V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 8"

Transkript

1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A DOMOV U RYBNÍKA VÍCEMĚŘICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

2 Obsah: str. 3 str. 4 str. 5 str. 9 str. 12 str. 15 str. 18 Základní údaje Pskytvání sciálních služeb Dmva u rybníka Cíle a způsby pskytvání sciálních služeb Pracvně-terapeutická činnst Infrmace v alternativní pdbě Přehled sprtvních a kulturních akcí Organizační struktura str. 19 Událsti rku 2008 str. 21 str. 24 Hspdaření rganizace Kntakty 2

3 Základní údaje Název: Sídl: Dmv u rybníka Víceměřice Víceměřice čp. 32, Nezamyslice IČO: Právní frma: Zřizvatel: příspěvkvá rganizace Obec Víceměřice, Víceměřice 26, Nezamyslice Datum vzniku: Zápis v OR: ddíl Pr, vlžka 1449 Obchdní rejstřík, vedený Krajským sudem v Brně Bankvní spjení: /0300 u ČSOB Prstějv Předmět činnsti: hlavním účelem zřízení rganizace je pskytvání sciálních služeb v suladu se záknem č. 108/2006 Sb., sciálních službách Registrvané služby: 1) Dmv pr sby se zdravtním pstižením identifikátr: ) Dmv pr seniry identifikátr: Příspěvkvá rganizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a má dpvědnst vyplývající z těcht vztahů. Jménem příspěvkvé rganizace jedná ředitel jak statutární rgán neb jím pvěřený zástupce. Zastupitelstv bce Víceměřice jmenuje a dvlává statutární rgán příspěvkvé rganizace. Ředitel rganizace dpvídá Zastupitelstvu bce Víceměřice za celkvu činnst a hspdaření rganizace, plní pvinnsti vyplývající ze statutu ředitele a zajišťuje ddržvání becně závazných právních předpisů. 3

4 Pskytvané sciální služby Dmva u rybníka Víceměřice Základním účelem a předmětem činnsti rganizace je pskytvání kmplexních níže uvedených služeb sciální péče včetně léčebně preventivní péče, sbám se zdravtním pstižením a senirům. V zařízení s celrčním prvzem a péčí p dbu 24 hdin lze pskytvat uživatelům služby jednak p dbu neurčitu, jednak p dbu přechdnu dle přání uživatele, eventuelně jeh záknnéh zástupce. Kapacita rganizace 192 míst pr sby se zdravtním pstižením (3 Dmvy), 14 míst pr seniry Jaké služby pskytujeme stravvání (4-5x denně) ubytvání v jedn, dvu a více lůžkvých pkjích úklid péči šacení včetně praní a prav prádla zdravtní péči včetně dbrných lékařů sciálně právní a finanční servis zájmvá a pdpůrná činnst dle individuálních schpnstí duchvní péči Bhatá je nabídka vln-časvých aktivit a terapeutických činnstí textilní (tkalcvská) dílna kšíkářská dílna terapeutická činnst na zahradě a v hspdářství terapeutické činnsti na úsecích dmva (údržba, kuchyň, prádelna) kružky - hudební, divadelní, sprtvní, turistický zájezdy rekreační pbyty účast na kulturních a splečenských akcích dmva i mim dmv Cena služby pr rk 2008 Uživatel hradí rganizaci pevnu měsíční částku za shra uvedené služby dle kvality ubytvání. 4

5 jednlůžkvý pkj, dvu a tří lůžkvý pkj - půdní vestavba: 4 410,- Kč dvulůžkvý pkj - starší část: 4 350,- Kč tří a více lůžkvý pkj - starší část 4 290,- Kč mim tut částku přísluší zařízení finanční částka ve výši příspěvku na péči Platba za stravu: - strava nrmální: 3 930,- Kč - strava dietní: 4 140,- Kč - strava diabetická: 4 200,- Kč Cíle a způsby pskytvání sciálních služeb Dmv pr sby se zdravtním pstižením Pslání Psláním Dmva u rybníka Víceměřice, příspěvkvá rganizace, je pskytnut sciální službu sbám se zdravtním pstižením. Cíle Cílem je pskytnut službu sbám se zdravtním pstižením, kmbinvaným mentálním a tělesným pstižením, které nejsu schpny vzhledem ke svému zdravtnímu stavu či pstižení zajistit své základní ptřeby. Rdina nemá mžnst pstarat se sbu sama, terénní služby jsu nedstačující. Cílvá skupina Jedná se sby se zdravtním pstižením, muže. Starší 18 let, s prkázaným stupněm mentální retardace všech stupňů, s kmbinvaným tělesným a mentálním pstižením,. V nepříznivé sciální situaci, se sníženu sběstačnstí v základních živtních dvednstech. Principy pskytvaných služeb zachvání důstjnsti; mžnst vlby; ( uživatel si sám určí prgram dne, zvlí, zda chce navštěvvat terapie, c si blékne na sebe apd.) uplatňvání lidských práv 5

