Místní Informační Zpravodaj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Místní Informační Zpravodaj"

Transkript

1 Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK 5. června 2014 náklad 300 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty tel.: Prezident SRN Joachim Gauck 8ČÍSLO VEJPRTY BÄRENSTEIN LÉKÁRNA U SPASITELE široký sortiment léků veškeré lékárenské služby individuální příprava léčiv vitamíny a minerály léčebná kosmetika doplňky stravy, léčivé čaje Otevírací doba Po - Pá So tel./fax: TEL SOS B. Němcové 7, Vejprty Uzávěrka příštího čísla pátek Policie ČR , Hasiči - 150, , Rychlá záchranná služba V tomto čísle najdete: * Pivní slavnosti za týden * Fotbalový jubilant * Máje fotogalerie * Památník svatého Huberta * Vítání občánků * Tříděný odpad TEL SOS 1. pivní slavnosti Vejprty Bärenstein strana 1 Dne 6. května jsem byla pozvána společně s panem starostou Baerensteinu Schleglem velvyslancem Německé spolkové republiky v Praze panem Lingemannem na recepci, konanou u příležitosti přátelské návštěvy německého spolkového prezidenta Joachima Gaucka v České republice. Před recepcí zazněly projevy nejdříve českého prezidenta pana Zemana a poté projev prezidenta Gaucka. Jaké bylo moje překvapení, když německý prezident ve svém projevu mimo jiné řekl i následující: Vážení hosté, velmi si vážím dobrých vztahů mezi Českou republikou a Německou spolkovou republikou. Dnešní den jsem byl velmi potěšen, když mi pan velvyslanec vyprávěl o návštěvě dvou měst na hranici, která vybudovala mezi sebou společné náměstí a pořádají tam společné akce. Jména jsem bohužel zapomněl, ale chtěl bych vyzdvihnout takovýto způsob spolupráce a poděkovat za to. V průběhu večera jsme byli s panem starostou pozváni k osobnímu pohovoru s prezidentem Gauckem, který nám ještě jednou poděkoval a slíbil, že jména našich měst si bude již pamatovat, protože společné náměstí je něco mimořádného. P.S. při focení jsem chtěla odložit svoji sklenku piva, ale pan prezident Gauck řekl, ať si ji nechám v ruce, že jsme přece na recepci :o))). Musím říci, že pohoštění bylo velkolepé a že na tento večer dlouho nezapomenu. J. G. Vážení občané, s potěšením Vám sděluji, že dne 14. června se budou v našem městě konat první společné pivní slavnosti, na které Vás všechny velmi srdečně zvu. S panem starostou Schleglem jsme dlouho hledali atraktivní prvek pro konání společných akcí, ke kterým jsme se zavázali v rámci vybudování Souměstí, a konečně jsme ho našli PIVO. Jak je všeobecně známo, Češi vypijí ročně nejvíce piva na osobu, ale svádíme urputný boj s druhými Němci, kteří na nás silně dotírají :o). V nabídce bude nejméně 15 druhů piva, můžete ochutnat i piva netradiční, např. z nedalekého rodinného pivovaru v Pernštejně. Pivní slavnosti nejsou ale zaměřeny jenom na pití piva, najdete zde i nealkoholické nápoje a různé kulinářské výrobky. Také je pro Vás připraven atraktivní program a těšit se budeme i z výhry z Ledového sochání show trucku, neboli kamionu plného hudby od radia MDR. Úspěch akce je ale vždy závislý na počasí. Pokud bude pěkně, můžete piknikovat na trávnících, v případě špatného počasí budeme mít připraveny stany a také jsme k tomuto účelu upravili jedno podlaží přilehlé bývalé vojenské budovy hlavně z požárního a bezpečnostního hlediska. Nezapomněli jsme (pokračování na str.2)

2 (pokračování ze str.1) ani na naše děti, bude pro ně připraven dětský program i se sladkou odměnou. O chování v rámci norem se postará v průběhu celé akce policie státní i městská, věřím ale, že jejich zákrok nebude nutný a dobrá pohoda nebude ničím rušena. Akce bude zahájena kolem druhé hodiny slavnostním naražením sudu piva oběma starosty. Myslím, že tuto práci ráda přenechám panu kolegovi, abych se nemusela jít hned převlékat. Vážení občané, věřím, že si tuto krásnou slavnost piva oblíbíte a vznikne další vejprtská tradice, tak jako již letos desátá vejprtská pouť, šesté májové slavnosti, druhý městský ples a další kulturní akce. Přijďte se pobavit, těšíme se na Vás. Jitka Gavdunová strana 2

