Plán dopravní obslužnosti území Středočeský kraj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán dopravní obslužnosti území Středočeský kraj"

Transkript

1 Plán dopravní obslužnosti území Středočeský kraj Zásady objednávky regionální dopravy pro období

2 Obsah Úvod Charakteristika území a stanovení přepravních potřeb Analýza dopravní obslužnosti kraje a prognóza jejího vývoje Popis dopravní sítě Popis dopravní obslužnosti kraje Analýza veřejné drážní osobní dopravy a prognóza jejího vývoje Souhrnná analýza veřejné drážní osobní dopravy Analýza jednotlivých železničních tratí a prognóza jejich vývoje Analýza veřejné linkové dopravy a prognóza jejího vývoje Souhrnná analýza veřejné linkové dopravy Analýza veřejné linkové dopravy v jednotlivých okresech a prognóza jejího vývoje Vývoj integrovaných dopravních systémů, jejich analýza a plánovaný vývoj 35 3 Reakce na připomínky dotčených subjektů Monitoring Seznam použitých informačních zdrojů Seznam obrázků Seznam tabulek Seznam příloh Seznam zkratek... 46

3 Úvod V souladu se zákonem č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, zpracoval Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje Plán dopravní obslužnosti území Středočeského kraje. Tento zákon uděluje povinnost státu v zastoupení Ministerstvem dopravy a jednotlivým krajům zveřejnit plán dopravní obslužnosti území na období nejméně 5 let a to prvním rokem od data 1. ledna Zveřejněn bude způsobem umožňující dálkový přístup. Plán dopravní obslužnosti území popisuje 5 výše uvedeného zákona, který uvádí: Cílem dopravního plánování je vytvářet podmínky pro hospodárné, efektivní a účelné zajišťování dopravní obslužnosti a vzájemnou spolupráci státu, krajů a obcí při této činnosti. Dopravní plánování vychází z páteřních spojů veřejné drážní osobní dopravy při zajišťování dopravní obslužnosti. Plán dopravní obslužnosti území obsahuje zejména: a) popis zajišťovaných veřejných služeb v přepravě cestujících, b) předpokládaný rozsah poskytované kompenzace, c) časový harmonogram uzavírání smluv o veřejných službách a postup při uzavírání těchto smluv, d) harmonogram a způsob integrace, pokud se stát a kraje podílejí na organizaci integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících. V následujících kapitolách je podrobněji popsána dopravní obslužnost Středočeského kraje a naznačen předpokládaný vývoj dopravního systému, ať z pohledu rozsahu dopravy, tak z pohledu vývoje integrovaného dopravního systému, či plánu výběrových řízení, uzavírání smluv s dopravci atd. 3

4 1 Charakteristika území a stanovení přepravních potřeb Středočeský kraj jako vyšší územně samosprávný celek byl vytvořen v roce Charakteristika veřejné dopravy ve Středočeském kraji se odvíjí od specifik tohoto kraje. Svojí rozlohou je největším a počtem obyvatel nejlidnatějším krajem v České republice (dle ČSÚ k obyvatel). Sousedí celkem s 8-mi dalšími kraji, z čehož jeden je uprostřed - Hlavní město Praha. Středočeský kraj sousedí konkrétně s těmito kraji: Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Vysočina, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a Hlavní město Praha Veřejná doprava má největší spádovost do hlavního města, dále pak do okresních měst, potažmo do 26-ti obcí s rozšířenou působností, mezi které patří: Benešov, Beroun, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Čáslav, Černošice, Český Brod, Dobříš, Hořovice, Kladno, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Kutná Hora, Lysá nad Labem, Mělník, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště Neratovice, Nymburk, Poděbrady, Příbram, Rakovník, Říčany, Sedlčany, Slaný, Vlašim a Votice. Obrázek 1 Obce s rozšířenou působností ve Středočeském kraji Zdroj: [3] Nejlidnatějším okresem Středočeského kraje je okres Kladno (dle ČSÚ k obyvatel), naopak populačně nejmenším je okres Rakovník (dle ČSÚ k obyvatel). Největší přírůstek počtu obyvatel mají z důvodu suburbanizace v oblasti okolo Prahy okresy Praha-východ a Praha-západ. Mezi další města, která jsou úzce svázána s Prahou a jejichž význam roste vysokým tempem patří Kladno a Milovice. Úzká vazba s hlavním městem a hustá dopravní síť činí polohu kraje mimořádně výhodnou. Kraj je pro Prahu významným zdrojem pracovních sil, doplňuje pražský průmysl, zásobuje Prahu potravinami a poskytuje Praze svůj rekreační potenciál. Ve srovnání s odvětvovou strukturou zaměstnanosti v ČR je ve Středočeském kraji nadprůměrně zastoupena průmyslová výroba a zemědělství, naopak podíl stavebnictví a služeb na celkové zaměstnanosti je nižší, oblast služeb však vykazuje v posledních letech progresivní růst. 4

5 Stěžejními průmyslovými odvětvími Středočeského kraje jsou strojírenství, chemie a potravinářství. ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav je podnikem celostátního významu, obdobně tomu je u výrobce malých aut v TPCA Czech, s.r.o. Kolín. Několika významnějšími podniky je zastoupeno i sklářství, keramika a polygrafie. Ústup zaznamenaly dříve tradiční obory těžba uhlí, ocelářství a kožedělný průmysl. Vzhledem ke krásné a zajímavé krajině jsou mnohá místa Středočeského kraje vyhledávanými cíli turistů. Leží zde několik chráněných krajinných oblastí, z nichž mezi nejvýznamnější patří Český ráj, biosférická rezervace UNESCO Křivoklátsko nebo geologicky zajímavý Český kras se známými Koněpruskými jeskyněmi. Oblíbeným místem tuzemských i zahraničních rekreantů jsou toky téměř všech zdejších velkých řek - Berounky, Jizery, Labe i Sázavy. Kraj je proslaven i vzácnými historickými památkami patří mezi ně především hrady jako Karlštejn, Křivoklát, Konopiště, Kokořín a Český Šternberk. Prakticky všechna města ve Středočeském kraji se právem mohou pyšnit středověkým historickým centrem. Skutečnou perlou mezi nimi je bezpochyby Kutná Hora, která je zapsána na seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Ale i ostatní města jako Kolín, Mělník, Mladá Boleslav, Slaný, Kladno, Beroun, Rakovník, Příbram, Benešov a další mají co nabídnout. 2 Analýza dopravní obslužnosti kraje a prognóza jejího vývoje V této kapitole je podrobně popsána dopravní obslužnost Středočeského kraje z pohledu veřejné drážní osobní dopravy, veřejné linkové dopravy, vývoje integrovaného dopravního systému, přípravy výběrových řízení a naznačen předpokládaný vývoj dopravní obslužnosti ve střednědobém a dlouhodobém časovém horizontu. 2.1 Popis dopravní sítě Středočeský kraj má kromě Prahy nejhustší, ale také nejpřetíženější dopravní síť v republice. Přes území kraje vedou do hlavního města historicky radiálně uspořádané hlavní železniční i silniční tranzitní sítě. Své zastoupení v kraji má i vodní doprava. Jedinou vodní cestu v ČR pro vnitrostátní i mezinárodní přepravu představuje v současné době Labsko-vltavská vodní cesta, přibližně 3/4 její délky procházejí územím kraje. Mapa dopravní infrastruktury je uvedena v příloze č Popis dopravní obslužnosti kraje Zajištění dopravní obslužnosti vyplývá ze zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 194/2010), který ji definuje takto: Dopravní obslužností se rozumí zabezpečení dopravy po všechny dny v týdnu především do škol a školských zařízení, k orgánům veřejné moci, do zaměstnání, do zdravotnických zařízení poskytujících základní zdravotní péči a k uspokojení kulturních, rekreačních a společenských potřeb, včetně dopravy zpět, přispívající k trvale udržitelnému rozvoji územního obvodu. Rozsah dopravní obslužnosti kraje v souladu se zákonem č. 194/2010 a 129/2000, o krajích (krajské zřízení) stanovuje kraj ve své samostatné působnosti. Konečný rozsah takové dopravy je závislý na přepravních potřebách obyvatel a zároveň na finančních možnostech kraje. Do značné míry rozsah dotované dopravy ovlivňují ekonomické faktory s celostátním dopadem, mezi které patří například: růst inflace a zvyšování cen vstupů - ceny pohonných hmot, maziv, pryžových obručí, elektřiny apod. Výrazně se na objednávce veřejné dopravy podepisují také legislativní opatření vlády ČR, mezi které patří například zvýšení sazby DPH, zvýšení odměn řidičů za čekání, zvýšení mýtného na pozemních komunikacích apod. 5

