M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 6. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 6. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 10.4.2015"

Transkript

1 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 6. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne /6R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení s vyřazením usnesení číslo: 112/4R/2015, 118/4R/2015, 129/4R/2015, 139/5R/2015, /5R/2015, /5R/2015, /5R/ ruší usnesení č. 170/5R/ revokuje usnesení č. 116/4R/ mění bod č. 2 a 3 následně: 2. Rada města projednala: vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje města, dle kterého nabídka byla upřesněna a rozšířena na základě poptávky SM na následující části: a) snímkování Revitalizace Jizery (po dokončení stavby) ,- Kč bez DPH - jako podklad pro další prezentaci ojedinělého projektu by bylo vhodné snímkování provést. Jelikož se dá očekávat zájem o prezentaci projektu také ze strany zhotovitele, doporučuji jednat o spolupodílení se na ceně s firmou HOCHTIEF CZ. b) snímkování a výpočet kubatury deponie v prům. zóně 6.000,- Kč bez DPH - jedná se především o podklad kontroly zhotovitele stavby revitalizace nivy řeky Jizery firmy HOCHTIEF CZ. Dále bude sloužit také jako podklad do budoucna pro případné další nakládání s vytěženým materiálem. Snímkování lze doporučit. c) snímkování a výpočet kubatury deponie u Jizery 4.000,- Kč bez DPH - jde o zaměření zbytku vytěženého materiálu umístěného do protihlukového valu u nově vznikající pláže na Urbanovce. Dále může snímkování posloužit při další realizaci a prezentaci pláže. Snímkování lze doporučit. d) dokumentace aktuálního stavu skládky ,- Kč bez DPH - s ohledem na stále se snižující poplatek ze skládky je vhodné provést kontrolu skládky touto metodou. V první fázi, tedy nyní, provést monitoring nulté fáze. Po několika měsících snímkování aktualizovat a porovnat přídavek v porovnání s výkazy od firmy AVE. Snímkování lze doporučit. e) mapový podklad pěšiny od loděnice ,- Kč bez DPH - jedná se o pěšinu mezi Urbanovkou a Dražicemi podél řeky Jizery. V současné době je připravováno rozšíření a úprava stezky z důvodu bezpečnosti uživatelů. Pro další fázi realizace údržby a skutečného zjištění katastrálních hranic v porovnání s realitou (např. pro další jednání s Povodím Labe s.p.) lze snímkování doporučit. f) mapový podklad pro projekt pěšiny Na Příkopech ,- Kč bez DPH - jedná se o připravovanou vizi propojení pěšiny navazující na ulici Podskalská s nově vzniklou polní cestou v Obodři skrze stráň. Jelikož ještě není jasné přesné umístění a je zatím vybíráno ze dvou variant doporučujeme snímkování prozatím neprovádět 3. Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na snímkování výše uvedených lokalit za celkovou cenu ve výši ,- Kč s DPH (souhlasilo 7 přítomných radních) 177/6R/2015 Zápis č. 2/2015 ze zasedání Komise pro občanské záležitosti 1. bere na vědomí předložený zápis č. 2/2015 ze zasedání Komise pro občanské záležitosti ze dne

