M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 6. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 6. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 10.4.2015"

Transkript

1 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 6. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne /6R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení s vyřazením usnesení číslo: 112/4R/2015, 118/4R/2015, 129/4R/2015, 139/5R/2015, /5R/2015, /5R/2015, /5R/ ruší usnesení č. 170/5R/ revokuje usnesení č. 116/4R/ mění bod č. 2 a 3 následně: 2. Rada města projednala: vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje města, dle kterého nabídka byla upřesněna a rozšířena na základě poptávky SM na následující části: a) snímkování Revitalizace Jizery (po dokončení stavby) ,- Kč bez DPH - jako podklad pro další prezentaci ojedinělého projektu by bylo vhodné snímkování provést. Jelikož se dá očekávat zájem o prezentaci projektu také ze strany zhotovitele, doporučuji jednat o spolupodílení se na ceně s firmou HOCHTIEF CZ. b) snímkování a výpočet kubatury deponie v prům. zóně 6.000,- Kč bez DPH - jedná se především o podklad kontroly zhotovitele stavby revitalizace nivy řeky Jizery firmy HOCHTIEF CZ. Dále bude sloužit také jako podklad do budoucna pro případné další nakládání s vytěženým materiálem. Snímkování lze doporučit. c) snímkování a výpočet kubatury deponie u Jizery 4.000,- Kč bez DPH - jde o zaměření zbytku vytěženého materiálu umístěného do protihlukového valu u nově vznikající pláže na Urbanovce. Dále může snímkování posloužit při další realizaci a prezentaci pláže. Snímkování lze doporučit. d) dokumentace aktuálního stavu skládky ,- Kč bez DPH - s ohledem na stále se snižující poplatek ze skládky je vhodné provést kontrolu skládky touto metodou. V první fázi, tedy nyní, provést monitoring nulté fáze. Po několika měsících snímkování aktualizovat a porovnat přídavek v porovnání s výkazy od firmy AVE. Snímkování lze doporučit. e) mapový podklad pěšiny od loděnice ,- Kč bez DPH - jedná se o pěšinu mezi Urbanovkou a Dražicemi podél řeky Jizery. V současné době je připravováno rozšíření a úprava stezky z důvodu bezpečnosti uživatelů. Pro další fázi realizace údržby a skutečného zjištění katastrálních hranic v porovnání s realitou (např. pro další jednání s Povodím Labe s.p.) lze snímkování doporučit. f) mapový podklad pro projekt pěšiny Na Příkopech ,- Kč bez DPH - jedná se o připravovanou vizi propojení pěšiny navazující na ulici Podskalská s nově vzniklou polní cestou v Obodři skrze stráň. Jelikož ještě není jasné přesné umístění a je zatím vybíráno ze dvou variant doporučujeme snímkování prozatím neprovádět 3. Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na snímkování výše uvedených lokalit za celkovou cenu ve výši ,- Kč s DPH (souhlasilo 7 přítomných radních) 177/6R/2015 Zápis č. 2/2015 ze zasedání Komise pro občanské záležitosti 1. bere na vědomí předložený zápis č. 2/2015 ze zasedání Komise pro občanské záležitosti ze dne

