Český jazyk vyjmenovaná slova. Oblíb_l si mě, neob_čejně krásná žena, městská ub_tovna, neodb_tný člověk, hodiny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Český jazyk vyjmenovaná slova. Oblíb_l si mě, neob_čejně krásná žena, městská ub_tovna, neodb_tný člověk, hodiny"

Transkript

1 Český jazyk vyjmenovaná slova 1. Vyjmenovaná slova po b Oblíb_l si mě, neob_čejně krásná žena, městská ub_tovna, neodb_tný člověk, hodiny odb_její, rychle nab_l, rychle pozb_l, zuřivý b_k, nab_jet zbraň, nab_té zkušenosti, staré ob_čeje, Přib_slav, přátelská pob_dka, starožitný náb_tek, ub_hající čas. 2. Vyjmenovaná slova po l Bl_štivý kámen, poraněné l_tko, l_tostivý pohled, zal_t květiny, l_ný žák, obl_bený panovník, výborný l_žař, nesl_šící spoluobčané, l_sovaná šťáva, pl_šové hračky, v_plivnout slinu, lakomý ml_nář, výstup na L_sou horu, nal_čený obličej. 3. Vyjmenovaná slova po m M_cí linka. Karkulka šla přes m_tinu k m_slivně. Zm_lená neplatí. M_rný sráz. Potkali jsme m_lé lidi. Auto dostalo na vozovce sm_k. Ušel jsem snad sto m_l. Navštívili jsme Smetanovu Litom_šl. Na dálnicích se platí m_tné. Přišel m_ na pomoc. Zasloužilý m_str sportu. 4. Vyjmenovaná slova po p Lep_cí páska, op_lená květina, op_sovat text, tlačit na p_lu, slavnosti p_va, otisk kop_ta, brouk P_tlík, turnaj v p_ng-pongu, p_cha předchází pád, odp_kával si trest, op_lovat hrany, nap_t se čaje, prop_sovací tužka.

2 5. Vyjmenovaná slova po s Nejmladší s_n, s_rný pramen, s_pavý dech, kos_t trávu, pos_paná vozovka, jedlá s_rovinka, dobrovolný has_č, bezpečnost s_lničního provozu, nás_lný čin, s_pký písek, os_řelé mládě, pros_ za odpuštění, s_slí nora, pos_pová sůl, s_kora koňadra, kos_ zpěv, mas_vní krvácení. 6. Vyjmenovaná slova po v Nejv_šší představitel, v_dří mládě, v_ceúčelové hřiště, zav_rovaný počítač, v_znamný vědec, zav_tal na návštěvu, zav_rat dveře, starodávný zv_k, obv_klý průběh, nov_nový článek, upov_daná žena, slav_t vítězství, psí v_tí, nouzový v_chod, silný v_tr, taneční v_stoupení. 7. Vyjmenovaná slova po z Přijedu až z_tra. Brz_ bude tma. Pracuje na koz_ farmě. Panuje pravé z_mní počasí. Oz_valy se nespokojené hlasy. Přibíjel poz_nkovaný plech. Naz_val věci pravým jménem. Na pastvině se pásly koz_. Jaz_ček vah se nepatrně vychýlil. Sledovali jsme cizojaz_čný film. Jaz_lka je kost v přední horní části krku.

