Zámku a jeho okolí se navrací dávný půvab

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zámku a jeho okolí se navrací dávný půvab"

Transkript

1 ZDARMA LEDEN Termíny zápisů do 1. ročníků základních škol pro školní rok 2012/2013 Zámku a jeho okolí se navrací dávný půvab Základní škola Stará Boleslav 8. a 9. února 2012 Jungmannova 164, Stará Boleslav Základní škola Palachova 7. a 8. února 2012 Palachova 337, Brandýs nad Labem Základní škola Na Výsluní 14. a 15. února 2012 Kostelecká 1750, Brandýs nad Labem Základní škola 9. února 2012 (ZŠ praktická a ZŠ speciální) Školní 291, Stará Boleslav Další informace k zápisům a přehled jednotlivých základních škol ve městě najdete na straně 14. Návštěvníky Vánočních historických trhů čekala v sobotu 3. prosince na brandýském zámku vedle pestrého programu, vánočních stánků a tradičních zvířátek i další milá novinka, a to opravená přístupová cesta od Plantáže. Více o obnově zámku a jeho okolí na str. 5. Ohlédnutí za vánočními akcemi na str. 10. Fanoušci se dočkali Marie Rottrové, zpěvačka pak ovací vestoje Marie Rottrová vystoupila 15. prosince v brandýském kině. Foto: Michal Hradecký Ve zcela zaplněném sále brandýského kina vystoupila 15. prosince legenda české populární hudby Marie Rottrová. Jedinečný koncert, jeden z posledních ve zpěvaččině úspěšné kariéře, uspořádal ve spolupráci s městem Vlastimil Roflík. O správné naladění publika se několika písničkami v úvodu postarala doprovázející skupina Neřež. Poté už diváci, kteří zaplnili i místa na schodech sálu, nadšeně přivítali jednu z našich nejpopulárnějších zpěvaček. Během téměř jedenapůlhodinového vystoupení zazpívala Marie Rottrová své největší hity jako Večerem zhýčkaná, Řeka lásky nebo Markétka, ale i novější skladby. Písní Já s tebou žít nebudu zavzpomínala na bývalou zpěvačku skupiny Nerez Zuzanu Navarovou. Marie Rottrová odzpívala všechny skladby s velkým nasazením a ohromným temperamentem, obdivuhodným na svůj věk. Diváci hlasitě aplaudovali každé písni a po několika přídavcích se zpěvačka dočkala i zasloužených ovací vestoje. S publikem se Marie Rottrová rozloučila známou baladou Lásko, voníš deštěm z repertoáru rockové skupiny Black Sabbath. Redakce Projekt Popovické stromořadí Opravy místních komunikací v roce 2011 Výsledky ankety ke komunitnímu plánu Vyroste v Houštce atletický tunel? STR. 4 STR. 7 STR. 12 STR. 19

2 2 MĚSTSKÉ LISTY Zpravodajství LEDEN 2012 Co se skrývá pod tajuplnou zkratkou RUD? Začínají týdny usilovné práce na tvorbě rozpočtu na tento rok. Oproti roku 2011 očekáváme snížení příjmů od státu, které město průběžně dostává přerozdělováním části vybraných daní. Tomuto přerozdělování se říká RUD, čili rozpočtové určení daní. Ministerstvo financí představilo svoji představu úpravy RUD, podle které by většina měst a obcí získala do svých rozpočtů větší příjmy. Část zvýšených příjmů měst by byla vykryta vyšším převodem ze státního rozpočtu a část snížením příjmů (tedy jiným přerozdělením) čtyř největších měst (Prahy, Brna, Ostravy a Plzně). Dle předloženého návrhu by naše město získalo navíc přes 20 milionů korun (k současným cca 130 milionům korun). Teď musí začít projednávání a schvalování na úrovni parlamentu. Podstatný vliv na úspěch návrhu bude mít i vývoj ekonomické situace celého státu. To, jak se daří státu, má značný vliv v řádu desítek milionů korun i na příjmy našeho města. Ondřej Přenosil, starosta města Informační SMS služba pro občany Zdarma SMS zprávy informující o mimořádných událostech a konání významných akcí ve městě. Registrace SMS služby na tel. č.: odeslat SMS ve tvaru REG Odhlášení SMS služby na tel. č.: odeslat SMS ve tvaru ODHLASENI Klášterní vinárna ožila tancem pětasedmdesátníků i dětským smíchem Staroboleslavská Klášterní vinárna se koncem listopadu stala místem setkání starší i mladší generace. Společné setkání pro jubilanty slavící 75. narozeniny a předvánoční besídku pro děti umístěné do náhradní rodinné péče organizoval již tradičně před koncem roku odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu. Setkání pětasedmdesátníků V loňském roce dovršilo 75ti let 98 občanů našeho města. Na společné setkání 24. listopadu do Klášterní vinárny dorazila většina oslavenců i s doprovodem a v sále nezbylo snad jediné volné místo. Jubilanty přivítal starosta města Ondřej Přenosil a společně s místostarosty Jiřím Nekvasilem a Ninou Novákovou, vedoucím odboru sociálních věcí a zdravotnictví Janem Horčíkem, vedoucí oddělení sociálního zabezpečení Janou Noskovou a Jarmilou Viplakovou popřál všem oslavencům hodně zdraví a pohody do dalších let. Poté už se u stolů rozproudily živé debaty starých přátel, někteří oslavenci vyzkoušeli své taneční kroky za doprovodu Miloše Rady a New Banjo Tria. Zaplněná Klášterní vinárna opět ukázala, jak velké oblibě se setkání každoročně těší. Jsme rádi, že tato malá oslava napomáhá k udržování kontaktů mezi přáteli i k setkání lidí, kteří se někdy i celé roky neviděli, uvedla Jana Nosková. UPOZORNĚNÍ Předvánoční setkání dětí v náhradní rodinné péči Na stejném místě jako pětasedmdesátníci se o necelý týden později 29. listopadu sešly na předvánočním setkání i děti umístěné v náhradní rodinné péči. Na letošní předvánoční besídku bylo pozváno 60 dětí vyrůstajících v náhradní rodinné péči. Jsou to například děti z dětských domovů žijící v pěstounské péči nebo děti, které jsou v péči svých rodinných příbuzných, uvedla Hana Jandusová, vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí a rodiny. V úvodu setkání děti i jejich doprovod pozdravil starosta Ondřej Přenosil a pak už celý sál o- žil dětskou vánoční show, kterou připravilo hudební divadlo Hnedle vedle. Po pásmu soutěží, scének a písniček mezi děti zavítal i Mikuláš s čertem a každému předal malý dárek. Redakce Oddělení sociálního zabezpečení Městského úřadu Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Masarykovo náměstí 1, 2 oznamuje, že v souvislosti se změnami v zákoně č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, přechází s účinností od veškerá tato agenda včetně výplaty dávek a přijímání žádostí pod Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště pro Prahu východ, nám. Republiky 3, Praha 1. Nové žádosti o dávky v hmotné nouzi příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádnou okamžitou pomoc a příspěvek na péči již MěÚ Brandýs nad Labem Stará Boleslav od nepřijímá a výplatu stávajících dávek od neprovádí. MĚSTSKÉ LISTY BRANDÝSA NAD LABEM STARÉ BOLESLAVI Vydává Město Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1, Brandýs nad Labem Stará Boleslav IČ: Odpovědná redaktorka: Michaela Miková, Redakční rada: Otakar Kovanda, Petra Fialová Vychází v nákladu 7300 výtisků zdarma do poštovních schránek DTP: Bronislav Veselý-SAGRAT Inzerce: ZERA GROUP, s. r. o., Jilemnického 12, Brandýs nad Labem, tel. č.: Tisk zajišťuje Strategic Consulting, s.r.o. Periodikum je zaregistrováno pod číslem MK ČR E Neoznačené fotografie jsou redakční Nevyžádané články se nevracejí. Uzávěrka materiálů do únorového čísla je 15. ledna 2012.

3 LEDEN 2012 Zpravodajství MĚSTSKÉ LISTY 3 K výstavbě obchodního centra proběhne veřejné projednání Nově předložený záměr investora týkající se výstavby obchodního centra a dalších staveb na pozemcích bývalého zahradnictví v Brandýse nad Labem bude prezentován na veřejném projednání, které proběhne 9. ledna pravděpodobně v brandýském kině. Otázka případné výstavby obchodního centra na pozemcích bývalého zahradnictví v Brandýse nad Labem v poslední době hýbe městem. Investor, společnost Qinn Invest, s. r. o. přišla v listopadu loňského roku s novou nabídkou, která vedle výstavby obchodního centra počítá i s vybudováním relaxačního parku na pozemcích města a s novým řešením dopravní situace v okolí obchodního centra. Tento rozšířený návrh chceme 9. ledna prezentovat občanům na veřejném projednání a na základě vzešlých závěrů předložíme na lednovém zastupitelstvu návrh konečného stanoviska města k této záležitosti, uvedl místostarosta města Jiří Nekvasil. Veřejné projednání proběhne od hod. nejspíše v brandýském kině. Místo konání bude potvrzeno na stránkách města a prostřednictvím SMS zprávy. Kompletní podklady k veřejnému projednání jsou zveřejněny na stránkách města a po telefonické dohodě na tel.: jsou k nahlédnutí v sekretariátu starosty města. Redakce FAKTA Plochu bývalého zahradnictví dnes tvoří: pozemky pod nemocnicí vlastněné městem a pozemky za Penny Marketem, které jsou v soukromém vlastnictví. Stávající i nově pořizovaný územní plán v obou částech pozemků povoluje pouze 10% zastavěnost stavbami občanského vybavení o maximální výšce 6 metrů. V roce 2006 předložila společnost Qinn Invest, s. r. o. první záměr výstavby obchodní centra pouze na soukromých pozemcích. V listopadu 2011 předložil investor rozšířenou nabídku, která zahrnuje výstavbu obchodního centra na soukromých pozemcích, zpřístupnění parkovacích ploch centra i obyvatelům sídliště, výstavbu nové silnice včetně napojení na Kralupskou ulici, vybudování semaforu pro výjezd hasičské záchranné služby a výstavbu sportovně-rekreačního parku na pozemcích města. 9. ledna 2012 proběhne veřejné projednání poslední nabídky společnosti Qinn Invest, s. r. o. Doprava na náměstí se zatím nemění V listopadu zahájená revitalizace Masarykova náměstí zatím neomezila dopravní režim na náměstí. Vozidla mohou stále projíždět přes náměstí jednosměrně do ulice Petra Jilemnického. Koncem roku město provizorně opravilo výtluky a nejvíce poškozené části vozovky v okolí náměstí (viz foto), finální povrchy se na komunikacích objeví až v závěrečné části revitalizace. Začátkem prosince zahájila dodavatelská firma M-Silnice přípravné práce na centrální ploše náměstí, další postup stavebních prací se bude odvíjet od aktuálních klimatických podmínek. Revitalizace má být ukončena v létě 2012, o jejím průběhu vás budeme pravidelně informovat. Zeptali jsme se Ing. Jiřího Nekvasila, místostarosty města na dopravní situaci ve městě Pane místostarosto, v jakém stadiu je nyní příprava silničního obchvatu Staré Boleslavi? Stavba II/331 Stará Boleslav, obchvat je investicí Krajského úřadu Středočeského kraje a v případě realizace bude mít velmi pozitivní vliv na řešení dopravy v našem městě. V návaznosti na oznámení záměru stavby v roce 2008 bylo vypracováno posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA). Koncem roku 2009 byla podána žádost o územní rozhodnutí. Po doplnění podkladů bylo počátkem roku 2011 zahájeno územní řízení, jehož součástí bylo i veřejné ústní jednání. V květnu 2011 vydal stavební úřad územní rozhodnutí pro stavbu obchvatu. Vzhledem k tomu, že se jeden z vlastníků pozemků, kterých se dotkne daná stavba, odvolal, bylo stavební rozhodnutí předáno k dalšímu řízení na kraj. Krajský úřad Středočeského kraje rozhodnutím z odvolání zamítl, a tak nabylo územní rozhodnutí pro uvedenou stavbu právní moci. Tím byl splněn základní předpoklad pro zahájení osobních jednání zástupce investora s jednotlivými vlastníky dotčených pozemků. Město Brandýs nad Labem Stará Boleslav přislíbilo úzkou součinnost v tomto nelehkém procesu. Paralelně s těmito jednáními bude projektant, firma Suncad, pokračovat v přípravě projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení. Po vydání stavebního povolení (předpoklad I. II. čtvrtletí 2013) by mohly být zahájeny stavební práce. Rozhodující slovo bude mít ovšem investor akce, Krajský úřad Středočeského kraje. Uvažujete o omezení nákladní dopravy na některých komunikacích ve městě? Ve druhé polovině tohoto roku by mělo dojít k dlouho očekávanému zprovoznění mostů přes řeku Labe a tím k obnově přirozeného spojení obou částí našeho města. Objektivně je třeba ocenit, že práce probíhají v souladu s harmonogramem a v dobré kvalitě. Tato příjemná skutečnost má, bohužel, také druhý aspekt, a to možnou obnovu těžké nákladní dopravy přes otevřené mosty a tím i památkovou zónu našeho města. Město Brandýs nad Labem Stará Boleslav v součinnosti s odborem dopravy připravuje podklady pro jednání s Krajským úřadem a Ministerstvem dopravy ČR, jejichž cílem bude omezení průjezdu těžké nákladní dopravy památkovou zónou. Město připravilo projekt rekonstrukce Pražské ulice a obrátilo se na Středočeský kraj s návrhem vzájemné spolupráce při opravě ulice. Jak je současná situace? K projektu rekonstrukce Pražské ulice chci uvést, že jde o společný projekt Města a Krajského úřadu Středočeského kraje. Byla připravena dohoda o vzájemné spolupráci, po projednání v zastupitelstvu města byla podepsána představiteli Města. Smlouva byla také projednána a doporučena zastupiteli kraje a čeká na podpis představitele Krajského úřadu. Budete udržovat sjízdnost a schůdnost komunikací v okolí Masarykova náměstí i po dobu jeho revitalizace? Předně bych se chtěl omluvit občanům našeho města i projíždějícím řidičům za nepříjemnosti způsobené probíhající rekonstrukcí Masarykova náměstí. Do doby, než budou zahájeny hlavní práce, se budeme snažit udržovat komunikace a přechody v okolí náměstí v přijatelném stavu. Michaela Miková 12. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA se uskuteční koncem ledna v kapli brandýského zámku. Přesný termín bude uveden na internetových stránkách města