6 nezávislst uživatele na službě, při respektvání jeh mžnstí (viz níže veřejný závazek); respektvání individuality uživatele; maximální mžná splupráce s rdinu uživatele a s uživatelem samým; minimalizace negativních dpadů nvých změn na živt uživatelů. ( citlivým způsbem je uživateli pskytvána pdpra během prvních měsíců pbytu v zařízení, je mu věnvána zvýšená pzrnst, sleduje psychický stav uživatele ) mžnst pržít smysluplný a hdntný živt práv na přiměřené rizik pdpra kvality denníh živta a běžných aktivit uživatelů udržení a rzvj samstatnsti a sběstačnsti nabídnut sprtvní a kulturní vyžití dle zájmu uživatelů Nabízené služby a) Celrční ubytvání na jedn, dvu, tří a vícelůžkvých pkjích. Základní vybavení pkje pr každéh uživatele služby zahrnuje lůžk včetně lůžkvin, nční stlek, šatní a prádelní skříň. P dhdě s pskytvatelem si uživatel může vybavit pkj televizrem a drbnými předměty. Ubytvání zahrnuje tpení, teplu a studenu vdu, elektrický prud, úklid, praní, drbné pravy prádla a šacení, žehlení. Uživatel je právněn užívat splečné prstry jak např. WC, kupelnu, jídelnu, denní pbyt, pracvní dílny, zahradu,aj. b) Celdenní strava v rzsahu čtyř jídel. Strava je vydávána 4x denně /snídaně + běd + dplední svačina, večeře + u diabetiků II.večeře /, jídelní lístek je předem zveřejněn. c) Dpmc při zvládání běžných úknů péče. d) Dpmc při sbní hygieně. e) Zprstředkvání kntaktu zajištění pžadvané služby, která není pskytvána pskytvatelem (hlič, canisterapie, pedikúra). Dpmc při navázání kntaktu s rdinu. 6

7 f) Nácvik a upevňvání mtrických, psychických a sciálních schpnstí a dvednstí, rzvj sběstačnsti frmu aktivníh nácviku, účasti při pracvní terapii a účasti na splečenských aktivitách přádaných zařízením i mim něj. g) Dpmc při rganizaci zájmvých aktivit, umžnění účasti na terapeutických činnstech - např. různé dílny, zájmvé kružky, hry, výlety, cvičení v rámci prevence aj. Nabídka vlnčasvých aktivit kreslení, vycházky apd. h) Dpmc při bstarávání nedkladných sbních záležitstí a uplatňvání práv a právněných zájmů, zprstředkvání kntaktu s veřejnými institucemi, jinými rganizacemi či bčany. i) Pskytvání šetřvatelské péče dle indikace lékaře. j) Zajištění lékařské péče. Dle ptřeby zajistíme péči kžníh lékaře, stmatlga a psychiatra. Pkud léčení vyžaduje léčení v jiné specializvané ambulanci, zdravtní úsek zajistí bjednání a dpravu.( sanitka, aut ze zařízení ). Všechny služby jsu pskytvány při respektvání práv a lidské důstjnsti každéh uživatele. Dmv pr seniry Pslání Psláním Dmva pr seniry Víceměřice je pskytnut kmplex pbytvých sciálních služeb lidem v důchdvém věku, kteří vzhledem ke svému zdravtnímu stavu nemhu zajistit své základní ptřeby. Ocitli v nepříznivé sciální situaci, nemají pdpru rdiny. Terénní služby jsu pr ně nedstačující. Službu pskytujeme s hledem na individuální ptřeby uživatelů, snahu je zachvat a udržet c největší míru sběstačnsti a samstatnsti. Pdprujeme udržvání kntaktu se splečenským prstředím a splupráci s rdinnými příslušníky. 7

8 Nejdůležitější principy pskytvané služby: chrana práv uživatelů respektvání svbdné vlby snaha partnerský přístup každý uživatel má práv na přiměřené rizik pdpra kvality denníh živta a běžných aktivit uživatelů minimalizace negativních dpadů nvých změn na živt uživatelů. Služby pskytujeme celrčně, dle individuálních ptřeb, na základě Smluvy pskytvání sciální služby, za úhradu. D zařízení jsu zájemci přijímáni na základě své žádsti a mají práv svůj pbyt uknčit výpvědí smluvy. Cíle služby: nabídnut senirům mžnst pržít smysluplný a hdntný živt udržení a rzvj sběstačnsti a samstatnsti nabídnut sprtvní a kulturní vyžití dle zájmu uživatelů zabránit sciální izlaci uživatelů Cíle realizujeme prstřednictvím zaměstnanců zařízení, za pdpry vedení a zřizvatele. Nabízené služby: a) Celrční ubytvání na tří a vícelůžkvých pkjích. Základní vybavení pkje pr každéh uživatele služby zahrnuje lůžk včetně lůžkvin, nční stlek, šatní a prádelní skříň. P dhdě s pskytvatelem si uživatel může vybavit pkj televizrem a drbnými předměty. Ubytvání zahrnuje tpení, teplu a studenu vdu, elektrický prud, úklid, praní, drbné pravy prádla a šacení, žehlení. Uživatel je právněn užívat splečné prstry jak např. WC, kupelnu, jídelnu, denní pbyt, pracvní dílny, zahradu aj. b) Celdenní strava v rzsahu čtyř jídel.strava je vydávána 4x denně /snídaně + běd + dplední svačina, večeře + u diabetiků II.večeře /, jídelní lístek je předem zveřejněn. c) Dpmc při zvládání běžných úknů. d) Dpmc při sbní hygieně. 8