3 FOTBALOVÍ FUNKCIONÁŘI BYLI GRATULOVAT Došlo na naši adresu Návštěva po šesti letech. V uplynulých dnech jsem měl příležitost znovu po šesti letech navštívit vaše město Vejprty. Když jsem se jím procházel,obdivoval jsem změny,ke kterým zde došlo.nová úprava náměstí s dlážděním přilehlých ulic,včetně chodníků,nová zateplení fasády domů s výměnou oken. Nové nákupní centrum, to jsou jen některé postřehy.při minulé návštěvě jsem vnímal podstatný rozdíl mezi tímto městem a přilehlým německým městem Bärenstein. Dnes už se Vejprty nemají za co stydět. Své dojmy jsem tlumočil paní starostce Gavdunové,která má jistě na těchto změnách nemalý podíl. Svůj příspěvek bych chtěl věnovat občanům města, kteří možná při každodenním pobytu ve svém městě tyto změny nevnímají tak výrazně jako já s odstupem času. Kéž se vám daří v tomto zvelebování pokračovat. Čančík Luděk z Liberce Vzpomínáme 25. DUBNA 2014 OSLAVIL VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM DLOUHO- LETÝ HRÁČ A FUNKCIONÁŘ SLOVANU VEJPRTY, ŽELEZNÝ SPARŤAN, PAN JAROSLAV PRAŽÁK. ŽIVOTNÍ OPTIMISTUS A ZÁJEM O KOPANOU JEJ NEOPUSTIL ANI V DEVADESÁTI LETECH, A TAK SI BAFUŇÁŘI, VEDENÍ PŘEDSEDOU FOTBALOVÉHO ODDÍLU PANEM HOFMANNEM A SEKRETÁŘEM PANEM WEINERTEM, PŘI NÁVŠTĚVĚ JUBILANTA VY- SLECHLI STARÉ DOBRÉ HISTORKY Z VEJPRTSKÉHO FOTBALOVÉHO PROSTŘEDÍ. KDYŽ SI OBLÉKL RETRO DRES SPARTY PRAHA S VLASTNÍM JMÉNEM, DÁREK OD FOTBALOVÉHO ODDÍLU, A ZAMÁČKL SLZU, ROZJELA SE ESTRÁDA PŘÍBĚHŮ, ZE KTERÝCH BY SE DALO NAPSAT NESPOČET NO- VÝCH DÍLŮ SERIÁLU OKRESNÍ PŘEBOR. LÁSKA K FOTBALU, AČKOLIV PAN PRAŽÁK NENAVŠTĚVUJE ZÁPASY VEJPRTSTKÝCH TÝMŮ, V SRD- CI ŽELEZNÉHO DĚDKA ZŮSTALA, A I PŘI NÁVŠTĚVĚ FUNKCIONÁŘŮ HRÁLA VE VEDLEJŠÍM POKOJI TELEVIZE, KDE NEBĚŽELO NIC JINÉHO NEŽ FOTBAL A PAN PRAŽÁK DOSTÁVAL OD SYNA JAROSLAVA PRŮBĚŽ- NÉ HLÁŠENÍ O HRANÝCH UTKÁNÍCH. PŘEJEME TÍMTO JEŠTĚ JEDNOU PANU PRAŽÁKOVI MNOHO LET A VŠICHNI DOUFÁME, ŽE STOVKA NENÍ AŽ TAK DALEKO. TJ SLOVAN VEJPRTY, ODDÍL KOPANÉ Dne 23.června uplynou již tři roky, co nás navždy opustil pan Oldřich Těhník. Stále vzpomínají manželka a děti. Regionální čtrnáctideník. Vydává a řídí Město Vejprty. Adresa: Tylova 870/6, Vejprty Kontaktní osoba: Kratochvíl Petr, Tel.: , Periodický tisk územního samosprávného celku. Nevyžádané materiály a fotografie se nevracejí. Za původnost a obsahovou správnost jednotlivých příspěvků ručí jejich autoři. Nepodepsané příspěvky se nezveřejňují. Články nepodepsané jsou redakční. Jakékoliv kopírování obsahu je možné jen se souhlasem autora. Fotografie, grafy, plánky a jiné grafické prvky jsou autorskými díly podle příslušného zákona. Tisk je registrován u MK ČR pod číslem E Podepsané články, i zkratkou, nemusí být shodné s názory redakce. Vydavatel neručí za obsah inzerce. Tisk: Akord s.r.o., Chomutov. strana 3

4 Bohužel tentokrát nás počasí opravdu zradilo! Dlouho připravovaný průvod jsme museli narychlo zrušit. Možná se ptáte proč? Proč jsme prostě nepřesunuli termín oslavy? A já odpovídám, protože musíme určit datum Májů, jíž rok před plánovanou akcí, a to opravdu nikdo netuší, jaké bude počasí. Je to risk! Zkrátka, kroje, které si půjčujeme, musí být rok předem závazně zamluvené. Věřte mi, že je to pro mě každý rok velké trauma! Minulý i tento rok si s námi počasí opravdu zahrává, a když jsem se dozvěděla předpověď, nechtěla jsem riskovat zdraví dětí i dospělých. Dvě hodiny by všichni byli vystaveni dešti a chladu během průvodu i vystoupení na náměstí. To za to opravdu nestálo! I tak si myslím, že se Májová veselice povedla a všichni se skvěle bavili. Zasloužili se o to všichni, kdo na ní vystupovali. Naše děti a mládež byli skvělí! Zvládli dokonce i narychlo změněný program i Besedu, kterou se celý rok pilně učili. Tančili moc pěkně! I letošní Májovník, Kuba Rom a Májovnice, Nela Gottwaldová, MIZ VEJPRTY Šesté Máje 2014 přestože byli ošizeni o průvod, si vše užili a moc jim to slušelo. Díky patří rodičům Májovnice, Ti neváhali a zapojili se do programu spolu s manžely Šlajsovými. Ti nás opět ubezpečili, že jim smysl pro humor opravdu neschází! Díky také našemu Kecalovi, Petrovi Kratochvílovi, ten s námi vše sdílel, i když byl nemocný. Nemohu zapomenout také na horníky z Měděnce a Vejprt, kteří přestože nebyl průvod, přišli ve svých krásných uniformách na Veselici a potěšili nejednoho fandu a obdivovatele těchto stejnokrojů. Děkuji všem, kdo mi pomáhali Máje připravovat. Jako každý rok mě velmi podpořili, naše paní starostka, Jitka Gavdunová a pan ředitel školy, Tomáš Kluc. Díky patří také vejprtským ženám, ty upekly výborné koláčky, které nabízely spolu s vínem na zábavě všem, kteří se přišli podívat. V neposlední řadě musím poděkovat všem zaměstnancům MěKaSSu za přípravu sálu a další pomoc. Máje 2014 jsou za námi, snad se líbily, snad vás potěšily a já věřím, že Máje 2015 se vydaří ještě lépe! Děkuji všem. Anna Stadlerová strana 4

