování, ničení věcí..) Klienti s diagnózou neodpovídající přijetí do ÚSP pro mentálně retardované, kteří nejsou v cílové skupině uživatelů sociální služby psychiatrické onemocnění (schizofrenie) 11 klientů Kromě shora vyjmenovaných přidružených onemocnění jsou u klientů diagnostikována další přidružená onemocnění jako např. epilepsie (17 klientů) a ojediněle syndrom Prader Willy, těžká trombocytopenie, leukopenie a další Počty zaměstnanců Skladba profesí průměrný evidenční počet přepočtených zaměstnanců Služby sociální pracovník sociální péče přímá obslužná činnost 8,6 základní výchovná činnost 15,7 sociální pracovník 1,0 Služby pedagogické vychovatel 12,0 speciální pedagog 0 Služby zdravotnické sanitář 1,4 všeobecná sestra 6,2 ergoterapeut 0,9 Ostatní hospodářsko správní a provozně techničtí zaměstnanci 7,6 zaměstnanci převážně manuálně pracující 11,4 Průměrný evidenční počet pracovníků a) fyzické osoby k ,0 z toho ženy 63,0 pracující důchodci 9,0 b) přepočtené počty 64,8 z toho: všeobecná sestra 6,2 NZP 0,0 sanitář 1,4 ergoterapeut 0,9 sociální pracovník 1,0 vychovatelé 12,0 pracovníci sociální péče 24,3 hospodářsko správní a provozně techničtí zaměstnanci 7,6 zaměstnanci převážně manuelně pracující 11,4 2. Péče a služby Organizace dosahuje účelu svého zřízení zejména tím, že poskytuje klientům kurovodického domova takovou podporu a pomoc, aby mohli bydlet, pracovat a bavit se srovnatelně se svými vrstevníky bez postižení. Tato podpora a pomoc je založena na respektování osobnosti každého klienta, zachování lidské důstojnosti a zohlednění práva žít 7

8 ve společnosti běžným způsobem života v co nejpřirozenějším prostředí. Vhodným pedagogickým a psychologickým působením a individuálním přístupem ke každému jedinci se snažíme o maximálně možný rozvoj schopností každého klienta, o vytváření, upevňování a udržování návyků potřebných k samostatnému životu nebo maximálně možné soběstačnosti a usilujeme o maximální využívání takto získaných dovedností, návyků, schopností, zkušeností 2.1. Organizace v rámci celoročního pobytu uživatelů poskytuje a zabezpečuje základní sociální služby: bydlení na buňkách rodinného charakteru stravování (včetně přípravy diet podle ordinace lékaře) výchovné činnosti zdravotní péči a rehabilitaci přiměřené pracovní činnosti volnočasové aktivity a zájmové kroužky kulturní, společenské a sportovní vyžití sociální a právní pomoc podporu a pomoc při obstarávání osobních potřeb a osobního vybavení hrazených z prostředků klienta 2.2. Organizace v rámci denního pobytu uživatelů poskytuje a zabezpečuje sociální služby (vyjma bydlení a stravy) ve stejném rozsahu jako při pobytu celoročním Vnitřní členění organizace: Organizace je vnitřně rozčleněna na 5 samostatných úseků, které jsou vzájemně provázány. Za činnost a plnění úkolů spadajících do kompetence úseku odpovídá příslušný vedoucí, který úsek řídí a spravuje: Hospodářsko správní úsek: mzdové a finanční účetnictví a finanční kontrola, personalistika, evidence majetku, sociální oddělení, spisovna, skladové hospodářství Zdravotní úsek: léčebně preventivní péče, úklid, prádelenský provoz a dílčí část odpadového hospodářství Stravovací úsek: ústavní kuchyně, zásobování potravinami, sklad potravin a obalů Výchovný úsek: rodinné buňky 1 až 8, výchovně pracovní skupiny, skupiny pracovní aktivity a volnočasové aktivity (zájmová, společenská, kulturní a sportovní činnost) Provozně technický úsek: údržba a opravárenství, autoprovoz, vodní hospodářství, odpadové hospodářství a ekologie, zásobování (kromě zásobování potravinami), výběrová řízení, energetika vč. vytápění (elektrokotelna), pracovní činnosti obyvatel, pomocné hospodářství 2.4. Úroveň poskytovaných sociálních služeb a) Ubytování Typy pokojů s uvedením počtu lůžek: jednolůžkový pokoj počet pokojů 0 dvoulůžkový pokoj počet pokojů 31 třílůžkový pokoj počet pokojů 9 čtyřlůžkový pokoj počet pokojů 1 Klienti Domova pod skalami jsou zařazeni podle stupně postižení do 8 výchovných skupin (rodinných buněk) zpravidla o 12 obyvatelích. Osm standardně vybavených buněk je vybudováno na principu rodinného bydlení (5 až 6 pokojů, kuchyňka, jídelna, obývací prostor, koupelna s vanou a sprchový kout, umývárna a WC oddělené pro muže a ženy, úklidová komora a předsíň). Tři z buněk (rodinné buňky č. 5, 6 a 7) jsou koncipovány pro klienty s těžkým mentálním postižením. Rodinná buňka č. 6 je vyhrazena pro 4 imobilní klienty (vozíčkáře) a pro klienty s výskytem rizikového faktoru viru hepatitidy B. Osmá buňka, rovněž rodinného typu, slouží klientům k nácviku pro umístění do chráněného bydlení. 8