4 4 MĚSTSKÉ LISTY Zprávy z města LEDEN 2012 Město chce obnovit historickou cestu mezi Brandýsem a Popovicemi Pěším návštěvníkům i cyklistům by se mohla zpřístupnit zaniklá historická cesta mezi Brandýsem a Popovicemi. Město požádalo na projekt Popovické stromořadí o dotaci Fond životního prostředí a zemědělství Středočeského kraje. Cesta navazující na brandýskou Alej prvňáčků byla kdysi významnou spojnicí mezi Brandýsem nad Labem a Popovicemi a nejspíše i součástí Staré pražské cesty, po které podle tradice byly převáženy ostatky sv. Václava. Dnes je tato polní komunikace téměř nevyužívaná a značně zpustlá. Rádi bychom cestu mezi Brandýsem a Popovicemi znovu obnovili a zpřístupnili tuto lokalitu pěším návštěvníkům i cyklistům. Při obnově chceme co nejvíce zachovat původní ráz krajiny, proto i povrch nové cesty bude tvořen a zpevněn pouze přírodními materiály, uvedla místostarostka města Nina Nováková. Podél nové komunikace budou vysázeny stromy a keře, které jsou přirozené pro tuto zeměpisnou oblast, ale i atraktivní pro návštěvníky, a po obou stranách cesty bude založen nový luční trávník v šířce pásu 2,5 m. Návštěvníci budou moci využívat jednoduchý dřevěný mobiliář a na obou koncích cesty najdou informační tabule. V prosinci loňského roku jsme Rádi bychom cestu mezi Brandýsem a Popovicemi znovu obnovili a zpřístupnili tuto lokalitu pěším návštěvníkům i cyklistům. Při obnově chceme co nejvíce zachovat původní ráz krajiny, proto i povrch nové cesty bude tvořen a zpevněn pouze přírodními materiály. Nina Nováková, místostarostka města podali žádost o dotaci na,popovické stromořadí na Fond životního prostředí a zemědělství Středočeského kraje. Celkové náklady na projekt jsou vyčísleny na 2,2 milionu Kč a dotace může pokrývat až 95 % nákladů. Představitelé města navštívili občany v domovech seniorů Třiadvacet občanů Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi umístěných v domovech seniorů navštívili již tradičně ke konci roku představitelé města. Starosta Ondřej Přenosil, místostarosta Jiří Nekvasil, vedoucí oddělení sociálního zabezpečení Jana Nosková a její kolegyně postupně navštívili domovy seniorů v Jenštejně, Lysé nad Labem, Úvalech, Říčanech a v Dřevčicích. Seniorům popřáli krásné prožití vánočních svátků, hodně zdraví do nového roku a každému předali vánoční balíček a kalendář města. Pro seniory jsou tato každoroční předvánoční setkání vždy velmi vítaným okamžikem a důkazem, že na ně město nezapomíná ani ve stáří. Navrhovaná cesta mezi Brandýse a Popovicemi navazuje na brandýskou Alej prvňáčků. To, zda dotaci obdržíme, bychom se měli dozvědět v průběhu prvního pololetí, doplnila Nina Nováková. Krátce z města Pokud město dotaci obdrží, začalo by s obnovou cesty v letošním roce. Redakce BRANDÝSKOU ULICI V OLŠINKÁCH LEMUJE NOVÝ CHODNÍK Koncem prosince byla dokončena oprava chodníků v ulici V Olšinkách. Úsek ulice mezi Brázdimskou a Kralupskou lemuje nový chodník ze zámkové dlažby a nasvícený přechod pro chodce. U křížení s ulicí Chobotská vznikl nový bezbariérový přechod oddělující i přilehlou obytnou zónu. Opravu chodníků ve výši 1,4 mil. Kč město hradilo z peněz vybraných na poplatcích za provoz výherních hracích automatů. V ULICI S. K. NEUMANNA BYLA OPRAVENA KANALIZACE Nutná oprava kanalizace proběhla koncem roku v ulici S. K. Neumanna. Při rekonstrukci kanalizace koncem devadesátých letech byl v části ulice špatně nastaven spád kanalizace a potrubí se často zanášelo. Při prosincové opravě bylo cca 60 metrů potrubí položeno tak, aby se dosáhlo spádu a nevznikaly havárie na kanalizačním řadu. Za opravu město zaplatilo 788 tisíc Kč. V ZAHRADNICKÉ ULICI BUDE OBNOVENA VEŘEJNÁ ZELEŇ Regenerace části veřejné zeleně proběhne před panelovými domy č.p a 1723 v Zahradnické ulici. Zeleň v této lokalitě, především jehličnaté stromy a keře, vysadili spontánně obyvatelé domů bez znalosti jejich budoucích rozměrů a nároků na prostor. Cílem nově navrhovaných úprav je perspektivní obnova sídlištní zeleně. Chceme vysázet dřeviny, které jsou vhodné do městského prostředí (zasolení, exhalace, zadláždění), budou mít dlouhodobou udržitelnost a střídmé nároky na následnou údržbu. V prostorách podél panelového domu budou vysázeny štíhlé pyramidální dřeviny, které vytvoří potřebný pás stromové zeleně a nebudou zastiňovat obytné partie domů, uvedla Petra Karbanová z oddělení životního prostředí. Výsadba nové zeleně včetně komplexní rekonstrukce travních ploch proběhne v jarních měsících.

5 LEDEN 2012 Zprávy z města MĚSTSKÉ LISTY 5 Brandýskému zámku a jeho okolí se navrací dávný půvab Brandýský zámek a jeho okolí získává postupně důstojnější podobu. Začátkem prosince byla opravena hlavní přístupová cesta od Plantáže a dokončena byla i oprava další části východní fasády zámku. Opravená cesta na zámek z ulice Na Celné. Foto: Milan Mareš Cesta pod Rudolfinkou Náročnou rekonstrukcí prošla na podzim loňského roku cesta na brandýský zámek vedoucí z ulice Na Celné. Po celém úseku cesty byla opravena vodovodní i kanalizační síť, nový povrch cesty tvoří žulová dlažba, která je položená i v oblasti předzámčí, uvedl Pavel Havlíček, vedoucí odboru územního rozvoje a památkové péče. Vysazení keřů a další zahradnické úpravy podél cesty jsou naplánované na jaro letošního roku. Přístup od Plantáže Před prvním prosincovým víkendem, kdy se na zámku tradičně konají Vánoční historické trhy, skončila i oprava hlavní přístupové cesty od Plantáže. I v tomto úseku nahradila původní asfaltový povrch nová žulová dlažba. Zbývající část ulice Plantáž podél bývalé kočárovny až k historické bráně bude opravena v průběhu letošního roku. Náklady na 2. etapu rekonstrukce komunikací v okolí zámku, která zahrnovala oblast předzámčí a přístupové cesty od Plantáže a z ulice Na Celné, dosáhly 7,8 milionů Kč. Větší část nákladů ve výši 5 milionů Kč jsme hradili z dotace ministerstva financí, zbylou částku 2,8 milionů Kč platilo město, upřesnil Pavel Havlíček. Východní fasáda Poslední listopadový týden byla dokončena i oprava další části východní fasády zámku. Na nejrozsáhlejším průčelí byly restaurovány sgrafitové i hladké omítky, kamenné prvky a repasována okna. Z celkových tří milionů Kč, které stála oprava této části východní fasády, jsme 740 tisíc Kč hradili z příspěvku ministerstva kultury, 500 tisíc Kč z dotace Středočeského kraje a zbytek z rozpočtu města, doplnil Milan Mareš z odboru územního rozvoje a památkové péče. Oprava poslední části východní fasády od Rudolfinky dolů je naplánována na letošní rok. Redakce Další část východní fasády zámku je opravena. Foto: Milan Mareš Říká se, že... Maruš, už si to slyšela, že no a to si představ, že prej dokonce... Po městě se říká, že Město již utratilo 250 milionů korun za rekonstrukci brandýského Masarykova náměstí a v rozpočtu už tak nezbývají žádné peníze na opravy dalších částí města. a jaká je skutečnost? Celá rekonstrukce brandýského náměstí je rozdělena do dvou etap. První etapa rekonstrukce inženýrských sítí byla dokončena v polovině roku 2011 a stála 25 milionů korun. Druhá etapa revitalizace neboli obnova vlastního náměstí začala podpisem smlouvy s dodavatelem 1. listopadu Bude stát přibližně 45 milionů korun (cena stavby včetně projektové dokumentace, autorského a technického dozoru a dalších souvisejících prací). Z necelých 60 procent bude druhá etapa hrazena získanou dotací z evropských fondů. Ondřej Přenosil, starosta Čestní dárci krve převzali ocenění Čestní dárci krve z Brandýsa nad Labem Staré Boleslavi a okolních obcí se sešli 25. listopadu na brandýském zámku, aby převzali ocenění za bezplatné odběry krve. Na slavnostní setkání, které již tradičně před koncem roku organizuje Český červený kříž Oblastní spolek Mělník, bylo pozváno 31 dobrovolných dárců. Darováním krve pomáháte k záchraně mnoha lidských životů, a proto si vaší dobrovolné pomoci nesmírně vážíme, poděkovala dárcům v úvodu setkání Alena Herinková, ředitelka Oblastního spolku Mělník ČČK. Společně se senátorkou Veronikou Vrecionovou, místostarostou Brandýsa nad Labem Staré Boleslavi Jiřím Nekvasilem a vedoucí oddělení sociálního zabezpečení Městského úřadu Janou Noskovou poté předali medaile MUDr. Jana Jánského oceněným dárcům. K příjemné atmosféře setkání přispěl Mělnický pěvecký soubor Chrapot, jehož skvěle zkomponované vystoupení ocenili všichni přítomní dlouhotrvajícím potleskem. Redakce Dobrovolní dárci převzali ocenění na brandýském zámku. Medaili MUDr. Jana Jánského letos získalo třináct dárců z Brandýsa nad Labem Staré Boleslavi ZLATÁ MEDAILE (za 40 bezpříspěvkových odběrů): Hrubý Jaromír, Svoboda Vladimír STŘÍBRNÁ MEDAILE (20 odběrů): Ďurišová Radoslava, Ďuriš Vítězslav, Kápes Miloslav, Jindra Jan, Žaloudek Petr BRONZOVÁ MEDAILE (10 odběrů): Brabcová Karolína, Kolčaba Miloslav, Ing. Belas Vladimír, Černá Blanka, Macháček Jan, Pospíšil Tomáš.

6 6 MĚSTSKÉ LISTY Zprávy z města LEDEN 2012 Odbor územního rozvoje a památkové péče informuje Vyhláška o užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města na svém 9. zasedání 24. října 2011 schválilo nové znění vyhlášky, která stanovuje výši poplatku za užívání veřejného prostranství s účinností od Vyhláška nově zavádí poplatek za provádění výkopových prací, za umístění stavebních zařízení a za umístění skládek. Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství a trvá až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo. Sazba poplatku činí za každý i započatý m 2 a každý i započatý den: a za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb 10,00 Kč b) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje 10,00 Kč c) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje 10,00 Kč d) za provádění výkopových prací 10,00 Kč e) za umístění stavebních zařízení 10,00 Kč f) za umístění reklamních zařízení 10,00 Kč g) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí 10,00 Kč h) za umístění zařízení cirkusů 10,00 Kč i) za umístění skládek 10,00 Kč j) za vyhrazení trvalého parkovacího místa 10,00 Kč k) za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce 10,00 Kč l) za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce 10,00 Kč m) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce 10,00 Kč n) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 10,00 Kč Poplatek se neplatí: a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou, b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely. Od poplatku se dále osvobozují: a) akce, jejichž spolupořadatelem je město Brandýs nad Labem Stará Boleslav, b) akce, při kterých jsou odstraňovány havárie na inženýrských sítích, c) akce pořádané politickými stranami a sdruženími v rámci předvolební kampaně. Více informací k nové vyhlášce poskytne Jana Matějovská, odbor územního rozvoje a památkové péče MěÚ Brandýs nad Labem Stará Boleslav, tel.: , Sběr nápojových kartonů Na základě podnětů občanů lze od 1. ledna 2012 nápojové kartony (krabice od mléčných výrobků, džusů, vín apod.) vhazovat také do kontejnerů na plasty. Po městě zůstává stále rozmístěno 15 samostatných tetrapakových kontejnerů, do kterých lze i nadále nápojové obaly vhazovat. Odstranění tří herních prvků z dětských hřišť V červnu loňského roku byla provedena odborná technická kontrola dětských hřišť, která jsou v majetku města. U třech herních prvků kontrola zjistila závady, opotřebování materiálu nebo překročení doby životnosti. Herní prvky v takovémto stavu jsou nebezpečné, a město proto rozhodlo o jejich odstranění, aby předešlo zbytečným úrazům dětí. V zimním období budou odstraněny herní prvky Twin Peax (viz foto) z těchto dětských hřišť v Brandýse nad Labem: Kralupská ulice Zahradní město, Heřmánková ulice Výletní ulice Omlouváme se dětem i rodičům za odstranění herních prvků, ale z bezpečnostních důvodů jsme tento krok museli učinit. V současné době připravujeme koncepci dětských hřišť ve městě, která by měla zlepšit ochranu a provoz hřišť tak, aby nedocházelo k nevhodnému používání nebo úmyslnému poškozování herních prvků. V rámci této koncepce budeme postupně nahrazovat i odstraněná zařízení novými prvky, uvedl místostarosta města Jiří Nekvasil. OÚRPP a redakce Firma Helios začala s dostavbou domů na Kralupské V příštím roce by měly být dokončeny první dva domy rozestavěného bytového komplexu na Kralupské ulici. Bytový komplex na Kralupské začal původní investor budovat v roce 2006, avšak krátce na to stavbu zastavil. Po téměř pěti letech, kdy okraj Brandýsa hyzdila ošklivá betonové monstra, celý projekt odkoupila firma Helios z Ústí nad Labem a začala s dostavbou bytového komplexu. Do konce roku 2012 by firma chtěla dokončit první dva vchody bytového domu a v následujících letech dostavět zbylých pět vchodů. Na stavbě se bude pracovat zpravidla od pondělí až do neděle od 7.00 hod. do hod. a je možná zvýšená hlučnost spojená s nutnými činnostmi stavby. Na jeřábech budou používány halogeny k osvětlení pracovní plochy a v noci bude zařízení staveniště osvětleno halogenem pro zajištění bezpečnosti uloženého materiálu a odstavených stavebních strojů, sdělil výrobní ředitel firmy Helios Ing. Aleš Dvořák a v té souvislosti požádal občany města o shovívavost a toleranci v době výstavby. Redakce Budoucí podoba bytového komplexu v Kralupské ulici (vizualizace).

