V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 8"

Transkript

1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A DOMOV U RYBNÍKA VÍCEMĚŘICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

2 Obsah: str. 3 str. 4 str. 5 str. 9 str. 12 str. 15 str. 18 Základní údaje Pskytvání sciálních služeb Dmva u rybníka Cíle a způsby pskytvání sciálních služeb Pracvně-terapeutická činnst Infrmace v alternativní pdbě Přehled sprtvních a kulturních akcí Organizační struktura str. 19 Událsti rku 2008 str. 21 str. 24 Hspdaření rganizace Kntakty 2

3 Základní údaje Název: Sídl: Dmv u rybníka Víceměřice Víceměřice čp. 32, Nezamyslice IČO: Právní frma: Zřizvatel: příspěvkvá rganizace Obec Víceměřice, Víceměřice 26, Nezamyslice Datum vzniku: Zápis v OR: ddíl Pr, vlžka 1449 Obchdní rejstřík, vedený Krajským sudem v Brně Bankvní spjení: /0300 u ČSOB Prstějv Předmět činnsti: hlavním účelem zřízení rganizace je pskytvání sciálních služeb v suladu se záknem č. 108/2006 Sb., sciálních službách Registrvané služby: 1) Dmv pr sby se zdravtním pstižením identifikátr: ) Dmv pr seniry identifikátr: Příspěvkvá rganizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a má dpvědnst vyplývající z těcht vztahů. Jménem příspěvkvé rganizace jedná ředitel jak statutární rgán neb jím pvěřený zástupce. Zastupitelstv bce Víceměřice jmenuje a dvlává statutární rgán příspěvkvé rganizace. Ředitel rganizace dpvídá Zastupitelstvu bce Víceměřice za celkvu činnst a hspdaření rganizace, plní pvinnsti vyplývající ze statutu ředitele a zajišťuje ddržvání becně závazných právních předpisů. 3

4 Pskytvané sciální služby Dmva u rybníka Víceměřice Základním účelem a předmětem činnsti rganizace je pskytvání kmplexních níže uvedených služeb sciální péče včetně léčebně preventivní péče, sbám se zdravtním pstižením a senirům. V zařízení s celrčním prvzem a péčí p dbu 24 hdin lze pskytvat uživatelům služby jednak p dbu neurčitu, jednak p dbu přechdnu dle přání uživatele, eventuelně jeh záknnéh zástupce. Kapacita rganizace 192 míst pr sby se zdravtním pstižením (3 Dmvy), 14 míst pr seniry Jaké služby pskytujeme stravvání (4-5x denně) ubytvání v jedn, dvu a více lůžkvých pkjích úklid péči šacení včetně praní a prav prádla zdravtní péči včetně dbrných lékařů sciálně právní a finanční servis zájmvá a pdpůrná činnst dle individuálních schpnstí duchvní péči Bhatá je nabídka vln-časvých aktivit a terapeutických činnstí textilní (tkalcvská) dílna kšíkářská dílna terapeutická činnst na zahradě a v hspdářství terapeutické činnsti na úsecích dmva (údržba, kuchyň, prádelna) kružky - hudební, divadelní, sprtvní, turistický zájezdy rekreační pbyty účast na kulturních a splečenských akcích dmva i mim dmv Cena služby pr rk 2008 Uživatel hradí rganizaci pevnu měsíční částku za shra uvedené služby dle kvality ubytvání. 4

5 jednlůžkvý pkj, dvu a tří lůžkvý pkj - půdní vestavba: 4 410,- Kč dvulůžkvý pkj - starší část: 4 350,- Kč tří a více lůžkvý pkj - starší část 4 290,- Kč mim tut částku přísluší zařízení finanční částka ve výši příspěvku na péči Platba za stravu: - strava nrmální: 3 930,- Kč - strava dietní: 4 140,- Kč - strava diabetická: 4 200,- Kč Cíle a způsby pskytvání sciálních služeb Dmv pr sby se zdravtním pstižením Pslání Psláním Dmva u rybníka Víceměřice, příspěvkvá rganizace, je pskytnut sciální službu sbám se zdravtním pstižením. Cíle Cílem je pskytnut službu sbám se zdravtním pstižením, kmbinvaným mentálním a tělesným pstižením, které nejsu schpny vzhledem ke svému zdravtnímu stavu či pstižení zajistit své základní ptřeby. Rdina nemá mžnst pstarat se sbu sama, terénní služby jsu nedstačující. Cílvá skupina Jedná se sby se zdravtním pstižením, muže. Starší 18 let, s prkázaným stupněm mentální retardace všech stupňů, s kmbinvaným tělesným a mentálním pstižením,. V nepříznivé sciální situaci, se sníženu sběstačnstí v základních živtních dvednstech. Principy pskytvaných služeb zachvání důstjnsti; mžnst vlby; ( uživatel si sám určí prgram dne, zvlí, zda chce navštěvvat terapie, c si blékne na sebe apd.) uplatňvání lidských práv 5

