V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

2 Rozhodnutím jediného akcionáře z došlo ke změně obchodního jména společnosti z Triglav pojišťovna, a.s. na DIRECT pojišťovna, a.s. Tato výroční zpráva se vztahuje k období, kdy společnost působila pod obchodním názvem Triglav pojišťovna, a.s. 2 Výroční zpráva 2014

3 OBSAH I. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Úvodní slovo předsedy představenstva... 4 II. ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 1. Základní údaje Představenstvo a management společnosti... 7 III. INFORMACE O AKCIONÁŘI SPOLEČNOSTI Informace o akcionáři společnosti... 7 IV. ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI 1. Obchodní činnost Likvidace pojistných událostí Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Zajištění a zahraniční vztahy Personální oblast Solventnost Záměry pro rok Následné události V. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami VI. ZPRÁVA DOZORČÍ RADY Zpráva dozorčí rady VII. ZPRÁVA AUDITORA Zpráva auditora VIII. ÚČETNÍ VÝKAZY VČETNĚ PŘÍLOHY 1. Rozvaha (v tis. Kč) Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč) Přehled o změnách vlastního kapitálu (v tis. Kč) Příloha účetní závěrky Výroční zpráva

4 I. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Milí klienti, vážení obchodní partneři, rok 2014 byl pro Triglav pojišťovnu přelomový. Zatímco trh neživotního pojištění vykazoval známky mírné stabilizace a oživení, pojišťovna prošla zásadními změnami v oblasti vlastnictví, provozních systémů, procesů, personálního obsazení týmu a strategie tak, aby směřovala k ziskovému a udržitelnému růstu. Ten stavíme na dlouhodobé spokojenosti klientů, jednoduchosti, rychlosti a přátelském přístupu. Pro další roky je tak pojišťovna výrazně posílená a připravená k úspěšnému působení na českém pojišťovacím trhu. Pojistný trh vykazuje známky obnovení růstu. Především v oblasti pojištění vozidel a pojištění majetku roste objem pojistného. Zároveň existuje na trhu mnoho příležitostí v oblasti jednoduchosti, klientské spokojenosti, srozumitelnosti a inovativních produktů. Tyto příležitosti chce pojišťovna dlouhodobě využívat a v roce 2014 vytvořila několik pilířů pro úspěch v důležitých oblastech. V první polovině roku 2014 byl ze strany jejího akcionáře zahájen proces prodeje pojišťovny, jenž vyvrcholil v říjnu a prosinci roku 2014, kdy došlo k podpisu základní dohody a následně smlouvy o prodeji akcií pojišťovny mezi TRIGLAV Zavarovalnica (100% akcionářem) a skupinou VIGO Investments. Zároveň byl rok 2014 výjimečným i v další klíčové oblasti pojišťovny. Stal se rokem přechodu na nově implementovaný provozní systém. Ten nyní přináší větší míru flexibility, zvyšuje spolehlivost procesů a umožňuje pojišťovně dodávat partnerům a klientům nové služby nebo výrazně zefektivnit stávající procesy obsluhy klientů a administrace smluv. V rámci procesu prodeje byl také v roce 2014 ve spolupráci mezi skupinami TRIGLAV a VIGO zahájen program procesního a strategického zlepšování klíčových oblastí pojišťovny. Tento program se zaměřil na zvýšení ziskovosti, zlepšení efektivity a provozní stability i spolehlivosti. V návaznosti na změny systému byly kontrolovány a nově nastaveny klíčové procesy, proběhla revize portfolia, změněn byl proces úpisu produktů a upravena cenotvorba. Navíc ve spolupráci s našimi distribučními partnery jsme intenzivně pracovali na obnovení růstu, který bohužel stagnoval kvůli spekulacím o možném odchodu pojišťovny z trhu. Díky výše zmíněným opatřením jsme na konci roku dosáhli výrazně lepších hospodářských výsledků. Podařilo se snížit ztrátu o 85 % proti roku 2013 a byli jsme výrazně lépe připraveni na dlouhodobý růst a úspěch v klíčových růstových segmentech naší strategie. Rok 2014 byl velmi náročný, ale celý tým pojišťovny ho úspěšně zvládl a dokázal Triglav pojišťovnu, která se v červnu 2015 stala DIRECT pojišťovnou, připravit na úspěšný růst v dalších měsících a letech. Děkuji všem klientům a partnerům za jejich důvěru a podporu, které si velmi vážíme. Členům týmu DIRECT pojišťovny bych rád vyjádřil svůj respekt za nasazení a vynaloženou energii při obnově růstu a budování dlouhodobě úspěšné pojišťovny. 4 Výroční zpráva Pavel Řehák předseda představenstva DIRECT pojišťovna, a. s.

