Místní Informační Zpravodaj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Místní Informační Zpravodaj"

Transkript

1 Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK 5. června 2014 náklad 300 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty tel.: Prezident SRN Joachim Gauck 8ČÍSLO VEJPRTY BÄRENSTEIN LÉKÁRNA U SPASITELE široký sortiment léků veškeré lékárenské služby individuální příprava léčiv vitamíny a minerály léčebná kosmetika doplňky stravy, léčivé čaje Otevírací doba Po - Pá So tel./fax: TEL SOS B. Němcové 7, Vejprty Uzávěrka příštího čísla pátek Policie ČR , Hasiči - 150, , Rychlá záchranná služba V tomto čísle najdete: * Pivní slavnosti za týden * Fotbalový jubilant * Máje fotogalerie * Památník svatého Huberta * Vítání občánků * Tříděný odpad TEL SOS 1. pivní slavnosti Vejprty Bärenstein strana 1 Dne 6. května jsem byla pozvána společně s panem starostou Baerensteinu Schleglem velvyslancem Německé spolkové republiky v Praze panem Lingemannem na recepci, konanou u příležitosti přátelské návštěvy německého spolkového prezidenta Joachima Gaucka v České republice. Před recepcí zazněly projevy nejdříve českého prezidenta pana Zemana a poté projev prezidenta Gaucka. Jaké bylo moje překvapení, když německý prezident ve svém projevu mimo jiné řekl i následující: Vážení hosté, velmi si vážím dobrých vztahů mezi Českou republikou a Německou spolkovou republikou. Dnešní den jsem byl velmi potěšen, když mi pan velvyslanec vyprávěl o návštěvě dvou měst na hranici, která vybudovala mezi sebou společné náměstí a pořádají tam společné akce. Jména jsem bohužel zapomněl, ale chtěl bych vyzdvihnout takovýto způsob spolupráce a poděkovat za to. V průběhu večera jsme byli s panem starostou pozváni k osobnímu pohovoru s prezidentem Gauckem, který nám ještě jednou poděkoval a slíbil, že jména našich měst si bude již pamatovat, protože společné náměstí je něco mimořádného. P.S. při focení jsem chtěla odložit svoji sklenku piva, ale pan prezident Gauck řekl, ať si ji nechám v ruce, že jsme přece na recepci :o))). Musím říci, že pohoštění bylo velkolepé a že na tento večer dlouho nezapomenu. J. G. Vážení občané, s potěšením Vám sděluji, že dne 14. června se budou v našem městě konat první společné pivní slavnosti, na které Vás všechny velmi srdečně zvu. S panem starostou Schleglem jsme dlouho hledali atraktivní prvek pro konání společných akcí, ke kterým jsme se zavázali v rámci vybudování Souměstí, a konečně jsme ho našli PIVO. Jak je všeobecně známo, Češi vypijí ročně nejvíce piva na osobu, ale svádíme urputný boj s druhými Němci, kteří na nás silně dotírají :o). V nabídce bude nejméně 15 druhů piva, můžete ochutnat i piva netradiční, např. z nedalekého rodinného pivovaru v Pernštejně. Pivní slavnosti nejsou ale zaměřeny jenom na pití piva, najdete zde i nealkoholické nápoje a různé kulinářské výrobky. Také je pro Vás připraven atraktivní program a těšit se budeme i z výhry z Ledového sochání show trucku, neboli kamionu plného hudby od radia MDR. Úspěch akce je ale vždy závislý na počasí. Pokud bude pěkně, můžete piknikovat na trávnících, v případě špatného počasí budeme mít připraveny stany a také jsme k tomuto účelu upravili jedno podlaží přilehlé bývalé vojenské budovy hlavně z požárního a bezpečnostního hlediska. Nezapomněli jsme (pokračování na str.2)

2 (pokračování ze str.1) ani na naše děti, bude pro ně připraven dětský program i se sladkou odměnou. O chování v rámci norem se postará v průběhu celé akce policie státní i městská, věřím ale, že jejich zákrok nebude nutný a dobrá pohoda nebude ničím rušena. Akce bude zahájena kolem druhé hodiny slavnostním naražením sudu piva oběma starosty. Myslím, že tuto práci ráda přenechám panu kolegovi, abych se nemusela jít hned převlékat. Vážení občané, věřím, že si tuto krásnou slavnost piva oblíbíte a vznikne další vejprtská tradice, tak jako již letos desátá vejprtská pouť, šesté májové slavnosti, druhý městský ples a další kulturní akce. Přijďte se pobavit, těšíme se na Vás. Jitka Gavdunová strana 2

