Teoretická diplomová práce. Historické a současné metody a materiály pro rentoaláž obrazů na plátně

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Teoretická diplomová práce. Historické a současné metody a materiály pro rentoaláž obrazů na plátně"

Transkript

1 Akademie výtvarných umění v Praze Ateliér restaurování malířských děl a polychromovaných plastik, škola Prof. Karla Strettiho Teoretická diplomová práce Historické a současné metody a materiály pro rentoaláž obrazů na plátně Petra Tušerová 6. ročník Praha, 2014

2 Obsah Úvod 1 1. Historie 2 2. Nastínění problematiky 3 3. Klasické materiály a metody pro rentoaláže 5 4. Moderní techniky rentoaláže Materiály Nářadí a vybavení Adheziva pro rentoaláž Alternativy k rentoaláži Odstarňování starých rentoaláží Použitá literatura a další zdroje 28

3 Úvod Ve své teoretické diplomové práci se zabývám tématem rentoaláže maleb na textilních podložkách. V první části textu je nastíněna stručná historie tohoto restaurátorského zásahu, poté je popisována problematika, která s nažehlováním maleb úzce souvisí. Jedná se hlavně o vlastnosti plátna, napětí, kterému je vystaveno a jeho reakce na vlivy vlhkosti, tlaku a tepla, které jsou nejrizikovějšími faktory při nažehlování. Poté se zabývám klasickými metodami a materiály rentoaláže. Jedná se o materiály přírodní, používané často již několik století. Následuje kapitola věnovaná moderním technikám s použitím syntetických materiálů. Po obecném úvodu se věnuji krátce modernímu vybavení a krokům, které rentoaláži předcházejí. Následující kapitoly popisují jednotlivé druhy moderních metod rentoaláží. Dále stručně popisuji používané materiály pro dublovací podložky, mezivrstvy a podkladové nebo krycí materiály a nářadí (žehličky, lisy, nažehlovací stoly atd.). Další část obsahuje přehled jak v minulosti používaných, tak současných adheziv určených pro dublování, jejich charakteristiku a základní vlastnosti. Na závěr jsou připojeny kapitoly o alternativních metodách a souvisejících zákrocích, které mají za účel stabilizovat textilní podložku. Stručně zde zmiňuji způsoby zcelování trhlin, strip-lining a různé metody podpory a ochrany textilní podložky malby bez použití spojení pomocí adheziva. Poslední kapitola se zabývá odstraňováním starých rentoaláží. V případě posledních dvou kapitol se jedná pouze o nástin problematiky, který slouží k základní orientaci. Práce je kompilací překladů z anglické odborné literatury a informačních materiálů jednotlivých výrobků z různých internetových zdrojů. Základní literaturou, ze které jsem čerpala, byly knihy The restoration of paintings od Nicolause Knuta a Conservation of Easel Paintings od Joyce Hill Stonera a Rebeccy Rushfield. 1

4 Historické a současné metody a materiály pro rentoaláž obrazů na plátně Plátěná podložka je během času vystavena působení světla, kyslíku, kyselin z atmosféry, napadením mikroorganismy, mechanickým silám a účinkům klimatu. Všechny tyto vlivy vedou k degradaci plátna, které pak již nemůže účinně podporovat barevnou vrstvu malby. V některých případech je plátno již natolik poškozené, že je nutné jej nažehlit na novou podložku. Při nažehlování dochází k upevnění jedné či několika textilních nebo jiných materiálu na rub originální plátěné podložky malby pomocí adheziva. Rentoaláž byla prováděna v případech, kdy textilní podložka nebyla schopna nadále stabilizovat barevnou vrstvu nebo musel být vyměněn napínací rám, v případě vyboulenin na plátně, vizuálně neuspokojivého vzhledu barevné vrstvy, částečně zničené podložky (např. s trhlinami), zdegradovaných okrajů malby nebo jako čistě preventivní zásah. Do poslední čtvrtiny 20. století byla rentoaláž běžnou praxí. Tento přístup byl přehodnocen v roce 1974 v rámci Greenwich Comparative Lining Conference. Začal být kladen větší důraz na zachování originálního stavu textilní podložky i barevné vrstvy. Důležitý názor vyslovil Vishwa R. Mehra, který požadoval dokonalou reverzibilitu zásahu a minimální změnu barevné vrstvy. Toto stanovisko znamenalo velmi důležitou výzvu a začaly se hledat méně invazivní metody. Do popředí se dostalo preventivní konzervování. Restaurátoři se začali více zabývat úpravou podmínek prostředí, ve kterém bude dílo nadále uchováváno. Regulace vlhkosti, teploty, osvětlení atd. značně snížila rizika, kterým jsou díla vystavena. Zlepšení těchto podmínek tudíž zpochybnilo nezbytnost rentoaláže pro prodloužení životnosti malby. Dalším důležitým bodem byla konference ICOM v Benátkách v roce Historie Technika vznikla zřejmě v 17. století. Nejstarší zmínka o rentoaláži pochází z Amsterodamu z roku V Benátkách se přibližně od roku 1670 používala metoda zvaná coletta (s použitím kliho-škrobové pasty). V Paříži 18. století se nažehlováním zabýval Baptiste Pierre Le Brun, zakladatel restaurátorského oddělení Centrálního uměleckého muzea, pozdějšího Louvru. Le Brun rozdělil restaurátorské zásahy týkající se ošetření textilních podložek do tří následujících kategorií: 1. nažehlování na kliho-škrobovou pastu, 2. rentoaláž nebo marufláž s použitím olovnaté běloby, 3. transfer. Někteří umělci 19. století nechávali svá díla nažehlovat hned po jejich dokončení nebo ještě přímo během práce na nich. Byla dokonce prodávaná dvojitá plátna, která poskytovala ochranu proti prachu a znečištěnému ovzduší (tato plátna nebyla spojena adhezivem, ale jen volně k sobě přiložena). Právě díky vzrůstajícímu znečištění ovzduší v 19. století začalo být nažehlování mnohem častější. Existovala samostatná profese, která se zabývala pouze rentoaláží. Nažehlování bylo v podstatě přípravou obrazu pro následující restaurátorský zásah. Původ voskovo-pryskyřičné rentoaláže není zcela jasný. V roce 1757 ji popsal v Dictionaire portatif de peinture, sculpture et gravure A. J. Pernety. Zároveň existuje informace, že tuto metodu vynalezl v Amsterodamu roku 1870 restaurátor Willem Antonij Hopmann. Nicméně je známo, že Rembrandtova Noční hlídka byla nažehlena na vosk již v roce Pod názvem holandská metoda se voskovo-pryskyřičná rentoaláž během 19. století značně rozšířila. Obzvlášť oblíbená byla severně od Alp. Počátky nažehlování s olovnatou bělobou jsou rovněž neznámé. V roce 1758 Dossie doporučoval pro rentoaláž zbytky olejových barev z palety a v roce 1794 Le Brun popsal tento typ rentoaláže v práci Réflexions sur le Musée National. 2

5 Od 20. století dochází k rozvoji technického vybavení pro rentoaláž. Ve 30. letech byla vynalezena elektrická žehlička se zabudovaným termostatem určená např. pro nažehlování na voskovo-pryskyřičnou směs. V roce 1949 byl postaven první horkovzdušný stůl, o rok později horkovzdušný vakuový stůl, který byl sériově vyráběn od roku V roce 1964 Hacke vynalezl nízkotlakový stůl a v roce 1974 představil Chittenden a Percival-Prescott vakuový rám. Od 70. let se začala používat syntetická adheziva, díky kterým bylo možné snížit tři nejdůležitější rizikové faktory při nažehlování: tlak, teplotu a vlhkost. Syntetické pryskyřice umožnily díky nízké teplotě tání vyvinutí tzv. low-heat sealing metody. Také již nebylo nutné předehřívání adheziva u nažehlování za studena. V roce 1975 Mehra představil nap-bond metodu a Heiber roku 1987 tzv. fabric grid metodu. Obě metody vznikly za účelem lepší reverzibility a omezení penetrace adheziva do struktury malby. 2. Nastínění problematiky Následky nažehlování byly často katastrofální: deformované impasto, spálená barevná vrstva, projevení se struktury plátna ze přední strany obrazu, poškozený malířský rukopis. Tato poškození byla dříve akceptována jako nevyhnutelný negativní efekt spojený s touto technikou. Po konferenci v Greenwich si začali restaurátoři uvědomovat, že na vlhkost nereaguje jen plátno s klihovou izolací, ale také samotná barevná vrstva. Obsah vlhkosti ovlivňuje mechanické vlastnosti barev a činí je náchylnějšími k poškození teplem a tlakem. Některé barvy lze pomocí vlhkosti naměkčit. Nažehlování na kliho-škrobovou směs i další druhy rentoaláže s použitím vlhkosti a tepla tuto vlastnost vlhkosti využívají, naopak voskovo-pryskyřičná rentoaláž nebo syntetické pryskyřice byly vyvinuty proto, aby se jí vyvarovaly. Například kliho-škrobová rentoaláž je lépe schopna vyrovnat zvednutou krakeláž. Účinek vlhkosti na olejovou barvu také vysvětluje, proč tak často během kliho-škrobové rentoaláže docházelo k poškození impasta. Při dostatečné teplotě a tlaku lze totiž hmotu barvy snadno tvarovat. Nejvíce nosným prvkem čerstvé malby je klihová izolace. Méně nosnou funkci pak plní podklad a barevná vrstva. Jak obraz stárne a vytváří se krakeláž, jsou vzájemné síly přerušeny a dochází ke vzniku zvednutých krakel. Poté se přenáší největší zátěž na textilní podložku. Pro tento případ bylo nejvhodnější metodou nažehlení na kliho-škrobovou směs, které zvednutou krakeláž vrátilo zpět. Zásadní bylo oddělení problému konsolidace barevné vrstvy od samotné rentoaláže. Díky tomu nebylo dublování již tolik nezbytné jako dřív. Proti nažehlovaní lze najít řadu argumentů jako například přílišné zploštění malby, vzhled jako po transferu, zdeformované impasto a nedokonalé přichycení k originální podložce. Podle typu adheziva je rentoaláž prováděna pomocí navlhčení, tání (vosk) nebo spojením teplem a závisí na použité metodě, zda je malba během procesu atakována tlakem, teplem, vodou nebo rozpouštědlem v adhezivu. Všechny tyto faktory mohou dílo značně namáhat. Napětí působící na povrch malby Pnutí je u malby na plátně udržováno napínacím rámem, který je v podstatě skutečnou podložkou, a neseno jednotlivými vrstvami malby. Naklížené nové lněné plátno je efektivně roztažitelný materiál, ale jak olejový podklad postupem času tvrdne, bere na sebe spolu s barevnou vrstvou největší zátěž. Jak plátno stárne, stává se slabším a díky opakovanému přepínání z rámu na rám může dojít k jeho celkovému zvětšení až o 1% a v rozích ještě o víc. To je pro podklad i barevnou vrstvu zcela maximální možná míra roztažitelnosti. Krátkodobé změny ve vlhkosti a teplotě okolního prostředí pak způsobují rozdílné napětí v jednotlivých složkách malby a vytvářejí tak smykové síly mezi jednotlivými vrstvami, stejně jako mění celkové napětí v malbě. Trhliny a nedokonalosti ve vypínacím systému plátna pak způsobují koncen- 3