9 e) Zprstředkvání kntaktu zajištění pžadvané služby, která není pskytvána pskytvatelem. Dpmc při navázání kntaktu s rdinu, dpmc při zajištění sciálních služeb jinými pskytvateli apd. f) Nácvik a upevňvání návyků a dvednstí, rzvj sběstačnsti frmu aktivníh nácviku, účasti na splečenských aktivitách přádaných zařízením i mim něj. g) Dpmc při rganizaci vlnčasvých a zájmvých aktivit, umžnění účasti na terapeutických činnstech - např. různé dílny, zájmvé kružky, výlety, cvičení v rámci prevence aj. h) Dpmc při bstarávání nedkladných sbních záležitstí a uplatňvání práv a právněných zájmů, zprstředkvání kntaktu s veřejnými institucemi, jinými rganizacemi či bčany. i) Pskytvání šetřvatelské péče dle indikace lékaře. k) Zajištění lékařské péče. Všechny služby jsu pskytvány při respektvání práv lidské důstjnsti každéh uživatele. Pracvně-terapeutická činnst Sučástí rganizace je kšíkářská dílna, ve které se vyrábí dekrační, drbné předměty a užitkvé zbží (např.: pmlázky, kše, kšíky, pdnsy, pletený nábytek, ptačí klícky, pletené demižny, misky ) Organizace každrčně sklidí asi 200 q kvalitníh prutí. D sklizně se pd dhledem zkušených instruktrů zapjují uživatelé zařízení, pr které je práce terapií. Od řezání až p vysekávání plevele prvádějí všechny práce jen ručně. D kšíkárny putují týpky pečlivě svázaných prutů, které čeká slžité zpracvání. Vaření a hlavně lupání je tázku něklika dalších měsíců. 9

10 Velmi žádaným není jen kšíkářské zbží, ale také tkané kberečky. Tkaní kberců a předlžek patří k terapiím, které u uživatelů přispívají k rzvji jemné mtriky. Dnes je v dílně 5 stavů, na nichž pracuje 6 tkalců. Dříve se kberce tkaly ze starých textilií, dnešní výrbky jsu však prslulé i kvalitním materiálem. Tkají se ze zbytků mhérvých šál, které dstáváme spnzrským darem přím d výrbce. Zruční tkalci za den dkáží vyrbit i něklik metrů kberců s atraktivními vzry. Někteří uživatelé se rádi zapjují d zahradnických prací. Něklik dalších uživatelů se věnuje chvatelství zvířat. Jak zkušení hspdáři se starají kačeny, slepice, andulky, hluby, prasata, kzy a další zvířata. Na jaře se těší z narzených mláďat. Navazují tak na staru tradici, rzsáhlé hspdářství prvzvaly již sestry dminikánky, které zařízení zalžily. 10

11 Širku nabídku pdpůrně terapeutických aktivit mhu využít i seniři. 11

12 Infrmace v alternativní pdbě 12

13 13

14 14

15 Přehled sprtvních a kulturních akcí Leden Přátelský turnaj kuželky Šternberk Divadelní představení Paní Zima div. Kružek Radst pr III.dd. Únr Ostatky Ples ÚSP a bce Víceměřice Šibřinky Valentýnská s kamarádkami z Klentnice Březen Pepíkvský turnaj Němčice nad Hanu ÚSP Víceměřice přadatelé Presentace a ukázky výrby z PT Hrní Újezd Presentace a ukázky výrby z PT Duha Prstějv Ukázky pletení pmlázek Ekcentrum Olmuc Duben Změna názvu Dmv u rybníka Víceměřice Vítání Jara celdmvní akce Květen Hanácký phár hasiči Lednice výlet dmv Zámek Lysice I.ddělení Divadelní představení Dstavník Přerv Den kní Ranč Čára Vyškv Červen Westernvě městečk Bskvice dmv Plumlv Hry Letní besídka celdmvní akce Den tevřených dveří Fimfárum Divadelní představení Hrátky s čertem ZŠ Němčice nad Hanu Pdzámecká zahrada Krměříž Dmv 1, DS Rdáci Červenec Kuželky Šternberk ZOO Vyškv XI. ddělení Chrpyně III.,IV. ddělení Indiánské lét celdmvní akce 15

16 Dinpark Vyškv VI. ddělení Pdzámecká zahrada Krměříž VI. ddělení Srpen Olšany Starbrn pen dmv 1, DS Vystupení skupiny Kluci Sběsuky V. setkání zdravtně pstižených Prstějvska Krumsín Pdzámecká zahrada Krměříž III., IV. ddělení Slná jeskyně Prstějv I. ddělení Dinpark Vyškv I.ddělení Výlet Prstějv III., IV. ddělení Hudební festival senátrky Bženy Sekaninvé Plumlv Kuželky Šternberk Vdní den celdmvní akce Hrní Lipvá rekreace dmv č Výlet Olmuc Hrní Lipvá rekreace dmv č.3 Září Vystupení skupiny Kluci Lipka Den tevřených dveří Sutěž hasičů Víceměřice Divadelní představení Vražda sexem Prstějv Sprtvní hry Křižanv Lipvá Lázně rekreace VI.ddělení Kuželky Šternberk Výstavka draků Říjen ZOO Lešná III., IV. ddělení Kncert Jam & Bazar Divadl Prstějv Ples našeh srdíčka Klentnice Celdenní výlet VII.ddělení Zlín Charitativní kncert ve Zlíně Revival shw Listpad Kuželky Šternberk Stacinář Prstějv návštěvní den Kateřinská zábava celdmvní akce 16