5 II. ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 1. Základní údaje Obchodní firma: Triglav pojišťovna, a.s. do , DIRECT pojišťovna, a. s. od Sídlo: Brno, Brno-město, Novobranská 544/1, PSČ Identifikační číslo: Vznik společnosti: Zápis do obchodního rejstříku byl proveden dne 3. září 1996 u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3365 Základní kapitál: ,- Kč, zapsáno do obchodního rejstříku a splaceno 95,3 %. Po datu účetní závěrky došlo k zapsání do obchodního rejstříku a splacení základního kapitálu ve výši tis. Kč, tj. 4,7 % základního kapitálu (viz odstavec IV. 8 Následné události). Akcie: kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě v nominální hodnotě Kč a 220 upsaných, k rozvahovému dni v obchodním rejstříku nezapsaných a nesplacených kmenových akcií na jméno v nominální hodnotě Kč. Po datu účetní závěrky došlo k zapsání výše uvedených 220 kmenových akcií do obchodního rejstříku (viz odstavec IV. 8 Následné události). Akcionář: Jediným akcionářem společnosti byl k 31. prosinci 2014 TRIGLAV INT, holdingová společnost, d.d., se sídlem Lublaň, Miklošičeva cesta 19, Slovinská republika, IČO , číslo 2010/42371 Krajského soudu v Lublani. Po datu účetní závěrky došlo ke změně akcionáře společnosti. Novým jediným akcionářem Triglav pojišťovny, a.s. se stala společnost VIGO Finance a.s. (viz odstavec IV. 8 Následné události) a společnost se přejmenovala na DIRECT pojišťovnu, a. s. Zastupování společnosti: Dle obchodního rejstříku jménem společnosti navenek jednají a společnost zavazují společně předseda představenstva a jiný člen představenstva. Listiny o právních úkonech za společnost podepisuje předseda představenstva a jiný člen představenstva společně tím způsobem, že k vypsané nebo jakkoliv předtištěné obchodní firmě společnosti nebo otisku razítka připojí každý svůj podpis s uvedením funkce v představenstvu. Výroční zpráva

6 Kontaktní místa: Centrála a pobočka Brno Novobranská 544/1, Brno tel.: (Klientská linka) , fax: , (centrála) http: Pobočka Praha 8 Sokolovská 86/366, Praha 8 tel.: fax: Pobočka Praha 4 Na Strži 1837/9, Praha 4 tel.: Pobočka České Budějovice Pražská 2540, České Budějovice tel.: fax: Pobočka Plzeň Perlová 14, Plzeň tel.: fax: Pobočka Pardubice Masarykovo náměstí 1544, Pardubice tel.: Pobočka Ostrava Havlíčkovo nábřeží 21, Ostrava tel.: fax: Pobočka Liberec Sokolovské nám. 310/3, Liberec tel.: fax: Pobočka Hradec Králové třída Karla IV. 228/22, Hradec Králové tel.: , Výroční zpráva 2014

7 2. Představenstvo společnosti V roce 2014 společnost realizovala svoji činnost prostřednictvím generálního ředitelství, oblastních agentur (poboček) a jednotlivých úseků. V roce 2014 představenstvo společnosti reprezentovali: Mag. Miha Vittori místopředseda představenstva do , předseda představenstva od do Ing. Petr Baný předseda představenstva a generální ředitel do Dr. Ing. Petr Mikulenka, MBA člen představenstva do , místopředseda představenstva od , finanční ředitel Mgr. Martin Frko, MBA člen představenstva od III. INFORMACE O AKCIONÁŘI SPOLEČNOSTI Jediným akcionářem Triglav pojišťovny, a.s. byla k společnost TRIGLAV INT, holdingová společnost, d.d., která je součástí slovinské skupiny Triglav. Od je jediným akcionářem Triglav pojišťovny, a.s. společnost VIGO Finance a.s. ze skupiny VIGO Investments. Výroční zpráva

8 IV. ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI Triglav pojišťovna vyprodukovala v roce 2014 hrubé předepsané pojistné v celkovém objemu přesahujícím 644 mil. Kč. Na uvedeném výsledku tohoto výkonového ukazatele se 83,1 % podílelo pojištění motorových vozidel (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a ostatní druhy pojištění motorových vozidel) a zbývající část připadla na majetková, odpovědnostní a ostatní pojištění. 1. Obchodní činnost Obchodní činnost byla v roce 2014 realizována prostřednictvím třech distribučních kanálů: smluvních pojišťovacích zprostředkovatelů, přímým prodejem vlastními zaměstnanci a on -line prodejem. Většina předepsaného hrubého pojistného byla vygenerována ve spolupráci se smluvními pojišťovacími zprostředkovateli. Vývoj struktury předepsaného hrubého pojistného podle skupin pojištění za uplynulé 3 roky ukazuje následující grafické znázornění: Skupina pojištění tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla , , ,5 pojištění motorových vozidel - ostatní druhy , , ,3 pojištění požáru a ostatních škod na majetku , , ,8 pojištění odpovědnosti za škodu , , ,7 úrazové pojištění , , ,5 cestovní pojištění , , ,2 Celkem , , ,0 2. Likvidace pojistných událostí Hrubé náklady na pojistná plnění po odpočtu přijatých regresů a náhrad dosáhly částky 497,3 mil. Kč, což představuje pokles o 29 % oproti roku Škodné procento (měřené poměrem mezi čistým pojistným plněním a čistým zaslouženým pojistným) dosáhlo úrovně 82,3 %. Celková rezerva na pojistná plnění v hrubé výši dosáhla úrovně 655,5 mil Kč. 8 Výroční zpráva 2014