5 Oživení již zapomenuté tradice Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Vážení občané, v předminulém vydání Místního informačního zpravodaje jsme zveřejnili záměr vybudovat v okolí našeho města řadu laviček pro odpočinek a potěšení kolemjdoucích. S radostí sdělujeme, že zaměstnanci Služeb města Vejprty nyní dokončují umisťování laviček na předem vybraná místa. Jsme rádi, že se nám tento plán podařilo splnit, což jistě ocení ti, kteří se rádi pohybují na rozhraní zástavby a lesa a kteří nyní budou mít možnost si tam i v klidu posedět a relaxovat. Pokud si myslíte, že by byla lavička ještě někde potřebná, oznamte nám to. Děkujeme a přejeme příjemné odpočívání již na těch instalovaných. MěÚ Obnovení památníku svatého Huberta Vážení občané, v loňském roce spolek pro památkovou péči Weipert ve spolupráci s městem Vejprty ukončil na skalkách renovaci památníku Antona Günthera, pěvce a skladatele našeho regionu. Byly obnoveny do skály vytesané jeho nejslavnější verše, pamětní deska a kamenné lavice. Vše bylo ukončeno oslavou spojenou s občerstvením a písněmi Antona Günthera. Letos uvedené sdružení na nedaleké skále zasvěcené svatému Hubertovi, patronovi všech myslivců, obnovilo nápis st. Hubertus, ukradená dobová bronzová plaketa je ale již pravděpodobně navždy ztracena. Poblíž uvedeného místa vyvedl německý řezbář na kmeni smrku zdařilou podobu sovy a doufejme, že nebude lákat žádné dřevorubce, aby s ní přiložili do kamen. Při této příležitosti si dovolíme zvážit myšlenku, zda by nebylo vhodné vybavit dlouhá léta tradiční tábořiště vyzděným ohništěm a zastřešenými vandalismu odolnými lavičkami a stoly. Domnívám se, že by mnoho vejprťáků a možná i našich německých sousedů toto místo využilo k posezení a bezpečnému táboráčku. Napište nám svůj názor. MěÚ strana 5 Vážení čtenáři, dovolte, abychom se Vám tímto kratičkým textem představili a seznámili Vás s naší nově otevřenou pobočkou ve Vašem městě. Jmenujeme se Oblastní charita Most, a jak už jsme zmiňovali, tak od května tohoto roku jsme zde ve Vejprtech zřídili několik nových služeb, a to Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, ve věku let s názvem Vejprťák, služby odborného sociálního poradenství a terénní programy. Toto zařízení vzniklo na základě veřejné zakázky města Vejprty. Celý projekt je podpořen z prostředků ESF, prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. V NZDM Vejprťák nabízíme mládeži bezpečný prostor pro trávení volného času, s možností využití sportovních, kulturních a zájmových aktivit zařízení. Našim posláním je pomáhat mladým lidem a to v různých oblastech běžného života (např.: s učením a přípravou do školy nebo do zaměstnání, s řešením osobních, rodinných a citových problémů, s jednáním na úřadech, s řešením nepříznivé finanční situace, apod...). Nabízíme také základní sociální poradenství a pomáháme při uplatňování práv jedince. Jste-li mladistvým, nebo máte rodinného příslušníka v dané věkové kategorii, neváhejte a přijďte se nezávazně podívat do Vejprťáku. Dočasně sídlíme v prostorách bývalého DDM, v ulici Moskevská 144 a v průběhu měsíce srpna se budeme vídat v kompletně nových protorách, ulice Přísečnická. Jsme tady pro Vás každý všední den od 12:00 do 20:00. Návštěva u nás je anonymní, bezplatná a pro každého, bez rozdílu rasy, náboženství či kultury. Chcete-li trávit sůj čas jinak, přijďte a dozvíte se víc! Na Vaši návštěvu se těší celý pracovní tým NZDM Vejprťák. Autor: pracovnice NZDM Vejprťák