17 Prsinec Mikulášský turnaj v ping-pngu Břežany Mikuláš, Anděl a Čert v dmvě mikulášská nadílka Galakncert pděkvání za Msty Přerv České Vánce s Ježíškem Hrmadné vypuštění balnků Mikulášská zábava Klentnice Vánční besídka Kuželky Šternberk Adventní kncert ZUŠ Prstějv Vystupení šklky na dmvě senirů Divadl Prstějv Bubnvá shw Vánce na dděleních Silvestrvský hňstrj 17

18 Organizační struktura Ředitel rganiz. Veducí eknm. úseku Veducí sc. úseku Sc.pracvní k Persnální pracvník a mzdy úvazek -1 Veducí prvzníh úseku Veducí zdravtníh úseku Veducí Dmva I. Veducí Dmva II. Veducí Dmva III. Veducí Dmva pr seniry Lgped Účetní fakturace Pracvník pd dhledem sc.prac. Veducí pracvních terapií úvazek-0,5 Údržba úvazek-5,5 Prádelna úvazek-3 Ambulantní sestra Pracvník přímé bslužné péče 4 Pracvník přímé bslužné péče 3 Pracvník přímé bslužné péče 3 Pracvník přímé bslužné péče úvazek-5 Účetní pkladna Instruktr sciální péče Základní výchvn á péče úvazek- 9 Všebecná sestra úvazek-5 Pracvník základní výchvné péče Pracvník základní výchvné péče,5 Pracvník základní výchvné péče úvazek-3 Účetní sklady Účetní depzit Stravvací prvz úvazek-7 Uklízeč/ka úvazek-2 Péči sby se zdravtním pstižením a seniry zajišťují pracvníci v sciálních službách, sciální pracvníci a zdravtničtí pracvníci. Zázemí pr ně zajišťují prvzní a eknmický úsek. 18

19 Událsti rku 2008 V rce 2008 se uskutečnil něklik významných událstí. Nejhlavnější prběhla v říjnu, kdy dšl ke změně statutárníh zástupce příspěvkvé rganizace. P řádném výběrvém řízení byla dne jmenvána d funkce ředitele rganizace Bc.Marcela Burvá. Další významnu změnu byl navýšení pčtu zaměstnanců sciálníh úseku. Tímt krkem jsme přispěli ke zkvalitnění pskytvání sciální služby v naší rganizaci. Během rku prběhla mdernizace zastaraléh elektrnickéh zařízení. Nákupem nvých praček, ledniček, myček a vysavačů jsme snížili dběr energií. D prádelny byl přízen vyvíječ páry s průmyslvu elektrparní žehličku a dšl k výměně dvu již nepravitelných průmyslvých praček za nvé úsprnější. Na jedntlivých Dmvech rganizace jsme vyměnili stávající baterie za bezdtykvé a ve zbytku prstr jsme nainstalvali nvé pákvé baterie. Bezdtykvé baterie byly měněny z důvdu schpnsti pužít baterie samtnými uživateli. Jelikž ppulace v naší rganizaci neustále více stárne, s čímž je spjena větší nárčnst na pskytvání sciální služby, rzhdli jsme se pr zakupení autmbilu Citren s plšinu. Tent autmbil je přizpůsben vzíčkářům, kterým je tak umžněn přepravvat se dle jejich ptřeb a pžadavků. V průběhu rku v nepslední řadě dšl k pravě střechy a rdinace. Jedntlivé pkje byly vybavvány běžným nábytkem dle ptřeby. V květnu se uskutečnila kntrla bezpečnsti a chrany zdraví při práci, stavu pracvníh prstředí a pracvních pdmínek vyknané Odbrvým svazem zdravtnictví a sciální péče České republiky na základě ustanvení 322 zákna č. 262/2006 Sb. (zákník práce), ve znění předpisů pzdějších. V červnu byla prvedena v naší rganizaci inspekce pskytvání kvality sciálních služeb. Inspekci prváděli pracvníci Krajskéh úřadu Olmuc. Během listpadu jsme pršli kntrlu Krajské hygienické stanice Olmuckéh kraje, územní pracviště Prstějv. Kntrla byla zaměřena na ddržvání HACCP. 19