2 178/6R/2015 Zápis č. 2/2015 ze zasedání Školské komise 1. bere na vědomí předložený zápis č. 2/2015 ze zasedání Školské komise konané dne /6R/2015 Zpráva o výsledku hospodaření za rok ZŠ Benátky nad Jizerou, Pražská 135 předloženou Zprávu o výsledku hospodaření Základní školy Benátky nad Jizerou, Pražská 135, za rok schvaluje Zprávu o výsledku hospodaření Základní školy, Pražská 135 za rok 2014 s tím, že tato zpráva bude předložena Zastupitelstvu města na vědomí (souhlasilo 7 přítomných radních) T: Z: Marek Mařík 180/6R/2015 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku č. 986/1 a č oboje v k.ú. Dražice - SP Dražice s.r.o. předložený návrh Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností SP Dražice s.r.o., jejímž předmětem je zřízení nové kabelové sítě na pozemku č. 986/1 a č oboje v k.ú. Dražice na akci "Dražice nad Jizerou - kvn pro TS V Parku" s uzavřením Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností SP Dražice s.r.o., se sídlem Dražice 63, Benátky nad Jizerou, jejímž předmětem je zřízení nové kabelové sítě na pozemku č. 986/1 a č oboje v k.ú. Dražice na akci "Dražice nad Jizerou - kvn pro TS V Parku", za jednorázovou finanční náhradu ve výši ,- Kč s DPH 3. doporučuje výše uvedený návrh smlouvy Zastupitelstvu města ke schválení (souhlasilo 7 přítomných radních) T: Z: Marek Mařík 181/6R/2015 Smlouvy o dílo na akci "Rekonstrukce místních komunikací v Benátkách nad Jizerou - II. etapa" - LK Advisory, s. r. o. a. předložený návrh Smlouvy o dílo mezi městem Benátky nad Jizerou a společností LK Advisory, s. r. o., jejímž předmětem je zpracování projektové žádosti o dotaci na akci "Rekonstrukce místních komunikací v Benátkách nad Jizerou - II. etapa" za cenu ve výši ,- Kč s DPH b. předložený návrh Smlouvy o dílo mezi městem Benátky nad Jizerou a společností LK Advisory, s. r o., jejímž předmětem je zpracování podkladů Smlouvy o poskytnutí dotace pro projekt "Rekonstrukce místních komunikací v Benátkách nad Jizerou - II. etapa" s tím, že případná odměna je stanovena ve výši 1,5 % + DPH v zákonné výši z maximální výše přidělené dotace a. s předloženým návrhem Smlouvy o dílo mezi městem Benátky nad Jizerou a společností LK Advisory, s. r. o., se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, Praha 10, jejímž předmětem je zpracování projektové žádosti o dotaci na akci "Rekonstrukce místních komunikací v Benátkách nad Jizerou - II. etapa" za cenu ve výši ,- Kč s DPH b. s předloženým návrhem Smlouvy o dílo mezi městem Benátky nad Jizerou a společností LK Advisory, s. r. o., se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, Praha 10, jejímž předmětem je zpracování podkladů Smlouvy o poskytnutí dotace pro projekt "Rekonstrukce místních komunikací v Benátkách nad Jizerou - II. etapa" s tím, že případná odměna je stanovena ve výši 1,5 % + DPH v zákonné výši z maximální výše přidělené dotace 3. pověřuje starostu města podpisem výše uvedených smluv (souhlasilo 7 přítomných radních)

3 182/6R/2015 Výběrové řízení na akci "Rekonstrukce osvětlení ledové plochy zimního stadionu v Benátkách nad Jizerou" protokol z jednání hodnotící komise sepsaný v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na akci "Rekonstrukce osvětlení ledové plochy na zimním stadionu v Benátkách nad Jizerou" ze dne Dle stanovených kritérií (výše nabídkové ceny) doporučuje komise vybrat jako nejvhodnější nabídku firmy REVAT s.r.o., za cenu ve výši 1, ,33 Kč s DPH s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Rekonstrukce osvětlení ledové plochy na zimním stadionu v Benátkách nad Jizerou" s firmou REVAT s.r.o., se sídlem Na Farkáně I/8, Praha 5 která se umístila ve výběrovém řízení na prvním místě 3. pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo s firmou REVAT s.r.o. (souhlasilo 7 přítomných radních) 183/6R/2015 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na činnost domova pro seniory - Centrum Na Verandě Beroun, z.ú. žádost ústavu Centrum Na Verandě Beroun o poskytnutí finančního příspěvku na činnost domova pro seniory 2. nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ústavu Centrum Na Verandě Beroun (nesouhlasilo 7 přítomných radních) 184/6R/2015 Výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor (zámecký kostel) - Internethome, s.r.o. 1. bere na vědomí výpověď ze Smlouvy o nájmu nebytových prostor bez čp. - Zámecký kostel Narození Panny Marie stojící na pozemku st. č. 4/1 v k.ú. Nové Benátky společností Internethome, s.r.o. s tím, že smlouva bude ukončena k /6R/2015 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na činnost terénní služby rané péče - Raná péče EDA, o.p.s. žádost občanského poradenského střediska Raná péče EDA o poskytnutí finančního příspěvku na činnost terénní služby rané péče. V Benátkách nad Jizerou je dle vyjádření tohoto střediska raná péče poskytována ve 2 klientských rodinách 2. nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku na činnost terénní služby rané péče občanskému poradenskému středisku Raná péče EDA (nesouhlasilo 7 přítomných radních) 186/6R/2015 Žádost o pronájem části pozemku č. 5043/1 v k.ú. Kbel - Sajdkárkros klub žádost pana Zdeňka Boubína předsedy Sajdkárkros klubu Benátky nad Jizerou v AČR o převedení pronájmu části pozemku č. 5043/1 v k.ú. Kbel (viz mapa), který je v současné době předmětem Smlouvy o nájmu pozemku mezi Městem Benátky n. Jiz a Motokros klubem AČR, Benátky n. Jiz. uzavřené dne s převedením části pozemku č. 5043/1 v k.ú. Kbel (viz mapa), který je v současné době předmětem Smlouvy o nájmu pozemku mezi Městem Benátky n. Jiz a Motokros klubem AČR, Benátky n. Jiz. uzavřené dne , do pronájmu Sajdkárkros klubu Benátky nad Jizerou v AČR, se sídlem Podolecká 211, Benátky nad Jizerou za cenu 100,- Kč/rok