6 Vítání občánků Skoro po roce proběhl opět obřad vítání našich nejmenších do života. Je nám velmi líto, že v poslední době se do našeho města nenarodilo tolik dětiček. Budeme doufat, že situace se zlepší. Tento slavností akt proběhl dne v obřadní síni MěÚ Vejprty, kde se sešlo také jenom 7 nově narozených dětí se svými rodiči a blízkými. Jak už je zvykem, tak v úvodu vystoupily děti z Mateřské školy Pohádka ve Vejprtech a přednesli moc milé vystoupení. Poté přednesla projev pani starostka a nakonec všichni dostali malý dáreček jako upomínku na toto setkání. Myslím, že dalším moc hezkým připomenutím je a do budoucna bude, že se děti mohly vyfotit v kolíbce. Jednou si řeknou, tak takhle jsem vypadal vypadala a vyloudí se úsměv na rtech. A nyní nově přivítané děti ve fotografii. A.Třečková, MěÚ Vejprty Viktor Záruba David Kuruc Kristina Meisterová Chlapi do nepohody Vážené čtenářky, převážně každá z nás si od dětských let přeje partnera z této kategorie mít po svém boku. Vážení čtenáři, určitě i vy si od klukovských let představujete potkat krásnou milující partnerku, která vás neopustí ve chvilkách, kdy se vám nedaří. Také chcete Ženu do nepohody. Otázka a to velice obtížná, zní: Jak takového člověka mezi ostatními rozeznat? My dívky máme od přírody taková zvláštní tykadla pro výběr našeho protějšku. Chceme mít toho nejlepšího muže pro své děti a pro zabezpečení celé rodiny. A o takové schopné jedince nastává tvrdý boj. Tím chci naznačit - pokud se o muže (a to jakéhokoliv věku) zajímá více, dokonce převelice žen (a to rovněž jakéhokoliv věku a z jakýchkoliv pohnutek) je to poměrně dobré vodítko, že by to mohl být Chlap do nepohody. Bohužel v tomto případě vyhrává pouze jedna z nás. Trošku jiné je to s přátelstvím mezi muži. Společné, mnohdy nebezpečné zážitky jsou trvalé hodnoty pro vznik kamarádství na celý život. A když chlapi v hospodě o dotyčném člověku řeknou: Jóóó, to je dobrej a čestnej chlap, je to neklamné znamení, že se jedná o Chlapa do nepohody, kterého si váží. Vyhrávají nejméně dva. Pokud se objeví mezi námi statečný muž, na kterého se všichni můžeme obrátit, spolehnout se na něho v jakékoliv životní situaci, kdy nás pozorně vyslechne, následně nemluví planě o problémech, nýbrž je pomáhá řešit, nelže, dokáže zabezpečit nejen svou rodinu, dokáže pomáhat nezištně tam, kde je třeba, oceňuje práci svých spolupracovníků atd v tomto případě se my ženy s muži zcela vzácně shodneme: Je to Chlap do nepohody. Máme štěstí a vyhráváme všichni. Město Vejprty mělo a má mezi sebou podobné skvělé muže. Nehněvejte se prosím na mě, že uvedu jen několik jmen. Je vás tady dobrých pracovitých mužů skutečně mnohem více. Vzpomínám na ty, které jsem osobně poznala a na ty báječné chlapy, které znám z vyprávění mnoha z vás. Vzpomínám s úctou na pracovitého pana Františka Ježka, který tak hluboce miloval zdejší lesy, vzpomínám s úctou na pana Josefa Marančáka. Vedle něho se lidé cítili, jako když vyjde sluníčko. Na pana Jaroslava Krejčího, který mi tolikrát pomohl s autem, bez řečí a hned. Moc děkuji. Na pana souseda Viktora Vojtka. S mnoha členy jeho velké rodiny jsem prožila a prožívám plno smutných i radostných chvil. Tolikrát jsem měla k němu namířeno, by mi naučil péct své skvělé koláče, až jsem to nestihla. Je mi to velmi líto. Vzpomínám s vámi všemi vejprtští hasiči na vašeho tehdejšího milovaného velitele, tátu všech vejprtských dobrovolných hasičů, pana Jiřího Bártla. Nezapomíná na něho nikdo ve Vejprtech, ani v Bärensteinu. Vzácným člověkem byl zdejší pan farář Děkan vejprtský P. Miroslav Cón, o kterém se tady vyprávějí legendy a vzpomínají na něho pamětníci z Vejprt i Nového Zvolání s velikou láskou. Jeho hrob na Lesním hřbitově ve Vejprtech je stále obsypán květy. Všichni tito muži měli něco společného. Osobně procházeli trnitou životní cestou, milovali svůj domov Vejprty, milovali a nezištně pomáhali lidem. Nyní se mezi vejprťáky často s úctou hovoří o panu Zbyňku Ledvinkovi. Lidé se mě ptají, zda vím něco o tom, že by chtěl kandidovat v říjnu 2014 na místo starosty Města Vejprty. Chlapi a nejen v hospodě, mezi sebou říkají: Je to dobrej a čestnej chlap, jako byl jeho táta. Vážení čtenáři, když chci vědět něco o člověku, o kterém se řeči vedou, jdu se jej zeptat přímo. Pan Zbyněk Ledvinka mnoho řečí nenadělá, přesto nám všem s milým úsměvem na mou otázku odpovídá: Ano, budu tento rok kandidovat na místo starosty Města Vejprty a to především pro to, ježto Vejprty jsou mým domovem a velice mě záleží na tom, aby zde lidé šťastně a spokojeně žili.... Že by to byl ten správný Chlap do nepohody? Přeji vám pane Ledvinka úspěch, hlavně však jedno jediné. Nechť stále více lidí o vás říká: To je dobrej a čestnej chlap, jako byl jeho táta. Marie Ela Pan Zbyněk Ledvinka, nezávislý kandidát na místo starosty Města Vejprty. Foto:Marie Ela strana 6

7 Velké poděkování neznámé dárkyni Vážení spoluobčané, představte si, co se mi tady ve Vejprtech stalo. Jela jsem, jako každý den se svým psem do lesů, vrátím se na Hrad ( tak říkám té zřícenině domu v ul. Antonína Dvořáka č.p. 60/16 ve Vejprtech) a před vchodem leží bílá krabice. První byl u ní Beník s nataženým čenichem a mlas- kal. Krabice libě voněla. Otevřela jsem víko a tam skvěle čerstvě upečené kakaové zdo- bené řezy. Nádhera. Hledala jsem vizitku, bych se poděkovala osobně za tak neuvěři- telné překvapení. Vizitka nikde. Ani nevíte, jak velkou radost jsem měla a jak mě ta dobrota přišla vhod. Někdo udělal pro mě úžasný čin a nechce být znám. Če- kala jsem celý týden, zda se někdo přihlásí. Nepřihlásil a tak jsem se rozhodla poděko- vat neznámé dárkyni v MIZu. Následující den jsem se chystala za panem Kratochví- lem, bych jej požádala o vytisknutí článku. A ona neznámá se objevila. Z daleka na mě A to je ona. Iveta Farkašová, Chráněné bydlení, Vejprty Foto: Marie Ela volala: Jestlipak vám chutnalo? Jejda a jak, děkuji vám z celého srdce má neznámá známá. Marie Ela Zpracování tříděného odpadu Vážení občané, slovo tříděný odpad známe všichni, od dětí ve školce po důchodce. A všichni tak nějak víme, že komunální odpad ve formě papíru, skla a plastů je surovina, kterou lze za určitých okolností znovu zpracovat a použít a že je to lepší, než zatěžovat skládky a tím nejen naše životní prostředí, ale i naše peněženky. Z tohoto důvodu byl časem vybudován systém způsobů třídění, svozů a zpracování těchto druhů odpadů. Na jeho počátku stojí ochota občanů svůj odpad roztřídit a uložit do příslušných sběrných nádob tak, aby mohl být zpracovatelem bez další manipulace použit a již nevznikaly žádné další finanční náklady. V poslední době se ale při předávání jednotlivých druhů odpadů stále častěji zjišťuje, že někteří občané do kontejnerů ukrývají například kusy starého nábytku, elektroniky a podobně. V tomto případě zpracovatel odpad nepřevezme a město jej musí zpětně naložit a odvézt na svoji skládku. Tímto jednáním se značně prodražuje celý systém odpadového hospodářství, což v důsledku povede k tomu, že svědomití občané zaplatí za pár lenochů, kteří nejsou ochotni dopravit svůj odpad do sběrného dvora, kde by byl BEZPLATNĚ převzat. Pokud někdo takové jednání uvidíte, zavolejte, prosím, proto městskou policii nebo na Městský úřad Vejprty. Děkujeme. MěÚ 15. května jsme přivítali nové občánky města Antonín Prokeš Yasemin Hatice Perse Yasmina Grajcarová Kateřina Vlašicová strana 7