2 178/6R/2015 Zápis č. 2/2015 ze zasedání Školské komise 1. bere na vědomí předložený zápis č. 2/2015 ze zasedání Školské komise konané dne /6R/2015 Zpráva o výsledku hospodaření za rok ZŠ Benátky nad Jizerou, Pražská 135 předloženou Zprávu o výsledku hospodaření Základní školy Benátky nad Jizerou, Pražská 135, za rok schvaluje Zprávu o výsledku hospodaření Základní školy, Pražská 135 za rok 2014 s tím, že tato zpráva bude předložena Zastupitelstvu města na vědomí (souhlasilo 7 přítomných radních) T: Z: Marek Mařík 180/6R/2015 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku č. 986/1 a č oboje v k.ú. Dražice - SP Dražice s.r.o. předložený návrh Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností SP Dražice s.r.o., jejímž předmětem je zřízení nové kabelové sítě na pozemku č. 986/1 a č oboje v k.ú. Dražice na akci "Dražice nad Jizerou - kvn pro TS V Parku" s uzavřením Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností SP Dražice s.r.o., se sídlem Dražice 63, Benátky nad Jizerou, jejímž předmětem je zřízení nové kabelové sítě na pozemku č. 986/1 a č oboje v k.ú. Dražice na akci "Dražice nad Jizerou - kvn pro TS V Parku", za jednorázovou finanční náhradu ve výši ,- Kč s DPH 3. doporučuje výše uvedený návrh smlouvy Zastupitelstvu města ke schválení (souhlasilo 7 přítomných radních) T: Z: Marek Mařík 181/6R/2015 Smlouvy o dílo na akci "Rekonstrukce místních komunikací v Benátkách nad Jizerou - II. etapa" - LK Advisory, s. r. o. a. předložený návrh Smlouvy o dílo mezi městem Benátky nad Jizerou a společností LK Advisory, s. r. o., jejímž předmětem je zpracování projektové žádosti o dotaci na akci "Rekonstrukce místních komunikací v Benátkách nad Jizerou - II. etapa" za cenu ve výši ,- Kč s DPH b. předložený návrh Smlouvy o dílo mezi městem Benátky nad Jizerou a společností LK Advisory, s. r o., jejímž předmětem je zpracování podkladů Smlouvy o poskytnutí dotace pro projekt "Rekonstrukce místních komunikací v Benátkách nad Jizerou - II. etapa" s tím, že případná odměna je stanovena ve výši 1,5 % + DPH v zákonné výši z maximální výše přidělené dotace a. s předloženým návrhem Smlouvy o dílo mezi městem Benátky nad Jizerou a společností LK Advisory, s. r. o., se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, Praha 10, jejímž předmětem je zpracování projektové žádosti o dotaci na akci "Rekonstrukce místních komunikací v Benátkách nad Jizerou - II. etapa" za cenu ve výši ,- Kč s DPH b. s předloženým návrhem Smlouvy o dílo mezi městem Benátky nad Jizerou a společností LK Advisory, s. r. o., se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, Praha 10, jejímž předmětem je zpracování podkladů Smlouvy o poskytnutí dotace pro projekt "Rekonstrukce místních komunikací v Benátkách nad Jizerou - II. etapa" s tím, že případná odměna je stanovena ve výši 1,5 % + DPH v zákonné výši z maximální výše přidělené dotace 3. pověřuje starostu města podpisem výše uvedených smluv (souhlasilo 7 přítomných radních)

3 182/6R/2015 Výběrové řízení na akci "Rekonstrukce osvětlení ledové plochy zimního stadionu v Benátkách nad Jizerou" protokol z jednání hodnotící komise sepsaný v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na akci "Rekonstrukce osvětlení ledové plochy na zimním stadionu v Benátkách nad Jizerou" ze dne Dle stanovených kritérií (výše nabídkové ceny) doporučuje komise vybrat jako nejvhodnější nabídku firmy REVAT s.r.o., za cenu ve výši 1, ,33 Kč s DPH s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Rekonstrukce osvětlení ledové plochy na zimním stadionu v Benátkách nad Jizerou" s firmou REVAT s.r.o., se sídlem Na Farkáně I/8, Praha 5 která se umístila ve výběrovém řízení na prvním místě 3. pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo s firmou REVAT s.r.o. (souhlasilo 7 přítomných radních) 183/6R/2015 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na činnost domova pro seniory - Centrum Na Verandě Beroun, z.ú. žádost ústavu Centrum Na Verandě Beroun o poskytnutí finančního příspěvku na činnost domova pro seniory 2. nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ústavu Centrum Na Verandě Beroun (nesouhlasilo 7 přítomných radních) 184/6R/2015 Výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor (zámecký kostel) - Internethome, s.r.o. 1. bere na vědomí výpověď ze Smlouvy o nájmu nebytových prostor bez čp. - Zámecký kostel Narození Panny Marie stojící na pozemku st. č. 4/1 v k.ú. Nové Benátky společností Internethome, s.r.o. s tím, že smlouva bude ukončena k /6R/2015 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na činnost terénní služby rané péče - Raná péče EDA, o.p.s. žádost občanského poradenského střediska Raná péče EDA o poskytnutí finančního příspěvku na činnost terénní služby rané péče. V Benátkách nad Jizerou je dle vyjádření tohoto střediska raná péče poskytována ve 2 klientských rodinách 2. nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku na činnost terénní služby rané péče občanskému poradenskému středisku Raná péče EDA (nesouhlasilo 7 přítomných radních) 186/6R/2015 Žádost o pronájem části pozemku č. 5043/1 v k.ú. Kbel - Sajdkárkros klub žádost pana Zdeňka Boubína předsedy Sajdkárkros klubu Benátky nad Jizerou v AČR o převedení pronájmu části pozemku č. 5043/1 v k.ú. Kbel (viz mapa), který je v současné době předmětem Smlouvy o nájmu pozemku mezi Městem Benátky n. Jiz a Motokros klubem AČR, Benátky n. Jiz. uzavřené dne s převedením části pozemku č. 5043/1 v k.ú. Kbel (viz mapa), který je v současné době předmětem Smlouvy o nájmu pozemku mezi Městem Benátky n. Jiz a Motokros klubem AČR, Benátky n. Jiz. uzavřené dne , do pronájmu Sajdkárkros klubu Benátky nad Jizerou v AČR, se sídlem Podolecká 211, Benátky nad Jizerou za cenu 100,- Kč/rok