6 Schválení většiny legislativních opatření je záležitost, která se nedá s určitou přesností předvídat dopředu, a proto může v objednávce veřejné dopravy docházet k nepředvídatelným výkyvům. I přesto je snahou Středočeského kraje zajistit optimální dopravní obslužnost kraje. Dopravní obslužnost Středočeského kraje se skládá z veřejné drážní osobní dopravy a veřejné linkové dopravy. Oba tyto subsystémy veřejné dopravy jsou popsány v následujících kapitolách. Středočeský kraj kromě toho také přispívá na provoz přívozů a historických vlaků Analýza veřejné drážní osobní dopravy a prognóza jejího vývoje Železniční doprava tvoří páteřní systém veřejné dopravy, který ve Středočeském kraji přepravuje ročně desítky milionů cestujících. Železniční doprava tvoří významnou součást celého dopravního systému. Kromě funkce páteřní dopravy ve vztahu k autobusové dopravě plní také funkci napájecí pro dálkovou železniční dopravu, kterou objednává Ministerstvo dopravy. Role železniční dopravy v přepravě cestujících je nepostradatelná, a proto je snaha Středočeského kraje o udržení rozsáhlého objemu objednávané železniční dopravy a též o její postupný rozvoj. Specifikem Středočeského kraje je sousední kraj Hlavní město Praha, který leží uprostřed Středočeského kraje a v oblasti železniční dopravy tvoří jeden z nejdůležitějších železničních dopravních uzlů v ČR. Svůj podstatný význam má tento železniční uzel jak pro dopravu dálkovou, tak i regionální. V neposlední řadě jde však i o vzájemnou koordinaci dálkové a regionální dopravy dohromady. Železniční uzel z důvodu koordinace příjezdů a odjezdů vlaků v rámci tzv. integrovaného taktového jízdního řádu určuje časové polohy jednotlivých vlaků, které pak mají z důvodu koordinace vliv i na časy příjezdů a odjezdů vlaků po celém Středočeském kraji. Omezujícím faktorem pro úpravy železničních jízdních řádů je omezená kapacita železničních tratí, které jsou především na hlavních radiálních tratích směrem do Prahy na hranici vyčerpání volné kapacity. Z těchto důvodů je železniční doprava, na rozdíl od autobusové dopravy, náročnější na tvorbu jízdních řádů. Z těchto důvodů je nutné úzce spolupracovat s Hlavním městem Prahou a vzájemně se dohodnout na podobě jízdních řádů, které musí vyhovovat technologickým časům v rámci železničního uzlu Praha a zároveň musí časové polohy vlaků vyhovovat přepravním potřebám ve Středočeském kraji Souhrnná analýza veřejné drážní osobní dopravy Středočeský kraj objednává pravidelnou regionální železniční dopravu na celkem 45 tratích (do tohoto počtu není započítáno označení tratí se souhrnnou dopravou ve vazbě na Prahu tratě 011, 091, 171, 221 a 231). Na rozdíl od autobusové dopravy je provoz regionální železniční dopravy dotován pouze z finančních prostředků kraje, žádná z obcí Středočeského kraje na tento provoz nepřispívá. Dopravce V současné době zajišťuje železniční osobní dopravu v závazku veřejné služby pro Středočeský kraj jediný dopravce - České dráhy, a.s. (dále jen ČD). Smluvní zajištění V roce 2009 byla s ČD uzavřena smlouva na 10 let, čili do roku Celkový rozsah dopravy Z přehledu historie objednávky železniční dopravy vyplývá z meziročního porovnání trend navyšování rozsahu železniční dopravy průměrně o cca 1,5 %. V roce 2011 byl tento trend zastaven vlivem ekonomické recese a předpokládá se, že další rozvoj objemu dopravy bude minimální až na určité výjimky, které se týkají dlouhodobých projektů rozvoje železniční 6

7 dopravy ve vazbě na rozvoj železniční infrastruktury (např. v okrese Praha-západ). Podrobnější informace k jednotlivým železničním tratím jsou uvedeny v následující kapitole. Každoročně dochází též k nárůstu objemu finančních prostředků pro účely úhrady prokazatelné ztráty z provozování veřejné drážní osobní dopravy. Je to dáno především zvyšujícími se nároky cestujících na přepravu mezi Středočeským krajem a Prahou, kde (nejen) z důvodu nárůstu obyvatel v důsledku pražské suburbanizace dochází k nárůstu počtu cestujících. Další výrazný vliv na výši kompenzace má obnova vozového parku, ke kterému dochází za finanční podpory Evropské unie. Přehled rozsahu objednávané veřejné drážní osobní dopravy a výše kompenzace Středočeského kraje za posledních 5 let je uvedena v tabulce 1. Tabulka 1 Rok Celkový rozsah veřejné drážní osobní dopravy Veřejná drážní osobní doprava Středočeský kraj Rozsah [mil. Km] Změna rozsahu [%] Kompenzace [mil. Kč] Změna kompenzace [%] , ,4 0,8 794,8 4, ,9 3,7 900,1 13, ,1 1,4 928,7 3, ,1* 0* 946* 1,9* * - předpoklad Zdroj: [1] Na úhradě prokazatelné ztráty z provozování regionální veřejné drážní osobní dopravy se podílí svými finančními prostředky i stát. Středočeský kraj uzavřel se státem Memorandum o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou (dále jen Memorandum). V případě snížení spolufinancování státu na objednávce regionální železniční dopravy může dojít k úměrnému snížení objemu objednávané dopravy. Podíl státu je však natolik významný, že při náhlému výpadku financování může dojít k zásadnímu ohrožení provozu regionální železniční dopravy. Tabulka 2 Kvantitativní ukazatele ve veřejné drážní osobní dopravě Rok Počet cestujících Vývoj [%] Počet vozidel , ,6 233 Zdroj: [1] Z výše uvedené tabulky je patrné, že objem přepravených cestujících se ročně pohybuje okolo 40 milionů cestujících. I když se tato čísla zdají být ustálená, na jednotlivých tratích dochází k neustálému vývoji přepravní poptávky a nabídky. Obecně vzato, na málo frekventovaných regionálních tratích bývá zpravidla postupný úbytek cestujících, naproti tomu na hlavních tratích do/z Prahy je zaznamenán pravidelný nárůst cestujících. Vzhledem k neustále se zvyšujícím nárokům cestujících zde sehrává důležitou roli konkurenceschopnost železniční dopravy s dopravou silniční, především individuální automobilovou dopravou Analýza jednotlivých železničních tratí a prognóza jejich vývoje V této kapitole jsou uvedeny podrobnější informace týkající se objednávky veřejné drážní osobní dopravy ve vztahu k následujícímu období jízdních řádů (dále jen JŘ) 2011/2012, střednědobému a dlouhodobému výhledu. Pro každou trať je sledována přepravní poptávka a je uveden plánovaný či předpokládaný vývoj přepravní nabídky. 7

8 Z celkového hlediska by vzhledem k přepravní poptávce bylo vhodné postupně rozvíjet síť spěšných vlaků, které by zajišťovaly rychlé spojení mezi hlavními sídly Středočeského kraje (zejména obce s rozšířenou působností) a Hlavním městem Prahou. Mezi rychlými vlaky dálkové dopravy a zastávkovými osobními vlaky regionální dopravy by tak vznikl nový segment zrychlených spěšných vlaků s pravidelným provozem ve významných časových obdobích v průběhu dne. V současné době jsou na vybraných hlavních tratích částečně spěšné vlaky již zavedeny v období nejvytíženější dopravní špičky. Jednotlivé železniční tratě s objednávkou regionální dopravy: 010 (Praha -) Kolín - Česká Třebová/ 011 Souhrnná doprava Praha Kolín Zaznamenána stabilizovaná přepravní poptávka. Nepředpokládá se výrazná změna rozsahu objednávané dopravy ani změna dopravního modelu. Podle skutečného vývoje přepravní poptávky, která se může změnit například rozvojem území v blízkosti Hlavního města Prahy, lze zvažovat zkrácení provozního intervalu v dopravní špičce v úseku Český Brod Praha z 30 minut na 15 minut, nebo doplnění provozu o zrychlené spěšné vlaky. Též se zvažuje možnost propojení s tratí 060 a zavedením přímého vedení vlaků z Nymburka přes Poříčany do Prahy. Jedná se však o velmi vytížený úsek této trati, který může vyžadovat stavební úpravy. 012 Pečky Kouřim Zaznamenána kolísavost přepravní poptávky. 014 Kolín Ledečko Zaznamenán mírný meziroční pokles počtu cestujících. 8