3 Řešení: 1. Vyjmenovaná slova po b Oblíbil si mě, neobyčejně krásná žena, městská ubytovna, neodbytný člověk, hodiny odbíjejí, rychle nabyl, rychle pozbyl, zuřivý býk, nabíjet zbraň, nabyté zkušenosti, staré obyčeje, Přibyslav, přátelská pobídka, starožitný nábytek, ubíhající čas. 2. Vyjmenovaná slova po l Blyštivý kámen, poraněné lýtko, lítostivý pohled, zalít květiny, líný žák, oblíbený panovník, výborný lyžař, neslyšící spoluobčané, lisovaná šťáva, plyšové hračky, vyplivnout slinu, lakomý mlynář, výstup na Lysou horu, nalíčený obličej. 3. Vyjmenovaná slova po m Mycí linka. Karkulka šla přes mýtinu k myslivně. Zmýlená neplatí. Mírný sráz. Potkali jsme milé lidi. Auto dostalo na vozovce smyk. Ušel jsem snad sto mil. Navštívili jsme Smetanovu Litomyšl. Na dálnicích se platí mýtné. Přišel mi na pomoc. Zasloužilý mistr sportu. 4. Vyjmenovaná slova po p Lepící páska, opylená květina, opisovat text, tlačit na pilu, slavnosti piva, otisk kopyta, brouk Pytlík, turnaj v ping-pongu, pýcha předchází pád, odpykával si trest, opilovat hrany, napít se čaje, propisovací tužka. 5. Vyjmenovaná slova po s Nejmladší syn, sirný pramen, sípavý dech, kosit trávu, posypaná vozovka, jedlá syrovinka, dobrovolný hasič, bezpečnost silničního provozu, násilný čin, sypký písek, osiřelé mládě, prosí za odpuštění, syslí nora, posypová sůl, sýkora koňadra, kosí zpěv, masivní krvácení.

4 6. Vyjmenovaná slova po v Nejvyšší představitel, vydří mládě, víceúčelové hřiště, zavirovaný počítač, významný vědec, zavítal na návštěvu, zavírat dveře, starodávný zvyk, obvyklý průběh, novinový článek, upovídaná žena, slavit vítězství, psí vytí, nouzový východ, silný vítr, taneční vystoupení. 7. Vyjmenovaná slova po z Přijedu až zítra. Brzy bude tma. Pracuje na kozí farmě. Panuje pravé zimní počasí. Ozývaly se nespokojené hlasy. Přibíjel pozinkovaný plech. Nazýval věci pravým jménem. Na pastvině se pásly kozy. Jazýček vah se nepatrně vychýlil. Sledovali jsme cizojazyčný film. Jazylka je kost v přední horní části krku.

5 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: I/2 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk Ročník: 4. ZŠ Datum vytvoření: Téma: Vyjmenovaná slova Anotace: pracovní list umožní žákovi zopakovat a procvičit učivo gramatiky. Ověřeno ve výuce dne: Autor: Václav Fišer

Jazyková výchova. Vyjmenovaná slova. Vyjmenovaná slova - cvičení

Jazyková výchova. Vyjmenovaná slova. Vyjmenovaná slova - cvičení Šablona č. V, sada č. 3 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Vyjmenovaná slova Vyjmenovaná slova - cvičení Ročník 3. Anotace Materiál slouží

Více

Tematická oblast Pravopisné jevy Anotace (výstižný popis a metodická instrukce)

Tematická oblast Pravopisné jevy Anotace (výstižný popis a metodická instrukce) Číslo materiálu (identifikátor) ČG2-1-1 Autor materiálu Mgr. Jan Kubeš Datum (období) vzniku 1.11.2012 Ročník (y) pro který je VM vhodný/typická věková skupina 1.-3. ročník SŠ Tematická oblast Pravopisné

Více

Český jazyk přídavná jména. Havlov_ zásluhy. Přijedou na návštěvu tátov_ sourozenci. Řešili jsme Petrov_ problémy.

Český jazyk přídavná jména. Havlov_ zásluhy. Přijedou na návštěvu tátov_ sourozenci. Řešili jsme Petrov_ problémy. Český jazyk přídavná jména 1. Doplň koncovku přídavných jmen Havlov_ zásluhy. Přijedou na návštěvu tátov_ sourozenci. Řešili jsme Petrov_ problémy. Půjčila jsem si maminčin_ šaty. Zúčastnili se i špičkov_

Více

DUM 01 - Vyjmenovaná slova po B - UČIVO

DUM 01 - Vyjmenovaná slova po B - UČIVO DUM 01 - Vyjmenovaná slova po B - UČIVO PSANÍ I, Í, Y, Ý V KOŘENI SLOV Abychom správně doplňovali i, í, y, ý po obojetných souhláskách v kořeni slov, musíme umět poznat kořen slova umět při psaní i, í,