9 Rodinnému pojetí života klientů odpovídá pracovní zařazení zaměstnanců v přímé péči (kmenoví pracovníci rodinných buněk), obsazení buněk klienty obou pohlaví, dispoziční řešení buňky (obdoba vícepokojového bytu) a vybavení buňky (obdoba vybavení standardní domácnosti). b) Zdravotní péče a rehabilitace Organizace zajišťuje všem klientům ošetřovatelskou péči odborným zdravotnickým pracovníkům. Kromě toho zabezpečuje přiměřenou zdravotní péči a rehabilitační cvičení. Preventivní, diagnostickou a léčebnou péči provádí smluvní lékař zdravotní pojišťovny se samostatným výkonem lékařské praxe pravidelně 1 až 2krát měsíčně a vždy na vyžádání u akutních stavů. Preventivní lékařské prohlídky klientů, a to nejen podle zdravotního řádu pojišťoven, ale také prohlídky obyvatel s lékařskými posudky pro účely zaměstnávání klientů, sportovní činnosti a rekreační pobyty. Restriktivní opatření se vůči klientovi použilo pouze 1x a to formou neklidové terapie, aplikované v souladu se zákonem č. 218/2005 Sb. c) Stravování Klienti ústavu mají zajištěno celodenní stravování včetně možnosti dietního stravování podle ordinace lékaře. V průběhu letošního roku přistoupila organizace k přípravě dvou druhů jídel 3x týdně s možností výběru. Hlavní jídla tj. obědy a večeře jsou připravovány centrálně v ústavní kuchyni, vlastní stolování probíhá na rodinných buňkách. Zaměstnanci kuchyně distribuují jídlo v elektricky vyhřívaných termoportech (jídlo je přepravované v nerezových gastronádobách, odděleně pro každou dietu) na jednotlivé buňky v souladu s aktuálním počtem obyvatel na dané buňce. Rozdílení připravených porcí a úpravu jídla na talíři provádí pracovníci buňky v kuchyňce, kterou je vybavena každá buňka. Snídaně, svačiny a studené večeře (případně jednoduché teplé večeře minutkového typu např. smažený sýr, pečené brambory s tvarohem, pizza nebo krupicová či vločková kaše, popř. jednoduché obědy připravované v rámci nácviku běžného způsobu života) se připravují přímo na buňce. Kromě toho si může (z vlastních surovin a s podporou službukonajícího pracovníka) zdatnější klient připravit v kuchyňce kávu, čaj, jednodušší jídla, příp. různé formy pohoštění u příležitosti oslavy svátku či narozenin, v případě osobní návštěvy apod. Méně zdatným klientům pomáhá splnit jejich přání službukonající pracovník ve spolupráci se samotným klientem nebo s pomocí (zapojením) dalších klientů buňky. d) Výchovná činnost, ergoterapie Výchovná činnost (využívající specifických výchovných a vzdělávacích metod v souladu se zásadami speciální pedagogiky) navazuje na dříve získané hygienické, pracovní a společenské návyky a dovednosti klienta, posiluje jejich další rozvoj a fixaci včetně rozvíjení zájmové činnosti. K optimalizaci výchovně vzdělávacího procesu klienta se vypracovávají výchovné plány sestavované s ohledem na individuální možnosti klienta, včetně stanovení osobitých opatření vedoucích k odstranění nebo alespoň zmírnění negativních projevů klienta. Do pracovní činnosti, kterou si klienti sami zvolili, byli zapojováni s ohledem na míru jejich zdravotního postižení, individuální schopnosti a možnosti, vždy v závislosti na jejich momentálním zdravotním stavu. Pracovní terapie klientů probíhá pod dohledem ergoterapeuta. V rámci ergoterapie, pracovní výchovy a pracovní činnosti ústav tradičně nabízí řadu aktivit: ruční a výtvarné práce arteterapie, muzikoterapie, pohybové aktivity zahradnické činnosti a parková úprava areálu sedavé zaměstnání venkovní a řemeslné práce zapojení v pomocných provozech ústavu (kuchyň, prádelna, úklid) 9

10 V roce 2006, stejně jako v roce 2005, jsme zařadili do programu aktivit klientů hipoterapii alternativní pedagogicko psychologické ježdění. Cíleně je rozvíjena výkonová motivace klientů, s důrazem na prožitek úspěchu a radosti z dobře vykonané práce a na podporu sebevědomí klienta. e) Zaměstnávání klientů Pro klienty zařazené do pracovních skupin průběžně vyhledáváme pracovní uplatnění mimo areál ústavu. Jedná se o příležitostné jednoduché činnosti na základě pracovní smlouvy. V hodnoceném období jsme v tomto smyslu pokračovali ve spolupráci s níže uvedenými organizacemi a fyzickými osobami: Krásná vyhlídka (pomocné práce v kuchyni celoročně provozované restaurace) Zemědělské družstvo Jiskra ve Březině (sběr kamenů, hrubé odplevelování pole lebeda) Treleborg Stanton, s.r.o Dobrovice (vytlačování molitanových výlisků) Böllhoff s.r.o., spojovací díly a montážní technika, Praha Hostivice Vrabec a Vrabec, s.r.o., Doubrava (třídění spojovacího materiálu) Šroubárny Turnov, a.s. (třídění spojovacího materiálu) Nově se podařilo získat jedno pracovní místo na zkrácený pracovní úvazek u firmy: Višňovský Karel, Zámečnické práce Olšina 39 f) Volnočasové aktivity Každá buňka je určena pro specifický okruh klientů a tvoří relativně samostatnou domácnost, fungující do jisté míry nezávisle na ostatních. Utváření nabídky denního programu včetně volnočasových aktivit je proto pro klientovu volbu adresnější. Podle osobních zálib klienta a jeho momentální nálady jsou to samostatné vycházky mimo ústav, posezení venku nebo na buňce většinou spojené s pitím kávy a klábosením s přáteli, různé stolní hry, četba, sledování televize, poslech rozhlasu, hudby apod. nebo jenom lenošení. Pro uspokojování svých osobních potřeb (kadeřník, pedikér, návštěva veřejné knihovny, nákupy ) odjíždějí klienti (po zácviku) za veřejnými službami do blízkého okolí. Na podporu rodinných vazeb klientů s původní rodinou nabízíme klientům, kromě jiného, možnost návštěvy u přestárlých nebo nemohoucích rodičů nebo jeho blízkých, event. návštěvu klienta u hrobu rodičů v období svatodušních svátků. Společenské, kulturní a sportovní vyžití a uspokojování osobních zálib klientů zajišťujeme prostřednictvím nabídky různých volnočasových aktivit individuálních nebo kolektivních. Trvalejší celoústavní formou aktivit uspokojujících osobní záliby klientů jsou zájmové kroužky, jejichž počet a zaměření kolísá podle zájmu klientů. V tomto roce se podařilo začlenit do zájmových aktivit: sportovní klub nohejbalu Zásadka 1 klient kondiční cvičení aerobiku Mnichovo Hradiště 1 klient hudební škola Mnichovo Hradiště kytara 1 klient bicí nástroje 1 klient el. varhany 1 klient Pro sportovní a relaxační vyžití zájemců jsou k dispozici rotopedy, trenažér schody, step můstky, sportovní nářadí (činky, posilovací pružiny, posilovače prst apod.), vodní masážní vaničky, ruční masážní přístroj, biolampa a další relaxační pomůcky. Jako příklad aktivity uspokojující individuální zájmy klientů jsou jízda na kolečkových bruslích a vyjížďky na kole. Ustálenou formou aktivity klientů jsou sportovní discipliny lehká atletika a lyžování (sjezd i běžky) probíhající pod záštitou registrovaného sportovního klubu Rychlá rota. Další formou podporované aktivity klientů je členství v divadelním souboru Podskalák a hudební skupina Skaláček. V obou případech se jedná o ochotnické vystupování klientů na veřejnosti, kterému předchází poměrně dlouhá a namáhavá doba nácviku. Tato forma činnosti pomáhá klientům zařadit se nenásilnou formou do povědomí veřejnosti a podílí se na integraci klientů do místní komunity. 10

