Dej Bůh štěstí tomuto pivovaru

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dej Bůh štěstí tomuto pivovaru"

Transkript

1 22 Industriální stopy Dej Bůh štěstí tomuto pivovaru Píše se rok 2000 a dva naivní pivovarozpytci objíždějí zaniklé pivovary, až se zastaví v Kostelci nad Černými lesy. První pohled není nijak ohromující, přesto objekt kupují. Teprve potom si kladou otázku: Co s tím? Těžko hledají odpověď. Všechno se rozpadá pod rukama i pod nohama. Přesto se dala parta nadšenců do práce a výsledek překvapil i je samotné. Investice, jak známo, do potravinářského průmyslu zabývajícího se výrobou alkoholických nápojů po roce 1948 neproudily a na objektu to bylo znát. Nicméně se pozvolna rozjíždí rekonstrukce. Nejprve jen malicherným vyklízením svinčíku a očistou areálu od novodobých přístaveb, příček, sociálních bytů, nadčasových betonových podlah. Celkově se vyvezlo přes 9000 kubíků suti. Museli jsme prodat původní ležácké tanky ve sklepě, abychom mohli zachránit střechy, říkají Milan Starec a Tomáš Vodochodský, jednatelé společnosti Dej Bůh štěstí spol. s r.o., kteří objekt zakoupili. Nechyběla vize Účelem zásadního rozhodnutí koupě rozsáhlého zdevastovaného pivovaru byly tři podstatné motivy. Předně to bylo získání rozsáhlého skladovacího areálu pro velká množství pivovarských technologií ze stále se zavírajících a bouraných pivovarských provozů a následné zprovoznění pivovarského muzea. V druhé řadě to bylo využití technologických prostor pro rozsáhlé gastronomické aktivity, což je podstatný způsob obchodní činnosti společnosti. Pod gastronomickými aktivitami se skrývá pivovarský zájezdní hostinec, pořádání slavností, rautů, svateb, firemních školení, sportovních turnajů, zážitkové gastronomie, teambuildingů a dalších aktivit v zajímavých industriálních prostorách. V neposlední řadě to je vlastní vaření piva, dříve velmi oblíbeného černokosteleckého výčepního a ležáku, v původních pivovarských technologiích, které v pivovaru zůstaly, a doplnění o dobové chybějící technologie z pivovarů rušených a bouraných. Srážka s realitou Zpočátku byly práce zaměřeny na záchranu objektů samotných, opravy střech, odstraňování letitých náletů a opravy mnoha statických poruch. A nalijme si čistého vína: práce probíhaly pomalu a ne zcela koncepčně, ale ve svém, bez úvěrů a s láskou. Ono to mělo své kouzlo, během postupného a pomalého uvádění objektu do původního stavu dle dobových stavebních plánů člověk pochopil množství souvislostí odkrytých až stavbou, říká Milan Starec. Všechny práce si majitelé vždy řídili, vymýšleli a vedli sami s pomocí svých zaměstnanců. V případě speciálních prací šlo samozřejmě o externí firmy. Tímto způsobem dochází neustále k rekonstrukci původních prostor a tím > Dvůr pivovaru