6 trované napětí. Tyto faktory způsobují krakeláž, zvedání a odpadávání zralé barevné vrstvy. Dobré dublovací plátno by mělo zachovávat stejné napětí a odolávat povolení. Polyestery jsou stabilní materiály, které nereagují příliš na změny vlhkosti. Byly používány spolu se sklovláknitými tkaninami, ale ani jedny z nich se nehodily k pevnosti podkladu nebo klihové vrstvy v suchých podmínkách. Dublovací plátno by mělo mít co nejjemnější strukturu a mělo by být co nejtenčí, aby se jeho vypnutý povrch nacházel co nejblíže barevné vrstvě. Pro dublování se nejvíce používalo lněné nebo bavlněné plátno. Výhodou je, že reaguje na vlhkost stejným způsobem jako originální textilní podložka obrazu. Díky tomu ale zároveň podporuje napětí působící na malbu a podkladové vrstvy. Zároveň také dochází k jejich stárnutí. Další výhodou přírodního plátna je, že vypadá stejně jako originální zadní strana obrazu. Tento požadavek nezměněného vzhledu se dostal do popředí až v poslední době, kdy je kladen velký důraz právě na zachování autentického vzhledu díla a je silným argumentem pro odmítnutí nažehlování vůbec. Uvolněná barevná vrstva/konsolidace a rentoaláž Uvolněná barevná vrstva je často považována za důvod pro rentoaláž. Ztráta barevné vrstvy je většinou způsobena špatnou adhezí mezi podkladem a plátěnou podložkou. Občas, díky špatné malířské technice autora, se může oddělování objevit mezi jednotlivými vrstvami barvy. Tento případ se řeší velmi obtížně, naštěstí je ale také velice vzácný. U vyzrálé malby na plátně nese napětí plátna hlavně vrstva klihu a podklad v závislosti na vlhkosti a s výjimkou deformací jako jsou např. krakely, kde je napětí neseno plátnem. Ke zvedání barevné vrstvy může také dojít během srážení vrchní vrstvy malby během zasychání. Metoda aplikace adheziva je u nažehlování velmi důležitá. Nasprejování tenké vrstvy adheziva snižuje soudržnost v povrchu malby, zatímco nátěr štětcem v silné vrstvě může vést ke smrštění. Pro co možná nejlepší penetraci bez smršťování se používají horké rozpuštěné materiály. Rozpuštěné vosky dobře penetrují při teplotě cca 60 ºC. Beva zůstává viskózní při 70 ºC. Vosk je ideální pro vyplnění dutin, ale impregnace způsobuje ztmavnutí plátna, které může vést v případě tenké podkladové vrstvy také ke ztmavnutí celé malby. Od restaurátorských zásahů je požadována reverzibilita. Odstranění adheziva pro rentoaláž nicméně může způsobit ztráty v barevné vrstvě. Odstranění voskovo-pryskyřičné směsi není nikdy kompletní. Adheziva mohou degradovat oxidací, hydrolýzou nebo růstem plísní, což vede ke ztrátě síly, zkřehnutí, ztmavnutí a kyselosti. Kyselost pak urychluje degradaci plátna nebo barvy. K hydrolýze je náchylný i polyvinylacetát a okyselení podléhá dokonce damarová pryskyřice přidávaná ke včelímu vosku. Tlak Tlak je silou vyvinutou na povrch malby a nevyhneme se mu u žádného z typů rentoaláže. Neadekvátní tlak může strukturu malby poškodit. Vynález horkovzdušného vakuového stolu, nízkotlakového stolu a vakuového rámu je hledáním možnosti, při které bude na malbu vyvinut co nejmenší tlak, který však zároveň umožní efektivní výsledek. Důležitost správně zvoleného tlaku při nažehlování začala být zjevná spolu s vynálezem horkovzdušného vakuového stolu, kde je tlak na povrch malby vyvíjen pomocí tenké elastické folie. Tento tlak dokáže být natolik silný, že může zalisovat barevnou vrstvu do textilní podložky. Můžeme rozlišit negativní a externí tlak. Oba na malbu působí během nažehlovacího procesu. Externí tlak působí na malbu zvnějšku a negativní neboli interní tlak se nachází uvnitř struktury malby. Tlak vznikající ve vakuu může poškodit jak povrch, tak vnitřní strukturu malby. Každá malba obsahuje vodu. Množství je závislé na jejich hydroskopických složkách, kapilárních dutinách a okolní relativní vlhkosti. Nejjemnější tlak vzduchu pod folií zvýší tlak páry vody nacházející se v kapi- 4

7 lárách a pórech. Výsledná pára ovlivní jak podložku, tak složky pojidla nebo barvu. Pokud byl z malby rozpouštědlem snímán lak nebo uvolněné části upevňovány rozpuštěnými syntetickými pryskyřicemi, tak se ředidlo dostalo hluboko do struktury malby a jen pozvolna se vypařuje. Pokud je takové dílo ošetřováno ve vakuu, tlak páry se díky těmto reziduím rozpouštědel zvyšuje, oslabuje strukturu malby a může později způsobit další poškození. Kde se na textilní podložce nebo na nažehlovacím materiálu vyskytují nepravidelnosti jako uzlíky nebo zesílené nitě, může dojít k deformaci barevné vrstvy. Kde je textilní podložka řidší nebo na místech mezer mezi nitěmi, může dojít k zatlačení barevné vrstvy mezi tyto mezery a tím pádem i ke zviditelnění textury a nepravidelností plátna. Jednotlivé nitě také mohou zapadnout do mezer plátna nažehlovacího, čímž vzniknou na povrchu plátna nerovnoměrnosti. Tento fenomén se objevuje na všech malbách nažehlených na horkovzdušném vakuovém stole bez mezivrstvy. U přírodních tkanin není tento efekt díky jejich nepravidelnosti tolik patrný jako u syntetických materiálů, které jsou dokonale pravidelné. Použití mezivrstvy neboli sandwichová metoda tento efekt potlačuje. Teplo Některé nažehlovací techniky využívají teplo. To může vést k negativním efektům jako je tepelné pnutí, termoplastické deformace, snížení obsahu vlhkosti a koncentrovaným chemickým reakcím uvnitř uměleckých děl. Jednotlivé části maleb absorbují teplo odlišným způsobem. Například tmavé části ho přijímají více než světlé. Rozdíly mezi jednotlivými oblastmi jsou až 30 % a mohou vyvolat tepelné napětí ve struktuře malby. Teplo navíc vytváří termoplastické napětí: tmavá místa se více zahřívají a díky vyššímu obsahu pojidel než u světlých části se více naměkčují. Teplo také ovlivňuje okolní relativní vlhkost vzduchu, což znamená, že zahřáté materiály vyloučí více vlhkosti. Každá aplikace tepla také zrychlí chemické reakce probíhající uvnitř malby, jako např. oxidaci, polymerizaci a fotochemické reakce. 3. Klasické materiály a metody pro rentoaláž Adhezivum-olovnatá běloba Jedná se o jednu z nejstarších nažehlovacích technik, která se však v současnosti již nepoužívá. Jako pojivo slouží olovnatá běloba utřená s vysychavým olejem. Důvody k použití těchto materiálů nejsou příliš známé. Příčinou mohla být obava z působení vlhkosti obsažené ve škrobovo-klihové pastě na plátno a víra, že tato procedura může starou podložku zároveň vyživit a ochránit proti vlhkosti. Hlavní nevýhodou je ireversibilita. Odstranění rentoaláže olovnatou bělobou je možné v podstatě pouze mechanickou cestou, což je časově velmi náročný proces. Adhezivum-vizina Tato metoda pochází zřejmě z Ruska. Vizina je vysoce elastické glutolinové lepidlo, které se vyrábí z plovacích měchýřků jesetera. Příprava je podobná jako u nažehlování s použitím coletty. Na barevnou vrstvu je nanesen nátěr, který obsahuje 3-4% viziny, 3-4% medu a 92-94% vody. Na tento nátěr je přilepen ochranný přelep. Po zaschnutí je malba sejmuta z napínacího rámu a pomocí pruhů papíru připevněna na pracovní rám. Zadní strana je pak opatřena nátěrem sestávajícím ze 4% viziny, 4% medu a 92% vody. Celá směs je nanášena v zahřátém stavu o teplotě přibližně 30 ºC. Teplota by neměla být vyšší, aby vizina nepenetrovala příliš do struktury malby. Pokud tkanina nechce směs absorbovat, je množství medu v adhezivu zvýšeno na 6%. 5

8 Po zaschnutí je zadní strana zahlazena pemzou a je na ni nanesen druhý nátěr směsi, který se nechá vychládnout na cca ºC. Dublovací plátno napnuté na pracovní rám obdrží také tyto dva stejné nátěry. Pro samotné nažehlování je na obě plátna nanesen nátěr, který obsahuje 9-13% viziny, 13-21% medu a 65-78% vody. V okamžiku, kdy je směs trochu hustší a pevnější než během nanášení, jsou oba povrchy k sobě přiloženy a od středu stlačovány měkkým tamponem. Po dvou až třech hodinách je malba z obou stran min žehlena při teplotě 70 ºC. Po půl hodině se proces opakuje. V okamžiku, kdy dojde k úplnému odpaření vlhkosti, je proces u konce. Adhezivum-kliho-škrobová směs Zvířecí klih a obilná mouka jsou zřejmě nejstaršími adhezivy používanými pro nažehlování. Složení směsí se lišilo v závislosti na období a oblasti. V Evropě byly nejčastěji používanými materiály ve směsi zvířecí klih, mouka z obilovin a voda v kombinaci s teplem a tlakem. Takovéto recepty pro lepidla se nachází už v díle Cennina Cenniniho z přelomu 13. a 14. století. První použití těchto lepidel pro nažehlování se objevuje v 17. století. Souviselo se změnami formátů maleb, kdy byly přidané části plátna připevňovány právě pomocí této lepicí směsi. Recepty pro nažehlování s kliho-škrobovou směsí se objevují poprvé v Itálii v roce 1719, kde je tato metoda nazývána Coletta. Během 19. století byla v Evropě publikována řada manuálů pro restaurátory, ve kterých byla popisována různá kliho-škrobová adheziva a odlišné způsoby nažehlování. Ve dvacátém století pak byly tyto materiály používány do 60. let, kdy byly nahrazeny syntetickými látkami. základní materiály živočišný klih Je produktem hydrolýzy kolagenu. Je rozpustný ve vodě nebo ve zředěných kyselinách a zásadách. Klihy vyrobené z paznehtů skotu, šlach, chrupavek, kostí a kůže jsou silně lepivé a křehnou vlivem stárnutí. Tyto adheziva nejpřesněji odpovídají termínu glues. Obsahují více nečistot, a proto mají i větší lepivost než čistější a více upravená živočišná adheziva. Jemnější, elastičtější, ale také méně lepivá adheziva se vyrábějí z kůže menších zvířat (králíků, koz a dalších pasoucích se zvířat). Tato adheziva jsou nejčastěji nazývána želatiny nebo sizes. Pro výrobu lepidla se používají také části ryb. Nejběžnější je jeseteří klih vyráběný ze vzduchového měchýře této ryby. Adhezivum musí zasychat pomalu a kontrolovaně, aby došlo k vytvoření pevného spojení. Pokud se vypaří voda z molekulární struktury lepidla příliš rychle, tak adhezivum zkrystalizuje a ztvrdne. Naopak příliš mnoho vody v lepidle způsobuje nestabilitu filmu. Díky tomu hraje důležitou roli ve stabilitě a efektivitě lepidla relativní vlhkost a teplota prostředí. Množství vody v adhezivu pak ovlivňuje i míru srážení a kontrakce. Platí, že čím rychleji dochází k vysušení, tím je srážení výraznější. Dalším důležitým faktorem je ph. Čím je lepidlo zásaditější, tím je viskóznější. Vlastnosti adheziva může ovlivnit i kvalita vody: voda s tvrdostí menší než 17 mg/l, a tudíž s minimálním obsahem vápníku a hořčíku, pomáhá vytvořit kompaktní, dokonce až pastovitou hmotu. obilná mouka Nejběžněji používaná byla rýžová nebo pšeničná mouka. Ačkoliv má slabé lepicí schopnosti, jejím hlavním úkolem bylo zahustit hmotu lepidla. Typ mouky pak mohl ovlivnit charakter klihoškrobové směsi. Přidával se do ní ne vždy jen jeden typ mouky, ale někdy se jednalo o kom- 6

9 binaci dvou nebo tří druhů. Všechny obilné mouky se skládají ze škrobu (uhlohydrátů) a lepku (proteinů). Mouky, ve kterých je více lepku než škrobu, vytvářejí tuhou elastickou hmotu. S vyšším obsahem lepku pak stoupá i množství vlhkosti, které je mouka schopna absorbovat. Mícháním během zpracování se struktura lepku posiluje. Ke stabilitě hmoty bobtnáním vlivem vlhka nebo tepla přispívá i škrobová složka mouky. přírodní pryskyřice Mnoho receptů uvádí jako další příměs přírodní pryskyřice. Nejčastěji se jednalo o damaru nebo benátský terpentýn. Obě pryskyřice jsou extraktem z rostlin a jsou nerozpustné ve vodě. Damarová pryskyřice má tendenci krystalizovat, ale je méně kyselá než ostatní pryskyřice. Benátský terpentýn se od ostatních terpentýnů liší nízkým číslem kyselosti a ani po dlouhé době nekrystalizuje. zvlhčující a změkčující přísady Za účelem udržení molekul vody, které podporují elasticitu zaschlého filmu, byl do receptů často přidáván med nebo melasa. Většina receptů přesně nespecifikuje o jaký druh medu či melasy se jedná, nicméně tyto cukernaté látky mohou negativně ovlivnit celkový krystalický obsah zaschlého adheziva. med Med krystalizuje podle toho, z jakých rostlin pochází. Krystalizace je dále závislá na teplotě a poměru glukózy a fruktózy. Pokud je poměr větší než 1, med rapidně krystalizuje. Tendence ke krystalizaci stoupá i při relativní vlhkosti menší než 16 %. melasa Melasa je sirup, který vzniká jako produkt během konečné krystalizační fáze při extrakci a rafinaci cukru. Rentoaláž s kliho-škrobovými adhezivy Ingredience, proporce, ani pracovní postupy nebyly nikdy zcela přesně dodržovány. Jednotlivé komponenty v receptech byly často modifikovány. Vlhkost Kliho-škrobová adheziva jsou aplikována v zahřátém stavu (cca C) na zadní stranu obrazu i na novou plátěnou podložku. Aplikace byla prováděna buď špachtlí, nebo bylo adhezivum nalito na povrch plátna a pak vtíráno stěrkami vyrobenými ze dřeva nebo jiných materiálů. Pak byl obraz a plátno k sobě přiloženy a pod tlakem došlo k jejich spojení. Během procesu je důležitý obsah vody v adhezivu a okolní atmosferická vlhkost. Důležité pro správnou adhezi je pozvolné vysychání. Proces bývá podpořen teplem a tlakem. Na odpařování vlhkosti může malba reagovat smrštěním podložky, které pak způsobí nadzvednutí barevné vrstvy. Proto je třeba provádět proces pod tlakem, aby byla malba udržena v rovině a aby obě plochy s naneseným adhezivem neustále zůstávaly v kontaktu. Nářadí a vybavení Ve florentské metodě bylo adhezivum nanášeno a roztíráno pomocí kovové špachtle se zoubky, které však musí být zaoblené, aby nepoškodily plátno. Tento nástroj zajišťuje, že na plátno nebude naneseno zbytečně velké množství směsi. Tato metoda se používá jen pro flor- 7