4 3. pověřuje starostu města podpisem smlouvy o nájmu pozemku (souhlasilo 7 přítomných radních) 187/6R/2015 Žádost o přidělení místa na akci "Pálení Čarodějnic" - Klub dětí a mládeže Benátky nad Jizerou žádost slečny Mgr. Elišky Simandlové o: - přidělení vhodného místa ke konání akce "Pálení čarodějnic" - připravení a následný úklid dřeva a ohně na vhodném místě - dohled Hasičského záchranného sboru na výše uvedené akci s tím, že Klub dětí a mládeže má v plánu pouze zajistit doprovodný program bez občerstvení a ohně. 2. sděluje že zajistí: - prostor pro ohniště včetně přípravy dřeva a následný úklid prostřednictvím ředitele SML Mgr. Karla Bendla - požární dohled prostřednictvím starosty Sboru dobrovolných hasičů pana Romana Bárty 188/6R/2015 Žádost o dotaci na spolufinancování dopravní výchovy BESIP - Centrum služeb pro silniční dopravu s.p.o. žádost státní příspěvkové organizace Centrum služeb pro silniční dopravu o dotaci na spolufinancování dopravní výchovy BESIP ve výši 8.000,- Kč na zajištění provozu DDH pro výuku a výcvik žáků ZŠ v působnosti města 2. sděluje žadateli, aby ve výše uvedené věci oslovil ředitele Základních škol 189/6R/2015 Žádost o možnost uskutečnění Romského festivalu pro děti - Ernest Dančo žádost pana Ernesta Danča o možnost uskutečnění Romského festivalu pro děti, který by proběhl dne od 12:30 hodin do 18:00 hodin Na Plajchu s uskutečněním Romského festivalu, který proběhne dne od 12:30 do 18:00 hodin Na Plajchu s tím, že ve výše uvedené záležitosti proběhne s panem Dančem osobní jednání (souhlasilo 7 přítomných radních) 190/6R/2015 Žádost o bezplatný pronájem nádvoří zámku, zapůjčení lavic a prostor zámecké krčmy na koncert KPU - Mgr. Břetislav Kotrba žádost pana Mgr. Břetislava Kotrby o bezplatný pronájem nádvoří zámku, zapůjčení lavic a prostor zámecké krčmy na realizaci koncertů Kruhu přátel a umění, které se uskuteční dne v době od 18:00 do 22:00 hodin a dne v době od 17:00 do 21:00 hodin s bezplatným pronájem nádvoří zámku, se zapůjčením lavic a prostor zámecké krčmy panu Břetislavu Kotrbovi, bytem Pražská 335, Benátky nad Jizerou, na realizaci koncertů Kruhu přátel a umění, které se uskuteční dne v době od 18:00 do 22:00 hodin a dne v době od 17:00 do 21:00 hodin (souhlasilo 7 přítomných radních) T: Z: Marie Khýnová

