MOCHOVSKÝ ZPRAVODA J. ROčNÍK 6, KVĚTEN 2012, číslo 25. KALENDÁŘ KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MOCHOVĚ Inzerce... 43

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOCHOVSKÝ ZPRAVODA J. ROčNÍK 6, KVĚTEN 2012, číslo 25. KALENDÁŘ KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MOCHOVĚ... 42 Inzerce... 43"

Transkript

1 MOCHOVSKÝ ZPRAVODA J ROčNÍK 6, KVĚTEN 2012, číslo 25 Vzpomínková fotografie paní Evy Formánkové Redakční sloupek... 3 Z obecního úřadu... 4 Škola, školka Zdravotní koutek Knihovna Spolky a sdružení Pozvánky na připravované akce KALENDÁŘ KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MOCHOVĚ Inzerce... 43

2 Vítání občánků narozených v roce 2011 Foto - Pavla Hanušová

3 Redakční sloupek Vážení spoluobčané, úvodem mi dovolte poděkovat Vám všem, kteří jste podpořili druhou petici proti záměru firmy TSR vybudovat kovošrot v areálu bývalých mrazíren. Dobrou zprávou pro nás je i fakt, že rada středočeského kraje na návrh náměstka hejtmana pana ing. Miloše Petery schválila zamítavé stanovisko kraje, jako vyššího územně samosprávného celku k tomuto projektu. Jsme velmi rádi, že pan náměstek, který je starostou blízkého města Nymburk, se za nás postavil. Méně radostnou zprávou je pak pokračující nekomunikace mezi hl. městem Prahou a středočeským krajem ohledně budoucnosti systému Pražské integrované dopravy (PID). Aktuální problém by měl být zažehnán a s dopravci byly podepsány dodatky do , čímž je získán časový prostor k dalšímu řešení. Dětské hřiště je již před dokončením, zbývá již jen oživit trávník a hřiště bude moci začít sloužit dětem a jejich rodičům jako místo k trávení volného času a setkávání. Apeluji tímto na slušné vychování všech spoluobčanů a věřím, že hřiště nebude objektem vandalismu a že bude moci dlouhá léta plnit svůj účel. Dobrou zprávou je i skutečnost, že projekt rekonstrukce silnice č. 611 (stará Poděbradská) v úseku Nehvizdy Mochov a vybudování okružní křižovatky na Čelákovice již čeká jen na vydání stavebního povolení. Touto rekonstrukcí by pro občany Mochova dojíždějící do Prahy skočilo přejíždění tankodromu ve směru na Nehvizdy a zároveň křižovatka ve směru na Čelákovice bude konečně bezpečná. Peníze na stavbu má mít kraj údajně zajištěn, tak snad nic nebude bránit rychlé realizaci stavby. Přeji vám krásné slunné dny plné pohody. Ing. Ladislav Marek starosta obce ROčNÍK 6, KVĚTEN 2012, číslo 25 3

4 z obecního úřadu Výpis ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva č. 15/2012, konané Zasedání Zastupitelstva se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu v době od 19:00 do 22:00 hod. Zasedání se zúčastnilo 10 zastupitelů. Schválení programu Diskuze: Ladislav Marek návrh na zrušení bodů 8 (Pravidla pro poskytování podpory a dotací z rozpočtu obce), 9 (Kanalizace v obci Mochov), které byly předloženy před rokem Milan Ptáčník uvedené body nebyly projednány, takže by stálo za to je projednat František Bouček existuje Strategický plán, kde jsou určeni garanti Ladislav Marek obecní vyhláška na stanovení dotací není potřeba, nikdy nedochází k výběru mezi více žadateli Zdeňka Jarošová rozdělujeme veřejné prostředky, nemůže být jedno, jak se rozdělují Schválení programu Pouze hlasy zastupitelů za Náš Mochov byl schválen program bez původních bodů 8 a 9. Dodatek č. 5 ke Smlouvě zprostředkovatelské o poskytování pečovatelské služby č. 1, ze dne Text odůvodnění V roce 2007 uzavřela obec Mochov zprostředkovatelskou smlouvu o poskytování pečovatelské služby pro občany obce Mochov. V letech 2008, 2009, 2010 a 2011 byly postupně podepsány 4 dodatky s navýšením sazby za poskytování pečovatelské služby pro konkrétní roky. Dodatkem č. 5 ke Smlouvě zprostředkovatelské o poskytování pečovatelské služby č. 1, ze dne v roce 2012 dochází k dalšímu navýšení a to v nákladu na 1 klienta PS/prac. den ve výši 43 Kč a celková sazba za 1 km = 7 Kč. Schválené usnesení (jednomyslně) Zastupitelstvo obce Mochov se seznámilo s Dodatkem č. 5 ke Smlouvě zprostředkovatelské o poskytování pečovatelské služby č. 1, ze dne a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. 4 mochovský zpravodaj