10 entský způsob, kde je pasta poměrně hustá. V ostatních případech je směs vtlačována do struktury plátna pomocí dřevěných destiček. Další metodou, která měla za úkol kontrolovat ztrátu vlhkosti a tepla z adheziva, bylo umístění písku na povrch malby. Tíha písku udržovala malbu rovnou a dovolovala postupnou absorpci a vypařování vody. Tlak byl při nažehlování vyvíjen různými způsoby-např. zatížením mramorovou deskou nebo v pozdějších dobách vřetenovým lisem. Nejdůležitějším nástrojem byla ruční žehlička. Nevýhodou ručního nažehlování je nerovnoměrné rozložení tepla na obraze. Ve 20. století byly vyvinuty kovové válečky s rukojetí. Během nažehlování se těmito válečky jezdilo po malbě. Váha válečku zajišťovala tlak a některé byly také vybaveny zdrojem tepla. Dřevěné válečky byly také používány ke spojení pláten a k eliminaci vzduchových kapes. Od poloviny 20. století byl k nažehlování s použitím kliho-škrobových adheziv používán i horkovzdušný vakuový nebo nízkotlakový stůl. Základními požadavky celého procesu je udržovat plátno v rovině a v kontaktu s novou podložkou a zvýšení teploty za účelem vypařování vlhkosti z adheziva, které by ale nemělo vysychat příliš rychle. Příklad nažehlování s použitím adheziva zvaným Coletta Dublovací i originální plátno bylo napnuto na rám. Pracovní rám, na kterém bylo napnuto plátno malby, se musel vejít do o něco většího pracovního rámu s dublovacím plátnem. Před napnutím malby na pracovní rám byl její povrch opatřen ochranným přelepem. Po jeho zaschnutí byla malba sejmuta z napínacího rámu a přilepena k pracovnímu rámu pomocí pruhů papíru asi 15 cm širokých. Po zaschnutí těchto stripů byla malba vypnuta. Nažehlovací plátno bylo před vypnutím a naklížením zaječím klihem a molasou několikrát navlhčeno. Adhezivum zvané Coletta je pak naneseno na dublovací i originální plátno štětcem. Oba pracovní rámy se do sebe zasunou a žehlí se při teplotě cca 45 ºC. Závěr Je důležité si uvědomit, že působení tlaku a tepla na materiály maleb na plátně mohou mít negativní následky. Vlhkost obsažená v kliho-škrobové pastě naměkčuje adheziva na vodní bázi. Na vlhkost reagují určité typy plátna jako např. bavlna nebo plátna ze smíšených materiálů, která se mohou srazit. Přílišným teplem a tlakem bývá ovlivněno i olejové pojidlo pigmentů. Může tak dojít ke zploštění nebo deformaci materiálu barevné vrstvy, obzvlášť v místech s pastózními nánosy barvy. Lazury nebo lak může být zatlačen do krakel v barevném filmu nebo se dokonce rozpouští. Často také dochází k projevení struktury plátěné podložky v malbě. Existují však i pozitivní aspekty kliho-škrobového nažehlování. Díky vlhkosti dochází k naměkčení podkladu, což pozitivně přispívá k opětovnému upevnění uvolněných částí podkladu a barevné vrstvy. Některé typy kliho-škrobového nažehlování mohou být použity pro nap-bond metodu, při které adhezivum nepenetruje do originální malby a reverzibilita takového zásahu je možná i po delší době. Dalším pozitivem je mnohaletá znalost kliho-škrobových adheziv a způsobu jakým dochází k jejich stárnutí. Díky tomu se tato metoda dodnes používá prakticky nezměněna: ke směsi se přidává jen malé množství PVAC lepidla (Mowilith DM5) nebo disperze akrylátové pryskyřice (Lascaux 489) pro zvýšení adheze. Odstraňování staré rentoaláže Odstranění kliho-škrobové rentoaláže je časově velmi náročné. Pokud je rentoaláž v pořádku, 8

11 může být ponechána, případně doplněna stripy. Kliho-škrobová směs je obvykle odstraňována za sucha mechanicky skalpelem. Pokud tato metoda selže, lze adhezivum odstraňovat v navlhčeném stavu. Nejvhodnějším způsobem je nanášení vlhkosti vázané v gelu na malé čtverečky systémem šachovnice, aby se zabránilo smrštění plátna. Pokud dojde k navlhčení klihového lepidla, tak jeho značná část zůstane v textuře plátna. Proto se plátno po vyschnutí může ještě jednou dočistit mechanicky skalpelem. Adhezivum-voskovo-pryskyřičná směs Tato metoda byla vynalezena v polovině 19. století v Nizozemí jako odpověď na problémy s neustálou vlhkostí, která ohrožovala existenci zdejších uměleckých děl. Kliho-škrobová rentoaláž neměla v tomto druhu klimatu příliš dlouhou trvanlivost. Od konce 19. století použití voskovo-pryskyřičné metody vzrůstalo nejen v Nizozemí, ale i v ostatních zemích. Od 20. let pak byla tato metoda a její výhody i nevýhody často předmětem diskuzí. Voskovo-pryskyřičná směs a její vlastnosti byly pak vylepšovány různými aditivy nebo změnami poměrů jednotlivých složek ve směsi. Ačkoliv byly nevýhody stále zřejmější, byla tato metoda běžně používána i jako prevence až do roku Včelí vosk je natolik stálým chemickým materiálem, že prakticky nestárne, nicméně jeho lepicí schopnosti jsou velmi špatné. Proto byla přidávána k vosku kalafuna, která není citlivá na vlhkost a zároveň dodává potřebnou adhezi. Včelí vosk také snadno impregnuje do materiálů. Značnou výhodou této metody bylo, že během jednoho zásahu došlo k vyrovnání a konsolidaci jak podkladu, tak barevné vrstvy a plátno bylo posíleno. Konsolidace hrála v těchto úvahách mnohem větší roli než podpoření plátna novou podložkou. Od 30. let 20. století byly zkoumány vlastnosti voskovo-pryskyřičných směsí s různými složkami v rozdílných poměrech. Za nevýhodu byla považována nedostatečná adhezivní schopnost vosku a nízká flexibilita. Tyto problémy měl vyřešit přídavek pryskyřice nebo balzámu. Zároveň ale bylo zjištěno, že pryskyřice během času podléhá oxidaci. Často diskutovaný argument, že voskovo-pryskyřičná směs ovlivňuje barevnost malby, zatím nebyl plně potvrzen. Byly prováděny pokusy, které měly za úkol nalézt co nejlepší materiály. Zkoušely se různé vosky: bělený a nebělený včelí vosk, různé druhy parafinů s odlišnými teplotami tání a směsi včelího vosku v kombinaci s pryskyřicemi, parafinem, Benátským terpentýnem, gumou elemi a Kanadským nebo Kopajským balzámem. Důraz byl kladen na adhezivní vlastnosti a bod tání. Kalafuna byla nahrazena damarou, která méně podléhá stárnutí. Od 50. do 70. let byly zkoušeny různé variace tradiční směsi, ale také nové materiály. Používána byla řada vosků rostlinného, minerálního nebo syntetického původu a polycylkohexanonové pryskyřice. Materiály používané v receptech pro voskovo-pryskyřičnou směs zahrnovaly Karnaubský vosk, Multiwas ML-445, Mobilwax 2300, Polywax 12000, Polywax 1000, Carbowax, Multiwax 835, MS2A resin a AW2 resin. Tyto materiály měly ovlivňovat adhezi, bod tání, viskozitu a rozpustnost. Základní materiály Základním materiálem je nebělený včelí vosk v kombinaci s pryskyřicemi, balzámy atd. Obvyklý poměr ve směsi byl 2 až 3 díly vosku k 1 až 2 dílům pryskyřice. Nicméně objevují serecepty s 10 díly kalafuny k 1 dílu vosku nebo směsi s poměrem vosku a pryskyřice 1:1. Směs je připravována tak, že vosk zahřejeme ve vodní lázni a poté do něj přidáme pryskyřici a případně další složky. Z vosků byl používán vedle včelího Karnaubský vosk, Multiwax a Ceresin (bělený minerální vosk). Z pryskyřic pak kalafuna, damara a AW2. Přidané balzámy zahrnovaly Benátský terpentýn. Kanadský balzám a Elemi. Jako další ingredience byl používán terpentýn, lněný olej, glycerin, ricinový olej. Účelem dalších příměsí jako např. křídy, drceného korku, vláken juty 9

12 nebo pilin z tvrdého dřeva byla konsolidace malby a prevence projevení struktury dublovacího plátna ze přední strany obrazu. Způsoby provedení a různé vybavení pro voskovo-pryskyřičnou rentoaláž K nažehlování byla používána různá plátna: od jemných keprových až po silná plátna tkaná dvojitou nití, která měla zajistit značnou pevnost. Voskovo-pryskyřičná pasta byla obvykle nanášena v poměrně silné vrstvě na zadní stranu plátna malby. Způsob provedení ovlivňovalo také použité vybavení: nejprve šlo o žehličky nahřívané na kamnech, později o elektrické žehličky s regulovatelnou teplotou. V roce 1948 byl v The Courtauld institute v Londýně sestaven první horkovzdušný stůl, který dovoloval zahřát stejnoměrně celou plochu obrazu, což vyřešilo řadu problémů vznikajících nestejnoměrným zahříváním. V roce 1955 byl pak vynalezen vakuový horkovzdušný stůl. Jeho plošné a často chybné používání nicméně způsobilo na obrazech značné škody jako např. změnu barevnosti nebo deformace zapříčiněné nadměrným teplem a tlakem. Tyto i další optické změny na obrazech měly za následek kritiku celé metody. Příklad postupu provedení voskovo-pryskyřičné rentoaláže Dublovací plátno je nejdříve vypráno, vyžehleno a vypnuto na pracovní rám. Nepravidelnosti plátna, jako jsou např. uzlíky, jsou odstraněny. Hostaphanová folie je na horkovzdušném vakuovém stole otřena kusem vlněné látky. Vzniklá elektrostatická síla způsobí, že dojde k dokonalému přilnutí folie k povrchu stolu. Poté je napnuté dublovací plátno položeno na stůl zahřátý na teplotu tání voskovo-pryskyřičné směsi a předehřátá směs se nanese pomocí štětce na plátno. Stejný proces následuje ze zadní strany malby. Dalším krokem je vytvoření podkladové vrstvy s pomocí hostaphanu a měkkého základu, který má zabránit přilepení nebo deformaci barevné vrstvy. Dále je na dublovací plátno položena malba lícem vzhůru. Aby bylo vakuum rovnoměrné, jsou kolem malby rozloženy pruhy látky, které vedou k vakuovým trubicím. Celá sestava je zakryta hostaphanovou folii a utěsněna po obvodu např. lepicí páskou. Poté je spuštěna vakuová pumpa a během vytváření požadovaného tlaku jsou uhlazeny všechny záhyby na vrchní folii hostaphanu. Do chvíle než teplota dosáhne bodu tání adheziva, je nutné udržovat tlak poměrně nízký, aby se zabránilo projevení nerovnoměrností z voskovopryskyřičné směsi do povrchu malby. To může zajistit např. pruh látky vedoucí od průduchu stolu, pod hostaphanem až ven na vzduch. Nasávání okolního vzduchu zajistí udržení tlaku na nízké hodnotě. Stoupající teplota je kontrolována termostatem stolu a termometrem na jeho povrchu. Po rozpuštění adheziva je teplota vypnuta, jsou zapnuty chladící ventilátory a po dostatečném ochlazení je odstraněna hostaphanová folie. Pro kontrolu rozpouštění adheziva bývá jeho malé množství položeno na povrchu hostaphanu, aby bylo zřejmé kdy došlo k jeho rozpuštění a ztuhnutí během následného ochlazování. Občas je voskovo-pryskyřičná rentoaláž používána v kombinaci s kliho-škrobovou. Malba je pak nejdříve nažehlena na kliho-škrobové a pak opakovaně na voskovo-pryskyřičné adhezivum. Přehodnocení rentoaláže s použitím voskovo-pryskyřičného adheziva po roce 1974 V roce 1974 představil Gustav Berger syntetické adhezivum Beva 371 jako alternativu k voskovo-pryskyřičné směsi. Berger zpochybňoval vliv voskovo-pryskyřičné směsi na plátno, její proces stárnutí a reverzibilitu. Dalším problémem bylo, že na obraz nažehlený na voskovopryskyřičnou směs již nelze použít jiné adhezivum. Dále zpochybnil, že jde o dobré preventivní opatření, které má chránit plátno a malbu proti vlhkosti a stárnutí a že se jedná o ideální způsob pro vyrovnání plátna. Nažehlování přestalo být vnímáno jako vhodný preventivní zásah při péči o obrazy a naopak byly vysloveny názory, že je lepší se mu úplně vyhnout. Pozornost 10

