Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2006 ÚSP Domov pod skalami Kurovodice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2006 ÚSP Domov pod skalami Kurovodice"

Transkript

1 1 Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2006

2 ÚVOD Z HISTORIE KUROVODIC Pokud se historie týká, je ústav postaven na místě bývalého hospodářského statku, o kterém je zmínka již před třicetiletou válkou. Během časů přešlo panství do rukou různých majitelů. Po jednom z nich, panu Matěji Kurovodském, byl hospodářský statek pojmenován "Kurovodice". Od roku 1789 se panství dostalo koupí do rukou rodiny Rohanů. Jejich majetkem zůstalo až do roku O rok později se z něj stal "Okresní chorobinec". Mezi léty 1947 až 1950 byla provedena adaptace dosavadních budov a zařízení obdrželo nový název "Domov pro přestárlé a práce neschopné". Začátkem roku 1955 byl tento domov označen jako "Domov odpočinku" a v květnu téhož roku opět přejmenován a to na "Domov důchodců". Od roku 1955 pečovaly o obyvatele domova důchodců sestry Křižáckého řádu P. Marie. Jejich činnost byla ukončena v roce 1969 a řádové sestry byly nahrazeny civilním personálem. Domov důchodců se postupně měnil na Ústav sociální péče pro dospělé mentálně postižené muže. Objekty ústavu byly udržovány pouze v nezbytné míře. Počet obyvatel se zvýšil z původních 54 mužů a žen na 86 mužů. * Provoz ústavu se stal v posledních letech před rekonstrukcí hlavní a prádelenské budovy (provedené v období září 1993 až prosinec 1994) velmi obtížný. Přes obětavou práci personálu se nedařilo, díky špatnému technickému stavu budov, zajistit obyvatelům důstojné prostředí k jejich životu a zaměstnancům příznivé podmínky pro jejich práci. Časté výpadky elektrického proudu způsobené poddimenzovanou sítí byly na denním pořádku, vodovodní řad v hlavní budově prosakoval do zdí, odpadové potrubí se ucpávalo a odpadní voda z WC občas vyplavila i kotelnu na koks. V posledním roce před rekonstrukcí (1992) se objevil další závažný problém v podobě houpající se podlahy v pokoji obyvatel (při rekonstrukci pak byly zjištěny uhnilé nosné trámy). Palčivý byl problém nedostatečného hygienického zázemí. Ke klidnému a spokojenému životu obyvatel ústavu nepřispívaly ani osmi, případně šestilůžkové průchozí ložnice, vybavené starými nemocničními postelemi a několika kovovými nočními stolky. Na dlouhé chodbě vestavěné skříně, sloužící k ukládání prádla a oděvů obyvatel, byly většinou společné pro dva, někdy až tři obyvatele. Trocha soukromí byla pouhým snem. * Koncepce nového pojetí způsobu života obyvatel kurovodického ústavu vyšla ze zjištění a skloubení přání stávajících obyvatel a myšlenky způsobu života ve vícečlenné domácnosti. V souladu s touto ideou byl vypracován uživatelský projekt na nějž navázala projektová dokumentace s následnou rekonstrukcí a dostavbou ústavu. První a rozhodující etapa byla uskutečněna v období září 1993 až prosinec Během této etapy byla provedena rekonstrukce hlavní budovy (ubytovací část ústavu včetně zdravotního a stravovacího úseku) a rekonstrukce prádelenské budovy. Dne 1. ledna 1995 byl Ústav sociální péče Kurovodice přejmenován na Ústav sociální péče Domov pod skalami Kurovodice. Koncem ledna 1995 byla nastěhována původní (mužská) část obyvatel. Během února 1995 přišly do Domova pod skalami první ženy a dívky. Postupně pak přicházeli další svěřenci a obyvatelé (mládež od 16 let výše a dospělí muži a ženy). Sen mentálně handicapovaných obyvatel Kurovodic o lepším, důstojnějším způsobu života se stal skutečností. Díky Dnu 2

3 otevřených dveří, který nechává veřejnosti nahlédnout do života kurovodických obyvatel, se nepříznivý postoj společnosti pomalu, velmi pomalu, mění. Ve druhé etapě vedení ústavu původně zamýšlelo zabezpečit novou výstavbou prostory pro pracovní výchovu svěřenců a obyvatel domova a pro výkon vlastní pracovní terapie. Nakonec v záměru této etapy došlo k přehodnocení situace a uskutečnila se původně zamýšlená třetí etapa. Během zimního období 1996/1997 tak byla provedena rekonstrukce administrativní budovy s půdní vestavbou cvičného chráněného bydlení s konečnou kapacitou 10 klientů. Na velikonoce 1997 bylo cvičné chráněné bydlení obsazeno dvěma partnerskými dvojicemi a dvojicemi chlapců či mužů a dvojicemi dívek. Tito obyvatelé zde žijí, až na jednu malou výjimku, dodnes a čekají na uskutečnění další vize, kterou je samostatné bydlení v chráněných bytech. Ve třetí etapě byl dopracován uživatelský projekt výchovně pracovní a pracovní činnosti svěřenců a obyvatel domova a byla zpracována projektová dokumentace. Na podzim 1999 až leden 2001 byla zrealizována I. část uživatelského projektu Střediska pracovní terapie. Dnes považují všichni klienti i zaměstnanci kurovodického Domova pod skalami příznivé materiální podmínky za samozřejmost. Samozřejmost, která je výchozím předpokladem k další činnosti při vytváření optimálních podmínek a spolupůsobení v procesu transformace sociálních služeb a začleňování zdravotně postiženého člověka do normálního života. 3