4 3. pověřuje starostu města podpisem smlouvy o nájmu pozemku (souhlasilo 7 přítomných radních) 187/6R/2015 Žádost o přidělení místa na akci "Pálení Čarodějnic" - Klub dětí a mládeže Benátky nad Jizerou žádost slečny Mgr. Elišky Simandlové o: - přidělení vhodného místa ke konání akce "Pálení čarodějnic" - připravení a následný úklid dřeva a ohně na vhodném místě - dohled Hasičského záchranného sboru na výše uvedené akci s tím, že Klub dětí a mládeže má v plánu pouze zajistit doprovodný program bez občerstvení a ohně. 2. sděluje že zajistí: - prostor pro ohniště včetně přípravy dřeva a následný úklid prostřednictvím ředitele SML Mgr. Karla Bendla - požární dohled prostřednictvím starosty Sboru dobrovolných hasičů pana Romana Bárty 188/6R/2015 Žádost o dotaci na spolufinancování dopravní výchovy BESIP - Centrum služeb pro silniční dopravu s.p.o. žádost státní příspěvkové organizace Centrum služeb pro silniční dopravu o dotaci na spolufinancování dopravní výchovy BESIP ve výši 8.000,- Kč na zajištění provozu DDH pro výuku a výcvik žáků ZŠ v působnosti města 2. sděluje žadateli, aby ve výše uvedené věci oslovil ředitele Základních škol 189/6R/2015 Žádost o možnost uskutečnění Romského festivalu pro děti - Ernest Dančo žádost pana Ernesta Danča o možnost uskutečnění Romského festivalu pro děti, který by proběhl dne od 12:30 hodin do 18:00 hodin Na Plajchu s uskutečněním Romského festivalu, který proběhne dne od 12:30 do 18:00 hodin Na Plajchu s tím, že ve výše uvedené záležitosti proběhne s panem Dančem osobní jednání (souhlasilo 7 přítomných radních) 190/6R/2015 Žádost o bezplatný pronájem nádvoří zámku, zapůjčení lavic a prostor zámecké krčmy na koncert KPU - Mgr. Břetislav Kotrba žádost pana Mgr. Břetislava Kotrby o bezplatný pronájem nádvoří zámku, zapůjčení lavic a prostor zámecké krčmy na realizaci koncertů Kruhu přátel a umění, které se uskuteční dne v době od 18:00 do 22:00 hodin a dne v době od 17:00 do 21:00 hodin s bezplatným pronájem nádvoří zámku, se zapůjčením lavic a prostor zámecké krčmy panu Břetislavu Kotrbovi, bytem Pražská 335, Benátky nad Jizerou, na realizaci koncertů Kruhu přátel a umění, které se uskuteční dne v době od 18:00 do 22:00 hodin a dne v době od 17:00 do 21:00 hodin (souhlasilo 7 přítomných radních) T: Z: Marie Khýnová