13 byla čím dál tím více zaměřena na možnosti, jakými lze voskovo-pryskyřičnou směs odstranit a jaké změny se na obrazech, které prošly tímto zásahem objevují. Bylo zjištěno, že vzniká specifická krakeláž, deformace v plátně a změny v lakové vrstvě podél krakel, které nesouvisely s přirozeným stárnutím malby. Nejnovější výzkumy dokázaly, že včelí vosk neproniká pouze mikroprasklinkami do struktury malby, ale přímo infiltruje pojidlo v barvě. Časem se směs stává méně soudržnou a když dojde k zahřátí, mohou se jednotlivé složky oddělit. Dokonce při pokojové teplotě vosk migruje z pryskyřice do celé struktury malby. Barevná vrstva malby nažehlené na voskovo-pryskyřičnou směs je také více citlivá na rozpouštědla. Optické změny jsou pak závislé na technice malby a na způsobu, jakým bylo nažehlení provedeno. Změně barevnosti může například zabránit olejový podklad s obsahem olovnaté běloby, který není příliš porézní. Tyto poznatky mohou ovlivnit způsob, jakým bude s malbami, které prošly nažehlením na voskovo-pryskyřičnou směs, v budoucnosti nakládáno. Např. další působení tepla na již nažehlenou malbu podporuje oddělení vosku od pryskyřice ve směsi, zoxidovaná pryskyřice se také stává polárnější a méně kompatibilní s voskem a během stárnoucího procesu dochází ke zvyšování bodu tání u pryskyřice, zatímco bod tání vosku zůstává stále stejný. Extrakcí směsi z malby pomocí tepla pak dochází hlavně k odstranění vosku, který je pro malby více škodlivý, protože se dostává přímo do pojidla barvy. U obrazů, které byly nažehleny nepříliš dlouhou dobu po svém vzniku dochází k mnohem razantnějšímu pronikání směsi do struktury ještě ne zcela zoxidované malby, takže při extrakci by mohlo být spolu s voskem odstraněno i pojidlo barvy. 4. Moderní techniky rentoaláže Moderními technikami rentoaláže rozumíme metody, které souvisejí s vynálezem horkovzdušného vakuového stolu v 50. letech, jenž znamenal rozvoj nových technologií, které nahradily tradiční ruční metody nažehlování. Stabilizační zásahy Dříve byla prováděna rentoaláž a konsolidace jako jeden jediný zásah. Účelem stabilizace plátna rentoaláží bylo přenesení napětí působícího na malbu na novou podložku a nažehlovací adhezivum. Nejlepším materiálem pro nažehlování je pevné a tuhé plátno. V současné obě není v mnohých případech považována rentoaláž za nutnou. Nicméně během postupu restaurování může být zjištěno, že podložka je příliš křehká na to, aby unesla napětí, kterému je vystavena. Proto je potřeba jí poskytnout určitý druh podpory jako je např.: strip lining, loose lining, insert lining nebo cami lining. V moderních technikách rentoaláže existují dva hlavní druhy stabilizace. Jeden představuje adhezivum mezi nažehlovacím plátnem a zadní stranou malby, kde je vazba získávána penetrací adheziva jak do nového tak do originálního plátna. Toto je princip tradičních nažehlovacích metod s kliho-škrobovou nebo voskovo-pryskyřičnou směsí. Principem druhého typu je tzv. laminace (také známá jako nap-bond lining ), kdy adhezivum vytváří nap-bond spojení mezi povrchem plátna a zadní stranou malby. Laminace je prováděna buď suchým filmem akrylátové disperze, která vytváří spojení pomocí tepla (heat-sealed) nebo aktivací rozpouštědla. Akrylová disperze může být použita také za mokra a proud vzduchu z nízkotlakového stolu pak slouží k jejímu vysušení ak vytvoření spojení. Vybavení Tradiční nažehlovací techniky využívají teplo a tlak vytvářený pomocí ručních žehliček nebo pouze tlak bez tepla vyvíjený vřetenovým lisem. Moderní techniky nažehlování využívají speciálně zkonstruované stoly, které poskytují jak teplo tak ochlazování, tlak i proudění vzduchu 11

14 pro vysušení. Stoly lze rozdělit do dvou typů: vakuový-horkovzdušný stůl a nízkotlakový perforovaný stůl nebo rám. Vakuový horkovzdušný stůl byl vynalezen v 50. letech a dále vylepšován v následujících deseti letech. Základem tohoto stolu je zespodu nahřívaná kovová deska. Podél stolu se nachází jeden nebo více otvorů propojených s vývěvou. V moderních technikách nažehlování jsou tyto stoly používány v případech, kdy jsou termoplastická adheziva naměkčena či rozpouštěna pomocí zahřívacího zařízení stolu za současného působení tlaku z vývěvy. Vazba je vytvořena, když je naměkčené nebo rozpuštěné adhezivum ochlazeno na pokojovou teplotu, zatímco celá soustava zůstává pod tlakem. Druhý typ je nízkotlakový perforovaný stůl nebo rám. Může být použit pro nažehlovací nebo laminovací adheziva na vodní bázi, jako je např. kliho-škrobová směs nebo akrylátové disperze. Proud vzduchu pak může být použit pro odstranění vody z adheziva za současného působení tlaku na povrch malby. Vysoušení může probíhat bez anebo s působením tepla. Pokud je stůl vybaven zahřívacím zařízením, může být použit k aktivaci adhezivní schopnosti filmů zaschlých akrylátových disperzí. Když je dosažena aktivační teplota filmu akrylové disperze, stává se film lepivým na dotek a vytváří nap-bond spojení. Důležité je, že se adhezivum zcela nerozpustí a tudíž nepenetruje do zadní strany plátna originální malby. Tato spojení jsou ale obvykle slabší než když se adhezivum zcela rozpustí a penetruje do plátna. Pokud je stůl použit pro aktivaci termoplastických adheziv nebo filmu akrylátových disperzí, může být tlaku potřebného k vytvoření spojení dosaženo pomocí různých typů nepropustných nebo částečně propustných folií (např. silikonový papír), které na jedné straně zajišťují požadovaný tlak a na druhé umožňují proudění malého množství vzduchu, který tak ochlazuje a pomáhá schnutí adheziva. V případě, že dílo nemůže být transportováno, lze vytvořit vlastní stoly nebo rámy ze dřeva či kovu se svrchním materiálem propouštějícím vzduch. Nastavení stolů Díky poškozením způsobeným nažehlováním na stolech, jako bylo např. projevení nepravidelností z podložky do malby nebo deformace pastózních nánosů barvy, se začaly používat prokládací materiály jako přírodní nebo syntetická plst, savý papír či samet. Tyto materiály se pokládají mezi kovový povrch stolu a plátno, aby během procesu poskytly pružnou podporu všem nepravidelnostem malby. Na tento podkladový materiál se pak položí polymerová nebo polyesterová folie, aby se zabránilo přilepení plátna k tomuto materiálu. Za účelem vytvoření tlaku, je na povrch celé soustavy položena polymerová folie (např. Melinex, Mylar nebo Hostaphan). Okraje musí být zatíženy nebo přelepeny páskou. Protože ošetření provádí celý perforovaný povrch nízkotlakového perforovaného stolu, je nevyužitá plocha kolem plátna vykrývána např. polymerovými foliemi nebo neprodyšným plátnem. Adheziva Od 30. let se začínají používat syntetické pryskyřice a vosky. Jednalo se o mikrokrystalické vosky, parafiny a aditiva z umělých pryskyřic. Méně často byly používány polyvinylacetáty (PVAC). Syntetické pryskyřice se rozdělují na termoplasty, termosety (duroplasty) neboelastomery. Pro restaurování jsou pak vhodné pouze termoplasty. Termoplasty jsou látky, které mohou být opakovaně naměkčovány teplem a jsou rozpustné v určitých organických rozpouštědlech. Stárnou zejména díky fotooxidaci, tzn. reakcí na světlo, která může způsobit zežloutnutí nebo permanentní síť polymerizace, která může přeměnit termoplastickou látku na dále nerozpustný elastomer nebo termoset. Umělé pryskyřice se používají pro nažehlování zatepla hot-seal metodou (Beva 371) nebo zastudena ( cold lining ). Moderní látky umožňují použití menšího množství adheziva než tradiční materiály. 12

15 Během 70. a 80. let došlo k vývoji nových adheziv, která do značné míry nahradila užívání kliho-škrobové a voskovo-pryskyřičné směsi. Voskovo-pryskyřičná směs byla nahrazena Bevou 371, která byla představena Gustavem Bergerem. Kliho-škrobová adheziva byla experimentálně nahrazována množstvím syntetických polymerů, obvykle disperzí. Některé byly později zavrhnuty, ale některé se ukázaly užitečné ne tolik v mokrém stavu, ale spíš jako suché filmy, které byly následně aktivovány horkem nebo rozpouštědly. V některých případech se pokračuje v užívání kliho-škrobové směsi v kombinaci s nízko-tlakovým perforovaným stolem. Nová adheziva do určité míry vyřešila problematické účinky tradičních materiálů. Výběr adheziva však také záleží na budoucí lokaci díla: v muzeu nebo prostředí bez kontroly okolních faktorů. Nažehlovací podložky V tradičních technikách rentoaláže bylo za nejlepší možnou podložku pokládáno lněné plátno. Po konferenci v Greenwich byla vyvinuta řada alternativních tkanin. Vedle lněného plátna jsou tak používány polyesterové tkaniny, polyesterové plachtoviny a další syntetické látky (např. Sunbrella) Jednotlivé kroky předcházející nažehlování Příprava nažehlovacího plátna Nové plátno by mělo být napnuto na pracovní rám, navlhčeno a poté znovu napnuto. Dalším krokem může být případné ošetření plátna proti acidifikaci. V případě syntetických materiálů není vlhčení ani nové napínání plátna nutné, protože tyto materiály nejsou citlivé na vlhkost. Příprava malby Malba by měla být na pracovní rám napnuta v případě, že k nažehlení bude použito adhezivum na vodní bázi. Izolace textilních podložek před nažehlováním Izolace slouží k zabránění penetrace adheziva do plátna. Vodou rozpustné syntetické materiály určené pro izolaci zahrnují Lascaux Hydrogrund 750, používaný naředěný čtyřmi díly vody. Rozpouštědly ředitelné izolační materiály jsou např. 10% Paraloid B72 v toluenu, 10-50% Plexisol P550. Dále se používá Plextol D540 ve směsi s methylcelulózou MH 300 (při nažehlování s použitím Lascaux adhesive wax a Bevy 371). Kliho-škrobová rentoaláž na nízkotlakovém perforovaném stole Stejně jako u ručního nažehlování může obsah vody v adhezivu způsobit mechanické reakce v jednotlivých částech malby. Vrstva klihu se může naměkčit a dočasně ztratit veškerou svoji sílu a lněné plátno se může nejdříve zvětšit a poté smrštit. Nicméně toto adhezivum dokáže efektivně přichytit zvednutou barevnou vrstvu a udržet ji v rovině i následně po zákroku. Postup provedení kliho-škrobové rentoaláže na nízkotlakovém perforovaném stole: Malba je napnuta na pracovní rám pomocí pruhů tkaniny nebo papíru. Poté je vybráno lněné plátno s podobnou strukturou jako originální plátno malby. Nažehlovací plátno je vypnuto na pracovní rám, který je natolik velký, aby se do něj vešel pracovní rám s originální malbou. Poté je nové plátno zaizolováno nátěrem klihovou vodou. Následuje úprava perforovaného povrchu stolu, kdy je volný povrch kolem malby vykryt např. polymerovou folií. Prostor ponechaný pro malbu je překrytý prodyšným materiálem. Stůl je předehřát na cca 45ºC (podle složení 13