5 Čerpání rozpočtu k Text odůvodnění Seznámení s výkazem pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC ke dni Zastupitelstvo obce Mochov se seznámilo s plněním rozpočtu ke dni a bere ho na vědomí. Diskuze: Zdeňka Jarošová jak je to s výkazem odpadového hospodářství, snížit frekvenci a zvýšit počet odběrných míst Návrh Kulturního a sociálního výboru o výši dotací pro spolky a sdružení Text odůvodnění Dne se uskutečnilo za účasti všech členů kulturního a sociálního výboru jednání výboru, na kterém byly projednány doručené žádosti o dotace pro rok Žádosti o dotace byly projednány stejně jako v minulém roce individuálně s přihlédnutím k veřejné prospěšnosti jednotlivých spolků a se zkušenostmi činností v minulém roce. Veškeré dotace jsou určeny pro širokou veřejnost všech věkových kategorií a podporují její zájmovou činnost organizovanou ve spolcích. TJ Sokol Mochov největší organizace v Mochově co do počtu členů. Kromě sportovní činnosti v oddíle kopané, ledního hokeje a sportovní všestrannosti pořádá TJ Sokol akce pro děti a dospělé. Např. Kolečkiáda, dětský karneval a mikulášská, Dětský den, Pálení čarodějnic, pro dospělé ples atd. Jsou plánovány výjezdové akce pro děti na sportovní a kulturní akce v okolí. Do výdajů patří i pronájmy a platby za užívané sportovní zařízení. Dotační peníze nebudou použity na opravu majetku Sokola. Rybářský spolek Mochovská vydra stará se o rekultivaci a dosadbu zeleně, o čistotu rybníka a jeho okolí, zarybnění rybníka. Jeho členové mají významný podíl na různých brigádách ať už na akcích, které pořádají sami, tak i na akcích pořádaných ostatními spolky. Myslivecké sdružení Mochov stará se o rekultivaci a dosadbu zeleně, zazvěřování, dokrmování zvěře a ptáků, ochranu fauny a flory regionu obce, provádí nábor mladých zájemců o tuto problematiku. Jeho členové mají významný podíl na různých brigádách a akcích pořádaných mysliveckým sdružením i pořádaných ostatními spolky. Zákl. org. ČČK Mochov akce této organizace nejsou myšleny pouze pro členy ČČK, ale pro širokou občanskou veřejnost od dětí pro seniory. Jsou plánované lékařské přednášky, cestovatelské přednášky, dvě výstavy a dva koncerty. Speciálně pro seniory ještě, pokud budou schváleny finanční prostředky, jsou plánovány krátké půldenní zájezdy na zajímavé výstavy a akce ve Středočeském kraji. Smíšená organizace zdravotně postižených Čelákovice působí v ní 14 občanů Mochova, peníze z dotací obcí jsou používány na různé kulturní a sportovní akce pro tyto občany, na zájezdy do bezbariérových divadel, na lékařské přednášky a na pronájem bazénu s teplejší vodou v Čelákovicích a na dotaci permanentek pro zdravotně postižené občany. ROčNÍK 6, KVĚTEN 2012, číslo 25 5

6 Kynologická organizace Mochov doporučily jsme dotaci Kč. Se členy elektronicky i osobně domluveny možné akce přínosné pro veřejnost a majitele psů v Mochově. Pomoc při akcích spolků nebo OÚ. Církev - osvětlení kostela ve večerních hodinách a prodloužení osvětlení o Vánocích. Polabský motoráček 2012 jízdy historickým vlakem z Mochova v letním období na posílení turistického ruchu a dění v Mochově. Diskuze: Zdeňka Jarošová musí být jasné, na co jsou peníze použity, aby to nebylo např. na obnovu cizího majetku Zora Chocholoušová bude se přihlížet k tomu, když někdo dostane i jinou dotaci? František Bouček pokud bude více žadatelů, tak potom se to bude řešit Milan Jirsák existuje kontrola využití prostředků v loňském roce a budeme přihlížet u stejných věcí k aktivitám ve Strategickém plánu? Ladislav Marek finanční podklady má paní Boháčová, peníze z dotací obce jsou mimo Strategický plán Milan Ptáčník neexistující systém na rozdělování dotací, apel na to, aby se na nejbližším zastupitelstvu bod projednal znovu Zdeňka Jarošová stávající způsob rozdělování dotací je velice subjektivní, bez pravidel nelze vyloučit přefinancování nebo podfinancování Schválené usnesení (pouze hlasy zastupitelů za Náš Mochov) Kulturní a sociální výbor na svém jednání dne projednal doručené žádosti o dotace pro rok 2012 a navrhuje poskytnout dotace v této výši: TJ Sokol Mochov Kč, Rybářský spolek Mochovská vydra Kč, Myslivecké sdružení Mochov Kč, Základní kynologická organizace Mochov Kč, Smíšená organizace zdravotně postižených Čelákovice Kč, ZO ČČK Mochov Kč, Polabský motoráček Kč, Církev osvětlení kostela Kč. Strategický výbor Text odůvodnění Starosta obce informoval Strategický výbor, že Strategický plán je již vyvěšen na webových stránkách obce v položce menu Strategický plán: az_2016.pdf Na programu výboru bylo projednání některých bodů Strategického plánu. Hlavním bodem byl bod 7. Vybudování dětského hřiště příprava realizace Dětského hřiště Mochov. Jednání se za TJ Sokol Mochov zúčastnila paní Frydrychová. V rámci jednání výboru byly zmíněny ještě další body, jako např. bod 29. přechod na ekologičtější vytápění v obci, bod 40 vytvoření územního plánu a body 1., 3. a 4. realizace kanalizace. 6 mochovský zpravodaj