3 FOTBALOVÍ FUNKCIONÁŘI BYLI GRATULOVAT Došlo na naši adresu Návštěva po šesti letech. V uplynulých dnech jsem měl příležitost znovu po šesti letech navštívit vaše město Vejprty. Když jsem se jím procházel,obdivoval jsem změny,ke kterým zde došlo.nová úprava náměstí s dlážděním přilehlých ulic,včetně chodníků,nová zateplení fasády domů s výměnou oken. Nové nákupní centrum, to jsou jen některé postřehy.při minulé návštěvě jsem vnímal podstatný rozdíl mezi tímto městem a přilehlým německým městem Bärenstein. Dnes už se Vejprty nemají za co stydět. Své dojmy jsem tlumočil paní starostce Gavdunové,která má jistě na těchto změnách nemalý podíl. Svůj příspěvek bych chtěl věnovat občanům města, kteří možná při každodenním pobytu ve svém městě tyto změny nevnímají tak výrazně jako já s odstupem času. Kéž se vám daří v tomto zvelebování pokračovat. Čančík Luděk z Liberce Vzpomínáme 25. DUBNA 2014 OSLAVIL VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM DLOUHO- LETÝ HRÁČ A FUNKCIONÁŘ SLOVANU VEJPRTY, ŽELEZNÝ SPARŤAN, PAN JAROSLAV PRAŽÁK. ŽIVOTNÍ OPTIMISTUS A ZÁJEM O KOPANOU JEJ NEOPUSTIL ANI V DEVADESÁTI LETECH, A TAK SI BAFUŇÁŘI, VEDENÍ PŘEDSEDOU FOTBALOVÉHO ODDÍLU PANEM HOFMANNEM A SEKRETÁŘEM PANEM WEINERTEM, PŘI NÁVŠTĚVĚ JUBILANTA VY- SLECHLI STARÉ DOBRÉ HISTORKY Z VEJPRTSKÉHO FOTBALOVÉHO PROSTŘEDÍ. KDYŽ SI OBLÉKL RETRO DRES SPARTY PRAHA S VLASTNÍM JMÉNEM, DÁREK OD FOTBALOVÉHO ODDÍLU, A ZAMÁČKL SLZU, ROZJELA SE ESTRÁDA PŘÍBĚHŮ, ZE KTERÝCH BY SE DALO NAPSAT NESPOČET NO- VÝCH DÍLŮ SERIÁLU OKRESNÍ PŘEBOR. LÁSKA K FOTBALU, AČKOLIV PAN PRAŽÁK NENAVŠTĚVUJE ZÁPASY VEJPRTSTKÝCH TÝMŮ, V SRD- CI ŽELEZNÉHO DĚDKA ZŮSTALA, A I PŘI NÁVŠTĚVĚ FUNKCIONÁŘŮ HRÁLA VE VEDLEJŠÍM POKOJI TELEVIZE, KDE NEBĚŽELO NIC JINÉHO NEŽ FOTBAL A PAN PRAŽÁK DOSTÁVAL OD SYNA JAROSLAVA PRŮBĚŽ- NÉ HLÁŠENÍ O HRANÝCH UTKÁNÍCH. PŘEJEME TÍMTO JEŠTĚ JEDNOU PANU PRAŽÁKOVI MNOHO LET A VŠICHNI DOUFÁME, ŽE STOVKA NENÍ AŽ TAK DALEKO. TJ SLOVAN VEJPRTY, ODDÍL KOPANÉ Dne 23.června uplynou již tři roky, co nás navždy opustil pan Oldřich Těhník. Stále vzpomínají manželka a děti. Regionální čtrnáctideník. Vydává a řídí Město Vejprty. Adresa: Tylova 870/6, Vejprty Kontaktní osoba: Kratochvíl Petr, Tel.: , Periodický tisk územního samosprávného celku. Nevyžádané materiály a fotografie se nevracejí. Za původnost a obsahovou správnost jednotlivých příspěvků ručí jejich autoři. Nepodepsané příspěvky se nezveřejňují. Články nepodepsané jsou redakční. Jakékoliv kopírování obsahu je možné jen se souhlasem autora. Fotografie, grafy, plánky a jiné grafické prvky jsou autorskými díly podle příslušného zákona. Tisk je registrován u MK ČR pod číslem E Podepsané články, i zkratkou, nemusí být shodné s názory redakce. Vydavatel neručí za obsah inzerce. Tisk: Akord s.r.o., Chomutov. strana 3