9 Porovnání vývoje nákladů na pojistná plnění v hrubé výši podle skupin pojištění ukazuje následující grafické znázornění: Skupina pojištění tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla , , ,4 pojištění motorových vozidel - ostatní druhy , , ,4 pojištění požáru a ostatních škod na majetku , , ,9 pojištění odpovědnosti za škodu , , ,2 úrazové pojištění 918 0, , ,1 cestovní pojištění 16 0,0 57 0,0 0 0,0 Celkem , , ,0 3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Společnost na základě udělené licence provozuje pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla od roku V hodnoceném roce byl zaznamenán meziroční pokles objemu předepsaného pojistného o 18,9 %. Tržní podíl pojišťovny dosáhl na konci roku 2014 úrovně 1,9 % (zdroj: ČAP). Na základě rozhodnutí shromáždění členů České kanceláře pojistitelů a v souladu se zákonem č. 168/1999 Sb., ve znění jeho doplňků snížila pojišťovna rezervu na závazky Kanceláře o 27,0 mil. Kč, takže její stav ke konci roku dosáhl částky 95,3 mil. Kč. 4. Zajištění a zahraniční vztahy Veškeré proporcionální zajištění bylo pro rok 2014 realizováno ve stanovených sekcích v rozsahu tří kvótových a tří excedentních zajišťovacích smluv uzavřených se slovinskou zajišťovnou Pozavarovalnica Triglav Re, d.d., která je sesterskou společností společnosti TRIGLAV INT, holdingová společnost, d.d. S uvedenou zajišťovnou byly také uzavřeny tři neproporcionální zajišťovací smlouvy, a to na krytí škodného nadměrku u katastrofických škod v majetkových pojištěních, krytí škodného nadměrku u pojištění majetku a na fakultativní zajištění škodného nadměrku v pojištění obecné a profesní odpovědnosti a odpovědnosti za výrobek. K zajištění škodného nadměrku v pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla byla sjednána neproporcionální zajišťovací smlouva prostřednictvím zajišťovacího makléře Aon Benfield. Veškerá rizika vyplývající z pojistného kmene společnosti byla v roce 2014 chráněna zajistným programem poskytujícím dostatečnou ochranu před škodami jakéhokoliv rozsahu, včetně katastrofických škod. 5. Personální oblast V roce 2014 dosáhl průměrný počet zaměstnanců pojišťovny 123 osob a byl tak o 3 osoby nižší než v předchozím roce. Třetinu z tohoto počtu tvořili vysokoškolsky vzdělaní pracovníci. Společnost v roce 2014 měla v průměru 5% podíl osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců. 6. Solventnost Ve smyslu zákonných ustanovení je pojišťovna povinna po celou dobu své činnosti mít vlastní zdroje nejméně ve výši požadované míry solventnosti s tím, že tyto zdroje musí být kryty odpovídající hodnotou aktiv. Solventnost vyjadřuje schopnost pojišťovny trvale zabezpečit vlastními zdroji plnění závazků vyplývajících z uzavřených pojistných smluv. Při výpočtu solventnosti je určována disponibilní míra solventnosti, která vyjadřuje hodnotu vlastního kapitálu pojišťovny poníženou o stav dlouhodobého nehmotného majetku. Současně se stanoví požadovaná míra solventnosti prvním výsledkem vycházejícím z předepsaného hrubého pojistného a druhým výsledkem vyplývajícím z hrubých nákladů a rezervy Výroční zpráva

10 na pojistná plnění. Jednu třetinu požadované míry solventnosti tvoří garanční fond, který v návaznosti na provozovaná odvětví pojišťovny, a. s. nesmí být nižší než částka 120 mil. Kč. Výsledek výpočtu solventnosti za rok 2014 a porovnání s hodnotami minulého roku je následující (tis. Kč): Ukazatel Index 14/13 disponibilní míra solventnosti ,65 požadovaná míra solventnosti I ,93 požadovaná míra solventnosti II ,04 zákonná výše garančního fondu ,00 Skutečná hodnota disponibilní míry solventnosti byla k o 37,5 % vyšší než zákonná výše garančního fondu. 7. Záměry pro rok 2015 Rok 2015 přináší pro DIRECT pojišťovnu celou řadu výzev, které směřují k úspěšnému dlouhodobému růstu a ještě výraznějšímu úspěchu v zásadních segmentech strategie. V nadcházejícím roce budeme dále posilovat kapitál pojišťovny. Velký důraz budeme klást na zvyšování efektivity všech procesů a zaměříme se na další zlepšování provozní spolehlivosti. Velká očekávání spojujeme s kompletním redesignem produktového portfolia v druhé polovině roku, stejně významné změny se přitom dotknout i neméně důležitých oblastí jako jsou procesy a služby. Tato opatření se přitom nemohou obejít bez důležité podpory, kterou představuje absolutní orientace na zákazníky a jejich spokojenost. I v průběhu roku 2015 budeme posilovat interní tým o špičkové odborníky z oblasti finančních služeb, kteří významné aktivity pojišťovny podtrhnou svými zkušenostmi a excelencí. Přítomnost nové značky DIRECT na českém pojišťovacím trhu podpoříme originálními kreativními aktivitami vč. marketingové komunikace. 8. Následné události Dne 20. ledna 2015 bylo zapsáno do obchodního rejstříku splacení emise základního kapitálu ve výši tis. Kč (220 akcií upsaných 30. prosince 2014). Dne 30. ledna 2015 došlo ke změně funkce u Dr. Ing. Petra Mikulenky, MBA z místopředsedy na člena představenstva. Dne 2. června 2015 Mag. Miha Vittori ukončil své členství v představenstvu. Dne 3. června 2015 došlo ke změně funkce u Mgr. Martina Frka z člena představenstva na předsedu představenstva a následně dne 12. června 2015 z předsedy představenstva na člena představenstva. Dne 4. června 2015 došlo ke změně jediného akcionáře Triglav pojišťovny, a. s. Novým jediným akcionářem se stala společnost VIGO Finance, a. s. ze skupiny VIGO Investments. Dne 12. června 2015 se stal předsedou představenstva Ing. Pavel Řehák, MBA. Stejného dne změnila společnost obchodní jméno na DIRECT pojišťovna, a.s. 10 Výroční zpráva 2014