7 Diskuze: Milan Jirsák ve všech odpovídajících aktivitách, které jsou součástí Strategického plánu, bychom se jím měli řídit. Máme v něm určeny aktivity, jejich pořadí, výši peněz a jejich garanty. Úlohou Strategického výboru je nyní kontrola plnění Strategického plánu a koordinace aktivit (viz kapitola 4.2 a sloupec Související aktivity) a jejich garantů. Na Strategickém výboru se stanoví pravidla pro způsob předávání informací o stavu aktivit. Zastupitelstvo obce vzalo informaci na vědomí. Příprava realizace dětského hřiště MOCHOV Text odůvodnění Předkládám na jednání zastupitelstva obce návrh výzvy v rámci přípravy veřejné zakázky na dodávku dětského hřiště. Jedná se o dodávku herních prvků včetně odpovídající přípravy pozemku. Problematika byla projednána na zasedání strategického výboru z důvodu vymezení vzájemné shody s vlastníkem pozemku ve věcech dělení pozemku v návaznosti na účel využití jednotlivých částí a dalších aspektů projektu včetně navazujícího provozu areálu, viz zápis z jednání. Projekt je spolufinancován z prostředků EU. Diskuze: Všeobecná diskuze na téma povrchu s přihlédnutím k finančním možnostem: tráva, kačírek. Výsledkem je kompromis: polovina kačírek, polovina tráva. Schválené usnesení (jednomyslně) Zastupitelé obce Mochov přijali návrh zadávacích podmínek pro vyhlášení veřejné soutěže na vybudování dětského hřiště a pověřují starostu zveřejněním této výzvy umožňující dálkový přístup. Dále zastupitelstvo obce jmenuje Ing. Z. Jarošovou jako osobu oprávněnou za obec dozorovat proces investiční akce Dětské hřiště Mochov. Výběrová komise ve složení: Ladislav Marek, Zdeňka Jarošová, Jitka Frydrychová, Vladimír Racek, Jan Rangl. Prověření čerpání prostředků přidělených v rámci dotací Obecního úřadu Text odůvodnění Obec Mochov nedisponuje pravidly pro přidělování prostředků v rámci dotací kulturních a společenských akcí z rozpočtu obce. V roce 2011 přidělilo zastupitelstvo obce ze svého rozpočtu několik dotací. S ohledem na čerpání prostředků z veřejného rozpočtu navrhuji provést kontrolu a účelnost čerpání přidělených prostředků. Schválené usnesení (jednomyslně) Zastupitelstvo obce konstatuje, že pro podporu kulturních a společenských akcí byly z rozpočtu obce 2011 čerpány tyto prostředky na níže uvedené akce: Akce, příjemce dotace, přidělená výše dotace, výše čerpané dotace, počet uživatelů dotace, komentář k účelnosti dotace. Zastupitelstvo obce pověřuje předsedkyni Kulturního a sociálního výboru úkol zpracovat nejpozději do přehled jednotlivých kulturních a společenských akcí a čerpání přidělených finančních prostředků a seznámení zastupitelů obce s tímto přehledem. ROčNÍK 6, KVĚTEN 2012, číslo 25 7

8 Diskuze: Zora Chocholoušová je kritická situace s kanalizací u paneláku. Tím, že se zrušil bod programu, který se jí týkal, tak občané Mochova, kteří kvůli tomuto bodu programu na zastupitelstvo přišli, odešli. Jan Rangl máme o dvě děti méně ve škole, tím pádem se nemohla otevřít třída. Milan Ptáčník již dříve navrhoval, aby se udělal průzkum u rodičů, které děti půjdou do školy v Mochově. Když se předem u rodičů neověří počet dětí, tak potom se toto může stát. MK chybí informace občanům o školce a škole, např. na stránkách obce. František Bouček byl den otevřených dveří. On by si jako rodič informace o školce, resp. škole zjistil osobně u ředitelky. Tyto informace by se na webové stránky měly ale dát. Milan Jirsák problematika školky a školy je ve Strategickém plánu pod bodem 12. Garantem je Zora Chocholoušová. PJ rozdělování peněz dotace. Občan nemá možnost získat si informace o způsobu jejich rozdělování. František Bouček systém dotací je stále stejný a jasný, není potřeba ho měnit. Není potřeba zbytečně papírovat. Milan Ptáčník znovu vysvětlil metodiku přípravy velké akce na příkladu kanalizace, bodu, který byl zastupitelstvem zamítnut. K vybudování kanalizace a celkového financování patří například i připojení na ní. Ne každý bude mít například k dispozici potřebné finance. Proto začít hledat s předstihem způsoby řešení takovýchto souvisejících problémů. František Bouček nejprve je potřeba kanalizaci vybudovat a teprve potom budeme řešit připojení na ní. Milan Jirsák byly vydány Zásady územního rozvoje Středočeského kraje listopad Paroplynová elektrárna v zásadách není. 8 mochovský zpravodaj

9 Výpis ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva č. 16/2012, konané Zasedání Zastupitelstva se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu v době od 19:00 do 20:15 hod. Zasedání se zúčastnilo 11 zastupitelů. Mandátní smlouva na zajištění zadání veřejné zakázky Splašková kanalizace v obci Mochov 4. a 5. etapa Text odůvodnění: Na základě informací o přípravě na vybudování IV. a V. etapy kanalizace představených na minulých jednáních ZO předkládám k projednání a schválení připravený návrh mandátní smlouvy na zajištění zadání veřejné zakázky Splašková kanalizace v obci Mochov 4. a 5. etapa včetně zadávací dokumentace. Diskuze: Zdenka Jarošová chybí informace: není znám finanční objem zakázky, dotační titul, Milan Ptáčník nedostatek podkladů a časová tíseň Milan Jirsák časová tíseň, nedostatečné informace pro kvalifikované rozhodnutí Schválené usnesení (zdrželi se: Zdeňka Jarošová, Milan Jirsák, Milan Ptáčník) Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje uzavření MANDÁTNÍ SMLOUVY č. 12-N014-MS s firmou NOSTA-HERTZ spol. s r.o. se sídlem Perucká 61/13, Praha 2 Vinohrady včetně navržené zadávací dokumentace a pověřuje starostu/místostarostu podpisem této mandátní smlouvy. Zastupitelstvo obce Mochov souhlasí s oslovením následujících firem: Čermák a Hrachovec a.s., Praha 5, IČ: , Vodohospodářské stavby Javorník-Cz s.r.o., Veselí nad Moravou, IČ: , IINGBAU CZ s.r.o., Pardubice, IČ: , VODOMONT-VS, s.r.o., Praha, IČ: , WALCO CZ spol. s r.o., Praha, IČ: , CGM Czech a.s., Říčany, IČ: , VHS Brno, a.s., Brno, IČ: , RISL spol. s r.o., Hostivice, IČ: Zastupitelstvo obce Mochov jmenuje hodnotící komisi ve složení (člen/náhradník): Ladislav Marek/ Jaroslav Kohout, František Bouček/Jan Rangl, Jan Turek/Jitka Frydrychová, Zdeněk Frelich/Ivan Lipovský, Vladimír Vávra/Jaroslav Knotek a komisi pro otevírání obálek ve složení Ladislav Marek, Jan Rangl, Milan Jirsák. Diskuze: Ladislav Marek informace o Záměru Výkupna kovových odpadů firmy TSR Czech Republic s.r.o. - provozovna Mochov Výpis připravil Milan Jirsák Výpis ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva č. 17/2012, konané Zasedání Zastupitelstva se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu v době od 19:00 do 21:00 hod. Zasedání se zúčastnilo 11 zastupitelů. Žádost o finanční příspěvek na činnost terénní služby rané péče Text odůvodnění: Žadatel Raná péče EDA, o.p.s., poskytovatel rané péče rodinám, které vychovávají dítě v raném věku od narození do sedmi let se zrakovým, nebo kombinovaným postižením, žádá o finanční příspěvek na částečné pokrytí nákladů na klienta s trvalým bydlištěm v obci Mochov. Průměrné náklady na jednoho klienta na rok 2012 činí Kč. V roce 2011 byl této společnosti odsouhlasen příspěvek na klienta s trvalým bydlištěm v obci Mochov ve výši Kč. ROčNÍK 6, KVĚTEN 2012, číslo 25 9