6 nezávislst uživatele na službě, při respektvání jeh mžnstí (viz níže veřejný závazek); respektvání individuality uživatele; maximální mžná splupráce s rdinu uživatele a s uživatelem samým; minimalizace negativních dpadů nvých změn na živt uživatelů. ( citlivým způsbem je uživateli pskytvána pdpra během prvních měsíců pbytu v zařízení, je mu věnvána zvýšená pzrnst, sleduje psychický stav uživatele ) mžnst pržít smysluplný a hdntný živt práv na přiměřené rizik pdpra kvality denníh živta a běžných aktivit uživatelů udržení a rzvj samstatnsti a sběstačnsti nabídnut sprtvní a kulturní vyžití dle zájmu uživatelů Nabízené služby a) Celrční ubytvání na jedn, dvu, tří a vícelůžkvých pkjích. Základní vybavení pkje pr každéh uživatele služby zahrnuje lůžk včetně lůžkvin, nční stlek, šatní a prádelní skříň. P dhdě s pskytvatelem si uživatel může vybavit pkj televizrem a drbnými předměty. Ubytvání zahrnuje tpení, teplu a studenu vdu, elektrický prud, úklid, praní, drbné pravy prádla a šacení, žehlení. Uživatel je právněn užívat splečné prstry jak např. WC, kupelnu, jídelnu, denní pbyt, pracvní dílny, zahradu,aj. b) Celdenní strava v rzsahu čtyř jídel. Strava je vydávána 4x denně /snídaně + běd + dplední svačina, večeře + u diabetiků II.večeře /, jídelní lístek je předem zveřejněn. c) Dpmc při zvládání běžných úknů péče. d) Dpmc při sbní hygieně. e) Zprstředkvání kntaktu zajištění pžadvané služby, která není pskytvána pskytvatelem (hlič, canisterapie, pedikúra). Dpmc při navázání kntaktu s rdinu. 6

7 f) Nácvik a upevňvání mtrických, psychických a sciálních schpnstí a dvednstí, rzvj sběstačnsti frmu aktivníh nácviku, účasti při pracvní terapii a účasti na splečenských aktivitách přádaných zařízením i mim něj. g) Dpmc při rganizaci zájmvých aktivit, umžnění účasti na terapeutických činnstech - např. různé dílny, zájmvé kružky, hry, výlety, cvičení v rámci prevence aj. Nabídka vlnčasvých aktivit kreslení, vycházky apd. h) Dpmc při bstarávání nedkladných sbních záležitstí a uplatňvání práv a právněných zájmů, zprstředkvání kntaktu s veřejnými institucemi, jinými rganizacemi či bčany. i) Pskytvání šetřvatelské péče dle indikace lékaře. j) Zajištění lékařské péče. Dle ptřeby zajistíme péči kžníh lékaře, stmatlga a psychiatra. Pkud léčení vyžaduje léčení v jiné specializvané ambulanci, zdravtní úsek zajistí bjednání a dpravu.( sanitka, aut ze zařízení ). Všechny služby jsu pskytvány při respektvání práv a lidské důstjnsti každéh uživatele. Dmv pr seniry Pslání Psláním Dmva pr seniry Víceměřice je pskytnut kmplex pbytvých sciálních služeb lidem v důchdvém věku, kteří vzhledem ke svému zdravtnímu stavu nemhu zajistit své základní ptřeby. Ocitli v nepříznivé sciální situaci, nemají pdpru rdiny. Terénní služby jsu pr ně nedstačující. Službu pskytujeme s hledem na individuální ptřeby uživatelů, snahu je zachvat a udržet c největší míru sběstačnsti a samstatnsti. Pdprujeme udržvání kntaktu se splečenským prstředím a splupráci s rdinnými příslušníky. 7

