V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 8"

Transkript

1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A DOMOV U RYBNÍKA VÍCEMĚŘICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

2 Obsah: str. 3 str. 4 str. 5 str. 9 str. 12 str. 15 str. 18 Základní údaje Pskytvání sciálních služeb Dmva u rybníka Cíle a způsby pskytvání sciálních služeb Pracvně-terapeutická činnst Infrmace v alternativní pdbě Přehled sprtvních a kulturních akcí Organizační struktura str. 19 Událsti rku 2008 str. 21 str. 24 Hspdaření rganizace Kntakty 2

3 Základní údaje Název: Sídl: Dmv u rybníka Víceměřice Víceměřice čp. 32, Nezamyslice IČO: Právní frma: Zřizvatel: příspěvkvá rganizace Obec Víceměřice, Víceměřice 26, Nezamyslice Datum vzniku: Zápis v OR: ddíl Pr, vlžka 1449 Obchdní rejstřík, vedený Krajským sudem v Brně Bankvní spjení: /0300 u ČSOB Prstějv Předmět činnsti: hlavním účelem zřízení rganizace je pskytvání sciálních služeb v suladu se záknem č. 108/2006 Sb., sciálních službách Registrvané služby: 1) Dmv pr sby se zdravtním pstižením identifikátr: ) Dmv pr seniry identifikátr: Příspěvkvá rganizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a má dpvědnst vyplývající z těcht vztahů. Jménem příspěvkvé rganizace jedná ředitel jak statutární rgán neb jím pvěřený zástupce. Zastupitelstv bce Víceměřice jmenuje a dvlává statutární rgán příspěvkvé rganizace. Ředitel rganizace dpvídá Zastupitelstvu bce Víceměřice za celkvu činnst a hspdaření rganizace, plní pvinnsti vyplývající ze statutu ředitele a zajišťuje ddržvání becně závazných právních předpisů. 3

4 Pskytvané sciální služby Dmva u rybníka Víceměřice Základním účelem a předmětem činnsti rganizace je pskytvání kmplexních níže uvedených služeb sciální péče včetně léčebně preventivní péče, sbám se zdravtním pstižením a senirům. V zařízení s celrčním prvzem a péčí p dbu 24 hdin lze pskytvat uživatelům služby jednak p dbu neurčitu, jednak p dbu přechdnu dle přání uživatele, eventuelně jeh záknnéh zástupce. Kapacita rganizace 192 míst pr sby se zdravtním pstižením (3 Dmvy), 14 míst pr seniry Jaké služby pskytujeme stravvání (4-5x denně) ubytvání v jedn, dvu a více lůžkvých pkjích úklid péči šacení včetně praní a prav prádla zdravtní péči včetně dbrných lékařů sciálně právní a finanční servis zájmvá a pdpůrná činnst dle individuálních schpnstí duchvní péči Bhatá je nabídka vln-časvých aktivit a terapeutických činnstí textilní (tkalcvská) dílna kšíkářská dílna terapeutická činnst na zahradě a v hspdářství terapeutické činnsti na úsecích dmva (údržba, kuchyň, prádelna) kružky - hudební, divadelní, sprtvní, turistický zájezdy rekreační pbyty účast na kulturních a splečenských akcích dmva i mim dmv Cena služby pr rk 2008 Uživatel hradí rganizaci pevnu měsíční částku za shra uvedené služby dle kvality ubytvání. 4