4 Bohužel tentokrát nás počasí opravdu zradilo! Dlouho připravovaný průvod jsme museli narychlo zrušit. Možná se ptáte proč? Proč jsme prostě nepřesunuli termín oslavy? A já odpovídám, protože musíme určit datum Májů, jíž rok před plánovanou akcí, a to opravdu nikdo netuší, jaké bude počasí. Je to risk! Zkrátka, kroje, které si půjčujeme, musí být rok předem závazně zamluvené. Věřte mi, že je to pro mě každý rok velké trauma! Minulý i tento rok si s námi počasí opravdu zahrává, a když jsem se dozvěděla předpověď, nechtěla jsem riskovat zdraví dětí i dospělých. Dvě hodiny by všichni byli vystaveni dešti a chladu během průvodu i vystoupení na náměstí. To za to opravdu nestálo! I tak si myslím, že se Májová veselice povedla a všichni se skvěle bavili. Zasloužili se o to všichni, kdo na ní vystupovali. Naše děti a mládež byli skvělí! Zvládli dokonce i narychlo změněný program i Besedu, kterou se celý rok pilně učili. Tančili moc pěkně! I letošní Májovník, Kuba Rom a Májovnice, Nela Gottwaldová, MIZ VEJPRTY Šesté Máje 2014 přestože byli ošizeni o průvod, si vše užili a moc jim to slušelo. Díky patří rodičům Májovnice, Ti neváhali a zapojili se do programu spolu s manžely Šlajsovými. Ti nás opět ubezpečili, že jim smysl pro humor opravdu neschází! Díky také našemu Kecalovi, Petrovi Kratochvílovi, ten s námi vše sdílel, i když byl nemocný. Nemohu zapomenout také na horníky z Měděnce a Vejprt, kteří přestože nebyl průvod, přišli ve svých krásných uniformách na Veselici a potěšili nejednoho fandu a obdivovatele těchto stejnokrojů. Děkuji všem, kdo mi pomáhali Máje připravovat. Jako každý rok mě velmi podpořili, naše paní starostka, Jitka Gavdunová a pan ředitel školy, Tomáš Kluc. Díky patří také vejprtským ženám, ty upekly výborné koláčky, které nabízely spolu s vínem na zábavě všem, kteří se přišli podívat. V neposlední řadě musím poděkovat všem zaměstnancům MěKaSSu za přípravu sálu a další pomoc. Máje 2014 jsou za námi, snad se líbily, snad vás potěšily a já věřím, že Máje 2015 se vydaří ještě lépe! Děkuji všem. Anna Stadlerová strana 4

5 Oživení již zapomenuté tradice Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Vážení občané, v předminulém vydání Místního informačního zpravodaje jsme zveřejnili záměr vybudovat v okolí našeho města řadu laviček pro odpočinek a potěšení kolemjdoucích. S radostí sdělujeme, že zaměstnanci Služeb města Vejprty nyní dokončují umisťování laviček na předem vybraná místa. Jsme rádi, že se nám tento plán podařilo splnit, což jistě ocení ti, kteří se rádi pohybují na rozhraní zástavby a lesa a kteří nyní budou mít možnost si tam i v klidu posedět a relaxovat. Pokud si myslíte, že by byla lavička ještě někde potřebná, oznamte nám to. Děkujeme a přejeme příjemné odpočívání již na těch instalovaných. MěÚ Obnovení památníku svatého Huberta Vážení občané, v loňském roce spolek pro památkovou péči Weipert ve spolupráci s městem Vejprty ukončil na skalkách renovaci památníku Antona Günthera, pěvce a skladatele našeho regionu. Byly obnoveny do skály vytesané jeho nejslavnější verše, pamětní deska a kamenné lavice. Vše bylo ukončeno oslavou spojenou s občerstvením a písněmi Antona Günthera. Letos uvedené sdružení na nedaleké skále zasvěcené svatému Hubertovi, patronovi všech myslivců, obnovilo nápis st. Hubertus, ukradená dobová bronzová plaketa je ale již pravděpodobně navždy ztracena. Poblíž uvedeného místa vyvedl německý řezbář na kmeni smrku zdařilou podobu sovy a doufejme, že nebude lákat žádné dřevorubce, aby s ní přiložili do kamen. Při této příležitosti si dovolíme zvážit myšlenku, zda by nebylo vhodné vybavit dlouhá léta tradiční tábořiště vyzděným ohništěm a zastřešenými vandalismu odolnými lavičkami a stoly. Domnívám se, že by mnoho vejprťáků a možná i našich německých sousedů toto místo využilo k posezení a bezpečnému táboráčku. Napište nám svůj názor. MěÚ strana 5 Vážení čtenáři, dovolte, abychom se Vám tímto kratičkým textem představili a seznámili Vás s naší nově otevřenou pobočkou ve Vašem městě. Jmenujeme se Oblastní charita Most, a jak už jsme zmiňovali, tak od května tohoto roku jsme zde ve Vejprtech zřídili několik nových služeb, a to Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, ve věku let s názvem Vejprťák, služby odborného sociálního poradenství a terénní programy. Toto zařízení vzniklo na základě veřejné zakázky města Vejprty. Celý projekt je podpořen z prostředků ESF, prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. V NZDM Vejprťák nabízíme mládeži bezpečný prostor pro trávení volného času, s možností využití sportovních, kulturních a zájmových aktivit zařízení. Našim posláním je pomáhat mladým lidem a to v různých oblastech běžného života (např.: s učením a přípravou do školy nebo do zaměstnání, s řešením osobních, rodinných a citových problémů, s jednáním na úřadech, s řešením nepříznivé finanční situace, apod...). Nabízíme také základní sociální poradenství a pomáháme při uplatňování práv jedince. Jste-li mladistvým, nebo máte rodinného příslušníka v dané věkové kategorii, neváhejte a přijďte se nezávazně podívat do Vejprťáku. Dočasně sídlíme v prostorách bývalého DDM, v ulici Moskevská 144 a v průběhu měsíce srpna se budeme vídat v kompletně nových protorách, ulice Přísečnická. Jsme tady pro Vás každý všední den od 12:00 do 20:00. Návštěva u nás je anonymní, bezplatná a pro každého, bez rozdílu rasy, náboženství či kultury. Chcete-li trávit sůj čas jinak, přijďte a dozvíte se víc! Na Vaši návštěvu se těší celý pracovní tým NZDM Vejprťák. Autor: pracovnice NZDM Vejprťák