16 kliho-škrobového adheziva). Na nažehlovací plátno je na naklížený povrch nanesen nátěr kliho-škrobové směsi při teplotě asi 50 ºC. Aby se zabránilo mechanickým reakcím originální malby, je na ni adhezivum nanášeno až těsně před tím než se položí spolu s novým plátnem na stůl. Na zadní stranu malby je nanesen tenký nátěr adheziva, obě plátna jsou ihned spojena a umístěna na stůl. Tlak stolu se obvykle pohybuje mezi 20 až 50 mbar. Adhezivum zpočátku brání průniku vzduchu skrz strukturu, ale později, když začne adhezivum schnout, začíná vzduch proudit skrz originální i nové plátno. To napomáhá vysychání a ochlazování. Pokud dochází k vysychání příliš rychle, lze ho zpomalit zakrytím malby nepropustnou polymerovou folií nebo polopropustným silikonovým papírem za současného udržování konstantního tlaku. Postupně se teplota i tlak snižuje a na konci zásahu celá soustava vychládne na pokojovou teplotu. Hot-melt rentoaláž U většiny nažehlování tohoto typu byla nahrazena voskovo-pryskyřičná směs syntetickým adhezivem BEVA 371. Nejprve byla Beva používána podobně jako voskovo-pryskyřičné adhezivum na vakuovém horkovzdušném stole. Adhezivum pak během procesu penetrovalo do obou pláten. Obě části byly přiloženy k sobě a následně umístěny na vakuový horkovzdušný stůl. Proces pak probíhal za působení tepla a vakua až k zahřátí na bod tání Bevy (cca ºC). Poté následovalo schládnutí pod tlakem na pokojovou teplotu. Tlak byl odstraněn, vývěva odpojena a tím bylo nažehlování ukončeno. V 90. letech začala být Beva dostupná i jako suchý film, který může být umístěn mezi nažehlovací plátno a zadní stranu obrazu, takže bylo zabráněno kontaktu restaurátora s rozpouštědlem. Film může být zahřátý na teplotu tání a pak vytvoří tenkou a pravidelnou vrstvu. V druhém případě, pokud je zahřívána těsně pod bod tání, stane se folie lepivou a vytvoří napbond vazbu mezi dvěma plátny. Někdy jsou používány dvě folie Beva filmu: jedna se nalepí na zadní stranu malby a druhá na nažehlovací plátno, aby bylo spojení silnější. Flocking je další technika používaná k aplikaci Bevy, kdy je adhezivum nanášeno na nažehlovací podložku ve spreji. Adhezivum je smíšeno s takovým množstvím rozpouštědla, aby prošlo stříkacím zařízením. Prostor, který má být nastříkán, je ohraničen páskou, aby bylo adhezivum naneseno pouze na místo, které se bude dotýkat originální malby. I u nažehlování Bevou se používají obvykle podkladové materiály mezi kovovým povrchem stolu a nažehlovacím plátnem. Zvrchu je celá soustava zakryta polymerovou folií. Další charakteristikou Bevy je její průhlednost v tenké vrstvě. Díky tomu je možné ji použít u tzv. transparentní rentoaláže, kdy je nutné podpořit nažehlením originální podložku na jejíž zadní straně se nacházejí informace jako např. podpis nebo jiné nápisy. První transparentní rentoaláže byly prováděny pomocí voskovo-pryskyřičných adheziv a sklovláknité tkaniny. Berger mluví o použití Bevy a sklovláknité tkaniny, folie Mylaru nebo Plexisklu. Nažehlování a nap-bond laminace s použitím akrylátových disperzí Akrylátové disperze představil Mehra a Ketnath v 70. letech. K nažehlování se používá nízkotlakový perforovaný stůl. Výhodou těchto adheziv bylo snížení potřebného tlaku vyvíjenéhona malbu během procesu díky použití nízkotlakového perforovaného stolu a snížení nebo úplná absence použití tepla. Maximální aplikovaná teplota byla ºC. Působení vlhkosti na strukturu malby bylo zabráněno tím, že se zaschlá akrylátová disperze aktivovala pomocí rozpouštědel. Ke kontrole viskozity disperze bylo používáno zahušťovací medium. Disperze může být použita jak za vlhka, tak za sucha pomocí reaktivace rozpouštědly nebo teplem. Současně s těmito materiály byly zkoušeny nové tkaniny jako např. polypropylen, polyamidy nebo polyestery. 14

17 U nap-bond metody není na nažehlovací tkaninu nanesena souvislá vrstva adheziva, ale jednotlivé body. Adhezivum je nanášeno špachtlí na napnutý umělohmotný list s malými per foracemi (cca 1mm), který je položen na nažehlovací tkaninu. Adhezivum procházející skrz perforace tak vytváří na tkanině malé body. Po odstranění perforovaného listu dojde k vytvoření plochy pokryté malými body adheziva. Metoda Fabric-grid Tato metoda se vyvinula z nap-bond metody. Také zahrnuje připevnění nažehlovací tkaniny pomocí malých bodů adheziva. Řídké plátno je opatřeno filmem Bevy. Film je vytvořen rozpuštěním Bevy 371 ve white spiritu (v poměru 2:1 až 3:2). Směs je poté nanesena v tenké vrstvě na silikonový papír pomocí válečku nebo sprejovací pistolí. Po zaschnutí je film nažehlen na nové plátno, takže se adhezivum přichytí jen na nejsvrchnější vlákna tkaniny. Poté je film adheziva rozpuštěn horkovzdušnou pistolí. Adhezivum je přítomno pouze na vláknech tkaniny a na místech, kde došlo ke spojení. Zbylá místa zůstávají bez adheziva. Připravená tkanina je položena na zadní stranu malby, částečně zahřáta horkovzdušnou pistolí a zahřáté místo je přitlačeno rukou. Výhodou této metody je použití relativně nízkého tlaku, pouze dočasné zahřátí malby a malé množství adheziva. Nevýhodou je nepříliš velká stabilita tkaniny a nevhodnost použití pro těžce poškozenou textilní podložku. Rentoaláž za studena (Cold lining) Za účelem úplné eliminace tepla, které je často příčinou nepříznivých změn v barevné vrstvě, Mehra vyvinul řadu metod rentoaláže za studena s použitím akrylátových disperzí založených na emulzi kopolymeru metylmetakrylátu a etylakrylátu (Plextol B500). Disperze je zahuštěna přidáním hydroxyethylcelulózy (1-2 % Natrosolu), aby bylo dosaženo vhodné konzistence. Podle Mehry je tento typ rentoaláže vhodný pro moderní malby a pro malby, které nejsou citlivé na vlhkost. Po aplikaci adheziva je nažehlovací tkanina spolu s malbou umístěna na nízkotlakový perforovaný stůl a adhezivum je vysušeno proudem vzduchu. U maleb, které byly dříve nažehleny nebo konsolidovány voskovo-pryskyřičnou směsí, je Plextol B500 zahuštěn místo hydroxyethylcelulózou toluenem. Další postup je stejný. Malby, které nemohou být vůbec vystaveny vlhkosti, jsou spojeny s novým plátnem tak, že se po nanesení nechá Plextol B500 zaschnout a po hodině je nažehlovací plátno umístěno na nízkotlakový perforovaný stůl. Adhezivum je aktivováno sprejováním toluenem. Poté dojde k přiložení malby a nažehlení za pomocí proudu vzduchu a tlaku. Akrylátové disperze mohou být také sprejovány. K tomuto účelu se používá směs Plextolu D360 a D541, zahuštěných Rohagitem SD15, aby byla dosažena dostatečná síla stříkaného adheziva. Po zaschnutí je adhezivum aktivováno teplem nebo rozpouštědlem a malba je nažehlena pomocí tlaku např. ve vakuovém rámu. Heat-seal laminace s použitím akrylátových disperzí Tato metoda funguje na principu aktivace adheziva, které se stává lepivým, ale teplota není natolik vysoká, aby došlo k penetraci do nažehlovacího a originálního plátna. Během procesu jsou využívány termoplastické kvality určitých umělých pryskyřic a nažehlovacích směsí speciálně vyrobených pro tento typ rentoaláže. Pro tuto metodu jsou vhodné všechny termoplastické materiály. Vhodná adheziva zahrnují přípravky založené na polyakrylacetátu a polyvinylacetátu stejně jako na směsích umělých pryskyřic s mikrokrystalickým voskem (Beva 371). Tyto materiály se rozdělují na permanentní a dočasná hot-melt adheziva. Permanentní si zachovávají svojí lepivost i za pokojové teploty (Lascaux 360 HV, Plextol D360). Dočasná pak pak pouze v případě, 15

18 že jsou zahřáta (Lascaux 489 HV, Plextol D489, Beva 371). Hacke a Ketnath používal termín laminace pro nap-bond spojení mezi novou podložkou a originální malbou s použitím zahuštěných akrylátových disperzí, hlavně Plextolu D360, někdy také Plextolu D498 a Plextolu D541 s použitím nízkotlakového perforovaného stolu. Tři následující příklady ilustrují hlavní typy laminace. Příklad 1: Zahuštěná akrylátová disperze je aplikována v několika nátěrech s použitím malířského válečku přímo na laminační tkaninu (polyester nebo tradiční lněné plátno). Nátěr se nechá zaschnout. Síla celého systému záleží hlavně na síle a tuhosti laminační tkaniny. Adheziva používaná u této a dalších dvou metod jsou Plextol D360, Plextol D498 nebo směs obou. Aktivační teplota Plextolu D360 je okolo 42 ºC a Plextolu D ºC v závislosti na poměrech ve směsi. Sandwich se skládá z laminační tkaniny s vrstvou adheziva a malba nahoře je umístěna na podkladové vrstvě na horkovzdušném stole nebo vyhřívatelném perforovaném stole (překrytém polymerovou folií pokud se jedná o horkovzdušný stůl nebo bez zakrytí v případě perforovaného stolu) s působením tlaku od 20 do 50 mbar dokud není dosažena aktivační teplota. Po deseti minutách je teplo vypnuto a laminovaná malba se nechá vychládnout pod tlakem na pokojovou teplotu. Poté je laminační proces u konce. Adhezivum může být aktivováno místo tepla pomocí rozpouštědla. Příklad 2: Síla a pevnost laminace je vylepšena vložením fixní mezivrstvy. Laminační látka a adhezivum zůstávají stejné. Jako materiál pro mezivrstvu bývá obvykle používán papír do tiskárny nebo ostatní druhy papírů na bázi celulózy nebo papíry syntetické, které jsou chemicky stabilní a kompatibilní s ostatními materiály použitými pro laminaci. Mezivrstva je dříve než dojde k nanesení vrstvy adheziva přilepena k laminační tkanině. Často je použito jiné adhezivum než k pozdější laminaci. Užívá se např. kliho-škrobové adhezivum nebo polymerová disperze s vyšší aktivační teplotou než je použita během laminačního procesu. Zbývající část procedury je stejná jako u příkladu č. 1. Větší pevnosti může být dosaženo, pokud je mezivrstva připevněna k pevné podložce jako je např. list polymeru. Mezivrstva zároveň slouží jako rozdělující prvek v případě, že by musela být laminace v budoucnosti odstraněna. Příklad 3: Nanesením jedné nebo více vrstev akrylátové disperze na tenkou netkanou polyesterovou folii vzniká film zaschlého akrylátového adheziva. Vybraná tkanina by měla být inertní a neměla by reagovat při nanášení adheziva na vodní bázi. Aplikace je prováděna na silikonovém papíře, aby mohl být film adheziva snadno přenesen na laminační tkaninu. Laminační procedura sestává z umístění laminační tkaniny na horkovzdušný stůl nebo nízkotlakový perforovaný stůl, následuje umístění filmu adheziva jako mezivrstvy a poté dojde k přiložení malby. Zbývající kroky jsou stejné jako u příkladu 1. Tato metoda se nazývá loose mezivrstva, protože zahrnuje umístění suchého filmu akrylátového adheziva, který vytváří spojení mezi nažehlovací tkaninou a zadní stranou malby (může být použit i Beva film, který ale nicméně vyžaduje vyšší aktivační teplotu). Výsledný sandwich s použitím loose mezivrstvy není ale obvykle tolik pevný jako fixní mezivrstva. Závěr Vedle zmíněných zásahů v předchozích kapitolách existují malby, které vyžadují speciální přístup. To se týká obzvlášť maleb s velkými rozměry. Ty se nažehlují buď po částech na speciálně postavených zařízeních s tepelnými nebo rozpouštědlovými aktivačními systémy k vytvoření spojení. Zvláštními případy jsou dále malby s pečetěmi na zadní straně plátna nebo malby na plátně, které bylo sešito z více kusů a obsahuje tudíž ze zadní strany švy, jež vytváří nerovný povrch. 16

19 5. Materiály Nažehlovací tkaniny Pro rentoaláž jsou používány tkaniny ze lnu, konopí, hedvábí, syntetických vláken, směsí vláken a skelných vláken. Tyto materiály by měly být stabilní a odolávat působení znečištěného ovzduší a světla. Měly by být co nejvíc tuhé, aby nedocházelo k jejich povo lování, dále by měly mít dobré isotropické vlastnosti (tzn. aby se pohybovaly stejně ve všech směrech), měly by co nejméně reagovat na změny vlhkosti. Měly by se dobře propojit s vybraným adhezivem a mít vhodnou strukturu vláken. Plátno Plátno je termín používaný pro tkaninu ze lnu nebo konopí. Do 70. let 20. století to byl jediný materiál používaný pro rentoaláž. Každé nažehlovací plátno musí být nejprve vypráno a zbaveno nerovnoměrností. Bavlna Snadno ztrácí tvar, je vysoce hydroskopická, rapidně absorbuje vlhkost a pomalu ji ztrácí. Jako podložka pro malbu byla používána od 19. století. Hedvábí Hedvábná vlákna jsou získávána z kokonů larev bource morušového. Hedvábí bylo příležitostně používáno jako podložka pro malbu a užívá se i v nažehlovaní. Syntetická vlákna Jedná se o obecný termín používaný pro všechna vlákna produkována chemickou cestou. V porovnání s přírodními vlákny jsou odolnější proti roztržení a abrazi a mají lepší expanzivní kvality. Většina z nich se netrhá, mnohé jsou odolné proti vlhkosti, světlu, vlivům počasí, chemikáliím, plísním a hmyzu. Jako nažehlovací tkaniny mohou být použity: polyamidové tkaniny (Nylon, Perlon), polyakrylonitrilové tkaniny (Dralon, Orlon), polypropylenové tkaniny a polyesterové tkaniny (Diolen, Dacron, Trevira). Nejdůležitější z těchto materiálů jsou polyamidové tkaniny. Polyakrylonitrilové tkaniny byly poprvé zmíněny jako podložky v 60. letech 20. století. Byly používány čisté nebo např. ve směsi s bavlnou. Ve stejné době se objevují i polypropylenové tkaniny. Jsou elastické, nemačkají se a absorbují jen malé množství vlhkosti. Tkaniny ze skelného vlákna jsou materiály z minerálních vláken. Jsou odolné proti vlhkosti, světlu, hmyzu a plísním. Jsou dostupné v široké škále gramáže. Při použití s voskovo-pryskyřičnou směsí nebo Bevou zůstávají transparentní. Jejich nevýhodou je nevhodný vzhled a neschopnost roztažení se. V případě vytvoření boulí a promáčknutí je také není možné znovu vyrovnat. Při nažehlování dochází k tvorbě malých vzduchových bublin mezi novou tkaninou a starým plátnem, které vytvářejí rušivá neprůsvitná místa. Mezivrstvy Nacházejí se mezi nažehlovací tkaninou a originálním plátnem, pomáhají stabilizovat malbu podporou adheziva a zamezují projevení struktury nové tkaniny do malby. Mezivrstvy zahrnují papíry různých gramáží, hedvábný papír, Japonský papír, přírodní tkaniny, tenké syntetické tkaniny a flís. Flís se skládá z vrstev vláken smíchaných nesystematicky dohromady a stlačených za konstantního tlaku. Vyrábí se pouze ze syntetických vláken. Jako mezivrstvy se používají např. polyesterové, polypropylenové flíse a flíse ze skelného vlákna. Mezivrstva je z obou stran natřena adhezivem, umístěna mezi originální a nažehlovací podložku a, v závislosti 17