5 jednlůžkvý pkj, dvu a tří lůžkvý pkj - půdní vestavba: 4 410,- Kč dvulůžkvý pkj - starší část: 4 350,- Kč tří a více lůžkvý pkj - starší část 4 290,- Kč mim tut částku přísluší zařízení finanční částka ve výši příspěvku na péči Platba za stravu: - strava nrmální: 3 930,- Kč - strava dietní: 4 140,- Kč - strava diabetická: 4 200,- Kč Cíle a způsby pskytvání sciálních služeb Dmv pr sby se zdravtním pstižením Pslání Psláním Dmva u rybníka Víceměřice, příspěvkvá rganizace, je pskytnut sciální službu sbám se zdravtním pstižením. Cíle Cílem je pskytnut službu sbám se zdravtním pstižením, kmbinvaným mentálním a tělesným pstižením, které nejsu schpny vzhledem ke svému zdravtnímu stavu či pstižení zajistit své základní ptřeby. Rdina nemá mžnst pstarat se sbu sama, terénní služby jsu nedstačující. Cílvá skupina Jedná se sby se zdravtním pstižením, muže. Starší 18 let, s prkázaným stupněm mentální retardace všech stupňů, s kmbinvaným tělesným a mentálním pstižením,. V nepříznivé sciální situaci, se sníženu sběstačnstí v základních živtních dvednstech. Principy pskytvaných služeb zachvání důstjnsti; mžnst vlby; ( uživatel si sám určí prgram dne, zvlí, zda chce navštěvvat terapie, c si blékne na sebe apd.) uplatňvání lidských práv 5

6 nezávislst uživatele na službě, při respektvání jeh mžnstí (viz níže veřejný závazek); respektvání individuality uživatele; maximální mžná splupráce s rdinu uživatele a s uživatelem samým; minimalizace negativních dpadů nvých změn na živt uživatelů. ( citlivým způsbem je uživateli pskytvána pdpra během prvních měsíců pbytu v zařízení, je mu věnvána zvýšená pzrnst, sleduje psychický stav uživatele ) mžnst pržít smysluplný a hdntný živt práv na přiměřené rizik pdpra kvality denníh živta a běžných aktivit uživatelů udržení a rzvj samstatnsti a sběstačnsti nabídnut sprtvní a kulturní vyžití dle zájmu uživatelů Nabízené služby a) Celrční ubytvání na jedn, dvu, tří a vícelůžkvých pkjích. Základní vybavení pkje pr každéh uživatele služby zahrnuje lůžk včetně lůžkvin, nční stlek, šatní a prádelní skříň. P dhdě s pskytvatelem si uživatel může vybavit pkj televizrem a drbnými předměty. Ubytvání zahrnuje tpení, teplu a studenu vdu, elektrický prud, úklid, praní, drbné pravy prádla a šacení, žehlení. Uživatel je právněn užívat splečné prstry jak např. WC, kupelnu, jídelnu, denní pbyt, pracvní dílny, zahradu,aj. b) Celdenní strava v rzsahu čtyř jídel. Strava je vydávána 4x denně /snídaně + běd + dplední svačina, večeře + u diabetiků II.večeře /, jídelní lístek je předem zveřejněn. c) Dpmc při zvládání běžných úknů péče. d) Dpmc při sbní hygieně. e) Zprstředkvání kntaktu zajištění pžadvané služby, která není pskytvána pskytvatelem (hlič, canisterapie, pedikúra). Dpmc při navázání kntaktu s rdinu. 6

7 f) Nácvik a upevňvání mtrických, psychických a sciálních schpnstí a dvednstí, rzvj sběstačnsti frmu aktivníh nácviku, účasti při pracvní terapii a účasti na splečenských aktivitách přádaných zařízením i mim něj. g) Dpmc při rganizaci zájmvých aktivit, umžnění účasti na terapeutických činnstech - např. různé dílny, zájmvé kružky, hry, výlety, cvičení v rámci prevence aj. Nabídka vlnčasvých aktivit kreslení, vycházky apd. h) Dpmc při bstarávání nedkladných sbních záležitstí a uplatňvání práv a právněných zájmů, zprstředkvání kntaktu s veřejnými institucemi, jinými rganizacemi či bčany. i) Pskytvání šetřvatelské péče dle indikace lékaře. j) Zajištění lékařské péče. Dle ptřeby zajistíme péči kžníh lékaře, stmatlga a psychiatra. Pkud léčení vyžaduje léčení v jiné specializvané ambulanci, zdravtní úsek zajistí bjednání a dpravu.( sanitka, aut ze zařízení ). Všechny služby jsu pskytvány při respektvání práv a lidské důstjnsti každéh uživatele. Dmv pr seniry Pslání Psláním Dmva pr seniry Víceměřice je pskytnut kmplex pbytvých sciálních služeb lidem v důchdvém věku, kteří vzhledem ke svému zdravtnímu stavu nemhu zajistit své základní ptřeby. Ocitli v nepříznivé sciální situaci, nemají pdpru rdiny. Terénní služby jsu pr ně nedstačující. Službu pskytujeme s hledem na individuální ptřeby uživatelů, snahu je zachvat a udržet c největší míru sběstačnsti a samstatnsti. Pdprujeme udržvání kntaktu se splečenským prstředím a splupráci s rdinnými příslušníky. 7