2 Industriální stopy 23 Navázání na přerušenou tradici První zmínka o vaření piva v Kostelci nad Černými lesy (do roku 1920 jako Černý Kostelec) byla spojena s povýšením vsi na město roku Tehdy se vařilo v režii černokosteleckých měšťanů. Vrchnostenský pivovar při zámku byl prvně zmíněn roku 1544 a od roku 1623 rozlehlé černokostelecké panství včetně významného pivovaru patřilo mocným Liechtensteinům. V polovině 18. století činila roční produkce vrchnostenského pivovaru více než 8000 hektolitrů piva! Roku 1836 pivovar naproti zámku lehl popelem a v letech došlo k výstavbě zcela nového pivovaru se sladovnou na zelené louce v místech, kde stojí dodnes. Tento pivovarský nový areál byl vystavěn nejenom technologicky na úrovni, ale i jeho architektonická hodnota nesla typické klasicistní prvky a nezanedbatelný estetický rozměr. Budovy pivovaru byly vystavěny do tvaru písmene U, kde všechny okenní a dveřní otvory striktně dodržovaly vertikální a horizontální linie. Sladovna a pivovar od sebe byly odděleny průjezdem, uprostřed areálu stál osmiboký žentour a mezi žentourem a pivovarem se sladovnou stála osmiboká kašna, vše naprosto osově symetricky. Kolem celého areálu probíhal ohradní zdobný kamenný plot přesně kopírující komplex budov ve shodné vzdálenosti. Projektantem stavby byl s největší pravděpodobností stavební inženýr černokosteleckého panství Matěj Čermák nebo jeho syn Vilém Čermák. Stavbu samotnou provedl věhlasný pražský stavitel Jan Ripot a jednalo se o jeden z největších pivovarů v širokém okolí. Z doby výstavby se částečně dochovala plánová dokumentace. Pivovar byl vystavěn na výrobu piva metodou svrchního kvašení, což bylo již v polovině 19. století změněno na metodu spodního kvašení. Stavebně to představovalo především výstavbu nového chladného hospodářství. V letech došlo k významné přestavbě pivovaru na parní pohyb a byly vybudovány nové ležácké sklepy s lednicemi. Z této přestavby se taktéž dochovala podrobná projektová dokumentace. Roku 1924 odkoupili pivovar od knížete Jana II. z Liechtensteinu hostinští z Černokostelecka a zřídili akciovou společnost. V této době došlo k poslední víceméně zdařilé stavební změně pivovarského areálu a to přístavbě bednárny, požahovny, cejchovny, umývárny sudů a umývárny lahví při sladovně. Z roku 1943 se dochovaly třetí a poslední stavební plány pivovaru dokazující jeho technologickou vyspělost. Po znárodnění v roce 1948 se již do pivovarského průmyslu neinvestovalo, kvantita nahradila kvalitu a technologie z 30. let 20. století sloužila až do ukončení provozu. Roku 1987 byla uvařena poslední várka a roku 1994 byl provoz ukončen definitivně. Tradice byla dočasně přerušena. k postupnému budování pivovarského muzea. Kupříkladu byla zcela nově zbudována strojovna s kompletní výbavou, sladovnické humno s renesančním náduvníkem a vzduchovým kompresorem, expozice humnového sladování, bednářská dílna, požahovna a další. Roku 2009 došlo ke zprovoznění stylové pivovarské restaurace v prostorech původních kanceláří, sociálního zázemí bývalých zaměstnanců, pivovarské prodejny, skladu chemikálií a archivu. Roku 2014 byly uvedeny do provozu a zkolaudovány první ubytovací kapacity s příznačným názvem Na valečce. Oceněná Černá svině Od počátku roku 2014 je oficiálně vařeno pivo v minipivovaru Šnajdr. Pojmenování minipivovaru nese jméno černokosteleckého sládka. Tímto označením je učiněn zásadní rozdíl mezi pivem > Život se do pivovaru vrací bednáři