7 LEDEN 2012 Zprávy z města MĚSTSKÉ LISTY 7 Město loni provedlo opravy na pěti desítkách místních komunikací Opravy za více než 4,5 milionů Kč provedlo město v loňském roce na téměř padesáti místních komunikacích. Vedle kompletní rekonstrukce některých ulic provádí město průběžně i opravy místních komunikací. Opravovali jsme převážně komunikace, které byly v havarijním stavu nebo části ulic, kde se objevily výtluky a jiné závady. Podle povrchu komunikace a rozsahu poškození jsme používali tři různé technologie, uvedl Jiří Polák z odboru územního rozvoje a památkové péče, který opravy komunikací zabezpečoval. x Vrábská, Kralupská, Pražská (přechody pro chodce). Stará Boleslav náklady na opravy: Kč Ulice: Okružní, Ondříčkova, Mělnická, 5. května, Komenského, Vrchlického, Lesní, Lázeňská, Hluchov. Práce na hluchovském mostě finišují Závěrečné stavební úpravy, pokládky finálních povrchů a montáže zábradlí probíhaly v průběhu prosince na hluchovském mostě. Otevření mostu pro provoz bylo naplánováno na 27. prosince. Hluchovský most bude až do zprovoznění hlavního mostu přes Labe sloužit především autobusové dopravě a občanům, kteří trvale bydlí nebo pracují na Ostrůvku a v oblasti mezimostí. Více informací o otevření mostu přineseme v únorovém vydání novin. U mostu přes Labe provádí stavbaři postupnou betonáž a armování (tj. vyztužení betonu) u nosné konstrukce mostu a připravují obložení pilířů žulovými kvádry. Další stavební práce budou pokračovat podle aktuálního počasí. Nový most přes Labe bude otevřen v srpnu I. I. Opravy místních komunikací frézováním a následným nanesením teplé balené asfaltové směsi Brandýs nad Labem náklady na opravy: Kč Ulice: Kralupská, Michalovická, Jiskrova, Fakultní, Výletní, křižovatka Kralupské a Brázdimské, Popovická. Stará Boleslav náklady na opravy: Kč Ulice: Třebízského, Petra Bezruče, Tichá, U Staré kovárny, autobusové nádraží (odstavné plochy), Průhon, Josefa Truhláře, Dobrovského, Kollárova, U Starého Labe. Ulice Petra Bezruče II. II. Havarijní opravy místních komunikací systémem Jetpatcher nástřik asfaltovou emulzí s drceným kamenivem (používá se ko- kse opravě k opravě výtluků výtluků a trhlin a trhlin v komu- v komunikaci) Brandýs nad Labem náklady na opravy: Kč Ulice: Strojírenská v areálu BSS, Výletní, Na Prádle, Na Celné, Antonína Slavíčka, roh Krátká Ulice Antonína Slavíčka III. III. Provizorní opravy nezpevněných místních komunikací frézovanou asfaltovou drtí (asi do hloubky cm) Brandýs nad Labem náklady na opravy: Kč Ulice: Na Sádkách II., Šeříková, Masarykovo nám. (úpravy po rekonstrukci kanalizace), Karla Lípy, Pražská (odstavné plochy). Stará Boleslav náklady na opravy: Kč Ulice: Dukelská, Káranská, Vlčí Krtí, Březinova, Balbínova, Nad Cihelnou, Kpt. Nálepky, Josefa Truhláře (ke garážím), Na Kloboučku (u garáží a mezi činžáky), Žižkova. Redakce Žižkova ulice Rada města Brandýs nad Labem Stará Boleslav vyhlašuje na základě 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v účinném znění, a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, KONKURZNÍ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ FUNKCE ŘEDITELE/LKY Školní jídelny, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Boleslavská 34, Brandýs nad Labem Stará Boleslav, příspěvková organizace, s předpokládaným nástupem do funkce Požadavky: minimálně středoškolské vzdělání s maturitou, nejlépe směr gastronomický nebo e- konomický nejméně 4 roky odborné praxe v provozu společného stravování znalost právních předpisů v oblasti školního stravování a související legislativy plná způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost dobrý zdravotní stav, zdravotní průkaz pro zaměstnance veřejného stravování organizační a řídící schopnosti znalost práce na PC Náležitosti písemné přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, příp. korespondenční adresa, číslo obč. průkazu, kontaktní spojení (číslo telefonu, příp. ), datum a podpis. K přihlášce přiložte originály nebo úředně ověřené kopie následujících dokladů a příloh: ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání strukturovaný životopis (vlast. podpis), ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech potvrzené doklady o požadované praxi koncepce rozvoje školní jídelny (max. 2 strany A4; vlast. podpis), výpis z rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu dané funkce (ne starší 2 měsíců), čestné prohlášení podle 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., nedokládají uchazeči narození po 1. prosinci 1971), písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Přihlášky podávejte osobně přes podatelnu nebo poštou na adresu: Městský úřad Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1, Brandýs nad Labem Stará Boleslav do do hod., obálku označte slovy: Konkurs ŠJ - neotvírat. Do konkurzního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečů se všemi úplnými požadovanými doklady. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo tento konkurs zrušit kdykoliv v jeho průběhu, či nevybrat žádného z přihlášených uchazečů/uchazeček. Bližší informace podá odbor školství: tel , V Brandýse nad Labem Staré Boleslavi, Ing. Ondřej Přenosil, starosta města

8 8 MĚSTSKÉ LISTY Zprávy z města LEDEN 2012 V lednovém vydání Městských listů se poprvé setkáváte s novou rubrikou nazvanou Galerie podnikatelů z Brandýsa nad Labem Staré Boleslavi, ve které budou postupně představováni podnikatelé z našeho města. Na to, proč galerie vzniká a jakým způsobem budou podnikatelé vybíráni a představováni, jsme se zeptali hlavních iniciátorů projektu starosty města Ondřeje Přenosila a předsedkyně Krajské hospodářské komory Střední Čechy Ivany Chottové. Nová Galerie podnikatelů z Brandýsa nad Labem Staré Boleslavi vzniká ve spolupráci města a KHK. Co vás vedlo k myšlence sestavení Galerie a proč jste se rozhodli pro tuto formu prezentace podnikatelů? Ondřej Přenosil: Naše město má hlubokou podnikatelskou tradici. Jednou z nejvýznamnějších osobností byl František Melichar, který reprezentuje dobu zprůmyslnění celého Brandýska. Jelikož víme, jak je dnes vzhledem k ekonomické situaci nelehká doba, tak jsme se dohodli s Krajskou hospodářskou komorou, že bychom postupně představovali jednotlivé podnikatele a živnostníky z našeho města. Tím bychom chtěli jednak dát v povědomí, že tady vůbec existují a zároveň tím vyjádřit podnikatelům určitou satisfakci za zhoršené podmínky, které měli FRANTIŠEK MELICHAR Továrník a vynálezce František Melichar se narodil v roce 1842 jako syn kováře v Pavlovicích na Vlašimsku. Vyučil se kovářem, ale kovařina mu byla málo. Svou budoucnost viděl ve strojích. Jako první vyráběl ruční mlátičku, za což dostal své první ocenění. Začal podnikat v živnosti strojnické. Nejdříve opravoval zemědělské stroje, postupně je vylepšoval, zavedl například celokovové brány. Stále myslel na secí stroj vlastní konstrukce. Ve svém těžkém životě se vždy dokázal postavit a pokračovat ve svém díle. Vynalezl unikátní secí stroj, který si nechal patentovat. V roce 1878 se přestěhoval do Brandýsa nad Labem. V podnikání se mu začalo dařit. V roce 1887 na zeleném trhu Galerie podnikatelů z Brandýsa nad Labem Staré Boleslavi v průběhu minulých let při rekonstrukci mostů a náměstí v Brandýse nad Labem. Z historie podnikatelů ve městě (areál BSS) koupil pozemky a postavil první tovární objekt. Měl více než 200 zaměstnanců, více než 20 patentů a zemědělské stroje vyráběl sériově. Jeho továrna na secí stroje se stala největší v Evropě. Jeho unikátní secí stroj se vyvážel do celého světa včetně Austrálie. František Melichar zemřel 28. června 1907 ve věku 60 let a je pohřben v rodinné hrobce v Brandýse nad Labem. Jakým způsobem budete vybírat podnikatele do Galerie? Mohou se na vás obracet i podnikatelé, které sami neoslovíte, ale oni by měli zájem o představení svých aktivit? Ivana Chottová: Ještě předtím než jsme s návrhem Galerie podnikatelů přišli za zástupci města, jsme podrobně zvažovali způsob výběru a stanovili určitá kritéria. V prvé řadě bude Galerie určena pro všechny podnikatele města Brandýs nad Labem Staré Boleslavi, kteří ve městě podnikají a mají zde své sídlo a kteří projeví zájem o prezentaci v Galerii. Posléze dle dohody, zájmů a ohlasů bude určena pro podnikatele, kteří zde mají své provozovny a významnou měrou se podílejí na rozvoji města. Určitě budeme rádi, pokud se na nás obrátí sami podnikatelé. Pracovníci komory se budou v následujících dnech snažit kontaktovat co nejvíce podnikatelských subjektů, ovšem nebude v našich silách všechny osobně kontaktovat v nejkratším čase. Proto přivítáme aktivní zájem ze strany podnikatelů, kteří se mohou obracet osobně na pracoviště komory v Brandýse nad Labem Staré Boleslavi, Pražská 298 nebo písemně na kde získají potřebné informace. Informace budou také k dispozici na našich stránkách V úvodním příspěvku nového seriálu přinášíme vzpomínku na jednu z nejvýznamnějších osobností Brandýsa nad Labem průmyslníka a vynálezce Františka Melichara. Od příštího čísla budou v Galerii představeni vždy tři zdejší podnikatelé. Michaela Miková Zastupitelstvo a rada města Rada města rozhodla o provedení digitalizace filmového archivu města za období z filmových záznamů TV BOBR; rozhodla o provedení nutné opravy části dešťové kanalizace v ulici Seifertova v Brandýse n.l. bezvýkopovou technologií; rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na akci Úprava chodníků na předpolí mostu ev. č v Brandýse n.l. Staré Boleslavi; rozhodla o provedení generální opravy a vyčištění retenční nádrže v katastrálním území Brandýse n.l. u areálu BOSAL; odsouhlasila připojení města k akci Vlajka pro Tibet 10. března 2012; schválila s platností od obřadním místem pro konání svatebních obřadů Michalovický sál brandýského zámku, obřadním dnem jeden čtvrtek v měsíci. Jako další vhodné místo určila prostory kaple brandýského zámku a altán vévodkyně z Berry poplatek za pronájem stanovila ve výši 4000 Kč. Zastupitelstvo města ZM schválilo pravidla rozpočtového provizoria a navýšené výdaje na období leden březen 2012, které budou součástí rozpočtu města na rok 2012 a rozpočtový výhled na roky ; ZM schválilo přijetí dotace z Ministerstva financí v celkové výši 5 mil. Kč na akci Rekonstrukce a dopravní řešení komunikace Plantáž ve městě Brandýs n.l. 2. etapa ; ZM rozhodlo o uzavření kupní smlouvy mezi Městem Brandýs n.l. St. Boleslav a Ing. Vladimírem Hořákem, Hořák Trading, jejíž předmětem je odprodej tepelných rozvodů sídliště u nádraží včetně budovy kotelny s pozemkem stpč o výměře 310 m 2 v k. ú. Brandýs n.l., vše za 1 Kč, s předkupním právem pro Město Brandýs n.l. St. Boleslav za cenu podle znaleckého posudku; ZM uložilo radě města připravit technicko ekonomickou studii zásobování teplem sídliště Za nemocnicí s termínem do Úplné zápisy z jednání rady a zastupitelstva města naleznete na oficiálních webových stránkách města v sekci MĚSTO. V písemné podobě lze do zápisů nahlédnout v sekretariátu starosty města. Otakar Kovanda

9 LEDEN 2012 Senioři MĚSTSKÉ LISTY 9 Senioři města Brandýs nad Labem Stará Boleslav Volnočasové aktivity pro seniory na leden 2012 Brandýs nad Labem zámek PRAVIDELNÉ PROGRAMY každé pondělí trénování paměti kondiční cvičení každá středa angličtina (začátečníci) angličtina (mírně pokročilí) OSTATNÍ AKCE čtvrtek přednáška MVDr. Jany Gibové (chov psů a koček) pátek tvůrčí dílna (výroba rámečku na fotografie, foto s sebou) čtvrtek prohlídka brandýského bowlingového centra (hostinec Melicharka), sraz ve hod. před vchodem do bývalého podniku BSS pátek tvůrčí dílna (decoupage ubrousková technika, zdobení květináče) čtvrtek přednáška Olgy Tuscherové Můj pobyt v Číně čtvrtek přednáška Mgr. Xenie Uholyeva, Psychologie osobnosti 1. část, přednáška zahrnuje možnost testování osobnosti pro účastníky (nutná účast i na 2. části) pátek tvůrčí dílna (enkaustika malování obrázků horkým voskem, hladkou žehličku bez napařovacích děr přineste s sebou) V lednu se chystáme navštívit zvěřinové hody v Otradovicích. Na místě výběr ze zvěřinového menu, cena podle objednání okolo 150 Kč. Bližší informace včetně upřesnění data podá paní Klára Cingrošová na tel.: Stará Boleslav DPS pondělí angličtina s Janou úterý Reminiscence Ohlédnutí za minulostí města kondiční cvičení s Alicí Vzdělávací program Zrajeme k moudrosti (brandýské gymnázium) středa angličtina s Tomášem vlastoviny čtvrtek výuka na PC 9.30 výtvarničení s Jarmilou Vzdělávací program Zrajeme k moudrosti (boleslavský DPS) pondělí angličtina s Janou úterý Reminiscence Ohlédnutí za minulostí města kondiční cvičení s Alicí středa angličtina s Tomášem vlastoviny čtvrtek výuka na PC 9.30 výtvarničení s Jarmilou pondělí angličtina s Janou úterý Reminiscence Ohlédnutí za minulostí města kondiční cvičení s Alicí Vzdělávací program Zrajeme k moudrosti (brandýské gymnázium) středa angličtina s Tomášem vlastoviny čtvrtek výuka na PC 9.30 výtvarničení s Jarmilou Vzdělávací program Zrajeme k moudrosti (boleslavský DPS) pondělí angličtina s Janou úterý Reminiscence Ohlédnutí za minulostí města kondiční cvičení s Alicí Reminiscence Ohlédnutí za minulostí města Prosím pamětníky, kteří si chtějí zavzpomínat, jak vypadalo naše město do roku 1965 (reminiscence), aby si se mnou telefonicky domluvili termín návštěvy (vybírat můžete z výše uvedených termínů reminiscence). Uvítám, když s sebou přinesete i fotografie. Jarmila Viplaková, tel.: Děkujeme panu Jiřímu Kubecovi, za darování krásných vánočních stromků do prostor volnočasových aktivit pro seniory na brandýském zámku a v boleslavském DPS. Jarmila Viplaková a Klára Cingrošová Oddělení sociálního zabezpečení OSVZ V boleslavském DPS bylo koncem roku živo Dana Velehradská představila techniku patchwork Od středy 23. listopadu až do konce prosince měli návštěvníci boleslavského DPS možnost seznámit se s ojedinělou technikou sešívání kousků látek zvanou patchwork. Zkušená patchworkářka Dana Kadeřnice proměnily účesy desítce dam Velehradská vystavovala ve Staré Boleslavi na tři desítky svých výrobků, mezi nimiž nechyběly deky, přehozy, ale i kabelky nebo textilní dekorace. Zcela zaplněná společenská místnost při zahajovací vernisáži 23. listopadu ukázala, že o techniku patchworku je zejména mezi ženami značný zájem. Většina obdivovatelek patchworku si proto nenechala ujít ani druhou návštěvu Dany Velehradské 21. prosince, při které výtvarnice předvedla samotnou techniku šití a především přivezla řadu menších patchworkových výrobků k prodeji. Zajímavá akce s názvem Vánoční proměny proběhla 24. listopadu v boleslavském DPS. Na deset zájemkyň svěřilo svůj účes do rukou zkušených kadeřnic Moravcových ze Staré Boleslavi i začínajících kadeřnic z učňovského střediska v Neratovicích. Některé dámy odcházely se zcela novým střihem, některé s novou barvou, ale všechny nadmíru spokojené. Vánoční proměny jsme organizovali poprvé, ale pro velký úspěch a zájem bychom rádi na jaře příštího roku podobnou akci zopakovali, uvedla Jarmila Viplaková z oddělení sociálního zabezpečení. Na keramice se sešli senioři společně s dětmi Příjemné předvánoční odpoledne připravili seniorům i dětem společně město centrum volnočasových aktivit a Brandýský Matýsek. V prostorách centra seniorů na brandýském zámku se ve čtvrtek 8. prosince sešli malí i velcí na akci Keramika pro všechny generace. Starší pomáhali malým s výrobou keramických vánočních ozdob a společně ochutnávali cukroví i jiné dobroty. Prosincová společná keramická dílna navázala na úspěšnou výstavu dětí a seniorů nazvanou Kočky, která probíhala v květnu v boleslavském DPS. Výlet lodí pro seniory V sobotu 3. prosince se uskutečnil Vánoční výlet po Praze lodí pro seniory. Vše se vydařilo. Krásné počasí, vánočně vyzdobený parník, vánoční hudba, vzorná obsluha, a to vše dohromady navodilo krásnou atmosféru v tomto shonu před Vánocemi. Tento výlet byl takovou třešinkou na dortu před koncem roku. Chtěli bychom za to hlavně poděkovat organizátorce toho všeho paní Jarmile Viplakové, která vše vymyslela, zorganizovala a věnovala svůj volný čas nám všem. Ještě jednou velké díky! Za všechny spokojené seniory Jindra Křivánková a Míla Šimonová Centrum volnočasových aktivit pro seniory v Brandýse nad Labem hledá dobrovolníky, kteří by rádi věnovali svůj čas druhým (studenty, rodiče na rodičovské dovolené, nezaměstnané, pracující, seniory). Dobrovolníky hledáme zejména pro tyto činnosti: výuka počítačů, výuka jazyků, zdravotní cvičení, joga, trénování paměti aj. Případní zájemci kontaktujte Kláru Cingrošovou na tel. č.:

10 10 MĚSTSKÉ LISTY Zajímavosti z města LEDEN 2012 Ohlédnutí za Vánocemi 2011 ADVENTNÍ ZPÍVÁNÍ U STROMKU O první adventní neděli 27. listopadu přesně v půl páté se rozzářil vánoční stromek na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi. Starosta města Ondřej Přenosil popřál stovkám dětí i dospělých klidné prožití adventního období a krásné Vánoce. Nastupující vánoční atmosféru navodili svým hudebním vystoupením žáci Základní školy Stará Boleslav pod vedení paní učitelky Moniky Kotlanové a zaslouženého aplausu publika se dočkaly čtyři vánoční koledy upravené pro elektronické kytary v podání Jiřího Vitvara a Anety Liškové ze Základní umělecké školy. ADVENTNÍ KONCERT ZUŠ Příjemný předvánoční večer připravili žáci a učitelé Základní umělecké školy návštěvníkům tradičního adventního koncertu. V kapli brandýského zámku se 8. prosince představili žáci hudebních oborů, ale i tanečního a literárně dramatického oboru. Zaplněná zámecká kaple tleskala výtečným výkonům všech účinkujících, ať již sólistů nebo souborů. Velký aplaus sklidila i nově vzniklá skupina trubačů Brandobolský plech, která obstarala úvod i závěr krásného adventního koncertu. HISTORICKÉ VÁNOČNÍ TRHY MÁME RÁDI ZVÍŘATA Jubilejní 10. ročník Vánočních historických trhů spojený s akcí Máme rádi zvířata proběhl v sobotu 3. prosince na brandýském zámku. Krásné, téměř jarní počasí přilákalo na nádvoří zámku a do jeho okolí stovky návštěvníků. Jako každoročně připravila Městská historická garda ve spolupráci s městem bohatý program, kterým již tradičně provázel herec Zdeněk Srstka. Návštěvníci se bavili při historických soubojích, mohli si zakoupit drobný vánoční dárek, ale také pomoci opuštěným zvířatům, kterých bylo na zámku k vidění spoustu. Prodejem výrobků žáků místních základních škol, ZUŠky, dětí ze skautského oddílu Retra a z Domu dětí a mládeže se podařilo vybrat korun. Peníze jsme koncem prosince odvezli s dětmi do mělnického útulku, uvedla ředitelka Městského domu dětí a mládeže Klára Jurčíková. Na zámeckém nádvoří se v během dne představilo několik skupin historického tance: soubor Mariane z Libčic nad Vltavou, pražská skupina Animata a místní soubor Ambrosia. STAROČESKÉ VÁNOCE V sobotu 17. prosince ožilo staroboleslavské Mariánské náměstí vánočními trhy, Ladovým betlémem i živými zvířátky. I přes větrné a ne příliš vánoční počasí zavítaly na Staročeské Vánoce stovky malých i velkých návštěvníků. Děti soutěžily, zdobily perníčky nebo se zaujetím sledovaly divadelní představení. Dospělí nakupovali poslední vánoční dárky a při poslechu vánočních koled se zahřívali svařákem, medovinou nebo jinými lahodnými moky. Staročeské Vánoce, které již třetím rokem pořádalo sdružení ANPO ve spolupráci s Domem dětí a mládeže, městem a skauty, se vydařily a příjemně zpestřily poslední adventní víkend. Akce na zámku napomohla ke šťastnému setkání majitelky s jejím ztraceným pejskem. Návštěvnice se Sluh poznala mezi pejsky z útulku i svého pejska Filipa, který se jí v září ztratil. Pro paní to byl krásný dárek jak k Vánocům, tak k 50. výročí svatby, které den předtím s manželem slavila. VÁNOČNÍ KONCERT V DPS V sobotu 10. prosince jako každoročně uspořádali manželé Ivana a David Krausovi literárně-hudební pásmo s vánoční tematikou v Domě s pečovatelskou službou. Společně se Šporkovým triem (Věra Vartová, Karel Novotný, Jiří Krupička) s hostem Jitkou Krupičkovou dokázali vytvořit krásnou předvánoční atmosféru pro seniory, kteří na chvilku zapomněli na úklid a pečení a s účinkujícími rozjímali nad vánočními tradicemi a nádhernou hudbou. Jarmila Viplaková Redakce

11 LEDEN 2012 Zajímavosti z města MĚSTSKÉ LISTY 11 Výroční rok za námi, výroční rok před námi Význam měst a míst, alespoň ten kulturní a dějinný, se odráží v památkách i v četnosti výročí důležitých historických událostí a lidí. Z toho pohledu stojí naše město vysoce nad průměrem a v posledních letech jedno výročí stíhá druhé a nejsou to výročí ledajaká. V malém ohlédnutí za rokem 2011, který se nesl v duchu sto let staré slávy příchodu císařského páru Karla a Zity z Domu Rakouského do města a otevření staroboleslavské městské radnice, vyrovnejme ještě historický dluh osobnostem, které bychom měli v úctě alespoň takto ještě připomenout, a nechť je nám odpuštěno, jestli jsme něco či někoho s jednou nebo dvěma jedničkami v datu nestihli zmínit. NOVOROČNÍ Ohlédnutí za rokem 2011 V roce 1901 se v Brandýse narodil akad. malíř Josef Olexa a ve Staré Boleslavi astronom Dr. Antonín Bečvář, na jehož výročí jsme se studenty gymnázia nezapomněli. V roce 1911 se v Dřísech narodil učitel František Hyka, sběratel pamětí na Ludvíka Salvátora Toskánského, a před 60 lety, v roce 1951 zemřel v Novém Vestci hudební skladatel Josef Bohuslav Förster. V listopadu téhož roku v dalekém South Bend, Indiana v USA zemřel Vojta Beneš, pedagog a spisovatel. Dlouhá léta byl brandýským občanem a bydlel v Riegrově ulici. Jako učitel zdejší měšťanské školy od roku 1908 byl vyhledávaným autorem textů ke slavnostním příležitostem, samozřejmě i k vítání arcivévodského páru Karla a Zity právě v roce Jako bratr Edvarda Beneše za 1. světové války tajně spolupracoval s Masarykovou Mafií a v roce 1915 ZAS ODBÍJÍ NEÚPROSNÝ ČAS, ukrajuje první dny nového roku, o kterém nevíme, jaký bude, co komu z nás nového přinese, jaké úkoly před nás postaví, jakým zkouškám budeme čelit. Vkrádá se obava z rostoucí krajiny nejistot, chybných rozhodnutí, nedostatku! ZAČNĚME tentokrát jinak! ThDr. Mikuláš Karlach NIC NESLIBUJME, ale snažme se, abychom každý den nalézali alespoň střípek dobra v nás, v našem konání. Šiřme tuto nákazu pozitivního myšlení a konání kolem sebe. Naštvanost nikam nevede, nepřejícnost a játochci (ať to stojí, co to stojí) je cestou do pekel. BUĎME K SOBĚ VLÍDNĚJŠÍ, naslouchejme, rozpomeňme se na pomalu zapomínaná slůvka prosím, děkuji, já počkám, to nevadí, rád/a tě vidím, omlouvám se, dobrý den a žádné nashle, ale na shledanou a přemýšlejme o významu těch slov, která v nás probudí radost a příjemný pocit, že být slušný není nadávka! SNAŽME SE BÝT SLUŠNÍ, hledejme pozitivní náhled na vše, co nás čeká a nemine. Vím, že to bude často těžké, ale zla a zloby už bylo dost! Obraťme list našich životů ke světlu tohoto světa. Znáte snad jiné takhle krásné místo, než to, kterému můžeme říkat domov? Jarmila Stojčevska emigroval do USA. Po válce se vrátil do Brandýsa a od školní katedry postoupil učitel Vojta Beneš až k hodnosti zemského školního inspektora. Politik Vojta Beneš, sociálně demokratický poslanec a senátor Národního shromáždění, byl odpůrcem levicových tendencí, a společenského života se dále účastnil i jako autor pedagogických i historických publikací. Léta 2. světové války prožil v USA, a tam znovu emigroval v roce 1949, poté, co se zásadně postavil proti Fierlingerově komplotu s komunisty. V Americe se zapojil do činnosti exilových spolků a v závěru života se nakonec stal propagátorem evropské integrace. V řadě kanovníků Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na pražském Vyšehradě, založené prvním českým králem Vratislavem I. roku 1070, najdeme (vedle Jana Nepomuckého a dalších vyznavačů staroboleslavského Palladia, Tomáše Pešiny z Čechorodu a Kašpara Arsenia z Radbuzy) také brandýského rodáka, ThDr. Mikuláše Karlacha. Od jeho narození v Brandýse (5. prosince 1831) uplynulo loni 180 let a stého výročí jeho úmrtí bychom byli vzpomněli 5. listopadu Jako kanovník a probošt kapituly na Vyšehradě uskutečnil generální obnovu chrámu sv. Petra a Pavla z doby Karla IV. a inicioval vybudování monumentální hrobky významných osobností českého národa Slavína. Jako nejvyšší představený kapituly uvítal na Vyšehradě 26. dubna roku 1907 císaře Františka Josefa I. Když bylo v roce 2003 na Vyšehradě oslavováno 100. výročí otevření regotizovaného chrámu sv. Petra a Pavla, dnes papežské baziliky minor, byla ve vyšehradských Karlachových sadech za přítomnosti prezidenta republiky odhalena jeho socha. Třetím v řadě jubilantů roku 2011 byl profesor Josef Braniš, historik umění. Narodil se roku 1853 též v Brandýse nad Labem a zemřel také před sto lety, roku 1911, zanechav rozsáhlé kunsthistorické dílo, v němž k nejvýznamnějším patří Katechismus dějin umění, příručka určená pro potřebu širší veřejnosti, a Dějiny středověkého umění v Čechách, první soustavné pojednání svého druhu, vydané v Praze roku Rudolf II. Významná výročí roku 2012 Rok 2012, který je před námi, bude na kulatá výročí bohatý, a na zámku na ně vzpomeneme při jubilejní 10. Audienci: završuje se 90 let od úmrtí císaře a krále Karla I., 120. výročí narození císařovny Zity a vzpomeneme i téměř dožitých 100. narozenin našeho čestného občana Dr. Otty Habsburského. Zcela zvláštní význam pak budou mít nejen pro zámek a město Brandýs, ale pro celé Čechy letošní zaokrouhlená jubilea Jeho Milosti Rudolfa II., císaře Svaté říše římské, krále českého, uherského a chorvatského, arcivévody rakouského. Před 460 lety se ve Vídni narodil a právě před 400 lety (20. ledna 1612) na pražském Hradě zemřel tento panovník, který naše město roku 1581 obdařil titulem královského komorního města, aby tak doložil náklonnost, kterou choval ke zdejšímu zámku a jeho zahradě, i k lesům brandýského Polabí. O něm a o zámku, i o programu Audience a Rudolfínských slavností 2012 si napíšeme někdy příště. Milan Novák, vedoucí oddělení kultury a cestovního ruchu

12 12 MĚSTSKÉ LISTY Sociální služby LEDEN 2012 Komunitní plánování sociálních služeb ve městě výsledky ankety Dotazníkové šetření, které se týkalo potřeb občanů města na úseku sociálních služeb se uskutečnilo v časovém období od 5. října do 20. listopadu loňského roku. Cílem šetření bylo zjistit, do jaké míry naši občané sociální služby znají, jaké služby využívají, jak hodnotí jejich kvalitu a především také, jaké služby v našem městě postrádají. Do ankety se zapojilo 204 občanů Přestože se oblast sociálních věcí dotýká každého člověka v jakémkoli věku, zapojení občanů našeho města do anketního šetření tomu neodpovídalo. Celkem bylo vyplněno 204 dotazníků. Na vyplnění se podílelo 72 % žen a 28 % mužů. Z celkového počtu bylo 55 % z brandýské, 41 % z boleslavské a 4 % z popovické části města. Ze sociálních služeb lidé nejvíce znají pečovatelskou službu 73 %, domov pro seniory 63 %, azylový dům 51 % a osobní asistenci 44 %. Nejvíce je využívána pečovatelská služba, z dotázaných ji využívá 65 % a spokojenost s touto službou je převážně hodnocena jako výborná nebo chvalitebná. Další nejvíce využívanou službou je domov pro seniory 17 %, zde se však pravděpodobně nejedná o domy seniorů, ale o domy s pečovatelskou službou. Spokojenost s touto službou je převážně hodnocena od výborné, přes chvalitebnou až po dobrou. Třetí je osobní asistence, kterou využívá 11 % dotázaných a rovněž ji hodnotí jako výbornou až dobrou. Podle 25 % dotázaných chybí zcela v našem městě domov pro seniory, 11 % chybí noclehárna a 7 % chybí odlehčovací služba a služba následné péče. Největším problémem je kriminalita Nejčastěji se o sociálních službách lidé dozvěděli z médií, od přátel, pracovníků městského úřadu a od rodiny. Informace by nejraději získávali přímo od poskytovatelů sociálních služeb, z tisku a internetových stránek města (viz graf 1). Za největší sociální problém ve městě 25 % dotázaných považuje kriminalitu, 17 % herny a kasina, 13 % alkoholismus a bezdomovectví (viz graf 2). Veškeré výstupy z této dotazníkové akce budou podkladem pracovním skupinám pro zpracování nového komunitního plánu sociálních služeb města. Výsledky ankety budou uveřejněny v průběhu ledna na internetových stránkách města Děkujeme všem občanům, kteří se do anketního šetření zapojili. Jejich názory, postoje a zkušenosti se sociální situací nebo s poskytováním sociálních služeb ve městě využijeme jako podklad pro jejich další zlepšování. Oddělení sociálního zabezpečení OSVZ Arcidiecézní charita Praha Osobní asistence Vážení spoluobčané, je začátek roku 2012 a my bychom vás chtěli informovat o průběhu a činnosti sociální služby Osobní asistence v tomto roce. Jak jistě všichni víte z minulých článků publikovaných v Městských listech, Osobní asistence je služba terénní a osobní asistenti pomáhají klientům převážně v jeho domácím prostředí. S klienty pracujeme individuálně, podle jejich představ a možností. Osobní asistence byla v tomto roce poskytnuta 15ti klientům (seniorům) města Brandýs nad Labem Stará Boleslav. Osobní asistence dále nabízí možnost zapůjčit si zdravotnickou kompenzační pomůcku (dále jen ZKP). Tuto možnost využilo 10 občanů našeho města. V současné době můžeme nabídnout tyto pomůcky polohovací postele, WC křesla, mechanické invalidní vozíky, chodítka, jídelní stolek k posteli, inhalační přístroj. Toto vše se nám daří uskutečňovat především dobrou spoluprací s Městským úřadem sociálním odborem, rodinnými příslušníky, dále s Pečovatelskou službou, lékaři i dalšími institucemi. Chtěli bychom mnohokrát poděkovat MěÚ Brandýs nad Labem Stará Boleslav za vstřícnost a finanční podporu této sociální služby. Na závěr bychom chtěli všem občanům popřát v novém roce 2012 hlavně hodně zdraví, klidu a pohody. Šárka Mohoutová, Osobní asistence tel.: , Vydařený zájezd Svazu neslyšících a nedoslýchavých Praha východ Oblastní organizace Svazu neslyšících a nedoslýchavých Praha východ uspořádala na sklonku podzimu víkendový zájezd na chatu Štěpánka na Benecko. Dvaadvacet účastníků zájezdu podniklo během víkendu výlety do Špindlerova Mlýna a do Janských Lázní včetně výjezdu lanovkou na Černou Horu, kde ti zdatní vylezli i na rozhlednu. Ve Vrchlabí jsme navštívili zámek a vydařený zájezd jsme zakončili v Harrachově prohlídkou místní sklárny a výletem k Mumlavským vodopádům. Všem účastníkům se zájezd líbil a už se těšíme na příští společný výlet. Manželé Hladůvkovi