4 ZPRÁVA o činnosti a hospodaření za rok 2006 Název organizace Ústav sociální péče Domov pod skalami Kurovodice (do ) Zřizovatel Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5 Statutární orgán a jeho zástupce Pošvicová Miloslava, ředitelka Chovančík Jan, zástupce ředitelky Adresa Mnichovo Hradiště, Olšina čp. 1 PSČ Loukov Předmět činnosti dle zřizovací listiny platné do Poskytování komplexní ústavní péče na rodinném principu. Celoroční pobyt a denní pobyt je poskytován mládeži od 16 let věku, dospělým mužům a ženám postiženým mentální retardací v pásmu lehkého, středního a těžkého stupně postižení, kteří potřebují ústavní péči. Vedle mentálně postižených občanů mohou být přijati též mentálně postižení občané s přidruženou tělesnou nebo smyslovou vadou. Nemohou být přijati ti žadatelé, jejichž zdravotní stav vyžaduje léčení a ošetřování v lůžkovém zařízení a dále občané trpící zdravotním postižením uvedeným v příloze č. 7 vyhlášky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení v platném znění. Bankovní spojení Komerční banka Mladá Boleslav č.ú.: /0100 IČO Kontakt telefon , fax Informace 4

5 5 Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2006

6 A. VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ Z HLAVNÍ ČINNOSTI I. SOCIÁLNÍ PÉČE A SLUŽBY 1. Obyvatelé a zaměstnanci statistické údaje 1.1. Kapacita zařízení Kapacita zařízení (celoroční pobyty) 94 Kapacita zařízení (denní pobyty) není stanovena Celkový počet obyvatel k Celkový počet obyvatel k za dané období počet nástupů 2 výstupů 6 průměrný počet obyvatel 100,016 % využití obložnosti 104,89 Celkový počet obyvatel k z toho celoroční pobyt 95 z toho: mužů 70 žen 25 denní pobyt 1 z toho: mužů 1 žen 0 přechodný pobyt 1 z toho: mužů 1 žen Průměrný věk obyvatel Věkový průměr obyvatel k : 51,627 z toho 16 až 18 let: 0 19 až 26 let: 3 27 až 65 let: až 85 let: 15 nad 85 let: Počet nově přijatých obyvatel a ukončených pobytů celoroční pobyty Počet přijatých obyvatel 1 z toho přechodný pobyt 1 Počet ukončených pobytů 6 z toho propuštění 1 zemřelí 5 denní pobyty Počet přijatých obyvatel 1 Počet ukončených pobytů 0 6

7 1.4. Skladba klientů podle diagnózy a přehled typu kombinovaných vad mentální retardace (různého stupně) 44 klientů mentální retardace + postižení fyzické 12 klientů mentální retardace + postižení zraku 1 klient mentální retardace + postižení sluchu 4 klienti mentální retardace + poruchy chování 23 klientů (agresivita, sebepoškozování, ničení věcí..) Klienti s diagnózou neodpovídající přijetí do ÚSP pro mentálně retardované, kteří nejsou v cílové skupině uživatelů sociální služby psychiatrické onemocnění (schizofrenie) 11 klientů Kromě shora vyjmenovaných přidružených onemocnění jsou u klientů diagnostikována další přidružená onemocnění jako např. epilepsie (17 klientů) a ojediněle syndrom Prader Willy, těžká trombocytopenie, leukopenie a další Počty zaměstnanců Skladba profesí průměrný evidenční počet přepočtených zaměstnanců Služby sociální pracovník sociální péče přímá obslužná činnost 8,6 základní výchovná činnost 15,7 sociální pracovník 1,0 Služby pedagogické vychovatel 12,0 speciální pedagog 0 Služby zdravotnické sanitář 1,4 všeobecná sestra 6,2 ergoterapeut 0,9 Ostatní hospodářsko správní a provozně techničtí zaměstnanci 7,6 zaměstnanci převážně manuálně pracující 11,4 Průměrný evidenční počet pracovníků a) fyzické osoby k ,0 z toho ženy 63,0 pracující důchodci 9,0 b) přepočtené počty 64,8 z toho: všeobecná sestra 6,2 NZP 0,0 sanitář 1,4 ergoterapeut 0,9 sociální pracovník 1,0 vychovatelé 12,0 pracovníci sociální péče 24,3 hospodářsko správní a provozně techničtí zaměstnanci 7,6 zaměstnanci převážně manuelně pracující 11,4 2. Péče a služby Organizace dosahuje účelu svého zřízení zejména tím, že poskytuje klientům kurovodického domova takovou podporu a pomoc, aby mohli bydlet, pracovat a bavit se srovnatelně se svými vrstevníky bez postižení. Tato podpora a pomoc je založena na respektování osobnosti každého klienta, zachování lidské důstojnosti a zohlednění práva žít 7