8 Nejdůležitější principy pskytvané služby: chrana práv uživatelů respektvání svbdné vlby snaha partnerský přístup každý uživatel má práv na přiměřené rizik pdpra kvality denníh živta a běžných aktivit uživatelů minimalizace negativních dpadů nvých změn na živt uživatelů. Služby pskytujeme celrčně, dle individuálních ptřeb, na základě Smluvy pskytvání sciální služby, za úhradu. D zařízení jsu zájemci přijímáni na základě své žádsti a mají práv svůj pbyt uknčit výpvědí smluvy. Cíle služby: nabídnut senirům mžnst pržít smysluplný a hdntný živt udržení a rzvj sběstačnsti a samstatnsti nabídnut sprtvní a kulturní vyžití dle zájmu uživatelů zabránit sciální izlaci uživatelů Cíle realizujeme prstřednictvím zaměstnanců zařízení, za pdpry vedení a zřizvatele. Nabízené služby: a) Celrční ubytvání na tří a vícelůžkvých pkjích. Základní vybavení pkje pr každéh uživatele služby zahrnuje lůžk včetně lůžkvin, nční stlek, šatní a prádelní skříň. P dhdě s pskytvatelem si uživatel může vybavit pkj televizrem a drbnými předměty. Ubytvání zahrnuje tpení, teplu a studenu vdu, elektrický prud, úklid, praní, drbné pravy prádla a šacení, žehlení. Uživatel je právněn užívat splečné prstry jak např. WC, kupelnu, jídelnu, denní pbyt, pracvní dílny, zahradu aj. b) Celdenní strava v rzsahu čtyř jídel.strava je vydávána 4x denně /snídaně + běd + dplední svačina, večeře + u diabetiků II.večeře /, jídelní lístek je předem zveřejněn. c) Dpmc při zvládání běžných úknů. d) Dpmc při sbní hygieně. 8

9 e) Zprstředkvání kntaktu zajištění pžadvané služby, která není pskytvána pskytvatelem. Dpmc při navázání kntaktu s rdinu, dpmc při zajištění sciálních služeb jinými pskytvateli apd. f) Nácvik a upevňvání návyků a dvednstí, rzvj sběstačnsti frmu aktivníh nácviku, účasti na splečenských aktivitách přádaných zařízením i mim něj. g) Dpmc při rganizaci vlnčasvých a zájmvých aktivit, umžnění účasti na terapeutických činnstech - např. různé dílny, zájmvé kružky, výlety, cvičení v rámci prevence aj. h) Dpmc při bstarávání nedkladných sbních záležitstí a uplatňvání práv a právněných zájmů, zprstředkvání kntaktu s veřejnými institucemi, jinými rganizacemi či bčany. i) Pskytvání šetřvatelské péče dle indikace lékaře. k) Zajištění lékařské péče. Všechny služby jsu pskytvány při respektvání práv lidské důstjnsti každéh uživatele. Pracvně-terapeutická činnst Sučástí rganizace je kšíkářská dílna, ve které se vyrábí dekrační, drbné předměty a užitkvé zbží (např.: pmlázky, kše, kšíky, pdnsy, pletený nábytek, ptačí klícky, pletené demižny, misky ) Organizace každrčně sklidí asi 200 q kvalitníh prutí. D sklizně se pd dhledem zkušených instruktrů zapjují uživatelé zařízení, pr které je práce terapií. Od řezání až p vysekávání plevele prvádějí všechny práce jen ručně. D kšíkárny putují týpky pečlivě svázaných prutů, které čeká slžité zpracvání. Vaření a hlavně lupání je tázku něklika dalších měsíců. 9