8 Nejdůležitější principy pskytvané služby: chrana práv uživatelů respektvání svbdné vlby snaha partnerský přístup každý uživatel má práv na přiměřené rizik pdpra kvality denníh živta a běžných aktivit uživatelů minimalizace negativních dpadů nvých změn na živt uživatelů. Služby pskytujeme celrčně, dle individuálních ptřeb, na základě Smluvy pskytvání sciální služby, za úhradu. D zařízení jsu zájemci přijímáni na základě své žádsti a mají práv svůj pbyt uknčit výpvědí smluvy. Cíle služby: nabídnut senirům mžnst pržít smysluplný a hdntný živt udržení a rzvj sběstačnsti a samstatnsti nabídnut sprtvní a kulturní vyžití dle zájmu uživatelů zabránit sciální izlaci uživatelů Cíle realizujeme prstřednictvím zaměstnanců zařízení, za pdpry vedení a zřizvatele. Nabízené služby: a) Celrční ubytvání na tří a vícelůžkvých pkjích. Základní vybavení pkje pr každéh uživatele služby zahrnuje lůžk včetně lůžkvin, nční stlek, šatní a prádelní skříň. P dhdě s pskytvatelem si uživatel může vybavit pkj televizrem a drbnými předměty. Ubytvání zahrnuje tpení, teplu a studenu vdu, elektrický prud, úklid, praní, drbné pravy prádla a šacení, žehlení. Uživatel je právněn užívat splečné prstry jak např. WC, kupelnu, jídelnu, denní pbyt, pracvní dílny, zahradu aj. b) Celdenní strava v rzsahu čtyř jídel.strava je vydávána 4x denně /snídaně + běd + dplední svačina, večeře + u diabetiků II.večeře /, jídelní lístek je předem zveřejněn. c) Dpmc při zvládání běžných úknů. d) Dpmc při sbní hygieně. 8

9 e) Zprstředkvání kntaktu zajištění pžadvané služby, která není pskytvána pskytvatelem. Dpmc při navázání kntaktu s rdinu, dpmc při zajištění sciálních služeb jinými pskytvateli apd. f) Nácvik a upevňvání návyků a dvednstí, rzvj sběstačnsti frmu aktivníh nácviku, účasti na splečenských aktivitách přádaných zařízením i mim něj. g) Dpmc při rganizaci vlnčasvých a zájmvých aktivit, umžnění účasti na terapeutických činnstech - např. různé dílny, zájmvé kružky, výlety, cvičení v rámci prevence aj. h) Dpmc při bstarávání nedkladných sbních záležitstí a uplatňvání práv a právněných zájmů, zprstředkvání kntaktu s veřejnými institucemi, jinými rganizacemi či bčany. i) Pskytvání šetřvatelské péče dle indikace lékaře. k) Zajištění lékařské péče. Všechny služby jsu pskytvány při respektvání práv lidské důstjnsti každéh uživatele. Pracvně-terapeutická činnst Sučástí rganizace je kšíkářská dílna, ve které se vyrábí dekrační, drbné předměty a užitkvé zbží (např.: pmlázky, kše, kšíky, pdnsy, pletený nábytek, ptačí klícky, pletené demižny, misky ) Organizace každrčně sklidí asi 200 q kvalitníh prutí. D sklizně se pd dhledem zkušených instruktrů zapjují uživatelé zařízení, pr které je práce terapií. Od řezání až p vysekávání plevele prvádějí všechny práce jen ručně. D kšíkárny putují týpky pečlivě svázaných prutů, které čeká slžité zpracvání. Vaření a hlavně lupání je tázku něklika dalších měsíců. 9

10 Velmi žádaným není jen kšíkářské zbží, ale také tkané kberečky. Tkaní kberců a předlžek patří k terapiím, které u uživatelů přispívají k rzvji jemné mtriky. Dnes je v dílně 5 stavů, na nichž pracuje 6 tkalců. Dříve se kberce tkaly ze starých textilií, dnešní výrbky jsu však prslulé i kvalitním materiálem. Tkají se ze zbytků mhérvých šál, které dstáváme spnzrským darem přím d výrbce. Zruční tkalci za den dkáží vyrbit i něklik metrů kberců s atraktivními vzry. Někteří uživatelé se rádi zapjují d zahradnických prací. Něklik dalších uživatelů se věnuje chvatelství zvířat. Jak zkušení hspdáři se starají kačeny, slepice, andulky, hluby, prasata, kzy a další zvířata. Na jaře se těší z narzených mláďat. Navazují tak na staru tradici, rzsáhlé hspdářství prvzvaly již sestry dminikánky, které zařízení zalžily. 10