20 V závěru rku prběhla v rganizaci veřejnsprávní kntrla ve smyslu 13 dst.1 zákna č. 320/2001 Sb., finanční kntrle ve veřejné správě a změně některých záknů s dkazem na 15 zákna č. 552/1991 Sb., státní kntrle. Kntrlu prvedla nezávislá Auditrská a účetní kancelář. Během všech kntrl nebyly zjištěny žádné závažné nedstatky, které by nepříznivě vlivnily činnst naší rganizace. Vzdělávání zaměstnanců je zabezpečván frmu šklení přím v zařízení (BOZP, PO, šklení řidičů referentských vzidel, atd.). Dále se zaměstnanci účastní různých seminářů, šklení a knferencí přádaných KÚ Olmuc, VIA HUMANA Brn, TSM Vyškv, PREUS Praha, AÚSP ČR Olmuc, Vzdělávacím centrem pr veřejnu správu ČR apd.. Semináře jsu zaměřeny především na Standardy kvality sciálních služeb, účetní a mzdvu prblematiku, kntrlní činnst, hygienické pžadavky a další blasti. Zdravtnický persnál abslvval vzdělávání v rámci akreditace pvlání. 20

21 Hspdaření rganizace k Organizace hspdařila dle vykázanéh výsledku hspdaření v Rzvaze a Výsledvce se ziskem 2.502,94 tis. Kč. Organizaci nebyly ulženy žádné sankce ani pkuty. Inventarizací majetku nebyl zjištěn žádné mank. Rzvaha k (zakruhlen v tis.kč na dvě desetinná místa) AKTIVA CELKEM 29982,74 Stálá aktiva 018 Drbný dluhdbý nehmtný majetek 50, Oprávky k drbnému dluhdbému nehmtnému majetku - 50, Pzemky 98, Stavby , Samstatné mvité věci a subry mvitých věcí 6 707, Drbný dluhdbý hmtný majetek 7 119, Oprávky ke stavbám - 510, Oprávky k samst.mv.věcem a subr mvitých věcí , Oprávky k drbnému dluhdbému hmtnému majetku ,74 Oběžná aktiva 112 Materiál na skladě 391, Zvířata 14, Odběratelé 3, Pskytnuté prvzní zálhy 67, Ostatní phledávky 261, Jiné phledávky 0, Pkladna 129, Ceniny 1, Běžný účet 5 323, Běžný účet FKSP 120, Náklady příštích bdbí 92,45 21

22 385 Příjmy příštích bdbí 665,42 PASIVA CELKEM ,73 Vlastní zdrje krytí stálých a běžných aktiv 901 Fnd dluhdbéh majetku , Fnd běžných aktiv 448, Fnd dměn 321, FKSP 192, Fnd rezervní 145, Fnd reprdukce majetku 0, Výsledek hspdaření 2 502,94 Cizí zdrje 321 Ddavatelé 372, Zaměstnanci - 0, Ostatní závazky vůči zaměstnancům 1 770, Závazky ze sciál.zabezpečení a zdrav. pjištění 951, Ostatní přímé daně 207, Ostatní daně a pplatky 7, Výdaje příštích bdbí 2, Výnsy příštích bdbí 12, Dhadné účty pasivní 136,05 22

23 Rzbr nákladů a výnsů (zakruhlen v tis. Kč na dvě desetinná místa) Hlavní činnst Dplňkvá činnst NÁKLADY ,34 96, Sptřeba materiálu 6 881,05 42, Sptřeba energie 3 552,30 22, Opravy a udržvání 2 326, Cestvné 18, Náklady na repre 0, Ostatní služby 1 037, Mzdvé náklady ,80 20, Záknné sciální pjištění 6 050,49 11, Záknné sciální náklady 346, Silniční daň 7, Jiné statní náklady 248, Odpisy majetku 613,28 - VÝNOSY ,51 98, Tržby za vlastní výrbky 323, Tržby z prdeje služeb ,49 98, Aktivace materiálu a zbží 7, Úrky 218, Zúčtvání fndů 38, Jiné statní výnsy 206,28 - Příspěvky a dtace na 691 prvz ,29 - Výsledek hspdaření 2 501,17 1,77 23

24 Pznámka: Všechny ftgrafie ve výrční zprávě byly pužity se suhlasem sb na nich zbrazených. Kntakty na veducí pracvníky rganizace: Ředitel rganizace Bc.Burvá Marcela Zástupce ředitele, veducí eknmickéh úseku Ing.Václavíčkvá Pavla Veducí prvzníh úseku Kubíček Jan Persnální a mzdvá pracvnice Lasvská Marie Sciální pracvnice Beranvá Jiřina, DiS Veducí zdravtníh úseku Matulvá Sňa

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 DOMOV U RYBNÍKA VÍCEMĚŘICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obsah: str. 3 str. 4 str. 5 str. 9 str. 12 str. 15 str. 17 Základní údaje Pskytvání sciálních služeb Dmva u rybníka Cíle

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka

Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka Obsah: str. 3 str. 4 str. 6 str. 12 str. 14 str. 17 str. 18 str. 22 str. 27 str. 30 str. 31 str. 35 Základní údaje Pskytvání sciálních služeb Dmva u rybníka Cíle a způsby pskytvání sciálních služeb Aktivizační

Více

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Arnltice 100, 407 14 Arnltice u Děčína prvzvna: Škrupva 302/17, 405 02 Děčín II Tel.: 474 524 025 Mb.: 733 553 043 E-mail: valerie@valerie-hmecare.cz www.valerie-hmecare.cz Ceník pskytvaných