9 020 (Praha -) Velký Osek - Hradec Králové Choceň Zaznamenán mírný meziroční nárůst počtu cestujících. 060 Poříčany Nymburk Zaznamenán mírný meziroční pokles počtu cestujících. Zvažuje se možnost zavedení přímých pravidelných vlaků z Nymburka přes Poříčany do Prahy (propojení s tratí 010 (011)). 061 Nymburk Jičín Zaznamenán mírný meziroční pokles počtu cestujících. 062 Chlumec nad Cidlinou Křinec Zaznamenán mírný meziroční pokles počtu cestujících. 063 Bakov nad Jizerou Kopidlno Objednávka snížena o první ranní pár vlaků. Zaznamenán stálý meziroční pokles počtu cestujících. Předpokládá se postupné snižování objednávky. 9

10 Vzhledem k velmi nízkému vytížení spojů na této trati je pravděpodobné ukončení provozu. 064 Mladá Boleslav - Stará Paka Zaznamenán meziroční nárůst počtu cestujících. Pro zvýšení počtu cestujících na této trati lze uvažovat o vybudování nových železničních zastávek: - Mladá Boleslav - obchodní zóna (u OD Interspar) - Mladá Boleslav - Koněvova v místě křížení tratí 070 a 064 s ulicí Koněvova na rozhraní Mladé Boleslavi a obce Čejetice (v místě bývalé zastávky "Mladá Boleslav zastávka) - Dolní Bousov západ - Březno u Mladé Boleslavi obec Zvažuje se navýšení vlakové dopravy mezi zastávkami Mladá Boleslav hl.n. a Mladá Boleslav město z důvodu zajištění návaznosti na vlaky regionální a dálkové dopravy ze/do stanice Mladá Boleslav hl.n. Dále by bylo vhodné opětovné vybudování výhybny Březno u Mladé Boleslavi (obnovení druhé koleje v bývalé stanici), aby bylo možné zavést v ranní špičce pracovního dne osobní vlaky v půlhodinovém taktu v ostatních částech dne využívat trať jako odklonovou pro nákladní dopravu. 070 Praha Turnov Zaznamenán meziroční nárůst počtu cestujících. Uvažuje se nad vybudování nových zastávek ve městě Neratovice. Vhodné by bylo umístění zastávky u sídliště v blízkosti základních škol dovoz žáků ke škole a zároveň odvoz cestujících ze sídliště ve směru do Prahy a zpět a další zastávka v místní části Mlékojemy část města není s centrem spojena silnicí, přes řeku vede pouze cesta pro pěší a jízdní kola. Rostoucí potenciál přeprav na této trati a tím i potřeba navýšení počtu spojů si vyžaduje zdvojkolejnění trati v úseku Praha-Čakovice Měšice, v případě příliš vysoké finanční náročnosti tohoto projektu pouze do Hovorčovic. 071 Nymburk - Mladá Boleslav Zaznamenána stabilizovaná přepravní poptávka. 10

11 Je potřeba zajistit zvýšení kapacity této trati (vybudování nových výhyben Nepřevázka a Straky, modernizace zabezpečovacího zařízení stávajících stanic). Realizace optimálně v období let z důvodu předpokládaného přetížení trati nákladní dopravou. Velký vliv na kapacitu tratě má výrazně rostoucí množství nákladních přeprav mladoboleslavské automobilky. Nemá-li nárůst nákladní dopravy působit negativně na veřejnou osobní dopravu, je nutné zvýšit kapacitu této trati. V současné době se nepředpokládá výrazná změna rozsahu objednávané dopravy ani změna 072 Lysá nad Labem - Ústí nad Labem západ Zaznamenán mírný meziroční pokles přepravní poptávky. 074 Čelákovice Neratovice Zaznamenán mírný meziroční nárůst přepravní poptávky. 076 Mladá Boleslav Mělník Zaznamenána stabilizovaná přepravní poptávka. 11

12 080 Bakov nad Jizerou Jedlová Zaznamenána stabilizovaná přepravní poptávka. 090 (Praha -) Vraňany Dečín/ 091 Souhrnná doprava Praha Vraňany Zaznamenán mírný meziroční nárůst přepravní poptávky. Podle skutečného vývoje přepravní poptávky, která se může změnit například rozvojem území v blízkosti Hlavního města Prahy, lze zvažovat zkrácení provozního intervalu v dopravní špičce v úseku Kralupy nad Vltavou Praha z 30 minut na 15 minut, nebo doplnění provozu o zrychlené spěšné vlaky. 092 Neratovice - Kralupy nad Vltavou Zaznamenán mírný meziroční pokles přepravní poptávky v pracovní den a nárůst o víkendech. 093 Kralupy nad Vltavou Kladno Oproti předešlému období JŘ byl upraven počet spojů z důvodu snížení objednávky dálkových vlaků na trati 120. Objednávka se snížila o dva spoje a u dalších cca 4 vlaků bylo upraveno provozní období v návaznosti na přípoje k/od rychlíků na trati 120. Zaznamenán mírný meziroční nárůst přepravní poptávky. 12

13 094 Vraňany - Lužec nad Vltavou Zaznamenán mírný meziroční pokles přepravní poptávky. V případě klesajícího trendu přepravní poptávky je pravděpodobné snižování počtu objednávaných spojů. V případě dlouhodobého klesajícího trendu přepravní poptávky je pravděpodobné zastavení provozu na této trati. 095 Vraňany Zlonice V úseku Vraňany Straškov objednává a financuje dopravu Ústecký kraj. V Úseku Zlonice Straškov, objednávaným a financovaný Středočeským krajem, zaznamenán mírný meziroční pokles přepravní poptávky. V případě klesajícího trendu přepravní poptávky je pravděpodobné snižování počtu objednávaných spojů. V případě dlouhodobého klesajícího trendu přepravní poptávky je pravděpodobné zastavení provozu na této trati. 110 Kralupy nad Vltavou Louny Zaznamenán mírný meziroční pokles přepravní poptávky. V současné době se nepředpokládá změna rozsahu objednávané dopravy. Na této trati je potřebná modernizace zabezpečovacího zařízení v zastávce Zvoleněves z důvodu zrychlení dopravy, z čehož plyne možnost rovnoměrného rozložení spojů v obou směrech v návaznosti na taktovou dopravu na trať 091 v Kralupech nad Vltavou. V současné době se nepředpokládá výrazná změna rozsahu objednávané dopravy. 111 Kralupy nad Vltavou Velvary Zaznamenán mírný meziroční nárůst přepravní poptávky. Uvažuje se o vybudování nových železničních zastávek ve městě Kralupy nad Vltavou v části Zeměchy. V této lokalitě dochází k nové výstavbě domů, která je v plánu se i nadále rozšiřovat. 13