6 Vítání občánků Skoro po roce proběhl opět obřad vítání našich nejmenších do života. Je nám velmi líto, že v poslední době se do našeho města nenarodilo tolik dětiček. Budeme doufat, že situace se zlepší. Tento slavností akt proběhl dne v obřadní síni MěÚ Vejprty, kde se sešlo také jenom 7 nově narozených dětí se svými rodiči a blízkými. Jak už je zvykem, tak v úvodu vystoupily děti z Mateřské školy Pohádka ve Vejprtech a přednesli moc milé vystoupení. Poté přednesla projev pani starostka a nakonec všichni dostali malý dáreček jako upomínku na toto setkání. Myslím, že dalším moc hezkým připomenutím je a do budoucna bude, že se děti mohly vyfotit v kolíbce. Jednou si řeknou, tak takhle jsem vypadal vypadala a vyloudí se úsměv na rtech. A nyní nově přivítané děti ve fotografii. A.Třečková, MěÚ Vejprty Viktor Záruba David Kuruc Kristina Meisterová Chlapi do nepohody Vážené čtenářky, převážně každá z nás si od dětských let přeje partnera z této kategorie mít po svém boku. Vážení čtenáři, určitě i vy si od klukovských let představujete potkat krásnou milující partnerku, která vás neopustí ve chvilkách, kdy se vám nedaří. Také chcete Ženu do nepohody. Otázka a to velice obtížná, zní: Jak takového člověka mezi ostatními rozeznat? My dívky máme od přírody taková zvláštní tykadla pro výběr našeho protějšku. Chceme mít toho nejlepšího muže pro své děti a pro zabezpečení celé rodiny. A o takové schopné jedince nastává tvrdý boj. Tím chci naznačit - pokud se o muže (a to jakéhokoliv věku) zajímá více, dokonce převelice žen (a to rovněž jakéhokoliv věku a z jakýchkoliv pohnutek) je to poměrně dobré vodítko, že by to mohl být Chlap do nepohody. Bohužel v tomto případě vyhrává pouze jedna z nás. Trošku jiné je to s přátelstvím mezi muži. Společné, mnohdy nebezpečné zážitky jsou trvalé hodnoty pro vznik kamarádství na celý život. A když chlapi v hospodě o dotyčném člověku řeknou: Jóóó, to je dobrej a čestnej chlap, je to neklamné znamení, že se jedná o Chlapa do nepohody, kterého si váží. Vyhrávají nejméně dva. Pokud se objeví mezi námi statečný muž, na kterého se všichni můžeme obrátit, spolehnout se na něho v jakékoliv životní situaci, kdy nás pozorně vyslechne, následně nemluví planě o problémech, nýbrž je pomáhá řešit, nelže, dokáže zabezpečit nejen svou rodinu, dokáže pomáhat nezištně tam, kde je třeba, oceňuje práci svých spolupracovníků atd v tomto případě se my ženy s muži zcela vzácně shodneme: Je to Chlap do nepohody. Máme štěstí a vyhráváme všichni. Město Vejprty mělo a má mezi sebou podobné skvělé muže. Nehněvejte se prosím na mě, že uvedu jen několik jmen. Je vás tady dobrých pracovitých mužů skutečně mnohem více. Vzpomínám na ty, které jsem osobně poznala a na ty báječné chlapy, které znám z vyprávění mnoha z vás. Vzpomínám s úctou na pracovitého pana Františka Ježka, který tak hluboce miloval zdejší lesy, vzpomínám s úctou na pana Josefa Marančáka. Vedle něho se lidé cítili, jako když vyjde sluníčko. Na pana Jaroslava Krejčího, který mi tolikrát pomohl s autem, bez řečí a hned. Moc děkuji. Na pana souseda Viktora Vojtka. S mnoha členy jeho velké rodiny jsem prožila a prožívám plno smutných i radostných chvil. Tolikrát jsem měla k němu namířeno, by mi naučil péct své skvělé koláče, až jsem to nestihla. Je mi to velmi líto. Vzpomínám s vámi všemi vejprtští hasiči na vašeho tehdejšího milovaného velitele, tátu všech vejprtských dobrovolných hasičů, pana Jiřího Bártla. Nezapomíná na něho nikdo ve Vejprtech, ani v Bärensteinu. Vzácným člověkem byl zdejší pan farář Děkan vejprtský P. Miroslav Cón, o kterém se tady vyprávějí legendy a vzpomínají na něho pamětníci z Vejprt i Nového Zvolání s velikou láskou. Jeho hrob na Lesním hřbitově ve Vejprtech je stále obsypán květy. Všichni tito muži měli něco společného. Osobně procházeli trnitou životní cestou, milovali svůj domov Vejprty, milovali a nezištně pomáhali lidem. Nyní se mezi vejprťáky často s úctou hovoří o panu Zbyňku Ledvinkovi. Lidé se mě ptají, zda vím něco o tom, že by chtěl kandidovat v říjnu 2014 na místo starosty Města Vejprty. Chlapi a nejen v hospodě, mezi sebou říkají: Je to dobrej a čestnej chlap, jako byl jeho táta. Vážení čtenáři, když chci vědět něco o člověku, o kterém se řeči vedou, jdu se jej zeptat přímo. Pan Zbyněk Ledvinka mnoho řečí nenadělá, přesto nám všem s milým úsměvem na mou otázku odpovídá: Ano, budu tento rok kandidovat na místo starosty Města Vejprty a to především pro to, ježto Vejprty jsou mým domovem a velice mě záleží na tom, aby zde lidé šťastně a spokojeně žili.... Že by to byl ten správný Chlap do nepohody? Přeji vám pane Ledvinka úspěch, hlavně však jedno jediné. Nechť stále více lidí o vás říká: To je dobrej a čestnej chlap, jako byl jeho táta. Marie Ela Pan Zbyněk Ledvinka, nezávislý kandidát na místo starosty Města Vejprty. Foto:Marie Ela strana 6