5 191/6R/2015 Žádost o povolení k zastavení provozu v ulici U Školy - Mgr. Marek Fajfr, Ph.D. žádost pana Mgr. Marka Fajfra Ph.D. o povolení k zastavení provozu v ulici U Školy dne v době od 14:00 do 19:00 hodin za účelem společné večeře na ulici v rámci Mezinárodního dne sousedství se zastavením provozu v ulici U Školy dne v době od 14:00 do 19:00 hodin za účelem společné večeře na této ulici v rámci Mezinárodního dne sousedství (souhlasilo 7 přítomných radních) 192/6R/2015 Poděkování za bezplatné poskytnutí prostor kulturního sálu Záložna při realizaci Plesu dětí - O.s. Rodičů a přátel při MŠ Benátky nad Jizerou 1. bere na vědomí poděkování paní Radky Jakimczuk, předsedkyně občanského sdružení Rodičů a přátel při MŠ Benátky nad Jizerou, za bezplatné poskytnutí prostor kulturního sálu Záložna při realizaci Plesu dětí 193/6R/2015 Žádost o pronájem nebytových prostor čp. 50, Zámek - Kateřina Fajfrová, DiS žádost paní Kateřiny Fajfrové, DiS. o pronájem nebytových prostor čp. 50, Zámek, Benátky nad Jizerou za účelem zřízení nově vznikající soukromé základní školy 2. nesouhlasí s pronájmem nebytových prostor čp. 50, Zámek, Benátky nad Jizerou za účelem zřízení soukromé základní školy z důvodu nedostatečné kapacity a neodpovídajícího hygienického zázemí těchto prostor pro uvedený záměr. Tyto prostory budou využity pro potřeby spojené s turistickým ruchem v areálu zámku. Zároveň žadateli sděluje, že město nedisponuje žádnými vhodnými prostorami pro výše uvedený záměr (nesouhlasilo 7 přítomných radních) 194/6R/2015 Cenová nabídka na úpravu původního ramene řeky Jizery na akci "Revitalizace nivy řeky Jizery" - Lesáček s.r.o. předloženou cenovou nabídku společnosti Lesáček s.r.o. na realizaci udržovacích prací na obtokovém (původním) rameni řeky Jizery v souvislosti s akcí "Revitalizace nivy řeky Jizery" za celkovou cenu ve výši ,- Kč s DPH vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje města, dle kterého nabídka byla podána na základě poptávky SM z několika důvodů: - je nezbytné obtokové (původní) rameno Jizery udržovat průtočné a čisté v souladu s protipovodňovým plánem města, pro hladký průběh menších povodní, při vybřežení Jizery za účelem ochrany obyvatel města - v současné době probíhají práce na Revitalizaci nivy řeky Jizery. Po dokončení stavby budou větší průtoky převáděny přelivnou hranou v Loužku právě do tohoto obtokového ramene. Především v prvních letech po dokončení stavby je nutné dbát na maximální ochranu tohoto díla před zvýšeným průtokem a prouděním tak, aby nedošlo k poškození této stavby a rozdělit případnou povodeň maximálně do krajiny. - v rámci průběžné realizace nové pláže na levém břehu naproti loděnici obsahuje nabídka likvidaci pařezů a zbytků dřevní hmoty. - v souvislosti s celkovým propojením Olšin a revitalizace se celkovým napojením na systém stezek byla do úpravy zahrnuta i drobná úprava stávající zeleně. s předloženou cenovou nabídku firmy Lesáček s.r.o., se sídlem Světická 6/1114, Praha 10, na realizaci udržovacích prací na obtokovém (původním) rameni řeky Jizery v souvislosti s akcí "Revitalizace nivy řeky Jizery" za celkovou cenu ve výši ,- Kč s DPH

6 195/6R/2015 Cenová nabídka na zhotovení lesního hospodářského plánu (LHP) - Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o. předloženou cenovou nabídku firmy Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o. na vyhotovení lesního hospodářského plánu (LHP) pro lesní hospodářský celek Benátky nad Jizerou za celkovou cenu ve výši ,- Kč s DPH vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje města, dle kterého nabídka byla konzultována s OLH panem Karlem Bendlem. Na základě jeho informace se jedná o plochu cca 254 ha za cenu 350,- Kč/ha bez DPH což je celkem ,- Kč bez DPH resp ,- Kč s DPH. Veškeré další informace včetně harmonogramu jsou uvedeny v nabídce firmy Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o., která zpracovávala i současně platný LHP. s předloženou cenovou nabídku firmy Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o., se sídlem Šarochova 1328, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, vyhotovení lesního hospodářského plánu (LHP) pro lesní hospodářský celek Benátky nad Jizerou za celkovou cenu ve výši ,- Kč s DPH 196/6R/2015 Cenová nabídka na zatravnění pozemku č v k.ú. Kbel - pláž a protihlukový val s loukou - Školky MONTANO spol. s.r.o. předloženou cenovou nabídku firmy Školky MONTANA spol s.r.o. na zatravnění pozemku č v k.ú. Kbel - pláž a protihlukový val s loukou za celkovou cenu ve výši ,- Kč s DPH vyjádření odboru správy majetku a rozvoje města, dle kterého město získalo v rámci komplexních pozemkových úprav mimo jiné do vlastnictví také pozemek č v k.ú. Kbel o výměře cca m2. Pozemek přímo navazuje na současnou stavbu revitalizace a je na něm budován protihlukový val s pláží u řeky Jizery. V budoucnu je plánováno pozemek využívat podobně jako pozemky v okolí revitalizace, tzn. louky, luční porosty. Jelikož je na části pozemku nově navezen val a větší část pozemku leží již více než rok ladem, je nutné založit zde nový luční trávník, přičemž v části pláže bude založen trávník zátěžový (viz. nabídka). Na založení trávníku byla poptána firma Školky MONTANO spol. s r.o., která provádí veškeré sadové úpravy v rámci revitalizace. Jejich nabídka v celkové výši ,- Kč bez DPH resp ,- Kč s DPH (5,83 Kč/m2) je akceptovatelná a doporučuji uzavřít objednávku. s předloženou cenovou nabídku firmy Školky MONTANA spol s.r.o., se sídlem Přerov nad Labem na zatravnění pozemku č v k.ú. Kbel - pláž a protihlukový val s loukou za celkovou cenu ve výši ,- Kč s DPH 197/6R/2015 Dodatek ke smlouvě č. 2 ke smlouvě na akci "Revitalizace nivy řeky Jizery" - HOCHTIEF CZ a. s., Rekomont, a. s. návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci "Revitalizace nivy řeky Jizery" mezi městem Benátky nad Jizerou a firmou HOCHTIEF CZ a. s. a firmou Rekomont, a. s., jehož předmětem je prodloužení termínu dokončení výstavby do vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje města, dle kterého původní projekt předpokládal výstavbu mlatové stezky se začátkem zhruba u lávky v loděnici a koncem u řeky Jizery v místě napojení Revitalizace na řeku Jizery. Jelikož došlo k výstavbě cyklostezky II. etapa, bude stezka napojena v nejbližším místě na stávající stezku a ukončení bude nasměrováno do Kbela, čímž vznikne nové propojení do příměstské části Kbel.