11 Společenské a kulturní vyžití klientů se uskutečňuje prostřednictvím společenských aktivit, které se konají v ústavu nebo mimo něj, zejména však individuální účastí klienta na akcích pořádaných v dostupném okolí (Zásadka, Mnichovo Hradiště, Bakov n/jiz., Mladá Boleslav, Turnov a okolí, Jičín). Kromě výše uvedených akcí nabízí ústav pro své klienty ozdravné, rehabilitační a rekreační pobyty a poznávací zájezdy doma i v zahraničí. Letní pobyty pod stanem, jednodenní výlety a vícedenní zájezdy a rekreace doma i v zahraničí mají u klientů velký ohlas a jsou nesmírným motivačním nábojem. Úhrada pobytu Úhrada za pobyt je stanovena vyhláškou č. 82/1993 Sb. v platném znění a to následovně: - úhrada za ubytování v obytné místnosti s jedním obyvatelem 83,- Kč / den v obytné místnosti se dvěma obyvateli 70,- Kč /den v obytné místnosti se třemi a více obyvateli 61,- Kč / den - úhrada za nezbytné služby (pevná sazba) 68,- Kč / den - úhrada za stravu (stravovací jednotka) 63,- Kč / den Přehled kulturních, společenských a sportovních akcí v roce 2006 akce celodomovské, organizované domovem a určené všem klientů, kteří mají o účast zájem akce buněk, pořádané rodinnou buňkou pro klienty buňky event. spojené akce dvou a více buněk jednotlivé výjezdy klientů, jednoho příp. dvou a více klientů za doprovodu zaměstnance samostatné výjezdy klientů, jednoho příp. dvou a více klientů bez doprovodu I.pololetí II.pololetí Samostatné výjezdy klientů v celém roce 69 akcí 48 akcí 68 x Sportovní soustředění v Nové Vsi nad Nisou- zúčastnilo se 10 sportovců a 3 pracovníci. Cílem soustředění byla příprava reprezentantů na zimní speciální olympiádu. Zbytek družstva tvořili začátečníci, kteří by se časem také mohli stát našimi úspěšnými sportovci V Horní Malé Úpě se v tomto termínu konala Zimní speciální olympiáda. Ústav reprezentovalo celkem 6 lyžařů a 2 trenérky. Naši sportovci opět nezklamali. Přivezli stříbrnou medaili ze sjezdu, dvě bronzové za štafetu a za běh. Další sportovci pak většinou obsadili 4. místa Dalším představením abonentního cyklu v Mladé Boleslavi byla hra Márius a Fanny. Do divadla odjelo tentokráte 9 klientů z rb č. 2 a 1 klientka z rb č. 6, doprovázely je 2 pracovnice Sobotního divadelního představení Kocour v botách v Mnichově Hradišti, se zúčastnilo celkem 71 klientů a 10 pracovníků ÚSP V Semilech se opět konalo Taneční odpoledne. Ústavními vozidly odjelo na tuto akci 22 klientů a 4 pracovníci V sobotu odpoledne se konala na sále SPT Valentýnská zábava klienti z rb 8 odjeli do kina v Mn. Hradišti. 20.2, 23.2., 1.3., 2.3., a Večerního lyžování na sjezdovce v Turnově se účastnili 2 klienti a s nimi 1 pracovnice. 11

12 Vlakem na filmové představení Jak se krotí krokodýli odjelo 12 klientů a 2 pracovnice z rb č Z rb č. 4 odjelo do kina v Mn. Hradišti 11 klientů a 2 pracovníci V letošním roce, poprvé po mnoha letech, vyšel z kurovodického domova masopustní průvod s maskami. Průvod prošel místní Olšinou a masopustní veselí bylo zakončeno u nás na nádvoří, u kávičky a koblih a pod zářícím sluníčkem Divadelního představení v mladoboleslavském divadle se zúčastnilo z rb č klientů a s nimi 2 vychovatelky V Semilech se konalo další taneční odpoledne. Zúčastnilo se 20 klientů a 6 pracovníků, a jeli jsme oběma ústavními vozidly Zapůjčit knihy z obecní knihovny v Loukově se vypravili 3 klienti. Doprovázela je 1 vychovatelka, odjeli ústavním vozidlem zn. Favorit Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež při ÚSP Mladá Boleslav uspořádalo v aule Střední průmyslové školy v Mladé Boleslavi prodejní výstavu Spolu a pro radost. Z našeho ÚSP se odjela podívat rb č. 1 (13 klientů), s nimi 3 pracovníci Posedět do cukrárny a projít se městem odjelo vlakem 9 klientů z rb č. 8. Cílem cesty bylo nedaleké město Mnichovo Hradiště klientů a 9 pracovníků odjelo do Prahy na Matějskou pouť. Toto odpoledne bylo již tradičně věnováno zdravotně postiženým, kteří tak mohou využít veškeré pouťové atrakce zdarma Celý náš ústav se opět sešel v pěnčínském Kulturním domě, aby zde přivítal všemi tak očekávané jaro! Program připravili společně klienti se zaměstnanci, dramatický kroužek předvedl nové vystoupení Z pohádky do pohádky Divadelní představení Brooklynská idyla shlédlo v mladoboleslavském divadlo 10 klientů a 2 pracovnice Vozidlem Ford Tranzit Bus odjelo do ÚSP Chlumín 13 klientů z rb č. 1, doprovázeli je 4 pracovníci. Cílem byla návštěva zařízení, ze kterého k nám přišel jeden náš klient Ústavním vozidlem odjela do Litoměřic část klientů ze zahradní pracovní terapie. Navštívili výstaviště, kde probíhala zahrádkářská výstava. Výletu se zúčastnilo 14 klientů, doprovázeli je 3 pracovníci Cestu vlakem do Příšovic a zpět do Kurovodic pěšky, podnikla rb 8. Výletu se zúčastnilo 8 klientů a 1 pracovnice