8 ve společnosti běžným způsobem života v co nejpřirozenějším prostředí. Vhodným pedagogickým a psychologickým působením a individuálním přístupem ke každému jedinci se snažíme o maximálně možný rozvoj schopností každého klienta, o vytváření, upevňování a udržování návyků potřebných k samostatnému životu nebo maximálně možné soběstačnosti a usilujeme o maximální využívání takto získaných dovedností, návyků, schopností, zkušeností 2.1. Organizace v rámci celoročního pobytu uživatelů poskytuje a zabezpečuje základní sociální služby: bydlení na buňkách rodinného charakteru stravování (včetně přípravy diet podle ordinace lékaře) výchovné činnosti zdravotní péči a rehabilitaci přiměřené pracovní činnosti volnočasové aktivity a zájmové kroužky kulturní, společenské a sportovní vyžití sociální a právní pomoc podporu a pomoc při obstarávání osobních potřeb a osobního vybavení hrazených z prostředků klienta 2.2. Organizace v rámci denního pobytu uživatelů poskytuje a zabezpečuje sociální služby (vyjma bydlení a stravy) ve stejném rozsahu jako při pobytu celoročním Vnitřní členění organizace: Organizace je vnitřně rozčleněna na 5 samostatných úseků, které jsou vzájemně provázány. Za činnost a plnění úkolů spadajících do kompetence úseku odpovídá příslušný vedoucí, který úsek řídí a spravuje: Hospodářsko správní úsek: mzdové a finanční účetnictví a finanční kontrola, personalistika, evidence majetku, sociální oddělení, spisovna, skladové hospodářství Zdravotní úsek: léčebně preventivní péče, úklid, prádelenský provoz a dílčí část odpadového hospodářství Stravovací úsek: ústavní kuchyně, zásobování potravinami, sklad potravin a obalů Výchovný úsek: rodinné buňky 1 až 8, výchovně pracovní skupiny, skupiny pracovní aktivity a volnočasové aktivity (zájmová, společenská, kulturní a sportovní činnost) Provozně technický úsek: údržba a opravárenství, autoprovoz, vodní hospodářství, odpadové hospodářství a ekologie, zásobování (kromě zásobování potravinami), výběrová řízení, energetika vč. vytápění (elektrokotelna), pracovní činnosti obyvatel, pomocné hospodářství 2.4. Úroveň poskytovaných sociálních služeb a) Ubytování Typy pokojů s uvedením počtu lůžek: jednolůžkový pokoj počet pokojů 0 dvoulůžkový pokoj počet pokojů 31 třílůžkový pokoj počet pokojů 9 čtyřlůžkový pokoj počet pokojů 1 Klienti Domova pod skalami jsou zařazeni podle stupně postižení do 8 výchovných skupin (rodinných buněk) zpravidla o 12 obyvatelích. Osm standardně vybavených buněk je vybudováno na principu rodinného bydlení (5 až 6 pokojů, kuchyňka, jídelna, obývací prostor, koupelna s vanou a sprchový kout, umývárna a WC oddělené pro muže a ženy, úklidová komora a předsíň). Tři z buněk (rodinné buňky č. 5, 6 a 7) jsou koncipovány pro klienty s těžkým mentálním postižením. Rodinná buňka č. 6 je vyhrazena pro 4 imobilní klienty (vozíčkáře) a pro klienty s výskytem rizikového faktoru viru hepatitidy B. Osmá buňka, rovněž rodinného typu, slouží klientům k nácviku pro umístění do chráněného bydlení. 8

9 Rodinnému pojetí života klientů odpovídá pracovní zařazení zaměstnanců v přímé péči (kmenoví pracovníci rodinných buněk), obsazení buněk klienty obou pohlaví, dispoziční řešení buňky (obdoba vícepokojového bytu) a vybavení buňky (obdoba vybavení standardní domácnosti). b) Zdravotní péče a rehabilitace Organizace zajišťuje všem klientům ošetřovatelskou péči odborným zdravotnickým pracovníkům. Kromě toho zabezpečuje přiměřenou zdravotní péči a rehabilitační cvičení. Preventivní, diagnostickou a léčebnou péči provádí smluvní lékař zdravotní pojišťovny se samostatným výkonem lékařské praxe pravidelně 1 až 2krát měsíčně a vždy na vyžádání u akutních stavů. Preventivní lékařské prohlídky klientů, a to nejen podle zdravotního řádu pojišťoven, ale také prohlídky obyvatel s lékařskými posudky pro účely zaměstnávání klientů, sportovní činnosti a rekreační pobyty. Restriktivní opatření se vůči klientovi použilo pouze 1x a to formou neklidové terapie, aplikované v souladu se zákonem č. 218/2005 Sb. c) Stravování Klienti ústavu mají zajištěno celodenní stravování včetně možnosti dietního stravování podle ordinace lékaře. V průběhu letošního roku přistoupila organizace k přípravě dvou druhů jídel 3x týdně s možností výběru. Hlavní jídla tj. obědy a večeře jsou připravovány centrálně v ústavní kuchyni, vlastní stolování probíhá na rodinných buňkách. Zaměstnanci kuchyně distribuují jídlo v elektricky vyhřívaných termoportech (jídlo je přepravované v nerezových gastronádobách, odděleně pro každou dietu) na jednotlivé buňky v souladu s aktuálním počtem obyvatel na dané buňce. Rozdílení připravených porcí a úpravu jídla na talíři provádí pracovníci buňky v kuchyňce, kterou je vybavena každá buňka. Snídaně, svačiny a studené večeře (případně jednoduché teplé večeře minutkového typu např. smažený sýr, pečené brambory s tvarohem, pizza nebo krupicová či vločková kaše, popř. jednoduché obědy připravované v rámci nácviku běžného způsobu života) se připravují přímo na buňce. Kromě toho si může (z vlastních surovin a s podporou službukonajícího pracovníka) zdatnější klient připravit v kuchyňce kávu, čaj, jednodušší jídla, příp. různé formy pohoštění u příležitosti oslavy svátku či narozenin, v případě osobní návštěvy apod. Méně zdatným klientům pomáhá splnit jejich přání službukonající pracovník ve spolupráci se samotným klientem nebo s pomocí (zapojením) dalších klientů buňky. d) Výchovná činnost, ergoterapie Výchovná činnost (využívající specifických výchovných a vzdělávacích metod v souladu se zásadami speciální pedagogiky) navazuje na dříve získané hygienické, pracovní a společenské návyky a dovednosti klienta, posiluje jejich další rozvoj a fixaci včetně rozvíjení zájmové činnosti. K optimalizaci výchovně vzdělávacího procesu klienta se vypracovávají výchovné plány sestavované s ohledem na individuální možnosti klienta, včetně stanovení osobitých opatření vedoucích k odstranění nebo alespoň zmírnění negativních projevů klienta. Do pracovní činnosti, kterou si klienti sami zvolili, byli zapojováni s ohledem na míru jejich zdravotního postižení, individuální schopnosti a možnosti, vždy v závislosti na jejich momentálním zdravotním stavu. Pracovní terapie klientů probíhá pod dohledem ergoterapeuta. V rámci ergoterapie, pracovní výchovy a pracovní činnosti ústav tradičně nabízí řadu aktivit: ruční a výtvarné práce arteterapie, muzikoterapie, pohybové aktivity zahradnické činnosti a parková úprava areálu sedavé zaměstnání venkovní a řemeslné práce zapojení v pomocných provozech ústavu (kuchyň, prádelna, úklid) 9