7 Velké poděkování neznámé dárkyni Vážení spoluobčané, představte si, co se mi tady ve Vejprtech stalo. Jela jsem, jako každý den se svým psem do lesů, vrátím se na Hrad ( tak říkám té zřícenině domu v ul. Antonína Dvořáka č.p. 60/16 ve Vejprtech) a před vchodem leží bílá krabice. První byl u ní Beník s nataženým čenichem a mlas- kal. Krabice libě voněla. Otevřela jsem víko a tam skvěle čerstvě upečené kakaové zdo- bené řezy. Nádhera. Hledala jsem vizitku, bych se poděkovala osobně za tak neuvěři- telné překvapení. Vizitka nikde. Ani nevíte, jak velkou radost jsem měla a jak mě ta dobrota přišla vhod. Někdo udělal pro mě úžasný čin a nechce být znám. Če- kala jsem celý týden, zda se někdo přihlásí. Nepřihlásil a tak jsem se rozhodla poděko- vat neznámé dárkyni v MIZu. Následující den jsem se chystala za panem Kratochví- lem, bych jej požádala o vytisknutí článku. A ona neznámá se objevila. Z daleka na mě A to je ona. Iveta Farkašová, Chráněné bydlení, Vejprty Foto: Marie Ela volala: Jestlipak vám chutnalo? Jejda a jak, děkuji vám z celého srdce má neznámá známá. Marie Ela Zpracování tříděného odpadu Vážení občané, slovo tříděný odpad známe všichni, od dětí ve školce po důchodce. A všichni tak nějak víme, že komunální odpad ve formě papíru, skla a plastů je surovina, kterou lze za určitých okolností znovu zpracovat a použít a že je to lepší, než zatěžovat skládky a tím nejen naše životní prostředí, ale i naše peněženky. Z tohoto důvodu byl časem vybudován systém způsobů třídění, svozů a zpracování těchto druhů odpadů. Na jeho počátku stojí ochota občanů svůj odpad roztřídit a uložit do příslušných sběrných nádob tak, aby mohl být zpracovatelem bez další manipulace použit a již nevznikaly žádné další finanční náklady. V poslední době se ale při předávání jednotlivých druhů odpadů stále častěji zjišťuje, že někteří občané do kontejnerů ukrývají například kusy starého nábytku, elektroniky a podobně. V tomto případě zpracovatel odpad nepřevezme a město jej musí zpětně naložit a odvézt na svoji skládku. Tímto jednáním se značně prodražuje celý systém odpadového hospodářství, což v důsledku povede k tomu, že svědomití občané zaplatí za pár lenochů, kteří nejsou ochotni dopravit svůj odpad do sběrného dvora, kde by byl BEZPLATNĚ převzat. Pokud někdo takové jednání uvidíte, zavolejte, prosím, proto městskou policii nebo na Městský úřad Vejprty. Děkujeme. MěÚ 15. května jsme přivítali nové občánky města Antonín Prokeš Yasemin Hatice Perse Yasmina Grajcarová Kateřina Vlašicová strana 7