7 Tyto změny si vyžádali čas na projednání s účastníky řízení (zejména Pražské vodovody a kanalizace) a následně úpravu projektové dokumentace, čímž došlo ke zdržení realizace s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci "Revitalizace nivy řeky Jizery" mezi městem Benátky nad Jizerou a firmou HOCHTIEF CZ a. s., se sídlem Plzeňská 16/3217, Praha 5 a firmou Rekomont, a. s., se sídlem Kbelská 581, Praha 9 - Hloubětín, jehož předmětem je prodloužení termínu dokončení výstavby do starostu města podpisem výše uvedeného dodatku (souhlasilo 7 přítomných radních) 198/6R/2015 Žádost o pronájem prostor pro ordinaci nutričního poradce - Bc. Ivana Veškrnová 1. opakovaně projednala žádost paní Bc. Ivany Veškrnové o pronájem prostor pro ordinaci nutričního poradce v budově čp. 50 v areálu zámku, kde sídlila bezpečnostní agentura 2. rozhodla zveřejnit pronájem výše uvedených nebytových prostor (souhlasilo 7 přítomných radních) 199/6R/2015 Odchyt holubů ve městě Benátky nad Jizerou návrh odboru Správy majetku a rozvoje města na prodloužení odchytu holubů ve městě Benátky nad Jizerou o jeden měsíc, kdy cena za kompletní servis za měsíc je ,- Kč za jednu odchytovou klec s prodloužením odchytu holubů ve městě Benátky nad Jizerou o jeden měsíc s tím, že požaduje předložit fotodokumentaci odchycených holubů (souhlasilo 7 přítomných radních) 200/6R/2015 Žádost o převod finančních prostředků z Rezervního fondu do Investičního fondu - Městské centrum komplexní péče žádost paní Bc. Emilie Kalové, ředitelky MěCKP, o převod finančních prostředků ve výši ,- Kč z Rezervního fondu do Investičního fondu s převodem finančních prostředků ve výši ,- Kč z Rezervního fondu do Investičního fondu (souhlasilo 7 přítomných radních) 201/6R/2015 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci "Zateplení objektu oční optiky a oční ambulance č.p. 407 Benátky nad Jizerou" - Vanderlaan s.r.o. návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci "Zateplení objektu oční optiky a oční ambulance č.p. 407 Benátky nad Jizerou" mezi městem Benátky nad Jizerou a firmou Vanderlaan s.r.o., jehož předmětem je navýšení smluvní ceny o částku ,- Kč s DPH vyjádření odboru SM, dle kterého při prováděné stavební činnosti došlo k navýšení ceny o dílo o ,- Kč s DPH a to z důvodu navýšení zateplované plochy, dodělání oplechování a opravy hromosvodu (vše dle přiloženého rozpočtu přílohy k dodatku č. 1) s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci "Zateplení objektu oční optiky a oční ambulance č.p. 407 Benátky nad Jizerou" mezi městem Benátky nad Jizerou a firmou Vanderlaan s.r.o., se sídlem V Předpolí 1452/30, Praha, jehož předmětem je navýšení smluvní ceny o částku ,- Kč s DPH starostu města podpisem výše uvedeného dodatku (souhlasilo 7 přítomných radních)