14 120 Praha - Kladno Rakovník Zaznamenán meziroční nárůst přepravní poptávky. V současné době se nepředpokládá výrazná změna rozsahu objednávané dopravy ani změna Další mírné navýšení přepravní poptávky pravděpodobně vnikne zavedením provozu na úseku trati 122 Hostivice Rudná u Prahy, čímž vznikne pro cestující od/do Kladenska nová přepravní relace (s přestupem v Hostivici). Vzhledem k tomu, že tato trať spojuje Hlavní město Prahu s největším městem Středočeského kraje Kladnem, tak by bylo vhodné navázat na dlouhá léta připravovaný projekt zmodernizování této trati, jejíž součástí by mělo být zdvojkolejnění, zavedení moderního zabezpečovacího zařízení, peronizace stanic a elektrifikace. Bez realizace modernizace této trati není možné zkracovat interval vlakových spojů, nasadit moderní vlakové soupravy a tím nabídnout cestujícím dostatečně kvalitní a rychlé železniční spojení s Prahou. Z tohoto důvodu je také v relaci Kladno Praha provozováno značné množství autobusových spojů. Uvažuje se též o vybudování železničního napojení na letiště Praha - Ruzyně. Své opodstatnění by jistě našlo i napojení přímých vlakových spojení s tratí 122 ve směru do Prahy. 121 Hostivice Podlešín Na této trati Středočeský kraj provoz neobjednává a v současné době o zavedení nových dotovaných spojů neuvažuje. 122 Praha - Hostivice - Rudná u Prahy Na základě redukce vlaků dálkové dopravy na trati 120 byly upraveny časové polohy některých vlaků v poledních a večerních hodinách, aby navazovaly na osobní vlaky tratě 120 místo na neobjednané rychlíky. Rozsah objednávané regionální dopravy je oproti předešlému období JŘ nezměněn. Zaznamenán mírný meziroční nárůst přepravní poptávky. V současné době se připravuje zavedení provozu na novém úseku této trati v důsledku vybudování nových železničních zastávek v oblasti obcí Hostivice, Chýně a Rudná. Tato trať vytvoří spojnici mezi tratěmi 120 v uzlové stanici Hostivice a 173 v uzlové stanici Rudná u Prahy. Zavedení nového provozu je plánováno na prosinec 2012 k pravidelné změně jízdních řádů. Podle analýzy vývoje přepravní poptávky je pravděpodobné průběžné navyšování počtu spojů na této trati. V dlouhodobém časovém horizontu se zvažuje využití této trati též pro vedení vlaků směrem od Kladna a umožnění cestujícím přímé spojení k metru trasy B, což představuje zastávka Praha-Smíchov Na Knížecí. Dále se zvažuje zprovoznění železničního napojení k pražské stanici metra Zličín. 124 Lužná u Rakovníka Chomutov V důsledku zrušení veškerých vlaků dotovaných Ministerstvem dopravy dochází ke změně dopravního modelu, na kterém se podílejí od JŘ 2011/2012 pouze krajští objednatelé 14

15 Středočeský a Ústecký kraj. Z původních dvou párů spěšných vlaků objednávaných kraji se objednávka zvyšuje na 3 páry spojů s celotýdenním provozem a o dalším 4. páru spojů s provozem od pátku do neděle se v současné době jedná. V současné době je přepravní poptávka v pracovní dny stabilizována, o víkendech naměřen nárůst počtu cestujících. V důsledku razantní změny dopravního modelu na této trati bude vývoj přepravní poptávky sledován a v závislosti na ní bude přistoupeno k návazným opatřením. Lze uvažovat nad přidáním dalších vlakových spojů pro postupné znovuvytvoření pravidelné celodenní dopravní nabídky. V dlouhodobém výhledu budou učiněna opatření v závislosti na vývoji přepravní poptávky ve střednědobém období. 126 Most Rakovník Zaznamenána stabilizovaná přepravní poptávka. 161 Rakovník - Bečov nad Teplou Zaznamenána stabilizovaná přepravní poptávka. 162 Rakovník Mladotice Zaznamenána stabilizovaná přepravní poptávka. 170 (Praha-) Beroun - Plzeň Cheb/ 171 Souhrnná doprava Praha - Beroun Na této trati došlo v objednávce 2011/2012 ke snížení objemu dálkové dopravy objednávané z pozice MDČR. Došlo ke zrušení vybraných rychlíků v Relacích Praha-Plzeň a Praha-České 15

16 Budějovice (přes žst. Zdice), které mají návaznost na trať 200. V důsledku neobjednání těchto rychlíků bylo nutné učinit patřičné časové úpravy regionálních vlaků. V určitých časech došlo tímto omezením ke komplikacím v zajištění přepravních vazeb v rámci Středočeského kraje i v rámci nadregionální vazby mezi Prahou a Středočeským krajem. V důsledku těchto změn došlo k nutnosti úpravy regionální dopravy při zachování stejného objemu dopravy odpovídajícímu období 2010/2011. Nepodařilo se však z technologických důvodů (oběhy vozidel a omezená kapacita dráhy) nahradit ranní rychlík R1242 nově objednaný s provozem pouze v pondělí, který mimo funkce vlaku dálkové dopravy plnil též funkci přepravy regionální mezi Berounskem a Příbramskem. Problém by vyřešilo zastavení ranního vlaku Ex 350 ve Zdici, kde je ve stejný čas přípoj na osobní vlak ve směru na Příbram a Březnici. Ministerstvo však zastavování vlaků kategorie Ex ve Zdici nepřipouští. Z těchto důvodů je potřeba se dopravním modelem regionálních vlaků na trati 170 a 200 nadále zabývat. Další důležitou problematikou trati 170 je postupná modernizace této tratě jakožto 3. tranzitního železničního koridoru. Tato modernizace přinese nejen zrychlení a zkvalitnění dálkové dopravy, ale i dopravy regionální. V době stavebních prací je však provoz omezen výlukami. V roce 2011 a 2012 se jedná především o stavební práce v oblasti Hořovicka. Z hlediska přepravní poptávky byl zaznamenán meziroční nárůst počtu cestujících. Ve střednědobém výhledu je nutné nadále počítat se stavebními pracemi na této trati. Od roku 2013 jsou plánované stavební práce v úseku Beroun Praha. Tento úsek je z hlediska provozu nejvíce zatížený. Z hlediska regionální dopravy je plánovaný plný, případně částečný provoz v průběhu stavebních prací. Z důvodu výluk traťových kolejí je v plánu využít tratě 173 pro odklony vlaků dálkové dopravy. Z tohoto důvodu dojde ke stavebním úpravám též na trati 173. Stavební práce na 3. koridoru potrvají minimálně celé střednědobé období ( ). Modernizace a stavební úpravy na této trati mají za cíl zkrácení jízdních dob vlaků a zvýšení provozní spolehlivosti této tratě. Ve spolupráci s Hlavním městem Prahou je pravděpodobné vybudování obratové kolejové spojky v žst. Mokropsy pro účely obratů vlakových souprav a možnosti zavedení intervalu pražské příměstské dopravy v období dopravní špičky 10 minut. V dlouhodobém časovém horizontu se předpokládá především změna konceptu dálkové dopravy v důsledku dokončení modernizace této trati a zahájení výběrových řízení na dopravce z iniciativy MDČR. Předpokládáme, že časové polohy dálkových vlaků z pohledu propustnosti tratě a časových návazností ovlivní regionální dopravu co nejméně. Z pohledu návazností mezi regionální a dálkovou dopravou je brána především stanice Beroun s nejvýraznějším tahem směrem do/z Prahy. 172 Zadní Třebaň Lochovice Zaznamenán mírný meziroční nárůst přepravní poptávky. 16

17 173 Praha-Smíchov Beroun Provoz zajišťují vozidla řady 810, která jsou v období dopravní špičky kapacitně vytížená. Zaznamenán mírný meziroční nárůst přepravní poptávky. V roce 2012 se předpokládá výstavba nových železničních zastávek v centru Rudné a na okraji obce Jinočany. Z důvodu předpokládaného navýšení přepravní poptávky je nutné nasazení kapacitnějšího vozidla. Předpokladem je nasazení vozidla řady 814 Regionova. V roce 2012 či 2013 se předpokládá také dokončení výstavby nových železničních zastávek v obvodu obcí Hostivice a Chýně na trati 122. V první etapě zahájení provozu v úseku trati 122 se plánuje vytvoření přestupní vazby v žst. Rudná. Z tohoto důvodu bude důležité sledovat vývoj počtu cestujících v dopravní špičce, zda-li kapacita vozidla řady 814 bude dostačující. Ke konci střednědobého období (tj. cca rok ) se předpokládá zdvojení soupravy v úseku Nučice Praha. Na trati 173 bude v průběhu roku 2012 probíhat rekonstrukce trati z důvodu využití v roce 2013 jako odklonovou trať pro vlaky dálkové dopravy převedené z tratě 170 (171) v úseku Beroun Praha, kde budou probíhat stavební práce za účelem modernizace 3. tranzitního koridoru. V průběhu rekonstrukce trati a plánovaných výluk bude v určitých časových obdobích doprava zajištěna formou náhradní autobusové dopravy. Trať 173 se bude rekonstruovat především za účelem zvýšení kapacity tratě (vybudování nové výhybny, stavební úpravy vedení tratě, zvýšení úsekových rychlostí apod.). V průběhu využití této tratě jako odklonové pro dálkové vlaky se z důvodu vyčerpané kapacity dráhy nepředpokládá ve vytížených časech navyšování počtu spojů. Ukončení odklonů dálkových vlaků je závislé na ukončení stavebních prací na trati 170 (171), které se předpokládá cca v roce Přesný harmonogram ukončení stavebních prací není v současné době k dispozici. Po skončení využívání této tratě jako odklonové (viz odstavec výše), se uvažuje o využití uvolněné kapacity tratě pro zkrácení intervalu vlaků regionální dopravy. Technické parametry tratě budou pravděpodobně umožňovat zkrácení intervalu ve špičce z 30 minut na 20 minut. Optimální by z hlediska dopravní technologie byl interval 15 minut, ale předpokládá se, že technické parametry tratě to neumožní. 174 Beroun Rakovník Zaznamenán mírný meziroční pokles přepravní poptávky. 200 Zdice Protivín Oproti předešlému JŘ 2010/2011 byly učiněny změny v časech některých regionálních vlaků v důsledku neobjednání vybraných vlaků dálkové dopravy. Dopravní model této trati je řešen společně s tratí 170, ke které se připojuje v uzlové stanici Zdice. Na trati 200 byl zaznamenán meziroční nárůst přepravní poptávky. 17