13 Ve středu vystoupil náš dramatický soubor Podskalák v Domě s pečovatelskou službou v Příšovicích. Seniorům sehráli pohádku Mrazík a Popelku. (17 klientů, 4 pracovníci) Již tradičně nás na Velikonoční výstavě na Krajském úřadě reprezentovaly 2 pracovnice s vystavenými výrobky klientů klientů z rb č. 8 a 2 pracovníci odjelo vlakem do Mnichova Hradiště. Nakoupili si jarní oblečení a prošli se po městě. V tento den také vyjelo poprvé 6 klientů na pedagogicko psychologické ježdění na koních do Horního Hanychova u Liberce. Doprovázeli je 2 pracovníci Odpoledne byla vernisáž vystavených výrobků v semilském muzeu. Prodejní výstava se koná již tradičně před festivalem Patříme k sobě. Z našeho ústavu byli na vernisáži 2 klienti a 12 pracovníků klienti spolu s 1 pracovníkem shlédlo ligové fotbalové utkání v Mladé Boleslavi Středisko Světlo v Diakonii ve Vrchlabí uspořádalo opět turnaj ve stolním tenise. Od nás odjelo 6 sportovců a 2 pracovníci Festivalu Patříme k sobě v Semilech se již tradičně zúčastnil dramatický kroužek Podskalák, tentokráte si připravili vystoupení Z pohádky do pohádky a také Hurvínkova abeceda slušného chování. (15 účastníků a 3 pracovníci). Na úterní galakoncert do Semil odjel plný autobus a Ford Tranzit Bus podpořit naše zástupce. (44 klientů a 17 pracovníků) Klienti z rb č. 1 se vypravili vlakem do Turnova, odtud pak pěšky do Dolánek a zpět zase vlakem. (12 klientů, 2 pracovníci) Vypůjčit si knihy z Obecní knihovny v Loukově odjeli 3 klienti z rb č. 3 a s nimi 1 pracovnice Rb č. 8 (10 klientů a 2 pracovníci) se zúčastnila dalšího abonentního představení Neboj se, miláčku v mladoboleslavském divadle členů kroužku stolního tenisu navštívilo Prahu. Byli na Vyšehradu, na Karlově mostě, projeli se parníkem po Vltavě a zpátky k vozidlu se prošli pěšky po nábřeží. Doprovázeli je 2 pracovníci Léčebně pedagogicko psychologické ježdění na koni - 7 klientů, 1 doprovod V sobotu se konala v Lysé nad Labem výstava Narcis 2006 a Senior Handicap: Aktivní život. Na výstavu a doprovodný program se jeli podívat 4 klienti a 4 pracovníci. Letos poprvé v programu vystoupil i dramatický soubor Podskalák s představením Procházka starou Prahou (celkem 12 účinkujících a 4 pracovníci). 13

14 Na sváteční odpolední výlet do Loukova, spojený s opékáním vuřtů a povídáním, se vydalo všech 12 klientů z rb č. 3, doprovázely je 3 pracovnice V Domě kultury v Mladé Boleslavi se konal v odpoledních hodinách Květinový ples. Z našeho domova se ho zúčastnilo 41 klientů a 4 pracovníci Léčebně pedagogicko psychologické ježdění na koni v Liberci 6 klientů a 1 doprovod Pěšky na nedalekou zříceninu hradu Valečov se vydalo 9 klientů z rb č. 1. Tento den byl zahájen kulturní program na Valečově, tzv. Valečovské léto. Také zde vystoupil náš dramatický soubor Podskalák Tuto sobotu probíhal v kouřimském skanzenu trh chráněných dílen. Naši klienti se zapojili do doprovodného programu. Dramatický soubor Podskalák vystoupil s představením Procházka starou Prahou (12 klientů,4 pracovníci) Komedie Tartuffe v mladoboleslavském divadle shlédlo 10 klientů z rb č. 1. Představení bylo v rámci abonentního cyklu, zúčastnili se ho též 2 pracovníci klientů z rb č. 5, s nimi 3 pracovníci navštívili pražskou zoologickou zahradu v Tróji. Léčebně pedagogicko psychologické ježdění na koni v Liberci 6 klientů a 1 doprovod Vedoucí naší výtvarné dílny na tento den zpracovala a připravila projekt Návštěva dětí mladšího školního věku (7-8 let) v ÚSP. Cílem bylo vytvořit povědomí o institucionálních zařízeních a lidech v nich žijících. Dále pak uvědomění si, že i mentální postižení nemusí být překážkou např. v kamarádství, v pracovní či zájmové činnosti atd Tento den zavítal dramatický soubor Podskalák do Vrchlabí, kde se konala tří denní akce Festival nejen pro handicapované lidi Mezi námi. Sehráli zde Procházku starou Prahou (12 klientů, 3 pracovníci) V sobotu odpoledne se konal nedaleko v Olšině hudební festival Olšinská struna. Na festivalu zahrál náš hudební soubor Skaláček (8 klientů, 2 pracovníci) Ústavním vozidlem navštívila rb č. 4 ÚSP v Ledči nad Sázavou (návštěva kamarádů). Výletu se zúčastnilo 11 klientů a 3 pracovníci. Skupiny venkovní pracovní terapie uspořádaly v tento den pěší výlet po blízkém okolí (Březina, Kruhy, Zásadka). Celodenního výletu se zúčastnilo celkem 21 klientů spolu se 3 pracovníky. 4 klienti a 2 pracovnice z rb č. 7 vyjeli v rámci nácviku vlakem a autobusem do Turnova Léčebně pedagogicko psychologické ježdění na koni v Liberci 6 klientů, 1 pracovnice