10 Schválené usnesení (jednomyslně) Zastupitelstvo obce Mochov se seznámilo se žádostí o finanční příspěvek na činnost terénní služby rané péče a schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 3000 Kč. Žádost o udělení souhlasu s přerušením provozu Mateřské školy Mochov, okres Praha - východ o letních prázdninách 2012 Text odůvodnění: V souladu s 3 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., a 4 vyhlášky č. 263/2007 Sb., pracovní řád, žádá ředitelka MŠ Mochov o předchozí písemný souhlas zřizovatele s přerušením provozu mateřské školy o letních prázdninách roku 2012 od pondělí do pátku Provoz mateřské školy ve dnech bude zachován. Diskuze: Milan Ptáčník navrhuje, aby pro příští jednání zastupitelstva byly potřebné podklady předány zastupitelům předem. Schválené usnesení (zdrželi se: Zdeňka Jarošová, Milan Ptáčník) Zastupitelstvo obce Mochov uděluje souhlas s přerušením provozu Mateřské školy Mochov, okres Praha - východ o letních prázdninách roku 2012: od pondělí do pátku v souladu s 3 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., a 4 vyhlášky č. 263/2007 Sb., pracovní řád. Příspěvek na prázdninový provoz při umístění dítěte v jiné MŠ v max. výši 50 % z prokázaných nákladů, max. však ve výši 2500 Kč. Umístění do jiné MŠ si zajistí rodiče sami. Žádost o udělení souhlasu s konáním zápisu dětí do Mateřské školy Mochov, okres Praha východ pro školní rok Text odůvodnění: V souladu s 34, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), žádá ředitelka MŠ Mochov o písemný souhlas s konáním zápisu dětí do Mateřské školy Mochov, okres Praha východ pro školní rok ve středu 2. května 2012 od 8.00 do hod. (ředitelna mateřské školy) a od do hod. (nová třída mateřské školy). Schválené usnesení (jednomyslně) Zastupitelstvo obce Mochov, uděluje v souladu s 34, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) souhlas s konáním zápisu dětí do Mateřské školy Mochov, okres Praha východ pro školní rok Zápis se bude konat v budově Mateřské školy Mochov, okres Praha - východ ve středu 2. května 2012 od 8.00 do hod. (ředitelna mateřské školy) a od do hod. (nová třída mateřské školy). Konání zápisu ředitelka mateřské školy oznámí veřejnosti nejpozději 14 dní před zápisem a zveřejní je způsobem v místě obvyklém (na úřední desce obce Mochov, vyvěšením letáčků v MŠ, na OÚ včetně webu, ve zdravotním středisku a ve zdejších obchodech). Žádost o povolení výjimky z počtu dětí každé třídy Mateřské školy Mochov, okres Praha - východ pro školní rok Text odůvodnění: V souladu s 23, odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), žádá ředitelka MŠ Mochov o písemné povolení výjimky z počtu dětí každé třídy Mateřské školy Mochov z mochovský zpravodaj

11 ( 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů) na 25 dětí ( 23, odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) pro školní rok Zvýšení počtu dětí není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. Schválené usnesení (jednomyslně) Zastupitelstvo obce Mochov povoluje pro školní rok výjimku z počtu dětí každé třídy mateřské školy Mochov, okres Praha východ z 24 na 25 dětí v souladu s 23, odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) a 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Zvýšení počtu dětí není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. Kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy Mochov, okres Praha - východ na školní rok Text odůvodnění: Ředitelka MŠ Mochov předkládá k posouzení kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy Mochov, okres Praha východ na školní rok Přijímání dětí do MŠ se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) a vyhláškou č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání. Schválené usnesení (jednomyslně) Zastupitelstvo obce Mochov uděluje souhlas s kritérii pro přijímání dětí do Mateřské školy Mochov, okres Praha východ na školní rok Jarní úklid obce Text odůvodnění: V návaznosti na schválený Strategický plán obce bude uskutečněn jarní úklid obce. Dobrovolnická akce proběhne v sobotu dne V intravilánu obce byla vytipována lokalita břehu a blízkého okolí říčky Výmoly. Vysbíraný odpad bude napytlován a připraven pro pracovníky údržby obecní zeleně, aby jej odvezli do sběrného dvora. Materiál z drobného prořezu křovin bude připraven k odvozu na předem domluvených místech společně s ostatním odpadem. Schválené usnesení (jednomyslně) Starosta obce pověří zaměstnance péče o zeleň svozem a likvidací odpadu z akce jarní úklid. Příspěvek obce Mochov na připravovaný film proti elektrárně RWE Text odůvodnění: Film proti plánované elektrárně RWE je v závěrečné fázi příprav před natáčením. Scénář je napsán, s filmaři je podepsána potřebná smlouva. Celkové náklady na film jsou následující: příspěvek na film Kč, příspěvek na distribuci Kč. Částky příspěvků jednotlivých obcí jsou v Podkladu 1. Vzhledem k tomu, že stavba elektrárny se má uskutečnit na katastru obce Mochov, a stále není definitivně rozhodnuto o upuštění od tohoto záměru, doporučuji přispět, společně s dalšími obcemi, na tento film. ROčNÍK 6, KVĚTEN 2012, číslo 25 11