11 Širku nabídku pdpůrně terapeutických aktivit mhu využít i seniři. 11

12 Infrmace v alternativní pdbě 12

13 13

14 14

15 Přehled sprtvních a kulturních akcí Leden Přátelský turnaj kuželky Šternberk Divadelní představení Paní Zima div. Kružek Radst pr III.dd. Únr Ostatky Ples ÚSP a bce Víceměřice Šibřinky Valentýnská s kamarádkami z Klentnice Březen Pepíkvský turnaj Němčice nad Hanu ÚSP Víceměřice přadatelé Presentace a ukázky výrby z PT Hrní Újezd Presentace a ukázky výrby z PT Duha Prstějv Ukázky pletení pmlázek Ekcentrum Olmuc Duben Změna názvu Dmv u rybníka Víceměřice Vítání Jara celdmvní akce Květen Hanácký phár hasiči Lednice výlet dmv Zámek Lysice I.ddělení Divadelní představení Dstavník Přerv Den kní Ranč Čára Vyškv Červen Westernvě městečk Bskvice dmv Plumlv Hry Letní besídka celdmvní akce Den tevřených dveří Fimfárum Divadelní představení Hrátky s čertem ZŠ Němčice nad Hanu Pdzámecká zahrada Krměříž Dmv 1, DS Rdáci Červenec Kuželky Šternberk ZOO Vyškv XI. ddělení Chrpyně III.,IV. ddělení Indiánské lét celdmvní akce 15

16 Dinpark Vyškv VI. ddělení Pdzámecká zahrada Krměříž VI. ddělení Srpen Olšany Starbrn pen dmv 1, DS Vystupení skupiny Kluci Sběsuky V. setkání zdravtně pstižených Prstějvska Krumsín Pdzámecká zahrada Krměříž III., IV. ddělení Slná jeskyně Prstějv I. ddělení Dinpark Vyškv I.ddělení Výlet Prstějv III., IV. ddělení Hudební festival senátrky Bženy Sekaninvé Plumlv Kuželky Šternberk Vdní den celdmvní akce Hrní Lipvá rekreace dmv č Výlet Olmuc Hrní Lipvá rekreace dmv č.3 Září Vystupení skupiny Kluci Lipka Den tevřených dveří Sutěž hasičů Víceměřice Divadelní představení Vražda sexem Prstějv Sprtvní hry Křižanv Lipvá Lázně rekreace VI.ddělení Kuželky Šternberk Výstavka draků Říjen ZOO Lešná III., IV. ddělení Kncert Jam & Bazar Divadl Prstějv Ples našeh srdíčka Klentnice Celdenní výlet VII.ddělení Zlín Charitativní kncert ve Zlíně Revival shw Listpad Kuželky Šternberk Stacinář Prstějv návštěvní den Kateřinská zábava celdmvní akce 16

17 Prsinec Mikulášský turnaj v ping-pngu Břežany Mikuláš, Anděl a Čert v dmvě mikulášská nadílka Galakncert pděkvání za Msty Přerv České Vánce s Ježíškem Hrmadné vypuštění balnků Mikulášská zábava Klentnice Vánční besídka Kuželky Šternberk Adventní kncert ZUŠ Prstějv Vystupení šklky na dmvě senirů Divadl Prstějv Bubnvá shw Vánce na dděleních Silvestrvský hňstrj 17

18 Organizační struktura Ředitel rganiz. Veducí eknm. úseku Veducí sc. úseku Sc.pracvní k Persnální pracvník a mzdy úvazek -1 Veducí prvzníh úseku Veducí zdravtníh úseku Veducí Dmva I. Veducí Dmva II. Veducí Dmva III. Veducí Dmva pr seniry Lgped Účetní fakturace Pracvník pd dhledem sc.prac. Veducí pracvních terapií úvazek-0,5 Údržba úvazek-5,5 Prádelna úvazek-3 Ambulantní sestra Pracvník přímé bslužné péče 4 Pracvník přímé bslužné péče 3 Pracvník přímé bslužné péče 3 Pracvník přímé bslužné péče úvazek-5 Účetní pkladna Instruktr sciální péče Základní výchvn á péče úvazek- 9 Všebecná sestra úvazek-5 Pracvník základní výchvné péče Pracvník základní výchvné péče,5 Pracvník základní výchvné péče úvazek-3 Účetní sklady Účetní depzit Stravvací prvz úvazek-7 Uklízeč/ka úvazek-2 Péči sby se zdravtním pstižením a seniry zajišťují pracvníci v sciálních službách, sciální pracvníci a zdravtničtí pracvníci. Zázemí pr ně zajišťují prvzní a eknmický úsek. 18