Více

ČESKÝ JAZYK PRO 3. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK PRO 3. ROČNÍK ČESKÝ JAZYK PRO 3. ROČNÍK autor: Mgr. Světlana Housková VYJMENOVANÁ SLOVA PO B být bydlit obyvatel byt, příbytek nábytek dobytek, obyčej bystrý bylina, kobyla býk Přibyslav, zbytek Zbyněk Zbyšek být bydlit

Více

VY_32_INOVACE_D 10 04. V pádových koncovkách se při psaní i nebo y řídíme vzory /jestřábi páni, jestřáby pány/

VY_32_INOVACE_D 10 04. V pádových koncovkách se při psaní i nebo y řídíme vzory /jestřábi páni, jestřáby pány/ Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA

KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA Ověření znalostí pravopisu vyjmenovaných slov u dětí 3. 5. třídy základní školy Diplomová práce Brno 2006 Vedoucí diplomové práce:

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Český jazyk a

Více

Pravopisníček pro 4. a 5. ročník základní školy KLÍČ

Pravopisníček pro 4. a 5. ročník základní školy KLÍČ Strana 1 ú/ů 1. Už půjdu domů. Zúčastnil se schůzky v únoru. Ten úhel v trojúhelníku je pravý. Kufry dáme dolů. Řeka tam ústí do moře. Úkol kontroluje můj tatínek. Kdo je tvůj úhlavní nepřítel? Postavil

Více

Opakování vyjmenovaných slov a slov příbuzných:

Opakování vyjmenovaných slov a slov příbuzných: Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart Autor:Mgr.Iveta Becková NÁZEV: VY_32_INOVACE_02_CJ1 Téma: Opakování vyjmenovaných slov a slov příbuzných, 4.tř. ZŠ Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2181

Více

Střední škola umělecká a řemeslná

Střední škola umělecká a řemeslná Střední škola umělecká a řemeslná ČESKÝ JAZYK MLUVNICE A PRAVOPIS pravopisná cvičení pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného Operačním programem Praha - Adaptabilita Žák:...

Více

ZŠ a MŠ Panenské Břežany

ZŠ a MŠ Panenské Břežany Hlavní 63, 250 70 Panenské Břežany www.zsmsbrezany.cz, zsbrezany@seznam.cz Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol Číslo projektu: Šablona: Cz.1.07/1.4.00/21.1997 VY_32_INOVACE_101-120

Více

Projekt: Už víme, co jsme se naučili

Projekt: Už víme, co jsme se naučili Název: Vyjmenovaná slova po B,L,M,P,S,V,Z - opakování Autor: Stanislava Mašková Vhodné zařazení: Český jazyk 3. ročník Časová náročnost: 20 minut nebo dle potřeby Metodické poznámky: Tento materiál slouží

Více

Český jazyk - opakování učiva 2. - 4. ročníku 1. 1. Doplň i, í, y, ý. Věty oprav tak, aby dávaly smysl a správně přepiš.

Český jazyk - opakování učiva 2. - 4. ročníku 1. 1. Doplň i, í, y, ý. Věty oprav tak, aby dávaly smysl a správně přepiš. Český jazyk - opakování učiva 2. - 4. ročníku 1. 1. Doplň i, í, y, ý. Věty oprav tak, aby dávaly smysl a správně přepiš. Ř_d_č_ tkaj_ látk_. Tkadlen_ š_j_ šat_. Roln_c_ léč_ nemocné. Švadlen_ pěstuj_ ob_lí.

Více

OHLÉDNUTÍ ÚVODNÍ SLOVO. Jednou udělá nějaký Čech díru do světa a doma mu to hned natřou. Předvánoční pouť Velehrad, 11. 12. 2008

OHLÉDNUTÍ ÚVODNÍ SLOVO. Jednou udělá nějaký Čech díru do světa a doma mu to hned natřou. Předvánoční pouť Velehrad, 11. 12. 2008 6/2009 ročník II. ÚVODNÍ SLOVO Jednou udělá nějaký Čech díru do světa a doma mu to hned natřou Jak je známo, závist lidská je nesmírná a mnohdy stejně jako blbost i nekonečná. Potom není divu, že když