3 24 Industriální stopy 03 Starý pivovarnický pozdrav Dej Bůh štěstí je historický stavovský pivovarnický pozdrav. Majitelé pivovaru jsou pivovarští odborníci specializující se na historické pivovarské technologie a architektonické uspořádání pivovarů a sladoven. Dlouhodobě se věnují odbornému výzkumu daného tématu, publikují a přednášejí v oboru, působí jako odborní poradci Národního památkového ústavu v oblasti industriálu a především zachraňují historické technologie z bouraných a nevyužívaných pivovarů a sladoven. Všechny výsledky své práce pak postupně představují široké veřejnosti v rámci prohlídkové trasy pivovarem. 03 > Ležácký sklep > Opravená kompresorovna z minipivovaru Šnajdr a velkého původního pivovaru, který se nachází dosud v rekonstrukci. Teprve pivo z původních historických technologií se bude honositi tradičními označeními Černokostelecká desítka a Černokostelecký ležák. Od začátku roku jede minipivovar na plný výkon, došlo k nezbytným rozšířením provozu a nosný produkt, tmavé speciální pivo s příznačným pojmenováním Černá svině, je v nabídce zájezdního hostince nastálo. Na deváté Jarní ceně českých sládků konané ve zvíkovském pivovaru v letošním roce získala Černá svině zlatou medaili ve své kategorii tmavých speciál ních piv. Této jediné a prestižní degustační slavnosti malých pivovarů se letos zúčastnilo 115 pivovarů se 430 vzorky piv. Obnova historických technologií Jedním z podstatných důvodů při koupi historického pivovaru bylo dochování původních technologií. Jednotlivé technologické celky se majitelé snaží restaurovat, doplnit chybějící části a především uvést do provozu. Většina vybavení pochází z 30. let minulého století a bylo vyrobeno u renomovaných českých strojírenských firem. Jedná se především o unikátní měděnou varní garnituru o objemu vyrážené mladiny 160 hektolitrů na přímý otop dřevem. Zde došlo k doplnění historických technologií, které byly v 90. letech ukradeny, a to scezovací baterie ze zrušeného vsetínského pivovaru, varních dvířek ze zrušeného kroměřížského pivovaru, regulačních klapek pod kotlem z bývalého pivovaru v Jincích, litinových roštů ze zbourané parní kotelny pivovaru v Bruntále, scezovacích plechů z asanovaného pivovaru v Golčově Jeníkově a mnoha dalších technologií. Stěžejní činností na varně je však vyzdívka zcela nového topného systému pod kotlem dle původní dispozice, čímž bude obnoven přímý otop varny dřevem a v Kostelci nad Černými lesy bude největší pivovarská varna na přímý otop na světě. Dalšími jedinečnými technologiemi jsou šrotovník od firmy Škoda Plzeň, ocelové chladicí štoky od firmy Novák&Jahn, měděný sprchový aparát na chlazení mladiny, otevřená spilka s ocelovými a dřevěnými káděmi, ležácký sklep a transportní obaly včetně dřevěných dubových sudů. Tradice žije Pivovar žije také kulturou a sportem. Mimo množství koncertů, beneficí či divadelních představení jsou v areálu pivovaru pořádány tradiční velké řemeslné trhy s hlavním tématem bednářského řemesla. Jedná se o jarní, tzv. Vysmolení, kde se před zraky ctěného obecenstva vysmolují dřevěné transportní sudy a z čerstvě vysmolených sudů je tradičními způsoby čepováno pivo, nebo podzimní, tzv. Vykulení, kdy se velké ležácké sudy vykulují ze sklepa a opra

4 Industriální stopy , 06 > Hostinec během přestavby a současné posezení vují. Ve sportovní rovině pivovar pořádá terénní výběhy krásnými černými lesy a běhy nesou název dle kilometráže a ne piva černokostelecká desítka a černokostelecká dvanáctka. Potom také různé koloběhy a další akce. Památkově chráněný žentour V areálu pivovaru se nachází unikátní osmiboký žentour, který je jako jediná stavba v pivovaru památkově chráněná. Zbytek areálu je součástí městské památkové zóny. V době výstavby nového pivovaru bylo černokostelecké panství velmi rozlehlé a nepřítomnost významnějšího vodního toku nedávala možnost funkce tradičním vodním mlýnům. Proto nově vystavěný žentour neměl být určen pouze účelu mletí sladu, ale měl zastat i funkci tradičního vodního mlýna. Z tohoto důvodu došlo k výstavbě obřího žentouru s důmyslně sestaveným samonosným krovem. Zřejmě však již při projektování stavby došlo k předimenzování velikosti žentouru, krov nebyl staticky samonosný a po přibližně dvaceti letech provozu došlo k ukončení mletí. Však přišly Pivovar, industriál a stavební inženýři Poprvé jsme se lépe poznali v roce 2001 při přípravě 1. Bienále technických památek, které jsme připravovali ve spolupráci s Dr. Benjaminem Fragnerem dnes Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT Praha, Ing. arch. Evou Dvořákovou tehdy i dnes Národní památkový ústav GŘ Praha. Historicky šlo o 1. Bienále Industriální stopy. Konferenčním centrem Bienále byla Stará pražská kanalizační čistírna dnes Ekotechnické muzeum a externím mimopražským centrem byl právě pivovar v Kostelci nad Černými Lesy. Bylo to v době, kdy nejrozšířenějším řešením objektů industriálního dědictví byla jejich demolice a využití povětšinou cenných pozemků, na kterých ony většinou již průmyslově nevyužívané objekty stály. Iniciativa inženýrů Ing. Milana Starce a Ing. Tomáše Vodochodského byla pro nás tehdy naprostým zjevením. Poznali jsme v té době kostelecký pivovar sice již z velké části uklizený, na úklidu tehdy inženýři pracovali již rok, ale z daleko větší části silně zanedbaný. Od té doby jsme s kolegy v úzkém kontaktu a nestačíme se divit, co vše již spolu se svými spolupracovníky dokázali, a obdivovat plány, které hodlají, a zcela jistě též uskuteční. Ing. Svatopluk Zídek Kolegium pro technické památky ČKAIT & ČSSI