10 Velmi žádaným není jen kšíkářské zbží, ale také tkané kberečky. Tkaní kberců a předlžek patří k terapiím, které u uživatelů přispívají k rzvji jemné mtriky. Dnes je v dílně 5 stavů, na nichž pracuje 6 tkalců. Dříve se kberce tkaly ze starých textilií, dnešní výrbky jsu však prslulé i kvalitním materiálem. Tkají se ze zbytků mhérvých šál, které dstáváme spnzrským darem přím d výrbce. Zruční tkalci za den dkáží vyrbit i něklik metrů kberců s atraktivními vzry. Někteří uživatelé se rádi zapjují d zahradnických prací. Něklik dalších uživatelů se věnuje chvatelství zvířat. Jak zkušení hspdáři se starají kačeny, slepice, andulky, hluby, prasata, kzy a další zvířata. Na jaře se těší z narzených mláďat. Navazují tak na staru tradici, rzsáhlé hspdářství prvzvaly již sestry dminikánky, které zařízení zalžily. 10

11 Širku nabídku pdpůrně terapeutických aktivit mhu využít i seniři. 11

12 Infrmace v alternativní pdbě 12

13 13

14 14

15 Přehled sprtvních a kulturních akcí Leden Přátelský turnaj kuželky Šternberk Divadelní představení Paní Zima div. Kružek Radst pr III.dd. Únr Ostatky Ples ÚSP a bce Víceměřice Šibřinky Valentýnská s kamarádkami z Klentnice Březen Pepíkvský turnaj Němčice nad Hanu ÚSP Víceměřice přadatelé Presentace a ukázky výrby z PT Hrní Újezd Presentace a ukázky výrby z PT Duha Prstějv Ukázky pletení pmlázek Ekcentrum Olmuc Duben Změna názvu Dmv u rybníka Víceměřice Vítání Jara celdmvní akce Květen Hanácký phár hasiči Lednice výlet dmv Zámek Lysice I.ddělení Divadelní představení Dstavník Přerv Den kní Ranč Čára Vyškv Červen Westernvě městečk Bskvice dmv Plumlv Hry Letní besídka celdmvní akce Den tevřených dveří Fimfárum Divadelní představení Hrátky s čertem ZŠ Němčice nad Hanu Pdzámecká zahrada Krměříž Dmv 1, DS Rdáci Červenec Kuželky Šternberk ZOO Vyškv XI. ddělení Chrpyně III.,IV. ddělení Indiánské lét celdmvní akce 15

16 Dinpark Vyškv VI. ddělení Pdzámecká zahrada Krměříž VI. ddělení Srpen Olšany Starbrn pen dmv 1, DS Vystupení skupiny Kluci Sběsuky V. setkání zdravtně pstižených Prstějvska Krumsín Pdzámecká zahrada Krměříž III., IV. ddělení Slná jeskyně Prstějv I. ddělení Dinpark Vyškv I.ddělení Výlet Prstějv III., IV. ddělení Hudební festival senátrky Bženy Sekaninvé Plumlv Kuželky Šternberk Vdní den celdmvní akce Hrní Lipvá rekreace dmv č Výlet Olmuc Hrní Lipvá rekreace dmv č.3 Září Vystupení skupiny Kluci Lipka Den tevřených dveří Sutěž hasičů Víceměřice Divadelní představení Vražda sexem Prstějv Sprtvní hry Křižanv Lipvá Lázně rekreace VI.ddělení Kuželky Šternberk Výstavka draků Říjen ZOO Lešná III., IV. ddělení Kncert Jam & Bazar Divadl Prstějv Ples našeh srdíčka Klentnice Celdenní výlet VII.ddělení Zlín Charitativní kncert ve Zlíně Revival shw Listpad Kuželky Šternberk Stacinář Prstějv návštěvní den Kateřinská zábava celdmvní akce 16