10 V roce 2006, stejně jako v roce 2005, jsme zařadili do programu aktivit klientů hipoterapii alternativní pedagogicko psychologické ježdění. Cíleně je rozvíjena výkonová motivace klientů, s důrazem na prožitek úspěchu a radosti z dobře vykonané práce a na podporu sebevědomí klienta. e) Zaměstnávání klientů Pro klienty zařazené do pracovních skupin průběžně vyhledáváme pracovní uplatnění mimo areál ústavu. Jedná se o příležitostné jednoduché činnosti na základě pracovní smlouvy. V hodnoceném období jsme v tomto smyslu pokračovali ve spolupráci s níže uvedenými organizacemi a fyzickými osobami: Krásná vyhlídka (pomocné práce v kuchyni celoročně provozované restaurace) Zemědělské družstvo Jiskra ve Březině (sběr kamenů, hrubé odplevelování pole lebeda) Treleborg Stanton, s.r.o Dobrovice (vytlačování molitanových výlisků) Böllhoff s.r.o., spojovací díly a montážní technika, Praha Hostivice Vrabec a Vrabec, s.r.o., Doubrava (třídění spojovacího materiálu) Šroubárny Turnov, a.s. (třídění spojovacího materiálu) Nově se podařilo získat jedno pracovní místo na zkrácený pracovní úvazek u firmy: Višňovský Karel, Zámečnické práce Olšina 39 f) Volnočasové aktivity Každá buňka je určena pro specifický okruh klientů a tvoří relativně samostatnou domácnost, fungující do jisté míry nezávisle na ostatních. Utváření nabídky denního programu včetně volnočasových aktivit je proto pro klientovu volbu adresnější. Podle osobních zálib klienta a jeho momentální nálady jsou to samostatné vycházky mimo ústav, posezení venku nebo na buňce většinou spojené s pitím kávy a klábosením s přáteli, různé stolní hry, četba, sledování televize, poslech rozhlasu, hudby apod. nebo jenom lenošení. Pro uspokojování svých osobních potřeb (kadeřník, pedikér, návštěva veřejné knihovny, nákupy ) odjíždějí klienti (po zácviku) za veřejnými službami do blízkého okolí. Na podporu rodinných vazeb klientů s původní rodinou nabízíme klientům, kromě jiného, možnost návštěvy u přestárlých nebo nemohoucích rodičů nebo jeho blízkých, event. návštěvu klienta u hrobu rodičů v období svatodušních svátků. Společenské, kulturní a sportovní vyžití a uspokojování osobních zálib klientů zajišťujeme prostřednictvím nabídky různých volnočasových aktivit individuálních nebo kolektivních. Trvalejší celoústavní formou aktivit uspokojujících osobní záliby klientů jsou zájmové kroužky, jejichž počet a zaměření kolísá podle zájmu klientů. V tomto roce se podařilo začlenit do zájmových aktivit: sportovní klub nohejbalu Zásadka 1 klient kondiční cvičení aerobiku Mnichovo Hradiště 1 klient hudební škola Mnichovo Hradiště kytara 1 klient bicí nástroje 1 klient el. varhany 1 klient Pro sportovní a relaxační vyžití zájemců jsou k dispozici rotopedy, trenažér schody, step můstky, sportovní nářadí (činky, posilovací pružiny, posilovače prst apod.), vodní masážní vaničky, ruční masážní přístroj, biolampa a další relaxační pomůcky. Jako příklad aktivity uspokojující individuální zájmy klientů jsou jízda na kolečkových bruslích a vyjížďky na kole. Ustálenou formou aktivity klientů jsou sportovní discipliny lehká atletika a lyžování (sjezd i běžky) probíhající pod záštitou registrovaného sportovního klubu Rychlá rota. Další formou podporované aktivity klientů je členství v divadelním souboru Podskalák a hudební skupina Skaláček. V obou případech se jedná o ochotnické vystupování klientů na veřejnosti, kterému předchází poměrně dlouhá a namáhavá doba nácviku. Tato forma činnosti pomáhá klientům zařadit se nenásilnou formou do povědomí veřejnosti a podílí se na integraci klientů do místní komunity. 10