8 UHELNÉ SKLADY VEJPRTY JARNÍ SLEVY UHLÍ Mostecké uhlí ořech 1 290,- ořech 2 250,- kostka 305,- Ledvické uhlí ořech 1 315,- ořech 2 275,- kostka 340,- polský kostkoořech 230,- německé brikety 500,- DUBEN, KVĚTEN SKLÁDÁNÍ DOPRAVNÍKEM ZDARMA DÁLE NABÍZÍME PÍSKY 1t = 600,- ŠTĚRKY 1t = 600,- KRAJINY 3 000,- OBJEDNÁVKY PŘIJÍMÁME NA TEL.: OD 7:00 DO 14:30 HOD p. Košata - NEPŘETRŽITĚ z inzerce KY Uhelné sklady Stanislav Kudláček Chomutov uhlí mostecké: ořech 1, ořech 2, kostka, brikety uhlí bílinské: ořech 2 Uhlí můžeme složit pásovým dopravníkem Poskytujeme také dopravu. písky, drtě, štěrky... Poskytujeme i dopravu v jakémkoliv množství. Dovoz uhlí nad 31q ZDARMA!!! Telefon: pondělí až pátek od 7:00 do 15:00 SVATEBNÍ FOTO rodinné foto, děti, skupinové foto foto v ateliéru, foto na ŘP a pod. Vše po dohodě na tel.č.: strana 8

Místní Informační Zpravodaj

Místní Informační Zpravodaj Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK 18. prosince 2014 náklad 400 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty 431 91 e-mail: miz@vejprty.cz tel.: 731 449 167 Společné vánoční trhy se povedly

Více

Místní Informační Zpravodaj

Místní Informační Zpravodaj Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK 30. května 2013 náklad 400 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty 431 91 e-mail: miz@vejprty.cz tel.: 731 449 167 9ČÍSLO VEJPRTY BÄRENSTEIN LÉKÁRNA

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Místní Informační Zpravodaj

Místní Informační Zpravodaj Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK 8. srpna 2013 náklad 400 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty 431 91 e-mail: miz@vejprty.cz tel.: 731 449 167 9. Vejprtská pouť 13 ČÍSLO VEJPRTY

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

Místní Informační Zpravodaj

Místní Informační Zpravodaj Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK 4. října 2012 náklad 450 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty 431 91 e-mail: miz@vejprty.cz tel.: 731 449 167 17 ČÍSLO VEJPRTY BÄRENSTEIN LÉKÁRNA

Více

Zpravodaj obce. Pašovice. číslo 2/2015

Zpravodaj obce. Pašovice. číslo 2/2015 Zpravodaj obce Pašovice číslo 2/2015 Vážení spoluobčané, hezké vzpomínky si všichni rádi a dlouho uchováváme v paměti a často se k nim vracíme. Každý z nás však vnímá běh událostí a život trošku jinak

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Místní Informační Zpravodaj

Místní Informační Zpravodaj Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK 13. ledna 2011 náklad 500 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty 431 91 e-mail: miz@vejprty.cz tel.: 731 449 167 1ČÍSLO VEJPRTY BÄRENSTEIN LÉKÁRNA

Více

Prosinec čas Adventu

Prosinec čas Adventu NEWSLETTER Leden 2017 Prosinec čas Adventu Měsíc prosinec byl v naší školce opravdu časem příchodu a očekávání. Děti měly plný a pestrý program, který jste mohli sledovat v každé třídě. Pracovaly na výzdobě

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Místní Informační Zpravodaj

Místní Informační Zpravodaj Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK 13. června 2013 náklad 400 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty 431 91 e-mail: miz@vejprty.cz tel.: 731 449 167 10 ČÍSLO VEJPRTY BÄRENSTEIN

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, ČERVEN doufám, že jste tento měsíc prožili příjemně. Prázdniny jsou za dveřmi a všichni jsme již v očekávání, jaké vysvědčení nám naše dítka

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Místní Informační Zpravodaj

Místní Informační Zpravodaj Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK 30. srpna 2012 náklad 450 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty 431 91 e-mail: miz@vejprty.cz tel.: 731 449 167 15 ČÍSLO VEJPRTY BÄRENSTEIN LÉKÁRNA