11 V. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI VE SMYSLU 82 A NÁSL. ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH Ovládající osoba: TRIGLAV INT, holdingová společnost, d.d Lublaň, Miklošičeva cesta 19, Slovinská republika IČ , zapsaná pod číslem 2010/42371 u Krajského soudu v Lublani Ovládaná osoba: Triglav pojišťovna, a. s Brno, Brno -město, Novobranská 554/1, Česká republika IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3365 Propojené osoby: ZAVAROVALNICA Triglav, d.d Lublaň, Miklošičeva cesta 19, Slovinská republika Pozavarovalnica Triglav Re, d.d Lublaň, Miklošičeva cesta 19, Slovinská republika Triglav osiguranje, d.d Záhřeb, Antuna Heinza 4, Chorvatsko Triglav osiguranje, a.d.o Novi Beograd, Milutina Milankovića 7 A, Srbsko Mezi ovládající a ovládanou osobou nebyla v účetním období roku 2014 uzavřena ovládací smlouva. S ohledem na tuto skutečnost a ve smyslu 82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., ve znění navazujících zákonů (dále jen zákon o obchodních korporacích), je povinností představenstva ovládané osoby ve lhůtě 3 měsíců od skončení účetního období zpracovat písemnou zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen propojené osoby). Na základě této zákonné povinnosti představenstvo Triglav pojišťovny, a. s., jako ovládané osoby uvádí následující skutečnosti: 1. Ovládající osoba byla do jediným akcionářem ovládané osoby a má 100% podíl na jejím základním kapitálu, který činil k 31. prosinci 2014 částku tis. Kč (2013: tis. Kč). K 31. prosinci 2014 bylo splaceno 95,3 % základního kapitálu, tj tis. Kč (2013: tis. Kč). 2. V průběhu roku 2014 byly mezi propojenými osobami realizovány obchodní vztahy zejména v těchto oblastech: zajištění rizik převzatých do pojištění, správa finančního umístění, likvidace pojistných událostí a poradenství. Se sesterskou společností ovládající osoby Pozavarovalnica Triglav Re, d.d., v souladu se zajistným programem pro rok 2014 byly uzavřeny ve stanovených sekcích proporcionální zajistné smlouvy formou tří kvótových a tří excedentních smluv. Ve všech smlouvách jsou kromě jiného určeny limity zajištění v EUR, procentní výše postoupeného pojistného a procentní výše zajistné provize. Současně byly s uvedenou zajišťovnou uzavřeny tři neproporcionální zajistné smlouvy, Výroční zpráva

12 a to na krytí škodného nadměrku u katastrofických škod v majetkových pojištěních, krytí škodného nadměrku u pojištění majetku a na fakultativní zajištění škodného nadměrku v pojištění obecné a profesní odpovědnosti a odpovědnosti za výrobek. Ze vzájemných obchodních vztahů vyplynul pro ovládanou osobu k čistý závazek ve výši 445 tis. Kč k zajišťovně Pozavarovalnica Triglav Re, d.d. K ostatním propojeným osobám ovládaná osoba vykazovala k 31. prosinci 2014 závazek ve výši tis. Kč, a to zejména z titulu poradenských služeb a správy finančního umístění. 3. Představenstvo ovládané osoby prohlašuje, že v roce 2014 nebylo poskytnuto žádné plnění ani protiplnění a ovládající osoba nevyužila svého vlivu k prosazení, či přijetí opatření nebo uzavření takové smlouvy, ze které by mohla společnosti vzniknout majetková škoda. 4. Představenstvo dále prohlašuje, že skutečnosti uvedené ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami jsou pravdivé a úplné. V Brně 31. března Mag. Miha Vittori předseda představenstva... Dr. Ing. Petr Mikulenka, MBA člen představenstva 12 Výroční zpráva 2014

13 VI. ZPRÁVA DOZORČÍ RADY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K A O NÁVRHU NA VYPOŘÁDÁNÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU ZA ROK 2014 Dozorčí rada společnosti Triglav pojišťovna, a. s, Brno, dohlížela v uplynulém hospodářském roce na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. S výsledky hospodaření společnosti byla čtvrtletně seznamována prostřednictvím písemných zpráv a účetních výkazů předkládaných představenstvem společnosti. Dozorčí rada v rámci své působnosti vyplývající z článku VII C, bod 1 stanov společnosti přezkoumala zprávu o hospodaření společnosti v roce 2014 zejména pak návaznost účetních výkazů Rozvaha a Výkaz zisků a ztráty a přílohy k účetní závěrce. Současně se seznámila se zprávou nezávislého auditora Ernst & Young Audit, s. r. o., pro akcionáře společnosti Triglav pojišťovna, a.s. a její závěry vzala na vědomí. Na základě vlastních poznatků, prověřením dosažených skutečností a na základě závěrů ze zprávy o auditu dozorčí rada konstatuje, že účetní závěrka byla vyhotovena v souladu s platnými zákony a příslušnými předpisy České republiky a na základě toho nemá k předloženým materiálům žádné připomínky. Dozorčí rada proto doporučuje valné hromadě schválit účetní závěrku o hospodaření společnosti za rok 2014 v plném rozsahu. Dozorčí rada rovněž projednala a schválila návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok Konstatovala, že návrh představenstva je v souladu se zákonem, stanovami společnosti a závěry valné hromady akcionáře, a proto doporučuje valné hromadě jeho schválení v navrženém rozsahu. Lublaň, Dozorčí rada:... předseda Tedo Djekanović člen člen Blaž Jakič JUDr. Monika Herešová Mráková Výroční zpráva