13 LEDEN 2012 Organizace ve městě/sociální služby MĚSTSKÉ LISTY 13 Obnova baziliky sv. Václava pokračuje i navzdory devastaci areálu vandaly Stále je možno přispět na obnovu starobylé baziliky sv. Václava ve Staré Boleslavi formou dárcovských SMS ve tvaru: DMS VAC- LAV na tel. číslo: Cena DMS je 30 Kč, z toho na obnovu památky přispějete 27 Kč. Sbírku pořádá Staroboleslavská kapitula ve spolupráci s Fórem dárců ČR. V roce 2011 jsme mohli díky této veřejné sbírce pokročit v restaurování oltáře Zavraždění sv. Václava ve Vrábské kapli, kde byl krátce před Národní svatováclavskou poutí osazen restaurovaný barokní reliéf. Letos bychom rádi dokončili restaurování tohoto nejposvátnějšího místa baziliky sv. Václava, kde si připomínáme autentické místo mučednické smrti našeho dědičného knížete. Jen několik málo hodin před zahájením Svatováclavské pouti 2011 byl zcela bezprecedentně vandaly napaden a poničen areál baziliky sv. Václava (krádež a devastace okapových svodů, bleskosvodů a restaurované dlažby areálu). Devastace a krádeže pokračovaly i v průběhu měsíce října. Přesto nás ani tato nepříznivá bezpečností situace nemůže odradit v pokračujícím díle obnovy jedné z nejstarších sakrálních staveb na našem území. Tímto apelujeme i na občany města, aby o veškerém podezřelém chování v blízkosti staroboleslavských chrámu ihned informovali městskou policii nebo Policii ČR. Děkujeme za vaši pomoc. Nechci končit takto neradostně. Především bych chtěl poděkovat všem, kteří jakkoliv pomáhají s obnovou Svatováclavské svatyně. Velký dík patří nemnoha dobrovolníkům, kteří pravidelně přijíždějí již skoro 10 let z různých koutů země pomoci při obnově nejstaršího poutního místa v Čechách. Také bych vás chtěl pozvat na velmi ojedinělou výstavu sv. Anežka Česká princezna a řeholnice, která probíhá do 25. března v Anežském klášteře v Praze. Štěpán Filipec pastorační asistent ŘK farnosti Matky Boží před Týnem, koordinátor dobrovolnické činnosti při obnově baziliky sv. Václava Kontakt a další informace: Staroboleslavská kapitula, Tel: , , Místní organizace Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením Místní organizace SPMP Brandýs nad Labem (MO SPMP Brandýs nad Labem) je občanské sdružení, které se zaměřuje na podporu dospělých lidí s mentálním a kombinovaným postižením, rodin s mentálně postiženými dětmi, dále na podporu seniorů, osvětu a také na rozvoj občanského a kulturního života ve městě. Sdružení v současné době provozuje Informační a poradenské centrum (IPC), Na Dolíku 53 ve Staré Boleslavi, a to každou středu od do hodin. Centrum poskytuje bezplatné poradenství dospělým lidem s mentálním postižením a rodinám s mentálně postiženými dětmi a s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami. V rámci IPC se současně schází skupina sebeobhájců dospělých lidí s mentálním postižením, kteří se na svých setkáních učí vyjadřovat a hájit své názory a práva. Ve stejných prostorách zahajuje sdružení v lednu provoz Dobrovolnického centra BENE. Jeho aktivity jsou zaměřeny na získávání dobrovolníků a jejich vysílání do organizací poskytujících služby lidem s handicapem a seniorům. Dobrovolníkům sdružení zajišťuje školení, supervizi a pojištění. Dalšími činnostmi, na které se chce MO SPMP Brandýs nad Labem v letošním roce zaměřit, je osvěta a pořádání, popř. spoluúčast na akcích určených veřejnosti. V současnosti jsou v plném proudu přípravy na ples. Informace o našem sdružení najdete na Telefonicky se s námi můžete spojit na tel: , poslat na adresu: nebo nás navštivte v našem Informačním a poradenském centru či Dobrovolnickém centru BENE. Rádi bychom touto cestou také poděkovali těm, kteří vyplnili naše dotazníky a poskytli nám tak podněty k naší další činnosti. Přejeme všem vydařený start do roku Bc. Hana Radilová, jednatelka sdružení Prožívat svou dospělost To, jak přistupujeme k lidem ve svém okolí, je do značné míry dáno jejich věkem. Jinak se chováme k dětem a jinak k dospělým. Jak ale vnímat lidi s mentálním postižením? Odpověď je jednoduchá: úplně stejně, vždy s respektem k jejich věku. Nedávno přišla do organizace Vyšší Hrádek, p. s. s. nabídka od studentů, že přijdou udělat pro lidi s postižením čerta a Mikuláše. Jejich dobře míněnou iniciativu by jistě uvítala kdejaká mateřská škola, když ale takovou nabídku dostane padesátiletý člověk, bude to nejspíš považovat za vtipný omyl. Je pravda, že schopnosti člověka s mentálním postižením se dříve často přirovnávaly k fyzickému věku ( je na úrovni tříletého, čtyřletého dítěte, říkávalo se). Ve skutečnosti jde ale o velmi zavádějící pohled, protože i člověk s postižením získává za svůj život řadu zkušeností, má přání a potřeby dospělého člověka. Přestože se někomu z nich nepodaří v některých ohledech naplnit úlohu obvyklou pro dospělost, neznamená to, že zůstanou malými dětmi. Jejich vzpomínky a často složité životní příběhy by leckoho překvapily. Všichni můžeme přispět k tomu, aby se jim potřebného respektu dostalo. Není to nic složitého pokud si nevíme rady při jednání s člověkem s mentálním postižením, stačí si uvědomit, jak bychom ve stejné situaci jednali s někým s podobným datem narození a podle toho se zařídili. Aktuálně patří k největším potřebám řady lidí, kterým Vyšší Hrádek, p.s.s. poskytuje sociální služby to, aby si našli práci a přátele. Taková přání nakonec mnozí z nás důvěrně znají z vlastní zkušenosti. Právě tady se otevírají široké možnosti pro iniciativu hlavně ze strany zaměstnavatelů nebo dobrovolníků. Nabídka práce nebo smysluplného prožití volného času je přesně to, co lidem pomůže, aby přiměřeně svému věku a schopnostem mohli prožívat svůj dospělý život. Hana Verflová, Vyšší Hrádek, p. s. s. Brandýské divadlo Černý Petr rozveselilo děti v Motole Koncem loňského roku navštívilo brandýské amatérské Divadlo Černý Petr lůžkové oddělení onkologického centra Motolské nemocnice. Atmosféru představení přiblížil vedoucí spolku Petr Faldus. Původně jsme si mysleli, že po minulém roce jsme už zkušení mazáci a vše hravě zvládneme. Ale opak byl pravdou a s příchodem prvních návštěvníků nás přepadla taková zvláštní tréma společně jsme se shodli na tom, že je dokonce větší než před premiérou. Navíc jedna holčička zvažovala jestli na představení vůbec zůstane, že se čertů prostě bojí. Když jsme jí ale dovolili, že nás může namaskovat, strach byl rázem pryč. A co ta naše tréma? S prvními tóny úvodní písničky byla rázem pryč a všichni naši herci opět zahráli krásné pohádkové představení a přinesli do Motola trochu radosti. Děti mohly samy čertům radit, učily se nimi kouzlit a některé i přes počáteční ostych přišly po představení poděkovat a to pro nás byla veliká odměna. Všechny nás to přesvědčilo v tom, že člověk může i malou věcí udělat velkou radost. Divadlo Černý Petr zavítalo mezi děti v motolské nemocnici.

14 14 MĚSTSKÉ LISTY Školy LEDEN 2012 Základní školy v Brandýse nad Labem Staré Boleslavi ZÁKLADNÍ ŠKOLA STARÁ BOLESLAV Ředitelka školy: Mgr. Jarmila Stojčevska Počet žáků školy: 574 Počet tříd: 24 Pedagogický stav: 39 pedagogů (4 muži, 35 žen) Vzdělávací program školy: Vlastní školní vzdělávací program Školou k životu pro ročník. Třídy s rozšířenou výukou předmětů: NE Výuka cizích jazyků: Od 1. ročníku je povinný anglický jazyk. Od 7. ročníku si žáci mohou ještě zvolit německý jazyk a ruský jazyk jako povinně-volitelný předmět (španělský jazyk plánujeme od příštího školního roku). Školní psycholog: ANO Vlastní tělocvična: ANO Venkovní hřiště: ANO Odborné učebny: multimediální učebna, 2 počítačové učebny, učebny pro výuku zeměpisu, dějepisu, českého jazyka, cizího jazyka, přírodopisu a matematiky, knihovna, cvičná kuchyň Družina: ANO, pět oddělení Školní jídelna: NE (školní jídelna na Boleslavské ul. je samostatný právní subjekt) ZÁKLADNÍ ŠKOLA PALACHOVA Ředitel školy: Ing. Jaroslav Kindl Počet žáků školy: 566 Počet tříd: 25 (13 na 1. stupni, 12 na 2. stupni) Pedagogický stav: 44 pedagogů (6 mužů, 38 žen) Vzdělávací program školy: Škola pro život pro všechny žáky ročníku Třídy s rozšířenou výukou předmětů: Rozšířenou výuku předmětů škola nerealizuje. Mezi vzdělávací priority patří mj. výuka cizích jazyků či péče o integrované žáky. Výuka cizích jazyků: Od 1. ročníku anglický jazyk první cizí jazyk (povinný). Od 8. ročníku mají žáci možnost zvolit si další cizí jazyk (volitelný předmět) z nabídky: francouzština, němčina, ruština. Od jsme v několika odděleních (1., 2. a 6. ročník) zahájili výuku anglického jazyka prostřednictvím systému DynEd. Školní psycholog: ANO Vlastní tělocvična: ANO Venkovní hřiště: ANO Odborné učebny: učebny pro výuku chemie, fyziky, zeměpisu, přírodopisu, matematiky, hudební výchovy a výtvarné výchovy, 2 počítačové učebny, 2 učebny cizích jazyků Družina: ANO, pět oddělení pro žáky třídy (kapacita 150 žáků) Školní jídelna: ANO výběr ze dvou jídel ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA VÝSLUNÍ Ředitel školy: Jiří Mašín Počet žáků školy: 628 Počet tříd: 27 (16 na 1. stupni, 11 na 2. stupni) Pedagogický stav: 45 pedagogů (4 muži, 41 žen) Vzdělávací program školy: Školní vzdělávací program Nová škola pro ročník Třídy s rozšířenou výukou předmětů: 12 tříd hudební výchova od 1. ročníku, cizí jazyky od 6. ročníku Výuka cizích jazyků: Povinné jazyky: anglický jazyk od 3. ročníku, německý jazyk od 6. ročníku (ve třídách s rozšířenou výukou jazyků) Nepovinné jazyky: anglický jazyk od 1. ročníku, německý jazyk od 7. ročníku Školní psycholog: ANO Vlastní tělocvična: ANO (2 tělocvičny, 1 relaxační tělocvična, posilovna) Venkovní hřiště: ANO (1 víceúčelové hřiště, 1 fotbalové hřiště s atletickým oválem, 2 hřiště na plážový volejbal) Odborné učebny: odborné pracovny pro výuku chemie, fyziky, přírodopisu, informatiky (2), výtvarné výchovy, 2 žákovské knihovny, cvičná kuchyně Družina: ANO, pro ročníky (v případě zájmu i 4. ročníky) Školní jídelna: ANO, denně výběr ze dvou jídel (kromě středy) ZÁKLADNÍ ŠKOLA Stará Boleslav (Základní škola praktická a Základní škola speciální) Ředitelka školy: Mgr. Věra Blažíčková Počet žáků školy: 51 Počet tříd: 5 Pedagogický stav: ZŠ praktická 7 ZŠ speciální asistentka pedagoga SPC 1 speciální pedagog, 1 psycholog Vzdělávací program školy: Krok za krokem podle RVP ZŠ přílohy pro žáky s LMP Učení cesta do života podle RVP pro obor vzdělání základní škola speciální (pro žáky se středním a těžkým MP) ŠVP Pomocná škola (č.j /97-22) dobíhající program Třídy s rozšířenou výukou předmětů: NE Výuka cizích jazyků: pro 8. a 9. ročník ZŠ praktická povinný anglický jazyk Školní psycholog: NE Vlastní tělocvična: NE Venkovní hřiště: NE Odborné učebny: PC, školní dílna, cvičná kuchyň, VV Družina: ANO, přednostně pro 1. stupeň, kapacita 15 žáků, k dispozici samostatná pracovna herna přímo v budově školy. Školní jídelna: NE Termíny zápisů do 1. tříd základních škol města Brandýsa nad Labem Staré Boleslavi pro školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA DATUM HODINA DEN OTEVŘENÝCH HODINA KONTAKTNÍ ZÁPISU DVEŘÍ ÚDAJE Základní škola Stará Boleslav Telefon: Jungmannova Fax: Brandýs n. L. Stará Boleslav náhradní termín: po dohodě s řed. Základní škola Na Výsluní Telefon: Kostelecká Fax: Brandýs n. L. Stará Boleslav náhradní termín: po dohodě Základní škola Brandýs n. L. Stará Boleslav Telefon: Palachova Fax: Brandýs n. L. - Stará Boleslav náhradní termín: Základní škola Brandýs n. L. Stará Boleslav Telefon: Školní 291 Fax: Brandýs nad Labem Stará Boleslav náhradní termín:

15 LEDEN 2012 Školy/Organizace ve městě MĚSTSKÉ LISTY Golemův noční orienťák Orientace ve tmě pomocí map a buzol nebyla jednoduchá. Panská zahrada a okolí brandýského zámku se stalo 25. listopadu 2011 svědkem nevídané akce 1. Golemova nočního orientačního běhu. Celkem 30 dvoučlenných týmů se totiž v sedm hodin večer vydalo s mapami, buzolami a s baterkami na trasu historicky 1. Golemova nočního orientačního běhu. Trať byla vytyčena celkem 25 kontrolami a časovým limitem 45 minut, ve kterém týmy mohly v libovolném pořadí orazit co nejvíce z oněch 25 kontrol. Nejlépe si s mapováním a nočním během poradil tým Cementi, složený z Jany Špitálské a Milana Rotka. V kategorii rodina ovládli závod Vilíci Jana a Lucie Vilímovi. V závodě se neztratili ani žáci Základní školy Palachova. Alex Majerová s tatínkem brala krásné druhé místo a výborně tak reprezentovala svou alma mater. Vítězem se ten večer stal ovšem každý, kdo do závodu nastoupil a vrátil se v pořádku zpět do centra závodu, do jídelny ZŠ Palachova, kde na každého čekalo občerstvení a drobné ceny za odvahu a výborný výkon. Všichni účastníci mají náš obdiv a respekt a doufáme, že si závod užili a prožili na 100 %. Těšíme se na 2. ročník Golema a již teď můžeme slíbit další vypečený a hlavně příjemný večer, plný prožitku a aktivního odpočinku. Závěrem bychom rádi poděkovali všem, kteří nám se závodem pomohli. Především děkujeme vedení ZŠ Palachova a městu Brandýs nad Labem Stará Boleslav, bez kterých by tento závod zůstal pouze v našich hlavách. Děkujeme a těšíme se koncem listopadu 2012 opět na startu. Organizátoři: Mgr. Hana Černá, Mgr. Tomáš Mical Mariánské nám. 1396, Brandýs nad Labem Stará Boleslav Tel., fax: , mob.: pořádá v sobotu 28. ledna 2012 od 9.30 hodin VÝTVARNOU DÍLNU Cena: 300 Kč, děti 100 Kč V ceně je malířské plátno 3. února 2012 POLOLETNÍ PRÁZDNINY výlet do TOVÁRNY NA DŘEVĚNÉ HRAČKY v Albrechticích, odjezd v 7.30 z Brandýsa n. L. Cena: děti 100 Kč, dospělí 200 Kč Mikuláš v Palachově ulici Přihlášky prosím co nejdříve, omezený počet osob v kurzu!!! Bc. Klára Jurčíková, Tel.: Kde nás najdete? V pondělí 5. prosince se snesl do naší školy ze svého království Mikuláš, andělé a též kupa čertů. Navštívili všechny třídy, upozornili na nedostatky a pochválili vše dobré. Zároveň odměnili vítěze celoškolního sběru papíru, který pořádala žákovská rada. Předávali vedení školy, žákům, učitelům, kuchařkám i ostatním pracovníkům klíč DOBRA, LÁSKY a SPOLUPRÁCE. Tento klíč navrhl pro Mikuláše Lukáš Gecko ze 6.C. Při přípravě klíčů pomáhali ve svém volném čase ochotní žáci druhého stupně pod tvořivým vedením paní učitelky Marie Markové. Přáli bychom všem přátelům naší školy, aby poselství tohoto klíče je provázelo nejen adventním a vánočním časem, ale i po celý nový rok Mikuláš škola: státní studium: 4-leté denní s maturitou Střední zemědělská škola Brandýs n. L., Zápská 302 Tel.: , tel./fax: M/01 AGROPODNIKÁNÍ M/01 EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Studium zahrnuje například odborné předměty, ekonomické, výpočetní techniku a cizí jazyk (AJ, NJ). Možnost získat i řidičský průkaz na sk. A, B, C, T. Dny otevřených dveří: od hod.

16 16 MĚSTSKÉ LISTY Soutěž LEDEN 2012 Staroboleslavský klíč 2011/2012 Osmý ročník regionální historické soutěže Soutěž každoročně pořádá Základní škola ve Staré Boleslavi pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty nižších ročníků gymnázií. Ve školních kolech žáci samostatně pátrají a vyhledávají odpovědi na otázky zadané testem. Pro vítěze z jednotlivých škol je uspořádáno finálové kolo. Každý rok se zajímáme o určité téma z místní historie. Například jsme vyhledávali fakta z dějin mostů, ulic a cest, pátrali jsme, jaké stopy zanechaly panovnické a šlechtické rody v našem regionu. Námětem letošního ročníku byly osudy, díla a poselství významných osobností našeho souměstí a nejbližšího okolí. Finálového kola ( ) se zúčastnili zástupci těchto škol: ZŠ Na Výsluní, ZŠ Stará Boleslav, Gymnázium JSM v Brandýse nad Labem a Gymnázium Čelákovice. O tři vítězná místa se podělili žáci ze ZŠ ve Staré Boleslavi (1. a 2. místo) a z gymnázia v Čelákovicích: František Novotný, Karolína Šestáková a Jan Flachs. Zveme všechny žáky a studenty na další ročník a věříme, že znalosti získané v naší soutěži využijí ve svém dalším studiu. Své znalosti historie si můžete vyzkoušet i vy. Mgr. Dagmar Ryšavá, ZŠ Stará Boleslav Téma letošního ročníku: Významné osobnosti regionu 1. Ukázka O poloze a povaze Čech...Hlavní řece mezi nimi v obecné řeči říkáme Labe, latiníci však s hláskovým přesmyknutím Albis, jakoby od slovesa alabi (přitékati)......městečka, která se vším okolním zbožím náleží královské komoře, jsou: Jílové se zlatými doly, Brandýs (latinsky též Brundusium) 1. kníže Svaté říše římské s právem volit jejího panovníka 2. keltské opevněné hradiště 3. v některých islámských zemích titul panovníka, který byl současně hlavou věřících 2. Vypátrej jméno osobnosti Narodil jsem se v Příbrami. V roce 1903 se naše rodina přestěhovala do Brandýsa nad Labem, kde otec koupil dům pod kostelem sv. Vavřince. Vyučil jsem se dekoračním malířem, Akademii výtvarných umění jsem absolvoval v letech Maloval jsem hlavně zvířata, často zasazená do polabské krajiny. Mé krajiny byly často vydávané na pohlednicích (např. pohledy na staroboleslavské chrámy, ale i záběry z Kostelce n. L.) Jsem také autorem portrétů čtyř brandýských starostů. V Brandýse je po mně pojmenována ulice z náměstí ke kostelu (dříve Kostelní). Jak se jmenuji? 3. Další významnou osobností spjatou s Brandýsem n. L. Starou Boleslaví byl generál Alois Liška ( ). s hradem, jenž strmí nad Labem, Kostelec nad Labem v místě od přírody opevněném, Čelákovice a v jejich sousedství Zápy, v nichž jsem r spatřil světlo světa... a) Kdo je autorem ukázky? b) Z kterého díla ukázka pochází (latinský i český název)? c) Vylušti křížovku dějepisných pojmů a získáš původní jméno autora ukázky: 4. rozptýlení Židů mimo území Palestiny 5. ochránce, nejčastěji světec, který chrání buď jednotlivce, nebo skupiny lidí 6. příjem plynoucí z výnosu hospodářství a) Který druh vojska se stal jeho celoživotním osudem? b) Číslo dělostřeleckého pluku, ke kterému byl na vlastní žádost po návratu z ruských legií v r zařazen. c) Kdo je autorem knihy o životních osudech jmenovaného Tři emigrace armádního generála Aloise Lišky? d) Vysvětli, o které tři emigrace uvedené v názvu knihy se jedná (uveď vždy rok odchodu a cílovou zemi). e) Gen. Liška se zúčastnil od podzimu roku 1944 dobývání významného přístavního města v severozápadní Francii. Uveď jeho jméno. 4. Vypátrej údaje o světoznámém astronomovi a meteorologovi (autor atlasů hvězdného nebe), který také spojil svůj život s Brandýsem n. L. a jehož životní dráha je vymezena roky a) Jméno, titul. b) Kde sídlila hvězdárna, kterou jmenovaný založil a zároveň byl jejím prvním ředitelem? c) Kde v Brandýse n. L. bydlel (také prováděl svá pozorování)? d) Uveď název alespoň jednoho z jeho atlasů hvězdného nebe. e) Význam hledaného dokazuje, že bylo cosi po něm pojmenováno. O jakou skutečnost se jedná? f) Spisovatel Štěpán Ivan Kovář napsal monografii o zmiňované osobnosti. Její název je: Zajímavou postavou našeho regionu je také učitel, cestovatel František Alexandr Elstner ( ). a) V kterém školním roce začal F. A. Elstner působit na obecné škole chlapecké ve Staré Boleslavi? b) Které jeho dílo má v podnadpisu uvedeno: Dobrodružství dlouhé kilometrů, které prožili dva Evropané v malém voze mezi Prahou a Horou, která kouří. c) Kdo byl (kromě autora) tím druhým Evropanem? d) Vyluštěním přesmyčky získáš název hory, která kouří (CAPOTETLPOPE) e) Při svých cestách propagoval F. A. Elstner vozy dvou značek, kterých? f) Uveď alespoň jedno další dílo, které věnoval F. A. Elstner mládeži. 6. Učitel, spisovatel Bohumil Škorpil ( ) žil v mládí v Čelákovicích. V Brandýse nad Labem učil na odborné pokračovací škole lakýrnické. Ve svém reportážně vzpomínkovém díle z r vzpomíná na Čelákovice:...V Čelákovicích bývávalo okolo roku opravdu krásně! V chaloupkách skoro v každém domku přebýval mistr-košikář, který dovedl si při své prosté a přeci jen umělecké práci, chudě placené, zazpívati...brzy nato přistěhoval se do Čelákovic mladý agilní Josef Volman, rodák ze Žebráku na Hořovicku. Postavil si u toušeňské silnice strojnickou dílnu a tam vesele tvořil a budoval...věru, mají proč Čelákovice vzpomínati na chudé začátky dnes již obrovského národního podniku... a) Název díla, z kterého ukázka pochází. b) Kdo to byl Josef Volman zmiňovaný v ukázce? c) Pod jakým názvem je továrna známa dnes? 7. Urči pravdivá tvrzení (u varianty NE uveď správnou odpověď): a) Nejobsáhlejším a nejvyhledávanějším dílem (se vztahem k historii regionu) PhDr. Justina Václava Práška ( ) je práce Brandejs nad Labem město, panství i okres z let ANO NE b) Po slavném impresionistickém malíři Antonínu Slavíčkovi ( ) je v Brandýse n.l. pojmenována ulice odbočující z ulice Výletní. ANO NE c) Učitel Vojta Beneš ( ) bydlel v Brandýse n.l. v Riegrově ulici č.p. 383, kam za ním jezdil o prázdninách jeho příbuzný Edvard Beneš. Pozdější prezident byl jeho synem. ANO NE d) PhDr.Václav Husa, univerzitní profesor, historik ( ), autor Dějin Československa, založil v Brandýse n. L. (kde se narodil) a Praze v r spolek pracovníků ve vědě a umění Palacký. ANO NE e) RNDr.Vladislav Mareš ( ), středošk. prof., spisovatel, je autorem knihy Miláček bohů. Je to příběh O zapomenutém brandýském virtuosovi Antonínu Paladiovi ( ). ANO NE Doporučená literatura: Encyklopedie, slovníky, internet, Vladimír Loyda: Hlas domova (1996), Vladimír Loyda, Jaroslav Špaček: Hlas domova 2 (2000), Průvodce památkami Brandýsa Boleslavi. (správné odpovědi na str. 17)

17 LEDEN 2012 Kultura MĚSTSKÉ LISTY 17 Pacifická Kanada aneb stopem zemí Indiánů Ve středu 25. ledna 2012 proběhne od hod. v Knihovně Eduarda Petišky další z řady cestopisných přednášek Jiřího Lehejčka, tentokrát o pacifické Kanadě. Přijďte se pobavit a dozvědět se něco o zemi Indiánů, kde je příroda ještě divoká, kde medvěd je spolubydlícím, a ne raritou či loveckou trofejí, a kde se stále dá pít voda z řek a potoků. Student fyzické geografie a lesnictví Jiří Lehejček studoval v západní Kanadě celý semestr, z čehož kromě studia na ostrově Vancouver přes dva měsíce cestoval. Podnikneme s ním více než týdenní přechod Rocky Mountains, budeme se dva dny prodírat nitrem ostrova Vancouver, abychom spatřili nejvyšší vodopády Kanady 440 m vysoké Della Falls. Strávíme několik dní na ostrově Lasqueti, kde žije Kultura ve městě Kino Brandýs nad Labem, Karla Tájka 100/2, Brandýs nad Labem PROGRAM LEDEN 2012 KINO Valčík s Bašírem St od 20 hod., vstupné 60 Kč Animovaný/Drama/Válečný/Životopisný, Izrael/Německo/Francie, 2008, 90 min, DVD projekce v kavárně kina Muži v naději Pá od 20 hod. Komedie, Česko, 2011, 115 min Šmoulové So od 15 hod. Animovaný/Fantasy/Rodinný, USA, 2011, 102 min Banksy: Exit Throught the Gift Shop St od 20 hod., vstupné 60 Kč Dokumentární/Komedie, USA/Velká Británie, 2010, 87 min, DVD projekce v kavárně kina Velká vánoční jízda So od 15 hod. Animovaný/Komedie/Drama/Rodinný, Velká Británie / USA, 2011, 98 min Perfect days I ženy mají své dny Po od 20 hod. Komedie, Česko, 2011, 108 min Kocour v botách Čt od 18 hod. Animovaný/Dobrodružný/Komedie/Fantasy, USA, 2011, 90 min Alois Nebel Pá od 20 hod. Animovaný/Drama, Česko, 2011, 87 min Auta 2 Ne od 15 hod. Animovaný/Komedie/Dobrodružný, USA, 2011, 110 min Tintinova dobrodružství Ne od 15 hod. Animovaný/Dobrodružný/Rodinný/Mysteriózní, USA/Nový Zéland/Belgie, 2011, 107 min Twilight sága: Rozbřesk 1. část Po od 20 hod. Fantasy/ Romantický/Thriller, USA, 2011, 116 min Kino tel: , Klub Egzyl tel: , Vstupné 80 Kč, pokud není uvedeno jinak. Rezervace vstupenek přes SMS na tel: Město Brandýs nad Labem Stará Boleslav a Kruh přátel hudby uvádějí koncerty: TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT čtvrtek 5. ledna od hod., kaple brandýského zámku Vojtěch Eckert - jazzové piano, Dana Vrchovská zpěv POŘAD KDE DOMOV MŮJ? čtvrtek 26. ledna od hod., kaple brandýského zámku Pořad na počest vzniku české národní hymny a jejího tvůrce Františka Škroupa Občanské sdružení Malé radosti za podpory Města Brandýs nad Labem Stará Boleslav pořádá: DOBRODRUZI divadelní představení pro děti od 3 do 9 let pantomima neděle 15. ledna od hod., divadelní sál brandýského zámku Za krásami Kanady nás zavede Jiří Lehejček. svépomocí 350 kanadských hippie bez elektřiny. Překrásné barvy kanadského podzimu budeme moci obdivovat v Kaskádovém pohoří (the Cascades) a neopomeneme ani exponovanou návštěvu Pobřežních hor (Coastal mountains), při níž budeme mít padesátikilometrový rozhled jak na Tichý oceán na západě, tak do hornatého nitra Britské Kolumbie na východě. Ukážeme si, že pralesy s gigantickými stromy nerostou jen v tropech, ale i v mírných zeměpisných šířkách ostrova Vancouver. Abychom se mohli pokochat mořským parkem ostrova Newcastle, ponoříme se do osmistupňové listopadové vody Tichého oceánu a přeplaveme úžinu. Ukážeme si také, že Kanada je jedinečné místo na provozování nejrůznějších sportů v přírodě. Abychom si zpestřili povídání, projedeme se na surfu nebo mořském kajaku. Ponoříme se v helmách a s čelovkama do jeskynního systému Horne Lake, nebo si zkusíme, jaké to je tábořit na sněhu v rámci skialpinistického výletu. Když už nás příroda omrzí (pokud to je vůbec možné), okoukneme i několik kanadských měst. Historií středoevropana rozhodně neoslní, atmosféra jim ale nechybí a mnohdy odvážná architektura rozhodně zaujme. Jiří Lehejček, Jiří Zradička, KEP STAROBOLESLAVSKÝ KLÍČ: SPRÁVNÉ ODPOVĚDI 1. a) Pavel Stránský ze Záp (Stránský ze Zápské Stránky) 1 b b) Respublica Bohemiae (uznat i název druhého rozšířeného vydání Respublica Bojema), Český stát (O státě českém) 2 b c) kurfiřt, oppidum, chalífa, Tajenka: Filipů, diaspora, patron, důchod 7 b 2. František Xaver Procházka 1 b 3. a) dělostřelectvo 1 b b) 51 1 b c) Vladislav Mareš 1 b d) 1) 1916 Rusko 2) 1940 Francie Velká Británie (uznat i jedno, nebo druhé) 3) 1948 Velká Británie (Londýn) 6 b e) Dunkerque 1 b 4. a) Antonín Bečvář, RNDr. 1 b b) Skalnaté pleso na Slovensku 1 b c) Nižší Hrádek 167/11 (stačí bez čísla popisného) 1 b d) Atlas Coeli, Atlas Eclipticalis, Atlas borealis, Atlas Australis 1 b e) kráter na Měsíci, kometa i planetka, které objevil, hvězdárna v Mostě (stačí jedna skutečnost) 1 b f) Antonín Bečvář astronom, který miloval mraky 1 b 5. a) b b) Evropan se vrací 1 b c) autorova manželka 1 b d) POPOCATEPETL 1 b e) Aero, Škoda 2 b f) Dobrodružnou stezkou, Motorové opojení, Uzly a laso, Automobily včera, dnes a zítra (otázka se ptá na knihy pro mládež, proto za cestopisy pouze 0,5 bodu) 1 b 6. a) Paběrky 1 b b) Josef Volman ( ), úspěšný český podnikatel, technik 1 b c) Továrna obráběcích strojů TOS (n. p., po privatizaci TOS, a. s.) 1 b 7. a) ANO 1 b b) ANO 1 b c) NE, byl to bratr 2 b d) NE, spolek se jmenoval Purkyně 2 b e) ANO 1 b Celkem: 44 bodů