5 26 Industriální stopy , 08 > Varna během a po opravě > Bednářská dílna nové technologie, nebylo již dále třeba mlít obilí tímto primitivním způsobem a objekt v dalších letech sloužil pouze ke skladovacím účelům. Žentour se na počátku 21. století nacházel v havarijním stavu a za pomoci prostředků ministerstva kultury se podařilo podstatnou část zachránit a uvést do nového života. Velmi náročnou realizaci oprav provedla specializovaná firma Durango z Liberce pod dohledem renomovaného statika Ing. Jana Vinaře. Nyní se zde konají svatby, rauty či koncerty a stavba samotná je cílem laických i profesních exkurzí. V současné době je zpracovávána žádost na prohlášení areálu pivovaru v Kostelci nad Černými lesy za kulturní památku včetně technologického movitého vybavení. 5 Ing. Milan Starec jednatel Dej Bůh štěstí spol. s r. o , 11 > Žentour před a po opravě krovu

ČERNOKOSTELECKÝ P I V O VÁ R PIVOVARSKÉ MUZEUM, PROHLÍDKY PIVOVÁRU, Praha Kutná Hora. Kostelec nad Černými lesy RODINNÉ OSLAVY,

ČERNOKOSTELECKÝ P I V O VÁ R PIVOVARSKÉ MUZEUM, PROHLÍDKY PIVOVÁRU, Praha Kutná Hora. Kostelec nad Černými lesy RODINNÉ OSLAVY, ČERNOKOSTELECKÝ ZÁJEZDNÍ P I V O VÁ R www.pivovarkostelec.cz Praha Kutná Hora Kostelec nad Černými lesy ZÁJEZDNÍ HOSTINEC, PIVOVARSKÉ MUZEUM, PROHLÍDKY PIVOVÁRU, KONCERTY, DIVADLA, KONFERENCE, ŠKOLENÍ,

Více

brownfieldů Regionální rozvojová agentura jižní Moravy

brownfieldů Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 2008 brownfieldů Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 1 2008 brownfieldů 2 Obsah Předmluva 3 Pivovar Tábor rekonstrukce a přestavba na objekt hotelového typu 4 Průmyslový areál Slavičín 8 Rekonstrukce

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI TRADICE A ROZMÍSTĚNÍ MALÝCH PIVOVARŮ V ČESKÉ REPUBLICE

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI TRADICE A ROZMÍSTĚNÍ MALÝCH PIVOVARŮ V ČESKÉ REPUBLICE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Katedra geografie Radka ŠPAČKOVÁ TRADICE A ROZMÍSTĚNÍ MALÝCH PIVOVARŮ V ČESKÉ REPUBLICE Diplomová práce Vedoucí práce: Doc. RNDr. Marián Halás, Ph.D

Více

Případové studie regenerace. Brownfieldů 2009. Regionální rozvojová agentura jižní Moravy

Případové studie regenerace. Brownfieldů 2009. Regionální rozvojová agentura jižní Moravy Případové studie regenerace Brownfieldů 2009 Případové studie regenerace Brownfieldů 2009 Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 1 Případové studie regenerace Brownfieldů 2009 2 obsah 2009 4 Předmluva

Více

VEDOUCÍ ÚSTAVU: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. arch. Miroslav Cikán

VEDOUCÍ ÚSTAVU: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. arch. Miroslav Cikán PIVOVAR V JINDŘICHOVĚ HRADCI DIPLOMNÍ PROJEKT 2012/2013 FA ČVUT ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE VEDOUCÍ ÚSTAVU: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. arch. Miroslav Cikán ASISTENT Mgr. art.