8 UHELNÉ SKLADY VEJPRTY JARNÍ SLEVY UHLÍ Mostecké uhlí ořech 1 290,- ořech 2 250,- kostka 305,- Ledvické uhlí ořech 1 315,- ořech 2 275,- kostka 340,- polský kostkoořech 230,- německé brikety 500,- DUBEN, KVĚTEN SKLÁDÁNÍ DOPRAVNÍKEM ZDARMA DÁLE NABÍZÍME PÍSKY 1t = 600,- ŠTĚRKY 1t = 600,- KRAJINY 3 000,- OBJEDNÁVKY PŘIJÍMÁME NA TEL.: OD 7:00 DO 14:30 HOD p. Košata - NEPŘETRŽITĚ z inzerce KY Uhelné sklady Stanislav Kudláček Chomutov uhlí mostecké: ořech 1, ořech 2, kostka, brikety uhlí bílinské: ořech 2 Uhlí můžeme složit pásovým dopravníkem Poskytujeme také dopravu. písky, drtě, štěrky... Poskytujeme i dopravu v jakémkoliv množství. Dovoz uhlí nad 31q ZDARMA!!! Telefon: pondělí až pátek od 7:00 do 15:00 SVATEBNÍ FOTO rodinné foto, děti, skupinové foto foto v ateliéru, foto na ŘP a pod. Vše po dohodě na tel.č.: strana 8

Místní Informační Zpravodaj

Místní Informační Zpravodaj Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK 26. ledna 2012 náklad 450 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty 431 91 e-mail: miz@vejprty.cz tel.: 731 449 167 VEJPRTY LÉKÁRNA U SPASITELE široký

Více

Místní Informační Zpravodaj

Místní Informační Zpravodaj Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK 27. ledna 2011 náklad 500 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty 431 91 e-mail: miz@vejprty.cz tel.: 731 449 167 2ČÍSLO VEJPRTY BÄRENSTEIN LÉKÁRNA

Více

Místní Informační Zpravodaj

Místní Informační Zpravodaj Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK 20. června 2014 náklad 300 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty 431 91 e-mail: miz@vejprty.cz tel.: 731 449 167 9ČÍSLO Kaple opravena, využijte

Více

Místní Informační Zpravodaj

Místní Informační Zpravodaj Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK 24. dubna 2014 náklad 300 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty 431 91 e-mail: miz@vejprty.cz tel.: 731 449 167 6ČÍSLO VEJPRTY BÄRENSTEIN LÉKÁRNA

Více

Místní Informační Zpravodaj

Místní Informační Zpravodaj Místní Informační Zpravodaj 11 ČÍSLO GRATULUJEME ČTRNÁCTIDENÍK 21. června 2012 náklad 450 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty 431 91 e-mail: miz@vejprty.cz tel.: 731 449 167 VEJPRTY