8 202/6R/2015 Cenová nabídka na zhotovení slaboproudých rozvodů na akci "Rekonstrukce Multifunkčního centra" - Elektro PBK předloženou cenovou nabídku firmy Elektro PBK na zhotovení slaboproudých rozvodů v rámci akce "Rekonstrukce Multifunkčního centra" za celkovou cenu ve výši ,- Kč s DPH s předloženou cenovou nabídku firmy Elektro PBK - Josef Bartoš, Brodce, na zhotovení slaboproudých rozvodů v rámci akce "Rekonstrukce Multifunkčního centra" za celkovou cenu ve výši ,- Kč s DPH 3. pověřuje 203/6R/2015 Návrh provozu "Výstavní síň a expozice J. Kroha" - Doc. MgA Irena Jůzová předložený návrh paní Doc. MgA Ireny Jůzové na řešení možného provozu a dalšího využití "Expozice Jiřího Krohy a Výstavní síně" 2. odkládá výše uvedenou záležitost na další zasedání Rady města 204/6R/2015 Cenové nabídky na vydání Skládací mapy města a Záložky s městskými motivy - Tiskárna EX 05, Studio Winter s.r.o. a. cenovou nabídku Tiskárny EX05, na vydání Skládací mapy města za cenu ve výši 8.788,- Kč/3.000 Ks a na vydání záložky s městskými motivy za cenu ve výši 4.160,- Kč/1.000 Ks (není plátce DPH) b. cenovou nabídku Studia Winter s.r.o. na vydání Skládací mapy města za cenu ve výši ,28 Kč s DPH/3.000 Ks a na vydání záložky s městskými motivy za cenu ve výši 4.440,70 Kč s DPH/1.000 Ks s vystavením objednávky Tiskárně EX05, na vydání Skládací mapy města za cenu ve výši 8.788,- Kč/3.000 Ks a na vydání záložky s městskými motivy za cenu ve výši 4.160,- Kč/1.000 Ks (není plátce DPH) (souhlasilo 7 přítomných radních) 205/6R/2015 Cenová nabídka na zhotovení plata a schodů - Jan Dibitanzl - Zámečnictví předloženou cenovou nabídku Jana Dibitanzla na zhotovení plovoucího plata a schodů do řeky Jizery v areálu "Urbanovky" za celkovou cenu ve výši ,- Kč s DPH s předloženou cenovou nabídkou Jana Dibitanzla, Kbel 25, Benátky n. Jiz., na zhotovení plovoucího plata a schodů do řeky Jizery v areálu "Urbanovky" za celkovou cenu ve výši ,- Kč s DPH 3. pověřuje

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 429/16R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 23.1.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015 339/12R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 3. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 6.2.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 27.11.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 27.11.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 27.11.2015 518/19R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 22.1.2016 37/2R/2016 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 14. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 28.8.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 14. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 28.8.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 14. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 28.8.2015 380/14R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016 R 792/16 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek schvaluje vnitřní směrnici č. 7/2016 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek v předloženém znění.

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.9.2015 407/15R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.12.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.12.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.12.2015 545/20R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 9. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.4.2016 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 14.10.2016 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 17.6.2016 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 11. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 3.7.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 11. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 3.7.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 11. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 3.7.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 18.6.2015 297/10R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 14. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 14. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 14. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 28.8.2015 380/14R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.8.2016 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 3. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 3. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 3. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 10.2.2017 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 7.8.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 7.8.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 7.8.2015 360/13R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. května 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. května 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. května 2013 R 248/13 R 249/13 R 250/13 R 251/13 R 252/13 Navigační systém ke komerčním subjektům žádost o umístění směrových tabulí a) souhlasí s vydáním kladného

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 17. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 12.9.2016 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Suchomasty ze dne

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Suchomasty ze dne Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Suchomasty ze dne 19. 12. 2016 1. Kontrola usnesení ze dne 20. 9. 2016 Souhlasí bez připomínek 2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19. února 2014

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19. února 2014 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19. února 2014 č. 34 u p r a v e n á v e r z e použití finančních prostředků ve výši do 5.000 Kč ze schváleného příspěvku z rozpočtu zřizovatele

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 9. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.5.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 9. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.5.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 9. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.5.2015 273/9R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 11. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 6.6.2016 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 17. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 23.10.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 17. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 23.10.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 17. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 23.10.2015 452/17R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna 2012 R 419/12 R 420/12 R 421/12 Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy schvaluje protokol o provedené veřejnoprávní kontrole

Více

6. veřejné zasedání Zastupitelstva města Příloha zápisu

6. veřejné zasedání Zastupitelstva města Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne 14.12.2015 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 759/46/RM/2015 Schválení programu 46. zasedání

Více

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Duchcova, která se uskutečnila dne 29. dubna 2014 od 8.00.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Duchcov Přítomno: 6 Nepřítomno: 0

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 27.1.2017 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 9.1.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015 R 507/15 R 508/15 R 509/15 R 510/15 R 511/15 R 512/15 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města

Více

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1 Přehled přijatých usnesení z 71. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 30. 9. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 71 2013 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 70.schůze rady ze

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016 R 598/16 R 599/16 R 600/16 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke dni 12. 09. 2016, b) souhlasí