12 Diskuze: Milan Jirsák upřesnění je podepsána smlouva s FAMU. Termíny výroby: Natáčení , Postprodukce obrazu a zvuku , Schválení díla do Termín je ve vazbě na schválení Státní energetické koncepce. Schválené usnesení (proti: František Bouček, Jaroslav Kohout; zdrželi se: Vlastimila Stará, Jan Rangl) Zastupitelstvo obce Mochov schválilo příspěvky na připravovaný film proti plánované elektrárně RWE ve výši: na film 5000 Kč, na distribuci 2000 Kč. Informace o ukončení výběrového řízení na dodavatele dětského hřiště Text odůvodnění: Dle usnesení Zastupitelstva zasedla dne výběrová komise k hodnocení doručených nabídek projektu Dětské hřiště Mochov, spolufinancovaného ze SF EU. Celkem bylo doručeno sedm nabídek. Dvě nabídky byly vyloučeny z výběrového řízení, nevyhověly po formální stránce. Před hodnotící komisi postoupilo pět nabídek. Vítěznou nabídkou se stala nabídka firmy Saternus dětská hřiště, Elišky Krásnohorské 1298/4, Havířov - Podlesí. Schválené usnesení (jednomyslně) Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy s vítězem veřejné soutěže firmou Saternus dětská hřiště, Elišky Krásnohorské 1298/4, Havířov- Podlesí. Diskuze Ladislav Marek seznámení s Vyjádřením k Záměru kovošrotu TSR v Mochově Milan Ptáčník zvážit, zda by nebylo vhodné provést výběrové řízení na místa ředitelů MŠ a ZŠ, možnost provádět periodicky po 6 letech František Bouček nemá s tím problém, výběrové řízení může zorganizovat kdokoliv ze zastupitelů Ladislav Marek v současné době nevidí důvod vypisovat výběrová řízení na místa ředitelů MŠ a ZŠ Jan Turek vyžádat si informace, v jakém stavu je realizace rekonstrukce silnice (vazba na kruhový objezd) Jan Turek oslovit firmu, která má ukládat el. vedení do země, v jakém je to stavu Zdeňka Jarošová připomněla problémové parkování nákladních vozů na veřejné zeleni za stodolami a dořešení zamezení mechanickým zařízením vjezdu těchto vozidel Výpis připravil Milan Jirsák 12 mochovský zpravodaj

13 ŽIVOTNÍ JUBILEA V dubnu oslavili své životní jubileum: 83 let paní Boumová Anna 84 let paní Žemberová Ester 70 let paní Richterová Alena 80 let paní Šafrová Jaroslava V květnu slaví své životní jubileum: Ať víno jako polibek je sladký lék co do žil ze sklenice stéká zahání smutek rozpouští vztek a smývá jako řeka starosti, co se usazují jako vodní kámen 70 let paní Valentová Alena V červnu oslaví své životní jubileum: 91 let paní Chroustová Marta 86 let paní Veselá Jaroslava 70 let Formánek Lubomír 85 let paní Rumlová Milada 88 let paní Zemanová Marta Pak srdci, očím, ústům připomene že zdraví s láskou štěstím zveme a toho Vám dnes vrchovatě popřejeme V. D. Do dalších let Vám přejeme mnoho krásných a příjemných zážitků, životní pohodu, pevné zdraví, lásku Vašich nejbližších a hodně štěstí. za mochovské občany redakce Mochovského zpravodaje ROčNÍK 6, KVĚTEN 2012, číslo 25 13

14 PODĚKOVÁNÍ V únorovém zpravodaji z roku 2010 jsme čtenářům připomněli výstavu fotografií paní Evy Formánkové ve výstavní síni Městského muzea v Čelákovicích. Její poetické fotografie s přírodním motivem zhlédlo mnoho čelákovických občanů, avšak méně mochovských. A přesto by práce paní Formánkové zaplnily rozsáhlou výstavní plochu i v Mochově. Jak fotografie zachycující kouzlo různých mochovských přírodních zákoutí, tak i momentky ze společenských akcí, které nám mochovákům zastavily ten letící čas. I letos měly tento zpravodaj obohatit její fotografie z vítání občánků. Její čas se ale zastavit nedal. Neúprosně nás připravil o její ochotu, pozornost a její blízké o lásku a oddanost. Paní Formánková zemřela v dubnu A i když vám, čtenáři zpravodaje, nemůžeme nabídnout nové fotografie paní Formánkové, uvedli jsme alespoň na titulní stranu její fotografii ze zmíněné výstavy. K zavzpomínání a k poděkování za všechny ostatní, které její fotografie zaujaly, oslovily a potěšily. mochovské foto paní Formánkové 14 mochovský zpravodaj