Více

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz ŘÍJEN 2014

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz ŘÍJEN 2014 Ročník II. Rok 2014 ŘÍJEN 2014 VÝLET NA DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ Stejně jako loni obec využila nabídky Besip a Autoklubu Vysoké Mýto na návštěvu dětského dopravního hřiště. Do příprav výletu se zapojil i

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Dotazník pro rodinné příslušníky obyvatel Domova důchodců Horní Planá - VÝSLEDKY

Dotazník pro rodinné příslušníky obyvatel Domova důchodců Horní Planá - VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI SE SOCIÁLNÍ POBYTOVOU SLUŽBOU DOMOVA DŮCHODCŮ HORNÍ PLANÁ Dotazník pro rodinné příslušníky Domova důchodců Horní Planá (dále jen Domov) Dotazník pro rodinné příslušníky

Více

ekarolinka OJKT= Od Ještěda k Troskám

ekarolinka OJKT= Od Ještěda k Troskám PODJEŠTĚDSKÝ MĚSÍČNíK SDRUŽENÍ OBCÍ PODJEŠTĚDÍ ekarolinka Ročník XIX. Číslo 1. Leden 2013 e OJKT= Od Ještěda k Troskám Zprávy z Mikroregionu Sešel se rok s rokem a máme tu nový rok, rok 2013. Začíná hektický

Více

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ LEDEN ÚNOR 2015 Něco z pranostik lednových Jak vysoko v lednu leží sníh, tak vysoko tráva poroste. Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodnější. Je-li teplo v lednu, sahá

Více

Ročník XV. 15. prosinec 2009 číslo 4

Ročník XV. 15. prosinec 2009 číslo 4 Ročník XV. 15. prosinec 2009 číslo 4 Hlavi ka.indd 1 28.10.2007 15:14:55 Obecní úřad Hudlice přeje všem krásné a pohodové prožití Vánoc a v roce 2010 hodně zdraví, osobní spokojenosti, štěstí a lásky Strana

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA

K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA ZPRAVODAJ OBCE HORKY č. 3/2016 K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA Zpravodaj obce Horky 3/2016 OBSAH: str. 1) Slovo starosty úvodem str. 2) Výsledky

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ. Z obsahu:

BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ. Z obsahu: BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ Číslo vánoční speciál rok 2014 Z obsahu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Úvodní slovo Informace k budově obce v Sedlecku Akce v roce 2015 Oslavy 900. výročí obce Bušovice Advent v Bušovicích Vítání

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA

Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Vlasta Jediný opravdu český týdeník pro ženy Vlasta je tradiční a proto důvěryhodná. Vlasta je moderní a proto stále milovaná a žádaná. Vlasta je partnerkou

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

č. 5/2005 Měsíčník MČ Praha Lysolaje

č. 5/2005 Měsíčník MČ Praha Lysolaje -------------------------------------------------------------------------------------- Lysolajský zpravodaj Měsíčník MČ Praha Lysolaje č. 5/2005 zdarma --------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 20. ročník květen 2014 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 Usnesením č. 19/2014 zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2014. Usnesením č. 20/2014 zastupitelé schválili

Více

Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem

Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem Líba Fáryová organizuje Ondrovy výšlapy už několik let. Občas jsem měla touhu se přidat, ale já jsem více přemýšlivý než sportovní typ. V červnu 2012 jsem si přece

Více

Zpravodaj. Číslo 5/2014. Společenský večer MÚSS Plzeň 2014. Další fotografie ze Společenského večera na straně 2.

Zpravodaj. Číslo 5/2014. Společenský večer MÚSS Plzeň 2014. Další fotografie ze Společenského večera na straně 2. Zpravodaj Číslo 5/2014 m ě s t s k ý ú s t a v s o c i á l n í c h s l u ž e b m ě s t a p l z n ě Společenský večer MÚSS Plzeň 2014 Další fotografie ze Společenského večera na straně 2. Společenský večer

Více

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015 E-názor Výsledky 1. vlny Kamenice nad Lipou Podzim 2015 Základní informace Projekt E-názor má za cíl pomoci obcím zajistit dostupnost a reprezentativnost názorů obyvatel prostřednictvím elektronického

Více

Výchova k občanství v 6. ročníku aneb Hra na město

Výchova k občanství v 6. ročníku aneb Hra na město Výchova k občanství v 6. ročníku aneb Hra na město Každý z nás se musí mnohokrát vydat ve svém životě na úřad za úředníky např. vyřídit si cestovní pas, občanský průkaz, řidičský průkaz, stavební povolení,

Více

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika Kalendárium akcí Sport Knihovna Letošní prázdniny začaly velkou slávou. 100 let fotbalu přijeli s našimi fotbalisty oslavit např. i Jakub Kohák, Jiří

Více

ČERVENEC / SRPEN 2015

ČERVENEC / SRPEN 2015 ČERVENEC / SRPEN 2015 Vydává: Obecní úřad Václavov u Bruntálu Horní Václavov 69 793 41 Václavov u Bruntálu tel.: 554 742 024, 554 742 021 e-mail: ou.vaclavov@cbox.cz ou.vaclavov@tiscali.cz http://www.vaclavovubruntalu.cz

Více

Skvělý servis a férové jednání. 40 000 DOMÁCNOSTÍ! VAŠE REKLAMA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH NEJNIŽŠÍ CENY INZERCE! VÁŽÍME SI SPOLUPRÁCE!