14 VII. ZPRÁVA AUDITORA 14 Výroční zpráva 2014

15 Výroční zpráva

16 VIII. ÚČETNÍ VÝKAZY VČETNĚ PŘÍLOHY 1. Rozvaha (v tis. Kč) I.AKTIVA Hrubá výše Úprava Čistá výše Čistá výše A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý nehmotný majetek, z toho: a) zřizovací výdaje C. Finanční umístění (investice) I. Pozemky a stavby, z toho: Pozemky Stavby III. Jiná finanční umístění Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem Dluhové cenné papíry, v tom: a) cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů Depozita u finančních institucí E. Dlužníci I. Pohledávky z operací přímého pojištění Pojistníci Pojišťovací zprostředkovatelé II. Pohledávky z operací zajištění III. Ostatní pohledávky F. Ostatní aktiva I. II. Dlouhodobý hmotný majetek, jiný než Pozemky a stavby a Zásoby Hotovost na účtech u finančních institucí a hotovost v pokladně G. Přechodné účty aktiv I. Naběhlé úroky a nájemné II. Odložené pořizovací náklady na pojistné smlouvy, v tom odděleně: b) v neživotním pojištění III. Ostatní přechodné účty aktiv, z toho: a) dohadné položky aktivní AKTIVA CELKEM Výroční zpráva 2014

17 Legenda II. PASIVA A. Vlastní kapitál I. Základní kapitál, z toho: a) změny základního kapitálu IV. Ostatní kapitálové fondy VI. Neuhrazená ztráta minulých účetních období VII. Zisk nebo ztráta běžného účetního období C. Technické rezervy Rezerva na nezasloužené pojistné a) hrubá výše b) podíl zajišťovatelů (-) Rezerva na pojistná plnění a) hrubá výše b) podíl zajišťovatelů (-) Ostatní technické rezervy a) hrubá výše b) podíl zajišťovatelů (-) Rezerva na závazky Kanceláře a) hrubá výše b) podíl zajišťovatelů (-) E. Rezervy Ostatní rezervy G. Věřitelé I. Závazky z operací přímého pojištění II. Závazky z operací zajištění V. Ostatní závazky, z toho a) daňové závazky a závazky ze sociálního zabezpečení H. Přechodné účty pasiv I. Výdaje příštích období a výnosy příštích období II. Ostatní přechodné účty pasiv, z toho: a) dohadné položky pasivní PASIVA CELKEM Výroční zpráva

18 2. Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč) Legenda Základna Mezisoučet Výsledek Výsledek I. TECHNICKÝ ÚČET K NEŽIVOTNÍMU POJIŠŤĚNÍ x x x x 1. Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění: x x x x a) předepsané hrubé pojistné x x x b) pojistné postoupené zajišťovatelům (-) x x c) změna stavu hrubé výše rezervy na nezasloužené pojistné (+/-) x x x d) změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné, podíl zajišťovatelů (+/-) Převedené výnosy z finančního umístění (investic) z Netechnického účtu (položka III.6.) x x Ostatní technické výnosy, očištěné od zajištění x x Náklady na pojistná plnění, očištěné od zajištění: x x x x a) náklady na pojistná plnění: x x x x aa) hrubá výše x x x bb) podíl zajišťovatelů (-) x x b) změna stavu rezervy na pojistná plnění: x x x x aa) hrubá výše x x x bb) podíl zajišťovatelů (-) Změna stavu ostatních technických rezerv, očištěné od zajištění (+/-) x x Prémie a slevy, očištěné od zajištění x x 7. Čistá výše provozních nákladů: x x x x a) pořizovací náklady na pojistné smlouvy x x x b) změna stavu časově rozlišených pořizovacích nákladů (+/-) x x x c) správní režie x x x d) provize od zajišťovatelů a podíly na ziscích (-) x Ostatní technické náklady, očištěné od zajištění x x Změna stavu vyrovnávací rezervy (+/-) x x 10. Mezisoučet, zůstatek (výsledek) Technického účtu k neživotnímu pojištění (položka III.1.) x x Výroční zpráva 2014

19 Legenda Základna Mezisoučet Výsledek Výsledek III. NETECHNICKÝ ÚČET x x x X 1. Výsledek Technického účtu k neživotnímu pojištění (položka I.10.) x x Výnosy z finančního umístění (investic): x x x X b) výnosy z ostatního finančního umístění (investic), se zvláštním uvedením těch, které pocházejí z ovládaných osob, v tom: x x x X aa) výnosy z pozemků a staveb x x X bb) výnosy z ostatních investic x X c) změny hodnoty finančního umístění (investic) x x X d) výnosy z realizace finančního umístění (investic) x Náklady na finanční umístění (investice): x x x X a) náklady na správu finančního umístění (investic), včetně úroků x x X b) změny hodnoty finančního umístění (investic) x 582 x X c) náklady spojené s realizací finančního umístění (investic) x Převod výnosů z finančního umístění (investic) na Technický účet k neživotnímu pojištění (položka I.2.) x x Ostatní výnosy x x Ostatní náklady x x Daň z příjmů z běžné činnosti x x 10. Zisk nebo ztráta z běžné činnosti po zdanění x x Ostatní daně neuvedené v předcházejících položkách x x Zisk nebo ztráta za účetní období x x Výroční zpráva