11 Společenské a kulturní vyžití klientů se uskutečňuje prostřednictvím společenských aktivit, které se konají v ústavu nebo mimo něj, zejména však individuální účastí klienta na akcích pořádaných v dostupném okolí (Zásadka, Mnichovo Hradiště, Bakov n/jiz., Mladá Boleslav, Turnov a okolí, Jičín). Kromě výše uvedených akcí nabízí ústav pro své klienty ozdravné, rehabilitační a rekreační pobyty a poznávací zájezdy doma i v zahraničí. Letní pobyty pod stanem, jednodenní výlety a vícedenní zájezdy a rekreace doma i v zahraničí mají u klientů velký ohlas a jsou nesmírným motivačním nábojem. Úhrada pobytu Úhrada za pobyt je stanovena vyhláškou č. 82/1993 Sb. v platném znění a to následovně: - úhrada za ubytování v obytné místnosti s jedním obyvatelem 83,- Kč / den v obytné místnosti se dvěma obyvateli 70,- Kč /den v obytné místnosti se třemi a více obyvateli 61,- Kč / den - úhrada za nezbytné služby (pevná sazba) 68,- Kč / den - úhrada za stravu (stravovací jednotka) 63,- Kč / den Přehled kulturních, společenských a sportovních akcí v roce 2006 akce celodomovské, organizované domovem a určené všem klientů, kteří mají o účast zájem akce buněk, pořádané rodinnou buňkou pro klienty buňky event. spojené akce dvou a více buněk jednotlivé výjezdy klientů, jednoho příp. dvou a více klientů za doprovodu zaměstnance samostatné výjezdy klientů, jednoho příp. dvou a více klientů bez doprovodu I.pololetí II.pololetí Samostatné výjezdy klientů v celém roce 69 akcí 48 akcí 68 x Sportovní soustředění v Nové Vsi nad Nisou- zúčastnilo se 10 sportovců a 3 pracovníci. Cílem soustředění byla příprava reprezentantů na zimní speciální olympiádu. Zbytek družstva tvořili začátečníci, kteří by se časem také mohli stát našimi úspěšnými sportovci V Horní Malé Úpě se v tomto termínu konala Zimní speciální olympiáda. Ústav reprezentovalo celkem 6 lyžařů a 2 trenérky. Naši sportovci opět nezklamali. Přivezli stříbrnou medaili ze sjezdu, dvě bronzové za štafetu a za běh. Další sportovci pak většinou obsadili 4. místa Dalším představením abonentního cyklu v Mladé Boleslavi byla hra Márius a Fanny. Do divadla odjelo tentokráte 9 klientů z rb č. 2 a 1 klientka z rb č. 6, doprovázely je 2 pracovnice Sobotního divadelního představení Kocour v botách v Mnichově Hradišti, se zúčastnilo celkem 71 klientů a 10 pracovníků ÚSP V Semilech se opět konalo Taneční odpoledne. Ústavními vozidly odjelo na tuto akci 22 klientů a 4 pracovníci V sobotu odpoledne se konala na sále SPT Valentýnská zábava klienti z rb 8 odjeli do kina v Mn. Hradišti. 20.2, 23.2., 1.3., 2.3., a Večerního lyžování na sjezdovce v Turnově se účastnili 2 klienti a s nimi 1 pracovnice. 11

12 Vlakem na filmové představení Jak se krotí krokodýli odjelo 12 klientů a 2 pracovnice z rb č Z rb č. 4 odjelo do kina v Mn. Hradišti 11 klientů a 2 pracovníci V letošním roce, poprvé po mnoha letech, vyšel z kurovodického domova masopustní průvod s maskami. Průvod prošel místní Olšinou a masopustní veselí bylo zakončeno u nás na nádvoří, u kávičky a koblih a pod zářícím sluníčkem Divadelního představení v mladoboleslavském divadle se zúčastnilo z rb č klientů a s nimi 2 vychovatelky V Semilech se konalo další taneční odpoledne. Zúčastnilo se 20 klientů a 6 pracovníků, a jeli jsme oběma ústavními vozidly Zapůjčit knihy z obecní knihovny v Loukově se vypravili 3 klienti. Doprovázela je 1 vychovatelka, odjeli ústavním vozidlem zn. Favorit Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež při ÚSP Mladá Boleslav uspořádalo v aule Střední průmyslové školy v Mladé Boleslavi prodejní výstavu Spolu a pro radost. Z našeho ÚSP se odjela podívat rb č. 1 (13 klientů), s nimi 3 pracovníci Posedět do cukrárny a projít se městem odjelo vlakem 9 klientů z rb č. 8. Cílem cesty bylo nedaleké město Mnichovo Hradiště klientů a 9 pracovníků odjelo do Prahy na Matějskou pouť. Toto odpoledne bylo již tradičně věnováno zdravotně postiženým, kteří tak mohou využít veškeré pouťové atrakce zdarma Celý náš ústav se opět sešel v pěnčínském Kulturním domě, aby zde přivítal všemi tak očekávané jaro! Program připravili společně klienti se zaměstnanci, dramatický kroužek předvedl nové vystoupení Z pohádky do pohádky Divadelní představení Brooklynská idyla shlédlo v mladoboleslavském divadlo 10 klientů a 2 pracovnice Vozidlem Ford Tranzit Bus odjelo do ÚSP Chlumín 13 klientů z rb č. 1, doprovázeli je 4 pracovníci. Cílem byla návštěva zařízení, ze kterého k nám přišel jeden náš klient Ústavním vozidlem odjela do Litoměřic část klientů ze zahradní pracovní terapie. Navštívili výstaviště, kde probíhala zahrádkářská výstava. Výletu se zúčastnilo 14 klientů, doprovázeli je 3 pracovníci Cestu vlakem do Příšovic a zpět do Kurovodic pěšky, podnikla rb 8. Výletu se zúčastnilo 8 klientů a 1 pracovnice