19 Událsti rku 2008 V rce 2008 se uskutečnil něklik významných událstí. Nejhlavnější prběhla v říjnu, kdy dšl ke změně statutárníh zástupce příspěvkvé rganizace. P řádném výběrvém řízení byla dne jmenvána d funkce ředitele rganizace Bc.Marcela Burvá. Další významnu změnu byl navýšení pčtu zaměstnanců sciálníh úseku. Tímt krkem jsme přispěli ke zkvalitnění pskytvání sciální služby v naší rganizaci. Během rku prběhla mdernizace zastaraléh elektrnickéh zařízení. Nákupem nvých praček, ledniček, myček a vysavačů jsme snížili dběr energií. D prádelny byl přízen vyvíječ páry s průmyslvu elektrparní žehličku a dšl k výměně dvu již nepravitelných průmyslvých praček za nvé úsprnější. Na jedntlivých Dmvech rganizace jsme vyměnili stávající baterie za bezdtykvé a ve zbytku prstr jsme nainstalvali nvé pákvé baterie. Bezdtykvé baterie byly měněny z důvdu schpnsti pužít baterie samtnými uživateli. Jelikž ppulace v naší rganizaci neustále více stárne, s čímž je spjena větší nárčnst na pskytvání sciální služby, rzhdli jsme se pr zakupení autmbilu Citren s plšinu. Tent autmbil je přizpůsben vzíčkářům, kterým je tak umžněn přepravvat se dle jejich ptřeb a pžadavků. V průběhu rku v nepslední řadě dšl k pravě střechy a rdinace. Jedntlivé pkje byly vybavvány běžným nábytkem dle ptřeby. V květnu se uskutečnila kntrla bezpečnsti a chrany zdraví při práci, stavu pracvníh prstředí a pracvních pdmínek vyknané Odbrvým svazem zdravtnictví a sciální péče České republiky na základě ustanvení 322 zákna č. 262/2006 Sb. (zákník práce), ve znění předpisů pzdějších. V červnu byla prvedena v naší rganizaci inspekce pskytvání kvality sciálních služeb. Inspekci prváděli pracvníci Krajskéh úřadu Olmuc. Během listpadu jsme pršli kntrlu Krajské hygienické stanice Olmuckéh kraje, územní pracviště Prstějv. Kntrla byla zaměřena na ddržvání HACCP. 19

20 V závěru rku prběhla v rganizaci veřejnsprávní kntrla ve smyslu 13 dst.1 zákna č. 320/2001 Sb., finanční kntrle ve veřejné správě a změně některých záknů s dkazem na 15 zákna č. 552/1991 Sb., státní kntrle. Kntrlu prvedla nezávislá Auditrská a účetní kancelář. Během všech kntrl nebyly zjištěny žádné závažné nedstatky, které by nepříznivě vlivnily činnst naší rganizace. Vzdělávání zaměstnanců je zabezpečván frmu šklení přím v zařízení (BOZP, PO, šklení řidičů referentských vzidel, atd.). Dále se zaměstnanci účastní různých seminářů, šklení a knferencí přádaných KÚ Olmuc, VIA HUMANA Brn, TSM Vyškv, PREUS Praha, AÚSP ČR Olmuc, Vzdělávacím centrem pr veřejnu správu ČR apd.. Semináře jsu zaměřeny především na Standardy kvality sciálních služeb, účetní a mzdvu prblematiku, kntrlní činnst, hygienické pžadavky a další blasti. Zdravtnický persnál abslvval vzdělávání v rámci akreditace pvlání. 20

21 Hspdaření rganizace k Organizace hspdařila dle vykázanéh výsledku hspdaření v Rzvaze a Výsledvce se ziskem 2.502,94 tis. Kč. Organizaci nebyly ulženy žádné sankce ani pkuty. Inventarizací majetku nebyl zjištěn žádné mank. Rzvaha k (zakruhlen v tis.kč na dvě desetinná místa) AKTIVA CELKEM 29982,74 Stálá aktiva 018 Drbný dluhdbý nehmtný majetek 50, Oprávky k drbnému dluhdbému nehmtnému majetku - 50, Pzemky 98, Stavby , Samstatné mvité věci a subry mvitých věcí 6 707, Drbný dluhdbý hmtný majetek 7 119, Oprávky ke stavbám - 510, Oprávky k samst.mv.věcem a subr mvitých věcí , Oprávky k drbnému dluhdbému hmtnému majetku ,74 Oběžná aktiva 112 Materiál na skladě 391, Zvířata 14, Odběratelé 3, Pskytnuté prvzní zálhy 67, Ostatní phledávky 261, Jiné phledávky 0, Pkladna 129, Ceniny 1, Běžný účet 5 323, Běžný účet FKSP 120, Náklady příštích bdbí 92,45 21

22 385 Příjmy příštích bdbí 665,42 PASIVA CELKEM ,73 Vlastní zdrje krytí stálých a běžných aktiv 901 Fnd dluhdbéh majetku , Fnd běžných aktiv 448, Fnd dměn 321, FKSP 192, Fnd rezervní 145, Fnd reprdukce majetku 0, Výsledek hspdaření 2 502,94 Cizí zdrje 321 Ddavatelé 372, Zaměstnanci - 0, Ostatní závazky vůči zaměstnancům 1 770, Závazky ze sciál.zabezpečení a zdrav. pjištění 951, Ostatní přímé daně 207, Ostatní daně a pplatky 7, Výdaje příštích bdbí 2, Výnsy příštích bdbí 12, Dhadné účty pasivní 136,05 22