Více

Úvod Kotevní bod trasy. Klíčové lokality a navazující území. Grafická příloha: mapa 1 kotevní bod a klíčové lokality. Obsah

Úvod Kotevní bod trasy. Klíčové lokality a navazující území. Grafická příloha: mapa 1 kotevní bod a klíčové lokality. Obsah Část A PIVOVARNICTVÍ Obsah Úvod Kotevní bod trasy o PLZEŇ Klíčové lokality a navazující území Území Obec s významným pivovarem - klíčovou lokalitou 1 o Kostelec nad Černými Lesy o Kácov o o o o Humpolec

Více

podlahové konstrukce časopis stavba roku: Regiocentrum Královéhradeckého kraje Fórum českého stavebnictví 02/09 www.casopisstavebnictvi.

podlahové konstrukce časopis stavba roku: Regiocentrum Královéhradeckého kraje Fórum českého stavebnictví 02/09 www.casopisstavebnictvi. 2009 MK ČR E 17014 02/09 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis Časopis stavebních inženýrů, techniků

Více

OPONENTURA KOMPLEXNÍ ANALÝZY ŠVÝCARSKÉHO SYSTÉMOVÉHO PROJEKTU LOKREMISE ST. GALLEN

OPONENTURA KOMPLEXNÍ ANALÝZY ŠVÝCARSKÉHO SYSTÉMOVÉHO PROJEKTU LOKREMISE ST. GALLEN OPONENTURA KOMPLEXNÍ ANALÝZY ŠVÝCARSKÉHO SYSTÉMOVÉHO PROJEKTU LOKREMISE ST. GALLEN ZPRACOVÁNO V RÁMCI SUB-PROJEKTU, PODPOŘENÉHO Z PROGRAMU ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE ING.ARCH.DANIELA ŠIMKOVÁ OBSAH ÚVOD

Více

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 Úvod Historie Čech a Moravy zanechala současníkům bohatou strukturu osídlení dokumentující hospodářskou

Více

Obsah. Vzdělávací a kulturní centrum Broumov revitalizace kláštera

Obsah. Vzdělávací a kulturní centrum Broumov revitalizace kláštera Obsah 1.0 CHARAKTERISTIKA DANÉHO TYPU PAMÁTKY...3 1.1 ÚVOD...3 1.2 CÍLE PROJEKTU...4 1.3 PŮVODNÍ FUNKCE...5 1.4 NOVÁ FUNKCE KLÁŠTERA...7 1.5 STRUČNÝ POPIS OBJEKTŮ TYP PAMÁTKY...8 2.0 HLAVNÍ ADRESÁTI METODIKY

Více

Zámecký pivovar Frýdlant

Zámecký pivovar Frýdlant Zámecký pivovar Frýdlant Frýdlantský pivovar je zmiňován poprvé již jako existující ve Frýdlantském urbáři a lze předpokládat jeho existenci již před rokem 1381. Nejdříve se zcela jistě vařilo pivo přímo

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Kristýna Cirkovská. Bakalářská práce

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Kristýna Cirkovská. Bakalářská práce VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Kristýna Cirkovská Analýza předpokladů rozvoje cestovního ruchu ve vybrané lokalitě Bakalářská práce 2015 Analýza předpokladů rozvoje cestovního ruchu ve

Více

Praha 20. ledna 2012 Ročník V., Číslo 1

Praha 20. ledna 2012 Ročník V., Číslo 1 Praha 20. ledna 2012 Ročník V., Číslo 1 VÝROČÍ Rok 2012 bude ve znamení řady různých výročí, která si budeme letos připomínat. Z historického hlediska můžeme považovat za nejdůležitější rok 1212 kdy byl