Více

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné Smluva č. /2014 pskytvání služby sciální péče dmva se zvláštním režimem Oáza pkje pr psychicky nemcné dle 91 zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, v platném znění. (dále jen Smluva) paní / panem (dále

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice:

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice: Čajkvskéh 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem-centrum, IČ:75149541, tel.: 475 666 610, fax: 475 666 620, email:dzp@dzp-ul.cz Organizační struktura rganizace Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Ústí nad Labem,

Více

DOTAZNÍK PRO ŽADATELE O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY SVĚTLO

DOTAZNÍK PRO ŽADATELE O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY SVĚTLO Dmv pr seniry Světl Dmv pr seniry Světl, Drhvle 44, Písek 397 01 tel: 382 789 611, IČO: 708 69 812 DOTAZNÍK PRO ŽADATELE O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY SVĚTLO Jmén a příjmení:

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DOZP/14 - Základní prhlášení - vydání devatenácté, prsinec 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Přílha č. 2 Pdkrušnhrské dmvy sciálních služeb Dubí Teplice, příspěvkvá rganizace Na Výšině 494, 417 01 Dubí Tel. 417 571 102 IČO 63787849 pdss@pdss.cz Rčník: 2013 V Dubí 1. ledna 2014 SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům Centrum sciálních služeb Jindřichův Hradec Dmv Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárku Vnitřní předpis směrnice č. 109/2014 Pravidla pr pskytvání fakultativních služeb klientům I. Obecná ustanvení

Více

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 Dmv pr seniry Severní Terasa příspěvkvá rganizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefn: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 e-mail: ddst@ddst.cz www.ddst.cz 1 OBSAH STRANA

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

VÝROČNÍ ZRPÁVA 2014 Salesiánské hnutí mládeže Klub Praha Uhříněves - Kolovraty

VÝROČNÍ ZRPÁVA 2014 Salesiánské hnutí mládeže Klub Praha Uhříněves - Kolovraty VÝROČNÍ ZRPÁVA 2014 Salesiánské hnutí mládeže Klub Praha Uhříněves - Klvraty SHM Klub Praha Uhříněves - Klvraty - Výrční zpráva 2014 1 SÍDLO: SHM Klub Praha Uhříněves - Klvraty Přátelství 266, 104 00 Praha

Více

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 Dmv pr seniry Severní Terasa příspěvkvá rganizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefn: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 e-mail: ddst@ddst.cz www.ddst.cz 1 OBSAH STRANA

Více

Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb Základní dokument ZD 09 DS/14 - Základní prohlášení vydání patnácté, březen 2014

Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb Základní dokument ZD 09 DS/14 - Základní prohlášení vydání patnácté, březen 2014 Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DS/14 - Základní prhlášení vydání patnácté, březen 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rk 2010 Název rganizace: Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace Sídl: Plaveč 1, PSČ 671 32 IČ rganizace: 45671702

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

Dům tří přání www.dumtriprani.cz

Dům tří přání www.dumtriprani.cz Dům tří přání Pmáháme dětem a jejich rdinám, které se citly v krizvé situaci. Naší snahu je umžnit těmt dětem bezpečný vývj v půvdní rdině. Pracviště dmu tří přání Ambulantně terénní centrum Terrnská 7,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 64/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 55 ze dne 25.1.2012 k prtklu z prvedené kntrly v příspěvkvé rganizaci Mateřská škla, Jeseniva 4,6, Praha 3 Rada městské části I.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 557/2011 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 410 ze dne 20.7.2011 k prtklu z prvedené kntrly v příspěvkvé rganizaci Mateřská škla, Sudměřská 54, Praha 3 Rada městské části

Více

Obsah Seznam organizací poskytujících sociální a související služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ

Obsah Seznam organizací poskytujících sociální a související služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA KRAVAŘE Obsah Seznam rganizací pskytujících sciální a suvisející služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ

Více

Domov Bílá Opava, příspěvková organizace Rybářská 27, OPAVA 746 01 IČ: 00016772

Domov Bílá Opava, příspěvková organizace Rybářská 27, OPAVA 746 01 IČ: 00016772 ~1~ Dmv Bílá Opava, příspěvkvá rganizace Rybářská 27, OPAVA 746 01 IČ: 00016772 Ředitel: Ing. Jarmír Zahel, CSc. Tel.: 553 712 183; 553 616 587 e-mail: pracviště Rybářská db.rybarska@ddpava pracviště Rseveltva

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Pvinně zveřejňvané infrmace 1. 1) Oficiální název Obec Tčník 2) Důvd a způsb zalžení Obec Tčník vznikla jak územní samsprávná jedntka v suladu s 1 a 2 zákna č. 367/1990 Sb. bcích a dle 4 tht zákna vystupuje

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Vnitřní pravidla pro odlehčovací službu - pobytovou Platná od 1.5.2015

Vnitřní pravidla pro odlehčovací službu - pobytovou Platná od 1.5.2015 Remedia Plus,.p.s., Dmvinka; U Nemcnice 3066/1, Břeclav 69002 email: sp.dmvinka@remediacentrum.cz www. remediaplus.cz tel. 519 315 137, 530 331 329, 739 697 689 Vnitřní pravidla pr dlehčvací službu - pbytvu