23 Rzbr nákladů a výnsů (zakruhlen v tis. Kč na dvě desetinná místa) Hlavní činnst Dplňkvá činnst NÁKLADY ,34 96, Sptřeba materiálu 6 881,05 42, Sptřeba energie 3 552,30 22, Opravy a udržvání 2 326, Cestvné 18, Náklady na repre 0, Ostatní služby 1 037, Mzdvé náklady ,80 20, Záknné sciální pjištění 6 050,49 11, Záknné sciální náklady 346, Silniční daň 7, Jiné statní náklady 248, Odpisy majetku 613,28 - VÝNOSY ,51 98, Tržby za vlastní výrbky 323, Tržby z prdeje služeb ,49 98, Aktivace materiálu a zbží 7, Úrky 218, Zúčtvání fndů 38, Jiné statní výnsy 206,28 - Příspěvky a dtace na 691 prvz ,29 - Výsledek hspdaření 2 501,17 1,77 23

24 Pznámka: Všechny ftgrafie ve výrční zprávě byly pužity se suhlasem sb na nich zbrazených. Kntakty na veducí pracvníky rganizace: Ředitel rganizace Bc.Burvá Marcela Zástupce ředitele, veducí eknmickéh úseku Ing.Václavíčkvá Pavla Veducí prvzníh úseku Kubíček Jan Persnální a mzdvá pracvnice Lasvská Marie Sciální pracvnice Beranvá Jiřina, DiS Veducí zdravtníh úseku Matulvá Sňa

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 DOMOV U RYBNÍKA VÍCEMĚŘICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obsah: str. 3 str. 4 str. 5 str. 9 str. 12 str. 15 str. 17 Základní údaje Pskytvání sciálních služeb Dmva u rybníka Cíle

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Arnltice 100, 407 14 Arnltice u Děčína prvzvna: Škrupva 302/17, 405 02 Děčín II Tel.: 474 524 025 Mb.: 733 553 043 E-mail: valerie@valerie-hmecare.cz www.valerie-hmecare.cz Ceník pskytvaných

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DOZP/14 - Základní prhlášení - vydání devatenácté, prsinec 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 Dmv pr seniry Severní Terasa příspěvkvá rganizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefn: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 e-mail: ddst@ddst.cz www.ddst.cz 1 OBSAH STRANA

Více

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 Dmv pr seniry Severní Terasa příspěvkvá rganizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefn: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 e-mail: ddst@ddst.cz www.ddst.cz 1 OBSAH STRANA

Více

DOTAZNÍK PRO ŽADATELE O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY SVĚTLO

DOTAZNÍK PRO ŽADATELE O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY SVĚTLO Dmv pr seniry Světl Dmv pr seniry Světl, Drhvle 44, Písek 397 01 tel: 382 789 611, IČO: 708 69 812 DOTAZNÍK PRO ŽADATELE O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY SVĚTLO Jmén a příjmení:

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rk 2010 Název rganizace: Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace Sídl: Plaveč 1, PSČ 671 32 IČ rganizace: 45671702

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Obsah Seznam organizací poskytujících sociální a související služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ

Obsah Seznam organizací poskytujících sociální a související služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA KRAVAŘE Obsah Seznam rganizací pskytujících sciální a suvisející služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Vnitřní pravidla pro odlehčovací službu - pobytovou Platná od 1.5.2015

Vnitřní pravidla pro odlehčovací službu - pobytovou Platná od 1.5.2015 Remedia Plus,.p.s., Dmvinka; U Nemcnice 3066/1, Břeclav 69002 email: sp.dmvinka@remediacentrum.cz www. remediaplus.cz tel. 519 315 137, 530 331 329, 739 697 689 Vnitřní pravidla pr dlehčvací službu - pbytvu

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011 Obec Vyská u Příbramě Výrční zpráva bce Vyská u Příbramě za rk 2011 dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím Zpráva pskytvání infrmací za rk 2011 - Pskytvání infrmací pdle 18 zákna č. 106/1999

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. NÁZEV A ADRESA ZAŘÍZENÍ: Dům sv. Antonína Komenského 907 676 02 Moravské Budějovice

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. NÁZEV A ADRESA ZAŘÍZENÍ: Dům sv. Antonína Komenského 907 676 02 Moravské Budějovice ZÁKLADNÍ ÚDAJE NÁZEV A ADRESA ZAŘÍZENÍ: Dům sv. Antnína Kmenskéh 907 676 02 Mravské Budějvice Zřizvatel: SPRÁVNÍ RADA: DOZORČÍ RADA: Kngregace Milsrdných sester sv. Karla Brmejskéh Šprkva 12 180 00 Praha

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Zpracovatel: IVRO, v.o.s.