18 Dají se očekávat drobné změny v důsledku neobjednání vybraných vlaků dálkové dopravy. V současné době se kromě drobných úprav nepředpokládá zásadní změna rozsahu objednávané dopravy ani změna 203 Březnice Strakonice V návaznosti na úpravy vlaků na trati 200 byly učiněny drobné časové úpravy vlaků. Zaznamenána stabilizovaná přepravní poptávka. 204 Březnice - Rožmitál pod Třemšínem V důsledku omezení rychlíků na přípojné trati 200 byly upraveny četnosti provozu vybraných vlaků regionální dopravy a u jednoho osobního vlaku učiněna změna časové polohy. Zaznamenána stabilní přepravní poptávka. Počet přepravených cestujících se však pohybuje ve velmi nízkých hodnotách. V případě klesajícího trendu přepravní poptávky je pravděpodobné snižování počtu objednávaných spojů. V případě dlouhodobého klesajícího trendu přepravní poptávky je pravděpodobné zastavení provozu na této trati a nahrazení provozu autobusy. 210 Praha - Vrané nad Vltavou - Čerčany, Vrané nad Vltavou Dobříš Na této trati dochází k drobným časovým úpravám v důsledku nasazení vozidla řady 814 Regionova. Zaznamenána stabilizovaná přepravní poptávka. V současné době se nepředpokládá výrazná změna rozsahu objednávané dopravy. Zvažují se možnosti zavedení taktového jízdního řádu. Je vhodné otevřít jednání o modernizaci této tratě. V současné době se nepředpokládá výrazná změna rozsahu objednávané dopravy. 212 Čerčany - Světlá nad Sázavou Zaznamenán mírný meziroční pokles přepravní poptávky. 18

19 220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice)/ 221 Souhrnná doprava Praha - Benešov u Prahy Zaznamenán meziroční nárůst přepravní poptávky v úseku Benešov u Prahy Praha a mírný pokles přepravní poptávky v úseku Benešov u Prahy - Tábor. Tento pokles poptávky je však pravděpodobně způsoben probíhající stavební činností a výlukami z důvodu modernizace této trati jakožto 4. tranzitního železničního koridoru. V současné době se nepředpokládá výrazná změna rozsahu objednávané dopravy ani změna V současné době se nepředpokládá výrazná změna rozsahu objednávané dopravy ani změna Je možné zvažovat doplnění dopravní špičky o zrychlené spěšné vlaky. 222 Benešov u Prahy - Trhový Štěpánov Zaznamenán mírný meziroční pokles přepravní poptávky. V současné době se nepředpokládá změna rozsahu objednávané dopravy. Možné zvažovat propojení této vlakové linky s vlaky na trati Olbramovice Sedlčany Zaznamenán mírný meziroční pokles přepravní poptávky v pracovní dny a nárůst přepravní poptávky o víkendech. 230 (Praha -) Kolín - Havlíčkův Brod/ 231 Praha - Lysá nad Labem Kolín Rozsah objednávané regionální dopravy je oproti předešlému období JŘ nezměněn, učiněny pouze drobné časové úpravy regionálních vlaků v důsledku redukce vlaků dálkové dopravy. V úseku Kolín Havlíčkův Brod zaznamenán mírný meziroční nárůst přepravní poptávky, v úseku Kolín Lysá nad Labem Praha má přepravní poptávka neustálený trend. 19

20 V současné době se nepředpokládá zásadní změna rozsahu objednávané dopravy ani změna V úseku Lysá nad Labem Praha lze zvažovat zkrácení intervalu v dopravní špičce ze současných 30 minut na 15 minut. Tento záměr může vyžadovat nutné stavební úpravy. 232 Lysá nad Labem Milovice Tato trať zaznamenala v roce 2009 razantní změnu dopravního modelu, když byla dokončena elektrifikace a umožnil se tak provoz přímých vlaků v relaci Milovice Praha. Tuto dopravu zajišťují moderní elektrické jednotky řady 471. Dopravní model je v pracovní den stavěn na kombinaci přímých spojů do Prahy se spoji, které přijíždějí do Lysé nad Labem k přestupu na navazující vlaky. Rozsah objednávané regionální dopravy na období JŘ 2011/2012 je oproti předešlému období JŘ nezměněn. O víkendech dochází k pravidelnému nasazení motorové jednotky řady 814 Regionova namísto kapacitně již nepostačujícího motorového vozu řady 810 (tato změna vozby řešena již od června roku 2011). Na této trati je zaznamenán výrazný meziroční nárůst přepravní poptávky. V současné době se nepředpokládá výrazná změna rozsahu objednávané dopravy ani změna V současné době se nepředpokládá výrazná změna rozsahu objednávané dopravy ani změna Tato trať je však součástí plánu výstavby 5. železničního tranzitního koridoru, který umožní rychlé železniční spojení Prahy, Mladé Boleslavy a Liberce. V této relaci totiž v současné době neexistuje dostatečně konkurenceschopná dráha oproti silniční infrastruktuře. Rok zahájení výstavby této železniční tratě není v současné době znám. 235 Kutná Hora - Zruč nad Sázavou Zaznamenán meziroční nárůst přepravní poptávky. 236 Čáslav - Třemošnice Rozsah objednávané regionální dopravy je oproti předešlému období JŘ nezměněn, dochází pouze k drobným časovým změnám jednotlivých spojů. Zaznamenán mírný meziroční pokles přepravní poptávky. 20

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Doprava a dopravní infrastruktura významný faktor rozvoje regionů Středočeský kraj Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Středočeský kraj

Více

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Dva IDS v jedné aglomeraci: PID a SID založena 1993 celé území Prahy a 1/3 území SČK metro, tramvaje, železnice, autobusy,

Více

ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ

ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVĚĚ Charakteristika sítě veřejné dopravy v systému PID Druh dopravy Metro Příměstská Městské Příměstské Tramvaje železnice autobusy autobusy Počet linek denní provoz

Více

Zařízení republikové úrovně (provozované státem) se na území kraje nevyskytují (neuvažujeme-li detašovaná pracoviště).

Zařízení republikové úrovně (provozované státem) se na území kraje nevyskytují (neuvažujeme-li detašovaná pracoviště). PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE ČERVEN 2013 3.11 Občanská vybavenost sociální infrastruktura Do sociální infrastruktury zahrnujeme zejména zařízení charakteru veřejných

Více

Inovace pro efektivní energetiku, dopravu a stavebnictví statutárního města OSTRAVY 11. 9. 2013, VŠB TU Ostrava

Inovace pro efektivní energetiku, dopravu a stavebnictví statutárního města OSTRAVY 11. 9. 2013, VŠB TU Ostrava Inovace pro efektivní energetiku, dopravu a stavebnictví statutárního města OSTRAVY 11. 9. 2013, VŠB TU Ostrava ROZVOJ ÚZEMÍ A VYVOLANÁ DOPRAVA Ing. Petr Hofhansl, Ph.D. AF CITYPLAN s.r.o., Jindřišská

Více

3.10 Bydlení. 3.10.1 Intenzita bytové výstavby

3.10 Bydlení. 3.10.1 Intenzita bytové výstavby PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE ČERVEN 2013 3.10 Bydlení 3.10.1 Intenzita bytové výstavby V následujícím textu porovnáváme údaje před rokem 2000 a pozdější. Období 2001-2011

Více

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel ČISTÁ MOBILITA Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Pavel Surý generální ředitel Praha, 16. 2. 2015 Příčiny růstu poptávky v příměstské dopravě: zvyšující se atraktivita a konkurenceschopnost

Více

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Středočeského kraje 2011

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Středočeského kraje 2011 Celkové pořadí Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Středočeského kraje 2011 Podnikatelské prostředí (více detailů v tabulce č. 2) Kvalita lokality (více detailů v tabulce

Více

Rozvoj příměstské a městské železnice v pražské aglomeraci

Rozvoj příměstské a městské železnice v pražské aglomeraci Přednášející: Bc. Marek Binko České dráhy, a.s., www.cd.cz Co chceme fungující systém příměstské a městské železnice jako integrovanou součást systému veřejné dopravy osob dopravu, která svou kvalitou

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Návrh vedení linek a obsluhy území Dopravní obsluha území 1, rozsah řešeného území systém městské dopravy systém regionální dopravy součást integrovaného dopravního

Více

CNG v Praze a Středočeském kraji Ing. Jan Žákovec Pražská plynárenská, a.s.