20 3. Přehled o změnách vlastního kapitálu (v tis. Kč) Základní kapitál Vlastní akcie Emisní ážio Rezervní fondy Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly Zisk (ztráta) Celkem ZŮSTATEK K Opravy významných nesprávností Kurzové rozdíly a oceňovací rozdíly nezahrnuté do hospodářského výsledku Čistý zisk/ztráta za účetní období Dividendy Převody do fondů Použití fondů Emise akcií Zvýšení základního kapitálu Nákupy vlastních akcií Ostatní změny ZŮSTATEK K ZŮSTATEK K Opravy významných nesprávností Kurzové rozdíly a oceňovací rozdíly nezahrnuté do hospodářského výsledku Čistý zisk/ztráta za účetní období Dividendy Převody do fondů Použití fondů Emise akcií Zvýšení základního kapitálu Nákupy vlastních akcií Ostatní změny ZŮSTATEK K Výroční zpráva 2014

21 4. Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2014 (nekonsolidovaná) I. OBECNÝ OBSAH I. 1. Charakteristika a hlavní aktivity Triglav pojišťovna, a.s. ( společnost ) byla zapsána do obchodního rejstříku dne 3. září 1996 (IČ: ). Jediným akcionářem společnosti k 31. prosinci 2014 je TRIGLAV INT, holdingová společnost, d.d., která má sídlo ve Slovinské republice. Dne byla podepsána smlouva o prodeji 100 % kapitálu společnosti mezi společnostmi TRIGLAV INT a VIGO Finance a.s. ze skupiny VIGO Investments (viz IV.2.). Povolení k provozování pojišťovací činnosti získala společnost dne 14. července Společnost se zabývá pojišťovací činností od roku Společnost provozuje následující pojistná odvětví / skupiny pojištění: Neživotní pojištění pojištění motorových vozidel odpovědnosti; pojištění motorových vozidel - ostatní druhy; pojištění proti požáru a jiným majetkovým škodám; pojištění odpovědnosti za škody; pojištění úrazu a nemoci; pojištění jiných ztrát. Sídlo společnosti Triglav pojišťovna, a.s. Novobranská 544/ Brno Výroční zpráva

22 Členové představenstva a dozorčí rady k 31. prosinci 2014: Členové představenstva Předseda: Mag. Miha Vittori, Lublaň, Slovinská republika Místopředseda: Dr. Ing. Petr Mikulenka, MBA, Praha, Česká republika Člen: Mgr. Martin Frko, MBA, Praha, Česká republika Dne 5. února 2014 Ing. Petr Baný ukončil své členství v představenstvu společnosti. Od 5. února 2014 se stal Miha Vittori předsedou a Dr. Ing. Petr Mikulenka, MBA místopředsedou představenstva. Dne 17. prosince se stal členem představenstva pan Martin Frko. Dle obchodního rejstříku jménem společnosti navenek jednají a společnost zavazují společně předseda představenstva a jiný člen představenstva. Listiny o právních úkonech za společnost podepisuje předseda představenstva a jiný člen představenstva společně tím způsobem, že k vypsané nebo jakkoliv předtištěné obchodní firmě společnosti nebo otisku razítka připojí každý svůj podpis s uvedením funkce v představenstvu. Členové dozorčí rady k 31. prosinci 2014: Předseda: Tedo Djekanović, Lesce, Slovinská republika Členové: Blaž Jakič, Domžale, Slovinská republika JUDr. Monika Herešová Mráková, Praha, Česká republika Během roku 2014 ukončila Ing. Šárka Vodičková (7. prosince 2014) své členství v dozorčí radě. JUDr. Monika Herešová Mráková se stala členkou dozorčí rady 19. prosince Organizační struktura Společnost svoji činnost realizuje prostřednictvím generálního ředitelství, oblastních agentur (poboček) a jednotlivých úseků. Společnost řídí předseda představenstva. Pojišťovna nemá organizační složku v zahraničí. I. 2. Právní poměry Ke dni sestavení účetní závěrky společnost provedla posouzení souladu svých právních poměrů se zákonem č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v platném znění (dále jen zákon o pojišťovnictví ), se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se zákonem č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí, v platném znění, se zákonem č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, v platném znění (dále jen zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla ), včetně příslušných prováděcích vyhlášek a dalšími platnými právními předpisy. I. 3. Východiska pro přípravu účetní závěrky Při vedení účetnictví a sestavování účetní závěrky společnost postupovala v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, vyhláškou č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, v platném znění (dále jen vyhláška 502/2002 Sb. ), českými účetními standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky 502/2002 Sb., a dalšími souvisejícími předpisy. V oblastech, které neupravuje vyhláška 502/2002 Sb., postupovala společnost v souladu s vyhláškou 501/2002 Sb., případně s vyhláškou 500/2002 Sb. Účetnictví společnosti je vedeno tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace společnosti. I. 4. Důležité účetní metody (a) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně. 22 Výroční zpráva 2014

Definice základních hodnot společnosti

Definice základních hodnot společnosti Výroční zpráva Naše hodnoty Definice základních hodnot společnosti MAXIMA pojišťovna, a.s. je klíčem k tomu, kdo jsme a čeho chceme dosáhnout a současně ukazuje naše standardy obchodního jednání a chování.

Více

Definice základních hodnot společnosti

Definice základních hodnot společnosti Výroční zpráva Naše hodnoty Definice základních hodnot společnosti MAXIMA pojišťovna, a.s. je klíčem k tomu, kdo jsme a čeho chceme dosáhnout, a současně ukazuje naše standardy obchodního jednání a chování.