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 27.2.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 27.2.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 27.2.2015 99/4R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 9. jednání Rady města Žatce konané dne 26.9.2016 Usnesení č. 299 /16-323 /16 299/16 Schválení programu 300/16 Kontrola usnesení 301/16 Odměna ředitelky PO Kamarád LORM 302/16 Informace

Více

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 166/2016 v působnosti valné hromady společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r. o., se

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/33/12 ze dne

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/33/12 ze dne číslo 1/33/12 k návrhu na schválení programu 33. jednání RMČ a) předložený program 33. jednání RMČ SCHVALUJE a) předložený program 33. jednání RMČ číslo 2/33/12 k návrhu na schválení rozpočtu MČ Praha

Více

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE číslo 27/2016 ze dne 06. 06. 2016 Usnesení číslo 356/16-R27 ze dne 06. 06. 2016 Schvaluje program zasedání rady města Jesenice č. 27/2016, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. Usnesení číslo 357/16-R27

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 254/2016 1. vzala na vědomí zahájení přípravy návrhu nových zásad pro pronájem bytů, pronájem nebytových

Více

USNESENÍ z 16. schůze Rady města Lovosice (RM) dne od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice

USNESENÍ z 16. schůze Rady města Lovosice (RM) dne od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice USNESENÍ z 16. schůze Rady města Lovosice (RM) dne 02.09.2015 od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice Přítomni: Ing. Milan Dian, Ph.D., Vladimír Šuma, Vladimír Hieke, Mgr. Libuše Tomanová, Ing.

Více

Obec Rudník. Zastupitelstvo obce Rudník. Výpis usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva obce Rudník dne 06. března 2014

Obec Rudník. Zastupitelstvo obce Rudník. Výpis usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva obce Rudník dne 06. března 2014 Obec Rudník Zastupitelstvo obce Rudník Výpis usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva obce Rudník dne 06. března 2014 ZO volí: 1/24/2014 - ZO volí členem rady obce pana Jiřího Vondráka. 2/24/2014 - ZO volí

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 37 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 9. 11. 2015 od 18.00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht, PhDr. Ilona Němcová, Mgr.

Více

4. veřejné zasedání Zastupitelstva města 20.09.2011 Příloha zápisu

4. veřejné zasedání Zastupitelstva města 20.09.2011 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od hodin v kanceláři starosty města

Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od hodin v kanceláři starosty města Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města Přítomno: Omluven: Zapisovatelka: 4 členové rady města + tajemnice úřadu Ing.

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213)

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) USNESENÍ č. 196/16-13 R I. u k l á d á vedoucí odboru VaSV zveřejnit záměr pronájmu bytu č. 13 v domě čp. 637 v Bechyni

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 8.1.2016

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 8.1.2016 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 8.1.2016 1/1R/2016 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu (605/11, 614/13) o Výměna van v BD čp. 261-265

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 28.5.2015

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 28.5.2015 Číslo jednání: JedNR3-13/2015 Datum jednání: 28.05.2015 Program jednání (USN-R3-338/2015) Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Návrh: Program jednání (405/NR3/2015) 4. Návrh: Jednání komisí (406/NR3/2015)

Více

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne USNESENÍ Rady Města z jednání konaného dne 16. 3. 2016 2016/RM/06/089 Poskytování dotací na rok 2016 v y h l a š u j e grantovou podporu v rámci rozpočtu 2016 pro právnické a fyzické osoby, nestátní organizace,

Více

z 3.řádného jednání rady města konaného dne od 13:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 3.řádného jednání rady města konaného dne od 13:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s e n í z 3.řádného jednání rady města konaného dne 10.3.2014 od 13:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 58/2014 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města.

Více

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. v Uničově UR01/35/2016 Schválení programu 35. schůze Rady města Uničova

Více

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 9. 4. 2015 Přítomni: členové rady města Ing. Vlastimil Picek, p. Hynek Homolka, Mgr. Petr Kváča, Ing.

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny P.Stodolovský, Mgr. M Horňák.

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny P.Stodolovský, Mgr. M Horňák. Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 29.6. 2015 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny P.Stodolovský, Mgr. M Horňák Ing. František Kolář, Ing. Ivana Božáková Program

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 13.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis RM ze dne

Zápis RM ze dne Z Á P I S z 12. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne 27. 8. 2014 Návrh programu: 1. Návrh na vyřazení majetku ZŠ a MŠ Lomnice nad Lužnicí 2. Výroční zpráva Lomnické klubíčko 3. Zápis do kroniky

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 30. 3. 2011 USNESENÍ č. 5/3-11 Z I. b e r e n a v ě d o m í Rozpočtové opatření č. 6/2011 snížení výdajů na: par.2321 odvádění a čištění