5 191/6R/2015 Žádost o povolení k zastavení provozu v ulici U Školy - Mgr. Marek Fajfr, Ph.D. žádost pana Mgr. Marka Fajfra Ph.D. o povolení k zastavení provozu v ulici U Školy dne v době od 14:00 do 19:00 hodin za účelem společné večeře na ulici v rámci Mezinárodního dne sousedství se zastavením provozu v ulici U Školy dne v době od 14:00 do 19:00 hodin za účelem společné večeře na této ulici v rámci Mezinárodního dne sousedství (souhlasilo 7 přítomných radních) 192/6R/2015 Poděkování za bezplatné poskytnutí prostor kulturního sálu Záložna při realizaci Plesu dětí - O.s. Rodičů a přátel při MŠ Benátky nad Jizerou 1. bere na vědomí poděkování paní Radky Jakimczuk, předsedkyně občanského sdružení Rodičů a přátel při MŠ Benátky nad Jizerou, za bezplatné poskytnutí prostor kulturního sálu Záložna při realizaci Plesu dětí 193/6R/2015 Žádost o pronájem nebytových prostor čp. 50, Zámek - Kateřina Fajfrová, DiS žádost paní Kateřiny Fajfrové, DiS. o pronájem nebytových prostor čp. 50, Zámek, Benátky nad Jizerou za účelem zřízení nově vznikající soukromé základní školy 2. nesouhlasí s pronájmem nebytových prostor čp. 50, Zámek, Benátky nad Jizerou za účelem zřízení soukromé základní školy z důvodu nedostatečné kapacity a neodpovídajícího hygienického zázemí těchto prostor pro uvedený záměr. Tyto prostory budou využity pro potřeby spojené s turistickým ruchem v areálu zámku. Zároveň žadateli sděluje, že město nedisponuje žádnými vhodnými prostorami pro výše uvedený záměr (nesouhlasilo 7 přítomných radních) 194/6R/2015 Cenová nabídka na úpravu původního ramene řeky Jizery na akci "Revitalizace nivy řeky Jizery" - Lesáček s.r.o. předloženou cenovou nabídku společnosti Lesáček s.r.o. na realizaci udržovacích prací na obtokovém (původním) rameni řeky Jizery v souvislosti s akcí "Revitalizace nivy řeky Jizery" za celkovou cenu ve výši ,- Kč s DPH vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje města, dle kterého nabídka byla podána na základě poptávky SM z několika důvodů: - je nezbytné obtokové (původní) rameno Jizery udržovat průtočné a čisté v souladu s protipovodňovým plánem města, pro hladký průběh menších povodní, při vybřežení Jizery za účelem ochrany obyvatel města - v současné době probíhají práce na Revitalizaci nivy řeky Jizery. Po dokončení stavby budou větší průtoky převáděny přelivnou hranou v Loužku právě do tohoto obtokového ramene. Především v prvních letech po dokončení stavby je nutné dbát na maximální ochranu tohoto díla před zvýšeným průtokem a prouděním tak, aby nedošlo k poškození této stavby a rozdělit případnou povodeň maximálně do krajiny. - v rámci průběžné realizace nové pláže na levém břehu naproti loděnici obsahuje nabídka likvidaci pařezů a zbytků dřevní hmoty. - v souvislosti s celkovým propojením Olšin a revitalizace se celkovým napojením na systém stezek byla do úpravy zahrnuta i drobná úprava stávající zeleně. s předloženou cenovou nabídku firmy Lesáček s.r.o., se sídlem Světická 6/1114, Praha 10, na realizaci udržovacích prací na obtokovém (původním) rameni řeky Jizery v souvislosti s akcí "Revitalizace nivy řeky Jizery" za celkovou cenu ve výši ,- Kč s DPH