Více

Spolu dosáhneme výše.

Spolu dosáhneme výše. 14 Výroční zpráva Spolu dosáhneme výše. 14 Výroční zpráva Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, dovolte mi, abych se dnes, na začátku roku 2015, pokusil v několika odstavcích zhodnotit

Více

Výroční zpráva HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., za rok 2012

Výroční zpráva HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., za rok 2012 Výroční zpráva 2012 Myslivost je činnost, jejíž pravidla se utváří s vývojem společnosti více jak tisíc let. Znalosti a dovednosti mysliveckého řemesla, vztah k přírodě a ke zvěři se dědí z otce na syna,

Více

Definice základních hodnot společnosti. Systematicky hledáme lepší způsoby. Stojíme si za svými sliby a závazky

Definice základních hodnot společnosti. Systematicky hledáme lepší způsoby. Stojíme si za svými sliby a závazky 2006 Výroční zpráva Naše hodnoty Definice základních hodnot společnosti MAXIMA pojišťovna, a. s. je klíčem k tomu, kdo jsme a čeho chceme dosáhnout a současně ukazuje naše standardy obchodního jednání

Více

Výroční zpráva 2014. Moderní přístup. k tradičním hodnotám

Výroční zpráva 2014. Moderní přístup. k tradičním hodnotám Výroční zpráva 2014 Moderní přístup k tradičním hodnotám ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 2 INFORMACE O SPOLEČNOSTI 3 PŘEHLED ČINNOSTÍ 4 VYBRANÉ FINANČNÍ ÚDAJE 5 PŘEHLED AKTIV A PASIV K 31. 12. 2014 6 VYBRANÉ ÚDAJE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB MMVIII

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB MMVIII 05 06 0708 09 10 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB MMVIII OBSAH 5 základní finanční údaje 6 úvodní slovo představenstva 7 orgány společnosti 8 výsledek hospodaření společnosti

Více

www.maxima-as.cz Výroční zpráva

www.maxima-as.cz Výroční zpráva Výroční zpráva Naše hodnoty DEFINICE ZÁKLADNÍCH HODNOT SPOLEČ- NOSTI MAXIMA POJIŠŤOVNA, A.S. JE KLÍČEM K TOMU, KDO JSME A ČEHO CHCEME DOSÁHNOUT A SOUČASNĚ UKAZUJE NAŠE STAN- DARDY OBCHODNÍHO JEDNÁNÍ A

Více

Výroční zpráva Annual report. ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

Výroční zpráva Annual report. ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB 2010 Výroční zpráva Annual report ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB 2010 Výroční zpráva Annual report ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB O B S A H 5 základní finanční údaje 6 úvodní slovo

Více

Zakládající člen České asociace pojišťoven

Zakládající člen České asociace pojišťoven Výroční zpráva 2014 Zakládající člen České asociace pojišťoven 2013 Poosmé za sebou (2006 2013) jsme získali od Asociace českých pojišťovacích makléřů ocenění Pojišťovna roku. Již 13 let v řadě byla naše

Více

Konsolidovaná výroční zpráva 2014

Konsolidovaná výroční zpráva 2014 Konsolidovaná výroční zpráva 2014 Zakládající člen České asociace pojišťoven 2013 Poosmé za sebou (2006 2013) jsme získali od Asociace českých pojišťovacích makléřů ocenění Pojišťovna roku. Již 13 let

Více

Výroční zpráva 2013. Moderní přístup. k tradičním hodnotám

Výroční zpráva 2013. Moderní přístup. k tradičním hodnotám Výroční zpráva 2013 Moderní přístup k tradičním hodnotám ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 2 INFORMACE O SPOLEČNOSTI 4 PŘEHLED ČINNOSTI 5 VYBRANÉ FINANČNÍ ÚDAJE 6 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31.12. 2013 8 OSTATNÍ ÚDAJE

Více

ING pojišťovna, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

ING pojišťovna, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 obsah Úvodní slovo 3 O ing 5 ING a charita 6 Základní informace o společnosti 7 Účetní závěrka 8 Zpráva představenstva ING pojišťovna, a.s. o vztazích mezi Pojišťovnou a propojenými

Více

Základní údaje o společnosti

Základní údaje o společnosti INFORMACE O SPOLEČNOSTI K 31.03.2015 Základní údaje o společnosti Obchodní firma: Pojišťovna VZP, a.s. Sídlo společnosti: Ke Štvanici 656/3 186 00 Praha 8 - Karlín Identifikační číslo: 27116913 Vznik společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Chráníme to nejcennější

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Chráníme to nejcennější VÝROČNÍ ZPRÁVA 214 Chráníme to nejcennější 1 OBSAH Slovo předsedy představenstva.... 5 Základní údaje o společnosti.... 6 Organizační schéma pvzp... 7 Zpráva o podnikatelské činnosti.... 8 Zpráva o vztazích

Více

POMÁHÁME VÁM JÍT DÁL PRUŽNOST

POMÁHÁME VÁM JÍT DÁL PRUŽNOST výroční zpráva 2011 LÍDR TRHU Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. je první pojišťovnou na českém pojistném trhu specializující se na soukromé zdravotní a nemocenské pojištění, kde si stále udržuje vedoucí postavení.

Více

AEGON Pojišťovna, a. s.