20 na použitém adhezivu, připevněna k oběma podložkám za současného působení tlaku nebo tepla. Materiály pro superstrukturu a substrukturu Tyto materiály chrání malbu během nažehlovacího procesu před tlakem, vlhkostí, rozpouštědly před přilepením a špínou. Folie jsou používány kvůli tlaku. Jako vystýlací materiál se používají plátěné nebo meltonové hadry, polyesterová plst pro lept, papír, měkký karton, gumové podložky, pěnové gumové rohože a polyuretanové desky. Jako absorpční materiál slouží lněné hadry, papír, savý papír, měkký karton. Pro kontrolu zvlhčování se používají Goretexové lamináty a jako separační vrstvy voskovaný papír, hostaphan a silikonový papír. Folie jsou tenké a flexibilní přírodní nebo syntetické materiály. Používají se jako separační vrstvy, jako tlak vytvářející překrytí horkovzdušného vakuového i nízkotlakového stolu nebo u vakuového rámu. Měly by být transparentní a odolné proti teplu. Mezi folie patří hostaphanové filmy (Melinex, v Americe Mylar a ve Francii Terphan), silikonové hostaphanové filmy, polyamidové filmy, latexové filmy a silikonový papír. Hostapahnový film se prodává v různé tloušťce, může být potažen silikonem z jedné nebo z obou stran, je transparentní, odolný proti teplu a rozpouštědlům. Polyamidové filmy jsou transparentní a elastické. Přizpůsobují se povrchu malby již za velmi nízké teploty. Silikonový papír je používán jako oddělující vrstva nebo jako podložka pro vytváření filmů adheziva. Latexové filmy se vyrábějí ze surové nebo umělé gumy a jsou používány jako tlak vytvářející materiál. Díky své elasticitě jsou vhodné pro nažehlování pastózních maleb. Nejsou příliš transparentní, při opakovaném zahřívání se stávají křehkými a reagují na vosk a nepolární rozpouštědla. Goretexový laminát se skládá z PTFE (polytetrafluoretylén) filmu, který je aplikován na polyesterovou plst. Umožňuje odpařování molekul vody, takže lze kontrolovat vlhkost citlivých maleb. Plátno se hodí pro rychlé odpařování vlhkosti u nažehlování s použitím adheziv na vodní bázi. Měkké kartony umožňují rovnoměrné odpařování vlhkosti a jsou schopné pojmout nepravidelnosti v plátně jako jsou uzlíky, zesílené nitě apod. Voskový papír je papír nasycený parafinovým voskem. Nepřijímá vodu a původně se používal jako oddělující vrstva při práci s voskovo-pryskyřičnou směsí. 6. Nářadí a vybavení Pro rentoaláž byla vyvinuta řada speciálního nářadí a vybavení jako žehličky, vřetenové lisy a hydraulické lisy. Od 50. let se pak používají speciální jehly, zahřívací zařízení (horké špachtle), horkovzdušné vakuové stoly a nízkotlakové stoly. Horké jehly Elektricky vyhřívané jehly se používají k naměkčování termoplastických adheziv nebo k urychlování procesu schnutí zahříváním adheziva na určitých místech. Jehlou jsou také spojovány nitě během opravování trhlin. Jsou také používány k upevňování uvolněné barevné vrstvy. V tomto případě je jehla doplněna silikonovým návlekem. Horké špachtle Jedná se o velké, elektricky vyhřívané kovové špachtle. Jejich teplota může být poměrně přesně regulovaná. Fungují na stejném principu jako jehly. Před vynálezem elektrických špachtlí se zahřátí dosahovalo ponořením do horké vody nebo zahřátím nad lihovým kahanem. První elektricky vyhřívaná špachtle byla představena ve 20. letech 20. století. Masová produkce začala v 50. letech. Teplota prvních zařízení nemohla být přesně nastavena. Horké špachtle jsou používány k aktivaci termoplastických adheziv a k vyrovnávání menších ploch malby. 18

VÝTVARNÉ TECHNIKY Plastická malba

VÝTVARNÉ TECHNIKY Plastická malba Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm VÝTVARNÉ TECHNIKY Plastická malba Autor: Lucie Oharková Název: VY_32_INOVACE_VV_05_02_VÝTVARNÉ TECHNIKY Vzdělávací oblast:

Více

Anton Petter, 1844. II. etapa. Zavraždění svatého Václava AUTOR: Anton Petter DATACE: 1844 TECHNIKA. olejomalba na plátně ROZMĚRY

Anton Petter, 1844. II. etapa. Zavraždění svatého Václava AUTOR: Anton Petter DATACE: 1844 TECHNIKA. olejomalba na plátně ROZMĚRY ZAVRAŽDĚNÍ SV. VÁCLAVA Anton Petter, 1844 II. etapa NÁZEV: Zavraždění svatého Václava AUTOR: Anton Petter DATACE: 1844 TECHNIKA olejomalba na plátně ROZMĚRY 825 x 490 cm MAJITEL: Arcibiskupství Olomoucké

Více

Testovací karty Leneta

Testovací karty Leneta Testovací karty Leneta Opacitní karty: Karty Penopac: Zobrazovací karty: Zobrazovací opacitní karty: Karty pro krycí schopnost: Karty pro nátěry aplikované štětcem: Karty pro dvojíté aplikátory: Nenatřené

Více

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Úpravy povrchu Pozinkovaný materiál Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Aplikace žárově zinkovaných předmětů Běžnou metodou ochrany oceli proti korozi jsou ochranné povlaky,

Více

Fasády. vyhotovil: Břetislav Bardonek

Fasády. vyhotovil: Břetislav Bardonek Fasády vyhotovil: Břetislav Bardonek Co je fasáda Fasáda neboli průčelí je vnější stěna stavby, její konečná úprava. Bývá prolomena okny a vchody a členěna různými architektonickými prvky, například V

Více

Návod na čištění a údržbu podlah

Návod na čištění a údržbu podlah S přírodou k člověku Návod na čištění a údržbu podlah pro podlahy ze dřeva, korku, linolea a minerálních povrchů suché čištění mokré čištění údržba základní obnova odstraňování problematických skvrn intenzivní

Více

Tento postup můžete použít na dekorování rýžovými papíry nebo papírovými ubrousky předmětů ze dřeva, kartonu, skla, porcelánu, polystyrenu a kovu.

Tento postup můžete použít na dekorování rýžovými papíry nebo papírovými ubrousky předmětů ze dřeva, kartonu, skla, porcelánu, polystyrenu a kovu. Decoupage rýžovými papíry a 2-krokovým krakelováním Tento postup můžete použít na dekorování rýžovými papíry nebo papírovými ubrousky předmětů ze dřeva, kartonu, skla, porcelánu, polystyrenu a kovu. Budeme

Více

Kontrolní a zkušební plán

Kontrolní a zkušební plán Kontrolní a zkušební plán Montáže kontaktního zateplovacího systému weber therm v souladu s ČSN 73 29 01 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) Stavba : Prováděcí firma : Datum

Více

3M Průmyslová divize. Lepicí transferové a oboustranné pásky. Rychlé. přesné. a trvanlivé

3M Průmyslová divize. Lepicí transferové a oboustranné pásky. Rychlé. přesné. a trvanlivé 3M Průmyslová divize Lepicí transferové a oboustranné pásky Rychlé přesné a trvanlivé Předběžné upevnění a nastavení materiálů do správné polohy Oboustranné lepicí pásky 3M jsou ideální ke spojování materiálů

Více

Renovace kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) kvalita bez kompromisu

Renovace kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) kvalita bez kompromisu KEIM Reno Renovace kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) kvalita bez kompromisu První kontaktní zateplovací systémy byly vyvinuty už v 60. letech minulého století, u nás se objevují od 90. let. Od

Více

Informace o výrobku DELFLEET

Informace o výrobku DELFLEET Informace o výrobku DELFLEET BC - Basislack F390 VÝROBKY Delfleet BC pojidlo Delfleet čirý lak Delfleet MS tužidlo Delfleet MS tužidlo, krátké Delfleet ředidlo, dlouhé Delfleet ředidlo, normální Delfleet

Více

Průmyslové podlahové systémy. penetrační nátěry samonivelační hmoty vrchní nátěry

Průmyslové podlahové systémy. penetrační nátěry samonivelační hmoty vrchní nátěry Průmyslové podlahové systémy penetrační nátěry samonivelační hmoty vrchní nátěry Ceresit-flooring brochure-cz_v5.indd 1 30.4.2009 13:56:02 EPOXIDOVÝ ZÁKLADNÍ NÁTĚR Dvousložková pryskyřice k penetraci cementem

Více

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů Popis LCM - 05 je rychle tvrdnoucí dvousložkové akrylové lepidlo pro lepení kompozit, termoplastů a kovů. LCM - 05 je bezpodkladové lepidlo

Více

Baumit Zdravé bydlení

Baumit Zdravé bydlení Zdravé bydlení Řada výrobků Baumit Klima Výrazně regulují vlhkost vzduchu Neobsahují škodlivé látky Jsou vysoce prodyšné Nápady s budoucností. Zdravé bydlení POKOJOVÉ KLIMA PRO TĚLO I DUCHA Dýcháte zdravě?

Více

FENOMENÁLNÍ ŘASENKA. FM GROUP MAKE UP NOVINKY jaro 2014

FENOMENÁLNÍ ŘASENKA. FM GROUP MAKE UP NOVINKY jaro 2014 FENOMENÁLNÍ ŘASENKA Jakých výsledků je možné dosáhnout s novou Řasenkou? Nová Fenomenální řasenka poskytuje fenomenální výsledky: prodlužuje, zahušťuje, přesně odděluje a natáčí řasy. Díky speciálně navrženému

Více

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Ochrana dokumentů. Miloš Korhoň Vědecká knihovna v Olomouci

Ochrana dokumentů. Miloš Korhoň Vědecká knihovna v Olomouci Ochrana dokumentů Miloš Korhoň Vědecká knihovna v Olomouci Ochrana fondů patří mezi základní knihovnické aktivity u všech kategorií knihoven. rozsah závisí na druzích uchovávaných dokumentů a na charakteru

Více

SEWA-cryl 001. laminační systém. Obecně: Příprava:

SEWA-cryl 001. laminační systém. Obecně: Příprava: SEWA-cryl 001 laminační systém leden 2007 Obecně: SEWA-cryl 001 je dvousložkový laminační systém, skládající se z laminační pryskyřice (složka A) a vytvrzovacího prášku (složka B). Při chemické reakci

Více

Příprava před zateplením fasády. 3. výběr typu fasádní omítky

Příprava před zateplením fasády. 3. výběr typu fasádní omítky Příprava před zateplením fasády 3. výběr typu fasádní omítky Výběr vhodné omítky závisí na požadovaných vlastnostech materiálu, podmínkách aplikace, požadavcích vyplývajících z konkrétního typu budovy,

Více

SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON

SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON nátěrové a podlahové systémy na polymerové bázi Ochrana betonových povrchů Vynikající přídržnost k podkladu Snadná údržba Vysoká životnost

Více

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy. BÍLKOVINY Bílkoviny jsou biomakromolekulární látky, které se skládají z velkého počtu aminokyselinových zbytků. Vytvářejí látkový základ života všech organismů. V tkáních vyšších organismů a člověka je

Více

a jestli jsme si to u Vás ještě nepolepili, tak teď to určitě nastane

a jestli jsme si to u Vás ještě nepolepili, tak teď to určitě nastane a jestli jsme si to u Vás ještě nepolepili, tak teď to určitě nastane planatol elasta Disperzní lepidlo na lepení neupravovaného papíru,kartonu,plátna,kalika,tkaninami kašírovaných umělých folií,tkanin

Více

Povrchové úpravy podlah Čištění podlah. Čištění podlah Trvalé ošetření a ochrana

Povrchové úpravy podlah Čištění podlah. Čištění podlah Trvalé ošetření a ochrana Povrchové úpravy podlah Čištění podlah Čištění podlah Trvalé ošetření a ochrana Trvale pěkná podlaha díky dobrému ošetření. S péčí a pravidelností chránit I když po podlaze všichni chodíme, nemusí přeci

Více

Progresivní řešení čištění povrchů. Pro údržbu, opravy a průmysl

Progresivní řešení čištění povrchů. Pro údržbu, opravy a průmysl Progresivní řešení čištění povrchů Pro údržbu, opravy a průmysl Profesionální čištění spolehněte se na kvalitu značky Loctite Čističe Loctite pro údržbu byly vyvinuty pro čištění součástek a sestav v kovovýrobě,