18 18 MĚSTSKÉ LISTY Organizace ve městě/sport LEDEN 2012 KV Kondor zakončil další úspěšnou sezónu Mladí veslaři KV Kondor na soustředění na Vysočině. Klub veslařů Kondor Brandýs sice již ukončil veslařskou sezónu na vodě, ale své aktivity dále rozvíjí na suchu. Loňská sezóna byla pro brandýský veslařský klub velice důležitá, neboť po oslabení mládežnického veslování v letech se nám podařilo do klubu znovu nalákat a udržet nové mládežníky, kteří nám tuto sezónu dělali velikou radost svými výsledky i pohodovou partou, jakou v klubu vytvořili. Na Mistrovství České republiky měl dokonce KV Kondor čtyřnásobnou finálovou účast. Kristýna Koberová na nepárové čtyřce s kormidelníkem spolu s ústeckými děvčaty vybojovala 2. místo. Kristýna se ještě účastnila finálových jízd na nepárové čtyřce bez kormidelníka také s ústeckými děvčaty, kde dojela na 4. místě. Kryštof Koloc, bratr reprezentačního závodníka a odchovance KV Kondor Jakuba Koloce, který byl svou první veslařskou sezónu neporažen až do Mistrovství republiky, zde obsadil 4. místo na skifu mladších žáků. Tereza Glauschová po nijak výrazné sezóně překvapila a obsadila 4. místo na skifu starších žaček. V roce 2011 Kondor pořádal 3 soustředění. Jarní soustředění na kolech jsme absolvovali na Vysočině. Na konci prázdnin tradiční veslařské soustředění v Roudnici nad Labem. A na závěr podzimní soustředění v Jizerských horách, které probíhalo jako běžecké soustředění. KV Kondor také pořádá Polabský pohár ve veslování. Tato regata se již tradičně koná na začátku září a poslední roky se pyšní titulem největší nemistrovské regaty v ČR. Této regaty se letos zúčastnilo 21 veslařských klubů včetně Německého klubu Torgauer Ruderverein. Veslařská loděnice nežije pouze veslováním. KV Kondor na jaře pořádal závody dračích lodí, na kterých se sešlo 10 posádek z Brandýsa a okolí. Aktuálně KV Kondor čeká zimní příprava v tělocvičně a na veslařských trenažérech, která sice není tak zábavná, ale pro veslování, jako jeden z nejvíce fyzicky a náročných sportů, velice důležitá. KV Kondor nadále vítá další zájemce o veslování, více o tréninku a aktuálním dění v klubu se můžete dozvědět na stránkách Tomáš Bílek, KV Kondor Brandýský Matýsek Vás zve na: RELAX DEN PRO MAMINKY V sobotu od 9 hod. po celý den dle objednání na tel: Nabízíme masáž (klasická, aroma, čokoládová) 150 Kč, pedikúra 120 Kč, masáž obličeje, manikúra 90 Kč. AROMATERAPIE ESENCE PRO ZKLIDNĚNÍ, ODPOČINEK A NAVOZENÍ PŘÍJEMNÉ ATMOSFÉRY V úterý od hod. Vás zveme na druhou aromaterapeutickou přednášku, která zazní v rámci dopolední herny. Přednáší Barbora Roušarová. Vstup ZDARMA. DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ CESTA DO LEGRÁCE aneb veselé putování dvou klaunek Tečky a Čárky V sobotu od 16 hod. v divadelním sále brandýského zámku. Pro děti od 2,5 do 6 let. Interaktivní zapojení dětí do příběhu. Hraje divadelní spolek PRIMA DEN. Vstupenka 50 Kč/sedadlo. Předprodej vstupenek v Matýsku od PÁRTY PRO RODINY S VÍCERČATY V sobotu od 9 do 12 hod. nemusíte nic řešit, přijďte se s dětmi bavit! Balónky, skákací hrad, divadélko pro děti. Vstup 50 Kč/rodina. NA ÚNOR MIMO JINÉ PŘIPRAVUJEME: Přednáška Jak mluvit s dětmi o sexu Karneval předprodej vstupenek již od Od ledna nabízíme novou službu rodinné a výchovné psychologické poradenství. Cena služby 450 Kč/50 min. Ke konzultaci je třeba se předem objednat u Mgr. Xenie Uholyevy, kontakt: tel.: Od 2. pololetí chystáme nové kroužky klub pro děti ve věku 5 10 let. V roce 2012 přejeme všem dětem a rodičům hodně zdraví! SKI CLUB Brandýs nad Labem nabízí zájemcům o kvalitní lyžování i s dětmi volnou kapacitu dvou APT v italské Aprice v termínu jarních prázdnin Cena za dopravu busem, luxusní ubytování s polopenzí a permanentkou na 6 dnů pro dospělého 9000 Kč (pro děti slevy). Kompletní informace na telefonu: Petr Marec.

19 LEDEN 2012 Sport MĚSTSKÉ LISTY 19 Vedení Slavoje Stará Boleslav usiluje o vybudování atletického tunelu V loňském roce oslavila staroboleslavská atletika 70 let svého trvání. Za tuto dobu se v Houštce podařilo vybudovat z malého stadionku se škvárovou čtyřdráhou, na němž překonala světové i národní rekordy řada československých reprezentantů v čele s legendárním Emilem Zátopkem, moderní sportovní středisko, na kterém letos již po páté bude zdejší atletický oddíl pořádat Mistrovství České republiky ve vícebojích. Úspěchy staroboleslavských atletů a zejména v posledních letech velký zájem mladší generace o atletiku přivedly Půdorys navrhovaného atletického tunelu v Houštce. vedení oddílu k myšlence vybudování atletického tunelu, který by poskytoval kvalitní podmínky i zázemí pro zimní přípravu výkonnostním i začínajícím atletům. O tom, jak by měl atletický tunel vypadat, i o náročných přípravách celé stavby, jsme si povídali s předsedou Tělovýchovné jednoty Slavoj a houšteckého atletického oddílu Jiřím Kreuterem a členem výboru atletického oddílu, trenérem Tomášem Linhartem. O výstavbu krytého, celoročně využitelného objektu u houšteckého stadionu usilujete již několik let. Co vás přivedlo k myšlence vybudování atletického tunelu? Jiří Kreuter: To, že podmínky pro kvalitní sportovní přípravu v zimním období nejsou v Houštce ideální, si výbor oddílu uvědomuje dlouhodobě. Už kolem roku 1980 jsme uvažovali o vybudování atletického tunelu u tělocvičny U Karla IV. Postupem doby, během které jsme v zimě trénovali v různých tělocvičnách po městě i mimo, jsme dospěli k názoru, že nejlepší bude vybudovat vlastní atletickou halu přímo v areálu stadionu. Finanční náklady na původně uvažovanou halu se však vyšplhaly až ke 100 milionům Kč a navíc by hala zasahovala i mimo naše pozemky. Proto jsme se rozhodli pro menší variantu stavby a díky pomoci firmy Tomáše Linharta jsme připravili projekt atletického tunelu, který by postupně podle finančních možností doplnila tělocvična a zázemí pro sportovce. Tomáš Linhart: V poslední době se do oddílu hlásí hodně nových dětí. Jejich zájem o atletiku nás těší, a proto jim chceme u- možnit, aby i přes zimu mohly trénovat v hezkém prostředí, v kvalitních podmínkách, aby se na tréninky těšily a tím u atletiky nebo sportu vydržely co nejdéle. JK: Houštka dnes nabízí moderní stadion, ubytovací kapacitu a kvalitní zázemí pro letní přípravu. Vybudováním tunelu by se výrazně rozšířily možnosti využití atletického areálu, například k pořádání halových závodů. Rozšířila by se tím i celková nabídka sportovních zařízení ve městě. V jakém stadiu se nyní váš záměr nachází a jaké parametry by měl tunel mít? JK: Nyní máme připravený projekt na první etapu výstavby, to znamená vybudování atletického tunelu o rozměrech 15 x 65 metrů. Při druhé etapě bychom chtěli základní tunel rozšířit Chceme dětem umožnit, aby i přes zimu mohly trénovat v hezkém prostředí, v kvalitních podmínkách, aby se na tréninky těšily a tím u atletiky nebo sportu vydržely co nejdéle. až na celkovou délku 120 metrů s tím, že v koncové části stavby, která bude mít zvýšený strop, bude situován sektor pro skok o tyči. Na tunel by navazovala i nová tělocvična, která by nahradila dnešní, ne zcela vyhovující tělovýchovné prostory koulárny a posilovny, které byly postaveny před rokem 1900 jako prostory pro stáčení minerální vody Václavky. Konstrukčně odpovídají době jejich vzniku a v současné době jsou již v závěrečné etapě své využitelnosti. Jak vysoké jsou finanční náklady na vybudování tunelu a na koho jste se obrátili se žádostí o finanční příspěvek? Vybudováním tunelu by se výrazně rozšířily možnosti využití atletického areálu, například k pořádání halových závodů. Rozšířila by se tím i celková nabídka sportovních zařízení ve městě. Tomáš Linhart JK: Náklady na první etapu projektu jsou vyčísleny na 11,7 mil. Kč. Na ministerstvo školství jsme podali žádost o investiční grant na rok 2012 ve výši 9,3 mil. Kč a dále jsme požádali o finanční příspěvky formou investičního grantu pro rok 2012 z rozpočtu Krajského úřadu Středočeského kraje a žádáme také město Brandýs nad Labem Starou Boleslav o příspěvek na tento investiční záměr. Určitou částkou by se na financování podílela i naše tělovýchovná jednota, ale vzhledem k našim současným finančním možnostem lze uvažovat pouze o podílu nepřevyšující statisíce. Do kdy byste měli znát rozhodnutí ministerstva a jak by samotná výstavba probíhala? JK: Ministerstvo školství by se mělo vyjádřit do konce února Grantové podmínky ministerstva školství určují, že finance musí být vyčerpány do konce kalendářního roku. Pokud by se nám tedy peníze z ministerstva podařilo získat, postavili bychom první etapu tunelu v příštím roce. Je také možné, že z ministerstva i od ostatních subjektů obdržíme menší částky, než o které jsme žádali. I v tomto případě bychom ale se stavbou začali a postupně pomocí dalších grantů bychom tunel a zázemí etapovitě dokončovali. Michaela Miková Děti z Funatic Clubu postupují do finále 4. prosince 2011 se na Výstavišti v Lysé nad Labem v rámci mikulášských vánočních trhů uskutečnilo semifinále soutěže Děti fitness aneb sportem proti drogám. Závodilo se celkem v šesti kategoriích postupové soutěže One in group (jednotlivec ve skupině), v nepostupové soutěži skupinových choreografií a v soutěži malých družstev O pohár. Děti z Funatic clubu soutěžily v kategoriích aerobik, talent a O Pohár a odvezly si domů několik medailí. Kategorie: Aerobik mladší: 1. místo Natálie Haburová 2. místo Viktorie Čedíková 3. místo Barbora Vajnerová Jiří Kreuter Kategorie: Talent mladší 1. místo Viktorie Čedíková 2. místo Natálie Haburová 3. místo Valentýna Matějovská Vítězové kategorie aerobik mladší. Kategorie: Aerobik starší 1. místo Michaela Horáčková 3. místo Dominika Hynková Kategorie: Talent starší 2. místo Michaela Horáčková 3. místo Gabriela Tremlová Všechny děti, které soutěžily v soutěži One in Group, postoupily do finále této soutěže 14. ledna 2012 v Brně. K úspěchu jim blahopřejeme. Od 23. do 27. ledna 2012 pořádá Funatic zápisy do dětských kurzů na 2. pololetí. Veronika Steinerová, Funatic Club

20 20 MĚSTSKÉ LISTY Inzerce LEDEN 2012

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 Jednací číslo: Datum schválení: Účinnost od do: Typ předpisu: Zpracovatel: 1/2012 06.02.2012 01.03.2012-31.12.2012 Vyhláška PO Obecně závazná vyhláška města Uherské Hradiště

Více

o místních poplatcích

o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání č. 101 dne 11. září 2014 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství MĚSTO PŘÍBRAM Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 24.01.2011 usneslo vydat podle

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 4/2017

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 4/2017 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 4/2017 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 18.01.2017 v souladu s 7 zákona č. 312/2002

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-163-035-14 ze dne 24.6.2014 Vyhlášení konkursního řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Oáza v Praze 12 a pověření

Více

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 9. 4. 2015 Přítomni: členové rady města Ing. Vlastimil Picek, p. Hynek Homolka, Mgr. Petr Kváča, Ing.

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

Oživení zámeckého parku Šenov

Oživení zámeckého parku Šenov Výzva k podání nabídek na zakázku malého rozsahu Oživení zámeckého parku Šenov Zadavatel: Město Šenov sídlo Radniční náměstí 300 739 34 Šenov Statutární zástupce: Ing. Jan Blažek Kontaktní osoba: Ing.