CNG v Praze a Středočeském kraji Ing. Jan Žákovec Pražská plynárenská, a.s. CNG v Praze a Středočeském kraji Ing. Jan Žákovec Pražská plynárenská, a.s. Výhody CNG vozidel Ekologické výhody CNG vozidel Směrnice EU o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva zajistit vybudování

Více

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ)

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) DOPRAVA DO/Z BEDŘICHOVA KONCEPT DOPRAVY V RELACI JABLONEC N.NIS. BEDŘICHOV Na základě charakteristik produkce a atrakce je třeba posuzovat

Více

SROVNÁNÍ JÍZDNÍCH DOB VLAK VS. MHD

SROVNÁNÍ JÍZDNÍCH DOB VLAK VS. MHD SROVNÁNÍ JÍZDNÍCH DOB VLAK VS. MHD linka vlaku trasa čas jízdy vlakem čas jízdy MHD (v minutách) S1 Masarykovo nádraží - Klánovice 19 41 S2 Masarykovo nádraží - Horní Počernice 16 26 S3 Satalice - Hlavní

Více

Páteřní linky v Praze i v zahraničí

Páteřní linky v Praze i v zahraničí Páteřní linky v Praze i v zahraničí Ing. Martin Jareš, Ph.D., ROPID ROPID Regionální organizátor Pražské integrované dopravy 1/13 Hierarchizace sítě linek především ve velkých městech je potřeba zjednodušit

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

8. České dopravní fórum

8. České dopravní fórum AŽD Praha s.r.o. 8. České dopravní fórum Kolejová doprava v městských aglomeracích Ing. Zdeněk Chrdle, AŽD Praha 27. dubna 2012 Osnova Současný stav Vyšší využití železniční infrastruktury pro přepravu

Více

Srovnání principů dopravní obslužnosti ve Spolkové republice Německo a v Rakousku Tomáš Nigrin Jiří Dujka

Srovnání principů dopravní obslužnosti ve Spolkové republice Německo a v Rakousku Tomáš Nigrin Jiří Dujka Srovnání principů dopravní obslužnosti ve Spolkové republice Německo a v Rakousku Tomáš Nigrin Jiří Dujka Cíl příspěvku Popis a srovnání definice dopravní obslužnosti v Německu a Rakousku (včetně rámcového

Více

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Ing. Jindřich Kušnír Ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy Železnice síťový dopravní mód, efektivita závislá

Více

Integrace Mělníka a Neratovic

Integrace Mělníka a Neratovic Integrace Mělníka a Neratovic Základní principy integrace jednotný regionální dopravní systém založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro, tramvaje), autobusová doprava je organizována

Více

Návrhy souhrnného jízdních řádů Praha/Kralupy n/v-neratovice-mělník-kokořín-mšeno-houska-doksy-mladá Boleslav/Česká Lípa Letní prázdniny - sobota

Návrhy souhrnného jízdních řádů Praha/Kralupy n/v-neratovice-mělník-kokořín-mšeno-houska-doksy-mladá Boleslav/Česká Lípa Letní prázdniny - sobota Návrhy souhrnného jízdních řádů Praha/Kralupy n/v--mělník--mšeno-houska--mladá Boleslav/Česká Lípa Linka / Trať t 076 t 076 250086 t 070 t 072 t 076 t 070 t 072 155731 250017 t 092 250086 t 070 t 072 t

Více

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Výchozí situace: INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY - suburbanizace roste počet cest přes hranici město / region - nekoordinované jízdní řády bez (garantované) návaznosti spojů - souběžné vedení spojů / druhů

Více

Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna

Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna Úvod Při pohledu do mapy současné železniční sítě v okolí Prahy je zřejmá disproporce mezi severozápadním sektorem a zbývajícím územím. Zatímco

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 25. srpna 2015 57921/ENV/15 Ing. Hejhal 267 122 730

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 25. srpna 2015 57921/ENV/15 Ing. Hejhal 267 122 730 ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

Praha olympijská a železnice

Praha olympijská a železnice Praha olympijská a železnice duben 2007 Bc. Marek Binko Budou-li v hlavním městě Praze pořádány olympijské hry, bude to mj. i neopakovatelná příležitost pro realizaci rozsáhlých investic do infrastruktury,

Více

270 Č. Třebová Zábřeh Olomouc Přerov Hranice Bohumín

270 Č. Třebová Zábřeh Olomouc Přerov Hranice Bohumín Novinky v jízdním řádu vlaků 2014 025 Dolní Lipka Hanušovice - Na základě požadavku Pardubického kraje jsou objednány o víkendu 4 páry vlaků, jeden je veden také v pátek (v Hanušovicích nově příjezd v

Více

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Czech Raildays 2013, Ostrava 18. 6. 2013 Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ// prezident www.svazcestujicich.cz

Více

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Benchmarking Říčany projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností 1 1 SO ORP Říčany charakteristika území Správní obvod obce s

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Financování MHD

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Financování MHD ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Financování MHD DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST Nedotovaná -komerční Dotovaná - v závazku veřejné služby ZÁVAZEK VEŘEJNÉ SLUŽBY závazek, který dopravce přijal ve veřejném

Více

Výhled investic SŽDC

Výhled investic SŽDC Výhled investic SŽDC Železniční dopravní cesta 2014 8. 10. 4.2014 Celková alokace OPD (obě prioritní osy v mld. Kč) Stav čerpání OPD 1 (stav ke 28. 2. 2014) 68,7 70,0 60,0 39,7 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0

Více

ČSAD SVT Praha, s.r.o.

ČSAD SVT Praha, s.r.o. ČSAD SVT Praha, s.r.o. Budování celostátních informačních a odbavovacích systémů RNDr. Jan Kotík, jednatel Obsah O společnosti ČSAD SVT Praha, s.r.o. Celostátní systém předprodeje autobusových jízdenek

Více

Integrace řešení pro mobilitu zítřka

Integrace řešení pro mobilitu zítřka Integrace řešení pro mobilitu zítřka Konference: Inteligence procesní infrastruktury jako podpora čisté mobility ve městech Dr. Martina Mannová Praha, 20. září 2012 Integrace řešení pro mobilitu zítřka_0001-2012

Více

Integrace Neratovic a Mělníka

Integrace Neratovic a Mělníka Integrace Neratovic a Mělníka Výhody integrované dopravy jedna jízdenka na všechno zvýhodněné předplatní jízdenky s neomezeným počtem cest návaznost a koordinace jízdních řádů on-line informace pro cestující

Více

Zavedení taktového provozu na tratích 225 a 227

Zavedení taktového provozu na tratích 225 a 227 Prosinec 2012 Zavedení taktového provozu na tratích 225 a 227 Zlepšení vlakového spojení Telče, Jihlavy, Havlíčkova Brodu a jejich okolí Shrnutí stavu vlakového spojení Telč Jihlava / Havlíčkův Brod, návrh

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Investiční příležitosti ve Středočeském kraji

Investiční příležitosti ve Středočeském kraji Regionální prezentace Investiční příležitosti ve Středočeském kraji Regionální kancelář pro Středočeský kraj a Prahu Jakub Munzar Základní údaje 14% území ČR 1,14 mil. Obyvatel Kraj nemá vlastní krajské

Více

Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha. 06.06.2013 Trendy evropské dopravy

Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha. 06.06.2013 Trendy evropské dopravy Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha 06.06.2013 Trendy evropské dopravy KOLEJOVÉ NAPOJENÍ 1. Výkony Letiště Václava Havla Praha 2. Spojení letiště se spádovou oblastí 3. Analýza okolních letišť

Více

Číslo 11/2015. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 12. června 2015 Vydává Ministerstvo dopravy

Číslo 11/2015. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 12. června 2015 Vydává Ministerstvo dopravy PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 11/2015 12. června 2015 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Oddíl A: Věci přepravní a tarifní... 2 024/11/2015

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015 1 V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila ITI Olomoucké metropolitní oblasti konference Olomouc, 29.4.2015 1. Část jak vidím město a obec 2. Část data 3. Část principy plánů udržitelné

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Zkušenosti z regionálních clearingů

Zkušenosti z regionálních clearingů Zkušenosti z regionálních clearingů pro konferenci Platební karty v dopravě pořádanou SDT na MD 1.3.2007 RNDr. Jan Kotík, jednatel RNDr. Jiří Zdobnický, jednatel Mgr. Bohumír Bartušek, poradce ředitele

Více

Současný stav využívání BČK v oblastech ČR a clearing. RNDr. Jan Kotík, obchodní ředitel ČSAD SVT Praha s.r.o.

Současný stav využívání BČK v oblastech ČR a clearing. RNDr. Jan Kotík, obchodní ředitel ČSAD SVT Praha s.r.o. Současný stav využívání BČK v oblastech ČR a clearing RNDr. Jan Kotík, obchodní ředitel ČSAD SVT Praha s.r.o. BČK Středočeský kraj Mifare Standard, Mifare DESFire Vydává většina dopravců Aplikace Časové

Více

ODBOR OSOBNÍ DOPRAVY A PŘEPRAVY Krajské centrum Liberec

ODBOR OSOBNÍ DOPRAVY A PŘEPRAVY Krajské centrum Liberec České dráhy, a.s. - Generální ředitelství ODBOR OSOBNÍ DOPRAVY A PŘEPRAVY Krajské centrum Liberec Zpracovatel : Ing. Pavel Jaško, tel. 972 365 045 Dne 10. prosince 2006 vstoupí v platnost nové jízdní řády

Více

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum Investiční Memorandum HOTEL ZÁMEK Vysoký Újezd 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail: info@svoboda-williams.com www.svoboda-williams.com Obsah Údaje o projektu 1 Investiční příležitost

Více

Požadavky na železniční infrastrukturu na území Prahy a Středočeského kraje ve vazbě na potřeby objednavatelů regionální dopravy

Požadavky na železniční infrastrukturu na území Prahy a Středočeského kraje ve vazbě na potřeby objednavatelů regionální dopravy 1/34 Dokument pro společné zasedání Výboru pro dopravu Středočeského kraje a Výboru pro dopravu a evropské fondy Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 14. 5. 2015 Požadavky na železniční infrastrukturu na území

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Schéma tratí v okolí Prahy

Schéma tratí v okolí Prahy Schéma tratí v okolí Prahy Současný stav Kladno je největší město Středočeského kraje (téměř 70 tis) a do Prahy z něj směřuje vůbec nejvíc pravidelných dojíždějících v celé ČR (zdroj ČSÚ) Železniční trať

Více

Dopravní fórum Praha. Ing. Jiří Martínek Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy SŽDC s. o.

Dopravní fórum Praha. Ing. Jiří Martínek Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy SŽDC s. o. Dopravní fórum Praha Ing. Jiří Martínek Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy SŽDC s. o. 5. 1. 2012 Reorganizace SŽDC od 1. 1. 2012 Organizační jednotka Původní počet organizačních jednotek Počet org. jednotek

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Autobusová výluka v Řeporyjích. Číslo 05 / 2014 Vyšlo 27. 2. 2014. Obsah. Změny na jednotlivých linkách PID

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Autobusová výluka v Řeporyjích. Číslo 05 / 2014 Vyšlo 27. 2. 2014. Obsah. Změny na jednotlivých linkách PID INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 05 / 2014 Vyšlo 27. 2. 2014 Obsah Autobusová výluka v Řeporyjích... 1 Výstavba vlakové zastávky v Podbabě omezí provoz vlaků... 2 Nové trasy linek 160 a 359 v oblasti Roztok

Více

Průzkum: ve Středočeském kraji se nejlépe podniká v Benešově

Průzkum: ve Středočeském kraji se nejlépe podniká v Benešově Průzkum: ve Středočeském kraji se nejlépe podniká v Benešově Tisková zpráva 21. listopadu 2012 Spokojenost podnikatelů s přístupem radnice, vstřícnost a ochota úředníků, rychlost vyřizování agendy nebo

Více

Území kraje je vymezeno územím okresů:

Území kraje je vymezeno územím okresů: Jihočeský kraj jako vyšší územní samosprávný celek České republiky byl vytvořen v roce 2000. Do května 2001 se jmenoval Budějovický kraj. K 1. 1. 2003 bylo v Jihočeském kraji zřízeno 17 správních obvodů

Více

Problematika odbavovacích systémů založených na BČK z pohledu organizátorů IDS

Problematika odbavovacích systémů založených na BČK z pohledu organizátorů IDS Problematika odbavovacích systémů založených na BČK z pohledu organizátorů IDS Standardizace cesta k interoperabilitě Dopravní telematika v praxi Katowice 28. 9. 2010 Aleš Stejskal ČAOVD Čipové karetní

Více

11. Manažerské shrnutí

11. Manažerské shrnutí 11. Manažerské shrnutí Závěry z analýzy současného stavu veřejné dopravy v Jihočeském kraji (JčK) ve vztahu k zavádění IDS: Před samotným zaváděním IDS je nutné zejména dořešit: převedení některých komerčních

Více

220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice

220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice 220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice IDS TA Tábor - Planá nad Lužnicí km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 8201 2 1 Sp 1931 8203 8261 Sp 1839 R 626 4 R 1541 8207 8263 8265 R 633 2513

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Železnice a přestupní terminály v České republice

Železnice a přestupní terminály v České republice CZECHBUS 2014 Železnice a přestupní terminály v České republice Ing. Michal Váňa, Ph.D. odbor strategie Praha, 19. 11. 2014 Proč využívat železniční dopravu? Je rychlá a relativně spolehlivá, plnoprávné

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice

220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice 220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice IDS TA Tábor - Planá nad Lužnicí km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 8201 2 1 Sp 1931 8203 8261 Sp 1839 R 626 4 R 1541 8207 8263 8265 R 633 2513

Více

Kulatý stůl Energeticky efektivní městská doprava. Ing. Věra Fuksová Jednatelka společnosti

Kulatý stůl Energeticky efektivní městská doprava. Ing. Věra Fuksová Jednatelka společnosti Kulatý stůl Energeticky efektivní městská doprava Ing. Věra Fuksová Jednatelka společnosti tis. Kč Vývoj prokazatelné ztráty a tržeb v autobusové dopravě Finanční prostředky na úhradu prokazatelné ztráty

Více

1) Vyhodnocení a stanovení priorit budoucích komunikací dle ZÚR Stč.kraje (SUDOP a.s., CityPlan, 03.2010)

1) Vyhodnocení a stanovení priorit budoucích komunikací dle ZÚR Stč.kraje (SUDOP a.s., CityPlan, 03.2010) 3.6 Veřejná dopravní infrastruktura 3.6.1 Vyhodnocení podkladů předaných od poskytovatelů a studií zpracovaných v období od poslední verse ÚAP předané podklady od ŘSD - silnice I/16 upřesnění záměru ZÚR

Více

Středočeský kraj Příjemné místo k žití. MVDr. Josef Řihák hejtman Středočeského kraje

Středočeský kraj Příjemné místo k žití. MVDr. Josef Řihák hejtman Středočeského kraje Středočeský kraj Příjemné místo k žití MVDr. Josef Řihák hejtman Středočeského kraje Rozpočet Středočeského kraje celkové příjmy: 15 958 906 000 Kč celkové výdaje: 15 929 419 000 Kč v roce 2013 se podařilo

Více

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury 6 DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury Pilíř: Sledovaná složka/objekt: Ekonomický Dopravní infrastruktura Kriteria jevu (procesu): Název jevu (procesu):

Více

ROLE NÁRODNÍHO DOPRAVCE VE VEŘEJNÉ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ V ČR