Více

Ochranné nátěrové hmoty

Ochranné nátěrové hmoty Ochranné nátěrové 4 Představení společnosti MFC - MORFICO s.r.o. byla založena v roce 1991, jako stavební fi rma se specializací na povrchové úpravy průmyslových betonových podlah a ploch. Po dobu svého

Více

Vláknové kompozitní materiály, jejich vlastnosti a výroba

Vláknové kompozitní materiály, jejich vlastnosti a výroba Kap. 1 Vláknové kompozitní materiály, jejich vlastnosti a výroba Informační a vzdělávací centrum kompozitních technologií & Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky FS ČVUT v Praze 26. října 2007 1

Více

Silikátové nátěrové systémy

Silikátové nátěrové systémy Silikátové nátěrové systémy Ideální pro historické i moderní budovy www.meffert.cz 13-0716_Profitec_Silikátové_naterove_systemy_v2.indd 1 10.4.2013 9:19:28 Profitec silikátové nátěry Přirozený pokrok ProfiTec

Více

POPIS PRODUKTU ZPRACOVÁNÍ

POPIS PRODUKTU ZPRACOVÁNÍ 57631 a násl. Ochranná impregnace na dřevo na bázi vody na dřevěná okna a vchodové dveře pro průmysl a profesionální použití. Systémově sladěná ve třívrstvé skladbě s produkty Aquawood DSL HighRes a Aquawood

Více

Návod na instalaci - Linoleum xf role

Návod na instalaci - Linoleum xf role LINOLEUM LINOLEUM XF Návod na instalaci - Linoleum xf role Antistatické Linoleum SD Říjen 2012 Popis řady Tarkett Linoleum SD: Linoleum je vyrobeno z přírodních surovin jako je lněný olej, pryskyřice,

Více

Wood Professional Cosmetics

Wood Professional Cosmetics Wood Professional Cosmetics Impregnace Lazury Barvy orma Wood Professional Cosmetics Impregnační ochranné povrchové úpravy pro exteriér Ochranné nátěry na lodě Nátěry na vodní bázi impregnační povrchové

Více

Scotch-Weld Epoxidové lepidlo EPX DP410

Scotch-Weld Epoxidové lepidlo EPX DP410 Scotch-Weld Epoxidové lepidlo EPX DP410 Úvodní technické údaje Aktualizováno: říjen 2001 Nahrazuje: vyd. z října 1997 Popis výrobku Epoxidové lepidlo DP410 je dvousložkové lepidlo s nízkou tekutostí. Je

Více

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití Firma se také zabývá zateplovacími systémy Termo+ se sídlem v Ústí nad Labem která je součástí společnosti TERMO + holding a.s., na stavebním trhu působí od roku 1993 a orientuje se výhradně na dodávky

Více

PU 250-50 d4/0412. 2-složkový PU-nátěr na podlahy pololesklý 1 / 3

PU 250-50 d4/0412. 2-složkový PU-nátěr na podlahy pololesklý 1 / 3 PU 250-50 d4/0412 2-složkový PU-nátěr na podlahy pololesklý 1 / 3 Informace o přípravku Účel použití přípravku: Popis přípravku Velmi kvalitní 2-složkový vrchní nátěr na bázi polyuretan-acryl, na minerální

Více

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

Pozemní stavitelství II. Podlahy. Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing.

Pozemní stavitelství II. Podlahy. Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing. Pozemní stavitelství II. Podlahy Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing. Základnífunkce a požadavky Podlaha je konstrukce uložená na vrchníploše podkladu za účelem dosažení technických (estetických) vlastností

Více

Potravinářské aplikace

Potravinářské aplikace Potravinářské aplikace Nanodisperze a nanokapsle Funkční složky (např. léky, vitaminy, antimikrobiální prostředky, antioxidanty, aromatizující látky, barviva a konzervační prostředky) jsou základními složkami

Více

24. 3. 2011, Brno Připravila: doc.rndr. Jana Kotovicová, Ph.D. Možnosti řízení environmentálních aspektů na příkladu textilní výroby

24. 3. 2011, Brno Připravila: doc.rndr. Jana Kotovicová, Ph.D. Možnosti řízení environmentálních aspektů na příkladu textilní výroby 24. 3. 2011, Brno Připravila: doc.rndr. Jana Kotovicová, Ph.D. Možnosti řízení environmentálních aspektů na příkladu textilní výroby Ústav aplikované a krajinné ekologie strana 2 Úvod Typické vlivy textilního

Více

Vláknobetony. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. K123, D1045 224 354 688, milena.pavlikova@fsv.cvut.cz www.tpm.fsv.cvut.cz

Vláknobetony. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. K123, D1045 224 354 688, milena.pavlikova@fsv.cvut.cz www.tpm.fsv.cvut.cz Vláknobetony Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. K123, D1045 224 354 688, milena.pavlikova@fsv.cvut.cz www.tpm.fsv.cvut.cz Úvod Beton křehký materiál s nízkou pevností v tahu a deformační kapacitou Od konce 60.

Více

SILIKÁTOVÉ FASÁDNÍ BARVY

SILIKÁTOVÉ FASÁDNÍ BARVY JUBOSIL FX silikátová fasádní barva mikroarmovaná silikátová fasádní barva JUBOSIL ANTIK silikátová lazurovací barva Popis a oblast použití Silikátové barvy jsou kvůli specifickému způsobu chemické vazby

Více

ČSN EN ISO 9001:2009 PROMASPRAY T. tepelně izolační nástřik na stavební konstrukce. www.promatpraha.cz

ČSN EN ISO 9001:2009 PROMASPRAY T. tepelně izolační nástřik na stavební konstrukce. www.promatpraha.cz ČSN EN ISO 9001:2009 PROMASPRAY T tepelně izolační nástřik na stavební konstrukce PROMASPRAY T PROMASPRAY T Jednosložková suchá omítková směs pro použití ve stavebnictví Úvod PROMASPRAY T je průmyslově

Více

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007 CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Oznámený subjekt 1390; 102 00 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

Více

Jedna z prvních aplikací aerogelové izolace v ČR při rekonstrukci rodinné vily - zkušenosti a postup

Jedna z prvních aplikací aerogelové izolace v ČR při rekonstrukci rodinné vily - zkušenosti a postup Jedna z prvních aplikací aerogelové izolace v ČR při rekonstrukci rodinné vily - zkušenosti a postup Tisková zpráva architektonického studia Space Innovations (SPIN), květen 2012 Obrázek 1 - Izolace aerogelem

Více

Technický list - ABS hrany UNI barvy

Technický list - ABS hrany UNI barvy Technický list - ABS hrany UNI barvy ABS hrany UNI jsou kvalitní termoplastové hrany z maximálně odolného a teplotně stálého plastu ABS (Akrylonitryle Butadiene Styrene). Výhody: ABS hrany UNI jsou v interiéru

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 2. LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ II. (LOP II.) - SPOJE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Building the future TM ANHYFLOW ANHYFLOW. Anhydritový litý potěr. ... efektivní řešení podlah

Building the future TM ANHYFLOW ANHYFLOW. Anhydritový litý potěr. ... efektivní řešení podlah Building the future TM Anhydritový litý potěr... efektivní řešení podlah Tekutá směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním účinkem. Vyráběna a dodávána v pevnostních třídách AE20, AE25 a AE30 (pevnost

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.24 Zateplování budov minerálními deskami

Více

Vodná alkydová emulze pojivo pro výrobu vodou ředitelných nátěrových hmot PRŮMYSLOVÉ NÁTĚRY

Vodná alkydová emulze pojivo pro výrobu vodou ředitelných nátěrových hmot PRŮMYSLOVÉ NÁTĚRY APLIKAČNÍ LIST CHS-HYDROSPOL D 01 Vodná alkydová emulze pojivo pro výrobu vodou ředitelných nátěrových hmot CHARAKTERISTIKA CHS-Hydrospol D 01 je vodná emulze uretanizované alkydové pryskyřice modifikované

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

DuPont Voltatex 4230 1K-Impregnační pryskyřice

DuPont Voltatex 4230 1K-Impregnační pryskyřice DuPont Voltatex 4230 1K-Impregnační pryskyřice Datový list Báze Nenasycená polyesterimidová pryskyřice Charakteristika S naší produktovou řadou Voltatex 4200 Vám dodáváme nízkoemisní, jednosložkové impregnační

Více

Pro TM L4130 / L4160 18,2. Barevné velkoformátové tiskárny na latexový inkoust. 1371mm. 1620mm m 2 /h. 4-14 pl

Pro TM L4130 / L4160 18,2. Barevné velkoformátové tiskárny na latexový inkoust. 1371mm. 1620mm m 2 /h. 4-14 pl Pro TM L4130 / L4160 Barevné velkoformátové tiskárny na latexový inkoust 4-14 pl 1371mm 18,2 1620mm m 2 /h Pro L4130 a Pro L4160 jsou velkoformátové barevné tiskárny. Vytváří odolné vysoce kvalitní propagační

Více

Nátěry fasád Dříve než začnete První natírání vašeho domu je velkým okamžikem. Váš dům díky správně zvolené fasádní barvě získá originální výraz. Pokud jde o údržbu, jistě nechcete, aby váš dům byl jenom

Více

Doporučení pro skladování, přesušování a manipulaci se svařovacími materiály

Doporučení pro skladování, přesušování a manipulaci se svařovacími materiály Doporučení pro skladování, přesušování a manipulaci se svařovacími materiály 1. Všeobecně Tento postup platí pro příjem, manipulaci, skladování a obrat zboží ve skladech. Tyto činnosti jsou zajišťovány

Více

Construction. Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor. Sika CZ, s.r.o.

Construction. Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor. Sika CZ, s.r.o. Construction Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor Sika CZ, s.r.o. Oblasti použití Izolace spodní stavby, základů vlivy dešťová a podzemní voda, humusové kyseliny rozpouštěcí posypové

Více

NEMOA CAST - rigidní (tuhá) fixace končetin (náhrada klasické sádry) Test komprese (kgf/10,1 cm)

NEMOA CAST - rigidní (tuhá) fixace končetin (náhrada klasické sádry) Test komprese (kgf/10,1 cm) NEMOA CAST - rigidní (tuhá) fixace končetin (náhrada klasické sádry) NEMOA CAST je ortopedická bandáž zhotovená ze 100% polyesterového vlákna, což zajišťuje vysokou trvanlivost, lze ji snadno formovat

Více

A Nábytek všeobecně (dveře, obývací pokoje, ložnice, kuchyně ) 2 5 20 21. B Židle, zábradlí, soustružené dílce, stolové podnoží 6 7 22

A Nábytek všeobecně (dveře, obývací pokoje, ložnice, kuchyně ) 2 5 20 21. B Židle, zábradlí, soustružené dílce, stolové podnoží 6 7 22 Obsah: Postup Zpracování Příklady technologických postupů Popis výrobků A Nábytek všeobecně (dveře, obývací pokoje, ložnice, kuchyně ) 2 5 20 21 B Židle, zábradlí, soustružené dílce, stolové podnoží 6

Více

KATALOG LEPÍCÍ PROGRAM. Vhodné pro kancelář i domácnost.

KATALOG LEPÍCÍ PROGRAM. Vhodné pro kancelář i domácnost. KATALOG LEPÍCÍ PROGRAM Vhodné pro kancelář i domácnost. 1 Lepidla Lepidlo 8g tuhé gelové Lepidlo 15g tuhé gelové - Tuhá lepící pasta, vysouvatelná z plastové tuby, pro univerzální použití v kanceláři i

Více

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů 0201 odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství 02 01 03 odpad rostlinných pletiv 02 01 04 odpadní plasty (kromě obalů) 02 01 07 odpady

Více

Samolepící protiskluzová páska Antislip RX návod k použití, údržba a záruky

Samolepící protiskluzová páska Antislip RX návod k použití, údržba a záruky TRAIVA s.r.o., Pohraniční 678/104, Ostrava-Vítkovice, 703 00 Tel/fax: 596 123 556 www.e-safetyshop.eu Samolepící protiskluzová páska Antislip RX návod k použití, údržba a záruky Protiskluzová páska slouží

Více

Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití

Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití Jak je definováno sklo? ztuhlá tavenina průhledných křemičitanů (pevný roztok) homogenní amorfní látka (bez pravidelné vnitřní struktury,

Více

ČISTÍCÍ ENERGIE SVĚTLA

ČISTÍCÍ ENERGIE SVĚTLA ČISTÍCÍ ENERGIE SVĚTLA TECHNOLOGIE VYSOCE ÚČINNÝCH FOTOKATALYTICKÝCH POVRCHŮ uplatnění při výstavbě, rekonstruování a údržbě domů a při vytváření zdravého vnitřního prostředí v budovách Mgr. Pavel Šefl,

Více

DRYON Sušení / chlazení ve vynikající kvalitě

DRYON Sušení / chlazení ve vynikající kvalitě DRYON Sušení / chlazení ve vynikající kvalitě Úkol: Sušení a chlazení jsou elementární procesní kroky ve zpracování sypkých materiálů ve všech oblastech průmyslu. Sypké materiály jako je písek a štěrk,

Více

* Druhá strana-100% bavlněná tkanina prošitá s výplní, 0,5 cm studená HR pěna a netkaná látka

* Druhá strana-100% bavlněná tkanina prošitá s výplní, 0,5 cm studená HR pěna a netkaná látka SILVER Stříbro, které pracuje pro vás... * Jádro matrace - visokoelastická pěna tzv. paměťová ", výška 3 cm, hustota 45 kg/m3. Má úžasnou schopnost přizpůsobit se konturám těla a díky efektu pomalého vracení

Více

PS EXSTRONG PONTI PKV GG

PS EXSTRONG PONTI PKV GG PS EXSTRONG PONTI PKV GG Hněvkovská 56 148 00 Praha 4 Czech Republic Tel.: +420 267 911 809 Fax: +420 267 911 860 PS PS Vysocehodnotný destilovaný bitumen v syntéze s ataktickým a isotaktickým polypropylenem.