15 Poděkování za pomoc Oslovila mne paní Hádková, abych prostřednictvím Mochovského zpravodaje poděkovala za pomoc sousedům v její těžké životní situaci. Jistě víte, že si paní Hádková v zimě zlomila obě ruce. Velmi děkuje sousedkám a sousedům za pomoc, za venčení pejska, za pomoc při drobnostech nutných pro život. Zvláště však děkuje paní Karolíně Šafrové za každodenní návštěvy, obědy, nakupování, mytí, koupání i za psychickou podporu. My se k poděkování připojujeme a jsme rádi, že v naší obci atributy přátelství, pomoci v nouzi a solidarity nevymizely. Pojďme je vzájemně udržovat a rozvíjet. Za kulturní a sociální komisi OÚ MUDr. Vlastimila Stará VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ Druhá strana květnového Mochovského zpravodaje je každoročně zasvěcena dvěma krásným fotografiím maminek a miminek. Jaro je ideální období k uvítání nových občánků. Je to období příslibu nového života v přírodě i říši zvířat a svou pozitivní silou nabíjí i rod lidský k dalším aktivitám. Letošní vítací jaro přišlo 27. dubna 2012 a přivítalo nám tyto mochovské občánky, narozené v roce 2011: Matyáše Kvasničku, Jana Srnce, Nikol Melicharovou, Jakuba Svobodu, Matěje Vaňka, Matěje Březinu, Kristinu Buriánovou, Magdalenu Gábíkovou, Adama Jaroše a Marcela Maxmiliána Černého. V sále školícího centra Hotelu Bouček vyzdobeného výtvarnými pracemi dětí - mochovských žáčků, přednesly básničky pro miminka děti z mateřské i základní školy. Pan Ladislav Marek, starosta Mochova, přidal k milým slovům i dárečky a upomínkové knížečky. Rodiče děťátek se po té na památku podepsali do knihy nových občánků Mochova. Jaro ještě symbolicky dokreslila kytice tulipánů. Nechybělo ani fotografování miminek v historické kolébce s maminkami a tatínky a případně babičkami a dědečky, kterých byl jako tradičně plný sál. Ke gratulaci se připojuje i Mochovský zpravodaj. Přeje malým občánkům hodně zdraví, lásky rodičů a nezbytnou dávku štěstíčka. Ostatním občanům pak, aby z nich vyrostli osobnosti, které budou naši obec jen zdobit a svými úspěchy dobře reprezentovat. ROčNÍK 6, KVĚTEN 2012, číslo 25 15

16 DĚTSKÉ HŘIŠTĚ VE VÝSTAVBĚ Projekt dětského hřiště v obci v prostoru sportoviště Na Hrázce se posouvá do samotné realizační fáze. Začátkem dubna proběhl výběr dodavatele dětských herních prvků. Doručené nabídky firem byly v prvním dubnovém týdnu posouzeny komisí jmenovanou starostou obce. Dvě ze sedmi nabídek nesplnily základní požadavky vymezené ve výzvě zadání. Z pěti hodnocených nabídek podmínky zadavatele nejdokonaleji naplnila firma SATERNUS dětská hřiště, se kterou byla následně uzavřena smlouva. Úprava hřištní plochy včetně osazení certifikovanými herními prvky bude provedena do konce měsíce dubna. Ing. Zdeňka Jarošová TENTO PROJEKT Dětské hřiště Mochov JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA v rámci osy IV LEADER Programu rozvoje venkova ČR Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 16 mochovský zpravodaj

17 ŠKOLA ROčNÍK 6, KVĚTEN 2012, číslo 25 17

18 18 mochovský zpravodaj

19 Velikonoční dílnička V úterý 3. dubna se ve škole v odpoledních hodinách uskutečnila velikonoční dílnička. Šlo o společnou akci pedagogů, žáků a jejich rodičů nebo blízkých příbuzných. K naší velké radosti navštívilo školu dvacet rodinných příslušníků. Přišly hlavně maminky, ale i babičky, tety a dokonce jeden tatínek. Dvě hodiny všichni s velkým zaujetím stříhali, lepili, kreslili a pletli. Domů si potom odnášeli několik pěkných výrobků - velikonoční kraslice, pomlázku, ozdoby na okna i obrázek vytvořený ubrouskovou technikou. Budeme se těšit na další podobné společné akce a věřit, že v dnešní uspěchané době si čas zastavit se a na chvíli se vrátit do školních let najde ještě více rodičů. Andrea Koubíková, ředitelka školy MATEŘSKÁ ŠKOLA Naše MŠ dostala nabídku od MDDM v Čelákovicích navštívit výstavu Řemesla Polabí, pořádanou ve spolupráci s Městským muzeem v Čelákovicích. Vstupenkou bylo vyrobit různými výtvarnými technikami listy stromů. S dětmi z malého oddělení jsme se tohoto úkolu s radostí ujali. Na výstavě jsme si měli možnost vyzkoušet spolu se šikovnými řemeslníky, jak se zpracovává ovčí vlna, drátuje ozdobný lístek nebo malují perníčky. Nechyběly ani ukázky z práce košíkářů, řezbářů, keramické a šperkařské výrobky. Vyrobené listy si můžete zakoupit při dětské aukci, která proběhne od 15:00 hodin při oslavě Dne dětí na zahradě MDDM v Čelákovicích. Za výtěžek z prodeje bude zakoupen strom na zahradu MDDM. Výlet se moc povedl, počasí nám přálo a už se těšíme na příště. Blanka Veverková, učitelka MŠ Mochov ROčNÍK 6, KVĚTEN 2012, číslo 25 19

20 První jarní dny a velikonoční svátky patří v mateřské škole mezi dlouho očekávaná, příjemná a tvořivá období. Provází je spousta zvyků a tradic, které připomínají dobu dávno minulou a jejich oživení je skoro jako nahlédnutí do pohádky Letos jsme v mateřské škole využili nabídky velikonočního programu v pěkném areálu Sázavského ostrova v malém městečku Sázava kousek od Benešova. Děti mohly v průběhu dne samy tvořit, zkoušet svoji šikovnost při hrách našich dědečků a babiček, prohlížet výrobky z keramiky i jiných přírodních materiálů, poslechnout si vyprávění o tradicích a zvycích, koledy s ukázkou dobových rekvizit a také si volně pohrát na pěkně vybaveném dětském hřišti. Domů si odnášely vlastnoručně vyrobený polaz - sluníčko z bochánku těsta, vajíčko zdobené voskem a dekorativní vajíčko z drátků zdobené korálky. Po návratu se mohly pochlubit, že už umí tlouct špačky, správně poslat kuličku do důlku a že si společně zahrály na námořníky a piráty v areálu hřiště. Potěšilo nás i sluníčkové jarní počasí, které přispělo k dobré náladě a příjemným zážitkům. Eva Krmenčíková Dalších téměř 14 dní po velikonocích bylo věnováno ekologii jako ochraně životního prostředí člověka. Povídali jsme si o ochraně přírody, o kompostování, o vodě, její potřebě, spotřebě, ale i znečišťování. Dále o energiích: ohřevu teplé vody, vaření a vytápění dřívím, uhlím, zemním plynem a elektřinou. O znečišťování ovzduší spalováním PET lahví, plastů, molitanů 20 mochovský zpravodaj