Skvělý servis a férové jednání. 40 000 DOMÁCNOSTÍ! VAŠE REKLAMA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH NEJNIŽŠÍ CENY INZERCE! VÁŽÍME SI SPOLUPRÁCE! SOUTĚŽ 10 000KČ STR. 3 40 000 domácností v Českých Budějovicích obdrží Váš inzerát 40 000 DOMÁCNOSTÍ! NEJNIŽŠÍ CENY INZERCE! VÁŽÍME SI SPOLUPRÁCE! Nemáte vyrobený reklamní leták? Naše grafické oddělení

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2008 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2008 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2008 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. 1.sraz chodouňských rodáků 1.2. Pomozte nám řešit trvalý nepořádek u kontejnerů

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Místní Informační Zpravodaj

Místní Informační Zpravodaj Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK 12. prosince 2013 náklad 400 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty 431 91 e-mail: miz@vejprty.cz tel.: 731 449 167 Zimní fontána na Náměstí T.G.M.

Více

Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka...

Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka... Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka.....9 Přání...10 Vánoce jsou jedním z nejkrásnějších období roku.

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013 Co najdete v tomto čísle: Aktuality strana 2 Registrace strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Pozvánky na akce strana 5 Strana 1 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme tentokrát trochu kratší vydání časopisu

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

INFORMACE starosty, ZO, výborů ZO

INFORMACE starosty, ZO, výborů ZO + Háj 2014 www.obechabartice.cz, podatelna@obechabartice.cz OÚ 463 73 čp.191, 482 345 024, 607 973 670, -------------------------------------------------------------------- Sbor pro občanské záležitosti

Více

Není Lešná jako Lešná

Není Lešná jako Lešná TISKOVÁ ZPRÁVA Dne: 13. 7. 2012 Místo: Zámek Lešná Valašské Meziříčí Organizace: Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje Není Lešná jako Lešná Rarita Zlínského kraje způsobuje turistům

Více

Místní Informační Zpravodaj

Místní Informační Zpravodaj Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK 24. listopadu 2011 náklad 450 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty 431 91 e-mail: miz@vejprty.cz tel.: 731 449 167 21 ČÍSLO VEJPRTY BÄRENSTEIN

Více

Zprávičky ze školní družiny

Zprávičky ze školní družiny 7.A POCHOĎÁK Pavel Mikliš Byl to krásný slunečný den (byla celkem zima :D ) všichni jsme spali a najednou jsme si uvědomili! My jdeme dneska na pochoďák!!! Některým se nechtělo, tak zůstali doma. Ale my

Více

KRÁSNÉ VÁNOCE PLNÉ KLIDU, RODINNÉ POHODY A PO VŠECH STRÁNKÁCH ÚSPĚŠNÝ ROK VŠEM NAŠIM OBČANŮM A JEJICH BLÍZKÝM PŘEJE

KRÁSNÉ VÁNOCE PLNÉ KLIDU, RODINNÉ POHODY A PO VŠECH STRÁNKÁCH ÚSPĚŠNÝ ROK VŠEM NAŠIM OBČANŮM A JEJICH BLÍZKÝM PŘEJE ZPRAVODAJ Obce Rudná pod Pradědem P r o s i n e c 2 0 1 4 ----------------------------------------------------------------------------- Ustavující zasedání První ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD V polovině měsíce se rozběhly po celé republice zápisy do prvních tříd. Podívat se k nám do školy v rámci Dní otevřených dveří p

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD V polovině měsíce se rozběhly po celé republice zápisy do prvních tříd. Podívat se k nám do školy v rámci Dní otevřených dveří p LEDEN Leden je ve znamení konce pololetí, ale také nového začátku... Naše škola začala hledat svoje nové prvňáčky, a že se jí v tom daří! Nové pro nás byly informace o mořských želvách, kterým chceme pomáhat

Více

Úryvky z knihy Poselství minulosti příběhy ze života pamětníků

Úryvky z knihy Poselství minulosti příběhy ze života pamětníků Úryvky z knihy Poselství minulosti příběhy ze života pamětníků Na začátku byl nápad paní profesorky Šárky Lesné. Zpříjemnit pobyt seniorům v Domově pokojného stáří setkáním se studenty klatovského gymnázia,

Více

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice Leden 2010 ŽIVOT U NÁS Vážení obyvatelé, právě se Vám dostává do ruky výtisk nultého vydání zpravodaje Život u nás Mé přání je, aby tento zpravodaj vycházel pravidelně

Více

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz KVĚTEN 2013 Rok 2013 KONTEJNERY, TŘÍDĚNÍ ODPADŮ Po obci bylo změněno rozmístění kontejnerů na tříděný odpad. Vznikla nová sběrná místa: za Starou hospodou (plast) a u močidla (plast, sklo). Stará, již

Více

Přeji Vám hodně inspirace. Upozornění

Přeji Vám hodně inspirace. Upozornění Str. 1 V tomto Ebooku Vám odhalím pozadí textů několika mých e-mailů, které reálně přinášejí různé výsledky. Dozvíte se, jaký účel mají jednotlivé odstavce a proč volím právě tato slova. Na následujících

Více

ŠKOLNÍ NOVINY 2015/2016 číslo 1 ( 1. června 2016)

ŠKOLNÍ NOVINY 2015/2016 číslo 1 ( 1. června 2016) ŠKOLNÍ NOVINY 2015/2016 číslo 1 ( 1. června 2016) DRAZÍ SPOLUŽÁCI Vítejte ve ŠKOLNÍCH NOVINÁCH. Zde se budete dozvídat novinky, které se staly nebo se budou teprve dít. Věříme, že se Vám budou líbit. Redaktorem

Více

Srpen 2010 Číslo I. Smolivecký. ČTRNÁCTIdeník. Deník pro Mladý Smolivec, Starý Smolivec, Radošice, Dožice a Budislavice.