13 Ve středu vystoupil náš dramatický soubor Podskalák v Domě s pečovatelskou službou v Příšovicích. Seniorům sehráli pohádku Mrazík a Popelku. (17 klientů, 4 pracovníci) Již tradičně nás na Velikonoční výstavě na Krajském úřadě reprezentovaly 2 pracovnice s vystavenými výrobky klientů klientů z rb č. 8 a 2 pracovníci odjelo vlakem do Mnichova Hradiště. Nakoupili si jarní oblečení a prošli se po městě. V tento den také vyjelo poprvé 6 klientů na pedagogicko psychologické ježdění na koních do Horního Hanychova u Liberce. Doprovázeli je 2 pracovníci Odpoledne byla vernisáž vystavených výrobků v semilském muzeu. Prodejní výstava se koná již tradičně před festivalem Patříme k sobě. Z našeho ústavu byli na vernisáži 2 klienti a 12 pracovníků klienti spolu s 1 pracovníkem shlédlo ligové fotbalové utkání v Mladé Boleslavi Středisko Světlo v Diakonii ve Vrchlabí uspořádalo opět turnaj ve stolním tenise. Od nás odjelo 6 sportovců a 2 pracovníci Festivalu Patříme k sobě v Semilech se již tradičně zúčastnil dramatický kroužek Podskalák, tentokráte si připravili vystoupení Z pohádky do pohádky a také Hurvínkova abeceda slušného chování. (15 účastníků a 3 pracovníci). Na úterní galakoncert do Semil odjel plný autobus a Ford Tranzit Bus podpořit naše zástupce. (44 klientů a 17 pracovníků) Klienti z rb č. 1 se vypravili vlakem do Turnova, odtud pak pěšky do Dolánek a zpět zase vlakem. (12 klientů, 2 pracovníci) Vypůjčit si knihy z Obecní knihovny v Loukově odjeli 3 klienti z rb č. 3 a s nimi 1 pracovnice Rb č. 8 (10 klientů a 2 pracovníci) se zúčastnila dalšího abonentního představení Neboj se, miláčku v mladoboleslavském divadle členů kroužku stolního tenisu navštívilo Prahu. Byli na Vyšehradu, na Karlově mostě, projeli se parníkem po Vltavě a zpátky k vozidlu se prošli pěšky po nábřeží. Doprovázeli je 2 pracovníci Léčebně pedagogicko psychologické ježdění na koni - 7 klientů, 1 doprovod V sobotu se konala v Lysé nad Labem výstava Narcis 2006 a Senior Handicap: Aktivní život. Na výstavu a doprovodný program se jeli podívat 4 klienti a 4 pracovníci. Letos poprvé v programu vystoupil i dramatický soubor Podskalák s představením Procházka starou Prahou (celkem 12 účinkujících a 4 pracovníci). 13