15 2 klienti a 1 pracovník se zúčastnili Mysliveckého dne v Bakově nad Jizerou Rb č. 2 (10 klientů a 2 pracovnice) navštívila abonentní představení Peer Gynt v Mladé Boleslavi Léčebně pedagogicko psychologické ježdění na koni v Liberci - 6 klientů, 1 pracovník. Na Olympiádu handicapovaných sportovců do Mladé Boleslavi odjelo 9 našich sportovců a 2 trenérky V Praze, v areálu kolejí ČVUT, se konaly již po 9. Senátorky - sportovní pouť pro veřejnost. Autobusem odjelo 39 klientů, doprovázelo je 6 pracovníků Sportovní soustředění oddílu lehké atletiky se konalo v autocampu Příhrazy. Soustředění se zúčastnilo 6 sportovců a 2 trenérky Zoologickou zahradu v Praze navštívilo 6 klientů z rb 3, doprovázeli je 3 pracovníci Filmového představení v Mnichově Hradišti se z rb 1 zúčastnilo 12 klientů a 2 pracovníci. Z rb 8 jeli 2 klienti samostatně na filmové přestavení V sobotu jsme uspořádali pro imobilní klienty soutěžní a sportovní Veselé odpoledne v areálu ÚSP. Zapojili se nejen klienti pohybující se pomocí vozíčku, ale i ostatní l klient z rb 1 se poprvé zúčastnil tréninku nohejbalového mužstva mužů z nedaleké obce Zásadka Hlavní město Prahu se vydala poznávat rb 8 v počtu 7 klientů, doprovázeli je 3 pracovníci. Pěší výlet po okolí pro své klienty uspořádala buňka č Náš ústav reprezentovalo ve Zlíně na Letních hrách České speciální olympiády 6 sportovců, doprovázely je 2 trenérky Ústavním vozidlem odjelo na festival dechových hudeb na Všeni 8 klientů a 2 pracovníci Uskutečnila se další návštěva obecní knihovny v Loukově. (3 klienti, 1 pracovnice) Pro klienty z pracovní terapie byl uspořádán pěší poznávací výlet do okolí ÚSP Rb č. 1 v počtu 13 klientů a 2 pracovníků odjela ústavním vozidlem na městské koupaliště v Sobotce Rb č. 1 zorganizovala pěší výlet za bývalým zaměstnancem přátelské posezení a popovídání si spojené s grilováním (11 klientů a 2 pracovnice). 15

16 klientů rb 3 a s nimi 3 pracovníci strávili letní odpoledne v Loukově. Cílem byla návštěva kolegyně, posezení a povídání u grilu na zahradě a také procházka po obci Na koupaliště do Sobotky odjeli klienti z venkovní pracovní skupiny (13 klientů, doprovázeli je 3 pracovníci) Klienti z rb č. 1 a s nimi 2 pracovnice odjeli na koupaliště do Sobotky a Klienti z venkovní pracovní skupiny odjeli na koupaliště do Sobotky. Celkem se zúčastnilo 13 klientů a 3 pracovníci Folkový večer na Branžeži spojený s návštěvou hejtmana Středočeského kraje, pana Ing. Petra Bendla. Akce se zúčastnilo 14 klientů a s nimi 3 pracovníci ústavu Na koncert Jakuba Smolíka na Valečově odešlo pěšky 5 klientů z buňky 8 a 11 klientů z buňky 1, doprovázely je 3 pracovnice ústavu Nácviku jízdy veřejným dopravním prostředkem spojeným s nácvikem chůze po veřejné komunikaci se zúčastnilo 6 klientů z buňky 8, s nimi 1 pracovnice. Trasa: odjezd vlakem do Mnichova Hradiště, z nádraží pěšky přes obec Dobrou Vodu a odtud pak pěšky přes obec Zásadku zpět do ústavu V sobotu se konal v Bakově nad Jizerou koncert dechové kapely České buchty. Na koncert se vypravila buňka 8 8 klientů a 1 pracovnice Klienti z buňky 8 si vyrazili na odpolední výlet vlakem do Příšovic a odtud pak pěšky přes Svijany, Loukov a Březinu zpět do Kurovodic. (v rámci nácviku jízdy veřejným dopravním prostředkem spojeným s nácvikem chůze po veřejné komunikaci) klienti z buňky 8 odjeli (vlakem) samostatně na fotbalové utkání v Doubravě klienti navštívili v Mnichově Hradišti Základní uměleckou školu. Cílem schůzky bylo zjištění dovedností našich klientů ve hře na hudební nástroje a jejich možné další vzdělávání v této oblasti Porota festivalu Jičín - město pohádek vybrala na přebal informační brožury o festivalu obrázek naší klientky, za nějž převzala na galakoncertu veřejné ocenění. Téhož dne se konala celoústavní akce Sešlost na Valečově. Pro klienty byl připraven Pohádkový les, sokolníci, přehlídka výcviku psů, soutěže, diskotéka a táborák Na festival Jičín - město pohádek se vypravil dramatický soubor Podskalák, aby návštěvníkům festivalu zahrál pohádku Princezna ze mlejna (15 klientů, 4 pracovníci). Dalších 6 klientů odjíždí na festival vlakem, doprovází je 2 pracovnice. Cílem této malé výpravy je podpora a shlédnutí představení dramatického souboru a také prohlídka města, a shlédnutí vlastních vystavených prací, které klienti na festival zaslali. 16

17 Léčebné pedagogicko-psychologické ježdění na koních 6 klientů a 1 doprovod Hudební soubor Skaláček reprezentoval náš ústav na Benefičním koncertě, pořádaném v Turnově organizací FOKUS. Koncertu se zúčastnilo 8 klientů a 3 pracovníci Léčebné pedagogicko-psychologické ježdění na koních 6 klientů a 1 doprovod Tradičního Krakonošova trojboje v Semilech se z našeho zařízení aktivně zúčastnilo 39 sportovců, doprovázelo je 6 pracovníků Do Radváňovic u Turnova se vypravilo 8 klientů a 2 pracovnice z buňky č. 2 na Akci bramborák, který se konal v areálu Šťastná země Již 7. podzimního plesu ÚSP, který organizoval ÚSP Červený Hrádek se zúčastnilo 52 klientů a doprovázelo je 10 zaměstnanců. Ples se tentokráte konal na pražském Výstavišti Léčebné pedagogicko-psychologické ježdění na koních 6 klientů a 1 doprovod Indiánské řehtání v Horním Hanychově- povídání o hypoterapii, indiánské hry a tradice. Na tuto akci, kterou pořádá OS Svítání se odjelo podívat 19 klientů a 3 pracovnice Léčebné pedagogicko-psychologické ježdění na koních 6 klientů a 1 pracovnice Odpoledních tanečních čajů v kulturním centrum Golf Semily se zúčastnilo 40 klientů a 5 pracovníků ústavu Na výlet do Prahy se vypravila buňka č. 1 (9klientů a 2 pracovnice). 30. a Každoročního výjezdu klientů s cílem navštívit hroby svých blízkých odjelo 14 klientů ústavu. 2., 9., 16., 23.a Léčebně pedagogicko-psychologické ježdění - vždy se zúčastnilo 6 klientů a 1 doprovod Hudební soubor Skaláček vystoupil se svým repertoárem v Domě s pečovatelskou službou v Mnichově Hradišti Společenského posezení v restauraci U Drába v Březině se z rb. č. 2 se zúčastnilo 10 klientů a 2 pracovnice klientů a 2 vychovatelky shlédlo představení Vabank v mladoboleslavském divadle V tomto termínu se konal festival Slunce svítí všem v Mladé Boleslavi. Ústav reprezentoval dramatický soubor Podskalák s pohádkou Princezna ze mlejna (13 klientů a 3 pracovníci). 17