ROLE NÁRODNÍHO DOPRAVCE VE VEŘEJNÉ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ V ČR ROLE NÁRODNÍHO DOPRAVCE VE VEŘEJNÉ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ V ČR Doc. Dr. Ing. Roman Štěrba 16.6.2015 ČESKÉ DRÁHY, A.S. - KLÍČOVÝ HRÁČ OSOBNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY A STRATEGICKÝ PODNIK PRO ČESKOU EKONOMIKU Národní

Více

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha UDRŽITELNÁ DOPRAVA V PRAZE 5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha Jak lze zavádět udržitelnou (čistou) dopravu? Evropská unie (DG TREN) definuje řadu oblastí

Více

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ pro železniční odbočnou větev Česká Třebová Přerov II. tranzitního železničního koridoru (TŽK) 1. TEN-T označení

Více

Informační memorandum k nemovitosti. Skladová hala nájem nemovitosti Říčany u Prahy

Informační memorandum k nemovitosti. Skladová hala nájem nemovitosti Říčany u Prahy Informační memorandum k nemovitosti Skladová hala nájem nemovitosti Říčany u Prahy Obsah 1) POPIS NEMOVITOSTI.. 3 A) ADRESA. 3 B) PŘEDMĚT NÁJMU.. 3 C) POPIS LOKALITY. 3 D) DOPRAVNÍ SITUACE.. 3 E) POPIS

Více

Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění

Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění Mgr. Jiří Dufek MOTRAN Research, s.r.o. www.motran.info Cíl studie: přispět k diskusi o optimalizaci rozsahu a výše mýtného vytvořit podkladní materiál

Více

Ing. Jiří Witiska ředitel odboru plánování kapacit (O14) Konference ČD Cargo 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn, 1. - 3. 11.

Ing. Jiří Witiska ředitel odboru plánování kapacit (O14) Konference ČD Cargo 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn, 1. - 3. 11. Ing. Jiří Witiska ředitel odboru plánování kapacit (O14) Konference ČD Cargo 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn, 1. - 3. 11. 2011 1 Obsah prezentace 1. Zásady plánování v rámci EU 2. Proces přípravy

Více

Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus

Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus protekcionizmus náměstek ministra 1 Postup modernizace železniční infrastruktury Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury

Více

Zpráva o přepočtu ceny dopravního výkonu v MAD Česká Lípa pro rok 2013. Zpracoval: Ing. Luboš Weiss Dne: 1. července 2013 Přílohy: -

Zpráva o přepočtu ceny dopravního výkonu v MAD Česká Lípa pro rok 2013. Zpracoval: Ing. Luboš Weiss Dne: 1. července 2013 Přílohy: - Zpráva o přepočtu ceny dopravního výkonu v MAD Česká Lípa pro rok 2013 Zpracoval: Ing. Luboš Weiss Dne: 1. července 2013 Přílohy: - Obsah: 1. Základní informace a princip výpočtu ceny dopravního výkonu

Více

Optimalizace dopravní obslužnosti Kraje Vysočina drážní a veřejnou linkovou dopravou. Dílčí část A1, A2. Denis Sitora Rostislav Vašíček.

Optimalizace dopravní obslužnosti Kraje Vysočina drážní a veřejnou linkovou dopravou. Dílčí část A1, A2. Denis Sitora Rostislav Vašíček. RK-20-2015-36, př. 1 Počet stran: 9 Odborný zpracovatel optimalizace dopravní obslužnosti, jednotného tarifu a technické části zadávací dokumentace pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě

Více

Standardy dopravní obslužnosti- centrální strategie vs. krajské priority v podmínkách tržní ekonomiky s privatizací

Standardy dopravní obslužnosti- centrální strategie vs. krajské priority v podmínkách tržní ekonomiky s privatizací IX. seminář Telč 6.-7.10.2014 Standardy dopravní obslužnosti- centrální strategie vs. krajské priority v podmínkách tržní ekonomiky s privatizací Antonín Peltrám Síťové pojetí Hlavní předností železnic

Více

Návrh podporovaných oborů vzdělání

Návrh podporovaných oborů vzdělání Návrh podporovaných oborů vzdělání STROJÍRENSTVÍ A STROJÍRENSKÁ VÝROBA KKOV RVP kód Mechanik strojů a zařízení 2344L001 Mechanik strojů a zařízení 23-44-L/01 Mechanik seřizovač 2345L001 Mechanik seřizovač

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Novým ředitelem společnosti ROPID se stal Petr Tomčík

Novým ředitelem společnosti ROPID se stal Petr Tomčík Obsah INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 13 / 2015 Vyšlo 15. 07. 2015 Novým ředitelem společnosti ROPID se stal Petr Tomčík... 1 Letní tramvajové výluky 2015... 2 Železniční výluka na lince S6 od 11. 7. 2015...

Více

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E Úvodní informace Základním principem řešení v rámci této studijní rozvahy je ověření možností alternativního

Více

ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY

ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY APEX ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY Jednotný regionální dopravní systém, založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro, tramvaje), autobusová doprava je organizována

Více

st městského dopravního systému

st městského dopravního systému Trolejbusy jako součást st městského dopravního systému Konference Elektromobilita ve veřejné ejné dopravě František Vichta odbor veřejn ejné dopravy Ministerstvo dopravy České republiky Systém veřejné

Více

KONKURENCESCHOPNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY VE SROVNÁNÍ S OSTATNÍMI DRUHY DOPRAVY: OBECNÉ TEZE A SITUACE V ČR

KONKURENCESCHOPNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY VE SROVNÁNÍ S OSTATNÍMI DRUHY DOPRAVY: OBECNÉ TEZE A SITUACE V ČR KONKURENCESCHOPNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY VE SROVNÁNÍ S OSTATNÍMI DRUHY DOPRAVY: OBECNÉ TEZE A SITUACE V ČR Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D. Mgr. Martina Červenková Mgr. Lenka Marešová Geografický ústav Přírodovědecká

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 13 GEOGRAFIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

15 LET PŘESTUPNÍHO TARIFU PID

15 LET PŘESTUPNÍHO TARIFU PID 15 LET PŘESTUPNÍHO TARIFU PID Květen 2011 ÚVOD Významným mezníkem v historii Pražské integrované dopravy byl 1. červen 1996. Došlo totiž k zavedení přestupního tarifu, kde se cena jízdného již neodvíjela

Více

ČD BIKE představení produktu

ČD BIKE představení produktu ČD BIKE představení produktu Půjčovny kol ČD Doplňková služba ČD fungující již od roku 2003. V provozu od dubna do října každého roku. V roce 2014 aktuálně 73 železničních stanic v 9 krajích ČR s provozem

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

Variaposter. 252 x 119 NÁDRAŽÍ FORMÁT CENA + TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

Variaposter. 252 x 119 NÁDRAŽÍ FORMÁT CENA + TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ Variaposter Variaposter přináší mimořádně účinnou kombinaci středního formátu (3 x A0) a umístění ve výši očí. Variapostery jsou umístěné na nejfrekventovanějších místech nádraží, často ve spojení s moderními

Více

Integrované dopravní systémy z pohledu Mikroelektronika

Integrované dopravní systémy z pohledu Mikroelektronika Integrované dopravní systémy z pohledu Mikroelektronika Ing. Luboš Novotný Marketingový manažer fare collection and parking systems IDS Integrovaný dopravní systém (IDS) je: systém dopravní obsluhy určitého

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Letecká, vodní a veřejná doprava. Gestor MD Spolugestor MMR, MPO

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Letecká, vodní a veřejná doprava. Gestor MD Spolugestor MMR, MPO Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MD Spolugestor MMR, MPO Zahájení projektu 2011 Ukončení projektu 2025 Obsah, charakteristika projektu Popis stávající

Více

Železnice v IDS JMK a přestupní uzly. Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s.

Železnice v IDS JMK a přestupní uzly. Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s. Železnice v IDS JMK a přestupní uzly Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s. 1 Úvodní informace o IDS JMK IDS JMK v provozu od 1. ledna 2004. Příští rok budeme slavit 10. výročí vzniku. Nyní zaintegrována veškerá

Více

Informační a řídící systémy v IDS

Informační a řídící systémy v IDS INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Informační a řídící systémy v IDS Jan Šimůnek ROPID Integrované dopravní systémy 22.11.2011 1 ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS Jednotný regionální dopravní systém, založený na preferenci

Více