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti Pdací razítk MZ ČR/ Č.j.: Identif. Čísl prjektu: Žádst pskytnutí státní dtace na realizaci prjektu prevence HIV/AIDS pr rk 2010 A. becná část Žádsti Základní infrmace prjektu a dtačním titulu Název pskytvatele

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Charita Zlín. Burešov 4886, 760 01 Zlín IČO: 44117434. telefon: 577 224 050 www.zlin.charita.cz, e-mail: info@zlin.charita.cz

Charita Zlín. Burešov 4886, 760 01 Zlín IČO: 44117434. telefon: 577 224 050 www.zlin.charita.cz, e-mail: info@zlin.charita.cz Charita Zlín Přílha č.13b Burešv 4886, 760 01 Zlín IČO: 44117434 telefn: 577 224 050 www.zlin.charita.cz, e-mail: inf@zlin.charita.cz Psláním Charity Zlín je praktická a knkrétní pmc lidem v tělesné, duševní

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

S t ř e d o č e s k ý k r a j

S t ř e d o č e s k ý k r a j S t ř e d č e s k ý k r a j Jak vyšší územně samsprávný celek byl vytvřen v rce 2000. Nemá své sídl umístěn na vlastním území, ale na území jinéh kraje, Hlavníh města Prahy. Rzlhu patří mezi čtyři kraje,

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Městská knihovna Děčín

Městská knihovna Děčín Městská knihvna Děčín Nvá knihvna jak multifunkční kulturní centrum Mgr. Ladislav Zubek, ředitel MěK Jak t celé začal Od pčátku 90-tých let žádsti nvu knihvnu První skutečné záměry v r. 2007 1. prjekt

Více

Koordinátorem EVVO pro školní rok 2015/16 byla stanovena Mgr. Bc. Lenka Martinková.

Koordinátorem EVVO pro školní rok 2015/16 byla stanovena Mgr. Bc. Lenka Martinková. Akční plán pr šklní rk 2015/16 Charakteristika akčníh plánu Akční plán vychází ze Šklníh plánu EVVO a je sestavván vždy na 1 šklní rk. Nedílnu sučástí je vyhdncení akčníh plánu. Krdinátr EVVO Krdinátrem

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Firemní školka J&T. IBC centrum, Pobřežní 3, Praha 8, 180 00. Firemní školka J&T. skolka@jt-firemniskolka.cz. www.jt-firemniskolka.

VNITŘNÍ ŘÁD. Firemní školka J&T. IBC centrum, Pobřežní 3, Praha 8, 180 00. Firemní školka J&T. skolka@jt-firemniskolka.cz. www.jt-firemniskolka. VNITŘNÍ ŘÁD Firemní šklka J&T IBC centrum, Pbřežní 3, Praha 8, 180 00 1. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ Název: Firemní šklka J&T Adresa: Pbřežní 3, Praha 8, 180 00 Telefn: E-mail: Web: Prvzvatel: Předmět činnsti: Ředitelka:

Více

PRILOHA K UCETNI ZA VERCE ZAROK2014

PRILOHA K UCETNI ZA VERCE ZAROK2014 ...,,,...,,,..., PRILOHA K UCETNI ZA VERCE ZAROK2014 I. Obecné údaje Název: Sídl: Právní frma: IČ: Předmět pdnikání: Datum vzniku splečnsti: Rzvahvý den: Datum sestavení účetní závěrky: Technické služby

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A M Ě S T S K Ý O B V O D L H O T K A U S N E S E N Í

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A M Ě S T S K Ý O B V O D L H O T K A U S N E S E N Í S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A M Ě S T S K Ý O B V O D L H O T K A U S N E S E N Í ze 5. zasedání Zastupitelstva městskéh bvdu Lhtka, knanéh dne 25.06.2007 čís. 36/5 44/5 Jsef Šrámek Ing.

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. NÁZEV A ADRESA ZAŘÍZENÍ: Dům sv. Antonína Komenského 907 676 02 Moravské Budějovice

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. NÁZEV A ADRESA ZAŘÍZENÍ: Dům sv. Antonína Komenského 907 676 02 Moravské Budějovice ZÁKLADNÍ ÚDAJE NÁZEV A ADRESA ZAŘÍZENÍ: Dům sv. Antnína Kmenskéh 907 676 02 Mravské Budějvice Zřizvatel: SPRÁVNÍ RADA: DOZORČÍ RADA: Kngregace Milsrdných sester sv. Karla Brmejskéh Šprkva 12 180 00 Praha

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Firemní školka J&T. IBC centrum, Pobřežní 3, Praha 8, 180 00. Firemní školka J&T. skolka@jt-firemniskolka.cz. www.jt-firemniskolka.

VNITŘNÍ ŘÁD. Firemní školka J&T. IBC centrum, Pobřežní 3, Praha 8, 180 00. Firemní školka J&T. skolka@jt-firemniskolka.cz. www.jt-firemniskolka. VNITŘNÍ ŘÁD Firemní šklka J&T IBC centrum, Pbřežní 3, Praha 8, 180 00 1. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ Název: Firemní šklka J&T Adresa: Pbřežní 3, Praha 8, 180 00 Telefn: E-mail: Web: Prvzvatel: Předmět činnsti: Ředitelka:

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011 Obec Vyská u Příbramě Výrční zpráva bce Vyská u Příbramě za rk 2011 dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím Zpráva pskytvání infrmací za rk 2011 - Pskytvání infrmací pdle 18 zákna č. 106/1999

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Základní škla Úvaly, kres Praha výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZS 832/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 31.