Více

Místní Informační Zpravodaj

Místní Informační Zpravodaj Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK 4. prosince 2014 náklad 400 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty 431 91 e-mail: miz@vejprty.cz tel.: 731 449 167 18 ČÍSLO Rozsvícení vánočního

Více

Místní Informační Zpravodaj

Místní Informační Zpravodaj Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK 6. února 2014 náklad 400 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty 431 91 e-mail: miz@vejprty.cz tel.: 731 449 167 2ČÍSLO VEJPRTY BÄRENSTEIN LÉKÁRNA

Více

Místní Informační Zpravodaj

Místní Informační Zpravodaj Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK 31. října 2014 náklad 400 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty 431 91 e-mail: miz@vejprty.cz tel.: 731 449 167 16 ČÍSLO VEJPRTY BÄRENSTEIN LÉKÁRNA

Více

Místní Informační Zpravodaj

Místní Informační Zpravodaj Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK 16. ledna 2014 náklad 400 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty 431 91 e-mail: miz@vejprty.cz tel.: 731 449 167 Poděkování klientům MSSS Vejprty

Více

Místní Informační Zpravodaj

Místní Informační Zpravodaj Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK 3. dubna 2014 náklad 300 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty 431 91 e-mail: miz@vejprty.cz tel.: 731 449 167 5ČÍSLO VEJPRTY BÄRENSTEIN LÉKÁRNA

Více

Místní Informační Zpravodaj

Místní Informační Zpravodaj Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK 19. května 2011 náklad 500 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty 431 91 e-mail: miz@vejprty.cz tel.: 731 449 167 9ČÍSLO VEJPRTY BÄRENSTEIN LÉKÁRNA

Více

Místní Informační Zpravodaj

Místní Informační Zpravodaj Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK 29. srpna 2013 náklad 400 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty 431 91 e-mail: miz@vejprty.cz tel.: 731 449 167 14 ČÍSLO VEJPRTY BÄRENSTEIN LÉKÁRNA

Více

Místní Informační Zpravodaj

Místní Informační Zpravodaj Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK 10. října 2013 náklad 400 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty 431 91 e-mail: miz@vejprty.cz tel.: 731 449 167 16 ČÍSLO VEJPRTY BÄRENSTEIN LÉKÁRNA

Více

Místní Informační Zpravodaj

Místní Informační Zpravodaj Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK 17. ledna 2013 náklad 400 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty 431 91 e-mail: miz@vejprty.cz tel.: 731 449 167 Jaký byl rok 2012 1ČÍSLO VEJPRTY

Více

Místní Informační Zpravodaj

Místní Informační Zpravodaj Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK 28. března 2013 náklad 400 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty 431 91 e-mail: miz@vejprty.cz tel.: 731 449 167 Vejprtský drozd - propozice

Více

Místní Informační Zpravodaj

Místní Informační Zpravodaj Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK 17. března 2011 náklad 500 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty 431 91 e-mail: miz@vejprty.cz tel.: 731 449 167 5ČÍSLO Nové pracoviště provozu

Více

Místní Informační Zpravodaj

Místní Informační Zpravodaj Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK 27. října 2011 náklad 450 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty 431 91 e-mail: miz@vejprty.cz tel.: 731 449 167 Zahájení tanečních se blíží 19

Více

Místní Informační Zpravodaj

Místní Informační Zpravodaj Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK 10. května 2012 náklad 450 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty 431 91 e-mail: miz@vejprty.cz tel.: 731 449 167 8ČÍSLO VEJPRTY BÄRENSTEIN LÉKÁRNA

Více

Čtvrtletník obce Dlouhoňovice

Čtvrtletník obce Dlouhoňovice DLO HOŇOVICKÝ Čtvrtletník obce Dlouhoňovice CENA 6 Kč OBČASNÍK č. 62 2/2014 Setkání s důchodci Poslední květnová neděle patřila dlouhoňovickým důchodcům. Pozvání přijalo 73 spoluobčanů a strávili příjemné

Více

Slovácké hody 2006. č. 2 / 2006 Vydává Obecní úřad, 687 09 Boršice 7, IČO: 290823, v počtu 850 ks. MK ČR E 10096. Toto číslo vyšlo dne 7. 4.