Více

případové studie regenerace brownfieldů

případové studie regenerace brownfieldů případové studie 2012 regenerace brownfieldů 2 3 Předmluva 5 8 vošárna raduň 9 13 Švýcárna slatiňany 14 18 Nálepkova kasárna ve Šternberku 19 24 Vaňkovka bývalá strojní továrna Friedricha Wanniecka 25

Více

Technické muzeum v Brně 2. Polyfunkční objekt Aeskulap 6. Polyfunkční objekt Moravan 10. Venkovská podnikatelská zóna Třanovice 14

Technické muzeum v Brně 2. Polyfunkční objekt Aeskulap 6. Polyfunkční objekt Moravan 10. Venkovská podnikatelská zóna Třanovice 14 O B S A H Předmluva 1 Technické muzeum v Brně 2 Polyfunkční objekt Aeskulap 6 Polyfunkční objekt Moravan 10 Venkovská podnikatelská zóna Třanovice 14 Areál bývalého cukrovaru v Židlochovicích 18 Průmyslový

Více

moderní historické město PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE O CENU ZA NEJLEPŠÍ PŘÍPRAVU A REALIZACI PROGRAMU REGENERACE MPR A MPZ ZA ROK 2014

moderní historické město PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE O CENU ZA NEJLEPŠÍ PŘÍPRAVU A REALIZACI PROGRAMU REGENERACE MPR A MPZ ZA ROK 2014 moderní historické město PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE O CENU ZA NEJLEPŠÍ PŘÍPRAVU A REALIZACI PROGRAMU REGENERACE MPR A MPZ ZA ROK 2014 Městská památková rezervace LITOMYŠL Zdůvodnění Uveďte v příloze, proč se

Více

životní cyklus staveb časopis diskuze: pozice stavebních inženýrů a architektů v České republice stavba roku: Rekonstrukce Malostranské besedy 03/11

životní cyklus staveb časopis diskuze: pozice stavebních inženýrů a architektů v České republice stavba roku: Rekonstrukce Malostranské besedy 03/11 2011 MK ČR E 17014 03/11 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis Časopis stavebních inženýrů, techniků

Více

b/ Vybraná památkově chráněná území: Český Dub... 20 Liberec... 22 Frýdlant, město... 24 c/ Vybrané kulturní památky: Grabštejn...

b/ Vybraná památkově chráněná území: Český Dub... 20 Liberec... 22 Frýdlant, město... 24 c/ Vybrané kulturní památky: Grabštejn... L I B E R E C K K R A J Fr dlant Grab tejn Jizerka Sloup v âechách Lemberk Jablonné v Podje tûdí Liberec Zákupy Rané Janovice u Kravafi Kravafie âesk Dub Sychrov Îelezn Brod Horní tûpanice Jilemnice Lhota

Více

HISTORICKÉ PIVOVARY KOLÍNSKA

HISTORICKÉ PIVOVARY KOLÍNSKA HISTORICKÉ PIVOVARY KOLÍNSKA FA ČVUT HISTORICAL BREWERIES OF THE KOLÍN DISTRICT HISTORISCHE BRAUEREIEN IN DER REGION KOLÍN publikace k cyklu jak jsem potkal fabriku (Průmyslové dědictví, technické památky

Více

Nový zateplovací systém Knauf Odborné semináře 2009 Nízkoenergetické domy Bahal preferují Knauf Cyklistická ultramaratonkyně Hana Ebertová 1/2009

Nový zateplovací systém Knauf Odborné semináře 2009 Nízkoenergetické domy Bahal preferují Knauf Cyklistická ultramaratonkyně Hana Ebertová 1/2009 Nový zateplovací systém Knauf Odborné semináře 2009 Nízkoenergetické domy Bahal preferují Knauf Cyklistická ultramaratonkyně Hana Ebertová 1/2009 2 začátek ÚVODEM Vážené čtenářky a čtenáři, tohoto roku

Více

Radegast tým. Připraven na sezonu i digi éru ve složení: zleva Michal Kučera, Paul Barnett, Lenka Adámková, Karel Kraus a Martin Troup.