Více

OBEC LIPOVÁ-LÁZNĚ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 6/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC LIPOVÁ-LÁZNĚ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 6/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC LIPOVÁ-LÁZNĚ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 6/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Lipová-lázně se na svém 2. zasedání dne 15.12.2010 usnesením č. 28 usneslo vydat

Více

OBEC TUCHLOVICE Obecně závazná vyhláška Obce Tuchlovice č. 03/2016 o místních poplatcích

OBEC TUCHLOVICE Obecně závazná vyhláška Obce Tuchlovice č. 03/2016 o místních poplatcích OBEC TUCHLOVICE Obecně závazná vyhláška Obce Tuchlovice č. 03/2016 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Tuchlovice se na svém zasedání dne 19. 12. 2016, usnesením č. Z- 06-7c/2016, usneslo vydat na

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

ÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ MĚSTO OLOVÍ Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Oloví se na svém zasedání dne 25.dubna 2012 usnesením č. 19/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

o místních poplatcích

o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška obce Střítež č. 3 / 2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Střítež se na svém zasedání dne 15.12.2010 usnesením č. 3/33 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Obec Bezkov, IČ 00600121, Bezkov 71, 669 02 Znojmo Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Bezkov se na svém zasedání dne 21.12.2010 usneslo

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích ve městě

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích ve městě Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích ve městě Zastupitelstvo města Brandýs nad Labem Stará Boleslav se na svém 14. zasedání dne 7.6.2012

Více

MĚSTO KONICE. Obecně závazná vyhláška č. 2/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

MĚSTO KONICE. Obecně závazná vyhláška č. 2/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství MĚSTO KONICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Konice se na svém zasedání dne 14.10.2013 usnesením č. 4 usneslo vydat na základě

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2007, o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 1/2007, o místních poplatcích Obec Koloveč Obecně závazná vyhláška č. 1/2007, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Koloveč se na svém zasedání dne 23. 11. 2007 usnesením č. 10 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Město Staré Město Obecně závazná vyhláška č. 3/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Město Staré Město Obecně závazná vyhláška č. 3/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Staré Město Obecně závazná vyhláška č. 3/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Staré Město se na svém zasedání dne 8.8.2013 usnesením č. 257/2013 usneslo

Více

OBEC HORKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích POPLATEK ZE PSŮ

OBEC HORKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích POPLATEK ZE PSŮ OBEC HORKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Horka se na svém zasedání dne 17. 1. 2011 usnesením č. 1. usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

o místních poplatcích

o místních poplatcích MĚSTO CHÝNOV Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo Města Chýnov vydává podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,

Více

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC LESNÁ Zastupitelstvo obce Lesná Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Lesná se na svém zasedání dne.. usnesením č. usneslo vydat

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

MĚSTO LIBOCHOVICE. Městský úřad Libochovice, nám. 5. května č. p. 48, Libochovice. Bc. Petr Hlavička, tajemník městského úřadu

MĚSTO LIBOCHOVICE. Městský úřad Libochovice, nám. 5. května č. p. 48, Libochovice. Bc. Petr Hlavička, tajemník městského úřadu MĚSTO LIBOCHOVICE Městský úřad Libochovice, nám. 5. května č. p. 48, 411 17 Libochovice Bc. Petr Hlavička, tajemník městského úřadu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Libochovice Městský úřad

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LOKET č. 1/2013

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LOKET č. 1/2013 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LOKET č. 1/2013 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Loket se na svém zasedání dne 07. 11. 2013 usnesením č. Z76/7/2013 usneslo vydat

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BABICE U ROSIC. Č. 3/2011, o místních poplatcích

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BABICE U ROSIC. Č. 3/2011, o místních poplatcích OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BABICE U ROSIC Č. 3/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Babice u Rosic se na svém zasedání dne 24. 8. 2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 2/2004 o místních poplatcích

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 2/2004 o místních poplatcích OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 2/2004 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Újezdec se na svém zasedání dne 30.ledna 2004 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. o místních

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

strážník městské policie

strážník městské policie Výběrové řízení na obsazení pozice strážníka městské policie Město Rotava vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice strážník městské policie Předpoklady: 1. Tělesná a zdravotní způsobilost k výkonu

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Městys Sloup Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Městys Sloup Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Městys Sloup Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Sloup se na svém zasedání dne 16.12.2010 usnesením č. usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství M Ě S T O K O Š Ť A N Y Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Košťany se na svém zasedání dne 13. prosince 2013 usneslo vydat na základě

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

M Ě S T O U H E R S K É H R A D I Š T Ě Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A U H E R S K É H R A D I Š T Ě

M Ě S T O U H E R S K É H R A D I Š T Ě Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A U H E R S K É H R A D I Š T Ě M Ě S T O U H E R S K É H R A D I Š T Ě Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A U H E R S K É H R A D I Š T Ě vydáno dne: 22. února 2016 účinnost dne: 1. dubna 2016 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA UHERSKÉ

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dolní Tošanovice se na svém 2. zasedání dne 20.12.2010 usnesením č. 2/2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

Vedoucí / vedoucího Centra sociálních služeb Varnsdorf

Vedoucí / vedoucího Centra sociálních služeb Varnsdorf OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Město Varnsdorf, zastoupené tajemníkem Městského úřadu Varnsdorf, vyhlašuje dne 16.11.2016 výběrové řízení na obsazení pracovního místa: Vedoucí / vedoucího Centra

Více

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 8/2016

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 8/2016 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 8/2016 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 14.12.2016 vyhlašuje výběrové řízení na obsazení

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST Obecně závazná vyhláška č. 10/2010 ze dne 16. 12. 2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Mostu vydává dne 16. 12. 2010 v souladu s ustanovením

Více

O B E C J I M L Í N. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

O B E C J I M L Í N. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství O B E C J I M L Í N Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Jimlín se na svém zasedání dne 29.4.2014 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

Kategorie: I. vokální A. sólový zpěv B. komorní zpěv

Kategorie: I. vokální A. sólový zpěv B. komorní zpěv ZUŠ BOHUSLAVA MARTINŮ POLIČKA VYHLAŠUJE PŘEHLÍDKU 5. 8. 5. 2014 Cílem této přehlídky je podpora interpretace skladeb Bohuslava Martinů a tvůrčí činnosti, kterou jeho dílo inspiruje. Pro účastníky přehlídky

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

Obec Lovčice. Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o místních poplatcích

Obec Lovčice. Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o místních poplatcích Obec Lovčice Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Lovčice se na svém zasedání dne 11. 5. 2011 usnesením č. 11/6/11 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č.

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

Obecně závazná vyhláška Města Velké Opatovice. č. 4/2016

Obecně závazná vyhláška Města Velké Opatovice. č. 4/2016 Obecně závazná vyhláška Města Velké Opatovice č. 4/2016 O místním poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Velké Opatovice vydává na svém zasedání konaném dne 24.2.2016

Více

Město Nové Město na Moravě

Město Nové Město na Moravě Město Nové Město na Moravě Obecně závazná vyhláška č. 6/2014, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě se na svém 2.zasedání dne 15.12.2014, usnesením

Více

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2017

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2017 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2017 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 06.01.2017 v souladu s 7 zákona č. 312/2002

Více

Usnesení R M 1 / 4 2 / 0 8

Usnesení R M 1 / 4 2 / 0 8 č.j. zápisu MCH 1788/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 42. zasedání dne 12. března 2008 R M 1 / 4 2 / 0 8 v y j a d ř u j e s o u h l a s s pronájmem nebytových prostor v Městském

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, MĚSTYS BATELOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Batelov se na svém zasedání dne 7. 6. 2012 usnesením č. ZM 147/12 usneslo

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006. o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006. o místních poplatcích OBEC BUKOVNO, okres Mladá Boleslav Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce BUKOVNO schválilo a vydává dne 6.12.2006 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84

Více

Eva Kordová Kultura a vzdělávání

Eva Kordová Kultura a vzdělávání Projekt je realizován za finanční podpory města Turnova a ve spolupráci se ZSST Turnov. Probíhá v rámci aktivit Zdravé město Turnov a Místní agenda 21. PŘEHLED AKCÍ ROKU 2016 LEDEN SETKÁNÍ S PŘÍBĚHEM A

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích

Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích zpracovaný na základě výsledků veřejného fóra ze dne 8. dubna 2008 A. Doprava A.1. Město bude prostorem nejen pro auta A.1.1 Opravy komunikací a chodníků

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

č. 1 /2004 Článek 1 Článek 2

č. 1 /2004 Článek 1 Článek 2 Obec Dobrá Obecně závazná vyhláška č. 1 /2004 O místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dobrá vydává dne 30.12.2003 podle ustanovení 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

VZOROVÉ FORMULÁŘE ke konkurzním řízením na obsazení pracovních míst ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných obcí

VZOROVÉ FORMULÁŘE ke konkurzním řízením na obsazení pracovních míst ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných obcí VZOROVÉ FORMULÁŘE ke konkurzním řízením na obsazení pracovních míst ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných obcí 1. Vzor vyhlášení konkurzního řízení (Zřizovatel) v souladu s vyhláškou č. 54/2005

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 16.04.2012 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,15 hod. Přítomni členové

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Obecně závazná vyhláška obce Ovčáry

Obecně závazná vyhláška obce Ovčáry OBEC OVČÁRY, okres Mělník Obecně závazná vyhláška obce Ovčáry č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Ovčáry schválilo a vydává dne 16.6.2010 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84 odst. 2)

Více

MĚSTO BROUMOV Obecně závazná vyhláška č. 2 /2016, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

MĚSTO BROUMOV Obecně závazná vyhláška č. 2 /2016, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství n mínící MUBRP008K52A MĚSTO BROUMOV Obecně závazná vyhláška č. 2 /2016, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Broumova se na svém zasedání dne 27. 04. 2016 usnesením

Více

Kancelář starosty a tajemníka

Kancelář starosty a tajemníka Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Brejšová Telefon: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA

Více

Kancelář starosty a tajemníka. nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město Lanškroun

Kancelář starosty a tajemníka. nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Brejšová Telefon: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA

Více

OBEC Blatnice pod Sv. Antonínkem

OBEC Blatnice pod Sv. Antonínkem OBEC Blatnice pod Sv. Antonínkem Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Blatnice pod Svatým Antonínkem se na svém zasedání dne 25. srpna

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

OBEC RADIMOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 4/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC RADIMOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 4/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC RADIMOVICE Obecně závazná vyhláška č. 4/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Radimovice se na svém zasedání dne 20.12.2010 usnesením č. 62/2010 usneslo vydat

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU. Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU. Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Štěpánov nad Svratkou se na svém zasedání

Více

OBEC OKROUHLO. Obecně závazná vyhláška obce Okrouhlo

OBEC OKROUHLO. Obecně závazná vyhláška obce Okrouhlo OBEC OKROUHLO Obecně závazná vyhláška obce Okrouhlo č. 6/2016, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Okrouhlo se na svém zasedání dne 23.11.2016 usnesením č.vii. usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

OBEC BOŘANOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Bořanovice č. 4/2013. o místních poplatcích

OBEC BOŘANOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Bořanovice č. 4/2013. o místních poplatcích OBEC BOŘANOVICE Obecně závazná vyhláška obce Bořanovice č. 4/2013 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Bořanovice se na svém zasedání dne 26.6.2013 usnesením č. Z3/8/13 usneslo vydat na základě 14

Více

OBEC PŘESTAVLKY Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC PŘESTAVLKY Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC PŘESTAVLKY Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Přestavlky se na svém zasedání dne 13.1.2011 usnesením č. 1/2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Zachráníme kostel? Rok 2003

Zachráníme kostel? Rok 2003 Zachráníme kostel? Kostel sv. Wolfganga v Ostrohu je úzce spjat s hradem Seeberg a je významnou památkou celostátního významu, zapsanou v seznamu historických kulturních památek prvořadého významu a naše

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Do veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 53 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Střední Čechy, nám. Republiky 3, Praha 1

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Střední Čechy, nám. Republiky 3, Praha 1 I 3094/SBN/203-SBNM Č.j.: UZSVM/SBN/2765/203-SBNM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Střední Čechy, nám. Republiky 3, 000 Praha OZNÁMENí o výběrovém řízení čís. SBN/09/203

Více

O B E C P Ř E D E N I C E Okres Plzeň jih. OBEC Předenice Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

O B E C P Ř E D E N I C E Okres Plzeň jih. OBEC Předenice Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC Předenice Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Předenice se na svém zasedání dne 7.12.2015 usnesením č. 6 usneslo vydat na základě

Více

OBEC HLASIVO Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích

OBEC HLASIVO Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích OBEC HLASIVO Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Hlasivo se na svém zasedání dne 29.11.2012 usnesením č. 88 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC nám. Přerovského povstání Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC nám. Přerovského povstání Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC 2016 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437 kancelář sociálních pracovnic 777 92 92 15 soc. pracovnice Ing. Klára Henčlová 777 92 92 16 soc. pracovnice Bc.

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Kollárova- Jurovského

Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Kollárova- Jurovského 2013 Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Kollárova- Jurovského Městský úřad Kyjov Odbor rozvoje města Ing. Věra Pekárková Masarykovo nám. 30 697 01 Kyjov počet obyvatel bytového domu Vyhodnocení

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 14.12.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Škorpík Milan, Gric Jiří, Vejmělková Jana, Ing. Mastný Martin, Ing, Macek

Více

Kancelář starosty a tajemníka

Kancelář starosty a tajemníka Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Brejšová Telefon: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA

Více

Číslo vyhlášky: 8/2010 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 01. Platnost od: Účinnost od : Platnost do:

Číslo vyhlášky: 8/2010 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 01. Platnost od: Účinnost od : Platnost do: Obecně závazná vyhláška města Žamberka č. 8/2010, ve znění obecně závazné vyhlášky města Žamberka č. 4/2011 a obecně závazné vyhlášky města Žamberka č. 3/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Více

O b e c T v r z i c e. Obecně závazná vyhláška. Číslo: 1/2010. o místních poplatcích

O b e c T v r z i c e. Obecně závazná vyhláška. Číslo: 1/2010. o místních poplatcích O b e c T v r z i c e Obecně závazná vyhláška Číslo: 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Tvrzice se na svém zasedání dne 28. 12. 2010 usneslo vydat na základě 14 ods. 2 zákona č. 565/1990

Více

Zápis z 8. veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Zavlekov konaného dne v Zavlekově

Zápis z 8. veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Zavlekov konaného dne v Zavlekově Zápis z 8. veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Zavlekov konaného dne 5.2.2016 v Zavlekově Zasedání bylo zahájeno v 19 00 hodin. Přítomni: Stanislav Johánek, Milan Kotlan, Karel Plánička, Tomáš

Více

Z Á P I S. z 19. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice

Z Á P I S. z 19. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Z Á P I S z 19. zasedání ZM Sedlice konaného dne 27.1.2016 od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Přítomno: dle prezenční listiny 10 členů zastupitelstva. Omluveni: p. František Doušek 1. Zahájení Starosta města

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A O B C E D O L A N Y č. 5/2004 o místních poplatcích

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A O B C E D O L A N Y č. 5/2004 o místních poplatcích Vyhláška č. 5/2004 o místních poplatcích Dokumenty > Obecně závazné vyhlášky vytvořeno: 13.5.2004 změněno: 13.5.2004 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A O B C E D O L A N Y č. 5/2004 o místních poplatcích

Více

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice III Úřad městského obvodu Pardubice III Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Dodatek č. 2 Datum zpracování: leden 2011 Dodatek

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. Prosinec 2015

PROGRAM MENS SANA o.p.s. Prosinec 2015 PROGRAM MENS SANA o.p.s. Prosinec 2015 Aktivity (řazeno podle abecedy): Akce plánované v prosinci 2015 více u jednotlivých dnů: o Prodej na vánočním jarmarku Vyšší odborné školy sociální 1.12. 2015 o Návštěva

Více

OBEC Adamov Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Adamov Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC Adamov Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Adamov se na svém zasedání dne 25. září 2014 usnesením č. 43 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více