17 Prsinec Mikulášský turnaj v ping-pngu Břežany Mikuláš, Anděl a Čert v dmvě mikulášská nadílka Galakncert pděkvání za Msty Přerv České Vánce s Ježíškem Hrmadné vypuštění balnků Mikulášská zábava Klentnice Vánční besídka Kuželky Šternberk Adventní kncert ZUŠ Prstějv Vystupení šklky na dmvě senirů Divadl Prstějv Bubnvá shw Vánce na dděleních Silvestrvský hňstrj 17

18 Organizační struktura Ředitel rganiz. Veducí eknm. úseku Veducí sc. úseku Sc.pracvní k Persnální pracvník a mzdy úvazek -1 Veducí prvzníh úseku Veducí zdravtníh úseku Veducí Dmva I. Veducí Dmva II. Veducí Dmva III. Veducí Dmva pr seniry Lgped Účetní fakturace Pracvník pd dhledem sc.prac. Veducí pracvních terapií úvazek-0,5 Údržba úvazek-5,5 Prádelna úvazek-3 Ambulantní sestra Pracvník přímé bslužné péče 4 Pracvník přímé bslužné péče 3 Pracvník přímé bslužné péče 3 Pracvník přímé bslužné péče úvazek-5 Účetní pkladna Instruktr sciální péče Základní výchvn á péče úvazek- 9 Všebecná sestra úvazek-5 Pracvník základní výchvné péče Pracvník základní výchvné péče,5 Pracvník základní výchvné péče úvazek-3 Účetní sklady Účetní depzit Stravvací prvz úvazek-7 Uklízeč/ka úvazek-2 Péči sby se zdravtním pstižením a seniry zajišťují pracvníci v sciálních službách, sciální pracvníci a zdravtničtí pracvníci. Zázemí pr ně zajišťují prvzní a eknmický úsek. 18

19 Událsti rku 2008 V rce 2008 se uskutečnil něklik významných událstí. Nejhlavnější prběhla v říjnu, kdy dšl ke změně statutárníh zástupce příspěvkvé rganizace. P řádném výběrvém řízení byla dne jmenvána d funkce ředitele rganizace Bc.Marcela Burvá. Další významnu změnu byl navýšení pčtu zaměstnanců sciálníh úseku. Tímt krkem jsme přispěli ke zkvalitnění pskytvání sciální služby v naší rganizaci. Během rku prběhla mdernizace zastaraléh elektrnickéh zařízení. Nákupem nvých praček, ledniček, myček a vysavačů jsme snížili dběr energií. D prádelny byl přízen vyvíječ páry s průmyslvu elektrparní žehličku a dšl k výměně dvu již nepravitelných průmyslvých praček za nvé úsprnější. Na jedntlivých Dmvech rganizace jsme vyměnili stávající baterie za bezdtykvé a ve zbytku prstr jsme nainstalvali nvé pákvé baterie. Bezdtykvé baterie byly měněny z důvdu schpnsti pužít baterie samtnými uživateli. Jelikž ppulace v naší rganizaci neustále více stárne, s čímž je spjena větší nárčnst na pskytvání sciální služby, rzhdli jsme se pr zakupení autmbilu Citren s plšinu. Tent autmbil je přizpůsben vzíčkářům, kterým je tak umžněn přepravvat se dle jejich ptřeb a pžadavků. V průběhu rku v nepslední řadě dšl k pravě střechy a rdinace. Jedntlivé pkje byly vybavvány běžným nábytkem dle ptřeby. V květnu se uskutečnila kntrla bezpečnsti a chrany zdraví při práci, stavu pracvníh prstředí a pracvních pdmínek vyknané Odbrvým svazem zdravtnictví a sciální péče České republiky na základě ustanvení 322 zákna č. 262/2006 Sb. (zákník práce), ve znění předpisů pzdějších. V červnu byla prvedena v naší rganizaci inspekce pskytvání kvality sciálních služeb. Inspekci prváděli pracvníci Krajskéh úřadu Olmuc. Během listpadu jsme pršli kntrlu Krajské hygienické stanice Olmuckéh kraje, územní pracviště Prstějv. Kntrla byla zaměřena na ddržvání HACCP. 19