18 Dramatický soubor sehrál dětem v Semilech pohádku Princezna ze mlejna na Dni s podkrkonošskou (13 klientů + 2 pracovníci) Vánoční výstava prací uživatelů zařízení sociální péče se konala v budově Středočeského krajského úřadu. Výstavy se zúčastnili klienti se svými pracemi Rozsvícení vánočního stromku, vánoční trhy a slavnostní program se konaly v Turnově na náměstí. Z ústavu odjelo na tuto akci 18 klientů a 3 pracovníci Členové dramatického souboru sehráli odpolední představení pohádky Princezna ze mlejna pro děti v obci Loukovec Již podruhé se naši klienti zúčastnili Hejtmanských vánoc, které uspořádal hejtman Středočeského kraje pan Ing. Petr Bendl. Akce proběhla v Top Hotelu v Praze. Zúčastnilo se 39 klientů, 5 pracovníků V tento den, jako každoročně, jsme se společně sešli na celodomovské akci v kulturním domě v Pěnčíně. Samostatné výjezdy klientů v roce Návštěva kina v Mn. Hradišti 2 klienti Kadeřnictví v Příšovicích 2 klientky Návštěva u přátel v Mn. Hradišti 3 klienti Kadeřnictví v Příšovicích 1 klientka Nakupování, orientace po městě v Mn.Hradišti - 1 klientka Návštěva přátel v Mn. Hradišti 1 klientka Kino 2 klienti Trénink nohejbalu mužů na Zásadce 1 klient 2.; 9.; 16., 23. a Tréninky nohejbalu mužů na Zásadce 1 klient červenec až říjen 2006 Projížďky na kole 1 klient (dle počasí a zájmu klienta) Nácvik samostatnosti ve veřejné dopravě, cesta do Mn. Hradiště - 2 klientky 18

19 Cesta do města Mnichovo Hradiště 2 klienti Nácvik samostatného dojíždění do Mn. Hradiště 2 klientky Oslava narozenin v cukrárně (Mn. Hradiště) 2 klienti Vycházka do města Mn. Hradiště 1 klient 6., 13., 20.a Tréninky nohejbalu mužů na Zásadce - 1 klient Kadeřnictví v Příšovicích 1 klientka Vycházka do města (Mn. Hradiště) 1 klient Shlédnutí fotbalového utkání v Doubravě 2 klienti 18. a ZUŠ v Mn. Hradišti - hra na hudební nástroj 3 klienti Nácvik samostatného dojíždění (do Mn. Hradiště) 2 klienti 20. a Aerobik pro začátečníky v Mn. Hradišti 1 klientka 7. a Tréninky nohejbalu mužů na Zásadce - 1 klient 9., 16., 23. a ZUŠ v Mn. Hradišti - hra na hudební nástroje 3 klienti 1.,8.,15., 22.a Tréninky nohejbalu mužů na Zásadce 1 klient 4., 11., 18. a Aerobik v Mn.Hradišti 1 klientka Kino v Mn. Hradišti - 1 klient Kadeřnictví 1 klientka Veterinární ordinace v Mn. Hradišti - konzultace a očkování kočky 1 klient Nákup dárku pro maminku v Mn. Hradišti 2 klienti 1., 8., 15., 22. a Aerobik v Mn. Hradišti 1 klientka Nácvik cestování, prohlídka města Mn. Hradiště 2 klienti 6., 13., 20. a

20 ZUŠ v Mn.Hradišti - hra na hudební nástroje 3 klienti Nákup obuvi v Mn. Hradišti 1 klientka Účast na svatebním obřadu syna v Mn. Hradišti 1 klientka Vycházka do Mn. Hradiště 2 klienti Nácvik cesty do zaměstnání Kurovodice Břehy, 1 klient Nácvik cesty do zaměstnání Kurovodice Břehy, 1 klient Kadeřnictví Příšovice 1 klientka Vycházka do Mn. Hradiště 2 klienti 1. a ZUŠ v Mn. Hradišti - hra na hudební nástroje 3 klienti Návštěva přítelkyně ve Dneboze, 1 klientka Návštěva přátel v Mn. Hradišti 1 klient Návštěva přátel v Mladé Boleslavi 1 klient g) Nezbytná právní a sociální pomoc Nezbytnou právní a sociální pomoc zajišťuje sociální pracovnice. Dalšími pracovníky ústavu, vystupujícími za klienta především před opatrovnickým soudem a dalšími veřejnými institucemi je statutární zástupce organizace případně zástupce ředitelky. Ve složitějších případech zabezpečuje organizace klientovi odbornou právní poradu na sociálním odboru Krajského úřadu Středočeského kraje, v nezbytném případě pak odbornou právní ochranu hrazenou z prostředků klienta. Pokud má klient jako opatrovníka jinou, soudem určenou, osobu než je organizace zastupovaná jejím statutárním zástupcem, vystupuje za opatrovance tento soudem určený opatrovník. h) Obstarávání drobných osobních potřeb a osobního vybavení hrazených z prostředků klienta Obstarávání drobných osobních předmětů, osobního vybavení (prádlo, oděv, obuv) a dalších osobních potřeb je realizováno podle požadavků (přání) klienta se zřetelem na přiměřenost jeho nároků a jeho skutečné potřeby, vždy však s ohledem na jeho finanční možnosti. U klientů zbavených způsobilosti k právním úkonům nebo u klientů ve způsobilosti k právním úkonům omezených je k obstarávání klientových potřeb nutný souhlas opatrovníka. O jednání ve věci přesahující rámec běžných úkonů rozhoduje opatrovnický soud, kterému je věc postoupena. Vzdělávání zaměstnanců pracujících ve výchovném úseku a managementu 20