AEGON Pojišťovna, a. s. AEGON Pojišťovna, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 investice pojištění penze OBSAH STRANA 2 STRANA 4 STRANA 11 STRANA 14 Úvodní slovo Profil společnosti orgány společnosti zpráva dozorčí rady 3 Úvodní slovo předsedy

Více

Výroční zpráva 2009 Sídlo: Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo tel.: +420 596 664 033 Mírové nám. 3d/519 fax: +420 596 664 034 703 00 OSTRAVA - VÍTKOVICE e-mail: adriaway@adriaway.cz www.pojistovna-adria.cz

Více

Výroční zpráva 2009. evropska.cz

Výroční zpráva 2009. evropska.cz Výroční zpráva 2009 evropska.cz Zakládající člen České asociace pojišťoven Evropská Cestovní Pojišťovna byla vyhlášena Pojišťovnou roku 2006, 2007 a 2008 v anketě Asociace českých pojišťovacích makléřů.

Více

Výroční zpráva 2008 Sídlo:

Výroční zpráva 2008 Sídlo: Výroční zpráva 2008 Sídlo: Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo tel.: +420 596 664 033 Mírové nám. 3d/519 fax: +420 596 664 034 703 00 OSTRAVA - VÍTKOVICE e-mail: adriaway@adriaway.cz www.pojistovna-adria.cz

Více

ING pojišťovna, a. s. výroční zpráva za rok 2008

ING pojišťovna, a. s. výroční zpráva za rok 2008 ING pojišťovna, a. s. výroční zpráva za rok 2008 obsah 1 Úvodní slovo 2 Finanční skupina ing 3 ING a charita 4 Základní informace o společnosti 5 Účetní závěrka 6 Zpráva představenstva ING pojišťovna,

Více

POJIŠŤUJEME ZDRAVÍ. Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva 2012. Dvacet let soukromého zdravotního pojištění.

POJIŠŤUJEME ZDRAVÍ. Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva 2012. Dvacet let soukromého zdravotního pojištění. Dvacet let soukromého zdravotního pojištění. POJIŠŤUJEME ZDRAVÍ Úspěšný růst pojistného v roce 2012. Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva 2012 Aktivní podpora zdravotní prevence. Jasná volba v oblasti

Více

Vzorová účetní závěrka. pro pojišťovny za rok končící 31. 12. 2014

Vzorová účetní závěrka. pro pojišťovny za rok končící 31. 12. 2014 Vzorová účetní závěrka pro pojišťovny za rok končící 31. 12. 2014 Vzorová účetní závěrka pro pojišťovny Předmluva Tato publikace připravená PwC poskytuje vzorovou nekonsolidovanou účetní závěrku pro fiktivní

Více

Výroční zpráva 2006 Sídlo:

Výroční zpráva 2006 Sídlo: Výroční zpráva 2006 Sídlo: Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo tel.: +420 596 664 033 Mírové nám. 3d/519 fax: +420 596 664 034 703 00 OSTRAVA - VÍTKOVICE e-mail: adriaway@adriaway.cz www.adriaway.cz

Více

AVIVA ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNA, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2009

AVIVA ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNA, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2009 AVIVA ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNA, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2009 Aviva životní pojišťovna, a.s. ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Jsme potěšeni konstatovat,

Více

Základní údaje o společnosti

Základní údaje o společnosti INFORMACE O SPOLEČNOSTI K 31.12.2014 Základní údaje o společnosti Obchodní firma: Pojišťovna VZP, a.s. Sídlo společnosti: Jankovcova 1566/2b 170 00 Praha 7 Identifikační číslo: 27116913 Vznik společnosti

Více

NATIONALE-NEDERLANDEN ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNA, ORGANIZAČNÍ SLOŽKA

NATIONALE-NEDERLANDEN ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNA, ORGANIZAČNÍ SLOŽKA Výroční zpráva 2002 NATIONALE-NEDERLANDEN ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNA, ORGANIZAČNÍ SLOŽKA Životní pojištění, penzijní připojištění, spoření, investice www.ing.cz 800 159 159 Tradice od roku 1845 OBSAH Obsah ÚVOD

Více

~ HASllSHÁ UZÁJEmná POJIŠŤOUDA, a.s., v,, UVRO[DI ZPRAVA

~ HASllSHÁ UZÁJEmná POJIŠŤOUDA, a.s., v,, UVRO[DI ZPRAVA ~ HASllSHÁ UZÁJEmná POJIŠŤOUDA, a.s., v,, UVRO[DI ZPRAVA 2014 '~ HASl[SHÁ UZÁJEmní POJIŠŤOUDA, A.5. lf 41173451, 1111Ha1á u abrhadnlm rejstftlcu uedl!ntm mi!stským HUdl!m 11 Prall! addh B. ul1lll11.2742

Více

Nationale-Nederlanden pojišťovna, a. s.

Nationale-Nederlanden pojišťovna, a. s. Výroční zpráva 2002 Nationale-Nederlanden pojišťovna, a. s. Životní pojištění, penzijní připojištění, spoření, investice www.ing.cz 800 159 159 Tradice od roku 1845 OBSAH Obsah ÚVOD 3 PROFIL ING 5 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva 2007. Úvodní CZ slovo předsedy představenstva. ... zajištěno zkušenostmi. Vážení obchodní přátelé,

Výroční zpráva 2007. Úvodní CZ slovo předsedy představenstva. ... zajištěno zkušenostmi. Vážení obchodní přátelé, Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení obchodní přátelé, rok 2006 potvrdil pozici Komerční úvěrové pojišťovny EGAP, a.s. (KÚP), jako největšího operátora na trhu komerčního úvěrového pojištění. Tento

Více