Více

Výroční zpráva o činnosti kmene LLM Jezerní lidé za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti kmene LLM Jezerní lidé za rok 2011 Výrční zpráva činnsti kmene LLM Jezerní lidé za rk 2011 Kmen Jezerní lidé byl zalžen 19. 4. 2004 registrací na Ústředí LLM v Praze Organizační struktura: Členvé kmene na pdzimním 14. sněmu dne 30.12.2010

Více

Zpracovatel: IVRO, v.o.s.

Zpracovatel: IVRO, v.o.s. POZNESS Pznáním k lepším sciálním službám Zpracvatel: IVRO, v..s. Přílha č. 1 Srvnání sciálních služeb pr seniry na území Jihčeskéh kraje a Dlníh Rakuska Strana 2 1 PŘÍLOHA Č. 1 SROVNÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Domov důchodců Prostějov. p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e Nerudova 1666/70; 796 01 Prostějov

Domov důchodců Prostějov. p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e Nerudova 1666/70; 796 01 Prostějov Dmv důchdců Prstějv p ř í s p ě v k v á r g a n i z a c e Nerudva 1666/70; 796 01 Prstějv Výrční zpráva za rk 2010 1 Dmv důchdců Prstějv, příspěvkvá rganizace, Nerudva 1666/70; 796 01 Prstějv Název rganizace:

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 RÝMAŘOVSKO,.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 Místní akční skupina reginu bcí a měst Břidličná, Dětřichv nad Bystřicí, Dlní Mravice, Hrní Měst, Jiříkv, Lmnice, Malá Mrávka, Malá Štáhle, Rýmařv, Ryžviště,

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škla a Mateřská škla Sudice, příspěvkvá rganizace Okres: Opava, PSČ: 747 25, IČ: 70975507, tel.: 553 762 032, 608 783 483 E-mail: skla@sklasudice.cz www.sklasudice.cz Výrční zpráva škly Zpráva

Více

Přestěhování Domova důchodců Černožice zahrnuje přestěhování 74 104 klientů :

Přestěhování Domova důchodců Černožice zahrnuje přestěhování 74 104 klientů : Přílha č. 1 - Technické pžadavky na přestěhvání DD Černžice 1. Rzsah přestěhvání Přestěhvání Dmva důchdců Černžice zahrnuje přestěhvání 74 104 klientů : až 40 klientů dmva pr seniry, až 64 klientů dmva

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Prováděcí předpisy pro soutěžní lezení pro rok 2014

Prováděcí předpisy pro soutěžní lezení pro rok 2014 Prváděcí předpisy pr sutěžní lezení pr rk 2014 1. Přadatel 1.1. Každý ddíl registrvaný v Českém hrlezeckém svazu (dále jen "ČHS") neb právnická či fyzická sba s příslušným právněním má práv pžádat ČHS

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Pioneers of Change Horní Rakousko - Jižní Čechy. Detail návrhu PoC (pojetí záměru ze strany českého partnerského týmu)

Pioneers of Change Horní Rakousko - Jižní Čechy. Detail návrhu PoC (pojetí záměru ze strany českého partnerského týmu) Pineers f Change Hrní Rakusk - Jižní Čechy Detail návrhu PC (pjetí záměru ze strany českéh partnerskéh týmu) 1 Účel kurzu Účelem je dsáhnut th, aby talentvaní jedinci realizvali své nápady, a t v příhraničním

Více

Document imaging, Digitalizace - Sure we can

Document imaging, Digitalizace - Sure we can Dcument imaging, Digitalizace - Sure we can Splečnsti TNT Expres Česká republika a HANDICAP vdi se spjily s cílem pskytvat maximální a plně prfesinální služby v blasti lgistiky, dpravy, expresních zásilek,

Více

VIDA sociální služby, s.r.o. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE

VIDA sociální služby, s.r.o. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE VIDA sciální služby, s.r.. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE platná d 01.08.2015 KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME Charakteristika sbní asistence Osbní asistence je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

2) Celkové vyhodnocení úspěšnosti zjišťování pachatelů TČ u územního odboru

2) Celkové vyhodnocení úspěšnosti zjišťování pachatelů TČ u územního odboru Č.j.: KRPM-6834-5/ČJ-2011-1409UO Hanušvice 20. ledna 2011 Výtisk č. Pčet listů: 3 Bezpečnstní zpráva nápadu trestné činnsti a stavu veřejnéh přádku ve služebním bvdě OOP Hanušvice za bdbí d 1. 1. 2010

Více

Majetek a zdroje krytí, inventarizace, pracovní list

Majetek a zdroje krytí, inventarizace, pracovní list Název škly Čísl prjektu Název prjektu Klíčvá aktivita Dstupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, rčník, br: Tematická blast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa,

Více