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2009 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2011 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 Domov důchodců Libina, p. o., Libina 540, 788 05 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2011 66 - z toho muži 18

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Sociální služby Česká, Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2012 V souladu se zákonem

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Tloskov 1 Neveklov 257 56 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 IČO: 640841 Zřizovatel: MPSV ČR fax Telefonní spojení: Spojovatelka: 317 740 111 Ředitel: 317 740 101 www.tloskov.cz

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice

Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice Zřizovatel: Ústecký kraj Adresa: Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem Vznik: v roce 1995 jako příspěvková organizace Statutárního města Ústí nad

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD základní služby a fakultativní činnosti

SAZEBNÍK ÚHRAD základní služby a fakultativní činnosti SAZEBNÍK ÚHRAD základní služby a fakultativní činnosti (platný od 1. 6. 2008; aktualizace k 1. 9. 2008; 1. 1. 2009; 1. 7. 2009; 1. 8. 2009; 1.11.2009;1.1.2011;1. 4. 2011; 1.1.2012;1.2.2012; 1.4.2012 )

Více

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 Údaje o poskytované sociální službě. 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Centrum sociálních služeb Tloskov Sídlo:

Více

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s.

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Rozsah poskytování sociální služby pro pana. Domov se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Poskytnutí ubytování

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Český Brod 13.3.2009 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Historie 4. Domov pro seniory 4.1 Popis

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně Směrnice ředitele č. 1/2014 Ceník služeb SSMO Účinnost od: 1.1.2014 Platnost do: doba neurčitá Schválil: Bc. Jitka

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2013 63 - z toho muži 16 - z toho ženy 47 Průměrný věk klientů 78 Rozdělení

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK

INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK K žádosti je nutné přiložit: 1. vyjádření lékaře o aktuálním zdravotním stavu žadatele, 2. kopie rozhodnutí o Příspěvku na péči, 3. kopie Listu

Více

Třebechovice pod Orebem

Třebechovice pod Orebem Třebechovice pod Orebem Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz Chci žít v místě, kde to znám poskytnout bydlení dospělým

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. vypracovala: Michaela Dastychová

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. vypracovala: Michaela Dastychová CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ vypracovala: Michaela Dastychová POSLÁNÍ CHB,, žít svobodným, samostatným a zodpovědným způsobem života v běžné společnosti. CHB DOLNÍ BOUSOV byt 2+1: Uţ. Vernerová Uţ. Kout interiér,

Více

Sazebník poskytovaných služeb

Sazebník poskytovaných služeb Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Sazebník poskytovaných služeb platný od 1. 7. 2014 I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o., středisko Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa, Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, uspterasa@volny.cz,

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Rok 2012 se v Domově pro osoby se zdravotním postižení Severní Terasa dotýkal zejména dvou oblastí - jednou z nich

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

AKRETITAČNÍ KARTA OBJEKTU

AKRETITAČNÍ KARTA OBJEKTU SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRUTNOV AKRETITAČNÍ KARTA OBJEKTU Dětská ozdravovna Bedřichov Špindlerův Mlýn IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název organizace: Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov DĚTSKÁ

Více

S M Ě R N I C E. Registrační číslo: Sm/2/2012. Věc: CENÍK SLUŽEB. Určeno: Všem zaměstnancům Účinnost: 1. ledna 2012

S M Ě R N I C E. Registrační číslo: Sm/2/2012. Věc: CENÍK SLUŽEB. Určeno: Všem zaměstnancům Účinnost: 1. ledna 2012 Domov pro seniory Ludmila, příspěvková organizace Poddubí 7, 747 92 Háj ve Slezsku Smolkov IČO 71196978, Tel/fax 553 773 233, E-mail : ddsmolkov@hajveslezsku.cz S M Ě R N I C E Věc: CENÍK SLUŽEB Registrační

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení.

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení. SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ Chráněné bydlení V Aleji 434, 734 01 Karviná - Ráj ------------------------------------------------------------------------------------------------- SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1.

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S.

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Komu poskytujeme sociální službu? Domov Háj u Ledče nad Sázavou v domově pro osoby se zdravotním postižením poskytuje služby pro muže a ženy

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby. Údaje o žadateli

ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby. Údaje o žadateli SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Domov pro seniory Dubina Pardubice Blahoutova 646-649, 530 12 Pardubice tel.: 466 989 402 e-mail: dubina@ssmpce.cz ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby Cílová

Více

Centrum sociálních služeb Naděje Broumov Jiráskova 193, 550 01 Broumov IČO 48623865 Tel. 491 523 595-6, 774 450 631 e-mail: domovd.broumov@tiscali.

Centrum sociálních služeb Naděje Broumov Jiráskova 193, 550 01 Broumov IČO 48623865 Tel. 491 523 595-6, 774 450 631 e-mail: domovd.broumov@tiscali. Centrum sociálních služeb Naděje Broumov Jiráskova 193, 550 01 Broumov IČO 48623865 Tel. 491 523 595-6, 774 450 631 e-mail: domovd.broumov@tiscali.cz Kontakty: Ředitelka: Ing. Milada Kubalíková tel. 491

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově Kyselka,část Radošov č.p. 137,363 01 Ostrov Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Počet listů: 5 Zpracovala: Pařížská Marie, ředitelka e mail: reditelka@usp-radosov.cz

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Závazné pro: Zpracovala: Datum: 1. 1. 2015 Schválil: Termín aktualizace: leden 2016 všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31.