Z á p i s č. 15/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 8. 3. 2012

Z á p i s č. 15/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 8. 3. 2012 Z á p i s č. 15/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 8. 3. 2012 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov Čas konání: od: 19:00 do: 22:00 Přítomni: František Bouček,

Více

MOCHOVSKÝ ZPRAVODA J ROČNÍK 6, ÚNOR 2012, ČÍSLO 24

MOCHOVSKÝ ZPRAVODA J ROČNÍK 6, ÚNOR 2012, ČÍSLO 24 MOCHOVSKÝ ZPRAVODA J ROČNÍK 6, ÚNOR 2012, ČÍSLO 24 REDAKČNÍ SLOUPEK... 2 Z OBECNÍHO ÚŘADU... 3 ŽIVOTNÍ JUBILEA, ŠKOLA... 8 MATEŘSKÁ ŠKOLA... 11 ZDRAVOTNÍ KOUTEK... 14 KNIHOVNA, ZAJÍMAVOSTI MOCHOVSKÝCH

Více

MOCHOVSKÝ ZPRAVODA J. ROčNÍK 6, ZÁŘÍ 2012, číslo 26 AKCÍ V MOCHOVĚ... 42. Fotografie z dětského hřiště poskytla paní Pavla Hanušová

MOCHOVSKÝ ZPRAVODA J. ROčNÍK 6, ZÁŘÍ 2012, číslo 26 AKCÍ V MOCHOVĚ... 42. Fotografie z dětského hřiště poskytla paní Pavla Hanušová MOCHOVSKÝ ZPRAVODA J ROčNÍK 6, ZÁŘÍ 2012, číslo 26 Fotografie z dětského hřiště poskytla paní Pavla Hanušová Redakční sloupek... 3 Z obecního úřadu... 4 Škola, školka, KNIHOVNA... 13 Zajímavosti mochovských

Více

MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ. ROčNÍK 7, BŘEZEN 2013, číslo 1

MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ. ROčNÍK 7, BŘEZEN 2013, číslo 1 MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ ROčNÍK 7, BŘEZEN 2013, číslo 1 Redakční sloupek...2 Z obecního úřadu...3 volby...8 Společenská kronika - jubilea, vítání občánků, Školství MŠ + ZŠ...9 Volný čas článek od SRPŠ, kynologové...

Více

MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK 8, ČERVEN 2014, ČÍSLO 2. Organizátoři Dne dětí v Mochově

MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK 8, ČERVEN 2014, ČÍSLO 2. Organizátoři Dne dětí v Mochově MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK 8, ČERVEN 2014, ČÍSLO 2 Organizátoři Dne dětí v Mochově ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY...2 ZÁPIS ZE ZASTUPITESTVA...3 ZPRÁVY Z KNIHOVNY... 14 NAŠI JUBILANTI... 15 MATEŘSKÁ ŠKOLA... 16

Více

MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK 8, BŘEZEN 2014, ČÍSLO 1. S krahujcem ve školce

MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK 8, BŘEZEN 2014, ČÍSLO 1. S krahujcem ve školce MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK 8, BŘEZEN 2014, ČÍSLO 1 S krahujcem ve školce ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY...2 ZÁPIS ZE ZASTUPITESTVA...3 ZPRÁVY ZASTUPITELŮ... 17 ŽIVOTNÍ JUBILEA... 26 BILANČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ POLICIE

Více

MOCHOVSKÝ ZPRAVODA J. ROčNÍK 5, srpen 2011, číslo 22 ZAJÍMAVOSTI OBČANŮ MOCHOVA... 17

MOCHOVSKÝ ZPRAVODA J. ROčNÍK 5, srpen 2011, číslo 22 ZAJÍMAVOSTI OBČANŮ MOCHOVA... 17 MOCHOVSKÝ ZPRAVODA J ROčNÍK 5, srpen 2011, číslo 22 Redakční sloupek... 2 Z obecního úřadu... 3 Knihovna, škola, školka... 9 Zdravotní koutek... 15 ZAJÍMAVOSTI OBČANŮ MOCHOVA... 17 Spolky a sdružení...

Více

MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK 9, BŘEZEN 2015, ČÍSLO 1

MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK 9, BŘEZEN 2015, ČÍSLO 1 MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK 9, BŘEZEN 2015, ČÍSLO 1 V květnu oslavíme 70. let od ukončení 2. světové války. Pomník padlým mochovským občanům na Husově náměstí v Mochově v této válce. Foto P. Hanušová ÚVODNÍ

Více

MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ. ROčNÍK 7, ZÁŘÍ 2013, číslo 3. Z výstavy Kuchyně našich babiček

MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ. ROčNÍK 7, ZÁŘÍ 2013, číslo 3. Z výstavy Kuchyně našich babiček MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ ROčNÍK 7, ZÁŘÍ 2013, číslo 3 Z výstavy Kuchyně našich babiček Úvodní slovo starosty...2 Zápis ze Zastupitestva...3 Zprávy z Obecního úřadu... 12 Naši jubilanti... 13 Zprávy zastupitelů...

Více

ŠKOLA V PŘÍRODĚ - JIŘETÍN POD JEDLOVOU

ŠKOLA V PŘÍRODĚ - JIŘETÍN POD JEDLOVOU MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK 9, ČERVEN 2015, ČÍSLO 2 ŠKOLA V PŘÍRODĚ - JIŘETÍN POD JEDLOVOU PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ LÉTO PLNÉ SLUNÍČKA, POHODY A ODPOČINKU! DĚTEM BEZVA PRÁZDNINY A DOSPĚLÁKŮM PRIMA DOVOLENOU!