Více

Ceresit CL 69 Ultra-Dicht. Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí.

Ceresit CL 69 Ultra-Dicht. Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí. Ceresit CL 69 Ultra-Dicht Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí. Rychlé a snadné zpracování, dokonale utěsněný podklad to je Ceresit CL 69 Ul Nikdy nebyly hydroizolační práce tak

Více

Tekutý prací prostředek na barevné prádlo

Tekutý prací prostředek na barevné prádlo Tekutý prací prostředek na barevné prádlo Jak se nové provedení tekutého pracího prostředku na barevné prádlo liší od toho původního? Nové složení tekutého pracího prostředku na barevné prádlo obsahuje

Více

Bolid Handwear System je tvůrcem a producentem špičkových rukavic.

Bolid Handwear System je tvůrcem a producentem špičkových rukavic. Společnost Bolid Handwear System je tvůrcem a producentem špičkových rukavic. Bolid Handwear System vyvíjí sportovní doplňky v úzké spolupráci se svými zákazníky a špičkovými sportovci. Značka BOLID se

Více

BcA. Jana Dřevíkovská, Ing. Martina Ohlídalová, PhD.

BcA. Jana Dřevíkovská, Ing. Martina Ohlídalová, PhD. BcA. Jana Dřevíkovská, Ing. Martina Ohlídalová, PhD. Příloha 1_Modelový příklad Krok 1, 2, 3 Modelový příklad průzkumu barevných vrstev iluminovaného rukopisu XIV A 13 je zaměřený na fyzický stav iluminací,

Více

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) s omítkou a s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více

Thermowood Charakteristika vlastností

Thermowood Charakteristika vlastností 1 ThermoWood Charakteristika vlastností Wood Vlhkost humidity dřeva po after vyrovnání balancing % 2 Vlastnost OBSAH ROVNOVÁŽNÉ VLHKOSTI (EMC) Popis V důsledku změn v buněčné struktuře se snižuje schopnost

Více

VLASTNOSTI FIXAČNÍHO PROSTŘEDKU PROTECTING SPRAY 680

VLASTNOSTI FIXAČNÍHO PROSTŘEDKU PROTECTING SPRAY 680 N Á R O D N Í A R C H I V Archivní 4, 149 01 Praha 4 - Chodovec t e l efon: 974 847 245, 974 847 240, 974 847 292, f ax: 974 847 214, e-mail: na@nacr.cz, http://www.nacr.cz VLASTNOSTI FIXAČNÍHO PROSTŘEDKU

Více

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY. oportune s.r.o. Chytrá zeď Výhradní distributor Smart Wall Paint v České republice

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY. oportune s.r.o. Chytrá zeď Výhradní distributor Smart Wall Paint v České republice NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY oportune s.r.o. Chytrá zeď Výhradní distributor Smart Wall Paint v České republice třída Kpt. Jaroše 1944/31, 4. patro, 602 00 Brno, Czech Republic info@chytrazed.cz +420 731 444 250

Více

Střední průmyslová škola polytechnická COP Zlín. Materiály

Střední průmyslová škola polytechnická COP Zlín. Materiály Materiály Maturitní témata pro obor Zpracování usní, plastů a pryže, tř. 4. A, šk. rok 2012/2013 1. Vznik makromolekulárních látek 2. Vlastnosti makromolekulárních látek 3. Přísady do plastů 4. Polyolefiny

Více

Vytvrzující a těsnící krystalizační nátěr na bázi křemičitanů lithia, výrobek na ochranu povrchu podle EN 1504-2

Vytvrzující a těsnící krystalizační nátěr na bázi křemičitanů lithia, výrobek na ochranu povrchu podle EN 1504-2 Technický list Datum vydání 04/2014 Identifikační č.: 02 08 03 04 004 0 000011 1180 Vytvrzující a těsnící krystalizační nátěr na bázi křemičitanů lithia, výrobek na ochranu povrchu podle EN 1504-2 Construction

Více

TĚLESO KTERÉ DÝCHÁ : Inteligentní a zdravé větrání

TĚLESO KTERÉ DÝCHÁ : Inteligentní a zdravé větrání OXYGEN KČ 2014.CZ TĚLESO KTERÉ DÝCHÁ : Inteligentní a zdravé větrání Jaga Oxygen není tradiční systém ventilace, ale energeticky účinný ventilační systém. Oxygen Hybrid řešení jsou připravena pro použití

Více

1.03 Důkaz tuků ve stravě. Projekt Trojlístek

1.03 Důkaz tuků ve stravě. Projekt Trojlístek 1. Chemie a společnost 1.03 Důkaz tuků ve stravě. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika je určena

Více

Návod k instalaci a montáži krbové sestavy PINUS-II

Návod k instalaci a montáži krbové sestavy PINUS-II 11032014 Návod k instalaci a montáži krbové sestavy PINUS-II Krbová vložka: PINUS AL Prüfgutachten Nr. RRF 40 14 3539 Vydal: Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle. Im Lipperfeld 34b. 406 47 Oberhausen Použité

Více

20 litrové a 200 litrové kontejnery. 20 litrové a 200 litrové kontejnery

20 litrové a 200 litrové kontejnery. 20 litrové a 200 litrové kontejnery Promoclean TP 112 Detergentní kapalina určená pro odstraňování veškerých brusných a leštících past a chladících obráběcích olejů Viskózní kapalina kaštanové barvy, která se snadno rozpouští a omývá vodou

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_DVOLE_SUROVINY2_18 Název materiálu: TUKY, ROSTLINNÉ OLEJE Tematická oblast: Suroviny, 2.ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva. Očekávaný výstup: Žák

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.24 Zateplování budov minerálními deskami

Více

Oblast použití. Zpracování

Oblast použití. Zpracování ABS hrany - v šíři role Povrchová úprava: - hladká - perlička - gravír Rozsah použití ABS hran je prakticky neomezený a proto jsou vhodné pro všechny typy nábytku, zejména na namáhaná místa, vystavovaná

Více

FungiSPRAY bezchlorový. FungiSPRAY chlorový LIKVIDACE PLÍSNÍ S OKAMŽITÝM ÚČINKEM LIKVIDACE PLÍSNÍ S DLOUHODOBÝM ÚČINKEM

FungiSPRAY bezchlorový. FungiSPRAY chlorový LIKVIDACE PLÍSNÍ S OKAMŽITÝM ÚČINKEM LIKVIDACE PLÍSNÍ S DLOUHODOBÝM ÚČINKEM FungiSPRAY chlorový LIKVIDACE PLÍSNÍ S OKAMŽITÝM ÚČINKEM SPÁRY SPRCHY BĚLÍCÍ OBKLADY DLAŽBA SPÁRY U OKEN SPÁRY U DLAŽBY SPRCHOVÝ KOUT Chlorový přípravek s fungicidním a bělícím účinkem určený k likvidaci

Více

BARVA ZDRAVÍ PRO DETOXY COLOR VAŠE. Zničte plísně, mikrorganismy, viry, zápach a následky kouření. Zlepšete kvalitu svého životního prostředí.

BARVA ZDRAVÍ PRO DETOXY COLOR VAŠE. Zničte plísně, mikrorganismy, viry, zápach a následky kouření. Zlepšete kvalitu svého životního prostředí. DETOXY COLOR BARVA VAŠE PRO ZDRAVÍ Zničte plísně, mikrorganismy, viry, zápach a následky kouření. Zlepšete kvalitu svého životního prostředí. www.detoxycolor.cz DETOXY COLOR INTERIÉROVÁ BARVA PODPORUJÍCÍ

Více

1.08 Tvrdost vody. Projekt Trojlístek

1.08 Tvrdost vody. Projekt Trojlístek 1. Chemie a společnost 1.08. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika je určena pro žáky 2. stupně ZŠ

Více

Plasty A syntetická vlákna

Plasty A syntetická vlákna Plasty A syntetická vlákna Plasty Nesprávně umělé hmoty Makromolekulární látky Makromolekuly vzniknou spojením velkého množství atomů (miliony) Syntetické či přírodní Známé od druhé pol. 19 století Počátky

Více

GIGA BEST. řasenka / riasenka

GIGA BEST. řasenka / riasenka KATALOG / 2015 GIGA řasenka / riasenka Řasenka pro gigantický objem s regeneračními účinky vitamínů E, C a F. Široký objemový kartáček minimalizuje slepení řas díky rovnoměrnému nanášení. BEST řasenka

Více

Milimetr, který zahřeje

Milimetr, který zahřeje Milimetr, který zahřeje HE 3003 revoluční izolační technologie Společnost Heat Energy s.r.o. představuje unikátní tenkostěnnou technologii termoaktivního nástřiku HE 3003, inspirovanou schopností vlastní

Více

POPIS PRODUKTU. Obecné informace. Speciální vlastnosti Zkušební normy

POPIS PRODUKTU. Obecné informace. Speciální vlastnosti Zkušební normy 59198 a násl. Silnovrstvá lazura na bázi vody s hedvábným leskem na dřevěná okna a vchodové dveře pro průmysl a profesionální použití Systémově sladěná ve třívrstvé skladbě s produkty Aquawood TIG a Aquawood

Více

výroby dopravních prostředků

výroby dopravních prostředků Komplexní profesionální řešení pro dané segmenty. www.tork.cz paliv a energie strojírenský výroby dopravních prostředků chemický správná volba má význam Charakter práce v oblasti strojírenského, automobilového,

Více

Typy pokládky: 1. Bez lepení - v případě, že se v místnosti nepočítá s větším pohybem (malé posilovny, kanceláře, cena pokládky: 50 Kč / m 2

Typy pokládky: 1. Bez lepení - v případě, že se v místnosti nepočítá s větším pohybem (malé posilovny, kanceláře, cena pokládky: 50 Kč / m 2 1. Podklad Doporučená pokládka Ujistěte se, že podklad je pevný, rovný, suchý a čistý, bez trhlin, prachu a neobsahuje cizorodé látky (např. zbytky malty, olej atd.), které by snižovaly přilnavost. Pro

Více

3D tisk v L. K. Engineering, s.r.o

3D tisk v L. K. Engineering, s.r.o Mýty, pověry, zklamání a realita 3D tisku Tento dokument vznikl jako reakce na množství emailů ohledně zájmu o 3D tisk na naší 3D tiskárně. Umožní lépe pochopit co je a není možné vytisknout a proč. Také

Více

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Více

Dráty a lana. Přehled výrobků

Dráty a lana. Přehled výrobků Přehled výrobků 29 Pár slov k lana ocelová a jejich složení Jeden pramen lana se skládá z jedné nebo více vrstev lanových drátů, šroubovitě vinutých kolem jádra. Pramencové lano je tvořeno jednou nebo

Více

ČSN EN ISO 9001:2001. Vysokoteplotní konstrukční a izolační materiály pro sklářství

ČSN EN ISO 9001:2001. Vysokoteplotní konstrukční a izolační materiály pro sklářství ČSN EN ISO 9001:2001 Vysokoteplotní konstrukční a izolační materiály pro sklářství Vysokoteplotní konstrukční a izolační materiály pro sklářství PROMASIL jsou lehké bezazbestové vysokoteplotní izolační

Více

Tělo stárne stejně jako tvář. Po 20 letech ztrácí tělo pevnost. Institut Esthederm, omlazení těla

Tělo stárne stejně jako tvář. Po 20 letech ztrácí tělo pevnost. Institut Esthederm, omlazení těla PÉČE O TĚLO Tělo stárne stejně jako tvář Přestože obličej se obává především vnějšího stárnutí způsobeného vnějšími agresemi, tělo se více obává vnitřního nebo chronologického stárnutí. Po 20 letech ztrácí

Více

Návod k instalaci terasového systému

Návod k instalaci terasového systému Návod k instalaci terasového systému Tento nový typ kompozitu-terasových prken WPC je směsí dřeva s HDPE a přídavných látek. Je vyráběn extrudací za vysokého tlaku a teploty. Přestože obsahuje přírodní

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY UNI -DEKOR Uni-dekor 6, Uni-dekor 6 kraj, Uni-dekor 8 průmyslově vyráběné betonové dlažební bloky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované ekologicky nezávadnými

Více

changing the face Nová scéna Národního divadla

changing the face Nová scéna Národního divadla Produkty DuPont Corian DuPont Corian, exkluzivní produkt společnosti DuPont, je kompozitní materiál, který dokonale kombinuje funkčnost s estetickými vlastnostmi a je určen pro povrchové interiérové i

Více

TĚSNÍCÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM aplikační manuál pro stavebníky

TĚSNÍCÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM aplikační manuál pro stavebníky TĚSNÍCÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM aplikační manuál pro stavebníky Těsnící a izolační systém Den Braven 3D Volba osazování výplní stavebních otvorů okenním systémem Den Braven 3D, je nový, dokonalejší způsob, jak

Více