20 V závěru rku prběhla v rganizaci veřejnsprávní kntrla ve smyslu 13 dst.1 zákna č. 320/2001 Sb., finanční kntrle ve veřejné správě a změně některých záknů s dkazem na 15 zákna č. 552/1991 Sb., státní kntrle. Kntrlu prvedla nezávislá Auditrská a účetní kancelář. Během všech kntrl nebyly zjištěny žádné závažné nedstatky, které by nepříznivě vlivnily činnst naší rganizace. Vzdělávání zaměstnanců je zabezpečván frmu šklení přím v zařízení (BOZP, PO, šklení řidičů referentských vzidel, atd.). Dále se zaměstnanci účastní různých seminářů, šklení a knferencí přádaných KÚ Olmuc, VIA HUMANA Brn, TSM Vyškv, PREUS Praha, AÚSP ČR Olmuc, Vzdělávacím centrem pr veřejnu správu ČR apd.. Semináře jsu zaměřeny především na Standardy kvality sciálních služeb, účetní a mzdvu prblematiku, kntrlní činnst, hygienické pžadavky a další blasti. Zdravtnický persnál abslvval vzdělávání v rámci akreditace pvlání. 20

21 Hspdaření rganizace k Organizace hspdařila dle vykázanéh výsledku hspdaření v Rzvaze a Výsledvce se ziskem 2.502,94 tis. Kč. Organizaci nebyly ulženy žádné sankce ani pkuty. Inventarizací majetku nebyl zjištěn žádné mank. Rzvaha k (zakruhlen v tis.kč na dvě desetinná místa) AKTIVA CELKEM 29982,74 Stálá aktiva 018 Drbný dluhdbý nehmtný majetek 50, Oprávky k drbnému dluhdbému nehmtnému majetku - 50, Pzemky 98, Stavby , Samstatné mvité věci a subry mvitých věcí 6 707, Drbný dluhdbý hmtný majetek 7 119, Oprávky ke stavbám - 510, Oprávky k samst.mv.věcem a subr mvitých věcí , Oprávky k drbnému dluhdbému hmtnému majetku ,74 Oběžná aktiva 112 Materiál na skladě 391, Zvířata 14, Odběratelé 3, Pskytnuté prvzní zálhy 67, Ostatní phledávky 261, Jiné phledávky 0, Pkladna 129, Ceniny 1, Běžný účet 5 323, Běžný účet FKSP 120, Náklady příštích bdbí 92,45 21

22 385 Příjmy příštích bdbí 665,42 PASIVA CELKEM ,73 Vlastní zdrje krytí stálých a běžných aktiv 901 Fnd dluhdbéh majetku , Fnd běžných aktiv 448, Fnd dměn 321, FKSP 192, Fnd rezervní 145, Fnd reprdukce majetku 0, Výsledek hspdaření 2 502,94 Cizí zdrje 321 Ddavatelé 372, Zaměstnanci - 0, Ostatní závazky vůči zaměstnancům 1 770, Závazky ze sciál.zabezpečení a zdrav. pjištění 951, Ostatní přímé daně 207, Ostatní daně a pplatky 7, Výdaje příštích bdbí 2, Výnsy příštích bdbí 12, Dhadné účty pasivní 136,05 22

23 Rzbr nákladů a výnsů (zakruhlen v tis. Kč na dvě desetinná místa) Hlavní činnst Dplňkvá činnst NÁKLADY ,34 96, Sptřeba materiálu 6 881,05 42, Sptřeba energie 3 552,30 22, Opravy a udržvání 2 326, Cestvné 18, Náklady na repre 0, Ostatní služby 1 037, Mzdvé náklady ,80 20, Záknné sciální pjištění 6 050,49 11, Záknné sciální náklady 346, Silniční daň 7, Jiné statní náklady 248, Odpisy majetku 613,28 - VÝNOSY ,51 98, Tržby za vlastní výrbky 323, Tržby z prdeje služeb ,49 98, Aktivace materiálu a zbží 7, Úrky 218, Zúčtvání fndů 38, Jiné statní výnsy 206,28 - Příspěvky a dtace na 691 prvz ,29 - Výsledek hspdaření 2 501,17 1,77 23