Slovácké hody 2006. č. 2 / 2006 Vydává Obecní úřad, 687 09 Boršice 7, IČO: 290823, v počtu 850 ks. MK ČR E 10096. Toto číslo vyšlo dne 7. 4. č. 2 / 2006 Vydává Obecní úřad, 687 09 Boršice 7, IČO: 290823, v počtu 850 ks. MK ČR E 10096. Toto číslo vyšlo dne 7. 4. 2006 Slovácké hody 2006 Opět se blíží měsíc říjen, měsíc, kdy naše obec slaví císařské

Více

Vyvážení žump a septiků. Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08

Vyvážení žump a septiků. Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08 4 Vyvážení žump a septiků. J. Moudrý ml. Farma Lipnice 412 582 984 602 462 892 Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08 Kam kráčíš kamenický fotbale? Ozvali se nám

Více

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č.12 1. července 2010 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA Motto dne: REDAKČNÍ RADA ŽAMBERSKÝCH LISTŮ PŘEJE VŠEM NAŠIM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO, V POHODĚ PROŽITÉ DNY DOVOLENÉ A DĚTEM KRÁSNÉ PRÁZDNINY! Kdo neumí odpočívat,

Více

HORECKÝ ZPRAVODAJ 06/2013

HORECKÝ ZPRAVODAJ 06/2013 HORECKÝ ZPRAVODAJ 06/2013 NAŠE ŠKOLA MÁ VELKÉ JUBILEUM Základní škola v Horce nad Moravou k mému životu neodmyslitelně patří. Můj život je s ní spjat vlastně od dětství. Řídícím byl kdysi můj dědeček Jindřich

Více

noviny Slezskoostravské Adventní koncert pomohl měsíčník pro obyvatele obvodu Slezská Ostrava ročník XVIII leden 2010 zdarma

noviny Slezskoostravské Adventní koncert pomohl měsíčník pro obyvatele obvodu Slezská Ostrava ročník XVIII leden 2010 zdarma Slezskoostravské noviny ANTOŠOVICE HEŘMANICE HRUŠOV KOBLOV KUNČICE KUNČIČKY MUGLINOV měsíčník pro obyvatele obvodu Slezská Ostrava ročník XVIII leden 2010 zdarma Starosta ocenil občany Na Emu vede nová

Více

Místní Informační Zpravodaj

Místní Informační Zpravodaj Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK 6. prosince 2012 náklad 400 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty 431 91 e-mail: miz@vejprty.cz tel.: 731 449 167 21 ČÍSLO VEJPRTY BÄRENSTEIN

Více

MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK 9, BŘEZEN 2015, ČÍSLO 1

MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK 9, BŘEZEN 2015, ČÍSLO 1 MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK 9, BŘEZEN 2015, ČÍSLO 1 V květnu oslavíme 70. let od ukončení 2. světové války. Pomník padlým mochovským občanům na Husově náměstí v Mochově v této válce. Foto P. Hanušová ÚVODNÍ

Více

Dělej, co můžeš, s tím, co máš, tam, kde jsi. THEODORE ROOSEVELT NÁSEDLOVICE

Dělej, co můžeš, s tím, co máš, tam, kde jsi. THEODORE ROOSEVELT NÁSEDLOVICE Dělej, co můžeš, s tím, co máš, tam, kde jsi. THEODORE ROOSEVELT letos ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU 2012 2 Prosinec 2012 Už dorůstá nová generace stárků Foto: Jiří Kobzinek Letošní stárci s dětmi Foto: Jiří

Více

občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012

občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012 Ořechovský Louskáček občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012 Vybíráme z obsahu: Připravili jsme 2. ročník Velikonočního jarmarku Zúčastnili jsme se slavností vína v Uh. Hradišti Opravujeme kapli sv. Václava

Více

LUŽICKÝ ZPRAVODAJ 1/2011 ČTVRTLETNÍK OBCE LUŽICE. Vesnice Jihomoravského kraje roku 2009

LUŽICKÝ ZPRAVODAJ 1/2011 ČTVRTLETNÍK OBCE LUŽICE. Vesnice Jihomoravského kraje roku 2009 LUŽICKÝ ZPRAVODAJ 1/2011 ČTVRTLETNÍK OBCE LUŽICE Vesnice Jihomoravského kraje roku 2009 Foto titulní strana: Oldřich Mikulica - Mládě kukačky obecné u rákosníka zpěvného Krojový ples 13. školní ples Foto:

Více

Zprávy z fotbalového oddílu

Zprávy z fotbalového oddílu Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e červenec srpen 2012 Zprávy z fotbalového oddílu na straně 12 Z obsahu... Zprávy z rady městské části...2 Změny jízdních řádů autobusů

Více