6 195/6R/2015 Cenová nabídka na zhotovení lesního hospodářského plánu (LHP) - Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o. předloženou cenovou nabídku firmy Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o. na vyhotovení lesního hospodářského plánu (LHP) pro lesní hospodářský celek Benátky nad Jizerou za celkovou cenu ve výši ,- Kč s DPH vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje města, dle kterého nabídka byla konzultována s OLH panem Karlem Bendlem. Na základě jeho informace se jedná o plochu cca 254 ha za cenu 350,- Kč/ha bez DPH což je celkem ,- Kč bez DPH resp ,- Kč s DPH. Veškeré další informace včetně harmonogramu jsou uvedeny v nabídce firmy Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o., která zpracovávala i současně platný LHP. s předloženou cenovou nabídku firmy Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o., se sídlem Šarochova 1328, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, vyhotovení lesního hospodářského plánu (LHP) pro lesní hospodářský celek Benátky nad Jizerou za celkovou cenu ve výši ,- Kč s DPH 196/6R/2015 Cenová nabídka na zatravnění pozemku č v k.ú. Kbel - pláž a protihlukový val s loukou - Školky MONTANO spol. s.r.o. předloženou cenovou nabídku firmy Školky MONTANA spol s.r.o. na zatravnění pozemku č v k.ú. Kbel - pláž a protihlukový val s loukou za celkovou cenu ve výši ,- Kč s DPH vyjádření odboru správy majetku a rozvoje města, dle kterého město získalo v rámci komplexních pozemkových úprav mimo jiné do vlastnictví také pozemek č v k.ú. Kbel o výměře cca m2. Pozemek přímo navazuje na současnou stavbu revitalizace a je na něm budován protihlukový val s pláží u řeky Jizery. V budoucnu je plánováno pozemek využívat podobně jako pozemky v okolí revitalizace, tzn. louky, luční porosty. Jelikož je na části pozemku nově navezen val a větší část pozemku leží již více než rok ladem, je nutné založit zde nový luční trávník, přičemž v části pláže bude založen trávník zátěžový (viz. nabídka). Na založení trávníku byla poptána firma Školky MONTANO spol. s r.o., která provádí veškeré sadové úpravy v rámci revitalizace. Jejich nabídka v celkové výši ,- Kč bez DPH resp ,- Kč s DPH (5,83 Kč/m2) je akceptovatelná a doporučuji uzavřít objednávku. s předloženou cenovou nabídku firmy Školky MONTANA spol s.r.o., se sídlem Přerov nad Labem na zatravnění pozemku č v k.ú. Kbel - pláž a protihlukový val s loukou za celkovou cenu ve výši ,- Kč s DPH 197/6R/2015 Dodatek ke smlouvě č. 2 ke smlouvě na akci "Revitalizace nivy řeky Jizery" - HOCHTIEF CZ a. s., Rekomont, a. s. návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci "Revitalizace nivy řeky Jizery" mezi městem Benátky nad Jizerou a firmou HOCHTIEF CZ a. s. a firmou Rekomont, a. s., jehož předmětem je prodloužení termínu dokončení výstavby do vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje města, dle kterého původní projekt předpokládal výstavbu mlatové stezky se začátkem zhruba u lávky v loděnici a koncem u řeky Jizery v místě napojení Revitalizace na řeku Jizery. Jelikož došlo k výstavbě cyklostezky II. etapa, bude stezka napojena v nejbližším místě na stávající stezku a ukončení bude nasměrováno do Kbela, čímž vznikne nové propojení do příměstské části Kbel.

7 Tyto změny si vyžádali čas na projednání s účastníky řízení (zejména Pražské vodovody a kanalizace) a následně úpravu projektové dokumentace, čímž došlo ke zdržení realizace s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci "Revitalizace nivy řeky Jizery" mezi městem Benátky nad Jizerou a firmou HOCHTIEF CZ a. s., se sídlem Plzeňská 16/3217, Praha 5 a firmou Rekomont, a. s., se sídlem Kbelská 581, Praha 9 - Hloubětín, jehož předmětem je prodloužení termínu dokončení výstavby do starostu města podpisem výše uvedeného dodatku (souhlasilo 7 přítomných radních) 198/6R/2015 Žádost o pronájem prostor pro ordinaci nutričního poradce - Bc. Ivana Veškrnová 1. opakovaně projednala žádost paní Bc. Ivany Veškrnové o pronájem prostor pro ordinaci nutričního poradce v budově čp. 50 v areálu zámku, kde sídlila bezpečnostní agentura 2. rozhodla zveřejnit pronájem výše uvedených nebytových prostor (souhlasilo 7 přítomných radních) 199/6R/2015 Odchyt holubů ve městě Benátky nad Jizerou návrh odboru Správy majetku a rozvoje města na prodloužení odchytu holubů ve městě Benátky nad Jizerou o jeden měsíc, kdy cena za kompletní servis za měsíc je ,- Kč za jednu odchytovou klec s prodloužením odchytu holubů ve městě Benátky nad Jizerou o jeden měsíc s tím, že požaduje předložit fotodokumentaci odchycených holubů (souhlasilo 7 přítomných radních) 200/6R/2015 Žádost o převod finančních prostředků z Rezervního fondu do Investičního fondu - Městské centrum komplexní péče žádost paní Bc. Emilie Kalové, ředitelky MěCKP, o převod finančních prostředků ve výši ,- Kč z Rezervního fondu do Investičního fondu s převodem finančních prostředků ve výši ,- Kč z Rezervního fondu do Investičního fondu (souhlasilo 7 přítomných radních) 201/6R/2015 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci "Zateplení objektu oční optiky a oční ambulance č.p. 407 Benátky nad Jizerou" - Vanderlaan s.r.o. návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci "Zateplení objektu oční optiky a oční ambulance č.p. 407 Benátky nad Jizerou" mezi městem Benátky nad Jizerou a firmou Vanderlaan s.r.o., jehož předmětem je navýšení smluvní ceny o částku ,- Kč s DPH vyjádření odboru SM, dle kterého při prováděné stavební činnosti došlo k navýšení ceny o dílo o ,- Kč s DPH a to z důvodu navýšení zateplované plochy, dodělání oplechování a opravy hromosvodu (vše dle přiloženého rozpočtu přílohy k dodatku č. 1) s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci "Zateplení objektu oční optiky a oční ambulance č.p. 407 Benátky nad Jizerou" mezi městem Benátky nad Jizerou a firmou Vanderlaan s.r.o., se sídlem V Předpolí 1452/30, Praha, jehož předmětem je navýšení smluvní ceny o částku ,- Kč s DPH starostu města podpisem výše uvedeného dodatku (souhlasilo 7 přítomných radních)