24 Pznámka: Všechny ftgrafie ve výrční zprávě byly pužity se suhlasem sb na nich zbrazených. Kntakty na veducí pracvníky rganizace: Ředitel rganizace Bc.Burvá Marcela Zástupce ředitele, veducí eknmickéh úseku Ing.Václavíčkvá Pavla Veducí prvzníh úseku Kubíček Jan Persnální a mzdvá pracvnice Lasvská Marie Sciální pracvnice Beranvá Jiřina, DiS Veducí zdravtníh úseku Matulvá Sňa

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rk 2010 Název rganizace: Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace Sídl: Plaveč 1, PSČ 671 32 IČ rganizace: 45671702

Více

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 Dmv pr seniry Severní Terasa příspěvkvá rganizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefn: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 e-mail: ddst@ddst.cz www.ddst.cz 1 OBSAH STRANA

Více

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 Dmv pr seniry Severní Terasa příspěvkvá rganizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefn: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 e-mail: ddst@ddst.cz www.ddst.cz 1 OBSAH STRANA

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DOZP/14 - Základní prhlášení - vydání devatenácté, prsinec 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel

Více

Oblastní charita Vyškov: Výroční zpráva 2012

Oblastní charita Vyškov: Výroční zpráva 2012 1 Vážení přátelé, je za námi rk 2012 a mjí pvinnstí je, abych se splečně s Vámi hlédla, a zhdntila práci Oblastní charity Vyškv. Organizace vstupvala d rku 2012 ne zcela s uspkjivým hspdářským výsledkem.

Více

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1 Obsah: 1. Úvd 2. Základní infrmace splečnsti 3. Slžení splečnsti 4. Struktura Nemcnice Žatec,.p.s. 5. Zpráva činnsti DS Levandule za rk 2014 6. Zhdncení základních eknmických a finančních ukazatelů za

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. NÁZEV A ADRESA ZAŘÍZENÍ: Dům sv. Antonína Komenského 907 676 02 Moravské Budějovice

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. NÁZEV A ADRESA ZAŘÍZENÍ: Dům sv. Antonína Komenského 907 676 02 Moravské Budějovice ZÁKLADNÍ ÚDAJE NÁZEV A ADRESA ZAŘÍZENÍ: Dům sv. Antnína Kmenskéh 907 676 02 Mravské Budějvice Zřizvatel: SPRÁVNÍ RADA: DOZORČÍ RADA: Kngregace Milsrdných sester sv. Karla Brmejskéh Šprkva 12 180 00 Praha

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

s o u h l a s í s předloženou zprávou a Výroční zprávu o činnosti přijímá.

s o u h l a s í s předloženou zprávou a Výroční zprávu o činnosti přijímá. Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Zpráva byla prjednána ve Šklské radě dne 9. října 2008 s tímt závěrem: Šklská rada s u h l a s í s předlženu zprávu a Výrční zprávu činnsti přijímá. V Lipníku

Více

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Přílha č. 3 PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH Odbr chrany živtníh prstředí... 2 Finanční dbr... 4 Odbr dpravy a silničníh hspdářství... 6 Odbr kultury

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

Příloha č. 1 Organizační struktura ÚMČ a funkční schéma odborů a zvláštních organizačních složek

Příloha č. 1 Organizační struktura ÚMČ a funkční schéma odborů a zvláštních organizačních složek ÚMČ Praha 10 list 1/2 QS 55-01 Přílha č. 1 Přílha č. 1 Organizační struktura ÚMČ a funkční schéma dbrů a zvláštních rganizačních slžek ÚMČ Praha 10 list 2/2 QS 55-01 Přílha č. 1 starsta tajemník 1. zástupce