14 Na sváteční odpolední výlet do Loukova, spojený s opékáním vuřtů a povídáním, se vydalo všech 12 klientů z rb č. 3, doprovázely je 3 pracovnice V Domě kultury v Mladé Boleslavi se konal v odpoledních hodinách Květinový ples. Z našeho domova se ho zúčastnilo 41 klientů a 4 pracovníci Léčebně pedagogicko psychologické ježdění na koni v Liberci 6 klientů a 1 doprovod Pěšky na nedalekou zříceninu hradu Valečov se vydalo 9 klientů z rb č. 1. Tento den byl zahájen kulturní program na Valečově, tzv. Valečovské léto. Také zde vystoupil náš dramatický soubor Podskalák Tuto sobotu probíhal v kouřimském skanzenu trh chráněných dílen. Naši klienti se zapojili do doprovodného programu. Dramatický soubor Podskalák vystoupil s představením Procházka starou Prahou (12 klientů,4 pracovníci) Komedie Tartuffe v mladoboleslavském divadle shlédlo 10 klientů z rb č. 1. Představení bylo v rámci abonentního cyklu, zúčastnili se ho též 2 pracovníci klientů z rb č. 5, s nimi 3 pracovníci navštívili pražskou zoologickou zahradu v Tróji. Léčebně pedagogicko psychologické ježdění na koni v Liberci 6 klientů a 1 doprovod Vedoucí naší výtvarné dílny na tento den zpracovala a připravila projekt Návštěva dětí mladšího školního věku (7-8 let) v ÚSP. Cílem bylo vytvořit povědomí o institucionálních zařízeních a lidech v nich žijících. Dále pak uvědomění si, že i mentální postižení nemusí být překážkou např. v kamarádství, v pracovní či zájmové činnosti atd Tento den zavítal dramatický soubor Podskalák do Vrchlabí, kde se konala tří denní akce Festival nejen pro handicapované lidi Mezi námi. Sehráli zde Procházku starou Prahou (12 klientů, 3 pracovníci) V sobotu odpoledne se konal nedaleko v Olšině hudební festival Olšinská struna. Na festivalu zahrál náš hudební soubor Skaláček (8 klientů, 2 pracovníci) Ústavním vozidlem navštívila rb č. 4 ÚSP v Ledči nad Sázavou (návštěva kamarádů). Výletu se zúčastnilo 11 klientů a 3 pracovníci. Skupiny venkovní pracovní terapie uspořádaly v tento den pěší výlet po blízkém okolí (Březina, Kruhy, Zásadka). Celodenního výletu se zúčastnilo celkem 21 klientů spolu se 3 pracovníky. 4 klienti a 2 pracovnice z rb č. 7 vyjeli v rámci nácviku vlakem a autobusem do Turnova Léčebně pedagogicko psychologické ježdění na koni v Liberci 6 klientů, 1 pracovnice

15 2 klienti a 1 pracovník se zúčastnili Mysliveckého dne v Bakově nad Jizerou Rb č. 2 (10 klientů a 2 pracovnice) navštívila abonentní představení Peer Gynt v Mladé Boleslavi Léčebně pedagogicko psychologické ježdění na koni v Liberci - 6 klientů, 1 pracovník. Na Olympiádu handicapovaných sportovců do Mladé Boleslavi odjelo 9 našich sportovců a 2 trenérky V Praze, v areálu kolejí ČVUT, se konaly již po 9. Senátorky - sportovní pouť pro veřejnost. Autobusem odjelo 39 klientů, doprovázelo je 6 pracovníků Sportovní soustředění oddílu lehké atletiky se konalo v autocampu Příhrazy. Soustředění se zúčastnilo 6 sportovců a 2 trenérky Zoologickou zahradu v Praze navštívilo 6 klientů z rb 3, doprovázeli je 3 pracovníci Filmového představení v Mnichově Hradišti se z rb 1 zúčastnilo 12 klientů a 2 pracovníci. Z rb 8 jeli 2 klienti samostatně na filmové přestavení V sobotu jsme uspořádali pro imobilní klienty soutěžní a sportovní Veselé odpoledne v areálu ÚSP. Zapojili se nejen klienti pohybující se pomocí vozíčku, ale i ostatní l klient z rb 1 se poprvé zúčastnil tréninku nohejbalového mužstva mužů z nedaleké obce Zásadka Hlavní město Prahu se vydala poznávat rb 8 v počtu 7 klientů, doprovázeli je 3 pracovníci. Pěší výlet po okolí pro své klienty uspořádala buňka č Náš ústav reprezentovalo ve Zlíně na Letních hrách České speciální olympiády 6 sportovců, doprovázely je 2 trenérky Ústavním vozidlem odjelo na festival dechových hudeb na Všeni 8 klientů a 2 pracovníci Uskutečnila se další návštěva obecní knihovny v Loukově. (3 klienti, 1 pracovnice) Pro klienty z pracovní terapie byl uspořádán pěší poznávací výlet do okolí ÚSP Rb č. 1 v počtu 13 klientů a 2 pracovníků odjela ústavním vozidlem na městské koupaliště v Sobotce Rb č. 1 zorganizovala pěší výlet za bývalým zaměstnancem přátelské posezení a popovídání si spojené s grilováním (11 klientů a 2 pracovnice). 15

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb. Základní identifikační údaje:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb. Základní identifikační údaje: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb Základní identifikační údaje: Název: Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb Právní forma: příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v roce 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v roce 2014 DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, p. o. Plzeňská 345, 331 41 KRALOVICE IČO 49748190 tel. 373 301 111, e-mail: podatelna@dspkralovice.cz, http://www.dspkralovice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v

Více

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 tel.ústř: 585341301 tel. ředitel: 585341759 fax: 585341759 mobil: 736768954 e-mail : piska@ddcer.cz Registrovaný

Více

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o.

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o. Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, LLM - ředitelka organizace Motto: 2 Předmluva Domova důchodců Jesenec, p. o. k Výroční zprávě za rok 2014 Vážení partneři, dámy a pánové, rok 2014 byl dalším rokem činnosti

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Ústav sociální péče Háj u Duchcova příspěvková organizace Ústeckého kraje Výroční zpráva za rok 2007 Ústav sociální péče Háj u Duchcova, příspěvková organizace Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova 1 Obsah

Více

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 tel.ústř: 585341301 tel. ředitel: 585341759 fax: 585341759 mobil: 736768954 e-mail : piska@ddcer.cz Registrovaný

Více

Domov na Jarošce, příspěvková organizace Jarošova 3, 695 01 Hodonín

Domov na Jarošce, příspěvková organizace Jarošova 3, 695 01 Hodonín Domov na Jarošce, příspěvková organizace Jarošova 3, 695 01 Hodonín OBSAH I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 4 strana I.1. Management 4 Základní údaje o organizaci, vedení, změny 4 Organizační