Srpen 2010 Číslo I. Smolivecký. ČTRNÁCTIdeník. Deník pro Mladý Smolivec, Starý Smolivec, Radošice, Dožice a Budislavice. Srpen 2010 Číslo I. Smolivecký ČTRNÁCTIdeník Deník pro Mladý Smolivec, Starý Smolivec, Radošice, Dožice a Budislavice. 1 Ptáte se proč a za jakým cílem vznikl tento deník a náš tzv. TRHÁK? Navrácení kulturního

Více

Soukromá základní škola s rozšířenou výukou jazyků Magic Hill se sídlem ve Struhařově

Soukromá základní škola s rozšířenou výukou jazyků Magic Hill se sídlem ve Struhařově 12 ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ Díky Vám! Občanům našeho města a díky zastupitelům pod vedením starostky Mgr. Jany Urbanové bylo umožněno pěti členům naší výjezdové jednotky SDH ve dnech od 7. 2. do 11. 2.

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

UPOZORNĚNÍ UZÁVĚRKA ČLÁNKŮ PROSINCOVÉHO ČÍSLA LZ BUDE 5. 12. 2014

UPOZORNĚNÍ UZÁVĚRKA ČLÁNKŮ PROSINCOVÉHO ČÍSLA LZ BUDE 5. 12. 2014 Lipovský ZPRAVODAJ LISTOPAD 2014 vydává obec Lipová-lázně www.lipova-lazne.cz www. ic-lipova.cz vydáno: 24. 11. 2014 OBECNÍ ÚŘAD UPOZORNĚNÍ UZÁVĚRKA ČLÁNKŮ PROSINCOVÉHO ČÍSLA LZ BUDE 5. 12. 2014 USNESENÍ

Více

Nabídka Mgr. Alžběta Mrnuštíková

Nabídka Mgr. Alžběta Mrnuštíková Nabídka Mgr. Alžběta Mrnuštíková Nenavrhuji anonymní interiéry. Navrhuji pro své klienty. A podle toho k práci přistupuji Designérka Katka Tomčíková A jak pracuji? Na začátku každého projektu stojí konkrétní

Více

KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ 1. ŽERMANICKÁ POUŤ

KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ 1. ŽERMANICKÁ POUŤ Č. 5 KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ Memoriál Otakara Korbáše Ani o prázdninách náš Sportovní klub nezahálel. Začátkem srpna proběhl již několikátý ročník fotbalového turnaje Memoriál Otakara Korbáše. Utkání se zúčastnila

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám ten rok opět rychle uběhl. Někomu bylo veseleji, někomu se už zase tolik nedařilo. Všem ale dává konec roku možnost ohlédnout se zpět, říci, co bylo dobré, co se povedlo, co

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Pivní zpravodaj. Chomutovský pivní zpravodaj. Informační bulletin pro příznivce Pivoték Království piva 2. vydání. Obsah: Právě na čepu

Pivní zpravodaj. Chomutovský pivní zpravodaj. Informační bulletin pro příznivce Pivoték Království piva 2. vydání. Obsah: Právě na čepu , Pivní zpravodaj Chomutovský pivní zpravodaj Informační bulletin pro příznivce Pivoték Království piva 2. vydání Obsah: Právě na čepu Připravujeme pro Vás Aktuality z pivotéky Pivní klub Právě na čepu

Více

Luãinsk. 8. prosince 1999 5/1999

Luãinsk. 8. prosince 1999 5/1999 Luãinsk zpravodaj 8. prosince 1999 5/1999 K vánoční brance po oříšku pod lískou sklouzneš. Ale sám otevřít musíš v srdci mřížku jak zvuky koled o Ježíšku, než mír a pokoj najdeš tam. Vážení spoluobčané,

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. Mistostarostka obce Renata Dobrá. ČERVEN 2014 (vyšlo 30. 6. 2014) Stručné info. Den dětí 1.6.2014

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. Mistostarostka obce Renata Dobrá. ČERVEN 2014 (vyšlo 30. 6. 2014) Stručné info. Den dětí 1.6.2014 ČERVEN 2014 (vyšlo 30. 6. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Den dětí 1.6.2014 Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. Výlet na horu

Více

Písecký zpravodaj Září 2014

Písecký zpravodaj Září 2014 Písecký zpravodaj Září 2014 TRADIČNÍ ZÁJEZD Obec i letos pořáda tradiční zájezd pro naše důchodce Kde? na jižní Moravu Kdy? 27.09.2014 Co navštívíme? - 10,30 hod. obhlídka bývalé podzimní továrny na výrobu

Více

KŘINICE OBČASNÍK. A nyní něco z poválečné historie. Pár vzpomínek z dětství v Křinicích od našich obyvatel, kteří se stále rádi do Křinic vrací.

KŘINICE OBČASNÍK. A nyní něco z poválečné historie. Pár vzpomínek z dětství v Křinicích od našich obyvatel, kteří se stále rádi do Křinic vrací. OBČASNÍK KŘINICE srpen 2005 Vydává OÚ Křinice A nyní něco z poválečné historie. Pár vzpomínek z dětství v Křinicích od našich obyvatel, kteří se stále rádi do Křinic vrací. 1. část: Do Křinic jsem poprvé

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2009 Vítání jara na Vrablovci Bylo to v pátek 24. dubna 2009 v sále místní hospody, pořádal Klub důchodců Vrablovec.

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

David Vošický Jiří Nenáhlo Adam Borek Lukáš Kubík

David Vošický Jiří Nenáhlo Adam Borek Lukáš Kubík David Vošický Jiří Nenáhlo Adam Borek Lukáš Kubík Taneční Asi všichni víte, co to jsou taneční. Málokdo ale ví, že chodíme na předtaneční. I když já osobně v této věci rozdíl nevidím. Jelikož ve čtvrtek

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 28

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 28 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 28 Obsah: Slovo ředitele školy, zahájení školního roku, dětské tvorba, vyhodnocení sběru. Září 2010 TOCHOVICE 76 262

Více