Více

III. Metodické vysvětlivky. A. Publikováno v ročence

III. Metodické vysvětlivky. A. Publikováno v ročence III. Metdické vysvětlivky A. Publikván v rčence 1. ÚZEMÍ Úvdní tabulka pskytuje základní přehled všech krajích a kresech České republiky. Údaje rzlze krajů a kresů k 31. 12. 2007 byly převzaty z ficiálních

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006 / 2007

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006 / 2007 Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2006 / 2007 1. základní škla Příbram, Balbínva 328 261 01 Příbram II d 31.8.2007 Základní škla pd Svatu Hru, Příbram d 1.9.2007 zpracval : Mgr. Petr Rčňák, ředitel

Více

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje - detašované pracoviště Opava

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje - detašované pracoviště Opava Centrum pr zdravtně pstižené Mravskslezskéh kraje - detašvané pracviště Opava Liptvská 21, 747 06 Opava 6 - Kylešvice tel./fax: 553 734 109 e-mail: czp.pava@centrum.cz Petr Nečas: Zákn sciálních službách

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 kntakt: Diaknie ČCE středisk v Libici nad Cidlinu Husva 2 289 07 Libice nad Cidlinu telefn: 325 637 304 fax: 325 637 450 mbil: 721 211 676 e-mail: libice@diakniecce.cz internet:

Více

Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha 8 v oblasti primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2015

Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha 8 v oblasti primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2015 M~STsKA ČAST PRAHA 8 _ úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~ r $I..204''''- Pslední den zveřejnění: Pčet listů: rp Přílha č. 1 usnesení Č. Usn RMC 0395/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 30.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1 Základní škla Havířv-Pdlesí Mládežnická 11/1564 kres Karviná, příspěvkvá rganizace Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/2013 Mtt škly Bez znalsti cizích jazyků, infrmatiky, matematiky a eknmick-právních

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Fakultní základní škla Dr.Milady Hrákvé a Mateřská škla Olmuc, Rţňavská 21 příspěvkvá rganizace Mateřská škla Radva 5, Olmuc dlučené pracviště Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání dlučenéh pracviště

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla Mravské Budějvice, Havlíčkva ul. 933, kres Třebíč Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk 2009 2010 Hspdářský rk 2009 Mravské Budějvice 30.09.2010... František Dstál, ředitel ZŠ Obsah výrční

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

Obsah Seznam organizací poskytujících sociální a související služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ

Obsah Seznam organizací poskytujících sociální a související služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA KRAVAŘE Obsah Seznam rganizací pskytujících sciální a suvisející služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Šklní rk: 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa škly, pr kteru platí tent MPP Jmén a příjmení ředitele Telefn na ředitele 573 380 682 Minimální preventivní prgram ZŠ praktická a ZŠ speciální

Více

POJIŠTĚNÍ V TURISMU. Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Insurance in tourism. Studijní obor: Finanční podnikání.

POJIŠTĚNÍ V TURISMU. Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Insurance in tourism. Studijní obor: Finanční podnikání. Masarykva univerzita Eknmick-správní fakulta Studijní br: Finanční pdnikání POJIŠTĚNÍ V TURISMU Insurance in turism Bakalářská práce Veducí bakalářské práce: Ing. Svatpluk NEČAS Autr: Lucie ŘEHÁČKOVÁ Brn,

Více

Marketing sociálních služeb

Marketing sociálních služeb Marketing sciálních služeb Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2009 Publikace byla schválena ediční radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin Hlub, Ph.D. (VÚPSV, v.v.i. Praha)

Více

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011 Výrční zpráva činnstech Základní škly Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv ve šklním rce 2010/2011 Část I. Základní charakteristika škly Název: Základní škla Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

VIDA sociální služby, s.r.o. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE

VIDA sociální služby, s.r.o. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE VIDA sciální služby, s.r.. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE platná d 01.08.2015 KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME Charakteristika sbní asistence Osbní asistence je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu

Více