Radegast tým. Připraven na sezonu i digi éru ve složení: zleva Michal Kučera, Paul Barnett, Lenka Adámková, Karel Kraus a Martin Troup. firemní časopis společnosti Plzeňský Prazdroj číslo 3 / ročník 2013 Radegast tým Připraven na sezonu i digi éru ve složení: zleva Michal Kučera, Paul Barnett, Lenka Adámková, Karel Kraus a Martin Troup.

Více

Komparativní analýza pivovarů v Plzni

Komparativní analýza pivovarů v Plzni Komparativní analýza pivovarů v Plzni Bakalářská práce Natalie Křížová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra ekonomie a ekonomiky Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské práce: PhDr.

Více

SUBTERRA SOUČÁSTÍ PROJEKTU ČISTÁ JIZERA

SUBTERRA SOUČÁSTÍ PROJEKTU ČISTÁ JIZERA ročník XXXIII / duben 2009 KEJŘŮV MLÝN PROŠEL KOLAUDACÍ SUBTERRA A.S., ČLEN DDM GROUP JABLUNKOVSKÝ TUNEL PŘED PRORÁŽKOU Nový úsek s novým ředitelem: v rozhovoru na aktuální téma jsme se ptali nového personálního

Více

re bur ber Zpravodaj Národního technického muzea [0] 2007

re bur ber Zpravodaj Národního technického muzea [0] 2007 re bur ber Zpravodaj Národního technického muzea [0] 2007 [Obsah] Editorial 1 Technická kultura jako součást našeho života 2 Národní technické muzeum a Praha 7 3 NAŠI PARTNEŘI Inspirujme se minulostí,

Více

Součást české kultury

Součást české kultury Výroční zpráva Rok končící 31. března 2003 Součást české kultury 14. 10. 02 21. 8. 02 16. 1. 03 25. 11. 02 27. 7. 02 Rozvoj značky Pilsner Urquell podpořilo uvedení nové kampanězaložené na tématu inspirující

Více

STUDIE LOKALIT BROWNFIELDS PODPOŘENÝCH MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM V LETECH 2005-2012

STUDIE LOKALIT BROWNFIELDS PODPOŘENÝCH MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM V LETECH 2005-2012 STUDIE LOKALIT BROWNFIELDS PODPOŘENÝCH MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM V LETECH 2005-2012 Zpracovatel: Počet stran: 60 Agentura pro regionální rozvoj, a.s. ŘÍJEN 2013 Studie lokalit brownfields podpořených Moravskoslezským

Více

dobře se mu daří 3/2014 ročník IX. FIREMNÍ Informace pro podnikání ve Zlínském kraji

dobře se mu daří 3/2014 ročník IX. FIREMNÍ Informace pro podnikání ve Zlínském kraji PARTNER FIREMNÍ 3/2014 ročník IX. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji kdo pivo vaří, dobře se mu daří > 6: Jaroslav Horehleď: Profesionál v minipivovaru > 8: Zpravodajství: Benefity? Vedou mobilní

Více

SLUNCE VE SKLE FESTIVAL S TRADICÍ

SLUNCE VE SKLE FESTIVAL S TRADICÍ 6. ROČNÍK POCTIVÝCH PIVNÍCH SLAVNOSTÍ / Sobota 21. 9. 2013 CO VÁS ČEKÁ Festivalové střípky Drobnosti, které zaujmou a potěší přední strana Slunce ve skle již pošesté Slovo na úvod od ředitele festivalu

Více

PIVOVARNICKÝ PRŮMYSL A PIVNÍ CESTOVNÍ RUCH V ČESKÉ REPUBLICE

PIVOVARNICKÝ PRŮMYSL A PIVNÍ CESTOVNÍ RUCH V ČESKÉ REPUBLICE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Regionální rozvoj a správa PIVOVARNICKÝ PRŮMYSL A PIVNÍ CESTOVNÍ RUCH V ČESKÉ REPUBLICE Brewing and Beer Tourism in the Czech Republic Diplomová

Více

Revitalizace židovských památek v České republice

Revitalizace židovských památek v České republice Revitalizace židovských památek v České republice Metodika - kronika projektu Registrační číslo projektu: Příjemce: CZ.1.06/5.1.00/01.06096 Federace židovských obcí v České republice červenec 2014 Obsah

Více