Zpracovatel: IVRO, v.o.s. POZNESS Pznáním k lepším sciálním službám Zpracvatel: IVRO, v..s. Přílha č. 1 Srvnání sciálních služeb pr seniry na území Jihčeskéh kraje a Dlníh Rakuska Strana 2 1 PŘÍLOHA Č. 1 SROVNÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

Výroční zpráva o činnosti kmene LLM Jezerní lidé za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti kmene LLM Jezerní lidé za rok 2011 Výrční zpráva činnsti kmene LLM Jezerní lidé za rk 2011 Kmen Jezerní lidé byl zalžen 19. 4. 2004 registrací na Ústředí LLM v Praze Organizační struktura: Členvé kmene na pdzimním 14. sněmu dne 30.12.2010

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

S t ř e d o č e s k ý k r a j

S t ř e d o č e s k ý k r a j S t ř e d č e s k ý k r a j Jak vyšší územně samsprávný celek byl vytvřen v rce 2000. Nemá své sídl umístěn na vlastním území, ale na území jinéh kraje, Hlavníh města Prahy. Rzlhu patří mezi čtyři kraje,

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Document imaging, Digitalizace - Sure we can

Document imaging, Digitalizace - Sure we can Dcument imaging, Digitalizace - Sure we can Splečnsti TNT Expres Česká republika a HANDICAP vdi se spjily s cílem pskytvat maximální a plně prfesinální služby v blasti lgistiky, dpravy, expresních zásilek,

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád Mateřská škla V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 7 / 2015 Šklní řád Vydal : Ředitelka Mateřské škly V zahradě Liberec, Žitavská 122/68 Bc. Vlasta Tesařvá Účinnst : d 01.

Více

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí Zákn daních z příjmu Daň z příjmu právnických sb Sazby daně z příjmu právnických sb Od 1.1. 2004 1.1. 31.12. 2003 1.1. 31.12. 2002 Sazba 28 % 31% 31% Sazby daně z příjmu fyzických sb V rce 2004 zůstávají

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

VIDA sociální služby, s.r.o. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE

VIDA sociální služby, s.r.o. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE VIDA sciální služby, s.r.. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE platná d 01.08.2015 KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME Charakteristika sbní asistence Osbní asistence je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vybrané problémy venkovské ZŠ. Chosen Problems of a Provincial Elementary School

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vybrané problémy venkovské ZŠ. Chosen Problems of a Provincial Elementary School ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vybrané prblémy venkvské ZŠ Chsen Prblems f a Prvincial Elementary Schl Jarslava LAVIČKOVÁ Cheb 2012 Prhlašuji, že jsem bakalářsku práci

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 328 /RAF /2013 Spisvý znak Skartační znak Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 29.8.2013 Směrnice nabývá platnsti de dne: 1.9.2013 A.1. A5 Mgr.Jiří Cabrnch, ředitel

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč.

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč. Vaše děti vzdělává 1. ddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Hrklvá p. uč. Jarmila Petršvá 2. ddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Taťána Řehvá p. uč. Ivana Tanuškvá 3. ddělení KRTEČEK EK 4. ddělení KŘEMÍLEK p. uč. Jarmila

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Sídl:Lidická 7, 15000, Praha 5, tel 257 324 581 mbil: 607 120 287, e-mail: atest.reality@vlny.cz Prvzvna: Rseveltva 34/615, Praha 6, 160 00, tel. 233

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

DOPOLEDNÍ DOSTAVENÍČKO

DOPOLEDNÍ DOSTAVENÍČKO DUBEN DOPOLEDNÍ DOSTAVENÍČKO aneb představuje se Nárdní divadl Mravskslezské Operetní subr ptěšil svu návštěvu především ty z klientů, kteří nemhu navštěvvat divadelní představení.tentkrát jsme si prstřednictvím

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Správa účelvých zařízení Vaníčkva 7, 160 17 Praha 6 Dmvní řád vyskšklské kleje ČVUT v Praze 1. Vyskšklská klej je účelvým zařízením ČVUT, které služí k ubytvání studentů

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracvaná v rámci prjektu SROP 3.3 Psílení kapacity místních a reginálních rgánů při plánvání a realizaci prgramů v pdmínkách

Více

Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha 8 v oblasti primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2015

Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha 8 v oblasti primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2015 M~STsKA ČAST PRAHA 8 _ úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~ r $I..204''''- Pslední den zveřejnění: Pčet listů: rp Přílha č. 1 usnesení Č. Usn RMC 0395/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 30.