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEČEK STŘELICE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEČEK STŘELICE ZA ROK 2012 ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEČEK STŘELICE ZA ROK 22 Název: Zřizovatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5, 6 82 Brno Ředitel domova: PhDr. Jiří Altman Adresa: Hlavní účel: poskytování

Více

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 tel.ústř: 585341301 tel. ředitel: 585341759 fax: 585341759 mobil: 736768954 e-mail : piska@ddcer.cz Registrovaný

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka

Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka Obsah: str. 3 str. 4 str. 7 str. 13 str. 16 str. 20 str. 24 str. 27 str. 29 str. 32 str. 36 str. 37 Základní údaje Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Více

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, p.o. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, p.o. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, p.o. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 DOZP Stará Oleška DOZP Česká Kamenice 1 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení

Více

Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013

Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013 Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013 1 Název organizace : Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace (Do 30.6.2011 Ústav sociální péče pro mládež Jeseník, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Domova důchodců Meziboří, Okružní 104, 43513 Meziboří

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Domova důchodců Meziboří, Okružní 104, 43513 Meziboří Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Domova důchodců Meziboří, Okružní 104, 43513 Meziboří Obsah: I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a činnost organizace

Více

KATALOG domovů důchodců a ústavů sociální péče zřizovaných hlavním městem Prahou (II. část) Praha, 2005

KATALOG domovů důchodců a ústavů sociální péče zřizovaných hlavním městem Prahou (II. část) Praha, 2005 KATALOG domovů důchodců a ústavů sociální péče zřizovaných hlavním městem Prahou (II. část) Praha, 2005 Zpracovala: Kontakt: Mgr. Veronika Boháčková, odd. sociální, MHMP SOC veronika.bohackova@cityofprague.cz

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO 3-4 HISTORIE 5 I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 6-25 I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 I.3 SOCIÁLNÍ A VÝCHOVNÁ PÉČE 8-25 I.3.1Ubytování I.3.2

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2012

Zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2012 Diagnostický ústav sociální péče Černovice, příspěvková organizace, Dobešovská 1, 394 94 Černovice Zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2012 1 Obsah I. PLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH FUNKCÍ ORGANIZACE... 3 A. SOCIÁLNÍ

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Obsah: str. 3 str. 4 str. 7 str. 12 str. 16 str. 20 str. 24 str. 27 str. 28 str. 29 str. 32 str. 36 str. 38 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování sociálních

Více

Palata Domov pro zrakově postižené

Palata Domov pro zrakově postižené Palata Domov pro zrakově postižené KONTAKTNÍ INFORMACE Adresa: Na Hřebenkách 5 150 00 Praha 5 Telefon: 257 311 930 e-mail: servis@palata.cz Web: www.palata.cz Domov se nachází v krásném prostředí tříhektarového

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 D o m o v p r o s e n i o r y S v ě t l o Drhovle 44, 397 01 Písek IČ: 708 69 812 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem OBSAH I. Úvodní slovo ředitelky Domova pro Seniory Světlo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, p. o. Plzeňská 345, 331 41 KRALOVICE IČO 49748190 tel. 373 301 111, e-mail: podatelna@dspkralovice.cz, http://www.dspkralovice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v

Více

Diagnostický ústav sociální péče Čížkovice příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2005

Diagnostický ústav sociální péče Čížkovice příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2005 Diagnostický ústav sociální péče Čížkovice příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2005 DÚSP Čížkovice_Výroční zpráva za rok 2005 1 Obsah : I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení

Více

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a činnost organizace IV.

Více

Výroční zpráva z činnosti a hospodaření DD Červenka, p. o. za rok 2014. Výroční zpráva

Výroční zpráva z činnosti a hospodaření DD Červenka, p. o. za rok 2014. Výroční zpráva Výroční zpráva z činnosti a hospodaření Domova důchodců Červenka, příspěvková organizace za rok 2014 Výroční zpráva je zpracovaná na základě Zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění

Více

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za první pololetí roku 2013

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za první pololetí roku 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Třinec - Dolní Líštná Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za první pololetí roku 2013 Zřizovatel: Město Třinec Právní forma:

Více

Obsah: 1. Základní informace. 2. Poskytované sociální služby. 3. Úhrada za poskytované sociální služby v roce 2010

Obsah: 1. Základní informace. 2. Poskytované sociální služby. 3. Úhrada za poskytované sociální služby v roce 2010 Obsah: 1. Základní informace 1.1 Kontakty 1.2 Historie zařízení 1.3 Charakteristika organizace 1.4 Stěhování 2. Poskytované sociální služby 2.1 Domov pro osoby se zdravotním postižením 2.2 Chráněné bydlení

Více

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011 15 let Provoz (1996-2011) Domova pro seniory Věstonická dotuje statutární město Brno ě Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2011 Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace Věstonická

Více

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008 Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008 únor 2009 zpracoval: Ing.Ivo Kubín Název organizace: Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace Sídlo organizace: Letovice,

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2013

Zpráva o činnosti organizace za rok 2013 Domov pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace ul. 28. října 2155, 738 01 Frýdek-Místek IČ 68158025 e-mail: dsfm@dsfm.cz www.dsfm.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2013 Předkládá: Ing. Milan

Více