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. března 2005 http://www.denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Úroky na bankovních účtech

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální péče Pečovatelská činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

TYPY BALÍČKŮ SLUŽEB BALÍČEK SLUŽEB NABÍZÍME VE TŘECH VARIANTÁCH JISTOTA 12 ASISTENCE PÉČE 1 200 7 200 11 000

TYPY BALÍČKŮ SLUŽEB BALÍČEK SLUŽEB NABÍZÍME VE TŘECH VARIANTÁCH JISTOTA 12 ASISTENCE PÉČE 1 200 7 200 11 000 TYPY BALÍČKŮ SLUŽEB Balíček služeb je soubor předem vymezených a sjednaných služeb, za který ubytovaný klient platí měsíční paušální platbu. Jedná se zejména o pomoc se zajišťováním chodu domácnosti včetně

Více

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež v Brně Králově Poli 612 47 Brno, Kociánka 2 IČO : 00093378 Tel : 515504111 FAX : 515504333 kocianka@mbox.vol.cz

Více

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň I. Údaje o zařízení Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň Telefon: 378 609 695 mateřská škola 378 609 619 školní jídelna E-mail: ms@vrcen.cz www.stránky:

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracovala: Ing. Alena Pokorná Zpracoval

Více

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec. Aktuální výše úhrad

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec. Aktuální výše úhrad Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Aktuální výše úhrad 1) Pobyt nájem + služby (denně) a) jednolůžkový pokoj - 175,- Kč b) dvoulůžkový pokoj - 160,- Kč c) třílůžkový

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA Rok 2014 byl pro klienty v objektu, Za Humny 580, rokem adaptačním. Všichni si ještě zvykali na to, že dům je rozdělen na dvě samostatné, na sobě

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 Český Brod 8.3.2010 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Historie 4. Domov pro seniory 4.1 Popis služby

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA SPOLEČNÉHO SOUŽITÍ A POSKYTOVANÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA SPOLEČNÉHO SOUŽITÍ A POSKYTOVANÉ SLUŽBY Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice příspěvková organizace Stará Oleška 131, 405 02 Děčín IČ: 47274522 Adresa poskytované služby: DOZP Česká Kamenice, p. o. U Kaple 494, 407 21 Česká

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2011

Zpráva o hospodaření v roce 2011 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2011 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby města

Více

ZŘIZOVACÍ LISTINA ZÁKLADNÍ ŠKOLA. příspěvkové organizace. Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002

ZŘIZOVACÍ LISTINA ZÁKLADNÍ ŠKOLA. příspěvkové organizace. Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002 ZŘIZOVACÍ LISTINA EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002 příspěvkové organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Město Bakov nad Jizerou Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou,

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, DRTINOVA 1 444 PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Je zpracován v souladu zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracoval Zpracovala: tým: Ing.

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb. Nová 303, 294 42 Luštěnice. za 1. pololetí roku 2012 (výroční zpráva)

DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb. Nová 303, 294 42 Luštěnice. za 1. pololetí roku 2012 (výroční zpráva) ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb za 1. pololetí roku 2012 (výroční zpráva) Předkládá: Zdeňka Zmatlíková, pověřená vedením Domova U Anežky V Luštěnicích,

Více

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí VOŠ, SŠ, COP Budějovická 421 Sezimovo Ústí R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí V návaznosti na platné zákonné normy,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Smlouva o podmínkách poskytnutí služby sociální péče

Smlouva o podmínkách poskytnutí služby sociální péče Smlouva o podmínkách poskytnutí služby sociální péče v Denním centru Žirafa Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1.. (jméno a příjmení). (datum narození).. (trvale bytem) v textu smlouvy dále jen

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523 Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí sociální služby Chráněné bydlení v DH Liberec, o.p.s. Čl. 1 DOMÁCÍ ŘÁD 1. Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v DH Liberec,

Více

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Domov

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Podnik podporující zdraví s péčí o duševní zdraví zaměstnanců

Podnik podporující zdraví s péčí o duševní zdraví zaměstnanců Podnik podporující zdraví s péčí o duševní zdraví zaměstnanců Soňa Měrtlová Ivana Hanáková Kraj Vysočina veřejnoprávní korporace Projekt podpory zdraví Krajský úřad Kraje Vysočina (počet zaměstnanců: 415)

Více

INFORMAČNÍ BROŽURA zjednodušená forma Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace

INFORMAČNÍ BROŽURA zjednodušená forma Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace INFORMAČNÍ BROŽURA zjednodušená forma Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Obyvatelé areálu Domova Naším posláním je poskytování komplexních celodenních sociálních služeb

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI. DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb Nová 303, 294 42 Luštěnice. za rok 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI. DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb Nová 303, 294 42 Luštěnice. za rok 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb Nová 303, 294 42 Luštěnice za rok 2014 Předkládá: Ing. Ludmila Bulířová, ředitelka Domova U Anežky V Luštěnicích, 13. 2. 2015 0/20 Obsah

Více

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A.1.5. Účinnost od : 12. 1. 2015 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEBÍZ Třebíz 6 2. Datum vzniku:

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO Nabízené studijní obory pro školní rok 2015/2016 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 53-41-M/01Zdravotnický asistent 75-41-M/01Sociální činnost 53-41-M/01Zdravotnický asistent večerní studium Adresa školy:

Více

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010 zřizovatelem organizace je

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Stupeň úcty ke stáří udává stupeň ušlechtilosti a pravé ceny u všech národů a kultur. Ladislav Klíma Domov pro seniory ve Vrchlabí má registrované 3 služby: domov

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U Sanatoria 25, 787 01 Šumperk, tel.583 215 518 tel./fax: 583 213 935, e-mail: info@ddspk.cz O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D (účinnost od 1. 2. 2011) Tento dokument

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Krátkodobé cíle služby pro rok 2015

Krátkodobé cíle služby pro rok 2015 Zámek Břežany, příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením Břežany 1, 671 65 Břežany Příloha č.2 Společné Krátkodobé cíle služby pro rok 2015 Důraz na spolupráci úseků jasné podíly

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Popis realizace sociální služby Aktualizováno k 1. 7. 2013 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje Centrum

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Březen 2013 1 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 9 1. Základní údaje o zařízení 1.1 Identifikace zařízení Název organizace

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Provozní řád školy Č.j.: /2014 Číslo směrnice: /2014 Vypracovala: Schválila: Mgr. Hana Procházková, vedoucí

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

KONTAKT: NAKLÁDALOVÁ ŠÁRKA, TELEFON: 317 740 124

KONTAKT: NAKLÁDALOVÁ ŠÁRKA, TELEFON: 317 740 124 TLOSKOV KONTAKT: NAKLÁDALOVÁ ŠÁRKA, TELEFON: 317 740 124 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v přízemí hlavní budovy - Zámek, vlevo za výtahem. Jsou zde 3 prostorné

Více