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

Ubytování DOZP: DOZP Všebořice, Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem.

Ubytování DOZP: DOZP Všebořice, Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem. Ubytvání V našem zařízení jsu k dispzici jednlůžkvé a dvulůžkvé pkje. Frmy bydlení jsu rzdělené pdle veliksti sukrmí, pžadavků na samstatnst a dvednsti klientů. DOZP asistence pracvníků je k dispzici 24

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček 1

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček 1 Základní škla pr žáky se specifickými pruchami učení Praha 6 Řepy, U Brviček 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA činnsti Základní škly pr žáky se specifickými pruchami učení, Praha 6 Řepy, U Brviček 1 šklní rk 2013 / 2014

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1 Obsah: 1. Úvd 2. Základní infrmace splečnsti 3. Slžení splečnsti 4. Struktura Nemcnice Žatec,.p.s. 5. Zpráva činnsti DS Levandule za rk 2014 6. Zhdncení základních eknmických a finančních ukazatelů za

Více

Majetek a zdroje krytí, inventarizace, pracovní list

Majetek a zdroje krytí, inventarizace, pracovní list Název škly Čísl prjektu Název prjektu Klíčvá aktivita Dstupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, rčník, br: Tematická blast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa,

Více

Oblastní charita Vyškov: Výroční zpráva 2012

Oblastní charita Vyškov: Výroční zpráva 2012 1 Vážení přátelé, je za námi rk 2012 a mjí pvinnstí je, abych se splečně s Vámi hlédla, a zhdntila práci Oblastní charity Vyškv. Organizace vstupvala d rku 2012 ne zcela s uspkjivým hspdářským výsledkem.

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY E-učebnice Eknmika snadn a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY Histrie burz 1. bdbí první burzy se bjevily už ve středvěku v Benátkách, Miláně a Flrencii pzději ve městě Bruggy, zalžená Van der Bursem a dtud

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2

Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2 Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 C děláš pr sebe, děláš pr druhé. C děláš pr druhé, děláš pr sebe. ( N.D. Walsch) Údaje rganizaci Název bčanskéh sdružení

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ Praha,. března ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ COM (2008) 725 final Stanvisk Ministerstva zdravtnictví ČR k veřejné knzultaci Evrpské kmise I. OBECNÝ KOMENTÁŘ Česká republika se ptýká

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) 01.07.2014 Rzdělvník: Základní právní

Více

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Přílha č. 3 PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH Odbr chrany živtníh prstředí... 2 Finanční dbr... 4 Odbr dpravy a silničníh hspdářství... 6 Odbr kultury

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

PRAVIDLA POSKYTOVANÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

PRAVIDLA POSKYTOVANÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OSTRAVA,.p.s. Jahnva 12, 709 00 Ostrava-Mariánské Hry Telefn: 599 455 121, www.css-strava.cz PRAVIDLA POSKYTOVANÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Dkument je přílhu č. 3, každé smluvy pskytvání

Více

Příloha č. 1 Organizační struktura ÚMČ a funkční schéma odborů a zvláštních organizačních složek

Příloha č. 1 Organizační struktura ÚMČ a funkční schéma odborů a zvláštních organizačních složek ÚMČ Praha 10 list 1/2 QS 55-01 Přílha č. 1 Přílha č. 1 Organizační struktura ÚMČ a funkční schéma dbrů a zvláštních rganizačních slžek ÚMČ Praha 10 list 2/2 QS 55-01 Přílha č. 1 starsta tajemník 1. zástupce

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

Bereme na sebe vaše rizika

Bereme na sebe vaše rizika Bereme na sebe vaše rizika Na c se můžete těšit Kd jsme a čím Jak 2 Přednášející Kd jsme a čím Jan Dubec Člen dzrčí rady EGAP Veducí ddělení pjištění teritriálních rizik 3 22 let pdprujeme český exprt

Více

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Září 2012 1 1. Obecná ustanvení Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

Nabídka partnerství a propagačních služeb v rámci konference Fórum českého stavebnictví 2007

Nabídka partnerství a propagačních služeb v rámci konference Fórum českého stavebnictví 2007 Nabídka partnerství a prpagačních služeb v rámci knference Fórum českéh stavebnictví 2007 Různé úrvně partnerství zahrnují různý rzsah pdpůrných akcí prstřednictvím mediálních partnerů, reklamy na knferenčních

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více