8 202/6R/2015 Cenová nabídka na zhotovení slaboproudých rozvodů na akci "Rekonstrukce Multifunkčního centra" - Elektro PBK předloženou cenovou nabídku firmy Elektro PBK na zhotovení slaboproudých rozvodů v rámci akce "Rekonstrukce Multifunkčního centra" za celkovou cenu ve výši ,- Kč s DPH s předloženou cenovou nabídku firmy Elektro PBK - Josef Bartoš, Brodce, na zhotovení slaboproudých rozvodů v rámci akce "Rekonstrukce Multifunkčního centra" za celkovou cenu ve výši ,- Kč s DPH 3. pověřuje 203/6R/2015 Návrh provozu "Výstavní síň a expozice J. Kroha" - Doc. MgA Irena Jůzová předložený návrh paní Doc. MgA Ireny Jůzové na řešení možného provozu a dalšího využití "Expozice Jiřího Krohy a Výstavní síně" 2. odkládá výše uvedenou záležitost na další zasedání Rady města 204/6R/2015 Cenové nabídky na vydání Skládací mapy města a Záložky s městskými motivy - Tiskárna EX 05, Studio Winter s.r.o. a. cenovou nabídku Tiskárny EX05, na vydání Skládací mapy města za cenu ve výši 8.788,- Kč/3.000 Ks a na vydání záložky s městskými motivy za cenu ve výši 4.160,- Kč/1.000 Ks (není plátce DPH) b. cenovou nabídku Studia Winter s.r.o. na vydání Skládací mapy města za cenu ve výši ,28 Kč s DPH/3.000 Ks a na vydání záložky s městskými motivy za cenu ve výši 4.440,70 Kč s DPH/1.000 Ks s vystavením objednávky Tiskárně EX05, na vydání Skládací mapy města za cenu ve výši 8.788,- Kč/3.000 Ks a na vydání záložky s městskými motivy za cenu ve výši 4.160,- Kč/1.000 Ks (není plátce DPH) (souhlasilo 7 přítomných radních) 205/6R/2015 Cenová nabídka na zhotovení plata a schodů - Jan Dibitanzl - Zámečnictví předloženou cenovou nabídku Jana Dibitanzla na zhotovení plovoucího plata a schodů do řeky Jizery v areálu "Urbanovky" za celkovou cenu ve výši ,- Kč s DPH s předloženou cenovou nabídkou Jana Dibitanzla, Kbel 25, Benátky n. Jiz., na zhotovení plovoucího plata a schodů do řeky Jizery v areálu "Urbanovky" za celkovou cenu ve výši ,- Kč s DPH 3. pověřuje

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 27.2.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 27.2.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 27.2.2015 99/4R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 9.1.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015 339/12R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 23.1.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