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

leden 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Foto: František Kocmich

leden 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Foto: František Kocmich leden 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Foto: František Kocmich Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Osobnost roku 2012. Ze společnosti 80. výročí basketu. Ze společnosti Ashia Grzesik v Českém Brodě

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Osobnost roku 2012. Ze společnosti 80. výročí basketu. Ze společnosti Ashia Grzesik v Českém Brodě Ročník 52. / leden 2013 / ZDARMA www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Osobnost roku 2012 Ze společnosti 80. výročí basketu Ze společnosti Ashia Grzesik v Českém Brodě Z historie Bývalý kapucínský

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Úvodní slovo starosty Vážení spoluobčané! Skončila plesová sezona, a to je neklamným znamením, že začne jarní období. Podle kalendáře by jaro již mělo být tady, ale počasí v posledních dnech tomu nenasvědčuje.

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Krásné prož Krásné pro ití ži tí jara Vá jara V m všem př ám všem p e ř je Obecní ú eje Obecní úřa ř d ve Sta ad ve St ré Pa aré P ce

Krásné prož Krásné pro ití ži tí jara Vá jara V m všem př ám všem p e ř je Obecní ú eje Obecní úřa ř d ve Sta ad ve St ré Pa aré P ce 1 2 2013 ZDARMA Krásné prožití jara Vám všem přeje Obecní úřad ve Staré Pace 2 USNESENÍ Z 14. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ 14. veřejné zasedání zastupitelstva Obce Stará Paka, konané dne 14. 2. 2013 v zasedací síni

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí.

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. 2007 ZDARMA 2 Fotografie: Petr Vilgus Masopust 2007 v Přerově nad Labem Po desetileté přestávce se podařilo obnovit tradici masopustu.

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

POZVÁNKA Zveme vás na zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24. dubna 2013 v 15.30 hod. v kulturním domě.

POZVÁNKA Zveme vás na zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24. dubna 2013 v 15.30 hod. v kulturním domě. 1 Petřvaldské noviny č. 3 Informace pro občany Z obsahu: - Výstavba radnice - Očkování psů - Okénko knihovny - Zájezd Nošovice, Komorní Lhotka TERMÍN UZÁVĚRKY PETŘVALDSKÝCH NOVIN Č. 4 JE 8. DUBNA 2013.

Více

Libnatovské noviny ÚNOR 2013

Libnatovské noviny ÚNOR 2013 ˇ Libnatovské noviny ÚNOR 2013 Oslavy 120. výročí založení SDH Libňatov Libňatovské noviny - 2 - Úvodní slovo starosty obce Vážení spoluobčané! Držíte v rukách Libňatovské noviny s datem únor 2013 a jistě

Více

BAZÉNY STAVBY ZAHRADY

BAZÉNY STAVBY ZAHRADY Ročník 51. / Březen 2012 / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového? Potřebuji zařídit... Ze společnosti Reportáž psaná na přechodu Píšete nám Úspěchy v matematice Podnikáme Jablečné tablety

Více

Úřad městské části. Slovo starosty. je již přestěhován: adresa: Českobrodská 3, Praha 9. V Životě Běchovic 5/2012 najdete:

Úřad městské části. Slovo starosty. je již přestěhován: adresa: Českobrodská 3, Praha 9. V Životě Běchovic 5/2012 najdete: Zpravodaj MČ Praha - Běchovice květen 2012 Slovo starosty Milí Běchovičáci, v květnovém slově starosty musím hned úvodem zmínit důležitou novinku, týkající se chodu úřadu městské části. S platností od

Více

Leknín. Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka. 7 Pardubické. hudební jaro

Leknín. Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka. 7 Pardubické. hudební jaro Leknín Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka ZDARMA měsíčník duben 2015 3 4 Na kávu se starostou 7 Pardubické hudební jaro 8 Vítání ptačího zpěvu Milí občané, dovolte mi, abych Vás prostřednictvím zpravodaje

Více

Zprávy z fotbalového oddílu

Zprávy z fotbalového oddílu Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e červenec srpen 2012 Zprávy z fotbalového oddílu na straně 12 Z obsahu... Zprávy z rady městské části...2 Změny jízdních řádů autobusů

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ LISTOPAD 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU AFGÁNSKÁ DELEGACE STR. 2 UPOZORNĚNÍ MOTORISTŮM STR. 6 ZÁPIS DO ŠKOL STR. 8 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

Více

ZÁŘÍ 2012 ROČNÍK XXII. ČÍSLO 238. Zdena Lédlová. Výběr ze zápisu z 34. schůze rady města, konané 11. 7. 2012

ZÁŘÍ 2012 ROČNÍK XXII. ČÍSLO 238. Zdena Lédlová. Výběr ze zápisu z 34. schůze rady města, konané 11. 7. 2012 www.zdirec.cz Cena 5 Kè ZÁŘÍ 2012 ROČNÍK XXII. ČÍSLO 238 Září je tu, čas bezstarostných her je v nenávratnu a naše školáky čekají noví kamarádi, nové zážitky, ale především nové povinnosti. Ti starší již

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 13. 12. jednání s p. Čandou (OCH); Praha služebně 14. 12. jednání s p. A. Taclem; jednání se statutárními zástupci školských příspěvkových organizací; jednání

Více

zpravodaj BUŠTĚHRADSKÝ Slavnostní otevření nových prostor Městského úřadu na zámku Buštěhrad Výstaba v našem městě str. 6 Karneval v Pelíšku str.

zpravodaj BUŠTĚHRADSKÝ Slavnostní otevření nových prostor Městského úřadu na zámku Buštěhrad Výstaba v našem městě str. 6 Karneval v Pelíšku str. BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj INFORMAČNÍ BULLETIN MĚSTA BUŠTĚHRADU Číslo 4 vyšlo v dubnu 2014 Ročník 38. Náklad 1200 výtisků informace z radnice město neziskové organizace kultura sport inzerce 2014 Výstaba v

Více