Více

Marie Sochrová. Cvičení z českého jazyka v kostce pro SŠ

Marie Sochrová. Cvičení z českého jazyka v kostce pro SŠ Marie Sochrová Cvičení z českého jazyka v kostce pro SŠ Marie Sochrová Cvičení z českého jazyka v kostce pro SŠ Text Marie Sochrová Kresby Pavel Kantorek Obálka a grafická úprava Nakladatelství FRAGMENT,

Více

Zařazení průřezových témat v učebnicích ČJ pro 4. ročník

Zařazení průřezových témat v učebnicích ČJ pro 4. ročník Výstupy stanovené RVP sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti. LITERÁRNÍ VÝCHOVA Žák: vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_366 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Tomáš Vaculík

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Český jazyk a

Více

Jazyková výchova. Vyjmenovaná a příbuzná slova B, L, M, P. Psaní i, y po obojetných souhláskách

Jazyková výchova. Vyjmenovaná a příbuzná slova B, L, M, P. Psaní i, y po obojetných souhláskách Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Vyjmenovaná a příbuzná slova B, L, M, P Psaní i, y po obojetných souhláskách Ročník

Více

Český jazyk opakování vyjmenovaná slova, i/y po obojetných souhláskách Druh učebního materiálu: Pracovní list - doplňovací cvičení Časová náročnost:

Český jazyk opakování vyjmenovaná slova, i/y po obojetných souhláskách Druh učebního materiálu: Pracovní list - doplňovací cvičení Časová náročnost: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CJ5MA_07_02_16

Více

ČESKÝ JAZYK. CVIČEBNICE I. ROČNÍK Pracovní listy

ČESKÝ JAZYK. CVIČEBNICE I. ROČNÍK Pracovní listy ČESKÝ JAZYK CVIČEBNICE I. ROČNÍK Pracovní listy Opravte text: Jak válčili Husité Jedno tamnější přísloví radí ševci, aby se držel svého kopyta. Co platí o ševci, platí i o ostatních češích, třeba o sedlácích,

Více

PROBLEMATIKA LEXIKÁLNÍHO PRAVOPISU V POROVNÁNÍ ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY

PROBLEMATIKA LEXIKÁLNÍHO PRAVOPISU V POROVNÁNÍ ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka a literatury MICHAELA DAVIDOVÁ III. ročník prezenční studium Obor: český jazyk výchova ke zdraví PROBLEMATIKA LEXIKÁLNÍHO PRAVOPISU

Více

Šablona: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

Šablona: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Vrbecký zpravodaj Srpen 2011 strana 1

Vrbecký zpravodaj Srpen 2011 strana 1 Srpen 2011 strana 1 Úvodní slovo starosty, aneb někteří si pletou obec s dojnou krávou Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás touto cestou pozdravil a v kostce informoval, co se v naší obci dělo a jakým

Více

Jaro 2014. Školní časopis Základní školy Mikoláše Alše ve Zlíně

Jaro 2014. Školní časopis Základní školy Mikoláše Alše ve Zlíně Jaro 2014 Školní časopis Základní školy Mikoláše Alše ve Zlíně Kristýna Ščepánová, II. A Časopis je podporován projektem reg. Č. CZ. 1.07/1.1.00/44.0010 Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Vyjmenovaná slova v učivu na 1. stupni ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra českého jazyka

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Vyjmenovaná slova v učivu na 1. stupni ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra českého jazyka MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka Vyjmenovaná slova v učivu na 1. stupni ZŠ Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí práce: PaedDr. Květoslava Klímová, Ph.D. Vypracovala:

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Vyjmenovaná slova a jejich obměny PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra českého jazyka

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Vyjmenovaná slova a jejich obměny PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra českého jazyka MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka Vyjmenovaná slova a jejich obměny Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí práce: PaedDr. Květoslava Klímová, Ph.D. Vypracovala: Helena

Více

PRAKTICKÁ CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA ROČNÍK ZŠ

PRAKTICKÁ CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA ROČNÍK ZŠ PRAKTICKÁ CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA PRO 3. ROČNÍK ZŠ PRAKTICKÁ CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA PRO 3. ROČNÍK ZŠ 2 3 Nakladatelství pro český jazyk Obsah 1 / Úvodní slovo 6 2 / Kdo jsme 7 3 / Naše služby 3. 1 /

Více