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 4/2014 Ze schůze Rady města Toužim č. 4 konané dne 24. února 2014 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze 2. Projednání výsledku hospodaření příspěvkových

Více

Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran. Ing. Martin Košťál

Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran. Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 24 rady města konané 13.06.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNR3-52/2016 Datum jednání: 05.10.2016 2) Program jednání (USN-R3-1120/2016) Program: 1. Zahájení 2. Program jednání 3. Kontrola plnění usnesení 4. Zrušení USN-R3-1071/2016 Pronájem bytu

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 13. zasedání rady města konané dne v hod. na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 13. zasedání rady města konané dne v hod. na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 13. zasedání rady města konané dne 10. 6. 2013 v 16.00 hod. na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Josef Želinský, Marek Pieter, Ing. Pavel Michek,

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Zastupitelstvo města 5. jednání datum konání:

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Zastupitelstvo města 5. jednání datum konání: PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 5. jednání datum konání: 29.05.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 29.05.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0051/ZM5/2014 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis RM ze dne

Zápis RM ze dne Z Á P I S z 11. schůze Rady města Lomnice nad, konané dne 30. 7. 2014 Návrh programu: 1. Výroční zpráva Lomnické klubíčko 2. Evropská policejní asociace výchovná akce pro děti 3. Výkaz pro hodnocení plnění

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Jan Mlynář, Mgr. Vlastimil Kubíček Ing.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19. března 2014

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19. března 2014 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19. března 2014 č. 69 u p r a v e n á v e r z e vyřazení poškozeného, opotřebovaného a neopravitelného majetku v celkové výši XXX z majetku Základní

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

25/ Rada města bere na vědomí zápis z jednání stavební komise ze dne

25/ Rada města bere na vědomí zápis z jednání stavební komise ze dne U S N E S E N Í z 25. mimořádného zasedání Rady města Třebechovice pod Orebem, které se konalo dne 27. listopadu 2013 25/866-2013 Rada města bere na vědomí zápis z jednání stavební komise ze dne 25.11.2013

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/03/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/03/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/03/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Vyhodnocení hospodaření v obecních lesích (Zdeněk Papík, LESPAP) b) Výsledky výběrového řízení

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn v roce 2013 které se konalo dne 16. 9. 2013 v 16:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ ve Špindlerově Mlýně 1/8/2013-Z Zastupitelstvo města schvaluje

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Zápis z jednání č. 48 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 48 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 48 rady města konané 28.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Usnesení č. 238 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 13.03.2006. Usnesení č. 239 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dodání LHO a lesnických

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 554/39/2012/RMS schválila návrh programu 39. schůze rady města Slatiňany 555/39/2012/RMS schválila 2.

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání:

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 15. jednání datum konání: 13.06.2016 Přehled přijatých usnesení ze dne: 13.06.2016 Číslo usnesení Název Předkladatel 0321/RM15/2016 Smlouva o pronájmu I. nádvoří Státního hradu

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 9. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 11.03.2015 v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/9R/2015 Schválení

Více

Masarykovo nám. čp. 1,PSČ okres Kolín

Masarykovo nám. čp. 1,PSČ okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1,PSČ 281 26 okres Kolín Z á p i s č. : 15-2008 z 15. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 18.12. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 12. jednání datum konání: 05.05.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 12. jednání datum konání: 05.05.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 12. jednání datum konání: 05.05.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.05.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0205/RM12/2014 Úprava okolí Hornobranského rybníka - zahájení

Více

ze 183. schůze Rady města Rumburk, konané dne 25. září 2014

ze 183. schůze Rady města Rumburk, konané dne 25. září 2014 ze 183. schůze Rady města Rumburk, konané dne 25. září 2014 1. Schválení programu Usnesení č. 2803/2014 Rada města Rumburk projednala a schválila upravený program 183. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014 R 25/14 Změna finančního plánu společnosti Městské lesy Doksy za rok 2013 a) schvaluje změny finančního plánu společnosti Městské lesy Doksy, s.

Více

Výpis schválených usnesení z 12. schůze Rady města Polná konané 10. června 2015

Výpis schválených usnesení z 12. schůze Rady města Polná konané 10. června 2015 Výpis schválených usnesení z 12. schůze Rady města Polná konané 10. června 2015 RM-368/12/2015 Rada města Polná schvaluje program schůze v tomto znění: 1. Kontrola usnesení z 11. schůze RM 2. Majetkoprávní

Více

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem.

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Přítomni: Dle presenční listiny, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu,

Více

39. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 26.2.2014. 1) Schválení návrhové komise

39. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 26.2.2014. 1) Schválení návrhové komise 39. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův, dne 26.2.2014 1) Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Ing. Vlastislav Pecka - Ing. Karel Matoušek. 2) Schválení

Více