2. veřejné zasedání Zastupitelstva města 10.03.2015

2. veřejné zasedání Zastupitelstva města 10.03.2015 Z á p i s 2. veřejné zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou konané dne 10.03.2015 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: dle prezenční

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 3. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 6.2.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 25.09.2013

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 25.09.2013 Z á p i s 5. veřejné zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou konané dne 25.09.2013 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: dle prezenční

Více

2. veřejné zasedání Zastupitelstva města 14.06.2012

2. veřejné zasedání Zastupitelstva města 14.06.2012 Z á p i s 2. veřejné zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou konané dne 14.06.2012 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: dle prezenční

Více

6. veřejné zasedání Zastupitelstva města 10.12.2013

6. veřejné zasedání Zastupitelstva města 10.12.2013 Z á p i s 6. veřejné zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou konané dne 10.12.2013 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: dle prezenční

Více

4 veřejné zasedání Zastupitelstva města 20.07.2015

4 veřejné zasedání Zastupitelstva města 20.07.2015 Z á p i s 4. veřejné zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou konané dne 20.07.2015 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: dle prezenční

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 18.6.2015 297/10R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 7.8.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 7.8.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 7.8.2015 360/13R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Zápis ze 111. mimořádného jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 111. mimořádného jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 111. mimořádného jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 3. 11. 2014 Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupkyně starosty Zdeňka Fišmistrová, radní Tatjana Dohnalová, radní

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 71. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.09.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 71. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.09.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 71. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.09.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC INFORMACE. pro jednání zastupitelstva města dne 29. 1. 2015

M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC INFORMACE. pro jednání zastupitelstva města dne 29. 1. 2015 M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC INFORMACE pro jednání zastupitelstva města dne 29. 1. 2015 Plnění usnesení rady města za měsíc listopad a prosinec 2014 Předkládá: Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník MML

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne. 29.07.2015 v 18:00. v počítačové učebně č.p.

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne. 29.07.2015 v 18:00. v počítačové učebně č.p. MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne 29.07.2015 v 18:00 v počítačové učebně č.p. 56 Přítomni Bc. Nekolný, Mgr. Janík, Mgr. Klinecký, MVDr. Talacko, MUDr.

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Město Úvaly ZÁPIS 13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Přítomni: MUDr. Jan Šťastný, Ing. Michal Breda, JUDr. Ing. Petr Petržílek, Josef

Více

USNESENÍ. z 9. schůze Rady města Hranic, dne 11. 5. 2015

USNESENÍ. z 9. schůze Rady města Hranic, dne 11. 5. 2015 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 9. schůze Rady města Hranic, dne 11. 5. 2015 Usnesení 294/2015 - RM 9 ze dne 11. 5. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. PhDr. Vladimír Juračka Usnesení

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Zápis z 24. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 15.12.2008

Zápis z 24. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 15.12.2008 Zápis z 24. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 15.12.2008 Přítomni: Omluven: Ing. Hana Hricová, Ing. Tomáš Jirsa, Ing. Josef Půr, Aleš Raus, Jan Piskač Ing. Pavel Dlouhý, JUDr. Ladislav

Více

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50 Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.7/2014 konaného dne 7. 4. 2014 od 15:30 hodin v kancelář starostky MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v

Více

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008 Zápis z jednání rady města Úvaly č. R-7/2008 které se konalo v pondělí 16.6..2008 od 18:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni : Členové rady města : 4 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová, Jaromír

Více

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 94. jednání Rady města

Více

Zastupitelstvo městyse Velké Poříčí. Zápis z 3. zasedání

Zastupitelstvo městyse Velké Poříčí. Zápis z 3. zasedání Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Velké Poříčí konané dne 17. 6. 2015 v 16:30 hod. společenský sál, Obecní dům, Náměstí 102, 549 32 Velké Poříčí Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé: Zapsal: Přizváni:

Více

Usnesení RM č. 89/2013-RADA ze dne 26.09.2013

Usnesení RM č. 89/2013-RADA ze dne 26.09.2013 89/2013-RADA/4086-89. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. arch. Vladimíru Středovou 89/2013-RADA/4087-89. Rada města předložený program jednání RM 89/2013-RADA/4088-89. Rada města I. ukládá 1. Ing.

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Martina Chvostová, referentka

Více